----- Denne side: db201605.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. ---- 
----- 
---  Mai 2016 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, søndag 01. mai 2016:

   Omkring 2 og 3 pluss-grader Celsius, fuktig og noe yr her ute i natt. For det meste grålig overskyet, noe vind-drag og oppmot 10 pluss-grader utover formiddagen.
   De fleste mennesker
i verden, bevisst og eller underbevisst, planlegger og tilrettelegger allerede i sin egen barndom mye av livet, forholdene og oppdragelsen for de barna de selv senere blir foreldre til. Det er der både instinktivt, intuitivt og imaginativt og er mye selve livets natur og mye selve meningen med livet. Kidnappes og adskilles barna og foreldrene, slik som i dagens Norge, så fjernes og ødelegges livets natur og meningen med livet. Både livet og alt av synlige og usynlige forberedelser og tilretteleggelser blir ødelagt og verdiløst, særlig for foreldrene. Mens barna i det lengste forsøker å overleve i den undrende eller tvilende troen at det kanskje er slik det er.
   Både i de fleste lands lover og tradisjoner og internasjonalt er kidnapping og ufrivillig adskillelse av barn og foreldre med rette flerfoldig regnet som meget grove forbrytelser, uansett i regi av hvem. Dessuten selvfølgelig også de mest sentrale automatiske konsekvenser som enhver kidnapping har og får, så som terror, tortur, traumatisering, stigmatisering, diskriminering, utplyndring, osv. Slikt noe skal ganske enkelt ikke kunne forekomme. Også i og for Norge er slikt meget ulovlig og straffbart, derom er det ingen som helst berettiget tvil. At en politisk og offentlig mafia-virksomhet forsøker å spre tvil om alt dette ved å tillage ulovlige lovbestemmelser, dommer og regler og ved å fortolke seg bort vekk fra reell lov og rett gjør det ikke mindre ulovlig og straffbart.
   Men dagens politiske Norge og makt-mafia stopper selvfølgelig ikke sin kidnapper-virksomhet frivillig. Hvor meget noen eller mange enn kan komme til å late som om det er det de ønsker, så er det hverken helhjertet eller annet enn falskhet og løgn. Hele virksomheten er ganske enkelt fullstendig gjennomsyret av løgn og falskhet.
   Noe yr, overskyet, noe vind og lavere temperatur utover eftermiddagen og kvelden. Disig, vått, yr og omkring 5 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, mandag 02. mai 2016:

   Vått, yr og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Yr, regn, disig, vått, vind og omkring 8 pluss-grader det meste av dagen. Med 7 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.05. 2016 via Politi-anmeldelsen:
   https://www.facebook.com/groups/230522936997474/1004647376251689/

   "EUs overnasjonale domstol med banebrytende dom:

   EU-domstolen setter dansk lov til side - med tilbakevirkende kraft
   Danske personer og bedrifter som opptrer i henhold til dansk lovgivning, kan i ettertid bli dømt av EU-domstolen etter EUs lovverk."

   EU-domstolen setter dansk lov til side - med tilbakevirkende kraft | ABC Nyheter
   http://www.abcnyheter.no/nyheter/2016/04/28/195213564/eu-domstolen-setter-dansk-lov-til-side-med-tilbakevirkende-kraft
   Danske bedrifter som har fulgt dansk lov, dømmes i ettertid til å punge ut i en privat tvist - fordi EU-regler var annerledes enn danske lover.
   www.abcnyheter.no

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 27.04. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153418380846875

   Så enkelt og korrekt kan det sies:

   Gro Hillestad Thune:

   Vi har et system som tillater å krenke menneskerettene til barn og foreldre, som blir forsvarsløse i møtet med systemet.

   *

   Anne-Kathrine Eckbo-Fangan:
   Nei, de blir krenket i møte med offentlig ansatte saksbehandlere, nemndsledere og dommere! Et SYSTEM kan ikke krenke noen, det er disse PERSONENE som utgjør det såkalte systemet som KRENKER foreldre og barn. Det er PERSONER som ødelegger!

   Marius Reikerås:
   Det har du selvsagt helt rett i Anne-Kathrine Eckbo-Fangan

   Alf Reuss Kollsete:
   Helt rett Anne-Kathrine, alle LOV og MENNESKERETTSBRUDD blir begått av saksbehandlere og ledere i Kommunene, og velsignet av korrupte fylksenemdledere og dommere i Tingrett, Lagmannsrett og Høyesterett! Dette faktum oppdages heldivis av stadig flere i vårt lille land!

   Anne-Kathrine Eckbo-Fangan:
   Ja, jeg har sagt det lenge. Ikke minst da ANSATTE i Ø.Toten og Elverum kommuner og ANSATTE i Sykehuset Innlandet og NAV tok livet av min psykisk syke ektemann... men jeg får beskjed fra disse mastrodontene av noen foretak at jeg må gå til sak mot FORETAKENE og ikke mot den enkelte ansatte, og fylkesmannen og helsetilsynet nektet å anmelde enkeltpersonalet, SELV OM DE SKRIVER I TILSYNSRAPPORTEN at det har blitt begått livsfarlig feilbehandling i årevis, faktisk fra 2001. Alltid så slipper offentlig ansatte unna, selv drap.

   Anita Henriksen:
   Er dette mulig ! ... er det noen vits og foreta seg noe som helst spør jeg meg om ??

   Anne-Kathrine Eckbo-Fangan:
   Det har jeg lurt på også. Men gir jeg meg nå, så har de jo vunnet, og min kjæreste ektemann døde til ingen nytte. Så jeg får bite tennene sammen og stå på til samtlige ansatte er STRAFFET og jaget langt vekk fra videre kontakt med pasienter og pårørende.

   Aina Gregersen:
   Det er alltid lettere og vinne frem på enkeltmennests feil enn foretakene- sa tidligere advokat til meg - og dette vet de - så derfor sier de sånn.
   Og går man på enkeltindividet - så er arbeidsgiver ansvarlig for den enkelte ansatte : og draes med i samme slengen.
   Ser bare på Arendal kommune prøver og gjøre enkeltansattes gjøremål til et fellesprosjekt - hvor det handler om kommunen !
   Han skulle vært straffet av arbeidsgiver for og ha missbrukt sin stilling .
   Og ikke massivt gått på meg som problem NÅR han var/og er problemet til voldsom sak .
   Men gjør de det : sprekker nok HELE revisjonen i kommunen -med revisor og Så mange andre snuskensnaskerierav stats svindel-
   at de tar en råkjangs på og stype Meg på alle tenkelige Og utenkelige måter og midler .
   Fra økonomisk utarming til drapsforsøk med gifter som er totalforbudt og importere distrubiere og bruke på mennesker her i landet .

   Alf Reuss Kollsete:
   Ja Anita, det er absolutt nødvendig å foreta seg noe, studer Menneskeretttslovgivningen og avgjørelser i EMD mot Norge og ANGRIP saken(e) rettslig. Dessuten SKRIV om dette på EGEN BLOGG, dersom avisene ikke vil ta det inn! Vi MÅ ALLE bidra til å AVKLE Norge som påstått "rettsstat"!

   Alf Reuss Kollsete:
   BRA Anne-Kathrine, STÅ PÅ!

   Steinar J Myhre:
   Slutt og kalle enkelt mennesker for systemet, eller systemsvikt, det blir bare for å pulvere ansvar.. anmeld dem for de lovbrudd de har begått, og lemp dem på glattcelle..

   Anne-Kathrine Eckbo-Fangan:
   Nettopp, DEN ENKELTE må stå til ansvar for SINE egne gjerninger.

   Anita Henriksen:
   syns de dekker opp hverandre ... tenker på f.eks Nav..o.l ... ingen tar ansvar.. ingenting blir gjort.. hvis man klager eller går til politi... så hva skal man da gjøre.. rope om all urettferdighet til folk ? ... endre loven ? folk er jo rett og slett uten beskyttelse for alle mulige forhold de blir utsatt for... for et system.... som dreper folk rett og slett !

   Anita Henriksen:
   HVis folk jobber i slike systemer og vet selv at alt de jobber med er galt ,men fortsatt jobber... for og etter et system som ikke funker .... er de medansvarlige for folks lidelser .. og tap.... da er de mordere ! rette og slett !

   Steinar J Myhre:
   Jepp Anne-Kathrine.. Og dette gjelder ikke bare bv, det gjelder også namsfullmektiger, som er så systemtro, att de syns att falske fakturaer er greit, bare de har ligget i deres system lenge nok....

   Amine Samier:
   Bv er en mafia mot barna Bv ønsker å dreper foreldren å barna Bv å FrP de er ondskap i norsk system Gud må fjern dem

   Dag Coucheron:
   Det er ikke bare menneskerettighetene som blir krenket. Psykiatrien i Norge ignorerer stadig " Lov om psykisk helsevern" uten at noen reagerer.

   Anne-Kathrine Eckbo-Fangan:
   Ja, de kan ta livet av folk også, uten at noen bryr seg... drap er visst greit når det skjer i psykiatrien.

   Alf Reuss Kollsete:
   Tjenesteforsømmelse går på enkeltpersoner og er rammet av Straffelovens bestemmelser!

   Mona Sundstrøm:
   Kunnskapsrik og engasjert dame. Hør på henne!!!

   
---
---

   Marius Reikerås, 27.04. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153418363281875

   Gro Hillestad Thune was appointed judge for 16 years in the Commission on Human Rights (now European Court of Human Rights), and makes it very clear that Norway commits serious human rights violations every day.

   A number of current judges in the European Court of Human Rights are so concerned about Norway's human rights violations under the rule of law, that they have raised questions directly to the Norwegian government if they recognize human rights violations.

   Many members of the the European Parliament, a parliament with legislative responsibility for more than 500 million people, are furious with the way Norway violates human rights.

   100- thousands of people, worldwide, protest against Norway's human rights violations.

   But no! They are all wrong.

   According to a small clique of bureaucratic voices in Norway.

   That's what I consider to be top-class arrogance!

   *

   Veronika Šenecová:
   Yes, sadly arrogance is the word that describes it all.

   Hubert Schabel:
   In fact, not only the subject of the norwegian state shall be accused and doomed, even the natural actors, such as barnevernemployees and leaders, fylkesnemndsmembers and judges must be accused. And they have to be made personally responsible for their crimes. It is a crime against humanity, going on in Norway. We should figure out possibilities to accuse them in Den Haag, like Karadcic and other criminals against humanity.

   Smadu George:
   Karadgic had an excuse , it was a time of war but the Norwegian politicians and judges have none!

   Smadu George:
   The government of Norway is sustained by money and free masons. What happens there is just social engineering!

   Ramsing Liliana:
   How can norwegian do these against others???? Are they not parents nor were they been children themseves...???

   Ramsing Liliana:
   Nobody asks the goverment why none of these kids are given to any of the close family members? Of course not, because the state needs to feed some grownups "pretending" that they care about these kids!! They use big words to ditroy innoucent lives!! I am not suprised that the goverment does not change the laws... they need victims for their own gain...

   
---
---

   Marius Reikerås, 27.04. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153418350956875

   Gro Hillestad Thune satt 16 år i Menneskerettskommisjonen (nå Menneskerettsdomstolen) og påpeker det faktum at Norge begår alvorlige brudd på menneskerettene hver dag.

   En rekke nåværende dommere i Menneskerettsdomstolen er så bekymret for Norges menneskerettsbrudd innenfor barnevernsområdet, at de har spurt Norge direkte om de erkjenner menneskerettsbrudd.

   Europaparlamentet, et parlament med lovgiver-ansvar for over 500 millioner mennesker, er i harnisk over at Norge trosser menneskerettene.

   100- tusener av mennesker, over hele verden, går i protesttog mot Norges menneskerettsbrudd.

   Men nei da! De tar alle feil.

   I følge en liten klikk av byråkratiske stemmer i annerledeslandet Norge.

   Arroganse i verdensklasse!

   *

   Marjan Pel:
   Unbelievable.

   Monicha Nyhuus Aas:
   dette budskapet er det som må nå ut til majoriteten av folket, først da kommer endringene folk etterspør.

   Amine Samier:
   Håper alle barna få fri fra fanget å torturert av Bv system

   Per Steinar Sørå:
   Med fb og Marius har dette blitt en kombinasjon som gjør verden oppmerksom på at ikke alt er som det skal være i lille Norge. Har ikke politikerne hørt at det finnes noe som heter el-medier, er det på tide å ta kurs i dette og få gluggene opp hva dette er!

   Allan Jorung:
   Var du i Stavanger ikveld, Marius?

   John Terje Henriksen:
   V A N V I T T I G - dette er representativt for kvaliteten av de politikere i offentlig forvaltning og i Stortinget - er det mulig bli nærmere komplette idioter??????

   Inger Martinsen:
   Ja det er arroganse i særklasse i alle enheter.

   Kristine Vistung:
   Det største menneskerettighetsbruddene gjøres jo av FN selv. Nr.1 FN AGENDA 21 s.21 oppfordrer myndigheter til å bruke nødvendige strategier for å redusere mennesker i hver nasjon for en bærekraftig utvikling, altså ta livet av egne borgere. Nr.2 Det er en menneskerett å ha religionsfrihet, det vil si at i denne paragrafen aksepterer FN ISLAM og pedofili og kone mishandling som en menneskerettigjet, satanisme og djeveldyrking med menneskeoffringer er også tillatt via denne paragrafen, som presses inn i kristne nasjoner hvor drap i de 10 bud er forbudt. La oss lese: Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer. FN er som navnet sier en global organisasjon med hensikt å forene alle nasjoner og fjerne landegrenser. Så FN er verdens farligste samling av veldig farlige globalistiske mennesker som tror de kan leke verdensherskere. Rydde i barnevernet bør en nasjon klare selv og ikke med hjelp av FN TERRORISTER SOM HAR BEORDRET ET GLOBALT MASSEMORD I RIO 1992, for en bærekraftig utvikling. La oss ikke glemme hvem som styrer i FN menneskerettighets råd.

   http://www.vl.no/nyhet/saudi-arabia-far-lederverv-i-fns-menneskerettighetsrad-1.399527
   Saudi-Arabia får lederverv i FNs menneskerettighetsråd - Vårt Land
   vl.no

   Rune L. Hansen:
   Politisk organisert kriminalitet er ikke menneskerettigheter, Kristine Vistung. Tvert om. Og dagens norske offentlige politikere og deres medspillere er ikke mindre grov-kriminelle enn for eksempel de i Saudi-Arabia!

   
---
---

   Rune L. Hansen, o2.05. 2016 via Landsforeningen for barnevern i Norge, shared Per Akerø's post:
   https://www.facebook.com/groups/167607919940794/permalink/1174642282570681/

   BARN FENGSLES I NORGE!

   Hvert år fengsles flere tusen barn i Norge. Barn i alderen 0 til 18 blir tatt ut av familier å satt til åpen soning i andres hjem.
   Flere får brev og besøksforbud, og de fleste får livstids dom.
   Foreldre får besøke barna under overvåking opptil 3 timer hver tredje måned, men er pålagt tale restriksjoner, og må møtes på et kontor med vakter.
   Fengslingen utføres av Barnevernet med støtte av Norsk Politi, Storting og den Norske regjering.
   Fengslingen kan sammenlignes med politiske fanger i andre land. Prosessen, anklagene, vedtakene og ankemulighetene kan sammenlignes med land vi ellers ikke vil sammenligne oss med.
   Foreldre, familier og pårørende fortviler. Tusenvis av mennesker både i Norge og verden over er opprørt og sjokkert over hvordan et Demokratisk land som Norge behandler barn.

   *

   Per Arne Dalseide:
   Norge er IKKE et demokrati. Nord-Korea er et DEMOKRATI.

   Rune L. Hansen:
   Dagens Norge iallfall ikke noe demokrati. Politikerne og deres medspillere tror seg å ha blitt guder.

   Per Arne Dalseide:
   Idioter er det et flertall av her til lands. Det er sikkert, og det verste er at de sitter i ledende stillinger.

   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 03. mai 2016:

   Vått, omkring 7 og 8 pluss-grader Celsius og tildels regn, yr og vind her ute i natt. Tildels noe solstreif og tildels noe yr og regn utover formiddagen, med oppmot 10 pluss-grader. Jeg lager dampkokte søtpotet-boller, som smaker nydelig godt. Dermed demper jeg en smule kidnappingens og fangenskapets pinsler. Lys blå himmel med sol og rolig drivende tildels mørke skyer fra sørvest utover eftermiddagen. Tilskyende til overskyet med 8 pluss-grader frem mot klokken 20. Vått, disig, tildels noe yr, mørkt og 7 pluss-grader mot midnatt. 
   
---
---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 04. mai 2016: 

   Mellom 6 og 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Hvit-blå himmel, tildels skyet, et vind-drag fra sør og oppmot 14 pluss-grader utover formiddagen, frem mot klokken 13. Vårlig vær. Bier og humler ivrige på de første selje-blomster og diverse annet. Jeg plukket fort inn ferskt grønt fra mere enn ti forskjellige slags vekster her ute i dag, mat-medisin for en velsmakende smoothie til meg og hundene. Overskyet og tildels noe mildt vind-drag utover eftermiddagen, med 10 pluss-grader klokken 19. Halv-mørkt og 8 klokken 23.
   
---
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 05. mai 2016: 

   Omkring 8 pluss-grader Celsius og et mildt vind-drag her ute i natt. Overskyet, mild vind, fugler som kvitrer og synger og oppmot 15 pluss-grader utover dagen. 10 klokken 21. Nokså mørkt og 9 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.05. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207105132841460

   Det falske barnevernet

   Det er et velkjent faktum at det politiske barnevernet ødelegger barna, foreldrene og samfunnet og er en grov-kriminell virksomhet som er det fullstendig motsatte av barnevern og det fullstendig motsatte av reell (lovlig) lov og rett. Og at det er en politisk og offentlig mafia-virksomhet som ødelegger alle og enhver. Men som mange enda tjener makt, penger eller karriære på.

   Det er et faktum som egentlig de fleste voksne mennesker i Norge er meget vel vitende om. Samtidig som mange likevel velger å late som om - eller tro på at - virksomhetens propaganda, falskhet og løgner er sannheten og fakta. Nettopp fordi virksomheten har makt, lønnsomhet og karriærer. Og fordi sannheten ikke er ønsket av virksomhetens dirigenter og medspillere. Og fordi den er en livs-farlig trussel for alle og enhver.

   Hvordan ble det slik?
   Det ble slik via en slags feminisme og nepotisme som ønsket å kidnappe barn og foreldre, uten å bli straffet for det i henhold til lov og rett.
   Derfor måtte virksomheten og dens medspillere late som at Barnekonvensjonen Art 9 p1 gir en lovhjemmel for kidnapping av barn og foreldre, som tilsidesetter både alle menneskerettigheter og alt og ethvert av reelle (lovlige) lovbestemmelser i Straffeloven. Og som liksom lovliggjør manipulering med den liksom lovlige Barneloven og Barnevernsloven og alt annet av ulovlig og straffbar lov og rett.
   Samtidig som de konsekvent i praksis bytter ut ordet "må" i Barnekonvensjonen Art 9 p1 med ordet "skal" og selv-utnevner seg selv som "kompetente myndigheter". Til tross for at kompetanse og reell lovlighet er uønsket og fullstendig fraværende i og for virksomheten.

   Og jo flere medspillere virksomheten får, dess flere sprer dens propaganda, falskhet, løgner, trusler og terror.
   Og alle later de som at kidnapping av barn og foreldre er lovlig lov og rett! Og som at inkvisisjoner, terror, tortur, traumatisering, kaste-system, løgn og falskhet, diskriminering, etc. - altså virksomhetens automatiske konsekvenser - liksom også er lovlig lov og rett.

   Til tross for hvor lett gjennomskuelig og selv-avslørende alt dette og virksomhetens ingredienser er, så finnes det fortsatt naive og dumme mennesker og later virksomheten og dens medspillere i det lengste, selvfølgelig, som at det virksomheten driver med er lovlig lov og rett.
   Men faktum er at den er så ulovlig og straffbar som noe bare kan bli. Men det hjelper ikke i et Norge (eller annet land) hvor kidnapper-virksomheten og dens medspillere og dirigenter grov-kriminelt besitter den politiske makten.

   Uansett må virksomheten og dens medspillere snarest mulig med internasjonal hjelp kompetent straffeforfølges og barna og foreldrene frigjøres og få optimal gjenopprettelse og erstatning. Dette er også, hva enten en liker det eller ikke, en helt nødvendig forutsetning for i det heletatt å kunne stoppe virksomheten. Og den må fullstendig stoppes, for ikke mere å ødelegge barn og foreldre, land efter land og verden.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1118460504841544/

   Marion Sofie Hedberg:
   Sier de som vil fortsette å banke barn.

   Oddvar Espegard:
   Hva mener du her Marion Sofie Hedberg?

   Rune L. Hansen:
   Det er ulovlig og straffbart å banke barn, eller på andre måter å forurette barn, Marion Sofie Hedberg. Og enda mere å kidnappe eller traumatisere eller torturere et barn. Og derfor er det også så viktig at enhver slik forbrytelse kompetent straffeforfølges.

   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, fredag 06. mai 2016: 

   Omkring 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Dust overskyet, dus sol, fuglesang og oppmot 20 pluss-grader i dag, 15 klokken 21, grålig dunkelt og 12 klokken 22.30.
   
---
---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 07. mai 2016: 

   12 pluss-grader Celsius, fuglesang og noe vind-drag her ute i natt. Dus sol, nesten helt dust overskyet, mildt vind-drag fra sør og 17 pluss-grader frem mot klokken 09. Og med oppmot 22 frem mot klokken 13. Lenge nu har jeg vært lite innom Facebook og så meget mangt der unngår derfor min oppmerksomhet, men min kropp og helse har stadig blitt så meget skadet underveis i arbeidet med saks-dokumentasjonen og det har derfor stadig mere blitt en nødvendighet for meg med slike ufrivillige begrensninger. Også psykisk. Saks-komplekset hverken opptar eller plager meg mindre, men kropp og helse setter sine begrensninger. Dog uansett hva jeg gjør eller ikke gjør så befinner jeg meg midt i saks-komplekset.
   Litt og titt er jeg også ute i den store hagen her. Løkurtene (Alliaria petiolata) fra nord i Tyskland som jeg utplantet her i 2005 har endelig begynt å spre seg bra der hvor jeg plantet de. Diverse annet også. Bra. Den har i mange år nu spredt seg lite og forsiktig hvor jeg plantet den, i halvskygge med bra jord, men nu synes den riktig så godt som å ha etablert seg. Jeg trodde en stund den var ett-årig, men den er både to-årig og fler-årig. Jeg har enda dog bare høstet minimalt av den, for sikkerhets skyld, for at den skal etablere seg og klare seg enda bedre.
   20 pluss-grader Celsius i skyggen klokken 19. Og 17 klokken 22. Med noe vind-drag og mørkt mot midnatt.
   
---
---

   Fortsettelse fra 05.05. 2016:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1118460504841544/ 

   Rune L. Hansen:
   Det er ulovlig og straffbart å banke barn, eller på andre måter å forurette barn, Marion Sofie Hedberg. Og enda mere å kidnappe eller traumatisere eller torturere et barn. Og derfor er det også så viktig at enhver slik forbrytelse kompetent straffeforfølges.

   Ellen Fagerli Gulbrandsen:
   Det er merkelig at ikke saksbehandlere i bv - systemet som har fjernet barn på feilaktig grunnlag, har blitt straffeforfulgt for lengst ! Det er også en stor tragedie at Norske myndigheter ikke har stanset dette for lengst ! Hvordan kan de se, lese og høre så tydelig at dette skjer, uten å bistå uskyldige rammede mennesker, i tillegg til at de ansatte blir holdt personlig ansvarlige.! Katastrofe det hele !

   Hans Hansen:
   Marion Sofie Hedberg skjønner ikke helt hva du mener med din kommentar. Kunne du forklare litt? Jobber du i barnevern selv, eller er du en av de som jeg treffer ofte til daglig? Jeg mener de som snur seg mot med ryggen når noen sier hva sannheten er. Dette er SKAM at Norske myndigheter har ført dette landet til et slik situasjon, som barnevern tilfelle. Men det betyr ikke at dette ikke kan repareres. Alle gjør feil, både lander og mennesker i de landene, men det er aldri for sent å rette opp feilet. Så jeg spør deg, er du en av Barnevernets kidnappere, eller er du en av de som snur seg rundt når noen snakker om den triste sannheten? HUSK AT DU KAN ALLTID BLI DEN, SOM VIL KJEMPE MOT LANDETS ØDELEGGERE SOM BARNEVERNET. VELKOMMEN TIL STREIKEN 28 Mai. : )

   Marina Lorieri:
   takk Rune L. Hansen meget bra ...

   Marina Lorieri:
   deler...

   Nils Mikkel Helmen:
   en sak for icccp på linje med vatican saken. det ganske utrolig hva som har blitt avdekket. norge er ikke noe unntak.

   Samson Dejene:
   Meget godt skrevet det er godt å ha personer som deg som ikke snur ryggen for den slags urett.

   Øyvind Furnes:
   Marion Sofie Hedberg forklar deg nå. Vil høre hva mer su har å komme med!!!!+

   Rune L. Hansen:
   Du skriver om "saksbehandlere i bv - systemet som har fjernet barn på feilaktig grunnlag", Ellen Fagerli Gulbrandsen, og at det "er merkelig at de ikke har blitt straffeforfulgt for lengst".
Jeg har noen kommentarer til det du sier der, Ellen Fagerli Gulbrandsen. Først og fremst dette:
   Alle barn og foreldre som ufrivillig har blitt adskilt fra hverandre har i realiteten blitt kidnappet, uansett hvem som har adskilt de eller hvem som har vært medvirkende i adskillelsen. Det er det ordet "kidnappet" betyr. Unntak er det hvis adskillelsen kompetent og habilt har skjedd i henhold til de universelle prinsippene for nødverge - det vil blandt annet si, for en kortest mulig tid mens det aktivt og iherdig arbeides for en snarlig gjenforening.

   Dermed er faktum det at alle barn og foreldre i Norge som ufrivillig har blitt adskilt fra hverandre ulovlig og straffbart har blitt adskilt fra hverandre, fordi adskillelsen ikke kompetent og habilt har skjedd i henhold til de universelle prinsippene for nødverge.

   Norske dommere og politikere har vært og er sentrale nøkkel-personer i og for denne ulovlige og straffbare kidnapper-virksomheten. Og det er en selvfølgelighet at de og alle andre medvirkende i hvilken som helst kidnapping snarest mulig må bli og skal bli kompetent og habilt straffeforfulgt. Problemet er foreløbig å få dette til å skje. Og at ingenting er viktigere i og for verden!

   Ellen Fagerli Gulbrandsen:
   Jeg ser hva og forstår hva du sier, Rune, og det hele er en sann katastrofe ! Vi har hørt, sett og følt nok av hva som har skjedd, og skjer av galskap nå ! Vi går trinn for trinn for å løse opp i galskapen nå ! Det beste er at mange nok blir Ordførere i ulike kommuner, så får vi pushet galskapen ut og vekk, og de som skal ha straff får det - som en selvfølge ! Stå på folkens bli Ordførere !!! Det eneste som nytter for å bli nok hørt !

   Rune L. Hansen:
   Bare det er på langt nær tilstrekkelig, Ellen Fagerli Gulbrandsen. Det må mye mere til. Og både videre internasjonalt og nasjonalt!

   Ellen Fagerli Gulbrandsen:
   Enig Rune ! En annen mulighet er: - Når det gjelder dette her: Avlastningstilbud til omsorgsovertatte barn..- så foreslår jeg at flest mulig personer i Norges land melder seg til denne tjenesten, slik at barna den veien kan leveres tilbake, der de hører hjemme ! Facebook er også grei i denne forbindelse ! Det finnes flere fagpersoner innen feltet, som sikkert synes dette er en grei måte også, føler jeg. I går kontaktet jeg en advokat og tidligere politimester, og vi hadde en nær og god samtale, og forstod hverandre meget godt. Sier ikke mer nå ! Jeg har nevnt tidligere her inne at jeg har ringt til ulike instanser i toppen ang. dette, og ikke kommet noe lengre, men i går snakket jeg med han x jeg nevnte her, og han lyttet, og kom med naturlige motsvar fra <3 sitt ! Kaller det for normal folkeskikk ! Han hadde bein av stål, og ikke penger som musklene sine. : )

   Rune L. Hansen:
   Det viktigste er lovlydighet. Å få opprettet lovlydighet i og for Norge. Og da er det mest sentrale effektivt å få straffeforfulgt og fjernet ulovlige eller unødvendige lovbestemmelser, dommer, avgjørelser eller regler. Til og for dette trenger vi kompetent internasjonal hjelp.

   Glem ikke at lovlig lov og rett er reell lov og rett som har universelle prinsipper og mange tusen års efaring, utvikling og visdom.

   Barnekonvensjonen Art 8 er ikke minst viktig angående dette:
   "1: Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding.
   2: Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med henblikk på hurtig gjenoppretting av hans eller hennes identitet."

   Ellen Fagerli Gulbrandsen:
   Helt og holdent enig, Rune !

   Rune L. Hansen:
   De fleste vil nok være meget enig i det. Men ingen må la seg overraske over at kidnapper-mafiaen og dens medspillere vil protestere med alle midler og garantert ikke kommer til å gi seg frivillig! Og dens dirigenter har fortsatt nærsagt uendelig med makt, penger og karriærer for sin propaganda.
   Hva enten en vil det eller ikke så er det en slags borgerkrig.
   Hvor den ene parten garantert vil komme til å tape. Jo før dess bedre!

   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, søndag 08. mai 2016: 

   Omkring 16 pluss-grader Celsius og et vind-drag her ute i natt. I mange år tidligere hørte jeg som regel på radio-programmene "Fra naturens verden" og "Landbrukshalvtimen" som ble sendt hver søndag formiddag i en times varighet. Interessant blandt annet at Ove Arbo Høeg lenge deltok der. Han som frem mot omkring år 2000 brukte så mange år av sitt liv i arbeidet med og omkring sin bok "Planter og tradisjoner (i Norge", i sitt forsøk på å gjenfinne mest mulig av gammel tro, viten og visdom om bruk og nytte av plantene i Norge, før slikt helt fullstendig gikk tapt. En forholdsvis tykk og interessant bok. Tilsvarende og lignende arbeider og mennesker i andre land også. Det er søndag i dag, men siden jeg og min familie ble kidnappet har jeg i det heletatt ikke hatt tid til å høre på radio og heller ikke tv. Jeg vet ikke engang om radio-programmene fortsatt sendes hver søndag. Kidnappingene har selvfølgelig fullstendig endret og ødelagt mitt liv, med hensyn til alt. Og har selvfølgelig også ødelagt mine barns frodige nutid, fremtid og muligheter. Imidlertid ser jeg nu selektivt på filmer i blandt, som avkobling og studium, men i langt mindre omfang enn tidligere. Jeg er uansett glad for det film-arkivet ( ekstern ) jeg råder over og stadig forsøker å vedlikeholde. Det er så meget annet av alminneligheter jeg nu mere ikke kan gjøre. Jeg har alltid vært kvalitetsbevisst selektiv også i valg av filmer for meg og min familie. Desto viktigere å ha et stort film-bibliotek. Men efter kidnappingen har de bare søppel og fremmedgjøring. Og Stockholm-syndromet. Og ingen far. Osv. Dus blålig himmel, dus sol, mildt vind-drag, lite skyer og oppmot mere enn 25 pluss-grader Celsius her ute i dag. Nokså mørkt og 12 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 08.05. 2016 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1120013518019576/

   Den politiske mafiaen i Norge ikke bare ødelegger samfunnet og barnas og foreldrenes og familienes liv, men driver rett og slett med verste slags terror og sadisme mot sivilbefolkningen.

   Gledeligvis har kampen for terror-regimets fall og for å få slutt på politisk og offentlig kriminalitet nu stadig blitt mere aktiv både nasjonalt og internasjonalt. Og har Norge i så måte nu, først og fremst på grunn av kidnappingene og aktive protester fra mange hold, blitt en slags viktigste eksempel på hva et offentlig terror regime fører til av menneske- og verdens-ødeleggelse. Terror regimet i Norge må og skal falle og andre terror regimer derefter og samtidig tilsvarende. I første omgang nu skal og må alle barna og foreldrene frigjøres og kidnapperne og deres dirigenter og medspillere kompetent straffeforfølges.

   *

   Hanne Judith Jahren:
   Gudsjelov er verden i opprør, og på sikt faller diktaturet......

   Kitty Oline Mogstad:
   Sier som deg!

   Alf Reuss Kollsete:
   Veldig bra skrevet Rune; kan jeg anbefale innlegg idag på min blogg: https://www.alfkollsete.wordpress.com
   Alf Kollsete
   NÅR STORTINGET VEDTOK BARNEVERNLOVEN OG SIGNERTE FN’s BARNEKONVENSJON, VAR DET DÅ…
   alfkollsete.wordpress.com

   Steinar Hansen:
   Mye tankevekkende og svært alvorlige menneskerettsbrudd i overnevnte

   Rune L. Hansen:
   Det er en utrolig pervers virksomhet.
   Det er selvfølgelig fullstendig tragisk å ikke kunne hverken beskytte, oppdra, belære eller leve sammen med sine egne barn og dermed heller ikke kan videreføre sin arv, tradisjoner, kunnskaper, slekt og andre verdier. Bare ensomheten, utestengtheten, isolasjonen, stigmatiseringen, traumatiseringen, diskrimineringen, verdiløsheten, utplyndringen og torturen det medfører er knapt mulig for noe liv å kunne bære.
   Også det å vite at det er helt andre mennesker som oppdrar og belærer og fangeholder ens egne barn. Med blandt annet Stockholm-syndromet som også en av konsekvensene.
   I praksis blir det sagt til de kidnappede foreldrene at de ikke kan ha kontakt med andre mennesker og familier, minst av alt barn. Og at de er farlige og representerer en trussel for andre mennesker, samfunnet og verden. Og at lov og rett og menneskerettigheter egentlig ikke gjelder. Og at verdenshistorien og verdenslitteraturen er verdiløs.
   Og i praksis gir det aksept for inkvisisjoner, terror, tortur, menneske-fiendtlighet, barnemishandling, menneskehandel og kaste-system i offentlig regi.
   Men det er selvfølgelig enhver slik eller lignende politikk som virkelig er en fare og ødeleggelse for barn, foreldre, samfunnet og verden!

   Kitty Oline Mogstad:
   Utdanningen til bvansatte, bruk av psykolog og behandlingen i fylkesnemnda, er alt sammen utviklet for å mistenkeliggjøre og ødelegge livet til foreldre og barn. Hvorfor? Fordi noen tjener store penger barna. Vikarierende moment er «barns beste» Historiene på nettet viser at fosterhjem o.a. og institusjoner ikke er til barns beste. Tvert i mot! Rett foran vidt åpne øyne på landets politikere har dette fått lov til å utvikle seg i et stadig større omfang, !!!!!!!!!!!!!!!!!! Nei, nå er det nok!!!!!!!!!!! Alt sammen skal bort og barna skal hjem!!!!

   Rune L. Hansen:
   At grov kriminalitet overfor barn og foreldre, inkvisisjoner, terror, kidnapping, traumatisering, tortur, osv., skulle kunne være til hjelp for barn eller samfunnet er ganske enkelt fullstendig sykt å tro. Det skal veldig mye propaganda, løgn og falskhet til for å få noen til å tro på det! Det er og blir sykere enn "keiserens nye klær" i H.C. Andersen sitt eventyr!

   Det blir blandt annet også som å tvangs-indoktrinere mennesker og samfunnet med både alzheimer ("husker ingenting") og psykisk analfabetisme ("vet ingenting").

   Er det vel egentlig minste som helst vanskelig å huske eller å forstå Barnekonvensjonen Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Eller for eksempel Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Osv.!

   Det er alt slikt av menneskerettigheter kidnapper-mafiaen og dens medspillere forsøker å fiksere vår oppmerksomhet bort vekk fra! At mange lar seg friste av makt, karriære eller penger er ingen rettferdiggjørende unskyldning!

   Bjarne Kjærstad:
   INGENTING i de politiske miljøer skjer av ren tilfeldighet. ALT er pinlig nøye planlagt og regissert. Det er alt for mange "mønstre" som går igjen til at dette ikke kan forklares som planlagt terror mot svake grupper av befolkningen med formål å ta fokus vekk fra hva de egenlig bedriver, og skape kaos for å vanskeliggjøre organisert motstand.

   Rune L. Hansen:
   Ja, mønstrene er bare tydeligere og tydeligere jo mere en undersøker. Mildt sagt. Men tro ikke at det er bare "svake grupper" som blir direkte utsatt for deres terror! Tro ikke på stigmatiseringen og svertingen deres. Men at de ødelegger menneskene så de blir svake - er noe annet. De tar absolutt hvem som helst når som helst og i langvarige (dermed mindre "synlige") prosesser, både tilfeldig, vilkårlig og målrettet. Bare ikke sine egne og sine venner og aktive medspillere eller mennesker de har bruk for.

   
---
---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, mandag 09. mai 2016: 

   Lys blå himmel, litt lett spredt nokså stillestående skyer og oppmot 25 pluss-grader Celsius i skyggen her ute i dag. Nokså mørkt og 12 mot midnatt.
   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, tirsdag 10. mai 2016: 

   Ned til 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Dus lys blå himmel, spredt litt lett skyet og oppmot 25 pluss-grader frem mot klokken 14. Passer fint til blandt annet å vaske, tørke og lufte klær og tøy ute. Det grønnes mye fint nu og flere både plomme-trær og Amelancier og annet blomstrer. 15 pluss-grader klokken 22, nokså mørkt og 12 mot midnatt.
   
---
---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, onsdag 11. mai 2016: 

   9 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Dus lys blå himmel og oppmot 25 pluss-grader i skyggen utover dagen. 15 klokken 19.

   Politiet i Vindafjord telefonerte litt før klokken 17 i dag og sa de har en forkynnelse av en dom fra Haugaland tingrett og spurte om det passet om de kom med den. Jeg sa de kan komme med den og en halvtimes tid senere var de her, to uniformerte med en uniformert politi-bil og forkynte dommen som er datert 14. april 2016 ( ekstern ). Lyd-opptak av dette på denne linken:
   20160511-Politiet-med-Forkynnelse-Vinberget.mp3 

   Prosesskrivet mitt datert og oversendt 13. april 2016 ( ekstern ) er i det heletatt ikke nevnt.

   Selvfølgelig fikk jeg 100% rett i hva jeg skrev her blandt annet den 22. april 2016 ( ekstern ), følgende:
   
"Melding om forkynnelse av en dom i straffesak ankom meg med posten i eftermiddag ( ekstern). Jeg er i det heletatt ikke spent på hva dommen inneholder, det omtrentlige innholdet er lett forutsigbart for enhver som har fulgt med i dette saks-komplekset. Jeg kommer helt sikkert ikke til å bli overrasket. Den politiske mafia-virksomheten blir fortsatt og stadig bare verre og verre. Utrolig naiv eller dum den som tror noe annet." 

   Og i hva jeg skrev 25. april 2016 ( ekstern ), følgende:
   
"Selv er jeg fortsatt kontinuerlig fangeholdt, isolert og stigmatisert her hjemme, under kontinuerlig terror, tortur, traumatisering og utplyndring, kontinuerlig siden jeg og min familie ble kidnappet og separert. At det enda er rester igjen i meg med liv i skyldes bare mirakler, utholdenhet og sinnsro. Men også fengslingene av meg, som de nu tror seg å ha funnet på en smart metode for å fornye i det uendelige, er vanskelige for meg å overleve. Dessuten er sjangsene for at "ulykker" og "tragedier" skjer i et fengsel meget meget høyere enn noe som helst annet sted. Også i dagens Norge. Og dette vet de meget godt, selvfølgelig. Og at ingen egentlig har vilje eller mulighet for å bry seg særlig, heller ikke angående slikt. Enkelt og elementært."

   Dette er igjen en sak jeg vil innklage til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, hvor ubetydelig enn noen kan synes den er. Andre offentlige muligheter finnes ikke. Anke til lagmannsretten og høyesterett her i Norge er likså nytteløst som politi-anmeldelse, men må likevel gjøres. Fordi den offentlige mafiaen bevisst oppkonstruerer og feil-dømmer saker, små og store, for å nå de enda mere ulovlige og straffbare egentlige bakenforliggende mål og hensikter de har. Hva som for noen kan synes som en liten sak av mindre betydning er ofte noe fullstendig helt annet og meget større. Og slik er det også i og med denne saken. Et enkelt og effektivt tricks de helt alminnelig bruker i dagens Norge.

   Jeg regner med at også denne saken ikke slipper inn gjennom "nåløyet" til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, men vil likevel oversende den. Også til tross for at mange av dommerne som nokså enerådende og selv korrupte er reelle dørvoktere der.

   12 pluss-grader klokken 21. Mye fugler som høres både dag og natt nu i disse dager. Med 9 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, torsdag 12. mai 2016: 

   Ned til 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Dus himmel, fuglesang og opp mot 17 pluss-grader frem mot klokken 12. Både rhododendron, syriner, kirsebær og forskjellig annet har så vidt begynt å blomstre og mange kvanner og hagekjørvler har nådd meteren. Lett overskyet med dus sol og tildels noe blålig og omkring 15 pluss-grader det meste av dagen. 11 klokken 20. Og 8 klokken 22. Fikk nettopp høre perr telefon fra farmor i Trondhjem at det er 1 pluss-grad der i Trondhjem klokken 22. Mot midnatt her ute bare 5.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.05. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207152634948983

   Menneskerettigheter eller politisk manipulering?

   Hva og hvem er den politiske mafiaen som har okkupert den offentlige forvaltningen i Norge? Og som i praksis blandt annet har innført prinsippet at det er motsatt lov og rett som skal gjelde og som samtidig forkaster både verdens-historien og verdens-litteraturen og menneskeverdet som søppel? Hva og hvem er de?
   En politisk nepotisme, ja. Dens hensikt er med tydelighet å revolusjonere Norge og verden med sin politikk. En politikk som har utplyndring og produksjon av falskhet som sin kjerne - for å forsterke seg selv og sin makt.
   Hvordan er iøvrig dens forhold til menneskerettighetene og verden?
   La meg eksemplisere. Dens dirigenter, nøkkel-personer og medspillere sier blandt annet at de beskytter barnets beste og barnets interesser og menneskerettigheter med sin egen Barnelov og Barnevernslov og seg selv som egen-erklært "kompetent myndighet". Og at blandt annet Barnekonvensjonen og Straffeloven og Grunnloven derfor er unødvendig.
   Dette samtidig som det er et utvetydig faktum at både Barnekonvensjonen i Menneskerettsloven og Straffeloven blandt annet inneholder langt mere enn deres egen Barnelov og Barnevernslov. Og at innholdet er noe helt annet. Men dette faktum fortier de og vil de ikke at noen skal forholde seg til.
   Samtidig sier de blandt annet også at inkvisisjoner i offentlig regi skal være lovlige, selv om Barnekonvensjonen, Menneskerettsloven, Straffeloven og Grunnloven har lovbestemt noe helt annet og motsatt.
   Og tilsvarende hva angår kidnapping, terror, tortur, traumatisering, stigmatisering, diskriminering, falsk dokumentasjon, etc. i offentlig regi. Grove, meget straffbare ulovligheter, som de altså likevel sier er og skal være lovlige.
   En galskap og katastrofe som overgår alt annet?

   I praksis sier de blandt annet også at barnets foreldre og besteforeldre ikke er barnet nært nok til å gjelde som barnets familie. Men at det er det bare de selv som er.
   Litt konkret eksempel også i forhold til dette. Jeg og min ektefelle har ti barn sammen, som jeg alle selv har vært meget vellykket jordmor, daglig oppdrager og far for i alle år, i stor trivsel og anstendighet - før vi ble kidnappet. Vi ble kidnappet av den politiske mafiaen og nektet både vårt ekteskap og vår egen familie og vår frihet. Som så veldig mange andre i dagens Norge. (Ps: Vårt tiende barn var jeg bare halvt jordmor for - han ble kidnappet straks før fødselen. En fødsel som derfor, har jeg fått høre, forløp meget vanskelig og skadelig.) Siden kidnappingen har jeg konstant blitt videre terrorisert, torturert, traumatisert, utplyndret og forsøkt drept av den samme kidnapper-virksomheten i Norge. Og vet ikke engang om mine egne barn lever.

   Det er et allment rettsprinsipp at makt-fordelingen i et samfunn skal være tre-delt, med tre instanser uavhengig av hverandre for strafferettslig å kunne korrigere hverandre for menneskene i folket. Men i dagens Norge korrigerer de ikke hverandres forbrytelser, de beskytter hverandres forbrytelser, inklusivt ulovlige lovbestemmelser, dommer og regler. Mens lovlig, reell lov og rett, nært fullstendig neglisjeres. Via sine samme nøkkel-personer i den offentlige forvaltningen.
   Trikset er brukt og effektivt i mange land, av mennesker som tilraner seg kriminell offrentlig makt, for å opprettholde og videreføre makt, penger og karriærer. Jeg kaller det nepotisme-trikset eller ganske enkelt det politiske mafia-trikset. I Norge har det vokst seg gigantisk og fullstendig umenneskelig og smittsomt og raskt ekspanderende, ved særlig hjelp av olje-penger og en enormt stor og påkostet og oppkonstruert politisk offentlig forvaltning. Og selvfølgelig massivt med propaganda, falskhet, bestikkelser og indoktrinering. Også overfor omverdenen.

   For enda bedre å beskytte hverandres forbrytelser, sier de blandt annet at de kan ikke og vil ikke gå inn i enkelt-saker. Men alt og det hele er jo bare enkelt-saker. Selvfølgelig. Og maktfordelings-prinsippet er jo til og viktig nettopp fordi enhver og alle fullstendig skal kunne gå inn i hva som helst av enkelt-saker. Med både individuell og offentlig myndighet.

   Alt av anstendighet og reell lov og rett i Norge er med andre ord vrengt til fortielser, umyndiggjøring og motsatt lovlig lov og rett, i og av og for en politisk bande som har tilranet seg offentlig makt som kontinuerlig grovt kriminelt misbrukes og manipuleres.

   Demonstrasjoner og avsløringer hjelper på sikt, hvor fort gjenstår enda å se, og vi trenger og får stadig mere både nasjonal og internasjonal hjelp, men mye naivitet og uvitenhet må enda rystes bort. Og gledeligvis er det samtidig også det som nu stadig fortere og mere skjer.

   Dette er et særdeles sentralt og viktig både nasjonalt og internasjonalt problem - og en katastrofe. Det angår alle og enhver, mere enn noe annet.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/1122531211101140/

   Rolf Schou:
   Godt skrevet, Rune!

   
---
---

   Marius Reikerås, 12.05. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153445277166875

   EMK Art 8 sier i punkt 1:

   Retten til respekt for privatliv og familieliv,

   "Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse."

   Hva tenker du på når du hører ordet "familieliv"?

   Tenker du da at besteforeldre og barn er den del av betegnelsen "familieliv"?

   Ja, selvsagt gjør du det. Det er da ingen tvil om at besteforeldre og barnebarn har nære familiære relasjoner.

   Vel, ikke i følge Regjeringsadvokaten som er Regjeringens rettslige våpendrager.

   I et skriv til Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, skriver han at besteforeldre og barnebarn ikke har nær nok tilknytning til å falle inn under EMK artikkel 8.

   *

   Monicha Nyhuus Aas:
   Så Erna Solberg sin advokat, mener at besteforeldre ikke er viktig for barna??

   Grethe Hagen:
   Helt utroligt

   Gs Allan:
   Dette står i steil kontrast til BUFETATS kampanje for fosterhjem familie og omgangskrets :
   http://www.bufdir.no/Fosterhjem/Fosterhjem_i_slekt_og_nettverk/
   Fosterhjem i slekt og nettverk
   Barn og ungdom som trenger et nytt sted å bo, foretrekker ofte å flytte til noen de kjenner fra før.…
   bufdir.no

   Arild Holta:
   Er mest propaganda fra det holdet. Ingen ting å stole på.

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Unnskyld meg, men NÅ må det ordnes med litt elementær undervisning om hvordan et barn blir til for disse juristene og deres kolleger i regjeringen.
   Ja, trolig også lurt med noen år med psykoanalyse for den enkelte. Her må det være litt av hvert å finne........
   Sier bare lykke til.

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonens Art 8 p1 og 2:
   "1: Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding.
   2: Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med henblikk på hurtig gjenoppretting av hans eller hennes identitet."

   Art 16, punkt 1 og 2:
   "1: Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
   2: Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Og Art 7, punkt 1 har lovbestemt at:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Alf Reuss Kollsete:
   FLOTT, KONKRET OG DIREKTE BESKRIVELSE Rune!

   Grethe Hagen:
   ! ! !

   Britt Holth:
   Har ikke denne advokaten hatt besteforeldre? Mulig at ikke fam. betyr noe for denne personen.

   Bodil Østmo-Sæter:
   Orker ikke å bo i dette drittlandet lenger... Jeg skjemmes dypt og inderlig på vegne av oss alle.

   
---
---

   Marius Reikerås, 12.05. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153445460031875

   Mange tror at besteforeldre ikke har partsrettigheter i barnevernssaker. Det er positivt feil. Besteforeldre og andre nære slektninger har samme partsstatus etter EMK artikkel 8 som hva foreldre har.

   Se hva Menneskerettsdomstolen sier om dette i saken SCOZZARI AND GIUNTA v. ITALIA:

   "221. The Court notes, firstly, that it was common ground that issues relating to the relations between the second applicant and her grandchildren were covered by Article 8 of the Convention. It also points out in that connection that “ 'family life', within the meaning of Article 8 includes at least the ties between near relatives, for instance those between grandparents and grandchildren, since such relatives may play a considerable part in family life. 'Respect' for a family life so understood implies an obligation for the State to act in a manner calculated to allow these ties to develop normally”

   Så besteforeldre kan kreve partsstatus i barnevernssaker under EMK artikkel 8 på lik linje med foreldre.

   *

   Erik Østby:
   Har ikke utøvende myndigheter plikt til å opplyse om pårørendes rettigheter i pågående saker?

   Ingvill Johansen:
   Ja men de gjør d ikke.

   Rune L. Hansen:
   Å kreve partsrettigheter vil uansett ikke hjelpe noe. Kidnapper-mafiaen bryr seg uansett likså lite om det som alt annet av lovbestemmelser og fakta! Slike underordnede krav og selvfølgeligheter, som det kan fremføres nærsagt uendelig mange av, flytter og fikserer fokus bort vekk fra vesentlighetene. Din naivitet og håpefullhet overfor kidnapper-mafiaens dommere, politikere og andre aktører mangler verdighet og anstendighet.
   Vesentlighetene er at de er grov-kriminelle sadister og mordere som vitende og med vilje ulovlig kidnapper, torturerer og ødelegger barn og foreldre.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.05. 2016 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre), shared Anne Marie Arnevik's post:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/1195379823818299/

   Meget bra ...

   Barnevernet undersøker omsorgen til Kronprinsen og Kronprinsessen

   12.05.2016 kl.11:39 i Blogg
   3 kommentarer

   En har fått kunnskap om at barnevernet nå har tatt over omsorgen for barna til Kronprinsen og Kronprinsessen. Barnevernet har i lang tid vært inne i bildet, og de har foretatt en omfattende undersøkelse av omsorgen barna i familien har mottatt.

   Barnevernet har i lang tid fulgt Mette Marit. Hun har hatt en vanskelig barndom med skilte foreldre og en far som hadde store problemer med alkohol. Dette førte til at Mette Marit hadde utfordringer på skolen, og hadde vanskelig for å tilpasse seg. Forholdene tilspisset seg da Mette Marit nådde ungdomsskolen, og hun havnet i et belastet miljø, men skoleskulking, rus og generell anormal oppførsel.

   Mette Marit ble tidlig mor, og hun strevde med morsrollen. Hun er levde i et turbulent forhold med faren til sønnen, og de gikk fra hverandre da barnet var lite.

   På bakgrunn av en bekymringsmelding fra en anonym innsender startet barnevernet opp en undersøkelsessak , som nå har vart i tre måneder. Det ble besluttet i forrige uke at undersøkelsessaken skal forlenges med ytterligere tre måneder, da barnevernet har hatt veldig vanskelig med å komme i posisjon overfor familien. Familien blir beskyttet av hoffet og både skole, helsestasjon, lege og omgangskrets synes å vegre seg for å utgi sann informasjon om familien.

   Barnevernet er særlig bekymret for den isolerte tilværelse barna i kronprinsfamilien lever. Sikkerhetsnivået er høyt og barna har ikke mulighet for å utfolde seg fritt i verden. De kan ikke spontant besøke venner uten at et helt apparat settes i sving. De kan ikke gå en vanlig tur i Frognerparken eller bade i Frognerbadet.

   I tillegg er barnevernet ytterst bekymret for den måten disse barna blir eksponert i det offentlige rom. De synes å leve på utstilling, hvor et helt folk forlanger at de skal vinke, smile, tas bilde av og filmes. Spørsmålet er om en slik voldsom eksponering frarøver barna en naturlig og fri utvikling.

   Barnevernet ser tegn på skjevutvikling hos barna. De er alt for høflige i forhold til sin alder. De er veldig lojale overfor foreldrene og den tilværelse de har blitt tvunget inn i. De virker nesten som pappfigurer som sjelden eller aldri har normale følelsesuttrykk typisk for deres alder.

   Barnevernet tenker foreløpig at det vil være essensielt viktig at barna blir tatt ut av det miljøet de lever i nå og plassert i et helt vanlig, norsk hjem. Da vil barna kunne leke fritt, gå tur på butikken, leke med venner på lekeplasser, spille fotball på helt vanlige fotballbaner.

   Undersøkelsessaken er dog ennå ikke avsluttet og konkludert. Vi må vente nye tre måneder får vi får vite hva utfallet blir.

   Neida. Dette er en tenkt situasjon. Kan du tenke deg tanken at barnevernet skulle invervenere i og undersøke kronprinsfamilien? Selvsagt kan du ikke det. Jeg vil tro at de aller fleste former for omsorgssvikt som eventuelt kunne foregått i kronprinsfamilien aldri ville munnet ut i en undersøkelsessak. Og i hvert fall ikke noen omsorgsovertakelse.

   Men det er ikke noen mindre mulighet for at kronprinsparet kan utøve en omsorg som barnevernet finner problematisk. Det er ikke mindre mulig enn at alle de klienter jeg har hatt opp gjennom årene kunne utøvet problematisk omsorg.

   Norge er et klassesamfunn. Og innen barnevernets idiotsaksbehandling kommer dette sterkest til uttrykk. Jeg har aldri hatt en advokat som klient i en barnevernssak. Jeg har aldri hatt en lege som klient i en barnevernssak. En kan med sikkerhet si at det går en grense inntektsmessig som skiller de som blir barnevernets ofre og de som aldri er i nærheten av noe slikt. Kanskje grensen går ved 500.000,-. Eller 600.000,-. Jeg vet ikke. Men det ville vært ufattelig interessant å fått en forskningsrapport på dette. Hva tjener barnevernsofre? Men en slik forskning vil nok ikke komme. For i Norge mener vi at alle har det fantastisk. Ingen feil skjer i Norge. Ingen overgrep fra statens side. Hvis noen gråter i Norge er det av glede.

   Jeg har utallige ganger opplevd at barnevernet, fylkesnemndene og domstolene bruker sosiale og inntektsmessige argumenter som en del av begrunnelsen for omsorgsovertakelse. Senest i går opplevde jeg dette. En sakkyndig brukte som begrunnelse for manglende omsorg at foreldrene hadde en for liten leilighet, som ikke hadde hvert sitt rom til barna.

   Det er en del av den samme mekanismen som rasisme er en del av.

   Det er ingenting, ingen forskning, ingen reelle og fornuftige argumenter som tilsier at foreldre med middel og lav inntekt ikke har kjærlighet. For det essensielle i omsorg er kjærlighet. Jeg vil anta at kjærligheten, evnen til omsorg faktisk er bedre i lavinntektsfamilier enn hos rikingene og statusmenneskene.

   Selv vandrer jeg i et advokatmiljø. Og det er jammen meg mye egoisme, ondskap og kynisme hos advokater. Flere av de jeg har møtt ville jeg ikke latt passe min treårige sønn i fire minutter.

   Vi må fortsette å kjempe. Klasseskillet skal bort. Rasismen skal bort. Vi må ta tilbake verden.

   12.05.2016 kl.11:39 i Blogg

   *

   Rune L. Hansen:
   http://advokatstueland.blogg.no/1463045989_barnevernet_undersker.html
   Barnevernet undersøker omsorgen til Kronprinsen og Kronprinsessen
   En har fått kunnskap om at barnevernet nå har tatt over omsorgen for barna til Kronprinsen og Kro...
   advokatstueland.blogg.no

   Heidi Jensen:
   Ja veldig bra.

   
---
---

   Monicha Nyhuus Aas, 04.05. 2013:
   https://www.facebook.com/monicha.aas/videos/4859228723359/

   Marius Reikerås sitt bidrag på demonstrasjonen i Trondheim den 3 mai for granskning av bv.
   https://www.facebook.com/monicha.aas/videos/4859228723359/

   *

   Monicha Nyhuus Aas:
   http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article7507895.ece
   Samling på Torvet mot barnevernet
   Aksjonen som krever granskning av barnevernet er samlet på Torvet i dag.
   adressa.no|By Svein Inge Meland

   Heidi Marlen Danielsen:
   Bravo, Marius....BRAVO !!! : )

   Anne Rønnaug Teigen:
   Veldig bra!:-)

   Nina Haug:
   Supert Marius Reikerås, du gjør en viktig jobb.. takk for at du er en av de som har vekket meg wink emoticon

   May Brith Harestad Hollos:
   Vi trenger en Mann som dette ! & Marius burde være starten !
   - http://www.theguardian.com/politics/2013/may/03/nigel-farage-ukip-change-british-politics
   Ukip will change face of British politics like SDP, says Nigel Farage
   guardian.co.uk|By Nicholas Watt

   Elisabeth Haugen:
   Takk til Marius Reikerås!

   Inger-Johanne Solvig:
   Kan jeg dele dette på veggen min? Slik at ALLE vennene mine kan se det?

   Inger-Johanne Solvig:
   Godt snakket, Marius Reikerås ! : )

   Marianne Skoge:
   Takk! Veldig bra fra M Reikeraas. Du er en helt. Takk, for at du vaager staa frem aa si sannheten. Neste gang maa vi moete vi ogsaa som av ulike grunner ikke var til stede. Vi er noedt til aa vaage aa staa frem, selv om barnevernet da truer med aa redusere samvaer og aa ikke la foreldre se sine barn flere ganger. Skal man faa bukt med dette trakasserende og mobbende systemet, som er samfunnsfientlig og dyrt for Norge, saa maa man kjempe. Takker, for alle som for barna beste vaaget aa staa frem med en tale eller annet bidrag. Vi er i 2013, la det bli Barnets aar. Er i Israel, det land som er paafoert en like stor loegn av staten som de fleste offer etter barnevernet. Derfor merkelig skrivemaate.

   Monicha Nyhuus Aas:
   selvfølgelig er det bare å dele. : ) Inger-Johanne Solvig

   Inger-Johanne Solvig:
   Har delt ; )

   Frank Hult:
   Har også delt : )

   Synnøve Kjellby:
   denne linken sender jeg min advokat:)) supert, vi skal jo i fylkesnemda i juni så dette kan bli spennende.

   Ravsat Menchikova:
   Flott.

   Birger Schroll:
   ... Marius har helt rett i det han sier... det krever bare at Borgerne går ut og gjør noe ... Siil ulydighet - konkrete handlinger - Menneskerettshandlinger! Blir spennende at se! Jeg føler at vi kjemper på mange fronter - for mange fronter ... vi må finne ett felles rom for våre politiske handlinger - sammen gå ut og gjøre noe praktisk ... Kulturellt. Blir dårlig av alle negative utspil fra hvert ett hjørne, Mitt eget osse... trøtt helt inn i margen - av å si det jeg sier - å alle andre? - sikkert bedre i morra!... sov godt alle venner og uvenner *;)

   Ravsat Menchikova:
   Det systemet som er styrt fra Amerikanske og Britiske kriminelle makten er gått ut av dato. Hvis man skal handle riktig og rettferdig, så trenger folk et felles rom, hvor de bør informeres og lære.
   Hvor folk selv må lære å analysere og rette opp alt som bli forfalsket av politikere til og med historie.
   Vi ser i dag lokale administrasjoner og lokale politikere gjør ikke jobben deres, dessuten det har ikke begynt i dag, gjennom ti talls år..
   De har paralysert hele system og befolkningen.
   Folk vet ikke en gang, hvor makten bruker penger og hvordan, dessuten, der finnes ikke en eneste politiker som man kan stole på, som snakker ærlig.
   Fullstendig kaos. Situasjon er virkelig alvorlig.

   Pippi Høytoppsok:
   Systemet i nogre er bare helt sykt !Noe må skje!!

   Doris Karlsen:
   Takk så mye for det du fortalte : ) <3 

   Laila Ribe Korsnicova:
   Klok og Dyktig Mann <3 : ) 

   Monicha Nyhuus Aas:
   Ja, han gir oss mye viktig kunnskap denne mannen. : ) 

   Asbjørn Saxegaard:
   Enig med Ravsat. Siden avisene er blitt talerør (og eies) av sær-interesser, kommer ikke viktig informasjon frem til folk - m.a.o. folk trenger et felles rom, hvor de kan få uavhengig informasjon og hvor man kan ta lærdom i selvstendig tenkning og fatte beslutninger som følge av dette. Hvis demokratiet skal fungere, må velgerene ha tilgang til ALLE adekvate opplysninger, noe som gir en demokratisk, engasjert befolkning. - Det er alt for mye passiv holdning i befolkningen ! Og når befolkningen ''lar humla suse'', får vi mer og mer makt-overgrep og korrupsjon - noe vi ser så alt for tydelig i dagens norske samfunn.

   Aud Helen Jakobsen:
   Flott innlegg......

   Bjørn Inge Sund:
   Marius Reikerås gjøre en fin jobb! Og han er en dyktig person. Han bør komme inn som lærer og utdanne nye advokater og som kan brukes i mot Barnevernet.

   Jane Kile:
   Er det noen som har Venil Thiis` apell?

   Rune L. Hansen:
   Ja, meget god tale av Marius Reikerås under demonstrasjonen i Trondhjem 3. mai 2016.

   Monicha Nyhuus Aas:
   Rune L. Hansen: dette er fra 2013

   Rune L. Hansen:
   Ja, unnskylder meg skrivefeilen, Monicha Nyhuus Aas.

   Rune L. Hansen:
   Og her link til en også meget god tale, av Bjørn Johansen, under demonstrasjonen i Trondhjem 2. mai 2014:
   https://www.youtube.com/watch?v=nLKam0E8Z-g
   Vi krever gransking av barnevernet, Trondheim 2. mai 2014, Bjørn Johansen, del 1 av 2
   youtube.com
   
   Rune L Hansen:
   Og for eksempel Marius Reikerås sin også gode tale under demonstrasjon 30 mai 2015 i Oslo: 
   https://www.youtube.com/watch?v=MtbAc09tN5k
   demonstrasjon 30 mai 259
   Marius Reikerås sin tale under demonstrasjonen i Oslo 30 mai 2015.…
   youtube.com

   
---
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, fredag 13. mai 2016: 

   I overkant av 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Dus lys blå himmel, tildels litt lett skyet, litt vind-drag og oppmot 10 pluss-grader frem mot klokken 12.
   
---
---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, lørdag 14. mai 2016: 

   2 pluss-grader Celsius her ute kloken 03 i natt. Gradvis til oppmot 10 frem mot klokken 12 i dag. Tildels noe skyet og dust i dag, med oppmot 15 pluss-grader. 10 klokken 18.
   Jeg har endelig gitt meg tid til å se filmatiseringen av Ken Follet. Filmen "The Pillars of the Earth" fra 2010 og "World Without End" fra 2012.
   Bortsett fra å være en meget godt fortalt god miljø-skildring fra 1200- og 1300-tallet i England så er den også mye mere og særdeles interessant, spennende og av betydning. Dengang var det adelens og kirkens mennesker og deres handlinger og mentaliteter som styrte og dirigerte England og mye av Europa. De var den tidens politikk. Katastrofalt for mange deler av verden og menneskeheten. Det har skjedd mye og tildels også fremskritt i verden siden dengang. Men mye av ondskapen er fortsatt i forskjellig grad den samme mange steder i verden, bare annerledes kledd. Ondskapens veier styrer og hærjer fortsatt i mange land. Bak kulissene for de mange som lar seg indoktrinere og underkue av ondsinnede makters og myndigheters forbrytelser. De hverken ser eller forstår hva som egentlig foregår, hvor synlig det enn er - så dumme som de er. Eller de lar ondskapen skje og er selv i forskjellig grad med på den. Dette tror jeg er årsaken til at mange har gitt uttrykk for at de misliker denne filmatiseringen, særlig mange som også først har lest bøkerne som film-serien bygger på. Filmatiseringen er langt mere direkte, kortfattet og avslørende. Onde og svikefulle mennesker misliker å bli konfrontert med sin egen ondskap.
   4 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, søndag 15. mai 2016: 

   Ned til 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Oppmot 15 i løpet av dagen. Rabarbra høstet og tilberedt i går. 2 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 15.05. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153450786201875

   Enhver borger i dette landet, som står i fare for å miste det mest dyrebare man har, SKAL ha ubetinget rett til å få vurdert det potensielle inngrepet opp mot menneskerettsartiklene.

   Denne rettigheten er altså absolutt, jf hva som fremkommer i saken mellom McCANN v. THE UK, § 50, 13 mai 2008:

   "Any person at risk of an interference of this magnitude, have the right to have the proportionality of the measure determined by an independent tribunal in the light of the relevant principles under Article 8 of the Convention."

   Samme setning er gjentatt i en rekke andre saker, jf blant annet ZEHENTNER v. Østerrike.

   Som det heter i premiss 46 i ovennevnte dom:

   ”The Court considers that this part of the application raises serious issues of fact and law under the Convention, the determination of which requires an examination of the merits.”

   Det tillegger derfor domstolen egenhendig, å sørge for at den det gjelder får en full gjennomgang av sakens faktiske og rettslige sider og at disse vurderes opp mot de aktuelle bestemmelser; særlig EMK artikkel 8.

   Disse rettighetene har det norske folk systematisk blitt frarøvet, og hva slags konsekvenser og lidelser dette har medført, aner ingen.

   Men, det er, slik jeg ser det, et av de største svik som det offentlige har gjort mot sin egen befolkning i nyere tid.

   *

   Britt Karin Engevik:
   👍Så sant👍

   Solfrid Sandøy:
   Ja det er det verste som kan skje. Jeg snakker av ærfaring over snart 11 år nå. Det er vondt for oss foreldre, men våre høyt elskede barn er det ubeskrivelig og bli tatt hjemmefra uten grunn😨😰😰😰

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen Art 8:
   "1: Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding.
   2: Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med henblikk på hurtig gjenoppretting av hans eller hennes identitet."

   Rune L. Hansen:
   Meg bekjent har det aldri enda skjedd en lovlig "omsorgsovertagelse" i Norge.

   
---
---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, mandag 16. mai 2016: 

   Omtrent 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lett overskyet klokken 06.30. Helt og tildels lett overskyet utover dagen, med oppmot 12 pluss-grader. 6 klokken 21.30 og videre mot midnatt. 
   
---
---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 17. mai 2016: 

   Overskyet og noe yr og 6 pluss-grader her ute fra 06- til 07-tiden. Overskyet og oppmot 10 pluss-grader frem mot klokken 12 og videre utover eftermiddagen. 6 utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.05. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207180799573081

   Dagens Norge er et groteskt terror regime.

   Det har efter hvert blitt nokså godt kjent og forstått både nasjonalt og internasjonalt at dommerne i dagens Norge er de mest sentrale nøkkel-personer for en offentlig politisk kidnapper-mafia.

   Og at dette er dommere og politikere uten den minste som helst respekt for menneskerettighetene og reell lov og rett. Bortsett fra i falskhet. Og at de har erstattet menneskerettighetene og lov og rett med seg selv og sine forbrytelser mot menneskeheten og sitt folkemord.

   Straffeloven, Menneskerettsloven og Grunnloven forakter de. For å terrorisere og utplyndre sivilbefolkningen.

   Også den 17. mai som siden 1814 har vært Norges Grunnlovsdag er nu gjennomsyret av falskhet, fortielser og propaganda fra et terror regime sin side.

   Dagens Norge er et groteskt terror regime.

   *

   Søren Helming Rasmussen:
   SICK HEADS... a plague

   Amine Samier:
   Ja enig norsk system er falsk terror system ninaziziske system mot barna

   Janne-grethe Jakobsen:
   Uskyldige barn og foreldre blir brukt for å tjene rikdom og karriere. Det er et groteskt system som har alt for store økonomiske vinninger. "Psykologer" blir leid inn av bv og har store lønninger i dette falske spillet. Samfunnet er ødelagt fordi det er fritt fram for mafiaen. Dette systemet er bare intressert i å tjene masse penger på familier de har ødelagt.

   Rune L. Hansen:
   Å opprettholde og videreføre makt og karriære eller penger eller likegyldighet er viktigere enn alt annet for de. Naturlig nok. De ønsker ikke å bli ansett og erkjent som de kidnappere, torturister, sadister, utplyndrere, mordere og terrorister som de rent faktisk jo er.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1125170454170549/

   Marina Lorieri:
   jepp verdens verste barnekidnappingsland.

   Alf Reuss Kollsete:
   HVORFOR SETTE INGEN DISSE GROVE MENNESKERETTSBRUDDENE PÅ DAGSORDEN I SINE 17. MAI TALER!?

   Kitty Oline Mogstad:
   Det hadde blitt en lang 17. mai tale! Kan du tenke deg?!

   Kitty Oline Mogstad:
   Enig med Alf Reuss Kollsete: Fram med menneskerettighetene!

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettighetene er først og fremst til for kompetent og effektivt å få straffeforfulgt og stoppet den politiske og offentlige forvaltningen sin kriminalitet. Dette misliker dagens politiske og offentlige forvaltning i Norge, selvfølgelig. De beskytter og verner hverandre med sine nøkkel-personer og nyttige idioter og sin propaganda. Særdeles mange av de har vært og er medvirkende i og for ulovlige og straffbare forbrytelser overfor enkeltmennesker i sivilbefolkningen. Ofte straffbare med inntil 30 år fengselstraff. Kidnappinger, inkvisisjoner, tortur, traumatisering, falsk dokumentasjon, utplyndring, etc. Som til og med inngår i forbrytelser mot menneskeheten og folkemord. Meget sentralt i så måte er det å få stoppet og kompetent og habilt straffeforfulgt ulovlige lovbestemmelser, dommer, avgjørelser og regler. At de ikke ønsker dette sier seg selv. Mildt sagt.

   Alf Reuss Kollsete:
   VELDIG BRA, Rune!

   Ronald Erlandsen:
   Sitter hjemme i dag Rune. Har ingenting å være stolt av på Norges vegne.

   Ionel Urs:
   If the Noble Prize for kidnapping children is to be given, than, has to be handed over to the terrorist organization Barbar vernet. The Nazi regime from Oslo, trained these Gangsters to bring outrageous situations in the whole country of Norway. It is an ugly mirror for a democratic Europe in which has been talking about the human rights. Since The atheists are governing the country, they're governed by the Devil. And the results are as follow; atrocities in the families. To all foreigners; these are the messages to better live in poverty with the family together out of Norway, then in a rich country deprived of what is most valuable upon the Earth: the children.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.05. 2016 shared Marius Reikerås's post:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207180852174396

   Legg særlig merke til begynnelsen:
   «Det vil være en katastrofe dersom vi skulle tape denne saken på grunn av at vi har mistet nøkkelpersoner"

   Marius Reikerås, 16.05. 2016:

   Om du tror vi har en objektiv påtalemakt i Norge? Tro om igjen. I klagen til Fred Ingebrigtsen som er sendt Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, trekker advokat Stordrange blant annet frem et internt notat fra politiet hvor det heter følgende:

   «Det vil være en katastrofe dersom vi skulle tape denne saken på grunn av at vi har mistet nøkkelpersoner, og situasjonen ble ytterligere forsterket ved at Gro Stangeland slutte tog gikk til Skatt Vest. Vi snakker her om 2-3 lønnstrinn, opp mot et enormt prestisjetap og en erstatningssak på fra 400-500 millioner opp mot 1 milliard.»

   *

   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, onsdag 18. mai 2016: 

   Omkring 6 pluss-grader Celsius og sent på natten noe yr her ute i natt. Fra natt og tidlig morgen overskyet, lett yr og opp til 9 pluss-grader utover formiddagen frem mot klokken 12.
   Jeg så en svarttrost med en stor meitemark i nebbet komme flygende til over døren på utsiden av utedassen i går. Døren stod på gløtt og jeg så den fra innsiden av utedassen og tenkte at det så ut som at den skulle mate noen. Men da jeg åpnet døren fløy den bort og jeg kikket opp til over døren og så straks et forseggjort, fint og nokså stort reir hvorfra et hode med et nebb stakk frem. Det var svarttrosten sin ektefelle som verpet eller ruget på egg. Den kommende pappaen skulle mate den liggende kommende mammaen og ble iallfall en liten smule forstyrret av meg. De må ha bygd reiret nokså fort, for ellers ville jeg ha sett det tidligere. Og i dag skjedde og så jeg omtrent det samme der. En trivlig svarttrost-idyll.
   Jeg telefonerte omkring 12-tiden i dag Haugaland tingrett for å få tilsendt en kopi av rettsboken for den dommen datert 14. april 2016 som ankom meg forrige onsdag ( ekstern ). Som en liten forberedelse til den anken jeg vil skrive og avsende. Dommen er underskrevet av "tingrettsdommer" Leif Egil Holstad. En dommer som også arbeider som advokat og som i mange år nu har vært aktiv i og for ødeleggelsen av meg og min familie - og sikkert nok også i og for ødeleggelsen av mange andre. En fullstendig gjennomkorrupt, grov kriminell og løgnaktig dommer og advokat - som så mange andre slike og andre i dagens Norge.
   Disig himmel og mere yr og regn utover eftermiddagen. 8 pluss-grader klokken 17. Høstet kvann-stilker her ute i går, konserveres med råsukker. Knopper av lerk og gran og bjørk i mix med spanskekjørvel etc. enda ikke rukket. Oppskrift omtrent som for rå ingefær-sirup.
   Regn og 8 pluss-grader hele kvelden, mørkt mot midnatt.
   
---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 19. mai 2016: 

   Regn, disig og 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Efter hvert utover formiddagen lys blå tildels skyet himmel og oppmot 12 pluss-grader. Gradvis til overskyet utover eftermiddagen, med 10 pluss-grader klokken 20. Litt antydning til yr utover kvelden og mørkt mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 19.05. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207198564097183

   Norge og likestilling?

   Mange også i andre land lot seg lure til å tro at norsk politikk var et bra eksempel på likestillings-politikk. Til tross for at det faktiske forhold var og fortsatt er fullstendig motsatt.
   Hvorfor? Hvordan kunne det skje? Hvorfor og hvordan er ikke noe stort mysterium egentlig. Oppskriften var og er enkel og er efter hvert brukt også i andre land.
   Listig feminisme og utplyndring er et stikkord for å innføre og videreføre et slikt politisk regime.
   At det oppløser og ødelegger rettsvesenet og iøvrig den mest sentrale offentlige forvaltningen og naturens og samfunnets familie-strukturer er en av konsekvensene. En av konsekvensene av mere eller mindre godt skjult og tvangsmessig å gjøre begge foreldrene i familiene avhengige av å må ha hver sin arbeids-inntekt, utenfor hjemmet, bort fra hverandre.

   Å få mange nok kvinner og menn til å applaudere noe slikt har nødvendigvis visse forutsetninger. En av forutsetningene var å appellere til rettferdighets-sansen. En annen og likså viktig var å premiere kvinnen for å diskriminere mannen, barna og familien. For å få nok kvinner til å applaudere dette måtte premien være stor nok og tvungen nok. Og falskheten bli ansett som lov og regel og nødvendighet.
   Med andre ord måtte det politiske regimet innføre lovbestemmelser, regler og praksiser med et fullstendig motsatt innhold av de felles-menneskelige menneskerettighetene, men samtidig via propaganda, karriærer og premiert applaus å forsøke å få folk flest til å tro at disse var og er i samsvar med menneskerettighetene, til tross for sitt motsatte innhold.
   Nok propaganda, falskhet, tvang og premiert applaus med andre ord.
  
   Og resultatet? Det fullstendig motsatte av likestilling, pluss politisk villet ødeleggelse av familiene, menneskene og instansene i samfunnet. Og massivt med kjøpt og betalt propaganda for en slik ødeleggelse.

   Og hykleriet satt i høysetet.

   *

   Juro Kuvicek:
   Jeg tror dessverre at du treffer veldig bra her, Rune. Men sier du dette til noen så vil de se rart på deg/oss og bli fornærmet på vegne av vårt "fantastiske" sosialdemokrati. : ) Det finnes ikke reell rettssikkerhet der ute for menn og fedre og dermed heller ikke for barn. Og likestillingen er en vits, den gjelder kun på de områdene der kvinner ikke er helt likestilt i dagens samfunn. Hvilke var det igjen?

   Rune L. Hansen:
   Vel. Den politiske kidnapper-mafiaen står for fall. Og som Marius Reikerås så godt sier det: "There will be no peace before real JUSTICE returns"
   Viktige og nødvendige ord.

   Rune L. Hansen: 
   Det er vel ingen tvil om at både såkalt "barnefordeling" og "omsorgsovertagelse" i politisk og juridisk regi er ulovlig og straffbart?
   Og til og med faller inn under blandt annet begrepet og strafferammen for politisk organisert kriminalitet? Og forbrytelser mot menneskeheten, etc.

   Og les for eksempel hva Menneskerettserklæringen har lovbestemt:
   Menneskerettserklæringens Art 16:
   "1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning."

   Art 15:
   "3. Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og for eksempel Barnekonvensjonen, Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Eller Art 37:
   "Partene skal sikre at:
   a) intet barn utsettes for tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff."

   Bouchane Abdelkarim:
   enig

   Rune L. Hansen:
   En av årsakene til at jeg her nu skriver om dette under overskriften "likestilling", er at løgnen om det så sterkt har bidratt til vrangforestillingen om likestilling og likeverd og derfor "menneskerettigheter" i Norge. Og at dette er en vrangforestilling som fullstendig må avsløres. Ikke minst før den både smitter og ødelegger flere mennesker, samfunn og land.

   Og at det er den samme politiske kidnapper-mafiaen og oppskriften i Norge som langt mere enn noe annet motarbeider menneskerettighetene og som kjemper for ulovlig lov og rett og politisk og offentlig organisert kriminalitet. Uten at den blir straffeforfulgt og fjernet vil den videre i full fart via mange slags veier fortsette å ekspandere og å ødelegge barn, mennesker, folk og verden.

   Dette er altså særdeles viktig.

   
---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, fredag 20. mai 2016: 

   Omkring 10 pluss-grader Celsius og tildels noe yr her ute i natt. Overskyet, disig himmel, regn, yr og 10 pluss-grader utover formiddagen. Tildels mindre regn og uten regn utover eftermiddagen. Rettsboken ( ekstern ) jeg telefonerte efter onsdagen ankom meg med posten i eftermiddag. Jeg har enda ikke lest den, men regner med den inneholder bare løgner og fortielser. Skiftende tildels med regn og yr utover kvelden, med 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Oddvar Espegard, 20.05. 2016 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1127431710611090/
.
   DET NORSKE FOLK ER HJERNEVASKET
.
   AV ADVOKAT STUELAND.
.
   Hvorfor så voldsomme overskrifter, spør du. Er du ikke redd for ikke å bli tatt seriøst? Er du ikke redd for navnet ditt, ryktet ditt? Er du ikke redd for å fremstille deg som en fanatiker som man bare trekker på skuldrene av? Ler av?

   Jeg mener, du var jo en helt annen person for noen år siden. Du var lojal mot arbeiderpartiet, som du var oppflasket med hjemme. Under studiene ble du aldri opplært i å stille kritiske spørsmål. Loven var der. Du skulle tolke den, lære den, lære å anvende den på faktum. Du så ingen problemer, verken små eller store, ved det norske samfunnet. Faktisk gjorde du ikke det. Alt var fint. Alt var fint, fornuftig og riktig.

   De klientene du hadde mente du var havnet i den situasjonen de var i fordi de var skyldige. De var skyldige i det straffbare de var tiltalt for, de var skyldige i å utsette barna sine for omsorgssvikt. Aldri stilte du noen spørsmålstegn ved statens advokater, aldri noen spørsmålstegn ved de dommerne du møtte i domstolen, aldri noen spørsmålstegn ved fylkesnemnda. De sakkyndige hadde du en skjult beundring for, gud hjelpe meg så dyktige de var, hva de kunne få ut av en sakkyndigutredning, hva de fant, ja, de var dyktige. Tenkte du. For du gjorde jo det?

   Ja. Jeg tror nok det er riktig det. Jeg var tro mot systemet. Og nå er jeg blitt en barnevernsaksjonist. En fanatiker. En rabulist og en opprører. Som har en hang til store overskrifter, store ord.

   Hva har skjedd? To ting kan ha skjedd som gjensidig utelukker hverandre. Nummer en er at jeg har forandret meg. Jeg har fått en sykdom på sinnet, en psykiatrisk diagnose. Nummer to er at systemet har endret seg, eller vist meg sitt sanne ansikt.

   La oss ta det første først. Jeg har blitt en annen. Blitt syk, har fått en forvrengt virkelighetsoppfatning. Kan det være slik det er? Vel. Det kan det jo. Men i følge mine nærmeste har jeg ikke endret meg på det personlige planet. Jeg er den samme, sier de. Og mine klienter har ikke reagert på noe spesielt ved meg, at jeg skulle være forstyrret. Heller ikke venner, advokater, dommere, fylkesnemndslede, heller ikke disse, ingen av disse har kommet til meg og lurt på om det går bra med meg, for jeg er så rar. Så merkelig. Så ute av fatning.

   Nei. Jeg vil ikke tro at det er noe ved hodet mitt, noe som kan forklare denne endringen i måten å se verden på.

   Den andre forklaringen er at jeg har sett noe reelt problematisk ved makten. Noe som i den grad har uroet meg at jeg har endret oppfatning i en voldsom grad. Snudd helt om.

   La oss analysere det jeg har sett. Ja. Hva har jeg sett. Jeg jobber bare sporadisk med straffesaker for tiden, så jeg skal ikke ta for meg den delen av problemkomplekset, skjev politietterforskning, politivold, narkotikapolitikken og så videre. Det er nok å hente også der. Men jeg lar det ligge.

   Mitt arbeidsområde er barnevernrett. Det er her jeg kan uttale meg, mene og ikke bare synse. Fordi jeg har jobbet innen dette feltet i over 15 år, nå. Jeg har hatt et stort antall enkeltsaker. Jeg har fått innblikk i hvordan barnevernet arbeider. Hvilke metoder de bruker. Hva de tenker om det de finner. Måten de resonerer på.

   Og jeg har utstrakt kjennskap til hvordan de psykologisk sakkyndige arbeider. Hvordan de henter fakta, hva de tenker om fakta, hvordan de jobber for å finne svar på om foreldrene utøver omsorgssvikt eller ikke. Og jeg har stor kjennskap til fylkesnemndene, hvilke spørsmål som blir stilt i nemndmøter, hvordan nemnda behandler foreldre, hva de legger vekt på når de skal skrive vedtak. Og det samme for domstolene.

   Jeg har også sett hvordan systemet har endret seg i løpet av disse 15 årene. Forskjellen mellom da og nå.

   Og det jeg har sett har altså gjort meg til en barnevernaksjonist. En fanatiker.

   Barnevernet gjør stort sett som de vil. De har intet overordnet organ som kikker dem i kortene, korrigerer dem, stopper dem. Det er ingen som stopper barnevernet. Fylkesmannen, klageorganet, gjør ingenting. De har ikke hjemmel for å gjøre noe. De bare strør litt sand her og der, gir litt kritikk her og der.

   Når barnevernet får gjøre som de vil får de makt. De har en enorm makt. De kan si hva de vil til foreldrene, uten at det får konsekvenser. De kan frese mot foreldrene, le av dem, uten at det får konsekvenser. Og det gjør de også. De trykker foreldre ned i søla, under dekke av å være på barnas side.

   Barnevernet bruker metoder som ikke hører hjemme i en rettsstat. De observerer og filmer og analyserer på et ytterst tynt faglig grunnlag. Når de filmer foreldre og barn ser barnevernet helt andre ting enn det jeg gjør når jeg ser den samme filmen. Jeg ser god kontakt og omsorg. Barnevernet ser omsorgssvikt. I alt for mange saker.

   Når barnevernet ser manglende speiling, manglende mentalisering, ser jeg foreldre og barn som elsker hverandre.

   Barnevernet kan gjøre og gjør stort sett hva de vil. De bygger sak om omsorgsovertakelse ved å trikse med papirene. Skrive mye mer enn de ha grunnlag for.

   De sakkyndige som blir oppnevnt av barnevernet er ikke objektive. De er kjøpt av barnevernet. Under dekke av å være faglig kompetente lager de sakkyndige utredninger som dreper foreldrene, uten at det sett fra min side er grunnlag for det. Basert på noen få møter med foreldre og barn legger de en familie i grus. Valser over dem.

   Og fylkesnemndene, domstolene er lojale klakører for barnevernet. Barnevernets fremstilling av faktum blir slukt rått. Mine klienter har ikke sjans til å forsvare seg, selv om de vet og jeg vet at måten de blir fremstilt på ikke stemmer med virkeligheten. Det stemmer ikke at de har manglende foreldreferdigheter. De elsker sine barn og barna elsker dem. Allikevel bli de sprengt i fillebiter.

   Dette er noe av det jeg har sett. Og dette er sannheten sett fra mitt ståsted. Og slik kan vi ikke ha det lenger. Vi kan ikke ha det slik at utviklingen går i retning av en angiverstat. En politistat. Vi kan ikke ha det slik at familien, samfunnets hjerte, står under angrep av et system som det ikke er mulig å kjempe mot.

   Det norske folk er hjernevasket. Det norske folk ser på verden på samme måte som jeg gjorde for 20 år siden: Alt er bra. Ingen lider i Norge. Ingen overgrep fra statens side skjer i Norge. Det norske folk er hjernevasket og lullet inn i en dyp søvn. Maktovergrepene i barnevernet er reelle. Det er på tide at befolkningen tar hodet opp fra sanden og lytter til barnevernets ofre. Tar dem på alvor.

   For vi kan ikke ha det slik lengre. Vi må ut av det og inn i noe annet, som tar familien på alvor.

   *

   Thomas Holum:
   BRA SKREVET AV EN DYKTIG ADVOKAT --- ; )

   Hans Hansen:
   Endelig er dere våken. Endelig har noen skrevet sannheten. Jeg gleder meg å ha lest dette. Krysser fingrene for at alle i Norge leser dette, tenker over dette, tar det på alvor og gjør noe med det endelig. Og jeg skal gjerne legge til en ting til. En av grunn på at Norske mennesker er uselvisk og blind er materielistisk status. Alle har råd til alt de trenger og ønsker. Hvorfor skal en Nordmann med hodet i skyene bry seg om noen ting og klage på hva som helst. Det er så godt her i Norge at "vi" kan ikke klage. Det er slik folk tenker idag. Men alle de som tenker slik har vist glemt om en veldig viktig ting. Alt dette er lån i banken. Så egentlig hvis vi tenker litt realistisk, så har vi ingenting i dette landet. Og så godt jeg kan "grave" i fjor tiden så hadde Norge nesten alt av produksjon og de som ville jobbe hadde det vi har idag uten lån. På 25 år har alt blitt ødelagt og folk har blitt manipulert med penger. Låne penger. Ungene er bortkjemt og har ikke noe å sammenligne i, mens deres foreldre gidder ikke å lære dem gamle skolen pga to ting, første er samme som nevnt ovenfor, og andre er Jævla Barnevernet som stopper dem når de prøver seg på gamle skolen mot barna sine. Dette er effekter av manipulasjon og oppdragelse av barn helt uten stress. Lykke til videre den veien.

   Liv Inger Almåsbakk:
   Ikke alle har god råd. Faktisk stadig færre. Jfr. pensjonistoppgjøret. Jfr de som er avhengig av sosialstønad. Jfr de som verken har pensjon eller sosialstønad. Jfr asylsøkere som ikke får lov å arbeide, men må klare seg med kr 2500 pr. måned for å kjøpe mat mm for. Men det er lett å overse dette for de som sitter på den grønne gren. Dessverre. Det er de siste som er de virkelig svake i dette samfunnet. Ikke på penger og materielle goder, men på vett og forstand og samvittighet.

   Liv Inger Almåsbakk:
   Det står noe om den slags i Bergprekenen. Bl.a. at de fattige skal arve jorden. Litt seint, når man har havnet i den for godt...

   Liv Inger Almåsbakk:
   Nå må vi gå til sengs folkens. Ny frisk i morgen !

   Rune L. Hansen:
   Det norske folk ble stadig mere og mere groteskt indoktrinert - og ødelagt - av den politiske og offentlige kidnapper-mafiaen og dens dommere, falskhet, løgner og propaganda, ja. Mange ble dens profitører, nøkkelpersoner, nyttige idioter, naive undersåtter og hjernevaskede. Mange trodde til og med at virksomheten gjorde noe som helst bra og godt eller lovlig! Men er det enda noen som for alvor tror - eller kan tro - det? Om det enda finnes noen som tror det så bør de virkelig konfrontere seg selv og andre saklig med f.eks. følgende enkle spørsmål:

   Finnes det i det heletatt noen som helst sannferdige, ekte og troverdige bevis for at virksomheten har gjort noe som helst bra, godt eller lovlig?

   Selv har jeg lett grundig og bredt efter et eller flere slike bevis i flere ti-år - uten å kunne finne et eneste et! Alt jeg har funnet har vært en overflod av virksomhetens sadisme og allehånde grove kriminalitet.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 20.05. 2016 shared Marius Reikerås's post:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207209106920747

   Marius Reikerås, 20.05. 2016:

   "Når loven ligger langt foran kompetansen, har du et gedigent problem."

   Psykolog Einar Salvesen sier dette i et intervju med Bjørn Johansen.

   Dette er et av de mest treffende utsagn jeg noensinne har hørt.

   Takk, Einar Salvesen!

   Salvesen sier dette gjennom sin langvarige erfaring som psykolog.

   Jeg ser det samme gjennom mitt arbeide med menneskerettene.

   Da vi vedtok menneskerettsloven med pomp og prakt våren 1999, var det en hake ved det hele. Og den var til gjengjeld gedigen:

   Svært få av de som skulle forvalte loven, brydde seg om hva loven gikk ut på.
   I tillegg var alle dommene på engelsk eller fransk, og språket komplisert.

   Derfor satte man i realiteten hele loven til side, ved å "presumere" ( håpe på, uten å vite) at norske lover var i overensstemmelse med menneskerettene.

   På den måten har mange i det norske folk, blitt frarøvet sine menneskeretter, nettopp fordi interessen for menneskerettene har vært delvis fraværende.

   Det hele minner meg litt om nordsjødykkersaken. Norske myndigheter hadde ikke tid til å vente på sikre dykkertabeller. Profitt var viktigere enn dykkernes liv og helse.

   Derfor tok myndighetene en kalkulert risiko med dykkernes liv og helse, selv om de innerst inne håpet at det skulle gå bra. Noe det så definitivt ikke gjorde.

   Det samme gjelder med menneskerettene.Våre styresmakter lar det stå til, uten at de egentlig vet hva slags konsekvenser det medfører at loven ligger langt foran kompetansen.

   I dag har vi tusenvis av mennesker, som er vitnesbyrd på at konsekvensene har vært katastrofale.

   *

   
---
---

   Steven Bennett, 26.04. 2016:
   https://www.facebook.com/Steven.R.O.Bennett/posts/780409105392376?pnref=story

   Norwegian authorities are now implementing intimidation tactics on its own population.

   For instance, if you are someone who supports the reunification of the Bodnariu family and the 1000’s of other innocent children unfairly taken from their parents in Norway, and you publicise this on blogs or facebook, for example, you are then categorised as an activist and put on a ‘watch list.’

   Once you are classified as an activist, and you have children under 18 years of age, investigations into the family and interviews with your children (in some cases, your children will be taken away without notice for a few hours of interrogation) are sadly not uncommon at the moment. It’s pretty terrifying.

   To make matters worse, if someone does criticise Norway’s CPS, the blinded and brainwashed majority of the population will think there’s probably something wrong with that person – their conditioning has led them to believe that – they think that those that criticise barnevernet, must have something to hide. It’s an illusion, but many people in the attempt to support their beliefs will find something wrong with a particular person and then go no further, that’s enough, so they switch off the brain, and there’s no more thinking to do.

   And, as we already know, the majority of children are taken from parents who are considered to have a lack of ‘parenting skills’ which of course is subjective and means, that barnevernet can justify taking any particular child it wants from any particular parent it chooses at anytime. Norway is truly not safe for families, far from it.

   It’s also interesting to note, that many parents who have lost their children in Norway also once thought that it only happened to parents who in some way or another systematically abused their children, not to parents who love and care and do whatever they can for them.

   So, why has Norway become such a dangerous place for so many families to live? This is not so easy to answer, but Norway has become ‘totalistic’ in the sense, it demands ‘targeted’ parents to be its idea of ‘perfect’, so as to reach its ideological aims.

   Norway, not only wants obedience from its population, but also conversion to its ideology as well. They think they see the future more clearly than you or me, or whoever may not be quite so convinced of the reality of its ideology. They want their rule, and their belief system, to be accepted and self-sustaining by everyone.

   Every parent who secretly objects, or even so much doubts this type of ideology, is a danger to the future of the whole project. Therefore, the Norwegian regime enforces its subjects not only to obey but to believe as well.

   And, the Norwegian authorities can never be wrong. Kai-Morten Terning, undersecretary to Solveig Horne (Ministry of Children) reminds me of the former Iraqi Information Minister, Mohammed Saeed al-Sahhaf, who once said "There is no presence of the American columns in the city of Baghdad at all. We besieged them and we killed most of them."

   The Allies, led by the Americans were on his doorstep, but he just couldn’t accept it and he continued to lie, lie and lie, hoping his people would believe him and stay motivated I guess.

   The main problem with Kai-Morten Terning’s defence of the indefensible is this. There is no credibility in what he says, leading me to accept he is not a man of integrity. Firstly, over 170 professionals, including barristers, lawyers, psychologists, doctors, professors, nurses and other professionals say that Terning is wrong.

   Thousands of children who are crying out to go back to mummy and daddy, because they miss them so much say that Terning is wrong.

   Thousands of tormented parents are starting to speak out of their silence, a silence the authorities bullied into them, say that Terning is wrong.

   And hundreds of thousands of people around the world and growing, I might add, say that Terning is wrong.

   Terning says, “It’s a cultural misunderstanding.” Maybe, he’s right on this one, the civilised world does not understand how culturally Norway can take 1000’s of innocent children from perfectly healthy families and stand there, nose in the air, and say, it’s a cultural misunderstanding. I mean, every totalitarian government will tell you that.

   Not only will Norway take innocent children from healthy families, they will also force the parents to admit the error of their ways. You must accept that you’ve committed a crime, although you haven’t. You must dispose of your own values and accept the ideas that the Norwegian authorities are better. You must rebuke yourself for undermining the construction of a better world, ‘The Magical Kingdom of Norwayland.’

   Those that follow this ideology will attack those in the public arena who don’t support it, like the minority of lawyers, barristers, doctors, judges, writers and other professionals who stand up. Norway’s ideology hates the fact that you may have a different opinion, or a better way and it will hold you to account for your personal thoughts. Have you committed any thought crimes recently?

   You don’t have the right to hold a different opinion in Norway. Holding onto a belief in a minority view or even as a private thought is dangerous. Everyone knows someone in Norway, who has been bullied out of their job. If you choose to persist and still disagree with Norway’s ideology, you will be attacked and others will be set on you as well like raging wolves, to deprive you of your status in your profession, of your standing in your community, and even of your livelihood.

   And Norway calls this a cultural misunderstanding. It certainly is – 100% correct!

   Welcome to Norway 2016 – Welcome to FREEDOM IN CHAINS!

   It’s now time for change, and it’s now time for the children to be released back to their families.

   ‪#‎letthechildrenbesetfr ee‬
   ‪#‎stopbarnevernet‬ ‪#‎NorwayReturntheChildrentoBodnariuFa mily‬
   ‪#‎childabuse‬ ‪#‎bodnariufamily‬ ‪#‎norway‬ ‪#‎stoplegalkidnappinginnorway‬ ‪#‎NorwayGiveUsBacktheChildrenYouStole‬ ‪#‎PrayforRuthandMa riusBodnariu‬

   Norway - A cultural misunderstanding?
   Steven Bennett's photo.

   *

   Hege Louise Lystad:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208152819691950&set=p.10208152819691950&type=3&theater
   Hege Louise Lystad's photo.

   Line Bergli:
   😞 sadly true

   Petru Vasile Chichioaca:
   Shame on those BV criminals!!!

   Marius Reikerås:
   Excellent written.

   Effe Bense:
   " I don't care. I'm a child of God and not afraid of them. : ) " a citat I like very much

   Oddbjørn Melberg:
   I agree. I am happy because my youngest child is 18 and I are supporting all of you that have been attacked by barnevernet. Barnevernet in Norway is very much like the nazisystem people. Stay together and act against barnevernet all over the Word. Barnevernet is down on the back now because of the internasjonal campaign against them. Sorry for mye spell check that changed a lot of mye wording.

   Effe Bense:
   Exactly " Camping"! : ) and not moving a finger from the camp unless things change for everyone involved.

   Eva Tangstad:
   So true

   Line Bergli:
   Very poignant. However, please know that for every child kidnapped by the gouvernment officials hundreds of families have been subjected to their harassment and belittleing confronted with false accusations from kindergartens, schools, hospitals neighbours, families and ' friends' that may in some way feel upset with them - and not to mention the social stigma..

   Steven Bennett:
   A valid point !

   Anca Jon:
   Well said Steven Bennett.Thank You for been a voice for all the families!

   Ruth Abrahamsen:
   Well said! And only the truth. 
   It's a big shame it has been like this here in Norway in 2016.. according to many the best country in the world to live in. . 😔😔
😔

   Effe Bense:
   Must be some mistake in the spelling, a typo.
   What about " the beast country" in the world? Sorry for the cynism but....

   Ruth Abrahamsen:
   I understand you very well 😉

   Effe Bense:
   ^ not just Norway, Sweden too. They put in place long time ago a system to ensure a firm grip on the citizen. What better method than the threat of having the children taking away to coerce citizen into obedience?

   Ruth Abrahamsen:
   Systems like that doesn't belong nowhere 😕
   It's a big shame that in fact it does.  

   Effe Bense:
   In France where I grew up it was not like that at all. Cps would help the families as much as they could. Even giving the child a personal " educator" who was the link between the family and the child. Only if there was really no improvment, the child would be placed. Forced adoption doesn't exist in French laws ( without the consent of the parents) except in very exceptional cases.

   Annamaria Iosif Tamas:
   Mai rau ca in communism.😕

   Dan Bucur:
   Here I say it, once again: this sort of info makes me want to go and make justice, but I follow Christ and will plead for the innocent to our Creator.
   Steve, thank you.

   Mihai Simoniac:
   That is how you engage more people. I think they react in our advantage. This are common mistakes of dictatorships.... I consider that it is a good result and a way forward for the big victory

   Ovidiu Lucian:
   You remember the kingdom of Du Loc, led by Lord Farquaad, in Shrek 1 ?

   Dorina Kiss:
   You can even see the same propoganda in posts on social media criticizing people protesting Barnevernet. Quite sad to see what Norway has done to their population. Complete blind obedience from their citizens and controlled by fear that their children will be taken away.

   Kelly Campwell:
   Norway under a communist regime!

   Toni Papuc:
   Worst than that

   Gabriela Daniel:
   Spot on Steven Bennett! ... Yet Norwegians will acknowledge little of it!

   Suranya Aiyar:
   Shocking! Its a police state. How did UN and all the other agencies praising its human rights record miss this?

   Hanne Lundin:
   They didn't,they DONT CARE 😡

   Eliyahna Yisrael:
   Pharaoh denied Moses and increased the burdens of those in captivity this is to be expected I have said things will get worst and not better before change comes ...

   Cristina Nicoli:
   1984 to the very core. Every business has a PR department that designs a public response from the very top to the very bottom and all employees are required to either state the same or remain tight lipped. The Barnevernet PR department has been on overdrive and all you hear from their drones are the same lines, same thoughts, same blasé attitude to the most fundamental system in the world: the family. It is sickening that they are doing what they are doing to their own people. The fact is, BV is retaliating. Anyone who uses power because they can is not powerful at all. The voice belongs to the people and only they can demand change. Only they can demand that Solveig honours her press release to look into individual cases. It is so unfortunate that there have been, and will be casualties in this fight right now. : (  It is hard knowing that I am safe because I don't live in Norway but that doesn't make my sleep at night any easier. I worry and cry and pray that all of this ends soon. I have faith it will but it will be a tough journey ahead. One thing I can say with confidence is that you are not alone. From the outskirts of Norway's borders to the smallest islands, people have risen up to stand for you when you can't, to fight for you when you have lost strength, to speak for you when you are smothered, and to take the bullets with you. We will be with you to the end. 💛

   Levi Rossenfeld:
   They do this from a long time ago. Was the tool used to keep people under terror and fear of questioning their sick system!

   Eliyahna Yisrael:
   Shalom shalom Levi todah Rabah i live in this egypt

   Levi Rossenfeld:
   Shalom! Adonai Elokeinu Y'shua ha'Mashiach bless you and keep you safe!

   Eliyahna Yisrael:
   Bevakesha …. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Ha-Olam, asher barah sasson v'simcha, chatan v'kalah, gila rina, ditza v'chedva, ahava v'achava, v'shalom v're'ut. Me-hera Adonai Eloheinu yishama b'arei yehudah u'vchutzot yerushalayim, kol sasson v'eKol simcha, kol chatan v'ekol kalah, kol mitzhalot chatanim me-chupatam, u'nearim mimishte neginatam. Baruch Atah Adonai mesame'ach chazan im hakalah.Be shem melek Y´SHUA ….. Todah … beker tov

   Ani Adi CampeanPetras:
   Thank you for continuing to speak TRUTH. You are giving all of these innocent families a voice. Thank you! And God bless you!

   Amine Samier:
   Norge har ikke kultuer et lit system og dt er skamme system i FrP i Bv system de i Bv selger barna til norsk pedofiler og hva Bv driten får når de selger barna å barna er utsatt for voldtekt alle barna som Bv stjålet fra familien er misbruker av Bv system Bv er en skamme en ninaziziske system og de i Bv pedofiler se på far til paniller hva han har gjort med egne datter hvordan stoler på norsk Bv driten håper Gud fjern bv

   Steven Bennett:
   I know what you are saying Amine, but there are also some very good/kind people who are looking after confiscated children, without really knowing why they were taken. All because of secrecy and cover up. In fact, many people really believe that they can really help the child have a better life, not realising, they would have had an even better life staying with their biological parent/parents. Of course, the system is set up in such a way, that child molesters can also get involved with little to no checks involved, and that's the very dangerous thing about it, so I do know what you are saying.

   Terje Lervaag:
   Kontakte Anonymous for å finne den lista? 🤓

   Effe Bense:
   How?

   Terje Lervaag:
   Effe Bense already taken care of 😎

   Stela Mic:
   This is very sad, actually worst than in communist time.

   Maria Pilgrim:
   Very well written!!

   Stefan Batory:
   what happens when children are sexually abused in foster homes, if lucky with right help will get compensation, in other cases children are asked to shut up. I know 2 families whos children been victims of sex abuse in Fosterhjem. Once I asked somoeone, how mamy children have you got to know about their abused? Answer was: I lost the numbers ( so many). Never SHOUT YOUR MOUTHS. Enough is enough.

   Mariana Laszlo:
   : (

   Danny Gr:
   Don't let this barbaric dogs scare you cause all they want is to inflict fear 😈😠😤😤😤COMMUNISTS

   Tommy Wennerstierna:
   At a demo in Sweden for parents rights 2012, we were able to take a picture of this man, who this year himself revealed that he worked for Swedish Intelligence Services, SÄ*PO. There were three teams taking pictures and videoing parents up close in the face, for later identification:
   http://www.daddys-sverige.com/daddys-blogg/hata-grna-men-se-till-att-ni-gr-det-korrekt
   Hata gärna, men se till att ni gör det korrekt
   daddys-sverige.com

   Tommy Wennerstierna:
   I'm pretty sure that the Norwegians has put their intelligence services to work already. The trick is to have people outside a demo to take pictures on the guys that take pictures. I recommend that.

   Maria Deac:
   Yeah.... ,, intelligence service,, was full of them in my Contry , painful is: I got in my life one..... 14 years I did cry.... 3,4 nights or a week my ex husband did go in the night to ,,take informations,, .... I was crying all night young women ...., missing my partner life.... The ,,mission ,, was more important then me....
   Sad... but in church to was people like this .... They did,, inform ,, the ,,KGB,, Comunist Goverment ... about Evrething....

   But one day enough is enough came...... This MustBe I'm Norway too..., just stand and SPEAK the truth!🙏✝🌹✝🙏. We pray and BELIVE!

   Aina Gregersen:
   Thank You for inside look from Sweden - You are allways a head of us in Norway of exposing bad things - even I just manige to scan (?) All the text and open one link. It is 👀 my God what a strange paranoid system who rules. Why can't we just get to Live ! ?

   Bibeltime Gruppa:
   Hi Steven! No wonder norwegian tactics are like they are, when they have masons (freemasons) in most powerful positions from government. Check this article from 26 january 2016: (hope you'll have a possibility to translate it)
   http://filternyheter.no/stortingspolitikere-dommere-og-statssekretaerer-derfor-er-vi-frimurere/

   Eunicia Sopt:
   Where can this article be translated?

   Bibeltime Gruppa:
   Try with google. If you open the article in google (english version) you will get a notice "This article is in norwegian. Should it be translate in english?". And you click on "yes" : ) Or you can "copy-paste" the article using translate.google.com

   Aina Gregersen:
   And please , Bibeltime Gruppa - do it For them, if You can ! And lay out both language instead of asking people to do much. Then more people outside Norway will read it !

   Daniela Ungureanu:
   Wow.... shame on Barnevernet ! The whole world knows how criminal you are.... .heartless towards the innocent kids..... : (

   Katarina Sedeniussen:
   It describes very well what I'm going through..

   Katarina Sedeniussen:
   Also, if we show emotions in Norway, we are being considered insane. It really is an uptight country. This is why people have been afraid to demonstrate before, people are afraid to be ridiculed and laughed at. But now as the outside world are demonstrating we dare too!

   Maria Deac:
   Do Not Be afraid ...! Stand and Speak the truth! 👍🌹👬🌹👫🌹👯🌷👬👫🌷👯🌷👭,,,please go on you tube and go to listen a nice song made in Romania ,,let the children Be Set free,, Cazacu is the producer 🌺👍

   Daniel Si Ligia Murzea:
   Continue to fight for the children confiscated by the Nazi like Norwegian government.

   Katarina Sedeniussen:
   It's against the law to be different in Norway.

   Stan Strunc:
   What happened to your country?

   Katarina Sedeniussen:
   It's an unwritten law though..

   Allan Jorung:
   Good Job Steven Bennett, keep it going!

   Carmen Gicu Leonte:
   Thank you Steven Bennett.

   Hadassa Coquin:
   Ecouter Norvége jusqu'a vous ne serez pas obligé par notre Dieu!

   Let-the-children-be-set-free.jpg

   Florica Supuran:
   Norway! you will pay expensive for your crimes.

   Steven Bennett:
   They think they are untouchable and in reality, at the moment they are. But, things can change very quickly - look at the Berlin wall, for example.

   Ana Maria:
   History has a habbit of repeating itself.... Nobody is untouchable...!!!

   Lena Hellblom Sjögren:
   Hej

   Lena Hellblom Sjögren:
   This is a suggestion to a general definition of the child's best interests based on national law and the human right to family life: the child's best interests is to grow up in close contact with both parents, have their love and acceptance, for the child's wellfare and healthy development, be well enoygh cared for in every day lufe,, not be mentally or physically abused and to be lustened to when the child speaks freely, withou ever being forced to choose between the parents or to choose not to live with them - without a substantiated reason based on an impartial and matter of fact made investigation ( not hesrsay or ideology ).

   Pete Krizbai:
   Norwegian pay 50% taxes and this is how their government "works" for them????? Take note Bernie Sanders

   LP Matheson:
   37,5 % actually

   Pete Krizbai:
   Norwegians THEMSELVES Say 50%

   Line Bergli:
   The level of income taxes differ.

   Pete Krizbai:
   Surely not all Norwegians pay 50% but according to themselves, the vast majority do pay that percentage. The main point I'm making is that the high tax rate paid is used to the people who pay it. Socialism is nothing more than people control but it's always sold in the beginning as this great and almost magical ideal way of life. In reality, it's a nightmare for parents who have their children abducted by a government has been given the authority and power to do whatever it seems right and disregards the rights of its citizens / tax payers.

   Effe Bense:
   Under capitalism we do see much more misery.

   Pete Krizbai:
   Ms. Bense, you like your socialism better but the difficulties of capitalism are preferred by most of the world over the atrocities of socialism and communism. I'll choose to be poor and free rather than well kept and be a subject of the state. Please get a good grasp of what is currently taking place in Norway before what has been done to the Bodnariu family may, God-forbid, happen to you someday.

   Effe Bense:
   Google " Jack Abramoff" if you want a real idea of what free capitalism is.

   Pete Krizbai:
   Thank you for the suggestion bit its not needed. Your view of capitalism is very biased and myopic. Obviously you're not interested in what Barnevernet is doing in Norway.

   Dani Zaharie:
   Good job!

   Camelia Smicala:
   In Finland, over 20.000 children were taken away from their families, into the same way

   Monica López:
   Pagados a destrozar familias!!! es su proposito.. porque se lo mandan.$$$$$

   Dan Bucur:
   “Righteousness exalts a nation, But sin is a reproach to any people.”
   Proverbs 14:34

   Rune L. Hansen:
   Convention on the Rights of the Child (CRC) Art 7p1:
   "The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and, as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents."

   Rune L. Hansen:
   Quote from a judgment from the European Court of Human Rights (ECHR) - a young woman, born in 1986, has won a case - NP v. THE REPUBLIC OF MOLDOVA for repeated violations of ECHR Article 8 - N.P. v. THE REPUBLIC OF MOLDOVA
   ECHR (Application no. 58455/13) JUDGMENT STRASBOURG 6 October 2015,

   Paragraph 70:
   "In any event, taking a child into care should normally be regarded as a temporary measure, to be discontinued as soon as circumstances permit.
   It cannot, therefore, be justified without prior consideration of the possible alternatives (see K. and T. v. Finland, cited above, § 166; and Kutzner v. Germany, no. 46544/99, § 67, ECHR 2002?I) and should be viewed in the context of the State’s positive obligation to make serious and sustained efforts to facilitate the reuniting of children with their natural parents and until then to enable regular contact between them (see, mutatis mutandis, Kutzner, cited above, §§ 76-77; K. and T. v. Finland, cited above, § 179, and Saviny, cited above, 52)."

   Dan Bucur:
   I have my children praying for those families. If God hasn't answered yet, it is because He is a patient God, not deaf.

   Mitica Pojoga:
   Yes they are right.
   When it comes to pedophiles, let me keep my culture of integrity.
   When it comes to gays and lesbians, let me keep my culture of a life the way God has intended for humans.
   When it comes to family values let Norway stumble, I don't want to be a part of it, nor accept what they do. That means I will keep my culture.
   When it comes to raising children, I refuse any demagog or politician to tell me on how to take care of my own children. Again I will cherish my culture. I will embrace the values I was raised up with, I WILL PROMOTE A WORLD WHERE MOTHERS AND FATHERS AND THEIR CHILDREN CAN GROW UP TOGETHER ÎN HARMONY( even though at times they may not have everything, but will have each other).
   IN CONCLUSION: I ADORE MY CULTURE BUT I DISPISE THE NORWEGIAN!

   Amine Samier:
   Flott norg er ninaziziske system håper Gud lag et helvet

   Effe Bense:
   I believe some countries are in the claws of evil entities. Norway must be among the most "contaminated". No kidding...

   
---
---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, lørdag 21. mai 2016: 

   Fuktig og omkring 8 pluss-grader Celsius og mye fugler i stort orkester her ute i natt. Overskyet utover formiddagen og eftermiddagen, med oppmot 14 pluss-grader. 12 og noe yr klokken 16. Omtrent det samme med 10 utover kvelden og mot midnatt.
---
---

   Marius Reikerås, 21.05. 2016:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153461618186875&set=pcb.10153461618316875&type=3&theater


   kidnapper-mafians-brev.jpg

   *

   Rune Fardal:
   "Departemenetet tar som utgangspunkt at det er norske eller internasjonale domstoler som beslutter om menneskerettigheter er blitt krenket i konkrete tilfeller".

   Når ble det krenkerens rett til å beslutte om krenkelse har skjedd?

   Er det barnevernet som skal avgjøre om de har gjort feil også?

   Tror disse folkene vi er dumme?

   Jane Kile:
   De vet at VI vet, men de tror at de kan lure den resterende delen av befolkningen.

   Jane Kile:
   Fylkesmannens kontor har egne systemlojale representanter som påser at det kun er de som er part i sakene som kan få innsyn og klagerett, og de hevder at rettsikkerheten er ivaretatt når foreldre kan representeres av en jurist. Ingen andre får innsyn. Dette er et hermetisk lukket system, og jeg som bestemor er ikke part i vår sak og kan dermed også hindres i å påse at min sønn og svigerdatters rettsikkerhet blir ivaretatt. Man er avhengig av å ha en prosessfullmektig som tar saken på alvor, og i så fall dekkes neppe slike henvendelser av såkalt "fri rettshjelp".

   Svein Harald Endresen:
   Skal vi nå se... " departemetet har ikke informasjon om barn i enkeltsaker" --- hmm- Fylkesmannen synes å være riktig adressat ifølge departemetet. Hmm.... Derpartementet viser til at det er norske domstoler som behandler slike saker. hmm..... Avsutningsvis opplyser om at departementet sin oppgave er å hinde lovbrudd i slike saker. Den siste opplysningen ser ut til å være i motstrid til de øvrige anførlsene derifra. Om jeg ble klokere. Nei. Og spesielt inkluderende kan en vel ikke si at brevet var.........

   Anita Skippervik:
   Departementet forutsetter av Fylkesmennene i sitt tilsyn avdekker når barn og foreldre sine rettigheter ikke blir ivaretatt! Her kunne dei like godt brukt pressumerer på lik måte som om at norske lover og rettskjelder er i samsvar med menneskerettene. Ein kan enkelt slå fast at forvaltningspraksisen i barnevernet ikkje er i samsvar med menneskerettane.

   Per Akerø:
   Et fint brev med en god forklaring på hvordan ansvar blir fordelt og pulverisert i det Norske systemet. På din henvendelse svarer de indirekte: "Ditt spørsmål er uten interesse"

   Rune L. Hansen:
   Nærsagt ethvert menneske i verden kan med letthet se og solid forstå at den norske kidnapper-virksomheten mangfoldig er fullstendig grovt kriminell. Både i henhold til Barnekonvensjonen, Menneskerettsloven, Straffeloven og Grunnloven. Og at dagens norske dommere og andre sentrale nøkkelpersoner og medspillere i den offentlige forvaltningen skal og må straffeforfølges og dømmes til meget lange fengselstraffer - i henhold til loven slik den virkelig er.

   At norske politikere og ansatte i departementer etc. later som at de ikke vet eller forstår dette kan ganske enkelt ikke ha noen annen grunn enn at de tror seg å kunne unndra seg reell lov og rett. Og enhver vet vel også mangfoldig at det er nettopp det som er grunnen?!

   Lovbestemmelsene angående alt dette er enkle og lett å forstå for nærsagt ethvert menneske de. Som for eksempel Barnekonvensjonens Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Og hva sier for eksempel EMD?
   EMD i premiss 70 i dom av 6 oktober 2015 - N.P. v. MOLDOVA - at:
   "Uansett, en omsorgsovertakelse skal normalt være ansett som et midlertidig tiltak, for å bli avviklet så snart forholdene tillater det.
   Det kan derfor ikke rettferdiggjøres uten forutgående vurdering av mulige alternativer, og bør ses i sammenheng med statens positive forpliktelse til å gjøre alvorlige og vedvarende innsatser for å lette gjenforeningen av barna med sine biologiske foreldre og frem til da å muliggjøre jevnlig kontakt mellom dem."

   Noe av dette som er vanskelig å forstå? Nei, ikke det minste som helst.

   Hvorfor dagens norske politikere, dommere og andre delaktige i kidnapper-virksomheten later som at de ikke vet og ikke forstår, er ikke noe mysterium. Også DET er meget meget enkelt å forstå.

   
---

   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153461618236875&set=pcb.10153461618316875&type=3&theater

   kidnapper-mafians-brev-b.jpg

   *

   Jane Kile:
   Og Terning selv nekter å svare?

   Ken Joar Olsen:
   Ja men da ser jeg da fram til de ser på saken våres...

   Sigbjorn Aase:
   Da blir det spennende å høre va fylkesmannen i Sogn og Fjordane kommer med. Jeg antar han henviser til de du fikk svar ifra. Dermed kan du kalle det for vås og lureri

   Kjell Gjerde:
   Dette svaret, deres holdninger og ansvarsfraskrivelse er bare tragisk.. Hvor andre steder i samfunnet vårt kan overordnede myndigheter tillate seg slik likegyldighet overfor barn og deres familier..?

   Sigbjorn Aase:
   100 % RESPEKT LØST. Over for barn og familiene.

   Kirsten Rongved:
   Eg har fått tre slike tåkesvar brev fra departementet. At dei kan vera seg bekjent av slikt.

   Liv Løberg:
   Driver departementet med anti-humor-skriving? Dette er på linje med God dag, mann. Økseskaft!

   Gunnar Håvik:
   Eh... Dette var mye tåkeprat.

   Jeg forstår deler av det, men igjen, tåkeprat og tåketeppe.

   Piss & papir, det er ikke verdt papiret det er skrevet på.

   
---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, søndag 22. mai 2016: 

   Omkring 10 pluss-grader Celsius, vått og tildels regn her ute i natt. Grålig, regn og disig klokken 06.30 og videre utover formiddagen. Regn og disig med mellom 10 og 12 pluss-grader det meste av dagen. 10, mørkt, vått, uten nedbør sent på kvelden mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 22.05. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207214900785590

   Lena Hellblom Sjögren, psykolog, forsker og forfatter, i et megetsigende elementært foredrag 2016 om den politiske kidnapper-mafiaens ødeleggelse av barn, familien og samfunnet - kontra barnets beste og reell lov og rett:

   Barns liv förstörs
   https://www.youtube.com/watch?v=8pUUJyWwQus
   Om de förödande följderna för barn som förlorar rätten till familjeliv med båda sina föräldrar. - Lena Hellblom Sjögren, legitimerad psykolog/forskare/förfat...
   youtube.com

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1128080817212846/

   Sigbjorn Aase:
   Finnes lastebil lass med beviser på hvor ødeleggende der barnevernet Norge har. Allikevel driver de på som uskyldige mennesker.

   Rune L. Hansen:
   Ja, men de later som om de ikke vet eller forstår hvilken grov kriminell terror, sadisme, tortur og ødeleggelse de driver med. Det er en uhyrlig ondskap de gjør overfor barn, foreldre, samfunnet og verden.

   Rune L. Hansen:
   Fra et dikt av Arnulf Øverland:

Vi vet ikke selv, hvad vi ligger og venter,
og hvem der kan bli den neste, de henter.
Vi stønner, vi skriker - men kan dere høre?
Kan dere absolutt ingenting gjøre?

Ingen får se oss.
Ingen får vite, hvad der skal skje oss.
Ennu mer:
Ingen kan tro, hvad her daglig skjer!

Du mener, det kan ikke være sant,
så onde kan ikke mennesker være.
Der fins da vel skikkelig folk iblandt?
Bror, du har ennu meget å lære!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 22.05. 2016 shared Alf Magne Henriksen's event:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207217533411404

   Protest Against Barnevernet 28.05.2016 Sat 3 PM

   20160528-protest.jpg
   https://www.facebook.com/events/1701485566767829/

   *

   Leah Lesley Christensen:
   Blot en led i KVINDE KAMP - lad dig ikke narre - staten ejer alle børn - og drive familie fra hinanden bevidst og med vilje for at få det på plads - på alle led - starte med de fattige og udsatte men det ende med de rige - der midlertidigt troede at de var undtaget.

   Rune L. Hansen:
   At den politiske kidnapper-mafiaen som tilraner seg offentlig makt særlig i begynnelsen består av feminister og homoseksuelle kan sees i stadig flere land. Når de først har kommet til makt og nøkkelposisjoner er det nærsagt ikke grenser for de perversiteter de finner på. Og tillager massivt med propaganda for. Det var det som skjedde også i Norge og stadig utviklet seg verre og verre. Dermed er det også stadig viktigere og viktigere at alle og enhver protesterer så vi kan få de straffeforfulgt og stoppet, alle deres politikere, dommere og medspillere! Venter vi for lenge med å protestere så ødelegger de stadig mere og mere av barn, familieliv, samfunnet og verden! Og kommer de og kidnapper alle og enhver! Det er jo det som er i ferd med å skje!

   Til og med i Sør-Afrika har nu den feministiske og homoseksuelle galskapen spredt seg og kjemper for politisk makt og enda mere ødeleggelse av verden. Se for eksempel denne linken:

   http://us1.campaign-archive1.com/?u=52d98944f5466486ab8567329&id=c361299370&e=86b1d042b3
   The Feminists Shaping Africa’s Future (News and Africa)
   us1.campaign-archive1.com

   
---
---

   Rune L. Hansen, 22.05. 2016 shared a link:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207221338306524

   Rethinking foster care: Molly McGrath Tierney at TEDxBaltimore 2014
   https://www.youtube.com/watch?v=c15hy8dXSps
   This talk was given at a local TEDx event, produced independently of the TED Conferences. Molly…
   youtube.com

   *

   
---

---

   Marius Reikerås, 22.05. 2016 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153462965691875

   100 jurister med brev til Solberg om barnevernssak
   http://www.nrk.no/norge/100-jurister-med-brev-til-solberg-om-barnevernssak-1.12957656
   Over hundre jurister fra flere land har underskrevet et brev der de ber statsministeren om å gripe inn i barnevernsaken i Naustdal, der et norsk-rumensk par ble fratatt sine fem barn.
   nrk.no|By NRK

   *

   Hilde Salvesen:
   <3

   Marianne Røssum:
   <3

   Marita Neuber:
   <3

   Jane Kile:
   Så interessant. Dette kan rett og slett bli spennende, for om det kan skje i denne saken, så må også flere slike saker undersøkes i kjølvannet.

   May Agnes Vedal Pettersen:
   <3

   Rune L. Hansen:
   Det er "underlig" med en "likestillingsminister" Solveig Horne (Frp) som i følge artikkelen sier at: "Det finnes ingen hjemmel i barneloven for omsorgsovertakelse ut ifra religion, men det er forbudt å slå barn." Hun henviser altså til en lovbestemmelse i Straffeloven - og til hva som ikke står i den såkalte "barneloven".
   Hvorfor er dette så "underlig"?
   Jo, fordi hun i det heletatt ikke henviser til Barnekonvensjonen (som iøvrig er noe fullstendig annet enn den såkalte "barneloven") og heller ikke til Straffelovens relevante lovbestemmelser - så som for eksempel at det er ulovlig og straffbart for enhver offentlig ansatt å medvirke i eller for inkvisisjon, kidnapping, terror, tortur, falsk dokumentasjon, osv.!

   Siri Banefaouz:
   Det var en god kommentar og ligning.. Ikke engang æ hadde tenkt den veien. Super å legge til i repertoaret. .👍👍

   Noralf Aunan:
   Ja, da vil det vise seg om Erna er verdig som statsminister.

   Rune L. Hansen:
   Det har vist seg for lenge siden, at hun ikke er. Mildt sagt!

   Anne-Sølvi Holstad:
   Har begynt å tvile eg og !

   Rune L. Hansen:
   Det er vel entydig klart at mennesker som uten anger og nødvendig beskikkelse og bestraffelse har vært eller er medvirkende i politisk eller offentlig mafia-virksomhet, skal og må straffeforfølges derefter. Hvilken respekt har vi for Straffeloven og menneskerettighetene og medmennesker om ikke det kompetent skjer?!

   De har påtatt seg eller er i en ansvars-posisjon og skal og må, internasjonalt og nasjonalt, bedømmes i henhold til reell lov og rett. Ikke engang elementær uvitenhet er unskyldning i forhold til denslags forbrytelser det her en snakk om.

   
---
---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, mandag 23. mai 2016: 

   Vått, fuktig og 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Grålig overskyet og 10 til 12 pluss-grader utover formiddagen. Omtrent det samme videre utover dagen. Halv-mørkt og 8 mot midnatt.
   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 22.05. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153462965691875

   Rune L. Hansen:
   Det er "underlig" med en "likestillingsminister" Solveig Horne (Frp) som i følge artikkelen sier at: "Det finnes ingen hjemmel i barneloven for omsorgsovertakelse ut ifra religion, men det er forbudt å slå barn." Hun henviser altså til en lovbestemmelse i Straffeloven - og til hva som ikke står i den såkalte "barneloven".
   Hvorfor er dette så "underlig"?
   Jo, fordi hun i det heletatt ikke henviser til Barnekonvensjonen (som iøvrig er noe fullstendig annet enn den såkalte "barneloven") og heller ikke til Straffelovens relevante lovbestemmelser - så som for eksempel at det er ulovlig og straffbart for enhver offentlig ansatt å medvirke i eller for inkvisisjon, kidnapping, terror, tortur, falsk dokumentasjon, osv.!

   Siri Banefaouz:
   Det var en god kommentar og ligning.. Ikke engang æ hadde tenkt den veien. Super å legge til i repertoaret. .👍👍

   Rune L. Hansen:
   Å forstå slike forhold er meget viktigere enn mange enda er oppmerksom på. Hvorfor? Fordi det handler om hvorvidt en sak eller saksbehandling er objektiv eller subjektiv. Er den subjektiv så er habilitet eller kompetanse fraværende. For å være habil og kompetent - og altså lovlig - må saken og saksbehandlingen bedømmes objektivt og være objektiv, uten mangler. Også mht. proposjonalitet. At eller om Solveig Horne eller noen utelater relevante lovlige gjeldende lovbestemmelser og lovbrytere i den offentlige forvaltningen gjør saken subjektiv. Mildt sagt. Da blir saken vilkårlig, en ulovlig forfølgelse, forurettelse, inkvisisjon og unnlatelse. Og altså ikke objektiv.

   Solveig Horne (i artikkelen) er uhyre politisk mafia-grov i og med at hun utelater både Straffeloven, Barnekonvensjonen og de andre menneskerettighetene og Grunnloven - til fordel for groveste slags ensidighet, inhabilitet og mangel på kompetanse. Og til fordel for groveste slags politisk offentlig mafia-virksomhet. Dette samtidig med at hun bevisst antydningsvis henviser til en lovbestemmelse i Straffeloven som hun og enhver med noe innblikk i saken vet at de angjeldende foreldrene ikke har forbrutt seg mot - pluss at hun underforstått forfalsker dens strafferamme. Dermed - også dermed - har hun gjort seg selv til fullblods representant og talsmann for den grov kriminelle politiske kidnapper-mafiaen og dens taktikker og metoder som hærjer og ødelegger sivilbefolkningen, Norge og smittsomt stadig verre verden.

   Hvorvidt en saksfremstilling eller saksbedømmelse i offentlig regi er subjektiv eller objektiv har altså meget meget stor betydning. For absolutt alle og enhver.

   Bjørg Pettersen:
   Hornes uttalelse avfeier alt, for det er bare bv som kan bruke fysisk makt, tydeligvis.. For en og to generasjoner siden ville de fleste norske hjem vert barnløse, om de skulle dømmes som denne familien.

   Noralf Aunan:
   Ja, da vil det vise seg om Erna er verdig som statsminister.

   Rune L. Hansen:
   Det har vist seg for lenge siden, at hun ikke er. Mildt sagt!

   Anne-Sølvi Holstad:
   Har begynt å tvile eg og !

   Rune L. Hansen:
   Det er vel entydig klart at mennesker som uten anger og nødvendig beskikkelse og bestraffelse har vært eller er medvirkende i politisk eller offentlig mafia-virksomhet, skal og må straffeforfølges derefter. Hvilken respekt har vi for Straffeloven og menneskerettighetene og medmennesker om ikke det kompetent skjer?!

   De har påtatt seg eller er i en ansvars-posisjon og skal og må, internasjonalt og nasjonalt, bedømmes i henhold til reell lov og rett. Ikke engang elementær uvitenhet er unskyldning i forhold til denslags forbrytelser det her en snakk om.

   Rune L. Hansen:
   Et amnesti for deres forbrytelser er det vel mange av de forurettede som ikke hverken kan eller vil gå med på?

   Bjørg Pettersen:
   Hornes uttalelse avfeier alt, for det er bare bv som kan bruke fysisk makt, tydeligvis.. For en og to generasjoner siden ville de fleste norske hjem vert barnløse, om de skulle dømmes som denne familien.

   Rune L. Hansen:
   Hennes egen mafia-virksomhet kan og vil bruke enhver form for makt, vold og misbruk av barn, er det sentrale budskapet og det faktiske forhold. Og at barn og foreldre ikke skal være hverandre lojale, lydige eller familie. Ja også at verdens, naturens og kristendommens lære om tukt og gjensidig respekt og asiatiske lands lære om filial piety og verdenshistorien og verdenslitteraturen, lov og rett og menneskerettigheter skal regnes som verdiløst søppel. Erstattet av mafia-virksomhetens egne revolusjonerende definisjoner på tukt, familie, lov og rett, etc. - hvor alt i og med falskhet er motsatt absolutt hva som helst.

   Interessant i så måte er også at virksomheten tidvis påberoper seg å beskytte menneskerettighetene. Hvor grovt og falskt det enn høres ut eller er formulert. Dette fordi politisk mafia-virksomhet i flere land oppdaget at å påberope seg å beskytte menneskerettighetene er en særdeles god forkledning for politisk offentlig mafia-virksomhet. Særdeles også kriminelle norske politikere. Hvor dumme de enn er så gjør de enhver sitt beste i så måte, for å skjule sin kriminelle virksomhet. Og hva er vel bedre enn en slik forkledning - som ikke alle og enhver, hverken internasjonalt eller nasjonalt, likså fort eller lett avslører eller gjennomskuer?

   Blandt annet typisk i så måte er at de liksom forsvarer og beskytter kvinners og minoriteters eller barns menneskerettigheter for å fremme feminisme og homoseksualitet, mens den tilsiktede og uunngåelige konsekvensen blandt annet og særlig er global ødeleggelse av alt familieliv.

   Rune L. Hansen:
   Falskhet er verdens billigste og mest effektive drapsvåpen.

   Falsehood is the world's cheapest and most effective murder weapon.

   
---

---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, tirsdag 24. mai 2016:

   Ned til 6 og 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Skyet lys blå himmel og 10 klokken 08. Dus blålig himmel og 14 klokken 12. Ned mot 9 frem mot klokken 22. Halv-mørkt og 8 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 24.05. 2016 shared a link:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207228896975486

   ER DU FORNØYD NÅ KJÆRE SAKSBEHANDLER?
   
   Kjære Ringerike barnevernstjeneste og kjære deg som en eller annen gang i tiden har vært involvert i min sak. Jeg har noen ord til deg og jeg ønsker at du skal ta det personlig, for det gjør jeg. H…
   maritasolheim.wordpress.com

   *

   Elisabeth Larsen:
   Datter på 17 har mistet ti år pga korrupte Drammen kommune som umyndig gjorde meg og svindlet meg ...Fratratt oss retten til å være en familie ...Forfulgt ,truet osv men nå gir jeg meg ikke så sånn er det

   Rune L. Hansen:
   ER DU FORNØYD NÅ KJÆRE SAKSBEHANDLER?

   Posted on 1 Day Ago by Marita Charlotte Solheim  

   Kjære Ringerike barnevernstjeneste og kjære deg som en eller annen gang i tiden har vært involvert i min sak. Jeg har noen ord til deg og jeg ønsker at du skal ta det personlig, for det gjør jeg.

   Husker du i 1996 så valgte dere å beordre Hønefoss politiet til å slå ned pappaen min foran meg? Husker dere at dere lo når pappa var full av blod og ble slept ned vinkeltrappen hjemme? Om dere ikke husker det, så gjør jeg det.

   Husker du at du kjørte meg til Aline Spedbarnssenter for å ha samvær med mamma og pappa? Husker du at du tvang meg til å stå i vinduet, du tvang meg til å se at mamma og pappa måtte gå fra samværslokale. Husker du hva du sa til meg? Det gjør jeg.
   «Se Marita, se da. Nå går mamma og pappa fra deg igjen, nå forlater dem deg igjen. Heldigvis har du oss, for mamma og pappa valgte noe annet. Se, nå går dem fra deg».

   Husker du at du som saksbehandler kjørte en rød audi? Du hadde lyst krøllete hår og du sang støtt og stadig «Teddybjørnsvisa». Husker du hva du gjorde på samværene? Du satt med klokken din, og i det 4 timer hadde gått (nøyaktig på sekundet 4 timer) så dro du meg i armen med fysisk makt, du satt meg hardt i barnesete. Jeg var full av feber, men du nektet mamma og pappa legehjelp. Så begynte jeg å gråte, men du kalte det for å grine! Husker du hva du spurte meg om etter at du hadde tatt meg med makt ut av hjemmet mitt? «Marita, hvorfor griner du nå da?».

   Husker dere hvordan dere brukte 25 millioner kroner på å prøve alt dere kunne å ødelegge og ruinere mammaen og pappaen min? Husker dere at dere sendte politiet opp, at dere fotfulgte dem. At dere kjøpte sakkyndiger til å lyve på to mennesker? Husker dere hvordan dere gjentatte ganger fortalte hvor farlig særlig pappa var? Husker du det? Det husker jeg.

   Så må du høre nøye etter!
   Selv om pappa har gått til evig hvile, er ikke denne saken død. Selv om pappa ikke er her, så er jeg her. Om jeg så skal bruke hele livet mitt, om jeg så skal satse alt jeg har: så skal jeg sørge for at dere, ja hver og enkelt av dere skal svare. Dere skal dras inn i det rettslige rom, dere skal redegjøre på hvilke rettigheter dere har å frata andre mennesker sine! Hver og en av dere personlig skal svare på hvilke paragrafer som støtter vold; personforfølgelse; menneskekrenkelse, trakassering, psykisk trakkasering, nedvergelse og ikke minst: fratagelse av menneskerettigheter etter EMK! Jeg skal sørge for at dere skal huske, dere skal alle sammen huske hva dere gjorde og hva utfallet av det var! For hver og en av dere vil en eller annen dag brenne langsomt og godt i helvete!

   Tusen takk Ringerike barnevern for at jeg fikk hele 7 år av 22 år med pappaen min. Tusen tusen takk. Tusen takk for at dere fratok meg og pappa rettigheter, menneskerettigheter og ikke minst tid.

   Jeg sier som pappa «dere kødda med feil person».
   Må du som saksbehandler og involvert av det offentlige brenne godt.

   Rune L. Hansen:
   Det er viktig å være oppmerksom på at politiske "barnevernet" ikke bare er de ansatte der og kommune-politikerne. Deres medspillere og dirigenter inkluderer både fylkesnemdene, dagens norske dommere, ansatte i departementer og mange flere! Det er en politisk og offentlig organisert smittsom mafia-virksomhet og menneske-handel som er gjort til industri. Medvirkning i eller for kidnapping av barn og foreldre i hvilken som helst offentlig regi, er både internasjonalt og nasjonalt ulovlig og straffbart med inntil 30 år fengselstraff. At de enda ikke er straffeforfulgt og dømt skyldes bare at de inntil nu ulovlig og straffbart har klart å beskytte og verne hverandre - i og med at de i dagens Norge har fremavlet nøkkelposisjoner og sine nyttige idioter i all dagens offentlige forvaltning.

   Rune L. Hansen:
   Og at trygghet, penger, makt og karriære lokker og frister mange, selvfølgelig.

   
---
---

   Marius Reikerås, 24.05. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153466886531875

   Både fransk, tsjekkisk og australsk media er her med tunge tv- kanaler denne uka.

   For å lage dokumentar om de massive menneskerettsovergrep som begås her,uten at norske myndigheter virker å bry seg nevneverdig med akkurat det.

   Blant annet er de her for å dekke saker som har vakt stor internasjonal interesse,og som pågår i norske rettssaler denne uka.

   Men både Eiker, Modum og Sigdal tingrett og Øvre Romerrike tingrett nekter tv selskapene å dekke fra selve forhandlingene.

   Norge kritiserer høyt og åpenlyst lukkede regimer,men er vi så veldig mye bedre selv?

   *

   Kristian Dirdal:
   Nei de er ikke mye bedre selv, og når sakkyndig, barnevern og fosterforeldre er en eneste stor vennegjeng som møter sitt offer i Fylkesnemda! Da er det ikke mye håp om rettferdighet dessverre!

   Bente Vik:
   Ikke så veldig, synes jeg...

   Hubert Schabel:
   Sannheten kommer til lys!

   Kjersti Mindeberg:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153440166496721&set=p.10153440166496721&type=3&theater
   Kjersti Mindeberg's photo.

   Hubert Schabel:
   Får du også trusler? Jeg fikk en anmeldelse fra en norsk kvinne her i tyskland. *lol*

   Kjersti Mindeberg:
   ..hva er poenget? Hvor er barnets rettigheter?

   Rolf Halln:
   Ett lukket land i nord. Minner om ett annet land, bare at vi mangler diktatoren.

   Aina Gregersen:
   Vi skal etter sigende ha "han" også - men t.o.m DET er hemmelig !

   Elzbieta Lemaniak:
   Diktator i Norge heter "system", men systemet består av systemvennlige mennesker (ikke roboter) som selv drar nytte av ondskapsfull system, uten å bry seg om andre som er rammet av det.

   Anja Gabriele Neske:
   Ja, men dette er jo flott! Gjett om det blir lagt merke til! Jeg er rimelig sikker på at de lukkede dørene vil bli behørig omtalt i utenlandsk media. Norske myndigheter skyter seg i foten hver dag, men de skjønner det ikke selv. !

   Laila Svendsen:
   det er bra at IQ hos norske myndigheter ikke er så høy, så skjønner de jo heller ikke så mye den dagen da alt faller i grus

   Anja Gabriele Neske:
   Hadde myndighetene lagt seg flate og faktisk ryddet opp, hadde de ikke tapt så mye ansikt som de nå gjør. Jeg håper disse mediehusene har fått tips om å følge opp hvordan Norge forholder seg til EMD-dommer. Adelesaken er jo et godt eksempel på hvordan myndighetene stiller seg til EMD.

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke alle terror regimer i verden som kidnapper ens barn!
   Og hva kan vel være verre eller mere umenneskelig? Og det er antagligvis flere enn meg som har erfart at de medvirkende i fylkesnemda og tingretten sadistisk enda mere storkoser seg når de mere enn antydningsvis forteller at de skal plassere barna i fangenskap på rundgang hos pedofile og at jeg aldri mere noensinne vil komme til å se mine barn?
   Det er vel ikke til å undres at slike mennesker ikke ønsker at offentligheten skal få vite hva som foregår i dagens Norge?

   Johanne Almli:
   Nei, Norge feier ikke for egen dør!!

   Per Arne Dalseide:
   Norge er jo verdensberømt i alt? unntatt å være ærlig og å støtte opp under sitt EGET FOLK. Kujoner i rettsystemet må ha det godt.

   Laila Svendsen:
   Norge synes at det er lettere å feie foran naboene sine dører, for hos dem selv er det så mye dritt at de ikke greier å få kosten til å feie

   May Agnes Vedal Pettersen:
   Det er først når en selv får erfaring med systemet at en forstår hvor korrupt alt er. Ingen rettsikkerhet for den lille mann. I barnevernet er det lovløse tilstander. De kan gjøre hva de vil uten å bli stilt til ansvar. At de klarer å sove om natten r meg en gåte. : (

   Moen Kirsten:
   Ja, men det som skiller oss markant ut i forhold til andre land, er at her forstår ikke folk, eller vil forstå, hvor alvorlige overgrep folk blir utsatte for i dette korrupte systemet. Barn og unge familier er spesielt utsatte, og jeg snakker ikke om BV, men helsevesen og rettssvesen. Man oppdager en rød tråd som går igjennom HELE systemet. Barn har overhodet ingen rettssikkerhet i dette landet. Medier her i landet blir stoppet, og er derfor ikke det de skal være der for, nemlig samfunnets "vaktbikkjer". Det har pressestøtten ordnet. Derfor får overgrepene bare fortsette, uten noen konsekvenser, annet enn for ofrene, og dem er det mange av. Jeg har håpet og ventet LENGE på en internasjonal oppmerksomhet, og nå ser det ut til at med den arrogansen Norge viser, at de har fått "blod på tann". Bra!

   Klarsta Olsen:
   ja det vet vi att du har helt rett i også for vi håpe det sker noe andre veien snart

   Bjørg Pettersen:
   Nei, for Norge har vert styrt av sosialismens fordekkelse og underkuede makt, skolering og propaganda, siden Ww2, der de har jobbet for å fordekke deres svik, da de samarbeidet med Tyske Arbeiderparti, som Hitler var parti leder for. Sannheten måtte dekkes for en hver pris, etter at Russland reddet Norge. osv. Nå ligger det større makt bak : Iluminati styrer bak Islams (som er hjernevasket)invasjon ( som og var nazister med Hitler) for å lage kaos, før Iluminati tar full kontroll med sin diktator. Penger er Lucifers makt middel.. (Vatikanet, EU,Nato osv. er med i spillet) Kjærlighet og rett må kjempes hardt for..De fleste er zombier, som later som,og leker at alt er bra, så lenge det ikke rammer dem selv, ennå, og selv da, velger flere å sove...Finnes masse dokumentarer om alt dette..
   Men aldri gi opp ❤️

   Nils Even Pettersen:
   Nei, vi er dessverre ikke det. "Alle" får en god lønn i Norge - som ikke avhenger av om du gjør en god jobb eller ikke - så derfor blir det som det har blitt. Ingen bryr seg om andre enn seg selv og den norske form for kurrupsjon er kameraderi... (men det er vel en annen sak?)

   Klarsta Olsen:
   folket kommer til g skrike når det er forsent og penge kassa er tom bare vent og se

   Atle Rørdam:
   Jeg vil ikke nøle med å legge frem alle dokumenter og saken helhetlig for utenlands media, og da en sak som på mange måter er erketypisk for Norge med innslag av særs tvilsomme statsansatte, dommere og den sedvanlige "vi samarbeider ikke mot det, selv om det ser 100% slik ut" greia osv.

   Jeg mener at saken min vil vise at det er ikke unikt med at man i Norge har en instilling fortsatt som om behandlingen av "tyskerungene" skulle være en slags rettningslinje for det offentlige også i vår tid.

   Min påstand er i all enkelhet at den norske stat er så infisert av kameraderi, korrupsjon og kriminalitet at det utgjør en større trussel mot rikest sikkerhet en noe annet jeg kan komme på.

   Norge er et direkte farlig land å oppholde seg i i fremtiden.

   Per Steinar Sørå:
   Myndighetene ser flisa i andres øyne, min ikke bjelken i eget øye!!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 24.05. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207232106775729

   Menneskerettserklæringen:

   "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører."

   Og videre:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og videre (Menneskerettsloven V3&4 Art 5): 
   "1. Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller å utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til."
   "2. Ingen innskrenkning i eller avvik fra noen av de grunnleggende menneskerettighetene som i kraft av lov, overenskomster, forskrifter eller sedvane anerkjennes eller gjelder i noen konvensjonsstat, skal kunne gjennomføres under påberopelse av at denne konvensjon ikke anerkjenner slike rettigheter eller anerkjenner dem i mindre utstrekning."

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 24.05. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153467030801875

   Tenk at du ble satt i varetekt for dine kritiske bemerkninger på Facebook til offentlige ansatte og at du ble sittende i månedsvis, bare fordi det offentlige ønsket å holde deg der av bekvemmelightetshensyn.

   Ingen mennesker skal underkastes varetekt basert på fremtidige hypoteser. Det har EMD slått fast for snart 40 år siden, men Norge velger, som vanlig, å ignorere det våre politikere har Grunnlovsfestet.

   Den dagen det rammer deg selv eller din familie, skjønner du hva jeg snakker om.

   Subject: Haster! Deres sak , xxxxx

   From: marius@reikeras.no

   Date: Tue, May 24, 2016 12:18 pm

   --------------------------------------------------------------------------

   Att: Deres sak , xxx

   xxxxx- det offentlige

   Det er regelrett nedslående å se hvordan mangel på elementær menneskerettsjus blant både politi og dommere i lavere instanser, skaper enorme lidelser blant en rekke av landets innbyggere.

   Vi kan ikke ha det slik lengre, og er nødt til til gjøre grep for landets internasjonale omdømme slår fulle sprekker.

   Som jeg har skrevet om tidligere sitter en mann i varetekt på snart fjerde måneden, primært fordi han har valgt å si i fra til offentlige myndigheter om det han mener er langvarig urett gjort mot han og hans familie.

   Jeg fattet et lite håp, da tingretten tilsynelatende så galskapen ved å holde en mann ulovlig i varetekt og avsa kjennelse om løslatelse, men mistet fort den illusjonen da jeg så at lagmannsretten, kort tid etter, tillot fortsatt varetekt med kortfattet begrunnelse i fare for "nye straffbare handlinger", uten noen som helst konkretisering om hva slags straffbare handlinger det er snakk om.

   Vi snakker altså om en lagmannsrett som aksepterer ren preventiv varetekt basert på rene hypoteser.

   Allerede i 1980 var Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD) absolutt på at det ikke er lov å holde folk i varetekt av preventive hensyn.

   Og slik har praksis fra EMD vedvart.

   I Guzzardi mot Italia (1980) ble det klart uttalt at det ikke under noen omstendighet er adgang til ren preventiv varetekt.

   Med dette menes at det ikke er en relevant grunn for at det foreligger en frykt for at personen generelt sett vil bryte et straffebud.

   I dommen heter det:

   "It would also be necessary to consider whether the requirements of paragraph 3 of Article 5 (art. 5-3) had been observed (see the Lawless judgment of 1 July 1961, Series A no. 3, pp. 51-53, par. 13-14). In any event, the phrase under examination is not adapted to a policy of general prevention directed against an individual or a category of individuals who, like mafiosi, present a danger on account of their continuing propensity to crime; it does no more than afford the Contracting States a means of preventing a concrete and specific offence. This can be seen both from the use of the singular ("an offence", "celle-ci" in the French text; see the Matznetter judgment of 10 November 1969, Series A no. 10, pp. 40 and 43, separate opinions of Mr. Balladore Pallieri and Mr. Zekia) and from the object of Article 5 (art. 5), namely to ensure that no one should be dispossessed of his liberty in an arbitrary fashion (see the above-mentioned Winterwerp judgment, p. 16, par. 37).

   103. Finally, sub-paragraphs (d) and (f) of Article 5 par. 1 (art. 5-1-d, art. 5-1-f) are obviously not relevant.

   c) Conclusion

   104. To sum up, from 8 February 1975 to 22 July 1976 the applicant was the victim of a breach of Article 5 par. 1 (art. 5-1).

   *

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Da fikk de noe å tenke på. Bra.

   Anita Ramstad Hoff:
   Nei, fy fader- nå får det søren meg være nok! : (

   Jan Björklund:
   Sitter han fortfarande inne?

   Atle Rørdam:
   Hei Jan... Jeg har tenkt mye på det du skrev en gang om "strukturell korrupsjon" og prøvd å konkretiserer dette rent tankemessig for meg selv.
   Kunne du tenkt deg å skrive noen linjer om dine tanker om dette da jeg finner begrepet svært relevant, totalt ukjent og svært spennende?

   Marius Reikerås:
   ja

   Atle Rørdam:
   Vi trenger litt hjelp fra Søta Bror i all den tid landet vårt raseres fra innsiden og det er nå eller aldri for den frie norske dame/mann...

   Jan Björklund:
   Ska fundera litet.

   Per Ove Pettersen:
   Det er ikke langt unna at dette skjer heller om du setter det litt på spissen.

   Julianne Olaisen:
   Hvem kan gripe inn og gjøre noe? Nytter det å tipse media, og hvem i så fall?

   Jan Björklund:
   Marius Reikerås: om frågan fortfarande är aktuell, lägg ut ett upprop på nätet för underskrift. I praktiken är detta väl en politisk fånge i Norge?

   Julianne Olaisen:
   Det er faktisk det han er Jan Bjôrklund.

   Rune L. Hansen:
   Oversatt til norsk:

   "Det vil også være nødvendig å vurdere om kravene i punkt 3 i artikkel 5 (art. 5-3) hadde blitt observert (se Lawless dom av 1. juli 1961 Series A no. 3, s. 51-53, par .. 13-14) Uansett, uttrykket som undersøkes er ikke tilpasset en politikk for generell forebygging rettet mot en person eller en kategori av mennesker som, i likhet med mafia-delaktige, representerer en fare på grunn av deres fortsatte tilbøyelighet til kriminalitet, det betyr ikke mere enn å tilby de kontraherende stater et middel for å hindre en konkret og spesifikk krenkelse. Dette kan sees både
fra bruk av entall ( "en straffbar handling", "celle-ci" i den franske teksten, se Matznetter dom av 10. november 1969 Series A No 10, pp 40 og 43, separate uttalelser fra Mr. Balladore Pallieri.. og Mr. Zekia) og fra objektet artikkel 5 (art. 5), nemlig å sørge for at ingen skal fratatt sin frihet i en vilkårlig måte (se ovennevnte Winterwerp dom, s. 16, par. 37 ).

   103. Endelig, underpunktene (d) og (f) i artikkel 5 par. 1 (art. 5-1-d, art. 5-1-f) er tydeligvis ikke relevant.

   c) Konklusjon

   104. For å oppsummere, fra 8 februar 1975 til 22. juli 1976 søkeren var utsatt for et brudd på artikkel fem par. 1 (art. 5-1).

   Rune L. Hansen:
   EMK Art 5. Retten til frihet og sikkerhet
   1. Enhver har rett til personlig frihet og sikkerhet. Ingen må bli berøvet sin frihet unntatt i følgende tilfelle og i samsvar med en framgangsmåte foreskrevet ved lov:
     a.  lovlig frihetsberøvelse av en person som er domfelt av en kompetent domstol; 
     b.  lovlig pågripelse eller frihetsberøvelse av en person som ikke har etterkommet et lovlig pålegg av en domstol eller for å sikre at en forpliktelse foreskrevet ved lov, blir oppfylt; 
     c.  lovlig pågripelse eller frihetsberøvelse av en person for å stille ham for den kompetente rettslige myndighet på grunn av rimelig mistanke om at han har begått en straffbar handling, eller når det er rimelig grunn til å anse dette nødvendig for å hindre ham i å begå en straffbar handling eller i å flykte etter å ha gjort det; 
     d.  frihetsberøvelse av en mindreårig ved lovlig pålegg for å føre tilsyn med hans oppdragelse, eller for å bringe ham for den kompetente rettslige myndighet; 
     e.  lovlig frihetsberøvelse av personer for å hindre spredning av smittsomme sykdommer, av sinnslidende, alkoholister, narkomane eller løsgjengere; 
     f.  lovlig pågripelse eller frihetsberøvelse av en person for å hindre at han kommer inn i landet uten tillatelse, eller av en person som det treffes tiltak mot med sikte på utsendelse eller utlevering.

   Rune L. Hansen:
   Jeg vil samtidig bare smette inn, at Barnekonvensjonen Art 37 i tillegg har følgende lovbestemmelse:
   "Partene skal sikre at:
   a) intet barn utsettes for tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff." Og at "b) intet barn ulovlig eller vilkårlig berøves sin frihet. Pågripelse, frihetsberøvelse eller fengsling av et barn skal skje på lovlig måte og skal bare benyttes som en siste utvei og for et kortest mulig tidsrom,"
   Og at omtrent det samme også gjelder voksne, i våre andre menneskerettigheter.

   Jan Björklund:
   Med andra ord, rubriken bör nog vara "Support to a Political Prisoner in Norway".

   Monicha Nyhuus Aas:
   vi vanlige folk, skulle ha prøvd å holde noen i fangenskap på samme måte, og forklart at vi gjør dette, fordi vi har en hypotese om....

   Rune L. Hansen:
   Godt sagt, Monicha Nyhuus Aas.

   Alf Reuss Kollsete:  
   IGJEN sier jeg: VI MÅ SETTE DETTE PÅ DAGSORDEN I DEN VALGKAMPEN VI NÅ GÅR INN I, VED Å STILLE SPØRSMÅL TIL DE "ANSVARLIGE" PARTIENE SOM StLLER LISTER TIL STORTINGSVALGET I SEPTEMBR 2017!

   Rune L. Hansen:
   Det er vel ingen valg for sivilbefolkningen? Og det blir vel ingen svar av betydning på sivilbefolkningens spørsmål heller?

   
---

   https://www.facebook.com/groups/230522936997474/1016544118395348/

   Ove Onkli:
   Det å sitte urettmessig i varetektsfengsel er en forferdelig opplevelse......

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er jo blandt annet tortur.

   Ove Onkli:
   Ja, og spesielt ille er det hvis en ikke har gjort noe galt. Det var stor forskjell på det å sitte urettmessig varetektsfengslet kontra det det var når hadde gjort noe galt.

   Rune L. Hansen:
   Ja, særlig også om forholdene hvor varetekten eller frihetsberøvelsen skjer ikke er lovlige.

   Rune L. Hansen:
   http://forskning.no/barn-og-ungdom-juridiske-fag-menneskerettigheter/2014/06/norsk-varetekt-er-i-strid-med
   Norsk varetekt er i strid med menneskerettighetene
   forskning.no

   
---
---

   Marius Reikerås, 24.05. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153467243076875

   Hvorfor kan politikere fra alle andre land engasjere seg i enkeltsaker, bortsett fra de i Norge?

   *

   Monicha Nyhuus Aas:
   Når og hvem oppfant begrepet lukkede dører og innførte det i norsk rettssystem?

   Anne-Britt Ose Kaltun:
   Ja, det er virkelig et stort spørsmål det er jo noe de er redde for..

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Norske politikere tror de er en del av at ansvarsfraskrivende, "et vi", - har kanskje ikke forstått at de ansvar for det de selv utretter,... elle rikke utretter.

   Atle Rørdam:
   Fordi vi lar dem...

   Julianne Olaisen:
   Fordi de vet de vil få problemer med å komme med fullgode svar.

   Renate Marlen Nyheim Laupstad:
   I vår kommune, Andøy kommune, bruker de barnevernet for å få inn penger til kommunekassa.
   Andøy kommune lå lenge på Robek lista. Andøy barnevern har gått for omsorgspvertakelse i 56% av sakene de har, og alvorlig talt; det er IKKE så dårlig stelt med foreldreferdighetene her oppe. For hvert barn Gunnvor Kvalvik Eliassen og co får omsorgsplassert, håver de inn over en million kroner for. Penger som skal gå til å drifte fosterhjemsplasseringen. Personene som foreløpig ivaretar min datter på 8 har ikke fått en krone for jobben de gjør.
   Hva bruker bv så pengene de får fra staten til?
   Det er så korrupt at det er kvalmt.
   Min datter hadde det trygt godt bra hjemme. Bv lokalt sa de ikke hadde råd til f.eks å dekke skyss til en fritidsaktivitet for henne (Camilla Hanssen og Gunnvor Kvalvik Eliassen) Men fosterhjemsplassere henne, det klarte de! Rettsak om noen måneder.

   Anne-Britt Ose Kaltun:
   Trist å lese, håper datteren kommer hjem og ar BV får seg en skikkelig smell, men dessverre ser det ut som de kan Gjøre som de vil. Ønsker lykke til med rettsaken og krysser det som krysses kan for at dere vinner. Husk la oss få vite resultatet. Ha en fin dag tross alt samle krefter til rettsaken. Klem er sendt

   Laila Janette Andersen Moe:
   Godt sp mål......

   Jan Franskmann:
   Kanskje på tide at folk snart forstår at politikerne i Norge er stråmenn og kvinner, for et utenforlandsk finanskartell som har alt annet enn verdens folks ve og vel på tapetet !!! : ( Det er satanisme satt ut i paksis, selv om svært få vil forstå det, og jeg er ikke personlig kristen, selv om tankene bak det appellerer til empati og sunn fornuft !

   Laila Evelyn Haukås:
   Suverenitetens skamplett

   Jan Björklund:
   Har ni hört något från Sverige? Jaså inte det? Nej, de är fullt informerade om Barnevernet. Svenska riksdagsledamöter har tidigare tagit upp frågan om svenska barn som fastnat i Norge p g a Barnevernet. Men nu är det tyst. Vi talar mycket om barn i Sverige - rent abstrakt alltså, i fina tal, när vi ska lagstifta. Men när det handlar om konkreta barn, då blir det farligt. Inte skulle väl svenska regeringen våga reta upp sina grannar i Norge? Själv gjorde jag ett upprop för tre svenska barn som sedan fem år sitter fast i Norge. Det blev 200 underskrifter. Brevet skickades till ledamöterna av Riksdagens social-, utrikes- och justitieutskott. Vad tror ni resultatet blev? Jag kan berätta: TOTAL TYSTNAD. Det var som om brevet inte hade funnits. Jag hade lika gärna kunnat sätta mig framför en vägg för att tänka på huruvida jag tycker bäst om oxfilé när den är välstekt eller om jag vill ha den litet råare.

   Per Kristian Mathisen:
   I Norge er dette blitt en akseptabel unnskyldning.

   Tore B. Krudtaa:
   Studie fra 2011 bekrefter nordmenns konformitet
   Det har kanskje med å gjøre at det er vanskelig å være politisk korrekt - og samtidig kritisere det ukorrekte. Politisk korrekthet ser dessverre ut til å være malen for de fleste politikere i Norge.
   Studie fra 2011 bekrefter nordmenns konformitet
   http://monsanto.no/index.php/no/privatiseringsbolgen/211-studie-fra-2011-bekrefter-nordmenns-konformitet
   monsanto.no|By Ragnhild Madsen

   Vigdis Victoria Koppang:
   Lest, meget beskrivende...

   Jenny Charlotte Haarberg:
   Ordføren min i Trondheim engasjerte sæ i min sak, og æ har en go venn som også gjorde d.

   Jenny Charlotte Haarberg:
   Flere politikera i Trondheim faktisk. Sissel Trønsdal, og Knut Fagerbakke, og en fra FrP. Så her har vi Rødt, Ap, SV, og FrP. Bra at nånn syns at livet mitt e verd å leve. Spriket mellom partian e stort, men dem e veldig enig her heldighvis for mæ.

   Aina Gregersen:
   Flott at du Ærer enkeltpersoner som æres skal ! 💚 👍

   Jenny Charlotte Haarberg:
   Jenny Charlotte Haarberg Skulle bare mangle💝

   Marius Reikerås:
   Flott å høre, Jenny

   Aina Gregersen:
   Orker /får du til Marius Reikerås og klippe sammen Jenny Charlotte Haarberg s to utsagn og legge de menneskene ut som den hedreren de forjener - på eget "innslag" så det syntes at det Finnes Mennesker der ute ! ?

   Vigdis Victoria Koppang:
   Redde for å miste sin ufortjente makt. Makt i gale hender.

   Grethe Hagen:
   👍 👍 👍
👍

   Mike Snow:
   Speak up to the politicians. Many have a facebook page and an email address.

   https://lightfordarktimes.wordpress.com/2016/04/07/keep-your-lights-shining-in-norway/
   Keep Your Lights Shining in Norway
   Following 16 April, Keep Your Lights Shining   Reforming Barnevernet requires political change.…
   lightfordarktimes.wordpress.com

   Rune L. Hansen:
   Hvorfor kan politikere fra alle andre land engasjere seg i enkeltsaker, bortsett fra de i Norge? spør Marius Reikerås.
   Ja hvorfor, når et slikt svar er ulovlig og straffbart når eller hvis det handler om en åpenbar menneskeretts-forbrytelse (eller flere)?
   De medvirker som kriminelle i den også ved en eventuell unnlatelse! (Sier klart og tydelig blandt annet Straffeloven.)

   Og hva sier for eksempel Menneskerettserklæringen:

   "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører."

   Og videre:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og videre (Menneskerettsloven V3&4 Art 5):
   "1. Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller å utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til."
   "2. Ingen innskrenkning i eller avvik fra noen av de grunnleggende menneskerettighetene som i kraft av lov, overenskomster, forskrifter eller sedvane anerkjennes eller gjelder i noen konvensjonsstat, skal kunne gjennomføres under påberopelse av at denne konvensjon ikke anerkjenner slike rettigheter eller anerkjenner dem i mindre utstrekning."

   Sveinung Vegsund:
   Vi politikere fatter kun overordnede beslutninger ?

   Mona Kågen:
   Fordi barnevernet er et lukket system der alle parter blir underlagt taushetsplikt. Jeg er glad for at jeg gikk i bresjen for å støtte foreldre i å snakke åpent ut med noen om hva man blir møtt med. Kun åpenhet kan skremme trollene. Det som ikke tåler dagens lys osv..

   
---

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, onsdag 25. mai 2016: 

   Omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Dus himmel, en bris og oppmot 15 frem mot klokken 10.30 og 12. Og 14 i skyggen klokken 19. Halv-mørkt og 8 mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 25.05. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153469145796875

   Da nåværende helseminister, Bent Høie var i opposisjon, mente at han at daværende regjering brøt med EØS regelverket for kreftpasienter som søkte behandling i utlandet og som ikke fikk refundert sine utlegg

   Som helseminister mener han det motsatte,

   Da daværende barneminister, Solveig Horne, var i opposisjon mente hun at barnevernet var en stat i staten.

   Som barneminister mener hun det motsatte.

   *

   John Terje Henriksen:
   Påfallende endring av forståelse - dette vil de at vi skal tro på????
   Hvor dum kan politikere bli i regjeringposisjon ????

   Kent Steinhaug:
   Politikere er rene horer. De mener og gjør det som til enhver tid lønner seg best for dem.

   Atle Rørdam:
   Hvert 4 år lar Nordmenn seg blende av valgløfter som i hovedsak alltid blir brutt, men har intet lært etter 200 år.
   Det er lite som tilsier at de neste 200 årene vil bringe en endring i folks holdning der. Mange opplever vel en slags stund i solen og lykken frem til realiteten går opp for dem og det er at den de stemte på gir fullstendig faen både ære, løfter og folket.
   Dette kan de gjøre, for ved neste valg er alt glemt og folk lar seg igjen blende av fagre løfter.
   Velgeren har ansvaret for at vi har den situasjonen vi har.
   Politikere er pr i dag stort sett bare oppurtunister båret frem av utenlandske interesser eller "stolfyll" hvilke man vet har så lite egne tanker at de ikke representerer noen trussel for den første kategorien.

   Albert Johnsen:
   Jeg kan ikke la være å undre meg på om alle i FrP nå har glemt John Alvheims "10 bud" for kontakt med bv. Alvheim var som kjent svært opptatt av barnevernets overgrep, og publiserte "Alvheims 10 bud" for de som kommer i barnevernets søkelys. Han hadde ikke mye tillit til bv:

   1. Hold kjeft, alt du sier kommer til å brukes mot deg.
   2. Ta straks kontakt med en advokat.
   3. Skaff deg en psykolog selv om du er frisk – du kan få behov for det.
   4. Ta ikke imot hjelp, det blir tolket som at du ikke klarer deg selv.
   5. Ta ikke imot tilbud om plass på mødrehjem. Det er ikke en hjelpeinstitusjon, men en overvåkningssentral.
   6. Forlang skriftlig motivering til alle beslutninger som du utsettes for.
   7. Påklag alle beslutninger.
   8. Ta ikke imot tilbud om plassering i fosterhjem. Du får ikke barnet tilbake.
   9. Husk at når barnevernet prater om hjelpetiltak så mener de som regel omsorgsovertakelse eller overvåkning.
   10. Behøver du hjelp, bruk venner og slektninger – eller klar deg selv.

   Liv Løberg:
   Får jeg dele denne?

   Albert Johnsen:
   Liv Løberg klart du kan

   Anne Kjersti Bjørndal:
   har aldri stemt FrP, men John Alvheim hadde jeg en intuitiv respekt for, både ift hans yrkesbakgrunn(praksis med virkeligheten) , og hans ærlige fremtoning.

   Anki Øde:
   Men fortsatt så stemmer og stemmer og stemmer folk. Ved hvert eneste valg..c",)

   AEinstein-Insanity.jpg
   Anki Øde's photo.

   Anne-Kathrine Eckbo-Fangan:
   I oposisjon så mente Høie at pårørende var viktig i psykiatrien... nå mener han tydeligvis noe helt annet. I oposisjon skulle han få ned antall dødsfall i psykiatrien og ansvarliggjøre personalet... det gjelder ikke lenger, og drapsmenn går fri.

   Aina Gregersen:
   Medikamentgift frie behandlingstilbud skal visst være oppe og gå nå - man må bare finne plassen Selv ved behov.... at dette ikke er oppnåelig på hvert eneste sykehus ... er svært alvorlig ,og svært betenkelig. Hvor mange som går/ligger rundt som zombies- levende døde- skal Gud vite - det er bare tallet på antall bisettelser som regnes.

   Bjorn Hannaas:
   Politikere er løgnere av profesjon.
   De har faen meg blitt verre enn advokater og bruktbilselgere.

   Albert Johnsen:
   Det er vi som lar oss lure til å stemme på feil politikere. Vi må bli flinkere. Husk ordtaket: You fool me once - shame on you. You fool me twice - shame on me.

   Bjorn Hannaas:
   men nå har vi jo stemt på alle sammen i tur og orden, etter hvert som de prater fornuft, og er i opposisjon. Så vinner de, eller kommer "på vippen", og handler stikk i strid med sine tidligere valgløfter...... "alle alternativer og muligheter er uttømt", som det heter.

   Albert Johnsen:
   Du har helt klart et poeng, Bjorn, men vi kan ikke gi oss. Det finnes også politikere som vil og kan ta en kamp for de svakeste. Vi må få disse frem og gi de nødvendig støtte. Oppgaven er stor, det er en hel kultur som må forandres.

   Rune L. Hansen:
   Ja, en slik oppgave er meget stor og fordrende! Den politiske mafiaens nepotisme har konsolidert seg med de mest sentrale nøkkel-posisjoner i hele den offentlige forvaltningen. En nødvendig forutsetning for å kunne fjerne de uten å erstatte de med en likesinnet utvikling er at de kompetent straffeforfølges og dømmes i henhold til reell lov og rett. Dette lar seg ikke gjøre uten videre internasjonal hjelp. Og en annen nødvendig forutsetning er stor nok samling om og i og for Menneskerettspartiet Norge / The Human Rights Party Norway - eller noe tilsvarende med menneskerettighetene som solid og full basis for kompromissløst kompetent og effektivt å få straffeforfulgt og stoppet tidligere, nuværende og fremtidige ulovlige (og uødvendige) lovbestemmelser, dommer, avgjørelser og regler.
   Uten disse forutsetninger er det vel ikke nubbsjangs?

   Rune L. Hansen:
   Glem ikke at vi i dagens Norge har en offentlig forvaltning som til og med stjeler våre barn og våre foreldre.
   Og det til tross for både Straffeloven, Barnekonvensjonen, Menneskerettsloven, Grunnloven, EMD, osv.!

   Erland Bakken:
   Kor blås vinden i dag då. 😎

   Rune L. Hansen:
   Falskhet og 99% lydighet er en forutsetning for å kunne gjøre noen som helst karriære i dagens Norge. Den politiske nepotismen som har tilranet seg makten og gjør absolutt alt og hva som helst av kriminalitet i offentlig regi for å beholde den har innsatt sine nøkkelpersoner i hele den offentlige forvaltningen!

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke tilfeldig at falsk dokumentasjon og propaganda i offentlig regi har blitt en sentral industri og alminnelig praksis i dagens Norge.

   Anita Lehn:
   Er ikke de litt merkelig Marius Reikerås og jeg lurer på om folket som stemmer frem disse "ser" hva du bekrefter her...?

   Rune L. Hansen:
   Folk flest lar seg friste og lokke av valgflesk på lange snører og av sin hjelpeløshet og naivitet. Av politikere som med den ene hånden lover "gratis parkering" eller å fjerne bomstasjoner, etc., mens de holder den andre hånden - med sin egoisme - skjult bak ryggen.

   Rune L. Hansen:
   Å gjøre folk til egoister er meget fordelaktig for politisk offentlig mafia-virksomhet. Det både splitter, smitter, truer og underkuer sivilbefolkningen - og gjør menneskerettighetene verdiløse. Og opprettholder og konsoliderer nepotisme og politisk mafia-virksomhet. : (

   Alf Reuss Kollsete:
   Det er NETTOP DERFOR vi Må sette HANDLINGSMØNSTERET til H og FrP statsrådene på DAGSORDEN I VALGKAMPEN!!! Det kan nesten se ut som de VIL HA avløsning!!!

   Mona Benum:
   Ingen som lyver mer enn politikerne (og bv). Derfor tror jeg ikke på en eneste av dem, og de får heller ingen stemme. De eier ikke kontakt med den virkelige verden.
   Og vi andre lærer i den skolen vi går i, løgn er helt ålreit.

   Johanne Almli:
   Er det noe de kan er det jaggu meg å snu kappa etter været! : (

   Laila Evelyn Haukås:
   den fyren gjør meg d å r l i g

   
---

---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, torsdag 26. mai 2016: 

   6 pluss-grader Celsius og fortsatt stort fugle-orkester her ute klokken 03 i natt. Sol fra dus hvit-blålig himmel og til 18 pluss-grader frem mot klokken 13. Mye klær og tøy efter vinteren og travle tider jeg vasker med såpe, bekk og rennende vann her ute i disse dager, mens enda vår-tørken er her. Vaskemaskinen her, spesial-modell for lavt vanntrykk, har nu i flere år vært i ustand og trengt reperasjon, men jeg fikk et gammeldags vaskebrett i gave tilsendt fra farmor i fjor. Hun betalte mye for det i en brukt-butikk, i og med at ingen andre butikker hadde eller klarte å skaffe et vaskebrett. Det som var her fra før av finner jeg ikke igjen. 12 pluss-grader klokken 20. Halv-mørkt, nokså stille og 7 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 26.05. 2016 shared Annina Karlsson's photo:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207244049434288
   
   Illegal "legal" political public mafia business ...

   Do not forget that we in Norway today, and now also in several other places, have a government and public administration that even steal our children and our parents.
   And that despite the Penal Code, the CRC, the Human Rights Act, the Constitution, the ECHR, etc.!

   Ulovlig "lovlig" politisk offentlig mafia-virksomhet ...

   Glem ikke at vi i dagens Norge, og nu også flere andre steder, har en regjering og offentlig forvaltning som til og med stjeler våre barn og våre foreldre.
   Og det til tross for både Straffeloven, Barnekonvensjonen, Menneskerettsloven, Grunnloven, EMD, osv.!

   illegal-legal.jpg

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/567520436612611/permalink/1164944416870207/

   Scott Irving:
   Exactly! Such amazing contradictions. The State lies and steals.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 26.05. 2016 via Menneskehandel-Norge, shared Grief Diaries's photo:
   https://www.facebook.com/groups/801234953319513/902554233187584/
   
   I have heard it said that the greatest loss a human being can experience is the loss of a child. This is true. It doesn't just change you, it demolishes you. The rest of your life is spent on another level.

   Jeg har hørt det sagt at det største tapet et menneske kan oppleve er tapet av et barn. Dette er sant. Det ikke bare forandrer deg, det knuser deg. Resten av ditt liv befinner seg på et annet nivå.

   demolishes.jpg

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 26.05. 2016 shared a page:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207243749706795

   Dette er det veldig mange i Norge som vil kjenne seg igjen i:

   Vi har Listan på hur Socialtjänsten manipulerar Vårdnads-/BBIC/barnavårdsutredningar

   Så här går det till:

   Nedan följer en sammanställning av förekommande strategier hos Socialtjänsten i Sverige som dagligen manipulerar barnavårdsutredningar för att sen lämna förslagen till Domstolarna som litar på Socialtjänsten. Gott folk, lita ALDRIG på Socialtjänsten, såvida ni inte är beredda att aldrig mer se era barn. Deras metoder är grymma och de går bakom ryggen på föräldrar i Vårdnadsutredningar, BBIC och sen LVU. Vem som har gjort sammanställningen har vi inte kunnat att finna, men den säger det mesta om hur Socialtjänsten arbetar sig fram idag i sina utredningar och det kan de flesta helt vanliga familjer intyga vars liv krossats och smulats sönder.

   Sammanställningen om hur socialsekreterare manipulerar utredningar

   Kvantitativ strategi
   Utredaren presenterar stora mängder uppgifter som ofta är irrelevanta för att ge läsaren intrycket av att utredningen är väl genomarbetad. Genom kvantitet försöker utredaren skapa en upplevelse av kvalitet.

   Patologiseringsstrategi
   I denna strategi framställer utredaren aktörerna i utredningen som psykiskt sjuka och vårdbehövande. Utredaren tar till exempel hjälp av hela eller delar av läkarutlåtanden.

   Resursförnekande. Utredaren tenderar att uteslutande utreda brister hos aktörerna och samtidigt undanhålla deras resurser för läsaren.

   Anmälan utifrån triviala tecken
   Myndigheter, utredare, lärare m.fl. samtliga påverkade av förföljandet söker efter fenomen som kan stärka utredarens hypoteser. Man anmäler saker som för utomstående skulle tyckas vara obetydliga.

   Språklig tankestyrningsstrategi
   Utredaren använder sig av språket för att påverka läsaren till negativa tolkningar, en tanke styrning skapas hos läsaren. Värdeladdade ord och språkliga förstärkningar används för att ytterligare styra läsaren till negativa tolkningar i enlighet med utredarens uppfattning.

   Övertro på egna experter
   Utredaren litar blint på sina sakkunniga som läkare, psykologer m.fl. Deras utlåtande ifrågasätts sällan eller aldrig och det anses ej heller nödvändigt med en andra åsikt.

   Underförstådd personargument strategi mot modern/fadern. Utifrån textformuleringen skapar utredaren underförstådda antydningar om tidigare händelser/beteenden vilket medför att läsaren gör negativa tolkningar om nutiden.

   Omvänd successiv stegring
   Genom inledande positiv information och efterföljande negativ information om samma händelse sker en omvänd successiv stegring. Som förekomsten mellan positivt och negativt minskar sannolikheten att läsaren ska göra positiva tolkningar om utredningens aktörer.

   Förföljelse genom det fundamentala attributionsfelet
   För att förklara olika beteenden och händelser riktar utredaren sin uppmärksamhet på aktörernas personliga egenskaper. Den omgivande miljöns inverkan på beteenden och händelser negligeras.

   Negativ sammanhangsbetingad strategi
   Diffus och till synes obetydlig information kan få en negativ tolkning beroende på i vilket sammanhang och hur den presenteras. Vag information medför olika tolkningsmöjligheter och sannolikheten att den ska tolkas negativt är stor eftersom läsaren i regel är inställd på negativa uppgifter om aktörerna.

   Förutsättande strategi
   Utredaren inleder undersökningen med att utgå ifrån att aktören har onda avsikter. Därmed kommer utredaren att tolka aktörernas agerande utifrån sina egna förutfattade meningar. Att utnyttja och förstora upp händelser. En till synes obetydlig händelse beskrivs, regisseras om och genererar till ytterligare förföljande av aktören

   Maktens definition av verkligheten
   Aktörer tenderar att tolkas som omedgörliga genom att de inte fogar sig efter de åtgärder socialtjänsten föreslår. Genom socialtjänstens definition av hur det egentligen skall vara diskrediteras aktörerna.

   Självgynnade attribution
   Eventuella framgångar i utredningen och positiv information attribuerar utredaren till sig själv. Vid negativ information attribueras vanligtvis den som utreds.
 
   Fabulering
   Utredaren stegrar information så att den övergår från att vara osäker till att vara fastställd. Uppgifterna är vanligen inte preciserade och saknar substans.

   Kompetensöverskridning
   Uttalanden om aktörer där utredaren överskrider sitt eget kompetensområde och gör bedömningar inom andra yrkesområden.

   Kränkande värderingar
   Genom subjektiva uttalanden förs kränkande information fram om aktörerna. Informationen är ofta värderingar från utomstående vars relevans kan diskuteras.

   *Råd*
   Leta efter tendenser till beskrivningar att personliga drag hos Vårdnadshavaren utan relevans tillskrivs deras Föräldraförmåga på ett negativt sätt utan att det specificeras hur det påverkar Föräldraförmågan: t.ex. genom att framföra att föräldern är Isolerad från omgivningen och delar av sitt nätverk så har de insinuerat att barnet per automatik även det blir isolerat, vilket självfallet är en förhastad slutsats.

   Hjärta Mod och Styrka - För Utsatta Familjer
   https://www.facebook.com/hjartamodochstyrka/  
   Community Organization · 954 Likes

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 27.05. 2016 via Dokumentasjons-hjelpemidler mot terror, shared Marius Reikerås's post:
   https://www.facebook.com/groups/1428873827384238/permalink/1729582703980014/

   Da jeg ble oppdaget for å filme i en rettssal i Inntrøndelag tingrett i dag, nettopp for å dokumentere et justismord, kom en ung politimann og sa:

   Hei, det er ikke lov, og gjør du det igjen tar jeg mobilen din.

   Da sa jeg, helt spontant:

   Slapp av gutten min. Jeg kjenner mine rettigheter.

   Og ja, jeg har fortsatt mobilen min i behold.

   *

   Per Steinar Sørå:
   Her er det ting som ikke tåler dagens lys!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 26.05. 2016 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre), shared Marius Reikerås's post:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/1203465223009759/

   justismord-planlagt.jpg

   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153471396316875
   Marius Reikerås's photo.
   Marius Reikerås added 2 new photos.


   *

   Et planlagt justismord.

   Det er viktig å forsøke å bevare roen i kampen mot urett, men jeg har ikke det minste vansker med å se at det koker over for enkelte, når uretten blir grenseløs.

   Selv bruker jeg mye galgenhumor, for å lette trykket i kampen mot de offentlige overgrepene.

   I dag har jeg vært i Inntrøndelag tingrett i Steinkjær, for å støtte en mann, heretter kalt X, som snart sitter på fjerde måneden i såkalt preventiv varetekt.

   Kort fortalt sitter han i varetekt, fordi diverse makthavere i Trøndelag er furtne på ham, og ønsker å holde han innesperret av egne bekvemmelighetshensyn.

   Denne mannen ønsket min bistand til å ivareta sine menneskeretter, og det er et grunnleggende meneskerettsprinsipp at det er fritt forsvarervalg.

   Hans sak er midt i kjernen av hva menneskerettene dreier seg om:

   At myndighetene ikke skal berøre din frihet vilkårlig.

   Derfor skrev jeg til tingretten for tre dager siden og meldte min ankomst og dersom jeg ikke hørte noe fra retten, tok jeg det for gitt at jeg skulle være tilstede under fengslingmøte torsdag for å beskytte hans menneskeretter.

   Og ikke hørte jeg noe mer fra retten.

   I dag morges flydde jeg fra Bergen til Trondheim, i nydelig sommervær.

   Blid og fornøyd møtte jeg Kirsten Leikny Femundsenden og hennes mann, Jarle, på flyplassen.

   Mennesker med en fantastisk rettferdighetssans, som også ønsket å vise sin støtte til denne mannen.

   Og de hadde kjørt 30 mil for å vise han denne støtten!

   Sammen kjørte vi de siste ca 12 milene fra Værnes til Steinkjær.

   Da vi ankom rettsbygningen, møtte vi intet mindre enn 6 politifolk og 2 sikkerhetsvakter.

   Og vi fikk klar beskjed om at det hverken var lov å filme eller ta lydbånd av selve saken.

   I rettsbygningen, møtte vi den eldste sønnen til X.

   Mange vil huske han igjen da han for tre år siden rømte fra politiet i bare sokkelesten midt på vinteren, for så å bli brutalt lagt i bakken av to tjenestemenn. Og bli tvangssendt av barnevernet, vekk fra sin familie, til et ukjent sted.

  På Sørlandet.

  Han er blitt 19 år nå, og gledet seg stort til å se sin far etter flere måneder.

   Derfor hadde han kjørt nesten 25 mil, for å se og støtte sin far i retten.

   Han gikk så til skranken i tinghuset, og fikk beskjed om at retten vil gi beskjed når rettsmøte startet.

   Så der ble vi sittende. Utenfor rettssalen der saken opprinnelig skulle starte kl 12.

   Men tiden gikk, og lyset som viser at "rettssak pågår" var slukket.

   Og ingen X ble ført inn i rettssalen.

   Og vi satt og ventet. Og ventet.

   Plutselig var klokka 13, og fortsatt ingen lys som indikerte at fengslingmøte var i gang.

   Så, kl 13. 40, kommer en stresset politiadvokat ut, og da viste det seg at retten hadde holdt oss for narr.

   De hadde gjennomført fengslingmøte, uten å informere oss som satt på gangen.

   Og X hadde blitt ført inn bakveien.

   Rimelig sjokkert, ble vi gitt beskjed om at kjennelse ville bli lest opp kl 1430.

   Og da vi kom inn i rettssalen, møtte det ikke mindre enn seks politifolk og to arrestforvarere.

   Det var helt surrealistisk å se en hel sal fylt av politifolk, i en sak der det offentlige mener at siktede er brysom mot det offentlige.

   Det var så jeg måtte se meg om flere ganger.

   Da dommeren (sorenskriveren) leste opp kjennelsen, skjønte jeg fort at retten bevisst hadd satt X menneskeretter fullstendig til side.

   Ikke med ett eneste ord, nevnte han de rettigheter som X har etter konvensjonen, og han forlenget vareteket med åtte uker fordi han mente at X kunne begå nye ytringer mot det offentlige om han ble løslatt.

   Retten innehar altså synske evner.

   Jeg tenkte der jeg satt, at det var viktig å få dokumentert det enorme antall politifolk som befant seg der.

   Så jeg tok noen bilder, og da ble det selvsagt rabalder.

   En av politifolkene kom bryst bort til meg, og gjorde det klart at jeg ikke hadde lov å ta bilder og truet med å ta mobilen min.

   Men, det gjorde jeg og legger også ut et bilde av hensyn til å dokumentere hvordan samfunnet konstruerer justismord.

   Vi kan ikke lengre akseptere at det offentlige lager justismord, ved bevisst å sette menneskerettene til side.

   Vi som var der godtar ikke denne utetten, og det håper jeg ikke du gjør heller.

   God kveld i rettferdighetens tegn.

   Hilsen Kirsten, Jarle, Marius og sønnen til X.

   *

   Per Steinar Sørå:
   En trøst er at Marius har tyngre skyts i form av EU domstolen!

   Rune L. Hansen:
   Er det ikke meningen at vi skal ha ingen hjelp da? Ingen hjelp, ingen argumentasjon og ingen svar?

   Per Steinar Sørå:
   Hvis myndighetene ikke kjenner sin besøkelsestid, vil det komme noen for å stagge dem.

   Rune L. Hansen:
   Det er vel for drøyt å kalle myndighets-forbrytere for "myndighetene", hvor mange nyttige idioter og nøkkel-personer de enn har?

   
---

---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, fredag 27. mai 2016: 

   Disig, vått i gresset og 6 pluss-grader Celsius her ute klokken 07. Sol fra dus blålig himmel og gradvis til opp mot 18 pluss-grader frem mot klokken 12. Internet-kvoten min for denne måneden er oppbrukt nu og går i snegle-hastighet til ut denne måneden, hvis ikke jeg kjøper ekstra-kvote. Men nu i eftermiddag pauser Internettet og Facebook for en dag eller noen flere, så kan jeg tenke litt på det imens. Jeg ser dessuten på en kinesisk tv-serie i 50 episoder og har også forskjellig annet her hjemme jeg må gjøre. Halv-mørkt og 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 27.05. 2016:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10207248798673016

   Hvorfor så viktig at alle og enhver av menneskerettighetene blir respektert og ivaretatt for ethvert og alle mennesker? 

   Inklusivt også prinsippene om proposjonalitet (forholdsmessighet) og nødvendighet, selvfølgelig.

   Den viktigste årsaken til dette, er at til og med enhver tilsynelatende liten menneskeretts-forbrytelse i offentlig regi lett brukes for å begå eller skjule andre og større menneskeretts-forbrytelser. Og i praksis lett har slike konsekvenser eller hensikter.

   Menneskerettighetene er først og fremst ment for å beskytte enkelt-mennesket og alle og enhver mot forbrytelser og angrep fra politisk og offentlig forvaltning sin side.

   Om en tilsynelatende liten menneskeretts-forbrytelse i offentlig regi mot et eller flere mennesker forties eller feil-vurderes, åpner det i realiteten for grov og katastrofal og mangeartet kriminalitet i politisk og offentlig regi.

   Eksempelvis, om et menneske av noen et eller annet sted i den offentlige forvaltningen ikke får ivaretatt og respektert en av sine økonomiske rettigheter. Konsekvensen kan bli katastrofal for det angjeldende mennesket, enhver og alle. Beroende på omstendigheter så som flaks, vilkårligheten, tåle-grensene, etc. At NAV, Statens Innkrevingssentral, namsmenn, dommere og andre offentlig ansatte i dagens Norge både vilkårlig og systematisk fortier og aksepterer og dermed begår slike forbrytelser, via unnlatelser, feil-vurderinger eller fortielser, har i realiteten veldig mange katastrofale, ulovlige og straffbare konsekvenser for enkelt-mennesker og samfunnet. Det vet enhver med interesse for å orientere seg utenfor sin egen ego-sfære.

   Eksemplene som kan gies er uendelig mange. Og meget viktigere enn de overfladisk betraktet kan synes som å være. Dette var i grove trekk bare et enkelt. I realiteten kan enhver menneskeretts-forbrytelse, hvor ubetydelig den enn kan synes som å være, skjult i virkeligheten være et instrument for myndighets-forbrytelser så som terror, tortur, forfalskning, utplyndring og drap, etc.

   Det er derfor så særdeles viktig at alle og enhver av menneskerettighetene blir respektert og ivaretatt for ethvert og alle mennesker. Uten går det galt. Det er heller ikke uten grunn at alle og hver enkelt av de i menneskeretts-konvensjonene er lovbestemt å være umistelige og uavhendelige. 

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 27.05. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153472426946875

   Når du ikke trodde det kunne bli værre, så ble det nettopp det.

   From: marius@reikeras.no
   Date: Fri, May 27, 2016 12:06 pm
   To: postmottak.trondheim-fengsel@kriminalomsorg.no

   Til den det måtte vedgå.

   Det vises til nedenstående epost.

   Jeg er i Trondheim, utelukkende for å prate med X i forbindelse med det faktum at han ønsker at jeg skal bistå han, som menneskerettsjurist, med å ivareta hans grunnleggende menneskeretter.

   Han oppfatter at han sitter ulovlig i varetekt, om om han har rett er det en svært alvorlig krenkelse som Norge har begått.

   Det innebefatter støtteskriv ifm hans anke til Hålogaland lagmannsrett, forberedelser til klage til Den Europeiske Menneskerettsdomstol og informasjon om hans situasjon til FNs torturkomitee.

   I det jeg var på vei for å besøke x i profesjonelt øyemed, ble jeg ringt opp av en ansatt i Trondheim fengsel fra tlf 73826002.

   Han ga meg, for øvrig i det jeg oppfattet som en svært uhøflig tone, klar beskjed om at jeg ikke fikk møte x, noe som jeg oppfatter som nok et alvorlig brudd på hans grunnleggende menneskeretter.

   Ved at Trondheim fengsel nekter meg i å møte med x, så hindrer det offentlige meg i få tilstrekkelige opplysninger som snarest skal sendes Hålogaland lagmannsrett i forbindelse med mitt støtteskriv til anken.

   Det er et grunnleggende fastslått prinsipp, om fritt forsvarervalg etter EMDs prinsipplære, og denne retten hindrer det offentlige både x og meg nå i å utøve.

   Kopi av dette brev sendes også Justisdepartment, som overordnet instans.

   For øvrig legges denne eposten ut offentlig i anonymisert form.

   Jeg vil selvsagt også gjøre de respektive internasjonale organer oppmerksomme på dette forhold.

   Trondheim, 27 mai, 2016

   Marius Reikerås

   *

   Kjersti Mindeberg:
   Wow!

   Line Sandbæk Hansen:
   Nå drar de det langt!! Dette må jo være mediamat så det holder!!

   Kjersti Mindeberg:
   : (

   Ken Joar Olsen:
   De er ikke velbevarte...

   Irene Sofie:
   Her i Norge trenger vi ikke lover, her i Norge gjør vi som vi vil. Rett og slett.

   Monica Fridtjofsen:
   Helt utrolig. Skulle tro J.A satt inne for mord eller noe i den tonen.
   For det første Tunga i Trondheim har ingen store kriminell og dette er kun for å fremprovosere sinne og frustrasjon.
   Nå beviser bare det hele sammensatte systemet hva de er i stand til.
   På tide EMK trøes nedover hode på hele regjeringen.

   Anita Ramstad Hoff:
   Dette er bare for drøyt!!!

   Kjell Melhus:
   Trondheim Fengsel i ett Nøtteskall ..... hvis arroganse har en Høyborg , så ligger den innenfor murene der

   Klarsta Olsen:
   ikke enig ; ) Høyborgen er på stortinget Kjell

   Kjersti Mindeberg:
   De setter han som et eksempel, gjør de ikke! FRYKT OSS FRYKT OSS! LESES DET AV LINJENE!

   Atle Rørdam:
   De mener selv at de er uhildet og profesjonelle samtidig som "gruppefråden" står rundt kjeften dems.

   Rune L. Hansen:
   Det er i dagens Norge veldig mange som føler seg truet av menneskerettighetene. Frykten for å bli avslørt og risikoen for å bli kompetent straffeforfulgt skaper dessuten også desperasjon.

   Rolf Halln:
   Denne saken må jo bare media inn i, om ikke såååååå kan man jo bare lure på hva? Skremmende at dette er "lille Norge" Huffameg

   Mona Kågen:
   Hører ikke hjemme noen steder slik oppførsel. Dette MÅ ut i media.

   Øyvind Furnes:
   Hvor e media i denne saken?????

   John Terje Henriksen:
   Supert dette Marius.

   Sissel Jakobsdatter:
   Media kan vi glemme. De står ikke på vår side. Er styrt de

   Lill Heidi:
   Takk for at du er den du er,,, der du er Marius <3 Håp i en tilsynelatende håpløs kamp om forsvar mot myndigheten bak myndighetene...

   Hilde Salvesen:
   Så fint at du sender kopi til justisdepartmentet, som overordnet instans. : )
   - og gjøre de respektive internasjonale organer oppmerksomme....

   Inger Furhovde:
   De er ikke velbevarte !!!

   Anita Meriem Eliassin Mazhoudi:
   Bra Marius Reikerås : ) Gud å glad jeg er for at vi har deg...

   
---
---

   Marius Reikerås, 27.05. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153472334601875

   Det er skremmende å se hvordan deler av landets dommerstand, bevisst neglisjerer folks grunnleggende menneskeretter.

   Jeg vil gå som å si at mange av dem utviser en forakt for det som er nedfelt i Grunnloven.

   Stort sett unngår majoriteten av dommere å drøfte menneskerettene, men for å ikke miste all synlig troverdighet føyer de gjerne på denne standardiserte setningen :

   "Forholdet til menneskerettene er vurdert."

   Men dette er selvsagt bare en bløff.

   Skal du vurdere menneskerettene må den enkelte dommer gå grundig inn i materien, og det er en omfattende øvelse. Og den øvelsen gjør ikke norske dommere, selv om de etter Grunnloven er forpliktet til å gjøre det.

   Så ikke la deg lure neste gang du ser setningen:

   Forholdet til menneskerettene er vurdert.

   Det er nemlig ikke det.

   *

   Vidar Mathiassen:
   Hvilken troverdighet vil den norske dommer- og øvrige juriststanden ha overfor norske myndigheter, dersom de høylytt og med enkle klassiske juridiske resonnement, argumenterte imot og avviste fullstendig påstandene i denne uttalelsen fra deg her Marius Reikerås, ved en tiltenkt konfrontasjon fra myndighetene overfor standen med denne uttalelsen som hovedutgangspunkt:-)?

   Per Kristian Mathisen:
   Det er skremmende å se hvor likegyldige enkelte dommere er.

   Heidi Turid Dammann:
   Les artiklene: "Makt uten kontroll" og "De tause dommerne" i blogginnlegget her:

   http://www.villmarken.no/rettsvesen/?p=1255
   Kontroller kontrollørene!
   Det er skremmende at vi fortsatt ikke har noen som helst kontroll av dommernes arbeider. Petroleumtilsynet…
   villmarken.no

   Siv Lisbeth Ratama Larsson:
   Reikerås, du bare spør men svare aldri.

   Marius Reikerås:
   Dette jeg har skrevet over er ikke å spørre, det er å konstatere.

   Siv Lisbeth Ratama Larsson:
   Ok. Men andre steder. Men det er greit. Spørsmål kan være farlig. Men det opprinnelige spørsmålet mitt var, hvilken rolle har Raundalen utvalget hatt på dagens bv? Kan vi klandre 68 erne ( mine foreldre), som leste Piaget og Lenin?

   Steinar Hansen:
   Siv Lisbeth Ratama Larsson Du kan klandre Raundalen for kommunistisk tankegods.(Staten eier barna)

   Heidi Turid Dammann:
   Det er også viktig mange ganger å rett og slett spørre spørsmål for å få andre til å tenke, og for å få i gang en debatt.

   Vidar Mathiassen:
   Jeg kan legge til at jeg er en av flere som innimellom stiller etter min oppfatning viktige åpne spørsmål til dyktige og sjeldent juridisk- og politisk modige Marius Reikerås - men, jeg har etterhvert akseptert og utviklet forståelse for at selv Marius Reikerås fortløpende prioriterer hva han skal svare på eller ikke, enten av åpenbare kapasitetsbegrensninger eller av andre for ham nødvendige grunner : ) Sånn er det og sånn må det nok forbli inntil han får støtte til å ansette på fast basis en eller flere sekretærer/ medarbeidere, som kan bistå ham i det nasjonalt viktige rettssikkerhets- og menneskerettighetsarbeidet han er høyst sentral i!

   Raymond Skorstad:
   Samme skjer i barnevernssaker der de sier de har "vurdert" tiltak i hjemmet eller plassering i familie, mens sannheten i mange saker er at de ikke har gjort noen grundig vurdering i det hele tatt. Og de har ingen dokumentasjon heller på at de har vurdert det.

   Rune L. Hansen:
   Og i og med at dagens norske dommere ikke gjør det blir det også vanskelig for andre å vurdere hvem som eventuelt egentlig er mere kriminelle enn dommerne. Domspapirene blir verdiløse annet enn som dokumentasjon for dommernes og deres medspillere sine forbrytelser.

   Rune Fardal:
   Må vel være en lov de bryter som man kan bruke mot dem. Eks kan man kreve dokumentert at man mener de bryter emk.

   Rune L. Hansen:
   Hva dommerne dermed forbryter seg mot er automatisk et mangfold av både Straffelovens og menneskerettskonvensjonenes lovbestemmelser.

   Raymond Skorstad:
   Det burde være krav til dommere at de kan dokumentere at det er grundig vurdert.

   Per Kristian:
   "Forholdet(pronomen) til(adverb,fremtid) menneskerettighetene(verb) er(adverb) vurdert(dinglende partisippielt verb, fortid)".

   Rune L. Hansen:
   Beroende på sakens reelle innhold og resultater i form av skade for noen kan det være mange forskjellige lovbestemmelser som krenkes bare ved det triks å unnlate saklig og tilfredsstillende begrunnelse. Slike unnlatelses-triks faller blandt annet inn under Straffelovens paragrafer og strafferammer for falsk dokumentasjon og krenkelse av noen rett. Slike "feil" (les: forbrytelser) skal ikke en dommer kunne gjøre. Men når norske politikere og deres nøkkel-personer i politi og påtalemyndigheter etc. unndrar dommerne straffeforfølgelse så neglisjeres både Straffeloven, Menneskerettsloven og mye mere til.

   
---
---

   Marius Reikerås, 27.05. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153472507606875

   Albert Johnsen:

   Det finnes mange eksempler på at det offentlige pøser på med ressurser i saker som kun er bagateller og "ikke-saker". Hva er hensikten? Å skremme, demonstrere makt? Vi borgere snur oss bort og er glad for at det ikke går ut over oss selv. De som det går ut over, har sikkert gjort noe galt. Vi kjenner jo ikke alle fakta. Staten vet nok best. "Du må ikke sove", sa Arnulf Øverland i 1937. Det gjelder dessverre også i dag. En mann som blir angrepet av flere offentlige etater og får sitt og familiens liv ødelagt uten at menneskerettene respekteres, skal altså bare stå der og smile.

   *

   Mona Kågen:
   Folk har personlig ansvar, men når de ikke klarer å bære det ansvaret skal det være et sikkerhetsnett i samfunnet som bidrar med å hjelpe.

   Albert Johnsen:
   Det er en kjent sak at den som holder på å drukne, ikke skal lede redningsaksjonen. Vedkommende tenker vanligvis ikke rasjonelt. Jeg har opplevd mange situasjoner der folk "skifter modus" og ikke tenker rasjonelt når "ting koker". Jeg har aldri opplevd at folk som kun kjenner et trygt og godt liv bak et skrivebord, har kunnet sette seg inn i slike forhold og håndtere slike situasjoner som dette, på en god måte.

   Merlyn Gabriel Miller:
   Det Norge kunne trengt var en "innsatsstyrke" med menneskerettighetsforkjempere som kunne stille opp på kort varsel og sette alle kluter til. Det er mange enkeltmennesker som gjør et fantastisk arbeid, men ingen organisert innsats, eller et sted hvor mennesker i nød kan hendvende seg og være garantert rask hjelp og støtte.

   Anita Edell:
   Det var flott sagt Merlyn Gabriel Miller!!!

   Per Ove Pettersen:
   Beklageligvis så er det du skriver en realitet i Norge i dag også.

   Rune L. Hansen:
   De har all verdens ressurser når de skal begå forbrytelser - og det er ikke stort annet de gjør. Det har blitt det alminnelige. Derfor har de ingen ressurser til å stoppe forbrytelser!
   (Sagt en bitteliten smule satt på spissen.)

   
---

---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, lørdag 28. mai 2016: 

   Omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Gradvis overskyet og til 16 pluss-grader utover formiddagen. Regn utover eftermiddagen, med disig himmel og omkring 12 pluss-grader. Overskyet og vått klokken 20, men uten nedbør. Halv-mørkt og 10 mot midnatt.
   
---
---

   Nina Langfeldt, 28.05. 2016 via Menneskerettspartiets debatt-side:
   https://www.facebook.com/groups/521624111224961/permalink/1009278459126188/

   3 ÅRSAKER TIL OMSORGSOVERTAKELSER:

   nr.2 og 3 er skjulte motiv som ikke er i samsvar med barnevernlovens intensjoner om "barnets beste" og derfor forsøkes holdes skjult av barnevernet.

   1. BARNEVERN - noen barn blir utsatt for omsorgsvikt, mishandling overgrep i eget hjem - her er det behov for et barnevern som griper inn og beskytter dem. I disse sakene er inngrep til "barnets beste". Derfor trenger ikke barnevernet å konstruere opp løgn. Christistoffersaken er et slik eksempel. Men slike saker er det neppe mange av.

   2. SAMFUNNSVERN: Barn og ungdom med adferdsvansker eller andre problemer som skaper uro/vanskeligheter for ro og orden for medelever etc, og som kanskje har foreldre som barnevernet opplever d vanskelig å "samarbeide" med - utsettes for omsorgsovertakelser istedenfor å tilrettelegge for å bli boende hjemme. Her trenger barnevernet antagelig ofte å konstruere opp et forvrengt faktum for å få medhold i retten.

   3. BEFOLKNINGSKONTROLL: Barnevernet er spesielt ute etter å kontrollere de "kategorier av befolkingen" som ofte er avhengige av langvarige eller store subsidier fra staten/NAV-ytelser for å kunne forsørge seg selv og sine barn på en god måte og/eller Kategorier som oppleves som uroskapende i samfunnet og antas å videreføre dårlig sosial arv til nye generasjoner. Derfor er :sigøynere, tatere, sosialhjelpsmottakere, uføretrygdede, langtidsarbeidsledige, rusmisbrukere, kriminelle, psykisk syke, utviklingshemmende, funksjonshemmende med store hjelpebehov, blant de kategorier som ofte fanges i barnevernets tiltaksnett og overrepresentert ved tvungne omsorgsovertakelser. Også i mange slike saker er det behov for å konstruere en forvrengning av virkeligheten for å vinne sakene i retten.

   *

   Rune L. Hansen:
   Du utelater mangt og meget med din oppstilling over her, Nina Langfeldt. Også noen av de mest alminnelige årsakene. Deriblandt det faktum at årsaken antagligvis oftest er at en far eller mor eller et barn eller en familie mislikes eller skal taes av noen - misunnelse, irritasjon, hevn, intoleranse, diskriminering, hovmod, osv. Hvilket altså setter igang og tilendebringer inkvisisjons-prosessen. Dette er en form for inkvisisjons-prosesser og kidnappinger som kan være mere eller mindre tilfeldige, vilkårlige eller målrettede. Ønsker om å ta noen sine barn - for å bringe de inn under forskjellige slags former for menneske-handel, orientering eller ideologi, så som pedofili, fosterhjems-butikk, osv., kan også falle inn under denne kategorien. Noe så enkelt som ønsket om å gjøre noen ondt, eller ønsket om fortjeneste, makt eller karriære er selvfølgelige årsaker i og med ordninger og prosesser som er tilrettelagt for det. Du har heller ikke med den sentrale og viktige kategorien av det politiske "barnevernet" og kidnappinger som av kidnapper-mafiaen blir kalt for "barnefordeling", som er en slags feminisme som er mye av basisen for hele det politiske "barnevernet" og dets direkte kriminelle "fortolkning" av Barnekonvensjonens Art 9 p1.
   I forbindelse med alt dette vil jeg her iøvrig først og fremst få ha sagt følgende:
   La ikke kidnapper-mafiaen og dens dirigenter og medspillere være premiss-leverandør for samfunnets og verdens forståelse av hva som egentlig foregår.

   
---
---

   Marius Reikerås, 28.05. 2016 shared Kirsten Leikny Femundsenden's post:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153473534516875

   justismord-planlagt-2.jpg
   
   Kirsten Leikny Femundsenden's photo.
   Utenfor tinghuset i Steinkjer 26.mai.

   Sjokk og vantro preget ennå disse herrene, Jarle Mjøen, Marius Reikerås og Jonatan Skarsvåg. De var nettopp kommet ut etter å ha hørt selveste sorenskriveren i Inntrøndelag tingrett, lese et makkverk av en kjennelse, der et justismord ble videreført.

   Hvordan kan en dommer klare kunststykket, IKKE å finne EN eneste ting, som er positivt for tiltalte?

   Hvordan kan denne dommeren hevde, at menneskerettighetene er vurdert, når han ikke sier en stavelse om HVA han har vurdert?

   Hvordan kan det ha seg, at dommeren ikke nevner med et ord, om han har vurdert, om familien blir skadelidende av ytterligere fengsling?

   Hvordan kan denne dommeren klare å dømme noe som helst, så lenge han ikke var i stand til å lære seg et eneste navn?

   Hvordan kan det ha seg at en dommer, eldre mann, bli tydelig stresset av å ha tilhørere til forkynnelsen?

   Hvordan kan det ha seg at dommeren ikke tillot spørsmål, - ja, UTEN å sjekke opp hva det skulle spørres om engang...?

   Svaret er nok veldig nære det som synes å være et faktum, - nemlig at dommeren ikke hadde den ringeste anelse om hva han drev med, - bortsett fra at han skulle holde med politijuristen.

   Kunnskapene vedrørende gjeldende lovverk og hva det betyr å "drøfte", er mangelfullt, ja fraværende. Når hukommelsen er så redusert, at et navn blir glemt på få sekunder og at han åpenbart ikke husker å ha mottatt en Mail med en kjempeviktig melding..., for under to dager siden......
   Ja da er det på høy tid å pensjonere seg.

   *

   Gabriela Branza:
   Who knew this injustice is going on in Norway. Little by little, the whole world will know.

   Monicha Nyhuus Aas:
   IT,s sick.

   Heidi Turid Dammann:
   Vi trenger kontroll av dommerne og nærmere ettersyn av deres gjøren. Det er jo som de er de siste hellige kuer....
   Hvorfor er ikke innholdet i disse artiklene fulgt opp? "Makt uten kontroll" og "De tause dommerne" nederst i blogginnlegget her:

   http://www.villmarken.no/rettsvesen/?p=1255

   Rune L. Hansen:
   Både enkelt-menneskers, påtale-myndigheters og alle andre sin kontroll av dommerne og dommer er forlengst lovbestemte selvfølgeligheter både i Straffeloven, menneskeretts-konvensjonene, Grunnloven og EMD. Men det hjelper jo ikke når alle og enhver nektes tilgang til våre reelle lovbestemmelser!

   Nina Kvamme:
   Ja , på høy tid at denne dommeren pensjonerer seg..... for meg så virker det som at demensen er godt i gang. Han valgte i allefall et feilt yrke i sin tid......

   Cleo Manlapat Nordli:
   AKKURAT SAMME DOMMER I SENJA TINGRETT..BEVIS ER IKKE SÅ VIKTIG, KUN DOM SOM VIKTIG.

   Greta Solheim:
   Jeg tror dommer utmerket viste hva denne bedrev. Det er sånn de opptrer, slike forkastelige metoder dommere bruker når de ikke vil ta rettslig stilling (fordi det kan støte en kollega?), eller rett og slett forstyrre deres prosjekt, her å holde Skarsvåg fengslet. Da fraviker dommer alle rettslige normer, herunder saksbehandlingsregler og går rett på konklusjonen, og hopper altså bukk både over drøftelse og å grunngi sitt syn, og på sedvanlig vis påstår at en bestemmelse er vurdert, uten at det finnes slike spor.

   Det er dette som kalles å bedrive myndighetsmisbruk, å ta utenforliggende hensyn, men uavhengig om slike hensyn beror på f ex manglende habilitet, så tilligger det ikke en parts ansvar/bevisbyrde å årsaksforklare dommeres fravikelse/myndighetsmisbruk. Det er mer enn tilstrekkelig å påvise.

   Dette faller også inn under en rettsfornektelse ved at dommer rent faktisk uttrykker forakt for lovgivers bestemmelser. Med sin rettsstridige adferd motarbeider i slike tilfeller dommere i realiteten rettsvesenet.

   Jeg håper du Marius ikke minst påklager de grove saksbehandlingsfeilene, herunder manglende ivartakelse av EMKs bestemmelser. Lagmannsretten kan heller ikke behandle anken, men må oppheve tingrettens avgjørelse dersom ikke de faktiske forhold er beskrevet i en slik grad at ankeinstansen kan kontrollere lovanvendelsen.

   Per Ove Pettersen:
   Det er vel på tide at myndighetene tar en gjennomgang av dommer-standen før man totalt mister respekten for retten. Om halvparten av det som står her stemmer så er det da også alt for mye grums og tydelig senilitet.

   Albert Johnsen:
   Alle frihetsberøvelse er i utgangspunktet en krenkelse av menneskerettene. At menneskerettene til denne mannen har blitt krenket gjentatte ganger kan vel ikke være tvilsomt. Men før vi kan finne det riktige svaret på konflikten, må vi lære oss å stille det riktige spørsmålet, (som EMD har gjentatt flere tusen ganger): Er denne serien av EMK-krenkelser nødvendig i et opplyst og demokratisk samfunn. Eller finnes det andre og bedre løsninger. Dersom vi velger å basere myndighetsutøvelsen av Norge på en serie unødvendige krenkelser av EMK, kan vi ikke lenger kalle oss et opplyst og demokratisk samfunn. Det er faktisk vårt valg.

   Greta Solheim:
   Hva betyr at domstoler kalles ”retten”? Jo det er utfra forutsetningen om at en domstol/en dommer ”vet retten”, altså den strake vei til at lovens vilkår oppfylles. Når så det motsatte skjer, at man må gå svært kronglete veier for at dette skjer, er ”uretten” en bedre betegnelse.

   Da er det også nærliggende å henvende seg med ”Ærede Urett”. Jeg blir i alle fall aldri noensinne til å ytre ”Ærede rett”.

   Hva betyr det at "retten er satt"? Kan det være at fok har misoppfattet? Altså at det er en annen fortokning som gjelder, der "å være satt" - i beste fall - egentlig betyr at det er dommere som ”er satt”; ikke er mentalt tilstedeværende; ikke helt skjerpet og ikke fokusert på saken, men opptrer hinsides utenfor aksepterte rettslige normer. Dette ved ikke å forholde seg til saksbehandlingsreglene, beviselig faktiske forhold eller lovgivningen, men inntar et forhåndsstandpunkt til rettstvisten mellom partene, fjernt fra saksforholdets beviselig faktiske forhold som lovgivningen gir klar anvisning på. Ved også å ignorere bevis på faktumgrunnlaget, dikter dommere i stedet opp et faktum som passer til deres personlige synspunkt og dømmer i direkte strid med lovgivgivningen.

   Albert Johnsen:
   Dersom det blir begått ett menneskerettsbrudd, er kravet at dette skal identifiseres og repareres så raskt som mulig. Dersom dette ikke skjer, har det faktisk i tillegg blitt begått et nytt brudd på menneskerettene. En er altså på full fart inn i en vond sirkel av en serie menneskerettsbrudd, som raskt blir svært uoversiktlig med hensyn til årsak/virkning/konsekvens. En bør være forsiktig med på utpeke den skyldige i en slik situasjon. Det hele er en svært uverdig situasjon for et land som har utpekt seg selv som best i klassen. Norge bør få implementeringen av menneskerettene på plass så raskt som mulig, det er snart 70 år siden Norge som ett av 48 land godkjente FNs verdenerklæring om menneskerettigheter.

   
---

---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, søndag 29. mai 2016: 

   9 pluss-grader Celsius, halv-mørkt, en avtagende halv-måne i øst og veldig mange syngende fugler her ute i natt. Overskyet og noe yr tidlig morgen. Tildels skyet og oppmot 20 pluss-grader utover formiddagen og frem mot klokken 15. Derefter tildels også noe overskyet. Lite skyet og 15 pluss-grader frem mot klokken 21. Halv-mørkt og 11 mot midnatt.
   
---
---

   Steinar Hansen, 29.05. 2016 via Landsforeningen for barnevern i Norge:
   https://www.facebook.com/groups/167607919940794/permalink/938410642860514/
   
   Rune. Jeg har spurt om det før. Hvor i FN`s barnekonvensjon står det at Barnevernet ikke kan ta barn??? Etter som jeg tolker det, så kan barnevernet ta barn, dersom det er til "barns beste". Hvem som definerer hva som er barns beste er Barnevernet. Vil gjerne ha spesifisert hvilken artikkel (nr, eller paragraf) du sikter til.

   *

   Rune L. Hansen:
   Det står meget klart og tydelig flere steder i Barnekonvensjonen, Steinar Hansen. Som for eksempel i følgende av dens lovbestemmelser:

   Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Art 16 p1 og 2:
   "1: Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
   2: Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Art 37:
   "Partene skal sikre at:
   a) intet barn utsettes for tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff."

   Art 8 p1 1 og 2:
   "1: Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding.
   2: Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med henblikk på hurtig gjenoppretting av hans eller hennes identitet."

   Og fremgår i tillegg indirekte av flere andre av dens lovbestemmelser. Og både direkte og indirekte også av Menneskerettserklæringen og EMK og av Straffeloven, osv.

   Det er også derfor EMD har lovbestemt angående midlertidig nødverge i forhold til slikt, i EMD i premiss 70 i dom av 6 oktober 2015 - N.P. v. MOLDOVA - at:
   "Uansett, en omsorgsovertakelse skal normalt være ansett som et midlertidig tiltak, for å bli avviklet så snart forholdene tillater det.
   Det kan derfor ikke rettferdiggjøres uten forutgående vurdering av mulige alternativer, og bør ses i sammenheng med statens positive forpliktelse til å gjøre alvorlige og vedvarende innsatser for å lette gjenforeningen av barna med sine biologiske foreldre og frem til da å muliggjøre jevnlig kontakt mellom dem."

   Og alt dette er altså gjeldende reell lov og rett i og for ethvert menneske i Norge. Og ikke bare i og for Norge.
   Naturlig nok, for alt dette er jo og har alltid vært helt selvfølgelige globale og historiske felles-menneskelige forståelser.
   Ethvert menneske med noe kompetanse angående barn, medmennesker, verdenslitteraturen, faglitteraturen, lov og rett, kultur og samfunn vet og forstår lett alt dette. Men når en politisk mafia-virksomhet perverterer sivilbefolkningen, så som har skjedd i dagens Norge, så respekteres ikke menneskerettighetene og medmennesker. Mere og mere blir til det motsatte av hva det skal være.

   Steinar Hansen:
   Artikkel 9

   1. Partene skal sikre at et barn ikke blir skilt fra sine foreldre mot deres vilje, unntatt når kompetente myndigheter, som er underlagt rettslig prøving, i samsvar med gjeldende lover og saksbehandlingsregler, beslutter at slik atskillelse er nødvendig av hensyn til barnets beste. Slik beslutning kan være nødvendig i særlige tilfeller som f.eks. ved foreldres mishandling eller vanskjøtsel av barnet, eller dersom foreldrene lever atskilt og det må treffes en avgjørelse om hvor barnet skal bo.

   2. Under behandling av en sak i henhold til nr. 1 skal samtlige berørte parter gis anledning til å delta i saksbehandlingen og fremføre sine synspunkter.

   3. Partene skal respektere den rett et barn som er atskilt fra en eller begge foreldre har til å opprettholde personlig forbindelse og direkte kontakt med begge foreldrene regelmessig, med mindre dette er i strid med barnets beste.

   4. Dersom slik atskillelse skyldes en handling iverksatt av en part, som f.eks. pågripelse, fengsling, eksil, utvisning eller død, (herunder dødsfall av en hvilken som helst årsak mens vedkommende er i denne partens varetekt), av en eller begge foreldre eller barnet, skal parten etter anmodning gi foreldrene, barnet, eller, når det er hensiktsmessig, et annet familiemedlem de vesentlige opplysninger om det eller de fraværende familiemedlemmenes oppholdssted, med mindre dette er til skade for barnet. Partene skal dessuten påse at fremleggelse av en slik anmodning ikke i seg selv vil få negative følger for vedkommende person eller personer.

   Steinar Hansen:
   Legg merke til UNNTATT NÅR KOMPETENTE MYNDIGHETER, som er underlagt rettslig prøving. Det er dette Barnevernet benytter seg av etter mitt skjønn. Når du sier: "Krever at Barnekonvensjonens total-forbud mot bortførelse av barn og foreldre respekteres og sikres", så stemmer ikke dette!!! Barnevernet kan bruke unntaksbestemmelsen. Har du drøftet dette med jurist???

   Rune L. Hansen:
   Jeg har skrevet offentlig mange ganger om Barnekonvensjonens Art 9 p1. Også i dialog med myndigheter og jurister. En må være fysisk eller psykisk analfabet om en ikke forstår de Barnekonvensjonens øvrige lovbestemmelser som jeg nettopp henviste til. Og det er selvfølgelig ikke slik at Art 9 har et innehold som er i strid med resten av Barnekonvensjonen. Det spesielle med Art 9 p1 er at så mange "ordblinde" i sin "bevissthet" bytter ut ordet "må" med ordet "skal" eller "kan"! Og da blir jo innholdet et helt annet enn det som egentlig står der. Det er det ene en må være oppmerksom på.
   Det andre likså viktig å være oppmerksom på er at de felles-menneskelige prinsippene for nødverge i ethvert samfunn er og skal være en lovbestemt selvfølgelighet. I Art 9 p1 er dette uttrykt med ordene "er nødvendig". Blandt prinsippene for nødverge - for at det i det heletatt skal kunne være nødverge - er blandt annet også prinsippet om for en kortest mulig tid. Og prinsippet om på en mildest mulig måte. Uten er det hverken nødverge eller lovlig. Tvert om.
   Uttrykket "kompetente" myndigheter" i Art 9 p1 er selvfølgelig også av betydning og viktig. Det politiske "barnevernet" og dets dirigenter og medspillere i Norge er altså på ingen som helst måte noen lovlig virksomhet. Tvert om. Mildt sagt. Kompetansen og lovligheten er fraværende i alt og ethvert.

   
---
---

   Marius Reikerås, 29.05. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153476191271875

   Anita Skippervik med viktig informasjon :

   Det går vel også fram av EMK art. 46 at staten er pliktig til å rette seg etter EMD sine avgjerder og reparere den, inkludert erstatning, og dersom ikkje kan dette utløyse statlig ansvar på internasjonalt nivå, jf. Verein gegen Tierfabriken mot Sveits(2009) pkt.85 . Då er det svært underlig at ein underinstans og andre underordna organ får operere fritt i det norske samfunn.

   *

   Anita Skippervik:
   Sidan dette er ein storkammerdom i tillegg bør den absolutt lesast av heile rettsapparatet, stortinget og regjerning for å forstå både sine positive og negative plikter.

   Per Ove Pettersen:
   Det skal vel mer til for å lukke opp gluggene til disse instansene. De kan sammenlignes med eselet når det gjelder stahet og egenhet, de vet selv best.

   
---
---

   Marius Reikerås, 29.05. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153476872571875

   Uka som gikk:

   Mandag: Fransk tv nektes å dokumentere fra en barnevernssak i Øvre Romerriket tingrett.

   Onsdag: Tsjekkisk tv, fransk tv, australsk tv, medlemmer av EU parlamentet, medlemmer av det tsjekkiske parlamentet, nektes alle inngang til å kunne dokumentere fra rettssalen i en betent barnevernssak som har gjort betydelig skade på forholdet mellom Norge og Tsjekkia.

   Torsdag: Inntrøndelag tingrett avholder et hemmelig fengslingsmøte, med åtte politifolk til stede, slik at den som er siktet nektes i å få påberopt seg sine menneskeretter.

   Fredag: Trondheim fengsel holder en mann i isolat-varetekt og nekter de som kan hjelpe han med hans menneskeretter i å få besøke mannen.

   Lørdag: Politiet i Oslo, konfiskerer en plakat på Karl Johan, der det står: "Stop maktmisbruket i barnevernet."

   Søndag: En kvinne blir tiltalt av politiet i Trondheim, fordi hun har filmet et offentlig overgrep og ikke innordner seg etter politiets påbud om å slutte å filme.

   Jeg spør: Hvordan skal vanlig folk kunne sikre bevis på offentlige overgrep, om alt konfiskerers av politiet?

   Vel, åpenhet og demokrati synes jeg noen toppolitikere en gang uttalte.

   Minner ikke mye om det, spør du meg.

   *

   Laila Janette Andersen Moe:
   Vi skal i en sak neste mandag og denne parten er for at dere skal være der å filme, jeg selv skal dit for å over våke bruddene som blir gjort.....

   Tommy Oppegaard:
   Det er helt ille, og blir tiltakende verre. Jeg tillater meg å benytte ordet demokratur - diktatur kamuflert som demokrati...

   Hubert Schabel:
   Sårt uka for Norges systemet.

   Albert Johnsen:
   Litt av en uke. Dette tegner et bilde av den reelle menneskeretts situasjonen i Norge slik jeg har oppfattet den lenge. Det eneste nye i dette er at det uverdige bildet har kommet til overflaten og begynner å bli synlig for mange.

   Oddvar Wallstad:
   Film, bilder og lydoptak hemmelig, helst av flere peroner gjør disse opptak. disse er ikke låv å bruk men kjekt å ha for å vit nøyaktig va som er sakt og gjort, vis du er en av partene kan du bruk slike opptak.

   Jan-Magne Thomassen:
   Dette er ikke Norge verdig.

   Gro Sitek Isaksen:
   Høres helt fjernt ut men føler det nærmer seg borgerkrig i Norge 🤔

   Amine Samier:
   Flott håper verden kan støtter ofern i Bv å Gud fjern system ta over til Russland å Gud be deg

   Marita Neuber:
   Takk for info, set ut som norge er klar for å begraves - og sikkert ikke råd til gravøl - det går til alle andre nasjonaliteter - ikke til egne borgere : (

   Julianne Olaisen:
   Og dette er bare det som kommer frem her. Nedslående og en meget alvorlig situasjon for Norge. Hvorfor sier vi "ikke Norge verdig", som om vi har verdier som er rettskaffen og demokratiske. Vi er "miles away" for å kunne snakke om verdighet for enkeltmennesker som blir rammet.

   
---
---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, mandag 30. mai 2016: 

   10 pluss-grader Celsius her ute klokken 05 i dag tidlig. Slørete himmel og 11 klokken 07. Overskyet, regn og 14 klokken 12.30. Disig himmel, regn og 12 frem mot klokken 18. Omtrent det samme videre utover kvelden og nokså mørkt mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 30.05. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153478136031875

   Del 1 av 5.

   Haster!!

   Hålogaland lagmannsrett

   Støtteskriv på vegne av X. Inntrøndelags tingretts sak: 16-08448

   1. INNLEDENDE BEMERKNINGER

   Det vises til kjennelse i saken mellom x og den offentlige påtalemyndighet, avsagt av Inntrøndelag tingrett den 26.5.16.

   Fengslingskjennelsen er anket til Hålogaland lagmannsrett og som avtalt med x, kommer jeg med mitt støtteskriv til anken.

   Fengslingskjennelsen strider mot menneskerettene på en rekke punkter, som jeg skal grundig redegjøre for i det følgende.
   Innledningsvis vil jeg bare minne lagmannsretten om hva det heter i Grunnlovens § 92:

   "Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter "

   Bare det at retten ikke engang vurderer de uttømmende myndighetskrav som ligger til EMK artikkel 5 i en så alvorlig sak vi her står overfor, slik EMD har pålagt norske domstoler å gjøre, er i seg selv et selvstendig brudd på konvensjonens artikler 5 og 6.

   Det holder selvsagt ikke at retten, for syns skyld, slenger på en kort setning om at ”forholdet til EMK artikkel 5 nr. 3 er vurdert”, se nederst på side 8.

   Jeg minner i den forbindelse lagmannsretten om at Norge har klart det kunststykke å bli domfelt av både FN – Komiteen i Geneve, og av EMD i Strasbourg for samme type krenkelse. Nettopp for det tilfelle at ankeavslag ikke ble begrunnet.

   FNs menneskerettighetskomité i Geneve mente den 17. juli 2008, at Norge hadde brutt FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

   Saken var brakt inn for komiteen av en norsk statsborger. Komiteen la i uttalelsen til grunn at det forelå et brudd på FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 14 nr. 5 om rett til overprøving av straffedom.

   Konvensjons-bruddet besto i at den norske lagmannsretten ikke hadde begrunnet sin beslutning om å nekte å fremme klagers anke over en straffedom, etter straffeprosesslovens § 321.

   Komiteen påpekte at fordi ankenektelsen ikke var begrunnet, kunne det reises spørsmål ved om lagmannsretten i denne saken hadde foretatt en realitetsprøving av domfellelsen av klageren og av straffutmålingen.

   Flertallet i komiteen la således til grunn at det, sett i lys av omstendighetene i den aktuelle saken, utgjorde et konvensjonsbrudd at lagmannsretten ikke hadde gitt en tilstrekkelig begrunnelse for ankenektelsen.

   4 oktober 2014, mente EMD det samme i en annen sak, men hvor det juridiske forholdet var det samme:

   At Borgarting lagmannsrett ikke begrunnet sitt ankeavslag, var en krenkelse av EMK artikkel 6 nr.1.

   Når et land er domfelt to ganger for samme type krenkelse, av to forskjellige internasjonale organer, er det ytterst fortvilende å bevitne at samme konvensjonskrenkende praksis, i en rekke tilfeller og som den vi her står overfor, gjentar seg.

   Som lagmannsretten også skal være kjent med, kan ikke en domstol tilsidesette konvensjonsforpliktelsene.

   Da Norge ble domfelt i saken mellom Hansen og Norge den 4. oktober 2014, ga EMD klart uttrykk for at norske dommere ikke kan se vekk fra konvensjonens bestemmelser:

   The Court’s assessment

   (a) General principles 71.

   The Court reiterates that while the Convention does not compel the Contracting States to set up courts of appeal or of cassation and does not guarantee a right to appeal as such in civil cases, a State which does so is required to ensure that persons amenable to the law shall enjoy before these courts the fundamental guarantees contained in Article 6 (Delcourt v. Belgium, 17 January 1970, p. 14, Series A no. 11)

   *

   Greta Solheim:
   Vel og bra Marius, men dette - at retten ikke har vurdert menneskerettskonvensjonene - utgjør altså grove saksbehandlingsfeil, men som ikke kan ses påberopt, heller ikke hva angår at isolat/varetekt strider mot EMKs bestemmelser. Det håper jeg du gjør. Jeg tar her forbehold om at jeg ikke kjenner saken fullstendig herunder ikke kjenner rettens begrunnelse for å holde mannen i isolat/varetekt.

   Rune L. Hansen:
   "Grove saksbehandlingsfeil" eller tilsiktede krenkelser eller mangel på kompetanse? EMD gjør ofte og mange ganger oppmerksom på at de kontraherende (avtalepartene) stater er bundet og forpliktet av menneskerettighetene og EMD. Kan det så sies at det er mangel på kompetanse når norske myndighets-representanter krenker en menneskerettighet og EMD? Eller at det er saksbehandlingsfeil - og altså mere eller mindre grov uforstand? Enten eller? Uansett, så er det jo uansett et forhold som lovbestemt skal ramme dommeren(e) med Straffelovens lovbestemmelser! Når eller hvis ikke det heller skjer er vel uretten og galskapen komplett?

  
---
---

   Marius Reikerås, 30.05. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153478211986875

   Del 2 av 5

   2. Den behandlingen x nå gjennomgår, tilsidesetter alle hans minstegarantier under konvensjonen.

   Jeg skal nå gjennom gå de konkrete krenkelser punktvis:

   2. 1. Brudd på retten til det frie forsvarevalg.

   Jeg har kjent i en årrekke og er dermed kjent med hans saksforløp.

   Jeg er også kjent med siktelsen mot han.

   Mye av det som står i siktelsen er relatert til den rettferdighetskamp som x fører. Det er tydelig at denne rettferdighetskampen er noe offentlige myndigheter misliker, og at de derfor holder han i varetekt av bekvemmelighetshensyn.

   Deler av siktelsen, vil også utfordre retten han i utgangspunktet har til uinnskrenket ytringsfrihet , jf EMK artikkel 10.

   Derfor sitter også x i såkalt preventiv varetekt.

   Et slikt menneskerettsinngrep som dette representerer, fordrer en grundig prøvelse av hvorvidt inngrepet kan rettferdiggjøres etter de uttømmende standarder som følger av EMK artikkel 5.

   Som retten skal kjenne til, har denne forrang for straffeprosesslovens bestemmelser, jf menneskerettsloven § 3.

   Etter å ha fulgt saken fra sidelinjen, meldte jeg meg inn for å prosedere x menneskeretter i en e-post til Inntrøndelag tingrett den 24 mai. 16

   Mailen lyder som følger:

   Fwd: Haster! Deres sak ,

   From: marius@reikeras.no

   Date: Tue, May 24, 2016 2:56 pm

   To: inntrondelag.tingrett@domstol.no
   Priority: Normal

   Til den det vedgår.

   Vedr: x - Sør Trøndelag politidistrikt

   Jeg er kjent med at Inntrøndelag tingrett skal behandle spørsmål om forlenget varetekt for x, førstkommende torsdag kl 12.

   Retten skal, av eget initiativ, sørge for at x menneskeretter blir ivaretatt, jf Grunnlovens § 92 og EMK artikkel 1.

   x har bedt meg som menneskerettsjurist om å bistå ham, og jeg har sagt ja til det, da jeg mener varetekstfengslingen av han bryter grunnleggende med hans minste-rettigheter som følger under
menneskerettighetene.

   Jeg understreker at EMD har uttalt til det frie forsvarervalg,i dommen EZEH AND CONNORS v. UK (Appl no. 39665/98 and 40086/98) av 9 Oktober 2003, følgende:

   “B. Compliance with Article 6 § 3 (c)

   1. The second limb of Article 6 § 3 (c)

   “103. The Court reiterates that the Convention requires that a person charged with a criminal offence who does not wish to defend himself in person must be able to have recourse to legal assistance of his own choosing (see Campbell and Fell, cited above, p. 45, § 99, and Pakelli v. Germany, judgment of 25 April 1983, Series A no. 64, p.15, § 31).”

   Om jeg ikke hører ytterligere fra retten, vil jeg følgelig møte med x kl 12 førstkommende torsdag for å prosedere saken rundt hans menneskeretter.

   Bergen, den 24.5.16

   Marius Reikerås

   Retten mottok altså denne e-posten i god tid før fengslingsmøtet den 27 mai.

   Jeg hørte heller ikke noe fra retten, og dermed satt jeg meg på flyet fra Bergen til Trondheim torsdag morgen.

   Jeg prosederer en rekke tunge saker for EMD, også etter at de er henvist til full realitetsbehandling av EMD, som saken Lobben m.fl vs Norge (37283/13) og Sagvolden vs Norge (21628/11).

   Når det ikke er noe problem å prosedere for Europas høyeste menneskerettsorgan, bør det heller ikke være noe problem å prosedere for de lavest rangerte domstolene i Norge. Og særlig ikke i saker som omhandler menneskerettspørsmål.

   Og EMD er altså klokkeklare på at det er menneskerett for enhver å motta rettslig bistand fra den man måtte ønske.

   Som Inntrøndelag tingrett selv nevner i sin kjennelse, har x, også under det hemmelige rettsmøte som fant sted sist torsdag, gjentatte ganger bedt om min bistand, uten at retten overhodet har tatt hensyn til det. Selv om retten visste at jeg satt på gangen og ventet på at saken skulle starte.

   I stedet har retten påtvunget han en lokal advokat, som ikke har den nødvendige menneskerettskompetanse.

   Like fullt har altså retten vist en arroganse og en forakt overfor undertegnede og andre mennesker, som savner sidestykke.

   Retten klarer ikke engang å stave mitt navn riktig i kjennelsen.

   For det første, har jeg altså brukt tid og penger for å komme meg, først fra Bergen til Trondheim ( Værnes), og deretter fra Værnes til Steinkjær, nettopp for å bistå x med hans grunnleggende rettigheter.

   Det som møter undertegnede, eldste sønnen til x, og øvrige publikummere da vi ankommer rettsbygningen, er et ”hav” av politifolk som ved inngangen legger ned forbud mot lyd og billedopptak.

   Deretter forleder den samme retten oss til å vente på gangen til rettsmøte skal starte, med den hensikt at vi skal bli værende på gangen under hele seansen.

   Jeg er mest indignert på måten denne retten behandler x sin 19 år gamle sønn på.

   Han hadde kjørt over 20 mil, en vei, brukt massevis av penger og tid, for å kunne få se faren sin, noen han ikke har gjort på flere måneder.

   Han får klar beskjed i skranken om at retten vil kalle han inn når fengslingsmøtet skal starte, men det viser seg altså å være en bløff.

   Verken han eller vi andre får denne beskjeden, hvis hensikt er å holde fengslingsmøtet hemmelig.

   Det hele er så respektløst at det knapt er til å fatte.

   Konklusjonen er uansett at x ble bevisst hindret i å få fremført sine menneskeretter, noe som er ekstra alvorlig i en sak som dette, hvor EMK står særlig sterkt.

   Brudd på det frie forsvarervalg, er følgelig en selvstendig krenkelse av EMK artikkel 6 nr 1 og 3 (c).

   *

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Bra, dette er ikke til å misforstå. Slik var der

  
---
---

   Marius Reikerås, 30.05. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153478228931875

   Del 3 av 5.

   2.2 Brudd på EMK artikkel 5. Preventiv varetekt er i utgangspunktet forbudt etter EMK artikkel 5 (1) .

   Som lagmannsretten skal være kjent med, er hele EMK artikkel 5 bygd opp slik at den skal beskytte mot vilkårlig fengsling.

   Bestemmelsen stiller svært strenge krav for å holde noen innesperret uten etter lov og dom

   La meg ta det generelle utgangspunktet først.

   x skal, som alle andre, nyte godt av de garantier som følger av uskyldspresumsjonen.

   Det heter i EMK artikkel 6 nr 2, følgende:

   Art 6. Retten til en rettferdig rettergang

   2. Enhver som blir siktet for en straffbar handling, skal antas uskyldig inntil skyld er bevist etter loven.

   Norge er allerede domfelt fire-4- ganger i Den Europeiske menneskerettsdomstol for å bryte denne bestemmelsen.

   Og lagmannsretten skal ha det for øye at x IKKE er dømt og at han skal behandles som uskyldig.

   EMK artikkel 5 beskytter altså mot vilkårlig fengsling, og det er på det rene at listen av unntak i artikkel 5 er uttømmende og skal tolkes strengt.

   Vi snakker altså om en varetektsordning basert på rene hypoteser om at dersom han slippes ut, så vil han kunne ”fornærme” de aktuelle tjenestemenn på nytt.

   Allerede i 1980 var Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD) klar på at det ikke er lov å holde folk i varetekt av utelukkende preventive hensyn.

   I Guzzardi mot Italia (1980) ble det klart uttalt at det ikke under noen omstendighet er adgang til ren preventiv varetekt.

   I dommen heter det:

   "It would also be necessary to consider whether the requirements of paragraph 3 of Article 5 (art. 5-3) had been observed (see the Lawless judgment of 1 July 1961, Series A no. 3, pp. 51-53, par. 13-14). In any event, the phrase under examination is not adapted to a policy of general prevention directed against an individual or a category of individuals who, like mafiosi, present a danger on account of their continuing propensity to crime; it does no more than afford the Contracting States a means of preventing a concrete and specific offence. This can be seen both from the use of the singular ("an offence", "celle-ci" in the French text; see the Matznetter judgment of 10 November 1969, Series A no. 10, pp. 40 and 43, separate opinions of Mr. Balladore Pallieri and Mr. Zekia) and from the object of Article 5 (art. 5), namely to ensure that no one should be dispossessed of his liberty in an arbitrary fashion (see the above-mentioned Winterwerp judgment, p. 16, par. 37).

   103. Finally, sub-paragraphs (d) and (f) of Article 5 par. 1 (art. 5-1-d, art. 5-1-f) are obviously not relevant.

   c) Conclusion

   104. To sum up, from 8 February 1975 to 22 July 1976 the applicant was the victim of a breach of Article 5 par. 1 (art. 5-1).

   Inntrøndelag har selvsagt ikke vurdert sin kjennelse opp mot den praksis som EMD setter som klar skranke for videre varetekt.

   Etter min mening er dommen H.W. v. GERMANY av 19 september 2013, den mest pedagogiske når disse uttømmende momentene skal vurderes.

   Dommen er svært illustrerende for å vise alle de momenter retten IKKE har vurdert, men som den skulle ha vurdert da den skulle ha tatt stilling til forlenget varetekt.

   I premiss 64 heter det:

   64. The Court reiterates that any deprivation of liberty must, in addition to falling within one of the exceptions set out in sub-paragraphs (a) to (f) of Article 5 § 1, be “lawful”. Where the “lawfulness” of detention is in issue, including the question whether “a procedure prescribed by law” has been followed, the Convention refers essentially to national law and lays down the obligation to conform to the substantive and procedural rules thereof (see, among many other authorities, Erkalo v. the Netherlands, 2 September 1998, § 52, Reports of Judgments and Decisions 1998 VI; Baranowski v. Poland, no. 28358/95, § 50, ECHR 2000 III; and Saadi v. the United Kingdom [GC], no.13229/03, § 67, ECHR 2008).

   Retten har selvsagt ikke vurdert en eneste av underparagrafene a-f i artikkel 5 (1) men utelukkende holdt seg til straffeprosessloven 171 (3).

   For å "hjelpe" Inntrøndelag tingrett litt på vei, kan det dog nevnes at retten kunne ha sett hen til EMK artikkel 5 1 (c) . Det har den ikke gjort.

   Så sier EMD noe svært viktig i premiss 67, hvor det lyder:

   Compliance with national law is not, however, sufficient: Article 5 § 1 requires in addition that any deprivation of liberty should be in keeping with the purpose of protecting the individual from arbitrariness (see, among many other authorities, Winterwerp, cited above, §§ 37, 45; Erkalo, cited above, §§ 52, 56; Saadi, cited above, § 67; and Mooren, cited above, § 72).

   Akkurat:

   Det hoder altså ikke at retten mener den har hjemlet den forlengede varetektsfengslingen av x i straffeprosesslovens bestemmelser.

   Det er ufravikelig krav at artikkel 5 (1) også pålegger norske domstoler å vurdere inngrepet opp mot selve formålet med artikkel 5 (1) : Nemlig å forhindre vilkårlig frihetsberøvelse.

   En slik øvelse har retten altså ikke gjort.

   Blant de forhold EMD har sett på under denne øvelsen heter det blant annet:

   73. In addition to the speed with which the domestic courts replaced a detention order which had either expired or had been found to be defective, the Court has previously considered, inter alia, the following elements to be relevant in assessing whether a person’s detention must be considered as arbitrary for the purposes of Article 5 § 1 in the circumstances of the case. It notably took into account whether there had been adequate safeguards to ensure that the applicant’s release from detention would not be unreasonably delayed (see, Erkalo, cited above, §§ 57, 59). Moreover, it considered whether the applicant contributed in any way to the delays caused in the procedure (see Schönbrod, cited above, § 107) or objected to a foreseeable delay in the proceedings (see Rutten, cited above, § 45). The Court further took into account whether the delay could be attributed to the complexity of the proceedings (see Schönbrod, cited above, § 107).

   Altså vi snakker om de såkalte ”procedural safeguards”, som skal hindre vilkårlighet, men i vår sak har ikke engang retten vurdert disse og da blir det også umulig å angripe dem.

   Eksempelvis skulle retten ha vurdert hvordan inngrepet er overfor x sin familie.

   x har flere barn, herunder små barn som åpenbart lider av fraværet av sin far.

   På godt norsk kalles dette for empati, men det har retten tydelig vis fullstendig glemt.

   Uansett; når retten utelater å vurdere de additional ”procedural safeguards” foreligger en krenkelse av konvensjonen.

   For øvrig er deler av siktelsen mot ham bygget på at ikke deler det offentliges syn på at tvangssalget av hans eiendommer er rettskraftige.

   Og han har utvilsomt et poeng.

   EMD har stilt følgende spørsmål til den norske stat i sak 21628/11, Sagvolden vs Norway i en prinsipiell sak om hvorvidt Norge bryter menneskerettene i tvangssalgssaker:

   1. Did the omission to hold an oral hearing in the proceedings relating to the decision to order compulsory sale off the applicant’s apartment, ending in the Appeals Leave Committee of the Supreme Court`s decision of 1. October 2010, give rise to a violation of her right to a fair and public hearing under Article & § 1 of the Convention ( See, inter alia, Jussilia v. Finland, no 73053/01, §§ 40 to 41 and 43, ECHR 2006- XIV, with further references) ?

   2. Did the order compelling the applicant to sell her apartment entail an interference with her rights under paragraph 1 of Article 8 of the Convention that was not necessary within the meaning of its paragraph 2. ( see for instance, Connors v. the United Kingdom, no 66746/01, §§ 81-84, 27 May 2004; McCann v the United Kingdom, no. 66746, no 19009/04, §§ 45-55, 13 May 2008; Cosic v Croatia, no 28261/ 06, §§ 20-23, 15 January 2009; Orilic v. Croatia no. 48833/ 07, §§ 63-72, 21 June 2011; Gladysheva v. Russia, no 7097/ 10, § 95, 6. December 2011)?

   Nøyaktig de samme forhold gjelder i sakene til x,

   Når en sak er kommet så langt i EMD at EMD stiller direkte spørsmål til Norge om de erkjenner menneskerettsbrudd, er det stor sjanse for at Norge blir dømt, for å ha bedrevet med ulovlige tvangssalg av privat eiendom.

   Om Norge blir dømt, skal de som har vært rammet repareres for de skader som de har blitt påført,jf hva Høyesterett selv sier:

   «Det er på det rene at norske myndigheter, etter at krenkelse er konstatert, ikke bare plikter å avslutte en vedvarende krenkelse, men også å reparere følgene av krenkelsen så langt som mulig, jf. Rt. 2010 side 396 avsnitt 25 med ytterligere henvisninger.»

   Så da er mitt spørsmål:

   Hvordan mener Trøndelag politidistrikt og ikke minst domstolene, at de skal kunne forsvare å holde en mann innesperret, når selv Høyesterett forfekter det samme synspunkt som han gjør?

  
   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 30.05. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153478516166875

   Leser om den såkalte Monika-saken, en av mange skampletter på Bergens-politiets rulleblad.

   Påtaleansvarlig, Sidsel Isachsen, klarte å henlegge saken, da hun "mente" at åtte år gamle Monika hadde begått selvmord.

   I ettertid har det haglet med kritikk mot henne og hadde dette skjedd i et annet land, hadde hun aldri mer fått lov å ha en ledende stilling i politiet

   Men, ikke i annerledeslandet Norge.

   For her har hun blitt belønnet og blitt forfremmet, ja forfremmet, og er i dag leder for juristene i politidistriktet.

   *

   Morten Aarmo:
   Tviler ikke.

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   I bakvendtland...... , blir folk forfremmet til fullstendig inkompetansenivå. Eneste kvalitetskrav er antall år med lønning fra staten ..... Her er kvalitetssikringen i høysetet :-)))))

   Torill Hammervoll:
   Tragiske!

   Gro Ødegård:
   Sykt : ( Politiet i Norge kan gjøre hva de vil uten at det får noen konsekvenser. Jeg stiller meg undrende til at en yrkesgruppe som dette ikke skal være ansvarlig for sine handlinger slik vi andre er. Rett og slett skremmende når en vet hva disse handlingene påfører en mengde mennesker, som i de fleste tilfeller blir totalt rettsløse på grunn av politiets handlinger.

   
---
---
*****

--31--
-- Dagboks-notater, tirsdag 31. mai 2016: 

   Omkring 12 pluss-grader Celsius og mye regn her ute i natt. 14, vått og mindre nedbør klokken 10. Efter hvert mindre disig himmel, dus blålig uten nedbør og oppmot 20 pluss-grader utover formiddagen og frem mot klokken 14.30. Jeg regner med å få skrevet ferdig og avsendt ankeskrivet i løpet av dagen eller i morgen. Hvor videre traumatiserende og kraftslukende det enn er i forhold til det uhyre altoppslukende og livs-ødeleggende monsteret som den politiske mafiaen er. Det er forskjellig annet jeg har måttet prioritere de siste dagers tid. Deriblandt vasking av klær og tøy og innhøsting og konservering av planter for medisin og mat og andre nødvendige forberedelser til efter hvert kommende vinter. Det er forskjellig også slikt jeg både kan og må gjøre her i fangenskapet. Reperasjoner, stell, vedlikehold og muligheter som koster penger har det ikke vært økonomiske muligheter for siden efter kidnappingen. Eneste unntaket er helt nødvendigheter for å opprettholde pc-arbeidet og Internet-forbindelsen. Men jeg forsøker iallfall å overleve, selvfølgelig. Torturen, terroren og utplyndringene til tross. Selvfølgelig, fordi jeg er forpliktet til det overfor verden og alle og enhver. Uten denne forpliktelsen ville jeg hverken klart eller orket å fortsette. Og det er lett forståelig at så veldig mange, både barn og voksne i dagens Norge, både er maktesløse og ikke klarer det særlig lenge. Jeg må skynde meg med tøy-vaskeri mens vårtørken enda er her. Selv om det somme stunder kan regne mye også i vårtørke-tiden, så tørker det fort det som henges opp. Overskyet og 19 pluss-grader klokken 20. Halv-mørkt, vått og 15 mot midnatt.
   
---
---

   Vinberget nød-hjemme-vaskeri, 31.05. 2016. Syriner i skyllevannet hører også med. 

   Vinberget-fontene-vaskeri-P1060231.jpg

---
---

   Klestørk både i cypress, thuja og andre trær ...

   Klestork-a-P1060258.jpg

---
---

   Klestørk også med et ubrukt drivhus ...

   Klestork-b-P1060297.jpg

---
---

   Ja, blandt annet syriner hører også med ...

   Syrin-hvit-P1060364.jpg

---

---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq