----- Denne side: db201706.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. --- 
----- 
---  Juni 2017 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 01. juni 2017:

   3 pluss-grader Celsius her ute klokken 03.30 i natt. Lys blå himmel med solen i øst og 8 pluss-grader klokken 08. Sol fra noe slørete himmel og 15 pluss-grader frem mot klokken 13.30. Mere dus og hvitlig himmel utover eftermiddagen, med 14 pluss-grader klokken 18 og 19 og fortsatt hvitlig overskyet og 12 klokken 20. Dunkelt, antydninger til yr og 9 pluss-grader klokken 23.30. Nokså mørkt mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.06. 2017 via Menneskehandel-Norge, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/801234953319513/permalink/1220878151355189/

   Den politiske kidnapper-mafiaen og dens medspillere later som de er motstandere av menneskehandel.

   Men enhver offentlig politikk som manipulerer eller fratar et menneske retten til sitt familieliv er menneskehandel. Og er total-forbudt i blandt annet Barnekonvensjonens Art 35, som har lovbestemt at:

   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Når mennesker blir salgsvare - Frelsesarmeen
   http://www.frelsesarmeen.no/no/vart_arbeid/krigsropet/hoyre_kolonne/smakebiter_fra_magasinet/N%C3%A5r+mennesker+blir+en+salgsvare.d25-SwRHYYa.ips
   – Hadde vi nordmenn vært stramme i holdningene våre, ville det ikke vært et marked for menneskehandel, mener politioverbetjent Stian Vatnedal. På søndag marker
   frelsesarmeen.no

   *

   Madelene Gulbrandsen:
   Cover - up - det er slik i uskyldighetskuespill og jug"snillisme" - anmeldes
   
   
---

   https://www.facebook.com/groups/570319606425920/permalink/726705387454007/

   Britt Unni Wisth:
   BØNNEDAG? STEIKE SÅ OPPLØFTENDE LESNING. Folk som driver med sånt, en kule i skallen. Litt mild dom, men preventiv

   Linda Håland:
   Vi setter av dagen og priser Monica Pettersson Sløgedal Djupvik
   Av di HØGERE SATTE
   Store fitte verdier i fritt løp

   Cate Nyvoll:
   Der står jo skrevet i <The PROTOCOL Of ELDERS of ZION , : At vi skal ødelegge verden med sex og perversiteter, og denne ødeleggelsen er i fuld gang, JA.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1273385482787726/

   Elisabeth Larsen:
   Dette må du lese Hanne Kløvig.

   Hanne Kløvig:
   Det er denne mannen som "solgte" datteren min ved lyve i retten! Han sa jeg vanket med narkomane ! Han ene var far til min datter og vi var ikke engang sammen,han bor på pleiehjem etter slag og må ha hjelp til alt! Siden 2010! Han andre som nevnes er hans kamerat og han er død! Han døde vel i mai 2014 ! Og jeg kjennte ikke til han annet enn at han var mye på sykebesøk hos min x under tiden han fikk slag! Å var hyggelig og hjelpsom med mine biler inntil han stjal begge bilene mine og jeg får vite han er en kjenning av politiet! Å jobbet på begge sider av loven ! Jeg fikk ikke tilbake en krone i forsikring på de to bilene for lensmann i Svelvik mente jeg kjente han som stjal dem!!!!??? Dette er ett nettverk fullt av farlig folk og dem jager meg enda med masse dritt! De har vel fått nok penger nå vel! Hele min arv er robbet min trygd er stoppet og min datter kommer aldrig mer hjem! Og gjelden begynner hope seg opp etter alle de falske kemnerkrav og falske bomavgifter som hagler inn! Jeg ligger dauasyk utmattet å gått ned ti kilo for Nav betaler meg ikke ut sosial bidrag jeg har rett på! Jeg har samme sykdom som jeg fått trygd for før og samme leger ber om uføre for meg men NAV nekter? Er det noen som kan hjelpe meg få saken ut i media !!! MÅ HA HJELP NÅ FØR JEG DØR AV UTMATTELSE OG AVMAGRING! JEG ER TYNN Å SPE FRA FØR SÅ UTEN MAT OG PENGER I TO MÅNDER ER IKKE BRA FOR MEG! DE HAR IKKE BETALT MEG SOSIALBIDRAG DENNE MÅNED HELLER! Å DE DEKKER BARE HALVE HUSLEIEN ! SÅ HVOR LENGE HAR JEG TAK OVER HODE DA! JEG ER FOR SYK TIL GREIE BO PÅ GATEN! : (

   Elisabeth Larsen:
   Var det jeg tenkte de hsr med frelses armen kirkens Bymisjon som ligger under kirkens sosial tjeneste

   Elisabeth Larsen:
   Har du ikke samboer da eller har du flyttet ? Da må du søke skriftelig og anke fylkesmann og der kan du anke SOS penger inntil et år etter de har laget vedtaket om ikke hjelp da må du klage videre til helsetilsynet og eventuelt sivilombudsmann .Sånn har jeg gjort i strekk i ti år utenom det sndre men skjer først noe da du anker riktig rekkefølge .Bruk krefter på Akurat de vedtakene og legg bort alle de andre papirene for når ikke frem med det og advokatene tar kun er og er vedtak og av ny dato .Da du får nye vedtak så får du advokat også

   Hanne Kløvig:
   Jeg er ikke samboer nei! Har aldrig vert samboer på papiret heller vi! Har flyttet i den leiligheten med egen inngang jeg nå for Nav krever det! Det er to adskilte leiligheter i dette huset ! Så da gjorde jeg det sånn for jeg er jo ikke sammen med Tore....mer. Han bor for det meste på jobben og han! Så vi hadde aldrig noen tid sammen heller eller rekker bli kjent med hverandre ..... Han jobber jo alle helger, og han har fler jobber så det ble som være alene likevel!

   Hanne Kløvig:
   Jeg vet klage gangen jeg og! Har jo holdt på like lenge som deg ! Holdt på i 17 år! Men som du ser det hjelper ikke ha spesialister i ryggen og loven på din side ! For Nav eller denne korrupte svindel gjengen holder i saken og greier på en eller annen måte holde den utenfor andre folk enn sine som driver uærlig! Og da kan dem leke seg med oss like lenge som dem og vi lever!

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.06. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154429382786875

   EMK har en generell regel, som sier at du må klage din sak inn for EMD senest seks måneder etter at avgjørelsen i Høyesterett falt.

   Men, der krenkelsen fortsetter, sier EMD følgende i VARNAVA AND OTHERS v. Tyrkia fra 2009:

   59. Nonetheless, it has been said that the six-month time-limit does not apply as such to continuing situations (see, for example, Agrotexim Hellas S.A. and Others v. Greece, no. 14807/89, Commission decision of 12 February 1992, DR 72, p. 148, and Cone v. Romania, no. 35935/02, § 22, 24 June 2008); this is because, if there is a situation of ongoing breach, the time-limit in effect starts afresh each day and it is only once the situation ceases that the final period of six months will run to its end"

   Altså: Der krenkelsen(e) vedvarer, så er det først når de(n) opphører at seks månedersfristen begynner å løpe.

   *

   Ken Olsen:
   Fantastisk at du har lagt ut dette Marius Reikerås :-)

   Rune L. Hansen:
   Meget nyttig og godt å vite - og mere i samsvar med menneskeretts-konvensjonene enn hva mange har trodd EMD's begrensninger har gitt rom for! Svært så mange av "retts-prosessene" i dagens Norge er utmattende, utplyndrende og livs-ødeleggende kafka-prosesser det i det heletatt ikke er lett å overleve, eller å makte annet når og som en bør forholde seg til. Så dette er virkelig nyttig og godt å vite!

   
---
---

   Steven Bennett, 01.06. 2016:
   https://www.facebook.com/Steven.R.O.Bennett/posts/1101074973325786

   Norway’s Dehumanising Strategy – Part 2

   The Trump Card and Puzzle Cases

   Have you ever wondered how an employee from Norway’s Child Welfare System, barnevernet can justify taking an innocent child or children from perfectly able and caring parents?

   It has often been spoken in child welfare circles, that a good child welfare employee can take any child, at any time from any parent. But, how can they do that without any sexual abuse, violence or substance abuse?

   Trump Card

   A Trump card is one way to take children away from their parents by barnevernet. When barnevernet has a specific reason to enter a family’s life, for instance, they discover that one or both parents have health issues or are receiving medical treatment (drugs), or the parents were beaten when they grew up (violence towards children is as inherited as the colour of one’s skin, according to barnevernet thinking), or have experimented with drugs at one time as a teenager and so on.
   That doesn’t take more than the wrong medication being used for a period of time or a child who says that their mother has done something, that she hasn’t.

   A recent example is of a child who told Kindergarten workers that her mum had thrown a towel at her. It had been an accident, but barnevernet typically pulled out the Trump card.

   All it needs is barnevernet to receive a report of concern. They will then start an investigation and look for puzzle pieces.

   Puzzle Cases

   If a Trump card cannot be used, puzzle cases are created by finding normal things in parenting and turning them into what barnevernet consider, a form of abuse – in a nutshell, they build cases on menial things.

   Barnevernet will enter the family and observe them. These observations are done unexpectedly or planned, one situation being more stressful than the other. The puzzle pieces are tiny things. They analyse the tone in a mother's voice. They talk about lack of eye contact and they put the parents through an IQ test.

   They try everything to stress the parents in order to observe their reaction. If the parent gets stressed/angry, then they suspect violent behaviour in front of, or towards their children. If the parent doesn't react much, they are considered to lack the ability to see themselves correctly or to understand life.

   Apathy is a word commonly used to describe a shocked parent. Then, barnevernet suspect the parent doesn’t have the ability to take care of the child’s needs and therefore, they take the child away.

   Puzzle cases usually consist of piles of documents on a parent’s lack of parenting skills. This is what barnevernet employees are trained in. Enough puzzle pieces are like having a Trump card – which means, they can use the puzzle pieces and put them together to justify taking innocent children from perfectly able and caring parents, who are now painted by barnevernet as lousy at parenting.

   The ideology that supports barnevernet gives them the power to turn a perfectly normal parent into a terrible care person. That’s the ideology of puzzle cases, which is described in case worker’s text books as a legitimate way of creating as much justification as a Trump card.

   Berit Aarset, a Norwergian nurse, foster mother/grandmother and leader of Human Rights Alert – Norway (hra-n), reveals the somewhat dark and distorted ideology that justifies the destruction of perfectly normal families in Norway.

   Berit Aarset

   Justification of care orders in Norway

   When I became aware of Elisabeth Backe Hansen's (EBH) dissertation and her book "Justification of care orders", I was deeply shocked. As EBH is a psychologist, she should, in my opinion, be more critical of the methods that are described here. This especially, in connection with the so-called puzzle cases.

   My encounter with this thesis was essential for my decision to write the book "Power abuse and miscarriage of Justice", a book where I am presenting my experiences as a foster mother/grandmother and where all the case papers in our case are made public.

   Puzzle Cases

   Puzzle cases are also what Human Rights Alert-Norway (hra-n) see the most of in our work. Negative and frequently untrue statements and claims from barnevernet are what our organisation often encounter.

   This puzzle method can frame anyone, and the result is often wrongful removal of children. However, in public, Barnevernet talk about violence and abuse cases. The widespread notion of what Barnevernet cases are about is based on this talk.

   The EHB dissertation refers to 16 cases (21 children under 7 years, living with measures in their home with suggestions about placement in a foster home) which with all probability is based on Kari Killen theories.

   The Killen child welfare theories have consistently been used for the education of social workers, and are used as an expert basis for most of the work that takes place in Barnevernet in general. There is no reason to believe that these 16 cases are any different compared to this. For many years, EBH and Kari Killen have been colleagues at NOVA (Norwegian Upbringing, welfare and aging) section for child protection (research). One may therefore ask whether the research is executed in a necessary critical light.

   The title "Justification of care orders" can be said to be like a returning boomerang to EBH. She is indirectly justifying these methods/issues when she in hindsight does not take hold of the possibility of committing errors. EBH must be considered a very important person when it comes to the development of the Norwegian child welfare services since she has been a part of the NOVA since its inception in 1996.

   Anyone who is in contact with the child welfare services, with a case, relatives, civic-minded people in general or politicians, by reading my book "Power abuse and miscarriage of Justice", will get an insight into a typical puzzle case that is described in the summary above.

   Trump Card Cases

   Trump cards are vague and are often no longer a real issue when Barnevernet enters a family’s life. Take, for example, parents with substance abuse issues. If the parent(s) is part of the LAR project (methadone) and not barnevernet, they will most likely be able to keep their children. The parents who somehow have been in touch with drugs, perhaps in their teenage years but who have managed to get away from it, often lose their children. It is assumed that these parents will "crack" in the future.

   #EveryChildIsWorthFightingFor
   #LetTheChildrenBeSetFree
   #ChildAbuse
   #Norway
   #StopBarnevernet

   Norway's Dehumanising Strategy – Part 1 – English version:
   https://www.facebook.com/Steven.R.O.Bennett/posts/1095107510589199

   Norway's Dehumanising Strategy – Part 1 – Norwegian version:
   https://www.facebook.com/notes/margaret-hennum/noreg-sin-dehumaniserande-strategi-del-1/1870711556510942

   Norway's Ten Trump Cards
   https://www.facebook.com/Steven.R.O.Bennett/posts/1101082713325012

    Deutsche Welle (DW) is Germany's public international broadcaster, reaching 100 million people worldwide every week. The following short DW news report about Aria’s story exposes the abusive and family destroying nature of Norway’s Child Welfare System:
   https://www.youtube.com/watch?v=4tpcbeJjDtI

   In 2016 Australian SBS Dataline reported on Norway´s stolen children:
   http://www.sbs.com.au/news/dateline/story/norways-stolen-children

   In 2016, the BBC also reported on the abusive behaviour by Norway’s Child Welfare System:
   https://www.youtube.com/watch?v=asiT8VupHCI

   In 2016, French TV Arte reported on how Norway’s CWS is tearing able and caring families apart:
   https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=BBWXhrN4AM4&app=desktop

   *

   Bibbi Ødegaard:
   Dehumanisering/avhumanisering er det viktigste i krigsføring, der får du "soltatene" til å gjøre hva som helst, så lenge du har blitt manipulert på den rette måten. Spør soldater som blir sent ut i "krig" i land der vi absolutt har ingenting å gjøre. Men de lykkes ikke, vi får "våre" gutter/jenter tilbake som zombier, og hva skjer med dem? Det er det samme som skjer i barnevernet og, og der er vel derfor at vi skal sette pris på at bv pedagoger varer bare 1 1/2 år i denne bransjen. Det er faktisk mange som har sunn fornuft og kan tenke selv.

   Hilde Røen:
   I was also disturbed when I read Elisabeth Backe Hansens paper. (She is a well known bv- researcher). Thank u for letting the world know about the crazy "science" behind the bv system, and putting so much effort into it :)

   Adriana Agotici Prodan:
   I don't know what to say, how is this even possible?

   Steven Bennett:
   Good question Adriana. That's why there's an International movement worldwide, investigating this area.

   Chris Prunean:
   Steven it is becoming increasingly evident that while the people of Norway are the victims, they are also the enablers of this system. They do not care, and actually approve of barnevernet. How do you help a people who do not want your help?

   Hilde Røen:
   By advocating the human right issues of Norway globally. <3 we need help from abroad...

   Tetka Ditka:
   Chris, here is a good interview where Rune Fardal explains why the Norwegians are so passive. It is a big surprise for me...(use the google translator, please) :

   http://zpravy.idnes.cz/barnevern-norsko-rune-fardal-psycholog-odebirani-deti-eva-michalakova-1e9-/zahranicni.aspx?c=A170518_133424_zahranicni_fer
   Odebrání je to nejhorší, co může dětem Barnevern udělat, říká…
   zpravy.idnes.cz|By iDNES.cz

   Espen Hilde:
   Guilt and shame, some parents belive they have done something wrong and feel guilt and dont go public with it. And in the same time bufetat are putting out expencive adds with a child that has to drink water in the class and everybody else has food. Insane.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.06. 2017 shared Family Channel - Focus on Family & Human Rights in Norway's video:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10210436968735275

   Vesentligheter og perspektiver fra Marius Reikerås og Rune Fardal ...

   Family Channel - Focus on Family & Human Rights in Norway added a new video: Marius Reikerås i samtale med Rune Fardal.
   https://www.facebook.com/familiekanalennorge/videos/655578791307115/
   
30 May 2017 at 22:41 · -1:07:08 - 5,202 Views
   Marius Reikerås forbereder tidenes søksmål mot Norge for alvorlige brudd mot menneskeretter. Det har vært stille fra Marius Reikerås den siste tiden, men han...
   See more

   *

   Alfred Røvik:
   Stå på

   Rune L. Hansen:
   Nettet snører seg sammen rundt menneskeretts-forbryterne i Norge.

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, fredag 02. juni 2017:

   Omkring 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Yr, vått og opp til 12 pluss-grader utover formiddagen. Disig himmel, regn, yr, vått og 12 pluss-grader videre utover dagen og kvelden og med 11 pluss-grader og nokså mørkt mot midnatt.
   
---

---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 03. juni 2017:

   Regn, yr, vått og mellom 11 og 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, meget vått og 12 pluss-grader klokken 10. Videre utover dagen overskyet med opp til 15 pluss-grader. Med yr, vått og 12 pluss-grader fra omkring 21-tiden og videre utover kvelden. Med regn, nokså mørkt og 11 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, 1. pinsedag, søndag 04. juni 2017: 

   Jevnt mye regn og mellom 11 og 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Vått, disig himmel og nokså jevnt med yr og regn og omkring 11 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Mindre nedbør en stund henimot 18 og 19-tiden. Derefter videre mere regn og yr utover kvelden, mot midnatt med omkring 10 pluss-grader og mørkt.
   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, 2. pinsedag, mandag 05. juni 2017: 

   Vått, regn og yr og ned mot 9 pluss-grader Celsius frem mot 03-tiden her ute i natt. Overskyet og vått utover formiddagen, med opp til 14 pluss-grader. Derefter tildels sol fra noe lys blå himmel utover eftermiddagen, med 15 pluss-grader og overskyet klokken 16. Med yr og regn igjen fra omkring 20.30-tiden og ned mot 9 pluss-grader og nokså mørkt mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.06. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10210476731089309

   Norge ble et aparthate-land. Hvordan det skjedde?

   Norge ble et aparthate-land - og det politiske regimet forsøker å få hele verden til å bli det samme.

   Noe av det samme har skjedd også i andre land. Smitten har i flere ti-år spredd seg i og til mange land.

   Menneskerettighetene krenkes, forties, bagatelliseres og forfalskes systematisk og katastrofalt.

   Det politiske regimet forbeholder menneskerettighetene for seg selv og sitt nettverk og sine mest nyttige medspillere.

   Setter seg selv og sine egne systematisk over menneskerettighetene, medmennesker og reell lov og rett.

   Endog enhvers rett til sitt familieliv krenkes, neglisjeres, bagatelliseres og ødelegges.

   Med alle de livs- og samfunns-ødeleggende konsekvenser dette automatisk medfører.

   Respekten for medmennesket og menneskerettighetene er forfalsket og fraværende.

   Det er propaganda, falskhet, dobbel-moral, løgn, splittelser og falsk dokumentasjon som styrer og rår.

   Og en politisk nepotisme som beskytter seg selv og hverandre for ikke å bli straffeforfulgt.

   Blandt annet ved å late som at de ikke forstår menneskerettighetene og prinsippene for lovlig lov og rett.

   Både forurettelsene og spørsmålene er og blir mange, ekstreme og stadig verre i et slikt land.

   For eksempel: Hvem skal ha retten til sitt familieliv? Og hvem ikke?

   Hvem vil være med i å bestemme eller promotere slike sadistiske avgjørelser? Og hvem ikke?

   Aparthate-politikkens nepotisme og medspillere produserer propaganda for å smitte og indoktrinere flest mulig.

   Den føler seg slik tryggere på å bli videreført og opprettholdt. Og ikke straffeforfulgt og avskaffet.

   Politisk og offentlig organisert kriminalitet som ikke kompetent blir straffeforfulgt er det farligste som finnes i verden.

   Det til alle tider absolutt farligste og mest katastrofale og ødeleggende som finnes i og for verden.

   Det var og er dette menneskerettighetene og prinsippene for lovlig lov og rett skulle og skal stoppe.

   Skulle og skal stoppe - i og for ethvert menneske og land - og i og for hele verden.

   Stoppe offentlige menneskeretts-forbrytelser, korrupsjon og kriminell nepotisme,

   Enhvers enhver menneskerett må uforfalsket respekteres og sikres for at det skal kunne skje.

   Uten vil aparthate-politikken katastrofalt, ødeleggende og utplyndrende spre seg videre i verden.

   I og med allslags smittsomme forkledninger, neglisjeringer og forfalskninger,

   *

   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 06. juni 2017: 

   Jevnt mye regn og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og vått utover formiddagen, men efter hvert uten nedbør. Med 12 pluss-grader klokken 12 og 16 klokken 13. Dus sol og tildels noe lyst blålig videre utover dagen, med en mild bris og mellom 20 og 16 pluss-grader. Halv-mørkt og 16 mot midnatt.
   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 07. juni 2017: 

   En mild bris og 16 pluss-grader Celsius og tildels litt yr her ute i natt. Overskyet med 16 pluss-grader og noe yr frem mot 09-tiden. Efter hvert mere yr og vått utover formiddagen, med 15 pluss-grader frem mot klokken 14. Med 14 frem mot klokken 17. Videre nokså jevnt med yr og regn, med ned til 10 pluss-grader og nokså mørkt mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.06. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10210501780835537

   Enhver menneskerettighet er og skal være umistelig og uavhendelig

   Enhver menneskerettighet er og skal for enhver være umistelig og uavhendelig, har menneskeretts-konvensjonene lovbestemt.

   Og at absolutt ingen skal kunne tolke eller forfalske en eller flere menneskerettigheter til noe annet enn de egentlig er.

   Dette innebærer veldig meget for ethvert menneske, samfunn, politikk, rettsvesen og virksomhet.

   Det er med utvetydig tydelighet lovbestemt i blandt annet Barnekonvensjonen, at:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art". (Art 2.)

   Og for eksempel i Barnekonvensjonens Art 4:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Menneskeretts-konvensjonene har flerfoldig lovbestemt at:
   "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører." (Menneskerettsloven V3&4&5&6, ICESCR & ICCPR.)

   Og som fremgår av blandt annet Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen, Art 10:
   "Ingen skal medvirke, ved handling eller ved unnlatelse av å handle der det er nødvendig, i krenkelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter og ingen skal bli utsatt for straff eller negativ handling av noe slag for å nekte å gjøre det."

   Menneskerettighetene er lex superior (skal gjelde over og foran alt annet av lov og rett), og er enkle og lett forståelige - og alle og enhver voksne mennesker uten unntak er forpliktet til å respektere og sikre de. Det motsatte skal ikke kunne skje.

   Under absolutt ingen omstendighet skal en menneskerettighet kunne krenkes permanent eller vedvarende eller ved nødvendighet annet enn midlertidig for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte.

   Dette gjelder selvfølgelig også enhvers rett til sitt familieliv. For her å ta et konkret eksempel. Lovbestemt i blandt annet EMK Art 8: "Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv".

   Et stort mangfold av lovbestemmelsene i Barnekonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene har både direkte og indirekte lovbestemt enhvers rett til sitt familieliv. Nærsagt tydeligere enn noe annet.

   Alikevel ser vi - ikke minst i dagens Norge - groteske eksempler på politisk og offentlig organisert kriminalitet som krenker denne menneskerettigheten. Med et mangfold av andre menneskerettigheter som samtidig automatisk krenkes.

   Av mennesker, politikk og avgjørelser både i og utenfor den offentlige forvaltningen som setter seg selv og sine meninger og holdninger over og foran menneskerettighetene. Selv om dette ikke skal kunne skje!

   Hva er nødvendig for å stoppe og å reparere disse og andre menneskeretts-krenkelser?

   Først og fremst at de kompetent straffeforfølges og repareres, selvfølgelig. Uansett hvem eller hva som forsøker å forhindre det, nekte det eller bagatellisere det.

   At det offentlig politisk, juridisk, administrativt eller på andre måter nektes, unnlates eller forfalskes er på ingen som helst måte akseptabelt eller lovlig.

   Absolutt ingen interesse-fraksjoner eller voksne mennesker skal kunne være unnlatende i forhold til dette.

   Politiske partier og offentlige interesse-fraksjoner og deres medspillere som krenker en eller flere menneskerettigheter må og skal kompetent straffeforfølges.

   De er offentlig mafia-virksomhet og skal selvfølgelig heller ikke kunne stille til lovlige politiske eller offentlige valg.

   Har de tidligere gjort det så må først deres menneskeretts-krenkelser kompetent straffeforfølges og repareres.

   Ydmykhet og soliditet i forhold til alt dette er både viktig og nødvendig.

   Viktigere og nødvendigere enn alt annet for ethvert samfunn.

   Derfor også besinnelse og beskikkelse for enhver som har medvirket i en krenkelse.

   I håp om at det vil kunne være en formildende omstendighet.

   *

   Unni Sandberg:
   Hvorfor følger ikke barnevernet disse lovene? Er de over Gud og norske lover?

   Magnar Inge Wisnes:
   Og ikke bare det Unni - hvorfor gjør ikke norske myndigheter noe når det er så opplyst om at BV bryter lover så notorisk :( :( :(
   Det spiller jo filler'n meg ingen rolle om de er røde, grønne, gule elelr blå !
   Like tafatte er de !!! Nesten så de oppmuntrer !!!

   Rune L. Hansen:
   Det politiske såkalte "barnevernet" har sine både dirigenter og medspillere i og rundt den politiske og offentlige forvaltningen, Unni Sandberg. På akkurat samme måte som for eksempel Adolf Hitler hadde det i Tyskland fra 1930-årene. Offentlig kriminalitet som ikke kompetent blir straffeforfulgt, reparert og avsluttet gir smittsomt fortjeneste, fordeler eller nytte for mange.
   Hva enten det er av dumhet, uvitenhet, naivitet, fordeler eller ondskap så er en medspillende lojalitet, utnyttelse eller aksept katastrofal og perverterende for menneskene i samfunnet. Hvor mange eller hvem enn som ønsker eller aksepterer det slik.

   Også derfor er det så viktig, ja samfunnsmessig viktigere enn noe annet, at optimalt ethvert menneske og enhver instans eller virksomhet ikke skal kunne nedprioritere en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker. Og at enhver offentlig menneskeretts-krenkelse kompetent blir straffeforfulgt, reparert og stoppet. Både politisk, juridisk, administrativt og individuelt må dette ha absolutt høyeste prioritet og nødvendighet samfunnsmessig. Over og foran alt annet. Uten forfalskninger.

   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, torsdag 08. juni 2017: 

   Jevnt regn, yr, vått, disig og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Omtrent det samme utover formiddagen, og utover eftermiddagen frem mot 16-tiden. Uten nedbør fra omkring 17-tiden. Med tildels noe dust blålig og ned mot 8 pluss-grader frem mot klokken 21.30. Halv-mørkt og ned mot 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 08.06. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10210518386010656

   Politiske problemer og løsninger

   Ekte politiske problemer representerer og er ukompetente, forurettende eller falske løsninger. De krenker en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker.

   Og slikt noe skal selvfølgelig ikke kunne forekomme. Når eller hvis det likevel forekommer så må løsningen alltid være kompetent, effektiv og uangripelig.

   Og problemet ikke kunne forties, bagatelliseres eller forfalskes.

   Forurettende "løsninger" er kriminalitet, problem og feil vei å gå - og er ikke løsninger. Hvor mange eller hvem enn som ønsker det slik.

   Politiske løsninger kan alle og enhver fremføre, men det er om de er ekte eller falske løsninger som er spørsmålet.

   Det er hverken flertall, høringer, synsinger, innskrenkede fakta eller eksperter som avgjør om en slik løsning er falsk eller ekte.

   Det er det menneskerettighetene som gjør, i kraft av at de bærer i seg de felles-menneskelige verdier og prinsippene for lovlig lov og rett.

   Ekte og virkelig demokrati er ikke mulig uten denne selvfølgelige standarden og garantien.

   Ethvert kompromiss i forhold til menneskerettighetene er grov kriminalitet. Smittsom og perverterende grov kriminalitet.

   Korrupsjon er alltid også en menneskeretts-forbrytelse og kriminalitet, hva enten korrupsjonen er økonomisk eller på andre måter makt-relatert.

   De politiske problemene er katastrofale og mange i dagens Norge.

   Her nu skal jeg gi noen konkrete noe tilfeldige eksempler for i en viss grad å belyse alt dette.
Ukompetente, forurettende eller falske "løsninger" er problemet.

   Først noen ord om psykologspesialist Einar Salvesen og hans organiserte Bekymringsmelding angående det politiske såkalte "barnevernet".

   Bekymringsmeldingen er modig og berettiget i det den protesterer mot, selv om den er mangelfull. Men løsningene den sikter seg inn på er ikke ekte løsninger.

   Er den likevel et skritt i riktig retning? Både og. Og beroende på visse forhold.

   Løsningen, som ikke kan neglisjeres eller forfalskes, befinner seg klart og tydelig i menneskeretts-konvensjonene og i Straffelovens lovlige lovbestemmelser.

   Uten reell respekt for menneskerettighetene og prinsippene for lovlig lov og rett så er og blir det en katastrofe. Einar Salvesen forsvarer ikke menneskerettighetene, men ønsker både å beskytte mange forurettede medmennesker og den interesse-fraksjonen og mafia-virksomheten han selv arbeider innenfor. Som så mange andre. Han tilbyr små justeringer og endringer som mange kan fristes til å akseptere. Men som likevel bare en videreføring av den samme mafia-virksomheten.

   De menneskelige årsakene til at for eksempel en slik Bekymringsmelding i forhold til løsningene av problemene er mangelfull og ukompetent kan være forskjellige og mange, ikke minst i et pervertert og indoktrinert samfunn. Hovmod, uvitenhet, dumhet, maktbegjær, ondskap, grådighet, egoisme, etc.

   Enhver menneskerettighet er og skal for ethvert menneske være umistelig og uavhendelig. Også derfor er enhver medvirkning i eller for en menneskeretts-krenkelse kriminalitet.

   Derfor må enhver politisk, juridisk eller administrativ argumentasjon eller avgjørelse være 100% i samsvar med menneskerettighetene.

   Et samfunn som neglisjerer, bagatelliserer eller forfalsker dette har og får stadig større og verre problemer og katastrofer.

   Hensikten med en politisk og offentlig forvaltning er ikke å forstyrre eller skade livet til menneskene i sivilbefolkningen. Men er solid og ydmykt å være rett og riktig tjenende i forhold til menneskeretts-krenkelser. Og solid og ydmykt å være sant foredlende i forhold til enhver og alle. Samtidig som å være minst mulig forstyrrende eller inngripende i forhold til sivilbefolkningens enkelt-mennesker og familier.

   Rettferdighet, frihet, trygghet og trivsel er meget viktige nøkkel-ord i så måte.

   Og også i full åpenhet å forvalte de økonomiske felles-verdier solid og ydmykt sant foredlende og ikke diskriminerende i forhold til enhver og alle.

   Økonomisk rettferdighet er en nødvendighet som må erstatte dagens forskjellige økonomiske driskrimineringer.

   Også hva gjelder lønn og økonomisk fortjeneste av både arbeids-forhold og fravær av arbeids-forhold og av eiendoms-handel og eiendoms-forretninger. For eksempel bør absolutt ingen ha utbetalt lønn eller trygd eller fortjeneste som i realiteten er større enn det dobbelte av de som har minst. Det er den og de som har minst som først og mest skal løftes.

   Samtidig - og samtidighet er angående dette særlig viktig - må eiendom (inklusivt eiendeler) være unntatt beskatning, avgifter eller inngrep - unntatt ved ulovligheter (kriminalitet) eller ved nødvendighet (nødvendighets-prinsippet og forholdsmessighet-prinsippet).

   Dette angående eiendom (og eiendeler) er også en menneskerettslig selvfølgelighet, lovbestemt i blandt annet EMK Protokoll 1 Art 1, med blandt annet følgende ordlyd, i første ledd:

   "Art 1: Vern om eiendom. Enhver fysisk eller juridisk person har rett til å få nyte sin eiendom i fred. Ingen skal bli fratatt sin eiendom unntatt i det offentliges interesse og på de betingelser som er hjemlet ved lov og ved folkerettens alminnelige prinsipper."

   Denne lovbestemmelsens andre ledd (som jeg her ikke skal gjengi) omhandler videre hva som faller inn under nødvendighets-prinsippet.
 
   Innkreving av nødvendige skatter og avgifter må skje minst mulig forstyrrende og mest og best mulig samlet. Og ved at det taes mest fra de som har mest og minst eller ingenting fra de som har minst.

   Poenget med alt dette er at ethvert av politisk eller offentlig forvaltning og administrasjon skal og må skje fullstendig innenfor menneskeretts-konvensjonenes lovlighet - og ikke på noen som helst måte utenfor.

   Absolutt enhver av menneskerettighetene er og skal være enhvers umistelige og uavhendelige personlige eiendom og minste-garanti.

   For en offentlig forvaltning å ned-prioritere, neglisjere, bagatellisere eller forfalske dette er grov kriminalitet og skal ikke være mulig.
 
   Avgjørelser eller løsninger i offentlig regi som ikke respekterer og sikrer dette er ikke ekte løsninger, men er problemer, menneske-fiendtlighet, livs- og samfunns-ødeleggelse og katastrofer.

   Hvordan og av hvem enn det blir forsøkt lovliggjort eller bagatellisert.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/1549811711736164/

   Frank Roger Nordengen:
   Akkurat ! Nesten skyter ikke mannen av hesten !

   Rune L. Hansen:
   Ja, og at nesten kan skade og ødelegge verden verre en pesten!
   Og så unødvendig!

   Frank Roger Nordengen:
   De som kjenner seg igjen i utførelsen av disse skammelige handlinger, bryr seg ikke en dritt om de ødelegger enkelt individer, barn og familier . Her er prestige forfalsket med dine penger med et stort siklende glis det som tilfredstiller. Bare det å nekte å svare " arbeidsgiverene ( oss ) i Stortinget burde dømmes for svik. Hvorfor stilles aldri noen til ansvar for sine ugjerninger som er bevislige, er for meg uforståelig Klag på Trump, men se på dere selv !

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er jo "uforståelig" for mange, men sammenlign med hva som skjedde for eksempel under Hitler-regjeringen i Tyskland. Så blir det mere forståelig.
   Det var for å forhindre slikt at menneskerettighetene fremkom som de gjorde.

   Frank Roger Nordengen:
   Rune L. Hansen . Vel det var akkurat denne repetisjonen jeg tenkte på, en "styrt " reprise av 1934- 45. Datidens "alternative sannheter i ny versjon" Når maktmennesker som ordførere og like, en uhyre sjelden gang dømmes, forlanger de særlig beskyttelse !

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.06. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154450721071875

   8 juni 2011 skrev jeg denne:

   "Utmattelsestaktikk i kombinasjon med systematisk ansvarfraskrivelse, er det offentliges fremste våpen i kampen mot enkeltindividet."

   Seks år senere spør jeg:

   Har det blitt noe bedre?

   *

   Tor Vidar Betten:
   Enkelt å svare på...NEI

   Elisabeth Hjelseth:
   Nei !

   Linda Christensen:
   Nei

   Anne-Kristin Abbedissen Banken:
   Det er enda verre

   Heidi Turid Dammann:
   Er det noen som kan lage en side hvor vi kan legge ut alt hva hver og en av oss opplever av ansvarsfraskrivelse, trenering o.a. fra det offentlige? Vi trenger å få det samlet og belyst. Hver og en er vi så alene med all denne "juksingen" fra det offentlige.

   Anne Marthe Formoe:
   Nei, heller værre!

   Per Steinar Sørå:
   Nei, hva skjer når myndighetene selv blir rammet?

   Tore B. Krudtaa:
   Nei. Det ser bare ut til å bli værre. Hvor lenge har forresten riksadvokaten sittet i "førersetet". Er ikke det snart 20 år. Hvor andre enn i mafiastater sitter man i en slik posisjon i 20 år?

   Heidi Turid Dammann:
   Det er blitt verre, og hvis vi ikke gjør noe kan det bli enda mye verre. Hvordan kan vi få dette belyst for allmennheten? Vi tror jo ikke det vi opplever er mulig før vi selv opplever det.

   Alf Reuss Kollsete:
   Norge har tatt mer og mer preg av å vere en TERROR og DIKTATURSTAT!!!

   Tore B. Krudtaa:
   Norge er en terrorstat. Det ble bl.a. informert til folket via Norges terror-bombing av Libya. Norge droppet forresten flest bomber over Libya:
   STILL SVINA FOR RIKSRETT:

   https://steigan.no/2012/02/25/stoltenberg-og-store-brot-grunnloven/
   steigan.no

   DE GODE BOMBENE (det er slik norge driver fredsarbeide):
   https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/mdup11000513/12-03-2013
   Stoltenberg og Støre brøt grunnloven!
   For noen få dager siden reiste jeg spørsmålet om ikke Stoltenberg, Støre og Faremo burde…
   steigan.no

   Hilde Salvesen:
   Jammen godt at også din yrkesgruppe SER <3

   Gunnar Virittsekk Håvik:
   Et klart nei herfra og.

   Jan Trygve Harila:
   NEI

   Lill Heidi:
   Nei, dessverre

   Ellen Ronæss:
   Retorisk spørsmål - det har jo blitt verre.

   Hege Vatland:
   ihvertfall ikke bedre

   Monicha Nyhuus Aas:
   God påminnelse ;)

   Elmer Solberg:
   Det Marius, kan eg svare bekreftande NEI til. Men meg knekker de ikke derimot skal jeg knekke dem alle psykisk før dei er ferdige med meg. Finnes det i det heletatt noen rettferdige mennesker i rettsapparatet i dag ? Så må dere vere snille å navngi dem.

   Karin Ullensvang:
   Systematikken for ansvarsfraskrivelse må være knallgod når utmattelsesstrategien fungerer. Hva med å forske i hvilke systemer er det brukes?

   Kjetil Farstad:
   Nei dessverre....

   Greta Solheim:
   Bortsett fra å bli kjent med andres tilsvarende manglende rettssikkerhet, skjer i alle fall ikke noe ved å klage - ”gneg og gnåle” på fb i årevis om folks manglende rettssikkerhet. Hva kan gjøres for å få folks/landets omfattende rettsikkerhetsproblem offentlig belyst, og folk ikke står alene med sin sak, spør Heidi. På det fins trolig bare 2 svar:

   1) Man kan ta ut gruppesøksmål mot staten, og bl a gjøre hevd på at Stortinget så vel som regjeringen på folkets vegne, plikter å kontrollere og føre tilsyn med domstolene, jf Grunnloven § 2 andre punktum som fastslår at Grunnloven skal fremme demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene. Bestemmelsen angir det grunnleggende verdivalg for vårt styresett og er forutsatt å ha stor betydning for tolkningen av Grunnloven øvrige bestemmelser, jf grunnlovsutvalget – Dok. 16 (2011-2012).

   Domstolene tilhører ikke vårt styressett, og må selvsagt være underlagt statlig kontroll og styring, på samme måte som Stortinget og regjeringen.

   Det er ergo ikke tilstrekkelig å overlate kontrollen til ankeinstansene. Det er nettopp ankeinstansene som i likhet med tingretten svikter, og med sitt mantra om enighet, i realiteten sier seg enig med tingrettens rettsbrudd. Ankeinstansene ivaretar altså ikke sin oppgave, selve formålet med ankeinstanser, nemlig å reparere underinstansens rettsbrudd, i henhold til statens sikringsplikt, jf EMK artikkel 1 og statens reparasjonplikt, jf EMK artikkel 13.

   Iht lovgivningen kan en part naturlig nok være selvprosederende og der dommere er gitt en særlig veildningsplikt. Men til tross for dommere også er gitt ansvar for korrekt rettsanvendelse i sakforholdet som bringes inn til rettslig avgjørelse, har det dannet seg en rettsstridig juridisk symbiose mellom dommere og advokater, slik at advokatmonopolet som offisielt er avskaffet, består, og dommere skal slippe veiledningsplikten og rettsanvendelseansvaret. Ikke sjelden hevder nemlig dommere at parten ikke gjorde hevd på rettsregler.

   Men - iht til lovgivningen trenger en part ikke å kunne en døyt om rettsregler. Det er mer enn tilstrekkelig å bevise sakens faktiske forhold.

   2) Man kan samle troppene og arrangere en demo på stortingstrappa en onsdag (spørsmålstillingsdagen), og med det kreve at Stortinget skal ta stilling til folks/landets gjennomgående manglende rettssikkerhet, herunder at Stortinget plikter å arrangere en høring. Dette var godt i gang i 2014, da Frps Ulf Leirstein sørget for å endre fokuset, og noen tydeligvis ble fasinert av hans ”rettssikkerhetsgruppe”, som om den noensinne kunne ha endret noe.

   Elzbieta Lemaniak:
   Du har min støtte Greta. Man må gjøre noe mer konkret for å belyse ukultur i domstolene.

   Birgit Lagesen:
   Nei

   
---

   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/1549446705105998/

   Frank Roger Nordengen:
   Og ikke å forglemme at de " knuser" deg økonomisk ! Med skatte betaleres penger

   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, fredag 09. juni 2017: 

   Vått, regn og yr med ned mot 8 pluss-grader Celsius fra midnatt og langt utover natten. Derefter disig himmel, en bris og 10 pluss-grader og utover formiddagen efter hvert med mye regn, med omkring 13 pluss-grader frem mot klokken 14. Jevnt vått, regn og yr hele dagen, med 12 pluss-grader og dunkelt klokken 23. Halv-mørkt med 11 pluss-grader og mindre nedbør mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.06. 2017 shared Family Channel - Focus on Family & Human Rights in Norway's video:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10210524015391387

   Et lite innblikk i hva som foregår og hvordan når den politiske og offentlige mafia-virksomheten i Norge kidnapper barn. For den og de som har studert virksomheten er Ikke noe av dette og slikt nytt, men for enhver og alle som ønsker et innblikk i hva som foregår "bak kulissene" i dagens Norge kan for eksempel denne videoen være et sted å begynne ... Per Einar Guthus i samtale med Rune Fardal, 06. mai 2017:

   Family Channel - Focus on Family & Human Rights in Norway added a new video: Samtale med Per Einar Guthus om barnevernet.
   https://www.facebook.com/familiekanalennorge/videos/644724682392526/
   -1:11:17 - 5,392 Views

   *

   Rune L. Hansen:
   Både Per Einar Guthus og Rune Fardal virker som stadig å være meget sjokkerte over at det er som det er med den politiske offentlige kidnapper-virksomheten, men gir mange uttrykk for at de ikke klarer å forstå hvorfor det er som det er eller hvordan og hvorfor det er mulig at virksomhetens allehånde grove forbrytelser stadig fortsetter. Selv har jeg nu iherdig og grundig allsidig studert virksomheten i mere enn 40 år. Og kan forlengst fortelle at den overflod med forbrytelser, falskhet, løgner og feil som kjennetegner virksomheten rett og slett er en politisk og offentlig verste slags perverse, sadistiske og grov-kriminelle politiske mafia-virksomhet sin kultur, som fullstendig gjennomsyrer hele den politiske og offentlige forvaltningen i dagens Norge. Forbrytelsene, falskheten og feilene er ikke utilsiktede, tilfeldige eller unntak (som mange helst vil tro), tvert om, de er den alminnelige stadig bedre vel etablerte praksisen og alminneligheten og kulturen. Vær ikke naiv i forhold til dette! Sammenlign det gjerne med for eksempel hva som skjedde og utviklet seg under og omkring Hitler-regjeringen i Tyskland ifra 1930-årene. Det hele blir meget lettere å forstå da. Virksomhetens forbrytelser og umenneskelighet er en naturlig og automatisk konsekvens av dens prinsipper, ideologi og politikk.

   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, lørdag 10. juni 2017: 

   Vått og mellom 11 og 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig, vått og opp mot 12 pluss-grader klokken 08. Opp til 15 pluss-grader utover formiddagen, tildels med dus sol og antydninger til noe blålig. Tildels noe spredt blålig himmel og opp mot 18 pluss-grader frem mot 16-tiden. Tildels noen åpninger med blålig himmel og 15 pluss-grader og frem mot 19-tiden. Noe dunkelt og ned mot 12 pluss-grader klokken 23. Halv-mørkt mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.06. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10210544447062166

   Hvorfor motsatt lov og rett som politikk?

   Fordi det er lettere og gir rom for alt annet, ja hva som helst annet. Og fordi det også er lønnsomt når det gir fortjeneste eller nytte for hva som helst annet. Og fordi det gir makt og muligheter for hva som helst annet og hvem som helst andre.

   Hensynsløshet overfor andre gir større rom for egne personlige hensyn og egne meninger og egen politikk. Og andres nød og smerte er ikke egen nød og smerte.

   Men skal ikke den offentlige forvaltningen tjene enhver i sivilbefolkningen?

   Jo, men det er lettere og mere bekvemt og nyttig for en selv og alle i den offentlige forvaltningen at de heller kan tjene og servere seg selv og sine egne eller medspillere.

   Og å kunne skylde på andre for sine egne feil og forbrytelser.

   Her skal jeg gi et alle meget nærliggende eksempel. Den politiske offentlige virksomheten som kaller seg selv et "barnevern".

   Det er ikke foreldrene som utsetter barna for vold. Det er det den offentlige kidnapper-virksomheten som gjør. Det er ikke foreldrene som utsetter barna for omsorgssvikt.
Det er det kidnapper-virksomheten som gjør. Det er ikke foreldrene som torturerer og traumatiserer barna. Det er det kidnapper-virksomheten som gjør. Ja endog drepende og langvarig vold, omsorgssvikt, tortur og traumatisering.

   
Det er ikke foreldrene som gjør slikt mot barna. Det er det den politiske offentlige kidnapper-virksomheten som gjør.

   Det forekommer meget sjelden at foreldre er i stand til å gjøre eller gjør slikt (uten "hjelp" av kidnapper-virksomheten).

   Men det er alminnelig og akseptert praksis i og for kidnapper-virksomheten.

   
Det er ikke foreldrene som begår menneskeretts-forbrytelser mot barna og andre. Det er det kidnapper-virksomheten som gjør.

   Det er heller ikke bare barna virksomheten utsetter for groveste slags vold, omsorgssvikt, tortur, traumatisering og menneskeretts-forbrytelser. Men samtidig jo også ikke minst foreldrene, familie-relasjonene og samfunnet.

   Groveste slags terror og inkvisisjoner og blandt annet alt dette og seg selv er det altså de kaller et offentlig barnevern. Selv om det rent faktisk er så fullstendig motsatt og groteskt som noe kan bli.

   Men det er meget nyttig for ansatte i den politiske og offentlige forvaltningen. Samtidig også ikke minst for effektivt å kunne likvidere menings-motstandere, irriterende medmennesker, uenige, annerledese eller kontroverselle, etc. Og for å kunne gjøre det med fortjeneste eller premiert. Og under politisk eller offentlig bestemt liksom lovlighet.

   Lex superior og reell lovlig lov og rett gjelder ikke for en slik politikk og virksomhet og slike mennesker.

   Virksomheten beskytter og verner hverandre, for ikke å bli straffeforfulgt. Blandt annet også derfor er det meget viktig for en slik virksomhet og dens dirigenter, medspillere og akseptanter å opprettholde og å videreføre og å spre sin makt og innflytelse. Også med propaganda og indoktrinering. Og ved å utestenge alle og alt annet som i forskjellig grad protesterer, avslører og straffeforfølger virksomheten.

   Dessuten, jo verre virksomheten er dess verre mennesker tiltrekker den seg.

   Det er som i H.C. Andersen sitt eventyr om "Keiserens nye klær", bare enda meget mye verre.

   Hvorfor motsatt lov og rett som politikk? Hvorfor politisk og offentlig organisert kriminalitet og menneske-fiendtlighet og menneskehandel som politikk?

   Les alt dette om igjen hvis du enda ikke forstår hvorfor.

   *

   Rune L. Hansen:
   Ps: Motsatt lov og rett må være politisk offentlig organisert for å kunne være en virkelighet og effektivt.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1330981043605711/

   Ildsbeth Roos Glomstad:
   Dette gjelder I alle saker..æ til mer han står på om hva som er rett får seg selv med dukomentasjoner fra alle som har kompetanse til å utalelse seg..blir det virkelig ille..Da får man I alle fall ikke sin rrtt : ( : ( : (

   Rune L. Hansen:
   Ja, Ildsbeth Roos Glomstad, kompetanse blir til og er det motsatte under slike forhold.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.06. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10210545574810359

   Helsetilsynet, Fylkesmannen og andre kontroll- og gransknings-instanser og ordninger ...

   Ingen av de bryr seg om hverken menneskerettighetene eller Straffeloven! Hva er så hensikten? Annet enn å fortie eller bagatellisere og "godkjenne" menneskeretts-forbrytelsene?

   Gjennomgang av barnevernssaker
   https://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Gjennomgang-av-barnevernssaker/
   Meny for Prosjekt gjennomgang av akuttsaker og saker om omsorgsovertakelse i barnevernet
   helsetilsynet.no

   *

   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 09.06. 2017:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1281453788647562/  ( intern )

   Rolf Schou:
   Følger deg langt på vei, Rune L. Hansen! Mange år med arbeiderpartiet på reise, sammen med mange mennesker med skarpe sanser, men den store forskjellen, er den digitale verden, som utgjør den store forskjellen, nå! Heldigvis!

   Rune L. Hansen:
   Ja, vi har solid og i stadig større fart kommet til Ordets globale århundrede. Kommunikasjon og argumentasjon har blitt en global felles-menneskelig sak. (Utrolig og megetsigende nok forutsagt av Johannes i hans Apokalypse som avrunder Bibelens NT.) Hvem eller hva enn en følger så gjelder det med ydmykhet, besinnelse og beskikkelse å holde seg selv og alle andre innenfor menneskerettighetene - og ikke utenfor. Det er det som er det viktige.

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, søndag 11. juni 2017: 

   Yr og vått straks efter midnatt en stund, men uten nedbør og omkring 12 pluss-grader videre utover natten. Med yr igjen en stund fra omkring 05-tiden. Overskyet med en mild bris utover hele formiddagen og eftermiddagen, med 15 og 16 pluss-grader. Med 14 og antydninger til yr klokken 18. Den milde brisen i hele dag, særlig siden i går. Noe dunkelt, 12 pluss-grader og antydninger til yr klokken 23. Mørkere og det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Jeg gjengir her en skriftlig samtale fra Facebook i natt,
   den handler særlig om hva barnevern er, kontra kriminalitet, som kommentarer under en av mine posteringer der i går
( intern ):

   JarLe Olav Østhus:
   Kommer ifra Tom - EgiL Nå , men avvist i døra ' av FyLL bøtta , og min bror __ Dop @ tiL seng ` s ned i KLæbu KomunaLe Om - sorg ! pr övde & friste med ' vakum - pakket Grøt i fra Buen ?

   Eivind Hagen:
   Leste det mange nok ganger til og si at du bare kommer med piss...
   Og det er fullt mulig å si dette uten å rante så sinnsykt.

   Rune L. Hansen:
   Ps: Motsatt lov og rett må være politisk offentlig organisert for å kunne være en virkelighet og effektivt.

   Eivind Hagen:
   Hvordan mener du barn ikke blir utsatt for vold av foreldre?
   Aldri hørt om barnemishandling før??

   Rune L. Hansen:
   Det er ulovlig og straffbart å mishandle barn, Eivind Hagen. Men det skjer sjelden at foreldre gjør det. Naturlig nok.

   JarLe Olav Østhus:
   Peer ¡ hagen ; du bryr nesa di nå ' da d nærmer seg ¥ a l g !

   Eivind Hagen:
   Rune ikke så sjelden som man skulle ønske.
   Og da er det barnevernet som du tydeligvis mener er ondskap i system kommer inn og må fjerne ungen.

   Eivind Hagen:
   JarLe... tror det er noe galt med tastaturet ditt.

   Rune L. Hansen:
   Å fjerne et barn fra sine foreldre er også ulovlig og straffbart, Eivind Hagen, selvfølgelig, bare langt mye mere. En fjerner ikke ondskap ved å bruke enda mere og verre ondskap, Eivind Hagen. Og heller ikke ved å neglisjere Straffeloven og Menneskerettsloven.

   Eivind Hagen:
   Rune L. Hansen barnevernet er ikke ulovlig nei... staten kan gjøre det.

   Rune L. Hansen:
   Makt- og myndighets-misbrukende offentlig ansatte er ikke annet enn kriminelle, Eivind Hagen. Forstår du ikke det? Har du aldri lest og forstått menneskeretts-konvensjonene og Straffeloven? Det er på tide at du begynner. Mildt sagt.

   Eivind Hagen:
   Rune lol. Argumentene dine er vage. Mildt sagt.
   Henvis til paragrafer som tilsier at foreldre ikke kan miste foreldreretten ved påvist misbruk eller neglekt av barna sine.
   Og hvilken del av menneskerettighetene refererer du til her?

   Og hvordan mener du et barn som blir misbrukt av foreldrene skulle blitt beskyttet hvis ikke barnevernet eksisterte?

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke mine argumenter, Eivind Hagen. Det er menneskeretts-konvensjonenes og Straffelovens. For eksempel og blandt annet Barnekonvensjonen Art 19, som besvarer de fleste spørsmål angående omsorgssvikt eller mishandling av barn:

   "1. Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og opplæringsmessige tiltak for å beskytte barnet mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk, mens en eller begge foreldre, verge(r) eller eventuell annen person har omsorgen for barnet.
    2. Slike beskyttelsestiltak bør omfatte effektive prosedyrer for utforming av sosiale programmer som yter nødvendig støtte til barnet og til dem som har omsorgen for barnet, samt andre former for forebygging, påpeking, rapportering, viderehenvisning, undersøkelse, behandling og oppfølging av tilfeller av barnemishandling som tidligere beskrevet og, om nødvendig, for rettslig oppfølging."

   Barnekonvensjonen forteller også, at (les nøye):
   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   Og i Art 2:
   "1. De stater som er part i denne konvensjon, skal respektere og sikre de rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon for ethvert barn innenfor deres jurisdiksjon, uten diskriminering av noe slag".

   Og for eksempel Art 4:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Eivind Hagen:
   Rune L. Hansen ja?
   Hvor står det der at foreldre ikke skal kunne miste retten til sine barn?

   Rune L. Hansen:
   Det fremgår av mange av blandt annet Barnekonvensjonens lovbestemmelser, Eivind Hagen. Blandt annet Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart efter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Og for eksempel Menneskerettserklæringen, Art 16 p3:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Og Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Eivind Hagen:
   Rune L. Hansen også kan du ta med paragraf 48 i barneloven.

   § 48.Det beste for barnet
   Avgjerder om foreldreansvar, flytting med barnet ut av landet, kven barnet skal bu fast saman med og samvær, og handsaminga av slike saker, skal først og fremst rette seg etter det som er best for barnet.
   Ved avgjerda skal det takast omsyn til at barnet ikkje må bli utsett for vald eller på anna vis bli handsama slik at den fysiske eller psykiske helsa vert utsett for skade eller fare.

   Sorry, men du er ingen advokat, og det du sier er basert på en dårlig tolkning av lovverket.

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettighetene, deriblandt Barnekonvensjonen, gjelder og skal gjelde foran og over alt annet av lovbestemmelser, regler, avgjørelser, dommer eller vedtak, etc., Eivind Hagen. I henhold til både menneskeretts-konvensjonene, Grunnloven, Straffeloven og EMD, etc. Politikere og deres medspillere som forbryter seg mot dette, for eksempel ved å tillage eller bruke ulovlige lovbestemmelser, er kriminelle. I Straffeloven benevnes det blandt annet som offentlig organisert kriminalitet, med en ekstra høy strafferamme.

   Rune L. Hansen:
   Du tror vel ikke for alvor at det er lovlig eller barnets beste å forbryte seg mot menneskerettighetene og Straffeloven? Eller å utsette barnet (og foreldrene og familie-relasjonene) for tortur, traumatisering, kidnapping, fangehold, etc.? Det er det mildt sagt ikke.

   Eivind Hagen:
   Rune L. Hansen jeg tror det er barnets beste å slippe å leve i frykt for mamma og pappa. Kanskje i din verden så er ikke foreldre i stand til å være slemme mot barna sine, men her i virkelige verden skjer det så altfor ofte.

   Rune L. Hansen:
   Nei, det skjer ikke ofte, Eivind Hagen. Tvert om skjer det meget meget sjeldent. Og i de tilfeller hvor det skjer så er det en sak for Straffeloven. (Se Barnekonvensjonens Art 19, som jeg henviste til over her.)

   Rune L. Hansen:
   På akkurat samme måte som blandt annet tortur, terror, kidnapping, fremmedgjøring, identitets-tyveri, etc. også er en sak for Straffeloven.

   Eivind Hagen:
   Rune hehe. Og når foreldrene er buret inne etter å ha pult lille junior i ræva... hvem mener du skal ta seg av barnet da?
   Både når foreldrene sitter inne, og når de kommer ut igjen?

   Rune L. Hansen:
   Barnets og familiens nærmeste, efter fritt valg, selvfølgelig, Eivind Hagen. Les for eksempel Barnekonvensjonens Art 3:
   "2. Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel, idet det tas hensyn til rettighetene og forpliktelsene til barnets foreldre, verger eller andre enkeltpersoner som har det juridiske ansvaret for ham eller henne, og skal treffe alle egnede, lovgivningsmessige og administrative tiltak for dette formål."

   Eivind Hagen:
   Rune L. Hansen du er enkel...
   etter fritt valg? Hvem velger da? Hvordan er familien?
   Retten sikrer barnet best mulig. Noen ganger blir også andre i familien verger.
   Du er bare full av retorikk, men totalt uten dybde.
   Ingenting du har vist meg tyder på at barnevernet er ulovlig, eller bryter rettigheter.
   Alt du viser meg viser bare tom retorikk uten rot i den virkelige verden.
   Med andre ord... du er full av piss kompis ;)

   Bye bye.

   Rune L. Hansen:
   Hvis politikere, dommere eller andre offentlig ansatte ikke respekterer menneskerettighetene og Straffeloven så er de kriminelle, Eivind Hagen. Da er det sin egen mafia-virksomhet og kriminalitet de sikrer.

   Du spør, hvordan er familien? Sikter du til om de er kriminelle eller ikke? Barnet har i henhold til menneskerettighetene krav på respekt for alle sine familie-relasjoner og sin identitet og integritet.

   Menneskerettighetene og Straffeloven er ikke retorikk, Eivind Hagen, de er faktisk og reell gjeldende lov og rett i og for Norge.

   
---
---

   Richard Evensen, 11.06. 2017:
   https://www.facebook.com/svingninger/posts/1755659564448459

   Hvorfor tviholder alle Norske myndigheter på versjonen om at Barnevernet hjelper familier og barn, inkludert alle som har med disse sakene å gjøre? Hva er de redde for?

   *

   Rune L. Hansen:
   Og hva i all verden er det konkret de vet som vi andre ikke vet ???

   Carlos Gonzalez:
   De er redde avdekking av navn til korrupte politikere som tjener penger på privat barnevern

   Rune L. Hansen:
   Makt er viktigere for slike politikere, Carlos Gonzalez. De vil ha støtte og stemmer fra alle som har fortjeneste, karriærer, nytte eller penger på at barn og foreldre kidnappes og ødelegges. Den politikken de selger (mot støtte og stemmer) er skredder-sydd aksept for kidnappinger, inkvisisjoner, terror, tortur, menneskehandel og alt av menneskeretts-forbrytelser overfor barn, foreldre og sivilbefolkningen. Kriminalitet som ikke straffeforfølges er selvfølgelig alltid lønnsomt!

   Rune L. Hansen:
   Dessuten gir en slik makt samtidig mange muligheter også for mere eller mindre skjulte økonomiske fordeler. Selvfølgelig.

   Rune L. Hansen:
   Det er jo "underlig" dette, at de later som at de vet noe som alle andre ikke vet.

   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, mandag 12. juni 2017: 

   Yr, regn, vått og omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Grålig overskyet uten nedbør klokken 08. Overskyet med omkring 12 pluss-grader og noen antydninger til yr utover formiddagen og eftermiddagen. Med ned til 11 frem mot klokken 22. Derefter jevnt med lett yr. Og halv-mørkt mot midnatt.
   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, tirsdag 13. juni 2017: 

   Mellom 12 og 10 pluss-grader Celsius, vått, yr og regn her ute i natt. Overskyet og omkring 12 pluss-grader, vått og tildels yr og regn utover formiddagen og eftermiddagen. Vått, men uten nedbør sent på kvelden, med i underkant av 10 pluss-grader klokken 23. Halv-mørkt mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 13.06. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10210583585360599

   Har vi bruk for politikere eller dommere som ikke respekterer menneskerettighetene?

   Har vi bruk for politikere, dommere eller andre offentlig ansatte som ned-prioriterer, neglisjerer, bagatelliserer eller forfalsker menneskerettighetene?

   Nei, selvfølgelig har vi ikke det. Det er kriminalitet, som kompetent skal straffeforfølges, stoppes og repareres.

   Hva enten det er en eller flere menneskerettigheter eller mennesker det gjelder. Hvem enn det gjelder.

   Hvordan enn de har medvirket i en menneskeretts-krenkelse.

   Enhver menneskerettighet er og skal for ethvert menneske være umistelig og uavhendelig.

   Dette skal være uproblematisk og nødvendig for enhver å forstå.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/570319606425920/permalink/735300709927808/

   Kitty Oline Mogstad:
   Ja, og menneskerettighetene gjelder for alle mennesker, enten du er fattig eller rik, enten du er forelder eller barn, enten du er politiker eller ikke.

   Rune L. Hansen:
   De håper at du ikke vet det, Kitty Oline Mogstad. : (

   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, onsdag 14. juni 2017: 

   Omkring 9 pluss-grader Celsius, vått og efter hvert yr og regn her ute i natt. Disig overskyet morgen, efter hvert halvt skyet og opp til 16 pluss-grader utover formiddagen. Overskyet med spredt noe blått og 18 pluss-grader klokken 16. Derefter først spredt skyet lys og dus himmel og så tilskyende og overskyet, med 16 pluss-grader klokken 19. Dunkelt, stille og 13 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 14.06. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10210590763820056

   Umistelig og uavhendelig

   Umistelig og uavhendelig - dette gjelder for absolutt enhver av menneskerettighetene, sier menneskeretts-konvensjonene.

   En god garanti og eiendoms-bestemmelse å ha, for enhver.

   Den skal særlig hindre politikere, dommere og andre offentlig ansatte og enhver å krenke et eller flere mennesker.

   Med andre ord, hindre politisk og offentlig organisert kriminalitet og medvirkning i forbrytelser i offentlig regi.

   Er det noe voksent menneske som ikke vet hva ordene umistelig og uavhendelig betyr? Neppe.

   Enkelt og greit både for politikere, dommere og ethvert menneske å forstå.

   Rettferdighet og lov og rett skal være lett å forstå og er det også.

   Det er bare mangel på ydmykhet som kan gjøre det vanskelig. 

   Absolutt enhver menneskerettighet er og skal for enhver være umistelig og uavhendelig.

   Derfor har menneskeretts-konvensjonene og blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR) lovbestemt (i Art 30), at:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og for eksempel i Art 2, som i og for alle menneskeretts-konvensjonene:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art".

   Blandt annet EMK presiserer dette, i Art 17:
   "Intet i denne konvensjon skal kunne bli tolket slik at det innebærer at noen stat, gruppe eller person har noen rett til å ta opp noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er fastsatt her, eller til å begrense dem i større utstrekning enn konvensjonen gir anledning til."

   Det er meget viktig - og også enkelt - med en presis forståelse av alt dette.

   Legg for eksempel merke til ordet "tolket", som er et direkte forbud mot forfalskninger eller misforståelser av en menneskerettighet.

   Alt dette gjelder, som sagt, for absolutt enhver menneskerettighet.

   Menneskeretts-konvensjonene og menneskerettighetene må leses og forståes meget nøye og presist. Uansett alt annet.

   Hva er eventuelle unntak? Finnes det unntak?

   Det fremgår av menneskeretts-konvensjonene at ethvert eventuelt unntak blandt annet må være helt nødvendig og forholdsmessig og for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte.

   Blandt annet ordene umistelig og uavhendelig, som blir brukt i menneskeretts-konvensjonene, innebærer angående unntak blandt annet dette, nødvendighet, forholdsmessighet og for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte.

   Det viktige og nødvendige er at absolutt enhver menneskerettighet er og skal være umistelig og uavhendelig.

   Og at ethvert eventuelt nødvendig unntak må være kortvarig, forholdsmessig og sikkert og solid lovlig forstått og forklart - og innebære fortest mulig gjenopprettelse.

   Alt annet er politisk og offentlig organisert kriminalt, hvor enhver medvirkning eller unnlatelse kompetent og effektivt skal og må straffeforfølges og stoppes.

   De ratifiserte menneskerettighetene er ikke bare internasjonal lovgivning, de er også nasjonal lovgivning.

   Som gjelder og skal gjelde over og foran alt annet av lovbestemmelser, vedtak, avgjørelser, dommer eller regler.

   Og de er for omtrent ethvert menneske lette å forstå.

   Og å avsløre eller oppdage en offentlig menneskeretts-krenkelse er som oftest også meget lett.

   Viljen til det, uten å krenke, er for enhver en nødvendighet og forpliktelse.

   Dette skal ikke være mulig å neglisjere, bagatellisere eller forfalske.

   *

   Linda Håland:
   takk for delinger....

   Abul Bashar Mohammad Jasim:
   I agree with you.

   Rune L. Hansen:
   Det er meget sjelden noen skriver de er uenige i innholdet i mine posteringer. Det er fordi jeg presist og direkte gjengir innholdet i menneskeretts-konvensjonene, inklusivt også helhets-perspektivet, uten å utelate noe og uten egoisme eller tolkninger.
   Lett å sjekke for alle og enhver.

   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, torsdag 15. juni 2017: 

   Omkring 12 pluss-grader Celsius, vått og tildels yr her ute i natt. Grå-hvitlig overskyet med en mild bris utover formiddagen, med opp til 17 pluss-grader frem mot klokken 12. Tildels mindre overskyet og til omkring 20 pluss-grader en stund utover eftermiddagen. Overskyet med ned til 16 pluss-grader frem mot 19-tiden, derefter yr og regn videre utover kvelden. Med omkring 12 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, fredag 16. juni 2017: 

   Regn, yr, vått og omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, tildels noe yr og opp mot 15 pluss-grader frem mot klokken 11, derefter og videre tildels noen dust blålige himmel-åpninger, men mindre og lite skyet mot kvelden. Spredt skyet og 12 klokken 21. Dunkelt og ned mot 9 pluss-grader klokken 23. Jeg er mest opptatt med medisin-planter i disse dager, av både nødvendighet og som nødvendig avkobling. Mat som medisin ikke minst. For å forsøke å redde de restene og smulene som er igjen av kropp og helse. Jeg er fortsatt fangeholdt, stigmatisert, ødelagt og isolert og ser knapt andre mennesker, men får låne farmors bil til noen ærender for å handle dagligvarer i blandt når jeg tar meg råd til å bruke bensin, etc. Det var også derfor hun satte igjen bilen sin her i fjor. Om hun kommer i år igjen, det vet jeg enda ikke. Onsdag blir det sommersolhverv allerede. Tiden går fort og ensformig her, men det har regnet mye og i uker nu vokst og blomstret mye. Jeg ser det bedre når jeg er ute og henter inn plante-remedier eller bare går og kikker og steller litt. Angående saks-komplekset er så mye viktig sagt og gjengitt her lenge nu, at det iallfall kjennes tilfredsstillende å ha fått gjort. Dunkelt halv-mørkt og i underkant av 9 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 17. juni 2017: 

   Omkring 8 og 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og 12 klokken 07. Hvitlig overskyet og 16 klokken 12 og 13. Omtrent det samme videre utover eftermiddagen. Yr og vått og noe dunkelt med 14 pluss-grader frem mot 22-tiden og videre mot halv-mørkt og midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 16.06. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154472602601875

   Aldri glem hva Den Europeiske Menneskerettsdomstolen sa, da Norge ble domfelt i dykkerskaken:

   "269. The Court reiterates that the well-established principle underlying the provision of just satisfaction is that the applicant should, as far as possible, be put in the position he or she would have enjoyed had the violation of the Convention not occurred "

   Altså: Der det foreligger krenkelse(r) , så har Norge en ubetinget forpliktelse til å gjøre alt hva den kan for å stille den krenkede som om krenkelsen ALDRI hadde skjedd!

   *

   (...)
   Rune L. Hansen:
   Det er en selvfølgelighet og en forpliktelse ethvert menneske har. Det er en selvfølgelighet som ikke bare forplikter makt- og myndighets-misbrukende offentlig ansatte.

   
---
---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, søndag 18. juni 2017: 

   Regn, yr, vått og omkring 13 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig tidlig på dagen. Overskyet, vått, tildels med noe lett yr og opp til 15 pluss-grader utover formiddagen. Overskyet, mildt og 18 klokken 15. Med 14 og 12 og lett yr fra klokken 20 og frem mot midnatt.
   
---

---
*****
 
--19--
-- Dagboks-notater, mandag 19. juni 2017: 

   Vått, tildels yr og omkring 12 til 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet tildels med yr med opp til 13 pluss-grader utover formiddagen frem mot 13-tiden. Derefter 12 pluss-grader med nokså mye regn og disig himmel. Vått, men mindre nebør mot kvelden. Yr og regn med omkring 10 pluss-grader sent på kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, tirsdag 20. juni 2017: 

   Regn, yr, vått og omkring 10 og 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått og opp til omkring 12 pluss-grader utover formiddagen. Tildels med yr og regn utover eftermiddagen og mot kvelden. Jeg har plukket inn løvetann-røtter også i dag. Kvaliteten er annerledes, ny-vokst og bedre å se til nu enn for noen uker siden. Efter hvert mindre og uten nedbør utover kvelden, med 11 pluss-grader klokken 21. Dunkelt og ned mot 8 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 20.06. 2017, shared Mari Anne's post:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10210666973365247

   Mari Anne vil ha mere lovlydighet og mindre offentlig politisk mafia-virksomhet.

   Men hvorfor ikke 100% lovlydighet? Uten inkvisisjoner, uten menneskeretts-tyverier og menneskeretts-forbrytelser.

   Ethvert barnevern som ikke 100% respekterer alle og enhver av menneskerettighetene for enhver, er og blir mafia-virksomhet.

   Ethvert barnevern må og skal være både et familievern og et menneskevern - og ikke en mafia-virksomhet!

   *

   Mari Ann, 20.06. 2017 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!:

   Jeg er FOR et barnevern : )

   Imidlertid er jeg ikke for et barnevern, der barn kan miste sine foreldre, søsken og venner, avhengig av hvilke barnevernspedagoger og ledere de møter.

   Jeg er heller ikke for et barnevern, der Fylkesnemnd og Tingrett, ikke finner privat parts vitner troverdige. Dette enten det er psykologer, fastleger, jordmødre, helsesøstre, lærere, barnehage ansatte , barnevernspedagoger, familie, venner og ikke minst barna selv. Avviser positive vitner som har tro på foreldrene sin omsorg og heller lar barnevernets forsvarere vinne i 86 til 98 % av barnevernssakene.

   Jeg er ikke for et barnevern, der for mange av pedagogene ikke evner å bruke sine pedagogiske evner. Pedagogikk betyr å kunne lære fra seg.

   Jeg er ikke for et barnevern, der barn som ønsker å få bo hjemme, ikke blir funnet troverdig av barnevern, Fylkesnemnd eller Tingrett.

   Jeg er ikke for et barnevern, der meddommere vitner om et system, der sakene blir avgjort på bakromnet. Der kun hoveddommer og en sakkyndig psykolog får mene noe.

   Jeg er ikke for et barnevern, der undersøkelsessaker tar så mange måneder og år, at barn og foreldre, endrer personlighet. Fra å være tillitsfulle samfunnsborgere til å bli utrygge, nedstemte, mistenksomme, redde og frustrerte medmennesker. Etterhvert endrer de personlighetstrekk, blir utslitt , får vektproblem og blir handlingslammet.

   Jeg er ikke for et barnevern, der barn og deres foreldre blir satt i "gapestokk". Barna blir tatt med tvang fra skoler, barnehager eller i hjemmet. Brutalt, der tårer, rop og skrik, fysisk kjempende barn hysterisk over råskapen, blir påført skader for resten av livet. Dette i påsyn av medelever, voksne og andre barn.

   Jeg er ikke for et barnevern, der "heksejakt" alla 14 hundre tallet er rådende. Der hvem som helst blir oppfordret ivrig, etter å angi, melde sin "bekymring". "Han eller hun.... Vi håper du vil skrive ned noe, eller si noe til oss om henne eller han... Du trenger ikke skrive under, stå for det du har sagt og heller ikke vitne i nemnd eller rett om det. Vi vil bare vite..." Der sladrekjerringer/ menn og lite kloke mennesker, kan få "lettet" sin "bekymring."

   Jeg er ikke for et barnevern, der søsken blir splittet.

   Jeg er ikke for et barnevern, der barnet ikke får medvirke.

   Jeg er ikke for et barnevern, der samvær blir brukt som psykologisk kamp arena, for å bryte de biologiske bånd.
   Der barnevernet krever at foreldre ikke får snakke fritt, barnevernspedagoger noterer minutt fir minutt, eller forlanger at fosterforeldre skal være tilstede og "passe" barna.

   Jeg er ikke for et barnevern, der foreldre blir karakterisert med usannheter, hånet, der øvrig nettverk blir mistrodd og der foreldre, samt deres nettverk blir krevd splittet.

   Jeg er ikke for et barnevern, der lov av barnevern, forvaltningsloven, lov om helse og sosiale tjenester m m blir brutt, av de offentlige og private som er gitt myndighet til å forvalte den. Der menneskerettighetene blir brutt, p g a et nedlatende syn mot mennesker som ikke er lik den pedagog eller advokat, som vil fra dømme en retten til å oppfostre sitt barn.

   Jeg er ikke for et barnevern, som indoktrinerer og manipulerer sine tverretatlige "ressurser". Fastleger o a vitner om forsøk på og telle hendelser, der de er blitt misbrukt.

   Jeg er FOR et barnevern, som verner BARNET mot forhastede beslutninger, som verner BARNET hjemme hos mor og far, som fremmer helsen og gleden hos barnet. Et barnevern som "oser" av gode resultat og dermed gir fornøyde barn og foreldre. Et barnevern der de ansatte trives og føler seg verdsatt, av sine klienter og samfunnet forøvrig. Jeg er FOR et barnevern, der kun reell omsorgssvikt, er grunnen til omsorgs overtagelser. Der kun de beste og mest kjærlige fosterforeldre får bidra. Der det å være fosterforeldre er fra hjertet og ikke lommeboken. Der barnet er det viktigste og ikke pengene, som følger barnet.

   Jeg er så heldig å ha tilbrakt tid i lag med og blitt kjent med en meget faglig dyktig barnevernsleder. Ikke bare er denne barneverns lederen faglig dyktig. Hun er også klok, har empati, er modig, tydelig og en god menneske kjenner.
   Dette gjør at hun har en mix av egenskaper som ruster henne med god relasjons - og handlingskompetanse. Denne barnevernslederen har fått pris, for beste barnevernskommune. Kun et barn i kommunen har hun ikke klart å hjelpe i hjemmet og måtte plassere bort, hos gode fosterforeldre. Vi vitnet i samme sak, for privat part. Hun reiste mer enn 100 mil for å vitne mot urettferdig karakteristikk, av en mor vi begge kjenner. Hun var uenig i barnevernslederen sitt syn på den mor, hun ville ta det enda ufødte barnet fra.

   Men, vi ble ikke hørt........ Enstemmig stemte de igjen for tvungen omsorgs overtagelse. Denne saken inngikk i statistikken der 98 % seier , blir gitt til pedagogen og dens forsvarer: Den private eller kommunale barnevernsadvokaten.
   Jeg kjemper mot uretten, men er ikke mot et barnevern. : )

   *

   Mari Anne:
   "...Mari Anne vil ha mindre offentlig og privat mafia virksomhet.. .." Dette er ikke de ordene jeg bruker Rune ! Det er langt fra mine erfaringer/ meninger til at jeg vil bruke slike ord .

   Mari Anne:
   .... Marianne vil ha mindre av offentlig, privat og politisk mafia ..... Dette er ikke mine ord. Ordlyd som anklager noen for mafia drift eller andre negative ord , der ord som vekker tanker om tunge kriminelle miljø..... Er ikke mine tanker eller ordvalg. Om du skal sitere meg eller henvise fra meg, er det viktig at jeg blir riktig gjengitt. Jeg støtter ikke harde, påståelige, anklagende ord. Jeg forsøker å uttrykke meg så sakelig som mulig, slik jeg selv som offentlig person ville bli omtalt.

   Rune L. Hansen:
   Les heller nøye hva jeg skrev, med mine ord, Mari Anne.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 20.06. 2017 via Menneskehandel-Norge, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/801234953319513/?multi_permalinks=1238395786270092

   Frp vil ha flere ulovlige lovbestemmelser, for å beskytte den politiske mafia-virksomheten de er delaktige i.

   – Vi tetter smutthull i loven
   https://www.nrk.no/ostfold/_-vi-tetter-smutthull-i-loven-1.12657055
   Det skal bli slutt på at foreldre lovlig kan bortføre barna til utlandet etter at Barnevernet har gjort akuttvedtak, sier Ulf Leirstein i Stortingets justiskomité.
   nrk.no

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 20.06. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10210667294773282

   Stortings-partiet opprettet på sin egen måte institusjonen, forkledd som en "nasjonal institusjon for menneskerettigheter", for å forsvare og beskytte sin egen mafia-virksomhet.

   Hvor mange lar seg lure av at de liksom kritiserer sine venner og oppdragsgivere?

   – Norge bryter barnekonvensjonen | ABC Nyheter
   https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2017/06/20/195310843/norge-bryter-barnekonvensjonen
   Regjeringen forskjellsbehandler norske barn og enslige mindreårige asylsøkere uten en saklig begrunnelse. Det mener Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter som er underlagt Stortinget.
   abcnyheter.no

   *

   Rune L. Hansen:
   Latterlig lett gjennomskuelig.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/570319606425920/permalink/739551179502761/

   Anette Bull:
   Konsekvensene av deres brudd og forskjellsbehandling kritiseres, men skjer det noe? Nei. Folket er lei av pep talk, beklagelse og kritisering. Brudd og feil må få konsekvenser. De som begår feil og brudd mot andre må ansvarligjøres.

   Rune L. Hansen:
   Ja, Anette Bull. Se også at samtidig som de liksom "kritiserer" så er hva de egentlig benytter anledningen til å samtidig forsvare kidnapper-virksomheten. To smarte "fluer" i en smekk.

   
---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, sommersolverv, onsdag 21. juni 2017: 

   Omkring 8 pluss-grader Celsius og efter hvert yr her ute i natt. Overskyet med opp til 12 pluss-grader frem mot 11-tiden. Mindre overskyet utover eftermiddagen. Noe dunkelt og 10 pluss-grader klokken 23. Halv-mørkt og noe yr mot midnatt.
   
---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, torsdag 22. juni 2017: 

   Omkring 10 og 9 pluss-grader Celsius, yr og vått her ute i natt. Overskyet, vått, disig himmel, tildels yr og omkring 12 pluss-grader nokså uendret utover dagen og kvelden. Halv-mørkt, vått og yr mot midnatt.
   
---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, fredag 23. juni 2017: 

   Omkring 12 pluss-grader Celsius, vått og yr her ute i natt. Vått, disig og yr utover formiddagen, fortsatt med omkring 12 pluss-grader. Det samme videre utover dagen og kvelden og mot midnatt. Jeg tillaget blandt annet durian-toffee-puter i dag, fra fersk frukt. Prosessen tok mange timer og krevde kontinuerlig tilstedeværelse og omrøring, men ble vellykket. Samtidig kunne jeg ikke gjøre stort annet enn kjøkken-arbeider, deriblandt med loquat og aprikoser. Bra og virksom avkobling, efter mange år med kontinuerlig daglig arbeide med saks-dokumentasjonen og ned-prioritering av alt annet.
   
---
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, lørdag 24. juni 2017:

   Uten nedbør og ned mot 8 pluss-grader Celsius her ute frem mot 03-tiden i natt. Overskyet tildels med noe yr og noe blålig og opp til 10 pluss-grader frem mot 09-tiden. Straks derefter meget disig med et kraftig regn-skyll. Videre utover formiddagen opp til 12 og 13 pluss-grader og tildels mindre overskyet. Spredt skyet og tildels overskyet og sporadisk noe yr med ned mot 10 pluss-grader frem mot 21-tiden. Mye regn og mange torden-brak fra omkring 22.30-tiden. Yr og 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 24.06. 2017 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre), shared Morten Stuorreganda Isaksen's post:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/1546267588729519/

   Morten Stuorreganda Isaksen, 24.06. 2017:

   Rumensk barn tilbakeført til foreldrene etter 7 år, Italiensk barnevern dømt i EMD.

   "Dommen dreier seg om barnevernets plikt til å samarbeide med biologiske foreldre og sørge for hurtig tilbakeføring, i motsetning til trenering og motarbeid eller ha "oppvekstplassering" som utgangspunkt. Et barn plassert i fosterhjem da det var to år, ble tilbakeført til foreldre i 2016 etter omfattende prosesser. Det holdt i følge EMD ikke mål."

   Ny EMD-dom om barnevern
   http://advokatsylte.no/artikkel/9/barnevernsaker/659/emd-angrep-mot-europeisk-barnevern
   Vil skape gjenklang hos tilhengere av dagens barnevernpraksis
   advokatsylte.no

   *

   Rune L. Hansen:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154493512146875

   Marius Reikerås, 24.06. 2017:

   For alle som venter i spenning på at EMD skal avsi dom i de mange barnevernssaker som ligger til behandling i EMD, bør en dom av 22 juni leses med glede.

   Den slår fast at selv innenfor den skjønnsmargin som ligger til medlemslandene, så skal ikke offentlige myndigheter sløse med tiden for å gjenforene barn med biologisk slekt. Sløser man er det brudd på EMK Artikkel 8.

   Dommen er på fransk, men den bærende konklusjonen for å dømme Italia, lyder omtrent som følger oversatt til engelsk:

   89. In the light of the considerations set out above (paragraphs 68-88) and notwithstanding the margin of appreciation of the respondent State in this matter, the Court concludes that the Italian authorities have not made adequate and sufficient efforts to the applicants' right to live with C. between June 2009 and November 2016 when they ordered the placement of the child for adoption and did not properly execute the judgment of the which called for the return of the child to his family of origin, thus disregarding the applicants' right to respect for their family life guaranteed by Article 8.

   90. Accordingly, there has been a violation of Article 8 of the Convention.

   Og uavhengig av utfallet i de norske sakene:

   Norske myndigheter er selvsagt pliktig til å følge premissene i denne dommen.

   
---   

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, søndag 25. juni 2017: 

   Vått, yr, regn og omkring 8 og 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig med regn og yr og opp til omkring 12 pluss-grader utover formiddagen. Omtrent det samme videre utover dagen og kvelden, med omkring 11 og 12 pluss-grader. Jevnt mye regn og disig hele dagen. Det samme mot mot midnatt, med i underkant av 10 pluss-grader.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 25.06. 2017 via Falske og ekte dommere:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/?multi_permalinks=1569159336468068

   Marius Reikerås, 25.06. 2017:

   "Nå har altså EMD (ECHR), den 22 juni i år, kommet med følgende uttalelse som Norge er folkerettslig bundet av:

   "Removal of the child from his or her family is an extreme measure that should be used only as a last resort for the purpose of protecting a child in the face of immediate danger (Neulinger and Shuruk v. Switzerland [GC], No. 41615/07, § 136, ECHR 2010)."

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1517349704952620/

   Kitty Oline Mogstad:
   Dette bør sendes til alle i hele barnevernsystemet.

   
---
---

   Marius Reikerås, 25.06. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154496513376875

   "Removal of the child from his or her family is an extreme measure that should be used only as a last resort for the purpose of protecting a child in the face of immediate danger (Neulinger and Shuruk v. Switzerland [GC], No. 41615/07, § 136, ECHR 2010)."

   Nei, det er ikke mine ord, men ordene som Den Europeiske Menneskerettsdomstolen kom med i en banebrytende dom den 22 juni i år.

   Så er spørsmålet:

   Hva gjør norske myndigheter med dette, nå som EMD har sagt det så klart som det får blitt?

   *

   Ann Tove Buklev:
   De skal ikke snakke og fordømme terrorister den banden som sitter der på toppen i statsapparatet og terroriserer egen befolkning som de gjør. De skal sørge for at det blir satt inn hjelp i familier, heller enn å straffe ved å tvangsflytte barn. Jo, jeg ser at i noen tilfeller er det nødvendig, for å berge barn, men så mange tilfeller av alvorlig svikt finnes ikke, om der blir satt inn hjelp i hjemmene, både praktisk og økonomisk, med veiledning og oppfølging!

   Rune L. Hansen:
   Selv om det å flytte et barn bort fra sin far eller mor er tvingende nødvendig så må det uansett blandt annet skje for en kortest mulig tid, Ann Tove Buklev. Aldri noensinne skal et menneske ufrivilig bli fratatt retten til sitt familieliv.

   N.P. v. MOLDOVA, i premiss 70 i dom av 6 oktober 2015. Her blir det følgende sagt:

   "Uansett, en omsorgsovertakelse skal normalt være ansett som et midlertidig tiltak, for å bli avviklet så snart forholdene tillater det.
   Det kan derfor ikke rettferdiggjøres uten forutgående vurdering av mulige alternativer, og bør ses i sammenheng med statens positive forpliktelse til å gjøre alvorlige og vedvarende innsatser for å lette gjenforeningen av barna med sine biologiske foreldre og frem til da å muliggjøre jevnlig kontakt mellom dem."

   Ann Tove Buklev:
   Der finnes enkelte tilfeller av incest, overgrep og forhold som gjør at det ikke kan følges.

   Rune L. Hansen:
   Nei, det gjør ikke det, Ann Tove Buklev. Tenk deg bedre om. Og les blandt annet Barnekonvensjonens Art 19.

   Ann Tove Buklev:
   Rune L. Hansen Du kan umulig mene at det er en menneskerett st en far som forgriper seg sexuelt på sitt/sine barn, altså pedofile so praktiserer sitt svineri på egne barn, skal ha rett til å leve i familieforhold med de barna? De barn skal da ikke være nødt å leve tett på sin overgriper, om der er aldri så mye blodsbånd. Nei, nå får du til å tenke deg om selv mann. Et sted går grensen for hva som er "rettigheter" i forskrudde menneskers liv!

   Ann Tove Buklev:
   Rune L. Hansen Du kan umulig mene at det er en menneskerett st en far som forgriper seg sexuelt på sitt/sine barn, altså pedofile so praktiserer sitt svineri på egne barn, skal ha rett til å leve i familieforhold med de barna? De barn skal da ikke være nødt å leve tett på sin overgriper, om der er aldri så mye blodsbånd. Nei, nå får du til å tenke deg om selv mann. Et sted går grensen for hva som er "rettigheter" i forskrudde menneskers liv!

   Rune L. Hansen:
   Selvfølgelig mener jeg ikke det, Ann Tove Buklev. Men løsningen på problemet er ikke å begå flere menneskeretts-forbrytelser overfor barnet (eller andre). Det du omtaler er kriminalitet overfor barn, som selvfølgelig skal og må straffeforfølges og stoppes. Men ikke i det heletatt med ny eller verre kriminalitet. Les blandt annet Barnekonvensjonens Art 19. Der beskrives problemet i sin helhet og er den selvfølgelige løsningen klart og utvetydig lovbestemt og forklart.

   Per Steinar Sørå:
   Hvis ikke myndighetene hører dette, er ørene proppet med voks, da hører de ingenting!

   Ann Tove Buklev:
   Men det vet vi da at de ikke gjør. Den arrogante maktelite som hundser folket og tror de kan fortsette slik.

   Mona Kågen:
   Det er noe fundamentalt galt med våre politikere og regjeringer, både før og nå, nå de mener at det er billigere for samfunnet og satse på barnevernet, enn å satse på midler til kommunene slik at de får opprettholdt det ansvaret som de etter lover og regler er forpliktet til å overholde.

   Margaret Hennum:
   Nettopp, og då må eg ta opp at påstanden min om at norske fødeavdelingar må vere farlege når spedborn vert tekne derifrå. Eller?

   Ken Olsen:
   For ikke å tenke på døgn bemmannede mødrehjem og familiesenter, hvor de har med væpnet politi for å skille en 1 gangs fødende fra sitt nyfødte barn...
   Etter en ukes opphold...

   Alf Reuss Kollsete:
   Enten handler de HELT BEVISST MOT BEDRE VITENDE eller de er FULLSTENDIGE IDIOTER! Begge deler medfører at de øyeblikkeleg skal suspanderes fra sine stillinger og Straffeforfølges!!!

   
---
---

   Marius Reikerås, 25.06. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154496395661875

   Banebrytende dom fra EMD. Norge har sviktet tusenvis av familier, med å sikre deres grunnlegges meneskeretter.

   EMD sier, i sine generelle prinsipper, i dommen av 22 juni:

   63. The Court reiterates that, for a parent and his child, being together is a fundamental element of family life (Kutzner v. Germany, no.46544 / 99, § 58, ECHR 2002) and that internal measures preventing them constitute an interference with the right protected by Article 8 of the Convention (K. and T. v. Finland [GC], no. 25702/94, § 151, ECHR 2001-VII).

   Altså:

   Enhver offentlig omsorgsovertakelse er et inngrep i EMK Artikkel 8, som er beskyttet av EMK Artikkel 8.

   "Such interference violates Article 8 unless it is "prescribed by law" and pursues one or more legitimate aims under the second paragraph of that provision and is "necessary in a democratic society" (Gnahoré v. France) No. 40031/98, § 50, ECHR 2000 IX, and Pontes v. Portugal, No. 19554/09, § 74, April 10, 2012). The concept of "necessity" implies an interference based on a pressing social need and, in particular, proportionate to the legitimate aim pursued (Couillard Maugery v. France, no. 64796/01, § 237, 1 July 2004)."

   EMD sier altså at slike inngrep i EMK Artikkel 8 utgjør en krenkelse av EMK Artikkel 8, hvis ikke inngrepet :

   1. Er hjemlet i lov,

   2. Målet med inngrepet forfølger legitime formål, og sist men ikke minst;

   3. Er nødvendig i et demokratisk samfunn.

   Dvs at det må være tvingende nødvendig i et demokrati, og at det foreligger nødvendig forholdsmessighet mellom stat og individ.

   "64. The Court also recalls moreover, the break-up of a family constitutes a very serious interference;

   A measure leading to such a situation must therefore be based on considerations inspired by the best interests of the child and of sufficient weight and solidity (Scozzari and Giunta v. Italy [GC], no. 39221/98 and 4/1963/98, § 148 , ECHR 2000-VIII).

   Removal of the child from his or her family is an extreme measure that should be used only as a last resort for the purpose of protecting a child in the face of immediate danger (Neulinger and Shuruk v. Switzerland [GC], No. 41615/07, § 136, ECHR 2010)."

   Altså: Det å fjerne barn skal være siste utvei, og hvor staten ikke kan sløse med gjenforeningsformålet:

   "66. In this regard, and in relation to the State's obligation to take positive measures, the Court has consistently held that Article 8 implies the right of a parent to take steps to bring him (See, for example, Margareta and Roger Andersson v. Sweden, 25 February 1992, § 91, Series A no. 226-A, and PF v. Poland, no. 2210/12, § 55, 16 September 2014).

   In such cases, the adequacy of a measure is judged by the rapidity of its implementation (Maumousseau, cited above, § 83, and Zhou, cited above, § 48)."

   Denne dommen gir en klar forhåndsindikasjon mht at Norge vil bli dømt i flere av de saker som ligger til behandling.

   Men, det er ingen grunn til å vente.

    Denne dommens premisser gjelder også for Norge, og nå må norske myndigheter ta inn over seg de grusomheter de har begått overfor mange familier i Norge, og begynne med reparasjonsprosessene.

   Jeg skal tilskrive Horne til uka å be henne, som øverste ansvarlig, om å tilbakelevere barn til sine biologiske familier i to av de ni sakene der EMD behandler mot Norge.

   *

   Rune Fardal:
   E det denne?
   Link til dok:
   http://www.sakkyndig.com/psykologi/artvit/Barnea.pdf

   Ken Olsen:
   Nei det er andre dommer som refereres til, men den vil jo selvsagt da understøtte akkurat det han sier... :-)

   Ann Tove Buklev:
   Kunnskapsdepartementet bør vel seriøst vurdere å fjerne innholdet i læreplanverket i skolen om FNs rolle i verdenssamfunnet, om den norske stat selv ikke har til hensikt å følge Menneskerettighetene, nedfelt hos FN.

   Bent Isaksen:
   Norge - familieterrorvelde.

   Steven Bennett:
   So, potentially, Norway, if they choose to follow the law, should release thousands of children now, and give them back to their biological parents.

   Kai Rudi Schantz:
   Ja, EMD sier dette om hvor viktig og sentrale rettightene i art 8 er i et menneske liv nå igjen og har også hevdet dette i mange år allrede og de har også utalt at det å miste retten til å være med sine barn og for barn å bli nektet å ha foreldrene sine i livet er i konsekvens så skadelig og ødelrggende at dette er noe av det alvorligste inngrepet / straff som staten kan bestemme ¨å skulle påføre et menneske.! Noe som Norske myndighter ikke har villet ta innover seg på noe vis og jeg tviler at de vil stoppe med å undergrave EMD på dette området før de blir tvunget og presset til dettte. BLDs fortsetter med å fjerne hele kravet om vektlegging av det biologiske prinnsipp som noe av verdi ii både lov og regelverk når forhold mellom barn og foreldre skal vurderes, noe som er så direkte i konflikt med hele grunnlaget til EMK og art.8 !

   Line Lauritsen:
   Delt. Bra, Marius!

   Rune L. Hansen:
   Å frata et menneske retten til sitt familieliv har aldri vært lovlig og kan aldri noensinne bli lovlig eller lovliggjøres. Retten enhver har til sitt familieliv er og skal være, som enhver menneskerett, umistelig og uavhendelig. Dessuten er å frata et menneske retten til sitt familieliv automatisk samtidig å forbryte seg mot omtrent også alle andre menneskerettigheter. Verre politisk eller offentlig menneske-fiendtlighet og kriminalitet er knapt i det heletatt mulig.

   Rune L. Hansen:
   Dagens norske politikere bruker mere eller mindre skjult menneskeretts-forbrytelser som politisk valgflesk overfor både fagforeninger og mange andre interesse-fraksjoner. Det er en ond sirkel med spiraler som både opprettholder, viderefører og forsterker menneskeretts-forbrytelsene. Jo mere og verre dess bedre, tenker de.

   
---

---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, mandag 26. juni 2017: 

   Yr, vått og omkring 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og opp til 12 pluss-grader utover formiddagen. Mindre overskyet utover eftermiddagen. Spredt skyet og 8 pluss-grader klokken 22. Dunkelt og 7 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 26.06. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10210735189550609

   Bortføring av barn som handling eller politikk

   Enhver bortføring av barn fra sin far eller mor er og blir automatisk handel med barn. Og er samtidig også barne-mishandling og menneske-mishandling og menneske-forakt.

   Og er samtidig et mangfold av menneskeretts-forbrytelser. Inklusivt blandt annet også tortur. Ingenting av dette skal kunne forekomme.

   Det eneste lovliggjørende unntak kan være hvis det skjer av tvingende nødvendighet for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte.

   Alt annet enn et slikt unntak vil være og er både ulovlig og unødvendig - og er groveste slags kriminalitet og menneske-forakt.

   Derfor har Barnekonvensjonen klart og tydelig lovbestemt, i og med Art 35, at:

   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."
   
   Bortføring av barn, i offentlig eller privat regi, skal altså i det heletatt ikke kunne forekomme.

   Unntatt i og for ekstreme forhold hvor det er tvingende nødvendig for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte.

   Enhvers rett til sitt familieliv er og skal være fullstendig ukrenkelig, umistelig og uavhendelig, har menneskeretts-konvensjonene mangfoldig lovbestemt.

   Hva med foreldre, offentlig ansatte eller andre, uansett hvem, som medvirker i en eller flere menneskeretts-forbrytelser overfor barnet?

   Hva skal man i det heletatt kunne gjøre ved tilfeller av slik mishandling og omsorgssvikt overfor barnet?

   Løsningen på problemet er ikke å begå flere menneskeretts-forbrytelser overfor barnet, eller andre. Men mishandling, omsorgssvikt og annen kriminalitet overfor et barn, skal og må selvfølgelig straffeforfølges og stoppes. Men ikke i det heletatt med ny, annen eller verre kriminalitet. Les særlig Barnekonvensjonens Art 19. Der beskrives problemet i sin helhet og er den selvfølgelige løsningen klart og utvetydig lovbestemt og forklart.

   Nevnte Barnekonvensjonen Art 19 besvarer de fleste spørsmål angående omsorgssvikt eller mishandling av barn, med følgende ord:

   "1. Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og opplæringsmessige tiltak for å beskytte barnet mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk, mens en eller begge foreldre, verge(r) eller eventuell annen person har omsorgen for barnet.
    2. Slike beskyttelsestiltak bør omfatte effektive prosedyrer for utforming av sosiale programmer som yter nødvendig støtte til barnet og til dem som har omsorgen for barnet, samt andre former for forebygging, påpeking, rapportering, viderehenvisning, undersøkelse, behandling og oppfølging av tilfeller av barnemishandling som tidligere beskrevet og, om nødvendig, for rettslig oppfølging."

   Andre løsninger, hvem enn sine, skal ikke kunne forekomme og skal være ulovlige og straffbare.

   Les for eksempel Menneskerettserklæringen, Art 16 p3:

   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Og Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Alt dette og alt annet viser klart og tydelig blandt annet at ethvert forsøk på barnevern som ikke er et familievern og menneskevern med 100% full respekt for enhvers alle menneskerettigheter, er et falskt og kriminelt barnevern.

   Å neglisjere, forfalske eller bagatellisere menneskerettighetene og Straffelovens lovlige lovbestemmelser skal ikke kunne være mulig.

   Alikevel er det nettopp det som skjer i dagens Norge, og smittsomt i flere andre land. Ansatte i den politiske og offentlige forvaltningen setter seg selv og sine egne meninger og hensikter kriminelt over og foran menneskeretts-konvensjonene, med katastrofale livs- og samfunns-ødeleggende konsekvenser.

   Pågående akkurat nu.

   Dette, samfunnsmessig, haster det mere enn noe annet å få ryddet opp i.

   Å forholde seg unnlatende, forfalskende eller utsettende til det er ingenting annet enn verste slags kriminalitet, barne- og menneske-mishandling, sadisme og samfunns-ødeleggelse.

   Det gjelder oss alle og enhver. 

   Ingenting av dette skal kunne nedprioriteres.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1298107130315561/

   Nina Haakonsdatter:
   Godt skrevet,igjen !
   Deler

   
---
---

   Marius Reikerås, 26.06. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154500268751875

   Vi trenger ikke flere offentlige kommisjoner som skal finne opp kruttet på nytt.

   Hva vi trenger er at staten, ved den øverste ansvarlige innenfor barnevernssektoren, Solveig Horne, handler i henhold til menneskerettene.

   Og hun trenger ikke å utsette handlingene før dommene mot Norge kommer.

   For nå har altså Den Europeiske Menneskerettsdomstolen , den 22 juni i år, kommet med følgende uttalelse som Norge er folkerettslig bundet av:

   "Removal of the child from his or her family is an extreme measure that should be used only as a last resort for the purpose of protecting a child in the face of immediate danger (Neulinger and Shuruk v. Switzerland [GC], No. 41615/07, § 136, ECHR 2010)."

   Videre har EMD sagt at en stat ikke skal sløse med tiden hva gjelder tilbakeføringsprosessen.

   Så i morgen blir det tilskrevet brev til Horne, hvor det blir bedt om at Horne tar grep for å tilbakeføre to barn til sin biologiske slekt.

   Begge sakene er blant de ni som skal behandles i EMD mot Norge.

   Så får vi se om det nok en gang forblir med fagre ord uten innhold, eller om man nå tar innover seg det faktum at Norge har begått grusomme overgrep mot et urovekkende høyt antall familier.

   Og både Europaparlamentet og Europarådet vil følge nøye med på hva Horne nå gjør.

   *

   Møtte ekspertene som slår alarm om barnevernet: Horne er enig i kritikken
   http://www.dagbladet.no/nyheter/motte-ekspertene-som-slar-alarm-om-barnevernet-horne-er-enig-i-kritikken/68180587
   Solveig Horne (Frp) er enig i at endringer må til i norsk barnevern.
   dagbladet.no

   *

   Jostein Wetteland:
   Vel det er for det meste nettverket til KIB som har utarbeidet den lære og norm dagens barnevern setter samvær i forbindelse med 4.12 vedtak. Kari Kiilgren er jo observert og innskrevet som møte deltaker i KIB. Med dagens barneverns praksis og den fastsettelse av samvær og kontakt mellom biologisk familie som nesten unntak settes til det som kun kan betegnes som et minimum og knapt det. At samværene gjerne er med tilsyn i svært unaturlige miljø både for barna og foreldrene gjør at både barn og foreldre. Ja hele familier lider skade pga inngrepets unødvendige strenge regime. Det er slettes ikke alle barn som er inn under barnevernet som er utsatt for livsfare eller umiddelbar skade med hverken fare for liv eller helse. Hvordan begrunner barnevernet denne unødvendige strenge og svært skadelige praksis. Hvis intensjonen er å tilbakeføre barna? Da må jo mer samvær være positivt?

   Rune L. Hansen:
   Hensikten, Jostein Wetteland, er selvfølgelig å krenke og torturere og ødelegge barna og foreldrende og familien optimalt. Og å fremstille foreldrene som monstre. Og å forhindre kommunikasjon og nærhet. Og å forhindre utveksling av fakta. Og å fremmedgjøre og å indoktrinere. Og å tilintetgjøre familien og den naturlige biologien. Og å tilintetgjøre identiteten og integriteten. Hensikten de har er aldri noensinne å tilbakeføre barna eller at det skal gå barna, foreldrene og familien godt. Om tilbakeføring i sjeldne tilfeller likevel skjer så har det helt andre og egennyttige årsaker.

   Ingen med anstendig vett og forstand kan være i tvil om at det er slik.

   Rune L. Hansen:
   Hensikten er ofte å drepe, rett og slett. Og i det lengste handel og utbytte av barna.

   Rune L. Hansen:
   Å lukke øynene for disse fakta er grovt kriminelt og fullstendig umenneskelig, rett og slett.

   
---

---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, tirsdag 27. juni 2017: 

   Fra 7 til 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lys blå nokså skyfri himmel, delvis noe slørete, med opp til 16 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Med 13 pluss-grader klokken 19 og 11 klokken 22. Dunkelt og 8 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 27.06. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10210741700393376

   "UN Human Rights Council Reinforces Resolve for Protection of the Family.

   On 22 June 2017, the United Nations Human Rights Council adopted a resolution on the protection of the family, focusing on the role of the family in the protection and promotion of the rights of older persons. The resolution reaffirms the centrality of the family in ensuring strong, healthy societies in which the fundamental human rights of every individual can be properly guaranteed.

   The resolution confirms the fundamental role of the family in protecting the rights of the most vulnerable members of society. It also calls upon Member States to strengthen support for the institution of the family for the role it plays in the fulfilment of the rights of older persons.

   Reaffirming the status of the family

   A number of States, however, refused to support the resolution without an acknowledgement that “various forms of the family exist.” In recent years, this phrase increasingly has been used as a wedge to attempt to dilute the understanding that the family is normatively and ideally based on the natural phenomenon of a mother, a father, and their children.

   The resolution nevertheless passed by a resounding margin and enjoyed cross-regional support, with thirty Member States voting in favour, twelve voting against, and five abstaining. Attempts by opposing States to reorient the resolution around “families” rather than the family as an institution, as well as to paint the family as a usual source of human rights abuses, were also defeated.

   “International law recognises that the family is the natural and fundamental group unit of society. The protection of the family is aimed not at creating rights for groups at the expense of individuals, but rather at ensuring that the rights of all people are safeguarded through a culture of strong family units and intergenerational solidarity. The need for this is even clearer when it comes to older persons, who require particular care and support within their families,” said Rubén Navarro, Senior UN Counsel for ADF International , who provided support to pro-family Member States in their endeavour."

   UN Human Rights Council Reinforces Resolve for Protection of the Family
   http://adfinternational.org/detailspages/press-release-details/un-human-rights-council-reinforces-resolve-for-protection-of-the-family
   UN Human Rights Council adopts resolution aimed at protecting the rights of older persons; ADF International welcomes vote that strengthens recognition of importance of the family
   adfinternational.org

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1298925353567072/

   Egil Borse-Svensen:
   Bravo!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 27.06. 2017via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/?multi_permalinks=1298972343562373

   Et typisk eksempel på fullstendig inhabile og menneskeretts-krenkende dommer fra EMD's lavere dommer-instanser.

   Det er uendelig trist og tragisk at slikt forekommer.

   Menneskerettsdomstolen: Case of I.D. v. Norway (Norsk sammendrag) - Lovdata
   https://lovdata.no/dokument/EMDN/avgjorelse/emdn-2016-51374-norge
   Case of I.D. v. Norway (Norsk sammendrag)
   lovdata.no

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1298972343562373/

   Liv Benthe Rikstad Sjo:
   Betød denne at ho fik barnet hjem eller ikke, bliver helt fejl oversat fra norsk til dansk på dataen, dataen vild ikke godkænde norsk .

   Rune L. Hansen:
   De fratok familien retten til sitt familieliv.

   Liv Benthe Rikstad Sjo:
   Rune L. Hansen hva i h er det de for svarte Finder på. Nej verden er at bliver korrupt , men kan de ikke klage ind ? Nu som den nye loven er kommet, for alle land må jo følgen den eller? Er nu lidt rådvill med hva om jeg og min mand i det heletaget skal føre sagene vores til Haag !!! Puha trænger nu tid til at fordøye både det positive og negative, da den positive bliver slået til grunde af det negative... hva er da vitsen med EMD når de kun afvise sagene...

   Rune L. Hansen:
   Kampen mellom det gode og det onde, mellom sannheten og falskheten, foregår smittsomt alle steder i verden, Liv Benthe Rikstad Sjo, men balansen er forskjellig og varierende. Også i og omkring EMD.

   
---
---

   Marius Reikerås, 18.06. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154479128861875

   Milliardene hagler i norsk offentlig forvaltning, og det gjelder å ha størst mulig tilgang til honningkrukka.

   Se bare på BUFDIR, som hiver ti-talls millioner inn i den fiktive stiftelsen med det ironiske navnet, "Fyrlykta".

   Kom pengene barna i Norge til gode?

   Nei, selvsagt gjorde de ikke det. De havnet blant annet i et postkasseselskap i Estland.

   Eller hva med Utenriksdepartementets millioner til "mennesketettsadvokatfirmaet ", ILPI?

   Kom pengene verdens fattige til gode?

   Nei, de ble brukt til blant annet på å skaffe seg rådyre flybilletter på første klasse, med dertil lukrative salærer for advokatene det gjaldt. Med UD som gladelig sponsor.

   Hvor mye brukes ikke av offentlige kroner på barnevernsindustrien i Norge i året?

   20, 25 eller 30 milliarder ?

   Eller hva med Stortingets egen kostnadssprekk på nærmere milliarden?

   Pytt, pytt for det finnes knapt sanksjoner for offentlige serielovbrudd.

   Og samtidig benyttes det milliarder av kroner på å undertrykke titusenvis av mennesker, slik at de med hånda dypest med i krukka skal få forsyne seg rikelig.

   Men, i Norge har vi en merkelig kultur for å fordømme private lovbrudd, også de marginale, mens vi til stadighet "glemmer" de offentlige, som til gjengjeld ofte er gigantiske.

   For de får aldri konsekvenser uansett.

   Bortsett fra en sjelden gang, der staten betaler bot til staten.

   Vi lever i en urettferdighetskultur. Der Norge består av to lovsamlinger. En for deg, og en for de privilegerte.

   VG avslører: Mens Stig Traavik var Norges høyeste representant i Indonesia innledet han hemmelige forhold til tre lokale kvinner. Én av dem mottok 1,4…
   http://www.vg.no/spesial/2017/ambassadoren/
   vg.no

   *

   Ann Tove Buklev:
   Fandenskapet i statsstyringen har ingen moral eller anstendighet igjen. Kan bare kjenne på dyp forakt for den berm som sitter i Stortinget og lar slikt skje. Det begynner å bli nok nå!

   Hanne Kløvig:
   Det er til bli kvalm av! Når jeg vet at jeg kunne hatt bra helse og form bare jeg fikk noen netter med søvn og bare noen får timer med avlastning på uke! Bare så jeg var uthvilt nok og ikke fikk nye M-E utbrudd pga søvn mangel og stress! Da kunne jeg og min datter hatt ett normalt liv sammen! Jeg fikk ikke dette og jeg fikk avslag på BPA ! Jeg måtte også betale alt av utredning til M-E selv hos private leger til en timepris på 2500,- samt betale alt jeg kom over som man kunne lede om noen ble bedre av! Måtte selv betale hjemmehjelp som dem kaller det! En times vask av gulv i uken til 600,- pr mnd! Avlastning jeg fikk var inntil 3 ganger i måned ! Takk staten for at jeg og min datter fikk det da!

   Ragnar Bjornvold:
   Og som vanlig blir det ingen etterforskning og vedkommende får ny stilling med samme million +lønn! Se på de pengesummene de kan kaste bort, over 100 mill. En halv million for å informete om en norsk bok til 600 indonesere. Null kontroll!!

   Else Frøynes:
   I tillegg vart han tilgodesett med tur til Kina på statens regning : (

   Ragnar Bjornvold:
   Ja, han er jo spesialrådgiver, og har bevist sine gode egenskaper! FF!

   Mona Benum:
   Snakk om råskap og korrupsjon. Og belønningen er ny stilling med samme lønn : (
   Og kostnaden på de 300 stk på Kinatur?
   Fy f.. så motbydelig. Og disse skal noen stemme på til høsten, så de får fortsette pengesluket..

   Ragnar Bjornvold:
   Dette er en del av byråkratiet som vi ikke blir kvitt uansett hvilken regjering vi har. Siv Jensen skulle redusere antall byråkrater før valget i 2013. Siden har det bsre vokst og vokst.

   Rune L. Hansen:
   Som vi "ikke blir kvitt uansett hvilken regjering vi har"? Hvilket samfunns-fiendtlig og hovmodig ønske! Sivilbefolkningen perverteres og indoktrineres til akseptanse og likegyldighet til forskjellig slikt noe - og frarøves samtidig evnen til helhetlig selvstendig tenkning og reell integritet og rettferdighet. Det er ikke småtterier bare det. Holdningen må fullstendig endres!

   Det er partikratiet og enhvers fraværende tilgang til menneskerettighetene og reell lov og rett som muliggjør politisk og offentlig organisert kriminalitet - også i form av ikke-økonomisk korrupsjon. Muligheten for å stemme på politiske partier er ulovlig og må stoppes og fjernes. (Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 25.) Like så er også muligheten for å akseptere eller medvirke i ulovlige lovbestemmelser, avgjørelser, dommer og regler ulovlig og må kompetent straffeforfølges, stoppes og fjernes. (Menneskerettserklæringen Art 30.)

   Menneskeretts-krenkende avgjørelser eller politikk skal og må på ingen som helst måte ha tillit eller medvirkning. Uten denne enkle forståelse og solide holdning bygger det seg opp en smittsom og perverterende politisk og offentlig mafia-virksomhet i samfunnet.

   På noen som helst måte offentlig å gi medvirkning eller aksept for menneskeretts-krenkelser i regi av den politiske og offentlige forvaltningen er både ødeleggelse av en selv og medmennesket og verden.

   Jo mere pervers eller krenkende den politiske og offentlige forvaltningen er dess mere perverteres og krenkes sivilbefolkningen og verden.

   Offentlig falskhet i alle former må avsløres og stoppes - og ikke bagatelliseres. Ikke minst selv-forhærligende politisk og offentlig falskhet og propaganda. Ethvert politisk offentlig terror regime stimulerer offentlig falskhet og propaganda, for å beskytte seg selv og sine egne. Ja, til og med kjøper seg slikt fra de mange andre som selger slikt.

   Dagens Norge eller norske rettsvesen eller noe som helst er på ingen som helst måte verdens beste land! Påstander om slikt er mildt sagt tåpelige og er kjøpt og betalt - for å indoktrinere. Av indoktrinerende behov.

   Rune L. Hansen:
   Hensikten med indoktrineringen og utestengelsen av sivilbefolkningen er å tildekke, bagatellisere og fornekte forbrytelsene i regi av den politiske og offentlige forvaltningen. For å opprettholde og videreføre makt og makt-misbruk. Og falskheten, dumheten, likegyldigheten og naiviteten.

   Indoktrinering, utestengelser og fortielser er effektive virkemidler for å skjule eller bagatellisere både tortur, terror, inkvisisjoner, kidnappinger, drap, forfalskninger og tyverier i regi av den politiske forvaltningen.

   Forekommer slikt i dagens Norge da? Javisst, det forekommer og pågår i regi av ethvert politisk regime som driver med forfalskninger og bagatellisering av menneskerettigheter!

   Rune L. Hansen:
   Og det sier seg selv, at et offentlig regime som ikke iherdig eller i det heletatt straffeforfølger menneskeretts-krenkelser som utøves eller medvirkes av politikere, dommere eller andre offentlig ansatte er det noe katastrofalt galt med! Slike politikere, dommere eller andre offentlig ansatte setter seg selv over menneskerettighetene og sine medmennesker, med ondskap som hensikt eller automatisk konsekvens. Det meste og verste av kriminalitet og ondskap i ethvert land og i verden til alle tider har skjedd og skjer i regi av den offentlige forvaltningen. Politikere og allslags dommere er de som først og fremst kompetent skal og må straffeforfølges i og for ethvert godt samfunn! Skjer ikke det så er det fritt frem for allslags katastrofer!

   Margrete Domben:
   Utrolig : (

   
---
---

   Bjørg Brennan, 27.06. 2017 via Falske og ekte dommere, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/1571325932918075/

   Jonas Gahr Støre vil fjerne omstridt pensjonsordning
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/arbeiderpartiet/jonas-gahr-stoere-vil-fjerne-omstridt-pensjonsordning/a/24082099/
   Ap-leder Jonas Gahr Støre vil fjerne den omstridte ordningen som har gjort at pensjonistene har gått i minus de tre siste lønnsoppgjørene.
   vg.no

   *

   Rune L. Hansen:
   Er de så dumme, at de ikke vet at 1% av lite er og blir lite, men 1% av mye er og blir mye? Eller ønsker de bare at sivilbefolkningen skal være så dum og forurettet og forurettende?

   
---

---

   Rasha Masri, 27.06. 2017 via Child protection - studies, statistics, etc.:
   https://www.facebook.com/groups/577096525678566/permalink/1362726510448893/

   Barnevernet i Bærum kommune med sin advokat og saksbehandler, har truet meg i fylkesnemnda med å bruke mine aktiviteter på nettet mot oss.

   I fylkesnemnda brukte de helsesøsteren og lærere som mobbet barnet mitt og kjente henne i 2 månder for å vitne og ville ikke høre på våre vitner. Kommubeadvokaten ble avhørt av vitner gi garanti til mobbere om at de ikke trenger å bekymre seg fordi kommunen støtter dem og står med dem 100% og at til lagmannsretten er det vanskelig å komme..Hvorfor tenkte hun på lagmannsretten hvis vi ikke hadde kommet til tingsrett engang?? La meg fortelle hva barnevernet har gjort. 1) helsesøsteren tok barnet mitt fra skolen til barnevernet med anklager om vold, dette skjedde etter flere klager på mobbing og trakassering fra både lærere og elever. 2) barnevernet akuttplasserte barnet på institusjon uten undersøkelse eller tiltak; vi fikk ingen informasjon om dette og måtte lete etter barnet i flere timer seint på kvelden 3) vi ble ikke innkalt til samtale som det vanligvis pleies å gjøre når de tar barna. 4) de har plassert barnet på forskjellige steder og påført henne mye stress og traumer, for eksempel 1 uke etter akuttplasseringen glemte barnet hvor foreldrene kom fra. Hun var forvirret og sikkert følt seg alene og skremt, var tross alt bare en 12-13 år gammel. 4) saksbehandler flyttet henne fra institusjonen etter 1 uke og lyvet om å grunnen bak det, men han ventet og lot henne være der i en uke, når hun egentlig ikke skulle vært der i et sekund.5) Når barnet truet med å rømme fra beredskapsfamilien og ta sitt eget liv, sa saksbehandler at det ikke er noe å bekymre seg for og at det er et mye tryggere sted for henne enn hennes eget hjem. Hva skjedde da ? Jo, barnet gikk lett kledd midt i november og det var bare gud som passet på henne frem til politiet plukket henne. I de lange månedene under omsorgen til barnevernet har barnet mitt slet utrolig mye. Barnevernet sendte henne til bup til en kjøpt psykiater, som begynte å medisinere henne uten tilstrekkelig informasjon om hennes helse og bakgrunn. Hans eneste informasjon kilde var barnevernet og institusjonene, i tillegg til et forvirret barn som ble presset til å si hva de selv ønsket å høre. De hadde åpnet ryggen hennes med full narkose for å få ryggmargsprøve, uten å informere oss eller har informasjon om våre sykdommer og familiehistorie. Leger på riksen fikk ikke lov til å informere oss, fordi saksbehandleren hadde bedt dem om å ikke gjøre det. Barnevernet har skjult veldig viktig informasjon; faktisk livsfarlig informasjon og når jeg klaget sa de at de hadde glemt å informere. Barnevernet skulle flytte barne mitt til en institusjon i en tid hun var syk og ikke var klar for å flytte, jeg gikk til barnevernsleder i Bærum, men han sa at det ikke er hans sak om noe skulle skjedd med barnet mitt. Psykiateren på Bup sa det samme og skyldte på barnevernet. I tingsrett vitnet barnevernets kjøpte psykiater om at jeg gikk til han for å be han misbruke makten sin for å stoppe flyttingen, men glemte å si at jeg næremest tryglet om å utsette flytting på grunn av barnets helsesituasjon og fordi jeg var så redd for henne, men at han gav bløffen og ting gikk ikke bra som jeg hadde fryktet. . Han visste ikke at jeg hadde tatt opp hele samtalen med han på sitt kontor og hvor han hadde en annen forklaring på problemstillingen til min datter ( Lupus, mobbing, stress) men han løy mye i retten som bare det. Det er den psykiateren som anbefaler at barn skal bli boende på institusjoner. For å ikke glemme å nevne at de hadde sagt til barnet at de oppdaterer meg hver uke, men jeg glemmer, at vi ikke er glad i henne og vil ikke ha henne hjem. Datteren min vil hjem og jeg har tryglet dem i 8 månder om se barnet mitt og vite noe om henne, til og med når dommeren sa at vi kunne dra, nektet barnevernet oss og barnet ligget på rikshospitalet. La meg minne barnevernet, deres leder og tingsrett at fylkesmannen og 2× fylkesnemnda ga barnevernet medhold under tvil. En ting er sikkert og er uten tvil at barnet mitt blir sykere under deres omsorg og hvis dere tror at dere kan skremme meg til å holde kjent, da tar dere feil. Verken fengsel, dikatatur eller hemmlig politi har skremt meg før. Barnet mitt skal komme hjem til den familien som er glad i henne og kan ta godt vare på henne.

   *

   Rune L. Hansen:
   Det er en politisk offentlig mafia-virksomhet som konsekvent og systematisk utøver groveste forskjellig slags barnemishandling, tortur, sadisme og terror.
   Og konsekvent og systematisk "pynter på" det hele med falsk dokumentasjon, løgner og fortielser. Det du forteller, Rasha Masri, overrasker vel nærsagt ingen voksne mennesker i Norge. Det er slik det er. Ondskap verre enn verst.

   
---

---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, onsdag 28. juni 2017: 

   Dunkelt, ikke egentlig mørkt, og omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Dus hvitlig himmel tildels med noe blålig og opp til 12 pluss-grader frem mot 08-tiden. Med 15 pluss-grader klokken 09.30. Blåere himmel og 17 klokken 12. Spredt litt lett skyet lys blå himmel og 18 klokken 13. Nesten skyfri blå himmel og 20 pluss-grader klokken 15. Dus himmel og 16 pluss-grader klokken 20.30. Dottete lys blå himmel og 13 klokken 23. Dunkelt og ned mot 12 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 28.06. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10210752852152163

   På rett eller feil side av loven?

   Dette spørsmålet kan stilles til absolutt alle og enhver. Og til absolutt enhver handling eller avgjørelse.

   Å befinne seg på maktens eller minoritetens eller majoritetens side betyr ikke at en befinner seg på rett side av loven.

   Det forekommer at alle og enhver slike befinner seg på feil side av loven.

   Ja også at lovbestemmelser, dommer, dommere, regler, politikk eller avgjørelser befinner seg på feil side av loven.

   Og hvis noen eller noe befinner seg på feil side av loven, hvordan skal reaksjonene være da?

   I samsvar med menneskerettighetene og Straffelovens lovlige lovbestemmelser?

   Anstendige, nødvendige og forholdsmessige? Eller er det andre lover og regler som i steden gjelder?

   Krenkende, uanstendige, unødvendige eller uforholdsmessige?

   Hva er rett og hva er galt? Og hva er kriminelt og hva er ikke kriminelt?

   Og hvor kriminelt er det eventuelt, å forurette?

   Eventuelt også å forurette den som har forurettet, eller som foruretter?

   Hva er det rette og riktige svaret? Og hvem har det?

   Hvem andre eller bedre enn menneskerettighetene?

   Enhver av menneskerettighetene er jo og skal for absolutt enhver være umistelig og uavhendelig.

   Lett forståelige er de også, menneskerettighetene. Når de ikke forfalskes.

   Men hvem eller hva befinner seg innenfor, og hvem eller hva befinner seg utenfor?

   Hvem eller hva er de og det egentlig kriminelle?

   Det er meget viktig å ha det meget rette svaret.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10210752852152163

   Ingeborg Johoo Johoi:
   Takk : )

   
---
---

   Rasha Masri, 28.06. 2017 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1299682030158071/

   I går skrev datteren min om hvor forferdelig hun har hatt det under barnevernet sin omsorg, at de har ødelagt livet hennes.

   Barnevernet i Bærum kommune har hele tiden prøvd å skjule all informasjon, men på en av dokument papirene som jeg fikk innsyn i står det at datteren min har prøvd å ta sitt liv flere ganger og vil en gang lykkes med det. Barnevernet i Bærum kommune vil helst ta sjanser på livet til min datter for å tjene penger på henne med hjelp av dere psykiater, enn å sende henne hjem til familien sin. De prøver å se bort fra fakten som hele Bærum skjønner at datteren min var en blomst, med ingen psykiske plager bortsett fra mobbingen som vi har stått med henne og hjalp henne med i mange år. Alt for å dekke over mølladamen ungdomsskolen og deres inkompetanse på å håndtere mobbing. I dag har hun prøvd å ta sitt eget liv etter at hun tryglet om hjelp for å komme hjem.. Jeg ber alle som kan støtte og hjelpe for at Leen kan komme hjem om å hjelpe. Støtt Leen Mahadi på å komme hjem.

   *

   Elisabeth Fjermestad:
   Det er rett å slett jævlig.

   Elisabeth Fjermestad:
   Prøv å kontakt media.

   Rune L. Hansen:
   Hadde dagens norske politikere og visse mange andre offentlig ansatte hatt noen som helst interesse for barnevern, så hadde de for lenge siden og stadig mere momentant innført akutt landsdekkende krisehjelp for straks å frigjøre alle de mange tusener offentlig kidnappede og fangeholdte barna i dagens Norge, pluss de enda flere kidnappede og fangeholdte foreldrene og besteforeldrene! Guantanamo-fengselet med sin tortur er og blir småtterier i sammenligning, mildt sagt. Men det har de altså enda ikke gjort!
   Hadde det vært sine egne barn så hadde låten og iveren fra de vært en fullstendig fullstendig annen! Mildt sagt.

   Laila Dalbye:
   Nemlig RUNE! Akkurat. Viser jo hvilke kyniske kunskapslöse mennesker som er i viktige stillinger i landet. De forstår jo ikke at de ödelegger hele landt. Det er en logisk brist der om konsekvenser. Det må forandres.

   Rune L. Hansen:
   Vel, historiske fakta fra alle tider og steder viser at svært så mange mennesker både torturerer og dreper sine medmennesker hvis den politiske forvaltningen neglisjerer eller oppmuntrer at det skjer. Og at svært så mange er glade for å kunne benytte seg av de. Naiviteten i dagens Norge er ikke unik, men den blir oppmuntret og applaudert av alle kriminelle i og omkring den politiske og offentlige forvaltningen. Selvfølgelig.

   Anita Ravndal:
   Tydelig at situasjon for henne er forferdelig og hun må få hjelp raskt. Bv burde jo være pliktet til å reagere.. De burde jo også snakket med henne og ikke minst lyttet til henne! Stakkers liten jente..<3
   Hvorfor er det ingen som reagerer?

   Line Sandbæk Hansen:
   Få det ut i media tvert!!

   Line Sandbæk Hansen:
   Kontakt tv2

   Rasha Masri:
   Har prøvd, sendt flere mail, men de tok ikke kontakt.

   Rune L. Hansen:
   Alle de offentlig finanserte massemediene får jevnt en overflod med slike henvendelser. Men de er maktesløse i forhold til å få det stoppet, selv om de efter evne forsøker. Og blir mildt sagt meget motarbeidet hvis de virkelig forsøker. : (

   Rune L. Hansen:
   En kan ikke, Anita Ravndal, forvente at de som behandler barna og medmennesker slik skal ville hjelpe! Det er jo det motsatte de vil - og gjør.

   Line Sandbæk Hansen:
   Vet, men vil de være medskyldig viss de ikke får stoppet ett barn til som vil ta livet av seg, fordi hun vil hjem?? Noe må gjøres og det kjapt!!

   Rune L. Hansen:
   Men, Line Sandbæk Hansen, det er jo nettopp å ta livet av barna og foreldrene de forsøker!

   Line Sandbæk Hansen:
   Men da må folket se å stoppe dette, send info til Horne og til politiet så de har fått beskjed viss noe tragisk skulle skje og det blir satt i gang gransking av dette etterpå!! Da kommer det frem at alle viste og ingen gjorde noe!!!

   Rune L. Hansen:
   Det gjelder det samme for mange tusener barn i dagens Norge, Line Sandbæk Hansen!

   Rune L. Hansen:
   Og de som har tilordnet eller akseptert at det er slik ønsker det ikke annerledes. Det er ikke deres egne barn eller familier.

   Rune L. Hansen:
   Det er nettopp slik ethvert terror regime fungerer.

   Rune L. Hansen:
   Se selv hva de gjør, og hva de ikke gjør.

   Rune L. Hansen:
   Nærsagt enhver sadist virker sympatisk for omgivelsene. Men hva er det vedkommende faktisk og konkret gjør eller ikke gjør, i forhold til menneskerettighetene og Straffeloven? Skal den sympatien de eventuelt utstråler overskygge de konkrete forbrytelsene?

   Rune L. Hansen:
   Svært så mange av de kidnappede barna begår selvmord, vet vi, og de fleste av de andre kidnappede barna får også ødelagt livene sine. Og det samme også med foreldrene. Mildt sagt. De fleste forsøker å holde ut i det lengste, men det hjelper ikke. De fleste av barna og foreldrene som holder ut lengst blir og er ødelagt for livet. Torturert, traumatisert, frastjålet sin familie, sitt hjemsted, sin integritet og sin identitet, sin fortid, sin nutid og sin fremtid, sine drømmer og lengsler. Å overleve slikt som seg selv eller i det heletatt er på det nærmeste umulig! Og dette er det dagens norske politikere og deres lojale medspillere faktisk driver med, med sin akseptanse!

   Aud Strandman:
   ja dessverre sånn er det, hva skal til for å rette opp denne galskapen : (

   Rune L. Hansen:
   Hva med å heller til fulle respektere enhver av menneskerettighetene? Skal ikke det være en selvfølgelighet - og nødvendighet - og forpliktelse?

   For eksempel Barnekonvensjonen Art 3:
   "Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel (...) og skal treffe alle egnede, lovgivningsmessige og administrative tiltak for dette formål."
   Eller for eksempel Barnekonvensjonen Art 37:
   "Partene skal sikre at: - intet barn utsettes for tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. (...) b) - intet barn ulovlig eller vilkårlig berøves sin frihet. Pågripelse, frihetsberøvelse eller fengsling av et barn skal skje på lovlig måte og skal bare benyttes som en siste utvei og for et kortest mulig tidsrom. c) - ethvert barn som er berøvet friheten, skal behandles med menneskelighet og med respekt for menneskets iboende verdighet og på en måte som tar hensyn til barnets behov i forhold til dets alder."
   Eller for eksempel Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Osv.
   Gjelder ikke disse lovbestemmelsene og menneskerettighetene?

   Og for eksempel (les nøye) følgende innledende ord i Barnekonvensjonen:
   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   Er det bare ordblinde politikere og dommere i dagens Norge?

   Helene Karlsen:
   Så sykt et system hele barnevernet er!!!

   Jacqueline Larsen:
   Hvordan kan vi hjelpe hun? OMG!!! Så forferdelig er dette : ( 

   Bjørn Eirik Ljunggren:
   Jon berg i trondheim er en god advokat. Trist å lese <3

   Øyvind Furnes:
   Bare å starte sak å saksøke hver enkelt som vært i saken

   Rasha Masri:
   I dag prøvde min datter å ta eget liv og spurte barnevernet om å se meg på den situasjonen hun er i, men saksbehandleren sa nei. Jeg ringte saksbehandlern i barnevernet for å høre hvordan det går med datteren min, men hun tok ikke telefonen engang. Hvem skal jeg saksøke mafiaen??? Hvis jeg var Marie Antoniette skulle jeg ha Vært behandlet på en bedre måte . Det eneste kriminelle jeg har gjort var å ikke skrive under og innrømme noe jeg ikke har gjort, så barnevernet har straffet meg med å ikke se datteren min på 8 måneder og ødelegge datteren min sin helse.

   Øyvind Furnes:
   Rasha Masri ja det e helt tragiskt. Gå å anmeld det klag til rådmann å fylkesmann

   Mona Synnøve Fotland - Vinge:
   <3  :-(  : (  : (

   Laila Dalbye:
   Ja Øyvind Furnes, om denne stat hadde hatt ett bra rettssystem - så hadde det "bare värt å saksöke". Men en stor del av denne problematikk er jo at man ikke kan få rett i norskt rettssystem selv om man har rett - ja om man er vanlig borger da. Skal jeg få rett må jeg jo bli ......., dere vet.

   Kitty Oline Mogstad:
   Ta kontakt med lege og advokat. Anmeld saken, hvis du ikke slipper til.

   Rasha Masri:
   Når jeg gikk til politiet siste gang for å anmelde barnevernet, ville ikke politiet ta imot min anmeldelse før dem har snakket med barnevernet, fordi det dreide seg om " viktige personer"

   Kitty Oline Mogstad:
   Rasha Masri Da må du si dette til lege og advokat. Du er alvorlig bekymret for ditt barn og har krav på å bli fulgt opp for barnets del.

   Anita Ravndal:
   Har politi rett til å nekte å ta i mot anmeldelser? Hmm... hadde ringt en advokat og spurt.

   Rune L. Hansen:
   Selvfølgelig har de ikke lov til å nekte å ta imot anmeldelsen, tvert om er de forpliktet til å hjelpe til med å få den innlevert og registrert og behandlet. Likevel nekter de. Som de også nekter å respektere og sikre enhver og alle andre menneskerettigheter. Men med iver medvirker de i menneskeretts-forbrytelser. Det samme med dommerne også. Alle adlyder de de politikerne som har utvalgt og ansatt de. Men ikke hverken menneskerettighetene eller Straffeloven eller Norges Grunnlov. De adlyder og beskytter og tjener bare hverandre og hverandres forbrytelser. Slik er det i ethvert offentlig terror regime, til alle tider. Og også i dagens Norge.

   Anita Ravndal:
   Hadde også ringt til alt som heter presse og fortalt hvor redd jeg var for at barnet mitt skulle skadet seg selv.. Og om de ikke ville tatt saken ville jeg stilt meg utføre stortinget og talt min sak! Man har da lovt til å være redd for barnet sitt om det er i en situasjon som ikke er bra.. ja helt normalt å ville beskytte det med nebb og klør. Ingen forbrytelse i det. Men hold barnet ditt anonymt.

   Jeg skal legge til at nå vet jeg jo ikke hvorfor Bv har grepet inn i deres liv, og kan bare håpe at du som foreldre representeter tryggheten i ditt barns liv. Gjør du det, ja da skjønner jeg godt hvor grusomt det må være å se hvordan dette rammer barnet ditt, særlig om det er uten et godt grunnlag for adskillelse. De barna tror jeg i så fall lider forferdelig... Hvorfor er det ingen som lytter til dem?

   Rune L. Hansen:
   Enhver som aksepterer at virksomheten får fortsette er medskyldig i den kriminelle ondskapen den utøver.

   Rune L. Hansen:
   Hvem lar vel en grotesk torturist, sadist og serie-morder få fortsette som om ingenting har skjedd?!

   Rune L. Hansen:
   Marius Reikerås har flere ganger brukt uttrykket menneskeretts-bløffen om det som foregår i den politiske forvaltningen i dagens Norge. Det er ingen som helst berettiget tvil om at han har rett i det. Menneskerettighetene er imponerende fine å skryte av og å henge innrammet på veggen, særlig overfor utenlandske instanser, men virkeligheten er fullstendig motsatt av hva de forsøker å få andre til å tro. Mange har i det lengste latt seg lure av at dagens norske politikere utdeler Nobels fredspris og av at de ødsler fritt og uhemmet rundt seg i verden med penger som settes i sirkulasjon. Ja både penger og våpen-industiens produkter og hva som helst egentlig. Deriblandt også falsk, diskriminerende og grotesk liksom "likestilling" og liksom "kvinnefrigjøring" og liksom "barnevern". Derfra takkes ofte og gjerne for slikt, på så forskjellige måter. Men faktum er at i dagens Norge er hele den sentrale politiske og utplasserte offentlige forvaltningen en nepotisme med null respekt for menneskerettighetene, medmennesker eller barn. Og fullstendig gjennomsyret av falskhet, tortur, propaganda og falsk dokumentasjon. Mildt sagt.

   Enhver kan blandt annet med rette også bruke uttrykket barneverns-bløffen. Barna, foreldrene og familiene mishandler og ødelegger de verre enn verst. Så fullstendig motsatt barnevern som noe kan bli.

   Dessuten kan en med rette også bruke uttrykket "den politiske bløffen". Det er ikke politikk de driver med, men påkostet politisk og offentlig mafia-virksomhet. Altså kriminalitet, rett og slett. Med et mangfold av former for falskhet, utplyndring og menneske-ødeleggelse.

   Laila Dalbye:
   Rasha Masri tar ikke politi i mot anmeldelse skal de skrive skriftlig til deg at de ikke tar imot og hvorfor. Klarer de ikke det, skriv det selv og bed de underskrive. Ha gjerne mobilen på opptak under tiden. Dette er totalt ulovlig, men klart det gjöres for å pynte på statistikken. Husk også om får levert å be om kvittering med dato, hva det gjelder og logg-nummer og underskrift. For de trikser med statistikker. ikke morro om blir en veldig höy statistikk på anmeldelser på BV. Dette er totalt ulovlig og de skal efterforske. lag ett riktig H....." om de ikke gjör jobben sin. Pass på at om det nektes så får du det på bånd.

   Laila Dalbye:
   Anita Ravndal Nei politi kan ikke nekte, men de henlegger deretter. Det kan de. Men får man levert en anmeldelse så kommer den inn i en statistikk som forteller en historie da. Men nekter de ta imot så er det jo for å pynte på den statistikken så det er ikke OK. Krev skriftlig hvorfor ikke tar i mot og ha mobilen på lydopptak. Nektelse skal du ha skriftlig med henvisning til lovparagraf - begrunnelse. Det er ulovlig så det får du ikke, men stå på!

   Rasha Masri:
   De sa til meg de kunne ikke ta imot anmeldelsen, og han sa at jeg må gå å snakke med barnavarna, fordi det dreier seg om "viktige personer "det var det jeg fikk til svar bokstavelig jeg, fikk høyt blodtrykk og besvimte hos politiet, og ambulanse bli innkalt jeg var da helt borte,og saken for at jeg gikk til politiet var at ,min datter hadde også prøvd å ta selvmord, jeg fikk beskjed om at hun er på Drammen sykehus fra institusjonen , jeg gikk med familien til sykehuset for å snakke med legen og det var kl 11 på natta og vi bor i Bærum, men hun var ikke på sykehuset, det gikk 3 timer for Drammen sykehus fikk kontakt med institusjonen, og da sa de at vi blitt informert feil av institusjonen, og barna er på et hemmelig sted å at vi må anmelde saken til politiet fordi det går ikke og gi feil informasjon .kommet hjem vi gikk til barnavarna på morgen, og vi bli kastet ut fordi saksbehandleren hadde ikke tid å kaste bort med oss hun var opptatt.

   Mona Benum:
   Opplys bv om at denne saken blir hele tiden oppdatert på fb, om hva som skjer med dattera di. Og at de holdes ansvarlig, om hva som skjer med henne.
   Kontakt Horne og justisministeren og oppdater dem om hva som foregår, og si de også holdes ansvarlig. Evt kan kanskje lege og advokat hjelpe dere.

   
---

---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, torsdag 29. juni 2017: 

   Omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt, med noe yr en stund fra omkring 04-tiden. Overskyet med opp til 15 pluss-grader frem mot klokken 09 og 18 klokken 14 og 16. Med i overkant av 16 frem mot klokken 21. Dunkelt, halv-mørkt og 13 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 29.06. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10210767265352484

   Menneskerettighetene, privatliv og familieliv

   Den politiske eller offentlige forvaltningen har selvfølgelig absolutt ingen rett til å forstyrre eller blande seg inn i menneskers privatliv eller familieliv.

   Om den likevel med tvang gjør det så er det kriminalitet. Nesten hva enn hensikten er.

   Det eneste unntaket er for kriminelle tilfeller og/eller under forholdsmessighet ved tvingende nødvendighet eller med angjeldendes sannsynlige eller tydelige ønske og enighet.

   Selvfølgelig.

   Til og med Norges
Grunnlov, § 102, har lovbestemt at: "Hus-Inkvisitioner maa ikke finde Sted, uden i kriminelle Tilfælde."

   Implisitt ikke bare hjemsted eller eiendom, men også privatliv og familieliv. Selvfølgelig.

   Det er altså for eksempel ikke grunn god nok for andre unntak at noen, hvem enn, er bekymret for et eller annet.

   Og 
Menneskerettserklæringen, i sin Art 12, er ikke mindre tydelig og utvetydig. Med denne sin lovbestemmelse:
   "Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."


   
Blandt annet også Barnekonvensjon, i sin Art 16, har en tilsvarende tydelig og utvetydig lovbestemmelse. Med denne sin formulering: 
   "1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
    2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Det engelske ordet som på norsk er oversatt til vilkårlig er arbitrary. I "The Sage's English Dictionary and Thesaurus" er ordet arbitrary forklart slik:
   "Based on or subject to individual discretion or preference or sometimes impulse or caprice." (Oversatt: Basert på eller gjenstand for individuell skjønn eller preferanser eller noen ganger impuls eller innfall.)

   FN's Menneskeretts-komite (HRC) sin "Generell kommentar nr. 16" fra 1988 er autorativ angående forståelsen for basis for disse forhold.
   UN Human Rights Committee (HRC), CCPR General Comment No. 16: Article 17 (Right to Privacy), The Right to Respect of Privacy, Family, Home and Correspondence, and Protection of Honour and Reputation, 8 April 1988.
   Jeg siterer og oversetter her fra engelsk til norsk det vesentligste av innholdet. Følgende:

   "3. Særlig er utilstrekkelig oppmerksomhet gitt til at artikkel 17 i menneskeretts-konvensjonen omhandler beskyttelse mot både ulovlig og vilkårlig forstyrrelse. (...)
   Uttrykket "ulovlig" betyr at ingen forstyrrelser kan skje, unntatt i tilfeller som er fastsatt av loven. Forstyrrelser godkjent av stater kan bare skje på grunnlag av loven, som i seg selv må overholde bestemmelsene, hensiktene og målene i menneskeretts-konvensjonene.
   4. Uttrykket "vilkårlig forstyrrelse" er også relevant til beskyttelse av den rett som fastsatt i artikkel 17. I komiteens oppfatning kan uttrykket "vilkårlig innblanding" også omfatte forstyrrelser bestemt i loven. Innføringen av begrepet vilkårlighet er ment å garantere at selv forstyrrelse bestemt i loven skal være i samsvar med bestemmelsene, hensiktene og målene i menneskeretts-konvensjonene og skal under alle omstendigheter være rimelige under de spesielle forholdene. (...)
   8. Selv med hensyn til forstyrrelser som er i samsvar med menneskeretts-konvensjonene, skal relevant lovgivning spesifisere i detalj de presise omstendigheter der slike forstyrrelser kan tillates. En beslutning om å gjøre bruk av en slik autorisert forstyrrelse må bare gjøres av den myndighet som er utpekt etter loven, og i bare i og for hvert enkelt tilfelle."

   Videre også angående blandt annet kommunikasjon: 
   "Overholdelse av artikkel 17 krever at korrespondansens integritet og konfidensialitet skal garanteres de jure og de facto. Korrespondanse skal leveres til adressaten uten avlytning og uten å bli åpnet eller på annen måte lest. Overvåkning, enten elektronisk eller på annen måte, avlytting av telefoniske, telegrafiske og andre former for kommunikasjon, linje-tapping og innspilling av samtaler bør være forbudt. Søk i en persons hjem bør være begrenset til et søk etter nødvendig bevis og bør ikke få lov til å utgjøre trakassering."

   "3. In particular, insufficient attention is paid to the fact that article 17 of the Covenant deals with protection against both unlawful and arbitrary interference. (...)
   The term “unlawful” means that no interference can take place except in cases envisaged by the law. Interference authorized by States can only take place on the basis of law, which itself must comply with the provisions, aims and objectives of the Covenant.
   4. The expression “arbitrary interference” is also relevant to the protection of the right provided for in article 17. In the Committee’s  view the expression “arbitrary interference” can also extend to interference provided  for under the law. The introduction of the concept of arbitrariness is intended to guarantee that even interference provided for by law should be in accordance with the provisions, aims and objectives of the Covenant and  should be, in any event, reasonable in the particular circumstances. (...)
   8. Even with regard to interferences that conform to the Covenant, relevant legislation must specify in detail the precise circumstances in which such interferences may be permitted. A decision to make use of such  authorized interference must be made only by the authority designated under the law, and on a case-by-case basis."

   Further also regarding inter alia communication:
   "Compliance with article 17 requires that the integrity and confidentiality of correspondence should be guaranteed de jure and de facto. Correspondence should be delivered to the addressee without interception and without being opened or otherwise read. Surveillance, whether electronic or otherwise, interceptions of telephonic, telegraphic and other forms of communication, wire-tapping and recording of conversations should be  prohibited. Searches of a person’s home should be restricted to a search for necessary evidence and should not be allowed to amount to harassment."

   *

   
---

---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, fredag 30. juni 2017: 

   Omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lys og tildels dus blå himmel utover formiddagen, med opp til omkring 22 pluss-grader frem mot 12-tiden. Med opp til 24 pluss-grader frem mot klokken 15. Dus hvitlig himmel og 20 klokken 18. Dunkelt og 13 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Irene Hov·Thursday, 29 June 2017:
   https://www.facebook.com/notes/irene-hov/er-norge-p%C3%A5-tiltalebenken-med-bind-for-%C3%B8ynene/1780635608620075

   Er Norge på tiltalebenken med bind for øynene?,

   Hva som skjer bak lukkede dører i barnevernet vet offentligheten ingenting om. Det er så lukket - at det hører ikke hjemme i et demokrati. Det er utrolig at ingen med myndighet har nedsatt en havarikommisjon på norsk barnevern enda.

   Hvorfor ønsker ingen å snu hver eneste stein i saker der et barn er tatt? Er ikke et barn verdt noenting i dag? I det minste for å komme de 9 barnevernsakene som behandles i EMD litt i forkjøpet. Da hadde det sett ut som vi tok den massive kritikken mot barnevernet litt alvorlig. I stedet går Norge med bind for øynene inn i 9 rettssaker. Regjeringsadvokatene vet neppe hva de forsvarer.

   Norge har over 15 000 barn i barnevernets omsorg. Den største gruppen saker er barn tvangsfjernet fordi foreldrene påstås ikke å ha foreldreferdigheter. Og da vil barnet utvikle seg skjevt sier ideen de jobber etter. Det er grunn nok for omsorgsovertagelse. (Det utviklingsfremmende prinsipp, Raundalenutvalget 2012.) 

   Det er hvert år ca 1650 akuttvedtak (2014 -1650 vedtak), som betyr at 7 - 8 barn fjernes fra sine foreldre med politimakt hver arbeidsdag. Det kan legges til like mange permanente omsorgsovertagelser (1655 i 2014) som behandles i Fylkesnemnda hvert år. (Riksrevisjonen rapport om barnevern/Fylkesnemnd 2014.)

   Mer enn 3000 barn utsettes for noe av det mest traumatiske et barn kan oppleve hvert år. Å bli fratatt sine foreldre. Minst like mange foreldre opplever det verste som kan skje et menneske. Å miste et barn. Det er brutalt og hjerterått. Ingen foreldre blir noensinne seg selv igjen etterpå. De fleste barna går det ganske dårlig med. Ingen etterspør den forventede gode utviklingen til Raundalen og Killen som var grunnlaget for å ta dem. Alle tilsyn viser at barnevernet ikke bryr seg om hvordan det går med barna etterpå. (Landsomfattende tilsyn av  oppfølging i fosterhjem)

   Det er brudd på menneskerettighetene, artikkel 8, Retten til familieliv. Verken barneloven eller barnevernloven er i tråd med menneskerettighetene slik det praktiseres i dag. Foreldrenes rett til et familieliv med sine egne barn er ikke vurdert i rettsbehandlingen. Det er kun barnets rettigheter og barnets beste som blir vurdert. Og da er barnevernet barnets talsmann. Det er en krenkelse av menneskerettighetene. Det er det som behandles i menneskerettsdomstolen.

   Den brutale adskillelsen der er å rive barn og foreldre fra hverandre brått, er ansett som nødvendig for at ikke sorg, savn og smerte skal trekke ut i langdrag for barna. Barn tilpasser seg fort sier de. Sorgen går over, og de blir like glade i nye kjøpte foreldre hver gang. Det er litt som en utvidet innkjøring i barnehagen. Foreldrene kan de ikke ta hensyn til. Spesielt ikke de som er overstadig glad i barna sine. Deres kjærlighet til barna er patologisk mener de. Det er uttrykk for foreldrenes egne traumer i barndommen, og et udekket omsorgsbehov. Foreldre som ikke har ferdigheter eller omsorgsevne, savner heller ikke barna sine. De sørger ikke, de skriker istedet etter omsorg de aldri fikk i sin egen barndom, står det i lærebøkene. De har altfor mye følelser, som forstyrrer barnets utvikling. (Killen)

   For mye følelser er skadelig sier barnevernet. Barn blir så lojale av det, og foreldrene blir så irrasjonelle. Barn utvikler seg til å bli bedre og flinkere med mindre følelser i livet sitt. Mindre lojalitet og mindre irrasjonelle instinkter. Vi kan ikke stole på ryggmarksrefleksen til foreldrene sier barnedirektør Mari Trommald. Det er noe av essensen man kan trekke ut av ideologien de bruker. Foreldrenes uendelige smerte - er et bevis på at de handlet rett.

   De lager et regnestykke med pluss og minuspoeng på foreldrene. (Kvello modellen). Det er et ferdig utfylt skjema de krysser av. Ufør mor eller fysisk syk far er minuspoeng. Lang utdannelse er pluss poeng. Eier egen bolig er plusspoeng. Leie bolig er minuspoeng. Arbeidsledig er minus. Biologisk slektskap er ikke pluss poeng. Ikke at foreldre og barn er veldig glade i hverandre heller. Det er ikke engang nevnt. Heller ikke adskillelse barn og foreldre vurderes som skadelig i det regnestykket. Overvekt av minuspoeng på foreldrene fyller vilkårene for omsorgsovertagelse "etter en samlet vurdering." Da får de medhold i Fylkesnemnda, og barnet er tapt frem til det fyller 18 år. Det skjer hver dag i Fylkesnemnda i saker der barnevernet aldri har møtt barnet engang. Og barn og foreldre går til grunne i horder.

   Ekspertisen på barnefaglighet handler om kvinner som driver etterforskning av sladder og ryktespredning, mot kvinner de ikke liker. Fedre regnes ikke som omsorgspersoner engang. Lærebøkene er et studie i hvordan etterforske sosial adferd som ikke er innafor. Og hvordan pakke baksnakking inn i en akademisk språkdrakt. Det er kvinner som gransker alt fra hva slags venninner du har, hva du interesserer deg for, hva du tjener, hvor du bor, hva slag møbler og gardiner du har, og hvilket merke truseinnlegg du bruker. Ken Olsen har skrevet litt om innholdet i dette faget, som vi har valgt å kalle barnevernfag. Bruk noen minutter til å studere det. Det er ikke komplisert slik mange vil ha det til.
   https://www.facebook.com/notes/ken-olsen/n%C3%A5r-l%C3%A6rdom-kan-v%C3%A6re-farlig-selv-i-gode-hender/140391726483292/

   Det er så ufattelig, at ingen vil tro det. Bare de som har opplevd det selv vet at det er sant. Men de er det ingen som vil høre på. De kalles barnevernshatere, og blir sett på som en trussel mot norske barn. En trussel mot ansatte i barnevernet som står frem i media som redde, og som snart ikke tør å gå på jobb for å redde enda flere “sårbare barn”.  De ansatte i barnevernet har på en mirakuløs måte klart å få status som barnas talsperson i det offentlige rom. Selv om alle undersøkelser og granskinger viser at de ikke orker å høre på barna.

   Folk må få innsyn i vedtakene fra Fylkesnemnda for å tro det. Men det er det ingen som får. Hadde vi hatt innsyn, ville samfunnet ha sett hvor galt det er. Det er ingen som legger to pinner i kors for å se og forstå hva som foregår.

   Kun 10% av sakene i Fylkesnemnda anonymiseres og legges ut på Lovdata. De resterende 90% av sakene er helt lukket for innsyn. Det er hemmelige prosesser bak lukkede dører. Pressen kommer aldri inn der. Det antas at ikke journalister evner å forvalte personvernet til partene. Selv om de klarer det utmerket i alvorlige overgrepssaker. Pressen og politikerne legger seg flate når de får nei. Politikerne vet derfor ikke hva som skjer i barnevernet. De blir fortalt at det gjøres mye bra arbeid i barnevernet, og at de må si det videre til offentligheten. Barnevernet krever at enhver med myndighet i barne- og familiepolitikken, har et slags personlig personalansvar for de ansatte i barnevernet. De forlanger sammen med FO at alle skal ta de i forsvar når kritikken raser. Uten at politikerne får vite hva som skjer i kulissene. Ingen vet med sikkerhet hva som skjer med norske barn og foreldre. Barnevernet har taushetsplikt. Alle aksepterer bevisstløst at de ikke får innsyn av hensyn til barna.

   Det er heller ingen som vil forske på hvor mange barn som er tatt uten grunn, og hvordan det har gått med barna og hele familien senere i livet. Hvor mange barn som var velfungerende før barnevernet kom inn i bildet, og hvor mange av de som har falt ut av skolen og inn i rusmisbruk etter barnevernets inntreden. Hvor mange foreldre har gått fra å være gode borgere og bidragsytere i samfunnet, til å bli arbeidsudyktige og uføre, og i de verste tilfellene, har attt livet av seg. Vi har forskning på selvmord i barnevernet, men bare hvordan det går med saksbehandleren som opplever at barn og foreldre tar sitt eget liv av arbeidet deres. Om de får god nok støtte på arbeidsplassen. Det har vi forskning på. Her lurer også forskeren på om ikke barnevernets ansatte burde fått status som pårørende, med rett til å møte opp i begravelsen..?

   “18 av 49 barnevernskuratorer har opplevd å miste en klient i selvmord. Ofte snakker man ikke om det. Selvmord er ikke et tema man har laget rutiner for å møte. Når en klient tar sitt eget liv, påvirkes kurator sterkt følelsesmessig, men får sjelden hjelp til å takle dette“
   http://sor.rvts.no/no/nyhetsarkiv/2012/N%C3%A5r+en+klient+tar+livet+sitt.9UFRnS3M.ips.html

   Vi har rett og slett ingen forskning på effekten av omsorgsovertagelse i Norge. Eller hvor store skadevirkninger det har på barna og hele familien. Ikke fordi vi ikke klarer det, men fordi vi ikke vil forske på det. Ingen vet hva som er årsaken til at det er så stor motstand mot barnevernet både her og internasjonalt. Vi vet bare det barnevernet vil vi skal vite. Vi informerer og informerer andre nasjoner om den fine barnevernloven i Norge, men er oppgitte fordi de ikke skjønner hva vi sier. Det blir tatt litt på alvor, og det arrangeres en konferanse her, og en kongress der, som tar opp “problemstillingen” med internasjonal kritikk. I september er det Norsk Barnevernskongress 2017. Arrangert av Norsk Barnevernsamband. Jeg kjenner ikke organisasjonen og kan ikke si noe om den. Kongressen kunne vært interessant den, hadde det ikke vært for vinklingen de har på kritikken mot barnevernet. Den internasjonale kritikken blir drøftet ved å studere landene som demonstrerer mot barnevernet. Hvilke verdier har folk i de landene? Det er kristenkonservative østblokkland som får sine gammeldagse holdninger hengt til tørk av forsker i NIBR  Jørn Holm-Hansen.  Han skal snakke om dette:
   “Ikke alt dreier seg om Norge. Hvorfor protesteres det mot norsk barnevern? Om årsaker i demonstrantenes hjemland.”
   http://gyroconference.event123.no/NorskBarnevernsamband/NorskBarnevernkongress2017/program.cfm

   Det finnes ingen vilje i det norske samfunnet til å se hvor galt det er. Vi blir fortalt at “misfornøyde foreldre” er en trussel for samfunnet. Politiet har instrukser om å prioritere etterforskning av påstått “hat & trusler” mot ansatte i barnevernet. Og instrukser om ikke å etterforske anmeldelser mot de ansatte i barnevernet, og straffbare handlinger de har begått. Det nedlegges store ressurser i politietterforskning av foreldre som har begått klaps på baken mot barna sine, eller familier som våger å flykte fra barnevernet. Og det henlegges utallige saker med grov mishandling av barn, dersom barnevernet er god venn eller venninne med foreldrene. Da sier de at barna ikke er utsatt for vold. Som i Christoffer saken, og i Alvdal saken.

   Det er sannsynligvis ikke mer enn 10% av sakene som er forsvarlig omsorgsovertagelser. Og det er de sakene vi får innblikk i. Det samsvarer med at det er under 10% av barna som er utsatt for vold eller overgrep. Hva med alle de andre barna? Det er snakk om mange tusen barn som er fjernet uten at vi vet noen ting om årsak. Annet enn at de skal få bedre utvikling. Offentligheten får ikke innsyn i vedtakene. Jeg har lest endel vedtak, og det er helt hårreisende det som står der. Det er så grusomt at det overhode ikke tåler offentlighetens lys! Jeg skammer meg over å være norsk når jeg leser hva vi gjør!  Der finner du begrunnelser for å ta barn som for tykke brødskiver på matpakken, dårlig blikk kontakt mellom mor og spedbarn, mor har feil personlighet og trenger en lærepenge, eller mor har klaget på ordfører i kommunen, og da må de vise hvem som er sjefen. Det er galskap ingen trodde eksisterte.

   Kommunene har mistet kontrollen med barnevernet. Ingen klarer å kontrollere at barnevernet følger loven. De nekter kommuneledelsen innsyn. De setter seg på bakbena, legger ned arbeidet, sykemelder seg, står frem i avisen som veldig bekymret for kommunens barn osv. De får fagforeningen til å stille opp og fortelle media at barnevernet ikke kan jobbe med barn og omsorg med mistillit fra kommuneledelsen, og det blir dårlig arbeidsmiljø av all kontrollen. Kvinnene blir uvenner seg i mellom og vil tilslutt ingenting. Slik vinner de alltid, fordi de er bekymret for de sårbare barna. Alle nikker og forstår det, det er hjerterått ikke å være enig. De fremstår som såret og lei seg og har veldig vondt i omsorgsfølelsen sin. Her må kommuneledelsen trå varsomt med kontroll tøvet sitt så ikke all omsorgsfølelsen blir permanent skadet.

   De gjemmer seg bak taushetsplikten og en påstått grenseløs omsorg for at barna ikke skal bli eksponert i media. De nekter å si noe som helst til offentligheten om hvorfor de har gjort det de har gjort. De slipper å forklare, eller stå til ansvar for hvorfor de har fjernet det og det barnet. Hvorfor de har besluttet slik og sånn, og hva i all verden de har tenkt. De er fritatt for all forklaring og redegjørelse. De mener at kommuneledelsen ikke skjønner barnefaglighet allikevel, og derfor ikke kan bedømme noenting. Ingen i hele verden skjønner barnefaget deres. Derfor er det ingen hensikt å gi noen innsyn. Hele samfunnet er i totalt knefall for dette.
Slik er det i alle kommuner over hele landet. Kommunene er pålagt å føre kontroll med barnevernet, men får ikke gjort det. Barnevernet har blitt slaktet av Fylkesmannen mange ganger. Uten at de hjelper. Fylkesmannen er såkalt tilsynsmyndighet, men har ikke annen myndighet enn å si til barnevernet at, det var ikke pent gjort. Ikke gjør det en gang til. De kan også utstede foretaksbøter. Men det igjen går utover alle de andre lovpålagte tjenestene til kommunen, som igjen går utover andre hjelpetrengende innbyggere.

   Ingen følger opp Fylkesmannen selv om de totalslakter barnevernet. Det er kommuner hvor det er avdekket utallige lovbrudd, at barnevernet ikke kan loven, kommuneledelsen kan ikke loven. Bekymringsmeldinger om vold blir ignorert, fosterhjemmene blir ikke undersøkt eller kontrollert. Kommunens barn går for lut og kaldt vann etter at de er tvangsplassert, mens barnevernet i stedet jobber med bagatellmessige saker som avstedkommer nye usaklige omsorgsovertagelser. Som det nylig ble avdekket av Fylkesmannen i Oppland. Den endelige knusende rapporten om barnevernet i Land kommunene.
   https://www.fylkesmannen.no/PageFiles/855294/Stadfestet%20rapport%20Land.pdf

   Den MÅ leses! Det er ufattelig at noen kan si at barnevernet gjør mye bra etter å ha lest denne rapporten. Like ufattelig er det at de samme menneskene får holde frem med ødeleggende saksbehandling.  Rådmannen sto frem i NRK Dagsnytt og bedyret at han hadde full tillit til barnevernet, og at Fylkesmannen tok feil. Han har utrolig nok fremdeles jobb som rådmann. 

   Ingen tar tak i dette og gjør noe med det. I tilsynet med barnevernet i Land pålegges barnevernet legge frem en plan for hvordan de skal utføre jobben ihht loven i fremtiden. Ingen konsekvenser for slett arbeid, ingen saker som løftes frem og granskes ytterligere. Ingen barn som leveres tilbake. Alle fortsetter med blind tillit til at det gjøres mye bra i barnevernet. Selv om alle signaler tyder på det motsatte.

   Av og til blir vi servert såkalte brukerundersøkelser i barnevernet som sier at foreldrene er fornøyd med barnevernet. Som den siste undersøkelsen til Bufetat fra 2015, hvor det påstås at 8 av 10 foreldre er fornøyd med barnevernet. Det er rett og slett bløff.
   https://www.bufdir.no/global/Forskningskunnskap_om_barnevernets_hjelpetiltak_Christiansen_mfl.pdf

   Denne brukes flittig i argumentasjonen om barnevernet. Den  handler ikke om barn som er fratatt sine foreldre. Det er bare om barn som bor hjemme og mottar økonomisk hjelp. All kritikken mot barnevernet handler om omsorgsovertagelser, eller foreldrekonflikter der barnevernet styrer sakens utfall og plasserer barn hos voldelige foreldre. Kritikken blir møtt med undersøkelser på områder hvor foreldre har fått økonomisk støtte av barnevernet. Vi blir lurt trill rundt. Det finnes ikke en eneste undersøkelse på barn som er tvangsfjernet for å få en bedre utvikling. Ikke en eneste undersøkelse som viser effekten av omsorgsovertagelse. Allikevel bruker vi milliarder på det, mens samfunnet lukker øynene.

   Av og til nedsettes det et utvalg som gransker en eller noe få saker. Mandatet er som regel å granske systemet. Ikke enkeltpersoners handlinger - men regelverket som helhet. Som eksempelvis Glassjenta, Christoffer saken og nå sist barnevoldutvalget. Sistnevnte har gransket 20 svært alvorlige saker og konkludert med at det er svik mot barna. Ikke bare svikt, men fullstendig svik mot barn i Norge. De er allikevel nøye på ikke å kritisere barnevernet spesifikt, men bare i samme åndedrag med de andre som svikter. De tør bare kritisere barnevernet dersom også andre kritiseres.

   Barnevernets unnlatelser og handlinger er ikke enestående sier utvalget, det gjelder alle i hjelpeapparatet. Uten å opplys samfunnet at det kun er barnevernet som har myndighet til å tvinge gjennom hjelp. Det er barnevernet alene som avgjør alle sakene. Alle de andre må bøye seg for barnevernets vurderinger.  Barnevernet troner på toppen i næringskjeden som de eneste som har kompetanse til å vurdere om barna er utsatt for vold. Det er kun barnevernet som forvalter sannheten på hva som er årsaken til at barn oppfører seg rart. Ingen andre i hjelpeapparatet har myndighet til å uttale seg om det, eller til å foreta seg noe som helst. Annet enn å si i fra til barnevernet. Her blir de kritisert for ikke å handle uten myndighet.

   Som i alle andre granskinger fremheves det at "barnevernet gjør veldig mye bra arbeid".  Selvfølgelig - uten å peke på hva som eventuelt er bra. Det vet ingen. Men alle er pålagt å si det. Det er reneste frasefabrikken.
Alle som kjenner til hva slags ansvar og myndighet som ligger på barnevernet, kan lese seg til at barnevernet er den største skandalen i denne rapporten. At vi har et barnevern som ikke ser mishandling selv om det foregår rett foran øynene på dem. Det er manglende evne til samarbeid med andre, manglende organisering, manglende kompetanse, og ingen vilje eller evne til å rette feil påpekt av Fylkesmannen. Barnevernet styrer til og med utfallet av voldsanmeldelser til politiet. Politiet har ikke noen sak mot en voldsmann hvis barnevernet sier at barna ikke er utsatt for vold.  Så enkelt er det. Denne rapporten er et monument over de grusomme forholdene. Allikevel foreslås det mer penger til de samme menneskene for å gjøre mer av de samme handlingene. Les rapporten og bli vettskremt.
   https://www.regjeringen.no/contentassets/a44ef6e251cd443396588483e97402ab/no/pdfs/nou201720170012000dddpdfs.pdf

   Dette aksepterer norske myndigheter blindt. At det ikke er mulig å føre kontroll med barnevernet, selv om alle granskinger viser grusomme handlinger mot barn og foreldre. Det aksepteres blindt at offentligheten ikke får innsyn i 90% av sakene, samtidig som det er kort tid til vi kanskje er dømt i 9 saker om det samme i Strasbourg. Heller ikke journalistene er interessert i å granske det mer inngående.

   Hvorfor ikke det? Hva er årsaken til den ekstreme vegringen?

   Er det arroganse, fornektelse, ny iPhone, eller hva er det for noe? Er det resignasjon og en erkjennelse om at myndighetene har mistet kontrollen på en offentlig etat? Er det slik at vi satser alt på at EMD dømmer Norge, slik at vi får stanset dette? Tør ikke politikerne å gjøre noe på eget initiativ? Er frykten for represalier fra 10 000 sterkt lojale mennesker i barnevernet så stor at ingen tør å sette ned foten? Er det fagforeningen som rasler med sablene - med underliggende antydninger om solidaritet fra andre medlemmer som sosionomer og vernepleiere? Eller er det den private barneindustrien som tjener altfor mye penger på norske barn? I 2014 hadde Aftenposten en artikkel om 7 private aktører som hadde tjent 550 millioner på barnevern.
   “Alt fra fond i London til den styrtrike Wallenberg-familien i Sverige har skjønt at det er penger å tjene på norsk barnevern.” 
   https://www.aftenposten.no/norge/Syv-private-aktorer-har-tjent-550-millioner-pa-barnevern-75384b.html

   Disse har skjønt hvor det er penger å hente. Det har dessverre ikke norske myndigheter. Ingen med vettet i behold sitter rolig og ser på at 550 millioner bare renner ut i sanden uten motstand.

   Jeg vet om lærere og ansatte i politiet som selv har barn, som ikke tør protestere eller si som det er. Journalister og redaktører har også barn, og barnebarn, og vegrer seg for å skrive negativt om barnevernet. Sykepleiere og barnehageansatte som våger å kritisere, trues med å miste jobben, og undersøkelse på barna deres. Alle offentlige etater i kontakt med barn utsettes for årlig revisjon på hvor mange bekymringsmeldinger de har levert. Er det under gjennomsnittet - må de forsvare seg. Det er straffbart ikke å melde i fra. Noe barnevernet truer samtlige med. Slik står det til med ytringsfriheten på et område hvor Norge er på tiltalebenken.

   Vi som tør å skrive om det - har fått merke konsekvensene i mange år. Meg selv iberegnet. Det som foregår i Norge mot sårbare mennesker, er så stygt og så grusomt, at det kommer til å stå som det mørkeste kapittelet i vår historie for all fremtid. Fra å være en respektert og beundret styrtrik liten luksusnasjon, kommer Norge til å bli grundig fordømt av det internasjonale samfunnet når disse handlingene blir avdekket. Ingen andre land i verden kidnapper barn for å gi de en mer samfunnsnyttig utvikling. Det er utopi å tro at Norge ikke blir dømt i Strasbourg.

   Vegringen fra våre myndigheter i flere tiår, til å ta innover seg sannheten - er uforståelig og kommer til å koste oss dyrt.

   *

   Lucia Schanke:
   Justismord i stor skala, sånn som maktmisbruk fungerer så må det være svært uheldig at lyset ikke slipper til, at alt skal skjules. Unntatt offentlighet. Historiebøkene vil dømme om de fattige som ble fratatt barna istedenfor å få hjelp, slik vi kan lese om aboriginier og tatere og mange andre grupper som ble fratatt barna sine. Tenk at det skjer nå, her i Norge?

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke bare fattige i Norge som blir kidnappet, Lucia Schanke. Det skjer med absolutt hvem som helst som ikke har aktivt nok parti-medlemskap i orden eller som på andre måter ikke er nyttige nok for den politiske mafiaen. Eller mot hvem som helst som er brysomme eller intetsigende nok for de. Enhver enten klassifiseres som 777 eller som 666 eller ikke i det heletatt, av nepotismen sine dommere. Og storparten av det norske folk klassifiseres. 666 betyr at de fullstendig skal utplyndres og utryddes. 777 betyr at det ikke haster med å utplyndre og utrydde de helt og at deres klassifisering mildnes eller kanskje oppheves underveis. Det er et intrikat og sofistikert system, hvor overalt og i det heletatt det er bare motsatt lov og rett som gjøres gjeldende.

   Lucia Schanke:
   Det hjelper å bruke noen hundre tusen på advokater, vil jeg tro? Et advokat team avskrekker vel de fleste, men koster flesk. Håper jeg tar feil.........

   Rune L. Hansen:
   Kanskje de anser det som en formildende omstendighet, Lucia Schanke, men kanskje ikke og ikke alltid. Advokatene i seg selv har liten eller ingen betydning, unntatt hvis de blir ansett for å være nyttige nok for den politiske mafiaen. Pengene har også liten eller ingen betydning for virksomheten, å opprettholde og videreføre makten er det viktige og sentrale. Pengene er av helt underordnet betydning, bortsett fra for advokatene og alle de andre som gjerne vil ha penger, karriærer og makt. Pengene har først og fremst betydning som et våpen og middel for utplyndring, tortur og livs-ødeleggelse.

   Rune L. Hansen:
   Jo flere som har nytte av virksomheten dess vanskeligere å få den straffeforfulgt og stoppet.

   Lucia Schanke:
   Forestiller meg at makt-misbrukere har en viss teft for makt, tross alt. Og pisser oppover og driter nedover....... ?? ;) Men altså, jeg har ikke greie på bv, bare følger på facebook fordi jeg er interessert i fordommer og justismord.......

   Lucia Schanke:
   Når makt teller, så blir det gjerne stygt. Ingen rettferdighet, ingen kjærlighet, ingen empati, bare makt.

   Rune L. Hansen:
   Ja, makten erstatter lov og rett og alt og det hele. : (

   Rune L. Hansen:
   Det er et intrikat og sofistikert system, samtidig som det er effektivt og lett å forså og uten forberedelser kommuniserer flytende. Det utvikler og utvider seg naturlig fra grunnen av hvis det uhemmet får utfolde seg, samtidig som det ødelegger seg selv og flest mulig andre, med kortsiktig vinning. Det er ondskapens (kriminalitetens) natur.

   Karin Bjørnebo Løvli:
   Etter det vi vet nå og som stadig bekreftes av forskning, så er veheller det utviklingsfremmende prinsipp et utviklingshemmende prinsipp. På tide såkalt fagekspertise tar det innover seg.

   Irene Hov:
   Jeg tror forskning ville kommet frem til det samme. Så lenge det er total vegring mot å forske på det, så vil vi aldri vite med sikkerhet.

   Karin Bjørnebo:
   Løvli Men det blir faktisk brukt i retten at fosterbarn kommer dårlig ut, så noe må være i ferd med å løsne

   Irene Hov:
   Karin Bjørnebo Løvli Det eneste som har løsnet der, er at alle barn må tas mye tidligere. Det er ikke oppveksten i fosterhjem som ødelegger barna. Det er skaden de får med seg fra mor som er årsaken til at de kommer dårlig ut, forklarer barnevernet. Ikke fosterhjemmet. De skulle kommet i fosterhjem lenge før de ble utsatt for omsorgssvikt. Derfor har de fått lov til å ta barn på "mistanke om fremtidig omsorgssvikt".

   Foreldrene starter alltid med psykisk omsorgssvikt. Altså de misliker barnet sitt, og har lyst til å gjøre det noe vondt. Det er på forstadiet til omsorgssvikt hevder barnevernet. Slik at barn må vekk fra foreldrene FØR de begynner med omsorgssvikt. Og derfor har vi fått prosjekter som heter tidlig innsats. Barn må tas lenge før de utsettes for en blivende ond mor. De har verktøyet de trenger med utviklingsfremmende omsorg som foretrukket i Norge. Derfor kan de påstå "manglende foreldreferdigheter" hos nøyaktig hvem de vil. Barnevernet er styrt til å jakte på velfungerende barn, fordi de er ikke skadet, og vokser opp til å bli mye penere fosterbarn. Som gir penere statistikk for tidligere fosterbarn. Derfor blir de barna som virkelig trenger hjelp ignorert. De trekker ned statistikken. Ofte kalles de gjengangere. Barn som er så skadet at det ikke er håp allikevel.

   Det er oppfunnet evnetesting på babyer, vi har alt vi trenger for å tolke en baby, uten at noen forstår noen ting. Vi har babypsykologer, babyspråk-oversetter,e osv. Som kan tolke og "se" dårlig mental tilknytning mellom mor og spedbarn. De kan se at babyen din snur seg vekk i avsky etter amming. På mødrehjem blir mor og barn filmet. Det blir igjen tolket av en psykolog som ser hva babyen tenker. Mange ansatte i barnevernet jobber med babyer. Det er sikkert hyggeligere det.

   Dette står det i disse vedtakene fra Fylkesnemnda. Folk må lese. Det er vanvittig at vi tør å la være.

   Karin Bjørnebo Løvli:
   Ja dessverre har du jo rett i dette også. Og mulig vi var eksepsjonelt "heldig" med dommer som faktisk slo tilbake mot mye av våset til barnevernet. Derfor jeg tenkte at kanskje er det tid for nye vinder i rettssystemet.

   Irene Hov:
   Det skjer ingen endring av barnevernet på eget initiativ i Norge. Vi kommer til å bli tvunget til det utenfra.

   Cato Martin Jakobsen:
   Bare må kommentere litt på dette- Jeg diskuterte i vår med en bv-student som hadde fått være med på en observasjon av en mor som skulle amme. Barnet snudde seg som naturlig var mot de tre nye fremmed-elementene i rommet ,men ammet så videre. Hun sa rett ut: Det var grusomt å se en så åpenbar omsorgsvikt,,barnet snudde seg fra mor flere ganger,og det var så grusomt å ikke kunne ta det stakkars barnet med seg med en gang. Hun anså alså det at barnet snudde seg og så på dem istedet for mor var grov omsorgsvikt. Stakkars barn,da hun startet å jobbe i BV nå.

   Irene Hov:
   Cato Martin Jakobsen Det er mange slike tilfeller. En eller annen dude har "tolket" det til at babyen skjønner forskjell på god og dårlig omsorg, og kan uttrykke en slags verdivurdering av sin egen mamma ved å snu seg. Det er så sinnssykt at folk tror det er tull. Dette er blodig alvor.

   Monicha Nyhuus Aas:
   Vi blir nok dømt ja, og bra er det. Det som ikke er bra, er at vi er dømt en rekke ganger, men man ser sjelden eller aldri at forvaltningen tar dette til etterretning..og hva gjør vi da??

   Karin Bjørnebo Løvli:
   Vel - 8-9 dommer på rappen kan ikke unngå å sette spor. Da nytter det ikke å trekke nisselua nedover ørene lenger.

   Irene Hov:
   Det har vært mye skriving om disse sakene. Tror ikke de blir ignorert.

   Dag Vidar Madsen:
   Datteren til KK har formidlet offentlig at hennes mor er den kaldeste og mest kyniske person hun noen gang har møtt. Det er så man får frysninger, når vi vet at KK er selve guruen og er arkitekten bak alt det ideologiske og grunnleggende i barnevernets virksomhet her i landet.

   Irene Hov:
   Ja jo, men sånn sett kan hun være det beste eksempelet på at den type omsorg hun selv fikk var så skadelig at hun ikke klarte å gi god omsorg til sine barn.
   Men det er uansett irrelevant. Dette er altfor komplisert psykologi til at middelmådige kvinner kan herje rundt i familiene med.

   Rune L. Hansen:
   Mye fakta du lettlest oppsummerer her, Irene Hov, men det er noen få punkter jeg ikke kan se at stemmer med virkeligheten. Du skriver blandt annet følgende setning, at "Det er kun barnets rettigheter og barnets beste som blir vurdert." Meg bekjent så blir absolutt ingen av barnets rettigheter vurdert, men tvert om enhver og alt og ethvert av barnets rettigheter krenket. Men du sikter kanskje til at kidnapperne selv påstår at de er interessert i "barnets rettigheter"?
   Du skriver også at ingen vet konsekvensene av at barn blir kidnappet, hvis det er å forstå deg rett? Men det er jo en meget stor mengde med grundige og omfattende studier, undersøkelser og statistikker offentlig tilgjengelige. Som alle med tydelighet viser at det går svært så dårlig med barna som kidnappes, og også med deres foreldre. Og at dette er en konsekvens av selve kidnappingen, og ikke av noe annet. Det undrer meg hvis du ikke har kjennskap til dette.
   Jeg ville iallfall her nevne det.

   Irene Hov:
   Takk for tilføyelsene.
   Jeg sier ikke bare at det er barnets rettigheter som blir vurdert, men også at barnevernet er barnets talsperson, som skal sikre barnets rettigheter. Underforstått at barn selvfølgelig ikke har sikret sine rettigheter da. Det er barnevernet som definerer hvor barnet er krenket. De snakker for barnet i retten. Skjønner du? Noen ganger skriver jeg noen understatemnets - kanskje på grensen til ironi, og som høres helt teit ut. Men det er sånn de sier det. Jeg synes krenkelsen kommer bedre frem når jeg bruker det tafatte språket deres.

   Nei, ingen av de som skal vite om skadevirkningene av omsorgsovertagelse vet sånt. De vil ikke vite. Og de leser ikke utenlandsk forskning. Offisielt vet de det ikke. Og selvfølgelig vet jeg at det finnes. :)

   :)

   Jan Myhre:
   Meget bra skrevet, Irene Hov. Kanskje Killen kan forklare hvrfor egen datter ikke vil vite av henne? Noen har visst for mye følelser, andre kanskje for lite? Noen bør også forklare meg hvordan personer med dårlig/utilstrekkelig utdannelse, lite erfaring og dårlig tid til grundig og redelig saksbehandling kan spå noe som helst om skjevutvikling eller andre årsaker de finner på for å overta omsorgen. 80-90% av overtakelsene er handler ikke om grov omsorgssvikt. Det er disse overgrepene mot voksne og barn som gjør folk forbannet - særlig når da overtakelsene for ofte ikke fører til annet enn dårlig oppbevaring. Er det rart det går galt med de rotløse barna? Men det går sikkert fint med de som tjener sine penger i industrien - og de som bruker den for å innføre sin galenmannsideologi.

   Andrè Horvath:
   Jeg blir oppgitt. Forbannet og provosert. Vi snakker Norge, et såkalt foregangsland. Ett egentlig Nisseland. Det er overhodet ingen kontroll eller kritisk vurdering om hva eller hvordan BV eller sakkyndige jobber. Det hele er en stor vits! Jeg er bare en mann, men likevel en pappa. Det er ingen som har spurt hverken meg eller mitt barn om hvordan det er å leve uten hverandre. Når staten har bestemt at det er best med samvær. For det er det en gammel sakkyndig som har bestemt. Det er så krenkende. Så ydmykende. Så smertefult. Du har levd med barnet ditt i 11 år. Levert i barnehagen. Hentet på skolen. Fulgt på treningen. Hvert med på kamper. Sommerferien. Kino. Bursdager. Så en dag står du der alene. Alt er bare borte på et knips. 600 kilometer unna. Hei gutten min skal vi gå på kino i dag. Joda. Henter deg om 7 timer.

   Rune L. Hansen:
   Så "heldig" du er da, Andre Horvath. Hva med 2 timer 2 ganger årlig? Eller null og livsfarlige konsekvenser hvis dere kontakter hverandre? Det er altså enda langt verre for veldig mange. :(

   Irene Hov:
   Du trenger ikke være spydig Rune L. Hansen. Jeg vet at folk har det verre enn Andrè. Dette er ingen konkurranse i lidelse. Ikke trakasser mennesker som forteller hva de opplever.
   Du kan heller prøve å sette navn på hva du føler du også, istedet for å kritisere de som gjør det :)

   Jan Arve Dyrnes:
   Rune L. Hansen ...kjenner den :(

   Irene Hov:
   Andrè det er utrolig mange gode foreldre som opplever det samme. Offentligheten må få innsyn. Andre land må få innsyn. Vi kan ikke bare si at vi er flinke til å redde sårbare barn. Vi må vise det frem. Vi er nødt il å vise frem alle vedtakene på foreldrene uten ferdigheter. Hvilken ferdighet strøyk de på for eksempel..? Preventivt ville det også vært. Tenk så mye andre foreldre kan lære av hvilke ferdigheter som diskvalifiserer deg? Det er nesten ikke spor etter fornuft i de vedtakene jeg har lest. Og hvor jeg har truffet foreldrene.
   Hvorfor publiseres de ikke på Lovdata? Hva er det vi ikke skal vite?

   Det er ingen som tror dette handler om barnets beste lenger. Da hadde vi fått innsyn.

   Rune L. Hansen:
   Det var ikke spydig eller fornærmende overfor Andre Horvath eller noen ment fra min side, Irene Hov. Det var bare en kombinasjon av folkeopplysning og ironi. Mange enda vet jo ikke helt hvor til de grader utrolig pervers og livsødeleggende virksomheten er. Og enda verre er at mange blir mindre ødelagt av virksomheten og derfor tror at det også gjelder "alle" andre. Altså at de undervurderer virksomhetens ondskap. Og enda enda langt verre er selvfølgelig, at jo flere som "er fornøyd" med virksomheten dess verre er det å bli kvitt den. Og også jo flere som frykter virksomheten, eller som underkaster seg den, dess enda verre er det å få den straffeforfulgt og stoppet.

   Liv Torgunn Røhr:
   IRene Hov Jeg har nå delt det i en Facebook-gruppe for sosionomer vel vitende om at jeg ikke får jobb heretter... Så gjenstår det å se responsen... Det var godt skrevet. Og hadde svært mange poeng! Jeg savnet et par kilder, men sjangeren krever vel strengt tatt ikke kilder? Men ser for meg at noen i den gruppa påpeker dette pluss sikkert noe mer som det er uenighet om.

   Irene Hov:
   Hahaha..! Takk for det Liv Torgunn! Håper det er noen som har bruk for andre kvalifikasjoner hos sosionomen enn Killen og Kvello teoriene. Det meste er fra lærebøkene, men også nemndvedtak jeg har lest. Det er like mye spinnville tolkninger som det er uforståelig ideologi. : )
   Det jeg prøver å vise er ekstremt komplisert og omstridt psykologi som brukes av inkompetente mennesker med store menneskelige tragedier som konsekvens. Det må komme noen erkjennelser om denne galskapen snart.

   Liv Torgunn Røhr:
   Vi var så heldige og verken hadde Kvello eller Killen på pensum. Bra er det : )

   Dag Vidar Madsen:
   Ingen med normal rettferdighetssans klarer å jobbe i dette apparatet. Det krasjer fullstendig med samvittigheten.

   Per Kristian Rosmo:
   Godt skrevet og så får vi håpe at de som skulle styre barnevernet leser det.

   Irene Hov:
   Ja det tror jeg nok de gjør det alle sammen. Spørsmålet er om noen tør å kommentere det. Det hadde vært fint om noen kunne si noe om rettstilstanden på området. Da kan det bli debatt av det.
   Hvis det ikke blir motsagt, kan man anta at det er riktig da? Eller vil det ikke bli kommentert fordi det ikke er viktig nok til å bruke tid på? Er det viktig?

   Per Kristian Rosmo:
   Visst er det viktig men noen velger ordtaket "tale er sølv mens taushet er gull " og tror det går over med det.

   Ken Olsen:
   Utrolig bra skrevet Irene Hov, og takker for dette... :-)

   Irene Hov:
   Takk for bidraget. :)

   Ken Olsen:
   Irene Hov her er en Nordisk undersøkelse som viser resultatene:
   https://www.facebook.com/groups/1437649359876491/permalink/1683889258585832/

   Leif Harald Løvås:
   Barnevernet troner på TOPPEN i næringskjeden . Det er det altoverskyggende og overordnetE grusomme problemet av alle syns jeg.... Syns alt dette var og er veldig bra skrevet Irene Hov...

   
---
---

   Irene Hov, 29.06. 2017 via Barne- & Familievern gruppa, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/570319606425920/permalink/744975138960365/

   "Vi lever i egoismens tidsalder. Because I'm worth it generasjonen er infisert av et ideal om grenseløs frihet."

   Hør på dette fantastiske foredraget til Lill May Vestly fra 2013. Om hvordan mødre degraderes og umyndiggjøres i dagens samfunn. Hun viser oss hvordan foreldrerollen, og spesielt morsrollen er demonisert gjennom flere tiår, og forteller på en humoristisk måte hvordan dustepolitikk fra venstresiden har styrt familiepolitikken i Norge i altfor mange år.

   Alle signaler i samfunnet viser at hun har rett, og at sosialistenes familiepolitikk er skivebom. Morsrollen er angrepet av kvinnebevegelsen og venstresiden i mange år. Å være mor er lavest på rangstigen, og omsorg for barn er det bare staten som har greie på.

   Kvinnebevegelsens aggressive politikk er opptatt av å skape flere arbeidsplasser av husmoryrket, og lager mer og mer "fag" ut av omsorg for barn. Ved siden av å være opptatt av å få kvinner inn i styrerommene.

   Resultatet er begredelig. Vi har rekordlave fødselstall, det er rekord i psykiske problemer hos barn og unge, og utslitte sykemeldte mødre. Vi har skyhøye selvmordstall. Der er rekord i antall unge som faller utenfor samfunnet, og ikke fullfører videregående skole. Rekord i antall unge uføre. Rusmisbruk blir mer og mer utbredt, det finnes snart ikke en tenåring som ikke har røkt hasj.

   Familiesamhold er skadelig sier staten, og barn må for enhver pris kuttes fra slike belastende relasjoner, og istedet få riktig utviklingsstøttende oppvekst i et fosterhjem.

   Unge i dag mangler tilhørighet og forankring, de vet ikke hvem de er eller hvor de hører til.Tusenvis av barn fratas all familierelasjon i barndommen, og kastes ut av betalt omsorgsindustri når de fyller 18 år. Da skal de stable et voksenliv på bena alene. En NAV konsulent er erstatning for familien de ikke har sett på 15 år. Og den kommer neppe på besøk julaften eller bursdager.

   Det er et samfunn i oppløsning. Kirkens SOS får årlig 200 000 henvendelser fra mennesker som ikke har noen å snakke med.
   Men venstresiden ser bare nye muligheter og flere arbeidsplasser av all elendigheten. Fødselsunderskuddet ordnes med masse innvandring og import av enda mer arbeid til omsorgsindustrien, mens kvinnebevegelsen klapper henrykt i hendene.

   Egoismen dyrkes og mødre skal ha ambisjoner, karriere og egentid. De som bare vil være mødre, er det noe galt med. De får barnevernet på nakken, og barna tvangssendes til barnehagen.

   "Vi lever i egoismens tidsalder. Because I'm worth it generasjonen er infisert av et ideal om grenseløs frihet."

   Venstresidens dyrkelse av frihet som det altoppslukende og ultimate idealet er mer fundamentalistisk, fanatisk og farlig enn noen religion.

   Oslo Symposium 2013: Lill May Vestly
   https://www.youtube.com/watch?v=0NL-DlLM9Ds
   youtube.com

   *

   Rune L. Hansen:
   Mere her:
   https://www.youtube.com/watch?v=fL4o9JEcV24
   Seminar om familieverdier - Lill May Vestly
   Lill-May Vestly og Tove Welle holdt…
   youtube.com

   Rune L. Hansen:
   Og her:
   https://www.youtube.com/watch?v=wZRlEMt7ayA
   OS2015: Lill May Vestly
   youtube.com

   
---
---

   Marius Reikerås, 30.07. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154512531406875

   I går falt det to dommer i Høyesterett, vedrørende utmåling av straff.

   Men, ingen av sakene drøfter de foranliggende årsaker til det resultatet som Høyesterett kom til.

   I begge sakene fikk de det gjaldt , sine eiendommer tvangssolgt. Og det uten at de grunnleggende menneskerettighetene ble ivaretatt.

   Man dømmer altså i landets høyeste rettsinstans, uten at man nødvendigvis ønsker å se det hele bildet, hverken faktisk eller rettslig, for den som rammes.

   Og pressens rolle i denne type saker, bør så definitivt diskuteres.

   Hvorfor tør ikke pressen ta opp problemstillinger som vedrører Høyesteretts forhold til menneskerettighetene, når den institusjonen har så enorm makt over enkeltmennesker?

   Pressen kunne feks problematisert at noe må være galt med Høyesteretts syn på menneskerettighetene, når det nå ligger 9 barnevernssaker til behandling i EMD , og som i realiteten ikke bare dekker hele barnevernfeltet, men også domstolene.

   I den ene saken som falt i Høyesterett i går, ble en mor dømt til fire måneders fengsel for å ha "bortført " sitt eget barn til Skottland for en kortere periode.

   Men faktum var at hjemmet hennes hadde blitt tvangssolgt , og hun hadde i realiteten ikke noe sted å bo med seg og sitt barn på det aktuelle tidspunkt.

   Noen journalister ønsker å gå dypere inn i problematikken, men blir ofte klubbet ned av redaktørene.

   Som denne meldingen som moren fikk av den aktuelle journalist i dag:

   "God morgen og takk for praten i går. Som sagt så ville jeg ringe inn det vi snakket om til mine sjefer. Det gjorde jeg. Da jeg kom på jobb nå nettopp fortalte nyhetsredaktøren at de ikke vil at jeg skal lage sak på dette. Jeg beklager det negative svaret. Jeg hadde lyst, men det er ikke jeg som bestemmer i denne avisen. Beklager. Mvh Cornelius Munkvik."

   *

   Hilde Salvesen:
   Det samme skjer når noen forsøker å få massemedier til å skrive om metahelse ;)

   Lilje Konvall:
   Trist , men dette er kvardagen for mange og det kjem ikkje fram : ( Kor er ytringsfridommen i dette landet ? Den finnes kun på papiret : ( Ei skam for landet vårt : (

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   Men de skriver om barnevernstjenesten som er lei seg for å få kritikk når de ikke følger loven.

   Jostein Wetteland:
   Nettopp Marius Reikerås du beskriver denne ukulturen meget godt. Det er ikke bare at de ignorere de mest grunnleggende menneskerettigheter. De undergraver og legitimere denne undergraving av menneskets mest grunnleggende rettigheter! Det er ikke bare det at dette er en ukultur. Det er regel rett JUSTISDRAP av menneskets mest elementære behov!

   Trond Stenseng:
   Og du beskriver også det enda større problemet godt. At vi ikke har en fri presse i Norge... Det er selvfølgelig en nødvendig grunn for at vi får så mange saker i EMK. Hvis media hadde korrigert i tide så hadde vi sluppet mange lidelser...

   Ken A Kjeldsen:
   Svaret er enkelt. Kjeltringene forvalter det meste.

   Michael Nagel:
   Synes du sammenblander tingene litt her, Marius. Hun som bortførte barnet fra barnets far etter forlik om delt bosted var inngått ble vel ikke urettferdig behandlet av høyesterett? Hvis folk skal forstå sammenhengen må de ha mer å forholde seg til enn det du kommer med her :-)

   Marius Reikerås:
   skal se om jeg finner link til dommen,Michael.

   Michael Nagel:
   Er for øvrig helt enig i dine anførsler om menneskerettigheter eller manglende samme her til lands! :-)

   Michael Nagel:
   HR - 2017-1251-A

   Marius Reikerås:
   http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/-Norges-Hoyesterett/Avgjorelser/siste-avgjorelser/straff-for-barnebortforing-til-utlandet/
   Straff for barnebortf&#248;ring til utlandet - Norges Domstoler
   Høyesteretts dom 26. juni 2017, HR-2017-1251-A, (sak nr. 2017/434), straffesak, anke over dom A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tore Kulstad)
   domstol.no

   Michael Nagel:
   Evt. link til dommen?

   Rune L. Hansen:
   Ja, mangt, mange og mye blir forurettet og ødelagt av mangel på helhets-perspektivet og lex superior. : (

   Bibbi Ødegaard:
   Det er jo klart at NRK Rogaland ikke vil røre denne saken, en SKAM er det!

   Rune L. Hansen:
   Forhastede slutninger som foruretter, hva enten det skjer med vilje eller ikke, er det suverent mest ødeleggende og katastrofale som finnes i verden og i ethvert land til alle tider. Særlig uten besinnelse og beskikkelse. Derfor er det samfunnsmessig viktigere og nødvendigige enn alt annet at lovbestemmelser, avgjørelser, dommer, regler og prosesser i regi av den politiske og offentlige forvaltningen alltid og effektivt er åpne for argumentasjon, dialog, kompetent besinnelse og beskikkelse og eventuell straffeforfølgelse. Og ikke fortielse, neglisjering, bagatellisering eller forfalskning.

   
---

---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq