----- Denne side: db201508.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31.  ---- 
----- 
---  August 2015 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 01. august 2015, Vinberget:

   Mørkt, noe yr og omkring 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet utover formiddagen, med oppmot 15 pluss-grader. Med tildels yr og regn et par timers tid fra omkring 14.30-tiden. Og tildels regn og yr også senere på dagen og kvelden. Mørkt, fuktig og 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---  
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, søndag 02. august 2015, Vinberget:

   Mørkt, regn og yr og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Med lyn og torden tidlig morgen. Efter hvert uten nedbør med noe gløtt av blålig himmel og sol og 12 pluss-grader frem mot klokken 10. Skiftende med og uten nedbør videre utover formiddagen og først på eftermiddagen. Derefter tildels mindre overskyet, med oppmot 14 pluss-grader. Dunkelt og 10 klokken 22. Mørkt og 9 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.08. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/968506069836989/

   Menneskerettserklæringens Art 16 p1:

   "1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning."

   Og Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   11813428_885520118193877_5942107231179427087_n.jpg
   Rune L. Hansen's photo.

   *

   Erling Peder:
   So cute judge <3 <3 

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.08. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/968499043171025/

   Alf Magne Henriksen, 28.06. 2015:

   NEPOTISME og Impunity Beskriver Norge godt !!!

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.08. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205288008094477

   Det er nok meget meget verre enn som så! Det er i det heletatt ingen makt-fordeling i dagens Norge.

   De er politisk valgte og dirigerte nøkkel-personer både dommerne i domstolene og påtale-myndigheten og politiet og overalt ellers i den offentlige forvaltningen!
   For nepotisme og impunity for den politiske og offentlige mafia virksomheten. Og sivil-befolkningen er i praksis både umyndiggjort og nektet tilgang til reell lov og rett!

   Systemsvikt i politiet
   http://www.dagbladet.no/2015/07/28/kultur/meninger/politiet/debatt/kronikk/40340714/
   Ekteskapet mellom påtalemyndighet og politiet må avsluttes med en lykkelig skilsmisse.
   dagbladet.no

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.08. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/968538446500418/

   Den kompetanse det politiske offentlige barnevernet og dets dirigenter og medspillere har, kan enkelt måles på den respekt og forståelse de har for Menneskerettsloven (inklusivt Barnekonvensjonen) og Straffeloven.

   Derav kan enhver se at de fullstendig mangler kompetanse. Men dette er for mildt sagt! En ser nemlig derav også at det er en uhyre grov kriminell politisk mafia virksomhet, med lovens høyeste straffe-rammer for medvirkning. Og at medvirkning i slike forbrytelser ikke foreldes.

   Advokater (og dommere) blandt annet, som ikke forstår eller forholder seg til dette, mangler også fullstendig kompetanse og habilitet!

   *

   Arild Holta:
   De såkalte menneskerettighetene er ikke et aksiom. De må begrunnes.

   Rune L. Hansen:
   Jeg iallfall har ingen interesse for å kverulere, Arild Holta.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.08. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205289703336857

   Det er mye også andre mennesker vil - og ikke vil.
   Den ene efter den andre av politikerne (les: nepotistene) vil noe, med den makt eller myndighet vedkommende tror seg å ha fått.

   Vedkommende har av visse grunner blitt innlemmet i nepotistenes "gode selskap" - og vil bruke eller misbruke makt og myndighet.
   For det er vel det politikk handler om? Eller hva?
   Og å tillage lover og regler? Eller hva? Og å få fletall for de, eller å kunne vedta de?
   Nei. Det er ikke det.

   Politikk gir ingen rett eller lov til å sette seg selv eller andre over eller utenfor lovlig lov og rett.

   Det er lovbestemt i Norges Grunnlov § 75 blandt annet at "Det tilkommer Storthinget: at give og ophæve Love."
   Mange misforstår dette?

   For å kunne være eller bli lovlig politikk eller lovlig lov og rett så må politikken eller lov og rett befinne seg innenfor lovlig lov og rett - og ikke utenfor. Dette blandt annet er også lovbestemt i Grunnloven! Og i våre menneske-rettigheter (som i sin helhet inngår i Norges Grunnlov.)

   Noe som skal gi trygghet, stabilitet, rettferdighet og fremgang for samfunnet og alle og enhver.

   Ulovlig og forurettende politikk eller ulovlig og forurettende lov og rett, er ulovlig og straffbart. Er kriminalitet.

   Politikk handler om å foredle i og for rettferdighet - uten å diskriminere, men for å rette opp diskriminering, uten å begå forbrytelser.

   Hverken politikk eller demokrati eller juss handler om at noen, hvem enn det er, flertall eller mindretall, skal kunne bestemme lov og rett for andre. Det er det bare lovlig politikk og lovlig lov og rett og prinsippene for lovlig lov og rett som skal kunne! Deriblandt våre menneske-rettigheter.) Og dette er ikke noe som diskriminerende eller forurettende skal kunne fortolkes! Men som må bli forstått!

   *

   Ann-Jorid Storjord:
   Jeg prøver virkelig å sette meg inn i situasjonen din. Og jeg kjenner på din avmakt og sinne. Og jeg tenker; hva skulle jeg gjort som forelder slik at noen kom og tok barnet fra meg ? Jeg kan ikke komme på noe. Jeg elsket mine barn. Jeg beskyttet dem fra alt vondt så godt jeg kunne. Jeg forsvarte dem som en løve om urett kom til dem. Jeg gjorde min plikt som forelder som barnehage og skole forventet., og mye utover det da jeg ikke syntes de gjorde en god nok jobb. Jeg var deres mamma . Jeg forstår ikke .

   Rune L. Hansen:
   Utenfor temaet kommentaren din, men men ...
   Terror og sadisme eller andre forbrytelser i offentlig regi skal ikke kunne være akseptabelt for noe menneske eller samfunn.

   Ann-Jorid Storjord:
   Nei .

   
---

---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, mandag 03. august 2015, Vinberget:

   Mørkt, 8 pluss-grader Celsius og en svakt synlig dus måne, antagligvis nokså full, i sør her ute klokken 04 i natt. Overskyet utover formiddagen. Mindre og lite overskyet og oppmot 20 pluss-grader efter hvert utover eftermiddagen. Grålig og 17 klokken 23. Mørkt med en dus avtagende halv-måne bak skyer lavt i øst mot midnatt.
   
---
---

   Arild Holta, 03.08. 2015:
   https://www.facebook.com/arild.holta/posts/10153715173418296

   Kristne sliter med å bortforklare dette bibelsitatet:

   Men Jesus kalte dem til seg og sa: «Dere vet at de som regnes for å være folkenes fyrster, er herrer over dem, og deres mektige menn hersker over dem med makt. Men slik er det ikke blant dere. Den som vil være stor blant dere, skal være alles tjener, og den som vil være den fremste blant dere, skal være alles trell. For Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.»

   - - -

   "Slik skal det ikke være blant dere"

   Leste en KrF'er som mente at når just de regjerte (hersket) så gjorde de folket en tjeneste...

   Det er litt for mange som finner seg være en gave til menneskeheten, med dertil "rettigheter".

   *

   Ole Sivertsen:
   De fleste som kaller seg kristne idag er falske kristne som tjener Satans synagoge...

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 02.08. 2015:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/968538446500418/

   Arild Holta:
   De såkalte menneskerettighetene er ikke et aksiom. De må begrunnes.

   Rune L. Hansen:
   Jeg iallfall har ingen interesse for å kverulere, Arild Holta.

   Arild Holta:
   Jeg har interesse for å vite HVORFOR du mener det du mener. Å beskylde for kverulering er hersketeknikk. Å kun betone menneskerettigheter er en farlig vei, for de kan raskt endres. Man trenger et mer fast ståsted. Det faste ståstedet gir du meg ikke når jeg etterlyser det, men beskylder heller for kverulering.
   Bak den europeiske kultur finnes en betoning på såkalte negative menneskerettigheter. I kommunismen finnes en betoning på positive. I FN finner man en mindre betoning på negative rettigheter enn i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.
   Det skyldes at Europa VAR mer preget av kristen tro/opplysningstiden enn FN. Når dette faller får vi stadig mer kommunisme/fascisme med positive rettigheter.
   Dette er ikke kverulering, men svært viktig å forstå. Om du ikke vil gå så langt som meg i dette, så forstår jeg det. Jeg forstår ikke at du bare forkaster disse tankene helt som kverulering.
   De naturlige rettigheten (negative rettighetene) er en viktig del Europas kristne kulturarv. Denne kulturarven deler vi med ateistiske liberalister og andre radikale liberalister, som i nyhetsbildet er nesten like forhatte som kristen tro. Vi kristne og dem skal bære opplysningstidens arv videre.
   Hvorfor er negative rettigheter så viktige? Fordi i dem ligger den politiske, religiøse og økonomiske frihet. I dem ligger den mest grunnleggende menneskerettigheten: Ytringsfriheten.
   Man kan legge ned alle positive rettigheter, og likevel beholde frihet. Men man kan ikke legge ned negative rettigheter, og beholde friheten.
   Friheten ligger i de negative menneskerettighetene.
   Tenk deg en slave, som blir gitt alt vedkommende ønsker (positive rettigheter) av "brød og sirkus" og utdanning. Vedkommende er likevel slave. Gir du slaven negative rettigheter, er han pluttselig fri mann.
   Dette er viktig å forstå.

   Rune L. Hansen:
   Gjeldene reell lov og rett i og for Norge. Nasjonalt og inter-nasjonalt. Hva du eller andre mener eller sier er negativt eller positivt med menneske-rettighetene, har hvilken betydning?

   Arild Holta:
   Det gir forståelse å forklare ting. At det finnes to hovedtyper såkalte menneskerettigheter er viktig å forstå, som jeg har forklart. Om kommunisme og fascisme får navnet menneskerettigheter, så får vi et "lite" problem. Og det er i den retningen de såkalte menneskerettighetene tilpasses. Trenden går feil vei. Dypere forståelse avslører dette.

   Rune L. Hansen:
   Du snakker om fortolkninger som bortforklarer menneske-rettighetene og ikke om forståelse av de og respekt for de. Menneskerettighetene i seg selv - som f.eks. også Straffelovens og Grunnlovens - lovbestemmelser er enkle å forstå.

   Arild Holta:
   Fremdeles er det slik at kommunisme og statsmakt bygger på såkalte positive rettigheter, og at dette vokser. Uten at du ser problemet.
   Fremdeles er naturlige rettigheter frihetens arv fra opplysningstiden, når folket selv fikk lese sin Bibel. Derfor er "vårt" postkristne samfunn også postopplysningstiden. Det er også postmodernismen hvor man ikke lengre søker sannheten, men har hver sine usammenhengende "sannheter".
   Dette samfunnet, med SV og Ap som plogspiss hyller FN og dens menneskerettigheter, mens de forsøker fortie eller ignorere de EUROPEISKE menneskerettighetsdommene.
   Oppdag de viktige nyansene. Det er faktisk slik at i den kristne tro (NT) finner man ikke positive menneskerettigheter (kanskje med unntak av at vi må ha en øvrighet - rettstaten, som Moses og Josva forsøkte innføre utfra den tidens tenkning.). Man finner imidlertid kjærlighet - positiv fred - i NT.
   Men kjærligheten byttes i vår tid med statismens positive rettigheter. Når denne lovløsheten øker, ser vi kjærligheten minske.
   Selvsagt er det enkelt for statister å forstå at man skal ta det som tilhører andre. Hvordan skal de ellers tvinge andre til det de selv mener... Det finnes ikke positive rettigheter uten tvang. Noen må tvinges til å betale for positive rettigheter. Noen må man ta freden fra.

   Rune L. Hansen:
   Hva er det du vil frem til egentlig? At vi skal slutte å respektere lov og rett? I så fall har du det til felles med den politiske mafiaen. Jeg har vanskelig for å se noen positiv hensikt i eller bak dine ord angående disse forhold.

   Rune L. Hansen:
   Sambou Darboe, 03.08. 2015:
   "Dom nordiska länderna måste läsa vad mänsklig rättighet innebära och tillämpa dom reglerna som gäller. Det verkar som prästerna som prediktera om godheten som finns i Jesus men i självverket dom själv tillämpa inte vad Jesus hade pratade om. God har talat. Jesus har talat. Alla världsregeringarna har skrivit på FN om mänskliga rättigheter men fortfarande det är många som inte tillämpa FN STADGARNA. STOPP ALL SWEET TAKERS"

   Arild Holta:
   Jeg vil at du og andre skal tenke over HVORFOR ditt og datt gjøres til såkalt lov og rett. Og at trendene er på vei bort fra de negative menneskerettighetene som gav oss friheten.
   Bakenfor svulstige ord og festtaleretorikk finnes det en dypere forståelse for det som skjer. Pene ord som "lov og rett" og "menneskerettigheter" går til hjertene. Men hva med å ha et rasjonelt forhold til det.
   Positive rettigheter er norsk drittskole, barnevernstullinger, uendelige kontrollaparat, byråkrati, en legestand som dreper 5000 i året, osv. Alt ved hjelp av våre skattepenger, som ER vår TID. Vi er alle slaver for denne galskapen politikerne gjør seg viktige med.
   Negative menneskerettigheter er imidlertid det som stopper makten fra å trenge inn i livet ditt, ta barna dine. Det er det som gjør at vi kan ytre oss. Det er det som gjør at vi kan ha religionsfrihet. Eller som gjør at vi kan ha hjemmeskole, velge alternative livsstiler, osv.
   Positive rettigheter sier politikere skal dele ut dine penger. Negative rettigheter sier du skal ha frihet.
   Det er en ekstrem stor forskjell i viktighet på de negative rettigheter (frihet til fred fra) og de positive (rett til det de andres eiendom).
   Den mest dramatiske barnevernsproblematikken er brudd på negative menneskerettigheter. Det er forskjell på såkalte menneskerettigheter. Det er jo en kjempestor forskjell på at en ungdom kommer inn på "feil" utdanning (brudd på positive-), og på at barn blir drevet til selvmord av BV (brudd på negative).
   De som ikke skiller, tar ikke inn over seg alvoret i at negative menneskerettigheter brytes. Eller så er de f.eks kunnskapsløse om den store forskjellen på negative og positive rettigheter.
   Jeg vil påstå at det er utelukkende brudd på de negative menneskerettighetene som har gjort deg til aktivist mot barnevernsovergrep og for menneskerettighetene. Det skader ikke å bli bevisst dette.

   Rune L. Hansen:
   Det der har likså lite relevans som å påstå at Straffeloven eller Grunnloven har "negative" og "positive" lovbestemmelser, Arild Holta. Lov og rett er lov og rett og er enten lovlig lov og rett eller ulovlig lov og rett - i forhold til lex superior (overordnet lov). Verre er det ikke.

   
---
---

   Rune Sarnet Östensen, 03.08. 2015:
   https://www.facebook.com/rune.sarnetostensen/posts/864912006933868

   Kunsten å stjele barn fra foreldre, barn som overföres til maktfullkomlige offentlige maffiasvin, som tjener adskillig bedre, uten större anvar?

   Norsk praksis siden 30 tallet!
   Nöff, nöff!
   : )

   Raskere behandling av internasjonale barnebortføringssaker
   https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/raskere-behandling-av-internasjonale-barnebortforingssaker/id2424021/
   Regjeringen fremmer i dag forslag om endringer i barnebortføringsloven, barnevernloven, straffeloven...
   regjeringen.no|By Justis- og beredskapsdepartementet

   *

   Rune L. Hansen:
   Ja, ulovlige og straffbare lovbestemmelser blir de bare ivrigere og ivrigere på å vedta. For liksom lovlig å fortsette sin kidnapper virksomhet!

   Rune Sarnet Östensen:
   Ja Maffia, er og forblir Maffia, i alle land...

   Rune Sarnet Östensen:
   Et nytt miljöproblem, som bör belyses infor vår nye miljökjempe; Stop all Sweet Talkers!

   Rune L. Hansen:
   Ja, de har mye å tape på å stoppe opp. Og mye å tape på våre menneske-rettigheter og lovlig reell lov og rett.

   Rune Sarnet Östensen:
   Exakt, Climate Change, på alle nivåer, i alle miljöer, Bushman by, by! : )

   
---
---

   Arnt Rune Flekstad, 02.08. 2015 via Staten Norge, shared Liberalistene's photo:
   https://www.facebook.com/groups/briantempel/permalink/1026712617353374/

   Hva synes du om stadig større inngripen i det private liv med offentlig overvåkning og lagring av kommunikasjon?

   TENK MENS DET FREMDELES ER LOVLIG
   https://www.facebook.com/liberalistene/photos/a.849639931715142.1073741828.752436708102132/1018970131448787/?type=1
   Liberalistene's photo. Liberalistene

   Liberalistene er kritiske til den stadig økende informasjonsmengden som myndighetene samler inn om innbyggerne, og mener det skal innføres strengere restriksjoner på hva staten skal ha anledning til å registrere av opplysninger.

   Overvåkning kan tas i bruk i forbindelse med trusler mot samfunnets sikkerhet, men Liberalistene aksepterer ikke masseovervåkning av den typen vi for eksempel ser fra etterretningsbyråer i USA. Enhver form for generell overvåkning av fredelige borgere skal være strengt forbudt.

   Les er om dette i vårt partiprogram: http://liberalistene.org/politikk/partiprogram/#_Toc418099795

   *

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke nok å være kritiske til politisk organisert kriminalitet!

   Arnt Rune Flekstad:
   Det spørs hva man legger i å være kritisk. Vi har dessverre et politisk system som baserer seg på at et flertall kan gjøre hva de vil. Det er iallefall bedre å jobbe aktivt for å skape endringer enn å bare sitte for seg selv og resignere : )

   Rune L. Hansen:
   Nei vi har ikke et politisk system som baserer seg på at et flertall kan gjøre hva de vil! Les Straffeloven og Menneskerettsloven og Norges Grunnlov!

   Hans Peter Nylund:
   Det du sier er en kritikk mot demokratiet og parlamentarismen. Da er det jo skikkelig morsomt at dere vil lage et parti som vil stille til valg i samme system:). Synes forresten jeg har hørt den argumentasjonen før, men da kom det fra en mørk fyr med skjegg, turban og Kalaschnikov:) IS sier jo de vil bruke vårt demokrati til å ødelegge oss innenfra. Festlig likhetstrekk:)!

   Rune L. Hansen:
   Politisk organisert kriminalitet og nepotisme og impunity hverken er eller blir demokrati!

   Evy Jakobsen:
   Mye fremmed ord her

   Hans Peter Nylund:
   Ja, Evy Jakobsen, men ikke mye mening, er jeg redd:) Han forklarer ikke hva han er i mot, men han er veldig i mot det:)!

   Rune L. Hansen:
   Det er nok langt mere "ulovlig" å tenke i dagens Norge enn de fleste enda er klar over. Unntatt for indoktrinerte tanker og propaganda som beskytter og fremmer den politiske og offentlige mafia virksomheten!

   Og inkvisisjoner og stasi-arkiver i og for menneskers privat- og familie-liv og eiendoms-forhold etc. er også meget langt alminneligere enn de fleste enda tenker over. Via terror, tortur, utplyndrings- og likviderings-instanser som det såkalte barnevernet, NAV, Statens Innkrevingssentral, politiet, osv. Med tilhørende enorme mengder med løgner og halv-sannheter og påstander og falsk og hvitvasket dokumentasjon, osv.

   Rune L. Hansen:
   Hensikten er at hvem som helst, vilkårlig eller tilfeldig eller målrettet, når som helst skal kunne få sitt liv ødelagt, bli terrorisert, torturert, utplyndret eller likvidert. I en langvarig prosess, helst også langvarig forberedende prosess. Og at de medvirkende i disse forbrytelsene premieres.

   Hadde de angrepne blitt halshugget eller skutt eller brent eller forbrytelsene skjedd for momentant, så ville det ha bråket for meget og vært for sølete og vakt for mye oppmerksomhet - og også vært vanskeligere med falsk dokumentasjon og falske døds-attester!
   Den politiske mafiaen i Norge har uendelig med penger til byråkrati, karriærer, inkvisisjoner og falsk dokumentasjon og prosesser som på renere og mere hygieniske, langvarige og mere eller mindre skjulte måter tar seg av denslags. Og til penger i sirkulasjon for virksomheten, og propaganda, indoktrinering og falsk reklame for virksomheten!

   At så veldig mange blir angrepet har sine mange fordeler. Deriblandt inntjeningen ved utplyndringene. Og makt-frykten og underkastelsene det skaper. Og at det er vanskeligere å forstå hvem som blir angrepet hvis angrepet er målrettet (det "forsvinner" da i mengden). Optimalt mange og flere og flere, men ikke så mange at det vekker for stor oppmerksomhet.

   Den egentlig viktigste hensikten er å opprettholde og videreføre egen makt, karriærer, nepotisme og impunity.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 03,08. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205294208489483

   Mange tror enda at det er menneske-rettighetene og Straffeloven og Norges Grunnlov som gjelder som lov og rett i Norge.

   Hvorfor tror de det? Mange tror det i kraft av sin naivitet. Og mange tror det i kraft av sin rettferdighetssans. Og mange tror det fordi de har sett det står svart på hvitt i forskjellige slags dokumenter. Og mange tror det fordi de enda ikke har grunn til å tro noe annet?

   Skuffelsen og forskrekkelsen og lidelsen og nøden og hjelpeløsheten når de erfarer - selv om de enda ikke erkjenner det eller vet det for sikkert - at det er en politisk og offentlig mafia virksomhet sin motsatt lov og rett som gjelder, er umenneskelig og katastrofal!

   *

   Rune L. Hansen:
   Unntak er bare til en viss grad hva som er for ubetydelig for den politiske mafiaen.

   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 04. august 2015, Vinberget: 

   Mørkt og et mildt vind-drag og 18 pluss-grader Celsius og noe yr her ute i natt. Overskyet utover formiddagen og dagen, med for det meste regn fra omkring 12-tiden. Med 15 klokken 19. Grålig med 13 pluss-grader uten nedbør klokken 22. Mørkt og 11 mot midnatt.
   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 05. august 2015, Vinberget: 

   Mørkt og 10 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Overskyet med oppmot 15 pluss-grader frem mot klokken 10. Med mild vind og oppmot 18 frem mot klokken 14. Videre overskyet med omkring 15 pluss-grader. Dunkelt og ned mot 13 omkring 22.30-tiden. Noen korte snarturer innom Facebook i dag også. Blandt annet en snartur ute og spiste søtmispel også. Mørkt og 12 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---

   Arild Holta, 05.08. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/969507716403491/

   Retten til å stifte familie og å være i fred for maktaparatet, er såkalte NATURLIGE RETTIGHETER. Dette kalles også "negative rettigheter". Ikke fordi det ikke er bra, men fordi de er en motsatts til såkalte positive rettigheter (retten til å få/ta).

   Flertallet av menneskerettighetene er naturlige rettigheter, og beskytter vår frihet. Frihet fra tilfeldig maktbruk.

   Dette er en arv fra opplysningstiden, fra det daværende kristne Europa. Denne arven beskytter oss mot fascisme, kommunisme og nazisme.

   De naturlige rettighetene beskytter oss også mot barnevernsovergrep. Derfor er det så viktig for makten å tåkelegge opplysningstiden, naturlige rettigheter og familien.

   Det er litt vanskelig å skjønne dette: Men når begrepsinnholdet endres, mens man beholder samme ord, så forvrenger man på en måte som manipulerer folk ekstremt følelsesmessig. De ordene man er glad i og tror på for sakte nytt innhold, og man mister forståelse for innholdet og kjemper for noe annet enn det man trodde på.

   Det er en form for sofistikert nytale, hvor man ikke får "nyord" men "nyinnhold" i det gamle ordet.

   Slik bytter man ut betydningen av ord som "familie", "demokrati", "menneskerettigheter", "ekteskap", "kristen tro", "barnevern", "rasisme" osv.

   Når man møter folk som i debatter endrer innholdet av det man mener, så kalles det stråmannsargumentasjon. Det er en hersketeknikk.

   Å bytte ut betydningen i ord som man assosierer med det gode, er en form for stråmannsargumentasjon, hvor man lures til å forsvare noe man ikke trodde på, for ordene man bruker har sakte fått ny betydning.

   Siden 60-tallet har begrepet "familie" fått en helt annen betydning. Å endre begrepets betydning, endrer menneskerettigheten som beskytter familien. Helt uten å endre ordlyden i menneskerettigheten. Hva en familie var på 30-tallet (språket i perioden bak menneskerettighetene), er noe annet enn hva familie betyr nå.

   Hva gjør det for vår forståelse av menneskerettighetene?

   Slik kan man også endre lover på en ikke-demokratisk måte. Språket har endret seg siden 1800, tiden før Grunnloven. Hva mente man f.eks med hus-Inkvisasjoner da? Og hva betyr det nå?

   Skal man kunne beskytte de naturlige rettighetene, må man forstå at språket brukes for å undergrave våre rettigheter.

   *

   Ronald Basso:
   Slik kan man se at politikerspråket er et dynamisk redskap, under rask endring når samfunnet også endres. Men den politiske retorikken har like fullt lange historiske røtter, og det er de samme språklige elementene som tas i bruk, selv om ordene er annerledes over tid. Det er en spennende tanke at det ikke er så stor forskjell på de virkemidler som ble brukt i den greske agora, i det romerske forum og senat og i det norske Storting og i våre medier.

   Tore Svendsen:
   Norges lover... er et godt exempel på det. Det som står i loven er åpen for tolkninger. Å dommer å advokater sitter med en lang liste på hvordan dem lovene er blitt tolka før. Å tolkningene er langt fra rett etter loven.

   Trine Jess Olsen:
   What even its Rights and wrong there Will always be a loser or a winner

   Rune L. Hansen:
   Lov og rett, inklusivt menneske-rettigheter, handler om rettferdighet efter prinsippene for lovlig lov og rett. Forståelse for dette og ikke fortolkning eller bortforklaring av det. Interessante nok flere poenger i det du forteller om i denne posteringen, Arild Holta.

   Retten til sitt eget familieliv har alle steder i verden til alle tider vært en helt selvfølgelig menneskerett for alle og enhver. Og helt selvfølgelig naturrett og folkerett. Unntakene har ikke vært mange, men har vært - og er - makabre.

   Samme også hva gjelder kidnapping av barn fra sin far eller mor. Og desto mere makabert om det har skjedd i offentlig regi. Menneske-diskriminering basert på rase, intelligens, utseende, oppførsel, religion, misjonering, etc. Folkemord, inkvisisjoner, terror og tortur. Nu i de senere ti-år også i form av feminisme, som hastig smittsomt har spredt seg - og sprer seg - også over landegrensene og samtidig selvfølgelig også har vært og er en døråpner for kidnapping av barn under andre forskjellige påskudd.

   Meget meget makabert! Enda mere når og hvis mange mennesker indoktrineres eller premieres for slikt.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.08. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205300574128620

   Mennesker uten respekt for lov og rett og prinsippene for lovlig lov og rett, er et problem ethvert samfunn har, i større eller mindre grad.

   *

   Bouchane Abdelkarim:
   Det fins mange skalle gutter sitter i høyt posisjon i påtalemyndighets sektorer tenker bare for mer gull stjerne på deres skuldrer. de drite i loven og prinsipper. men til slutt de fleste av dem blir alkoholiker og narkotikamisbrukere. mange av dem også utvikler til rent kriminelle akkurat som eks politiadvokat Arne Donald Andersen og statsadvokat Berit Johannessen. da fins også forsvare advokater i Norge som samarbeide med politi og motarbeide sine Klient, eksempel. Fufuholmen. nordmenn bør reagere snart

   Rune L. Hansen:
   Både nasjonalt og inter-nasjonalt og historisk er det stor enighet og forståelse for hva som er lovlig og reell lov og rett og prinsippene for lovlig lov og rett, inklusivt menneske-rettigheter.
   Samtidig har de fleste land sin politiske og offentlige mafia virksomhet, men i større eller mindre grad og grovhet.

   Rune L. Hansen:
   Respekten for menneske-rettighetene er så forsvinnende liten og fraværende i dagens Norge, at mange ikke engang ser eller tenker over for eksempel at det politiske offentlige såkalte barnevernet og dets dirigenter og medspillere ikke engang påberoper seg å forsvare eller beskytte menneske-rettighetene eller barnets rettigheter, - ikke en eneste konkret en av rettighetene! Men tvert om konsekvent forbryter seg mot enhver og alle av de! Stort verre og grovere kunne knapt noe bli.
   Dette ene eksemplet sier meget mye om hvordan forholdene er for politisk og offentlig mafia virksomhet i dagens Norge.

   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 06. august 2015, Vinberget: 

   Mørkt og 11 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Overskyet og oppmot 14 frem mot klokken 09. Videre utover dagen tildels med yr og regn. Vått, men mindre og uten regn utover kvelden. Mørkt og 14 pluss-grader mot midnatt.
      
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, fredag 07. august 2015, Vinberget: 

   Mørkt, yr og 14 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Videre det samme, med mere regn. Mye regn og 15 pluss-grader frem mot klokken 09. Fra 10-tiden uten særlig med regn, med 14 pluss-grader frem mot klokken 13. For det meste overskyet med omkring 14 og 15 pluss-grader videre utover eftermiddagen. Mørkt og 12 klokken 23 og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.08. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205311895371644

   Den eller de, innenlands eller utenlands, som tror at den norske kidnapper-virksomheten kan stoppes uten at våre menneske-rettigheter og reell lov og rett gies reell makt - tror feil.

   *

   
---

---

   Arild Holta, 07.08. 2015:
   https://www.facebook.com/arild.holta/posts/10153724311098296

   Forsøkte å lese litt barnevernsdokumenter, men ble så sint at jeg må ha pause - noen dager. Bedre å skravle med kona og ungene og kjenne harmonien komme tilbake.

   *

   Rune L. Hansen:
   Jeg blir tidvis spurt om hvordan jeg har det, Dårligere og dårligere for hver dag siden min familie ble kidnappet, selvfølgelig. Svarer jeg, som så altfor sant er - også for andre foreldre som får sine barn kidnappet.

   For barn som blir kidnappet kan det være tilsvarende drepende, men er det ofte motsatt efter en viss tid, tilsynelatende. Traumatiseringen, torturen, fangeholdet, truslene, mishandlingen og fremmedgjøringen fra kidnapperne sin side gir barnet bare to mulige veier videre. Enten underveis å la seg underkue og fremmedgjøre - eller å overskride flere og flere tåle-grenser, til det er ingen flere igjen, bare døden, å erkjenne seg drept.

   Barna holder ut i det lengste, men har forskjellige tåle-grenser.

   Ann Helen Henriksen:
   Det er nettopp detfor Alf Magne også må holde seg borte fra FB litt nå : ( Han engasjerer seg og dermed hisser seg slik opp at brystsmertene kommer : ( Da hviler han sammen med familien (meg og barna) til han er i stand til å fighte igjen : ) Så ta vare på dere selv både du Arild og Rune <3 Dere er verdifulle !

   Irene Hov:
   Velkommen i klubben.

   Tore Svendsen:
   Husk at dem som har skrevet dokumentene beskriver seg sjøl å sine egne feil å mangler.

   Bjorn Hannaas:
   Jeg kjenner følelsen. Man pådrar seg svært ofte både magesår, hjertesykdom og mentale lidelser, når man begynner å granske slike dokumenter.

   Rune L. Hansen:
   Dårligere og mere pervers "litteratur" finnes knapt.

   
---
---

   Per Einar Guthus, 07.08. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/970343159653280/

   Lenge har jeg forsvart barnevernet og deres rolle. Nå som jeg har sett dette systemet og fått mye kjennskap til de holdninger som går igjen der, så har mitt syn blitt veldig forandret.

   Jeg har hele tiden tatt min egen empati og mine egne holdninger som mål på hvordan jeg har sett på barnevernet. Nå har jeg fått se at det finnes helt andre kulturer og moralske oppfatninger som er helt på tvers av hva jeg mener er til "et barns beste". Nå er jeg enig med denne gruppen. Barnevernet må fjernes i den form det er i dag. Barnevernet må fratas den rett til å gripe inn i folks privatliv og "etterforske" hvordan det står til, og samtidig dømme. Det er en rolle de ikke behersker eller er kvalifiserte til å gjøre. Barnevern må bli en etat med eneste mandat til å hjelpe, og legge til rette. Er det alvorlige ting de ikke klarer å hanskes med, så må politiet inn å undersøke etter de krav til dokumentasjon og krav som følger den etaten. Det er alt for mange barn og foreldre som har blitt urettmessig utsatt for justismord av kvakksalvere innen barnevernsetaten, og de har heller ingen autorisasjon som bekrefter at de kan jobben og de gjeldende regler. Det er ille at det har større konsekvenser for en arbeidstaker å bli tatt for å kjøre 30 kmt over tillat fart på en rett oversiktlig strekke, enn å bli tatt for gjentatt forfalskning og rapportskrivning slik at familier blir splittet, ofte for resten av livet... Denne retten må de ansatte i barnevernet fratas og de som ikke skjønner alvoret bør straffes for sine gjerninger personlig. På samme måte som yrkessjåfører....

   *

   Hans-Petter Bekeng:
   "Lenge har jeg forsvart barnevernet og deres rolle. Nå som jeg har sett dette systemet og fått mye kjennskap til de holdninger som går igjen der, så har mitt syn blitt veldig forandret."

   Det er egentlig akkurat dette som er det største, eller hvert fall første problemet med hele systemet; Utenfra så ser det hele så fint og riktig ut, og det er rett og slett vanskelig å forstå hvorfor så mange lager så mye "bråk" om barnevernet hvis man ikke selv har opplevd eller sett hvordan det faktisk virker i praksis.

   Det er en sånn iboende "mekanisme" som gjør at folk som - gjerne ganske desperate - prøver å fortelle noen eller verden at barnevrnet er i ferd med å ødelegge livet deres fremstår nettopp som folk som i høyeste grad trenger hjelp av barnevernet. Det er nettopp fordi premisset er at barnevernet hjelper folk og folk som da er "gærne" eller "ustabile" eller whatever må ha vært det før barnevernet overtok livet deres, for å si det sånn.

   Jeg var også en av de som i brorparten av livet mitt har trodd at barnevernet og forsåvidt psykiatrien er flotte ting som hjelper massse folk, og at de som hyler og skriker om hvordan de blir ødelagt og fucka av bv og psykiatrien var nettopp folk som hørte hjemme i de systemene.

   Sannheten er dessverre at barnevernet og psykiatrien ødelegger langt flere mennesker og familier og liv enn de hjelper.

   Men selv ikke en internasjonal demonstrasjon i et titalls europeiske byer med til sammen et tusentalls deltakere mot det norske barnevernet, som ble arrangert her for et par måneder siden, synes å få nordmenn flest til å skjønne at det er noe alvorlig galt med barnevern-systemet vårt.

   Hans-Petter Bekeng:
   Det vi, eller barnevernet gjør feil er egentlig ikke så vanskelig eller komplisert: Istedenfor å ta barn fra deres foreldre ved minste tegn til noe som kan virke mistenkelig burde man skolere foreldre til å bli bedre og gode foreldre for sine barn.

   Perfekte foreldre finnes ikke, og man burde være mye flinkere til å lære og skolere folk til å bli bedre og gode foreldre enn vi er. Det beste for alle er at foreldre får sjansen til å lære å bli bedre foreldre og beholde barna sine, enn at barn skal traumatiseres og belastes med å bli tatt fra foreldrene, og foreldrenes liv skal ødelegges for alltid fordi barna deres ble tatt fra dem.

   Det beste for alle er at foreldre får skolering i og lærer å bli bedre og gode foreldre og at barn får vokse opp hos sine foreldre.

   Det dårligste for alle er at barn tas fra sine foreldre bare på mistanke om at man ikke lever opp til samfunnets forventninger og krav til foreldre. Forventninger og krav man da gjerne heller ikke får vite før man ikke har levd opp til de og barnevernet står på døra.

   Jeg snakker selvfølgelig ikke nå om klare overgrep som vold og direkte vanskjøtsel og kriminell atferd ovenfor sine barn, men om alle de som egentlig bare prøver å være så gode foreldre de klarer, og som helt sikkert hadde klart å bli bedre hvis de fikk sjansen og hjelp til det fremfor å få barna sine tatt fra seg og alt det fører med seg at belastning og traume osv.

   De som det både dessverre og heldigvis er flest av i bv-systemet. Dessverre fordi de er i et system som bare gjør vondt verre, heldigvis fordi de fleste da egentlig vil kunne lære å leve opp til rollen som foreldre hvis vi bare fikser barnevernet vårt.

   Foreldrevern ??

   Lisa Magnusson:
   Aldri sett noe posetivt i bv!!! Mye mulig for de at de har vært der siden 2005 : ( og ødelagt store deler av min fremtid.. : ( får meg aldri en god jobb : (

   Følelsen av og bli dømt resten av livet : ( og enn skulle tro enn var pedofil og kriminell da enn ikke kan jobbe med barn eller mennesker : ( pga enn er innen bv

   Arild Holta:
   Hadde foreldre trengt skolering for å være foreldre, ville vel evolusjonen eller Vår Herre, lagt det ned i menneskets adferd og sosiale instingter.
   Det vi trenger er mer familie. DET er den naturlige læreplass. Barn trenger være mer i familien, hos besteforeldre, hos småsøsken, hos tanter og onkler.
   Familien er ruinert av vår familiefientlige elite. Da skades både opplæring i å være mamma og pappa og den hjelp familien har vert for hverandre i alle tusen år.
   Slikt gir hjelpetrengende mennesker.
   OG: Det gir et samfunn hvor politikere kan leve seg ut og leke at de fikser alt og er viktige.
   Velferdsstaten er en enorm plattform for maktmennesker. De som vil hylles av massene kan leve seg ut i vakumet etter storfamilien og ekte kjærlighet, og love løsninger som ikke fungerer og reformer som mer eller mindre er til for politikernes ego.

   Bent Isaksen:
   Velkommen i klubben, Per Einar.

   Anne Grete Axelsson:
   Skulle ønske at dere alle fikk vite hvordan de harselerer med "vårt" tiilfelle. Men kan IKKE gå i detaljer. Det blir bare verre og verre etter som tiden går. Ja æ og vil at de ansatte skal straffes personlig .

   Rune L. Hansen:
   Ikke stigmatiser foreldre, barn og familier som blir kidnappet, Hans-Petter Bekeng. Det har du ingen som helst rett til.
   De fleste av de kan ha vært langt bedre enn deg og dine forhold. Før de ble kidnappet.

   Rune L. Hansen:
   Mange som blir kidnappet blir kidnappet fordi andre er misunnelige på de. Årsakene er diverse forskjellige, men alltid helt andre enn de som blir påstått. Og årsaken er aldri at det er berettiget eller lovlig. Og årsaken er heller aldri at de er for dårlige foreldre eller mangler noe.
   Falsk og hvitvasket dokumentasjon masse-produseres i og for den offentlige forvaltningen i dagens Norge.

   Ronald Basso:
   Vil det norske folk frivillig finne seg i å måtte leve i en slik formynder stat?

   Rune L. Hansen:
   Mange tror enda at norsk virkelighet er slik som det står i Straffeloven og i Menneskerettsloven og i sin rettferdighetssans. Men det er den jo mildt sagt ikke.

   Jostein Wetteland:
   https://www.facebook.com/jostein.wetteland.1/posts/497908790377290
   Jostein Wetteland added 4 new photos.

   Åpent brev til Inga Marthe Torkildsen!

   Nå er det ikke alle barn som inn under barnevernet som er der med rette. det vil si pga vold, overgrep og meget alvorlig omsorgssvikt. Det er mange tusen barn inn under barnevernets omsorg, som er tatt på antagelser og hypoteser. Det er mange barn med særskilte behov. Der barnet blir flyttet isteden for at barnets biologiske relasjon blir tilført de nødvendige ressursene. Nettopp fordi samfunnet pga av økonomiske årsaker godt understøttet av mer eller mindre tvilsomme hypoteser og teorier som ikke holder mål i praksis blir lagt til grunn for mange tusen omsorgsovertakelser i året. Barnets biologiske relasjon blir ikke tilført i nærheten de ressurser et fosterhjem blir i tilskudd for et eller flere barn med særskilte behov.

   Og så Inga Marte Thorkildsen det viktigste av alt. Rettssikkerheten til både foreldrene og barna er under en hver kritikk i disse sakene. Og la meg si det sånn og det tror jeg Kai Stene kan bevitne jeg var ikke noe guds beste barn. Man kan ikke skylde alle adferds problemer på foreldre. Jeg vokste opp i et miljø av barn der barna var ofre for helt andre ting enn problemer i hjemmene. Vi vokste opp i begynnelsen av 80 tallet. Oljen og den utbyggingen som kom rikdommen, alle pengene. gjorde at store ungdomsmiljøer, gjenger av barn og ungdommer møtes. Det var ikke slik at min far banket meg. Jeg banket min far Inga Marte Thorkildsen fra jeg var 6 år. Så jeg ser godt de ungene som ingen ting har å gjøre i barnevernet.

   Og jeg skal ærlig innrømme jeg er sikkert en av de som kunne trengt et barnevern som fungerte. Men når de påførte meg mer vold og mer smerte enn noe og tok fra meg så og si hele min identitet og drepte den siste rest av ....... Vel fuck barnevernet sier jeg da. Hva pokker har en ikke eksperimentert nok og erfart i praksis at dette dessverre ikke funker. Og det funker ikke fordi det ikke funker for 70% av barna på skole og utdanning og resten av livet. Nei det funker rett og slett ikke fordi det har mislykket praksis. 1 barn var et for mye. Jeg er nå 45 år Jeg har mistet 268 venner og bekjente bare i Rogaland Stavanger samtlige av de har en eller annen tilknytning til barnevern. Langt over 2000 barnevernsbarn begår selvmord eller dør via unaturlige årsaker i ung alder. Det er fakta!

   Og da må man gjøre noe man kan ikke vite dette og la det forsette. Det er en forbrytelse i seg selv å vite dette og ikke handle. Og da gjør man det ikke til et instutisjon og fosterhjems industri. Jada jeg for står deres sosialistiske solidariske arbeider tanke og alt dette. Men kjernen selv i deres sosialistiske ideologi er arbeider familien. Familien som samfunnets fundament er truet. En ting er skillsmisse statistikken som viser at 54% av alle ekteskap, ja unnskyld uttrykket rett og slett går til helvete. Men som har jo samfunnet med sine gode ordninger lagt opp til dette Swingers partyet : )

   Og da er det jeg spør er hensikten med den barne psykologiske vurdering av omsorgsevne ikke å vurdere hver enkelt av foreldrenes omsorgsevne, altså ikke økonomi, utdanning, inteligens nivå eller IQ for her må vi følge EMK,s art 8 Som gir alle uavhengig av sosial status, politisk overbevisning, religion, etc retten til å stifte familie og få barn.

   Okei så de pengene man setter inn til fosterhjem og instutisjoner kan en sette inn i barnets biologiske relasjon. Og hør nå! I Norge så er det straffbart og begå overgrep mot barn. Det vet du og de fleste med et snev av fornuft. Men Inga Marte Thorkildsen hvis disse som har begått disse overgrepene er straffedømt for overgrepene så det utover en hver rimelig tvil er bevist at de er funnet sted. Ja da må man gripe inn. Ikke sant du er enig i det Inga Marte Thorkildsen? Hvor mange barn innenfor dagens barneverns altså pr. dags dato er det som er der. Fordi det er bevist utover en hver rimelig tvil at far eller mor har utsatt barnet for overgrep eller alvorlig omsorgssvikt. Slik at dette har ført til en tiltale i henhold til straffelovgivningen på samme felt? Så den som har utført overgrepet eller begått alvorlig omsorgssvikt er dømt etter straffelovens bestemmelser?

   De barna som er utsatt for dette og der det foreligger en slik dom og først når den foreligger kan en gå til det drastiske skritt og ta omsorgen fra en mor eller far, alt annet er babarisk og grotesk og lite verdig et humant rettssamfunn som Norge! Så da kan man ikke holde på å ta barn fordi barnevernet etter enn eller annen bekymringsmelding finner grunn til å anta og mene understøttet av diverse andre opplysninger de måte komme med gå inn å ta barnet eller barna. Foruten de også setter overgriperen under tiltale etter straffelovens bestemmelser og dømmer han eller henne. Først da kan de fremme sak om omsorgsovertakelse. Vi kan jo ikke ha det slik som i dag. Der fylkesnemd eller tingrett fatter kjennelse om omsorgsovertakelse foruten at det foreligger et straffbart forhold som kan på dømes i retten.

   Man kan ikke holde på med forvaltningsmessige vedtak i henhold til tvistemålsloven knyttet opp til den tidligere vergemålsloven, og nå barneloven og rive barn ut av uskyldige mødre & fedre sine hender. Og skille uskyldige søsken fra venner og slekt. Det der funker ikke det ser du vel Inga Marte Thorkildsen du som er for en forandrings fabrikk? Mvh Jostein Løvetann Wetteland Landsorganisasjonen for barnevernsofre og deres barn Og gjerne fortell oss mer om forandrings fabrikken!

   Og la det være sagt jeg støtter ikke noen politiske partier i Norge hverken til høyre eller til venstre, hverken liberalister, eller sosialister for den forbrytelsen mot nasjonens barn og foreldre er utsatt for STOPPES!

   Rune L. Hansen:
   Nei, man kan ikke da heller kidnappe et barn eller frata et menneske retten til sitt familie-liv, Jostein Wetteland. Det vil fortsatt være grovt ulovlig og straffbart.

   Ove Jan Ludvigsen:
   UNDERBART: Fortreffelig, mektig, og sant, budskap av: Per Einar Guthus. Det er som en åpenbaring, en sterk avsløring av barnevernets vesen, og ondskapsfulle arbeidsmetoder!

   Juro Kuvicek:
   Barnevernet gjør helt sikkert svært mange feil og Inga Marthe Torkildsen er akkurat det jeg alltid har hevdet EN STOR BARNESKJENDER!!!!!!!! Største drittsekken som har sittet på Stortinget med så mye makt. Mitt spøsrmål er: Hvor mange barn og fedre har måttet bøte med livet på grunn av hennes empatiløse politikk? Det svaret tror jeg hadde sjokkert dette landet.

   Julija Lande:
   Det viser hvordan staten behandler sine borgere. Det er drap og mord, som i C Romania.

   Ove Jan Ludvigsen:
   Det er sant det du sier, Julija Lande, og du er rett på sak, det er slik det skal være. Takk for det!

   Bjørn Bakken Bakkenskatt:
   Ja delvis enig. : (

   Rune L. Hansen:
   Å kalle grov kriminalitet i politisk eller offentlig regi for "feil" eller "politikk" er og blir bagatelliserende og feil.
   Det er og blir også feil å kalle myndighets-forbrytere for "staten", selv om de er ansatt eller lønnet av staten. (At EMD gjør det, er fordi den er ingen alminnelig direkte straffe-domstol.)

   Rune L. Hansen:
   (Ps: Ordbruken til EMD og andre sånn sett, mht. å betegne ansvarlige for eller medvirkende i forbrytelser i regi av den offentlige forvaltningen som "staten" er en praktisk og god forenkling og er ikke gal, men er med berettiget hensikt mangelfull. Ordbruken er forsvarlig og berettiget, men skal ikke bli misforstått.)

   Tore Svendsen:
   "Arild Holta Mas på advokatene om å sette seg inn i straffemulighetene fra ICC."

   Dette må da i høyeste grad være en jobb for alle disse gruppene som mener dem skal hjelpe. Hvorfor har dem ikke kontaktet advokatforeningen om dette?

   Rune L. Hansen:
   Mas også på andre lands myndigheter og instanser om å få igangsatt rettssaker og straffe-prosesser mot den grove uretten som foregår i dagens Norge. Pluss ikke glem at medvirkning i forbrytelser i slike komplekser ikke foreldes. Dagene for habilt og kompetent rettsoppgjør må og skal komme!

   Ove Jan Ludvigsen:
   Dette er sprengstoff, men nødvendig som alldri før!

   Per Einar Guthus:
   Nå er vi på sporet av folk som tilbyr "perfekte vitner" eller sakkyndigerapporter, skrevet for å knekke foreldre. Hvem trodde at selskap som leverer fosterhjem til barnevern også driver med slikt? Dette er et fordekt kriminelt system. Jeg har også kommet i kontakt med en tidligere BV leder som før han kom så høyt opp i systemet, ble bedt om å plassere narkotika på en ungdom, da han villa avslutte sitt frivillige opphold på privat institusjon. Da ville han havne på tvang og det ga mye mer penger i kassen...... Dette er noe av det vi naive nekter å ta inn over oss. Barna er salgsvare.

   Bent Isaksen:
   Skremmende at Norge har blitt slik, og enda mer skremmende at "folk flest" ikke aner noe om det..

   Per Einar Guthus:
   Vil man vite hva som foregår, så er det bare å begynne å bla i dette dokumentet som skulle være hemmelig frem til 2065...... Det kan lastes ned her:
   http://www.bmonline.no/forum/viewtopic.php?p=3059&sid=4e780d4cd7c8aa5064815b70567cfd1f
   BmOnline Diskusjonsforum Norge • Se emne - Gro Gate
   Hunting white tie crimers- (White collar crime) Globalisering = organisert TERROR. Nei til det Globale helvetet, blodbadet made in AP, USSRome!
   bmonline.no

   Ronald Basso:
   Barnevernet har to sider. Den ene er den hjelpende siden. Det settes i verk tiltak som skal hjelpe familien slik at barna kan bli boende i hjemmet. Den andre siden av barnevernet er den som tar barna dine fra deg. Det gjøres gjerne av samme saksbehandler som tidligere bare har vist den hjelpende hånd.

   Juro Kuvicek:
   Kanskje saksbehandleren fikk vite at kommunen brukte titusener kr ukentlig på et ventende fosterhjem? Tragisk hele denne fosterhjemsindustrien. Kan ikke forsvares lenger å redde 5 barn for å ødelegge tusen.

   Per Einar Guthus:
   Hva tror vi slike bedrifter som denne driver med? Veldedighetsarbeid? Søk på regnskapstallene.... http://uma.no/
   Hjem | UMA
   UMA AS arbeider med rådgiving og tiltak innen barnevernet og i sosialsektoren. Virksomheten er bygget på høy...
   uma.no

   Rune L. Hansen:
   Ja, i Norge pøses det årlig mange milliarder kroner inn i og for kidnapper-industrien. Til tross for blandt annet Barnekonvensjonens Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.08. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205315161653299

   Det er bare små forskjeller på Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet, Høyre, SV og de andre stortings-partiene i dagens Norge. De samarbeider godt om de forskjellige kriminelle måter landet og sivil-befolkningen ødelegges og utplyndres på.

   *

   Dylan Jones:
   !

   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, lørdag 08. august 2015, Vinberget: 

   Mørkt og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Gradvis mindre overskyet utover formiddagen og eftermiddagen. 16 pluss-grader i skyggen og lite skyer klokken 15.30. Og 13 klokken 19.30. Mørkt med dottete grå-blålig himmel og 10 klokken 23. Mørkere mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 08.08. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205322598439214

   Det er enhver politiker sitt ansvar å forsøke å få straffe-forfulgt og stoppet enhver bortførelse av et barn fra sin far eller mor!

   I henhold til blandt annet Barnekonvensjonen Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   *

   Gjer Mund:
   Da vil det vel si at at enhver politiker I Norge som ikke iherdig arbeider for å stoppe alle barne"vernets" urettmessige bortføringer I praksis gjøre seg medskyldig I kriminalitet mot menneskeheten!

   Rune L. Hansen:
   Ja, det lar seg ikke forstå som noe mindre.

   Thor Nyland:
   Da tror æ ikke de er mange som ønsker å stille til valg.

   Gjer Mund:
   Hvis dem er ærlige så er det ikke noe problem. Men dem må da være villig til å prøve å tone flagg mot denne uretten.

   Rune L. Hansen:
   Ja, men langt mere enn bare å tone flagg. Fremgår av både denne lovbestemmelsen og andre.

   Rune L. Hansen:
   Hvorfor ikke det, Thor Nyland?

   Thor Nyland:
   Det har vel med det å gjøre at de da kan stilles strafferetslig ansvarlig for barnevernets feil.

   Rune L. Hansen:
   Ikke hvis de gjør hva de kan for å få straffe-forfulgt og stoppet bortførelsene.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/971130039574592/

   Kyrre Wiik:
   Måtte det skje. Jeg har ikke noe imot at de kriminelle steikes i sitt eget fett.

   Rolf Sverkmo:
   Ser ut som Horne er leder for kriminaliteten i kidnappingssaker barnevernet driver i Norge, og det er vel ingen politikker som har ryggrad til å stoppe henne og resten av banden ved navn Norsk barnevern.

   Kyrre Wiik:
   Ut med BV tortur inn med barneomsorg.

   Turid Holta:
   De som starter barnevernstortur burde bli kjent. Som lærer Line Cecilie Haugen og rektor Trine Fåkvem ved Mosjøen oppvekstsenter.

   Rune L. Hansen:
   De er bare to av tusener andre i dagens Norge, Turid Holta.

   Rolf Sverkmo:
   Ja tror hjelpesyndromet som barnevernet lider av er like utbrett som svartedauen var i Norge, så det er desverre flere tusen som driver med denne terroren eller følger strømmen for att De tjener grovt med penger på dette.

   Rune L. Hansen:
   Penger også, men makt, karriære, hovmod, prestisje, sosial trygghet, aksept og forskjellig annet er viktigere årsaker for mange. Og motivene trenger ikke engang å være viktige. Men å la seg drive med i den politisk rådende strømmen er veldig naturlig for uselvstendige mennesker. Og jo større strømmen vokser seg dess vanskeligere å stoppe.
   Nu er ikke Barnekonvensjonen Art 35 ny akkurat, men for mange av de som har forbrutt seg mot den og for mange som ikke har visst om den, er den ny. Skremmende?

   Rune L. Hansen:
   Ps: Det samme gjelder blandt annet de andre av Barnekonvensjonens lovbestemmelser også.

   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, søndag 09. august 2015, Vinberget: 

   Mørkt og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Noe yr og regn tidlig morgen. Overskyet med omkring 14 og 15 pluss-grader utover dagen, tildels med yr sent på eftermiddagen. Med et mildt vind-drag frem mot klokken 21. Og mørkt mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.08. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/971674809520115/

   Det er som å høre Adolf Hitler og hans venner snakke om kompetanse-heving i Tyskland, dengang for flere ti-år siden. Kompetanse-heving i terror, kidnapping, tortur, degradering og ødeleggelse av barn, foreldre, familier og samfunnet! Ja, retorikken er viktig.

   Og dette og slikt har den politiske mafiaen i Norge nu snakket om og holdt på med i mere enn 30 år, med årlige kompetanse-hevinger, reformer og forbedringer og propaganda og flere og flere milliarder kroner innsprøytet. Med fremragende resultater å vise hen til! Mere vellykket enn selv Hitler-regjeringen? Hva angår kompetanse i terror, kidnapping, tortur, degradering og ødeleggelse av barn, foreldre, familier og samfunnet!

   Horne skal heve kompetansekrav i barnevernet
   http://www.msn.com/nb-no/nyheter/norge/horne-skal-heve-kompetansekrav-i-barnevernet/ar-BBly844?ocid=sf
   Oslo (NTB): Det skal stilles strengere kompetansekrav ril ansatte i barnevernet, fastslår barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp).
   MSN.COM

   *

   Britt Holth:
   Det er iallefall for sent for alle de som urettmessig har blitt fratatt sine barn.

   Rune L. Hansen:
   Slike bagateller bryr de seg ingenting om, Britt Holth.
   Og du tror vel ikke de har tenkt rettmessig å kidnappe, torturere, degradere og ødelegge barn og foreldre?

   Britt Holth:
   Når det gjelder dette systemet, har jeg sluttet å tro.

   Jorunn Fosseli:
   Mange barn og familier som på feil grunnlag er skilt fra hverandre. Landsmenn...?

   Juro Kuvicek:
   Mange tragiske skjebner i kjølvannet av nyutdannede ungjenters idealistiske tanke om å "hjelpe barn". Mange barn er hjulpet ødelagt.

   Rune L. Hansen:
   Det er absolutt ingen barn og foreldre som er skilt fra hverandre på rett grunnlag og rett måte, Jorunn Fosseli. (På rett måte, dvs. efter prinsippene for nødverge og rettssikkerhet.) Dessuten, glem ikke at det er ulovlig oh straffbart å frata et menneske retten til sitt familie-liv.

   Bjorn Hannaas:
   Den forrige regjeringa omtalte det konsekvent som å "styrke barnevernet", og unngikk med det ethvert kritisk blikk og argument.
   Ingen kunne vel være uenig i slike noble tiltak?

   Trine Lise Andersen:
   Barnevernet gjør mye galt, huff.....!

   Svein Bjørneseth:
   Det er ikke gjort over natta.
   Man trenger 7 år på å forandre en personlighet.
   7 generasjoner på å forandre et folkeslag.
   Barnevernet har ikke en sjanse...

   Rune L. Hansen:
   Lovens groveste forbrytelser, forkledd som noble tiltak og gode intensjoner. De har holdt på lenge nu, i snart 7 generasjoner. Men med enormt med olje-penger, karriærer og byråkrati går slikt veldig fortere og lettere!

   Rune L. Hansen:
   Og med intens bruk av terror, kidnappinger, tortur, utplyndringer, forfalskninger, drap og propaganda også!

   Edel Kvitberg:
   Jeg er enig med Horne at kompetansen til de barnevernansatte er veldig dårlig pga at ei vurderingen eller hendelse i ei bestemt sak blir tolket eller vurdert forskjellig av hver enkelt barnevernansatte som er involvert i same sak og tolkningen eller vurderingen er veldig sprikende fra person til person etter som jeg har opplevd eller forstått. Barnevernansatt setter foreldre opp mot hverandre pga at de har tatt barnet ut av hjemmet til den en av foreldrene til barnet og må erstatte denne foreldrene med den andre foreldre slik at barnet har kontakt med en av foreldrene og dette skjer uten samtykke fra barnet og de blir enda ivrigere om barnet vil favorittisere den av foreldrene som barnevernet har flyttet barnet i fra tidligere, fremfor den som barnevernet mener skal være egnet til å ta seg av barnet.

   Bjorn Hannaas:
   Har ingen tro på "å heve kompetansen" her. Man må konstatere at hele industrien er en svært lukrativ pengemaskin for de som sitter på "rett side", og at den er avhengig av å bedrive utstrakt og ulovlig terrorisme mot landets borgere og familier. Glem aldi at det er grunnleggende griske og onde mennesker som søker seg til etater og stillinger som dette. Deres personlighet lar seg ikke endre. Den eneste farbare veg, er å avvikle hele greia, med kontorer, byråkrater og aktører.
   Dernest må hver især ansvarliggjøres, og stilles til rette for sine ugjerninger.

   Svein Bjørneseth:
   Hevet kompetanse innebærer seriøs filtrering til skolegang i retning Sosiallinje på "Høyskolen"..

   Edel Kvitberg:
   Jeg synes Horne bør komme med klarere og mer forståelige grunner til at barn blir tatt i fra foreldre og ikke komme med at man ikke får et barn til å legge seg klokke ni pga at barnevernansatte mener at det skal være i seng klokka ni for at skal være til barnet beste etter deres syn, men ikke etter barnet his det ikke får sove og at du som enslig mor skal se barna eller stirre de i øyne når man snakker med barna og hva mener de i barnevernet om forutsigbarhet pga at alle har vanligvis en rutine i hjemmet pga jobb eller skole og eventuell andre ting som skjer til faste tider i uken.

   Rune L. Hansen:
   Kompetanse-heving? Ja, mange lar seg dundrende lure og lokke av slike fine ord. År efter år efter år i mere enn 30 år har det skjedd. Stadig verre og verre, og stadig kommer nye til som lar seg lure og lokke av det samme. Det er for vanskelig for de å forstå, at det kreves absolutt ingen som helst kompetanse for inkvisisjoner og terror, falsk og hvitvasket dokumentasjon, kidnapping, traumatisering, tortur, trusler, stigmatisering, degradering og fangehold av barn og foreldre! Og at å gi noen eksamens-papirer i og for slik virksomhet - hva enn en kaller den - er fullstendig det motsatte av lovlig lov og rett!

   Lille-Espen Hæhre:
   Tenk om man kunne stjele alt man var ekspert på. : )

   
---

   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205330651120526

   Tore HK Hanssen:
   Uansett hvem som regjerer vil undertrykkingen av de med svakt sikkerhetsnett rundt seg forsette, og jeg anbefaler alle som opplever denne undertrykkingen til å samle seg til å bli en maktfaktor.

   Rune L. Hansen:
   Vel, hvem har ikke et svakt sikkerhetsnett rundt seg når lovlig lov og rett ikke gjelder mere og politiet og resten av den politiske mafiaens nøkkel-personer og nyttige idioter applauderer alt av grov kriminalitet du og dine blir utsatt for?
   Og ingen er trygge.

   Tore HK Hanssen:
   De angriper alltid de med det svakeste sikkerhetsnettet først, og så arbeider de seg oppover. De begynte med barna til taterfamiliene da jeg var ung. Det er bare slik det foregår, og hvor langt de har kommet nå, vet jeg ikke.

   Tore HK Hanssen:
   Det eneste måten dere kan stoppe dette på er å bygge en politisk maktfaktor

   Rune L. Hansen:
   Uansett hvor sterkt ens sikkerhetsnett er, så blir det fullstendig ødelagt av den politiske og offentlige mafiaens angrep. Den som tror noe annet har mange forskrekkelser og overraskelser til gode!

   Tore HK Hanssen:
   Jeg vet hva du snakker om. En russisk kvinne fødte et barn på Levanger sykehus, men fordi hun var Russisk og mannen hennes tok seg en dram på lørdager, ble jenta skysset inn til Anglo mødrehjem utenfor Værnes. Hadde det ikke vert fordi at noen av oss besøkte henne og skapte kontakt mellom mannen hennes og hun, vile hun fortsatt være på dette jævla mødrehjemmet. Det er mange slike til dels idiotiske eksempel.
   Det jeg prøver å si, er at dette er fasicme satt i system for å kontrollere og styre. Disse har null forståelse for det livet dere lever, men så lenge de kan profitere på dere økonomisk og politisk er dere en honingkrukke. Den dagen dere allierer dere med hverandre og bygger allianser, stiller krav om at den måten dere lever på er rett for dere, vil dere utghjøre en maktfaktor og mye av dette idiotiet vil tørke inn

   Rune L. Hansen:
   Godt sagt, men det har nok blitt meget meget langt verre og omfattende enn du er oppmerksom på. De angriper og ødelegger, både vilkårlig, tilfeldig og målrettet absolutt hvem som helst - unntatt seg selv og sine egne medspillere og nærmeste! En allianse er og blir derfor som den slags borgerkrig det egentlig er - mellom to parter. En politisk og offentlig mafia virksomhet og nepotisme på den ene siden - og sivil-befolkningen på den andre siden.

   
---
---

   Per Einar Guthus, 07.08. 2015 via Barnevernsaksjonen.no - Belyser overtramp, menneskerett og barnets beste:
   https://www.facebook.com/groups/barnevernsaksjonen/1009514525734484/

   Hvorfor er det så lite fokus på reaksjonene som kommer som følge av feks barnevernets inngripen.

   Selve opprivelsen og fraskillelsen er traumatiserende, men også samtaler og avhør, med påfølgende lojalitetskonflikt og samvittighetstanker. Dette blir alt for ofte projektert over på foreldrene som tidligere hendelser, men hvor er måleverktøyet som kan bekrefte det ene eller andre? Hvordan mener Dovran at han skal kunne bevise direkte årsakssammenheng?

   Traumer hos barn blir med videre i livet
   http://www.napha.no/content/13570/Traumer-hos-barn-blir-med-videre-i-livet
   Mishandling og omsorgssvikt i oppveksten gir økt risiko for livslange psykiske vansker, rusmisbruk, kriminalitet, samt lav utdanning og a...
   napha.no

   *

   Håkon Helge Hjemly:
   Slike ting vil man jo ikke ha fokus på, det kan jo tolkes som kritikk mot barnevernet..

   Rune L. Hansen:
   Det kan jo f.eks. måles i Straffelovens straffe-rammer for kidnapping, tortur, falsk familiestand, osv.

   Hanne Kløvig:
   Det er ett forskningsprosjekt på dette tema som er utredet ganske få år siden! Det var skremmende og sjokkerense svar på hvilke skader barn fikk av plassering i akutthjem å fosterhjem! Barn blir mer skadet av disse plasseringer enn bo i ett såkaldt dårlig hjem,å da var det snakk om så dårlige hjem men grov omsorgsvikt å vanskjøtelse. Men selv det var mindre skadelig ,enn de skader barn blir påført, ved plasseringer som barnevern foretar seg. Det ble i samme forskningsprosjekt sett på div. barn som vokste opp i div. urbefolkning. men ritualer de har der som bla.la barn lære seg ikke være redd mørket, å setter barn ut en natt i junglen for venne seg til slikt m.m Vi kaller jo slikt galskap her! Men barn som lever på gaten i bla. Brasil osv lever hver dag i frykt for sine liv og må binde seg fast til hverandre på natten da de sover på gaten! For om noen forsøker stjele de minste så vokner hele lenka av unger som er bindt fast i hverandre! Det er eneste beskyttelse de har mot egen regjering og politi som også dreper små unger der, for rydde opp i fattigdom og nød! Direkte groteskt og ondskap vil vi alle mene om dette! Men hvor sykt er det da ikke at dagens opplyste og kloke mennesker, som jobber for hjelpe barna i vårt land ,isteden vet at de ødlegger dem , psykisk for all fremtid, og mange med dem! For barnevern vet godt at nyeste forskning rundt tema plassering i fosterhjem å spesielt akuttplassering som nå har blit det mest vanlige de gjør, er så skrekkinngytende og psykisk ødleggende at barna får psyiske problemer, å uro,sinne og traumereaksjoner som følger dem inn i voksenlivet! Mange blir selvskadere! Får angst og psykiske sykdommer så ofte som 80 prosent av alle plasserte får det. Så at barnevernet redder barn, fra egne foreldre ,tilfelle den oppdragelsen de gir, ikke er bra nok,eller barnevern mener foreldra ikke kan gi god nok omsorg,er uforståelig ,da ungene heller ,tar mer skade av barneverns innblanding ! God dag manns økseskaft! Vi tar en unge, i tillfelle ,det kan få psykisk lidelse,men vet ,helt sikkert,da blir ungen garantert skadet psykisk! Hva er god nok omsorg? Det vet ingen sikkert! Samme forskning viste at barn ble urolig sinte umodne og hypre ,ved for tidlig adskillelse fra mor som gå i barnehagen før fylte 4 år! Barna viste alle tegn som barnevern lærer seg om er tegn på omsorgsvikt! Det finnes ikke undersøkelser ,som kan sikkert bevise omsorgsvikt i ettertid! Men man kan se om en unge er ulykkelig, over tid ,og man ser selv, om ett barn er redd ,usikker å møkkete! Underernært og tilbaketrukket! At barnevern tar unger for at en foreldre ikke har foreldre egenskaper ,å ikke ser barnets behov,er i dagens norge noe tøys! Nordmenn er det mest høflige og veloppdragne folkeslag Å så lite og gjennomsiktig land vi har ,kan man ikke ha mye avvik, verken i væremåte eller tankegang før dette syns. Jeg nekter tro det er 36 dårlige foreldre hver dag i vårt land for så mange unger tas nå! Da vi vet av forskning at norge er på verdenstoppen med selvmord og verdenstoppen med få unger i barnehagen! Og blandt verdenstoppen med barnevernsaker og plasseringer så må det være noe galt! En sammenheng med dårlig forskning å erfaring og kompetanse på hva barnehagen gjør med barna ,må bære en del av ansvaret for dette! Utviklingen med likestilling gikk for raskt .mødre skulle bli menn å menn skulle få pappaperm å helst amme! Likt for likt! Damer mista sin morsrolle ,samtidig med likestilling,å skillsmisser! Mor ble dobbelt arbeider ,med jobb hus og hjem! Unger kastes ut i opplæring og strenge systemer fult av stress ,å nye tanter hele tiden! Små barn lærer abs før de kan gå og de får ikke være barn mer! Kosedyr skal avvennes før de er tre og smokk bør de helst aldrig bruke! Andre fremmede som du selv ikke rekker kjenne oppdrar å påvirker og preger ditt barn. Du selv se ditt barn toppen tre timer pr dag! Mens barnevern forlanger babyen i barnehagen helst ved ni måneder! Og nåde deg om du ikke leverer til fast tid hver dag,helst ,7 til 4. Ni timer hver dag for ett lite barn? Jeg fikk kritikk, for jeg ønsket levere,kl 10 til 16.og ta det mer med ro på morran, når vi likevel ikke behøvde stresse enda? Da var det nærmest omsorgsvikt for barnet måtte ha faste rutiner å komme i kjernetiden som de andre? Bytte av barnehage skal man heller ikke! Men barnevern kan likevel etter slik kritikk flytte barnet i enda en ny barnehage og en rekke nye fosterhjem,uten å nykke! Siste sak i media nå var at et barn som skulle hjem ikke ble flytta direkte hjem til foreldre men i ett mellomhjem med fremmede for tilvennes hjemflytting gradvis ??? Norge ett bakvendtland fullt av kardemommeby regler! Skal dette fortsette! Vet det finnes mange bra folk i barnevern å sakkyndig roller fler av dem! Kjenner til to gode barnevernsped. i Drammen bla. Stå på ,med fler slike!

   Ken Joar Olsen:
   Noe som er rart er at i vår sak sier de at jeg er offer for omsorgssvikt, men nevner ikke med et eneste ord at det var i offentlig sektor. Selv om jeg fortalte dette, og hvordan jeg ble mishandlet på institusjon står det heller ikke... Ettersom det trenger dem jo ikke skrive, får å tjene penger på vår prinsesse.

   Hanne Kløvig:
   Skal du ikke være bra forelder da? syke jævler! Erfaring da er naturlig nok at man blir eksta flink å kjærlig med sin egen lille prinsesse så klart! Vi mennesker har nemlig evne til lære å føle!!!!

   Rune L. Hansen:
   Traumer, terror, tortur, kidnappinger, falsk familiestand, etc. er bare bagateller for mennesker som ikke respekterer Straffeloven og Menneskerettsloven.

   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, mandag 10. august 2015, Vinberget: 

   Mørkt og 14 (eller 15) pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet først på dagen, derefter mindre overskyet, med en mild bris fra sør og tildels dust og sol med oppmot mere enn tyve pluss-grader utover eftermiddagen. Overskyet igjen mot kvelden, med 17 (eller 18) pluss-grader klokken 21. Svak og dårlig Internet-forbindelse her i dag. Mørkt, en svak, mild bris og 17 pluss-grader klokken 23. Helt mørkt mot midnatt.
   
---
---

   Tore Svendsen, 03.08. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/969014359786160/

   "Blant annet skal barnebortføring fra barnevernet gjøres straffbart."

   Barnebortføring fra barnevernet? For å være under barnevernets omsorg så må disse barna ha vært bortført av barnevernet først.

   Norske myndigheter skjerper lovverk om barnebortføring | ABC Nyheter
   http://www.abcnyheter.no/nyheter/2015/08/02/194412857/norske-myndigheter-skjerper-lovverk-om-barnebortfoering
   De siste ti årene er 495 barn tatt ulovlig ut av landet. I de aller fleste sakene er det en av foreldrene som står bak. Nå foreslår regjeringen endringer i en rekke lover.
   abcnyheter.no

   *

   Arild Holta:
   Nødrett overfor kriminelle skal forbys...

   Arild Holta:
   Det er å forby naturlige rettigheter/negative rettigheter.

   Juni Tobiassen:
   Nå må di kutta ud, di rettferdiggjør kun seg sjøl ,det virke som di har panikk ,desperate,ikkje prøv å samenlign seg me biologiske foreldre, di snur å vrir å vrenge på alt ,for å få rett ..... eller e di ikje rektige ????

   Arild Holta:
   Rune Sarnet Östensen delte denne lenken som passer her:
   https://sv.wikipedia.org/wiki/Statsorganiserad_brottslighet
   Statsorganiserad brottslighet – Wikipedia
   Statsorganiserad brottslighet, ibland statsbrott, är brott som organiseras av en stat. Det kan antingen föras till gruppen organiserad brottslighet,[1] eller föras till den politiska brottsligheten och innefatta brott som folkmord.[2] Fenomenet är gammalt, och kan exemplifieras med sjöröverier under…
   sv.wikipedia.org

   Jan Kent Knutsen:
   Når / hvis nødrett overfor kriminelle skal forbys, får vi et lovverk som blir inkonsekvent og selvmotsigende. Kanskje de da må innføre en ny , overordnet lov: "Det er Staten som til enhver tid bestemmer hva som er logisk og sant", eventuelt:" Straffbare handlinger er ikke straffbare hvis de blir begått av Staten"...

   Vine Onymus:
   Get your children out of the country. Now.
   Russia has demanded that illegal child snatching in Norway, by state employees, must be treated like a felony, and they were basically laughed at by Norwegian authorities.
   https://www.youtube.com/watch?v=ct8rF1EZePs&feature=youtu.be
   Persecution in Norway
   Despite the country's facade as a human right protector, shocking stories of torture...
   youtube.com

   Arne Natee Alme:
   Ser desverre bare mer og mer ut som om det bare er en løsning tilbake..... Hadde vært interessant og fått kommentar fra advokater her......

   Arild Holta:
   Advokater er gjerne systemidioter.

   Edel Kvitberg:
   Har det Norske folk valgt inn på stortinge personer som skal tvinge igjennom ting som folket er i mot og hvorfor kommer de ikke med sitt syn på barnevernet før valget slik at vi vanlige borgere kan vurdere om det er noe å ha på stortinget og dessuten så må vi virkelig få fram hva politikerne mener om barnevernet og hvem som er seriøse pga at de som sitter der i dag vil bruke tvang vis de ikke får igjennom det som de mener om sakene som er i samfunnet .

   Rune L. Hansen:
   Det er bare naturlig at de gjør stadig mere og mere for ikke å bli straffe-forfulgt med det første. Nye ulovlige lovbestemmelser er et av de fremste våpnene de har i så måte, i og med at det fortsatt er mange som ikke vet forskjell på lovlige og ulovlige lovbestemmelser.

   Tore Svendsen:
   Stem på soffapartiet.

   Rune L. Hansen:
   Straffeloven har diverse lovbestemmelser som rammer kidnapping av barn og foreldre. Helt i pakt med menneske-rettighetene. Men den politiske mafiaen nekter enhver å benytte disse Straffelovens lovbestemmelser - fordi lovbestemmelsene rammer den virksomheten de selv bedriver med kidnappinger!

   For nu få år siden begynte de derfor forsiktig og stille en prosess med hensikt å få endret Straffelovens slike lovbestemmelser, for liksom å lovliggjøre sin egen kriminalitet! At lovendringene er og blir ulovlige også i forhold til menneske-rettighetene og prinsippene for lovlig lov og rett og EMD bryr de seg ingenting om. Tvert om er det det som er hensikten.

   Og stadig flere ulovlige nye "lovbestemmelser" og ulovlige "lovendringer" er underveis. Helt typisk for ethvert terror regime.

   Rune L. Hansen:
   Få fart på Menneskerettspartiet i Norge! Det er et seriøst alternativ vi har. Navnet vil også gjøre sitt til både nasjonal og inter-nasjonal oppmerksomhet og saklighet!
   
   https://www.facebook.com/Menneskerettspartiet
   Menneskerettspartiet Norge / The Human Rights Party Norway
   Political Organization - 488 Likes

   Rune L. Hansen:
   For å kunne være lovlig så må en lovbestemmelse blandt annet være i samsvar med over-ordnet lov (lex superior). Uten det så blir det to lovbestemmelser som er motsatt hverandre, og hvilken skal en i så fall rette seg efter? Men den politiske mafiaen i Norge ser det som en fordel og nødvendighet å ha under-ordnede lovbestemmelser med et motsatt innhold av de over-ordnede! Selvfølgelig både unødvendig og ulovlig, men nettopp det er også hensikten!

   Dermed kan de alltid velge selv hvilken en av de to de vil henvise til! Men valget faller selvfølgelig på den under-ordnede (ulovlige og straffbare) loven eller lovbestemmelsen, i forhold mellom den offentlige forvaltningen og sivil-befolkningen. Samtidig som de selvfølgelig påstår at de er i samsvar med hverandre - og at det derfor er den under-ordnede lovbestemmelsen som gjelder! (For eksempel i forhold til ulovlige lovbestemmelser så som den såkalte Barnevernsloven og Barneloven.)

   De opererer altså med to sett av lover! De over-ordnede - og de under-ordnede. De under-ordnede ofte med et motsatt innhold av de over-ordnede! Og påstår at det er motsatt lov og rett som gjelder!

   At både Menneskerettsloven og Straffeloven og Grunnloven sier og har lovbestemt at det er over-ordnet lov som har forrang og som skal gjelde og som er egentlig reell og lovlig lov og rett i og for Norge "tolker" de også til det motsatte!

   Mange lar seg lure av dette trikset og tror selvfølgelig at det er sin rettferdighetssans og over-ordnet lov (som f.eks. menneske-rettighetene) som gjelder - og blir fullstendig overrasket og forskrekket når de oppdager at det er motsatt lov og rett som blir fulgt av den politiske og offentlige mafiaen!

   Rune L. Hansen:
   Alle lovbestemmelser, regler og avgjørelser de finner på, hvor grovt ulovlige og straffbare de enn er, kaller de gjeldende lov og rett!

   Dag Henning:
   Det er bare å starte opp partiet og vi alle undertegner. Dette vil bli det største partiet, samlet kan vi sende våre erklæring til menneskeretts domstolen, og også få eldre og yngre inn i dette parti.

   Rune L. Hansen:
   Flere må ønske, våge og orke å engasjere seg i arbeidet for Menneskerettspartiet - med full reell respekt for menneskerettighetene og prinsippene for lovlig lov og rett og prinsippene for lovlig politikk, som rettesnor!
   Det fordres av enhver offentlig forvaltning å være fullstendig og omfattende hensynsfull for ikke krenke en eneste menneske-rettighet for et eneste menneske!
   Dette motarbeides grundig av mange i dagens Norge!
   Å motstå presset og indoktrineringen er krevende.

   Rune L. Hansen:
   Ydmykhet, medmenneskelighet og trivsel for og fra enhver, er viktige stikkord?

   Rune L. Hansen:
   Med menneske-rettighetene som parti-program og gjeldende lov og rett!

   Rune L. Hansen:
   Vanskeligere er det ikke?

   Rune L. Hansen:
   Men uten blir det vanskeligere!?

   Juni Tobiassen:
   Sko hatt ein mic ! Ohh!

   Rune L. Hansen:
   Mikrofoner og andre gode ideer er vel små og lett overkommelige problemer?

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, tirsdag 11. august 2015, Vinberget: 

   Helt mørkt, et svakt, mildt vind-drag og 16 (eller oppmot 18) pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig og mye regn fra omkring 06-tiden. Vått, overskyet og tildels yr og regn utover formiddagen, med noe vind-drag og omkring 15 pluss-grader. Disig og mye regn og yr utover dagen, med omkring 14 og 15 pluss-grader. Halv-mørkt, vått og yr klokken 22. Pc-arbeider med meg i dag, men ikke tid til Facebook. Helt mørkt mot midnatt.
   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, onsdag 12. august 2015, Vinberget:

   Helt mørkt, vått, noe yr og omkring 10 (eller 12?) pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og 12 (eller 14?) frem mot klokken 11. Overskyet med dus sol og omkring 15 pluss-grader utover eftermiddagen. Mindre overskyet med dus himmel sent på eftermiddagen, med 12 pluss-grader klokken 19. Pause forhåpentligvis inntil videre fra utbroderende innskrivinger her, for pc-rydding og diverse annet. Forhåpentligvis også noe bær-plukking, etc. Mørkt, antydninger til yr og 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, torsdag 13. august 2015, Vinberget: 

   Mørkt og 7 (eventuelt 9) pluss-grader Celsius ute her i natt. Sol og lys blå himmel utover formiddagen, med oppmot 17 (eller 19) pluss-grader frem mot klokken 14. Videre med oppmot mere enn 20 i skyggen. Jeg plukket både blåbær og tyttebær og taybær og boysenbær og søtmispel i dag. Noe solbær og rips i går. Mørkt, stille og 10 pluss-grader klokken 23. Mørkere mot midnatt.
   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, fredag 14. august 2015, Vinberget: 

   Mørkt og omkring 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Dus blålig, slørete, spredt lett skyet himmel først på formiddagen, derefter tildels overskyet, gradvis opp til 17 pluss-grader frem mot klokken 12. Mye av det samme videre utover dagen og med et mildt svakt vind-drag og 20 pluss-grader. Med grålig mørkt overskyet tildels og halv-mørkt klokken 22. Internet-forbindelsen her elendig og omtrent ubrukelig i dag og siden onsdag. Plukket oppmot en halv kilo blåbær nært ved husene her i dag. Mørkt mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 14.08. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205370696361632

   Gode nok grunner for å straffe-forfølge og fullstendig nedlegge det politiske såkalte barnevernet og dets dirigenter?

   Det er tusener av gode nok grunner som nødvendiggjør det!
   Men er det ikke nok med en eneste en da?

   For eksempel denne ene - Barnekonvensjonen Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Eller denne ene - Barnekonvensjonens Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

    Eller denne ene - fra Straffeloven § 117a:
    "Den som begår tortur, straffes med fengsel i inntil 15 år. Ved grov og alvorlig tortur med døden til følge, kan fengsel inntil 21 år anvendes. Medvirkning straffes på samme måte."

   Osv., osv.!!!

   Er det ikke nok med en eneste en god nok grunn da?
   Eller hva?

   *

   Gro Hetlelid:
   Du har så rett Rune ! !

   
---

   https://www.facebook.com/groups/167607919940794/permalink/1021792907855620/

   Bjørg Elin Myran:
   Helt klart... Her står det jo klart og tydelig... Men hvorfor i himmelens navn blir det ikke lagt mere vekt på i Tingrett f.eks... av den private parts advokater...

   Rune L. Hansen:
   Lagt mere vekt på, i forhold til hva? Enten så gjelder disse lovbestemmelsene, eller så gjelder de ikke.
   Hva som foregår i dagens norske rettsvesen er mafia virksomhet, ganske enkelt.

   Bjørg Elin Myran:
   Nettopp Rune...

   
---
---

   Tor Helge Thorsen, 13.08. 2015 via Barnevernsaksjonen.no - Belyser overtramp, menneskerett og barnets beste:
   https://www.facebook.com/groups/barnevernsaksjonen/permalink/1012664645419472/

   Sakkyndige er dommernes horer og halliker i norske rettsaler. Media tilslører og er fraværende i sin vegrende feighet.

   *

   Britt Holth:
   Tror ikke vi vil vinne fram med noe som helst med et sånt språkbruk, vi kan være så sinte og lei oss som bare det og det er forståelig,men det er ikke alt som passe på trykk og barna får vi ikke tilbake på den måten.

   Anne Lise Hegerland:
   Språkbruken sier vel noe om hva den enkelte har vært igjennom .

   Britt Holth:
   kan skjønne det, men vi vinner ikke noe på slike uttrykk

   John Arne Nilsestuen:
   Er enig. Det nytter ikke å begynne å kalle folk, det vinner vi ikke noe med, men vi må være saklig i de saker vi fører fram med det kommer en lenger

   Rune L. Hansen:
   Vi vinner meget med en slik sprog-bruk. Særlig i å spre forståelse av hva det faktisk handler om. Og en god holdning som utgangspunkt.

   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, lørdag 15. august 2015, Vinberget: 

   Mørkt, et mildt vind-drag og 19 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Yr og lavere temperatur fra omkring 07-tiden. Yr og regn og 14 frem mot 16-tiden. Det samme videre utover dagen og kvelden. Og mot midnatt.
   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, søndag 16. august 2015, Vinberget: 

   Mørkt, regn og yr og 14 pluss-grader Celsius her ute i natt. Det samme med opp til 15 videre utover formiddagen frem mot 11-tiden. Derefter en stund uten nedbør, med mere og videre regn og yr derefter. Omkring 15 pluss-grader hele dagen og nokså mye regn og yr også i dag. Grålig noe dunkelt klokken 21. Vått, men mindre og lite nedbør. Det viste seg å være et hacker-angrep på pc-n her siden onsdag, som skadet Internet-forbindelsen, men som jeg nu i går kveld har stoppet. Jeg mater fortsatt biene, med oppmot en kilo sukker hver dag. Også fordi det er interessant å studere livet omkring mat-fatet der, både dag og natt og i kontinuitet. Mye padder her ute nu. Halv-mørkt klokken 22. Mørkt klokken 23 og mot midnatt.
   
---
---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, mandag 17. august 2015, Vinberget: 

   Mørkt, stille og 15 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, tildels noe yr og 15 pluss-grader utover formiddagen. Noe mindre overskyet resten av dagen. Treg og ustabil Internet-forbindelse her igjen i dag. Jeg plukket fort inn omkring 5 kilo solbær fra hagen i dag, pluss en halv-kilo kjempestore bringebær og nærmere en kilo med store grønn-gule stikkelsbær. Konservering i morgen.
Mørkt med noe mindre mørk himmel og 12 pluss-grader klokken 23. Mørkere og 11 mot midnatt.
   
---
---

   Alf Magne Henriksen. 16.08. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet, shared Dung Svalland's photo:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/974828275871435/

   Barnevernet er skjult Nazi System i Norge
   Hvorfor sitter mange på gjerdet å ser på ?
   Neste gang kan være meg eller deg !!!!

   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=938396402843329&set=a.185230431493267.51586.100000189338117&type=1
   Dung Svalland's photo.

   *

   Arne Natee Alme:
   Blir så inderlig forbanna på disse folka..... Synd der ikke finnes noen der hjemme som kan danne en gruppe, etc, for fysisk og stoppe denne jevelske behandlingen av mennesker.... Håper og drømmer.......

   Trygve Einar Gjerde:
   På grunn av likegyldigheten!

   Anne Grete Axelsson:
   Vi er ALT for redde for å få inn fysiske reaksjoner overfor disse maktmisbrukerne. Det kommer jo bare nye avslag og nektelser fra BV. De sitter ennå med makten fullt og helt. Men snart kommer de til å falle som dominobrikker. Og mitt håp er : La hver enkelt saksbehandler i BV stå personlig ansvarlig for sine stygge handlinger.

   Trygve Einar Gjerde:
   Ja, loven må endres slik at de blir personlig ansvarlige for sine handlinger. Jeg anmeldte i sin tid en barnevernsansatt for 16 tilfeller av dokumentforfalskninger, og som jeg beviste, (dette gjeller en venn av meg). Politiet svarte at dette har BV rett til!!?? Men denne mann i BV skulle vært bak lås og slå for sine løgner og falskneri!

   Asle-martin Pedersen:
   Di skulle ståd ansvarlig for sine ulovlige handliger mot barn å familier. dok førfalskning e en jennganger hos disse å poletie beskytter dæm. korupt svineri fra a te å!

   Barnevern Utsatt:
   Bv hater virkelig ALT som er biologisk! Helt utrolig.

   Asle-martin Pedersen:
   Det er venner av venner å nære bånd mellom fosterhjem å bv/sakskyndige ofte... tragisk rett å slætt.
   Jeg vet om bv-ansate som har blid avsjediget fra sin stiling... dette grunet grove saksbehandlings feil... rett etter er di da plutselig blid beredskapshjem... å så fosterhjem... fatt d!

   Jan Erik Granskogli:
   Send fan skapen til Sibir aså bv

   Asle-martin Pedersen:
   Jan Erik Granskogli: dæm har d væl jævlig nok i sibir om di itje skal få barneværne oppå d heile.

   Terje Hitsøy:
   Bruk anarkiet. Ta loven i egne hender. Da våkner gjerne staten.

   Jan Erik Granskogli:
   Jo send bv til Afghanistan

   Rune L. Hansen:
   PS: Loven trengs ikke å endres for å straffe-forfølge og fengsle de! Det er mangfoldig ulovlig og straffbart det de driver med! (Kidnapping, tortur, falsk familistand, falsk dokumentasjon, forbrytelser mot menneskeheten, folkemord, osv.!) Problemet er at den politiske og offentlige mafia virksomheten nekter sivil-befolkningen tilgang til all den lov og rett som rammer offentlig ansatte! Også det ulovlig og straffbart! Men vær obs på at alle slike forbrytelser uansett ikke foreldes!

   Jan Erik Granskogli:
   Jo du Har rett men lover gjelder ikke for bv di er være en SS

   Rune L. Hansen:
   Det er de som tillater og administrerer slikt noe som er de verste.

   Rolf Sverkmo:
   Her har Rune L Hansen helt rett det kan straffeforfølges det ansatte i barnevernet gjør ulovlig,og vil ikke politiet stille opp på det så gjør også denne offentlige tjenestemannen lovbrudd,det mildeste han kan dømmes for er grov uaktsomhet i tjenesten, og det igjen kan resultere tap av embete.Oppfordrer folk som opplever eller har opplevd bv.ansatte som gjør grove lovbrudd til å stille hardere krav til att politiet gjør jobben sin og oppretter sak på lovbruddene.

   Jan Erik Granskogli:
   Politiet gjør ikke en dritt med bv

   Jan Erik Granskogli:
   For politiet er like som bv

   Rolf Sverkmo:
   Det kommer snart saker der ansatte i Indre Namdal barnevern blir stilt for rette og straffeforfulgt.Og det er flere plasser i landet dette er i ferd med å skje.Det finnes faktisk politi som tar lovbruddene offentlige ansatte gjør meget alvorlig og gjør noe med det. Politi som ikke gjør sin plikt i samfunnet og straffer alle likt, undergraver tilliten De må ha i befolkningen.Loven er lik for alle heter det og det må politiet se til att skjer, ellers vil politiet også bryte Norsk lov.

   Juro Kuvicek:
   Jeg forstår ikke at bv skal ha så stor makt! Damene i bv driver med misforstått "hjelp" til barn som i mange tilfeller i realiteten er med på å ødelegge barn!! Dette kan det da ikke lenger være noen tvil om! Det brevet du viser til er rene inkvisisjonen! Ingen kvalitetssikring eller dom på en så sterk avgjørelse???! Vanlig folk i gata og politikere holder fullstendig kjeft, er det mulig???? Rettssikkeheten er lik null, det kan selv jeg se! Og jeg har ikke vært rammet i nærheten av dette som så mange andre har! Jeg tør å påstå at Norge er et av de mest gjennomkorrupte samfunn i Europa! Giu meg en halv time så skal jeg enkelt forklare hvorfor.

   Arvid Gimre:
   Politiet buker gammle barnvern sake i et kynisk eiendoms spil her i kommunen , har selv oppfattet dette nå i den senere året

   Jan Erik Granskogli:
   Politiet bryter loven

   Juro Kuvicek:
   Staten er blitt en alvorlig fiende av familie, barn og fedre!!! Dette får konsekvenser på alle områder og kosgter samfunnet enorme kostander i sykemeldinger, rettssaker osv osv.

   Juro Kuvicek:
   Mødre også i noen tilfeller, men hvorfor får ikke far hovedomsorgen nå mor er regnet som uskikket?? Hvorfor blir far så sjelden vurdert??? Helt syk praksis, spør du meg!! Norge, landet som deler ut fredsprisen... Og bryter MENNESKERETTIGHETENE DAGLIG!!!! DET skryter ikke myndigheten av så mye, men fredsprisen skal framheves. Jeg har et eneste ord for det: KVALMENDE!!!!

   Rune L. Hansen:
   Du synes også som å være en fiende av menneskeverdet og menneske-rettighetene, Juro Kuvicek? Eller hva?

   Barnekonvensjonen Art 7:
   "1. Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Menneskerettserklæringen Art 16 p1:
   "1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning."

   Menneskerettserklæringen Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Jan Erik Granskogli:
   Jeg for min Dell tror ikke på et system i Norge etter de jeg har merket meg er de kun løgnere fra bv til kommunener til fylkesmannens kontorer til helsetjenester til politiet til rettsvesen

   Arild Holta:
   Far skal ikke vurderes. Er det en far der hvor mor ikke strekker til så ordner foreldrene dette. Vi har ikke behov for vurdering av naturlig liv. Vurderingen er inblanding i privatlivet. Privatliv er en naturlig rettighet. Vi har alle en NATURLIG rett til FRED FRA... (det vi ønsker). Om vi ikke overfaller andre mennesker eller BEVISLIGEN skader våre barn.

   Arne Natee Alme:
   Barna havner ofte i bortgjemte fjorder / dalstrøk hvor folk har problemer med og finne jobb, bl.a.

   Juro Kuvicek:
   Du må ha misforstått meg big time, Rune. wink emoticon Les innlegget mitt en gang til er du grei. smile emoticon Jeg snakker om de tilfellene hvor mor BEVISELIG bedriver omsorgssvikt og hvor far ikke engang blir vurdert før barnet sendes rett i fosterhjem!! Her er du vel enig med meg! På denne måten havner også mange barn utenfor familien sin. De mødrene som holder far unna med falske anklager er ofte syke selv og mister barnet til bv og da er far allerede radert ut. Skjønner poenget mitt?

   Jan Erik Granskogli:
   De har. enda ikke bv klart å bevise at de er omsorg svikt.

   Juro Kuvicek:
   I noen få tilfeller klarer de nok å bevise det, men i MANGE, MANGE tilfeller så er det tragedie på tragedie! Jeg tror på at de OFTE tar feil!!

   Arvid Gimre:
   Hva kan en forvente , Prøysen var nok føre sin tid når han skrev denne http://youtu.be/nMjAq2tlu6M
   I bakvendtland - Lille Lise & Frøken Fise
   youtube.com

   Jan Erik Granskogli:
   Jeg har en bakgrunn innen jus og.godt i gjennom mange bv saker og per nå har ikke bv klart å bevise omsorg svikt men at retten gjør store feilen og god ta at bv er Norges lover og ikke retten som skal søke å finne sannheten og holde seg godt innenfor norsk lov men de motsatte skjer så dermed ha vi fot et rettsvesen som er hoff narer i sær klasse

   Rune L. Hansen:
   Om "mor beviselig bedriver omsorgssvikt", som du sier, Juro Kuvicek, så kan hun straffes hvis det rammes av Straffelovens lovlige paragrafer - og ikke efter hvem enn sin Synselov.
   Og hvem i all verden sine vurderinger er det du snakker om? Som Arild Holta så rett sier - "far skal ikke vurderes". Inkvisisjoner i menneskers privat- og familie-liv eller hjemsted er ganske enkelt ulovlig og straffbart. Og hverken far eller mor skal noensinne kunne frataes sin ("umistelige og uavhendelige", som det heter i menneskeretts-konvensjonene) rett til sitt familie-liv. Såkalt "barnefordeling" er også en grovt ulovlig og straffbar form for liksom barnevern, Juro Kuvicek. Rammes også av et ,mangfold av lovbestemmelser med høye straffe-rammer.

   Rune L. Hansen:
   Forstår du nu hvorfor jeg spurte om du er en fiende av menneskeverdet og menneske-rettighetene?
   Spørsmålet, med direkte henvisning til en eller flere av menneske-rettighetene, er det iøvrig meget viktig å konfrontere enhver relevant med!

   
---
---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, tirsdag 18. august 2015, Vinberget: 

   Mørkt og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lys blå himmel og sol utover formiddagen og eftermiddagen, med oppmot mere enn 25 pluss-grader. Litt skredt lett skyet utpå eftermiddagen og videre. Mild svak bris og omkring 20 pluss-grader det meste av dagen, efter hvert utover kvelden noe sterkere bris. Mørkt, mild vind og 18 pluss-grader klokken 23 og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 18.08. 2015 via Falske og ekte dommere:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/1006842402699767/
  
   Kort og viktig om menneske-rettighetene og lov og rett.

   Enhver politisk beslutning, eller annen avgjørelse i eller under offentlig (inklusivt juridisk) regi, som krenker en menneske-rettighet, eller flere, for et menneske, eller flere, er (og skal og må være) ulovlig og straffbar - og er det en selvfølgelighet og viktig at blir kompetent straffe-forfulgt.

   Hvorfor er dette selvfølgelig og viktig?
   Fordi hvis dette ikke skjer så blir det og er det ingen reell respekt for menneske-rettighetene.

   Samtidig er det også viktig å vite at slike forbrytelser ikke foreldes eller skal kunne avvises!
   Blandt annet fordi enhver menneske-rettighet er og skal være umistelig og uavhendelig.
   Og fordi å våge eller medvirke i politisk, juridisk eller annen offentlig avgjørelses-myndighet krever (og skal og må kreve) forliktende og lovlig ansvarlighet.

   En slik respekt for menneskeverdet og menneske-rettighetene er en forpliktelse og nødvendighet for medmenneskelighet og offentlig forvaltning.
   Ulovlig offentlig lov og rett eller politikk eller handlinger - dvs. ulovlige offentlige lovbestemmelser, dommer, avgjørelser eller vedtak - skal og må ikke kunne forekomme! For eksempel heller ikke kunne skjules eller unndraes offentligheten med påstand om personvern eller utøvelse av skjønn eller bagatellisering.

   *

   Venke Elisabeth Mitander:
   Tusen takk

   
---
---

   Rune L. Hansen, 18.08. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/975823032438626/

   Det finnes absolutt ingen som helst lovlig lovbestemmelse eller lovlig lovhjemmel for å bortføre et barn fra sin far eller mor. Tvert om! Det eneste unntak er efter prinsippene for nødverge og rettssikkerhet. Som aldri enda i Norge har vært brukt!

   *

   Rune L. Hansen:
   Enten er barna og foreldrene kidnappet, eller så er de det ikke.
   Noen forstår ikke noe så enkelt.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 18.08. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/975814155772847/

   Det er utrolig trist med all den naiviteten, indoktrineringen og uvitenheten som enda er ute og går!

   Nu nettopp hørte jeg en frase om at det såkalte barnevernet "har overtatt omsorgen" for et barn! Vel, den mishandling og de forbrytelser "barnevernet" utsetter ethvert barn for kan vel neppe, selv med den beste vilje, kalles for omsorg!

   For her bare å ha nevnt et eksempel.
   Iøvrig er det politiske såkalte barnevernet ingenting annet enn en uhyre grov kriminell politisk og offentlig mafia virksomhet som forakter alt av menneske-rettigheter og lovlig reell lov og rett!

   Virksomheten er bare en av flere instanser, men en av de viktigste, den politiske og offentlige mafiaen har for ødelegge mennesker en av de misliker eller som vedkommende vil fjerne! Samtidig setter kidnapping av barn og foreldre penger og makt i sirkulasjon, for å opprettholde og videreføre makt og karriærer!

   Våkn opp!!!

   *

   Trond Emil Jortveit:
   KrF Hareide som sier han er kristen elsker Barnevernet. Han har ingen kunnskap om barnevernet som han som politiker styrer.

   Rune L. Hansen:
   Han har liksom ingen kunnskap om kristendom heller. Og heller ikke om menneske-rettigheter og reell lov og rett.

   Arild Holta:
   Kristne i Norge er moralister med en stor tro på tvang. Det er et av mange avvik mot kristen tro, som man har sett opp gjennom historien. Moralisme - det loviske kravet til andre mennesker - er et av de vanligste forvrengelser av kristen tro.
   Mennesker har i seg trangen til å dominere andre moralsk. Være seg om man er kristen eller ikke. Kobler man denne primitive tilbøyeligheten til kristen tro, får man en form for det Jesus kalte fariseisme.
   Paulus skrev om dette til galaterne, med sterke ord som: "Hvem har forhekset dere."
   Tross sterk ordbruk i Bibelen går kristne fem på gang på gang, og vil tvinge sin neste med kyniske virkemidler til å leve etter deres moralska følelser.
   Det er ikke Bibelens kjærlighetsbudskap.
   Jesus fremmet ikke kontroll av andre mennesker.
   Tvert imot førte den kristne tro til opplysningstiden og dens naturlige rettigheter. Opplysningstiden var en del av det kristne Europa. Nå har man imidlertid glemt friheten dette gav oss, og vi er på vei mot mørkere tider og mer statlig kontroll.  Europeiske kristne har langt på vei bitt på denne trenden.

   Rune L. Hansen:
   I samfunn med uselvstendige mennesker har rettferdighetssansen dårlige kår.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 18.08. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/975832659104330/

   Samvær så og så mange ganger i året, med eller uten tilsyn, er ment som noe enda verre enn "bare" degradering og umenneskeliggjøring og fremmedgjøring. Det er i realiteten å eliminere foreldrene. Og det er nettopp det som er hensikten.

   De få unntakene som finnes har helt andre hensikter og grunner. Og er dessuten utrolig billig propaganda for virksomheten.

   *

   Jorunn Fosseli:
   Tenk at det er norge dette hender. Det er ondskapsfullt. Ingen ord for dette anet en oppreisning for di som lider under denne ondskapen.

   
---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 19. august 2015, Vinberget: 

   Mørkt og 14 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Sol fra dus blålig himmel, et mildt vind-drag og oppmot 22 pluss-grader frem mot klokken 11. Omtrent det samme videre utover dagen, med 20 pluss-grader frem mot klokken 20. Dunkelt halv-mørkt og 18 klokken 22. Mørkt, en mild bris og 18 pluss-grader klokken 23 og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 19.08. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/976090815745181/

   Hvorfor respekterer dagens offentlige forvaltning i Norge ikke Barnekonvensjonens Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Er det fordi "fosterforeldre" og falske alene-mødre og forskjellige mange andre ser seg tjent med menneskehandelen?

   Selvfølgelig er det det. Og selvfølgelig har det blitt slik.
   Det er vel ikke noen som tror eller vet noe annet?

   *

   Svein Bjørneseth:
   Stemmer nok det.

   Cecilie Victoria Falch:
   Penger = griskhet så derfor blir barn lagt ut på Fin.no så fosterforeldre kan tjene seg rike skremmende utvikling ....... : (

   Rune L. Hansen:
   Penger, karriærer, makt, egoisme, etc.

   Bouchane Abdelkarim:
   jeg sa det mange ganger disse enheten ta loven på egne hånd

   Rune L. Hansen:
   Og ikke minst et makt-middel for de kriminelle dommerne og deres dirigenter og medspillere.

   Dung Svalland:
   Og det blir bare verre.

   Bouchane Abdelkarim:
   jeg har sagt også at barnevern og politi er begge utviklet til bedrifter. jeg har kalt Oslo politi hele tiden til og med når jeg skrive adresse dens på konvolutter. [Oslo Politi Bedrift]

   Rune L. Hansen:
   Å frata barn eller foreldre retten til eget familie-liv er på ingen som helst måte en lovlig straffe-reaksjon! Og har selvfølgelig heller ingen lovlig lovhjemmel - og kan heller aldri noensinne få det.
   (Ps: Barnekonvensjonens Art 9 hverken er eller gir noen slik lovhjemmel. Tvert om.)
   Og er i seg selv en grov krenkelse av alt og ethvert av menneske-rettigheter og menneskeverd.

   Eneste unntak er efter prinsippene for nødverge og rettssikkerhet. Hvilket blandt annet innebærer for en kortest mulig tid og med tilbakeføring som et aktivt mål. Og at alternativet for barnet og dets trivsel er bedre. Men ingen av de bortføringer som har skjedd og skjer i dagens Norge har skjedd eller skjer på lovlig måte. Langt derifra! Mildt sagt.

   Knut Espegard:
   Anstendigeheten, rettsoppfatningene, virkeligheten og menneskeligheten har blitt vridd og vrengt på av mennesker ute av vater de siste 20-30 årene. Resultatene ser vi nå i fullt monn.

   Rune L. Hansen:
   Ja, det blir enda bare verre, Dung Svalland. Det er en fullstendig grotesk virksomhet, med politiske dirigenter fullstendig uten respekt for medmennesker eller menneske-rettigheter.

   To av de land som har protestert mest aktivt mot virksomheten, Polen og Tsjekkia, blir nu også forsøkt kneblet, efter hva jeg har hørt. Den norske politiske mafiaen besvarer tilsynelatende ikke slike protester, annet enn med tåke-prat og babbel - i "beste fall". Men går snik-veier til diverse instanser i blandt annet Polen og Tsjekkia, med gaver og løfter om penge-støtte (fra våre skatte- og olje-penger, som de fritt frem bruker til hva som helst) hvis de hermer efter den "norske modellen" for kidnapping og fangehold av barn og foreldre! Ja, virksomheten er både livs-farlig, smittsom - og for mange fristende! Det hele kan jo liksom skje med de edleste motiver! Motiver ingen egentlig kan eller ønsker å bestride!

   Rune L. Hansen:
   Det var antagligvis slik snusk-handel som resulterte i visse kompromisser i forhold til protestene fra India også. Og hva med Marokko, og andre land?

   Rune L. Hansen:
   Et politisk såkalt barnevern, som opererer efter skrevne og uskrevne liksom lover og regler som det er fullstendig umulig, selv med den beste vilje, for noen som helst, barn eller voksne, å forholde seg til så en kan unngå å bli kidnappet og straffet på et mangfold ulovlige måter! Praktisk og nyttig for en kidnapper virksomhet!
   De eneste de ikke kidnapper og straffer er sine egne venner og medspillere, hvilkne forbrytelser de enn har gjort eller gjør.  Unntatt for eventuell ulydighet eller mangel på iver i å begå forbrytelser overfor barn og foreldre!

   Marit Andreassen:
   Fakta å korrupt mafia folk, som ikke har empati eller nest kjærlighet til andre, egovister og gribber, som har tatt over alle olje pengene, kvalmt men sant..

   Johann Sebastian Larsen:
   Ivareta barnas interesse forst av allt, saa samheldet kan bli bedre for fremtiden. : )

   Rune L. Hansen:
   Vi vet også fra statistikker (blandt annet NIBR sine undersøkelser) at mange både barn og foreldre overlever ikke særlig lenge å bli kidnappet. Lett forståelig nok. En slik hygienisk utrenskning i sivilbefolkningen er det mange visse som enda kaller barnevern.
   Og gjør propaganda for med smittsom effekt. Norske politikere, særlig siden Grøss & Gru Harem Brunstland, har lenge nu forsøkt å smitte resten av verden med kidnapper-industrien.
   Norge har forlengst blitt et perverst molboland og med olje-penger pent kledd terror regime.

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 18.08. 2015:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/975832659104330/ 

   Jorunn Fosseli:
   Tenk at det er norge dette hender. Det er ondskapsfullt. Ingen ord for dette anet en oppreisning for di som lider under denne ondskapen.

   Amalie Hjelset:
   De ødelegger jo barna for det er ikke til barnas beste å tenk på foreldrer som må se barna med tilsyn skulle trodd at hadde gjort noe kriminelt for det er jo en der som hele tiden følger med barn å mor å far det er horibelt

   Rune L. Hansen:
   De kidnapper ikke barna med tanke på å levere de tilbake igjen. Tvert om. Og barna tvinges til å akseptere det for i det heletatt å kunne overleve.

   Rune L. Hansen:
   Barna tvinges til å bli vant med å leve uten foreldre. Og uten sine menneske-rettigheter.

   Rune L. Hansen:
   Den politiske og offentlige mafiaens sjikanering, falske dokumentasjon og umenneskeliggjøring av foreldrene og drap på foreldrene og eliminering av menneske-rettighetene kommer som en erstatning.

   Monica Farstad Farstad Paulousek:
   VI HAR SAMVÆR 4 GANGER ÅRLIGT 2 TIMER MED VORES SØN PÅ 9ÅR. MED 2.OVERVÅGERE + OSS I ET LITE ROM MED BABYLEGTØY...VI FÅR IKKE LOV AT OPPHOLDE OSS ALENE MED VÅR SØN OG DETTE UDEN AT GI OSS EN BRUGBAR GRUND FOR HVAD DI ER REDDE FOR!!? OG HVORFOR BRUGE PENGER PÅ NOGET SÅ UNØDVENDIGT!! OG FØR FIKK VI HA HAN HJEMME HOS OSS, SÅ PLUTSELIG PRØVET DI AT FÅ MUNDKURV PÅ HAN - MEN KLARET DET DOG IKKE HELDIGVIS. HAN SPURGTE OSS -VIL DERE IKKE SE ELLER SNAKK MED MEG MERE? OG VI HAR IKKE LOV AT SVARE OG OVERVÅKERNE SA IKKE ET ORD - VI STO BARE OG HOLDT RUNDT VÅRES ELSKEDE SØNN SOM VAR MYE LEI SEG OG HAR EN MASSE SPØRSMÅL SOM HAN IKKE FÅR SVAR PÅ... SAGSBEHANDLERNE HAR ØDELAGT VÅRES LIV + HELE VÅRES FAMILIE!! : (

   Amalie Hjelset:
   Eg får se hun ene datteren min kunn 2 ganger i året nå med en som er der før hadde eg hu en gang I mnd 5 timer men de sier hun trenger mer tid til å venne seg til fosterhjemmet å hun har bodd der i 7 år nå for noe bolshit sier eg de vil vel hun skal glemme meg hva er 2 ganger i året 2 timer ingenting

   Rune L. Hansen:
   Ja, de vil at barna for alltid skal glemme at de har foreldre. Og at de skal tenke mest mulig stygt og dårlig om foreldrene. Samtidig som foreldrene selvfølgelig ødelegges av det som skjer - og på flerfoldige måter blir forsøkt ødelagt så langt som mulig. Og hvordan i all verden skal et menneske kunne overleve særlig lenge uten rett til sitt eget familie-liv? Hvilket i praksis for foreldre blandt annet også innebærer uten videre rett til sosiale forhold til barn og barne-familier!
   Det er ikke bare tortur og umenneskeliggjøring og et mangfold forbrytelser - inklusivt menneskeretts-forbrytelser - det som skjer, men også (indirekte, synes noen) drap.

   Rune L. Hansen:
   At foreldre og familie fremstilles og behandles som monstre setter uutslettelige inntrykk i et barne-sinn.
   Og at mennesker stigmatiseres, traumatiseres og tortureres slik og degraderes til monstre og laveste kaste i et samfunn med et groteskt kastevesen, er så fjernt fra menneske-rettighetene og lovlig reell lov og rett som i det heletatt mulig!

   
---
---

   Daniel Marcussen, 18.08. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/975789775775285/

   Barnevernet blir bare værre og værre.

   Nå prøver de å hindre meg i å få utstyr stipend til en del av skolegangen. Er jo bare så frekt og skammelig. Og hos lånekassen krever de en dokumetasjon som beviser at jeg er under barnevernet, men får allikevel ingen pengestøtte. Og siden barnevernet må sende det, noe de nekter på, så har jeg ett problem på skolegangen min.

   *

   Julie Uheldig Treisk Hansen:
   da må du jo kontakte advokaten din el talspersonen din?

   Daniel Marcussen:
   Vi prøver å få tak i advokat, men får jo ingen svar i det hele tatt, og talsperson er nytteløst for de går med barnevernet i mot meg.

   Julie Uheldig Treisk Hansen:
   fortsette å maile, ringe, og sms advokat, slik at du har bevis for at du har prøvd å få kontakt, eller få ny advokat. fellesferien er vel over nå, så da skal du vel bli hørt snart?! tvi,tvi!

   Edel Kvitberg:
   Det her har de ikke lov til pga at de har tatt over omsorgen for deg og da gjelder det også at de skal påse du få deg en utdannelse for at du skal klare deg senere i livet. Du må få de i barnevernet til å skrive grunnen til at de ikke vil hjelpe deg med skolegang og gå til advokat pga at han kanskje fortelle deg hvordan du skal gå fram over for barnevernet, men jeg vet ikke om det vil koster noe for deg som er under barnevernet. Hvis de nekter så har de gjort noe de ikke har lov til etter loven. Når du er 15 år så har du lov til å gå til sak mot barnevernet for å komme hjem til dine biologiske foreldre og det bør du gjøre slik at du kan få økonomisk hjelp til skolegangen pga at de har ikke lov til å nekte deg å gå til sak mot de pga at det står i lovverket.

   Rune L. Hansen:
   De har ikke overtatt omsorgen for ham, Edel Kvitberg! De har kidnappet han og hans familie.

   Edel Kvitberg:
   De har tatt over den daglige omsorgen Rune L. Hansen for gutten og hva innebærer den daglige omsorgen for oss som har barn og der mener jeg det at barnevernet har en forpliktet til å hjelpe gutten med skolegangen så lenge de har ansvaret for han pga at vi som er biologiske foreldre ville ha hjulpet barna våre med skolegang hvis de har bo hjemme hos oss som er biologiske foreldre og hvis vi har hatt økonomi til å sende barna på skolebenken. Jeg vet at de har kidnappet mange barn, men det er også noen få som trenger å være i fosterhjem pga dårlige foreldre som har store problemer med rus og sykdommer eller blitt skadet slik at de faktisk ikke kan ta vare på sine egne barn.

   Rune L. Hansen:
   Din propaganda for grov kriminell virksomhet er i seg selv kriminell, Edel Kvitberg.

   Rune L. Hansen:
   Iøvrig, det er meg bekjent absolutt ingen av barna de ikke ulovlig og straffbart har kidnappet.

   Julie Uheldig Treisk Hansen:
   la nå være å krangle/ diskutere på stakkars guttens rop om hjelp. har dere ikke tips el hjelp, trengs det vell ikke diskuteres rundt

   Rune L. Hansen:
   Gutten må kjempe og arbeide for gjenopprettelse og erstatning. Hvilket forutsetter at virksomheten og dens dirigenter kompetent straffe-forfølges og fullstendig nedlegges.

   Rune L. Hansen:
   Det finnes absolutt ingen som helst lovlig lovbestemmelse eller lovlig lovhjemmel for å bortføre et barn fra sin far eller mor. Tvert om! Det eneste unntak er efter prinsippene for nødverge og rettssikkerhet. Som aldri enda i Norge har vært brukt!

   Edel Kvitberg:
   Hva mener du Rune L. Hansen med å si " at min propaganda for grov kriminell virksomhet er i seg selv krimminell" pga min virkelighet er at jeg har et barn i barnevernet og må prøve å forstå loven pga at han er i barnevernet. Jeg må også prøve å forstå hva barnevernet vil gjør, tenker om, grubler på og vurdere sakene som omhandler han i den situasjon som man har havnet opp i uten grunn. Jeg forsvarer ikke deres handlinger, men jeg må være realistisk og må prøve å forstå det som skjer under statens sin omsorg, men det betyr ikke at jeg liker det som skjer og jeg ser ikke meg selv som en som driver med propaganda eller er krimminell ved å se realiteten i min situasjon.

   Rune L. Hansen:
   Se realitetene heller enn å drive propaganda, underdanighet og smisking for mafia virksomheten!

   Unn-edel Myrheim-olsen:
   <3

   Edel Kvitberg:
   Jeg ser realistisk og driver heller ikke propaganda for noen og jeg smisker ikke for eller med noen, men man må prøve å forstå når man har et barn innen for barnevernet og det er for å hjelpe barnet først og fremst og senere meg selv til å får barnet hjem igjen pga at det var ikke noen grunn for de å ta barnet ut av hjemmet her hos meg.

   Arild Holta:
   Rune L. Hansen gjorde ikke noen gode forsøk på å forklare hva han reagerte på av det Edel Kvitberg skrev. Det er ikke så enkelt å forstå uenighet.
   Såkalt omsorgsovertakelse handler om at staten kidnapper barn. Til fryktelige prognoser. "Omsorg" dermed et mildt sakt uheldigt og forførerisk begrep.
   Såkalte dårlige foreldre ER foreldrene. Hjelp og avlasting er ingen imot (Hvordan man skaffer hjelpen er det uenigheter om.).
   Å behandle barna skadelig er alle imot.
   Begreper som "under statens omsorg" er lurerier med ord. Kan man kalle noe så fryktelig som å stjele andres barn for "omsorg" så lurer man folket.
   At de som har stjålet barna fra foreldrene ikke bør motarbeide skolegang, er en selvfølge.
   Imidlertid er det slik at en del lover står høyere enn andre. F.eks Grunnloven og menneskerettigheter. Hele framgangsmåten til barnevernet er på tvers av dette. Derfor er det å arbeide utfra det som faktisk er ulovlige lover mildt sagt ulogisk.
   At folk raskt skal klare å skjønne alt dette og mye mer, er ikke mulig å forvente.
   Vi må forsøke å utdanne folk både i forskning, juss, rettighetstenkning, bl.a utfra prinsipper som ligger i lovsystemet, men som er forlatt av juristene, media og politikerne.
   Det er ikke enkelt.
   I denne utdanningsprosessen står vi alle på forskjellige steder. Jeg leser meg opp på forskning og naturlige rettigheter. Rune informerer mye om ulovlige lover, menneskerettigheter, mm.
   Vi har alle forskjellig såkalt _forforståelse_ som har med vårt personlige tillærte, erfarte og tenkte _virklighetsbilde_. Med dette tolker vi det vi møter og opplever det ikke som propaganda. Lærer man mer om problemstillingene så vil man se at man hadde feil premisser for uttalelsene, og brukte begreper som makten har prakket på oss med hensikten å skjønnmale sin virksomhet.
   Vi er forhåpentligvis alle "på vei". Det viktige er at vi ikke stopper opp, men lærer mer om de andres ståsted. Slik at vi kan samarbeide stadig om mer, i arbeidet mot myndighetsovergrep.

   Oddrun-Anita Sandnes:
   Kan evt skolen til gutten hjelpe han å klage til rådmannen og fylkesmannen?
   Rådmannen har ansvar ovenfor sine beboere i kommunen og han er over bvtj. hvis det ikke hjelper må noen hjelpe gutten med advokat.
   Sannheten er jo at bvtj gir fullstendig blaff i barna... når de har kidnappet de..

   Arild Holta:
   Kan hende rådgiver kan gjøre noe? Det er også mulig å kontakte ledelsen i kommunen, f.eks nivået rett over barnevernsleder. Evnt kan Fylkesmannen kontaktes. Fungerer ikke dette, er Sivilombudsmannen en mulighet.

   Daniel Marcussen:
   Hva er det med deg Edel Kvittberg. Innser du ikke realiteten. Barnevernet vil drite i å hjelpe meg, og du sier det er noe de ikka har lov til. Våkn opp. Barnevernet gjør ikke annet enn ulovlige ting. Altså det du må forstå er ikke at jeg sier jeg trenger hjelp ig så får jeg det. Nei. Hvis jeg ber om hjelp så sender de psykiatre og politi etter meg. Hva er det du ikke skjønner med det? Barnevern kidnapper unger og dreper hele familien mentalt. Folk blir hjerneskadet av barnevernet. Du må da klare å innse realiteten i det.

   Cato Martin Jakobsen:
   Kan ikke se at det er nødvendig å angripe Edel Kvitberg for noe som helst.

   Rune L. Hansen:
   Hun angripes ikke, men irettesettes.

   Edel Kvitberg:
   Jeg har ikke sagt at barnevernet ikke har lov til å hjelpe deg pga at jeg har sagt at de har plikt til å hjelpe deg pga at du er eller hvis du er under deres omsorg og det kan ikke være lov at ikke de skal hjelpe deg med eventuelt skolegang når du er under deres daglige omsorg fra 16-18 år alderen. Det er forresten ingenting som feiler meg Daniel Marcussen men hva feiler det deg som kommer med et slikt utsagn. Nå er det slik at barnet mitt er i barnevernet og de i barnevernet har tatt på seg et ansvar med å ta den daglige omsorgen i gjennom fylkesnemnda og Tingrette og da må man forholde seg til det til man har vunnet barnet tilbake fra barnevernet . Hvorfor skulle de sende psykiater og politi etter deg bare for at du ber om hjelp med skolegang? Jeg mener du har krav til å skifte saksbehandler i saken hvis ikke den gjør noe for deg den som du har og du kan bruke tallsperson som du skal ha fått til å snakke for deg og det skal være en person som ikke har noe med barnevernet å gjøre, men en person som du selv skal velge å som du bør være fortrolig med og hvis du er missfornøyd så kan bytte den person ut hvis du ikke er fornøyd med person og det han gjør for deg. Hvordan kan du påstå at jeg ikke ser realitetene på saken, men jeg holder meg til den realiteten at jeg har nøtt til å godta ting jeg ikke ønsker å godta som barnevernet gjør mot barn og ungdom i dag pga at det er lite eller ingenting som vi får gjort viss vi ikke står sammen for å få fjernet den makten som barnevernet har og at de begynner å følger lovverket som det burde ha vært skrevet menneskerettighetene inni i utgangspunke.

   Rune L. Hansen:
   Du snakker som om de har lov til å kidnappe barn og foreldre og frata de sine menneske-rettigheter, Edel Kvitberg. Hører du ikke det selv?

   Rigmor Fossdal:
   Barneloven er klar på at foreldrenes inntekt legges til grunn for stipend og lån. Har foreldrene god inntekt betaler de skolegang. Barnevernet vrir seg unna det med såkalt daglig omsorg, frie for foreldreansvaret. Se barneloven. Mener det er kap. 8. Utstyrsstipend har alle rett på. Forøvrig har barnet rett til å selv bestemme hvilken skole h*n skal gå på, og hvor. Inkl. Hybel. Det står også i barneloven.

   Rune L. Hansen:
   Du snakker som den underdanige slaven som ber på sine knær om aller nådigst å få noen smuler av barmhjertighet.

   Rigmor Fossdal:
   Du får adressere innleggene dine med tag, Rune L. Hansen

   Rigmor Fossdal:
   Se ellers Menneskerettslov art. 5.

   Rune L. Hansen:
   Foreldrenes inntekter er tall den politiske mafiaen sjonglerer fritt frem med i forhold til sine hensikter, Rigmor Fossdal. Som alt annet de holder på med.

   Rigmor Fossdal:
   Daniel Marcussen : inntil du kommer deg vekk, kom deg på skole og gjør avtale om skolepenger med foreldrene dine. Rett på din konto. Hvis ikke kan bv bruke nav bidrag, og da tar bv pengene dine.

   Rigmor Fossdal:
   Jeg er klar over det Rune L. Hansen.

   Rune L. Hansen:
   For å redusere foreldrenes muligheter for å kunne overleve tar de ofte også det meste av deres økonomi - og stadig mere straks de finner påskudd for det. Likså effektivt som de fleste draps-våpen.

   Rigmor Fossdal:
   Sant det. Hva er alternativet? Rune L. Hansen. Tømme skolene for elever.

   Rune L. Hansen:
   Et kanskje bedre alternativ det, enn skoler uten reell respekt for menneskeverdet og menneske-rettighetene. Hva er vel mere usunt og ødeleggende enn indoktrinerende skoler?

   Edel Kvitberg:
   Du Rune L. Hansen jeg har aldri vært før et barnevern i Norge og slettes ikke på det nivået som det er på i dag men jeg vet at det finnes noen få barn som trenger hjelp fra barnevernet og disse må få den hjelpen de har krav på av det Norske samfunnet. Det er synd at du har oppfatter meg som en som godtar kidnapping og er en slave for barnevernet etter det jeg har skrevet tidligere, men det er jeg ikke pga at jeg protestere på min måte over det som skjer med min sønn, men det er forskjell å ha et barn som er på tur inn i barnevernet og å ha et barn inne i barnevernet og når man har barn inne i barnevernet så må man forholde seg til dette og gjøre det beste utav situasjon. Hvis du kaller omsorgsovertakelsen for barnekidnapping så blir det din sak, men jeg hadde ikke ønsket at min sønn skulle føle at han er blitt kidnappet framfor øynene mine mens jeg står bare å ser på og ikke kan gjøre noen ting for å hjelpe han i den situasjon han har havnet opp på grunn av falske beskyldninger og dårlige vurderinger fra de barnevernansatte.

   Rune L. Hansen:
   Det er absolutt ingen "barn som trenger hjelp fra barnevernet" - dvs. fra en grov kriminell mafia virksomhet. Tvert om!

   Daniel Marcussen:
   Jeg vet nå alle rettighetene mine. Ikke bæler meg som en drittunge. Dere må forstå at barnevernet vil ikke hjelpe meg. De nekter. Hvis jeg ber om pengestøtte fra barnevernet, svarer de med at det kan jeg drite og betale selv. De skal betale utstyr og ting jeg trenger for fritid, skole og andre dagligdagse ting. Hva er dere ikke skjønner med det. Rune L. Hansen er den eneste her som vet hva han snakker om her.

   Dung Svalland:
   Min sønn som er nå utenfor bv, fortalte at han måtte spare penger ved gårdsarbeid for å kunne kjøpe seg en rimelig sykkel når han var under dem.
   Han måtte og betale en liten klassetur på noen dager med sine oppsparte penger for bv nektet å betale turen for ham. Da var han 17 år og under dem over 4 år.

   Eva Mari Mikaelsen:
   vet om andre barn under bv som må vaske og rydde og holde orden rundt seg for å få noen kr i lommepenger, så da lurer jeg på hvem stjeler barnetrygda og barnebidraget til unger som er under bv.? og unger som går på skole har krav på forlenget barnetrygd/barnebidrag, husker ikke helt hvilken av disse to stønadene det gjaldt. og våre politikere roter til resten. for et system det er i dette landet.

   Lilian Ilona Nilsen Wiborg:
   Jeg blir noe provosert når noen går ut i fra at andre ikke kjenner loven og begynner å belære den som ber om råd. Det går klart frem av trådstarterens innlegg at han kjenner loven og at han har advokat, men dessverre en advokat som ikke svarer. Han har også en talsperson som ikke hjelper ham, så han spør ikke om lover og regler, men hva han skal gjøre for å bli hørt, for å få de rettighetene han har krav på. Hva hjelper det å bable om lover og regler Edel Kvitberg når de etatene som har "såkalt omsorg" for ham ikke vil/kan følge de lovene de er pålagt å følge. Og hvordan skal en under bv kunne nå frem når ikke en gang godt skodde advokater når frem til denne etaten. Så de som er bevandret i hvordan oppnå sine rettigheter i denne skakk-kjørte etaten bør komme med rådene i stedet for de som har forlest seg på hva som BV burde gjøre. jeg kan loven, men som sagt her er det ingen hjelp i loven.

   Daniel Marcussen:
   Godt sagt Lilian. Takk for at du gir beskjed.

   Inez Isabel Arnesen:
   Er du på ettervern?

   Edel Kvitberg:
   Hva mener Lillian Ilona Nilsen Wiborg at denne person skal bruke mot barnevernet for å få igjennom ting og hvorfor ligger lovverket bestandig fremme på bordene når vi er i Fylkesnemnda og Tingretten hvis disse lovene ikke gjelder og hva er mer naturlig at mann tror og gå ut i fra at mann må følge lovverket også når det gjelder krav og rettigheter til hjel for barn og unge som er under barnevernet sin omsorg, men jeg sier ikke at de i barnevernet følger loven eller holder det de lover, men jeg mener det er verd å bruke loven før man går andre veier etter hjelp. Det kan kanskje være lurt å snakke med saksbehandler, fosterfamilien eller institusjonledelsen. Jeg vet at de i barnevernet er vanskelige å ha med å gjøre og at det tar tid før du får noen reaksjon fra de og jeg krangler med de støtt å stadig pga uenighet angående minn sønn, men jeg tror man må bruke samme metode mot barnevernet som de bruker bruker mot oss eller barna.

   Lilian Ilona Nilsen Wiborg:
   Vel Edel Kvitberg, det er jo akkurat det Daniel spør om det du nå også spør om. Det hjelper ikke om lovene ligger fremme her og der når de ikke verken leses eller følges. Hadde det vært riktig så skulle de ha gjort som Jehovas Vidne gjør når de skal bevise noe, de tar frem Bibelen og leser det aktuelle bibelordet, men gjør de det når du er i Fylkesnemnda og Tingretten? Problemet er jo at ingen av disse følger loven, verken BV, Fylkesnemnda eller Tingretten. Kan du ikke gi et skikkelig råd til Daniel så synes jeg du skal avholde deg fra å bruke tråden hans til å vise hvor flink du selv er i lovverket. Det er ikke det han trenger å vite. Han trenger å vite HVA HAN SKAL GJØRE FOR Å BLI HØRT OG DET ER IKKE DU DEN RETTE TIL Å SVARE PÅ. Ikke jeg heller, selv om jeg kan og vet hvordan loven tolkes. Jeg tror Daniel meget godt kjenner loven og så vidt jeg kan se av tråden hans så har han allerede prøvd å snakke med de du nevner, men så lenge de ikke svarer ham, så blir det bare enveisprat, akkurat som det nå skjer i denne tråden. Les tråden hans en gang til før du svarer mer.

   Edel Kvitberg:
   Lillian Ilona Nilsen Wiborg hvis du mener at han blir hørt mer på hvis han ikke bruke lovverket så tror jeg han faktisk allerede har prøv det og tro på at advokat vil hjelp har jeg ingen tro på pga at de er kjøpt å betalt av staten til barnevernsaker. Jeg har aldri skrøtte av at jeg kan lovverket som du ymter hele tiden frem om, men jeg tror at man med å bruke lovverket kommer lengre en de som ikke bruker det og får du beviser på at de ikke gjør arbeidet sitt overfor person så vil han kunne komme langt med å sende klage til fylkesmannen pga at det er beviser som teller i dagens samfunn og spesielt for å bli hørt og det vil igjen gi forandringer i situasjon.

   Lilian Ilona Nilsen Wiborg:
   Du har fortsatt ikke lest innlegget hans ser jeg, Edel Kvitberg, fortsatt er det du, du, du som er i sentrum. Gi deg nå.

   Rune L. Hansen:
   Det eneste av skrevne eller uskrevne lover og regler de respekterer, Edel Kvitberg, er sine egne ulovlige lover og regler - sine egne menneske-rettigheter, som de setter foran og over alt annet og de aldri utdyper eller forklarer med annet enn babbel eller taushet. Synseloven kan du også kalle den, eller motsatt lov og rett. Motsatt lov og rett fordi de forakter lovlig lov og rett og forakter og mishandler og ødelegger barn og foreldre, som de sadister eller nyttige idioter de trenger å være for å involvere seg i en slik mafia virksomhet.

   Edel Kvitberg:
   Lilian Ilona Nilsen Wiborg Jeg har lest innlegget hans og jeg mener fortsatt det jeg har skrevet hittil og dessuten så skriver jeg ikke andre sine meninger pga at jeg skriver mine meninger og da skriver jeg i jeg form.

   Lilian Ilona Nilsen Wiborg:
   Kjære Edel Kvitberg, er du dum eller? Det jeg vil frem til er at du ikke svarer på hans spørsmål i det hele tatt, men går ut i fra at han verken kan loven eller har prøvd å nå frem med å følge loven. Du fortsetter med ditt og skal hele tiden rettferdiggjøre din måte å tenke og skrive på. Man skulle tro du var ansatt i BV slik du holder på. Det kalles å være selvsentrert det om du ikke har skjønt det allerede. Både Daniel og vi i andre her kan loven, men når det offentlige ikke følger den så må man gå andre veier, og det er det Daniel lurer på. Kan du svare på det så er du velkommen til å svare. Men kom ikke her og lær andre om hva som står i loven-. Selv er jeg pensjonert jurist, så det eneste jeg trenger å lære er hvordan man tar innersvingen på slike mennesker som jobber i BV.

   Daniel Marcussen:
   Hva i alle dager. Prøver du å kverke meg med p gi meg sjokk??? Du må huske på en ting. Barnevernet, politiet, kommunen, staten og regjeringen driter i oss. Så lenge de har makt og penger er de fornøyd. De ødelegger våre liv bare for å tjene på det. Jeg skulle fått masse penger i pengestøtte fra barnevernet. Og noen av dere tenker kanskje det er overdrevet, men som en mellomsum av top og minimums utbetaling av penger som jeg skulle fått til utstyr ting og tang som jeg trenger er nå på 2 880 000 på 6 år. Det er masse penger det. Hadde jeg fått de pengene når jeg skulle hadde jeg sikkert bodd på hybel nærmere skolen nå. Jeg hadde hatt utstyr jeg trenger og penger til mat og drikke for å kunne bo fint uten å ligge i minus fra nav. Kjenner en som går på nav og hun får ikke mer enn 2 000 for strøm, mat, klær, utstyr, og mer. Hvorfor i alle dager skal vi bry oss om rettigheter som ikke lenger eksisterer? Vi har ett samfunns lovverk og tydeligvis ett eget kriminell handling unntak lovverk. Så penger får jeg nok aldri. Penger er ikke alt i livet, men sånn som samfunnet er i dag, så kan jeg nå faen meg få noe utstyr til skolegang og daglig liv. Og at jeg ikke får stipend heller pga barnevernet, så kommer jeg til å få store økonomiske problemer. Jeg kommer til å dø av sult fordi jeg ikke tjener noen ting inntil jeg er 19. Det er på grunn av det siste året så vil jeg være uten penger i ett helt jævla år uten noen steder å bo. Får prøver jeg å gå til pappa uten at bv godkjenner det inntil jeg er 25, så vil de sende politi og spesialstyrker og gud vet hva mer de vil sende etter meg.

   Lilian Ilona Nilsen Wiborg:
   Vel Edel Kvitberg, jeg tror virkelig du er ansatt i BV, for du er veldig flink til å ikke svare på spørsmål. Jeg spurte deg om du hadde opplevd at de leste fra lovboka de gangen du hadde vært i BV, hos Fylkesmannen eller i Tingretten. Det svarte du ikke på.

   Edel Kvitberg:
   Det jeg har svart på i utgangpunkt er at det er en gutt som ikke får hjelp med å skaffe seg skoleutstyr eller utstyr han trenger til skolen og stipend slik at han har økonomi til å skaffe seg hybel i nærheten av skolen som han går på og mat i kjøleskapet og der barnevernet nekter å hjelpe han med økonomien ved å ikke sende inn dokumentasjon som treng for å få hjelpe gutten med skolegangen og det mener jeg de har plikt til å gjøre når de sitter med omsorgen for gutten og hvorfor han ikke blir hørt når han ønsker seg en utdannelse skjønner ikke jeg, men det burde være en selvfølge at de skal ha utdannelse mens de er unge og han burde få bevis på at de ikke vil hjelpe han pga at da har advokaten noe å ha som utgangspunkt.

   Daniel Marcussen:
   Ja, men du glemmer en ting. Du snakker og lovverket. Drit nå faen meg i lovverket. Lovverket er ødelagt for flere tiår siden. Du må forstå det at ingen i regjeringen bryr seg om lovverket. Og rapportere det til FN eller Amnesty er nytteløst for de blir tydeligvis kontrollert av den norske regjeringen.

   
---
---

   Per Einar Guthus, 19.08. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/976264229061173/

   Hvorfor er det slik at barn som selges på nett blir etterforsket, mens barn solgt av barnevernet Bufetat, blir henlagt.

   Er systemet så stort at det også går inn i politiets rekker? Hvorfor er det ikke av interesse når det dokumenteres at ansatte i barnevernet bestiller falske rapporter fra psykologer og sakkyndige? Når barnevernet lyver i retten, og har forhold til advokater som tjener penger på sakene? Hvorfor er ikke det av interesse? Hva skulle ellers være motivet for å frata barna sin familie og venner, og flytte dem langt vekk. Og bare ha samvær med tilsyn, slik at barna ikke kan fortelle sannheten? Det er på tide at vi tenker etter....

   Barn selges på internett
   http://www.ba.no/nyhet/organisert-kriminalitet/datakriminalitet/barn-selges-pa-internett/f/5-8-132708
   «Det mørke nettet», betegnelsen på den delen av internett som ikke er tilgjengelig via vanlige søkemotorer, er blitt en ny arena for menneskehandel.

   *

   Rune L. Hansen:
   Det er jo de samme politikere som driver det såkalte barnevernet som ansetter som sine nøkkel-personer politiets sjefer og ledelse i Norge.

   Rune L. Hansen:
   Ja, sine egne dommere og alt resten også!

   Kristian Dirdal:
   Vi kaller dette et demokrati, men dette demokratiet gjelder ikke for de som " demokratiet" vil "blodsuge" og demonisere for å opprettholde byråkratiet!

   Per Einar Guthus:
   " «Oslo-ringen» er et nettverk av blant andre høyt utdannede, pedofile Oslo-menn som har misbrukt barn i inn- og utland i over 40 år. " Hvorfor tror vi de har sluppet unna i 40 år, om de ikke er en del av systemet selv???

   http://www.max.no/programmer/insider/sesongpremiere-p%C3%A5-insider-1.21842
   Sesongpremiere på Insider
   Avsløring i kveldens Insider: Oslo-psykolog innrømmer overgrep mot mindreårige.
   max.no

   Kjell Selen:
   Kjør på hold dem personlig ansvarlig.

   Rune L. Hansen:
   Vel, det er jo flere enn meg som kaller det et terror regime og ikke et demokrati. Og det er vi som har rett mht. dette - og ikke terroristene og deres medspillere.

   Rune L. Hansen:
   Det er vel lett nok å forstå at mange av de involverte i det politiske såkalte barnevernet morer seg godt ved å sende barn også til pedofile? Gode samarbeids-partnere er alltid godt å ha.

   Per Einar Guthus:
   Ja, det var en grunn til at Befringutvalget ikke fikk mandat til å undersøke de systematiserte overgrepene mot barn etter 1985.... De var jo fremdeles i full sving...

   Rune L. Hansen:
   Ja, blandt annet.

   Kyrre Wiik:
   Ja Per Einar, jeg forstår heller ikke dette. Norge går jo for å være en retts stat. Er det noen som har klart å ta fra oss lov og rett?

   Cemal Ugur:
   Industri

   Rune L. Hansen:
   Et enormt stort og påkostet byråkrati og tilsvarende med propaganda og indoktrinering kan overdøve og fortie nærsagt alt og hva som helst - og blir av den politiske mafiaen også brukt til det.

   Britt Holth:
   i dag har jeg hatt besøk av et av mine barnebarn som forteller en helt annen historie til meg enn det barnevernet vil ha det til, sendt hele historien til advokaten, skremmende å se barnets reaksjon da jeg fortalte hva som ble fortalt meg, jeg tror mye mer på en 9 åring enn på systemet.

   Aytek Jensen:
   Men du må huske på det ..Dem kommer til og si livlig fantasi ..Britt : )

   Britt Holth:
   De kan si hva de vil for meg,men da kan de glemme at barn skal bli hørt:)

   Aytek Jensen:
   Ja for det har de gjort i alle år..

   Bernt Dahl:
   BV er blitt en kompetanseløs og vernet bedrift, men håper at Barneministeren nå har sett det med så mange eksempler som er fremmet henne. Hun har lovet å høyne kompetansen, men nytter det når den enkelte i form av en lett Barnevernsutdannelse ikke innehar den kompetansen som må til for å tilegne seg den formidable kompetansemangelen som foreligges både i form av manglende medisinsk kunnskap, manglende Juss kunnskaper samt manglende psykiatrisk kunnskap?

   Rune L. Hansen:
   De har aldri brydd seg det minste som helst om noen av barnets menneske-rettigheter, til tross for at de har både ører og øyne og mere til. Hverken om barnets rett til ikke å bli kidnappet eller fangeholdt eller torturert eller andre menneske-rettigheter.
   Og det trengs iøvrig ingen kompetanse for å begå slike forbrytelser.

   Rune L. Hansen:
   Mennesker som er dirigenter eller akseptanter eller på andre måter medvirkende i slike forbrytelser overfor barn, foreldre og samfunnet er det - har det blitt - noe alvorlig grovt galt med.

   
---
---

   Francesco Brumlemann Saggio, 19.08. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/976165605737702/

   : (

   Etterforskes etter brutal pågripelse
   http://www.nrk.no/mr/etterforskes-etter-brutal-pagripelse-1.12507111
   Flere polititjenestemenn på Sunnmøre blir nå etterforsket av Spesialenheten etter at de la en 14-åring i jern og påførte ham skader i forbindelse med en pågripelse. Det er også åpnet tilsynssak mot barnevernet.
   nrk.no|By NRK

   *

   Bouchane Abdelkarim:
   De kommer å bli frikjent- spesialitetene for politisaker er bare protokoll. de beskyter disse gruppene det er politi høyre hånd

   Francesco Brumlemann Saggio:
   ...og det er vi vant....

   Rune L. Hansen:
   Ledelsen for Spesialenheten for politisaker hvitvasker nok både det som skjedde og selve kidnapingen og fangeholdet av barnet, slik de har gjort det for vane.

   Men uansett bra og viktig at det som skjedde er politi-anmeldt. Men politi-anmeldelsen innbefatter antagligvis ikke medvirkning i folkemord og forbrytelser mot menneskeheten osv. Dagens norske advokater strekker seg ikke langt for sivil-befolkningen og medmennesker.

   Eva Mari Mikaelsen:
   4 store sterke politimenn mot en 14 åring,dere i politiet og bv bør skjemmes no jævlig, dere er noen forbannade maktovergripere.

   Svein Bjørneseth:
   Jævla pakk..

   Inger Råna:
   fy for noe svineri

   Rune L. Hansen:
   Det er enda verre at de i det heletatt gjør seg medskyldige i kidnapping, fangehold og tortur av barn! Osv.!

   Bouchane Abdelkarim:
   Mafia brothers, de er,politi. dommere, statsadvokater, politiadvokater og noen forsvarer advokater. Mafia innenfor norsk stat

   Ove Jan Ludvigsen:
   De slipper vel fri terroren, mens gutten kanskje for en regning på leie av håndjern? Ingenting forundrer, dette samfunnet har blitt, kynisk, kaldt og voldelig, fra den som skal stoppe voldeligheter!

   Rune L. Hansen:
   Ja, når - som i dagens Norge - politiet og domstolene nærsagt bare blir brukt for å beskytte og applaudere kriminalitet i offentlig regi, da er noe mildt sagt fullstendig galt!

   Ove Jan Ludvigsen:
   Mer enn fullstendig galt!

   
---
---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, torsdag 20. august 2015, Vinberget: 

   Mørkt, et mildt vind-drag og omkring 17 og 18 pluss-grader Celsius her ute i natt frem mot klokken 03.30 da litt antydninger til yr. Dus blålig himmel og sol og til 22 pluss-grader frem mot klokken 12. Gradvis lett tilskyende sent på eftermiddagen, med en mild bris og 17 pluss-grader frem mot klokken 19. Mørkt og 15 klokken 22. Det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 19.08. 2015:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/976264229061173/

   Rune L. Hansen:
   Mennesker som er dirigenter eller akseptanter eller på andre måter medvirkende i slike forbrytelser overfor barn, foreldre og samfunnet er det - har det blitt - noe alvorlig grovt galt med.

   Erling Jacobsen:
   barneverne dem kaler seg det ja dem ødeleger manget liv svin er dem.

   Trude Rubach:
   Ingen vil høre en sannhet! att barn selges rundt i verden til pedofile! og det som er værre!

   Rune L. Hansen:
   Pedofili og annen fa-nskap er uunngåelig når det drives handel med barn! Og når barn mangler sin natur-gitte dobbel-forsikring i og med sine to foreldre!

   Rune L. Hansen:
   Men hvorfor godtar norske politikere og deres dommere menneskehandel med barn, selv om det er ulovlig og umenneskelig også i henhold til Barnekonvensjonen? Ja ikke bare godtar, men ønsker og insisterer på å få holde på med? (De har jo sine egne ulovlige liksom "menneske-rettigheter" i og med den ulovlige såkalte Barnevernsloven og Barneloven! Som de sier skal gjelde foran og over menneske-rettighetene, selv om både menneske-rettighetene, Straffeloven og Grunnloven har lovbestemt det motsatte!)

   Og hvorfor reagerer ikke politiet og massemediaen og flere i det norske folk med å forlange denne menneskehandelen straffe-forfulgt og stoppet?!

   Er det fordi de ser på den såkalte Barneloven og Barnevernsloven som "keiserens nye klær" og som enda bedre enn menneske-rettighetene (fordi de er en ny norsk politisk oppfinnelse - og norske politikere som bedre enn lovlig lov og rett)?

   Ja, hvorfor?!
   Per Einar Guthus nevnte Befringutvalget fra mere enn ti år tilbake som skulle undersøke forholdene i og omkring det såkalte barnevernet frem til et viss årstall, 1985. Det var på mange måter et forskrudd mandat Befringutvalget fikk og hadde. Og hvorfor f.eks. ingenting i forhold til menneske-rettighetene og lov og rett? Ja, hvorfor skulle ikke de ulovlige forholdene og den ulovlige virksomheten straffe-forfølges og stoppes? Og, som sagt, også hvorfor begrense undersøkelsene til ikke efter 1985? Selvfølgelig fordi de ikke ønsker å hverken undersøke eller straffe-forfølge seg selv og sine medspillere.

   Og hvorfor reagerer ikke politiet og massemedian (driftet og dirigert av den samme politiske mafiaen) og flere i det norske folk på en slik idioti?!

   Selv de enkleste og helt åpenbare og groteske umenneskelige ulovlige og straffbare politiske mafia-triks blir det i liten grad i det heletatt reagert på - annet enn med aksept og applaus for "keiserens" nye grov kriminelle klær!

   Hvem vil vel vite eller høre sannheten, fakta og reell lov og rett, om politikere og andre i den offentlige forvaltningen? Som selv sier de er uskyldige, men som ikke er det!

   Rune L. Hansen:
   Ethvert av folkemord og forbrytelser mot menneskeheten og grov kriminalitet i politisk offentlig regi blir alltid i alle lands historie forsøkt bagatellisert, bortforklart, liksom "rettferdiggjort" og eller fortiet av de medvirkende i uretten og deres medspillere!

   Menneske-rettighetene kom og ble erkjent for å forhindre at slikt skal kunne skje! Men at de kriminelle og deres medspillere forsøker å fortolke og å bruke det motsatt, med eller uten propaganda, er lett nok å forstå.

   Det pågående norske folkemordet er rettet mot hele sivil-befolkningen og menneskeheten. I regi av nepotisme og politisk organisert kriminalitet som utgir seg for å være demokrati og lov og rett. Påkostet enormt med penger, nøkkel-personer og byråkrati, både nasjonalt og inter-nasjonalt.

   Hva er verst? F.eks. det pågående folkemordet i Sudan - eller det smittsomme norske folkemordet, som sprer seg som en snikende gift under dekke av edle motiver og mangel på blod-søl?

   Begge er groveste slags grov kriminalitet, nasjonalt og inter-nasjonalt.

   Piri-piri Jarenoglou:
   BARNESALG FRA BV MAFIA SOM ER SAMARBAIDSPARNER SOM HETER POLITI OG POLITIKERAN,,,, WAKE THE F UP FOLKENS

   Rune L. Hansen:
   Og alltid under ethvert folkemord er det mange mennesker som syns de har det bra og er glade og fornøyde eller likegyldige og som viderefører folkemordets propaganda! Eller som bagatelliserer eller fortier det hele!

   
---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, fredag 21. august 2015, Vinberget: 

   Helt mørkt, stille og 15 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Dus blålig-hvit himmel, tildels spredt lett skyet og slørete og en mild vind til oppmot 22 pluss-grader frem mot klokken 13.
   Jeg har vært i hagen og plukket inn lindetre-blomster, som smaker og gjør godt som te nu. Og endelig har noen av lindetrærne begynt å blomstre (litt i fjor også), som så forskjellig annet jeg før kidnappingen har plantet her for efter hvert å få mere blomster, frukter og annet til nytte og glede. Både lindetrær og andre trær og vekster kan brukes til utrolig mye bra og forskjellig. Dessuten ble banklånet for nok til kjøpet av eiendommen her i 2002 (omkring 1.400,- kr. måneden) helt nedbetalt nu for ikke lenge siden (i fjor eller tidlig i år). Selv om det hjelper lite i forhold til den økonomiske situasjonen så er det likevel godt og trivlig å ha det unnagjort. Jeg merker mere til sommeren nu i år enn tidligere efter kidnappingen, selv om våren og sommeren her i år har vært forholdsvis våt og kald og dårlig (og også gir mindre med frukt), fordi helse og kropp har tvunget frem mindre med krefter til arbeidet med saks-dokumentasjonen. Noe glede har jeg av det, til tross for alle pinsler. Og når jeg uansett er fangeholdt og isolert så kunne det ikke ha vært noe bedre eller mere nyttig sted.
   Efter hvert lett overskyet sent på eftermiddagen.
   Mørkt med en mild bris og 18 pluss-grader sent på kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, lørdag 22. august 2015, Vinberget: 

   Mørkt med 18 pluss-grader Celsius og en mild bris her ute i natt. Lett overskyet og omkring 20 pluss-grader Celsius det meste av dagen. Plukket og konservert rips og blåbær her i dag. Mørkt og 18 pluss-grader sent på kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 22.08. 2015 via Landsforeningen for barnevern i Norge:
   https://www.facebook.com/groups/167607919940794/permalink/1026125934088984/

   Kort om barnets beste og menneske-rettighetene

   Barn har rett til en trygg og god oppvekst, det er det som er barnets beste, sier de smarteste og klokeste av de. De føler seg på den sikre side med en slik trivlig formulering. Alle må jo skjønne at barn vil ha en trygg og god oppvekst! Det er en menneske-rett barn har. Sier de. Og mener og tenker om seg selv, at de vet hva som er en trygg og god oppvekst.

   Hva som er barnets virkelige menneske-rettigheter, det er uønsket eller for vanskelig for de å sjekke. Vet vi.
   Selv om de kan lese, så er bare tanken på å lese brysom og irriterende. Særlig hvis andre snakker eller forstyrrer samtidig som de leser. Enda verre blir det å huske efterpå hva de har lest, eller å vite hva det betyr.

   Men er det slik? At en trygg og god oppvekst er en menneske-rett barn har og at det er det som er barnets beste? Og hva innebærer det i så tifelle? Og er den lovlige straffen for å forurette et barn noen annen enn lovlige bestemmelser i Straffeloven i så tilfelle?
  
   Er en trygg og god oppvekst en uten bil-trafikk og eksos? En uten giftige planter? En uten steder barnet kan falle ned fra? En uten fjell og sjø? En uten rus-miljøer eller rus-misbrukere i nærheten? En uten voldelige, aggresive, hissige eller ubesindige mennesker i nærheten? En hvor barnet ikke risikerer å få påsmurt for tykke brød-skiver? En hvor barnet ikke risikerer å få for fet eller usunn mat? En hvor barnet ikke risikerer politisk indoktrinering? Osv., osv.!

   Enhver kan lese Menneskerettsloven og se at "en trygg og god oppvekst" er ingen menneske-rett et barn har. Eller hva? Og grunnen for det er selvfølgelig at "en trygg og god oppvekst" er subjektive, personlige og individuelle ord og begreper og variabler.
   Men derimot er barnets trivsel og barnets foreldre menneske-rettigheter og trygghet.
  
   Fra Barnekonvensjonen Art 3:
   "Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel (...) og skal treffe alle egnede, lovgivningsmessige og administrative tiltak for dette formål."

   Og for eksempel Barnekonvensjonen Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

  At dette er viktig fremgår blandt annet av Barnekonvensjonen Art 2:
   "De stater som er part i denne konvensjon, skal respektere og sikre de rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon for ethvert barn"

   Og for eksempel Barnekonvensjonen Art 16 p1 og p2:
   "1:  Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
    2:  Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Og for eksempel Barnekonvensjonen Art 18 p1:
   "1:  Partene skal bestrebe seg på å sikre anerkjennelse av prinsippet om at begge foreldre har et felles ansvar for barnets oppdragelse og utvikling. Foreldre, eventuelt verger, har hovedansvaret for barnets oppdragelse og utvikling. Barnets beste skal for dem komme i første rekke."


   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 21.08. 2015 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre), shared Tore Svendsen's post:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/1060194267336856/

   Tore Svendsen, 19.08. 2015:
   https://www.facebook.com/tore.svendsen.7/posts/771881596255562

   Hvem har gitt dem rett til å heve seg over oss å ta våre barn?
   Å ta noens barn, er tyveri. sjøl om man kaller seg staten eller barnevernet. Å sjøl om dem har skrevet ned egne lover om at dem har lov til å stjæle andres barn. Dem er barnetyver å vil altid være barnetyver.

   *

   Sigrid M Nilsen:
   Når barn lide og blir utsatt for omsorgssvikt, da må noen gripe inn, barn trenger noen som kan og vil tenke på dems beste : )

   Rune L. Hansen:
   Kidnapping og tortur av barn er iallfall både omsorgssvikt og groveste slags kriminalitet. Les Straffeloven og Barnekonvensjonen - ja, og verdens-litteraturen!

   Rune L. Hansen:
   Det er meget sjelden at barn lider når de er hos sine foreldre. Lidelsen kommer med fremmede.

   Sigrid M Nilsen:
   Det er når foreldrene som setter barna til verden svikter, at andre må ta over.... Det er noe du tydeligvis ikke skjønner !! Det skjer altfor ofte, at barna blir utsatt for grov omsorgssvikt, av de som har satt dem til verden !! Dessverre !! Du er så opptatt av å rettferdiggjøre deg selv, at du glemmer hvem og hva som er viktig, nemlig barna!!

   Sigrid M Nilsen:
   Glemmer eller driter oppi, sku det stå !!

   Rune L. Hansen:
   Om barna ønsker eller trenger å bli kidnappet så er sikkert nok en grov kriminell mafia virksomhet ikke de rette til å ha noe med den saken å gjøre. Mildt sagt.

   Sigrid M Nilsen:
   Barna er lojale til det siste, mot foreldre, de gjør som foreldrene ønsker... Og barn som vokser opp under omsorgssvikt, tror det skal være sånn !! Og i motsetning til deg, som er opptatt av å forsvare/skjule egne feil, istedet for å eie litt selvinnsikt og kunnskaper... Jeg vet my mer om dette, enn du vil tro : )

   Rune L. Hansen:
   Selvfølgelig er og skal barna være lojale, både hos dyr og mennesker. Det er fortreffelig som det skal være, om ikke noen ødelegger naturens gang. Hvilken kriminalitet - hvilken Straffelovens eller Synselovens paragraf - er det du snakker om som omsorgssvikt (og som er verre enn å bli kidnappet og torturert?

   Rune L. Hansen:
   Du snakker dessuten om å frata barna både deres integritet og identitet, som om det skulle være lovlig og ikke straffbart. Hvilken inntørket hønsehjerne er det du tenker med?

   Sigrid M Nilsen:
   Å bli misshandlet av sine egne, må være det verste et barn kan oppleve !! Da har dem ingen til å passe på seg og ikke en gang kunne stole på sin egen mor og/eller far !! Men, det eneste du har lært er å sitte og kopiere det andre har skrevet... Så skjønner jo at skonummeret er høyere en IQ`n der i gården !!

   Rune L. Hansen:
   Du snakker som om at barn i sin naturlige familie blir mishandlet er et stort problem, men det er jo forsvinnende lite. Derimot er det uunngåelig om de fjernes fra sine foreldre - jo lengre dess verre. Dessuten er det ulovlig og straffbart for noen som helst å forurette et barn - og en sak for kompetent politi, rettsvesen og eventuelt fengselsvesen. Omtrent slik har det alltid vært i alle land til alle tider. Unntakene har vært politisk mafia virksomhet.

   
---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, søndag 23. august 2015, Vinberget: 

   Mørkt og 15 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lys blå himmel og opp til 20 pluss-grader frem mot klokken 11.30. Varmt vær også videre utover dagen. Bær-plukking her i hagen. Mørkt sent på kvelden, med 16 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 23.08. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/978165812204348/

   Det er bare foreldrene som kan og skal ivareta barnets interesser og beste, men andre kan eventuelt hjelpe til.

   *

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   
---
---

   Rune L. Hansen, 23.08. 2015 via Landsforeningen for barnevern i Norge:
   https://www.facebook.com/groups/167607919940794/1026332124068365/

   Strafferammen for politisk og offentlig organisert bortførelse av barn fra sin far eller mor er i henhold til Straffeloven 2005 kapittel 16 inntil 30 år fengselstraff.

   Politikere, dommere, politi, sosialarbeidere eller andre medvirkende i slikt som ikke vet dette, eller som later som om de ikke vet det, går en ublid skjebne i møte.

   I henhold til samme lovbestemmelser så foreldes ikke slike forbrytelser i regi av offentlig forvaltning.

   *

   Steinar Hansen:
   Interessant Rune, men har du noen eksempler på at overnevnte er kommet til anvendelse??? Dersom Barnevernet har "bortført" et barn, finns det da rettsavgjørelser som viser at de i BV som gjorde dette er blitt straffet??? Har inntrykk av at I Norge kan man gjøre hva som helst i det offentlige, å slippe unna med det.

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er en politisk og offentlig mafia virksomhet, med nøkkel-personer og nyttige idioter som beskytter og verner hverandre.

   Rune L. Hansen:
   De forstår liksom ikke noe så enkelt som at hverken far eller mor eller barnet noensinne kunne frataes (med den tortur, livsødeleggelse og umenneskeliggjøring det automatisk innebærer) sin ("umistelige og uavhendelige", som det heter i menneskeretts-konvensjonene) rett til sitt familie-liv.

   
---

---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, mandag 24. august 2015, Vinberget:

   Mørkt, en mild bris og omkring 18 og 16 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lett overskyet utover formiddagen, med 22 pluss-grader frem mot 13-tiden. Omtrent det samme videre utover dagen. Dunkelt, tildels mørkt grålig overskyet, yr, et mildt vind-drag og 18 klokken 21. Halv-mørkt med yr og omtrent det samme klokken 21.30. Mørkt og uten nedbør klokken 22.30. Mørkt, stille og 17 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 24.08. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205430863625776

   Barnekonvensjonenen og den politiske mafiaen

   Både Barnekonvensjonen og Menneskerettsloven
og Straffeloven med sine strafferammer og og mere til skal sikre barn og foreldre og sivil-befolkningen mot kriminalitet i offentlig og privat regi.

   For eksempel har Barnekonvensjonen Art 2 lovbestemt følgende:
   "De stater som er part i denne konvensjon, skal respektere og sikre de rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon for ethvert barn innenfor deres jurisdiksjon."

   Likevel er det absolutt ingen av Barnekonvensjonens menneskerettigheter som respekteres eller sikres av den offentlige (inklusivt politiske og juridiske) forvaltningen i dagens Norge! Tvert om! Ikke en eneste en!

   Ansatte i den offentlige (inklusivt politiske og juridiske) forvaltningen forbryter seg systematisk og konsekvent på det groveste ulovlig og straffbart mot enhver og alle av Barnekonvensjonens lovbestemmelser! Og beskytter og verner hverandre for ikke å bli straffeforfulgt.

   Livs-ødeleggende eller livs-farlig for alle og enhver!

   Det er politisk organisert groveste slags grov kriminalitet i offentlig regi. Forbrytelser med høye strafferammer og som ikke foreldes.

   Kan eller bør en stemme på eller respektere slike politikere, dommere og andre offentlig ansatte?
   Hva er det rette å gjøre med de?

   *

   Gro Hetlelid:
   Avskaff de ,innfør lovene som gjelder ,sett de samfunnstjenester med nav og lønn de etter minstesats !

   Rune L. Hansen:
   De første setningene til Menneskerettserklæringen går slik - les nøye:
   "Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden,
   da tilsidesettelse av og forakt for menneskerettighetene har ført til barbariske handlinger som har rystet menneskehetens samvittighet"

   Rune L. Hansen:
   Litt videre: ... "da det er nødvendig at menneskerettighetene blir beskyttet av loven for at menneskene ikke skal tvinges til som siste utvei å gjøre opprør mot tyranni og undertrykkelse"
   (“… it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law”

   Blandt annet Aristoteles sa og forstod for mere enn to tusen år siden, at: "The rule of law is better than that of any individual."
   (Lovlige lovens lovbestemmelser er bedre enn noen individer sine.)
   Dette og uttrykket "the rule of law" (lovlige lovens lovbestemmelser) brukes ikke bare i Menneskerettserklæringen, men har i det heletatt underveis inter-nasjonalt blitt anerkjent og erkjent som en kjerne i prinsippene for lovlig lov og rett.

   Politisk og offentlig mafia virksomhet kjennetegnes blandt annet av mangel på respekt for "the rule of law" (lovlige lovens lovbestemmelser)! Hvor politiske, offentlige og juridiske tilsidesettinger, fortolkninger, avgjørelser eller regler erstatter "the rule of law" (lovlige lovens lovbestemmelser)!
   
   Et typisk eksempel, blandt mange, på dette siste er den politiske mafiaen i Norge sitt forsøk på nu i "lovforslag" for Straffeloven 2005 å liksom lovliggjøre en rekke ulovlige "lovbestemmelser" - for å erstatte lovlig lov og rett med dommere! Det blir som å erstatte reell lov og rett med Synseloven! Og med politisk og offentlig mafia virksomhet sine mest sentrale nøkkel-personer!

   Rune L. Hansen:
   Ulovlige avgjørelser og ulovlige lovbestemmelser er enhver politisk og offentlig mafia virksomhet sine mest typiske våpen.

   
--- 

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, tirsdag 25. august 2015, Vinberget: 

   Mørkt, omkring 17 pluss-grader Celsius og noe yr her ute i natt. Mere yr fra tidlig morgen. Overskyet, tildels noe yr og omkring 17 og 18 pluss-grader utover formiddagen. Omtrent det samme videre utover dagen. Blandt annet noe bær-plukking og konservering også i dag. Lite med tid og anledning til skriving. Nokså mørkt og 16 pluss-grader klokken 22. Mørkt og regn litt derefter og videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, onsdag 26. august 2015, Vinberget: 

   Mørkt, nokså jevnt med yr og regn og omkring 15 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet utover formiddagen, med oppmot 17 pluss-grader frem mot klokken 14. Disig himmel, regn og 14 pluss-grader fra 15.30-tiden. Omtrent det samme videre utover dagen. Mørkt, vått og regn mot midnatt.
   
---

---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, torsdag 27. august 2015, Vinberget: 

   Mørkt, vått og yr og regn med 14 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet med tildels yr og regn utover formiddagen, med mere enn 15 pluss-grader klokken 13 og derefter. Noen torden-brak og omkring 18 pluss-grader også. Internet-forbindelsen her tildels meget ustabil og dårlig de siste dager og i dag. Efter hvert nokså aktivt med lyn og torden utover eftermiddagen. Uten nedbør, med 15 pluss-grader og mindre og fjernere med lyn og torden omkring 18-tiden. Videre tildels med og uten nedbør og efter hvert mørkt. Mørkt, vått, regn og yr med omkring 10 pluss-grader sent på kvelden og mot midnatt.

---
---

   Rune L. Hansen, 27.08. 2015 via RUNE-SAKEN:
   https://www.facebook.com/groups/146219355403623/1249686555056892/

   Noen ord om det å bli drept

   Min bær-plukking etc., som jeg også har måttet prioritere mere efter hvert som arbeidet med politi-anmeldelsen og saks-dokumentasjonen har fremadskredet, er for mere enn alminnelig helse, vedlikehold, avkobling og økonomi. Men er også en nødvendig avkobling for ikke indirekte å bli drept så fort. (Som drept er det mindre eller lite en klarer å få sagt.) Dette er ikke lett å forstå for alle og enhver. Men det er viktig hva angår meget i et terror regime og jeg skal derfor forsøke å skrive noe mere om det her.
   Det hjelper å være sterk, sterk både i det indre og ytre, men alt og ethvert har sine tåle-grenser.
   Da jeg og min familie noe hastig måtte flytte fra vårt eksil i Sveio kommune for mange år siden, ble jeg hva som kan betegnes som utbrent. Utbrent, forårsaket av hva? Forårsaket av alt det nødvendige intense og kontinuerlige arbeidet for våre menneske-rettigheter i forhold til angrepene, forfølgelsen og uretten vi ble utsatt for fra den politiske mafiaen sin side. Vi fikk være i fred der i Sveio kommune, men efter hvert forberedte den politiske mafiaen sentralt nasjonalt nye angrep på oss. Dette faktum ble vi tidsnok varslet om, blandt annet av en forholdsvis godt orientert kvinnelig advokat, tidsnok til at vi kunne rekke å flykte videre. Og det gjorde vi og klarte vi, efter diverse nødvendige hastige undersøkelser. Det intense og kontinuerlige arbeidet, pluss forskrekkelsen med advarselen og varslingene vi fikk, gjorde til sammen det at jeg nokså momentant ble "utbrent". Til tross for mangt og meget av tidligere mildt sagt forskrekkelser. Jeg ble, fjernt fra å ville det, overbelastet både fysisk og mentalt. Mentalt også? Ja, jeg skal prøve å forklare det også. Og hvordan artet det hele seg? Det artet seg som et usynlig og umerkelig for andre fysisk og mentalt sammenbrudd, med visse lett forståelige konsekvenser.
   Det var lett nok å forstå at å neglisjere det slags fysiske sammenbruddet relativt fort, kanskje i løpet av en måneds tid eller to, bokstavelig talt ville ha det å bli drept som konsekvens. Og at for å forhindre det må en fort komme seg til trygghet og trivsel og avkobling for å motarbeide sammenbruddet og for å gjenopprette optimalt hva som kan gjenopprettes. Og at det kunne komme til å ta lang tid. Beslutningen om at vi måtte flykte var derfor nødvendig og lett. Dette skjedde sommeren 1998. (Derefter, på grunn av gode for-undersøkelser, fikk vi være i fred og rehabiliteringen fremadskred godt i videre eksil frem til nye angrep i 2006.)
   Samtidig med flukten og flyttingen ble for meg også meget av datoer og detaljer i saks-dokumentasjonen glemt, hvilket forundret meg. Men jeg måtte uansett videre og inntil videre i kanskje lang tid ha et langt roligere forhold til saks-dokumentasjonen og det nødvendige arbeidet. Eller indirekte fort bli drept.
   Jeg erfarte og lærte slik hva plutselig personlig "utbrenthet" innebærer. Og å motarbeide det og som best mulig å rehabilitere det. Og videre å forsøke å unngå mere av det samme. Samtidig som jeg fortsatt helt selvfølgelig var villig til med nødvendig arbeide å ofre både kropp og helse for anerkjennelse av våre og enhvers menneske-rettigheter i Norge.
   Ny utbrenthet har jeg greit nok klart å unngå å erfare. Fordi jeg efterpå har visst hva det er og hva det kan forårsakes av. Men mere eller mindre direkte eller indireke å bli ødelagt og drept har det vært og er det umulig å motarbeide eller forhindre. En velger ikke selv å bli torturert eller graden av tortur eller de fysiske og andre tåle-grenser. Og heller ikke hvor mange eller hvilkne prioriteringer som faktisk er mulige.

   Utbrenthet var kanskje hva som skjedde med Marius Reikerås i slutten av juni måned 2015, nu for litt siden. Men det er bare en spekulasjon fra min side og ikke noe jeg vet. Heller ikke hvordan det arter seg for ham. Hans nu intense og langvarige arbeide for menneske-rettighetene uten at det når frem slik det skal, pluss den kanskje endog overraskende gigantisk store forskrekkelsen eller sjokket han for et par måneders tid siden kan ha fått inn over seg fra det grov kriminelle hovmodet og sadismen (som kan være nokså åpent triumferende) i det norske gjennom-korrupte rettsvesenet kan ha forårsaket slikt noe. Vi får eventuelt høre eller vite mere om det.
   Og også om mitt fangenskap. Jeg går ikke langt for å plukke bær eller annet. Ønsker og trenger å være mest mulig tilstedeværende og dokumenterende og beskyttende også under nye hus-inkvisisjoner, innbrudd og terror-aksjoner, etc.
   Willy Buzzi og Kari Tökk Buzzi skrev ofte i sine mange brever til meg i mange år for nu mange år siden at jeg og min familie er kosmopolitter. Ironisk eller artig for noen at jeg og vi nu ufrivillig fysisk er mildt sagt det motsatte.
   Noe av hensikten med min reise i 2005 med Balder og Gudmund gjennom Europa til Grekenland og Tyrkia var å undersøke for å finne best mulig gode hjemsteds-utvidelser for vår familie og den enkelte sine muligheter for utfoldelse, trivsel og arbeide. Fordi hensikten for oss aldri har vært å fikseres til kun lokale, regionale eller internt nasjonale forhold. Og økonomi heller aldri i utgangspunktet var noe uoverkommelig problem eller problem i det heletatt. Tvert om.
   Skriver jeg her nu, mens de grov kriminelle enda ler av sin sadisme og sine forbrytelser.

   *

   Annina Karlsson:
   Du har så rätt, det är svårt att sätta ord på allt.

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er det.

   Annina Karlsson:
   Glömmer inte när jag fick se din ytterdörr sönderslagen av myndigheter som aldrig laga den. Hur ska man må efter det?

   Rune L. Hansen:
   Det har vært og er tusener ganger mere og verre enn bare det, Annina Karlsson. Også for deg og din familie og så veldig mange andre, vet jeg. Men så mye er mindre synlig for andre.

   Annina Karlsson:
   Ja jag vet att jag bara beskriver några sekunder av en mångårig tortyr inte särskilt många skulle överleva så länge.

   Rune L. Hansen:
   Ja, det har du rett i. Mange overlever ikke terror regimet særlig lenge.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 26.08. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/980188868668709/

   Fordelen med et terror regime så som det norske, er at menneskene sorterer seg for eller imot.

   *

   Rune L. Hansen:
   Quislinger på den ene siden - og mennesker uten kompromisser for menneske-rettighetene på den andre siden.

   Hva er det som får offentlig ansatte og andre mennesker til å medvirke i grove menneskeretts-forbrytelser?
   Ofte er det for å beskytte andre sine interesser eller hva og hvem de tror er autoriteter og myndighet. Det heller holder bare ikke.

   Arild Holta:
   Liten overforenkling det...

   Arild Holta:
   Jeg må være en av quislingene jeg da, siden jeg ikke tror på såkalte positive menneskerettigheter. Bare på naturlige (menneske)rettigheter. Jaja. Jeg kan fint leve med den uenigheten.
   "Navnet skjemmer ingen sa fanten når de kalte han tyv."

   Rune L. Hansen:
   Ja, du har misforstått hva menneske-rettighetene er - dvs. du tror at det finnes "positive" og "negative" menneske-rettigheter og lar deg forvirre og villede av det.

   Arild Holta:
   Rune L. Hansen
   1. TVANG: Det finnes menneskerettigheter som krever at jeg betaler andres liv. Disse lar meg ikke være i fred fra andre. F.eks vil de føre til at skattefuten overfaller meg om jeg ikke relaterer til denne.
   2. FRED: Det finnes menneskerettigheter om retten til å få velge å være i fred fra andre.
   Jeg tror bare på nr 2.

   Skjønner ikke helt hvor misforståelsen ligger. Kan jeg slippe å betale skatt og få være helt i fred for menneskerettigheter om å betale for andre?

   Rune L. Hansen:
   Rettferdighet og medmenneskelighet (neste-kjærlighet) du sikter til, Arild Holta?

   
---
---

   Rune L. Hansen, 27.08. 2015 via ‎Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/980500745304188/

   Denne Facebook-gruppen, som også er en folkebevegelse, er ikke for postering av naivitet og uvitenhet eller for propaganda for det politiske såkalte barnevernet - som denne Facebook-gruppen og folkebevegelsen med all tydelighet endog i navnet vil fullstendig ha fjernet!

   For ordens skyld sagt: Det politiske såkalte barnevernet er en uhyre grov kriminell virksomhet i regi av en politisk mafia virksomhet med null respekt for våre menneske-rettigheter og reell lov og rett! Endog ordet "barnevern" er for alltid ødelagt for bruk i offentlig regi! Og det har aldri noensinne skjedd en lovlig såkalt "omorgsovertakelse" i Norge! De kidnappede barna og foreldrene må og skal frigjøres og få gjenopprettelse og erstatning! Og kidnapperne og deres dirigenter må og skal selvfølgelig kompetent straffe-forfølges og nedlegges!

   Er dette for vanskelig å forstå?

   *

   Karol Peter:
   I agree absolutelly with this text.

   Jan Myhre:
   For ordens skyld: Kan du utdype hva du legger i begrepet "politisk mafia virksomhet" og utsagnet "det har aldri noensinne skjedd en lovlig omsorgsovertakelse"?

   Rigmor Fossdal:
   Rune L. Hansen: så naive(og uvitende..) mennesker som er fratatt sine barn og ønsker å skrive om det på siden her - er de uønsket? Slik leser jeg deg.
   Slikt er å ekskludere. Går samme veien med denne gruppa som med alle andre da?

   Karol Peter:
   I´m not a writer of this words, but I think it means abuse of political position and influence for own enrichment (making public money private through law and through the manner in which the state social policy is carried out), regardless of what damage is inflicted on the people (children and families). For me it means agreement between people in different positions of power in the state (who would normally be to oppose each other, to maintain public interest, lawfullnes, justice in right sence), who become close "friends" with the same interests - robbery of great sums of state (public) money.

   Rune L. Hansen:
   Politisk og offentlig mafia virksomhet står i Straffeloven beskrevet som organisert kriminalitet. Omhandles blandt annet i Straffelovens § 60a, hvor det er lovbestemt at:
   "Dersom en straffbar handling er utøvet som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe, forhøyes maksimumsstraffen i straffebudet til det dobbelte, likevel ikke med mer enn 5 års fengsel. / Med organisert kriminell gruppe menes en organisert gruppe på tre eller flere personer som har som et hovedformål å begå en handling som kan straffes med fengsel i minst 3 år, eller hvor en vesentlig del av virksomheten består i å begå slike handlinger. / Forhøyelse av maksimumsstraffen etter bestemmelsen her får anvendelse i forhold til lovbestemmelser som tillegger strafferammen rettslig virkning, hvis ikke annet er bestemt. / Tilføyd ved lov 4 juli 2003 nr. 78."

   Enhver såkalt omsorgsovertakelse, dvs. helt eller delvis å frata noen retten til sitt naturlige familie-liv (hvilket iøvrig automatisk blandt annet innebærer tortur og diskriminering / degradering, etc.) er total forbudt direkte og indirekte mange steder i både Menneskerettsloven (blandt annet Barnekonvensjonens Art 35 og 7) og Straffeloven og Grunnloven. Ethvert mulig lovlig unntak fra dette kan omtrent bare skje efter prinsippene for nødverge og rettssikkerhet.

   Rune L. Hansen:
   Da leser du det utrolig feil, Rigmor Fossdal. Og du eller andre leser også navnet på denne Facebook-gruppen og folkebevegelsen feil, eller hva? "Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet", heter den!

   Rune L. Hansen:
   Naive og uvitende mennesker eller propagandister må iallfall enkelt og tydelig nok bli gjort oppmerksom på hva dette handler om.
   Og å gjøre om dette til en gruppe for quislinger er så feil vei som mulig å gå.

   Rune L. Hansen:
   Det er utrolig mange nok Facebook-grupper hvor budskapet og hensikten angående alt dette er mindre tydelig enn her.

   Rigmor Fossdal:
   Jeg leser nøyaktig og riktig, takk, og vet meget vel hva gruppen står for og er.

   Rune L. Hansen:
   Bra. Hva enn hensikten med din kommentar var.

   Rune L. Hansen:
   Iøvrig er f.eks Menneskerettserklæringen Art 30 og tilsvarende i og for alle menneskeretts-konvensjonene også et total-forbud mot politisk organisert kriminalitet:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Dette en lovbestemmelse som blandt annet også rammer og definerer flere visse Facebook-grupper  (og også politiske partier) sin virksomhet eller hensikt som ulovlig og straffbar!

   Karol Peter:
   And... if mafia (or group of people, supporting each other and pursuing narrow, selfish interests) come to power in the state, such laws are not respected, but are roughly violated for a large own financial profit (public money robbery) - exactly as in Slovakia - and nobody is sentenced - nobody justly punished. And then, this injustice is continuing, crimes are committed repeatedly and increasingly. If judges, prosecutors, psychologists, directors of Child Welfare offices are also involved and political party has influence over police (over state security forces), you have to replace the corrupted ruling party, with one that builds its image on the fact that they do not steal children from families, who are wiling to punish such behaviaor (and they do not plunder state money that way), but in small country, I think (I´m not sure of this) you must have completely new people without old ties to the mafia relations and methods. Everyone guilty will cover each other. Because if one of them is condemned, he would fink many others. Therefore they hold together and cover each other. Its not easy, and I cant find exactly in english, what I mean.... its problem of small states. You know that refrain: "We are family...": https://www.youtube.com/watch?v=eBpYgpF1bqQ

   Karol Peter:
   But i dont know if this is real picture, maybe its much more complicated, (will of socialists to revolutionary change society etc. ) even though that personal benefit in the background certainly exists.

   Karol Peter:
   Or more, you have to speak to citizens showing them truth, evidences, discus with them this issue, to let them see, where is the perversion of justice, where are significant lies in the statements of authorities and that liberty is much better - much closer to the essence of man as a state-controlled and formed society.

   Rune L. Hansen:
   Yes, you are right, Karol Peter. But money is not the only reason why they steal children and parents! The power it gives and holds for example is much more important, - the power to arbitrary, random and targeted terminate people while pretending to do it of necessity and of legal and good reasons. Many people wants to have and use such power!
   Pretending that it is legal and that they are stupid and don't know, hear or see anything else.
   But, of course, liberty, human rights and real legal law and justice is much better!

   Ja, du har rett, Karol Peter. Men penger er ikke den eneste grunnen til at de stjeler barn og foreldre! Makten det gir og holder for eksempel er mye viktigere, - makt til vilkårlig, tilfeldig og målrettet avslutte folk under dekke av å gjøre det av nødvendighet og av juridiske og gode grunner. Mange mennesker ønsker å ha og bruke slik makt.
   Late som om det er lovlig og at de er dumme og ikke vet, hører eller ser noe annet.
   Men, selvfølgelig, er frihet, menneskerettigheter og reell juridisk lov og rettferdighet mye bedre!

   Rune L. Hansen:
   Iøvrig, trenger ikke folk å være redd for å poste eller kommentere i denne Facebook-gruppen! Men kriminalitet og quislinger er selvfølgelig ikke denne Facebook-gruppen og folkebevegelsen sin hensikt eller dens mål! Tvert om!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 27.08. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet, shared Mirza Ramic's post:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/980796371941292/

   Kjedebrev fra Sverige. Hva med en norsk versjon?

   Mirza Ramic,  27.08. 2015 via ‎Riksföreningen mot tvångsomhändertagningar av barn i Sverige:

   Kedjebrevet 1
   Detta brev skrivs öppet via facebook, vilket sedan sammanställs och skickas till dom instanser, myndigheter och/eller myndighetspersoner det berör.
   Men, begäran kommer att ställas genom/via justitiedepartementet, JK samt KU, efter som alla andra har avsagt sig uppdraget att verkligen reda ut och hjälpa de drabbade.
   Ämnet handlar om Sveriges familjerätt och allt det berör, speciellt de sociala förvaltningarna.
   En allmän tanke om det nuvarade rättsliga läget.
   Situationen är så pass allvarlig så att vi nu ser människor dö år efter år. Andra blir deprimerade för resten av livet, eller drabbade av post traumatisk stress. Om inte detta sker så vänder man depressionen och agressionerna utåt, vilket följs av nyheter om vålds dåd eller något liknande.
   Alla vi drabbade av Sveriges familjerättsystem vet att det inte är någon ide att me detta system om hjälp, det gör bara on, det kostar bara pengar, och det blir sällan om ens någonsin bättre.
   Den omfattande problematiken har fått kritik av Dagens Juridik mm, man kallar läget för ett sjunkande skepp. Vilket enligt oss drabbade är en korrekt analys, men som nu inte kan ligga kvar och förstöra längre!
   Den rapportering som har gjorts som allmänheten har fått tagit del av är någolunda bra och överskådlig, men den tar inte upp dom viktiga punkterna, dom grövre felen som utförs av socialtjänstemännen, och de tjänstemän de har på sin sida, kan vara allt ifrån doktorer till advokater eller nämndemän.
   Det handlar inte bara om ett systemfel, det handlar precis lika mycket om att man använder systemet fel, och dessa brott som utförs inom den genren, dom står oberörda fortfarande, vilket vi drabbade nu ber om rättelse för.
   Det som följer nu är berättelser ifrån människor som vittnar om alla detaljer som saknas rapporteringen, samt så skall vi försöka skapa en bild av det egentliga läget/situationen.
   Avslutningsvis så ber vi Justitiedepartementet, JK samt KU om en brådskande lösning för oss som lever i splittrade familjesituationer, en lösning måste komma någongång.
   De drabbade familjerna har rätt till en rättslig process där var och ens rätt är skyddad via lag, och inte tvärt om. Var och en har rätt till individuell frihet och säkerhet, vi är alla olika och skall inte dömmas utefter önskemål om hur det skulle kunna vara.
   Var familj har också statens skydd mot diskriminering, inte tvärt om. Familjen är den grundläggande kärnan i samhället, och familjen är en biologisk sådan i första steget, det är den som skall stärkas och vårdas först, inte tvärt om.
   Utöver ovanstående så har barnet först och främst rätt till sin biologiska familj, och barnet har rätt att välja att skiljas från sina föräldrar eller inte, det är där barnet skall höras och detta skall ske innan nåt annat händer.
   Avslutningsvis
   Våra mest fundamentala rättigheter diskrimineras just nu pågående, så det är en fråga om pågående brott.
   = = = = = = = = = = = =
   Denna text kommer att klippas bort
   Skriv som kommentar ditt vittnessmål så tar jag med det i texten, och skickar sedan in när vi alla tycker att det är tillräckligt med poster och berättelser.
   Tänk på att inte posta bilder, dom kommer jag inte att ta med. Tänk också på att det är lite ide att försöka tala om hur det kändes, olagligheter vet alla att de känns.
   Skriv gärna mycket, men granska texten noga så att den blir lättläst och överskådlig, använd gärna överskrift och dela gärna upp berättelsen i olika delar, olagligheter på soc, olagligheter hos socialnämnd osv.
   Jag skall fundera på vad jag skall skriva så länge!
   = = = = = = = = = = = =

   *

   Rune L. Hansen:
   Gode forslag? Kommentarer?

   Arild Holta:
   Ikke dumt!

   
---

---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, fredag 28. august 2015, Vinberget: 

   Mørkt, vått, regn, yr og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Tildels regn og yr utover formiddagen. Blålig himmel og spredt skyet først utover eftermiddagen. Senere på eftermiddagen overskyet og tildels regn og yr, med 14 pluss-grader klokken 18. Grålig og 12 klokken 21. Halv-mørkt og regn efter klokken 21.30. Mørkt og månen som ser nokså full ut i sørlig retning og 11 pluss-grader henimot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 28.08. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205455838050121

   Godt og rett og riktig sagt, Tore Svendsen!
   Men obs, i dagens Norge er også domstolene gjennom-korrupte. De ansatte der er den politiske mafiaens mest sentrale nøkkel-personer!

   Tore Svendsen, 28.08. 2015:

   oppsumering av hva jeg har fått rede på idag, kobla sammen med erfaringer fra før.

   I barnevernsaker fokuseres det kun på barnet å barnevernloven. Jeg som forelder har derfor ingen menskerettigheter eller rettigheter overhodet i en slik sak. Fokuset er på barnet, sjøl om det er meg som får mitt gode navn å rykte fullstendig ødelagt.

   Skal en sån sak bli vurdert strafferettslig så må man ha en erstatningsrettslig advokat. Men FØR du kan skaffe deg en erstatningsrettslig advokat å fått tatt tak i LOVBRUDDENE i barnevernsaken, så må du FØRST ha kjørt tilbakeføringssak å VUNNET!!!

   Hører du hvor groteskt dette er? Først blir du justismorda. Å advokaten du har bare overser "kniven" å gjerningspersonen. Så må du pelle deg sammen så godt at du greier å reise deg igjen på egne bein, helt på egen hånd, fordi det MÅ ha kommet NYE ting inn i saken før du kan kjøre tilbakeføringssak. Så var det det med tilknyttning å det pisset der, som jeg ikke gidder å dra her nå.

   Men poenget er at advokaten du har i barnevernsaken gjør seg delaktig i justismord, fordi denne velger å lukke øya for ALT ulovlig som måtte være begått i den saken. Ulovligheter som er av AVGJØRENDE BETYDNING om du skal bli frastjælt omsorgen eller ikke.

   Så mens du ligger der blødende å FORÅDT! Så skal du sy deg sammen sjøl, før du entrer retten igjen for nytt JUSTISMORD. For du har ingen sjans i helvete å vinne om advokaten DIN velger å lukke øya for straffbare handlinger! Da er faktisk denne advokaten medskyldig i straffbare handlinger.

   Ikke nok med det, men når i HELVETE blei jeg umyndiggjort? For umyndiggjort blir man når staten overtar omsorgen for barnet ditt. I realiteten. men ikke på papirene til staten. for der blir du umyndiggjort først når dem har tatt ditt foreldreansvar fra deg. noe som i realiteten er bare en formell prosess for å prøve å dekke over den straffbare handlingen som allerede blei begått ved omsorgsovertakelse på vedtak fra FY!-nemnda. et vedtak er ikke gyldig før en dom er satt!

   Norge, Nazi kommunistenes høyborg.

   *

   
---
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205455838050121

   Tore Svendsen:
   Tilknyttning handler om å opprettholde hjernevasken. Når barnet blir revet ut av hjemmet, vekk fra far å mor å satt i beredskapshjem.

   Der fratar dem barnet sin identitet ved å vaske det i billigste såpe å kle det med dem styggeste klær. Samtidig som dem gjentar å gjentar at barnet kommer fra et forferdelig dårlig hjem.

   Protesterer barnet, så blir det straffet. Dette fyller det barnet med så mye frykt at det til slutt ikke veit forskjell på opp eller ned eller hvem det er.

   For dem fleste, å særlig for barn, så kan den hjernevasken gå veldig fort. Noen få timer kan være nok. Dette er ikke noe man skal bebreide barnet for. Men man skal absolutt bebreide dem som gjør det.

   Samvær blir brukt for å overbevise barnet om at det kom fra et dårlig hjem. Bekymringene å sorgen vi har flyter utenpå. Det klarer vi ikke å skjule bak et smil. Se på et bilde av deg sjøl, før å etter overgrepet. Å se på et bilde av barnet før å etter overgrepet. Øya er sjelens speil.

   Samvær er altså en tilbakeføring å en ny omsorgsovertakelse.

   Får samværene lov å være lange, er det fordi barnet å foreldrene er godt hjernevasket. Det finnes altså liten eller ingen risiko for at hjernevasken skal glippe. Å dermed er det heller ingen reaksjoner på hverken barn eller foreldre etter samværene.

   Jo kortere samvær å sjeldnere samvær man får lov å ha, er fordi det ikke nytter å hjernevaske disse individene. Hverken barnet eller foreldrene. Barnevern å fosterhjem sliter med å opprettholde hjernevasken. Altså "tilknyttningen". Presser foreldrene for hardt på da, så kutter dem alle båndene til barnet tvert å går for adopsjon.

   Blir barnet adoptert, så er det ingen som får vite noen ting om det barnet. Hverken foreldrene eller barnevernet. Å uten barnevernet, ingen barnevernmappe. Å dermed ingen dokumentasjon i statlige arkiver.

   En drømmesituasjon for en hver pedofil.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 28.08. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205452309121900

   I følge undersøkelser fra Statistisk Sentral Byrå har dagens Norge Europas høyeste pris-lapper på det meste. Også på matvarer.

   En overflod av penger til tross er det mange fattige i Norge! Mange har ikke engang råd til den maten eller annet de trenger. Mens for hvor mange andre er det motsatt? Hvem og hvor mange er de diskriminerte? Og hvem og hvor mange er de priviligerte? Og hvem sin politikk er en slik diskriminering av mennesker? Og en slik også økonomisk neglisjering av våre menneske-rettigheter?

   Norge et rikt land? Hvor blir det av pengene og rikdommen for enkelt-mennesket? Hvor er den rettferdige fordelingen? Er Norge, pengene til tross, egentlig et utplyndret og fattig land - med en gedigen stor penge-binge i midten?

   *

   Rune L. Hansen:
   https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/artikler-og-publikasjoner/norge-har-europas-hoeyeste-matvarepriser
   Norge har Europas høyeste matvarepriser
   Norge hadde i 2012 Europas desidert høyeste prisnivå på mat. Melk, ost og egg er spesielt dyrt i Norge, mens...
   ssb.no

   Rune L. Hansen:
   http://www.dinside.no/897944/norge-nest-dyrest-i-europa
   Norge nest dyrest i Europa
   I ferieland som Tyrkia, Bulgaria og Montenegro får du langt mer for pengene i sommer.
   dinside.no

   Rune L. Hansen:
   Hvem tjener på uretten - og hvem lider under den?

   Rune L. Hansen:
   Politisk organisert grov kriminalitet også det. Men akseptert eller applaudert av de mange som føler de har nok eller mere enn nok (så som Peer Gynt, som er seg selv nok) og at det derfor er god eller nødvendig politikk!

   Rune L. Hansen:
   Hva er rikdom - og hva er frihet? Se f.eks. denne korte videoen og si noen ord om det:
   https://www.youtube.com/watch?v=b8HF9xBfL-Y
   Gurung Film 'Herbye Cha' (Son Of Himalaya),
   youtube.com

   Dylan Jones:
   11219537_10153035182921669_114515066918778518_n.jpg
   Dylan Jones's photo.

   Abu Haider Sharifi:
   Månedslønn er ikke nok (jeg er pensjonert) og jeg jage min kones lønn ......... fattige bor i Norge ... over 17 år har jeg ikke reise for turisme og pit .. alltid tom...... Lei 8000 kroner i kontanter.... Alt er en dyr .. Kanskje en dag lønn for oksygen å puste .....

   11951146_899382526807636_5688059570179100748_n.jpg

   Rune L. Hansen:
   De torturerer, utplyndrer og dreper fritt frem. Tar både barna, foreldrene, livet, tiden, pengene, eiendom og eiendeler fra medmennesker, fritt frem efter som de har lyst til det. De har i det heletatt omtrent ingen grenser.

   
---
---

   Song Solli, 28.08. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/980975218590074/

   Jeg ser at det dukker opp flere og flere ulike grupper som kjemper for borgernes rettigheter. Jeg lurer på hva som er årsaken til at ingen har lykkes særlig så langt. Rike blir fortsatt rikere og rikere, og fattige blir fortsatt fattigere. Gjerningmenn går fortsatt på fri, og økonomiske kjeltninginger får fortsatt nyte friheten.

   Dagens regjeringen i samsvar med folk flest står maktløse, og enkelt mennekset ofres fortsatt for å modernisere systemet med ett reglerverk hvor de fleste hjelpetrengende faller hjelpeløst mellom to stoler. De som sitter med knappen for å sikre ivaretakelse av borgernes rettigheter bruker "maktfordelingsprinsippet" og "taushetsplikt" for å fraskrive seg ansvar og frata borgernes rettigheter. Det blir slik at "maktfordelingsprinsippet" fører til at norske lover faktisk blir ett bedrag og at folk flest blir stående uten lovpålagte rettigheter. Med dette må det bes om at alle kjemperne står sammen for å gå mot "maktfordelingsprinsippet" som er en såkalt viktig forutsetning for et såkalt demokrati.

   *

   Rune L. Hansen:
   Stortings-politikerne er ikke maktesløse, Song Solli. De driver en villet politikk. Og det er ingen makt-fordeling!

   Rune L. Hansen:

   11899866_10207744683845182_5854007337769616791_n.jpg
    Isaac Glajt's photo.
     Isaac Glajt:
     Kan det bli mer svenskt än såhär, jag menar ansvarstagandet!


   Rune L. Hansen:
   Ingen av våre menneske-rettigheter bryr de seg om. Heller ikke f. eks. denne - Menneskerettsloven V5&6 Art 25:
   "Enhver borger skal, uten noen form for forskjellsbehandling som nevnt i artikkel 2 og uten urimelige begrensninger, ha rett og anledning til:
   a. Å ta del i varetakelsen av offentlige anliggender, direkte eller gjennom fritt valgte representanter."

   Kjell Larsen:
   Snu alt 180 grader, så ser du hvem som skulle vært innenfor murene! Dei fleste i off.sektor!!!

   Rune L. Hansen:
   Ja, meget sant det du sier der, Kjell Larsen. Det er viktig å evne å ha motforestillinger. Og når i et samfunn, som i dagens Norge, de mest sentrale forhold i og med den offentlige forvaltningen har blitt kriminelle og motsatt lovlig lov og rett blir veldig mye av alt annet også tilsvarende - og motforestillinger desto mere riktige og rette og nødvendige.

   
---
--- 


   Rune L. Hansen, 28.08. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/981172145237048/

   Kriminelle politikere og deres medspillere opplyser ikke om våre menneske-rettigheter! Tvert om - de ønsker ikke at sivil-befolkningen og andre ansatte i den offentlige forvaltningen skal kunne våre menneske-rettigheter. De risikerer jo å bli politi-anmeldt!

   De ønsker en sivil-befolkning som greiest mulig skal kunne forurettes - og med minst mulig rettferdighetssans! Og som minst mulig skal kunne våre menneske-rettigheter!

   For, som det står skrevet i innledningen til Menneskerettserklæringen:
   "da De Forente Nasjoners folk i Pakten på ny har bekreftet sin tro på grunnleggende menneskerettigheter, på menneskeverd og på like rett for menn og kvinner og har besluttet å arbeide for sosialt framskritt og bedre levevilkår under større Frihet,
   da medlemsstatene har forpliktet seg til i samarbeid med De Forente Nasjoner å sikre at menneskerettighetene og de grunnleggende friheter blir alminnelig respektert og overholdt,
   da en allmenn forståelse av disse rettigheter og friheter er av den største betydning for å virkeliggjøre denne forpliktelse,
   kunngjør Generalforsamlingen
   nå denne Verdenserklæring om menneskerettighetene som et felles mål for alle folk og alle nasjoner, for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blant folkene i medlemsstatene selv og blant folkene i de områder som står under deres overhøyhet."

   Og for eksempel i Barnekonvensjonen Art 42:
   "Partene forplikter seg, gjennom egnede og aktive tiltak, til å gjøre konvensjonens prinsipper og bestemmelser alminnelig kjent både for voksne og barn."

   Er det noen som enda ikke forstår hvorfor de likevel ikke gjør det?

   *

   Rune L. Hansen:
   Så veldig, veldig lett forståelig - og du forstår det kanskje likevel ikke?

   
---

---

   Ansook Kokebok, 28.08. 2015 via ‎Rune L. Hansen:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/1623952904553340

   Det er bedre at ti uskyldige foreldre utsettes for omsorgsvedtak enn at ett lite barn må vokse opp med vold, rus eller overgrep». Viljen til å la ni barn vokse opp uten sine foreldre for å redde ett barn fra en dårlig oppvekst har ingenting med psykologi eller barnefaglighet å gjøre.

   Det er reinspikka ideologi, en ideologi som i de fleste sammenhenger setter staten over individet og som ikke respekterer verken barna eller familien.

   Reinspikka ideologi fra Lars Smith
   http://morgenbladet.no/ideer/2015/06/reinspikka-ideologi-fra-lars-smith
   Over halvparten av omsorgsovertagelsessakene i Norge skyldes nå manglende følelsesmessig omsorg. Det betyr at de tradisjonelle sakene om omsorgssvikt er kommet i bakgrunnen.
   morgenbladet.no

   *

   Rune L. Hansen:
   Reinspikka groveste slags grov kriminell ideologi, i ethvert tilfelle og enhver sammenheng! Politisk og offentlig organisert.

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Utsagnet, som får de fleste av oss til å blekne, har gjort professoren til helt på sosiale medier blant barnevernansatte, psykologer og statsansatte i barneforvaltningen. (...) Hvilken ideologi er det som styrer dette systemet? Psykologiprofessor Lars Smiths kronikk kan gi svar på dette. Smith er en størrelse innen norsk barnepsykologi, hans bøker om tilknytning har preget pensumlistene. I kronikken hans skinner det ideologiske grunnlaget igjennom (...) Professorens inngrepsiver har klare paralleller til idéen om at samfunnet bør ta seg av barneoppdragelsen, en idé som ble lansert av Marx’ parhest Friedrich Engels, som ville forvandle privathusholdningen til en samfunnsmessig industri og derved skape likhet og klasseløshet. Ikke engang Sovjetunionen gikk så langt som professoren postulerer, at «det er bedre at ti uskyldige foreldre utsettes for omsorgsvedtak enn at ett lite barn må vokse opp med vold, rus eller overgrep». Viljen til å la ni barn vokse opp uten sine foreldre for å redde ett barn fra en dårlig oppvekst har ingenting med psykologi eller barnefaglighet å gjøre. Det er reinspikka ideologi, en ideologi som i de fleste sammenhenger setter staten over individet og som ikke respekterer verken barna eller familien.
   At psykologiprofessoren hylles som en helt på sosiale medier gir grunn til alvorlig bekymring (...)
   Reaksjonene fra utlandet er en indikasjon på at vi er på ideologisk ville veier."

   Litt mere sitat:
   "En gjennomgang av barnefordelingssaker viser at domstolene i 90 prosent av sakene bygger helt eller delvis på sakkyndiges vurdering, uten synlig selvstendig vurdering fra domstolenes side. Jeg antar at forholdet er det samme i barnevernssakene. Normalen er at store deler av vurderingen klippes rett inn i dommen eller vedtaket."

   Dette endog skrevet av en advokat som kanskje selv tjener penger og karriære på å medvirke i grov-kriminelle liksom rettssaker i politisk regi som fullstendig fratar barn og foreldre deres menneske-rettigheter.

   Artikkelen er skrevet av Fridtjof Piene Gundersen, advokat og styreleder i Stiftelsen barnas rettigheter.

   Rune L. Hansen:
   Artikkelen og protesten er iøvrig altfor meget mild og preget av egen-interesser. Absolutt ingen har noen som helst reell lovlig rett til å frata et barn eller foreldre deres menneskerett til sitt eget familieliv. Unntatt i ekstreme tilfeller åpent og kompetent efter prinsippene for nødverge og rettssikkerhet. Hvilket blandt annet innebærer for en kortest mulig tid.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 28.08. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205456919557158

   Kort og presist om enhvers rett til sitt eget familieliv

   Absolutt ingen har noen som helst reell lovlig rett til å frata et barn eller foreldre deres menneskerett til sitt eget familieliv. Unntatt i ekstreme tilfeller åpent og kompetent efter prinsippene for nødverge og rettssikkerhet. Hvilket blandt annet innebærer for en kortest mulig tid.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/nyttfokus/1626108454330357/

   Gøril Frette:
   ...... Kva meinast då med "ekstreme tilfeller" ? Kor finn du denne bestemmelsen, Rune ?

   Rune L. Hansen:
   Min formulering "ekstreme tilfeller" sikter til at det må det nødvendigvis være for at lovens nødverge-prinsipp lovlig kan kunne brukes slik. Bra at du spurte og måten du spurte på.

   
---

---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, lørdag 29. august 2015, Vinberget: 

   Mørkt, vått, tildels noe yr og regn og omkring 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Nokså overskyet utover formiddagen, tildels med noe yr og en mild bris og med 15 pluss-grader frem mot klokken 13.30. Omtrent det samme videre utover dagen. Nokså mørkt, regn og 13 pluss-grader klokken 21. Mørkt og omtrent det samme med tildels mye regn videre mot midnatt. Endel forskjellig diverse skriving på Facebook i dag som kunne og burde ha vært med her, men det har jeg ikke energi og krefter til.
   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 28.08. 2015:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/981172145237048/

   Rune L. Hansen:
   Så veldig, veldig lett forståelig - og du forstår det kanskje likevel ikke?

   Kjartan Mogen:
   Barnevernet må reformeres.

   Arild Holta:
   Det er gjort en mengde ganger i en mengde land. Og resultatet er en overgrepskultur. Mennesket er ikke et institusjonsvesen, men et familievesen. Og så finnes det en del mennesker med mye omsorgsevner. Man må bygge på hva mennesket er, og ikke bare erstatte det naturlige med institusjoner.

   Alf Magne Henriksen:
   Hjertens enig Arild <3

   Rune L. Hansen:
   Det har vært reformert, om og om igjen i flere ti-år nu. Og blitt verre og verre for hver gang. Ikke underlig det, for en kidnapper- og tortur-virksomhet kan ikke reformeres til det bedre. Hvilkne virkemidler, metoder, redskaper, oppskrifter eller teorier en enn gir involverte i en slik virksomhet, så kan den bare bli verre og verre, det er uunngåelig.
   Dette er egentlig også lett å forstå, men propaganda, indoktrinering, uselvstendig tenkning, uvitenhet, hovmod, individuell eller organisert egoisme og innskrenkede perspektiver gjør det likevel vanskelig å forstå for mange.

   Rune L. Hansen:
   Vær løsnings-orientert! Lov og rett er og har alltid vært og er en global standard for rettferdighet og for å stanse kriminalitet!

   Alf Magne Henriksen:
   Du er dyktig Rune <3

   
---

---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, søndag 30. august 2015, Vinberget: 

   Mørkt, vått, tildels regn og yr og omkring 13 pluss-grader Celsius her ute i natt. Nokså overskyet og tildels med regn og yr og oppmot 15 pluss-grader hele dagen. Mørkt og 13 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 30.08. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205464580908687

   Menneske-rettighetene - som minste-standarder

   Menneske-rettighetene er enkle å forstå og trenger ikke å bli fortolket, men å bli lest, forstått og respektert.
   De er for å hjelpe og beskytte enhver og alle - og ikke for å forurette noen. Og de er en felles-menneskelig og globalt respektert minste-standard for enhver ikke å bli forurettet av offentlig ansatte.

   Er det grunner for å tro eller frykte at en eller flere av menneske-rettighetene kan komme til å bli misbrukt? Eller er det bare motsatt, at det bare er kriminelle i eller utenfor den offentlige forvaltningen som frykter menneske-rettighetene?

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 30.08. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/982109888476607/

   Hvis noen tror at kampen og arbeidet for gjenopprettelse og for ikke å bli forurettet kan vinnes uten våre menneske-rettigheter og lov og rett - så er de sinker i forhold til denne kampen og dette arbeidet!

   Hverken nasjonalt eller inter-nasjonalt kan vi vinne frem uten våre menneske-rettigheter og lov og rett! Noe så enkelt å forstå - og enda er det noen som ikke forstår det?

   *

   Roy Johansen:
   barnevernet tar barn uten grunn og bevis

   Tommy Sylte:
   i retten" vi syns og vi tror" er bevis

   Roy Johansen:
   det er ikke bevis. de driter seg loddrett ut.

   Rune L. Hansen:
   Den politiske og offentlige mafia virksomheten må og skal kompetent straffe-forfølges. Når og hvordan gjenstår enda å få til.

   
---

---
*****

--31--
-- Dagboks-notater, mandag 31. august 2015, Vinberget: 

   Mørkt, månen nokså full og noe fjernt i sørlig retning og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Nokså overskyet, tildels noe litt lett yr og 13 frem mot klokken 10. Overskyet videre og utover eftermiddagen, med oppmot 17 pluss-grader frem mot klokken 16. Mørkt og 11 klokken 22. Med dust synlig måne i østlig retning og 10 videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 30.08. 2015 via Falske og ekte dommere:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/1013285288722145/

   Menneske-rettighetene - som minste-standarder

   Menneske-rettighetene er enkle å forstå og trenger ikke å bli fortolket, men å bli lest, forstått og respektert.
   De er for å hjelpe og beskytte enhver og alle - og ikke for å forurette noen. Og de er en felles-menneskelig og globalt respektert minste-standard for enhver ikke å bli forurettet av offentlig ansatte.

   Er det grunner for å tro eller frykte at en eller flere av menneske-rettighetene kan komme til å bli misbrukt? Eller er det bare motsatt, at det bare er kriminelle i eller utenfor den offentlige forvaltningen som frykter menneske-rettighetene?

   *

   Venke Elisabeth Mitander:
   en skulle bare vist hva offentlige ansatte er i stand til,,,,,

   Rune L. Hansen:
   Ja, og slik blir det fordi de ikke blir straffe-forfulgt for de forbrytelser de gjør. Og små forbrytelser brukes for å skjule store og grove. Og de hjelper og dekker over så gjerne hverandre, hvor meget det enn raserer og ødelegger livet til noen. De vil ikke hverken se eller vite hvilkne skader og ødeleggelser de er delaktige i. De tror mere og mere at de har lov og rett til å medvirke i forbrytelser - fordi det har og får ingen dårlige konsekvenser for de - og andre gjør det samme.

   Men de har selvfølgelig ikke lov eller rett til å medvirke i noen som helst forbrytelse, hverken små eller store, hverken en eneste en eller flere.

   Og - som det er lovbestemt i og for hver av menneske-rettighetene, for enhver borger:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Altså skal ikke engang kunne tolkes dithen!

   Rune L. Hansen:
   Om og om igjen blir det sagt i Menneskerettsloven, blandt annet følgende:

   - "Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller å utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til."

   - "Hver konvensjonspart forplikter seg til å respektere de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, og å sikre dem for alle som befinner seg på dens territorium og er undergitt dens jurisdiksjon, uten forskjellsbehandling av noe slag slik som på grunn av rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller status for øvrig."

   - "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører."

   - "Partene forplikter seg, gjennom egnede og aktive tiltak, til å gjøre konvensjonens prinsipper og bestemmelser alminnelig kjent både for voksne og barn."

   - "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art."

   - "Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden."

   Og:
   - "Verdenserklæring om menneskerettighetene som et felles mål for alle folk og alle nasjoner, for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blandt folkene i medlemsstatene selv og blant folkene i de områder som står under deres overhøyhet."

   Rune L. Hansen:
   Er noe av dette mulig å misforstå?

   Venke Elisabeth Mitander:
   nei

   
---
---

   Rune L. Hansen, 31.08. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/982461368441459/

   Rekonstruksjon av den posteringen som av vedkommende som postet den ble slettet i dag. (Gi beskjed om det er noe som mangler! Og kommenter gjerne!)

   Zhiar Gilli, 31.08. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:

   Hei. Vi er en gruppe på 4 barnevernstudenter som er nysgjerrig og interessert i deres synspunkter og meninger.

   Vi har sett igjennom og lest en del av innleggene og kommentarene i gruppa deres. Vi har lagt merke til at dere ikke skriver om barnets ståsted i situasjonen og hva som kan være barnets beste. Er dette tilfelle?

   Barnevernet blir nå om dagen veldig negativt fremlagt. Mediene velger som oftest den negative saken fremfor en sak hvor barnevernet gjør en god jobb. Har dere tatt dette i betraktning? Og at dette kan være en påvirkning til deres negative holdning til barnevernet?

   Hva vil konsekvensene bli om barnevernet blir fullstendig fjernet slik denne gruppa ønsker?

   Setter stor pris på svar og tilbakemeldinger. Send gjerne deres historie på PM. (sett gjerne barnets ståsted i fokus).

   *

   Tea Oline Støyl-Østgård:
   Jeg tror at det faktisk ikke er noen som ønsker å svare på dette. Men den barneverns pedagogikken dere lærer er skrevet av ei dansk dame. Denne danske damen har ei datter, hun jobber innen juss. Hun forteller at moren er så gal at henne ikke vil ha noe med hun å gjøre. Denne mora som har ei datter som ikke vil snakke med hun, fordi hun er gal. Det er deres lærdom til deres pedagogikk, hva som er det viktigste for barnet og hvordan dere skal beholde det "biologiske prinsipp". I den mening, bryte det ned og gi barnet et nytt biologisk prinsipp. Håper dere lærte noe

   Rune L. Hansen:
   Barnets ståsted er dets virkelighet og barnets beste er enhver og alle av dets menneske-rettigheter. Uten unntak. De er og skal være umistelige og uavhendelige, enhver og alle av de. (Det er det som er lovbestemt i Menneskerettsloven, inklusivt Barnekonvensjonen. Det er dessuten ulovlig og straffbart for enhver offentlig instans eller ansatt å forbryte seg mot en eneste en av barnets menneske-rettigheter. Inklusivt blandt annet også barnets og enhvers umistelige og uavhendelige rett til sitt naturlige familieliv.

   Alf Magne Henriksen:
   Hvorfor skal folk stole å sende PM: til 4 stk som har begynt studier om å ødelegge Barns Fremtid ?
   En annen sak er at.
   En god gjerning gjør ikke opp en grusom handling Husk dette når vi skriver om bvt.

   Du sier videre at dere har lest en del av innleggene. ???
   Barn trenger ikke barnevernet. Men de trenger noen ganger støtte og hjelp.
   Det er IKKE automatisk det såkalte barnevernet.
   Det finnes kjærlige mennesker i en befolkning på mange millioner?
   Det finnes, slekt, inkluderende familier, kjærlige mennesker, naboer, osv.
   Disse ER reelt barnevern. Å erstatte disse, eller plassere disse på sidelinjen, med en institusjon, er ren samfunnsødeleggelse.
   Og hvorfor kan ikke andre enn det såkalte barnevernet ordne slikt ?Og hvorfor sier man ikke at barnevernet må man ha fordi det er så mange overgrep mot barn i skolen, i idretten, hos naboer, venner, osv ?

   Hvorfor denne kontinuerlige krigen mot FAMILIEN, som er tryggeste plass for barn.

   Har dere overhodet lest forskning ???
   Bitte litt forskning, men dere kan få tusener av sider hvis dere er interessert. :

   Barnevernet er en skadevolder og ødelegger barn og "foreldre": I en periode på 13 år fra 1990 - 2002 har Norsk Institutt for By og Regionforskning, NIBR, fulgt 100.000 barn og unge i barnevernstiltak over hele landet. Nasjonale data er brukt fra Statistisk sentralbyrå. Dødeligheten er langt høyere blant barnevernsbarn enn blant andre barn ved dødsfall som i hovedsak skyldes ulykker, selvmord, drap og overfall. I 2001 døde 114 barnevernsbarn, mot 168 i den ordinære befolkning.

   150 unge tilknyttet barnevernstiltak begikk selvmord i 1990- 2001, 8 ganger flere enn for andre barn og unge. Barn med tilknytning til barnevernet og deres biologiske foreldre er langt sykere enn andre familier. De har store helseproblemer, og det er flere selvmord blant disse foreldrene enn blant andre foreldre. Når det gjelder langtidsvirkningen hos barnevernsbarn er statistikken nedslående.
   1.  3 av 4 barn har mottatt sosialhjelp etter fylte 18 år.
   2.  Høyere dødelighet.
   3.  Flere begår selvmord.
   4.  De savner nære relasjoner også som voksne.
   5.  3 av 10 barnevernsbarn klarer seg i voksenlivet, hvilket betyr at 70 % ikke gjør "det"

   https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fr-b-v.net%2Fforum%2Fviewtopic.php%3Fp%3D33935%23p33935&h=XAQFd80NF

   Knut-Helge Jacobsen:
   Deres læremester Kari Killens kvasibabbel fører til forferdelige konsekvenser for mange barn og familier i Norge dessverre. Jeg har overhodet ingen andre uttalelser å gi, annet en at dere blir utlært til å bli gestapister. Har dette barnevernet vært et barnevern som det skulle i ordets rette forstand så har ingen skrevet noe negativt om dette overhodet, men saken er når det er hundrevis av mennesker som føler seg krenket og utsatt for overgrep må det reageres og det vil det også gjøres så lenge systemet er slik. Barnevernstjenesten bør se til andre land som bruker barneloven slik den skal brukes, her på berget blir denne loven brukt slik det passer systemet og pengesekkene og ikke omvendt.
   http://www.sakkyndig.com/psykologi/artikler/killen.pdf

   Rune L. Hansen:
   Konsekvensene om det politiske såkalte barnevernet (som både i sine rammer og metoder og virkemåter er en grov kriminell virksomhet) fjernes, er at det at det fullstendig fjernes vil være det beste og mest effektive og helt nødvendige barnevern og menneskevern som er mulig i dagens Norge.

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   Hmmm . ... jeg kan etterhvert skrive noe og gi dere referanser her i tråden, men noen pm veksling kommer ikke på tale.
Dere kan for det første være bare noen idioter som bruker opp andres tid og for det andre er det suspekt allerede når dere ber om å ta diskusjonen ut av gruppa og over til deres private arena.

   Frode Nordli Stranger:
   Ja å det Kari killen sin datter som selv sier dette... Har å selv snakket med denne dattera... Hun fraråder på det sterkeste å tro på hennes mamma... Men dere blir jo hjernevasket med Kari killen sin helt vanvittige teorier... Hadde dere synes at det var hyggelig at helt vilt fremmede kom å tok barna fra dere på helt feilaktig å oppdiktede teorier... Har lest hva denne Kari killen skriver å jeg mener bestemt at hun burde vært på lukket avdeling for mentalt syke...

   Alf Magne Henriksen:
   Og > Zhiar Gilli Dere vil ha svar og debatt dere kan få det.
   "Men vær snill og ikke slett tråden"
   Dette er det for mange tilfeller av.
   Så nå stoler vi på at dette ikke blir "feighet fra dere" lik vi mener om det dere utdanner dere til.....

   Tea Oline Støyl-Østgård:
   Den kan vi være enige om. Men vi skal helst ikke nevne navn i denne tråden da det kan gå som person angrep :)

   Frode Nordli Stranger:
   Det får så være... Står for det jeg skriver å jeg bruker rette navn på den jeg mener så får det ikke bli noen tvil om hvem som det menes noe om... :)

   Zhiar Gilli:
   Takk for tilbakemeldinger.
   Det er ikke alle barn som har de muligheter til en trygg og god oppvekst i hjemmet. Mener dere at barnevernet ikke burde gripe inn der det foregår grov omsorgssvikt?

   ”Det finnes kjærlige mennesker i en befolkning på mange millioner?
   Det finnes, slekt, inkluderende familier, kjærlige mennesker, naboer, osv.
   Disse ER reelt barnevern. Å erstatte disse, eller plassere disse på sidelinjen, med en institusjon, er ren samfunnsødeleggelse.”
   Familier, slektninger og lignende er absolutt et alternativ, men hva med de barna som ikke har disse relasjonene og menneskene rundt seg?

   Det stilles også spørsmål ” Hvorfor denne kontinuerlige krigen mot FAMILIEN, som er tryggeste plass for barn.” Hva om det foregår grov omsorgssvikt i hjemmet hvor det er ment at barnet skal føle seg ivaretatt og trygg? Er det ikke riktig at barnevernet griper inn slik at barnet får den omsorg og kjærlighet den har behov for?

   Vi vet at barnevernet også kan gjøre feil, men det kan ikke være hovedfokuset i den viktige jobben som blir utført.

   Frode Nordli Stranger:
   Jeg mener barnets beste er en tom frase som bv bruker å det er total galskap å bruke dette.. Hele systemet handler om penger å hvordan bv øker inntekten til kommunen fra staten med omsorgsovertakelse å det skrives akuttvedtak så blekket spruter å politiet blir nyttige idioter som er med på dette lovbrudd å slik fåregår det i dagens Norge å barn blir ødelagt for resten av livet... Har enda ikke hørt noe barn fortelle meg at de har fått hjelp av bv. Å jeg kjenner mange barn i offentlig omsorgssvikt skal dere vite..

   Tea Oline Støyl-Østgård:
   Der det er så grov omsorgssvikt klarer politiet å takle. Rus, vold, psykisk syke foreldre.

   Tea Oline Støyl-Østgård:
   barnevernet og de som jobber der, vet de egentlig hva kjærlighet, omsorg og stabilitet betyr?

   Frode Nordli Stranger:
   Hvorfor er norske foreldre så sykt dårlige i forhold til resten av Europa ??? Bare å sammenligne oss med Frankrike så ser man galskapen i tall som er helt på tryne... Alt i Norge handler om penger fra staten til kommunen å da er omsorg overtakelse ett viktig vektøy..

   Tea Oline Støyl-Østgård:
   En ting skal dere vite. Hjelpetiltak koster kommunen penger, omsorgsovertakelse betaler lønnen til kommunen og fosterforeldre

   Barnevern Utsatt:
   Jeg har aldri sett noen eksempel på at bv hverken bryr seg om barn eller bryr seg med deres perspektiv. Jeg snakker utfra all kjennskap jeg har til nb gjennom saker jeg kjenner og ikke minst som tidligere bv barn. Så det hadde vært interessant å vri på problemstillingen, og diskutere hvorvidt bv noengang bryr seg om barna, og hvilken måte dette kommer til syne på. Jeg merker meg at bv og nemd er ofte opptatt av det de selv tenker er barnets beste. Skal linke inn en artikkel som belyser at barn bli hørt når deres egne ønsker samsvarer med bv ønsker, og bli overhørt når det går på tvers av bv ønsker....

   Barnevern Utsatt:
   Her :) http://www.nrk.no/ytring/vi-lytter_-hvis-du-er-enig-med-oss-1.12315244

   Barnevern Utsatt:
   Var litt uklart.. "Omsorgsovertakelse betaler lønnen til kommunen....?"

   Tea Oline Støyl-Østgård:
   Staten betaler om det er omsorgsovertakelse. Kommunen må betale om det er hjelpetiltak. Dermed mer lønnsomt for kommunen med omsorgsovertakelse, da de får betalt av staten

   Monicha Nyhuus Aas:
   svar meg så på noen spørsmål: hvor gamle dokumenter mener dere at dere i deres arbeid skal forholde dere til, og hva sier EMK art 6.1 og EMK art 8?? hvor mange timer av pensumet, bruker dere på grunnleggende menneskerett?? mener du at fylkesnemda er rette instans, til å avgjøre et så stort inngripen, som plassering av barn? Det er ingen domstol, men et forvaltgningsorgan?? burde barnevernsansatte ha autorisasjon slik at de kan settes personlig til ansvar, der de bryter barnets grunnleggende menneskerett. ?? jeg tar gjerne en samtale med dere.

   Bjørn Erik Bjorbekkmo:
   Dere (studentene) kan jo begynne med å lese her:

   http://forum.r-b-v.net/

   http://barnevernet.origo.no/?ref=checkpoint

   http://mhskanland.net/

   http://www.barnasrett.no/

   https://m.facebook.com/pages/Vi-som-støtter-Vibeke-og-barna-mot-Horten-barnevern/724969007616600

   Monicha Nyhuus Aas:
   debatten dreier seg stort sett ikke om de få barn som virkelig er utsatt for omsorgsvikt, det dreier seg om alle de andre, som er i flertall, og som fint kunne fått hjelp i hjemmet.

   Monicha Nyhuus Aas:
   Hva sier EMK art 2??

   Monicha Nyhuus Aas:
   Står EMK over barnevernsloven ?

   Kjersti Mindeberg:
   Uttesting av frustrasjonsnivå tar kaka, synes jeg. Si og gjør hva du vil for å teste.

   Audun Nilsen:
   Dette er ikke noen intellektuell diskusjon, bare moralisme på vidvanke. Spar prekinga til ungene.

   "Norge Våkner, del 2"
   https://www.youtube.com/watch?v=lVn-BT7B_ok
 
   "Carlos Morales - Legally Kidnapped"
   https://www.youtube.com/watch?v=ibUwdqHZoJg

   https://www.youtube.com/watch?v=lVn-BT7B_ok
   https://www.youtube.com/watch?v=ibUwdqHZoJg

   Justismord i Norge har det vært flere av. Dét er ikke nyheter. Det som er nyheter, er at den tsjekkiske presidenten har sammenlignet norskt barnevern med nazistenes programmer for rasehygiene, at ombudsmannen for barns rettigheter i Russland nå vil engasjere russisk diplomatvesen, og at en av Indias fremste politikere direkte skoldet norske myndigheters kompromissløse framferd.

   Av barna som er i systemet, får et av fem barn hjelpetiltak i hjemmet, eller sendes på krisesentre med foreldrene, ytterligere en femtedel blir plassert på institusjon, og resten går i fosterhjem. Det er tale om rundt ti tusen barn i året, eller det tilsvarende en sjettedel av hver generasjon. Er vi virkelig så langt reist, som folk, kultur og nasjon, at like oppunder en sjettedel av våre unge ikke kan leve med sine biologiske foreldre? Det har jeg svært vanskelig for å tro.

   Norge er det eneste landet hvor de som jobber i Barnevernet også kan jobbe i private «omsorgsinstitusjoner» (den mest uttømmende studien konkluderte med at barn er utenkelig mange ganger mer utsatt for overgrep i barnehjem). Fosterforeldre der en av vergene kjøpes fri fra sin stilling, får rundt en halv million for hvert barn. Mon tro hva disse pengene kunne gjort for den sønderrevne familien? Hva om vi brukte så mye ressurser på å hjelpe folk ut av rusproblemer? På å etablere ernæringsskoler, fritidssentre og kulturarrangementer rundt om i det ganske land?

   Det er ikke lenge siden det ble oppdaget at over halvparten av norske dommere ikke hadde svoret sin ed. Saken ble hysjet ned, men dere husker kanskje de sakkyndige i en viss rettssak, og hvor sprikende konklusjonene var i den første og den andre bedømningen? Dere husker kanskje de 450 milliardene som ble klappet gjennom Stortinget over nyttår 2008, bedre kjent som Bankpakke I & II? Hva avgjør hvem som fortjener to bedømninger? Hvem har pengene til å forfølge saker til lagmannsretten, og hvorfor bruker vi i Norge så å si aldri vår Høyesterett? Hvorfor skal lov og rett handle om penger i det hele tatt? Hvilke verdslige hensyn tilsier at dette er rimelig?

   Minst ét menneske har dødd en voldelig død pga. NAV-reformen. Utallige andre er truet på livet, et velde er sykemeldte, og generasjoner med unge er merket for livet av å måtte møte på møter der man møter mannen med ljåen og dra på utrolige Bli et Helt Menneske-kurs, som sakset rett ut av George Orwells verste mareritt. Mange husker vel fortsatt de uforståelige AMK-skandalene, som nå har fått et ekko i Sverige.

   Hva er status quo for barnevern i Norge, i det herrens år 2015?

   «150 fagfolk melder bekymring om Barnevernet»
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Fagfolk-melder-bekymring-om-barnevernet-8052187.html

   «Tvunget til lydighet av marinejegere»
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/tvunget-til-lydighet-av-marinejegere-i-barnevernet/a/10061761/

   «Tjener millioner på barnevern»
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Tjener-millioner-pa-barnevern-6498803.html

   «Barnevernet er blitt "big business" under de rødgrønne»
   http://steigan.no/2014/11/04/barnevern-er-blitt-big-business-under-de-rod-gronne/

   «76% svikt i fosterhjem»
   http://www.abcnyheter.no/nyheter/2015/03/05/219302/76-prosent-svikt-et-dystert-bilde-av-norsk-barnevern

   «Barnevernet nektet foreldre å snakke eget språk til barna»
   http://www.nordlys.no/Barnevernet_nektet_foreldrene___snakke_med_barna_p__sitt_eget_spr_k-5-34-57786.html

   «Fosterforeldre - sjekk tilstandene i din kommune»
   http://www.nrk.no/fordypning/fosterforeldre-forskjellsbehandles-1.11565955

   Trygg mormor får ikke bli fostermor
   http://www.sb.no/F_r_ikke_bli_fostermor-5-73-51691.html

   «Vold gjaldt (red.) kun 4,5% av omsorgsovertakelser i 2015»
   http://faktasynsing.blogg.no/1436923659_15072015.html

   Styringen av helsesektoren ble kommersialisert fra 2001
   http://rødt.no/oslo/nyheter/2011/10/offentlig-sykehuskollaps/

   «Løgn, dokumentfalsk, en usunn kultur og manglende respekt»
   http://www.avisa-st.no/nyheter/article6604389.ece#.U-8iTvcenZk.facebook 

   En politisiert plansje fra NRK
   http://www.nrk.no/multimedia/her-svikter-norge/

   «SVs partileder Audun Lysbakken vil benytte Barnevernet mot høyreekstreme for å forhindre at terrorister vokser opp iblant oss»
   https://www.facebook.com/groups/172731152807350/

   «Baltere tordner mot nordmenn, finner og engelskmenn»
   http://www.newsweek.com/2015/05/01/baltic-states-say-norway-uk-and-finland-have-stolen-their-children-324031.html

   «Demonstranter beleierer den norske ambassaden i Litauen»
   http://www.nrk.no/verden/norsk-barnevern-slaktes-i-litauen-1.12306233

   «Tsjekkiske presidenten fordømmer Barnevernet»
   http://rt.com/news/230951-czech-president-norway-nazi/

   «Barnevernet i Norge i EU-parlamentet» - 28.01.2015
   http://laeddiekommehjem.no/?p=155

   «Russiske barnerettskommissæren vil involvere det internasjonale samfunnet»
   http://barentsobserver.com/en/society/2014/11/children-welfare-diplomatic-levels-20-11

   «Polakken Rutkowski redder barn hjem til sine mødre»
   http://www.businessinsider.com/krzysztof-rutkowski-poland-norway-2011-11

   AMK-sakene
   http://freak.no/forum/showthread.php?t=278240
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/ambulanse-skandalen/vil-granske-amk-operatoer/a/157345/
   https://viddal.wordpress.com/2010/01/15/bjelken-i-jens-bjelkes-gate/

   Gerd June Kjenners massesøksmål nådde over 1000, men initiativet rant ut i sanden
   http://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=848854
   https://www.facebook.com/gerdjune.kjenner.9

   Et forum
   http://forum.r-b-v.net/index.php

   Her er siden til en venn av meg
   http://www.thedarksideoffinland.com

   Andre lenker
   http://thirdseconds.org/betydningen-av-biologiske-band/
   http://www.nyhetsspeilet.no/2011/01/barnevernet-og-en-hyllest-til-en-rettskaffen-politiker/comment-page-11/
   http://www.nrk.no/fordypning/fosterforeldre-forskjellsbehandles-1.11565955
   http://childrensactionnetwork.org/resources.html
   http://nccpr.info/the-evidence-is-in-foster-care-vs-keeping-families-together-the-definitive-studies/

   Linker fra en stor skeptiker jeg setter høyt, Otto Lund:

   «Skeptic society is part of Fabian society and their secret agenda, Karl Marx's communist manifesto »
    http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1810&start=1

   «CPS, såkalt barnevern, is a nazi and criminal front entity
   The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh»
    http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1

   Audun Nilsen:
   Statistikk

   'Barn er 28 gang mer utsatte for overgrep i gruppehjem enn i den gemene befolkning', finner en studie.
   https://protectingourchildrenfrombeingsold.wordpress.com/2010/04/26/at-least-75-of-children-in-foster-care-will-be-sexually-abused-in-the-system/

   '248 av 1000 mindreårige opplevde seksuelle overgrep i 82 Nederlandske institutsjoner', finner en studie.
   http://cmx.sagepub.com/content/18/4/221

   * Gutter som er vokst opp i farløse familier viser gjennomgående negative utviklingstrekk over et vidt spekter av kjennetegn. Mye forskning peker i denne retningen

   Kilde: Elizabeth Herzog og Cecilia E. Sudia: Boys in Fatherless families. US Dept of Health and Welfare, Office of Child Development, Children´s Office, Washington 1970. Biografi s. 99-120.

   * Endringer i familiemønsteret etter 1980 kan forklare nærmere halvdelen av økningen i andelen barn under fattigdomsgrensen, noe som i særlig grad har gått ut over svarte barn. Det gis grunner for å hevde at den form for seksuell frihet som har karakterisert samfunnet i senere år er delvis blitt oppnådd på bekostning av barnas økonomiske velstand.
   Kilde: David Eggebeen og Daniel Lichter: "Race, Family Structure and Changing Poverty Among American Children", American Sociological Review 6/91, s. 801-818.

   * De som vokser opp uten fedre har i USA fire ganger større sjanse til å havne i fattigdom enn barn som har levd med begge sine foreldre.
   Kilde: U.S. Department of Health and Human Services, National Center for Health Statistics, Survey on Child Health, Washington, DC, 1993.

   * De som vokser opp uten fedre viser seg gjennomgående mer sårbare for helsemessige senskader av forskjellig slag.
   Kilde: Ronald J. Angel, Jacqueline L. Angel: Painful inheritage: health and the new generation of fatherless families. Life course studies. University of Wisconsin Press, Madison, Wis. 1993

   * De som vokser opp uten fedre løper en større risiko for misbruk av stoffer, for mentale sykdommer, dårlig skoleresultater, tenåringsgraviditet og kriminalitet.
   Kilde: U.S. Department of Health and Human Services, National Center for Health Statistics, Survey on Child Health, Washington, DC, 1993.

   * De som vokser opp uten fedre bruker mer alkohol og marijuana og begynner med misbruk på et tidligere alderstrinn
   Kilde: Deane Scott Berman, "Risk Factors Leading to Adolescent Substance Abuse," Adolescence 30 (1995): 201-206. Terry E. Duncan, Susan C. Duncan and Hyman Hops, "The Effects of Family Cohesiveness and Peer Encouragement on the Development of Adolescent Alcohol Use: A Cohort-Sequential Approach to the Analysis of Longitudinal Data," Journal of Studies on Alcohol 55 (1994).

   * De som vokser opp uten fedre deltar gjennomgående i tidligere seksuell aktivitet enn andre.
   Kilde: Carol W. Metzler, et al. "The Social Context for Risky Sexual Behavior Among Adolescents," Journal of Behavioral Medicine 17 (1994).

   * De som vokser opp uten fedre er oftere utsatt for seksuelt misbruk enn de som lever opp med sine naturlige foreldre.
   Kilde: Beverly Gomes-Schwartz, Jonathan Horowitz, and Albert P. Cardarelli, "Child Sexual Abuse Victims and Their Treatment," U.S. Department of Justice, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention.

   * De som vokser opp uten fedre løper en betydelig større risiko for å begå sjølmord.
   Kilde: U.S. Department of Health and Human Services, National Center for Health Statistics, Survey on Child Health, Washington, DC, 1993. David A. Brent, et al. "Post-traumatic Stress Disorder in Peers of Adolescent Suicide Victims: Predisposing Factors and Phenomenology." Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 34, 1995.

   * De som vokser opp uten fedre, blir oftere psykiatriske pasienter enn andre. I en undersøkelse fra 1988 i New Orleans viste det seg at nesten 80 prosent av pasientene kom fra fedreløse familier.
   Kilde: Jack Block, et al. "Parental Functioning and the Home Environment in Families of Divorce," Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 27 (1988).

   * De som vokser opp uten fedre, viser statistisk sett større atferdsproblemer senere i livet.
   Kilde: Denise B. Kandel, Emily Rosenbaum and Kevin Chen, "Impact of Maternal Drug Use and Life Experiences on Preadolescent Children Born to Teenage Mothers," Journal of Marriage and the Family 56 (1994).

   * De som vokser opp uten fedre, oppviser ofte en "farshunger" som kan gi seg mange utslag. Blant gutter finner en her større aggresjon.
   Kilde: Alfred A. Messer, "Boys' Father Hunger: The Missing Father Syndrome," Medical Aspects of Human Sexuality, January 1989. N. Vaden-Kierman, N. Ialongo, J. Pearson, and S. Kellam, "Household Family Structure and Children's Aggressive Behavior: A Longitudinal Study of Urban Elementary School Children," Journal of Abnormal Child Psychology 23, no. 5 (1995).
   J.L. Sheline (et al.), "Risk Factors..," American Journal of Public Health, No. 84. 1994.

   * De som vokser opp uten fedre eller som ikke lever med sine biologiske foreldre ved 14 års alder, fullfører sjeldnere høyere utdannelse enn de som lever opp i komplette familier.
   Kilde: G.D. Sandefur (et al.), "The Effects of Parental Marital Status..." Social Forces, September 1992.J. Wallerstein, Family Law Quarterly, 20. (Summer 1986). U.S. Dept. of Health and Human Services, Survey on Child Health. (1993) Ralph McNeal, Sociology of Education 88. 1995.

   * De som vokser opp uten fedre, løper en større risiko for å havne i fengsel. 43 prosent av amerikanske fanger vokste opp i enforeldre-familier, i tillegg til 14 prosent av fangene som ikke hadde vokst opp med noen av foreldrene..
   Kilde: US Bureau of Justice Statistics, Survey of State Prison Inmates. 1991

   * De som vokser opp uten fedre, har i USA større sjanser for å ende som drapsmenn. 72 prosent av amerikanske mordere vokste opp uten familiekontakt med sine fedre. 60 prosent av amerikanske voldtektsmenn vokste opp på samme måte.
   Kilde: D. Cornell (et al.), Behavioral Sciences and the Law, 5. 1987. And N. Davidson, "Life Without Father," Policy Review. 1990.

   * De som vokser opp uten fedre, gjør gjennomgående en dårligere yrkeskarriere enn de som er stimulert av to foreldre.
   Kilde: J. Snarey, How Fathers Care for the Next Generation. Harvard Univ. Press.

   "På tvers av en lang rekke undersøkelser blant barn som har skilte foreldre, viser det seg at de som bor like mye hos far som hos mor, kommer litt bedre ut enn de som bor fast hos en av dem. De klarer seg bedre på skolen, har bedre psykisk helsetilstand, får sjeldnere rusproblemer, og kommer sjeldnere i trøbbel med politi og rettsvesenet. Forskjellene er små, men de er altså i favør av barn med delt omsorg."

   "Livet som deltidsforeldre" av familiepsykolog Frode Thuen (s. 64)

   "In the book The Case for Marriage, the authors review the available evidence about single parent households (i.e. fatherless families) and conclude that these children are more likely:
   To be poor
   To have health problems
   To have psychological disorders
   To commit crimes
   To exhibit conduct disorders (other than crime)
   To have poorer relationships with their family and peers
   To get fewer years of education
   This list holds true even when controlling for parents’ race, income and socioeconomic status.

   Audun Nilsen:
   Other research (Harper and McLanahan, 1998) has shown that boys living without their biological fathers are twice as likely to have spent time in jail. These results also hold up after controlling for race, income and parents’ education. Having a stepfather, however, does not decrease incarceration rates – the protective effect comes from a biological dad alone (though one can suspect that a committed father of an adopted son will have the same positive effect).

   In his book Fatherless America, sociologist David Blankenhorn states that:
   “Despite the difficulty of proving causation in social sciences, the wealth of evidence increasingly supports the conclusion that fatherlessness is a primary generator of violence among young men.”

   Swedish studies (Weitoft, Hjern, et al, 2002) have found that children of single parents are twice as likely to develop a psychiatric disease, to attempt suicide or to have an alcohol-related disease.

   The conclusion of all these books and studies can only be one: the status of fatherhood needs to be upgraded immediately. The available research clearly demonstrates that growing up without your father puts a child at a real disadvantage in a host of ways."

   Rigmor Fossdal:
   Nå er det foreldrene som har plikten til å stå opp for barna sine. Derfor er det allerede fra studentenes side en "feiltolkning" fra dere der insinuerer at foreldre er opptatte av seg selv.

   Rigmor Fossdal:
   Og såkalte fosterfedre kan på ingen måte erstatte dette.

   Ruth May Akersvatne:
   Da vil familiene få ta sitt ansvar slik de vitterlig er meint til og barna får være hos sine kjære og kjente. Da må også politiet og rettsvesenet i Norge gjøre sin jobb i forhold til missbruk og overgrep. Vi trenger ikke et lissom politi som syns og mener masse rart ut fra bøker de studerer og som ikke har peiling på livet og det å ha barn. Et lite tips fra en sur nabo som "tror, mener" og lyver i sinne fører til splittelse i en fam. der barna er elsket og tatt vare på etter beste evne, trengs ikke. Flere barn med psykiske problem innenfor b.vernet som er direkte knytta opp mot b.værnet og fosterheim. Barn har det best hos mor og far. Hjelp dem der. Men nei b.værnet er altfor ivrige på å ta ungene. viktig å ha mange saker sånn at tabber kan hjemmes under dekke av for "stort arbeispress."? Eg har selv ikke noen dårlig erfaring personlig men kjenner mange som har fått livet urettmessig ødelagt av b.vernet. til og med livssyn er blitt en grunn til å ta barn. Skremmende

   Michelle Camilla Tansø:
   Bv hever seg over norsk lov.og regler.omskriv og amk.

   Michelle Camilla Tansø:
   Menneske rettigheter blir over kjøtt daglige av bv. Det er ett faktum.

   Tore Svendsen:
   Hele verden bomber hverandre mens alle har fokus på unga....

   Scott Johansen:
   Kan disse studentene kontaktes på en eller annen måte ?

   Scott Johansen:
   Det er som Frode Nordli Stranger sier...

   Frode Nordli Stranger:
   Menneskerettighetsloven står over alle lover i Norge... Men blir aldrig brukt... Advokater har ikke brukt denne loven selv om den er det viktigste loven vi har i kongeriket... Utrulig men sant...

   Monicha Nyhuus Aas:
   det er grunnen til at jeg ønsker at trådstarter svarer meg på disse spørmål.

   Anita Synnøve Haug:
   He he he dummeste innlegget jeg har lest på lenge!!

   Alf Magne Henriksen:
   Professor Marianne Haslev Skånland ved Universitetet i Bergen er i Moss. Invitert av Moss Dagblad for å gi sin generelle mening om det norske barnevernet som hun har fulgt på kloss hold i en årrekke. Damen sparer ikke på konfekten. Hun levner barnevernet svært liten ære. Mener de har feil i 99 prosent av sakene de er involvert i.

   - Viser det seg at de har rett, ja da er det en ren tilfeldighet, hevder Haslev Skånland.
   - Barnevernet elsker fosterforeldre som ikke forstår så mye og dermed lar seg styre. Dessuten er min erfaring at de sjelden kan dokumentere sine påstander. Hvilket betyr at de er ugyldige.
   Kraftsalvene nærmest spruter ut av en engasjert professor.
   Hun har for øvrig lest saken om moren som vil ha tilbake sin 17 år gamle sønn fra fosterhjem i Fredrikstad. Med andre ord, oppslaget i Moss Dagblad forrige fredag.
   Haslev Skånland kommer med voldsom kritikk av barnevernet generelt og hevder hun ikke blir forundret over de tilsynelatende uoverkommelige problemene en biologisk mor kan komme til å støte på.
   - Det er helt topp at pressen tar tak i dette. Og det fine er at dere ikke går i fella ved å “legge” dere for barnevernet.
   Understreker professoren og legger til at hennes personlige oppfatning er at mange av problemene de biologiske foreldrene støter på, rett og slett er resultat av og ledd i en generell holdning hos barnevernet.
   Troverdighet fra barnevernet finnes ikke, i følge Marianne Haslev Skånland.
   - Nei, jeg tror ikke jeg kjenner en eneste sak hvor barnevernet holder seg til sannheten! Som jeg tidligere sa, de kommer med sine påstander, men kan på langt nær dokumentere dem.
   - Du kjenner selvsagt Munchausen by proxy syndrom?
   - Ja, den ble “ funnet opp” av en engelsk barnelege som heter Roy Meadow. Men – denne sykdommen finnes ikke! Det ble stort oppstyr i Parlamentet da han ble avslørt som svindler. Alt var falskt og nå pågår rettssaken.
   Barnevernets forhold til biologiske foreldre sammenfatter hun på denne måten:
   - De elsker alt som går i mot de biologiske foreldrene!
   Om fosterhjem:
   - Mange barn opplever å bli dypt depressive når de kommer i fosterhjem. De finner det både problematisk, vondt og vanskelig. Hvilket er naturlig. Barn lengter jo hjem til sin opprinnelige familie.
   - Hva med at fosterforeldre ofte benekter hva som sies av de biologiske foreldrene?
   - Nitti-ni prosent er særdeles langt unna sannheten!
   - Kan man for eksempel nekte en mor å ringe til – eller skrive brev til sitt barn som er i et fosterhjem?
   - På ingen måte. Det er et klart brudd på artikkel åtte i Europakonvensjonen og dermed helt klart ulovlig.
   - Hvilke type fosterforeldre foretrekker barnevernet?
   - De som ikke forstår noe særlig. Folk som lar seg styre helt og holdent. Og husk – de får jo betalt for “jobben”.
   Haslev Skånland er av den klare oppfatning at folk som selv har vært på fosterhjem blir sett på som spesielt uegnet til selv å oppdra barn.
   - Barn blir utsatt for mer mishandling og vanskjøtsel i et fosterhjem enn om de bodde hos sine egne foreldre.
   - Hva er ditt inntrykk av folk som går ut med sine problemer, for eksempel til pressen?
   - De blir ofte forsøkt straffet av barnevernet som har svært lett for å snu saker og ting på hodet. Og som liksom tror man bare kan kutte biologiske bånd uten videre.
   Menneskerettigheter opptar også professoren fra Bergen:
   - Staten har en selvstendig plikt til aktivt å sørge for å opprettholde familiebånd.
   - Hva skjer?
   - De brytes hele tiden!
   Heller ikke mye skryt til fedrelandet, med andre ord.
   - Norge ligger på bånn når det gjelder menneskerettigheter i familiesaker.
   Påstander om at barn kan ha det bedre i et fosterhjem godtar hun på ingen måte.
   - Alle statistikker viser at de kommer dårligere ut ved opphold i fosterhjem. Man havner i kriminalitet, ulike typer av alkohol- eller stoffmisbruk eller en kombinasjon av dette. Man ser hvor stor del av fengslede som tidligere har vært under barnevernet.
   - Har du ikke noe godt å si om barnevernet her i landet?
   - Det peneste jeg kan si om barnevernet er at det neppe hjelper noen!
   Om stilte diagnoser sier hun:
   - Barnevernet har ingen evne til å stille riktige diagnoser. Skulle det en enkelt gang gå bra er det ren tilfeldighet!
   Marianne Haslev Skånland mener uttalelser fra barnevernsarbeidere i stor grad tar fra barna den alminnelige sunne fornuft. Hun har flere groteske tilfeller hvor hun selv har stilt som sakkyndig vitne.
   - Jeg har truffet tidligere fosterbarn. Vet at alt som tidligere er sagt er løgn. Flere er holdt under rene torturforhold!
   - ???
   - Norge har flere ganger fått påpakning av torturkommisjonen for blant annet bruk av i ved varetekt. Man kan jo tenke seg hva små barn føler i tilsvarende situasjon.
   Skånland dundrer i vei med sin verbale henrettelse av det norske barnevernet.
   - Barn stoler ikke på noen i det voksne samfunn. De viker unna og blir asosiale i stort antall. Tenker “hvorfor skal jeg oppføre meg skikkelig mot samfunnet slik det har oppført seg mot meg?” Nei, barnevernet er skyld i mange ødelagte liv.
   Hun kan ikke dy seg og forteller fra et tilfelle hvor barnevernet “feilsiterte og misbrukte opplysninger” fra en psykolog “i sin iver” etter å frata en alenemor hennes barn.
   - Selv om psykologen aldri hadde møtt denne moren, ble vedkommende beskyldt for påstander om at hun utgjorde en fare. Noe psykologen selvfølgelig aldri hadde sagt. Barnevernet hevdet dessuten at vedkommende psykolog hadde gitt barnemoren “Munchausen-syndromet!
   Skånland sier psykologen ble sjokkert over måten barnevernet behandlet saken på.
   - Og dette er bare et av svært mange tilfeller!
   Det ville forundret oss mye om den taleføre professoren ikke hadde sitt eget syn også på tilsynsførere.
   - De er vanligvis ikke så viktige som folk tror. Stort sett er det “samme ulla” alt sammen. Og – dersom en tilsynsfører skulle komme i skade for å si at “dette barnet vil hjem”, ja da ville vedkommende straks blitt avsatt!

   http://barnevernet.origo.no/-/bulletin/print/557502_de-snakker-aldri-sant?ref=checkpoint

   Barnevern Utsatt:
   Det er det mange som sier Tea. Men bv pedagoger sier at kommunen betaler en egenandel både på hj tiltak og fosterhjem i mnd, og får resten av kostnadene dekket av staten. Og at egenandelen for hj tiltak er vesentlig høyere enn for fosterhjem, men at kommunen sparer på hj tiltak fremfor langsiktig plassering. Men noen mener dette er feil også, då hvem vet....?

   Tore Svendsen:
   "Vi vet at barnevernet også kan gjøre feil, men det kan ikke være hovedfokuset i den viktige jobben som blir utført."

   ærlig talt ass! når det gjelder barn så er en feil en feil for mye. så det er absolutt det dere bør ha hovedfokus på når dere synser å mener om foreldrene. ops der glømte dere vist barnet. men shitt au. for å sitere en barnefjerner: "vi tar bare herlige barn". et barn som har en dårlig oppvekst kan ikke beskrives som et "herlig barn". et barn som har en dårlig oppvekst vil altid vise det på en eller annen måte å dermed være et "problembarn". Men det ser jo ikke dere som ikke har barna i fokus men istedet svartmaler foreldrene.

   Vine Onymus:
   A) Les Menneskerettighetserklæringen. Menneskerettigheter gjelder for alle. Legg merke til artikkel 30, som understreker at brudd på menneskerettigheter ikke unnskyldes. Det vil si at parolen Barnets beste IKKE kan brukes som unnskyldning for å begå menneskerettighetsbrudd.

   Artikkel 16-3 understreker også at det er statens oppgave og ansvar å beskytte FAMILIE-enheten.

   Myndigheter har på ingen måte rett til å angripe og trakkasere borgere, men det er statens ansvar å beskytte borgere nettopp fra slike angrep.

   B) Les FNs Barnekonvensjon. Norge, som statspart, har forpliktet seg til å følge konvensjonen.
   Barn skal ikke skilles fra sine foreldre, sin kultur, sitt språk og sin religion. Om bortplassering er nødvendig ved alvorlige tilfeller, må beslutningen tas av en domstol. En plass må finnes i barnets miljø, helst i utvidet familie.
   OG barnet har rett på hyppig og kontinuerlig kontakt med sin familie.

   Vær klar over at dere kan holdes PERSONLIG ansvarlige for brudd på menneskerettigheter, og at det å skille familier, er betagnet som svært alvorlige overgrep, under internasjonal lovgivning. Disse overgrepene har ingen foreldelsesklausul.

   Vennligst bruk kritisk sans under deres utdanning. Ikke alt dere lærer er verken sant eller hensiktsmessig for barn, ei heller lovlig.

   https://www.youtube.com/watch?v=RKGkCX5fSDA

   Alf Magne Henriksen:
   Til dere fire studenter så vil flere av dere eller deres fremtidige kollegaer få problemer med lovene.
   for eksempel:

   Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven).
   Anden Del. Forbrydelser.
   11te Kapitel. Forbrydelser i den offentlige Tjeneste.
   § 120. Har en offentlig Tjenestemand i nogen Tjenesten vedkommende Protokol anført Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, eller har han ved Udfærdigelsen af Protokoludskrift, Telegram eller Telefonmeddelelse eller ved Stempling, Merkning eller anden tjenstlig Erklæring, der er afgiven for at tjene som Bevis, anført eller bevidnet Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, straffes han med Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 3 Aar, men indtil 6 Aar, saafremt han har handlet i Hensigt at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen.

   Frode Nordli Stranger:
   Kan legge til ett spørsmål her... Hvile rettigheter har barn i domstolen overfor bv sine synsete påstander som er blitt til dokumenterte fakta for de som skal dømme dette... Har 12 år som meddommer å er meget kritisk til bevisførsel som bv legger til grunn i alle saker... Brød å sirkus til folket..

   Anita Holbæk Lysgård:
   hold da opp kvinne menneske utdanner du deg til barne røver og barne morder føj sier jeg bare ingen vil gi en sånn som deg sin mening vel jeg har kun en mening og si om sånne som deg brenn i helvete og fuck av

   Monicha Nyhuus Aas:
   dette er enkle grunnleggende spørsmål, og EMK har hatt forrang i over 60 år her i landet... hva er så grunnen, til at denne stat har unnlatt å undervise både sine ansatte, og befolkningen forøvrig, i denne viktige lovgivning, som er den eneste lovgivning, som taler den subjektive parts rettigheter, i konflikt med den objektive?? veldig viktig at dette blir besvart.

   Frode Nordli Stranger:
   Husk at alle dokumenter i bv saker er det bv som produserer å kommune advokaten ønsker jo aldrig å tape selv å miste ansikt i bv sine øyne...

   Anita Holbæk Lysgård:
   ja sikkert og vist at barnevernet gjør en god jobb ,,,,, det er det dummeste jeg har hørt i lang tid sånne famile splittere som ødlegger foreldre og barn sånnne arogante og kyniske sviner den lorte etat skal vekk elller så skal jeg starte en etat som kidnapper barneverns arbeidre så kan vi leke bytte bytte kjøpmand, blir så forbanna

   Anita Synnøve Haug:
   På en institusjon sitter en tenårings gutt å tenker på familien sin, ikke bare mamma og pappa eller lillebror og lillesøster.
   Han tenker på tante som han drakk saft og spiste boller hos, på bestemor som alltid hadde tid, men som nå plutselig er syk, og han ikke kan få besøke, "fordi han ikke har samvær med henne"
   Han tenker på om båten som han hjalp bestefar med er ferdig og om tante har fikset jakka som ble hull i den gangen han og søskenbarnet klatret i trær.
   Han tenker på sin tøffe fetter som han så opp til, å skulle bli like flink å spille fotball som.
   Tårene renner, og han kan ikke gjøre noe annet en å bare ligge på sengen han har fått tildelt, han kan sitte litt ved vinduet å se på at mennesker går forbi, og lurer på hva de tenker om institusjonen han bor på, hva mennesker egentlig tenker om han.
   Han tenker, " det kan aldri bli det samme igjen "
   Han ser bort på skrivepulten, der står det en pakke med søppelbøtte, penne stativ for å ha på skrivepulten og oppslagstavle for å sette opp timeplanen.
   Timeplanen som skal fortelle han hva han skal gjøre hver dag, time etter time når han er der.
   Og om han gjør som de sier, så får han belønning.
   Han har fått et teppe, en pute og et sett med sengetøy.
   han kikker på veggene, de er tomme.
   Han kan jo kjøpe plakater sån etterhvert, men det vil jo ikke bety noe.
   Det er tomt uansett.
   I et fosterhjem sitter en liten jente, i sengen sin, hun har trukket knærne under seg, dratt teppet helt inn til ansiktet, slik at ingen skal høre hulkene hennes, hun vil ikke at noen skal se det, at hun sørger, for ingen bryr seg egentlig ikke, det kan de ikke gjøre.
   Hvorfor er ingen glad i henne lenger, hvorfor var det ingen som stoppet de fele menneskene, hvor er de som hun trodde var heltene hennes?
   Dama i barnehagen som bestandig lurte på hvordan hun hadde det, som gav henne et hårstikk med mumiefrøken, og sa hun hadde det peneste håret.
   Mamma som alltid hadde tid og pappa som bestandig fikk henne til å le.
   Skjønner ikke alle at hun bare vil hjem.
   Nei de vil hun skal slutte å gråte, det irriterer dem, og de blir jo bare sinte.
   Hun har bamse med seg, den hun alltid har hatt, som hun fikk av sin beste venn.
   Lurer på om han har basseng i hagen sin i sommer og om han har fått en ny venn nå?
   Hun ser ikke på veggene, hun ser ikke ut av vinduet, hun ser ikke på tingene, hun gråter, en sår hulkende gråt, fordi hun har mistet alt rundt seg.
   Tryggheten som var så varm og god.
   På en sofa ligger en pappa, han stirrer i taket, på bildene i hånden, Mamma ligger så soverommet.
   Huset er stille.
   Huset blir stille en uke, uken blir en mnd, og mnd et år.
   Huset er fremdeles stille.
   For det er vanskelig å komme i gang.
   Handlevogna som pleide å være full, mamma går forbi nugattien, frokostblandingen og når hun kommer til melkehylla og vognen fremdeles er tom, så lemner hun den der og går, og lurer på om menneskene rundt henne merket tårene på kinnet.
   Pappa kjører forbi motocross banen, han må stoppe og tenker der skulle min gutt vært i dag, hver uke kjører han og tenker det samme, tørker de samme tårene , hver uke, hver mnd, til vinteren kommer, da er han i garasjen og mekker, på crosseren som må være klar til gutten kommer hjem.
   Når det er gått 2 vintere skjønner han at den er blitt for liten.
   Han setter seg ned, og tårene som han er blitt så vant med, de renner og renner.
   Det er for sent, det blir aldri noe av det.
   Bursdager kommer og går, en dag som skulle vært god er blitt borte, den bare ble borte.
   hver gang ser man det som var en gang, igjen og igjen.
   24/7 tenker man, tenker og tenker.
   En gang for noen år siden var du mitt aller høyeste ønske, jeg bar deg i min mage som alle andre mammaer gjør, i allefall de biologiske.
   Jeg kjente sparkene dine, og jeg viste at uansett om du var en gutt eller en jente, så ville jeg elske deg høyere en mitt liv.
   Nå mange år etter, selv om jeg er blitt gammel og du har blitt stor, uansett hvor du er i livet, og hvor jeg er så er den kjærligheten til deg like sterk.
   Du er mitt barn.
   Hver gang du sa mamma - hver gang du sa pappa, så betydde det at du hadde et behov, du stolte på oss, mamma og pappa er noe helt spesielt, navnene bærer mye i seg.
   Og vi var der, selv om du hvisket det stille inn i et teppe på en fremmed plass, så var vi der i hjertet ditt, du bare viste det hele tiden, og du lengtet etter at vi skulle svare deg og si - Ja vi er her.
   Det var det eneste ønsket du hadde.
   Mamma og pappa ønsket at du skulle trenge oss, vi ventet bare på å få si JA.
   Vi ventet på stemmen din, lyden av deg, - vi ventet og ventet.
   Vi kommer alltid til å vente på deg, selv etter du kom hjem og var stor, eller større så vil vi vente på deg - slik du var da du dro.
   Vi vet det er borte, men vi vil likevel alltid huske barnet i deg, vi vil alltid savne barnet som du var og vi vil alltid elske deg som barnet vårt.
   Vi ser bare det i deg, selv om du har fått sår som aldri vil gro, selv om du er sint, selv om ting er vanskelig, så vil vi alltid se barnet i deg og hver gang du sier mamma eller pappa - så vil vi lytte til deg med kjærlighet.
   Du var vårt høyeste ønske <3
   Husk det et barn er alltid noens høyeste ønske, familien er det beste et barn har.
   Ikke bli en person som ødelegger dette som bare en ekte familie kan være.
   Ikke meld noen til barnevernet - oppsøk en psykolog å få hjelp med ditt eget liv og ditt syn på livet !!!!
   Ikke en gang tro du er noe bedre en andre, din tomhet må være ensom!!
   Du ser det du ser, du vet ikke det du ikke vil vite - du er uvitende.
   Du er en kald kynisk person, egoistisk og skadelig, så følg mitt råd - gå til psykolog du ødelegger familier rundt deg og sannsynlig din egen familie, hvem vil liksom stole på en som deg?
   Din familie - vel neppe!!


   ***
   *** Dette altså en rekonstruksjon av den posteringen som av vedkommende som postet den ble slettet i dag. (Gi beskjed om det er noe som mangler! Og kommenter gjerne!)
   ***
   ***

   *

   Amine Samier:
   Dere vet Bv er ekte trorister mot små barna som kan ikke få hjelp når Bv selger Barna til homofamilien en ekt løyener i norsk bv

   Rune L. Hansen:
   Det er galt og ulovlig uansett at noen bortfører et barn og til hvem eller hvor enn de bortfører barnet. Det eneste unntak er efter prinsippene for nødverge og rettssikkerhet. Hvilket blandt annet innebærer for en kortest mulig tid og med tilbakeføring som et aktivt mål. Og at alternativet for barnet og dets trivsel er bedre. Men ingen av de bortføringer som har skjedd og skjer i dagens Norge har skjedd eller skjer på lovlig måte. Langt derifra! Mildt sagt. Prinsippene for nødverge og rettssikkerhet er fullstendig fraværende.

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen Art 37 inneholder blandt annet følgende lov-bestemmelse:
   "Partene skal sikre at: a) intet barn utsettes for tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff."
   Og at: "b) intet barn ulovlig eller vilkårlig berøves sin frihet. Pågripelse, frihetsberøvelse eller fengsling av et barn skal skje på lovlig måte og skal bare benyttes som en siste utvei og for et kortest mulig tidsrom".

   Arvid Haug:
   Barnevernet bryter jo låven gang pågang de kan ikke ture frem som de vill. En gang må de bli stoppet og DE FOR GÅTT FORDTÅTT

   Alf Magne Henriksen:
   Dyktig jobba Rune L. Hansen !

   Rune L. Hansen:
   Og for eksempel Barnekonvensjonen Art 3 p2:
   "Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel (...) og skal treffe alle egnede, lovgivningsmessige og administrative tiltak for dette formål."

   Og f. eks. Menneskerettserklæringen:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Rune L. Hansen:
   Det gjenstår fortsatt å få kidnapper-virksomheten straffe-forfulgt og stoppet. Og også dermed å få gjenopprettet - eller opprettet - reell respekt for menneske-rettighetene og i det heletatt lov og rett. Dvs. den reelle lovlige lov og rett!

   Det må og skal skje! Men vi vet ikke hvor lett eller vanskelig det videre blir enda. Både dagens FN og EMD er dessverre nokså sterkt preget av den politiske mafiaen og UNICEF etc. sin propaganda - og har samtidig begrensede muligheter for å kunne hjelpe til. Et viss men altfor begrenset press bidrar de med, men det er ikke nok. Derimot øker presset de og andre kan bidra med samtidig som presset fra mennesker i land og i det inter-nasjonale samfunn øker. Og mye kan - og skal - skje!

   Trond Emil Jortveit:
   Veldig bra

   
---

---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31.  --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq