-- 20130202-fra-Skatteoppkreveren-Vindafjord-til-RLH.html    --- BREVENE ( ekstern ) -- Skatteetaten-Folkereg-Brever-Index.html ( ekstern )  --- Penge-krav-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- 

RLH: Dette brevet ankom meg med posten tirsdag 19.02. 2013.


   Brevet, inn-scannet, pdf-format:
   20130202-fra-Skatteoppkreveren-Vindafjord-til-RLH.pdf ( ekstern ) -
    (( Brevet, avskrift: ))


Fra:
Skatteoppkreveren i Vindafjord
Rådhuset
5580 ØLEN

Til:
Rune Leander Hansen
5568 VIKEBYGD


U.off. Offvl. § 13

Skatteoppkreveren i Vindafjord
Rådhuset
5580 ØLEN
Telefonnr/faksnr:  53656565/53656566
Org.nr:  990 490 406
Bankkonto skatt:  6345.06.11605
I BAN nummer:  N037  634 5 06 11 605
BIC:  NDEANOKK
E-post adresse:

Dato: 02.02. 2013
F.nr/org.nr: 061255 *****
Kontakt:


Oversikt over gjeld og betalte renter pr. 31/12 - 2012

Oversikta inneheld restansar og  innbetalte renter til skatteoppkrevjaren  pr. 31/12-2012.
Informasjonen er send til likningsstyresmaktene, og det skal vere teke omsyn til den i den førehandsutfylte sjølvmeldinga.


Gjeld, post 4.8.1 i sjølvmeldinga:                   8 062
Betalte renter, post 3.3.1 i sjølvmeldinga:             0


---