----- Denne side: db201509.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. --- 
----- 
---  September 2015 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 01. september 2015, Vinberget:

   Mørkt og omkring 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet utover formiddagen, med 15 pluss-grader frem mot klokken 12.30. Yr og regn fra omkring 14-tiden. Med 12 pluss-grader klokken 20. Regn og yr også hele kvelden. Regn, mørkt og 11 pluss-grader mot klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.09. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205478275411041

   Er det politikere eller andre offentlig ansatte som skal bestemme hvor og hvilken undervisning og oppdragelse barna våre skal ha? Eller er det foreldrene?

   Det rette svaret står i Menneskerettserklæringen Art 26:
   "1. Enhver har rett til undervisning. Undervisningen skal være gratis, i det minste på de elementære og grunnleggende trinn. Elementærundervisning skal være obligatorisk. Alle skal ha adgang til yrkesopplæring, og det skal være lik adgang for alle til høyere undervisning på grunnlag av kvalifikasjoner.
   2. Undervisningen skal ta sikte på å utvikle den menneskelige personlighet og styrke respekten for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter. Den skal fremme forståelse, toleranse og vennskap mellom alle nasjoner og rasegrupper eller religiøse grupper og skal støtte De Forente Nasjoners arbeid for å opprettholde fred.
   3. Foreldre har fortrinnsrett til å bestemme hva slags undervisning deres barn skal få."

   Men også i for eksempel Barnekonvensjonen Art 18 p1:
   "1:  Partene skal bestrebe seg på å sikre anerkjennelse av prinsippet om at begge foreldre har et felles ansvar for barnets oppdragelse og utvikling. Foreldre, eventuelt verger, har hovedansvaret for barnets oppdragelse og utvikling. Barnets beste skal for dem komme i første rekke."

   Og - som det er lovbestemt i og for hver av menneske-rettighetene, for enhver borger, Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Det er altså ingen som helst tvil om at det er foreldrene som har ansvaret for hvor og hvilken undervisning og oppdragelse deres egne barn skal få. Men at elementær-undervisning og en viss i menneske-rettighetene konkret lovbestemt oppdragelse for ethvert barn er en menneske-rettighet som ethvert barn har - og som det er eller skal for enhver være ulovlig og straffbart å forbryte seg mot, altså ulovlig og straffbar omsorgssvikt.

   Hvilken og hvordan den elementær-undervisning og oppdragelse som er ethvert barns menneske-rettighet arter seg er altså konkret lovbestemt i menneske-rettighetene. Og i Menneskerettsloven V7&8 (Barnekonvensjonen) Art 29 p1 er dette utdypet slik:

   "1. Partene er enige om at barnets oppdragelse skal ta sikte på:
      a)  å utvikle barnets personlighet, talenter og psykiske og fysiske evner så langt det er mulig,
      b)  å utvikle respekt for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter og for prinsippene nedfelt i De forente nasjoners pakt,
      c)  å utvikle respekt for barnets foreldre, dets egen kulturelle identitet, språk og verdier, for de nasjonale verdier i det land barnet bor, landet hvor han eller hun eventuelt kommer fra og for kulturer som er forskjellige fra barnets egen kultur,
      d)  å forberede barnet til et ansvarlig liv i et fritt samfunn i en ånd av forståelse, fred, toleranse, likestilling mellom kjønnene og vennskap mellom alle folkeslag, etniske, nasjonale og religiøse grupper og personer som tilhører urbefolkningen,
      e)  å fremme respekten for det naturlige miljø."

   Av alt dette ser en også hva som skal være viktigst for alle barn og foreldre og for alle myndigheter. Barnets personlighet og trivsel, menneske-rettighetene, foreldre-ansvaret, den naturlige familie og identitet - og det naturlige miljøet.

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.09. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/982987745055488/

   Forslag angående:

   Liste over våre offentlige samarbeidspartnere.
   Med først noen ord om hvorfor og hvordan.

   Størst og flest mulig om samme mål, metoder og hensikt er vi og blir vi en best mulig makt-faktor. Splittet og delt kan det være motsatt. Derfor velger vi våre samarbeidspartnere - og de velger oss. For at vi skal bli sterkest mulig! Dette har i historien vært prøvd mange ganger før - men har ofte mislyktes på grunn av at den ene part har villet være herre over den annen part!

   I vår samarbeidsform er ingen part herre over den annen part, iallfall ikke ufrivillig. Det er en organisk samarbeidsform hvor våre samarbeidspartnere (foreninger, instanser, advokater, enkelt-mennesker, nasjoner, etc.) forplikter seg til å arbeide for samme mål, metoder og hensikt - og hvor begge parter når som helst kan avslutte samarbeidet!

   Med disse ordene og denne avtale kunngjør vi hermed følgende kontinuerlig voksende liste over våre offentlige samarbeidspartnere i enighet:

   (Her under kan kommentarer eller bedre forslag etc. innskrives av hvem som helst. Alt dette er - foreløbig iallfall - bare et forslag, som kan kommenteres og eventuelt forbedres!)

   *

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettspartiet Norge / The Human Rights Party Norway og Landsforeningen for barnevern i Norge vil være med på dette! Som foreløbig de første?

   Bente Berge:
   å takk rune, vet du at makt har ikke noenting her å gjøre, da er de ikke ett hakk bedre selv, og det står jeg for

   Bente Berge:
   vist dette skal handle om prestisje ja da er det maktsyke ledere, og jeg står for hvert eneste ord

   Bente Berge:
   burde langskjemmes

   Rune L. Hansen:
   Makt kan egentlig være så mye forskjellig. Blandt annet også innflytelse. Uansett er enhver forurettende bruk av makt noe galt og makt-misbruk. Også f.eks. politikere som tar seg kriminelle friheter.

   Bente Berge:
   ja jeg er klar over det men svaret var at de ikke kunne enes om hvem som skulle lede gruppen, hva i himmelens navn er det

   Bente Berge:
   kan det ikke deles i hvilken kompetanse en har for eksempel

   Rune L. Hansen:
   Først og fremst efter hvilkne muligheter en har.

   Bente Berge:
   det kan forbedres vist vi har ett fellesmøte en gang hvert halvår

   Rune L. Hansen:
   Vi har enda bedre et kontinuerlig og åpent fellesmøte både her og hvor som helst hele tiden. : ) Eller hva?

   Bente Berge:
   ja sandt det

   Rune L. Hansen:
   Ps: Iøvrig er vi 4 administratorer (eller er det 5?) her i og for denne Facebook-gruppen. Som samarbeider bra og har bra tillit til hverandre.

   Bente Berge:
   ja ellers kan det jo aldri fungere,så bra. var innom den andre gruppen å tittet litt. tror vi er bra

   Rune L. Hansen:
   Ja, og vi er allerede mere enn fire tusen med her i denne Facebook-gruppen nu - og vokser stadig fort og stort! I tillegg har vi også en lukket arbeids-gruppe med noen tusen medlemmer. Og trenger vel også antagligvis en inter-nasjonal gruppe eller avdeling?

   Bente Berge:
   men nå får jeg beskjed om at jeg poster for mye, så jeg får holde meg unna dere, når jeg blir spurt av en av deres leder hvilken side jeg tar av dere eller bv så stopper jeg med dette, takk <3

   Rune L. Hansen:
   Det som leder oss er mest av alt bare hensikten og målet med denne Facebook-gruppen og folkebevegelsen, Bente Berge. Best mulig utført får vi enhver og alle forsøke. <3

   Rune L. Hansen:
   Vi er enhver forskjellige - men får forsøke som best vi kan å være lyttende og hensynsfulle i forhold til hverandre. Noe for enhver å tenke på?

   Rune L. Hansen:
   Men jeg også trekker meg tilbake nu, for en stund. Jeg også har vel postet og kommentert vel mye her i det siste. Det kan vel bli for mye også, både for en selv og for andre. Det er veldig mange flere interessante og viktige vinklinger til alt dette og så mye forskjellig - som de forskjellige er kan være og er så forskjellig opptatt av!

   
---
---

   Unn-edel Myrheim-olsen, 01.09. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/982939965060266/

   Tenk for en mishandling å miste barn, at noen vilt fremmede henter barna. Det er til å bli gal av.

   *

   Inez Isabel Arnesen:
   Når forbrytere gjør det kalles det kidnapping når Staten gjør det omsorgsovertagelse

   Erling Peder:
   Det er jo ren mafia tilstander når barnevernet går til aksjon for å hente barn ufyselig ufameg.!!!

   Anders Falck:
   Hadde jeg opplevd dette forran meg hadde jeg stoppet de.. Med makt.

   Rune L. Hansen:
   Nye ord på en sak forandrer ikke sakens innhold, Inez Isabel Arnesen! Det er og blir kidnapping - selvfølgelig. I regi av politikere som tar seg kriminelle friheter!

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 02. september 2015, Vinberget:

   Mørkt, jevnt mye regn og 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Regn videre utover formiddagen. Overskyet uten regn med 13 pluss-grader henimot 13-tiden og 16 klokken 17. Bær-plukking og diverse kontor-arbeide. Disig himmel og regn igjen fra omkring 18-tiden. Helt mørkt, vått og yr klokken 22. Fortsatt omtrent det samme med 13 pluss-grader, men med mindre nedbør mot midnatt.
   
---
---

   Jane Kile, 02.09. 2015 via Nytt  fokus på barnevernet, shared Bjørn Erik Bjorbekkmo's post:
   https://www.facebook.com/groups/nyttfokus/permalink/1628091837465352/

   kanskje vi alle skulle skrive ut dette brevet og sende.

   Bjørn Erik Bjorbekkmo, 02.09. 2015:

   Til barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne.

   Du har blant annet det overordnede ansvar for barns vilkår i Norge. Du er også blant de få som har mulighet til å snu en utvikling som kommer til å ødelegge samfunnet vårt om den får fortsette, derfor skriver jeg til nettopp deg.

   Vi tar det som en selvfølge at alle mennesker vil det beste for barna. Definisjonen på hva som er best varierer derimot ekstremt og det sjokkerende er at det er dem som sitter med mest makt - og minst kunnskap - som fastholder at barn alltid har det best UTEN foreldre, slekt, nærhet og kjærlighet. Babyer som står i fare for å få all den omsorg, trygghet, morsmelk og oppfølging de trenger blir stadig oftere fjernet fra foreldrene og fratatt alt dette. Barnevernet sier eksplisitt at det eneste et spebarn har behov for er søvn og mat, overhodet ikke morsmelk. Søvn i en kjærlig mors armer er livsfarlig og de går til nødrett og stopper enhver form for samvær. Det er utrolig viktig for barnevernet at barna ikke har noen tilknytning til sine biologiske foreldre.

   Jeg kunne ha skrevet en doktoravhandling om de enorme skadene dette gir, først og fremst for barnet, foreldrene, slekt og venner, samfunnet som helhet og også for innvandring - barnevernet står nå f.eks klart for å sende de syriske flyktningene til et helvete de ikke trodde var mulig - nemlig å fjerne barna deres for godt. Jeg forutsetter at mennesker med hjerte og hjerne forstår noe av hvilken katastrofe dette er så jeg skriver ikke mer om det.

   Problemet er svært dyptgående. Barnevernet driver en overgrepstaktikk helt uten å involvere ofrene. Hvis de får en bekymringsmelding, hvorfor ikke prøve å HJELPE familien? Med Kari Killens tilknytningsmodeller som bibel traumatiserer barnevernet flere tusen familier hvert år, og virksomheten trappes opp. Formelen er alltid å ta barnet. Null kontakt mellom foreldre og barn. Null nærhet og tilknytning. Verken barn eller foreldre får informasjon om hverandre eller samtaler med barnevernet, foreldrene og slekta "eksisterer ikke".

   Ministeren kjenner selvfølgelig landets grunnlov mye bedre enn meg. Det står eksplisitt flere steder i grunnloven at det ikke er lov å kidnappe barn under noen omstendighet, strengt forbudt å forstyrre familiens og privatlivets fred. Det er direkte naturstridig. Å skille mor og barn ved fødselen kun fordi en hevngjerrig far vil sin ekskone det aller verste er realiteten i dag. Å skrive bekymringsmelding til barnevernet har blitt en straff eller hevn som fungerer og aldri tar slutt. Det er den verste hevnen voksne mennesker tar, men den går først og fremst utover en helt uskyldig tredjepart - barna.

   Det MÅ en revolusjon til. Barnevernet kommer innen kort tid til å fjerne samtlige nyfødte og plassere dem i kalde miljøer langt fra mulighet til å oppleve å bli betingelsesløst elsket av sine nærmeste. At løsningen på absolutt alt er kidnapping, evt med hjelp av politi som er blitt svært vanlig, ruinering av familien, lage en gruoppvekkende utrygg situasjon i hele samfunnet og dermed opptre nazistisk med kommunistisk tankegang, MÅ utgå som løsning. Omsorgsovertakelse ved tvang MÅ ulovliggjøres. Barnevernet skulle opprinnelig være et organ som tar vare på barna. De har blitt en terrororganisasjon som i første rekke ødelegger tusenvis av barn, men også alle rundt barna. Alle som elsker dem men er avskåret fra all kontakt.

   Dette gjelder dermed samfunnet i sin helhet. Vi sitter igjen med en vanvittig SORG. Vi har heller ingen mulighet til å trygge barna våre og gi dem nødvendig omsorg. Barnevernet passer i tillegg på å spre løgner om foreldrene som fører til utfrysing i lokalsamfunnet, at barnet selv ikke ønsker kontakt og at man mister/ikke får jobb.

   På vegne av alle barnevernsofre krever jeg at alle tvangsplasserte barn kommer hjem. NÅ!! Og foreldrene må få hjelp i prosessen - barna er ødelagt og traumatiserte av barnevernet og fosterforeldre.

   Jeg vet lite om politiske prosesser. Men jeg vet mye om hva barnevernets nåværende holdning og praksis gjør med befolkningen. Derfor skriver jeg litt om det jeg vet, som er i en utvikling som er utrolig skremmende, til deg som kanskje kan medvirke til en revolusjon. For det er det som må til - dette er altfor dyptgripende og omfattende til å bare skrape litt på overflaten med små lovendringer eller revideringer.

   Da legger jeg, på vegne av alle barnevernsofre (altså mesteparten av Norges befolkning), dette i dine hender å ordne opp i og få en slutt på. Ta ansvar!

   Med vennlig hilsen

   Hilde Heløy

   *

   Hilde Schønning Asplin:
   Jeg kan ikke skrive under bl.a disse setningene: "Barnevernet kommer innen kort tid til å fjerne samtlige nyfødte og plassere dem i kalde miljøer" Samtlige?! + "på vegne av alle barnevernsofre(altså mesteparten av Norges befolkning)". Mesteparten av Norges befolkning?! Også ord som "kidnapping" "nazistisk" og "kommunistisk tankekang"gjør at dette ellers velformulerte brevet mister troverdighet.

   Jane Kile:
   Det har du rett i. Man kan kanskje formulere enkelte utsagn på en bedre måte.

   Marita Neuber:
   Det er jo helt opp til deg hva du vil skrive under på Hilde Schønning Asplin, om du vil godta virkelighetens verden eller ikke ! Jeg selv har fått høre senest i dag en skrekkhistorie uten like og for det om det er ett par ord du tar avstand fra så er ikke dette brevet en løgn desverre !

   Kent Ole Furuly:
   Hilde!Godt skrevet og riktig fokus!Takk og atter takk! Politisk kameraderi får ikke ødelegge barnas fremtid.

   Hilde Schønning Asplin:
   Jeg vil ikke godta virkelighetens verden, men når man skriver til Solveig Horne er det fare for at man ikke blir tatt alvorlig om man opererer med de nevnte begrepene. Dette handler ikke om hvorvidt dette brevet er løgn eller ei, det handler om hvordan mottakeren vil lese det som blir formidlet. Å påstå at alle nyfødte kommer til å bli fjernet av barnevernet om kort tid er jo helt feil. En person som skriver dette kan ikke regne med å bli tatt alvorlig. Og man bør også vokte seg fra å bruke ord som "nazistisk" og "kidnapping" fordi det svekker troverdigheten til personen som skriver. Det hadde kanskje passet i en stil på ungdomsskolen, men ikke i et brev til Horne.

   Hilde Schønning Asplin:
   Og Marita Neuber, det var ikke bare "et par ord" jeg reagerte på. Les over så ser du hva jeg listet opp. Man vil da virke seriøs og bli tatt alvorlig i en så viktig sak?

   Marita Neuber:
   Må kansje bruke grove ord til en slakter som Hornet : (

   Hilde Schønning Asplin:
   Ha ha, det kan man jo si!

   Marita Neuber:
   Alle trodde at Inga M hadde de værste metoder osv, og hornet så sååå uskyldig ut at alle beit på agnet hennes, men har det blitt bedre med denne kjerringen i posisjon til å gjøre noe bra ? NEI det er blitt mye værre enn værst !

   Marita Neuber:
   Det siste jeg har hørt av grove saker er at hvis mor går til sak og krever barnet tilbake så kommer bv til å adoptere vekk barnet - dette er den værste trusselen jeg har hørt fra bv til dags dato ! : (

   Marita Neuber:
   Og for at Hornet skal redde sin egen ræv så skal det nå være andre regler for innvandrerbarn enn for norske barn - men så får jo innvandrere alt opp i fanget + mye mildere straffer oxo hvis de gjør noe kriminellt - ser bra ut for oss potetspisere ja ; (  NOT

   Hilde Schønning Asplin:
   Hva slags regler skal gjelde for innvandrerbarn og ikke for norske?

   Irena Tynova:
   Kidnapping er det rette ordet pá det som barnevernet driver med ved omsorgsovertagelse. Og at akuttvedtak med politi pá dóra er deres hovedstrategi og lósning pá det meste er det ingen tvil om.Jeg er helt enig i at dette burde ulovliggjóres,siden det er helt kriminellt og menneskerettighetsbrytende á stjele barn fra foreldre uten rettsak ,uannsett hvilken grunn barnevernet mátte finne pá ! Her má noe gjóres for á stoppe dette vanviddet:Men de som har makt til á gjóre noe med det, mener visst at det ikke er sá alvorlig á ta barn fra foreldre istedetfor andre lósninger eller hjelpetiltak,ellers hadde de gjort noe for lenge siden.

   Ken Joar Olsen:
   Hun jobber kun for Barnevernets beste, og har allerede nu barne liv på sin samvittighet... Hvor mange flere skal der til før hun tar tak... Om ikke annet så for sitt eget ansvars skyld...

   Ken Joar Olsen:

   11951943_10153518862722295_8887204553502574360_n.jpg
   Ken Joar Olsen's photo.

   Rune L. Hansen:
   Enhver form for bortføring av barn fra sin far eller mor ER ulovlig og straffbart! At det enda finnes noen som ikke har fått med seg at både det og det meste av alt annet det politiske såkalte barnevernet og deres dirigenter og medspillere driver med er flerfoldig total-forbudt både i henhold til Straffeloven og Barnekonvensjonen og Norges Grunnlov er bare for utrolig uvitende eller falskt!
   Derimot er det lett forståelig at den politiske og offentlige mafiaen og dens medspillere fortier det!

   Tore Svendsen:
   I Stanfords prison experiment så var det åsså noen som altid hindret medfanger i å bryte ut.

   Rune L. Hansen:
   Noen sterke uttrykk i brevet, om de er for sterke har liten betydning, de uttrykker godt hva det handler om. Litt pirkete sagt kanskje også noe kjønns-diskriminering og noe underdrivelse? Om de hvert år bortfører 2 prosens av alle barn, så tar det ikke så mange årene før alle og enhver har blitt kidnappet. Det er enkelt nok å regne ut det.

   
---

---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 03. september 2015, Vinberget:

   Mørkt, 12 pluss-grader Celsius og en dus liten avtagende måne i mere og mere sørlig retning her ute i natt. Spredt lett skyet på dus blålig himmel og en mildt bris utover formiddagen. Det samme utover eftermiddagen, med oppmot 20 pluss-grader frem mot klokken 15. Og med 15 klokken 20. Helt mørkt, rolig og 10 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 03.09. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/983955904958672/

   Mange tror (enda?) at det politiske "barnevernet" handler om å ivareta barnets menneske-rettigheter!? Det er så grundig feil og galt som noe kan bli !!!

   Navnet virksomheten bruker og uttrykket "barnets beste" er fra menneske-rettighetene, - men ingenting mere! Dessverre er det altfor mange som har latt seg lure (eller friste) av det!

   Barnets beste er i menneske-rettighetene å ivareta barnets menneske-rettigheter! Og er altså noe fullstendig annet enn det den politiske og offentlige mafia virksomheten driver med! Mildt sagt!

   Dessuten - til orientering: Barnets beste og barnets menneske-rettigheter er ikke noe som skal eller kan erstattes med eller overlates til skjønn eller fortolkninger! Ethvert slikt er det forbud mot i menneske-rettighetene! Og det, uansett hvem det er, å forbryte seg mot en eller flere av barnets menneske-rettigheter er og skal være ulovlig, straffbart og forbudt!

   *

   Unn-edel Myrheim-olsen:
   <3

   Amine Samier:
   Et terorist land kan ikke forandre seg før de tar liv til små barna og til oferen i rasisem Bv

   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.09. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/982987745055488/

   Forslag angående:

   Liste over våre offentlige samarbeidspartnere.
   Med først noen ord om hvorfor og hvordan.

   Størst og flest mulig om samme mål, metoder og hensikt er vi og blir vi en best mulig makt-faktor. Splittet og delt kan det være motsatt. Derfor velger vi våre samarbeidspartnere - og de velger oss. For at vi skal bli sterkest mulig! Dette har i historien vært prøvd mange ganger før - men har ofte mislyktes på grunn av at den ene part har villet være herre over den annen part!

   I vår samarbeidsform er ingen part herre over den annen part, iallfall ikke ufrivillig. Det er en organisk samarbeidsform hvor våre samarbeidspartnere (foreninger, instanser, advokater, enkelt-mennesker, nasjoner, etc.) forplikter seg til å arbeide for samme mål, metoder og hensikt - og hvor begge parter når som helst kan avslutte samarbeidet!

   Med disse ordene og denne avtale kunngjør vi hermed følgende kontinuerlig voksende liste over våre offentlige samarbeidspartnere i enighet:

   (Her under kan kommentarer eller bedre forslag etc. innskrives av hvem som helst. Alt dette er - foreløbig iallfall - bare et forslag, som kan kommenteres og eventuelt forbedres!)

   *

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettspartiet Norge / The Human Rights Party Norway og Landsforeningen for barnevern i Norge vil være med på dette! Som foreløbig de første?

   Amine Samier:
   Bv er et terorist mot barna Bv må fjernes nok er dt nok makt misbrukt mot svake familien

   Rune L. Hansen:
   Det er foreløbig enda for lite reaksjoner på det her forslaget!
   Jeg foreslår at vi tar mitt forslag om liste over Samarbeidspartnere på alvor og får fortgang på den! Hvilket vel kan ha flere gunstige fordeler?
   Også det at vi oppretter en egen inter-nasjonal avdeling, tilsvarende på Facebook. Hvor vi særlig oversetter kortfattet folkebevelsens mål og hensikt, til engelsk og flere sprog! Dermed kan vi lettere bli mange flere samarbeidende enda fortere, ikke bare nasjonalt!

   Blandt annet kan vi også dermed meget lettere og med større oppslutning og oppmerksomhet innsende en - eventuelt i flere varianter, om nødvendig - gruppe-klager til ECHR (EMD) for forbrytelser mot blandt annet Art 1 etc.!
   "Art 1. Forpliktelse til å respektere menneskerettighetene:
   De høye Kontraherende Parter skal sikre enhver innen sitt myndighetsområde de rettigheter og friheter som er fastlagt i del I i denne konvensjon."

   Samtidig vil en enkelt nok forpliktende (slik jeg skisserte?) Samarbeids-liste blandt annet også kunne være en slags kompromissløs kvalitets-standard for sivil-befolkningen! Og blir samtidig også en Kontakt- og Adresse-liste!

   Dessuten kan andre nasjoner som har ratifisert EMK også - og det med enda større effekt og virkning - lettere blandt annet kunne innklage Norge med Art 33!
   "Art 33. Statsklager:
   Enhver høy Kontraherende Part kan bringe inn for Domstolen ethvert påstått brudd av en annen høy Kontraherende Part på bestemmelsene i konvensjonen og dens protokoller."

   Høres ikke alt dette bra ut da?

   
---
---

   Arild Holta, 03.09. 2014 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/983936798293916/

   Litt faglig lettlest argumentasjon:

   Barn har biologisk tilknytning. DERFOR trenger de sine foreldre. Til og med foreldre med mangler. Foreldres mangler fjerner ikke barns biologiske behov. Genene ramler ikke plutselig ut av barna...

   Også foreldre med evntuelle mangler har instinkter for å si fra når barnevakten er slem med barna. Dette gjelder også når barnevernets tiltak ikke fungerer. Det er derfor farlig for barn når BV ignorerer foreldre.

   Selve adskillelsen barn og foreldre er mer skadelig enn adskillelse ved død. Årsaken er at det er ekstremt unaturlig med kunstig adskillelse.

   Når barn blir tatt basert på adferd, endrer ikke den adferden seg. fordi det i 80% av tilfellene ikke er miljøbasert adferd. Men gener, egne valg, tilfeldigheter eller ukjente årsaker. Dessuten er det bare et fåtall av de miljøbaserte tilfeller som skyldes foreldre eller familie.

   Et problem med ideen om miljøbelastninger er at de ikke tar høyde for at det er gener som skaper adferd/problem hos foreldre og barn. Dette arves gjennom DNAet. Det såkalte barnevernet her ikke kommet så langt som resten av verden eller som vitenskapen. De ser bort fra genforskning og arvelighetslære.

   Når da genene ikke blir borte etter at barnet er flyttet, og man ser i tillegg sorg og raseri hos det stjålne barnet, så mener barnevernet at dette skyldes psykiske problem som må behandles. En av de mest bakstreverske eller regelrett skrullete diagnoser de da tyr til er:

   Reaktiv tilknytningsforstyrrelse.

   Det betyr: Fordi barnet ikke følger ideologien til BV og tilknytter seg raskt de nye foreldrene, så skyldes det at de forrige foreldrene ikke lærte barnet tilknytning.

   Sorgen over å være tatt, skyldes på de forrige foreldren. Barnet er frustrert fordi det liksom er noe galt med de forrige foreldrene. Så da kan man i vert fall ikke levere barnet tilbake.

   Slik virker barnevernsideologien destruerende på barnet. Dette skal da terapauter i psykiatrien liksomfikse.

   Merk: Psykiatrien avslører normalt ikke dette.

   - - - -

   Man kan legge til at instinktene foreldre har også er biologisk: Man har et voldsomt oppsett med instinkter for SINE barn. Disse instinktene forhindrer reell vold, at man gjør barna gravid, osv.

   Dette finner man igjen på statistikker som viser opp til over hundre ganger mer dårlig adferd i ikke biologiske konstellasjoner (fosterfamilier, steforeldre, institusjoner, osv.)

   *

   Rune L. Hansen:
   Ja, men det for mange utrolige er jo at en slik både kriminell og umenneskelig og idiotisk molbo-politikk ved hjelp av makt og penger har klart å indoktrinere så forholdsvis mange med sin propaganda, pluss ulovlige lovbestemmelser og groteske "fortolkninger" av reell lov og rett!

   Jorunn Øydna:
   Nå må det sluttes å fungere på eventuelle mangler på oss foreldre. Jo mere vi fokuserer på barnevernet sin galskap desto verre blir det. Vi må nå samle oss til et kraftig opprør mot barnevernet. De MÅ stoppes nå.

   Amine Samier:
   Bv er flink å lyver og flink stjålet vårs barna Bv er ekte rasism mot små barna som utlandsk foreldrene

   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, fredag 04. september 2015, Vinberget: 

   Mørkt, med en liten avtagende halv-måne over sørlig horisont og 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet utover dagen, med oppmot omkring 15 pluss-grader. Regn en stund mellom 17- og 18-tiden, med 13 pluss-grader. Dunkelt, grålig, stille og 11 klokken 21. Mørkt, vått og regn og 10 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.09. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205497179483631

   Det er menneskeretts-forbrytelser i politisk og offentlig regi som er vårt store og meget alvorlige problem. Ikke bare i Norge, men også mange andre steder i Europa og i verden. Hovmodig og menneske-fiendtlig er enhver som later som noe annet!

   *

   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 05. september 2015, Vinberget: 

   Mørkt, halv-månen i sør-øst og 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett skyet på dus og lys blå himmel og 13 pluss-grader frem mot klokken 12.30. Grålig og 10 klokken 20. Mørkt og 9 klokken 22. Med 8 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.09. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205503730447401

   Stemme på politiske partier og mennesker som tror seg å ha lov og rett til å forurette medmennesker?
   Å stemme på mennesker som er eller gjør seg til grov kriminelle?
   Hvor dum går det egentlig an å bli?!

   *

   Marit Andreassen:
   Helt enig, jeg har nettnopp gitt opp, men du har rett, hvor dum kan man bli, å er det lov å bli så dum?

   Rune L. Hansen:
   Problemet er en ond spiral - også inter-nasjonalt:

   "Fredsprisvinneren retter i et intervju med NRK skarp kritikk mot hvordan Norge har støttet Myanmar.
   Hun mener norske myndigheter har vært for optimistiske når de mener at tidligere diktatorer kan gi Myanmar demokrati.
   – Jeg tror virkelig at nordmenn er for demokrati i Myanmar. Men iblant er det avstand mellom folkets vilje og den norske regjeringens utenrikspolitikk. Det virker som de har glemt at Myanmars regjering består av personer som har vært militærdiktatorer i et halvt århundre, sier Suu Kyi i et intervju med NRK lørdag.
   25 prosent av plassene i parlamentet er forbeholdt det samme militæret som holdt Aung San Suu Kyi i husarrest frem til 2010.
   Militæret og deres politiske parti trenger kun en firedel av stemmene i valget i november for å danne en flertallsregjering."

   http://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2015/09/05/194870843/suu-kyi-med-sterk-kritikk-av-norge
   Suu Kyi med sterk kritikk av Norge | ABC Nyheter
   abcnyheter.no

   Marit Andreassen:
   At det går ann å være så ond, ja penger å makt har tatt over for lenge siden : (

   Rune L. Hansen:
   Ja, at slikt blir populært blandt de som mangler samvittighet er jo lett nok å forstå, Marit Andreassen.

   Marit Andreassen:
   de har ingen samvittighet eller empati, vanskelig da

   Rune L. Hansen:
   Ikke så rart det, når det har blitt lønnsomt eller nødvendig!

   
---
   

   Hilde Charlotte Blomberg:
   stem derfor Liberalistene. Vi er lei av politikere og ønsker å gi staten mye mindre makt og innflytelse. Sjekk ut
   http://www.liberalistene.org
   Liberalistene
   Liberalistene er et norsk parti med liberalisme som ideologi. Partiet går inn for konsekvent liberalisme, at...
   liberalistene.org

   Rune L. Hansen:
   Det holder ikke det der du, Hilde Charlotte Blomberg!

   Hilde Charlotte Blomberg:
   hvorfor ikke?

   Rune L. Hansen:
   Jeg trenger vel ikke her å referere hva som står i Menneskerettsloven, Grunnloven og Straffeloven!

   Rune L. Hansen:
   Hvorfor ikke, Hilde Charlotte Blomberg? Les hva som står i posteringen!

   Steffen Hauerbach:
   Hvordan vil dere gjøre det?

   Rune L. Hansen:
   Lovlydighet i og for den offentlige forvaltningen har blitt et fremmedord i dagens Norge.

   
---
---

   Fortsettelse fra 01.09. 2015:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/982987745055488/

   Høres ikke alt dette bra ut da?

   Eva Jeanette Linder:
   ... ja , jeg har ik lest godt ..bare pløyet over. Men tenker at ... blitt en organisasjon for de rettsløse i barnevernsaker . ... en slik org. burde også kunne få støtte økonomisk ... om man bruker loven rett... og med tillegg til at barneombudet kan være en del av ? Kunne man kanskje fått gitt barnevernsovergriperne straff . Barneombudet glemmer folk . Men de gir god informasjon , råd og veiledning om de har gode mennesker i arbeid? Så vet man hva barnevernet har lov til ,- for de skal faktisk ha godkjenning på mye før de har lov til å handle. Men det blir aldri brukt mot dem likevel?... utefra det lille jeg vet. ..

   Rune L. Hansen:
   Selvfølgelig, Eva Jeanette Linder, skal de kompetent straffe-forfølges og dømmes! Men vi kan ikke forvente at de vil straffe-forfølge og dømme seg selv!

   Arild Holta:
   Drømmer... Barneombudet er barnefjerningsombud og maktpakket har allerede startet en organisasjon for å lure barnevernsofrene inn i. Verden er nok adskillig styggere enn man først tror...

   Eva Jeanette Linder:
   Ja det er vel det. Jeg brukte de bare en gang da ei venninne ble fratatt barna sine på dagen og uten varsel om noe! Hvor de opplyste at de hadde ik lov . Skulle først godkjennes av fylkeslege?Så skulle det gå 14 dager..... Men venninna mi fikk barna tilbake og saken avslutta nokså raskt og orket ik saksøke barnevernet for et stort overgrip . Det er det... fikk nesten lyst å å ta den saken for henne dengang 😀

   Arild Holta:
   Det skal godkjennes av Fylkesnemnda. Bv får medhold over 90% av tilfellene der.

   Cato Martin Jakobsen:
   BV og det de har bedrevet er atskillig verre enn selv de verste konspirasjonteoretikere klarer å tenke seg. Det vises på alle politikere som er imot bv, men når de har fått ett gløtt under lokket som er lagt over bv skjønner de at dette kan ikke komme offentligheten til viten, så de skru bare lokket enda tettere på og håper at ingen åpner det mens de som vet hva som foregår under der ikke lengre er blant oss.

   Cato Martin Jakobsen:
   Tenkt på hvorfor det nå er så om å gjøre å få lukket alle eksisterende barnevernsmapper for innsyn ? Er det forandringer på gang av en slik størrelsesorden at man må få skjult 20 år med kriminalitet utført av en etat på ville veier, eller?

   Rune L. Hansen:
   Og dette gjelder eller kommer fra hvor mange promiller av "barnevernsbarna"? Bare de som er aller mest indoktrinerte? Og hensikten skal være god for hva? Å beskytte kidnapperne sin falske dokumentasjon og sine falske påstander og falske beviser? Og grove forbrytelser? Ja, selvfølgelig!
   Makabert!

   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/foreldre-og-barn/barnevernsbarna-vil-frata-foreldre-innsynsrett/a/23517488/
   Barnevernsbarna vil frata foreldre innsynsrett
   vg.no

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke slike Samarbeidspartnere vi vil ha! De kommer ikke engang inn på vår Samarbeidsliste! For det er jo umulig!

   
---
---

   Siv Gørbitz, 04.09. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/984335298254066/

   For å forstå barnevernet rolle oppi "maktoppskriften" - for å holde folket engstelige, - så les boken "Fyrsten"- The Prince - av Niccolo Machiavelli - fra 1513-tallet.

   Den danner grunnlag for makten å holde folket i ørene ved å skape utrygghet. Politikere over hele verden bruker hans råd. Jeg som har sittet i bystyret i Bergen - gjenkjenner nesten alt nå 500 år etter. Politikkens system. Jeg satt med hakeslepp etter å ha lest boken. Barnevernet. Stakkars stakkars folk som kommer i klørne på den gjengen.

   *

   Elisabeth Aaslie:
   Nå har barnevernet bestemt å gå til fylkesnemnda igjen. Vetle kom hjem etter 2,5 år i fosterhjem, etter tingrettsdom i 2013. Fikk en liten datter i sommer og barnevernet er plutselig bekymret. Jeg skulle søke tilbakeføring av Sander som fremdeles er i fosterhjem, og en ny rapport ble laget smile emoticon jeg møtte den sakkyndige 2 ganger.

   Siv Gørbitz:
   Det som skjer er grusomt! Løgnen florerer! Og advokatene til bv. er storløgnere! Har vært vitne i noen saker!

   Elisabeth Aaslie:
   han skriver så mye løyner og dritt, er dette til det beste for barna??

   Siv Gørbitz:
   Nei. De stjeler våre barn!

   Cato Martin Jakobsen:
   Sakyndige spesiellt er det absolutt verste for barna. de skriver den konklusjonen bv vil ha,hvis ikke blir ikke rapporten legt frem,og den sakyndige får ikke flere 70.000 kroners oppdrag.

   Siv Gørbitz:
   Sant det!

   Rune Ove Johansen:
   desverre er det alt for få som ser sannheten

   Siv Gørbitz:
   Folk bryr seg ikke! De tror på systemet, at det " er noe som skjer" side bv. tar ungene! NEI! Ingenting trenger å skje. De tar de likevel!!!

   Rune Ove Johansen:
   ja de har bestemt seg for at de vil ha og da tar de

   Siv Gørbitz:
   Rune Ove Johansen Og helst de små lett "omsettelige" ungene" Vet alt om det!

   Rune Ove Johansen:
   ja barna blir kjøpt og betalt og fylt med så mye løgner at de tilslutt risikerer å tro på det

   Geir Ove Skårvik:
   Rune Ove Johansen som putin

   Elisabeth Aaslie:
   barnevern og fylkesnemnd kan bestille det som skal skrives, med sugerøret godt planta i kassa!

   Elisabeth Aaslie:
   den siste rapporten skriver sakkyndig at jeg skal ha lagt Ann på han : )

   Elisabeth Aaslie:
   blir litt sint!

   Elisabeth Aaslie:
   men det er jo så dumt! Så utrolig dumt!

   Siv Gørbitz:
   Sint? Jeg må innrømme at om noen køddet med mine tre gutter, så hadde jeg......... Og jeg har allerede laget mye leven for den gjengen via bystyret. De fikk en delegasjon fra bystyret på besøk, men jeg visste ikke da at politikerne ikke egentlig brydde seg så mye - de bare gjorde det for min skyld som var så forbannet på disse.

   Gunn Beate Tangen:
   Da er det virkelig til å bli skremt over for med det du skriver her så har barna i Norge overhodet ingen sjanse og da betviler jeg også at noen innenfor den "avdelingen" bryr seg om hva som skrives på facebook for at noen både leser og diskuterer det av de involverte overgriperne er jeg ikke et sekunds tvil om... Tror det må hardere skyts til for å få dette opp og frem... Hva med TV? Vi er altfor mange som har opplevd forskjellige overgrep fra bv og det vil fortsette hvis vi ikke får dette på et debattnivå hvor historiene blir vist først... dette er en tanke som slo meg her og nå..

   Tore Svendsen:
   det er ikke politikerne vi må vekke opp. det er befolkningen

   Lilian Ilona Nilsen Wiborg:
   Ja nemlig, politikerne vet hva de driver med. Det er et ledd i politikken. Det er folket som må vekkes slik at de forstår hva som foregår. Se videoene om Agenda 21, så skjønner dere at kidnapping av barn er et ledd i politikken for å få gjennomført FNs New Order. Og dette er ingen konspirasjonsteori. Boken Agenda 21 fås kjøpt i bokhandelen på FNs kontorer i Brussel og den er utgitt av FN.

   Arild Holta:
   NRK, TV2 og resten vil helst ikke ha noe med oss å gjøre. Men det finnes masse på alternativ media som YouTube o.a.

   Juro Kuvicek:
   AP/SV kjøpte pressen for lenge siden og kontrakten ser ut til å vare ennå. Disse menneskene vil ikke gå inn i bvs svakheter og domssystemets svakheter rett og slett fordi de mener dette fungerer godt. De mener de er meget kompetente. Jeg har selv aldri blitt utsatt for de verste ting som dere andre, men har levd lenge nok til å se at svært mange innenfor disse instansene, og med DEN skremmende makta de har (!), er inkompetente, udugelige og empatiløse. Slike mennesker skulle aldri ha hatt noe med barn å gjøre. Barn mister fedre og foreldre over en lav sko. Her teller ikke det biologiske prinsipp mye, staten er uovertruffen og en fantastisk mor og far. Bare spør alle barnevernsbarna, de har hatt et utrolig trygt og harmonisk liv etter å ha blitt tatt ut av eget hjem. Og nå kommer de som hevder: Åååå, tenk på de barna som burde ha fått hjelp tidligere... DET ER IKKE DE BARNA JEG SNAKKER OM HER! JEG SNAKKER OM DE BARNA BV OG DERES MAKTMISBRUK GJENNOM BRUK AV SITT KORRUPTE SYSTEM MED SAKKYNDIGE RADERER UT HELT FINE FORELDRE!! Fosterhjem venter og det koster... Dette er blitt mer business enn barnas beste. Kjenner flere nå som aldri skulle ha vært fratatt sine barn! Grusom skjebne! Unge, uerfarne kvinner uten barn og livserfaring skal foreta skjønnsmessige avgjørelse som så til de grader påvirker så manges liv. Nødt til å gå galt altfor ofte!!! Vi har en stat i staten, slik jeg ser det; bv!

   Tore Svendsen:
   "20 barnevernsbarn har bidratt, og innspillene er hentet fra hundrevis av barnevernsbarn over hele landet."

   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/foreldre-og-barn/barnevernsbarna-vil-frata-foreldre-innsynsrett/a/23517488/

   minst 50 000 barn rammes av denne politiske sekten hvert år å minst 10 000 blir tatt opp i sekten hvert år å ingen slipper ut igjen. Men dem har bare greid å få med seg 20 godt hjernevaska sjeler på komplottet mot samfunnet. Det ligger en eim av Kari Killen over dette.

   «En sekt er gjerne en minoritet, har sterke konformitetspress, det er utillatelig å stille kritiske spørsmål, man har definerte utestengelsesmekanismer, en betydelig og «ufeilbarlig» autoritet, ofte vil vesentlige deler av lære eller historie holdes hemmelig, og så gir det som regel reaksjoner ved utmelding.»
   https://no.wikipedia.org/wiki/Sekt

   Troende til litt av hvert Hva er det som får unge idealister eller eldre mennesker med en god del livsvisdom til å forlate alt for å følge en autoritær sektleder?
   http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=121023

   Fra sekt til parti : det Norske arbeiderpartis organisasjonsmessige og politiske utvikling fra 1891 til 1902
   https://clio.columbia.edu/catalog/4824497

   Utøya-overlevende mener AUF er som en sekt
   http://www.hegnar.no/okonomi/politikk/artikkel110697.ece

   Lilian Ilona Nilsen Wiborg:
   Disse barna ser ut til å være omskolert allerede.

   Tore Svendsen:
   disse barna er nok født inn i sekten. Barnevernets egne barn.

   Geir Ove Skårvik:
   trist lesning, å det verste e at alt e saklig og sant

   Trude Rubach:
   Alle oppegående og normale folk med vett i skallen vet att verden er i djevelens grep og att det bare bli værre for hver dag uansett hva det måtte være. Dvs mørkets fyrste hærjer skikkeiig nå for tiden og har jo gjort det sånn sett fra tidenes morgen. Og han har sine utvalgte demoner her på jordens overflate!Dvs di som styra og steller uansett hva di kalle seg.

   Nora Desirè:
   Trude Rubach: Ka med dem som Ikke er "Oppegående og normale" folk??? (F.eks folk med Down syndrom, og andre med psykiske og Fysiske funksjonsnedsettelser!!) Skal dem settes på sidelinja, og andre pløye over dem og si at dem har Ikke nokka dem skulle ha sagt, liksom?? Ser du, dem teller også med i alle, alle andre sammenhenger også! MEN:Dem har visst ikke nokka dem skulle ha sagt, for andre "normale" folk vet fortsatt best! Til ettertanke.. : (

   Tore Svendsen:
   Down syndrom er ikke en funksjonenedsettelse. Dem er utstyrt med et gen mer enn oss.

   Nora Desirè:
   Down syndrom eller ikke: Dem blir likevel ikke vurdert til å være "riktig klok" psykisk.Og, hvis noen skulle være så "Uheldig" og bli gravide, og få barn skal det ikke mye til å komme i barnevernet`s/barnekvernet`s søkelys..

   Rune L. Hansen:
   Fordelen er at de tar helst barn uten funksjonssvakheter!

   Jostein Wetteland:
   hallo vet dere hva jeg er lei av å sitte å se på slike grupper som dette. Fordi dere aldri kommer med et eneste konstruktivt forslag. Hva vil dere ha i stedet for barnevernet. Fordi det er mange barn som trenger et barnevern også. For sannelig det finnes mange tusen barn i Norge som lever med vold og overgrep og grov alvorlig omsorgssvikt i hjemmene. Så hva vil dere ha i stedet?

   Geir Ove Skårvik:
   godt sagt egentlig. vi mister linja av å til, nåt æ mene e naturlig. går ikke ant å sitte 6-8timer med bare seriøst uten å feile. men om du leser nøye gjenna så får du gull kornan om kordan vi vil ha det

   Rune L. Hansen:
   Det er vel velkjent for mange på Facebook nu efter hvert at Jostein Wetteland er en forkjemper og propagandist for politisk og offentlig organisert kriminalitet? At han orker å spre sin ondskap også her!

   Rune L. Hansen:
   Hva vil vi ha i steden for politisk og offentlig organisert kriminalitet? Mannen er ganske så koko koko!

   Geir Ove Skårvik:
   hadde aldri hørt om han, men han har jo litt rett. vi må få ut det vi vil. ellers kan d ende med at vi skriver oss ihjel. men vet det skjer ting dær ute. vi skulle bare hatt verktøy til å få det litt fort

   Rune L. Hansen:
   Hva vi vil står jo allerede klart og tydelig og utvetydig i denne Facebook-gruppen og folkebevegelsen sitt navn!!! Og selvfølgelig vil ingen anstendige eller lovlydige mennesker erstatte en politisk og offentlig organisert kriminell virksomhet med noe som helst annet kriminelt!!!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 03.09. 2015 shared a link:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205491755868044

   En politiker som bryter en eller flere lover, er og blir en kriminell !
   
http://olehartattordet.blogg.no/1441133000_en_politiker_som_bryt.html
   Vi kan vanskelig vente at befolkningen skal opptre lovlydige hvis lovgiverne neglisjerer lovverke...
   olehartattordet.blogg.no

   *

   Amine Samier:
   Man finner ikke lover i et tyver land

   Rune L. Hansen:
   Norsk lov og rett, deriblandt Straffeloven, sier og har lovbestemt klart og tydelig at politikere og dommere og andre offentlig ansatte skal straffes slik loven sier for sine forbrytelser. Men den politiske mafiaen i dagens Norge og dommerne, som er deres mest sentrale nøkkel-personer, later som at de ikke vet det!

   Marit Andreassen:
   sant jeg vet det er sånn, de eier ikke empati å tenker kun penger og maktsyke folk, som er veldig farlige.

   Rune L. Hansen:
   Sitat:
   "Vi kan vanskelig vente at befolkningen skal opptre lovlydige hvis lovgiverne neglisjerer lovverket. Aksepterer vi at lovgiverne overtrer reglene, selv om det skjer av tusen menneskelige årsaker, smuldrer lovlydigheten opp, og vi ender med å få en spesiell kategori personer som har gitt seg selv anledning til å sette seg over lovverket.

   Mener en stortingsrepresentant eller et regjeringsmedlem at reglene er feilaktige, har de større muligheter enn noen andre til å få dem forandret. Så lenge våre politikere, uten å reagere, medvirker til opprettholdelse av lovverket, med underliggende regelverk, må det forutsettes at de er enige i reglene, og at de akter å følge dem." 

   Andreas Norland fra boken Makt og forakt om holdninger til politikere, Universitetsforlaget.
   Boken kan leses i sin helhet her
   http://www.nb.no/nbsok/nb/2692d5bd0273c3f7bf5ecabd8597f21c?index=1#0

   
---
---

   Monicha Nyhuus Aas, 03.09. 2015:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205163219864875&set=a.2213255375679.2107051.1376391163&type

   11951113_10205163219864875_6382287945269271961_n.jpg


   *

   Sigbjorn Aase:
   Står ingenting om løgneriet. Alle de falske rapportene, sakene de leverer til fylkesnemnda. Som diffineres som organisert kriminalitet. Rune L. Hansen ikke sant!

   Rune L. Hansen:
   Ja, det står ingenting om alt det viktigste. Absolutt ingenting endog om at enhver bortføring av et barn fra sine foreldre vil være og er ulovlig og straffbar hvis den ikke skjer efter prinsippene for nødverge og rettssikkerhet!
   Svar-brevet fra departementets barneavdeling er omtrent som å si at det er lovlig å bytte ut hodet til noen med et økse-skaft, hvis en eller flere offentlig ansatte syns det er nødvendig - og at det er den alminnelige metoden vi bruker! Og at om noen protesterer, det bryr vi oss ingenting om. Fordi vi er jo bare hjelpsomme og snille! Og økse-skaft er vår politikk!

   Rune L. Hansen:
   De sier jo endog rett ut at de ikke har tid til å bry seg om protester eller ulovligheter!

   Rune L. Hansen:
   Ikke så rart at de ikke har tid eller lyst til det? Når det å være delaktig i grove ulovligheter tar så meget av deres tid!

    Rune L. Hansen:
    Dessuten vet de jo at de vil bli straffe-forfulgt og dømt, for sine unnlatelser og andre handlinger!

   Aina Gregersen:
   Maken til svada - later de som de ikke er Klar over at dette ikke på noen som helst måte blir fulgt ? Da hadde det da ikke vært noe problem om det var Så Væl .

   
---
---

   Eric Van Brug Wilting, 01.09. 2015 via Menneskerettighet.com:
   https://www.facebook.com/groups/237945106397143/permalink/425710320953953/

   Spørsmål; Ifølge erkjente prinsipper innen justitia så er det prinsipielt viktig å si at det er bedre å la 10 skyldige gå fri, enn å dømme en med et justismord.

   Hvordan skal vi da tolke Norsk barneverns guruer som lærer bort sine holdninger om at "det er bedre å frata foreldreomsorgen ifra 10 familier, enn at vi mister 1 som har omsorgssvikt! Husk at urettmessige frarøvelse av barn straffes med inntill 8 års fengsel ifg straffeloven. Har/ hvorfor har barnevernet strafferettslig immunitet?

   *

   Frank Løvetannpappa Vollan:
   Kæm som ska drifte barnevernet om ansatte å medhjelperan skull straffeforfølges da?

   Eric Van Brug Wilting:
   Blir nesten ingen igjen da. Bare lykkelige familier som blir igjen. Det er en paradoks at mye kan tyde på at om bv ikke hadde eksistert i Norge, så ville det totalt sett vært flr barnets beste at gode naboer, foreldre, venner og familie hadde stilt opp som nettverk. "Staten" er og blir aldri en god foreldre.

   Nina Håkonsdatter Driveklepp:
   Vi må bare få autorisasjon inn i utdannelsen til disse.. da er det å mulig at de som ikke får den sårt trengende hjelpen utenforstående og/eller det offentlig kan gi av hjelp !
   Jobbet i 2013 med en sak der det offentlig foldet sine hender.. å trudde det skulle være nok, for saken var vond på alle måter, å barn og unge i en familie gikk for "lut og kaldt vatten" !
   Når du skal ha en rørlegger til å lage krane til hageslange utvendig, er det ikke lovlig uten autorisasjon !

   Da burde dette være ett minste krav til de som tar avgjørelse ang familier, å framtiden til disse.
   Det er OSS, det !

   Rune L. Hansen:
   De må når vi får de fengslet og for evig og alltid stoppet gies mulighet for å kunne lære seg menneske-rettighetene, Straffeloven og prinsippene for lovlig lov og rett.

   Rune L. Hansen:
   Ps: Bortførelse av barn fra sin far eller mor har inntil 30 års fengsels-straff hvis det rammes av Straffeloven 2005 kapittel 16.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.09. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205497602414204

   Denne artikkelen er virkelig lesverdig.

   "Når man leser gjennom barnevernloven så finner man store «hull» som åpner for spekulasjoner, tolkninger og meninger som er fritt frem å bruke som man vil. Samtlige av barnevernets vedtak er basert på «skjønn». De synser, mener og tror. Det sterke beviskravet man leser om finnes i realiteten ikke, ettersom barnevernet ikke har lov å etterforske. De undersøker.

   Kravet til dokumentasjon er også svært mangelfull og kan igjen åpne for spekulasjoner og tolkninger.

   Når sakkyndig, som er betalt av barnevernet, skriver i sin rapport at foreldrene er uegnet som omsorgspersoner, så er dette en rettskraftig dokumentasjon som fylkesnemnda tror på. Dette til tross for at foreldrene selv kan henvise til dokumenterte fakta på det motsatte. Dette er fordi foreldrene ikke regnes som sakkyndige. Deres beviser er ikke lagt frem av kommunalt betalte aktører, og kan derfor avfeies. Det faktum at foreldrene selv ikke regnes som sakkyndige, altså at de mangler kunnskap om sin egen situasjon, er en definisjon på at staten har all makt. Og, som nevnt, er det Brundtland regjeringen som har gitt staten denne makten."

   Norsk barnevern – et sosialt akseptert nazi-program?
   http://norgesavisen.no/norsk-barnevern-et-sosialt-akseptert-nazi-program/
   Med skråblikk på nyhetsbildet!
   norgesavisen.no

   *

   Rune L. Hansen:
   Tar med enda en i samme slengen:

   "«I utenlandske medier hevdes det stadig at norsk barnevern ligner på Nazistenes Lebensbornprogram. Kan disse påstandene være riktige?

   Den vesentligste forskjellen jeg kan se mellom barnevernets ideologi og nazistenes er at barnevernet ikke istedenfor fokus på rase eller utseende, vil fostre opp en ny generasjon barnevernsbarn som gjennom programmessing virksomhet skal påvirkes til å utvikle eller tilegne seg bestemte normer,livsstil,kultur, adferd, synspunkter, og tenkemåter som samsvarer med sosialdemokratisk ideologi, fred og demokratiutvikling som skal fremelskes i fosterfamiliene.

   Problemet er bare at de former for maktutøvelse som nødvendigvis må benyttes for å frata foreldrene omsorgen, tvangsplassere barn til en oppvekst i fosterfamilier som er utvalgt og godkjent av myndighetene, og der forsøke å omskape barnas personlighet til å samsvare med barnevernets og sosialdemokratiet bilde av «den gode samfunnsborger»- så må myndighetene utøve et omfattende maktmisbruk som ikke er forenelig med demokratiske verdier. Derfor får myndighetene et legitimitetsproblem når det gjelder barnevernets metoder,og prøver å holde dem skjult eller benekte dem."

   http://www.barnevern.org/ligner-norsk-barnevern-pa-nazistenes-lebensbornprogram/
   LIGNER NORSK BARNEVERN PÅ NAZISTENES LEBENSBORNPROGRAM
   barnevern.org

   *

   Marit Andreassen:
   Det kan jeg skrive unner på at de er ;)psykopatere

   Rune L. Hansen:
   Sadisme i offentlig regi har jo blitt alminnelig i dagens Norge.

   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, søndag 06. september 2015, Vinberget: 

   Mørkt og omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lett skyet lys blå himmel og 10 frem mot klokken 11. Derefter lett overskyet med 12 videre utover dagen. 10 klokken 20.30. Plukket inn First- og Metley-plommer og hageblåbær. Mørkt og i underkant av 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, mandag 07. september 2015, Vinberget: 

   Mørkt, halv-månen i øst, noe stjerner synlige og omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Dus blålig spredt lett skyet himmel og 13 pluss-grader frem mot klokken 12. Omtrent det samme videre utover dagen. Mørkt, noe stjerner og omkring 10 sent på kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.09. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/986005604753702/

   Den tid at politikere, dommere og andre dirigenter og medskyldige i det såkalte barnevernet med troverdighet kan late som om de vet noe vi andre ikke vet, er forlengst forbi!

   De vet ikke noe som vi andre ikke vet. De kan på ingen som helst måte fremstå som troverdige eller uskyldige med å tro eller late som om de vet noe som vi andre ikke vet! Hvor meget hovmodige de enn er! Eller hvor meget hemmelighold de enn henviser til!

   Ingenting av det er hemmelig lenger! Tvert om! Ikke heller er hva som er lovbestemt i Straffeloven og i Barnekonvensjonen utilgjengelig for sivil-befolkningen lenger! Enhver ufrivillig bortførelse eller adskillelse av et barn fra sin far eller mor er grovt ulovlig og straffbar, både nasjonalt og inter-nasjonalt! (Med konkret unntak bare for nødverge.)

   Den tid da de kunne late som om de vet noe vi andre ikke vet, uten samtidig å avsløre seg selv, er forlengst forbi!

   Hovmod står for fall! Og det blir ikke noe morsomt fall!

   *

   Hege Olaussen:
   Vil tro barnevernet kommer til å bli fjernet, jeg ser krig i dette landet i nermeste framtid... Fantastisk!!!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.09. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205509278786106

   Arild Holta, 06.09. 2015:

   Rettstater krever både likhet for loven, at lovene faktisk gjelder og at de ikke er selvmotsigende. Om ikke, så er det ingen rettstat.

   *

   Bouchane Abdelkarim:
   Norge er ikke rettstat of hard aldri vart. Politistat. Ya.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.09. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/985625908125005/

   Det ER en umistelig og uavhendelig menneskerett både å ha barn og foreldre og enhver sitt eget familieliv.

   Grov kriminalitet, hverken i politisk, offentlig eller privat regi, er derimot ikke en noen som helst slags rett. Tvert om!

   *

   Rune L. Hansen:
   Er det noen som ikke forstår dette?

   
---
---

   Hilmar Sliten Forbutt, 07.09. 2015:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=861953850544527&set=a.330513073688610.74038.100001897606064&type=1&pnref=story


   menneskehandel-norge.jpg

   *

   Rune L. Hansen:
   Megetsigende.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.09. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205509273505974

   Geir Bekken, 06.09. 2015:

   Barnevernets eksistens forteller at Norge IKKE er en rettstat.

   *

   Amine Samier:
   Bv er en rasisem system mot barna og mot familien

   Dag Henning:
   Barnevernet skulle vært fjernet og medlemmene i det såkalte terror bevegelsen barnevern og politi satt på lande fengsels straffer på lik linje med Breivik.

   Rune L. Hansen:
   Selvfølgelig. De skal. Det fremgår utvetydig nok av både Straffeloven og Menneskerettsloven.

   Rune L. Hansen:
   I det heletatt av både nasjonale og inter-nasjonale lovbestemmelser.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/985595108128085/

   Roy Ole Royen Westad:
   Det finnes ingen rettsikerhet I Norge.utroligt korrupt. Faktiskt skræmmende

   Rune L. Hansen:
   Livs-farlig, for alle og enhver.

   Jorunn Fosseli:
   Ja , sant

   Jenny Charlotte Haarberg:
   Livsfarlig. Enig.

   Unn-edel Myrheim-olsen:
   Sant

   
---
---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, tirsdag 08. september 2015, Vinberget: 

   Mørkt, noe stjerner og omkring 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet først på formiddagen, derefter mindre overskyet på dus blålig himmel og med 14 pluss-grader frem mot klokken 13. Utover eftermiddagen efter hvert omkring 20 og lite skyet på dus blå himmel. 12 klokken 19.30.  Dunkelt halv-mørkt og 11 klokken 21. Mørkt og 10 klokken 21.30. Helt mørkt med noe stjerne-himmel og 9 klokken 23 og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 08.09. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/986414554712807/

   Å stjele noen sine barn og foreldre ... Noe så sinnsykt og grovt kriminelt og perverst!

   *

   Tore Svendsen:
   det er ikke noe som hører hjemme i et opplyst samfunn.

   Ove Jan Ludvigsen:
   problemet er bare det, at jo mere opplyst samfunnet blir, jo større og mer omfattende blir kriminalioteteten!

   Rune L. Hansen:
   Jo større og mer omfattende blir kriminaliteten hvis politikken eller kulturen beveger seg i feil retning! Jo feilere dess verre!

   Arild Holta:
   Ove Jan Ludvigsen. Samfunnet blir ikke mer opplyst så lenge man har makt som har styrke nok til å undertrykke bevis.
   I Norge betones ikke
   ⋅ empirisk (bevist virklighet) forskning
   ⋅ forskning av høyeste evidensgrad (bevisgrad)
   ⋅ faget logikk (redskapene til både ærlig tenkning og sann vitenskap)

   Derimot betones ideologier og interessegrupper - visse menneskers/grupperingers forestillinger og viljer.

   Arild Holta:
   At heller ikke den troen som hadde sannhetskrav sterkest innebygd - kristentroen - betones, forteller at nå er det maktens vilje som gjelder og propagandaen som opphøyer viljen deres til liksomsannhet.

   Rune L. Hansen:
   Det er et uhyggelig og katastrofalt "politisk triks" å friste interesse-grupper, individuell og organisert egoisme (fagforeninger, kapitalkrefter, etc.), med valgflesk i form av løfter om gaver, for å få politisk og offentlig makt, mens den skjulte og ikke reklamerte hensikten er helt andre og kriminelle hensikter!
   Og å betegne det at mange lar seg lokke og friste av valgflesket som demokrati!
   Jo mere metoden brukes dess flere molboer skaper den!
   Et eldorado for politisk og offentlig organisert kriminalitet!

   Rune L. Hansen:
   Å gi løfter eller gaver med den ene hånden, men samtidig å skjule eller tie om den andre hånden sine hensikter eller virksomheter!

   Sonja Helene:
   Helt forferdelig, den smerten jeg har følt bare med å høre og sette meg inn i saker, det er hjerteskjærende. Mangelen på sunn fornuft er skremmende. Å at ikke alle ser er ufattelig, at de ikke hører er ubegribelig. Vi er for svarte i 2015...... føler ikke det er noen unnskyldning for å ikke opplyse seg lengre. Er så tålmodig, men ting blir så latterlig. Det verste er å faktisk kunne le av all galskapen i systemet, men det er nesten umulig, for i dette systemet finnes BV og de skader faktisk barn alvorlig(og foreldrene) : (

   Ove Jan Ludvigsen:
   Det er så grovt, at selve mørkets fyrste, djevelen, er flau over det han har fått satt i verk, gjennom barnevern-terroren, derfor viser han seg ikke synlig, men åpenbarer seg gjennom sine hengivne, og trofaste tjenere i barnevernet! Der er ikke noe annet å si om det, for det er det inntrykket, barnevernet gir oss, gjennom sine onde handlinger!

   Tore Svendsen:
   det er dessverre sån at når ting blir lagt fram på bordet så er det hjerteløse sjeler som tar for seg. man må nesten si, la dem ta for seg så vi får avslørt dem så vi blir kvitt dem for evig å altid fra denne planeten.

   Ove Jan Ludvigsen:
   Dem børde ihvertfall ikke få råde grunnen slik, dem gjør nå!

   Amine Samier:
   Bv er en vanskelig mot små barna

   Rune L. Hansen:
   Ikke bare torturerer, traumatiserer, skader og ødelegger de barna og foreldrene og samfunnet, mange blir rett og slett drept av metodene og instansene involvert i virksomheten! Drepte protesterer ikke, virker som å være et av mottoene til virksomheten! Ja, er det!
   Effektiv knebling også det!
   Ethvert menneske skal kunne forstå, både fra naturen sin side og fra historien og verdenslitteraturen og fra felles-menneskelig lovgivning at å bortføre eller adskille barn og foreldre, hvem enn som gjør det, er bestialsk og groveste slags kriminalitet!
   Når det i politisk og offentlig regi blir fremstilt som noe annet da fornedres samfunnet og mennesker til avgrunnens dypeste skrekk-kabinetter og alt som er av trygghet og tillit og troverdighet i verden fordufter!

   Ove Jan Ludvigsen:
   Hvordan er det mulig å få sagt noe så sant? Ja, mer enn sant! Takk! Takk!

   Amine Samier:
   Bv er flink å straffer foreldrene etter de skadde barna for altid i etter plassering Bv er et stor drit sekke mot barna og familien

   Rune L. Hansen:
   Det er de mange som kompromisser som opprettholder og styrker den kriminelle virksomheten sin makt!

   Rune L. Hansen:
   Iøvrig: Hvordan skal de kunne verne barna når metodene de bruker er terror, traumatiseringer, husinkvisisjoner, kidnappinger, tortur, stigmatisering, osv.! Det er jo en komplett umulighet! Og fullstendig ulovlig også, selvfølgelig.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10153143487558785/

   Ruby Harrold-Claesson:
   Under flera århundraden reste européer till Afrika för att hämta människor som skulle arbeta i bomullsodlingarna i Amerika och sockerplantagerna i Västindien. Barn och föräldrar skildes åt som boskap.
   Under 1700-talet koloniserade britterna Australien genom att skicka sina probleminvånarna dit. Från 1911 och ända in på 1960-talet togs tiotusentals aboriginska barn från sina föräldrar och placerades på institutioner och i fosterhem. De adopterades bort till europeiska familjer eller blev billig arbetskraft hos de invandrade arbetsgivarna. Frågan om ”de stulna barnen” var högaktuell i Australien i början av 2000-talet och Kofi Annan betecknade praxisen som 'genocide' / folkmord.
   I egenskap av ordf. i NKMR, informerade jag Kofi Annan om rättsövergreppen som förövas mot barn och familjer i Sverige och de nordiska länderna när jag träffade honom på University of the West Indies, Kingston, Jamaica i april 1998, då han förärades sin första Juris doktorshatt. Kofi Annan blundar för folkmordet som hemsöker invånarna i Sverige och de nordiska länderna. Han är gift med en svenska, Nane Annan.

   Rune L. Hansen:
   Hvorfor gjør han det?

   Ruby Harrold-Claesson:
   Jag svarade på din fråga innan du ställde den.

   Rune L. Hansen:
   Ja.

   
---
---

   Jon Lystrup, 08.09. 2015 via Debatt, shared Sedef Mustafaoglu's video:
   https://www.facebook.com/groups/217900448360965/permalink/531549400329400/

   Marius Reikerås.
   Samler internasjonal støtte for økt fokus på grove menneskerettighets brudd i Norge.
   Systemet, især feminismen må fratas makt over folks liv. Borgere må få autonomi og selvbestemmelse over egne liv.

   Fedre inklusive jobber for likestilling. Fedre jobber for barns rett til lik kontakt med far som mor i sitt liv. Mange støtter kampen mot et dysfunksjonelt byråkrati og embetsverk. Inklusive mot barnevern og domstoler hvor justismord er hverdagen. Fedre og barn vet det.
   Fedre støtter kampen mot BLIdep sitt statsfeministiske makt apparat, inklusive Barneombud Anne Lindboe og Likestillingsombud Sunniva Ørstavik som seiler under falskt flagg.
   Stadig flere forstår viktigheten av å redde mennesker, barn som foreldre fra et dysfunksjonelt barnevern. Barnevernet fungerer ikke etter intensjonen, de ødelegger manges liv, helse ve og vel.
   Maktapparatet må stå rettslig ansvarlig for sine handlinger. Først da får vi færre tapere og flere vinnere blant folk flest. Aller mest blant våre barn, som er vår framtid.

   0:00/0:00
   Sedef Mustafaoglu at Atv Toprak Holding

   26.04.2015
   Moderatör ve tecrübeli gazeteci Say?n Fuat Ugur ve Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi Norveçli Avukat Say?n Marius Reikerås ile AVRUPA'DA GÜNDEM (188. bölüm)

   cutted and uploaded by Feridun Mustafaoglu

   Allowed video length on facebook is 45 min.
   Full version is available on youtube under this link
   https://www.youtube.com/watch?v=tp2fnuCAJvo

   *

   Rune L. Hansen:
   Særlig blandt kvinner er det, forståelig nok, hemmelig populært å fortie feministene med politisk makt sine groveste forbrytelser: Kidnappinger av barn og foreldre i offentlig regi!
   Og at kidnapperne premieres økonomisk!
   Og at kvinner (men også visse andre) derfor ikke bare ønsker å kidnappe barn og foreldre, men også tvinges til det!
   Stort smartere kan vel ikke noe gjøres?

  
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, onsdag 09. september 2015, Vinberget: 

   Mørkt og omkring 7 og 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lys blå himmel utover formiddag og eftermiddagen, med 16 pluss-grader klokken 17. Dunkelt, halv-mørkt og 10 klokken 21. Det er mange som kjemper om å være hakket bedre eller dårligere enn andre - og som "glemmer" at det handler om å få stoppet en katastrofal grov kriminell virksomhet som for hver time og dag som går ødelegger barn, foreldre, familier, samfunnet og verden. Mørkt og ned mot 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.09. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/987145301306399/

   Hva skal en eller bør si til mennesker som ikke resolutt våger eller ønsker å si klart og tydelig og uomtvistelig nei til tortur mot et eller flere medmennesker?

   *

   Jenny Charlotte Haarberg:
   Feiging

   Rune L. Hansen:
   Ja, enig, det er vel det første en kan si?

   
---
---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, torsdag 10. september 2015, Vinberget: 

   Mørkt og omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Dus sol fra en dus hvitlig himmel og opp til 15 pluss-grader frem mot klokken 12. Omtrent det samme videre utover dagen. Halv-mørkt og 10 klokken 21. Jeg har hermetisert ca. 60 glass med bær og frukt fra hagen nu i det siste og mangler nu glass for å få gjort unna mere. Har holdt på med slik hermetisering i mange år, så har god trening med det og holdbarheten blir meget god. Bruker allslags forskjellige slags glass med lokk, samme hva som har vært i de fra før. Alle som handler i butikkene får med seg slike glass fra mange forskjellige slags matvarer, derfor har jeg nu annonsert på Facebook om det er noen som har glass med lokk tilkjørt til meg å gi bort gratis. Lite svar enda, men jeg håper fortsatt. Skriving her blir det ikke så mye tid til, selv om jeg skriver litt på Facebook også. Men jeg får fremadskridende unnagjort forskjellig slags annet kontor-arbeide. Det meste i og for saks-dokumentasjonen, selvfølgelig. Og nødvendig i forhold til den terror, tortur, utplyndring og ødeleggelse vi fortsatt er utsatt for, mens visse slags mennesker fortsatt bagatelliserer. Mørkt, noe stjerner og 9 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, fredag 11. september 2015, Vinberget: 

   Mørkt, noe stjerner og omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lett overskyet og 9 klokken 08.30. Halvt lett skyet og omkring 14 det meste av dagen. Mørkt og 14 mot midnatt.
   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, lørdag 12. september 2015, Vinberget: 

   Mørkt, stille og omkring 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Jeg skrev og avsendte et nytt brev til Statens Innkrevingssentral ( ekstern ). Tildels overskyet, noe vind-drag og opp mot 15 pluss-grader frem mot klokken 10. Med 19 frem mot klokken 15. Mørkt og 15 med et fortsatt mildt vind-drag klokken 21. Plukket blåbær her ute i dag. Fant lite tyttebær. Mørkt med en mild bris og 14 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, søndag 13. september 2015, Vinberget: 

   Mørkt, en mild bris og omkring 15 pluss-grader Celsius her ute i natt. Regn og 13 fra omkring 05-tiden. Regn, disig og en mild bris utover formiddagen. Omtrent det samme utover eftermiddagen. Mørkt, regn og yr og omkring 14 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt. Jeg gjengir her i dag bare litt knøttlite smakebit fra Facebook.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 13.09. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/989136161107313/

   Ja, hva skal vi gjøre i forhold til barn som forurettes hjemme? Det rette svaret er veldig enkelt og greit: Vi skal gjøre ingenting ulovlig - men alt vi kan, som er lovlig og reell hjelp!
   Så enkelt er det! Og verre er det ikke!

   *

   Knut-Helge Jacobsen:
   God søndag til deg Rune!
   Når og om barn forurettes hjemme så finner nok de rette instanser ut det, og da mener jeg ikke barnevernet. De har løst saken før den kommer, nemlig, uansett hva som skjer så er det de udugelige og forferdelige foreldrene sin skyld!

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er jo en god og menneske-vennlig utfordring det å løse saken uten å forurette. Enhver på noe slags vis forurettende løsning på saken er jo kriminell.

   Rune L. Hansen:
   Men den politiske og offentlige mafiaen, med sin fortid og med alle sine involverte fagforeninger etc. - for makt - er på ingen som helst måte interessert i at det skal være eller bli en lovlig virksomhet.

   Det eneste håpet vårt er inngripen fra lov og rett fra andre land og det inter-nasjonale samfunn - eller full politisk makt-overtagelse.

   Rune L. Hansen: 
   Dessuten - hvis ikke det å kidnappe, torturere, traumatisere, degradere barn og foreldre eller medmennesker og inkvisisjoner og falsk og hvitvasket dokumentasjon og ulovlige lovbestemmelser, dommer og regler, etc. klart og tydelig blir erkjent som det kriminelle det er i henhold til reell lov og rett, så vil det hele på et mangfold av utspekulerte måter fortsette som før!

   
---
---

   Alf Magne Henriksen, 13.09. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/989177417769854/

   Lillerødvann Anita:
   Jeg er blitt en av dem...
   Jeg er blitt en av de som sørger over sine kidnappede barn

   Fire voksne sjal de, to var i uniform
   Barna ble revet ut av mine armer, og adskilt - kjørt vekk fra hverandre til straffeleirer...

   Der blir de torturert, de er stengt ute fra lek, aktiviteter og frihet
   De får ikke kjenne til sine røtter
   De skal lære å hate, de skal lære å miste følelser og identitet
   Deres søsken får ikke møte de - 5 barn er spredt på 4 ulike steder
   Alle gråter, sørger og savner...

   Vi venter på familie gjenforening -
   Ingen i samfunnet hjelper barna - for de tror det skal være slik
   Fordi de fleste TROR at vi lever i et fritt land
   Dette er feil... hvis dette hadde vært riktig da hadde ikke våre barn vært dopet fordi de gråter...

   Vi trodde all krig, tortur, gråt, savn og sorg var over i 1945..
   Det er også feil
   Vi trodde at menneskerettigheter skulle gjelde også vårt land, vi som deler ut fredsprisen- hvilke rettigheter har vi egentlig til å dele ut en pris for fred når BARN gråter i Norge...

   Når et barn sitter flere mil fra sine foreldre å gråter....og ønsker bare å komme hjem, hindringene er så store at dette barnet ser han ikke har noe som gjør han glad ..han ønsker bare å dø slik at han skal slippe smerten...

   Jeg er MAMMA jeg ønsker at han skal leve, jeg ønsker at han skal leke, jeg ønsker at han skal få gå til skolen som en lykkelig gutt, uten å frykte, slik at han slipper å ha så mye grusomt å tenke på- slik at han kan få lov å lære som andre barn- å ikke oppleve at han må settes tilbake flere år - fordi han ikke lenger evner å gjøre det andre barn gjør i skolen- på grunn av lengsel og sorg!!

   Han tenker hele tiden, når han blir et mobbeoffer på skolen, at det er ingen som forstår han, ingen som vil hjelpe han, han blir mere og mere utagerende... han får mere og mere trøbbel... og jeg som mamma vet hvor dette fører...

   Jeg vet at denne karusellen som finnes inne i denne gutten aldri vil stoppe- det er ingen der som ivaretar han...
   Han er et "barneverns barn" det er samfunnets store unnskyldning for å drive ansvarsfraskrivelse !!

   Den gode naboen... og de gode samfunnsborgere - de går forbi... de bryr seg ikke - de har nok med sitt

   Eller kanskje deres egen skam av å ike hjelp er for stor til å kunne stå til rette for noe de selv sa...??

   Eller kanskje er de redde for ikke å være en forpliktende borger av dette vanstyret.... er redd for å ikke følge LEDEREN... eller ledelsen....

   Jeg vet og jeg har erfart at barn trenger gode voksne rundt seg- og jeg vet forskjell på en god voksen som stiller opp for barn uansett hva de har gjennomgått, å de som gjør det for syns skyld... jeg vet at forskjellen heter kjærlighet - og penger.... eller status...

   Jeg har ofte hatt barn hjemme hos meg som har oplevd å ha voksne rundt seg som bare ville ha pengene .. og ikke var i stand til å møte barna de hadde i sin varetekt på en god måte- hvor allt dette barnet levde ut- var feil... hver dag fikk disse barna reffs....for ike å ha blitt sett eller hørt... og til slutt gav dette barnet opp....

   Jeg vet hva det betyr for et barn å bli sett, elsket og hørt- fordi det betyr ALLT for dette barnet... de ønsker ikke dra fra slik kjærlighet.. men de er på en måte inneforstått med at de er barn som ike fortjener det- så de er som regel sluttet å kjempe for sin rett...

   DE går slukøret tilbake til den tomme tilværelsen de ble overlatt til ... etter at staten var ferdig med sitt oppdrag... men de vender stadig tilbake... for å få visshet om at det var rett - at de hadde møtt noen som skjønner de ... med bare et kjærlig blikk og en klapp på skuldra...

   Ååå det er mange unge voksne som gjærne skulle fått et rom i mitt hus.... for her er de velkommen... av hjertet...

   Jeg har fulgt mange ....å jeg vet så sørgelig som det er... hvordan mine barns fremtid blir... jeg vet også hvordan mitt liv blir... men jeg skal være her ... jeg er her og jeg er mamma for bestandig...

   Fordi jeg er så inderlig glad i dere og jeg vil dere så utrolig mye godt- jeg håper bare dere forsatt vil kjempe... fortsatt vil leve... så skal vi sammen reise oss opp igjen... fordi vi har rett til det...

   Vi har også rett til å være her .. og det skal vi...
   Fred over minnet til alle som har mistet livet i kampen mot Norsk barnevern, lys og bønner for de som fremdeles i dag - i fredens tid sitter i fangeleirer og for alle dere som kjemper for fred og kjærlighet

   *

   Sigrun Grønås:
   Så hjerteskjærende trist, og ufattelig sannhet.. <3 For alle som kjemper for fred og kjærlighet <3 for alle våre elskede bortgjemte barn...

   Jenny Charlotte Haarberg:
   <3

   Marita Neuber:
   For alle de som er døde under bv`s hånd <3

   
---
---

   Utdrag fra en av dagens Facebook-tråder:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/988889021132027/


   Rosa Malaika Aslaksen:
   jeg skjonner ikke hvordan noen kan tro bvt er til hjelp ALT sir det motsatte jo

   Rune L. Hansen:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/956185531071064/

   ‎Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre )

   Og hva med Gunnar Toresen, Stavanger kommune og Tyrkia-saken?

   Tyrkia-saken som avisen Stavanger Aftenblad videre ruller opp i disse dager, sannheten om Stavanger Kommune, Gunnar Toresen og det såkalte "barnevernet" sin ulovlige smuglingen av to gutter fra Tyrkia, til og for kriminelle såkalte "fosterforeldre" i Norge, som også blandt annet misbrukte barna seksuelt (endog straffe-dømt for det med mere). Barnevernsjef Gunnar Toresen, daværende kommunaldirektør for oppvekst og levekår, Bjørn Tungland, og rådmann Ole Hetland holdt opplysningene om kommunens rolle skjult da de laget en skriftlig rapport om saken for politikerne i formannskapet i Stavanger og kommunalstyret for levekår. Stavanger Aftenblad sier blandt annet at: "Selv om rapporten er unntatt offentlighet, utelater kommunetoppene alt som viser at det var barnevernet selv som betalte flukten (...) Også offentlig har kommunens representanter ved alle anledninger hevdet at det var fosterforeldrene selv som stod bak og gjennomførte flukten, og at kommunen ikke har hatt noe med saken å gjøre. Heller ikke Utenriksdepartementet (UD) ble informert om hva som egentlig hendte. (...) I realiteten var det ledende ansatte i Stavanger kommune og deres juridiske rådgivere som stod bak den ulovlige aksjonen, stikk i strid med alle tidligere uttalelser fra kommunens representanter."
   Og hva skjedde egentlig mere? Penger og prestisje involvert på kriminelle vis, og offentlig ansatte med to tungers tale, løgn, falskhet, hemmelighold og mafia-virksomhet. Og den offentlige (inklusivt politiske og juridiske) forvaltningen i Norge fra regjering og storting og departementer nedover med sine ansatte som vanlig på slike vis beskyttende den groteske, perverse barnerov-industrien i Norge. Med de to tungers tale, løgn og falskhet.
   Og barna og foreldrene og lov og rett, driter de i, for å si det mildt.

   Stavanger kommune betalte ulovlig barnesmugling
   http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/stavanger/Stavanger-kommune-betalte-ulovlig-barnesmugling-2908175.html
   aftenbladet.no

   Amine Samier:
   Du kan selv løp til ekte rasism system ikke hvis oss du vet ikke hvor terrorist Bv er hvor løyner Bv er hvor tyver Bv er hvor stygg system Bv er drit deg og Bv løp etter gutter du er en som ikke har deg selv du som liker Bv bare gå til drit Bv

   Bente Cecilie With Gamst:
   Skjønner i korsen mange i bv får sove om natta .. Trur dæm virkelig at dæm har gjort en fabelaktig jobb m å ta et barn !@@@

   Alf Magne Henriksen:
   <3

   May- Harriet Seppola:
   Når det gjeldeer Alvdalsaken jobbet moren som begikk overgrep i staten og var bestevenninne med barnevernsleder , som ofret disse ungene , når det gjaldt Kristoffersaken, var barnevernet på hjemmebesøk hver uke og sørget for at den biologiske faren ble holdt vekke fra sin sønn og gill og så på at den lille gutten ble langsomt pint i hjel .I alt døde 702 barnevernbarn i perioden 1990-2001....

   Ikke en ansvalig er fengslet eller straffet for dette!

   Her er rapporten http://www.nibr.no/filer/2005-12.pdf
   Publikasjoner - NIBR
   Rapporten gir resultater fra en analyse av barnevernbarnas helse i Norge. Det er benyttet...
   nibr.no

   Når skal disse dødsfall etterforskes? Når skal de ansvarlige straffes og fengsles?

   Barnevernet skulle liksom være der varnskeligstilte barn får hjelp og så leser vi nesten ukentlig om barn som enten tar sine liv eller dør på annet vis i barnevernts "omsorg"!

   Hvem er det som er den øverste "ansvarlige":
   http://nyemeninger.no/alle_meninger/cat1003/subcat1010/thread252383/

   Jenny Charlotte Haarberg:
   Og ingen har vel forska, og funnet ut hvor mange som døde under bv, før d. Vi e mange som veit d, men d har plutselig blitt en statshemmelighet?

   Rune L. Hansen:
   Og hvor mange av de kidnappede barna og foreldrene døde for tidlig eller begikk "selvmord" i tiden efter at NIBR-undersøkelsen var ferdig? Tallene på det er sikkert ikke mindre katastrofale og "barnevern" - og folkemord. Annet er ikke å forvente av slike groveste slags forbrytelser mot menneskeheten.

   Rune L. Hansen:
   Samtidig er det på Internettet en stadig voksende overflod av vitnesbyrd om og fra barn og foreldre lidende og knust av å ha blitt kidnappet, torturert og ødelagt.

   (...)

   Rune L. Hansen:
   At "mange barn dør eller har det vondt fordi dem ikke får hjelp av barnevernet" er vel på ingen som helst måte sant, hva enn kidnapper-mafiaen sier! Hva vet vel de som ikke vi andre vet? Ingenting. Derimot vet vi at mange dør og nær alle grovt ødelegges av å få "hjelp" av det politiske barnevernet og dets medspillere!

   Charlie Jøssang:
   harregud ,eg ble tatt av bv siden eg ble født, født og oppvokst i tre fosterhjem og hatt to besøkshjem, barnehjem i seks år,og rusen i tilleg, pga eg sie bv trenge å bli flinkare så jobb eg faen ikke for de eller får peng,ka faen.

   Rosa Malaika Aslaksen:
   jeg sente deg en priv besked

   Ann Helen Henriksen:
   Bra sagt Charlie Jøssang ! Du har virkelig gjennomgått nok!!! Er overrasket hvor langt du er kommet i livet <3 Stå på !

   Charlie Jøssang:
   <3

   Ann Helen Henriksen:
   Flotte deg Charlie Jøssang <3

   Charlie Jøssang:
   takk Ann Helen Henriksen <3

   Ann Helen Henriksen:
   Bare sannheten Charlie Jøssang <3 Eg vett jo kossen du har hatt det <3

   Ann Helen Henriksen:
   Skjønner IKKE hvordan det er "mulig" å LIKE denne statusen til Therese Gustavsen

   (...)

   Anya Nala:
   Javel så la oss tenke statistikk og tall, og så hiver vi den empatien bort til dit peppern gror litt. Flere barn blir urettmessig hentet ut av BV enn de barna som kunne trenge BV. Så det skader flere enn det gagner. Det er traumer, psykiske problemer barn kan utvikle etter en flyttning. Barn som tar selvmord under BVs omsorg. Herlig er det ikke? Hva sier statistikken, jeg leste et sted at 8 av 10, eller var det 9 av 10 av barnevernsbarn det går til helvete ned. Rus, for liten skolegang til å få ordentlige jobber. Hvor mange barn er fornøyde med hvordan BV behandlet saken deres? Jo et sprett av en to-tre solskinnshistorier dekker ikke over alle de som ikke greier å ta seg frem i livet fordi de ikke har fått de riktige hjelpemidlene. De blir derimot sendt i pakkepost til rike innflytelsesrike folk som synes at et fosterbarn pynter godt på fasaden. Barna kan fort være ødelagte allerede fra det sekundet BV dro de skrikende inn i en bil og kjørte avgårde. Men siden ødelagte unger ikke står i stil med resten av møblemanget alltid, blir de gjerne sendt videre. På en institusjon. Noen gang vært på en sånn? Det er ikke Søndagskolen akkurat. Det ødelegger jo bybildet litt med 13-14 åringer som allerede har navigert seg gjennom rushelvetet til nåla i armen. Prøver de å rømme har de vel ca like mange menneskerettigheter som blir tatt for å være terrorister. Å bli hørt er en ren og skjær myte som folk tror eksisterer, Barn tar selvmord, BARN tar selvmord under et BV regime. De har veldig sjelden en god sjangs til å komme seg noe særlig lengre opp enn den sølen de allerede ligger i. De ender opp som rusmisbrukere, svingdørspasienter i psykiatrien. Hos noen barn et de skilt fra sine søsken og står helt alene på ukjent grunn. Så jeg bare spørr, er det bedre å ødelegge 10 liv så
   1 liv greier seg? Eller er det mer fornuftig tankegang å finne noen steder der det faktisk skjer??? Familier MED vold, rus, og ellers ting som gir mistanke om at ikke alt er som det er. Man trenger verken å være hjernekirurg eller være professor i psykologi for å finne ut og skille de som trenger BV sin støtte og et fosterhjem, og de som faktisk har en helt normal familie. 10 uskyldige er bedre for å finne den skyldige. 10 liv er ødelagt. Men who cares? Staten tar det ikke på sin regning siden de vil være plettfrie. Sak videre, sak videre og sak videre. Poff det står det 18 årige unger som ikke lenger kjenner sin familie eller klarer å overleve i samfunnet etter det meget gunstige stemplet Barnevernsbarn. For noen har ikke en gang gått ferdig grunnskolen. Jepp lett å se hvorfor vi må stappe BV med enda mere makt inn i dette for å løse problemene de selv har forårsaket. Når folk sier nei til barnevern, så er det ikke en anarkistisk krig folk begynner. Det handler lite on loven ja, men loven her i landet er gode medhjelpere til å slepe skrikende barn inn i bilen sin. Noen gang vært i et land der ingen stoler på politiet lengre, bare vent en ca 3-5 år. Rough estimate tll det ender i samme mattematiknen, politikken, eller bare med påstander ledende til en diskusjon - det påstanden er som et hakk i plata fra 80-tallet. Og nå har jeg ikke tatt med sorg og savn foreldre føler, for selv om det sikkert er merkelig å tro - så er disse mennesker og. Bedre med 10 uskyldige for å finne den ene saken det faktisk var hold i. Åhh, glemte jeg å fortelle. Foreldre som slår, misbruker eller bare er jævler er eksperter på å skjule det. Men om man fikk inn et par med utdanning i psykologi og adferd og de i tillegg klarer å score over 40 på iq-testen klarer å se tegnene. Jada noen blir aldri oppdaget, det er trist og fælt. Men hva med de 10 andre i det regnestykket som ble dratt vekk fra foreldrene, traumatisert og sparket ut på gaten som 18 åring med et lite hey, take care now. Hvor finner disse ungdommene hjem igjen? Hjem til normalt. Mange hjem og familier vil være oppløst etter tragedien som rammet dem. Men hey, alltid bedre med 10 uskyldige for å finne den ene skyldige familien for hver gang. For sant, litt svinn må man jo regne med.

   Rune L. Hansen:
   Godt innlegg, Anya Nala! Men selv om det finnes verst tenkelige foreldre, så rettferdiggjør eller lovliggjør eller nødvendiggjør heller ikke det - likså lite som ulovlige lover eller dommer - i offentlig regi å begå forbrytelser overfor barnet, foreldrene og familien. Ja, jeg snakker nu til forsvar for også de familiene, foreldrene og barna. Hvor få de enn er.

   Anya Nala:
   Hele barnevernet er jo et ulovlig byråkratsystem. Rettsalene er ikke fylt opp med objektive dommere og meddommere. Bevis kan være tampret med. Et par subjektive rapporter fra våre BV-arbeidere. Og vel resten går jo akkurat den veien BV vil. Hele rettsprosessen de baserer en sak på er jo til det utfallet BV vil.

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er en falsk rettsprosess hvor hverken menneske-rettighetene, Straffeloven eller prinsippene for lovlig lov og rett respekteres. Men tvert om forbrytes så grundig som mulig. Og sjikane og falsk og hvitvasket dokumentasjon puttes på for at folk lettere skal akseptere det hele.

   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, mandag 14. september 2015, Vinberget: 

   Mørkt, vått, regn og yr med ned til 12 pluss-grader her ute frem mot klokken 03 i natt. Efter hvert mindre nedbør og uten. Grålig overskyet og 16 pluss-grader frem mot klokken 10.30. Med yr en stund fra omkring 11.30-tiden. Med varmt vind-drag og oppmot 20 pluss-grader frem mot 14.30-tiden. 18 klokken 18. Mørkt, antydninger til yr og 17 pluss-grader klokken 21. Mørkt med yr og 15 mot midnatt.
   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 13.09. 2015:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/988889021132027/

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er en falsk rettsprosess hvor hverken menneske-rettighetene, Straffeloven eller prinsippene for lovlig lov og rett respekteres. Men tvert om forbrytes så grundig som mulig. Og sjikane og falsk og hvitvasket dokumentasjon puttes på for at folk lettere skal akseptere det hele.

   Jenny Charlotte Haarberg:
   D rare e at så mange e villige t å ofre andre barns liv? Vi får jo bare hatefulle komentara av folk som jobbe innafor ethvert system. Av folk som jobbe for samme sak som oss og. D klarte æ til og med å bevise her på fb. Av folk som ikke kjeinne oss. Dem som kjeinne oss, og som har litt vett oppi hodet gjør ikke sånnt. Har d nåkka med at dem har ei høyere utdanning, og har lov t å slenge dritt t fremmede menneska? Iq der må jo være på 0!

   Elisabeth Fjermestad:
   forskjell på skulevett og folkevett.

   Jenny Charlotte Haarberg:
   ! !

   Lena M Borch:
   Therese Gustavsen jeg er helt enig i deg. Og bv gjør andre ting som å hjelpe familier til å få livet bedre. Jeg har selv vært under bv. Og har ikke noe å klage på de. Når du har barn i bv. Som egentlig vil hjelpe så mye som de kan. Har masse tilbud med turer, samarbeid med kinoer og andre tinig i kommunen du bor i. En skal ikke tre at de skal ta barnet deres og vær litt mer åpen over hva de forteller enn å sette seg i forsvar med en gang dere hører bv. Og når det er mer alvorlige saker som det Therese nevnet da er det politi med for å hente barna/et. Og noen av de sakene er det vi kan få i nyhetene.En sak har to sider. Men det er sannheten som er viktig.Jeg føler meg heldig og kjenner andre som sier det samme.

   Rune L. Hansen:
   Mye penger settes i sirkulasjon for hvert barn som kidnappes, det er ingen som helst tvil om det. Påfyll av penger som settes i sirkulasjon er som drivstoff for virksomheten. At du føler deg heldig over å ha blitt bortført og sier du kjenner andre som sier det samme er nokså unikt og har sikkert nok sine årsaker. Men for andre - til og med for de fleste - er det annerledes, penger, tortur, traumatisering, indoktrinering, fangehold, løgnene, degraderingen og alt det andre til tross.

   Knut Rygh:
   KA ska ä si som fick voxe op m KUN 23 forskjellie fosterhjem i Sverige

   Linda Skoge:
   Allså..barnevernet som eksisterer nå gjør stort sett en bedriten jobb. De fleste vil nok ha et vern men til nå har det blitt et fjern..

   Linda Skoge:
   De som ikke er blitt personligt rammet kan ha vanskeligt for å forstå at det må vekk og erstattes av noe nytt. Tror ingen mener at det ikke skal være noe barnevern men at det må drastiske forandringer til for at det skal bli bedre.

   Ramona Yvonne Lie Kringsjå:
   Sannheten klar bv aldri å få fam de klarer ikke svare på spørsmåla de får det vet jeg jeg har vert igjenom bv de burte vek

   Hilmar Sliten Forbutt:
   Nei det skal være et barneven, men ikke i samme formsom i dag der de toger frem lik nasistene gjorde. det skal ikke hete barneven men familievern og de skal ha skikelig utdanlese over minst 5 år

   Rune L. Hansen:
   Det politiske "barnevernet" og familie-politikken skal ikke bli bedre! Det er et kidnapper-vern og en anti-familie-politikk! Det er på ingen som helst måte noe barnevern! Mildt sagt!

   Det er først og fremst Barnekonvensjonen og Straffeloven som er og skal være vårt barnevern, men som likevel ikke er det! Mildt sagt!

   Skal det finnes eller opprettes et offentlig barnevern så må det i sin helhet fullstendig befinne seg innenfor lovlig lov og rett - og i det heletatt ikke utenfor! Og skal ikke og kan ikke ha ulovlige og unødvendige lovbestemmelser, regler, dommer, avgjørelser, vedtak, handlinger eller holdninger i eller for sin virksomhet! Enhver ulovlig avvikelse eller forurettelse i forhold til dette skal og må kompetent straffe-forfølges, for at det ikke skal være eller forekomme forurettelser!

   I henhold til Barnekonvensjonen og de andre menneske-rettighetene og Straffeloven må det dessuten være et samtidig barnevern, menneskevern og familievern, for ikke å være eller bli et skjulested eller politikk for kriminalitet i offentlig regi!

   Det er først og fremst Barnekonvensjonen og Straffeloven som er og skal være vårt barnevern og som representerer rammene for barnets beste, men som likevel ikke er det! Mildt sagt!

   Det som i dagens Norge kaller seg "barnevernet" er rett og slett politisk og offentlig organisert mangfoldig straffbar kriminalitet av verste slags! Slikt noe skal ikke bli bedre, det skal og må kompetent straffe-forfølges og stoppes og fjernes fullstendig! Uten at det skjer skjules og forsvares groveste slags kriminalitet!

   Andreassen Guttorm:
   Barnevernet bruker metoder som ulovelig avhør av barn der de bruker sine psykologer som tar opp og presser barn til å lyge om foreldrene. De bruker også sosiallærere og larere for å presse ut usannheter og dikte opp historier. Dette har de gjort med min sønn på steinerskolen i Lørenskog. fått han til å lyge så mye på meg som far. da jeg opdaget at denne sosial lærer har forgrepet seg forsvarer mor han forsi skolen presser henne. Det har også kommet falske meldinger fra noen foreldre som hater oss med annen kultur og hudfarge. Disse har slått seg sammen og barnevernet har slukt dette med god fisk. Sammen med politiet har de ødelagt en familie. Men det erste er jo at barnevernet støtte en ovegriper. Jeg som far kan ikke gjøre noe. Videre har den norkomane faren til mora hjupet barnevernet med faske

   Marit Andreassen:
   dette skjer og ungene blir redde, de er ikke dumme de vet at stormakta ligger bak..

   Andreassen Guttorm:
   falske historier. Barnevernet tør ikke svare på spørsmål for de er redde og har ikke kompetanse og politet klare heller ikke å svare. Men felles er at de forsvarer denne pedofile læreren. Barnevernet bruker mange ulovelige metoder. Men så sier de j selv at alle kan melde inn anonymt. Da bør jo vi kunne melde inn de ansatte til barnevernet. Dette er onde mennesker som ønsker andre vondt og tjener sin lønn på løgn og overgrep.

   Andreassen Guttorm:
   Det verste er jo at de grever i folks privaliv og så får di opplysninger fra politiet som de har som hjelper. Politiet er snar med å komme med ting og tang og mange ting er gamle ting. men barnevernet liker å greve i folks privat liv. Jeg har opplev at unger ned til9 år har tatt sitt liv på grunn av at de oppdaget at de hadde løyet om foreldrene og at de var lurt av barnevernet

   Andreassen Guttorm:
   MEN HUSK TA OPP SAMTALER MED DEM UANSETT FOR DETTE FRYKTER DE MEST

   Rune L. Hansen:
   Politiet og dommerne dirigeres politisk via lojale lønnede nøkkel-personer som marionetter for den grov kriminelle virksomheten.
   Det er slik det skjer i ethvert terror regime.

   Andreassen Guttorm:
   men tenk også på de ungene som blir plasssert i foster hjem for at folk skal tjene på det og så blir de utsatt for sexovergrep av mannelige og kvinnelige i barnevernet.Da holder de plutselig kjeft. Men barnevernet truer også folk til stillhet og tør ikke svare på direkte spørsmål. da er de lukket for å sikre seg selv

   Rune L. Hansen:
   Trusler, tortur og terror gjennomsyrer virksomheten.

   Charlie Jøssang:
   snakket med en privat dektektiv for ei go stund siden,og vi snakka om bv og folk som jobbe på barnehjem,vanskelige å fås sparka,eller at dem får en straff for det. du må ha goe bevis. men han er dyktig i jobben sin og den eneste i norge,kan anbefales, : )

   Rune L. Hansen:
   Hvis den advokaten sier at det hjelper med gode bevis i forhold til dagens norske rettsvesen så har vedkommende en helt annen erfaring enn de fleste av alle andre, men lyger som de fleste andre.

   Tore Svendsen:
   vold, dop å voldtekt, er straffesaker å altså politisaker å ikke barnevernsaker. Så i dem sakene er faktisk barnevernet helt ubrukelige. Derfor går dem heller ikke inn i sånne saker. Jeg veit ikke hva du legger i "de som rett og slett ikke har det bra hjemme", men vi har ppt for dem med frynsete nerver å nav for dem med dårlig råd. Legg ned barnevernet å alle institusjonene å fosterhjemmene. Ingen barn trenger noen av dem. Det er dem som trenger barn. Styrk heller politiet, ppt å ikke minst nav.

   Rosa Malaika Aslaksen:
   Aha en av guds menn ja da maa du jo si det regner jeg med.. sikkert fosterbarn ogsaa

   Rune L. Hansen:
   Gjør så godt de kan? Ja, det samme kan jo sies og troes om ethvert menneske, inklusivt nazister og alt annet.

   DrThomas Lenskog:
   Jeg synes det er leit at noen må oppleve å bli fratatt sine barn. Og jeg har medfølelse med dem. Men min dypeste sympati går allikevel til alle barn som lider. Ofte ser ikke foreldrene selv at de påfører sine barn lidelse og skjevutvikling. Når barnehager og skoler og andre melder bekymring til barnevernet, og barnevernet beslutter å gi råd og veilede foreldre, så bør foreldrene sette seg selv til side og lytte til de som vil hjelpe deres barn. Forelder

    DrThomas Lenskog:
    Sexolog, på norsk.

   DrThomas Lenskog:
   foreldre bør være åpne og deltagende i barnevernets arbeid. Dette er i alle tilfelle den beste muligheten for barn og foreldre i en slik situasjon. Dersom en velger å ta avstand fra bft, så er en mer opptatt av å beskytte seg selv fremfor barna. Da går bft ofte til neste skritt.

   Alf Magne Henriksen:
   Faiser... ( Fariseer ) ???

   Rune L. Hansen:
   Det er jo det politiske barnevernet som får barna til å lide og å bli traumatisert, torturert og ødelagt! De groveste slags forbrytelser! Det er ikke foreldrene som driver med slikt!

   Rune L. Hansen:
   Det politiske barnevernet er ikke noe barnevern! Mildt sagt!

   Arianne Høvik Christiansen:
   DrThomas Lenskog, jeg kunne ønske jeg visste hvor du har en så skråsikker veiledende rolle fra, at du kan påstå å vite at det du skrev nå faktisk er til det beste for alle parter i en sak, inkludert barna. Det holder ikke med meninger og synsinger, her godtas bare faktadokumentasjon og realviten.

   Arianne Høvik Christiansen:
   charlie Jøssang, hvis du kommer tilbake til tråden: kan jeg da få navnet på den privat detektiven/ etterforskeren...? forsøker å løse noen saker etter beste kvalitative metoder som finnes.

    Charlie Jøssang:
    eg kan senda deg meld i inbox : ) 

   DrThomas Lenskog:
   Her er litt fakta: Barnevernet går ikke inn i tilfeldige hjem. De får en bekymringsmelding, de vurderer den, henlegger eller undersøker, opprettere evt undersøkelsessak, og foreslår hjelpetiltak i hjemmet om det er nødvendig. Noen foreldre sier nei til hjelp. Ok. Så kommer etterhvert flere bekymringsmeldinger, barna viser fortsatt tegn til mistrivsel i skole og barnehage. Barnevernet blir koblet på igjen. Samme runddans.

    Cecilie Bedsvaag:
    Det der stemmer ikke. Barnevernsvakten kommer hjem til deg for å kontrollere hvis saksbehandler ber om det. Det trenger ikke være grunn. Ingen "skjellig mistanke" som i straffesaker. Saksbehandler kan være sur på mor og vil ta igjen ved å sende folk hjem til henne. Hjemmet er privat, og det å sende Barnevernsvakten hjem til folk burde hatt en høy terskel. Det er en skremmende og ubehagelig opplevelse, og vaktene vil ofte kreve å få komme inn uten noen form for tillatelse.

   DrThomas Lenskog:
   Foreldre ser ikke barnas behov, og nekter å ta imot hjelp. Vel da må noen andre ta seg av barna. Helt riktig

   Elisabeth Fjermestad:
   Den må du lengre på landet med, fordi foreldre spør ka som er galt er det noko eg kan forandre på , så seir bv nei alt er fint og alt var såå posetivt i bhg osv alt er bare posetivt på helsestasjon osv, men så plutselig så er det bare bestemt at barent skal bort, det er også slik at leger og slekt vil bli med på sammerbeid med bv men det er bv så nekter fordi dem driver menneske handel. så spar deg for løgener din spotter.

   DrThomas Lenskog:
   Dersom det ikke foreligger tungt dokumenterte grunner til omsorgsovertagelse, så er det ikke lovlig. Da må vedkommende saksøke barnevernet og fremvise dokumetasjon som viser at "alt er bra i bhg, helsestasjon osv." og vil da få barna tilbake i en rettsak. Men dersom vedkommende forelder har problemer selv, feks rusmisbruk eller psykisk sykdom eller utviklingshemming, da kan man ta barna, selv om de ikke viser tegn til mistrivsel ennå, pga faren for senere skjevutvikling.

   Elisabeth Fjermestad:
   DrThomas Lenskog ja nor alt er korrupt og bv er flinke å lyga. så enkelt er det ikkje.

   DrThomas Lenskog:
   Barnevernet lyger for å komme seg rundt lovverket. De er nødt til det, fordi lovverket er ikke til for å beskytte barn, men foreldre.

   Arianne Høvik Christiansen:
   satanist ?

    Elisabeth Fjermestad:
    DrThomas Lenskog jadå for å øydelegge barn som har det godt, for barna skal selv skade seg, dope seg å ta livet sitt, ja det er å tenke på barnet.
 
   Tore Svendsen:
   Sex Therapist?

   DrThomas Lenskog:
   Sexolog, på norsk

   Tore Svendsen:
   da veit du kansje åsså at det er utrolig mange pedoer i å rundt barnevern, institusjoner å fosterhjem? å altså ikke i hjemmet.

   DrThomas Lenskog:
   Dette har jeg ikke noe kunnskap om, men det er sikkert like mye rart i barnevernet som overalt ellers.

    Tore Svendsen:
    nei det er faktisk viden kjent at barn tiltrekker seg pedoer. å særlig i sånne situsasjoner hvor foreldrene ikke er tilstede. barnevernet er altså en perfekt arena hvor pedoer får herje fritt.

   Rune L. Hansen:
   Hus-inkvisisjoner og inkvisisjoner i familieliv og privatliv er ulovlig og straffbart i henhold til både Norges Grunnlov, Barnekonvensjonen, Menneskerettsloven og Straffeloven, men slikt noe bryr seg jo ikke "DrThomas Lenskog" om. Hverken det eller disse lovers total-forbud mot tortur, kidnapping, frihetsberøvelse, mishandling osv i offentlig regi. Snakk om sadistisk hykler!

   Rune L. Hansen:
   Ja, skal vi ta oss av dine barn, DrThomas Lenskog?

   DrThomas Lenskog:
   Om dere jobbet i en barnehage, og så et barn som tydelig sviktes i omsorgen av sine forleldre, og foreldrene er ute av stand til å kommunisere normalt, hvem ville dere ha varslet? Hva ville dere ha gjort for å hjelpe?

   Elisabeth Fjermestad:
   om et barn er sjenert så er det ikkje osogsvikt.

    Arianne Høvik Christiansen:
    1. hvor mange voksne, fra hvilke miljøer/ etater mener du er nok forsøk på å prate med foreldrene om dette stakkars barnet som sviktes i sin omsorg, FØR, man bestemmer seg i en barnehage for å varsle barnevernet ? Jeg opplyser om at det finnes helsesøstre, som også kjenner barnet, det finnes kanskje utvidende familie, som også de voksne som mistenkte "skjevutvikling" kunne kontakte...og det finnes fastleger.... Har alle disse forsøkt å snakke med foreldrene, rundt et felles ansvar for å finne ut om barna har det bra, uten at foreldrene beviselig, med faktadokumentasjon som feks videofilming.... ikke er istand til å kommunisere normalt... ja hva da Dr Lenskog...?

   Rune L. Hansen:
   Ja, hva skal vi gjøre i forhold til barn som forurettes hjemme? Det rette svaret er veldig enkelt og greit: Vi skal gjøre ingenting ulovlig - men alt vi kan, som er lovlig og reell hjelp!
   Så enkelt er det! Og verre er det ikke!

   DrThomas Lenskog:
   Hva kan man da? Hva er lovlig og reell hjelp? Det finnes ingen andre instanser for dette enn barnevernet.

   Tore Svendsen:
   vold, dop å voldtekt, er straffesaker å altså politisaker å ikke barnevernsaker. Så i dem sakene er faktisk barnevernet helt ubrukelige. Derfor går dem heller ikke inn i sånne saker. Jeg veit ikke hva du legger i "de som rett og slett ikke har det bra hjemme", men vi har ppt for dem med frynsete nerver å nav for dem med dårlig råd. Legg ned barnevernet å alle institusjonene å fosterhjemmene. Ingen barn trenger noen av dem. Det er dem som trenger barn. Styrk heller politiet, ppt å ikke minst nav.

   Arianne Høvik Christiansen:
   ingen hjelp er lovlig og reell hjelp, før det har vært en politisak med beviser som faktadokumenteer for psykisk eller fysisk skadelig omsorg for barna. All hjelp som "gis" som tvang, uten at det er som assistanse til familien, er ulovlig, etter straffeloven... Politiet klarer fint å skille mellom hva som er virkelig omsorgssvikt og ikke. Hvis de ikke gjør det, kan de ikke ha ansvar for å tiltale eller ikke tiltale folk etter de lovparagrafene de er pålagte. Og kan de ikke det, har vi hverken et politi eller et barnevern som fungerer til barnas beste..

    Tore Svendsen:
    Stjæling av andres barn er ikke forenlig med et opplyst samfunn!

   Rosa Malaika Aslaksen:
   jeg er barneverns barn selv voksen naa og har skjont hva den hjelpen i tillbyr gaar ut.. jeg har selv haft en nabo kone som sente bekymrings mld til bvt fordi hennes mann maakket trappen for meg, tenk seg hun loy og selv om jeg kunne bevise hun loy saa fjerner de aldrig noe fra dine papire saa disse damer vet bedre en deg hva som skjer i din liv og din hverdag og det er efter max 1 besok i uken.. jeg onsker ikke hjelp fra folk som lyger om meg og kalder seg kristen eller beskytter... Man kan ikke gjomme seg bak en tittel og tro gud ser mellem oynenene judgementday vill komme til alle og der er ikke noe hjelp aa faa.. skal jeg gaa til psykolog og spise piller?? Hos en med utdanning som stammer fra frankfurter skolen i tyskland?? Om du er en ekte kristen mann saa vet du gud sitter i hejertet i oss alle og de som gjor denne type jobb jobber mot sitt eget hjerte og dermed sin egen Gud.. Haaper du inser hvad som skjer, dette odelegger liv i generationer, og saa sant som at han satan selv staar dette, bvt er om penger og splitte familie, alt er omvendt, ALT de presser frem homofili, pedofili, barn er i bhg fra de er 6 mnd gammel og hvis ikke foreldrene slikker rev paa unge damer ofte dobbelt saa ung, ja da kommer onkel politi og river barna ut armene paa fortvilte knuste foreldre, barn besteforeldre sosken og alle vennerne... du kan ikke fortelle meg du er en kristen mann og mener dette er rett for da vet jeg du er en av satans sendebud... Peace

   Rune L. Hansen:
   Finnes det ikke familie!? Finnes det ikke medmennesker!? Finnes det ikke politi, rettsvesen, fengsler, osv.!? Finnes det ikke umistelige og uavhendelige menneske-rettigheter!? Osv.!!!

   Trond Emil Jortveit:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1711483192407850&set=p.1711483192407850&type=1
   Trond Emil Jortveit's photo.

   Bente Cecilie With Gamst:
   Man trenger ik bv for hjelp ... Andre i fam osv e til bedre hjelp enn bv noen ganger kommer t å bli ... Men kan du fortelle mæ da koffer ik nærmeste fam får barnet , når dæm vil .... Men bv vil d ik , selv at d e ønskelig for barnet .... Merkelig !!!

   DrThomas Lenskog:
   Det er nok ulike årsaker til det. Men lovverket er veldig stivt, og barnevernet må forholde seg til det.

   Bente Cecilie With Gamst:
   Men d treng ik vi å se på .. Derfor må vi gjøre noe som e t barnet,s beste og ik barnet ,s verste mareitt ... Vi må være talerør for dæm som slit m bv osv !!!

   Rune L. Hansen:
   Som om den politiske og offentlige mafiaen er lovlydige, DrThomas Lenskog. Du er forskrudd.

   Rune L. Hansen:
   Han snakker jo ris til sin egen bak! Hvem skal ta seg av barna hans? Og hvor lenge? Og for hvilken betaling? Og med rett til å gjøre hva som helst med barna?

   Rune L. Hansen:
   Litt av en sadist!

   Rosa Malaika Aslaksen:
   ja som jeg skrev i mitt innlegg han er nokk satans lakaje men ikke sikkert han vet det selv hust det onde lure dem saa de tror ond er godt og godt er ond

   DrThomas Lenskog:
   Eg trur dere trenger hjelp. Det er så mye sinne og bitterhet her.

   Rosa Malaika Aslaksen:
   tror du trenger hjelp ogsaa i din tru

   Elisabeth Fjermestad:
   Rosa Malaika Aslaksen Det er nok bv han trur er gud.

   Arianne Høvik Christiansen:
   jeg har ikke kjent på sinne i det hele tatt, jeg..etter at jeg entret denne tråden, bitterhet føler jeg heller ikke... jeg føler bare SANNHET og GLEDE OVER DET. Er jeg fritatt sånn tvangs eller frivillig hjelp som du foreslår de, dr Elefant...?

   Tore Svendsen:
   VI HAR ALL GRUNN TIL Å VÆRE SINTE Å BITTRE!!!

   DrThomas Lenskog:
   Det kan nok tenkes, men saken blir litt infisert av all bitterheten, og lite konstruktiv, derfor melder jeg meg ut av debatten. Takk og ønsker dere alt godt.

   Rune L. Hansen:
   Det er du som trenger din form for "hjelp", DrThomas Lenskog? Grov kriminalitet overfor barn eller andre er ikke hjelp. Og det forstår ikke slike som deg, altså.

   Pål Mejlænder:
   Noen av de kristne jobber direkte sammen med barneværnet. De jobber aktivt for å splitte falilier, spesielt med kona fra utlandet. De finner på standard historier om hvor forferdelig mannen er, kona til krisesenter, fri rettshjelp og lovnad om gull og grønne skoger som alene mamma. En forferdelig måte å ødelegge familier og barns oppvekst på. Det værste er at de også tiltusker seg sex fra vedkommende der de kan gjøre det. Slike jævler, skulle vært kastrerte. Er sikker på det er mange lignende historier rundt om kring..................

   Rune L. Hansen:
   De og det er ikke kristendom, men hykleri. Kristendom er politisk byttet ut med hykleri i dagens Norge, i likhet med mange andre steder og tidsrom tidligere.

   Pål Mejlænder:
   Mye forferdelig blir gjort i Guds navn. Og det er som du sier rent hykleri. Men det gjør saken enda styggere.....

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er så. Inklusivt kriminelt hykleri av verste slags.
   Likevel er det mange som later som om de ikke vet det.

   Rune L. Hansen:
   Ønsker dere alt godt, sier mannen (DrThomas Lenskog), efter først å ha reklamert for terror, tortur, kidnappinger, osv.

   Rosa Malaika Aslaksen:
   det er nettop det de er... maa sikkert en del rodvin til for sovn

   Tore Svendsen:
   Stjæling av andres barn er ikke forenlig med et opplyst samfunn!

   Bente Cecilie With Gamst:
   Gå inn på sia hannes så forstår du at han ik e helt på nett ....

   Rune L. Hansen:
   Å frata et menneske retten til sitt familieliv er blandt annet å nekte mennesket å være menneske og retten til sosialt liv, osv. Verste slags diskriminering, degradering og kastevesen i det heletatt mulig.

   Elisabeth Fjermestad:
   Her skreiv han svart på kvitt korleis han og dei andre hjelperane til bv blir hjernevasket, nor han skreiv at bv var nødt til å lyga ......

   Bente Cecilie With Gamst:
   Ser han har sletta sæ her han Dr dyregod ... Han skjønte at han ik kom langt m den tullskrivinga si !!!

   Tore Svendsen:
   Sletta seg? eller bare blokka oss? eller endelig blitt kasta på huet å rævva ut?

   Elisabeth Fjermestad:
   Han var vel bar medlem litt for å provosere litt.

   Alf Magne Henriksen:
   Han er nok en falsk fra systemet og nå er han borte...

   Martha Landa:
   innimellom??????????????

   Alf Magne Henriksen:
   Han er ikke slettet fra gruppa hans FB profil sluttet å existere

   Elisabeth Fjermestad:
   Då har han vel gjort seg heilt hemmelig.

   Tore Svendsen:
   A shill, also called a plant or a stooge, is a person who publicly helps a person or organization without disclosing that they have a close relationship with the person or organization.
   Shill typically refers to someone who purposely gives onlookers the impression that they are an enthusiastic independent customer of a seller (or marketer of ideas) for whom they are secretly working. The person or group who hires the shill is using crowd psychology to encourage other onlookers or audience members to purchase the goods or services (or accept the ideas being marketed). Shills are often employed by professional marketing campaigns. "Plant" and "stooge" more commonly refer to any person who is secretly in league with another person or organization while pretending to be neutral or actually a part of the organization he is planted in, such as a magician's audience, a political party, or an intelligence organization (see double agent).[citation needed]
   Shilling is illegal in many circumstances and in many jurisdictions[1] because of the potential for fraud and damage; however, if a shill does not place uninformed parties at a risk of loss, but merely generates "buzz," the shill's actions may be legal. For example, a person planted in an audience to laugh and applaud when desired (see claque), or to participate in on-stage activities as a "random member of the audience," is a type of legal shill.

   Lilian Ilona Nilsen Wiborg:
   Jeg så på profilen hans og leste noe av det han har skrevet på sin egen side. Bildet viser en mann i prestedrakt med et liderlig (en som er altfor glad i sex) og som er sex therapist. For meg så han ut som en pedofil.

   Bente Cecilie With Gamst:
   D , var vel pga æ skreiv at dokker må inn på sia hannes å les , så fikk han kalde føtter ... Lavpanna fjott !!!

   Connie Hovden:
   Jeg kjenner opp til flere som er fult kompitent til å i vare ta barna sine selv men har mistet dem , også mangen som vokser opp uten søsken da bv fjerner et barn men ikke det andre , så man kan Jo stille seg spørrende til hvordan d er mulig å Være en god forelder å få beholde ene barnet men ikke d andre ... bv sin barmhjertighet kanskje : ) ... Uansett foregår d så mye gale at det skulle vert røsket opp med roten da de ikke følger noen regler. Men klart d er da noen barn som trenger hjelp og til dem skulle det vert opprettet et uavhengig organ som tok seg av disse barna etter regler som gjelder , så er d alt for mangen kvinner i bv som er flinke til å bekymre seg I hjel å er svært optatt av velferden sin å nyter å tråkke ned på andre, et barn skal kun fjernes om d foreligger sexuelt misbruk, vold El dyp omsorsvikt men her i Norge er d vist nok at mor ikke har rett blikk kontakt med barnet , El far er noe merkelig i væremåten sin men de kan ikke forklare det, d er også nok at du er aleneforeldre El tenker litt annerledes , kler deg anerledes. De sakkyndige er betalt av bv deres rapporter veier svært tungt I en rettsak så har du de barna som blir adoptert vekk ved tvang. Åtti prosent av de barna som faller under bv får store problemer m rus å annet i oppveksten sin , ca 5 prosent tar høyere utdannelse og resten tar livet av seg så statestikken deres er veldig dårlig , de barna som blir bv barn mister som regel sine egne barn til bv når den tid kommer for da har de dessverre samlet opp masse rapporter på dem over flere år ang psykisk å fysisk helse , bv har alt for stor makt her i Norge så d skulle vert byttet ut med er annet organ som faktisk jobbet for foreldre å barns beste . Min venninnes niese mistet nettopp en på 3 og en nyfødt da bv påsto hun var for dum til å ha dem selv om hun bodde sammen med sine foreldre , minste jenta hun ammet får hun se 2 timer I året , å nå tenker du sikkert at her må d ligge noe annet bakom men neiiiii hun har aldri rust seg El går ut å fester og på toppen har et godt nettverk rundt seg som sto klare til å hjelpe men d paradoksale var at de fikk heller ikke jentene , vanlige folk I arbeid er de som alle andre.

   Tore Svendsen:
   folk blir frastjælt det ene barnet mens det andre forblir hjemme eller stappes i annet fosterhjem, for forskningens formål.

    Rune L. Hansen:
    Er den siste kommentaren fra deg, Connie Hovden, ment som et forsøk på å lovliggjøre bortførelse av barn fra sin far eller mor, uten efter prinsippene for nødverge og rettssikkerhet?

   Connie Hovden:
   Da må du nok lese den om igjenn ...

   Rune L. Hansen:
   Jeg har nu lest det om igjen og mitt spørsmål er fortsatt det samme.

   Connie Hovden:
   Min komentar er et svar til den damen som stiller seg spørrende til hvorfor jeg vil ha barnevernet totalt fjernet , hun har et godt poeng i sitt innlegg d er faktisk de barna som trenger hjelp som blir slått til døde osv.. så mitt svar til henne er at ja de burde vert fjernet slik de jobber PR i dag , foreldre står helt uten rettigheter , dette er ikke en svart ,hvit situasjon slik jeg ser det. Den er kompleks å vanskelig . Kanskje et uavhengig organ som står over barnevernet å som går igjennom hver enkelt sak for å unge slike feil som de begår er en løsning , kanskje det å opprette et helt nytt organ som ivaretar de barna som måtte trenge det er en løsning for d er ikke til å komme i fra at noen barn lever med vold å misbruk . Det har ingenting med å lovligjøre bortførelse av barn men en tanke og et svar til den som la ut innlegget

   Rune L. Hansen:
   Så du mener det kan forekomme kriminelle tilfeller hvor barn blir eller kan bli alvorlig skadet av sin far eller mor hvor lovlig og kompetent myndighet kan eller skal bortføre barnet i og for nødverge, om jeg forstår deg rett? Og det heller enn å straffe-forfølge den eller de som foruretter barnet, for at de i og med rettssikkerhet kan sone sin straff?
   Og at kanskje et uavhengig organ kan sørge for rettssikkerheten og løsningen?
   Har jeg forstått deg rett?

   Arild Holta:
   Et nytt organ hadde vert gøy for myndighetene. Da hadde de fått ansatt enda flere kvakksalvere med liksomfaget barne"vern". Så kunne de sagt at rettsikkerheten er nå blitt enda bedre.

   Rune L. Hansen:
   Mitt spørsmål, Connie Hovden, handler mest om nødverge kontra myndighets-forbrytelser. Og jeg spør for å fremtvinge både de rette og de gale svar.

   Connie Hovden:
   Rune L. Hansen tviler sterkt på at noen foreldre som er ved sine fulle fem ville på noen måte skadet barnet sitt bevist, men I dagens samfunn er samlivsbrudd en vanlig hendelse og da kommer d gjerne inn nye partnere som ikke har den omsorgen for barnet, var jo nylig en episode på det. Om jeg forstår deg rett nå så kverulere du ved d jeg skriver til hun som stiller seg spørrende.. sier seg selv det at ingen bortførelse er greit vel enten d er fra ene El andre parten. Myndighetene gjør mange feil å forbrytelser men d Gjør også vanlige folk å som jeg sa tidligere d er ikke en svart ,hvit situasjon . Forstår at samtlige her mener at barna skal stå uten noen form for sikkerhet på noen måte å det blir feil ovenfor de som måtte trenge hjelp

   Rune L. Hansen:
   Hvem i all verden mener at "barna skal stå uten noen form for sikkerhet på noen måte"?!? Barnas sikkerhet og trygghet er og skal være foreldrene, familien, slekten, reell lovlig lov og rett - og først og fremst menneske-rettighetene og Barnekonvensjonen!!!

   Tore Svendsen:
   folk blir frastjælt det ene barnet mens det andre forblir hjemme eller stappes i annet fosterhjem, for forskningens formål.

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonens Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Rune L. Hansen:
   Synseloven er på begge sider av borgerkrigen mere populær enn Menneskerettsloven?

   Helene Sørbu:
   Nå har det seg sånn at barnevernet sjeldent går inn i de ekstreme tilfellene som du ramser opp da det er politisaker. Barnevernet har ikke mandat til å etterforske kriminelle handlinger. De kun overtar barn som politiet "beslaglegger" i slike situasjoner. Det at det pleier å være en grunn til det, som du skriver, er ikke forenelig med virkeligheten, dessverre. Husk at ALLE saker lander på synsing - ikke beviser.

   Andreassen Guttorm:
   TIL HU GUSTAVSEN DAMA. HAR DU SELV BLITT ANMELDT FALSKT ELLER BLITT FRA TATT UNGER AV BARNEVERNET OG TRAKASERT AV POLITI,SKOLE OG BARNEVERN+ VET DU HVILKET HELVETE DET ER? Tenk om noen meldte deg inn på falske grunnlag. Husk at alle kan melde inn anonymt og dette er et problem. KANSKJE DET KAN HENDE DEG OG. IKKE FORSVAR BARNEVERNET SÅ TIDIGRADER. De driter på draget, men disse onde menneskene har en for del. De tar ikke ansvar og skyver det rundt om kring for de vil ikke stå ansikt til ansikt men danneten. Har du blitt gransket og fått ditt privatliv rasert på grunn av disse jævlene? Bar spør. Ikke forsvar en etat som er ansvarlig for selvmord, overgrep og mange andre ting.

   DrThomas Lenskog:
   Eg heie på barnevernet ihvertfall!

   Rune L. Hansen:
   Mener du å si, Helene Sørbu, at damene bare har mandat til å begå inkvisisjoner og andre forbrytelser?

   Helene Sørbu:
   Nope! Derfor trengs det en forvaltningsdomstol.

   Rune L. Hansen:
   Ja, men det trengs mere enn bare skriftlig lovlig lov og rett. Det trengs lovlydighet! I og for den politiske og offentlige forvaltningen!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 14.09. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/989729314381331/

   Lovlige kontra ulovlige dommer og lovbestemmelser

   Det er mange som tror at når en lovbestemmelse er politisk vedtatt av stortinget og kongen eller vedtatt med demokratisk flertall eller på andre måter så er den og blir den lovlig. Men er det slik?

   Nei, det er ikke det! Både Norges Grunnlov, Menneskerettsloven og Straffeloven har tydelige og utvetydige lovbestemmelser som gjør det ulovlig og straffbart for enhver ansatt i offentlig forvaltning å medvirke i tillaging eller bruk av lovbestemmelser som foruretter!

   Og dessuten også det samme hva angår dommer fra for eksempel Høyesterett, eller andre avgjørelser i den offentlige forvaltningen!

   *

   Johann Sebastian Larsen:
   Det finnes en rekke moral lover som tilsier at alle typer av official provokasjon fra påtale-myndigheter som politi, sikkerhetspersonell, advokater, dommere, juridisk personell som er i strid med menneske-rettigheter, bibelske bud, humanistiske retningslinjer er strid med seg selv. De som gjør seg skyldig i slik av hensyn til egen forståelse, er under de samme lover som almuen.

   Rune L. Hansen:
   Kronglete sagt det du sier der, Johann Sebastian Larsen.

   Kristoffer Moveit:
   Arbeiderpartiet står visst over all internasjonal lov og rett! Denne ap mafiaen har bare til hensikt å ta barna fra folk som opponerer for å straffe foreldrene og knekke dem til underkastelse. Aud Johansen

   Rune L. Hansen:
   Det også selvfølgelig, Kristoffer Moveit. De kvinnelige kidnapper-instansene er nyttige for så mangt for en politisk og offentlig mafia virksomhet. Og jo flere involverte fagforeninger, penger og karriærer etc. dess mere forsterker de gjensidig felles makt. Og jo flere og verre forurettelser desto mere og bedre virker det på samme måte.
   Det er et velkjent hemmelig mafia-triks: at for å bli eller være en av oss så må du drepe et medmenneske eller noe jo verre dess bedre, for at vi skal kunne stole på deg og hjelpe deg som du dermed blir forpliktet til å hjelpe oss. Tjohei, som det går! : (

   Aud Johansen:
   Word!

   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, tirsdag 15. september 2015, Vinberget: 

   Mørkt, lett yr, regn og omkring 16 og 14 pluss-grader Celsius her ute i natt. Yr og regn og omkring 14 utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt og omtrent det samme utover kvelden og med 9 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.09. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/990036764350586/

   Ved grov vold og forurettelser av barn er det politiske barnevernet godt å ha? Nei, det er ikke det, det er å gi et forurettet barn enda mere og grovere forurettelser! Det er ulovlig og på det groveste å straffe både barnet og foreldrene og familien og samfunnet!

   Det politiske "barnevernet" og dets medspillere er som en gestapo-virksomhet. Gestapo forfulgte og ødela jøder og annerledeshet (enn seg selv) og opposisjon, pluss hva som irriterte eller stod i veien for seg selv eller sine medspillere. Slik er det også med det politiske "barnevernet" (som mildt sagt ikke er noe barnevern), ingen av hverken barnets, foreldrenes eller familiens fundamentale menneske-rettigheter respekteres, der er det barnet, foreldrene og familien og samfunnet som blir utsatt for inkvisisjoner, terror, tortur, traumatisering, degradering og ødeleggelse!

   Å tro at Gestapo kunne reformeres og endres til noe bedre og gies straffe-frihet, er mildt sagt så idiotisk og dumt som noe kan bli - og slik forholder det seg også angående det politiske "barnevernet"!

   Skal en bygge opp noe ekte og godt som er mere eller mindre nødvendig i offentlig regi, så må en først kompetent fjerne det falske og farlige som er det motsatte!

   *

   Rune L. Hansen:
   Det viktigste og nødvendige under enhver omstendighet er at uansett hva som skal tillages eller oppbygges så må det fullstendig og faktisk befinne seg innenfor lovlig og reell lov og rett - og ikke det minste som helst utenfor! Respekten for menneske-rettighetene må være den fundamentale basis.

   Linda Skoge:
   bra skrevet

   
---
---

   Utdrag fra Facebook-postering 14.09. 2015:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/988889021132027/

   Rune L. Hansen:
   Tenk om Gestapo kom for sent, til å kidnappe jødene de skulle hjelpe! Så trist, så trist for alle og enhver! Gestapo hadde jo regjering og storting og nesten hele Tyskland med seg i sin hjelp til og for jødene! Tro det eller ei, det ble betegnet som hjelp!

   Dung Svalland:
   Deler det du skrev ovenfor, Rune L. Hansen

   Arild Holta:
   Ikke nok med det. På YouTube finner man psykiater som mente nazistene måtte hjelpe svake generelt til å dø, for innerst inne var det dette de ville, men klarte ikke...

   Galskapen har ingen grenser.

   Rune L. Hansen:
   Jada, og se f.eks. filmen "Wallenberg A Hero's Story" fra 1985, som realistisk omhandler fra som skjedde under Hitler-regjeringen i 1944. Og blandt annet viser en i 1944 skrytende nazi SS-offiser Adolf Eichman, nazist siden 1932, som skryter av at de bare hjelper jødene og ønsker alt det beste for de.

   Det var den samme Adolf Eicmann som organiserte Adolf Hitler's "endelige løsning på jøde-spørsmålet". Han ble tatt til fange av Israel i 1960 i Argentinia, hvor han da levde under falskt navn beskyttet av den politiske mafiaen. Under rettssaken et år senere, i 1961, forsvarte han seg med at "han i Tyskland bare gjorde som sjefene hans gav beskjed om". Det hjalp selvfølgelig ikke. Han ble dømt til døden.

   Rune L. Hansen:
   Ved grov vold og forurettelser av barn er det politiske barnevernet godt å ha? Nei, det er ikke det, det er å gi et forurettet barn enda mere og grovere forurettelser! Det er ulovlig og på det groveste å straffe både barnet og foreldrene og familien og samfunnet!

   Det politiske "barnevernet" og dets medspillere er som en gestapo-virksomhet. Gestapo forfulgte og ødela jøder og annerledeshet (enn seg selv) og opposisjon, pluss hva som irriterte eller stod i veien for seg selv eller sine medspillere. Slik er det også med det politiske "barnevernet" (som mildt sagt ikke er noe barnevern), ingen av hverken barnets, foreldrenes eller familiens fundamentale menneske-rettigheter respekteres, der er det barnet, foreldrene og familien og samfunnet som blir utsatt for inkvisisjoner, terror, tortur, traumatisering, degradering og ødeleggelse!

   Å tro at Gestapo kunne reformeres og endres til noe bedre og gies straffe-frihet, er mildt sagt så idiotisk og dumt som noe kan bli - og slik forholder det seg også angående det politiske "barnevernet"!

   Skal en bygge opp noe ekte og godt som er mere eller mindre nødvendig i offentlig regi, så må en først kompetent fjerne det falske og farlige som er det motsatte!

   Rune L. Hansen:
   Det viktigste og nødvendige under enhver omstendighet er at uansett hva som skal tillages eller oppbygges så må det fullstendig og faktisk befinne seg innenfor lovlig og reell lov og rett - og ikke det minste som helst utenfor! Respekten for menneske-rettighetene må være den fundamentale basis.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.09. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/990134991007430/

   Ja, bare enda meget mye verre!

   Rune Fardal: "Hvis politiet nekter rykke ut om du overfalles.... hva skal du da med politi? Hva om politiet fengslet uskyldige på falske påstander? Trenger vi et slikt politi? Slik er dagens barnevern."

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.09. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/990142257673370/

   Metodene deres er så utrolig sadistiske og ondskapsfulle - og så mange med på de - at det er for utrolig til å kunne være sant. Og det vet de og det spiller de på. Her er et lite eksempel på hvordan de behandler medmennesker:

   Line Øygard, 15.09. 2015:
   "Barnevernet i Kvam/Norheimsund i Hardanger fikk politiet med seg og brøt seg inn I huset mitt med brekkjern..... Alle barna mine tok dei og sendte på hemmelig adresse på ei hytte på fjellet. .... Meg fikk bv komuneoverlegen til å skrive et tvangsvedtak.... så var det ein lege som la meg inn på Sandviken psykiatriske sykehus I Bergen..... Etter at ein lege så meg..... ettter ca 1vekes innleggelse.... skreiv denne psykiateren et tvangsvedtak på meg.... han ville holde meg innesperret på Sandviken sykehus i inntil 1år...... så laget han samtidig et vedtak om skjerming..... Det betydde at eg Ikkje fikk snakke med noen utenfor sykehuset..... Eg måtte være på rommet "mitt" hele tiden.. Eg fikk ikkje vere ute i frisk luft..... det resulterte i naseblødning...... hudutslett..... Ein periode bestemte legen at personalet skulle inn på rommet å observere meg kvart 5.minutt. ...... Etter 3månader slapp eg ut..... Eg fikk en diagnose.  .... Barnevernet bruker denne diagnosen mot meg.... På ein måte seier bv at me tok barna dine.... du blei lei deg... du er sårbar... Du får aldri barna dine tilbake....... Eg kan for ordens skyld opplyse at barna mine har aldri blitt utsatt for omsorgssvikt før bv tok dei..... Dette er 5år siden..... Eg ser pr I dag barna mine 6 gonger I året...... Før bv tok barna hadde eg vore heime med barna I ca 9 år....."

   *

   Evy Gjeverth:
   Ondskapsfulle er rette ordet...... og det med statens velsignelse. Rotten system. Det norske folk lar seg lett forføre. "Til beste for deg og systemet.... det fungerer så godt." Hvem vi legger I grus på veien betyr ingen ting. Systemet skal vernes for en Vær pris. Det tragiske er de har valgt det som treffer dem mitt I trynet ved neste korsvei. Staten sørger for at kommende generasjoner tenker det samme... Slik at systemet forsetter.

   Joline Valentina Sjøgren:
   Ja det er nettop slik de er . Sadistisk og ondskapsfull . Har opplevd noe veldig lignende selv, og dette er et faktum : ( dessverre

   Line Øygard:
   : (

   Evy Gjeverth:
   En evig rund dans. Frem og tilbake like langt. Synes det er et overgrep mot barna som ikke får ha en god kontakt med sine biologiske foreldre. Herse system. Forstår du sliter. Må fremtiden for deg og dine barn bli fylt med gode opplevelser. Klem <3

   Line Øygard:
   Det går bra med meg ♡♡♡♡♡ Eg er pr I dag 100%friskmeldt.... og eg skal kjempe så lenge eg lever MOT ONDSKAPEN. ....

   Line Øygard:
   ; )

   Line Øygard:
   : )

   Inger Helander:
   : (

   Ove Heinrich Hansen:
   Je hadde skutt saksbehandleren i barnevernet

   Ninnii Olsen Line Øygard:
   <3

   Irene Jeanette Larsen:
   Kjære deg Line... Må Gud hjelpe deg, og Jesu lys være over deg. Jeg ble helt sjokket over det du har vert gjennom. Endag kommer barna til deg og dere får være sammen. Det er helt forferdelig hva dette barnevernet får til. Jeg er stolt over å være din venn på FB. Og jeg skal be for deg, hver dag..

   Jan Kent Knutsen:
   Forstår godt de som ønsker å skyte de involverte terroristene - for det er det de er! Men våre korrupte og menneskeforaktende politikere har lagt forholdene til rette for at bv kan bryte de viktigste og mest grunnleggende lovene vi har - uten at det får konsekvenser for andre enn de barna og familiene som blir rammet. Man kan lure på om politikerne - blant annet gjennom bv - tester ut hvor langt de kan gå i å ødelegge mennesker, før noen går amok og skyter en eller flere barnevernsansatte. For skjer det, kommer øyeblikkelig stempelet "sinnslidende" og vedkommende kan tvangsinnlegges for resten av livet, der psykiatrien får tildelt enda en rettsløs forsøkskanin. I tillegg "må" myndighetene da innføre ytterligere innskjerping av regelverket, der barnevernet og politiet får utvidede fullmakter til maktbruk, og der rettssikkerheten for befolkningen smuldres mer og mer bort. Norge har kommet langt i å innføre helvete på jord...

   Lucia Schanke:
   Trist : (

   Sigrun Grønås:
   <3

   Trude Rubach:
   Sånne slemme mennsker havna der det er varmt når den dagen kommer de bli gamle å drar fra denna planeten. Djevelen selv vil stå å si velkommen.

   Geir Ove Skårvik:
   shorts å solbrilla er annbefalt

   Arianne Høvik Christiansen:
   Jeg er skremt av det du har opplevd, men ikke sjokkert lenger. De prøvde seg på meg også, med å få kommuneoverlegen til å sende fastlegen, på ordre fra BV i Kongsberg. Fastlegens oppdrag var å tvangsinnlegge meg, men fastlegen fant ikke de samme "feilene" som BV hadde forsøkt å få overbevist kommuneoverlegen og fastlegen fantes hos meg... ordren han var tvangsinnlegge, innkalle politi og ambulance. Og datteren min ble holdt igjen på ungdomsskolen de første ukene der.... livredd for hvorfor hun ikke fikk dra hjem... Planen deres var den samme som de utsatte Line Øygard for... og den kunne ha vært vellykket...jeg filmet nesten hele opptrinnet med fastlegen som kom... han hadde ikke med seg politi. Det var redningen. Og kommuneoverlegen var ikke rask nok på labben til å skrive tvangsvedtaket før fastlegen ble sendt dit... Årsaken til opptrinnet var en LØGN BV hadde ringt tinn til en psykiatrisk institusjon, for å lure dem til å gå utenom reglementet. Løgnen er grov og avslørt. De påstod at : mor har truet med å ta livet av seg og barnet med gift.... 21. august 2014, skjedde det. Hele saken rundt dette er politianmeldt. De har forbrutt seg på Tjenestemannsloven, og det er 3 års strafferamme for BV ansatte for dette. Jeg fikk lydopptak med bv som beviser, der innrømmer de så godt som å ha funnet på selv det med mor og forgiftningstrussel... og dokumentene deres backer 100% opp at det hele var en løgn... fordi jeg ikke ville samarbeide med dem, og fordi de bare måtte ta meg som mor... fordi jeg også offentliggjorde barnevernets overgrep til omverdenen. Jeg satt på en sak fra 2010, der BV også gjorde noe grovt ulovlig... og det ville de skjule, ved å gå til angrep på nytt. .... de klarte det ikke. Dere får meg ikke sinnsyk/nuts uansett hvor hardt dere prøver... fortalte jeg saksbehandleren noen måneder etter hendelsen... han sa spakt på tlf: jeg var ikke med på det der..... Med på hva Hr John Rasmussen...

   Rune L. Hansen:
   Jeg besitter også et lydopptak av en nesten helt likedan slik hendelse, Arianne Høvik Christiansen. Hendelsen varte i en uke og det skjulte lyd-opptaket er komplett! Det avslører utrolig skremmende forhold, mildt sagt! Blandt annet hvordan "barnevernet" bestiller en diagnose og overlegenes og andre sine reaksjoner på dette.

   Geir Ove Skårvik:
   du å....... for all del kom igjen

   Rune L. Hansen:
   Det er for mye utrolig til å bli fortalt her! Det bør høres!
   Ps: Og om noen offentliggjør det hvor som helst er det bare meget bra, selvfølgelig!

   Geir Ove Skårvik:
   trenger ikke d... for all del kom igjen, bruk d

   Arianne Høvik Christiansen:
   jeg er utenlands nå, i Europa, og jeg ser en mulighet i at disse lydopptakene, som ikke er så lange... samt dokumenter... og at vi oversetter med engelsk tekst til lydopptakene/filmene etc...og får en norsk talende advokat, fra utlandet... Eva Joly hadde vært super... til å bekrefte at oversettelsene er korrekte fra det som sies på Norsk... så kan vi få publisert dette i utenlandske mediere... nettsider og det er alt vi klarer... men å få dette materialet, som politiet ikke vil etterforske UT av sandkassa AS Norge... slik at Norge må svare på alle disse bevisene som har lekket ut til utenlandske medier. Hvordan få advokater, eller betrodde embedsmenn som kan både norsk og engelsk til å være de som tør bekrefte disse bevisene for oss..? Har vi noen av de fagfolka som har meldt bekymring om barnevernet, her i Norge som hadde turt å sette navnet sitt på å ha verifisert at det faktisk er det som står i oversettelsene som sies på disse avslørings lydopptakene... Norsk er ikke et veldig tilgjengelig språk for omverdenen....

   Rune L. Hansen:
   De uke-lange lydopptakene jeg har er innholdsrike og tar stor plass.

   Arianne Høvik Christiansen:
   jeg er utenlands, men mangler datautstyr her som er bra nok til feks å lage film der man samler disse lydbevisene og dokument bevisene... internettet her er snegle tregt.. Det finnes folk i Norge som lager dokumentar om barnevernet, men det kan være at vi behøver flere proffe mediefolk som kan lage noe kvalitet ut av slike beviser... Det går folk på film og dokumentar skoler i Norge. De trenger materiale til å lage oppgaver... noen av dem er virkelig flinke... hvordan får vi de med teknisk bra utstyr aktive og med på dette løftet ?

   Lucia Schanke:
   Legg ut begge deler på nettet, både norsk og engelsk. Mange kan begge deler, og mange kan sikkert bekrefte at det stemmer.

   Geir Ove Skårvik:
   gode ideer hær, liker d veldig

   Rune L. Hansen:
   Meget gode ideer.
   Ps: For mange ikke så lett eller mulig å laste opp til Internettet så store lydopptak. Det samme gjelder meg også.

   Arianne Høvik Christiansen:
   jeg kan ikke få laget you tube filmer med mitt data utstyr... og det er ikke bra nok lenger, mener jeg... det finnes masse you tube filmer av overgrep.. men det ser ikke ut til å rokke på falsketstroen... Vi må lage noe som er av filmatisk og visuell kvalitets karakter, slik at det også blir interessant å se/høre på.... alle disse sakene er jo som en kriminal historie/thriller i seg selv... det kunne vært en evig føljetong som en tv serie som aldri endte.... vi må begynne et sted.... Først kom det et løft der flere og flere begynte å ta lydopptak. Det spredte seg over noen år... så kom flere og flere politianmeldelser... så har det kommet masse you tube klipp... Det har vært demonstrasjon 30 mai, utlandet har fått opp øynene.... VI HAR NÅTT GJENNOM !!!! nå må vi bare vise dette fram... fjerne sløret av uvitenhet og antagelser som er helt unødvendige... man behøver ikke tro eller ikke tro på barnevernet... det er ikke et tros felt.. det handler om harde fakta...

   Rune L. Hansen:
   Ja, det gjør det. Og mengden av beviser og vitnesbyrd spredt rundt omkring er enorm! Jo bedre dokumentasjonen blir redigert og presentert dess dess bedre blir samfunnet og verden opplyst om dette enormt store, smittsomme og katastrofale folkemordet!

   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, onsdag 16. september 2015, Vinberget: 

   Mørkt, uten nedbør og omkring 9 og 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Gradvis tilskyende og grålig til 15 pluss-grader utover formiddagen, med litt yr omkring 14-tiden. Overskyet omtrent helt uten nedbør videre utover eftermiddagen. 12 pluss-grader klokken 20. Mørkt og 9 klokken 22 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.09. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205571399659089

   Ikke bare dommerne i domstolene i dagens Norge er politiske marionetter og grov kriminelle og den politiske mafiaens mest sentrale nøkkel-personer, men også politi-ledelsen og påtale-myndighetene! Akkurat som i ethvert annet terror regime.

  *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.09. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet, shared Marius Reikerås's post:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/990301170990812/

   Uproblematisk å lovfeste noe som allerede er lovfestet fra før av. Kanskje "barne-ministeren" samtidig også kan tenke på også å lovfeste Straffeloven, Menneskerettsloven og Norges Grunnlov?

   Marius Reikerås, 15.09. 2012:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151019013851875

   Endelig har barneministeren signalisert å lovfeste barnas rett til å bli hørt i barnevernssaker.

   *

   Arild Holta:
   Ja, dette blir litt for dumt. Selvsagt skal man høre på barna om man etterforsker noe som relaterer til barna. Vi bor i et land med sprø myndigheter, og et folk som lettvindt lar seg hjernevaske.

   Rune L. Hansen:
   Ja, mildt sagt det du sier der ja, Arild Holta! Molboiteten har blitt grenseløst omfattende og kriminell i Norge, innpakket i hovmod og groveste slags usannheter. Ydmykhet har blitt et fremmedord.

   Jenny Charlotte Haarberg:
   Endelig. Va på tide.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 13.09. 2015 via Falske og ekte dommere:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/1021254787925195/

   Kidnappede barn og foreldre - i regi av ulovlig og straffbar politikk og falske dommere - et folkemord og forbrytelser mot menneskeheten, som smittsomt og katastrofalt har spredd seg i Norge og inter-nasjonalt!

   Med terror, inkvisisjoner, traumatiseringer, degraderinger, kastevesen, stigmatiseringer, utplyndringer, fangehold, perversiteter og hygieniske drap, tortur og sadisme - i regi av politisk og offentlig mafia virksomhet!

   Med ulovlige lover og regler og dommer og motsatt reell lov og rett!
   Politikk, offentlig forvaltning, rettsvesen, frihet, integriteter, liv og familier som ødelegges med nepotisme og impunity!

   Menneskeretts- og myndighets-forbrytelser med masseproduksjon av propaganda, falsk og hvitvasket dokumentasjon, ødelagte barn, foreldre, slekter og samfunn!

   Vår tids folkemord og forbrytelser mot menneskeverdet og menneskeheten! La oss sammen sørge for å få det straffe-forfulgt og stoppet!

   Jo større og mektigere det vokser seg dess viktigere å få det stoppet og fullstendig fjernet! Politisk og offentlig mafia virksomhet - er i seg selv en krig mot menneskeverdet og menneskeheten!

   Vær med i folkebevegelsen for å få det kompetent straffe-forfulgt og fullstendig nedlagt og stoppet! Det haster veldig!

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/
   Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet
   5,069 Members

   *

   Venke Elisabeth Mitander:
   For aa holde arbeids ledigheten nede?eller bare nyter de makta de har tildelt seg

   Rune L. Hansen:
   For å opprettholde hverandre sin makt og karriære.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.09. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/990332137654382/

   Offentlig ansatte i dagens Norge.

   De bryr seg ikke om hvem du er. Du er bare en av veldig mange. De later til og med som om de selv ikke er forpliktet til å respektere dine menneske-rettigheter og som at det er overlatt til andre.

   *

   Rune L. Hansen:
   Det er ingen offentlig ansatte mennesker, hvem enn de er, som skal kunne bestemme at et medmenneske skal frataes eller være fratatt en eller flere av sine menneske-rettigheter!

   Det er ingen offentlig ansatte mennesker, hvem enn de er, som skal kunne medvirke (heller ikke med unnlatelse) i å nekte et et flere mennesker en eller flere av hva som i menneskeretts-konvensjonene betegnes som "umistelige og uavhendelige" menneske-rettigheter.

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettsloven har lov-bestemt, at:
   "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører."
   Og, at:
   "Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller å utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til."

   Arianne Høvik Christiansen:
   samlebåndstankegangen... dvs programmeringen. De lærer dette i studiet... å ikke se det de gjør mot offerne som en personlig handling de gjør mot noen.... det er alltid noen andre som har bestemt at noe skal være sånn... ikke dem... MEN... noen sitter i enden av disse puppets on a string nettverkene.... Noen sitter med lovgivende og administrerende makt - og ønsker dette, vil det.

   Rune L. Hansen:
   Ja, Arianne Høvik Christiansen, og slik må det jo bli når de ikke blir straffe-forfulgt for sine ulovlige handlinger og holdninger.

   Jenny Charlotte Haarberg:
   D e derfor æ slenge dem ut her, så aille veit hva dem står for. Nok, e nok!!!

   Amine Samier:
   Bv er en store mafia system mot barna og familien nå har fått svar fra fylkesnemnda at jeg få ikke samvar med min barnebarn hva med en drit system i Norge

   Unn-edel Myrheim-olsen:
   Bra sagt

   Unn-edel Myrheim-olsen:
   Bra sagt Rune

   Rune L. Hansen:
   Takk, men jeg gjengir bare hva som er lovbestemt i menneske-rettighetene om de faktiske forhold.
   Og det kan iøvrig med tydelighet i dette samme ærend bli sagt og understreket at det er ikke menneske-rettighetenes mening at forståelse og opplysning om eller respekt for menneske-rettighetene skal være forbeholdt politikere, dommere, advokater eller politi! Tvert om, de er enkle og forstå og er ment for alle og enhver! (Les for eksempel hva jeg gjengav over her.) Det er bare ved ulovligheter eller ekstra kompliserte eller bestridte saker at det kan være nyttig eller nødvendig med ytre vurderinger og argumenter.

   Men det er klart det blir vanskelig og forvirrende - og ulovlig - når slike mennesker sier at det er noe annet enn menneske-rettighetene som skal gjelde isteden!

   
---

   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205571924832218

   Husain Ahwaz:
   Hva er menesker rettigheten I Norge !!!!!!!! Når folk truer deg på barnevernet?

   Rune L. Hansen:
   Ja, når den offentlige, inklusivt politiske og juridiske, forvaltningen blir brukt til å frata sivil-befolkningen menneske-rettighetene, da er noe mildt sagt katastrofalt riv ruskende grov kriminelt galt!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.09. 2015 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre):
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/1071883199501296/

   Åtteåringer rømte fra barnevernet i Buskerud
   http://www.abcnyheter.no/nyheter/2014/06/14/201821/attearinger-romte-fra-barnevernet-i-buskerud
   To åtte år gamle gutter stakk lørdag av fra en barnevernsinstitusjon på Sætre i Buskerud. De ble tatt hånd om og kunne gjenforenes med personalet etter...
   abcnyheter.no

   *

   Bente Furuli:
   Synd de ikke kom seg unna ..sikkert en god grunn til at de stakk ... de ville vel kanskje hjem ...

   Rune L. Hansen:
   Selvfølgelig. Kidnapping, fangehold og tortur av barn er grove forbrytelser.

   Bente Furuli:
   Vet det altfor godt ja : (

   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.09. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet, shared Nina Langfeldt's post:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/990406574313605/

   Og hvem sine menneske-rettigheter forbrytes? Og hvilkne? Og er det lovlig? Ikke uten efter prinsippene for nødverge, pluss rettssikkerhet.

   Nina Langfeldt, 16.09. 2015:

   Hvem tror fosterhjem er til barnas beste? Fosterhjem er et annet ord for barnefengsler, altså institusjoner som er til for å kontrollere personer under 18 år av ulike grunner. En slik grunn kan være at barna utsettes for mishandling eller omsorgsvikt av sine foreldre. Noen barn kan ha det så ille hjem, at de får det bedre i slike barnefengsler. Men hvor mange barn får det bedre i barnefengsler enn i sitt eget hjem? Hvor alvorlig svikt ved omsorgssituasjon skal til for at en oppvekst i barnefengsler virkelig blir til barnets beste?

   *

   Rune L. Hansen:
   Iøvrig er jo også blandt annet inkvisisjoner ulovlig og straffbart, unntatt i kriminelle tilfeller.

   Rune L. Hansen:
   Og å frata et menneske retten til sitt familieliv er uansett en ulovlig og straffbar straff.
   Utvetydig lovbestemt, blandt annet også i ECHR (EMK) Art 8:
   "Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv".

   Jenny Charlotte Haarberg:
   Fosterhjem kan være bra. Enda bedre med fosterhjem hos familien.

   Rune L. Hansen:
   Det er hverken bra eller lovlig hvis det er uønsket eller unødvendig og ikke efter prinsippene for nødverge og rettssikkerhet. Så enkelt er det.

   Jenny Charlotte Haarberg:
   Best e d å gjøre d frivillig, selvfølgelig. Mange som har vett nok, t å be om hjelp t sine barn.

   Amine Samier:
   Bv er ekte mafia de har ikke føles selv

   Hilde Schønning Asplin:
   Jeg vil si seksuelle overgrep og grov vold, muligens foreldre som ruser seg kraftig og ofte, kvalifiserer til barnefengsler. Alt annet er enten ikke omsorgssvikt eller omsorgssvikt av en ubetydelig karakter, og det blir folk av disse barna også.

   Rune L. Hansen:
   Det er straffbart i henhold til Straffeloven det der ja, Hilde Schønning Asplin.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/nyttfokus/permalink/1636370156637520/

   Reidun Synnøve Henningsen:
   Jg snakket md en ung herremann som tok utdannelse som sosionom å ønsket å jobbe i Bv.. For der trengte de virkelig fol.. Da spurte jg hvorfor "jo fordi at det var halvparten av barna. I Norge som trengte ett nytt hjem" da stilte jg ett nytt spm "vill det si at vi som er foreldre IKKE vett våre barns beste?" Mn at dere som er stort sett uten barn å har en 3 års utdannelse å kommer stort sett fra skolebenken vett hva som er dt enkel barns beste? Svaret var jo da "ja selvfølgelig " ble skremt av uttalelsen hær ja mn sånn er det altså!!!

   Rune L. Hansen:
   Vel, enhver vet at de som "utdannes" der blir kidnappere, terrorister, torturister og i det heletatt groveste slags kriminelle. Og det er jo mildt sagt heller ikke mindre skremmende.

   Laila Svendsen:
   De fleste som utdannes er psykopater, det er realiteten, og rundt regnet så har de fleste selv vært utsatt for traumer i barndommen og så tror de at de skl redde barn, men i stedet er de så hjernevasket og ødelagt av psykiske traumer at de kun ser hvordan det er best å ødelegge barn

   Rune L. Hansen:
   Det er iallfall et faktum at de blir grov kriminelle i offentlig regi.

   
---
---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 17. september 2015, Vinberget: 

   Mørkt, antydninger til yr og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Sent på natten og først på dagen også yr og regn. Efter hvert mindre nedbør utover formiddagen. Overskyet, vått og 16 pluss-grader klokken 13.30. Jeg plukket inn noen kilo store søte bjørnebær i forgårs, til tross for regnværet. Nesten helt mørkt og 13 pluss-grader klokken 20.30. Telefonen her igjen uten summetone. Jeg fikk via Internettet varslet Telenor om feilen. Mørkt, stille og 12 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 17.09. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/990919967595599/

   Hvem sier at noen har rett til å forstyrre barnets familie- eller privat-liv? Vel, det er ulovlig i henhold til Barnekonvensjonen.

   Barnekonvensjonen Art 16 p1 og p2:
   "1: Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
   2: Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   *

   
---
---

   Arild Holta, 17.09. 2015:
   https://www.facebook.com/arild.holta/posts/10153829795548296

   Sitat om lovfesting av at barn skal bli hørt:

   Uproblematisk å lovfeste noe som allerede er lovfestet fra før av. Kanskje "barne-ministeren" samtidig også kan tenke på også å lovfeste Straffeloven, Menneskerettsloven og Norges Grunnlov? -Rune L. Hansen

   Har du noen ganger tenkt på at det allerede er lovfestet å etterforske kriminalitet mot barn, og at all etterforskning handler bl.a om å snakke med de som det er gjort noe galt med. Barn inkludert.

   Så hvorfor lovfeste det som er lovfestet? Hvem er det som er blitt sprø?

   Jo, det er det norske folk som har bitt på kroken om at vi må ha noe underlig som heter barnevernet som liksom-etterforsker om foreldre i framtiden vil være slem mot barna. Og andre spådomskunstner.

   Nå skal de altså spå i kopp ved hjelp av å snakke med barna. Det blir garantert en forverring om ikke opptak og tolkning blir publisert!! Men det er jo ulovlig. Ups...

   Noen som er blitt lurt?

   *

   Rune L. Hansen:
   Hvem sier at noen har rett til å forstyrre barnets familie- eller privat-liv? Vel, det er ulovlig i henhold til Barnekonvensjonen.

   Barnekonvensjonen Art 16 p1 og p2:
   "1: Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
   2: Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Arild Holta:
   EMK:
   Artikkel 8 - Retten til respekt for privatliv og familieliv
   1 Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.
   2 Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.

   Rune L. Hansen:
   Det er, som en kan se, Arild Holta, bare i nødverge at noen i det heletatt kan forstyrre denne menneske-rettigheten. En menneske-rett som iøvrig også voksne har. Og som blandt annet tilsvarer Grunnlovens § 102 forbud mot hus-inkvisisjoner, med unntak for kriminelle tilfeller.

   Å forstå prinsippene for nødverge er viktig, enkelt og elementært. De innbefatter blandt annet nødvendigheten av proposjonalitet (rettferdig forholdsmessighet), at inngrepet skal ha kortest mulig varighet, minst mulig og mindre skade-virkning og at det må være helt nødvendig.

   Nødverge kan i en kompetent rettsprosess frita for straff fra noe som egentlig er ulovlig.

   På engelsk har ikke ordet nødverge, det jeg vet, noe tilsvarende kortfattet ord. Det nærmeste en kommer er kanskje "self-defense" (selv-forsvar) og "of necessity" (av nødvendighet), men de engelske ordene er ikke tilsvarende dekkende eller gode.

   Rune L. Hansen:
   Og ja, angående "at barn skal bli hørt" (som er en menneske-rettighet), - selvfølgelig er det helt fullstendig sprøtt og molbo når noen ønsker å lovfeste noe som er lovfestet fra før av! Men slike molbo politikere (og dommere, etc.) er det altså dagens Norge har! Og det er dessuten enda mye verre enn som så! Det er ikke bare det at de vil lovfeste noe som fra før av er solid lovfestet, som for eksempel menneske-rettighetene, men ofte vil de lovfeste lovbestemmelser til det motsatte av lovbestemmelsene - altså til noe som er helt fullstendig både ulovlig og motsatt reell lov og rett! Det samme gjelder for eksempel også når de unødvendig vil lovfeste barns "rett til å bli hørt" - for dermed liksom å lovliggjøre kidnapping og tortur av barn (og foreldre)! Både den såkalte (og ulovlige) Barneloven og den såkalte (og ulovlige) Barnevernsloven er prakt-eksempler på slike politiske (og straffbare) molbo-aktiviteter! Den ulovlige "grunnlovs-endringen" i 2014 er også et eksempel på noe av det samme. Katastrofalt også diverse av innholdet og manglene i Straffeloven 2005!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 17.09. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/991083600912569/

   Vi vet at barn (og foreldre) i stort omfang mishandles og forurettes i Norge, i regi av det politiske "barnevernet" og dets medspillere.

   Og at absolutt ingenting i Norge er tilnærmet farligere og mere livs-ødeleggende for barn, både hva gjelder antall mishandlede og forurettede og grovhet.

   Ja vi vet, at ved snarest fullstendig og kompetent å straffe-forfølge og nedlegge det politiske barnevernet og dets medspillere vil vi redde livet til uendelig mange barn, foreldre og familier. Og at dette er en nødvendighet.

   Og at dette vil være en velsignelse for barna, foreldrene, familiene, samfunnet og verden.

   *

   Jorunn Øydna:
   Ingen tvil! !

   Eva Mari Mikaelsen:
   !

   Inger Helander:
   Vet om en dame som tok livet sitt her i Vadsø Bv og politiet forfulgte ho .ho så ikke en anna utvei.

   
---

   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205580831374876

   Ron Shegda:
   https://www.youtube.com/watch?v=Z0jZ9eJ05Ao
   #OP Expose CPS 2015 Part 2
   June 5th, 2015: CPS International Day of Protest. Over 300 Citie

   
---

   https://www.facebook.com/groups/barnevernsaksjonen/1031075146911755/

   Bård Egil Skjervold:
   ..det er nok ikke det "politiske BV".. Politikk er en ting, det skumle her er at BV har klart å lage sin egen nisje..undres hvorrdan..og yderst få politikere vil ta tak i dette da det krever MASSE arbeid for å rydde opp. Husk at i BV sitter SVÆRT mange sterke personer som har som oppgave å skape sin EGEN hverdag. Og, når det er NOK fomlinger så er det vanskelig å endre.. Her er etat under offentlig forvaltning og det vil være et nederlag å si at det feilet..Du får troppe opp på Torvet i Trondheim når alle opptak blir offentliggjort, fra dag 1 og hindre Politiet (via BV) å fjerne meg før allt er avspilt.. Det gjelder ikke min familie, vi kommer gjennom det, men mere alle andre som kanskje IKKE har så mange å støtte seg til..og hvor BV dermed har "fritt" spillerom..

   Rune L. Hansen:
   Jo da, Bård Egil Skjervold, det er det politiske "barnevernet". Det befinner seg så absolutt under politisk administrasjon.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/briantempel/1051459798211989/

   Cleo Manlapat Nordli:
   del

   Lovise Aaland:
   innfør husmorlønn så mor kan være hjemme å ta seg av familien som rødstrømpene har ødelagt

   Rune L. Hansen:
   Det brukes enormt mye penger og ressurser på kidnapping av barn og foreldre i dagens Norge. Mange milliarder kroner årlig som settes i sirkulasjon for kidnapping, tortur og ødeleggelse av barn, foreldre, familier og samfunnet. Og terroren og utplyndringen fortsetter bare, enda.

   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, fredag 18. september 2015, Vinberget: 

   Mørkt, stille og 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, regn og yr utover formiddagen og eftermiddagen, med omkring 12 pluss-grader. Omtrent det samme hele dagen. Mørkt, regn og yr og 10 klokken 20.30. Jeg fikk omkring 100 glass med lokk i dag og tror jeg nu har nok med det. Telefonen er fortsatt uten summetone, jeg måtte derfor pr. e-post denne fredag bestille tilkjørt dagligvarer for en uke fra, fra nær-butikken. Det gikk bra. Tid til å nedskrive noe her i dag blir det neppe. Fortsatt mørkt, regn og yr utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 19. september 2015, Vinberget: 

   Mørkt, stille og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Regn og yr fra omkring 05-tiden et par timers tid. Telefonen her fikk summetone og var i orden igjen i går. Overskyet, vått og oppmot 12 pluss-grader frem mot klokken 11. Derefter med noe regn og yr frem mot 12-tiden. Regn og yr også efterpå. Den solbrente ruteren jeg nevnte for flere uker siden ble bra igjen efter å ha fått hvilt seg i skyggen noen uker. For det meste regn og yr med omkring 11 pluss-grader utover eftermiddagen og frem mot klokken 18. Videre omtrent det samme og efter hvert mørkt og 10 frem mot klokken 21. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 19.09. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205590934867457
   
   Det er en menneskerett å ikke få forstyrret, skadet eller ødelagt sitt familieliv. Det er bare i kriminelle tilfeller at en viss og nødvendig forstyrrelse skal kunne skje.

   Det politiske "barnevernet" respekterer hverken menneske-rettighetene, barn, menneskeverdet, reell lov og rett eller samfunnet - og foruretter barn, medmennesker og samfunnet på det groveste i et enormt stort omfang.

   Det finnes knapt foreldre som foruretter barn i en slik grovhet som det politiske "barnevernet" i alminnelighet gjør. Foreldre som foruretter barn er et samfunnsmessig lite problem - og skal være en sak for politiet, rettsvesenet og eventuelt fengselsvesenet. Men de mishandlinger og forurettelser det politiske "barnevernet" gjør og har som rammer og praksis er et enormt stort samfunnsmessig problem. Dette er så absolutt politisk og offentlig organisert kriminalitet som skal og må straffe-forfølges i henhold til Straffeloven.

   Ekte barnevern vil være og er å få kompetent straffe-forfulgt det politiske "barnevernet", både i fortid og nutid, inklusivt optimal gjenopprettelse og erstatning for alle de utrolig mange forurettede. Og fullstendig å få fjernet det politiske "barnevernet".

   Skal noe annet samtidig eller efterpå bygges opp som barnevern så må det fullstendig med god margin befinne seg innenfor lovlig lov og rett - og ikke utenfor. Og dessuten være reell hjelp for enhver og alle.

   Så enkelt er det.

   *

   Amine Samier Bv:
   har ikke respekt for ingen mennsker

   Roger Nordfjell:
   Det er vel en menneskerett å få ha sine egne meninger eller hva Rune L. Hansen

   Rune L. Hansen:
   Ja, men kriminalitet, inklusivt menneskeretts-forbrytelser, er ingen menneskerett, Roger Nordfjell. Tvert om!

   Roger Nordfjell:
   Da må du fårklare deg i korthet om,jeg ble nettopp kastet ut av en gruppe du er admin i.

   Rune L. Hansen:
   Vi er 5 admins i den gruppen jeg antar du sikter til. Foreløbig så vet jeg ingenting om at du er kastet ut derfra eller eventuelt hvorfor eller av hvem. Men du kan kanskje si noe om det? Også om hva du tror eller vet hva som kanskje kan være grunnen?

   Roger Nordfjell:
   Jeg la ut noe om Rudolf steiner og vips så var jeg kasta ut.

   Rune L. Hansen:
   Om din postering ikke var relevant og adekvat så hadde det vel kanskje vært rettere av admin å slette den, eller hva?

   Ken Joar Olsen:
   Men hva er det som kvalifiserer dere til denne fordelingen av meninger om relevans? Dere er jo begynt å bli som dem dere kriger imot...

   Rune L. Hansen:
   Ethvert menneske er en dommer - innenfor loven eller utenfor. Hva er problemet?

   Ken Joar Olsen:
   Den rene synsingen dere bedriver ; )

   Rune L. Hansen:
   Dere, i forhold til hvem og hva?

   Ken Joar Olsen:
   Hvorfor er det du skriver så mye når du kopierer andre, men så lite når du argumenterer for deg selv og andre ; )

   Rune L. Hansen:
   Hvorfor snakker du usannheter, Ken Joar Olsen?

   Ken Joar Olsen:
   Hvilke usannheter Rune L. Hansen Ethvert menneske er en dommer - innenfor loven eller utenfor. Hva er problemet?

   Rune L. Hansen:
   Innenfor eller utenfor sannheten også, blandt annet, selvfølgelig. Ja, hva er problemet?

   Roger Nordfjell:
   Og admin kan legge ut om gud, snakker vi ikke

   Rune L. Hansen:
   Jeg vet ikke hva du sikter til med en slik kommentar om "gud", Roger Nordfjell.

   Roger Nordfjell:
   Menneskerettigheter! Viss man faen ikke kan diskutere det i i bvgruppe så er dere ille ut å kjøre,Rudolf steiner har faen meg ikke tatt en jævla unge irfra dere.iss dere ikke forstår det er det deres eget problem

   Christina Toivio-Nordfjell:
   At admin sletter innlegg er 1 ting men å kaste folk ut av en gruppe fordi man har en annen åndelig oppfatning er for dumt . Tror Roger sikter til at en av admin i gruppa Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet gladelig drar Gud inn i gruppa men tåler lite at andre nevner andre åndelige alternativer

   Rune L. Hansen:
   ?

   Rune L. Hansen:
   Jeg har lest omtrent alt av den store mengde skrifter og foredrag etc. efter Rudolf Steiner, men forstår fortsatt ikke hva du sikter til eller hva Rudolf Steiner har med dette å gjøre?

   Christina Toivio-Nordfjell:
   Hva sier Norges lover om åndelighet og retten til å utøve sin overbevisning?

   Rune L. Hansen:
   Retten til å utøve sin overbevisning hvor? Og hvordan og hvorfor?

   Roger Nordfjell:
   Jeg prøver bare å si hvordan man skal beskytte seg og sine barn Rune.

   Rune L. Hansen:
   ?

   Christina Toivio-Nordfjell:
   At admin sletter innlegg er 1 ting men å kaste folk ut av en gruppe fordi man har en annen åndelig oppfatning er for dumt . Tror Roger sikter til at en av admin i gruppa Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet gladelig drar Gud inn i gruppa men tåler lite at andre nevner andre åndelige alternativer

   Roger Nordfjell:
   Da er du ikke opplyst Rune

   Rune L. Hansen:
   Opplyst om hva?

   Roger Nordfjell:
   Slett meg om du vill?

   Roger Nordfjell:
   Hvav har gud i denne gruppen å gjøre?

   Rune L. Hansen:
   Hva har gud i verden og blandt mennesker å gjøre? For et utrolig dumt spørsmål. Og jeg forstår fortsatt ikke hva det har med saken å gjøre.

   Roger Nordfjell:
   hvaa barn trenger i dette samfunnet!

   Rune L. Hansen:
   https://www.facebook.com/irene.hov/posts/10153679020642899
   Irene Hov: Frp har glemt barneverns familiene - bortsett fra Morten Wold
   Ronny Røste, politisk rådgiver for Solveig Horne er ikke enig med meg i at BLDs tiltak for å styrk...
   See More ...

   Christina Toivio-Nordfjell:
   Bla bla bla

   Roger Nordfjell:
   Jeg ble kastet ut av en gruppe på grunn av mine synspunkter. Dette forstår jeg ikke, ettersom en admin tydligvis kaster rundt seg med sin synspunkter om sin gud i samme gruppe. Hvordan er hannea synspunkter mere relavant enn mine?

   Roger Nordfjell:
   Æ gir faen i politikk!

   Roger Nordfjell:
   Jeg legger merke til at folk som ikke har et argument legger ut forskjellige linker så fort dem ikke kan svare:

   Roger Nordfjell:
   I am not a fucing link master

   Roger Nordfjell:
   Det er jo det jeg prøver å si. Forstå den den som kan?

   Rune L. Hansen:
   Er det hva du avslører om deg selv du prøver å si?

   
---
---

   Irene Hov, 19.09. 2015:
   https://www.facebook.com/irene.hov/posts/10153679020642899

   Frp har glemt barneverns familiene - bortsett fra Morten Wold

   Ronny Røste, politisk rådgiver for Solveig Horne er ikke enig med meg i at BLDs tiltak for å styrke barns rettigheter er mye av årsaken til at Frp har mistet mange velgere blant de som er rammet av barnevernet. Noe som kan leses i kommentarene i denne tråden:
   https://www.facebook.com/irene.hov/posts/10153673191377899

   Riktignok var mine kommentarer sterkt forenklet. Det blir for langt hvis jeg skal begrunne og dokumentere alt inn i en kommentar. Derfor skriver jeg det som en status her istedet. Men som en start tror jeg dere bør lese samme type dokumentasjon, studier og evidensbasert forskning som foreldrene i Norge i dag gjør. De som også er velgere med stemmerett.

   Da får man en bedre forståelse for den manglende tilliten Solveig Horne og Frp har fått de to siste årene.
   Foreldre som har opplevd det mest usannsynlige av kommunalt ansatte sosialarbeidere lurer selvfølgelig på hva som får et helt departement til å støtte dette. Hva som får en politiker til å lukke øynene for de verste handlinger begått mot enkeltmennesker, når det serveres nesten daglig.

   Gjentatte ganger er Bld gjort oppmerksomme på hva som skjer i realiteten på fagfeltet. Det blir enten møtt med en mur av taushet - eller en tirade med dagens lover og regler. (som alle vet ikke blir fulgt). I tillegg til en liste over hva som er planlagt å styrke.

   Eksempelvis at Fylkesnemnda er uavhengig og tilbyr familien en objektiv vurdering av sakene om omsorgsovertagelse, til tross for at bv vinner i 95 - 98% av alle sakene uten å undersøke om anklagene på familien stemmer.

   Det er tatt for gitt at en bv arbeider ikke har vurdert feil. De er antatt eksperter på barn, og derfor vektlegges alltid deres argumenter tyngre enn foreldrene. Når det er ord mot ord - veier sosialarbeiderens ord tyngst. Derfor vinner de alltid.

   Barnevernet fremmer så sak om omsorgsovertagelse i Fylkesnemnda som foretar sin "objektive og upartiske" vurdering:

   "Nemnda skriver at foreldrene har for dårlig samspill og relasjonsbygging med «Amalie», og hevder at dette ifølge ekspertutredningen kan skade hjernens utvikling hos små barn."
   (Fra et vedtak om omsorgsovertagelse)

   "I alt 655 norske 0-2-åringer bodde i fosterhjem, beredskapshjem eller institusjon ved utgangen av 2012. Bare 11 prosent av plasseringene skyldtes vanskjøtsel, mishandling eller overgrep. Den vanligste grunnen, 63 prosent, var foreldrenes manglende omsorgsevne."
   (vanskjøtsel = psykisk omsorgssvikt)

   Her er hele saken:
   http://www.nrk.no/hordaland/henter-to-spedbarn-i-uken-1.11984689
   
   Og her:
   http://www.nrk.no/magasin/barnevernet-tok-_amalie_-1.11969643

   "Det utviklingsfremmende prinsipp" vektlegges mer enn det biologiske prinsipp. Det betyr at hvis barnet står i fare for å bli utsatt for en "usunn tilknytning" som de kaller det - åpner barnevernloven for at barnevernet kan frata foreldrene det nyfødte barnet. Uansett hvor flotte foreldrene er, eller velfungerende barnet er. Helt umerkelig kom det inn en ny setning i barnevernloven for noen år siden som åpnet for dette.

   Under listen av vilkårene for å fjerne et barn permanent fra sine foreldre het det tidligere at barnevernet hadde rett og plikt til å overta omsorgen for:
   (...)..barn som utsettes for behandling som alvorlig kan skade barnets helse.
   I dag er det lagt til: (..)..og utvikling. Barn som utsettes for behandling som kan skade deres utvikling fyller vilkårene i dag. Uten at det er beskrevet hva som er skadelig, eller hva slags utvikling som er optimal og akseptert av sosialarbeideren.

   Fare for fremtidig usunn tilknytning kan bv arbeidere avdekke før barnet er født mener de. Derfor fjernes det i dag svært mange nyfødte barn hvor foreldrene aldri har fått prøve seg i omsorgsrollen. I sommer kunne man lese at bv i Stavanger hadde tvangsfjernet 53 barn fra fødeavdelingene hittil i år.

   Flere tusen barn er fjernet på antagelser om dårlig tilknytning til foreldrene. Det kan være for mye eller for lite, eller usunn tilknytning. Akkurat passe er en hemmelighet. Feil tilknytning fyller vilkårene for omsorgsovertagelse dersom bv arbeideren sier det. Det er en stor økning i bruk av kartleggings verktøy for å fastslå type tilknytning mellom mødre og nyfødte barn. Et mye brukt argument for å ta spedbarn er observasjoner på at barnet snur hodet vekk fra mor. Det tolkes som at barnet ikke føler tilknytning til sin mor, fordi barnet føler instinktivt at mor ikke evner å etablere mental kontakt - og derfor vil komme til å utøve omsorgssvikt i fremtiden. (sterkt forenklet)

   Dette mener et samlet fagmiljø kvalifiserer til å overta barnet. Ansatte i barnehager, lærere, sfo ansatte og helsesøster læres opp til å bruke teknikker for å avdekke alt barnet ikke sier. Helt til barnet sier det som er forventet. Bekymringsmeldinger til barnevernet er lovpålagt og unnlatelser straffes hardt.

   Media viser svært ofte at alt dette stemmer.

   Her er rapport fra hele konferansen arrangert av ikke mindre enn fire departement, og som kom som en følge av analysen til Magne Raundalen i NOU 2012:5. Her forklarer Karin Killen hvorfor og hvordan avdekke usunn tilknytning.

   https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/BLD/Rapporter/2013/du_ser_det_ikke.pdf

   Denne bør finleses. Det er ikke fiksjon, det er dagens virkelighet. Alle forslagene som legges frem her av barnevernsguruene og professorer i 2012 praktiseres i dag. Se spesielt videoen fra de som holdt tale under konferansen og argumenterte for dette. Det er med bla Karin Killen.

   Og her er NOU 2012:5 som begrunner hvorfor barnets antatte utvikling er bedre å satse på enn foreldrenes kjærlighet og familiens beskyttelse. Det er verken forskning eller studie - det er bare drodling og synsing over et tema.

   https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2012-5/id671400/?ch=1

   Det er de nye kartleggingsverktøyene på listen til Ronny over tiltak for å styrke barns oppvekst. Hvordan kartlegge omsorgssvikt som ikke har skjedd?

   Hva sier så kvalitets forskning om hvilke risiko det er for barn å vokse opp uten biologiske foreldre, men med steforeldre eller fosterforeldre?
   Studier oversatt av professor Marianne Skånland:
   http://mhskanland.net/page64/page65/page5/page5.html

   Det er 8 ganger større sjanse for et barn å bli utsatt for vold og overgrep av steforelder/fosterforelder enn av biologiske foreldre.

   "'... vi sto overfor noe som kunne kalles en "motsatt prøve" på foreldrekjærlighet. Mangel på inderlig følt, individualisert omsorg for velferden til et barn i ens varetekt ville sannsynligvis øke forekomsten av all slags misbruk og overgrep.' (Cinderella s 30)."

   Allikevel benekter Bld at overgrep i fosterhjem er et problem. Det er fint om du sender denne til din kollega Kai Morten Terning, Ronny Røste. Han vet det nemlig ikke. Han er hellig overbevist om at overgrep på bv barn sluttet da Bastøy ble lagt ned.

   Og sånn kan jeg ta for meg alle tiltakene på listen fra BLD.
   Å rettighetsfeste barns rett til barnevern, er det samme som å si at barnevernet har rett til å overta omsorgen uansett. Fordi de er barnas talsperson i alle sammenhenger. Også når barns rett skal hevdes.

   Jeg synes flere bør lese dette - det er faktisk dette folk med erfaring vet og ser. Alle de stygge historiene i media som folk rister på hodet av - er regelen og ikke unntaket. Men når foreldrene selv forteller - så er det så usannsynlig - at folk tror de gale. Unntakene er de få som kommer i media. Det er de færreste.
   De fleste bv sakene er rene galskapen. Og Bld med Frp statsråd viser ingen vilje til å gjøre noe med det.
   Hele modellkommuneprosjektet er gjennomført med Frp i regjering. Nå kan det fritt snakkes om våre barn over skilleveggene mellom politi, skole, helsesøster, PPT og barnevern, uformelt og uten hinder av taushetsplikten - for å fange opp barn "det knyttes bekymring til". Uten referat.

   Det er ikke lenger noe parti som støtter en stor andel av befolkningen som utsettes for denne barbariske behandlingen. Det eneste som er forutsigbart ille - er Arbeiderpartiet.

   Alle vet at det å miste et barn er det verste som kan skje et menneske - men dere tror det ikke gjelder de etterlatte etter en omsorgsovertagelse?

   Hvorfor skulle de samme forlate sofaen for å stemme på Frp i kommunevalget? De gjorde det i 2013, og det virket ikke.

   Sett et forskerteam på jobben med å finne ut hvor mange mennesker som har fått en eller annen konsekvens som følge av barnevernstiltak de siste fem årene. Tipper at det er minst 100 000. Å nekte å gå inn i enkeltsaker som politiker - for deretter å hevde at man foreslår de beste tiltakene og lovendringer for barn blir veldig platt når virkeligheten er så fjernt fra det dere tror.

   Jeg håper dette kan være til opplysning for flere, både Solveig Horne, Morten Stordalen, Per Sandberg, Morten Wold, Ulf Isak Leirstein - og Kari Kjønaas Kjos og Christian Tybring-Gjedde (som etterlyste forslag til å få tilbake velgerne) Og at det blir lest. At det ikke bare bli sett på som barnevernshat og usaklig kritikk.
   Dette leser velgerne som er skuffet over partiet. Jeg er kjempeskuffet. Jeg har vært medlem av Frp i mange år - men nå har partiet endret seg fullstendig på barnevern fronten - og det blitt veldig kaldt der etter de kom i regjering.

   Barn som utsettes for uakseptable ting skal ha hjelp - uten tvil - men det er ikke foreldrene som er problemet. Det er helt andre som utøver vold og overgrep på norske barn. Det forstår dere også hvis dere leser det jeg har lagt ut her. Det er nemlig det vi leser, og bakgrunnen for den generelle holdningen til barnevernet. Vet man dette - ser man også bv tiltakene i et nytt lys. Vissheten om at dere vet - uten å gjøre noe, fordi velgermassen blant LO organiserte sosialarbeiderne ble prioritert, er et svik som er tungt.
   Det viste seg også å være skivebom.

   Ikke engang mer og bedre rettshjelp til foreldrene som rammes av bv ville Frp og Anders Anundsen bidra med. Det var tvert nei til Advokatforeningens rettshjelpsaksjon for høyere salær og flere timer advokathjelp til de som får fri rettshjelp. Svært mange av de i kampen mot bv. Og det er de som har minst fra før. De uføre og arbeidsledige. De som står utenfor. De uføre som kan se frem til at overgangsperioden på 3 år går ut i 2017, da vil trygd/pensjon synke drastisk for 311 000 uføre.
   Det er mange mennesker det er snakk om. Samtidig som det rustes opp til arbeid mot barnefattigdom - av fagfolk selvsagt. Fagfolk skal løse det problemet. Mer til statlig og kommunalt finansierte tiltak for barn. Mer institusjon, mer byråkrati, flere offentlig ansatte, med Frp i regjering. Det skurrer voldsomt.
   Barnevernet har alltid sagt, som barns talsperson, at penger ikke løser sosiale problemer. Derfor er det ikke hensiktsmessig å hjelpe foreldre økonomisk. Selv ikke de som ikke har penger til mat og bolig.

   Det hersker ingen tvil om at andre land kritiserer oss for barneverns praksisen vi har. Det avfeies av et samlet fagmiljø og politiske miljø som at de ikke har skjønt det utenfor landets grenser. De har ikke forstått hvor langt fremme vi er på området. Og at bv selvfølgelig ikke kan fortelle hele saken grunnet taushetsplikten.

   Her er en bra analyse av en indisk advokat om både Redd Barna og UNICEF og hvordan enkelte vestlige land praktiserer barnevern. Hun bidro sterkt til at det indiske paret som bodde i Stavanger, og som mistet barna til barnevernet på reneste våset, fikk tilbake barna sine.

   http://dokument.r-b-v.net/india/save-your-child-from-unicef.pdf
   
   Innsyn i de tusenvis av vedtak fra Fylkesnemnda i anonymisert form er eneste rette å gjøre. Da vil alle se det. Jo lenger vi venter med det - jo større blir skandalen når det gjøres. Det er intet annet enn et vanvittig stort sosialt eksperiment med menneskers følelser og følelsesliv. Og null kunnskap om årsak og virkning av det de bruker ca 15 milliarder kroner i året på.

   Gi heller barnevernet ansvaret for å integrere enslige asylsøkere. De kan fotfølges gjennom hele barndommen av et samlet bv-korps som sørger for skolegang i et mobbefritt miljø og med trygge skoleveier i solskinn og harmoni og lykke all the way home.
   Og gå gjennom samtlige omsorgsovertagelser hittil - som ikke er frivillige - send barna hjem dersom de vil det, og dersom foreldrene ikke har gjort noe kriminelt.

   Verre er det ikke. Begynn å ta foreldrene på alvor.

   *

   Jane Kile:
   Frp sliter. Det ble vel tydelig i valget nå nylig.

   Irene Hov:
   Ja det gjør de Jane Kile. Christian Tybring-Gjedde har gått ut og spurt på sin FB side om forslag til hva som kan endre den negative trenden.
   https://www.facebook.com/Christian.Tybring.Gjedde/photos/a.644268478986381.1073741829.119997371413497/920288888051004/?type=1&theater
   Christian Tybring-Gjedde's photo.
   Christian Tybring-Gjedde:
   Kjære venner,
   Valgresultatet var en nedtur for Fremskrittspartiet. Bortsett fra noen hederlige unntak, gikk vi tilbake nær sagt over hele landet. Mediene fyller sine spalter med analyser av hvorfor FrP mistet oppslutning. Jeg har selvsagt gjort mine egne vurderinger av hvorfor det gikk som det gikk, men jeg ønsker ikke å utdype disse i dag. Istedenfor ønsker jeg å gi dere en mulighet til å fortelle meg hva dere tror tilbakegangen skyldes. Jeg håper dere også kan gi meg råd om hvordan dere ønsker partiet skal takle valgnederlaget og hvilken strategi partiet bør velge videre. Kommenter gjerne her på statusen under.

   Rune L. Hansen:
   Ja, hvorfor i all verden stemme på politisk organisert kriminalitet, mafia virksomhet?!

   
---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, søndag 20. september 2015, Vinberget: 

   Mørkt, vått, tildels noe yr og omkring 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt skyet lys blå himmel og i overkant av 10 pluss-grader frem mot klokken 12. Gradvis lett tilskyende utover eftermiddagen. Grålig og hvitlig lett overskyet og 12 pluss-grader mot klokken 17. Bruno fødte 3 hvalper i natt, to av de (en mørk og en lys) nokså straks efter midnatt og den tredje (svart) senere på natten. Det er antagligvis Solid, hennes halvbror fra et senere av Mikka sine kull, som er far til dette kullet, efter en fra min side ikke tilsiktet parring. Jeg har vært og plukket inn hageblåbær og bjørnebær her ute i dag. En liten endelig første avling av blå mirabeller og gule sukkerplommer også, begge sortene utrolig gode. Bruno har hvilt seg godt med hvalpene imens og i hele dag. Mørkt med 7 pluss-grader henimot klokken 23 og mot midnatt.
   
---
---

   Fortsettelse fra igår, 19.09. 2015:
   https://www.facebook.com/irene.hov/posts/10153679020642899

   Rune L. Hansen:
   Ja, hvorfor i all verden stemme på politisk organisert kriminalitet, mafia virksomhet?!

   Kristian Dirdal:
   Jeg har stemt for andre gang på FrP ved kommunevalget, men det blir og den siste hvis partiet gir blanke bare de får makt! Jeg er ingen opplagt FrP mann, men har støttet partiet som vil vingeklippe byråkratiet, men vil de det?

   Rune L. Hansen:
   Tja, de vil jo også, som den politiske mafiaen, "rettighetsfeste" barns rett til (mot sin vilje) å bli kidnappet, torturert, traumatisert, ødelagt og drept, osv. Altså motsatt lov og rett. Og degradere foreldrene, familien, menneskeverdet, lov og rett og alt annet organisk og rettferdig. Det er jo det som er "det utviklingsfremmende prinsipp" for slike politiske ideologier for nepotisme og impunity. Og har de Arbeiderpartiet og deres LO og propaganda-maskineri og nøkkel-personer med seg, så er jo og blir jo det å få politisk og offentlig makt så mye lettere.
   Det er jo tatt for gitt at maktens eksperter og instanser er de som skal bestemme. Og da er det vel tryggere å være med enn imot, hvor grovt kriminelt det enn er? Hvor grovt kriminelt det enn er så kan jo en innsamling av eksperter og egnede tenkere få det til å høres ut som at det er innenfor loven, hvis en ser bort fra forbrytelsene eller sannheten og menneskene?
   Dessuten kan jo i det heletatt flere ulovlige lover "lovliggjøres" og kriminelle instanser opprettes og autoriseres under politisk offentlig beskyttelse.
   Plausibelt nok for mange, og for deg også vel? Eller hva?

   Irene Hov:
   Du har mye rett i det du skriver Rune L. Hansen, men kriminelle er pr definisjon de som er dømt for brudd på straffeloven.
   Det er nå engang slik at det ikke er lov å anklage folk for å ha begått straffbare handlinger uten at de faktisk er dømt for det.
   Rett skal være rett - vi kan kritisere så mye vi vil, men jeg tenker at det er bedre å holde seg innenfor loven - selv om ingen andre gjør det.

   Rune L. Hansen:
   Vel, Irene Hov, det er vel ikke noe mysterium hvorfor de enda ikke er straffe-forfulgt og dømt? Når årsaken er nepotisme og impunity så blir det slik inntil videre. Men når eller hvis en bevitner at noen stjeler ens pengepung eller ødelegger ens hus, så sier en tyven og ødeleggeren. Det er ingen god grunn for å legge skjul på hva en er sikker på skjedde eller hvem det var. Særlig når det i tillegg heller ikke er vanskelig solid å bevise det og en er beredt til å gjøre også det. Da er det ikke ulovlig med slike påstander og beskyldninger, men tvert om en forpliktelse.

   Rune L. Hansen:
   Ja, selvfølgelig må en befinne seg innenfor loven - også selv om ingen andre gjør det, som du sier!

   Og det gjelder jo selvfølgelig også politikk og politikere! At politikk i dagens Norge har blitt og er organisert groveste slags grov kriminalitet er en verdens-katastrofe. En grotesk katastrofe det er kjempeviktig både for oss i Norge og det inter-nasjonale samfunn å forstå og snarest å få stoppet!

   Det er ikke noe demokrati i Norge slik tingene nu foregår, annet enn på papiret, men et forskrekkelig, livsfarlig og stadig smittsomt terror regime. Ufrivillig og ulovlig og straffbart betalt for med våre alle sine olje-penger og skatte-penger! Hvordan har dette kunnet skje og hvordan skjer det, i hva som skal være et demokrati?

   Jeg skal her kortfattet si enda noen ord om det. Hvordan kan et og flere politiske partier bli til et terror regime? Mange tror at "alt" handler om penger, men det er viktigere å forstå at det handler om makt.

   Et politisk parti som for eksempel har som nesten eneste hensikt å sørge for at de økonomisk rikeste i landet fortsetter med å være det og kan bli enda rikere, skjuler selvfølgelig denne sin hensikt, i større eller mindre grad vellykket. Problemet for et slikt politisk parti er å få politisk makt nok, hvis de ikke har det fra før av, til de nødvendige grep for sine hensikter. Hvordan fiske og fange nok velgere? Svaret er enkelt og jeg skal anskueliggjøre det.

   Et slikt politisk parti frister velger-massen med for eksempel å ville gi gratis parkering for alle enhver. Populært nok? Pluss eventuelt noe lignende. For eksempel ved mere eller mindre skjult å tilby alle offentlig ansatte frihet fra lov og rett - ved å utplassere nøkkel-personer som landets dommere og påtale- og politi-ledere.

   Og får dermed veldig mange velgere. Velgere som vet lite eller ingenting om hva som er det politiske partiet sin egentlige og helt eller nesten eneste hensikt!

   Rune L. Hansen:
   Smarte politikere?

   
---
---

   Rune L. Hansen, 20.09. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/992241690796760/

   Det er ikke spørsmål lenger om !!! Barnevernet blir fullstendig fjernet !!!
   Det er kun spørsmål om tid !!!

   Hvis alle tar et tak å legger til venner, så får vi fjernet dem raskere !
   Vi er og skal være en hurtig voksende folkebevegelse !!!

   Uten at dette vårt mål blir nådd vil terror, kidnappinger, tortur, traumatisering, degradering, menneskehandel, kastevesen, utplyndringer og politisk og offentlig organisert kriminalitet og nepotisme fortsatt være rådende i Norge.

   Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet !!!

   Barnekonvensjonen Art 16 p1 og p2:
   "1: Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
   2: Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Barnekonvensjonen, Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Barnekonvensjonen Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Og det er i og for menneskerettighetene lov-bestemt at enhver av de gjelder og skal gjelde for absolutt enhver borger - og at de er og skal være umistelige og uavhendelige - og at:

   "Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller å utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til."

   *

   Irene Jeanette Larsen:
   Er så enig i det som er blitt skrevet her. Dere har min fulle støtte..

   Arild Holta:
   Jfr Barnekonvensjonen Art 7 p1.
   Noen få unngår å registrere barnet for å beskytte det mot statens maktmisbruk. Har man reelle muligheter for det, så er det jo flott. Etter min mening. Da får ikke barnet statsborgerskap. Men det kan det evnt få senere. En slikt "pragmatisk" forhold til menneskerettigheter bryter ikke negative- eller naturlige rettigheter.

   Folk kan jo ikke tvinges til å registrere seg i staten når det vil føre til tortur - verre brudd på menneskerettighetene.

   Arild Holta:
   Som Rune sier: Desto raskere man vil kvitte seg med det såkalte barnevernet, desto raskere må folkebevegelsen vokse. Det krever DIN innsats. Vis makten og folket at vi er mange. Legg til medlemmer.

   
---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, mandag 21. september 2015, Vinberget: 

   Mørkt og omkring 7 og 6 pluss-grader Celsius her ute i natt frem mot 03-tiden. Nesten helt lett overskyet med opp mot 8 pluss-grader frem mot klokken 09. Derefter mindre og lite overskyet. Omkring 10 pluss-grader klokken 18.30. Dunkelt halv-mørkt, tiltagende halv-måne over horisonten i sør og 8 pluss-grader omkring 20-tiden. Jeg er her ute og inne opptatt med høsting, rensing og skånsom konservering av purpur-røde japansk-kinesiske Metley-plommer i dag. Mørkt og 7 pluss-grader klokken 23. Omtrent det samme mot midnatt.
      
---
---

   Irene Hov, 21.09. 2015:
   https://www.facebook.com/notes/1199759980040977/

   Frps lovforslag til endring av barnevernet i 1995-1996 av Carl I. Hagen og Jon Alvheim. Hva har skjedd etter dette?

   Jon Alvheims ti bud for familier som kommer i kontakt med barnevernet kjenner mange til. De brukes aktivt den dag i dag av foreldre som er rammet av å ha mistet barn til barnevernet.

   Når man leser dette - og sammenligner det med hva Solveig Horne har gjort for disse familiene etter Frp kom i regjering, forstår man bedre hvorfor barnevernsklienter føler seg sviktet av det eneste partiet som ville styrke foreldrenes rolle.

   Dok 8 - som det heter, skulle ha vært tilgjengelig på stortingets nettside - men det er fjernet. Det er å finne på en blogg fra VG sammen med en rekke andre gode artikler.

   http://2533.vgb.no/2006/04/30/forslag-fra-carl-i-hagen-og-john-alvheim/

   Her er forslaget - jeg har markert endel viktige momenter med fetere tekst.

   Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I Hagen og John Alvheim om tiltak for å gjenopprette tilliten til et barnevern i tillitskrise.

   Dok.nr.8:999 (1995-1996)
   http://www.stortinget.no

   KAPITTEL 1. INNLEDNING

   Det foreliggende forslag til endringer i barnevernets organisering, utdanningsmateriell og virkemåte fremmes av forslagsstillerne, men det baseres for det meste på en omfattende utredning og forslag som Anne Aarskog har forfattet etter oppdrag for Fremskrittspartiets stortingsgruppe. Hennes og stortingsgruppens synspunkter bygger på en utstrakt kontakt med mange personer som har betydelige kunnskaper og delvis førstehånds erfaring med barnevernet fra hele landet.

   1.1. Grunnen for å fremme forslag om endringer i barnevernsystemet

   Handlingsplanene for å bedre barnevernet har avløst hverandre i det siste tiåret. Det siste, et 3-årig nasjonalt utviklingsprogram som kan betraktes som en oppfølging av Sosialdepartementets tidligere handlingsplan, ble avsluttet ved utgangen av 1993. Målsettingen var å sikre barn og unge et offensivt og effektivt barnevern som ga rett hjelp til barnas beste. Tiltakene var derimot ikke vesensforskjellige fra tidligere. I hovedsak skulle målsettingen oppnås ved ulike effektiviserings- og omorganiseringstiltak.  

   Parallelt med at det nasjonale utviklingsprogrammet 1991-93 ble satt i verk, tiltok kritikken av barneverntjenesten. I dag er mistilliten uttalt. Det råder tvil om barnevern er bra for barn, og om det i tilstrekkelig grad bidrar i det kriminalitetsforebyggende arbeidet.

   Dagens barnevern står overfor store utfordringer. Det råder bred enighet om at det ikke kan aksepteres at barn og unge lever under forhold som preges av meget alvorlig og bevislig omsorgssvikt, overgrep og mishandling. Barn og unge påvirkes derimot ikke bare av forhold innen familien. I langt sterkere grad enn tidligere påvirkes de i dag også av faktorer som ligger utenfor foreldrenes kontroll. Blant annet anser mange at problemene på arbeidsmarkedet og økt organisert kriminalitet har bidratt til en allmenn forverring av norske barns oppvekstvilkår. Oppløsningen av det nære nettverket omkring familien bidrar til at flere barn mangler en voksen person som de kan snakke med og ha tillit til. Færre grensesettere bidrar også til å øke faren for at etniske motsetningsforhold kan utvikle seg til voldelige konflikter.

   Barn og unge trenger uten tvil det barnevernet som det nasjonale utviklingsprogrammet prøvde å sikre dem. Det kan derfor være behov for å drøfte mangler ved dagens barnevern, konsekvenser av disse og tiltak som kan avhjelpe dem.

   1.2 Hovedtrekkene i forslaget

   Omsorg og oppdragelse er i første rekke foreldrenes ansvar. De har rett og plikt til å ivareta barnas materielle, psykologiske og sosiale behov. Samfunnets oppgave er å utfylle foreldrenes omsorg ved å ta delansvar blant annet for læring, tilsyn og sosialisering.

   I de tilfellene foreldrene ikke makter å ha omsorgen, skal barnevernet utfylle og forsterke den, og om tvingende nødvendig, erstatte den. I denne sammenhengen legges det vekt på at barnevernet ikke setter i gang tiltak som unødvendig bryter båndene mellom barnet og dets biologiske foreldre. I motsetning til tidligere inneholder for eksempel den nye barnevernloven bestemmelser som skal sikre barn og foreldre samvær etter en omsorgsovertakelse.

   Det råder stor allmenn enighet om grunnprinsippene i den nye barnevernloven. De vil derfor ikke bli berørt i forslaget. Det vil i første rekke ta opp spørsmålet om loven blir praktisert etter intensjonene, og om vi trenger å vurdere andre og nye tiltak for å sikre barn et barnevern som yter hjelp til deres beste.

   Utgangspunktet for forslagene er å bidra til å gjenopprette tilliten til tjenesten ved å bedre barns rettssikkerhet i barnevernsaker. Hensikten er å forhindre at barn blir fjernet fra hjemmet på uberettiget grunnlag og mot sin vilje. I de tilfellene det har skjedd, er hensikten å bidra til at barn og foreldrene kan gjenforenes. Hensikten er også å søke å forhindre at barn blir gjort til kasteballer i systemet, og sikre at hjelpeapparatet tar hensyn til barnas egne ønsker og reelle behov.

   (Kapittel 1:) Innledning

   Hovedtrekkene i forslaget vil bli behandlet i kapittel 1.

   (Kapittel 2:) Svakheter og mangler i barnevernet

   I det nasjonale utviklingsprogrammet 1991-93 behandler Barne- og familiedepartementet en rekke svakheter og mangler ved dagens barneverntjeneste. Til tross for en ambisiøs målsetting, har handlingsprogrammet i liten grad bidratt til å avhjelpe dem. Grunnen kan være at tiltakene i liten grad rettet seg inn mot de alvorlige manglene som forskergruppen Asplan Analyse A/S avdekket hos dagens barnevernarbeider. Gruppen fant at problemene foruten å henge sammen med en generell mangel på rent formelle kunnskaper, også hang sammen med aldersfordelingen blant tjenestens medarbeidere. De manglet tilstrekkelig livs- og felterfaring for å kunne nyttiggjøre seg teoretiske kunnskaper på området.

   Det nasjonale utviklingsprogrammet, kunnskapskrisen i barnevernet, konsekvenser av denne og tjenestens ulike arbeidsoppgaver, vil bli behandlet i kapittel 2. I dette kapitlet vil barnevernet også bli satt inn i et større samfunnsmessig perspektiv.

   (Kapittel 3:) Tilnærmingsmåten i barnevernet

   Noen av de vanligst forekommende lærebøkene ved sosialarbeiderutdannelsen er skrevet av Kari Killén, tidligere Kari Killén Heap. I 1978/79 gjennomførte hun en undersøkelse av 17 barn i omsorgssviktsituasjoner. Målet med undersøkelsen var å finne fram til vurderingskriterier som kunne brukes både til å fastslå og forutsi den enkelte forelders omsorgsevne. Metoden som hun utviklet til dette formålet, har blant annet blitt sterkt kritisert av Gabriel Oxenstierna og Karen Hassel i Nordiskt socialt arbete nr. 1/1992 og nr. 2/1993.

   Kollegaer stiller spørsmålstegn både ved det vitenskapelige inneholdet i Killéns doktoravhandling, « Omsorgssvikt og barnemishandling – En kasusstudie og etterundersøkelse av barn i omsorgssviktsituasjoner » (1988), og ved hennes valg av begreper og kategorier. De stiller også spørsmålstegn ved om tilnærmingsmetoden er etisk forsvarlig.

   Utgangsantakelser, en rekke begreper og kategorier vil bli drøftet i kapittel 3. Det synes som en del av dem kommer i strid med vanlig norsk rettsoppfatning. Det foreslås derfor at Regjeringen fjerner bruken av Killéns lærebøker ved sosialarbeiderutdannelsen i Norge og at lærebøkene og læremateriellet gjennomgåes for å bedre utdanningen.

   Kapittel 3 vil også inneholde en del alternative tilnærmingsmåter til barnevernarbeid. Videre vil det foreslås at inngrepsparagrafen i den nye barnevernloven blir formulert om etter mer strafferettslige prinsipper.

   (Kapittel 4:) Opplysningsplikten

   Den nye barnevernloven inneholder en bestemmelse om at alle som arbeider i det offentlige, har opplysningsplikt til barnevernet. Opplysningsplikten går foran taushetsplikten etter andre lover. Bestemmelsen mener å sikre barn og unge i en vanskelig livssituasjon, nødvendig hjelp.

   En av konsekvensene av kunnskapskrisen i barnevernet, er at opplysningsplikten har bidratt til å sette foreldre i en uakseptabel tvangssituasjon. Etter loven er det inngrepskriterium ikke å søke hjelp for funksjonshemmede eller andre spesielt hjelpetrengende barn. Tar foreldrene derimot kontakt med hjelpeapparatet, står de i fare for å bli mistenkeliggjort for ikke å ville sine barns beste. De risikerer å bli meldt til barnevernet og bli fratatt barna sine, jf. 3.4. Mange foreldre uttrykker derfor frykt for og mistillit til hjelpeapparatet, og avstår fra å kontakte det.

   I kapittel 4 foreslås det at bestemmelsen om opplysningsplikt til barnevernet, blir opphevet.

   (Kapittel 5:) Rettshjelpsordningen

   Det gis fri rettshjelp når tvangssaker skal prøves for fylkesnemnda. Ellers eksisterer det ikke klare retningslinjer for hvilken rettshjelp den enkelte er berettiget til i barnevernsaker.

   Vanligvis går fylkesmennene ut fra at den enkeltes rettssikkerhet blir ivaretatt av saksbehandlerne. Fylkesmennene forutsetter da at saksbehandlerreglene er vel kjent for barnevernarbeiderne og at de følger reglene nøye. Det er ikke alltid tilfelle. Brudd på saksbehandlerreglene er vanlig forekommende. En av de manglene som forskergruppen Asplan Analyse A/S trekker fram hos dagens barnevernarbeider, knytter seg nettopp til saksbehandlingen.

   Foruten barnet omfatter en barnevernsak også ofte en eller flere voksne som mistenkes for ulike straffbare forhold. Resultatet av en barnevernsak kan derfor få store konsekvenser for alle berørte parter.

   Saksbehandlingsfeil som fører til at det fremsettes grunnløse beskyldninger og blir foretatt uberettigede inngrep, kan føre til at barn mister tilliten til voksne og voksne blir redde for å ha nærkontakt med barn. På sikt kan slike saksbehandlingsfeil bidra til helt å undergrave befolkningens tillit til myndighetene.

   De samfunnsressursene som benyttes til uberettigede inngrep i familier, representerer samtidig ressurser som kunne komme andre hjelpetrengende barn og unge til gode, jf. kapittel 2. Bedret rettssikkerhet kan derfor bidra til bedre ressursallokering i barnevernet. I kapittel 5 foreslås det derfor at det innføres en mer hensiktsmessig rettshjelpsordning som ivaretar barna, foreldrenes og barnevernets behov for juridisk bistand i denne sakstypen.

   Det synes som deler av advokatstanden misbruker rettshjelpsordningen. Ifølge klientene gjør visse advokater dårlig arbeid og beregner seg for høye salærer. For å forhindre misbruk av offentlige midler, foreslås det derfor videre i kapittel 5 at Justisdepartementet i samarbeid med Forbrukerrådet og Den Norske Advokatforening oppretter et kontrollorgan for ordningen.

   (Kapittel 6:) Nedleggelse av fylkesnemndene

   Fylkesnemndene for sosiale saker er et lavere, domstolsliknende organ som tar avgjørelser i tvangssaker. De ble opprettet i den hensikt å bedre rettssikkerheten i tvangssaker. Nemndene ledes av en jurist og består av et alminnelig og et sakkyndig utvalg. Fagmiljøene er derimot små og tette i Norge. Det er derfor en fare for at den nye ordningen kan skjemmes av en rekke uheldige faglige koplinger.

   Rent generelt stiller man seg kritisk til spesialdomstoler i Norge. Ved sin blotte eksistens kan fylkesnemndene gi allmennheten det inntrykk at barnevern- og tvangssaker er vesensforskjellige fra andre typer saker som behandles i rettsapparatet. Det foreslås derfor i kapittel 6 at fylkesnemndene for sosialsaker legges ned slik at det blir full overensstemmelse mellom rettsbehandlingen i barnevern- og straffesaker.

   De sakkyndige uttalelsene i barnevernsaker er av sterkt varierende kvalitet. For å bedre kvaliteten, foreslås det derfor videre i kapittel 6 at det innføres statlig autorisasjon for psykologer som skal fungere som rettssakkyndige.

   (Kapittel 7:) Bruk av konfliktrådene i barnevernsaker

   I tilfellene partene er enige om det, åpner sosialtjenesteloven for at man kan benytte seg av såkalt forenklet behandling i tvangssaker. Grunnmomentene frivillighet og enighet er derimot de samme som for konfliktrådsbehandling. I kapittel 7 foreslås det at forenklet behandling av barnevernsaker erstattes av konfliktrådsbehandling.

   Et problem som stadig framheves når det gjelder personer som misbruker og mishandler barn, er at de fleste helt eller delvis nekter å innrømme handlingen samtidig som de bagatelliserer skadevirkningene. For barna er det derimot viktig at de voksne våger å innrømme og påtar seg ansvaret. Det eksisterer derfor et behov for en instans som gjør det sosialt mulig for overgripere å vedstå seg sine handlinger. I kapittel 7 foreslås det at konfliktrådene får et økt mandat og trekkes aktivt inn i arbeidet. En forutsetning er en videreutvikling og opprustning av tiltakssiden.

   (Kapittel 8:) Opprettelsen av et Barnevernsombud eller -tilsyn

   En utilsiktet bivirkning av fokuseringen på seksuelt misbruk av barn, synes å være et økende antall grunnløse beskyldninger. En grunn kan være at temaet ikke er obligatorisk i utdannelsen til de yrkesgruppene som blir sterkest berørt av problemstillingen. Mangelfulle kunnskaper kan bidra til at man tolker usikre indikasjoner som sikre tegn på at overgrep har funnet sted.

   Man vet at feil begås, og at det er fare for at nye feil vil bli gjort. Til tross for dette forholdet er det i dag meget vanskelig å få rettet mangler i førsteinstansbehandlingen. Noe av grunnen kan ligge i klageordningen. I første omgang skal klagen rettes til barnevernkontoret. Det kan virke som dette er en lite hensiktsmessig ordning. Saksbehandlerne som i første instans har fattet vedtaket, er sannsynligvis dårlig motivert for på et senere tidspunkt å forandre det.

   Da det er barna som blir skadelidende i tilfelle saksbehandlerne har begått feil, foreslås det i kapittel 8 at det opprettes et Barnevernsombud eller – tilsyn med myndighet til å evaluere og korrigere barnevernets arbeid i enkeltsaker basert på en juridisk tilnærming til saksområdet.

   I Sverige har det vist seg at politiets meldinger i stor utstrekning ble henlagt av barnevernet. Signaler fra nettverket rundt barneverntjenesten i Norge tyder på at det kan råde liknende forhold hos oss. Det synes derfor å være behov både for et informasjonsorgan og en klageinstans for barneverntjenestens naturlige samarbeidspartnere, jf. kapittel 9. Ut fra et samfunnssynspunkt virker det også som det er behov for et frittstående organ som på sikt kan opparbeide seg spisskompetanse på barnevern.

   (Kapittel 9:) Omorganisering av barnevernet

   Forskergruppen Asplan Analyse A/S anbefaler at man skiller mellom barnevernets hjelpe- og kontrollfunksjon. I sin rapport drøfter gruppen en omorganisering innenfor rammene av dagens system – det kommunale barnevernkontoret. Barne- og familiedepartementet har satt i gang en rekke forsøksprosjekter med ulike alternative organisasjonsformer. Brukerne har derimot ikke fått uttale seg. Signalene fra nettverket omkring barneverntjenesten tyder derimot ikke på at tjenesten i noen større utstrekning har blitt mer brukervennlig eller at omorganiseringen har bidratt til å bryte barnevernets isolasjon i lokalsamfunnet.

   I Sverige har man en liknende barneverndebatt som den som foregår i Norge. En rekke strømninger har derimot bidratt til å bedre kvaliteten på barnevernets tjenester. Blant annet har sosial- og kriminalpolitikken over tid blitt underlagt et overordnet mål om å oppnå et narkotikafritt samfunn. Det anser man vil kunne nås ved et nært samspill mellom forebyggende tiltak, kontrollpolitikk, behandling og ettervern. Politiet oppfordres derfor langt sterkere til aktivt å delta som problemløsere i lokalsamfunnet enn det som er tilfellet i Norge. Til tross for tidligere motstand blant sosialarbeidere har man utviklet et stadig tettere samarbeid mellom politiet og sosialtjenesten. Denne utviklingen har ført til at man over en 20-årsperiode suksessivt har greid å stoppe opp nyrekrutteringen til de tunge narkotikamiljøene.

   Begrepet « barnevern » er flertydig. Det omhandler de generelle rammebetingelsene som settes rundt barnefamiliene, tiltak rettet mot spesielle risikogrupper og inviduelle tiltak overfor utsatte barn og unge. I den nye loven er derfor alle offentlige instanser pålagt oppgaver relatert til barnevernet. Også i Norge legges det opp til et nært samspill mellom forebyggende tiltak, kontroll og et variert tiltaksspekter. Samarbeidet fungerer derimot ikke tilfredsstillende. Til tross for en rekke oppfordringer om økt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, er barnevernet fortsatt isolert i mange kommuner, jf. kapittel 8.

   For å bidra til bedre ressursbruk og høyere kvalitet på barnevernets undersøkelser, foreslås det i kapittel 9 at barnevernets kontrolldel overføres til politiet underlagt Justisdepartementet. I den hensikt å bidra til bedre tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, foreslås det også at det kriminalitetsforebyggende rådet (KRÅD) styrkes.

   (Kapittel 10:) Litteratur og referanseliste

   I kapittel 10 er det satt opp en liste med litteratur og referanser som utredningen til Anne Aarskog bygger på.

   (Kapittel 11:) Forslag

   I kapittel 11 er det konkrete forslag i flere punkter sammenfattet i normal form for forslag fremsatt til Stortinget.

   KAPITTEL 2. SVAKHETER OG MANGLER I BARNEVERNET

   2.1. Det nasjonale utviklingsprogrammet for barnevernet 1991 – 1993

   1. februar 1991 rapporterte kommunene om en kø på nesten 6.000 ubehandlede meldinger til barnevernet. Vi fikk en debatt om de så kalte « mappebarna ». Samtidig satte media et kritisk søkelys på hvorledes seksuelle overgrep mot barn ble behandlet i hjelpe- og rettsapparatet.

   For å møte utfordringen, ble tidligere handlingsplaner fulgt opp med et nytt utviklingsprogram. I den hensikt å fjerne køene, ønsket Barne- og familiedepartementet å øke effektiviteten og kapasiteten i barnevernet. Tidligere råd ble til en viss grad omgjort til pålegg, og det ble innført tidsfrister. Samtidig ønsket berørte departementer å bedre kompetansen i hjelpeapparatet. Til gjennomføring av programmet gikk staten i en 3-årsperiode inn med ca. 500 millioner kroner pr. år i øremerkede midler.

   Det ble antatt at mange av de ubehandlede meldingene gjaldt ungdommer som det manglet tiltak for. En forutsetning for å få til et målrettet arbeid, var derfor at man fikk en balansert styrking av både tiltaks- og undersøkelsessiden i barnevernet. Barne- og familiedepartementet advarte kommunene mot ensidig å satse på å øke bemanningen. Etter departementets syn kunne det bidra til å gjøre galt verre. Kommunene ble derfor rådet til å bruke midlene både til å finne fram til nye tiltak, følge opp allerede igangsatte samt å øke innsatsene på undersøkelsesområdet.

   I strid med departementets råd ble mesteparten av midlene brukt til å opprette nye stillinger i kommunene og fylkeskommunene. I løpet av 1991 og 1992 fikk man totalt 1.411 nye stillinger i barneverntjenesten. 1.014 av disse ble opprettet i kommunene og 397 i fylkeskommunene.

   Ifølge Statistisk sentralbyrå fikk totalt 19.590 barn og unge hjelp av barnevernet ved utgangen av 1992. For å undersøke nye saker og administrere hjelpen, brukte kommunene 2.405 årsverk. Til tross for at statistikkene ikke føres på helt likeartet måte, viser tallene at produktiviteten er meget lav i barnevernet. En heltidsansatt har ikke ansvaret for mer ca. 8 barn. Til sammenlikning kan nevnes at en heltidsansatt polititjenestemann tilknyttet Incestgruppa ved Oslo politikammer i løpet av 1992 gjennomsnittlig gjennomførte full etterforskning i 30 saker og bisto i ca. 8.

   Fram til 1. oktober 1992 ble det opprettet 464 nye plasseringsplasser. Til tross for at det hovedsakelig manglet plasser for ungdommer, var de fleste av disse for barn under 12 år. 17 var foreldre/barn-plasser, der foreldre og barn kan plasseres sammen. Disse plassene er de man regner med gir best resultat. Mødre til incestutsatte barn har blant annet bedt om at slike plasser blir opprettet.

   For å øke kapasiteten, ønsket Barne- og familiedepartementet å bedre effektiviteten i saksbehandlingen. Våren 1992 sendte departementet ut en rutinehåndbok til kommunene. Håndboken var ment som et hjelpeverktøy for å bedre rutinene i barnevernet. Både den og selve utviklingsprogrammet tar for seg helt grunnleggende funksjoner som det å behandle meldinger, gjennomføre undersøkelser og utarbeide tiltaksplaner.

   For å bidra til å heve kompetansenivået og kartlegge behovene i barnevernet, utarbeidet også berørte departementer en rekke rapportskjemaer, standard brevoppsett, veiledere og opplæringsprogrammer. Prøveprosjekt ble satt i gang sammen med diverse forsknings- og evalueringsprogrammer. Blant annet ble forskergruppen Asplan Analyse A/S engasjert i 1992 for å vurdere kompetansebehovet i barnevernet og peke på konsekvenser for grunnutdannelsen til sosionomer og barnevernpedagoger.

   For best mulig å kunne utnytte de samlede menneskelige og materielle ressursene i barnevernet, initierte Barne- og familiedepartementet til tverretatlig og tverrfaglig samarbeid. Pr. 1. oktober 1992 opplyste 70 % av kommunene at de blant annet hadde etablert tverretatlige arbeidsgrupper for arbeid mot seksuelle overgrep av barn. En rekke steder viser det seg derimot at barnevernet unnlater å delta på møtene og at de uteblir fra bekymringsmøter på skolene.

   En forutsetning for at barneverntjenesten skulle nå utviklingsprogrammets overordnede målsetting, var at kommunene og fylkeskommunene lojalt fulgte opp handlingsplanen. Samtidig med at programmet ble satt ut i livet, økte derimot kritikken av barnevernet. Naturlige samarbeidspartnere uttrykte mistillit til tjenesten. I en rekke kommuner er derfor barnevernet fortsatt isolert og uten alliansepartnere.

   2.2. Kunnskapskrisen i barnevernet

   Det synes som problemene i barnevernet i første rekke skyldes en kunnskapskrise. I sin rapport « Kompetanse- og utdanningsbehov i barnevernet » konkluderer for eksempel forskergruppen Asplan Analyse A/S med at grunnutdannelsen for sosionomer og barnevernpedagoger er utilstrekkelig.

   Gruppen anser at den ikke vil kunne bli tilfredsstillende selv om man bygger den ut med et fjerde år.

   I første rekke kjennetegnes grunnutdannelsen ved en imponerende bredde i de fagområdene som studentene må sette seg inn i. Det er da en fare for at de kunnskapene som studentene tilegner seg, blir forholdsvis overfladiske. I sin rapport peker forskergruppen Asplan Analyse A/S også på at det kan være nødvendig med en viss grad av modning før man er i stand til å tilegne seg bestemte kunnskaper. Mangel både på teoretisk skolering og livserfaring, kan bidra til at sosialarbeidere utvikler dogmatiske holdninger med hensyn til hva de anser kan betraktes som akseptabel omsorg for barn.

   Dagens barnevernarbeider kan mangle ikke bare forståelse for barns utvikling, men også for forvaltningsmessige prinsipper. De mangler ikke bare kunnskap om hva saksbehandlerreglene går ut på, men også innsikt i hvorfor det er viktig å overholde dem. Følges ikke regelverket, vil saken bli mangelfullt opplyst, og saksbehandleren vil naturlig komme til å gjøre alvorlige feil.

   I sin uttalelse trekker Asplan Analyse A/S også fram at dagens barnevernarbeider synes å ha vanskeligheter med å skille mellom fakta, normative synspunkter og rene synsinger. Fakta, observasjoner, data og vurderinger blir heller ikke godt nok formulert, og det virker som barnevernarbeiderne har vanskeligheter med å prøve vurderingene sine opp mot kriteriene i loven.

   Det gjøres en hel del godt barnevernarbeid i Norge. Det eksisterer eksempler på foregangsinstitusjoner med gjennomgående høy faglig standard. Det praktiske barnevernarbeidet derimot foregår ute i kommunene. Avstanden er stor mellom de kunnskapsproduserende institusjonene og det kommunale barnevernkontoret. I det store og hele kan det virke som de kunnskapene vi i dag sitter inne med om barns utvikling og behov, ennå ikke har nådd fram til mange kommunale barnevernarbeidere.

   2.3. Feilprioriteringene i barnevernet

   Uavhengig av årsak representerer en omsorgsovertakelse en stor belastning på barnet. Etter omplasseringen vil det være hjelpetrengende. Uberettigede omsorgsovertakelser kan høyst sannsynlig bidra til at barnet kan bli både psykisk og sosialt invalidisert. Barn som fjernes fra hjemmet på uberettiget grunnlag opptar samtidig plasser for andre barn og unge som er i trengende behov av dem.

   Barnevernsbarn har en dårligere sosial prognose enn andre. Grunnene til dette kan være flere. På den ene siden finner vi barn som fjernes fra hjemmet mot sin vilje. På den andre siden finner vi barn som selv ønsker hjelp. I begge tilfeller vil det i første rekke være barnet som får lide for barnevernets forsømmelser.

   Det kan være vanskelig å forstå årsaken til hvorfor barnevernet så ofte feilprioriterer. Sterkt hjelpetrengende barn er som oftest kjent i systemet. De har blitt registrert av helsesøstre, naboer, polititjenestemenn, førskolelærere og lærere. Før barnevernet reagerer, viser det seg at de ofte har utviklet så store atferdsavvik at de avvises av den ene institusjonen etter den andre. Noen utvikler alvorlige psykoser, andre rusmiddelmisbruk og atter andre kriminell og voldelig atferd.

   De klagene som Barn og Unges Kontakttelefon mottar på barnevernet fra barna selv, dreier seg hovedsakelig om saker hvor barnevernet har grepet inn for sent. Noen telefoner kommer fra barn som uttrykker at de ikke orker mer. En dag blir de hjemme fra skolen og ber kontakttelefonen om hjelp. Det er derimot bare de mest ressurssterke som greier å finne fram til denne løsningen.

   Klagene fra barna stemmer overens med det som har kommet fram i Sverige. Her viste det seg at barnevernet i stor utstrekning henla meldingene til politiet. Det var ikke uvanlig at det kunne gå opp til 8 år eller mer før barnevernet grep inn i saken. Ofte var de tiltakene som ble satt i verk utilstrekkelige. Liknende signaler kommer også fra norske polititjenestemenn, lokalpolitikere, helsesøstre og lærere.

   Også økonomisk gir feilprioriteringene i barnevernet opphav til alvorlige negative ringvirkninger. Ikke bare representerer en omsorgsovertakelse en belastning på barnet, men også en belastning på offentlige budsjetter. Bare arbeidsgodtgjørelsen til fosterhjemmet beløper seg til rundt regnet 120.000 kroner pr. år. Institusjonsplasser koster et sted mellom 500.000 og 700.000 kroner pr. år. En familie skal derfor ha meget alvorlige og kompliserte problemer før det blir økonomisk regningssvarende ikke å satse på foreldrene som ressurs. Da det også er mangel på plasseringsplasser, må det være et krav at de vi har reserveres de mest hjelpetrengende barna.

   2.4. Barnevernets arbeidsoppgaver

   Barneverntjenestens hovedoppgave er å forebygge omsorgsovertakelser. Trinn for trinn og år for år beskrev derfor det nasjonale utviklingsprogrammet hvorledes barnevernarbeiderne skulle gå fram for suksessivt å legge om arbeidet fra i første rekke å yte krisehjelp til i første rekke å drive forebyggende virksomhet.

   Det går det et viktig skille mellom et snevert og et vidt barnevernbegrep. I snever forstand er barneverntjenesten den delen av de samlede offentlige tiltak som retter seg mot vanskeligstilte barn og unge. I vid forstand er barnevernet de samlede barnepolitiske virkemidlene. Alle forvaltningsnivåer er derfor pålagt oppgaver som relaterer seg til barne- og ungdomsvernet.

   Statens ansvar for å forebygge omsorgsovertakelser:

   Levekårene til barn og unge henger nøye sammen med den generelle samfunnsutviklingen. En negativ samfunnsutvikling som tillater økt arbeidsløshet, segregasjon og sosial misère, vil gi opphav til flere barn og unge som står i fare for å utvikle alvorlige sosiale problemer. I et slikt perspektiv er det et viktig barnepolitisk virkemiddel at samfunnet gir klare signaler om at det ønsker å skape sosial trygghet for menneskene. De faktiske rammebetingelsene som samfunnet setter omkring barnefamiliene, er et annet viktig middel. Fra et barnevernsynspunkt bør derfor samfunnet legge forholdene såpass godt til rette for barnefamiliene at rekrutteringen til ulike risikogrupper blir lavest mulig.

   Visse foreldregrupper synes å være mer utsatt for omsorgsovertakelser enn andre. Spesielt synes aleneforeldre, foreldre til funksjonshemmede barn og foreldre med egen psykisk utviklingshemning å være spesielt utsatt. Foreldre med egen barnevernbakgrunn risikerer også i større grad enn andre å få sine barn satt under omsorg av myndighetene, jf. 3.3. Sannsynligvis er ikke bruk av vold og tvang i hjemmet relatert til sivil status eller forekomsten av funksjonshemning i familien. I tilfelle rammebetingelsene rundt bestemte foreldregrupper er så dårlige at barnevernet anser at barna står i fare for å ta skade, bør samfunnet forebygge omsorgsovertakelser ved å styrke disse familienes omsorgsmuligheter fremfor omsorgsovertagelse.

   Foruten å ha ansvar for den generelle samfunnsutviklingen og levekårene til barnefamiliene, har staten også et ansvar for å forebygge omsorgsovertakelser ved å påskynde utviklingen i barnevernet. Det gjøres blant annet ved hjelp av økonomiske tilskudd, plan- og utviklingsarbeid og ved å gi råd, veiledning og informasjon. Avstanden er derimot stor mellom Barne- og familiedepartementet og det enkelte kommunale barnevernkontoret. En grunn til befolkningens uttalte mistillit til barneverntjenesten, kan derfor være at det skjønnet som barnevernarbeiderne utøver stadig kommer i utakt med den alminnelige rettsbevisstheten ved at det gjennomføres omsorgsovertagelse fremfor å styrke og hjelpe familienes omsorgsinnsats eller at det gjennomføres omsorgsovertagelse på et sviktende grunnlag.

   Fylkeskommunens ansvar i forhold til barn og unge:

   Sammen med kommunene har fylkeskommunen ansvar for å utvikle sammenhengende tiltakskjeder. Det trengs både forebyggende og rehabiliterende tiltak. En forutsetning for målrettet planarbeid er relevant informasjon om de forholdene barn og unge lever under slik at det på et tidlig tidspunkt kan utvikles tiltak som kan forebygge omsorgsovertakelser eller andre omfattende innsatser fra barnevernets side.

   En forutsetning for utviklingen av et variert tiltaksspekter er på den ene siden relevant informasjon og på den andre siden at det eksisterer gode samarbeidsforhold mellom ulike forvaltningsorganer og -nivåer. Man antar at mangelen på tiltak for ungdommer var noe av grunnen til kødannelsen i barnevernet. Det kunne virke nytteløst for saksbehandlerne å undersøke sakene nøyere når det for eksempel manglet behandlingsplasser.

   Det kan virke som den forebyggende tanken har hatt vanskelig for å slå rot hos dagens barnevernarbeider. Dette forholdet synliggjøres blant annet ved at det i liten grad satses på behandlingsopplegg for hele familier, men hovedsakelig på institusjons- og fosterhjemsplasser. Samtidig skjæres det ned på tiltak og stillinger som knytter seg til det forebyggende arbeidet. Foreldre som selv ber om hjelp, har vanskelig for å skaffe seg det. Årsaken til en slik utvikling kan skyldes at personer og etater som har å gjøre med barna i det daglige i liten grad får påvirke planarbeidet.

   Foruten tilsynsansvaret med barneverninstitusjonene har fylkeskommunen ansvaret for rekruttering og formidling av fosterhjem, og for at fosterhjemmene får nødvendig opplæring og generell veiledning. Fylkeskommunen er da avhengig av den kommunale saksberedningen. En forutsetning for å kunne gi fosterforeldrene adekvat oppfølging er at de kommunale barnevernarbeiderne har funnet fram til den faktiske årsaken til barnets problemer. Er saken mangelfullt utredet, kan oppfølgingen vanskeliggjøres.

   Det antas at mangelfull oppfølging kan være en av flere årsaker til at en rekke fosterhjemsplasseringer ender i utilsiktede flyttinger. Det fins eksempler på at barnevernsbarn i løpet av 11 år har måttet forholde seg til 1.200 ulike offentlige personer. En slik situasjon representerer ikke bare en urimelig belastning på barnet, men også på de som skal prøve å fungere som barnets omsorgspersoner.

   Kommunens ansvar for å forebygge omsorgsovertakelser:

   På samme måte som den tidligere barnevernloven inneholder den nye loven bestemmelser om barneverntjenestens generelle ansvar for å forebygge omsorgsovertakelser. Barnevernet har derimot forsømt seg overfor sine oppgaver på dette området. I stedet for å rette kravene overfor samfunnet, virker det som barnevernet velger å stille stadig strengere krav til barna og foreldrene, jf. kapittel 3.

   Signalene fra våre øverste sentrale myndigheter er derimot helt klare. I samband med avslutningen av det nasjonale utviklingsprogrammet for barnevernet ble blant annet kommunene pålagt å utarbeide en forpliktende plan for forebyggende tiltak. Til tross for disse signalene har kommunene flere steder av hensyn til økonomien valgt å skjære ned på nettopp de brukerorienterte tiltakene.

   Også i det enkelte tilfellet skal barneverntjenesten bidra til å forebygge omsorgsovertakelser. Meningen er ved ulike former for veiledning å gjøre foreldrene til bedre omsorgsgivere. I en slik situasjon går Barne- og familiedepartementet ut fra at det i liten grad vil eksistere noe motsetningsforhold mellom foreldrene og barneverntjenesten. Når det likevel gjør det, kan det blant annet ha sin grunn i at en rekke barnevernarbeidere har utviklet dogmatiske holdninger i forhold til hva de anser er akseptabel omsorg for barn, jf. 2.2.

   Reell hjelp forutsetter at det eksisterer et tillitsforhold mellom brukeren og det organet personen er i kontakt med. Med hensyn til barnevernet er denne forutsetningen ikke til stede. Barneverntjenesten har ikke befolkningens tillit, men oppleves som en myndighet som ikke finner forankring for sin forvaltningspraksis i vårt demokratiske system, jf. 2.5. og kapittel 3. For menigmann kan det virke som det eksisterer to ulike regelsystemer i Norge; ett for barn og foreldre og et annet for barnevernarbeidere, jf. blant annet 2.5.

   I det øyeblikket barneverntjenestens medarbeidere griper inn i en familie, har etaten en rekke forpliktelser overfor familiens medlemmer. I tilfelle en omsorgsovertakelse skal barnevernet blant annet følge opp foreldrene og bidra til at de kan skape et tilstrekkelig omsorgsnivå i hjemmet for at barnet kan tilbakeføres. Som oftest overlates derimot foreldrene til seg selv uten noen form for oppfølging.

   For barnet innebærer en omsorgsovertakelse som oftest at det mister kontakten med foreldrene og resten av sin biologiske familie da barnevernet sjelden benytter seg av muligheten til å plassere barnet hos andre i familien. Barnevernet respekterer heller ikke barnas rett til samvær. Vanligvis får barn og foreldre sjelden mulighet til mer enn noen timers samvær under tilsyn pr. måned. Selv i de tilfellene hvor foreldrene har rettens kjennelse, er det ikke uvanlig at barnevernet vanskeliggjør en tilbakeførsel.

   Manglende ressurser bruker å angis som årsak når barnevernet ikke følger opp en familie. Det er derimot faglig erkjent at en oppfølging bør skje. Uten en slik, kan barnevernets inngrep komme til å oppleves som en straffereaksjon. Det oppstår et alvorlig misforhold mellom lovens intensjon og faktisk forvaltningspraksis som bidrar til helt å undergrave befolkningens tillit til myndighetene.

   Det bør være barneverntjenestens eneansvar å prioritere sine ressurser på en slik måte at de ikke griper inn i flere familier enn de har mulighet til å følge opp. På samme måte som politi- og lensmannsetaten bør de prioritere de alvorligste sakene først, så som barn og unge som utsettes for klare og bevislige overgrep eller mishandling eller er i ferd med å utvikle alvorlige sosiale problemer så som psykoser, rusmiddelmisbruk eller kriminell atferd.

   Kommunen er pålagt ansvaret for nødvendig opplæring av barneverntjenestens personell. Utdannelsen av sosialarbeidere foregår derimot ikke i kommunen, men ved landets ulike høyskoler. Kommunens politiske eller administrative ledelse er ute av stand til å påvirke høyskolenes læreplaner. Ved ansettelser må de gå ut fra at utdannelsen har gitt søkerne de kunnskapene som er nødvendige for å løse de oppgavene som naturlig følger med stillingen.

    I de kommunene hvor politikerne har forsøkt å påvirke barnevernets tjenesteutøvelse, har det ofte oppstått sterke motsetningsforhold mellom barnevernarbeiderne og lokalpolitikerne. Noe av årsaken synes å ha sin grunn i at det faglige skjønnet som ligger til grunn for barnevernarbeidernes avgjørelser strider mot den alminnelige rettsoppfatningen. Ikke sjelden gir dette misforholdet opphav til mediaomtale og lokal debatt. Spesielt i lokalmiljøet hvor aktørene er kjent, virker barnevernets avgjørelser ofte både urimelige og opprørende. Mange vedtak virker også direkte uøkonomiske.

   2.5. Menneskelige, rettslige og økonomiske korreksjonssignaler i barnevernsystemet

   Barnevernsystemet består av alle instanser og sektorer som har oppgaver i forhold til barn og unge – barnehager, skoler, helsetjeneste, pedagogiske og psykologiske rådgivningstjenester (PP-tjeneste og BUP), politi, utekontakter, barnevernsvakter, fosterfamilier, barneverninstitusjoner, sakkyndige og ulike familiekuratorer. Alle disse etatene, institusjonene og enkeltpersonene har ressurser som barneverntjenesten kan dra nytte av. Lovmakerne anser at de kan fungere både som rådgivere og informanter for barneverntjenesten. I sin bestrebelse etter å skape et offensivt og effektivt barnevern oppfordrer derfor Barne- og familiedepartementet til utstrakt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.

   Avhengig av lokale forhold finner man at oppfordringen i hovedsak har bidratt til å styrke interaksjonen mellom de instansene som domineres av yrkesgrupper med sosionom- eller psykologutdannelse. Representanter fra barne- og ungdomspsykiatrien og barnevernet sitter gjerne med i en rekke av de andre instansenes styrer og råd. Samtidig gir de råd og veiledning til ansatte i andre deler av systemet.

   Yrkesgrupper med en annen faglig bakgrunn er bare i liten grad integrert i det tverrfaglige og tverretatlige samarbeidet. Det savnes jurister med kunnskap om lovverket og innsikt om hvorfor det er viktig å følge det, praktiske kriminologer som polititjenestemenn med etterforskningskompetanse, yrkesgrupper med en mer naturvitenskaplig tilnærmingsmåte så som leger og helsesøstre og representanter for befolkningen så som politikere.

   Barnevernsystemet fungerer i dag som et lukket system hvor meningsforskjellene er små og tilnærmingsmåten likeartet. Som system betraktet mangler det viktige incitament for faglig utvikling. Det står da i fare for å fjerne seg fra utviklingen i resten av samfunnet. Denne situasjonen kan være noe av grunnen til at barnevernets avgjørelser ofte virker urimelige og fremmede på befolkningen.

   Spesielt godt merker man avstanden mellom barnevernarbeidernes betraktelsesmåte og allmennhetens når man sammenlikner sakkyndige uttalelser og barnelovens § 31. Barneloven pålegger de som barnet bor hos og alle som har med barnet å gjøre, å ta hensyn til barnets mening i tilfelle barnet forstår hva saken gjelder. Blant menige menn og kvinner er dette prinsippet allment akseptert. Prinsippet er derimot ikke akseptert innenfor barnevernsystemet. Der overhøres barn fordi de etter barnevernarbeidernes syn ikke vet sitt eget beste.

   Barn og Unges Kontakttelefon mottar henvendelser fra barn om tilbakeførsel. I mange av disse tilfellene har barna heller ikke blitt opplyst om at de har vært berettiget til bistandsadvokat. Selv i de tilfellene de har hatt slik, har retten ofte valgt å overhøre dem. Dette er barn som har bodd begge steder og derfor har et sammenlikningsgrunnlag. De burde derfor oppfylle lovens krav om at de forstår hva saken gjelder, et syn som samsvarer med det som kommer til uttrykk i komitéinnstillingen. På utenforstående virker det derfor som det eksisterer to atskilte regelverk i Norge; et for barn og foreldre og et annet for barnevernarbeidere. Noe av årsaken til at et slikt dobbelsystem eksisterer, kan skyldes manglende korreksjonssignaler.

   I tilfelle feil begås, er det i første rekke barnet som må bære belastningen. I annen rekke blir det foreldre eller andre som har å gjøre med barnet i det daglige. For guttenes del blir det ikke sjelden politiet som i siste instans må ta seg av dem. Når de avhører barn og unge, er det ikke sjelden at de får høre om barn som har flyttet fra det ene fosterhjemmet til det andre. Barnevernarbeiderne derimot har ikke selv den daglige omsorgen for barnet, og vil derfor sjelden bli vitne til de lidelsene som barnevernet kan ha påført barnet. Slik barnevernsystemet fungerer i dag mangler det derfor viktige menneskelige korreksjonsmekanismer.

   Når psykologer og psykiatere blir oppnevnt i barnevernsaker, er det meningen at de skal gi en rimelig nøyaktig framstilling av de faktiske forhold i saken uavhengig av hva barnevernet måtte ha innstilt på. Hensikten er også at de rettssakkyndige skal si noe om hvorledes barnevernets inngripen kan ha virket på de berørte parter. Det er derimot barnevernet som oppnevner de sakkyndige. Foreldrene er som oftest ikke i stand til å betale de ca. 50.000 kronene som trengs, for å få oppnevnt en egen.

   Utfører psykologen eller psykiateren oppdraget sitt på en samvittighetsfull måte, vil han raskt bli upopulær på sosialkontoret og frarådes som sakkyndig i senere saker. De sakkyndige bidrar derfor ofte til ytterligere å underbygge barnevernets tidligere konklusjoner. I uttalelsen er det derfor ikke uvanlig å finne direkte sitater fra barneverndokumentene. På denne måten mangler dagens barnevernsystem også faglige korreksjonssignaler. Denne tendensen forsterkes ytterligere når enkelte av aktørene i systemet også vanskeliggjør mulighetene for saklig belysning og faglig debatt, jf. kapittel 3.

   Til tross for de uheldige faglige koplingene mellom barnevernkontoret og de sakkyndige, følger retten vanligvis de sakkyndiges råd. Selv om man vet at feil begås, har Høyesterett bare i et fåtall tilfeller valgt å gjøre en egen uavhengig bedømmelse. Dette er ekstra betenkelig med tanke på at nærmere 75 % av de som innklager sakkyndige uttalelser, får medhold i Norsk Psykologforening. De undersøkelsene som har blitt foretatt av barnevernsaker, konkluderer da også med at avgjørelsene ofte virker vilkårlige. Likeartede tilfeller behandles ikke likt.

   Når foreldrene får medhold i at barnevernet har begått feil, er det lite å vinne på å reise erstatningssak. I de fleste tilfellene er ikke skaden familien har lidd av økonomisk art, men av menneskelig. Da barnevernloven er sterkt skjønnsmessig, er det også vanskelig å bevise at en barnevernarbeider har forsømt seg eller utvist grov uaktsomhet. Barnevernsystemet mangler derfor også viktige rettslige korreksjonssignaler.

   Sosialisering inn i tradisjonelle kjønnsroller synes å gjelde når en person utsettes for offentlig eller privat omsorgssvikt. Kvinner blir i større grad enn menn pasienter og oppfyller kriteriene for behandling, mens menn synes å bli kriminelle og oppfyller kriteriene for straff. Forsømmelser fra barnevernets side rammer derfor ikke i første rekke kommunale budsjetter, men fylkeskommunale og statlige. På denne måten mangler barnevernsystemet i dag også viktige økonomiske signaler som kan motvirke at feil begås og bidra til at feil rettes.

   2.6. Barnevernet i et større samfunnsmessig perspektiv

   Mye tyder på at antisosial atferd i ung alder er et signal man skal være på vakt overfor. Selv om de fleste antisosiale barn ikke blir antisosiale eller kriminelle som voksne er det holdepunkter for at vedvarende uønsket atferd er en forløper ikke bare for ungdomskriminalitet og rusmiddelmisbruk, men også for generell og alvorlig voksenkriminalitet. I et slikt perspektiv blir hver krone som ikke investeres i forebyggende arbeid, en krone man senere risikerer å få betale flere ganger over kriminal- eller sosialomsorgens kontoer. Ved de politikamrene hvor man har satset forebyggende, har man vist at forebyggende arbeid gir målbare resultater. Både i Tromsø og på Norrmalm i Stockholm har man hatt en nedgang i ungdomskriminaliteten.

   I tilfelle et barn utvikler ulike former for sosiale problemer, er det i dag en tendens innenfor barneverntjenesten til ensidig å legge skylden på foreldrene. Det kan være lett å se bort fra at barn og unge også påvirkes av forhold som ligger utenfor foreldrenes kontroll. Hvilke aktiviteter som den unge vil velge å egne tiden sin til, påvirkes blant annet sterkt av fornøyelsesindustrien, visse massemedia og ikke minst av kameratene. En rekke av de samtalene som Barn og Unges Kontakttelefon mottar, forteller om slike forhold: « Hvis jeg ikke stjæler noe, blir jeg banka av kameratene mine. Stjæler jeg noe, må jeg banke andre, eller så blir jeg banka av butikkvaktene .. ».

   Barn begynner tidlig å sende ut signaler om at ikke alt står rett til. Polititjenestemenn og barnevernpedagoger som driver utstrakt oppsøkende virksomhet, opparbeider seg fingerfølelse for hvilke barn som er i behov av hjelp. I Sverige har politiet utarbeidet profiler over disse barnas utvikling og hvilke signaler de sender ut på ulike alderstrinn. Hensikten har blant annet vært å gjøre det mulig for kommunene å drive forebyggende virksomhet.

   Svensk statistikk viser at man delvis har lykkes med å forebygge alvorlig rusmiddelmisbruk blant barn og unge. Forebyggende arbeid og nært samarbeid med barnevern og utekontakt har også bidratt til at det har blitt roligere i sentrum av Stockholm med hensyn til ungdomskriminalitet og -vold. Færre barn og unge sender nå ut nødsignaler og det på et senere alderstrinn enn tidligere. I Norge observeres det motsatte forholdet. Her sender stadig flere og stadig yngre barn ut signaler. Et slikt eksempel er de såkalte « taggerne » i Oslo.

   Å være medlem av en ungdomskriminell gjeng er et av trinnene på veien til en kriminell karriere. Vanligvis er man ca. 14 år gammel når man debuterer som medlem. « Taggerne » er kriminelle barne- og ungdomsgjenger med « mafiastruktur » som sitatet ovenfor viser. Gjengene omfatter blant annet notorisk kriminelle 10-åringer. Lederne og mange av medlemmene er godt kjent både av barna i lokalmiljøet, skolen og bydelspolitiet. Som fenomen kan de fungere som evaluering av i hvilken grad norsk barnevern fungerer etter intensjonen.

   Allerede i 1989 var man i Sosialdepartementet klar over at noe av årsaken til køene i barnevernet skyldtes mangelen på tiltak for ungdommer. Departementet fryktet at en ensidig styrking av undersøkelsessiden i barnevernet, kunne gjøre galt verre. Barneverntjenesten ble derfor oppfordret også til å styrke tiltakssiden og å samarbeide med politiet. Barnevernet har i liten grad fulgt departementets råd. En konsekvens av denne feilprioriteringen er oppkomsten av fenomenet « taggerne » som ifølge Byrådet i Oslo bare i hærverk har kostet kommunen ca. 60 millioner kroner på ett år.

   Foruten å være et steg på veien til en kriminell karriere, er det å være medlem av en kriminell ungdomsgjeng også et steg på veien til intravenøst narkotikamisbruk. Misbruket finansieres blant annet ved at barna prostituerer seg eller begår ulike former for vinningsforbrytelser. Midlene som barna skaffer til veie, bidrar til å finansiere organisert voksenkriminalitet. På denne måten representerer etterspørsels- og utbudssiden av narkotikamarkedet en ond sirkel som lar seg bryte ved å styrke de sosiale nettverkene rundt barn og unge.

   De fleste landene i Europa har problemer med offentlige kommunikasjoner og ungdomsgjenger som begår hærverk og skaper uro. Som kriminalforebyggende tiltak ansatte man i de tre verst rammede byene i Holland, Amsterdam, Rotterdam og Haag, 1.300 billettører. Tiltaket var dyrt, men viste seg å være lønnsomt. Billettinntektene økte, skadeverket avtok samtidig som man skapte arbeidsplasser for mennesker som ellers har vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet; kvinner, ungdommer og innvandrere. Utbetalingene i arbeidsløshetsstøtte avtok. Tiltaket er et av mange eksempler på hvordan man ved enkle midler kan styrke de menneskelige nettverkene omkring barn og unge.

   KAPITTEL 3. TILNÆRMINGSMÅTEN I BARNEVERNET

   3.1. Behovet for klare formuleringer av inngrepskriteriene i barnevernsaker

   Avgjørelser om å skille barn og foreldre betyr mye for den enkelte. Av rettssikkerhetsgrunner kunne det derfor være ønskelig å formulere inngrepskriteriene så klart som vel mulig. Blant annet av den grunn har Barnevernets Utviklingssenter arbeidet med å utvikle metoder som kan brukes til å vurdere barns omsorgssituasjon i hjemmet. En teoretisk tilnærmingsmåte står derimot i fare for å bli statisk uten evne til å fange opp dynamikken og kompleksiteten i menneskenes psykososiale situasjon. Noe av grunnen til befolkningens uttalte mistillit til barnevernet, kan nettopp skyldes at barnevernarbeidernes tilnærmingsmåte virker fremmed og livsfjern på vanlige menn og kvinner.

   I barneverndokumenter og sakkyndige uttalelser møter man en begrepsverden som viser seg hovedsakelig å stamme fra Kari Killén, tidligere Kari Killén Heap. I sin avhandling « Omsorgssvikt og barnemishandling – En kasusstudie og etterundersøkelse av barn i omsorgssviktsituasjoner » (1988), har hun utviklet en metode til å bestemme og såkalt forutsi omsorgssvikt hos foreldre.

   Killéns forfatterskap omfatter en rekke bøker som har fått stor utbredelse i Norge. Blant annet brukes de som lærebøker ved sosionom- og barnevernpedagogutdannelsen. Killéns diagnosemetode er derfor allment akseptert innenfor det såkalte hjelpeapparatet. Metoden hennes er derimot ukjent for de fleste foreldre.

   Kari Killéns arbeider har blitt sterkt kritisert i fagtidsskriftet « Nordiskt socialt arbete » av blant andre Gabriel Oxenstierna og Karen Hassel. De stiller spørsmålstegn både ved det vitenskapelige inneholdet i Killéns avhandling og ved hennes valg av begreper og kategorier. Det reiser også tvil vedrørende tilnærmingsmåten

   3.2. Kari Killéns prediksjonsmetode for fremtidig omsorgssvikt

   I Ot.prp.nr.44 (1991-1992) om lov om barneverntjenester foreslo Barne- og familiedepartementet følgende formulering av § 4-12 bokstav d:
     « dersom det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene mangler personlige forutsetninger for å ha ansvaret for barnet. »

   Komiteen valgte å formulere om bestemmelsen:
   « dersom det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet »

   Komiteen ønsket derimot å understreke at den nye formuleringen ikke innebar at komiteen var uenig i de motiver til § 4-12 første ledd bokstav d som fremgikk av proposisjonen.

   Kari Killéns diagnose- og prediksjonsmetode brukes til å bestemme om foreldre har de personlige forutsetninger som departementet omtaler i sitt forslag til § 4-12 bokstav d. Det kan derfor være nødvendig å ta stilling til om Killéns oppfatning av hvordan man bør vurdere foreldres omsorgsevne stemmer overens med oppfatningen til flertallet i Stortinget.

   Undersøkelsen; metode og målsetting:

   Killéns avhandling grunner seg på en undersøkelse av 19 barn som ble innlagt på Barneavdelingen ved Ullevål Sykehus året 1978/79 med spørsmål om de led under vanskjøtsel og/eller var blitt påført fysisk skade. I to tilfeller kunne man utelukke en slik form for omsorgssvikt. Disse to tilfellene fungerer som kontrollgruppe i undersøkelsen.

   Datainnsamlingen foregikk hovedsakelig ved at barnas foreldre ble intervjuet under oppholdet på Barneavdelingen og igjen 5-6 år senere. Teoretisk støtter undersøkelsen seg til engelsk og amerikansk forskning på samme eller tilgrensende områder.

   Formålet med undersøkelsen var « å utvikle undersøkelses- og behandlingsmetoder såvel som vurderingskriterier når det gjelder foreldres omsorgsfunksjoner og prognose, og de forholdene hos foreldrene, i samlivet og i foreldre/barn-samspillet som påvirker omsorgssituasjonen ». Killén anser « at det er av stor betydning at fagfolk, herunder også dommere, samt nemndsmedlemmer blir i stand til å vurdere bedre når det er nok å bygge på i hjemmet til at en med investeringer fra samfunnets side kan sikre barnet en god nok omsorgssituasjon, og når omsorgssituasjonen og prognosen er så dårlig at barnet må sikres en annen og permanent omsorgssituasjon ».

   Som Killén selv skriver, er målsettingen hennes « å utvikle metoder, begreper og kategorier for undersøkelse og vurdering av omsorgssviktsituasjonen.

   Les også leserinnlegg av Anne Aarskog fra 2002.

   http://www.nordlys.no/debatt/om-foreldrevern-og-barnevern/o/1-79-231207

   *

   Scott Johansen:
   Mhm... denne burde flere informeres om...

   May- Harriet Seppola:
   Det ble nedstemt av samtlige politikere - Stortinget viste allerede den gang at de ikke ville gjøre noe med hans dok. 8. forslag, noe som bekrefter at de fleste på Løvebakken, godtar barnevernets hensynsløse overgrep og brudd på norsk lov og EMK. Og ut fra rene økonomiske årsaker - ikke av interesse for barna. Er det ikke snart på tide å få rensket opp på hele "Løvebakken":
   http://www.miracassandra.com/418037457
   DEL 6. POLITIKER, LEGE OG MOTSTANDER AV BARNEVERNET
   miracassandra.com

    Irene Hov:
   Jeg er ikke et sekund i tvil om hvorfor Frp gjorde det så dårlig på kommunevalget. Etter dette har omsorgsovertagelser økt betraktelig, og foreldrenes rettssikkerhet er totalt fraværende. Som det eneste partiet som brydde seg om familienes rettssikkerhet fikk utvilsomt Frp mange stemmer i forrige stortingsvalg. Hva som er partiets politikk på barn og familier - må de nesten begynne å definere tydeligere. Det er helt opplagt at mange har trodd at Frp sto på familiens side.

   Irene Hov:
   Her er dagens politikk på området barnevern:
   https://www.facebook.com/irene.hov/posts/10153679020642899?pnref=story ( intern )
   Irene Hov, 19.09. 2015:
   Frp har glemt barneverns familiene - bortsett fra Morten Wold
   Ronny Røste, politisk rådgiver for Solveig Horne er ikke enig med meg i at BLDs tiltak for å styrk...
   See More

   Rune L. Hansen:
   Fremskrittspartiet er oppmerksom på endel av problemet og katastrofen i sitt gamle lovforslag. De utdyper det også. Men kravet om og respekt og forståelse for menneske-rettighetene, inklusivt Barnekonvensjonen (som ble ratifisert av Norge i januar 1991), og Straffeloven og prinsippene for lovlig lov og rett er likevel mangelfulle, om enn i langt mindre grad enn i det meste av den politiske offentlige forvaltningen.

   Forståelsen for at en eventuell barnevern-instans til fulle må befinne seg innenfor lovlig lov og rett - og ikke utenfor - er ikke tilstrekkelig forstått. Dermed heller ikke at det er Barnekonvensjonen og de andre menneske-rettighetene som ER lovlig og reell lov og rett angående alt dette, pluss lovlige straffelovs-bestemmelser både hva angår private og offentlige som er i pakt og samsvar med disse. Og heller ikke at impunity i hvem enn sin regi er og skal være ulovlig og straffbart.

   En eventuell lovlig barnevern-instans og dens involverte må for å kunne være lovlig blandt annet befinne seg med god margin fullstendig innenfor alle og enhver av de konkrete menneske-rettighetene og Straffelovens relevante og lovlige lovbestemmelser. Og dermed også kompetent bli straffe-forfulgt for ethvert avvik fra dette - uten impunity, hemmelighold eller bagatellisering. Og dette gjelder også tillaging eller bruk av ulovlige eller unødvendige lover, lovbestemmelser, dommer, vedtak, avgjørelser, regler, etc.

   Problemet i seg selv er altså ikke så vanskelig som noen og visse forsøker å fremstille det som.

   Rune L. Hansen:
   Dessuten:
   Hvor lang tid skal det ta før de "oppdager" at tortur av barn - og også av foreldre - er ulovlig og straffbart og dessuten også en menneskeretts-forbrytelse?
   Og at det samme er jo også blandt annet terror, inkvisisjoner, falsk og hvitvasket dokumentasjon, traumatisering, kastevesen, degradering, osv., osv.
   Hvor i all verden dumme og onde er det mulig å bli?

   Torbjørn Omland:
   Hei Irene, jeg registrere at du er svært opptatt av barnevernet, har du en spesiell interesse som ligger til grunn?

   Rune L. Hansen:
   Hvem i dagens Norge har vel ikke det, Torbjørn Omland?

   Torbjørn Omland:
   Ikke jeg

   Rune L. Hansen:
   Likegyldighet?

   Irene Hov:
   Ja det har jeg Torbjørn Omland.

   Scott Johansen:
   Torbjørn Omland: For de av oss som kjenner barnevernts arbeidsmetoder og deres måltall(som ikke har noe som helst med barnets beste å gjøre) så er det ikke rart vi har lagt det stalige tilsynet barnevernet for hat.

   May- Harriet Seppola:
   Den som leter han finner, heter "det":
   https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2010-2011/dok8-201011-169/?lvl=0
   Dokument 8:169 S (2010–2011)
   For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac) og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
   stortinget.no

   Irene Hov:
   Bra May- Harriet Seppola! Takk : )

   Irene Hov:
   Ja men det var ikke Carl I. Hagen og Alvheims forslag. Det heter Dok 8 det også - men dette er forslag om å overføre bvl sakene til tingretten.

   Rune L. Hansen:
   Fylkesnemdene er bare en av de veldig mange grov kriminelle aspektene av den angjeldende katastrofen! Hele virksomheten, inklusivt dens dirigenter og medspillere, må kompetent straffe-forfølges! Den som tror noe annet er umenneskelig dum og virkelighetsfjern!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 21.09. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/993199180701011/

   Er det ikke utrolig, eller hva?

   - Det finnes hverken bevis eller vitnesbyrd som tyder på at det å kidnappe barn i politisk offentlig regi har noe som helst positivt for seg, men tvert om en enorm overflod av det motsatte.

   - Det finnes hverken bevis eller vitnesbyrd som tyder på at det å kidnappe barn i politisk offentlig regi er lovlig, annet enn synsing (selvfølgelig), men tvert om en enorm overflod av det motsatte.

   - Det finnes hverken bevis eller vitnesbyrd som tyder på at terror, inkvisisjoner, tortur, traumatisering, inkvisisjoner, falsk eller hvitvasket dokumentasjon, kastevesen, etc, i offentlig regi er lovlig, annet enn i nødverge (selvfølgelig), men tvert om en enorm overflod av det motsatte.

   - Er det ikke utrolig, eller hva?

   *

   Alf Magne Henriksen:
   Jo men Sannheten skal fram og stoppes skal dem fjolså B kværnå

   Irene Jeanette Larsen:
   Utrolig..

   
---

   https://www.facebook.com/groups/126288523784/10153169576438785/

   Ruby Harrold-Claesson:
   Trots de bevisade negativa resultaten, fortsätter tjänstemännen i systemet att förstöra andras barn.
   I "Redemption Song" sjöng Bob Marley: "How long shall they kill our prophets (läs: children), While we stand aside and look?" och Jamaica var det första landet i världen att bojkotta Sydafrika!

   OBS! Mina barn har aldrig varit föremål för socialen. Jag har dock blivit drabbad - som ombud för offren för systemet.

   Rune L. Hansen:
   Til tross for et mangfold av både nasjonale og inter-nasjonale total-forbud også!
   Er det ikke utrolig, eller hva???!!!

   
---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, tirsdag 22. september 2015, Vinberget: 

   Mørkt og omkring 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet utover formiddagen, med 13 pluss-grader klokken 12.30 og 15. Regn og yr fra omkring 16-tiden til 18-tiden. Vått og 9 pluss-grader klokken 19. Derefter grålig, noe dunkelt, vått og noe yr. Plukket inn aronia i dag, i regnværet, for å ha å blande og jevne med Metley. Tenker å plukke inn bergamotter i morgen, hvis anledning. Mørkt, vått, tildels noe yr og omkring 10 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 22.09. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205608966598239

   Det er bare de som har eller ønsker nytte eller glede av kriminelle instanser som lukker øyne, ører og munn for at det er en kriminell instans.

   Det er ingen barn som har hatt eller har nytte eller glede av det politiske "barnevernet". Minst av alt kidnappede barn. Mildt sagt!

   Men år efter år i flere ti-år nu, stadige "reformer" og "forbedringer" til tross kidnappes, tortureres, traumatiseres og ødelegges stadig flere barn og foreldre under offentlig regi - ifra et fullstendig ulovlig og straffbart terror regime sin terror virksomhet. Og absolutt ingen har enda fått gjenopprettelse eller reell erstatning. Og absolutt ingen har enda blitt straffe-forfulgt, Straffeloven til tross.

   Og absolutt ingen barn og foreldre har blitt lovlig kidnappet og torturert enda i Norge! Fikseres fokuset bort fra disse fakta eller de ikke blir hensyntatt så fortsetter den grov kriminelle galskapen og terroren, selvfølgelig, uansett hva annet som gjøres!

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 22.09. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153018195896875

   For snart to år siden, ble Norge dømt av Menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg, for å ha brutt nordsjødykkernes menneskerettigheter under EMK artikkel 8.
   Det som fremkommer i premiss 269 i dommen, skal alle merke seg.

   For her sier EMD følgende av allmenn betydning, oversatt til norsk:

   "EMD understreker det godt etablerte prinsippet om at den som blir krenket, så langt det er mulig , skal bli satt i den posisjonen han eller hun ville ha hatt dersom brudd på konvensjonen IKKE hadde skjedd......"

   Med andre ord: Den norske stat har en plikt til å reparere en krenkelse som om krenkelsen ikke hadde skjedd.

   Dette er viktig å ta med seg i de kampene dere fører mot det offentlige system.

   *

   Hilde Salvesen:
   "FNs spesialrapportør: stater må avslutte avtaler som bryter med menneskerettighetene."
   http://www.handelskampanjen.no/nyhetsarkiv/fns-spesialrapportr-stater-ma-avslutte-avtaler-som-bryter-med-menneskerettighetene
   Handelskampanjen
   Handelskampanjen vil motarbeide den rådende, nyliberalistiske handelspolitikken og grunnleggende...
   handelskampanjen.no|By Noop

   
---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, onsdag 23. september 2015, Vinberget: 

   Mørkt, stille og omkring 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet med 11 pluss-grader frem mot klokken 11 og 13 klokken 12.30. Oppmot 13 videre utover dagen, med yr omkring 17-tiden. Mørkt med 10 klokken 21. Tildels noe yr også videre utover kvelden. Den ene svarte av de tre hvalpene, den sist fødte, var og er svak og overlever kanskje ikke. Men Bruno er veldig meget flink med de alle, som også tidligere. Mørkt, yr og i overkant av 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 23.09. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153019652221875

   Endelig en advokat i Norge, som sier det som det er!

   Fakta er at "hatet" mot menneskerettene står så sterkt blant byråkrater og dommere i Norge, at Grunnloven forblir en pyntegjenstand.

   Spørsmålet er hvor lenge våre politikere skal sitte å se på at lovgivende forsamling reduseres til symbol uten slagkraft i kampen om menneskerettene.

   Så takk til advokat Pål W. Lorentzen som blant annet skriver dette i sin kronikk:

   "Det vil allerede i utgangspunktet være meget krevende å ta opp konkrete saker om brudd på menneskerettighetene, både fordi ekspertisen er lite tilgjengelig og kostbar, og fordi det å forfølge sine menneskerettigheter overfor myndighetene, innebærer at man utfordrer makten. Som enkeltindivid vil man være den svakere part, og mange menneskerettighetsbrudd vil trolig ramme våre aller svakeste: kronisk syke, gamle, barn, innvandrere, innsatte osv. Selv om opplevelsen av å være utsatt for overgrep kan være sterk, viker man tilbake for å kjempe for sine rettigheter.

   Tenker man seg likevel at Ola eller Kari nordmann velger å påberope seg sine menneskerettigheter, vil de møte myndigheter og myndighetspersoner som insisterer på at menneskerettighetene ikke er krenket. Vil Ola/Kari anfekte dette, er de nødt til å reise sak for domstolene, der det myndighetsorgan det gjelder vet å nyttiggjøre seg sine strategiske fortrinn, med tilgang til ubegrensede ressurser for å forsvare sine posisjoner. Også dette vil bli en ujevn kamp, med mindre Ola/Kari har råd til å kjøpe dyr og spesialisert advokatkompetanse. Gjennom tre instanser kan det bli spørsmål om millionbeløp. Taper man i Høyesterett, vil muligheten til å gå til Strasbourg stå åpen, men restansene ved EMD er lange og en klagesak vil ta mange år - og pådra ytterligere omkostninger."
   Staten er en mektig motpart når menneskerettigheter krenkes

   Grunnlovens menneskerettigheter må følges opp med tiltak som gjør det mulig å hevde sine rettigheter.
   http://www.dagbladet.no/2015/09/23/kultur/meninger/kronikk/debatt/menneskerettigheter/41194231/
   dagbladet.no

   *

   Sigbjorn Aase:
   Sigbjorn Aase Dette er det mest korrekte jeg noensinne har lest. Tror samtlige Advokater kunne ha underskrevet dette! Dette var lett leselig og korrekt oppsatt Marius Reikerås

   Alice Alfheim:
   Utrolig bra !!:-)

   Ann-Kristin Johansen:
   Hehe du er vel også en advokat som har stått imot stormaktens maktovergrep. All ære og takk til deg. Prisen har vært høy.

   Ruben Eikedalen:
   Menneskerettighetene gjelder ikke for juridiske personer.. Bare levende mennesker ; )

   Amine Samier:
   Barna er torturert i system i Bv Bv er en mafia mot barna Bv er verden best å lyver Bv må Gud fjeren dem barna må få fri fra overgrep av system i drit Norge en drit Bv Bv

   Anne Grethe Teien:
   Denne var veldig bra.

   Ken A Kjeldsen:
   De aksepterer ikke egne lover. Jeg har meldt meg ut etter deres juridiske og finurlige retningslinjer. Svaret er at de ikke kan "realitetsbehandle" mitt krav. Hvems illusjon er riktig? Norges lover er basert på Romersk Katolsk lovgivning. Makt over andre mennesker gitt av hvem? Gud? Pavens gud? Den dagen paven kan vise fullmakt med bilde og signatur på at denne har all makt på jord, gitt av Skaperen... da stiller det seg noe anderledes.

   Greta Solheim:
   Meget bra av advokat Pål W.Lorentzen å sette fokus på FN-konvensjonene og menneskerettigheter fra 1966 pålegger Norge å ha et eget overvåkningsorgan for menneskerettighetene - organisert etter de såkalte «Paris-prinsippene». Men måten Norge har valgt å gjøre dette på, er en skandale: fordi det i dag nemlig ikke finnes slike tiltak som sikrer innbyggerne sine grunnleggende menneskerettigheter slik Grunnloven bestemmer.

   Men advokat Lorentzen synes ikke bare å hoppe bukk over domstolenes/dommeres grunnlovbrudd, men også å unnskylde dommere for rettsvillfarelse. Det er det ingen saklig grunn til.

   Greta Solheim:
   Se høyesterettsdommer Bårdsen kommentarer:
   http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/-Norges-Hoyesterett/Artikler-med-mer/hoyesteretts-utfordringer--med-en-reformert-grunnlov-og-i-en-mer-internasjonalisert-verden/
   H&#248;yesteretts utfordringer – med en reformert grunnlov og i en mer...
   domstol.no

   Noralf Aunan:
   Ja, her ser vi den første adv. som tør å fokusere på både Grunnloven , menneskerettighetene og den totale mangel på interesse for å gjøre noe med vårt skremmende rettsvesen.

   Greta Solheim:
   Du har muligens rett Marius, at ”Fakta er at "hatet" mot menneskerettene står så sterkt blant byråkrater og dommere i Norge, at Grunnloven forblir en pyntegjenstand”. Men dette sier advokat Lorentzen intet om. Han hopper rett og slett ikke bare bukk over domstolenes/dommeres grunnlovbrudd, men synes også både å unnskylde advokater og dommere for rettsvillfarelse. Det er det ingen saklig grunn til.

   Marius Reikerås:
   Helt enig med deg der Greta Solheim

   Nils Even Pettersen:
   Takker for innlegget. Stå på viderer med dette. Supert...

   Oddvar Wallstad:
   Da er løsningen at en aktuel sak følges hele vegen og mange er med å yde bistand, Staten er ikke sterkere en det samlede Norske folk, vi kan også lam staten ved å set skat og avgift på sperret konto. Dette er kun et spørsmål om enihet blant nokk mange av befolkninga, jeg melder meg som medlem i en slik bidragsorganisajon, og skal også yd bistand.

   Geir Lundheim:
   Ja nettopp..... Penger er det som stopper rettferdighet og brudd på det som burde være en menneskerettighet...... Menneskerettighet betyr vel i praksis at alle mennesker skal ha samme muligheter og at ingen skal diskrimineres..... Skatteetaten straffer en snekker (med enkeltpersonforetak) med 25% mva av medgåtte timer dersom han bygger seg en privat hytte PÅ FRITIDEN (ferier, helger, etter arbeidstid). En rørlegger murer eller elektriker (registrert som enkeltpersonforetak) blir ikke straffet på samme måten...... den ansatte snekkeren som jobber for et aksjeselskap eller hos et annet enkeltpersonforetak blir heller ikke straffet om han benytter fritiden sin til privat arbeid. Vi prøvde å forfølge det regelverket som skatteetaten viser til ved å stevne staten da vi mente dette er brudd på menneskerettighetene når det forskjellbehandles på det man bruker sin fritid til. Staten koblet inn regjeringsadvokaten og når vi ikke klarte samle inn nok penger til å belyse disse bruddene, måtte vi bare trekke hele saken. Vi ble fortalt at denne saken var så interessant for staten at de mest sannsynlig ville kjøre den helt til høyesterett. Vi kom aldri så langt da domstolene i hovedsak bare er for de med nok sedler i lommeboka eller kriminelle som får gratis oppnevnte advokater. Min sak er bare en av mange tusen der staten kjører over enkeltmennesker med sine utømmelige ressurser. Jeg er bare en av mange tusen norske borgere som har blitt forfulgt av den norske stat og ikke fått en rettferdig rettergang på grunn av økonomi eller andre omstendigheter..... Sett i ettertid kan man nesten angre at man ikke heller ble en NAV'er i stedet når man ser hvordan staten angriper den som faktisk gidder å jobbe..... Les om dette dumme regelverket på    http://www.huseierne.no/hus-bolig/tema/juss/handverkertjenester/bygging-pa-fritiden-kan-bli-dyrt/

   og les mye mer inne på Facebookgruppa "Momses av eget arbeid" ...... under "Filer" på denne gruppa kan man lese hva mediene har skrevet, hva finansministere og skattedirektører har uttalt og hvordan regelverket diskriminerer og bryter med menneskerettighetene.....
   https://www.facebook.com/groups/457408440946566/

   Rune L. Hansen:
   Hvem har bruk for dommere og advokater som nekter å forholde seg rett til reell lov og rett?

   Rune L. Hansen:
   Og som til og med later som om menneskerettighetene ikke finnes, eller som om de er vanskelige å forstå!

   
---
---

   Marius Reikerås, 23.09. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153019516606875

   Jeg er ytterst bekymret over statens totalitære behandling av mennesker som våger å ytre seg kritisk til det norske regime.

   Bare i løpet av den siste måneden, har jeg snakket med fem bekjente som har deltatt aktivt i menneskerettskampen.

   De tør å stå for kritiske synspunkter mot den norske stat. Prisen de betaler er ytterst høy.

   Her er noen av de konsekvenser som det har medført.

   Mann A:

   Har levd et helt normalt familieliv med kone og to barn inntil i høst.

   Plutselig fikk han bekymringsmelding fra Barnevernet, og familien anså trusselen så stor at mor og to barn hasteflyttet utenlands.

   Mann B:

   Har kjempet mot staten i over 30 år, og vært en viktig bidragsyter i kampen mot offentlig korrupsjon. Fikk huset tvangssolgt for bare få dager siden, for det som må sies å være et ytterst bagatellmessig tvistebeløp.

   Mann C:

   Ytret seg kritisk til våre toppolitikere på sosiale medier, med konsekvens at han er blitt avskjediget fra sin stilling.

   Mann D:

   I lagt besøksforbud av staten, med den konsekvens at han ikke får samarbeidet med sin mor om felles klage til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

   Kvinne E:

   Vært en sentral forkjemper for menneskerettene gjennom mange år. Barnevernet har forfulgt henne og hennes familie i årevis, senest denne måneden.

   Dette er altså bare fem eksempler fra den siste måneden.

   Skulle jeg ramse opp alle som har fått ”plutselige ” problemer med det offentlige som følge av sine standpunkter, ville listen blitt enorm.

   *

   I am extremely concerned about the state's totalitarian treatment of people who dare to express critical opinions against the Norwegian regime.

   Only during the past month, I have talked with four acquaintances who have actively participated in Human Rights struggle in Norway.

   Male A: Has lived a normal family life with his wife and two children. Until this fall:

   Suddenly he received messages from the CPS ( Barnevernet), and the family considered the threat so great that mother and two children have escaped abroad.

   Man B: Has fought against the state for over 30 years and been an important contributor in the fight against public corruption.

   He got his house forcibly sold for just a few days ago, for what must say to be a most trifling dispute amounts.

   Male C: Made critical comments about our politicians on social media, with consequence that he has been dismissed from his post.

   Female D: Been a central spokeswoman for Human Rights for years.

   The CPS ( Barnevernet) has stalked her and her family for years, most recently this month.

   These are only four examples from the past month.

   Should I enumerate all who have received "sudden" problems with the state as a result of their fight against the public Norway, the list would have been tremendous.

   *

   Kristian Rønås:
   Hos meg kom de med skuddsikker vest og avhempet våpen for å beslaglegge jaktvåpnene mine . Når jeg klagde sende de ansvaret over til Politidirektoratet !

   Bente Vik:
   Forferdelig!!! 😯

   Erik Nordbye:
   Kommentaren til punkt C er at begge parter er tapere. Nok en gang ser vi effekten av hva ABB har stellt til.

   Anki Ødegaard:
   Uansett er det bare å stå på. Vi vinner til slutt : )
   fisk-fisk.jpg
   Anki Ødegaard's photo.

   Eric Van Brug Wilting:
   Jeg har pålagt meg selv sensur i redsel for alt jeg har sett. Tør ikke mer!

   Randi Bakkejord Johansen:
   Jeg har også sluttet å ytre meg, og det er skummelt når en ikke tør det av frykt for at det kan bli brukt mot en når det passer, i dette tilfellet barnevernet.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 23.09. 2015 via ‎Marius Reikerå:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10205611771268354

   At selvfølgelig også politi-etaten innskrenker Grunnlovens ytringsfrihet for å beskytte Arbeiderpartiet mot kritikk og avsløringer fra offentlig ansatte, er vel ingen overraskelse?

   Også politi- og påtale-instansene er som bekjent under ledelse av Arbeiderparti-mafiaens nøkkelpersoner, som alle forakter Grunnloven og menneske-rettighetene.

   Der i gården fjernes alle og enhver selvstendig tenkende som ikke er nyttige idioter!

   Politimann i Hedmark avskjediget – igjen
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/politimann-i-hedmark-fikk-sparken-igjen/a/23529178/
   Stein-Robin Kleven Bergh (53) i Hedmark politidistrikt er avskjediget etter uttalelser han kom med på Facebook, opplyser politimester Tormod Bakke.
   vg.no

   *

   
---

---

   Marius Reikerås, 23.09. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153019847226875

   Grunnloven § 2 andre punktum, sier at :
   Grunnloven ”skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene”.

   Her uttrykkes ikke bare Grunnlovens mål, men også et mandat for samtlige av statsmaktene i Norge, Høyesterett inkludert.

   Så er spørsmålet:

   Hvorfor har de samme statsmakter en så åpenbar fiendtlig holdning til sin egen Grunnlov, at menneskerettene systematisk ignoreres overfor enkeltindividet?

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 23.09. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153020253916875

   Tingrettsdommer Tor Holger Bertelsen i Bergen, var en av ytterst få dommere som aktivt tok menneskerettene i bruk i sitt virke.

   Det gjorde han svært upopulær blant rettseliten i Bergen, som regelrett mobbet ham vekk fra jobben.

   Han er den eneste dommer i nyere tid, som er blitt avskjediget fra sitt embete ved dom.

   Det sier mye om hvor viktige det var for staten å kvitte seg med en ener innenfor menneskerettene.

   Jeg snakket med ham rett over nyåret.

   Da erkjente han at han var deprimert over behandlingen som hans dommerkollegaer hadde gitt han.

   Bare dager senere døde ham. Helt plutselig.

   Hjertet ville ikke mer, og en av Norges fremste menenskerettsjurister hadde gått bort i en alder av 59 år.

   Les denne kronikken. Den er mer sannhet i den, enn hva du kan forestille deg.

   Staten er en mektig motpart når menneskerettigheter krenkes
   http://www.dagbladet.no/2015/09/23/kultur/meninger/kronikk/debatt/menneskerettigheter/41194231/
   Grunnlovens menneskerettigheter må følges opp med tiltak som gjør det mulig å hevde sine rettigheter.
   dagbladet.no

   *

   Bente Vik:
   Huff. Det er så vondt å lese slikt. Jeg håper det går innover på dem på "toppen" også, hva dem er med på. Jeg synes du er tøff, Marius Reikerås. Og veldig veldig flink til å sette ord på svakheter og menneskerettighetsbrudd i Norge! Tommelen opp for deg, med ønske om en riktig god og avslappende kveld! Bente.

   Marius Reikerås:
   Takk Bente Vik : )

   Anki Ødegaard:
   I know - etter 6 år ved fronten - i.e. som prosessfullmektig - forsvant alle illusjoner om Fru Justitia. Det er Gutteklubben uGrei som styrer butikken!

   Anki Ødegaard:
   PS. Støtter Bentes kommentar. Du er gull i denne kampen. Heldigvis våkner flere og flere, selv om det synes å gå litt tregt...c",) We're getting there!

   Morten Andal:
   Godt med mennesker som står opp for andre : ) Det er tross alt en svært viktig oppgave som mange av oss bør tenke over : ) Takk til Bertelsen !

   
---
---

   Rune L. Hansen, 23.09. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/994157010605228/

   Er det noen som driter fanden i barns beste og barns velbefinnende og barns menneskerettigheter i Norge, så er det det politiske såkalte "barnevernet" og dets medspillere! Mildt sagt! Og dette er fakta og sannheten om den grov kriminelle svindelen! Er det ikke det kanskje? Våkn opp!!!

   Det politiske "barnevernet" og dets medspillere i Norge er livs-farlig for barn og familier og samfunnet! Og absolutt ingenting er smittsomt farligere for barn, foreldre, familier, medmennesker, samfunnet og verden! Er det ikke det kanskje? Våkn opp!!!

   De begår massivt og konsekvent Menneskerettslovens og Straffelovens groveste forbrytelser overfor barna og samfunnet!

   *

   Marianne Tveitan:
   Kan ikke være mer enig!!

   Alf Magne Henriksen:
   Rune L. Hansen Sannheten det ; ) <3

   Marit Andreassen:
   Sannheten å jeg sverger på det <3

   
---

   https://www.facebook.com/groups/briantempel/permalink/1054771077880861/

   Jan Devold:
   Joda! Du har helt rett Rune L. Hansen. Hva sa Solveig Horne før hun inntok maktens korridorer? Menneskerettigheter og rettssikkerhet, barns i særdeleshet, maltrakteres nå verre enn noensinne. En sann tragedie! 55% stemte ved dette kommune/ fylkesvalg. 45% gjorde det ikke! Et godt tegn på at folk begynner å våkne...

   Novka Petrusic Rakanovic:
   De er ødelagt mitt liv sakte men mange mange år... jeg var livredd....

   
---

---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, torsdag 24. september 2015, Vinberget:

   Mørkt, lett yr og omkring 10 og 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Grålig og hvitlig overskyet, noe lett yr, en bris og 12 pluss-grader frem mot klokken 10. Omtrent det samme med omkring 13 pluss-grader videre utover dagen. Disig med mye regn fra omkring 15-tiden. Fortsatt mye regn frem mot klokken 19 og 20 med 10 pluss-grader. Halv-mørkt klokken 20. Mørkt, vått og regn videre utover kvelden, med ned til 6 pluss-grader klokken 23. Omtrent det samme med 8 pluss-grader videre mot midnatt.
   
---
---

   Alf Magne Henriksen, 24.09. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/994509827236613/

   (Barnevernloven) ble vedtatt i 1992 og tredde i kraft 1. januar 1993. Den politiske styringen i Norge i 1992 var Gro Harlem Brundtlands tredje regjerning og var en ren Arbeiderparti-regjering. Det er gjort svært få endringer i barnevernloven etter den tid.

   Barneverntjenesten i dag er altså en idèologi med sterk forankring i det sosialistiske samfunn, hvor blant annet makt står i høysetet, og demokratiet er sterkt fraværende. Rent praktisk betyr det at barna er ikke dine, de tilhører staten, og de kan gjøre hva de vil med dem. Slik sett kan man lett forstå at «systemet» kan sammenlignes med et Hitlerregime.

   Norsk barnevern – et sosialt akseptert nazi-program?
   https://norgesavisen.no/norsk-barnevern-et-sosialt-akseptert-nazi-program/
   Av: Helene Sørbu Barnevern er alltid hete nyheter, og det går sjeldent en dag uten at media har overskrifter om overgrep fra barnevernet, eksempelvis disse oppslagene: «Barnevernet får kritikk» og «Ble fratatt barna». Det er ikke bare familier som står...
   norgesavisen.no

   *

   Jorunn Øydna:
   Det er Gro og mor til Jens Stoltenberg som er kreftene bak barnevernet her til lands.

   Alf Magne Henriksen:
   Nepotisme finnes også i Norge. Spesielt gjelder dette hvor det anklages for at politiske tillitsverv går i arv. Best kjent er familiene Stoltenberg og Harlem (Brundtland). Thorvald Stoltenberg var som utenriksminister (1987-89, 1990-93) en sentral politiker i Arbeiderpartiet, og ble etterfulgt av sin egen sønn Jens Stoltenberg, nærings- og energiminister (1993-96), finansminister (1996-97) og statsminister (2000-2001, 2005-2013); Gudmund Harlem var både sosialminister (1955-61) og forsvarsminister (1961-65) og ble fulgt av sin datter Gro Harlem Brundtland, miljøvernminister (1974-79) og statsminister (1981, 1986-89, 1990-96).

   https://no.wikipedia.org/wiki/Nepotisme
   Nepotisme - Wikipedia
   Nepotisme (fra latin nepos, «nevø») betegner favorisering av slektninger, ektefelle eller venner, og det å sette kjennskap foran kompetanse i forbindelse med utnevnelser. Begrepet kom i forbindelse med middelalderens paver, som ofte utnevnte sine nevøer til viktige verv i Den katolske kirke. Praksis…
   no.wikipedia.org

   Alf Magne Henriksen:
   Straffefrihet betyr "frita for straff eller tap eller flykte fra bøter". [1] I folkerettens regler om menneskerettigheter, refererer det til unnlatelse av å bringe gjerningsmennene av menneskerettighetsbrudd for retten, og som sådan, utgjør i seg selv en.

   "Fornektelse av ofrenes rett til rettferdighet"
   Og oppreisning. Straffefrihet er spesielt vanlig i land som mangler en tradisjon for rettsstaten, lider av korrupsjon eller som.

   "Har forskanset systemer for beskyttelse, eller hvor rettsvesenet er svakt eller medlemmer av sikkerhetsstyrkene er beskyttet av spesielle jurisdiksjoner eller immunitet."

   https://en.wikipedia.org/wiki/Impunity
   Impunity - Wikipedia, the free encyclopedia
   Impunity means "exemption from punishment or loss or escape from fines".[1] In the international law of human rights, it refers to the failure to bring perpetrators of human rights violations to justice and, as such, itself constitutes a denial of the victims' right to justice and redress. Impunity…
   en.wikipedia.org

   Ove Jan Ludvigsen:
   Alt sammen er en tragedie, som ikke kan uttrykkes i sterke nok ORD!

   Rune L. Hansen:
   Med Grøss & Gru Harem Brunstland og Jens Stoltenberg-folkene ble Norge gigantisk til et kidnapper-land - familien som samfunnets grunncelle og barnets og enhvers menneske-rettigheter ble fullstendig angrepet, splittet og ødelagt og motarbeidet. Dessverre har mange, ikke minst kvinner rundt omkring i verden, misforstått Brunstland-feminismen og hennes falskhet oppfjaset i våre olje-penger, i tro på at den ville bedre og forsterke kvinners menneske-rettigheter! Mange gjennomskuet ikke perversitetene!

   
---   
---

   Rune L. Hansen, 24.09. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/994587557228840/

   Både politikk og lov og rett må og skal befinne seg innenfor lovlig lov og rett for å kunne være lovlig!

   Barnekonvensjonen Art 7:
   "1. Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Menneskerettserklæringen Art 16 p1:
   "1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning."

   Menneskerettserklæringen Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   *

   Michal Rozkydálek:
   Rune, You have beautiful Royal family there in Norway. Do they know about misusing of State Administration by Custodial Mafia?

   king5.jpg
   Michal Rozkydálek's photo.

   Rune L. Hansen:
   Ap King Kong?

   https://www.youtube.com/watch?v=HdXfVjRZ0yU
   King Kong (10/10) Movie CLIP - The Fall of Kong (2005)

   Michal Rozkydálek:
   : ) whatever his nickname was, he is the highest person in the Kingdom. Who is more responsible than the Head of State? Is his Royal family aware of the stolen kids?

   Linda Skoge:
   They now and they dont care

   
---

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, fredag 25. september 2015, Vinberget: 

   Mørkt, vått, regn og omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Voldsomt med regn både i går og i natt og frem mot 10-tiden i dag, med 8 pluss-grader. Derefter mindre nedbør fra en nokså eterisk himmel og 10 pluss-grader frem mot klokken 12 og lett yr. Omkring 10 pluss-grader videre utover dagen, tildels med regn og yr og noe blålig himmel. Halv-mørkt, 9 pluss-grader og ellers omtrent det samme frem mot 20-tiden. Mørkt, vått og omtrent det samme videre utover kvelden, noen stjerner og 3-kvart full tiltagende månde i sørlig retning tildels synlig, med omkring 8 pluss-grader klokken 21.30 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 23.09. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153019925431875

   Subject: Krav om at gjeldsfengsel opphører.

   From: marius@reikeras.no
   Date: Wed, September 23, 2015 4:28 pm
   To: postmottak@jd.dep.no
   --------------------------------------------------------------------------

   Til den det gjelder i Justisdepartementet

   Krav om at gjeldsfengsel opphører.

   Jeg har mottatt en rekke henvendelser opp gjennom årene, og da særlig fra yngre mennesker, som ikke har økonomisk evne til å betale de bøter de blir ilagt til statskassen i foreleggsaker.

   Svært mange av disse må, som følge av manglende betalingsevne, sone i fengsel.

   Hovedprinsippet er at 1 dag i fengsel tilsvarer 500 kroner i bøter.

   Med andre ord:

   Har vedkommende fått en bot på kr 20 000 som han eller hun ikke kan betale, så er alternativet 40 dager i fengsel.

   Jeg stiller et stort spørsmålstegn til om denne praktiseringen er holdbar i forhold til menneskerettsforpliktelsene som Norge skal etterleve.

   Menneskerettsloven vedlegg 2, protokoll nr. 4 nummer fire sier i artikkel 1:

   "Forbud mot gjeldsfengsel,

   Ingen skal bli berøvet sin frihet bare på grunn av manglende evne til å oppfylle en kontraktsmessig forpliktelse."

   Når menneskerettene setter et klart forbud mot gjeldsfengsel, hvorfor må da mindre bemidlede mennesker likevel sone, når de ikke har råd til å betale boten de har fått av statsmakten?

   Og er det ikke urimelig forskjellsbehandling, jf Grunnloven § 98, når den rike kan betale bot mens den fattige må inn og sone for samme forhold?

   Jeg ber om at Justisdepartementet redegjør for hvordan de ser på denne praksisen opp mot menneskerettene.

   Jeg gjør oppmerksom på at jeg også vil gjøre medlemmer av Europaparlamentet oppmerksomme på at det fortsatt finnes en slik type gjeldsfengselsordning i Norge.

   Bergen, den 23.9.15

   Marius Reikerås

   *

   Rune Fardal:
   En viss advokat i tilsynsrådet fikk vel en bot på 400.000,- det skulle bli 800.000 dager om han ikke betalte..... åja staten betalte jo for hans svindel.

   Glenn Westbye:
   Ikke 800000 dager, men 800 dager Rune Fardal. Alle kan gjøre en feil.

   Rune Fardal:
   Null er null.... : ) 
 
   Erik Halvorsen:
   Hva er alternativet, Reikerås?

   Erik Halvorsen:
   Er det noen andre EU-land som praktiserer noen annen løsning?

   Noralf Aunan:
   Samfunnstjeneste må være mer fornuftig når det gjelder noen kroner, for da kan man også gjøre litt nytte for seg.

   Erik Halvorsen:
   Dette er jo mest aktuelt for narkomane. Skal narkomane liksom settes til straffarbeid i formodentlig 8 timer hver dag? Det høres ikke særlig realistisk ut.

   Rune L. Hansen:
   Straffeloven § 27:
   "Når bot idømmes, bør det foruten til det straffbare forhold tas særlig hensyn til den dømtes formuesforhold og til hva han etter sine livsforhold antas å kunne utrede. / Boten tilfaller statskassen. / Endret ved lov 19 juli 1946 nr. 10 (iflg. dens II trer bestemmelser i særlovgivningen som fastsetter overgrenser for bøtestraff ut av kraft fra samme tid)."

   Rune L. Hansen:
   Dessuten verdt å nevne - at en bot ikke bare må være proporsjonal, men også lovlig.

   
---
---

   Marius Reikerås, 23.09. 2014:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153019875441875

   Menneskerettsloven vedlegg 2, protokoll nr. 4 nummer fire sier i artikkel 1:

   Forbud mot gjeldsfengsel,

   Ingen skal bli berøvet sin frihet bare på grunn av manglende evne til å oppfylle en kontraktsmessig forpliktelse.

   Så er mitt spørsmål:

   Når menneskerettene setter et klart forbud mot gjeldsfengsel, hvorfor må da mindre bemidlede mennesker likevel sone, når de ikke har råd til å betale boten de har fått av statsmakten?

   Og er det ikke forskjellsbehandling, når den rike kan betale bot mens den fattige må inn å sone for samme forhold?

   30 000 i bot tilsvarer 60 dager i fengsel.

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 25.09. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153022460536875

   Vilkårlige økninger i skatteyters disfavør er blitt ansett for å være en krenkelse av EMK art 1-1.

   Den 14 oktober 2010 ble det avsagt en interessant dom i saken mellom Shchokin v. Ukraina.

   Shchokin mente at hans eiendomsrettsbeskyttelse var brutt som følge av vilkårlige økninger i hans inntektsskatt til myndighetene.

   Han støttet seg til EMK artikkel 1 til protokoll nr. 1

   Han hevdet at når skattemyndighetene beregnet skattekravet på nytt og deretter økte mengden på hans inntektsskatt, hadde de ikke handlet i samsvar med loven. Han støttet seg til EMK artikkel 1 i protokoll nr. 1, som lyder som følger:

   "Enhver fysisk eller juridisk person har rett til å få nyte sin eiendom. Ingen skal bli fratatt sin eiendom unntatt i det offentliges interesse og på de vilkår som er fastsatt ved lov og av alminnelige prinsipper i folkeretten.

   Bestemmelsene ovenfor skal imidlertid ikke på noen måte svekke en stats rett til å håndheve slike lover som den anser nødvendige for å kontrollere bruken av eiendommen i samsvar med allmennhetens interesse eller for å sikre betaling av skatter eller andre avgifter eller bøter. "

   Domstolen var ikke i tvil om at økningen av klagerens skatteplikt utgjorde et inngrep i hans rettigheter i henhold til artikkel 1 i protokoll nr. 1.

   Spørsmålet var om inngrepet var lovlig.

   Domstolen konkluderte med at myndighetene valgte den minst gunstige tolkningen av nasjonal lovgivning, noe som resulterte i en vilkårlig økning av søkerens skatteplikt.

   På dette grunnlag konkluderte retten med at inngrepet i søkerens eiendomsrett ikke var proporsjonalt med formålet i artikkel 1 til protokoll nr. 1, og at det dermed hadde vært en krenkselse av EMK s bestemmelse om beskyttelse av eiendomsretten.

   Denne saken har stor interesse også for norske forhold.

   *

   Rune Fardal:
   Handler dette om "den minst gunstige tolkningen"... og dermed om proporsjonalitet? Om så, så er det interesant for jeg har fått mange tilbakemeldinger fra mange og selv opplevd at kemner i Bergen, på bakgrunn av små krav 5-10.000,- nesten umiddelbart fremer krav om tvangsalg av eiendom grunnet ubetalte kommunale regninger.
   Kan dette da stride mot EMK art.1, prot.nr. 1?

   Mona Elisabeth Hedberg:
   Herregud ! Håper du får svar på dette !

   Vegard Tilrem:
   Jeg har spurt før, og spør igjen...
   Er innføring av kommunal eiendomsskatt, hvor det beskattes etter meter og kvadratmeter, og helt vilkårlig i forhold til huseiers inntekt og skatteevne, å betrakte som brudd på grunnleggende menneskerettigheter... ?
   Fint om en (vi) kunne få verifisert dette nå (berører på hundretusenvis av mennesker i dette landet).

   Karen Irene Fløttum:
   Berører dette også kildeskatten?

   Monika Johnsen:
   Dette må da vel berøre skatteendringen når det gjelder uføretrygdede ?

   Hans Olav Skatt:
   er ulovlig og i strid med menneskerettighetene uansett. Som Bastiat korrekt konkluderte for flere hundre år siden: dersom tyveri av 100 % av det en arbeider produserer er slaveri, ved hvilken prosentandel er det ikke slaveri ? For å forsvare skattlegging må man samtidig kunne forsvare statens rett til førstegangsbruk av tvang. Det er umulig og ergo er skatt ulovlig.

   Mona Elisabeth Hedberg:
   Er du republikaner ?

   Rune L. Hansen:
   Rettferdighet er ikke ulovlig, Hans Olav.

   
---
---

   Marius Reikerås, 24.09. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153021526441875
   
   Ikke bare har Norge den tvilsomme Europarekorden i å være det landet som har påført en mann, avdøde Fritz Moen, et dobbelt justismord for to drap han aldri gjorde.

   Vi har også den tvilsomme Europarekorden i å ha blitt domfelt for samme forhold, av både FNs menneskererettskomite og av Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   I begge organer ble Norge domfelt for ikke å begrunne sine ankenektelsesavgjørelser.

   Så skulle vi tro at rettssystemet var litt ydmyke, slik at man i det minste tok notis av dommene som Norge har fått mot seg.

   Men, nei.

   I dag har jeg lest to uavhengige lagmannsrettsavgjørelser i barnevernssaker.

   I begge tilfellene sier lagmannsretten at ankene ikke når frem, uten at det er begrunnet med et eneste ord om hvorfor.

   *

   Kjell Selen:
   Profesjonelle kranglefanter med tilleggsfag i synsingens "kunst".

   Rune Fardal:
   Vi må begynne sende mail til disse dommerne og be om begrunnelse hvorfor de bryter menneskerettighetene med kopi på SM.

   Anki Ødegaard:
   Rettssystemet og ydmyk hører ikke hjemme i samme setning. (fritt etter Min bror Bjørnen ; ) )

   Oddvar Wallstad:
   Det synes for meg som om at eneste løsning er folket avsetter stortinget og redselsvesnet og laga helt nytt på begge steder.

   Rune L. Hansen:
   Ikke bare avsette, men kompetent straffe-forfølge. Noe annet ville ha vært enda en mangfoldig grov forbrytelse.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 25.09. 2015 via Falske og ekte dommere:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/1028007400583267/

   "La alle lovene være klare, tydelige, og presise; å tolke lover er nesten alltid å korrumpere de."

   "Let all the laws be clear, uniform, and precise; to interpret laws is almost always to corrupt them."
   - Voltaire

   lover-voltaire.jpg

   *

   
---
---

   Helene Sørbu, 25.09. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/994624827225113/

   Jeg har opplevd utallige overgrep fra barnevernet gjennom mine 16 år som familiehjelper (fullmektig), og jeg opplever stadig nye ting. Jeg blir nesten ikke sjokkert lenger, bare fryktelig fryktelig trist og oppgitt.

   En av de nye tingene er at etaten TVINGER seg til samtaler med barna på skolen til tross for dokumentasjon på at barna ikke må utsettes for det. Dette har de IKKE hjemmel til. De har krav på å snakke med barna, men INGEN lov støtter at dette skal gjøre på skolen. Vi er nødt til å få en slutt på det. Skolen skal tross alt være en trygg og god plattform for ungene våres. Dessuten er det brudd på både taushetsplikten og privatlivets fred.
   En annen ting jeg erfart er to søskenpar som på veg hjem fra skolen blir stoppet av saksbehandlere fra barnevernet. De skilte barna og fulgte det ene søskenparet helt hjem inn i stua... Helt ufattelig. For ordens skyld: Den første hendelsen er ankret i Land barneverntjeneste, den andre er det Lillehammer som står for.

   *

   Jøran Ødegaard:
   Også Gjøvik barnevern utnytter skolene. Spørsmålet er hvordan vi kan stoppe dem.

   Helene Sørbu:
   Jeg driver og lager en ny rapport til Horne. Hvis vi er flere som undertegner så kanskje...? I hvert fall er jo cluet at det er brudd på barnekonvesjonen å bruke skolene/barnehagene.

   Joni Dear:
   Hva med når klasselærer har blitt bedt om å være med på forhøret ("samtalen" bv har med barnet), men lar bv være alene med barnet fordi saksbehandler sier det er greit å snakke med barnet alene? (saksbehandleren likte ikke at jeg ble med neste gang og da ble det ingen samtale, barnet fikk ekstra friminutt på lekeplassen i steden.)

   Amine Samier:
   Hei j har en vanskelig oppleves med Bv Bv er en terror Bv er flink å lyver mot barna og mot svake familien Bv er en rasism i system Bv har tok to min barnebarn i to år og grunn var mor byttet etter navn til barna og de stjålet barna å skylt barna en jenta på femten månder har utsatt for overgrep av Bv de nekter å tar med jenta til legen etter plassering i fylkesnemnda da kommer en meld fra drit Bv av jenta har vondt i under liv og møt med bv advokaten og vi sa må ha en legeerklæring sa Bv vi vil ikke tar med henne til legen hva er dt et drit system en rasism system i Bv hvor er barna rettighet hvor er mennske rettighet i system er terrorist mot barna Bv lyver stortinget lyver alle i norske system er bare tullet de vil selger små barna for å de få penger

   Rune L. Hansen:
   Hvem sier at noen har rett til å forstyrre barnets familie- eller privat-liv? Vel, det er ulovlig i henhold til Barnekonvensjonen.

   Barnekonvensjonen Art 16 p1 og p2:
   "1: Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
   2: Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

    Helene Sørbu:
    Nettopp!!!

   Kristine Husmor Lie:
   Bv skal til uka dra på skolen og utspørre min sønn på 6 år og i barnehagen til min 5 åring og jeg synes det er så feil. Dette er barnas trygge plass! Grunnen til at dem har oporettet undersøkelse er fordi vi tilsynelstende har lite nettverk gasp emoticon noe som ikke er korrekt. Jeg blir kvalm ig uvell av måten dem jobber på.

   Helene Sørbu:
   Forlang at samtalene skal gjennomføres andre steder. Henvis til Barnekonvesjonen.

   Kristine Husmor Lie:
   Det beste hadde vært om vi dro til bv kontoret tenker jeg? Da lager vi ett klart skille for barna.

   Helene Sørbu:
   Det er jeg enig i

   Sonja Helene:
   De som ikke forstår at barn IKKE kan intervjues er helt på tur og burde ikke ha hatt med barn å gjøre. Ingenting godt kan egentlig komme ut fra slike samtaler, da det er den voksne som styrer, og bestemmer hvordan samtalen går. UHØRT

   Rune L. Hansen:
   Ja, nettopp, Sonja Helene. Og ingen har rett til slike inkvisisjoner, unntatt for kriminelle forhold, under rettssikkerhet.

   Rune L. Hansen:
   Dessuten er det angrep fra en grov kriminell mafia virksomhet.

   Arild Holta:
   Rune L. Hansen "Under rettsikkerhet" er et viktig poeng, ja. At noen kjærringer avhører barna og skriver hva de vil av underlige tolkninger, er ikke rettsikkerhet.

   Rune L. Hansen:
   Ja, nettopp, Arild Holta. Ikke minst det.

   Marit Syljuåsen:
   Det er skammelig at disse makttullingene uten vett skal få fare fritt fram !!!

   Ann Kristin Skoglund:
   Skammelig : ( : (

   
---
---

   Rune L. Hansen, 25.09. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/994917250529204/

   "Retten til å forvalte merkelappen «barns beste» har gitt denne verdens Magne Raundalener og andre eksperter et fornuftsmonopol som unndrar en rekke standpunkter nærmere ettersyn og fritar dem fra å bli utsatt for sunn skepsis og frittgående fornuft."

   «Barns beste» og andre maktmidler
   http://www.aftenposten.no/meninger/Barns-beste-og-andre-maktmidler-7111392.html
   Uttrykket er blitt et trylleformular som gjør videre debatt meningsløs.
   aftenposten.no

   *

   Rune L. Hansen:
   Noralf Aunan, 18.09. 2015:
   "Vi skal ikke ha et såkalt barnevern (bv) som totalt overser både Grunnloven, Menneskerettsloven, og til og med barnevernloven! Barnets beste kan dessverre tolkes som bv ønsker, så det er barnets rettigheter det skal fokuseres på, og ethvert barn har temmelig både mange og klare rettigheter. (...) Totalt uskyldige barn får faktisk ingen menneskerettigheter i dagens bv Norge, så når skal våre folkevalgte si stopp for dagens klare lovbrudd?"

   
---
---

   Rune L. Hansen, 25.09. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/994957803858482/

   Fra Straffeloven 2005 kap. 16. § 101:

   "For folkemord straffes den som i hensikt helt eller delvis å ødelegge en nasjonal gruppe
   e)    med makt overfører ett eller flere barn fra gruppen til en annen gruppe.

   Til straff for medvirkning er forsett om hovedforøverens ødeleggelseshensikt tilstrekkelig.
       Straffen for folkemord er fengsel inntil 30 år.
       Ikr. 7 mars 2008 iflg. res. 7 mars 2008 nr. 225.
   Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 74."

   Tydeligere kan vel en lov-bestemmelse neppe bli?

   *

   Rune L. Hansen:
   Det er et pågående slags dobbelt folkemord. Fra den ene posisjonen en politisk makt-elite og dens medspillere som både vilkårlig, tilfeldig og målrettet kidnapper barn fra sivil-befolkningen.
   Fra den andre posisjonen, i den samme politiske makt-elitens feminisme-avdeling, kvinner og deres medspillere som målrettet kidnapper barn fra sivil-befolkningens menn, barn den overfører til sivil-befolkningens kvinner, som den dermed regner som "sine" kvinner.

   Rune L. Hansen:
   "§ 21. Skyldkravet
   Straffelovgivningen rammer bare forsettlige lovbrudd med mindre annet er bestemt.
   Ikke ikr., men gjelder for forbrytelsene i kapittel 16, se § 411."

   "§ 22. Forsett
   Forsett foreligger når noen begår en handling som dekker gjerningsbeskrivelsen i et straffebud
   a)    med hensikt,
   b)    med bevissthet om at handlingen sikkert eller mest sannsynlig dekker gjerningsbeskrivelsen, eller
   c)    holder det for mulig at handlingen dekker gjerningsbeskrivelsen, og velger å handle selv om det skulle være tilfellet.
   Forsett foreligger selv om lovbryteren ikke er kjent med at handlingen er ulovlig, jf. § 26.
   Ikke ikr., men gjelder for forbrytelsene i kapittel 16, se § 411.
   Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 74."

   Arild Holta:
   Det uklare er begrepet "nasjonal gruppe". Men jeg tror man kan finne mer støtte for tanken om folkemord i Folkeretten.

   Rune L. Hansen:
   Sivil-befolkningen er en nasjonal gruppe, Arild Holta.
   Kvinner og menn også.

   Rune L. Hansen:
   Iøvrig er dette bare en av diverse flere inter-nasjonale og nasjonale gjeldende lovbestemmelser med forbud av bortførelse av barn fra sin far eller mor som medfører høy straffe-ramme.

   
---
---

   Arild Holta, 25.09. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/994643003889962/

   Skattebetalerne har måttet betale over en milliard i erstatninger til barnevernsofre fra tiden barnevernet var en brøkdel av dagens.

   Det er da en brøkdel av erstatningen som vil bli krevd for dagens mange flere overgrep. Dette er før foreldrene har begynt å få erstatninger. Foreldrene er inn til videre dehumaniserte og får ikke erstatninger siden de er fratatt sitt menneskeverd. På det punktet har ikke stat eller kommuner kommet med noen erkjennelser. Til tross for at forskningen, jussen og menneskerettighetene sier at foreldrene er part, og at bv ikke gjør rette vurderinger.

   FORUMET REDD VÅRE BARN - STOPP barnevernet! • View forum - RESULTATENE AV SÅKALT BARNEVERN
   http://forum.r-b-v.net/viewforum.php?f=164
   forum.r-b-v.net

   *

   Oddvar Espegard:
   Veldig viktig artikkel. takk skal du ha. Dette burde kringkastes for alle i hele Norges land. Folk burde få en innføring i hele denne problematikken med barnevernet.

   Ove Jan Ludvigsen:
   Absolutt - STOPP! - STOPP! - STOPP! - Og meget mer enn - STOPP!

   
---

---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, lørdag 26. september 2015, Vinberget: 

   Mørkt, vått, tildels yr og regn og omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Vått og nokså overskyet utover formiddagen, men mindre og uten nedbør efter hvert, med 11 (eller 13?) pluss-grader klokken 13. Tildels noe blålig himmel og forholdsvis lite nedbør utover eftermiddagen. Halv-mørkt dunkelt, noe yr og 9 pluss-grader klokken 20. Mørkt og omtrent det samme videre mot midnatt, med månen nokså full tildels noe synlig og efter hvert i sør.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 26.09. 2015:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10205627321297095

   Sivil-befolkningen i Norge kan juble for at menneske-rettighetene ble reell lov og rett i vårt land, til tross for at de enda motarbeides, forties og forbrytes av den politiske og offentlige forvaltningens myndighets-forbrytere!

   Og også juble for at de er og skal være implementert i vår Straffelov! Til tross for at også det enda motarbeides, forties og forbrytes av den politiske og offentlige forvaltningens myndighets-forbrytere!

   Og også juble for at de særlig fortreffelig og viktig er implementert i Straffeloven 2005 kapittel 16! Alt og det hele for på optimale måter å kompetent få straffe-forfulgt og stoppet politisk og offentlig organisert grov kriminalitet, altså myndighets- og menneskeretts-forbrytelser!

   Ved hjelp av disse og dette er det iallfall uansett bare et spørsmål om tid før vi nu vinner frem! Og dagens terror regime og politisk og offentlig organisert kriminalitet blir en grufull saga blott !!!

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/995073717180224/

   Bouchane Abdelkarim:
   menneske rettighet kan aldri praktiseres i et politistat som norge er

   Juro Kuvicek:
   Jeg tror faktisk du har rett, Bouchane. Jeg har nå erefart via andre og meg selv at det faktisk er skummelt med en altfor sterk stat. Det må jo gå utover individet. Det er et motsetningsforhold som gir store problemer og umulig kan gå ihop, om man ikke finner en god og rettferdig balanse. Staten kjører dessverre over folk om den vil, og det er jeg overbevist om er ofte, altfor ofte.

   Hans Olav:
   Rune: hadde det enda vært så vel! Dette regime er dessverre blit en del av hele samfunnsstrukturen og blir ikke lett å avlive.

   Juro Kuvicek:
   Ja, det er det. Det må nok en aldri så liten/stor revolusjon til for å endre en slik statsmakt, nytter nok ikke med forhandlinger. Det er tragisk at vi har skapt et totalt rettsløst samfunn på mange områder. Det er altfor mye skjønn som gjøres på basale avgjørelser som rammer menensker/individer hardt. frown emoticon Jeg kjemper for fedres rettigheter, har opplevd at fedre står svært svakt i barnefordelingssaker etter samlivsbrudd. Men jeg ser også at mange skjebner er blitt beseglet på andre områder, spesielt barnevernet. Tragisk! Altfor mye makt til disse kontordamene/mennene og en sinnsyk kobling mellom bv og sakkyndige. Disse sakene kan aldri bli objektive! Håper og ber om at jeg aldri blir utsatt for det jeg ser mange andre er blitt utsatt for. Min kamp er mot en barnemor som bedriver samværssabotasje, det er ille nok, men det må være grusomt å se barna bli hentet av politi/bv.

   Bouchane Abdelkarim:
   jeg er enig totalt med Deg.

   Rune L. Hansen:
   Problemet med et terror regime er ikke nytt i historisk perspektiv. Men løsningene på problemet er nokså nye og går i tiden efter 2. verdenskrig sin seiersgang gjennom verden, til tross for konsekvent motstand fra myndighets-forbrytere og deres medspillere!

   Uvitenhet om dette er nu det største problemet! Mange er enda forblindet (og perverterte) av terror regimets indoktrinering og propaganda. Ikke bare i Norge.

   Advokater også, ikke minst! Forblindet og indoktrinerte eller kjøpt og betalt av terror regimet! Tildels fullstendig uvitende eller uinteresserte i hva som nu i virkeligheten er og skal være reell lov og rett! Og i at terror regimets gamle menneske- og samfunns-ødeleggende lover og regler, handlemåter og påfunn nu er ulovlige og straffbare! Og er et "ris" til egen bak!

   Juro Kuvicek, i sin kommentar over her, er et eksempel på denne uvitenheten og indoktrineringen. Han bruker begreper som "barnefordelingssaker" og "sakkyndige" og "samværssabotasje" - ord og begreper som hører terror regimet til!

   Men hva sier menneske-rettighetene om slikt noe?
   Blandt annet følgende - fra Menneskerettserklæringen Art 16:

   "1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning."
   Og Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og hva sier Straffeloven 2005 kapittel 16 om forbrytelser mot dette i offentlig regi? Ja, det er blandt annet det posteringen min handler om. Nemlig blandt annet om hva som nu er gjeldende lov og rett i og for Norge! Hva enn myndighets-forbrytere og deres medspillere sier og hevder av noe annet!

   Marit Andreassen:
   enig

   Rune L. Hansen:
   Ps: Det er en utrolig vond og smittsom sirkel og spiral med advokater eller sivil-befolkning som aksepterer motsatt lov og rett! Ikke minst det at slike advokater eller mennesker gir terror regimets dirigenter og dommere et falskt skinn av lovlighet!
   Uvitenhet i forhold til slikt er katastrofalt!

   Arild Holta:
   Er ikke like optimistisk. En stat med enorm propagandamakt kan lett som bare det undertrykke alskens gode prinsipper.
   Minner meg om Jesu ord om datidens maktpakk: Hvitkalkede graver.
   Tilsynelatende vakkert, men full av død på innsiden.
   Slik er det med enorm statsmakt. Makt korrumperer alltid. Makt til å undergrave menneskerettigheter og naturlige rettigheter korrumperer.
   Det er altså noe mer enn menneskerettigheter som behøves: Reell pulverisering av makt. En maktfordeling som er mye mer omfattende enn tredelt stat (Storting, regjering og domsstoler).
   Om ikke vil makten undergrave rettighetene våre.

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er noe mere enn menneske-rettighetene som trengs! Og det er at vi blir så glade i de og for de at vi enhver nekter å la oss undertrykke mere!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/126288523784/10153175933618785/

   Ruby Harrold-Claesson:
   Det förefaller som om Norge, i likhet med Sverige, inte har en författningsdomstol. I annat fall kunde inte den omfattande handeln med barn tillåtas förekomma i Norge.

   Rune L. Hansen:
   Dagens Norge har nepotisme og impunity i steden for lov og rett.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 26.09. 2015 via Menneskerettspartiets debatt-side, shared Marius Reikerås's post:
   https://www.facebook.com/groups/521624111224961/888400897880612/

   Idømt fratatt rett til å kunne bo og leve.

   Marius Reikerås, 26.09. 2015:

   Vi er nødt til å gjøre noe med tvangssalgsholdningene til det offentlige.

   En ung mann jeg kjenner, risikerer å få huset til seg og sin familie (kone og to små barn) tvangssolgt for et idømt advokatkrav på ca kr 90 000.

   Advokatfirmaet har fått medhold av retten til å få tvangssalget gjennomført.

   Han har klart å skaffe til veie de 90 000, men nå fikk han nylig et nytt brev fra advokatfirmaet, hvor kravet plutselig var økt til 222 000.

   Med andre ord truer advokatfirmaet familien med at om de ikke betaler 222 000, så tvangsselger de boligen.

   Og store advokatfirmaer nyter stor beskyttelse av de norske domstoler, og kan nærmest fritt herje med vanlige folk.

   Hvor går grensen for hva borgere av samfunnet skal akseptere,når mektige aktører innnefor rettssystemet nærmest opererer som en mafia overfor vanlige mennesker?

   *

   Rune L. Hansen:
   Nick Humphrey, 24.09. 2015:
"dette her r noe grunnleggende feil i et samfunn, når ens muligheter til å bekjempe urett avhenger av personlig økonomi."

   Anne Nordheim:
   Akkurat.

   Rune L. Hansen:
   Menneskeretts-forbrytere, med en fullstendig forakt for menneske-rettighetene og medmennesker. Konstant om og om igjen i dagens Norge. Med en uvitende og indoktrinert sivil-befolkning som bare "venter" på at det skal bli sin tur videre!

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 25.09. 2015:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/994957803858482/

   Rune L. Hansen:
   Sivil-befolkningen er en nasjonal gruppe, Arild Holta.
   Kvinner og menn også.

   Arild Holta:
   Hehe. Jeg er selvsagt enig med deg i det. Men det ville overraske meg om evnt forarbeider til denne uttrykksformen mente det. Men OM... så toppers! Ikke at JEG er uenig i at det er folkemord og burde kunne tolkes som deg. Men mine meninger teller nok ikke for de høye herrer.

   Rune L. Hansen:
   Legg merke til formuleringen: "en handling som dekker gjerningsbeskrivelsen i et straffebud". Tydeligere kan ikke noe sies.

    Det samme gjelder konkret menneske-rettighetene også.
    For eksempel har Menneskerettsloven lov-bestemt, at:

    "Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller å utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til."

    Og, at:
    "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører."

   Det er altså ikke rom for fortolkninger. De er enkle, presise og lett forståelige og ment for alle og enhver.

   Og vit samtidig, at det aldri er eller skal være dommere, politikere eller andre som er loven!

   Og at det er lovbestemt i og for menneske-rettighetene at hver og en av de er og skal være uavhendelige og umistelige for absolutt enhver borger.

   Rune L. Hansen:
   Iøvrig er dette bare en av diverse flere inter-nasjonale og nasjonale gjeldende lovbestemmelser med forbud av bortførelse av barn fra sin far eller mor som medfører høy straffe-ramme.

   Arild Holta:
   Ja, det er åpenbart brudd på naturlige rettigheter...

   
---
---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, søndag 27. september 2015, Vinberget: 

   Mørkt og omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Grålig overskyet utover formiddagen, med omkring 10 pluss-grader frem mot klokken 11. Gradvis lettere og mindre overskyet utover eftermiddagen, med oppmot 15 pluss-grader frem mot klokken 16. Frem mot klokken 19 overskyet og til 10 pluss-grader. Jeg har vært ute og rolig plukket inn ca. en kilo med blåbær blandet med aronia og sharon. Forleden dag var det mye blåbær, men i dag veldig lite, efter noen dager med mye nedbør. Sharon trives godt og utvider seg langsomt men sikkert for hvert år. Bra. Jeg konserverer også i dag. Men bergamottene jeg har plukket inn, en første porsjon, skal få eftermodne en ukes tid i en papp-eske her inne først før jeg gjør mere med de. Mest og mye av den mønstrede sorten i år. Mørkt, månen tilsynelatende full tildels syblig i øst og 8 pluss-grader henimot 22-tiden. Nokså høyt og fjernt i sør-øst mot midnatt.
   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 26.09. 2015:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/995073717180224/

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er noe mere enn menneske-rettighetene som trengs! Og det er at vi blir så glade i de og for de at vi enhver nekter å la oss undertrykke mere!

   Arild Holta:
   Rune L. Hansen
   Det store flertallet klarer seg lenge med "brød og sirkus". Om ikke så hadde de rike landene vert fikset for lenge siden.

   Arild Holta:
   Det er færrest av de mest vanlige som blir offer for grusomheter, og flest av de som tenker selv/anderledes/motstrøms. Dermed kan man med letthet manipulere det "demokratiske" flertallet.

   Makten får stadig større maktmidler tilgjengelig. Og Ola Dunk sier DU har menneskerettighetene dine, men at det er noe galt med deg, for det sier så mange, og de som er noe... Ikke bare en gang, men tusenvis av ganger i en strøm av informasjon fra hundrevis- og tusener av milliardene til makten.

   Hva gjør man med undergravelsen av våre rettigheter, undergravelsen som er så omfattende at det hjernevasker millioner, og også de som overfalles av staten.

   Rune L. Hansen:
   Nei, Arild Holta, de som blir utsatt for grusomheter i dagens Norge er utrolig mange! Både via "barnevernet", NAV, rettsvesenet og andre offentlige instanser. At det bagatelliseres, forties og forvrenges i propagandaen hjelper ikke de som forurettes. Tvert om. Og at så mange må finne seg i å bli forurettet (både torturert, terrorisert, utplyndret og drept, etc.), fordi de ansatte i instansene og deres dirigenter og nøkkel-personer nekter å rette seg efter menneske-rettighetene og beskyttes av hverandre, gjør det ikke mindre alvorlig, ulovlig og straffbart!

   Det er det samme politiske regimet som både dirigerer og aksepterer disse grove forbrytelsene. Det spesielle med det politiske "barnevernet" er ikke bare at forbrytelsene er ekstremt grove og mange, men at de også innbefatter så veldig mange grove forbrytelser og så veldig mange medskyldige!

   Kjernen og det mest sentrale som muliggjør disse forbrytelsene og propagandaen er det politiske regimet og dets mest sentrale nøkkel-personer. Inklusivt dommerne og lederne for politi- og påtale-instanser.

   Det politiske "barnevernet" er altså langt mere enn de ansatte i kommunale avdelinger! Og forbrytelsene til det politiske "barnevernet" er ikke bare selve kidnappingen av barna og foreldrene! Men automatisk også blandt annet tortur, terror, inkvisisjoner, falsk og hvitvasket dokumentasjon, utplyndring, degradering, etc.

   I regi av et politisk terror regime, med null respekt for menneske-rettighetene og reell lov og rett. Skal denne mafia-virksomheten stoppes så må den kompetent straffe-forfølges og nedlegges. Den enkleste og mest rette og direkte og samlende måten å få til det på, er ved å gå til motangrep på dens forbrytelser hvor den avslører seg selv på det groveste og grundigste! Et motangrep med våre menneske-rettigheter og reell lov og rett i spissen!

   
---

---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, mandag 28. september 2015, Vinberget: 

   Mørkt og ned mot 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Dus sol fra dus hvitlig himmel og 10 pluss-grader frem mot klokken 10 og 12. Noe dust lyst blålig også utover eftermiddagen, 10 pluss-grader klokken 19. Plukket inn plommer og diverse medisin-frukt og hageblåbær og store bjørnebær i dag. Har prioritert det det meste av dagen i dag. Og nu utover kvelden å stelle med det. Mørkt, månen full lavt i øst og 8 pluss-grader klokken 21. Mørkt mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 28.09. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153027517111875

   Vi kan ikke lengre sitte passivt å se på at dommere konsekvent krenker våre grunnleggende menneskeretter.

   Særlig er dette gjeldende i saker som berører tvangssalg av bolig, hvor dommere ikke engang løfter øyelokket før de følger kreditors anmodning om tvangssalg.

   Selv bagatellmessige beløp, blir brukt som tvangssalgsgrunnlag

   Her følger utdrag av mitt brev til en av dommerne i Bergen tingrett om dette tema:

   Til din orientering, ble Grunnloven endret i 2014 i forbindelse med 200 års- markeringen.

   Da ble menneskerettene gitt et eget kapittel, kapittel E, og hvor det heter i fanebestemmelsen i § 92:

   ”Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter.”

   Denne bestemmelsen er du selvsagt forpliktet til å følge i ditt virke som dommer. Det kalles for den offentliges sikringsplikt.

   Tvangssalg av bolig, er et av de mest alvorlige inngrep som en dommer kan utføre overfor en familie.

   Det er så alvorlig at Den Europeiske Menneskerettsdomstol har presisert følgende hva gjelder tvangssalgssaker, jf hva som fremkommer i saken mellom McCANN v. THE UK, § 50, 13 mai 2008:

   “Any person at risk of an interference of this magnitude, have the right to have the proportionality of the measure determined by an independent tribunal in the light of the relevant principles under Article 8 of the Convention.”

   Enhver person som står i fare for å få et så alvorlig inngrep mot seg som tvangssalg av bolig er, skal altså ha inngrepet vurdert opp mot artiklene.

   Samme setning er gjentatt i en rekke andre saker, jf blant annet ZEHENTNER v. Østerrike, og hvor det også heter i premiss 46 i ovennevnte dom:

   ”The Court considers that this part of the application raises serious issues of fact and law under the Convention, the determination of which requires an examination of the merits.”

   Det er altså slik at EMD PÅLEGGER enhver domstol å undersøke realitetene i saken.

   Og EMD nøyer seg heller ikke med dette, og sier følgende i premiss 55 i saken ZEHENTNER v. AUSTRIA fra 2009:

   55. The interference at issue will be in violation of Article 8 unless it is justified under the second paragraph of that provision. In the present case the interference was in accordance with the law, being based on the relevant provisions of the Enforcement Act, and served the legitimate aim of protecting the rights and freedoms of others.

   I forhold til EMK artikkel 8, vil et slikt inngrep alltid være en krenkelse ,

   - dersom det ikke har tilstrekkelig hjemmel,

   - ikke forfølger et legitimt formål

   - og ikke er forholdsmessig, ( nødvendig i et demokratisk samfunn)

   For at den som står i fare for å miste sitt hjem skal kunne forsvare seg på en adekvat måte, gjelder selvsagt prinsippet om muntlige forhandlinger, jf EMK artikkel 6 nr 1.

   Jeg minner derfor bare kort om at så sent som i ultimo november 2014, i saken mellom PÁKOZDI v. Ungarn, ble denne rettigheten slått fast slik i premiss 26:

   ”The Court recalls that an oral and public hearing constitutes a fundamental principle in Article 6 § 1 (see, among many authorities, Malofeyeva v. Russia, no. 36673/04, § 105, 30 May 2013).”

   Prøvingen av disse fundamentale minsterettighetene, er nå kommet så langt i saken mellom Sagvolden og Norge, at Norge risikerer å bli domfelt av EMD i Strasbourg for brudd både på de prosessuelle og materielle regler om tvangssalg.

   Om Norge blir dømt av EMD, blir det en svært alvorlig ripe for samtlige av landets dommere som til nå har neglisjert menneskerettene.

   Jeg vedlegger de spørsmål som EMD har kommet med til den norske stat i denne anledning.

   Når du som dommer ikke kjenner til hva menneskerettene sier om minimumsrettigheter for den som berøres i tvangsalgssaker, så har du heller ingenting som dommer å gjøre.

   Det blir som å oppsøke en hjertekirurg som ikke har peling på hva han holder på med, med de fatale konsekvenser det kan få for pasienten.

   Det er ingen som vil godta at samfunnet lar en slik kirurg praktisere.

   Du har altså, med en kjennelse på noen få overflatiske linjer, besluttet at en familie på fire skal tvangsselge sin bolig, uten at du har gjort følgende:

   - Du har mottatt en begjæring fra Bergen tingretts egen oppdragstaker uten engang å vurdere de habilitetsspørsmål det kan medføre.

   - Du har bevisst unnlatt å avholde muntlige forhandlinger.

   - Du har bevisst fattet kjennelse uten at du har vurdert inngrepet opp mot EMK artikkel 8 og EMK artikkel 1- protokoll 1.

   Så uansett hvordan man snur og vender på dette, så har du utført en dommerhandlig som strider mot alle grunnleggende menneskerettsprinsipper.

   Det må være nedslående for landets stortingsrepresentanter og grunnlovsforankre menneskerettighetene, for så å oppleve at vi har dommere, som deg, som konsekvent neglisjerer dem.

   *

   Yavuz Karaboga:
   Veldig bra, hardt mot hardt!

   Rune Fardal:
   Og domerens navn?

   Marius Reikerås:
   Marianne Bergflødt er dommerens navn.

   Rune Fardal:
   Ta med opptaker og gjør som jeg gjorde her:
   https://www.youtube.com/watch?v=cAdzf2W_Zqw
   Tingrettsdommer Ronny Bølgen, samværsabotasje
   youtube.com

   Greta Solheim:
   Etter mitt skjønn Marius bør du først og fremst hevde grunnlovsbrudd. Domstolene plikter etter Grunnlovens tidligere § 110c og någjeldende § 92, som pålegger statens myndigheter herunder domstolene å håndheve ikke bare de menneskerettighetene som er nedfelt i Grunnloven, men også andre menneskerettsforpliktelser, og å sørge for at menneskerettsbruddene blir reparert, jf Rt. 2014-1105. Rt. 2014-1292 og Rt. 2015-93.

   Selv om formålet med å de nye menneskerettsbestemmelser i Grunnloven i fjor var å grunnlovsfeste tidligere eksisterende internasjonale rettsnormer, har de imidlertid ved å bli skrevet inn i Grunnloven fått stilling som selvstendige rettsregler. Så lenge rettighetene bare var basert på internasjonale konvensjoner, var det de internasjonale håndhevingsorganene -eksempelvis EMD eller FNs menneskerettskomite - sitt hovedansvar å klarlegge og utvikle rettighetene. Høyesterett fant derfor det nødvendig av konstitusjonelle grunner, å presisere i Rt. 2015-93 og Rt. 2015-155 at: ”Det er etter vår forfatning Høyesterett - ikke de internasjonale håndhevingsorganene – som har ansvaret for å tolke, avklare og utvikle Grunnlovens menneskerettsbestemmelser”.

   Uansett får både EMDs så vel som nevnte Høyesteretts avgjørelser prejudikatsvirkning, som innebærer at den rettsoppfatningen disse organene bygger på, har allmenn virkning, slik at andre enn partene der kan påberope og innrette seg etter denne/disse rettsoppfatningene. Hvilket fremmer forutberegnelighet og likebehandling, to bærende rettslige prinsipper. Se redegjørelser av Jens Edvin Skoghøy

    Rune L. Hansen:
    Nei, Greta Solheim, det er hverken politikere eller dommere som er loven. Er loven eller dommen ulovlig så er den ulovlig.
    Menneskerettsloven har for eksempel lov-bestemt, at:

    "Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller å utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til."

   Greta Solheim:
   Spørsmålet er vel heller om du bør kommentere når du tydelig gir uttrykk for du ikke forstår det jeg tar opp. Prøv å lese en gang til så forstår du muligens. Jeg har nemlig ikke sagt et ord om det du synes å protestere på. Derimot har jeg enkelt sagt fremholdt at dette er grunnlovsbrudd, som det like enkelt sagt ikke er opp til EMD å tolke, avklare og utvikle Grunnlovens menneskerettsbestemmelser.

   Rune L. Hansen:
   Det hverken var eller er problematisk å forstå deg i noe av det angjeldende. Fordøy heller på hva jeg skrev, så forstår du det. Både din redegjørelse og Jens Edvin Skoghøy sin som du henviser til er fundamental gal i premiss og slutninger.

   Greta Solheim:
   https://www.idunn.no/lor/2015/04/menneskerettighetenes_stilling_etter_grunnloven
   Menneskerettighetenes stilling etter Grunnloven - Nr 04 - 2015 - Lov og Rett - Idunn -...
   idunn.no

   Greta Solheim:
   Tvangsfullbyrdelsesloven har ingen betydning. Grunnloven og menneskerettskonvensjonene har uansett forrang, jf menneskerettsloven §§ 2 og 3

   Rettighetene er beskyttet av privatlivets vern og eiendomsvernet i Grunnloven §§ 102 og 105,jf EMK art 8 jf EMKs første tilleggsprotokoll artikkel 1 - og utgjør altså et direkte hinder for utleggspant. Påberop deg Høyestretts begrunnelse og resutat som prejudikatsvirkning. Som Høyesterett påpeker i sak HR-2015-206-A strider avgjørelsen mot Grunnloven § 102 og EMK art 8. I avsnitt 59 heter det: ” I tråd med de folkerettslige bestemmelsene som var mønster for denne delen av § 102, vil det kun være tillatt å gripe inn i rettighetene dersom tiltaket har tilstrekkelig hjemmel, forfølger et legitimt formål og er forholdsmessig, f Rt. 2014-1105 avsnitt 28. Forholdsmessigheten må ha for øye balansen mellom de beskyttende individuelle interessene på den ene siden og på den andre siden de legitime samfunnsbehovene som begrunner tiltaket/inngrepet”.

   At inngrep i rettighetene etter EMK art 8 og EMKs første tilleggsprotokoll art 1, skal tolkes strengt (innskrenkende), følger av para 2 i Wien-konvensjonen. At unntakene skal tolkes strengt fremgår også av EMD-sak Klass mot Tyskland Series A, 28 (1978) para 42.

   Rune L. Hansen:
   Denne formuleringen fra Marius Reikerås var virkelig på sin plass og god:
   "Når du som dommer ikke kjenner til hva menneskerettene sier om minimumsrettigheter for den som berøres i tvangsalgssaker, så har du heller ingenting som dommer å gjøre." !!!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 28.09. 2015:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/995731997114396/

   "För första gången i mänsklighetens historia har vi kastat nästan all erfarenhet om barn på historiens soptipp.

   Många barn mår i dag riktigt dåligt och det blir bara värre. Men i dagens demokratiska Sverige får man inte ställa frågan om det kan finnas ett samband mellan vår moderna syn på hur barn skall växa upp och den ökande sjukligheten hos barnen, skriver Annica Dahlström och Christian Sörlie Ekström."

   En familjepolitik som gör barnen psykiskt sjuka
   http://m.gp.se/nyheter/debatt/1.583949-en-familjepolitik-som-gor-barnen-psykiskt-sjuka
   För första gången i mänsklighetens historia har vi kastat nästan all erfarenhet om barn på historiens soptipp. Många barn mår i dag riktigt dåligt och det blir bara värre. Men i dagens demokratiska Sverige får man inte ställa frågan om det kan finnas ett samband mellan...
   gp.se

   *

   Tommy Wennerstierna:
   svenska politiker och journalister är psykiskt sjuka i sig, och det reflekteras i sverige i övrigt.

   Rune L. Hansen:
   Det er en smittsom masse-psykose av politisk utspring. Smitter via propaganda, nepotisme og impunity. Den gir makt og mange slags karriærer. Det er uansett nokså utrolig at alt som verdens kulturer og verdens fremste litteratur og dokumentasjon fra alle tider - og også fra nutiden - har fordømt og foraktet som barnets, familiens og samfunnets verste, nu politisk i både Sverige og Norge og flere land fremføres som barnets og samfunnets beste!
   Fordømt og foraktet som alt det verste. Og er det til og med enda i både Straffeloven og Menneskerettsloven! Men de er ivrigere og ivrigere på å revidere også både Straffeloven og Menneskerettsloven! Så vi også på lov-papiret kan få fullstendig motsatt lov og rett.
   Alt barnets, familiens, samfunnets og verdens verste har nu altså nokså fullstendig blitt det motsatte, i disse våre molbo-land.

   Rune L. Hansen:
   Barnets verste og grov kriminalitet mot barnet har fått status som barnets beste!

   
---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, tirsdag 29. september 2015, Vinberget: 

   Mørkt og omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Sol fra dus hvitlig-blålig himmel og oppmot 12 pluss-grader frem mot klokken 12. Derefter først mere lyst blålig himmel og senere på eftermiddagen tildels tilskyende og dusere og fortsatt omkring 12 pluss-grader. Plukket inn mere frukt i dag. Grålig overskyet, noe dunkelt og 11 pluss-grader klokken 19.30. Mørkt og 10 klokken 20 og videre utover kvelden.
   
---
---

   Marius Reikerås, 29.09. 2015 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153028610736875

   Myndighetens barneovergrep
   http://www.vg.no/nyheter/meninger/foreldre-og-barn/myndighetens-barneovergrep/a/23529237/
   Altfor mange barnevernsbarn blir utsatt for overgrep i regi av institusjonene. Det kan ikke fortsette.
   vg.no

   *

   Viviann Arntzen:
   Ble voldtatt i 2 år på barnehjem. Søkte erstatning, men fikk til svar at siden jeg ikke kunne bevise det fikk jeg ingenting. Har aldri før fått så mye bank osv som på barnehjemet.

   Eivor Maria Johannessen:
   Håper du har det bra nå Viviann <3

   Rune L. Hansen:
   Det har sine gode grunner at Barnekonvensjonen i og med Art 35 har lovbestemt at:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Rune L. Hansen:
   Og for eksempel Straffeloven 2005 § 108:
   "Forbund om og tilskynding til folkemord, forbrytelse mot menneskeheten og krigsforbrytelse. / Med fengsel inntil 10 år straffes den som inngår forbund med noen om å begå lovbrudd som nevnt i §§ 101 til 107. Det samme gjelder den som direkte og offentlig tilskynder noen til å begå et slikt lovbrudd. / Ikr. 7 mars 2008 iflg. res. 7 mars 2008 nr. 225."

   Avisen VG, blandt andre, er altså også ulovlig og straffbart medskyldig i disse forbrytelsene!
   Fra § 101: "Til straff for medvirkning er forsett om hovedforøverens ødeleggelseshensikt tilstrekkelig. / Straffen for folkemord er fengsel inntil 30 år."
   Og § 108: "Forbund om og tilskynding til folkemord, forbrytelse mot menneskeheten og krigsforbrytelse. / Med fengsel inntil 10 år straffes den som inngår forbund med noen om å begå lovbrudd som nevnt i §§ 101 til 107. Det samme gjelder den som direkte og offentlig tilskynder noen til å begå et slikt lovbrudd. / Ikr. 7 mars 2008 iflg. res. 7 mars 2008 nr. 225."
   Fra § 22: "Forsett foreligger selv om lovbryteren ikke er kjent med at handlingen er ulovlig, jf. § 26."

   Rune L. Hansen:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=903152339772501&set=p.903152339772501&type=3

   barnets-verste-fn.jpg

   Rune L. Hansen:
   Barnets verste og grov kriminalitet mot barnet har fått status som barnets beste! Deriblandt folkemord.

   
---
---

   Marius Reikerås, 29.09. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153028702446875

   Det forundrer meg hvor mye vi nordmenn godtar av offentlige overgrep.

   DLA Piper er et av Norges største advokatfirma med en omsetning på drøye 175 millioner årlig.

   Men, selv om pengebingen er full, har firmaet ingen skrupler med å begjære tvangssalg av en familiebolig for et krav på drøye kr 90 000.

   I deres verden er 90 000 et beløp de er villig til å sette en familie på fire på gata for.

   Og når domstolene er en aktør for de store advokatfirmaer, og knapt bryr seg om menneskerettene til den som rammes, så tillater de samme domstoler at huset går på tvangssalg for å dekke inn et krav på kr 90 000 til advokatfirmaet.

   Og når den samme familie har klart å skaffe til veie 90 000 for å unngå tvangssalg, kommer plutselig bostyrer og sier at beløpet nå har økt til 222 000.

   De spekulerer i at familien ikke skal ta til motmæle, og gir en ukes frist på å bla opp 222 000, et beløp som familien ikke har.

   I denne saken ble bostyrer og advokatfirmaet avslørt for å ha forsøkt å tilegne seg godt over 100 000 mer enn hva de hadde krav på. Da kom de med en beklagelse.

   I den mektige verden som disse opererer i, holder det nemlig med en beklagelse.

   Så er liksom saken ute av verden.

   Men da må vel alle i samfunnet kunne beklage om de blir oppdaget for lovbrudd, eller hva?

   Jeg er så utrolig lei den åpenbare forskjellsbehandlingen som foregår i Norge, og håper mange er det samme.

   *

   Yavuz Karaboga:
   Det er så ille at jeg får helt makk. Fremdeles sier advokatfirmaet at de vil kreve sakskostnader foruten opprinnelig beløp, dekket. Jeg vet enda ikke hva dette beløpet er. De prøvde å presse meg før Marius Reikerås sendte mail til dem og da fant de det for godt at en beklagelse var OK nok til å slippe unna. Samme metode som banken sier " vi beklager glippen" uten å tenke på konsekvensene det har hatt for meg. Skal jeg gjøre de samme overgrepene som disse mektige aktørene gjør og bare beklage så er saken ute av verden? Dessverre er det ikke like enkelt for oss vanlig dødelige å gjøre det. Vi blir forfulgt i årevis og overkjørt til siste dråpe. Denne saken skal jeg anmelde og forfølge så de ansvarlige vil forstå hvordan det er på andre siden av bordet. De som har lignende saker er velkommen til å gå sammen med meg for å få belyst disse sakene så de som kommer etter oss ikke lider samme skjebne.

   Anita Henriksen:
   Dette er ille .....

   Anne-Kathrine Eckbo-Fangan:
   Det skjer så mye urett i Norge hver dag, at ingen orker å tro det. Min mann døde 28.7. som en direkte følge av all urett han led i sitt 53 årige liv med vold og overgrep, først i familien og så i det offentlige helsevesen. Fylkesmannens tilsynsrapport avslørte åresvis med livstruende behandling, som disse "hjelperne" bare fortsatte med, tross krass kritikk. Så min man ga opp, han var så livredd ny innleggelse i sykehus at han ikke så annen utvei enn døden. Selv om han mest av alt ville leve, lenge, sammen med meg og ungene.

   Anita Henriksen:
   <3 

   Tulla Samuelsen:
    Har opplevd noe av det samme Anne-Kathrine og saken likker hos pasientklagenemda... forventer ikke at noen blir stilt til ansvar : (

   Anne-Kathrine Eckbo-Fangan:
   Nei, de slipper unna med alt. Selv drap.

   Tulla Samuelsen:
   Ja... jeg anser som saken vår som drap på sykehus.

   Anne-Kathrine Eckbo-Fangan:
   Det STÅR i tilsynsrapporten fra fylkesmannen at de HAR utsatt ham for "fare for liv og helse" i åresvis... og når de i tillegg FORTSETTER på samme måte, da er det drap med overlegg!

    Tulla Samuelsen:
    JA!

   Herman Krystad Lindstad:
   Du kan være sikker på det Marius, at mengden mennesker som er dritt lei politikere, forvaltning og rettssystemet, er den hurtgst voksende gruppe i samfunnet vårt!
   Skal ikke være forsker/analytiker for å trekke konklusjoner av delktakelsen under kommunevalget!
   Personen(e) som har forutsetning og tæl nok til å organisere en protestgruppe mot offentlighetens overgrep mot menigmann, vil få en formidabel oppslutning!

   Yavuz Karaboga:
   Jeg har denne saken som er ganske skitten, hvor advokatfirmaet har fått med seg retten til å krenke grunnleggende menneskerettigheter på det groveste. Jeg er klar til å føre sak, men trenger midler da banken og advokatfirmaet antar at jeg ikke har noe midler og dermed ikke vil gå til sak. Hvis dere vet om noen som kan støtte meg i denne saken mot myndighetene så er dere veldig velkomne til det. Det er på tide å si stopp for denne galskapen og få det belyst!

   Rune L. Hansen:
   Det hjelper vel ikke å føre sak for inhabile og kostbare dommere? Vi vet jo fra før av hvilken terror, tortur og utplyndring de driver med!

   Amine Samier:
   System er så vanskelig mot mennsker

   Anne-Kathrine Eckbo-Fangan:
   System får ikke gjort noe, det er MENNESKENE i systemet som dreper

   Rune L. Hansen:
   Ja, når de beskytter hverandres forbrytelser med for eksempel impunity. Hvilket selvfølgelig også er ulovlig og straffbart!

   May Brith Harestad Hollos:
   På tide at det norske folket stilte med MOTORSYKKELGJENGER , for å stenge grensen. Når Stortinget vil at INGENTING skal skje så setter de ned en Komite .
   http://tapnewswire.com/2015/09/germanys-alpine-border-overwhelmed-with-immigrants-rape-becoming-commonplace/
   Germany’s Alpine border overwhelmed with immigrants. Rape becoming...
   tapnewswire.com

   Ragnar Driveklepp:
   Hammerfest kommune forlanger tvangssalg av min gård for det svimlende beløp på kr 2200

   Rune L. Hansen:
   De fleste som blir torturert, utplyndret eller drept av NAV, "barnevernet", rettsvesenet, Statens Innkrevingssentral eller andre norske offentlige instanser orker ikke å protestere særlig meget, de har ikke noe valg - og vet eller erfarer at selv langvarige (livsødeleggende) protester så lenge de klarer å holde ut fører ikke frem og at til og med dommerne og politikerne ikke bryr seg - eller bryr seg minst, uansett hvor ulovlige og straffbare forhold det gjelder!

   Anne-Kathrine Eckbo-Fangan:
   Nei, det er akkurat slik det er. Det nytter jo ikke å få medhold i klageinstanser heller, for disse ansatte gjør som de vil, uansett.

   Rune L. Hansen:
   Ja, vi har i dagens Norge en offentlig, inklusivt politisk og juridisk, forvaltning som i en utrolig grovhet hærjer fritt frem med grove ulovlige og straffbare forbytelser overfor sivil-befolkningen og våre medmennesker. Uten den minste som helst reell respekt for hverken Straffeloven, Menneskerettsloven eller Norges Grunnlov.

   Tore B. Krudtaa:
   DEL 1:
   Jepp... det skjer mye sprøtt i norsk rett.
   Jeg ble nylig dømt i Sandefjord tingrett, bl.a. for å ha "fremmet antisemittiske holdninger og var høyreekstrem på
grunnlag av linkingen og øvrig nettaktivitet".
   Dette til tross for at jeg aldri har hatt noe med antisemittisme og/eller høyreekstremisme å gjøre, og ikke minst: til tross for at det ikke ble fremlagt det fnugg av bevis fra motparten, eller hans vitner, for at det var tilfelle.

   Jeg anket deretter saken til lagmannsretten, en anke som heldigvis ble godkjent. For ordens skyld, jeg ble dømt for å ha svertet min motpart i retten. Jeg hadde kalt han "et nettroll, en desinformant og en løgner". Dette bl.a. etter at motparten hadde skrevet dette på en blogg (han opprettet for å sverte meg)... Her skriver han bl.a. dette:
   "...Vrøvl 3: ”Krudtaa har aldri fremmet antisemittiske påstander”
   Jasså? Selv om hans egne skrivierier overflatisk sett ikke inneholder jødefiendtlige utsagn er han ekstremt pågående, for ikke å si aggressiv, i sin promotering av antisemittiske konspirasjonsteorier, teorier som for en stor del kommer fra ytterste høyre i USA. Selv om Krudtaa i sine skriverier er flink til å strippe konspirasjonsteoriene for antisemittiske uttrykk er det lett å gå til kildene. Jeg anbefaler leserne å gjøre det, og se hva Krudtaa egentlig promoterer. Det gjelder påstander om den amerikanske sentralbanken, om den såkalte Bilderberger-gruppen, og om FNs Agenda 21..."

   De usanne påstandene er å finne i denne bloggposten (og var en av hovedårsakene til at jeg saksøkte fyren for ærekrenkelser):
   http://tinyurl.com/o8zqekr

   Her er det mao. flere påstander om innholdet i det jeg skal ha lenket til på YouTube. Ut fra det motparten skriver, er det ikke tvil om at han påstår at jeg: fremmer "antisemittiske påstander", "jødefientlige utsagn", at jeg "promoterer antisemittiske konspirasjonsteorier og antisemittiske uttrykk".

   Alt dette skal i følge min motpart altså finnes i noen videoer på YouTube som jeg skal ha lenket til. Forunderlig nok finnes det ikke noe som helst antisemittisme eller noe fra amerikansk ytre høyre i disse videoene.

   Jeg har nå krevet at lagmannsretten må tillate visning av 2 av disse videoene i retten, slik at dommerne selv skal kunne se at jeg har rett, og min motpart har feil. Det har forberedende dommer nå nektet meg å gjøre, under påskudd av at det ikke lenger skal være noen uenighet mellom partene om at det ikke skal være noe antisemittiske utsagn i videoene. Dette har forberedende dommer kommet til, fordi motparten i en prosesskriv nå hevder følgende (har byttet ut motpartens navn med NN):

   "NN bestrider ikke at filmene i seg selv ikke inneholder antisemittiske utsagn, slik at filmene ikke trenger vises dersom formålet er å demonstrere dette. NN mener bare at disse filmene gir uttrykk for konspirasjonsteorier mot henholdsvis Federal Exchange og FNs Agenda 21, og at disse teoriene stammer fra amerikansk ytre høyreside og har antisemittiske komponenter i seg".

   Dette mener forberedende dommer er grunnlag for å nekte meg å vise videoene i retten. Men faktum er at jeg er dømt for å kalt motparten en desinformant og en løgner.

   Hvordan i alle dager skal jeg kunne bevise for dommerne i lagmannsretten at påstandene til motparten er grove usannheter, hvis jeg ikke kan vise bevisene i retten? Faktum er jo at dersom jeg ikke kan vise bevisene, vil dommerne måtte forholde seg til påstander fra meg og evnt. mine vitner, samt påstander fra motparten og eventuelt hans vitner. Hvordan kan dommerne vite hva som er korrekt, når de ikke har sett de aktuelle videoene? Det kan de jo ikke, og da er det ikke utenkelig at de tror på motparten og hans vitner.

   Tore B. Krudtaa og de høyreekstreme konspiranoide
   https://bloggenbergh.wordpress.com/2013/06/17/tore-b-krudtaa-og-de-hoyreekstreme-konspiranoide/
   bloggenbergh.wordpress.com

   Tore B. Krudtaa:
   DEL 2:
   I praksis har bare min motpart benyttet en finurlig retorikk for å liksom hevde at han ikke mener det han opprinnelig skrev, men uten å på noen som helst måte trekke påstandene helt tilbake. Antisemittiske komponenter har definitivt noe med antisemittisme å gjøre. Et annet aspekt her er jo at motpartens vitner, som er blant noen av norges verste brunskvettere, ved flere anledninger har stemplet folks ytringer som antisemittiske - uten grunnlag. Hvordan skal jeg gardere meg mot eventuelle anklager om antisemittisme i mine kilder fra disse brunskvetter-vitnene, hvis jeg ikke kan vise videoene i retten?

   Hva er poenget med en ankeinstans (lagmannsretten) når den samme ankeinstansen motarbeider mine muligheter til å bevise for den dømmende rett, at jeg har rett, og min motpart i retten har feil?

   Og er det ikke rettens oppgave å avgjøre om motpartens ytringer om meg og mine kilder er korrekt eller ikke? Det er vel det motparten er saksøkt for som burde være det som skal oppklares i retten - ikke hva motparten nå hevder han mener.

   Forberedende dommer har riktignok opplyst om at dømmende rett kan omgjøre den sakstyrende kjennelsen fra forberedende dommer... men det betyr jo ikke nødvendigvis at dømmende rett faktisk gjør det.

   Jeg tør jo ikke å tro at dømmende rett vil tillate at disse bevisene fremvises, og må nå anke kjennelsen om bruken av disse bevisene til høyesterett. Noe som vil medføre ekstra kostnader for meg, og noe som med stor sannsynlighet vil medføre at saken må utsettes.

   Kjennelsen fra forberedende dommer er også svært underlig sett i lys av hva som står i Tvisteloven. Her står det bl.a.:
   "§ 21-3: Rett og plikt til bevisføring
   (1) Partene har rett til å føre de bevis de ønsker. Unntak fra retten til å føre bevis følger av §§ 21-7 og 21-8, kapittel 22 og øvrige bevisregler i loven ..."
   [...]
   "§ 21-4. Parenes sannhets- og opplysningsplikt
   (1) Partene skal sørge for at saken blir riktig og fullstendig opplyst. De skal gi de redgjørelser og tilby de bevis som er nødvendige for å oppfylle plikten, og har plikt til å gi forklaringer og bevistilgang i henhold til § 21-5...."
   [...]
   "§ 21-5 Allmen forklarings- og bevisplikt
   Enhver plikter å gi forklaring om faktiske forhold og gi tilgang til genstander mv. som kan utgjøre bevis i en rettssak, med de begrensninger som følger av bevisforbud og bevisfritak i kapittel 22 og andre bevisregler i loven..."

   Slik jeg ser det har jeg ikke bare rett til å føre videoebevisene. Jeg har også en plikt - i og med at bevisene vil oppklare for dommerne hvem som har rett i forhold til påstandene om hva jeg skal fremme og hva mine kilder skal inneholde.

   En annen ting som jeg finner svært kritikkverdig ved norsk sivilrett, er hvordan en dommer kan skrive en dom, hvor dommeren ikke samtidig legger frem hva som er de faktiske bevisene i saken, og de bevis som danner grunnlaget for dommen? Det er jo i realiteten i dag bare for en dommer, eller dommerne, å komme med noen påstander i dommen, uten å måtte dokumentere disse. I mitt tilfelle resulterte i en dom fra tingretten hvor alt var snudd fullstendig på hodet. Motparten fikk rett i alt, og jeg fikk ikke rett i noe.

   Her er forresten mitt kildemateriale som fyren hevder innholder antisemittisme (sjekk mot hans påstander som jeg viser til lenger opp i kommentaren).

   Kan noen her seg at forberedende dommer har noen grunn til å nekte meg bevisene ført? Jeg har jo tross alt en jobb å gjøre i retten: Den består bl.a. i å overbevise dommerne om at påstandene til motparten er grove usannheter, og at jeg derfor hadde grunnlag for å komme med min påstander om motparten. Og dommerne sin jobb er jo komme frem til en så fornuftig dom som overhodet mulig. Hvordan kan man garantere en fornuftig domsavsigelse hvis bevisene nektes fremført? Forstå det den som kan...

   Dokumentarfilmen The Secret of Oz (første video i denne bloggposten):
   http://www.monsanto.no/index.php/no/okonomiske-muligheter/231-med-nytt-syn-pa-okonomien

   Agenda 21 Explained:
   https://www.youtube.com/watch?v=9GykzQWlXJs

   Foredraget Second Look at the Federal Reserve, av Edward Griffin (del 1 av 7 - de andre delene kommer opp automatisk ved avspilling):
   https://www.youtube.com/watch?v=F3TAh1gy6rc

   Med nytt syn på økonomien
   Hva er ditt valg? En bærekraftig verden eller rask profitt? Demokrati eller lobbykrati?
   monsanto.no|By Tore B. Krudtaa

   
---
---

   Marius Reikerås, 29.09. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153028679501875

   Re: Tvangssalg av bolig
   
   From: marius@reikeras.no
   Date: Tue, September 29, 2015 10:45 am

   To: Advokatene x og y.

   Det vises til min epost til dere av 28.9.15, hvor jeg har bedt om en redegjørelse for hvordan dere har kommet frem til at c skal betale et beløp stort over kr 222 000 til advokatfirmaet DLA Piper, for å unngå tvangssalg av c og familiens bolig.

   Det vises til deres eposter til meg i dag, hvor det blant annet heter i svarene dere har oppgitt.

   Først fra advokatfullmektig x:

   "Beløpet som fremgår av min e-post 25. september 2015 er beklageligvis feil...."

   Så fra advokat y:

   "Min epost av 25. september er skrevet uten at jeg gikk inn i saksmappen og så på kravet som er fremmet. Det beklager jeg."

   Fremgangsmåten som dere begge har bedrevet overfor c og hans familie, er er en skandale.

   Dere har altså forsøkt, med helt uakseptable metoder, å presse ham til å betale godt over kr 100 000 mer enn hva dere VET er riktig beløp.

   Jeg minner om hva advokat y selv har skrevet som bostyrer direkte overfor c:

   "Denne saken har nå versert lenge og med dårlig fremdrift, og jeg kontakter dommeren med forespørsel om jeg skal gå i gang med tvangssalget mandag 5.oktober om saken ikke er løst til da.
   Jeg råder deg til å gjøre ditt for å skaffe pengene som kreves, og betale dem til DLA i løpet av kommende uke."

   Dere har altså med viten og vilje forsøkt å få c til å betale et beløp som dere begge vet ikke stemmer, og benyttet pressmiddelet om at huset tvangsselges om så ikke skjer.

   Da holder det selvsagt ikke å beklage, når dere blir tatt på fersken.

   Hva om alle skulle kunne "beklage" når de de blir avslørt i å ha forsøkt å svindle en familie på den måten det her er snakk om?

   Ekstra ille er det at dere sitter i maktposisjoner, og forsøker å utnytte en familie som er i en svært sårbar situasjon.

   Jeg varsler allerede nå at jeg kommer til å ta dette opp med både Justisdepartementet og med Stortinget.

   Slik skal vi ikke ha det, at DLA Piper, et advokatfirma som omsetter for drøye 175 millioner årlig, samt oppnevnt offentlig bostyrer forsøker å svindle en familie i en vanskelig situasjon.

   Jeg vil også anbefale c og politianmelde forholdet, noe jeg er sikker på at han kommer til å gjøre.

   Bergen, den 29.9.15

   Marius Reikerås

   Kopi: c

   *

   Monix Aas:
   Den røde tråd igjen, bra slike som deg, kler av disse svindlere Marius Reikerås, for dette her, er det utrolig mange mennesker, som får lagt sine liv i ruin pga!!

   Anne Kjersti Bjørndal:
   Pengebegjær og kjærlighet går sjelden hånd i hånd. Det forklarer nok også mange av verden´s forhold generelt..

   Alf Reuss Kollsete:
   Her ryker vel advokatbevilgningen også?

   Monix Aas:
   det bør den gjøre..

   Yavuz Karaboga:
   Tviler jeg på. De hentet dokumentene mine ulovlig og brukte dem mot meg uten at dommeren leet på et øyelokk. Hvordan kan vi forvente at det får reaksjoner mot dem da? De bare beklager og forventer at vi finner oss i det. Jeg er mektig lei hele greia og vil føre sak mot dem. Dette er helt uakseptabelt!

   Ånje Nilsen:
   Håper noen i retssystemet får gitt et signal nå om at dette ikke er greit.. Å sørger for at advokat bevillingen til advokat X og Y blir inndratt..

   Roar Moe:
   Når hele advokatstanden er med på dette, er det fordi de har sin fullstøtte fra påtalemyndighetene, dvs riksadvokaten og regjeringsadvokatenes kontor. De folka er mer terrorister på oppdrag fra Siv Jensen, som er leder for FrP og terroristsjef. Hun ønsker ikke gjenvalg ved neste Stortingsvalg, for ikke å bli identifisert som terroristsjefen som bruker offentlige terrorister til å gjøre livet surt for folk. Slike saker blir heller ikke omtalt i TV2 Nyhetskanalen, for de serverer kun nyheter som er akseptabelt for de 10 rikeste FrP-medlemmene.

   Doris Anita Berg:
   !  

   Rune L. Hansen:
   De sikrer seg mange fordeler bare ved å ha blitt godkjent for inntreden i "det gode selskap" bare en gang, av den politiske mafiaen. Og hva med for eksempel en Carl I. Hagen i Fremskrittspartiet, en av de mange utvalgte med en offentlig politisk karriære på 30 års tid med mengder av nøkkel-posisjoner som både gir ham inntjening av penger og makt. Deriblandt som styre-medlem i Domstoladministrasjonen. Fullstendig likegyldig til våre menneske-rettigheter, bortsett fra på liksom en sjelden gang i blandt.

   https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Representantene/Representantfordeling/Representant/?perid=CIH
   Representant
   stortinget.no

   
---
---

   Marius Reikerås, 29.09. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153028833036875

   Rettsgebyrene i Norge er for høye for folk flest.

   EMK artikkel 6 sikrer alle retten til en rettferdig rettergang.

   Men, denne retten forblir illusorisk for mange som rett og slett ikke har råd til å føre sin sak.

   Og øvre inntektsgrense for å få innvilget fri sakførsel er satt så lavt, at den hindrer de aller fleste en effektiv rettergang.

   I tillegg tar staten rettsgebyrer som er veldig høye. En dag i lagmannsretten, koster kr 20640,-.

   Dermed har mange ikke hadde råd til å betale selv rettsgebyret og da blir sakene automatisk avvist.

   Både størrelsen på rettsgebyret og satsene for å få innvilget fri rettshjelp, er åpenbare tema i forhold til EMK art. 6 nr 1.

   I så måte, vil jeg vise til hva EMD kommer til i saken PODBIELSKI AND PPU POLPURE v. POLEN fra 26. juli 2005 premiss 48 og 70:

   "48. The applicant complained that the excessive court fee required for proceeding with his appeal of 29 November 1996 had amounted to a disproportionate restriction on his access to a court. He alleged a breach of Article 6 § 1 of the Convention, which states, in so far as relevant:

   70. The Court therefore concludes that the imposition of the court fees on the applicant constituted a disproportionate restriction on his right of access to a court.

   There has accordingly been a violation of Article 6 § 1 of the Convention.”

   Polen ble altså dømt fordi selve rettsgebyret var overdrevent stort. I andre saker er land blitt dømt fordi fri rettshjelp ikke er blitt
innvilget.

   Således er det et faktum at økonomiske evne som setter hindringer for retten til en rettferdig rettergang, kan være i strid med EMK art. 6 og ”access to court”.

   Det avgjørende er om ”the interests of justice” pålegger staten å innvilge fri sakførsel.

   Jeg viser av mange avgjørelser, til BONER v. THE UNITED KINGDOM (Application no 18711/91 av 28 oktober 1994.

   Her står det i premiss 44:

   “Given the nature of the proceedings, the wide powers of the High Court, the limited capacity of an unrepresented appellant to present a legal argument and, above all, the importance of the issue at stake in view of the severity of the sentence, the Court considers that the interests of justice required that the applicant be granted legal aid for representation at the hearing of his appeal”.

   Det er liten tvil om at alle skal ha likeverdige muligheter for ” access to court” etter EMK art 6. Dette gjelder også for de som er økonomisk ressurssvake, og nå må staten ta innover seg det ansvar som ligger i EMK art. 6.

   *

   Rune L. Hansen:
   Men det er jo ikke bare med økonomiske virkemidler dommerne og deres medspillere ødelegger og plyndrer medmennesker og nekter de tilgang til lov og rett. Uansett hvor lite det hadde kostet så respekterer slike dommere og deres medspillere uansett ikke lov og rett. Og det samme gjelder jo også påtale-myndighetene og alle disse sine rådende politiske dirigenter!

   Greta Solheim:
   Uten å komme inn på rettsgebyrets størrelsesorden, eller å bestride at man må betale for en vare her en tjeneste, er det derimot absolutt ikke i henhold til god forretningsskikk når staten krever gebyr for anker. Det får holde at man har betalt gebyr for tjenesten; å få en rettslig avgjørelse ut fra beviselig faktum og saksforholdets materielle rettsregler. Når så tingretten fraviker sine plikter, og man må anke saken, så finner jeg iallefall ingen rimelighetshensyn som tilsier at man skal betale nytt rettsgebyr - i realiteten for dommeres forsømmelser.

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   Man må da betale over 20000 for å få avslag i lagmannsretten selv om man har frirettshjelp og det i tilegg heter at bv.saker er gratis. kjenner til et tilfelle av det .men er det riktig at det blir gjort?

   Rune L. Hansen:
   At de tar seg godt betalt fra en politisk mafia-virksomhet for å være torturister, plyndrere, leie-mordere og serie-mordere er en ting - at de i tillegg krever penger fra sin ofre, med trusler om å knuse de enda mere hvis de ikke ønsker eller klarer å betale, er ikke mindre sykt og grovt kriminelt!

   
---
---

   Arild Holta, 29.09. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet, shared his post:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/996359877051608/

   Fra en kristen synsvinkel:

   Det er på overtid å konfrontere kristne om de har sin sak i orden med Vår Herre.

   Kan de terrorisere andre mennesker for små saker, med barnevernsmeldinger, så er de onde. Bibelens budskap er klar: Vender man ikke om fra sin ondskap, så har man ikke forholdet til Gud i orden.

   Selv om TIDENS IDEOLOGI kan kreve jødeforfølgelse, undertrykkelse av anderledes tenkende, drepende imperialisme, myndighetskrig mot familiene ved hjelp av liksombarnevern, osv, så betyr ikke det at den kristne troens grunnvoll, Jesus, Bibelen og Guds Ånd aksepterer dette.

   Kan man se overgrepene i andre kulturer, så vet man at kulturer driver overgrep. Da er det hykleri å gjøre egen kultur til unntak. Er man en del av grove overgrep, og ikke vender om fra det, så er det klassisk kristen tro at man ikke har sin sak i orden med Gud.

   Hyklerne som kaller seg kristne, som deltar i menneskerettighetsovergrepene mot familiene, ødelegger den kristne tro.

   Jesus var synderes venn med store krav til EGEN moral. Slik var det også med hans disipler.

   Det er ikke anderledes i våre dager: Å være kristen er å være en Jesu disippel. Det fordrer krav til seg selv, og kjærlighet til alle feilende mennesker.

   Man kan ikke kombinere kjærlighetsbudskapet med familieterror eller det å sette mennesker inn i angstfylte situasjoner de blir- eller risikerer bli syke av.

   Barnevernsideologien angriper den kristne og naturrettslige familietanke. Siden familien er noe av det dypeste og sterkeste i de menneskelige instinkter, så er familien også beskyttet av Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, av FNs menneskerettigheter og av andre verdensdelers rettighetstenkning.

   At man i Norden angriper det mest grunnleggende mht familie, gir ikke kristne noen som helst rett til å delta. Det strider mot kristen tro.

   Det er de dummeste (å gå med strømmen er selvvalgt dumhet), feigeste, sløveste og mest korrumperbare som faller først. Klassisk kristen tro er at Gud kaller slike til omvendelse.

   Skikk dere ikke lik denne verden, sier Paulus. Åpenbaringsboken sier hvor de feige ender opp. Hyklerne refses mer enn noen i Jesu lære.

   Jeg tror OMVENDTE kristne bør begynne å søke sammen. Det er en alvorlig forråtnelse i de såkalte menighetene.

   *

   Irene Jeanette Larsen:
   Flott, skrevet og sant..

   Irene Jeanette Larsen:
   Og det sier vi Amen til..

   Erling Peder:
   Amen til det <3

   Turid Holta:
   Flott jeg delte den og håper noen berørte kristne barnevernsmeldere ser det.

   
---
---

   Ivo Zajic, 29.09. 2015 via ‎Marius Reikerå:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153028642811875

   Dear Marius, I found out about very nasty Barnevern person called Kim Elisabeth Wiik. I think we should realize that Barnevern is an organization of people, individual persons with names faces and adresses. Its not just abstract Barnevern...

   Like Nazis and Nazi or Commu ist parties where the criminals have their names and faces...Like on Nurnberg trials...I really think some Barnevern officials are commiting crimes against humanity and should be tried like Nazis in Nurnberg, put personally, not like organization..

   *

   Rune L. Hansen:
   Yes of course. You're absolutely right.

   
---
---

   Arild Holta, 29.09. 2015 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/996438203710442/

   Men tanken på å skulle gå inn i folks hjem, inn på barnerommene og med et kritisk blikk studere og lete etter avvik - noe jeg mente var feil.

   For så å gå på kontoret og skrive ned min egen justerte fantasi om hva jeg hadde sett. Alt negativt selvgølgelig - og så sette igang "tiltak" i en annen persons familie - MOT deres vilje?! Hva er det for en jobb - det er ikke en jobb - det er en diagnose.
   - Kathrine Haugen

   *

   Oddvar Espegard:
   Drabelig alvorlig sak. Vi må organisere oss og i rette med barnevernet.

   Irene Jeanette Larsen:
   Ondskap..

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen Art 16 p1 og p2:
   "1: Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
   2: Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Utvetydig lovbestemt, blandt annet også i ECHR (EMK) Art 8:
   "Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv".

   Joni Dear:
   Når et barn vil hjem igjen, men får ikke lov av bv. Er ikke det det samme som å bli holdt i fangenskap? I tilleg under trussel om å ikke få ha noen kontakt med forelderen de vil tilbake til hvis de "rebellerer", det kan vel kalles psykisk tortur.

   Rune L. Hansen:
   Det er blandt annet også det samme som at både barnet og foreldrene har blitt kidnappet og er under tortur og terror.

   Rune L. Hansen:
   Hverken barnets identitet, familie, menneskerettigheter eller annen reell lov og rett respekteres.

   Arild Holta:
   Joni Dear. Selvsagt er det tortur.

   Joni Dear:
   Som den såkalte rettsstaten legaliserer.

   Rune L. Hansen:
   Legalt hverken er det eller kan det bli! Mildt sagt!

   Maureen Wilkinson:
   Barnevern never go by the law.. those nazi bastards have the law to themselves..

   
---
---

   Arild Holta, 29.09. 2015:
   https://www.facebook.com/arild.holta/posts/10153856899653296

   Her torturerer politiet og det såkalte barnevernet en kvinne og et barn.

   Sitat:

   Med seg har de babyen – iført bleie, lilla pysj og lilla sokker. Ute er det et par minusgrader.
   Den lille jenta hyler.

   Ingen har spurt mamma hva hun trenger; av mat, søvn, kos og alle andre behov en sju måneder gammel baby har.

   Kvinnen har fått skulderen ut av ledd og har store smerter. Hun forteller at politiet legger henne på gulvet, og setter på håndjern. Hun føler seg hjelpeløs der på gulvet, og i fortvilelsen biter hun den ene politimannen.

   Politimennene halvveis bærer henne ut i den uniformerte politibilen. Hun besvimer tre ganger bare på veien ut.
   Politiet kjører henne til legevakten. På veien dit kaster hun opp.

   Barnet ble revet ut av hendene hennes
   http://www.dt.no/barnet-ble-revet-ut-av-hendene-hennes/s/5-57-1862
   Barnevernet hentet datteren midt i kveldsstellet.
   dt.no

   *

   Nina Bedrichova:
   : (

   Irene Jeanette Larsen:
   Det er noe av det vertse jeg har lest..

   Rune L. Hansen:
   At et barn kidnappes fra sin far eller mor, uansett hvordan og uansett av hvem, er en så grov forbrytelse og umenneskelighet at den nærsagt til alle tider og alle steder i verden har blitt og blir betraktet som fullstendig umenneskelig og groveste slags forbrytelse, ødeleggelse, tortur og terror!
   Arbeiderpartiets dirigenter og deres nærmeste medspillere endret med et groveste slags kriminelt trylleslag og propaganda for våre olje-penger dette til det fullstendige motsatte og smitter, perverterer og ødelegger enda mennesker og samfunn og lov og rett med sitt groteske folkemord!

   Julianna Snill Ramp Keilhau:
   Offffffffffff

   Rune L. Hansen:
   Det absolutt eneste som kan lovliggjøre og unnskylde kidnapping av noen sitt barn er i rettssikkerhet efter prinsippene for nødverge, for en kortest mulig tid.

   Sammenlign med blandt annet Barnekonvensjonen Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Og Barnekonvensjonen Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Rune L. Hansen:
   Det er fullstendig ulovlig oh straffbart å frata et menneske retten til sitt familie-liv.

   Irene Hov:
   Drammen saken.

   Erling Andersen:
   Forb drittsekker heile gjenget

   
---

---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, onsdag 30. september 2015, Vinberget: 

   Mørkt og omkring 8 og 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet utover formiddagen, med oppmot 12 pluss-grader frem mot klokken 12. Omtrent det samme utover eftermiddagen. Mørkt og 10 klokken 20.30 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 29.09. 2015:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/996438203710442/

   Arild Holta:
   Joni Dear. Selvsagt er det tortur.

   Joni Dear:
   Som den såkalte rettsstaten legaliserer.

   Rune L. Hansen:
   Legalt hverken er det eller kan det bli! Mildt sagt!

   Maureen Wilkinson:
   Barnevern never go by the law..those nazi bastards have the law to themselves..

   Thor Johnny Thoresen:
   Siste nytt, nå har Barnevernet i Hallingdal innført envei seende glassrute på Myrsnipa i Drammen og forlanger at saksbehandler skal sitte på andre siden, mens min hustry Regine, som ikke har sett barna våre på 10 månder og jeg som ikke har sett dem på 3 månder, skal ha en og en halv times samvær. Under tårer avslår vi samværet og må vente to månder til Tingsretten. Det er ondskap, helt rett Irene.

   Arild Holta:
   Dette er ren grusomhet. Ordet som passer er tortur, Thor Johnny Thoresen. Det skaper en ekstrem stressituasjon, som gjør folk syke. På debattsiden mot barnevernet får vi se dette, gjennom at ivrige aktivister dør midt i sin beste alder.

   Marit Andreassen:
   de er nazi folk, så vi er unner ditatur uten rettigheter.. Rein ondskap, uten tvill.....

   Helene Sørbu:
   Veldig bra!! !

   Andreassen Guttorm:
   Norsk barnevern er mordere og barnekidnappere. De er verre en Is sammen med politi og steinerskole

   Hege Olaussen:
   Ja men dette er jo svært vanlig at dei gjør... tragisk men sant

   Grethe Vabø:
   Jeg er helt enig men det er ikke alle som er det

   Erling Peder:
   Har de klart å kvitte seg med de som ikke har kompetanse og bare brukt de som er normal i hodet så har det blitt bedre, men du verden der er mange " tullhau" i den etaten det vet jeg.!!!

   Rune L. Hansen:
   Selvfølgelig er det ikke alle som er enige, når det politisk bygges opp enormt med karriærer og arbeidsplasser for menneskehandel med barn. Og når det dessuten gir både offentlig ansatte og alle andre enkle og effektive våpen og metoder for å kvitte seg med mennesker i sivil-befolkningen som de misliker. Og hele galskapen både premieres og propaganderes og påtvinges og bagatelliseres og er lukket og stengt for straffe-forfølgelser, protester, argumenter, fakta og sannhet. Og som en magnet tiltrekker seg sadister, hovmodige, pedofile, maktgale, pengegriske og alt og ethvert av perversiteter, umoral, uanstendighet, uselvstendighet, uansvarlighet og avvik.
   Det er jo et industrialisert og byråkratisert folkemord, smittsommere og livs-farligere og livs- og samfunns- og menneske-ødeleggende mere enn noe annet.

   Oddvar Espegard:
   Rune, takk skal du ha. Du har klart å skrive noe veldig riktig. Med få ord har du gjort en analyse / beskrivelse av det norske barnevernet. Vi må gå sammen og gjøre motstand mot dem!

   Rune L. Hansen:
   Ja, men det er jo det vi gjør nu. Vi må fortelle til alle og enhver i hele Norge! Pluss til alle andre land og det inter-nasjonale samfunn! For at vår folkebevegelse og Facebook-gruppe kan vokse seg stor og sterk nok!

   
---
---

   Marius Reikerås, 30.09. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153030243541875

   Dette er høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøys egne ord henet fra hans artikkel i Lov og Rett 4/15: "Menneskerettighetenes stilling etter Grunnloven":

   "I tillegg til disse nye menneskerettsbestemmelsene fikk Grunnloven § 92 en bestemmelse som pålegger statens myndigheter å «respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter». Denne bestemmelsen pålegger blant annet domstolene å håndheve ikke bare de menneskerettighetene som er nedfelt i Grunnloven, men også andre internasjonale menneskerettsforpliktelser, og å sørge for at eventuelle menneskerettsbrudd blir reparert, jf. Rt. 2014 s. 1105, Rt. 2014 s. 1292 og Rt. 2015 s. 93."

   Menneskerettsbrudd skal altså bli REPARERT av offentlige myndigheter, Om det hersker det ingen tvil.

   Så er tusenkroners -spsørmålet:

   Hva er da grunnen til at norske myndigheter, Høyesterett inkludert, vegrer seg for å reparere menneskerettsbrudd? ,

   *

   Ken Joar Olsen:
   Korrupsjon?

   Alf Reuss Kollsete:
   Veldig bra Marius, vi bør spørre HR og Tore Schei om dette!

   Rune L. Hansen:
   Han skrev kanskje artikkelen i tidsskriftet for å bedre sitt eftermæle?

   Amine Samier:
   Ikke noen mennske rettighet i system i Norge

   Grethe Hagen:
   Hvorfor blir det da ikke gjort

   
---
---

   Marius Reikerås, 30.09. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153030264851875

   Les dette, spar det til senere, og bruk det for hva det er verdt i møte med det offentlige.

   For her sier nemlig en av Norges mest erfarene høyesterettsdommere, Jens Edvin Skoghøy, følgende i Lov og Rett 4/15: "Menneskerettighetenes stilling etter Grunnloven":

  "I tillegg til disse nye menneskerettsbestemmelsene fikk Grunnloven § 92 en bestemmelse som pålegger statens myndigheter å «respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter». Denne bestemmelsen pålegger blant annet domstolene å håndheve ikke bare de menneskerettighetene som er nedfelt i Grunnloven, men også andre internasjonale menneskerettsforpliktelser, og å sørge for at eventuelle menneskerettsbrudd blir reparert, jf. Rt. 2014 s. 1105, Rt. 2014 s. 1292 og Rt. 2015 s. 93."

   Norske myndigheter er PÅLAGT å følge menneskerettene, og menneskerrettsbrudd skal bli REPARERT av offentlige myndigheter, Om det hersker det ingen tvil.

   *

   Hilde Salvesen:
   Å reparere innenfor eksisterende paradigme, vil trolig bli umulig. Utenfor boksen er heldgvis alt mulig, når tidløs visdom møter høy teknologi.. : )

   Rune L. Hansen:
   Jeg har efter at jeg leste menneske-rettighetene aldri vært i tvil om det. Det er jo lovbestemt på kryss og tvers i og for menneske-rettighetene. Så hvordan i all verden kan noen være i tvil om noe så selvfølgelig? Dessuten så ligger det jo også i navnet: "menneske-rettighet"!

   Rune L. Hansen:
   Men vedkommende høyesterettsdommer, Jens Edvin Skoghøy, sier og har sagt også det fullstendig motsatte! Det er jo populært og smittsomt blandt slike med schizofreni og meget så akutt og lynkjapp kronisk alzheimer! De to tungers tale og falskhet og glemsomhet er en forutsetning for alle nøkkel-posisjoner hos den politiske mafiaen!

   Rune L. Hansen:
   Underlig at de "likevel" klarer å være så utspekulert grov kriminelle, umenneskelige og ondskapsfulle?

   
---
---

   Marius Reikerås, 30.09. 2015:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153030327991875

   Norge har den tvilsomme rekorden i å bli domfelt av både FN – Komiteen i Geneve, og av EMD i Strasbourg for samme type krenkelse. Nettopp for det tilfelle at ankeavslag ikke ble tilstrekkelig begrunnet.

   FNs menneskerettighetskomité i Geneve mente den 17. juli 2008, at Norge hadde brutt FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

   Saken var brakt inn for komiteen av en norsk statsborger. Komiteen la i uttalelsen til grunn at det forelå et brudd på FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 14 nr. 5 om rett til overprøving av straffedom. Konvensjonsbruddet besto i at den norske lagmannsretten ikke hadde begrunnet sin beslutning om å nekte å fremme klagers anke over en straffedom, etter straffeprosesslovens § 321.

   Komiteen påpekte at fordi ankenektelsen ikke var begrunnet, kunne det reises spørsmål ved om lagmannsretten i denne saken hadde foretatt en realitetsprøving av domfellelsen av klageren og av straffutmålingen.

   Flertallet i komiteen la således til grunn at det, sett i lys av omstendighetene i den aktuelle saken, utgjorde et konvensjonsbrudd at lagmannsretten ikke hadde gitt en etterprøvbar begrunnelse for ankenektelsen.

   Og 2 oktober 2014, mente altså EMD det samme i en annen sak, men hvor det juridiske forholdet var det samme: At Borgarting ikke begrunnet sitt ankeavslag, var en krenkelse av EMK artikkel 6 nr.1.

   Når et land er domfelt to ganger for samme type krenkelse, av to forskjellige internasjonale organer, er det ytterst fortvilende å bevitne at de samme domstoler gjentar sine krenkelser.

   Ikke minst gjelder dette i barnevernssaker, der det ikke er reell ankeadgang.

   *

   Jan Ole Vesterlid:
   Det er fordi Norge står så lagelig til for hogg, men la dem bryne seg på Kina, Nord Korea og andre land som ikke er styrt av " unnskyld at vi er til" folk så får dem sikkert vite hvor skapet skal stå.

   Amine Samier:
   Håper Gud stopper system mot barna håper Gud fjeren dem i Bv Bv

   Mona Kågen:
   Hva får man gjort for å rette opp alt dette?

   Rune L. Hansen:
   De må iallfall straffe-forfølges for alle sine forbrytelser! Og hvem har vel bruk for slike dommere?

   
---
---

   Rune L. Hansen, 30.09. 2015 via Staten Norge:
   https://www.facebook.com/groups/briantempel/permalink/1057645000926802/

   Absolutt alle og enhver av barnets menneske-rettigheter foraktes med definitiv tydelighet av det politiske "barnevernet" og dets medspillere i dagens Norge.

   Inklusivt forakter også absolutt alt både Barnekonvensjonen og Straffeloven sier og har lovbestemt som barnets beste og som god og nødvendig oppdragelse og trygghet for barn!

   Det er altså så fullstendig motsatt barnevern og lov og rett som noe bare kan bli! Og er uten den minste som helst berettiget tvil livs-farlig, utrygghet og livs-ødeleggende for ethvert barn og for foreldre, familier, samfunnet og verden!

   Menneske-rettighetene og alt av lovlig lov og rett forplikter alle og enhver til snarest mulig kompetent å få straffe-forfulgt og fullstendig fjernet enhver slik eller lignende politisk mafia virksomhet!

   For hver dag uten at dette skjer ødelegges livet for stadig mange og stadig flere barn, foreldre og familier - og ødelegges samfunnet stadig mere - og rår utrygghet, terror, inkvisisjoner, tortur, traumatiseringer, degraderinger, kastevesen og alt annet av grov kriminell virksomhet i politisk offentlig regi!

   Vi må mobilisere alt vi klarer for med inter-nasjonal hjelp å få straffe-forfulgt og fullstendig fjernet mafia virksomheten! Det er det vel ingen som helst tvil om?

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/
   Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet
   6,440 members

   *

   
---
---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq