----- Denne side: db201602.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. --
----- 
---  Februar 2016 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, mandag 01. februar 2016:

   Jeg kom hjem på fredagen. Ble hentet og hjemkjørt av TEG, som før det ikke visste noe om hvor jeg har vært. To av de kidnappede barna mine pluss farmor i Trondhjem og noen til har under mitt fravær, risikoer og vanskeligheter til tross, gjort hva de klarte for å redde vårt hjemsted og eiendelene og hundene her. Ødeleggelsene nu er derfor meget små i forhold til hva de ellers helt sikkert ville ha vært. Dette er imponerende bra og heldig sett i lys av at vi er fratatt retten til vårt familieliv. Det er bare kidnappere og deres medspillere eller uvitende som bagatelliserer eller aksepterer en slik grotesk og umenneskelig urett. En urett og umenneskelig situasjon det for mange er umulig å leve med og for mange vanskelig eller umulig å overleve særlig lenge eller bra i. For mange kan hverken penger eller noe som helst annet erstatte eller kompensere en slik situasjon og urett. Livet blir ganske enkelt umulig og uutholdelig. Også for håpefulle optimister som tror på eller arbeider for en snarlig endring blir og er en slik situasjon og urett meget vanskelig å leve eller å overleve med. De har, hva enten de vet det eller ikke, havnet midt i en politisk ideologi som baserer seg på verst tenkelige slags kaste-system og fordekt menneske-handel, makt-kamp, menneske-forakt og motsatt og ulovlig lov og rett. En rendyrket politisk menneske-forakt som i kraft av byråkrati, fagforeninger og propaganda i flere ti-år nu bak fasadene og smarte slagord har vært ekspanderende og smittsomt perverterende, ikke bare i Norge og andre europeiske land, men også enda lengre utad, alle protester og ødeleggelser til tross. Den perverterende og falske propagandaen har i stor grad blitt normaliserende - og er det enda, stadig verre og verre. Samtidig som dens politiske og byråkratiske presteskap og menighet mere og mere forhærliger og utvider seg selv. Metodene de bruker for å fortie nøden, ødeleggelsene, torturen og protestene er også utvetydige. Det er ikke tilfeldig at det politiske såkalte "barnevernet" er en ønskedrøm for politisk mafia-virksomhet. Til tross for at det de driver med har absolutt ingenting med ekte eller virkelig barnevern å gjøre så er ordene "barnevern" og "barnets beste" vakre og nok til å indoktrinere og lure mange i det lengste til å tro det motsatte og nærsagt hva som helst. Suverene slagord for å skjule sadisme overfor barn og foreldre for liksom å ivareta barnets beste, samtidig som de forbryter seg på det groveste mot alt og ethvert av barnets og foreldrenes menneskerettigheter og "fjerner" alt og ethvert av reell, overordnet og lovlig lov og rett.
   Jeg holder enda på å omstille meg til fangenskapet hjemme igjen. Og for den videre kampen for å kunne leve - og ikke bare å eksistere under tortur, terror og utplyndring. Og for fortsatt videre å dokumentere.
   Det er på mange måter fattigslig her hjemme, utplyndret gjennom mange år også vårt hjemsted, men det er hjemme og har fortsatt også de viktigste og mest nødvendige ting og forhold. Da vi kjøpte eiendommen og flyttet hit i sent i 2002 visste vi og sa blandt annet også skogbruks-sjefen, som jeg snakket med, at bolighuset er så smått og dårlig at vi må få bygget nytt iallfall innen omtrent ti år. Det ville vi ha gjort også om vi ikke ble angrepet tidlig i 2006 og derefter blandt annet kidnappet. Hus-byggingen og alt annet vi drev med ble dermed selvfølgelig helt umulig og er derfor selvfølgelig fortsatt utsatt.
   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 02. februar 2016:

   Et brev-svar datert 11. januar 2016 fra Kripos via e-post ( ekstern ) ankommet mens jeg har vært borte. Kripos skal særlig efterforske blandt annet organisert kriminalitet. Innholdet i svar-brevet overrasker ikke, tvert om, det bekrefter ytterligere den omfattende politiske mafia-nepotismen i dagens Norge. Hvilket også mitt brev til Kripos handlet om ( ekstern ).
   Innholdet i svar-brevet fra Kripos, underskrevet Petter Dyhre, er i det vesentlige følgende:
   "Takk for din henvendelse. / Kripos er et bistandsorgan for norsk politi, og er ikke klageinstans for Kriminalomsorgen. / Hvis du ønsker å anmelde et forhold må dette gjøres til politiet der du bor/er."
   Hva betyr et slikt svar, annet enn at Kripos ikke er et bistandsorgan for menneskene og sivilbefolkningen i Norge og heller ikke for lov og rett, men er et bistandsorgan for den øverste politiske mafia-nepotismen i Norge?
   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 03. februar 2016:

   Det ankom meg med posten et nytt svar-brev fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD / ECHR), datert 28. januar 2016, med enda et negativt og dårlig begrunnet svar ( ekstern ). Min konklusjon er at EMD hverken ønsker eller evner å være oss til hjelp, bortsett fra i sitt helt tydelig meget og altfor begrensede omfang. Dermed blir og er nødvendig hjelp fortsatt utsatt og annerledes.
   Det begynte å sne sent i kveld.
   
---
---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 04. februar 2016: 

   Det har kommet mere enn 10 cm sne her ute i natt. Den hittil siste ulovlige fengslingen av meg skjedde i de tre ukene fra fredag 08. til fredag 29. januar 2016, i Sandeid fengsel. To uniformerte fra politiet kom hjem her formiddagen fredag 08. januar 2016 og bragte meg dithen med trussel om tvang hvis jeg motsatte meg det, hvilket jeg derfor selvfølgelig ikke gjorde. Jeg klarte å få med meg noe tobakk og en lighter, men ellers ingenting annet enn de plast-sandalene og inne-klærne jeg befant meg i. De tre hundene her var alene inne og jeg kunne derfor ikke låse døren til huset her. Og hvem skulle kunne passe på hundene, husene og forholdene her? De som fengslet meg var tydelig nok sadister både overfor medmennesker og dyr. Hvilket jo mange flere enn meg lenge har visst. En slags svarte vikinger. Det var kaldt som i en fryseboks her ute da de kom og deporterte meg og oppmot et par ukers tid. Derefter ble det ute som i et fuktig og vått kjøleskap.

   Da jeg ankom fengselet fikk jeg telefonere farmor, min mor, i Trondhjem i noen minutter to ganger og fortalte henne kort hva som som skjedde. De tre ukene der brukte jeg blandt annet til å skrive en menneskeretts-rapport fra Norge ( ekstern ), med penn på papir som eneste mulighet. Og dessuten blandt annet en bok-omtale ( ekstern ) - av en bok jeg leste der, som en av de andre fangene i cellen hadde lånt på biblioteket der. "Den svarte vikingen" av norsk-islandske Bergsveinn Birgisson, utgitt på Spartacus forlag, 2013. Mere enn midtveis i boken ble jeg gjort oppmerksom på at forfatteren torsdag 4. februar 2016 (nu i dag ja) skulle komme til fengselet for å avholde et foredrag om boken. Jeg ville ha likt å ha vært til stede. En på flere måter interessant bok. Boken blandt annet minnet meg på islandske Hrafn Gunnlaugsson sin megetsigende film-trilogi "Hrafninn Flygur / Ravnen flyr" fra 1984, "Í skugga hrafnsins / Ravnens skygge" fra 1988 og "Hvíti víkingurinn / Den hvite vikingen" fra 1991. Hvorfor? Blandt annet fordi de handler om meget av det samme, på hver sine interessante måter, fra samme tids-epoker.
   Og slik begynner filmen "Ravnen flyr" fra 1984: En far i Irland leser fra en bok for sin sønn og sier følgende:
   "The soft defeats the hard ... as water hollows stone - as the pen defeats the sword. Remember that!" (Det myke beseirer det harde ... som vann uthuler sten - som pennen beseirer sverdet. Husk det!"
   Samtidig smyger vikinger seg inn på de og dreper barnets far, mens barnet unnslipper.
   Og videre, slik avsluttes filmen "Den hvite vikingen" fra 1991, med følgende ord:
   "Mange våpen har menneskene smidd, men det skarpeste av alle er boken."

   Hverken bok-omtalen eller menneskeretts-rapporten har jeg enda rukket å renskrive og innskrive digitalt. Forhåpentligvis rekker og klarer jeg å gjøre også det en av de nærmeste dagene. Det har for meg foreløbig vært mye annet her hjemme nødvendig å rydde opp i efter at jeg hjemkom fredag 29. januar 2016.
   
   Jeg hadde for noen år siden blandt annet en fin liten samling med interessante islandske filmer i det nu gamle VHS-formatet. Disse og meget annet forskjellig av våre eiendeler har for det meste gått tapt underveis fordi jeg og min familie så ofte og kontinuerlig har vært, slik vi fortsatt er, forfulgt og angrepet og under terror fra den politiske mafiaen i Norge sin side. Dessverre går mye tapt og blir ødelagt eller skadet eller blir borte for alltid under slike forhold. Hvilket jo for de kriminelle og de mere eller mindre likegyldige er tilsiktet eller betyr lite eller ingenting.

   Samfunnet blir mildt sagt utrygt og ustabilt når den offentlige politikken ikke innordner seg grensene for lovlig lov og rett.

   Det er fortsatt bestialske svarte vikinger som hærjer, ødelegger og utplyndrer i Norge og mange andre land. Men nu i og under den politiske forvaltningen, i forskjellige andre og enda mere utspekulerte former. Nøkkel-personer og fotsoldater adlydende og tjenende den politiske mafiaen og nepotismen og ulovlige lover, regler og avgjørelser, indoktrinerte til motsatt lov og rett og til umenneskelighet, terror, utplyndring og sadisme. For mange av slike er og blir i det lengste det meste av verden og alt slikt mere eller mindre eller helt usynlig, til tross for hvor nært og groteskt det er.
   
---
---

   Det er gledeligvis nu mange og stadig flere land som stadig mere reagerer og protesterer på umenneskelighetene og utplyndringene som foregår i dagens Norge. Her er det første jeg så da jeg var innom Facebook en tur i dag:

   Suranya Aiyar, 04.02. 2016:
   https://www.facebook.com/suranya.aiyar/posts/10153992208454359
·
   Note to friends abroad: in this speech in Hindi, the case of the mother being told not to have another child on pain of Social Services taking it away at birth refers to the Baby No Name Case in England.

   "Sagarika" is the mother in the Bhattacharya Case in Norway and in Part II, the Czech case of the Michalak boys regarding whom the Czech President intervened is described. The speaker also informs the gathering that he has met with the Norwegian Ambassador in New Delhi and submitted a proposal that children from foreign families confronted by Barnevernet should be immediately repatriated to their native countries."

   Mani Shankar Aiyar, Member of Parliament addressing an Anti-CPS protest in Jantar Mantar, New Delhi on 31 January 2016 describing the anguish of families targeted by CPS abroad and his first-hand experience meeting with Indian origin families that have been persecuted by CPS in Norway, the United Kingdom and other developed countries. He calls for the Indian Foreign Minister to negotiate agreements with these countries whereby if Indian parents abroad face CPS proceedings, their children can be immediately repatriated to their extended family in India, instead of being confiscated into foreign State custody. The speech is in Hindi; English translation below:
“….[when the CPS decide] that the mother is not fit to care for the child, she is warned not to have another child, and if she does, the authorities take away the baby as soon as it is born. [Slogans]

   I have met with one such mother [in England]. The husband was of Gujarati-origin. It was a tragic story. Here in India we have never seen such a thing, we could never have imagined such a thing, where children are not permitted to grow up with their parents….We must do something to free these children.

   The story of Sagarika [the mother in the Bhattacharya Case in Norway, 2011-12] is known to you. Today, if you were to see Sagarika with her children, it is clear that she loves them dearly; and the children are happy and doing well. If the parents had remained stuck in Norway today, they would not even be able to see the children, because under Norwegian law the parents are not allowed to see the snatched children till they grow up. And once such children grow up, will they even recognise their parents? But because this issue was taken up in India, we were able to bring the children back here. [Cheers]

   When these children were trapped in Norway, the then Leader of the Opposition said that this cannot be tolerated. Today she is our Foreign Minister. So when Norway’s Foreign Minister recently visited New Delhi .…. I raised a question in Parliament about this.
When the Foreign Minister was in the Opposition she said that Norway was committing a grave injustice. At that time the allegation against the mother was that she feeds her children by hand -this was the allegation! Because, perhaps, people eat with a spoon and fork there, but here, it is common for people to eat by hand themselves and to feed their children by hand……. it was said that the mother and baby girl did not have proper eye contact. I don’t know when they would have observed such a thing. They say that if a child falls, that child must have been deliberately hurt. And by putting such allegations, the children are snatched from their parents.

   Thankfully, the then Indian Foreign Minister, SM Krishna, intervened in the matter. And upon the Government’s taking up the matter and sending officials to Norway, the children were freed and today, the children are in Kolkata, studying and growing up well. [Claps]
Our demand is that now that the former Opposition Leader is the country’s [Foreign] Minister, she should act on her statements of that time. We should device a policy for such children. We agree that India cannot dictate the laws of Norway. But we can request Norway to apply its own experience with this system to evaluate whether snatching children from their families is actually doing justice by them. So far as this applies to Norwegians, they will have to approach their representatives for changes in the system, but so far as foreign children and foreign families in Norway are concerned, we request Norway to look at them in a different way: [because] while in Norway you may not have big extended families, here [in India] you do. Here in addition to the parents, there are grandparents and other family members who all consider themselves to be one family. That tradition no longer exists in developed countries..... [Continued in Part II]

   Anti-CPS Speech by Indian MP, Mani Shankar Aiyar Part I (English translation below)
   https://www.youtube.com/watch?v=UUTZeHnOFRI&feature=share
   Mani Shankar Aiyar, Member of Parliament addressing an Anti-CPS protest in Jantar Mantar, New Delhi on…
   youtube.com

   *

   
---
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, fredag 05. februar 2016: 

   Sneen tiner og smelter. Fuktig og tildels regn.
   
---
---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 06. februar 2016: 

   Sneen helt borte.
   
---
---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, søndag 07. februar 2016: 

   Jevnt med regn og noe vind.
   
---

---
*****


--13--
-- Dagboks-notater, lørdag 13. februar 2016: 

   Gradvis høytrykks-vær og kaldere fra søndag frem til i dag. Mye vått og nedbør før det. Nu 7 minus-grader Celsius her ute i natt. Jeg ble opptatt med pc-tekniske gjøremål her hjemme og har ikke hatt tid til hverken å skrive noe her eller Facebook. Dette nu det første her siden søndag. Iøvrig bare fredelig her nu og eksilets vante forhold, men jeg haster mindre. Kanskje vil jeg fortsatt skrive mindre her nu i dagene fremover, hvis det ikke skjer noen nye terror-angrep eller annet spesielt her.
   
---
---
*****


--29--
-- Dagboks-notater, mandag 29. februar 2016: 

   Jeg er fortsatt nu mest opptatt med pc-tekniske gjøremål her hjemme, samt forsøker å koble av fra terroren, truslene, torturen og traumatiseringen. Jeg måtte i dag uansett skrive et nytt brev ( ekstern ) som jeg avsendte ved 13-tiden, som en nødvendig reaksjon på terror-angrep den siste ukes tid.
   
---
---
*****

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. --
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq