----- Denne side: db201507.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31.  ---- 
----- 
---  Juli 2015 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 01. juli 2015, Vinberget:

   Dunkelt og mellom 12 og 13 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lett noe dottete overskyet og opp mot 18 pluss-grader frem mot klokken 10. Derefter gradvis mindre overskyet, spredt lett skyet på lys blålig himmel og opp mot 21 pluss-grader frem mot klokken 12. Og med 24 klokken 14. Farmor (min mor) fra Trondhjem kommer på besøk i dag og skal være her en ukes tid. Hun kom omkring 18-tiden. 15 pluss-grader klokken 21. Dunkelt og 13 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.07. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205094461855942:0

   Litt om "Himmel og helvete" av Akira Kurosawa fra 1963.

   Endelig fikk jeg tak i japanske Akira Kurosawa sin film "Heaven and Hell (Tengoku to jigoku)" fra 1963, 144 minutter. Og nu har jeg sett den.
   Når en av verdens fremste film-skapere lager en film om kidnapping, som han og verden med rette anser som en av verdens verste og mest grusomme forbrytelser, da er det interessant. Og det gjorde han i 1963, i sitt hjemland Japan.

   Ja, det overrasker ikke meg at filmen er vel laget og spennende. De beste av hans filmer er anerkjente mesterverker. Og denne er også bra nok. Og både var og er dessuten viktig og nødvendig innledende elementær dokumentasjon. Hvordan og hvorfor skal jeg her si noen ord om.

   Et barn blir kidnappet. Foreldrene og samfunnet er sjokkerte og vil gjøre alt hva de kan for å få barnet bragt hjem igjen og kidnapperne grundig straffet. Hele politi-styrken blir umiddelbart satt på saken og arbeider intenst og iherdig for å få barnet bragt hjem igjen. Avis- og nyhets-oppslag forteller med både store overskrifter og detaljer om hva som har skjedd og hva som skjer. Forskrekket over at noen kan finne på å gjøre en så grusom og umenneskelig forbrytelse.

   Slik begynner filmen. Hva som skjer videre skal jeg ikke spolere spenningen med å fortelle her. Men bare også få fortalt at det viser seg snart at kidnapperne (hvis det da er flere) forlanger penger, meget mye penger, for å la barnet vende hjem igjen.

   Foreldrene er selvfølgelig villige til å gjøre alt hva de kan for å få barnet hjem igjen.
   Mitt spørsmål her er, hva vil konsekvensene komme til å være hvis foreldrene oppfyller kidnapperne sine krav? En smittsom bølge av nye og flere kidnappere som forlanger penger?

   Ja, det viste seg - efter at filmen ble ferdig og publisert i 1963 - at nettopp det skjedde! En bølge av kidnappere i Japan, som forlangte penger for å løslate de kidnappede. Altså blandt annet en slags menneskehandel.

   Og hva har siden skjedd? Og hvilken betydning og relevans har dette og filmen for verden og for Norge?

   Det har skjedd mye utrolig siden dengang angående slikt. Mildt sagt!
   I visse og smittsomt stadig flere land kidnappes nu barn i politisk offentlig regi! For makt, karriære, penger og egoisme! Til tross for både nasjonale og inter-nasjonale Straffelover og Barnekonvensjonen og mere til med total-forbud mot kidnapping av barn!
   I flere visse land, deriblandt i Norge og Norden, skjer nu slike kidnappinger i et meget stort omfang, med selvfølgelig katastrofale konsekvenser for barna, foreldrene, sivil-befolkningen, menneskeverdet og verden!

   Kidnapping av barn i politisk offentlig regi i Kafka-prosesser for barna og foreldrene glorifiseres. 
   Offentlige inkvisisjoner i privat- og familie-liv har blitt et alminnelig fenomen. Med Stasi-lignende kontroll og arkiver over sivil-befolkningen - og angiveri, falsk dokumentasjon, karriærer og propaganda satt i system. Og terror-aksjoner, tortur, utplyndring og degradering.
   Verden i disse landene er snudd opp ned! Inklusivt til det motsatte av lov og rett!

   Den politiske og offentlige kidnapper-mafiaen og dens medspillere i Norge og disse landene vil helt sikkert mislike denne Akira Kurosawa sin film fra 1963. Men for verden og alle andre er den viktig og nødvendig og spennende dokumentasjon!
   Anbefales!

         Heaven-and-Hell.jpg

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/953516364669293/

   Kyrre Wiik:
   Hvorfor skal BV's kidnappinger av barn i Norge ikke straffes?

   Rune L. Hansen:
   Det er lovbestemt i norske Straffeloven, i veldig mange av dens paragrafer, at de skal Straffes. Men de straffe-forfølger og dømmer ikke seg selv. Slike forbrytelser foreldes uansett ikke.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/oplysning/545348952201743/

   Ulf Timmermann:
   Fantastisk, ubeskrivelig fantastisk film - i lighed med flere andre af Kurosawa.

   
---
---

   Arild Holta, 01.07. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/953316361355960/

   Blekkspruten og prof Lars Smiths
   http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?p=35630#p35630
   massedeportasjoner av barn
   FORUMET REDD VÅRE BARN - STOPP barnevernet! • View topic - Blekkspruten og prof Lars Smiths...
   Belysning av barnevernets overgrep og familiens manglende rettssikkerhet.
   FORUM.R-B-V.NET

   *

   Alf Magne Henriksen:
   Viktig trykk å les !!!

   Tore Svendsen:
   "Reaktiv tilknytningsforstyrrelse"
   Hva i huleste betyr reaktiv? syns denne definisjonen var veldig selvmotsigende.
   "Reaktiv, tilbakevirkende, motvirkende; reaktivere, sette i virksomhet på ny."
   https://snl.no/reaktiv

   Så med tanke på at vi alle er energier å omgir oss av energier, så må man vel definere det deretter
   "Reaktiv effekt, blindeffekt. Reaktiv effekt for en vekselstrømkrets er ved sinusformet strøm lik produktet av effektiv strøm, effektiv spenning og sinus til faseforskyvningen mellom strøm og spenning. Reaktiv effekt utgjør ingen belastning og kan ikke omsettes til arbeid. Den har samme dimensjon som effekt og måles i enheten VAr (eller var), forkortelse for volt-ampere-reaktiv, med samme dimensjon som watt."
   https://snl.no/reaktiv_effekt

   Reaktiv tilknytningsforstyrrelse utgjør ingen belastning og kan ikke omsettes til arbeid.

   reaktiv – Store norske leksikon
   Reaktiv, tilbakevirkende, motvirkende; reaktivere, sette i virksomhet på ny..
   SNL.NO

   Arild Holta:
   Reaktiv tilknytningsforstyrrelse betyr at en påstått tilknytningsforstyrrelse er reaktivert, aktivert på nytt. Gråter ungen mye etter kidnappingen, så har bv "bevis" for at foreldrene ikke sørget for skikkelig tilknytning. For hadde de det så hadde liksom barnet raskt tilknyttet seg de nye "foreldrene". Sorgen omdefineres til at foreldrene var dårlige. Dermed blir sorgen og lengselen et uttrykk for at barnet for all del ikke må tilbake til foreldrene.

   Det er så pervers en tenkning at man skulle ikke tro det var mulig.

   
---
---

   Arild Holta, 01.07. 2015 posted a note:
   https://www.facebook.com/notes/arild-holta/blekkspruten-og-prof-lars-smiths-massedeportasjoner-av-barn/10153376183154477

   Blekkspruten og prof Lars Smiths massedeportasjoner av barn
   July 1, 2015 at 9:21pm

   Prof Lars Smith, en av norsk barneverns guroer, vil ta ti barn fra foreldre for å redde ett. Selv om forskningen og statistikken sier at dette ene ikke blir reddet. Det siste passer seg imidlertid ikke å vite.

   "Utsagnet, som får de fleste av oss til å blekne, har gjort professoren til helt på sosiale medier blant barnevernansatte, psykologer og statsansatte i barneforvaltningen." Dette skriver Fridtjof P. Gundersen.

   http://morgenbladet.no/ideer/2015/06/reinspikka-ideologi-fra-lars-smith

   PhD-stipendiat, Senter for Humanistiske Rettsstudier,  Line Hjorth skriver: "Har Smith da fortrengt at det også kan regnes som overgrep mot et barn å fjerne det fra sine (uskyldige, altså omsorgsfulle og velfungerende) foreldre? I et slikt perspektiv virker Smiths forslag helt absurd."

   http://morgenbladet.no/ideer/2015/06/det-juridiske-prinsipp-til-de-fleste-barns-beste

   I Norge kan professor og dr. ditt og datt skrive ikke-faglige artikler og late som om de er faglige, og langt på vei komme unna med det. Som blekkspruten skjuler seg i en sky av blekk, skjuler disse seg bak en mengde pene ord og titler. Det minner om Robyn Dawes’ bevingede ord: "The common sense that assumes trained people must possess unique skills simply because they claim to have them is common nonsense"

   Lars Smith  lyktes ikke med å skjule blekksprute i "blekka" (Sitat):
   "Et av de vanskeligste spørsmålene som barnevernet og fylkesnemndene står overfor, er hva som er «god nok» omsorg. Det er så store individuelle forskjeller når det gjelder barns sårbarhet og foreldres omsorgsutøvelse at det ikke kan gis noen oppskrift."

   http://morgenbladet.no/ideer/2015/barnevernets_feil

   Sånn bortsett fra sex med barn og reell vold vet altså ingen hva som er god nok omsorg, hevder han. Det må være en utrolig slump at arten menneske har overlevd, med foreldre og samfunn som famler i blinde.

   Når han generaliserer uvitenheten, finner han et fryktelig samfunnsproblem: Biologiske foreldre som ingen vet om er gode nok. Hvordan løse et slikt - i hovedsak - konstruert problem?

   Den endelige løsning
   Professoren har en løsning som er like enkel som gal: Man driver massedeportasjoner av barn fra foreldre over til ikke-biologiske konstellasjoner. Lykkes man i å treffe i ett av ti tilfeller, så har man endelig reddet et barn og framtiden fra illusjonen sosial arv, tror han. Gener, egne valg, tilfeldigheter, mobbeskoler, naboer, etc, er nemlig ikke en del av prof Smiths virklighetsbilde: Den farlige familie som varer i generasjoner gjennom sosial “smitte”.

   Staten skal altså drive omfattende systematiske menneskerettighetsbrudd i håp om å redde barn. Magne Raundalen sier det rett ut, at man ikke må ta hensyn til menneskerettighetene (art. 8 EMK).

   http://www.dagbladet.no/2013/01/14/kultur/debatt/kronikk/barnevern/rus/25225455/

   Går det bra med barna de har "reddet"? Vel, statistikken er helt forferdelig. Bl.a statistikken viser at han ikke er på faglig grunn. Statistikken gjør heller ikke forskjell på de ni fra funksjonelle familier, og den tiende, påstått fra dysfunksjonelle.

   Hva skyldes da statistikken?
   Jo, det skyldes at foreldrene har ødelagt barna i forkant, sier voldsmonopolets barnetyver. Uten å bevise dette. Reaktiv tilknytningsforstyrrelse, er en ikke-vitenskapelig, hyppig brukt "diagnose" og nytale for barns lengsel etter foreldrene. Dårlige foreldre gir gråtende fosterbarn.

   I Danmark fant man ut at man måtte sjekke grundig dette som internasjonal forskning allerede har sjekket: Om adskillelsen i seg selv er så skadelig. Danskene er jo verdensmestre som nordmenn, og hos verdensmestre så gjelder liksom ikke biologi og gener men fikse sosiologiske og psykologiske idéer. Vi har jo penger nok til å lage “fag” av kvakksalveri. Forskere, inkludert folk relatert til barnevern, laget en stor undersøkelse med kontrollgruppe.

   Svaret:
   "Resultaterne ligger på linje med andre internationale effektstudier og peger på, at tidligere anbragte børn kommer ud af anbringelsen med negative konsekvenser – omend af begrænset størrelse – både hvad angår marginalisering, helbred og kriminalitet."

   http://www.sfi.dk/resum%C3%A9_tidligere_anbragte_som_unge_voksne-10248.aspx

   Danskene var altså som andre mennesker. Med 8 ganger flere barneselvmord under barnevernet, har vel også nordmenn biologi og gener?

   http://www.nibr.no/filer/2005-12.pdf

   De danske "barnevernerne" ble så sjokkert over sin egen forskning at de startet sporenstraks å fornekte den (Kilde: To lenker opp.). Biasen var viktigere enn forskningen. Sammenligner man imidlertid den danske forskningen med den sammenlignende danske forskningen noe år tidligere, så ser man at da var resultatene dramatisk verre.

   http://statensnet.dk/pligtarkiv/fremvis.pl?vaerkid=23614&reprid=0&filid=22&iarkiv=1

   Men når barnevernstilknyttede med kraftige biaser forsker så får man altså penere resultat, men likevel negativt resultat. Jeg stoler ikke på folk med så sterke biaser at de fornekter egen forskning. Noen burde gå forskningen i sømmene.

   Hvorfor er det bevisligen skadelig med omsorgsovertakelse?
   Man kan vel summere adskillelse barn og foreldre i fire hovedfaktore sett fra barnest synsvinkel:

   Barnas reaksjon på torturen å bli fjernet fra sine foreldre.
   Barnas begrensede evne til ikke-biologisk tilknytning.
   Ikke-biologiske foreldres begrensede evner til ikke-biologisk tilknytning.
   Barnets mangel på foreldreinstinktene.

   Foreldre er dehumanisert, slik at ingen bryr seg om torturen dette er for dem.

   Punktene kan underbygges med (a) forskning om biologisk tilknytning. (b) Forskning på "Askepott-effekten". (c) Statistikk for adopterte. (d) Statistikk for hvordan det går med barnevernsbarn. (e) Forskning på skaden ved adskillelse utenom død. Osv.

   Altså alt dette som ligger utenfor skylappene til Raundalen, Smith & co.

   Hva SKAL være fagfolks forforståelse?
   Man kan undre hvorfor fagfolk benekter det naturlige. De har en sosialt konstruert overbevisning (“trender i tiden”), eller et sosialt konstruert paradigme, som ikke tar hensyn til evolusjonspsykologi, virklighetsnær (inkl. positivistisk) antropologi, historisk psykologi, hvordan mennesket har levd hele historien, etc. De forholder seg heller ikke til vitenskapskritikk. Lars Smith sier rett ut at barnevernet ikke skal være evidensbasert. Krav til evidens er for de som er mot barnas beste, mener Smith.

   De mangler det de skal vurdere med
   De mangler det de skal bruke for å vurdere sosiologiske trender, pop-psykologi, ideologi, moralisme, etc, med. Da agerer de simpelthen som antiintellektuelle med en ekstrem overbevisning, bygd på historiske paranteser. Overbevisningen eller trendene gir de et skinn av vitenskap, gjennom å pakke det inn i pene ord og titler.

   Jeg tror ordene i Mensaprisen 2010 passer ganske bra også på denne miljøbaserte oppkonstruerte tenkningen: Prof Lars Smith har vel "vurderinger som får konsekvenser for enkeltmennesker" fordi de "er basert på en svært ensidig og ideologisk fundert oppfatning av at mennesker er uendelig formbare fordi miljøet har alt å si for individers utvikling."

   http://www.mensa.no/mensa/mensaprisen/

   Dette er en typisk norsk liksomfaglig kontekst.

   Har miljøet alt å si
   Tvillingforskning har vist at barn er relativ fast i formen, og utvikler ikke lett psykiske plager av miljøet. Det er altså ikke så stort behov for å verne barn som de tror.  Dette kunne selvsagt evolusjonspsykologer, arkeologer, antropologer, historikere,  osv, gjerne forutse. De vet jo at barn opprinnelig ikke er sosialdemokratiske produkt, men "konstruert" for helt andre forhold enn barnehager med EU-godkjent sand og barnehagepedagoger som snakker stille.

   http://forskning.no/psykologi-stub/2008/02/lykken-er-medfodt

   “Ismene” og makten
   Behaviorisme, miljødeterminisme, "sosionisme" og “psykologisme” holder gjerne ikke bedre standard enn biologismen som den tidens politikere, inkludert nazismen, tok som god fisk.

   Skadevirkningene av liksomvitenskap med voldsmonopol i ryggen, er uopprettelige. Barn og foreldre traumatiseres gjerne til stresset tar deres liv i form av sykdommer, ulykker, selvmord og rus. Hvilket man kynisk bare skylder på foreldrene, som om mennesket er som fisk man kan plassere på land. Det er som Sovjetunionens elleville og mislykkede eksperimenter med naturen, som man i Norden kynisk forsøker tillempe på mennesket og familien.

   Med blekk skal familie og motstand fordrives. Man gir flest mulig levebrød av familiefientlige "ismer". Kjøttvektas pengebegjær er drivkraften bak "blekka", og massemedia er velvillig nyttig idiot. Hvem blekner ikke for nært en halv million i året og et barn eller to på kjøpet i "det godes tjeneste". Karieremuligheter i "barnevern" er også penger. Det gjelder å få flest mulige til å skrike ut det glade vanvidd i massemedia: Skjønnheten i deportasjoner av fortvilte barn. Det godes tyranni.

   Det lykkes de familiefientlige trendsetterne å vise det norske folk den fine innpakningen, argumentene og ideologien man bortforklarer virkeligheten med. Lovene strammer stadig et hardere bånd om familien. De som opplever det får innsyn i et Norge de ikke trodde fantes.

   Folkebevegelsen mot barnevernsovergrep kan ikke annet enn vokse. Drevet frem av smerte og alternativ media der tradisjonell media sviktet. Vær Varsom-plakaten sier: “Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.”

   Det er pene ord nok til å dysse nasjoner i søvn.

   *

   Elisabeth Sjøvoll:
   veldig bra skrevet!

   
---
---

   Torill Pigalopp Kopperud, 30.06. 2015 via Barnevernsaksjonen.no - Belyser overtramp, menneskerett og barnets beste:
   https://www.facebook.com/groups/barnevernsaksjonen/permalink/991027950916475/

   Ja da var det over......
   Vi får ham ikke hjem igjen....

   barnebarnet vårt på 12 år.... vi har slåss og kjempet for å få ham hjem, men nå må vi vente til saken i fylkesnemda
gutten gråter og mor gråter og hele familien er på en måte i opprør.
   gutten har tretten søskenbarn som savner ham enormt og tanter, onkler og besteforeldre.

   Vi skjønner at barnevernet mener at vi ikke er bra for gutten, men i hvilken sammenheng skulle det være? han har hatt det bra hele oppveksten og hatt et nettverk det er få forunt. han er flink på skolen og har gode manerer og oppførsel..... hva er det vi har gjort galt? hvor var det vi failet?
   etter barnevernets utsagn har mor vært en dårlig mor... men hvordan kan de si sånt? vet de noe om hva som foregår hjemme hos oss?
Mor spurte bare pent om hun kunne være så bevilget at hun kunne få en støttekontakt til barnet, for han trengte en farsfigur..... men det er nå 7 år ( syv) siden. Og han hadde enda ikke fått det da de hentet ham direkte fra skolen for noen mnd siden.

   *

   Alf Magne Henriksen:
   Det er ikke dere som er galne !! Det er B kværnå med ondskap med makt satt i et sinnsykt perverst system kalt bvt.

   Alf Magne Henriksen:
   Deler <3

   Torill Pigalopp Kopperud:
   De. Barnevernet. Mener vi er psykisk ustabile. Fordi vi noen ganger gråter

   Alf Magne Henriksen:
   Dem som ikke gråter har et herdet hjerte som er egget av ondskap.

   Anne Nordheim:
   <3 <3 <3 <3 Ondskapen til bv vil ingen ende ta, de tenker overhodet ikke på barna. Jeg tror dessverre ikke at bv ansatte eier noen som helst form for empati, en far som gråt da han skulle forlate sitt barn etter endt samvær, fikk klar melding i brev fra bv at han ikke fikk lov å vise følelser så som gråt. Hvem i alle dager blir ikke lei seg og savner sitt barn, barnet gråt også hver eneste gang de måtte skilles. Denne faren og hans barn fikk endelig oppleve lykken tilslutt, og etter flere års kamp kom barnet hjem. Jeg håper av hele mitt hjerte at dere også får oppleve dette Torill <3 Bv mener så mangt og de elsker å sette diagnoser på foreldre, til tross for at de er totalt ukompetente til den slags. Når de hevder at foreldre er psykisk ustabil må jeg spørre var det før eller etter at bv trampet inn i foreldrenes liv??? De driver jo daglig psykisk terror av foreldre, har sett mye galskap gjort fra bv sin side mot foreldre og barn, og da må jeg virkelig spørre hvem er det som egentlig har problemer med psyken???

   Kjell Gjerde:
   Ikke gi dere mot slik urett.. Gi dere aldri og krev en sakkyndig psykolog til å utrede saken.. Anbefaler å få frem ALL urett i offentlighetens lys slik at folket får se hvor gærn dem er.. Lykke til..!

   Lisbeth Maria Hurlen:
   Det er systemet, barnevern, stat som er riv ruskende galt og det ser vi som har opplevd dette selv, men det er vanskelig å bli hørt og sett når alt bare blir feid under teppet og ingen tar ansvar for disse overgrepene som blir begått mot uskyldige barn og deres familier. Gi dere aldri, Torill! Selv om det er slitsomt og frustrerende å sloss mot denne overmakten, må vi aldri la dem vinne.

   Maren Ottem:
   Viktig at den sakkyndige blir oppnevnt av privat part og ikke av bv smile emoticon. Stå på og ikke gi dere. selv om det er tøft.

   Alf Magne Henriksen:
   Finn adressen, å gjør deres rett.

   § 98.
   Alle er like for loven.
   Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.

   Alf Magne Henriksen:
   http://www.tv2.no/a/5309529
   Grace ble kidnappet av sin egen far - TV2.no
   Med den fire år gamle jenta på fanget, braste faren...
   TV2.NO|BY TV 2 AS

   Hesam Radpey:
   Blir uvell av å lese om slike saker. Stå på, dette er ikke holdbart for hverken barn, familie eller samfund.

   Alf Magne Henriksen:
   Det er ikke uten grunn FN har fordømt Norge for brudd ved menneskerettighetene flere ganger. Folket har retten på sin side ikke bvt

   Hesam Radpey:
   Det hjelper pent lite hva loven sier så lenge makthaverne ikke handler deretter.

   Rune L. Hansen:
   Men at instanser med grov-kriminelle og sadister som ikke blir straffe-forfulgt tiltrekker seg og avler flere, det overrasker vel ingen?

   John Arne Nilsestuen:
   stå på. ikke gi opp deres barnebarn slåss for ham, mitt barnebarn ble tatt å det ble to månder til han komm hjem, så stå på prøv å hold kontakten med ham å vær sterke i troen. det går nok bra.

   Torill Pigalopp Kopperud:
   Tusen takk for all oppmuntring. Vi kommer aldri til å gi opp men vi er så slitne. Vi klarer snart ikke å fokusere på positive ting vi vil bare ha ham hjem

   John Arne Nilsestuen:
   Ja, jeg vet at det tar på. Vi hvar slitne og gråt mye, men vi måtte ta oss samen, ellers så hadde vi blitt tullete. Men det er en hard tid. Vi tok oss sammen, for min kone stenkte seg inne, men jeg måtte få henne ut. Så vi kunne tenke på noe anet. For vårt barnebarn bor med oss hjemme. Vi vant i fylkeskommunen, og da komm han hjemm etter to månder. Jeg føler med dere, men dette kommer til å gå bra. En må tenke på det å bare på den måten. Hold mottet oppe.

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 02. juli 2015, Vinberget:

   Dunkelt, 12 og 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig slørete himmel med noe dust blålig noen steder synlig og opp mot 19 pluss-grader frem mot klokken 09.20. Hjemme-telefonen her uten summetone både i går og i dag. Jeg varslet Telenor om feilen i dag klokken 10.40. Noe lett skyet og opp mot 23 pluss-grader frem mot klokken 12. Og med et mildt vind-drag opp mot 28 frem mot klokken 15. Med 25 klokken 18.30. En mild bris og 20 henimot klokken 23. En smule yr klokken 22.45. Omtrent det samme mot midnatt.
   
---
---

   Fortsettelse fra 18.06. 2015: ( ekstern )
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/946723485348581/

   Synnøve Byklum Koland:
   Nei. Og det er et av problemene.

   Dag Henning:
   Er helt enig i at de tar barn for og selv ha jobb,men nå går det ikke lenger barnevernet og storting og staten Norge er sett fra utsiden. Hele verden vet nå at Terror staten kidnapper barn og er en forbryter bande fafia, de holder fast på systemet nazistene drev jødene på flukr, slo ihel, drepte med kule og krutt, samt gasset ihel. Det var foreldre og barn den gangen også. Vi har sett tilfelle fra barnevern jenten som drepte barnevern ansatte damen. Hadde jenta fått den hjelp hun trengte hadde dette ikke foregått. Dette er de kloke i barnevernet vårt. de lærer aldri. hvis de ikke leverer tilbake våre barn blir ikke dette den siste.

   Alf Magne Henriksen:
   Flott > Dag Henneing Enig med deg

   Ninnii Olsen:
   Hvor mange barn mener disse advokatene at staten bør ta da?

   Marit Andreassen:
   En ting er folk som blir juget om, men ikke alle er uskyldige.. Barn skal slippe å bli slått, å misbrukt. Uansett hvem psykopaten er, bør ingen av dem ha barn, eller jobbe med barn.. Barna skal ha det godt, ikke vokse opp i et helvete.. De skal bli hørt å sett, å respektert av oss voksene rundt dem..

   Rune L. Hansen:
   Hva i all verden har det å forurette et barn å gjøre med det såkalte barnevernet, bortsett fra at det er nettopp det det såkalte barnevernet gjør, Marit Andreassen?
   Å forurette et barn er ulovlig og straffbart.
   Og hva har dine eller noen, hvem det enn måtte være, sine synsinger å gjøre med noe som helst?

   Marit Andreassen:
   Jeg har da treff folk av dem som er flinke å gode omsorgsfolk. Uansett hvor et barn bor, skal barnet få slippe vold rundt seg.. Uansett om det er barnevernet eller foreldere, å ikke alle i barnevernet er pedofiler, eller jobber sånn som dette her.. Det tror ikke jeg noe på, men at det er mye galskap av dem, ja det er jeg et levene bevis på. Men jeg kan ikke hate alle ned, å tro alle er sånn, fordi det vet jeg ikke stemmer.. Men at vi må få stopp på de som juger å ødelegger barn og foreldre med å juge på dem.. Er hva jeg kjemper opp mot, jeg mener at vis man slår barn eller missbruker, enten du er barnevernet eller vanlig mor og far, så forsvarer jeg aldrig noe sånt... Å jeg mener da at ingen av dem bør jobbe med barn eller ha ansvar for barn

   Rune L. Hansen:
   Du vet og forstår vel at hus-inkvisisjoner og inkvisisjoner i privat- eller familie-liv er ulovlig og straffbart, unntatt i kriminelle tilfeller, Marit Andreassen? Og du kjenner vel til prinsippene for nødverge?
   Og straffen for ulovlig straff? Og straffen for falsk dokumentasjon? Og straffen for det å krenke noen rett? Og at ethvert menneske i henhold til Barnekonvensjonen har den umistelige og uavhendelige retten til sitt familie-liv? Og at hverken du eller noen som helst andre har lov til å erstatte hverken Straffeloven eller Barnekonvensjonen eller annen lovlig lov og rett med ulovlig lov og rett?

   Rune L. Hansen:
   Katastrofen med det såkalte barnevernet er at omtrent alt virksomheten holder på med befinner seg utenfor loven (som noe ulovlig og straffbart og forurettende) og altså ikke innenfor lovlig lov og rett.

   Marit Andreassen:
   Jeg vet, men det er det jeg vill ha bort. Men vis vi ikke har barnevernet da? hva med de barna som får julling å blir missbrukt, hvem skal de få hjelp av?.. Ikke lenge siden ei mor sulten sin sønn ut, her i norge.. Å denne ungen fikk ikke hjelp, hva mener du med det, skal disse barna bo hjemme?

   Rune L. Hansen:
   Vi skal ha både politi og rettsvesen og fengsler. Og det er som sagt ulovlig og straffbart å forurette et barn - eller også medmenneske.

   Marit Andreassen:
   JEG HAR OVER 30 ÅRS erfarig med hvor urettferdige de er, men jeg kan ikke la mitt sinne over dem, ødelegge for de andre barna som sårt trenger andre omsorgsfolk, fordi fakta er at de ikke har det bra, men slutt på maktmissbruk, å for de som tenker penger, å makt mer en barnas beste, er dem jeg vill ha ut.. Å de som er pedofiler av dem... Å de som nekter barna det de har krav på, bli sett og hørt.. Noe som de fleste ikke blir i dag

   Rune L. Hansen:
   Reell lovlydighet er det eneste rettferdige og ikke forurettende, Marit Andreassen. Så enkelt er det.

   Marit Andreassen:
   Men vis du kjente noen som slo sine barn, å missbrukte dem, hva ville du ha gjort? eller hva mener du er det riktige her? dette er en fakta, ikke en misstanke til at det skjer.. Dette ser du med dine øyner, hva ville du ha gjort? hva mener du er best for disse barna da? hva med denne gutten som ikke så lenge siden døde av sult i norge? er hun en god nok mor da? kan hun alikkevel ha barn, når hun kan gjøre noe sånt, mot sin sønn? ingen hjelp fikk han, skal vi ha det sånn da? jeg vet at det er ingen god løsnig, men ut med barnevernet, som juger på folk, for å nå toppen selv, er jeg enig med deg i.... Å de er så opptatt med å nå toppen, at de ikke bryr seg om gutten som sulter i hel, fordi mor er gal i hodet sitt, vi må ha et barnevern som er normale, å vill barnes beste, å ut med grådigheten inn med normale omsorgs folk, som jobber med hjerte sitt..

   Rune L. Hansen:
   Å arbeide for - eller å kreve - nødvendige lovlige nye lovbestemmelser eller nødvendige lovlige lov-endringer, faller både inter-nasjonalt og nasjonalt inn under arbeidet for mere rettferdighet og bedre lov og rett. Men å arbeide for eller å rette seg efter ulovlige lovbestemmelser eller ulovlige lov-endringer er det motsatte.

   At noen (og minst av alt foreldre) slår et barn er ikke nødvendigvis hverken vold eller forurettende. La det være sagt og forstått. Men å forurette et barn eller et medmenneske er, som sagt, ulovlig og straffbart. Og å politi-anmelde og kompetent å straffe-forfølge en urett overfor et barn eller medmenneske er og skal være en selvfølgelighet.

   Reell lovlydighet er det eneste rettferdige og ikke forurettende, Marit Andreassen. Så enkelt er det. Som sagt.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.07. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/954135224607407/

   Pytt sann, det er bare kidnapping, tortur og ødeleggelse av barn og foreldre. Og politisk organisert kriminalitet.

  "– Jeg kommer med bakgrunn fra politiet, og vet hvor viktig det er å sikre bevis og skrive riktige rapporter. Man kan ikke skrive uriktig i en rapport for å oppnå et mål, men vi avdekker stadig at det er skrevet uriktige rapporter i barnevernssaker, sier han til ABC Nyheter og fortsetter:
   – Slik jeg ser det, gjøres dette ofte fordi barnevernet har fått en oppfatning av saken og så får de tunnelsyn eller bekreftelsessyndrom, og står på det de mener er riktig uansett hva som kommer frem. De gir seg ikke overhodet, fortsetter Abrahamsen. 

   – Ofte ligger problemet nettopp i sakkyndigrapporten. De sakkyndige psykologene engasjeres igjen og igjen, de vet hva barnevernet ønsker og former rapportene deretter, mener privatetterforskeren.

   – Jeg har hørt mange lydfiler og blir skremt av hvordan samtalene med fagpersoner kan være. Det er manglende objektivitet og samtaler styrt i den retningen intervjuer antar er korrekt, men da uten kontrollspørsmål eller dypere refleksjon omkring temaene. Når vi sammenholder lydfiler og rapporter fra samtaler, finner vi at viktige momenter er utelatt eller omskrevet, bevisst eller ubevisst.

   Abrahamsen mener han har sett flere eksempler på at barnevernsansatte bevisst skriver feil i sine rapporter. Han nevner som eksempel at et barn under samvær med foreldrene begynte å stille spørsmål om det som skjedde i saken. I barnevernets rapport sto det derimot skrevet at det var faren som tok opp dette, ikke sønnen.
   – At faren hadde bragt dette opp i samtalen med barnet, ble så brukt av barnevernet som en grunn til å skjerme barna fra foreldrene, sier Abrahamsen.

   – Dette er galopperende, det er nå et stort antall saker der det begås alvorlige feil. Jeg har jobbet med dette i syv-åtte år og det er en alvorlig økning i antall saker jeg blir trukket inn i. Folk er fryktelig fortvilet. Og det vi finner når vi etterforsker saken, stemmer ikke overens med det barnevernet har kommet frem til. Likevel nytter det ikke å få dem til å åpne for at de har gjort noe feil, sier Abrahamsen."

   – Barnevernet må lære av politiskandalen i Bergen | ABC Nyheter
   http://www.abcnyheter.no/nyheter/2015/07/02/194408846/barnevernet-ma-laere-av-politiskandalen-i-bergen
   – Det er svært uheldig at barnevernet i enkelte saker nekter å se på saker på nytt, selv om det blir tydelig at de kan ha gjort feil, mener tidligere politietterforskere.
   ABCNYHETER.NO

   *

   Kjell Selen:
   Faen heller om denne gjengen er i stand til å lære noe som helst!

   Steinar Hansen:
   Jeg har jobbet med barnevernssaker som privatetterforsker i syv-åtte år og det er en alvorlig økning i antall saker jeg blir trukket inn i. Folk er fryktelig fortvilet, sier tidligere politioverbetjent Finn Abrahamsen. Tror vi må takke en så ærlig mann som Finn Abrahamsen. Flot at en kjent politimann står frem med "sannheten"!!!!

   Kjell Selen:
   Dette liker jeg. Hva kan vi gjøre på kort og lang sikt?

   Rune L. Hansen:
   Fortsette med å bagatellisere og forbigå grov kriminalitet og folkemord?

   
---

---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, fredag 03. juli 2015, Vinberget:

   Halv-mørkt og omkring 20 pluss-grader Celsius her ute i natt. Noe yr omkring 03-tiden. Overskyet, dust og slørete med omkring 20 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. 16 pluss-grader klokken 20. Det blir på det nærmeste ingen skriving med meg her nu i disse dagene som farmor er her på besøk. Dunkelt og 14 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, lødag 04. juli 2015, Vinberget: 

   Halv-mørkt, dunkelt og omkring 14 pluss-grader Celsius her ute i natt. Sol fra dus hvitlig og blålig himmel og opp mot 18 frem mot klokken 10. Omkring 18 og 20 pluss-grader videre utover dagen, mere overskyet og dust utpå eftermiddagen  og videre. Grålig og hvitlig overskyet og 15 klokken 23. En smule yr omkring 21-tiden. Dunkelt mot midnatt.
   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, søndag 05. juli 2015, Vinberget: 

   Halv-mørkt, dunkelt og omkring 15 pluss-grader Celsius her ute i natt. Været i dag omtrent som i går. 14 pluss-grader og nokså mørkt og regn ankommende mot midnatt.
   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, mandag 06. juli 2015, Vinberget: 

   Regn fra midnatt og det meste av natten her ute, med 14 til 12 pluss-grader Celsius. Regn, yr, disig himmel og omkring 12 og 11 pluss-grader utover hele dagen. Nokså mørkt, regn, vått og 11 mot midnatt.
   
---
---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 07. juli 2015, Vinberget: 

   Regn det meste av natten. 9 pluss-grader Celsius og uten nedbør omkring 05-tiden. Overskyet og tildels regn og yr og omkring 11 til 14 pluss-grader hele dagen. Dunkelt halv-mørkt, vått og regn og i underkant av 12 mot midnatt.
   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, onsdag 08. juli 2015, Vinberget: 

   Regn, disig og mellom 11 og 12 pluss-grader Celsius her ute i natt og i dag tidlig. Telefon-linjen til og fra her et eller annet sted ble reparert via Telenor av noen i går, så nu er summetonen tilbake igjen efter å ha vært borte siden onsdag 1. juli 2015. Gradvis mindre nedbør, men vått og oppmot 14 pluss-grader utover formiddagen frem mot klokken 12. Farmor reiser som planlagt hjem igjen til Trondhjem i eftermiddag. Grålig overskyet og 13 pluss-grader klokken 19. Halv-mørkt, antydninger til regn og 10 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.07. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205128298221830

   Kampen for menneske-rettighetene og lovlig lov og rett i Norge er både meget nødvendig og meget viktig! Både nasjonalt og inter-nasjonalt!

   Det er ikke bare i Norge vi ser at motstanden mot menneske-rettighetene og lovlig lov og rett er stor blandt de som har eller ser fortjeneste i form av makt, karriære, egoisme eller penger på menneskeretts-forbrytelser og politisk organisert kriminalitet! Og at falskhet, løgner, halv-sannheter, dobbel-moral, fortielser og propaganda brukes for å skjule dette!

   Blandt annet at Norge av FN-sambandet er degradert til en B-nasjon (og snart C-nasjon) for politisk og offentlig mangel på respekt for våre menneske-rettigheter er bare et av veldig mange signaler og protester på hva som foregår i dagens Norge.

   Motstanden mot menneske-rettighetene og lovlig lov og rett er fortsatt meget stor i Norge. Fordi den påkostes enormt med propaganda, karriærer, makt og penger for og fra en smittsom politisk og offentlig mafia virksomhet!

   Derfor er kampen for menneske-rettighetene og lovlig lov og rett i Norge både meget nødvendig og meget viktig! Både nasjonalt og inter-nasjonalt!

   Aller viktigst i alt dette er, med inter-nasjonal hjelp, snarest kompetent å få straffe-forfulgt alle former for kidnapping av barn og foreldre - og løslatelse, gjenopprettelse og erstatning for enhver og alle av de kidnappede barna og foreldrene!

   Samt opprettelse av en kompetent, habil og uavhengig lav-terskel nasjonal menneskeretts-instans som effektivt kan behandle både enkelt-saker og systematiske saker og straffe-forfølge enhver slags menneskeretts-forbrytelser!

   Pluss nødvendige kompetente, effektive og habile anke-instanser!

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.07. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205119859730873

   Straffeloven 2005 inneholder flere ulovlige, livs-farlige lov-forslag.

   Både politikk og lov og rett er for alvorlig og viktig til at det kan overlates til politikere og jurister eller andre. Denne kronikken av Anne Robberstad i Aftenposten sier jo også mere en nok til at det er lett å forstå.

   At politikk og lov og rett likevel overlates til politikere og jurister umyndiggjør enkelt-mennesket og sivil-befolkningen!
Både politikk og lov og rett må og skal befinne seg innenfor lovlig lov og rett for å kunne være lovlig!

   At hovmods grove kriminalitet skal falle er meget dårlig forstått blandt dagens norske politikere og dommere! (Dommere, i ordets videste betydning.)

   Det populære eller yndede har blitt å erstatte lovlig lov og rett med seg selv eller sin politikk. Altså å neglisjere lovlig lov og rett og prinsippene for lovlig lov og rett. Med alle de katastrofale konsekvenser dette selvfølgelig medfører.

   Den groteske reform- og endrings-iveren hos Anundsen og mange andre er lett nok å forstå. Ydmykhet og hensynsfullhet er grov-kriminelt fraværende. (Bortsett fra i falskhet, egoisme og løgner.)

   At f.eks. Straffeloven 2005 inneholder flere ulovlige, livs-farlige lov-forslag driter de i. Eller har de ingen interesse eller forståelse for. Eller jubler de for!

   Det verste med de ulovlige lovforslagene i Straffeloven 2005 er at de erstatter lovlig lov og rett med dommerne og politikerne - og dermed foruretter både lov og rett og hele sivil-befolkningen!

   Mens det verste med de ulovlige og unødvendige lovendringene i den såkalte "grunnlovs-reformen" i 2014 var mye av det samme!

   Politikere og dommere uten respekt eller forståelse for lovlig lov og rett og prinsippene for lovlig lov og rett er i beste fall likegyldige, uvitende eller hensynsløse, men foruretter grovt uansett lov og rett, sivil-befolkningen og medmennesker!

   La deres hovmod stå for fall!

   Kronikk: Grunnlovsendringene fra våren 2014 kan føre til rettslig uklarhet i mange år
   http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Kronikk-Grunnlovsendringene-fra-varen-2014-kan-fore-til-rettslig-uklarhet-i-mange-ar--7773813.html
   Våre folkevalgte har neppe skjønt det.
   AFTENPOSTEN.NO
 
   *

   Marit Andreassen:
   det har jeg for lenge siden, ikke bra

   Rune L. Hansen:
   Tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør? De skal vite hva de gjør.

   Marit Andreassen:
   Å jo da, de er ikke dumme, de vet hva de gjør, men de har ikke hjerte, de har blit for grådige

   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.07. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205128029855121

   "Kraftig kritikk av norsk barnevern i Europaparlamentet.

   Petr_Mach «Vi vil ikke at noe sånt skal skje i Den tsjekkiske republikken. Det norske barnevernsystemet er noe som bør være en advarsel for oss. Den er bygget på den uuttalte forutsetning at barna tilhører staten (regjeringen) og ikke deres familier,» uttalte det tsjekkiske medlemmet av Europaparlamentet, Petr Mach, under plenumsmøte tirsdag denne uken. (...)

   Deretter kritiserte den tsjekkiske politikeren at EU-midler brukes til å lære opp europeere om hvordan deres system for ivaretakelse av barn bør endres i tråd med det norske idealet. Han påpekte at disse EU-midlene er betalt av norske skattebetalere, og mente det var misbruk av norske skattebetaleres penger. Han advarte andre land mot å la seg indoktrinere om at det norske systemet er det rette.

   «Det Petr Mach sier er utmerket. Han har forstått mange av de spørsmålene som er involvert, inkludert generelle spørsmål: at folk i Tsjekkia må kjempe på en langsiktig basis for å hindre at deres eget samfunn tar samme vei til familieødeleggelse som flere vestlige nasjoner har vært på i en så lang tid,» sier den norske barenverneksperten Marianne Skånland."

   Kraftig kritikk av norsk barnevern i Europaparlamentet
   http://www.frie-ytringer.com/2015/02/15/kraftig-kritikk-av-norsk-barnevern-i-europaparlamentet/
   [...]
   FRIE-YTRINGER.COM

   *

   Rune L. Hansen:
   Fra en av kommentarene:

   Irena Tynova
   6. juli 2015 at 01:37 · Svar
   Her i Tsjekkia er det norske barnevernet blitt kritisert og omdiskutert en god del i det siste áret. Det tsjekkiske folk ser pá det norske barnevernet som en kriminell organisasjon og folk flest mener det er penger som styrer dets tiltak og avgjórelser. At det minner litt om mafiaen er helt klart for dem, siden barnevernet bestemmer alt selv og avgjórelsen om á frata barn er kun barnevernets avgjórelse. Foreldre har ingen rettigheter i Norge og ingen kontrollerer barnevernets avgjórelser. Det er virkelig en skam for Norge at nordmenn har latt systemet gá sá langt. Barnevernet ódelegger familier og barnas liv ved á nekte dem kontakt med deres foreldre. Det er grusomt at barnevernet kan frata barn pá grunnlag av barnevernets bekymringsmeldinger som er fulle av lóyner og at foreldrene ikke har rett til á se sine fratatte barn jevnlig ei heller til á vite hvor de befinner seg.

   Hanns Weilharter:
   Exactly the same happens in #Denmark. Children get systematically destroyed by being removed from their fit, often foreign parents and put either in the care of Danish institutions - a question of making profit and for sure not in the best interest of the children- or are put under the custody of violent or/and abusive Danish parents. #Children are by no means protected from violence and abuse - they demonstrably do not even get psychological help after being violently kidnapped and traumatized by several Danish men. The cases of Danish mother´s and many foreigners proof the criminal proceedings in Danish Statsforvaltningen and Danish courts. Politicians and the Danish media refuse to help and protect the innocent children. #dkpol
   https://sites.google.com/site/thedanishtrap/europa-1/petitionen
   EU - Petitionen gegen Dänemark - § die dänische Falle §
   Kindesentführung, Kinderrechte in Europa, Gewalt...
   SITES.GOOGLE.COM

   Jack Borgen:
   da synes jeg at de som apsulutt skal angripe norge kan ta bv sine kontorer jeg ,så de må sette opp et helt nytt og mere normalt bv, igjen.

   Tommy Wennerstierna:
   Same for Sweden.

   Rune L. Hansen:
   Ja, det kan ikke fortsette slik. Mildt sagt.
   Alle former for kidnapping eller adskillelse av barn og foreldre i offentlig regi må fullstendig stanses!

   Ps: Selv har jeg i mitt liv opplevd noe så sjeldent og tragisk som enkelte familier med barn hvor barna grovt ble mishandlet og ødelagt av de forholdene de levde under. Men da de ble "hjulpet" av det såkalte barnevernet ble både barna og familiene selvfølgelig enda mye meget verre ødelagt. Grov kriminalitet i offentlig regi overfor barn og familier hverken er eller kan bli noe annet enn det motsatte av barnevern! Mildt sagt.

   Det er en fullstendig katastrofe at slikt noe kaller seg barnevern! Og at dets dirigenter og medspillere ikke forlengst er straffe-forfulgt, dømt og fengslet!

   Ethvert forsøk på å reformere eller endre slikt noe kan aldri bli noe annet enn mislykket. (Og er likevel om og om igjen i en mangfoldig rekke gjort år efter år i flere ti-år!) Ordet barnevern brukt som noe positivt i eller for offentlig forvaltning er for alltid ødelagt. Barnevern er dessuten i virkelighetens verden menneskevern og familievern. Noe så enkelt som å respektere og ivareta enhvers alle og enhver menneske-rettigheter.

   
---
---

   Arild Holta, 07.07. 2015:
   https://www.facebook.com/arild.holta/posts/10153656286248296

   Vi er en fredsbevegelse. Fred for- og i familien. Mot tilfeldig og strukturell vold fra det offentlige.

   *

   Rune L. Hansen:
   Med andre ord for noe så selvfølgelig som respekt for Grunnlovens, Straffelovens og Barnekonvensjonens forbud mot inkvisisjoner i privat- og familie-liv! Og deres total-forbud mot kidnapping av barn og foreldre! Og deres total-forbud mot tortur av barn, foreldre eller medmennesker!

   
---
---

   Monicha Nyhuus Aas, 04.07. 2015:
   https://www.facebook.com/monicha.aas/posts/10204803868401313

   Ventet, men siste ord er neppe sagt. Jeg vil legge til, at jeg var tilstede under hele saken, og måten de snakket til, og om Marius på, disse dagene, vel .... jeg trodde ikke det var mulig, og få lov til , så snakke så stygt krenkende språk, mot et annet menneske, som denne gangen var Marius Reikerås, i en rettsal, hvor man hevder å oppføre seg anstendig.

   Det ble brukt bla påstander om at de mente Marius var pshykisk syk, de kalte han dum, personlighetsforstyrret osv osv... og dommeren lot de gjøre dette... gang på gang... ikke er Danielsen lege, og ikke er advokaten til Trygg det heller, men diagnotisering, fremsto de som leger.... styggeste jeg har opplevd på 20 år.

   Nettavisen
   https://www.facebook.com/nettavisen.no
   News/Media Website · 98,496 Likes

   *

   Julianne Olaisen:
   Det er rett og slett horribelt. Nå må det snart skje noe ift rettssystemet. Har nettavisen hatt sak på dette?

   Monicha Nyhuus Aas:
   http://www.nettavisen.no/nyheter/danielsen-knuste-nordsjdykker-advokat/3422806190.html
   Danielsen knuste nordsjødykker-advokat
   – Det virker i det hele som han tror at alt...
   NETTAVISEN.NO|BY TOMMY H.S. BRAKSTAD

   Julianne Olaisen:
   Jeg er mildt sagt sjokkert. Dette kan ikke Marius la dem slippe med. Har Danielsen og dommerne snakket i forkant?

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   Nå må jeg spørre, jeg er ikke så vant med rettssaker osv. Men nå lurer jeg på om det er om å gjøre å være best på å komme med de mest fantastiske stygge fantasier uten dekning, for så å bli belønnet for å kunne si mest mulig stygt om den annen part .( uten at påstandene har noe med den virkelige verden å gjøre ) jeg blir mer og mer overgitt er det dette vi kaller et trygt land.

   Hans Olav:
   Knut Kleppestø er tingrettsdommer fullstendig uinteressert i loven. Han var dommer i min sak for en tid tilbake, men etter at jeg og medsaksøktes advokat til slutt forlangte han fjernet, trakk han seg av egen vilje. Det var etter at han med tydelighet viste at han ikke var voksen for oppgaven. Bl.a presterte han å sende en kjennelse om at mine EMK rettigheter ikke var brutt til alle andre enn til meg. I kjennelsen greide han også å omtale meg som saksøker og motparten som saksøkt, helt konsekvent, når det forholdt seg motsatt. Han nektet å rette opp feilene. I forbindelse med avsluttende forberedelser greide han også å trekke en rekke konklusjoner som viste at han overhode ikke hadde lest prosessinnleggene, verken fra oss eller motparten, men han gjorde allikevel slik motparten ville, venner i advokatfirmaet BAHR. Til slutt innså Kleppestø at tabbekvoten var oppbrukt, men ikke før det lå en klage på dommerforeningens bord. Ubrukelig dommer og en fare for rettssikkerheten. Skulle ønske det var unntaket som bekrefter regelen, men dessverre nei. Domstolen er full av "Kleppestøer", dommere uten begrep om hva loven er for noe, og hvilke verdier de er satt til å ivareta.

   Einar Nyaas:
   Hvem er denne Knut Kleppestø? Folkevalgt?

   Anne Marit Myhre:
   Utrolig . Nettavisen var ikke der det var heller ikke noen andre media heller så det er utrolig at Nettavisen kan skrive om dette .

   Monicha Nyhuus Aas:
   Marius Reikerås kunne ikke utlevere dokumenter, da disse var beslaglagt... det syke i dette, slik jeg ser det, er at Per Danielsen, sa selv i sin forklaring i retten, at det var han som hadde påvirket til rassian på MR sitt kontor. Vi har lydopptak av det meste her.

   Trym Aas:
   Jeg blir bare trist .. Men jeg er hundre prosent sikker på at disse korrupte menneskene en dag skal få svare får hvordan de kunne la en slik urett skje .. Men kanskje folk reiser seg å starter å ta igjen med dritten når de forstår at det hjelper ikke med sikre bevis engang i norske rettsaler , der er tryne og pengefaktoren som teller .. Forbanna møkka gjeng .. jeg kan si det å jeg kan mene det .. Håper du tar dette med rak rygg min gode venn Marius ... L&R

   Rune L. Hansen:
   At dagens norske dommere heller bedriver sjikane og urett enn lov og rett er ikke noe nytt. Det er bare nytt for de uvitende og meget naive og glemsomme!

   Dagens norske dommere (inklusivt i påtale-myndighetene, etc.) er, som i ethvert terror regime, de mest sentrale nøkkel-personer og nyttige idioter for den politiske og offentlige mafia-virksomheten!

   At Marius Reikerås og mange andre nu bedre vil sanne og forstå dette enkle faktum er bra!

   
---

---

   Rune L. Hansen, 08.07. 2015 shared Jan Henrik Pettersen's post:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/1041687392520877/

   Jan Henrik Pettersen, 08.07, 2015:
   https://www.facebook.com/groups/323541211026616/permalink/902798156434249/

   ‎Den forskrudde vinklingen av virkeligheten

   Relasjoner... Det fantes ikke relasjoner. snakk om følelser. hjenspeile seg selv, og forstå seg selv. Hjennom hele min oppvekst, Så har jeg aldri snakket med mine fosterforeldre om hvordan jeg har det. Hva er jeg flink til. Hvem er jeg??.. Min far døde når jeg var 7 år. Et forbilde var vigtigt for meg. Sanneten er at Barnevernet og fosterforeldre som jeg bodde hos dreit i meg. - De hadde en jevngammel sønn. vi gikk i samme klasse. Jeg var den evige nr 2. eller det er ikke så vanskelig å forstå at blod er tykkere en vann. Jeg begynte å drikke når jeg var 13 år. hvær fredag på marlin, om jeg var to år for liten til å komme inn. Jeg vil bare si, at jeg aldri har blitt tatt vare på. Voksen og aldri vært et barn. Barneværnet på 90 tallet var dirtekte onde. De var som roboter uten følelser. De løyg, og de overså barnet. Vanskligstilt var jeg. Følelsesmessig, så hater jeg barnevernet og familiien som jeg v\okste opp i. Aldri har de tatt kontakt med meg i senere tid heller, og spørt hvordan det går med meg.

   *

   Ann Caroline Magnussen:
   Dette er nok den bitre sannhet for de alle fleste bv-barn.

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er jo ingen hverken blodsbånd eller biologisk organisk samhørighet, kilde eller utfoldelse eller identitet eller integritet eller arv. Men i steden et liv i fangenskap, frihetsberøvelse, tortur, utplyndring, utrygghet, nød og savn.

   Anne Jensen:
   Jeg ser ikke innlegget.

   Ann Caroline Magnussen:
   Og da var vedlegget fjernet.

   Rune L. Hansen:
   Forståelig nok at det har blitt fjernet.
   Teksten gikk slik:

   Den forskrudde vinklingen av virkeligheten

   Relasjoner... Det fantes ikke relasjoner. snakk om følelser. hjenspeile seg selv, og forstå seg selv. Hjennom hele min oppvekst, Så har jeg aldri snakket med mine fosterforeldre om hvordan jeg har det. Hva er jeg flink til. Hvem er jeg??.. Min far døde når jeg var 7 år. Et forbilde var vigtigt for meg. Sanneten er at Barnevernet og fosterforeldre som jeg bodde hos dreit i meg. - De hadde en jevngammel sønn. vi gikk i samme klasse. Jeg var den evige nr 2. eller det er ikke så vanskelig å forstå at blod er tykkere en vann. Jeg begynte å drikke når jeg var 13 år. hvær fredag på marlin, om jeg var to år for liten til å komme inn. Jeg vil bare si, at jeg aldri har blitt tatt vare på. Voksen og aldri vært et barn. Barneværnet på 90 tallet var dirtekte onde. De var som roboter uten følelser. De løyg, og de overså barnet. Vanskligstilt var jeg. Følelsesmessig, så hater jeg barnevernet og familiien som jeg v\okste opp i. Aldri har de tatt kontakt med meg i senere tid heller, og spørt hvordan det går med meg.

   
---
---

   Cecilia Ohvall, 08.07. 2015 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre):
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/1041841532505463/

   Hej Rune vill för frågan hur många brytter komunen mot i norge i frågan om omhänder tagande av barn , för nu ska opplyle flyga så det visslar om det .

   1 mänskliga rättigheter föräldrar. "2 barnens rätt likså eg skriver till fylkesmanen ,begär svar innom 14dagar kan de inte opp följa det . pressar de utan hot , det att itnj kommer granska fylket lik så regering i norge , nu kan du skriva in det messt kräkade av de lover bv håller på med ,,

   *

   Rune L. Hansen:
   Du tror vel ikke Fylkesmannen kunne bli Fylkesmann uten som en nøkkel-person å gjøre seg delaktig i kidnapper-mafiaen?
   Det samme gjelder også mange andre av dagens offentlig (politisk) ansatte.

   Fylkesmannen (og flere andre) brukes for å gi et inntrykk av at kidnapper-virksomheten liksom skjer i lovlige og kontrollerte former!
   Det har knapt noensinne skjedd at Fylkesmannen har politi-anmeldt eller gjort oppmerksom på noen av de mange grove forbrytelser mot Straffelovens og Menneskerettslovens paragrafer - og minst av alt at virksomheten er politisk organisert folkemord, kidnapping, tortur, osv.!

   I steden - og for å gi inntrykk av lovlighet og kontroll - leverer Fylkesmannen jevnlig rapporter og skriv som leverer kritikk og påpeker visse feil og mangler! Mange lar seg jo lure av slikt!

   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, torsdag 09. juli 2015, Vinberget: 

   Yr, vått og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Fra 10 til 12 pluss-grader og gradvis mindre overskyet til halvt overskyet frem mot klokken 12. Internet-forbindelsen her meget dårlig fra eftermiddagen. Omtrent det samme været videre utover dagen. To svermer fra bi-kuben i formiddag. Den ene på utsiden av kuben, den andre og største på en gren noen meter unna. Den er der på grenen hele dagen og mot midnatt. Jeg kommer ikke til å lukke de inn i noe. Dunkelt og 9 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.07. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205141793199196

   Tidenes mest katastrofale lese-feil.

   Det er vel ingen tvil? Barnekonvensjonens Art 9 p1?

   Ja, for inntil ikke mange ti-år siden ble bortførelse av barn fra sin far eller mor i de fleste land og i verdens-litteraturen regnet som en grov og grotesk forbrytelse. Om ikke bortførelsen skjedde i regi av foreldrene selv. Og mange land - deriblandt Norge og f.eks. Japan - hadde og har fortsatt høy fengsel-straff i sin Straffelov for enhver medvirkning i en slik forbrytelse.

   Men efter at vi i årene efter 2. verdenskrig fikk lovfestet enhvers umistelige og uavhendelige menneske-rettigheter skjedde i noen land, deriblandt Norge, gradvis en dramatisk og smittsom endring angående dette.
   En dramatisk og smittsom endring muliggjort av visse momenter. Deriblandt feministen Anna Freud, datter av den tidligere så kjente Sigmund Freud.
   Men også av enkelte land sin nye ordning med "barnetrygd" og såkalte "barnebidrag, underholdningsbidrag". Det ble knyttet en pengeverdi til barn.

   Og hva med lese-feilen?

   Den ble fort flerfoldig og grovere og grovere. Ingen er som bekjent klokere enn de dummeste. Og når dumheten tar til seg politisk makt for myndighets-misbruk - altså politisk og offentlig organisert kriminalitet - blir den mektigere og mektigere og farligere og farligere før den kompetent straffe-forfølges og stoppes!

   Det lille ordet "må" i Barnekonvensjonens Art 9 p1 ble som en ulovlig og grov lese-feil byttet ut med ordet "skal". Med katastrofale konsekvenser!
   Menneskehandel og kidnapping og tortur i form av såkalt "barnefordeling" ble dermed liksom lovliggjort.

   Og dermed ble jo også samtidig nødvendigheten av prinsippene for nødverge liksom lovlig opphevet! Samt også nødvendigheten av å ivareta barnets, foreldrenes, familiens og menneskets menneske-rettigheter liksom lovlig opphevet!

   Og samtidig jo også uttrykket "barnets beste" erstattet med et hvilket som helst slags innhold! Fjernet fra det å ivareta barnets og enhvers menneske-rettigheter!

   Og hva så med kompetente myndigheter og rettslig prøving?
   Ja, når hva som skal være kompetente myndigheter og dommere forvalter en slik lese-feil som lov og rett, da blir det selvfølgelig ingenting av hverken kompetanse eller lovlig lov og rett!

   Og hva så med Straffelovens og Barnekonvensjonens total-forbud mot ufrivillig bortførelse av et barn fra sin far eller mor? Og med enhvers menneske-rett til sitt familie-liv?
   Vel, det fremgår av menneske-rettighetene at de har forrang og skal gjelde fremfor alt annet av lov og rett. Og angjeldende lese-feil er jo som prikken over i-en i så måte!

   Kompetanse er en norm for indre og ytre verdier, som angående medmenneskelige forhold handler om rettferdighet og anstendighet. Men med angjeldende lese-feil som norm blir jo liksom lovlig mangel på både kompetanse og habilitet lovliggjort!
   
   Her gjengir jeg for ordens skyld hele innholdet i Barnekonvensjonens Art 9 p1, uten lese-feil:
   "Partene skal sikre at et barn ikke blir skilt fra sine foreldre mot deres vilje, unntatt når kompetente myndigheter, som er underlagt rettslig prøving, i samsvar med gjeldende lover og saksbehandlingsregler, beslutter at slik atskillelse er nødvendig av hensyn til barnets beste. Slik beslutning kan være nødvendig i særlige tilfeller som f.eks. ved foreldres mishandling eller vanskjøtsel av barnet, eller dersom foreldrene lever atskilt og det må treffes en avgjørelse om hvor barnet skal bo."

   Av en viss betydning er også hvordan forholder dette seg til f.eks. særlig EMK (ECHR) Art 8? Som går slik:
   "Art 8. Retten til respekt for privatliv og familieliv
   1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.
   2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter."

   Med eller uten lese-feilen som norm?

   Kort sagt, det finnes absolutt ingen som helst lovlig lov-hjemmel for bortførelse av et barn fra sin far eller mor! Tvert om! Mildt sagt.

   Men den grov kriminelle, smittsomme og katastrofale lese-feilen i politisk offentlig regi av Barnekonensjonens Art 9 p1 har nu ødelagt livene for enormt mange barn og foreldre - og pågår enda smittsomt og katastrofalt og truer eller ødelegger livet for ethvert menneske og samfunn!

   *

   Gro Hetlelid:
   språkets makt

   
---

   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10153024738343785/

   Sonja Abrahamsson:
   Storartad research. Helt storartad förklaringsmodell. Nu gäller det att få bidragen knutna till modern/familjen i st f barnen så de sistnämnda blir mindre stöldbegärliga. Lätt som en plätt. Simsalabim ingen lvu mer. !

---

   https://www.facebook.com/groups/barnevernsaksjonen/permalink/995185013834102/

   Jarl Inge Sandvik:
   Du skriver utrolig bra Rune L. Hansen. Regner med du er selvlært da skolerte ville aldri komt opp med så flott slutning.

   Leif Guthus:
   Noe bedre sammendrag og fremstilling har jeg ikke sett tidligere. Del denne få den ut. Kjempebra skrevet

   Rune L. Hansen:
   For mennesker, familier eller samfunn som lar politisk nepotisme eller indoktrinering tenke for seg ødelegges både tenke-evne, perspektiver, integritet, identitet, rettferdighet, samvittighet og kjærlighets-evne. Det blir bare rester eller ingenting igjen.

   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, fredag 10. juli 2015, Vinberget: 

   Dunkelt og omkring 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Delvis overskyet og noe blålig himmel og 12 pluss-grader frem mot klokken 12. Omtrent det samme videre utover dagen, med 11 pluss-grader henimot klokken 21. Den ene ruteren for mobilt bredbånd til Internettet her virker som å ha blitt solbrent og ødelagt. Bie-svermen i grenen er fortsatt rundt omkring og leter efter egnet innkvartering. Jeg bare håper det går bra og lar de fortsette, trolig videre uten å fange inn svermen. Dunkelt og 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.07. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205147372018663

   Politisk og offentlig mafia virksomhet har og skal ha en meget begrenset varighet!

   Fagfolk i opprør mot barnevernet
   http://www.sb.no/nyheter/fagfolk-i-oppror-mot-barnevernet/s/5-73-77972
   Fagfolk over hele Norge er bekymret for rettssikkerheten til personer som kommer i kontakt med barnevernet. De mener at det blir begått overgrep mot barn og foreldre.
   SB.NO

   *

   Marit Andreassen:
   nja nå er det stopp, på penge griske folk, som kun tenker på seg selv

   Hans Olav:
   Den totale systemsvikten i barnevernet og stadig flere klager om rettsstaten Norge til EMK symboliserer noe mer enn inkompetente og menneskefiendlige barnevensarbeidere, nemlig et samfunn og en statsdannelse på ville veier. Statsforvaltningen er pill gjennområtten; et resultat av en politikk som går ut på å sette kollektive, dvs, statens rettigheter, foran mennesket. Ingen skjønner det før det er for sent. Da har vi innført despoti, om vi ikke allerede er der?

   Rune L. Hansen:
   For mange mennesker og stadig flere er det forlengst et despoti! Og hvem som helst kan når som helst bli angrepet, utplyndret og ødelagt - hva enn de tror eller tenker om den saken!
   Men at du bruker uttrykket "statens rettigheter" er og blir feil. Våre ansatte i stats-forvaltningen, hvor enn i den offentlige forvaltningen, har absolutt ingen slike rettigheter. Medvirkning i å mishandle og ødelegge medmennesker er flerfoldig ulovlig og straffbart for enhver ansatt i den offentlige forvaltningen!
   La ikke offentlig ansatte og deres medspillere på ville veier lure noen til å tro noe annet!

   Rune L. Hansen:
   Et samfunn og en statsforvaltning på ville veier ja.
   Nepotisme og indoktrinering som har pervertert samfunnet og er i ferd med å ødelegge det fullstendig.

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, lørdag 11. juli 2015, Vinberget: 

   8 til 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Grålig og hvitlig overskyet utover formiddagen, med oppmot 14 pluss-grader frem mot klokken 12. Regn, yr og omkring 11 og 12 pluss-grader fra omkring 13.30-tiden til henimot 20-tiden. Derefter uten nedbør, men fortsatt vått. Dunkelt og halv-mørkt mot midnatt og bie-svermen fortsatt i grenen.
   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 10.07. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205147372018663

   Rune L. Hansen:
   Et samfunn og en statsforvaltning på ville veier ja.
   Nepotisme og indoktrinering som har pervertert samfunnet og er i ferd med å ødelegge det fullstendig.

   Jimmy Robinson:
   Disse fagfolkene har vel vist om det lenge men ble vel kjøpt dem også

   Jimmy Robinson:
   Verstingene er vel sykologer og advokater

   Kenneth Haugland:
   Hvor sender man "bekymringsmelding" om barnevernet? Jeg mener om man har blitt utsatt for så graverende feil fra dem og har bevis på det? Må en rett og slett anmelde dem?

   Rune L. Hansen:
   Ja, Jimmy Robinson, det er og blir mange som fort snur når de ser slutten på sin kriminelle karriære nærme seg. Og mange som tviholder på den og dens fordeler eller fortjeneste i det lengste.

   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, søndag 12. juli 2015, Vinberget: 

   Regn, vått, disig og mellom 11 og 15 pluss-grader Celsius det meste av dagen. Bie-svermen i grenen enda. Og antagligvis enda to svermer ute i dag. Jeg travelt opptatt med diverse kontor-arbeide. Internet-ruteren jeg vanligvis bruker muligvis helt ødelagt, solbrent. Mørkt, disig, yr og 14 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, mandag 13. juli 2015, Vinberget: 

   Nokså mye regn her ute fra midnatt og frem mot 03-tiden i natt, med omkring 14 og 15 pluss-grader Celsius. Den store bie-svermen på en gren ca. fire meter over bakken øverst i en busk virker som å være uanfektet av alt regnet. En annen mye mindre bie-sverm også, ca to meter fra den store. Og enda en annen bie-sverm, eller den store underveis, synes som å ha funnet seg innkvartering i en av de ca. fem bie-kubene jeg har rengjort og plassert noen meter fra den opprinnelige. Dus blålig himmel spredt skyet og 15 pluss-grader frem mot klokken 08. Den store bie-svermen, antagligvis, inn i den nevnte kuben i formiddag. Omtrent det samme været og tildels overskyet og oppmot 18 pluss-grader utover dagen. 13 klokken 22.30. Dunkelt halv-mørkt mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 13.07. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205170259470835

   Meget viktige ord: "et felles mål for alle folk og alle nasjoner, for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet"

   Jostein Wetteland added 6 new photos.
   https://www.facebook.com/jostein.wetteland.1/posts/489107614590741

   Verdenserklæring om menneskerettighetene

   som et felles mål for alle folk og alle nasjoner, for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blant folkene i medlemsstatene selv og blant folkene i de områder som står under deres overhøyhet.

   Artikkel 1.
   Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.

   Artikkel 2.
   Enhver har krav på alle de rettigheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold. Det skal heller ikke gjøres noen forskjell på grunn av den politiske, rettslige eller internasjonale stilling som innehas av det land eller det område en person hører til, enten landet er uavhengig, står under tilsyn, er ikke-selvstyrende eller på annen måte har begrenset suverenitet.

   Artikkel 3.
   Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.

   Artikkel 4.
   Ingen må holdes i slaveri eller trelldom. Slaveri og slavehandel i alle former er forbudt.

   Artikkel 5.
   Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

   Artikkel 6.
   Ethvert menneske har krav på overalt å bli anerkjent som retts- subjekt.

   Artikkel 7.
   Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering.

   Artikkel 8.
   Enhver har rett til effektiv hjelp av de kompetente nasjonale domstoler mot handlinger som krenker de grunnleggende rettigheter han er gitt i forfatning eller lov.

   Artikkel 9.
   Ingen må utsettes for vilkårlig arrest, fengsling eller landsforvisning.

   Artikkel 10.
   Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skal fastsettes, og når en straffeanklage mot ham skal avgjøres.

   Artikkel 11.
   1. Enhver som er anklaget for en straffbar handling har rett til å bli ansett som uskyldig til det er bevist ved offentlig domstolbehandling, hvor han har hatt alle de garantier som er nødvendig for hans forsvar, at han er skyldig etter loven.
   2. Ingen må dømmes for en handling eller uttalelse som i henhold til nasjonal lov eller folkeretten ikke var straffbar på den tid da den ble begått. Heller ikke skal det kunne idømmes strengere straff enn den som det var hjemmel for på den tid da den straffbare handling ble begått.

   Artikkel 12.
   Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.

   Artikkel 13.
   1. Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser.
   2. Enhver har rett til å forlate et hvilket som helst land innbefattet sitt eget og til å vende tilbake til sitt land.

   Artikkel 14.
   1. Enhver har rett til i andre land å søke og ta imot asyl mot forfølgelse.
   2. Denne rett kan ikke påberopes ved rettsforfølgelse som har reelt grunnlag i upolitiske forbrytelser eller handlinger som strider mot De Forente Nasjoners formål og prinsipper.

   Artikkel 15.
   1. Enhver har rett til et statsborgerskap.
   2. Ingen skal vilkårlig berøves sitt statsborgerskap eller nektes retten til å forandre det.

   Artikkel 16.
   1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning.
   2. Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke av de vordende ektefeller.
   3. Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse.

   Artikkel 17.
   1. Enhver har rett til å eie eiendom, alene eller sammen med andre.
   2. Ingen må vilkårlig fratas sin eiendom.

   Artikkel 18.
   Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer.

   Artikkel 19.
   Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.

   Artikkel 20.
   1. Enhver har rett til fritt å delta i fredelige møter og organisasjoner.
   2. Ingen må tvinges til å tilhøre en organisasjon.

   Artikkel 21.
   1. Enhver har rett til å ta del i sitt lands styre, direkte eller gjennom fritt valgte representanter.
   2. Enhver har rett til lik adgang til offentlig tjeneste i sitt land.
   3. Folkets vilje skal være grunnlaget for offentlig myndighet. Denne vilje skal komme til uttrykk gjennom periodiske og reelle valg med allmenn og lik stemmerett og med hemmelig avstemning eller likeverdig fri stemmemåte.

   Artikkel 22.
   Enhver har som medlem av samfunnet rett til sosial trygghet og har krav på at de økonomiske, sosiale og kulturelle goder som er uunnværlige for hans verdighet og den frie utvikling av hans personlighet, blir skaffet til veie gjennom nasjonale tiltak og internasjonalt samarbeid i samsvar med hver enkelt stats organisasjon og ressurser.

   Artikkel 23.
   1. Enhver har rett til arbeid, til fritt valg av yrke, til rettferdige og gode arbeidsforhold og til beskyttelse mot arbeidsløshet.
   2. Enhver har uten diskriminering rett til lik betaling for likt arbeid.
   3. Enhver som arbeider har rett til en rettferdig og god betaling som sikrer hans familie og ham selv en menneskeverdig tilværelse, og som om nødvendig blir utfylt ved annen sosial beskyttelse.
   4. Enhver har rett til å danne og gå inn i fagforeninger for å beskytte sine interesser.

   Artikkel 24.
   Enhver har rett til hvile og fritid, herunder rimelig begrensning av arbeidstiden og regelmessige ferier med lønn.

   Artikkel 25.
   1. Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser, og rett til trygghet i tilfelle av arbeidsløshet, sykdom, arbeidsuførhet, enkestand, alderdom eller annen mangel på eksistensmuligheter som skyldes forhold han ikke er herre over.
   2. Mødre og barn har rett til spesiell omsorg og hjelp. Alle barn skal ha samme sosiale beskyttelse enten de er født i eller utenfor ekteskap.

   Artikkel 26.
   1. Enhver har rett til undervisning. Undervisningen skal være gratis, i det minste på de elementære og grunnleggende trinn. Elementær-undervisning skal være obligatorisk. Alle skal ha adgang til yrkesopplæring, og det skal være lik adgang for alle til høyere undervisning på grunnlag av kvalifikasjoner.
   2. Undervisningen skal ta sikte på å utvikle den menneskelige personlighet og styrke respekten for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter. Den skal fremme forståelse, toleranse og vennskap mellom alle nasjoner og rasegrupper eller religiøse grupper og skal støtte De Forente Nasjoners arbeid for å opprettholde fred.
   3. Foreldre har fortrinnsrett til å bestemme hva slags undervisning deres barn skal få.

   Artikkel 27.
   1. Enhver har rett til fritt å delta i samfunnets kulturelle liv, til å nyte kunst og til å få del i den vitenskaplige fremgang og dens goder.
   2. Enhver har rett til beskyttelse av de åndelige og materielle interesser som er et resultat av ethvert vitenskapelig, litterært eller kunstnerisk verk som han har skapt.

   Artikkel 28.
   Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring.

   Artikkel 29.
   1. Enhver har plikter overfor samfunnet som alene gjør den frie og fulle utvikling av hans personlighet mulig.
   2. Under utøvelsen av sine rettigheter og friheter skal enhver bare være undergitt slike begrensninger som er fastsatt i lov utelukkende i formål å sikre den nødvendige anerkjennelse av og respekt for andres rettigheter og friheter, og de krav som moralen, den offentlige orden og den alminnelige velferd i et demokratisk samfunn med rette stiller.
   3. Disse rettigheter og friheter må ikke i noe tilfelle utøves i strid med De Forente Nasjoners formål og prinsipper.

   Artikkel 30.
   Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen.

   *

   
---
---

   Arild Holta, 13.07. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet, shared Elin Brodin's post:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/958830147471248/

   Familiepolitikken i Norge er kynisk og grusom. Den har ingen ting med menneskerettigheter å gjøre. Verken utvisningspolitikken, skilsmissepolitikken, barnevernspolitikken, kriminalpolitikken der det er familier, osv.

   Det som hadde hjulpet var visst alle disse hjernevaskede toskene kunne forstått hverandre, og støttet hverandre i en stor samling/folkeaksjon for FAMILIEN,

   Istedenfor støtter de maktens menneskerettighetsbrudd mot DE ANDRE familiene.

   Nå må folk snart oppdage at det er mange i samme båt.

   Elin Brodin, 13.07. 2015 via ‎BRODINS TERRORREGIME:

   THE DARK AGES anno 2015
   SYSTEMVOLD OVER ALLE GRENSER

   Etter en trivelig lørdagskveld med den yngre generasjon i går, tok min mann Henning en sen spasertur rundt i nabolaget her for å trekke sommerluft, og han traff da tilfeldig på en gammel omgangsvenn som han ikke har hatt kontakt med på år og dag.

   Nevnte venn, som jeg her kaller "Jonas", var nesten i oppløsning av fortvilelse og betrodde seg til Henning. I løpet av minuttene de snakket sammen, fikk Henning høre risset av en vond, dramatisk historie:

   For en del år siden traff Jonas en kvinne som var født i et afrikansk land. De valgte å satse på hverandre og fikk en datter sammen. Den vesle jenta er født og oppvokst i Norge og skulle etter planen begynne på barneskolen i høst. Men nå er alt svært usikkert, ettersom myndighetene i løpet av kort tid har gjort følgende: Først utviste de moren til hennes hjemland. Deretter tok de foreldremyndigheten fra faren og argumenterer nå med at det er best å sende datteren til moren i Afrika.

   Jonas har ressurser og vil ta saken til retten, og en advokat har hevdet at han sitter med et par sterke kort. Men uansett utfall krever slike prosesser alltid mye tid, og det er barnet som underveis må lide. Hvilket enormt traume er det ikke for en seksåring å miste sin mor - for deretter å bli sendt vekk fra sin far og til et vilt fremmed land? Hun er gammel nok til å skjønne at dette heller ikke er foreldrenes valg, at de er hjelpeløse, og at det er umulig for hele familien å leve samlet. Både hennes selvbilde, hennes verdensbilde og hennes grunnleggende trygghet blir knust, og fremtiden er plutselig ytterst usikker.

   Dette kan staten gjøre mot et lite barn. Hvordan er det mulig? Amnesty hevder at menneskerettighetene alltid skal komme før andre lover hvis det oppstår konflikt, og en av nevnte rettigheter er å ha kontakt med biologiske foreldre (dersom dette overhodet er mulig uten at barnet selv kommer til skade ved det). Hvordan kan en slik rett settes til side? Og er det i det hele tatt i tråd med vanlig norsk lov å utvise en mindreårig som har rotnorsk far? Hva er det som foregår, egentlig? Hvor trekker vi i praksis grensene for grusomhet her?

   Henning var så sjokkert at han nesten ikke kunne snakke da han kom hjem etter møtet med Jonas. Å pine og ødelegge den oppvoksende generasjon er det siste som kan hjelpe på noen form for problemer, i tillegg til at det er den nedrigste form for maktmisbruk som tenkes kan.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/1043755258980757/

   Sigrid M Nilsen:
   Her ligger det noe mer bak, om denne historien er sann !! For sånn fungerer det IKKE

   Rune L. Hansen:
   Det fungerer ofte også verre enn som så, Sigrid M Nilsen. Våre menneske-rettigheter har den politiske og offentlige mafiaen i Norge absolutt ingen som helst respekt for.

   Sigrid M Nilsen:
   Det er ikke sånn det fungerer, litt kan jeg

   Rune L. Hansen:
   Påståelig er du, men hvorfor påstå ting som er usanne?

   Sigrid M Nilsen:
   Det er ikke usanne, men den storyen der, er usann, eller bare delvis fortalt

   Rune L. Hansen:
   Historien er nokså alminnelig - og sann og virkelig. Det er ikke noe som mangler i den eller med den. Det den gir uttrykk for og forteller er om grov kriminell mangel på respekt for våre menneske-rettigheter og medmennesker.

   Sigrid M Nilsen:
   Har du lest hva som står der? Det henger ikke på greip... med, du lever i den trua, å det hjelper ikke noe ihvertfall

   Rune L. Hansen:
   Selvfølgelig har jeg lest hva som står der - og tusener av andre steder. Inklusivt blandt annet i dommer og avgjørelser.

   
Sigrid M Nilsen: 
   (y)

   
---
---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, tirsdag 14. juli 2015, Vinberget: 

   Omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Delvis og efter hvert helt overskyet utover dagen, med gradvis opp mot 17 pluss-grader frem mot klokken 14.30. Tildels overskyet med 17 pluss-grader frem mot klokken 19. Lett grålig overskyet og 14 klokken 22. Dunkelt halvmørkt og 13 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 14.07. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205174386534009

   Kortfattet om plikten til å opplyse og informere om enhver av våre menneske-rettigheter - og om hvorfor.

    At den politiske og offentlige forvaltningen i land som har ratifisert menneskeretts-konvensjonene er lov-forpliktet til sannferdig å opplyse og informere om menneske-rettighetene, samt å respektere og ivareta enhver og alle av menneske-rettighetene for enhver av landets borgere, er et faktum (som også er lovbestemt i selve menneskeretts-konvensjonene). Og er iøvrig også en selvfølgelig ting.

   Menneske-rettighetene skal ikke kunne brukes til uansvarlig eller usant skryt, hverken innenlands eller utenlands.
   De er ikke for at landets offentlig ansatte eller forvaltning skal kunne skryte av løgner og usannheter eller sole seg i forbrytelser og falskhet! Hvor mye penger som enn brukes på propaganda, karriærer, nøkkel-personer, makt, løgner, falske statistikker, etc.

   De er ikke for at landets offentlig ansatte eller forvaltning ustraffet skal kunne begå forbrytelser overfor en eller flere av landets borgere eller medmennesker! Tvert om!

   Forståelig nok - i de land hvor slike forbrytelser i stort omfang likevel skjer, blir det begrenset, lite eller ingenting opplyst og informert fra den offentlige forvaltning sin side om våre menneske-rettigheter. Men blir slike opplysninger i steden erstattet med propaganda, monopoliserte fortolkninger, løgner, ulovlige lover, ulovlige dommer, bagatellisering, svik, impunity - og fortielser! Og ansvars-forskyvelse og ansvars-oppløsning!
   I seg selv en indikator på omfanget av menneskeretts-forbrytelser, myndighets-misbruk, korrupsjon og landets ødeleggelse og utplyndring av medmennesker og sivil-befolkningen.

   Særlig er ansvars-forskyvelse med ansvars-oppløsning populært og vanlig i og for politisk og offentlig mafia virksomhet. Det er ingen reell eller varig ansvars-oppløsning, men poenget for den politiske og offentlige mafia virksomheten og dens medspillere er å få flest mulig til å tro det - og samtidig å ødelegge, forfalske og fjerne dokumenter, beviser, vitner, mennesker og muligheter som vet for mye om sannheten eller fakta. Og å bagatellisere og fortie mest mulig. Ikke minst også for stadig å vinne tid og mere og flere kriminelle muligheter.
   For å opprettholde og videreføre sin makt, fasade og karriære. Og for å redusere mulighetene for å bli straffe-forfulgt, eller kompetent og habilt straffe-forfulgt.

   Ansvarlighet, skyld og medskyldighet for forbrytelsene blir mere eller mindre bevisst forsøkt pulverisert. Men er som sagt ingen reell eller varig ansvars-forskyvelse eller ansvars-oppløsning. Enhver offentlig ansatt er uansett ansvarlig for sin eventuelle medvirkning i en eller flere menneskeretts-forbrytelser overfor et eller flere medmennesker, også i form av unnlatelser. Og skal snarest mulig kompetent straffe-forfølges derefter, når enn det blir.
   Uvitenhet om forbrytelsen eller mulig grov forbrytelse er bare i visse lett nok forståelige og rette tilfeller en eventuell formildende eller frifinnende omstendighet.

   Også derfor er sannferdig opplysning og informasjon om menneske-rettighetene særdeles viktig og skal i enhver adekvat eller samfunnsmessig egnet sammenheng være tilstedeværende. Ikke minst fordi hver av menneske-rettighetene lovbestemt er umistelige og uavhendelige - og står over alt annet av lov og rett og har og skal ha forrang foran alt annet av lov og rett. Noe så særdeles viktig og sentralt skal ikke i noe tilfelle kunne bortforklares.
  
   Menneskeretts-forbrytelser foreldes ikke, men mafia virksomheten gjør hva den kan for å vinne tid og makt og for å bagatellisere og fortie og for å fjerne beviser og vitner, etc. Deri også for å forfremme, beskytte og premiere seg selv og sine medspillere. Og iøvrig hva den kan for å berolige sivil-befolkningen. Stadige iverksettelser av reformer og endringer samtidig med fortielse av fundamentale forbrytelser og straffe-ansvar er bare en av de mange metodene.

   Hvorfor det i dagens Norge informeres og opplyses lite og tilnærmet ingenting fra den politiske og offentlige forvaltningen sin side overfor landets sivil-befolkning om våre menneske-rettigheter, er ikke vanskelig å forstå. Og at det lille som opplyses og informeres i stort monn er ensporet og forvridd til ofte å bety det motsatte av våre menneske-rettigheter. Men det er hverken lovlig eller akseptabelt. Og det betyr konkret veldig mye meget viktig! For enhver og alle - og for hele verden.

   *

  
---
---

   Ruby Harrold-Claesson, 14.07. 2015 via NKMR - Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10153033040248785/

   Saxat från Sveriges Radios rubrik:
   "Närmare 50 000 barn på institutioner - det är helt enkelt en nationell kris"

   UNICEF anser att 50 000 barn på barnhem på en befolkning på 15 miljoner är en nationell katastrof.

   Sverige har 35 000 I fosterhem och institutioner på en befolkning 9 miljoner!

   Barnhemsbarn lockar turister till Kambodja - Nyheter (Ekot)
   http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6211258
   sverigesradio.se|By Sveriges Radio

   *

   Daniel Hammarberg:
   Fast vår kära socialstat är förstås bortom all kritik. Den ska ha rätt att kritisera allt utanför den, men det omvända får aldrig gälla - då blir det ramaskri.

   EmbIa Diser:
   Ja, varför är det så tyst om det som pågår i Sverige - det är ju inte precis ett u-land vi lever i...?!

   
---
---

   Marius Reikerås, 25.06. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152843333941875

   Når samtlige fem av de som er innstilt til å utgjøre styret i den nye Menneskerettsinstitusjonen i Norge har sin bakgrunn i det offentlige, spør jeg meg ;  

   Er de plassert der for å ivareta det offentliges eller enkeltindividets interesser?

   *

   Ann Kristin Dalemo:
   Tror det svaret er ganske åpenbart ja : ( : (

   Per Steinar Sørå:
   Er de plassert der for å ivareta det offentlige, lover dette ikke godt.

   Vegard Tilrem:
   Ja, jeg har lenge lurt på om det ikke hadde vært bedre å opprette en ren "borgerettsinstitusjon" i privat regi...
   Med betalende medlemsskap, fri advokathjelp, eget medlemsblad, med opposisjon og argus mot menneskerettighetsbrudd, makter og myndigheter (og med Marius Reikerås som styreleder eller generalsekretær)...
   Hadde ikke dette vært bedre, en å ha "dette" i offentlig regi ?

   Per Steinar Sørå:
   Det hadde vært mer demokratisk.

   Aud Strandman:
   Ja svaret sier vel seg selv...

   Hans Olav:
   Det hele er en vits, en dårlig vits! Inkompetanse, kameraderi og korrupsjon  

   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, onsdag 15. juli 2015, Vinberget: 

   13 til 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt skyet først på dagen, overskyet og 13 pluss-grader frem mot klokken 10. Med noe yr fra omkring 12-tiden utover eftermiddagen. Tildels noe mindre overskyet utover dagen og mellom 10 og 15 pluss-grader. Nærmere 10 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.07. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205181065780986

   Menneske-rettighetene er foraktet av den politiske og offentlige forvaltningen i dagens Norge. Flerfoldig grovt ulovlig og straffbart - og ikke akseptabelt.

   Her er noen eksempler som belyser dette:

   -  "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   - "Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til stadig bedring av sine leveforhold. Konvensjonspartene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre virkeliggjørelsen av denne rett."

   - "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   - "Ingen må utsettes for tortur eller for grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff."

   - "Familien er den naturlige og grunnleggende samfunnsenhet og har krav på beskyttelse av samfunnet og staten."

   - "Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning."

   - "De stater som er part i denne konvensjon, skal respektere og sikre de rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon for ethvert barn innenfor deres jurisdiksjon, uten diskriminering av noe slag og uten hensyn til barnets, dets foreldres eller verges rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politiske eller annen oppfatning, nasjonale, etniske eller sosiale opprinnelse, eiendomsforhold, funksjonshemming, fødsel eller annen stilling."

   - "Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller å utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til."

   - "Hver konvensjonspart forplikter seg til å respektere de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, og å sikre dem for alle som befinner seg på dens territorium og er undergitt dens jurisdiksjon, uten forskjellsbehandling av noe slag slik som på grunn av rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller status for øvrig."

   - "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører."

   - "Partene forplikter seg, gjennom egnede og aktive tiltak, til å gjøre konvensjonens prinsipper og bestemmelser alminnelig kjent både for voksne og barn."

   - "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold. Det skal heller ikke gjøres noen forskjell på grunn av den politiske, rettslige eller internasjonale stilling som innehas av det land eller det område en person hører til, enten landet er uavhengig, står under tilsyn, er ikke-selvstyrende, eller på annen måte har begrenset suverenitet."

   For ordens skyld minner jeg om at det konkret er lovbestemt i menneskeretts-konvensjonene at alle og enhver av menneske-rettighetene er umistelige og uavhendelige.

   Deriblandt skal ethvert menneske ha den umistelige og uavhendelige retten til sitt familie-liv, i henhold til menneskeretts-konvensjonene.

   Avslutningsvis her - noen ord fra Innledningen til Menneskerettserklæringen:

   - "Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden,
   - da De Forente Nasjoners folk i Pakten på ny har bekreftet sin tro på grunnleggende menneskerettigheter, på menneskeverd og på like rett for menn og kvinner og har besluttet å arbeide for sosialt framskritt og bedre levevilkår under større Frihet,
   - da medlemsstatene har forpliktet seg til i samarbeid med De Forente Nasjoner å sikre at menneskerettighetene og de grunnleggende friheter blir alminnelig respektert og overholdt,
   - da en allmenn forståelse av disse rettigheter og friheter er av den største betydning for å virkeliggjøre denne forpliktelse,
   - kunngjør Generalforsamlingen
   nå denne Verdenserklæring om menneskerettighetene som et felles mål for alle folk og alle nasjoner, for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blandt folkene i medlemsstatene selv og blant folkene i de områder som står under deres overhøyhet."

   * 

   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, torsdag 16. juli 2015, Vinberget: 

   Dunkelt, halv-mørkt og fra 10 til 8 pluss-grader Celsius her ute frem mot klokken 03 i natt. Delvis noe overskyet utover dagen. 16 pluss-grader og lite skyer på lys blålig himmel klokken 17. En mild bris det meste av dagen. Dunkelt, halv-mørkt og i underkant av 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Ståle Eriksen, 16.07. 2015 via Ny Organisasjon.org, updated the description:
   https://www.facebook.com/groups/1374369166227212/permalink/1421334328197362/

   Ny Organisasjon.org skal diskutere opprettelsen av en organisasjon som har til formål å forandre situasjonen for barn hvor foreldre ikke bor sammen.

   Bakgrunnen er den forskjellsbehandling samfunnet gjør mot foreldrene basert kun på kjønn (mann / kvinne)
Systemet favoriserer mor, og er konfliktskapende. Og det er barna som taper.

   Vi vil forandre samfunnet. Vi skal forandre Norges lover og systemer. Vi skal bidra til at barn etter oss får det bedre.

   Vi ønsker et system som ivaretar barnas interesser i forhold til foreldre. Et system som forplikter og tilrettelegger for at foreldre skal samarbeide. Og som gjør det vanskelig å sabotere.

   Vi skal kjempe for en endring. Og vi skal søke bred støtte i samfunnet. Både fra fedre og mødre, menn og kvinner, politikere og organisasjoner. Vi skal være pionerer. Andre land skal følge etter oss.

   Vi må legge til grunn at mødre og fedre er forskjellige, men skal gies de samme rettigheter og muligheter fra det offentlige. De skal være likestilt og likeverdige, slik de også er det for sine barn.

   Styringsgruppe er lukket, og skal bestå av personer som brenner for denne oppgaven, men sakene som diskuteres og hensikten med gruppen ikke er det.

   Vi skal jobbe positivt for en god løsning.

   Ny Organisasjon.org har og en styringsgruppe som skal samle sammen alle innspill, og stå for opprettelsen av den nye organisasjonen. Navnet er ikke fastsatt ennå, og denne teksten kan også bli forandringer i, organisasjonen er fremdeles under planlegging, skulle også samlet flere av de andre gruppen sammen i en gruppe, bare en tanke.

   *

   Rune L. Hansen:
   Hva som trengs er å få fjernet og straffe-forfulgt tillaging eller bruk av unødvendige og ulovlige lover eller lovbestemmelser!
   Hva som da blir igjen er våre umistelige og uavhendelige menneske-rettigheter, pluss alt i Straffeloven og lovlig lov og rett som kompetent beskytter våre menneske-rettigheter!
   Hva som trengs er med andre ord en kompetent opprydning hvor forbrytelser og forbrytere i og omkring den offentlige forvaltningen kompetent straffe-forfølges og fjernes!
   Og dette er både helt nødvendig og nok!

   Hvilkne mennesker og interesse-grupper som enn er med eller blir med, så er det viktigste og nødvendige at enhver borgers alle og enhver menneske-rettigheter beskyttes og ikke krenkes i offentlig regi.
   Glemmes eller bagatelliseres dette så går det gal vei!

   
---

---

   Marianne Jamt Söder, 13.07. 2015 via LFF forum:
   https://www.facebook.com/groups/342447602627774/permalink/397649003774300/

   SLIK GÅR DET NÅR BARNEVERNET TAR OVER OMSORGEN.

   – Hvis det skjer noe med jenta, kommer det til å brenne under føttene på politimesteren
   http://www.nrk.no/norge/_-hvis-det-skjer-noe-med-jenta_-kommer-det-til-a-brenne-under-fottene-pa-politimesteren-1.12455236
   Stortingspolitikere fra flere partier hudfletter politiet for deres håndtering av en savnet 15-åring i Østfold.
   nrk.no|By NRK

   *

   Kjetil Thue:
   NETTOPP! Deler. : (

   Finn Kristian Halvorsen:
   Jeg er ikke overasket, da dette er og likt i Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt.

   Rune L. Hansen:
   Problemet for politiet er i beste fall, at jenta har rømt fra den politiske kidnapper-mafiaen som fangeholder og torturerer henne. Og at politiet rett nok ikke vil være medskyldige i mere av det samme!

   Barnekonvensjonen Art 37 inneholder blandt annet følgende lov-bestemmelse:
   "Partene skal sikre at: a) intet barn utsettes for tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff."
   Og at" "b) intet barn ulovlig eller vilkårlig berøves sin frihet. Pågripelse, frihetsberøvelse eller fengsling av et barn skal skje på lovlig måte og skal bare benyttes som en siste utvei og for et kortest mulig tidsrom".

   Og for eksempel Barnekonvensjonen Art 3 p2:
   "Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel (...) og skal treffe alle egnede, lovgivningsmessige og administrative tiltak for dette formål."

   Kjetil Hagenes:
   Kjør på del, dette kammeret er mye verre en Bergen..

   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.07. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205182977388775

   Jeg vil igjen minne om hva barnets oppdragelse handler om, i henhold til Menneskerettsloven V7&8 (Barnekonvensjonen) - Art 29 p1:

   "1. Partene er enige om at barnets oppdragelse skal ta sikte på:
      a)  å utvikle barnets personlighet, talenter og psykiske og fysiske evner så langt det er mulig,
      b)  å utvikle respekt for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter og for prinsippene nedfelt i De forente nasjoners pakt,
      c)  å utvikle respekt for barnets foreldre, dets egen kulturelle identitet, språk og verdier, for de nasjonale verdier i det land barnet bor, landet hvor han eller hun eventuelt kommer fra og for kulturer som er forskjellige fra barnets egen kultur,
      d)  å forberede barnet til et ansvarlig liv i et fritt samfunn i en ånd av forståelse, fred, toleranse, likestilling mellom kjønnene og vennskap mellom alle folkeslag, etniske, nasjonale og religiøse grupper og personer som tilhører urbefolkningen,
      e)  å fremme respekten for det naturlige miljø."

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.07. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205183016349749

   Dette er en av de menneske-rettigheter som er særdeles megetsigende.

   Menneskerettslovens V5&6 Art 2:
   "1. Hver konvensjonspart forplikter seg til å respektere de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, og å sikre dem for alle som befinner seg på dens territorium og er undergitt dens jurisdiksjon, uten forskjellsbehandling av noe slag (...).
   2. Hver konvensjonspart forplikter seg til, i samsvar med sine konstitusjonelle bestemmelser og med bestemmelsene i denne konvensjon, å treffe slike lovgivningsmessige eller andre tiltak som vil være nødvendige for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, når slike tiltak ikke allerede er i kraft."

   *

   
---
---

   Cathrine Woldstad, 16.07. 2015 via STOPP boligsvindel:
   https://www.facebook.com/groups/524393837627552/permalink/863895277010738/

   Vil anbefale alle de av dere som har barn å melde dere inn i følgende gruppe. Viktig at vi får ut historiene våre om hvordan disse sakene går ut over barna våre. La de på se virkeligheten?

   ALLE BARN HAR RETT TIL EN GOD OG TRYGG BARNDOM.
   https://www.facebook.com/groups/229514687188764/
   839 Members

   *

   Rune L. Hansen:
   Det har sine gode og vel berettigede grunner at "barns rett til en god og trygg barndom" IKKE er en menneske-rettighet. Hvorfor i all verden?

   Fordi definisjonene på "en god og trygg barndom" - og på trygghet og god - varierer nærsagt likså meget som antall mennesker i verden! Ja, altså varierer til og med langt langt mere enn alle de forskjellige bøker som noensinne har blitt og kanskje vil bli skrevet om temaet! Verdens-litteraturen og verdens-historien er naturlig rikholdig og mangfoldig i berøring med dette temaet.

   Er en "god og trygg barndom" en barndom uten bil-trafikk? Uten politisk indoktrinering? Uten risikabel lek? Uten giftige planter og dyr? Uten høye hus? Uten fjell og sjø? Osv.!

   Det nærmeste en i Barnekonvensjonen og de andre menneske-rettighetene kommer svaret på dette, er barnets - og enhvers - rett til sin egen naturlige familie. Og en oppdragelse optimalt i forståelse med menneske-rettighetene. Inklusivt barnets - og enhvers - menneske-rett til beskyttelse mot reelle konkrete forbrytelser! (Tortur, kidnapping, økonomisk eller seksuell utnyttelse, falsk familiestand, skadelig vold, frihetsberøvelse, etc.) Nødvendige forutsetninger for både integritet, trivsel, trygghet og tillit.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/959735847380678/

   Erling Peder:
   Diktaturstat i særklasse korrypt som bare det.

   Kyrre Wiik:
   Verneskoene beskytter føttene. Du mister hverken tær eller fotblad om du bruker vernesko. Vernebarnet hva beskytter det?

   Erling Peder:
   Barna er blitt en salgsvare for ett korrupt tyvpakk som er styrt av staten som har sagt farvel til vett og forstand .!!!

   Bouchane Abdelkarim:
   that right brother, but who reely care in den siste cominist land i europa norge, who rely cares, they are all Breivik, kald sperit og hate av menneske

   Rune L. Hansen:
   De dreper barnets foreldre, ikke bare torturerer, ødelegger og degraderer barnet og foreldrene. At det er barnevern er så fjernt fra sannheten og lovlig lov og rett som i det heletatt mulig!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.07. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205184077696282

   Boliger, eiendommer, hus-bygging og muligheter som dette er det altfor lite av i dagens Norge. Mildt sagt.

   For flere ti-år siden, dengang Norge var et fattig land, var sivil-befolkningen på mange måter rikere enn i dagens Norge. For eksempel det at både ungdommer og voksne som ville kjøpe seg en eiendom og bygge hus eller småbruk fikk enkle tilskudd og billige lån fra statens felles-verdier til slikt, uten å bli underkuet eller utplyndret.

   Felles-verdiene ble jevnere og mere rettferdig fordelt enn i dagens Norge. Og enkelt-mennesket og menneskeverdet og dets frihet, integritet, anstendighet og verdier mere respektert og verdsatt.

   Mens olje-rikdommen i dagens Norge har gjort mange mennesker for enhver livsfarlig grådig på makt, kontroll, egoisme og penger. Og politikk i Norge og flere steder smittsomt har blitt organisert kriminalitet og mafia-virksomhet. Et utrygghetens terror regime.

   Natural Home Holidays
   http://naturalhomes.org/holidayrent.htm
   A good way to decide what type of natural home you would like to build is to spend some time living in one.
   naturalhomes.org

   *

   Rune L. Hansen:
   Verdenskjente Rudolf Steiner som døde altfor ung i 1925, snakket i foredrag blandt annet om at landskaper og omgivelser for trivsel er viktig og god samfunnsmessig medisin mot kriminalitet.
   Ikke mindre viktig, nødvendig og god medisin er enhvers organiske hjemsteder og familier nu!

   Dag Henning:
   Er helt enig i det Rune L. Hansen skriver de 3 - 4 komentarene over her.Skal barna i Norge leve et fritt liv uten tortur og bortføring må for det første de som regjerer dette landet bort fra all makt, byttes ut med normale mennesker som ikke følger utgått romantikk bøker som er eventyr og fasit bøker. De må være med i nåtiden. Ungdom har ikke en sjangs til å bosette seg i en bolig i Norge idag, de får ikke lån, da våre kote flyktninger og andre flyktninger kommer å stjeler alt foran nesen på oss med velsignelse fra regjerings folkene våre. Har våre barn noen lusøre i bank må vi foreldre bli straffet med restskatt. Fra gammelt stjal våre bønder skogteiger og land, det er dette ungdom idag må betale dyrt for å kjøpe igjen for å sette opp et hus. Da sie det seg selv, de har ikke råd. Myndigheter og bankene styrer hvor mye av våre penger vi skal ta ut, og hvor mye penger vi kan ta med på ferie. Er de redd vi skal ta våre penger å kjøpe hus og hjem i andre land ? Jeg vet med sikkerhet at vi kan flytte til andre land bo, ha alt vi trenger, bo billig i luksus, barna gå på høyt kvalifiserte skoler og høyskoler, ha tjener, sjåfør og enda ikke ha utgifter som her hjemme i Norge samt så vi klarer oss godt økonomisk. Samtigig som våre barn har det bra. Her i Norge skal barna tuktes av myndigheter til skole, idrett og SFO og barnehage, dette for at barna ikke skal være hjemme før til kvelds. Dette er langt fra normalt. Alle blir ikke idrette folk, og en topp trenet idretts menneske lever ikke så lenge som en som ikke driver idrett, dette er forsket på i USA.

   Rune L. Hansen:
   Hvilken romantikk og hvilkne fasitbøker du sikter til aner ikke jeg. Walt Disney, Tuppen og Lillemor, NOU, keiserens skreddere sine fest-taler, etc.? Og det å skylde på bønder for den manglende rettferdighet overfor ungdom og andre er langt fra sannheten. Kultur, tradisjoner, integritet og mentalitet styres og dirigeres og ødelegges altfor ofte og gjerne av makt- og myndighets-misbruk via politikk. Dessuten er f.eks. også idrett ofte og gjerne integritets- og kultur-drepende politikk for makt-kåt politikk. Men jeg forstår og ser flere av dine poenger, Dag Henning. Og vi er alle og enhver unike og forskjellige - dess bedre jo mere rettferdighet for menneskeverdet i den offentlige forvaltningen. Dagens forhold i Norge er groteske - og livsfarlige - og en stor katastrofe.

   Vegar Bakke Larsen:
   Sant så sant! Men hvilkene tilskudd var det man fikk før for å bygge boliger! Vært interessant og vite! Husbanken har jo noen ordninger i dag også, men med mange forbehold både økonomisk og bygningsmessig. Hvis du mener folk før i tida fikk tilskudd så har det vært spennende å fått vite mer om : )

   Rune L. Hansen:
   "Ny Jord" tror jeg den ble benevnt den ordningen som fantes for de som ville ha jord og bygge småbruk. Slikt og lignende kan en lese om og studere i nu litt gamle dokumenter - eller bli fortalt om fra eldre eller godt informerte mennesker. Men den såkalte Husbanken, som vel opprinnelig var tenkt som en lignende ordning, ble jo fortere og fortere en korruptert og ødelagt ordning. Som nærsagt alt annet i dagens Norge.

   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, fredag 17. juli 2015, Vinberget: 

   Omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Slørete dus blålig himmel og oppmot 15 frem mot klokken 10. Overskyet med dus sol og opp til omkring 20 frem mot klokken 15. Regn og omkring 14 klokken 20. Videre nokså mye regn og disig med omkring 10 pluss-grader frem mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 17.07. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205186593159167

   En kan like det eller mislike det, men Menneskerettsloven og menneske-rettighetene handler om at ansatte i den offentlige (inklusivt politiske og juridiske) forvaltningen ikke skal kunne begå forbrytelser overfor enkelt-mennesket.

   Menneskeretts-forbrytelser i offentlig regi både er og skal være ulovlige og straffbare. Så enkelt er det. Det er bare dette Menneskerettsloven og menneske-rettighetene handler om. At kriminelle i den offentlige forvaltningen og deres medspillere forsøker å fremstille det annerledes, for å unndra seg å bli straffe-forfulgt og dømt - er lett forståelig nok og er nettopp det som skjer i dagens Norge.

   Kommenter så gjerne.

   *

   Rune L. Hansen:
   Menneske-rettighetene og prinsippene for lovlig lov og rett er inter-nasjonale og nasjonale bestrebelser fra fortid og nutid for å få straffe-forfulgt og stoppet politisk og offentlig organisert kriminalitet, nepotisme og impunity. Menneskerettsforbrytelser foreldes ikke.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 17.07. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205187084251444

   Det burde ikke overraske noen at den offentlige, inklusivt politiske og juridiske, forvaltningen i dagens Norge er en mildt sagt gjennom-korrupt og grotesk mafia virksomhet.

   Forbrytelser i regi av offentlig ansatte mot sivil-befolkningen straffe-forfølges i det heletatt ikke, uansett hvor grove de er i henhold til Straffeloven.
   Det har lenge og smittsomt og stadig verre vært fritt frem for politisk og offentlig organisert groveste slags kriminalitet mot sivil-befolkningen.
   Til stor glede for de kriminelle og deres medspillere.

   Virksomheten er "organisert" efter prinsippet om motsatt lov og rett.
   Den er mektig, effektiv, livsfarlig, ødeleggende og katastrofal for alle og enhver.
   Og den har på ingen som helst måte tenkt å gi seg frivillig.

   *

   Rune L. Hansen:
   Den norske olje-rikdommen frister mange menneskelige både rovdyr og åtsel-etere.
   Norsk politikk handler i langt større grad enn før om makt, karriære, egoisme og penger.
   Den handler blandt annet om hvem som skal besitte toppen og dirigere og fordele makten og pengene.
   Og om hvem som skal slippe til der, for medvirkning, medbestemmelse eller innsyn og reelle og fiktive regnskaper og for liksom lov og rett eller unnlatelser.
   Der? Finans-departementet, Norges Bank, Stortinget, Statoil, regjerings-partnere, offentlige instanser og samarbeids-partnere, etc.
   Altså om hvem som skal få adgang og slippe til i, under og rundt en slik venne-krets, som nøkkel-personer og nyttige idioter uten samvittighet.
   For å innsamle og dirigere makt og penger. Makten viktigst av alt, for ikke å miste den.

   Makten det sentrale, dernest pengene. Men hva skal pengene brukes til? Ikke til det folk flest lettest tror. 
   Pengene skal brukes til å premiere og bestikke, for den makt og innflytelse en ønsker. For seg selv, både innenlands og utenlands.
   Til fagforeninger, karriærer, virksomheter, instanser, massemedier, etc., som en ønsker å ha innenlands, eller som en ønsker støtte fra, eller som en i en eller annen form må ha, for ikke å miste makten.
   Utenlands til nøkkel-personer, avtaler, politikere, diktatorer, terror regimer, etc., som en ønsker å ha bilateral eller inter-nasjonal støtte eller gunst fra eller kontroll eller makt eller fortjeneste i forhold til.
   Jo mere penger som kan brukes slik, dess mere og bedre støtte, takk og propaganda for sin egen makt og makt-bruk innenlands. De veldig mange olje-pengene, brukt både innenlands og utenlands, er en meget meget stor fordel i forhold til dette!
   Og jo mere av pengene og av bruken som kan hemmeligholdes dess bedre.

   Og jo mere penger og makt som kan brukes til makt-opprettholdende og makt-videreførende midler dess bedre.
   Og jo mere av andre slags utgifter det uten samvittighet kan innspares på dess bedre.
   Og jo mere penger og makt som inntekter dess bedre. Hvor enn de kommer fra.
   Grådighet, makt og utplyndring er prinsippet.
   Og fordi samvittighet, rettferdighet og reell lov og rett skal ha minst mulig eller ingen betydning, og politikken og virksomheten skal kunne befinne seg over og utenfor lovlig lov og rett, må dommerne og rettsvesenet og alle andre sentrale nøkkel-personer og nyttige idioter i eller omkring den offentlige forvaltningen være dirigert, medspillende og under full kontroll.

   Det systematisk, vilkårlig, tilfeldig eller målrettet å undertrykke medmennesker og å torturere og å gjøre de syke og hjemløse og å drepe, via NAV, Statens Innkrevingssentral, domstolene, namsmannen, etc., er bare rutine-messige bagateller for menneskene i en slik virksomhet. At det grovt er ulovlig og straffbart betyr ingenting. At det er hensiktsmessig betyr alt. Til og med å kidnappe barn og foreldre, i et gedigent folkemord. Alt kan forties, bagatelliseres og forfalskes.
   Makten, nu og videre, betyr alt. Og utplyndring.

   Dette er den viktige og hemmelige politikken.
   Alt annet, inklusivt valg-flesk, er bare ubetydelige bagateller. Valg-flesk for å gi et skinn av liksom demokrati og for å pirre og stimulere individuell og organisert egoisme.
   
Makten, nu og videre, betyr alt. Og utplyndring.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 17.07. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205192100896857

   Ruby Harrold-Claesson, 17.07. 2015:

   Föräldrar som älskar sina barn, kämpar för dem.

   *

   Beate Moksnes Ødegård:
   Sannhetsord

   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, lørdag 18. juli 2015, Vinberget: 

   Regn og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute det meste av natten. Temperaturen jeg angir er og blir kanskje noe feil, i og med at de målerne jeg har er billige og upresise. Efter hvert et mildt vind-drag og en stund mindre nedbør helt tidlig på dagen. Utover formiddagen igjen regn. Regn, disig, en mild bris og omkring 12 pluss-grader utover eftermiddagen til henimot 18-tiden. Omtrent det samme videre, med mellom 12 og 10 pluss-grader. Mye regn i hele dag. Og også mot midnatt. Kidnapper-mafiaen har redusert trygden min til 4.430,- kr. for juli måned.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 18.07. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205195811349616

   Hemmelig "statsmakt"? Nei, vi vet langt mere om de norske såkalte dommerne enn mange er klar over - eller våger å si!

   Blandt annet at de hvitvasker og godkjenner en politisk og offentlig mafia virksomhet sine alle og groveste forbrytelser overfor sivil-befolkningen og medmennesker.

   Ikke lite bare det?

   Hemmelig statsmakt
   http://www.vg.no/nyheter/meninger/hemmelig-statsmakt/a/527214/
   Utnevnelsen av nye høyesterettsdommere er omgitt av hemmelighold. Vi vet lite om dem som skal fatte avgjørelser som griper rett inn i livene våre.
   vg.no

   *

   John Terje Henriksen:
   Nemlig...

   
---

   https://www.facebook.com/groups/167607919940794/permalink/1006566069378304/

   Bjørg Elin Myran:
   Kan ikke trykke "liker" .... men jeg deler gjerne så flere får lese... : (

   Rune L. Hansen:
   Ps: Om du trykker "liker" så betyr det i praksis at du liker at andre også får mulighet til å lese det samme i sin helhet. Det er ofte den mest effektive måten å dele det på.

   Bjørg Elin Myran:
   Trykt "liker" : )

   Birger Schroll:
   ...liker ikke...*:)

   
---
---

   Rune L. Hansen, 18.07. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205198083726424

   Fantanstisk det, at det eneste det såkalte barnevernet og dets medspillere kan - og gjør, er å begå Straffelovens og Menneskerettslovens og Grunnlovens groveste forbrytelser overfor barn og foreldre!

   Ja kompetanse i å torturere, ødelegge og drepe barna og deres foreldre og familier, det har de. Og å påkoste det mye penger og byråkrati.

   Utrolig imponerende!

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/960455907308672/

   Tove Kristin Solberg:
   Ja det er til å hoppe i taket av ; ) Snakk om visdom, innsikt og medmenneskelighet. Helt supert. Man blir så stolt av å være norsk. Heia Norge : )

   
---
---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, søndag 19. juli 2015, Vinberget: 

   Regn, mørkt og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Noe yr tidlig på dagen, overskyet med oppmot 15 pluss-grader utover formiddagen. Omtrent det samme, tildels med yr og regn, utover eftermiddagen og frem mot klokken 18. Nokså mye regn utover kvelden, med omkring 10 og 12 pluss-grader. Nokså mørkt og regn mot midnatt. En snartur innom Facebook også sent på kvelden.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 19.07. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205202687121506

   Inngripen i familiens private sfære er ulovlig og straffbart, unntatt i kriminelle tilfeller. Men det sier de liksom eksperter og kompetente ingenting om. Alt det viktigste og vesentligste sier de ingenting om.
   Fordi de driver propaganda for politisk og offentlig organisert kriminalitet - og seg selv.

   Barnekonvensjonens og Straffelovens total-forbud både mot bortførelse av barn og handel med barn på noen som helst slags måte eller i noen som helst slags form, sier de heller absolutt ingenting om.

   Og slike mennesker skal en høre på, eller politi-anmelde og straffe-forfølge?

   Tar du ballen, Solveig Horne?
   http://www.bt.no/meninger/kronikk/Tar-du-ballen_-Solveig-Horne-3401192.html
   Inngripen i familiens private sfære krever kompetanse og klokskap. Tiden er overmoden for at det kreves masterutdanning for ansatte som skal gjøre disse viktige vurderingene.
   bt.no

   *

   Rune L. Hansen:
   Tortur blandt annet, er også ulovlig og straffbart.

   Rune L. Hansen:
   At mennesker offentlig reklamerer for for slike forbrytelser overfor barn, foreldre og sivil-befolkningen er også ulovlig og straffbart.
   Og sykt!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/961491380538458/

   Marit Andreassen:
   Ja de har jobbet uten hjerte

   Ove Jan Ludvigsen:
   Dessverre har barnevernet drevet med totur i de fleste tilfellene! Hvordan kan det ha seg at barnevernet kan gå ustraffet fra sine handlinger, mens mange, mange andre, straffes for bagateller, som nær sagt ikke sjenerer noen? Svaret er klart - Urettferidghet og kjærlighet, råder grunnen!

   Rune L. Hansen:
   Uten hjerte og uten forstand.
   Og at mennesker offentlig reklamerer for for slike forbrytelser overfor barn, foreldre og sivil-befolkningen er også ulovlig og straffbart.
   Og sykt!

   Rune L. Hansen:
   "Kjærlighet" til kriminelle handlinger, perverst.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 19.07. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205205398149280

   Slik kamufleres terror, tortur, utplyndringer og drap i Norge 

   Mange land i dagens verden har i forskjellig grad politisk og offentlig organisert kriminalitet i sin forvaltning. Det er en slags smittsom mafia virksomhet som i forskjellig grad kan være ødeleggende eller katastrofal for medmennesker, sivil-befolkningen og verden. Og som på forskjellige måter blir forsøkt skjult, forfalsket eller bagatellisert av virksomhetens nøkkel-personer og medspillere og propaganda.

   Dette har jeg gjennom mange år skrevet mye om og både meget omfattende og detaljert også dokumentert. Her nu skal jeg meget kortfattet også si noen ord om det.

   Slik politisk offentlig organisert mafia virksomhet pågår i meget stort og grovt omfang i dagens Norge. Både terror, tortur, utplyndringer og drap. Påkostet enormt mye penger og karriærer.

   Det er en grov kriminell, grotesk umenneskelig virksomhet i politisk offentlig regi. En virksomhet som blir forsøkt kamuflert og bagatellisert på mange forskjellige måter. En av disse er at det brukes mye tid og samarbeidende krefter på terror, tortur, utplyndring og falsk dokumentasjon med falske påstander (som hvitvaskes) overfor hver enkelt som angripes. Hadde dette skjedd i løpet av for kort tid så ville det lettere ha blitt sett og bevitnet og protestert av mange flere.

   Det at mange av de angrepne forsøker å protestere og å overleve i det lengste nødvendiggjør både ulovlige lovbestemmelser og mye falsk og hvitvaskes dokumentasjon og diverse forskjellig annet. Deriblandt at sivil-befolkningen knapt vet eller får vite hva tortur og menneske-rettigheter og lovlig lov og rett er.

   Det er meget nyttig for nøkkel-personene i den politiske og offentlige forvaltningen og deres medspillere og mange andre enkelt og effektivt å kunne kvitte seg med medmennesker de misliker eller som skal taes. Og jo flere metoder og muligheter og instanser og karriærer de har til rådighet dess bedre.

   Samtidig er det viktig for virksomheten at flest mulig mennesker blir angrepet og fjernet, for best mulig å holde skjult hvem som egentlig mest ønskes angrepet og fjernet - og hvorfor.

   Det såkalte barnevernet, inklusivt såkalt barnefordeling, og prosedyrer i tilknytning til dette er den mest sentrale metoden. Fordi den er best egnet for ulovlige lovbestemmelser, synsing, falske påstander, falske dommere, inkvisisjoner, splittelser, frihetsberøvelse og effektive angrep, tortur, stigmatisering, fremmedgjøring, degradering, indoktrinering og utplyndring, etc. - kamuflert av påstander om "barnets beste". Ikke mange mennesker kommer uskadet eller levende fra slike prosesser. Bare det å bli fratatt retten til sitt eget familie-liv er meget vanskelig å overleve særlig lenge eller bra eller i det heletatt.

   Såkalt psykiatri og psykiatriske diagnoser og fangehold og "medisinering" er også en alminnelig metode.

   Utplyndring og degradering og terror og tortur via domstolene og via NAV og Statens Innkrevingssentral og Namsmannen, etc., er også i det heletatt meget effektivt og alminnelig.

   Oppkonstruerte straffesaker av forskjellig slags er også en mere og mere vanlig metode.

   Helt sentralt i virksomheten er å nekte sivil-befolkningens enkelt-mennesker tilgang til reell lovlig lov og rett og sine menneske-rettigheter. Og å forfalske dette og disse. Og at det pøses på med bagatellisering, fortielser og indoktrinerende propaganda.

   For her kortfattet bare å ha nevnt noe av det viktigste.

   Slik tillages et smittsomt terror regime.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/961667837187479/

   Kristian Dirdal:
   Aldri har så mange levd på regulativlønn for så å klientifisere og demonisere andre! Dette blir så markedsført som godhet, en godhet bare de på regulativlønn kan bekrefte!

   Rune L. Hansen:
   Torturen, degraderingen, sykeliggjøringen, utplyndringen, terroren og drapene er hygienisk innpakket i bagatellisering, fortielser, falsk dokumentasjon og falske dødsattester.
   Og det gjør det lettere for de kriminelle å være mindre synlige.
   Og å være beskyttet av sine dirigenter og medspillere.

   
---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, mandag 20. juli 2015, Vinberget: 

   Omkring 10 og 12 pluss-grader Celsius, vått og tildels yr her ute i natt. Overskyet og noe yr utover formiddagen, med oppmot 15 pluss-grader. Omtrent det samme utover eftermiddagen, efter hvert med ned mot 10 pluss-grader og nokså mørkt mot midnatt.
   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 19.07. 2015:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/961667837187479/

   Kristian Dirdal:
   Aldri har så mange levd på regulativlønn for så å klientifisere og demonisere andre! Dette blir så markedsført som godhet, en godhet bare de på regulativlønn kan bekrefte!

   Rune L. Hansen:
   Torturen, degraderingen, sykeliggjøringen, utplyndringen, terroren og drapene er hygienisk innpakket i bagatellisering, fortielser, falsk dokumentasjon og falske dødsattester.
   Og det gjør det lettere for de kriminelle å være mindre synlige.
   Og å være beskyttet av sine dirigenter og medspillere.

   Erling Peder:
   Dett finner vi i diktaturstaten Norge og slik har det vert siden tidens morgen. gomed denne gjengen i leder stolen får vi det mye verre det er jeg viss på.!!!

   Rune L. Hansen:
   Men i flere ti-år nu, i takt med den voksende olje-rikdommen og kidnapper-industrien og byråkratiseringen av alt og ethvert, inklusivt enhvers økonomi, og stadig mere tillaging og forvaltning av aggresive ulovlige lovbestemmelser og falske instanser og nepotismens monopoliseringer, utplyndringer og forurettelser, har terror regimet blitt farligere og farligere!
   Årlig kidnappes, tortureres, utplyndres og ødelegges nu mange ti-tusener medmennesker! Og det vil blandt annet si, at for hvert år som går så øker sjangsen for at hittil heldige også blir livs-ødeleggende angrepet og rammet!
   Enhver kan selv regne ut hvor mange år det tar før nærsagt enhver og alle er angrepet og rammet!
   Nepotistene skåner bare seg selv og sine egne nærmeste.

   Arild Holta:
   Nepotisme er nok et bra begrep om dette, som alle bør lære seg.

   
---
---

   Også fortsettelse fra i går, 19.07. 2015:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/961491380538458/

   Rune L. Hansen:
   Uten hjerte og uten forstand.
   Og at mennesker offentlig reklamerer for for slike forbrytelser overfor barn, foreldre og sivil-befolkningen er også ulovlig og straffbart.
   Og sykt!

   Rune L. Hansen:
   "Kjærlighet" til kriminelle handlinger, perverst.

   Rolf Sverkmo:
   Barnevernet iNorge

   Rolf Sverkmo:
   Barnevernet i Norge er den største gruppe torturister i Norge siden krigen.Ingen har siden en tysk mann ved navn Adolf Hitler var representert i Norge påført Norsk sivilbefolkning så stor skade og smerte som det barnevernet driver i dag.

   Ove Jan Ludvigsen:
   Dette har du mer enn rett i, Rolf Sverkmo!" Takk skal du HA!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 20.07. 2015 shared Folkeavstemning om innvandring til Norge's photo:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205205956083228

   Både unødvendig og grovt ulovlig og straffbart at det er slik.

   Noen ord fra Menneskerettsloven V3&4 Art 11:
   "Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til stadig bedring av sine leveforhold."

   11173348_1619985071607524_7588041328709993074_n.jpg

   Må bare dele dette. Er dette rettferdig eller er det en feil i systemet?

   *

   Marit Andreassen:
   feil i systemet

   Rune L. Hansen:
   Kriminalitet i systemet er alltid også feil i systemet. Men det er forbrytelser i politisk og offentlig regi det handler om. Og som kompetent og effektivt skal straffe-forfølges og stoppes.

   Marit Andreassen:
   ja la det skje, det vill bli godt å bli kvitt dem : ) ! 

   Rune L. Hansen:
   Ikke lett å få det til å skje når de selv og deres medspillere ulovlig og straffbart hindrer at det skjer. Pluss bortforklarer og bagatelliserer det.

   Rune L. Hansen:
   Menneskeliv og menneske-rettighetene betyr i praksis ingenting for slike mennesker. Er ubetydeligheter.

   Rune L. Hansen:
   Når lov og rett og menneske-rettighetene blir erstattet og monopolisert til falske og variable standarder og delegert til offentlig ansatte, da forsvinner lov og rett, inklusivt menneske-rettighetene. Sivil-befolkningen blir ekskludert - og henvist til maktens tjenere og ikke til lovens eller sivil-befolkningens tjenester.

   Rune L. Hansen:
   Min trygd (og eneste inntekt gjennom mange år) ble redusert til 4,440,- kr. for juli måned nu. Det er ganske enkelt et draps-forsøk. Et av mange flere.

   
---
---

   Også fortsettelse fra i går, 19.07. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205202687121506

   Rune L. Hansen:
   Tortur blandt annet, er også ulovlig og straffbart.

   Rune L. Hansen:
   At mennesker offentlig reklamerer for for slike forbrytelser overfor barn, foreldre og sivil-befolkningen er også ulovlig og straffbart.
   Og sykt!

   Arvid Gimre:
   Så lenge de er robot mennesker som jobber i barnevernet nytter. Det ikke hvor mye tiltak som kommer .

   Rune L. Hansen:
   Jo dummere mennesker er dess mere og verre tror de seg selv å være eller å erstatte menneske-rettigheter og lov og rett med seg selv. De "gidder ikke" engang å undersøke hva som i virkelighetens verden er reell lov og rett, men adlyder heller sin egen eller sine oppdragsgivere sin makt.
   Men som blandt annet Jesus sa: Hovmod står for fall. Den som setter seg selv høyt skal bli satt lavt.
   Å mangle ydmykhet er å mangle både kjærlighet, visdom og kunnskap og menneskelighet.

   Arvid Gimre:
   Utrolig fornuftig skreve , denne er det flere som bør lagres i bakhodet og gruble lit på . Selvtillit er en stor mangelvare hos stadig flere.

   
---
---

   Alf Magne Henriksen, 20.07. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/962072433813686/

   Ytringsfriheten til meg og mine er kneblet.

   Det er sykt å være på ferie å ikke kan dele bilder av ungene som har det kjekt etc... Grunnet vi kan ikke si hvor vi er pga er vi ikke i vår hjem kommune.

   Hver ny kommune vi er i public så kommer Politi med barnevern. Grunnet ei x av ei hex Vanja Langøy og hennes Mor Norunn Langøy og deres medarbeidere har urettmessig meldt oss til Kværnå i over 13 år.
   Ja de er Politianmeldt men går fri og utnytter vær annledning til å melde oss på nytt !

   *

   Marius Nilsen:
   Frogner Barnevernet burte blitt fjerna fra norge dem

   Roy Ole Royen Westad:
   Tragisk

   Ann Helen Henriksen:
   Jeg er mildt sagt RASENDE!!! Jeg har tatt ca 100 bilder og flere filmer der ungene våres bader, koser seg, har det kjekt sammen oss foreldre -men kan ikke legge ut et bilde eller én film i tilfelle HUN eller MOREN finner ut i hvilken kommune vi er i og da biter de BVT på hennes "HISTORIE" når hun/de ringer på oss! Skjedd nå i 12 år,,, så hvorfor skulle hun slutte!! BEIST AV ET MENNESKE! Skulle vært i en gapestokk!

   Cathrine Idsø:
   Karmaen tar di t slutt : -
   Navla system!

   Ann Helen Henriksen:
   Hope so Cathrine !

   Cathrine Idsø:
   Bare vent : ) når mennesker e så onde så slår d tebage på di t slutt : )

   Turid Holta:
   Ondskap

   Elise Lang:
   Har du sjekket mobiler eller annet som barna har med seg evt. Ta en titt, hvordan skal de ellers spore dere så nøyaktig, om ikke du selv har stilt inn mobilen din feil selv evt.? Uff, det er tragisk, men sant... Håper dere får en grei ferie videre : )

   Alf Magne Henriksen:
   Ja leit for ongene og > dem blir begrenset dem og : (
   Dem er ofte aktiv på sosiale medier, men for begrensinger. : (
   Dem er leie dette ondskapet dem og !

   Juni Tobiassen:
   Del ikje bry dokker ,kem e diiii, ta din plass nå DEL!

   Elise Lang:
   Det er verre for dem å oppleve BVT og politi , løpende hver gang dere evt tar bilde å legger ut. Ta bilder, men ikke med så mye bakgrunnsinfo evt. send bildene videre evt. Men selvfølgelig har din ex info om bilen din evt., kan de følge dere overalt dessverre <3

   Elise Lang:
   En dag våkner en mann eller kvinne opp med sår. Sårheten blir sterkere med årene, men mest hos den som såret aller mest <3 Og det vil barna huske! Og husk at dette gjelder BVT og politi også!


   Anne Nordheim:
   <3 <3

   Eliot Gulbrandsen:
   Liker dette

   Juni Tobiassen:
   Jeee gass ikje tenk på di kem tror du på ???

   Juni Tobiassen:
   No wapons fomes Aas gainst you shal prosper,,or when God is for you who is against you,???

   Alf Magne Henriksen:
   > Juni Delte innlegget ; )
   På den måten blir meldere hengt ut.
   Takk !

   Juni Tobiassen:
   JE GASSSSSS!

   Alf Magne Henriksen:
   > Kopi komentar fra veggen min :

   Si For eksempel : Du å dine er på en Camping etc. Og Politi bv kommer i uniform og sjekker. Alt er ok ! Men etter dem har godt er det flaut å være der videre !
   I tillegg er dem pålagt å sende "bekymring" videre til hjem kommune for videre undersøkelser, dette har vi vært igjennom over 25 ganger. Ser du poenget ?
   De bryr seg ikke om bildene på FB.....

   Melder bryr seg hvor vi er slik at dem kan ringe nye kværn tanter som ikke kjenner oss fra før !

   Alf Magne Henriksen:
   Det går en tåle grense hvor mye en kan tåle av dette syke bvt systemet som glorifiserer meldere og biter på agnet, gjo galnere løgnen er gjo fastere sitter kroken.

   Vi har et barn som er blitt totalt offer for dette systemet, er ikke bekymringen på meg eller kona så kan den "perverse sinnsyke" melde ondskapen, sende bekymringer på barn mot barn !!!

   Juni Tobiassen:
   Sko våre der åååå!

   Juni Tobiassen:
   Ber Gud gje deg visdom sånd i Jeshua s navn nå di komme AMEN AMEN AMEN! Takk Jehova Shalom .....

   Juni Tobiassen:
   Ikje bøy av di må se dokkers styrke!

   Rune L. Hansen:
   Mattilsynet i Haugesund var på en snar-visitt til oss og skrev derefter en bekymringsmelding om at barna (våre barn eller de som var på besøk?) virket for høflige. Derefter angrep det såkalte barnevernet i vår kommune (Vindafjord) eldste gutten vår (da ca. 20 år) for at han trivdes for godt hjemme og syntes for godt om sin far og sin familie. Derefter forsøkte gutten med det såkalte barnevernet sin hjelp å ta avstand fra sin egen far og sin egen familie. Det syntes det såkalte barnevernet særlig godt om - og gav beskjed om at min ektefelle måtte være undertrykt og derfor måtte kidnappe barna, hvis ikke ville de selv kidnappe barna.

   Barnas mormor blandet seg iherdig inn i dette, bak vår rygg. Hun og gutten og det såkalte barnevernet fikk det for seg at barna måtte kidnappes - og at eneste måten å få til det på var å produsere og spre løgner om barnas far, bak familiens rygg. For å tilfredsstille det såkalte barnevernet og for å tvinge barnas mor, min ektefelle, til å kidnappe barna. De ble enige om at det var ingen annen måte å redde barna på, hvis det lyktes å få det såkalte barnevernet til å bli fornøyd nok med det.

   Dermed ble både barna og min ektefelle kidnappet. Min ektefelle mere og mere redd for hva som ellers ville skje. Og jeg og mine barn og min ektefelle nektet enhver kontakt med hverandre, med livsfarlige trusler om hva som ellers ville skje. Både barna (unntatt den eldste gutten) og min kone rømte skjult hjem igjen flere ganger, men ble hver gang igjen kidnappet i rene politi-razziaer med stadig mere traumatisering, stigmatisering, tortur, terror og livsfarlige trusler.

   Siden har kidnapper-mafiaen gjort alt hva de kan for videre å ødelegge og drepe barnas far. Som de her hjemme nu har isolert, utplyndret og fangeholdt nu i flere år. Og for liksom beskytte barna og barnas mor.

   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/20060313-Lydopptak-Vikedal-BVT-RLH.html
   Møte i Vikedal mandag 13. mars 2006 med Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune.
   Komplett utskrift av komplett lyd-opptak.
   hunwww.net|By Brukernavn

   Rune L. Hansen:
   Ondskap og sadisme.

   
---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, tirsdag 21. juli 2015, Vinberget: 

   Mørkt og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Regn og disig fra omkring 04-tiden. Vått og tildels yr og omkring 12 pluss-grader utover formiddagen. Omtrent det samme utover eftermiddagen og kvelden. Mørkt med noe yr og 12 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Fortsettelse fra 30.06. 2015:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/951946964826233/

   Ann Helen Henriksen:
   Disse videoene viste sannheten i 1993 og skulle gjøres noe med-ja det ble til det værre 😕

   Alf Magne Henriksen:
   Takk Rune L. Hansen for at du gjorde det mulig å legge disse ut 🏻
   Det bør taest tid av alle familie inntereserte mennesker å se disse videoene.
   Anbefalest !!!

   Rune L. Hansen:
   Ja, anbefales virkelig! De viser ikke minst hvordan de dirigerende politikere bagatelliserer det såkalte barnevernet sin mishandling og ødeleggelse av barn, foreldre, familier og sivil-befolkningen - dag efter dag, år efter år med de groveste forbrytelser og groveste former for terror, mens politikerne og det såkalte barnevernet selv og deres medspillere om og om igjen har den samme slags svada om at nu skal det bli bedre og endres og reformeres enda mere og enda bedre ivareta rettssikkerhet, osv. Samtidig som alt og det hele blir stadig verre og verre. Og fortsatt om og om igjen bagatelliseres og bortforklares med nøyaktig akkurat samme slags svada og motsatt virkende endringer og reformer!

   Som om det liksom er for vanskelig å forstå at enhver politisk og offentlig virksomhet som grovt befinner seg fullstendig utenfor lovlig og reell lov og rett umiddelbart må stoppes og straffe-forfølges og har ingen som helst fremtid for seg!

   At noe eller hva som helst med gode hensikter efterpå eller samtidig i steden kan tillages eller oppstå, er en sak for seg selv, men må uansett fullstendig befinne seg innenfor lovlig lov og rett - og ikke utenfor!

   Rune L. Hansen:
   Det er viktig nu å få laget undertekster til disse tre tv-programmene.
   Noen må skrive ned på norsk til en hvilken som helst tekst-fil hva som blir sagt i de. (Selv er jeg så overarbeidet i sakskomplekset at jeg nødig og neppe vil påbegynne å gjøre det. Og jeg overlever kanskje heller ikke lenge nok - er fortsatt under årelang konstant terror, tortur og utplyndring.)

   Derefter kan noen, hvilket er en lettere jobb, lage undertekster til tv-programmene av tekst-filen.
   Og derefter igjen noen oversette den norske tekst-filen til engelsk, så engelske undertekster også kan presenteres. Enkelt og greit nok også å få oversatt og lagt inn som undertekster også på andre sprog.

   Disse tre tv-programmene egner seg ypperlig å presentere for andre land og for det inter-nasjonale samfunn - og for Den Internasjonale Kriminal-domstolen (ICC), etc., som sterke beviser og vitnesbyrd om det folkemord og den terror som egentlig foregår i politisk offentlig regi i dagens Norge!

   Meget viktig det.

   Rune L. Hansen:
   Det er også viktig at dette og slikt konkret blir gjort før resten av verden blir altfor smittsomt pervertert av kidnapper-mafiaens enorme bruk av våre olje-penger og skatt- og avgifts-penger på enda mere propaganda og karriærer for sitt terror regime!

   Siw Elisabeth Aamodt:
   Deler det hele jeg Alf Magne Henriksen !

   
---
---

   Jane Kile, 21.07. 2015 via Nytt  fokus på barnevernet:
   https://www.facebook.com/groups/nyttfokus/permalink/1611887249085811/

   Dessverre er det vel nesten dette som tåles:

   "Vi vil overhodet ikke tåle at barnevernet gjør skade for å avdekke hjelpebehov og heller ikke at man foretar sterke inngrep mot uskyldige familier. Tvert imot."

   Så hva skal vi gjøre med det?

   Willy-Tore Mørch og Magne Raundalen svarer på kritikken: Ja, barnevernet skal tåle dagslys
   http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Willy-Tore-Morch-og-Magne-Raundalen-svarer-pa-kritikken-Ja_-barnevernet-skal-tale-dagslys-8096998.html
   Vi vil overhodet ikke tåle at barnevernet gjør skade for å avdekke hjelpebehov og heller ikke at man foretar sterke inngrep mot uskyldige familier. Tvert imot.
   aftenposten.no

   *

   Scott Johansen:
   Mørkemenn som snur kappen etter vinden alt ettersom hvem som sitter med makten ?

   Jane Kile:
   Vanskelig å si, for jeg tror nemlig ikke at noen av disse kjenner til hvor skoen trykker.

   Rune L. Hansen:
   Grov kriminelle, med smarte måter å lyge på.

   Nina Langfeldt:
   Jeg tipper på at disse gamle gubbene har vært langt mer opptatt av å gjøre karriere som psykologer enn å ta sin del av ansvaret for husarbeid og bleieskift.. og tviler på om noen av dem overhodet er istand til å sette seg i hvordan rammebetingelsene påvirker en lavinnstektsforelder med aleneomsorg for flere unger i lengre tid..... og her skal de liksom både dømme og forsvare oss........ det er like ille som at man ansetter barnløse som barnevernsledere... og dem er det visst en del av..

   Rune L. Hansen:
   Inkvisisjoner i menneskers privat- og familie-liv er noe enhver skal holde seg for god til. Det er ulovlig og straffbart. Som også enhver bortførelse av barn fra sin far eller mor er ulovlig og straffbart. Og falsk familiestand er det. Og tortur er det. Osv.

   Slike selvfølgeligheter og lovbestemmelser i Menneskerettsloven og Straffeloven er det ikke alle og enhver som respekterer eller forstår. Og under et regime hvor slike grove forbrytelser blir bagatellisert eller ikke blir straffe-forfulgt, perverteres menneskene og samfunnet mere og mere.

   
---
---

   Arild Holta, 21.07. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/962116993809230/

   NEPOTISME er et ord Rune L. Hansen noen ganger bruker. Det er nok et begrep som du bør lære deg. Det handler om en type KORRUPSJON.

   Når det såkalte barnevernet deler ut barn til kjenninger, eller når makten deler ut verv til partikamerater, den indre "klikk", og lignende, så heter det "nepotisme".

   En viss grad av nepotisme - inkludert skjult nepotisme - er en del av grunnlaget for den kulturendring som Norge er påprakket.

   Nepotisme - Wikipedia
   https://no.wikipedia.org/wiki/Nepotisme
   Nepotisme (fra latin nepos, «nevø») betegner favorisering av slektninger, ektefelle eller venner, og det å sette kjennskap foran kompetanse i forbindelse med utnevnelser. Begrepet kom i forbindelse med middelalderens paver, som ofte utnevnte sine nevøer til viktige verv i Den katolske kirke. Praksis…
   no.wikipedia.org

   *

   Rune L. Hansen:
   Impunity er et ord som er tvilling-bror med nepotisme. Begge er de meget meget viktige ord og fenomener, med katastrofale konsekvenser hvor slikt forekommer. Og med katastrofal smitte- og perverterings-effekt.

   At disse ordene i visse land ikke er særlig godt kjent, er lett forståelig nok.
   Impunity, betyr at de kriminelle i den politiske og offentlige forvaltningen nekter å straffe-forfølge seg selv og sine medspillere. Det vil si også nekter andre å kunne gjøre det!

   
---

---

   Rune L. Hansen, 21.07. 2015 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre):
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/1046966228659660/

   Det handler ikke om raushet, men om tortur, kidnapping og ødeleggelse av barn, foreldre og medmennesker.

   Vi søker brobyggere - Norsk Fosterhjemsforening
   http://www.fosterhjemsforening.no/vi-soker-brobyggere/
   I forbindelse med prosjektet “Brobygging mellom foreldre og fosterforeldre” søker vi brobyggere i hele landet. En brobyggers oppgave er å være en likeperson for foreldre og fosterforeldre som vil samarbeide til beste for barnet og seg selv. Dere som...
   fosterhjemsforening.no

   *

   Sigrid M Nilsen:
   Det handler om å hjelpe de hjelpesløse !!

   Rune L. Hansen:
   Å torturere, kidnappe og ødelegge barn (og foreldre) er IKKE å hjelpe, Sigrid M Nilsen!
   Det er groveste slags kriminalitet.

   Sigrid M Nilsen:
   Å være fosterforeldre er å hjelpe de hjelpesløse !! De som ikke blir sett, hørt og tatt vare på.... ! De som ikke har no de sku sagt

   Rune L. Hansen:
   At du eller andre driver propaganda for Barnekonvensjonens og Straffelovens groveste forbrytelser er hverken akseptabelt eller lovlig, Sigrid M Nilsen!

   Sigrid M Nilsen:
   Jeg driver ikke propaganda, jeg sier un min mening !! Du bør følge med litt, kanskje gå i deg selv, i stedet for å prate om ting du ikke har greie på !!

   Rune L. Hansen:
   Dine ord og meninger tryller ikke bort Barnekonvensjonens og Straffelovens lovbestemmelser, Sigrid M Nilsen. Tvert om.

   Sigrid M Nilsen:
   Hvem er admin her?

   Dung Svalland:
   Rune L. Hansen, hun der Sigrid M Nilsen har blokkert meg.

   Rune L. Hansen:
   Hva gjør vi med det?
   Ja, hun er ille. Fordelen med det er at hun går langt i å avsløre og dokumentere seg selv, mens hun tror hun gjør det motsatte.

   
---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, onsdag 22. juli 2015, Vinberget: 

   I dag videre om våre menneske-rettigheter. Mørkt, vått, yr og omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Skiftende helt og delvis overskyet med solgløtt og oppmot 16 pluss-grader utover formiddagen. Omtrent det samme videre utover dagen, med ned mot 10 pluss-grader utover kvelden. Og nokså mørkt mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 22.07. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205221087541505

   Når menneske-rettigheter blir krenket av representanter for politisk eller offentlig forvaltning, da er det politisk og offentlig organisert grov kriminalitet, som er ulovlig og skal være - og i Norge og mange flere land er - straffbart.

   Det er altså politisk og offentlig organisert grov kriminalitet.

   Trivsel, trygghet og selvstendighet er menneske-rettigheter, som altfor ofte krenkes av makt-kåte (les: grov kriminelle) politikere og andre offentlig ansatte!
  
   Les f.eks.
   Menneskerettserklæringen Art 22:
   "Enhver har som medlem av samfunnet rett til sosial trygghet og har krav på at de økonomiske, sosiale og kulturelle goder som er uunnværlige for hans verdighet og den frie utvikling av hans personlighet, blir skaffet til veie gjennom nasjonale tiltak og internasjonalt samarbeid i samsvar med hver enkelt stats organisasjon og ressurser."

   *

   Arafat Ademi:
   For at man skal bekjempe nazister i nye uniformer og nazister i flere falske profeter så må ma bekjempe de i gatene ilag hele folket slik at man kan fjerne de vekk.Vi kan ikke vente på lykke av nazistene i nye uniformer siden de har og bare skaper sorg på borgere.Vi har en lang vei å gå og den kan være vond og tung bare man kommer nær sanheten om talibanvirksomheten i Norge. Det kan være vanskelig i og innse sanheten før man har vel blitt rammet og drept i norge.

   Rune L. Hansen:
   Jeg gjentar: Å krenke noen sine menneske-rettigheter er grovt kriminelt.
   Slikt noe skal bare kunne skje efter prinsippene for nødverge.

   Arafat Ademi:
   Ja det er grovt men grovt og begå slike talibanvirksomhet i Norge. Jeg har opplevd og mistet flere norske barndomsvenner av meg i Drammen Kommune. Flere nazister i nye uniformer og taliban familien begikk grove drapene i det skjule. De gjør alt ilag for å drepe 6 vennen i vennekretsen av fem som de har drept. Du tror ikke på det før du opplever det slik som jeg gjorde i 2011.

   Rune L. Hansen:
   Dagens Norge er et grovt terror regime, som lenge nu har blitt stadig verre og verre.

   Arafat Ademi:
   Derfor må norske borgere stå opp før det kan bli forseint

   Rune L. Hansen:
   Det gjør stadig flere norske borgere. Og også andre lands borgere.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/962605007093762/

   Kyrre Wiik:
   Ja det er straffbart. Vi må finne ut hvordan vi skal klare å stille disse menneskene til ansvar.

   Dag Henning:
   Det Rune L. Hansen skriver er rett, de offentlige kan gjøre alt de vill ovenfor oss og gå fra det med et smil. Hadde vi gjort det hadde vi vært innsatt. Om breivik gjorte galt, forstår jeg hans tankegang, han er ikke en dum skalle, men smart på mange måter. Han vae en person som skulle ordne ting på enenhånd, og tydeligvis likte han ikke AP. Hans tanke var vel å rydde de ut fra topp til spirene på Utøya. Han hadde vel fått nok av dem. Jeg er ikke tilhenger i å drepe, men hva skal vi personer gjøre når vi ikke blir hørt, og alle i terror systemet regjeringen og de offentlige i Norge ikke lytter til det vi klager på, men overkjører oss fullstendig ?

   Ove Jan Ludvigsen:
   Det er beklagelig at det er slik. Det breivik gjorde kan ikke forsvares, hvilket jeg forstår av ditt innlegg, Dag Henning. Men dessverre så er der noen som ikke klarer og matche dette på en kontrollert måte, på grunn av mangt og meget, som norske politikere, børde stoppe opp og tenke over. Det er trist at det har utviklet seg, slik det har i Norge, forferdelig!

   Rune L. Hansen:
   Det er uansett mange som enda ikke har tenkt over at det Anders B Breivik gjorde av terror er veldig lite i forhold til hva det Arbeiderpartiet han angrep har gjort og gjør av terror.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 22.07. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205223557083242

   Er det akseptabelt at ansatte i den offentlige forvaltningen misliker eller krenker en eller flere av våre menneske-rettigheter?

   Om det er fare for at en eller flere av våre menneske-rettigheter blir eller vil bli krenket av en offentlig ansatt, eventuelt også med unnlatelse, overfor hvem enn, så er det viktig og nødvendig at enhver offentlig ansatt forholder seg til dette på reell lovlig måte - og ikke ulovlig.

   Reell lovlig måte er ikke at dette forties, neglisjeres eller bagatelliseres.
   Absolutt ingen av våre menneske-rettigheter skal kunne krenkes eller neglisjeres!

   Det er for enhver offentlig ansatt i Norge med rette ulovlig og straffbart, altså kriminalitet, å krenke noen sin ene eller flere menneske-rettigheter. Blandt annet i henhold til Straffeloven § 123. Det er i Norge flerfoldig og berettiget lovbestemt at våre menneske-rettigheter står over alt annet av lovbestemmelser, regler, avgjørelser, meninger eller synsing.

   Lovbestemmelsen i Straffeloven § 123 er formulert slik:

   "§ 123. Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."

   Ingens menneske-rett skal kunne krenkes! Hvem enn som misliker, bagatelliserer eller neglisjerer at det er slik!

   Menneske-rettigheter skal og må være reelle - ikke fiktive eller utilgjengelige.

   Menneskerettserklæringen:
   - "Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter."
   - "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art."

   Menneskerettsloven V3&4&5&6:
   - "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører."

   *

  
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/962783763742553/

   Rolf Sverkmo:
   Barnevernet bryter mot mange av straffelovene, men ingen hittil har blitt straffet for det, man må spørre seg om hvorfor, jeg kan ikke se en annen forklaring enn att bv, politi og rettsvesen samarbeider om lovbruddene og dette er vel også skriftlig dokumentert fler plasser.

   Geir Ove Skårvik:
   stemmer det

   Ove Jan Ludvigsen:
   Betviles ikke, Rolf Sverkmo!

   Geir Ove Skårvik:
   måtte d komme en forandring snarest. kan ikke tru d ikke skjer. men sånt tar vel sin tid

   Rune L. Hansen:
   Det er dumt og urett å foreslå at grov urett som umiddelbart må straffe-forfølges og stoppes skal ta lang tid.

   Rolf Sverkmo:
   Tror det er noe på gang snart. Vi vil med overveiende sansynelighet se en sak i Indre Namdal barnevern som ryster hele landet om ikke alt for lang tid, og det skal offentliggjøres navn på alle som har vært med på å muliggjøre disse lovbruddene. De vil siden i all offentlighet bli anmelt og straffeforfulgt. Mener det er meget viktig å offentliggjøre lovbruddene og straffeprosessen mot bv. og dette vil bli gjort selv om politi og domstol nektet oss dette.

   Geir Ove Skårvik:
   d blir digg, æ følger kenneth skailand så æ vet det skjer ting. også i østfinnmark blir det en stor sak om noen mnd. loven må endres slik at bv ikke kan gjøre feil å drive med maktmisbruk, overgrep

   Rolf Sverkmo:
   Jeg håper att hvis det kommer flere saker som kan gjøres på samme vis får vi endret denne kriminaliteten som fåregår i bv.første skritt er å ansvarliggjøre ansatte i bv.og få disse straffet etter blant annet staffeloven som tilsier lange fengselsstraffer for lovbruddene. Da tenker jeg att de forandrer opplæringa også for bv.ped.,det vil mest sansynelig legges inn i pensum att de må passe seg for å gjøre lovbrudd som kan resultere i tap av embete og fengselsstraff.

   Rune L. Hansen:
   Det politiske såkalte barnevernet er det fullstendig motsatte av barnevern. Mildt sagt. Ordet barnevern er for alltid ødelagt til bruk av offentlig forvaltning som noe positivt. Skal offentlig barnevern bli noe reelt og ekte og virkelig må vi ha en virksomhet som i alt og ethvert med god margin befinner seg innenfor lovlig lov og rett - og ikke utenfor. Og da handler det om noe mildt sagt fullstendig annet enn det politiske såkalte barnevernet!

   Rune L. Hansen:
   Det handler blandt annet og særlig om å ivareta barns, foreldres og familiens menneske-rettigheter.

   Geir Ove Skårvik:
   d vanskelig å få bv ansatte straffet, det ska mye arbeid å ressurser til men æ ser håp i det da et fåtall egnet personer har klart å lagt et GRUNDIG arbeidsstykke mot bv. så gjennstår d å se resultatet. æ håper på en forandring som gagner alle, rydde opp i hele systemet

   Rolf Sverkmo:
   Det er meget viktig att man tar lydopptak som bevis og ellers bygger sak mot bv.på paragrafer de har brutt.Det viktige er å få til så sterke bevis på lovbruddene att de ikke har noen form for sjangse å slippe unna ve å lyve mere.Ja det er veldig mye jobb men det må til for å få ett godt resultat.Det som er gunstig nå er att mange har bevis på direkte lovbrudd bv. har utført,så bv.har stygge skrammer i lakken.

   Rune L. Hansen:
   De har langt mere enn "stygge skrammer i lakken"! Det er en politisk og offentlig flerfoldig meget meget grov kriminell virksomhet med veldig mange medvirkende, hvor offentlig ansatte politikere og dommere er de mest sentrale nøkkel-personer - som i henhold til Straffeloven kan bli straffet med opptil 30 år fengsel-straff. Men de nekter alle og enhver å straffe-forfølge seg selv og sine medspillere.

   Rune L. Hansen:
   Skal vi i offentlig regi ha en erstatning og et godt alternativ til det falske barnevernet så kan en flerfoldig offentlig instans opprettes med som oppgave helhetlig å ivareta barnets, foreldrenes og familiens enhver og alle menneske-rettigheter. Fullstendig uten ulovligheter!
   Familievernet kan være et godt navn for en slik instans. Den bør kunne være behjelpelig med alt og ethvert av reell relatert og adekvat hjelp, men ikke i på noen som helst måte i å begå menneskeretts-forbrytelser eller annen reell kriminalitet!
   Å yte økonomiske midler og andre ressurser til hjelpe-bruk for en slik instans sine oppgaver vil kunne være reelt og ekte barnevern - og ikke menneskehandel, folkemord og allslags kriminalitet som dagens enda pågående falske, livs-ødeleggende og katastrofale politiske, falske barnevern!

   Rolf Sverkmo:
   Det er riktig det du skriver om att det er langt mere enn stygge skrammer i lakken, men jeg ville være moderat, og det med straffen er helt riktig. Du skriver også om ett famelivern og det støtter jeg 100% da vi etter oppvask med "barnevernet" ikke kan bruke samme navn og bli troverdig i samfunnet, så jeg må få lov til å si att det du har skrevet er meget bra, saklig og gjenomførbart, du får en 6 er for dette fra meg.

   Rune L. Hansen:
   Det viktige, viktigste og nødvendige er at absolutt ingen offentlig instans eller ansatt (inklusivt dommere og hvem som helst) ustraffet skal kunne begå eller medvirke i en reell menneskeretts-forbrytelse eller annen reell kriminalitet overfor sivil-befolkningen eller et medmenneske.

   Slik kriminalitet er den farligste, mest perverterende og katastrofale kriminalitet i eller for ethvert samfunn og menneske.
   Det finnes i virkelighetens verden ikke et viktigere samfunns-anliggende eller samfunns-ansvar enn kompetent og effektivt å få straffe-fulgt og stoppet enhver form for slik kriminalitet!
   Offentlige instanser eller ansatte som neglisjerer, bortforklarer eller bagatelliserer eller ikke forstår dette dette må effektivt og kompetent stoppes!

   Rolf Sverkmo:
   Det ser ut som det er litt splid nå i oppfattningen av lovbrudd bv. gjør i offentlige kretser også og det er kansje ett godt tegn, kansje er det håp på redelighet også blant noen av disse. For ett år siden var det ingen advokat, forsker eller politikker som turte si fra om att noe er galt.

   Rune L. Hansen:
   Hvil ikke på optimisme i så måte. Det politiske terror regimet har med våre olje-penger og innsamlede skatter og avgifter fullstendig utenfor og uavhengig av lovlig lov og rett og folkets vilje og tanker konstruert en gigantisk virksomhet for inkvisisjoner, kidnappinger, terror, tortur, utplyndringer, falske dommere, angiveri, stasi-arkiver, etc. som groteskt har ødelagt både barn og voksne og samfunnet. Som i ethvert annet nasjonalt terror regime har det vært og er det veldig mange grov kriminelle medspillere!
   Medspillere som på ingen som helst måte ønsker å bli straffe-forfulgt. Tvert om!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/1047262395296710/

   Sigrid M Nilsen:
   Alle mennesker er født frie , står det !! Der ligger problemet, da noen bruker friheten si, til å frarøve barn en god barndom : ( Det er derfor vi har og trenger et aktivt barnevern !!

   Rune L. Hansen:
   Det er derfor vi har og trenger enhvers umistelige og uavhendelige menneske-rettigheter, Sigrid M Nilsen. Og at enhver som krenker en eller flere av disse må bli straffe-forfulgt og dømt i henhold til Straffeloven.

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 21.07. 2015:
   
https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/1046966228659660/ 

   Rune L. Hansen:
   Hva gjør vi med det?
   Ja, hun er ille. Fordelen med det er at hun går langt i å avsløre og dokumentere seg selv, mens hun tror hun gjør det motsatte.

   Dung Svalland:
   Hun er bare en feiging

   Monica Høvik:
   På tide med brobygging.

   Sigrid M Nilsen:
   På tide å sette barna først !! : )

   Rune L. Hansen:
   Du ønsker å kidnappe barna for å påstå at du ivaretar deres menneske-rettigheter, Sigrid M Nilsen?

   Sigrid M Nilsen:
   Jeg ønsker at de barna som lider av omsorgssvit og vanskjødsel, sal få muligheten til et bedre liv smile emoticon Det er dessverre ikke sånn at alle voksne er egnet til å være foreldre, og da trenger vi et barnevern og vi trenger fosterhjem, som kan ta seg av barna : )

   Rune L. Hansen:
   Du liksom forsvarer barns rett til ikke å bli forurettet eller mishandlet, i henhold til Straffeloven og Barnekonvensjonen, Sigrid M Nilsen? Samtidig som du sier at andre - deg selv og dine venner? - heller må få begå Straffelovens og Barnekonvensjonens groveste og mest straffbare forbrytelser overfor barna. Hører du ikke selv hvor fullstendig sykt det du sier er?

   Sigrid M Nilsen:
   Når foreldrene svikter... og ikke egner seg som foreldre, hvem ellers skal da gripe inn?

   Rune L. Hansen:
   Menneskehandel og det å forurette barn er grovt ulovlig og straffbart, Sigrid M Nilsen!

   Sigrid M Nilsen:
   Det er snak om å redde og å gi barn en trygg oppvest !!

   Monica Høvik:
   Jeg vet ikke om en fosterforelder som behandler barn med respekt og kjærlighet. Mer straff, irettesettelser og adlyding Liker ikke!!!

   Rune L. Hansen:
   Å begå de groveste forbrytelser overfor barn er ikke å gi de en trygg og god oppvekst, Sigrid M Nilsen.
   Du snakker om og ønsker ulovlige og straffbare straffe-reaksjoner overfor foreldre som foruretter barn, samtidig som du ikke ønsker å bli straffet for de forbrytelser du selv og dine medspillere ønsker å begå overfor barna - og tjene penger på.
   Grovt sykt, ulovlig og straffbart!

   Sigrid M Nilsen:
   Jeg vet om de som behandler barna med kjærlighet, omsorg, med klare grenser og trygghet... Som barn fortjener, og jeg mener er en rettighet barn har

   Sigrid M Nilsen:
   Foreldre som ikke tar vare på barna sine, burde straffes!! Barna har ikke bedt om å bli født inn i en familie som ikke klarer ta seg av dem

   Rune L. Hansen:
   Dine påstander om hva det er å begå slike forbrytelser overfor barn er, er hverken i overenssremmelse med Straffeloven eller Barnekonvensjonen eller annet i virkelighetens verden, Sigrid M Nilsen.
   Lovlig reell lov og rett gjelder for deg også. Forstår du ikke det?

   Sigrid M Nilsen:
   Jo det forstår jeg !! Hold bakkekontakten, tenk på barna som lider i hjemmene sine, det er det som er viktig, å ta vare på dem... ikke bruke store ord og paragrafer !! Det er skjær egoisme og dumskap

   Rune L. Hansen:
   Barn som lider i hjemmene sine eller andre steder bør altså komme til deg og dine medspillere?

   
---
---

   Jane Kile, 22.07. 2015 via Nytt  fokus på barnevernet:
   https://www.facebook.com/groups/nyttfokus/permalink/1612299275711275/

   Hvordan er det for de foreldrene som opplever barnevernets terror?

   Fire år etter terroren: Halvparten av foreldrene er sykmeldte
   http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Fire-ar-etter-terroren-Halvparten-av-foreldrene-er-sykmeldte-8094693.html
   Halvparten av de etterlatte foreldrene er fremdeles sykmeldte etter terrorangrepene 22. juli 2011. Unni Espeland Marcussen forstår ikke hvor årene er blitt av.
   aftenposten.no

   *

   Hilde Jakobsen:
   https://www.facebook.com/pages/Human-rights/250414565028884
   Human rights - Community · 760 Likes
   http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=3725 vi kjemper for våre barn, hvert tikkende sekund.

   Lilliann Roppen:
   Mange er nok sykmeldte, noe som blir brukt mot foreldrene! Men, her er nok dødstallet også høyt!!

   Morten G. Hansson:
   Satt og tenkte litt på akkurat dette... Jeg hadde glatt bytta plass med en av foreldrene som mista en av sine kjære på Utøya! De kan i de minste på sett og vis slå seg til ro med tapet sitt. De har det som kan kalles en normal sorgprosess hvor døden er et endelig punktum som en med tid lærer seg å akseptere. Når en mister et barn til BV står de aller fleste i en situasjon som IKKE kan aksepteres og således får en heller ikke muligheten til å slå seg til ro med tapet av sitt barn. I tillegg har alle de etterlatte hatt et enormt støtteapparat rundt seg som BV utsatte bare kan drømme om. Det er visst helt normalt at en etter 4 år er sykemeldt og ikke fungerer i samfunnet... Dette forteller at de som klarer å stå oppreist i BV-stormen har en styrke mange nok vil misunne, men også hvor vanvittig mye det kreves av foreldre som er fratatt sitt kjæreste for å dem tilbake igjen.

   Jane Kile:
   Det har jeg også tenkt, Morten G. Hansson. Man vet at barna har fred selvom man savner dem. Men kan også på en måte avslutte sin egen sorg. Det er selvsagt grusomt å miste sine ved død, så det er jo et tap og en sorg som er helt forferdelig, men jeg skjønner godt den tanken din

   Anett Mari Tøftum:
   Ojsann, det var et sterkt innlegg Morten. Og jeg må si jeg følger tankene dine! Men hvorfor i all videste tid er det ingen som har tatt tak i akkurat dette? Hvor er politikerne? Er det liksom sånn at de som har mista omsorg enten i myndighetenes øyne er så "teite" at de ikke skjønner å sørge? Eller er det fordi myndighetene mener en har utsatt ungene for så mye dritt da at foreldra ikke fortjener bedre?
   Eller hva er dette?
   For jeg er helt med på hva du føler og tenker, og om foreldre som har mistet omsorg søker bistand, noen å prate med, eller ja, ikke fungerer optimalt etter et sånt traume blir det sett på som en ytterligere svakhet! Mens sorg ellers blir sett på som naturlig! Jeg har ikke lyst til å gå inn på akkurat denne 22.juli-tragedien, jeg syns det blir litt ufint, og kanskje spesielt i dag, men det er såpass gode tanker det du har der at jeg syns det er verdt å kommentere det lell. Er det noen som helst etater som har TENKT TANKEN på å hjelpe foreldre med fratatt omsorg med sin sorg? Hvor er kriseteamet for disse?
   Det heter seg at "bv skal følge opp foreldrene i ettertid."
   Men for det første har jeg forstått at det så og si aldri blir gjort. For det andre: hvem ville ønske det da? Her skal de som har påført deg dritten komme og høre på hvor vondt du har det i ettertid? Det faller jo på sin egen dumhet. Jeg er veldig i stuss over at dette faktisk ikke er blitt tatt tak i. Det er synd og skam er det!

   Morten G. Hansson:
   Hadde gladelig tatt imot hjelp om jeg ble tilbudt noe. Både i forhold til å posisjonere seg for å få omsorgen tilbake men også for å rett og slett takle det en gjennomgår. Fastlegen kan alltids sette deg på antidepresiva men om du trenger en psykolog å snakke med for eksempel ja så er det å bli fratatt et barn tydeligvis ikke god nok grunn for det offentlige helsesystem!!! I NOU 2012:5 anbefaler utvalget at det innføres en støttepersonordning uten at en har hørt noe mer om dette i etterkant... Selv tror jeg dette hadde vært et glimrende tiltak både som støtte og til å få hjelp til å igjen være kvalifisert som mor eller far. Merkelig å se hvordan BV plukker ut det deler for å underbygge sine påstander for å trumfe gjennom vilja si mens de totalt overser andre deler av rapporten som nok hadde gjort et godt innhugg i budsjettene deres. Er selv blitt "offer" for denne rapporten da BV har klart å få igjennom tilknytning til fosterhjemmet ( uten en eneste faglig utredning av tilknytning i det heletatt) og kan i utgangspunktet ikke lenger søke tilbakeføring!!!

   Anett Mari Tøftum:
   Det du sier om å bli i posisjon til å kunne ta tilbake omsorgen er jo også viktig! Skulle trur dette var i myndighetenes interesse, da det står i loven at barnet SKAL tilbakeføres straks alt ligger til rette for det! Og dette gjøres ikke. Både dette og det evig brukte argumentet om tilknytning viser jo at staten ikke er interessert i tilbakeføring overhodet!

   Morten G. Hansson:
   Stor forskjell på teori og praksis ja...

   Roger Solberg:
   9 år er gått og synes ikke sorgen, skuffelsen og sinne blir lettere og takle. Snarere tvert imot. Jeg er i dag heltids pappa for mine tre yngre, snart fire, men eldste mann er jeg veid og funnet for lett til å ivareta. Forstå det den som kan.

   Elena Bakanova:
   Enig med deg Roger Solberg, til tross for å går 8år, savn ble ikke mindre.

   Kjell Marcussen:
   Snakket nettopp med min datter på fb og vel.........!
   Det blir mange tunge og ensomme stunder. Men står opp,går på jobb og smiler til verden rundt meg. Men hver kveld kommer savnet,tårene og smerten. Men gir jeg opp????
   Nope, kan ikke sitte å synes synd på meg selv for det hjelper ikke.
   Men forstår så inderlig den smerten andre bv ofre sitter med og kan forstå at enkelte sliter mer enn andre. Det som holder meg oppe er den kjærligheten barna gir til meg ved alle anledninger. Jeg har Vært en så god far at barnas tilknytning til meg bare blir sterkere og sterkere og det Gjør meg sterk og glad.

   Rune L. Hansen:
   At det politiske såkalte barnevernet nettopp har som hensikt på allslags vis å ødelegge både barna og foreldrene hadde vært meget lett for enhver og alle å se og å forstå om virksomheten hadde et annet navn og ingen propaganda!
   At noen takler det bedre enn andre eller er heldige underveis i inkvisisjons-prosessene anser virksomheten bare som god og billig reklame.

   
---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, torsdag 23. juli 2015, Vinberget: 

   Mørkt og omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Regn og yr tidlig morgen, derefter helt og delvis overskyet og opp til omkring 15 pluss-grader utover formiddagen. Jeg telefonerte og snakket med Statens Innkrevingssentral i dag ( ekstern ) og skrev og avsendte omkring 14.30-tiden derefter et nytt brev til de ( ekstern ). Tildels noe yr og mere overskyet utover eftermiddagen. Overskyet med flere regn-skyll og 12 pluss-grader fra omkring 17-tiden. Tildels noe yr og noe vind-drag utover kvelden, 10 pluss-grader klokken 22. Mørkt dunkelt mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 23.07. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205231859210790

   Det er ikke vanskelig for noen å forstå det gale og grovt kriminelle i hva Anders B. Breivik gjorde.

   Men det er enda vanskelig for mange å forstå det gale og grovt kriminelle i hva Arbeiderspartiets sentrale nøkkel-personer og medspillere har gjort og gjør. Selv om det er meget meget verre og grovere. De skjuler seg bak indoktrinering og terror, tortur, utplyndringer og drap uten lemlestelser, blodsøl og skuddsalver, etc., hygienisk utført, men ikke mindre grovt, ulovlig og straffbart.

   *

   Tommy Wennerstierna:
   Läst Aage Storm Borschgrevinks bok?

   Anders Behring Breivik's mother 'sexualised' him when he was four
   http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/norway/9592433/Anders-Behring-Breiviks-mother-sexualised-him-when-he-was-four.html
   Norway killer Anders Behring Breivik's mother "sexualised"...
   telegraph.co.uk|By By Richard Orange in Malmo

   Rune L. Hansen:
   Fredsforskeren Johan Galtung sammenligner politiker Jonas Gahr Støre med terrorist Anders B. Breivik.
   Han skriver blandt annet:

   "Min første konklusjon er at Breivik, og den norske elite illustrert ved Støre, stiller temmelig likt. De er også like i å ta det avgjørende skritt: å omsette sine vrangforestillinger til ekstrem vold mot kategorier av andre mennesker."

   Dette forstår vi fort gjelder også politikere som blandt annet Jens Stoltenberg, Gro Harem Brunstland og deres venner og medspillere.
   Men hvem i all verden har de torturert, ødelagt eller drept da?
   Barna og foreldrene med sitt såkalte "barnevern", f.eks.

   Som en Facebook-kommentar, Sveinung Vegsund, sier det:
   Tror heller ikke Hitler skjøt noen ?
   Skal en ha skutt, må en selv ha fingeren på avtrekken ?

   Sammenligner Støre med Breivik
   http://www.nrk.no/norge/sammenligner-store-med-breivik-1.7959418
   Johan Galtung mener at hvis de samme psykologiske kriteriene ble brukt på Jonas Gahr Støre som på Anders...
   nrk.no|By NRK

   Jimmy Robinson:
   Dette er regjeringa den norske regjering som viderefører hittler visjoner om fullstendig kontroll

   
---

---

   Arne Larsson, 22.07. 2015 via NKMR - Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter:
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10153049253578785/

   Då jag läser FNs konventioner om Mänskliga rättigheter, finner jag under Fakultativt protokoll angående handel med barn, barnprostitution och barnpornografi. Antaget den 25 maj 2000.

   Artikel 2
   I detta protokoll avses med
   a) försäljning av barn: varje handling eller transaktion genom vilken ett barn överförs av en person eller grupp av personer till annan mot betalning eller någon annan form av ersättning.

   Någon annan än jag som tycker att denna beskrivning, har slående likheter med LVU-systemet ?

   *

   Ann-Christine Larsson:
   Barn handel i allra högsta grad, dessutom organiserad brottslighet från socialtjänstens sida!

   Arne Larsson:
   Den farligaste organiserade brottsligheten, är den som bedrivs av personer i kostym och slips.

   Ruby Harrold-Claesson:
   Och med stöd av "lag".

   Tomi Kattilakoski:
   Vet vilka de är.

   Madeleine Lundqvist Född Dahlqvist:
   Undra hur mycket vår dotters "vård" på neuropsyk i Bollnäs kostar/dygn, Hon lär sig självskadebeteende, använda droger detta är ett ställe som är meningen för vuxna men hon är inte ens fyllda 13.

   Rune L. Hansen:
   Blandt annet Barnekonvensjonens Art 35 er også enkel å forstå:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Både medvirkning i bortførelse av barn (fra sin far eller mor) og "salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte" er ulovlig og skal straffe-forfølges.

   Både dette og mange av norske Straffelovens lovbestemmelser rammer utvetydig hele det politiske såkalte barnevernet, inklusivt også såkalt barnefordeling.

   Dette er gjeldende lov og rett i og for Norge - og gjelder både nasjonalt og inter-nasjonalt.

   Arne Larsson:
   Jag håller helt med dig Rune, den formuleringen borde inte kunna missförstås.

   
---
---

   Flemming Nielsen, 23.07. 2015:
   https://www.facebook.com/flemming.nielsen.9847/posts/10204696792246351:0

   Når gode bedsteborgere begår onde handlinger.

   Når sagsbehandler, læger, embedsmænd, politikker og dermed også vælgere, begår handlinger som ofte fortolkes som onde, er de så onde ? .

   For mig er det ret simpelt. Hvis du begår en handling som skaber lidelser eller skader et andet menneske er det ondskab. Grundlæggende findes der 2 former for ondskab, den indirekte naturlige ondskab, og den direkte moralske ondskab. Jeg vil nu ikke gå helt ud i de filosofiske og teoretiske hjørner om begrebet ondskab, det er der mange der har gjort, meget bedre end jeg kan gøre.

   Først den naturlige ondskab, som ofte begås af personer som ikke forstår konsekvenser af det onde de påføre andre mennesker. Den form for ondskab er vanskeligt at håndter, for når man prøver på at få vedkommende til at forstå det onde i sine handlinger , vil de altid undskylde sig med forklaringer som de tilsyneladende tror på. Det kan være begreber som " den nødvendige politik " som tjener til os alles bedste. Ofte ser vi at uoplysthed er signifikant for dem, ude af syne , ude af sind.
   Den holder så ikke , for udøver man magt over at andre mennesker skal man være oplyst om konsekvenserne, uoplysthed kan ikke fritage dem fra den moralske skyld.

   "Der er kun et gode, viden, og et onde, uvidenhed"
   Sokrates....

   Hvis man er uvidende skal man holde sig langt væk fra at udøve magt over andre mennesker.
   Mange tror også at den "lille" onde handling ikke gør nogen fortræd i det store hele, og holder sig så ikke tilbage for at udføre handlingen.

   Også tilgangen om , at hvis jeg ikke gør det, vil en anden gøre det, og så ville det ske alligevel, høre vi også.

   Faktisk kan vedkommende som det går ud over, være glad for at det er mig der udføre handlingen , og ikke en anden der udføre den onde handling, for en anden ville være endnu mere ond end mig.

   Lad nu værre med at se glasset som halvtomt, se det i stedet for som halvfuld. Den onde positive retorik ser vi også ofte brugt. Undskyldninger for at slippe for moralsk skyld er mangfoldige.

   Den direkte moralske ondskab.

   Den udøves af mennesker som er helt klar over ondskaben i deres handlinger. Det er den form for ondskab vi alle kan nikke genkendende til når vi møder den. Denne form for ondskab er blevet legitimt herhjemme, vi ser den ofte udøvet af embedsmænd og politikere,, selv sagsbehandler ser vi også udøve den. Der er ingen tvivl, når en sagsbehandler forfalske læge papirer om sin klient, for at holde klienten væk fra en højere offentligt ydelse, eks. førtidspension, er det den rene uforfalsket ondskab. Sagsbehandleren har sin egn fri vilje og valgte med fuld overlæg at begå handlingen, dette var bare en blandt mange gerninger som vi har kendskab til, fra dette område.

   Jeg ser grundlæggende samfundet som et fællesskab, og vil ikke se ondskab florere i vores fællesskab.

   Husk på at hvis du konstanter ondskab, og ikke griber ind er du medvirkende til at udøve ondskaben.

   Jeg er ikke selv i knibe i systemet og rammes af ondskab (mange ønsker jeg var det , pga. af det jeg skriver), men jeg vil aldrig accepter at andre udsættes for ondskab i vores samfund, vil du det ? ...

   Vi skal alle kunne holde ud at se os selv i spejlet.. Medfølelse, empati, og retfærdighed burde være det der tæller ...

   Citat.
   Den, der passivt accepterer ondskab, er lige så involveret i den som gerningsmanden. Den, der accepterer ondskaben uden at protestere imod den, samarbejder i virkeligheden med den.
   Martin Luther King......

   *

   Lis Flemmer:
   I flg. Søren Kierkegaard er det et ultimatum at skulle vælge etisk korrekt. Med andre ord: Dertil har man ikke noget valg, hvis ikke man vil fortabes i evig angst og skyld! Vi har alle pligt til dette valg!

   
---

---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, fredag 24. juli 2015, Vinberget:

   Nokså mørkt og i underkant av 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet med endel yr og oppmot omkring 12 pluss-grader utover formiddagen. Omtrent det samme, med endel mere regn og yr videre utover dagen. Mindre nedbør utover kvelden. 10 pluss-grader klokken 23. Nokså mørkt mot midnatt.
   
---
---

   Arild Holta, 24.07. 2015:
   https://www.facebook.com/arild.holta/posts/10153692813693296

   Habermas var sosialistenes store filosof. Helt til han ble for liberal og angrep den voldsomme statismen (stat-isme) i vår tid. At han mente kristendommen var fundamentet for humaniteten i vår kultur ble nok for mye. Da begynte noen å snakke om senilitet. Men han påstod at motstanderne stod for postmodernistisk babbel.

   Skal man få bukt med Europas- og Nordens voksende maktsentrering, må man se forbi høyre- og venstre-politikk, og begynne å problematisere selve maktsentreringen.

   Om man lager superstater med sosialistisk retorikk (ala moderne kommunisme) eller med konservativ retorikk (ala fascisme), så går ut på det samme. Individet blir en bitteliten brikke som holdes på "sin"/"sine" plasser av maktimperiet.

   At den lille "brikken" stemmer ved valg, på det makten har gitt som alternativ, gjør liten forskjell så lenge "brikken" tenker maktens tanker.

   *

   Rune L. Hansen:
   En relevant film fra 1943, fransk. Om nepotisme, makt og politikk. 
   https://www.youtube.com/watch?v=AiMR8LuWcLs
   Occult Forces(1943)
   This is a video from CelticAngloPress's Channel http://www.youtube.com/user/Celti...
   youtube.com

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 23.07. 2015:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/962605007093762/

   Ellen M Andersen:
   Han har kanskje et poeng med tanke på at Norge teppebombet Libya i flere måneder i 2011. Mange tusen uskyldige sivile ble drept.

   Rune L. Hansen:
   Hva som er verst av Arbeiderparti-mafiaens teppebombing i Libya eller folkemord i Norge? Det som smeller mest? Eller?

   Årlig kidnappes, tortureres og ødelegges i Norge ti-tusener barn og foreldre av det politiske såkalte barnevernet, inklusivt såkalt barnefordeling. Og hvor mange årlig tortureres, utplyndres og drepes av NAV-ansatte? Og av de falske dommerne i det gjennom-korrupte rettsvesenet?

   I strid med blandt annet Menneskerettserklæringens Art 5:
   "Ingen må utsettes for tortur eller grusomhet, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff."
   Og f. eks. Art 3:
   "Enhver har rett til liv, frihet, og personlig sikkerhet."

   Og hva med den såkalte abort-industrien til Grøss & Gru Harem Brunstland og hennes medspillere i og utenfor Arbeiderpartiet? Tredd ned over hodene til det norske folk i strid med både folkets vilje og Menneske-rettighetene og Straffeloven og Grunnloven!

   Straffeloven § 9:
   "Ved betydelig Skade paa Legeme eller Helbred forstaaes i denne Lov Skade, hvorved nogen mister eller faar væsentlig Svækkelse paa Syn, Hørsel, Taleevne eller Evne til at forplante sin Slægt, bliver vanfør, udygtig til at fortsætte sit Erhverv eller i høi Grad vansiret, falder i livsfarlig eller langvarig Sygdom eller bliver påført alvorlig psykisk skade.
   Som betydelig Skade ansees det ogsaa, naar Forbrydelsen øves mod en svanger Kvinde, og Fosteret som Følge heraf faar Skade eller gaar tilgrunde."

   Og f.eks. EMK (ECHR) Art 2:
   "Retten til liv
   1. Retten for enhver til livet skal beskyttes ved lov. Ingen må med hensikt bli berøvet livet unntatt ved fullbyrdelse av en dom avsagt av en domstol etter å være funnet skyldig i en forbrytelse som loven bestemmer denne straff for."

   Alt dette og mere til av svik, forræderi og grov kriminalitet, i regi av norske politikere og nepotisme, med Arbeiderpartiet i spissen!
Deriblandt også det flerfoldige sviket mot Norges selvstendighet lovbestemt i Grunnloven!

   
---   
---

   Nina Langfeldt, 24.07. 2015 via Hjelp våre barn hjem mot barnevernets overtramp og ulovligheter:
   https://www.facebook.com/groups/1429956873940492/permalink/1636847203251457/

   Hvor mange av dere har tillitt til barnevernet og myndighetene?

   Over 12 000 barn er tvangsplassert i fosterhjem eller institusjon av barnevernet. Hver av disse barna har 100 slektninger, venner og bekjente som blir berørt av omorgsovertakelsen, er minst 1,2 millioner mennesker i Norge berørt av barnevernets tvangsinngrep. De aller fleste berørte opplever barnevernets tvangsinngrep som svært traumatiske både for barna og hele familien. De aller fleste berørte ,som selv har opplevd eller kjenner noen som har blitt utsatt for tvangsvedtak av barnevernet , gir uttrykk for at de finner inngrepet feilaktig, traumatisk, unødvendig og brutalt. De har ikke lenger tillitt til barnevernet eller staten og mener det i de fleste tvangssakene burde vært mulig å finne fram til andre og bedre løsninger- øke satsingen på hjelpetiltak til familiene og begrense antall omsorgsovertakelser. Å vokse opp på institusjon eller fosterhjem er svært sjelden til barnas beste, viser det seg nesten alltid i etterkant....

   *

   Scott Johansen:
   Barnevernet er bare en av over 40 statlige tilsyn med definisjonsmakt og et sterkt utvidet mandat... og som kan bruke politiet som forvaltnings assistenter... som da er uten politimyndighet...en råtten stat som er blitt nærmest totalitær...

   Rune L. Hansen:
   Glem ikke de barn og foreldre som blir kidnappet og fangeholdt via såkalt barnefordeling. Politisk organisert groveste kriminalitet også det. Hverken barn eller foreldre skal kunne bli kidnappet og torturert eller fratatt retten til sitt familie-liv.

   Rune L. Hansen:
   Dessuten, grov kriminelle i og omkring den offentlige forvaltningen representerer ikke myndighetene, men myndighets-forbrytere.

   
---

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, lørdag 25. juli 2015, Vinberget: 

   Nokså mørkt og 8 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Overskyet og omkring 15 pluss-grader det meste av dagen. Mindre overskyet og henimot 10 pluss-grader sent på kvelden. Mørkt mot midnatt.
   
---

---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, søndag 26. juli 2015, Vinberget: 

   Mere om menneske-rettighetene her i dag. Mørkt, med regn og yr fra omkring 02-tiden her ute i natt. Samtidig ble e-kraften borte en stund her hjemme. Overskyet med omkring 15 pluss-grader Celsius utover formiddagen. Omtrent det samme utover eftermiddagen. Tildels med yr og regn og omkring 12 pluss-grader utover kvelden. Mellom 12 og 10, mørkt og noe yr mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 26.07. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205245188864023

   Det er når en menneske-rettighet trengs, men er utilgjengelig, at en virkelig forstår at noe er fullstendig galt! Selvfølgeligheter for ethvert menneskelig samfunn - fraværende! Utenkelig?

   Mange mennesker i dagens Norge har erstattet neste-kjærlighet (medmenneskelighet) med egoisme, forårsaket av tillit til politiske offentlige velferds-ordninger. Men det de ikke ser, er at det har blitt politiske offentlige velferds-ordninger som ikke vil ha menneskers selvstendighet, velferd, trygghet, trivsel og uavhengighet! Men tvert om! Unntatt for de heldige - eller begunstigede.

  I et slikt samfunn må ethvert menneske som forurettes kjempe en mere eller mindre håpløs kamp for å kunne få sine menneske-rettigheter respektert og ivaretatt. Med eller uten grådig egoisme?

   Og hva blir resultatet eller konsekvensen? Nåde og barmhjertighet fra makten? Eller flaks og vilkårlighet?

   Mange mennesker vil derfor kjempe mere eller mindre for sine egne og eventuelt medspillere sine rettigheter eller interesser. Alternativet er selv videre eller mere å bli forurettet.

   Politisk og offentlig mangel på kompetent respekt, prioritering og ivaretagelse av en eller flere menneske-rettigheter for et eller flere medmennesker er en alvorlig sak! Hvem enn som rammes! Dessuten krenkes oftest automatisk flere og mange menneske-rettigheter når en krenkes.

   Skal en kjempe for sine egne menneske-rettigheter eller for enhver borger sine menneske-rettigheter, uten samtidig å forurette andre sine menneske-rettigheter?

   At en borger, hvem enn, får en eller flere av sine menneske-rettigheter krenket i regi av den offentlige, inklusivt politiske og juridiske, forvaltningen - er en varslings-alarm for enhver og alle! Om at et slikt svik kan vi ikke akseptere!

   Men det forferdelig triste og katastrofale i dagens Norge, er at absolutt ingen av våre menneske-rettigheter blir respektert og ivaretatt av den offentlige, inklusivt politiske og juridiske, forvaltningen! Mildt sagt.

    Endog noe så selvfølgelig som enhvers rett til sitt familie-liv respekteres ikke - og krenkes på det groveste! Og retten til ikke å bli utsatt for inkvisisjoner - like så! Og retten til ikke å bli utsatt for falsk dokumentasjon og uskylds-krenkelser og ulovlige lovbestemmelser og ubesvarte henvendelser - like så! Og retten til ikke å bli økonomisk forurettet - like så! Osv., osv.!

   Svik og forræderi - å ikke hjelpe og samarbeide med etvert medmenneske (menneskeverdet) - er ikke veien videre å gå! Splittet er vi og blir vi grådige egoister - og svake og utrygge - hvor meget vi enn tror det motsatte!

   *

   
---

   https://www.facebook.com/Menneskerettspartiet/posts/1023036464386845

   Venke Elisabeth Mitander:
   det finnes nok mange svartebøker her i Norge hvor navn er nevnt som ikke skal få hjelp innen enkelte etater, og ihvertfall ikke hvist en er for lik rett for loven uansett hvem det gjelder,

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er ikke tilfeldig at det er tilrettelagt også for det. Og det er ikke tilfeldig at alt av lovlig lov og rett er svartelistet til fordel for ulovlig lov og rett og motsatt lov og rett.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 26.07. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205247179033776

   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art."
   Sitat slutt.

   Norges Grunnlov § 110c:
   "Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Menneskerettighederne.
    Nærmere Bestemmelser om Gjennemførelsen af Traktater herom fastsættes ved Lov.
    Tilføyd ved grlbest. 15 juli 1994 nr. 675."

   Hvem er statens myndigheter? Er det noen som ikke vet det?
   De fleste voksne mennesker vet hvem og hva "statens myndigheter" er. At det er alle våre offentlige instanser og ansatte. Deriblandt inkludert også politikere, domstolene, og dommerne og deres dommer, vedtak og avgjørelser - og så veldig mange andre. Inkludert blandt annet også i kommunale instanser.
 
   Menneskerettserklæringen:
   - "Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter."
   - "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art. (...) Det skal heller ikke gjøres noen forskjell på grunn av den politiske, rettslige eller internasjonale stilling som innehas av det land eller det område en person hører til, enten landet er uavhengig, står under tilsyn, er ikke-selvstyrende, eller på annen måte har begrenset suverenitet."
   - "Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden."
   - "Kunngjør Generalforsamlingen nå denne Verdenserklæring om menneskerettighetene som et felles mål for alle folk og alle nasjoner, for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blant folkene i medlemsstatene selv og blant folkene i de områder som står under deres overhøyhet."

   Menneskerettsloven:
   - "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører."
   - "Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller å utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til."
   - "§ 3. Bestemmelsene i konvensjoner og protokoller som er nevnt i § 2 skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning."

   Det viktigste å vite er at politisk eller offentlig makt ikke gir noen frihet til å medvirke i noen slags forbrytelse. Tvert om er straffe-rammen høyere (med lovbestemte forhøyelser) for medvirkning i slike forbrytelser.
   Og at ulovlige lovbestemmelser, beslutninger, dommer eller vedtak i regi av hvem enn er straffbare. Og at menneskeretts-forbrytelser ikke foreldes.

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 26.07. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205247172953624

   Enda noen ord angående falsk dokumentasjon

    -- Straffeloven - "§ 120:  Har en offentlig Tjenestemand i nogen Tjenesten vedkommende Protokol anført Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, eller har han ved Udfærdigelsen af Protokoludskrift, Telegram eller Telefonmeddelelse eller ved Stempling, Merkning eller anden tjenstlig Erklæring, der er afgiven for at tjene som Bevis, anført eller bevidnet Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, straffes han med Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 3 Aar, men indtil 6 Aar, saafremt han har handlet i Hensigt at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen."

   -- § 189. Den, som i inden- eller udenlandske offentlige Dokumenter eller Bøger eller i Lægeattester afgiver urigtig Erklæring angaaende nogen Begivenhed eller Omstændighed, hvortil Erklæringen er bestemt til at afgive Bevis, eller som bevirker eller medvirker til, at saadan Erklæring afgives, straffes med Bøder eller med Fængsel indtil 1 Aar, men indtil 3 Aar, saafremt Hensigten har været at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen.
   -- § 190. Den, der har benyttet som rigtig nogen saadan Erklæring som i § 189 nævnt, straffes saaledes som der er bestemt.

   For at ikke saken skal bli forfalsket!

   For for en offentlig ansatt "å krenke noens rett" - også ved unnlatelse - er ulovlig og straffbart, i henhold til blandt annet Straffelovens § 123. Eventuell medvirkning vil samtidig også være medvirkning i den konkrete forbrytelsen.

   -- "§ 123. Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."

   Vær samtidig oppmerksom på f. eks. også i disse forbrytelser:
   Straffelovens § 324:
   -- "§ 324. Undlader en offentlig Tjenestemand forsætlig at udføre nogen Tjenestepligt, eller overtræder han paa anden Maade forsætlig sine Tjenestepligter, eller viser han, trods Advarsel, Forsømmelighed eller Skjødesløshed ved Udførelse af disse, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab. / Enhver som omfattes av lov om statens tjenestemenn, skal også gå inn under denne paragraf."
   -- Straffelovens § 118:
   "§ 118. En offentlig Tjenestemand, som ved Misbrug af sin Stilling hindrer nogens lovlige Straffældelse eller Fældelse til den forskyldte Straf, eller som udenfor de i Loven hjemlede Tilfælde eller paa anden end den lovhjemlede Maade undlader at forfølge en strafbar Handling, straffes med Tjenestens Tab eller med Hefte eller Fængsel indtil 3 Aar. / Under særdeles formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes."

   *

   
---
---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, mandag 27. juli 2015, Vinberget: 

   Mørkt og omkring 10 pluss-grader Celsius og noe yr her ute i natt. Helt og delvis overskyet utover formiddagen og eftermiddagen, med oppmot omkring 15 pluss-grader.
   To unge menn fra politiet ankom her omkring 15-tiden i dag, sa de skulle forkynne en kjennelse datert 17. juli 2015 fra Norges Høyesterett ( ekstern ). Som svar på min anke datert 24. juni 2015 ( ekstern ). Da er det nok mere terror, sa jeg. De trodde ikke det. De forkynte kjennelsen som jeg nu har lest. Terror i og med den ja. Det overrasket ikke meg. Den direkte helt åpne hensikten fra dommerne med en slik dom er meget ille, katastrofal og urett nok, men den bakenforliggende hensikten er enda meget verre. Dessuten bekrefter dette enda en gang at den politiske mafiaens dommere og nøkkel-personer er utrolig mange og fullstendig gjennomsyrer den offentlige forvaltningen. De tre (det fjerde er uleselig) navnene som denne gangen er på papiret - Kristin Normann, Clement Endresen og Arne Ringnes - er bare tre av alle disse dommere og nøkkel-personer som er terrorister, torturister og mordere. I og for en fullstendig grotesk politisk mafia virksomhet. Dessuten er hensikten med fullstendig å drepe eller ytterligere å ødelegge meg selvfølgelig også å skremme alle andre.
   Og hva kan jeg gjøre for å unngå det? Absolutt ingenting som vil kunne hjelpe. Den som tror noe annet er meget så naiv og uvitende.
   Dust overskyet og omkring 12 pluss-grader klokken 21. Mørkt og omkring 10 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 27.07. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205253275426182

   Når politikk og makt av massemediaen og andre settes over lov og rett da må det mere og mere gå veldig galt! En slik uansvarlighetens holdning til medmennesker og kriminalitet er katastrofal!

   Katastrofal - og så motsatt lov og rett som mulig.
   Forbrytelser i regi av den offentlige, inklusivt politiske og juridiske, forvaltningen som ikke straffe-forfølges er tusener ganger verre enn alle andre slags former for grov kriminalitet. Og har med rette også høyere straffe-rammer.
   Men neglisjert, bagatellisert eller nektet straffe-forfulgt er det ytterligere enda verre og mere katastrofalt!

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/965163593504570/

   Alex Michael:
   "Govern-Ment"= Mind Control - og det bør ikke overraske at toleranse for smerte og hersketeknikker er en del av den langsiktige agenda som statsmakten har påtatt seg for lenge siden. De har kastrert våre eksterne forsvarsevne så vel som den indre immuneforsvarssystemet med vaksiner. De har hypnotisert folket til å føle seg som mindre verdifull med begrenset intelligens og potesiale, som dødelige biologiske tilfeldigheter når sannheten er at alle mennesker er evige åndsvesener med ubegrenset verdi, intelligens og potensiale for prestasjoner. Det som skjer for tiden har veldig mye med menneskets fremtidige evolusjon å gjøre. Det er ikke alle som vil klare stress-testene som vi har vært gjennom og kommer til å gå gjennom i den nærmeste fremtid. Jorden utsettes også for eksetreme energiendringer og kontroll systemene sliter veldig med å holde seg oppe. Disse vil også slites mest når enegeriene øker enda mer. De vil til slutt bli mer eller mindre gale. Andre mennesker vil ta i mot disse nye energiene og merke store endringer i med sine psykiske og fysiske evner. Det sies at Du er den du har ventet på. Sørg for å vite hvem du er og sett fokus på å være årsak og ikke virkning. Kom deg ute av konflikter og vende ryggen til de gale. Det kommer trolig store mengder med avsløringer som vil utslette den makten de har tatt fra folket.

   Rune L. Hansen:
   Ja, hvordan få stoppet kriminell statsmakt før en selv og ens nærmeste blir for ødelagt, underkuet og tilintetgjort av den?
   Holdningen til dette og til reell lovlig lov og rett har selvfølgelig iallfall uansett stor og viktig betydning.

   Alex Michael:
   Organisering av folket må til og det virker foreløpig som en håpløs oppgave. Derfor tenker eg at jeg ser selv best mulig organisert med innsikt for å påta meg oppgaver ettersom de kommer min vei. Du kan ikke ta ansvar for andres aktivisering. Men du kan ta ansvar for at du strekker deg ut til å gjøre og være alt det du selv kan være. Mer kan vi ikke gjøre.

   Alex Michael:
   Det er også kanskje en fordel å vite hvordan en skal komme seg ute av klemme med å identifisere seg som det KORPORATIVE navnet, ute av det sivile og inn i det private vekk fra korporativ kontroll.

   Rune L. Hansen:
   Den og de som blir torturert og utplyndret hardt nok kan ha forsvinnende små muligheter for noe som helst. Og jeg er ikke den eneste som blir drept.

   Rune L. Hansen:
   De enda heldige forstår ikke nødvendigvis godt nok hvor enda heldige de er.

   
---
--- 


   Rune L. Hansen, 27.07. 2015:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/964973886856874/

   "Så strømmet da også større deler av norsk presse til da tysk sensur ble innført; mer enn villige til å utgi aviser for de nye herrer. Det nasjonalsosialistiske tyske arbeiderpartis fortreffelighet ble malt ut over spaltemeter på spaltemeter helt fram til maidagene 1945."

   Om Gro Harlem Brundtland og stortingsmelding nummer 74, 1979
   http://menneskerettigheter.info/fradrgoebblestildrgro.html
   Stortingsmelding 74 fra 1979, og hvordan Gro Harlem Brundtland brukte den til å forberede utryddelsen av det norske folk
   menneskerettigheter.info

   *

   Lycant Van Divez:
   Også etter de dager om de i det heletatt ble borte etter krigen...

   Rune L. Hansen:
   Det ble gradvis verre og verre i Norge. Politikere som foruretter og mishandler medmennesker blir stadig ikke forsøkt straffe-forfulgt av de ansatte i den massemediaen de premierer med livets rett. Tvert om. Og heller ikke av de dommerne og andre nøkkel-posisjoner de premierer med livets rett. Tvert om.

   Rune L. Hansen:
   Når politikk og makt av massemediaen og andre settes over lov og rett da må det mere og mere gå veldig galt! En slik uansvarlighetens holdning til medmennesker og kriminalitet er katastrofal!

   Katastrofal - og så motsatt lov og rett som mulig.
   Forbrytelser i regi av den offentlige, inklusivt politiske og juridiske, forvaltningen som ikke straffe-forfølges er tusener ganger verre enn alle andre slags former for grov kriminalitet. Og har med rette også høyere straffe-rammer.
   Men neglisjert, bagatellisert eller nektet straffe-forfulgt er det ytterligere enda verre og mere katastrofalt!

   Rune L. Hansen:
   Folk flest har blitt fremmedgjorte fra reell lovlig lov og rett og tar det automatisk for gitt at beslutninger fra politikere og dommere er lovlige og representerer lov og rett - uansett hvor ulovlige og straffbare beslutningene er. Og fremmedgjøres stadig mere i takt med tillaging og bruk av ulovlige beslutninger og ulovlige lovbestemmelser.

   Men tvinges til stadig mere og mere å forholde seg til ulovlige beslutninger og ulovlige lovbestemmelser.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 27.07. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/965455156808747/

   Naive, inhabile eller ukompetente advokater - som forstår eller sier omtrent ingenting selv om de befinner seg midt i et folkemord og groveste slags politisk og offentlig organisert kriminalitet!

   Litt sitat:

   Kritisk til barnevernets høye terskel: – Altfor vanskelig å få tilbake et barn du har mistet

   Artikkeltags
   BARNEVERN
   Av EVEN BRAASTAD EVEN.BRAASTAD@OA.NO
   Publisert:27. juli 2015, kl. 10:38
   Fire samværsdager: Slik situasjonen er nå har far bare fire samværsdager i året med sønnen sin. De drar ut på disse dagene, på museum eller fornøyelsesgårder. foto: PRIVAT
   Fire samværsdager: Slik situasjonen er nå har far bare fire samværsdager i året med sønnen sin. De drar ut på disse dagene, på museum eller fornøyelsesgårder. foto: PRIVAT
   – Terskelen er altfor høy for å få barnet ditt tilbake når du først har mistet det, mener advokat Hanne Lilleby. Hun kjemper nå sammen med en barnefar mot det hun kaller et tregt system.

   – Her har vi en mann som har fast jobb i barnehage, med verdens beste skussmål derfra, han har egen leilighet og han har ikke kriminelt rulleblad."

   Mere på linken:

   Kritisk til barnevernets høye terskel: – Altfor vanskelig å få tilbake et barn du har mistet
   http://mobil.oa.no/barnevern/nyhet/kritisk-til-barnevernets-hoye-terskel-altfor-vanskelig-a-fa-tilbake-et-barn-du-har-mistet/s/5-35-131572
   – Terskelen er altfor høy for å få barnet ditt tilbake når du først har mistet det, mener advokat Hanne Lilleby. Hun kjemper nå sammen…
   oa.no

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/barnevernsaksjonen/1004058316280105/

   Kjell Selen:
   Noen må holdes personlig ansvarlig for dette da først kommer bondevettet fram.

   Rune L. Hansen:
   Ja, og det er fullstendig det motsatte som skjer i dagens Norge.

   
---
---

   Kate Evy Olsen, 27.07. 2015 via Barnevernsaksjonen.no - Belyser overtramp, menneskerett og barnets beste:
   https://www.facebook.com/groups/barnevernsaksjonen/permalink/1003826326303304/

   Les dagens Oppland Arbeiderblad , 3 sider fra en far som kjemper,

   *

   Dag-Einar Ivarsen:
   Kritisk til barnevernets høye terskel: – Altfor vanskelig å få tilbake et barn du har mistet

   BARNEVERN

   Av EVEN BRAASTAD EVEN.BRAASTAD@OA.NO

   Publisert:27. juli 2015, kl. 10:38

   Fire samværsdager: Slik situasjonen er nå har far bare fire samværsdager i året med sønnen sin. De drar ut på disse dagene, på museum eller fornøyelsesgårder. foto: PRIVAT
   Fire samværsdager: Slik situasjonen er nå har far bare fire samværsdager i året med sønnen sin. De drar ut på disse dagene, på museum eller fornøyelsesgårder.

   – Terskelen er altfor høy for å få barnet ditt tilbake når du først har mistet det, mener advokat Hanne Lilleby. Hun kjemper nå sammen med en barnefar mot det hun kaller et tregt system.
   – Her har vi en mann som har fast jobb i barnehage, med verdens beste skussmål derfra, han har egen leilighet og han har ikke kriminelt rulleblad. Jeg forstår at foreldre med rusproblemer eller psykisk lidelser ikke bør ha ungen boende hos seg, men dette er en normal og høyst oppegående fyr. Når barnet i tillegg vil ha en farmor i nærheten, med erfaring som fostermor for fars bror, blir det hele enda vanskeligere å forstå, sier Hanne Lilleby, advokat for far i en barnefordelingssak som har pågått i flere runder de siste årene.
   – I altfor stor grad syns jeg retten setter to streker under det barnevernet sier, mener hun.

   Har gjort alt
   Sikrere rammer i form av bo- og arbeidsforhold var beskjeden far fikk i første runde i retten, med ønske om gjenforening med sønnen sin.
   – I den forstand at jeg har fulgt de retningslinjene som ble lagt opp for meg, føler jeg at jeg har gjort alt. Jeg har skaffet meg jobb innenfor utdanningen min som er barne- og ungdomsarbeider og jeg har skaffet meg egen bolig.
   – I tillegg la jeg fram en økonomisk plan som tilsa hvordan jeg skulle ta vare på sønnen min, forteller den nå 24 år gamle faren.
   Sammen med advokaten Hanne Lilleby føler han seg maktesløs i møte med barnevernets håndtering av saken.
   Da han i tillegg aldri direkte har mistet omsorgsretten for sin egen sønn, føles det hele enda mer urettferdig.

   Mor mistet omsorgsretten
   Far hadde et forhold til barnets mor de første 18 månedene av sønnens liv. Han bodde vekselvis sammen med mor og barn i Brumunddal, og i Gjøvik der han jobbet.
   Etter at de gikk fra hverandre fikk mor ansvar for den daglige omsorgen, med hjelp fra barnets mormor. Far hadde imidlertid en samværsordning som sikret jevnlig kontakt med sønnen sin, både på hverdager etter jobb, og i helger.
   – Jeg og mor pratet godt sammen, og samarbeidet så godt vi kunne om omsorgen, forteller 24-åringen.
   Etter bekymringsmeldinger til barnevernet mistet etter hvert mor foreldrerett til barnet.
   – Vi er i utgangspunktet også uenig i den vurderingen, forteller Hanne Lilleby, som kan opplyse om at bekymringsmeldingene blant annet gikk på fravær fra skolen i perioden mens sønnen enda var ung, og mye våken om nettene. I tillegg hadde mor uteblitt fra helsesjekker med sønnen.

   Far forbigått
   Sønnen blir plassert i et akutthjem av barnevernet, uten at far noen gang direkte har blitt fratatt foreldreretten.
   – De hadde en sakkyndig utsendt som skulle observere far i interaksjon med sønn. Far blir blant annet beskrevet som imøtekommende og samarbeidsvillig, og det skrives at sønnen finner seg godt til rette hos far, oppsummerer Hanne Lilleby.
   – Likevel ble ikke dette tillagt tilstrekkelig vekt. Nå gikk det på at far ikke hadde stabile nok rammer, at hjemmet hans ikke var barnesikret. Jeg synes far blir altfor perifer i denne rapporten gjort av sakkyndig, og han burde ha blitt sjekket grundigere, fortsetter advokaten.
   – De observerte meg sammen med sønnen min to ganger, den ene gangen var mormor til stede, den andre gangen var jeg alene, forteller far, som også reagerte på hva det ble lagt vekt på i rapporten i ettertid.
   – Jeg lagde blant annet mat til sønnen min, mens han lekte på gulvet. Da fikk jeg senere kritikk for å ha laget mat, istedenfor å være med han å leke, forteller faren til Oppland Arbeiderblad.
   Denne observasjonen skjedde en god stund før barnevernet grep inn, og fratok moren omsorgsretten til sønnen.
   Sønnen endte etter hvert i et fosterhjem, hvor han nå bor.

   Siden har far jobbet for å vinne tilbake retten til å oppdra sin egen sønn.
   – Det har vært rettens skjønn som hele veien har vært avgjørende i denne saken, og det faktum at far har gjort alt for å oppfylle deres krav, er knapt nevnt. I siste runde brukte fylkesnemnda ord som umoden og ureflektert om han, noe jeg tar et kraftig oppgjør med i anken, forteller Hanne Lilleby.
   – Det er noe galt med systemet når terskelen er så høy for å få tilbake et barn du har mistet, mener hun.
   Far mener det hadde vært enklere å forholde seg til rettens avgjørelse om han selv forsto hva som var galt med ham som omsorgsperson.

   Søramerikanske aner
   Far har selv søramerikansk opphav, og sønnen er svært lik sin far. Far ble adoptert til Norge som spedbarn.
   – Han har lagt merke til at vi begge har brune øyne, smiler faren.
   – Jeg tenkte jo selv på mitt opphav da jeg var liten, og vil være der for å svare når han lurer på noe, fortsetter 24-åringen, som nå har juridisk rett til å møte sin sønn fire ganger i året, kun tre timer hver gang. En av disse fire møtene skjedde tidligere i sommer.
   – Da lurte han på om jeg kom tilbake i morgen.
   Frykten nå er at det skal ende med at sønnen blir adoptert av fosterforeldrene.
   – Da kan de bryte all kontakt med far, forteller Hanne Lilleby.

   Elisabeth Strong:
   Tenker på den stakkars faren, og ikke minst sønnen!

   Rune L. Hansen:
   Alt av groveste slags kriminalitet i offentlig regi overfor sivil-befolkningen og medmennesker - og sivil-befolkningen er fullstendig maktesløs i forhold til det hele!

   
---

---

   May Britt Borge Olsen, 27.07. 2015 via Barnevernsaksjonen.no - Belyser overtramp, menneskerett og barnets beste:
   https://www.facebook.com/groups/barnevernsaksjonen/permalink/1003917872960816/

   Heisann..........
   je sitter nå og leser mine papirer og leser hvordan je blei dompet som fra en god mor til ei dårlig ei.......... på 25 år

   da kommer tanke for meg hvordan kan egentlig barnv si at du ikke er en god og omsorgsfull mamma/pappa......... så je tenker på hvorfor er det ikke laget noen bok som foreldre kan lese før dem får barn slik at en kan bli en god mor eller far....... den boka burde abselutt de annsatte i barnv, sakskyndere, dommer, advokater, navs ansatte m m skrive slik at vi blir som dem ønsker da blir det vel ikke fler omsorgovertagelser eller fosterhjem heller og barna får vekse opp i sin kjære familie ...............
je bare sender ideen videre her..................
   koz

   *

   Rune L. Hansen:
   Nei, hensikten er at den ulovlige loven og dens håndhevelse skal være fullstendig uforutsigbar, så ingen kan eller skal føle seg eller være trygge. Og at respekten for Barnekonvensjonens og Straffelovens total-forbud mot bortførelse av barn fra sin far eller mor ikke skal estimeres.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 27.07. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205255653245626

   Behovet for trygghet - for den politiske og offentlige mafiaen. All dens grove kriminalitet skal enda bedre beskyttes!

   Veien til politistaten
   http://www.dagbladet.no/2014/06/20/kultur/meninger/hovedkommentar/kommentarer/radikalisering/33950634/
   Kjennetegnet på et demokrati er at borgerne har kontroll med myndighetene. Norge beveger seg i motsatt retning.
   dagbladet.no

   *

   Rune L. Hansen:
   Alt av grov kriminalitet mot sivil-befolkningen og medmennesker er liksom lovlig i så måte.

   Kevin Zaar Lassen:

   11781649_10152887759891968_2398624195814854745_n.jpg
   Kevin Zaar Lassen's photo.

   Rune L. Hansen:
   Ja, men krigen mot sivil-befolkningen og menneskeverdet er fullstendig annerledes i dagens Norge enn den var og er det i Amerika, Kevin Zaar Lassen.

   Kevin Zaar Lassen:
   Ja, men ideen er den samme - hvis man tror alt er godt bare fordi regeringen " passer på " en går det helt af helvede til.

   Rune L. Hansen:
   Ja, med loyalitet til makt befinner en seg lett og fort på feil side av loven.

   Kevin Zaar Lassen:
   Ja, at stole på en regering er det bedste er at være blind for realiteterne. Præcis som høvdingen sagde.
   11696009_10152887804496968_8947747225724192988_n.jpg
   Kevin Zaar Lassen's photo.

   Kai Rudi Schantz:
   43% av Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen - EMD domsavsigelser mot norge for menneskrettskrenkelser har vært over manglende rettsikkerhet u det norske rettssystemet. Hele 16 ganger er norge domfelt for brudd på "fair trail" .. uten at det har ført til lovendringer på noe vis.. Å påstå at norge ikke har et rettsikkerhets problem på denne bakgrunn så må du nesten være en del av dette ..

   11752140_870601559694246_5333999834203731925_n.jpg
   Kai Rudi Schantz's photo.

   Rune L. Hansen:
   I forhold til både Menneskerettsloven og Straffeloven og EMDs dommer mot Norge og andre land befinner den norske politiske og offentlige mafiaen og dens medspillere seg fullstendig grovt kriminelt på feil side av loven! Noe som bagatelliseres av hvem?

   
---

---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, tirsdag 28. juli 2015, Vinberget: 

   Mørkt og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Dottete overskyet, solen i øst og 12 pluss-grader klokken 08. Videre utover dagen jevnere overskyet, med oppmot 18 pluss-grader. Med noe yr omkring 17-tiden. Omkring 15 klokken 20. Mørkt med dunkel himmel og 12 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 27.07. 2015 via Falske og ekte dommere, shared Sigurd Klomsæt's post:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/995514170499257/

   Sigurd Klomsæt

   Å være advokat, det er jo så usikkert å leve av, især når man ikke vil befatte seg med andre forretninger enn de som er fine og smukke.

   Henrik Ibsen

   *

   Finn Kristian Halvorsen:
   Når man jobber mot og banditter i påtalemakta, så er det klart man sliter..

   Rune L. Hansen:
   I følge Statistisk Sentralbyrå (eller Skatteetaten?) er advokater den høyest betalte yrkesgruppen i dagens Norge. Men det er vel kun fordi de fleste levende norske advokater spiller på lag med terror regimet?

   Rune L. Hansen:
   Og hva er vel hensikten, om noen i det heletatt, med en advokat når dommerne uansett ikke retter seg efter eller bryr seg om lov og rett?

   Rune L. Hansen:
   Når egoistiske interesser, politikk eller karriære-messige hensyn erstatter lov og rett - forsvinner lov og rett.

   
---
---

   Alf Magne Henriksen, 15.07. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet, updated the group photo:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/946057215415208/

   11535681_855464754490649_3481718349448855702_n.jpg

   *

   Betty Heebøll Timotheussen:
   Virkelighedens virkelighed...

   Mia Marley Jensen:
   Kjenner meg igjen

   Rune L. Hansen:
   Mange - og stadig flere - i dagens Norge kjenner seg igjen i et slikt foto!
   Barn og foreldre og familier som kidnappes og raseres har blitt et dagligdags fenomen. Hus-inkvisisjjoner. terror, tortur, utplyndringer, sadisme og drap i offentlig regi - politisk dirigert og beskyttet - tilsvarende som under Hitler-regjeringen.

   
---
---

   Jørgen Arne, 24.07. 2015 via ‎Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152896673426875

   Hvis alle sluttet å leie advokat, hadde da politiet og domstolene begynt å håndheve folkets rettigheter og rettsikkerhet?
   : )

   Idag er det utvilsomt mange advokater som nærer opp under ulov og urett, for å tjene penger.

   *

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er vel ikke tilfeldig at dagens norske advokater aldri eller tilnærmet aldri politi-anmelder grove forbrytelser i regi av offentlig ansatte mot sivil-befolkningen og medmennesker? Til tross for at de vet de kunne ha gjort og egentlig skal ha gjort det. Det er vel heller ikke tilfeldig at de vet at enhver slik politi-anmeldelse vil bli avfeid og av den politiske mafiaen vil bli oppfattet som et personlig angrep på seg og sine?

   Og dagens norske dommere respekterer jo uansett aldri eller tilnærmet aldri reell og lovlig lov og rett i forhold til sivil-befolkningen.

   Så hva - om noen - er hensikten med en slik advokat? Det er lettere og lett nok å se hensikten med slike dommere.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/995623517154989/

   Juni Tobiassen:
   Jeg møtte opp uten advokat, fylkesnemda o t barnevernet, slippe legge fram sakkyndighetsrapport d satte jeg meg imot men det kostet meg og mine uansett 5 år ,og i etterkant mann ,sønn å 1adopsjon.

   Rune L. Hansen:
   De tror seg å ha rett til å mishandle mennesker på det groveste.

   
---
---

   Charisma Dahlin, 27.07. 2015 via ‎Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10152902093186875

   4 artikler om at ei kjendisdatter er død i USA. Ingenting om massevoldtekten av en 12-åring i Namsos. På samme tid skal de gå i tog mot rasisme på samme sted. Er vi blitt med i en psyko indie-film med et enormt budsjett eller hva er det som skjer??

   *

   
---
---

   Bjørg Brennan, 28.07. 2015 via Falske og ekte dommere:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/995589230491751/

   Disse styrer FNs menneskerettighetsråd
   http://www.tv2.no/v/809501/
   Det er ikke Norge, Canada eller Sverige. Det er heller en tvilsom gjeng med stater - blant annet en som halshugger kvinner med sverd.
   tv2.no

   *

   Rune L. Hansen:
   Det verste er at mange tror forholdene er bedre i Norge!
   Kvinner og mennesker flest i de fleste land tenker og sier om seg selv at de har det bra! Propaganda, indoktrinering, fortielser og utplyndring påkostes ekstra mye penger og byråkrati i dagens Norge.

   Trond Ruud:
   FNs supperåd vel?, Men hele FN, er vel et forvokst supperåd, med suppen i sentrum? Her er FN i et lite nøtteskall:
   https://www.youtube.com/watch?v=hMlJz7mGabk
   Wesensteen - Norsk supperåd - Intervju med sjefen i norsk supperåd. Med Harald Heide Steen jr. og Rolv Wesenlund.
   youtube.com

   Rune L. Hansen:
   Forvaltere av gode intensjoner kan ha alt annet enn gode intensjoner.

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 27.07. 2015:
   
https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205255653245626 

   Rune L. Hansen:
   I forhold til både Menneskerettsloven og Straffeloven og EMDs dommer mot Norge og andre land befinner den norske politiske og offentlige mafiaen og dens medspillere seg fullstendig grovt kriminelt på feil side av loven! Noe som bagatelliseres av hvem?

   Tore Svendsen:
   "I dag er ikke Norge en politistat. Det er langt fram dit."

   Jeg veit ikke hvor i verden denne Kommentatoren i Dagbladet befinner seg, men det kan neppe være i Norge. For per definisjon, politistat, så er denne beskrivelsen, Norge i et nøtteskall

   "De fleste politistater oppleves som svært ufrie samfunn der innbyggerne opplever en mer eller mindre konstant frykt for overgrep fra myndighetene over noe man har sagt eller gjort. En positiv effekt av politistaten kan være at samfunnet ellers er relativt trygt - mindre lovbrudd og vilkårlig kriminalitet er vanligvis svært lav eller ikke-eksisterende. Korrupsjon og organisert kriminalitet er imidlertid ikke uvanlig."

   https://no.wikipedia.org/wiki/Politistat
   Politistat - Wikipedia
   Politistat er en stat (land) der politiet og eller militærvesenet kan gripe inn mot statens innbyggere...
   no.wikipedia.org 

   Rune L. Hansen:
   Det er flere ting som kjennetegner den nuværende norske formen for korrupsjon, terror, tortur, utplyndringer og drap i offentlig regi. Blandt annet at den er påkostet enormt med penger, propaganda og byråkrati. Utenlands også bestikkelser og innflytelse. Og at den dirigeres og styres politisk fra toppen og ned, via nøkkel-personer og nyttige idioter. Og at prinsippet den styrer efter er motsatt lov og rett. Med null rom for skamvett, samvittighet, protester eller besinnelse. Og at produksjon, hvitvasking og oppbevaring av falsk dokumentasjon - i ren stasi-stil - gjennomsyrer virksomheten. Samtidig som den er uhyre grov og umenneskelig fremstår den også som hygienisk og godt forkledd, fordi den er påkostet så meget. Alt for å opprettholde og videreføre makt, utplyndringer og impunity. Loyalitet til loven er fullstendig erstattet med loyalitet til makt-dirigentene, ulovlige lover og motsatt lov og rett.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 28.07. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205258442755362

   Mennesker og samfunn som aksepterer inkvisisjoner, kidnappinger og tortur av barn, foreldre og medmennesker er allerede så pervertert at de også aksepterer nærsagt hva som helst av alt annet.

   Punktum.

   *

   
---
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/965939623426967/

   Unn-edel Myrheim-olsen:
   Amen !

   Alf Magne Henriksen:
   Enig med deg Rune L. Hansen

   Rune L. Hansen:
   Det er både utrolig trist og en enorm katastrofe at i dagens Norge kidnappes, tortureres, traumatiseres og mishandles barn på det groveste i offentlig regi. Og deres foreldre. Og at ikke en eneste av Barnekonvensjonens og Menneskerettslovens lovbestemmelser blir respektert eller ivaretatt av den offentlige politiske og juridiske forvaltningen, men på det groveste, systematisk og helhetlig i et enormt stort omfang blir forbrutt, i ren terror overfor barn, foreldre og sivil-befolkningen. Til tross for Straffelovens mange og høye straffe-rammer for slike forbrytelser.

   Manglende og falsk kompetanse?
   Ethvert voksent menneske i eller omkring den offentlige forvaltningen som har med barn, foreldre og familier å gjøre må kunne forutsettes vilje og evne til å kunne lese Barnekonvensjonen, Menneskerettsloven og Straffeloven.
   Hverken uvitenhet eller under-ordnede lover, dommer og regler, så som den såkalte Barnevernloven og Barneloven, er noen unnskyldning. Det og de er heller ikke våre umistelige og uavhendelige menneske-rettigheter!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 28.07. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205260430365051

   En av Barnekonvensjonens mange viktige lovbestemmelser:

   "Art 16.
   1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
   2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/966180380069558/

   Kjell Larsen:
   Djevelskapen blir Støttet av "det er politiet amen"!

   Kjell Larsen:
   SATAN HATER BARN! Derfor er det blitt slik det er i dette landet!

   Rune L. Hansen:
   På engelsk, Barnekonvensjonen (CRC) Art 16:
   "1. No child shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his or her privacy, family, or correspondence, nor to unlawful attacks on his or her honour and reputation. 2. The child has the right to the protection of the law against such interference or attacks."

   Det engelske ordet som på norsk (og dansk) er oversatt til vilkårlig er arbitrary.

   I "The Sage's English Dictionary and Thesaurus" er ordet arbitrary forklart slik:
   "Based on or subject to individual discretion or preference or sometimes impulse or caprice." (Oversatt: Basert på eller gjenstand for individuell skjønn eller preferanser eller noen ganger impuls eller innfall.)

   Vilkårlig = villet, ønsket eller betinget. Med vilkår eller ønske i form av krav, nysgjerrighet, interesse, trussel, avtale, hensikt, etc.

   Hos Dictionary.com er ordet arbitrary forklart slik:
   "1. subject to individual will or judgment without restriction; contingent solely upon one's discretion:
   an arbitrary decision.
   2.
   decided by a judge or arbiter rather than by a law or statute.
   3.
   having unlimited power; uncontrolled or unrestricted by law; despotic; tyrannical:
   an arbitrary government."

   Oversatt:
   "1. gjenstand for individuell vilje eller dom uten begrensning; betinget utelukkende på ens skjønn:
   en vilkårlig beslutning.
   2.
   avgjort av en dommer eller oppmann i stedet for av en lov eller lovbestemmelse.
   3.
   ha ubegrenset makt; ukontrollert eller ubegrenset av lov; despotisk; tyranniske:
   en vilkårlig regjering."

   Norges Grunnlov § 102 er også en tilsvarende lovbestemmelse:
   “Hus-Inkvisitioner maa ikke finde Sted, uden i kriminelle Tilfælde.”

   Dessuten er slike offentlige innblandinger eller inkvisisjoner samtidig i høyeste grad også angrep mot ære og omdømme. Og eventuelt også hva som enda mere ulovlig og straffbart er.

   Dictionary.com - The world's favorite online English dictionary!
   The world's most popular dictionary and thesaurus with...
   dictionary.reference.com

   
---
---

   Alf Magne Henriksen, 28.07. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet, shared Hege Dahl's post:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/966089166745346/

   "Borgervern" !!!

   Hege Dahl

   Hvis dere bare skjønte hvor ekstreme barnevernet er i forfølgelse av barn og foreldre, hadde dere funnet folk som har saker gående og hjulpet dem, funnet andre som jobber mot systemendring, diskutert og handlet.

   Jeg tror at man ikke hører noe om de få omsorgsovertakelsene som er berettiget. For alle jeg har hørt om - og det er troverdige historier fra oppriktige, fortvilte foreldre, som ikke har problemer med å se på anklagepunktene fra barnevernet - er prikk like:

   - små feil (hvis det er noen, og det er det ikke i 1 av 2 historier, tvert imot), blir blåst opp til ukjente dimensjoner
   - barn og foreldre/familie/venner behandles som farlige kriminelle, med politivakt, isolasjon, kommunikasjonsforbud
   - før selve omsorgsovertakelsen, har mange barn levd under trussel om dette i flere år. Ofte med hyppige "besøk" i hjemmet (En familie hver dag i seks uker!)
   - hvis noen er så heldige å komme tilbake, har de ofte søsken som ikke gjør det!
   - når barn kommer tilbake (en sjelden gang) gir ikke barnevernet seg. De henger på og gir seg retten til å gjenåpne saken, eller de anker der og da.

   I går møtte jeg et barn som har opplevd alt dette og mere til; hjem etter tre år, to mindre søsken fortsatt borte. Ikke fordi det er noe galt med familien, myndighetene har innrømmet at omsorgsovertakelsen var feil, men pga "tilknytning".

   Gutten er fin, han. Han ser ut til å ha tålt det, men det er kun fordi han er hjemme igjen, han virker å være på vakt. Han opplevde vold mellom de voksne i fosterhjemmet, at kvinna ble henta i ambulanse, drikking. Mora hans derimot, er mønstermor. Høygravid kom hun, med barn og to hunder, som oppførte seg eksemplarisk sammen med min litt ville boxer. Hun hadde full kontroll på dyrene (og det er vanskeligere å oppdra hunder enn barn).

   Barn på institusjon skriver til meg på innboks. De savner og trenger foreldrene, de tyr til venner som ruser seg, de detter av lasset på skolen. De ødelegges.

   Jeg ser at ingen gjør noe, det er bare prat. Jo det er endringer hos media, og folk forteller historiene sine i langt større grad enn før. Men hva med ungene som lever i helvete nå? Hent dem, la dem rømme og flykt, bruk nødrett. Det myndighetene gjør er det som er lovbrudd. Barnevernet er ondskap i system. Det er ingen grenser for hva de gjør mot barn. Det er ikke forsvarlig å stå å se på. Ikke gjør det. Gjør noe.

   *

   Kristian Dirdal:
   At ikke folk mister besinnelsen fullstendigt og tar igjen med fysisk makt er en gåte! Men her i landet er mennesker og menneskelige følelser blitt så til de grader underkuet at folk flest godtar å bli hundset med til like inn i døden uten at de reagerer!

   Alf Magne Henriksen:
   Godt sagt kristian Kristian Dirdal !

   Geir Ove Skårvik:
   det har forundret mæ å. under ett par oppringinger fra selveste etaten har har æ bitt så forbanna at det var det beste at æ satt med tlf i hånden å ikke etaten

   Kjell Larsen:
   Skriv ikkje "barnevernet", men Satan, for det er det som er Sannheten!!!

   Siw Elisabeth Aamodt:
   Delte på gruppen min.

   Rolf Sverkmo:
   Å miste besinnelsen og gå til fysisk makt er noe bv. ønsker å fremprovosere for da vet De att du har tapt, hvorfor om Dere tenker,blir du anmeldt og beskylt for trusler mot bv. selv om du aldrig har gjort det,og det skjer når du begyner å komme ubehagelig nært sannheten så de føler seg sårbar,jo det gjør bv. for å prøve å få til att du er truende til å utføre vold og hvis De greier det så er ikke spranget langt til att du blir beskylt for også å utdøve vold i nære relasjoner også,og da har du en svak sak. Husk bv. driver med skittent spill og har fått med seg støttespillere i samfunnet med stor makt.Men fortvil ikke dette systemet holder heldigvis på å rakkne i sømmene.

   Siw Elisabeth Aamodt:
   Det tror jeg på Rolf Sverkmo. ... Og som du sier så er bobla gått hull på, den må bare sprekke fullstendig.

   Kjell Larsen:
   Dei Ligg Under Abortloven, Dvs. Ingen Beskyttelse For Dem, eller Deres Fam.!!!

   
---

   https://www.facebook.com/hege.dahl1/posts/1015728211773190

   Sigbjorn Aase:
   Den største ødeleggelse maskinen siden Jøde forfølgelsen

   Kjell Melhus:
   det er nødt til å komme ett rettsoppgjør i kjølvannet av denne galskapen, forholdene vil ikke endre seg før det blir innført personlig straffeansvar for ALLE ansatte som jobber med barnevern , som det er idag kan de uten risiko begå feil og lovbrudd uten at det får konsekvens for egen person, de kan synse og tro folk i fengsel , men går selv fri uansett hvilke lovbrudd som avdekkes - jeg vil påstå at Barnevernet er den største barnemishandler i landet - å som du sier, de få tilfellene som er berettiget , de hører man aldri noe om .

   Kjell Melhus:
   det er vel sprikende resultater i den kategorien også, det er jo ren bingo hvor de blir plassert, og hva slags opplegg det skapes rundt disse barna

   Sigbjorn Aase:
   Nemmelig Kjell! Helt riktig. Det går i bingo. Noe lavere inkompetanse treffer du kun der du kjøper svart arbeid uten garanti.

   Heidi Elisabeth Jensen:
   Handling . De kidnapper våre barn. hva har vi å miste. ingenting. barna lider. det må kraftigere handlinger til enn noen roser og demonstrasjoner. de vil ta fler om ikke vi angriper nå. jeg har begynt å kjempr med utlandet for normenn tørr ikke. hva skjer.vi må gjøre mot dem som de gjør mot oss. stormakten er sterk men vi er sterkere.

   Rolf Sverkmo:
   Det er klart det har gått så langt att det må straffes personelig,det er store brudd på meneskerettighetene og disse går forran Norsk lov. Oppfordrer folk til å se på straffeloven kapittel 16 § 102,d,e,f,h,i,j,k forbrytelser mot menneskeheten, straffen for forbrytelse mot menneskeheten er fengsel inntil 30 år. Det hersker vel ingen tvil om att ansatte i bv.kommer inn under denne loven. Ledende organer og personer over bv. kan også bli rammet av denne loven. Kan ikke forstå hvis denne loven ikke kan brukes mot dette terrorregimet bv. dette er jo det største brudd mot menneskeheten siden andre verdenskrig i Norge.

   Vibeke Vedvik:
   Den familien som du nevner, som hadde dem på døra hver eneste dag i 6 uker etter at de fortalte at de ville sende saken til fylkesnemda , er oss. Jeg hadde i tillegg kjempet i 8 år med barnevernet for å vise at jeg var god nok, etter at jeg kom meg ut av et 7 år langt forhold til barnas far hvor jeg hadde levd under grov mishandling i alle former.
   Barnevernet lette etter omsorgssvikt i meg som mor i 8 år uten å finne den. Svikten fant de da jeg ba dem om å trekke seg ut. Da var jeg ikke veiledningsbar. Idag er 4 søsken spredt og jeg kjemper i tingretten neste måned for å få oss alle samlet. <3

   Maria Lovise Heggeblom:
   Blei på gråten her no, håpe du vinn frem <3

   Wenche Lambela:
   Kan bare ønske lykke til...

   Kari Anne Strømmen:
   Hege ..kan vi dele din historie ...
   Det er forferdelig ...
   Foreldre og stresses opp med bv kontakt over flere år... hele resterende familien påvirkes også ..
   Vi må bare ikke gi opp.

   Vibeke Vedvik:
   Barnas far, som slo meg bevisstløs fordi han ikke fikk bankkortet mitt- mens barna så på (!!!), den tiden vi kom oss vekk fra ham, takket være pappaen min, forsøker nå barnevernet å få opp til ham. De har allerede overprøvd tingrettens dom mot ham og fylkesnemdas vedtak med å gi ham mer samvær. Jeg får ikke noe mer samvær, og de har tilogmed forsøkt samværssabotasje ved at de ga oss alle forskjellige datoer for da vi skulle møtes, og setter seg selv inn som tilsyn i en sak de vil vinne for enhver pris. Jeg er DYPT BEKYMRET for barna, men hvor kan jeg sende en bekymringsmelding?

   Vibeke Vedvik:
   Ja, det er det : ( Især fordi barnevernet vet godt hva han har gjort - og er dømt for!

   Rolf Sverkmo:
   Det er bare å klage til fylkesmannen i det fylket du bor å høre om bv. følger loven, hvis fylkesmannen ser lovbrudd blir det åpnet tilsynssak mot bv.og de må rette seg etter dette. Senere kan du anmelde saksbehandlere som har gjort lovbrudd, det er flere og flere som går den veien nå. Anbefaler att du har en god advokat som ikke er oppnevnt av det offentlige.

   Kari Anne Strømmen:
   Innimellom tenker jeg tanken at bv må ha et dypt alvorlig kvinneforakt.
   Innimellom forsvarer bv menn som skader barn og kvinner psykisk og fysisk.
   Det er helt forferdelig.
   Som mødre må en ikke gi opp og knekke sammen.

   Rolf Sverkmo:
   Det er sikkert like galt begge kjønn, for bv. går bare etter å skade den som prøver å si ifra om att nok er nok. Det er helt forferdelig hvordan bv. jobber, er det noe som bv. vet foreldrene er bekymret for, så er det første de utfører og etterpå skryter av dette for å virkelig sette foreldrene i en fortvilt situvasjon. Dette handler om att bv. ansatte er sykelig opptatt av å domminere og vise makt, det er jo grusomt att den part som volder skaden blir favoritisert av bv. samme om det er mann eller kvinne.

   Wenche Lambela:
   Ja, ikke sant! Har du noen gang hørt om en som er anklaget, og kanskje sittet inne, for en kriminell handling.... og blir etter hvert frikjent i retten, på alle punkter. Har da politiet i etterkant rettet saken opp på nytt, med bekymring for dens valg i ettertid???
   Men barnevernet har så mye makt, og "ingen" tør å kjempe imot.
   Hvorfor tror vi at alle ansatte i barnevernet er kompetente, oppegående mennesker?

   Line Øygard:
   : )

   Hege Lillemy:
   Godt beskrevet Hege !

   Line Skog Johansen:
   Barne vernet er et uhyggelig monster der de fleste ansatte er totalt sprengt i nøtta og er maktsyke perverse tullinger! !!!

   Rune L. Hansen:
   Det dummeste kvinner og enhver som vil ha det såkalte barnevernet og dets medspillere straffe-forfulgt og fengslet gjør er å forsøke å forsvare eller liksom lovliggjøre kidnapping av barn og foreldre via såkalt barnefordeling! Det er og blir ris til egen bak - og et forsvar og liksom rettferdiggjøring av kidnapping av barn og foreldre og inkvisisjoner, terror, tortur, etc.!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 28.07. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/966285220059074/

   Hva er det motsatte av ordet "mulig"?

   Barnekonvensjonen Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   *

   Siw Elisabeth Aamodt:
   Deler på gruppa mi jeg Rune.

   Tore Svendsen:
   umulig?

   Rune L. Hansen:
   100% riktig, Tore Svendsen.

   
---

---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, onsdag 29. juli 2015, Vinberget: 

   Mørkt og ned mot 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, tildels delvis, utover formiddagen, med oppmot 18 pluss-grader frem mot klokken 12. Biene liker seg fortsatt godt her ute og forer jeg fortsatt og gir oppmerksomhet, for å gjenoppbygge livet for. To aktive kuber nu. Den største svermen, antagligvis, innkvarterte i den ene. De mindre svermene antagligvis drepte sine dronninger, slik som skikken er blandt bier. Overskyet og omkring 18 pluss-grader videre utover dagen. Mørkt og omkring 14 mot midnatt.
   
---
---

   Heidi Turid Dammann, 29.07. 2015 via Falske og ekte dommere:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/996161873767820/

   Les lenger ned i artikkelen. Er det rart det blir flere trusler mot dommere hvis det er slik en del av dem opererer? Hva skal folk i sin avmakt gjøre?

   HR-2011-1277-U - Rt-2011-943 Kjennelse nr. 1 fastsettelsessøksmål trust

   Skrevet av Administrator man, 27/06/2011 - 00:00
   Domstol eller organ: Høyesterett
   Saksnummer: HR-2011-1277-U
   Rt-2011-943
   Høyesterett sak nr 2011-977
   Saksgang:
   93-019233DBO-HAUG dom spørsmål om trust inngår i dødsbo, 11-015361 ASD-GULA/AVD1 Trust ankenektelse nr 1, HR-2011-1277-U - Rt-2011-943 Kjennelse nr. 1 fastsettelsessøksmål trust, 11-015361 ASD-GULA/AVD1 Trust ankenektelse nr 2, HR-2012-00250-U Kjennelse fastsettelsessøksmål trust

   Om avgjørelsen:

   Denne avgjørelsen, i motsetning til de andre avgjørelser i saksgangen. er ikke "hemmelig", d.v.s. avgjørelsen er publisert.

   Imidlertid lider også denne avgjørelsen av alvorlige svakheter:

   Det er oppsiktsvekkende når Høyesterett mener at manglende partsinnsyn i saksdokumenter ikke har betydning for avgjørelsen og heller ingen betydning har for spørsmålet om de aktuelle dommere er habile. Høyesterett legitimerer med dette saksbehandling stikk i strid med de krav som må og bør stilles i et samfunn som ønsker å fremstille seg selv som en rettsstat.

   I avgjørelsens premiss 15 heter det:

   (15) Ankeutvalget tilføyer at anken også inneholder en rekke andre anførsler, hvorav flere går utenfor rammen av den foreliggende saken. Det er for øvrig også nedlagt påstand om krav som ikke omfattes av denne saken. Utvalget finner grunn til å bemerke at de anførslene som gjelder saken, men andre forhold enn manglende kontradiksjon ved at lagmannsretten uten varsel har bygget på et annet grunnlag enn tingretten, klart ikke kan føre frem.

   Formålet med allmennhetens innsyn i rettspleien er at allmennheten (gjelder også for Regjering og Storting) skal ha mulighet til å etterprøve domstolens avgjørelse. Dersom allmennheten (evt. Regjering og Storting) er uenige i domstolens avgjørelse, gir det mulighet for endring av loven slik at befolkningens interesser ivaretas. Allmennhetens innsyn er også det eneste som i praksis kan sikre at like tilfeller behandles likt, eller som den amerikanske høyesterettsdommeren Louis Brandeis uttrykte det:

   "Sunlight is said to be the best of disinfectants; electric light the most efficient policeman." (Solskinn [i betydningen åpenhet] er det beste desinfeksjonsmiddel, elektrisk lys den beste politikonstabel.)

   Når sakens dokumenter i praksis ikke er tilgjengelig for allmennheten, burde det være et minimumskrav at retten forteller hvilke anførsler som ikke er innenfor "rammen av den foreliggende saken."

   Høyesteretts avgjørelse er også et eksempel på et annet type forhold; Høyesteretts forsøk på sensurere og kontrollere innholdet i anker og prosesskrift.

   Domstolenes og dommernes forfengelighet og selvhøytidlighet gir seg blant annet det utslag at omtale av eventuelle kritikkverdige forhold knyttet til dommerne og/eller domstolene blir sett på med ublide øyne. Uviljen kommer ofte til uttrykk i forbindelse med omkostningsspørsmålet. Den som setter fokus på kritikkverdige forhold ved domstolene kan ikke regne med å få sine saksomkostninger dekket. Dersom vedkommende taper saken kan vedkommende regne med å måtte betale motpartens saksomkostninger på aller høyeste nivå.

   Kort sagt: saksomkostninger brukes som en form for "bot" eller straff i forhold til dem som tar opp mulige kritikkverdige forhold ved domstolene eller ved det juridiske "establishment" (herunder også Justisdepartementet med underorganer). Advokater kan i tillegg påregne ytterligere forfølgelse/trakassering for eksempel i forbindelse med senere saker. Denne oppførselen er forsåvidt ikke så forskjellig fra den man finner i autoritære og ikke-demokratiske stater, men svært langt unna hvordan den norske menigmann tror det norske rettssystem fungerer.

   Det forteller også noe om hvilken ukultur som råder i det norske rettssystem og hvorfor det er slik, at det er Høyesterettsjustitiarius selv som voterer i den aktuelle avgjørelse.

   Fisken råtner fra hodet sang de opposisjonelle rockemusikerne i Leningrad om sovjetstyret. Dette gjelder også i Norge.

   *

   Rune L. Hansen:
   Ja, de er grov kriminell og de mest sentrale nøkkel-personene for den politiske offentlige mafia virksomheten i Norge, Det er det tusener av solide og entydige beviser for.

   Rune L. Hansen:
   At de norske dommerne sin daglige virksomhet og systematiske praksis rammes av mange av Straffelovens forbud og høye straffe-rammer er vel ingen bagatell?

   Deriblandt også rammes av flere av paragrafene i Straffeloven 2005 kapittel 16, for medvirkning i forbrytelser mot menneskeheten og folkemord, med inntil 30 år fengsel-straff som straffe-ramme.

   At slike dommere skal dømme andre mennesker er fullstendig både ulovlig og groteskt!

   Og at de tillates ustraffet å saksbehandle og dømme absolutt som de selv vil, er også fullstendig både ulovlig og groteskt!

   
---
---

   Ruby Harrold-Claesson / NKMR - Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter, 29.07. 2015: 
   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10153062346808785/

   Rättsövergreppen mot barn och familjer i de nordiska s k välfärdsstaterna, Danmark, Finland, Norge och Sverige, har pågått alldeles för länge.

   Under hela den här långa tiden - ca 90 år - har samhällsmedborgarna tvingats genom skattesystemet, att bära den tunga bördan som avlöningarna till de inkompetenta, maktgalna, korrumperade och prestigedrivna socialarbetarna, psykologerna, domarna och fosterhemmen / institutionerna utgör. Samhällsmedborgarna har således varit tvungna att bidra till kostnaderna för myndigheternas ödeläggelse av sina egna barn och sina egna familjer.

   Vi jurister som tar vårt uppdrag att föra våra klienters talan i Kafka-processerna på allvar, och avslöjar de utstuderade brotten som myndighetspersonerna begår, blir utsatta för förföljelser och avvisade eller uteslutna från förordnanden i skenrättegångarna.
   Det var precis det som ambassadör, chef för UD och tillika Sveriges advokat i Europadomstolen, och sedermera under-vice generalsekreterare i FN, Hans Corell, hotade jur. kand., med. lic Siv Westerberg, NKMRs grundare med, när hon i början av 1988 vann målet Olsson mot Sverige.

   Folk har fått nog. Nu måste det bli slut på oredan. Protesterna runtom i Europa och i andra delar av världen talar sitt tydliga språk!

   Se: Barnmålen blir skenrättegångar, http://nkmr.org/sv/.../508-barnmalen-blir-skenrattegangar
   i.imgur.com

   *

   Solveig Holmström:
   Nu har några ungdomar fått nog. Ungdomarna som bodde på institututionen Metsola, Nuorten Ystävät i Muhos (nära Uleåborg) dräpte en vårdare natten till förra lördagen. Dessa ungdomar har igår fängslats. Medierna skriver om hur problematiska och farliga dessa ungdomar är, som bor på institutioner. Ingen tar hänsyn till hur de blir behandlade. Naturligtvis är detta en tragedi och ingen kan godkänna brottet. Nu pågår polisförundersökning och Norra Finlands regionalverk undersöker också fallet.

   Cecilia Ohvall:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=388501841349372&set=p.388501841349372&type=1
   Cecilia Ohvall's photo.

   Rune L. Hansen:
   "och ingen kan godkänna brottet ..."? Hvilket brott? Kidnappingen, fangeholdet og torturen av barna (og deres foreldre)? Eller barnas reaksjoner på dette?

   
---
---

   Rune L. Hansen, 29.07. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/966809463339983/

   Skal vi bli Norges største folkebevegelse for endelig en gang for alle å få stoppet kidnapping av barn og foreldre?! Og for evig og alltid å få fjernet det politiske og offentlige såkalte barnevernet (som egentlig er det fullstendig motsatte av hva navnet sier)!!

   Det må en total-renovasjon til i den offentlige, inklusivt politiske og juridiske, forvaltningen i Norge! Det falske barnevernet har vært og er politisk og offentlig organisert groveste slags kriminalitet som kompetent snarest må straffe-forfølges! Og det haster med at barna og foreldrene frigjøres og kompetent får gjenopprettelse og erstatning!

   Vær obs på at vi også trenger inter-nasjonal hjelp for at dette skal skje!
   Og at kidnapperne og deres dirigenter og medspillere ikke hverken er kompetente eller kommer til å gi seg frivillig!

   Legg til så mange venner som du kan til denne Facebook-gruppen og folkebevegelse - og snakk og informer med så mange du kan om denne saken!
   La oss sammen for denne sak bli sterkere enn den offentlige mafia virksomheten tror er mulig!

   *

   Sigrun Grønås:
   Deler !

   Erling Peder:
   Det må ei hel omvelting slik at vi får stoppet den forferdelige barnemishandlingen som har verd drevet i altfor lang tid. nå er tiden inne for å få en slutt. Fjern dritten vi har overhodet ikke bruk for dem.!!!

   Rune L. Hansen:
   Vi må være ivrige, pågående eller metodiske for at det fortest mulig skal kunne skje!

   Rune L. Hansen:
   Det viktigste er uansett med stor nok kraft med all tydelighet å markere at vi som mennesker i Norge ikke i det heletatt aksepterer det falske barnevernet eller noen som helst forbrytelser i offentlig, inklusivt politisk og juridisk, regi overfor barn, foreldre, medmennesker og verden!

   Rune L. Hansen:
   Kampen vil i det lengste bli kraftig motarbeidet av alle de utrolig mange i Norge som har butikk, makt, karriære, penger eller annen slags fordel av kidnapping av barn og foreldre.
   Og av enormt aktiv og påkostet propaganda.

   Men desto viktigere er denne kampen og folkebevegelsen!!!

   
---
---

   https://www.facebook.com/groups/barnevernsaksjonen/permalink/1004526559566614/

   Sigrun Grønås:
   Barnevernet henviser til "barnets beste". Og mener at dette er overordnet andre lover,- og dette er jo den praksis som utøves både i vedtak og i retten?..

   Rune L. Hansen:
   Ja - og fortreffelig nok sier de i praksis at barnets beste er å frata barnet dets menneske-rettigheter og å begå flest mulig grove forbrytelser overfor barna og foreldrene (og samfunnet)!

   Det er altså en fullstendig grov kriminell virksomhet med fullstendig mangel på kompetanse!

---
---

   Rune L. Hansen, 29.07. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/966925149995081/

   Hvorfor og med hvilken rett stigmatiseres de barn og foreldre som har blitt kidnappet, i propagandaen og den falske dokumentasjonen til den politiske og offentlige mafia virksomheten?

   Enhver slik stigmatisering er vel ytterligere en kriminell handling fra mafia virksomheten og dens medspillere sin side?

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 29.07. 2015 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre):
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/1050504204972529/

   Det viktigste hva angår barnevern, ikke bare for foreldre men for alle og enhver, er å beskytte barna mot det politiske barnevernet og dets medspillere i og omkring den offentlige forvaltningen!
   Der er både barn og foreldre garantert å bli mishandlet og groveste slags forbrytelser.

   Det er det mest triste og katastrofale i dagens Norge.
   Og må fjernes fullstendig!

   *

   Rune L. Hansen:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/
   Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet
   3,959 Members

   Sigrid M Nilsen:
   Tror nok ikke den gruppen blir overfylt !! Blir bare kospirasjonsteorier der også vel : ) Norge trenger et solid barnevern !!

   Rune L. Hansen:
   Du er liksom ikke orientert og opplyst om at det politiske såkalte barnevernet i Norge er en uhyre grov kriminell virksomhet og mafia livsfarlig for barn?

   Sigrid M Nilsen:
   Jeg vet veldig mye om Barnevernet i Norge !! Og jeg vet også at de trengs , veldig : )

   Rune L. Hansen:
   Ja, de trengs for de som har butikk, karriære, makt eller annen slags fortjeneste på å ødelegge barn.

   Sigrid M Nilsen:
   Du er ikke oppdatert i det hele tatt !! Barn lider i hjem , i alle samfunnslag !! Og hvem skal ta seg av de barna som av ulike årsaker, lever under elendige forhold i hjemmet? Det svarer du aldri på!!

   Rune L. Hansen:
   For et dumt spørsmål. Nærsagt hvem som helst kan vel svare på det. Som alltid tidligere i historien rundt om kring i verden også. Barn har alltid familier og slekt, som gledelig og uten betaling eller kidnapping hjelper sine egne. Og om de ikke hadde hatt det eller har det så lovliggjør eller rettferdiggjør ikke det hverken handel eller penge-verdi på barn eller kidnapping eller fangehold eller tortur av barn eller falsk familiestand eller andre forbrytelser overfor barn eller foreldre!

   Sigrid M Nilsen:
   Du lever nok steinalderen eller rundt der, når det gjelder barn og omsorg !! Vi blir aldri enige om en eneste ting, så slutter og kommentere deg !! Jeg kunne fortalt deg "min historie", men løsningen du hadde hatt på den, vil jeg ikke vite : ) !! Den dagen du begynner å omtale at det er viktigere å ta vare på og gi barna trygge og omsorgsfulle omgivelser, og ikke tenker mest på og dikte opp teorier om et system som, ja, kan forbedres og følges opp, men som trengs mer og mer i samfunnet de voksne utvikler ! Ja, da kan jeg snakke med deg : )

   Rune L. Hansen:
   Og ps: Les f.eks. Charles Dickens sin verdenskjente roman "Store forventninger". Den handler om et barn som levde under elendige forhold, men som trivdes godt og på alle måter likevel ble et vellykket og godt menneske. Hadde gutten blitt kidnappet så hadde gutten helt selvfølgelig blitt skadet og ødelagt!
   Og nb: Det politiske norske såkalte barnevernet og deres dirigenter og medspillere sin håndtering av barn og foreldre - grovere og verre barnemishandling og kriminalitet finnes ikke!
   Og: Les Straffeloven og Barnekonvensjonen og Menneskerettsloven, og faglitteraturen og skjønnlitteraturen og verdens-litteraturen!

   Rune L. Hansen:
   Og nb nb - barnas og foreldrenes egne vitnesbyrd!!!

   
---

---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, torsdag 30. juli 2015, Vinberget: 

   Mørkt og ned til 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og noe yr utover formiddagen, med 14 pluss-grader klokken 13.30. Tildels noe mindre overskyet og 12 frem mot klokken 19. I underkant av 10 klokken 22. Windows 8.1 nu på denne pc-n oppgradert (gratis) til Windows 10. Jeg har vært i hagen og plukket årets første bær i dag, en halv-kilo omtrent, blåbær, krekling, søtmispel og solbær. Litt medisin-planter og litt fotografering også. Mørkt med 9 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 30.07, 2015:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/1050504204972529/

   Rune L. Hansen:
   Og ps: Les f.eks. Charles Dickens sin verdenskjente roman "Store forventninger". Den handler om et barn som levde under elendige forhold, men som trivdes godt og på alle måter likevel ble et vellykket og godt menneske. Hadde gutten blitt kidnappet så hadde gutten helt selvfølgelig blitt skadet og ødelagt!
   Og nb: Det politiske norske såkalte barnevernet og deres dirigenter og medspillere sin håndtering av barn og foreldre - grovere og verre barnemishandling og kriminalitet finnes ikke!
   Og: Les Straffeloven og Barnekonvensjonen og Menneskerettsloven, og faglitteraturen og skjønnlitteraturen og verdens-litteraturen!

   Rune L. Hansen:
   Og nb nb - barnas og foreldrenes egne vitnesbyrd!!!

   Sigrid M Nilsen:
   Barn er lojale, og utsletter seg selv, når det kreves... De skal ike bare overleve, men leve trygt og godt !! Og ja, du leser nok my romaner..... Jeg lever i virkeligheten, takk for meg!!

   Ann Caroline Magnussen:
   Her ser man et typisk eksempel på at hjernevasking virker, du får fortsette å leve i din virkelighet helt til den treffer deg rett i fleisen.

   Sigrid M Nilsen:
   Jeg?

   Rune L. Hansen:
   Barn er lojale fordi de har sin egen identitet og integritet og biologiske organiske tilhørighet, kilde og utfoldelse. Med traumatisering og tortur fremmedgjøres barnet fra seg selv og disse verdier.
   "Utsletter seg selv, når det kreves", sier du. Ja, alt har sin tåle-grense. Også barn. Med den traumatisering og tortur det såkalte barnevernet utsetter barn for mister barnet seg selv og troen på seg selv og sin identitet, integritet, trivsel og organiske tilhørighet. Barnets uskyld, identitet og naturlige utfoldelse drepes, fremmedgjøres, tortureres og indoktrineres til noe falskt og fremmedartet. Meget grove forbrytelser.
   Mennesker som torturerer og ødelegger barn, inklusivt deg, Sigrid M Nilsen, kjenner til og kan og utøver disse spesielle kunnskaper.
   For den ekte og naturlige familiestand er å begå slike forbrytelser tilnærmet en umulighet.
   Men for en falsk familiestand og dens forkjempere er slike grove og for barnet livs-ødeleggende forbrytelser tilnærmet uunngåelige.
   Du avslører deg selv meget meget mere enn du er klar over, Sigrid M Nilsen.
 
   Rune L. Hansen:
   Denne Sigrid M Nilsen er nokså uten reelle kunnskaper. Og er meget falsk. Men på et spesielt område har hun visse spesielle kunnskaper, som sikkert nok kommer fra hennes arbeide og erfaringer - nemlig i det å torturere og ødelegge barn.

   Sigrid M Nilsen:
   At du skal sitter her å slenge ut beskyldninger om meg, hva jeg gjør kan og vet , også at jeg er falsk : ) Ler av deg, du er så innsnevret i tankegangen din, at for alles del, håper jeg du ikke har barn du kan få hjernevasket med preiket ditt, for det er en syk tankegang du har !! Jurist er du ikke og ikke pedagog, det lyser igjennom : ) Du ville ha godt av ei ukes ferie fra dine tanker, senke skuldrene og se rundt.... ikke bare drive med klipp og lim her inne : )

   Rune L. Hansen:
   Ha, ha, ha. Jo dummere dess klokere.

   Sigrid M Nilsen:
   Ja, helt ærlig, jeg føler med deg : )

   
---
---

   Alf Magne Henriksen, 30.07. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet, shared Glynt Hilmar Høiensahl's photo:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/967190423301887/

   Staten tror kjærlighet kan kjøpes !!!

   11813245_887219081351337_6723924236386396036_n.jpg

   Glynt Hilmar Høiensahl's photo.

   Glynt Hilmar Høiensahl:
   og dette er det ikke skatt på, så de kan jo ha råd til både det ene og det andre i et fosterhjem,men hva tilkommer barna der, er det noe ekstra de får ut av dette livet hoss fosterforeldre. og 18 år er ut av fosterhjemmet for da betales det ikke lenger for oppholdet der, men noen kan jo bli der om de i fosterhjemmet har penger til det, men driver de foreksempel med hester som er en dyr hobby har de nok ikke penger til å beholde deg til du flytter ut selv. Du kan tenke selv hva du må tjene for å få 720000 kr i hånden selv spørs jo hva du skal betale i skatt selv det

   *

   Eva Moe:
   Ja de er pengene de er ute etter.

   Hans Olav:
   De som tror at staten er bedre egnet til å ta vare på deg og dine tror samtidig at staten elsker deg mer enn deg og dine. Skylden for denne altruistiske misforståelsen ligger i 60-70 år med indirekte demokrati basert på den sosialistiske drømmen om "velferdsstaten" les boken min "Det store selvbedraget", historien om hvordan vi har bygget et luftslott med stadig flere lover og regler, skatter, avfgifter og gjeld og hvordan systemet er i ferd med å bryte sammen over hele Europa inklusive Norge. Boken kjøpes på www.kolofon.no. Les mine artikler i www.nytid.no om oljefondet, Hellas, m.fl. bl.a. om pengetrykking og hvilke problemer politikerne har skapt for oss og som må betales av våre barn, barnebarn og oldebarn. Om hvordan oljefondet allerede er "brukt opp" flere ganger og ikke en gang dekker fremtidige pensjonsforliktelser.

   Marius Nilsen Frogner:
   Få barna hjemm

   Jorunn Fosseli:
   Nok er nok. Må politikere reagere

   Marius Nilsen Frogner:
   Ja dem må det å dem trenger deres hjelp til å komme i gang folkens

   Paul Mortensen:
   Blir ikke dette litt som parkometervaktene som få belønning for hver ekstra parkeringsbot de ilegger?

   Marius Nilsen Frogner:
   Jo blir det

   Paul Mortensen:
   Qb Lighters Up - det tror jeg vi alle vet at det er gode forsterforeldre der ute. Men jeg tror vel ikke det er forsterforeldre som er fokuset her men et overivrig barnevern

   Rune L. Hansen:
   Fosterforeldre som samarbeider med en mafia virksomhet og som er delaktige i menneskehandel, gode?

   Paul Mortensen:
   Vi må nok være såpass storsinnet at vi innrømmer at det finnes gode mennesker der ute - også blant forsterforeldre. Jeg har en personlig erfaring med det gode i systemet så jeg er ikke den som går med på å markedsføre at alle er onde!! Det fører ingen vei å bestemme seg for at alle er onde. Men må jobbe for en fullstendig omkalfatring av systemet - ikke utslette det. Vi skal fjerne det onde og beholde det gode. Vi skal jobbe mot det onde og jobbe for det gode. Og som i alt annet - så må vi be for og stemme på det politiske partiet som kan være i stand til og har et sinn som VIL endre til det gode - og det må være PARTIET DE KRISTNE. Dette er vi selv med på å bestemme. Vi kan gi PDK makt til å endre systemet. Som enkeltmennesker greier vi det ikke - vi må inn til maktens korridorer.

   Rune L. Hansen:
   Mennesker som ikke engang respekterer Barnekonvensjonens total-forbud mot både bortførelse av barn og handel med barn?!

   Som f.eks, i dens Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Rune L. Hansen:
   Mangel på respekt for reell lovlig lov og rett som kjennetegner kriminelle.

   Marius Nilsen Frogner:
   Som sakt så stjeler bv barn

   Rune L. Hansen:
   Ja, og Straffeloven har også flere total-forbud mot slikt. Med inntil 30 år straffe-ramme.
 
   Alf Magne Henriksen:

   sjanse-for-rus-i-bv-kontra-rusfamilie.jpg
   image.r-b-v.net

   Alf Magne Henriksen:
   Litt forskning hvor livsfarlig bvt er i dag.
   http://r-b-v.net/forum/viewtopic.php?p=33935#p33935
   FORUMET REDD VÅRE BARN - STOPP barnevernet! • View topic - Sjansen for å...
   r-b-v.net

   Paul Mortensen:
   Ja du sier noe du!! Jeg pleier å være ganske bastant men jeg velger å ikke være det i denne saken. Er det en solid statistikk her som teller for aldri å ta et barn ut av hjemmet så er det vel den man må lite på til syvende og sist

   Alf Magne Henriksen:
   http://www.nibr.no/filer/2006-7.pdf

   Paul Mortensen:
   Ja kanskje alt sammen er et misforstått barnevern??
 
   
---
---

   Jane Kile, 30.07. 2015 via Nytt  fokus på barnevernet:
   https://www.facebook.com/groups/nyttfokus/permalink/1615126562095213/

   "Det er så vanskelig og ubehagelig for barnevernsarbeidere og deres hjelpere å 'gripe inn' mot familier i små lokalmiljøer hvor alle kjenner hverandre og alle kjenner dem.

   Derfor bruker de de samarbeidende kommunenes barnevernsarbeidere, som bor og arbeider langt borte, til å foreta tvangsfjerningene av barn fra hjemmene. Slik kan barnevernerne som foretar deportasjonene holde seg anonyme og beskyttet fra et lokalmiljøs forferdelse og opprørthet. Selve aksjonene er ofte svært ubehagelige, så barnevernet går ut flere sammen og tar med seg flerfoldige politifolk for å ta barn som er fortvilet og skriker og slåss mot deportasjonen. Det finnes tilfeller der politifolk har 'måttet ha psykoterapi' (les: psykolog-godsnakk om at det var så riktig, så, det de gjorde, selv om det var ubehagelig) etter å ha deltatt i slike tvangsfjerninger. "

   Det skjulte motivet for sammenslåing av barnevern
   http://www.mhskanland.net/page47/page248/page248.html
   mhskanland.net

   *

   Maren Ottem:
   Det er ikke bra at politiet er med på dette. De som skal være lovens lange arm bryter selv loven. Men det er vel ingen politifolk som tør uttale seg om dette.

   Scott Johansen:
   Politiet følger slavisk de generelle retningslinjene som bla. innebærer at de skal assistere landets over 40 statlige tilsyn inkl. barnevernet. Og politifolkene tørr under ingen omstendigheter overprøve sine overordnede. De er opplært til å følge ordre, ikke tenke selv.

   Ken Joar Olsen:
   Ja i vår sak er det BV lederen selv som er saksbehandler, så er 2 private leid inn... Og de er anonymisert...

   Siw Elisabeth Aamodt:
   De får sikkert fortsette med og ta barn i flere tiår til !

   Else Borge:
   Skjedde slik,, i saken jeg følger

   Marita Neuber:
   For noe pisspreik : ( I små kommuner så driter de flatt i om alle vet hvem de er og diskre er noe de har hørt om som de trodde var et eventyr : (

   Marita Neuber:
   Og dette har jeg opplevd i to kommuner !

   Marit Andreassen:
   I barne loven står det at tvang ikke er lov, å dette er jo ingen go løsning får et barn, men ungen vill få psykiske problemer ut av dette. Hvorfor får de lov,til å gå så hardt fram... Helt sykt, etter min mening

   Rune L. Hansen:
   De respekterer hverken menneske-rettighetene eller Straffeloven. Frykter kanskje at de vil bli mobbet og fjernet fra politiet og alt som er av karriære og liv om de finner på å gjøre det. En kan jo undres over hvorfor de i det heletatt søkte seg hen til politiet.
   Det norske politiet har sunket så dypt at langt på vei det eneste de gjør er å begå medvirkning i den politiske og offentlige mafiaens grove forbrytelser overfor sivil-befolkningen og medmennesker. Både overfor barn og voksne.

   Anne Nordheim:
   Akkurat Rune det er lenge siden politiets oppgave var å beskytte innbyggerne iallfall, da må vi sikkert se langt tilbake i tid. Da jeg vokste opp var det stor stas når politiet kom på skolen for å dele ut refleks, og vi fikk høre at politiet var de som skulle beskytte oss. Det vi ser i nåtiden iallfall er mere og mere maktarroganse, det skjer noe når enkelte får på seg uniformen, og det er overhode ikke alle som tåler den makten de er gitt heller. Medmenneskligheten blir borte vekk og de blir forvandlet til i mine øyne små patetiske krek som lar seg dikkedere hit og dit til oppgaver de burde holdt seg langt unna. Ja det Norske Politiet har sunket dypt. Ser at de tar etter sine kolleger bla i USA som jeg har sett i div autentiske filmer på nettet ter seg som de reneste villdyr. Hvem kan ha respekt for sånn oppførsel da??? De skyter vilt rundt seg mot mennesker uten våpen, nå er det sikkert litt mere ville tilstander i USA enn her, enn så lenge. Det er vel så mye misbruk som det går an av ressurser når man setter inn politiet i jakten på barn som bv har funnet ut skal flyttes fra hjemmet og til fosterhjem eller instuttisjoner. Jeg så senest i går bilder av armene til en 14 år gammel gutt som ble lagt i jern av politiet og fraktet fra skolen og til en eller annen bv anstalt. En fb venn som satt hjemme og spiste kveldsmat sammen med barna, fikk stormet huset sitt av politiet som la henne i gulvet og tok med seg minste barnet hennes, politiet fikk ikke barnet ut av stolen pga barnesikring ,så de rev med seg hele stolen med barnet oppi. Barnet hadde merker på magen etter den hardhendte oppførselen av politiet, som altså i denne settingen opptrådte som lakeiene til bv. Hva må ikke denne oppførselen ha laget av traume på denne ungeflokken. Den minste som dette skjedde med var vel rundt to år tenker jeg. Til beste for barnet???? Nei aldeles ikke.

   Rune L. Hansen:
   De følger bare makten og myndighets-misbruket. Det var jo f.eks. det samme som skjedde under Hitler-regjeringen i Tyskland også. Tenk over det, den som ikke har hatt den tanken tidligere. Tenk f.eks. også på den lille jenta Anne Frank og hva hun opplevde og skrev i Dagboken sin - nu verdensberømt. Og på alle de foreldre som mistet barna sine, og barna som mistet foreldrene sine. Fullstendige katastrofer og dypeste tragedier.

   
---

---
*****

--31--
-- Dagboks-notater, fredag 31. juli 2015, Vinberget: 

   Mørkt, litt yr og 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet utover formiddagen, med gradvis oppmot 14 frem mot klokken 12. Noe mindre overskyet med en mild bris utpå eftermiddagen. Det blir neppe særlig med innskriving her i dag, jeg er opptatt med andre nødvendige gjøremål her hjemme. Det blir jeg kanskje de nærmeste dagene også. Stadig og uansett konstant og uunngåelig med kidnappingene, terroren, torturen og utplyndringene i tankene og smertende. Som altså fortsatt forties, skjules og bagatelliseres av så mange ansatt i den offentlige forvaltningen, politisk dirigert - samarbeidende i terror og sadisme. Nokså mørkt med 7 pluss-grader og slørete himmel klokken 23. Mørkere mot midnatt.
   
---

---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31.  --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq