----- Denne side: db200901.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<---- saker–index.html  ( intern )   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  

---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.

17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. ---- 

----- 

--- Januar 2009 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


---
--01-- 

-- Dagboks-notater, tirsdag 01. april 2008, Vinberget:

   Temperaturen 5, 3 pluss-grader Celsius på det laveste her ute i natt.

--- 

   

------------

*****

--
***** 

--02-- 


--03-- 

--04-- 

--05-- 

--06-- 

--07-- 

--08-- 

--09-- 

--10-- 

--11-- 

--12-- 

--13-- 

--14-- 

--15-- 

--16-- 

--17-- 

--18-- 

--19-- 

--20-- 

--21-- 

--22-- 

--23-- 

--24-- 

--25-- 

--26-- 

--27-- 


--28-- 

--29-- 

--30-- 

--31-- 

--- 

***** 

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<---- saker–index.html  ( intern )   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  

---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.

17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. ---- 

----- 

-----  Øverst denne side

---
--- qqq