----- Denne side: db201604.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. ---- 
----- 
---  April 2016 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, fredag 01. april 2016:

   To uniformerte fra politiet, en mann og en kvinne, kom og banket på døren her i formiddag. De ville forkynne meg en stevning om å møte til Haugaland tingrett torsdag 14. april 2016 klokken 09. ( ekstern ). Vi snakket litt mens de forkynte stevningen. Jeg informerte de særlig godt om at jeg fortsatt og videre er uten muligheter for å komme noe som helst sted. Og likeledes også fortsatt og videre er uten muligheter for å betale noe som helst. Og at dette er et problem vedvart nu i mange år, forårsaket og opprettholdt av politiet og Haugaland tingrett. Og at jeg er helt uten muligheter for å løse dette problemet. Men at jeg fortsatt og videre om og om igjen med tydelighet informerer offentlige myndigheter om det, uten at det enda har hjulpet noe som helst. Og at det er ingen hjelp at jeg straffes for det. Tvert om. Og at det er en dårlig midlertidig "hjelp" at politiet og Haugaland tingrett frakter meg hvor de har lyst til når de har lyst til det. Mildt sagt.
   Det virket som at de to forstod forholdet. Og de sa de skulle informere videre om det. Det kommer de antagligvis ingen som helst vei med. Kun sverting, krenkelser og løgner mot meg blir i sakskomplekset angående meg dokumentert og brukt av den offentlige mafia-virksomheten. Dette har kontinuerlig og intenst nu pågått i ti år. Og de fortsetter og fortsetter. Og jeg dokumenter fortsatt og fortsatt det hele. De gir seg ikke før jeg er helt drept. Derefter vil de mere fullstendig ødelegge og drepe resten av min familie. Hvis virksomheten videre får det som de vil. Min hensikt med dokumentasjonen er først og fremst som hjelp for å få stoppet mafia-virksomheten. Og blandt annet også å gjøre lettere både for mine barn og andre å få optimal og kompetent gjenopprettelse og erstatning både på vegne av seg selv, meg og alle andre. Når enn det blir.
   Også den stevningen som altså ankom meg i dag fortier fullstendig de reelle forhold. Den er fiksert og fokusert på mafia-virksomhetens nu midlertidige hensikter med meg.
   
---
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 05. april 2016: 

   Det har vært noen overskyede dager tildels med regn og omkring 5 og tildels oppmot 10 pluss-grader Celsius. Uten nedbør i formiddag og noe bier ute. Den siste ukes tid noe småfugler tildels hørlige og noe triste rundt omkring, mere optimistiske i går og i dag. Regn igjen et par timers tid mot kvelden og senere på kvelden.
   Hun politi-kvinnen som forleden dag var stedfortreder for Birthe Smistad og som sa hun skulle telefonere meg eller få noen andre til å gjøre det, har iallfall enda ikke telefonert meg. Hun siktet seg kanskje inn på sin egen eller praksis der sin form for "løsning"? Uten tanke for å bry seg om noe annet? Det blir og er i så fall et umenneskelig og kriminelt slags fungerende maskineri? Hvilket jo er nettopp hva mange visse ønsker og tilstreber, med servilitet i spissen. Det er for eksempel ikke tilfeldig at den advokaten som liksom skulle forsvare meg i Gulating lagmannsrett i Stavanger i 2009 gjorde så fullstendig som mulig det fullstendig motsatte - og efterpå ble premiert med en ansettelse ved Statsministerens (Jens Stoltenberg, Arbeiderpartiet) kontor i Oslo. Som det jo på tilsvarende måte heller ikke er tilfeldig at Jens Stoltenberg ble ansatt som leder for Nato. Den offentlige forvaltningen i dagens Norge er fullstendig gjennomsyret av ikke-økonomisk korrupsjon. Og hva for eksempel med de to som i går var her og forkynte en stevning i og for en straffesak? Er det Menneskerettsloven og formåls-paragrafen i Politiloven de retter seg efter, eller retter de seg efter lensmann Gjærde og politioverbetjent Arild Austrheim ved Lensmannskontoret i Vindafjord kommune (her) i Ølen? Osv. Samme Arild Austrheim har siden begynnelsen i 2006 kontinuerlig vært i spissen for de som ødelegger meg og min familie. Det er slike og lignende typer som gjør karriære i dagens Norge. Han er fullstendig løgnaktig og ondskapsfull, på en aktiv måte. På en mere aktiv måte enn sin overordnede lensmann Gjærde sin tilsynelatende mere passive måte? Og begge har selvfølgelig sine noe likesinnede samarbeidspartnere både ellers i sine politi-distrikt og i Haugaland tingrett og i Kriminalomsorgen og iøvrig i hele den offentllige forvaltningen, både regionalt og nasjonalt. Og dette handler altså om forholdene i dagens Norge.
   
---
---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 06. april 2016: 

   Regn og mere enn 5 pluss-grader Celsius i natt og utover formiddagen. Omtrent det samme videre utover dagen. Endelig, i forrige måned, har jeg fått oppgradert Internet-forbindelsen her til 4G-nettet. Takket være en Poynting XPOL-A002 8 dBi panelantenne ( ekstern ), som gjorde det mulig. Og har nu også installert den krypterte meldings-tjenesten Telegram ( ekstern ), både på mobil-telefonen og pc - som begge her kan bruke den via Wi-Fi. Så har jeg iallfall nu også den muligheten.

   
---
---

*****


--12--
-- Dagboks-notater, tirsdag 12. april 2016: 

   Uten nedbør, mindre vått og fuktig i luften. Natt-temperaturen ned mot null grader Celsius. Dag-temperaturen på sitt varmeste opp mot 10 og ned mot 5. Småfugler som kvitrer og synger og leker gjør seg gjeldende nu i disse dager. De aller første påskeliljer blomstrer her først nu, sent i år.

---
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, onsdag 13. april 2016: 

   Jeg skrev og avsendte et prosesskriv i natt ( ekstern ). Overskyet, fuktig og lett regn med omkring 5 pluss-grader Celsius utover formiddagen. Tildels uten regn videre utover dagen. Bra å ha fått tilgang til 4G på Wi-Fi Internet-ruteren her nu, takket være den nye antennen. Hastigheten nu omkring 1 MB sekundet. Men mengden som lastes ned eller opp er ganske så meget dyr enda med slike abonnement, som jo enda er en slags nødvendighet for mange som enda ikke har andre muligheter.
   
---
---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, torsdag 14. april 2016: 

   Overskyet og omkring 5 pluss-grader Celsius det meste av dagen, tildels med noe regn. Efter hvert mye fugler å høre nu i disse dager. Hun som sa jeg skulle bli telefonert har enda ikke latt høre fra seg. Og gledeligvis har ingen av de kommet her i dag for å frakte meg som en ting. Min frykt og bekymring for slike hendelser har i mange år nu vært daglig og økende, naturlig nok. Det er ikke i og med slik utrygghet mennesker skal leve. Jeg skriver enda bevisst lite og minimum nu i disse dager, en nødvendighetens forandring og annerledeshet for meg nu efter hvert, efter daglig og tildels intens og ufrivillig skriving i veldig mange år. Alt det meget jeg har hatt og har lyst til å skrive har jeg vært og er jeg fratatt muligheten for i og med all den terror og tortur vi har vært og er utsatt for fra kidnapper-mafiaen sin side. Gledeligvis reagerer i stor fart stadig mange flere og mere og på forskjellige måter i protester. Lørdag 16. april 2016, om to dager nu, enda et nytt og viktig skritt nasjonalt og inter-nasjonalt for å få stoppet kidnapper-mafiaen!
   
---
---

   Marius Reikerås, 13.04. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153392016351875

   Hvorfor protesterer verden mot Norge den 16. april?

   From: marius@reikeras.no
   Date: Wed, April 13, 2016 3:37 pm
   To: postmottak@jd.dep.no

   Til landets stortingspolitikere og regjeringssjefer.

   Kopi: Offentlig

   Hvorfor protesterer verden mot Norge den 16. april?

   Ja, selvsagt protesteres det til støtte for familien Bodnariu.

   Men, det protesteres også til støtte for alle andre som har opplevd menneskerettskrenkelser i Norge.

   For å oppsummere:

   Vi protesterer mot den massive urettferdigheten, den massive forskjellsbehandlingen, de massive menneskerettsovergrep og den konsekvensløse offentlige korrupsjonen som skjer i det norske samfunn.

   Rett foran øynene på oss!

   For det skal vi ha en slutt på og dere som folkevalgte politikere, har det øverste ansvaret for å få en stopp på dette.

   Jeg skrev dette på min Facebook vegg i tidligere i dag:

   "Jeg har akkurat snakket med Dagbladet, som dekker fire- fem sider på lørdag i forbindelse med de verdensomspennende markeringene mot Norges menneskerettsbrudd.

   Som jeg sa til Dagbladet:

   Jeg tror ikke du finner et rettssystem i verden, som tillater at politi og barnevern tar fem unger ut av en familie, den yngste bare måneder gammel, og det uten noen form for lovlighet- eller domstolkontroll i forkant av inngrepene.

   Bodnariu- familien har fått tilbake det yngste barnet, mens de fire andre barna befinner seg fortsatt i forskjellige fosterhjem.

   Hvor brutalt er ikke det?

   Det er uansett for sent for norske makthavere nå. Norske makthaveres arroganse overfor en hel verden, har påført vår nasjon uopprettelige omdømmetap.

   Men, etter å ha bevitnet, gjennom en årrekke, hvordan våre felles menneskeretter blir krenket, er jeg overhodet ikke overrasket.

   Det er så enkelt som at vi er mange tusen innbyggere i landet, som i realiteten er i en verdikrig mot vårt eget pampevelde.

   Vi er lei av urettferdighet, offentlig korrupsjon, forskjellsbehandling og menneskerettsbrudd.

   Og at ikke våre øverste politikere skjønner dette, vitner om at hele systemet er modent for totalrevisjon."

   Ja, jeg er i likhet med ti tusenvis av andre mennesker drittlei, av at en liten eliteklikk skal få rasere andres rettigheter, mens de selv slipper unna ethvert ansvar.

   Pressen har i det siste slått stort opp etter at "Panama- Papers" ble avslørt.

   Og politikere roper unisont i kor, hvor alvorlig dette er.

   Men, ærlig talt: Dette er da overhodet intet nytt.

   Allerde i desember 2010, skrev DN om at Skatt øst, ved tilfedig rutinesjekk, hadde oppdaget at advokatfirmaet Thommessen og flere andre store aktører sluset minst 7,5 milliarder til diverse skatteparadis,

   athttp://www.dn.no/nyheter/naringsliv/2010/12/21/flyttet-75-milliarder-pa-fem-ar

   Regjeringen har nettopp valgt ny sjef til Høyesterett, Toril Marie Øie, til landets tredje mektigste embete.

   Øie var forfatter av en svært så kontroversiell kjennelse i desember 2010, hvor hennes valg av ord la til rette for at advokatfirmaet Thommessen (og andre advokatfirmaer) kunne fortsette å sluse millioner/ milliarder til diverse skatteparadis.

   Under dekke av at pengene var sluset gjennom klientkonto, og dermed var underlagt taushetsplikt.

   Advokaten som prosederte saken for advokatfirmaet Thommessen i den såkalte skatteparadisdommen, Erik Keiserud, satt til overmål i et nylig oppnevnt utvalg som hadde til oppgave å utnevne vår nye sjef for Høyesterett.

   Og han valgte altså den dommeren som hadde støttet hans argumentasjon om at penger til skatteparadiser kan holdes hemmelig, av hensyn til advokaters taushetsplikt

   Og for å krydre storyen litt ekstra:

   Den dagen skatteparadisdommen falt, ser jeg ikke bort fra at daværende høyesterettssjef, Tore Schei, tok en aldri så liten feiring med sin kone, Eva Kristine Schei.

   For hvor jobber hun?:

   Jo, hun er nemlig partner i advokatfirmaet...........

   Ja du gjettet rett: Advokatfirmaet Thommessen.

   Og når dere ser det som fremkommer i vedleggene under, hva gjelder selveste "gudfaren" i advokatbransjen, advokat og partner i Thommessen, Christian Bruusgaard, og alle de lovbrudd han har vært med på, uten at det får så mye som en konsekvens for ham, ja da må ikke politikerne våre være det minste i tvil om vi er mange vanlige mennesker som begynner å bli forbanna.

   Svært så forbanna på den åpenlyse forskjellsbehandlingen.

   Bruusgaard styrte for øvrig Tilsynsrådet i sin tid, som om det skulle ha vært advokatfirmaet Thommessens eget beskyttelsesorgan.

   Til overmål lot han også honoraret han fikk som styreleder, gå rett inn i felleskassen til Thommessen.

   Så tro ikke at massesdemonstrasjonene mot Norge den 16. april kommer av seg selv.

   De kommer som følge av at folk er lei av å se på at den lille klikken av advokater, dommere, næringslivstopper mm, kan herje konsekvensløst, samtidig som de samme toppene bidrar til å rasere andres rettigheter.

   Bergen, den 13 april 2016

   Marius Reikerås

   *

   Per Steinar Sørå:
   En kan gjøre regning med den dagen isfjellet er en sørpe, da er det mye som kommer frem!

   Caritha Lorenza Furnes:
   Hva heter dommen Marius Reikerås som Torhild Øye var med på å godkjenne den 2010 vdr holde konto for klienter i bank sjult for økokrim ? Ønsker å spre den lovdata linken for alle vinder.

   Crim Crem:
   Bra jobbe

   Gene Pilikiniene:
   Ja.Verden protesterer mot Norge. Hvorfor deltar så få mennesker på demonstrasjoner mot barnevernet i Norge?

   Patrycja Janiak:
   Mange er redd for å komme ut av skyggen, andre mener at det ikke gjelder dem siden de ikke ble kontaktet av bv, noen ser ikke hva er det som virkelig skjer... det er mange flere grunner til dette desverre : (

   
---
---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, fredag 15. april 2016: 

   2 pluss-grader Celsius tidlig i dag, overskyet og omkring 5 pluss-grader videre utover dagen, tildels med noe regn. Været omtrent det samme de siste dager. Jeg var og er iallfall bittelitt innom Facebook i disse dager. Mere krefter til det har jeg ikke og våger jeg ikke av hensyn til helsen og livet. Det er mildt sagt ikke bare mine barn som har fått ødelagt sin helse og sine liv av kidnapper-mafiaen. Overlever barna noe lenge så blir de i beste fall dusinvarer. Og det er virkelig ille i dagens Norge, hvor nu en meget stor andel av befolkningen har vært og er kidnappet. Det blir dårlige og svake og døde menneskelige produkter av slikt noe. Det kidnapper-mafiaen kaller barnevern er mildt sagt det fullstendig motsatte av barnevern og menneskevern. Det er altså ikke noe barnevern. Men de tror seg å være smarte med et slikt navn og en slik ordbruk, samtidig som de mere og mere groteskt og fullstendig avslører seg selv, i fortsatt håp om at verden vil tro på løgnene og bedrageriet. Men både i dag og i morgen og derefter er enda et skritt nærmere kidnapper-mafiaens fall.
   
---
---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, lørdag 16. april 2016: 

   Sol fra dus blålig himmel, uten nedbør, mellom 5 og 10 pluss-grader Celsius utover dagen.
   
---
---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, søndag 17. april 2016: 

   Meget mye småfugler med vakre sanger og omkring null grader Celsius her ute i natt. Jeg har allerede brukt opp min månedlige Internet-kvote, som nu og med 4G er 80 GB, så jeg har ikke vært innom Facebook de siste dager, til tross for at jeg er meget nysgjerrig på rapporter fra gårsdagens demostrasjoner rundt omkring i verden. (Ekstra-kvoter er dyrt.) Men rapporter fra norske dagsaviser er forutsigbart mildt sagt inhabile og korrupte. (Med nøkkel-personer styrt og betalt av kidnapper-mafiaen.) Smittsomme også, dessverre. Det er en ond sirkel og onde spiraler som utfolder seg. Jo flere kidnappinger og kidnappere dess flere som skjult eller åpent med forskjellige slags midler som forsvarer eller applauderer kidnapper-mafiaen! Skadene på barn, foreldre, kidnappere og andre er dype og komplekse og forskjellige. For mange også meget vanskelig å snakke om. Blandt annet gjør Stockholm-syndromet seg også gjeldende. Det vil si at de kidnappede bindes til og blir avhengige av kidnapperne og deres versjoner av hva som har skjedd og hva som er rett og galt.
   Oppmot 12 pluss-grader utover dagen. Ned mot 5 og noe regn og dis og mørkt utover kvelden.
   
---
---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, mandag 18. april 2016: 

   Omkring 5 til 7 pluss-grader Celsius, overskyet og tildels lett regn her ute i dag. Arbeids-pc-n min, som jeg kaller den, fikk mere og mere puste-problem efter hvert i år. Slikt både høres og kan merkes på varme-utvikling visse steder. Efter hvert også eventuelt "blå-skjerm" eller full kollaps. Dagens alminnelige bærbare pc-er holder mekanisk i beste fall kanskje to til tre år, beroende på hvordan og hvorhen de brukes og stelles. Det samles efter hvert støv og skitt under dekselet - og det er det alminneligste problemet. Som kan være vanskelig eller umulig å reparere. Bortsett fra andre forhold har forholdene for støv, fuktighet, skitt og ventilasjon mye å si for en bærbar pc sin leve-dyktighet. Jeg måtte og klarte heldigvis å bytte den ut med en annen, for mere enn en måned siden. Jeg har hatt og arbeidet med pc-er og slikt nu i mere enn tredve år. De har stadig mere og mere og fortere og fortere blitt arbeids-besparende redskaper og særdeles viktige for kommunikasjon i verden. De har blitt og er en Ordets - kontra babbelets - sentrale og viktige globale verdens-revolusjon. Helt som forutsagt og beskrevet av Johannes i hans Åpenbaring i Bibelens NT, for omkring to tusen år siden - i Bibelens avsluttende bok. For her bare å ha nevnt også det. Det finnes knapt et menneske i dagens Norge som ikke bruker pc. Og de byttes ut efter et par års tid, eller oftere. Omtrent også som med mobil-telefoner, som i stor og voksende grad er i ferd med å erstatte fast-telefoner (hus-telefoner) - som i stadig større grad også forsøker å integrere pc-er i seg. Det er en sideløpende og sidevekslende utvikling, som integrerer særdeles meget forskjellig i seg. Brukerne og produsentene av bærbare pc-er er enda ikke oppmerksomme nok på problemet med støv, fuktighet, skitt og ventilasjon i forhold til bærbare pc-er sin livs-lengde. Mens oppgradert generell og spesifikk teknologi prioriteres oftere. Av produsenter ligger Asus med diverse modeller og konsepter foreløbig i forkant med å bearbeide dette problemet. Men det er en rivende fort utvikling angående alt meget forskjellig slikt og annet i dagens verden.
   
---
---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 19. april 2016: 

   Lett regn og yr her ute i natt og utover formiddagen, med oppmot 7 pluss-grader Celsius frem mot klokken 13. Dus sol. lite nedbør og oppmot 10 utover eftermiddagen. 5 utover kvelden. Våren her nu i år er forholdsvis sen, kald og våt ja. Dermed er det mere optimalt for de stiklinger og rotskudd jeg innimelom ved anledning flytter på fra busker og trær her. Svarthyll er ikke helt så enkel som jeg tidligere har trodd og erfart. Diverse formerer seg selv også, eller med dyrs hjelp, etc., gledeligvis. For eksempel har pil-bambusen (Pseudosasa japonica), Arrow Bamboo, som jeg utplantet i 2005 spredt seg selv fra roten flere meter utover, som en eksotisk skog, nu 3-4 meter høy. Den trives godt og er fin og nyttig, blandt annet som medisin også. Det er uansett mye å gjøre også i hagen og landskapene her på eiendommen hele året, om vi ikke hadde vært kidnappet.
   
---
---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, onsdag 20. april 2016: 

   Dust overskyet med oppmot 8 pluss-grader Celsius frem mot klokken 13. Tildels noe mindre overskyet utover eftermiddagen. Efter hvert mørkt, med regn sent på kvelden. Hadde det ikke vært så dårlig dekning for mobil-telefonen her så ville jeg kuttet ut hus-telefonen. Mange rundt omkring i Norge har gjort det allerede - og mange bruker i tillegg mobil-telefonen (og såkalte nettbrett) både for telefon-samtaler i begrenset omfang og Internet pluss mere også via Wi-Fi, hvis de har en noe trygg tilkobling til minst en Wi-Fi-ruter. Det er dette siste - telefon-samtaler etc. via Wi-Fi - jeg sikter meg inn på efter hvert, i første omgang. Og det er blandt annet derfor jeg forleden installerte kommunikasjons-programmet Telegram, både på pc og mobil-telefon. Meget lett å installere og å bruke for mange plattformer og gir gratis og vid kommunikasjon til og fra og med andre i verden med programmet Telegram installert, bortsett selvfølgelig fra Wi-Fi-kostnaden. Samt også enkel, grei og trygg mulighet for kryptert og hemmelig kommunikasjon. Godt å vite også det. Noe av det viktigste for meg er å videreformidle også slik informasjon og kunnskap.
   
---
---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, torsdag 21. april 2016: 

   For det meste overskyet og oppmot omkring 8 pluss-grader Celsius og tildels noe regn her ute i dag. Farmor i Trondhjem 83 år i dag. Jeg telefonerte og gratulerte med dagen.
   
---
---

*****

--22--
-- Dagboks-notater, fredag 22. april 2016: 

   Omkring 2 pluss-grader Celsius og mørkt og vått her ute i natt. Tildels skyet og oppmot omkring 8 i løpet av dagen. Dunkelt grålig og 5 klokken 21.30. Melding om forkynnelse av en dom i straffesak ankom meg med posten i eftermiddag ( ekstern). Jeg er i det heletatt ikke spent på hva dommen inneholder, det omtrentlige innholdet er lett forutsigbart for enhver som har fulgt med i dette saks-komplekset. Jeg kommer helt sikkert ikke til å bli overrasket. Den politiske mafia-virksomheten blir fortsatt og stadig bare verre og verre. Utrolig naiv eller dum den som tror noe annet. Ned mot null grader Celsius klokken 23.
   
---
---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, lørdag 23. april 2016: 

   Vått og sludd og omkring null grader Celsius her ute i natt. Endel sludd og hagl og oppmot 2 pluss-grader utover formiddagen og frem mot klokken 13. Omtrent det samme med oppmot 4 pluss-grader videre utover eftermiddagen. Med 2 pluss-grader klokken 17. Og omkring null grader utover kvelden. Mange perioder med sludd og hagl her ute i dag.

   Folk flest og mennesker i sin alminnelighet er både fra naturens side og sosialt dypt bundet til sin familie, hva enten de vet det bevisst eller det er instinktivt.

   Dette naturens dype bånd er en indre og ytre basis for ethvert menneske. Skades eller ødelegges dette båndet så er konsekvensene for det mennesket det gjelder katastrofale og livs-ødeleggende, både i og for nutid og fremtid. Dette har alltid vært en lett underbevisst og bevisst forståelig selvfølgelighet i verden.

   Et av yndlings-tricksene til den politiske kidnapper-mafiaen er at de later som at de ikke vet og ikke forstår og heller ikke ser at enhver kidnapping er livs- og samfunns-ødeleggende. Og later også som at det er lovlig og menneskelig. Grunnen til denne deres holdning, oppførsel og politikk er selvfølgelig - bortsett fra fortjenesten det gir - at de skal kunne si at de ikke forstod eller visste bedre og at de var i god tro. I håp om at det at de ikke visste eller forsod og det at de "var i god tro" vil gjøre at de ikke vil bli straffe-forfulgt for sin medvirkning i kidnapping. Propagandaen og de ulovlige lover og dommer og indoktrinering til tross, så tar de selvfølgelig feil med hensyn til dette. Og gjør en slik holdning, uforstand, oppførsel eller likegyldighet tvert om
enda mere berettiget for straffe-forfølgelse og straff.
   
---
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, søndag 24. april 2016:

   Ned til i underkant av null grader Celsius her ute i natt. Sol fra blålig himmel hvitlig mønstret først på formiddagen, derefter jevnere blått. 5 pluss-grader i skyggen klokken 11, men varmere hvor solen varmer direkte. Tildels skyet utover eftermiddagen, med 4 pluss-grader i skyggen klokken 19 og 2 klokken 20.
   Ja, Norge perverteres fortsatt. Og det har også med all tydelighet skjedd at både politiet og mange andre smittes av og hermer efter og gjør seg delaktige i den politiske kidnapper-mafiaen sine holdninger og dens sadisme og umenneskelighet, falskhet og løgnaktighet. I tillegg til at de dirigeres ovenfra. Nivået på umenneskelighet i så måte har blitt ekstremt stort og dypt.
   Senere på kvelden noe antydninger til yr, mørkt og med 1 minus-grad mot midnatt. Jeg kikket litt innom Facebook i dag og gjengir her noe av det jeg i farten fant.
   
---
---

   Steven Bennett, 22.04. 2016:
   https://www.facebook.com/Steven.R.O.Bennett/posts/778300238936596

   Good news and some very encouraging signs!

   Yesterday, the Council of Europe Commissioner for Human Rights Nils Muižnieks replying to a question of Valeriu Ghilețchi (Republic of Moldova) on the issue of the Bodnariu family said:

   "Taking children away from their parents is a broader issue and here the utmost caution is required because we have to think: what is the best interest of the child? The best interest of the child is almost always to be with the parents. Only in extreme and exceptional cases, where the child can come to serious harm because of the parents’ behaviour, should a child be taken away temporarily from the parents. We need to intervene to support families so that they can remain together and children can be with their families. Removing children from their parents should be done only as a last resort and for a very short period."

   http://europeanpost.co/council-of-europe-criticizes-norway-for-removing-5-children-from-their-parents-because-of-christian-indoctrination/

   ‪#‎letthechildrenbesetfr ee‬
   ‪#‎stopbarnevernet‬ ‪#‎NorwayReturntheChildrentoBodnariuFa mily‬
   ‪#‎childabuse‬ ‪#‎bodnariufamily‬ ‪#‎norway‬ ‪#‎stoplegalkidnappinginnorway‬ ‪#‎NorwayGiveUsBacktheChildrenYouStole‬ ‪#‎PrayforRuthandMariusBodnariu‬ ‪#‎april16‬

   Council-of-Europe-Commissioner-for-Human-Rights.jpg

   Steven Bennett's photo.

   *

   Mike Snow:
   A great graphic (right click for link)for citizens of Norway to share with Erna Solberg (one should share and many others 'like')and other politicians.
   https://lightfordarktimes.wordpress.com/2016/04/07/keep-your-lights-shining-in-norway/
   Keep Your Lights Shining in Norway
   Following 16 April, Keep Your Lights Shining   Reforming Barnevernet requires political change.…
   lightfordarktimes.wordpress.com

   Ioan Cotan:
   And put in jail those guilty for This crimes!!!!!!

   Steven Bennett:
   Agree, but as the law stands, it's difficult to hold them personally accountable for their wrongful actions. It's really crazy, in any other business, these people would be sent straight to jail for the unlawful kidnap of innocent children from healthy families. But, here they can't, so this is one of the reasons why so much corruption is prevalent in barnevernet - they have no fear of ever being made accountable.

   Ioan Cotan:
   Well, I guess the parliament members should ne arested for for the same crime, they made the laws!!!!!

   Rune L. Hansen:
   Yes, illegal acts and judgments do not make this business legally!

   Cornelia Restel-Racoviceanu:
   I think this is the most normal way to think . Children have to be with their parents. Only sick minds such als the people working for BV can think in another way. It does not wonder me at all to know what happens with children and parents in Norway. How can it be if the Director of CPS for all Norway is a lesbian woman ? That means a woman that cannot get children from a natural relationship between man and woman . That means that this Director is a priori against the natural family. Under the coat of Freedom in Norway a Special case of Discrimination is taking place. The Discrimination of the natural parents and their children , in favour of ....

   Rune L. Hansen:
   Oversatt til norsk / Translated to Norwegian:
   "Å ta barn bort fra sine foreldre er en omfattende sak og her er den ytterste forsiktighet nødvendig fordi vi må tenke: Hva er det beste for barnet? Det beste for barnet er nesten alltid å være sammen med foreldrene. Bare i ekstreme og eksepsjonelle tilfeller, der barnet kan komme til alvorlig skade på grunn av foreldrenes adferd, bør et barn bli tatt bort midlertidig fra foreldrene. Vi må gripe inn for å støtte familier slik at de kan forbli sammen og barn kan være med sine familier. Fjerne barn fra sine foreldre bør gjøres bare som en siste utvei og for en svært kort periode." - Nils Muiznieks, Counsil of Europe Comissioner for Human Rights.

   
---   
---

   Rune L. Hansen, 21.04. 2016 shared Jane Kile's post:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207036968217387

   Takk til Vibeke Løkeberg som klarte å sette de rete ordene på det som skjer under siste ukes debatt på NRK.

   Men fortsatt skjer det.... barn kidnappes og bortføres.

   "Den som ikke ser at familier som utsettes for slikt, får samme opplevelse som det jøder fikk under krigen da NS plukket opp deres familiemedlemmer, mangler perspektiv. Det er jo tross alt myndighetene som står bak.

   Kanskje det nettopp derfor er enklere for mennesker i andre land å se nettopp det, i tillegg til den som selv blir rammet av det som oppleves som et myndighetsovergrep."

   Barnevernbanden slo til igjen! - ADVOKATFIRMAET SYLTE
   http://www.advokatsylte.no/barn/barnevernbanden-slo-til-igjen
   Kidnappet barn på høylys dag!
   advokatsylte.no

   *

   
---
---

   May Lund Nikolaisen, 03.03. 2016 shared her event:
   https://www.facebook.com/groups/1679338722301585/permalink/1740097192892404/
   
   ENGLISH BELOW:

   Jeg håper flest mulig deltar denne dagen?
   Jeg spør ikke på vegne av meg selv, jeg spør på vegne av barna som mister troen på sine helter, sine foreldre. Jeg spør for alle barna som gråter seg i søvn - hver kveld, jeg spør for de barna som vurderer selvmord, jeg spør på vegne av alle disse små, som ikke har vært utsatt for hverken hard vold eller sexuelt misbruk - GI DEM ET HÅP, GI DISSE BARNA NOE Å TRO PÅ!
   Barna forstår ikke at barnevernet, bestemmer over deres egne foreldre. De tror derfor automatisk på barnevernet, da de forteller barna at deres egne foreldre ikke kan ha de.
   Det er vår jobb å ivareta disse barna, det er vår jobb å kjempe vår livs kamp for disse barna. Det ER vår jobb å la barna forstå, at bv lyver, at vi elsker de og gjør ALT for disse barna. Det er vår oppgave å beskytte disse barna, som nå dessverre har blitt altfor mange.
   Foreldre og øvrig familie fortjener ro, ikke et liv med evig kamp og utallige søvnløse netter.
   Det er vår jobb å gjenforene barna med sine egne, der bv har ødelagt, må vi rydde etter dem.. BARNA SKAL HJEM!!
   _____________________________
   I hope as many as possible attending this day?
   I do not ask on behalf of myself, I ask on behalf of children who has lost faith in their heroes, their parents. I ask for all the children who cry into sleep - every night, I ask for all the children who are considering suicide, I ask on behalf of all children, who have not been exposed to neither hard violence or sexuelt abuse - GIVE THEM HOPE, GIVE THESE KIDS SOMETHING TO BELIEVE IN!
   The children do not understand that barnevernet decide over their own parents. Therefore they automatically belive in child welfare, when they tell our children that their own parents do not want them.
   t's our job to look after these children, it is our job to fight for our life and struggle for these children. It IS our job to let the children understand that barnevernet is lying, that we love them, and that we will do ALL we can to have them back. It is our task to protect these children, thise children is wat to many, unfortunately
   Parents and other family members deserve peace, not a life of eternal struggle and countless sleepless nights.
   It's our job to reunite children with their own, were barnevernet has broken our children belive in true love,, we must clean up after them .. Because our CHILDREN SHALL COME BACK HOME !!
   JUN11 - Interested
   We will take a stand for all the children We will give you help, advice and hope June 11-2016., because we SHALL win this "war"
   Sat 11 AM · Oslo
   https://www.facebook.com/events/914719825267112/

   *

   Kyrre Wiik:
   Nå "motatanderen" begynt å bevege på seg. Da gjelder det at vi trykker på alt vi makter.

   Mona M Braaten:
   Å det skal vi den 11. Juni 😆

   Stig Locado:
   hva mener du

   Stig Locado:
   kyrre. hva mener du

   Charlotte Anderl:
   Jeg var et av disse barna så klart jeg kommer

   May Lund Nikolaisen:
   Takk Kjære deg. Vi trenger alle som kan, for barna der ute <3

   Stig Locado:
   jeg også var et barn som ble kasteball i barne fjernets hender. ble ikke kvitt dem før jeg ble så gammel å ødelagt at jeg truet med å komme hjem til dem og banke fillene av dem dersom dem ikke kuttet ut med å overstyre livet mitt, er det rart jeg ble narkoman, voldelig, opprøsk, sint. forbanna etc. men nå er jeg løst og fri fra det helvete dette trigget meg inn i. mange av de som jobber i barne fjernet har ikke barn selv og heller ikke aning om smerter, borskjemte status mennesker med makt

   Stig Locado:
   Barna er alltid uskyldig. Når min mamma døde. kom det en fra barne fjernet og sa. mora di er dau!

   Thor Nyland:
   Kommer

   Stig Locado:
   Jeg har en sterk kjærlighethistorie å dele om dette. Jeg er nå forenet med en jeg har som øyensten etter 7 år uten kontakt.

   Aud Petra Lingjerde:
   dette er so grusomt hva slags verden lever me i dag ,eg har bedt til vår herre at skal straffa alle som gjør ondt ,det er so gale at dei har arbeidsplasser for heile verden dei som lever av turisme er vekkdei tørr ikkje komma til norge med barna sine slik blei norge

   Lasta Sta Sven:
   Terroristene i bv forteller ikke at foreldrene ikke kan ha barna, De og fosterforeldrene forteller at foreldrene IKKE VIL ha barna, det er tantebarna mine blitt fortalt og spesielt den på 4 er hjernevasket av fostermora Therese oppe i Høylandsbygd, nå vil ikke 4 åring vedkjenne seg sine biologiske foreldre og søsken, for hun har ikke foreldre lenger, og heller ikke søsken. For ifølge fostermor Therese så hater den biologiske familien barnet, det er kun fosterhjemmet/fosterforeldrene som elsker henne, så nå skal hun snart skifte etternavn. Hun vil ikke hete det som hun er døpt, for det heter ikke fosterforeldrene, så så langt fører en massiv voldspåvirkning/omsorgssvikt av fosterhjem og terroristene i bv, de ødelegger barna totalt

   Kyrre Wiik:
   Generasjoner etter generasjoner har forsøkt å fortelle sine livserfaringer. En av dem er å hedre din far og din mor. Er en ikke i stand til å ha et godt forhold til sine foreldre hvordan skal det da gå når de blir foreldre selv?

   Rune Fardal:
   Da begynner vi klargjøre en skikkelig apell for 11/6.

   May Britt Borge Olsen:
   Ja je kommer og kan hjelpe til hvis dere trenger d

   John Ellstrøm:
   Jeg å 4-5 til kommer fra Ringsaker til Oslo 11juni😀💑👨‍👩‍👧 jeg kan bidra med det som trengs.. Bare å ta kontakt m meg🤗

   Kyrre Wiik:
   Jeg vil også protestere og kommer.

   
---

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, mandag 25. april 2016: 

   I underkant av null grader Celsius her ute i natt.
   Protestene, inter-nasjonalt og nasjonalt, mot den politiske kidnapper-mafiaen i Norge er stadig og fortere og fortere voksende. Og hjelper selvfølgelig!
   Stadig flere og flere våger nu å snakke om hva som foregår - og forstår bedre og bedre hva som foregår. Forstår at virksomheten er et politisk narrespill om makt, penger og karriærer og at både dommerne, politikerne, fagforeninger, feminisme og massemedia er sentrale aktører i virksomheten. Og at oljepengene, nepotisme, utplyndring, falskhet og kamp om og for politisk makt, penger, propaganda og karriærer er virksomhetens drivkraft. Og forakten for menneskerettighetene og lovlig og reell lov og rett.
   Og at virksomhetens "barnevern" mildt sagt er det fullstendig motsatte av barnevern og på ingen som helst måte er noe barnevern. Og heller aldri har vært noe barnevern. Men er en smittsom og perverterende heksegryte av menneskerettsforbrytelser, grov kriminalitet, terror, tortur, falskhet, inkvisisjon, kidnappinger, fangehold og sadisme i politisk og offentlig regi. Så umenneskelig og grovt kriminelt og falskt som noe bare kan bli.
   Protestene hjelper, men virksomheten kommer stadig ikke til å stoppe frivillig. Både lønnsomheten i kidnappingene (makt, penger, karriærer, nepotisme, etc.) og virksomhetens frykt for internasjonalt, og efter hvert nasjonalt, habilt og kompetent å bli straffeforfulgt og dømt, er og blir så langt som mulig virksomhetens drivkraft.
   Uansett så hjelper både de internasjonale og nasjonale nu fortere og fortere voksende protestene. Det er et tidsspørsmål før den politske kidnapper-mafiaen fullstendig stoppes. Men det må komme - og kommer! Og det blir gledens dager for barn og foreldre og mennesker i hele verden. Men naiviteten og uvitenheten og også menneskeforakten og kidnapper-iveren blandt mange mennesker angående alt dette er fortsatt mektig. Men avsløringene, folkeopplysningen, protestene og vågsomheten blandt folk flest lar seg ikke stoppe.
   Politisk offentlig organisert reell kriminalitet går trangere tider i møte. Og det er det beste og gledeligste som kan skje i og for verden!
   Selv er jeg fortsatt kontinuerlig fangeholdt, isolert og stigmatisert her hjemme, under kontinuerlig terror, tortur, traumatisering og utplyndring, kontinuerlig siden jeg og min familie ble kidnappet og separert. At det enda er rester igjen i meg med liv i skyldes bare mirakler, utholdenhet og sinnsro. Men også fengslingene av meg, som de nu tror seg å ha funnet på en smart metode for å fornye i det uendelige, er vanskelige for meg å overleve. Dessuten er sjangsene for at "ulykker" og "tragedier" skjer i et fengsel meget meget høyere enn noe som helst annet sted. Også i dagens Norge. Og dette vet de meget godt, selvfølgelig. Og at ingen egentlig har vilje eller mulighet for å bry seg særlig, heller ikke angående slikt. Enkelt og elementært.
   Tildels litt skyet og oppmot 10 pluss-grader utover dagen, omkring 5 mot kvelden.
   
---
---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, tirsdag 26. april 2016: 

   Ned mot null grader Celsius her ute i natt.
   Det er riktig som Marius Reikerås forleden dag sier i et intervju med Monicha Nyhuus Aas, at stadig økende internasjonale protestene mot kidnapper-mafiaen i Norge lar seg ikke stoppe og at dette er og blir større enn de fleste hadde trodd mulig. Samtidig så er det blandt annet også slik at den politiske mafiaen i Norge og dens medspillere, for å beskytte seg selv i det lengste, ikke nøler med å ruinere Norges renomme i verden. Og det er blandt annet også det og videre avsløringer, samt formuleringer i pakt med enhvers menneskerettigheter, som nu stadig sterkere har skjedd og enda videre skjer.
   Det er forlengst meget umulig for meg å gjengi her storparten av det som skjer bare på Facebook. Det har jeg på ingen som helst måte hverken krefter eller ressurser til. Samtidig er det fortsatt nasjonalt dessverre også enda meget mye naivitet ute og går. Og ikke minst fiksering og fokus på uvesentligheter og forhold av underordnet betydning, på bekostning av alt det som er mye viktigere og viktigst. Og kidnapper-mafiaens propaganda er fortsatt aktiv og massiv.
   Også det at mange andre land efter hvert har blitt smittet av og i forskjellig grad internt har fått erfare hva kidnapper-mafiaen - og særlig dens politiske feminisme - står for og hærjer med bidrar til å øke de internasjonale protestene sin kraft.
   Viktigheten og nødvendigheten av at de delaktige i kidnappingene kompetent straffeforfølges i henhold til reell og reell lovlig internasjonal og nasjonal lov og rett og at barna og foreldrene frigjøres og gjenforenes er selvfølgelig og nødvendigvis og gledeligvis helt sentralt i og for både de internasjonale og nasjonale protestene.
   Til tross for det fangenskap og den terror, tortur og utplyndring jeg fortsatt befinner meg under får jeg med meg at alt dette nu skjer.
   Men de forholdene jeg selv befinner meg under er også stadig mere også mentalt og psykisk belastende. For eksempel også det lille faktum at i morgen eller en eller flere dager senere kommer politiet her hjem for å forkynne meg enda en mafia-dom. Terror også det. Er jeg paranoid? Nei, men jeg har underveis efter at vi ble kidnappet fått overdådig med erfaring i hva kidnapper-mafiaen og dens medspillere holder på med - og i deres triks, falskhet og metoder. De har et utrolig bredt repertoar i sine metoder. En tilsynelatende liten sak i sakskomplekset dette nu, men det er også i og med tilsynelatende "små saker" at de utfører sine større og egentlige hensikter. Jeg har aldri noensinne hatt noen som helst tendenser til å være eller bli paranoid. Og heller ikke trekker jeg forhastede slutninger. Men mangt og meget er lett forutsigbart.
   Sol og blålig himmel og oppmot 12 pluss-grader utover dagen i dag. Null mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 25.04. 2016 shared a link:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207042342751747

   Where stands the human rights struggle in Norway today? Marius Reikerås and Monicha Nyhuus Aas
   https://mrknorge.net/2016/04/12/where-stands-the-human-rights-struggle-in-norway-today-marius-reikeras-and-monicha-nyhuus-aas/
   Why should you and I accept that our rights are ignored in Norway by a small clique of people in government…
   mrknorge.net

   *

   
---
---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, onsdag 27. april 2016: 

   Omkring null grader Celsius her ute i natt. Tildels noe skyet og dust utover formiddagen, med oppmot 5 pluss-grader frem mot klokken 12. Stadig flere påskeliljer blomstrer her ute i disse dager, og også gullbusker. De er med rette nølende av seg i år. Også for eksempel pil-bambusen
(Pseudosasa japonica) er enda nølende og sen med utløpere. Blandt annet bambus burde det vært endel av mange steder i Norge. Men Norge er et u-land (u for underutviklet og uvitende) også hva angår kultur for planter og landskaper. Og skolene og den politiske forvaltningen enda verre i all sitt hovmod kjøpt for olje-penger.
   Dette får meg nu til å tenke på den meget bra kinesiske tv-serien "Da Ren Wu / Big Shot" fra 2007, i 31 episoder efter en av Gu Long sine wuxia-romaner. Også bambusen der, i det sentrale av Kina, som også gir filmen god stemning. Film-serien har tvers igjennom meget godt fortalt og filmet et mangfold av elementære ingredienser, spenning, moro, kjærlighet, familie, liv og død, kidnappinger, ungdom, osv., båret av god moral, anstendighet og rettferdighetssans. Nærsagt fullstendige mangelvarer i dagens Norge. Det er en wuxia-film, eventyrlig, men det eventyrlige er der i lett forståelig og god overførbar betydning. Dessverre finnes det også dårlige kinesiske og asiatiske wuxia-filmer, overfladiske, utagerende eller typisk moderne trend europeisk og amerikansk inspirert, så som for eksempel Chinese Palladin-trilogien, men denne er på ingen som helst måte noe slikt.
   Mange mennesker forstår og vet ikke for eksempel noe så åpenbart elementært i verden at planter, busker og trær mere eller mindre trygt har sine røtter i mørket. Tilsvarende som mange sin manglende evne til å skille mellom rett og urett. De blindes av samfunnsmessig politisk indoktrinering.
   Det kvitres og synges fra mange fugler her ute i dag. Efter hvert overskyet og oppmot 9 pluss-grader utover eftermiddagen.
   I det meste av den offentlige forvaltningen i dagens Norge finnes det nærsagt hverken spor eller antydninger til egentlig menneskelighet og anstendighet, bortsett fra i overfladiskhet og falskhet. Hvordan og hvorfor har det blitt slik? De forholder seg alle og enhver lydige til sine overordnede, i en oppadstigende retning til den politiske mafiaen og dens nepotisme og nøkkel-personer, hvor særlig dommerne er meget sentrale nøkkel-personer. Menneskerettighetene og sivile rettigheter, plikter og beskyttelser, neglisjeres og krenkes fullstendig, bortsett fra ulovlige og unødvendige lovbestemmelser, regler og metoder, som fremelskes. Samtidig smitter og perverterer verstingene og de falskeste de andre mere og mere, fordi de får fortsette uten å bli straffeforfulgt i samsvar med Menneskerettsloven og Straffelovens lovlige og nødvendige reelle lovbestemmelser. Både dommerne, lederne for politiet, nepotisme-politikerne og mange andre nøkkel-personer og nyttige idioter opprettholder og viderefører denne grov-kriminelle ordningen i dagens Norge, som mange, i en stadig viss voksende mengde, ser seg tjent med eller blir avhengige av. Offentlig ansatte orker hverken å lese eller å forstå menneskerettighetene, fordi det og de og hva de eller andre kan ha å si uansett har eller får ingen som helst betydning fra eller til. Unntak fra alt dette forekommer, men de er unntak og ikke hverken norm eller det alminnelige. Det er den politiske og offentlige mafiaen og dens venner og nødvendige medspillere som bestemmer. Lovlig reell lov og rett er fullstendig tilsidesatt til fordel for ulovlig lov og rett og blir bare i bruddstykker eller falskhet brukt manipulativt. Falskhet og frekkhet og underdanighet (som for eksempel også kan være feighet, men oftere er egoisme, grådighet, karrighet og likegyldighet) er den maske de forsøker å skjule seg bak. Og hva de premierer hverandre for. En enkel oppskrift og metode det hele alt egentlig. Og særdeles effektiv overfor alt av naivitet og dumhet. Og truslene og fristelsene er ikke mindre for alminnelig offentlig ansatte enn for mennesker utenfor den offentlige forvaltningen. En forholdsvis liten politisk klikk som har ekspandert og smittet gjennomsyrer nu mye av den offentlige forvaltningen og det norske samfunnet med sine grov-kriminelle menneske-fiendtlige holdninger. Og nu i disse dager sees og forståes det fortere og fortere av stadig flere og flere, både internasjonalt og nasjonalt.
   Halvmørkt og 2 pluss-grader klokken 22. Jeg er ferdig med det meste av det konkrete pc-tekniske arbeidet og diverse rydding og ordning jeg i mange uker nu særlig har holdt på med. (Blandt annet flyttet kontoret en etasje.) Tankene og følelsene og bekymringene har uansett hele tiden sterkt vært i sakskomplekset. Null grader mot midnatt.
   
---
---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, torsdag 28. april 2016: 

   Ned mot 2 minus-grader Celsius her ute i natt. Stadig flere og flere har forstått at kompetent straffeforfølgelse av medvirkende i eller for den politiske mafiaen og optimal gjenopprettelse for alle og enhver av deres forurettede ikke bare er rettferdig, men også er en nødvendighet. Ikke kompromisser og ingenting mindre. Det er det som er "the big shot" i denne sammenhengen og den nødvendige målbevissthet og solidaritet. Uten er alliansen og folkebevegelsen som en vimsete Don Quiote.
   En blanding av skyet og blålig himmel og sol utover dagen, med oppmot 9 pluss-grader. 7 klokken 20. Halvmørkt og 4 klokken 22.
   
---
---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, fredag 29. april 2016: 

   I underkant av null grader Celsius her ute i natt. Tildels noe dust blålig og skyet rolig drivende sørfra og sol og oppmot 9 utover formiddagen. Dagligvarer bestilt tilkjørt og mottatt også denne fredag formiddagen, selvfølgelig. Både bier og humler ute i dag, også på matfatet med fuktig sukker som jeg har satt frem til de. Både blåbær, stikkelsbær, pil og diverse annet har begynt å blomstre og både kvann, spanskekjørvel og rabarbra titter godt frem fra bakken. Mye nydelig fint, men forferdelig det hele likevel når en i praksis er nektet både å bo og å leve i sitt eget hjemsted, pluss kontinuerlig terrorisert, torturert og utplyndret, etc.
   Verden har meget lenge forstått at det finnes knapt noen verre forbrytelse enn kidnapping og adskillelse av barn og foreldre. Men denne selvfølgelige forståelsen har i Norge nu i flere ti-år blitt mere og mere borte, utryddet av en politisk mafia-virksomhet, samtidig som den har utplyndret og utryddet så meget annet av viktige og nødvendige verdier.
   Naivitet, ekte eller falsk, er en underlig skapning. Jo verre forholdene er dess mere utbredt og lett er den å studere. Og jo dummere, glemsommere og uvitende den er desto mere vellykket er den. I Norge ble den blandt annet til en slags alminnelig utbredt alzheimer. Kidnapper-mafiaen perverterte stadig mere og mere og fortere og fortere sivilbefolkningen - og fortsetter og fortsetter videre og videre med sine bestialiteter. Og enda er det faktisk mennesker som på ekte er naive i forhold til slikt noe, mens kidnapper-mafiaen jubler og propaganderer videre i sin egen grov-kriminelle ondskap!
   Og de naiveste efterspør ikke engang kidnappingenes konsekvenser, resultater eller lovlighet! Og det liker jo kidnapper-mafiaen meget godt. For den vet hva den driver med er ingenting annet enn verste slags grov-kriminelle ondskap. Noe jo egentlig alle og enhver vet. Derfor vil den ikke ha slike sannferdige spørsmål, svar eller utredninger. Den vet at stadig massivt med påfyll av indoktrinering, propaganda og falskhet kan gjøre mennesker blinde, lydige, grådige og så naive og føyelige at de blir med på absolutt hva som helst av ondskap.
   Grålig overskyet, yr og 8 pluss-grader frem mot klokken 17. Gålig, fuktig og 4 klokken 21 og mørkt med 2 mot midnatt.
   
---
---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, lørdag 30. april 2016: 

   2 og 1 pluss-grad Celsius her ute i natt. Overskyet med noe lett vind-drag utover formiddagen, med 9 pluss-grader frem mot klokken 14. Noe yr, grålig og 5 omkring 20-tiden.
   Internet-forbindelsen her går i sneglefart i disse dager, inntil jeg snart 1. mai mottar en ny månedlig Internet-kvote.
   Kidnapping, underholdning, propaganda og tvang er blandt annet måter å fjerne eller drepe menneskers integritet og identitet på. At dragen med mere makt dreper og spiser dragene med mindre makt, er et uttrykk for dette. I den store verdens-mytologien fra gammelt av er en drage noe som representerer et virkelighetsrom, en integritet.
   I dagens Norge fjernes og drepes fort og effektivt og på mange måter alt og ethvert av menneskers integritet. Menneskene frataes seg selv og sin indre dharma, sin indre kilde og natur, sin uskyld, sin integritet. Den blir til ingenting i den politiske dragens indre. Å beskytte seg selv eller andre har blitt tilnærmet umulig. Drager skal leve i samtidig harmoni med hverandre og naturen, men slik er det altså på ingen som helst måte i dagens Norge.
   
---
---
*****

*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq