----- Denne side: db201601.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31.  ---- 
----- 
---  Januar 2016 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, fredag 01. januar 2016:

   Her kommer det ikke til å bli skrevet noe mere i eller for januar 2016.
   
---
---

   
---
---

   

---
---

   

---
---

   
---
---

   

---
---

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 02. januar 2016:

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, søndag 03. januar 2016:

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, mandag 04. januar 2016: 

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--05-- 
-

---
*****

--06-- 
-

---
*****

--07-- 
-

---
*****

--08--
-

---
*****

--09--
-

---
*****

--10--
-

---
*****

--11--
-

---
*****

--12--
-

---
*****

--13--
-

---
*****

--14--
-

---
*****

--15--
-

---
*****

--16--
-

---
*****

--17-- 
-

---
*****

--18--
-

---
*****

--19-- 
-

---
*****

--20--
-

---
*****

--21--
-

---

*****

--22--
-

---
*****

--23--
-

---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, søndag 24. januar 2016:

   
---
---

   
---   
---

   
---
---

   
---
--- 


   
---
---
*****

--25--
-

---
*****

--26--
-

---
*****

--27--
-

---
*****


--28--
-

---
*****

--29--
-

---
*****

--30--
-

---
*****

--31--
-

---
---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31.  --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq