----- Denne side: db200902.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<---- saker–index.html  ( intern )   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  

---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.

17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. ---- 

----- 

--- Februar 2009 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


---
--01-- 

-- Dagboks-notater, februar 2009, Vinberget:

   Temperaturen  natt.

--- 

   

------------

*****

--
***** 
--02-- 

--03-- 
--04-- 
--05-- 
--06-- 
--07-- 
--08-- 
--09-- 
--10-- 
--11-- 
--12-- 
--13-- 
--14-- 
--15-- 
--16-- 
--17-- 
--18-- 
--19-- 
--20-- 
--21-- 
-- Dagboks-notater, Rune L. Hansen, lørdag 21.02. 2009, Åna fengsel - side 5:

   Endog innholdet på lyd-opptakene ifra Grue 07.04. 2008 har politiet, uten at jeg har fått vite noe som helst om det før nu, forsøkt å vri og vrenge på i sin beskrivelse av innholdet - og å fortie vesentligheter ved. Dette har de gjort i en skriftlig rapport om innholdet på lyd-opptakene, skrevet av politibetjent Laila Kristin Eike ved Haugaland og Sunnhordland politi-distrikt 08.01. 2009 - eller er hun ved Etne og Vindafjord lensmannsdistrikt? Denne deres rapport ble pr. telefaks oversendt til både advokat Hjelde og advokat Raknes 08.01. 2009, ifra politioverbetjent Arild Austrheim, som det i rapporten blir sagt har hørt på store deler av innholdet sammen med nevnte politibetjent Laila Kristen Eike - som altså har skrevet rapporten. Antagligvis sammen med Arild Austrheim - tror jeg. Rapporten om innholdet er uansett forvridd og forvrengt - og løgnaktig. (Dok. 15 - anm.nr. 10452772.)
   Samme dag, 08.01. 2009, har aktor Øyvind Bore, ca. 10 minutter senere, tilsendt advokat Hjelde og advokat Raknes, pr. faks en "Rapport om gjennomgang av datamaskin" av 29.12. 2008 (Dok. 14, samme anm. nr. 10452772), skrevet av politibetjent Olav Nakling Espedal ved Karmøy lensmannsdistrikt.
   Ingen av disse to faksene og rapportene har jeg fått vite om før nu! Likesom det meste av alt annet ifra deres side. Advokat Raknes gav meg ikke engang beskjed om at han skulle være til stede i dommeravhøret med Stauda, og hverken han eller aktor - som også var til stede - hadde spørsmål de ville stille Stauda! Og sånn hele veien!
---
--22-- 
--23-- 
--24-- 
--25-- 
--26-- 
--27-- 

--28-- 
--29-- 
--30-- 
--31-- 

--- 

***** 


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<---- saker–index.html  ( intern )   <---- Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  

---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.

17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. ---- 

----- 

-----  Øverst denne side

---
--- qqq