----- Denne side: db201711.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30.  --- 
----- 
---  November 2017 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 01. november 2017:

   Mørkt, vått, yr, regn og omkring 7 til 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig med yr og regn og opp til omkring 10 pluss-grader utover formiddagen. Omtrent det samme utover eftermiddagen og mot kvelden. Mørkt, regn og i underkant av 10 klokken 18.30. Videre med regn og 9 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 01.11. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154849707321875

   Denne skrev jeg 1.november for 6 år siden, og den er like aktuell den dag i dag.

   Vår tids paradoks:

   - Byråkrater og statens maktpersoner kan ødelegge andre mennesker sine liv, uten at det får konsekvenser.

   - Dommere kan utføre så mange justismord de bare vil, uten at det får noen konsekvenser

   - Politi og påtalemyndighet kan gjøre så mange feil de vil, uten at det får konsekvenser

   - Pressen kan skrive hva de vil, med de konsekvenser det får for mange, uten at det får konsekvenser

   - Enkeltindividet derimot, er ofte rettsløs om han eller hun gjør noe som statens maktapparat ikke liker.

   *

   Lillian Lervold:
   Og ser du nå - 6 år etterpå - hva dette skyldes ?

   Alf Reuss Kollsete:
   Dette Skjer fordi: DE SÅKALLTE FOLKEVALGTE IKKE TAR ANSVAR!!!

   Torunn Økland:
   Folk sover, og våkner ikke. Det må en fransk revolusjon til for å få bukt med maktkorrupsjon.

   Klaus Knag:
   EN EGNET FORKLARINGSMODELL:
   - Frels oss fra sannheten! (se http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/frels-oss-fra-sannheten-1.943491) - situasjonsanalysen RIKETS DEGENERERTE SAMFUNNSORDEN OG RETTSSYSTEM (se https://www.facebook.com/groups/dommerforsikringer/permalink/438483909601654/)  
   Frels oss fra sannheten!
   En beskivelse av en brutal kulturkollisjon mellom en frimodig vergende sannhetssøker og samfunnets…
   dagsavisen.no

   Per Kjellstad:
   https://e24.no/lov-og-rett/vimpelcom/lunder-jeg-skulle-aldri-blitt-arrestert/24176666
   Lunder: – Jeg skulle aldri blitt arrestert
   Jo Lunder retter tungt skyts mot Økokrim etter at siktelsen mot ham ble henlagt.
   e24.no

   Andreas Harald Aure:
   Statsinteressen går foran enkeltinteressen. Det er grunnen til at systemet og de mektige interessene vinner. Kan ikke påregne særlig endring før respekten for enkeltmennneskers egenverdi og rettigheter gjenopprettes.

   Greta Solheim:
   Mens "våre" politikere motsetningsvis har gjort det lettere for statsansatte å få erstatning, slik at heretter skal de vurdere hverandres krav:

   https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/enklere-for-statlige-arbeidsgivere-a-avgjore-erstatning-til-ansatte/id2576828/
   Enklere for statlige arbeidsgivere å avgjøre erstatning til ansatte
   – Statlige arbeidsgivere får nå selv ansvar for å…
   regjeringen.no

   Rune L. Hansen:
   Og det var jo og er jo alt slikt menneskeretts-konvensjonene skal forhindre!

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.11. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154849683356875

   "Justismord

   Dessverre avsies det en rekke fellende straffedommer basert på dommeres sikre tro på at tiltalte er skyldig uten at denne troen (i dommene kalt helhetsvurdering), er basert på gyldige slutninger fra det som er kommet frem i retten, men på gjetting.

   Mange av disse dommene er sikkert riktige, i den forstand at domfelte virkelig har gjort det vedkommende blir dømt for.

   Men noen ganger gjetter dommerne feil.

   I så fall blir resultatet justismord.

   Derfor er det ikke tillatt for dommerne i en straffesak å gjette, heller ikke når de føler seg sikre på at de gjetter riktig.

   Også i slike tilfeller er det faktisk rimelig tvil, som skal komme tiltalte til gode."

   Avdøde professor, Ståle Eskeland

   *

   Trude Elisabeth Skaug:
   Jeg som har trudd på «tvil skal komme tiltalte til gode» var en trygg visshet om at dommere faktisk ville dømme ut i fra fakta, ikke gjetting, ble skuffet ettersom årene gikk og jeg leste om justismord. Jeg håper bare det ikke er mange dommere som praktiserer på set viser? Ee det det, så mister jeg snart totalt trua på rettsvesenet!

   Klara Torunn Mammo Mi:
   Mulig de kan sette på ett par plater som gjengir andres oppfattning av folks liv, slik at en virkelig slakter eller roser vedkommende, har hørt at det er slik folk gjør det :) Kan jo også brukes til terapi av de "syke", sies det. (Visuell tenketank.)

   Tom Benjaminsen:
   Veldig ofte blir også indisier brukt på den måten, og gjør at "dommeren er sikker på at tiltalt er skyldig". Jeg har alltid trodd at en ikke kunne bli dømt på indiesier, men den ei, bare se på Eirik Jensen`s sak.

   Ole Henriksen:
   Ikke bare Jensen saken, Orderud er en sak som er dømt på indisier. Så kan vi se på andre indisiesaker. Frits Moen og Per Liland. Med stor sikkerhet kan jeg si at nå er jeg ute som meddommer til tingretten. Kritikk til systemet sender signaler til forslagsstillerne om at enkelte ikke har noe å bidra med som meddommer.

   Rune L. Hansen:
   Å dømme noen efter indisier eller synsing eller med noens "sannsynlighet", tro eller overbevisning - det er det groteske faktum å dømme mennesker for noe de ikke har gjort.

   Rune L. Hansen:
   Hva er vel justismord annet enn offentlig organisert kriminalitet?

   Rune L. Hansen:
   Det er den politiske og offentlige nepotismen som både ønsker, tilstreber og aksepterer og premierer at det er slik. De har fritt frem erstattet menneskerettighetene med seg selv og sine egne ønsker og hensikter. Og hvordan kan det skje og i det heletatt være mulig? Det skjer automatisk og systematisk og stadig verre når en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker ustraffet bagatelliseres, forfalskes, forties eller ned-prioriteres.

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.11. 2017, shared Kristian Valen's post:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154849660931875

   Kristian Valen, 28.10. 2017:

   YES!!!!!!

   Stenger ned parkeringsplasser, og øker bomring.... får selv egen gratis parkering, gratis bil/kjøring OG privat parkering :)

   + lønnsøkning på nesten 1 mill, men er "imot høye lønninger til politikere!"

   Jeg er stolt Nordmann i dag og og skal feire på scenen og etterpå ta meg friheten til 1 øl til 128 kroner :)
   (Selve ølen koster vel 3 kr, men 110 kroner er avgifter.... Men d er d verdt og føles rettferdig! "Verden vil dras....."..... eller hvordan var d nå igjen?)

   GOOOOO HELG!!!

   Vet ihvertfall nå at jeg ikke stemmer på "Keiseren" v neste valg :)

   Lan Marie Nguyen Berg økte inntekten med 600.000
   http://www.nettavisen.no/politikk/lan-marie-nguyen-berg-kte-inntekten-med-600000/3423384667.html
   Da Lan Marie Nguyen Berg ble byråd, økte inntekten betraktelig.
   nettavisen.no

   *

   Jonas Melbye:
   Hehe hva har man si når politikkerne setter sine egene lønninger og fordeler, da blir det et klasse skille. Det blir naivt å tro at dem bryr seg om oss.

   Ronny Solheim:
   Fantastisk morsomt at så mange engasjerer seg "mot" en lokalpolitiker :-) Kan jo være at folk tror at politikk er enkeltpersoner. Hva er galt med at en person i et lederverv tjener penger, selv om man ikke liker partiet personen tilhører?

   Borghild Dorthea Dahl:
   Slutt og betale alle disse unødvendige regninger dem gir oss i avgifter.

   Borghild Dorthea Dahl:
   Dem trenger ikke mer penger enn andre mennesker. Alt arbeid oppveier hverandre.

   Rolf Kjosmoen:
   Vel hennes krav gjelder vel kun for andre politikkere ikke hennes lønnsøkning ;)

   Marlen Foseid:
   Hæ? Hun må være den dårligste politikeren som noensinne har benket seg ned i Rådhuset.

   Rolf Kjosmoen:
   Ikke hvis hun får ned andres lønn og legger på sin egen da er hun slu og smart ;)

   Birgitte Moesgaard Henriksen:
   Ja, man lurer på om politikerne kun sitter i stillingene sine for å heve fete lønninger. De ivaretar jo ikke Norge og nordmenn... :(

   Rune L. Hansen:
   Likhet for loven og iøvrig respekt for menneskerettighetene er fullstendig fraværende i hele den offentlige forvaltningen i dagens Norge. Ikke bare når det gjelder det økonomiske. Det er bare motsatt reell lovlig lov og rett som gjelder - og hva den politiske nepotismen liker, og ikke liker.

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 02. november 2017:

   Mørkt, vått, regn og yr og omkring 9 og 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet med 7 pluss-grader frem mot 11-tiden. Spredt lett tildels grå skyet lys blå himmel og 8 pluss-grader frem mot 13.30. Overskyet og 7 pluss-grader frem mot 17-tiden. Mørkt, månen nokså full i øst og 5 klokken 18.30. Mørk med grå-mørk himmel og 5 pluss-grader klokken 22. Full-månen i sør og ned mot 3 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.11. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10211823618320648

   Hvorfor den politiske forfalskningen av og forakten for menneskerettighetene?

   Hvorfor får ethvert terror regime så mange akseptanter og medspillere i det landet de regjerer?

   Uansett hvor kriminelt og menneske-fiendtlig det er. Svaret er enkelt og lett å forstå.

   Fordi dets forbrytelser alminneliggjøres og liksom lovliggjøres. Og ikke lar seg stoppe.

   De byråkratiseres og blir til karriære-muligheter. Og blir til nytte og fordel for mange.

   Menneskeretts-konvensjonene skulle - og skal - effektivt hindre at slikt noe kan skje.

   Men når de forfalskes, bagatelliseres, neglisjeres og ned-prioriteres, blir de til dobbel-moral.

   De blir til hykleri - og ulovlig politikk, ulovlige lovbestemmelser og ulovlig forvaltning.

   De blir til mentaliteten til svært mange mennesker - de blir til en mektig politisk nepotisme.

   Hvor fort glemmes og forfalskes hva som konkret og presist er og skal være reell lov og rett?

   For eksempel at menneskeretts-konvensjonene flerfoldig har lovbestemt at:

   "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes,
   idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører."
   (Menneskerettsloven V3&4&5&6, ICESCR & ICCPR.)

   Og hva som er lovbestemt i blandt annet Menneskerettserklæringen Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og i Menneskerettserklæringen, Art 28:
   "Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring."

   Og f. eks. innledningen i Barnekonvensjonen - les nøye:
   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag."

   Og for eksempel Barnekonvensjonen's Art 4:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Hvorfor får ethvert terror regime likevel så mange akseptanter og medspillere i det landet de regjerer?

   *

   Richard Reiersen:
   https://www.youtube.com/watch?v=PP8HO9TGkbw
   Elvis Presley - My Way (with lyrics)
   Year 1973
   youtube.com

   Rune L. Hansen:
   He,he ...

   Rolf Schou:
   Penger og makt, er nok den største grunnen til aktørene i denne staten, Norge, som har senket dete landet så grundig i korrupsjon og indirekte statlige drap!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1417188211740785/

   Walter Keim:
   Veldig bra jobbet å få fram "plikt(en) til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes" ;-)

   Walter Keim:
   Demokrati er flertallstyret som respekterer (individuelle) menneskerettighetene. Hittil er det et flertallstyret uten respekt for individuelle menneskerettighetene av mennesker med psykososial funksjonsnedsettelse. Vil Tvangslovutvalget bidra at det nåværende flertallsdiktatur av de friske over de psykisk syke vil utvikles til et demokrati med respekt for mindretallets menneskerettigheter?

   http://home.broadpark.no/~wkeim/files/Aapent_brev_tvangsutvalg2.html
   Tvangslovutvalget: Norges internasjonale forpliktelser å fjerne diskriminerende…
   home.broadpark.no

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke et "flertalls-styre", Walter Kleim. De fleste som har avgitt sin stemme til et politisk parti ved de politiske valg har gjort det for å få "gratis parkering", "lavere skatt" eller annet valg-flesk det politiske partiet har lokket med, Eller for å få beskyttet sine menneskeretts-krenkende sær-interesser. Og for at det å stemme på et politisk parti som er stort fra før av gir større håp om "valg-seier". Og fordi de ikke vet at det å stemme på politiske partier er ulovlig i henhold til menneskeretts-konvensjonene ( - særlig Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 25, pluss også blandt annet Menneskerettserklæringen Art 30.) Politiske valg er ikke i seg selv et onde, tvert om, men det må stemmes på fullstendig fritt valgte mennesker. (Som er og blir lovlydige og i 100% full reell respekt for absolutt enhvers alle og enhver menneskerettigheter og felles-verdier.) Og fordi de ikke vet at valgte politiske partier og deres representanter automatisk må kompromisse og samarbeide for å utvikle hverandres karriære-muligheter, eller for ikke å bli skviset ut. Og fordi de ikke vet at politiske partier er nepotismer som beskytter og premierer sine menneskeretts-forbrytelser. Og fordi de ikke vet at aksept for å krenke en menneskerettighet for et eller flere mennesker automatisk gir aksept for å bagatellisere også de andre menneskerettighetene. Og at når det skjer så er det bare de mektigste representantene for de mektigste politiske partiene sin moral (eller frykt for å bli straffeforfulgt) det videre kommer an på. Og at uansett er det de mektigste politiske partiene sine mektigste representanter eller sin politikk som beskytter og premierer menneskeretts-forbrytelser. Og ingenting av dette er hverken folke-valgt eller et flertalls-styre eller sivilbefolkningens reelle ønskede politikk eller menneskerettigheter, uten å være 100% i uforfalsket samsvar med menneskeretts-konvensjonene. Tvert om er det politiske partier sine mest nyttige og ønskede menneskeretts-krenkende sær-interesser og organiserte egoismer.
   Imidlertid er ikke det å fjerne muligheten for å stemme på politiske partier i seg selv en tilstrekkelig blokkering av menneskeretts-krenkende nepotismer. Mere enn det er nødvendig. Å fjerne muligheten for å stemme på politiske partier vil i seg selv bare automatisk medføre et slags ett-parti-system, også med nepotismer og makt og makt-misbruk.
   Det som er nødvendig og viktigere enn noe annet er absolutt enhvers lett tilgjengelige, gratis og effektive enkle mulighet for real-kompetent straffeforfølgelse av enhver mulig eller reell offentlig menneskeretts-krenkelse. Hvilket selvfølgelig også er noe som er lovbestemt i og av menneskeretts-konvensjonene. 
   Dette gjelder altså ikke bare forurettende sær-interesser eller nepotismer, og gjelder heller ikke bare forurettede sær-interesser, hvem eller hva enn de er, men gjelder og angår absolutt alle og enhver.
   Folkets, medmenneskelighetens, rettferdighetens, rettssikkerhetens, trygghetens, trivselens, tillitens, sannhetens og menneskeverdets vilje er de felles-menneskelige prinsippene for lovlig lov og rett, forvaltning og politikk, kontra ulovlige. Og nettopp disse prinsippene er det menneskeretts-konvensjonene bygger på og bærer i seg. De skal ikke av noen offentlig forvaltning ustraffet kunne bagatelliseres, forfalskes, neglisjeres eller ned-prioriteres. Det er det det for enhver skal og må handle om.

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.11. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154853255506875

   Avsløringen rundt de mange menneskerettskrenkelsene som Borgarting er dømt for i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, bør skremme vannet av de fleste av oss.

   At Borgarting alene er involvert i langt over halvparten av alle domfellelser mot Norge i EMD, tilsier at den domstolen, over lang tid, har begått massive menneskerettkrenekelser mot borgere bosatt i Norge.

   Tross alt er det bare promiller, som når hele veien til dom i EMD.

   Borgarting har produsert mange justismord opp gjennom årene, men er selvsagt ikke alene om det.

   Men, det som virkelig skremmer, er måten den domstolen durer frem på, med en sedvanlig arroganse mot menneskerettene, selv om Borgaring er involvert i samtlige av de fem siste domfellelser mot Norge i EMD.

   Og den er heller ikke i takt med folkets allmenne rettsfølelse.

   Det er feks få som skjønner hvorfor Borgarting går inn for å avlive en hund, bare fordi den er stor av størrelse.

   Noe som også bevitnet gjennom en underskriftskampanje, der 10-tusenvis har signert oppropet mot å avlive hunden BOB.

   Det er heller ingen som forstår hvordan den samme Borgarting kan være så brutal, at den har besluttet å tvangsadoptere sønnen til Sylvia Gustavsen Ensby og Trond Rikard Ensby.

   De har ikke gjort noe annet galt enn å få en velskapt og kjærkommen sønn, for så å få livet revet i filler av denne domstolen.

   Og hva galt har bestemor Ruth Ensby gjort, som gjør at staten mener at hun aldri skal få se barnebarnet sitt igjen?

   Det er ikke ord som dekker hvor grufullt staten driver på her.

   Sånn skal det ikke være, og vi andre må ta til motmæle når en domstol som ikke behersker menneskerettene, fortsetter å bryte dem.

   Et annet justismord som Boragarting er involvert i, er saken til X, som er dømt til fire års fengsel.

   Det spiller ingen rolle hva man personlig mener i den saken.

   For faktum er at han det gjelder, ble nektet å få anken sin realitetsbehandlet, og uten muntlige forhandlinger, av den nevnte domstol.

   I strid med hva EMD sier er riktig konvensjonsjus , se utskrift fra dom fra oktober i fjor, under.

   De nevnte eksempler, viser at landets største ankedomstol er i utakt med folket på en rekke ulile rettsområder.

   Og om vi bare passivt bivåner det hele, så vil denne domstolen fortsette å produserte sine justiamord.

   Og hvem vet hvem som står for tur neste gang?

   Det er ikke godt å vite, men det kan like godt bli deg som noen andre.


   Arps-v-Croatia-no-23444-12.jpg

   *

   Per Steinar Sørå:
   Dette såkalte partiet for folk flest, har og hatt justisministere i sving! Her ser en resultatet hva som kommer frem!!

   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, fredag 03. november 2017:

   Omkring 3 til 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet utover formiddagen og eftermiddagen, efter hvert med yr og disig og opp mot 7 pluss-grader. Mørkt, vått, regn og 6 klokken 18. Efter hvert uten nedbør utover kvelden frem mot 23-tiden med tildels synlig full-måne i sør-øst og med 5 pluss-grader. Med månen i sør og tildels yr videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 04. november 2017: 

   Mørkt, vått, yr, regn og omkring 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet med opp til omkring 8 pluss-grader utover formiddagen. Regn, yr og disig utover eftermiddagen og videre inn i kvelden. Mørkt, yr og 7 pluss-grader klokken 22. Med ned mot 6 frem mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 04.11. 2017 is with Fuat Ugur:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154859317216875&set=a.10150975888001875.406119.733576874&type=3&theater

   I morgen kl 10.00 skal Stine Gulbrandsen snakke om sin sultestreik for å få barna sine hjem, på tyrkisk tv via Skype.

   Det må jo fremstå som et gedigent paradoks at Norge, den selvoppnevnte mennesksrettsnasjonen som fordømmer alle andre land, later som ingenting når mennesker som føler seg overkjørt av det norske system går til det skritt som Stine har gjort. Hun har sultestreiket i snart 2 uker.

   Og her er mediene totalt stille. I motsetning til i Tyrkia.

   Jeg skal også delta i programmet via Skype, og skal også belyse følgende tre saker, i et hav av saker å velge mellom:

   1. Moren som denne uka fikk sønnen sin sendt hjem av barnevernet i en likkiste.

   2. Saken til Sylvia Gustavsen Ensby og Trond Rikard Ensby, som er så skandaløs at det ikke kan betegnes som noe annet enn en forbrytelse mot menneskeheten.

   3. 14 årige x, som ble reddet ut av en norsk institusjon i siste liten, og som nå er på flukt i Polen .

   4. Og om tiden tillater, vil også Tomáš Zdechovský fortelle hvordan han har klart å mobilisere stadig flere parlamentarikere i Europaparlamentet, til den mennneskerettskampen som nå foregår mot Norge.

   Så takk til Fuat Ugur, som viser journalistikk til støtte for folket i kampen mot overmakten.

   Norske myndigheter har selv bedt om dette, med sin grenseløse arroganse, og mange forbrytelser mot menneskerettene.


   Fuat-Ugur-Marius-R-20171104.jpg

   *

   Johan Haldor Soygün:
   Gül AK Alexandra Fredriksson Hasselströmn Yaman Eyüp Görün yarın Norveç’in rezilliğini 12:00 Türkiye saati ile Çocuk esirgeme kurumunun yaptıkları bir annen açlık grevinde çocuklarına kavuşmak için

   Let's see if you have a mother in a hunger strike for a mother of child services.  
   Automatically translated

   Heidi Turid Dammann:
   Dette er så bra og viktig at du får det som skjer ut i utenlandsk presse. Jeg hadde aldri trodd at myndighetene var så arogante og at pressen tydelig har tabu mot å skrive om bl.a. det som skjer av lavmål og urett i domstolene hvis jeg ikke selv hadde opplevd det.

   Helene Karlsen:
   Ja klart her i norge er vel media betalt av dem som tråkker på

   Johan Haldor Soygün:
   İpek Yavuz Pınar Aydın Yaman Eyüp. Bu programi izleyib Norveç Çocuk Esirgem kurumun Fuat Ugur programı ve lütfen paylaşın May Lund
   Go on. This program is the Norway of the Norwegian children's mercy programme and please share

   Noralf Aunan:
   Hva må da til for å vekke norsk media, når ikke engang en langvarig sultestreik blir tatt på alvor?

   Edith Kristense Bjørnestad:
   Takk for dere står på for denne uretten som pågår i dette landet. cMot dette Barnevernet. Dette godtar vi ikke lenger. Nok er nok. Vi gir oss ikke

   Nina Kvamme:
   Blir denne sendingen vist her på siden?

   Hilde Maria Nysæther:
   Så bra! Det er på høy tid at resten av verden retter kritiske øyne mot den skandaløse behandlingen av mennesker som foregår i det norske systemet. Eva Joly sa nylig at Norge er det mest korrupte landet i Norden. Jeg hørte en også si; et av de mest korrupte landene i Europa. Politikerne er feige og toer sine hender. Jeg har mistet tilliten til de fleste av dem. Så fantastisk den jobben du Marius Reikerås gjør!

   Per Steinar Sørå:
   Det de rødgrønne har stelt i stand, klarer ikke de blåblått å rette opp i! Vi må kreve nyvalg og få inn folk som er i stand til å rette opp Norges renommé slik at landet kan vise at det følger menneskerettighetene!!

   Britt Karin Engevik:
   For menneskerett og rettferdighet for barna og deres biologiske foreldre <3 <3 <3

   Robert Steffensen:
   Vi har ikke bare islam, muslimene å lære opp til gode relasjoner mellom mennesker, men også det norske barnevern. Det er fint at podiene entres, slik at budskapene formidles for de som lider. Da Gandi sultestreiket i sin tid, så fulgte hele verden med, men for de politisk korrekte i dag, venstrefolk i alle variasjoner innenfor pressen, er presseetikken forsvunnet i frykt for å bli oppsagt i sin stilling. Men, de skal bare holde seg innendørs, for få bryr seg i dag om hva de skriver, uansett. Tusner vil komme til Bergen utpå nyåret for å protestere mot den norske uforstand, som utvises i tilknytningen mellom mor og barn. Den er naturgitt og ingen lover kan sette den til side. På samme måte er det for eierskapet til land, kultur og dens tilhørighet, den kan heller ikke fravikes uten kamp. Departementene bør re-organiseres og mer forstandige mennesker slippe til i landets øverste maktsentra. Jeg ønsker alle lykke til med kampen for menneskets rettigheter. -- partiet Folkets Rettigheter.

   Grethe Hagen:
   ! ! !

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   Det er en skam for Norge.

   Johan Haldor Soygün:
   Norge förknippas med Barnevernet inte lax eller nobelpriset

   
---
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, søndag 05. november 2017: 

   Mørkt, vått, yr og omkring 6 til 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Tildels overskyet og opp til omkring 7 pluss-grader utover formiddagen. Tildels regn og disig med omkring 5 pluss-grader utover eftermiddagen. Mørkt, vått og ned mot 2 klokken 18. Tildels med yr og med til omkring 4 pluss-grader frem mot klokken 22. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.11. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10211851053526511
 
   Hva er en menneskerettighet?

   Offentlig ansatte med makt (politikere, dommere, etc.), er livs-farlige om de ikke vet hva en menneskerettighet er for noe. Eller om de later som om de ikke vet det.

   Smitter de hverandre og andre med en slik uvitenhet så er de en katastrofe. Om de har en for dårlig moral - en menneskeretts-krenkende moral.

   En menneskeretts-krenkende moral eller handling er kriminalitet. Medvirker tre eller flere mennesker er det privat eller offentlig organisert kriminalitet.

   Dumhet, falskhet eller egoisme som overdrives blir til kriminalitet. Overskrider visse grenser som ustraffet ikke skal kunne overskrides.

   Her skal jeg gi et konkret eksempel som illustrerer hvor galt det kan gå. Når offentlig ansatte setter seg selv eller hverandre over menneskerettighetene.

   Det er derfor det politiske "barnevernet" (bv, cps, etc.) og dets dirigenter og medspillere er en katastrofe, livs-farlige og samfunns-ødeleggende.

   De neglisjerer, bagatelliserer, forfalsker og ned-prioriterer Barnekonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene.

   Både av dumhet, falskhet og egoisme. De vet tilsynelatende ikke hva en menneskerettighet er for noe.

   Og at å krenke en menneskerettighet for et eller flere mennesker er kriminalitet. Og at enhver slik krenkelse oftest er lett å oppdage.

   Alikevel blir de enda ikke straffeforfulgt, fordi de beskyttes og vernes av sine dirigenter og medspillere og sitt politiske regime.

   De utgir seg for å være det motsatte av hva de egentlig er. Både for å lure og beskytte andre, seg selv og hverandre.

   Trikset de ofte benytter og som passer som hånd i hanske til dette formålet er å påstå seg å være representanter for "barnets beste" og "kompetente myndigheter".

   Underforstått Barnekonvensjonen. De erstatter altså menneskerettighetene og reell lov og rett med ... ja, nettopp, med seg selv og sine dirigenter og medspillere.

   For fritt frem og liksom lovlig å kunne ødelegge nærsagt hvilket som helst menneske og hvilken som helst familie. Hvilket langt på vei gir en ubegrenset makt.

   Perfekt for et terror regime og perfekt for menneskehandel. At slikt noe byråkratiseres og industrialiseres er hva som har skjedd i Norge og flere andre land.

   I forskjellig grad med forskjellige midler, men med omtrent den samme oppskriften. Og stadig mere smittsomt og perverterende, nasjonalt og internasjonalt.

   Barnekonvensjonen forfalskes. Hvordan er fortielse og forfalskning av Barnekonvensjonen i praksis i det heletatt mulig?

   Fortielse og forfalskning av Barnekonvensjonen er særlig mulig ved å ha eller utplassere og premiere medspillere i og for nøkkel-posisjoner.

   Slik som den politiske nepotismen i Norge har gjort, ved å ha falske blandt annet såkalte Barneombud, Likestillings-departement, Stats-advokater, etc.

   Og ved å gi mye nasjonale penger og bidrag til UNICEF, Redd Barna og andre internasjonale og nasjonale instanser og innflytelser.

   UNICEF er en slags internasjonal organisasjon særlig forpliktet av Barnekonvensjonen, og er samtidig en slags under-avdeling av FN.

   De land og regjeringer som økonomisk bidrar mest for UNICEF får en slags prioriterte nøkkel-posisjoner i UNICEF og under FN, internasjonalt og nasjonalt.

   De skal i praksis være en slags særlige forvaltere av Barnekonvensjonen, som er en av flere menneskeretts-konvensjoner. Slikt gir prestisje.

   Men hva skjer når det politiske "barnevernet" (bv, cps, etc.) og dets dirigenter og medspillere får innflytelse og nøkkel-posisjoner i blandt annet UNICEF?

   Det er blandt annet da Barnekonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene forties og forfalskes - også i og av UNICEF og andre.

   Ikke minst forties det meget viktige faktum at enhver menneskerettighet for absolutt ethvert menneske er og skal være umistelig og uavhendelig.

   Les nøye for eksempel i innledningen i Barnekonvensjonen, at:
   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag."

   Og for eksempel Barnekonvensjonen's Art 4:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Helheten i menneskeretts-konvensjonene er altså meget viktig i og for menneskerettighetene. Ingen av menneskerettighetene skal kunne være "glemt" eller forfalsket. Enhver og alle skal og må samtidig respekteres og sikres. Uten ulovlige unntak. Det eneste unntak som kan lovliggjøres er ved fullstendig nødvendighet for en kortest mulig tid på en mildest mulig måte.

   Prinsippet og lovbestemmelsen er, som sagt i blandt annet Menneskerettserklæringen Art 2:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art".

   Sagt og lovbestemt i og for menneskeretts-konvensjonene på mange flere tydelige måter. Som for eksempel i Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) i Art 2:

   "Hver konvensjonspart forplikter seg til å respektere de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, og å sikre dem for alle som befinner seg på dens territorium og er undergitt dens jurisdiksjon, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   Og for eksempem i Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 2 p2&3:

   "Hver konvensjonspart forplikter seg til, i samsvar med sine konstitusjonelle bestemmelser og med bestemmelsene i denne konvensjon, å treffe slike lovgivningsmessige eller andre tiltak som vil være nødvendige for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, når slike tiltak ikke allerede er i kraft."

   Det eneste unntak som kan lovliggjøres er, som sagt, ved fullstendig nødvendighet for en kortest mulig tid på en mildest mulig måte.

   Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 4 gir et konkret eksempel på et slikt unntak, med følgende lovbestemmelse:

   "1. I tilfelle av offentlig kunngjort nødstilstand som truer nasjonens liv, kan konvensjonspartene ta forholdsregler som avviker fra deres forpliktelser etter denne konvensjon, i den utstrekning det er strengt nødvendig på grunn av forholdene, og under forutsetning av at disse forholdsregler ikke er i strid med deres øvrige forpliktelser etter folkeretten, og ikke innebærer forskjellsbehandling bare på grunn av rase, hudfarge, kjønn, språk, religion eller sosial opprinnelse.
    2. Ingen avvikelse fra artiklene 6, 7, 8 (paragraf 1 og 2), 11, 15, 16 og 18 kan gjøres med hjemmel i bestemmelsen i foregående paragraf.
    3. Konvensjonspart som benytter seg av retten til å avvike fra konvensjonen skal omgående gjennom De forente nasjoners generalsekretær underrette de andre konvensjonsparter om hvilke bestemmelser som det avvikes fra og om grunnene for avvikelsene. Ny meddelelse skal gis ad samme vei den dag da slike avvikelser blir opphevet."

   EMK er også en av våre menneskeretts-konvensjoner, hvor det i Art 8 er lovbestemt, at:
   "Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse." Og at: "Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter." 

   Slike inngrep kan det offentlige altså bare utføre, dersom det er ”nødvendig i et demokratisk samfunn”. EMD har presisert nærmere hva som ligger i dette begrepet, slik i Olsson vs Sverige, 24. mars 1988 (nr. 10465/83) avsnitt 67:

   «the notion of necessity implies that the interference corresponds to a pressing social need and, in particular, that it is proportionate to the legitimate aim pursued»
   Oversatt til norsk:
   "begrepet nødvendighet innebærer at forstyrrelsen tilsvarer et presserende sosialt behov og, særlig at det står i forhold til det legitime målet som forfølges"

   Ethvert slikt inngrep må altså være helt nødvendig og samtidig også blandt annet mildest mulig og forholdsmessig.

   I full respekt for at enhver menneskerettighet for absolutt ethvert menneske er og skal være umistelig og uavhendelig og en minste-garanti.

   Alt dette misliker og forakter selvfølgelig politiske og offentlige regimer som kidnapper barn, foreldre og familier.

   Samtidig som de sprer frykt, ødeleggelse, sjokk, terror, tortur og utplyndring i sivilbefolkningen.

   Og perverterer. I full forakt for reell lov og rett. Og produserer ulovlige lovbestemmelser, avgjørelser, dommer, regler og unnlatelser, falsk dokumentasjon og propaganda som perverterer både nasjonalt og internasjonalt. På allehånde måter foruretter og sverter medmennesker og sivilbefolkningen. For liksom å rettferdiggjøre og liksom å lovliggjøre seg selv og sine menneskeretts-forbrytelser.

   Uten på noen som helst måte å oppfylle betingelsene for unntak som kan lovliggjøres.

   Angående kidnapping av barn og foreldre sier EMD  blandt annet og presist i N.P. v. Moldova, dom av 6 oktober 2015, i premiss 70, følgende:

   "Uansett, en omsorgsovertakelse skal normalt være ansett som et midlertidig tiltak, for å bli avviklet så snart forholdene tillater det. / Det kan derfor ikke rettferdiggjøres uten forutgående vurdering av mulige alternativer, og bør ses i sammenheng med statens positive forpliktelse til å gjøre alvorlige og vedvarende innsatser for å lette gjenforeningen av barna med sine biologiske foreldre og frem til da å muliggjøre jevnlig kontakt mellom dem."
   Og Barnekonvensjonen blandt annet følgelde - i Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Og i Art 8:
   "1. Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding.
    2. Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med formål hurtig gjenoppretting av hans eller hennes identitet."

   Og i Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål eller på noen som helst måte."

   Hva er en menneskerettighet som ikke for enhver respekteres og sikres av den politiske og offentlige forvaltningen?

   Da er den og blir den politisk og offentlig organisert grov kriminalitet.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1651410231546566/

   Anne-Britt Ose Kaltun:
   De som holder på med dette tenker kun på seg selv og ikke andre mennesker de tror de er konger og kan bestemme og dømme over alle andre...

   Marthe Karin Hoel:
   Hvorfor kan en ikke bare legge dette til grunn og hente hjem barna.??

   
---

   https://www.facebook.com/groups/570319606425920/permalink/825121690945709/

   Ragnhild Moen:
   I har SKREVET OM SÅ GÆLNINGAN LENGE DEM E ROTNE RETT IGJENNOM SÅ DEM SKA HA EI STRAFF SÅ DE KJENNES SÅ KAN DEM IKKE BLI STOPPET Å DEM SKA FÅ SOTTE ENN PLASS DER DEM ALDRI KOMMER UT IGJEN .

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1420448651414741/

   Evelyn Kjørstad:
   Menneskerettighet - som det er i praksis:
   Sminke som benyttes av maktens menn og deres marionetter
   (mens de ler hele veien til banken ,, - eller whereever :( )

   
---

   https://www.facebook.com/groups/230522936997474/permalink/1541208019262286/

   Odd Arvid Johansen:
   R "Både av dumhet, falskhet og egoisme. De vet tilsynelatende ikke hva en menneskerettighet er for noe."

   Rune L. Hansen:
   Og ikke vil de at andre skal få vite det heller. Et interessant faktum også det?

   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, mandag 06. november 2017: 

   Mørkt, vått, tildels yr og omkring 4 til 1 pluss-grad Celsius her ute i natt. Lys blå himmel og opp mot 5 pluss-grader utover formiddagen. Derefter med dus hvitlig himmel. Mørkt og 3 pluss-grader klokken 17.30. Omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 06.11. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154863001686875

   Advokater, Høyesterett og skatteparadiser

   I disse skatteparadistider:

   Høyesterett reddet venner og familie i advokatfirmaet Thommessen da de, julen 2010, nektet skattemyndighetene innsyn i Thommessens klientkonto i forbindelse med overførsler i milliardklassen til skatteparadis, se link:

   http://advokat.mobi/HR-2010-02212-A

   Nåværende høyesterettsjustitiarius, Toril Marie Øie, var førstvoterende i Høyesterett da denne eventyrlige gavepakken, som neppe har vært lovgivers intensjon, ble servert, og som følgelig hadde stor betydning for daværende høyesterettsjustitiarius Tore Schei sin kone, advokat Kristine Schei, for advokat Christian Bruusgaard, nåværende høyestrettsdommer, Arne Ringnes alle som da jobbet som partnere i Thommessen, og for alle de andre partnere i Thommessen.

   Advokatfirmaet Thommessen ble i sistnevnte sak representert av advokat Erik Keiserud (Hjort), nylig avgått leder i Advokatforeningen.

   Han ga for øvrig daværende Justisminister, Anders Anundsen råd, da ny justitiarius skulle velges. Og valget falt altså på Øie, som reddet Thommessen og Keiserud.

   Men, også DNB er involvert i både Panama- papers og Paradise -papers.

   Og hvem søkte DNB bistand hos?

   Jo, samme advokatfirmaet som altså bisto advokatfirmaet Thommessen ut av den samme kinkige situasjonen. Altså advokatfirmaet Hjort.

   Og alt med tilknytting til skatteparadiser i milliardklassen.

   *

   Vidar Mathiassen:
   Dette bør regjeringen i Norge snarest mulig sørge for en historisk opprydning i og nødvendige allmennpreventive straffereaksjoner i forhold til.

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Ja, Marius, - når får du oppreisning for dine avsløringer om fiktive postkasseselskap, der staten har spilt en aktiv rolle?

   Aina Gregersen:
   Kan den taes/utgis igjen-altså legges ut igjen ? Jeg mener akkurat og ha fått beskjed at jeg blir utsatt for det .

   Aina Gregersen:
   Og hvem i staten ? Er det også avslørt ? Er det de Virkelige Nav'erne (de som "jobber" -er Ansatt på Nav ,men det skjønte vi ) eller er dette rund baut i alle etater,direktorater og departement ?

   Elin P. Gregusson:
   Det hører med til fremstillingen at advokat Frode Elgesem også var partner i advokatfirmaet Thommessen. Elgesem er gift med generalsekretæren i Advokatforeningen, Merete Smith, som er datteren til Carsten Smith. Han var Høyesterettsjustitiarius fra 1991 til 2002, da Tore Schei overtok.

   Frode Elgesem tok med seg Høyesterettsjustitiarius Tore Schei, som altså var gift med en kollega og partner av Elgesem i Thommessen inn i skandaleselskapet, eller "Advokat-boutiquen ILPI", da han gikk av med pensjon. Dette ifølge redaktør, skribent og fotograf Nina Schmidt i Advokatbladet.

   http://www.advokatbladet.no/2016/09/skal-leve-av-menneskerettigheter/

   ILPI ble umiddelbart mistenkt for korrupsjon og avviklet.

   Merete Smith har vært en aktiv forkjemper for at Økokrim og skattemyndighetene IKKE skal få tilgang til advokaters klientkonti, ei heller når det er skjellig grunn til mistanke om eksempelvis overføringer til skatteparadis.

   Det er en urovekkende liten klikk toppjurister som holder urovekkende tett sammen, og som jobber ganske hardt for å hindre åpenhet og transparens innen finans og i domstolene.

   Ekteparet Schei er ikke de eneste dommerne som har betydelig investeringer i eiendom, og jeg er ikke i tvil om at det sitter endel økonomijournalister på gjerdet som venter på klarsignal til å skrive.

   En annen kjent partner i Thommessen, Sverre E. Koch, var lenge mistenkt i Transocean-saken som Økokrim etterforsket i svært mange år. Koch slapp imidlertid tiltale, i motsetning til de andre to mistenkte.

   Det er nylig avsagt en dom i en annen sak, der skatteadvokat Sverre E. Koch representerte en tidligere advokat, Geir Knutsen, som hverken får skatteamnesti eller utsatt straffeutmåling.

   https://www.dn.no/nyheter/2017/11/03/1028/Jus/tidligere-advokat-far-hverken-skatteamnesti-eller-utsatt-straffeutmaling   ILPI-Law.jpg

   Aina Gregersen:
   Men Herre Gud : det Må da være noens ansvar når dette er så dyptgripende og godt belyst ?
   Er da ikke justisdepartementet i stand : så Må da vel Kong Harald ha den avgjørende myndighet og Plikt til og rett ut bare avskaffe dette - alle ut og plukke nye kyndige rettskafne menn og kvinner. Såpass Må da PST ha oversikt over - eller kunne skaffe seg av opplysninger for landets sikkerhet ! (?) !

   Elin P. Gregusson:
   Apropos Transocean-saken - "Skatteadvokat Einar Brask krever over 15 millioner kroner i erstatning etter å ha kjempet mot Økokrim i 11 år."

   "Jeg måtte bruke mye tid til å forberede eget forsvar, og kunne hverken lede skatteavdelingen i Ernst & Young eller ha klientansvar. Den personlige belastningen var fra dag én var ubeskrivelig, og medførte naturlig nok en veldig vanskelig livs- og arbeidssituasjon, fortsetter han."

   Det er nokså mange nordmenn som har hatt personlige belastninger fra dag én, hvilket naturlig har medført en veldig vanskelig livs- og arbeidssituasjon, selv om de færreste ikke kan vise til tap av inntekter i den størrelsesorden som skatteadvokater kan.

   Det er neppe nødvendig å konkretisere, men det skal ikke mye empati til, for å tenke i retning foreldre og barn som urettmessig er blitt skilt, som følge av offentlige overgrep. Jeg tror "en ubeskrivelig belastning fra dag én" er dekkende.

   Advokat krever over 15 mill. etter Økokrim-tiltale
   
https://www.dagbladet.no/nyheter/advokat-krever-over-15-mill-etter-okokrim-tiltale/68846055 
   Skatteadvokat Einar Brask krever over 15 millioner…
   dagbladet.no

   Elin P. Gregusson:
   Hvem rekrutteres til de sentrale domstolene, dvs. Borgarting lagmannsrett og Høyesterett? Det er påfallende mange med direkte forbindelser til fiff og finans. Fra Finansklagenemnda-Bank, til Borgarting, til Høyesterett:

   http://www.villmarken.no/rettsvesen/?p=3124#comment-1083
   JEG BER OM EN GRANSKNING
   Etter fire måneder og mange purringer og en klage til førstelagmann, har jeg fått svar på min…
   villmarken.no

   Dag Røsthe:
   Dagsnytt 18: Skandale på skandale - uten at noe blir gjort. https://www.youtube.com/watch?v=7thoKc52-yA
   Systemkrise i Norge: Skandale, redegjørelse og skandale igjen.
   Er det politikerne som er latterlige, eller…
   youtube.com

   Rune L. Hansen:
   Høyesterett og rettsvesenet i Norge har forlengst blitt et rottereir for mafia-bosser. Den som undersøker rullebladet og reportoaret deres i forhold til menneskerettighetene og prinsippene for lovlig kontra ulovlig lov og rett vil lett se at de er utrolig hensynsløse grov-kriminelle. Og har et politisk designet mafia-nettverk omkring seg.

   Dag Røsthe:
   Riksrevisor Foss har varslet om alvorlige skandaler. Aftenposten Harald Stanghelle fikk satt ord på byråkratene:

   https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/78rmW/Harald-Stanghelle-Byrakrater-som-serielovbrytere
   Harald Stanghelle: Byråkrater som serielovbrytere
   Det skal koste noe å bryte loven. Hvorfor gjelder ikke…
   aftenposten.no

   Dag Røsthe:
   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2012346595710760&id=2009612502650836

   DOMSTOLENE: Juks satt i system:

   Hvorfor taper vi private nesten alltid mot offentlig forvaltning ? Det skal vi her under vise noen av grunnene til.

   For å tydeliggjøre maktovergrepene på en enkel måte her, så kan vi først vise til at det offentlige vinner nærmere 9 av 10 saker mot det private i høyesterett enkelte år. Staten bruker høyesterett til å overkjøre de som har klart å vinne i lagmannsretten. I dag koster en rettssak raskt mellom 500.000 til 700.000 i et forsøk på å få rett i de to første rettsinstanser. Dersom du formodentlig har vært heldig å vinne frem din sak i lagretten, så anker staten til høyesterett. Alle skal være klar over at vi har med en rå overmakt å gjøre. Da stjeler ikke staten bare din enorme investering i å få rett, men de benytter i tillegg metoder som er inn under mafiaparagrafen. Fordi da er det flere fra de øvre korridorer som samarbeider alene for å gjennomføre et planlagt maktovergrep, som kommer inn under mafiaparagrafen.

   Embetsverkets øverste korridorer samarbeider for å gjøre det så vanskelig som mulig for oss i sivilsamfunnet, og for at media ikke skal belyse saker, så hindrer embetsverket også media ofte innsyn i saker. Dette er et samspill mellom stort sett alle offentlige instanser. Sivilombudsmannen virker heller ikke, fordi han også er inne i dette spillet om maktovergrep i enkelte saker.

   Rikets tilstand er så gal at Riksrevisor Foss skrev en knusende rapport som varslet at justistette miljøer må settes under administrasjon. Hvor er vi folkens? Dette er ikke bare pinlig. Det er alvorlig. Det er spesielt alvorlig for de svakeste. Derfor er det nå så viktig å samle folket mot overgrepene.

   For å få et bilde av rikets tilstand, så trekker jeg frem Aftenposten redaktør Harald Stanghelle skriver: Byråkrater som serielovbrytere

   https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/78rmW/Harald-Stanghelle-Byrakrater-som-serielovbrytere 

   Etter landssvikeroppgjøret, så har ingen embetsmenn blitt straffet for overgrep.
   Hvorfor henlegger politiet alle saker vi anmelder ? Politiet hjelper da offentlige ansatte i hensikt for at de ikke skal bli tiltalt for overgrep. Denne form for hjelp er en form for kollegial korrupsjon. Om noen blir tatt for uriktigheter, så blir de kun sparket opp i systemet for å styrke den offentlige sektors maktovergrep ytterligere. Dette er et system som opererer helt utenfor det demokratiske systemet. Vi må nå kreve konsekvenser for de som begår lovbrudd i offentlig sektor.

   Dere skal vite at det er straffbart å hindre etterforskning i alvorlige saker. Det er høye strafferammer på denne form for korrupsjoner. I de saker der dommere er anmeldt for å ta part med en side, der anmeldelse er henlagt, så hindrer juristen tiltale mot de som gjør hele tvisteløsningssystemet til et nettverk av kollegialt korrupsjon. De opererer i et parallelt system. Et parallelt system der forsikring, bank og inkassoselskaper også er innenfor det gode elite.

   Domstoladministrasjonen er nøkkelen til at vi blir lurt i rettssalene. Domstolene har blitt den plass det lyves mest. Der offentlig sektor er domstolenes desidert største aktør. Staten sparer enorme beløp med å bedra de svakeste, fordi enormt antall saker og da enorme besparelser når bedragene er bortimot uangripelig. Selvfølgelig er de svakeste blir taperne.

   Selveste direktøren i DA har muligens fått den jobb fordi han er en av landets dyktigste på løgn og bedrag. Mannen er så flink. Og han er rask. Hadde undertegnede ikke opplevd det selv, så hadde jeg ikke trodd det var mulig i et land som Norge. Han fabrikkerte et justismord i Høyesterett, alene i hensikt at saken skulle få feil utfall. Dette var godt planlagt. Samme uke måtte han forsvare seg i to andre saker for en form for bedrag fortalte han til meg i pausen. Jeg lurer på hvor mye galt denne mannen har klart å gjennomført i sin tid i sektoren innen justis ?

   Høyesterett er ingen selvstendig institusjon. Det er nærmest en hemmelig losje som avgjør ting uten innsyn fra oss andre. Men selvsagt er det flere svært troverdige dommere i både høyesterett, de andre domstolene - også i forvaltningen. Men det finnes en rekke innenfor embetsverket som er inne i et hemmelig system uten innsyn.

   Det finnes en rekke forskjellige mer eller mindre hemmelige nettverk som politikere, embetsmenn, dommere og politi er medlemmer i. Det finnes så mange avdelinger og hemmelige type losjer at vi som står utenfor merker de ikke engang. De avgjør ting helt over hode på oss. Bare for å vise til en av et stort antall losjer, så bør folk være klar over i bare Den Norske Frimurerorden finnes flere hundre advokater og fra påtalemyndighetene. Hva gjør vi når et enormt antall politi og dommere opererer helt over våre hoder ?

   http://www.dagen.no/Innenriks/550_frimurere_i_politi_og_rettsvesen-29530

   I de saker der staten taper i lagmannsretten, så hjelper høyesterett staten inn til behandling alene for å overkjøre vedkommende. Systemet vi ser i dag i embetsverket og i domstolene, er et bedrag helt utenfor det demokratiske system.

   Et fåtalls hender innenfor embetsverket og Domstoladministrasjonen har gjennom femten år hindret lyd- og bildeopptak i rettssalene. Folket står maktesløse mot et enormt bedrag. Et betydelig bedrag satt i system. Ikke bare at de har maktposisjon til å hindre prosessen, men de har også den maktposisjon til å dikte opp begrunnelse for å hindre gjennomføringen. Dette er ikke annet enn et enormt bedrag satt i system. Folk må nå samle seg å kreve at domstolene settes på vent frem til lyd- og bildeopptak kommer på på plass i samtlige domstoler.

   Transparency International varsler at det pågår korrupsjon av dommere. 4% av dommerne har mottatt penger i bestikkelser. Så kommer de dommere som har dømt slik at staten hat vunnet frem i sine saker for at disse dommere blir innstilt lettere til en høyere rett. Et selvsmurt smøresystem.
   Domstolenes dommere og advokater er i for stor del lite å stole på har det vist seg de siste 20 årene. Det må nå bli konsekvenser for de som bedrar noen i rettssalen.

   Norge begynner å bli en politistat. Politiet beskytter dommere som bryter loven. Fritjof Jacobsen VG sier at hele politiets ledelse må fjernes. Og ansette en ny ledelse. Hvis ikke blir vi ikke kvitt problemet med at justis opererer utenfor det demokratiske system.
 
   Dag Røsthe:
   STATLIG OVERGREP Statlig overgrep # MeToo Norge https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2012346595710760&id=2009612502650836

   Gaute Thorsen:
   Den norske SELVFORVALTNING i full blomst, ta fra samfunnet og stilke i lomma på de rike, og er vi redd for å bli tatt ned buksa på knæra, setter vi de rette inn i de rette posisjoner så de får stoppet den avsløringen som er i ferd med å skje.....og de "gravende" journalister, slutter å grave.... ...tsjk...

   Rune L. Hansen:
   Litt våger og ønsker stundom noen av de "å grave", men når det kommer til kompetent å omtale eller kreve strafferammene for offentlige forbrytelser så er det full taushet. Inklusivt også i forhold til omtrent alt og ethvert av konkrete offentlige utvetydige menneskeretts-forbrytelser. Menneskerettighetene skal liksom ikke nevnes eller taes for alvorlig, iallfall ikke uten å bagatelliseres, forfalskes og neglisjeres. Tabu-tabu.

   
---
---

   Marius Reikerås, 06.11. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154863361091875

   Det blir noe hyklerisk og dobbeltmoralsk over den plutselige mediaoppstandelsen i kjølvannet av lekkasjene som er kalt "Panama- papers" og "Paradise- papers".

   Pressen vet utmerket godt at Norge, som kanskje det eneste land i hele verden, har en Høyesterett som julen 2010, ga klarsignal for å sluse milliardbeløp til skatteparadis via store norske advokatfirmaers klientkonti

   Norge er også mest sannsynlig det eneste landet i hele verden, i alle fall i Europa, der dommere beskytter de som oppretter fiktive postkasseordninger, med fiktiv eier i et eller annet skatteparadis.

   Som for eksempel å opprette en fiktiv trust på Bahamas hvis hensikt er å eie en postkasseordning i Norge, og hvor dommere i Norge, i alle fall de i Bergen og i Borgarting, lar bakmennene og advokatene til disse fiktive ordningene profittere stort på denne type svindel.

   *

   Herman Krystad Lindstad:
   Nyttig viten!!

   Wenche Olafsen:
   Man ble regnet for "dum" om man ikke brukte skatteparadisene som mulighet til å vise at skattene var for høye i Norge til kunne bestå på daværende nivå! Det var på slutten av siste århundre og inn i dette århundrede! ... Bare en liten tankevekker,,,

   Robert Steffensen:
   De tillatte knep er åpninger, som selv finansminister og regjeringen kjenner til og er forkastelig. Skattemyndighetene står rådløse overfor regelverket som tillates. Det hele er svindel i fra den ene enden til den andre. Enten rydder regjeringen opp i saken, ellers må riksrettstiltale rettes mot regjeringen. Dersom landet skal drives på en måte hvor de som innehar kapital kan svindle så mye de vil og det skattemessig, så kan vi legge ned samfunnsdriften. For noen tider tilbake, så utviste flere departementer avsky for skatteparadisene og skatteetatene var særdeles streng mot de som hadde opprettet firma i de forskjellige paradiser. Det lille næringsliv i Norge turte ikke å være der, men trakk seg tilbake til et godt, norsk aksjeselskap. Det bør også de store guttene gjøre og holde sine konsern og aksjeselskap innfor landets grenser og med en klar lovgivning rundt sin drift. -- partiet Folkets Rettigheter, leder Robert Steffensen.

   Rune L. Hansen:
   Glem ikke at blandt annet likhet for loven også er og skal være en reell menneskerettighet og lovbestemmelse.

   Per Steinar Sørå:
   Myndighetene spiller vel overrasket og tror at folk er uvitende!!

   Rune L. Hansen:
   Det er vel i det heletatt temmelig så hyklersk å påstå at det er et rettsvesen i dagens Norge?

   Enrique Perez-Terron:
   ... og pressen ...

   Paul Arne Kal-El Thomassen:
   Samme med fiskekvoter og postkasseselskap

   
---
---

   Marius Reikerås, 06.11. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154863243026875

   I Norge gjelder ikke den samme loven for juristeliten, som den gjør for deg.

   De gjør som de vil, og beskytter hverandre, akkurat som mafiaen.

   Forskjellen er bare at i andre land kaller man en spade for en spade, mens her på berget er vi forsøkt hjernevasket av den samme juristelitens makt og grådighet.

   Pent innpakket i fine dresser, og et tilsynelatende eksklusivt ordforråd.

   Ta en titt på de ti- punktene under:

   1.

   Partner i Thommessen og tidligere styreleder i Tilsynsrådet, advokat Christian Bruusgaard, er gift med advokat Bjørg Ven, partner i advokatfirmaet Haavind.

   Paradokset var at da Bruusgaard og Tilsynsrådet ble bøtelagt for å tildele kontrakter til forretningskameraten sin, Svein E.Stiansen, uten anbud, så var det hans kone som satt som leder av KOFA.

   Boten ligger her:

   http://www.kofa.no/no/Avgjorte-saker/2010/2009229/

   Men, det som i realiteten var å regne som en bot for grov korrupsjon begått av Tilsynsrådet var ikke noe problem, så lenge det var dine skattepenger som gikk med på å finansiere boten som Tilsynsrådet for advokater fikk.

   Utover den symbolske boten, fikk dette aldri noen konsekvenser.

   Til sammenlikning fikk en enslig ung mor 30 dager ubetinget fengsel, for å ha fått drøye 100 000 for mye av NAV i samme tidsrom. I tillegg måtte hun tilbakebetale hele beløpet med renter. Det måtte selvsagt ikke juristklikken.

   2.

   Partner i Thommessen, Eva Kristine Schei, er gift med tidligere høyesterettsjustitiarius Tore Schei.

   3.

   Tidligere partner i Thommessen, Christian Lund, nå dommer i Borgarting, er gift med NHO-leder, Kristin Skogen Lund.

   4.

   Tidligere partner i Thommessen, Arne Ringnes, er nå dommer i Høyesterett.

   5.

   Tidligere partner i advokatfirmaet Thommessen, Frode Elgesem, er gift med Advokatforeningens generalsekretær, Merete Smith (datter av tidligere.høyesterettsjustitiarius Carsten Smith.)

   Elgesem fikk med seg Tore Schei over i det skandaleomsuste selskapet, ILPI, se vedlagte link fra VG, som oppsummerer det meste:

   https://www.vg.no/nyheter/meninger/ilpi/ilpi-en-skandale/a/23818515/

   De har altså fått millioner av kroner de aldri var berettiget til.

   Men å tilbakebetale eller andre konsekvenser?

   Nei, selvsagt ikke.

   6.

   Tidligere partner i Thommessen, Sverre Koch, var tiltalt av Økokrim for skatteunndragelser/overførsler til skatteparadis.

   Han ble frikjent, og skal dermed selvsagt anses som uskyldig.

   Likefullt er det å konstatere at Tilsynsrådet har inndratt eller suspendert lisensen til andre advokater for langt mindre forhold enn hva Koch sto tiltalt for, og som også senere er blitt frikjent.

   For Koch fikk tiltalen aldri noen konsekvens for hans lisens.

   7.

   Høyesterett reddet sine venner og familiemedlemmer i Thommessen julen 2010, da de nektet å gi skattemyndighetene innsyn i Thommessens klientkonto i forbindelse med overførsler i milliardklassen til diverse skatteparadis, se link:

   http://advokat.mobi/HR-2010-02212-A

   8.

   Nåværende høyesterettsjustitiarius, Toril Marie Øie, var førstvoterende i Høyesterett da denne eventyrlige gavepakken ble servert, og som følgelig hadde stor betydning for daværende høyesterettsjustitiarius Tore Schei sin
kone, partner i Thommessen, Kristine Schei, for Bruusgaard, og for alle de andre partnere i Thommessen.

   9.

   Advokatfirmaet Thommessen ble i sistnevnte sak representert av advokat Erik Keiserud (Hjort), daværende leder i Advokatforeningen.

   Han ga for øvrig daværende Justisminister, Anders Anundsen råd, da ny justitiarius i Høyesterett skulle velges.

   Og valget falt på Øie, som hadde gitt ham og Thommessen denne gavepakken.

   10.

   Tilbake til forrige leder i Advokatforeningen, Berit Reiss Andersen.

   Hun har for alvor avslørt de tette bånd mellom Advokatforeningen og Tilsynsrådet for advokater.

   Ved å avsløre seg på telefon, i det som være en av tidenes telefontabber.

   Så om du tror Norge er rettferdig? Tro om igjen.

   *

   Cornelia Necsulescu:
   uah !

   Aina Gregersen:
   Men hvor i all verden blir det av Hans Majestet Kong Haralds mandat i henhold til gjeldende Grunnlov ? Om og avsette (ble litt mye her nå ) hildet eller uhildet (?) Skjønner hva som menes) , for så.og tiltrede og skikkelig materie for landet ? - eller biomasse ,som Grete Faremo omdøpte mennesker til og skulle defineres som og være.

   
---
---

   Marius Reikerås, 06.11. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154863098151875

   Det er IKKE Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, men NORSKE domstoler som har det primære ansvaret for å forvalte menneskerettene riktig.

   Menneskerettsdomstolen har gjentatte ganger vært svært klar over at norske forvaltningsorgan og domstoler, har den primære oppgaven med å beskytte innbyggerens menneskeretter.

   Saken i Menneskerettsdomstolen( EMD) mellom Kuppinger og Tyskland fra primo 2015, er i så måte illustrerende

   Her sier EMD at Artikkel 13 konvensjonen, gir direkte uttrykk for Norges plikt , slik nedfelt i Artikkel 1 i konvensjonen , til å beskytte menneskerettighetene, først og fremst innenfor sitt eget rettssystem.

   Konvensjonen krever derfor at Norge gir et nasjonalt rettsmiddel for å håndtere innholdet i en borgers klage under konvensjonen og for å gi hensiktsmessig oppreisning der brudd blir konstatert. ( se også , Kudla v. Poland, avsnitt 152,

   Slik lyder avsnittet på engelsk:

   The European Court of Human Rights reiterates that Article 13 of the Convention gives direct expression to the States’ obligation, enshrined in Article 1 of the Convention, to protect human rights first and foremost within their own legal system.

   It therefore requires that the States provide a domestic remedy to deal with the substance of an “arguable complaint” under the Convention and to grant appropriate relief (see, among other authorities, Kud&#322;a v. Poland [GC], no. 30210/96, § 152, ECHR 2000 XI).

   Men, det sørgelige faktum, er altså at et urovekkende høyt antall norske dommere fortsatt konsekvent hever seg over menneskerettene.

   *

   Hilde Gjessing:
   Amen

   Anne Kjersti Bjørndal:
   Hvis de overhodet forstår innholdet.

   Per Steinar Sørå:
   Når norske domstoler ikke klarer jobben, må de ha andre til å passe på at norske domstoler følger menneskerettslovene!!

   Heidi Turid Dammann:
   Vi trenger en debatt om kvaliteten på dommernes arbeider. Norske dommere er så dårlige at en ikke vet om dommerne er for dumme til å være dommere, om de er late eller korrupte, for oss blir resultatet det samme.

   Elzbieta Lemaniak:
   Ang. min sak så er dommen fra Tingretten full av faktafeil dvs. løgner som jeg kan bevise at det er løgner. Derfor lurer jeg på om dommere er så høy på pæra at de tror at andre er dumme. I tillegg ser det ut at det er kommunen som skrev dommen (høres sprøtt ut men for meg er ingenting umulig lenger i staten Norge) fordi det finnes nøyaktig samme formuleringer, samme retorikk, rett og slett samme type språk som kommunen bruker. Evt. satt en dommer og kommuneadvokat ilag og skrev denne grufulle, ondskapsfulle dommen.

   Elzbieta Lemaniak:
   Ang. dommen fra lagmannsretten er den også full av løgner, og klipp og lim metode. Under ankesaken lente seg dommere bak i stolene og var mest opptatt av å ta seg tidlig helg. Derfor spurte de om alle vitnene kan stille opp samme dag. En farse uten side stykke.

   Hilde Gjessing:
   Noe er iallefall riv ruskende galt. Første instans er på lavmål og bingolotto. Ser at flere også sliter oppover. Jeg får ikke svar fra Lagmannsretten. Stor feil av Tingretten, men lite skjer. Skrev nytt brev på onsdag. Vi har anket en sak. Politietterforskning pågår takk og lov.

   Lars-Toralf Utnes Storstrand:
   Staten Norge ønsker imidlertid ikke å beskytte sine borgere mot seg selv, takket være Arbeiderpartiets kontinuerlige overgrep mot menneskerettighetene siden 1920-tallet.

   Rune L. Hansen:
   Menneskeretts-konvensjonene forventer naturlig nok at menneskerettighetene som en selvfølgelighet skal være alminnelig kjent, forstått, respektert og overholdt av alle og enhver i samfunnet. Naturlig nok også fordi enhver lovbestemmelse nødvendigvis skal og må være presis, kjent og lett-forståelig for folket den gjelder, for i det heletatt å kunne bli overholdt. Og selvfølgelig desto mere når det det gjelder er umistelige, uavhendelige minste-garantier for absolutt alle og enhver. Derfor blir det blandt annet innledningsvis i Menneskerettserklæringen også sagt, at:

   "Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, (...)
   da en allmenn forståelse av disse rettigheter og friheter er av den største betydning for å virkeliggjøre denne forpliktelse,
   kunngjør Generalforsamlingen
   nå denne Verdenserklæring om menneskerettighetene som et felles mål for alle folk og alle nasjoner, for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blant folkene i medlemsstatene selv og blant folkene i de områder som står under deres overhøyhet."

   
---
---

   Marius Reikerås, 06.11. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154863028896875

   Skatteparadisavsløringene gjør kanskje at vi skjønner litt mer om hvor deler av profitten fra barnevernshandelen i Norge havner.

   Deler havner i lomma på søkkrike bakmenn i diverse skattparadis. Godt hjulpet av større norske advokatfirmaer som, julen 2010, fikk Høyesteretts godkjennelse til å skjule overføringene til disse skatteparadisene.

   The tax havens revelations may make us understand a little more about where parts of the profit from child welfare trade in Norway originate.

   Big money end up in the pocket of wealthy persons with accounts in various tax havens.

   Well-helped by major Norwegian law firms, in which were granted the Supreme Court's approval in December 2010, to hide the transfers to these tax havens.

   Barnevernselskaper kontrolleres fra skatteparadiser
   https://www.vg.no/nyheter/innenriks/barnevernsmilliardene/barnevernselskaper-kontrolleres-fra-skatteparadiser/a/24135074/
   Fem store aktører kontrollerer to tredjedeler av det norske barnevernsmarkedet. Flere er eid av fond som er registrert i London, Guernsey og Sveits.
   vg.no

   *

   Anne Sunde:
   ''Omsorg'' for alle pengene, ofte for lite bemanning, bemanning uten god nok kompetanse og omsorgsopplegg som minner mer om tortur og oppbevaring enn det det burde være. Familien skal være alvorlig dysfunksjonell før dette kyniske spillet blir å foretrekke

   Rune L. Hansen:
   Kidnapper-virksomheten blir ikke mindre kriminell hvor godt eller dårlig den enn er bemannet, Anne Sunde.

   Unni Sandberg:
   Lurer på om mange ansatte kjøper aksjer i disse selskapene? Da er det ikke noe rart de tar mange barn. Som jeg har sagt i flere år nå, så er det en grunn til at det aksjoneres mot familiene med så små marginer for å miste sine kjære. Skulle vært interessant å følge med saksbehandlingen til en unge som blir tatt for å se hvor mange penger som er i omløp på akkurat det ene barnet.

   Rune L. Hansen:
   Er det mulig for et voksent menneske å misforstå denne lovbestemmelsen i Barnekonvensjonen, Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål eller på noen som helst måte."

   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 07. november 2017: 

   Mørkt, en mild bris og omkring 4 til 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, mild vind, tildels noe yr og opp til omkring 8 pluss-grader utover formiddagen og frem mot 14-tiden, derefter med mere yr og vind og disigere. Mørkt, vått, tildels yr og noe vind-drag og omkring 8 pluss-grader frem mot 20-tiden. Med 7 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.11. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10211861640631182

   Barnevernet (CPS) og dets hykleri og folkemord

   Både det politiske "barnevernet" og blandt annet UNICEF og offentlige regimer som kidnapper barn later som om de ikke vet hva en menneskerettighet er.

   Samtidig som de later som om de ikke vet blandt annet hva Barnekonvensjonen i sin innledning (og i det heletatt) har lovbestemt. Les for eksempel, nøye og presist følgende, fra Barnekonvensjonens innledning:
  
   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   Art 4:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Og for eksempel Menneskerettserklæringen Art 16 & Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 23:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Og Menneskerettserklæringen Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   *

   Barnevernet (CPS) and its hypocrisy and genocide

   Both CPS and inter alia UNICEF and government regimes that kidnap children pretend that they do not know what a human right is.

   At the same time they pretend that they do not know, among other things, what the Children's Convention says in its introduction (and in its entirety). For example, read carefully and precisely the following, from the Children's Convention introduction:

   "The States Parties to the present Convention,
   - Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the United Nations, recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world, (...)
   - Recognizing that the United Nations has, in the Universal Declaration of Human Rights and in the International Covenants on Human Rights, proclaimed and agreed that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind".

   Art 4:
   "States Parties shall undertake all appropriate legislative, administrative, and other measures for the implementation of the rights recognized in the present Convention."

   And for example the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Art 16 & ICCPR Art 23:
   "The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State."

   And UDHR Art 30:
   "Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein."

   *

   Rune L. Hansen:
   Read:
   "Recognizing that the United Nations has, in the Universal Declaration of Human Rights and in the International Covenants on Human Rights, proclaimed and agreed that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind".

   - "the equal and inalienable rights of all members of the human family"

   Les:
   - "erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   - "og av deres like og uavhendelige rettigheter"

   
---
---

   Marius Reikerås, 07.11. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154865724221875

   The applicant would first recall the guiding principle from the European Court of Human Rights, whereby a care order should be regarded as a temporary measure, to be discontinued as soon as circumstances permit, and that any measures implementing temporary care should be consistent with the ultimate aim of reuniting the natural parents and the child (see, in particular, Olsson (no. 1), cited above, pp. 36-37, § 81).

   *

   Rune L. Hansen:
   Det er jo en selvfølgelighet. Like som en omsorgs-forstyrrelse også blandt annet må være en uomtvistelig nødvendighet må den samtidig også være forholdsmessig på en mildest mulig måte for et kortest mulig tidsrom. Uten alt dette blir den og er den en mangfoldig menneskeretts-forbrytelse og blandt annet offentlig organisert kriminalitet og myndighets-misbruk.

  
---
---

   Marius Reikerås, 07.11. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154865918636875

   Straffelov § 173. Misbruk av offentlig myndighet

   Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved utøving av offentlig myndighet

   a) mot bedre vitende grovt bryter sin tjenesteplikt,

   b) bryter sin tjenesteplikt med forsett om å oppnå vinning for seg eller andre,

   c) bryter sin tjenesteplikt med alvorlig ulempe, skade eller urettmessig frihetsberøvelse som følge, eller

   d) på andre måter misbruker offentlig myndighet.

   *

   Bjarte Birgerson Klausen:
   Dette gjelder dommere, jurister, politi tjenestemenn, ministere, statsadvokaten, stortingsrepresentanter og regjerings representanter, ordførere og rådmann osv?

   Heidi Turid Dammann:
   Hva innebærer det overfor dommere som dømmer mot bedre vitende?

   Oddrun-Anita Sandnes:
   De som jobber i bv da?

   Alexander Even:
   Høres fint ut på papiret men når de selv bryter tjensteplikten som dømmer er det kun ett spill for kulissene.

   Rune L. Hansen:
   Å nekte noen beskyttelse av loven (når den er lovlig) er også misbruk av offentlig myndighet, Alexander Even.

   Alexander Even:
   Norge har i de siste 8 saker blitt dømt av EMD, den europeiske menneskerettighetsdomstolen for brudd på menneskerettighetene. Det er nettopp det som er problemet, at den norske stats offentlige myndighet beskytter seg bak den norske loven (som du kaller lovlig).

   Rune L. Hansen:
   En lovbestemmelse, dom, avgjørelse, regel eller praksis som innebærer en menneskeretts-krenkelse kan umulig være lovlig, Alexander Even. Den er blandt annet myndighets-misbruk. Og jeg kaller den eller det på ingen som helst måte lovlig, tvert om.

   Rune L. Hansen:
   Ps: Det er også derfor enhver form for straff, diskriminering eller krenkelse må være både nødvendig og forholdsmessig, i henhold til menneskeretts-konvensjonene og prinsippene for lovlig lov og rett. Derfor er det for eksempel lovlig lovbestemt i Grunnlovens § 94, at: "Ingen må fengsles eller berøves friheten på annen måte uten i lovbestemte tilfeller og på den måte som lovene foreskriver. Frihetsberøvelsen må være nødvendig og ikke utgjøre et uforholdsmessig inngrep."

   Anne Aandal:
   Ja kunne denne paragrafen taes i bruk ovenfor ansatte i Barnevernet så hadde mange hoder rullet.

   Ludvik Tennefoss:
   Skyldvurdering. Her blir det stilt høye krav til skyld. I tillegg så blir ikke allmennprevensjonshensynet eller offentlig påtale brukt. Da sitter man igjen med indivuallhensynet og all risiko. Hvis man er så heldig å få saken opp for retten, så er sannsynligheten stor for tap. Og en stor sannsynlighet for avslag på en anke. Da sitter man igjen med et erstatningskrav. :(

   Wenche Olafsen:
   Da er ikke menneskerettsparagrafer til anvendelse i slike sake? Er det det du initierer? :O

   Kjell Selen:
   Lovbokas største vitseparagraf Proffesjonelle kranglefanter synes synd på denne

   
---
---


   Marius Reikerås, 07.11. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154866080296875

   Island ble i dag dømt for brudd på EMK Artikkel 8, fordi islandske domstoler ikke hadde beskyttet en islandsk borger sin rett til vern av privatliv og omdømme, godt nok.

   EMDs praksis viser at uskyldspresumsjonen ikke bare gir folk vern mot uriktige domfellelser eller ryktespredning, men også beskytter vedkommendes omdømme.

   *

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   Hm da fikk jeg en tanke , er det flere besteforeldre som også fikk den.

   Ove Martin Kolnes:
   Har du link til den saken?

   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, onsdag 08. november 2017: 

   Mørkt, vått, et vind-drag, tildels noe yr og omkring 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Vått, yr, disig og omkring 7 pluss-grader utover formiddagen. Omtrent det samme med jevnt nokså mye nedbør utover eftermiddagen. Efter hvert uten nedbør og med 6 pluss-grader frem mot 22-tiden. Videre mot midnatt med sterkere vind, tildels noe yr og opp til omkring 8 pluss-grader.
   
---
---

   Magnar Inge Wisnes, 08.11. 2017:
   https://www.facebook.com/magnar.wisnes/posts/10154736257280683

   Lovverket som Marius Reikerås her henviser til er KRYSTALLKLART !!!

   HVORDAN kan det da ha seg at INGEN - i alle fall som jeg vet om - er straffet for brudd på dette når Norge gang på gang blir dømt i EMD, det blir avslørt dokumentforfalskninger, det blir avslørt falske vitneforklaringer, dommere gir regelrett blaffen i lovverket og sitter i prinsippet med all makt i den saken, politifolk begår lovbrudd så det blir begått justismord osv osv.

   Hvordan kan regjeringen akseptere at denne loven i praksis er død???

   Er det rett og slett fordi flere av de ville måtte stå til rette for denne loven om den var virksom???

   Min påstand er at ALLE på Stortinget er med sin passivitet medskyldige i at så mange mennesker lider i Norge og følgelig så begår de den største forbrytelsen de kan gjøre mot eget folk - de unnlater å beskytte folket mot grov urett som så alt for ofte fører til alvorlig sykdom og i så alt for mange tilfeller DØD !!!

   Det heter seg at vi har demokrati i Norge - hva slags demokrati er det egentlig ???

   Det sitter noen få personer i hvert parti som bestemmer hvem resten av Norge skal få lov til å stemme på - følgelig så har vi bare mulighet til å stemme på noen få håndfuller personer.
   Skulle det være en som ønsker en politisk karrière så er denne personen helt avhengig av disse få personene og MÅ følgelig innrette seg etter deres ønsker og blir også skyldig gjentjenester og følgelig så er det hele rett og slett basert på korrupsjon !!!

   Dette er dagens politiske system i Norge !!!

   Marius Reikerås, 07.11. 2017:
   
   Straffelov § 173. Misbruk av offentlig myndighet

   Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved utøving av offentlig myndighet

   a) mot bedre vitende grovt bryter sin tjenesteplikt,

   b) bryter sin tjenesteplikt med forsett om å oppnå vinning for seg eller andre,

   c) bryter sin tjenesteplikt med alvorlig ulempe, skade eller urettmessig frihetsberøvelse som følge, eller

   d) på andre måter misbruker offentlig myndighet.

   *

   Rune L. Hansen:
   Hva skjer med medmennesker og sivilbefolkningen når klare og utvetydige menneskerettigheter og andre lovlige og viktige lovbestemmelser av et politisk og offentlig regime blir gjort til ingenting - eller til det motsatte av sitt innhold?

   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, torsdag 09. november 2017: 

   Mørkt, vind, vått, jevnt mye regn og yr og omkring 6 og 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Mye av det samme videre først utover formiddagen, men efter hvert uten nedbør med 5 pluss-grader frem mot klokken 12. Omtrent det samme videre utover dagen frem mot 16-tiden. Derefter regn og disig med 5 pluss-grader. Mørkt og mindre nedbør henimot 19-tiden. Tildels noe stjerne-himmel og tildels noe yr og ned mot 2 pluss-grader videre utover kvelden. Mørkt, vått, fuktig med 4 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 09.11. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154869646406875

   Viktig informasjon!

   Reparasjonsregelen i Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen.

   Offentlige ansatte skal stilles til ansvar når de begår menneskerettskrenkelser.

   For i den originale versjonen presentert den 5. september 1949, lister grunnleggerne bak konvensjonen opp følgende 3 forhold som må på plass, om en stat skal reparere sine krenkelser i henhold til sine forpliktelser:

   Der Norge blir funnet skyldig i å bedrive menneskerettsforbrytelser mot sivile, må Norge:

   1. Annullere, suspendere eller forandre de krenkende avgjørelser

   2. Yte full erstatning/ oppreisning

   3. Iverksette de nødvendige straffemessige/ sivilrettslige sanksjoner, overfor de offentlige tjenestemenn som begår disse forbrytelsene.

   Særlig punkt 3, vil være uhyre viktig å få gjennomført. Det skal og må få konsekvenser for de som forbryter seg mot menneskerettene.

   A careful examination of the travaux préparatoires for what is today Article 41 (former Article 50) reveals the original intentions of the founding fathers of the Convention. The original version of the Article presented on 5 September 1949 by P.-H. Teitgen read as follows:

   “The verdict of the [European] Court [of Human Rights] shall order the State concerned: (1) to annul, suspend or amend the incriminating decision; (2) to make reparation for damage caused; (3) to require the appropriate penal, administrative or civil sanctions to be applied to the person or persons responsible.”

   *

   Robert Steffensen:
   Hvem skal stille dem til ansvar og kreve oppfyllelse av de nevnte punkter. ? Den vanlige borger er ikke i stand til det. Konvensjonene mangler krav om tilrettelagte rettsordninger for å gjennomføre og oppfylle konvensjonene på en økonomisk/ juridisk måte.

   Per Edvard Akerø:
   Nettopp! :(

   Rune L. Hansen:
   De 3 punktene Marius Reikerås omtaler er en selvfølgelighet i og for menneskeretts-konvensjonene. Hvor meget eller lenge enn de styrende i den offentlige forvaltningen neglisjerer, bagatelliserer eller forfalsker de.
   Enhver menneskerettighet skal for absolutt ethvert menneske være umistelig og uavhendelig og en minste-garanti, har menneskeretts-konvensjonene lovbestemt. (Det er iøvrig det som mere enn noe annet nettopp kjennetegner en menneskerettighet.) Og at enhver menneskerettighet for absolutt ethvert menneske skal være beskyttet av loven - og samtidig være respektert og beskyttet av absolutt ethvert menneske.
   Blandt annet Barnekonvensjonen formulerer dette, slik (i sin innledning):

   "De stater som er part i denne konvensjon, (...)
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden,
   - som tar hensyn til at De forente nasjoners folk i Pakten har bekreftet sin tro på de grunnleggende menneskerettigheter og på det enkelte menneskets verdighet og verdi, og at de har besluttet å fremme sosiale fremskritt og bedre levevilkårunder større frihet,
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på de alle rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag"

   Og i Art 4:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Legg merke til den direkte henvisningen til og fulle anerkjennelsen av Menneskerettserklæringen og de andre menneskeretts-konvensjonene, som også reelle og konkrete lovbestemmelser. Og at alle disse nødvendigvis skal være gjeldende foran og over alt annet av lovbestemmelser, avgjørelser, regler og praksis. (Det er altså ikke slik at andre lovbestemmelser eller avgjørelser etc. skal gjelde foran eller over menneskerettighetene. Tvert om.)

   Legg også særlig merke til blandt annet formuleringen: "har bekreftet sin tro på de grunnleggende menneskerettigheter og på det enkelte menneskets verdighet og verdi".

   Blandt annet Menneskerettserklæringen sier også at enhver menneskerettighet er og skal være "beskyttet av loven". I innledningen formulert slik:

   "Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden,
   da tilsidesettelse av og forakt for menneskerettighetene har ført til barbariske handlinger som har rystet menneskehetens samvittighet, og da framveksten av en verden hvor menneskene har tale- og trosfrihet og frihet fra frykt og nød, er blitt kunngjort som folkenes høyeste mål,
   da det er nødvendig at menneskerettighetene blir beskyttet av loven"

   "Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,
   Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people,
   Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law,"

   Og avslutningsvis, i og med Art 30, formulert slik:  

   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   "Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein."

   Altså skal heller ikke tolkninger av noe slag, hvem enn sine, lovlig kunne bagatellisere, bortforklare eller forfalske en eller flere menneskerettigheter. Hvordan det enn skjer.

   Alt dette enkle og lett-forståelige har konsekvenser som er meget viktige og må taes meget alvorlig av absolutt ethvert menneske.

   Det forteller oss blandt annet at enhver menneskerettighet for ethvert menneske er og skal være respektert og beskyttet både av loven og av enhver offentlig instans og av ethvert menneske.

   Og at kompetent straffeforfølgelse og reperasjon av enhver mulig eller reell menneskeretts-krenkelse skal skje, så snart som mulig.

   Ola Nordmann:
   Har den 2 statsmakt (forvaltning) i oppgave å ivareta folket etter det "norske" lovverket og menneskerettsloven? Om det er deres heltids jobb så skulle man tro at alle blir ivaretatt av lovverket! I Norge er forvaltningsorgan typisk regjeringen, departementene, direktorater, fylkeskommuner og kommuner. Kommunestyre og fylkesting regnes også gjerne med. Alle organer som har til hovedoppgave treffe eller saksforberede vedtak gjort av norske myndigheter regnes som en del av forvaltningen

   Charlotte Berg Jacobsen:
   En krenket dkal stå ukrenket tilbake. Dette forstår jeg dog er sivilrettslig anliggende, og således en rettsprosess som er svært kostbar.

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Kan man straffe en offentlig tjenestemann?

   Gaute Thorsen:
   Godt spørsmål, loven er jo der, men en ser hvordan den forvaltes gjennom kameraderiet og nepotismen....
   ... beklageligvis

   
---
---

   Marius Reikerås, 09.11. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154869859526875

   HVA LIGGER DET I AT STATEN SKAL SIKRE MENNESKERETTENE?

   Norske myndigheter har en folkerettslig og grunnlovsmessig forpliktelse, til å følge våre internasjonale konvensjonsforpliktelser.

   Da Stortinget valgte å innlemme menneskerettene i et eget kapittel i Grunnloven i 2014, var det for å understreke viktigheten av at norske myndigheter respekterer de grunnlovmessige rettighetene som skal sikre borgeren mot krenkelser.

   Spesifikt videreførte Stortinget Grunnlovens 110 C gjennom Grunnlovens § 92, hvor det heter:

   ”Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter.”

   Dette er i realiteten det samme pålegg overfor nasjonale domstoler, som det som følger av statens sikringsplikt, jf EMD Artikkel 1, der det heter:

   ”Forpliktelse til å respektere menneskerettighetene

   De høye Kontraherende Parter skal sikre enhver innen sitt myndighetsområde de rettigheter og friheter som er fastlagt i del I i denne konvensjon.”

   *

   Borghild Dorthea Dahl:
   Stoler ikke på politikere.
   HERSKERE. )

   Vidar Fagerholt:
   Så var det dette med praktisering da....

   Rune L. Hansen:
   Det er jo en slags smør på flesk, eller for å imponere med. Den samme sikringsplikten gjaldt og gjelder uansett om den er lovbestemt i Grunnloven og andre steder eller ikke. I og med at den også er lovbestemt i selve menneskeretts-konvensjonene. Pluss samtidig blandt annet også i Straffeloven. Tydeligere kan vel knapt noe bli?

   
---
---

   Marius Reikerås, 09.11. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154869947871875

   "Dommere er embetsmenn, og skal velges og beskikkes i tråd med Grunnloven § 21, jf domstolloven § 55, første ledd.

   En beslutning etter Grunnloven § 21 er en beslutning fattet av Kongen i statsråd, og er med andre ord en kongelig resolusjon som derved skal signeres av Kongen og kontrasignert av statsministeren, jf Grunnloven § 31.

   Det følger av ovennevnte at det å velge og å beskikke en embetsmann er en statsakt. I denne anledning nedtegnes det som har funnet sted (aktens innhold) i et dokument. Dette dokumentet (bestallingsbrevet) – som altså er utarbeidet av Kongen i statsråd –tjener som embetsmannens legitimasjon. Bestallingen skal i likhet med andre statsrådsbeslutninger signeres av Kongen og kontrasigneres av statsministeren.

   For ordens skyld nevnes det her at i selve bestallingen (også kalt embetsbrev, eller utnevningsdokument) vises det uttrykkelig til statsakten, jf; ”Vi ved vedtak i Vårt statsråd har utnevnt og beskikket…”

   I Norsk statsrett foretas utvelgelse og beskikkelse i én handling, hvoretter bestallingsdokumentet samtidig (i samme Statsråd) utarbeides, signeres og kontrasigneres.

   Embetsutnevnelsesprosessen er altså regulert av bestemmelser i konstitusjonen, og er – som nevnt ovenfor – derved å betrakte som en statsakt. Denne statsakt er et prerogativ tillagt Kongen i statsråd. Følgelig er andre statlige organer forhindret fra å utnevne og beskikke embetsmenn. Det vil med andre ord si at ingen andre enn Kongen i statsråd har kompetanse til å utarbeide bestallingsdokumentet. Dette sier seg egentlig selv, da ingen andre statlige organer har muligheten til å gi Kongelige resolusjoner, herunder å innhente Kongens signatur og deretter selv signere den nevnte resolusjon.

   Jeg nevner dette her, idet Domstoladministrasjonen ved en rekke ”utnevninger” har innhentet embetsed og hvor det i den anledning synes å fremgå at Domstoladministrasjonen utarbeider og sender ut bestallinger, hvilket åpenbart er i strid med domstolloven § 55, første ledd og Grunnloven § 21.

   Dersom utnevnelsen ikke er gjort i overensstemmelse med ovennevnte bestemmelser, vil embetsutnevnelsen være konstitusjonelt rettstridig og ugyldig ex tunc, altså fra først av (fra og med selve statsakten). En ugyldig embetsutnevnelse kan av den grunn ikke repareres.

   Begrunnelsen for disse enkle men relativt sett strenge regler finner man i prinsippet om domstolenes uavhengighet, eller nærmere bestemt i borgernes krav på at de prinsipper som danner rammene for en uavhengig og upartisk domstol ikke på noen måte skal kunne utvannes eller tilsidesettes. Grunnloven § 21 etablerer minimumskrav for utnevnelse av embetsmenn – og, følgelig, minimumskrav for byggverket som sammen med grl § 22 skal sikre en uavhengig og upartisk domstol – og kan følgelig ikke begrenses, reduseres eller på annen måte innskrenkes.

   En person som besitter et ugyldig embete, er å anse som ubemyndiget/uautorisert. Uautoriserte personer har ikke adgang til å handle som embetsmenn, så som å utøve dommerhandlinger. En hvilken som helst handling – herunder behandling av tvister og avsigelse av rettslige avgjørelser – utøvet av en person som ikke besitter et lovlig embete, er å betrakte som en nullitet. Det samme gjelder avgjørelser fattet av en person som ikke har avgitt dommerforsikring i medhold av domstolloven § 60."

   *

   Rune L. Hansen:
   Denne omtalte nye rapporten viser endel av hvordan utvelgelsen av dommere foregår i mange forskjellige land, deriblandt også i Norge. Norge er omtalt fra side 59 i rapporten - som i sin helhet (120 sider) fritt kan lastet ned i pdf-format.

   Rapporten viser blandt annet at det er politikerne i Justis-departementet som i praksis blandt annet velger og utnevner dommere de selv ønsker.

   "Report on Selection of Judges
   Thursday, 9 November 2017

   The International Commission of Jurists and the Open Society Justice Initiative have published a report on the selection of human rights judges (including at the European Court of Human Rights). The report, entitled 'Strengthening from Within. Law and Practice in the Selection of Human Rights Judges and Commissioners', analyses the practice of selection procedures and tests these against standards of fairness, inclusiveness and transparency. For readers of this blog, chapter 3A on the Strasbourg Court will be of special interest. As one former ECtHR judge is quoted saying in the report, “the procedures at regional level [in the Council of Europe] have improved beyond recognition.” And compared to other regional systems it may indeed be relatively solid. However, problems remain as the rejection of a number of lists of three candidates from a number of countries has shown in the past few years. This is the abstract of the report as a whole:

   'National procedures for the selection of regional human rights court judges too often fail to meet standards of fairness, inclusiveness and transparency, a joint Open Society Justice Initiative (OSJI) and ICJ report published today concludes. The report makes recommendations aimed at ensuring that the best qualified candidates are selected as judges of regional human rights courts.

   Regional human rights courts and commissions—including the African Court of Human and Peoples’ Rights, the European Court of Human Rights, and the Inter-American Court of Human Rights—are essential safeguards for the rule of law.

   Yet despite their importance, the process of selecting the judges and commissioners who sit on these bodies—how they are nominated, vetted, and ultimately selected—remains largely unknown and often shrouded in secrecy. Coupled with broader political efforts to erode international judicial institutions, this secrecy underscores the pressing need to focus on strengthening these systems from within.

   This report, Strengthening from Within, responds to that challenge. It shines a light on the processes that states use to nominate and select human rights judges and commissioners. By analyzing the nomination practices of 22 countries, the report documents the ways in which nomination procedures often fall short of the legal frameworks and international standards that should guide them. It also identifies promising practices and offers recommendations for improvement grounded in experience.

   An independent judiciary is essential to the rule of law: for national courts, procedures for judicial selection must be fair, transparent, and merit-based. As this report makes clear, the world’s international courts and tribunals are no different."

   Report on Selection of Judges
   http://echrblog.blogspot.no/2017/11/report-on-selection-of-judges.html
   The International Commission of Jurists and the Open Society Justice Initiative have published a report on…
   echrblog.blogspot.com

   Rune L. Hansen:
   Det er de samme norske politikere og det samme Justis-departementet som i dagens Norge blandt annet ulovlig og straffbart neglisjerer og bagatelliserer forbrytelser i regi av den politiske og offentlige forvaltningen. Og jukser og svindler med nærsagt alt og ethvert.

   Her er et typisk eksempel på hvordan bagatelliseringen foregår og real-kompetansen fullstendig er fraværende og uønsket:

   https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=69268
   Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren
   Vil kommunal- og moderniseringsministeren ta…
   stortinget.no

   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, fredag 10. november 2017: 

   Mørkt, vått, omkring 2 til 4 pluss-grader Celsius og for det meste yr her ute i natt. Regn og yr utover formiddagen, efter hvert tildels med noe mindre nedbør frem mot 16-tiden og 2 pluss-grader. Mørkt, vått og omtrent det samme med ned mot null grader utover kvelden frem mot klokken 22. Med yr videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, lørdag 11. november 2017: 

   Mørkt, regn og yr med ned mot null grader Celsius og en avtagende måne-sigd i sør-øst her ute i natt frem mot 03-tiden. Måne-sigden efter hvert høyt i sør og ellers omtrent det samme videre utover natten frem mot 07-tiden. Disig, regn, yr og opp til omkring 3 pluss-grader utover formiddagen. Videre nokså mye yr og regn utover eftermiddagen, med 2 pluss-grader frem mot klokken 16. Nokså mørkt klokken 17. Mørkt, regn og yr med ned mot null grader frem mot 21-tiden. Omtrent det samme videre utover kvelden, med 1 pluss-grad mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 11.11. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10211889168759368

   Lojalitet og kjærlighet til og for hva og hvem?

   Jeg ble nylig spurt om jeg tenker på mor til de kidnappede barna våre. Nei jeg gjør ikke det, iallfall ikke som at hun er et positivt menneske, svarte jeg. Den helt siste rest av alt håp i så måte ble borte da hun blandt annet fikk meg fengslet i 2008. Til tross for at hun av kidnapper-regimet fortsatt og videre ble truet til det hele alt av de mange forbrytelser som ble tilrettelagt for seg.

   Trusler av en slik art burde og skulle hun ha avfeid, uansett hva de truet med. Ingen kan berettiget grovt skade eller ødelegge et eller flere uskyldige medmennesker til fordel for seg selv eller noen andre, uansett hvem. Den som likevel gjør det blir samtidig selv desto mere åndelig og moralsk kidnappet og skyldig og medskyldig og svikefull. En "redder" ikke et eller flere medmennesker ved samtidig selv å svikte et eller flere andre. Eller ved på noen som helst måte for et eller flere mennesker å svikte de felles-menneskelige menneskerettighetene. Det er og blir en smittsom ond sirkel og spiral av ondskap, falskhet, splittelse, egoisme, kriminalitet og arvesynd. Det er og blir svik, forræderi, hor og virkelighets- og verdens-ødeleggelse.

   Det kan også ikke minst sammenlignes med offentlig ansatte eller andre under et politisk regime som tror seg å være lojale når de lydige, adlydende eller i det heletatt medvirker i eller for en mulig eller reell menneskeretts-krenkelse. Deres lojalitet er da egentlig falsk, svik og grov kriminalitet. Deres lojalitet er på feil side i virkeligheten.

   Men er barnas mor enda din ektefelle, ble jeg samtidig spurt. Forhåpentligvis ikke, svarte jeg. Det er nu omtrent ti år siden jeg søkte om og gav beskjed om seperasjon. Hvordan og hvorfor det skjedde er detaljert beskrevet i mine offentlige Dagboks-notater fra den tiden. Vi hadde likevel kontakt og tid sammen efter det, hvilket og hvorfor selvfølgelig også er beskrevet i mine samme offentlige Dagboks-notater fra den tiden. Men nu er det omkring ni år siden jeg har hatt noen som helst kontakt med henne. Jeg må vel også derfor forlengst kunne si at vårt ekteskap ble og er forlengst avsluttet. Uten at noen berettiget protesterer på det? Den helt siste rest av håp om noe annet ble for mitt vedkommende også borte da hun blandt annet fikk meg fengslet i 2008. Hva som da skjedde representerte igjen det totale svik og hor fra henne. At grunnene er lett-forståelige og det de var gjør det ikke bedre.

   De enda mere skyldige både i avsluttelsen av vårt ekteskap og all ondskapen og alle forbrytelsene vi (og så veldig mange andre) ble og fortsatt kontinuerlig er utsatt for var og er selvfølgelig det samme politiske terror regimet og dets medspillere. Det er lett å forstå og derom er det ingen berettiget tvil.
   
   Det handler altså om et politisk offentlig terror regime som blandt annet mangfoldig ulovlig og straffbart tillater seg selv å kidnappe, ødelegge, fangeholde og utplyndre barn, foreldre, ekteskap, familier, medmennesker og sivilbefolkningen. Og som samtidig bagatelliserer og forfalsker ethvert og det hele og beskytter og verner og premierer seg selv og hverandre for ikke å bli straffeforfulgt og stoppet.

   Medmennesker og sivilbefolkningen nektes retten både til eget familieliv, ekteskap, nutid, fremtid, lov og rett, trivsel, trygghet, menneskeverd, medmenneskelighet og alt annet av menneskerettigheter.

   Av et politisk nepotisme-regime og dets mest nyttige medspillere som tror seg i en overflod å ha enerett på alt slikt.

   Selv om vi i realiteten har ingenting annet å stemme på ved de periodiske politiske valg-ordninger så bør absolutt ingen stemme på eller for slike mennesker, forhold og tilstander. Hvor meget valg-flesk. løfter eller trusler som enn blir tilbudt. Lojalitet til slikt noe er menneske-fiendtlighet og verdens-ødeleggelse.

   Uten at enhver mulig eller reell offentlig menneskeretts-krenkelse fritt, gratis og enkelt for enhver kan bli og blir kompetent straffeforfulgt fortsetter menneske-fiendtligheten og verdens-ødeleggelsen, stadig verre.

   Vi eller noen skal vel ikke kunne tillate eller akseptere det?

   *

  
---

   https://www.facebook.com/groups/570319606425920/permalink/828553323935879/

   Frank Rignor Nilsen:
   absurde er 1940 metoder som er like ille idag>!!

   Rune L. Hansen:
   En kyndig og treffsikker kommentar fra deg det der, Frank Rignor Nilsen. Det var jo omkring 1940 at sterke erkjennende krefter for alvor begynte å få formulert presist og lett-forståelig de felles-menneskelige erkjente prinsippene for lovlig lov og rett, forvaltning og politikk, kontra ulovlig. (Rettferdighetens universelle prinsipper og nødvendigheter.) Noen år senere ble grunn-basisen efter hvert ferdig nok til å bli offentlig presentert for hele verden. Før den tid hadde nepotismer og politiske regimer hærjet nokså fritt liksom lovlig med land og medmennesker. Det skal de senere og nu ikke kunne!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1656382777715978/

   Lilian Ilona Nilsen Wiborg:
   jeg håper du har søkt om skilsmisse og ikke bare separasjon. En jeg kjenner søkte separasjon og trodde han var skilt. Da han døde etter 17 år, viste det seg at han bare var separert og hun som hadde lagd faenskap for ham arvet ham. Så se til å få underskrevet skilsmissepapirene i en fart. Når dere har vært separert i 10 år så er det bare en formalitet, men papirene må underskrives i hvert fall av deg.

   Rune L. Hansen:
   Takk for info, Lilian Ilona Nilsen Wiborg. Ja, jeg må vel forsøke snarest å få tid og krefter til å undersøke nærmere.

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.11. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154874742076875

   Dette sitatet fra sittende Justisminister, må vi minne han på så ofte som mulig.

   For her er det milevis fra ord til handling:

   "Å ivareta rettssikkerheten til folk flest er en av de viktigste oppgavene justisministeren til enhver tid har. Denne oppgaven tar jeg svært alvorlig."

   Rettssikkerheten står i sentrum!
   https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/rettssikkerheten-star-i-sentrum/id2578503/
   Å ivareta rettssikkerheten til folk flest er en av de viktigste oppgavene justisministeren til enhver tid har. Denne oppgaven tar jeg svært alvorlig.
   regjeringen.no

   *

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   Det gjenstår å se hvor alvorlig.

   Kristina Lystad:
   Store ord.

   Rune L. Hansen:
   Hvem kan vel ta et slikt menneske på alvor? Han snakker som om han ikke vet at det regimet han står for årlig bruker mange ti-talls milliarder kroner på å begå forbrytelser mot folk flest og sivilbefolkningen - blandt annet og særlig i og med sine kidnappinger av barn, foreldre og medmennesker! Et politisk terror regime som iøvrig ødsler med fellesskapets penger og ressurser på seg selv og sine egne medspillere, ønsker og hensikter! Og som med vitende og vilje i alt og ethvert av offentlig forvaltning neglisjerer, bagatelliserer, forfalsker og ned-prioriterer noe så fundamentalt som kompetent rettssikkerhet og ivaretagelse av menneskerettighetene! Uendelig med penger, ressurser, karriærer og byråkrati setter de i sirkulasjon for å utplyndre, terrorisere, torturere, traumatisere, pervertere og ødelegge folk flest, enhver og samfunnet - samtidig som de fortier og forfalsker det hele og ethvert! Hvem i all verden kan vel ta slike mennesker på alvor?!

   Rune L. Hansen:
   Hvorfor gjelder ikke menneskerettighetene i dagens Norge? Kan han for eksempel svare på det?

   Lars-Toralf Utnes Storstrand:
   Min mor sa stadig: Store ord og fett flesk henger aldri fast i halsen.

   Magnar Inge Wisnes:
   Han beviser jo hver eneste dag at dette tar han ikke høytidelig.
   FrP har dessverre skuffet noe enormt - det er åpenbart langt fra ord i opposisjon til handling i posisjon !

   Lars-Toralf Utnes Storstrand:
   De våger rett og slett ikke begynne oppryddingen som er nødvendig innen byråkratiet, fordi de frykter for å miste makten tilbake til Arbeiderpartiet.

   Rune L. Hansen:
   Den meget tydelige sannheten bakenfor babbelet de slenger rundt seg med - og fakta og virkeligheten er - at de ikke vil at sine medmennesker og sivilbefolkningen skal ha tilgang til lov og rett. De vil ikke engang at de skal vite hva en menneskerettighet er! Fordi de selv føler seg selv og sine forbrytelser beskyttet av hverandre. Og fordi de selv ikke ønsker å bli straffeforfulgt og stoppet!
   De forbrytelser sine medmennesker og sivilbefolkningen utsettes for både bagatelliserer, forfalsker og fortier de. Samtidig som de bygger videre på hverandres forbrytelser!
   Hvordan det foruretter, skader, ødelegger og perverterer medmennesker og sivilbefolkningen det driter de i, mildt sagt.
   Det er på annen måte ikke seg selv det gjelder!

   John Terje Henriksen:
   Beklageligvis har du nok helt rett i dette Rune L. Hansen.....

   Elzbieta Lemaniak:
   Justisministerens erklæring er dessverre bare tomme ord til pynt, og til å beholde illusjon om Norge som rettsstat. De har overhodet ingen rot i virkeligheten. Jeg har lest dom fra Tingretten ifm. min sak (aml § 15 - 7, og §§ 2 - 4, og 2 - 5) og jeg har telt 19 faktafeil (rene løgner) om meg og om saken. Dom fra Lagmannsretten er enda verre. Ren bestillingsverk uten side stykke.

   Marianne Høvik:
   patetisk og latterlig

   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, søndag 12. november 2017: 

   Mørkt, vått, tildels noe yr og omkring en til null grader Celsius her ute i natt. En grundigere politianmeldelse enn den flerfoldige som mine offentlige Dagboks-notater er en bestanddel av må det vel letes lenge efter for å kunne finne? Spredt lett skyet lys blå himmel med solen noe lavt over horisonten i sør og 3 pluss-grader omkring 13-tiden. 2 pluss-grader klokken 16.30. Mørkt, vått og ned mot null klokken 18. Stjerne-himmel og omkring null grader mot midnatt.
   
---
---

   Suranya Aiyar, 12.11. 2017:
   https://www.facebook.com/suranya.aiyar/posts/10155939117764359

   A GRIPPING ESSAY ON THE BRUTAL HISTORY OF STATE-SPONSORED CHILD CONFISCATION

   We continue the series 'Global Child Rights and Wrongs' in the Sunday Guardian with Cristina Nicoli, an Australian of Romanian origin, tracing Norway's notorious child confiscation practices to historical instances of state-sponsored child confiscation. A grotesque picture emerges over the last century of brutal episodes of forced child removal all over the Western world, and its colonies, from Europe to Latin America to Australia, whether in the name of racial cleansing, or educating, 'civilising', integrating or politically indoctrinating children. This article will appear tomorrow on my website, SAVEYOURCHILDREN.IN, with reference material on German, Swiss, Swedish, Brazilian, Australian and other global instances of child snatching by the State. I invite anyone interesting in collaborating with me on building a library and doing further research on this subject to get in touch (inbox me, please).

   Norway’s Barnevernet and its parallels in human history
   http://www.sundayguardianlive.com/lifestyle/11573-norway-s-barnevernet-and-its-parallels-human-history
   Growing up in Australia, I learnt about its young past. I discovered its dark aspects such as the “Stolen Generation” of part-Aboriginal children, which occurred throughout most of the 20th century. This knowledge sparked a nerve when I first…
   sundayguardianlive.com

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 12.11. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154876510496875

   Norges to lovsamlinger.

   Greit. Vi mennesker er ulike , og en del av det å være menneske er å gjøre feil. Stadig vekk. Men, hvem vil vel ha feilfrie mennesker?

   Men, i Norge har vi utviklet et merkverdig samfunn som jeg aldri har forstått vitsen med. Og desto mer jeg reiser, desto mer forundret blir jeg.

   For hvem i huleste fant ut at Norge skal bestå av to lovsamlinger? En for den selvoppnevnte eliten, og en for oss andre.

   For hvordan kan du ellers forklare, at der en enslig alenemor fikk 40 dagers ubetinget fengsel fordi hun ikke hadde skjønt NAV sitt kompliserte regelverk, så slapp daværende styreleder i Tilsynsrådet for advokater, advokat og partner i Thommessen, Christian Bruusgaard, med en bot, som staten selv betalte, da han ble tatt for å ha gitt forretnings-kompisen kontrakter til verdier på over 12 millioner kroner, uten å følge det samme regelverket.

   Altså der hun brøt loven med 100 000, så måtte hun sone 40 dager for det, mens der advokat Bruusgaard brøt loven med over 12 millioner, så avstedkom det bare en bot på 400 000. Som staten selv betalte for ham.

   Og ikke nok med det: Alenemoren måtte tilbakebetale 100 000 til staten, mens Bruusgaard slapp å betale tilbake de 12 millionene han ulovlig hadde gitt vennen sin.

   Og sånn fortsetter det. Over hele linja. Der det ikke er bønn for vanlige folk om de "bryter" loven, så holder det at eliten tar "det til etterretning", når de blir tatt i langt mer alvorlig lovbrudd enn det "Hvermansen" har muligheter til.

   Selvsagt skal vi aldri akseptere dette. For få dager siden gravde jeg frem meningen bak reparasjons-regelen i menneskerettene, og der står det klart at den som begår krenkelser mot menneskerettene, skal ha sin straff.

   Men, har dette noen gang skjedd i Norges historie? Svært så sannsynlig er svaret på det, nei.

   Så uansett hvem vi er: La oss slutte å godta denne meningsløse forskjellsbehandlingen. Og det er nettopp derfor jeg håper at også Norges befolkning, begynner å gjøre opprør mot den etablerte makteliten.

   For vi skal ikke ha det sånn at klikken beskytter hverandre, ved å gi hverandre privilegier som andre bare kan drømme om.

   End of story.

   Så jeg går for "political incorrectness."

   God lørdag:)

   *

   Elisabeth Larsen:
   Ja hva skal jeg si som hsr blitt straffet med tvangsvedtak brukt feil fordi jeg avslørte svindel. Altså at nav stjeler alle pengene våre og mange andres. Nav har mer makt enn domstol og de forfølger folk og bryter personvern taushetsplikt dokumentforfalskning og driver med organiser økonomisk kriminalitet. Jeg tapt 6 mil men de hsr tatt 600 tusen av barna de ikke kan røre og jeg fikk vedtak omgjort for flere år så da skulke de vel erststtet og ryddet opp men de fortsatte å rastere resten så jeg endte opp i kommunal bolig for dette vedtaket kan kun brukes her men igrunn feil for skal brukes i kommunal bolig som er bemannet. Så de bruker det som straff og ulovlig. Stjelt uføretrygden min siden mai og umyndig gjort meg uten legeattest. Så igrunn værre det de holder på med enn domstoler for alle skal samtykke og ha rettssikkerhet. De har verge og jeg har ikke forvalter eller saksbehandler så de vil vel ta livet av meg da for ingen har tilsyn på dette så her svindler de alle svake uten at noen tror de .... Så blitt plaget dobbelt så lenge som andre verdenskrig varte. Så er det avsløringer de er redd for så deler jeg alt nå.

   Elisabeth Larsen:
   De lurer sånn som hun som har blitt straffet her for de gir penger ut feil så får de fleste vedtak om stans av penger og tilbakebetaling og anmeldelse sånn kan en barnevern sak starte. Så har sagt i lang tid det er samme gjeng som herjer og overvåker fra alle etater der de har sniki til seg stillinger imellom klubben

   
---
---

   Nina Søviknes, 08.11. 2017:
   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10205386246601949&id=1422742663

   Mange spør om hvorfor vi skal flytte.
   Det er like greit å fortelle hvorfor, for her hagler det inn med spørsmål.

   Jeg har sendt et tilleggs-dokument til anke for Lagmannsretten, og det lyder slik:
   ( vi var engang en velstående og lykkelig familie som alltid har tatt oss av mennesker som trenger hjelp.)

   Tilleggsinformasjon til Lagmannsretten:

   I juli 2012 hadde undertegnede et besøk på legevakten etter å ha vært dårlig på reise i en uke. Det ble tatt blodprøver, og også ble jeg bedt om å ta rustest via blåseapparat.
   Det skulle vise seg at utåndingsprøven viste 2.73. Dette var meg uforståelig. Jeg ble lagt inn på rus-akutten hvor de her sendte bekymringsmelding til barnevernet samt ba Fylkeslegen beslaglegge mitt sertifikat. De kunne ikke forklare hvorfor en så høy promille samtidig som jeg så edru ut.
   Her startet det hele. Det viste seg at etter 5 timer var utåndingsprøven null(0). Dette kunne ikke BLV(legevakten) forklare i ettertid. Men nå var skaden skjedd:
   Jeg ble på dagen uten jobb pga tap av mitt førerkort. Dagene skulle nå gå med til et sant helvete av en forfølgelse fra barnevernet.

   De begynte med promille-utåndingsprøver uanmeldt 3 ganger i uken. Lørdagskvelder begynte de. Det ble null(0) på hver utånding. Dette holdt de på med i et halvt år.

   De avsluttet saken etter 11 måneder. Vi fikk puste i 2 mnd, så begynte de på igjen.

   Jeg ba da om utåndingsprøver igjen, men de sa at det ikke lot seg gjøre, men ville nå fremme saken for Fylkesnemnda 12 februar 2014.
   Jeg visste hva de ville bruke imot meg, og måtte selv gå igang med utåndingsprøver for egen regning ved å innhente et firma som kom 3 ganger i uka uanmeldt slik bvt gjorde.

   Dette pågikk helt til 19 januar 2014. Da trakk bvt saken da den ikke kom til i Nemnda. Men de skrev i sluttskrivet at de på tross av sakens slutt, var alvorlig bekymret for grov omsorgssvikt. Dette stempelet skulle jeg nå leve med. Det skal nevnes at bvt benyttet seg av ulovlige metoder for å tiltrenge seg opplysninger om familien. Dette kan fremlegges som bevis.

   Vi fikk fred i noen mnd. Men angst og frykt for at de skulle hente vår datter på skolen var daglig. Økonomien raste. Vi solgte unna verktøy og div for å livnære oss.

   Advokatutgifter og utgifter til observasjoner som vi innhentet, ble en kolossal utgift. Sertifikatsaken ble nå også en økonomisk utgift å få tak i.
   Fylkeslegen var ikke på talefot tross legens anmodning om å tilbakeføre dette. Jeg hadde tross alt blåst null(0) i over ett år.

   Politiet , fylkeslegen og bvt : Ingen av disse har kvalitetssikret bekymringsmeldingen fra BLV.

   Det skulle i ettertid vise seg at det var munnskyllevann som ga promillen på 2.73. Det hadde jeg tatt minutter før første utblåsning pga jeg hadde kastet opp. Munnskyllevann gir meget høy promille, noe jeg ikke var klar over den gang. Dette er blitt demonstrert overfor bl.a politietterforsker Finn Abrahamsen som var hjemme hos oss i løpet av undersøkelsessaken.

   Nå fikk de 3 ovennevnte innstanser et kjempeproblem: De hadde regelrett gjort oss konkurs og satt bvt på en uskyldig oppegående familie. Og fratatt førerkort fra en uskyldig person.

   Ned på legevakten igjen: Blodprøven- Hva sa den? jo, Intet negativt funn på lever tross de mente at jeg muligens var en dreven alkoholiker siden jeg såg så oppegående ut. Legevakten har i ettertid innrømt feil i rutiner for kalibrering av utåndingsapparat.

   Tilbake til barnevernet : Vi ville ha en unnskyldning for å ha ødelagt et ressurssterkt hjem. Det kunne vi glemme.
   NAV ble nå løsningen da det ikke har vært mulig å forsvare vårt firma i disse 3 år som bvt har herjet med oss. Klart de prøvde å finne noe nå som de 3 instanser har tabbet seg loddrett ut.

   Vi inviterte NAV hjem til oss på kaffe like før jul-14,for å prate om våre rettigheter i en håpløs situasjon. Men vi skulle med all hjelp fra advokat og jurister i omgangskretsen vår, redde huset. Vi trengte bare noe mat på bordet mens vi kjempet.

   Det NAV nå gjorde er utilgivelig:
   De gikk direkte bort på barnevernet og sendte inn bekymringsmelding for å anse oss som virkelighetsfjern da vi er så fjern å tro at vi muligens kan redde huset. Også var begrunnelsen dårlig økonomi.

   Nå fikk vi bvt på nakken igjen. Og denne gang var de meget hissig. De prøvde å skille meg og min mann i vitners nærvær tidligere, der de ba ham bort på sitt kontor flere ganger uten meg, og formelig sjanset på ham . De ba ham kaste meg ut og ta ut skilsmisse. Dette er bevitnet av vår advokat.

   Barnevernet satte nå opp møter 3 ganger i uka. (Magnar hadde akkurat fått seg jobb TNT-Distribusjon. Dette måtte han legge fra seg etter en uke pga bvt.)
   Og det verste er møte med vår datter i enerom. Hun er på dette stadium rett og slett livredd bvt da hun ser at de har forvridd hva hun sa i runde 1 og 2 i enerom uten at jeg har visst det.

   Hun skulle nå bli hentet på skolen . Uten bistand. Hun nektet nå å gå på skole. Det skal nevnes at en av hennes beste venninner ble tatt av bvt høsten 2014. Derfor er hun rett og slett som sagt livredd dette etatet. Allikevel ville de nå tiltrenge seg et møte med henne. Vi sendte henne på skolen, men vi satt vakt utenfor skolen på skift.

   Bvt kom så med en dato for å hente henne. I stedet for å utsette henne for dette, innhentet vi Kokstad Familiesenter som skulle gjennomføre samtale med barnet jmf bvt-s lov om samtaler med barn: " Om ikke det lar seg gjøre at bvt får til en samtale med barnet, skal samtale tas av andre for å sikre barnets ve og vel." Kokstad Familiesenter foretok samtale med barnet den 23 mars. Det ble skalert til 1av 10. ( Betyr: Fra ingen bekymring til alvorlig bekymring.) Regningen er svimlende.

   Dette var ikke godt nok for bvt. De ville nå på skolen og hente henne. Vi tilkalte politi for å sikre henne trygg skolegang. Henlagt.

   Hun holdes hjemme:
   En jente som elsker å gå på skolen. Har mange venner og er godt likt . Er meget flink på skolen. Lærer har ved en god del forfølgelse av bvt kun sagt godt om familien og barnet.
   Hun var hjemme den 25 mars for å slippe unna. Da kom bvt mannssterk på døren og formelig trengte seg inn for å gjennomføre det vi kaller avhør av henne. Selv ble vi forvist til et annet rom med døren igjen. I VÅRT EGET HUS.

   Avhøret ble gjennomført fra bvt sammen med en livredd jente. På tross av hennes redsel fant de heller ikke noe som helst de kunne bygge sak på. Vi hadde kamera i rommet.

   Bvt satte seg nå i bilen og atter en gang stilte opp på skolen for å avhøre lærer som forsatt bare rister på hodet. Vi har nå mistet tall på hvor mange ganger de har utsatt læreren. De ba om meldeboken og mailer fra hjemmet og til skolen. Og omvendt. Intet fant de heller her å bygge på. Vi ser dem nå som desperat.
   NAV begynner samtidig å nekte å betale strømregninger selv om vedtaket sier så. Vi får en telefon i uke 42: Strømmen vil snart bli stengt. Vi øyner at samarbeidet er stort mellom bvt og NAV.

   Nå har bvt plaget oss i 3 år og 3 mnd uten å finne noe å bygge sak på.
   De har nå avsluttet sak for 3 gang. Med sluttpapirer: Fortsatt alvorlig bekymret for grov omsorgssvikt. Dette skal jeg altså leve med.

   Vi var avlastningshjem:

   Nå får vi ikke bli fosterforeldre for et barn som trenger oss. Vi hadde innledet et godt forhold til en liten jente(6 år) februar 2014 for egen vilje da hun ville bo hos oss. Vi gjennomgikk møter med Buf-etat, og de var meget begeistret for oss. De ønsket et forenklet pridekurs til oss for å komme fort igang da jenta skulle omplasseres. Jentas mor ville også dette da hun fant ro og harmoni mellom oss og jenta. Vi varslet lærer om at hun sannsynligvis ville begynne på skolen i Ytrebygda bydel og gå sammen med vår datter til og fra. De ble bestevenner.

   LEDER FOR YTREBYGDA BVT klarte å nekte oss å få bli fosterhjem for denne jenten. Vi ser på dette som grov hevn. Vi hadde idag da klart å sitte med huset på tross av at bvt plager oss og SERTIFIKATET MITT FORTSATT IKKE ER TILBAKELEVERT MEG!

   Jeg må trolig være den eneste som har mistet sertifikatet på livstid uten å ha begått brudd på lovverk. Fylkeslegen har satt seg i vranglås og snudd oss ryggen.
   Jeg vet at dere snakker dere imellom på Kommunen, men det skal vites at etter dette som har inntruffet oss, er vi frivillig-aktiv for familier som blir utsatt for dette, og er hørings innstans på Stortinget ang endringer i bvt-loven.    Våre møter med Storting og Regjering er hyppige og vår juss er på høyt plan. Etter et møte med Regjeringen i sept 2014 er det også framlagt forslag til lovendring.

   Fylkesmannen har hatt tilsyn i saken, og når vi ser alle såkalte 0-dokumenter, ser vi at bvt har brukt grove og skitne triks og vill-ledende paragrafer i håp om å få ut noe av denne saken.

   Kvalitetssikringen i Kommunen, NAV, fylkesmannen er svært omdiskutert og kontroversielt. Når flere av instansene gjør åpenbart grove feil og lovbrudd, så blir resultatet verre og verre. Derfor er det nettopp helheten i saken som må omstøtes i retten.Vi har en rekke vitner med spesialkompetanser innen Internkontroll og Kvalitetssikring, som åpenbart våre motparter ikke har. Vi vurderer å bruke slike som Sakkyndige.

   Takk for at du leste denne historien. Det er disse 3 instanser å takke at vi nå skal miste huset?
   Denne saken er framlagt BL-dept samt flere dept på Stortinget. Den er sågar på veg ut i media.. Også er den sendt til ICC.( International criminal court.)

   Med vennlig hilsen Nina Søviknes.

   oppdatering :

   Vi har nå flyttet.
   Mye av eiendelene våre ble stående igjen. En container ble rygget inn i tunet vårt, og eiendeler for mangfoldige tusen kroner ble kastet..:(
   Vi hadde ikke sjanse til å få med oss alt da NAV ikke klarte å stille med flyttebyrå i tide.

   NAV, som har voldt oss hele tapet av eiendommen skulle nå gjøre det enda mer vondt for oss..:(

   NAV tilbød oss en leilighet på et asylmottak/campingplass..med et barn..:(
   Men av medhjelpelighet har vi fått oss bosted i annen kommune. Midlertidig.

   *

   
---
---


   Oddvar Espegard, 11.11. 2017 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1656570857697170/

   DET ER BEDRE FOR BARN Å VOKSE OPP I "DÅRLIGE" HJEM ENN Å FLYTTE I FOSTERHJEM.

   av Rune Fardal

   I min tale i Oslo lørdag (2016) viste jeg til studier som viste at det er bedre for barn å vokse opp i "dårlige" hjem enn å flytte i fosterhjem. Her er noen av dem:

   To store studier har funnet at mishandlede barn som blir igjen i sine egne hjem typisk gjør det bedre sammenliknet med mishandlede barn plassert i fosterhjem.

   En studie av rapporterte overgrep i Baltimore viste at frekvensen av «dokumenterte» tilfeller av seksuell overgrep i fosterhjem var mer enn fire ganger høyere enn raten i den generelle befolkning.
   Kilde: Mary I. Benedict and Susan Zuravin, Factors Associated With Child Maltreatment by Family Foster Care Providers (Baltimore: Johns Hopkins University School of Hygiene and Public Health, June 30, 1992) charts, pp.28,30.

   Ved bruk av samme metode viste en Indiana studie at det ble funnet tre ganger mer fysisk misbruk og to ganger så mange tilfeller av seksuelle overgrep i fosterhjem enn i befolkningen generelt. I institusjoner var det mer enn ti ganger mer tilfeller av fysisk mishandling og mer enn 28 ganger mer tilfeller av seksuelle overgrep som i den generelle befolkningen, blant annet fordi så mange barn i hjemmene misbrukt hverandre.
   Kilde: J William Spencer and Dean D. Kundsen, “Out of Home Maltreatment: An Analysis of Risk in Various Settings for Children,” Children And Youth Services Review Vol. 14,

   *

  
---
---

   Ove Knarvik. 29.03. 2016:
   https://www.facebook.com/ove.knarvik.5/posts/1075455325829382

   Et betimelig juridisk spørsmål, kan en som driver en annen person til selvmord dømmes for mord? Er det en advokat som kan svare på dette? Hvorfor stilles i så fall ikke barnevernet til ansvar for alle de driver til å begå selvmord? Finnes det et godt og klart svar på dette?

   *

   Per Danielsen:
   Kan teoretisk tenkes. Men det må bevises forsett eller iallfall uaktsomhet

   Aina Kristine Grøthe Hopland:
   Men er det ikke utvist uaktsomhet fra bv side når barn bor i fosterhjem/institusjon hvor det utføres overgrep som bv er gjort kjent med men som det likevel ikke blir gjort noe med fra bv side?

   Per Danielsen:
   Kan igjen teoretisk tenkes, men må vurderes konkret. Erstatning kan også tenkes

   Ove Knarvik:
   kan foreldra til barn som dør i bv sin varetekt kreve erstatning?

   Per Danielsen:
   Kan tenkes, men sikkert vanskelig. Må jo bevise ansvarsgrunnlag, og bv sitter gjerne på bevisene

   Ove Knarvik:
   skulle værtinteressant å få prøvd en slik sak i rettssystemet

   Ove Knarvik:
   med presse dekning

   Ove Knarvik:
   bare det å skille barn fra foreldre er så traumatiserende at de skader barna for livet. all forskning viser dette. barna mister tilhørighet og føler seg verdiløse. ved fylte 18 år plasseres de på hybel uten middler e.t.c. kan skrive mye om dette. har skrevet mye. til de som er god i engelsk hør på Molly Mcgrath Tierny på youtube hvor hun holder et flammende foredrag kalt rethinking foster care. Hun viser til egne erfaring og oppfølging av barne i ulike grupper. DET ER SJOKKERENDE AT DET NORSKE STATSDRIVNE OG PRIVATE BARNEVERN FÅR DRIVE PÅ SLIK DE GJØR. Det er ikke tvil om at BV GJENNOM SINE ARBEIDSMETODER OG VIRKEMIDDLER ER MASSE MORDERE OG BARNEMISHANDLERE.

   Anne Kirsti Larsen:
   Jeg vet om en familie fikk 2 millioner kroner etter at hun døde i bv sin varetekt. Hun ble påkjørt av bil.

   Per Danielsen:
   Se der - nettopp et konkret eksempel. Ble vel ikke passet på....

   Per Danielsen:
   Uaktsomhet er kravet.... som tidligere meddelt....

   Ove Knarvik:
   det finnes ingen barn som blir mer neglisjert, utsatt for vold og sexuelle overgrep en de barna barnevernet overtar med tvang og plasserer de utenfor biologisk familie

   Per Danielsen:
   Det finnes faktisk vitenskapelig belegg for en slik påstand

   Aina Kristine Grøthe Hopland:
   Per Danielsen og derfor erstatning, eller??

   Ove Knarvik:
   Jeg har samlet sammen mye forskning som underbygger dette uten den mindste tvil. forskning fra flere land underbygger dette, Det som er uhyggelig er at våre politikere synes å være totalt kunnskapsløse om dette. Utanning av sosionomer ligger 30-40 år etter moderne forskning. Kari Killen og hennes sykelige teorier basert på kvasi forskning på 17 barn for flere tiår siden er fortsatt en viktig del av utdanningsystemet som hvert år tar livet av 70 - 90 barn

   Per Danielsen:
   Aina Kristine Grøthe Hopland Ikke riktig så enkelt - holder ikke bare med statistikk, dessverre...

   Per Danielsen:
   Men Ove har generelt sett rett ????

   Aina Kristine Grøthe Hopland:
   Per Danielsen det må da finnes nok av bevis (unger).

   Per Danielsen:
   Det er det Ove med rette påpeker

   Per Danielsen:
   Jeg sier bare at statistikk ikke kan brukes til å løse et enkelt tilfelle i retten. Ove har imidlertid rett i at statistikk kan brukes til å påstå at det er sannsynlig at omsorgsovertagelse kan føre til at barn blir skadet....

   Ove Knarvik:
   en påstand er at advokater som bistår foreldre må bli flinkere til å vise til forskningk, statistikker, selvmord, til hvor dårlig bv barn gjør det i voksen alder til alle erstatnings utbetalingene, Ikke mindst må de sette fokus på koblingene mellom sakkyndige og tilsynsføre sin habilitet. Systemet slik det fungerer i dag er tverrs gjennom råttent og korrupt. Dersom advokatene blir mer opplyst og agressive på disse punkta tror jeg fylkesnemnds ledere og dommere vill hatt større vansker med å kun legge vekt på hva bv og deres vitner hevder. langt ferre tvangsvedtak som resultat, Selv hadde jeg en advokat som var helt uten kunnskap, skulle ha skiftet.

   Per Danielsen:
   Ja. Enig. Men argumentene du nevner blir enda sterkere ved å henge dem på det biologiske prinsipp. Her henger Norge dessverre bakpå ifht EMDs praksis, der dette prinsipp om at barn skal være hos sine foreldre praktiseres riktig og bedre enn vi synes å gjøre i Norge. Det du med rette fremhever er i realiteten gode bevis for det overordnede - at barn skal være hos mor og far, ikke hos staten

   Per Danielsen:
   Du har forøvrig på mikronivå rett i at tilsynsførere oppnevnt av kommunen gjerne er partiske/inhabile/forutinntatte. Det fikk jeg avslørt i en sak jeg hadde nylig, hvor det ble bestemt at babyen skal tilbake til foreldrene, nettopp blant annet med den begrunnelse du er inne på ??

   Ove Knarvik:
   jeg har sendt blant annet et foredrag jeg holdt på sosialhøgsskolen til noen advokater på forespørsel med en del henvisninger. hvor jeg blant annet påpeker et vesentlig fakta nemlig at psykologi ikke er en eksakt vitenskap, hvor jeg viser til retts spykiatrien der psykiatere etter mye grundigere undersøkelser ofte kommer frem til vidt forskjellige konklusjoner, Sakkyndige, bv og rettsystemet behandler psykologi som eksakt vitenskap. rettssystemet lar sakkyndige slippe unna med påstander og diagnoser det ikke finnes vitenskapelig dekning for og de slipper unna med direkte løgner. Dette med løgner slipper også tilsynsførere unna med.

   Per Danielsen:
   At psykologi ikke er vitenskap, er godt sagt. Ikke bare det - det er helt riktig sagt og vitenskapelig godt begrunnet. Psykologi er synsing basert på så spinkelt empirisk materiale at det overført på det enkelte tilfelle blir - signifikantmessig betraktet - nærmest helt uten bevisverdi og mer egnet til å forvirre og tilsløre enn til å opplyse og være sannhetssøkende. Dessverre.

   Ove Knarvik:
   det ser ut til at vi ville blitt et sterkt tospann i et debatt program i tv 2?? har sendt de en forespørsel om å lage et nytt debatt program som strekker seg over flere episoder da evnet er så omfattende

   Per Danielsen:
   Gjerne ??

   Ove Knarvik:
   får se om tv 2 tar meg på alvor?

   Per Danielsen:
   Må nok ha konkrete saker å vise til, kanskje...

   Per Danielsen:
   God natt ??

   Ove Knarvik:
   god natt.

   Stefan Batory:
   Its is Ove because CPS-Barnevernet in Norway does not recognise Emotional negligence which it caused by permament separation. System of CPS-BV- in Norway is not directed on reunifying children placed in foster care but is set to little visitation by 4 visits a year in most cases. Visitation is very esential for reunification, limiting visitation is the way on terminating contacts and opens it to all negative symptoms as at worst suicide.

   Per Danielsen:
   You are right in my opinion
   Good night ??

   Stefan Batory:
   https://www.facebook.com/groups/401817806633252/
   Betydningen av biologiske bånd.
   Public group - 83 Members

   
---
---

   Alexander Nordengen, 06.11. 2017 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/?multi_permalinks=1651436964877226

   Jeg har selv fått kjenne på "barnets beste" av disse rødstrømpene.

   Disse venstreestremistene med blafrende kjortler, enorme vulgære kulesmykker og kortsnaua hår. Dette er de samme folkene som skriker om demokrati, rasisme, inkludering og samhold. Som mishandler barn!! Jeg har erfart disse rødstrømpene på nært hold i 11 år på barnehjem. På fritiden løper de rundt og skriker om demokrati og åpne grenser. På jobb slår de barn. De banker dem til blods, slenger de ned skråninger, låser de ute i bare t skjorta i 20 minus.. Vel, jeg har ikke tenkt til å skrive en bok her. Men dette er hva jeg selv har erfart. få disse landsforæderske barnemishandlerne dømt av en nasjonal domstol i kraft av folkeavstemning. Kun en straff er god nok for disse som har ødelagt så mange liv. Men det er ikke opp til meg å avgjøre. La folket tale og rettferdigheten seire

   *

   Kent Halvorsen:
   Staten må trekke inn alle sprinklene. Institusjonene må legges ned. Vi må bli mer selvstendige og ikke la Staten ha "ansvar for alt"

   Marit Skjærli:
   Liker i en forstand, at du kommer med sannhet om barnevernet, for dette må være den mest rasistiske bastion på Norsk jord i fredstid ... !

   Alexander Nordengen:
   Godt skrevet. Vel, det må store politiske omveltninger til for å rykke disse folka opp med rota. Det er i all hovedsak systemet og ideologien til disse folka vi må til livs. Sosialdemokratiet og den moderne kommunismen som er til felles for nesten samtlige av de ansatte i barnevernet.

   Marit Skjærli:
   For en del år siden hadde vi en Helseminister som het Carl Evang, og fra den tiden har det bare gått nedover med vårt land på det moralske område, herav også at «RØDSTRØMPENE» fikk aksept ...

   Gunn Wühn:
   Du er en flott gutt som står frem.

   Alexander Nordengen:
   Takk. Jeg har ikke skrevet noe særlig om dette før men jeg ønsker at mine erfaringer kanskje kan bli brukt til noe godt. Jeg vil med tiden komme med en fullstendig redegjørelse. Der jeg kommer til å skrive om alle hendelser jeg husker og ikke minst navnene på de arbeiderne som jeg husker. Forøvrig har disse overgrepene skjedd på Tangen barnehjem i Asker og lille Sogn. (statens senter for barne og ungdoms psykiatri)

  
---
---

   Øyvind Furnes, 06.11. 2017 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1651480714872851/

   Er så falskt att jeg spyr. Deler de raftoprisen til noen nede i India for den jobben de legger ned for menneskerettigheter, mens de selv her hjemme bryter de så til de grader!!!???????? dobbelt moralen lenge leve..

   *

   Aurel Trusca:
   Welcome to modern North Korea Sir

   Jens Marton:
   Vil nå si nordkorea er hakket bedre....nord korea skjuler ikke de onde tingene som barnevernet i norge gjør.. der våre barn blir fjernet fra familie, nærmiljø og venner. Plassert i fosterhjem der ca 100 gjør selvmord/dør pga feilmedisinering etc hvert år!

   Jens Marton:
   De som ikke dør har mange tilfeller av voldtekt, dopbruk og lignende under barnevernets tilsyn.

   Aurel Trusca:
   I hope i did not offended North Korea, i take my words back, I better say Welcome to the Norwegian 3rd millennium Auschwitz camp

   Jens Marton:
   North Korea is evil and honest..... Norway is evil and dishonest ... take your pick

  
---
---

   Marius Reikerås, 04.11. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154858644401875

   EMK artikkel 8.

   Mange har fått øynene opp for den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 8, og det er jammen meg på høy tid at den tas i bruk.

   Ved enhver anledning!

   Den beskytter nemlig, blant mange ting, din rett til å være i fred fra offentlige myndigheter.

   Ethvert inngrep i ditt privatliv, vil kunne være et inngrep , jf EMK artikkel 8.

   Slike inngrep kan det offentlige bare utføre, dersom det er ”nødvendig i et demokratisk samfunn”, jf EMK artikkel 8 nr 2.

   Så er selvsagt spørsmålet:

   Hva menes med "nødvendig i et demokratisk inngrep"?

   EMD har presisert nærmere hva som ligger i dette begrepet slik i Olsson mot Sverige, 24. mars 1988 (nr. 10465/83) avsnitt 67:

   «the notion of necessity implies that the interference corresponds to a pressing social need and, in particular, that it is proportionate to the
legitimate aim pursued»

   Dersom norske makthavere hadde blitt utfordret på nettopp dette, så er jeg sikker på at vi hadde fått langt færre vilkårlige overgrep fra offentlige myndigheter.

   Men, så lenge bestemmelsen blir neglisjert, så vil mønsteret fortsette som før.

   For hva skal man med rettigheter, om de ikke kommer til nytte?

   *

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Jeg leste faktisk på dette i dag. Høyesterett dømte Staten 2015, for manglende vern privatrettslig, med referanse 266a, straffeloven. I dette tilfelle gjaldt saken manglende vern i henhold til privatrettslig brudd 266a. Jeg finner dog ingen kilder hvor Staten selv har brutt 266 og blitt dømt. Finnes dette ?

   Greta Solheim:
   Det kan varsles om. Ved å klage på begåtte lovbrudd eller andre kritikkverdige forhold, er en ergo en varsler. Det er feil å tro at en må arbeide innen en etat for å falle inn under begrepet varsler.

   I DN 4.11.17 argumenterer det regjeringsoppnevnte Varslingsutvalget med at varsling av vanstyre og lovbrudd er kostnadseffektivt. - Sparer samfunnet for mange hundre millioner kroner årlig. - Varsling bidrar til å avdekke destruktiv ledelse, trakassering, fare for liv og helse, arbeidslivskriminalitet, ulovlige offentlige anskaffelser, korrupsjon, mangelfull politietterforskning, underslag, miljøkriminalitet med mer. Varsling gir direkte nytte i form av økonomisk nytte, og nytten av at rettigheter ivaretas.

   Arbeidsmiljølovens regler om varsling ble innført med virkning fra 1. januar 2007 og består av tre bestemmelser: § 2-4 som fastslår arbeidstakeres rett til å varsle om kritikkverdige forhold, § 2-5 som setter forbud mot å møte varslere med gjengjeldelse og § 3-6 som fastsetter at virksomhetene som hovedregel skal utarbeide interne rutiner for varsling.

   Endringer nå er at alle virksomheter med minst 10 ansatte må utarbeide varslingsrutiner, og supplerer kravet til dagens plikt til å lage varslingsrutiner dersom forholdene i virksomheten tilsier det.

   Dommere virker å stritte imot varsling, selv om den enkelte dommer har inngrepsansvar og plikter å varsle om så politiet om kritikkverdige forhold han/hun blir kjent med, jf etiske retningslinjer § 15.

   https://www.vinmonopolet.no/varslingskanal
   Varsling om korrupsjon, misligheter og andre lovbrudd | Vinmonopolet
   Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold, som brudd på lover, regler eller etiske retningslinjer, til noen som kan gjøre noe med det.
   vinmonopolet.no

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Men, hvem er varsling instans for et tilsynsorgan?

  
---
---

   Marius Reikerås, 10.11. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154873398011875

   Når norske domstoler tvinger en 14 år gammel jente til å flykte fra sitt eget land, og med sin praksis skaper raseri langt inn i Europaparlamentet;

   skjønner Stortinget at norske domstoler er i ferd med å skape irreversible ødeleggelser på Norges internasjonale omdømme?

   *

   Charlotte Nybø:
   :(

   Torill Hammervoll:
   Hva sier vår Justisminister?

   Gs Allan:
   Europaparlamentet? Norge er da ikke medlem i EU?

   Marius Reikerås:
   Nei, men de har skapt mye sinne der like fullt.

   Elise Lang:
   Ja, det har det gjort! Å èn skal ikke skimse av det!

   Elise Lang:
   https://www.facebook.com/TomZdechovskyEP/photos/a.280089825512633.1073741828.275042429350706/767342286787382/?type=3
   Tomáš Zdechovský v Evropském parlamentu
   ???? ?Pro? Norové žádají o azyl v Polsku?
   Velkou mediální pozornost nyní poutá p?ípad rodilé Norky Silje Garmové, která požádala o ud?lení azylu v Polsku, protože...
   See more - See Translation

   Rune L. Hansen:
   De norske stortings-politikerne gjør det jo ikke for annet enn å beskytte sine forbrytelser, som vanlig. Argumentasjon og dialog med andre enn seg selv og medspillere er de "program-forpliktet" til å forakte.

   Rune L. Hansen:
   Norge er B-medlem i EU.

   Elise Lang:
   Nei Rune, noen klarte å fikse på den saken her, for en stund siden. Vi er nå tilbake til A. Eller snakker vi om 2 forskjellige ting nå iht. gradering.

   Elise Lang:
   Ops, jeg svarte feil, i så fall!

   Elise Lang:
   Jeg mente, at vi er ikke lengre degradert som B-nasjon iht. menneskerettigheter. Pga noen har klart å "rette" opp det inntrykket!

   Magnar Inge Wisnes:
   Stortingets representanter tror jeg ikke forstår det for da hadde de handlet.
   Min opplevelse er at de er så "høye" på sin egen status og tror at de er svært betydningsfulle i verdenspolitikken fordi Norge er "verdens rikeste land" og følgelig er de usårbare samt at dette ser de på som "filleting" ift alle de andre store og tunge avgjørelsene de mener å måtte ta !

   Atle Rørdam:
   Å lenge har jeg sagt at BV greiene handler tildels om å sarve Norges renommé. Mens Støre sørger for innvandrerer i destruktiv størrelsesorden, er hans kone rådgiver for BV. Så langt jeg har kunne se har ingen prøvd å finne ut av hennes rolle i BV. Jeg tror den er å pushe ting så langt at Norge mister renomme og at dette er endel av en større plan med NATO og fremtiden. Vi skal ikke få hjelp og derfor gjøres vi som folk upopulære. For det er det vi blir ute i europa. Uglesett. Som om det er nOE galt eller sinnsykt over hele landet.

   Jostein Wetteland:
   OBJECTION!

   Jostein Wetteland:
   Norge trenger ikke å være medlem av Europarådet som EU medlem. Men Europarådet er EMD,s domstolens øverste administrative organ. Og til den er Norge konstitusjonelt forpliktet ved annekteringen/implementeringen av EMK,s artikler!

   Lars-Toralf Utnes Storstrand:
   Det hjelper ikke at Stortinget forstår. Det norske storting er handlingslammet overfor Arbeiderpartiets nøye utplasserte kadere og byråkrater.

   Nina Kvamme:
   Hadde jeg vært nevrolog og forsker, så hadde jeg kalt inn alle disse " galningene" for å finne ut hva som skjer i hjernen deres når de føler tvang til å skade mennesker. Tror det ville vært en interessant forskning. Undrer meg på hvilken pris jeg ville fått for min forskning????

   Tom Arne Andersen:
   Bare synd det er blitt slik at e 14åring har mere fornuft enn de som er valgt til å styre......... Får ikke erfaring av å lese en bok..... Paragrafryttere uten forståelse.....

   Lars-Toralf Utnes:
   Storstrand Problemet ligger i ett kunstig skapt begrep: Politikeryrket.
   Å være politiker skal ikke være et yrke, men et hefte, gitt dem som fortjener respekt.

   Tom Benjaminsen:
   Dette handler om penger, dvs at Barnevernsaktørene tjener store penger fra staten på å "stjele" barn fra familier (såkalt "velferdsprofittører"), og det er i de fleste tilfeller bare synsing og mistanker som gjør at de får medhold i retten. (Uten at det finnes et fnugg av bevis for at foreldrene ikke er skikket)

   Marianne Høvik:
   Legger merke til at flere fremdeles sitter fast i nettet om å "diagnostisere" og forklare hva og hvorfor de enkeltpersonene og gruppene som jobber for at barnevernet ikke skal rakne er som de er. Fokuset nå, dit totaliteten har kommet, er forbi det stadiet. Handling, dokumentasjon, samling av saker, og kanalisering til de rettsinstanser og handlekraftige grupper som tar grep om tilstandene, på andre måter enn "kun" å beskrive og forklare hva som er feil med tilstandene. Hvor er de fryktløse nordmenn, som makter å gå fra ord til handling ?

   Jostein Wetteland:
   Det finnes nok av velferds profittører når det gjelder flyktning barn også. Vi kjemper for alles barn ukrenkelige rett og krav på beskyttelse og omsorg!

   Jostein Wetteland:
   Med beskyttelse så mener vi vern og beskyttelse for alle former for vold, psykisk og fysisk mishandling, diskriminering, krig, terror osv osv. Vi setter loven lik for Alle barn. Og de skal ikke sendes tilbake til krig og død, psykisk og fysisk mishandling, tortur, pisking. De skal bo trygt og godt blant oss. Og bidra til samfunnet på lik linje med våre barn. Det er ikke noe oss og dem. Det er bare SE Det Menneske!

   Rune L. Hansen:
   Det er derfor også barnet har menneskerettigheter, Jostein Wetteland. Umistelige og uavhendelige, som enhvers. Blandt annet i Barnekonvensjonen. Og det du her nu skriver om handler særlig om Barnekonvensjonens Art 19, som i sin helhet går slik (og har samsvarende lovlige lovbestemmelser og strafferammer i Straffeloven):

   "Art 19:
   1. Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og opplæringsmessige tiltak for å beskytte barnet mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk, mens en eller begge foreldre, verge(r) eller eventuell annen person har omsorgen for barnet.
   2. Slike beskyttelsestiltak bør omfatte effektive prosedyrer for utforming av sosiale programmer som yter nødvendig støtte til barnet og til dem som har omsorgen for barnet, samt andre former for forebygging, påpeking, rapportering, viderehenvisning, undersøkelse, behandling og oppfølging av tilfeller av barnemishandling som tidligere beskrevet og, om nødvendig, for rettslig oppfølging."

   
---
---

   Adopsjon og traumer, 12.11. 2017:
   https://www.facebook.com/adopsjonstraumer/photos/a.1932068780373466.1073741829.1931968663716811/2015443188702691/?type=3&theater


   adopsjon.jpg

   *

   Jane Kile:
   Deler denne! Takk for at dere står på for å belyse traumene ved adopsjon

   Rune L. Hansen:
   Det er mange hundre-tusener mennesker i dagens Norge som av det rådende politiske regime er fratatt retten til sitt familieliv. Det er for de i praksis ingen forskjell på det og adopsjon eller drap!

   Rune L. Hansen:
   Menneskehandelen med barn pågår i stor stil og politisk industrialisert i dagens Norge, under navn av "barnevern" og "barnefordeling", etc. Det er et folkemord katastrofalt livs-ødeleggende for de mange hundre tusener som rammes. De blir i realiteten fratatt mange eller alle sine menneskerettigheter. Det er en storstilt forbrytelse mot menneskeheten og det er politisk offentlig organisert groveste slags kriminalitet.
   Alt og ethvert i blandt annet Barnekonvensjon krenkes. Deriblandt også dens Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål eller på noen som helst måte."

   Og selvfølgelig også blandt annet Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Rune L. Hansen:
   Det er fullstendig terror, tortur, traumatisering og utplyndring overfor sivilbefolkningen. Det er ikke og blir ikke bedre av å bruke andre navn på det.

   Rune L. Hansen:
   Det hele handler om noe så enkelt som enhvers umistelige og uavhendelige menneskerettigheter.

   Rune L. Hansen:
   Anne Sunde, 12.11. 2017:
   "General Videla fikk i 2012 50 års fengsel for å ha ansvaret for tvangsadopsjonene i Argentina 1976-1982. Hvem skal representere Norge og sitte på tiltalebenken i den neste rettssaken om tvangsadopsjoner?"

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1657706784250244/

   Ove Jan Ludvigsen:
   Terrorens lovsystem!

   Elisabeth. Hagenberg. Pedersen:
   :(

   
---

   https://www.facebook.com/groups/801234953319513/permalink/1361818370594499/

   Reidun Breivik:
   Nei tar du familien fra folk tar du livet fra dem!! Så bv er satan selv :( :(

   Rune L. Hansen:
   Ja, Reidun Breivik. Det handler blandt annet om umistelige og uavhendelige menneskerettigheter, deriblandt enhvers rett til sitt familieliv, som terror regimer og deres medspillere sier og mener skal og kan kunne frataes medmennesker.

   Rune L. Hansen:
   De må jo kunne lese og forstå hva Barnekonvensjonen sier og har lovbestemt. Deriblandt følgende ord:
   "- som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   Anita Johnsen:
   Det jævla politiske regimet Kan Dra og Reise Til Helvetet Med seg.ingen som Har Respekt For Den Dritten Der.Æsj.

   Reidun Breivik:
   Barnevernet lever av å ødelegge andres liv ,!!!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.11. 2017 via Menneskehandel-Norge:
   https://www.facebook.com/groups/801234953319513/?multi_permalinks=1361959143913755

   Absolutt ethvert menneske har og skal ha sin umistelige og uavhendelige rett til sitt familieliv, har menneskeretts-konvensjonene lovbestemt.

   Barnekonvensjonen - les nøye:
   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag."

   Og blandt annet Art 19:
   1. Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og opplæringsmessige tiltak for å beskytte barnet mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk, mens en eller begge foreldre, verge(r) eller eventuell annen person har omsorgen for barnet.
   2. Slike beskyttelsestiltak bør omfatte effektive prosedyrer for utforming av sosiale programmer som yter nødvendig støtte til barnet og til dem som har omsorgen for barnet, samt andre former for forebygging, påpeking, rapportering, viderehenvisning, undersøkelse, behandling og oppfølging av tilfeller av barnemishandling som tidligere beskrevet og, om nødvendig, for rettslig oppfølging."

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/570319606425920/permalink/829548000503078/

   Ragnhild Moen:
   Me de skjer ingen ting me barna så ikke skal vere i ett fosterhjem .så i har skrevet mye om alt dette .I har selv enn flott gutt i fosterhjem så i e bestemor te de e ingen grunn for han e der .De e takket vere sa der FORBASKA BV DEM TROR DEM SKA BARE RIVE ISTYKKER ALT SÅ ER .SÅ NÅ MÅ VI DER UTE SE Å OPNE ØYNENE FOR LA DEM GJØR KUNNA K FÅTT ENN HJELPENDE HÅND DER UTE

   Frank Rignor Nilsen:
   D kriminelle i dag for utvalgte er dobbeltmoralen!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.11. 2017 via Uk laws and secrets:
   https://www.facebook.com/groups/1574400902888478/permalink/1906743922987506/

   Absolutely every human being has and shall have his inalienable and irreversible right to his family life, says the human rights conventions.

   United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC) - read carefully:
   "The States Parties to the present Convention,
   - Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the United Nations, recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world, (...)
   - Recognizing that the United Nations has, in the Universal Declaration of Human Rights and in the International Covenants on Human Rights, proclaimed and agreed that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind".

   And among other things Art 19:
   Art 19:
   "States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, social and educational measures to protect the child from all forms of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation, including sexual abuse, while in the care of parent(s), legal guardian(s) or any other person who has the care of the child.
    Such protective measures should, as appropriate, include effective procedures for the establishment of social programmes to provide necessary support for the child and for those who have the care of the child, as well as for other forms of prevention and for identification, reporting, referral, investigation, treatment and follow-up of instances of child maltreatment described heretofore, and, as appropriate, for judicial involvement."

   *

   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, mandag 13. november 2017: 

   Mørkt, stjerne-himmel og en minus-grad Celsius her ute klokken 03 i natt. Overskyet med opp til omkring 2 pluss-grader utover formiddagen. Omtrent det samme utover eftermiddagen. Mørkt og null grader omkring 17-tiden. En minus-grad klokken 18. Med null grader klokken 21. Med omkring en pluss-grad og yr videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 13.11. 2017 via Menneskerettspartiet Norge MpN:
   https://www.facebook.com/groups/1148275388579308/permalink/1777127412360766/

   Hvordan endelig å få stoppet offentlige regimers kidnappinger av barn?

   Utrolig mange mennesker undrer på og kjemper for dette. Hva kan og må gjøres?

   Kortfattet, presis og 100% overbevisende kunnskap om at det er ulovlig må sprees.

   Kortfattet og juridisk, som samtidig også viser at det er umenneskelig.

   Har vi konkret denne kunnskapen? Og hva er den?

   Her er den:

   Barnekonvensjonen - les nøye:
   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag."

   Og blandt annet Art 19:
   1. Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og opplæringsmessige tiltak for å beskytte barnet mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk, mens en eller begge foreldre, verge(r) eller eventuell annen person har omsorgen for barnet.
   2. Slike beskyttelsestiltak bør omfatte effektive prosedyrer for utforming av sosiale programmer som yter nødvendig støtte til barnet og til dem som har omsorgen for barnet, samt andre former for forebygging, påpeking, rapportering, viderehenvisning, undersøkelse, behandling og oppfølging av tilfeller av barnemishandling som tidligere beskrevet og, om nødvendig, for rettslig oppfølging."

   Denne kortfattede kunnskapen må sprees aktivt både nasjonalt og internasjonalt.

   Klarer vi mange og godt nok det så vil offentlige regimers kidnappinger av barn opphøre.

   Noen annen måte å klare det på finnes ikke.

   *

   Reidun Breivik:
   Alle disse lover bryter bv daglig!!! De har til og med hevdet at det Bryr de seg ikke med!!! Derfor så skulle folk rett og slett hente de bortførte barna !!!!!

   Rune L. Hansen:
   Det er helt sikkert nok veldig mange som ikke forstår innholdet i denne posteringen, og veldig mange som ikke ønsker å forstå det eller spre det, men de vil uansett efter hvert komme til å få en helt annen og motsatt oppfattelse. Også uansett hvor mange eller mektige de enda er.
   Den kunnskapen som i denne posteringen kortfattet er satt sammen er som en gnist som uansett vil spre seg mangfoldig og ganske enkelt brenne ned totalitære regimer og kidnappinger av barn. Denne konkrete kortfattede kunnskapen lar seg nu ikke stoppe. Hvor mange enn som forsøker å stoppe den.

   
---

   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10211904558904112

   JarLe Olav Østhus:
   Men Konk ` kr et ; kan du være med Meg ? På Onsdag - H2 Ær ?

   (...)
   JarLe Olav Østhus:
   Da ' Rett & $andt ' må få Lov & $eire ¤

   Rune L. Hansen:
   Sannheten og Ordet skal frigjøre dere, var det noen som sa?

   Abu Haidar Al Sharifi:
   https://www.facebook.com/100002076925984/videos/1546507738761775/

   Stéphanie Célestin:
   De bare knapping ødelegge og drepte barna våres ! men vi trenger hjelp til dere og starter, ! !

   Björn Ekhöy:
   Jeg prøvde å hjelpe, men dere synes jeg er for hard som krever enten nedleggelse av barnevernet eller ministerens avgang. Beklager! Men aksjonen pågår til 13 desember, så det er mulig å underskrive frem til da.

   Björn Ekhöy:
   http://www.underskrift.no/vis/6862
   Legg ned barnevernet
   Underskriftsskampanje til Barne og likestillingsminister Solveig Horne - Klikk for å…
   underskrift.no

   Rune L. Hansen:
   Du er ikke for hard, Björn Ekhöy, du er for mild og naiv - og uvitende om menneskerettighetene og straffelov-givningen. Du lar deg til og med vippe av pinnen av et spørsmål fra Jan Myhre om at "Hva skal man erstatte det med?" Poenget er at politisk og offentlig kriminalitet ikke skal erstattes med noe som helst, annet enn lovlydighet.

   Rune L. Hansen:
   Men tro ikke på terror regimets form for lovlydighet!
   Terror regimet intensiverer alltid sin offentlige mafia-virksomhet. Og later alltid som det motsatte. I grenseløs forakt for menneskerettighetene og reell lovlig lov og rett, politikk og forvaltning!

   Her er et konkret eksempel på litt av hva de tenker på nu, for å forfremme og premiere seg selv:

   http://rett24.no/articles/her-blir-det-dommerkrangel
   Barnevern-forslag kan gi tidenes masseutnevning av dommere
   Det brygger til strid om reformforslaget fra…
   rett24.no

   
---
---

   Rune L. Hansen, 13.11. 2017 via Child protection - studies, statistics, etc.:
   https://www.facebook.com/groups/577096525678566/permalink/1481556741899202/

   How to finally stop all public regimer's kidnapping of children?

   Incredibly many people wonder and fight for this. What can and must be done?

   Brief, precise and 100% convincing knowledge that show that is illegal must be spurt.

   Briefly and juridical, which also shows that it is inhumane.

   Do we actually have this knowledge? And what is it?

   Here it is:

   United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC) - read carefully:
   "The States Parties to the present Convention,
   - Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the United Nations, recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world, (...)
   - Recognizing that the United Nations has, in the Universal Declaration of Human Rights and in the International Covenants on Human Rights, proclaimed and agreed that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind".

   And among other things Art 19:
   Art 19:
   "States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, social and educational measures to protect the child from all forms of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation, including sexual abuse, while in the care of parent(s), legal guardian(s) or any other person who has the care of the child.
    Such protective measures should, as appropriate, include effective procedures for the establishment of social programmes to provide necessary support for the child and for those who have the care of the child, as well as for other forms of prevention and for identification, reporting, referral, investigation, treatment and follow-up of instances of child maltreatment described heretofore, and, as appropriate, for judicial involvement."

   This concise knowledge must be actively challenged both nationally and internationally.

   If we make it many and good enough, then the kidnapping of children by public regimer will cease.

   Any other way to gain it does not exist.

   *

   Rune L. Hansen:
   Certainly, there are many who do not understand the content of this posting, and many who do not want to understand or spread it, but they will anyway get a completely different and opposite view further. Also no matter how many or powerful they are yet.
   The knowledge that is briefly put together in this post is like a spark that will nevertheless spread scattered and simply burn down totalitarian regimes and kidnapping of children. This concrete concise knowledge can not be stopped now. Nevertheless how many that try to stop it.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 13.11. 2017 shared Marius Reikerås's post:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10211906869521876

   Det er altså mere enn 50 000 årlige inkvisisjoner i norske familiers familieliv og privatliv. (Hvis vi inkluderer både lignende inkvisisjoner og flerbarns-familier.) Årlig! Dette overgår kanskje blandt annet Stasi-arkivene i det tidligere Sovjet-samveldet!?

   Marius Reikerås, 13.11. 2017:

   54 620 barn og unge i alderen 0–22 år mottok hjelp fra barnevernet i 2016.

   Barnevernstjenesten gikk gjennom 58 200 bekymringsmeldinger i løpet av 2016.

   Kilde: Bufdir

   *

   Rune L. Hansen:
   Det er mange som vil ha det slik. Fordi de ser seg tjent med en politisk nepotisme som beskytter sine menneskeretts-forbrytelser.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1658855710802018/

   Stéphanie Célestin:
   Hei, jeg vil si at tusen tusen takk ! for hjelpe oss ! men jeg er ikke noe kan gir deg ! jeg sa gud velsigne deg for at du gjøre ! Amen !

   Rune L. Hansen:
   Tusen takk til deg også, Stéphanie Célestin. Vi må jo enhver med anstendighet og medmenneskelighet i hensynsfullhet hjelpe hverandre, særlig når det er kriminelt eller umenneskelig å ikke gjøre det - og det gjør vi best med aktivt og konsekvent å beskytte enhver og alle menneskerettigheter for absolutt enhver i vårt eget land. Uten å forurette noe menneske. Det er jo nødvendig for ethvert menneske og ethvert land. <3

   
---
---

   Ruth Ensby, 26.10. 2016:
   https://www.facebook.com/ruth.ensby.3/posts/718470028352816

   Ringerike igjen:
   Underlig at rådmannen i Ringerike kommune har full tillit til barnevernet i kommunen og barnevernets leder, når barnevernet bryter omtrent alt som er av lover og regler. Men det holder vel å ha politiets beskyttelse?

   *

   RH A Tveiten:
   Ja det holder jo det. Minner meg om mafiaen som rulte gatene i America for svart hvit film tid siden.

   Fo Show Ski:
   Jeg har selv problemer med Ringeriket BV. Monica Rype er løgneren og leker sympatisk og empatisk i rettsaken som vitne i favør til BV saksbehandler som er Kirsten Bjerker som jobber for Åshild G Lad avdelings leder, som er absolutt psykopat. Kirsten Bjerke er hevn sjuk og graver i ens persona ved å kaste ut påstander bare for å trigge av aggresive sider hos en. Disse alle har en fast misjon i å få foreldre til å virke umenneskelig, når egentlig reaksjonene er svært normal. Dersom foreldre er offer for løgn, påstander, synspunkter og ikke minst truet med å tape et barn, frivillig eller ufrivillig. Barnet er offer for løgn, påstander, synspunkter om foreldrene og offer i å tape respekt for sine foreldre. Dette resulterer til at barnet føler den er blitt sviktet og vil ikke kunne stole på noen. Ikke en gang foster foreldre, dersom de ofte har egne barn og forskjells behandling. Er det rart at mange BV barn får identitets problematikk og blir paranoid og får PTSD? Gjævla BV fitter!

   Unni Merle:
   Ruth Ensby Man kan sende klage til Fylkesmannen som Tilsynsmyndighet for kommunen når det gjelder BV og
   Barneombudet vil gjerne bli informert om kritikk, men er ikke klageinstans.

   Ruth Ensby:
   Sorry, men fylkesmannen har mistet min tillit. Det sitter tidligere bv-folk i de stillingene som behandler klager

   Sylvia Gustavsen Ensby:
   Husk at Sivilombudsmannen er over fylkesmannen.

   Rune L. Hansen:
   Og alle tror de seg å være over loven.

   Rune L. Hansen:
   De tror seg selv å være loven.

   Rune L. Hansen:
   Kunsten for et terror regime er å ha mange klage-instanser med sine utplasserte lydige ledere for å beskytte sine forbrytelser.
   Så kan politikerne og deres utplasserte og beskyttede ledere i politiet henvise sivilbefolkningen til klage-instansene.
   Det er en rund-gang og labyrint som utplyndrer og utmatter.
   Men vi har jo klage-instansene. Bare ikke lov og rett og menneskerettigheter.

   Unni Merle:
   Rune L. Hansen Man føler ikke at man bor i Norge for tiden nei!

   Rune L. Hansen:
   Den politiske byråkratisering av samfunnet som førte til byråkratiske labyrinter og blindveier sine prosesser og avmakt og offentlig terror, tortur og livs-ødeleggelse ble beskrevet av Franz Kafka allerede lenge før Hitler-regjeringen og 2. verdens-krig.

   https://no.wikipedia.org/wiki/Prosessen
   Prosessen – Wikipedia
   Prosessen (tysk Der Prozess) er en ufullendt, posthumt offentliggjort surrealistisk roman av…
   no.wikipedia.org

   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, tirsdag 14. november 2017: 

   Mørkt, jevnt med yr og omkring 1 til 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, yr og opp til omkring 5 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt, yr og 5 pluss-grader klokken 18. Omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
--- 

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, onsdag 15. november 2017: 

   Mørkt, vått og yr det meste av natten her ute, med omkring 5 og 4 pluss-grader Celsius. Vått og 2 pluss-grader klokken 08. Både helt og delvis overskyet utover dagen, med omkring 4 pluss-grader. Grålig overskyet, dunkelt, vått, yr og 2 pluss-grader klokken 17. Mørkt og vått med ned mot null grader klokken 18.30. Med omkring en pluss-grad videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 13.11. 2017 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet, shared Marius Reikerås's post:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1658855710802018/

   Det er altså mere enn 50 000 årlige inkvisisjoner i norske familiers familieliv og privatliv. (Hvis vi inkluderer både lignende inkvisisjoner og flerbarns-familier.) Årlig! Dette overgår kanskje blandt annet Stasi-arkivene i det tidligere Sovjet-samveldet!?

   Marius Reikerås, 13.11. 2017:

   54 620 barn og unge i alderen 0–22 år mottok hjelp fra barnevernet i 2016.

   Barnevernstjenesten gikk gjennom 58 200 bekymringsmeldinger i løpet av 2016.

   Kilde: Bufdir

   *

   Stéphanie Célestin:
   Hei, jeg vil si at tusen tusen takk ! for hjelpe oss ! men jeg er ikke noe kan gir deg ! jeg sa gud velsigne deg for at du gjøre ! Amen ! 

   Rune L. Hansen:
   Tusen takk til deg også, Stéphanie Célestin. Vi må jo enhver med anstendighet og medmenneskelighet i hensynsfullhet hjelpe hverandre, særlig når det er kriminelt eller umenneskelig å ikke gjøre det - og det gjør vi best med aktivt og konsekvent å beskytte enhver og alle menneskerettigheter for absolutt enhver i vårt eget land. Uten å forurette noe menneske. Det er jo nødvendig for ethvert menneske og ethvert land. <3

   Stéphanie Célestin:
   Tusen takk til deg ! men jeg trenger hjelp til dere ! også gud velsigne alle sammen ! 

   Rune L. Hansen:
   Legg merke til dagens norske stortings-politikere - hvordan de konsekvent alvorlig ikke bryr seg om all den smerte, nød og lidelse det politiske og offentlige regimet påfører sivilbefolkningen og sine medmennesker. Det er bare egoisme, falskhet, fortielser og unnlatelser som rår. Eller er det ikke det kanskje?
   Hele Norge trenger hjelp!

   Frank Overå:
   Er hysterisk barnevern.

   Ca Ga:
   De flerste melding kommer med store sikkerhet fra uintelligente barnevernsmedarbeider selv.

   Rune L. Hansen:
   Det er dessverre utrolig mange andre mennesker i Norge som har interesse av å ødelegge familier og medmennesker, Ca Ga. Og utrolig mange som også har økonomisk eller karriære-messig fortjeneste i det. Utrolig mange, både sporadisk og langvarig. Og utrolig mange, ikke minst, som har "dårlig samvittighet" og frykter for at det hele fullstendig nasjonalt og internasjonalt skal bli avslørt og straffeforfulgt. Og alle later de som at de er så sympatiske og normale som de bare kan! Og later selvfølgelig også som at de ikke aner hva en menneskerettighet er, annet enn hva de har blitt fortalt (av sine så mange medspillere). :(

   Rune L. Hansen:
   Og enda er det også utrolig mange naive, dumme, uvitende og indoktrinerte som tror at slik politikk og offentlig forvaltning og virksomhet er lovlig!

   Rune L. Hansen:
   Veldig mange av de mere enn 20 tusen medlemmer i denne Facebook-gruppen (Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet) er også naive og for dumme, dessverre! :(

   Rune L. Hansen:
   Mange må på alvor begynne å ta inn over seg virksomhetens politiske forsøk på å bli et slags verdens-politi, med rett til å krenke alle menneskerettigheter og alle nasjonale og internasjonale straffelov-bestemmelser. Og at de har allerede tilranet seg et stykke av verden!

   Frank Overå:
   Det er dette som er globalisme, de fremstår som frelsere men er tyranner.

   
---
---

   Marius Reikerås, 15.11. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154884691271875

   Vi har et Regjeringsadvokatembete som er så arrogant overfor sitt eget folk, at det går gjeteord om arrogansen langt utenfor landets grenser.

   Fatter ikke at regjeringen tillater Regjeringsadvokaten å skape stadig større splid mellom dem og folket.

   Tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund ut mot staten: – En latterliggjøring
   https://www.nrk.no/norge/tidligere-hoyesterettsdommer-ketil-lund-ut-mot-staten_-_-en-latterliggjoring-1.13778041
   OSLO TINGRETT (NRK): Lund ble opprørt over regjeringsadvokatens innledningsforedrag i klimarettssaken. – Aldri opplevd lignende i mine 19 år som…
   nrk.no

   *

   Atle Rørdam:
   Det blir ikke noe bedre når det er Kjetil Lund, kjent fra Lund kommisjonen, som sier dette. Vi skal vokte oss vel for "krypterte operatører" og falske profeter. Ettermæle til Lund kommisjonen, gjør det noe hult med kritikk mot staten, hvor han etter sigende, og i regi av kommisjonen, forledet det norske folk på enda verre vis. Man kan således anta at en stat under stort press, grunnet stadig flere rystende avsløringer, prøver å bygge opp et korps med "controlled opposition"

   Bjørg Pettersen:
   Absolutt mulig.. Selv om vi alle er i endring,så lenge vi lever og analyserer utifra våre erfaringer.. ;)

   Greta Solheim:
   Hvorfor ikke be om innsyn i hva instruksen angir for regjeringsadvokaten, hva den angir er staten ved regjeringsadvokatens rolle? Instruksen tenker jeg angir at staten ved regjeringsadvokatens rolle er å ivareta rettferdighetshensyn. Det samsvarer lite med forutberegnelighetsprinsippet og det staten på folkets vegne har bundet seg til, dersom instruksen angir at regjeringsadvokens rolle er å opptre som en motparts advokat - som statens portvakt, "flaskehalsen", og bestreve seg på å forhindre ufravikelige rettigheter.

   Atle Rørdam:
   https://www.mimesbronn.no
   Lag og bla igjennom innsynshenvendelser
   Du har en rett til å be om innsyn i offentlige…
   mimesbronn.no

   Brenda Kreher:
   SOME ANIMALS ARE MORE EQUAL THAN OTHERS - the motto of the movie Animal Farm. try to see the older version from the 1940's-50's. it is not the best film quality, but it is very powerful in its message. they made a newer one in the 1990's,but I have not seen it. I have the other one imbedded in my brain from seeing it so many times in elementary school.

   Brynhild Karlsen:
   Jens Bjørneboe har en enkel definisjon : Makt betyr bare en ting: adgang til å påføre andre smerte.

   Greta Solheim:
   Hvorfor griper ikke regjeringen også inn når andre statlige etater omorganiserer seg bort fra etatens formål?

   https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2017/11/15/195348065/stortinget-presset-solberg-pa-nar-tilliten-til-meyer-glapp
   Stortinget presset Solberg på når tilliten til Meyer glapp
   Opposisjonen krever klare svar fra statsminister Erna…
   abcnyheter.no

   Rune L. Hansen:
   Dette sier blandt annet Menneskerettserklæringen Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Rune L. Hansen:
   Vi har fått et politisk system hvor det er korrupsjon som rår og hvor en må gjøre seg korrupt for å få innpass og innflytelse. Det er et klatre-samfunn for en politisk elite, hvor det er de som er og blir mest korrupte og uten samvittighet som forfremmes og utplasseres. Dermed tiltar korrupsjonen og den offentlige lovløsheten stadig mere intenst!

   Atle Rørdam:
   Note.. det er også generelt nordmenn som blir beskrevet som stadig mer arrogante også da. I utlandet. Ikke bare verstingene som den vi ser på bildet og som for meg ser nokså snodig ut i Stilen

   Rune L. Hansen:
   Det er jo en selvfølgelighet at slikt noe perverterer sivilbefolkningen (og verden). :(

   Rune L. Hansen:
   Hva angår forurensning, forgiftning og skade på naturen, ressurser, hjemsteder, helse, kropp, trivsel og trygghet, så er det selvfølgelig menneske-fiendtlig og forurettende.
   Mange politiske regimer har latt seg friste eller forlede til slike virksomheter, med store ødeleggende konsekvenser for mennesker, steder og verden!
   Blandt annet for eksempel også kinesiske myndighets-representanter. Som underveis har skapt et gigantisk miljø-problem i og for Kina, som nu mange kinesiske myndighets-representanter med gigantiske kostnader forsøker å reversere og å rette opp!
   
   Litt sitat:
   "Smog levels in Beijing this year were almost seven times the maximum exposure recommended by the World Health Organization. That makes the smog a matter of life and death.
    In the first quarter of this year more than 90 percent of Chinese cities failed to meet the government's own air-quality standards.
    Air pollution contributes to 17 percent of all deaths in China.
    As many as 1.6 million people died this year as a result of air pollution, the Berkeley Research Group estimates. That is about 4,400 people dying every day.
    But what is the government doing to tackle the issue? And why has it failed to strike a balance between economic growth and public health?"

   http://www.aljazeera.com/programmes/insidestory/2015/12/matter-life-death-china-pollution-dilemma-151224031803363.html
   A matter of life or death: China's pollution dilemma
   Smog takes its toll on Chinese city dwellers, with…
   aljazeera.com

   John Terje Henriksen:
   Nemlig...

   
---
---

   Marius Reikerås, 14.11. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154883023726875

   Barnevernstjenesten i Bærum kommune skriver i et ferskt brev, unntatt offentlighet:

   "Barneverntjenesten er kjent med at mor er alvorlig syk og slik barnverntjenesten har forstått vil mor komme til å dø. Det gjør det enda viktigere at barneverntjenesten kommer i posisjon til å hjelpe familien så fort som mulig."

   Ja, mor er syk men ikke dødssyk slik barnevernet skriver.

   Men, det er ikke bare gjennom denne skriftlige trakasseringen av mor, at barnevernet turer frem.

   De møter uanmeldt på hennes dør med tre personer, som en gjeng med "gateselgere" som mor selv beskriver det som.

   Men, den stressbelastning som barnevernet her utsetter mor og barn for, er selvsagt helseskadelig for familien.

   Det er tydeligvis ingen nedre grenser for hva som kan tillates av offentlig trakassering.

   Og om dette er malen: Skal barnevernet gripe inn i alle familier der alvorlig sykdom forekommer?

   *

   Alf Reuss Kollsete:
   RÅTTENSKAPEN I BARNEVERNET og for den del HELE den OFFENTLIGE sektor er tydelig UTEN GRENSER!

   Sonja Monica Lyder:
   hun burde først anmelde for falsk dokument da hun ikke er dødssyk...

   Monicha Nyhüüs Aas:
   Steike hakke galskap!!!

   Rune L. Hansen:
   For en slik virksomhet er det ingenting og ingen som er mere foraktet enn barnas foreldre og familie. Når barna har blitt torturert, kneblet og hjernevasket lenge nok så gies de "frihet" til å ha kontakt med og å bli kjent med hvem som helst i samfunnet - unntatt sine egne foreldre! Tanken er å få barna til å tro at absolutt ethvert menneske og hvem som helst er bedre enn sine egne foreldre.
   Var det noen som sa galskap? Og hvem er egentlig med på og for en slik utrolig gigantisk galskap?!

   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, torsdag 16. november 2017: 

   Mørkt, vått, noe vind-drag og omkring 1 til 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Jeg har fått melding om at strømmen her blir borte mellom klokken 09 og 17 i dag. Overskyet, vått, noe vind, antydninger til yr og opp til omkring 6 pluss-grader frem mot 10-tiden. Og strømmen borte. Disig med mye yr og regn og omkring 6 pluss-grader videre utover dagen. Nokså mørkt, disig, vått og yr med omkring 4 pluss-grader klokken 17. Og den elektriske strømmen kommet tilbake. For hver gang den elektriske strømmen blir brutt her hjemme må jeg gjøre en nokså spesiell prosedyre for at den skal bli på igjen. Dette på grunn av at det elektriske anlegget her i huset er så gammelt og dårlig. Derfor må jeg eller andre som kan prosedyren være tilstede nærsagt alltid for at ikke innholdet i frysebokser og annet skal bli ødelagt. Problemet skulle selvfølgelig forlengst ha vært ordnet, men det er nu mange år siden jeg har hatt penger til reperasjoner og vedlikehold. Pengene, økonomien og muligheter for det å leve og å overleve tok kidnapper-regimet kontinuerlig i 2008 da kidnappingen skjedde og videre frem til nu. At jeg i det heletatt enda "lever" (fortsatt kontinuerlig under tortur, terror, fangehold, isolasjon, stigmatisering og utplyndring) er takket være diverse kunnskaper, nød-løsninger og diverse hjelp fra min mor (altså barnas farmor) og noen få andre. Kidnapper-regimet har nok meget lenge nu forventet meg fullstendig drept. Og fortsetter sine bestrebelser. De torturerer, terroriserer, utplyndrer og dreper mange hver dag - og later som ingenting. Samtidig som de "ler" av all den offentlige falske dokumentasjon og ulovlige avgjørelser som florerer. Og "forhåner" Straffeloven og menneskerettighetene. Mye regn og yr og tildels også torden og hagl frem mot 20-tiden og 2 pluss-grader. Noe roligere vær sent på kvelden, med 2 pluss-grader, noe yr og meget vått og enda hagl liggende rundt omkring klokken 23. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Steven Bennett, 16.11. 2017:
   https://www.facebook.com/Steven.R.O.Bennett/posts/1249557158477566

   Eva Michalakova is the mother of two children. Two boys, David and Denis.

   To ensure that the two boys grow up to become solid and productive Norwegian citizens, the Norwegian authorities have decided that both David and Denis are to break all bonds with their mother Eva and the rest of their Czech family. They are to be brought up in two separate Norwegian homes. Even though both of them are citizens of the Czech Republic.

   The system of Child Welfare has long and solid traditions in Norway. As the first country in the world to pass a law that gave the Norwegian State permission and responsibility to take care of children (in reality children from the lower parts of society) in the year 1900 – the tradition carries on with increasing strength today.

   An enormous growth in the Norwegian economy the last 40 years or so is one plausible explanation why the numbers of children taken away from their parents by force, have exploded in Norway over the past decade.

   Another reasonable explanation is that Norway continues an over 100 year old tradition of a severe form of social control. The laws that apply in these cases proves this point. They are written and interpreted in a way that leaves no room for the family to object to the state interference in their private lives... To read more, ⬇️ please click on the link below ⬇️

   http://www.barnefjern.org/eva-michalakova/

   *

   Kyoto Rhapsody:
   It is a very informative and helpful article

   Inez Isabel Arnesen:
   Sich a tradegy!

   Phil Loughnane:
   So awful!

   Billy Davis Killen:
   I hope this Norwegian scum gets what it deserves before this is over. Eventually they are going to kidnap the wrong children and someone is going to take their children back by force. Norwegians are a bunch of passive cowards that think paper and politics are forces of nature. One day they are going to learn that a father with a shotgun is far more powerful than any piece of paper and they're going to seriously regret trying to kidnap someones children for their little state sponsored pedophile ring. When that day comes Im going to celebrate the deaths of those responsible for the kidnapping. Im too far beyond any shred of remorse or condolence for these Janteloven sheep.

   Adriana Agotici Prodan:
   Exactly my thoughts. I could not say it better.

   Solweig Ahlander:
   There is also a solid network around this issues where friends, friends friends and lovers, to the level of Fylkesmannen and above, stick together. Most Norwegians know of the danger to challenge this powerful system. They stick to their cozy fireplaces and wool rugs, let their thoughts go to skiing and bicycling and keep very quiet. Very few dare to care.

   Gabriela Presthus:
   Kto siedzi cicho - ten sie zgadza

   Who sits quietly - this one agrees
   Automatically translated

   Adriana Agotici Prodan:
   The article is heartbreaking.What an embarrassment for Nazi Norway!

   Shamillah Khan:
   But why?!!! Do they realise that they are destroying the lives of these children? No one can love these children like their mother!!!!! :( :( :( :( :(

   Doris Zou:
   This will happen ,when people depend on so much the government, all government are evil and against basic people ,people in Norway should wake up and throw this sick law away which is against original family.

   Ovidiu Popovici:
   Norway is a demonic state to be avoided !

   Rune Fardal:
   Why do we let the people responsible for this human traffic stay anonymous? This system does not change before the people in it find it uncomfortable to go on destroying families.

   Ionita Violeta:
   So many disturbing cases, unbelieveble!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.11. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10211932618165576

    - Vi mener landene må ha et handlingsrom til å velge kriminelle løsninger, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp).

   - We believe the countries must have a scope for choosing criminal solutions, "says Solveig Horne (Frp), Minister for Children and Equality.

   ESA: Norge diskriminerer fedre
   https://www.dn.no/nyheter/2017/11/15/1230/Politikk/esa-norge-diskriminerer-fedre
   Eftas overvåkingsorgan mener at det er ulovlig at far ikke har egen opptjeningsrett for fødselspenger, men at ordningen er knyttet til mors arbeid og inntekt.
   dn.no

   *

   Rune L. Hansen:
   Tankene hun og de andre i den politiske nepotismen har, er at den makt de representerer også gir de lov og rett til å begå forbrytelser mot sivilbefolkningen og medmennesker, uansett hvor ulovlig og straffbart det de gjør og vil egentlig er.

   
---
---

   Henrik Hammerhei Slevigen, 16.11. 2017 via Barne- & Familievern gruppa, shared his live video:
   https://www.facebook.com/groups/570319606425920/permalink/832384703552741/
   
   "DEN USOSIALE FEDREKVOTEN" på NRK:

   Hvordan skal vi utforme foreldrepermisjonen/fedrekvoten slik at alle barn drar nytte av den? spør jeg som styremedlem i Norges største pappaforeningen MannsForum på Dagsnytt 18 i dag.
   https://www.facebook.com/HenrikHSlevigen/videos/10155806189943808/
   
   *
   
   Rune L. Hansen:
   Menneskeretts-konvensjonene har og er svaret, Henrik Hammerhei Slevigen.
   Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 16 p1:

   "Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning."

   Rune L. Hansen:
   Det er utrolig å se voksne mennesker så liksom uvitende om menneskerettighetene, diskutere i det uendelige ... for eller imot politisk organisert kriminalitet. Flokker ute efter å tjene økonomisk på å forurette medmennesker - og selvfølgelig fortiende at det er ulovlig og straffbar kriminalitet. :(

   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.11. 2017 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre), shared Jan Kenneth Lunde's post:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/1681328978556712/

   Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 16 p1:

   "Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning."

   Jan Kenneth Lunde, 29.10. 2017:
   https://www.facebook.com/jankenneth.lunde/videos/1545743308805585/
   -5:54 - 8,059 Views
   Når urett blir rett!
   Tilliten til systemet blir borte, når de dekker over sine egne feil.
   Barna mine trenger meg, og derfor fortsetter jeg til barna har fått sin rett.
   Del gjerne  

   *

   Rune L. Hansen:
   Feministene er bare en av de mange sær-interessene som ser makt og fortjeneste i kidnapping av barn og foreldre. Samtidig så baner de veien også for lignende og andre kriminelle sær-interesser. :(

   
---

   https://www.facebook.com/groups/570319606425920/permalink/832411990216679/

   Ragnhild Moen:
   Ja de e så sant så sant å flere me dem

   
---

   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1468959499807864/

   Ove Jan Ludvigsen:
   Grotesk, umenneskelig, grusomt, ødeleggende!

   
---
---

   Oddvar Espegard, 16.11. 2017 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1661896753831247/

   fra toonje's blogg

   BARNEVERNET VIL VI HA FULLSTENDIG FJERNET
   
   Drømmen om å få barnevernet fullstendig fjernet vil alltid være et tema (Hege Braseth og Hege Michalsen). Har ikke opplevd noe verre enn barnevernet for barnevernet er det verste man kan oppleve i et land som dette. Barnevernet gjør meg redd og usikker på meg selv. Barnevernet tvinger meg og tar meg mot min vilje ?Barnets beste? er ikke å ta barn ut av hjemmet og det er ikke å tvinge de med på noe som de absolutt ikke vil være en del av. Det er ikke ?Barnets beste? å komme med trusler til familien og ?barnets beste? ligger jo i ordet barnevern så jeg skjønner ikke hvorfor det heter barnevern når det burde hete Barne-ødelegger for det sier seg selv det. (Hege Braseth og Hege Michalsen)

   Barnevernet gjør det vondt å leve for jeg får vondt inni meg hver dag både på grunn av det jeg har vært utsatt for selv og alle de barna som lider og blir utsatt for all faenskapen barnevernet gjør nå. Jeg godtar ikke sånn verden fungerer nå/jeg godtar ikke sånn systemet i barnevernet er i dag. Jeg tror alle kan vær med å bidra her det er bare det at ingen vil, ingen vil ta ansvar for det barnevernet har satt i gang og staten vil jo ikke betale en haug med penger for og legge det ned eller lage et annet system. Men hva med alle de barna og familiene som har blitt utsatt for grove ting under barnevernet og hva med alle de barna og familiene som blir utsatt for det akkurat nå. Skal ikke de ha noen rettigheter eller rettshjelp for all skaden som barnevernet har påført og jeg vet at en sånn skade ikke reparerer de skadene som har blitt gjort på det barnet/ familien men man burde få erstatning for det.

   Jeg har ingen rettigheter eller rettshjelp fordi systemet ikke fungerer slik det burde gjort. Jeg og familien min ble utsatt for ekstreme gove ting i barnevernet (Hege Braseth og Hege Michalsen) men hva får vi igjen for det egt, enda mer ekstreme grove ting vi må oppleve på nytt og på nytt.

   FUCK OFF skaff dere et liv sier jeg bare Sauda kommune/Sauda barnevern (Hege Braseth og Hege Michalsen). Hege Michalsen du tror at du vet alt og kan alt. Du mobber andre for utsendte det er ikke voksent men selvfølgelig jeg burde jo vist at du ikke har lært noenting på skolen så kanskje du skal gå noen år om igjen. Du kidnapper barn og ødelegger familier og gjør livene våre til hælvete og etterpå tror du at alt er så bra og fint. Hege Braseth du er en kopi av Hege Michalsen så spør du meg så er dere begge djevlene her som burde komme seg til hælvte med en gang. Dere begge kunne vært i slekt med Adolf hitler for og si det sånn.

   Tone Rasmussen Birkeland, Åshild Åbø Eeg og Ingunn B Svandal skaff dere en jobb som passer bedre til personligheten deres for skole er det hvertfall ikke. Tone Rasmussen Birkeland hvorfor står du der som en voksen og ler meg rett opp i tryne og mobbe andre. Ingunn B Svandal hvorfor i hælvete er du rektor på Austarheim Skole i Sauda når du ikke klarer å løse mobbeproblemer

   Roger Haraldsen ta deg sammen og kutt all kontakt med Hege Michalsen for det er tydelig at hun gir deg dårlig innflytelse.

   Wictor Juul hvorfor jobber du i det hele tatt som rådmann når du ikke takler å være ansvarlig nok til å ta den jobben på alvor, du kan heller være vaskehjelp for der trenger du ikke ta jobben så alvorlig.

   Solveig Steinsland og Synne Fatnes Skorpe det er rart dere var ansatt i barnevernet med alle de personlige problemene dere hadde, er det ikke bedre å bli lagt inn på psykiatrien eller noe sånt da. Der får dere gratis hjelp, hvor flott er ikke det.

   Thomas Breivik politi er ikke noe for deg så gå å skaff deg en litt mer ordentlig jobb så du ikke trenger å sitte inne på stasjonen hele dagen og slite ut alle dine ansatte. Gå tilbake til fotballbanen så du kan sparke ballen hardt i tryne på Hege Braseth og Hege Michalsen for jeg tror de trenger å kjenne på hvordan det er å ha det vondt og bare brekk noen bein så de kjenner det ekstra godt i hele kroppen.

   Merete Herheim du jobber jo i MOT så hvorfor har du ikke MOT til å bry deg om andre.

   Per Otto Sørensen og Astrid Sollid Sørensen Fuck det beredskapshjemmet for det er ikke verd å hjelpe barnevernet når dere bidrar med menneskehandel/barnehanel. Barnehandel fører til at et barn kan føle seg lite verdt. Per Otto Sørensen jeg synes du skal gå til de som er like gamle som deg for det er ekkelt hvis du går på mindreårige for jeg følte virkelig at du gjorde det og det var bare ekkelt og skremmende. Astrid Sollid Sørnsen ikke vær så stor i kjeften for du blir ikke bedre av den grunn.

   I Sauda bygd er det mye folk som er korrupte og har nære bånd til hverandre som blir inhabile i for eksempel barnevernsaker/politisaker/ nav som rotter seg i sammen for og ta familier som de ikke liker.

   Vi blogges, toonje.blogg.no

   *

   Oddvar Espegard:
   Leseverdig. Et sterkt innlegg!

   Else Britt Njærheim:
   Bra skrevet er nok noen som kjenner til dette ja. Tusen takk for at du tør og skrive om det

   Rune L. Hansen:
   Posteringen hennes viser på en interessant måte at det rundt omkring er mange forskjelige mennesker involvert i kidnapper-virksomheten. Perverterte mennesker under offentlig og politisk regi. :(

   
---

   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/1681395658550044/

   Dennis Bowen:
   Spre nyhetene! Spre nyhetene! Faenskapen må vises fram til alle som prøver å vike blikket. Dette er ondskap! Eksponer dem, slik at disse også får konsekvenser for sine handlinger. De ødelegger mennesker.

   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, fredag 17. november 2017: 

   Mørkt, vått, yr og omkring 2 til 5 pluss-grader her i natt. Overskyet, tildels med yr og regn og omkring 5 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt, vått og 4 klokken 17.30. Mørkt, vått, tildels yr og omkring 3 pluss-grader utover kvelden, med noe torden-brak straks før midnatt.
   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, lørdag 18. november 2017: 

   Endel torden-brak, regn og hagl her ute efter midnatt. Iøvrig mørkt, vått, tildels yr og mellom tre og null grader Celsius utover natten. Overskyet med tildels yr og hagl og opp til omkring 3 pluss-grader utover formiddagen. Omtrent det samme utover eftermiddagen, tildels med mye nedbør. Mørkt og omtrent det samme med opp mot 5 pluss-grader frem mot 19-tiden. Mye av det samme videre utover kvelden, men efter hvert mindre nedbør og omkring 4 pluss-grader. Vått og i underkant av 4 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 18.11. 2017 vi Menneskerettsdomstolen Norge Info:
   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1470552669648547/

   "Vergemålsordning på kollisjonskurs med menneskerettighetene

   Av Kjersti Skarstad, doktorgradsstipendiat, Institutt for statsvitenskap, UiO, 17. november 2017 kl. 6.00.

   Myndighetene griper inn i autonomien til enkeltindivider uten en direkte begrunnelse for hvorfor dette er ytterst nød- vendig for å sikre liv og helse.

   Den nye vergemålsordningen skulle sikre menneskerettighetene og styrke selvbestemmelsen og rettssikkerheten til de som av ulike årsaker trenger hjelp til å ivareta sine interesser. Min forsking på hvordan ordningen praktiseres ovenfor voksne mennesker med psykisk utviklingshemming viser at vergemålsmyndighetenes interesser i stor grad går foran interessene til de enkeltmenneskene ordningen er ment å hjelpe.

   Prinsippet om individuell selvbestemmelse (autonomi) ligger til grunn for alle menneskerettigheter: alle skal kunne bestemme over sine egne liv. Dersom vi fratas muligheten til å ta egne avgjørelser – dersom andre for eksempel bestemmer hvor vi skal bo, om vi skal gifte oss og med hvem, hva vi skal bruke pengene våre på, og hva vi skal gjøre når vi er i våre egne hjem – så har vi i realiteten brudd på menneskerettigheter.

   I 2006 gjorde FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne det klart at retten til selvbestemmelse skal gjelde for alle mennesker, uavhengig av funksjonsevne. Norge fikk i 2013 en ny vergemålsordning som skulle være i tråd med denne konvensjonen.

   Norske myndigheter mener riktignok at innskrenkninger i selvbestemmelsesretten for utviklingshemmede og andre grupper som kan trenge en verge til å hjelpe seg med å ta beslutninger – for eksempel demente og psykisk syke – kan tillates i ytterst nødvendige tilfeller. Det overordnede målet er imidlertid å beskytte disse gruppenes selvbestemmelsesrett.

   Min forskning på vergemål for utviklingshemmede viser at på dette punktet er den nye ordningen mislykka – fratakelse av selvbestemmelse er i praksis regelen snarere enn unntaket. Myndighetene griper inn i autonomien til enkeltindivider uten en direkte begrunnelse for hvorfor dette er ytterst nødvendig for å sikre liv og helse. Dette er svært alvorlig. Behovet og retten til å kunne påvirke eget liv blir ikke mindre med lavere kognitivt nivå.

   Hovedformålet med den norske vergemålsordningen er å beskytte interessene til personer under vergemål. Men hvem bestemmer hva disse interessene er? I min forskning finner jeg at disse interessene ikke først og fremst forstås som vedkommendes uttrykte preferanser og vilje eller må sees i sammenheng med personens identitet og personlighet. I de tilfeller hvor personen ikke blir ansett som kompetent til å ta egne avgjørelser blir i stedet individets skjebne lagt i hendene på hva vergemålsmyndighetene finner mest fornuftig.

   En høyesterettsdom fra 2016 bekrefter at personer under vergemål kan fratas sin selvbestemmelsesrett – i dette tilfellet over arv som vedkommende ønsket å bruke på taxiturer, sigaretter, helse- og feriereiser – bare fordi de anses å ikke være kompetente til å ta egne avgjørelser. Ikke et eneste sted i Høyesteretts flertallsavgjørelse finner man en begrunnelse for hvorfor fratakelse av råderetten over arvede midler skulle være et gode for personen selv. (...)

   Utviklingshemmede blir fratatt retten til selvbestemmelse gjennom ustandardiserte kompetansevurderinger som vedtas av fylkesmennenes saksbehandlere på grunnlag av legeerklæringer. Vurderingene varierer fra en setning til flere sider og henger tett sammen med personens diagnose.

   I noen tilfeller framstår konklusjonene som vilkårlige. Flere fikk ny status av å skifte lege. I en av de 167 sakene jeg forsket på endret legen over natta personens status fra beslutningskompetent til ikke-beslutningskompetent fordi pasienten ringte inn og fortalte at hun ikke ville være under vergemål likevel. Ifølge legen gjorde dette det åpenbart at personen ikke kunne være beslutningskompetent.

   I tillegg til å styrke rettssikkerheten skulle den nye vergemålsloven sikre at vergemålene ikke ble mer omfattende enn nødvendig ved å gi vergene individtilpassede oppdrag. Min forskning viser at ingen av mandatene i Oslo og Akershus i 2015 var individtilpasset. I 90 prosent av sakene fikk vergen et vidt og generelt mandat til å ta beslutninger på vegne av den utviklingshemmede i både økonomiske og personlige forhold. Det er ingen nasjonale retningslinjer for menneskerettighetsopplæring av verger. Manglende opplæring og vide mandater gjør at potensialet for utnyttelse av vergemålsmakt er stort.

   Vergemålsordningen er viktig for å kunne gi nødvendig støtte til de som trenger hjelp til å fatte egne beslutninger, men så lenge den bygger på en tankegang om at lavere kognitive ferdigheter medfører at man ikke kan bestemme over sitt eget liv, kan ikke selvbestemmelse sikres. Det er nettopp denne tankegangen menneskerettighetskonvensjonen vil til livs.

   Det er individets selvbestemmelse, og ikke verge- og vergemålsmyndighetenes «objektive» interesser, som må ligge til grunn for ordningen. Dersom en person ikke har mulighet til å uttrykke sin mening, kan selvbestemmelse sikres ved at man forsøker å utlede meningen til personen ut ifra kjennskap til vedkommendes personlighet, interesser og generelle preferanser.

   Frykten for at noen vil gå til grunne dersom de ikke nektes å ta enkelte avgjørelser er legitim, men Norge bør kvitte seg med kompetansevurderinger. Grunnleggende rettigheter er noe vi har, og ikke noe vi skal behøve å kvalifisere oss for.

   Ordningen kan bli mer i tråd med Norges internasjonale forpliktelser dersom man i nødstilfeller veier skaden ved å nekte personen selvbestemmelse opp mot skaden personen eventuelt vil påføre seg selv. Restriksjoner i en enkeltsituasjon bør videre begrunnes med at det åpner opp for mer selvbestemmelse og frihet på andre områder av personens liv på kortere eller lengre sikt. Vedkommendes subjektive interesser må ligge til grunn.

   Dagens praksis er ikke holdbar."

   Vergemålsordning på kollisjonskurs med menneskerettighetene
   https://www.dagbladet.no/kultur/vergemalsordning-pa-kollisjonskurs-med-menneskerettighetene/68888682
   Myndighetene griper inn i autonomien til enkeltindivider uten en direkte begrunnelse for hvorfor dette er ytterst nød- vendig for å sikre liv og helse.
   dagbladet.no

   *

   Egil Borse-Svensen:
   Bravo; etterlegnte og ønsket vinkling.

   Rune L. Hansen:
   Ja, det er enda ikke ofte eller alminnelig at noen i dagens Norge ønsker eller våger å respektere menneskerettighetene. Tvert om. Menneskerettighetene er i praksis fullstendig fraværende i og for den politiske og offentlige forvaltningen. Det er bare vilkårlig, flaks, tilfeldig, midlertidig, kortvarig eller av noens vennlig-sinn eller for å diskriminere eller premiere andre at noen likevel tilsynelatende får respektert sine menneskerettigheter. Og klager noen er risikoen stor for at det blir om mulig enda langt verre. Samtidig som de kriminelle i den offentlige forvaltningen beskytter og verner hverandre, selvsikre på ikke å bli straffeforfulgt.

   Forståelsen for menneskerettighetene og begrunnelsen som blir gitt er også liten og pervertert eller forfalsket bablende eller fullstendig fraværende. Og offentligheten og medmennesker nektes å blande seg inn i sakene eller tilgang til reell lovlig lov og rett. Alt er forfalsket og gjort til motsatt lovlig lov og rett og det motsatte av medmenneskelighet. Samtidig som de medvirkende i eller for den offentlige kriminaliteten later som at de vet for lite eller er for dumme eller for maktesløse til å kunne endre eller undersøke godt nok. Isteden later de både med sine handlinger og unnlatelser som at det er sivilbefolkningens mennesker som er skyldige i hva som helst noe og alt hva enn det er.

   Slik kan vi ikke ha det, - det ødelegger både mennesker, samfunnet og verden!
   Derfor er det godt å se at stadig flere nu, både nasjonalt og internasjonalt, protesterer på at det enda er slik! Og at avsløringene også gjør sitt!
   Det er nu mange år siden menneskeretts-konvensjonene trådte i kraft! Offentlige menneskeretts-krenkelser skal ikke ustraffet få skje!
   Vi trenger alle og enhver alle og enhver av menneskerettighetene! Når er alltid og presist nu! Uten ødelegger vi medmennesker og verden!

   Aina Gregersen på Facebook, gav forleden uttrykk for at menneskeretts-konvensjonene er til for å "please" alle parter. Ja, menneskeretts-konvensjonene er til for å "please" og beskytte alle parter, alltid. Uten krenkelser. Enhver menneskerettighet er og skal for ethvert menneske være umistelig og uavhendelig har menneskeretts-konvensjonene klart og tydelig lovbestemt. Alt og ethvert annet er politisk eller offentlig organisert kriminalitet! Som ikke skal kunne bagatelliseres!

   Les videre for eksempel i Menneskerettserklæringen, Art 28:
   "Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring."

   Og blandt annet hva som er lovbestemt i blandt annet Menneskerettserklæringen Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og for eksempel at menneskeretts-konvensjonene flerfoldig har lovbestemt at:
   "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes,
   idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører."
   (Menneskerettsloven V3&4&5&6, ICESCR & ICCPR.)

   Og f. eks. innledningen i Barnekonvensjonen - les nøye:
   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag."

   Og for eksempel Barnekonvensjonen's Art 4:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   
---
---

   Marius Reikerås, 18.11. 2017 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154892615946875

   08 – Why Christians should be concerned about Norway
   https://stepup4childrensrights.wordpress.com/2017/11/17/08-why-christians-should-be-concerned-about-norway/
   Download
   Many parents in Norway are grieving over the loss of their Children who were unfairly removed by Norway’s Child welfare system. Also many Children are grieving because they’re …
   stepup4childrensrights.wordpress.com

   *

   Glenn Pedersen:
   Fantastisk bra og opplysende intervju av Steven Bennett utført av Bjo Ern.

   
---
---

   Child Welfare Watch Norway, 18.11. 2017:
   https://www.facebook.com/ChildWelfareWatchNorway/posts/1998573563754808

   Pass ryggen deres nå Norges Gestapo BV ansatte! Regnskapets time kan komme før dere hadde regnet med!
   
   Nå er det mange innen Norges barnevern som endelig kan straffeforfølges! Norge trenger en Nurnberg prosess der folk innen offentlig forvaltning, barnevern, politi og myndigheter må stå til regnskap for sine forbrytelser gjennom Norges Gestapo BV/CPS!

   Watch your back now Norwegian Gestapo CPS/BV employees! The accounting hour may come before you had counted!

   Then there are many in Norway's barne"vern"/CPS that can bei prosecuted! Norway needs a Nurnberg process where people in public administration, child welfare, police and government must be accountable for their crimes through Norway's Gestapo BV/CPS!

   http://advokatsylte.no/artikkel/9/barnevernsaker/636/plikter-a-ta-tjenestefeil-pa-alvor
   Ny dom fra EMD
   Kan kreve straffeforfølgelse av offentlig ansatte!
   advokatsylte.no

   *

   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Plikter å ta tjenestefeil på alvor

   Obiter dictum fra EMD: En menneskerett etter EMK art. 8 å få etterforsket og straffet tjenestemenn som forsettlig har brutt lov om personlig integritet. Gjelder offentlig ansatte som håndterer mennesker.

   Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) har slått fast at det er en menneskerett å få etterforsket og dømt tjenestemenn som har forbrutt seg mot lover som gjelder personlig integritet. Det innebærer en betydelig del av norsk lovverk innen forvaltningsretten; f.eks. barnevern, politi og annen tvangsmyndighet rettet mot enkeltpersoner.

   Det er Erdinc-dommen som vi omtalte for et par dager som fastslår dette i et såkalt "obiter dictum". I dommens pkt. 59 fremgår:

   "Oppgaven til menneskerettighetsdomstolen er å overvåke effekten av de virkemidlene som klagerne har fått benytte og dermed avgjøre om rettssystemet har sikret forsvarlig gjennomføring av den lovgivende og det regulerende rammeverket landet har og som er utformet for å beskytte retten til fysisk integritet av pasientene (denne saken dreide seg om legefeil, Red anm).

   Dette innebærer å undersøke klagernes påstander om lovbrudd og å straffe brudd på regelverket.

   Uttalelsen var ikke nødvendig for avgjørelsen av saken (derfor obiter dictum).

   Et "obiter dictum" må imidlertid legges til grunn som "gjeldende regel" på området slik at også norske myndigheter må innrette seg etter det.

   Ikke enhver tjenestehandling rammes av uttalelsen. EMD oppstilte et krav om forsett. Domstolen uttalte:

   Etter omstendighetene i denne saken, anser domstolen det ikke nødvendig å dvele ved straffeforfølgelsen fordi, som tidligere nevnt, den prosessuelle forpliktelse i henhold til artikkel 2 i konvensjonen ikke nødvendigvis krever at staten sikrer straffeettsforfølgelse i medisinsk uaktsomhets-tilfeller (se i samme retning (Delice v. Turkey (desember), nr 38804/09, § 54, 10. november 2015).

   Dette betyr antakeligvis at en kan kreve etterforskning av alle saker om personlig integritetskrenkelse, hvor det pretenderes at tjenestemann har utvist forsett (begått eller unnlatt handling med vitende og evt. vilje). Dersom det er åpenbart at det bare dreier seg om simpe uaktsomhet, rammes antakeligvis ikke retten til straffeforfølgelse av EMK art. 8, men retten til sivil forfølgelse står naturlig nok ved lag."

   Rune L. Hansen:
   Det er jo egentlig en mangfoldig selvfølgelighet, både i henhold til menneskeretts-konvensjonene og Straffelovens lovlige lovbestemmelser. Og i henhold til alt og ethvert av anstendighet. Men når et land blir så pervertert som dagens Norge er og blir til og med de mest selv-innlysende selvfølgeligheter krenket og forfalsket. :(

   
---

   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/1714344385282895/

   Cate Nyvoll:
   Få dette barnevern fjernet, det har skiftet hamm og passer ikke inn her mere. Det skulle være til hjelp for både barn og voksne som sliter i livene deres, hjelpe dem på rett spor igjen, ikke? Her hjelper ingen syntetisk medisin, men samtaler om problemerne og en hjelp videre ut av disse problemer ? Var det ikke slik det var meningen da?

   Rune L. Hansen:
   Selv den som leter meget lenge og grundig på Internettet og andre steder finner knapt barn eller voksne barn eller familier som har fått hjelp fra det politiske "barnevernet" eller noe som gjør de takknemlige. Men det flommer over av det motsatte!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 18.11. 2017 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre):
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/1683346935021583/

   "Systemet vi har vært utsatt for skal liksom være et «hjelpeapparat». Dette «hjelpeapparatet» har blitt vår største utfordring i livet. Det undrer meg at mennesker med utdannelse og som er opptatt av å forstå mellommenneskelige relasjoner, viser så lite empati og forståelse for andres situasjon. (...)

   De fine lover og retningslinjer eksisterer kun på papiret. Det er utrolig langt fra menneskerettighetene norske myndigheter påstår de respekterer, til det vi faktisk opplever på kroppen hver eneste dag. (...)

   Vi ofrer ikke vårt barn
   Norsk Barnevern er satt under lupen internasjonalt. Og med god grunn. Norsk barnevernspraksis er på kraftig kollisjonskurs med menneskerettighetene. Spillet vi deltar i, der vi kun er brikker og innsatsen er vårt barn, vil bli analysert trekk for trekk i fremtiden. Det er av stor nasjonal og internasjonal interesse å følge med på dette partiet for å unngå like ekstreme og unødvendig ødeleggende partier framover. (...)

   Men alle må vite at denne siden av brettet ofrer ingen av sine brikker.

   Tvert imot så vil det ikke være over før den profesjonelle spilleren legger ned sin konge. Og det eneste som gjenstår, er å se hvor mange unødvendige trekk man ønsker å spille før dette gjøres.

   Man må ikke være i tvil om at dette partiet skal analyseres trekk for trekk i etterkant, og vil bli detaljert gått gjennom.
   Så man vil også kunne stadfeste hvor partiet gikk galt, hvem av spillerne som ikke evnet å hente seg inn igjen og hvorfor ikke de klarte det."

   Barnevernsforeldre; Som brikker i et sjakkspill
   http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/barnevernsforeldre-som-brikker-i-et-sjakkspill-1.1058021
   Vi har en venn som har mistet et barn, det døde like etter fødsel. En ufattelig sorg der de aldri fikk se barnet vokse opp, le, leke og utforske verden. Så mange stunder og øyeblikk mor og far har gått glipp av. De har fått mye hjelp både av…
   dagsavisen.no

   *

   Rune L. Hansen:
   Den offentlige mafia-virksomheten i dagens Norge tviholder på sine forbrytelser, som den neglisjerer og bagatelliserer, hvor meget kunnskap og protester den enn mottar. Den endrer i høyden bare kosmetisk på metodene og forkledningene. :(
   Det er ikke mindre viktig og nødvendig å protestere av den grunn. Tvert om.

   
---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, søndag 19. november 2017: 

   Mørkt, noe vind-drag, stjerne-himmel og 1pluss-grad Celsius her ute klokken 02 i natt og null noe senere. Halvt skyet lys blå himmel med solen lavt i sør og 3 pluss-grader klokken 12.30. Overskyet, antydninger til yr og 4 pluss-grader klokken 15. Tildels med noe yr og ned mot 2 pluss-grader frem mot 17-tiden
og mørkt. Omtrent det samme videre utover kvelden. Mørkt, vått og null grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 19.11. 2017 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre), shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/1684067378282872/

   For kidnappede barn handler det om å drepe eller å bli drept ...

   Frykter at jente (20) vil drepe for å få hjelp
   http://www.tv2.no/a/9444664
   Hun kom i barnevernets omsorg som 10-åring, og ble dømt for skadeverk, vold og drapstrusler 16 år gammel. Nå er hun 20 år, og advokaten hennes frykter hun vil drepe for å få medisinsk hjelp.
   tv2.no

   *

   
---
---

   Per Einar Guthus, 18.11. 2017:
   https://www.facebook.com/per.guthus/posts/10215180664138565

   Når overgriperen skal ta seg av offeret!

   Hvem gransker barnevernet og hva disse barna blir utsatt for, i "barnevernets omsorg" siden de blir drapsmaskiner? Nå må BARNEVERNET GRANSKES, og settes i FOKUS, Fordi det er noe barna utsettes for, som IKKE "tåler dagens lys"

   "Bakgrunnen for hendelsen er ikke kjent, men jenta skal ha vært under omsorg av en barnevernsinstitusjon. Ytterligere tiltak over jenta vurderes nå av barnevernet, opplyser politiet i Agder.
    I sommer knivstakk en 15 år gammel jente en 17 år gammel jente og en 23 år gammel kvinne på Coop Obs på samme senter. 17-åringen døde av skadene, og 15-åringen er siktet for drap og drapsforsøk.
   Også denne jenta var under omsorg av barnevernet og hadde rømt fra en barnevernsinstitusjon da drapet skjedde."

   12 år gammel jente knivstakk mann på Sørlandssenteret
   https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2017/11/18/195348994/12-ar-gammel-jente-knivstakk-mann-pa-sorlandssenteret
   En mann ble lørdag ettermiddag knivstukket av ei 12 år gammel jente på Sørlandssenteret i Kristiansand. Mannen er ikke alvorlig skadd.
   abcnyheter.no

   *

   Per Einar Guthus:
   https://www.dagbladet.no/nyheter/knivstikking-pa-sorlandssenteret/68895724
   Knivstikking på Sørlandssenteret - Ung jente pågrepet.
   dagbladet.no

   Per Einar Guthus:
   Barnevernet har ansvaret for ytterligere tiltak overfor jenta.,, Blir som om Josef Fritzl skulle få ta seg av sine fanger videre etter at de fikk rømme.... Slik som det praktiseres i Norge nå,,,

   Grethe Hagen:
   Det er en skam

   Grethe Hagen:
   Barnevernet har ødelagt mange barn. Det skjer mye stygt i barnevernet.

   Rasha Masri:
   Vi er vitner til at enda et barn blir ødelagt av barnevernet,

   Brynhild Karlsen:
   Enetiltak betyr kun en ting: FANGENSKAP! hva mener de å oppnå?

   Rasha Masri:
   Per Einar Guthus barn på institusjoner blir utsatt for tortur rett og slett. Etter 9 måneder fangenskap på institusjoner tok min datter loven i egen hender og rømte fordi hun visste at enten hun er dø eller dømt.

   Eva Tangstad:
   På tide å fengsle overgriperne.

   Laila Marie Olsen:
   Enig

   Audun Søberg:
   Oppgjørets time er kommet ! 

   Marita Eriksen:
   NÅR skal bv med Solveig Horne tronende på toppen begynne og SE BARNA i denne galskapen som kalles barne"vern"?
   NÅR skal noen i dette dysfunksjonelle systemet måtte STÅ TIL ANSVAR FOR SINE HANDLINGER/ØDELEGGELSER?

   Allan Caritopaps Jorung:
   Er redd vi trenger flere drap.

   Kyrre Wiik:
   Dette er nok bare begynnelsen. Fosterforeldre og barnevernsarbeidere befinner de seg i faresonen?

   Rasha Masri:
   Etter alt å dømme ja dette kommer til å skje, barnevernet produserer en hel generasjon av barn og foreldre som hater samfunnet ,er helt enig med deg Kyrre Wiik dette er bare begynnelsen og ingen av de som jobber for barnevernet er trygge .

   Georg Ulvehøj:
   Spørsmålet er om disse jentene har blitt utsatt for noe av dem de forsøkte drepe?

   Unni Sandberg:
   Ja huff du skriver alt så riktig.

   Torill Hammervoll:
   Nå må du reagere, Solveig Horne! Dette viser hvor feilslått barnevernet er :( 

   June Rode:
   Stakkars, stakkars lille jente! <3

   June Rode:
   Stakkars, stakkars lille jente! Tenk selv, Hva hadde du gjort? Med makt og tvang (!) fjernet fra hjemmet ditt, alt og alle du kjenner, Mamma, pappa, søsken får du se i to timer, fem-seks ganger i året, besteforeldrene dine får du ikke treffe, skolen er du tatt ut av, låst inne på et rom for at du ikke skal rømme hjem igjen, vinduene skrudd igjen om nødvendig (personlig erfart med eget barn alt sammen), osv, osv, osv. Dette er bevist (!) i 80-90% av tilfellene barnevernet såkalt "må til barnets beste".BEVISELIG MED DERES EGNE TALL OG UNDERSØKELSER!
   Sjekk det opp og ungen din har garantert minst ett barn i vennegjengen og på skolen som lever denne torturen akkurat nå!
   Personlig- jeg hadde gjort akkurat det samme!
   Stakkars, stakkars lille jente! <3

   Georg Ulvehøj:
   Tåredrypende fantasier her :( 
   Hvorfor ikke skrive en roman om det?

   June Rode:
   Ingen fantasier. Som sagt, sjekk det opp selv. Ta ikke mine ord for god fisk. Jeg er partisk som helvete der. :)

   June Rode:
   Sant hvert eneste ord. Hvis du vil, kan jeg gi deg tall og situasjoner i fleng, og mange med meg, både barn, også som voksne, og foreldre.

   Marita Eriksen:
   Georg Ulvehøj få opp øynene, DETTE ER virkeligheten til veldig mange barn under barnevernets "omsorg"!!! Dessverre ser vi det bare når slike ting som dette hender og barn lider i stillhet hvor de heller skader seg selv!

   bv-norge.jpg

   Lars-Arne Høgetveit:
   Det du beskriver er jo psykisk tortur over år - men da statsautorisert.

   June Rode:
   Marita Eriksen Tragisk!!! Min sønns arm ser også lik ut. I dag med arr. Helt forferdelig. :( :( :( :( :( :( :( 

   June Rode:
   Lars-Arne Høgetveit Norsk barnevern. Ren tortur av barn. Som sagt, sjekk selv. Jeg er for partisk.

   Mona Rodian:
   Det er soleklart at denne jenta har reaksjon på noe som har skjedd i livet hennes.Hun er bare 12 år og antagelig livredd for ett eller annet.Ingen har rett til å dømme henne eller å «vite» noe som helst før saken blir belyst.

   Edel Marie Lervik:
   Takker og deler.

   Anita Volden:
   Det har jeg etterlyst lenge

   Liv Styve:
   Så ufattelig tragisk :(
   :( :( :( :(
   Eit grusomt land me bur i :( :( :( 

   Frank Overå:
   BV er som en pedofil som skal jobbe med barn, det er sykt.

   Rune L. Hansen:
   For kidnappede barn handler det om å drepe eller å bli drept. Hvor fysiske disse drapene er varierer. Å få drept sin identitet, integritet, familie (bilologiske familie-tilhørighet), trivsel, trygghet, fremtid, fortid og nutid er det mest torturerende, drepende og livs-ødeleggende som finnes i og for livet.

   Sylvi Jensen:
   Kan jeg få barnet mitt hjem ! lei av alt det vonde barna må føle

   Rune L. Hansen:
   At barnet skal bli hørt er den eneste av barnets menneskerettigheter som liksom blir respektert i blandt av det offentlige regimet i dagens Norge. Selv om de ikke bryr seg det minste som helst om hva som blir hørt, selvfølgelig.)
   Mange forstår enda ikke at det er meget langt viktigere av hvem og hvorfor barnet skal bli hørt. (Skal det bli hørt av kriminelle eller kriminelle hensikter? Av fremmede som ikke kjenner eller forstår barnet eller som tror seg å være barnets nærmeste? Etc.)
   Mange forstår enda ikke at barnet uansett skal og må bli og blir hørt av enhver av sine "umistelige og uavhendelige" menneskerettigheter.
   Dagens Norge er en gigantisk mangfoldig heksegryte av smittsom offentlig mangel på respekt for menneskerettighetene! Blandt annet evnen til å tenke medmenneskelig blir drept. :(

   Rune L. Hansen:
   De fleste av kidnappede barn forsøker å holde ut så lenge de klarer uten å bli drept. Men fangehold og tortur er effektivt. Barna forstår i varierende grad fort at det ikke nytter å kjempe fysisk mot en fysisk og mektig offentlig overmakt. De fleste blir allerede da drept og ødelagt for livet.

   
---
---

   Nadia Bekkelund, 19.11. 2017 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1665075013513421/

   Denne videoen er av ei lita jente på 1.5 år. Barnevernet mener barnet ikke er tilknyttet mor.

   I videoen er det første samvær på 4 dager. Barnevernet innrømmer at de har dopet jenta på valargan. Nå har hun har ikke sett barnet siden mars 2016

   https://www.facebook.com/nadia.bekkelund.3/videos/1474934899318667/
   -1:53

   *

   Else Jansen:
   Hjerteskjærende. Barn skal ikke dopes ned.

   Kristine Lærum:
   Dette var Ikke greit å se :( :( :(  Er det mammaen som er ved vogna? Hun vil jo til mammaen sin :( :( :(  Å dope barn på Valergan er jo helt på tryne :( :( :( :( 

   Frank Overå:
   De doper ned barnet på valargan for å forsterke sin egen diagnose av at barnet ikke er tilknyttet mor, men det er jo tydelig at barnet vil være hos moren. Et nytt overgrep fra barnevernet. Man kan høre morens hjerteskjærende sarkasme i bakgrunnen av at barnet ikke skulle være tilknyttet mor.

   Olav Have Holm:
   I utgangspunktet er det tvilsomt at barnevernspedagoger med en utdannelse på bare 135 studiepoeng (litt over to år om man ser bort i fra en praksisperiode 30 studiepoeng og "stiloppgave" som man kaller bacheloroppgaven) har kompetanse til å vurdere om det foreligger tilknytningsproblemer. Ved slike vurderinger må fagfolk med en vesentlig lengre utdannelse og med utdannelse fra vesentlig tyngre utdanningsinstitusjoner. At disse menneskene skal ha noen mening om tilknytningsforstyrrelser er absurd.

   Frank Overå:
   Olav Have Holm selv mener jeg at tilknytnings problemer er en utopisk problemstilling som ikke har noen rot i virkeligheten. Jeg vokste opp med ett totalt fraværende forhold til min far, at barn og foreldre i et tiltenkt scenario har en dårlig relasjon er ingen legal grunn til å ta et barn. Det er ett usaklig dilemma og hører ingen plass hjemme. Man ser jo i videoen over at dette ikke stemmer heller. Men så er jo BV ansatte lavt utdannede. Staten har gått inn på ett område som ikke lenger har noe med vern å gjøre men om kontroll og absurde problemstillinger. BV har ingen rettslig legitimitet, For at rettssystemet skal kunne fungere best mulig, er det nødvendig at det opprettholder sin rettslige legitimitet blant borgerne. Det vil si at rettssystemet må være noe som er allment akseptert og respektert, og som nyter tillit hos befolkningen. Dets avgjørelser må oppfattes som rettmessige, og de må alltid kunne rettferdiggjøres med hensyn til rettsreglene.

   Derfor kan det lett bli et problem dersom domstolene etter folkets oppfatning treffer urettferdige beslutninger, uten annen begrunnelse enn at «dette er gjeldende rett». Slike avgjørelser har vanskelig for å møte forståelse hos borgerne. Derfor er det viktig at rettsstaten viser at den er i stand til å tilpasse seg den allmene rettsoppfatning. Dette skal i prinsippet skje ved av den lovgivende makt endrer loven slik at den igjen korresponderer med den allmene rettsoppfatning. Men det kan være foranlediget av domstolsavgjørelser som har vært i strid med loven, fordi domstolen har funnet at loven ikke lenger er slik den burde være. Dette prinsippet blir ikke fulgt.

   Olav Have Holm:
   Frank Overå Svært enig med deg. Problemet med barnevernspedagogutdannelsen er at mange av studentene er de svake elevene fra gymnaset/studieforberedende, de som egentlig er uskikket til å ta en høyskole- eller universitetsutdannelse, de som ikke hadde gode nok karakterer til medisinstudiet, veterinærhøyskolen, juss eller medisin. På mange måter er det kanskje blitt en dumpingplass for svake elever fra videregående. Mange steder kan man også komme inn på barnevernspedagog med realkompetanse, dvs. at man bare har jobbet mange nok år med barn som ufaglært. Mange av disse er studenter med et begrenset læringspotensiale, og da ender det med et begrenset utbytte fra en utdannelse som i utgangspunktet er en lettvekter.
   Viktig det du tar opp med folk rettsoppfatning. I en rettssak så er det jo to sider, den ene er vurderingen av bevis/vitnemål og den andre er vurderingen opp mot gjeldene rett (rettskilder etc.). Det store problemet her er at barnevernspedagogenes tillegges vekt som om de skulle hatt en vesentlig lengre utdannelse, rykter og spekulasjoner blir gjerne presentert med en skråsikkerhet som om de skulle være fakta. Psykologer og sakkyndige presenterer barnevernspedagogenes observasjoner og vurderinger som om de skulle være deres egne, mens de ofte egentlig er gjort av folk uten rett kompetanse (som en psykologisk sakkyndig sa til psykologspesialist Salvesen: "Jeg har ikke råd til å være uenig med barnevernet"). Spørsmålet blir her hvordan domstolene kan forsikre seg om at de opplysningene de får fra barnevernet/kommunens side er korrekte/forsvarlige. Svak vektlegging av foreldre side er et problem, prinsippet med equality of arms er her et problem (EMK) siden foreldre ofte har en lavere utdannelse og advokaten deres har de laveste satsene i salær samtidig som de får et svært begrenset med timer som de får betalt for, derfor ender mange opp med å få sakene dårlig belyst fra sin side. Dersom faktaene som domstolene hadde lagt til grunn hadde vært riktige og balansert, så hadde vurderingen opp mot rettstilstanden vært gjort riktig er min antakelse. Det er rett og slett for mye kjeltringer blant de som skal forberede saken og domstolene tar ikke høyde for det; og det vil svekke deres tillit blant folk flest.

   Frank Overå:
   Olav Have Holm så bv er egentlig bunnslammet, det er vekteren som ikke klarte politi kravene, en dumpingplass for analfabeter. Ikke lovende for den jobben de skal gjøre, og ikke har dem hjerte og sunn fornuft heller.

   Olav Have Holm:
   Frank Overå Veldig treffende !

   Chatrine Synøve Helene Stensvold:
   Hærrefred, stakkars :(

   Siv Tonje Halvorsen Walde:
   Kjenner j blir fly forbannet!!! :( :( :( :( Men hva er d med de el den jævla legen som skriver ut slikt til bv???

   Frank Overå:
   Bv er over loven, de trenger ikke bevis, de opererer fritt slik som de gjorde under den mørke middelalder, de trenger bare å skrive at det er til barnets beste, så trenger de ingen videre forklaring eller dokumentasjon. Barnets beste er ett Hegeliansk dialekt, Good guy bad guy.

   Kristine Lærum:
   Valargan er psykiatrisk medikament

   Frank Overå:
   Kristine Lærum dette viser bare hvem staten er.

   Kristine Lærum:
   Er bv helt GAAALE Å PUTTE PÅ SLIKE MEDIKAMENTER PÅ SÅÅÅ SMÅÅÅÅ BARN :( :( :( 

   Lise Solberg:
   Kristine Lærum det er det ikke. Det er egentlig en allergimedisin. Men siden den har en bivirkning som gjør at man kan bli trøtt brukes den gjerne til personer som sliter med søvn. Og den brukes ikke bare i psykatrien.

   Grethe Hagen:
   Det er det barnevernet gjør..Doper barn

   Nina Søviknes:
   Bra du såg dette, Grethe Hagen.

   Grethe Hagen:
   !!!! 

   Heppy Markussen:
   Bv ansatt er noen jevla svin. Bv skader å ødelegger barn. Det kjer gang på gang at bv gjør dette med å Dobbe barn.

   Grethe Hagen:
   !!!! 

   Susanne Bergum:
   Ikke første gang at jeg hører at barn blir dopet ned, dem gir barna sovemedisin for at dem ikke skal ligge å grine å rope på foreldrene sine :( fastleger ønsker ikke at barn i noen alder skal ha dette.Tragisk-

   Frank Overå:
   Og dette kaller de for barnas beste

   Susanne Bergum:
   ja hvor sykt er ikke det.

   (...)
   Torbjørn Sandnes:
   Slåiel bvernstanta. Sadist er hun.

   Nadia Bekkelund:
   Det må de være ja :( helt enig

   Katrine Thorsen Kleven:
   Er så lei av at de skal være selvutnevnte eksperter, og tydeligvis høyt hevet over norske lover og barnekonvesjoner :-( Kjenner det koker når jeg hører om små barn som blir dopet ned.

   Shama G Sterin:
   Fuck barnevernet fuck alle som ødelegger livet til et så Lite barn Norge er dritt land.. de sier at det er en demokrati land men det er faen meg en helvetes land
   Fikk tårer og vond i hjertet å se dette
   Tenk hvor mange barn de tar fra foreldrene uten grunn bare for og ha et jobb :( skjønner ikke hvorfor Norge og ingen andre gjør noe for at dette helvete barnevernet går til helvete og blir borte

   Torill Born:
   Det er jo grusomt. Barnevernet skal HJELPE MOR OG EL. FAR OG BARN.
   Skolere el kurse og følge opp hvordan det går med barnet. Hvis dette ikke gir resultater DA først kan Bv gripe inn

   Timnit Andom:
   Off.stakkars liten jenta :( :( 

   Wal Sanno:
   Akkurat dette jeg snakket om i mine tidligere kommentarer og innlegg. La barn være barn.. Du medisinerer eller doper ikke barn fordi dere ikke klarer å ha kontroll på dem. Dere har ødelagt minst 4-5 liv som jeg vet om - og vært vitne til. - Få dette ut i offentligheten - del dette på sosiale medier, ta kontakt med aviser og andre medie kanaler. La oss få en stopper på disse svina.

   Nina Hagen Fattnes:
   Mamma<3 gråter

   Nadia Bekkelund:
   Da er vi flere : (

   Nina Hagen Fattnes:
   Nadia Bekkelund :( ja

   Amine Samier:
   Ikke hør på bv terrorist de bare juger om alt mot mor mot barna og håper flere bv ansatt brenner i et helvet de håpet Gud tar barna til de som jobber i bv terror fordi de har ødelagte flere tusen barna og familien og de i bv selger barna til gris hjerte pedofiler drit system mot barna i bv

   Heppy Markussen:
   Sant så sant

   Victor Sgorcea:

   crime-and-punishment.jpg

   Linn Mathisen:
   Fyf🤬 stakkars!

   Borghild Langedal:
   Dette er barne misshandlig på det groveste Håper vedkommende har fått saken inn for påtalemyndighetene Dette må få media oppmerksomhet da det er en offentlig etat som barnet er under omsorg som gjør et overgrep med ned doping av et lite barn er helt sjokkert

   Øyvind Furnes:
   Hva hjelper det påtalemyndighet e jo like korrupt som disse folka

   Borghild Langedal:
   Nei det er ikke tilfelle vedkommende må ta advokat med engang

   Øyvind Furnes:
   Borghild Langedal: ikke det tilfelle?? Neiman har sett det oppigjennom sakene!!!

   Borghild Langedal:
   Da må folk her ha meget dårlige advokater som fører deres saker

   Øyvind Furnes:
   Borghild Langedal: det e så mange dårlige advokater i dette landet att du anner det ikke. Hørt om flere som går bak ryggen på sine klienter å leverer info til bv bak ryggen dems.. Hele systemet er pillråttent

   Borghild Langedal:
   Forferdelig at det er slik

   Øyvind Furnes:
   Borghild Langedal: mildt ord... Skam

   Laila R. J. Solskjær:
   Er det ingen i dette landet som kan stoppe dette. Hvilken myndig har de fått siden ingen reagerer.

   Borghild Langedal:
   Et godt spørmål

   Eva Tangstad:
   Når politikere og kirken og alle de andre som styrer er med på denne mishandlingen av barn for at de skal tjene penger så fortsetter overgrepene til folket reiser seg og sier nok.

   Grethe Hagen:
   Det er det mange som spør seg om. Barn blir utsatt for mye stygt I barnevernet. Med alt som kommer frem ang barnevernet i fortid og nåtid vet de veldig godt hva som foregår.

   Kari Helen Lyngstad:
   Dette er forferdelig. :( De fleste som jobber i barnevernet klarer ikke takle små barn. :( 

   Kristine Lærum:
   Hvordan behandler bv unga dems da

   Rigmor Eriksen:
   En grusom verden. at det går utover små barn. :( 

   Eva Nathalie Melo:
   :( 

   Åse Fjellstad Strømstad:
   ser ik ut t at barne verne bryr seg om å dramatisk dette er for ungen , å har de lov å dope de, stakkers mor å unge

   Øyvind Furnes:
   De gjør AKK som dem vil. de bryter lover å regler så det holder å de slipper unna straffe ansvar hver gang for de gjemmer seg bak kommunen å sin sjef!!'n

   Nadia Bekkelund:
   De gjør det veldig ofte, men om de har lov er en helt annen sak

   Åse Fjellstad Strømstad:
   d må snarest komme en omvelting i bv de har holdt på forlenge , å tyranisere folk, de går ik der e virkelig trengs

   Øyvind Furnes:
   Åse Fjellstad Strømstad riktig hvorfor ikke? Jo for de barna e alt ødelagt eller Da e det venner av dem eller noen som sitter høyt oppe i Komunene!!!

   Borghild Langedal:
   Nadia Bekkelund Nei dette er ikke lovlig praksis så de som oppdager slike ting må gå til medie og advokat med det samme dette blir oppdaget, Her har jo bv innrømmet og ha dopet barnet med viten helt uakseptabelt , Mann bør ikke være vitenskapsmann for og vite at dette er et alvorligt lovbrudd

   Øyvind Furnes:
   Borghild Langedal får jo ikke noen konsenkvenser.. De flytter jo bare saksbehandler til nabo Komune så får de fortsette AKK som før

   Arian Faramarzi:
   Aldri drikk vann barnevern tilbyr dere

   Caitcey Kristin:
   Kjenner jeg koker innvendig... stakkars barn! Jeg har ikke ord... Når skal dette stoppe...

   Eva Tangstad:
   Bare at de holder barnet vekk fra sin mor på denne måten og de som er med på denne mishandlingen av barn må en gang stå til ansvar for det de gjør mot andre.

   Eva Tangstad:
   Få ut navnene på de som er skyldige i denne barnemishandlingen.

   (...)
   Eva Tangstad:
   Det kirkelige departement altså regjeringen har skjult slike overgrep i over 100 år.

   Anita Johansen:
   Ikke vansklig og se at hun er dopet, jeg hadde rømt m barnet, nå får jeg vel pepper for at jeg sier det, men kjære Gud når skal det bli slutt på denne barnmishandlingen, jeg hsr jobbet m mange foreldre som har mistet sine små. :( :( :( 

   Katarina Sand:
   Har ikke ord. Til barnas BESTE betyr lik „arbeid macht frei” som stor på porten til naziskkonsentrasjonlager i Auschwitz i Polen  

   Irvine Valetti Katarina:
   Jeg er ikke veldig god i tysk.
   Men "arbeid macht frei"
   Oversettes det til
   "arbeid for meg" ?

   Katarina Sand:
   „Arbeit gjør deg fri” Folke trodde at går til jobb men faktisk går til gasskammer i en konsentrasjonsleir i andre verdens krig. Lik løgn som « til barnas beste»

   Katarina Sand:
   Irvine Valetti
   https://no.m.wikipedia.org/wiki/Arbeit_macht_frei
   Arbeit macht frei – Wikipedia
   «Arbeit macht frei» er en tysk parole som betyr arbeid gjør fri (arbeid skal befri deg eller…
   no.wikipedia.org

   Irvine Valetti Katarina:
   Forferdelig. :(
   Takk for oversettelsen, og link.

   Katarina Sand:
   Bv systeme lik lebensborn i nazi Tyskland. Bv skal brenne i helvete fordi mange tusen barna gråter og lider. Vi vant barna fra bv hendene og aldri stå på norsk helvete jord mer.

   Katarina Sand:
   https://snl.no/Lebensborn
   Lebensborn – Store norske leksikon
   snl.no

   Nina Hagen Fattnes:
   Anne Aandal , bv gjør det jo .

   Milena Raczkowska:
   FUCK BV!!!!!!!!!!!!!!! :( :( :( 

   Geir Thorvaldsen:
   ..Husker min sønn på 4 sa på samvær: pappa, BV har noe i handa si som gjør barn helt tullete...

   Eva Tangstad:
   Hva var det?

   Geir Thorvaldsen:
   ..sånn han fortalte det og himlet med øya så mente han nok ikke vanlig sukkertøy..

   Eva Tangstad:
   Herregud har ikke ord

   Elin Støve:
   :( :( :(

   Elin Støve:
   Barn har det best med sine biologiske foreldre uansett ..

   Øyvind Furnes:
   Denne video ble delt ute på sia til Solveig horne å Erna Solberg.. Der ble den sletta ifra!!!!

   Caitcey Kristin:
   I alle dager? Frekkt og uprofft!

   Eva Tangstad:
   Bare på Erna foreløpig. Sto 1 min så borte.

   Anne Aandal:
   Sanker ikke stemmer eller bygger tillit for dem at sannheten kommer frem som er den reelle baksiden av regimet de forsøker å drive!
   Erna Solberg velger bort sannheten og Solveig Horne vet vel ikke hva hun mener før noen har fortalt henne det.

   Siv Tonje Halvorsen Walde:
   Dem lukker øya for sannheten.. For d spiller ingen rolle for dem om staten ødelegger, familier, barn og fremtiden. :( :(

   Hege Kristiansen:
   Seriøst :(  Bv burde vært anmeldt for å dope ned småbarn. Jeg kjenner ingen andre vestlige land hvor det er praksis. Er de helt bortreist?
   Burde ført til mist 2 år ubetinget fengsel. Der hadde de nok fått tilbake, mange med barn i bv i kvinnefenglene. Det blir fullført karma :( 

   Frank Overå:
   Og disse elefantene er så sensitive når det kommer til foreldrene, bare de nyser tar de barna mens de selv benytter vold og doper ned selv småbarn, det er tydelig at mediene har fredet bv, dette må være for at det er en større del i et globalistisk program. Det er eliten som eier media, bare se på hysteriet rundt skjegge barna, mens disse barna må lide i skjul fordi mediene har en agenda.

   Sylvi Jensen:
   Det er dop.... er det ikke ulovlig å gi dop til små barn? Dette er skyggesiden av alt vondt. Jeg stemmer aldri noen sinne på noen parti. Så får dem som gjøre det være kuet inni seg selv. Det går mot vonde mennesker. Snilleste vil gå videre i kjærlighet

   Sylvi Jensen:
   Politikk er bare kriminell

   Kadro Hussein:
   Har ikke ord :( :( 

   Erik Selle:
   Hjertet brister!

   Karina Møller:
   Fyfaen :(( <3

   Rachel Brekke:
   :( offa ,det er disse stakkars små barna som offer for de voksnes kyniske overtramp og overgrep.

   Sylvi Jensen:
   Dette gjordet mitt barn, skrek av full hals fordi han ikke ville til far. Og ble værre med årene når barnevernet tok han. Nå sier han selv han er deprimert. Og jeg er sliten av hele det jævla systemet.

   Laila R. J. Solskjær:
   Er det noe vi kan gjøre sammen mot dette systemet.

   Sylvi Jensen:
   Om Erna vil bli valgt igjen så burde hun ha hjertet i behold å gjøre noe.... men AKK jeg hadde fått hakeslepp om hun gjordet noe.

   Mona Kågen:
   Av og til må man ta en time out for å distansere seg fra alle sterke inntrykk. Det er grusomt det som skjer. :(

   Veronica Bøhn:
   Det er helt sinnsykt!!! Stakkar!!!! :( :( hadde det vært mitt barn hadde aldri gått ifra barnet!! Og hadde vært fly sinna på barneværnet! Dope ned ungen :( sånnt gjør man bare ikke!! Og ja hadde andmeldt bv Uten og tvile!!

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonens Art 19:
   "1. Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og opplæringsmessige tiltak for å beskytte barnet mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk, mens en eller begge foreldre, verge(r) eller eventuell annen person har omsorgen for barnet.
   2. Slike beskyttelsestiltak bør omfatte effektive prosedyrer for utforming av sosiale programmer som yter nødvendig støtte til barnet og til dem som har omsorgen for barnet, samt andre former for forebygging, påpeking, rapportering, viderehenvisning, undersøkelse, behandling og oppfølging av tilfeller av barnemishandling som tidligere beskrevet og, om nødvendig, for rettslig oppfølging."

   Grethe Hagen:
   Dette har de gjort med mang barn

   Grethe Hagen:
   Doper barn det er en stor skam

   Rune L. Hansen:
   Å dope et barn er småtteri i forhold til den forbrytelse og ondskap det er å kidnappe og torturere et barn. :(

   Rachel Brekke:
   Når foreldrene ikkje når igjennom med fylkesnemnda eller noen som helst slags rett,, advokatene er statens slaver er jeg redd man har lite å stille opp med, mange av disse barna mister ikkje bare sin mor, far, bror og søster ,, de mister kontakt med hele sin genetiske slekt,, det er et stort overgrep både for barn og familie,,

   
---
---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, mandag 20. november 2017: 

   Mørkt, vått og omkring null grader Celsius her ute i natt frem mot 03-tiden. Efter hvert litt kaldere og omtrent det samme, tildels med noe yr, videre utover natten. Dus himmel og i underkant av en minus-grad klokken 09 og 10. Disig, vått, fuktig og opp til omkring en pluss-grad videre utover formiddagen. Omtrent det samme utover eftermiddagen. Mørknende og mørkt med omkring en minus-grad omkring 17-tiden. Mørkt, noe stjerne-himmel og 2 minus-grader klokken 21. Med omkring 3 minus-grader klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 20.11. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10211964074951976

   Offentlig eller sivil lov og rett?

   Mange mennesker i moralske u-land vet ikke og forstår ikke forskjellen.

   Og er det egentlig noen forskjell?

   Og hva er i så tilfelle egentlig forskjellen, og eventuelt likheten?

   Alt av lovlig lov og rett (inklusivt offentlig politikk og forvaltning) må selvfølgelig være i samsvar med de felles-menneskelige prinsippene for lovlig lov og rett, kontra ulovlig, for å kunne være lovlig. Dette er "the rule of law" og lex superior (over-ordnet lov og rett). Dette er lovens og rettferdighetens prinsipp.

   Det er dette prinsippet de felles-menneskelige menneskerettighetene bygger på og bærer i seg og skal være i samsvar med. Og som absolutt ingen offentlig forvaltning på noen som helst måte skal kunne krenke. Enhver menneskerettighet skal og må for absolutt ethvert menneske være umistelig og uavhendelig og en minste-garanti.

   Offentlig lov og rett er, og skal og må alltid være, ett og det samme og en ukrenkelig helhet under og i samsvar med de felles-menneskelige prinsippene for lovlig lov og rett.

   Og som det blir sagt og er lovbestemt i blandt annet Menneskerettserklæringen Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Sivil lov og rett er når to eller flere mennesker eller parter sammen selvstendig er enige om uten innblanding fra den offentlige forvaltningen å forsøke å finne frem til løsning på sine problemer eller konflikter, eller samtidig er enige om å forsøke å benytte hjelp fra noen i den offentlige forvaltningen eller andre. For å forsøke å komme frem til lovlige avtaler eller løsninger.

   Offentlig lov og rett er på den annen side enhver offentlig forvaltning, ansatt eller myndighet sin selvstendige forpliktelse til kompetent for absolutt ethvert menneske å få straffeforfulgt og rettet opp enhver reell eller mulig menneskeretts-krenkelse. Og slike forbrytelser foreldes aldri.

   Les og forstå dette, for å unngå at offentlige regimer eller andre får deg til å tro noe annet.

   *

   Miki Agaro Agaro:
   amen

   
---

   https://www.facebook.com/groups/briantempel/permalink/1718111678213461/

   Ulf Ayirtahsk Berg:
   Ja, temaet er interessant. Men som vanlig er fremstillingen din krøllete. For det første burde du skille ved å snakke om lovlighet kontra legalitet. Jeg oppfatter det ihvertfall sånn at du snakker om det som på engelsk kalles 'lawfulness' og 'legality', der sistnevnte har å gjøre med statutter osv. innen et juridisk selskap/samfunn som f.eks. både Staten og UN er.
   Disse evinnelige 'menneskerettighetene' du snakker om, er et papirdokument fra den formelt konstituerte organisasjonen United Nations. Hvis de har noen som helst gyldighet, er det kun innenfor organisasjonen. Det vil si som legalitet, ikke som noen slags gudegitte moralprinsipper. Legalitet og moralitet er separate og forskjellige ting.

   Rune L. Hansen:
   Deg om det, Ulf Ayirtahsk Berg. Jeg forstår uproblematisk ditt standpunkt.

   Ulf Ayirtahsk Berg:
   Vel, er 'menneskerettighetene' ikke klubbregler innen foreningen UN, mener du? Jeg ville vært interessert i å høre mer.

   Rune L. Hansen:
   De er felles-menneskelige minste-standarder fremkommet og erkjent og stadfestet fra hele verdens erfaringer, kunnskaper og mange forskjellige land, Ulf Ayirtahsk Berg.

   Ulf Ayirtahsk Berg:
   Jeg ser at du unngikk å svare på spørsmålet mitt.

   Rune L. Hansen:
   Minste-standarder for nødvendighet, medmenneskelighet, rettferdighet, moral og anstendighet.

   Ulf Ayirtahsk Berg:
   Fremdeles går du aktivt utenom å svare på spørsmålet.

   Rune L. Hansen:
   Spørsmålene dine er forlengst flerfoldig besvart, Ulf Ayirtahsk Berg.
   Og din holdning er fortsatt ekstrem.

   Ulf Ayirtahsk Berg:
   Og du går fremdeles langt utenom å svare på spørsmålet jeg stilte.

   Rune L. Hansen:
   Du må altså ha det inn med te-skje at menneskerettighetene ikke er klubbregler innen foreningen UN (FN). Og at jeg ikke trenger å mene noe som helst om det.

   
---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, tirsdag 21. november 2017: 

   Mørkt, stjerne-himmel og ned til omkring 4 minus-grader Celsius her ute i natt. Dus tildels slørete himmel og omkring 3 og 2 minus-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt og gradvis til omkring null grader utover kvelden. Med omkring en pluss-grad klokken 22. Med noe vind-drag videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 21.11. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10211967523118178

   Menneskerettighetene, makten og myndigheten
   
   Ingen mennesker i et land eller noe sted i verden skal kunne gies eller ha allmakt over medmennesker. Hvem eller hvor mange de enn er som bestemmer eller blir bestemt over.

   Dette vet eller forstår selvfølgelig ethvert anstendig menneske uten å må tenke seg meget om. Det er et selv-innlysende faktum. Som også historien og verden grundig har lært oss.

   Hverken politikere, dommere, politi, militære eller andre mennesker, nepotismer eller grupperinger av mennesker skal kunne ha allmakt over et eller flere medmennesker eller avgjørelser.

   Hvor meget enn de er konger, valgt, utnevnt eller har makt eller rikdom eller blir erklært som kompetanse, myndighet, kunnskap eller evner, etc. Hvor meget de enn samarbeider.

   Grensene for deres makt og myndighet skal og må være i samsvar med de felles-menneskelige prinsippene for lovlig lov og rett, forvaltning og politikk, kontra ulovlig.

   Dette er rettferdighetens og medmenneskelighetens prinsipp - som er lex superior (over-ordnet lov og rett) og "the rule of law" (at lovens felles-menneskelige lovlighet bestemmer).

   Dette prinsipp er hva de felles-menneskelige menneskerettighetene bygger på og bærer i seg. Det er derfor enhver menneskerettighet for enhver er og må være umistelig og uavhendelig.

   Det er derfor - og altså ikke bare fordi det alltid er lovbestemt i og for menneskeretts-konvensjonene. Det er en nødvendighet for enhver lovlig utøvelse av politikk eller forvaltning.
   
   Ethvert avvik er og blir ulovlig og kriminalitet, som real-kompetent må og skal straffeforfølges og repareres. Hvor meget vilkårlig eller politisk eller offentlig organisert det enn er.

   * * *

   Det er altså menneskerettighetene og deres prinsipper som egentlig har og skal ha makten. Og enhver menneskerettighet er og skal være absolutt enhvers eiendom og forpliktelse.

   Før de felles-menneskelige menneskerettighetene ble erkjent og fremkom og ble ratifisert var alt dette bare et moralsk anliggende, som i forskjellig grad ble forstått.

   Med menneskeretts-konvensjonene ble den fundamentale makten og myndigheten forflyttet til absolutt ethvert menneske sine umistelige og uavhendelige menneskerettigheter.

   Absolutt enhver ratifisert menneskerettighet er nu absolutt enhvers minste-garanti, personlige umistelige og uavhendelige eiendom, frihet, makt, trygghet og forpliktelse.


   * * *

   Det er derfor menneskeretts-konvensjonene flerfoldig har lovbestemt at:

   "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes,
   idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører."
   (Menneskerettsloven V3&4&5&6, ICESCR & ICCPR.)

   Og hva som er lovbestemt i blandt annet Menneskerettserklæringen Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og i Menneskerettserklæringen, Art 28:
   "Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring."

   Og blandt annet i innledningen i Barnekonvensjonen - les nøye:
   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag."

   Og i blandt annet Barnekonvensjonen's Art 4:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Og for eksempel i Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 2:
   "Hver konvensjonspart forplikter seg til, i samsvar med sine konstitusjonelle bestemmelser og med bestemmelsene i denne konvensjon, å treffe slike lovgivningsmessige eller andre tiltak som vil være nødvendige for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, når slike tiltak ikke allerede er i kraft."
   Og at: "Hver konvensjonspart forplikter seg til å respektere de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, og å sikre dem for alle som befinner seg på dens territorium og er undergitt dens jurisdiksjon, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   Prinsippet og lovbestemmelsen er, som sagt i blandt annet Menneskerettserklæringen Art 2:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art".

   Helheten i menneskeretts-konvensjonene er altså også meget viktig i og for menneskerettighetene. Og at ingen av menneskerettighetene skal kunne være "glemt" eller forfalsket.
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at " ... Osv. Sagt og lovbestemt i menneskeretts-konvensjonene blandt annet fordi enhver menneskerettighet er presis og er og skal være nokså lett forståelig for nærsagt ethvert voksent menneske.

   Enhver og alle skal og må samtidig respekteres og sikres. Uten ulovlige unntak. Og det eneste unntak som kan lovliggjøres er ved fullstendig nødvendighet for en kortest mulig tid på en mildest mulig måte. Uten er det og blir det kriminalitet.

   Den reelle makten og myndigheten og minste-garantien og forpliktelsen er og skal altså være i absolutt enhver menneskerettighet for absolutt ethvert menneske.

   Den er og skal være enhvers umistelige og uavhendelige personlige eiendom, frihet, makt, myndighet, forpliktelse og minste-garanti.

   
* * *

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 21.11. 2017:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154899905521875&set=a.10150975888001875.406119.733576874&type=3&theater

   Her illustreres noe av problemet med dagens dommerstand.

   Sorenskriver, Dag Carlstedt, mener at det er han som skal kunne bestemme om lydopptak skal tillates eller ikke.

   Uten at han viser til en eneste lovhjemmel som kan underbygge hans påstand.

   Faktum er vel at flere dommere i Norge enn hva vi liker å tro, ser på rettssalene som sine egne, og hvor de kan opptre som eneherskere.

   Sånn går det i et land nærmest fritt for konsekvenser, for de som forvalter makt.


   hemmelige-retts-prosesser.jpg

   *

   Kjetil Farstad:
   For en useriøs idiot!

   Tore B. Krudtaa:
   Hvis mange dommere og advokater hadde lest seg opp på rasjonell tenkning og fornuft, istedenfor å trene på koko underskrifter - ville vi nok snarlig sett et annet utfall i mange tvister i norske domstoler.

   Ken A Kjeldsen:
   Her er det "retten" som bestemmer. Overgriperes system for beskyttelse av massenes sans for naturlig lov. Hvor kommer denne lovgiverens fullmakt fra? Gud? Skal tro på det når jeg ser bilde og signatur. Da vil jeg måtte tenke meg om.

   Rita Esperø Hansen:
   Det er sorenskriveren sin det.., som ikke kan sitt eget lovverk! :( 

   
---

   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154899905521875&set=a.10150975888001875.406119.733576874&type=3&theater

   May Brith Harestad Hollos:
   Å hvor får han den tillatelsen fra ?

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Værste jeg har sett!!

   Rune Fardal:
   Noen burde vsart han og krevd hjemmel han viser til.

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Det er jeg ikke enig i. Jeg har selv vunnet i Tønsberg tingrett over kommunen.

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Tønsberg tingrett og lagmannsrett har generelt et godt omdømme.

   May Brith Harestad Hollos:
   Ja jeg har vunnet i Jæren Tingrett over 1 Advokat som anmeldte meg, og Dommer hjalp meg <3 :) Men synd at dørene blir stengte & at Dommeren var nær pensjonistalder og måtte t.o.m. le av saken da han så jeg hadde rett. :)

   Hilde Gjessing:
   Bra dette deles

   Rolf Halln:
   Ekstra arbeid :( :( :( 
   Dårligste argument jeg noensinne har hørt :( le eller grine :) ;( 

   Vedic Seiersson:
   Arrogante FJOTTER , det er IKKE opp til de å bestemme , det er opp til den som saken gjelder og INGEN andre .

   Elzbieta Lemaniak:
   Hvis ingen reagerer så turer de bare fram, mister bakkekontakt, og tror at de er overmennesker. Dette minner meg om årene 2008 - 2010 hvor leger slo alarm om sykemeldinger pga. feil håndtering av konflikter/varsling/mobbing. Etter mange avisoppslag med kritikk uttalte en toppleder fra kommunen "Vi kan bli ENDA BEDRE".

   Vedic Seiersson:
   Ikke vanskelig å bedre seg litt når alt er på bonn :-)

   Elzbieta Lemaniak:
   Man kan "forbedre" det som er bra fra før. Det som er livsfarlig/helseskadelig/ulovlig skal ikke "forbedres". Slike forhold skal opphøre, og de ansvarlige enten beklager, eller skal fjernes fra stillinger - hvis de ikke klarer å forstå og innrømme at de gjør feil.

   Jørn Lundgreen:
   De har jeg truffet mange av. Syke menn

   Kjetil Farstad:
   For en useriøs idiot!

   Tore B. Krudtaa:
   Hvis mange dommere og advokater hadde lest seg opp på rasjonell tenkning og fornuft, istedenfor å trene på koko underskrifter - ville vi nok snarlig sett et annet utfall i mange tvister i norske domstoler.

   Ken A Kjeldsen:
   Her er det "retten" som bestemmer. Overgriperes system for beskyttelse av massenes sans for naturlig lov. Hvor kommer denne lovgiverens fullmakt fra? Gud? Skal tro på det når jeg ser bilde og signatur. Da vil jeg måtte tenke meg om.

   Rita Esperø Hansen:
   Det er sorenskriveren sin det.., som ikke kan sitt eget lovverk! :(

   Robert Steffensen:
   Ankes på hva,-- uten å vite hva dommeren har vektlagt for sin dom, så vet man jo ikke hva man skal anke på. De er litt rusk i hode. En dom uten begrunnelse er teater uten innhold. En dom uten redegjørelse for de utslagsgivene momenter bør være oppsigelsesgrunn for dommere. En dom uten underskrift er et svik i mot folket og for den det gjelder. Likegyldighet bør være oppsigelsesgrunn for alle offentlige ansatte, og håper at EMD vil få dette mer med i lover og paragrafer, slik at siktelse kan påregnes. -- partiet Folkets Rettigheter.

   Rune L. Hansen:
   En retts-prosess eller dom som ikke kan efterprøves av sivilbefolkningen er i det heletatt ikke en offentlig retts-prosess. Den er mørkets og ondskapens gjerninger som foregår i hemmelige rom. :(

   Rune L. Hansen:
   Dommerne er alltid ethvert terror regime sine mest sentrale nøkkel-personer. :(

   
---
---

   Marius Reikerås, 21.11. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154899428641875

   Det er sjelden jeg ser at kartet stemmer så dårlig overens med terrenget, som hva tilfellet er med det norske menneskerettskartet.

   Det ser pent ut på papiret, men fungerer svært dårlig i praksis.

   Det er særlig nedslående å se de offentliges advokater, og da særlig med Regjeringsadvokaten i spissen, hele tiden utfordrer selv minimumsstandardene som ligger til konvensjonene.

   For det er ikke forbudt for en stat å praktisere bedre rettigheter enn minstestandardene.

   Men, det er forbudt å praktisere mindre.

   *

   Charlotte Nybø:
   Oh shit! Såpass ja jaja sånn er det harde livet!

   Morten Løke:
   They have signed papers wanting to kill humanity. They don’t give a shit about human rights.

   Lilliann Roppen:
   Offentlig ansatte blir tause når en nevner menneskerettighetene.

   Elise Lang:
   Ja, eller bare sier at di ikke finnes!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 21.11. 2017 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/?multi_permalinks=1435527299906876

   Menneskerettighetene og reservasjons-rett?

   Har politiet og andre offentlig ansatte reservasjons-rett mot å fremme eller medvirke i eller for justismord eller menneskehandel, etc.?

   De har både reservasjons-rett og reservasjons-plikt, mildt sagt. Se hva som er lovbestemt i blandt annet Menneskerettserklæringen Art 30:

   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1667322986621957/

   Fo Show Ski:
   Rett eller ikke rett, det er det det er, spörsmålet er; Hva önsker man/jeg/du/vi å gjöre med det? ^_^

   Fo Show Ski:
   Noe må ofres for å skape noe nytt, må det ikke?

   Fo Show Ski:
   Burde vi ofre vår barn, eller ofre oss selv. Eller klarer vi å gjöre det uten offer?

   Fo Show Ski:
   Det er VI som et FOLK/mennesket å avgjöre.

   Fo Show Ski:
   Aksepterer vi dette eller ikke?

   Rune L. Hansen:
   Straffelovens lovlige lovbestemmelser blandt annet forteller mangfoldig klart og tydelig hva som skal gjøres med det, Fo Show Ski.

   
---
---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, onsdag 22. november 2017: 

   Rusk-sne, yr og vind-drag med omkring null grader Celsius fra efter midnatt og endel videre utover natten her. Overskyet, vind og vind-drag tildels med yr og opp til i overkant av 5 pluss-grader utover formiddagen. Omtrent det samme utover eftermiddagen, men mere yr og regn. Mørkt, mye regn, noe vind-drag og gradvis fra omkring 5 til oppmot 10 pluss-grader utover kvelden og frem mot midnatt.
   
---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, torsdag 23. november 2017: 

   Mørkt med et nokså sterkt vind-drag og jevnt mye regn med omkring 10 og 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Videre jevnt mye regn utover formiddagen, men til disig med yr og 8 pluss-grader fra omkring 11-tiden. Mindre vind-drag og lavere temperatur utover dagen. Mørkt, regn og i underkant av 4 pluss-grader klokken 18. Med 2 pluss-grader omkring 21-tiden og videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 23.11. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154905746456875

   Dette ble sagt i saken mellom Lambin og Russland for to dager siden:

   "The Court reiterates that holding court hearings in public constitutes a fundamental principle enshrined in Article 6 § 1 of the Convention. It protects litigants against the administration of justice in secret with no public scrutiny. It is also one of the means whereby confidence in the courts can be maintained. The administration of justice, including trials, derives legitimacy from being conducted in public. By rendering the administration of justice transparent, publicity contributes to fulfilling the aim of Article 6 § 1, namely a fair trial (see Gautrin and Others v. France, 20 May 1998, § 42, Reports of Judgments and Decisions 1998-III, and Pretto and Others v. Italy, 8 December 1983, § 21, Series A no. 71). There is a high expectation of publicity in criminal proceedings (see Campbell and Fell v. the United Kingdom, 28 June 1984, § 87, Series A no. 80)."

   Spørmål: Med uttalelsen over, kan vi akseptere at Fylkesnemnda forblir et lukket organ?

   *

   Rune L. Hansen:
   Selvfølgelig kan det ikke aksepteres!
   Som det også fremgår klart og tydelig av blandt annet denne uttalelsen fra EMD så kan det selvfølgelig ikke aksepteres og er det heller ikke lovlig at en offentlig retts-prosess foregår eller har foregått uten offentligheten. Da er det jo ingen offentlig retts-prosess!
   Men i Norge har absolutt alt som kan neglisjeres eller forfalskes av menneskerettigheter nemlig blitt neglisjert og forfalsket! Absolutt alt i det heletatt! Både i og av den politiske og den juridiske forvaltningen! Ikke minst særlig ved å utelate og å forfalske helheten i menneskeretts-konvensjonene og deres lovbestemmelser! Selvfølgelig også det kortfattede ledd 2 i EMK Art 6 p1.

   Ledd 1 går slik: "For å få avgjort sine borgerlige rettigheter og plikter eller en straffesiktelse mot seg, har enhver rett til en rettferdig og offentlig retts-prosess innen rimelig tid av et uavhengig og upartisk tribunal opprettet ved lov."

   Og fortsetter i ledd 2 slik: "Dom skal avsis offentlig, men pressen og offentligheten kan bli utelukket fra hele eller deler av retts-prosessen av hensyn til moralen, den offentlige orden eller den nasjonale sikkerhet i et demokratisk samfunn, når hensynet til ungdom eller partenes privatliv krever det, eller i den utstrekning det etter rettens mening er strengt nødvendig under spesielle omstendigheter der offentlighet ville skade rettferdighetens interesser."

   Men "rettens mening" kan selvfølgelig ikke overstyre eller krenke noen som helst menneskerettighet - uten at det faktisk er helt strengt nødvendig og forholdsmessig på en mildest mulig måte! Og godt og sant og solid nok begrunnet og efterprøvbart. I så måte kan for eksempel hensynet til privatliv gjøre det nødvendig at noe anonymiseres, men ikke mere enn akkurat det!
   Ledd 1 i Art 6 p1 skal alstå heller ikke kunne krenkes.

   Rune L. Hansen:
   En annen side av saken er at både det som foregår forut for og i og efter Fylkesnemda fullstendig er vilkårlig innblanding i menneskers familieliv og privatliv - og også av den grunn er kriminelt. Og at de straffene og hensiktene (og konsekvensene) det opereres med er mildt sagt fullstendig uproposjonale. Og mildt sagt unødvendige og ulovlige.

   
---
---

   Marius Reikerås, 23.11. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154905953776875

   Fylkesnemnda og lukkede høringer.

   From: marius@reikeras.no
   Date: Thu, November 23, 2017 7:34 pm
   To: Postmottak@bld.dep.no

   Til den det gjelder i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

   Kopi: Offentlig

   Fylkesnemnda er et statlig forvaltningsorgan, hvor etatstyringen av fylkesnemndene ligger under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

   Dette ble sagt i saken mellom Lambin og Russland, den 21.11.17:

   "The Court reiterates that holding court hearings in public constitutes a fundamental principle enshrined in Article 6 § 1 of the Convention. It protects litigants against the administration of justice in secret with no public scrutiny. It is also one of the means whereby confidence in the courts can be maintained. The administration of justice, including trials, derives legitimacy from being conducted in public. By rendering the administration of justice transparent, publicity contributes to fulfilling the aim of Article 6 § 1, namely a fair trial (see Gautrin and Others v. France, 20 May 1998, § 42, Reports of Judgments and Decisions 1998-III, and Pretto and Others v. Italy, 8 December 1983, § 21, Series A no. 71)."

   Spørmål: Med uttalelsen over, mener departementet at Fylkesnemndas praktisering av lukkede høringer er i tråd med EMK Artikkel 6 nr.1?

   Bergen, den 23.11.17

   Marius Reikerås

   *

   Anne-Kristin Abbedissen Banken:
   Kan jeg ta opptak i januar? Skal i samtalemøte med nemda.

   
---
---

   Marius Reikerås, 23.11. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154905698896875

   Det er bare en drøy måned siden Norge ble domfelt i EMD i saken mellom Becker og Norge.

   Her slår også EMD fast at det ikke er i tråd med menneskerettene, å få tilkjent saksomkostninger når disse ikke er blitt påført.

   EMD sier:

   "According to the Court’s case-law, an applicant is entitled to the reimbursement of costs and expenses only in so far as it has been shown"

   Og når vi vet at Regjeringsadvokaten ikke fakturer sine offentlige oppdragsgivere, så har de opp gjennom tidene krevd saksomkostninger fra den tapende part i strid med EMDs prinsipplære.

   *

   
---

---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, fredag 24. november 2017:

   Mørkt, regn,yr, vått og omkring 2 til null grader Celsius her ute i natt. Disig og overskyet himmel, tildels yr og omkring 2 pluss-grader utover formiddagen. Omtrent det samme utover eftermiddagen. Feieren var her i formiddag. I dag har jeg satt inn en annonse på finn.no om de to hvalpene her som skal selges. Flere har henvendt seg allerede, men jeg rekker ikke å besvare noe i dag. Mørkt, vått, tildels yr og omkring 2 og 1 pluss-grad utover kvelden. I overkant av en mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 24.11. 2017:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154908015611875&set=a.10150975888001875.406119.733576874&type=3

   Kunngjøring!

   Da er det offentliggjort på Den Europeiske Menneskerettsdomstolen sine nettsider, at det faller dom i saken mellom Trude Lobben mfl og Norge, torsdag den 30 november kl 10. Trude og jeg ble gjort kjent med dette for noen uker siden.

   Om det finnes et minste snev av rettferdighet i denne verden, så vil Norge bli dømt i denne saken.

   Men svaret får vi altså ikke før neste torsdag kl 10.

   Lobben-vs-Norway-intro.jpg

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 25.11. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154907710366875

   Vedr: Ny resolusjon om beskyttelse av menneskerettighetsforsvarere

   From: marius@reikeras.no
   Date: Fri, November 24, 2017 12:50 pm
   To: post@mfa.no
   Cc: eos-euministerens.sekretariat@mfa.no
   Att:
   Utenriksminister, Ine Eriksen Søreide
   EØS- og EU-minister, Marit Berger Røsland
   Kopi: Offentlig.

   Det vises til ny resolusjon om beskyttelse av menneskerettighetsforsvarere, samt regjeringens pressemelding om dette av 20 november i år, se link.

   https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/resolusjon-mr-forsvarere/id2579366/

   Her uttaler Eriksen Søreide blant annet:

   - Jeg er glad for at vi har lykkes i å sikre enighet om en sterk FN-resolusjon om beskyttelse av menneskerettighetsforsvarere. De er vårt fremste forsvar i kampen mot å svekke de universelle menneskerettighetene,
sier Eriksen Søreide.

   Det er fagre ord som regjeringen ved utenriksministeren her kommer med, men for de av oss som jobber med menneskerettene i Norge, fremstår dessverre ordene heller som en virkelighetfjern drøm.

   Faktum er at det urovekkende mange, både innad i forvaltningen og i domstolene, som utviser en tydelig forakt for mange av de av oss som jobber for å bedre menneskerettssituasjonen i eget land.

   Det er mange eksempler jeg kunne ha benyttet for å illustrere mitt poeng, men la meg ta dette:

   I Trondheim kretsfengsel sitter det en mann som soner en dom på 2 år og 8 måneder, for det som i realiteten er hans mannelskerettskamp mot myndighetene i Norge.

   Han har besluttet å klage hele saksforholdet sitt inn for Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, og jeg skal bistå ham i å forfatte klagen.

   Problemet er bare at fengselsledelsen i Trondheim nekter meg i å besøke han før klagefristen går ut, og det gjør at jeg må sende inn hans klage til EMD uten at han får signert klagen selv.

   Jeg får heller ikke diskutert selve klageinnholdet med ham, utover at han får ringe meg maksimum 20 minutter i uka, men da under full telefonavlytting.

   Dette skjer altså i Norge anno 2017, og det er lite å være stolt av.

   Det illustrerer et milevis gap mellom innholdet i resolusjonen, og den virkelighet som mange av oss møter på der ute.

   Dette har jeg formidlet til representanter i Europaparlamentet, som uttrykker bekymring for hvordan menneskerettene blir håndtert i Norge.

   Se for øvrig brev jeg skrev til statsminister Erna Solberg om Europaparlamentets bekymring, som ligger vedlagt.

   Følgelig: Det er vel og bra med en ny resolusjon om beskyttelse av menneskerettighetsforsvarere, men denne har null verdi om ikke regjeringen evner å vise i praksis, at den kan konvertere fra ord til handling.

   Bergen, den 24.11.17

   Marius Reikerås

   *

   Rolf Halln:
   Da forventer jeg at Erna, Siv og co, beskytter meg mot systemet, ikke minst mot utestengelse av facebook, for å ytre mine meninger om viktige nyheter som menneskerettighetsbrudd utført av norske myndigheter bl.annet.

   Magnar Inge Wisnes:
   FLOTT skrevet igjen Marius Reikerås - vi MÅ og SKAL øke trykket !!!
   Og før eller senere får denne ekstremt arrogante politiske eliten finne seg i å forlate sine posisjoner!
   Jeg mener at mange også er strafferettslig ansvarlig for sine handlinger og/-eller unnlatelse av å handle når de er meget godt bevist på hva som skjer.

   Ove Onkli:
   Du er best Marius. :) :) :) :) :) 

   Hans Olav:
   Problemet er dessverre at når en EMD klage kommer fra norsk statsborger til Strasbourg da daler den først ned i det norske EMD sekreteriatet som består av en rekke nordmenn som tidligere jobbet i de norske domstolene, altså hos gode kolleger. Deretter, om man er så heldig å slippe gjennom nåløyet hos den norske delegasjonen, som skal gå med på kritikk av sine kolleger i norske domstoler, hvor man ønsker seg tilbake etter endt jobb i EMD, da skal klagen behandles av Erik Møse, nestleder i avd. 5 i EMD. Møse skal da ha en sentral rolle i å behandle en klage mot sine kolleger i norsk Høyesterett, som han har permisjon fra, og ønsker å ha et godt forhold til. Kanskje vil han tilbake til gamlejobben og vennene sine i HR. Jeg tror vi må åpne gluggene folkens og ta inn over oss at EMD i det vesentligste er et sandpåstrøingsorgan for embetsfolk med like interesser. EMD dømmer reiktignok mot Norge ved anledning, og bra er det, men blir saken viktig nok prestisjemmesig og ubehagelig nok, da dømmer EMD alltid til fordel for sine egne, en skokk av europeiske embetsfolk som forstår viktigheten av kameraderi og korrupsjon for å nå frem i livet og beholde sine goder, alt sammen betalt for av alle oss andre.

   Cathrine Aurora Woldstad:
   Hvordan kan de nekte deg å treffe ham når du er juristen hans? Fatter ikke at de kan holde på sånn som dette.

   Ove Onkli:
   De er satanister

   Gaute Thorsen:
   Vel skrevet Marius!!.... og glimrende å følge opp, så "våre" folkevalgte ikke skiter i eget reir, da så mange tar skade av store ord og resulusjoner, som ikke følges opp!!. .

   Per Steinar Sørå:
   Godt skrevet, litt utenom først. I Sveits som er nøytralt har de gratisveier der det er bomvei, EU forventer at det er gratisveier der det er bom i Norge! Hva med «sidevei» for saker som skal til EMD utenom den norske delegasjonen? Den norske delegasjonen er inhabil, dette er ikke holdbart!!

   Trine Margarine:
   Hørt!

   
---
---

   Magnar Inge Wisnes, 24.11. 2017 shared Marius Reikerås's post:
   https://www.facebook.com/magnar.wisnes/posts/10154773229435683

   Arroganse er jo det som preger Norges "politiske elite".

   Det at Norge er et rikt land ift antall innbyggere er ikke det samme som at lederne er spesielt intelligente.
   Hele deres opptreden virker heller som det motsatte :(

   Norge har på mange måter "vunnet i lotto" uten en gang å ha satset noe siden våre naturressurser bare lå der klare til å utvinnes.

   MEN hvilken som helst IDIOT kan levere inn en Lotto kupong og ha flaks - det er ikke det samme som at denne er svært intelligent fordi kontoen i banken plutselig strutter over av penger.
   Personen kan gjerne tro det og slik er det ofte med mennesker - disponerer de store verdier går dette til hodet på dem selv om verdiene ble kom på et "sølvfat" og de blir så "høye" på seg selv at inget rusmiddel kan bringe dem til samme "høyde".

   Slik opplever jeg at Norge langt på vei er.
   Uten våre naturressurser som vannkraft, fisk og Petroleum så hadde vi ikke vært noe annet enn ei "lutfattig steinrøys" !!!

   Hva kan Norge vise til historisk som vi har bidratt til av industri eventyr som vi har skapt selv?

   INGEN VERDENS TING !!!

   Følgelig så kan vi ikke være så smarte - ei heller våre politiske ledere !!!

   Erna Solberg har sammen med Siv Jensen skuffet stort.
   Vi ser at de har lært seg en ting lynraskt og det er å bruke "Brunta språk" - snakke og snakke i det uendelige med kompliserte setninger som får det til å høres flott ut men UTEN innhold :(
   Følgelig så har de blitt skikkelige "Norske politikere" som bare øser ut av seg med ord og lovnader om "Gull og grønne skoger" før hvert valg :(

   MEN det å være så arrogant mot Tomáš Zdechovský med flere er jeg sikker på er direkte UKLOKT som før eller senere vil straffe seg og det mest sannsynlig hardt.

   Heldigvis for den "politiske elite" i Norge så er "Ola Dunk" en "sidrumpa" og "godslig" person som har troen på det gode i folk og at fornuften vil seire hvis ikke ville det ha vært helt andre tilstander her.
   Etter et X-antall turer til Italia i jobbsammenheng gjennom mer enn 30 år så hadde ikke den Norske politiske og byråkratiske oppførsel blitt godtatt der.
   Da ville det helt klart ha gått av mange "kinaputter" !!!

   MEN jeg er også sikker på at det holder på å skje en forandring hos "Ola Dunk" også. Man kommer til en grense før eller siden uansett hvor langt unna den er og da er NOK NOK !!!

   Jeg ikke bare tror - MEN er VELDIG SIKKER på at denne grensen er her nå og det vil den "politiske elite" og andre i det offentlige som holder på med overgrep få merke i tiden fremover.

   Tusen Tusen Trillioner Takk til deg Marius Reikerås som leder an denne kampen :)

   ---

   Marius Reikerås, 24.11. 2017:

   Spørsmål fra medlem av Europaparlamentet, om hva du , som landets øverste leder, har tenkt å gjøre med menneskerettssituasjonen i Norge.

   From: marius@reikeras.no
   Date: Fri, November 24, 2017 11:55 am
   To: postmottak@smk.dep.no

   Til statsminister, Erna Solberg.

   Kopi: Offentlig

   For drøye to år siden, deltok du på den internasjonale klimakonferansen i Madrid, og hvor du holdt et innlegg til forsamlingen.

   En av de som hørte på deg, var medlem av Europaparlamentet, Tomáš Zdechovský.

   Under ditt innlegg, spurte han om hva du har tenkt å gjøre med menneskerettssituasjonen i Norge.

   Det er ikke å legge skjul på at han, i likhet med stadig flere i Europaparlamentet, er bekymret for menneskerettssituasjonen i Norge.

   Det er altså over to år siden, og fortsatt har du ikke besvart ham.

   Jeg kan informere om at jeg møtte Zdechovský i Europaparlamentets bygning i Warszawa i slutten av oktober .

   Han kunne da fortelle polsk presse at hans støtte til å bekjempe menneskerettsbrudd i Norge, er stadig økende. Også innad i Europaparlamentet.

   Jeg vedlegger en artikkel fra polsk presse denne dagen, hvor han uttaler seg om nettopp dette.

   http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/190917,walka-o-dziecko.html

   Du sier at Norge skal være et "fyrtårn" i menneskerettskampen.

   Men, jeg og flere med meg som jobber med dette daglig, hva gjelder Norge og potensielle menneskerettsbrudd, ser dessverre en helt annen virkelighet enn hva du forfekter i teorien.

   Jeg ber følgelig om at du svarer Zdechovský om hva du konkret tenker å gjøre for å bedre menneskerettssituasjonen i Norge, som alt annet er akseptabel for ti- tusenvis av mennesker som er rammet.

   Å unnlate å svare, vil bli sett på som svært arrogant, og vil så definitivt ikke bedre det allerede anspente forholdet som foreligger, særlig mellom Norge og en rekke land i Øst- Europa, i denne menneskerettskampen.

   Bergen, den 24.11.17

   Marius Reikerås  

   *

   
---

   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154907652571875

   Ann Kristin:
   Spent på svaret, eller om hun i det heletatt svarer.

   Øystein Andre Falch:
   Dem tror at om en bare tier lenge nok, så vil dette gå over av seg sjøl ,,,,, Men det gjør det jo ikke :) :) Takk Marius Reikerås for din daglige innsats :) :)

   Ronny Solem:
   Bra Marius. blir spennende å se om det kommer noe svar.

   Rasha Masri:
   Jeg tror ikke hun vil svare.

   (...)
   Greta Solheim:
   Hva bunner problemene i, Marius? Ved å stille et slikt generelt spørsmål, er det fare for at Erna tror det gjøres for lite, mens problemene i Norge åpenbart skyldes at staten er blitt altomfattende (gjør for mye) - og i strid med Grunnlovens intensjon og prinsipp blander seg inn i folks privat/familieliv. Og det uten at offentlig ansatte i sin saksbehandling, enser Grunnloven herunder menneskerettskonvensjonene. Så hva med å kreve at Erna i det aller minste sørger for et rundskriv, og med det veileder offentlig ansatte om at Grunnloven er Lex superior, og har forrang fremfor eksempelvis barnevernsloven.

   I henhold til Grunnloven - folkets samfunnskontrakt kan enhver kreve at statens ansatte plikter å forholde seg til kontrakten herunder dens legalitetsprinsipp/lovskravet og dermed beviskravene, jf Grunnloven §§ 96 og 113. Statens myndigheter plikter å sikre vern om den personlige integritet, altså å forhindre krenkelser/overgrep, og har absolutt ikke adgang til å foreta tvangsinngrep i folks ufravikelige rettigheter – eiendoms- og privatliv jf Grunnloven § 102, jf EMK artikkel 8, jf EMK første tilleggsprotokoll artikkel 1, med mindre det foreligger klar lovhjemmel, inngrepet har et legitimt formål og er forholdmessig.

   Grunnloven § 102 og EMK artikkel 8 oppstiller altså at tre kumulative vilkår/krav må være oppfylt: inngrepet i privatlivet må ha tilstrekkelig lovhjemmel, slik at det må foreligge bevis som beviser at inngrepet faller inn under en klar lovhjemmel, jf beviskravet – lovskravet/legalitetsprinsippet i Grunnloven § 113, samt at inngrepet må forfølge et legitimt formål, og være forholdsmessig, jf for så vidt Rt. 2014-1105 og Rt. 2015-93.

   Unni Sandberg:
   Fantastisk!

   Kirsten Rongved:
   Takk Marius for din innsats.

   Solveig Helene Sjurseth:
   En stor TAKK til Marius Reikerås :)

   Anita Johnsen:  
   Håper At De Arrogante jævlane svarer Her.

   
---
---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, lørdag 25. november 2017: 

   Mørkt, vått, tildels yr og omkring en pluss-grad Celsius her ute i natt. Vått, regn, yr og hagl og helt og delvis overskyet med omkring 2 pluss-grader utover formiddagen. Omtrent det samme utover eftermiddagen. Vått, regn og 2 pluss-grader frem mot 17-tiden og mørkt. Omtrent det samme, men mindre nedbør utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, søndag 26. november 2017: 

   Lenge omkring 2 pluss-grader nokså uten nedbør her ute i natt, derefter med omkring 4 pluss-gader og nokså mye nedbør. Yr med oppmot 5 pluss-grader frem mot 12-tiden. Den ene hvalpen, hun-kjønn, ble solgt og avlevert i formiddag. De fleste ønsker seg en jente-hund, mest kanskje av uvitenhet om hvor fortreffelige, fordelaktige og likeverdige også gutte-hunder er. De er egentlig ikke vanskeligere av seg, bare noe annerledes. Overskyet, vått, tildels regn og yr og omkring 3 pluss-grader frem mot 16-tiden. Mørkt, vått og 2 pluss-grader klokken 20.30. Med regn fra omkring 23-tiden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 26.11. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10212004963334160

   Menneskerettighetene og De andres liv

   Mere enn 17 millioner mennesker i Tyskland stemte i mars 1933 på Nasjonal Sosialist partiet (NS) som ble til Hitler-regjeringen. Til tross for at mange mennesker visste eller burde vite allerede da meget om hvilken politikk og dobbel-moral som ville bli ført. Anslagsvis 11 millioner mennesker døde i tiden efterpå i nazistenes konsentrasjons-leire, 6 millioner jøder. Mere enn 20 millioner mennesker i Tyskland stemte i samme 1933 på diverse andre politiske partier. Men NS triumferte med sine mere enn 17 millioner stemmer.

   Det som skjedde og skjer gies underveis andre navn og beskrivelser enn det som egentlig skjer. Medvirkende i eller for de offentlige forbrytelsene gies propaganda og tillager og sprer selv propaganda. Den kriminelle smitten sprer seg. Lover ble også tillaget eller endret for liksom å lovliggjøre forbrytelsene overfor medmennesker. Stadig flere får nytte av forbrytelsene og stadig flere det motsatte.

   Forbrytelsene gir karriærer og blir lønnsomme eller nyttige for mange. Tortur, terror, kidnappinger og utplyndring overfor medmennesker gir mange slags fordeler og nytte for mange mennesker. Både hva angår å bli kvitt diverse medmennesker og å utplyndre deres hjemsteder, familier og økonomi. Etc. Alt dette involverer samtidig medvirkende og unnlatende arbeids-innsats fra forskjellige hold. Karriærer, makt og penger settes i sirkulasjon. Fordelene er mange og forbrytelsene rammer jo ikke en selv. Iallfall er en uansett kanskje selv tryggest og frykten mindre av å være på maktens side, hvordan makten enn er?

   Det var slikt som fikk majoriteten av det tyske folk til under Hitler-regjeringen å begå groteske forbrytelser mot menneskeverdet, sivilbefolkningen og verden. Litt om dette for eksempel i film-dokumentaren "Memory of the Camps" fra 1945, med et lyd-spor fra 1985:

   Memory_of_the_Camps-1985-UK-movie-doc-59m.mp4
   https://www.youtube.com/watch?v=xb54JuaJvD0

   Når og hvordan lærer vi?

   Hitler-regjeringen og dens medspillere forsøkte å kunne fullstendig ødelegge verdens land og mennesker. Med nød og neppe ble dens ondskap stoppet og fikk sitt fall i 1945.

   Hva lærte verdens land og mennesker av dette?

   Tyskland ble delt i to av seierherrenes drakamp om og for Tyskland i 1945. Det ble på den ene siden av en efter hvert også fysisk mur et Øst-Tyskland - og på den andre siden et Vest-Tyskland. Den fysiske muren ble stående til sitt fall i 1989. Øst-Tyskland og Vest-Tyskland ble igjen Tyskland.

   Noe av det som efter 1945 skjedde meget konkret i Øst-Tyskland er av særlig interesse og betydning. Det ble videreført og opprettet et politisk politi og byråkrati efter modell fra det russiske KGB og tyske Gestapo, som en slags stat i staten. Det ble gitt navnet Stasi, som en forkortelse for Ministerium for Statssikkerhet (Ministerium für Staatsicherheit). Dette Stasi ble gitt politisk makt til å trenge seg inn i menneskers privatliv og familieliv. De enhvers umistelige og uavhendelige menneskerettigheter med de felles-menneskelige prinsippene for lovlig lov og rett, forvaltning og politikk, kontra ulovlig, tilsidesettes, neglisjeres og forfalskes fullstendig, med forskjellige slags påskudd, propaganda og falsk dokumentasjon. Selvfølgelig med enorme katastrofale konsekvenser.

   Øst-Tyskland, et forholdsvis lite land med omkring 16 millioner mennesker, ble kontrollert av et slags hemmelig politi, Stasi. Stasi ble efter hvert en instans med omkring 90 tusen ansatte og et nettverk av mange hundre tusen medspillere og angivere som skrev eller hvitvasket rapporter eller bekymrings-meldinger til Stasi. Bekymrings-meldinger om hva som helst av indikasjoner eller mistanker, etc. Om medarbeidere, sjefer, hjelpere, venner, naboer og familie-medlemmer. Frivillig, eller under trusler, tortur eller frykt, eller for å oppnå karriære, makt, frihet, gunst eller andre slags fordeler fra Stasi-nettverket sin side. Et smittsomt, selv-voksende politisk offentlig mafia-system.

   Hvor skjult eller åpent slike systemer opererer kan variere, men de forsøker alltid å bagatellisere og forfalske sine forbrytelser og å alminneliggjøre de.

   Systemet ligner på mange måter det politiske såkalte CPS-systemet ("barnevernet" og "familie-domstoler", etc.) som nu i flere ti-år smittsomt i forskjellig grad har vokst frem og gjort seg gjeldende i stadig flere særlig vestlige land. Likhetene er mange og groteske. Forskjellen er først og fremst ambisjonene, smitte-faren og konsekvens-nivået. Hitler-regjeringens Gestapo hadde mildt sagt store ambisjoner og innebar verdens-vide konsekvenser. Mens Stasi-systemet hadde slikt avgrenset i mindre umiddelbar verdens-vid målestokk. CPS-systemet overgår disse på flere måter, ikke minst i smitte-fare. Det er enda bare spredt med lands og verdens moral, erfaringer, anstendighet og menneskeverdighet som stritter imot og protesterer på denslags politikk og falsk og kriminell lov og rett. 

   Det er nu særlig en kilde jeg ønsker å henvise til for den og de som ønsker å studere nærmere hva Stasi i forhenværende Øst-Tyskland var og ble til. Den megetsigende og internasjonalt høyt verdsatte filmen "Das Leben der Anderen" (De andres liv / The Life of Others) fra 2006. Filmens handling tar til i Øst-Tysklands Øst-Berlin i 1984, fem år før Murens fall. Stasi, det politiske politiet, kontrollerer og observerer alt og alle i Øst-Tyskland, ingenting annet enn politisk og offentlig kriminalitet er privat eller beskyttet.

   Das_Leben_der_Anderen-2006-Germany-movie-132m.mp4
   https://www.youtube.com/watch?v=fBUHU2BdLOY&t=769s

   Mange vil også gjenkjenne systemet av politiske nøkkel-personer og ideologiske nyttige idioter, med sin falskhet og dobbel-moral tilpasset den offentlige mafia-virksomheten. Som for eksempel blandt annet en Kari Killen eller Trond Giske, Audun Lysbakken, Inga Marte Thorkildsen, Solveig Horne, etc. i og for det norske CPS-systemet ("barnevernet"). Mens andre land enda har eller får sine lignende og tilsvarende ideologiske fane-bærere og nyttige idioter.
 
   Øst-Tyskland lærte lenge omtrent ingenting.
  
   Hva og når har vi enhver eller mange nok lært, forskjellen på rett og galt, forskjellen på vesentlig og mindre vesentlig?

   Den ukrenkelige samtidige repekten for eget liv og De andres liv?

   *

  
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1440014509458155/

   Hovard Widding:
   Er det nå blitt til 17 drept i Hitlers leirer? Tallet var i sum en gang oppgitt til ca 6 millioner, men senere revisjon (offisielle) har redusert tallet betraktelig
   I den største leiren Auschwitz var tallet en gang 4 millioner, det er nå redusert til "ca 1.1 millioner, de fleste jøder", altså er tallet redusert med hele 2.9 millioner bare i en leir, og vi står da tilbake med 3.1 før andre tall revideres, noe det er satt en stopper for. Historien kan vi alle ta lærdom fra, men gjengi den korrekt, og her ødelegger innledningen alene interessen for resten, da dette jo er rent vås å hevde at 11 + 6 millioner ble drept i Hitlers leirer.

   Karin Ullensvang:
   Budskapet er å lære av fortiden. Ikke ved straff men med gode hjelpetiltak rettet mot familier og deres barn. Hvis ikke får vi et samfunn som ikke fungerer.

   Rune L. Hansen:
   Antallet er ikke det viktige eller vesentlige, Hovard Widding, det er hvert enkelt-menneske som teller. Offentlige regimers forbrytelser overfor menneskeverdet fortsetter i det uendelige til hele verden er drept om krenkelsene ikke kompetent straffeforfølges og repareres. Tro ikke at det er antallet som er det viktige eller vesentlige! Men, hva jeg i posteringen nevner av antall er realistiske tall i forhold til det meste som er tilgjengelig fra det meste av de mest saklige og grundige kilder og undersøkelser. Altså at omkring 11 millioner mennesker døde i Hitler-regjeringens konsentrasjons-leire, derav omkring 6 millioner jøder. Hadde Hitler-regjeringen i 1945 ikke blitt stoppet ville antallet videre og nu ha vært meget høyere. Men det hele og alt gjelder uansett og alltid vårt enhvers forhold til oss selv og medmenneskets ukrenkelige menneskerettigheter.

   Karin Ullensvang:
   Det gjelder også en påminnelse om at historien ikke gjentar seg.
   Også når det gjelder at stat ikke overkjører menneskene slik det var under 2.verdenskrig.

   Hovard Widding:
   Staten Norge bryter menneskerettighetene hver eneste dag, men hvilke "verktøy" er tildelt for å stoppe de?

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettighetene er absolutt enhver tildelt for å stoppe absolutt enhver offentlig menneskretts-krenkelse, Hovard Widding.

   Hovard Widding:
   Tallene har en viss betydning, og de du gjengir er veldig langt fra ethvert offisielt tall, men la det bare ligge.
   Myndigheters forbrytelser mot eget og andre folk har pågått siden tidenes morgen, det stopper ikke før folket har reel makt, noe folket hele tiden har hatt, men aldri benyttet.

   Rune L. Hansen:
   Som sagt, Hovard Widding, antallet bare vokser i takt med at forbrytelsen og smitten sprer seg og ikke kompetent stoppes.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/570319606425920/permalink/839080972883114/

   Marthe Karin Hoel:
   Og historien gjentar seg.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 23.11. 2017 via Menneskerettsdomstolen Norge Info, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1475032872533860/

   Hvor går kampen for menneskerettigheter videre?

   "Den autoritære renessansen er bygget på selektiv hukommelse. I motsetning til i Øst-Tyskland, der Stasi-arkivene ble åpnet, eller i Sør-Afrika, der Sannhets-og forsoningskommisjonen blottla apartheid-regimets forbrytelser, ble det i de fleste tidligere Sovjetrepublikker ikke tatt et oppgjør med fortiden. Dermed kom den tilbake. Det er like mange politiske fanger i Europa i dag som i 1977, og flere av våre kolleger er drept i de siste ti årene enn i de foregående tretti.

   Glemselspolitikken er beslektet med krigen mot fakta, som har kommet i fokus etter presidentvalget i USA. Hensikten med statlig desinformasjon er presist formulert av Hannah Arendt: «Den ideelle undersått i en totalitær stat er ikke den overbeviste nazisten eller kommunisten, men mennesker som har mistet evnen til å skjelne mellom fakta og fiksjon (det vil si, erfare virkeligheten) og sannhet og usannhet (det vil si, tenke fornuftsbasert).» Den som ikke vet hva som er virkelig har intet grunnlag å handle ut fra.

   Autoritære stater står også i spissen for en ideologisk kamp mot menneskerettighetene, basert på det som ofte kalles for «tradisjonelle verdier». Den liberale orden beskrives som et sted der fødselstall synker, vitenskap undertrykker folket, innvandrere voldtar og formynderstaten tar barna dine fra deg. Kampen mot menneskerettigheter dannes om til moralsk korstog. Denne kulturkrigen utkjempes ikke bare mellom land, men like mye innenfor dem.

   Menneskerettighetenes legitimitet trues i samfunn som ikke føler at de selv har behov for dem. (...)

   Samtidig viser forfølgelsen av aktivister og journalister at menneskerettighetene fremdeles er relevante. Et eksempel på det er Sergej Magnitskij, varsleren som døde i fengsel i Moskva i 2009. Magnitskij hadde avslørt at en gruppe politimenn og kriminelle svindlet den russiske stat for 1,7 milliarder kroner. Gjerningsmennene ble ikke straffet og de stjålne pengene forsvant ut av landet til EU USA – og Norge. Men drapet på Magnitskij innledet en av de mest effektive menneskerettslige kampanjene i vår tid.

   Magnitskij-kampanjen tar sikte på å innføre sanksjoner mot personer som var involvert i svindelen og mishandlingen av Magnitskij, samt mot andre personer som begår grove overgrep mot menneskerettighetsforsvarere."

   Hvor går kampen for menneskerettigheter videre?
   https://www.vg.no/nyheter/meninger/russland/hvor-gaar-kampen-for-menneskerettigheter-videre/a/24190930 
   USA, Storbritannia, Estland og Canada har innført Magnitskij-lover. Flere land følger etter. Det bør Norge også gjøre.
   vg.no
 
   *

   Rune L. Hansen:
   Ikke alle er enda oppmerksom på det felles-menneskelige prinsipp som er lovbestemt i blandt annet Straffeloven 1902 § 4:
   "Overalt, hvor denne Lov benytter Ordet Handling, er, medmindre det modsatte udtrykkelig er sagt eller fremgaar af Sammenhængen, derunder ogsaa indbefattet Undladelse af at handle."

   
---
---

   Marius Reikerås, 26.11. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154913725301875

   EMK artikkel 8 krever at alle inngrep må være absolutt nødvendig i et demokratisk samfunn

   Kravet om at inngrepet må være nødvendig i et demokratisk samfunn for å vareta et legitimt formål, gir uttrykk for at det må foretas en konkret interesseavveining mellom inngrepet i privatlivet og de legitime formålene.
EMD uttrykte dette slik i Olsson mot Sverige, 24. mars 1988 (nr. 10465/83) avsnitt 67:

   «the notion of necessity implies that the interference corresponds to a pressing social need and, in particular, that it is proportionate to the legitimate aim pursued»

   Sitatet kan gi uttrykk for at det må foretas en toleddet vurdering, slik at det først må avgjøres om det foreligger et absolutt behov for å gjennomføre inngrepet, og deretter foretas en konkret forholdsmessighetsvurdering mellom inngrepet og de legitime formålene.

   Men EMD vurderer ofte ikke isolert om det foreligger et presserende samfunnsmessig behov.

   Den første delen av sitatet kan da langt på vei hevdes å være et navn på resultatet:

   Dersom inngrepet ikke er absolutt nødvendig, foreligger ikke et slikt behov.

   Da er heller ikke inngrepet hjemlet, og det vil dermed være en krenkelse av EMK artikkel 8.

   *

   Rune L. Hansen:
   Og hva sier for eksempel Menneskerettserklæringen Art 16 & Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 23? At:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   
---
---

   Marius Reikerås, 26.11. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154913167061875

   Et like knallhardt oppgjør med Norges domstoler:

   «Fra mitt synspunkt er det den største kriminaliteten. Norge må dømmes for disse forbrytelsene ved en internasjonal domstol. Biologisk binding kan ikke avbrytes på denne måten. Vi bor ikke i gamle Sparta, hvor barn ble tatt fra foreldrene sine og reist opp for kamp. Vi lever i et demokrati. Hvis Norge skal betraktes som en demokratisk stat, må dette endres. Jo før, jo bedre,» slår han fast."

   Tsjekkisk politiker med knallhardt angrep på norsk barnevern
   http://www.247avisen.com/2017/11/24/tsjekkisk-politiker-med-knallhardt-angrep-pa-norsk-barnevern/
   Forrige tirsdag viste tsjekkisk TV dokumentaren «Statens barn». Den handlet om det norske barnevernet. Etter å ha sett dokumentaren går den tsjekkiske…
   247avisen.com

   *

   Gs Allan:
   Han kan jo prøve seg med en statsklage jf. art. 33.

   Rune L. Hansen:
   Dessverre var det tsjekkiske tv-programmet også fullstappet av propaganda for og løgner om den politiske offentlige kidnapper-virksomheten ... Hvis jeg har forstått det rett. Det politiske kidnapper-regimet både i og utenfor Norge gjør seg selvfølgelig meget store og påkostede anstrengelser og innflytelser for å spre sin smitte og propaganda - også i og for Tsjekkia!

   
---
---

   Marius Reikerås, 26.11. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154913517706875

   Viktig å aldri glemme at norsk politi bidro til å sende norske jøder til tyske konsentrasjonsleire i 1942.

   Det er i dag 75 år siden 532 norske jøder ble deportert fra Oslo med skipet D/S «Donau» til konsentrasjonsleirene.

   Mennesksrettskonvensjonene, som er et direkte resultat av krigens grusomheter, er klar på at offentlige tjenestemenn og kvinner ikke kan gjemme seg bak "systemet", når de begår menneskerettskrenkelser.

   De skal altså stilles personlig til ansvar.

   *

   Wenche Olafsen:
   Når og hvem skal makte å stoppe det du påpeker?

   Anne-Britt Ose Kaltun:
   Ble de som gjorde dette stilt til ansvar????

   Robert Steffensen:
   Den er veldig bra, i motsetning til mange lærere som satte seg i mot beordringer for skoleverket. Personlig ansvar går altså fremfor beordringer for en hver stilling, så femst at man burde forstå at noe er i mot lovene. Dette forholdet er altfor lite vektlagt innenfor vårt demokrati og rettsvesen. Mon tro om det undervises noe særlig om forholdet.

   Sveinung Vegsund:
   Interessant betraktnig med hjemmel i Nuirnbergsdomstolen.

   Sveinung Vegsund:
   Da tar vi litt Nurnberg.

   Sveinung Vegsund:
   Det personlige ansvar, dvs. straffeansvar for en handling eller medvirkning til en handling ble fastslått allerede i rettsaken mot Hitlers mest betrodde medarbeidere under rettsoppgjøret ved Nurnbergdomstolen i 1945. Alle de tiltalte nazi krigsforbryterne påberopte seg straffefrihet under rettsaken, begrunnet med at de hadde handlet på ordre, og således var uskyldige for sine ugjerninger, fordi deres handlinger var styrt av en overordnet lydighetsplikt overfor føreren.

   Rune L. Hansen:
   Blandt annet Menneskerettserklæringen Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Rune L. Hansen:
   Straffeloven 1902 § 1: "Denne Lovs første Del finder, forsaavidt intet modsat er bestemt, Anvendelse paa alle strafbare Handlinger. /
   Straffelovgivningen gjelder med de begrensningene som følger av overenskomst med fremmed stat eller av folkeretten for øvrig./
   Endret ved lov 19 juli 1996 nr. 57 (i kraft 24 juli 1996)."

   Rune L. Hansen:
   Straffeloven 1902 § 4:
   "Overalt, hvor denne Lov benytter Ordet Handling, er, medmindre det modsatte udtrykkelig er sagt eller fremgaar af Sammenhængen, derunder ogsaa indbefattet Undladelse af at handle."

   Sveinung Vegsund:
   Handlingsunnlatelser også ?

   Rune L. Hansen:
   Ja, menneskerettighetene og medmennesket skal være beskyttet også av loven, sier menneskeretts-konvensjonene.

   Rune L. Hansen:
   Angående organisert kriminalitet sier Straffeloven blandt annet følgende - i Straffeloven 1902 § 60a:
   "Dersom en straffbar handling er utøvet som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe, forhøyes maksimumsstraffen i straffebudet til det dobbelte, likevel ikke med mer enn 5 års fengsel. /
   Med organisert kriminell gruppe menes en organisert gruppe på tre eller flere personer som har som et hovedformål å begå en handling som kan straffes med fengsel i minst 3 år, eller hvor en vesentlig del av virksomheten består i å begå slike handlinger. /
   Forhøyelse av maksimumsstraffen etter bestemmelsen her får anvendelse i forhold til lovbestemmelser som tillegger strafferammen rettslig virkning, hvis ikke annet er bestemt. /
   Tilføyd ved lov 4 juli 2003 nr. 78."

   Rune L. Hansen:
   Og som også fremgår av blandt annet Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen, Art 10:
   "Ingen skal medvirke, ved handling eller ved unnlatelse av å handle der det er nødvendig, i krenkelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter og ingen skal bli utsatt for straff eller negativ handling av noe slag for å nekte å gjøre det."

   Også blandt annet i innledningen i Menneskerettighetserklæringen sies det klart og utvetydig, at:

   "Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, (...)
   - da en allmenn forståelse av disse rettigheter og friheter er av den største betydning for å virkeliggjøre denne forpliktelse,
kunngjør Generalforsamlingen
   nå denne Verdenserklæring om menneskerettighetene som et felles mål for alle folk og alle nasjoner, for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blant folkene i medlemsstatene selv og blant folkene i de områder som står under deres overhøyhet."

   Elin P. Gregusson:
   En forferdelig skamplett i norsk historie http://www.hlsenteret.no/gormley/
   Minnesmerket for deporterte norske jøder
   Fra dette området ble 532 norske jøder ført om bord i skipet Donau 26. november 1942 og deportert til…
   hlsenteret.no
 
   Tommy Winther:
   https://www.youtube.com/watch?v=q8WQrQb3Ug8
   Kort innføring i Norsk Politihistorie, ved Bjørn Inge…
   youtube.com

   Tommy Winther:
   https://www.youtube.com/watch?v=DTlQPDXtoTM&t=28s
   Kort om det norske politiets historie av Bjørn Johansen
   Bjørn Johansen i Hugtun TV gir…
   youtube.com

   
---

   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154913503216875

   Bjørg Marit Aga:
   En svart dag i Norges historie ! :(

   Ken Joar Olsen:
   Ja det er jo pussig, at ingen av disse er selvstendige individer... Med egen samvittighet, ansvarsfølelse og istedenfor oppfører seg som hjerne døde autoritets tro slaver... Egentlig innehar de jo like mye menneskelighet som en maur, en bi eller et annet innsekt født ene og alene for å tjene...

   Charlotte Nybø:
   Åja så enig med deg Ken Joar Olsen <3

   Øystein Andre Falch:
   Akkurat her er du inne på et tema ,, som jeg har tenkt på flere ganger !!!! Hva er det som gjør at folk er villige til å gjøre di utroligste ting ,, bare dem har fått beskjed om det fra arbeidsgiver ,, det er alt i fra tortur til sterrilisering ,, aborter , logotomering osv osv ,,, Dette er et psykologisk fenomen !!!!

   Ken Joar Olsen:
   Når samvittigheten kan legges til side, gjemmes bak ordet en ordre. Kan svake mennesker, føle seg mektige på Andres bekostning... Sterke mennesker, går i opposisjon om det strider mot personlige normer, og kodekser... Og derfor er konformiteten så viktig for ledelsen, da det kan brukes til press middel overfor de som vet det er feil. Men ikke tørr å gå imot ordren.

   
---
---

   Marius Reikerås, 26.11. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154913643271875

   I dag er det 75 år siden 532 norske jøder ble deportert fra Oslo, med skipet D/S «Donau» til konsentrasjonsleirene.

   Og det var norsk politi, som bidro til å begå disse grusomhetene mot sine egne landsmenn.

   De utførte ordre på vegne av "systemet, og kunne gjemmes sine handlinger bak systemets usynlige kappe.

   Og andre sto passive som tilskuere.

   Mennesksrettskonvensjonene, som er et direkte resultat av krigens grusomheter, er klar på at offentlige tjenestemenn og kvinner ikke kan gjemme seg bak "systemet", når de begår menneskerettskrenkelser.

   De skal altså stilles personlig til ansvar.

   Men, i Norge stilles ikke de ansvarlige til ansvar.

   Her er det designet et system, der menneskerettsovergriperne går fri.

   Men nå er det på tide å endre på dette.

   Og banke gjennom at menneskerettene har en reparasjonsregel, som krever at de ansvarlige blir stilt personlig til ansvar.

   *

   Rune Fardal:
   Til det trengs det handling. Så kanskje den neste store demonstrasjon bør bli utenfor kontoret til Bufdir, der Mari Trommald alt for lenge har fått gjemme sine årelange overgrep mot barn og familier. target de ansvarlige personer som begår overgrep.

   Ingen "etater" begår overgrep, det er det en rekke ansatte som gjør så når man demonstrerer mot "barnevernet" så flytter man fokus bort fra den enkelte ansattes lovbrudd og overgrep. La oss slutte følge de regler systemet har lagt opp til ved klager for de frigir de virkelig ansvarlige, den enkele offentlige ansatte, den enkelte private ansatte i de firmaer som leverer tjenester til det offentlige.

   Irvine Valetti:
   Hva hvis alle som var tilknyttet ulike kommuner hadde samlet seg utenfor hvert bufetat bygg som var i Norge ?
   Og ikke ventet til neste år.
   Tatt det før jul.
   Så kunne man i det minste forstyrre bufetat nok til at det ble vanskeligere for dem å hente barn inn til jul ?

   Eva Tangstad:
   Da blir det mange som må i fengsel.

   Per Steinar Sørå:
   Det er mye å skamme seg over i dette landet. Deportasjon av jøder, etter krigen var det sjøfolk og tyskerbarna og deres mødre dom fikk gjennomgå, vi er ennå mange som lever etter og fikk føle at var en ikke A4, var en ingenting for eliten!!

   Kjell Erik Midtgård:
   Deportasjonen av jøder ble gjort av okkupasjonsmakten. Ikke bland Norge inn i det. Dommerne ble i ettertid ikke straffet, de sa "getzitst ist getzist." -Og det helt rettelig. Det ville være ulikhet for loven om polititjenestemennene da skulle taes for noe dommerne gikk fri for. I hht menneskerettighetene har ethvert folk rett til eget land og rett til å være selvstyrte, tidligere uttrykket ved grunnlovens opprinnelige paragraf 2. Jøder er ikke av det norske folk og deres tilstedeværelse var således å anse som ulovlig og menneskerettslighetskrenkende mot det norske folk.

   Mona Kågen:
   Dvs at da nordmenn rømte til Amerika så var det også forbudt da eller?

   Rune L. Hansen:
   Absolutt ingen har lov eller rett til å medvirke i eller for en menneskeretts-krenkelse, Kjell Erik Midtgård. Hvor meget de enn misliker at det er slik.

   Kjell Erik Midtgård:
   Hvorifra har menneskerettighetene sin legalitet Rune? Ble de gitt av FN / mennesker, eller av Gud Den Allmektige?

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke min feil at du tenker kriminelt, Kjell Erik Midtgård. :(

   Dag Røsthe:
   Det som pågikk under krigen pågikk utenfor det demokratiske system. Det som pågår i dag pågår utenfor det demokratiske system.
   Det som dommere og politi gjennomfører i dag pågår utenfor det demokratiske system, det pågår ikke etter Konstitusjonen.
   De er lovbrytere. La oss varsle Stortinget - dersom den utøvende myndighet ikke utfører sitt embete, så er det fare for utvikling av selvjustis.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1672285619459027/

   Edith Kristense Bjørnestad:
   De ansvarlige må bli stilt personlig til ansvar.

   
---

---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, mandag 27. november 2017: 

   Mørkt, vått, tildels yr og omkring 2 til ned mot null pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått og omkring 2 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt, yr og 2 pluss-grader omkring 17-tiden. Tildels yr og omkring 2 og 1 pluss-grad utover kvelden og med yr mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 27.11. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10212013349543810

   Hva er menneskerettighetene?

   Menneskerettighetene og menneskeretts-konvensjonene bygger på og bærer i seg de felles-menneskelige universelle prinsippene for lovlig lov og rett, forvaltning og politikk, kontra ulovlige.

   De er felles-menneskelige minste-standarder fremkommet, erkjent og stadfestet fra hele verdens erfaringer, kunnskaper og mange forskjellige land. Minste-standarder for nødvendighet, medmenneskelighet, rettferdighet, moral og anstendighet.

   De representerer rettferdighetens og medmenneskelighetens prinsipp, med tusen-årige røtter og kvaliteter.

   Enhver av de er og skal være absolutt enhvers umistelige og uavhendelige minste-garanti, forpliktelse og eiendom. Dette er hva alt av lovlig - felles-menneskelig - lov og rett, forvaltning og politikk bygger på og må være i samsvar med.

   Lex superior og "the rule of law" er også begreper som betyr det samme.

   *

   
---

---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, tirsdag 28. november 2017: 

   Mørkt, vått og omkring 1 og 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Tildels lett overskyet med 3 pluss-grader frem mot 10.30-tiden. Omtrent det samme videre utover dagen. Nokså mørkt, en litt voksende halv-måne østlig og i underkant av 2 pluss-grader omkring 17-tiden. Mørkt og ellers omtrent det samme været videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Fortsettelse fra i går, 27.11. 2017:  ( intern )
   https://www.facebook.com/groups/808363962527679/permalink/1689761644387902/

   Syed Hussain:
   https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/wE6aon/Norge-har-oversett-at-islamske-land-har-sine-egne-alternative-menneskerettigheter--Terje-Tvedt
   Norge har oversett at islamske land har sine egne alternative…
   aftenposten.no

   Johnny Fuglestad:
   mye bra bøker å få kjøpt. til jul er nok denne å finne under mange 1000 juletrær http://www.dreyersforlag.no/det-internasjonale-gjennomashybruddet.6026531-401548.html
   DET INTERNASJONALE GJENNOM­BRUDDET - DREYERS FORLAG OSLO A S
   FRA «ETTPARTISTAT» TIL MULTIKULTURELL STAT
   dreyersforlag.no

   Rune L. Hansen:
   Jeg ser dere kommenterer med henvisning til suspekte eller uforstandige menneskers forsøk på å spre forvirring om hva menneskerettighetene er, Syed Hussain og Johnny Fuglestad. Menneskerettigheten er hverken politikk eller religion eller ideologi, men de er over-ordnet alt slikt - og politikk, religion, ideologi, etc. må og skal befinne seg innenfor og i samsvar med menneskeretts-konvensjonene for ikke å være kriminalitet. Menneskerettighetene og menneskeretts-konvensjonene er heller ikke utenriks-politikk, men tvert om innenriks-politikk - og reell både nasjonal og internasjonal lov og rett, lex superior og the rule of law. Den islamske Kairo-erklæringen er heller ikke en menneskeretts-konvensjon, selv om den forsøker å gi inntrykk av å være det. Den er politikk og religiøs ideologi som promoterer politisk og offentlig organisert kriminalitet.
   Litt mere om dette på følgende link:

   Bill Warner, PhD: Cairo Declaration of Human Rights -
   https://www.youtube.com/watch?v=p8cVlixkE7g
   Bill Warner, PhD: Cairo Declaration of Human Rights
   We can learn a lot about the Islamic world…
   youtube.com

   Rune L. Hansen:
   Haag-konvensjonen for eksempel er selvfølgelig heller ikke en menneskeretts-konvensjon.
   Det er dessverre enda utrolig mange som forsøker å spre forvirring om hva menneskerettighetene og menneskeretts-konvensjonene egentlig er. :(

   Rune L. Hansen:
   Det er meget viktig at menneskerettighetene ikke forveksles med den, de, det eller noen som ikke fullverdig respekterer enhver menneskerettighet for absolutt ethvert menneske eller som forveksler med påstander, bagatellisering, neglisjering eller med noen eller noe som som forfalsker en eller flere reelle menneskerettigheter.

   Rune L. Hansen:
   Enhver menneskeretts-krenkelse i offentlig regi er kriminalitet, men selvfølgelig kan ingen straffes for det som på norsk kalles nødverge. Andre unntak finnes ikke og skal ikke kunne forekomme. Enhver menneskerettighet er og skal for ethvert menneske være umistelig og uavhendelig, har menneskeretts-konvensjonene lovbestemt. Og de skal være og er, i kraft av å være de felles-menneskelige prinsippene for lovlig lov og rett, både nasjonal og internasjonal reell lov og rett, over og foran alt annet og alle andre.

   Rune L. Hansen:
   Hadde vi ikke hatt disse konkrete menneskeretts-konvensjonene så ville arbeidet for å få stoppet korrupsjon og makt-misbruk vært akkurat det samme, bare enda meget vanskeligere!
   Men noen har allerede genialt gjort det fundamentale arbeidet for oss! Og fått det forhandlet frem til både internasjonalt og nasjonalt erkjente, aksepterte og vedtatte felles-menneskelige minste-standarder!
   Genialt, nærsagt som et enkelt og lett-forståelig sjakk-spill hvor makt-misbrukere alltid er dømt til å tape!
   Uten ville enhver fortsatt ha måttet kjempe og arbeide for å få erkjent, anerkjent og vedtatt de felles-menneskelige prinsippene for lovlig lov og rett, forvaltning og politikk, kontra ulovlige!
   Nu gjenstår bare å få det uforfalsket omsatt til praksis, uten dobbel-moral eller bagatelliseringer! For endelig å få stoppet, verdens til alle tider og steder gigantisk verste problem, menneske-forakt og katastrofe, nemlig politisk og offentlig organisert kriminalitet!

   
---
---

   Rune L. Hansen, 27.11. 2017 via Human Rights Understanding (multi-lingual):
   https://www.facebook.com/groups/188229141585377/permalink/321802658228024/

   Public Voting - Elections

   The Human Rights Act - ICCPR Art 25:

   "Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in Article 2 and without unreasonable restrictions:
   a. to take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;
   b. to vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors;
   c. to have access, on general terms of equality, to public service in his country."

   Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Art 30:

   "Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein."

   *

   Rune L. Hansen:
   Party system in Norway - David Icke -
   https://www.youtube.com/watch?v=N-cc74s_MO0
   Party system in Norway - David Icke
   youtube.com

   Rune L. Hansen:
   The political climate of Norway
   https://www.youtube.com/watch?v=u88ErnXormc
   The political climate of Norway
   youtube.com

  
---

---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, onsdag 29. november 2017: 

   Mørkt, stjerne-himmel og omkring 2 til 3 minus-grader Celsius her ute i natt. Det er utrolig mange grov-kriminelle offentlig ansatte menneskeretts-forbrytere i dagens Norge, som med sine medspillere så allsidig de klarer forsøker å spre forvirring og uvitenhet om hva menneskerettighetene egentlig er. Inkludert også mange som forsøker å benekte eller bagatellisere menneskerettighetenes lovlighet og status som reell lov og rett. For mange kompliserer dette, selvfølgelig og dessverre. Til og med mine kommentarer gjengitt her i går for å advare mot visse sider av slikt kan virke kompliserende, stridende og irriterende for mange. Akk, akk. De hefter seg tilvendt heller med småtterier enn med vesentligheter og takler ikke den nødvendige kombinasjonen. Jeg forsøker bevisst optimalt allsidig og grundig og tilstrekkelig å dokumentere og å belyse alt som er relevant til og for tematikken for den saks-dokumentasjon og politianmeldelsen som hele mine offentlige dagboks-notater omhandler. Stoff-omfanget og vitnesbyrdene jeg har tilgang til særlig via Internettet og Facebook er en gigantisk stor mengde, dermed må jeg stadig også prioritere alt og forskjellig meget. Grålig lyst og ned mot 4 minus-grader her ute nu omkring 09-tiden. Til, 2 minus-grader, lys blå himmel og solen lavt sørlig frem mot 12-tiden. Noe av omtrent det samme utover eftermiddagen. Mørkt, den voksende halv-månen i sør og 5 minus-grader omkring 21-tiden. Omkring 6 minus-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, torsdag 30. november 2017: 

   Mørkt, stjerne-himmel og omkring 6 minus-grader Celsius her ute i natt. Lyst, spredt lett skyet og 6 minus-grader klokken 10. Med 2 minus-grader klokken 15 og 16. Mørkt, 4 minus-grader og månen i sør-øst omkring 19-tiden. Omkring 5 minus-grader mot midnatt.
   
---
---

   Elin P. Gregusson, 30.11. 2017 added 2 new photos:
   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=847680308726510&id=100004536465723

   Norge har vunnet i EMD i den andre av ni barnevernsaker som er tatt til behandling i Strasbourg (nå nylig); den såkalte Lobbensaken.

   Jeg kjenner som nevnt nylig ikke Trude Lobben, eller detaljene i saken, men har nettopp fått en telefon der vedkommende fortalte meg at Trude er en god og omsorgsfull mamma for to barn som er yngre enn barnet hun har kjempet for i EMD. Dét bør være et tankekors, også for de mest systemtro blant oss.

   Det skal et mirakel til for å få saker inn gjennom nåløyet til EMD. Jurist Marius Reikerås lyktes med dette for to år siden, da saken ble kommunisert, som det heter på fagspråket, den 1. desember 2015.

   For alle som er engasjert i rettssikkerhet for barn, for alle vi som ikke selv er rammet, men som har satt oss inn i enkeltsaker og vet hvor uendelig uetisk barnevernskonsulenter, sakkyndige, advokater, politi og dommere kan være, er utfallet nedslående.

   Men hva kunne man vente? Det er i prinsippet "umulig" å vinne i EMD, og Staten Norge har i tillegg fikset en genistrek, der en dommer i Høyesterett har vekslet mellom to dommerhatter [les: lønninger] som han har plassert på sitt eget hode [Les: konto].

   Det er ikke bare uetisk, men i tillegg på grensen til uvirkelig uetisk. -Men mest av alt er det overraskende dumt(!). Dette rammer nemlig troverdigheten til alle som er opptatt av å fremstille norsk rettsapparat som et av verdens beste, der alle dommere er uavhengige og så ærlige at vi trenger ikke engang stenografer eller lydopptak i norske rettssaler. Beskjeden "eliten" gir til alminnelige nordmenn, som ikke har venner innen finansmiljøet eller advokat- og dommerstanden, er at vi skal bare lukke øyne og ører og stole blindt på dem, liksom.

   Det er det imidlertid ikke grunnlag for.

   Bildet er heldigvis ikke helsvart. Det finnes lyspunkter.
   Tre av fire dommere tok nemlig dissens. Resultatet kunne med andre ord blitt omvendt, hvis f.eks Norges dommer i EMD hadde vært reelt uavhengig. Tenk, så fint det ville vært om det hadde vært reelt grunnlag for å ha tillit til Norges representant i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen?

   Dette må være en litt ubehagelig seier med bismak for Norges juridiske "elite", først og fremst representert ved lobbyist og leder av ICJ-Norge, (International Commission of Jurists), advokat Jon Wessel-Aas. http://icj.no/?page_id=6

   Han er uoffisiell leder av Norsk #Trollfabrikk og har i flere år mobilisert kraftig for å sverte Trude Lobbens prosessfullmektig.
   "Stjernene" på troll-laget, var da han fikk med seg advokat Liv Torill Evenrud fra advokatfirmaet Econa, og kommuneadvokaten i Fjell kommune, Dag-Heine Bjørndal. Sistnevnte som sågar utga seg for å være en kvinnelig jurist ved navn "Helle Vangen", da han skrev bloggen han kalte "Halvhild", ved siden av sin åpne "Myteknuseren", og disse to advokatene med tre indentiteter (minst), skrev det ene blogginnlegget om Marius Reikerås, etter det andre. "Manisk" er bare fornavnet.

   Det var virkelig ekstremt, frem til Evenrud døde og Bjørndal først braste ut i lørdagsmagasinet til Bergens Tidende og spilte "offer", før han ble avslør kort etter. De fikk selvfølgelig med seg trollene lenger ned i hierarkiet. Dvs. de fikk med seg den beryktede havforskeren og andre "skrotinger", for å bruke et av deres eget yndlingsuttrykk mot dem selv.

   Først var hovedbudskapet fra Liv Torill Evenrud, Dag-Heine Bjørndal og "Helle Vangen" (det er så pinlig at det går nesten ikke an) at man MÅTTE være medlem av Advokatforeningen for å kunne klage til EMD. De messet om dette, gang på gang, og fremstilte det som at det var av pur omtenksomhet de bablet det frem i munnen på hverandre. De tok feil, men innrømmet det aldri.

   Da de omsider oppfattet at Reikerås hadde flere saker i EMD, der han ble omtalt i brevs form på EMDs brevpapir som prosesfullmektig, endret nettrollene argumentasjonen. Brått ble det SELVSAGT at "hvem som helst" kan sende en klage, men man måtte være advokat for å kunne prosedere en klage for dommerne. Alt annet var svindel, skrek Evenrud, Bjørndal og de andre trollene i kor. De doblet eller triplet seg selv via flere falske profiler. "Arnt Inge Hansen" og "Johan Pedersen" publiserte manus etter manus, skrevet av pompøst politisk korrekte jurister, mens "de bitre mennene" blogget og blogget fra sine tullete tøv-blogger.

   For å gni inn poenget, vedlegges side 1 og 2 av dagens "seier" for rettsstaten Norge, mens jeg undrer meg over om det blir servert Champagne og marsipankake i Høyesterett og utvalgte advokatkontorer i dag.

   Nå skal nettrollenes historie omskrives. Bare vent. "Selvfølgelig kan hvem som helst, inkludert avskiltede advokater, få en klage behandlet i EMD, vi har aldri påstått noe annet." Trollene eier ikke moral og skjønner ikke når de er avslørt. Det er så man hører den ene advokaten vri seg i graven over egne fordummende blogginnlegg og Facebook-kommentarer som ligger åpent den dag i dag, mens den like uetiske kommuneadvokaten hyler på kontoret, og lederen i ICJ-Norge angrer litt på de åpne personangrepene, smisk i retning Møse og støtten til Nettrollheimen. Det ble ingen paradeoppvisning.

   Men... dette siste er et sidespor. Det viktige nå er å fortsette arbeidet med å oppnå kvalitet i barnevernet og økt rettssikkerhet for "småfolk" i sin alminnelighet, i norske domstoler.

   De tre dommerne som tok dissens, skriver blant annet om tvangsadopsjonen:

   "We have attempted to explain why, factually and legally, we do not share the assessment of our colleagues in the circumstances of the present case, conscious throughout of the limits rightfully dictated by subsidiarity and the margin of appreciation.

   We are acutely aware not only of the direct contact enjoyed by the authorities with the persons affected by their decisions, but also of their expertise in questions relating to child placement, access rights and adoption. This case demonstrates that there is a marked preference in Norway for adoption rather than long-term foster care and that the former is considered in the best interests of the child."

   Det er dessverre presist sagt. Tvangsadopsjoner er et enormt og økende problem, i "verdens beste land". Det er et synspunkt jeg ikke er alene om å ha, men som svært mange seriøse og nøkterne fagfolk har forsøkt å rope varsku om. Lenge.

   Klasseforskjellene øker, også i Norge. Barnevernet tar ikke barna til kjendiser, rikinger, journalister, advokater, toppolitikere, politifolk eller dommere. Det er barna til alminnelige nordmenn uten denne beskyttelsen som rammes.

   Hva kan gjøres for å vekke den norske dommerstanden?

   Hvis de inviteres på ekskursjon ned fra pidestallene og ut i virkeligheten, der de kan få møte foreldre og barn av kjøtt og blod, og høre dem snakke selv - vil de takke ja?

   Lobben-vs-Moose-Norway-20171130-b1.jpg

   Lobben-vs-Moose-Norway-20171130-b2.jpg

   *

   Marius Reikerås:
   Det er opplagt at denne saken fort vil få et annet resultat i storkammeret, der flere dommere fra øst europeiske land vil kunne delta.

   Trude Lobben:
   Hvis det i det heletatt er no som heter rettferdighet i storkammeret :(

   Rolf Halln:
   Trude
   Vi må bare opprettholde forhåpninger ;)

   Trude Lobben:
   Rolf Halln der er desverre ikke jeg nå mer.

   Rolf Halln:
   Trude
   Full forståelse for det :(
   Men dette kan ikke aksepteres, er jo en helt ufattelig avgjørelse som ikke harmonerer med menneskelige hensyn i det hele tatt.
   La det gå noen dager/uker, så vil nok kamplysten komme tilbake igjen, det er vårt eget kjøtt og blod vi kjemper for, dette blir nok lagt merke til ut over landets grenser, ikke minst norsk dommer som ødela rettferdigheten.

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Hvor lang tidsaspekt står man da fremfor? Dyp medfølelse til mor i saken. Jeg ble virkelig lei meg på hennes vegne.

   Irene Hov:
   Dette skal leses! (Løper og henter kaffe og briller..), :)

   Rune Fardal:
   Illusjonen av rettssikkerhet er påtagende. Hva om man vinner i storkammeret? Gutten det er snakk om er nesten voksen og hvordan reparerer man et ødelagt liv og familier? Hvem straffes for denne adferden? De ansatte i barnevernet? Neppe. Angrepet på familien, illusjonen av rettssikkerhet, frykten for å skille seg ut gjennom kritisk tenkning... Vårt samfunn går farlige tider i møte.

   Elin P. Gregusson:
   Gutten er 9 år.

   Rune Fardal: