----- Denne side: db201707.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
---  Juli 2017 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 01. juli 2017:

   Omkring 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, tildels med noe blålig, en mild bris og opp til omkring 20 pluss-grader i skyggen utover dagen. Lett overskyet og 15 og litt yr klokken 19. Ned til 12 frem mot klokken 22.30. Dunkelt halv-mørkt mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.07. 2017 via Politi-anmeldelsen:
   https://www.facebook.com/groups/230522936997474/?multi_permalinks=1379327165450373

   Absolutt ingen skal kunne krenke eller forfalske en menneskerettighet.

   Enhver av menneskerettighetene skal for enhver være umistelig og uavhendelig, har menneskeretts-konvensjonene lovbestemt.

   Det er dette som fremfor noe annet kjennetegner menneskerettighetene. Og at de forplikter absolutt alle og enhver, uansett hvem.

   Enhver av de er altså enhvers umistelige eiendom og minste-garanti.

   Som ingen skal kunne tolke, neglisjere, bagatellisere eller forfalske til noe annet enn de er.

   De er altså for enhver politiker og ethvert menneske den fremste samfunnsmessige forpliktelse og en nødvendighet.

   Uttrykt slik i blandt annet Menneskerettserklæringen:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   
"Medlemsstatene har forpliktet seg til (...) å sikre at menneskerettighetene og de grunnleggende friheter blir alminnelig respektert og overholdt, da en allmenn forståelse av disse rettigheter og friheter er av den største betydning," sier menneskeretts-konvensjonene.

   Og at: "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Og at
"hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blant folkene i medlemsstatene selv og blant folkene i de områder som står under deres overhøyhet."

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1303193286473612/

   Laila Dalbye:
   Ja, dette syndes det enormt mye mot i Norge. Undrer på om det finnes eksempel fra domstolene der dette tas hensyn til? Lurer også på om forvaltningene i sin yrkesutövning når de tar avgjörelser i saker - om de tar hensyn til dette? Det er jo også norsk lov som ikke mange innom sin myndighetsutövning virker ta seriöst? Er det OK?

   Rune L. Hansen:
   Det er jo ikke - og skal jo ikke være - vanskelig å se om de tar hensyn til menneskerettighetene (og medmennesket) eller ikke?

   
---

   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10210791355834731

   Russo Sedal:
   supposed to..........i dont belive in humanrights anymore!!!!!!

   Rune L. Hansen:
   Would you rather believe in the human rights criminals in the political and public administration?

   Russo Sedal:
   i just dont belive or trust anybody anymore. i been trying to gey help for.years. i have a clear case (humanright, tortur ect) its no use to scream for 31 years becaurse off bv and then for 7 years with a tortur.abuse.rasist.korupt case againt two contryies. norway one............i give up......allllll want money first all others dont even call me back+delete me on fb becaurse im angry..................we cant fight forever........................

   
---
---

   Rasha Masri, 01.07. 2017 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1303012039825070/

   Jeg skjønner ikke hva slags dommer det er som gir barnevernet medhold, når hun tydelig kunne se hvor dårlig barnet har blitt under omsorgen til barnevernet.

   Man går til tingsrett og går ut med samme resultat som fylkesnemnda. Våre vitner ble ikke hørt, mens barnevernet sine falske og kjøpte vitner ble hørt og all vekt ble lagt på deres vitnemål. Har aldri hørt at mobberen kunne vitne mot offeret , men i Bærum kommune alt er mulig. Hva slags rettferdighet og menneskerettigheter snakkes det om når en dommer setter livet til min 13 år gammel jente for fare og deretter går hjem for å kose seg med sine barn og barnebarn uten å bry seg eller tenke over dommen hun har gitt og konsekvensene det har for barnet .. Hva slags lov og rettferdighet skal en slags dommer dømme for, når jenta selv har sagt til vedkommende at hun ville dø ennå å være på institusjon, men hun sender henne allikevel på institusjonen?? Jeg ville gjøre dommeren oppmerksom på at i min "diktaturland" har vi også noe som blir kalt for rettssystem med dommere, meddommere og hele pakka, hvor dommen kommer ut på dagen alt etter humøret til dommeren. Du kan bli frikjent på dagen eller sitte i fengslet resten av livet ditt, alt etter hvordan dommeren har den den dagen. Men her på et demokratiland som skryter over rettferdighet og menneskerettigheter er dommen allerede tatt og avgjørt til fordel for barnevernet månder på forhånd og til å være presis fra første fylkesnemda.

   *

   Anita Abbedissen:
   BV og andre etater gir bengen i hva som skjer med våre barn.... Alt dreier seg om penger.... dessverre : ( : ( : (

   Rasha Masri:
   Korrupsjon, misbruk av makt og brudd på menneskerettighetene på det verste. Og det sies at vi bor i verdens lykkeligsterkeste land

   Anita Abbedissen:
   Helt enig.... kan ikke bli mer korrupt og dette landet blir bare værre og værre : ( : (

   Laila Dalbye:
   Ja Rasha Masri, föler virkelig med deg, det er så trist. Men landet er korrupt eller man har en elite uten den kunskap de behöver ha för å utföre korrekte dommer i slike vanskelige situasjoner. For visst er det mulig å la barnet bo hjemme og gi mer enn 24/7 stötte for barnet om det er visse/slike behov som behövs. Det er for det förste billigere enn institusjon, gir ett tryggere barn og stötte i hjemmet - adekvat sådan - er nok bedre enn de ansatte i de institusjoner som BV kjöper seg inn på. Så uansett hva årsaken er til at man mener barnet skal väre underlagt BV, så er det altså godt mulig og tryggere med andre lösninger.

   Rune L. Hansen:
   Verdens beste land? Jo verre et land er dess ivrigere er dets politikere til å kjøpe seg slik propaganda. Groteskt.
   Verdens beste land? Ja, vi har jo alle mango-trærne og den tropiske rikdommen og frodigheten? Og snart halve Norge som er kidnappet av rovdyrene? Og NAV som torturerer og utplyndrer snart halvparten av Norge? Og bomstasjoner som overalt hilser og kikker på enhver? Og angående litteratur og kultur så har vi jo Snorre? Selv om vi omtrent ikke har annen litteratur eller film av betydning, så har vi jo propaganda og indoktrinering - og krenkelser og falsk og hvitvasket dokumentasjon i en gigantisk overflod? Og et rettsvesen og politikere som har sine egne spesielle "menneskerettigheter", som iallfall kommer nepotismen til gode? Fisk har vi også langs kysten og i oppdretts-anlegg, vann og elver, for de som enda våger å smake på den? En våpen-industri som forsyner verdens kriger har vi også, for alle de som ser seg tjent med det. Så noe har vi iallfall, som mange ser seg tjent med og som mange andre land ikke har?

   Mona Benum:
   Da må de ta ansvaret, hvis det skjer noe med henne. Og ta konsekvensene. Dommere har mistet all troverdighet. Snakk om å besudle sitt yrke, og samtidig dra de seriøse med seg i dragsuget : (

   Mona Rodian:
   De er maktsyke og onde individer som sitter på sin høye hest og innbiller seg at de kan si og gjøre hva de vil med andre. Umenneskelige er hva dem er.‼️ Jenta di er tross alt 13 år, så hun burde få sin vilje om hvor hun vil være, spesielt hos sin mamma.

   Rune L. Hansen:
   Det finnes knapt barn som ikke vil være hos og trives hos sine foreldre og sin famile, Mona Rodian. Og det finnes ingen som kan beskytte og hjelpe barn bedre eller tilsvarende.

   Laila Dalbye:
   EMK er visst noe dommerstanden i Norge har glemt finnes, samme med de siste dommene fra EMD.

   Anne Lindgaard:
   Skjønna akkurat kor du har d : ( : (  sånn har d vært med me å : (  har hatt både fastlege og lærer som vitne men kun ho på bv og han sakkyndige blei hørt : (

   Rune L. Hansen:
   Og når iallfall noen har "blitt hørt" i inkvisisjonen, så har de vel iallfall rett til å kidnappe, torturere og å nekte menneskeretten til ens familieliv, integritet og identitet, osv.? Eller hva?

   Anne Lindgaard:
   Rune L. Hansen e får se ungane en gang i mnd i to tima no pga ho på bv : ( : (  e har ikke en ting på rullebladet men ho på bv jobba ilag med far til barna som e "tidligere" rusmisbruker og dei har kommet fram til at e e for dum til å kunne ta me av barna : ( : (  da e d e som har hatt dei heile livet menst faren har rusa se : ( 

   Rune L. Hansen:
   Ja, men når iallfall en får beholde noen av sine menneskerettigheter, da er det jo bedre enn ingenting? Eller hva?

   Mona Benum:
   Det viser bare at kontaktnettet deres betyr mest. Hvorfor får de holde det gående?

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, søndag 02. juli 2017:

   Halv-mørkt, stille og omkring 11 pluss-grader Celsius her ute i natt, med yr fra omkring 03-tiden. Vått, disig himmel og tildels yr og regn utover formiddagen, med omkring 12 pluss-grader. Omtrent det samme utover eftermiddagen, med ned mot 10 pluss-grader omkring 18-tiden. Med 9 klokken 21.30. Omtrent det samme videre mot midnatt og halv-mørkt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.07. 2017 via Barne- & Familievern gruppa, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/570319606425920/?multi_permalinks=747018288756050

   Det skrives i omtalen at "Retten til respekt for familielivet etter EMK art. 8 er en grunnleggende rettighet for enhver, og det skal svært mye til for å frata noen dette."

   Faktum er at det skal ekstremt mye til for at offentlige myndigheter langvarig skal kunne redusere noens rett til sitt familieliv - og at det uansett aldri noensinne skal kunne skje på permanent basis.

   Enhvers rett til sitt familieliv er og skal være en fullstendig umistelig og uavhendelig menneskerettighet. Les menneskeretts-konvensjonene!

   Italia dømt for brudd på EMK art. 8 i ny avgjørelse fra EMD
   https://www.barnevernsportalen.no/single-post/2017/06/30/Italia-d%C3%B8mt-for-brudd-p%C3%A5-EMK-art-8-i-ny-avgj%C3%B8relse-fra-EMD
   Ny avgjørelse fra EMD - Barnea and Caldaru v. Italy application nr. 37931/15 En 28 måneder gammel ung jente ble tatt fra sin biologiske familie og plassert i fo...
   barnevernsportalen.no

   *

   
---
---

   Glenn Pedersen, 02.07. 2017:
   https://www.facebook.com/glenn.pedersen.188/posts/10154727364495840

   !!!ADVARSEL!!!

   Kommuneadvokater og barnevernarbeidere bak anonyme sider og blogger forsøker å skjule deres egne overgrep og maktmisbruk mot vanlige borgere, ved å kalle alle de som tør å være kritisk og klarer å se den offentlige maktmisbruken for "psykiatripasienter" og andre typer neglisjerende karakteristikker, i ett dårlig forsøk på å tvinge dem til taushet og samtidig skjule sannheten for offentligheten, herav kommuneadvokat Dag-Heine Bjørndal (som ble avslørt å stå bak flere sverteblogger med kommunens ip-adresse), Forulempingstilsynet som ble støttet opp av nettopp Bjørndal, samt flere andre korrupte offentlige ansatte. I tillegg skrives fiktive historier av anonyme barnevernansatte som avisinnlegg og på diverse blogger.

   Vi - den enkelte borger, har ett budskap å komme med til disse gribbene: All løgn, korrupsjon og maktmisbruk i offentlig forvaltning vil bli avslørt og komme fram i lyset innen kort tid. Dette gjelder også disse sakkyndige psykologer som bevisst utformer rapporter basert på løgn og halvsannheter. Vi kommer til å kjempe for rettferdighet helt inntil samtlige av disse overgriperne står personlig ansvarlig for all den urett som er blitt begått av dem og når Norge begynner å respektere barnas og den enkelte borgers rettigheter jfr Barnekonvensjonen og menneskerettigheter/EMD.

   *

   Solveig Staal:
   Blitt invitert til nytt intervju på denne kanalen, denne gangen! Send meg gjerne dokument så skal jeg ta det med i samtalen
   https://www.youtube.com/channel/UCnFxU-3nW6XAAQfHkOFMalA
   Victurus Libertas VL
   Folks, a few months ago I created a Patreon page for those that wanted to support our effort in getting out…
   youtube.com

   Gerard Rost:
   Karma sier jeg bare.

   Truls Thue:
   Lurer på hvor mange liv de har på sin samvittighet?

   Grethe Hagen:
   ! ! ! ! 

   Noralf Aunan:
   Alle skal engang stå til ansvar for sine gjerninger, og hva da med alle uakseptable rådmann, bv ansatte, advokater, sakkyndige, fy-nemndledere og dommere? De bør absolutt leve med direkte redsel for det de har i vente!

   Elin Ingebrigtsen:
   Slanger og hyklere kalles de som anklager og farer med falske vitnesbyrd! Men de er for dumme til å skjønne at de må svare for det de har gjort i livet selv om rettsvesen og myndigheter lar dem slippe unna med alt...

   Ine Kristine Andresen Enoksen:
   en dag blir dem tatt på fersken. kriminelle blir alltid det

   Rune L. Hansen:
   De har daglig kontinuerlig lenge blitt tatt på fersken. det er bare deres propaganda og indoktrinering som kan få det til å se annerledes ut.

   Silje Fjellstad:
   ! Vi tar dem ! De har gått over streken for lenge siden. Nå er det nok!!

   Per Stian Melby:
   Slikt bryr jeg meg ikke om! De var tross alt pasienter først. Først, de som jobbet der, så måtte ha noen andre der. Og siden prøvde de å skape et yrke av det!

   Per Stian Melby:
   Neglisjerende? Det er når såkalte folk driver på med plan-løsning! Når man lager en vei! hvorfor er det ikke lagt opp til trase for jernbane eller en gangvei? Muligheten burde for faen vært tilstede?

   Solveig Staal:
   Huh?

   
---
---

   Marius Reikerås, 25.06. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154496836541875

   Vi er mange som ble sjokkert, da det viste seg at kommunen nærmest hadde fabrikert en diagnose for å frata Trond og Sylvia sitt nyfødte barn.

   Eller: Vi vet jo at mange offentlige ansatte begår grovt maktmisbruk med hensikt.

   Som feks å begå identitetstyveri hvis hensikt er å skjule seg bak en annen person sitt navn, for å sverte mennesker som kjemper for menneskerettene.

   Sylvia og Trond kjemper i disse dager i lagmannsretten for å få barnet sitt tilbake,og nå har altså EMD,den 22 juni i år, kommet med følgende uttalelse som Norge er folkerettslig bundet av:

   "Removal of the child from his or her family is an extreme measure that should be used only as a last resort for the purpose of protecting a child in the face of immediate danger (Neulinger and Shuruk v. Switzerland [GC], No. 41615/07, § 136, ECHR 2010)."

   Vi som har fulgt med på Trond og Sylvia sin kamp skjønner at her bryter Norge menneskerettene, og at tilbakeføring for lengst skulle ha vært gjennomført.

   Nok et tragisk eksempel på hvordan norske myndigheter påfører sin befolkning ufattelig med lidelser, som følge av at de konsekvent ikke respekterer menneskerettene.

   Trond (40) og Sylvia (44) kjemper for å beholde sønnen - barnevernet sier nei
   http://www.tv2.no/nyheter/9209112/
   Trond Rikard og Sylvia kjemper i retten for å beholde barnet sitt. Myndighetene mener de ikke har evner til å dekke sønnens behov, men flere psykologer er…
   tv2.no

   *

   Roar Helgaland:
   Menneskehandel?

   Aina Gregersen:
   Ja , >småbarnsbanken< - en helt reell organisasjon.

   Jan-Magne Thomassen:
   Mot slike grove overtramp må våpen og vergeretten gjelde.

   Julianne Olaisen:
   For et tragisk og trist land vi bor i. Hva hjelper det med vakker natur når statlige overgrep overskygger alt det vakre rundt oss.

   Elisabeth Beth Beth Amundstad:
   Jeg håper så Inderlig at disse to foreldrene får beholde gutten sin! <3 <3

   Aina Bjørnsdatter:
   I Norge er perfeksjon målet på alle arenaer, også hos barnevernet. Er man ikke perfekt etter deres målestokk, så kan man ikke oppdra barn. Og så kan man sette spørsmålstegn ved hva de anser som 'perfekt', og hvem av dem som faktisk besitter kompetansen til å måle dette i løpet av et hjemmebesøk eller to

   Aud Strandman:
   Ja de må jo være både synsk og mere til ..Snakker om omsorgssvikt som kan skje i fremtiden...Ikke så mange som ser inn i fremtiden...men det gjør tydeligvis bv..:(

   Aina Bjørnsdatter:
   Mange av dem virker rimelig høye på seg selv og sin 'kompetanse'. Jeg har faktisk hørt om en barnevernsansatt som er fratt egne barn og ikke får treffe dem uten tilsyn. Like forbannet jobber hun fremdeles i barnevernet som saksbehandler.

   Rune L. Hansen:
   Den eneste perfeksjon virksomheten strever efter er at alt skal være fullstendig motsatt lov og rett. Og at flest mulig skal tro at det er barnevern de bedriver.

   Ann Tove Buklev:
   Ofte er det barnehager og skoler som melder inn til barnevernet bekymringsmeldinger. Man er pliktig å varsle fra om det er mistanke om omsorgssvikt. Det kan være gjentakende forhold som manglende klær og fottøy til ulike aktiviteter, manglende matpakker, dårlig hygiene, uhelberedelig luseplager i kombinasjon med stadig urent og illeluktende tøy som følge av dårlig renhold over tid, atferdsproblemer av utagerende art over tid, stadig trøtt barn som gjesper og viser tydelig tegn på for lite søvn (over tid), blåmerker på innsiden av armene og steder på kroppen det ikke er normalt å få blåmerker i lek (gjentakende) - som oftest kombinasjon av flere faktorer jeg her har nevnt. Disse opplysninger går til barnevernet og da bygger barnevernet sine hjemmebesøk på den informasjon de er gitt fra de som melder.

   Rune L. Hansen:
   Hvorfor sier du at man er pliktig å varsle en offentlig mafia-virksomhet om medmenneskers privatliv og familieliv, Ann Tove Buklev, når menneskerettighetene har lovbestemt det motsatte?

   Barnekonvensjonens Art 18:
   "1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
    2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Og blandt annet menneskerettserklæringen Art 12:
   "Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Dessuten så er den offentlige mafia-virksomheten en omsorgssvikter som overgår absolutt alle og alt annet i å begå kriminalitet og menneskeretts-forbrytelser mot barn. Og også mot foreldrene, familiene og sivilbefolkningen.

   Enhvers plikt er vel å få fullstendig stoppet og straffeforfulgt en slik virksomhet?

   Per Arne Granbo:
   Bring saken så langt som mulig. Still spørsmålstegn ved saksbehandler(e)s kvalifikasjoner., Dette er hjerterått.

   Åse Moi:
   Vanvittig, har ikke ord : (

   Lisbeth Bechmann:
   Det allmektige barnevernet slår til igjen : ( : ( : (

   Hege Elisabeth Duus Evensen:
   Lurer på om hva utfallet hadde blitt jeg om hele bv hadde blitt iq testet og observert 24/24 hjemme jeg?...

   (...)
   
   Oddbjørg Einervold:
   Trist, bv driver en grusom heksejakt på helt vanlige mennesker
   At dette får fortsette er for meg helt ufattelig

   Ann Tove Buklev:
   Mormor har endatil sagt seg villig til å flytte sammen med dem. Hva er det begrunnelsen de bruker? Det er vanvittig!

   Oddbjørg Einervold:
   Har nok desverre blitt en prinsippsak dette og.
   Å vedgi at de har gjordt en grusom feil kommer aldri til og skje : ( : ( 

   Per Steinar Sørå:
   Jeg antar at Bergen verjeråd fabrikkerte en diagnose på meg da jeg var liten, de påsto at jeg var åndssvak uten noe nærmere undersøkelse! Jeg er jo bare nærsynt og flere fikk samme diagnosen pga dysleksi og andre ting som ikke hadde noe med evnene å gjøre. En enkel måte å sno seg unna sitt ansvar på!!

   Reidun Carstens:
   Grusomt å lese....stakkar foreldre og ikke minst barnet. Hvor mange skjebner ligger igjen etter barnevernets herjinger ?

   (...)
   Mi Re La:
   Norway, you are such a disappointment and embarrassment to the civilized world! Shame on you!

   Juro Kuvicek:
   This is our country, Miss. Number 1 in the world... To destroy children and families. And when it comes to fathers... They are dirt!

   Horte Tenci:
   What is the article about for causing all your rage against Norway ??!!

   Mi Re La:
   Long story...just Google Barnevarnet and you will see. A disgusting totalitarian authority ripping families apart!

   Horte Tenci:
   Jesus ! Sorry for that

   Mi Re La:
   No need for sorry-ies. Im not affected; I've just read and heard so much about it that has shocked me to the core!!!

   Horte Tenci:
   Wrong letter. Sorry for theM

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.07. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154521117391875

   En dame, opprinnelig fra India, blir funnet død i sengen sin i Åsane i Bergen, 42 år gammel

   Politiet legger saken bort, som intet mistenkelig .

   De pårørende aksepterer ikke dette, og starter sin egen etterforskning.

   Og legger frem en rekke opplysninger, som politiet burde ha skaffet seg på egenhånd.

   Måneder etter dødsfallet, blir ektemannen siktet for drap på sin kone og varetektsfengslet.

   Deres syv år gamle sønn, blir tatt hånd om i fosterhjem på hemmelig adresse.

   Guttens familie, blir aldri forespurt om å ta hånd om gutten, selv om menneskerettene er klar på at plassering, så langt der er mulig, skal skje innen biologisk slekt.

   Søsteren til den avdøde, som er en kjent journalist i den store TV kanalen, Al Jazeera, har vært i Bergen i nesten en uke, men blir nektet å treffe sin syv år gamle nevø.

   Tilbake i India sitter hans biologiske slekt, og må ikke bare sørge over tapet av en datter og en søster, og hvor de føler at politiet i Bergen har sviktet dem.

   I tillegg må de nå forberede seg på en kamp mot det norske systemet, for i det hele tatt å få kontakt med den syv år gamle gutten.

   Det er nok er hoderystende sak, som viser at Norge er i utakt med resten av verden hva gjelder å verne om biologisk familie.

   *

   Rune Fardal:
   barnevernet i Åsane... sjefend er er beryktet.

   Rune L. Hansen:
   Norge anno 2017, landet med sadisme og utplyndring som politikk.

   Sverre Skimmeland:
   Sjokkerende

   Lilliann Roppen:
   En 7 år gammel gutt som har mistet mammaen sin på en tragisk måte! Faren blir varetektfengslet. Han trenger støtte og trøst. Da bør han få møte sin nærmeste familie - mennesker han kjenner!!

   Anja Gabriele Neske:
   Ikke bare møte - han bør absolutt bo med familien sin. Biologisk tilknytning, det å speile seg i familie, er så utrolig viktig. Hilsen adoptivbarnet som vokste opp hos fremmede og endte som mer eller mindre familieløs (jeg har funnet sammen med noen av biofamilien min, men vi har gått glipp av et halvt århundre sammen, så det går litt i rykk og napp).

   Anja Gabriele Neske:
   Et barn vil se seg selv i sine foreldres og families ansikter og fakter og humor og vaner 10.000.000 ganger før han blir voksen.
   Adopterte gjør ikke det. Aldri.

   adopterte.jpg

   Mari Anne:
   Hva får egentlig disse enkelt ansatte i barnevernet og politiet lønn for?
   Tenker da på denne saken!

   Sigbjorn Aase:
   Landet hvor myndighetene tar loven i sine egne hender. Som i ville vesten.

   Anja Gabriele Neske:
   *oppgitt*

   Rune L. Hansen:
   De er så vandt med at barn som fangeholdes ikke må få nær kontakt med andre enn sine fangeholdere, for ikke å kunne snakke med andre om den tortur de er utsatt for, at de gjør det som alminnelig praksis. Bare under overvåking av fangeholderne tillates barna meget begrenset kontakt med anstendige mennesker barnet kan kommunisere åpent med - og hvis noen tror på hva barnet forteller så hemmeligholdes det eller de avskrives og klassifiseres som ukompetente eller "barnevern-hatere", etc.

   Monicha Nyhuus Aas:
   Vest for loven ....

   Liselotte Olufsen:
   Rett og slett sykt. Barnets beste? Overhode ikke!

   Nirmal Nils Rune Dønnessen:
   Send dette verden over å vise hva Bergen og Norge gjør!

   Grethe Hagen:
   Barnevernet har aldri vert til barnets beste

   Nirmal Nils Rune Dønnessen:
   Selv ble hengt ut av lærer på en skole jeg hadde godt på. Fikk unskylding fra Ordfører flere år etterpå. Må være synd på sånne folk. Tjene penger på folk som havner utenfor dem system.

   Rasha Masri:
   Det er terror.

   
---
---

   Renate Lertrø, 02.07. 2017 via Marius Reikerås:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154520013621875

   Åsne Julsrud er tingrettsdommer i Oslo.

   Hun sitter som styreleder i NIM, men selv bryter hun alt av lovverk. Hun er åpen på at hun tar parti med en av partene. Når det kommer frem at hennes favoritt lyver så det renner, så sier hun " Jeg sitter ikke her for å ta stilling til hvem som lyver og snakker sant " finnes på lydopptak.
   Jeg vil advare alle mot henne som dommer. Hun bryter barneloven, menneskerettigheter, lyver og gjør alt for at parten hun liker skal vinne koste hva det koste vil. Hun oppnevner sakkyndig og fjerner dokumenter fra saken som er uheldig for hennes yndling, og fjerner dokumenter fra saken som vil være positive for den andre parten. Er det slik vi vil at domstol skal fungere ???? Hun lager BIAS , som gjør at sakkyndig nekter og innhente komparent opplysninger som setter ynglinger i dårlig lys. Noen er smarte og tar opp alt på lydopptak, noe den sakkyndige nekter og forholde seg til og i stedet kaster ut diagnoser på diagnoser på 3 samtaler. Pia Jorde Løvgren er en psykiater alle bør styre unna, hun dikter og fantaserer. Lydopptak kan bekrefte det. Sitter også og forteller skremmende propaganda til en 13 åring. Dette er ikke greit !!!! Hadde hun vært opptatt av sannhet , hadde det vært enkelt, hørt på lydopptak.Men nei, da blir bestillingsverket borte. Dette er barnefordeling. 14 år lang sak. Helt fantastisk av Norge og la dette pågå. En vet ikke om en skal le eller gråte. Men én artig ting , i saken ligger det en psykiater rapport fra 2010, den tør hun ikke og berøre. Men hun lyver på fastlege og det som er.

   *

   Unni L Ødegård:
   Bra skrevet. stå på og ikke gi opp : ) klem

   Rasha Masri:
   : ( : (  : ) : ) : ) : )  vet ikke , om jeg skal le eller gråte .

   Renate Lertrø:
   Ikke jeg heller, men er må aldri det korrupte systemet og vinne, for alt er kjøpt enten med penger eller vennetjeneste

   Renate Lertrø:
   * En må aldri gi opp * skulle det stå

   Rasha Masri:
   De ødelegger barn og oss totalt, bare litt så halv norge må søke asyl på ett eller annet sted, det er utrolig det som skjer : ( : ( : (

   Renate Lertrø:
   Rasha Masri, det er sånn det er lagt opp, " i vårt lille vakre land" ta knekken på foreldre og ødeleg barna mest mulig, lær de og lyve og prøve og hjernevaske de.... Jeg er ikke stolt av å være norsk... ute i verden så står vi jo så godt samlet og tar vare på hverandre.... bare tull hele greia....

   Renate Lertrø:
   Skrev på Pia Jordal sin side også.... bør leses

   Renate Lertrø:
   Spurt hun på sms hvorfor hun lyver på fastlege.... Men ikke tro en får svar

   Rune L. Hansen:
   Hun er ikke den eneste. De tillater seg selv alt og hva som helst når de står over loven og tror seg å være loven.

   
---

---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, mandag 03. juli 2017:

   Vått, tildels yr og regn og ned mot 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått, tildels yr og opp til omkring 11 og 12 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Nokså mye nedbør utover eftermiddagen, med disig himmel og 11 pluss-grader klokken 17. Vått, men efter hvert mindre overskyet og mindre og uten nedbør utover kvelden, med en tiltagende halv-måne lavt i sørlig og 9 pluss-grader omkring 22-  og 23-tiden. Dunkelt halv-mørkt, vått, stille og 8 mot midnatt.
   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 04. juli 2017: 

   Vått, noe yr, mye lyd fra små-fugler og omkring 7 og 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt overskyet lys blå himmel og gradvis opp til 16 pluss-grader frem mot klokken 13. Efter hvert mindre og lite overskyet utover eftermiddagen, med 15 pluss-grader klokken 18. Og 11 klokken 21. Halv-mørkt dunkelt og 8 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.07. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10210827532219118

   Barne-kidnapperne - og oss andre

   Forvent ikke at mennesker som i offentlig eller privat regi har medvirket eller medvirker eller ønsker å medvirke i kidnapping av et eller flere barn skal forsvare at slikt noe er ulovlig og straffbart.

   De vil kanskje ikke engang innrømme at det er kidnapping eller menneskehandel og tortur og terror etc. i offentlig regi å frata et menneske retten til sitt familieliv, eller å redusere eller manipulere denne retten mere enn helt nødvendig og forholdsmessig.

   Samtidig så vil de påstå at det var og er helt nødvendig og forholdsmessig, selv om det i virkeligheten ikke var det og ikke er det.

   Uansett hva menneskerettighetene sier. Eller uansett hva EMD eller ICC eller Straffeloven eller jeg eller andre sier.

   På kort sikt i et samfunn som driver med slikt er det både risikabelt, stigmatiserende, farlig og ødeleggende å opplyse om slikt, jo mere eller bedre dess verre, men det må likevel gjøres og er desto mere krevende. Forskjellige slags konfrontasjoner, fortielser, forfalskninger og baksnakkelser vil florere, både direkte og indirekte.

   Allslags mennesker som har nytte av, forsvarer eller driver med kidnapper-virksomhet vil på allslags forskjellige måter, åpent eller skjult, forsøke å bagatellisere, forfalske og fortie virksomheten. De avslører seg sånn sett selv, uten at de nødvendigvis vet eller tror at det er det de gjør. De ønsker sympati, respekt og aksept.

   De bagatelliserer eller fortier blandt annet Barnekonvensjonens Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart efter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Og bagatelliserer eller fortier ikke minst det faktum at enhver menneskerettighet for ethvert menneske er og skal være umistelig og uavhendelig.

   Selv om det å flytte et barn bort fra sin far eller mor er tvingende nødvendig så må det uansett blandt annet skje for en kortest mulig tid. Aldri noensinne skal et menneske ufrivilig bli fratatt retten til sitt familieliv.

   EMD har kortfattet og presist konkludert og opplyst dette i N.P. v. Moldova, dom av 6 oktober 2015,
i premiss 70. Hvor følgende blir sagt:

   "Uansett, en omsorgsovertakelse skal normalt være ansett som et midlertidig tiltak, for å bli avviklet så snart forholdene tillater det.
    Det kan derfor ikke rettferdiggjøres uten forutgående vurdering av mulige alternativer, og bør ses i sammenheng med statens positive forpliktelse til å gjøre alvorlige og vedvarende innsatser for å lette gjenforeningen av barna med sine biologiske foreldre og frem til da å muliggjøre jevnlig kontakt mellom dem."

   Alt annet er medvirkning i eller for politisk og offentlig organisert kriminalitet, som aldri noensinne er lovlig eller kan lovliggjøres.

   Å offentlig opplyse om alt dette - og god og solid nok argumentasjon, uten fortielser - er selvfølgelig meget viktig.

   Offentlig tillaging eller bruk av ulovlige "lovbestemmelser" er selvfølgelig også kriminalitet. Det er til og med politisk og offentlig organisert kriminalitet (og mafia-virksomhet).

   Mennesker, politikk eller ideologi skal ikke premieres eller aksepteres for i offentlig eller privat regi å ha kidnappet eller medvirket i kidnapping av et eller flere barn. Tvert om så skal de og må de kompetent straffeforfølges og dømmes for det.

   Uansett hvor lenge eller hvordan de klarer å bagatellisere, forfalske eller fortie sin kriminalitet.

   De skal og må kompetent innhentes av loven, uansett hvem de er.

   Å påstå eller ville at politikere, dommere eller andre i eller utenfor den offentlige forvaltningen ikke skal straffeforfølges for en eller flere menneskeretts-krenkelser er i seg selv umenneskelighet og kriminalitet som ikke foreldes.

   Menneskeretts-forbrytelser foreldes aldri.

   Det gjelder for alle og enhver, i eller utenfor den offentlige forvaltningen, å være på rett side av loven, særlig i forhold til menneskerettighetene - og ikke på den gale siden.

   Også med hensyn til besinnelse og beskikkelse.

   Besinnelse, anger, beskikkelse og bekjennelse kan i forskjellig grad være en formildende omstendighet.

   På hvilken side befinner du deg?

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/570319606425920/permalink/748064708651408/

   Ann-Mari Samuelsen:
   de må få straff for den kriminelle handlingen dem gjør!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1306134242846183/

   Nina Haakonsdatter:
   Tusen takk Rune for dine ord og tanker <3

   Kerstin Sørensen:
   Godt skrevet!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1591321524466392/permalink/1905543916377483/

   Odd Arvid Johansen:
   "Menneskeretts-forbrytelser foreldes aldri.
   Det gjelder for alle og enhver, i eller utenfor den offentlige forvaltningen..."
   Måtte bare sitere denne!

   
---
---

   Jørgen Stueland, 04.07. 2017:
   http://advokatstueland.blogg.no/1499176649_hjelpelsheten_i_mte_med_barnevernet.html

   Hjelpeløsheten i møte med barnevernet

   Plutselig får du en telefon fra barnevernet. De informerer deg om at det er kommet en bekymringsmelding, og de vil ha deg inn til kontoret deres for å gå gjennom bekymringsmeldingen. Første sjokket. Du klarer knapt å holde telefonen. Du kjenner du begynner å puste fortere, ukontrollert. Du kjenner på en angst du ikke visste eksisterte, var mulig. Og du er rådvill: Hva er dette? Hva er en bekymringsmelding? Hvorfor har noen sendt en bekymringsmelding om meg, om oss, om barna mine. De fungerer da utmerket, er glade og fornøyde, blir kledd skikkelig til alle årstider, får god niste på skolen og i barnehagen, de hentes til normale tider. Hva er dette? Hvem kan det være? Og hvorfor?

   Du møter opp hos barnevernet til avtalt tid. Du har ikke sovet mer enn noen timer denne natten. Har grublet og tenkt og ligget i angst.

   Barnevernet tar deg vennlig i mot. Alt for vennlig, tenker du. Det er noe påtatt over dem. Du ville heller hatt dem fiendtlige, for da var det samsvar mellom budskapet de skal gi deg og måten de oppfører seg på.

   Du skjelver og vet ikke hvor du skal gjøre av deg. Dere setter dere inn på et kontor. Så leser barnevernspedagogen opp bekymringsmeldingen. Det er en anonym bekymringsmelding. Noen skriver at de har sett barna dine ute i dårlige klær. Og de skriver at barna ser så triste ut når de er ute. Og så har de sett at du har dratt den ene sønnen din etter jakka når du kommer ut å henter ham.

   Og du vet med en gang hvem det er som har sendt bekymringsmeldingen. Det er hun sure naboen i tre hus nedenfor dere. Hun har flere ganger kjeftet på barna som leker på lekeplassen i nabolaget. Hun irriterer seg over bråk fra barna. Hun har flere ganger kjeftet deg huden full fordi hun mener barna går på selvstyr. Men så skriver hun også at hun har sett at du har slått barna dine. Flere ganger. 

   Og du er litt lettet. For denne gamle, sure, grinete damen kan selvsagt ikke barnevernet ta alvorlig. Det er jo bare tull det hun skriver. Det er ikke i samsvar med virkeligheten i det hele tatt.

   Og du sier dette til barnevernet. At du vet hvem hun er. Og at man ikke kan ta på alvor ett ord av det hun skriver.

   Men barnevernet svarer at de ser meget alvorlig på denne bekymringsmeldingen. Når det er snakk om vold er de nødt til å ta det på ytterste alvor. Og du blir mer og mer engstelig, redd og angstfull.

   Så sier barnevernet at de har bestemt seg for å starte en undersøkelsessak, og at den vil ta tre måneder, eventuelt seks måneder dersom de trenger mer tid.

   Javel. Og hva innebærer det, spør du. Hva inneholder en undersøkelsessak. Jo, de skal snakke med barna. De ber om din tillatelse til å innhente opplysninger fra skole, barnehage, lege, helsestasjon. Så sier de at dersom du ikke vil gi tillatelse, kan de allikevel innhente disse opplysningene. Så skal de snakke med barna. De skal observere deg sammen med barna.

   Og du tenker: For et voldsomt inngrep i mitt og barnas liv. I tre måneder, eventuelt seks måneder, skal jeg gå og være redd og vente på at undersøkelsen skal bli ferdig.

   Du gir tillatelse. Smilet er fortsatt til stede hos barnevernspedagogene. Som om de vil det godt, tenker du. Men disse vil meg ikke godt. De vil endevende livet mitt, og barnas liv.

   Undersøkelsessaken går sin gang. Du er sikker på å bli "frikjent". Du har jo ingenting å skjule. Du har aldri gjort barna dine noe vondt.

   Så skal de observere deg sammen med barna og snakke med barna i hjemmet. Du rydder og vasker etter alle kunstens regler. Ønsker dem velkomment med et smil du må tvinge frem. Det er også en seanse hvor du skal bli filmet når du "leker" med barna. Du sitter helt stiv. Vet ikke hvordan du skal oppføre deg. Vet ikke hva du skal gjøre. Du har panikk. Barna forsøker å få kontakt med deg, men du klarer rett og slett ikke å være nær. Slik du pleier å være nær barna dine, i alle andre settinger enn den du er plassert i akkurat nå.

   Etter et par måneder blir du igjen innkalt til samtale hos barnevernet. De er like smilende og falske som de alltid er i møte med deg. De sier de har fått opplysninger om at du misbrukte medikamenter for en tid tilbake. Og at de ser med bekymring på det. Men dette er flere år siden, og du har verken rørt medikamenter eller alkohol eller noe annet rusmiddel siden da. Så sier de at de ser en manglende speiling og manglende kontakt mellom deg og barna. Slik tolker de videoen. De ser usikre barn som virker redd deg, og de ser deg som mor, at du mangler innlevelse i barna dine sine behov. De sier de ser skadede barn, og at dette er noe du har påført dem. Og så sier de at de mistenker at du ruser deg. På tross av at du leverer rene rusprøver hos fastlegen din annenhver uke. Ja, sier de. Men de tror du trikser med prøvene.

   Så sier de at de ser så alvorlig på dette, at barna trenger stabilitet for at de ikke skal bli skjevutviklet, og at du ikke kan gi dem dette.

   Og de konkluderer med at de vil sende krav om omsorgsovertakelse til Fylkesnemnda.

   Og livet ditt er i ferd med å forsvinne. Livet blir borte. De vil at du skal miste barna dine. De vil at de skal flyttes ut av din favn og inn i noen annens.

   Dagen kommer for sak i Fylkesnemnda. Og du har ikke sovet skikkelig siden det hele startet med denne bekymringsmeldingen. Du er fullstendig og hjelpeløst ferdig. Du orker ikke dra i Fylkesnemnda. Men du må.

   Og i Fylkesnemnda snakker og snakker barnevernet. Og barnevernets advokat. Du skjønner lite av hva som skjer. Det er så mange fremmede ord, det blir sagt så mye løgn om deg, ting som ikke stemmer. Når du selv skal forklare deg forsvinner ordene, du klarer knapt å snakke. Du er hjelpeløs og fremmed i denne verdenen av psykologiske uttrykk og juridiske termer.

   Noen uker etterpå kommer vedtaket. Du tapte. Du tapte. Du tapte. Marerittet vil aldri ta slutt.

   Du anker til tingretten. Men det er det samme som skjer der. Fremmede mennesker som snakker om deg som om de kjenner deg. Kjenner dine innerste tanker. Kjenner barna og hvor avhengig de egentlig er av deg.

   Så kommer dommen. Du tapte også i tingretten. Så er det en realitet. Det er en sannhet. Du mister barna dine, og får møte dem fire ganger i året a en time. Fire ganger i året!

   Du må levere barna på barnevernets kontor. Noe du gjør. Og det som møter deg da er de samme blide barnevernspedagogene. Selv nå smiler de! Barna skriker og klamrer seg til deg, så barnevernspedagogene må rive dem fysisk fra deg.

   Så kommer du hjem. Til ingenting. Til din egen angst og hjelpeløshet. Og du vet ikke hvordan du skal leve videre. Alt er ferdig og slutt. Ferdig og slutt

   *

   04.07.2017 kl.16:53
   Du er en FLOTT advokat og et GODT MENNESKE Jørgen!!!
   Lykke til vider i jobben og som medmenneske for de som har det vanskelig!

   Cecilie Bedsvaag, 04.07.2017 kl.17:18 -
   Vanligvis tar barnevernet og fatter hastevedtak før det kommer så langt som til hovedforhandling i tingretten. Det er mye greiere for barnevernet å ha sikret seg barna på forhånd. Det er bare å hente barna i barnehagen og kjøre dem til fosterhjemmet hvor de skal være resten av oppveksten. Rettssaken er en formalitet. Hvis ikke mor oppfører seg pent og neier når saksbehandler vil håndhilse, så kuttes samværet til det halve, Det er helt innafor, synes dommeren.

    Advokat Jørgen Stueland, 04.07.2017 kl.21:10 -
    Cecilie Bedsvaag: Det er riktig at de ofte fatter akuttvedtak. Og alt for ofte godkjenner både fylkesnemnda og tingretten det. Selv om paragrafen om akuttvedtak er meget, meget streng. Følgende står i barnevernloven § 4-6, 2 ledd: "Er det fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet, kan barnevernadministrasjonens leder eller påtalemyndigheten uten samtykke fra foreldrene umiddelbart treffe midlertidig vedtak om å plassere barnet utenfor hjemmet." Det er tale om VESENTLIG skadelidende, noe det veldig sjelden er. Allikevel er det plankekjøring for barnevernet i de fleste saker å få gjennom vedtaket både i fylkesnemnd og tingrett. Skammelig. Skammelig

   
Tommie Hayden, 04.07.2017 kl.17:29 -
   Er dette fra en reel hendelse ? Er i noe lignende nå , med et lass av tynne grunnlag som hagler rundt ørene mine. Nektet samvær, begjæring fra ex sin advokat og en bekymringsmelding fra bhg nå rett før avslutning i bhg. Er så masse typiske trekk her så gjør at bekymringen er gjennom taket...
   Ta gjerne kontakt hvis noen som leser har noe å bidra med.

   Advokat Jørgen Stueland, 04.07.2017 kl.19:34 -
   Tommie Hayden: Nei, det er ikke fra en reell hendelse. Men jeg har jobbet med dette i snart tyve år, så det gir en god illustrasjon på hvordan det er. Hvis du trenger hjelp til noe, kontakt meg på jorgen@advokatstueland.no

   Rune L. Hansen, 04.07.2017 kl.18:49 -
   Både hensikten og metodene er i en overflod kriminelle.
   Det de gjør er både inkvisisjoner, terror og forbrytelser mot menneskeheten.
   Den offentlige forvaltningen har absolutt ingen rett til med tvang å blande seg inn i menneskers privatliv eller familieliv, unntatt i kriminelle tilfeller på en mildest mulig måte hvis det er tvingende nødvendig.
   Det de gjør er så groteskt, umenneskelig og kriminelt som bare mulig.
   Enhver er i henhold til menneskerettighetene forpliktet til avsky overfor slike virksomheter og handlinger. Så også med hensyn til vilkårlige forstyrrelse eller innblandinger i menneskers privatliv eller familieliv.
   Les for eksempel Barnekonvensjonens Art 18:
   "1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
    2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."
   Og blandt annet menneskerettserklæringen Art 12:
   "Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   04.07.2017 kl.21:36 -
   Mye som stemmer i denne historien, spesielt de smilende, "hyggelige" bv-tantene. Men de færreste er nok så "heldige" at de får oppleve at saken kommer inn for Fylkesnemnda og Tingretten før barnet blir hentet med tvang. Alt for mange opplever å få en tlf fra bv at barnet er hentet i barnehagen, skolen osv og plassert, noen like til på hemmelig adresse. Foreldre anker på akuttvedtaket til både fylkesnemnda og tingretten, men taper. Måneder med venting før saken om omsorgsovertakelse kommer opp i fylkesnemnda der det i mellomtiden er lite eller ingen kontakt med barna. Bv bruker denne tiden "effektivt" til å dikte opp nye beskyldninger mot foreldrene og ved de få samvær med barna blir det foretatt observasjoner der det konkluderes med at mor ikke klarer å skjerme barna for egne følelser fordi tårene hennes renner stille mens hun holder sitt barn ved avskjeden av samværet og forsikrer barnet at alt går bra og vil bli bra igjen. Eneste "hjelpen" foreldrene får fra bv i denne perioden er "råd" om ikke si noe negativt om bv for det vil da oppfattes som dårlig samarbeid og føre til redusert samvær. Etter måneder der foreldre ser de få gangene de får møte barna at de ikke har det bra, kommer hovedforhanlingene om omsorgsovertakelse opp i Fylkesnemnda og uansett hvor slitne foreldrene er stiller de klar til kamp. De sitter der i en verden der beskyldningene hagler og det hele føles tilslutt helt surrealistisk. Når foreldre inntar vitneboksen får de beskjed fra dommer om å fatte seg i korthet for tiden er knapp. De forlater vitneboksen med en følelse og visshet om at alt det som virkelig er viktig, forble usagt pga tiden gikk til å forsvare seg mot oppdiktede påstander fra bv og forklaringer på enkelthendelser som av bv er tatt ut av sammenheng. Foreldre forlater Fylkesnemnda og vet de har vært en tur inni onskapens hule og i bakvendtland, men med et håp om at dommerene må ha sett galskapen...Noe de får bevis for at ikke er gjort når resultatet av forhandlingene kommer der bv har fått fullt medhold....

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1306233742836233/

   Liv Torgunn Røhr:
   Så kort kan veien mellom hverdagslykke og helvete være for store og små...

   Ina Dølerud:
   Veldig bra beskrevet! Dette kan faktisk skje alle.

   Reidun Elaine Jensen:
   Det kan skje hvem som helst egentlig... Og det kan gå mye raskere, for barna kan allerede være tatt før du får vite at bv har fått bekymringsmelding..

   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 05. juli 2017: 

   Omkring 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt skyet, en mild bris og opp til 15 pluss-grader frem mot klokken 12. En avis skriver at årets juni var den våteste her i Rogaland fylke siden 1972. Ja, det har vært meget vått og mye nedbør her ute, hele dette året. Vokst kraftig her i hagen har det også. Også svarthyll-trærne som nu blomstrer rikt. Blandt annet også minikiwi-buskene vokser kraftig, selv de sortene som regnes for å være mest svakt-voksende minikiwi-busker blir meget store.
   Jeg har siden kidnappingen i 2008, som enda pågår, hverken tid, økonomi eller praktiske muligheter for å stelle med eller glede meg over vekstene, landskapet eller annet slik jeg er mest interessert i, selv om jeg ved anledninger forsøker. Kidnappingen, utplyndringen, torturen og sadismen overskygger alt annet - og svekker stadig mere og mere mulighetene for alt annet. Dette har pågått svært så lenge nu og også helse og kropp er det svært så lite igjen av. Det tvinger meg også til å forsøke å overleve enda lengre, for å få stoppet det offentlige sadisme-regimet i dagens Norge. Jeg bidrar fortsatt i den oppgaven så meget jeg makter. Uansett hvor avkreftende det er så er det en nødvendighet og har jeg ingen valg eller andre muligheter. Gledeligvis så har denne oppgaven nu underveis blitt sentral for stadig mange flere mennesker. Og jo mere og bedre vi er 100% i samsvar med menneskerettighetene dess kraftigere og solidere fremadskrider vi, uansett hva som kortsiktig skjer. Det er meget begrenset hva jeg makter å gjengi eller innskrive her i dagboks-notane, men også hva andre tilsvarende har gjort og gjør vokser og sprer seg kraftig og stadig meget. Selv forsøker jeg stadig mere og bedre å fortette og minimalisere hva som innskrives her til det juridisk og politisk relevante, for å få opplyst mest mulig mest og best mulig presist og tydelig. Både av personlig og allmenn nødvendighet. Kidnapper-virksomheten kommer ikke til å gi seg frivillig, men de kommer stadig i det lengste til å fortsette å fortie og å bagatellisere og å lyge og å forfalske i håp om å kunne fortsette. Mange av de blir bare verre, åpent eller fordekt, når de ser hvor hjelpeløse vi er.
   Blå himmel, sol, en mild bris og 17 pluss-grader klokken 15. Og 12 klokken 19. Og 10 klokken 22. Dunkelt, månen mere enn trekvart full lavt i sør og 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.07. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10210839600640821

   “Council of Europe Human Rights Commissioner, Nils Muiznieks, was, according to The European Post , very critical in his statements when this week he answered questions from parliament member Valeriu Ghiletchi in Moldova about a Norwegian Barnevernet case where a Norwegian-Romanian family [Bodnariu] are deprived of their [five] children.

   “Taking children from their parents is a major issue that requires the utmost care because we have to think: what is best for the child? Child’s best interests are almost always to be with their parents. Only in extreme and exceptional cases, where the child can come to serious harm because of parents’ behavior, should a child be temporarily taken away from their parents. We must intervene to support families so that they can remain together and kids can be with their families. Removing children from their parents, should be done only as a last resort and for a very short period,” said Muiznieks.”

   Council of Europe Commissioner Slams Norway
   https://delightintruth.com/2016/04/24/council-of-europe-commissioner-slams-norway/
   Norway is being squeezed from multiple angles because of their aggressive Child Protective Services: international protests, international and domestic media, European Court of Human Rights, Europe…
   delightintruth.com

   *

   
---
---

   Trevor Doering, 05.07. 2017 via Protecting Canadian Children, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/protectingcanadianchildre/permalink/1544605892258907/

   Alberta- Specific incidents noted included the gouging out of one foster child’s eye ball with a metal spoon, electric shock therapy and sexual assaults of all forms, including gang rape, the lawsuit alleges.The man was physically assaulted on numerous occasions and “restrained by being tied up with coat hangers and then subjected to sexual abuse on a regular basis,” the claim says.

   Massive lawsuit filed on behalf of Indigenous children torn from their homes
   http://calgaryherald.com/news/local-news/massive-lawsuit-filed-on-behalf-of-indigenous-children-torn-from-their-homes
   Indigenous children were subjected to a decades-long federal-government policy that saw them torn from their homes and placed with non-Aboriginal families, a…
   calgaryherald.com

   *

   Lee-Anne Deneault:
   My mother, aunties and youngest brother were involved in the 60's scope. Her eldest brothers went to residential school. The traumatic experiences they all went through are still experienced by me and all my cousins along with our children. My mom, aunts and uncles no longer drink anymore...but the effects are still there. The stories my mom and uncles told me about being in foster homes and residential school are absolutely horrifying these stories are disgusting.

   Erin Litle:
   Sending love to ALL INVOLVED...
   and people don't understand why Indigenous are upset...
   Some "Reservations" live like 3rd world countries, government has no money for our (parents Cree) people but has $10,000,000.00 to give to a "child" terrorist.
   It kills me that this has happened to so many and victims are not just those abused but families as well

   Lyndi Logan:
   Our own family will never recover the government still takes my family members : (

   Trevor Doering:
   No one ever recovers fully. We must shut down the system. Society has evolved. Social work hasn't. The money has to be redirected. The system focuses on victims only. Our society needs to focus on community and families. So there is no victims.

   
---
---

   Marius Reikerås, 05.07. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154529784381875

   Da Stortinget opptettet "Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter" for noen år tilbake, forsto vi raskt at hensikten ikke var å hjelpe enkeltmennesker som er rammet av menneskerettskrenkelser, men for å bøte på det pinlige faktum at Norge ble degradert til B- nasjon i 2012.

   Nå har Norge fått innvilget A-status av styret i Det internasjonale nettverket for nasjonale institusjoner for menneskerettigheter, og følgelig har Stortingets egentlige målsetning blitt oppnådd.

   Men hverken vi, altså folket i Norge som kjenner på hva konsekvensene av menneskerettskrenkelser gjør hver dag, Europarådet som har satt i gang å granske Norge, eller EMD som har en rekke saker mot Norge gående, vil la oss lure av dette.

   Vi får heller snu det til noe positivt.

   Sørg hele tiden for å minne om at Norge, på papiret, nå har fått tilbake A- statusen, og at det skal medføre et ekstra press på de som forvalter menneskerettene i Norge.

   Det tar seg enda dårligere ut å krenke menneskerettighetene for et land med A-status, enn med B-eller C-status.

   A-status til menneskerettighetsinstitusjon
   https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Nyhetsarkiv/Hva-skjer-nyheter/2016-2017/a-status-til-menneskerettighetsinstitusjon
   Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter har fått innvilget A-status av styret i Det internasjonale nettverket for nasjonale institusjoner for menneskerettigheter, GANHRI.
   stortinget.no

   *

   Per Steinar Sørå:
   Hvis ikke noen har blitt smurt for at Norge skulle få igjen A statusen, her er noe riv rusk ravende galt.

   Rune L. Hansen:
   Annet var kanskje ikke å forvente i tider som dette, hvor de norske stortings-politikerne blandt annet innvilger seg selv visitt-kort med gull-bokstaver? Jo mere hjelpeløse vi blir dess verre blir mange av de, selvfølgelig.
   Og penger til hva som helst av bestikkelser og muligheter, åpent eller skjult, har de jo rikelig ubegrenset nok av. Hensiktene vet vi. Hensikter optimalt ikledd falskhet og dobbel-moral.
   Den forrige offentlige norske institusjon for menneskerettigheter holdt ikke mål og ble redusert til B-status og avsluttet. Hva med den nye som nu tillates å få prøve seg?
   Stortings-politikerne har sammensatt den nye med sine egne trofaste med-kriminelle, til tross for et liksom åpent valg av dens sammensetning. Og det er jo mildt sagt ikke uten betydning. Samtidig så har de også gitt et mandat som utrykkelig nekter den nye institusjonen å prøve enkeltsaker. I seg selv jo i strid med menneskerettighetene, men med et slik komponert og sammensatt institusjon så er vel det egentlig en fordel?
   Den nye institusjon har jo også allerede prøvd seg - og med tydelighet vist sin utspekulerte fiendtlighet mot menneskerettighetene.

   Hvor stor frihet kan en Nasjonal Institusjon for menneskerettigheter bli gitt?

   Det er skrevet litt om det i International Council on Human Tights Policy og Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) i sin publikasjon "Assessing the Effectiveness of National Human Rights Institutions" fra 2005. Blandt annet følgende:
   "National human rights institutions take many forms. Attempts, such as this, to develop common standards for measuring their work need to take account of these differences. National institutions can be categorised in terms of their mandate, their organisational composition, or the political and legal traditions within which they operate. Thus we can distinguish single- from multi-member institutions; those whose primary orientation is to advise governments on matters of human rights policy from those that handle individual complaints; and those working on all human rights, including economic, social and cultural (ESC) rights, from those focusing
on specific issues, such as discrimination."

   Oversatt til norsk:
   "Nasjonale menneskerettighetsinstitusjoner tar mange former. Forsøk, som dette, på å utvikle felles standarder for måling av arbeidet deres må ta hensyn til disse forskjellene. Nasjonale institusjoner kan kategoriseres når det gjelder deres mandat, deres organisasjonssammensetning eller de politiske og juridiske tradisjonene de opererer i. Dermed kan vi skille enkelt- fra multi-medlems institusjoner; de som primært har til hensikt å gi råd til regjeringer om saker om menneskerettighets-politikk fra de som håndterer individuelle klager; og de som arbeider med alle menneskerettigheter, inkludert økonomiske, sosiale og kulturelle (ESC) rettigheter, fra de fokuserende på spesifikke problemer, for eksempel diskriminering."

   Vi får forsøke å snu det til noe positivt, som Marius Reikerås er inne på. Hvordan enn.

   Litt sitat fra artikkelen:
   "Den nasjonale institusjonens oppgaver.
   Den nasjonale institusjonen skal bidra til å styrke gjennomføringen av menneskerettighetene, særlig ved å:

   a) overvåke og rapportere om menneskerettighetenes stilling i Norge, herunder legge frem anbefalinger for å sikre at Norges menneskerettslige forpliktelser oppfylles,
   b) rådgi Stortinget, regjeringen, Sametinget og andre offentlige organer og private aktører om gjennomføringen av menneskerettighetene,
   c) informere om menneskerettighetene, herunder veilede enkeltpersoner om nasjonale og internasjonale klageordninger,
   d) fremme opplæring, utdanning og forskning på menneskerettighetene,
   e) legge til rette for samarbeid med relevante offentlige organer og andre aktører som arbeider med menneskerettighetene,
   f) delta i internasjonalt samarbeid for å fremme og beskytte menneskerettighetene.
   Den nasjonale institusjonen skal ikke prøve enkeltsaker om krenkelse av menneskerettigheter."

   Monika Johnsen:
   Kjøpt å betalt dein a-status'n ja.

   Richard Evensen:
   Norge fortjener å få Å status. Eller at alle i regjering og storting blir etterlyste over hele verden. For å bli stilt for menneske rettighets domstolen i Haag.

   Jeanine Horntvedt:
   Paris-prinsippene – Om å ikke holde orden i eget hus.

   http://bit.ly/1BAtVRq
   Paris-prinsippene – Om å ikke holde orden i eget hus.
   Advokatenmin.no: FN`s konvensjon om økonomiske,…
   sommer17.wordpress.com

   Rune L. Hansen:
   Det oser forakt for de konkrete menneskerettighetene fra dagens norske politikere. De ønsker å opplyse så lite og dårlig og falskt og forvirrende som mulig om menneskerettighetene - og å selv være "menneskerettighetene".

   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.07. 2017 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1307373196055621/

   At dagens norske myndighets-instanser tillager og utsender rundskriv, retningslinjer, regler og lovbestemmelser, etc., med sine egne fortolkninger, ønsker og anbefalinger om og for menneskerettighetene overrasker vel ingen?

   De har sine egne "menneskerettigheter". De forandrer og forfalsker menneskerettighetene og retter seg ikke efter hva som konkret er lovbestemt i menneskeretts-konvensjonene. Rundskriv G-45/99 er bare et av mange konkrete eksempler på slikt menneskeretts-krenkende ordgyteri og babbel fra dagens norske politikere.

   Men menneskeretts-konvensjonen er klare, presise, lettforståelige og utvetydige - også i forhold til slike kriminelle bestrebelser! Som for eksempel i denne menneskeretts-bestemmelsen, fra blandt annet EMK Art 17:
   "Forbud mot misbruk av rettigheter.
    Intet i denne konvensjon skal kunne bli tolket slik at det innebærer at noen stat, gruppe eller person har noen rett til å ta opp noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er fastsatt her, eller til å begrense dem i større utstrekning enn konvensjonen gir anledning til."

   Det er tragisk, at de prøver seg med absolutt alt og hva som helst for liksom å rettferdiggjøre og liksom å lovliggjøre sine kriminelle ugjerninger. Andre politiske nepotisme-regimer gjør dessverre også det samme, men det er ikke og blir ikke bedre eller lovligere av den grunn.

   Slikt ordgyteri, babbel og bortforklaringer gjør de ikke for å argumentere, forklare eller presisere, men for å bortforklare og for å spre tvil og forvirring - for i det lengste å beskytte sine kriminelle ønsker og handlinger. De er hverken åpne for argumentasjon eller presisering, men vil være den makten som rår.

   Vi må enhver gjøre alt hva vi kan for å få slike mennesker og handlinger fullstendig ut av den politiske og offentlige forvaltningen - og til kompetent straffeforfølgelse!

   G-45/99
   https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/g-4599/id108526/
   Rundskriv G-45/99 jnr 99/07350 E, Dato: 31. mai 1999 Til adressater ifølge vedlegg Menneskerettsloven - lov 21 mai 1999 nr 30 om styrking av…
   regjeringen.no

   *

   Laila Dalbye:
   Ja og like underlig er det når klienter pga problem i ulike myndighetssaker/under myndighetsutövning engasjerer advokat for å få hjelp at advokater ikke forsvarer klienten bedre med å undersöke om slike forskrifter, rettningslinjer etc har "HJEMMEL I LOV", fordi har dette ikke HJEMMEL I LOV, er de ugydlige. Men som sagt - forsvaret er urelendig for de fleste og dyrere å få elendig hjelp enn å tape sak og ikke gjöre noe så derfor blir folket uten rettssikkerhet. Ja ofte sitter dommer der likevel (1 dommer med fullsteding diktaturisk makt uten lydopptak eller skriftlig underveis i saken) og er tro mot staten og godkjenner dette fiffel.

   Mona Rodian:
   Vet ikke hva jeg skal skrive eller svare, dere er proffere ord, så jeg holder mine jordbein langt unna deres snakketøy.

   Mona Rodian:
   En kommentar til FB. Dere har Dysleksi <3

   Rune L. Hansen:
   Kort fortalt, Mona Rodian: Den politiske mafiaen forsøker om og om igjen å komplisere menneskerettighetene, for å bortforklare de.

   Mona Rodian:
   De klarer aldri å skrive riktig, de har fått ng i karakterer på folkeskolen. Så får vi skylda !!

   Rune L. Hansen:
   Falskhet og kompromisser på andres bekostning gir iallfall innpass, makt og karriære for de. Oppførselen står til stryk, men er fristende, fangende og lønnsom.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.07. 2017 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1307436832715924/

   Utgjør politisk og offentlig mafia-virksomhet manglende foreldreferdighet?

   *

   Unni Sandberg:
   Ja så absolutt. Alle de impliserte mangler slik ferdighet.

   Rune L. Hansen:
   Ja, en må vel kunne tro det? Mildt sagt.

   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 06. juli 2017: 

   Ned til 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Dus sol fra hvitlig lett overskyet himmel og gradvis opp til 15 pluss-grader frem mot klokken 12. Opp til 17 utover eftermiddagen. Mindre overskyet og 13 pluss-grader klokken 19. Dunkelt halv-mørkt og 10 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.07. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10210850488553012

   Hvem eier menneskerettighetene?

   Er de storting, regjering, dommere eller andre offentlig ansatte eller instanser sine? Nei, de er ikke det.

   Enhver av menneskerettighetene, uten unntak, er og skal for enhver være umistelig og uavhendelig, har menneskeretts-konvensjonene lovbestemt.

   De er altså en særdeles meget verdifull uavhendelig og umistelig personlig eiendom absolutt enhver har og skal ha.

   Det er med utvetydig tydelighet lovbestemt i blandt annet Barnekonvensjonen, at:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art". (Art 2.)

   Og for eksempel i Barnekonvensjonens Art 4:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/

   Rolf Schou:
   Flott skrevet, Rune! Den norske staten har bare pratet pent, hele tiden om menneskerettigheter, men i realiteten sabotert disse, fra dag en politisk, for statlig å kunne undergrave disse!

   
---
---

   Marius Reikerås, 06.07. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154533701161875

   Jeg begynner alvorlig å lure på hva slags realitetsorientering våre toppolitikere har til eget folk.

   Erna uttaler at Norge skal fortsette å være et internasjonalt menneskerettighets-fyrtårn, og stadfester med det at hun besitter svært liten kunnskap om hvordan mange har det rundt om i landet.

   Bare den siste uken har tre unge mennesker jeg vet om, valgt å avslutte sine liv som følge av en bunnløs sorg i kjølvannet av kampen mot barnevernet og domstolene.

   Jeg lurer på hva moren til xxx tenker om Ernas uttalelser, i kjølvannet av at hennes egen datter døde i går kveld.

   Denne meldingen fikk jeg i dag morges fra moren:

   "Da har bv tatt enda et liv. xxx hengte seg kl 04.00 den 4 juli. Etter 35 min oppliving fikk de hjertet til å slå. Skadene var så store at hun døde for andre gang i kveld. Og bv nektet jentene å ta farvel med mamma. Sa heller ingenting til dem. Det skal de gjøre på fredag. Nå er det nok. Media blir kontaktet så snart jeg får hodet litt på plass."

   Og hvorfor får ikke alle disse tragiske selvmordene noen som helst oppmerksomhet hverken av politikerne eller pressen?

   Er det fordi det tar seg dårlig ut i statistikken til Ernas "menneskerettsfyrtårn"?

   Kjenner at det provoserer noe voldsomt, og jeg vet at mange deler den oppfatningen.

   Solberg: – Jeg mener fortsatt at Norge skal være et fyrverkeri for menneskerettigheter
   http://www.vg.no/nyheter/utenriks/erna-solberg/solberg-jeg-mener-fortsatt-at-norge-skal-vaere-et-fyrverkeri-for-menneskerettigheter/a/24091038/
   HAMBURG (VG) Erna Solberg sier at hun fortsatt mener at Norge skal være et fyrverkeri for menneskerettigheter, men at det må skje uten å bruke pekefingeren.
   vg.no

   *

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   Tror nok hun vet .

   Per Steinar Sørå:
   Det viser bare til at Erna og flere med henne ikke egner seg som landets overhoder. Bare de får det de vil ha, snur de ryggen til folket!!!!

   Anne Sunde:
   Det er et spill hele greia; menneskerettigheter er populært å snakke om for tiden, men få mener noe med det, det er bare ord. Norge skal liksom være A-nasjon igjen i FN etter at Brende for en tid tilbake delte ut noen ekstra mill og opprettet NNI (Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter) Jeg har ikke hørt om denne institusjonen før nå, den lever en anonym tilværelse og jeg kan ikke se resultater av eventuelt arbeid den har gjort. Saudi-Arabia er nå leder for menneskerettighetsarbeidet i FN så det sier vel sitt..... Vi blir holdt for narr som vanlig..

   http://advokatsylte.no/artikkel/5/rett-og-urett/668/a-status-til-norge-igjen
   Norge i realiteten fått A-status igjen
   advokatsylte.no

   Rune L. Hansen:
   
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10049864
   Solberg: - Lev for 70 kroner dagen eller jobb!
   (VG Nett) Erna Solberg vil innføre arbeidsplikt og en…
   vg.no

   Rune L. Hansen:
   http://dt.no/nyheter/solberg-ber-om-shariarad-1.3110543
   Solberg ber om shariaråd
   Kommunalminister Erna Solberg (H) ønsker seg et muslimsk shariaråd i Norge, etter idé fra…
   dt.no
 
   Per Steinar Sørå:
   Erna vet ikke hva hun gjør!

   Rune L. Hansen:
   Jo mindre samvittighet og jo mere falskhet eller dumhet de har dess mere blir de forfremmet og promotert av den politiske nepotismen i dagens Norge. Det er bare slike det norske folk tillates å kunne stemme inn til regjering og storting eller som ledere i eller under den offentlige forvaltningen.

   Jan Björklund:
   Och här talar man om Sverige som en humanitär stormakt. Ord, ord! :-(

   Mette Stensås:
   Denne galskapen må stoppes !!

   Kjell Selen:
   Fasade ... fint skal det være om enn ræva er bar!

   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, fredag 07. juli 2017: 
 
   Omkring 10 og 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Regn, yr og disig fra tidlig på dagen og utover formiddagen og eftermiddagen, med opp til omkring 15 pluss-grader. Tildels noe uten nedbør en stund sent på eftermiddagen, men disig himmel, med mere mye regn igjen mot kvelden. Med 14 pluss-grader frem mot klokken 22 og omkring 12 mot midnatt.
   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, lørdag 08. juli 2017: 

   Vått og omkring 11 pluss-grader Celsius her ute i natt, med regn og yr først på natten. Halvt overskyet, vått og 11 pluss-grader klokken 08.30. Lett overskyet med en mild bris videre utover formiddagen og eftermiddagen, med omkring 15 pluss-grader. Jeg så og spiste noen modne blåbær her ute forleden dag, så tenkte jeg skal forsøke å løsrive meg såpass fra pc-n og andre nødvendigheter at jeg kikker litt mere rundt og får plukket blåbær. Får se om jeg rekker det. Det er mye annet å gjøre og å ordne også, både inne og ute. Årstiden, været, vekstene, økonomien og helsen sier sitt. Plukket blandt annet vannmynte i dag. Tildels både mere og mindre overskyet efter hvert utover eftermiddagen og kvelden. Gradvis til 8 pluss-grader mot midnatt og halv-mørkt.
   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, søndag 09. juli 2017: 

   Omkring 8 og 9 pluss-grader Celsius her ute i natt, med yr fra sent på natten. Vått, disig himmel, regn, yr med omkring 11 og 12 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Det samme utover kvelden også. Mye nedbør i hele dag. Halv-mørkt, regn og 11 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, mandag 10. juli 2017: 

   Regn, yr, vått og omkring 11 til 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig, vått, yr og opp mot 12 pluss-grader utover formiddagen. Mindre og uten nedbør utover eftermiddagen, tildels med noe blålig, med i overkant av 13 pluss-grader klokken 18.30. Lett overskyet og 12 henimot 22-tiden. Vått og halv-mørkt mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.07. 2017, via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1534455103242080/

   Fysisk og psykisk vold i form av terror, kidnappinger, tortur, traumatisering, identitets-tyveri, familie-tyveri, hjemsteds-tyveri, fangehold, mishandling, fremmedgjøring, integritets-tyveri, bevegelses-nektelse, isolasjon, snakke-forbud, sadisme, osv. i en overflod av menneskeretts-forbrytelser ...

   Og enda er det noe som våger å kalle en slik mafia-politikk for et "barnevern"?!


   Barnevernet bruker vold mot barn
   http://www.barnefjern.org/barnevernet-bruker-vold-mot-barn/
   Situasjonen på barnevernets lukkede akuttavdeling i Oslo er ute av kontroll. Overarbeidede ansatte bruker halsgrep og vold for å få kontroll med ungdommene. Flere ansatte har havnet på legevakten. Like før jul toppet det seg, forholdene…
   barnefjern.org

   *

   Mona Rodian:
   ! !

   JarLe Olav Østhus:
   Da ' Hjærnevasken = Død `en !

   Siv Tonje Halvorsen Walde:
   Utageringer er barns eneste måte å bli sett og hørt på. Hvor er barnepsykologer her?? Dette er rein normal allmennkunnskap.

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke helt den eneste måten. Mange bare gir opp under torturen og mister eller forlater seg selv.

   Rune L. Hansen:
   Tortur er alltid effektivt.

   Mari-Ann Johannessen:
   Og dette har de lov til, ikke til å tro om man har opplevd det selv.

   Rune L. Hansen:
   Nei, selvfølgelig har de ikke lov til det. Les menneskeretts-konvensjonene og Straffeloven! Det er så mangfoldig kriminelt og umenneskelig og barne- og menneske og samfunns-mishandlende som noe bare kan bli!

   Randi Gløpstad Keilhau:
   Det er når jeg leser så grotesk barnemishandling at jeg ber til Gud om verdens unnergang <3

   Per Johansson:
   Og hva tilsier att IKKE samme metoder blitr brukt i utlandet i de avdelninger dem har startet??? norge, dem ønsker starte barnehjem i alle land - Allerede i 2009. Målet var at de som ikke hadde foreldre, kunne tas imot på et omsorgssenter eller barnehjem.
   
   Ny UDI-avtale: Tilbyr enslige mindreårige 42.000 for å reise hjem til Afghanistan
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/afghanistan/ny-udi-avtale-tilbyr-enslige-mindreaarige-42-000-for-aa-reise-hjem-til-afghanistan/a/24092132/
   UDI har landet en ny avtale for å få enslige mindreårige asylsøkere til å returnere til Afghanistan.
   vg.no

   Radovan Koleda Stepanek:
   Helt siker !!!

   Rune L. Hansen:
   Dagens Afghanistan er mildt sagt beryktet for all den vold og pedofili som rår der. På lignende måte som dagens norske politiske regime er beryktet i verden for en overflod av mishandling av barn og foreldre og deres familier.

   
---

   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10210893024816392

   Åse Næss Bjørnaa:
   Forferdelig

   Rune L. Hansen:
   Ja, forferdelig og utrolig. Og tenk på hvor indoktrinerte og perverterte mennesker må være for å tro at kidnapping av barn er barnevern!

   Åse Næss Bjørnaa:
   Ja jeg har ikke ord

   Rasha Masri:
   Rune L. Hansen alt det du beskriver har staten Norge ett annet navn på ( Barnets beste ) , å de mener også vi er de (lykkeligste ).

   Rune L. Hansen:
   Seg selv og sine med-kriminelle, de bruker "sine" og våre ressurser for å få andre til å tro det. Samtidig som de fortier og forfalsker og bagatelliserer alt og ethvert av fakta.

   Åse Næss Bjørnaa:
   Nei Barna verste

   Luc Joy:
   Nazism. The fourth Reicht.

   Leanne Pereira Nygård:
   Happiest country- my big fat a**! Norways the most depressing country in the world & believe me i have travelled..!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/570319606425920/permalink/751711124953433/

   Lasta Sta Svendsen:
   er nok ikke bare der det skjer,

   Rune L. Hansen:
   Det skjer i en overflod i politisk offentlig regi i hele dagens Norge.

   Aud Helene Paulsen:
   De har det sikkert best hos foreldrene sine eller andre i sin biologiske familie som kan gi de omsorg og ta vare på dem.

   Rune L. Hansen:
   Ja, kidnappinng, fangehold og tortur av barn og foreldre er ikke løsningen på noe som helst. Tvert om. Mildt sagt.

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, tirsdag 11. juli 2017: 

   Omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig overskyet, yr og opp mot 12 pluss-grader utover formiddagen. Tildels med nokså mye regn utover eftermiddagen. Med 11 pluss-grader frem mot klokken 20. Vått, dunkelt og 8 klokken 23 og nokså mørkt mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 11.07. 2017 via Barne- & Familievern gruppa:
   https://www.facebook.com/groups/570319606425920/permalink/751881678269711/

   Viktig spørreundersøkelse: Gjett hvor mange?

   Av 100 kidnappede norske barn, hvor mange er eller blir glad for at de ble kidnappet?

   Av 100 kidnappede norske foreldre, hvor mange er eller blir glad for at de ble kidnappet? 

   Vet noen dette bedre enn andre?

   (Kidnappet = nektet eller manipulert retten til sitt familieliv.)

   Vennligst gi et svar, her nu!

   Enhver som tror eller vet er kompetent til å gi svar og kommentar, under her:

   *

   JH Larsen:
   100 ulykkelige barn.
   100 ulykkelige foreldre (men du har ikke tatt med søsken, tanter og onkler, foreldre av foreldrene.. Er mange fler enn bare 100 som blir ødelagt..)
   Er en grufull verden vi lever i.
   Hvor BV kan bare komme å ta barna UTEN grunn!

   Rune L. Hansen:
   Beklager om spørsmålene kanskje ikke er dekkende eller grundige nok, men de er iallfall lettforståelige. Jo flere som svarer dess bedre. Konklusjoner og kommentarer underveis og efter hvert vil komme til å være av stor interesse og betydning.

   JH Larsen:
   Jepp : )

   Jorunn Fosseli:
   Det er isåfall svært få. de fleste som er i fosterhjem og på barnehjem burde fått den hjelp de skulle hatt.

   Jorunn Fosseli:
   Hjelp i hjemmet.

   Rune L. Hansen:
   Og reell hjelp, om det er nødvendig eller ønskelig, er vel ikke det motsatte av hjelp?

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1312398152219792/

   Bjarte Birgerson Klausen:
   0 på begge spørsmålene

   Rune L. Hansen:
   Takk for svar. Jo fortere jo flere som svarer dess mere effektiv er spørreundersøkelsen. Og absolutt enhver kan og bør svare.

   Elmer Solberg:
   0 på begge spørsmålene.

   Rune L. Hansen:
   Er de eneste som er glad for kidnappingene de som kidnapper, og ingen andre?

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/?multi_permalinks=1534753459878911

   JarLe Olav Østhus:
   BLi med & Besøke min spr - Løse Bror ¿ In st itusjox # \

   Christoffer Walseth:
   1 eller 2 kanskje. Noen har ikke lyst til å bo hjem pga div grunner. Så noen få er nok glade

   Odd Arvid Johansen:
   Et meget godt spørsmål Rune, jeg kan ikke tenke meg at det er så mange som blir noe særlig glade.

   Anne-lise Hvidsten:
   Enig med Christoffer Walseth er ikke mange

   Gjer Mund Kvamme:
   0 stk! Men at noen som ble tatt som baby kan bli manipulert, løyet og indoktrinert til og tro dem trengte det er en annen sak! Men av de 100stk som tas mot sin vilje i bevist alder er det 0 som er fornøyd!

   Rune L. Hansen:
   Takk for svar. Jo fortere jo flere som svarer dess mere effektiv er spørreundersøkelsen. Og absolutt enhver kan og bør svare. Ps: Norske politikere vet ikke mere eller bedre om dette enn enhver annen.


   Kyrre Wiik:
   Null.
   Det å bli satt under tvang ved hjelp av et akuttuttak, er det samme som å bli umyndiggjort. Et bevisst normalt menneske ungt eller voksent, vil få et lettere sjokk. Har en ikke gjort noe ulovlig, jo større er sjokket.
   Derfor Grunnlovens § 93
   ”Ingen må utsettes for tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.
   Statens myndigheter skal beskytte retten til liv og bekjempe tortur, slaveri, tvangsarbeid og andre former for umenneskelig eller nedverdigende behandling”.

   Liv Marit Bakke:
   Når noen er bortført mot sin vilje så sier det seg vel i grunn selv at ingen av dem er fornøyd. så mitt svar er 0

   Linn Therese Evensen:
   Tok nesten livet mitt jeg

   
---
---

   Ove Knarvik, 11.07. 2017:
   https://www.facebook.com/ove.knarvik.5/posts/1604254279616148

   Her har jeg forsøkt å skrive et modifisert sammendrag av noen av mine innlegg mot tvangsplassering av barn utenfor biologisk famile / slekt.

   Barnevernets makt, maktmisbruk og feilslåtte tiltak.

   Det norske barnevernet er en maktfaktor i samfunnet, hvor de har fått tilnærma ubegrensa makt. Det er blitt hevdet at de aldri griper inn uten bekymringsmelding, kanskje det er rett hva vet jeg. Det jeg vet er hvilke arbeidsmetoder bv bruker når de går inn i en sak og resultatet av tvangsvedtak hvor barn fjernes og kontakten med biologisk slekt brytes helt eller delvis. Dette vet vi mye om og det finnes moderne forskning som helt slår bena under tvangsvedtak. Hvordan systemet fungerer og oppleves av oss som kommer i klørne på barnevernet er udelt svært negativt og totalt ødeleggende. Hvordan kan noen som er med sine fulle fem tro på at dårlig utdanna sosionomer kan ha rett i mellom 90 til 100 prosent i saker hvor omsorgsovertakelse blir fremmet på ofte meget syltynt grunnlag?

   Først litt generelt om bv og Deres arroganse. (for at Dere skal vite min bakgrunn har jeg mistet min yngste sønn ved tvangsvedtak. Skal ikke si annet enn at ingen i mi slekt, venner og kollegaer forstår det.) Dette har gitt meg et kall i livet og det er å opplyse om hvordan systemet fungerer og oppleves av barn og foreldre som kommer i barnevernet sitt søkelys. Når dette er sagt, er det den delen av barnevernets arbeid som går på tvangsplassering i beredskapshjem, fosterhjem og institusjoner jeg vil ha fundamentalt endret. Tvangsvedtak skaper i bortimot 100% tapere i samfunnet.

   Ser vi på utdanning av sosionomer ligger utdanningen langt bak hva moderne forskning i mange land sier om plassering utenom hjem og biologisk storfamilie. All forskning sier stop tvangsvedtak. Har hørt tilhengere av dagens barnevern si at forskning i blant anna USA ikke gjelder i Norge, da stiller jeg følgene spørsmål: hva gjør norske barn så ulike barn fra blant annet USA? Det kan de ikke svare på.

   Det norske barnevernet har med politisk velvilje fått utvikle seg til en milliard industri i Norge og store deler av den vestlige verden. Hvert år betaler nå staten milliard beløp til privat barnevern. På fem år hadde de fem største private institusjonene 570 millioner i overskudd og lederne tok ut 1,5 til 3,2 millioner i overskudd. Denne industrien må ha nye barn for å bestå, ansatte i bv forsyner de med dine og mine barn og har dermed muligheten til fremtidige bedre betalte jobber i det private barnevernet. Dette er fakta som ikke kan benektes av noen dersom mine undersøkelser er korrekt. Viser her til blant anna artikler i Aftenposten.

   NYUTDANNA SOSIONOMER UTEN EGEN ERFARING SOM FORELDER BLIR SATT TIL Å FORVALTE EN MAKT DE IKKE HAR KOMPETANSE TIL. SELV DE MED EGNE BARN HAR IKKE SLIK KOMPETANSE. Mange bv ansatte er narsissistiske i sine holdninger og væremåte. Er dette fordi de selv har blitt misbrukt eller har det andre årsaker slik som pensum på høyskolene basert på Kari Killen sin kvasi forskning. Kan nevne at Kari Killen sin datter ikke er nådig i karakteristikken av sin mor. Kari Killen skal etter sigende vokst opp i en svært dysfunksjonell heim i henhold til det en kan finne ut på sosiale medier. Barnevernet er i dag tuftet på hennes kvasi forskning på 17 barn. Leser Dere lærebøkene hennes vil De aller fleste av Dere få sjokk. I dag for kanskje å redde sitt ettermæle går selve guruen ut mot og kritiserer bv sine fremgangsmåter. Hva tyder det på?
   Dere må også huske på at psykologi ikke er en eksakt vitenskap, noe vi får gjentatte bevis for i rettspsykologien der psykiatere (som er langt bedre utdannet enn psykologer) etter grundige undersøkelser av voldsforbrytere ofte kommer til stikk motsatte konklusjoner. REF blant annet saken mot ABB.
   Hvordan kan da dommere ha blind tillit til psykologer i barneverns saker basert på en overfladisk kortfattet undersøkelse hvor de kommer med bastante påstander basert på noen faguttrykk det ikke finnes vitenskapelig grunnlag for å hevde. REF: Psykolog Einar C. Salvesen.

   Barnevernets oppførsel og handlemåte overfor oss foreldre etter en bekymringsmelding ofte basert på tynt grunnlag og synsing fra en eller annen.

   1. Barnevernet snakker ikke med deg, kun til deg og om deg. Viser ingen empati eller respekt du blir gjort om til en ikke eksisterende person og behandlet helt uten respekt som mindre intelligent. Du blir løyet til og om.      Møte referat bv skriver får du ikke se, før du kommer i fylkesnemnda og retten. Då får du sjokk, møtereferata kjenner du deg ikke igjen i. Ting er tatt ut av sammenheng og utsagn er vridd på til det ugjenkjennelige. De holder bevist unna dokumenter for deg og dine barn samt advokaten din. De lyver (har vitner på grov løgn i min sak) om ting og gjør en fjør om til 100 høns.
   2. Hvorfor er det politiske systemet i Norge så lite engasjert og viser så liten kritisk sans til det barnevernet foretar seg? HVORFOR SKJER DET IKKE ENDRINGER NÅR VI SER AT SYSTEMET IKKE FUNGERER TIL BARNAS BESTE? Politikerne tror de at økonomisk erstatning kan demme opp for en ødelagt barndom og ungdomstid? Norske barneverns offer har gjennom årene fått milliard erstatninger, hadde alle med rett til erstatning søkt ville beløpet sannsynligvis mangedoblet seg.

   3. Barnevernet følger ikke norske og internasjonale lover i sitt arbeid. Daglig brytes EMK og FN sin barnekonvensjon. ALT MED POLITISK GODKJENNING ELLER I DET MINDSTE STILLTIENDE AKSEPT. Politikere kan ikke lenger si at det ikke visste, for det har fått tilsendt mye og veldokumentert materiale om et dysfunksjonelt barnevern. Her vil jeg gjerne få sitere fritt oversatt Dr. Martin Luther King: «Den som vet om urett og ikke protesterer mot uretten er selv en del av uretten.»

   4. Barna som fjernes har mye høyere sjanse for å bli utsatt for grov omsorgs svikt inklusiv vold og seksuelt misbruk. Sjansene for seksuelt misbruk øker 8 til 20 ganger dersom bv overtar omsorgen. Sjansen for å overleve inntil fylte 30 år går drastisk ned. 8 ganger høyere selvmords rate, samt dårligere fysisk og psykisk helse. Se NIBR rapport 2005 – 12. Norsk forskning lagt i en skuff, i alle fall virker det slik da den ikke har fått konsekvenser for hvordan bv arbeider.
   NCCPR (national coalition for child protection reform) i USA har lenge hevdet at mange barn som nå er fanget i fosterhjem ville hatt det langt bedre hvis de hadde holdt seg med sine egne familier og om de familiene hadde fått riktig type hjelp. Forskning basert på sammenligning av tusener av barn ove mange år, helt opp i voksen alder.
   Det viser seg at det ikke bare er helt riktig. Faktisk ville mange barn nå fanget i fosterhjem være langt bedre hvis de fikk være i sine egne familier selv om de familiene bare fikk den typiske hjelp ( som har en tendens til å bare være litt hjelp , feil hjelp , eller ingen hjelp ) som vanligvis tilbys av barnevernet .
   Børnepsykolog: Børn tager varig skade af at miste kontakt til forældre
   Det er dybt tragisk for et barn at skulle leve afskåret fra enten sin far eller mor
   ekstrabladet.dk
   Det slår psykolog og børnesagkyndig Bibi Wegler fast overfor Ekstra Bladet i forbindelse med TV2-dokumentaren 'Med børnene som våben', som bliver sendt i denne uge. Her står en række forældre frem og fortæller, at de har mistet al kontakt til deres børn mod deres vilje. Dette gjelder alle former for adskillelse også ved skillsmisser. Tvangsvedtak er ofte den verste form for adskillelse.

   5. Barn i bv sin omsorg gjør det langt dårligere i snitt på alle plan enn alle andre grupper i samfunnet og da også sammenlignet med barn som vokser opp i så kalla dysfunksjonelle hjem. Stor amerikansk forskning (NCCPR) på tusenvis av barn gir et helt klart og entydig svar på dette. Det er forskning også i andre land som støtter opp om dette og som totalt slakter ideen om tvangsvedtak slik tvang praktiseres i Norge. Jeg har hørt tilhengere av dagens barnevern si at forskning gjort blant anna i USA ikke gjelder i Norge, da blir spørsmålet hva gjør norske barn så ulike barn i andre land? Jeg får ikke noe godt svar på dette.

   6. Barn i bv sin omsorg står ofte ved fylte 18 år uten utdanning og det sosiale nettverket som er normalt for alle andre. Arkivet i Bergen er fullt av gråtende bv barn som søker sitt opphav. Mange havner blant annet av denne grunn i rus og kriminell virksomhet. Hva sier dette om barnevernet sine evner til omsorg? Hvorfor mister så mange tidligere barneverns barn sine barn, ofte på fødestuen når de får egne barn? Hva sier dette om den omsorgen barnevernet gir til de barna som fjernes med tvang?

   7. Hvorfor har ikke besteforeldre og øvrig slekt rettigheter overfor bv barna. Dette er en menneskerett som er udiskutabel. Igjen bv hevder total brudd er til barnas beste. Dette er noe ingen oppegående intelligente mennesker som setter seg litt inn i problema og moderne forskning tror på.

   8. Hvorfor får mange barn i barnevernet sin omsorg ikke smart telefoner og nettbrett? Dette gjør at de i moderne samfunnet blir isolert fra venner og ikke får invitasjoner til deltagelse på sosiale hendinger i venneflokken. Dette forsterker følelsen av å være annerledes.

   9. Det finnes mange dømer på barn som sendes fra det ene stedet til det andre, de blir rotløse uten sosial tilknytning til noen, hva gjør dette med barna? Barna blir traumatisert og ødelagt psykisk for livet. Et annet viktig spørsmål, hva når barna får vite at her er vi fordi fosterforeldra får godt betalt for å ha meg buende, hva gjør dette med sinnet Deres.

   Her er et merkelig paradoks, dersom omsorgsovertakelse har funne sted bruker barnevernet tilknytning til fosterforeldre som argument for å nekte tilbakeføring til biologiske foreldre. Hvordan argumenterer de når barna blir sendt fra sted til sted? Har tilknytning til biologiske foreldre og storfamilie ingen betydning i et barns liv? Det undrer meg at vår lovgivende forsamling ikke gjør noe drastisk her. Er det fordi de lever i den villfarelse mange gjør at det er kun volds foreldre og rusavhengige som mister barna sine?

   10. Hvordan takler fosterforeldre og beredskapsforeldre konflikter mellom fosterbarn og biologiske barn. Det finnes mange eksempler på hvor ødeleggende dette kan være. En sak lokalt her førte til drap på et fosterbarn, dette nevnes uten at jeg har kjennskap til denne for alle parter tragiske saken. Det jeg vil frem til er at for det fleste er det naturlig å prioritere biologiske barn. Gjør fosterforeldre ikke det kan forholdet til egne barn bli mer anstrengt. Fosterbarn er ofte som en gjøkunge i fremmed rede. Jeg vil tro at det fins fosterforeldre som takler dette, men det fleste vil nok slite med dette. Fosterforeldre i dag er tror jeg mer motivert av økonomi mer enn av idealisme.
   Jeg har snakket med fosterbarn som ikke får noen materielle goder slik biologiske barn får. Hvilken kontroll har barnevernet med dette. Bør det ikke være et absolutt krav at fosterbarn skal behandles på alle områder likt med biologiske barn. Er ikke dette et krav i dag til fosterforeldre? Hva skjer om grov forskjellsbehandling blir oppdaget?

   Det finnes så mange flere punkt her, men jeg må begrense meg.

   Så litt om barnevernsloven og hvorfor barnevernet vinner så mange saker.

   A. I følge loven skal ikke bv måtte bevise noe, kun sannsynlig gjøre omsorgssvikt. Dette som utgangspunkt gjør barn og foreldre tilnærma helt rettsløse. Ofte gjøres dette med at enkelt episoder de har hørt om gjøres om til daglige hendinger og at ting overdrives og blir tatt ut av sammenheng. De blir ofte mer en prestisje sak å vinne enn å fremme sannheten og om hva som er til barnet sitt beste. Økonomisk vinning er ofte et motiv i slike saker og da settes sannheten og hva som er til barnet sitt beste ofte til side.

   C. Etter tvangsvedtak satt ut i livet kommer tilsynsførere og sakkyndige inn i bildet og de er betalt av barnevernet. Nå blir det skrevet rapporter som bestillingsverk for barnevernet. Ingen som skriver rapporter som støtter foreldrene får nye oppdrag. Jeg kan nevne at oppdrag for bv er det mest lukrative en psykolog kan drive med. Noen har dette som eneste inntektskilde. Korrupsjon på høyt offentlig godkjent plan. Sakkyndige kommer med fraser og faguttrykk det ikke finnes vitenskapelig belegg for å hevde og slipper unna med det. De kommer med bastante påstander etter 2-4 timers samtaler, noe som innen rettspsykiatrien sies å være umulig. Samvær i unaturlige omgivelser som oftest med bv til stede ødelegger foreldras muligheter til gode naturlige samvær. Når sakkyndig, i tillegg uten varsel begynner å kommandere deg til å utføre handlinger du er totalt uforberedt på, er det totalt ødeleggende. Det er ingenting som er naturlig for barn og foreldre. Rapportene synes ofte og kunne like gjerne vært skrevet på førehand, innholdet trenger de bare å skifte navn og saksnummer på, nok en parodi på seriøsitet som kjøpes av den norske dommer standen. Settinger og kommandoer blir utelatt i rapporter. Ingen i systemet er ærlige da de er avhengig av at barn fjernes for fortsatt inntekt.

   D. Hvorfor har vi ikke et system hvor tilsynsførere og sakkyndige har fastlønn uavhengig av hvor barna plasseres? De bør ikke ha tilknytning til barnevernet skal systemet fungere rent emosjonelt riktig og være tilnærmet fritt for økonomiske motiv.

   E. Hvorfor er bv blitt milliardindustri med politisk godkjenning? Hva kan det private barnevernet skilte med annet enn million inntekter og million overskudd. Barna ødelegger de i så godt som 100% av tilfella. NB! Det finnes mange glassjenter og glass gutter som ikke får samme oppmerksomhet som glassjenta. Hva med alle disse som ikke får et talerør. Det er få av disse som får hjelp. Vi er alle takknemlig for arbeidet journalistene i Stavanger Aftenblad gjorde for glassjenta.

   F. Hvorfor settes det ikke fokus på de traumer det er for et barn å bli revet opp fra alt på brutalt vis? Ofte i slike saker utøver barnevernet med støtte fra politiet så grov vold at foreldre hadde blitt dømt for de samme forholda og straffet med fengsel. Hvorfor blir offentlig vold mot barn ikke reagert på og de ansvarlige straffet. Finnes masse video bevis for slike voldssaker utført av politi for barnevernet. Hvorfor blir ikke barna hørt?

   G. Det finnes så mange historier og vitne utsagn om groteske ting barn i barnevernet sin omsorg har blitt og blir utsatt for uten at noen blir stilt til ansvar at magen min vrenger seg i avsky med tanken på disse barna har blitt utsatt for. Bv driver med tiltak som i generasjoner har spilt fallitt, noe alle erstatningsutbetalingene taler sitt tydelige språk om. Erstatnings summer som sannsynligvis hadde vært mangedoblet hadde alle med rett til erstatning søkt.

   Når vi i tillegg har en dommerstand, uten forstand på barn og psykologi er de altfor feige til å gå mot bv og sakkyndige som er de reelle dommerne i bv saker. Dommerne ser helt bort fra andre vitner enn de bv fører i domsavsigelser, tar vi i betraktning at disse vitna er avhengig av at barn fjernes blir retten kun en syklig parodi for oss foreldre og barn som berøres. Barn og foreldre har ingen reell rettssikkerhet.

   Helt til slutt et fritt oversatt sitat fra Albert Einstein sin definisjon på galskap. Det å gjøre samme tingen opp att og opp att og forvente forskjellig resultat hver gang.

   Stopp tvangsvedtak hvor brudd med biologisk familie og slekt som resultat. Dette har skapt nesten kun tapere i samfunnet fra etterkrigstiden og frem til i dag. Tvangsvedtak vil aldri gi annet resultat enn det historien viser.

   Fitjar 14.08.2016
   Ove Dag Knarvik

   *

   Wenche Tove Sjurseth:
   Veldig bra skrevet. At ikke politikerne ser hva som skjer er en gåte.

   Rune L. Hansen:
   Norske politikere er ikke så blinde at de ikke ser i en overflod nok av hva som foregår av slikt. Det gjør nærsagt ethvert voksent menneske i Norge. Men de mister støtte fra alle som tjener på at slikt foregår og fra den politiske nepotismen hvor de har fått innpass, makt og karriære hvis de protesterer særlig merkbart. Samtidig som det også kan være livs-farlig.

   Kyrre Wiik:
   Alene mot Satan/Djevelen kjemper de fleste forgjeves.

   Karin Ullensvang:
   Bra skrevet og dokumentert. Skjønner ikke at politikerne ikke skjønner at familien er viktigere enn barnevernet. Det er et verdispørsmål og Norge har råd til å endre kurs.

   Rune L. Hansen:
   Hva med de nu utrolig mange som har nytte av eller tjener makt, karriære eller penger på kidnapping av et (eller flere) barn? Frykter de ikke å bli kompetent straffeforfulgt og fengslet for sin medvirkning i eller for slikt? Har de råd til det?

   Karin Ullensvang:
   Må forrandre lovene tror jeg

   Rune L. Hansen:
   Mottoet til kriminelle, Karin Ullensvang, hva enten de befinner seg i eller utenfor den offentlige forvaltningen, er at lover er til for å brytes.
   Når de kriminelle har makten i den politiske og offentlige forvaltningen da er det verste slags katastrofe. : (

   Carlos Gonzalez:
   Barnevernet er en terrorist organisasjon som livnærer seg av barne kidnapping og det vet korrupte politikere

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1535090706511853/

   Rune L. Hansen:
   Oversiktlig og godt skrevet.

   Leif Harald Løvås:
   Takk for veldig bra skrevet. NÅ MÅ! VI GJØRE NOE KONKRET, DET SER JO BARE UT TIL Å BLI VERRE Å VERRE.........

   Kitty Oline Mogstad:
   Folk roper ut sin fortvilelse. Ingen svarer i den andre enden.

   Steinar Hansen:
   Godt skrevet. Problemet med alle disse facebook-gruppene er ikke gruppene i seg selv,men at det hele blir for mye fragmentert. Motstanden til systemet blir for lite kraftfull. Slik jeg ser det kommer man ikke frem til avgjørende forbedringer før motstanden blir bedre organisert, og med så mange medlemmer at man blir en maktfaktor som ingen tør se bort fra

   Rune L. Hansen:
   Et av problemene er at så utrolig mange nu har nytte, karriære eller fortjeneste på menneskeretts-forbrytelser av forskjellig slag - og derfor motarbeider og baksnakker de andre. Slikt blir det enormt mye både skjult og åpen splittelse av. Det er onde sirkler og spiraler som næres kraftig under slike forhold. Det er og blir en slags alles kamp mot alle - og mot seg selv.

   Rune L. Hansen:
   Mange har også gjort seg selv avhengige av gunst fra menneskeretts-forbrytere. : (

   Ove Knarvik:
   jeg mener også at antall grupper bør reduseres og samles under en paraply. bør starte info til utenlandske ambassader og utenlandske medier for å øke presset mot NORGE og barnevernets daglige brudd på alt som heter menneskeretter. Jeg har nå henvendt meg til russisk og kinesisk ambasader med bønn om hjelp i kampen mot bv regimet i Norge. Dette er begge to land Norge kritiserer jevnlig for brudd på menneskeretter. VI MÅ ALLIERE OSS OGSÅ MED UTENLANDSKE MEDIER DA NORSKE MEDIER ER TEMMELIG TAFATTE.

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.07. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154547143701875

   Interessant innlegg, fra en som er bosatt i Praha, se vedlegg.

   Siden jeg har oppholdt meg mye i flere land i Øst-Europa de siste to år, kan jeg bekrefte at ordet "Barnevernet" er lett gjenkjennelig.

   Og at "Barnevernet" lett danner grunnlag for debatt.

   Norske myndigheter har seg selv å takke, ved å opptre arrogant overfor regjeringstopper fra flere av disse landene, herunder Tsjekkia.

   La meg ta tre konkrete eksempler som belyser dette:

   1. Bodnariu- saken er velkjent for de fleste.

   Saken satt Norge på kartet, verden over, etter at fem barn, høsten 2015, ble hentet ut fra sin familie der mor er norsk og far rumensk.

   En stor rumensk delegasjon, med blant annet den tidligere rumenske utenriks- og justisministeren i spissen kom til Førde i januar i fjor, med krav om at barna skulle tilbakeføres sin biologiske familie.

   Fylkesmann i Sogn og Fjordane, Anne Karin Hamre, møtte med en norsk delegasjon.

   Der hun ga uttrykk for et "konstruktivt "møte, mente delegasjonen fra Romania at de ble møtt med "sjokkerende" norsk arroganse.

   2. Den tsjekkiske presidenten, Milos Zeman, skrev for noen år tilbake til Erna Solberg og Solveig Horne, med krav om at to tsjekkiske barn skulle tilbakeføres til sitt hjemland, etter å ha blitt plassert i fosterhjem i Norge.

   Denne eneste svaret Zeman fikk, var fra en ung politisk rådgiver som høflig sa at han gjerne kunne få en brosjyre om det norske barnevernet. På engelsk.

   3. Europaparlamentariker Tomáš Zdechovský har gjort en fantastisk jobb for mange av de som mener seg utsatt for menneskerettsbrudd i Norge.

   Og i forbindelse med klimakonferansen i Madrid høsten 2015, konfronterte han Erna Solberg med hva hun har tenkt å gjøre for å rydde opp i menneskerettsbruddene her hjemme.

   Nå, snart to år senere, har fortsatt ikke Solberg besvart Zdechovsky.

   Disse tre eksemplene, og jeg kunne gjort lista langt lengre, viser at omverden oppfatter norske styresmakter som arrogante, hva gjelder å håndtere alvorlige menneskerettsspørsmål.

   Og dette fanger selvsagt de internasjonale mediene opp, med den konsekvens at det fester seg et inntrykk av at det offisielle Norge har en nedlatende holdning til det internasjonale samfunn, hva gjelder å respektere de grunnleggende menneskerettene.

   Og det forplanter seg videre i folket i de ulike land.

   «Ikke fortell at du er norsk i Tsjekkia! Det kan faktisk være risikabelt...»
   http://www.aftenbladet.no/meninger/kommentar/i/vq8Al/Nordmenn--vi-som-stjeler-barn
   GJESTEKOMMENTAR: Det er ikke lenger like greit å være nordmann i utlandet. Vi har gått fra folkeslaget med de vakre fjordene til «De som stjeler barn».
   aftenbladet.no

   *

   Ken Olsen:
   Og heller ikke glemme denne :-)
   https://www.facebook.com/familiekanalennorge/videos/650204618511199/
   "Fra demonstrasjonen mot det norske barnevernet utenfor Norges ambassade i i Praha 15.5.2017."
   Demonstrasjon mot barnevernet i Praha.
   01:01:37 - 1,945 Views
   Family Channel - Focus on Family & Human Rights in Norway
   19 May · Fra demonstrasjonen mot det norske barnevernet utenfor Norges ambassade i i Praha 15.5.2017.

   Axel Schwerdt:
   Ja jeg kan bekrefter dette. Har opplevd den fiendtlighet mot norsk barnevernet. Jeg tro norske myndigheter har noe å forklare utlandet.

   Olaug Sævareid:
   Det avslører seg at vi har en presse som tier Oss i hjel......... Har Pressens ansattes integretitet fått hjelm og støttehjul, eller er de så "snille" med Oss at de "skåner" Oss og "tar hensyn til sarte sjeler"?

   Kjell Gjerde:
   Jeg har gjennom alle år reagert på hvor tilbakeholdne barnevernsarbeidere jeg tilfeldig har truffet har vært med å fortelle hva de jobber med. De har liksom såvidt turt å nevne det og tydelig kikket etter reaksjonene når de har fortalt hvilket yrke de har. Etter å ha fått egne erfaringer med hvordan deres virke er så skjønner jeg det godt. Ingen andre mennesker jeg har truffet i mine 30 år som leder og rekrutterer har opptrådt slik.

   Karin Ullensvang:
   Norge har råd til å undersøke barnesaker grundig med den biologiske familien før de går til akuttvedtak med å ta barna fra deres fra familien.

   Leif Erik Nordmo:
   I Norge er barn blitt til penger! Mange kommuner, med skoler ++ i spissen jobber aktivt for å finne "feil" med barn eller foreldre, så de kan søke staten om tilskudd. Det er store tilskudd å få og de er nesten ikke underlagt kontroll. I tillegg gis det ekstra støtte til barnevern/kommuner som får frem fosterhjem. Barnevelferd i Norge er borte, de er kun blitt til KR!

   Bjørnar Hermansen:
   Norske myndigheter er kjappe med å fortelle omverdenen hvordan norske barnevern fungerer, det de glemmer å fortelle er at dette bare er på papiret. Virkeligheten er desverre noe helt annet, heldigvis har utenlandske myndigheter avslørt bløffmakerene .

   Karin Ullensvang:
   Å skape jobber er viktigere enn familienes verdigrunnlag.

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   Har endel venner fra flere land i Europa og i Østen, de er alle fullt klar over hvordan bv. opererer i Norge .spesielt ble jeg utspurt av et professor par og en filmskaper i Ungarn angående barnevernet.

   Elisabeth Omnes Smelien:
   Jeg bor i utlandet, og kan bekrefte det du sier Marius, da jeg bodde i Ireland, og måtte ta taxi til jobben hver morgen, mest med sjåfører fra øst Europa, var det nesten daglig spørsmål om barnevernet så fort jeg sa jeg var norsk. De fleste kjente til saker enten personlig eller fra media i hjemlandet sitt, og kom med uttalelser som at Norge er arrogante og dobbelt moralske.. Så det er ikke bare positivt å komme med sitt postkasse røde norske pass rundt om i verden lenger. Utrolig trist, og unødvendig. Når jeg fortalte at Barnevernet gjør det samme mot norske mennesker som med utlendinger kan jeg ikke huske å ha fått andre svar enn, "Hvorfor er det ingen som sier imot og tar igjen? Hvorfor finner dere dere i det?" ... Staten Norge misbruker sin makt og ødelegger mennesker og familier fordi det passer dem.... De stjeler barn uten å bry seg om foreldrene. Og det eneste jeg kunne si var unnskyld. På landet mitt sine vegne... Det skal ikke være sånn, Norge må skjerpe seg med dette ASAP. Fullstendig uverdig fra en "velferdsstat" med alt for mange penger og byråkrati som kun fungerer i teorien :/

   Karin Ullensvang:
   Bv samarbeider med politiet og politiet har ikke grunnleggende undersøkelsesplikt.

   Per Steinar Sørå:
   Hvor langt skal Erna strekke seg før vi har Europa og resten av verden mot oss? Det politikerne gjør, skjønner de ikke omfanget av! Norge vil bli satt under administrasjon og styrt av EMK, mulig EMD!!

   
---
---

   Ingar Grøndahl, 11.07. 2017 via Vi som har fått nok av diktaturet på stortinget!, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/1591321524466392/permalink/1909698822628659/

   "Vår" statsminister; "Jeg mener fortsatt at Norge skal være et fyrverkeri for menneskerettigheter!

   HVOR SER DU FYRVERKERIET OM MENNESKERETTIGHETENE I NORGE ERNA?

   JØSS. Ja dette er herlige ord du kommer med? Hva med ALLE i Norge som trenger seriøs BISTAND for å ha et verdig liv? HAR DU GLEMT ELLER BRYR DET DEG IKKE?

   ** Eldresviket, kjent fra rapporter bl.a. 1985-86 og 2007. Kostøre ned i kr. 40,- pr. dag. Mangel på varm mat til de som trenger hos hjemmehjelptjenesten.

   ** BARN og BARNEFAMILIER som blir splittet, ca 1.800 barn pr år, 5 barn i gjennomsnitt pr. dag!

   ** Et helsevesen med innsparinger. Mangler maaaange ansatte, medisiner og apparater. Ventelister. Mangler lokale sykehus. NB! Transport-tider til sykehus?

   ** Våre tenner som enda ikke er en del av vår kropp!

   ** Vergemål

   Lista er lengre! Tenk selv!

   ALLE disse sakene så det grenser til BRUDD på menneskerettighetene! HVA ER GJORT I DE SISTE 4 ÅR?
   LES ERNA: § 2 samt kap. E §§ 92-113

   Ønsker alle et riktig godt nytt valgår med positive tanker om mulige løsninger for vår felles fremtid i ekte samarbeid i og med folket selv og Norges Grunnlov som felles fundament!!;-) Ingar

   Solberg: – Jeg mener fortsatt at Norge skal være et fyrverkeri for menneskerettigheter
   http://www.vg.no/nyheter/utenriks/erna-solberg/solberg-jeg-mener-fortsatt-at-norge-skal-vaere-et-fyrverkeri-for-menneskerettigheter/a/24091038/
   HAMBURG (VG) Erna Solberg sier at hun fortsatt mener at Norge skal være et fyrverkeri for menneskerettigheter, men at det må skje uten å bruke pekefingeren.
   vg.no

   *

   Ann-Mari Samuelsen:
   svært lite og ingenting som har blitt gjort på de årene :(

   Trond Fjær:
   Men da må vi ta vare på nordmenn andre land tar vare på sine innbyggere. Vi mangler medisiner som andre land har og en glemt eldreomsorg. Vi må feie vår egen dør flørst så kan vi ta andres.

   Andre Jan Johansen:
   Mellom bakkar og berg!

   Bjørg Gunnerud:
   Fyrverkeri for menneskerettigheter- i landet der barnevernet er berykta langt utenfor landegrensene! Kutt ut!

   Ivar Williamsen:
   Teksten i dette innslaget forteller jo bare litt om hva vi kan forvente oss!!!!!!!!!!!

   Leif Helge Bakke:
   Barnevernet har nå blitt så berømt i utlandet, at det ikke lenger er trygt å si at du er fra norge om noen spør hvor du kommer fra. Skal si barnevernets herjinger med den norske befolkning begynner å få enorme konsekvenser.

   Sigthor Gunnarsson:
   Og dette fenomenet.. er iksom statsminister... :P :P :P...!!!..??? En skal itj over bekken..etter.. etter VANN..!!!!

   Sølvi Johansen:
   Du er FYRVERKERI NOK ALENE ERNA........... : ( : (

   Stian Fjeldstad:
   Menneskerettigheter er relativt mangelfullt.
   Nordmenn i Norge blir fengslet for ting som ikke har skjedd. Rettigheter du liksom.

   Sigthor Gunnarsson:
   Med slike som ledere.. vil..GARANTERE.. forverringer.. i mange sammenhenger i tidene som kommer.. + disse forsikrer oss allmenne.. mere skatter og problemer.. .!!!

   Krisz Antoniazzi:
   Er det ikke en mennskerettighet å utdanne seg innen noe man har anlegg og talent for .Hvorfor blir man sendt på sosialen pga en karakter i mattematik da man kunne enkelt ta en høyskoleutdannelse innen språk

   William D. Nilsen:
   Erna er ikke rett på en flekk! Norge har vel aldri hatt noe å skryte av når det gjelder menneskerettigheter. Hvor mange saker har ikke Norge tapt i EMD?

   Ronny Krist:
   Jag ho ut av politiken straks !! : ( : ( : ( 

   Ivar Williamsen:
   Jeg bare lurer på om vi snart får verdensmesterskap i menneskerettigheter snart hvis vi da ikke allerede har det!!!!!!!!!!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1148275388579308/?multi_permalinks=1630114667062042

   Rune L. Hansen:
   Hvorfor sier du "grenser til brudd på menneskerettighetene", når det er snakk om utvetydige menneskeretts-forbrytelser, Ingar Grøndahl?

   Ingar Grøndahl:
   Rune L. Hansen Jeg har lagt merke til og notert meg hva folk MENER: Tilnærmet INGENTING! Jeg prøver etter fattig evne å få noen til å si sin mening, jeg var heldig her inne og fikk deg!
   JEG påstår dette er regelrett BRUDD på Norges Grunnlov § 2 samt flere innen kap E, Menneskerettighetene! Men jeg mangler snart mulighet til å gjøre noe selv. Man går tom etterhvert med "alle engasjerte" som mangler helt handling. Beklager!
   Ha en herlig uke!!;-) Ingar

   alle-enhver-noen.jpg

   Rune L. Hansen:
   Selvfølgelig er det det. Enhver menneskeretts-krenkelse er både grunnlovs-forbrytelse og straffelovs-forbrytelse og grov kriminalitet. I regi av ansatte i den offentlige forvaltningen er medvirkning i enhver slik krenkelse blandt annet også organisert kriminalitet som automatisk har en høyere strafferamme,
   Fakta og sannheten er viktigere enn meninger. Meninger må besinne og beskikke seg for fakta og sannheten.

   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, onsdag 12. juli 2017: 

   Vått, tildels yr og omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått og opp mot 12 pluss-grader utover formiddagen. Opp til omkring 13 utover eftermiddagen. Spredt skyet, sol og 12 klokken 19. For det meste bare delvis overskyet utover kvelden, med 10 pluss-grader og dunkelt klokken 23. Nokså mørkt og 9 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.07. 2017 via Menneskerettsdomstolen Norge Info, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1360949997275482/

   Litt sitat: "Våre venner i Alaska trodde ikke det kunne være mulig når jeg fortalte at det hverken gjøres lydopptak eller benyttes referenter av noe slag i Norge.

   De fortalte at hos dem blir hvert ord som blir sagt under en rettssak dokumentert av stenografer. I tillegg gjøres lydopptak slik at man har mulighet, om nødvendig, til å kontrollere at stenografen har oppfattet riktig. Partene får utskrift av referatene der hver side og hver linje er nummerert. På den måten blir det også lett å finne frem i ettertid.

   Jeg spurte omigjen når jeg traff nye mennesker. Det slo aldri feil. Det går da ikke an! Da kan jo dommerne skrive hva de vil i dommen, var den spontane reaksjonen. For ikke å snakke om vitnene, de kan jo si hva som helst. Hvem skal holde dem til ansvar for hva de sier? Dommerne tar jo notater underveis, forklarte jeg. Men vennene ristet på hodet: Nei, en dommer har nok med å følge med. Han kan ikke sitte og referere hvis han skal få med seg det som skjer. Videre understreket vennene at det er viktig at stenografene er uavhengig av domstolen. Redigering i ettertid skal ikke kunne forekomme, så dommeren har ikke anledning til å kreve noe fjernet.

   I Norge kan vi ikke etterprøve hva som blir sagt under en rettssak. Men dét er det mange som ikke vet. Selv de fleste journalistene tror at det blir skrevet referat fra rettssakene, men det blir altså ikke gjort."

   Rystet over norsk rettsvesen
   http://www.villmarken.no/rettsvesen/?p=2633
   Jeg har vært noen uker i Alaska i forbindelse med at min sønn tok sin doktorgrad i geofysikk. Men til tross for flotte opplevelser med min sønn og gamle venner fra tiden jeg bodde i Alaska, våknet jeg hver natt med tanker om den uretten jeg…
   villmarken.no

   *

   Caritha Lorenza Furnes:
   Dette er svært viktig i de saker hvor dommere og lekfolk med vel viten ignorere alt av vitner som blir fremført før retten i bv saker. Det er mange som har opplevd at deres vitner ikke er nevnt med ett eneste ord i domsavsigelsen, slik at det er kun bvs sin virkelighetsforståelse som blir anført i selve domsavgjørelsen, noe som ofte gir presidens i senere rettsaker mot bv. Så det ene unyanserte dokumentasjonen bygger det neste unyanserte dokumente helt til noe som muligens er svært realitetsfjernt beskriver foreldre som uegnet omsorgspersoner fra retten. Ikke rart tillit til rettsvesen får brister, og retten muligens fortjener den respekt den viser sine borgere. Hvilket er mangelful, uten tillit og potensiel med særdeles svak kompetanse fra de advokater som skulle "bistå" foreldre i en svært krevende situasjon i retten hvor deres innsats blir svært komprimissert av salærer fra "frirettshjelp".

   Rune L. Hansen:
   Såkalte barneverns-saker i dagens Norge og dommerne og andre offentlig ansatte som saksbehandler slikt uten å respektere og sikre menneskerettighetene er uansett grov-kriminelle inkvisisjoner og offentlig mafia-virksomhet, Caritha Lorenza Furnes. Og det er det som 100% foregår enda i Norge. Dommerne i rettsvesenet er de mest sentrale nøkkel-personene for denne mafia-virksomheten. De er jevnt over serie-forbrytere og serie-mordere. Ingen bør ta slike mennesker for annet enn hva de er. De har fullstendig pervertert det norske rettsvesenet og mishandler og ødelegger grovt kriminelt barn, foreldre, familier, medmennesker og samfunnet. De har erstattet lovlig og reell lov og rett med seg selv og sitt nepotisme-nettverk. Til og med kanskje verre enn i dagens England, hvor mye av det samme foregår. Det hele må fra grunnen av kompetent og fullstendig straffeforfølges og rehabiliteres!

   
---
---

   Marius Reikerås, 12.07. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154550153361875

   Gårsdagens dom i saken mellom T.G v Kroatia i den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD), sier noe om hvor skoen trykker i Norge hva gjelder bruken av menneskerettene i vårt nasjonale rettssystem.

   I dommen heter det:

   "In accordance with Article 35 § 1 of the Convention, the Court may only deal with a matter after all domestic remedies have been exhausted.

   The purpose of Article 35 is to afford the Contracting States the opportunity of preventing or putting right violations alleged against them before those allegations are submitted to the Court (see, for example, Gherghina v. Romania (dec.) [GC], no. 42219/07, § 84, 9 July 2015).

   Thus, a complaint submitted to the Court should first have been made to the appropriate national courts, at least in substance, in accordance with the formal requirements of domestic law and within the prescribed time-limits (see Vučković and Others v. Serbia (preliminary objection) [GC], nos. 17153/11 and 29 others, § 72, 25 March 2014)."

   Altså:

   Hensikten med EMK Artikkel 35, er at Norge skal få muligheten til å reparere potensielle krenkelser innen eget rettssystem, før saken sendes EMD.

   Dette lyder som en selvfølge, all den tid Norge har forpliktet seg etter konvensjonene.

   Men, i det praktiske liv vet vi at det ofte er umulig for den krenkede part å få en effektiv beskyttelse av sine menneskerettigheter i Norge.

   Norske forvaltningsorgan og urovekkende mange dommere, har en dårlig tilslørt forakt for de samme menneskerettene som de er grunnlovsforpliktet til å sikre, jf Grunnloven 92.

   Konsekvensen er at den krenkede ikke bare blir krenket.

   Han eller hun mister også muligheten til å få krenkelsene reparert.

   *

   Kristian Rønås:
   Tja , nå står dommerne fritt til å tolke loven .

   Marius Reikerås:
   De står ikke fritt til å "tolke" menneskerettene Kristian.
   De består av prinsipper som norske dommere er grunnlovsforpliktet til å følge.

   Kristian Rønås:
   Det er forsåvidt riktig , men de står fritt til å avvise de.

   Marius Reikerås:
   Du kan ikke avvise prinsipper som er menneskerettslig forankret.

   Kristian Rønås:
   Jo det kan de og det gjøres uten konsekvenser .

   Marius Reikerås:
   ja, det er problemet. At de krenker menneskerettene uten noen form for konsekvenser

   Kristian Rønås:
   Marius Reikerås jeg bestiller en del dommer fra tingretten , altså dommer som aldri når offentligheten på vanlig måte. Noen av de er helt fullstendig kokko og de forsvinner derfor i et arkiv. Det viser hvordan dommerne skjuler sin egen domsbehandling og derfor kan fortsette som før.

   Greta Solheim:
   At det gjøres betyr ikke at det ”kan” gjøres, at det er legitimt Kristian. Som også Høyesterett fremholder på egne sider, så må vår lovgivning må være i samsvar med menneskerettighetene. Er det strid her, må loven vike eller tolkes innskrenkende slik at konflikt unngås.

   Kristian Rønås:
   Jo det kan det siden rettestedene er uavhengige , det eneste som kan endre det er anke helt til Høyesterett . Påberopes Status Quo er saken tapt også i Høyesterett .

   Noralf Aunan:
   Jeg har problemer med å skjønne hvorfor norske lover må være i samsvar med menneskerettighetene, for Menneskerettsloven bør brukes som andre norske lover, og altså ha forrang. Etter mitt skjønn er også Menneskerettsloven en norsk lov, etter som den består av våre ratifiserte internasjonale konvensjoner.

   Dag Røsthe:
   Jeg pratet med Utenriksminister Børge Brenne om nettopp dette med at politiet og domstoler bryter menneskerettigheter. Da sa han at Straffeloven må benyttes mot de som bryter loven.

   Kristian Rønås:
   Politiet og Domstolen har gjort loven til sin egen .

   Dung Svalland:
   Politiet og dommerne står over loven

   Rune L. Hansen:
   Det ville i så tilfelle ha vært fullstendig molboland, Dung Svalland.

   Rune L. Hansen:
   Ja, selvfølgelig må Straffeloven brukes mot enhver som krenker en eller flere av menneskeretts-bestemmelsene i Menneskerettsloven. Men uansett så er enhver offentlig myndighets-instans og -ansatt lov-forpliktet til av eget iniativ å sikre at enhver menneskerettighet sikres og respekteres. Både administrativt og på alle andre måter.
   Menneskerettsloven - inklusivt menneskeretts-konvensjonene - er selvfølgelig norsk lov og rett, som til og med skal ha forrang foran alt annet av lovbestemmelser, avgjørelser, dommer, vedtak, prosesser og regler. Men enda mange norske offentlig ansatte, inklusivt dommere, politikere, m.m., neglisjerer (kriminelt) at det er slik. De ønsker ikke å være lovlydige eller å respektere hverken menneskerettighetene eller Straffelovens lovlige (samsvarende) lovbestemmelser.
   Det er interessant derfor hva Noralf Aunan sier herover, - når han egentlig gjør oppmerksom på dette som et "problem". Grunnen til at det er et "problem" (et kriminelt sådan) er offentlige instanser og ansatte sin ulovlige (selvfølgelig) degradering og neglisjering av Menneskerettsloven og Straffeloven.
   At blandt annet også politiker Borge Brende gjør det samme kriminelle gjør ikke saken bedre. Tvert om.

   Jan-Magne Thomassen:
   Enhver dommer som unnlater og følge grunnloven burde straffes med og miste jobben som ett minimum.

   Rune L. Hansen:
   Hvorfor, og med hvilken rett unnlate hva som er bestemt i Straffelovens lovlige lovbestemmelser, eller hvorfor å straffe en dommer mildere enn Straffeloven har bestemt, Jan-Magne Thomassen??

   Les for eksempel Straffelovens paragraf 110:
   "§ 110:  En Dommer, et lagrettemedlem eller et skjønnsmedlem, der som saadan handler mod bedre Vidende, straffes med Fængsel indtil 5 Aar. / Har han derved bevirket eller medvirket til, at nogen urettelig fældes i Straf eller større Straf end fortjent, straffes han med Fængsel i mindst 2 Aar. / Er paa Grund af Forbrydelsen Dødsstraf fuldbyrdet eller Frihedsstraf udstaaet i mere end 5 Aar, kan Fængsel inntil 21 år anvendes."

   Eller for eksempel § 117a:
   "Den som begår tortur, straffes med fengsel i inntil 15 år. Ved grov og alvorlig tortur med døden til følge, kan fengsel inntil 21 år anvendes. Medvirkning straffes på samme måte.
       Med tortur menes at en offentlig tjenestemann påfører en annen person skade eller alvorlig fysisk eller psykisk smerte,
a)    med forsett om å oppnå opplysninger eller en tilståelse,
b)    med forsett om å avstraffe, true, eller tvinge noen, eller
c)    på grunn av personens trosbekjennelse, rase, hudfarge, kjønn, homofil legning, leveform eller orientering eller nasjonale eller etniske opprinnelse.

       Med offentlig tjenestemann menes i denne bestemmelsen enhver som
a)    utøver offentlig myndighet på vegne av stat eller kommune, eller
b)    utfører tjeneste eller arbeid som stat eller kommune i medhold av lov eller forskrift skal oppnevne noen for å utføre eller helt eller delvis skal betale for.

   Det regnes også som tortur at handlinger som nevnt i annet ledd, begås av en person som handler etter oppfordring eller med uttrykkelig eller underforstått samtykke fra en offentlig tjenestemann."

   Rune L. Hansen:
   Meget relevant er for eksempel også Straffelovens § 4:
   "Overalt, hvor denne Lov benytter Ordet Handling, er, medmindre det modsatte udtrykkelig er sagt eller fremgaar af Sammenhængen, derunder ogsaa indbefattet Undladelse af at handle."

   Og for eksempel Straffelovens § 123:
   "Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."
 
   Og for eksempel § 125:
   "En offentlig Tjenestemand, der forleder eller tilskynder nogen ham i offentlig Tjeneste underordnet eller hans Opsyn undergiven Tjenestemand til at forbryde sig i denne Tjeneste, eller som bistaar ham dermed eller vidende lader ham gjøre det eller som misbruger sin offentlige Stilling til at tilskynde en anden offentlig Tjenestemand til Forbrydelse i Tjenesten eller til at bistaa ham dermed, straffes efter de samme Straffebud som denne. / Straffen kommer til Anvendelse uden Hensyn til, om den anden Tjenestemand paa Grund af god Tro eller af andre Grunde ikke er strafskyldig."

   Eller for eksempel § 117:
   "Med Fængsel indtil 6 Aar straffes den offentlige Tjenestemand, som foretager en ulovlig Fuldbyrdelse af Frihedsstraf, en ulovlig Fængsling, Paagribelse eller anden Frihedsberøvelse, Udvisning eller Forvisning, eller som ulovlig forlænger en Frihedsberøvelse eller skjærper dens Strenghed. / Med Fængsel i mindst 2 Aar eller inntil 21 år straffes den offentlige Tjenestemand, som foretager en ulovlig Fuldbyrdelse af Dødsstraf. / Under særdeles formildende Omstændigheder, navnlig naar Forbrydelsen alene bestaar i Tilsidesættelse af den lovbestemte Fremgangsmaade eller Overskridelse af den vedkommende Tjenestemand tilliggende Myndighed, anvendes Straf af Bøder eller Tjenestens Tab eller af Hefte indtil 2 Aar. / Endret ved lov 12 juni 1981 nr. 62."

   Jan-Magne Thomassen:
   Fordi du og jeg vet at disse dårer aldri straffes men jobben deres kan vi kanskje klare å ta fra dem.

   Rune L. Hansen:
   Nei, Jan-Magne Thomassen, det vet jeg så absolutt ikke. Lovens lange arm skal - og må - innhente de. Det er og skal være en selvfølgelighet. Den holdningen du gir uttrykk for er både kriminell og foraktelig.
   At du betegner de grov-kriminelle offentlig ansatte det gjelder for dårer er heller ikke en rett eller anstendig eller medmenneskelig holdning.
   Den perverterende, menneske-fiendtlige og samfunns-ødeleggende smitten du slik forsøker å spre er på ingen som helst måte akseptabel.

   Jan-Magne Thomassen:
   Ja i en perfekt verden. Men siden kameraderiet er sterkere enn lovens håndhevere så fortsetter nok dommere å drite i vår grunnlov.

   Rune L. Hansen:
   Det gjør de bare når ikke eller før de blir kompetent straffeforfulgt og stoppet, Jan-Magne Thomassen. Men det er vår enhvers medmenneskelige plikt å sørge for at det skjer.

   Per Steinar Sørå:
   Hvor mange som er skadelidende fordi Norge ikke gjør noe? Vi er mange tusener som er skadelidende med feildiagnostisering og en god del som har kommet ut på skråplanet fordi myndighetene gir blaffen. Det er store ord og fagre løfter ved bodene på stripa, men når taburettene er inntatt, da husker de ingenting. For å nevne gamle saker så "vet de ikke, eller kjenner til noe." Politikerne vet mer, bare de setter seg inn i saker og ting. Løgnen er en god sovepute, mens sannheten svir som den verste gift!!

   Rune L. Hansen:
   Å kalle det som foregår i dagens norske rettsvesen for rettssaker er en kraftig overdrivelse. Både på grunn av rullebladet til og fakta om de som befinner seg der og deres handlinger og unnlatelser - og hva som skjer der og hva som ikke skjer der. De er en politisk mafia-virksomhet og nepotisme, som det gjelder om å få straffeforfulgt og stoppet og fjernet fortest mulig. Dommere, politikere eller andre offentlig ansatte som ikke kompetent stilles til ansvar for sine forbrytelser er både livs-farlige, perverterende, samfunns- og menneske-ødeleggende og en katastrofe - og molbo-politikk av verste slags.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.07. 2017 via Menneskerettsdomstolen Norge Info, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1361487387221743/

   Det er mange slags fengsler og fangehold i dagens Norge.
   Dette er en av typene:

   Jeg har mareritt og flashbacks fra mitt opphold på Vilde mødrehjem
   http://www.barnefjern.org/jeg-har-mareritt-og-flashbacks-fra-mitt-opphold-pa-vilde-modrehjem/
   Det gikk kaldt nedover ryggen på meg, og kvalmen boblet opp da jeg så bildet av Vilde Mødrehjem i Horten. Selv om det er over 2 år siden jeg var der, og jeg fikk…
   barnefjern.org

   *

   Caritha Lorenza Furnes:
   Hun kan trolig ha PTSD dersom bare minner fremkaller psykomotoriske reflekser som grøssninger, dissosiasjoner, mareritt osv. Dette er ikke uvanlige erfaringer for både barn og foreldre i etterkant av møte med Norges barnevern som omtales av dem selv som "eksportvare".

  
---

   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10210912918633725

   Neringa Ruslan Ozolini:
   Fuck up DRIT

   Lise Henriksen:
   Frydenberg familiehjem i Oslo også.. Så korrupt og uproffesjonelt .. Men det er de vel alle..

   
---
---

   Steven Bennett, 12.07. 2017:
   https://www.facebook.com/Steven.R.O.Bennett/posts/1139617429471540

   Jørn Eikemo, a medical doctor from Oslo speaks out against the inhumane and barbaric way, children and their families are treated by Norway's Child Welfare System, barnevernet.

   Eikemo-bv-cps-Norway.jpg

   *

   Laura Oakes Tucker:
   Steven, could you please post this on Pro Reîntregirea Familiei, too?

   Laura Oakes Tucker:
   Here is a translation of your post. I can get the rest Eikemo's text translated, too.

   Laura Oakes Tucker:
   Jorn Eikemo, un medic din Oslo, critică modul barbar și inuman în care copiii și părinții lor sunt tratați de către instituția de protecție a copilului din Norvegia, Barnevernet.

   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, torsdag 13. juli 2017: 

   Omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt, og oppmot 9 med yr og regn en stund fra omkring 05-tiden. Helt og delvis overskyet, vått, tildels noe yr og omkring 12 pluss-grader frem mot 10-tiden. Opp til omkring 15 videre utover formiddagen. Og til oppmot 16 utover eftermiddagen. 11 klokken 22 og 10 klokken 23. Nokså mørkt mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 13.07. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154553142356875

   Vi må ta et oppgjør med pressens likegyldighet til norske menneskerettsforbrytelser.

   Pressen er veldig opptatt av å skrive om at offentlige ansatte opplever økende sjikane som følge av sosiale medier.

   Men, den samme pressen finnes IKKE interessert i å analysere årsaken til at ordskiftet hardner til.

   Og det er påfallende hvordan pressen beskytter offentlige ansatte, som selv driver sjikane bak fiktive brukere.

   Som kommuneadvokaten i Fjell kommune, som drev utstrakt sjikane under bruk av den fiktive juristen "Helle Vangen" og den anonyme bloggen "Halvhild"

   Men, dette er ikke pressen opptatt av å skrive om.

   Bare i løpet av de siste to uker har tre unge mennesker jeg vet om, tatt sine liv som følge av kampen mot det brutale norske systemet. De orket rett og slett ikke mer.

   Uten at pressen dekker dette med ett eneste ord!

   Les hva moren til den ene av disse ofrene skriver:

   "Da kan jeg endelig følge henne til siste hvilested den 18. Prester, helsearbeidere, venner og familie er sjokkert over at døtrene ikke får dele sorgen med oss. De skal visstnok få delta i begravelsen. Sikkert ikke oss de skal sitte sammen med. Jeg spurte om barnevernet kunne betale for samling etterpå. du vet svaret. Jeg skal også søke om midler til stein, siden alle barna er uten inntekt. Tror jeg vet svaret på det også. De tok vekk hennes livslyst og knekte henne ned i dypet. Ha en god dag. Nå er det ny tur til byrået. Hilsen ......."

   *

   John Terje Henriksen:
   Helt klar ja - men det må bli mer en bare pressen i seg selv- det hele er jo politisk styrt - følgelig må all offetlig virksom også være innvolvert indirekte og direkte...ellers blir alt som før - det kjenner vi alle til ...

   Albert Johnsen:
   Jeg pleier å legge ansvaret for den skjeve utviklingen på "beslutningstakerne" i samfunnet. Vi hører av og til om journalister som blir stoppet av sine overordnede, om bv-arbeidere som protesterer og søker seg vekk. Dessverre går vår systemkritikk oftest ut over de ansatte på laveste nivå, mens de kritikkverdige beslutningene tas og ansvaret ligger høyt oppe i systemet. Jeg tror ikke at det er trivelig å være ansatt i firmaer eller organisasjoner med slike systemer og måtte arbeide under slike ledelse.

   Brynhild Karlsen:
   Til og med barnevernsstudenter som slutte etter å ha vært ute i praksis med disse ord: Dette kan jeg ikke være med på!

   Bente Olavsdatter:
   Det er nesen ikke til å tro den likegyldigheten som råder blant journalister som skal speile samfunnet som det er. Hva er grunnen til disse " skylappene" Det ikke bare grenser til umoral. Det er umoralsk. Og det bør belyses. Ikke kun i Norge, men i den store verden.

   Roald Broch:
   De er vel redd for å miste pressestøtte ...de er ikke lenger noen 4 statsmakt - de er mikrofonstativ , og prostituerer dermed sin stilling

   Roald Broch:
   Dette med å tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer en selv

   Rune L. Hansen:
   Det er politisk systematisk ensrettet at det skal være slik, for å beskytte og opprettholde og videreføre den politiske nepotismen. Både ansatte i rettsvesenet (dommerne) og i "barnevernet" og i NAV, etc., gjør akkurat det samme, for å beskytte sine forbrytelser. De lyger, krenker, svartmaler, fortier og dokumenterer og hvitvasker falskt fritt frem overfor sivilbefolkningen - for liksom å rettferdiggjøre sine forbrytelser. Og for å beskytte seg selv og hverandre, sin karriære og makt og sine muligheter. Jo verre dess bedre, er deres "hemmelige" motto. Hvor kriminelt det enn er.

   Rune L. Hansen:
   Men de er ikke dummere enn at de gjør det "bare" når og slik de syns de trenger det. Selvfølgelig.

   Anita Bruvik:
   Det er nok ikke lenge mediene kan overleve på usannheter og feil fokus.... syns de nedbemanner og nedbemanner.... : )

   Steven Bennett:
   This righteous anger is understandable. When your child or children are kidnapped by what the majority of international observers describe as a brutal, dysfunctional and cruel Norwegian CWS, what can they expect? Thousands of children need to come home and barnevernet must be shut down - and a child welfare service that puts the child and family first, needs to be set up in its place.

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke bare den politisk offentlig finanserte pressen som er likegyldige til norske menneskeretts-forbrytelser. Men også blandt annet de samme slags finanserte og premierte advokater og fagforeninger og allslags forskjellig av offentlig ansatte eller premierte. Kort sagt, alle de mange som har nytte, karriære, makt eller fortjeneste av og på menneskeretts-forbrytelsene. Og de har blitt utrolig mange og priviligerte nu i Norge.

   Lilje Konvall:
   Kvar er menneskerettane og rettstryggleiken til " ola nordmann " , når ein må utelate betydelege detaljar frå ei sak....fordi ein ikkje vil ha detaljane publisert ?? Då...er media der og trakkar Langt inn i sjela til vanlege menneskjer : (

   Greta Solheim:
   Det må anses vel så viktig å ta et oppgjør, samlet gjøre opprør mot Stortinget og justisministeren, som toer sine hender, ignorerer statens forpliktelser og reelt bifaller offentlig ansattes grove lovbrudd. Stortinget og regjeringen forutsetning om at ankeinstansene kontrollerer dette, eller idømmer rettergangsbot for underinstansens grove lovbrudd, er ikke holdbar. Det er rett og slett en utopi. Noe iallefall jeg kan dokumentere. Man har altså ingen kontrollinstans.

   Grove lovbrudd, kvalifiserte tjenesteforsømmelser herunder menneskerettsbrudd skjer og tildekkes ved at det offentlige herunder domstolene forutsetter at offentlige ansatte og dets like alltid snakker sant, og blir ikke avkrevd dokumentasjon for sine forklaringer/ubegrunnede påstander.

   Inngis det en begrunnet klage på at dommere har bortadministrert flere sentrale bevis, og det har ankeinstansen reelt bifalt, så blir både klagen og anken ansett som konspirasjonsteori og grunnløs, fordi det forutsettes at også og i særdeleshet at dommere alltid snakker sant, og aldri bortadministrerer sentrale bevis.

   Rune L. Hansen:
   Mange forstår for dårlig at offentlig finanserte massemedier, i likhet med dommer og offentlige vedtak, etc., først og fremst og i meget stor grad representerer mental uniformering. Og at når den mentale uniformeringen neglisjerer, bagatelliserer eller promoterer en eller flere menneskeretts-krenkelser, da er det katastrofalt, perverterende, sykeliggjørende, livs-farlig og ødeleggende for medmennesker og samfunnet.
   Er og kan enhver menneskerettighet være så viktig da? Ja, er det korte og rette svaret.

   Lillian Lervold:
   https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10154608493055952&id=618050951&hc_location=ufi

   Anki Øde:
   Lame stream media har ingen intensjoner om annet enn å beskytte sine sugardaddies. Hvorfor tror dere at mediasjefer fra vesten, ledere fra amazon, google, f*ckbook og de andre som styrer det nyhetsbildet som eliten ønsker skal gjelde inviteres til Bilderbergermøtene? Skal få tre forsøk på å gjette riktig ; )

   Rune L. Hansen:
   Hvorfor lar dagens stats-finanserte massemedier dommere og politikere fritt frem få begå menneskeretts-forbrytelser og forbrytelser mot Straffeloven uten å mobilisere protester og politi-anmeldelser? Til tross for at slike forbrytelser rammer, skader og ødelegger utrolig mange mennesker - og samfunnet?

   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, fredag 14. juli 2017: 

   Nokså mørkt noen timer og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis overskyet med dus sol og opp til 15 pluss-grader utover formiddagen frem mot 12-tiden. Opp til omkring 17 utover eftermiddagen. 14 klokken 20. Dunkelt og 11 klokken 23. Omtrent det samme videre mot midnatt, men mørkere.
   
---
---

   Marius Reikerås, 14.07. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154557948021875

   Måten Regjeringen, med statsminister Erna Solberg i spissen, har håndtert denne saken på er bare pinlig.

   Men for de av oss som jobber med meneskeretter i Norge, er det å minne om at Erna sitter i glasshus.

   Hun har fått en formell henvendelse fra Europaparlamentet ved Tomáš Zdechovský, om hva hun akter å gjøre med menneskerettssitussjonen i Norge, men hun har ikke giddet å besvare han.

   Selv om henvendelsen kom for snart to år siden!

   Som Tomas selv skriver:

   "She is too busy catching Pokémons."

   Og i Norge dør folk nærmest daglig som følge av de menneskerettsbruddene de påføres.

   Uten at hverken presse eller politikere bryr seg.

   Jeg kaller det for de stille drapene.

   Som en sa til meg i går:

   Alt ville vært bedre, enn å pine folk langsomt inn i døden.

   For det er nettopp det som skjer:

   For noen blir så knust av smerten over menneskerettsbruddene de er blitt påført, at de drives inn i døden på en svært så smertefull måte.

   Tenk bare på den unge damen som nylig valgte å avslutte sitt liv.

   Tenk på alle de lidelser hun har måttet gjennomgå, før hun tok det drastiske skrittet med å avslutte sitt eget liv.

   Men, i Norge er det viktigst å holde fasaden, så derfor oppretter regjeringen en institusjon for menneskeretter som ikke har til formål å hjelpe folk, men som skal se fin ut på glansbildet.

   Nei, det hele er pinlig.

   Eneste trøsten er at menneskerettsbløffen er gjennomskuet.

   Og snart er det valg, uten at ett-1- eneste parti har satt menneskerettene ettertrykkelig på kartet.

   Liu Xiaobo (61) er død
   https://www.nrk.no/urix/liu-xiaobo-_61_-er-dod-1.13591317
   Den kinesiske dissidenten og vinner av Nobels fredspris Liu Xiaobo (61) er død. Menneskerettighetsforkjemperen betalte dyrt for sin kritikk av hjemlandets regime.
   nrk.no
 
   *

   Rune L. Hansen:
   Hva er det som har gitt noen rett til å ødelegge mitt eller andre sitt liv, eller å unnlate å respektere og redde det? Dette spørsmålet kan enhver stille.
   Og det rette svaret er, at ingen, hverken i eller utenfor den offentlige forvaltningen, er gitt eller har en slik rett. Og at det er bare kriminelle som gir seg selv og sine medspillere en slik rett.

   Lizbeth Anita Lamey:
   Og likevel oppgraderer de Norge fra B- stat til A-stat Marius? De skulle vært nedgradert til C-stat i stedet. Money talks. .. : ( 

   Karin Ullensvang:
   Hun hadde overlatt ansvaret før utlevering til andre land av nobelprisvinneren men Kina ville ikke utlevere han.

   Laila Raihanet Al-gatrany:
   NORSK
   Takk til de som skrev dette var veldig sant, ikke statsminister i Norge ikke vet noe om lidelsene til folket og folkets rettigheter krenket i delstaten demokrati og frihet som demokrati og frihet til å snakke om det å ikke vite smerten føles av mødre og fedre når de tar sine barn og fratatt dem det er svært smertefullt

   Ståle Snipsøyr:
   Er vel heller ingen hemmelighet at der finnes giftstoffer som kan fremkalle dødelig kreft på kort tid. Sett i betraktning at Liu, undergikk nøye medisinske undersøkelser, minst en gang i året, vel. meget mistenkelig.

   Solfrid Sandøy:
   Norge er blitt ett land som jeg ikke kjenner igjen fra ca 15/20 år siden. Fryktelig at ikke noen av disse såkalte Stortingsfolka kan forstå og sette seg inn i hva flere tusen av oss må gjennomgå på årsvis PGA AV HVA BARNEVERNET HAR GJORT MOT FORELDRE OG VÅRE BARN : ( : ( : ( : ( : ( : ( : ( 

   Rune L. Hansen:
   Glem ikke alle de andre mange ti-tusener grovt forurettet av norske politikere, dommere og andre offentlig ansatte sine reelle menneskeretts-forbrytelser! Selv om de mange som ser seg tjent med politiske og offentlige menneskeretts-forbrytelser og deres akseptanter forsøker å "glemme og å gjemme" de bort!
   (All slik slags kriminalitet er tusener ganger farligere og mere ødeleggende enn alt annet av kriminalitet og katastrofer.)

   Øystein Andre Falch:
   : (

   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, lørdag 15. juli 2017: 

   Omkring 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Nesten overskyet forskjellig slags skyet og opp til 15 pluss-grader frem mot 10-tiden. Overskyet, en mild bris og omkring 17 pluss-grader utover eftermiddagen. Med yr og regn og en jevn vind og ned til 13 omkring 21-tiden. Jeg og Rosa (den ene hunden) plukket og spiste blåbær her ute i dag. De var helt modne, men i år er det her mindre av de enn til vanlig, sikkert nok på grunn av været hittil i år. Nokså mørkt, 12 pluss-grader og fortsatt regn og yr og en vind mot midnatt.
   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, søndag 16. juli 2017: 

   Regn og omkring 12 og 13 pluss-grader Celsius her ute i hele natt. Overskyet og vått uten nedbør med opp til 15 pluss-grader frem mot 12-tiden. Noe regn og 14 omkring 16-tiden. Halvt overskyet drivende fra vest og 11 pluss-grader klokken 22. Overskyet, noe dunkelt og 10 frem mot 23-tiden. Mørkt, noe yr, en mild bris og 11 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Lilliann Roppen, 16.07. 2017 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1317704405022500/

   Her blir jente (7) hentet ut fra kirkeasyl av namsmannen etter fem måneder
   http://www.dagbladet.no/nyheter/her-blir-jente-7-hentet-ut-fra-kirkeasyl-av-namsmannen-etter-fem-maneder/68516473
   Den sju år gamle jenta har siden februar sittet i kirkeasyl i Spjelkavik med moren. Fredag ble hun gjenforent med sin far.
   dagbladet.no

   *

   Kjetil Thue:
   Verden går fremover (Y)

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 16:

   "1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning.
    2. Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke av de vordende ektefeller.
    3. Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Menneskerettsloven V7&8 (CRC / Barnekonvensjonen) Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Kristian Rønås:
   Hun burde vært hentet etter to timer og sendt til Spania .

   Rune L. Hansen:
   Diverse løsninger var og er mulige. Men det er selvfølgelig hverken lovlig eller barnets beste å krenke noens menneskerettighet.
   Det tragiske og katastrofale er at den politiske mafiaen og dens medspillere og akseptanter - hva enten det er av uvitenhet, dumhet eller egoisme - har smittet og pervertert grovt kriminelt med menneskeretts-forbrytelser. : (

   Kristian Rønås:
   Det er at det er et spørsmål som ligger i Spania .

   Rune L. Hansen:
   Vel, enhver skal vite at det med makt å frata eller redusere et menneske retten til sitt familieliv, hva enten det skjer i privat eller offentlig regi, er groveste slags kriminalitet. Det absolutt eneste unntak er hvis det skjer i fullstendig uforfalsket nødverge, for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte, med iherdig arbeide for fortest mulig gjenopprettelse som aktivt vedvarende hensikt og formål. (Altså nødverge, som det kalles på norsk.) Ingenting annet kan lovliggjøre slikt noe.

   Joni Dear:
   Kirkeasyl er ikke lenger trygt. : (

   Rune L. Hansen:
   Norges Grunnlov § 2: "Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. / Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme."

   Den politiske nepotismen har overtatt og fangeholder kristendommen i Norge. Grunnloven til tross. De har innsatt sine egne nøkkel-personer som dens fangevoktere og utøvere. Dermed er kristendommen i Norge smittsomt og perverterende forfalsket til en kriminell politisk ideologi. Der er det hor og homo-sexualitet og barne-drap, etc. som gjelder og har makten. Dermed er det likså utrygt, perverterende og farlig både i og utenfor de fleste kirke-samfunn i dagens Norge. Dette er også en kriminalitet og utvikling som må stoppes! Hverken politikk eller religion skal kunne være kriminalitet!

   Tone Stafseth:
   Stakkars jente, tenker bv koser seg på vei til kirka : (

   Rune L. Hansen:
   Ja, enda en familie og flere mennesker ødelagt. : (

   Rune L. Hansen:
   Sadisme er fullstendig deres politikk. : (

   Tone Stafseth:
   Jeg har dette bv i Ålesund langt oppi halsen. De nyter å ødelegge familier. Det har de gjort mot oss.

   Tone Stafseth:
   Totalt enig : ( !!!

   Rune L. Hansen:
   Det foregår i politisk regi rundt omkring i hele dagens Norge, Tone Stafseth. Forskjellene er nokså ubetydelige. : (

   Tone Stafseth:
   En dag skal de få igjen få alt det vonde de gjør ! !

   Rune L. Hansen:
   Ja, den dagen må komme. Og skal komme. Så snart som mulig. Det er og skal være en selvfølgelighet.

   Ronny Jacobsen:
   Hadde Jesus levd i dag kan du være sikker på at BV hadde hatt omsorgen for han-

   Tone Stafseth:
   Der sa du det!!! ! De tror iallefall selv at de er den høyeste makt.

   Ronny Jacobsen:
   ja de oppfører seg i alle fall sånn

   Rune L. Hansen:
   Omsorg? Når ble kriminalitet omsorg?

   Ronny Jacobsen:
   Du vet jo at BV har byttet ordet kjærlighet med tilknyttning og kriminalitet med omsorg. Tror det er litt forvirring i BV når det gjelder betydning av ord

   Rune L. Hansen:
   Ja, mildt sagt. Og fangehold, tortur, indoktrinering og fremmedgjøring og identitets-tyveri har de byttet ut med tilknytning. Og alt av menneskerettigheter har de byttet ut med seg selv.

   Rune L. Hansen:
   Selv har jeg hver dag meget aktivt og grundig siden barndommen innsamlet kunnskaper og visdom fra hele verden, med kun den ene hensikt - enhvers og alles trivsel. For å overøse mine barn og all min kommunikasjon med. Derfor har jeg selvfølgelig kontinuerlig blitt forfulgt og forsøkt drept av den politiske nepotismen og mafia-virksomheten i dagens Norge. De forsøker å utrydde og utplyndre absolutt alt, unntatt seg selv.

   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, mandag 17. juli 2017: 

   Vått, tildels yr og omkring 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått, tildels regn og yr og opp til omkring 13 pluss-grader utover dagen. Vått og yr med mellom 12 og 11 pluss-grader utover kvelden. Det samme og dunkelt klokken 23. Nokså mørkt og tildels nokså mye nedbør videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 17.07. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154566865986875

   Advokater og dommere ønsker flere vanlige borgere dømt for "motarbeidelser av rettsvesenet."

   Spørsmålet er vel heller om det er dommere og advokater, som heller burde ha vært dømt for motarbeidelse av menneskerettene.

   *

   Lill Heidi:
   Sitat fra filmen Midnight express.
   "Det finnes ingen rene advokater i ****** fordi advokater mister bevillingen hvis de mistenkes for ærlighet"
   ,,, fra et annet land på 70 tallet, men det legger seg godt til rette i dagens rettsnorge, passer som hånd i hanske faktisk!

   Rune L. Hansen:
   Både dagens norske dommere og advokater motarbeider både menneskerettighetene og rettsvesenet. Det gjør de i alminnelighet konsekvent og systematisk. Tragisk, kriminelt og katastrofalt.
   At de skylder på andre overrasker vel ingen?
   Så er det for eksempel også med det såkalte "barnevernet". Ingen kommer i nærheten av konsekvent å mishandle og ødelegge barn så grovt som den virksomheten. Samtidig skylder på de som oftest fullstendig uskyldige uskyldige foreldrene.

   Cathrine Løvaas:
   Hvor kommer denne info fra?

   Rune L. Hansen:
   Deres medvirkning i og hvitvasking av grove forbrytelser skjer i en overflod og er veldig meget ofte utrolig enkelt å se, for den som kjenner til menneskeretts-konvensjonene og Straffeloven.
   Og hvorfor stoppes ikke dette og slikt? Fordi de beskytter seg selv og hverandre, i og for en politisk nepotisme og mafia-virksomhet.
   Og hvorfor reagerer og protesterer ikke folk flest mere og adekvat?
   Fordi de tror, og blir fortalt i og av det politiske propaganda-maskineriet, at det er slik det skal være!

   Brynhild Karlsen:
   Angrep er det beste forsvar heter det! De vet at de bryter både Grunnloven og menneskerettene, men skyld på ofrene. Snakk om profesjonsarroganse!!

   Anette Bull:
   Vi var gruppe på fire personer som var invitert i et møte med en politiker for en stund tilbake. Vi hadde alle hatt saker i domstolen og opplevd urovekkende tilstander som skremte oss, Det ble lagt frem dokumenter og bevis som klart viser alvorlige tilstander. Stortings politikeren var svært enig med oss om at løgner og villedning skal slås ned på i rettsvesenet, og det at fagkymdige vitner lyver i under sitt vitneansvar så han også svært alvorlig på. Vi er alle opptatt av redlighet og nå jobbes det på flere fronter. En dommer nektet oss lydopptak av rettsforhandlingen og det opplevde vi som en motarbeidelse av hele rettsprosessen vår. Og nye bevis viser at det ble lagt frem uriktige og utilfredstillende metoder.

   Brynhild Karlsen:
   Bare de som har opplevd dette her er egentlig i stand til å fatte rekkevidden. Slutt å være så naive at dere tror vi bor i et land hvor menneskeretten råder og ingen korrupsjon finnes.. Bare få bort skylappene! Det er faktisk bedre å se sannheten i kvitøyet og så forholde oss deretter. Ærlighet varer lengst er et ord som for mange er gått ut på dato. Det gjelder for meg ennå, men så er jeg ei kjerring på snart 74 år som vokste opp mens dette var normen.

   Rune L. Hansen:
   Særlig maktfordelings-prinsippet skal sikre at både den politiske forvaltningen og politi og hvem som helst andre skal kunne straffeforfølge og stoppe forbrytelser i rettsvesenet. (Og politiske forbrytelser straffeforfølges og stoppes av politi, rettsvesenet og meningmann.) Men skjer dette i dagens Norge? Nei, i det heletatt ikke. Tvert om så skjer konsekvent det motsatte - at de opprettholder, viderefører og beskytter hverandres forbrytelser!

   Brynhild Karlsen:
   Maktfordelingsprinsippet? Kyss meg der jeg er høyest når jeg plukker blåbær-----

   John Terje Henriksen:
   Der var bekreftelsen på hvor SUBJEKTIVE disse Advokatene og Dommerne egentlig er....dette er en gedigen PROJEKTSJON av de faktiske forhold....

   Rune L. Hansen:
   Ja, sivilbefolkningen er i realiteten fullstendig umyndiggjort i dagens Norge. Men så altfor mange vet det enda ikke eller er hjelpeløse.

   Dag Røsthe:
   Justiskomiteens leder Tajik er klar i talen om menneskerettigheter her i diskusjon med Siv. Men hvorfor er hun stille ellers ?
   Men her klar tale:
   https://youtu.be/M9LvFqFYvRo
   Menneskerettigheter: Justiskomiteens leder Tajik er…
   youtube.com

   Aina Gregersen:
   Kjempeklar på TV :
   og i opposisjon . . .

   Aina Gregersen:
   Men da Utøya smallt ... hvem løy så det rant da ? Tadjik er en livsfarlig ulv i bambiskinn !

   Aina Gregersen:
   http://www.jostemikk.com/overveldet-av-ondskapen/

   Sjekk første link inne i linken - om da Tadjik måtte reise hjem Fordi venninnen hennes frøs så fært på bena Fordi hun ikke hadde gummistøvler , og hvem sitter på "fluktbåten" sammen med Agenda 21 galskapen selv Gro Har Lem : med de største rødeste gummistøvlene noen har sett ? ! (!)
   Gud hjelpe justisNorge !
   Overveldet av ondskapen
   Det er forskjellige måter å tilnærme seg de forskjellige hendelsene som De presstituerte…
   jostemikk.com

   Rune L. Hansen:
   Ja, snakker de alle med to tunger, dobbel-moral og falskhet, eller er det unntak som forsøker å komme frem? Og hvor lenge lar vi oss lure?

   Kari Sommervold:
   Blir fullt i fengslene da ! ! !

   Nina Kvamme:
   Det er så jævlig som det går an å bli : (  men vi blir ikke hørt her på Facebook, vi må ut til alle med det og vi kan ikke gi oss før vi blir hørt....nok er nok!!!! : ( : ( : (

   Liselotte Olufsen:
   Helt riktig!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 17.07. 2017 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre), shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/?multi_permalinks=1569228173100127

   Kidnapper-mafiaens nye forsøk på å fremstå som uskyldige og fremtids-rettede.

   I en blanding av liksom selv-erkjennelse og å legge skylden på andre.

   For å få kunne fortsette sitt folkemord og sine forbrytelser mot menneskeheten.

   Litt sitat:
   "Barnevoldsutvalget har dokumentert hvor omfattende og alvorlig vårt nasjonale svik mot barna er.
   Kristoffer og Glassjenta og mange flere har gjennom en årrekke vist oss at dette er en realitet, som vi forsøker å lukke øynene til."

   Offentlig omsorgssvikt må stoppes
   http://www.dagbladet.no/kultur/offentlig-omsorgssvikt-ma-stoppes/68516330
   Vi lukker øynene når vi får kunnskap om overgrep mot barn, samtidig som mange blir fratatt foreldre og nettverk på grunn av manglende kompetanse.
   dagbladet.no

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/?multi_permalinks=1318583168267957

   Mona Rodian:
   Hjemmehjelp hos familien hadde vært laaaangt bedre‼️

   Rune L. Hansen:
   Tvungen hjemmehjelp til alle og enhver i Norge?

   Mona Rodian:
   Rune L. Hansen til trengende.

   Rune L. Hansen:
   Hvem og hva skal avgjøre om de er trengende? De selv? NAV-ansatte? Menneskerettighetene?

   Kristian Dirdal:
   For å si det rett ut, flere og kanskje de fleste familiene som mister sine barn har bedre familier enn mange av de som jobber barnevernet! Jeg vet om flere med så dysfunksjonellt familieliv og bakgrunn som under ingen omstendighet burde jobbet i dette "vernet" her finne du tidligere rusmisbrukere, du finner slike som har tatt utdannelsen i godt voksen alder først etter at de hàr sviktet egen familie med å "få seg en one night stand" etter besøk på byen, og da skilsmissen var et faktum så var det tid for å skaffe deg en "jobb" For noen år siden tok de en kvinne i Sandnes for fyllekjøring med nesten 2 i promille stod det å lede i både Aftenbladet og Sandnesposten. Men det stod ingen ting om at vedkommende var "barneverner" Hun var jo en livsfare for både mennesker og dyr "barneverneren"

   Rune L. Hansen:
   Det er vel en selvfølgelighet at virksomheten tiltrekker seg nærsagt alt og ethvert av samvittighetsløse, dumme, falske og perverse mennesker?

   Kristian Dirdal:
   Ja, og tillegg kan du føre til, gørrlate! men her får de en respektabel jobb der det ikke betyr så mye om de ofte er sykemelde! I min kommune toppet barnevernet sykemeldingstatistikken det første kvartalet med nesten 24 prosent sykemelde! Hadde det vært i min jobb som er eksportrettet så hadde bedriften gått konkurs eller flagget ut, og vi jobber fra seks om morgenen, og noen går helkontinuerlig skift, og her er det toppen 6 prosen sykemeldinger som og er mye, men det er langtidsfraværet som trekker opp! Kortidsfraværet er godt 2 prosent, og arbeidsmiljøet og støy og støv har de slett ikke i "barnevernet"

   Rune L. Hansen:
   Mennesker og liksom fag-personer og fag-foreninger og politikk og saksbehandlere og medmennesker som ikke engang respekterer enhvers menneskerettigheter og heller ikke Straffeloven og heller ikke EMD og medmennesket, hva er de vel annet enn kriminelle, eller kriminelle sine akseptanter og medspillere?!

   Rune L. Hansen:
   Det foregår nærsagt rett foran øynene til oss alle og enhver, - kidnappinger, tortur, identitets-tyveri, familie-tyveri, traumatisering, sadisme, menneske-forakt, - og hva sier vi til det og gjør vi med det? Bagatelliserer det, eller later som ingenting, eller sier det som det er med alt og ethvert vi makter?

   Kristian Dirdal:
   Tenk at i et så lite og gjennomsiktig samfunn som det norske så treng de barnehusene i nesten hver by med 50000 mennesker, og så finner de pinadø ut at vår vesle nasjon er sadister mot egne barn! Hva må da skjule seg i India og Kina og andre store europeiske land?

   Rune L. Hansen:
   Sadistene og de som er i stand til sadisme har samlet seg i og omkring "barnevernet". Det er der de befinner seg - og medvirker i sadisme overfor fortrinnsvis andre sine barn og andre sine foreldre. Når slikt noe blir offentlig organisert og industrialisert så blir det utrolig mye sadisme ut av det, i politisk offentlig regi! Det er jo en selvfølgelighet.

   Rune L. Hansen:
   Det er alt og ethvert slikt noe menneskerettighetene og Straffeloven skal beskytte oss mot. Men med en politisk og offentlig forvaltning som ikke respekterer dette så skjer jo det motsatte. Det blir en politisk og offentlig mafia-virksomhet som gjennomsyres av falskhet, dobbel-moral, bagatellisering, hykleri, utplyndring, tortur og alt og ethvert av perversiteter og umenneskelighet. Noe som altså blir gitt aksept av virksomhetens medspillere og akseptanter!

   Rasha Masri:
   Det som skjer i dagens barnevernet er skam .

   Rune L. Hansen:
   Så altfor altfor altfor meget mildt sagt, Rasha Masri.

   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, tirsdag 18. juli 2017: 

   Vått, regn og yr og mellom 12 og 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått og opp til omkring 15 pluss-grader utover formiddagen. Tildels noe mindre og efter hvert lite overskyet utover eftermiddagen og kvelden. 12 pluss-grader klokken 22. Noe dunkelt og ned mot 10 klokken 23. Halv-mørkt og 9 mot midnatt.
   
---
---

   Oscar Holmberg, 18.07. 2017 via Upproret mot LVU Sverige, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/589231924538051/?multi_permalinks=1241750889286148

   "Ingen rättshjälp till 15-årig flicka - fallet visar att barnkonventionen måste göras till svensk lag"
   http://www.dagensjuridik.se/2017/04/ingen-rattshjalp-till-15-arig-flicka-fallet-visar-att-barnkonventionen-maste-goras-till-sven
   FN:s kommitté för barnets rättigheter (FN:s barnrättskommitté) har understrukit att för att rättigheterna enligt FN:s konvention om barnets rättigheter…
   dagensjuridik.se

   *

   Rune L. Hansen:
   Barnkonventionen ER svensk lag! Den ER for länge sedan ratifiserat av Sverige - og då ble den och ER den svensk lag!

   Kosta Wallin:
   Precis Rune L. Hansen, Regeringsformen 1974:152, 2 kap., § 19 

   Rune L. Hansen:
   Ja, jeg ser det er godt formulert også der, Kosta Wallin.
   Sitat:
   "19 § Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Lag (2010:1408)."

   
---
---

   Rune L. Hansen, 18.07. 2017 via Landsforeningen for barnevern i Norge, shared Astor Mathisen Isaksen's post:
   https://www.facebook.com/groups/167607919940794/?multi_permalinks=1616155548419350

   Barnekonvensjonen, Art 3 p2:

   "Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel, idet det tas hensyn til rettighetene og forpliktelsene til barnets foreldre, verger eller andre enkeltpersoner som har det juridiske ansvaret for ham eller henne, og skal treffe alle egnede, lovgivningsmessige og administrative tiltak for dette formål."

   Astor Mathisen Isaksen, 18.07. 2017 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:

   Har beredskapshjemmet lov til å ta meg med til utlandet uten tillatelse fra mine foreldre?

   *

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen, Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Rune L. Hansen:
   Og for eksempel (les nøye) følgende innledende ord i Barnekonvensjonen:
   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonens Art 4:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   
---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 19. juli 2017: 

   Omkring 9 pluss-grader Celsius og stille her ute i natt. Sol fra jevnt dus lys blå himmel og opp mot 18 pluss-grader utover formiddagen. Nokså sommer-vær altså. Solen høyt i sør og 21 pluss-grader klokken 14. Og 18 klokken 18. Halv-mørkt og i underkant av 12 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Line Sandbæk Hansen, 19.07. 2017 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1544130065607917/

   Nå er det straks 20 000 medlemmer på denne gruppa og det er vell og bra, men det er bare å dele i vei for skal vi få til positive forandringer, så må trykke økes!!!

   Alle vet at systemet ikke fungerer, at det ødelegger mer enn det reparerer og da må vi stå sammen for å få til endringer : ) Vi vil ha et familievern, ett vern som virker til barnas og foreldrenes beste, ikke sånn som det er i dag hvor familier blir splittet og barna blir rotløse og traumatiserte resten av livet og hvor foreldre og slekter går til grunne!!! Hvor barn blir kasteballer i ett system som kun tenker makt, prestisje og økonomi og IKKE barnest beste, som opprinnelig var meningen!!!

   Nå har det vist seg med rapporter på rapporter at dette systemet er bygd på løgner, forfalskninger, trakkasering av foreldre og barn, mobbing, utrenskning av svake utsatte grupper, makt og penger!!! Nå må galskapen STOPPE!!! Viss ikke dette snur pronte, så driver regjeringen befolkningen rett og slett til borgerkrig og det er vell ikke så stas for lille vakre snille Norge å få i reportoaret sitt!!! Enda en enorm og mest sannsynelig av den værste skandalen til nå i norges historien!!! Og det er jo snaddermat for utlandsk media, spesielt for Sverige som er lei av Norges arrogante holdning om å alltid være best, uansett på hvem områder!!! Da kommer jo den mørke baksiden frem og skygger for den vakre solsiden vår, naturen, velstanden og det påståtte demokratiet og stemplet "verdens beste land å bo i" blir skyldt bort på 1-2-3!! Tenk hvor mange år de har brukt på å pynte på fasaden i dette landet og hvor mange timer og kroner som har blitt brukt på å bearbeide alle andre land til å tro at vi har verdens beste rettsystem, brosjyrer og propagande om hvor viktig ytringsfriheten og menneskerettighetene er i Norge og ellers i verden og nå snart sprekker luftslottet fordi befolkningen har fått nok av løgnene og finner seg ikke i mer lovbrudd begått av det offentlige i Norge!!!

   *

   Ivan Sara:
   Denne gruppa blir vel ogsaa "kuppet" snart da, siden den begynner aa bli stor.....

   Rune L. Hansen:
   Et stort og stadig voksende antall mennesker i Norge blir informert og opplyst om hva som egentlig foregår. Sånn sett så går det skritt for skritt den rette veien! Den politiske og offentlige mafia-virksomheten og nepotismen plyndrer, torturerer og dreper fortsatt, men dens propaganda-maskineri, falske dokumentasjon, sadistiske dommer og saksbehandlinger og hovmod står for en grundig fall!

   
---
---

   Bjørg Ødegård, 19.07. 2017 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1544473428906914/

   Mange foreldre får en diagnose tredd nedover hodet. Ikke bare en, kanskje en dobbeldiagnose, trippeldiagnose osv.

   Er det ikke noe som heter tilleggsdiagnoser også. Det er virkelig noe for barnevernet å slå i bordet med i fy.nemnda, i tingretten. Vanskeligere å sjele barn uten at mor/far har en diagnose, derfor prøver barnevernet alt de kan for å få noe på deg. Så sitter foreldre der da, og tror på at det er noe galt ved dem og med dem. Du får ikke lov av staten Norge å ha barna dine. Tenna er for gule, tøyet er for stygt, neglene er for lange, du er dum og doven. Da er det lett å sette seg stille ned, for ikke å si, gjemme seg bort.

   Jeg tenker ofte på at det må være mye som enda ikke er oppdaget på tross av all forskning. Kanskje noen ukjente dyrearter. Og så tenker jeg på hva de egentlig lider av, de i barnevernet. Skadefryd, løgnhalser, stenhjerter, hevnlystne maktsyke skapninger.

   Ganske rart også at ikke presten har fått med seg det viktigste i kirkens lære, forlatt sitt prestekall, og trådt inn i barnevernet, statens kontrollerende maktorgan.

   Og at ikke tidl. barnevernsjef har fått med seg noe vesentlig i livet sitt, som har trådt sine barnesko i Frelsesarmeen. Da var det forgjeves, forgjeves.

   Jeg ønsker å hilse dere alle på denne siden i dag med en sang av Svein Ellingsen, (tonesatt av Egil Hovland)

Vær sterk min sjel, i denne tid,
når du har tungt å bære.
Hold ut i prøvens stund og lid
de døgn du går i lære.
En dag til slutt
blir mørket brutt
av lyset fra Guds fremtid.

Gi håpet rom i denne tid,
hvor langt du enn er nede.
Hos dem som taper i sin strid,
er Herren skjult til stede.
Ved Kristi verk
skal du bli sterk
og hvile i Guds fremtid.

Se, mørket blir din modningstid!
Hold ut til natten vender!
Se bort fra angst og indre splid,
du er i gode hender!
Se, du er fri
og lever i
Guds løfterike fremtid.

   *

   Ove Jan Ludvigsen:
   Sterkt budskap! Trengs virkelig slik situasjonen er for tiden!

   Rune L. Hansen:
   Selv finner jeg meget "trøst" i at deres forbrytelser ikke foreldes og har en strafferamme, både internasjonalt og nasjonalt, på inntil 30 år fengsel-straff. Når de skyldige og medvirkende i deres forbrytelser kommer til å bli kompetent straffeforfulgt og dømt så vil det gjenopprette anstendighet, lov og rett og neste-kjærlighet!

   
---
---

   Rune Fardal, 19.07. 2017 via Facebook:
   https://www.facebook.com/notes/rune-fardal/lydighet-og-fengsels-eksperimentet-forklarer-barnevern-ansattes-overgrep/1486412204738331/

   Lydighet- og Fengsels- eksperimentet forklarer barnevern ansattes overgrep.

   Ansatte i barnevernet er villige til å påføre vanlige mennesker ufattelige lidelser i form av traumer og tap av barn bygget på grunnløse påstander når en autoritet krever det. Ja de går så langt at de lyver, forfalsker, truer og svindler for å få det til. Vi ser det i Fylkesnemnder, Tingertter og Lagmannsrett. Deres advokater er like ille.

   Dette skjer hver eneste dag i Norge og er en gjentagelse av Milligrams lydighets eksperiment. Disse ansatte tror virkelig de gjør noe bra for barn, men de mangler fullstendig kunnskap og kompetanse. De fremviser en adferd man bare finner blant psykopater, men de er ikke psykopater (de fleste av dem). Allikevel følger de ukritisk hva en barnevernleder påstår eller hva en rådmann krever. Og jeg vil ta med hva uetiske advokater krever.

   I 1965 utførte Milligran sit berømte lydighets eksperiment. Resultatet han fant var skremmende. 65% av helt vanlige mennesker var under påvirkning av en autoritet villige til å påføre andre dødelige doser av strømstøt (450V). Her er hva Miligram  konkluderte med, og det er like gyldig ovenfor ansatte i barnevernet i dag.
   Fra O´Mara 2015, s. 209

   Milgram.jpg

   Dette er ikke akseptabelt, disse menneskene må holdes PERSONLIG ANSVARLIGE. Jeg vil oppfordre alle til å notere hvem disse er, for vi ser nå at de flyttes rundt til andre stillinger når kritikken  øker.
   
   https://en.wikipedia.org/wiki/Milgram_experiment

   Zimbardo foretok et annet eksperiment tidlig på -70 tallet som  har  tilknytning til lydighets eksperimentet, det såkalte fengsels eksperimentet der  studenter ble delt inn i 2 grupper, fangevoktere og fanger. Det skulle vare i 2 uker men ble avsluttet etter 6 dager fordi fangevokterne begynte mishandle fangene. Fangevokterne ble autoritære, fangene ble passive.

   http://www.prisonexp.org/

   Begge grupper inntok sine sosiale roller. Med andre ord, de ble påvirket av miljøet, ikke ulikt den fundamentale attribusjonsfeil, der adferd skyldes miljø og ikke personlighet, men der personligheten  ansvarliggjøres.

   The fundamental attribution error is our tendency to explain someone's behavior based on internal factors, such as personality or disposition, and to underestimate the influence that external factors, such as situational influences, have on another person's behavior.

   Også deltakerne i Milligrams forsøk ble påvirket av miljøet, autoritetene. Vaktene i fengsels eksperimentet utviklet sadistiske holdninger til fangene i over 1/3 av tilfellene. Det samme vi ser blant mange ansatte i barnevernet. De identifiserte seg for mye med sin rolle og over identifiserte seg med fengsels miljøet. Dette førte til deindevidualisering der fangevokterne definerte seg mer ut i fra sin rolle i stedet for seg selv og sine etiske standarder. Det var den institusjonelle settingen som fikk deltagerne til å overskride sine  normale predisposisjoner.

   Individenes egne moralske kompass undertrykkes for å tilfredstille autoritetene og den institusjonelle settings krav. De mister sin egen personlige identitet og påfører andre alvorlige påkjenninger fullstendig ute av proporsjoner i forhold til de feil andre har begått.

   I lydighets eksperimentet var 66% av de vilkårlig valgte deltagere villige til å påføre et annet menneske de dødelige 450 volt. I fengsels eksperimentet var 100% av de vilkårlig utvalgte deltagerne villige til å mishandle et annet menneske.

   Begge disse settinger var under kontrollerte laboratorie settinger, og en må forvente at det under andre mindre kontrollerte settinger vil forekomme enda høyere tall på overgrep og mishandling.

   Begge disse eksperimenter kan bidra til å forklare den adferd som ofte dokumenteres blant ansatte i barnevernet. Lydighet til autoriteter, kombinert med nordmenns høye konformitet forklarer hvordan tilsynelatende vanlige mennesker uten moralske skrupler kan ødelegge familier og barn i det omfang vi daglig ser i norsk barnevern. De tror de hjelper barn, men de er slaver at et autoritært system de selv er redde for å komme i konflikt med. Dynamikken er selvdreven fordi ingen stiller kritiske spørsmål innad i dette systemet.  

   Adferden blir i mange tilfeller psykopatisk, empatien forsvinner, autoritetstroen tar over. Indre kritiske røster trues til taushet, systemets fungering blir viktigere enn barnets beste og familiens posisjon som samfunnets grunnleggende byggesten opphører.

   De som jobber i dette autoritære systemet, barnevernsansatte, sakkyndige, dommere og politi - er fanget av systemets dynamikk. De tror de gjør noe bra, men er i realiteten å sidestille som soldater under nazismen, de fulgte bare ordre, de trodde de gjorde det rette. Nürnbergprosessen fortalte oss noe annet. Den tsjekkiske presidentens merkelapp på Norge som Nazistat var kanskje ikke så malplassert allikevel.


   Milos-Zeman.jpg
      Aftenposten 10.FEB.2015

   Denne sløvingen av egen evne til kritisk tenkning og moralske kompass preger store deler av de ansatte i offentlig sektor. Ansatte i barnevern systemet behandler foreldre og barn slik  fangevokterne i fengsels eksperimentet behandlet fangene, og det ble stoppet etter 6 dager.....

   Dette gjør at kritikere av dette systemet må fortsette øve sitt trykk og sin kritikk. Det er  ut i fra det over beskrevne derfor ikke så rart at kritikere av barnevernet kalles hatere og at de ansatte i dette autoritære systemet truer, anmelder og trakasserer kritikere. Det var det samme nazistene gjorde med sine kritikere. Forsøk på karakterdrap, latterliggjøring, trusler, trakassering osv. er kjente hersketeknikker fra autoritære systemer. De evner ganske enkelt ikke vurdere kritikk saklig, de er faget i sin egen frykt for at systemet skal vende seg mot dem, slik vi ser skjer med varslere på innsiden.

   Så min oppfordring til alle dere menneskerettsforkjempere er, øk trykket. Autoritære systemet er like sårbare for dagslys på sin adferd som trollet. Det viser deres adferd når de avsløres daglig. Stå på, for den ene rapport etter den andre viser at barnevernet og dets lakeier er blitt en stat i staten, et autoritært system som skal vekk! De viser at det går dårlig med barnevernsbarn, de viser overgrep, løgner, forfalskinger og svindel. 

    De ansatte gjør seg til lovbrytere og vi skal fortsette avsløre dette korrupte systemet.

   *

   Gro Anita Mollestad:
   Utrolig bra skrevet Rune.

   Jeanett Pedersen:
   Ja desværre ser billedet også sådan ud i Danmark - deler lige dit fine opslag til Danmark <3

   Ove Jan Ludvigsen:
   Skremmende, det viser bare at barnefamilier, undertrykkes, underkues, brytes ned, fysisk og psykologisk! Dette er så ille at der må settes inn alvorlige, men voldlig-løse, angrep på denne ødeleggende virksomheten. Deler denne med velvilie i håp om at den må være et ledd, i å få et sterkt oppgjør med denne ondskapen?

   Ove Jan Ludvigsen:
   Den ligger på tidslinjen min også, en viktig dokumentar, Rune Fardal er ingen dumrian, smart gutt, den gutten der - JA!

   Arne Floysvik:
   Ja hvordan kan folk i barnevernet leve med sine overgrep mot barn og deres pårørende, og ødeleggelse av liv, kun for at de skal ha rett. Noe er dramatisk galt i vårt samfunn, som tillater dette. Familier står hjelpeløse tilbake.

   Lizbeth Anita Lamey:
   Deler : ) 

   Jorunn Johannessen:
   Det er ikke til å tro.

   Siv Hege Johannessen:
   Barnevernsansatte burde blitt koblet til en løgndetektor!!!!

   Mona Kågen:
   Barnevernet skal kun kontaktes der det begås kriminelle handlinger. Der foreldre har behov for hjelp, er det helse og sosial-etaten man skal kontakte, og har barn behov for hjelp, så er det oppvekst-etaten som har ansvar med å følge opp. Når alt og alle henvender seg til barnevenet med bekymringsmeldinger, blir det helt feil.  

   Ove Jan Ludvigsen:
   Det går jo ikke an for barn som blir utsatt for kriminelle handlinger, å kontakte kriminelle, i dette tilfelle barnevernet, vi har jo sett hvor nedverdigende dette vernet behandler sine klienter. Nei for all del, la ikke noen som blir utsatt for kriminelle handlinger, bli anbefalt å ta kontakt med et kriminelt system! Vi må også ha klart for oss, at helsevesen, sosial-etaten, og alt dette rotet, er jo en enhets allianse med barnevernet! Våkn OPP! Det er dødens, ja mer enn det, å kontakte slike allierte.

   Annika Williams:
   Så sant Ove Jan Ludvigsen ! 

   Edith Kristense Bjørnestad:
   Dette er forferdelig hvordan de be handler famelier. Mener at de må stilles ansvarlige for alle disse lovbruddene.. Dette går ikke an lenger Nok er nok

   Annika Williams:
   Ja!! Det skal vi !!! Vi skal skrive, dele,, informere helt til denne etaten er nedlagt! !

   Anne Sunde:
   Så vidt jeg husker, var scoret nordmenn mer enn 65% på lydighet-testen og ble kåret til Europas mest konforme mennesker. Det er kanskje derfor så mange sitter og ser på galskapen rundt seg uten å løfte en finger. Mange ser ikke ut til å forstå de lidelsene andre går gjennom fordi autoriteter sier at det ikke skjer. Verden går ikke til grunne pga onde personer, den går til grunne pga de som ser på uten p gjøre noe.

   
---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, torsdag 20. juli 2017: 

   Ned til 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Sol fra slørete lys blålig og hvitlig himmel, en mild bris og gradvis opp til 20 pluss-grader frem mot klokken 11. Med 25 klokken 15, derefter tildels noe spredt skyet. Halv-mørkt og ned mot 17 pluss-grader klokken 23. Nokså mørkt og i overkant av 17 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, fredag 21. juli 2017: 

   Omkring 16 pluss-grader Celsius og en mild bris her ute i natt, med yr og vått fra omkring 02-tiden. Overskyet, yr, vått og 15 pluss-grader frem mot 09-tiden. Grålig og hvitlig disig overskyet, vått og opp til omkring 17 pluss-grader videre utover formiddagen og eftermiddagen. Med yr og 16 pluss-grader klokken 21.30. Mørkt, vått, noe yr, stille og 15 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 21.07. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154578305306875

   For ett år siden, sa Den Europeiske Menneskerettsdomstolen disse ordene om repereasjonsplikten som norske myndigheter er pålagt å følge:

   "The Court reiterates that a judgment in which it finds a breach of the Convention imposes on the respondent State a legal obligation to put an end to that breach and make reparation for its consequences in such a way as to restore as far as possible the situation existing before the breach (see Iatridis v. Greece (just satisfaction) [GC], no. 31107/96, § 32, ECHR 2000‑XI)."

   *

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er jo ikke bare Straffeloven som gjør seg gjeldende ved menneskeretts-krenkelser. Men også ikke minst EMD.
   Den politiske nepotismen som setter seg selv over og utenfor lov og rett tror seg i det lengste å ikke bli avslørt og innhentet av lovens lange arm, men et slikt hovmod og en slik menneske-forakt vil straffe seg og skal straffe seg!
   Det var det mange engelske politikere, dommere og saksbehandlere oppdaget og fryktet - og reagerte på med Brexit. For å forsøke å videreføre seg selv og sine forbrytelser enda lengre.
   Den politiske nepotismen i England har på mange måter vært - og er - likså ille som i Norge (og Skandinavia). Det er blandt annet derfor det er så viktig for slike politiske mafia-nepotismer ("eliter") å opprettholde og videreføre seg selv og sitt nettverk og sin makt og propaganda.
   Det er for eksempel ikke bare i dagens Norge at sivilbefolkningen ved de politiske valgene ikke tillates å stemme på andre mennesker enn de samme som fra før av har makten. Altså bare på politisk og offentlig mafia-virksomhet. Og ikke på hvem de selv ønsker. Valg-ordninger som krenker blandt annet Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 25.
   Det er egentlig ikke noe mysterium hvorfor slike politiske nepotismer forakter og forfalsker menneskerettighetene!

   
---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, lørdag 22. juli 2017: 

   Mørkt, vått, stille og omkring 15 og 14 pluss-grader Celsius her ute i natt, med yr fra sent på natten. Grålig og hvitlig overskyet, vått og tildels yr utover formiddagen, med opp til omkring 16 pluss-grader. Uten nedbør utover eftermiddagen og kvelden. Nokså mørkt, stille og 14 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, søndag 23. juli 2017: 

   Vått og ned mot 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Dus lys blå spredt skyet himmel og opp mot 21 pluss-grader utover formiddagen frem mot 12-tiden. Lys blå skyfri himmel og opp til omkring 24 pluss-grader utover eftermiddagen. Tildels noe slørete og dusere og spredt lett skyet og ned til 19 pluss-grader frem mot 19-tiden. Nokså mørkt, stille og 14 mot midnatt.
   
---

   Rune L. Hansen, 23.07. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10211033658452145
   
   Noen ord om konsekvenser og konservering

   Jeg er mest opptatt med hermetisering og annen konservering av mat og medisin i mange dager og ofte nu. Av nødvendighet og som "avkobling" og kontrast til arbeidet med saks-dokumentasjonen.

   Arbeidet med saks-dokumentasjonen har for meg lenge, kontinuerlig siden kidnappingen av meg og min familie, hastet mere enn noe annet, selvfølgelig, og vært prioritert fremfor alt annet, selvfølgelig. Men det er for meg ikke mulig mere på samme måte. Torturen, terroren og utplyndringen har konstant vært stadig mere og mere ødeleggende for helse, kropp og alt annet. Alt i verden har sine tåle-grenser og konsekvenser. Jo verre dess mere ødeleggende. Slikt noe skal ikke forekomme. Skal ikke kunne skje.

   Men det er utrolig mange og stadig flere i dagens Norge, som i forskjellig grad, men meget har det på lignende måte, bak terror regimets fasader av politisk offentlig falskhet, kriminalitet og propaganda. Og slik fortsetter det enda. Fordi mange i og omkring den politiske og offentlige forvaltningen ser seg tjent med at det er slik, eller unnlater iherdig å forsøke å stoppe det.

   Hjelp, reell hjelp, får de fleste ikke. Ingen steder. Bare det motsatte. Unntatt politisk strategisk diverse interesse-fraksjoner, på bekostning av andre. De fleste som egentlig skal hjelpe, i rettsvesenet, NAV, politiet, "barnevernet", etc., gjør stort sett bare katastrofalt det motsatte. Jo mere eller bedre en ber om eller trenger hjelp dess mere katastrofalt får en det motsatte. Politisk eller offentlig respekt for menneskerettighetene og Straffelovens lovlige lovbestemmelser forekommer omtrent ikke, annet enn som falskhet.

   Den politiske og offentlige nepotismen har sine egne ønsker, prioriteringer, hensikter og interesser, som ikke inkluderer reell respekt for menneskerettighetene og medmennesker. Bare falskhet om menneskerettighetene, for å lure overfladiske og alle som ikke vet. Det er dagens katastrofale faktum.
   
   Den politiske og offentlige utplyndringen, terroren og torturen har mange katastrofale konsekvenser.

   Hvordan overleve blir for mange et spørsmål om liv eller død, og om tilgjengelige muligheter. Den fraværende eller falske hjelpen fra NAV og de andre instansene tvinger mange til tyverier, innbrudd, svindel, prostitusjon, rus-misbruk, etc. For i det heletatt å kunne overleve, litt lengre.

   Selv gjør jeg konsekvent ikke slikt. Så hva gjør jeg da? Det er og blir et spørsmål om tilstedeværelse eller fravær av reelle muligheter, kunnskaper og perspektiver.

   Utplyndringen, torturen og terroren kan virke forskjellig på de forskjellige mennesker, samtidig som å være ødeleggende og livs-farlig.

   Å bo eller befinne seg i landlige omgivelser kontra i en by kan både være en fordel og det motsatte.

   Å være fratatt retten til sitt familieliv er livs-ødeleggende tortur og utplyndring for enhver. Og i dagens Norge ikke bare forekommer slikt, men det er politisk alminneliggjort, på tilsvarende måte som aparthate, kjetter-prosesser, inkvisisjons-politikk, etnisk desimering og andre former for menneskehandel og politisk offentlig terror.

   Hvordan kan jeg alene forholde meg til slikt, bortsett fra å dokumentere og å protestere og å lete efter og samle medmenneskelig hjelp?

   Hverken jeg eller menneskerettighetene har i praksis noen makt eller myndighet enda i dagens Norge.

   Utplyndret, kidnappet, stigmatisert, isolert, traumatisert, torturert, ødelagt og terrorisert på kryss og tvers gjennom lang tid, men enda litt "levende".

   Enhver er vi som sagt forskjellige og har forskjellige muligheter, selvfølgelig. De fleste overlever dårlig og ikke lenge.

   Det hjelper lite eller ingenting å ha god eller dårlig tilgang til
eller greie på mat og medisin når slike former for utplyndring, ødeleggelse og terror foregår.

   Men alt det lille som kan hjelpe kan være viktig og nødvendig.

   Jeg har nokså god greie på slikt og har takket være det "overlevd" mange ganger og lengre enn de fleste. Dårligere eller bedre.

   For mitt vedkommende har mangel på - og begrenset tid til - mat, medisin, varme og medmenneskelighet blandt annet nødvendiggjort stadig mere bruk, hjemme alene, av mine kunnskaper om konservering av mat, remedier og medisiner. For best mulig under disse forhold å redusere skader, sykdommer, nød og elendighet. Noe som selvfølgelig ikke alltid er mulig eller nødvendig for alle og enhver. En har erfart og vet at det forlenger livet og er og blir videre nødvendig. På lignende måte som den som stjeler, gjør innbrudd, svindler eller prostituerer seg som eneste mulighet for fysisk å overleve.

   Konservering hjemme av tilgjengelige matvarer i forhold til tilgjengelige remedier er ikke uten risiko. Selv hermetisering av bær og frukt kan gjøres på forskjellige måter som kan ha livs-farlige konsekvenser ved mangel på nødvendig kunnskap, utstyr eller hygiene. Slike mangler kan resultere i sykdom eller død forårsaket av mikro-organismer som gir botulisme, salmonella, e.koli, listeria, etc. God og rett hygiene er meget viktig, men er ikke det eneste som er nødvendig for å redusere eller eliminere risiko for slikt. Selv om det hjemme eller der hvor en befinner seg ikke er mulig å eliminere risiko-faktorene så kan efter evne og mulighet å redusere eller minimalisere risiko-faktorene være eneste valg.

   "Nød lærer naken kvinne å spinne", sies det i et gammelt ordtak. Men stor nød uten eller med reduserte valg-muligheter og nødvendige remedier eller utveier resulterer i elendighet, ødeleggelser, katastrofer, sykdom og drap.

   I offentlig regi å bagatellisere eller forfalske menneskerettighetene for et eller flere mennesker resulterer i akkurat det, hvor meget det enn blir forsøkt bortforklart, bagatellisert eller forfalsket.

   Det som i politisk og offentlig regi skjer i dagens Norge gjør offentlige menneskeretts-forbrytelser mulige, samtidig som de konserveres som offentlig sadisme, tortur, terror, traumatisering, falskhet, løgner, perversiteter, unnlatelser og drap.

   En fundamental og fullstendig besinnelse og beskikkelse er helt nødvendig.

   Offentlige menneskeretts-forbrytelser og enhvers menneskerettigheter må i praksis i og for alt og ethvert av enhver taes 100% på alvor.

   Det er det som er den rette og enkle løsningen.

   Det å ikke ville det skal ha og må snarest mulig få kompetente nødvendige og forholdsmessige konsekvenser.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1324636414329299/

   Rasha Masri:
   Tusen takk Rune L. Hansen, det du sier er sannheten som mange ignorerer og er ikke glad for å høre.

   Cato Martin Jakobsen:
   Godt skrevet, og slike er det mange som føler seg. Jeg jobber med å få ut alle papirene fra BV, da jeg har mine, og kan bevise falskneri. Jeg har noen av de originale, og de beviser falskneri på en klimarapport, og på en obduksjon snørapport, begge forfalsket for å gi meg skylda for dødsfallet til min samboer, og slik kunne ta barnet akutt. Heldigvis hadde jeg både originale papirer og de forfalsket, Politiet var temmelig rare i trynet da jeg viste dem det, de hadde jo allerede bevist via overvåking at jeg gjorde det jeg kunne av livredning, og at jeg begynte før jeg ringte 112, der de fortalte meg i detalj hva jeg skulle gjøre. Hun var i livet da ambulansen kom. Og å bli mistenker fra BV at jeg prøvde å ta livet av min store kjærlighet og morra tilintetgjøre yngste, det skapte ikke noe godt samarbeide.

   Rasha Masri:
   Trist

   Cato Martin Jakobsen:
   Klimarapport skal være politirapport, snørapport er obduksjonsrapporten. Autokorrekt.

   Cato Martin Jakobsen:
   Å bli drapsmistenkt og kjørt i glattcelle når det var gruppeterapi man trengte, var ikke morsomt. Halv time etter hun var erklært død ble jeg hentet på sykehuset av politiet. De som var der begikk ordnenekt og nektet å kjøre meg i glattcelle, både legene og politiet s var til stede var rystet. Heldigvis var ingen av politiet mot meg, unntatt de som hentet meg med tvang på ordre fra politiledereren den dagen, og etter som jeg hadde får han degradert året før, så ville han nok ta litt igjen. Okey, det, han slapp meg ut så fort som mulig, familien min hjalp godt til, så en urinprøve, så kom jeg meg hjem. 4-5timer senere kom BV og skulle akutt hente barnet. Den tapte de, men 3 år senere vant d 4-12 på grunn av redsel for senere omsorgssvikt.

   Rune L. Hansen:
   Redsel for omsorgssvikt? Selv gjør de jo alltid ikke noe annet enn allslags groveste slags omsorgssvikt!
   Det er og blir som kjetter- og hekse-prosessene for ikke så altfor lenge siden. Hvem var det som brente og druknet sine medmennesker?

   
---
---

   Marius Reikerås, 23.07. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154585244456875

   Erling Moe, kommunikasjonsdirektør i Domstoladministrasjonen, forsøker å flytte fokuset østover.

   Faktum er at domstolbygging i Norge aldri har vært viktigere.

   En skremmende høy andel norske dommere, viser en grunnleggende forakt og mangel på forståelse for for menneskerettene.

   Noe Den Europeiske Menneskerettsdomstolen bekrefter ved å ha sagt ja til å behandle 9 (10) saker, bare på barnevernsområdet.

   Polen har åtte ganger så mange mennesker som Norge, men meg bekjent ingen barnevernssaker til behandling i EMD.

   Så du bør heller ha fokus på eget land, Moe.

   Domstolbygging i Øst-Europa har aldri vært viktigere
   http://www.vg.no/nyheter/meninger/polen/domstolbygging-i-oest-europa-har-aldri-vaert-viktigere/a/24101629/
   Det er viktig at det polske folk nå står opp mot politikernes forsøk på å legge domstolene under politisk kontroll.
   vg.no

   *

   Brynhild Karlsen:
   Vi trenger å se til at våre egne domstoler fungerer som de var ment å gjøre! La oss nå feie for egne dører først!!

   Kristian Rønås:
   Dette er jo bare sprøyt . 83 høyesterettsdommere er bare tull , de ville greid seg fint med 13 . Tingretts Dommere burde sittet på åremål i Max 6 år , lagdommere i Max 8 år og høyesterettsdommere på livstid men kunne fjernes hvis 4/5 av Stortinget mener de ikke holdt mål. Det med menneskerettighetene er jo bare tull , 4/5 av alle dommer i sivile saker jeg har lest bryter dommeren EMK og avgjørelser i EMD . Mener norske dommere at Norge er unntatt EMK ?

   Karin Ullensvang:
   Det er saker i Fylkesnemdene som ikke trenger menneskerettighetslovene. (SIVILE). Slik har jeg forstått dette systemet men jeg kan ta feil.

   Rune L. Hansen:
   I dagens Norge er den politiske og juridiske forvaltningen en sammeblandet politisk nepotisme hvor det er dobbel-moral, falskhet og total forakt for menneskerettighetene og medmennesket som rår. At de aktivt forsøker å smitte Polen og andre land med det samme "systemet" er ikke nytt. Heller ikke at de aktivt både innenlands og utenlands henviser til og bruker politisk kjøpte (og direkte latterlige) statistikker og rangeringer (fra firmaer som spesialiserer seg på salg av slikt) som argumentasjon. Det er slik politisk mafia-virksomhet opererer.

   Aina Gregersen:
   DomstolBygging : så det er derfor Polen fikk 800millards av regjeringen her nå - til denne fyren med mafiose tilknytning .
   Og Jensus Stoltenbergs gav 900milloner til Polsk politi for oppgradering av utstyr vi selv ikke får opp og gå her i landet .
   Så det er altså Polen som har nøkkelen til Norge ?
   Interessant . . .

   
---

---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, mandag 24. juli 2017:

   Ned til i underkant av 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og opp til omkring 16 pluss-grader frem mot 10-tiden og 19 klokken 12. Noe sol og noe mindre overskyet med 21 pluss-grader en stund fra klokken 13. Derefter overskyuet disig, torden, regn, yr, vått og mellom 16 og 14 pluss-grader videre utover dagen og kvelden. Med 14 og mørkt mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 24.07. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154588389916875

   Under et arrangement på Conrad Svendsen Senter den 17. april 2008, uttalte daværende justisminister Knut Storberget ifølge Aftenpostens nettavis:

   «Jeg vil framføre en uforbeholden unnskyldning og beklagelse overfor Fritz Moen og dem som kjente ham og sto ham nær, for den urett han ble utsatt for» – «Så mye lidelse og urett som Fritz Moen ble utsatt for, finnes det ingen tilgivelse for. Dette må unngås for framtida.»

   Meningsløse ord, når dommerne som begikk justismordet mot han forstatt sitter og dømmer, som om ingenting har skjedd.

   Jeg ønsker meg et opprør mot den delen av dommerstanden i Norge, som med tydelighet utviser forakt for Grunnloven og menneskerettighetene.

   De har ingenting som dommere å gjøre.

   *

   Alf Reuss Kollsete:
   Ikke vanskelig å vere enig Marius, NÅ MÅ DET FÅ KONSEKVENSER FOR DOMMERE og ANDRE OFFENTLIG ANSATTE Å BRYTE NORSK LOV og INTERNASJONALE KONVENSJONER!!!!!!!!!!!! Før det skjer kommer denne FULLSTENDIG UAKSEPTABLE PRAKSISEN til å fortsette!!!!!!!!!!!!!

   Egil Borse-Svensen:
   Det var på den tiden svært dårlige og spekulative forhold i rettsvesenet i Trondheim, det hevdes det er på vei tilbake i enkelte rettsinstanser i Norge;

   Wikipedia; "Moen-saken er Europas eneste kjente tilfelle av dobbelt justismord i drapssaker. Den sterkt funksjonshemmede (bl.a. døvstum og lam i høyre arm) Fritz Moen ble i 1978 dømt for å ha voldtatt og drept en 20 år gammel jente ved Stavne i Trondheim. I 1981 ble han i tillegg dømt for i 1976 å ha tatt livet av en annen 20 år gammel jente ved Nardo i Trondheim. Tilsammen ble Fritz Moen dømt til 21 års fengsel og 10 års sikring.
   I 1998 begynte journalist Tore Sandberg å engasjere seg sterkt i begge drapssakene, og hevdet at det var begått justismord mot Fritz Moen. I 2002 begjærte advokat John Christian Elden gjenopptakelse av begge drapssakene.
   I 2004 ble Moen først frikjent for det ene drapet, og i 2006 ble han frikjent for det andre, etter at en 67 år gammel mann hadde tilstått begge drapene på sitt dødsleie[1]. Fritz Moen døde 28. mars 2005, fremdeles kjent som skyldig i å ha begått et drap.
   Saken har ført til alvorlige anklager mot norsk rettsvesen, og i likhet med i Lilandsaken besluttet regjeringen å nedsette et eget granskningsutvalg for å vurdere påtalemyndighetens og rettens rolle i saken. Utvalget fremla sin rapport den 25. juni 2007, og kom med meget skarp kritikk av politiets, påtalemyndighetens og rettens rolle i saken. Norske medier har også fått kraftig kritikk for å ikke ha ivaretatt sin rolle som «den fjerde statsmakt», og kritikk for at de i ettertid har vist liten interesse for hvordan justismordene kunne bli begått."

   Erik Kaa:
   Statlig granskningsutvalg til å granske norges mektigste menn (dommere) ??????? ER DET EN VITS ??Det norske demokrati instrueres av norske og EU dommere. Så norske dommere kan ikke granskes. Slutt å prat løgn.? Norske journalister ansett som den fjerde statsmakt ???? Er du blitt sinnsyk også nå ? Historisk sett har norsk journalisme ALDRI fungert som noe annet enn logrende hunder for å bli invitert på hagefest. Alt om norsk jornalistikk som den fjerde statsmakt må UMIDDELBART FJERNES FRA HISTORIEBØKENE, som en vits på folkets bekostning, og aldri nevnes igjen som et ekte fenomen.

   Erik Kaa:
   Egil borse, du har et utmerket sammendrag her over, men måten illusjoner og virkelighet blir blandet sammen vedrørende hva som skulle vært og hva som aldri har vært, og aldri har fungert, blandet sammen med entro på at et maktsentrert juridisk system kan overleve og bli et brukbart system............ Håpløst. Jeg tror folket forstår at rett og urett må få andre kanaler i fremtiden enn en statsmakt som tjener penger på bøtelegging og at feil mann blir dømt. Og hvor kameraderi og broderskap i hemmelige klubber mellom aktører på begge sider er daglige tilstander i norges rettsbyggninger.

   Greta Solheim:
   Betyr "opprør" for å få avsatt dommere som har utvist tydelig forakt for Grunnloven og menneskerettighetene, som de er forpliktet til å respektere og sikre/fremme - anvende, jf Grunnloven § 92 tidligere prg 110c. Tenker du et samlet eller enkeltvis "opprør" ved å ta ut søksmål mot staten?

   Brynhild Karlsen:
   Jeg ønsker gammeldags moral og hederlighet gjeninnført i hele samfunnet! I barnevernet begås det justismord hver dag, og både barn og voksne tar livet av seg i kjølvannet av disse, men det hører vi ikke om uten at familiene selv går ut med det som har skjedd. Hvor er pressen da? Pressen er forøvrig ikke så nøye med sin vær varsom plakat når det er en historie som selger----

   Borghild Dorthea Dahl:
   Mye vondt kunne vært unngått vist det ikke Var for løgnere.

   Erik Kaa:
   Det finnes løgnere og det finnes løgnere, de som må lyge for å ha mat til sine barn i morgen. Og de som lyger for å fylle sine lommer til randen i griskhet. og det finnes tyver og det finnes tyver, De som stjeler i nød, og de som stjeler i sin overflod. ----- Kansje samfunnet må skille mellom disse tingene. Loven kan ikke være lik for alle. Det er en gigantisk illusjn og løgn

   Greta Solheim:
   Jeg ante ikke at det fantes slike uredelige folk, før jeg stiftet bekjentskap med dommere. Hvordan tenker staten at slike uredelige dommere skal ivareta rettens verdighet? Herunder der dommere i saker reelt opptrer som motparter og motarbeider rettsvesenet?

   Monicha Nyhuus Aas:
   Nei møte med domstolen er en aha opplevelse for de fleste. Da rakner fort det speilbilde vi er oppdratt til å tro på.

   Erik Kaa:
   før rettsvesenet ble oppfunnet i norge, hadde vi objektive rettferdige menn som var kjent for sin rettferdighet og klokskap, som støttet hver sin part i en konflikt. Og denne folkejuryen ble enig om kompensasjon og straff. ------ dette juridiske sysstemet som hevder å stå over sannheten, som vi har i dag, er et loppesirkus.

   Egil Borse-Svensen:
   Jeg kaller det for klinkekule-, eller glassperle-spillet i et moderne samfunn. Hermann Hesse skrev for mange år siden en bok nettopp om "Glassperlespillet" i den lille universitetsbyen som brakte folk til topps, og så oppdaget de at de hadde mistet det egentlige livet på veien og begynte å reise for å finne det igjen.

   Høre hva du sier. Ekte psykologi derimot vil umiddelbart slå fast at en sjel som har tapt seg selv, vil stå for nærme problemet til å kunne håpe på noe selvhelbredelse, uten å ha enorme evner og kunnskaper. (Og vi kan allerede si mye om disse personenes selvinnsikt og altruisme). ;)

   Tor-Harry Lind:
   Jeg er en av de heldige som uten å mukke kunne kalle ham min venn og nabo gjennom mange år. Jeg kommer aldri til å glemme han og hans soning der han av mange ble behandlet som en tulling. Allerede i 1986 visste jeg og mange andre at han var uskyldig <3 <3 

   Rigmor E. Bjørgvik:
   Det er lett å si, men hvem skal da dømme dem? Deres kollegaer? Det tror jeg ikke før jeg ser det.... : (

   Steinar Ursin:
   Underlig at slik oppførsel sprer seg og sitter sementert i Narvik gjennom geneŕasjoner

   Anders Kleppe:
   Og ingenting et bedre. Faktisk verre i dag.

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke alene bare grovt kriminelt å ha politikere og dommere som ikke straffeforfølges og dømmes for medvirkning i eller for en menneskeretts-forbrytelse, men det er også direkte fullstendig sinnssykt!

   
---   

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, tirsdag 25. juli 2017: 

   Regn, vått og omkring 13 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått og opp til 17 klokken 10. Halvt overskyet spredt skyet og omkring 19 pluss-grader utover eftermiddagen. Og 17 klokken 19 og 21. Dunkelt og 15 klokken 23. Nokså mørkt og omkring 14 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Oddvar Espegard, 25.07. 2017 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1550773181610272/

   MORTEN TERNING ER EN AV NORGES STORE LØGNERE, bare les
.
   - Morten Terning, sier til VG at de ikke tar lett på dette.
   – Vi tar demonstrasjonene på alvor. Det er viktig å forklare hvordan norsk barnevern fungerer. . . . . bla bla bla
.
   Departementet om protester mot norsk barnevern: – Tar det på alvor
   http://www.vg.no/nyheter/utenriks/internasjonal-politikk/departementet-om-protester-mot-norsk-barnevern-tar-det-paa-alvor/a/23616623/
   På én dag har det vært fem protester – ulike steder i verden – mot det norske barnevernet.
   vg.no

   *

   Oddvar Espegard:
   Artikkelen er ikke fersk, men løgnerne skal avsløres!

   Ruth Ensby:
   Tar det på alvor ......
   Ord uten innhold og mening! Taust fra statsråden, fortsatt!

   Oddvar Espegard:
   Ja !!

   Ann-Lis Lunde Kristensen:
   Nei!!! Det er IKKE VIKTIG å fortelle VERDEN hvordan B.HV fungerer!!! Det er VIKTIG å fortelle B.HV hvordan VERDEN fungerer! Barnet er en vare/middel og fult av Løgn og DÅRLIG psyk. Og Religion forståelse ER DERES(b.hv ) problem!!! Skam!!

   Rémy Andrèas:
   Vi går ikke inn i den konkrete saken, for de detaljene har vi ikke – og det er nok til det beste, sier Baskår.. Gidder ikke engang sette seg inn i det hvordan i helvete skal de da lære?

   Karol Jan Cherek:
   "Han forklarer videre at barns rettigheter står sterkt i Norge." NOE FAEN MEG TULL : (

   Rune L. Hansen:
   Det eneste barna kan være sikre på, er at de har ingen menneskerettigheter. Og at alle og enhver av menneskerettighetene neglisjerer.

   Halldor Hamre:
   Departementet bryr seg ingenting, og Solveig Horne ( Frp ) er like ubrukelig som sine forgjengere !

   Rune L. Hansen:
   Det er jo nettopp HVORDAN det såkalte "barnevernet" fungerer, med sin overflod av offentlige menneskeretts-forbrytelser og sadisme, som gjør at snart alle og enhver og hele verden protesterer og umiddelbart vil ha stoppet og straffeforfulgt virksomheten!

   Sharmaarke Jiniyo Arag:
   Barnevernet er same som IS

   Jan Stenberg:
   handel med barn er bra for business
   i korporasjoner dreier ALT seg om hva som er bra for business
   kronen/statan NORGE er en korporasjon

   Rune L. Hansen:
   Tror han verden består av bare indoktrinerte, molboer og idioter?
   Vi ser det om og om igjen og ingenting annet - enn groveste slags menneskeretts-krenkelser fra kidnapper-virksomheten både overfor barna, foreldrene, familiene og sivilbefolkningen. Og hva er det virksomheten forsvarer seg med, mot protestene? Ingenting annet enn utroligste slags tåpeligheter, fortielser, løgner og falskhet. De har ingen som helst reell eller saklig argumentasjon, selvfølgelig. Derfor argumenterer de heller ikke. Annet enn overfladisk, løgnaktig og falskt.

   Rune L. Hansen:
   Er det noen som noensinne har hørt at de argumenterer mot menneskeretts-konvensjonene eller Straffeloven? Nei, det er jo ikke det. De later som at både menneskeretts-konvensjonene og Straffeloven ikke eksisterer.

   Jan Stenberg:
   hele korporasjonen NORGE er basert på løgn, bedrag og tyveri
   dette er korporasjonens basis

   Rune L. Hansen:
   Ingenting av det de driver med er folkets vilje. Og ingen av de er folkets valgte heller. De driver Norge som sin egen private butikk, styrt som en mafia-virksomhet og nepotisme.

   Rune L. Hansen:
   https://www.fvn.no/nyheter/i/Ja4M8/109000-per-maned-fra-Stortinget
   109.000 per måned fra Stortinget
   Ingebjørg Godskesen slutter på Stortinget og blir student. Fram til nyttår får hun 109.479 kroner i støtte og lønn fra Stortinget per måned.
   fvn.no

   Rune L. Hansen:
   Også slik sponses politisk og offentlig organisert kriminalitet ...

   LO har foreløpig gitt mest til valgkampen  
   http://e24.no/makro-og-politikk/stortingsvalget-2017/lo-har-foreloepig-gitt-mest-til-valgkampen/24081579
   LO smører Arbeiderpartiets valgkamp med nær 20 millioner kroner, mens rikfolk og finans- og næringslivet blar opp 14 millioner kroner til Høyre.
   e24.no

   Rune L. Hansen:
   En av tre forstår ikke hva som står i offentlige brev
   http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/en-av-tre-forstaar-ikke-hva-som-staar-i-offentlige-brev/a/24099397/
   En av tre nordmenn sliter med å forstå innholdet i brev de mottar fra offentlige etater. Andelen som ikke klarer å oppfatte budskapet fra offentlige tjenestetilbud, har økt siden 2013.
   vg.no

   Jan Stenberg:
   korporasjonen NORGE er deres egen butikk
   og datterselskapene/statsborgerne finansierer hele gildet
   daglig følger folk endeløse ordrer uten å tenke
   mens de lærer opp barna sine til å rope hurra for butikken

   programmering.jpg

   Rune L. Hansen:
   Programmering. Det skjer i alle land til alle tider, men i forskjellig grad og på mere eller mindre forskjellige måter.

   
---

---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, onsdag 26. juli 2017: 

   Mørkt og omkring 14 og 13 pluss-grader Celsius her ute i natt. Sol fra delvis og tildels noe overskyet og spredt skyet dus lys blå himmel og opp til omkring 21 pluss-grader utover formiddagen. Overskyet utover eftermiddagen, med omkring 17 pluss-grader frem mot 20-tiden. Dunkelt og 16 klokken 22.30. Mørkt, stille og 16 mot midnatt.
   
---
---

   Mire Stare, 26.07. 2017:
   https://www.facebook.com/mirela.sterjo/posts/10211455299032992

   A simple message to the Government of Norway:

   In no other country in the world are the children kidnapped as in Norway! No stories like these are ever heard from any other place in the world! One tries to understand how something like this can happen in Norway! Why is the government and the majority of society so insensitive to this most sensitive subject?!!

   Well…it turns out, Norway has a dark secret…!

   I have so many questions for the government, for those who make the laws and for those BV “field operators” that in my opinion are the worst executors and the most ruthless creatures on earth! They seem to have no feelings, no humanity, and no compassion as if they come from another world (maybe they do!!!)

   Norway, if you have a reputation of being a world leader when it comes to providing social services and respecting human rights, why don’t you prove to the world just that? Since when the definition of social services and child protection means kidnapping them, buying them, selling them, traumatizing them for life, stealing their identity, tearing them apart?

   Bodnariu, Johansen, Amy, the Indian, Turkish, Polish, Russian, Estonian families and many others had the admirable courage to come forward and make their stories public and find support through them, but do you know how many other families suffer in silence? Does the government ever think of how a day starts for a broken family? For the children being separated from siblings and parents? Do they ever think how their day ends? If they ever sleep, if they ever laugh, if they live a normal life ever after? If they are ever able to work? If they can be social again? if the children go to sleep wishing they were in their own beds and having a good night kiss from their parents? No, it is either they don’t know, or they don’t care. And I’m afraid it’s the latter.

   They don’t care if a mother’s heart aches 24 hours; that she can hardly focus on anything else, that her life cannot be the same anymore, that nothing else matters the same, that she lives in despair and agony, that she is devastated and tormented, because all she wants is to have her children back in her nest, in their comfort, hold them tight, feed them, play with them and grow together, where they belong. The children are the world to the parents, the reason for their being. And if the children are there no more, then no wonder we will see suicide statistics go sky high. It is horrible and it is devastating beyond words!

   The politicians don’t go through this hell, so how would they know and why would they care?! But the whole world knows that this is pure and dirty business, that as early as 100 years ago, the money allocated to child protection services is put in the stock exchange market for those who own the shares to become richer and richer, like Gjeitrem or Wallenberg Family for whom I wish they go to hell. Their millions could have been used to improve the children’s lives and offer help and support to families in need. But money makes them blind and as long as the trouble is out of their walls, they won’t give two craps.

   I wouldn’t be surprised if a BV worker has connections with a foster family to channel all the money they don’t know what to do with. Because everyone knows what a foster family benefits: a monthly salary, paid holidays, time off, pension entitlements, extra money for additional requirements like changing houses and God knows what else.

   Norway, I know why you are doing this, especially with the foreign families: because you can’t afford for those children to be moving out of Norway one day; because you have to populate the rural areas; you have to have more farmers in the mountains; because you have to have LGBT community foster children too; because you have to have families, who are too spoiled and selfish to go to labour and give birth to their flesh, foster the kidnapped children. Well, here is a simple suggestion to the most arrogant and indifferent government in the world: how about you allow for the categories above to adopt or foster orphans from around the world?! The world is full of them. This way, you don’t ruin your own people’s lives but at the same time you increase population by bringing in those who are really in need for families.

   Norway, why don’t you focus in good causes? Why don’t you focus in investing in the wellbeing of children of 3rd-world-countries? If you claim you are human and care for children, please go and invest in Africa, in Syria, Pakistan, India, for millions of children dying every day from hunger and diseases. Go help the world and for the love of GOD (if you have one), stop breaking up families, stop kidnapping your own children, your own people. Why on earth are you doing this?! Why do you allow for a child to be forced to call his foster parents as mom and dad?! Why do you allow for them to beg to return at home with their parents, with their grandparents, with their friends? How is this even happening? Do you people have hearts? What runs in your veins? What are you made of?! If you have solid grounds to justify your actions, how about exploring other possibilities that have proven effective all around the world?

   Why don’t you try to go to those “vulnerable” families and offer help, support, advice on the ground, in their homes?! How can you kidnap a child in the sneakiest way possible, on the way from school when parents are waiting for their children at the door or at the window? How can you base your extreme actions based on the neighbors’ rumors, speculations, a weak evidence or a whisper at school? What is wrong if a child sneaks in the parents bed? Yes, he will, because he feels more secure there and it will not be forever. Every family is unique; every family has its own way of doing things and not necessarily harming their kids. There is no black and white. There is no right or wrong. Yes, he will eat with his hands because this is the imported culture and there is nothing wrong with that. Yes, her mom will sometimes give him/her a kiss in the belly or in the neck after a shower because that is the way some cultures are. Where is the real danger there? Does that make that parent a sexually abusive parent? Does that make bad parenting? If yes, then we can all be accused of bad parenting. Is that a reason to take away the children? Is it a reason to take a way a child because he is falling behind in math? Or because he didn’t brush his teeth the night before? Of if he innocently spoke about a move character he watched on tv the night before? Or because he was breastfed until almost 2 years old and weighed more than 400gr? Or because the child didn’t look the parent in the eyes when speaking to him? Or because someone threw a loud party in the house? How primitive is that? Can it be more ridiculous and infuriating than this? Where else in the world is this heard of? Nowhere Norway, nowhere!!!!

   And the worst part? The government and BV continue to ignore the world and act in a more and more arrogant way! they just dont care because that's how they do things; that's how have have operated for years and decades. Because they are given full power and "It is certain, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have"!

   Why are you being discriminating, racist and above everything, intolerant towards foreign cultures? How can you prevent the children of a non-Norwegian parent to speak their language? If you tell me that is not discriminating, then tell me what it is? It is a pure shame, Norway, as simple as that! How can you allow to make up stories, manipulate data, corrupt information? What a puppet show between you BV and the pathetic police which reminds me of the fascist gandermarie bootlicking Musolini! That is so downright sickening!

   The truth is: Norwegians live in fear, especially those of foreign nationalities. They live in fear from their neighbors, from the kindergarten teachers, from the bus driver, from the other (cynic) parent, from the doctor, from the police, from the seller at the store, from the employer, that one day, their innocent actions that pose no harm, will be used against them. How pathetic, sickening and disgusting! And where? In Norway, world, in Norway! In the country of freedom of word and freedom of actions!

   What is the difference between Syria and Norway? None! In one’s eyes, children and families are killed by bombs in a brutal war in Syria. The paradox is that families and children are “killed” softly, while living in Norway, in a western, modernized, social country, slowly but surely. Please no one comes and convince me of the difference, for there is none!

   I am angry, I am sad, I am infuriated, I am sick and disgusted, I am shocked and hopeless, I am growing more and more hateful towards this ruthless, and primitive system. I want to cry my lungs out and I am longing for answers; I am craving to understand and comprehend this ugly and brutal reality. Where do I find the answers please? Where?

   Norway, I will never forgive you for the trauma and the brutal way you have diverted the hundreds of thousands of lives and that you continue to do! I will never make peace with you until you change the rotten system of “child protection services”.

   *

   Zamira Gjura:
   Go go go ,,,,,

   Kozeta Kristina Sterjo:
   Share and spread it all over the world :)

   Steven Bennett:
   Mire, well written. Can I share this?

   Mire Stare:
   Thanks Steven. Please do

   Steven Bennett:
   Great - you would have to make your post public, so as to reach my contacts on fb as well, when I share your commentary.

   Mire Stare:
   Thanks Steven. Yes, it is public now...

   Suranya Aiyar:
   Shared. But please do not recommend to the Norwegian government to come to India or give money to us. Already they are here and pressuring our government to adopt a CPS like system. Already just this year a massive foster care programme has been rolled out in India. I fear the worst.

   Rune L. Hansen:
   Well written.

   
---

   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10211066663477250

   Line Moen:
   Tja jeg vet ei... leit å lese det!!!!. fint om vi bare kunne være litt mer tilittsfulle og demokratiske ovenfor hverandre. se verdien i det og spille på lag i steden for å splitte opp ting og tang og kjempe imot hverandre.. Systemet kunne jo vært forenklet 1000 ganger da. Om enkelt menneske " gadd" og bry seg litt ... og at innduvialismen ble mere sammensveiset fra <3 rota. Hadde nok villet forenkle ting... mulig. Har ei noe peiling på detta ! ( noen egen erfaringer med tungroddheten i systemet på andre plan = der har jeg min erfaring fra bare.. ) . Sikkert noen andre som har peiling innpå fb.

   Rune L. Hansen:
   Problemet og katastrofen er mennesker ansatt i den politiske og offentlige forvaltningen som medvirker i eller for menneskeretts-forbrytelser, Line Moen. Altså som krenker en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker. Som forhåpentligvis bekjent er og skal enhver menneskerettighet for ethvert menneske være umistelig og uavhendelig (som menneskeretts-konvensjonene uttrykker det). Når ikke dette respekteres og sikres så er det en gedigen katastrofe - og politisk og offentlig organisert grov kriminalitet.

   Uttrykt slik i blandt annet Menneskerettserklæringen:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Det er med utvetydig tydelighet lovbestemt i blandt annet Barnekonvensjonen, at:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art". (Art 2.)

   Og for eksempel i Barnekonvensjonens Art 4:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Og for eksempel (les nøye) følgende innledende ord i Barnekonvensjonen:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   
---
---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, torsdag 27. juli 2017: 

   Mørkt, regn, yr, vått og omkring 16 pluss-grader Celsius her ute i natt. Vått, men mindre nedbør utover formiddagen. Og mindre og tildels lite overskyet dus lys blå spredt skyet himmel videre utover dagen. Med 13 pluss-grader og stille omkring 22-tiden. Mørkt, noe yr og 12 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 27.07. 2017 via Politi-anmeldelsen:
   https://www.facebook.com/groups/230522936997474/?multi_permalinks=1406368376079585

   Hopper man bukk over en eller flere menneskerettigheter i en rettssak så er det en ulovlig og forkvaklet sak. Det er det som i alminnelighet skjer i dagens norske rettsvesen. Med katastrofale og perverterende konsekvenser.

   *

   Rune L. Hansen:
   Ethvert menneske som aksepterer at offentlige ansatte eller instanser hopper bukk over eller forfalsker en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker, er medvirkende i eller for den offentlige kriminaliteten og perversiteten.

   Rune L. Hansen:
   Uttrykt blandt annet slik i blandt annet Menneskerettserklæringen:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   
---

---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, fredag 28. juli 2017: 

   Mørkt, stille og omkring 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og opp til 15 pluss-grader og noen antydninger til yr utover formiddagen frem mot 12-tiden. Tildels med noe yr og noen sol-gløtt og opp mot 16 pluss-grader frem mot klokken 14. Med 14 klokken 19. Mørkt, 12, stille, vått og yr mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 28.07. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10211080989995404

   Søknads-skjema for å lage barn? Søknads-skjema for forelskelse, kjærlighet og ekteskap? Søknads-skjema for retten til å leve?

   *

   Inez Isabel Arnesen:
   søknadskjema for å puste, søknadskjema for å få lov å flytte,

   Rune L. Hansen:
   Søknad skjema for å være et menneske?

   Rasha Masri:
   Vi er ikke mennesker nå lenge vi er 11 siffer.

   Marion Thora Thorleifsdatter Lund:
   søknadsskjema for å søke

   Rune L. Hansen:
   Hva gjør vi med de som får avslag, eller som ikke søker?

   Rasha Masri:
   Søke asyl på et annet sted : ) : )

   Marion Thora Thorleifsdatter Lund:
   De blir heller ikke hørt !

   Rune L. Hansen:
   De skal vel ikke tillates å søke eller å leve et annet sted?

   Rasha Masri:
   Sant nok, vi må ha søknadsskjema for graven også det har vi glemt.

   Rune L. Hansen:
   Og et søknads skjema for ikke å bli drept?

   Rasha Masri:
   Søknadsskjema for å bli innlagt på mental sykehus på grunn av alle søknadsskjema .

   Rune L. Hansen:
   Jo verre dess bedre.

   Rune L. Hansen:
   Et søknads skjema er et skriv hvor det bees om tillatelse til noe eller om innvilgelse av noe. For eksempel om tillatelse til å ha et familieliv.

   Søknads skjema (an application form) is a letter asking for permission for something or for granting something. For example, about permission to have a family life.

   Rune L. Hansen:
   Det er jo egentlig slik det foregår i dagens Norge, bare at søknads skjemaet er erstattet med inkvisisjons-prosesser.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1329652713827669/

   Vivi-Ann Sandnes Eggum:
   De må jo dokumentere med et skjema at de gjør noen arbeidstimer for den lønna du betaler dem.

   Trond-Arne Ingebrigtsen:
   Steriliserings-begrunnelse= realist/anti-sosialist.....?

   Rune L. Hansen:
   Et søknads skjema er et skriv hvor det bees om tillatelse til noe eller om innvilgelse av noe. For eksempel om tillatelse til å ha et familieliv.

   Søknads skjema (an application form) is a letter asking for permission for something or for granting something. For example, about permission to have a family life.

   Vivi-Ann Sandnes Eggum:
   Jeg forstår ironien - og er helt enig. Ingen andre vesener på denne planeten har slike systemer som menneskene tillater at vi skal ha. Med viten og vilje så går vi til valgurnene og stemmer på det samme som sist og tror at det blir å skje en endring.

   
---

---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, lørdag 29. juli 2017: 

   Mørkt, vått, tildels yr og omkring 12 og 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, vått, tildels yr og opp til 15 pluss-grader frem mot 11-tiden. Derefter regn en stund og enda våtere og enda mere og videre med regn og omkring 14 og 15 pluss-grader. Spredt lett skyet og 14 klokken 21. Mørkt, vått, stille og i overkant av 11 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 29.07. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10211089811735942

   Enhver offentlig forvaltning som med tvang manipulerer med et menneske sitt familieliv har langt og grovt overskredet grensene for både hva som er lovlig og medmenneskelig. (Unntatt hvis det er nødverge for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte.)

   Forbrytelser, i offentlig eller privar regi, overfor barn eller medmennesker skal forebygges med anstendig folkeopplysning og kompetent straffeforfølges med Straffelovens lovlige og adekvate lovbestemmelser - som må være forholdsmessige.

   Omsorgssvikt og vanskjøtsel er selvfølgelig også forbrytelser som skal forebygges med anstendig folkeopplysning og kompetent straffeforfølges med Straffelovens lovlige og adekvate lovbestemmelser - som må være forholdsmessige.

   Husk at enhver menneskerettighet for ethvert menneske er og skal være umistelig og uavhendelig. Dette inkluderer selvfølgelig også blandt annet enhvers rett til sitt familieliv.

   *

   Rasha Masri:
   Når de tenker å behandle oss og våres barn som mennesker, da kan vi snakke om rettigheter.

   Rune L. Hansen:
   Ja, Rasha Masri.

   Rune L. Hansen:
   Et offentlig barnevern som ikke er et familievern og respekterer og sikrer enhvers enhver menneskerettigheter hverken er eller kan bli et barnevern. Uten så er det og blir det mangfoldig politisk og offentlig organisert kriminalitet.

   Les og forstå Menneskerettserklæringen, Art 16 p3:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Og Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Rune L. Hansen:
   Forstår man ikke dette så er man fullstendig på katastrofal villvei.

   Mona Rodian:
   Bravo Rune L. Hansen flott innlegg !

   
---
---

   Vibeke Vedvik, 29.07. 2017:
   https://www.facebook.com/vibeke.vedvik/posts/1749878328357372

   Flere og flere nordmenn utvandrer fra Norge på grunn av barnevernet. Og antallet immigranter til tryggere land enn Norge nå har blitt, vil eksplodere i tiden fremover.

   I takt med at vi har en eksplosjon av flyktninger og asylsøkere på grunn av krig og forfølgelse av ulike grupper mennesker fra afrikanske og arabiske land, vil våre egne norskfødte innbyggere nå altså forsvinne fra dette kalde landet i tusentall i tiden vi nå går i møte.

   Hva slags land vil vi være om noen tiår?

   Det er rart at ikke flere i regjeringen som nårsomhelst kan gjøre radikale endringer for å få slutt på menneskehandelen som barnevernet står for idag ikke tenker over dette. Hvor har nasjonalfølelsen blitt av? Hvorfor verner ikke Norge om Norges barn og deres familier? FAMILIEN som før var det viktigste vi hadde, og som samfunnet og regjeringen aktet HØYT!

   Familien og samholdet folket imellom var med på å gjøre landet vårt så sterkt som det engang sto.

   Dette intensive angrepet på familier og hjem er å sammenligne med et dødelig virus som har gått til angrep på sine egne friske celler for å gjøre hele samfunnet vårt og landet vårt lidende, syke og svekket.

   *

   Else Frøynes:
   Godt skrevet, Vibeke Vedvik. Tenk om dei som styrer landet hadde tenkt som deg.

   Øyvind Furnes:
   Ja slik drev de med samene romfolket å taterene, nå e de begynt mot eget folk... Til slutt eksploderer det..

   Steven Bennett:
   So sad, but very true Vibeke. The good thing is, it's easier to flee Norway than it was to flee East Germany under an equally oppressive and repressive regime, such as the Stasi.

   I know of families who are finding refuge all over Europe and yet no family to my knowledge, is fleeing other "civilised" countries to find refuge in Norway. Could the reason for this be, that there is no protection for able and caring families in Norway?

   It's also interesting that some families who have fled worn torn countries to find refuge in Norway are now returning to their worn torn countries, and yet, the Norwegian authorities continue to commission reports, telling the world how wonderful they are.

   Is this a smoke screen to hide the brutal and inhumane nature, they use to terrorise and destroy perfectly able and caring families.

   Marita Eriksen:
   Veldig godt sagt Vibeke !

   
---
---

   Glenn Pedersen, 26.07. 2017 via Barne- & Familievern gruppa, shared Rune Fardal's post:
   https://www.facebook.com/groups/570319606425920/permalink/761520780639134/

   Rune Fardal, 26.07. 2017:

   Ekstremt stress => utbredt og varig forandring av hjernens struktur. Allikevel fjernes barn fra foreldre.

   traumatisering.png

   *

   Terje Lerøy:
   Tror det er pga, manglende kompetanse. De virker som dere har nok av det men kjemper mot vindmøller, og det virker som om veldig få politikere er så interessert I dette. Gir små poeng politisk, men alle glemmer offeret.

   Ove Jan Ludvigsen:
   Det er beklagelig og grusomt, men et diktatur-system, har aldri tatt hensyn til de, som de påfører lidelser, de fortsetteer bare og påfører dem enda flere lidelser, og ulegelige smerter!

   Ronny Jacobsen:
   Vi lever under et totalitært system der de som var valgt av oss har snudd oss ryggen. De som står frem og forteller sannheten blir Politannmeldt og trakasesert. Diffinitivt ikke et demokrati.

   Rune L. Hansen:
   De er valgt av parti-nepotismen og ikke av oss, Ronny Jacobsen. I dagens Norge er det ikke mulig å stemme på hvem eller hva en selv ønsker, uansett hvordan en forsøker.

   Rune L. Hansen:
   Dessuten, hadde de vært valgt av oss så hadde de respektert og sikret våre menneskerettigheter.

   Ove Jan Ludvigsen:
   Det har du nok rett i, Ronny!

   Audun Nilsen:
   Barn lærer om seg selv gjennom å observere andre med samme genmateriale som seg selv. Dette er så opplagt at det ikke bør måtte sies, men tydeligvis er det noen som sover i timen, som følger av at det opprettes like mange saker som det leveres bekymringsmeldinger.

   Rune L. Hansen:
   Ja, nettopp, Audun Nilsen.
   Selvfølgelighetene er våre utgåtte skosåler, ingenting for Per og Pål. Sa for ikke lenge siden en norsk forfatter.

   Rune L. Hansen:
   Inkvisisjons-prosesser er alltid i ethvert skrekk- og terror-regime både populært og upopulært. Inntil det faller og er ferdig.

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettserklæringen Art 12:
   "Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Audun Nilsen:
   Vel, om psykiatrien fortstter med den ondskapen de gjør i dag og som er drivkraften bak det meste av dette her, så blir en inkvisisjon ganske fort attraktivt.

   Rune L. Hansen:
   Kan du utdype eller presisere litt, Audun Nilsen?

   Rune L. Hansen:
   Psykiatri er vel "bare" synsing og vilkårlighet?

   Audun Nilsen:
   De fengsler folk på bakrgunn av bekymringsmeldinger og tvangsmedisinerer ellers friske folk. Helkost er fremmedord og de er om mulige enda mere ignorante om ernæringslære enn medicuser flest, som på skolen for det meste bruker tiden til å pugge latinske termer og neokonservative kurvbetegneser for ulike sinnstilstander,, bedre kjent som syndromer, når de ikke bryter ned avskyen for blod og gørr, noe i og for seg er godt innenfor, men som kanskje ikke tar syv år for de fleste? Det handler til en stor grad om at man i mangel av viten i tiden før telegrafen lente seg på placebo, særlig sukkerpiller og uttømmende samtaler, såvel som mere kvalifisert gjetning, som i årelatning. Legekunsten som sådan er nokså ny, og fenomenet kjennetegnes nok best ved de fakta at romerne bedrev øyekirurgi med instrumenter på linje med de moderne, og at automatiske skytevåpen ga feltkirurger en opphevet status i en tid da hermetikk skapte et økende behov for urtekyndige, kjent for ettertiden i lang tid som kvakksalvere.

   Rune L. Hansen:
   Vel, juridisk kvakksalveri er farligere for mennesket og samfunnet enn absolutt alt annet. Men er samtidig også egentlig meget lett å oppdage og å avsløre, for enhver som er fri fra juridisk kvakksalveri.

   
---

---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, søndag 30. juli 2017: 

   Omkring 11 og 10 pluss-grader Celsius, vått og tildels litt yr her ute i natt. Tildels overskyet med opp mot 17 pluss-grader utover formiddagen. Overskyet, yr, vått og 16 pluss-grader klokken 15. Derefter nokså mye regn og yr. Grålig og hvitlig overskyet, noe dunkelt, vått og 13 pluss-grader klokken 22.30, men uten nedbør og mindre disig. Mørkt og plaskende mye regn mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 30.07. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154606036311875

   Takker advokat Trine Ødemotland i Danmark, som har sendt meg denne svært nyttige mailen, med masse nyttig forsknings-dokumentasjon, på hva slags skader som oppstår på et barn som fratas sin mor og far.

   "Kære Marius,

   Jeg har netop fået nedenstående forskning vedr. skader på hjernen, når et barn fratages sin mor og far.

   Det kan være, at du kan bruge det i kampen i Norge? Jeg vil bruge det her i Danmark.

   Med ønsket om en god aften.

   Venlig hilsen

   advokat Trine Ødemotland

   Jusner advokatfirma
   Godthåbsvej 8B, Baghuset 2. sal
   2000 Frederiksberg
   CVR nr. 36346191
   T: 3022 4472
   W: jusner.dk

   ---------- Videresendte meddelelser ----------
   Fra: Milena Penkowa <milenapenkowa@gmail.com>
   Dato: 12. september 2016 kl. 22.22
   Emne: Re: Vedr. Forskningsresultater ang. barnets hjerne, når denne mister sin forælder.

   Til: advokat Trine Ødemotland <mail@jusner.dk>

   Hej Trine

   Her kommer nogle artikler (nogle som fulde /komplette artikler, andre som Abstracts -dvs resuméer), som alle har det til fælles at de viser at børn,der (tvangs)fjernes fra sine forældre (eller blot fra den ene forælder) udvikler en række forandringer, når de sammenlignes med børn, der *ikke *fjernes fra sine forældre/sin forælder.

   Sidstnævnte udgør "kontrolgruppen" og dvs sammenligningsgrundlaget.

   Forandringerne er kort sagt at der opstår DNA-ændringer, som igennem hele livet påvirker, hvilke gener der er aktive versus inaktive. Dette medvirker til at forklare, hvorfor de (tvangs)fjernede børn langt oftere udvikler en lang række problemer og sygdomme, såsom sygdomme i hjerne, sind (psykiske lidelser), hjerte og hjertekarsystem, immunsystem, stofskiftet (fx diabetes) m.fl.

   Alle disse problemer bliver værre, jo længere tid separationen varer.

   Hvis fx et barn er hospitalsindlagt, dvs ikke "fjernet fra hjemmet", men blot indlagt, så er det i sig selv nok til at der sker små ændringer i hjerne, sind og immunsystem!!

   Blot hvis en nyfødt er indlagt på neonatal-afd'en, og babyen dermed er frataget sin moderlige kontakt, kan man måle at babyens hormonsystem og nervesystem ændres i en ugunstig retning, som forklarer hvorfor barnet senere i livet rammes oftere af stress, depression og angst - når man sammenligner dem med babyer, der *ikke *har været frataget sin moderlige kontakt (kontrolgruppen).

   Med dette in mente, er det ikke så underligt at en regulær (tvangs)fjernelse fra hjemmet skaber så enorme problemer for barnet - og at disse problemer følger barnet i hele dets voksenliv.....

   Mange af disse data er høstet fra finske forskningsstudier, idet man i Findland under 2. verdenskrig foretog nogle ret udbredte (tvangs)fjernelser af børn (ca 70 000!!) fra hjemmene, hvorfor der eksisterer et kæmpe forskningsmateriale herfra.

   Der er dog også andre studier, som viser det samme, men jeg fremhæver her de finske, fordi finske børn er ret sammenlignelige med danske børn.

   Desuden blev de finske børn ofte tvangsanbragt i Danmark.....

   Der er også nogle britiske studier, som viser det samme - såsom fx at depression og angst forekommer oftere og i sværere grad hos tvangsfjernede børn end hos ikke-tvangsfjernede børn (kontrolgruppen).

   Ditto fra studier af latinoamerikanske børn, der frarives sine forældre, når de krydser grænsen til USA.... Børnene får psykiske lidelser og PTSD såfremt de oplever selv kortvarig separation fra forældrene if immigrationen til USA. Sammenligningsgrundlaget (kontrolgruppen) er de samtidige latinoamerikanske børn, der immigrerer til USA *uden *at blive separeret fra sine forældre.

   Der findes meget mere videnskabelig litteratur* om emnet end det hertil vedhæftede, men hvis det blot handler om at påvise, at det skader et barn alvorligt og for livet, hvis man foretager en tvangsfjernelse, så bør det hertil vedhæftede være rigeligt.

   (*du kan se et lille udsnit af de øvrige publicerede studier om emnet i referencelisterne på de fulde artikler .....)

   Håber det giver mening (selvom sproget i artiklerne er skrevet til fagkolleger) -og især håber jeg det kan bruges i jeres kamp.

   Denne email må gerne deles.

   Med bedste hilsner
   Milena
   --
   Læge Milena Penkowa, Dr. med., Phd

   Hjerneeksperten v/ læge Milena Penkowa
   http://hjerneeksperten.dk/
   forside Foredrag Hvordan optimerer du hjernen og dine præstationer? Er det muligt at bremse hjernens aldring? Har hjernen brug for musik og kunst? Kan alle blive klogere – uanset køn aller alder? Læs mere her Second Opinion Forstår du…
   hjerneeksperten.dk

   *

   Lilliann Roppen:
   Idag er det annleis, men før var det vanlig at barn som ble innlagt på sykehus, ikke fikk ha kontakt med sine nærmeste - det skapte uro for barnet. Flere sliter i dag etter slik behandling.
   Det blir beskrivet her:
   "Hvis fx et barn er hospitalsindlagt, dvs ikke "fjernet fra hjemmet", men blot indlagt, så er det i sig selv nok til at der sker små ændringer i hjerne, sind og immunsystem!!"

   Så kan en bare tenke seg hva som skjer når et barn blir fjernet fra sine kjente omgivelser over lang tid - kanskje for alltid?

   Nils Salvigsen:
   En fornuftig tilnærming ----jeg skriver likevel at tvang kan være eneste mulighet, men det må først letes blant kjære og nære! Jeg tviler i hvertfall på at slike løsninger blir dårligere eller dyrere!

   Rune L. Hansen:
   Du forutsetter at offentlig ansatte og offentlige nepotismer og andre interesse-fraksjoner vet og riktig avgjør når og hvordan tvang er nødvendig, Nils Salvigsen? Og at de er sannferdige og medmenneskelige og ikke lyver eller dokumenterer falskt eller fortier eller forvrenger?
   Du tar feil. Forholdet er meget meget motsatt, når det er åpent og muligheter for det.

   Rune L. Hansen:
   Den offentlige forvaltningen, inklusivt rettsvesenet i dagens Norge er gjennomsyret av falsk og hvitvasket dokumentasjon, falske diagnoser, falske vitnesbyrd, løgn og halv-sannheter - med politiske og offentlige menneskeretts-forbrytelser som hensikt! Fordi det i praksis er fritt frem og nytte, premiering, karriære og fortjeneste - og ingen reell eller kompetent straffeforfølgelse - for slikt.

   Rune L. Hansen:
   Internasjonalt er det mengder med omfattende studier, statistikker og undersøkelser som entydig forteller akkurat det samme: At både barn og foreldre alvorlig skades og ødelegges av tvunget å bli adskilt fra hverandre. Dette har mennesker til alle tider i ethvert samfunn visst som en selvfølgelighet. Det nye fra de siste oppmot hundre års tid er at det fra forskjellige områder av verden er utarbeidet veldig mange omfattende studier, statistikker og undersøkelser som entydig sier akkurat det samme: Pluss at enormt store mengder med direkte og indirekte vitnesbyrd fra barn og foreldre og besteforeldre som har opplevd dette har fremkommet via massemedia og Internettet - som på mange forskjellige måter sier og vitner om det samme, ofte inkludert om vanskelighetene med i det heletatt å overleve slikt noe.
   Alt dette er så selvfølgelig at ingen nokså normale voksne mennesker ikke naturlig forstår det. Den store åndspersonligheten Akira Kurosawa uttalte for mange ti-år siden, at den aller verste og mest katastrofale og umenneskelige forbrytelse et familie-medlem kan utsettes for er kidnapping av et familie-medlem.

   Rune L. Hansen:
   https://www.facebook.com/groups/577096525678566/
   Child protection - studies, statistics, etc.
   Public group - 585 Members

   Rune L. Hansen:
   At det kommer skarp kritikk og oppsiktsvekkende meninger fra det såkalte fagmiljøet innenfor kidnapper-virksomheten og dens medspillere og akseptanter er ikke noe nytt, det har pågått hver dag, år efter år i mange ti-år nu. I mange forskjellige nyanser.

   Jo flere kokker dess mere søl? De ønsker enhver å endre virksomheten for selv desto mere og bedre å være lov og rett og ha makt og karriære. Og å gjøre seg populære på å ha sine egne vrier som tilbud og valg-flesk. Hvorfor later Einar Salvesen og de andre som om menneskerettighetene, Straffeloven, EMD og ICC ikke eksisterer?!

   Alle forskjellige av de ønsker selv å være det rette og lov og rett og er et vitnesbyrd om forskjellige og splittede meninger, fortielser og hensikter. Men hvem av de ønsker å respektere og sikre menneskeretts-konvensjonene og Straffelovens lovlige lovbestemmelser? Ingen! Det er ikke seg sev det gjelder.

   Hva visse mange mennesker får seg til å gjøre og medvirke i mot sine medmennesker er - viser all historisk erfaring - meget utrolig bestialsk, grusomt og perverst! Når det altså ikke er seg selv og sine egne det gjelder.

   Rasha Masri:
   Viktigste er at staten norge han lese : -

   Mona Rodian:
   Der ser man : (

   Mire Stare:
   This is so scarily true! It's been 6 months that my 2 nephews are taken away and we have already noticed a big change in their psychological health and behavior. They have developed withdrawal, anxiety, stress, indifference towards their surroundings and you hardly see them smile anymore. Their childhood is forever crushed and i don't want to think about the teenage or years to come after that. And let's not touch the well being of my sister who is so crushed physically and mentally that she feels like a walking dead. It's like they have ripped a good chunk of your flesh out of your body and you are in constant pain. I continue to pray for our boys to return home but if that doesnt happen there will be a tragedy! Fucking Norway!

   Hanne Judith Larsen Jacobsen:
   Spørs om de lærde i Norge er såpass oppegående at de forstår allvoret i denne studien, jeg tror ikke på det så langt...... : (  for disse menneskene fortsetter å skade våre barn : (

   Rune L. Hansen:
   Det er en ond sirkel og spiral, hvor mennesker som på hvilken som helst måte overfor kidnapper-mafiaen gir uttrykk for at barn noen ganger må kidnappes eller for at kidnapper-mafiaen ("barnevernet") ikke bare gjør ondskap, verdsettes høyt av kidnapper-mafiaen og dens medspillere. Verdsettes høyt, for dermed liksom å ha gitt virksomheten en viss legitimitet og rettferdiggjørelse. Dermed kan menneskerettighetene, Straffeloven, EMD, menneskelighet og alt annet liksom rettferdiggjort glemmes og neglisjeres!

   
---

---
*****

--31--
-- Dagboks-notater, mandag 31. juli 2017: 

   Mørkt, vått, regn og yr og omkring 12 og 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Grålig og hvitlig overskyet, noe vind-drag og opp mot 14 pluss-grader frem mot 11-tiden utover formiddagen. Tildels noe yr og opp til omkring 16 pluss-grader frem mot 13-tiden. Jeg driver å rydder diverse her hjemme i forbindelse med at farmor i Trondhjem kommer hit på besøk i morgen. Avtalt for en ukes tid siden. Tildels mere og mye nedbør og torden-brak videre utover eftermiddagen og kvelden. Mørkt, vått og 12 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 31.07. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10211108313838483

   Det politiske valget i dagens Norge

   Det beste en kan og bør gjøre i forhold til politiske valg under de rådende forhold, er å ha med seg sin egen stemme-seddel til valg-lokalet. En stemme-seddel med overskriften ""Min Stemme-seddel", hvor en har skrevet ned navnet på det mennesket, eller flere, SOM EN SELV ØNSKER Å STEMME PÅ. Pluss følgende tekst:

   Det er i Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 25, lovbestemt, at:
   "Enhver borger skal, uten noen form for forskjellsbehandling som nevnt i artikkel 2 og uten urimelige begrensninger, ha rett og anledning til:
   a. Å ta del i varetakelsen av offentlige anliggender, direkte eller gjennom fritt valgte representanter.
   b. Å avgi stemme og bli valgt ved frie periodiske valg som skal bygge på alminnelig og lik stemmerett og hemmelig avstemning, som sikrer at velgernes vilje kommer fritt til uttrykk."

   Menneskeretts-konvensjonene er lex superior og alle og enhver voksne mennesker uten unntak er forpliktet til å respektere og sikre de.

   Det motsatte skal ikke kunne skje.

   *

   
---

---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq