----- Denne side: db201802.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28.  --- 
----- 
---  Februar 2018 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 01. februar 2018:

   Mørkt, vått, en full måne sørlig og vestlig og omkring en og to minus-grader Celsius her ute i natt. Lavt sol fra lys blå himmel og opp mot en pluss-grad utover formiddagen. Dust tilskyende utover eftermiddagen. Mørkt og omkring null grader klokken 18. Månen nokså høyt i øst og i overkant av null grader klokken 22. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.02. 2018 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/?multi_permalinks=1745020268852228

   Rapport fra Norge, 01. februar 2018

   Det er megetsigende at den politiske offentlige nepotismen i dagens Norge kjennetegnes av blandt annet

   - å ha null interesse for å avdekke og reparere offentlige menneskeretts-krenkelser, men
   - å ha stor interesse for å utøve og å skjule og bagatellisere offentlige menneskeretts-krenkelser,
   - å ha stor interesse for å forfalske alt som forfalskes kan, og
   - å investere stort i og for dobbel-moral og propaganda, og
   - å premiere og å forfalske offentlige menneskeretts-krenkelser, og
   - å utplassere menneskeretts-krenkere i alt som er av nøkkel-posisjoner, og
   - å beskytte og verne seg selv og hverandre og sine mest nyttige medspillere.
  
   Politikerne sier seg å være valgt av folket, men de er valgt av sine partier og sin parti-ledelse.
   Sivilbefolkningen tillates ikke fritt å velge politikere.
   Og tillates heller ikke tilgang til reell lov og rett.
   Det er meget risikabelt og livs-farlig å leve i dagens Norge.
   Men enda tryggest for den politiske offentlige mafia-virksomheten.
   De ødsler fritt med sivilbefolkningens økonomi.
   Offentlig makt- og myndighets-misbruk, falskhet og motsatt lov og rett er det alminnelige.
  
   Offentlige forbrytelser mot menneskeheten og et folkemord pågår i stor stil.
   Sivilbefolkningens familier og familieliv blir stadig mere oppløst og ødelagt.
   Offentlig terror, tortur og utplyndring blir stadig mere alminnelig.
   Selv barna blir kidnappet, traumatisert, torturert og fangeholdt.

   Alt dette enda smitter og perverterer også resten av verden.

   Dobbel-moral og falskhet både frister og narrer mange.

   La deg ikke narre av innkjøpte rangeringer.

   La deg ikke narre av overflatene.

   De fleste steder i verden er tryggere og bedre enn Norge.

   Og mindre farlige, falske og forræderiske.

   *

  
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1507151242744481/

   Marthe Karin Hoel:
   Godt formulert.

   Rune L. Hansen:
   Mislikt av veldig mange i Norge. :(

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.02. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155082230856875

   Domstoladministrasjonen har litt Nord-Korea propaganda over seg.

   Basert på subjektive undersøkelser, så skal Domstoladministrasjonen få det til at Norge er blant de beste i verden på rettssikkerhet.

   Men jeg har også gjort en høyst subjektiv undersøkelse. Og den viser et helt motsatt bilde av hva Domstoladministrasjonen prøver å innbille verden.

   Rett før jul, spurte jeg om den enkeltes tiltro til norske dommere på en skala fra 0 til 10, der 0 er absolutt null tillit, og 10 absolutt tillit.

   Flere hundre svarte, og et overveldende flertall, ja langt på vei de aller fleste, har gitt tallet 0 eller 1. Ingen har gitt høyere enn tallet 6, og av de var det kun to stykker.

   Gjennomsnittet ligger på under 2, og det viser at tilliten til norske dommere er svært lav blant de som deltok i denne undersøkelsen.

   Dette i motsetning til Domstoladministrasjonen(DA) sin egen undersøkelse,der nærmere 90 % av de spurte hadde tiltro til norske domstoler.

   Verken min eller DA sine undersøkelser er representative, da utvalget ikke er tilfeldig.

   Det er lett å manipulere med statistikk.

   På den annen side, så er det kun de med erfaringer fra rettsvesenet som burde uttale seg.

   Og langt på vei de fleste som har besvart på min undersøkelse, har erfaringer med det norske rettsvesen.

   Og de har svært liten tillit til det norske rettssystem.

   *

   Christel Daniel Brunes:
   Ingen bombe

   Noralf Aunan:
   Dette avslørende forsøket bør deles på flest mulige sider.

   Kenny Andreassen:
   Ja, alt er som normalt...

   Inga Rakita:
   Klart og logisk, Marius.

   Geir Andreassen:
   Ikke overraskende

   Jostein Wetteland:
   Tja anbefaler dere å lese denne på veien til makt fullkomenheten https://www.academia.edu/11783952/Hvem_skal_vokte_vokterne
   Hvem skal vokte vokterne?
   academia.edu

   Michael Nagel:
   Norge er hva angå grunnliggende menneskerettigheter ett lutfattigt u-land, så enkelt kan det sies. Menneskerettighetene er domstolene ellers satt til å våke over...... en skammelig affære.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.02. 2018 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1506634006129538/

   Sansho the Bailiff, 1954,
   directed by Mizoguchi Kenji, Japan

   Mizoguchi Kenji - Sansho the Bailiff (Legendado)
   https://www.youtube.com/watch?v=seQRd_5Eljk&t=945s
   youtube.com

   *

   Aina Gregersen:
   ......mulighet til og få dette budskapet i stikkordform ?

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettighetene, familielivet, integritet, identitet, samhold, menneskeverdet, offentlig makt- og myndighets-misbruk, etc. ....?

   Rune L. Hansen:
   Samtidig er den en av verdens absolutt beste filmer, men enda nokså fullstendig ukjent i Norge og mange andre steder i verden.
   Min tanke er at også dette er viktig folkeopplysning, ikke minst i og for et Norge som enda er et åndelig u-land.
   Olje-rikdommen gjorde og gjør mye bra for store deler av den norske befolkningen, men samtidig manifesterte seg gigantisk med politisk hovmod og makt- og myndighets-misbruk. Så egentlig er dagens Norge et katastrofalt og livs-farlig land, meget langt mere og farligere enn noensinne.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 31.01. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10212543697842186

   Om Artikkel 13, Retten til et effektivt remedium,

   og Undersøkelser i forbindelse med påståtte brudd på Artikkel 2 (Retten til liv) og 3 (Forbud mot tortur) i EMK (EHRC) konvensjonen

   Fra "Guide to good practice in respect of domestic remedies (adopted by the Committee of Ministers on 18 September 2013) Directorate General Human Rights and Rule of Law Council of Europe, 2013"

   (Veiledning til god praksis angående innenlandske virkemidler, (vedtatt av Minister-komiteen 18. september 2013), General-direktoratet for menneskerettigheter og Lov og rett Counsil of Europa, 2013)

   Fra og med side 31 til 36, oversatt fra engelsk til norsk av Rune L. Hansen:

   "
   Undersøkelser i forbindelse med påståtte brudd på Artikkel 2 og 3 i konvensjonen

   Konvensjonen er ment å garantere rettigheter som er praktiske og effektive, i motsetning til teoretisk eller illusorisk. (*127)
   Fra dette perspektivet, kombinert med den generelle plikten til staten i henhold til Artikkel 1 i konvensjonen, å "sikre alle rettigheter og friheter som er definert i [konvensjonen] til alle innen [dens] jurisdiksjon", inneholder Artikkel 2 og 3 prosedyrkrav. Det er ikke nok at myndighetene avstår fra å bryte over konvensjonens bestemmelser. De må, når det foreligger en anklagelig påstand om brudd på Artikkel 2 eller 3, gjennomføre en effektiv etterforskning som kan føre til identifisering og straffen for de ansvarlige. (*128) Formålet med en slik undersøkelse er å sikre en effektiv anvendelse av innenlandske lover som beskytter retten til liv og i tilfeller hvor statens tjenestemenn eller organer er involvert, for å sikre deres ansvar for dødsfall eller behandling i strid med Artikkel 3 skjer under deres ansvar. (*129)

   Prosessuelle forpliktelsene som følger Artikkel 2 krever at myndighetene handler på eget iniativ, så snart saken er kommet til deres oppmerksomhet; de kan ikke overlate det til den nærmeste slektningens initiativ, enten å legge inn en formell klage eller å ta ansvar for gjennomføringen av eventuelle undersøkelsesprosedyrer. (* 130)
   Når det gjelder Artikkel 3, oppstår prosessforpliktelsen når påstandene om eksistensen av forbudt behandling er "arguable". (*131)
  
   Denne forpliktelsen gjelder når de påståtte fakta er tilskrivbare stater, enten det er for eksempel i forbindelse med assistanse ved tvang av statens representanter, en frihetsberøvelse, (*132) operasjoner for å opprettholde orden, (*133) eller væpnede konflikter. (*134)
   Den gjelder også når "uaktsomhet som skyldes statlige tjenestemenn eller organer, overskrider en feil av dømmekraft eller uforsiktighet, ved at de aktuelle myndighetene fullt ut realiserer de sannsynlige konsekvensene og ignorerer de kreftene som er knyttet til dem, har unnlatt å treffe tiltak som har vært nødvendige og tilstrekkelig til å avverge risikoen for offerets liv ". (*135)

   Prosedyrplikten gjelder også når de påståtte fakta er tilskrevet privatpersoner, for eksempel i forbindelse med hjemlig vold (* 136) eller medisinske feil; (* 137) har Retten bekreftet at Artikkel 2 og 3 gjelder for individuelle forhold. (* 138)

   For å være effektiv må undersøkelsen oppfylle flere krav. De ansvarlige skal være uavhengige av de som er involvert i hendelsene: dette innebærer ikke bare fraværet av en hierarkisk eller institusjonell forbindelse, men også uavhengighet i praksis. (*139) Undersøkelsen må være rask og grundig, myndighetene må alltid gjøre et seriøst forsøk på å finne ut hva som skjedde og bør ikke stole på hastige eller uklare konklusjoner for å stenge undersøkelsen eller å bruke som grunnlag for sine beslutninger. (*140) Myndighetene må treffe alle nødvendige tiltak for å sikre bevis angående en hendelse, herunder blant annet øyenvitners bevitnelse og kriminal-teknisk bevis, som bør sikres av en grundig undersøkelse av offerets helse. (*141) Undersøkelsen må kunne føre til identifisering og straff for de ansvarlige, noe som er en forpliktelse og ikke er et resultat, men en metode. (*142) Offret bør kunne delta effektivt i undersøkelsen (*143) eller hans familie må være assosiert til prosedyren i den grad det er nødvendig for å beskytte deres legitime interesser. (*144) Videre, hvor angrepet er rase-motivert, bør undersøkelsen forfølges "med kraft og upartiskhet, med tanke på behovet for kontinuerlig å gjenopprette samfunnets fordømmelse av rasisme". (*145) Endelig, må det påpekes at forpliktelsen til stater til å gjennomføre en effektiv etterforskning fortsetter å gjelde selv om sikkerhetsforholdene er vanskelige, også i forbindelse med væpnet konflikt.(*146)

   Retten har dessuten indikert at i sammenheng med påstander om brudd på Artikkel 2 og 3 i konvensjonen, krever Artikkel 13, i tillegg til betaling av kompensasjon hvor det er hensiktsmessig, en grundig og effektiv etterforskning som kan føre til identifisering og straff av de ansvarlige, inkludert effektiv tilgang for klageren til undersøkelsesprosedyren ". Retten vurderer at "kravene i Artikkel 13 er bredere enn en kontraherende stats plikt til å gjennomføre en effektiv undersøkelse" i henhold til Artikkel 2 og 3. (*147)

   Når undersøkelsen er ineffektiv, undergraver denne ineffektiviteten effektiviteten av andre rettsmidler, inkludert muligheten for å få en sivil saksbehandling for skader. (*148) Retten vurderer i realiteten at i mangel av en effektiv undersøkelse som kan føre til identifisering og straff for de ansvarlige, er en begjæring om kompensasjon teoretisk og illusorisk. (*149) Når det gjelder medisinsk uaktsomhet, kan en klage for en sivilrett imidlertid alene eller sammen med en klage for en straffedomstol bestemme de relevante forpliktelsene og, om nødvendig, sikre gjennomføringen av eventuelle sivile sanksjoner, så som som kompensasjon for skader og publiseringen av dommer. (*150) Men hvor medisinsk ansvar er basert på en medisinsk feil laget av den aktuelle personen, er effektiviteten av undersøkelsen avgjørende for muligheten for en vellykket sivil handling. Retten understreket derfor betydningen av sammenhengen mellom doktors ansvar og risikoen ved utøvelsen av yrket for å sikre en mer effektiv løsning når det gjelder kompensasjon for skader påført pasienter. (*151)
   "
  
   Noen ord videre, side 36-37:

   "
   Innenlandsk remedier mot fjerning
   Konvensjonens Artikkel 13, kombinert med Artikkel 2 og 3, krever at den berørte har rett til suspensjons-middel for en arguable klage om at hans utvisning vil utsette ham/henne for en reell risiko for behandling i strid med Artikkel 3 i Konvensjonen eller en reell risiko for brudd på deres rett til liv som beskyttet av Artikkel 2 i konvensjonen. (* 154) Det samme prinsippet gjelder likedan for klager under Artikkel 4 i protokoll nr. 4. (* 155)

   I motsetning til dette, er et remedium med suspensiv virkning normalt ikke nødvendig når en annen konvensjonens-rett påberopes i kombinasjon med artikkel 13.

   Effektiviteten av et remedium også krever nøye oppmerksomhet av en nasjonal myndighet, (*156) en uavhengig og streng undersøkelse av et krav om at det foreligger substansielle grunner for å frykte en reell risiko for behandling i strid med Artikkel 3, (*157) og særlig hastighet. Undersøkelsen av klager basert på Artikkel 2 og 3 i konvensjonen må ikke ta hensyn til hverken det angjeldende person kan ha gjort for å rettferdiggjøre utvisning, eller trusselen mot nasjonal sikkerhet som den kan oppfattes av den utvisende stat. (*158)

   Myndighetene må ikke i praksis gjøre rettsmidlene ineffektive og derfor utilgjengelige. Det ville være tilfellet, for eksempel når en fjerning fant sted med urimelig hastverk. Domstolen har således vurdert i en sak som omhandler Artikkel 13 i kombinasjon med Artikkel 8 i konvensjonen, at kortsiktigheten i forsinkelsen mellom søkeren som anlagde Domstolen og gjennomføringen av fjernings-beslutningen i praksis forhindret enhver undersøkelse av søkerens argumenter og dermed eventuell suspensjon av fjerningen. (*159) På samme måte har Domstolen vurdert at utvisning av søkeren en arbeidsdag etter melding om avgjørelse om å avvise asyl-ansøkningen hadde i praksis fratatt ham muligheten til å innføre klage mot den negative beslutningen, selv om en slik klage var teoretisk tilgjengelig. (*160)

   Retten har i tillegg understreket viktigheten av å garantere til personer som er berørt av en fjernings-foranstaltning retten til å oppnå informasjon som er tilstrekkelig til å gi dem effektiv tilgang til de prosedyrer som skal følges eller informasjon for tilgang til organisasjoner som tilbyr juridisk rådgivning, (*161) vanskeligheter som kan oppstå, kan forverres av språk-spørsmål dersom det ikke blir gitt noen tolkning under utarbeidelsen av asyl-ansøkningen. (*162)

   "

   *

   --- Original-teksten:

   About Article 13, Right to an effective remedy,

   and Investigations in the context of alleged violations of Articles 2 (Right to life) and 3 (Prohibition of torture) of the EHRC Convention
  
   From the

   "Guide to good practice in respect of domestic remedies (adopted by the Committee of Ministers on 18 September 2013) Directorate General Human Rights and Rule of Law Council of Europe, 2013"

   From page 31 to 36:

   "
   Investigations in the context of alleged violations of Articles 2 and 3 of the Convention

   The Convention is intended to guarantee rights that are practical and effective, as opposed to theoretical or illusory. (*127)
   From this perspective, combined with the general duty on the State under Article 1 of the Convention to “secure to everyone within [its] jurisdiction the rights and freedoms defined in [the] Convention”, Articles 2 and 3 include procedural requirements. It is not enough that the authorities abstain from violating the provisions of the Convention, they must, when there is an arguable allegation of a violation of Articles 2 or 3, conduct an effective investigation capable of leading to the identification and punishment of those responsible. (*128) The aim of such an  investigation is to ensure the effective application of domestic laws protecting the right to life and, in cases where the officials or organs of the State are involved, to ensure their accountability for deaths or treatment contrary to Article 3 occurring under their responsibility. (*129)

   The procedural obligation arising from Article 2 requires the authorities to act of their own motion, as soon as the matter has come to their attention; they cannot leave it to the initiative of the next-of-kin either to lodge a formal complaint or to take responsibility for the conduct of any investigative  procedures. (*130)
  As to Article 3, the procedural obligation arises when the allegations of the existence  of prohibited treatment are “arguable”. (*131)

   This obligation applies when the impugned facts are attributable to States, whether that be, for example, in the context of recourse to force by agents of the State, a detention, (*132) operations to maintain order, (*133) or armed conflicts. (*134)
   It applies also when “negligence attributable to State officials or bodies goes beyond an error of judgment or carelessness, in that the authorities in question, fully realising the likely consequences and disregarding the powers vested in them, have failed to take measures that have been necessary and sufficient to avert the risks to the victim's life”.(*135)

   The procedural obligation applies also when the impugned facts are attributable to private individuals, for example in the context of domestic violence (*136)  or medical errors; (*137) the Court has confirmed that Articles 2 and 3 apply to individual relations. (*138)

   To be effective, the investigation must meet several requirements. The persons responsible must be independent of those involved in the events: this implies not only the absence of a hierarchical or institutional connection, but also independence in practical terms. (*139)
   The investigation must be prompt and thorough, the authorities must always make a serious attempt to find out what happened and should not rely on hasty or ill-founded conclusions to close their investigation or to use as the basis of their decisions. (*140)  The authorities must take all the necessary steps to secure evidence concerning an incident, including, inter alia eyewitness testimony and forensic evidence, which should be secured by a thorough examination of the victim’s state of health. (*141) The investigation must be able to lead to the identification and punishment of those responsible, which is an obligation not of result but of means. (*142) The victim should be able to participate effectively in the investigation (*143) or his family must be associated with the procedure insofar as necessary for the  protection  of their legitimate interests. (*144) Moreover, where that attack is racially motivated, the investigation should be pursued “with vigour and impartiality, having regard to the need to reassert continuously society’s condemnation of racism”.(*145) Finally, it must be recalled that the obligation on States to undertake an effective investigation continues to apply even if the security conditions are difficult, including in the context of armed conflict. (*146)

   The Court has furthermore indicated that, in the context of allegations of violations of Articles 2 and 3 of the Convention, “Article 13 requires, in addition to the payment of compensation where appropriate, a thorough and effective investigation capable of leading to the identification and punishment of those responsible, including effective access for the complainant to the investigation procedure”. The Court considers that “the requirements of Article 13 are broader than a Contracting State’s obligation to conduct an effective investigation” under Articles 2 and 3. (*147)

   When the investigation is ineffective, this ineffectiveness undermines the effectiveness of other remedies, including the possibility of bringing a civil action for damages. (*148) The Court in effect considers that in the absence of an effective investigation capable of leading to the identification and the punishment of those responsible, a request for compensation is theoretical and illusory.(*149) In terms of medical negligence, an appeal before a civil court can however, alone or along with an appeal before a criminal court, determine the relevant liabilities and, where necessary, ensure the implementation of any appropriate civil sanctions, such as compensation for damages and the publication of judgments. (*150) However, where medical liability is based on a medical error made by the individual in question, the effectiveness of the investigation is crucial for the possibility of a successful civil action. Hence, the Court emphasised the importance of the link between the liability of the doctor and the notion of risk concerning the practice of the profession to ensure a more effective remedy in terms of compensation for damages caused to patients. (*151) However, where medical liability is based on a medical error made by the individual in question, the effectiveness of the investigation is crucial for the possibility of a successful civil action. Hence, the Court emphasised the importance of the link between the liability of the doctor and the notion of risk concerning the practice of the profession to ensure a more effective remedy in terms of compensation for damages   caused to patients. (*151)

   "
  
   Some words further, page 36-37:

   "
   Domestic remedies against removal
   Article 13 of the Convention, combined with Articles 2 and 3, requires that the person  concerned have the right to a suspensive remedy for an arguable complaint that his/her expulsion would expose him/her to a real risk of treatment contrary to Article 3 of the Convention or a real risk of violation of their right to life as protected by Article 2 of the Convention. (*154) The same principle applies equally to complaints under Article 4 of Protocol No. 4. (*155)

   By contrast, a remedy with suspensive effect is not normally required when another right of the Convention is invoked in combination with Article 13.

   The effectiveness of a remedy also requires close attention by a national authority, (*156) an independent and rigorous scrutiny of a claim that there exist substantial grounds for fearing a real risk of treatment contrary to Article 3, (*157) and particular promptness. The examination of the complaints based on Articles 2 and 3 of the Convention must not take into account either what the person concerned may have done to justify expulsion, or the threat to national security as it may be perceived by the expelling State. (*158)

   The authorities must not, in practice, make the remedies ineffectual and therefore unavailable. That would be the case, for example, when a removal took place with undue haste. The Court has thus considered, in a case involving Article 13 in combination with Article 8 of the Convention, that the shortness of the delay between the applicant’s seizing the Court and the execution of the removal decision prevented, in practice, any examination of the applicant’s arguments and thereby  any possible suspension of the removal. (*159) In the same way, the Court has considered that the expulsion of an applicant one working day after notification of the decision rejecting the asylum application had in practice deprived him of the possibility of introducing an appeal against the negative decision, even though such an appeal was in theory available. (*160)

   The Court has in addition underlined the importance of guaranteeing to persons concerned by a removal measure the right to obtain information sufficient to allow them to have effective access to the procedures to be followed or information to access organisations offering legal advice; (*161) the difficulties encountered may be aggravated by the issue of languages if no interpretation is provided during preparation of the asylum application. (*162)

   "

   *

  
---
---

   Hans Tomter, 01.02. 2018 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre):
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/?multi_permalinks=1755619254461017

   Et interessant leserinnlegg som står på trykk i Oppland Arbeiderblad side 14 i morgen.

   Mors- og farskjærlighet blir avskaffet

   Innlegg av Øistein Schjønsby - Advokat

   Nå ser vi i OA at ordfører og rådmann i Land beklager det lave utdanningsnivå i barnevernet. De sier at hvemsomhelst kan begynne i barnevernet, at ingen utdannelse er nødvendig. Og dette synes de med god grunn er betenkelig. Jeg regner derfor med at ved nyansettelser i barnevernet i Land vil det bli stillet krav til de som ansettes? Hvilke krav snakker vi om?

   I dag synes jeg det er betenkelig at barnevern ikke respekterer loven, og det har jeg tidligere sagt mye om i OA. Men dette gjelder også fylkesnemnder og tingretter som i hovedsak dilter etter barnevernet og de som er valgt – gjerne av barnevernet – som sakkyndige. De sakkyndige anbefaler praktisk talt alltid at barnevernet tar fra oss barna våre. Det er bare å se på statistikken. Det rare er at de samme sakkyndige aldri sier noe om hvilken skade som påføres barn ved å bli tatt ifra sine foreldre, sine besteforeldre og hele sin familie. Hvorfor er det slik?

   Hvorfor er det slik når det til og med står i loven at familie skal – det står skal i loven – vurderes når det er snakk om å ta ungene fra folk. Dette vurderes slett ikke av fylkesnemnder og tingretter som altså overlater omsorgen for barna våre til det offentlige, til barnevernet.

   Nå er tiden inne til å kreve at de sakkyndige forteller hvilken skade barn vil bli påført ved en omsorgsovertakelse. Jeg er sikker på at en slik ærlig sakkyndig rapport vil si mye om skader som vil oppstå. I dag ser vi disse skadevirkningene hos fosterbarn som tross god omsorg fra fosterforeldre har allslags problemer med sitt liv etter omsorgsovertakelsen. Til og med økt dødelighet opplever disse barna, det er fæle greier, og dette forteller vitenskapen oss. Når dette er et ubestridelig faktum, hvorfor sier ikke de sakkyndige noe om dette til fylkesnemnder og tingretter?

   Et lite sidesprang: Jeg hadde en bestemor som mye alene pga. bestefars sykdom hadde eneansvar for 12 barn. Heldig for henne hadde vi ikke den gang et så geskjeftig barnevern som vi opplever i dag. Dagens barnevern hadde tatt fra henne ungene og satt de ut på bygda enkeltvis langt unna slik at ungene hadde mistet mor og far, sine søsken og sin øvrige familie. Heldigvis ble det ikke slik, og jeg må jo prise meg lykkelig for det!

   En liten etterlysning til slutt: I en sak som barnevernet bringer inn for fylkesnemnda og senere tingretten sitter det ett menig medlem som meddommer. Still spørsmål og spør om ikke barnet heller kan få hjelpetiltak i heimen eller hjelp fra familie? Som vanlig får vi heller ikke noe svar fra barnevern, sakkyndige eller andre i bransjen på disse spørsmål som jeg stiller. Men til publikum: Tenk selv, det har ordfører og rådmann i Land gjort etter hvert.

   *

   Rune L. Hansen:
   Uansett hva ondskap og sadisme det såkalte barnevernet gjør med barna, foreldrene og samfunnet så vil det alltid stå mengder med mennesker og grupperinger ved siden av applauderende og ivrige efter å medvirke i og for ondskapen! Så lenge de enda tror seg å ikke bli strafet for det! Det er jo ikke deres egne barn og foreldre!

   Hans Tomter:
   Ja, tragisk at det fins så mange konforme og systemtro/hjernevaskede mennesker som forsvarer denne galskapen.

   Rune L. Hansen:
   Ja, det har mangfoldig sine gode grunner at Barnekonvensjonen har lovbestemt i Art 35 at:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Men kidnapper-virksomheten og dens dirigenter og medspillere kappes om å være mest mulig blinde for lovbestemmelsene som står i Barnekonvensjonen (pluss Straffeloven m.m.m.). Ikke minst gjør også de såkalte kontroll-instansene det. Det hele er så perverst og grovt kriminelt som noe bare kan bli! Men de later selvfølgelig som at det er lovlig - og forsøker mildt sagt å få flest mulig andre til å tro det samme!

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, fredag 02. februar 2018:

   Mørkt, månen sørlig og ned til omkring tre minus-grader Celsius her ute i natt. Efter hvert lys blå himmel med lav sol fra sør og opp til omkring null grader utover dagen. Elghunden ble avlevert herfra i går eftermiddag. Mørkt og i underkant av tre minus-grader klokken 18.30. Med fire minus-grader klokken 20 og fem klokken 22. Det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.02. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10212558648095933

   From General comment No. 14 (2013) on the right of the child, United Nations Committee on the Rights of the Children,
   Art 16 d:

   "In giving full effect to the child’s best interests, the following parameters should be borne in mind:

   The obligation of States parties to respect, protect and fulfill all the rights in the Convention".

   *

   Fra Generell kommentar nr. 14 (2013) om barnets rett, FNs Komité for barns rettigheter,
   Art 16 d:

   "I å gi full effekt til barnets beste interesser, bør følgende parametere bæres i tankene:

   Forpliktelsen til stats-parter til å respektere, beskytte og oppfylle alle rettighetene i konvensjonen".

   *

   
---

---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 03. februar 2018:

   Mørkt og mellom fem til en minus-grad Celsius og noe sne-rusk i luften og på bakken her ute i natt. Tildels dottete lys blå himmel først på formiddagen og med en minus-grad utover formiddagen. Tre minus-grader klokken 16. Nokså mørkt og fem minus-grader klokken 18. Mørkt, månen noe avtagende østlig og ned til syv minus-grader frem mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 03.02. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10212561653691071

   Menneskerettighetene må derfor forfalskes!

   Feminister og hovmodige forventer at menn og medmennesker skal være mindreverdige mennesker.

   At de skal være medmennesker i lavere klasser. I et kaste-system.

   At de skal komme til de og smiske. Smiske seg frem for å få være deres underdanige tjenere.

   Menneskerettighetene må derfor forfalskes. For eksempel, med ordet "ikke".

   Slik for eksempel kan det gjøres:

   Menneskeretts-konvensjonene har på mange måter lovbestemt, at:

   "Det enkelte menneske (ikke) har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes,
    idet det enkelte menneske (ikke) er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører."
   (Menneskerettsloven V3&4&5&6, ICESCR & ICCPR.)

   *

   Human rights must therefore be falsified!

   Feminists and haughty people expect men and fellow human beings to be inferior humans.

   That they shall be fellow humans in lower classes. In a caste system.

   That they shall come to them and flatter. Flattering to be their submissive servants.

   Human rights must therefore be forged. For example, with the word "not".

   Such as for example, can be done like this:

   The Human Rights Conventions have in many ways said, that:

   "Realizing that the individual, (not) having duties to other individuals and to the community to which he belongs,
    is (not) under a responsibility to strive for the promotion and observance of the rights recognized in the present Covenant."
   (Human Rights Act, ICESCR & ICCPR.)

   *

  
---

   https://www.facebook.com/groups/1148275388579308/permalink/1885593071514199/

   Reidun Breivik:
   Ja Hitler og co mennte (trodde)også at Jødene vår Under mennesker!!!

   
---
---

   Alf Magne Henriksen, 03.02. 2018 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1746724065348515/

   9 november 2017

   Marianne Haslev Skånland:

   Hvordan norske eksperter kom til å avvise biologisk slektskap som relevant for barns velferd

   • •

   Denne artikkelen ble først publisert på engelsk, som "How Norwegian experts came to reject biological kinship as relevant in child welfare policy", på nettstedet SaveYourChildren.in den 4 oktober 2017
   http://saveyourchildren.in/how-norwegian-experts-came-to-reject-biological-kinship-as-relevant-in-child-welfare-policy-by-professor-marianne-skanland/
   og på egen hjemmeside MHS's home page den 13 oktober 2017.

  Oversettelsene av sitater fra engelsk er mine.
   MHS

   *

   Marianne Haslev Skånland har arbeidet som professor i språkvitenskap ved Universitetet i Bergen, og er nå pensjonert. Hun har arbeidet med vitenskapsanalyse og vitenskapskritikk, både generelt og innen områder av språkvitenskap, psykologi og barnevern, og har vært medlem av det vitenskapelige råd i Stiftelsen för rättspsykologi i Stockholm. Hun er engasjert i samfunnsspørsmål som angår menneskerettigheter og helse, og spesielt interessert i spørsmålet om det vitenskapelige grunnlag for sosialmyndighetenes og rettsvesenets oppfatninger av psykologi og samfunnsliv. Hun har forelest over mange år om behaviorisme og andre tankeretningers plass i lingvistikk og antrolpologi.

   • •

   Ledende ideologi i barnevernssektoren i landene i Vesten, og generelt i mye sosialvitenskap, har et betydelig ansvar for at barnevern i disse landene fungerer relativt dårlig. Situasjonen i Norge for tiden er et eksempel. Det er i liten grad noe åpent blikk for følgene av dette. Våre myndigheter er heller ikke interessert i de underliggende årsakene til at det er slik.

   Mangel på opplyst forståelse av biologiske forhold

   En sentral grunn ligger i betydningen av biologi, en betydning som trekkes i tvil. At barn tjener på å vokse opp hos sine egne nære biologiske slektninger har vært streifet innom eller diskutert fra tid til annen i 'barnepolitikk' i mange år, men hovedsaklig på følelsesmessig basis, uten rasjonell back-up, og uten at man har brydd seg om vitenskap som kan vise en del harde fakta. Vår nasjonalforsamling gir et slående eksempel på dette. Det har vært skrevet i lovgivning eller i forarbeider om at "Det har en egenverdi for barn å vokse opp hos sine egne foreldre". Men jeg tror knapt en eneste stortingsrepresentant har forsvart dette standpunktet gjennom å forklare hvorfor. Heller ikke viser de noen synlig vilje til å finne det ut. De gjør som alle andre, unnlater å lete etter røttene til sin tro og sine meninger, og lar impulser eller populære retninger og anerkjente eksperter bestemme isteden.

   Resultatet har vært at nye trender har funnet veien inn i vårt samfunn, og de har bygget seg opp inntil de til slutt utraderer enhver posisjon av betydning for biologisk familie, både i sosialt liv og i menneskenes forestillinger. Og fra trender og tro bærer det til ny lovgivning. Ingen ting om å vokse opp hos sine egne foreldre skal lenger betraktes som spesielt verdifullt for et barn hvis staten kan 'tilby' bedre forhold ved å 'plassere' det hos andre 'omsorgsgivere'. Traumet og fortvilelsen som adskillelsen fra foreldrene forårsaker for de fleste barn, blir lettvint antatt å være bare overfladisk og av kort varighet.

   'Tilknytningsteori' – en favoritt blant antagelsene som barnevernet påberoper seg –stammer opprindelig fra freudiansk psykoanalyse (i seg selv fullstendig uvitenskapelig), og er på samme tid sterkt behavioristisk (se nedenfor). Våre forskjellige regjeringer i Norge har alltid stolt på psyko-sosio-bablerne og sett på alle som har gitt uttrykk for et "vent-nå-litt" som uvitende, foreldete hindringer for utvikling. Omkring 2010 oppnevnte man en komité, ganske tydelig med det mål å mer eller mindre "avsløre biologi-idiotene": den såkalte Raundalen-komitéen, til å undersøke 'tilknytning' nærmere. Magne Raundalen selv er barnepsykolog, politisk aktiv for SV, ikke synlig interessert i kritikk fra barnevernsofre, høyt dekorert bl.a for sitt arbeid med barn i krigsherjede land (han har uttalt at arbeidet består i å få disse barne til å "åpne seg" og få terapi). Komitéen hadde også andre medlemmer som tidligere hadde vist seg som tilhengere av gjeldende ideologi slik det praktiseres av barnevernet og deres hjelpere. Komitéens konklusjon kom i 2012:
   NOU 2012:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling – Ekspertutvalgets utredning om det biologiske prinsipp i barnevernet
   https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2012-5/id671400/

   Raundalen sa selv på tv og i radio med ettertrykk at Komitéen ikke hadde funnet noen forskning overhode som tydet på at biologiske foreldre var av spesiell viktighet for barn som omsorgsgivere. Komitéens slutning var en sterk anbefaling om å utelukke 'det biologiske prinsipp' og erstatte det med et 'utviklingsfremmende' / 'utviklingsstøttende' prinsipp for å velge ut 'på vitenskapelig grunnlag' hvor barn skulle vokse opp.

   Våre politikere er sikkert vant til å begrense sin lesning mest til offisielle dokumenter, så de har kanskje hatt liten mulighet til å protestere mot en slik slutning eller til å undersøke den forskningen Komitéen hadde gjort bruk av og den forskningen de hadde oversett. Det finnes mye av sistnevnte type, forskning som gir en vitenskapelig dokumenterbar forklaring på hvorfor det er av særlig verdi for barn å vokse opp hos sine egne nære slektninger.

   Anti-biologi: miljøtro (behaviorisme)
   – den historiske bakgrunnen

   Årsaken til at sosialvitenskapene, inkludert psykologi, ikke tenker i slike baner og ikke finner relevant forskning om familiesamhørighet, ligger i en type tenkning som kalles behaviorisme. Det affiserer ens forståelse både av forskning og av det som utforskes. Det kunne nesten like passende kalles miljøtenkning. Denne skoleretningen hevder at mennesker er født som totalt ubeskrevne blad, 'tabula rasa', uten medfødte tendenser, uten noe i hjernen, så å si, og at alt som er viktig ved vår adferd og våre reaksjoner, våre tanker og følelser utvikles som læring, basert på erfaring, gjentagelse, forsterkning, betinging o.l. I spørsmålet om 'arv' (biologi, instinkter, medfødte tendenser osv) eller 'miljø' (erfaring og læring som er kommet til oss fra omgivelsene) er det viktigste, er behavioristene erke-miljøtro.

   Joel Paris (2000): Myths of Childhood (Myter om barndom), Philadelphia: Brunner/Mazel, gir en god, kortfattet oversikt over vitenskapshistorie som angår mye av det relevante når det gjelder barns oppvekst. Han er eksplisitt om en del populært sludder (s 55) (1):
   "Barndommens førsteplass har gjennomsyret samtidens tenkemåte i sosialvitenskapene, de humanistiske fagene, kunst, og media. Å i det hele tatt dokumentere disse trendene i detalj ville kreve en helt annen bok. Jeg vil derfor bare gi en kvikk skisse og illustrere min påstand med eksempler, samt vise den interesserte leser til faglige kilder.
   La oss begynne med sosialvitenskapene. Disse fagene har konsekvent tatt stilling for miljø som den avgjørende kraften som former menneskelig natur (Degler, 1991; Paris, 1999). Inntil nylig har radikal miljøtenkning dominert psykologi, med modeller som legger vekt på tidlig erfaring og adferds-betinging som sentrale faktorer. I særdeleshet har utviklingspsykologi vært gjennomsyret av antagelsen om 'tabula rasa', hvor foreldres adferd antas å dominere omtrent alt i et barns erfaring (Harris, 1998).
   Kulturantropologi har vært like miljøfokusert i sine antagelser. Både psykologer og antropologer har vanligvis vært motstandere av muligheten for at individuelle forskjeller har rot i temperament. Sterke forbindelser mellom psykologi og antropologi vokste frem på et prinsipp om at personlighet bestemmes av kulturen, spesielt av hvordan foreldres adferd former utviklingen til små barn."
   (Bokanmeldelse)
    http://metapsychology.mentalhelp.net/poc/view_doc.php?type=book&id=862

   Paris er innom eksempelet sosialantropologen Margaret Mead, som hevdet å ha oppdaget, i forskjellige samfunn i Stillehavs-området, at til og med et slikt fenomen som de velkjente stormer og opprør vi kjenner så godt fra ungdom i puberteten, var lutter produkt av en spesiell kulturell måte å oppdra de unge på, og at puberteten var spesielt fredelig og harmonisk i Samoa.

   Antropologen Derek Freeman, som har gjennomført forskning i Samoa over flere år, og som også har satt seg skikkelig inn i samoisk språk, samfunn og levevis likesom i samoisk historie, har avlivet hver eneste en av disse antagelsene. Hans store bok:
   Derek Freeman (1983): Margaret Mead and Samoa. The Making and Unmaking of an Anthropogical Myth (Margaret Mead og Samoa, en antropologisk myte blir skapt og tilintetgjort), Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, har en omfattende del om den historiske utviklingen: "The Emergence of Cultural Determinism" (Oppkomsten av kulturell determinisme). I tillegg til en skarp analyse av grunnleggende antagelser og deres utvikling, klargjøres det som er disse kapitlenes samlede tittel: Behavioristene var/er determinister.
   https://en.wikipedia.org/wiki/Derek_Freeman

   Freeman diskuterer også den prestisjefylte retningen som behaviorismen forsøkte å erstatte i vitenskap: biologisk determinisme. Hvis vi leser om utviklingen av nazistenes raseideologi, finner vi at den stammet fra fullstendig aksepterte idéer i tysk biologi i siste del av 1800-tallet, og tysk biologi var verdensledende! En skikkelig tankevekker er:
   Daniel Gasman (2004, ny utgave med tilleggsmateriale): The Scientific Origins of National Socialism (Nasjonalsosialismens vitenskapelige opprindelse), New Brunswick and London: Transaction Publishers.
   https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Gasman

   Determinismen – nytteløs til å forutsi eller veilede i daglig liv

   Et viktig feilresonnement både hos behavioristene og de biologi-tilhengerne som var deres forgjengere, er etter mitt syn at de alle sammen var determinister, og at den determinismen de trodde på, var av overforenklet art. Det er naturligvis mulig at tilværelsens dypeste virkelighet er deterministisk, mekanisk, men hvis det er slik, så må de faktorene som styrer hver hendelse, stor og liten, inklusive detaljene i hva hver av oss tenker og gjør og beslutter og kommer til å foreta oss i fremtiden, være uhyre komplekse. Det eksisterer ingen utdannelse eller opplæring i å forutse eller bedømme mennesker i noen som helst detalj, og det er ikke mulig å få til noe slikt. Begge de nevnte typene vitenskapsmenn gjorde en feilslutning til å hevde at livet i all sin kompleksitet er deterministisk på basis av noen meget få, meget enkle faktorer – som de foregav å ha innsikt i. Slik miljøbasert behaviorisme lever fortsatt som ideologi i psykologi og sosialfag, og enda farligere: det gjør også den forenklede determinismen som ligger under, og den fiendtlige innstillingen til alt som heter biologiske forklaringer. Biologi kan ikke så lett sies å være 'observerbar adferd', derfor mener de som tror på miljø-årsaker at biologiske forklaringer er mystiske, uvitenskapelige.

   Vitenskapen biologi har på den annen side forandret seg totalt fra det som ble sett på som vitenskapelige fakta for hundre år siden. Men en del av nåtidens fiendtlighet overfor biologiske argumenter ser ut til å hvile på en mistanke om at biologi fremdeles er slik som den biologiske determinismen var for 100-150 år siden, med dens idéer om rase, antatte rase-egenskaper, mystiske bånd til jorden, og dunkle politiske sammenhenger.

   Hvordan ligger det an med vår kunnskap i dag?

   Hva er da fakta om å 'høre sammen' slik barn og deres biologiske foreldre gjør, og hvordan vet vi det?

   Biologisk slektskap utvikler spesielle følelser av samhørighet, et ønske om å være nær hverandre. Årsaken er helt rasjonell og lett å forstå: De samme følelsene får foreldre til å ønske å gi sine egne barn mye bedre omsorg og beskyttelse enn de ville føle behov for overfor ubeslektede barn, og får barn til å søke til sine foreldre for trygghet og lykke. Slik er det ikke bare for mennesker men også for alle dyr hvis unger er avhengig av omsorg for å overleve og klare seg gjennom oppveksten. Hvis det noen gang har funnets slektslinjer som ikke hadde utviklet slike instinkter og tendenser til å ta seg spesielt godt av sitt eget avkom, ville slike slektslinjer ha dødd ut, mens de som var bedre forspent til å gjøre sitt ytterste for sine barn, ville ha overlevet og kunnet føre sine genetisk baserte tendenser videre til avkommet.

   Resultatene kan kanskje sees aller klarest i statistikker over mishandling og statistikker over sykdom.

   De verdensledende evolusjonspsykologene Martin Daly og Margo Wilson har gjenomført en serie undersøkelser av mishandling og drap i familier hvor det befinner seg en steforelder, altså en ikke-biologisk omsorgsgiver. De har sammenlignet dette med mishandlings-forekomst i biologiske familier. En viktig del av undersøkelsene har vært å kontrollere for andre faktorer som kunne affisere resultatene, slik som sosial og økonomisk stilling, alder, steforelders tidligere historie av voldelig karakter, tidligere oppløste ekteskap, to-forelder versus én-forelder familier, forskjellig alvorlighetsgrad av mishandling, osv. Resultatene viser at barnemishandling, spesielt av alvorlig art, er mange ganger så hyppig i stefamilier som i biologiske familier. Jeg er blitt fortalt av sosialvitenskapsmenn at en signifikant forskjell i en størrelsesorden av f.eks 10-15 prosent mellom to grupper oftest ansees som betydelig i deres vitenskaper. I Daly og Wilsons mishandlingsstudier er forskjellene ikke bare 10 prosent, ikke engang 100 prosent; barnemishandling viser seg å forekomme opp til 100 ganger så hyppig i stefamilier som i hjem med to biologiske foreldre.

   Jeg har oppsummert noe av denne forskningen, med referanser på slutten av artikkelen:
   Barnemishandling som barnevernsmyndighetene ikke ønsker å kjenne til (2): Vold mot stebarn kontra biologiske barn – Daly & Wilsons forskning
   http://www.mhskanland.net/page62/page131/page131.html

   Når det gjelder sykdom, fins det blant annet et nyere forskningsprosjekt som gjør dypt inntrykk. Det kommer fra en stor gruppe forskere, og viser at adskillelse av barn – helt opp til 17 års alder – fra foreldrene virker negativt inn på både mental og fysisk helse hos barna. Utslagene var mere negative når adskillelsen ikke skyldes forelderens/foreldrenes død enn når den gjør det! Så det er tapet av en forelder som på sett og vis oppleves å være unødvendig og meningsløs, som innvirker sterkest negativt på et barns helse. Det var for eksempel slik at brystkreft var mere frekvent hos kvinner som tidlig hadde mistet en forelder. (Ettersom jeg er helt ukvalifisert i medisin, kan jeg bare komme med en gjetning: det høres ut som en god forklaring at tapet av en forelder kanskje virker negativt på immunsystemet.)

   Det foreligger flere publiserte resultater fra medlemmer av dette forskningsteamet. Noen er å finne på internett; søk f.eks på noen av navnene på forfatterne av disse artiklene: O. Agid, B. Shapira, J. Zislin, M. Ritsner, B. Hanin, H. Murad, T. Troudart, M. Bloch, U. Heresco-Levy and B. Lerer, Department of Psychiatry, Hadassah-Hebrew University Medical Center, Jerusalem: "Environment and vulnerability to major psychiatric illness: a case control study of early parental loss in major depression, bipolar disorder and schizophrenia", Molecular Psychiatry 1999 Mar; 4 (2): 163-72; Kendler et al.: "Childhood parental loss and risk for first-onset of major depression and alcohol dependence; the time decay of risk and sex differences", Psychological Medicine 2002, 32: 1187.94.

   Jeg har omtalt en del slike fakta og forskning om det, med en referanseliste, i
   Er biologisk slektskap irrelevant for menneskenes liv?
   http://www.mhskanland.net/page62/page123/page123.html

   Det finnes naturligvis evidens om familiebånds styrke i et stort antall beretninger om barn som flykter fra fosterhjem og institusjoner og prøver å finne veien hjem til sine foreldre. Gjennomsnittlig ser det ut til at det hver dag er noen barn i Norge som gir seg ut på slik flukt. Barnevernet hindrer dem i å gjenforenes med sine foreldre. Hvis barna blir tatt, flykter de ikke sjelden om igjen. Barnevernet ser ikke ut til å være på langt nær så opptatt av å stoppe dem i å bo på gaten blant rusmisbrukere som av å holde dem borte fra foreldrene.

   Alt i alt finner vi en forskjell, mer eller mindre markert, mellom fosterbarn og barn som vokser opp hos én eller begge biologiske foreldre, og forskjellen går i ugunstig retning for fosterbarna. Fosterbarn har høyere sannsynlighet for:

   (a) manglende opplevelse av lykke og mening under oppveksten, fordi barnet ikke får leve sammen med dem det har en naturgitt, gjensidig kjærlighet til og samhørighetsfølelse med,
   (b) manglende deltakelse i slektens familieliv, med høytidsdager og begivenheter som gir fellesskap og naturlig basis for eget familieliv, og manglende familie- og slektssamhørighet i voksen alder,
   (c) skilsmisse og annen oppløsning av egen stiftet familie,
   (d) aksjoner fra barnevernet som fjerner deres egne barn,
   (e) å bli utsatt for mishandling og overgrep på bostedet (fosterhjem / institusjon),
   (f) dårlig utdannelse,
   (g) arbeidsløshet,
   (h) hjemløshet,
   (i) tidlig uføretrygding,
   (j) fysisk og psykisk sykdom,
   (k) tidlig død, blant annet gjennom selvmord,
   (l) alkoholmisbruk og stoffmisbruk,
   (m) kriminalitet og fengselsstraff,
   (n) generell opplevelse av mistilpasning og fiendtlighet overfor samfunnet.

   Fremtiden?

   Nylig er enkelte norske politikere igjen begynt å si at foreldre er viktige og at det 'utviklingsfremmende' prinsippet må vekk. Hvis de skal få dette til, tror jeg de trenger bedre argumenter enn de har vært vant til å mobilisere, mot barnevernsindustrien og offentlige etater og personale som er tilhengere av det i sin nåværende form. Spørsmålet er hvor man finner tilstrekkelig støtte for en bedre ideologi og linje.

   Det er betydelig ironisk, og en tragedie, at det i Norge, dette overflodslandet, ikke finnes noe sterkt miljø i akademisk, ikke-spekulativ psykologi og biologi med tilstrekkelig interesse for disse spørsmålene til å gå inn i relevant forskning eller undervisning som kunne hjelpe de barna og foreldrene som blir mishandlet av barnevernet til frihet og en bedre fremtid.

   **

   (1) Sitatet fra Joel Paris, originalen:

   "The primacy of childhood has permeated contemporary thought in the social sciences, the humanities, the arts, and the media. To document these trends in any detail would require another, and different, book. Therefore, I will only offer a brief sketch, illustrating my thesis with examples, while referring the interested reader to scholarly sources.
   Let us begin with the social sciences. These disciplines have consistently taken the side of nurture as the determining force for human nature (Degler, 1991; Paris, 1999). Until recently, radical environmentalism dominated psychology, with models emphasizing the central roles of early experience and behavioral conditioning. In particular, developmental psychology has been permeated by the assumption of a blank slate, with parental behavior determining almost everything in a child’s experience (Harris, 1998).
   Cultural anthropology has been equally environmentalist in its assumptions. Both psychologists and anthropologists have generally been resistant to the possibility that individual differences are rooted in temperament. Strong links between psychology and anthropology developed on the principle that personality is determined by culture, most particularly by parental practices shaping the development of young children."

   Save Your Children – All about how the Government and Child Rights NGOs are eyeing your kids
   http://www.mhskanland.net/page62/page440/page440.html
   saveyourchildren.in

   *

   Alf Magne Henriksen:
   Engelsk versjon:
   How Norwegian experts came to reject biological kinship as relevant in child welfare policy
   http://www.mhskanland.net/page62/page440/page440.html
   How Norw experts came to reject biology
   mhskanland.net

   Alf Magne Henriksen:
   https://www.spleis.no/project/28406
   Søkmål mot Norsk barnevern til ICC Den Haag
   spleis.no

   Rune L. Hansen:
   Ja, det går mildt sagt ikke bra når politiske sær-interesser eller noen eller noe bagatelliserer, forfalsker eller neglisjerer en eller flere menneskerettigheter!
   Eller med grov kriminell dumhet eller grov kriminell analfabetisme!

   Hva er det Barnekonvensjonen sier? Les hver setning nøye:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag."

   Og for eksempel i Barnekonvensjonen's Art 4:

   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Og for eksempel Menneskerettserklæringen Art 16 & Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 23:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   I steden krenker de alt som krenkes kan i Barnekonvensjonen!
   Og oppløser og ødelegger stadig mere alt som er av familieliv!

   I Norge nu er snart alt som er av "den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet" oppløst og ødelagt!
   Og menneskerettighetene og lov og rett enda mere!

   Bruk av ordene "barnets beste" lovliggjør ikke tilsidesettelse av hverken en menneskerettighet eller Straffeloven eller ICC og Roma-vedtektene!
   Uttrykket "barnets beste" er brukt 6 ganger i Barnekonvensjonen og understreker bare forpliktelsen til å anvende nødvendighets-prinsippet og forholdsmessighets-prinsippet. Hverken mere eller mindre!
   
   Rune L. Hansen:
   De ønsker eller klarer ikke engang å lese eller forstå Art 16 d fra Generell kommentar nr. 14 (2013) om barnets rett, fra FNs Komité for barns rettigheter! Sitat:

   "I å gi full effekt til barnets beste interesser, bør følgende parametere bæres i tankene:
   Forpliktelsen til stats-parter til å respektere, beskytte og oppfylle alle rettighetene i konvensjonen".

   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, søndag 04. februar 2018: 

   Mørkt og omkring syv minus-grader Celsius her ute i natt. Dus lys blå himmel og opp til to minus-grader utover formiddagen. Gradvis ned til fem minus-grader frem mot 17-tiden. Mørkt og seks minus-grader klokken 19. Med fem minus-grader klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.02. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10212575039545709

   Et barnevern som ikke er et familievern, er det i det heletatt mulig?

   Menneskeretts-konvensjonene sier flerfoldig klart og tydelig nei, at det ikke hverken er mulig eller lovlig.

   Men hva når politiske sær-interesser og deres medspillere sier at det likevel er mulig - og handler derefter?

   Det er det som smittsomt har skjedd i Norge, og smittsomt i stadig flere andre land.

   Er det slik vi vil at verden og virkeligheten skal være? Eller bli?

   Hva den politiske kidnapper-virksomheten "tilbyr" er med meget stor tydelighet meget dårligere.

   Og kan aldri noensinne bli bedre, viser all erfaring og alt av seriøse studier, statistikker og undersøkelser.

   Og forbryter seg i tillegg grovt mot mange av både barnets og enhvers ukrenkelige menneskerettigheter.

   Og forbryter seg mot et mangfold av straffelov-givningens lovbestemmelser.

   Skal mennesker, politikk, makter og myndigheter ustraffet få mishandle og forbryte seg mot barnet?

   Og mot foreldre, familier, samfunnet, verden og menneskerettighetene?

   Menneskeretts-konvensjonene og Menneskerettserklæringen (Art 30), som skal gjelde foran og over alt annet, sier det blandt annet slik:

   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og videre i Menneskerettserklæringen blandt annet slik, i Art 28, at:
   "Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring."

   Og i blandt annet Barnekonvensjonen, les nøye:
   "som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag."

   Befinner vi oss på den rette siden av loven? Eller på den gale siden?

   Og hvem?

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.02. 2018 via Human Rights Understanding (multi-lingual), shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/188229141585377/permalink/342812652793691/

   "You assist an evil system most effectively by obeying its orders and decrees.
    An evil system never deserves such allegiance. Allegiance to it means partaking of the evil. A good person will resist an evil system with his or her soul."

   - Mahatma Gandhi

   Order Followers
   https://www.youtube.com/watch?v=_y9FpBAVuIc
   Mark Passio explains how Following Orders means doing what you are told to do, without judging for yourself whether…
   youtube.com

   *

   Rune L. Hansen:
   Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Art 30:

   "Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein."

   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, mandag 05. februar 2018: 

   Mørkt og omkring fire og tre minus-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og opp mot null grader utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt og omkring to minus-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 06. februar 2018: 

   Avtagende halv-måne i sør-øst og mellom tre og fire minus-grader Celsius her ute omkring 04-tiden i natt. Omtrent det samme videre utover natten. Dottete lett overskyet iblandet litt synlig lys blå himmel og fire minus-grader frem mot 10-tiden. Til opp mot en minus-grad videre utover formiddagen. Efter hvert til to minus-grader utover eftermiddagen. Mørkt og to minus-grader frem mot 20-tiden. Smålig lett sne i luften og på bakken og mellom en og to minus-grader senere på kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 31.01. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154098857091875

   Den Europeiske Menneskerettsdomstols (EMD) prinsipplære.

   De generelle rettsprinsippene fra EMD, er alminnelige rettsprinsipper som anvendes av EMD og som de de norske domstoler ER pålagt å følge.

   Jeg viser til det selvsagte som fremkommer på Høyesteretts egne sider, og hvor det blant annet heter:

   "Vår lovgivning må være i samsvar med menneskerettighetene.

   Er det strid her, må loven vike eller tolkes innskrenkende slik at konflikt unngås."

   https://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/-Norges-Hoyesterett/Avgjorelser/Menneskerettigheter/

   Man må skille mellom de menneskerettslige prinsipper og rettsregler.

   Prinsippene ligger alltid fast, mens rettsregler skal tolkes opp mot hver konkrete sak.

   Blant annet har EMD anerkjent grunnleggende prinsipper om retten til muntlige forhandlinger, proporsjonalitet, likhet for loven (kontradiksjon) og rettslig forutberegnet.

   Men norske dommere generelt, er ikke flinke til å skille mellom de lovpålagte rettsprinsipper og deres egen tolkning av rettsregler.

   La meg ta et eksempel:

   I saker som vedrører tvangssalg av privat bolig, har EMD slått fast følgende minste-prinsipper:

   Den som berøres har krav på:

   1. Muntlige forhandlinger.

   (Bare unntaksvis kan slike unngås, eksempelvis ved at muntlige forhandlinger er gitt før på en slik måte at faktum er klarlagt.)

   2. At tvangssalget skal vurderes proporsjonalt ( med andre ord, vurdere nødvendigheten av å eventuelt gjennomføre et tvangssalg).

   Dette er altså to grunnleggende prinsipper, som norske domstoler SKAL følge.

   Det har ingenting med rettens tolkning av faktum og rettsregler å gjøre.

   Likevel har norske domstoler gjennomgående ignorert disse grunnprinsippene, til stor skade for den private part.

   Langt på vei de fleste tvangssalg i Norge, er blitt gjennomført uten at muntlige forhandlinger er avholdt og uten at den det gjelder, har fått vurdert nødvendigheten av selve inngrepet (tvangssalget).

   Dette er altså et veldig godt eksempel på hvordan Norge bryter med våre menneskerettsforpliktelser, og hvor det skapes enorme lidelser for de (familier) som rammes.

   Lidelser som har svært stor samfunnsmessig skade.

   *

   Rune L. Hansen:
   For å forenkle det hele til en meget kortfattet liten ABC om menneskerettighetene - kan følgende undervises:
   A - Lovlighets-prinsippet. Her inngår alle de ufravikelige retts-prinsippene. Lex superior, hvor absolutt enhver menneskerettighet for absolutt enhver er og skal være umistelig og uavhendelig.
   B - Unntaks-prinsippet, som også heter nødvendighets-prinsippet eller nødverge-prinsippet.
   C - Betingelses-prinsippet. Som også heter forholdsmessig- eller proposjonalitets-prinsippet. For at a: - noe skal kunne være lovlig. Og for at b: - unntak for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte skal kunne lovliggjøres.

   Stort verre er det ikke.

   JarLe Olav Østhus:
   Da ' Ingen Grunn ` for Dom st OL en , & rote d TiL # %

   Angello G Gabriell:
   Hallo mr Rune ! I see everybody talking about human rights ! Way nobody listen to me also !? Because i m comming from Romania !?

   Rune L. Hansen:
   ?

   Angello G Gabriell:
   Yes, is the truth!!

   Else Brit Pettersen:
   Hva mener du med "rettslig forutberegnet"?

   Rune L. Hansen:
   Ja, eksemplene er utrolig mange og konkrete. Og den rettslige forutberegnelighet er forvandlet til at det er det motsatte av reell lov og rett som i alminnelighet og i det store og hele gjelder! Menneskerettighetene og alt annet av reell lov og rett kan man med andre ord ikke stole på eller ha tillit til i dagens Norge!
   De offentlige forbrytelsene er omtrent det eneste som er forutsigbart og garantert! (For den som vet og ikke er naiv eller dum.)
   Dommerne og rettsvesenet styres i all sin perversitet av den offentlige nepotismen og mafia-virksomheten!

   Rune L. Hansen:
   Ta dette med såkalte akutt-vedtak i det politiske såkalte barnevernet for eksempel. Det neglisjeres fullstendig at ethvert akutt-vedtak må være et lovlig nødverge-inngrep for å kunne lovliggjøres. Altså at det blandt annet må være både nødvendig og forholdsmessig og for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte. Uten at blandt annet disse ufravikelige betingelsene uforfalsket oppfylles så vil et akutt-vedtak være fullstendig ulovlig - og blandt annet offentlig organisert kriminalitet.

   
---
---

   Marius Reikerås, 06.02. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155096047746875

   Jeg har kommentert denne, se i kommentarfeltet.

   Kommenter gjerne du også.

   Rettskommentator Inge D. Hanssen: Når domstolene bryter loven, burde varsellampene blinke på justisministerens skrivebord
   https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/qnWAPO/Inge-D-Hanssen-Nar-domstolene-bryter-loven_-burde-varsellampene-blinke-pa-justisministerens-skrivebord
   aftenposten.no

   *

   Greta Solheim:
   Mener Aftenposten mon tro at Norge ikke er en rettsstat men et despoti, eller bare er ukjent med rettsstatelige prinsipper og riksrett, ved å påstå at ”det ikke er mulig å straffe politikerne og domstolene.”? Selvsagt er det det. I alle fall i en rettsstat. Jeg antar for så vidt at enhver forstår det er dommere som begår lovbrudd som kan straffes, og ikke domstolen som institusjon.

   Jeg gjengir Kristian Skagen Ekelis angivelse om rettsstat kontra despoti, jf ”Hvem skal vokte vokterne?” – Her er et utdrag, noe omskrevet av meg der jeg har byttet ut Ekelis rettsstatsidealer med rettsstatelige prinsipper, siden det rent faktisk gjelder prinsipper og ikke diffuse idealer:

   Rettsstatlige verdier og prinsipper:

   Det som kjennetegner en rettsstat, er at statens maktutøvelse skal skje på grunnlag av generelle rettslige normer som er gitt på forhånd. Dette innebærer at både de som styrer, og de som blir styrt, er underlagt loven. Ingen person eller statsmakt står over loven. Immanuel Kant og andre opplysningsfilosofer betraktet despotiet som motsatsen til rettsstaten. Et despoti ble forstått som en styringsform hvor de øverste makthaverne var uavhengige av rettslige bindinger.

   1 en rettsstat er derimot de ulike statsmakter (lovgivere, regjering, forvaltning og domstoler) bundet av på forhånd gitte normer som begrenser deres myndighet. Denne rettslige reguleringen av staten skal bidra til å sikre forutberegnelighet og hindre maktmisbruk og vilkårlige inngrep i menneskers liv. Legalitetsprinsippet er sentralt i denne sammenhengen. Det vil si at statens maktutøvelse og inngrep overfor borgerne skal ha hjemmel i lov.

   Borgere i en rettsstat er således kun bundet av loven og ikke den vilkårlige viljen og vurderingen til personer eller aktører som representerer statsmaktene. For å imøtekomme slike rettsstatsprinsipper er det bred enighet om at det bør stilles visse formelle krav til lover. Lover bør være (i) generelle, (ii) offentlig kunngjort og tilgjengelige, (iii) prospektive eller fremtidsrettede, slik at de ikke har tilbakevirkende kraft, (iv) klare og forståelige, (v) mulig å overholde eller etterleve og (vi) relativt stabile over tid.

   Men det er vanskelig å tenke seg et rettssystem hvor alle lover er fullstendig klare (jfr. krav (iv)).

   Rettsstatelige prinsipper er primært knyttet til å fremme individers autonomi/selvstendighet og frihet – i den forstand at de gjør det mulig for borgere å forutse konsekvensene av sine handlinger og derigjennom planlegge sine liv.

   Det kan være hensiktsmessig å trekke et skille mellom to typer konstitusjonelle lover som skal ivareta rettsstatlige verdier og prinsipper: Normer om maktdeling og maktkontroll («checks and balances») mellom de ulike statsorganer, som har til hensikt å forhindre farlig maktkonsentrasjon og vilkårlig maktutøvelse. Herunder hører normer som skal bidra til å sikre domstolers uavhengighet i forhold til lovgivende og utøvende statsorganer.

   Sivile rettigheter som skal beskytte individers rettssikkerhet. Dette vil blant annet omfatte retten til rettferdig rettergang (inkludert retten til å reise sak for uavhengige domstoler), likhet for loven, retten til frihet fra vilkårlig arrest, fengsling eller landsforvisning, retten til å bli ansett uskyldig inntil påtalemyndigheten har bevist det motsatte, og retten til frihet fra tilbakevirkende lover.

   Integritetsrettigheter – som foreksempel retten til liv, retten til frihet og sikkerhet, retten til frihet fra tortur, retten til frihet fra slaveri og retten til respekt for privatlivet, og (ii)Rettigheter som skal beskytte personers handlingsfrihet – eksempelvis retten til bevegelsesfrihet, retten til eiendom, retten til tanke, samvittighets - og religionsfrihet ytringsfrihet og møte- og organisasjonsfrihet.

   Oddvar Wallstad:
   Det har vært et privilegium vis det har funget slik, med her er det milevis til den praksis som denne artikkel pek på.

   Oddvar Wallstad:
   Da burde varsllampen ha blinket for flere tiår siden, og i mange år burde ulende sirener aldri stoppet før skandalene har vært rettet, Inge D. Hanssen.

   Rune L. Hansen:
   At også de stats-finanserte (nepotisme-finanserte) massemediene i dagens Norge bagatelliserer menneskerettighetene er vel ikke overraskende?! Den kritikken de tidvis kommer med (og ofte kaller "knusende kritikk") er ikke annet enn å tilsnakke en og annen mygg. Som selv-kritikk. Og som trøst og tillit til sine medspillere. Ment for å forsterke naivitet, dumhet, forvirring, maktesløshet og videre bagatellisering. Litt "selv-kritikk" øker tilliten til regimet, sa propaganda-minister Goebbels. :(

   Rune L. Hansen:
   Tenk over dette:
   At for en politisk offentlig forvaltning som tillater seg å bagatellisere (eller forfalske) menneskerettigheten er det fritt frem for allslags menneskeretts-forbrytelser. :(

   Anita Skippervik:
   Ser ikkje kommentaren din, har du blitt sensuret, Marius Reikerås

   Marius Reikerås:
   Ja det ser sånn ut

   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 07. februar 2018: 

   Fra to minus-grader til oppmot null grader Celsius her ute i natt, tildels med noe sne. Omkring to cm sne på bakken, halvparten ankommet i går kveld. Overskyet fra vest, tildels videre sneende og opp til to pluss-grader utover formiddagen. Noe mindre overskyet og ned mot null grader først utover eftermiddagen, dernest en stund med hvitlig himmel og mere ny sne. Mørknende og ned mot to minus-grader frem mot 18-tiden. Mørkt og to minus-grader klokken 18.30. Og tre minus-grader klokken 20. Med i underkant av to minus-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.02. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10212599307352389

   Det er godt å høre at det blir stadig flere som ikke vil arbeide for en politisk offentlig mafia-virksomhet som ødelegger barn, foreldre, familier, samfunnet, lov og rett og verden!

   Stadig flere gjennomskuer propagandaen, løgnene, falskheten og de massive menneskeretts-forbrytelsene og ødeleggelsene til og ifra virksomheten!

   Slike virksomheter skal ikke og kan ikke Norge og verden ha! De er et folkemord og forbrytelser mot menneskeheten.

   Les Menneskerettserklæringen Art 16 & Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 23:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   I steden krenker virksomheten alt som krenkes kan i Barnekonvensjonen!
   Og oppløser og ødelegger stadig mere alt som er av familieliv!

   I Norge nu er snart alt som er av "den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet" oppløst og ødelagt!
   Og menneskerettighetene og lov og rett enda mere!

   Hva er det Barnekonvensjonen sier? Les hver setning nøye:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag."

   Og for eksempel i Barnekonvensjonen Art 35, at:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Og for eksempel Barnekonvensjonen Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart efter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Kidnapper-virksometen forbryter seg mot alt dette og alt som er av menneskerettigheter, inklusivt internasjonal og nasjonal straffelov-givning!

   Men vi nærmer oss stadig mere den dagen medvirkende i eller for virksomheten skal stilles til ansvar og kompetent straffes for sine menneskeretts-forbrytelser!

   Stadig flere forstår nu dette!

   * 

   Nesten hver tredje barnevernsansatt i kommunene slutter
   https://kommunal-rapport.no/oppvekst/2017/03/nesten-hver-tredje-barnevernsansatt-i-kommunene-slutter
   Hvert år slutter 30 prosent av de ansatte i barnevernet i kommunene. Manglende støtte fra kommuneledelsen får skylden.
   kommunal-rapport.no

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1545284405508706/

   Ove Jan Ludvigsen:
   Meget bra, hele barneverns-systemet må smuldre bort til langt under NULL - !!!!!! - Det beste er bare godt nok - !!!!!!!! - Og det er at det smuldre totalt bort - !!!!!!!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/570319606425920/permalink/890612804396597/

   Rolf Christian Lie Loberg:
   Ja fint, men foreslå nedleggelse av BV og vi må demonstrere veldig mye og ofte !

   Rune L. Hansen:
   Ja, selvfølgelig!

   Rune L. Hansen:
   Men, Rolf Christian Lie Loberg, vær oppmerksom på at blandt annet propagandaen fra kidnapper-nepotismen og dens medspillere samtidig og videre blir stadig mere desperat og utspekulert!
   Og at deres menneskeretts-forbrytelser ikke foreldes!
   Og at propagandaen til og for virksomheten så absolutt ikke er en formildende omstendighet, - tvert om! Den er en meget skjerpende omstendighet. Ikke minst når den skjer i regi av massemedier og politikere!

   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, torsdag 08. februar 2018: 

   Mørkt, oppmot ti cm sne fra i går på bakken og oppmot null grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Senere med lett yr og i overkant av null grader. Overskyet, vått, tildels lett yr, slafsete og i overkant av en pluss-grad utover formiddagen. Omtrent det samme utover eftermiddagen. Efter hvert med oppmot to pluss-grader, tildels lett yr og mørknende omkring 18-tiden. Mørkt, vått og nokså jevnt med lett yr og noe vind-drag og i overkant av to pluss-grader videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 08.02. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10212603552058504

   Glem ikke dette, som er de viktigste ordene i menneskeretts-konvensjonene, at:

   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og, med blandt annet følgende ord (fra Barnekonvensjonen):

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   *

   Do not forget this, which are the most important words in the human rights conventions, that:

   "Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein."

   And, including the following words (from the Children's Right Convention):

   "The States Parties to the present Convention,
   - Recognizing that the United Nations has, in the Universal Declaration of Human Rights and in the International Covenants on Human Rights, proclaimed and agreed that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind".

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1751574544863467/

   Frank Overå:
   Problemet med disse lovene er at de er ufullstendige og åpner for misbruk på myndighets nivå. Friheten begrenses av loven men fordi loven ikke er ikke definert slik den tidligere var, og loven er myndighetene, kan myndighetene selv bestemme disse begrensningene, og når denne loven ikke er definert der, åpnes det for misbruk av de som skriver lovene. Unntaket av friheten er på generel basis og refererer derfor bare til loven på genetelt basid uten å si hva den inneholder, noe som gjør den like vid som en låvedør. Menneskerettene er korrupte og verdiløse, så også grunnloven som har blitt endret av kuppmakerne til kuppmakernes behov slik at de kan lage loven slik det passer dem uten å ta hensyn til en grunnlov. Dette er ingen grunnlov, men en tilsidesettelse av en standard lov. For de som stoler på disse lovene vil bli skuffet, fordi loven hviler ikke på frihet men hva loven definerer som frihet, og hva er vitsen da? Ingenting, loven er like verdiløs som de som forvalter den.

   Rune L. Hansen:
   Det er vel fra myndighets-misbrukende makter du har en slik tullete forståelse, Frank Overå? Og hva er det "ufullstendige" du sikter til?

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke offentlig ansatte eller staten som bestemmer loven, Frank Overå. Det er det de felles-menneskelige prinsippene for lovlig lov og rett, politikk og forvaltning, kontra ulovlig, som gjør. Lex superior og "the rule of law". Og menneskerettighetene bygger på og bærer i seg prinsippene for lex superior og the rule of law. La deg ikke svindle av makt- og myndighets-misbrukende offentlige regimer eller ansatte eller deres medspillere!

   Frank Overå:
   Grunnloven og menneskerettighetene sier at ingen kan frihetsberøves uten lov, hvilken hensikt har det at loven sier at ingen kan frihetsberøves uten den som loven sier? Spiller det noen rolle om den som kidnapper barna dine gjør det med eller uten lov, resultatet er jo det samme.
   Hverken menneskerettighetene eller grunnloven beskytter oss mot staten eller Brussel. Staten kan frihetsberøve den som den vil, for de er loven. For hvem lager loven? Det er staten.
   Så lenge loven ikke har noen avgrensning og spesifikke begrensninger på hvem som kan frihetsberøves uten annet å referere til enn en vilkårlig lov, kan i teorien hvem som helst berøves sin frihet bare det er staten som gjør det.

   Rune L. Hansen:
   Nei, menneskeretts-konvensjonene har mange forbud mot vilkårlig frihets-berøvelse, Frank Overå. Oppdater dine kunnskaper om slikt! Og som sagt, det er ikke offentlig ansatte eller staten som bestemmer loven.

   Rune L. Hansen:
   Til tross for at stortings-representantene er en lovgivende forsamling så befinner de seg ikke over loven, Frank Overå. De befinner seg tvert om under loven. Akkurat som ethvert annet menneske. Og loven er lex superior og the rule of law.

   Frank Overå:
   Rune L. Hansen hvis du ser i loven ser du at den refererer til lovens begrensninger i loven uten å definere til noen spesifikk lov, bare der har du ett hav av uendelighet og vilkårlighet, mye rom for misbruk i en lov som er så generell.

   Frank Overå:
   Det er jo de som lager loven, mens grunnloven er en standard lov er de andre lovene lettere å endre. Selv grunnloven åpner opp for vilkårlighet på dette området.

   Rune L. Hansen:
   Det er menneskerettighetene (de felles-menneskelige prinsippene for lovlig lov og rett) som er og skal være loven, lex superior og the rule of law, Frank Overå. Avvik eller forfalskninger er kriminalitet.

   Angående dette med frihets-berøvelse for eksemplel, så har menneskeretts-konvensjonene mange samsvarende og harmoniske lovbestemmelser - som er ukrenkelige og uavhendelige menneskerettigheter. Skal en eller flere av de lovlig likevel kunne krenkes så må det (som med alt annet i verden) være nødvendig og forholdsmessig og for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte. Hva som på norsk og dansk betegnes som nødverge. Dette er en selvfølgelighet i og for menneskeretts-konvensjonene.

   Her er bare et lite utvalg av menneskeretts-konvensjonenes lovbestemmelser angående frihet kontra frihets-berøvelse. Fra Menneskerettserklæringen, med følgende ukrenkelige lovbestemmelser:

   Art 3:
   "Enhver har rett til liv, frihet, og personlig sikkerhet."

   Art 9:
   "Ingen må utsettes for vilkårlig arrest, fengsling eller landsforvisning."

   Art 13 p1:
   "Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser."

   Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Frank Overå:
   Ja men vet du hva de sier om frihets berøvelse? Det spiller ingen rolle hvor mye lex og rule de er hvis de åpner opp for vilkårlige lover.

   Rune L. Hansen:
   Ulovlige lovbestemmelser og ulovlige avgjørelser er (selvfølgelig) ulovlige, Frank Overå.

   Frank Overå:
   Rune L. Hansen dette kan de gjøre helt lovlig rent juridisk selv om det moralske aspektet stiller seg annerledes.

   Rune L. Hansen:
   Nei, de kan ikke det, Frank Overå. Det rammes både av menneskerettighetene og diverse straffelov-bestemmelser. Med diverse forskjellige strafferammer.

   Rune L. Hansen:
   Og blandt annet har politisk eller offentlig organisert kriminalitet en ekstra forhøyende strafferamme.

   Frank Overå:
   Rune L. Hansen du misforstår, menneskerettigheten åpner opp til at hvert enkelt lovverk kav regulere på hvilket grunnlag de kan frihetsberøve mennesker. Det er en nyanse mellom lovlig og ulovlig bortføring. Om noen gjør det utenfor loven er det lovlig, men så lenge bortføringen er hjemlet i loven er den lovlig. Hvordan er dette rettsvern? Hvis man lager en lov som gjør det tillatt og frihetsberøve barn, tilpasset loven.

   Rune L. Hansen:
   Det er et alminnelig fenomen i dagens Norge at de tillager ulovlige lover, lovbestemmelser, vedtak, regler, etc. for liksom å lovliggjøre sine ulovligheter, Frank Overå. Det er et enkelt og velbrukt triks, som mange faller for.

   Frank Overå:
   Men hvordan er en lov ulovlig, en lov kan være umoralsk, men er den hjemlet i loven og vedtatt, så er den lovlig for lovmakerne, og det er ulovlig å bryte den.

   Rune L. Hansen:
   Den er ulovlig når eller hvis den ikke er i samsvar med lex superior. Og øverste lex superior er menneskerettighetene.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.02. 2018 via Menneskerettsdomstolen Norge Info, shared Dennis Bowen's post:
   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1545393078831172/

   Dennis Bowen, 17.02- 2018:

   Kommende barneverntiltak fra jernErna! og HØYRE.

   GASSKAMMER.
   effektiviserer saksgang.

   *

   Egil Borse-Svensen:
   det var en overdreven og dårlig sak. Den vei får man ingen bedring

   Dennis Bowen:
   Egil B-S. Jeg har fått denne typen tilbakemeldinger endel ganger fra ditt hold. Jeg forstår dette er "mer enn nødvendig" for din smak. Respekt for det.
   Men er du ærlig av den oppfaring at min ytringsfrihet, og ansvaret som medfølger regulerer under dine tålegrenser, eller skal vi anse dette som et noe friere rom?
   For vi er om ikke annet uenige om dette. Det føles litt som "under-bordet" når du kritiserer først etter deling, men ikke til meg, sett at dette har vært gjentakende, og du vet hvor du finner meg.
   Jeg respekterer din mening, men ikke din vilje til å tre den nedover hodet mitt fra skyggen. Det er ikke mer voksent gjort enn mine ord på plakaten.
   Jeg tror ikke at JernErna vil innføre gasskamre. Men jeg tror ikke at det er grunnet hennes motstand heller ... Og sett at jeg kan politikk Egil, og at jeg står inne for hvert eneste ord jeg skriver, bør du akseptere mine ord, når de er av disse som vi alle finner i den Norske ordboken.
   JernErna er en farlig person. Hun fjerner menneskerettigheter. Og hun driter i alle de ting som ikke rammer henne og sine.
   Og jeg forbeholder meg retten til å mene og skrive som jeg gjør, slik du også gjerne vil. Og tro meg på dette Egil. Jeg har hatt fin gjennomslagskraft, om du kontrollerer litt for det .... :) '

   Egil Borse-Svensen:
   Dennis Bowen det er ikke min mening å hverken kontrollere, eller kritisere. Det beklager jeg. Og når du skrirver slik så viser du i hovedsak en voksen holdning som alle som er på FB vil forstå og da vil din status vokse.
   Jeg tror ikke Erna Solberg som statsminister, er så farlig, hun er nok som mange andre, kun opptatt av visse hovedlinjer, og ser ikke de problemene vi snakker om.
   Enkelte flytter ansvaret oppover fra det man opplever til ledere, statsministere og videre til de øverste ledere i verden, men det tror jeg ikke det er måten for å nå frem.
   På mange måter er det det de med feil beslutninger ønsker, nemlig at man dyttes så langt ut på sidelinjen at de kan finne argumenter for de feil som er begått og gjemme seg selv.
   Derfor må man tlbake til de små faktiske beslutninger og angripe disse saklig.
   At systemet svikter og åpenbart slk du beskriver det har sviktet i ditt tilfelle, er åpenbart.
   Da må man finne roen, finne netterverket og finne argumentene.
   Og hadde jeg oppfattet at du var ekstrem, vill jeg hodt meg langt unna. Men jeg oppfatter ikke deg slik. Men altså som en voksen person som er forbannet og prøver å finne forklaringer på den urett som er begått.
   Når jeg stod midt i mine problem tidlig på 90tallet sendet jeg dem en hel bok, med mitt syn, og det gjordet det ikke lettere for meg i det ytre, men ga meg personlig avlastning og derfor bedre forhold rent personlig. Og for meg var det viktig å si ifra, og jeg skulle heller ønske vi kunne samle historiene, lage dokumentasjoner og felles peke på de generelle feilene som stadig blir begått. Isteden blir miljøer fragmentert, delt opp og som enkeltpersoner behandlet dårlig.

   Rune L. Hansen:
   Det er du som bagatelliserer, Egil Borse-Svensen.

   Egil Borse-Svensen:
   Skal vi vinne frem, må vi holde en viss form, ellers mister argumentene sin verdi.

   Rune L. Hansen:
   Se ikke bort fra at mange medmennesker uttrykker seg flerfoldig eller annerledes og som best de kan når de bevitner og opplever å bli grovt forurettet, Egil Borse-Svensen. Og at vi alle og enhver lærer av hverandre. Du synes kanskje at ordene om gasskammer fra Dennis Bowen sin side er å overdrive eller burde vært sagt annerledes, men det er også mange som anser de som treffsikre og presise og som givende megetsigende og velplasserte sammenligninger. Og hvem som godt nok har bevitnet den politiske offentlige kidnapper-virksomheten i Norge vil vel ikke bli overrasket om ordene blir enda mere enn sanne?
   Og ps:
   Konkret fysisk hvordan eller av hvem barn og foreldre får ødelagt livene sine utgjør ikke den store forskjell. Men at det skjer!

   Egil Borse-Svensen:
   Jeg har stor forståelse for at vi sier det vi mener, og stor forståelse av at mange mener verden er urettferdig samt at facebook og andre sosiale media skal være åpen for ytringer, men står man midt i en sak, og ytrer seg for ekstremt, kan det hende slik Norge idag fungerer være at man ikke blir tatt seriøst nok.
   Mye av det Dennis Bowen legger ute, ser seg som et friskt og greit nok meninger i en fortvilet situasjon, men det spørs om det tjener hans sak om man ikke legger visse andre synspunkter frem, slik jeg prøver.
   Vi må stikke fingeren i jorda og se hvilken faktisk verden vi lever i, og på område barn og barnevern, skilsmisse og støtte til familier som kommer skjevt ut, er det ekstremt dårlige forhold i Norge, men slik er det store deler av Norge som ikke ser det.
   Så ha meg unskylt; skal man vinne frem for å forandre systemet, må man også påta oss en seriøs frakk. Samarbeide, ta motforestillinger positivt og treffe der man skal for å forbedre systemet.
   Iallefall tror jeg det, men jeg er jo ikke selv akkurat eksempelet på verdens mest vellykkede i Norge.

   Egil Borse-Svensen:
   Mange som har opplevet det de selv mener er ekstremt feil, legger ut historier som støtter det de hevder. Systemet, rettsvesen og holdninger i byråkratiet for meg er fundmantalt feil. Det er fokusert på at noe er galt der de tiltar seg mer makt enn de egentlg skal og en generell tiltro til et system som ofte svikter. Så prøver den som er berørt å finne forklaringer. Men det som så skjer om man ikke passer seg, er at man blir presset så langt ut at man mister fotfeste, og plutselig har "motparten" argumenter for å gjøre som de gjør. Fordi det på papiret ser ut som om man er ekstrem, mens det man gjør er å prøve å finne en slags forklaring.
   Slik systemet virker, er det vanskelig å kjempe mot det, da det blir catch 22, et uttrykk som kom fra Vietnamkrigen, der uansett hva man gjør blir det feil.
   Da er det for meg viktig å bidra til å holde litt igjen, slik at man ikke går i den ekstreme fella som enkelte vil dytte en inn i for å finne de merkeligste argumenter for at det man har gjort som feil, alikevel skal kunne forsvares.
   Og det jeg har lest på facebook om Dennis og andre tyder på komplett galskap i den måten systemet behandler saken. Men jeg kjenner jo ikke mer enn det.
   Og det er for å få press på systemet at vi jobber med organisering slik at vi får en sterkere stemme.
   Nå har ktitikken nådd frem slik at man iallefall tør å snakke åpent på NRK om at enkelte ekstreme jenter, som ender i forsterhjem er dårlig behandlet. Det er jo langt fra virkeligheten når barn hentes hjemme, men det er iallefall en begynnelse.
   Folk begynner å forstå, men det sitter langt inne og det er langt igjen.

   Rune L. Hansen:
   Du hjelper ikke på forståelsen ved å bruke vrang-lærere og forfalskere sine setninger og forståelser, Egil Borse-Svensen. Tvert om, - bruk heller oppriktige menneskers og verdens-litteraturens!

   Egil Borse-Svensen:
   Det er ikke vranglære, men strategi om hvilken vei man bør gå for å vinne frem, enten finne løsninger eller bli i skyttergraver.
   Så langt er BV i skyttergraven, jeg er ikke.

   Rune L. Hansen:
   Problemet med allslags slike strategier og løsninger, Egil Borse-Svensen, er at de splitter, samtidig som de opprettholder og viderefører (og til og med applauderer) kidnapper- og terror-regimet og dets premisser, falskhet og vilkårlighet - og lovløshet. Altså egoisme og "seier" på andres bekostning.

   Hva gir vel politikere som Erna Solberg og deres medspillere eller akseptanter rett til å opprette et spredt nettverk av nazi-gasskamre eller lignende rundt omkring i Norge?
   Deres løsninger trenger ikke være kopier av nazi-gasskamrene, vet de selvfølgelig. Poenget og hensikten (og konsekvensen) deres er at virkningen omtrent langt på vei eller mere er den samme!

   Egil Borse-Svensen:
   Den type språkbruk er jeg sterkt imot da det er en skyttegravskrig i å skjelle ut andre som både er unødig og ikke hjelper saken. Dermed ser man på slike diskujoner som ekstreme og ma blir ikke tatt alvorlig. Vi som prøver å ta det alvorlig, blir så plassert der og taper gjennomføringskraft.

   Rune L. Hansen:
   Straffelovens, menneskeretts-konvensjonenes og verdenslitteraturens sprogbruk er ikke noe å se ned på, Egil Borse-Svensen, den er argumenter i og for moral, anstendighet, trygghet og rettferdighet. Som makt- og myndighets-misbrukerne og deres medspillere misliker.

   Egil Borse-Svensen:
   Rune L. Hansen når du er i godlaget kommer mye bra, når du går ut, kan jeg bare ikke være eng, sorry. Jeg ser ikke ned på det, og når du ser på deg som enestyrer av verdenslitteratruen eller straffeloven, blir det feil.
   jeg mener at det har gått for langt og at vi sammen kunne nå frem med slike synspukter, om vi fikk saken dokumentert og utgitt på rett måte, men da må vi jobbe oss gjennom de rytiene samfunnet har. Vi snakkes.

   Rune L. Hansen:
   Hvorfor i all verden skal jeg ha meninger om slikt, når den felles-menneskelige straffelov-givningen og menneskeretts-konvensjonene og rettferdigheten har det både for meg og alle andre?! Ydmykhet, er mitt svar.

   Egil Borse-Svensen:
   Rune L. Hansen ja helt enig. De må og bør sikre oss familie, og barn og forsvare oss og vår rettigheter. Og de blir brukt helt feil i dagens rettsvesen og av visse beslutningstagere.

   Dennis Bowen:
   Se der. Fikk engasjert dere to denne plakaten. Og mitt budskap ble slik forsterket. :)
   Hva var det som ble sagt om PR ... !
   herr Hansen er en kjempe hva angår menneskerettigheter, og jeg finner et stødigere utgangspunkt der. En standard som ikke har rom for en nokså vanlig nordlending, er for smal. Rett og slett. Og skyttergrav eller ikke. Jeg fikk til to ting her mellom dere to;
   JernErna på dagsordenen. Og metodebruk. Bonus blir jo debatten om grensedragning ..

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.02. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155099989571875

   Bekymringsmelding hva gjelder den menneskerettskrenkende sekretariatsfunksjonen som politiet i Bergen bedriver på vegne av domstolene i Bergen i straffesaker.

   From: marius@reikeras.no
   Date: Thu, February 8, 2018 4:15 pm
   To: postmottak@jd.dep.no
   Cc: postmottak@domstoladministrasjonen.no

   Til de ansvarlige for politiet i Bergen, og for domstolene i Bergen.

   Vedr: Bekymringsmelding hva gjelder den menneskerettskrenkende sekretariatsfunksjonen som politiet i Bergen bedriver på vegne av domstolene i Bergen i straffesaker.

   Det vises til mine gjentatte bekymringsmeldinger, hva gjelder politiet og domstolene i Bergen.

   Det er åpenbart at de som hevder at Bergen er byen "Vest for loven", trygt har sine ord i behold.

   Det rekker å se på alle avisoppslag,ikke minst i forhold til politiet i Bergen, hvor den ene skandalen avløser den andre.

   Nå er det selvsagt slik at både politiet og domstolen ikke kan sette seg over de grunnlovsmessige menneskerettsforpliktelser, selv om det er nettopp det som skjer, gang etter gang.

   Politiet er altså et forvaltningsorgan( utøvende virksomhet) mens domstolene er dømmende virksomhet.

   I følge maktfordelingsprinsippet som vår Grunnlov bygger på, så skal disse statsmaktene være uavhengig, og ikke gripe inn i hverandre.

   Men det er jo nettopp det som skjer i Bergen, hvor politiet, i straffesaker, utøver en sekretariatsfunksjon for domstolene.

   Det er selvsagt i seg selv helt uforenelig med maktfordelingsprinsippet, og ikke minst menneskerettene, at politiet, som utøvende myndighet, utøver sekretariatsfunksjoner for domstolen, som altså er satt til å behandle saker mellom det offentlige politi/ påtalemyndighet og den private.

   Som det heter i Richert v Polen , premiss 42:

   “The object of the term “established by law” in Article 6 of the Convention is to ensure that the judicial organisation in a democratic society does not depend on the discretion of the executive, but that it is regulated by law emanating from parliament (see Coëme and Others, cited above, § 98, and Gurov v. Moldova, no. 36455/02, § 34, 11 July 2006).”

   Mitt spørsmål er enkelt:

   Hva tenker de ansvarlige å gjøre, for å stoppe denne menneskerettskrenkende praksis?

   Bergen, den 8.2.18

   Marius Reikerås

   *

   Ola Nordmann:
   Fantastisk jobb Marius Reikerås <3

   Eve Anoba:
   Jag önskar att jag kan berätta, men tyvärr I AM b..........n
   Jag önskar att jag kan träffas dig och berätta.

   Eve Anoba:
   Lycka till Marius Reikerås . Norge och Sverige har inte hört min röst , men nånstans i ?  har hört mig . Jag väntar på min tid .

   Eve Anoba:
   Jag gråter inte och vill inte gråta för att jag vill inte att dem ser mig under. Jag vill inte att de ska lyckas hur dem behandlas mig . # Ultimate pain . Jag var ensam med allt , men den här ensam född med stormen . Jag kommer till Bergen för att träffas min son. Har rätt att träffas honom. 4 gånger om året. En timma varje träff.
   I can't guarantee Norge country to other people after what i had experience in Bergen ultimate pain treatments.

   Truls Thue:
   Hordaland politidistrikt må være landets verste på alle måter, og de lærte ikke stort etter Monica saken, men det hadde jeg ikke regnet med heller, når hele distriktet har vært pill råttent siden 82 når lommemannen burde vært tatt. Broren hans var jo politimann og kastet alle anmeldelser mot han den gang. Gode erfaringer på menneskerettighetsbrudd i Bergen :(

   Greta Solheim:
   Joda Marius, statsmaktende plikter å gripe inn i hverandres myndighetsutøvelse, men ikke på den måten du angir at har skjedd mellom domstoler og politi, det faller inn under et lovstridig samrøre/samarbeid.

   Grunnlovens maktfordelingsprinsipp og statens ansvar for menneskerettsforpliktelsene, betyr at lovgivende, utøvende og dømmende myndighet skal kontrollere hverandres myndighetsutøvelse og med det plikter å gripe inn i beviselig myndighetsmisbruk.

   Først da er lovgivende, utøvende og dømmende myndighet, reelt uavhengige av hverandre. Å være uavhengig innebærer altså ikke at f ex en dommer er så uavhengig i sitt virke at vedkommende kan opptre i strid med lovgivningen herunder ufravikelige grunnlovs – og menneskerettigheter, uten at staten ved Stortinget, lovgivende og regjeringen, utøvende myndighet, griper inn.

   Geir-Ole Isaksen:
   Ja Greta Solheim, slik skal det være, men hva Marius påpeker er dessverre det stikk motsatte, å det er nok mer vanlig enn uvanlig rundtom i vårt pill råttene land.

   Greta Solheim:
   Staten ved Stortingets og regjeringens plikt følger bl a av EMK artikkel 13, som lyder slik på norsk:

   ”Enhver hvis rettigheter og friheter fastlagt i denne konvensjon blir krenket, skal ha en effektiv prøvingsrett ved en nasjonal myndighet uansett om krenkelsen er begått av personer som handler i en offisiell egenskap.”

   Det følger altså av alminnelige folkerettslige forpliktelser at det er staten som er ansvarlig for brudd på en konvensjon og skal dermed iverksette nødvendige tiltak for å stanse krenkelsen, hindre gjentagelse og sikre oppreisning.

   Grunnloven prinsipp og formål og konvensjonsartiklene gir altså direkte uttrykk for statens plikt til å beskytte menneskerettighetene, først og fremst innenfor statens eget rettssystem, jf slik det er nedfelt i artikkel 1 i konvensjonen. Konvensjonen krever derfor at Norge sørger for et nasjonalt rettsmiddel for å håndtere innholdet i en borgers klage under konvensjonen og å gi hensiktsmessig oppreisning der brudd blir konstatert. (se også, Kudla v. Poland, avsnitt 152)

   Det er følgelig Stortingets og regjeringens herunder statsråders ansvar, å sørge for et effektivt rettsmiddel, for å håndtere en borgers klagegrunner, og plikter følgelig å oppnevne en sådan instans innen rimelig tid, og omgående sørge for å stoppe statens ansattes trakassering, krenkelsene, grove overgrep.

   Regjeringen herunder statsråd, justisminister plikter følgelig også å opplyse om slike forhold og dermed også å forelegge disse for Stortinget, jf Grunnloven § 82 og Stortingets forretningsorden. Slik at Stortinget også får anledning til å iverksette granskning.

   Stortingets og regjeringens ansvar kan ikke overlates til domstolene. Domstolene hører dessuten naturlig nok ikke til statens styrende organ, det gjør kun Storting og regjering og hvor kontrollsystemer i § 15 regulerer forholdet mellom disse.

   Formålet med artikkel 13 er å unngå eller kompensere for krenkelser av EMK, og å sikre borgerne midler slik at de kan sikre sine rettigheter innenfor det nasjonale rettssystemet ved krenkelser av konvensjonen. Derfor forutsetter en effektiv prøvingsrett en adgang til en effektiv beskyttelse (“appropriate relief”) for å sikre at krenkelsen og dens konsekvenser opphører, jf Peer Lorenzen m.fl., Den Europæiske Menneskrettighedskonvention med kommentarer, 3. Utgave, København 2011.

   Det nærmere innholdet i hva som ligger i kravet til “effektiv prøvingsrett” er i en rekke avgjørelser tolket av EMD. En naturlig forståelse av ordlyden ”effective remedy before a national authority” tilsier at det skal eksistere en effektiv prøvingsrett på nasjonalt nivå som har myndighet til å gjennomføre konvensjonsrettighetene slik de er implementert i norsk rett.

   Både EMK artikkel 13, FN-konvensjonen artikkel 2 (3) og EØS-retten krever et effektivt rettsmiddel som er til partenes/borgernes disposisjon i norske systemer.

   Retten til et effektivt nasjonalt rettsmiddel etter EMK artikkel 13 og SP artikkel 2 (3) knytter an til mekanismene for gjennomføring av konvensjonene på nasjonalt nivå.. Etter gjeldende praksis inntrer retten til et effektivt nasjonalt rettsmiddel for den som med rimelig grunn kan påstå at han eller hennes rettigheter eller friheter er krenket; den som har ”an arguable claim”, jf EMD sak Klass, Series A, No.28 og Silver, Series A, No. 61.

   Uttrykket ”an arguable claim” lar seg vanskelig definere på det abstrakte plan, men må avgjøres på grunnlag av omstendighetene i den enkelte sak, knyttet til det bevismessige og rettslige grunnlaget for vedkommendes påstand om krenkelse.

   Forutsetningen om at rettsmiddelet skal være effektivt, innebærer kort sagt at dette i praksis er tilgjengelig, og gir grunnlag for en reell prøving nettopp av det forhold som påstås konvensjonsstridig i relasjon til konvensjonens regler som i substans for det vesentlige svarer til konvensjonenes, for adekvat reparasjon av krenkelsene.

   EMK artikkel 13 er av EMD tolket som en generell regel som gjelder adgangen til en ”national authority”, mens artikkel 6 er sett på som en lex specialis vis-á-vis artikkel 13, jf Kudla mot Polen, dom av 26. oktober 2000, avsnitt 146.

   I Kudla mot Polen la EMD til grunn at artikkel 13 skal garantere tilgjengelighet til en nasjonal prøvingsinstans som kan ”enforce” (håndheve) rettighetene i EMK slik de er implementert i nasjonal rett.

   Effekten av artikkel 13 blir da at en kan kreve en nasjonal prøvingsinstans som er gitt myndighet til å realitetsbehandle klagen og tildele erstatning, jf Kudla mot Polen, avsnitt 157. Det er derfor et minstekrav til prøvingsinstansen at denne har formell myndighet til å håndheve rettigheten klagen omhandler og avsi en bindende beslutning.

   EMD har lagt til grunn at der det foreligger en krenkelse av en eller flere rettigheter fastsatt i EMK skal det i ”appropriate cases” bli tilkjent erstatning for økonomisk eller ikke økonomisk tap, jf T.P og K.M mot Storbritannia, dom av 10. Mai 2001.

   I Klass og andre mot Tyskland, dom av 6. juni 1978 la EMD til grunn at “effektiv prøvingsrett” foreligger når den nasjonale instansen tar stilling til innholdet av klagen.

   Etter EMDs praksis er det et krav om at prøvingsretten skal være like effektiv i praksis som hva som er knesatt i den nasjonale lovbestemmelsen, jf Ihlan mot Tyrkia, dom av 27. juni 2000. Dette innebærer at det ikke må foreligge utilbørlig innblanding fra statlige myndigheter, jf Askoy mot Tyrkia, dom av 18. desember 1996, ”In all cases the remedy must be ”effective”in both practice and law, meaning that there must not be undue interference by state authorities”.

   Det skal foretas en konkret vurdering av prøvingsrettens samlede effektivitet og i denne vurderingen må det vektlegges hvilke rettigheter som er krenket, jf Conka mot Belgia,, dom av 5. mai 2002.

   Tiden det tar å ta i bruk rettsmiddelet vil ha betydning for effektiviteten. Dette følger av Doran mot Irland, dom av 31.07. 2003.

   Greta Solheim:
   Dertil vises til sak LB-2018-7516 av 19.01.18 der Borgarting lagmannsrett fremholder følgende:

   ”EMK artikkel 13 krever at det ved prosedable («arguable») anførsler om at materielle bestemmelser i EMK er krenket tilbys et effektivt rettsmiddel («effective remedy»). Slik lagmannsretten ser det, har den ankende part presentert et prosedabelt krav om at hans rettigheter etter EMK artikkel 8 kan være krenket. Da har han også krav på et effektivt rettsmiddel, mot denne anførte krenkelsen, etter EMK artikkel 13.

   Retten til et effektivt rettsmiddel etter EMK artikkel 13 innebærer at klageren må få tilgang til én eller flere offentlige myndigheter som kan ta stilling til substansen i hans eller hennes prosedable klage med bindende virkning, og at den eller disse myndighetene kan tilby tilstrekkelig reparasjon.

   Under disse to kravene, er det i praksis fra EMD oppstilt en rekke mer spesifikke krav. Det er likevel totaliteten som er avgjørende («aggregate of remedies»), se for eksempel Klass m.fl. mot Tyskland, plenumsdom 6. september 1978 (nr. 5029/71) [EMD-1971-5029] avsnitt 72 og Nada mot Sveits, dom, storkammer, 12. september 2012 (nr. 10593/08) [EMD-2008-10593] avsnitt 207, men slik at retten må være effektiv både i teori og praksis, jf. for eksempel Aksoy mot Tyrkia, dom 18. desember 1996 (nr. 21987/93) [EMD-1993-21987] avsnitt 95 og Nada mot Sveits avsnitt 207. Dersom totaliteten av de rettsmidler klageren må gripe til påfører klageren uforholdsmessige byrder, vil ikke retten være effektiv både i teori og praksis.

   Sett fra klagerens ståsted, vil det normalt være mest effektivt å kunne forholde seg til én myndighet og én prosess for å få oppfylt totaliteten. I nyere praksis har også EMD stilt strengere krav til denne forholdsmessigheten, sml. for eksempel Leander mot Sverige, dom 26. mars 1987 (nr. 9248/81) [EMD-1981-9248] med Lukenda mot Slovenia, dom 6. oktober 2005 (nr. 23032/02) [EMD-2002-23032].

   Det innebærer at den ankende part, i vår sak, har personlig rett til å gjøre sin prosedable krenkelse av EMK artikkel 8 gjeldende, herunder få en bindende avgjørelse av dette spørsmål, samt motta tilstrekkelig reparasjon for en eventuell krenkelse.

   Slik lagmannsretten ser det, tilfredsstiller ikke det å bli partshjelper alene den ankende parts rett til et personlig rettsmiddel mot hans prosedable krav om at EMK artikkel 8 er krenket. Som partshjelper får han ingen bindende avgjørelse av sitt krav, og han får heller ingen personlig rett til reparasjon.

   Lagmannsretten legger imidlertid til grunn at den ankende part kan gå til et senere fastsettelsessøksmål, eventuelt et erstatningssøksmål, for å få fastsatt om hans, eventuelt hans barns rettigheter, etter både EMK artikkel 8 og barnekonvensjonen, er krenket.

   Rune L. Hansen:
   Det er bare det aberet med det, Greta Solheim, at i et land som dagens Norge, hvor offentlig ansatte og instanser fritt frem ustraffet begår menneskeretts-krenkelser overfor medmennesker samtidig som de beskytter og verner hverandres forbrytelser og maktbalansen er tre-stemt diktatorisk og menneskerettighetene forfalsket eller tabu, så finnes enda ikke hverken effektive remedier eller kompetente og upartiske domstoler. Og heller ikke ansvarsbeviiste eller anstendige stortings-politikere. :(

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.02. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155100285306875

   Du ber meg ha tillit til staten?

   Jeg så hvordan staten prøvde, med alle midler, å unndra seg ansvar i nordsjødykkersaken. Det var ikke måte på hvordan staten jukset med bevisene i den saken.

   Jeg har sett, og fortsatt ser, hvordan offentlige tjenestemenn har jukset med bevis i Scandinavian Star saken.

   Jeg har sett hvordan FN- soldater, oljearbeidere i Nordsjøen, amalgamofre mm, har blitt sviktet av den norske stat.

   Jeg var tilstede da krigsbarna presenterte saken sin for Menneskerettsdomstolen mars 2007, bare for å tape som følge av staten hadde hemmeligholdt den dokumentasjon som kunne påvist offentlig ansvar.

   I årene 1988-94 deltok ca 180 000 ungdomsskoleelever og 50 000 militærrekrutter i utprøvingen av en vaksine mot meningokokk-B sykdom, den såkalte MenBVac.

   Jeg har møtt noen av de som er blitt syke for livet av dette gigant eksperimentet, uten at staten løfter en finger for å hjelpe dem.
   Hvem ønsker å bli ufør i en alder av 23 år?

   Jeg har sett hvordan mennesker går til grunne som følge av et rettsløst barnevernsystem. Regelrett juks satt i system.

   Og slik kunne jeg ha forsatt med konkrete eksempler, langt inn i de små nattetimer.

   Og du ber meg fortsatt ha tillit til staten?”

   *

   Svein Olav Nordlien:
   Velkommen i klubben

   Marius Reikerås:
   Der har jeg vært i nærmere 15 år, Svein Olav Nordlien

   Svein Olav Nordlien:
   Ja ingen ska si at du er lett å fjerne Marius Reikerås. Og godt er det. Samfunnet trenger dessverre folk som brenn og kjemper for rettssikkerhet. For det svikter på så mange områder. Stå på videre.

   Ingvar Fykse:
   Staten er god for dem som har det godt. Men for dem som lider er det ofte trangt.

   Sylvia Gustavsen Ensby:
   Nei.Vi ber deg ikke ha tillit til staten. Staten har selv sørget for at folk har miste all tillit til dem.

   Line Lauritsen:
   Enig med deg,Sylvia Gustavsen Ensby !

   Marit Lehto Lehn:
   Det er viktig å ha en fri presse. At en av Ernas nærmeste medarbeidere skal bli sjef for NRK er ikke akseptabelt.

   Bjørn Arild Andersen:
   Sjef for Kringkastingsrådet.

   Bjørn Arild Andersen:
   Sjefen for NRK er jo SVer.

   Aina Gregersen:
   Er Erik Bolstad sv'er ?

   Karin Ullensvang:
   Kan det være meningen at NRK skal bli kommersialisert? Det er snakk om at NRK lisensen faller bort.

   Bjørn Arild Andersen:
   Trodde nrksjefen varThor Gjermund Eriksen.

   Alf Reuss Kollsete:
   KJEMPEBRA, IGJEN Marius!

   Jostein Wetteland:
   Nei vi kan ikke ha tillit til folket i Norge. De er alle umyndiggjorte nyttige idioter!

   Tove Brook:
   Godt skrevet Marius ! 

   Rasha Masri:
   Staten som ikke respekterer sine folk og behandler dem som mennesker fortjener ikke tillit eller respekt.

   Gunnar Virittsekk Håvik:
   Jeg ser den, at med den oppramsingen der, kan en ikke ha tillit til staten.
   Men dette går an å gjøre noe med. Ikke gjennom klageorganene... La meg heller skrive det slik; "klageorganene".
   For klageorganene er latterlige organ, som er satt opp som en støtdemper, for at ikke de som bør rammes, ikke blir rammet.
   Det er veier rundt. Delvis "den frie" presse, for så å maaaaaaaaate på på facebook og e-poster.
   Men det kan ikke være tannløse advokatprat-mailer...:-D

   Hilde Ottesen:
   Har sett og opplevd det samme Marius.

   Geir-Ole Isaksen:
   Vi er mange. Takk Marius.

   Elise Lang:
   Ja, èn blir truet med å gå personlig konkurs, om du prøver å saksøke staten eller ansatte i kommuner. Og ingen blir stilt personlig ansvarlig, dermed er det ingen rettsikkerhet!

   Geir-Ole Isaksen:
   Rettssikkerheten er vekk iom den kun gjelder de rike pga enorme rettsgebyr blant annet.

   Elise Lang:
   + at forbrytere får dekket det og gratis advokat, de kan velge selv, på bekostning av staten.

   Per Steinar Sørå:
   Min tillit til stat og kommuner finnes ikke! Jeg fikk aldri den hjelpen som skulle til for å bedre synet og skolegang som var elendig. Som utenfor ekteskapelig født er jeg og mange med meg uverdige for stat og kommuner! Men stemmen min vil de ha ved valgene! Jeg gir min stemme til det partiet som fortjener den og kan gjøre godt for folket!!

   Elise Lang:
   Uff, ja det om utenfor ekteskap, er nå mer vanlig nå. Og likevel bruker de det til å fjerne barn. Det nyeste nå, ( Fra politisk hold ) ! er at nå skal alle utenlandske miste unga, om de ikke kan norsk ved skolestart og at foreldrene deltar i alt! Er enig, at barna trenger språk og oppfølging, men ikke enig truslene, så massivt som nå! ( De får kort tidsfrist, til å lære språket de barna )!

   Ole Morten Senneset:
   Da jeg var tenåring drev vi fortsatt med tvangssterilisering av Sigøynere. For ikke å nevne Tyskerunger. Lista er lang. Det som er spesielt i forhold til barnevernet at det rammer svært mange mennesker. Det involverer da også nærmere 100 000 mennesker i Norge. De fleste offentlig ansatte. Dette er storindustri.

   Reidun Carstens:
   Takk for sannhetens ord Marius <3

   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, fredag 09. februar 2018: 

   Mørkt, vått, yr, et vind-drag og omkring to pluss-grader Celsius her ute i natt. All sneen borte. Overskyet, vått, yr og i overkant av to pluss-grader utover formiddagen. Tildels mindre nedbør utover eftermiddagen. Mørkt, yr og i overkant av en pluss-grad frem mot klokken 19. Vått og yr videre utover kvelden, men efter hvert og mot midnatt med sne og ned mot null grader.
   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, lørdag 10. februar 2018: 

   Mørkt, yr, slafs, vått og i overkant av null grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått, tildels litt yr og vind-drag og omkring null grader utover formiddagen. Overskyet, noe vind-drag og opp mot to pluss-grader utover eftermiddagen. Med litt yr og sne-slafs mot kvelden. Mørkt, vått, tildels med yr og slafs og noe vind-drag og mellom en og to pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.02. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10212622215485078

   Menneskerettighetenes tommelfinger-regel

   Menneskerettighetene og deres viktigste prinsipper er ikke (og skal ikke være) vanskelige for folk flest å forstå. 

   Ikke heller å avgjøre om det foreligger en ulovlig og straffbar menneskeretts-krenkelse eller ikke.

   Her er noen få setningr som opplyser dette.

   Enhver menneskerettighet er og skal for ethvert menneske være en umistelig og uavhendelig minste-garanti, sier menneskeretts-konvensjonene.

   Enhver lovbestemmelse, dom, avgjørelse, regel, standard, prosedyre, handling eller unnlatelse som krenker en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker er ulovlig.

   Et unntak fra en menneskerettighet kan bare lovliggjøres hvis det er nødvendig og forholdsmessig og for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte.

   Ethvert offentlig inngrep i en menneskerettighet må real-kompetent og uforfalsket oppfylle disse kravene for å kunne være lovlig.

   Dette gjelder som sagt også handlinger i form av unnlatelser.

   Enhver arguabel offentlig menneskeretts-krenkelse må og skal effektivt og real-kompetent straffeforfølges, stoppes og repareres.

   Tommelfinger-regelen er at hvem som helst kan lese i menneskeretts-konvensjonene for å finne en eller flere menneskerettigheter som kanskje eller sikkert er krenket.

   Og at ethvert slikt funn har krav på en lett-tilgjengelig, gratis, real-kompetent og effektiv offentlig saksbehandling som gir gode og solide nok offentlige avgjørelser og begrunnelser.

   Som sagt, enhver arguabel offentlig menneskeretts-krenkelse må og skal effektivt og real-kompetent straffeforfølges, stoppes og repareres.

   De rette strafferammene for de forskjellige slags krenkelser finner en på samme måte i reell lovlig (og ikke i ulovlig) straffelovgivning.

   Les og undersøk nøye disse setningene om igjen hvis det er tvil om den rette forståelsen.

   Og spør eller klag ved behov.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1515974325195506/

   Elise Lang:
   Hvorfor vet ikke politi og BVT om disse reglene? Har de vondt for å skjønne grunnloven eller EMD / EMK sine regler?

   Elise Lang:
   Jeg tviler på forvaltningen vet om dette! Men vet politi- organet om dette? Det tviler jeg sterk på!!!

   Mai-brith Litland:
   En ting er om de vet det, men en annen ting er om de bryr seg. Det er lettere å se en annen vei enn å sette se inn i menneskerettighetene.

   Rune L. Hansen:
   Er det politiet, forvaltningen og politikerne i Nord-Korea, Norge eller et annet land du sikter til, Elise Lang?

   https://www.youtube.com/watch?v=HUXWrR3SF0w
   North Korea Human Rights
   youtube.com

   Rune L. Hansen:
   Du ser de forfalsker det meste både i Norge, Nord-Korea og diverse flere land.

   Elise Lang:
   Rune L. Hansen Først å fremst tenkte jeg i Norge. Men vi kan ta med flere land ja!

   Rune L. Hansen:
   Det politiske regimet i alle land - også det politiske regimet i Nord-Korea - skryter av at de respekterer og sikrer menneskerettighetene. Alikevel neglisjerer og forfalsker de menneskerettighetene, i forskjellig grad og på forskjellige måter i veldig mange land. Den tommelfinger-regelen jeg herover opplyser er meget nyttig og gjør det lett for enhver å avsløre sannheten og virkeligheten om alle slike forhold. Og viser lett-forståelig hva som må gjøres for å reparere. Vit og husk også at menneskeretts-krenkelser foreldes ikke.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1753806014640320/

   JarLe Olav Østhus:
   Minnes du sangen ; Passient - Ombudet ' §ov ¿ 100 & r # }

   JarLe Olav Østhus:
   Da ' med ; FuLL LØNN !

   Heidi Anita Hell:
   Tror ikke dette var pensum til bv's ansatte.

   JarLe Olav Østhus:
   Da ' B v ; har fått Fred ¿ Gra ¥ @_ ₹ ]

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.02. 2018 shared Leif Kristiansen's post, via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/?multi_permalinks=1516232728502999%2C1516199485172990

   Ikke rart at Norge iherdig har forsøkt å hindre barn i å klage til FNs barnekomité.

   Det rekker å se på videoen vedlagt her, så skjønner man at Norge ikke vil at verden skal se hvordan barn behandles.

   Som her, hvor en rekke politifolk påfører en 12 år gammel gutt traumer for livet.

   Også overfor Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, har norske myndigheter forsøkt, med alle midler, i å hindre barn i å ha selvstendig klageadgang.

   Men der ble Norge effektivt klubbet ned i Lobben- saken, hvor det ettertrykkelig fremkommer at alle barn har selvstendige klageadgang. Enten på egen hånd eller gjennom sine foreldre.

   Bare så utrolig pinlig at norske myndigheter holder på slik.

   Verden der ute får vite om overgrepene.

   Uansett hvor mye norske myndigheter prøver i å forhindre det.

   Leif Kristiansen, 09.02. 2018:
   https://www.facebook.com/NordicLeifConnect/videos/10210664437347089/
   -3:05 - 269,513 Views
  Her er en video fra da barnevernet i Ås og Follo politi kom inn i vår leilighet i Norway. Our son is Canadian from Newfoundland, with a Norwegian father. Please help us and share this post. Shame.

   *

   Richard Evensen:
   The Norwegian Lunatic Asylum.

   Gabriela Branza:
   This is absolutely terrifying! My heart breaks for this poor family! Everybody who sees this post should also share on theirs fb page for the whole world to see what's going on in Norway.

   Hege-Kristin Sætre Groth:
   I have no words. Is this the way to threat a child???? Is this what bv see as the best for the child?? :( :( :( :( :( :( :(

   Anne Shrestha:
   Samtlige i dette overgrepet skal straffes

   Kristina Lystad:
   Stesønnen min ble også mobbet på en skole i Oslo. Pappaen prøvde å hjelpe gutten og samarbeidet med skolen.
   Rektor svarte pappaen med å sende en falsk bekymringsmelding på far til bv.
   Og vips truet bv med omsorgsovertakelse. Uten grunn.
   Dette er systematisk. Det er livsfarlig å ha barn i offentlig skole som blir mobbet.
   Kommer du borti feil rektor så mister du barna dine. !

   Laila Dalbye:
   Undrer om rektorene, lärere i skolene, barnehager, helsesöstre m.m. får betalt per anmeldelse? Kan det väre så at de må som ansatt i kommunen for derved å gi kommunene mer inntekter? For det blir det jo vitterlig til kommunen når de slipper gjöre det som behövs for å få slutt på mobbingen og også penger fra staten om barnet som tas havner i deres system i stedet. Og skadet barn av mobbning slipper de også da i hjemkommunen ta hand om. Store besparelser for kommunen og höyere lönn eller sikrere arbeid for medhjelpere? Ja det er lov å stille spörsmålene. Det er alldeles for mange slike saker til at det er en tilfeldig lärer som er litt dum og en saksbehandler i BV som heller ikke er bedre.

   Kristina Lystad:
   Bv tropper opp på skolen i skoletiden uten at pappaen vet. 11 - åringen ringer meg livredd og krever å bli hentet. Pappaen finner gutten sin gråtende gjemt bak noen containere utenfor skolens område.

   Laila Dalbye:
   Så grusomt Kristina Lystad, mange slike overgrep i dette landet. Det må väre ett av verste landene i verden.

   Kristina Lystad:
   Ja, Laila Dalbye, du har nok rett i det. Det verste med å bo i Norge er at mange nordmenn vil ikke akseptere sannheten om overgrepene. De fornekter dem og prøver desperat å holde fast ved illusjonen om at Norge ivaretar rettssikkerhet og menneskerettigheter

   Laila Dalbye Kristina Lystad:
   Enig med deg om nordmenns holdninger. Det er nok derfor staten har kunnet drive fram alle sine myndigheter på denne måten til det nu er mer eller mindre lovlöshet på flere områder. Ett folk som tier og godtar alt. Det er farlig. De tiende kommer også våkne en dag for dette stopper ikke av seg selv.

   Jeanine Horntvedt:
   Det jeg for mitt bare liv ikke kan fatte, er at ingen av foreldrene gikk ut og forsøkte trøste og roe sønnen mens den andre gikk etter og filmet det hele, for jeg kan meget vel forstå at de ønsket dette dokumentert. Både mor og far var der, og enda de hørte skrikene til sønnen, stod far inne i telefonen, og mor ute på verandaen med kamera og skrek ut over hele området som om noen med myndighet som overtrumfet politiet skulle kunne bistå.
   Slik pisket hun oppunder redselen hos sønnen.
   Hos meg, hadde morsfølelsen slått ut akutt, og jeg hadde ilt til for å bistå mitt barn så godt jeg bare hadde maktet! Sjokk, redsel og vrede - ja, men INGEN kunne holdt meg vekk fra barnet mitt i slik situasjon! Jeg hadde løpt ham i møte og vært nær ham for å vise kjærlighet, omsorg og støtte, forklare hvorfor jeg/vi evt. ikke fikk gi ham en klem eller holde rundt ham, men roe ham og gi forsikringer om at det hele ville gå bra.
   Jeg kan ikke få understreket nok: Det fundamentalt viktigste her, hadde vært å løpe ut til sønnen og være der med ham. Innehar man ikke dette instinktet, er det skjellig grunn til å stille spørsmål rundt omsorgsevnen. Det er nettopp ut fra sjokk og redsel det naturlige instinktet tikker inn på autopilot og overtrumfer all fornuft; Beskytte barnet!

   Laila Dalbye:
   Jo Jeanine Horntvedt, det var min umiddelbare tanke også. Men så vet jeg jo at når folk kommer i sjokk så reagerer vi veldig forskjellig. Noen blir handlingslammet og så redde at gjör ingenting.

   Jeanine Horntvedt:
   Den er jeg med på. Men foreldreinstinktet er sterkt forbundet med det hos dyrene. Vi holder oss slett ikke unna når farer truer, men trer støttende til hvis evnene er normalt utviklet.

   Laila Dalbye:
   Leste ett sted at da faren ville fortelle noe til noen så fikk han beskjed av politiet å tie og når ikke gjorde det ble han truet med böter. Så situasjonen kan ha värt så skremmende at de ikke våget reagere, ble passive. Slik oppfattet jeg en mamma som ikke gikk ned av sin balkong engang. Så jeg er forsiktig med å dömme slikt. Har sett mange handlingslammede i situasjoner der jeg "tror! at jeg skulle ha reagert. Men det er jo ikke sikkert man gjör når man havner i samme situasjon.
   Har forstått at de har gjennomgått mye da ikke fikk stötte i skolen til gutten, dessuten var denne situasjonen helt uventet. Hvem kan forberede seg mentalt på slikt som dette. Man tror jo ikke man bor i Jemen.

   Laila Dalbye:
   Jeanine Horntvedt Ja enig, men som sagt, sjokk og redsel kan få alle ledd, muskler og tankegang til å stoppe opp i din kropp. Vi har 2 nervesystem i kroppen, det ene kan vi kontrollere med vår vilje, det andre starter av sig selv eller slutter av sig selv, det har vi ikke kontroll over. Sånn er det bare.
   Du har vel lest om de som har blitt voldtatt og angivelig ikke har kjempet i mot? Det er forklaring på dette også, de er paralyserte og närmest går ut av kroppen sin og forlater den, metaforiskt forklart.
   Det går å dö av sjokk, hjertet kan stoppe. Du har ikke kontroll. Og nettopp det å ikke ha kontroll kan utlöse dette.

   Jeanine Horntvedt:
   Jada, jeg har og blitt voldtatt både som barn og voksen, og forklaringen du skildrer er meget betegnende. Men det er når voldsomme traumer skjer med en selv. Barna våre derimot, finnes det ingen menneskelig mulig bortforklaring å vise til når en ikke på ren autopilot uten å bruke et sekund på å tenke, styrter til og er der for å trøste og bistå. Mulig jeg hadde mistet alle kroppsfunksjoner og tisset på meg av sjokk, men å være med/hos barnet mitt, er det ingen tvil om at jeg hadde prioritert.

   Laila Dalbye:
   Jeanine Horntvedt Vel, det er deg, vi er alle forskjellige og ulike psykis sterke.

   Jeanine Horntvedt:
   Kjernen i det jeg har formidlet handler slett ikke om å være svak eller sterk psykisk.

   Kristina Lystad:
   Hvis dere ikke har noe godt å si om disse foreldrene så foreslår jeg at dere lar være å uttale dere dømmende.
   Dere vet ikke noe om forhistorien. Dere vet heller ikke hvordan det var å være dem i akkurat den situasjonen.
   Så utrolig stygt gjort å fordømme sårbare mennesker som allerede ligger nede.
   Nordmenn er ikke et empatisk folkeslag. !

   Laila Dalbye:
   Kristina Lystad "DERE", jeg oppfatter meg som forsvarer av foreldrenes reaksjoner. Så derfor gikk jeg i gang på dette. JEg kan ikke se at jeg kritisert foreldenes reaksjoner på noen måte.

   Kristina Lystad:
   Mente ikke deg Laila. Jeg ser heller ikke det. Skulle være "deg".

   Bjørnar Hermansen:
   Ser den at foreldrene burde gått ned for å hjelpe gutten, med 6 politifolk rundt omkring så ville foreldrene blitt stoppet ganske raskt. Det er noe av grunnen BV ber om bistand i frykt for at andre prøver å hindre dem i jobben. Jeg ser for meg scenariet at foreldrene også blir lagt i bakken av politiet og i verste fall blir påsatt håndjern men barnet ser på. Dette har skjedd før i andre saker at politiet har holdt foreldrene nede mens andre politifolk tar barna, de går veldig langt for å gjennomføre oppdraget. Uansett dette er det mest traumatiske et barn kan oppleve og slett ikke bra i det hele tatt

   Jeanine Horntvedt:
   Jeg mener at foreldrene skulle ha kommet ut for å være være så nær sønnen som omstendighetene tillot og vise sin kjærlighet, omsorg og støtte, forklare ham hvorfor de evt. ikke fikk gi ham en klem eller holde rundt ham, men roe ham og gi forsikringer om at det hele ville gå bra. Politiet kan ikke legge dem i jern så fort de kommer ut av døren hvis de ikke gjør forsøk på å løpe bort til barnet eller slå etter dem. En av dem kunne ha stått innenfor utgangsdøren med kamera og filmet at dette gikk riktig for seg, og hvis klarsignal - også kommet ut for å berolige gutten.

   Karin Ullensvang:
   Jeg tror du glemte at det var 6 politi tilstede og hvilke muligheter har en mor mot 6 politi? Rasjonell instinktivt kan man anta at moren så at hun skjønte at det ikke nyttet å løpe ned til gutten.

   Jeanine Horntvedt:
   HVOR har jeg påstått at moren burde burde gå i klammeri med politiet!? Hva er det du ikke forstår ?

   Karin Ullensvang:
   Hensikten til politiet var å "ta" gutten vekk fra sine foreldre altså hjemmet. Om hun hadde kommet i klammeri med politiet vet man ikke.

   Jeanine Horntvedt:
   Lystad: En kan ikke bare se en video uten å ta inn over seg hele dens kontekst, jeg reagerte sterkt på innholdet, sympatiserte med barnet, og tillot meg å problematisere fordi jeg er av den oppfatning at enhver debatt, diskusjon og materiale som er offentliggjort må tåle å utfordres. Jeg finner det direkte frastøtende at du velger å dra empatikortet og forøvrig tar sikte på å kneble mennesker som ikke har "rett oppfating" av det som tar plass i klippet. En såpass uverdig manøvre hadde jeg ikke forventet av en i din stilling!

   Laila Dalbye:
   Vel det finnes tider da man ikke skal si alt man tenker, ett slikt overgrep er kanskje dagen man ikke sier alt man tenker eller mener.??

   Jeanine Horntvedt:
   Idiotisk!

   Rune L. Hansen:
   Det idiotiske her er å kritisere eller klandre mennesker som ser barnet sitt bli kidnappet! Mildt sagt.

   Jeanine Horntvedt:
   Det er ryggløst og forkrøpent å gjøre forsøk på å få mennesker som ikke har "de rette oppfatninger" å tie!
   Jeg bare skildrer de observasjoner jeg har gjort etter å ha sett klippet, og det tjener ikke foreldrenes sak og omdømme at de velger å holde seg langt unna sitt eget barn!
   Moren stod og skrek og hauset opp frykten hos barnet mens hun befant seg et godt stykke unna ham og ikke gjorde et eneste forsøk på å gå i dialog og trøste og berolige sønnen!
   Min sympati er med barnet. ALLTID hos barnet. Han får traumer av at politiet kommmer og henter ham, men det er stor grunn til å anta at han også i ettertid når sjokket har rukket å slippe taket vil være undrende til at han lå der alene med dem og mamma og pappa ikke kom ut, men stod og skrek til perifere omgivelser som ikke kunne overtrumfe politiet at "se hva de gjør"!
   Jeg har brukt min ytringsfrihet til nettopp å utvise skjønn, for mine varsellamper blinker kraftig når en forelder står og skriker og hauser opp frykten hos barnet, alt mens hun befinner seg et godt stykke unna ham og ikke gjorde et eneste forsøk på å gå i dialog og trøste og berolige sønnen men hyler dramatisk til politiet; "You are KILLING my son" - alt for å gjøre en video som hun vet at vil gå viralt med påfølgende sympati og vrede fra publikum - hvorpå sønnen skriker enda høyere av redsel!
   Det er dette blant annet som jeg har reagert på!
   Foreldreinstinktet er sterkt forbundet med det hos dyrene. Vi holder oss slett ikke unna når farer truer, men trer støttende til hvis evnene er normalt utviklet.

   Rune L. Hansen:
   Din versjon av hva som skjedde og av hva som burde ha skjedd er nok ganske så virkelighetsfjern og ekstrem, Jeanine Horntvedt. Og din oppførsel slik du skisserer den ville hverken ha vært eller gjort bedre, men ville ha vært din.

   Rune L. Hansen:
   Men kidnapperne sin versjon og oppførsel er jo fullstendig ekstrem.

   Jeanine Horntvedt:
   En snever realitetsforståelse. Hvis jeg ikke hadde notert meg deg fra tid til annen opp gjennom årene som en person med mange informative og saklige innlegg via Navgruppa jeg administrerer, ville jeg trodd at du raljerte med meg nå. Jeg er langt fra ekstrem, Hansen.

   Svanhild Lindvall:
   I Norge er det ikke lov å holde barn hjemme fra skolen.

   Laila Dalbye:
   Det er ikke tvang å gå i en spesiell skole som staten bestemmer eller noen annen. Det er ikke skoleplikt så vidt jeg vet, var sikker lov i alle fall 1997. Tror ikke det er forandret. Men det er undervisningsplikt, men det er noe langt annet. Det er også foreldrenes ansvar og ikke kommune og stat.

   Oddbjørg Einervold:
   Nytter ikke å si hva vi hadde gjordt og ikke
   Helt sikkert ganske godt nedpå av BV fra før
   En er hjelpeløs, uansett vet vi ikke hvordan vi hadde reagert selv
   Utrolig vanskelig og sette seg inni sånne saker :( :(

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.02. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155104884781875

   Mari Anne med dagens:

   Når et politisk system er bygd opp slik det er, så koker det ned til at advokater har makten.

   Når en barkeeper kan bli leder for et parti, en slakter kan bli minister og skulle ivareta liv og rett innen Barne Familie og Likestillingssaker....

   Når en som knapt har vært eller aldri har vært i yrkeslivet, kan bli statsminister.... Når disse så kommer i posisjoner, så mister de makten. Dette ved å måtte håndheve lover og ta avgjørelser som de ikke har kompetanse på. Hadde de hatt faglig kompetanse og praksis innen det felt, de skal skjøtte, ville de være LANGT mer rustet. Når de ikke har det, blir de prisgitt statssekretærer med fagkunnskaper og advokater innen feltet. Fra da av har de mistet makten sin og de vi valgte inn i kommune og Storting har ikke lenger makt. For den sitter statssekretærer og advokater med. Innen barnevern er statssekretæren henter inn fra barnevern og er barneverns pedagog. De advokater som gir råd eller foreleser, har vært eller er private barnevernsadvokater.

   Ikke rart mange millionæren innen fiskeri, som ble valgt inn på Tinget forlot politikken. Han ble ikke plassert innen fiskeri, men på et ansvars område han ikke har kompetanse.

   *

   Ken Olsen:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=313017652554031&set=p.313017652554031&type=3&theater

   Egil Borse-Svensen:
   Direkte fra Fylkesnemda til Lagdommer? Det kan ikke være reelt å ansette henne slik, om det ikke er rent opprykk fordbi alle andre på kjønn. Så spørs det om resten av karrieren.
   Man burde ha valg av de viktisgte dommerposisjonene.

   Ken Olsen:
   Egil Borse-Svensen kanskje det er nettopp nemnda som er kompetansen her...

   Egil Borse-Svensen:
   Ken Olsen iallefall ikke som lagdommer. Det er skremmende.

   Ken Olsen:
   Egil Borse-Svensen ja det er det bestemt, og der er mange av dem... Så skal få laget en oversikt jeg...

   Rune L. Hansen:
   Den eneste kompetansen som applauderes og premieres, er om den er politisk lojal nok ... Overfor hverandre.

   Anne Shrestha:
   Rune L. Hansen Nemlig

   Ken Olsen:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=313020515887078&set=p.313020515887078&type=3

   Egil Borse-Svensen:
   Deette blir vertre og verre. Ikke rart rettsvesenet feiler.

   Rune L. Hansen:
   Jo mindre kompetente de er, dess bedre egnet er de vel?

   Egil Borse-Svensen:
   Her er norsk studiefilosofi!
   Jobb i rettsvesenet forbeholdes statsansatte etter egne kvoteringsregler mellom kjønn og optreden!
   Alle som har vist seg loyale, blir loyale. All andre er dumme.

   educated.jpg
   
   Ken Olsen:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=313038932551903&set=p.313038932551903&type=3&theater

   Egil Borse-Svensen:
   Den var herlig, 5 år som byråkrat hos Fylkesmannen og så er han kompetent!

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, søndag 11. februar 2018: 

   Mørkt, vått, yr og omkring en til to pluss-grader Celsius her ute i natt. Lyst, men ellers omtrent det samme videre utover dagen. Halv-mørkt og ned mot null grader frem mot 18-tiden. Derefter mørkt med noe sne-rusk i luften videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, mandag 12. februar 2018: 

   Mørkt omkring 03-tiden i natt, med ned mot en minus-grad Celsius, sne-rusk i luften og omkring en halv cm på bakken fra i går og i natt. Overskyet, vått, oppmot to pluss-grader og omkring en cm sne på bakken utover formiddagen. Ned mot null grader utover eftermiddagen, med sne og slafs et par timers tid fra omkring 16-tiden. Mørkt og ned mot to minus-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.02. 2018 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/?multi_permalinks=1756587767695478

   Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 16:

   "1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning.
   2. Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke av de vordende ektefeller.
   3. Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 30:

   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Menneskerettsloven V7&8 (CRC) Art 7 p1:

   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Mamma, hvor er pappaen min?
   https://www.op.no/debatt/meninger/barnefordeling/mamma-hvor-er-pappaen-min/o/5-36-520753
   Jeg skammer meg! Skammer meg over at mange kvinner som meg blir så egoistiske og trangsynte i noen situasjoner at de gjør en stakkars far til syndebukk!
   op.no

    *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.08. 2018 via Child protection - studies, statistics, etc., shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/577096525678566/permalink/1564653686922840/

   Kilsodeum (aka Gil Sodom - Gilsoddeum), 1985,

   In the summer of 1983, many were searching for family members who were separated during the Korean War ...

   길소뜸 Kilsodeum (1985)
   https://www.youtube.com/watch?v=_by9vE3trI8
   In the summer of 1983, many were searching for family members who were separated during the Korean War. At her husband's urging, Hwa-young goes to a meeting ...
   youtube.com

   *

   Aud Petra Lingjerde:
   Hvor blei dei folka av, fann dei noko som kan bevisa at dei var tatt av fienden

   Rune L. Hansen:
   Filmen handler om gjenforening av de splittede familiene, Aud Petra Lingjerde.

   
---
---

   Trygve Einar Gjerde, 12.02. 2018 shared a video to Rune L. Hansen:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10212643223930276

   Det som Politi og BV her gjør er ikke bare ulovlig og brudd på Den Europeiske Barneverns konvensjon, men det er pill råttent, umenneskelig og djevelsk. Dette kommer fra djevelen og Gud ser det og Han vil straffe det!

   Family Channel - Focus on Family & Human Rights in Norway
   9 February at 15:16 ·
   https://www.facebook.com/familiekanalennorge/videos/762780953920231/
   -10:10 - 23,257 Views

   Grove overgrep fra barnevern og politi i Ås kommune mot en familie og deres sønn. Sønnen var utsatt for mobbing og dødstrusler på skolen. Foreldrene ville ha hjemmeskole for de fikk ingen hjelp fra skolen. Ansatte i barnevernet eier ikke kunnskap og skader barn for livet.

   *

   Rune L. Hansen:
   Det er sjelden de gir fra seg kidnappede barn. Barna (og foreldrene) de kidnapper putter de inn i en kjøttkvern av tortur, traumatisering, terror og menneskeretts-forbrytelser. :( :( :(

   
---
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, tirsdag 13. februar 2018: 

   Mørkt og omkring to og en minus-grader Celsius her ute i natt. Delvis overskyet fra sør-vest og omkring to pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt, noe vind-drag, noe yr og omkring to pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, onsdag 14. februar 2018: 

   Mørkt, vind, vått, tildels yr og omkring to pluss-grader Celsius her ute i natt. Vind, omkring tre og to pluss-grader og for det meste overskyet utover formiddagen og eftermiddagen, Mørknende og mørkt med to pluss-grader mellom klokken 17 og 18.30. Vind og omkring to pluss-grader videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, torsdag 15. februar 2018: 

   Mørkt og et nokså jevnt nokså sterkt vind-drag med omkring to til en pluss-grader Celsius og efter hvert litt antydninger til sne-rusk i luften her ute lenge i natt, derefter ned mot null grader og tildels mere sne-rusk i luften. Oppmot en cm sne ankommet bakken. Vind merkes forholdsvis lite her på eiendommen, men mest når den kommer sørfra, som nu. Overskyet, vind og omkring null grader utover formiddagen. Efter hvert med en pluss-grad og med lett sne en stund fra utpå eftermiddagen. Mørkt, omkring null grader, stille og rolig uten vind frem mot 21-tiden. Omtrent det samme videre frem mot midnatt.
   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, fredag 16. februar 2018: 

   Mørkt og omkring en pluss-grad Celsius tildels med litt yr og slafs her ute frem mot 05-tiden i natt. Ned mot null grader og noe sne frem mot 06-tiden. Overskyet, tildels med noe sne, slafs og yr og opp til omkring to pluss-grader utover formiddagen. Med opp til omkring fire pluss-grader utover eftermiddagen. Mørkt, vått, tildels med yr og ned mot null grader utover kvelden og med en minus-grad uten nedbør mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.02. 2018 via Dr Phil Expose CPS #FOSTERWAR:
   https://www.facebook.com/groups/DRPhilexposecps/permalink/844558822421969/

   Convention on the Rights of the Child (CRC) - should be read carefully and accurately (also in the USA):

    "The States Parties to the present Convention,
   - Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the United Nations, recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world, (...)
   - Recognizing that the United Nations has, in the Universal Declaration of Human Rights and in the International Covenants on Human Rights, proclaimed and agreed that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind".

   Art 2:
   "States Parties shall respect and ensure the rights set forth in the present Convention to each child within their jurisdiction without discrimination of any kind".

   Art 4:
   "States Parties shall undertake all appropriate legislative, administrative, and other measures for the implementation of the rights recognized in the present Convention."

   The Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Art 16 & ICCPR Art 23:
   "The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State."

   UDHR Art 30:
   "Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein."

   Both the human rights conventions and the Criminal Code have a ban on abuse of children, whether the abuse is in the form of violence, misuse, torture or anything else. But to deprive a human the right to his family life is of course no legal punishment. On the contrary.

   Families, children and parents are being destroyed. Political public organized crime that deprives people the right to family life is both illegal and unnecessary and causes automatic corrupt courts, public terror, torture, trauma, degradation, human-trade, false accusations and false statements and false and whitewashed documentation and lack of respect for childrens and parents rights.

   We must be given respect for each human's inalienable human rights and the principles for legal law and justice!

   To deprive or reduce anyone's right to family life may only take place after the principles for competent due process and according to the principles of necessity and proportionality. That will amongst other things say, for the shortest possible time and for each one in a mildest possible way.

   I am referring to inter alia Convention on the Rights of the Child (CRC) Art 7 p1:
   "The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and, as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents."

   And for example to judgment from the European Court of Human Rights (ECHR) - a young woman, born in 1986, has won a case - NP v. THE REPUBLIC OF MOLDOVA (Application no. 58455/13) for repeated violations of ECHR Art 8 - ECHR JUDGMENT STRASBOURG 6 October 2015, Paragraph 70:
   "In any event, taking a child into care should normally be regarded as a temporary measure, to be discontinued as soon as circumstances permit.
    It cannot, therefore, be justified without prior consideration of the possible alternatives (see K. and T. v. Finland, cited above, § 166; and Kutzner v. Germany, no. 46544/99, § 67, ECHR 2002?I) and should be viewed in the context of the State’s positive obligation to make serious and sustained efforts to facilitate the reuniting of children with their natural parents and until then to enable regular contact between them (see, mutatis mutandis, Kutzner, cited above, §§ 76-77; K. and T. v. Finland, cited above, § 179, and Saviny, cited above, 52)."

   The Universal Declaration of Human Rights Art 16:
   "(1) Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.
    (2) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.
    (3) The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State."
 
   And Art 30:
   "Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein."

   *

   Viorica Lungu:
   The judge's are not respecting the Human Rights of a child!!

   Rune L. Hansen:
   A civilian population who allow their politicians or judges to violate a human right, is a deceitful civilian population.

   
---
---

   Marius Reikerås, 16.02. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155120292861875

   Norge er et rart land.

   Vi spyr ut offentlige kroner, slik at de som vil krenke, har all verdens ressurser til nettopp det

   Men for de som blir krenket, ja da er staten så gnien at selv Onkel Skrue ville ha blitt misunnelig.

   *

   Richard Evensen:
   Onkel skrue, og onkel Donald med Ole, Dole og Doffen uten foreldre beskriver jo nettopp situasjonen i vårt land.

   Eve Anoba:
   Ironiskt

   Rune L. Hansen:
   Ja, slik er det og blir det når det er en politisk nepotisme og dens propaganda som styrer og rår og umyndiggjør sivilbefolkningen. Den tviholder på sine forbrytelser og sin makt - og sine mest nyttige medspillere! Og sitt Disney-land! Mange har enda ikke forstått - og tillates ikke å forstå - at politisk offentlig organisert kriminalitet er en særdeles lønnsom - og særdeles forurettende - form for kriminalitet! I form av makt, organisert egoisme og hovmod! Og at makten og dens karriærer gir en frodighet av misbruker-muligheter og fordeler for dens mest falske og samvittighetsløse ivrige medspillere! Politisk offentlig organisert kriminalitet er nyttig og lønner seg for mange - og smittsomt for stadig flere - når den og dens hovmod beskyttes og vernes (og aksepteres) og ikke får rakne! Maktens brød blir de andres død og imens å leve eller overleve på dens nåde og i og med alle dens allehånde forbrytelser, løgner, halv-sannheter, dobbel-moral og falskhet! Er du ikke med oss er du imot oss - og regnes ikke som et fullverdig medmenneske! Mildt sagt! Ja, slik er det og blir det når det er makten som styrer og rår og reell lov og rett (det vil si menneskerettighetene) enda i og av den politiske og offentlige nepotismen ustraffet selv-beskyttende (sine forbrytelser) neglisjeres, forfalskes og bagatelliseres! Jo naivere, dummere og mere ukultiverte og uanstendige og splittede sivilbefolkningen er og blir, dess tryggere for enhver offentlig mafia-virksomhet!

   Darai Zoubida:
   Nasistesk land

   Eva Anita Hjelde:
   Å så lenge det sjelden er mennesker med penger som får sine rettigheter systematisk brutt, blir det noe umulig å få tak for å avsløre sannheter som ikke tåler dagens lys! PENGER, det er der ALT ligger :(

   Rune L. Hansen:
   Nei, viktigere enn penger er makt. Med makt oppnåes alt annet. Penger er derfor av underordnet betydning i forhold til makt. For de som har nok.

   
---
---

   Marius Reikerås, 14.02. 2018:
   
https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155115819461875

   Maktfordelingsprinsippet,

   kortfattet forklart med motsatt fortegn.

   Maktfordelingsprinsippet ble i sin tid utformet slik at de tre makthavende bransjer;

   - den lovgivende,
   - utøvende,
   - og dømmende makt,

   skulle kontrollere hverandre slik at maktmisbruk mot folket ikke skulle forekomme.

   Men, slik gikk det ikke.

   I stedet er lovgivende makt opptatt av, og avhengig av, at utøvende makt ser fin ut for befolkningen.

   Ved å illusjonere overfor folket om at alt står bra til med den utøvende makt, så øker også mulighetene for at den etablerte lovgivende makt får fortsette å regjere.

   Derfor er det viktigere for lovgivende makt å pynte på den utøvende fasaden, heller enn å hindre at maktmisbruk kommer til overflaten.

   På samme måte er det viktig for utøvende makt, at illusjonen skapes om at dømmende makt faktisk virker.

   Om den virkelig virker eller ei, er ikke så farlig.

   Det viktigste er at også den ser fin ut fra utsiden. For det er selvsagt i den utøvende makt sin interesse.

   Og selvsagt er det viktig at dømmende makt beskytter de to andre; den lovgivende og utøvende.

   Dømmende makt kan ikkje skape et inntrykk av at maktmisbruk forekommer med sine avgjørelser, for det vil kunne skape uro i befolkningen.

   Så også her må illusjonen, og ikke realiteten, opprettholdes.

   Så det som i sin tid var en etablering av maktfordelingsprinsippet, hvis hensikt var å beskytte folket mot maktmisbruk, er heller blitt maktens tre beskyttere, fordi de alle har egeninteresse av det.

   At enkeltmennesker og deres familier rammes og ofres, er ikke så farlig for makten.

   For makten er primært opptatt av å ta vare på seg selv, og de den har egennytte av.

   *

   Alf Reuss Kollsete:
   VELDIG BRA ANALYSE AV FAKTUM, Marius! Men dette ligger LANGT LANGT UNNA å kunne kalles en RETTSSTAT og et DEMOKRATI! En riktigere beskrivelse er et KYNISK OVEGREPSREGIME!

   Alf Reuss Kollsete:
   Og dette har FULL STØTTE fra Kristelig Folkeparti, forstå det den som kan! Hvor i all verden er det blitt av de Kristne Grunnverdier? Jeg vil heller kalle det et Ukristelig RÅTT PARTI!

   Vegard Tilrem:
   https://www.youtube.com/watch?v=_jGxeEp7L8Q
   Jens Bjørneboe om makt og religion
   youtube.com

   Elzbieta Lemaniak:
   I boka "SOV mitt lille Norge" av Per - Aslak Ertresvåg beskriver Ertresvåg Norge som er vakker illusjon som holdes ved like ved hjelp av løgner og skjulte handlinger. I en bok "Hverdagens skjulte ondskap" beskriver Marie - France Hirigoyen hvordan psykopater skaper illusjoner. Marius sin analyse er helt korrekt. Det er tett samarbeid mellom den lovgivende, utøvende og dommende makt hvor målet er holde befolkning for narr og undertrykkelse.

   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 17. februar 2018: 

   Mørkt, noe stjerner og omkring en minus-grad Celsius her ute i natt. Overskyet med opp til omkring tre pluss-grader utover formiddagen. Med fem pluss-grader klokken 15. Med tre, et svakt vind-drag og noe dunkelt klokken 18. Jeg forsøker bevisst å innskrive og å gjøre minst mulig eller lite her og på Facebook nu i disse dager, av flere forskjellige grunner. Jo mere jeg skriver om menneskerettighetene dess mere oppstår baksnakkelser, angrep, misunnelse, frykt, etc. Det har jeg lenge måttet leve med. I tillegg til all den andre terroren, torturen, utplyndringen og stigmatiseringen - som også "automatisk" ødelegger videre. En blir ikke mindre ødelagt og stigmatisert av den grunn. Tvert om. Til tross for alt av veldig mye positive folkelige responser. Jeg er fortsatt fangeholdt og stigmatisert under alt dette. Jeg ser knapt andre mennesker. Også sånn sett er jeg fangeholdt og stigmatisert og farlighets-stemplet. Jeg tvinges både til isolasjon og til å utholde meget for å forsøke å overleve videre. Det er ikke slik mennesker skal måtte leve. Mørkt videre utover kvelden, med litt yr og ned til to pluss-grader frem mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 17.02. 2017 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1761525077201747/

   Mafia-propaganda fra et barn (?) som sier seg å ha vært heldig ... og tror (?) det samme gjelder også for noen (?) andre ...

   «Stakkars deg!»
   https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/bK8KWq/stakkars-deg
   Jeg føler meg faktisk heldig som slipper å vokse opp i en dysfunksjonell familie. Det som derimot er vanskelig, er å måtte forklare om og om igjen at jeg har det veldig bra selv om jeg ikke bor sammen med mine biologiske foreldre.
   vg.no

   *

   Liv Marit Bakke:
   Helt klart propaganda. Et barn i tidlige tenårene, ordlegger seg ikke sån.

   Rune L. Hansen:
   Men er tydelig nok indoktrinert til å uttale seg om visse forhold som en ekspert og vitende?

   Liv Marit Bakke:
   tror nok det er en voksen barnefjerner som har komponert det innlegget, for ingen barn i tidlig tenårene har så stor samfunnskunskap om barnevern. Å skulle det likavel vise seg at jeg tar feil, å at det virkelig er et barn i tidlig tenårene, må jeg si jeg blir meget bekymret av at barnevernet snakker med barnet om sånne ting.

   Merethe Johansen:
   Nå kommer solskinnshistorier... Netthetts mot barnevernet... Nå kommer forsvaret til barnevernet på nrk tv2 og Vg i form av fokus på bv i positiv retning... Ja. Propaganda... Fremdeles ingenting om Kai i media.... Galskap!

   Rune L. Hansen:
   De forsøker å få barnet til å tro på noe barnet hverken vet eller kan vite.

   Rune L. Hansen:
   Og det de forsøker å få barnet til å tro på er blandt annet det motsatte av hva alle seriøse og grundige statistikker, studier og undersøkelser forteller. :(

   Merethe Johansen:
   Og saueflokken sluker det rått... Det irriterer med grønt at ikke det fæle som skjedde på Ås ikke når Nyhetene.. VG.WTF??? Dere er kjøpt og betalt!

   Rune L. Hansen:
   De vil gjerne at dette barnets erfaringer og "viten" skal være det typiske og alminnlige ... Men sannheten og virkeligheten er mildt sagt fullstendig så motsatt. Men det vet vel ikke barnet enda?

   Rune L. Hansen:
   Barnet indoktrineres til å forakte medmennesker, menneskerettighetene, fakta og straffelov-givningen. :(

   Rune L. Hansen:
   Og sivilbefolkningen blir forsøkt indoktrinert til å tro på ... propaganda. :(

   Liv Marit Bakke:
   Dem manipulerer deg til å tro det er et barn som har skrevet dette.

   Rune L. Hansen:
   De forbryter seg mildt sagt grovt mot et mangfold av Straffelovens lovbestemmelser og mot omtrent alt og ethvert i menneskeretts-konvensjonene. De og deres medspillere (dommere og politikere og propaganda-leverandører inklusivt) bør blandt annet uansett politianmeldes av alle og enhver og flest mulig! Samtidig som politi-anmeldelsen(e) offentliggjøres best mulig.

   Terje Henriksen:
   Rune L. Hansen Det er veldig mange som er lurt til å støtte dette systemet. Mange er også presset til det. De som står bak, bruker løgn som metode, og man bør ikke stole på et ord av det de sier. De kaller hellige barn for forbryterspirer og djevler, og vil "ta" dem før de vokser opp og blir kriminelle. Dersom man undersøker, vil man finne ut av mange av de multikriminelle fagfolkene som står bak, dyrker djevelen og vil bli kvitt alle potensielle motstandere av djevelen, dvs. spesielt hellige barn og deres familier som har støtte av Gud. :( :(

   Rune L. Hansen:
   Ja, og de forbryter seg selvfølgelig grundig og konsekvent mot alle og enhver av de 10 budene i Bibelen.

   Terje Henriksen:
   Rune L. Hansen Og de forsøker å lure alle andre til å gjøre det samme, slik at de mister Gud, og parasittene får makt over dem.

   Susanne Bergum:
   Ja og nesten alle landes skoler, dem burte settes på skolebenken å lære hva mobbing er for noe.Kanskje man skal anmelde dem til mattilsynet, for dem bryr seg veldig om å hjelpe dyr, kanskje dem kunne visst like mye for mennesker også -

   Terje Henriksen:
   Skolepsykologer er en del av problemet. De "tar" og raner åndelig hellige barn på skolene, og plukker ut elever som skal mobbe dem. :(

   Bente Sandum:
   Dette er det dummeste jeg har hørt. Hvordan kan hun så mye om hvordan bv jobber uten at noen har sittet og proppet dette inn i hode hennes siden hun var 2 år. Skulle gjerne hørt henne si det samme om hun ikke fikk ha kontakt med sin "andre" familie

   Unni Merle:
   Selvfølgelig finnes gode historier om barn som må flyttes fra sin egen familie. Men det er så utrolig mange flere som ikke burde vært fratatt sin biologiske familie. Fokuser her imidlertid er at folk bør ha nok høflighet til ikke å si «stakkars deg» som er i fosterhjem! Si noe positivt som gjør disse barna glade og stolte i stedet!

   Rune L. Hansen:
   En virksomhet og dens medspillere (og akseptanter) som solid beviselig og fullstendig åpenbart for alle og enhver grundig og allsidig forbryter seg mot både barnets og foreldrenes og enhvers og verdens enhver "umistelige og uavhendelige" (som det konkret og presist heter i menneskeretts-konvensjonene) menneskerettigheter. Hva er det som får diverse massemedier til å late som at slike virksomheter er lovlige? Og til å late som at de er menneskelige? Eller til å late som at de er nødvendige - og forholdsmessige - og sannferdige - og anstendige? Hva var det som fikk det tyske folk og egentlig veldig også mange andre til å tro at Gestapo etc. under Hitler-regjeringen var lovlig og menneskelig?! Propaganda! - og bagatellisering av eller aksept for og forfalskning av forurettelse av medmennesker (hvem og hvordan enn)!!!

   Rune L. Hansen:
   At det hendelig forekom at for eksempel Hitler-regjeringen og Gestapo gjorde noe som syntes som bra - rettferdiggjør eller lovliggjør hva?!?

   Rune L. Hansen:
   Hva er det Barnekonvensjonen sier? Les hver setning nøye:
   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag."

   Mary Ann Fedje:
   Puuuh

   Mary Ann Fedje:
   Dette er like mye konstruert av en bv'er som løgnhistorier de skaper til foreldre de har stjeler barna fra. Dette er et ordforråd et barn ikke kan bruke, og som ikke vet hva mange av orda betyr

   Rasha Masri:
   De er så frekke som bare det :(

   Rune L. Hansen:
   De er så grov-kriminelle og barne-mishandlende og samfunns-ødeleggende som omtrent i det heletatt mulig for noen å være!
   Og det er det noen og visse som liksom ikke vet eller forstår? Det skal særdeles mye egoisme, indoktrinering og galskap til for ikke å forstå noe så lett-forståelig!

   Rasha Masri:
   På ordbok finnes det ikke nok ord som kan beskrive hvor onde og kriminelle de :( jeg har gitt opp håpet på hele samfunnet og hele systemet, i mitt land sier de "Denne kirken fortjener denne presten" og det samfunnet fortjener denne behandlingene fordi de klager ikke.

   Ola Søreidgård:
   barnevernet er ondskapfult! de ungdomene som sier de liker barnevernet er hjernevasket eler beltalt for å si sån!

   Hans Christian Knudsen:
   Jeg tror ikke jeg er hjernevasket ...

   Rune L. Hansen:
   Selvfølgelig er de det.

   Ola Søreidgård:
   Hans Christian du er politiker, så selfølgelig liker du barnevernet... du har aldri vært i klørne demms...

   Rune L. Hansen:
   Karriære i den politiske eller offentlige forvaltningen er tilnærmet umulig for anstendige eller lovlydige mennesker i dagens Norge. :(

   Hans Christian Knudsen:
   Ola Søreidgård visst du med "aldri vært i klørne dems" mener at jeg ikke er barneverns barn tar du feil. Jeg er fosterbarn. Og jeg liker ikke barnevernet fordi jeg er ungdomspolitiker, jeg liker det fordi jeg mener BV's vurdering var rett og at jeg har hatt det godt under barnevernet. Jeg har fått den hjelpen jeg trenger osv...

   Rune L. Hansen:
   Ikke mange var så heldige å få hjelp fra Gestapo og SS. :(
   Og de som fikk "hjelp" ble kanskje likesinnede eller aksepterende virksomheten? :(

   (...)
   Mary Ann Fedje:
   Du vet aldri hvem som er bak disse profilene . Kan være bv-ere som later som de er ungdommer

   Cathrine Bjørgengen:
   enormt bra formulert. som å lese ett vedtak fra bv

   Fredrik Fjæran:
   Det finnes mange enkelt saker som har lykkelig slutt hvis vi kan kalle det for lykkelig. Det er i de sakene hvor BV faktisk har gjort jobben de er tiltenkt å gjøre, Hvor hjelp til familien er gitt uten funksjon, hvor barnet har fått vokse opp i alternativ løsning. Noen hos Fosterforeldre med foreldre kontakt etc. Man kan ikke dra alle over samme kam. Kjenner folk som har hatt ganske så vanskelig og ekstrem oppvekst, som det har blitt folk av, både utenfor BV og gjennom BV. Problemet vi nå ser og vil til livs er uskikken som har oppstått i BV rundt om kring og at det ser ut til å ha utviklet seg mafia tendenser med barn som vare i noen kretser. BV kan ikke ha penger med i motivasjonen til de som skal hjelpe barna, mye penger tiltrekker seg menneske typer som ikke bør være i kontakt med omsorg.

   Rune L. Hansen:
   Når du sier det, Fredrik Fjæran, så tyder det på at du kjenner lite til hva som finnes av statistikker, studier og kompetente undersøkelser. Og enda mindre til lovbestemmelsene i menneskeretts-konvensjonene og den reelle straffelov-givningen.

   Fredrik Fjæran:
   Rune L. Hansen Fordi? Som jeg sa, jeg kjenner folk som hadde det vanskelig. Ja, selvfølgelig er det mye som ikke stemmer, men det nevnte jeg også.. Selvfølgelig har ikke jeg kontroll på alt du nevner.
   
   Rune L. Hansen:
   Det er - til stor glede for offentlig ansatte sin mafia-virksomhet - meget smittsomt og indoktrinerende å bagatellisere offentlige instansers og ansattes kriminalitet. Dermed forsvinner både menneskerettighetene og Straffelov-givningens bestemmelser. :(

   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, søndag 18. februar 2018: 

   Mørkt, vått, yr og omkring to pluss-grader Celsius her ute i natt. Lysnende omkring 07-tiden. Overskyet, vått, tildels med yr og opp mot fem pluss-grader utover formiddagen og efter hvert til spredt skyet og ned til null grader utover eftermiddagen. Mørkt og en minus-grad klokken 19. Med tre minus-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, mandag 19. februar 2018: 

   Mørkt, noe stjerner og omkring to og tre minus-grader Celsius her ute i natt. Lys blå himmel med sol utover formiddagen, med opp til null grader frem mot 12-tiden og mellom en og to klokken 13.30. Og en minus-grad klokken 18. Mørkt og to minus-grader omkring 19-tiden. Tildels med tre minus-grader videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 19.02. 2018 via Menneskerettsdomstolen Norge Info:
   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1556778654359281/

   Menneskerettighetene og oss alle og enhver

   Det er visse ting det alltid må terpes på, om og om igjen til det blir 100% forstått i praksis.

   Av og for ethvert menneske og ethvert samfunn. Og dette gjelder menneskerettighetene.

   Nemlig at enhver menneskerettighet er og skal for ethvert menneske uten unntak være umistelig og uavhendelig.

   Og for absolutt ethvert menneske er og skal være en personlig forpliktelse, minste-garanti og eiendom.

   Som hverken skal kunne forfalskes, bagatelliseres, neglisjeres, unnlates, avhendes eller foreldes.

   Og at enhver mulig eller reell menneskeretts-krenkelse alltid skal og må real-kompetent straffeforfølges.

   Inklusivt effektivt stoppes og optimalt repareres. Helt uansett hvem som har medvirket i krenkelsen.

   Og at argumentasjon og begrunnelser alltid skal og må for enhver være lett og solid offentlig tilgjengelige

   og uforfalskede og rett og riktige. Og alt og ethvert 100% i samsvar med menneskeretts-konvensjonene.

   Og at absolutt enhver fritt, enkelt og gratis alltid skal kunne få real-kompetent offentlig saksbehandlet

   absolutt enhver mulig eller reell menneskeretts-krenkelse, hvem eller hva enn det gjelder.

   Og at uansett hva offentlige instanser, ansatte eller andre sier eller bestemmer at er lov og rett eller lovlig,

   så er det menneskeretts-krenkende og ulovlig og kriminalitet hvis det ikke 100% samsvarer med noe i menneskeretts-konvensjonene.

   Og at det absolutt eneste unntak som kan lovliggjøres er bare 100% nødvendighet og forholdsmessighet for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte.

   Og at ingenting av dette eller annet i menneskeretts-konvensjonene skal eller kan glemmes, forfalskes, bagatelliseres.

   Og at absolutt enhver menneskerettighet er og skal for ethvert menneske uten unntak være umistelig og uavhendelig.

   Ps:

   Enhver brist i forhold til noe av dette gjør det egentlig fritt frem for politisk og offentlig organisert kriminalitet,

   menneske-fiendtlighet, menneskehandel, umoral og annen offentlig mafia-virksomhet.

   Også derfor er alt dette så særdeles viktig!

   *

   Bjorn Emberland:
   Menneskerettighetene fungerer ikke i praksis.
   Norge overser dem, nemda overprøver dem.
   Ingenting fungerer.

   Rune L. Hansen:
   Du har dessverre så altfor rett i det, Bjorn Emberland. Og det er ikke minst derfor jeg skriver og offentliggjør denne posteringen. Sannferdig og viktig folkeopplysning hjelper.

   Rune L. Hansen:
   Dette er langt viktigere enn mange ønsker det skal være. Mildt sagt!

   Bjorn Emberland:
   Men jeg ser ikke at norske myndigheter bryr seg, står de over menneskerettighetene i dette korupte landet?

   Caritha Lorenza Furnes:
   Bjorn Emberland ja

   
---
---

   Rune L. Hansen, 18.02. 2018 via Falske og ekte dommere, shared Irene Hov's post:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/1811074498943216/

   Irene Hov, 18.02. 2018:

   Advokaten jeg brukte sendte meg en faktura på 180 000,- når saken var ferdig og kalte det "mitt tilgodehavende".

   Deretter la han beslag på pengene på klientkontoen. Ingen timeliste, bare en hypotese om hvorfor han fortjente å få ytterligere 180 000,-.
   Når Disiplinærnemden begynte å behandle saken ettersendte han fiktive timelister. Han stappet inn to timer "gjennomgang av dokumenter" mellom hver post på alle de gamle timelistene til det passet med sluttbeløpet.
   Nå har Disiplinærnemden brukt 7 mnd på saken og har enda ikke kommet med en avgjørelse.

   Jeg kaller det svindel. Hva kaller du det?

   Beskylder advokater for å tenke på kun én ting
   https://www.dn.no/nyheter/2017/02/16/2047/Jus/beskylder-advokater-for-a-tenke-pa-kun-en-ting
   Privatpersoner risikerer tap på opptil 700.000 kroner dersom de går til rettssak, ifølge ekstraordinær lagdommer, Ruth Anker Høyer.
   dn.no

   *

   Cate Nyvoll:
   Ja vel, hvem har mon tænkt sig at prøve dette mærkelige "system da?

   Anne Shrestha:
   https://youtu.be/91DSNL1BEeY
   Rowan Atkinson Live - The devil Toby welcomes you to hell
   youtube.com

   Rune L. Hansen:
   Det er altså langt igjen til menneskerettighetenes gratis og kompetente rettsbehandling i dagens fattige Norge. Enhver kan vel imens trøste seg med at menneskerettighetene trenger vi i grunnen ikke?

   
---
---

   Kåre Sørlie, 19.02. 2018 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!, shared his post:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1526002204192718/

   Her ett engasjerende interjuv om hvilken "fantastiske" problemer som finnes i familiefordelingsaker.

   Med eller uten vold, i konfliktsituasjoner hvor mor kjemper for sine barn med alle midler i forhold til far, er det antagelig mange fedre og barn som rammes.

   Men også om svært aktive etater som produserer falske saksdokumenter fordi de henger seg på en diagnose og en "byråkråkrtisk virkelighetsoppfattelse" som er helt anderledes enn hvordan familien opplever virkeligheten.

   Dette er en virkelig god beskrivelse at de problemer som oppstår når ett byråkrati skal undersøke en "virkelighet" ved hjelp av mange forskjellige personer og faginstanser.

   Det bare må gå galt. Mange kokker og ett forferdelig søl. Og ingen har ansvar for de skader som de påfører sine objekter.

   Videoen inneholder en time med krystallklar fortellerevne.

   TV-INTERVJU OM ETATSFORFØLGELSE __Fars nye kone... - Likestilling for Fedre.mp4
   https://drive.google.com/file/d/1U-5YDS78iWcS3enBMg9KeRYEFmwDVwaj/view
   drive.google.com

   *

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettsloven V7&8, Barnekonvensjonen (CRC) Art 19:
   "1. Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og opplæringsmessige tiltak for å beskytte barnet mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk, mens en eller begge foreldre, verge(r) eller eventuell annen person har omsorgen for barnet.
    2. Slike beskyttelsestiltak bør omfatte effektive prosedyrer for utforming av sosiale programmer som yter nødvendig støtte til barnet og til dem som har omsorgen for barnet, samt andre former for forebygging, påpeking, rapportering, viderehenvisning, undersøkelse, behandling og oppfølging av tilfeller av barnemishandling som tidligere beskrevet og, om nødvendig, for rettslig oppfølging."

   
---

   https://www.facebook.com/kaaresorlie/posts/1909957005694779

   Kåre Sørlie:
   Bare det at jeg personlig kjenner noen tilfeller, tyder på et det er mange tilfeller i det hele. Antagelig er det, som det sies, ett underkommunisert problem.
   Men nok en gang, i tilegg til hva foreldrene sliter med, - hvordan er det mulig, det som det offentlige gjør? Det er da "de" kommer inn i bildet at sakene virkelig tar av. Noen ganger?, eller alltid?, slik som her?, jeg veit ikke.
   Men min mening er at det offentlige burde i de aller fleste tilfeller holde seg unna alt som er av andres familieliv, men er det mulig? De virker jo som å være nesten totalt uegnet, så rart det enn kan høres.

   Rune L. Hansen:
   Hjertelig takk for all denne gode og nødvendig folkeopplysning!
   Mange trenger enda å bli opplyst om at såkalte "barnevern-saker" og "barnefordeling-saker" og "familie-domstoler" er ulovlig og straffbar politisk organisert kriminalitet.

   Menneskerettserklæringen Art 12:
   "Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Og blandt annet Barnekonvensjonens Art 18:
   "1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
    2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Sylvi Jensen:
   Det er fint å se dette på papir, samt ting som står i loven at barn som er 12 år skal bli hørt. Men det gjelder ikke barn som barnevern allerede har tatt. Barnevern bryr seg ikke om dette, de gir blaffen hvordan mennesker har det :( ingen lyttet til mine barns ønsker og mine ønsker, de ga blaffen i det. Selv barnet var 6 år.

   Rune L. Hansen:
   Det er i Barnekonvensjonen Art 3 p2 lovbestemt, at:
   "Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel (...) og skal treffe alle egnede, lovgivningsmessige og administrative tiltak for dette formål."

   Og Barnekonvensjonen sin Art 4 går slik:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Og i innledningen i Barnekonvensjonen. At:
   "Alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag."

   Så hvorfor har dagens Norge bare ordblinde analfabeter (les: grov-kriminelle menneskeretts-krenkere) som dommere og politikere, etc.???

   Marit Bood:
   Jeg har opplevd det samme som det fortelles om her. Den eneste forskjellen er at jeg er mor... en mor som har blitt straffet fordi jeg har hørt på mitt barn og prøvd å gjøre det beste for det. Du tror ikke at det kan være så galt og horribelt før du selv har opplevd det. Takk til de som står frem i intervjuet. Tårene triller hos meg :(

   Rolf Halln:
   Jeg har opplevd/opplever dette.
   Jeg blir nok ALDRI til å kunne gi meg før sannheten er komt i de offentlige "skuffene" samt at de falske er fjernet, siste alternativet, jeg er død før jeg gir opp.

   Rolf Halln:
   Takk Kåre :)  :(

   
---
---

   Marius Reikerås, 19.02. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155128180141875

   Det offentlige ser helst at Fylkesnemnda ikke faller inn under EMK Artikkel 6, hvis hensikt selvsagt er å unnslippe erstatningsansvar for alle de konvensjonsbrudd som nemnda har begått opp gjennom årene.

   I NOU 2005: 09 står det under Ressursbruk og rettssikkerhet i fylkesnemndene for sosiale saker følgende:

   "6.4 Rettferdig rettergang

   Retten til en rettferdig rettergang finnes igjen i en rekke internasjonale menneskerettighetsinstrumenter. Fokus her skal holdes på Den europeiske menneskerettighetskonvensjon artikkel 6 (1).

   Bestemmelsen kommer ikke direkte til anvendelse på barne- og sosialnemndene. Det er tilstrekkelig at den rettslige prøvingen av barne- og sosialnemndenes vedtak er i samsvar med kravene i bestemmelsen."

   Men, det er ikke slik at staten kan velge, alt etter hva som passer den best.

   Enten er nemnda et organ som faller inn under EMK Artikkel 6 nr 1, og må da forholde seg til de rettigheter som folket har.

   Men, om nemnda , slik staten ønsker, ikke faller inn under EMK Artikkel 6, så kan den heller ikke foreta konvensjonsinngrep mot folk. Det kan bare organer som faller inn under EMK Artikkel 6 gjøre.

   *

   Richard Evensen:
   Det gjelder også alle som har og er ansatte i Stortinget og regjeringen. Etter Alvheim sa på slutten av 80 tallet, at barn ble hentet på nattestid tid på norske sykehus. Har ingen i ettertid klart å stoppe galskapen. De trenger ikke å gå til psykriater, lege, de er jo åpenbart helt feilfri for alle klager og ting, situasjoner som oppstår. De manipulerer og påvirker overalt de kan. De bruker statens midler for å gjøre personlige standpunkt gjeldende for hele fylker. De følger ikke lover og regler. Har personlige motiver bak..

   Ola Nordmann:
   Manglende kompetansenivå i forvaltningen gjør at folket er rettsløse. De vet knapt folkets rettigheter, men full kontroll på folkets plikter. Om folket ikke gjør sine plikter-skatter og avgifter- har statsparasittene ingen lønn. Er det rett å overlate dette problemet til neste generasjon?

   Cecilia Övall:
   Det manglar jobb ju til vetigt folk.. som vill jobba.

   Elin Ingebrigtsen:
   Barna som vokser opp nå har ikke sjangs til å rette opp dette, det er vi som har vokst opp med utviklingen som må ta affære. Snart er overvåkingen så omfattende at det nesten blir umulig å arrangere noen protester. Folket må streike, samles i gatene til endringer gjennomføres. Små demonstrasjoner på noen timer blir knapt lagt merke til. 1-17 mai hadde vært glimrende om det er varmt nok!

   Cecilia Övall:
   Det de folk som.görs rätts lösa på grund av myndigheterna .. på grund av deras styre över folket. Vi födda fria för bli fria.. myndigheter ska för hålla sig til grund loven

   Allan Caritopaps Jorung:
   Svindl.

   
---
---

   Marius Reikerås, 19.02. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155128074156875

   I NOU 2005: 09 står det under Ressursbruk og rettssikkerhet i fylkesnemndene for sosiale saker følgende:

   "6.4 Rettferdig rettergang

   Retten til en rettferdig rettergang finnes igjen i en rekke internasjonale menneskerettighetsinstrumenter. Fokus her skal holdes på Den europeiske menneskerettighetskonvensjon artikkel 6 (1).

   Bestemmelsen kommer ikke direkte til anvendelse på barne- og sosialnemndene. Det er tilstrekkelig at den rettslige prøvingen av barne- og sosialnemndenes vedtak er i samsvar med kravene i bestemmelsen."

   Følgelig innrømmer det offentlige her at Fylkesnemnda, som altså er et forvaltningsorgan, IKKE tilfredsstiller kravene til å være et tribunal etter EMK Artikkel 6 nr 1.

   Staten mener altså at så lenge tingretten, som er et tribunal, kan overprøve Fylkesnemndas vedtak, så gjør det ikke noe om Fylkesnemnda selv ikke oppfyller kravene til EMK artikkel 6.

   Men holder dette argumentet vann? Neppe.

   Staten har altså trukket den slutning at det ikke krever oppfyllelse av artikkel 6(1) for et førstelinjeorgan som Fylkesnemnda, fordi avgjørelsene er undergitt full overprøving ved ordinære domstoler som oppfyller konvensjonens krav.

   I andre avgjørelser for Den europeiske menneskerettsdomstol, har dette forgjeves vært påberopt fra statenes side, idet EMD har krevet artikkel 6(1) oppfylt også i førsteinstansbehandlingen, altså for Fylkesnemnda.

   En særlig grundig drøftelse av problemstillingen finnes i De Cubber, Series A no. 86 para 31-33. Saken, som var mot Belgia, gjaldt i korthet spørsmål om artikkel 6(1) var krenket i en straffesak der undersøkelsesdommeren i saken senere deltok som dommer under pådømmelsen i første instans. EMD konkluderte med krenkelse fordi domstolen ikke hadde vært uavhengig og upartisk. Spørsmålet var dernest om dette var reparert ved ankebehandlingen, som De Cubber ikke hadde noe å innvende mot. Dette ble besvart benektende, idet EMD i denne saken krevet at artikkel 6(1) måtte oppfylles også ved førsteinstansbehandlingen med følgende bærende begrunnelse:

   «Article 6 para. 1 (art. 6-1) concerns primarily courts of first instance;

   En annen viktig sak, Dr. Le Compte, Dr. Van Leuven and Dr. de Meyere mot Belgia, minner mye om Fylkesnemnda da nemnda ikke underkaster seg offentlig behandling, slik at den kan overvåkes fra omverden.

   At saken senere kunne bringes inn for en domstol hvor det ble gitt offentlig høring, var ikke nok for å reparere krenkelsen.

   Som det heter i den avgjørelsen:

   "In the present case, however, the applicants clearly wanted and claimed a public hearing. To refuse them such a hearing was not permissible under Article 6 par. 1 (art. 6-1), since none of the circumstances set out in its second sentence existed.

   The public character of the proceedings before the Belgian Court of Cass-ation cannot suffice to remedy this defect.

   61. To sum up, the applicants’ case (in French: "cause") was not heard publicly by a tribunal competent to determine all the aspects of the matter. In this respect, there was, in the particular circumstances, a breach of Arti-cle 6 par. 1 (art. 6-1)."

   Dommene tilsier at domstolsbetegnelsen forplikter.

   Når man befinner seg på kjerneområdet for dømmende virksomhet i artikkel 6(1), løsning av privatrettslige tvister og pådømmelse av straffesaker, har partene krav på en behandling ved den domstol som stilles til rådighet som den ordinære førsteinstans som fullt ut må oppfylle kravene i artikkel 6(1). Vesentlige svikt på dette punkt vil ikke kunne rettes opp ved ankebehandling.

   Konklusjon: Fylkesnemnda er en domstolsliknende førsteinstansbehandling som foretar de mest alvorlige inngrep overfor enkeltindividet, uten å tilfredsstille kravene til EMK Artikkel 6.

   *

   John Terje Henriksen:
   V A N V I T T I G .....SOM.......VANLIG.....I......NORGE.....

   Noralf Aunan:
   Hvordan kan da et vedtak i Fy-nemnda missbrukes til f.eks. umiddelbar omsorgsovertakelse av et barn? Et vedtak skal altså ikke ha noen som helst rettslig virkning, og kan eventuelt bare følges opp etter foreldrenes medvirkning/samtykke!
   Hvor lenge skal så et Fy-nemndvedtak kunne missbrukes slik at både barn og deres foreldre blir direkte skadelidende og får ingen av alle de menneskerettigheter man egentlig har?

   Rune L. Hansen:
   Høyesterett og de andre instansene bryr seg jo i alminnelighet heller ikke om hverken menneskerettighetene eller dommer fra EMD, så hvem av de er verst? Faktum er at det er fullstendig lovløshet og grov kriminell mafa-virksomhet i hele den offentlige forvaltningen i dagens Norge! Men hvem våger å si det?!?

   Lars-Arne Høgetveit:
   Man kan ikke slå ned en mor i Fylkesnemda og sleppe unna med det, fordi hun kan slepes videre til Tingretten og bli reist opp igjen der.

   Rune L. Hansen:
   Godt sagt, Lars-Arne Høgetveit. :(

   
---
---

   Oddvar Espegard, 19.02. 2018 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1764153073605614/

   TENK PÅ BARNEVERNET. . . . . . . .

   av Terje Tvedt:

   – Derfor truer godhetstyranniet demokratiet selv,
   
   Begrepet godhetstyranniet har hjemsøkt norsk politisk debatt en stund, særlig etter at Sylvi Listhaug brukte det i innvandringsdebtatten.
   Men det var ikke hun som skapte begrepet. Det var professor Terje Tvedt, og han skriver i en kronikk i Aftenposten om hvorfor begrepet er viktig og hvorfor den politiske eliten er så rasende på det.

   Begrepet ble først brukt i en studie av maktformer innenfor norsk bistands- og fredspolitikk. I Utviklingshjelp, utenrikspolitikk og makt, utgitt av Makt- og demokratiutredningen i 2003, introduserte jeg to begreper som henger sammen: Det nasjonale godhetsregimet og godhetstyranni.

   Jeg hadde over mange år dokumentert hvordan erfaringsbasert kunnskap gang på gang innenfor bistandssystemet ble ignorert. Den grunnleggende årsaken til dette var makten til et moraliserende dogme:
   Bistanden var god og bistandsarbeideren drev med gode ting. Kritiske analyser av dens praksis måtte derfor fordømmes, i siste instans, fordi det kunne føre til at liv gikk tapt.

   Hva som til enhver tid ble definert som den udiskutabelt «Gode handling» innenfor bistanden endret seg imidlertid radikalt hele tiden, nesten med lovmessig regularitet, fra det ene tiåret til det andre.
   Tvedt brukte altså begrepet godhetstyranni for å sette søkelys på en viss form for hersketeknikk som brukes gang på gang av makthaverne i Norge når de vil hindre politisk debatt om sin egen politikk.

   Begrepene godhetsregime og godhetstyranni innebærer å sette søkelys på en uhyre sentral form for makt i det postmoderne, mediale samfunn, noe makt- og demokratiutredningen lyktes i. For der godhetstyranniet hersker vil ikke bare reelle, saklige diskusjoner om hva som skal være statens politikk undertrykkes, men meningsfulle samtaler om individuell og kollektiv moral gjøres umulig. …
   En av årsakene til at deler av den meningsbærende eliten i Norge er så monomane i sitt angrep på akkurat disse begrepene er fordi de setter skarpt søkelys på denne elitens tenkemåter og maktformer. Det var jo nettopp en mur av retorikk om godhet, med mange av de samme politikerne i spissen som nå kritiserer begrepet for å signalisere ondskap mot flyktningene fra Midtøsten, som stilnet all realitetsorientert debatt om bombingen av Libya våren 2011. Det var bare ett argument som var moralsk gangbart da i Norge:

   Å bombe for å kjempe for menneskerettigheter. Det var De gode som ville bombe, mens de som var motstandere av bombing, var kynikerne; de egoistiske, de som ikke følte nok for de forfulgte i Libya.
   Den såkalte stortingsdebatten som fulgte etter at Jens Stoltenberg de facto hadde erklært Libya krig demonstrerer dette til alt overmål. De var så gode alle sammen, Martin Kolberg (A), Karin S. Woldseth (FrP), Erna Solberg (H), Bård Vegar Solhjell (SV), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Dagrun Eriksen (KrF). Sistnevnte begrunnet sin støtte til bombinga slik:

   Den arabiske verden trenger nå en reformasjon der man ikke bare skifter ut tyranni med folkestyre, men der man også skifter ut vilkårlig maktmisbruk med respekt for menneskerettigheter, skifter ut kvinneundertrykkelse med likeverd og likestilling, skifter ut fordommer med utdanning, skifter ut korrupsjon med en rettsstat.

   Kristelig folkeparti gikk altså i krig for kvinnefrigjøring, likeverd og likestilling.
   Og ingen av de andre debattantene og absolutt ingen i de norske mediene pekte på det absurde i å begrunne krig med godhet. Hvis du først har erobret godhetstronen, så hersker du over debatten. De som kritiserer deg eller ditt standpunkt beviser jo dermed at de er onde. Terje Tvedt skriver:
   Godhetstyranniet er en ny form for maktutøvelse, og grunnen til at det så ofte påvirker debattklimaet nå avspeiler både dype historiske prosesser i forholdet mellom sekularisme og lutheranisme, trekk ved det postmoderne samfunnet generelt og spesielt den nye meningsbærende elitens sosiale bakgrunn.
   Denne nye elitens samtidsimperialisme overfor fortiden innebærer at alle som har kjempet for sosiale og politiske fremskritt, arbeiderbevegelsen og solidaritetsbevegelsen, blir modellert og omformet til et speilbilde av deres egen banaliserende moralisering.

   Nå har det jo vist seg at Norges krig mot Libya var katastrofal, den ødela et av Afrikas mer velfungerende land og la det i hendene på jihadistiske militser, og hele krigen må sies å ha vært en forbrytelse mot menneskeheten. Men den ble ikke diskutert i Norge, fordi godhetstyrannene klarte å selge den som en barmhjertighetshandling.

   Bedre er det ikke i Syria. Der har Norge vært en aktiv deltaker i den krigen som har drevet 12 millioner mennesker på flukt og lagt millionbyer i grus, og det uten at det har vært noen protester å snakke om. Og igjen er det godhetstyranniet som har gått imperialismens og krigens ærend. Er det ikke på tide å lære?

   -

   TENK PÅ BARNEVERNET DA......

   -

   *

   Oddvar Espegard:
   "For der godhetstyranniet hersker vil ikke bare reelle, saklige diskusjoner om hva som skal være statens politikk undertrykkes, men meningsfulle samtaler om individuell og kollektiv moral gjøres umulig. …"

   Oddvar Espegard:
   "Det nasjonale godhetsregimet og godhetstyranni.
   Jeg hadde over mange år dokumentert hvordan erfaringsbasert kunnskap gang på gang innenfor bistandssystemet ble ignorert. Den grunnleggende årsaken til dette var makten til et moraliserende dogme:
   Bistanden var god og bistandsarbeideren drev med gode ting. Kritiske analyser av dens praksis måtte derfor fordømmes, i siste instans, fordi det kunne føre til at liv gikk tapt."
   - TENK PÅ BARNEVERNET.

   Merethe Johansen:
   For gode for seg selv...

   Oddvar Espegard:
   - erfaringens, forskningens og statistikkens kunnskap om barnevernet blir ignorert. Dogmet som forsvares av makteliten: "Barnevernet trenges og de gjør gode ting"

   Merethe Johansen:
   Det virker ugjennomtrengelig... De utøver makten rett foran øynene til folket som tillater det.... Vi kan ikke tillate dette lenger! Hvordan klare å åpne øynene til menigmann utenom alt som har kommet ut? Jeg forstår det ikke...

   Oddvar Espegard:
   Du sier det Merethe Johansen.

   Sverre Mittet:
   De har ikke forstått noen ting. Vi trenger vern av barn, ikke barnevernet.

   Oddvar Espegard:
   !!!

   Kristin Nitsirk:
   Det vi har i Norge er Barnevernsvern!

   Oddvar Espegard:
   Godhetstyranniet er falskt, det lyver. Godhetstyranniet hater sannheten.

   Oddvar Espegard:
   Det var professor Terje Tvedt, og han skriver i en kronikk i Aftenposten om hvorfor begrepet er viktig - - OG HVORFOR DEN POLITISKE ELITEN ER SÅ RASENDE PÅ DET.

   Oddvar Espegard:
   politikerne hater sannheten og elsker løgnen !!

   Merethe Johansen:
   Storebror ser deg... Boka "1984"av George Orwell. Han skrev den i 1956 tror jeg. Den boken er høyst aktuell i dag!

   
---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, tirsdag 20. februar 2018: 

   Mørkt og omkring tre og fire minus-grader Celsius her ute i natt. Mønstret overskyet lys blå himmel og opp til omkring en pluss-grad utover formiddagen. Efter hvert tilskyende og overskyet utover eftermiddagen og mørkt med omkring en minus-grad utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 20.02. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155130523756875

   Bryter alle norske nemnder med menneskerettene?

   Les og vurder selv.

   En nemnd er et forvaltningsorgan med myndighet i en bestemt type sak.

   I vår tids forvaltning brukes nemnd i mange tilfeller om kollegiale klageorganer.

   Ordet ble i gammel tid brukt om et utvalg av personer, nemndmenn, som man overlot avgjørelsen i saker, spesielt på en type sakskompleks.

   Eksempler på andre nemnder er fylkesnemnder for barnevernssaker og Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

   En nemnd er altså ingen ordinær domstol, og i utgangspunktet vil man da kunne anta at en nemnd også faller utenfor begrepet „tribunal“

   I den svært viktige avgjørelsen, Dr. Le Compte,VAN LEUVEN AND DE MEYERE v. BELGIA heter det:

   The Appeals Council. The fact that it exercises judicial functions (see paragraph 26 above) does not suffice.

   According to the Court’s case-law (the above-mentioned Neumeister judgment, p. 44; the De Wilde, Ooms and Versyp judgment of 18 June 1971, Series A no. 12, p. 41, par. 78; the above-mentioned Ringeisen judgment, p. 39, par. 95), use of the term "tribunal" is warranted only for an organ which satisfies a series of further requirements :

   - independence of the executive and of the parties to the case,

   duration of its members’ term of office, guarantees afforded by its procedure

   - several of which appear in the text of Article 6 par. 1 (art. 6-1) itself.

   Det er ingen tvil om at Advokatbevillingsnemnden utøver juridiske funksjoner.

   Men, den er ikke uavhengig, slik EMK Artikkel 6 krever.

   For det første er den direkte underlagt Justisdepartementet. Som det heter på Regjeringens egne sider:

   https://www.regjeringen.no/no/dep/jd/org/styre-rad-og-utval/id443465/

   "Styrer, råd og utvalg under Justis- og beredskapsdepartementet

   Permanente råd, utvalg og arbeidsgrupper

   Advokatbevillingsnemnden

   Advokatbevillingsnemnden treffer vedtak som første instans – etter forslag fra Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden – i saker som blant annet knytter seg til tilbakekalling og suspensjon av advokatbevilling."

   For det andre, er den heller ikke uavhengig Tilsynsrådet, som den ene part.

   Det er nemlig slik at Tilsynsrådet og Advokatbevillingsnemnden har nøyaktig samme adresse og det er Rådhusgt. 23, 3.etg. Begge organer deler samme kontorfasiliteter telefonnummer, telefaks og e-post.

   Billedlig fortalt blir en ”kan” innstilling fra Tilsynsrådet, overført til et annet rom i samme bygg, og transformert til et ”skal” vedtak av Advokatbevillingsnemnden.

   Og hvor Tilsynsrådet kan prosedere sin fremstilling overfor Advokatbevillingsnemnden UTEN at den som er berørt, får være til stede.

   Et åpenbart brudd på kontradiksjonsprnsippet.

   Videre er det Hege Bjølseth som leder for Tilsynsrådet, som har signert under på både Tilsynsrådet og på Advokatbevillingsnemndens ”vedtak.”, da hun er sekretariatseder for nemnda. Hun jobber altså på begge sider av bordet.

   For det tredje, er ikke sammensetningen av nemndas medlemmer uavhengig, slik EMK Artikkel 6 krever.

   For det fjerde, bryter nemnda med en rekke av de allerede vedtatte minste-rettigheter som følger direkte av EMK Artikkel 6 nr 1, herunder kontradiksjonsprinsippet, å avholde muntlig og offentlig behandling

   *

   Per Steinar Sørå:
   Faren er at hvis en person får stillinger som innebærer makt, er denne lett å misbruke, derfor skulle det ha vært et nøytralt system i dette! Enkelte lar makten gi i hjernen til de grader at en blir høy på dette. Dette er en meget farlig trend!!

   
---
---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, onsdag 21. februar 2018:  

   Mørkt, lett yr og omkring null grader Celsius her ute i natt. Tildels overskyet og opp til to pluss-grader utover formiddagen. Mørkt, noe stjerner og to minus-grader klokken 20.30. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, torsdag 22. februar 2018: 

   Mørkt og fem minus-grader her ute klokken 05 i natt. Lysnende omkring 07-tiden. Opp til omkring en pluss-grad utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt og fire minus-grader klokken 22 og med tre minus-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 22.02. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155135815901875

   Det er til tider tungt å kjenne på hva slags "helvete" norske myndigheter påfører urovekkende mange av sine egne borgere, og den maktesløsheten man står midt opp i.

   Har akkurat vært i kontakt med en av familiene som er på flukt i Polen.

   Der mor og barn er i Polen, er resten av familien i Norge.

   Og hvor helsen til far gradvis forverres som følge av de påkjenninger som staten helt unødvendig har påført dem. Om han overlever er slettes ikke sikkert.

   Det er klart at de ønsker å være forent som familie i Norge, men det kan de ikke.

   Og norske myndigheter opptrer så arrogant, at det føles uvirkelig. Og ikke minst vondt at familier ødelegges på denne måten.

   At de mest sannsynlig innvilges asyl, noe som i seg selv er pinlig for staten, bøter ikke på det faktum at familier rives i stykker, som følge av den behandling som de blir påført av de som gjemmer seg bak en offentlig murvegg, fri for konsekvenser:

   *

   Christel Daniel Brunes:
   Fins nån til no som har blitt pressa i ei alt for tidlig grav av den enorme påkjenninga dei e blitt påtvungen :(

   Torill Hammervoll:
   Tragisk at de som kunne stoppe galskapen ikke griper inn, men lar galskapen fortsette :(

   Jan Lester Nilsen:
   Ja et sant helvete blir påført mange, det kan vi skrive under på.

   Lill Heidi:
   Ja det har jeg til min store sorg og fortvilelse fått observere mht til min søster Eva Anita. I dette tilfellet kommunen og enkelte aktører innad i kommunen, som i mange år har gjort hva de kan for å motarbeide, bryte ned, trenere ting, aktivt "missforstå" alt, terrorisere henne på ulike ondskapsfulle&utspekulerte måter, samt "idiot-stemple" henne for å stå fast på det hun mener er brudd på hennes grunnleggende menneskerettigheter, i tillegg til at hun tar ikke fem øre for å påpeke klare feil og mangler, noe som har gjort at enkelte tydeligvis har lagt henne for hat, og gjort det til noe personlig. SO NOT IMPRESSED!!! >:O Dette landet og de rådende styresmakter er verre enn de fleste kan forestille seg,, det må oppleves!!!! Maktesløs er bare fornavnet..... :'( But it ain over until the fat lady sings..... Og jeg har ikke sunget enda :D ;) Love you sis <3

   Gs Allan:
   Hva med disse familienes økonomi? Hvordan har de råd til å bo og leve i Polen uten inntekt?

   Anita Ingulfdatter Holm:
   Siden flere familier ser ut til å flykte til Polen, er det slik at Polen ikke har "utleveringsplikt". Er dem verna der?

   Jsa Shahtaj:
   : ( <3

   Irina Simonsen:
   Det er bedre å bor i Poland enn å bo i Norge og å vare forfulgt av de norske myndighetene og fratat sine barna. Takk og Pris at de fikk flyktet herfra for skjedde her en katastrofe! Det er et sjansespill å skaffe seg familien, føde barn her i dette landet... Stort risiko "sport". BV odeleger hele landet!

   Renate Marlen Nyheim Laupstad:
   Det er faktisk helt sant, Irina. :(

   Irene Bjørnson:
   :(

   Ar Caushi:
 
  voice.jpg

   
---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, fredag 23. februar 2018: 

   Mørkt, stjerne-himmel og omkring fire minus-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og tre minus-grader frem mot 10-tiden, derefter gradvis spredt lett skyet, sol og opp til en pluss-grad utover formiddagen. Med to pluss-grader klokken 13.30. Tiltagende halv måne sørlig og omkring to minus-grader fra omkring 16-tiden. Månen på vei mot vest, mørkt og efter hvert ned til fire minus-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 23.02. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155137933581875

   Høyesteretts egne ord:

   «Det er på det rene at norske myndigheter, etter at krenkelse er konstatert, ikke bare plikter å avslutte en vedvarende krenkelse, men også å reparere følgene av krenkelsen så langt som mulig, jf. Rt. 2010 side 396 avsnitt 25 med ytterligere henvisninger.»

   *

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Hva ble erstatningssummen?: )

   Michael Nagel:
   Tror de på seg selv i høyesterett?

   Anne Kjersti Bjørndal:
   så var det bare å få `konstatert krenkelsene`(....), det ville jo bli dyrt kunne krenkelser lett konstateres.

   Jan Roar Hansen:
   Ikke så langt som mulig, men som om skaden aldri hadde skjedd ? :-)

   Rune L. Hansen:
   Og hva har de som argument for å unnlate å stille hverandre til strafferettslig ansvar for sine menneskeretts-krenkelser? Bare frykten for hva nettopp det medfører for seg selv?

   Rune Fardal:
   Barnevernet bestemmer om skade er skjedd... de står over HR. Tror de....

   Rune L. Hansen:
   Alle i den offentlige forvaltningen i dagens Norge, inklusivt Høyesteretts, står over loven og er loven, tror de. Dermed skjer jo aldri en menneskerettes-krenkelse og minst av alt politisk offentlig organisert kriminalitet, vil de at vi skal tro. At lover og avgjørelser må være lovlige for å kunne være lovlige, er vel alt for vanskelig å tro?

   
---
---

   Marius Reikerås, 23.02. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155138639141875

   La denne offentlige tjenestemannen fra Ås lensmannsdistrikt, stå som symbol på den krenkelseskulturen som herjer landet.

   Han vil, til sitt forsvar, si at han bare utførte ordre på vegne av sin overordnede.

   Men, det holder selvsagt ikke .

   Enhver offentlig ansatt, har et selvstendig ansvar for å påse at han eller henne ikke bryter de menneskerettsforpliktelser de er pålagt etter Grunnloven.

   Følgelig skulle denne tjenestemannen, på eget initiativ, ha forstått at det å jakte og utøve psykisk og fysisk vold mot en forsvarsløs 12 - åring, er en grov menneskerettsforbrytelse.

   Og at forbrytelsen er sanksjonert med personlig straffeansvar.


   kidnapping-of-children-in-norway.jpg

   *

   (...)
   Thorbjørn Erlandsen:
   Når man blir hjernevasket er det vanskelig å tenke selv.

   Kristina Lystad:
   Ja!!!!! Krenkelseskultur og et dysfunksjonelt samfunn. Nok er NOK! Nå begynner jeg å bli skikkelig forbannet.
   Barna lider i et korrupt samfunn.

   Gs Allan:
   http://www.stord24.no/politirazzia-mot-familie-i-kyrkjeasyl-pa-fitjar/
   Politirazzia mot familie i kyrkjeasyl på Fitjar | Stord24

   Truls Thue:
   Hele Norge er full av disse psykopatene!

   Jostein Wetteland:
   Ja folk må rett og slett si fra at nok er nok. Nå er vi lei av å bli pisket av slanger og skorpioner i dette landet

   Amine Samier:
   Så skamme for hele Norge å jager barna

   Mari Anne:
   Ren folkeskikk.... Har ikke politi mannen det? Hvem er hans overordnede som gir kommando om noe slikt? Fy for en skam! Minner meg om mobberne på ungdomsskolen. De nådeløse. De som før skoledagen begynte, viste hvem de skulle "gå etter", håne, slå og ydmyke. De gjorde det, hevet nakken og gikk der ifra med rak rygg. Hva tenkte og følte de? Ingenting?

   
---
---

   Marius Reikerås, 23.02. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155138446316875

   En av de større offentlige bløffer i nyere tid, er at Norge er flink til å ivareta menneskerettene, og reparere på de krenkelser som blir konstatert av internasjonale tribunaler, som Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   Kombinasjonen av mye offentlig makt og høy grad av inkompetanse er, bokstavelig talt, livsfarlig for alle de som rammes.

   Der er mange som nyter den makten de er tildelt og for de det gjelder, er nok nytelsen av å ignorere en avgjørelse fra Høyesterett eller Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, som stimuli å regne.

   Vi ser det nå etter at Den Europeiske Menneskerettsdomstolen har vært tydelig på at besteforeldre har krav på normalt samvær med sine barnebarn, selv om barnet er tatt under offentlig omsorg.

   Veldig mange ansatte barnevernsjefer, herunder i kommunene Volda, Røyken og Ringerrike ser ut til å nyte det at de konsekvensløst bare kan ignorere dommens premisser.

   De ser rett og slett ut til å nyte det å påføre mennesker, som allerede har lidd uendelig med smerte, enda mere lidelser.

   De regelrett oser av mindreverdighetskomplekser, der de blander sin inkompetanse og maktmisbruk, om til et inferno av lidelser for andre.

   Slik også nemndleder Olav Hovstad gjorde i forrige uke i saken til Ken Olsen og Vibeke Morrissey med familie.

   Ved å ignorere både menneskerettene og faglig ekspertise, nøt han sikkert gleden av å si til verden:

   "Se på meg; jeg er så mektig at jeg gjør hva jeg vil med disse menneskene. Jeg er selve loven"

   Norsk offentlighet lever i et mindreverdighetstyrrani, som har knukket ti- tusenvis av mennesker på sin vei.

   Men folket må også ta sin del av skylda, for at dette kan få fortsette.

   For vi er ikke mange nok som står samlet i det å ta et oppgjør mot denne krenkelseskulturen.

   Og dermed får den fortsette å leve.

   *

   Anne Sunde:
   Enig, blir aldri snakk om å gi seg, men trenger noen pauser iblant for å hente ny energi

   Hilde Røen:
   Marius. Leser at du skal ha sagt til TV2 noe sånt som at det som oftes er vold, rus og manglende omsorg i de andre sakene (enn Ensby saken). Er du feilsitert?

   Marius Reikerås:
   Ja det er jeg i høyeste grad

   Hilde Røen:
   Marius Reikerås :(

   Marius Reikerås:
   Veldig irritert over at jeg ikke fikk gjennomgå mine egne sitater i forkant og det kommer jeg til å ta opp med TV 2.

   Hilde Røen:
   De bør kunne redigere det.

   Marius Reikerås:
   Ja det kommer jeg til å kreve at de gjør

   Aina Gregersen:
   Tror det er en pressePlikt også : (som nå nrk går ut og sier beklager ukorrekte sitat eller navn fra den og den reportasjen ! )

   Truls Thue:
   Både NRK og TV2 er jo totalt håpløs kanaler. Jeg er ikke overrasket i det hele tatt :(  Stå på Marius! Mange som trenger deg !

   Aina Gregersen:
   Vi er så altfor få mennesker her i landet. Fem mil : hvorav 1mil er gamle - og 1 mil er barn. Tre millioner mennesker og prosentvis av disse er det en enorm høy forekomst av avvikere ,sadister ,narkomane , psykisk syke og voldsmenn , "'forstår" vi. Utrolig rart DNA enn i resten av verden : innavl eller vaksine med dritt i ?

   Solveig Korneliussen:
   og ta folk som sliter med psyken og rus ilag med volds og drapsmenn kan aldri bli rett.

   Aina Gregersen:
   Alle sliter med psyken nå - sier nasjonalt hold - barn som ikke orker skolepresset og kroppspresset, og at det ikke er lov eller vilje til og fjerne problematiske ledere - som har tatt på seg for store sko. Eller tvunget til og ha de på. Og Gud bedre for et drama om en tunge i munnen av "uønsket" mannlig /kvinnelige ledere. Stakkars Dem, liksom - mens folket dør av sorg og savn over kidnappede barn, og overtramp fra disse lederene: som man blir fengslet av hvis man skulle gi dem en god gammeldags oppstrammer. De som virkelig er herjet med blir ikke sett eller hørt i det hele tatt. Vi/Norge har penger til og bygge tun: hvor utsatte kunne behjelpe hverandre - gamle som psykisk slitne: som Tangerudbakken er et glitrende eksempel på at fungerer. Norge har råd til dette. (Hvor eks voldsmennene /kvinnene kunne blitt hentet umiddelbart ved merforstyrrelse i folks liv.) Gode tun til samarbeid om problematikken. ( Skrev akkurat om det, så det blir bare slitne fragmenter av en bedre tekst.)

   Anita Skippervik:
   Mindreverdighetskomplekser er tydeligvis en gjenganger med den konsekvens at det blir svært subjektive vurderinger for det som skulle være en objektiv vurdering i et fovaltningsorgan. Det er det en ofte beskriver som trynefaktor. Trynefaktir utvikler seg når en ikke har peiling på svaret når en stiller åpne spørsmål eller kommenterer at myndighetsutøvelsen ikke er korrekt med en saklig begrunnelse. Da er veien kort til å mislike den andre og lyge for å dekke over sinmindreverdighetskomplekser innad i offentlige etater for det er enkelt å misbruke sin makt. Staten harjo krevd at folket skal ha tillit til forvaltningen. Jeg er loven holdninger er noe som går igjen i svært mange offentlige etater og manglende dokumentasjon for å dekke over sine uredelige avgjørelser.Flere har tydeligvis ikke kommet lengre enn 1600 tallet, og har for mye storhetstanker om sin egen betydning som makthaver.

   Trine Margarine:
   Flot sagt!!!

   Per Steinar Sørå:
   Her har vi gamle barnevernsbarn mye å tilføye! Dagens og tidligere myndigheter skal vite at jeg skal ha ting på bordet, her må også flere bv barn bidra med sitt! Dette som skjer i politikken er ikke nytt, men noe som har vært i alle år! Etter at el-mediene er blitt allemannseie har det dukket opp mye og mer vil komme!!

   Torunn Økland:
   Vi har levd så lenge med offentlige løgner, at det tar en tid før vi har avvent oss alle løgnene.

   Bård Fosse:
   Alle de som ikke sier noe er medskyldige, hva spurte verden etter hitler Tyskland? Hvordan kunne det tyske folk la dette skje. Si fra det er godt for alle!

   Greta Solheim:
   Det som beviselig ikke er i henhold til lovgivningen, faller ganske enkelt inn under kategorien fake news

   
---
---

   Marius Reikerås, 23.02. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155138425776875

   Marit Bood skriver:

   EMD har sagt at besteforeldre har krav på normalt samvær under EMK Artikkel 8, selv om barnebarnet befinner seg under offentlig omsorg. Alle forstår vi hva som ligger i ordet normalt samvær. Det betyr at barnebarnet ditt kan ringe deg når det vil, du kan ringe det, og at barnebarnet ditt kan komme på besøk i helger, sommerferie, høstferie, julen, vinterferie og påske. Spesielt når dette barnet i tillegg nå har blitt 13 år, og gjerne vil se sine besteforedre. Mine foreldre har ikke snakket med eller sett sitt barnebarn på over 10 måneder. De satte harde krav til barnevernet i siste brev. Her om dagen ringte ei fra barnevernet og var så elskverdig. De skulle gi mine foreldre to timer samvær med sitt barnebarn hjemme hos de. Da selvsagt med to fra barnevernet til stede. To timer etter 10 måneder? De skulle kanskje få tre timer sammen hvis de klarte å oppføre seg! KLARTE Å OPPFØRE SEG! Jeg har ikke opplevd maken til etat! Det er mine foreldre det gjelder. De snilleste, mest omsorgsfulle og inkluderende menneskene jeg kjenner. Mennesker som har opplevd mer enn de fleste, og som har fostret opp fem barn (tre egne og to barnebarn) uten noe klanderverdig, og som har gitt av sin omsorg og kjærlighet til dette barnebarnet det gjelder. Han betyr alt for de <3
   Jeg tror verden har blitt gal!

   *

   Per Johansson:
   Verden har IKKE blivit gal, det er KUN norge som tillater en etat som bv att ødelegge familier, resten av verden ser hvor galt barnvernet i norge er (sist Kanada)! Det er Ola og Kari Normann som ikke vil se galskapen FØR dem sjøl opplever barnevernet, kritiker blir stemplet som hatere og personer som ikke innser "fakta" medans VI kritiker har adskillige bevis att de OVERGREP som begås av barnvernet mot familier dagligen blir oversett og synes att de som forsvarer bv er folk som går rundt med skygglapper, men de skygglapper forsvinner raskt når bv står på deres dør før att hente barna deres....

   Marit Bood:
   den behandlingen den candiske gutten fikk er ikke noe mot hva de gjorde mot min sønn, mens to fra barnevernet sto og så på uten å foreta seg noe. Dette mens min sønn skrek ut alt han ble utsatt for hos far, og sa at livet hans var et helvete og at han heller ville dø enn å vende tilbake til far. Det er ikke jeg som er frattatt omsorgen selv om en skulle tro det. Jeg og mine foreldre blir straffet og behandlet som de største lovforbryterne. Godt det snart er rettsak hvor jeg krever omsorgen.

   Rune L. Hansen:
   All den stund du og altfor mange andre, Marit Bood, er for menneskeretts-krenkelser overfor medmennesker, så blir det ikke respekt for menneskerettighetene. Dette enkle og meget logiske og selvfølgelige faktum burde du, og alle og enhver, tenke på og forsøke å forstå. Hovmod står også alltid for fall.

   Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 16:

   "1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning.
   2. Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke av de vordende ektefeller.
   3. Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 30:

   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Menneskerettsloven V7&8 (CRC) Art 7 p1:

   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Anne-Kristin Abbedissen Banken:
   Sånn er det for mange av landets familier. Stakkar barn.

   Amine Samier:
   Dt håper å få samsvar med jasin og med Sara og en kvinne som jobb i bv hu la ikke meg å treff min barnebarn så drit hun er så rasisme hun er

   
---

---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, lørdag 24. februar 2018:

   Omkring fire minus-grader Celsius her ute i natt. Overskyet med to pluss-grader utover formiddagen. Med ned til omkring null grader utover eftermiddagen og mørkt omkring 19-tiden. Med en minus-grad og noe sne-rusk i luften efter hvert utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, søndag 25. februar 2018: 

   Mørkt, tildels litt sne-rusk i luften og omkring en og to minus-grader Celsius her ute i natt. Dottete overskyet og to minus-grader frem mot klokken 09.30. Med opp til omkring en pluss-grad videre utover dagen. Jevnere overskyet utover eftermiddagen, med ned mot null grader klokken 17. Mørkt og en minus-grad fra omkring 19-tiden. Med noe sne-rusk i luften og i underkant av en minus-grad mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 25.02. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10212757245340740

   Det er viktig å gjøre sivilbefolkningen opplyst om at det hverken er stortinget, høyesterett eller andre som eier enhvers og sivilbefolkningens menneskerettigheter!

   Menneskeretts-konvensjonene og Menneskerettserklæringen (Art 30), som skal gjelde foran og over alt annet, sier det blandt annet slik:


   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1532838913509047/

   Laila Dalbye:
   Bingo!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1563338690369944/

   Ildsbeth Eide Glomstad:
   Send det til nav og kommuner..har brukt dette I flere saker..men der blir verken nevnt eller tatt opp :(

   
---

---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, mandag 26. februar 2018: 

   Mørkt, mellom en og to minus-grader Celsius og tildels litt sne-rusk her ute i natt. Lett og luftig sne fra sent på natten ankommet med omkring fem cm på bakken utover formiddagen, med omkring en minus-grad. Uten nedbør utover eftermiddagen frem mot klokken 17. Ned mot fem minus-grader og mørket belyst fra en tiltagende måne nokså høyt i sør-øst klokken 19. Månen høyt sørlig og syv minus-grader klokken 21. Og åtte minus-grader klokken 22. Månen noe sør-vest og ni minus-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 26.02. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155146117881875

   Også dommere, som utøver sitt virke uaktsomt, er erstatningsrettslig ansvarlig.

   Det vises til NOU 1999: 19 pkt 10.2.7; Dommeres erstatningsansvar og hvor jeg siterer:

   ”I utgangspunktet vil derfor de samme regler gjelde for dem som for andre statstilsatte.

   ….. Etter omstendighetene vil staten som arbeidsgiver kunne gjøres erstatningsansvarlig i stedet for eller i tillegg til dommeren, jf skadeserstatningsloven § 2-1.”

   *

   Rune L. Hansen:
   En selvfølgelighet. Konsekvensene av at en dommer (i vid betydning av ordet) eller flere ved handling eller unnlatelse medvirker i eller for ulovlighet og misbruker myndighet og makt er verre enn alt annet.

   
---
---

   Marius Reikerås, 26.02. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155146125666875

   Ikke la deg lure av statens forsøk på ansvarspulverisering.

   Staten er uansett bare ett rettssubjekt.

   Det er uomtvistelig slik Den Europeiske Menneskerettsdomstol praktiserer dette.

   I en avgjørelse fra 28.11.2008 fra Borgarting lagmannsrett, sak- 07-159206ASI- BORG/01, skriver retten følgende:

   ”Når det skal avgjøres om staten har krenket konvensjonene, er lagmannsretten enig i at staten må bedømmes som en enhet.”

   *

   Jan Roar Hansen:
   Det blir akkurat som når jeg hos Biltilsynet forlanger å få vite hvem som hadde effektuert inndragningen av mitt lastebilsertifikat, pga. mangel på skattbar inntekt og fast bopæl. Svar 'Det er INGEN, det er SYSTEMET'... Må jeg da minne disse individene på at SYSTEM var det latinske ord for KLOAKK ?

   Jan Roar Hansen:
   Og forøvrig, så klarte jeg å hale ut en skriftlig begrunnelse til min advokat, hvor mennesket skriver, at, Dette er ikke vedtak, kun til informasjon !!! :-( Så jeg har fått inndratt mitt førerkort... KUN TIL INFORMASJON !!!

   Rune L. Hansen:
   Å erkjenne tilstedeværelsen av en mulig eller reell menneskeretts-krenkelse, eller flere, er med andre ord den første forpliktelse og nødvendighet. Dernest konkret optimalt hvem som har medvirket i eller for menneskeretts-krenkelsen(e). Og samtidig uansett kompetent å straffeforfølge, stoppe og reparere menneskeretts-krenkelsen(e).

   Jan Roar Hansen:
   Det er når en innser at en har innbetalt millionbeløp til et kriminellt regime, som bruker disse pengene på å berike seg selv og sine oppdragsgivere i utlandet at en blir fly forbannet !!! Når de i tillegg sparker sine egne bak, og går mennesker som George Soros og Bilderberg, FN's (Rockefeller's FN) sitt ærend, og utarmer våre rettigheter med å tvangspåføre oss utenforlandske mennesker, som overtar alt vi og våre forfedre har bygget opp, og vi i tillegg blir hundset av disse i all offentlighet... :-( Er det dette jeg har arbeidet og slitt for, med opptil 4 samtidige jobber, for å betale for ???

   
---

---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, tirsdag 27. februar 2018: 

   Omkring ti minus-grader Celsius her ute i natt. Det er nok kaldere i mange deler av Norge og Europa i disse dager. Fra øst. Sol fra lys blå himmel, noe vind-drag og gradvis opp til fem og en stund fire minus-grader utover formiddagen og frem mot klokken 13. Seks minus-grader klokken 15. Med månen nokså full i øst og syv minus-grader klokken 17 og åtte minus-grader klokken 18. Månen høyt sør-øst og ni klokken 21. Full måne høyt sørlig og omkring ti minus-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 27.02. 2018, shared a group:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155148382626875

   Klaus Knag skriver:

   Nå, siden 26. juni 2012, er myndighetenes oppfatning at dommerne blitt så gudsbenådet at de trenger verken følge loven, maktfordelingsprinsippet eller avgi embetsed/embersforsikring eller dommerforsikring for at avgjørelsene av myndighetene skal anses for å være gyldige.

   Høyesterett mente herfra at:

   - De dommere som til enhver tid tjenestegjør i norske domstoler, er erfarne og kvalifiserte jurister som gjennom utdanning og arbeid fullt ut er kjent med og har internalisert de plikter og prinsipper som gjelder for dommergjerningen, og som i dag er nedfelt domstolloven § 55 tredje ledd (se HR-2012-01312-A, (sak nr. 2012/398), avsnitt 82. tredje punktum flg.)

   Når de altså ikke har klart å oppfylle disse pliktene som nedfelt i domstolloven § 60, da ble den ubetingete opphevelsesgrunnen i loven opphevet av den ikke lovgivende makt Høyesterett. Altså når dommerne ikke er i stand til å kunne etterleve enkle lover som regulerer deres egen myndighetsutøvelse, da gjelder ikke disse lovene. Slik er dommerne hevet over loven etter eget forgodtbefinnende når det måtte passe dem.

   Les mer om om dommerforsikringer, embetsed/embetsforsikring og lignende på https://www.facebook.com/groups/dommerforsikringer/. Situasjonsanalysen «RIKETS DEGENERERTE SAMFUNNSORDEN OG RETTSSYSTEM» gir en god pekepinn i på hva slags rettssikkerhet vi faktisk har (se https://www.facebook.com/groups/dommerforsikringer/permalink/438483909601654/).

   DOMMERFORSIKRINGER: GODTAR VI NORDMENN UGYLDIGE DOMMERE???
   3,117 Members

   *

   Greta Solheim:
   Er rettsvesenet/dommeres ofte utviste praksis, egentlig Norges best organiserte (skjulte) form for kriminalitet satt i system, men som kjemper for å fremstå som troverdig/tillitsvekkende? Jeg har i alle fall dokumentasjon som tyder på det, der Høyesterett kort sagt har vernet underinstansdommere som bl a har ignorert og dermed frarøvet meg mine flerfoldige bevis, i stedet for å oppheve/annulere underinstansen rettsfornektende avgjørelser, jf statens sikringsplikt (EMK artikkel 1) og statens reparasjonsplikt etter EMK artikkel 13, slik jeg har krevd.

   Det har Høyesterett konsekvent ignorert nå i vel 5 år, herunder ignorert mitt krav om å få fremlegge nevnte dokumentasjoner, som - også - beviser dommeres rettsstridige og grovt uforstandige handlemåter.

   Greta Solheim:
   Å tilsidesette lovgivningen betyr å:

   - tilsidesette "The Rule of Law" - det rettsstatelige forutberegnelighetsprinsippet. Kravet om ”legal certainty” (rettslig forutberegnelighet) er en av de fundamentale bærebjelkene under ”the rule of law”, jf eksempelvis slik det fremgår av EMDs dom i saken mellom Ustimenko og Ukraina av 29.10.15.

   Det tilsier at dommere mener Norge ikke er en rettstat men et despoti.

   Kjennetegnet på en rettsstat er at statens maktutøvelse skal skje på grunnlag av generelle rettslige normer som er gitt på forhånd. Dette innebærer at både de som styrer, og borgerne er underlagt loven. Ingen person eller statsmakt står over loven, jf Grunnloven § 98.

   
---
---

   Marius Reikerås, 27.02. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155148416276875

   – Menneskerettigheter og demokrati er under stort press i mange deler av verden. Det er derfor viktig at Norge bidrar til å styrke handlingsrommet for FNs høykommissær for menneskerettigheter, både politisk og økonomisk. Vi oppfordrer andre land til å gjøre det samme, sier Søreide.

   Søreide lover mer støtte til FNs menneskerettsarbeid
   https://www.adressa.no/nyheter/utenriks/2018/02/26/S%C3%B8reide-lover-mer-st%C3%B8tte-til-FNs-menneskerettsarbeid-16165905.ece
   Krigen i Syria, rohingyaenes skjebne, Sør-Sudan og israelske bosetninger blir sentrale tema i FNs menneskerettsråd i år. Norge lover mer støtte.
   adressa.no

   *

   Per Johansson:
   Marius Reikerås blir de kommentarer merket automatiskt som spam for du onsker gå gjennom kommentarer først?

   Rune L. Hansen:
   Særlig politisk? Penge-støtte for å få økt politisk innflytelse for å eksportere forhastede slutninger, dumhet, hovmod og mangelfull kompetanse i verden!

   Per Steinar Sørå:
   FN,s høykommisær får og se til at Norge følger menneskerettene! Det er ikke bare å strø om seg med penger fra norsk side og tro at myndighetene kan kjøpe seg fri! Her har Erna et stort ansvar, vet hun ikke det, er det bare å skrive ut nyvalg!!

   
---
---

   Marius Reikerås, 28.02. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155149125791875

   Barnets beste??

   Hør hva denne 14 år gamle jenta,som er på flukt fra norske myndigheter, mener om det.
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/videos/10155149094486875/
   -3:35 - 3.8k Views

   *

   Stig Eie:
   Høres ut som historier fra når Gestapo jagde nordmenn.

   
---

---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, onsdag 28. februar 2018: 

   Omkring ti til tolv minus-grader Celsius her ute i natt. Lys blå himmel, noe vind-drag fra øst og opp til omkring åtte minus-grader utover formiddagen. En stund med syv minus-grader omkring 14-tiden. Ni minus-grader klokken 16. Ned mot ti klokken 18. Og tolv minus-grader klokken 21. Med fjorten minus-grader og full måne høyt sørlig klokken 23 og mot midnatt.
   
---
---

   Solveig Jacobsen, 26.02. 2018 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1770969646257290/

   Jeg vet jeg kanskje er ganske ung for dere til å være i denne gruppen. Men ville gjerne bli med i gruppen, for å se andres erfaringer, meninger og åssen situasjon dem kanskje sjøl r i, for d å bli flytta og vite at andre r i den situasjonen syns jeg faktisk r utrolig ille og vondt.

   Jeg vet ikke om dette er for dumt å legge ut til å være så ung, men vil bare fortelle dette sånn fort og enkelt.

   Jeg som r 14, blir 15, ble plutselig en dag henta under skoletiden den 18.10.17 å ble fortalt jeg skulle flytte fra foreldrene mine og heller bo i ett midlertidig beredskapshjem i Arendal, og mitt egt faste bosted r Porsgrunn. Så d vil si, de hentet meg plutselig under skoletiden og flytter meg tre timer unna alle venner og familie. Første jeg tenkte på «har dem ikke hjerte nok til å tenke hvor ille vi vil få d når man flytter så langt unna alt og alle og i tillegg til en ukjent familie?» De tok til og med fra meg sim-kort så foreldre og familie ikke skulle kontakte meg og lot meg heller få nytt nummer, og akkurat der skjønte jeg ikke greia. Under alt dette barnslig opplegget har den gitt meg så mye arr på både armer og ben, til og med langt inne i hjertet.
   Jeg holdt ikke ut ved å høre så langt unna, jeg sendte masse meldinger til mamma og fortalte hvor ille jeg hadde d og hvor ille d var å være der. Hun kontaktet advokaten sin, og fortalte så mye at advokaten dems fikk meg nærmere hjembyen. To dager senere, ble jeg flytta til samme hjemby, bare 30 min unna d jeg r vandt til, såklart ble jeg glad. Men d r fortsatt borte fra foreldrene. Når jeg kom til den familien, følte jeg meg som d lille nusket som kom å overtok ett hjem og samtidig ikke følte meg velkommen. Bare tanken gjør meg ekstremt kvalm. Bodde der vel 3 mnd, og ble igjen flyttet til ett annet beredskapshjem, og her har jeg nå vært i snart 2 mnd, og fikk allerede vite på fredag at jeg skal videre til ett annet FAST fosterhjem. Det vil si de har brukt meg som en forbanna kasteball fire ganger. Og jeg kjenner d r respektløst og faktisk alt for sykt til å gjøre mot oss på 14 og alle andre aldere. Til og med SPEDBARN.
   De mente vel d at jeg ikke kunne bo hjemme fordi dem hadde mistanke på at foreldrene mine ville få omsorgssvikt ovenfor meg senere og i tillegg hadde en mistanke på at dem allerede hadde mistet det. Det at dem tydeligvis hadde mistet omsorgen for meg, er ren bullshit. Begge to spurte meg døgnet rundt, sikkert hver time om jeg r sulten eller tørst, om jeg trengte noe, om jeg var lei meg, om det var noe jeg tenkte på, lurte på hvordan d gikk på skolen med venner, karakter og alt annet foreldre ville tenkt over.
   Jeg kjenner så veldig langt inni meg, at d r hjerteskjærende og ekstremt vondt å bli brukt som en jævla kasteball på en så kort tid. Det har vært så mye tårer og vonde spill under en kamp sammen med barnevernet, hvor vi alle vet barnevernet alltid har flaks :(( Jeg syns selv dem ikke lar meg få komme med mine meninger og jeg føler selv at jeg ikke blir helt hørt som dem egentlig mener alle barn og tydeligvis foreldre skal bli. Jeg, mamma og pappa kjemper sterkt, og jeg mener utrolig sterkt på at jeg skal komme hjem igjen.

   Egentlig vil jeg bare fortelle aller dere mødre og fedre, at dere gjør og gjorde en så strålende jobb for barna deres <3️ Det at dere kjemper så godt og alt dere kan for dem, beviser så mye for en, selvom så utrolig mange mener barnevernet og hele pakka burde ryke og reise, ærlig.
   Stå på, heier på dere alle som r i en sånn situasjon <3

   *

   Siv Tonje Halvorsen Walde:
   Klem fra en mamma. <3

   Solveig Jacobsen:
   <3

   Tonje Omdahl:
   Det var sterkt og lese og akkurat sånn du beskriver historien din skjedde med meg og min familie. Men jeg ble først mobbet på skolen og rektor og lærer ville ikke håndtere mobbingen og ta det på alvor så hun sendte heller bekymringsmeling til barnevernet så kom de hjem til hos med politi tapende på dørene så vi fikk nok med det å gjøre. Vi måtte flytte fra Sauda fordi vi ble uthengt i den lille bygda. Fylkesnemnda avgjør på synsinger og løgner fra barnevernet og 95% vinner barnevernet i nemnda på akkurat det. Vi barn blir kidnappet og plassert langt vekk fra våres familier og dem vi er glad i. Vi blir aldri hørt eller sett noen plass men ikke la det stoppe deg i å kjempe for det du mest har lyst til, du skal hjem til mor og far din igjen for det er der du hører til og er trygg så kjemp og stå på jente <3 Du er sterk

   Solveig Jacobsen:
   får så vondt av tanken når folk må flytte fra der de tilhører :(( håper d ordner seg med deg! <3

   Tonje Omdahl:
   Jeg er heldigvis hjemme hos min kjære familie igjen og er trygg. Nå skriver jeg blogg om livshistorien min og hva udyret: barnevernet har gjort og at de ødelegger barn og familie til de er knust av smerte. Vi kan bli venner på fb, vi har sikkert mye å snakke om.

   Solveig Jacobsen:
   Tonje Omdahl d r så bra du kom hjem igjen der du tilhører.
   det er bare å sende meg melding når du vil <33

   
---
---

   Marianne Fagerheim, 26.02. 2018 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1771557442865177/

   Alle monner drar. Forhåpentligvis..


   fagerheim.jpg

   *

   Edith Kristense Bjørnestad:
   Helt enig. Går ikke ann og ha det slik i Norges land lenger. Få slutt på dette.

   Christina Ormshammer:
   Galskap! Noe må skje......

   
---
---

   Darlene Arwood, 28.02. 2018 via Family Forward Project:
   https://www.facebook.com/groups/1697223540511940/permalink/2114456132122010/

   Little John is being moved AGAIN, 4 foster homes in 1 year. He's not talking to any family. He's 8. He's being given medicine that he doesn't need and he's talking about suicide and drawing guns. He is 8.

   *

   Ruth Turner:
   I’m so so sorry. It’s very disturbing to see/hear what the system is doing to our children.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 28.02. 2018 via Menneskerettsdomstolen Norge Info, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1565812830122530/

   De skal jo allikevel dø
   https://www.dagbladet.no/kultur/de-skal-jo-allikevel-do/69559373
   En hundreårings rop om hjelp etter møte med mangelfull eldreomsorg.
   dagbladet.no

   *

   Torgrim Høibø:
   Eg sjemst over å være normann, man må lure på hva slags vattnisser som er valgt til å styre dette landet.

   Rune L. Hansen:
   De velger seg selv og hverandre, om og om igjen.
   Jo flere slike kokker, dess mere søl ...
   Jo flere slike kriminelle, dess mere offentlig mafia, terror, tortur, traumatisering og utplyndring!

   Rune L. Hansen:
   At det er ulovlig i henhold til Straffeloven og Menneskerettsloven, bryr de seg ingenting om. De bryr seg i praksis bare når det handler om seg selv og sine egne. Vel vitende om sin ubegrensede makt og økonomi ...

   
---

---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq