-- 20150629-til-SI-fra-RLH.html  
--- BREVENE ( ekstern --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- 

RLH: Avsender dette brevet mandag 29. juni 
2015, kun pr. e-post.
Inngår i Politi-anmeldelse nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32, etc. 

   Til:
   Statens Innkrevingssentral (SI), pr. e-post: firmapost@sismo.no  

   Fra: 
   Rune Leander Hansen, (født 06.12. 1955) 
   Tindeland, 
   5568 Vikebygd,
   e-post: hunwww@online.no

          Dato:  Mandag 29. juni 2015, Vikebygd

   Til SI, ang. vår sak

   Jeg henviser til SI sitt siste brev til meg, datert 15.06. 2015, kopi av det på denne link:
   20150615-fra-Statens-Innkrevingssentral-til-RLH.pdf 
   Og jeg henviser til sakens brev-korrespondanse og politi-anmeldelse. (Direkte linker helt øverst i dette brev.)

   Jeg hadde for en stund siden egentlig bestemt meg for ikke å besvare flere brev med terror, løgner og trusler fra SI, fordi - som det fremgår av vår brev-korrespondanse - SI overfor meg unnlater å forholde seg til våre menneske-rettigheter og lovlig lov og rett og også unnlater å gi saklige og lovlige svar på mine henvendelser. Og SI konsekvent og kontinuerlig heller bombarderer meg med terror, tortur, utplyndring og trusler. 
   Fordi jeg har ingen sekretærer, advokater eller offentlig forvaltning som kan hjelpe meg i forhold til slikt.
   Men nu velger jeg likevel, i enda en anstrengelse, å skrive dette brevet, som en reaksjon på SI sitt nevnte brev datert 15.06. 2015.

   SI sitt brev inneholder mere av det samme fra SI sin side. Og fra ansatte i norsk offentlig forvaltning sin side. Deriblandt dommere.

   Brevet fra SI er i sitt innhold også falsk, usann og ulovlig dokumentasjon med usanne opplysninger. Opplysninger som fullstendig neglisjerer mine opplysninger eller fakta i saken. Og som på ingen som helst måte er hentet fra mine eller sanne opplysninger i saken.

   Det samme hva angår de økonomiske forhold som SI beskriver i sitt brev. Dessuten skriver SI at min sivil-status er enslig, hvilket heller ikke er sant. Det faktiske forhold, som SI er godt og grundig informert om, men likevel neglisjerer, er at min sivil-status er ekteskap og far til flere barn. Og samtidig at min ektefelle og mine barn ulovlig og straffbart er kidnappet.

   En fullstendig og detaljert oversikt over min økonomi befinner seg offentlig tilgjengelig på følgende link:
   2-Husholdningsbudsjett-2010-RLH.html
   Denne oversikten over all min økonomi er SI flere ganger tidligere informert om og gitt henvisning til og beskrivelse av. Det er heller ikke på noen som helst måte akseptabelt at SI fortier og neglisjerer dette som er mine faktiske økonomiske forhold.

   Deriblandt mine utgifter til dagligvarer, ca. 10.000,- kr. pr. måned. Dagligvarer som jeg hver fredag telefonerer og bestiller og får tilkjørt fra nærmeste butikk, som er 6,55 km fra mitt hjemsted.
   Videre nødvendige utgifter til bruk og vedlikehold av min bil. En bil som er nødvendig for meg for å kunne leve. Men som jeg efter at vi ble kidnappet ikke engang gies mulighet for å kunne bruke eller vedlikeholde.

   Videre neglisjerer og fortier SI at jeg ufrivillig og automatisk trekkes såkalt "barnebidrag aka underholdsbidrag", nu kr. 10.430,- pr. måned.
   Videre neglisjerer og fortier SI at jeg også ufrivillig og automatisk trekkes såkalt "utleggstrekk aka kreditortrekk" via SI, nu kr. 1.600,- pr. måned. Pluss tidvis diverse flere samme slags trekk av forskjellig størrelse.
   For her nu å ha nevnt noe.

   Blandt de mange livs-ødeleggende og livs-farlige konsekvensene av terroren og utplyndringen er at jeg er fangeholdt, torturert og stadig mere får helse og kropp og eiendom og eiendeler ødelagt.

   Og mitt poeng nu med å skrive dette brevet, er enda en gang å gjøre oppmerksom på at det hverken er akseptabelt eller lovlig at SI er medvirkende i slikt. Heller ikke med unnlatelser.

 
   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen,

   
Mandag 29. juni 2015, Vikebygd.

---
---