----- Denne side: db201803.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
---  Mars 2018 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 01. mars 2018:

   Omkring 14 minus-grader Celsius her ute i natt. Opp til omkring fem minus-grader utover formiddagen og fire minus-grader klokken 14. Gradvis ned mot 12 minus-grader og full måne høyt i sør frem mot midnatt.
   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, fredag 02. mars 2018:

   Omkring 12 minus-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig overskyet utover formiddagen, med dus sol og tre minus-grader klokken 12. Mindre overskyet, tildels med dus blålig himmel og opp mot en minus-grad klokken 14. Jevnere overskyet med omkring to minus-grader sent på eftermiddagen og utover kvelden. Mørkt, sne-rusk i luften og omkring to minus-grader klokken 22.30 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Inge Olsen, 02.03. 2018 via Bønne Gruppe For Gruppe: Barnevernet vil vi ha fulstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/1597819853831854/permalink/2054019278211907/

   HVA ER FORKLARINGEN PÅ DAGENS BARNEVERN
   SYSTEM I NORGE?

   Jeg har ofte fått spørsmål om det går ann å forklare og forstå dagens barnevernsystem i Norge. For for alle som ser hva som skjer utenfra, ser det ut som fullstendig galskap. Politi og barnevern kommer inn på fødestuene og tar barn fra mors armer, noe som er stikk i strid med norsk lov. En kanadisk gutt blir jaget av politiet fordi foreldrene har hjemmeundervisning, noe som er fullt lovlig i Norge. Politiet bryter seg inn i hjem og tar skrikende barn fra foreldrene på grunn av såkalt akuttvedtak. Verden ser ut til å ha gått fullstendig av hengslene og Norge er preget av frykt.

   Hva er grunnen til dette? En interessann psyko-sosial teori ser på et land og et folk som en organisme. En organisme kan bli syk, komme ut av kontroll. Ut fra denne teorien er det interessant å se på historiske paraleller til barnevernet i Norge.

   På 1400 tallet var Europa rystet av noen brutale massemord. Desverre var det kvinner som stod bak. En ofret 1500 babyer til satan for å bli elskerinne til en fransk konge. Hun var heks, og fortjente straffen hun fekk. Den andre var også kvinne og heks. Folk var sjokkert og noe forferdelig skjedde. Folk begynte å se hekser overalt. Kranglet du med nabokona og etterpå mistet en sau, var nabokona ei heks. Folk anga hverandre om de kranglet med noen. Ting var fullstendig ute av kontroll. Krefter i kirka prøvde å stoppe det, men det var for sterkt. Ser vi paralellen til barnevernet og bekymringsmeldingene i dag?

   Opp gjennom historien er det masse slike eksembler. Noe som ligger nært i tid er Maccartyismen i USA på 50 tallet. Det ble nedsatt en senatskommite som skulle kartlegge innflytelsen til kommunismen i USA. Det kom ut av kontroll og ble så galt at om naboen sa han hadde sett deg i nærheten til partilokalet til kommunistpartiet, mistet du og hele slekta jobben. Julenissen var også et resultat av kommunitisk innflytelse og en mann som Charles Chaplin måtte rømme landet. Det var rene galskapen.

   Jeg mener dette er forklaringen på barnevernet i Norge i dag. Det er noe fullstendig ute av kontroll. Det eter rundt seg som en kreftsvulst og hjelper ingen. Og problemet er det er ingen politisk vilje til å stoppe det. Barnevernet bryter barnevernslova hver dag, og det virker som om de tar barn, bare for å ta barn. Ser du de klare historiske paralellene?

   Vi har litt av en jobb med å stoppe det. Klarer vi ikke det, vil ingen tørre å få barn her. Men jeg er optimist, vi skal klare å vinne over

   *

   Roger Solberg:
   Forklaringen er enkel men likevel komplisert:
   Penger penger penger det er hva det dreier seg om, forkledd med fine ord som til barnets beste.

   Tonje Omdahl:
   Bra skrevet.

   Inge Olsen:
   Penger ja, men forklaringen er litt mer komplisert

   Inge Olsen:
   Det er ondskap kort og godt,

   May- Harriet Seppola:
   Det er snakk om "menneskehandel":
   https://www.youtube.com/watch?v=LWjcb8AphQg&t=541s
   Advarsel.Barnevernet Norge 2014. Norge våkner.
   youtube.com

   Inge Olsen:
   Menneskehandel (slavehandel) ja. Men årsaken er mer komplisert enn det. Barnevernet er kvinnediskriminerende, reduserer barn til ting
   Jeg mener barnevernet er ren ondskap som har kommet ut av kontroll og lever sitt eget liv. En demon ifra helvete

   Rune L. Hansen:
   Menneske-ødeleggelse, samfunns-ødeleggelse og verdens-ødeleggelse an mass.
   Barne- og menneske-mishandling i stor stil.
   Verre, ondere, falskere, smittsommere og farligere enn verden noensinne tidligere har erfart?

   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 03. mars 2018:

   Omkring to og tre minus-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og to minus-grader med noe sne-rusk i luften frem mot klokken 10. Klokken 10.10 hørte jeg et fly høyt over her, fra nord mot sør. Opp mot null grader Celsius videre utover formiddagen og eftermiddagen. Efter hvert og mot kvelden og mørket med en minus-grad. Mørkt og ned til to minus-grader klokken 21. Det samme videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, søndag 04. mars 2018: 

   Dunkelt mørkt og jevnt omkring to minus-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og opp til to pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Med ned til en pluss-grad omkring 16-tiden. Mørkt og tre minus-grader klokken 20 og fire mins-grader klokken 22. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.03. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10212812136552986

   Aksepterer vi menneskeretts-forbrytelser?

   *

   Enhver menneskerettighet er og skal for ethvert menneske være umistelig og uavhendelig, sier menneskeretts-konvensjonene.

   Dette misliker politiske regimer og nepotismer som bygger sin makt på egen-interesser heller enn sivilbefolkningens menneskerettigheter.

   De støtter gjensidig heller organisert egoisme eller dobbel-moral som krenker og neglisjerer eller forfalsker menneskerettighetene.

   Slike regimer gjør uten samvittighet hva de makter for å neglisjere og forfalske menneskerettighetene, fakta og reell lov og rett.

   Ofte blandt annet ved benekte at menneskeretts-konvensjonene er reell gjeldende lov og rett. Ikke minst via alle sine nøkkel-posisjoner.

   Altså også ved å benekte hensikten med menneskeretts-konvensjonene. Til tross for hvor lett-forståelige og presise de er.

   Eller ved alle mulige slags triks og forfalskninger å late som de er for dumme til selvstendig å forstå. Samtidig med dobbel-moral.

   Det har om og om igjen vist seg i landenes historie, at offentlig politikk har en meget sterk tendens til å bli politisk offentlig organisert kriminalitet.

   Og enhver offentlig menneskeretts-krenkelse kan skjule mange flere og verre menneskeretts-krenkelser.

   Eksempelvis er og skal i henhold til menneskerettighetene enhver være uskyldig inntil det motsatte er bevist efter loven.

   Men hva hjelper det hvis for eksempel lovbestemmelsene eller bevisene som benyttes er ulovlige, forfalskede eller fraværende?

   Eller om dommerne og den offentlige forvaltningen og deres medspillere representerer et terror-regime?

   *

   Menneskerettighetene er en helhet og bærer i seg og bygger på prinsippene for lovlig lov og rett, forvaltning og politikk. Kontra ulovlig.

   Blandt annet derfor har menneskeretts-konvensjonene lovbestemt at enhver menneskerettighet for ethvert menneske er og skal være umistelig og uavhendelig.

   Som derfor er og skal for absolutt enhver også være både en statlig og personlig umistelig og uavhendelig forpliktelse og minste-garanti.

   For et offentlig regime å bagatellisere, forfalske, neglisjere eller på andre måter krenke dette er både tyveri, utplyndring, terror og grov kriminalitet.

   Dette misliker mennesker og "foreninger" som oppnår makt eller noen slags fordel eller fortjeneste ved å diskriminere et eller flere medmennesker.

   De oppnår fordeler ved å krenke en eller flere menneskerettigheter for et eller flere medmennesker.

   Å oppnå fordeler eller "menneskerettigheter" ved å krenke et eller flere medmennesker er rett og slett kriminalitet.

   Eksempelvis blir det både i dagens Australia, India, Norge og flere andre land reklamert med at kvinners menneskerettigheter blir godt ivaretatt.

   Men det er kriminelle falske "menneskerettigheter" det siktes til, på bekostning av menn, barn, familie og med annen diskriminering og urett.

   Mennesker og politikk som ønsker egne menneskerettigheter uten samtidig også alle andres alle og enhver menneskerettigheter.

   Slikt blir det smittsomt og perverterende stadig mere splittelse, terror, tortur, traumatisering og allslags urett ut av.

   Hvor meget og utspekulert enn det benektes, forties, forfalskes eller bagatelliseres.

   *

   Vi må enhver lære oss å forstå at aksept for en eller annen menneskerettighets-krenkelse rett og slett er ondskap og kriminalitet.

   Hvem og hvorfra enn den rammer. Og at enhver medvirkning i eller for en offentlig menneskeretts-krenkelse er tusener ganger verre og grovere enn noe annet.

   Og at absolutt enhver, hvem enn, er strafferettslig personlig ansvarlig for ikke ved handling eller unnlatelse å krenke noens menneskerettighet.

   Det eneste unntak som kan lovliggjøres er ved uforfalsket nødvendighet og forholdsmessighet under 100% real-kompetent rettssikkerhet.

   Og vi må lære å forstå at alt av offentlige lovbestemmelser eller avgjørelser må være nødvendige, forholdsmessige og lovlige for å kunne være sant lovlige.

   Det vil blandt annet si, at alt og ethvert for alle og enhver 100% må være i samsvar med lex superior, som er menneskerettighetene.

   Hva enten det gjelder økonomi, helse, trivsel, forutsigbarhet, familieliv, ekteskap, rettssikkerhet eller alt annet.

   Og at, som for eksempel lovbestemt i Barnekonvensjonen's Art 4, at:

   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Og videre i blandt annet Barnekonvensjonen's innledning, at - og les hver setning nøye og presist:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag."

   *

   Vennligst les alt dette godt nok om igjen - innholdet og hva det betyr er meget viktig - og kommenter gjerne mest mulig saklig.

   *

   
---
---

   Irene Hov, 04.03. 2018 shared her post, via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1537379946388277/

   Snakker om å lure folk.....

   Irene Hov, 02.03. 2018:

   Det er ganske spesielt at Tingretten I Oslo og Domstoladministrasjonen markedsfører Norge som verdens nest beste rettsstat basert på et spørreskjema som er besvart av 17 norske jurister ansatt i det offentlige og på universiteter.

   Misvisende markedsføring er en så sterk underdrivelse at det blir komisk. Advokat Olav Sylte skrev om hva slags undersøkelse domstolene viser til i sine påstander om fantastisk norsk rettssikkerhet.

   Sitat fra Sylte blogg :
   "Våre egne undersøkelser konkluderer med at WJP ikke har foretatt noen undersøkelse i Norge de siste årene, utover å sende et enkelt spørreskjema til 17 norske jurister"

   Ikke nok med at vi blir utsatt for skammelig behandling og trakassering av domstolene, men aktørene skryter uhemmet av at dette er helt sant, med usannheter til befolkningen.

   "For Norges del, synes årets kåring alene å bygge på følgende elementer:

   1) En undersøkelse fra et Londonregistrert selskap, angivelig foretatt i 2014 (SIS)

   2) En mislykket undersøkelse hos norske advokater i 2015

   3) Et spørreskjema til 17 norske jurister i 2016."

   http://www.advokatsylte.no/artikkel/5/rett-og-urett/516/uforstaelig-karing-av-norsk-rettssikkerhet

   Ikke bare domstolene blamerer seg med denne undersøkelsen. Msm dilter etter, og beskriver Norge som verdens nest mest rettssikre land i verden, fordi staten selv har sagt det..?

   Rett24 forteller at vi har vunnet sølv i et slags VM i rettssikkerhet.

   http://rett24.no/articles/norge-pa-andreplass-i-rettssikkerhet

   Norges domstoler skryter av 2. plassen.

   https://www.domstol.no/no/Aktuelt/Nyheter/nordiske-land-topper-rettsikkerhetsindeks/

   Advokatforeningen skryter av sin egen innsats i undersøkelsen som feilaktig har plassert Norge i teten på rettssikkerhet. Og det med vissheten om at ingenting dokumenteres i norske rettssaler.

   Norge rangert som verdens nest beste rettsstat i ny kåring
   https://www.dn.no/nyheter/2018/01/31/1107/WJP/norge-rangert-som-verdens-nest-beste-rettsstat-i-ny-karing
   Norge er kun slått av Danmark i organisasjonen The World Justice Projects rangering av staters rettsikkerhet.
   dn.no

   *

   Gro Ødegård:
   Lengre fra sannheten kommer en vel knappest.

   Irene Hov:
   Det er frekt. Tenk å markedsføre dette som en undersøkelse i befolkningen på at vi har høy rettssikkerhet, ved å spørre dem som selger produktene? Vi spør ikke de som leverer tjenesten om kvaliteten på tjenesten er god nok. Og deretter selger 2 plassen som en verdig plass.
   Vel, det er bare fryktelig trist.

   Heidi Turid Dammann:
   Vi har antagelig verdens nest beste rettsystem for advokater og dommere. De har tydelig svært gode liv i Norge ettersom vi ikke kan etterprøve hva som er sagt under en rettssak og dermed har vi ikke mulighet til å avsløre og forhindre korrupsjon av advokater og dommere som er villige til å la seg korrumpere eller som rett og slett er for dårlige eller late til å være advokater eller dommere.

   Irene Hov:
   Ja det er akkurat det dem har svar på Heidi Turid Dammann.
   Hvordan advokater opplever rettssikkerheten. De strutter av selvtillit på den rettssikkerheten de selger til flere tusen kroner timen. Og svarer selvsagt at her er alt i skjønneste orden på alle internasjonale mesterskap Advokatforeningen melder seg på.
   Jeg sikker på at vi hadde vunnet med glans med et par tilleggsspørsmål som:
   - Får du effektivt fjernet tidkrevende bevis fra motparter uten kollegial veiledning?
   - Får du avtalt utfall i dom på forhånd i straffesaker som er unødvendig tidkrevende på en effektiv måte?

   Irene Hov:
   Toppscore på begge de to. :) :)

   Richard Evensen:
   Det finnes ikke retts system i Norge. det er en illusjon.

   Elfinn Moen:
   Latterlig ...

   Heidi Tversland:
   Bullshit!

   Anette Bull:
   Dette er bare tull, det bør gjøres en ny kåring med de som har egen erfaring.

   Irene Hov:
   Når ikke dem gjør det, så må vi gjøre det. :)

   Kristina Lystad:
   Skal jeg le eller gråte? :) :(

   Elfinn Moen:
   Gråte :( :(

   Kristina Lystad:
   Ja....må gråte... :( :(

   Roy Nilsen:
   for en spøk, de er vell kjøpt disse også

   Knut Pedersen:
   Hurra

   Knut Pedersen:
   Den beste var Somalia, nr 3 etter norge Burma, Myanmar

   Bjørn Highlander Oskarsen:
   Eller var det Nord Korea eller Kongo?

   Knut Pedersen:
   Etter nordkorea og foran myanmar

   Heidi Turid Dammann:
   Her har vi en oppgave for http://transparency.no/ De er også ført bak lyset når det gjelder manglende avsløringer av hvordan korrupsjonen i domstolenene tildekkes og forhindres avslørt i Norge.
   Transparency Int. Norge - Transparency International er en global organisasjon…  
   transparency.no

   Hilde Gjessing:
   Snart 1 april.... :( :( :( 

   Ragnar Torgersen:
   At Norge er utropt til verdens nest beste retts stat , bare slått av Danmark. Dette kan umulig være riktig , når vi blir servert den ene grusomme historien etter den andre om barn som blir meget det norske rettsvesen dårlig behandlet av

   Noralf Aunan:
   Det kan være aktuelt å se på denne gamle uttalelsen av adv. Sylte:
   http://www.advokatsylte.no/artikkel/5/rett-og-urett/516/uforstaelig-karing-av-norsk-rettssikkerhet
   Uforståelig kåring av Norsk rettssikkerhet! | Advokatfirmaet Sylte
   advokatsylte.no

   Anne Marit Myhre:
   Dem får godt betalt for å lyve !

   
---

   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/1825688684148464/

   Kåre Lorentsen:
   Rettsikkerheten i Norge er svekket de siste årene.

   Rune L. Hansen:
   Er ikke rettsstikkerhet mere som for eksempel et fugle-egg? Enten så er det helt og levende, eller det er knust og dødt? Enten er den tilstedeværende, eller den er fraværende?

   
---

   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1569882606382219/

   Wilfred Hall:
   Etter hva jeg leser og den lille erfaring jeg har hatt med norsk rettsvesen så baseres ikke avgjørelser på lov og rett og den erklærte sannhet. Det er mer synsing, valg av side og prat på kammerset mellom rettens medlemmer. I mange tilfeller er avgjørelser basert på løgn og korrupsjon.

   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, mandag 05. mars 2018: 

   Dunkelt mørkt og omkring fire og tre minus-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og gradvis opp til omkring null grader utover formiddagen. Med en pluss-grad klokken 15 og 17 og null klokken 18. Tre minus-grader og mørkt klokken 21. Og seks minus-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 06. mars 2018: 

   Avtagende måne sørlig og omkring 6 minus-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett og tildels dust skyet og opp til to pluss-grader utover formiddagen. Overskyet og en klokken 14. Nokså mørkt og i underkant av null grader klokken 19. To minus-grader klokken 23 og tre minus-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 07. mars 2018: 

   Mørkt og omkring tre til en minus-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og en minus-grad klokken 08. Med opp til omkring to pluss-grader og med antydningr til yr utover formiddagen. Det meste av sneen borte både i går og i dag. Tildels antydninger til yr også utover eftermiddagen, efter hvert med omkring en pluss-grad. Mørknende og en pluss-grad frem mot klokken 19. Mørkt og efter hvert ned mot null grader videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Bjørg Ødegård, 07.03. 2018 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1781332361887685/

   Stadig flere mennesker blir klar over at barnevernet er en kriminell og statlig finansiert organisasjon.

   Folk reiser fra Norge i frykt for barnevernet, og mange vegrer seg også for å komme hit. Det beste man kan gjøre for barna sine er å komme seg ut av landet, for barnevernet driver en form for psykisk terror mot familier. Mange av episodene kunne vært tatt rett ut av en skrekkfilm. Tenk på alle omsorgsovertakelsene og hvilke konsekvenser det får for barns psykiske helse. Det offentlige ødelegger barns liv. Barnevernet er direkte farlig for barn!

   *

   Heidi Anita Hell:
   Så sant !!

   Anne-Sølvi Holstad:
   Sant !!!

   Kitty Oline Mogstad:
   og mange velger bort barn av frykt for hva som kan skje

   Kitty Oline Mogstad:
   for ingen ønsker at sitt eget barn skal vokse opp hos fremmede

   Bjørg Ødegård:
   Helt enig Kitty Oline Mogstad

   Unni Merle:
   De er farlige for barn, foreldre, besteforeldre og alle som er biologisk familie! De straffer alle!

   Rasha Masri:
   Det er helt sant men er det en løsning å forlate landet på grunn av de kriminelle? Jeg måtte forlate landet og det angrer jeg ikke på et sekund ,

   
---
---

   Marius Reikerås, 0.03. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155169549986875

   I dag ser jeg virkelig frem til å møte delegasjonen fra Europarådet i Oslo, med rapportøren, Mr Valeriu Ghiletchi ( Moldova, EPP/CD), i spissen.

   Tenke seg at Europarådet kommer på besøk til det selvoppnevnte menneskerettslandet, Norge, for å granske på hvilke områder Norge bryter med menneskerettene.

   Få hadde vel tenkt den muligheten bare for få år siden, men nå er det en realitet.

   Og de kunne ikke ha kommet på noe bedre tidspunkt.

   Den ene offentlige skandalen avløser den andre i rekordfart, og folket begynner å få øynene opp for hvilken gedigen menneskerettsbløff som mange av oss har levd under.

   Og der de med makt og innflytelse, som en liten klikk såkalte elite-jurister, har bidratt til å korrumpere samfunnet, istedet for å bekjempe urett.

   Husk ogaå at du er invitert til uformelt menneskersttsseminar i regi "Human Rights in Norway" og undertegnede fra kl 19 i dag.

   Egil Borse-Svensen i Human Rights in Norway, har vært smidig og rask, og stilt flotte lokaler til rådighet i Håndverkeren, Rosenkrantz' gt. 7. (Rett over gata for hotel Bristol)

   Formålet er at jeg da kan videreformidle informasjon fra mitt møte med rapportøren, samt at dere kan komme med innspill til meg som jeg kan viderebringe til Europarådets delegasjon.

   Og at vi også diskuterer menneskerettene i Norge på mer generell basis.

   Så velkommen skal du være fra kl 19 og utover:)

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.03. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10212848755308432

   Call of Heroes / Kall av helter

   Call of Heroes, eller på norsk Kall av helter, og på kinesisk Wei cheng, er navnet på en film av spesiell og høy kvalitet som ble ferdig i Hong Kong og China i 2016,

   Kina har lenge nu vært verdens fremste produsent av filmer. Og godt er det. Kina er et stort, frodig og både positivt og negativt mangfoldig land og landskapsmessig og klimatisk forholdsvis menneskevennlig. Hvor ikke minst mangt av folkets forskjellige og beste tradisjoner lenge har blitt forsøkt ivaretatt og foredlet, til tross for mangt av stridigheter og katastrofer.

   Moral, anstendighet og rettferdighet har lenge og stadig mere vært et særlig viktig anliggende i Kina. Så også i resten av verden, men fra de beste i folket selv sterkere, dypere, bredere, lengre og mere entydig og bedre beskyttet i Kina. Samtidig som moralsk forfall, kompromisser, falskhet og forvillelse bredt og smittsomt har gjort seg stadig mere gjeldende mange steder i verden, har på mange måter sterkt også det motsatte skjedd i Kina. Kineserne har mere naturlig og sterkere forsøkt å beskytte seg mot slikt. Demokratiserings-prosesser de fleste steder i verden har tildels meget sterkere vært - og er - preget av dumhet, politisk hykleri og dobbel-moral. Den moral, anstendighet og rettferdighet som er og må være demokratiets og samfunnets kjerne har blitt forvekslet med majoriteters eller minoriteters despoti og diskriminering. Vesentlig argumentasjon har blitt forvekslet med mindre vesentlig eller neglisjerende argumentasjon. Lov og rett blir til falsk, unødvendig, forurettende og ulovlig lov og rett. Demokrati blir under slike forhold til demonisering. Og det er det dessverre altfor mange som ønsker, av forskjellige grunner.

   Det særlig spesielle med filmen "Call of Heroes" er at den i to spennende og handlingsmettede timer på en nokså altomfattende og harmonisk måte er fullstappet med moralske valg og dilemmaer seeren i sin innlevelse konfronteres med, for å forholde seg rett og riktig juridisk og medmenneskelig - kontra galt. Konsekvensene av å forholde seg rett eller galt synliggjøres nokså selvfølgelig og lett-forståelig. Dermed er filmen oppdragende og folke-opplysende på en meget god, moralsk og nødvendig måte. Dette til tross for at filmen tildels også er brutal. Den egner seg ikke uten videre for barn.

   Den mest ondsinnede personifiseringen i filmen er general Cao Shaolun, sønn av den ondskapsfulle krigsherren Cao Ying. Denne general Cao Shaolun kommer en dag i 1911 ridende inn til den avsidesliggende landsbyen Pucheng i Kina. Samtidig med at hans far krigsherren Cao Ying stadig nærmere hærjer, plyndrer og dreper i områder beliggende omkring. Bare litt før har flyktninger fra en nært beliggende landsby ankommet denne landsbyen og forteller om dette. Dette uroer landsby-boerne. Særlig også fordi hæren som egentlig skal beskytte landsbyen er lengre unna enn ønskelig, nemlig i kamp med krigsherren ved frontene. Dette gjør at landsbyen Pucheng nu på det nærmeste bare er beskyttet av sin sheriff Yang Kenan og hans assistenter. Litt før general Cao Shaolun kommer ridende inn til landsbyen kommer iøvrig også en annen mann ridende inn til landsbyen.

   Landsby-boerne blir selvfølgelig straks langt mere uroet og redde når krigsherrens sønn, general Cao Shalun, fort begynner å drepe landsby-boere. Og blir arrestert av sheriff Yang Kenan. Samtidig med at utsendte menn fra krigsherren ankommer for på alle måter å hjelpe krigsherrens sønn.

   Sheriff Yang Kenan med sin kone og sine assistenter er definitivt selve helten i filmen. Hans valg er alltid i enhver situasjon selvfølgelige og rette og riktige. I motsetning til de fleste av de andres. For sheriff Yang Kenan er valget klart - det kan ikke være noen lovlig lov og rett hvis den ikke håndheves (there can be no justice if it is not enforced) - så trusler eller ikke trusler, general Cao Shaolung skal bli straffet for sine forbrytelser.

   Det er en meget vesentlig forskjell på rettsindige mennesker og ikke rettsindige. Dumhet, frykt, grådighet, egoisme, falske lovbestemmelser, regler og dommere og mye annet kan friste, forvirre, skremme og forville mennesker og instanser, men det gjelder egentlig alltid for enhver å være på den sanne rette side av moral, anstendighet og rettferdighet - også i og for praksis.

   Handlingen i filmen er lagt til flere ti-år før Menneskerettserklæringen og de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene ble allment erkjent i og for verden, men denne filmen og slike filmer og oppdragelser hjelper godt på vei allmennheten og verden å forstå medmenneskelighet og moral i og for praksis.

   Forhastede slutninger er alltid det som foruretter og ødelegger mest i og for verden. Jo verre dess mere.

   Det befinner seg minst en forkortet versjon av filmen på Youtube - se ikke slike, men innhent og se filmen i sin helhet, 120 minutter.

   Her er imidlertid en introduserende trailer til filmen:

   彭于晏【危城】HD首支中文電影預告
   https://www.youtube.com/watch?v=NFypcWhZVeY
   動作名導"陳木勝"及"洪金寶"、彭于晏聯手【危城】Call Of Heroes 完整電影情報請見→ http://www.truemovie.com/2016moviedata/…
   youtube.com

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 07.03. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155169878776875

   Høsten 2013, ble Norge dømt av ekspertkomiteen i Strasbourg (del av Europarådet) for alders-diskriminering.

   Ekspertkomiteen, som forvalter den Europeiske Sosialpakt, kom enstemmig til at Norge hadde krenket Europarådets konvensjon om sosiale rettigheter for å ha aldersdiskriminert sjøfolk som hadde passert 62 år.

   Komiteen kom frem til at sjømannslovens daværende 62 års grense er diskriminerende, og i strid med sosialpaktens artikkel 1, hvor det fremgår at «alle skal ha mulighet til å tjene til livets opphold i et yrke har eller hun fritt har valgt», samt i strid med artikkel 24, hvor det fremgår at staten plikter å anerkjenne «alle arbeidstakeres rett til ikke å få sitt ansettelsesforhold avsluttet uten gyldige grunner for dette knyttet til deres arbeidsevne eller opptreden eller basert på foretakets, virksomhetens eller tjenestens operative krav.»

   Men Norge lærer lite eller intet av sine mange domfellelser, og for få år siden ble Norge igjen "dømt" for diskriminering av eldre borgere.

   ESA, EFTAs overvåkningsorgan (EFTA Surveillance Authority) som kontrollerer gjennomføringen og etterlevelsen av EØS-avtalen i Norge, mener at kildeskatten er konvensjons-stridig opp mot diskrimineringsforbudet.

   Ikke rart at det oppstår en stadig større kløft mellom borgere og den selverklærte "eliten" i dette landet.

   Kanskje pressen bør gå bak fasaden, og spørre seg selv:

   Hva er årsaken til at denne kløften i Norge stadig brer om seg?

   Jeg skal hjelpe litt på vei i besvarelsen av spørsmålet:

   Mye av årsaken er menneskerettskrenkelser over hele linja, iscenesatt av den samme "eliten" som nå gjør seg til "ofre" og klager over at Kari og Ola endelig har begynt å ta igjen.

   Etter år med vedvarende menneskerettsbrudd og unødvendig undertrykkelse, er det sannelig på tide.

   *

   Greta Solheim:
   Ta igjen? - I betydningen å ta hevn for vedvarende grove rettsbrudd/krenkelser, trur jeg ingen gjør. Jeg tenker du mer korrekt mener at Kari og Ola (endelig) krever sine frarøvede ufravikelige rettigheter herunder menneskerettigheter.

   Jeg blir for øvrig ikke overrasket om den samme ”eliten” som har iscenesatt menneskerettskrenkelser over hele linja, anses seg som ”ofre”. Det finnes imidlertid ingen lovgivning som støtter offertanken.

   Villfarelse er ingen saklig unnskyldning, verken for styresmaktene eller for de som er ansatt nettopp for å ivareta og anvende lovgivningen herunder traktater/menneskerettskonvensjoner staten har forpliktet seg til.

   Jeg etterlyser statens plikt til å iverksette reguleringer, overvåking og kontroll, der parter av det offentlige beviselig er blitt hindret/frarøvet sine ufravikelige rettigheter, jf det Borgarting lagmannsrett anga i sak i sak 07-159206 at ”Der disse godene (rettighetene min anmerkning) trues fra en i utgangspunktet lovlig virksomhet, må staten søke å redusere risikoen ved reguleringer, overvåking og kontroll.”

   I sak 07-159206 (Nordsjødykkersaken) fremholdte Borgarting lagmannsrett at når det skal avgjøres om staten har krenket konvensjonene, er lagmannsretten enig med ankemotpartene i at staten må bedømmes som en enhet, ett rettssubjekt. Og staten kan holdes ansvarlig hvis Stortingets avgjørelser innebærer brudd på EMK og/eller SP, jfr EMK artikkel 41 og Møse side 144.

   Formålet med bestemmelsene er å verne om individenes rettigheter. Dette vernet ville ha blitt vesentlig svekket hvis statsorganenes virksomhet skulle bli vurdert alene uten å se hen til deres samlede virkning for individet. Bestemmelsene som verner retten til liv, respekten for privatliv og familieliv og forbyr umenneskelig og nedverdigende behandling, omfatter først og fremst forbud mot at staten selv krenker disse rettighetene. Men staten må også ta de nødvendige skritt for å hindre at individene utsettes for tilsvarende krenkelser fra andre, hva enten faren truer fra offentlig eller privat virksomhet.

   Der disse godene (rettigheter min anmerkning) trues fra en i utgangspunktet lovlig virksomhet, må staten søke å redusere risikoen ved reguleringer, overvåking og kontroll.”

   
---
---

   Marius Reikerås, 07.03. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155169836631875

   Dine krenkelser av konvensjonen.

   From:
   marius@reikeras.no
   Date:
   Wed, March 7, 2018 1:46 pm
   To:
   frode.midtkandal@politiet.no

   Kopi: Frode Midtkandal

   Kopi: Offentllig

   Det vises til din innkallelse til avhør per e-post den 16 mars 2018 til xxx.

   Du er, slik jeg har forstått det, ansatt som spesialetterforsker i Vest politidistrikt( Bergen) og følgelig har du, av fri vilje, søkt deg til offentlig virksomhet.

   I det ligger det et grunnlovsforankret ansvar om at du plikter å følge menneskerettene, se Grunnloven § 92 og EMK Artikkel 1.

   Som offentlig ansatt, skal du selvsagt forstå hvordan minsterettighetene etter EMK Artikkel 6 virker, når du søker å utøve makt overfor andre.

   Basert på den fremtoning du har gitt i epost under, så viker det åpenbart på meg at du ikke kjenner til selv de minstestandarder underkonvensjonen, som du faktisk har et grunnlovsansvar for å sikre.

   Så da må jeg gi deg et lynkurs, slik at du, forhåpentligvis for fremtiden, ikke utsetter andre for samme type krenkelser.

   La oss ta det selvsagte:

   Den europeiske menneskerettskonvensjon har forrang for norske regler.

   Det følger av menneskerettsloven § 3. Det betyr at du, som offentlig ansatt, (selvsagt) er forpliktet til å følge de minstegarantier som følger av konvensjonen.

   I straffesaker, utløses minstegarantiene knyttet til EMK artikkel 6, i det den personen som er berørt, er såkalt ”substantially affected”.

   I det en person er ”substantially affected”, faller han inn under begrepet ”charged” og da utløses som sagt de minimumsgarantier som følger av EMK Art. 6.

   Det foreligger omfattende praksis på dette fra Den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD)

   Som det står i ECKLE v. Tyskland, så langt tilbake til 15 juli 1982:

   ”73. In criminal matters, the "reasonable time" referred to in Article 6 par. 1 (art. 6-1) begins to run as soon as a person is "charged"; this may occur on a date prior to the case coming before the trial court (see, for example, the Deweer judgment of 27 February 1980, Series A no. 35, p. 22, par. 42), such as the date of arrest, the date when the person concerned was officially notified that he would be prosecuted or the date when preliminary investigations were opened (see the Wemhoff judgment of 27 June 1968, Series A no. 7, pp. 26-27, par. 19, the Neumeister judgment of the same date, Series A no. 8, p. 41, par. 18, and the Ringeisen judgment of 16 July 1971, Series A no. 13, p. 45, par. 110). "Charge", for the purposes of Article 6 par. 1 (art. 6-1), may be defined as "the official notification given to an individual by the competent authority of an allegation that he has committed a criminal offence", a definition that also corresponds to the test whether "the situation of the [suspect] has been substantially affected" (see the above-mentioned Deweer judgment, p. 24, par. 46).”

   Du har kalt xx inn til et avhør, uten å spesifisere hva det gjelder.

   Men jeg forutsetter at xx, i forbindelse med innkallingen til avhøret, er substantially affected.

   Dette betyr at samtlige garantier som følger av EMK artikkel 6 nr. 1,2 og 3, skal etterleves fra dette øyeblikk, altså i det innkallingen ble formidlet xx.

   Jeg skal derfor gå gjennom de enkelte rettigheter punkt for punkt.

   Art 6. Retten til en rettferdig rettergang :

   Ett av kjernepunktene under EMK artikkel 6, er retten til å bære ”like våpen” under ethvert stadium gjennom en prosess.

   Kort fortalt betyr det at en person som er ” substantially affected” i en straffesak, skal ha fullt innsyn i alt som politi/påtalemyndigheten sitter med av informasjon.

   EMD bruker om dette begrepet ”equality of arms” og her har staten intet slingringsmonn med hensyn til å etterleve regelen.

   Men, minimumsregelen stopper ikke der.

   Kravet er at vedkommende straks skal bli underrettet og gitt fullt innsyn i sakens dokumenter, jf artikkel 6 nr. 3 a.

   Hensikten med regelen følger for øvrig av artikkel 6, 3 b, og det er at vedkommende skal ha tilstrekkelig tid og muligheter til å forberede sitt forsvar.

   At innsyn ikke gis på et tidlig stadium, er derfor en elementær krenkelse av EMK artikkel 6. Dette fremkommer i mange dommer, herunder dommen Salduz v. Tyrkia, hvor det står om en slik fremgangsmåte i premiss 64:

   “64. The applicant complained that the written opinion of the Principal Public Prosecutor at the Court of Cassation had not been communicated to him. In this respect, he relied on Article 6 § 1 of the Convention, the relevant part of which provides: “In the determination of ... any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair ... hearing ... by [a] ... tribunal ...”

   1. The Chamber's judgment

   65. In its judgment of 26 April 2007, the Chamber found that, in the light of the established case-law on the matter, the non-communication to the applicant of the written opinion of the Principal Public Prosecutor at the Court of Cassation had infringed his right to adversarial proceedings.

   It therefore concluded that there had been a violation of Article 6 § 1 of the Convention.

   3. The Court's assessment

   67. The Court considers, for the reasons given by the Chamber, that the pplicant's right to adversarial proceedings has been breached. There has therefore been a violation of Article 6 § 1 of the Convention.”

   Følgelig:

   Før du kaller inn til et avhør, så skal den det gjelder ha fullt spesifisere hva det gjelder, langt mindre oversende dokumentmaterialet iå sette seg inn i dem, slik at han kan møte forberedt til det berammede avhøret. Han skal ha minst like god kunnskap om materialet som ligger til grunn for avhøret som hva politiet har.

   Ikke slik som du har gjort, ved å kalle inn til et avhør, uten å spesifisere hva det gjelder, langt mindre oversende dokumentmaterialet i forkant.

   Følgelig har du syndet grovt allerede her.

   Videre sier EMK art 6 nr 3 c :

   Enhver som blir siktet for en straffbar handling, skal ha følgende minsterettigheter:

   ”c. å forsvare seg personlig eller med rettslig bistand etter eget valg eller, dersom han ikke har tilstrekkelige midler til å betale for rettslig bistand, å motta den vederlagsfritt når dette kreves i rettferdighetens interesse;

   Denne regelen kan ikke misforstås.

   Det er helt åpenbart at det er en fundamental menneskerett å kunne forsvare seg personlig, om man ønsker det.

   Det er likeledes en fundamental menneskerett, dersom man ikke ønsker å forsvare seg personlig, å selv velge den forsvarer man ønsker.

   Også her blir det begått alvorlige krenkelser på bestemmelsen.

   At de rettigheter som følger av EMK artikkel 6 også gjelder forut for selve rettsbehandlingen, er også slått fast i flere dommer fra EMD. Jeg nøyer med å vise til SALDUZ v. Tyrkia, Application no. 36391/02) av 27 November 2008.

   Artikkel 6 nr. 3 skal anvendes før en sak evt sendes til domstolen, og den unnlatelsen som du har gjort her, ved å ikke opplyse om forsvarer muligheten også knyttet til et avhør, er en ny krenkelse av EMK Artikkel 6.

   Som det fremkommer i saken mellom Salduz v Tyrkia, premiss 50:

   3. The Court's assessment

   (a) The general principles applicable in this case

   50. The Court reiterates that, even if the primary purpose of Article 6, as far as criminal proceedings are concerned, is to ensure a fair trial by a “tribunal” competent to determine “any criminal charge”, it does not follow that the Article has no application to pre-trial proceedings.

   Thus, Article 6 - especially paragraph 3 – may be relevant before a case is sent for trial if and so far as the fairness of the trial is likely to be seriously prejudiced by an initial failure to comply with its rovisions (Imbrioscia, cited above, § 36). As the Court has already held in its previous judgments, the right set out in paragraph 3 (c) of Article 6 of the Convention is one element, amongst others, of the concept of a fair trial in criminal proceedings contained in paragraph 1 (Imbrioscia, cited above, § 37, and Brennan, cited above, § 45).

   Som EMD allerede har slått fast i en rekke dommer, er de krav som følger av EMK artikkel 6 -3c ett av flere elementer under rubriseringen om en rettferdig rettergang i straffesaker i nr. 1 (Imbrioscia , § 37, og Brennan, § 45).

   Bestemmelsen har til hensikt å forebygge justismord og oppfyllelsen av målene med artikkel 6, særlig det som har med likevekt mellom partene, DVs mellom etterforsker, påtalemyndigheten og tiltalte, er av helt fundamental
karakter.

   Dette er noe som også fremkommer av Salduz premiss 58:

   58. Thus, in the present case, the applicant was undoubtedly affected by the restrictions on his access to a lawyer in that his statement to the police was used for his conviction. Neither the assistance provided subsequently by a lawyer nor the adversarial nature of the ensuing proceedings could cure the defects which had occurred during police custody.

   62. In sum, even though the applicant had the opportunity to Challenge the evidence against him at the trial and subsequently on appeal, the absence of a lawyer while he was in police custody irretrievably affected
his defence rights.

   (c) Conclusion

   63. In view of the above, the Court concludes that there has been a violation of Article 6 § 3 (c) of the Convention in conjunction With Article 6 § 1 in the present case.”

   I denne sammenheng, understreker EMD viktigheten av at de såkalte preliminære rettigheter blir respektert, fordi en anklaget ofte befinner seg i en særlig sårbar posisjon på dette stadiet i saksbehandlingen.

   Denne retten forutsetter også at påtalemyndigheten i en straffesak søker å bevise sin sak mot den tiltalte, uten å ty til det som i flere tilfeller må karakteriseres som undertrykkelse av den siktedes sine rettigheter, Jalloh v. Tyskland, 100 §, ECHR 2006 -..., og Kolu v. Tyrkia , § 51, 2. August 2005).

   Konklusjonen er at du ikke har kunnskap om de minsterettigheter som følger av konvensjonen i tilknytning til et avhør. Det betyr også at du bryter dine grunnlovsmessige forpliktelser.

   En tjenestemann som bryter med Grunloven, skal i følge forarbeidene til Menneskerettskonvensjonen ( Art 41) straffes, enten sivilrettslig eller strafferettslig.

   Du er heldig som bor i et land, der offentlige ansatte, nesten uten unntak, konsekvensfritt kan krenke borgernes menneskretter

   Jeg vil likevel anmode deg om å fratre fra din stilling, i det minste å erverve deg tilstrekkelig kunnskap om de minsterettigheter som følger av konvensjonen, og som enhver offentlig tjenesteperson er pliktig å følge.

   Oslo, den 7.3.18

   Marius Reikerås

   *

   Eve Anoba:
   There's a two kinds of law. A man's law and the authority laws.
   What's the purpose behind of everything?
   What the purpose of being hard not kind ?

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Artikkel 6, nr 3a. Innsyn sakens dokumenter: er artikkelen fravikende fra Fvl 18? Marius
   Hva er sakens dokumenter? Hva kan det nektes innsyn i?

   Trygve Tønnessen:
   Fantastisk viktig informasjon Marius, jeg ser virkelig opp til deg og at du våger å stå mot myntenhetene og at du engasjerer deg så strekt for andre er prisverdig. Du er fantastisk, stå på du er en er en klippe. Kunne tenkt meg at vi på gruppen gikk sammen om å innstille deg til kongens fortjeneste medalje, den fortjener du.

   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, torsdag 08. mars 2018: 

   Mørkt, fuktig, tildels antydninger til yr og i overkant av null grader Celsius her ute i natt. Overskyet, fuktig og opp til omkring fire pluss-grader utover formiddagen og en stund utover eftermiddagen. Gradvis disigere og ned mot to pluss-grader frem mot klokken 18. Mørkt, noe sne-rusk i luften og en minus-grad klokken 22.30. Med to minus-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, fredag 09. mars 2018: 

   Mørkt og omkring en minus-grad Celsius her ute i natt. Overskyet, noe fuktig sne-rusk i luften og omkring en pluss-grad utover formiddagen og tre klokken 13. Omkring to pluss-grader videre utover eftermiddagen. Overskyet og en pluss-grad frem mot 18-tiden. Derefter noe dust og mindre overskyet og ned mot null grader. Mørkt og en minus-grad klokken 20. I overkant av null grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 09.03. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10212868663406122

   Menneskerettighetene, en nytelse ... 

   Legg merke til ordet nyte (enjoyment) i blandt annet Menneskerettsloven V3&4 (ICESCR) & V5&6 (ICCPR) Art 3:

   "Konvensjonspartene forplikter seg til å sikre menn og kvinner lik rett til å nyte alle de sivile og politiske rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon."
 
   Blandt annet Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 2 viser at dette handler om absolutt enhvers personlige ansvar og virkelighet:

   1. Hver konvensjonspart forplikter seg til å respektere de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, og å sikre dem for alle som befinner seg på dens territorium og er undergitt dens jurisdiksjon, uten forskjellsbehandling av noe slag (...)
   2. Hver konvensjonspart forplikter seg til, i samsvar med sine konstitusjonelle bestemmelser og med bestemmelsene i denne konvensjon, å treffe slike lovgivningsmessige eller andre tiltak som vil være nødvendige for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, når slike tiltak ikke allerede er i kraft.
   3. Hver konvensjonspart forplikter seg til:
   a. Å sikre at enhver, hvis rettigheter og friheter etter denne konvensjon blir krenket, skal ha adgang til effektive rettsmidler, uansett om krenkelsen er foretatt av personer som har handlet i offentlig tjeneste, (...)
   c. Å sikre at de kompetente myndigheter tar en klage til følge dersom den er funnet å være berettiget."

   Understreket blandt annet i Menneskerettsloven V3&4 (ICESCR) & V5&6 (ICCPR):

   "De stater som er parter til denne konvensjon, (...) som innser at det enkelte mennesket har plikt til å arbeide for at de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske har forpliktelser overfor andre mennesker og overfor det samfunn det tilhører".

   Menneskerettsloven V3&4 (ICESCR)
& V5&6 (ICCPR) sier i denne sammenheng blandt annet - hvor også ordet nyte blir brukt, at:

   "De stater som er parter til denne konvensjon,
   - som tar i betraktning, i samsvar med de prinsipper som er fastslått i De forente nasjoners pakt, at erkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og umistelige rettigheter er grunnlaget for frihet, rettferd og fred i verden,
   - som erkjenner at disse rettigheter har sitt grunnlag i menneskets iboende verdighet,
   - som erkjenner, i samsvar med Verdenserklæringen om menneskerettighetene, at det bare er mulig å nå fremtidsmålet med frie mennesker som nyter frihet fra frykt og nød, dersom det blir skapt slike forhold at enhver kan nyte sine økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, så vel som sine sivile og politiske rettigheter,
   - som tar i betraktning statens forpliktelse etter De forente nasjoners pakt til å fremme den allmenne respekt for og overholdelse av menneskerettighetene og frihetene,
   - som innser at det enkelte mennesket har plikt til å arbeide for at de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske har forpliktelser overfor andre mennesker og overfor det samfunn det tilhører".

   Det påpekes mangfoldig i menneskeretts-konvensjonene at alt dette selvfølgelig gjelder absolutt enhver. Blandt annet også slik i Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 26:

   "Alle er like for loven og har uten noen form for forskjellsbehandling rett til lik beskyttelse av loven. I dette øyemed skal lovgivningen forby enhver form for forskjellsbehandling og sikre alle likeverdig og effektiv beskyttelse mot forskjellsbehandling".

   Og blandt annet slik i Menneskerettsloven V7&8 (CRC / Barnekonvensjonen):

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag (...)
   - som er overbevist om at familien, som den grunnleggende enhet i samfunnet og den naturlige ramme for alle sine medlemmers og særlig barns vekst og trivsel, bør gis den nødvendige beskyttelse og hjelp slik at den fullt ut kan påta seg sine forpliktelser i samfunnet"

   Og også blandt annet slik, i Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 7:

   "Ingen må utsettes for tortur eller for grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff."

   Menneskeretts-konvensjonene og Menneskerettserklæringen (Art 30), som skal gjelde foran og over alt annet, sier det blandt annet også slik:

   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Kravet om at både myndighetene og andre må og skal sikre menneskerettighetene, innebærer at offentlige ansatte eller instanser eller andre ikke bare selv skal la være å krenke menneskerettighetene, men at de også har plikt til å ta aktive skritt for å hindre at andre krenker disse rettighetene.

   Er det noen her til lands som ikke nyter dette?

   Altså som er krenket?

   Eller som krenker noe av det?

   Enhver menneskeretts-krenkelse er kriminalitet.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1783773534976901/

   Aurel Trusca:
   The case is that Norwegian politicians still believe that they live in Viking age or stone age , they don't want to wake up to reality, they love the old times rules (there is not rules )they really need time to adjust the rest of the world, after all is just 10 years since Norwegian politicians understood that sex with animals is wrong than they implement the law that prohibited sex with animals or rape animals, so probably they need more time to understand the international human rights

   Yngve Bjørndal:
   Som jeg har sagt før, Barnevernet bryter menneskerettighetene og Barnekonvensjonen på daglig basis, Og så lenge ansvarlige politikere ikke tar tak i dette, er det brudd fra de også, om ikke særlig de.

   Yngve Bjørndal:
   Kopierte teksten din, la til et lite forord og la dette ut på FB siden til Linda Hofstad Helleland.

   Rune L. Hansen:
   Bra, meget bra. Men å forvente positive reaksjoner fra slike politikere i nøkkel-posisjoner er meget naivt. De har gjort og gjør karriære, makt og livsopphold for å beskytte den politiske og offentlige mafia-virksomheten. Menneskeretts-konvensjonene er for slike både tabu og frykten for å bli avslørt og innhentet av reell lov og rett! De er utplassert nettopp på grunn av sin dumhet, falskhet og mangel på samvittighet. Hvor utrolig det enn høres ut, for noen?

   Yngve Bjørndal:
   Rune L. Hansen Jeg har ikke fått svar før og forventer ikke det nå heller, :) men om det ligger der litt, så er det vel flere som ser det, og ser mangel på svar, et lite frø her og der hjelper til å få oppmerksomheten på de rette snorer. :)

   Rune L. Hansen:
   Ja, men trolig blir det fort fjernet. Slike politikere er utplassert i sine nøkkel-posisjoner for å forhindre at menneskerettighetene blir respektert og sikret og bekjentgjort. Det er det de har som sin politiske agenda og praksis.

   
---
---

   Kenny Andreassen, 09.03. 2018:
   https://www.facebook.com/kenny.andreassen/posts/10156046653742988

   Skrevet av Anita. Hva skjer når offentlige etater og domstolene blir folkets fiende og skjermer kriminelle fremfor å dømme dem?

   Når meningmann innser at de taper saker de opplagt skulle ha vunnet, fordi økonomiske krefter haler i den andre enden, kameraderi råder eller manipulatorer blir trodd? I forhold til narsissisme og mennesker med denne type personlighetsforstyrrelser, er det påfallende hvor mange av ofrene taper saker i norske rettsaler, selv med meget gode beviser. Først og fremst i barnefordeling og skilsmissesaker, men også straffesaker der en narsissist har gjort noe kriminelt.

   Jeg sitter på dokumentasjon som beviser at mishandlere ikke bare går fri, de får gjerne barna og huset som tilhørte eks-partneren på kjøpet. Barn blir gitt til overgripere og mishandlere på et sølvfat av domstolene og det er ikke bare en tragedie, det er kriminelt. Et grufullt og utilgivelig svik mot barn og familier som rives i stykker grunnet dommer som er tuftet på løgner og bedrag.

   Det ekte offeret blir mistrodd, gjerne fradømt delt omsorg for egne barn de forsøker fortvilet å beskytte mot mishandling. En narsissist som blir gitt den type makt, vil ha frikort til å sabotere samvær, trakassere og plage sin eks-partner og ødelegge livene til egne barn.

   Jeg ser derfor absolutt ingen som helst grunn til å gå rundt grøten mer, være politisk korrekt eller snakke med lav stemme. Her roper jeg ut at norske domstoler er både korrupte, inkompetente og skjermer sine «egne». Mennesker som forvalter loven og skal beskytte sine borgere mot urett, er med på uretten. Den som ikke innser at narsissister og psykopater selvsagt jobber i systemene, domstolene og i Høyesterett, har ingenting med å forvalte Norges lover.

   I denne miniserien skal jeg gå konkret innpå hvorfor så mange taper i rettsaker mot narsissister og psykopater.

   God helg alle!

   Alvorlige systemfeil hjelper narsissister frem i livet
   https://www.youtube.com/watch?v=eDYiXHjzfDM&feature=youtu.be
   Hva skjer når domstolene blir folkets fiende? Når meningmann…
   youtube.com

   *

   Rune L. Hansen:
   Slik er det alltid nødvendigvis når det er mennesker i steden for loven (lex superior) som styrer, rår og bestemmer. Da blir det alltid vilkårlighet som bestemmer. Og medmennesket og menneskeverdet fraværende.

   
---
---

   Magnar Inge Wisnes, 09.03. 2018 shared a link, via Human Rights in Norway:
   https://www.facebook.com/groups/294741534302741/permalink/414410699002490/

   Hvorfor er det slik det er i Norge ???

   Se f.eks. hva som står om Danmark !!!

   Så igjen - hva er det med Norge ???
   Hvorfor er praksisen slik den er ???

   Er dette en "villet" politikk fra noen med ekstreme og regelrett "sinns-forvridde" meninger som sitter med makta ???
   JA - jeg vet det er et veldig spissformulert spørsmål, men praksisen er jo komplett uforståelig for alle med "sunt bondevett" som setter seg inn i dette og da må det jo være legitimt å stille et slikt spørsmål !!!
   Mødre motsetter seg delt bosted når samlivet tar slutt - uten gode grunner

   Samværssabotasje er et sosialt problem. 45.000 norske barn ser ikke sine fedre en vanlig måned. Hvilke konsekvenser har det?
   https://www.vg.no/nyheter/meninger/samlivsbrudd/moedre-motsetter-seg-delt-bosted-naar-samlivet-tar-slutt-uten-gode-grunner/a/23993375/#xtor=CS6-6-[23993375%20moedre_motsetter_seg_delt_bosted_naar_samlivet_tar_slutt_uten_gode_grunner]
   vg.no

   *

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 16:

   "1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning.
   2. Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke av de vordende ektefeller.
   3. Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 30:

   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Menneskerettsloven V7&8 (CRC) Art 7 p1:

   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, lørdag 10. mars 2018: 

   Mørkt og omkring null grader Celsius her ute i natt. Delvis overskyet med en mild bris og omkring syv pluss-grader utover formiddagen. Utover eftermiddagen en stund overskyet med fire pluss-grader, derefter spredt lett tildels slørete skyet og gradvis ned til en minus-grad frem mot klokken 18.30. Mørkt og to minus-grader klokken 20. Med i overkant av en minus-grad mot midnatt.
   
---
---

   Norway, return Tyler to Amy·Saturday, 10 March 2018:
   https://www.facebook.com/notes/norway-return-tyler-to-amy/a-call-for-action-against-human-rights-crimes-in-norway/1845689208777064/

   A call for action against Human Rights crimes in Norway

   Crimes against humanity are certain acts that are deliberately committed as part of a widespread or systematic attack, or individual attack directed against any civilian, or an identifiable part of a civilian population.

   In Norway, hundreds are commiting suicide every year, many due to the fact that they can no longer withstand the gross Human Rights violations committed by the Government.

   Thousands of children are being seperated from their families, in breach of fundamental Human Rights standards.

   The world is protesting, only to see that Norway is meeting these protests with true arrogance.

   Like in Amy Jakobsens case. Where she has not seen her son in many years, and she does not even know where he is.

   I will continue to travel internationally, as long as Norway is continuing these crimes against humanity.

   Like here , in front of the cathedral in Kaunas, Lithuania.

   Please help to share.

   We can not afford to lose more people to suicide because of these crimes.

   Written by Human Righths Counsel Marius Reikerås

   *

   Solveig B. Johansen:
   Det er på tide at sannhet og rettferdighet seirer.

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, søndag 11. mars 2018:

   Mørkt og omkring null grader Celsius her ute i natt. Overskyet disig og to pluss-grader omkring 09-tiden, litt derefter fuktigere og med sludd. Tildels med lett yr og sludd og opp til tre pluss-grader videre utover formiddagen og eftermiddagen. Med sludd og to pluss-grader omkring 16-tiden. Mørkt, vått, tildels yr og omkring en pluss-grad utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 11.03. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155180448046875

   "Man bør helst ikke få en dom i mot seg i Menneskerettsdomstolen, for da må staten gjøre alt på nytt igjen."

   Generalsekretær i Europarådet, Thorbjørn Jagland

   *

   Kay Irgens:
   Lurer på hvilkne preventive tiltak som implementeres for å unngå det?
   Ser mest ut som de satser på at ingen orker, har kunnskap, selvrespekt, fellesskapsfølelse nok, eller av andre grunner tror det er noe vits i å ta saken videre.
   At du og et lite støtteteam av mer eller mindre frivillighet, er istand til å påpeke, og få pådømt en så stor prosent av de samlede faktiske saker i menneskerettighetsdomstolen etc. viser at de ikke har mange som passer på at jobben de har søkt, blir gjort.
   Situasjonen avslører at det er grunn til å trykke på panikk knappen, og sette seg ned å se på nye og bedre løsninger, for et samlet, og godt Norge å leve i.

   Elzbieta Lemaniak:
   Jeg sysns det Jagland sier er ganske så dumt. Når en stat får en dom mot seg burde staten først og fremst repareret krenkelsen, og lære noe av det. Vet ikke hva han mener med det å "gjøre alt på nytt igjen"? Mener han at det beste er å ikke ha noe ekstra jobb pga. en dom? Ja, selvfølgelig "det beste" er å sende "riktig utskrift" til forkynning av en kjennelse, og håpe at domstolen klarte å knuse et til menneske slik at vedkommende ikke orker å sende saken videre. Forresten: Hva er en "uriktig utskrift"?

   Rune L. Hansen:
   Alt av holdninger og praksis fra den styrende politiske nepotismen i dagens Norge viser med massiv tydelighet at dens interesse er å beskytte seg selv og sin kriminelle idioti og utplyndring, uansett hvor meget og grovt det rammer medmennesker og sivilbefolkningen.

   Jeg har studert og undersøkt dette lenge og grundig, men blir også stadig mere forskrekket overrasket over de utrolig mange millioner og milliarder norske penger regimet løst og skjult alle veier sprer om seg med i verden for propaganda og selv-beskyttelse! Mildt sagt. Fellesskapets penger og ressurser, for mest og best mulig skjult å beskytte sin politiske mafia-virksomhet. Og for med falskhet, løgner og dobbel-moral å utbre inntrykk av at dette og slikt, som det norske folk egentlig både forakter og er rammet, utplyndret og pervertert av, er villet og ønsket av det norske folk!

   Den politiske mafia-virsomheten forsøker på allslags utspekulerte og løgnaktige måter å skape inntrykk av å selv være Norge. Samtidig som den gjennomsyrer alt med seg selv, falskhet og motsatt lov og rett.

   Når tro, ideologi, politikk, justis eller religion, etc. blir ødeleggende og farlig for medmennesker overskrider den sine grenser - og blir kriminalitet.
   Det er prinsippet om motsatt lov og rett som enda gjelder i dagens Norge. Godt egnet for å indoktrinere, underkue og pervertere sivilbefolkningen, men ingenting annet.
   Menneskerettighetene neglisjeres, bagatelliseres eller forfalskes konsekvent.

   Altså til og med medmenneskers og sivilbefolkningens menneskerettigheter stjeler og ødelegger de!

   Les for eksempel i innledningen i Barnekonvensjonen (CRC) - les hver setning nøye:
   "De stater som er part i denne konvensjon,
     - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag."

   Og for eksempel i Barnekonvensjonen's Art 4:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Det er få av våre politikere som kan gå under termen «skarpeste kniven i skuffen»»..

   Jane Kile:
   Var det ikke bedre å gjøre alt på nytt og få det gjort skikkelig?

   John Terje Henriksen:
   Staten har et omfattende arbeid foran seg i det å rydde opp i det kaoset av forvaltningen av Menneskerett Konvensjonen innebærer - samtidig har det ett gigantisk erstatningsansvar i vente på alle de saker som er feilbehandlet og ikke i henhold til Konvensjonsteksten eller Norsk lov. Det hele er dypt tragisk og rammer uskyldige mennesker ofte med uerstattelige konsekvenser både familiært og økonomisk..... Hele det offentlige norge råtner på rot slik det er i dag. Jo lenger dette får fortsette, jo mer tragisk blir det hele.....

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Det er svært kostbart ta en sak til retten. Videre medfører tidsaspektet manglende rettssikkerhet.

   Rune L. Hansen:
   Hvilken rett, i et land hvor retten og politikken mildt sagt er urett?

   Eve Anoba:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=709152416141915&set=p.709152416141915&type=3&theater

   Mona Kågen:
   Jeg må le. Klart de må gjøre opp etter seg når de har rotet til alt som er..

   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, mandag 12. mars 2018: 

   Vått, regn og yr og omkring en pluss-grad Celsius fra før midnatt og utover halve natten, videre med våt lett sne og omkring null grader. Omkring to cm våt sne ankommet på bakken frem mot 10-tiden, derefter vått men lite nedbør og omkring to pluss-grader videre utover formiddagen. Spredt lett skyet utover eftermiddagen. Mørkt og en minus-grad klokken 20 og to minus-grader klokken 21. Med tre minus-grader mot midnatt.
   
---
---

   Helge Johansen, 10.03. 2012 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid! shared a link via:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1546193258840279/
   
   Barnevernskritikk for dummies
   https://www.dagbladet.no/kultur/barnevernskritikk-for-dummies/69592480
   Å jobbe med barnevern krever at vi engasjerer oss langt inn i folk sin private sfære, ofte uten å være invitert inn. Dette stiller fagfeltet i en posisjon der vi må regne med å bli utsatt for kritikk.
   dagbladet.no

   *

   Jan Myhre:
   Her skriver forfatterne til sine egne i SV avisen. Ren propaganda. "Vi må lytte til kritikerne, men de er ikke til å stole på".

   Kitty Oline Mogstad:
   Barnevernet forventer at foreldre skal respektere avgjørelser tatt i fylkesnemnd og Tingrett. Da må også barnevernet respektere rettslige avgjørelser til punkt og prikke. Jfr. også at barnevernet i Haugesund heller ikke respekterte en avgjørelse tatt av Høyesterett.

   Rune L. Hansen:
   Hvorfor det, Kitty Oline Mogstad, når hverken fylkesnemndene eller domstolene respekterer menneskerettighetene, straffelovgivningen eller EMD?

   Rune L. Hansen:
   Og enda mindre respekterer de medmennesker. Mildt sagt.

   Kitty Oline Mogstad:
   Det sto en blogg på de sidene her om et søskenpar som ble satt under offentlig omsorg i 10 år. Dette fordi det hadde kommet rykter om at far hadde begått overgrep på barna. Men det viste seg at ryktene bare var rykter. 10 år av barndom! Er det rart det blir kritikk?

   Rune L. Hansen:
   Den politiske offentlige mafiaen med videre propaganda med neglisjering og bagatellisering av sine forbrytelser mot barn og foreldre og sivilbefolkningen.
   Og avisen Dagbladet er selvfølgelig med på denne forhånelsen.

   Rune L. Hansen:
   Alt dette handler om lovlig lov og rett, politikk og forvaltning - kontra ulovlig. Altså om lex superior (menneskerettighetene) kontra politisk og offentlig kriminalitet. Ikke om kritikk eller synsing, men om politisk og offentlig kriminalitet - og reelle fakta.

   I en Erklæring fra FN's høykommisær for menneskerettigheter, Zeid Ra'ad Al Hussein, forleden dag blir blandt annet følgende sagt:

   "Why, when examining the political and economic forces at work today, do we not zoom in more deeply?  How can it be so hard to grasp that to understand states and societies – their health and ills; why they survive; why they collapse – we must scrutinize at the level of the individual: individual human beings and their rights.  After all, the first tear in the fabric of peace often begins with a separation of the first few fibres, the serious violations of the rights of individuals – the denial of economic and social rights, civil and political rights, and most of all, in a persistent denial of freedom.  (...)

   Discussions about rights are avoided by those who seek deflection because of guilt, those who shy away from difficult decisions and those who profit from a more superficial, simple, and ultimately useless, analysis.  Better just leave it to Geneva, they say  – and the crises continue to grow.

   To understand the maladies of societies, grasp the risks of conflict, and prevent or resolve them we must -- like particle physicists – work ourselves into the smaller spaces of individuals and their rights, and ask the most basic questions there. The most devastating wars of the last 100 years did not come from countries needing more GDP growth. They stemmed from – and ¡ quote from the Universal Declaration – a “disregard and contempt for human rights”.  They stemmed from oppression.

   Today oppression is fashionable again; the security state is back, and fundamental freedoms are in retreat in every region of the world.  Shame is also in retreat."

   Rune L. Hansen:
   Det politiske regimet og det mennesket som i liten grad og ikke på alvor bryr seg om enkelt-menneskets menneskerettigheter i sitt eget hjemland er farlig både for medmennesker, sitt hjemland og verden! Terror regimets medspillere og propagandister både i avisen Dagbladet og andre steder er både smittsomme, perverterende og menneske- og samfunns-ødeleggende. De neglisjerer og bagatelliserer endog den flom med vitnesbyrd om tortur, traumatisering og terror som befinner seg nært omkring seg!

   Rune L. Hansen:
   Selvfølgelig er sivilbefolkningen indoktrinert og pervertert av slikt. Og uttrykker seg enhver efter evne. Men tortur, traumatisering og terror - er tortur, traumatisering og terror.

   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, tirsdag 13. mars 2018: 

   Omkring tre og fire minus-grader Celsius her ute i natt. Dus lys blå spredt lett skyet himmel og pluss-grader utover formiddagen. Med tre pluss-grader klokken 13. Dottete overskyet og i overkant av to pluss-grader klokken 18. Mørkt, i overkant av null grader og antydninger til yr klokken 20. Mørkt og omkring null grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 13.03. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10212906444470625

   Vår tids nye form for menneskehandel og verdens-ødeleggelse

   Kidnappingene og fangeholdene av barn og foreldre som adskilles involverer og rekrutterer nu allerede forlengst svært så mange mennesker. Smittsomt svært så mange mennesker i stadig flere land.

   Antallet mennesker som har tjent eller tjener penger, makt og karriære på slikt øker stadig i omfang. Samtidig som deres politiske regimer og propaganda også styrkes og forsterker seg selv.

   Dette skjer til tross for at det utvetydig forbryter seg grovt mot blandt annet det meste og vesentligste av innholdet i Barnekonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene.

   Omfanget involverte i disse menneskeretts-tyveriene har mange steder gjort det både tabu, stigmatiserende, risikabelt og farlig å snakke for høyt eller for meget eller for saklig om dette.

   For mange er frykt eller trusler eller risikoen for selv å få sine barn kidnappet eller ytterligere å bli torturert og mishandlet selvfølgelig både kneblende, uutholdelig og livsfarlig.

   Virksomheten er fullstendig gjennomsyret av falskhet, dobbel-moral, halv-sannheter, trusler, indoktrinering, tortur, terror, utplyndring og allslags former for offentlig kriminalitet.

   Og av vilkårlighet, uforholdsmessighet, falsk og hvitvasket dokumentasjon, menneske-forakt, diskriminering, kaste-system, korrupsjon, sadisme, premieringer og traumatiseringer.

   De kidnappede og adskilte barna og foreldrene tortureres, traumatiseres, frihets-berøves, terroriseres, mishandles og utplyndres fritt frem, samtidig som det forties eller bagatelliseres.

   Og påståes å være til "barnets beste" og avgjort og bestemt av "kompetente myndigheter". Hvilket det selvfølgelig på ingen som helst måte er, annet enn med kriminell falskhet.

   I og for et politisk og offentlig regime som ønsker det nettopp slik. For å få støtte og hjelp fra alle andre som også ønsker det nettopp slik. Og for alle andre fordeler det byr på.

   Den politiske og offentlige nepotismen og dens medspillere kan fritt frem og vilkårlig slik ødelegge nærsagt ethvert medmenneske og enhver familie de ønsker - i liksom lovlige former.

   Propagandaen, løgnene, falskheten og fortielsene fra et slikt kidnapper-regime er avhengig av manges medvirkende innsats for aktive og pågående menneskeretts-forbrytelser.

   
Men antallet mennesker som har tjent eller tjener penger, makt og karriære på slikt øker stadig i omfang, som sagt. Og virksomheten er i liten grad direkte synlig.

   Virksomheten og fangeholdene er desentraliserte, indoktrinerende, premierende, truende, torturerende og perverterende. Men uten at skudd, bomber eller blod sees eller høres.

   Hvem som premieres for å fangeholde barna er mindre viktig. I mange tilfeller er det den ene av foreldrene - og da er fangeholdet minst synlig.

   I mange andre tilfeller er det helt fremmede mennesker som premieres for å fangeholde barna - og da er oftest fangeholdet selvfølgelig enda mere kompakt og ødeleggende.

   For barn og foreldre å bli kidnappet og frihetsberøvet er uansett livsødeleggende. Og ulovlig og forholdsmessig og uødvendig. Hva enten det er fra sin ene eller begge foreldre.

   Det er en form for politisk og offentlig organisert kriminalitet og menneskeforakt som umiddelbart må stoppes.

   Også ikke minst for å få stoppet den enda smittsomme forakten for menneskerettighetene.

   *

   Finnes det unntak som kan lovliggjøres?

   
Ethvert slikt inngrep må være helt nødvendig og samtidig også blandt annet mildest mulig og forholdsmessig og for en kortest mulig tid - og under 100% rettssikkerhet - for i det heletatt å kunne lovliggjøres.

   I full respekt for at enhver menneskerettighet for absolutt ethvert menneske er og skal være umistelig og uavhendelig og en minste-garanti.

   For i det heletatt å kunne være vern av barn og lovlig.

   Alt dette misliker og forakter selvfølgelig politiske og offentlige regimer og deres medspillere som kidnapper barn, foreldre og familier.

   Samtidig som de sprer frykt, ødeleggelse, sjokk, terror, tortur og utplyndring i sivilbefolkningen.

   I full forakt for reell lov og rett. Og produserer ulovlige lovbestemmelser, avgjørelser, dommer, regler og unnlatelser, falsk dokumentasjon og propaganda som perverterer både nasjonalt og internasjonalt. På allehånde måter foruretter og sverter medmennesker og sivilbefolkningen. For liksom å rettferdiggjøre og liksom å lovliggjøre seg selv og sine menneskeretts-forbrytelser.

   Uten på noen som helst måte å oppfylle betingelsene for unntak som kan lovliggjøres.

   Angående kidnapping av barn og foreldre sier EMD  blandt annet og presist i N.P. v. Moldova, dom av 6 oktober 2015, i premiss 70, følgende:

   "Uansett, en omsorgsovertakelse skal normalt være ansett som et midlertidig tiltak, for å bli avviklet så snart forholdene tillater det. / Det kan derfor ikke rettferdiggjøres uten forutgående vurdering av mulige alternativer, og bør ses i sammenheng med statens positive forpliktelse til å gjøre alvorlige og vedvarende innsatser for å lette gjenforeningen av barna med sine biologiske foreldre og frem til da å muliggjøre jevnlig kontakt mellom dem."


   Som sagt, a
lt dette misliker og forakter selvfølgelig politiske og offentlige regimer og deres medspillere som kidnapper barn, foreldre og familier.

   Og at det i Barnekonvensjonen blandt annet er lovbestemt i Art 3 p2, at:

   "Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel, idet det tas hensyn til rettighetene og forpliktelsene til barnets foreldre, verger eller andre enkeltpersoner som har det juridiske ansvaret for ham eller henne, og skal treffe alle egnede, lovgivningsmessige og administrative tiltak for dette formål."
 
   Og for eksempel i Barnekonvensjonens Art 7 p1, at:

   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Og for eksempel Barnekonvensjonens innledende ord, om at:

   "De stater som er part i denne konvensjon, (...) som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

    Og for eksempel Menneskerettserklæringen Art 16 p3:

   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Og ikke minst Menneskerettserklæringen Art 30:

   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1549428478516757/

   Mona Rodian:
   Bra skrevet !

   
---
---

   Marius Reikerås, 13.03. 2017 updated his status:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154212965891875

   Det er på høy tid å kurse norske dommere i menneskerettslæren.

   From: marius@reikeras.no

   Date: Mon, March 13, 2017 5:04 pm
   To: postmottak@jd.dep.no
   Cc: postmottak@domstoladministrasjonen.no
   Bcc: justis@stortinget.no

   Til de det gjelder i Justisdepartementet og i Domstoladministrasjonen.

   Kopi: Justiskomiteen og Kontroll- og konstitusjonskomiteen.

   Kopi: Offentlig.

   Vedr: Det er på høy tid å kurse norske dommere i menneskerettslæren.

   I 2014 ble menneskerettene innlemmet i et eget kapittel i Grunnloven, kapittel E.

   Åpenbart fordi Stortinget mente det var nødvendig å synliggjøre menneskerettenes ypperste betydning for det norske folk.

   Men, som kjent har menneskeretter uten at det kommer folket til gode, heller ingen praktisk verdi.

   Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD) fungerer på følgende måte:

   Den utleder først de såkalte "General principles", altså generelle menneskerettsprinsipper.

   Dette er våre grunnleggende menneskeretter, som gjør at folket både skal ha garantert rettssikkerhet og rettslig forutberegnelighet i møte med det offentlige.

   Deretter anvender EMD disse generelle prinsippene på den enkelte sak som den har til behandling, såkalt "Application of those principles to the present case"

   Norske myndigheter har fortsatt store problemer med å forstå at den skal forholde seg til den rettspraksis som EMD har utledet. Både kunnskap og vilje til å tilegne seg kunnskap, mangler.

   For der de generelle rettsprinsippene ligger i bånn, som et felles multiplum for alle borgere i hele Europa, så må de selvsagt anvendes individuelt fra sak til sak.

   Men resultatet vil alltid bli feil, om det offentlige, altså de som er satt til å forvalte våre menneskeretter og da ikke minst flere av landets dommere, ikke vet hva de generelle rettsprinsippene går ut på.

   For hvordan kan forvalterne av våre menneskeretter behandle de konkrete saker i tråd med våre menneskeretter, om han eller hun ikke selv kjenner til regelverket ?

   Og av det oppstår titusenvis av offentlige justismord hvert år.

   Uten konsekvenser for de(n) om utøver overgrepene, men med voldsomme konsekvenser for de som blir rammet.

   La meg ta et eksempel.

   I en pågående sak der Norge er involvert, ( anmodning om henvisning til storkammeret er sendt innen tre måneders fristen) utleder nettopp EMD en rekke generelle prinsipper i saker som vedrører tvangssalg av privat bolig.

   Selv om dommen åpner for visse unntak hva gjelder hovedregelen om muntlige forhandlinger i tvangsalgssaker, ( avgjørende er at prosessen "overall" har vært fair) så har EMD nå utbrodert den generelle prinsipplære slik:

   "Assessment by the Court

   (a) General principles

   111. In assessing whether the absence of an oral hearing in the proceedings in question amounted to a failure to comply with Article 6 § 1, the Court will have regard to the principles in its case-law. It reiterates that in Jussila, cited above, §§ 40 to 44, it stated:

   “40. An oral, and public, hearing constitutes a fundamental principle enshrined in Article 6 § 1. This principle is particularly important in the criminal context, where generally there must be at first instance a tribunal which fully meets the requirements of Article 6 (“see Findlay v. the United Kingdom, 25 February 1997, § 79, Reports of Judgments and Decisions 1997-I), and where an applicant has an entitlement to have his case ‘heard’, with the opportunity, inter alia, to give evidence in his own defence, hear the evidence against him, and examine and cross-examine the witnesses."

   Med andre ord, er hovedregelen helt klar:

   Retten til muntlige forhandlinger utgjør et fundamentalt prinsipp, slik det er garantert under EMK artikkel 6 nr 1.

   Likeledes er det nå slått fast i dommen fra EMD, at tvangssalg utgjør et inngrep i EMK artikkel 8.

   Det heter om dette i premiss 136:

   "136. The Court considers that the impugned order of compulsory sale gave rise to an interference with the applicant’s “right to respect for ... home” within the meaning of Article 8 § 1 (see Orliã, cited above, §§ 56-59, with further references) and sees no need to pronounce any view on whether it also entailed an interference with her right to respect for “private life.”

   Når vi nå har fått slått fast, i en dom der Norge er part, at tvangssalg utgjør et inngrep etter EMK artikkel 8, så påhviler det norske domstoler å vurdere hvorvidt inngrepet er "nødvendig i et demokratisk samfunn".

   Dette fordrer følgelig en full realitetsbehandling.

   Som EMD sier i en beslutning mot Norge fra januar 2006:

   "The Court, having regard to the parties submissions, considers that the complaint under Article 13 of the Convention raises complex issues of law and fact, the determination of which should depend on an examination of the merits of the complaint"

   Bergen tingrett er en versting i Norge, når det gjelder sin historikk i å avholde tvangssalg uten å følge menneskerettene.

   De får en tvangssalgsbegjæring inn på sit kontor, og legger denne nærmest uten unntak til grunn, uten muntlige forhandlinger, og uten noen som helst form for realitetsbehandling.

   Altså det motsatte av hva EMD sier den skal gjøre.

   Tingrettsdommer i Bergen, Berit Sangolt, er en av disse som nylig har gjort dette, altså hun har ikke giddet å følge en eneste bokstav i menneskerettslæren, før hun har fattet en "beslutning", på fire linjer, om tvangssalg.

   Med de potensielt enorme konsekvenser det kan får for en hel familie, hvor også barn er involvert.

   Hva mener Sangolt og Bergen tingrett. At familien skal flytte på gata?

   Her er for øvrig et annet grelt eksempel på hvordan Bergen tingrett gjør det:

   https://www.ba.no/nyheter/bygard-gikk-pa-tvangssalg-etter-krangel-om-stromregning-pa-6000/s/1-41-7664111

   For å si det slik:

   Det er langt viktigere at regjeringen begynner å fjerne dommere som åpenlyst krenker menneskerettene, og som har potensiale til å ødelegge for titusenvis av mennesker, nettopp fordi de ikke gidder å sette seg inn i hva menneskerettene faktisk betyr.

   En dommer som forbryter seg mot menneskerettene, har ingen rett til å sitte i sin stilling for deretter å ødelegge flere mennesker på sin vei.

   Det er ikke rart i at det oppstår en stadig større forakt mellom vanlige folk og makthavere som forbryter seg mot menneskerettene.

   Og denne forakten vil bare tilta å øke i omfang, helt til våre makthavere forstår nødvendigheten av å respektere menneskerettene, og slutter å krenke dem.

   13.3.17

   Marius Reikerås

   *

   Jean Charles:
   Delt. Dette kan ikke gjentas nok . . .inntil det blir generel praksis i Norge.

   Kirsten Laika Schei:
   Amen.
   Men det gjelder jo ikke bare tvangssalg. ...Dette gjelder jo ALLE offentlige beslutningsprosesser.
   EMK skal ligge som MAL på hvordan både lovtekst, regler , mm skal behandles.
   For det er vel slik at : om noen myndighet/saksbehandler ikke engang direkte bryter med EMK, Er det likevel brudd på EMK om RESULTATET bryter med EMK.

   Nina Kvamme:
   Det koker innvendig når mennesker blir så dårlig behandlet.....deler saken

   Greta Solheim:
   Hva er anslaget for domstolsvindel - justismord mon tro? Eller er det sånn at det bare forutsettes at nei dommere begår ikke lovbrudd, men legger alltid parters bevis til grunn og anvender lovgivningen herunder menneskerettskonvensjonene i alle saker?
   https://www.abcnyheter.no/nyheter/2017/03/13/195285157/rapport-hvitsnippforbrytelser-koster-12-milliarder-arlig
   Rapport: Hvitsnippforbrytelser koster 12 milliarder årlig | ABC Nyheter
   abcnyheter.no

   Edel Marie Rasmussen:
   Har selv vært i Bergen tingrett . Ang omsorgsovertakelse .far ble dømt for vold og måtte sone staff ...etter da lang tid der han fikk mulighet til å se barnet igjen skulle han ha gutten på helgesamvær .jeg hadde full omsorg grunnet historikk med alvorlig vold .far holdt ungen igjen igjen .gutten kom aldri tilbake etter endt samvær ,far ble anmeld ,politi grep ikke inn og beklaget seg så alt for sent . Gutten ble holdt igjen i 4 måneder uten att noe ble gjort . Det ble sak ...... Siden da far hadde sørget for å ulovlig skrive inn min sønn på skole ,endre adr ...leger ...alt som er uten tilatetelse fra meg (jeg har da på d tidspunk full omsorg da far ble fratatt etter alvorlig vold med 5 barn til stede )vant han likevell sak ....om jeg da var en mor som ikke kunne ta omsorg for mitt barn ....pga vold og flere år med trakasering ,,,,burde da ikke min kjære sønn havnet alle andre plasser enn hos sin far ....det er gått maaaaange år 7-8 og jeg sitter enda den dag idag og ikke fatter hvordan dette skjedde

   Lindis Kronberg:
   Amen !

   Jan-Olav Hamre:
   Hei Marius. Du kan også ta med vår felles kjente dommer Beate Blom i Bergen Tingrett. Hun krever nå mitt hus tvangssolgt fordi jeg har dokumentert at min nabo har oppført en rasfarlig mur på min eiendom. I tillegg til en rekke andre lovbrudd. Rottereiret i Bergen-byen vest for loven passer på sine?

   Hans Jørgensen:
   https://www.dagbladet.no/nyheter/norges-mest-omdiskuterte-menneskerettighetsjurist-kjemper-pa-flere-fronter---jeg-reagerte-kraftig-pa-at-han-ba-meg-om-a-lyve/67380057
   Mener Norges fremste menneskerettighetsjurist er en bløff: - Marius Reikerås har kostet meg 2-3 millioner…
   dagbladet.no

   Magnar Inge Wisnes:
   Ser hvem artikkel forfatterne er i Dagbladet og det sier i grunn alt :)

   Rune L. Hansen:
   Meget meget viktige ord fra Marius Reikerås:
   "En dommer som forbryter seg mot menneskerettene, har ingen rett til å sitte i sin stilling for deretter å ødelegge flere mennesker på sin vei."

   Leif Harald Løvås:
   Meget bra innlegg Marius Reikerås. Vi er mange som lider på akkurat dette grunnlaget...!

   Magnar Inge Wisnes:
   En meget grei klargjøring :)

   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, onsdag 14. mars 2018: 

   Mørkt og omkring null grader Celsius her ute i natt. Overskyet med omkring fire pluss-grader utover formiddagen. Overskyet med fradvis ned til tre pluss-grader frem mot klokken 18. Mørkt, to pluss-grader og antydninger til yr klokken 20. Ned mot null grader klokken 23. Med en minus-grad mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 14.03. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155188235891875

   Vår forunderlige verden.

   I de fleste yrker, verdsetter man den enkeltes kompetanse.

   Skal du skifte det elektriske anlegget, setter du pris på en elektriker.

   Om du blir syk å må opereres, vil du selvsagt at dette gjøres av en kompetent lege på akkurat det område du har behov for.

   Og hvem ville vel ha satt seg inn i et fly, om den som styrte flyet ikke var utdannet pilot?

   Men, i politikken derimot, ja der er alt annerledes.

   Der kan du få en ministerpost uten noen som helst form for faglig relevant bakgrunn, og enda bedre:

   Du kan hoppe fra ministerpost til ministerpost.

   Og enda bedre: Stillingen som Fylkesmann venter.

   *

   Jane Kile:
   Ja, Det er sant

   Espen Karlsen:
   Konklusjonen blir at det er embetsverket som styrer, ikke politikere. De er heller ikke på valg..........

   Aina Gregersen:
   Det er derfor det viktigste lovforslag som må kreves er : JA til tidsbegrenset lederstillinger i forvaltningen !
   Pulten rydda og klar til neste som skal videreføre Mandatet som stillingen innebærer ! Eneste måten og få gjort noe med noe her i landet. Når ordførere og poltikere må gå ca hvert 4de år - så er det jo Klart at dette må gjelde for alle topplederstillinger : og med nestledere !

   Charlotte Berg Jacobsen:
   De har nå også kuttet kompetanse kravet for norske legespesialister :) Dette er gjort av politikere mot Legeforeningens vilje. Så.. neste gang msn opplever en medisinsk feil, så ikke skyld på legen, men politikeren.

   Aina Gregersen:
   Sukk , dette landet ,dette landet .... :(

   Liv E. Johansen:
   Vi kommer til å rotne på rot med så mange inkompetente duster ved roret.

   Elzbieta Lemaniak:
   Og i tillegg har dommere som tar sette ifm. saker som handler om varsling og påfølgende trakassering NULL kompetanse om trakassering i arbeidslivet. Jeg leser nå igjen dom fra tingretten ifm. min sak og er forskrekket at landets eminente hoder skriver så mye tull og løgn. Bortsett fra det å gjenta samme kjente klisjeer at det var min "subjektiv opplevelse", jeg "selv føler" og "selv oppfatter" ser de bort fra alle dokumenter som beviser administrativ trakassering. Fordi utfallet av saken var bestemt før hovedforhandlingen, og det var nødvendig å finne på en haug av bortforklaringer for å rettferdiggjøre nok en til overgrep.

   Marit Syljuåsen:
   Derfor styres landet rett ned i avgrunnen

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Vi er i ferd med bli en politistat, hvor demokratiet viker.

   Greta Solheim:
   Det hadde stått seg bedre å sammenligne nevnte forhold med dommeres ignorering, alternativ fravær av kompetanse Uholdbar sammenligning for statsråders del, det er ikke et yrke/en jobb. De er istedet valgt til vervet; å tjene folket på grunnlag av sitt politiske engasjement, og hvor faglige kompetanse eller fravær av slik er uten betydning. Statsrådene kan søke faglige råd hos statssekretærene, som innehar faglig kompetanse..

   Geir-Ole Isaksen:
   Navnet på en statssekretær som innehar relevant kompetanse i det departementet "hen" sitter i?

   Rune L. Hansen:
   Når fravær av real-kompetanse innenfor et område medfører ustraffet å kunne forurette medmennesker eller sivilbefolkningen, da blir det automatisk fritt frem for kriminalitet innenfor området. :( :( :(

   Greta Solheim:
   Poenget er at en statssekretær er ansatt nettopp på grunn av sin faglige kompetanse, som rådgiver for statsrådene i faglige spørsmål. At statsråder evt ikke følger faglige råd, sier jo intet om statssekretærenes faglige kompetanse. Siden jeg ikke har utrykt å betvile en statsråds faglige kompetanse, har navn følgelig ingen relevans. Å navngi noen er altså opp til de, her deg G.O.I som slik det forstås betviler en statsråds faglige kompetanse.

   R.H: Det er kan hende riktig at en statsråd mangler og/ eller misbruker sin faglige kompetanse, slik det forstås at du mener, men det var i denne settingen ikke nærliggende for meg å komme inn på. Jeg er ikke kjent med enhver statssekretærs faglige kompetanse, det er uintressant og for meg et sidespor.

   Geir-Ole Isaksen:
   Greta Solheim. Hverken jeg eller du kan navngi noen statsekretærer med relevant kompetanse - de finns ikke.

   Greta Solheim:
   Vennligst ikke dra meg inn i det, men respekter at hvorvidt statssekretærer innehar relevant faglig kompetanse eller ikke, er for meg totalt uintressant. Det er statsrådene som innehar ansvar.

   Anne Sunde:
   Da er jo ministeren bare en gallionsfigur da, det er i praksis statssekretærene og rådgiverne som styrer..... akkurat som i den britiske satiren ''Javel, statsminister''. Der er nok av kompetanseløse ministere som har rotet det til, de kan gjøre store feil fordi om de har rådgivere. Det er jo bortkastet med valg da hvis det er disse byråkratene som styrer likevel.

   Geir-Ole Isaksen:
   Riktig Anne Sunde. Problemet er at ingen av de er kompetente til det de selv mener de kan.

   Geir-Ole Isaksen:
   Greta Solheim, det er jo du som påstår at de har kompetanse, så det er neppe jeg som har dratt deg inn i dette. :) :) :)

   Mari Anne:
    ...og i et lite land med stadig lavere fødselstall av etnisk norske, tillates det ansatte som bortfører barn og ungdom. Skader dem for resten av livet og splitter et høyt antall familier.
   Det er vel dokumentert av BARNAS stemmer, foreldre, nettverk og fagpersoner, at de fleste bortføringer skjer UTEN at det foreligger alvorlig omsorgssvikt. I noen saker tas barna , bare på mistanke fra en faglig svak Høgskoleutdannet. En ansatt (saksbehandler/ bvleder) som så forsvares av kommunens eller en privat advokat . Hvorfor aksepterer rettsystemet og politikere dette? Vi trenger å løfte opp og frem, hvert etniske barn og også invandrernes barn i Norge.

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   Har sett på akkurat det. Men tar jeg feil når jeg syns å huske at før var ministrene fra de fagfelt de skulle behandle. Helseministeren var en lege osv.

   Anne Sunde:
   Ja, akkurat som i BV Marius, det kreves ingen kompetanse for å jobbe der heller

   
---
---

   Rune L. Hansen, 14.03. 2018 via Barne- & Familievern gruppa:
   https://www.facebook.com/groups/570319606425920/?multi_permalinks=916009891856888

   Ja, selvfølgelig. Både den "norske" såkalte barneloven og den såkalte barnevernsloven er grove eksempler på groveste slags politisk offentlig organisert kriminalitet.

   Fjern "Fast bosted" fra loven!
   http://farskamp.blogg.no/1521006255_fjern_fast_bosted_fra_loven.html
   Licensed from: creativestock / yayimages.com § 36.Kvar barnet skal bu fast Foreldra kan gje...
   farskamp.blogg.no

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1550629845063287

   Trond Stenseng:
   Ikke bare det fjern ordningen med at barn bare kan ha en addrese...

   Rune L. Hansen:
   Ja, selvfølgelig, må jo også det for å komme i samsvar med menneskerettighetene.

   
---
---

   Magnar Inge Wisnes, 14.03. 2018 via Human Rights in Norway, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/294741534302741/permalink/416793688764191/

   Velskrevne ord av Ove Knarvik som bør leses.

   For alle med sunt bondevett som setter seg inn i hvordan BV og hele systemet fungerer forstår at det som skjer er "riv ruskande galt".

   Og det som er virkelig skremmende er at politikerne - folkets representanter - ikke tar tak i dette noe som jeg personlig er helt klar på gjør de til medskyldige i alle de lovbruddene som blir begått og derfor må stå til ansvar for det når "oppgjørets time" kommer.

   For jeg er veldig sikker på at det er ikke snakk om hvis men om når det skjer og da holder det ikke med fraser som: "Jeg viste ikke - jeg forstod ikke - jammen jeg trodde" osv osv.

   LESERINNLEGG: Barnevernets fatale vedtak
   http://bodøposten.no/leserinnlegg-barnevernets-fatale-vedtak/
   Inga Marte Thorkilsen nekter å svare på ubehagelige spørsmål. Derfor har jeg tillat meg å skrive enda ett innlegg til henne i håp om en reaksjon. Hun utviser ingen empati med barneverns-offer som e…
   bodøposten.no

   *

   Ove Knarvik:
   håper mange sender takk til Bodø Posten.no for Deres engasjement og mot.

   Magnar Inge Wisnes:
   Det håper jeg også Ove.

   Egil Borse-Svensen:
   Mitt problem er at det er mye riktig i det du skriver, men det blir litt ensidig negativt. Vi må i utgangspunktet gjerne starte med å påpeke problemene, men når vi først har et system er ikke poenget enten eller, ei heller både og, men aksept av at endel mennesker i BV tror de gjør det rette, uten at de forstår eller vil lese om problemene, eller ser ut til å ha forstått at det er mange problemer i dagens system som bryter med familiene fremfor å støtte dem, og dermed generere flere problem enn å løse dem.
   Barneverns barn fra de ekstreme sosiale miljøene, altså ikke mange av de du snakker om, er utsatt og kan føre til store problem for barna senere. Derfor blir fort statistikken negativ.
   Vi mangler reell forskning, men vet fra annen forskning at de idag gjør mange og store feil. Og for mange av dem du snakker om, er det problemer i skapte konflikter som må løses på helt andre måter. Enten problemen er skapt av BV, foreldre eller andre. Og at domstolene er passive og svikter, er det ingen tvil om.
   Så stå på.

   Rune L. Hansen:
   Nei, Egil Borse-Svensen, det mangler ikke seriøs og omfattende forskning, undersøkelser og statistikker angående dette. Tvert om, mengden av slikt fra mange land har blitt veldig stor og lett tilgjengelig i mange ti-år nu! Det er det ene. Og det du omtaler som "mange og store feil" i kidnapper-virksomheten er massivt med alminnelig forekommende offentlige menneskeretts-krenkelser i form av groveste slags offentlig organisert kriminalitet, groveste slags uforholdsmessigheter, vilkårlighet, tortur, terror, etc. At så utrolig mange tjener på slikt og anser det som nyttig gjør det mildt sagt ikke bedre!

   Egil Borse-Svensen:
   Rune L. Hansen I sin tid la vi frem internasjonal forskning, som ingen leste i Norge. Altså forsket vi for lite. Vi oversatte og tilrettela noe av denne på norsk og det ble opprør og TV program, først da mente man at man hadde forskning i Norge og begynte å nærme seg.
   En av årsakene var at man spesifiserte i Norge fra toppen hva de kunne SØKE om, slik at ingen da turde søke om riktig forskning.

   Nå ser vi det samme innen eks barnevern, man har forskning internasjonalt som ikke blir brukt i Norge, der man har for lite forskning, antagelig for dei man har prioritert feil.
   Skal man får gjennomslag med man starte ny forskning i Norge, selv om forskning i Norge stort sett er kopi av utenlandsk forskning.

   Rune L. Hansen:
   Det er mildt sagt ikke slik reell forskning og reelle undersøkelser foregår eller skal foregå, Egil Borse-Svensen.

   Ove Knarvik:
   Egil Borse Svensen, les blant anna forskning gjort av NCCPR (NATIONAL COALITION FOR CHILD PROTECTION) sin forskning hvor de gjorde sammenligning av titalls tusen barn fulgt fra barndom til voksen alder, dette og mange andre rapporter kutter bena under norsk barnevern. Til sammenligning er norsk barnevern tuftet på Kari Killen sin kvasi forskning av 17 barn. Kari Killen er av egen datter betegnet som klin kokkos. Videre hør på foredrag av Molly McGrath Tierny "rethinking foster care" som ligger på Youtube. Hør også Nancy Scheafer sitt foredrag i Amsterdam om multibillion industrien barnevernet har fått utvikle seg til. Hun var senator i USA, engasjementet mot bv industrien gjorde at hun og mannen ble tatt av dage. Begge foredraga ligger på youtube. skriv navna Deres og du kan høre på. Hva mer trenger du Egil Borse Svensen for å se galskapen? vil du ha flere referanser? Vel Skriv Turid Kavli og hør på hvordan hun avhører barn i rene Joseph Mengele stil. Turid fikk kongens fortjeneste medalje for sine skitne uetiske metoder som førte til justismord. FORSVAR DET OM DU KAN.

   Egil Borse-Svensen:
   Ove Knarvik Kilens familie eller hennes innspill har lite med dette å gjøre, selv om jeg leser at hennes ideer vistnok har fått gjennomslag og slik det presenteres, og det er ikke bra.
   Vi har et barnevern som jeg ikke vil forsvare da de åpenbart bryter det jeg vil kalle internasjonale og norske regler, men dette får vi idag meget skjelden gjennomslag for i domstolene, noe som forteller meg at domstolene i Norge ikke fungerer.
   Men det er den verden vi lever i og inntil i og andre får det forandret, er dette Norges verden.
   At systemet svikter, er det etter min mening ingen tvil om og jeg kom med i 1989, da jeg jobbet for 50/50og ble banket opp av politi for vanlig demokratisk virksomhet, og har siden gjort det jeg har kunnet, i den grad samarbeid har vært mulig for menneskerettigheter in i lovverket, for 50/50 omsorg, for likestilling for menneskerettigheter i Grunnloven og har laget møter i stor stil for å diskutere dette i mange år med demonstrasjoner jeg og andre har deltatt i og støttet. Vi har nå laget en forening for dette. Men derfra å enten gå til ekstremt forsvar for systemet, eller til voldsomme motangrep få sosialemedier utover vanlig anstendig diskusjon, enighet og så kunne bli høringsinstans og jobbe innen demokratiet har jeg ingen sans for.

   Bli gjerne med, vi trenger alle de frivillige vi kan, men skal vi når frem, kan vi ikke ha innstillingen enten du eller jeg, mot de som jobber der idag.
   Vi må inn i samarbeid, diskusjoner, bedring bit for bit og det nytter lite å si på facebook, jeg vet, slik er det, om det kun bli der.
   Derfor er det arbeid, samarbeid, startegi, og arbeid igjen, møter og fakta som må på en riktig måte inn i systemet, før de forstår.

   Rune L. Hansen:
   Hva gir deg rett til å kalle det "et barnevern", Egil Borse-Svensen? Eller til å late som at du ikke vet at det er en politisk og offentlig organisert mafia-virksomhet?

   Egil Borse-Svensen:
   Denne type interndiskusjon om stort sett det vi er enige om, er ikke særlig fruktbar.

   Rune L. Hansen:
   Er du forpliktet til å bagatellisere menneskeretts-krenkelser, Egil Borse-Svensen?

   Egil Borse-Svensen:
   Det var unødig, og viser aggresjon. Nei, jeg er ikke forpliktet til noen ting, men ønsker ikke krangle om noe man stort sett er enige om. Da får man heller være konkret.
   Er det noen som for å påvirke sakene har virkelig jobbet mot byråkratiet, og fått lide, er det meg i mange år.
   Jeg bagateliserer ikke, som du utmerket vet, men ekstremisme og aggresjon kommer vi ingen vei med.

   Rune L. Hansen:
   Vi enhver uttrykker oss forskjellig og lærer derfor meget av hverandre - enten vi ønsker det eller ikke. Men menneskeretts-konvensjonene og den felles-menneskelige (dvs. lovlige) straffelovgivningen er uavhengig av det en felles norm, standard og forpliktelse.

   Egil Borse-Svensen:
   Helt enig. Problemet her er at rettsvesnet i Norge bruker en definisjon, du og jeg mener det er en annen, og byråkrateiet som Barnevernet aner stort sett ikke noe om det, iallefall virker det slik.

   Rune L. Hansen:
   Kriminelle bruker sin naturlige definisjon, som er motsatt lovlig reell lov og rett. Enten er en i samsvar med lovlig reell lov og rett (lex superior), eller er en det ikke. Verre er det ikke.

   Knut Myrebøe:
   Flott innsats Ove! Karakteristikkene dine er uransakelige! Ros til Bodøposten for å være romslig nok!

   
---
---

   Marius Reikerås, 14.03. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155188719081875

   VIKTIG!

   I en avsagt dom fra mars 2017, Zubac v Croatia, så sier EMD at det alltid er staten som hefter for statlige feil.

   Feil som staten gjør, skal ALDRI lempes over på individet som blir berørt.

   Dette er hva EMD sier i premiss 40:

   “40. In connection with the foregoing, the Court reiterates that the risk of any mistake made by a State authority must be borne by the State, and errors must not be remedied at the expense of the individual concerned, (see Platakou v. Greece, no. 38460/97, § 39, ECHR 2001 I; Freitag v. Germany, no. 71440/01, §§ 37-42, 19 July 2007; and Šimecki, cited above"

   *

   
---
---

   Helge Johansen, 14.03. 2018 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid! shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1550455985080673/

   "Det blir imidlertid feil å benytte slike scorer som begrunnelse i en barnevernbeslutning. Grunnen til det er at et stort antall av faktorene som regnes med ikke handler om barnets omsorgssituasjon."

   Svakheter i barnevernets system for undersøkelse av saker
   https://forskning.no/meninger/kronikk/2018/02/svakheter-i-barnevernets-system-undersokelse-av-saker
   Det finnes ingen dokumentasjon på at antallet risikofaktorer som telles opp i den norske malen henger sammen med alvorlighetsgraden i en barnevernssak. Det…
   forskning.no

   *

   Rune L. Hansen:
   Selvfølgelig, men artikkelen er uansett propaganda for kidnapper-virksomheten. Med fullstendig fravær av menneskerettighetene. Med forsvar for groveste slags inkvisisjoner, vilkårlighet, uforholdsmessighet, menneskehandel, tortur, barnemishandling, menneske-forakt, etc.!

   Rune L. Hansen:
   Og hvor er for eksempel "uskyldig inntil det motsatte er bevist" (efter loven, som selvfølgelig må være lovlig)? Og konkret skyldig i hvilken konkret menneskeretts-forbrytelse? Med hvilken lovlig og forholdsmessig strafferamme?

   
---
---

   Krisztina Svendsen, 14.03, 2018 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet, is feeling strong:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1789409971079924/

   Hvordan er det mulig at barnevernet får lov til å sjele ikke norske citisen
   barna fra ikke norske foreldrer.

   Nå er to av mine venn sine barn er kidnappet.
   Splittet og holdt unna fra sine foreldrer.
   Og foreldrer er umuligjort, jaktet ned,
   kneblet, truet, anmeldt, og stemplet for stygge ting.
   Hvilket gestapo er barmevernet.
   Og når dem prøvdte til å opplyse folket blitt
   stengt ut av facebook, som kriminelle.
   Stengte ut fra alle kontoen sine.
   Ytringsfihet? Et spøk.
   Vi har ikke rett til å opplyse folket hva som
   helst.
   Å bo i dette landet er et helvete til mange av oss.
   Hvis noen si til meg at dette landet er de
  beste i verden til å bo i, den jeg sparker
   dem i skrittet uten ett ord.

   *

   Edith Kristense Bjørnestad:
   Er så enig med deg at dette landet er det beste og bo i. Det er det ikke når Barnevernet holder på med og ta ungene i fra famelier. Helt grusomt. Nå må det bli en slutt på denne galnedommen

   Edith Kristense Bjørnestad:
   Mente at dette landet er ikke det beste og bo i. Det ene ordet kom vekk. Beklager

   Krisztina Svendsen:
   Vi krever forandring ja.

   Ragnhild Sofie Osei:
   Er helt enig med deg Krisztina Svendsen Norge er en bløff verste landet å bo for familie og barn , penger og jobb er ikke alt når det kjæreste man har blir fratatt uten grunn :( :( . Er ikke savn å bo der, snart gått 2 år siden sist vi satte vår fot på Norsk jord aldri mer dit vi har det godt i annet land :) :) <3 

   Krisztina Svendsen:
   Bli der og ikke kom hjem her her er bare familiefientlig korrupsjon.
   Lykke til dere <3

   Ragnhild Sofie Osei:
   Krisztina Svendsen Ser du er fra ungaren å byen budapest utrolig vakkert land har vært der før mange år tilbake var ca 12 år å reiste med familien for å besøke min bror som studerte arkitekt der, glemmer aldri de badene og folk som spilte sjakk i vannet hehe veldig spesielt :)

   Krisztina Svendsen:
   Budapest er vakkert ja. Jeg har født og oopvokst der. Både arkitekturen, kirker,det stemmer
   folket er spiller sjakk mens bader. :) og god mat over alt til siste været allerede nå er 17 pluss. <3

   Renate Mucha:
   Pappa er fra Ungarn og pappa sin side. Min farmor har hus på balaton og jg gleder mg til å reise dit igjen:)

   Krisztina Svendsen:
   Szia Renathe! <3

   Renate Mucha:
   Szia <3 kan ik så mye av språket mn d kan jg :)

   Krisztina Svendsen:
   ikke problem :)  nem baj.

   Ragnhild Sofie Osei:
   Åj ja kirkene ble spesielt imponert over for noen fine kunstverk :) <3

   Ragnhild Sofie Osei:
   Broene var da noe veldig vakkert å se å elva Donau som renner gjennom om ikke husker feil på navnet , det var alltid noe fint å se i den byen . Hva gjør du i Norge ? Det lander du kommer fra er så mye bedre klem <3

   Krisztina Svendsen:
   Se her nettopp jeg var i Ungarn.
   Freedom bridge !

   Krisztina Svendsen:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1690471527665942&set=p.1690471527665942&type=3&theater&ifg=1

   Krisztina Svendsen:
   Mens jeg tok bilder av freedom statue jeg var veldig triste over hva foregår i Norge :( :(

   Ragnhild Sofie Osei:
   Det skjønner jeg , har heldigvis ikke blitt fratatt barn men har erfaringer med dem så har medfølelse for andres tragedier nokk er nokk håper rettferdigheten seirer for deg krysse alt for at du får barnebarnet hjem igjen klem <3

   Krisztina Svendsen:
   Ragnhild Sofie Osei jeg er Ungarer og ikke gi meg før mine hjem. <3 !

   Ragnhild Sofie Osei:
   Min mann fikk ikke en gang lov til å være i Norge , så de hadde nokk sine planer om å sørge for at jeg ble alenemor, de vil ikke ha fedrene i bilde når de stjeler barn . ødelagte for dem valgte å reise ut av norge straks etter saken var avsluttet så nå kan de ikke lage noe ny sak har utvandret også så ikke medlem av folketrygden . :)

   Krisztina Svendsen:
   Fordi mine er arbeider i Usa
   kallet meg singelmor i mine rett.
   Drittsekker.

   Ragnhild Sofie Osei:
   Dårlig gjort , eneste grunnen noen velger å flytte til Norge er kunn fordi det er rikt land og har penger oh jobber , men velger heller å leve fattig i et fritt land enn uten mine barn i et rikt land :)

   Krisztina Svendsen:
   Du har bedre der jeg vet det.

   Krisztina Svendsen:
   Jeg har møte min mann for 27 år siden.
   Og det var et selfølge til å flytte opp til meg.
   Jeg anger det bittert.

   Ragnhild Sofie Osei:
   Ja . det var så trist at du måtte havne rett i garmet på bv tantene her , uff et angiver samfun er det hvor tanter , svigers naboer helsestasjon leger jordmødre sender raporter på foreldre på synsinger. Det er ingen tilitt å pågrunn av nesten mistet min sønn til dem våget ikke å få flere barn i Norge . ønsker alt gått i din kamp råd dine slekt og venner i ungaren om å ikke flytte hit det er farlig

   Krisztina Svendsen:
   Jeg advarer alle ungarer til å ikke kom hit.
   Dette er mine plikt.
   Jeg ønsker ingen dette helvete hva vi må går gjennom.

   Anita Knudsen:
   Sparke folket i skrittet uten et ord?
   Vi kan ikke uttale oss om dette
   Da det alltid er to sider av en sak. og barnevernet har taushetsplikt

   Rasha Masri:
   Barnevernet gjemmer sin kriminalitet bak taushetsplikten :(

   UmmSajjad Hussain:
   Og BV lyver så det ryker om dem så DEMS side av saken skal man ta med en klype salt as..... De lyver sine tunger svarte pga dems ondskap...

   Krisztina Svendsen:
   Jeg kan uttaler meg hvordan jeg ønsker.
   Du får ikke til å forandre mine mening. Ha deg et fin dag videre....

   Ragnhild Sofie Osei:
   Du må bare ignorere sa br elskerne som roser dem, du som sitter med beviset så de har ingenting de skulle sagt å taushetsplikten er brukt opp :)

   Krisztina Svendsen:
   Bv elskere må ikke kom i nærheten min.

   UmmSajjad Hussain:
   !

   Mary Ann Fedje:
   Bare tenk på de som har flykta med barna sine fra krigsherjede land, for så og komme hit og møte barnevernet :(

   Krisztina Svendsen:
   Dem blir enkelt bytte :(

   Rasha Masri:
   Beste land å bo i :) :) :) :) best på hvilken måte? Med angst og depresjon, korrupsjon, gjeld, søvnproblemer, staten som stjeler barn, ungdom med psykiske plager, eldre som blir behandlet på verste måte, terror av politiet og andre etater, naboer overvåker hverandre, inkasso, dør mens de venter på behandling, kontrollert av staten til og med deres søppel er kontrollert, folk rømmer! !! Dette er Norge.

   Ragnhild Sofie Osei:
   Det er sannheten Rasha Masri du beskriver Norge korekt , etter jeg vandret med min familie ut så forsvant all angsten og deperasjonen følte en frihet og avslappet ikke så anspent kunne være meg selv uten å bli redd for hva naboene tenker å planlegger .

   Mary Ann Fedje:
   Diktaturstaten Norge!!!

   Ragnhild Sofie Osei:
   Ei som er uenig på faktagruppen ang bv !

   bv-skrullene.jpg

   Mary Ann Fedje:
   La henne putte skylappene sine et visst sted!!!

   
Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen - bør leses nøye og presist:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   Art 2:
   "De stater som er part i denne konvensjon, skal respektere og sikre de rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon for ethvert barn innenfor deres jurisdiksjon, uten diskriminering av noe slag".

   Art 4:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Mary Ann Fedje:
   Det er derfor vi tar barnevernet/den norske stat til Haag. Det skal bli slutt på barnehandelen

   UmmSajjad Hussain:
   Ragnhild Sofie Osei LOL så dum ho er(ho BV tilhengeren).....Tenk ¨si noe sånn....skikkelig BV tilhenger....Det skjer jo feil hele tiden...ikke bare få ganger....Og å si at om foreldrene ikke klarer å oppdra barnet så må andre overta...Kan väre riktig i forbindelse med rusbruk og mishandling men de färreste som blir tatt nå opplever rus og mishandel fra foreldre...Fosterforeldre vil ikke ha barn fra hjem der barn er misbhandlede og ".ödelagte"....som ikke stoler på dem...de vil ha friske barn som kan knytte bånd til dem og kalle dem mamma og pappa....Barn som blir tatt som nyfödte....foreldre har ikke fått sjans å oppdra dem engang så hvordan kan ho si at "om foreldre ikke klarer det"...om de ikke får sjans så hvordan kan BV dömme dem at de ikke klarer det.....
   Og den utrolig teite unnskyldningen de har med at de tar barnet pga MULIG RISIKO for omsorgssvikt i fremtiden....Jaha....som om ikke de BV tantene som har barn ikke er i risk for å vanskjötte barna senere....Hvilken garanti har man for det....Var en på Youtube fra England eller USA som hade en slektning som jobber i BV der ho bor og ho sa denne slektningen hade en datter på 6 år som ho behandlet ille både fysisk og psykisk og ho brukte dop foran jentungen.....men dagene brukte ho på å jobbe i BV(eller Child protective services....CPS)og var med på tvangsomsorgsovertagelser av andres barn.....Syyyyykt... HENNES barn burde värt tatt fra henne...

   Mary Ann Fedje:
   Helt riktig!..
   De verste neddopet folket finner vi hos bv-ere, og siden de bruker det selv, tror de at alle andre gjør det!

   Krisztina Svendsen:
   Ja Mary Ann Fedje! Gleder meg til!

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettsloven V7&8, Barnekonvensjonen (CRC) Art 19 sier det slik:

   "1. Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og opplæringsmessige tiltak for å beskytte barnet mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk, mens en eller begge foreldre, verge(r) eller eventuell annen person har omsorgen for barnet.
   2. Slike beskyttelsestiltak bør omfatte effektive prosedyrer for utforming av sosiale programmer som yter nødvendig støtte til barnet og til dem som har omsorgen for barnet, samt andre former for forebygging, påpeking, rapportering, viderehenvisning, undersøkelse, behandling og oppfølging av tilfeller av barnemishandling som tidligere beskrevet og, om nødvendig, for rettslig oppfølging."

   Og EMD blandt annet og presist i N.P. v. Moldova, dom av 6 oktober 2015, i premiss 70, følgende:

   "Uansett, en omsorgsovertakelse skal normalt være ansett som et midlertidig tiltak, for å bli avviklet så snart forholdene tillater det. / Det kan derfor ikke rettferdiggjøres uten forutgående vurdering av mulige alternativer, og bør ses i sammenheng med statens positive forpliktelse til å gjøre alvorlige og vedvarende innsatser for å lette gjenforeningen av barna med sine biologiske foreldre og frem til da å muliggjøre jevnlig kontakt mellom dem."

   Rasha Masri:
   Rune L. Hansen, det er staten og politiet som bruker vold mot barna og det er barnevernet og deres medarbeidere som mishandler nå fysisk og psykisk og misbruker seksuelt :(

   Rune L. Hansen:
   Ja, Rasha Masri, det er jo nettopp det det er. De krenker grovt og konsekvent og grotesk alt som er av barnets menneskerettigheter. Det er ikke foreldrene som gjør det!

   Rune L. Hansen:
   Men i de sjeldne tilfeller hvor også foreldre gjør noe slikt, så skal de selvfølgelig kompetent og lovlig straffeforfølges. Ikke engang det skjer. Mildt sagt. Hele virksomheten med sine dirigenter og medspillere er massivt gjennomsyret av organisert groveste slags kriminalitet!

   Mary Ann Fedje:
   Jeg har sagt det mange ganger. Det eneste bv-ere vil, er å få tak i statens pengesekk

   Krisztina Svendsen:
   Ragnhild Sofie Osei Denne kvinne er ikke rektige! Barnevernsrevlikker.

   Rune L. Hansen:
   Vel, deres forskjellige enheter, instanser, medspillere og mennesker kan ha diverse forskjellige slags dumheter, uvitenheter, hensikter, politikk eller motiver. Felles for de fleste er hovmod, makt, karriære eller penger.

   Mary Ann Fedje:
   Det her passer på henne....det er bedre og holde kjeft og bli sett på som idiot enn å åpne den og fjerne enhver tvil

   Krisztina Svendsen:
   Takk Rasha Masri du beskriver det bedre en meg. !

   Ragnhild Sofie Osei:
   Hva tenker dere om dette ?

   oppdiktede-menneskerettigheter.jpg

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettserklæringen Art 16 & Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 23:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Menneskerettserklæringen Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Rune L. Hansen:
   Vedkommende Hans Nenseth har tydeligvis null peiling på barnets menneskerettigheter . og utrolig forkvaklede meninger om hva han tror de er. I likhet med skrullene i kidnapper-mafiaen og deres dirigenter og medspillere. :(

   Ragnhild Sofie Osei:
   Rune L. Hansen du må passe på så han ikke henger deg ut nå i gruppen vi som foretrekker fakta , de liker nemlig ikke bv kritikkere :) :)

   Rune L. Hansen:
   Vel, jeg foretrekker fakta, men ikke falskhet og svindel. Og jeg er ingen "bv kritiker". Politisk og offentlig organisert mafia kriminalitet skal ikke kritiseres, men kompetent straffeforfølges, stoppes og repareres.

   UmmSajjad Hussain:
   Barna har rett til både mor og far ,..... Han kanskje jobber i BV selv.... BV i Sverige påstod hardnakket at jeg nektet min datter samvär med faren og snakket om hennes rettigheter til samvär... selvom datteren totalt nektet.... De hevdet jeg manipulerte henne men hennes fölelser var hennes egne.... Ho var så pass stor att ingen kunne manipulere henne å ha visse fölelser.... men pga av lögnene til svenske BV så vant faren i retten.... Ho bor fortsatt med meg da pga han ga til slutt slipp på henne... det var visst for vanskelig for ham å ta hånd om en på snart 11 som han knapt kjente....... Og sant det .... denne Hans har ikke peil på barnets menneskerettigheter...... Har liksom fosterfamilier mer retiigheter til andre folks barn? Om barn ikke er en menneskerett.... så hvorfor stötter han BV å gi barnlöse folk barn da.....?

   Rune L. Hansen:
   Den kjærlighet barnets foreldre hadde og har sammen ble valgt av foreldrene selv - og er uavhengig av barnets forskjellige følelser efter fødselen. Barnets sentrale menneskerettigheter i Barnekonvensjonen sier klart og tydelig at barnet skal læres å respektere sine foreldre - uten diskriminering. Og å få naturlig omsorg fra begge sine foreldre - uten diskriminering. Og at foreldrene skal ha nøyaktig samme rettigheter - uten diskriminering. Det er det motsatte som skjer når et regime for kidnapping og fremmedgjøring gjør seg gjeldende. Og når det blir en kamp eller konkurranse om makt over barna. Og ikke minst også når ufrivillige økonomiske barnebidrag og foreldre-diskriminerende barnetrygd blir påtvunget. Legg merke til det presise innholdet i Barnekonvensjonen's Art 35, at:

   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Rune L. Hansen:
   Når offentlige myndighets-representanter eller andre blander seg eller andre inn i et barns familieliv uten å ha reell respekt for enhver og alle av barnets menneskerettigheter, da må det gå veldig galt. :(

   Mary Ann Fedje:
   Håper han ikke er i denne gruppa

   Ragnhild Sofie Osei:
   Det er ikke så vanskelig å se at bv elskerne følger med ivrig på denne gruppen å lager sine egne tråder hvor de håner å trakkaserer dem som henges ut fordi de er ikke enig med dem å mener bv gjorde rett fordi de stoler på systemet .

   UmmSajjad Hussain:
   Hvordan kan noen elske BV og det de driver med?

   Mary Ann Fedje:
   En kan ikke elske det onde

   
---
---

   Marius Reikerås, 14.03. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155188918976875

   En rettskraftig avgjørelse er IKKE rettskraftig, dersom det hefter alvorlige menneskerettsbrudd ved avgjørelsen.

   Dette sier EMD i saken mellom Zehentner v. Østerrike i premiss 64, som her er har oversatt til norsk:

   ”Hva gjelder regjeringens argument om at en dom er endelig når den er rettskraftig, ikke minst som følge av behovet for rettslig forutberegnlighet, så gjentar EMD at dette utgangspunkt er i samsvar med EMK artikkel 6 § 1.

   EMD har gjentatte ganger uttalt at en av de grunnleggende aspekter, er prinsippet om juridisk forutberegnlighet, som blant annet krever at rettskraftige avgjørelser respekteres, (se for eksempel Brumărescu v. Romania, dom av 28. oktober 1999, Reports 1999-VII, § 61).

   Like fullt, har EMD konkludert med at det kan skje avvik fra dette prinsippet, der dette kan rettferdiggjøres, (se Ryabykh v. Russland, no. 52854/99, § 52, EMK 2003 IX).

   Retten har ikke ansett artikkel 6 § 1 å ha blitt krenket der det er nødvendig å endre på en rettskraftig avgjørelse som følge av at det hefter grunnleggende feil ved den. (se for eksempel Protsenko v. Russland, no.13151 / 04, §§ 30-)”

   *

   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, torsdag 15. mars 2018: 

   Mørkt og omkring en minus-grad Celsius her ute i natt. Overskyet, dus sol, noe vind-drag og opp til omkring fire pluss-grader utover formiddagen. Med tre pluss-grader klokken 15. Tildels litt lettere overskyet med en pluss-grad frem mot 17-tiden. Mørkt og ned mot en minus-grad klokken 21. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Egil Borse-Svensen, 15.03. 2018 via Human Rights in Norway, shared his post:
   https://www.facebook.com/groups/294741534302741/permalink/417150412061852/

   Her er Norges offisielle rapport til FN, der ingen av de problemer som har vært diskutert på sosiale medier og i aviser om manglende familiesatsing og behandling av barn og feil i barnevern og domstoler er nevnt. Dette er ekstremt alvorlig.

   Leser man aviser, og sosiale media opplever man en side av menneskerettigheter i Norge, leser vi rapporten til FN, oppleves en helt annen virkelighet, den byråkratiske.
   Desverre stemmer ikke disse to virkeligheten overens og da blir Norge et slags sykt land. Det er viktig at man ser og blir enige om problemene i fellesskap.
   Det folk diskuterer, er ikke det som det offisielle Norge diskuterer i byråkartiet eller rapporterer til FN og der folk har sendt i klager til den internasjonale domstolen i Strasbourg (EMD/EMK) er ikke nevnt i den offisielle rapporten til FN,  
   Vi har lenge hatt mistanke om dette, men nå er det dokumentert.
   Og dette er ekstremt alvorlig.
   Det gjeldert også brudd på menneskerettigheter i Norge i mange av inkassoproblemer ved eks utkastelser, eldre problemer, misbruk av politi, missbruk innen psykiatri. Derfor er det viktigere enn noen gang at vi får en sterk organisasjon sammen.
   For det er skremmede at vi har slike forskjellige virkeligheter.
   Problemer med domstolen i Norge har lenge vært et viktig tema, Nå er det nesten radert ut som problem i denne byråkratiske delen av Norge. Noe er fundamantalt galt når Norge lager store internasjonale rapporter og intet av det som vi synes er viktig blir med, eller det at organisasjoner skal høres, blir ikke nevnt.
   Dermed har Norsk byråkrati i FN lukket seg for alt som foregår i de daglige siden av livet i Norge.
   Andre land kan ikke lese problemene i Norge, de faktiske problemene blir undertrykket. Det er meget alvorlig.

   Det er som om menneskerettigheter ikke omhandler de problemene vi faktisk er opptatt av i det dagelige, i Stortinget, i avisene og i hjemmene.
   Korriger meg, jeg håper jeg tar feil.

   http://www.nhri.no/getfile.php/132070/nim/Aktiviteter/Internasjonale%20rapporter/NIM%20ICCPR%20Report_final.pdf

   I mange år, med demonstrasjoner og innlegg I medier har BV vært diskutert; Intet står i Norges rapport om menneskerettigheter

   *

   Rune L. Hansen:
   Taktikken er mye brukt mange steder i verden - og er ment å være indoktrinerende.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1551433014982970/

   Irene Hov:
   Ikke sant...?

   Egil Borse-Svensen:
   Les rapporten nederst fra Nasjonal institusjon for menneskerettigheter til FN, de nevner eks problemer som med glassjenta eller tilsvarene knapt nok. Vi kan ikke ha så forskjellig syn på menneskerettigheter uten at det bør diskuteres nøye.
   http://www.nhri.no/getfile.php/132070/nim/Aktiviteter/Internasjonale%20rapporter/NIM%20ICCPR%20Report_final.pdf 

   Irene Hov:
   Veldig bra Egil Borse-Svensen!
   Har glemt å gratulere med den nystartede organisasjonen. Et utrolig bra tiltak!

   Hvis jeg skal gi noe tips - så er det å se på paradoksene. Bl.a. er det en stor sak som avgjøres i Stortinget i dag. (tror jeg).

   Dersom Arbeiderpartiet stemmer nei til forslaget om å frata terrormistenkte med dobbelt statsborgerskap i dag,(Listhaug-utspillet som gjelder mellom 5 og 10 personer i landet), sier de samtidig at akuttvedtak ordningen krenker menneskerettighetene. Det er nøyaktig samme sak og tilhører samme debatt.

   Sier AP nei bør tusenvis av foreldre reise seg i protest mot akuttvedtak også.

   Mitt tips er at AP stemmer ja i dag, og at hele farsen med Erna Solbergs unnskyldning er spill for galleriet for å legitimere et "ja" i dag fra AP.

   Jan Myhre:
   Bra, Egil! Noen bør kontakte FN og redegjøre for de faktiske forhold.

   Egil Borse-Svensen:
   Ja, jeg har sendt en kort beskjed, men finner ikke ut av hvor de er. FN er stort. Og jeg er ikke kjent der. Antagelig er det et ICC møte i FNbygningen i New york, men der er det tusner.

   Jan Myhre:
   http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/Home.aspx
   OHCHR | HRC Home
   ohchr.org

   Egil Borse-Svensen:
   Og? send denne.

   Egil Borse-Svensen:
   Norwegian Nasjonal Institution for Human Rights to be examined by UN (14-3.2018), Human rights organisations have not been given rights to comment on report/meeting.

   Sendt UN today 14.03.2018 We are the human rights assosiasjon in Norway( org 992485493 from 2008, and earlier from 1989) working for problems in Norway, and leaders and associates are being badly judged and harassed by the government. Norway is asking to be level A, not B as present (ICC), meeting today, and reports and other materials, are withheld form discussion in Norway. There have been 9-10 cases raised at European Courts (EMK/EMD Strasbourg), on child care system only. The new institution we got 2016 (human rights law we only got (1999), and 214 (in constitution)). Human rights is thus completely new in Norway, but the institusjon is not allowed to take individual cases, and employers are handpicked from state sources alone. For Mine, Egil Borse-Svensen, leader, tlf 047 92015675. The right people should be informed now. URGENT

   Jan Myhre:
   Egil Borse-Svensen http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/HRCComplaintProcedureIndex.aspx
   OHCHR | Complaint Procedure Human Rights Council Complaint Procedure
   ohchr.org

   
---
---

   Marius Reikerås, 15.03. 2018 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!, shared Carmita-Sofi Berg's post:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1551454714980800/

   Camita-Sofi Berg, 12.03. 2018 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:

   Politiet bruker vold mot en 14-åring og 17-åring, truer med pistolen
   https://www.facebook.com/carmitasofi.berg/videos/1602119099884007/
   

   *

   Anna Olsen:

   politiet-norge-2018.jpg

   Jane Kile:
   Grusomt!

   Kristina Lystad:
   Herregud. Politivold av verste slag.

   Anita Skippervik:
   Ville politiet ha innrømt maktmisbruk dersom dette ikkje var blitt filma?

   John Vidar Børjesson:
   NEI aldri. Slik det bestandig har fungert.

   Bengt-Ivar Olsen:
   Satans jævla

   John Vidar Børjesson:
   Uheldigvis blir disse betjente frikjent. Bare vent å se, overbeskyttede drittsekker. I andre yrker eller relasjoner ville disse blitt funnet skambanket bak et fjøs eller garasje.

   Laila Dalbye:
   John Vidar Børjesson i annet land ville det skjedd som du sier. Her til lands sitter alle og prater bare. Den Norske folkesjela er god, men blir utnyttet av alle i makten.

   Rune L. Hansen:
   Utnyttet, indoktrinert og pervertert. Om noen hadde blitt skutt, hvem ville ha brydd seg på alvor? At noen ble og blir grundig traumatisert, hvem bryr seg på alvor? Hvem stopper slikt?

   Rune L. Hansen:
   De kidnapper, fangeholder og torturerer barn hver dag. Hva som skjer med barna og deres familier bryr de seg ingenting om. Hvor meget enn de traumatiserer og ødelegger.

   Tone Gustavsen:
   Som jeg har sett guttene selv har fortalt. Så hadde først politiet nektet for at de hadde trukket våpen.

   Rune L. Hansen:
   Politiet i dagens Norge og deres dirigenter er meget ivrige på å medvirke i å forbryte seg mot medmenneskers menneskerettigheter, ubegrenset grovt. Og nekter likså konsekvent å respektere og berskytte menneskerettighetene for medmennesker. Og de skriver og hvitvasker allslags rapporter og dokumenter fullstappet med løgner og halv-sannheter for å beskytte hverandres forbrytelser.

   Jane Kile:
   https://www.dagbladet.no/nyheter/politimann-trakk-vapen-mot-mindrearige/69612302
   Politimann trakk våpen mot mindreårige
   dagbladet.no

   Arvid Birkeland:
   Hva mener vår justisminister om dette. Rett adressat?

   
---
---

   Marius Reikerås, 15.03. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155191337186875

   Er fylkesnemnda “tribunal” etter EMK art. 6?

   EMK art. 6 sier:

   "In the determination of his civil rights and obligations ..., everyone is entitled to a fair ... hearing ... by an independent and impartial tribunal ..."

   Spørsmål som faller inn under EMK Artikkel 6, kan altså bare avgjøres av et tribunal .

   Spørsmålet er da hvorvidt fylkesnemnda faller inn under den autonome betegnelsen ”tribunal”?

   En nemnd er et forvaltningsorgan med myndighet i en bestemt type sak, det vil si at beslutningene fattes av nemnda i fellesskap, ikke av lederen.

   En nemnd er altså ingen ordinær domstol, og i utgangspunktet vil da en nemnd også falle utenfor begrepet „tribunal“

   I NOU 2005: 09 står det under Ressursbruk og rettssikkerhet i fylkesnemndene for sosiale saker følgende:

   "6.4 Rettferdig rettergang

   Retten til en rettferdig rettergang finnes igjen i en rekke internasjonale menneskerettig-hetsinstrumenter. Fokus her skal holdes på Den europeiske menneskerettighetskonven-sjon artikkel 6 (1).

   Bestemmelsen kommer ikke direkte til anvendelse på barne- og sosialnemndene. Det er tilstrekkelig at den rettslige prøvingen av barne- og sosialnemndenes vedtak er i samsvar med kravene i bestemmelsen."

   En erkjennelse fra det offentlige utvalget, om at fylkesnemnda ikke er et tribunal.

   Dette underbygges gjennom premissene i saken mellom VÄSTBERGA TAXI AKTIEBOLAG AND VULIC v. Sverige, premiss 93:

   The Court notes that the basis for the various proceedings in the present case is the Tax Authority's decisions of 10, 11 and 15 August and 6 October 1995, which imposed addi-tional taxes and tax surcharges on the applicants. The tax authorities are administrative bodies which cannot be considered to satisfy the requirements of Article 6 § 1 of the Convention.”

   Følgelig heter det her at forvaltningsorganer faller utenfor.

   Dette følger også av Bakker v Østerrike, premiss 29:

   “The Court observes at the outset that the administrative authorities, the Regional Gover-nor and the Ministry for Health and Consumer Protection, are not “tribunals” within the meaning of Article 6. Only the Administrative Court and the Constitutional Court could qualify as “tribunals” (see Fischer v. Austria, judgment of 26 April 1995, Series A no. 312, pp. 20-21, § 44; Pauger v. Austria, judgment of 28 May 1997, Reports 1997-III).”

   I storkammersaken mellom VAN DE HURK og Nederland,(Application. 16034/90) fra 19 April 1994, ble det konstatert krenkelse fordi Van Der Hurks rettigheter ikke var avgjort av en ”tribunal”, ref premiss 55:

   ”There has accordingly been a violation of Article 6 para. 1 (art. 6-1) in that the applicant’s civil rights and obligations were not "determined" by a "tribunal".

   *

   Mona Kågen:
   Nytter ikke hvor mange som deltar i å avgjøre når rapportene er faket.

   Mona Kågen:
   Men slik er det når folk som ikke har lært så skrive rapporter og går på løyver blir satt til jobben som helsepersonell med autorisasjoner skulle hatt da serru..  

   Rune L. Hansen:
   Fylkesnemndene er et tribunal efter gamle tiders definisjon, men ikke efter EMK, Menneskerettserklæringen og de andre menneskeretts-konvensjonene. EMK er en noe spesiell og noe som av visse kan tolkes som en noe "begrenset" menneskeretts-konvensjon - i forhold til de andre menneskeretts-konvensjonene. Dette fremgår blandt annet av innledningen i EMK - med følgende ord:

   "Undertegnede regjeringer, medlemmer av Europarådet,
   - som tar i betraktning Verdenserklæringen om menneskerettighetene, kunngjort av De forente nasjoners generalforsamling den 10. desember 1948;
   - som tar i betraktning at denne erklæringen har som mål å sikre at de rettigheter den fastslår, blir universelt og effektivt anerkjent og etterlevd; (...)
   - som på ny bekrefter sin oppriktige tro på disse grunnleggende friheter, som danner grunnlaget for rettferdighet og fred i verden, og som best kan opprettholdes gjennom et effektivt politisk demokrati, og på den annen side gjennom en felles forståelse og etterlevelse av de menneskerettighetene de avhenger av;
   - idet de som regjeringer i likesinnede europeiske stater med en felles arv av politiske tradisjoner, idealer, frihet og rettsstatsprinsipper, har besluttet å ta de første skritt til en felles gjennomføring av visse av de rettigheter som er uttrykt i Verdenserklæringen; er blitt enige om følgende:" - osv.

   Noen visse rundt omkring har interesse av å tolke de siste av de her gjengitte ordene begrensende. Det kan ha en viss betydning at jeg her nevner det. Og nu gjorde jeg det.

   De første ordene i EMK Art 6 handler om at "enhver har krav på en rettferdig rettergang" - "for å få avgjort sine borgerlige rettigheter og plikter eller en straffesiktelse mot seg".

   Selvfølgelig er ikke minst ordet "rettferdig" forpliktene. Det nødvendiggjør blandt annet nødvendig kompetanse. Og rettferdighet - i henhold til menneskeretts-konvensjonene.

   At fylkesnemndene hverken har nødvendig kompetanse eller respekt for menneskerettighetene vet vel ethvert lovlydig forstandig menneske?

   Rune L. Hansen:
   Fylkesnemndene ikke engang later som at de saksbehandler eller bryr seg om eller har peiling på menneskerettighetene.

   
---
---

   Marius Reikerås, 15.03. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155191535316875

   Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) er pyntelig på plass i Geneve, der FNs menneskerettighetskomité i disse dager ser på Norge og menneskerettene.

   NIM har laget en rapport, hvor det ikke fremkommer med et eneste ord at:

   1. Norge har ni eller flere barnevernsaker til behandling i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen

   2. At Norge granskes av Europarådet for ikke å respektere balansen mellom familielivets fred, og "barnets beste"

   3. At Norge har hatt en dommer i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen som samtidig har vært ansatt i Høyesterett.

   På meg virker det stadig klarere at NIM ikke er der for folket, men heller for å beskytte statens internasjonale omdømme.

   Norge opp til eksamen i menneskerettigheter
   http://m.nhri.no/nyhetsarkiv/norge-opp-til-eksamen-i-menneskerettigheter-article650-1355.html
   Norge opp til eksamen i menneskerettigheter NIMs direktør Petter Wille og seniorrådgiverne Kristian Reinert Haugland Nilsen og Kirsten Kolstad Kvalø er på plass i Genève for å følge høringen og gi komiteen utfyllende informasjon. Av…
   nhri.no

   *

   Eve Anoba:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=711551512568672&set=p.711551512568672&type=3&theater

   Rune L. Hansen:
   Eksamen - hvor alt som er av fusk og bedrag er godt forberedt.

   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, fredag 16. mars 2018: 
   
   Ned til omkring tre minus-grader Celsius her ute i natt. Lys blå himmel, sol i sør-øst og en minus-grad klokken 10. Opp mot null grader frem mot 13-tiden. Solen sør-vest, noe bris og to minus-grader omkring 15-tiden. Mørkt, stjernehimmel og seks minus-grader klokken 20.30. Med omkring syv minus-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 16-03. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155193618656875

   Stortinget virker på meg for å være Norges største populistiske sandkasse. Og selvsagt den desidert dyreste.

   Hva om bare en-1- eneste stortingspolitiker, hadde evnet å se utover sandkassa, løftet blikket, og sagt:

   "Jeg er valgt av folket, og er deres folkevalgte beskytter mot offentlige overgrep. Det er det som er min primære jobb, og som er nedfelt i vår Grunnlov.

   Den dagen en slik politiker trer ut av sandkassa, da kan man fatte et snev av håp igjen.

   *

   Jan Roar Hansen:
   At de er valgt av FOLKET er vel en sannhet med visse MODIFIKASJONER ! De er vel vagt inn i TEKNOKRATIET av partiene sine....

   Eva Tangstad:
   Dess mere folk dess mere søl!

   Rune L. Hansen:
   Det verste er når og at de blir til en politisk nepotisme og mafia-virksomhet som beskytter seg selv og hverandre for ikke å bli straffeforfulgt og stoppet. Og pøser ut med propaganda og premiering og forkledninger for sin politiske offentlige mafia-virksomhet.
   Hvor grov den enn er!

   Anne Sunde:
   Vi trenger flere ''Listhauger'', da tenker jeg det blir jordskjelv på Løvebakken...

   Rune L. Hansen:
   Er denne Listhaug en som protesterer på kidnapper-virksomheten?

   
---
---

   Marius Reikerås, 16.03. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155193955251875

   Statsrådens konstitusjonelle ansvar i Lobben- og i Ensby - sakene.

   From: marius@reikeras.no  
   Date: Fri, March 16, 2018 2:09 pm
   To: Postmottak@bld.dep.no
   Cc: familie-kultur@stortinget.no

   Til: Barne- og likestillingsminister, Linda Hofstad Helleland.

   Kopi: Offentlig.

   Vedr: Anmodning om å tilbakeføre barna til hhv familien Lobben og Ensby.

   Jeg skriver dette direkte til deg, da du er konstitusjonelt den øverste ansvarlige på familierettens område.

   Jeg er kjent med at du var i møte med rapportøren til Europarådet, Mr Valeriu Ghiletchi, da han var i Oslo sist uke i forbindelse med Europarådets resolusjon 2049, Striking a balance between the best interest of the child and the need to keep the family together, se vedlegg.

   Som du vet, er denne resolusjon særlig rettet mot Norge, og oppstod i kjølvannet av den såkalte Bodnariu- saken, hvor hundretusener av mennesker, verden over, demonstrerte mot det de mener er Norges brudd på menneskerettene på familierettens område.

   Jeg var også i møte med rapportøren den 7 mars, og to av de sakene jeg nevnte for ham, er Lobben- og Ensby- saken.

   Saker som har vakt store reaksjoner i det norske folk, som naturlig nok reagerer på den massive urett som disse familiene opplever. Sammen med urovekkende mange andre familier.

   Når jeg likevel trekker frem disse to sakene, er det fordi det langt fra er usannsynlig at Norge blir domfelt i en eller begge sakene i EMD.

   I Lobben- saken, slapp Norge unna domfellelse med et nødskrik da saken var til behandling i kammeret.

   Takket være den norske dommeren, Erik Møse, sin stemme, så slapp Norge foreløpig unna med 4 mot 3 stemmer.

   Tilliten til hans votum er ikke betryggende, gitt det faktum at han er ansatt i Høyesterett samtidig mad at han sitter som dommer i EMD.

   Det er langt fra sikkert at det resultatet vil stå seg, om saken ender i storkammeret, se for øvrig vedlegg.

   Ensby saken er også klaget inn, se vedlegg, og jeg har god tro på at Norge der vil bli dømt.

   Uavhengig av utfallet i disse sakene i EMD så har du, som øverste ansvarlige statsråd på området, et konstitusjonelt ansvar for ikke å bryte med menneskerettene.

   Som det heter i ansvarlighetsloven § 11:

   "Den der som medlem av Statsrådet på annen måte enn nevnt i denne lovs øvrige bestemmelser ved handling eller undlatelse bevirker noget som er stridende mot Grunnloven eller rikets lover, straffes med bøter eller med fengsel inntil 10 år."

   Jeg viser til hva lovgiver selv har sagt om dette ansvaret, Dokument nr. 19 (2003-2004):

   "Nærmere om Riksrettsinstitituttet:

   Ansvarsgrunnlaget

   Ved sin gjennomgang av alternativer til riksrettsordningen la utvalget særlig vekt på følgende vesentlige prinsipper:

   For det første er det et grunnleggende utgangspunkt at statsråder, stortingsrepresentanter og høyesterettsdommere skal ansvarliggjøres i de tilfeller disse personer har begått rettsstridige handlinger. Med makt må det følge et reelt ansvar. Ansvarsreglene bør bidra til å sikre at disse personene ikke oppnår en form for immunitet mot å bli trukket til ansvar, og at de straffverdige handlinger er straffbare. Dessuten må de konstitusjonelt ansvarlige også kunne bli erstatningsansvarlige, dersom det er grunnlag for slikt ansvar."

   Om Norge skulle bli dømt, i en eller begge saker, så har altså en rekke offentlige tjeneste- og embetsmenn krenket familiene sine grunnleggende menneskerettigheter, og av det også Grunnloven, jf dets kapittel E.

   Og i begge disse sakene, står vi overfor noen av de mest alvorlige offentlige krenkelser som kan gjøres mot familiene:

   Nemlig å tvangsadoptere deres barn.

   Jeg kjenner begge familier godt, og kan si at de er helt normale familier.

   I et slikt perspektiv blir overgrepene enda mer alvorlige, og derfor har jeg da også brukt betegnelsen i oppsummeringen av klagen i Ensby- saken på følgende måte:

   "In fact, I will not hesitate to classify the above, as Crimes Against Humanity towards the Ensby- family."

   Husk at når EMD anvender sin prinsipplære, så er det tuftet på den minstestandarden som et konvensjonsland forplikter seg å gi dets borgere.

   Det er altså ikke noe i veien for å gi mer menneskeretter til folket, enn den absolutte minstestandard.

   Jeg kan derfor bare innstendig oppfordre deg til å avbryte de enorme lidelser som disse familier går gjennom, og tilbakeføre barna til de respektive biologiske familier.

   Om så ikke skjer, og Norge blir dømt, så mener jeg at også statsråden, ved å ignorere dette varselet, har krenket med sine grunnlovsforplktelser.

   Bergen, den 16.3.18

   Marius Reikerås

   *

   Mari Anne:
   Meget bra fremstilt :)

   Rasha Masri:
   Jeg håper virkelig at Linda Hofstad vil gjøre noe og stoppe disse bruddene på familiens rettigheter, selv om jeg tror at det er vanskelig for henne å gjøre noe, fordi den som styrer det hele er ikke henne, men en mafia av psykiatere, dommere og advokater og kommuner som tjener mye penger på dette.

   Mari Anne:
   Ja , Linda Hofstad Helleland....

   Irvine Valetti:
   Er ikke Horne da ansvarlig for å rette opp også ?
   Har det tilbakedrivende kraft ?

   Rasha Masri:
   Irvine Valetti det er Horne og Mari og hele gjengen av politikerne som er ansvarlig for denne situasjonen familiene har i dag.

   
---
---

   Marius Reikerås, 16.03. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155194941996875

   Anmodning til Kontroll- og konstitusjonskomiteen, om å vurdere riksrettsak mot høyesterettsdommer og Norges dommer til Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, Erik Møse.

   Jeg har vurdert i lengre tid,og kommet frem til at jeg vil be Kontroll- og konstitusjonskomiteen om å vurdere riksrettsak mot høyesterettsdommer og Norges dommer til Den Europeiske Menneskerettsdomstolen,Erik Møse.

   Riksretten er en domstol som dømmer i saker reist mot medlemmer av regjering, storting eller Høyesterett for straffbare forhold begått i embetet.

   Riksretten er omtalt i Grunnloven §§ 86 og 87.

   Det er ansvarlighetsloven §17 b og c, som er aktuell er.

   Bestemmelsen sier

   §17. Det medlem av Høiesterett, som

   b. eller i nogen betenkning, eller innstilling medvirker til noget som er stridende mot Grunnloven,

   c. eller i sin embedsgjerning for øvrig ved handling eller undlatelse bevirker noget som er stridende mot Grunnlov eller lovgivning, straffes med bøter eller med fengsel inntil 10 år.

   Det er primært 3 forhold jeg vil påpeke.

   For det første, var Møse førstevoterende dommer da nordsjødykkersaken ble behandlet i Høyesterett, første halvdel 2009.

   Han frifant staten, noe som senere ble reversert av Den Europeiske Menneskerettsdomstolen,som dømte Norge for brudd på EMK Artikkel 8 den 5 desember 2013.

   Følgelig brøt han menneskerettene, og dermed også Grunnloven, med sin avhandling som medførte frifinnelse av staten i saken til Nordsjødykkerne.

   For det andre, mener jeg at Møse ikke har meddelt Europarådet,som ansvarlig for ansettelsesprosessen av dommere i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen,i tilstrekkelig grad at han har fortsatt å være ansatt i Høyesterett, samtidig som han har vært dommer i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   Dette var et tema da jeg var i møte med delegater fra Europarådet i Oslo forrige onsdag.

   For det tredje, mener jeg at Møse, i regi av å være både høyesterettsdommer og Norges dommer til Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, nærmest har umuliggjort for den private part å vinne frem i de barnevernssaker som er fremmet for EMD.

   Rent spesifikt har han konkludert med at de prosessuelle kriterier knyttet til EMK Artikkel 8 er ivaretatt,og unnlatt å gå inn i sakens faktiske forhold.

   Dette synspunktet støttes av dommerne fra Bulgaria, Aserbajdsjan og Irland i Lobben - dommen.

   Og kan godt være at synspunktet blir ytterligere forsterket, ved behandlingen av Lobben- saken i storkammeret.

   Eventuelle riksrettssaker blir altså først vurdert av Kontroll og konstitusjonskomiteen.

   Et mindretall av medlemmene (minst en tredjedel) er tilstrekkelig for at komiteen kan ta en mulig riksrettssak opp til vurdering.

   Når saken er behandlet ferdig i komiteen, legger komiteen frem en innstilling til Stortinget med et av følgende forslag:

   - at Stortinget henlegger saken

   - at Stortinget reiser tiltale

   - at Stortinget ber ansvarskommisjonen foreta nødvendige undersøkelser

   Henleggelse eller tiltale kan vedtas med vanlig flertall.

   Hvis det vedtas at riksrettstiltale skal reises, er det Kontroll- og konstitusjonskomiteen som handler på Stortingets vegne under forberedelse og utførelse av saken. Dette er beskrevet i Stortingets forretningsorden.

   Jeg mener at det er min plikt, basert på det som fremkommer over, å sende en slik anmodning til Kontroll- og konstitusjonskomiteen.

   *

   Jane Kile:
   Dette landet..... Helt uten styring. Godt du er en handlekraftig mann, Marius Reikerås.

   Margaret Hennum:
   ! ! ! ! ! ! !

   Rune L. Hansen:
   Meget bra. Men finnes det habilitet og kompetanse der noe sted?

   Ken Olsen:
   Veldig bra skrevet, og veldig bra du tar tak i noe som er såpass alvorlig Marius, det er justicefighter i mine øyne... Uredd, ingen urett er for stor eller uviktig til å bli tatt tak i, så ja dette er faktisk utrolig viktig... Og til alle de ekstreme kritikere der ute, som sikkert kommer til å mene det ene og det andre... legg merke til her er det ikke noen som Marius bistår, her er det en urett som han gjør oppmerksom på... Så stapp dette argumentet deres omkring økonomisk gevinst opp et visst sted, om ikke dere er så høyrøvede at dere må ha et stillas på plass for å få det gjort.
   Bare husk at hovmod har stått for flere fall, enn deres egne...

   Bjørnar Hermansen:
   Er den mannen kjøpt og betalt av staten tro? Her lukter det korrupsjon. :( 

   Per Steinar Sørå:
   Riksrett skulle det ha vært for flere år siden, siden politikerne har ført folket bak lyset. EU avstemmingen hvor Gro skrev under på uten folkets viten og vilje, hvor myndighetene har behandlet med viten og vilje mot menneskerettene!!

   Kitty Oline Mogstad:
   Jeg skjønner ikke at det er mulig. Men noen har gjort det mulig.

   Kitty Oline Mogstad:
   Skaper null tillit i hvert fall.

   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 17. mars 2018: 

   Omkring åtte minus-grader Celsius her ute i natt. Lys blå himmel og opp til omkring en minus-grad frem mot klokken 12 og null klokken 13. Solen sør-vest og to minus-grader omkring 15 og 16-tiden. Mørkt, stjerne-himmel og seks minus-grader klokken 21. Åtte minus-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 17.03. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10212940428480204
   
   Å frata et menneske retten til sitt familieliv ...

   Å frata et menneske retten til sitt familieliv er vel - hvordan en enn snur og vender på det - både uforholdsmessig og unødvendig? Og tortur og traumatisering og terror og sadisme? Og menneske-forakt og menneskehandel og diskriminering og umenneskeliggjøring og utplyndring? Og i et mangfold groveste slags kriminalitet - og massivt tyveri av menneskerettighetene?

   Er det ikke det da?

   *

   Rasha Masri:
   Verste form av sadisme

   Mona Rodian:
   Jo,så absolutt !

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1792702917417296/

   Anita Hildur Hagen:
   Me har eit sortering samfunn på gang de er kun plass til de høyt utdanna. Maskiner overtar mye av jobbane de er denne bedriften som er lønnsom. De som sjer er umenneskelig og vi bor i eit kalt samfunn eit kalt land...

   Rune L. Hansen:
   Et kaste-vesen med stigmatisering, menneske-forakt, livs-ødeleggelse, samfunns-ødeleggelse, terror og tortur. :(

   Marthe Karin Hoel:
   Norge idag. Landet med forakt for menneskerettigher og barnekonvensjon.

   Rune L. Hansen:
   Ja, mildt sagt, Marthe Karin Hoel. Og landet med forakt for den reelle fellesmenneskelige nasjonale og internasjonale straffelovgivningen og for medmennesket - og for fakta og sannheten også. Og for trygghet og trivsel og forutberegnelighet også. Men i mesterklasse når det gjelder hovmod, dumhet og ondskap. Og oljepenger, byråkrati, propaganda og menneskehandel. :( :( :(

   Rune L. Hansen:
   Og dobbel-moral og falskhet!

   Rune L. Hansen:
   Det er vel groveste slags mulig menneske-mishandling?
   Og groveste slags mulig samfunns-ødeleggelse?

   
---

   https://www.facebook.com/groups/294741534302741/permalink/418261921950701/

   Jan Myhre:
   Det skal være strenge vilkår for omsorgsovertakelse. Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og FNs barnekonvensjon begrenser myndighetenes adgang til å gripe inn i familielivet. Disse reglene er i Norge gitt forrang framfor norsk lovgivning.
   Bv og fynemndene, som begge er forvaltningsorgan, er tillagt all definisjonsmakt. Ofrene opplever at lista for omsorgsovertakelse er alt for lav. Adv Kvilhaug hevder at 80% av omsorgsovertakelsene kunne vært unngått, og derved er ulovlige.
   Folket må si tydelig fra at denne galskapen må endres!

   Rune L. Hansen:
   Javisst, Jan Myhre! Men disse "reglene" (som er menneskerettslige lovbestemmelser) gjelder i og for alle land som har ratifisert menneskerettighetene eller/og som respekterer prinsippene for lovlig lov og rett, politikk og forvaltning, kontra ulovlig. De er gitt forrang og er lex superior og reell lov og rett både i og med selve menneskeretts-konvensjonene.
   Og for at en omsorgsovertagelse i det heletatt skal kunne være lovlig må den derfor være 100% både nødvendig og forholdsmessig og mildest mulig for en kortest mulig tid - og i henhold til 100% rettssikkerhet.

   Og hvor mange i Norge har konkret og solid nok vært det? Ingen enda?

   Angående kidnapping av barn og foreldre sier EMD blandt annet og presist derfor i N.P. v. Moldova, dom av 6 oktober 2015, i premiss 70, følgende:

   "Uansett, en omsorgsovertakelse skal normalt være ansett som et midlertidig tiltak, for å bli avviklet så snart forholdene tillater det. / Det kan derfor ikke rettferdiggjøres uten forutgående vurdering av mulige alternativer, og bør ses i sammenheng med statens positive forpliktelse til å gjøre alvorlige og vedvarende innsatser for å lette gjenforeningen av barna med sine biologiske foreldre og frem til da å muliggjøre jevnlig kontakt mellom dem."

   
---

   https://www.facebook.com/groups/570319606425920/permalink/918205434970667/

   Stig Linløkken:
   vil vel si meg enig i det meste du skriver der og si at de samme tankene har slått meg mer en en gang

   Rune L. Hansen:
   Det handler vel mere om å være enig eller uenig i menneskeretts-konvensjonene, Stig Linløkken?

   Stig Linløkken:
   jo det er vel det. Det er bare det at det høres så virkelighetsfjernt ut at en vanskelig kan ta det inn over seg at norge holder på slik. men du har rett!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1583071868396626/

   Mona Rodian:
   Absolutt :(

   Herman Ellingsen:
   Menneskerertighetene åpner for at det kan være nødvendig.
   Men det forutsetter at folk kjenner til hva som fører til omsorgsovertagelse.

   Rune L. Hansen:
   Ja, Herman Ellingsen, for at en omsorgsovertagelse i det heletatt skal kunne være lovlig må den være 100% både nødvendig og forholdsmessig og mildest mulig for en kortest mulig tid - og i henhold til 100% rettssikkerhet. Og hvor mange i Norge har vært eller er det?

   Herman Ellingsen:
   Andre sider av saken kan diskuteres, men når barnevernet gjør sitt beste for å holde hemmelig hva de går etter i sin saksbehandling er det helt klart at legalitetsprinsippet er brutt.

   Rune L. Hansen:
   Hva er det du sikter til med at "andre sider av saken kan diskuteres", Herman Ellingsen? Politiske forsøk på å liksom "lovliggjøre" kaste-vesen, menneskeforakt, tortur og terror, falsk dokumentasjon, etc.? Og politisk og offentlig organisert kriminalitet?
   Politikk og offentlig forvaltning skal forvalte lov og rett - og ikke sette seg selv eller andre over lov og rett! Og dette gjelder aller mest hva angår menneskerettighetene!
   
   Les og forstå - angående kidnapping av barn og foreldre sier EMD blandt annet og presist i N.P. v. Moldova, dom av 6 oktober 2015, i premiss 70, følgende:

   "Uansett, en omsorgsovertakelse skal normalt være ansett som et midlertidig tiltak, for å bli avviklet så snart forholdene tillater det. / Det kan derfor ikke rettferdiggjøres uten forutgående vurdering av mulige alternativer, og bør ses i sammenheng med statens positive forpliktelse til å gjøre alvorlige og vedvarende innsatser for å lette gjenforeningen av barna med sine biologiske foreldre og frem til da å muliggjøre jevnlig kontakt mellom dem."

   Og for eksempel i Barnekonvensjonens Art 7 p1, at:

   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Og for eksempel Barnekonvensjonens innledende ord, om at:

   "De stater som er part i denne konvensjon, (...) som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   Og for eksempel Menneskerettserklæringen Art 16 p3:

   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Det politiske offentlige norske såkalte "barnevernet" og dets dirigenter og medspillere forbryter seg konsekvent mot alt og ethvert i Barnekonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene og mot et mangfold av nasjonale og internasjonale fellesmenneskelige straffelov-bestemmelser!

   Blandt annet også mot Menneskerettsloven V7&8, Barnekonvensjonen (CRC) Art 19:
   "1. Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og opplæringsmessige tiltak for å beskytte barnet mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk, mens en eller begge foreldre, verge(r) eller eventuell annen person har omsorgen for barnet.
    2. Slike beskyttelsestiltak bør omfatte effektive prosedyrer for utforming av sosiale programmer som yter nødvendig støtte til barnet og til dem som har omsorgen for barnet, samt andre former for forebygging, påpeking, rapportering, viderehenvisning, undersøkelse, behandling og oppfølging av tilfeller av barnemishandling som tidligere beskrevet og, om nødvendig, for rettslig oppfølging."

   Det er ingen og ingenting som mishandler barn og medmennesker så grovt og massivt som det politiske såkalte barnevernet! På ingen som helst måte tilnærmelsesvis engang! Mildt sagt!

  
---
---

   Winona Snefrid Langedal Liset, 15.03. 2018 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet, was live:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/?multi_permalinks=1792376047449983
 
   Min mening og tanker om BV og hvorfor jeg vil ha det fjernet for godt
   https://www.facebook.com/winona.langedal.liset/videos/1717612758325509/
   4.8k Views

   *

   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, søndag 18. mars 2018: 

   Omkring ni minus-grader Celsius her ute i natt. Nokså skyfri lys blå himmel og opp til to pluss-grader frem mot 13-tiden. Solen sør-vest og null grader klokken 16. Halv-mørkt og to minus-grader klokken 19.30 og mørkt klokken 20. I overkant av to minus-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 18.03. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10212951598239441

   Hvorfor er det absolutt ingen (?) av dagens norske dommere som respekterer og sikrer menneskerettighetene?

   *

   Rosa Malaika Aslaksen:
   Ikke derfor de får lønna

   Jan Myhre:
   Det kommer an på saken. Er den PK så respekterer de.

   Rasha Masri:
   Da er det ferdige som dommeren ingen penger å tjene.

   Liv Marit Bakke:
   for dem inbiller seg at dem sikrer barnets menneskerettigheter ved å plassere det i fosterhjem som får godt betalt?

   Unni Lokken:
   Er du sikker på det?

   Unni Lokken:
   I en straffesak gjelder Habeas Corpus at du eier din kropp. Det er Statens ansvar å bevise din skyld/uskyld!
   Altså etter slutteksamen på en høyskole klarte jeg totalt utilsiktet å kjøre i fylla.
   Hadde en lånt bil, og var innom en bensinstasjon og kjøpte godteri og plommer på små glasskopper konservert i lake for å ha eksamensgodt og skjønte ikke at godteriet og laken inneholdt sprit for ingenting var merket. Trodde det var romessens.
   Bestod eksamen med god margin, men gikk ned fra Meget til Godt men likevel fornøyd.
   Så på hjemvei promillekontroll og kjørt til Lillestrøm legevakt for blodprøve og inndratt førerkort.
   Heldigvis hadde jeg tatt vare på emballasje og kvitteringer.
   Etter en vurdering kom politijuristen til at jeg hadde handlet i god tro da min hensikt ikke var å ruse meg på eksamen og fikk mitt førerkort tilbake da tvil etter Habeas Corpus skal komme tiltalte til gode.
   Dette gjelder tydeligvis ikke i sivilsaker da bevisbyrde der må være av sansynlighet og her rom for skjønn.
   Og av bitter erfaring siste år også utlendingesaker. Mista norske sivilretter i 7 måneder for å ha fyldt ut et feil skjema i utlandet og det sved og selv om jeg bodde her hele tiden, måtte Junior garantere meg inn som en annen innvandrer og måtte vise frem utenlandsk nasjonalt identitetskort for å få komme inn. 6 uker etter var jeg blitt norsk igjen :-)
    Og jeg kunne risikert å miste hele statsborgerskapet siden Norge ikke godtar dobbelt borgerskap og saker om statsborgerskap avgjøres med kontorforretning oppe i UDI, noe som burde vært gjort i retten hvor et individ kan forklare seg så individets rettsikkerhet sterk i straffesaker, men svak i sivilsaker desverre.

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettighetene gjelder og skal gjelde i sivil-saker også, Unni Lokken. Og enhver skal være uskyldig inntil det motsatte er bevist i henhold til lovlig lov og rett. Blander en sannsynlighet inn i avgjørelsen så er det det motsatte som skjer. Da straffes og forurettes også uskyldige. Da er det kriminell lov og rett. Dessuten er det viktig å vite at sivil-saker alltid er og må være mellom frivillige private parter - som søker kompetente avgjørelser i sin sak. Påstår noen at sivil-saker er noe annet så er det løgn.

   Unni Lokken:
   Rune L. Hansen Her er jeg ikke enig med deg da saker om vergemål, barnevern, Lov om psykisk Helsevern og til sist utlendingesaker i forhold til Statsborgerskap som jeg fikk bitter erfaring med siste år er holdt utenfor rettsvesenet med avgjørelser i fylket og i nevnder hvor individets rettsvern er for svakt, men en kriminell har faktisk større rettsvern enn en psykiatrisk pasient, en NAVbruker som sitter fast i byråkratiet, og også en etnisk nordmann som gjør noe feil og kommer bort i utendingemyndighetene her noe jeg fikk til.
   Dette handler ikke om to naboer som slåss om en hekk da nabotvister er typiske sivilsaker, og sivilsaker er og om å sette en person under vergemål, noe som er inngripende, og individets rettsvern er fremdeles for svakt akkurat der :)

   Rune L. Hansen:
   Det er i så måte ikke meg du er uenig med, Unni Lokken. Jeg vet selvfølgelig også at det er slik du sier i dagens Norge. Men grunnen til at det er slik du beskriver er politisk og offentlig organisert kriminalitet - som ønsker og tjener på denne uretten. :(

   Unni Lokken:
   Rune L. Hansen der tror jeg vi er enige :-) Politikerne har fjernet seg bort fra det folket de skal tjene og har blitt en egen eliteklasse.
   Og det enda skumlere, offentlige tjenester som NAV, Skatt Øst, NAV Internasjonal og så vidt borte i UDI, så må du ta kontakt med disse på mail og du får ikke øyekontakt med saksbehandler som finner deg på en dataskjerm og det skumle, hadde jeg ikke oppdaget hva som holdt på å skje og fikk meldt meg ut av land B så kunne jeg mistet mitt norske statsborgerskap avgjort i en kontorforretning oppe i UDI uten at en eneste en hadde snakket direkte til meg, og slikt er skummelt.
   Tenker på de som søker hjelp hos NAV og må forholde seg til disse ad mail og ingen øyekontakt hvor NAV opererer som et konvensjonelt forsikringselskap og overkjører spesialisterklæringer fra brukernes leger og sender folk på runddans på kurs mens en ikke får de trygder en har rett på da saksbehandler ikke engang har sett sin klient.
   At offentlige tjenester stenger seg ute fra sitt publikum og yter elendig service er virkelig skummelt da vi går inn i et kaldt samfunn av ensomme individualister som lever i et skyggesamfunn oppkobla på nett :)

   Rune L. Hansen:
   De jo både fjerner seg bort fra sivilbefolkningen og mister sin legalitet og lovlighet når de ved handling eller unnlatelse aksepterer eller medvirker i en menneskeretts-krenkelse overfor et eller flere medmennesker.

   Haakon Magnus Kristiansen:
   Hele Haugaland tingrett er korrupte. Har bevis, men ingen bryr seg.

   Rasha Masri:
   Det er Asker og Bærum også :(

   Marthe Karin Hoel:
   Hele rettsapparatet i Norge er en parodi. Fylkesnemndene er direkte korrupte, og barnevernet er en terrororganisasjon. Hipp hurra for 17. mai, og en grunnlov som ikke lenger gjelder i Norge. Norge kritiserer andre land for brudd på menneskerettigheter, mens domstolene flirer av deg om du trekker frem menneskerettigheter eller barnekonvensjon.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1554995584626713/

   Trine Margarine:
   Fordi det er dommere af svag menneskelig karakter, som allerede blev beskrevet i bibelens 7 dødsyndere. Menneskelige træk, der kræver styrke at overkomme, og den styrke findes angiveligt ikke blandt magthavere.

   Rune L. Hansen:
   Det er vel ikke den styrke makthavere rekrutterer eller vil ha.

   Trine Margarine:
   Rune L. Hansen Hvis man bevidst krænker andre mennesker, er man drevet af noget. Det "noget" er godt beskrevet i de 7 dødsyndere, der viser et menneskets svaghed, som skal kontrolleres med intellekt og styrke for ikke at forfalde til fristelsen for at give efter for personlige behov, der skader andre. Styrke for mig betyder, at man har styrke til at kontrollere sine subjektive behov.

   Charlotte Taube:
   Rettsalen handler hverken om lover, eller regler, dessverre. Advokater, seg i mellom, kaller ofte stedet «en teatersal»

   Anette Bull:
   Vi ble rystet da det innkom nye bevis og vi fikk vite hva slags teater som hadde utspilt seg under vår rettsak. Uten lydopptak og kontroll i rettsalen blir man et offer for rettstridige og alvorlige handlinger.

   Rasha Masri:
   Det handler om penger ikke mennesker og deres rettigheter.
 
   Rune L. Hansen:
   Det er lovlig lov og rett, forvaltning og politikk, kontra ulovlig, det skal handle om.

   Brith Dyrseth:
   Spørs kanskje på hva de tjener på det :(

   Rune L. Hansen:
   Sikres makt, karriære, penger, impunity, selvråderett og politisk goodwill?

   
---

   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1584324988271314/

   Marit Andberg:
   Førdi de rettighetan e menneska som har bestemt kosn dæm skal være? :( :(

   Rune L. Hansen:
   Både ja og nei, Marit Andberg. De er globalt og historisk erkjent og fremkommet som minste-standarder for lovlig lov og rett, politikk og forvaltning - kontra ulovlig.

   Rune L. Hansen:
   Men uenighet med menneskeretts-konvensjonene resulterer i neglisjering, forfalskning og bagatellisering av menneskerettighetene. Til fordel for den kriminelle side av offentlig forvaltning og politikk.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1794121703942084/

   Sverre Mittet:
   Du kan ikke be katten bli snillere med musa.

   Liv Marit Bakke:
   for dem inbiller seg at dem sikrer barnets menneskerettigheter ved å plassere det i fosterhjem som får godt betalt?

   John Roger Holte:
   Fordi de er korrumperte.

   Barbro Nustad Vaage:
   Fordi de ofte samarbeider med barnevernet.

   Reidun Breivik:
   Nei vi er i real uten RETTSLØS !

   Ilo Na Hustekuchen:
   “Abolition of the family! Even the most radical flare up at this infamous proposal of the Communists" -Marx. Og så er det ikke snakk om "nazister" eller sosialister/ kommunister. Korrekt er vel det man kaller i dag "nazister" er nasjonal-sosialister. Fasisme oppstår ikke bare av den "brune" siden. Lefties and Rights are wings of the same bird. Hilsen tysk dame som vokst opp i DDR og har tilbrakt de siste 10 årene i Norge å leve og å jobbe der. Men flyttet ut for noen måneder siden, grunnet allerede etter 2 -3 måneder føltes denne overmakten forsiktig sagt "merkelig " kjent ut, bare litt mer oppdatert, så fra 2.0 til 5.0 og jeg så ingen grunn mer til for å fortsette et liv under dette systemet og dypt indoktrinerte mennesker som ikke bare gjelder barnevernet, men på forskjellige plan.

   Ilo Na Hustekuchen:
   Og som sagt er det vel kjent også fra gamle DDR, hvor foreldrene til i dag leter etter sine barn og relasjoner... "Ideologically motivated forced adoptions are among the darkest chapters of SED rule and are still a "dark" topic in our society today. "Forced adoption in the GDR" continues to agitate the mind.

   Excerpt from "Zwangsadoptions in the GDR" (Forced adoption in GDR) by Marie-Luise Warnecke
   Order of the parents:
   To educate your children to "healthy, joyful and efficient people, to active builders of socialism". This was considered as the most important function of the family. The task of the parents was to give their children access to socialist society, both in a practical and spiritual way, and to train them to "socialist personalities, who have a high general education, are good citizens and [...] have character traits that empower them, a happy one To lead life as a co-designer of the socialist human community "

   In light of the educational goal of having an interest in family and society, the legislator had also stipulated in this norm that, in addition to the parents, the entire socialist society should be involved in raising children.

   The participation of society in raising children was therefore not seen as an intervention, but as a necessary support and supplement, inherent in the nature of socialist society." BTW ...SED var den SOSIALISTISKE enhets parti Tysklands.

   https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/familie/adoptivkinder/pwieentrissenzwangsadoptioneninderddr100.html
   Adoptivkinder: Zwangsadoptionen in der DDR
   planet-wissen.de

   Valentin Ivanov Jelev:
   Fordi norsk kommunisme er brutalt ! Norge må kaller Nord West Korea !

   Ilo Na Hustekuchen:
   Mer utopisk og skjult , en skjult brutalietet, ingen kan beskrive eller forklare som har ikke opplevt dette selv....og bare basert på angst, et system som styrer seg delevis selv, grunnet hjernevaskede angivere og så kallte do-gooders....

   Valentin Ivanov Jelev:
   Korrekt !

   Ilo Na Hustekuchen:
   Takk :-)

   Oddvar Espegard:
   Ja, Valentin Ivanov Jelev, norsk kommunisme er det samme som den norske sosialismen - les: Ap. Men den er mye farligere enn kommunismen vi kjenner fra andre land.

   Valentin Ivanov Jelev:
   Jeg kommer fra Bulgaria ! Jeg vet og kjenner så mye om kommunisme ! Men her er mye mer brutalt og skjul !

   Mary Ann Fedje:
   Fordi de er kjøpt og betalt av staten...

   Rune L. Hansen:
   Kjøpt og betalt av stats-ansatte, men ikke av staten. Makt- og myndighets-misbruket har de stjålet fra staten - og fra sivilbefolkningen.

   Mary Ann Fedje:
   Det blir vel rettere og si det sånn ja. Men de folka sitter jo på pengesekken

   Fouad Kayati Ben Teberizi:
   Hvorfor barnavernet ikke stjele barn statsråder og de rike ... fordi de er redd for straff og bli tilfelle i alle aviser og TV-kanaler og bli en realitet åpen for alle mennesker ... De er feige og dumme handel barn hver og en som arbeider i dette feltet er en tåpelig og dum og har ingen samvittighet

   
---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, mandag 19. mars 2018: 

   Mørkt og omkring en minus-grad Celsius til null her ute i natt. Overskyet, disig himmel, fuktig, tildels lett yr og omkring fire pluss-grader utover formiddagen. Mindre overskyet nordfra utover eftermiddagen, med tre pluss-grader klokken 16. Mørkt og en pluss-grad klokken 20. Med omkring en minus-grad mot midnatt.
   
---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, tirsdag 20. mars 2018: 

   Omkring to til fire minus-grader Celsius her ute i natt. Lett overskyet og en pluss-grad klokken 10.30. Derefter gradvis nokså skyfri himmel med solen sørlig og opp til omkring fire pluss-grader utover formiddagen. Lett overskyet og opp mot fem pluss-grader klokken 13.30. Med ned mot tre frem mot 17.30. Mørkt og en klokken 20. Antydninger til sne i luften og ned mot null grader frem mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 20.03. 2018 via Human Rights in Norway:
   https://www.facebook.com/groups/294741534302741/permalink/419700718473488/

   Det finnes enda rundt omkring noen som hevder at "barnevernet" også gjør noe godt ... (Hvordan de vet mere om dette enn alle andre er et mysterium?)

   Men betenk, at for eksempel under Hitler-regjeringen mente folk flest (!) at Adolf Hitler og Gestapo, etc. var en velsignelse og gjorde mye godt. Det var nettopp disse som i det lengste opprettholdt, bagatelliserte og fortiet Hitler-regjeringens allehånde forbrytelser.

   Tankevekkende?

   *

   Tore C Maudal:
   «Noen» vet alltid bedre en folk flest. «Noen» forholder seg ikke til fakta. Disse «noen» jobber i systemet men tørr ikke stå frem med fullt navn eller tittel. Det er rart med det «noen» er også de som kommer med påstander og lager sin egen fakta og sannhet. Disse «noen» er mange og alle gjør litt sånn at «noen» slipper og stå til ansvar for sine handlinger. I en sak hvor politi , bv , skole , familie vern kontor, Bup, fylkesmann , domstol , UDE, sakkyndige er involvert er det ca 150 «noen» involvere i saken i løpet av 1år. Og når alle gjør litt så er det heller ingen som trenger og konkludere eller stå til ansvar for noe som helst.

   Rune L. Hansen:
   Enn om de måtte ta menneskerettighetene på alvor?

   Rune L. Hansen:
   Hva er det gode de gjør, uten samtidig å spre politisk og offentlig organisert kriminalitet og menneske-forakt?

   Tore C Maudal:
   Hvordan fikk Hitler med seg folket? Han forførte folket med sosiale velferdsordninger , han oppfordret folket til og få mange barn, han brukte makt og trusler. Unge mennesker ble rekruttert for og jobbe for felleskapet. Individene var ingen ting felleskapet var alt!

   Tore C Maudal:
   Det er penger og jobber det går i staten vet hva dem gjør politikker vet hva dem gjør alle vet men ingen gjør noe med det for det er et regnestykke som ikke går opp.

   Tore C Maudal:
   Og ingen er villige til og ta den regninga. Menneskerettigheter , rettssikkerhet lover og regler går bare rett ut av vinduet det er bare et spill for galleriet

   Tore C Maudal:
   I stedet lager dem oppstyr rundt Facebook meldinger og meeto kampanjer for og dekke over hva som egentlig forgår

   Knut Myrebøe:
   BV og mye bra? Jeg har laget en analyse over 10 år og har gruppert resultatene. Ca. 20% av BV-sakene er forsvarlige. Resten er katastrofer i varierende omfang, inkludert ca. 20% hvor de skulle ha grepet inn, men ikke gjorde det.

   Rune L. Hansen:
   Selv de 20% sakene du betegner som forsvarlige har ikke vært lovlige, Knut Myrebøe. Og hva angår den andre 20% du omtaler, så kan enhver være glade for at de ikke gjorde det?

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1597819853831854/permalink/2063053693975132/

   Merethe Johansen:
   Absolutt... Det er psykologien i det! Massesuggesjon.... Skjer hele tiden..

   Rune L. Hansen:
   Ja, dessverre. For å fortie, bagatellisere og forfalske sine menneskeretts-forbrytelser.

   
---

   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10212965091936775

   Haakon Magnus Kristiansen:
   Søsteren min arbeider der. Hun er et dass av et menneske. Barnevernet benekter å ha kjennskap til at jeg fikk en god gammaldags politiradio integrert i kroppen som barn. Ikke hørt at noen, bortsett fra Barnevernet er fornøyd med Barnevernet. Været er i alle fall bedre enn Barnevernet om dagen. God kveld, tv slaver.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/?multi_permalinks=1556456224480649

   Rasha Masri:
   Dette er en fornærmelse mot Hitler når vi sammenligner ham med barnevernet .

   Ken Olsen:
   Tenker da at det er viktig å være såpass nyanserte, at vi i det minste evner at erkjenne den gleden som få barn opplever i dette systemet. Om ikke vi skal være like unyanserte som systemet er, og på den måten ikke et hakk bedre enn dem.

   Rune L. Hansen:
   Din sammenligning kan virke ekstrem for mange, Rasha Masri. Men er den egentlig det? Også Hitler-regjeringen utvidet og utvidet sin virksomhet ...

   Rasha Masri:
   Rune L. Hansen , For meg de som tar livet sakte og de som tar live med engang er mordere har ikke andre navn, Hitler var et forferdelig og unormalt menneske og en skam i menneskehetens historie men dette skjedde for mange år siden, men idag i 2018 det som regjeringen og barnevernet gjør er også skammelig kriminalitet mot menneskeheten .
   hva er forskjellen mellom en gruppe mennesker som dør i gaskamre og en gruppe mennesker som dør psykologisk hver dag? Er ikke mord et forbrytelse uansett hvilke metoder som brukes og uansett hvem morderen er??

   Rune L. Hansen:
   Ja, du har rett, men mange i Norge er så indoktrinerte og hovmodige at de har vanskelig for å forstå dette. Den politiske propagandaen og grådigheten ble massiv med olje-pengene og et stadig voksende og utvidet byråkrati, styrt av en politisk nepotisme. Alt fra de skulle fremføres som det beste og tryggeste og mest rettferdige i verden - på tilsvarende måte som i dagens Nord-Korea. Og på tilsvarende måte som blandt annet for eksempel i Albania under kommunist-ledelsen til Enver Hoxha. Politiske offentlige forbrytelser overfor medmennesker og sivilbefolkningen skulle bagatelliseres og forties som ikke-eksisterende - og i høyden møtes med en mild bris av kritikk innpakket i propaganda. Og ingenting mere.
   
   Ken Olsen:
   Kan vi kreve menneskerettigheter for noen barn, mens vi nekter andre dem? Det er nemlig sånn at de er alle barn, de er alle mennesker ( bare litt mindre enn oss ) og har alle rettigheter... Så at man avviser de som faktisk reddes fra en verre situasjon, til noe bedre... Tenker jeg er et brudd på deres menneskerettigheter, men igjen så mener jeg at barna skal være den første prioriteten...

   Rune L. Hansen:
   Det skal ikke være nødvendig å kreve menneskerettighetene, Ken Olsen, alle og enhver både i og utenfor den offentlige forvaltningen er forpliktet til og har et personlig ansvar for at enhvers alle og enhver menneskerettigheter respekteres og sikres. Dette konkret og uomtvistelig i henhold til både Barnekonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene, Norges Grunnlov, Straffelovgivningen og mere til. Også at enhver menneskerettighet for enhver er og skal være umistelig og uavhendelig!

   Aina Gregersen:
   Nå har jo tøffe trusselKen blokkert meg igjen for innsyn av kommentarene hans - fordi han aldri vinner en argumentasjon som han starter sjøl Hver gang , men man kan jo se hva Denne skriver og mener om andre : Fin fyr ? Takk for og påpeke dennes nærvær ! Han er litt redd for meg ! Fordi han er avslørt på flere områder !
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1034199213403142&set=p.1034199213403142&type=3&theater&ifg=1

   Rune L. Hansen:
   Ja, han liker å baksnakke og å slenge rundt seg med diagnoser og blokkeringer, Aina Gregersen. Hovmod har det gjerne slik. Det er en hovmodets selv-forhærligende (og selv-avslørende) metode. Trist og ødeleggende at enda mange, i varierende grad, forholder seg slik. :(

   Ken Olsen:
   Liker jeg å baksnakke Rune? Eller konfronterer jeg deg? Å hva gjør du egentlig utenom dette evige gnålet om rettigheter, uten du vil gi alle barna det? Og til Aina kan jeg kun si angst ikke er noe jeg sliter med. Men psykiatriske pasienter er ikke noen man trenger å krangle med, derfor blokkerte jeg deg heller.

   Rune L. Hansen:
   Ethvert barn og medmenneske har krav på enhver og alle av sine menneskerettigheter, Ken Olsen. Jeg ser ingen konfrontasjon i din metodikk, Ken Olsen, bare løgner, hovmod og baksnakkelser.

   Ken Olsen:
   Og stemmer det du er blokkert fra gruppen jeg er admin i Rune L. Hansen, fordi du istedenfor å være en hjelp eller støtte til de foreldre og unge som er medlemmer der... Hadde en nedlatende holdning, og etter gjentatte advarsler så fortsatte du.

   Ken Olsen:
   Hvor er mine løgner Rune? Hvor er mitt hovmod? Og baksnakkelser er vell når man ikke konfronterer personene det gjelder? Så din analyser av min metodikk tenker jeg ikke er godt fundert. Eller underbygget.

   Rune L. Hansen:
   Du betenker ikke at du avslører deg selv, Ken Olsen.

   Ken Olsen:
   Nei jeg betenker ikke det, men til å være en selverklært belest mann.
   Så tenker jeg til gjenngjeld ofte på hva det er som er drivkraften bak, gjentatte og vedvarende innlegg på samme fora. Og evige kopier til din dagbok på nett. Uten at du rent faktisk tar debatten, og spredning av informasjon ut på plattformer til et uinnvidd publikum.

   Aina Gregersen:
   Ser ikke , men jeg anbefaler screenshots /skjermdump av 'dialogen', for plutselig får du en trussel om oppsøkende virksomhet på bopel Med "intimkontakt" ! Og når slikt kommer fra en Hevdende ex torpedo - er det kanskje greit og ha det som eventuelt bevis om han ikke kan kontrollere seg. Men han har krøpet opp i fanget hos mange i forskjellige administrerende i grupper , som enda ikke har fått med seg narsesissten på sitt villeste. (Er nok ikke lenge før han roper på admin hjelp : som Uforbeholdent tar han i forsvar ,og kaller Deg ufin med korrigering- uten en gang og lese trådenE om hvem som er hvem. Og hvem som skriver hva ! Det er mange år siden jeg så denne figuren prøve og sjikanere Anonymous Norge - siden har han forsøkt regjere barnevernsgrupper og tråkke ned og på allerede knuste foreldre. Og en undrer hvordan oppegående mennesker ikke evner og se gjennom hele greia. Men det er jo narsessisens/psykopatens glansnumre av kunst stykker. Og ingen skal skammes over ikke og ha skjønt det - skriver de som har erfaring med slikt. Nå kunne jeg lagt ut trussel og prosjekterings argumentasjon som han bedriver -Men jeg syntes kanskje at det bør tenkes over at det er proffesjonelle nett troll som er betalt av "arbeidsgiver" . For og komme nærest mulig personer , for og skaffe informasjon- av de som ansees som en trussel mot bedriften De fører. (!) Og det og skaffe seg en vanntett fortelling som folk gråter av ,og kjøre på normale menneskers emosjoner er smart men ikke vanntett. Vi har kommune advokater og havforskere Og diverse såkalt 'gode' "debatanter"- (Senest er vel nrk dokumentaren om denne Weinstein fra Hollywood ,som jeg akter og titte litt på for innblikk i noens vanvidd av og bevare sin egen sfære : ved og kontrollere andre )

   Aina Gregersen:
   Og vil bare også nevne at politi sier at Anonymous gjør mye bra ,de ! Mens selveste KingJ strør storslått om seg med fornærmende kommentarer om de. Og det ender med at fyren blir utestengt - noe han feiret med en dansende snoopy . Og flere år senere Lager han seg en falsk Anonymous profil ....
   (Det er mulig at kverrulativ dissorder kun er et karaktertrekk, og ikke en diagnose .

   Ingrid Garpestad:
   Eg kan bare svare slik, jeg hater barnevernet. Men eg har ei venninne som ble reddet av dem på 90 tallet, så de finnes de som faktisk får hjelp som trengs, dessverre er det få tallet i Bvt som har denne egenskapen til å redde barna som faktisk trenger det pga feks : "for mamma slår og pappa drikker seg drita før unger er i seng" eller når mamma og pappa sover kommer "Onkel" inn på rommet å gjør ting ett barn ikke skal oppleve.
Men når slike saker komme frem er det som regel 2-4 år senere det står i avisen og barnevernet har ikke vært inni familien før barnet sier hva som skjer til en lærer. Mens disse barna trenger hjelp blir det tatt barn hver dag fra foreldre i Norge som ikke hadde trengt mer enn ett støttende klapp på skulderen samtidig som lykke til og kanskje ett cos kurs men nei det blir kjørt 4-12 sak å mens en står 3 dager i fylkesnemnda kommer det frem i media enda en avsløring i dark room og avslørt barnepsykiater med masse forskjellige bilder ol av barne som voldtars ofte brutalt, nei det kommer frem at fosterforeldre gjør seksuelle overgrep men får foreldrene hjem barnet om det blir utsatt for feks overgrep, nei barnet blir flyttet til enten nytt hjem og familie eller institusjon.

   Rune L. Hansen:
   Du glemmer kanskje, Ingrid Garpestad, at mange trenger ikke hjelp i det heletatt - og minst av alt den "hjelp" som kidnapper-virksomheten og dens medspillere "tilbyr" eller står for. Mildt sagt. Men hadde hjelp - om hjelp trengtes - kommet i form av uforfalsket kompetent respekt og sikring av alle og enhver av enhvers menneskerettigheter, så hadde alt og det hele vært uproblematisk.

   Rune L. Hansen:
   Terror, tortur, kidnapping, traumatisering, fremmedgjøring, familie-ødeleggelse, livs-ødeleggelse, sverting, falsk dokumentasjon og andre menneskeretts-krenkelser er på ingen slags måte hjelp, men er groveste slags kriminalitet.

   Ingrid Garpestad:
   Nei eg glemmer ikke det, er i en krig med djevlene selv.

   Ingrid Garpestad:
   Sitat fra 1st mld : "Mens disse barna trenger hjelp så er det derimot barn hver dag som blir tatt fra foreldre i Norge som ikke hadde trengt noe mer enn ett klapp på skulderen samtidig som lykke til og Evt kanskje ett COS kurs."

   Så ber eg deg lese resten også om hvordan seksuell omgang med barn under 15 dekkes til og når det kommer frem at fosterforeldre har mishandlet og overgrep
   Cos er ikke kun forbeholdt barnevernet så det finnes plasser i Norge der det er tilbud om opplæring i cos uten kontakt med barnevernet da de som driver det er uavhengige.
   Så forklar meg er du snill hvorfor en slik mld når vi egentlig er 100% enig bare et formulere det uten å bruke angrep.
   Å Rune L. Hansen
   Etter alle kommentarer ser eg jo du ikke har lest hele loggen av mine, å gå til angrep på ei som er enig med deg kl 5-6 om morgenen pga feil formulering til deg eller en misforståelse men les skikkelig hva eg og andre skriver da sleppe en slike misforståelser.

   Audun Nilsen:
   Å? Fortell!

   Rune L. Hansen:
   Jeg har på ingen som helst måte gått til angrep på deg, Ingrid Garpestad. :)

   Ingrid Garpestad:
   Da beklager eg virkelig at eg oppfattet det slik, ha en flott uke videre :)

   Trond Stenseng:
   Problemet er ikke først og fremst barnevernet, men et rettssystem som ikke fungerer. Slik at korreksjoner blir ikke gitt til barnevernet når de trår over streken.
   Alle de feil som til stadighet skjer ved att man ikke forholder seg til lovgivningen innen høyesterett er det som er problemet. Ofte finner vi avgjørelser i høyesterett som uten begrunnelse.
   Når man i disse dager er så opptatt av terror. Så burdet man ta takk i dette problemet. Da dette er terror mot enkelt mennesker og barn. Det er selvsagt problematisk at mange barn dør i det offentlige barnevern systemet. Dette er ren terror mot barn og foreldre.
   Dette burdet fått alvorlige konsekvenser for dommere som åpenbart jukser i sin rettsutfoldelse, Det er nemlig ikke forenelig at man lyver bevist og samtidig følger loven.
   Da hele lovverket hviler på at dommerne er sannferdige.
   Det er en skam at mødre som du Rasha Masri blir forfulgt. Til tross for at det eneste du har gjort er å hjelpe ditt barn ut av en situasjon hvor ditt barn ble drevet til selvmord. I barnevernet institusjoner.
   At Norsk høyesterett mener at dette er barnets beste er totalt uforståelig å vitner om et samfunn som forfølger sine egne. Norge er ikke et demokrati når slikt pågår.

   Rune L. Hansen:
   Jeg har sagt det før - og sier det igjen: Dommerne er alltid ethvert terror regime sine mest sentrale nøkkel-personer.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 20.03. 2018 shared Anita Skippervik's post, via Menneskerettsdomstolen Norge Info:
   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1585806738123139/

   Barnekonvensjonen har lovbestemt i Art 35 at:

   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

    Hvem er det som ikke skjønner hva dette betyr?

   Anita Skippervik, 19.03. 2018 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!:

   Debatt om barnevernet sitt pengeforbruk til private institusjoner. BLD ministeren har tydeligvis ikkje fått med seg at Sivilombudsmannen har avdekkka brot på EMK artikkel 3 forakkurat dei samme institusjonene ho forsvarer. Når barn og ungdommer blir utsett fro brot på artikkel 3 - tortus, umenneskelig og nedverdigande behandling - er det ikkje merkelig at barna etterlyser kjærleik - den kjærleiken dei fekk frå sin biologiske familie.....

   Regjeringen er veldig opptatt av at penger til idretten kun skal gå til idrett.
   https://www.facebook.com/Roedt/videos/10156725587634068/
   Hvorfor gjelder ikke det samme for penger bevilget til barnevern?
   -4:00 - 35,084 Views - Rødt - 11 March at 16:00

   *

   Wilfred Hall:
   Det er ikke selve institusjonen som får mest penger. Det er det skolevesenet, helsevesenet, rettsvesenet, politiet, psykologer og andre. Når vi snakker om at ei jente som er "tatt" av barnevernet har forløst 20 30 millioner kroner til systemet. Da snakker vi om korrupsjon. Italiensk mafia handler med søppel. Her i landet handler mafian med barn. Nesten alle disse barna kunne ha fått hjelp av familie og slekt. Midlene må komme familiene og barna til gode. Hvor er det det hele svikter? I flere generasjoner har alle som skal bidra til å skape et harmonisk samfunn sviktet. Barnehage, skole, helsevesen og resten av samfunnet har sviktet barna og familien.

   Wilfred Hall:
   Får et inntrykk av at den nye ministeren ikke er istand til å forstå hva som foregår i barnevernet og resten av systemet. Hvis hun ikke kan komme opp med mer enn hun har til nå, så er vi vitne til en katastrofe i dette landet. Barn og familier lider under dette. Vi bør rette søkelyset ut i verden og rope på hjelp.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1795742813779973/

   Frode Omdahl:
   Det var et rart svar, virket som hun var fornøyd med sånn som det er i dag, med for lav bemanning. De rike blir rikere på barns bekostning.

   Rune L. Hansen:
   De diskuterer hvem som mest skal drifte menneskehandelen, Frode Omdahl - private eller offentlig ansatte og nettverk. Hvem som skal transportere jødene og opposisjonelle til gasskamrene ... :(

   UmmSajjad Hussain:
   Og HO sier ho tenker först på barna.....? Må väre årets vits så langt.Hadde ho tenkt först på barna så hade ho endret BV.

   Rune L. Hansen:
   Ja også Hitler-regjeringen og Gestapo trengtes til å bli endret.

   
---
---

   Marius Reikerås, 20.03. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155204432426875

   Det ultimate paradoks er at alle snakker varmt om menneskerettene fra Stortingets talerstol, men få om noen bryr seg nevneverdig i praksis.

   *

   Randi Bakkejord Johansen:
   Dette er bare trist, og føler at det er hevn og maktkamp.

   Jan Petter Jeppe Pettersen:
   Det er land i Europa som ønsker å ha større mulighet til å overprøve i asyl- og innvandringssaker enn det Den Europeiske menneskerettsdomstolen legger til grunn. Dette vil være tema i København i April, da det er Danmark som har formannskapet i Europarådet dette året. Regjeringen har ikke lagt fram for Stortinget det som kommer opp i København i April til diskusjon. De har holde dette temaet kun for seg selv. Sylvi Listhaug sier i dag under avgangen som minister at Arbeiderpartiet knebler debatten og ytringsfriheten. Når Listhaug som justis- beredskaps- og innvandringsminister har vært en av de som har hold dette unna Stortinget, så sier det seg selv at det er henne selv som ikke bidrar til en åpen og fri debatt og mulighet til ytringsfrihet i innvandrings- og asylspørsmål, da hun nødvendig vis må være en av de som vil kneble og skjule denne muligheten for debatt for Stortinget. Se Aftenposten i dag under Kronikk.

   Anne-Kristin Abbedissen Banken:
   Helt på sin plass.

   
---
---

   Marius Reikerås, 20.03. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155204521056875

   Rettssikkerhet og forskjellsbehandling

   From: marius@reikeras.no

   Date: Tue, March 20, 2018 12:03 pm
   To: postmottak@stortinget.no

   Til de det gjelder.

   Kopi: Offentlig.

   Den rettssikkerhetsmessige forskjellsbehandlingen.

   I dag postet jeg følgende på min Facebook- vegg:

   "Når så terrormistenkte sin rettssikkerhet har bidratt til å utløse dagens politiske situasjon, så kan du skrive til Storting og regjering med det enkle spørsmål:

   Hvorfor fikk ikke min familie domstolsbehandling, før vårt barn ble tatt i offentlig omsorg,når terrormistenkte skal ha en slik lovmessig adgang?"

   Dette skal jeg utdype slik:

   Jeg tror jeg har mine ord i behold, når jeg, på generelt grunnlag, sier at politikerforakten er på fremmarsj i dette landet.

   En av grunnene, er at folk opplever seg urettferdig behandlet, herunder forskjellsbehandlet.

   I sak nr. 2, Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsborgerloven mv. (tap av statsborgerskap ved straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser), (Innst. 173 L (2017–2018), jf. Prop. 146 L (2016–2017), ble det konkludert med at komiteens flertall ikke ønsket å innføre hjemmel til administrativt å inndra statsborgerskapet til mennesker som er siktet for terrorvirksomhet

   Slikt tap av statsborgerskap, uansett grunn, skal forsatt avgjøres av domstolene. Det er nok også en riktig konklusjon sett opp mot menneskerettene. Det gjelder heller ikke mange. Kanskje så få som 5-10 personer.

   Men setter man dette opp mot "rettssikkerheten" til familier som risikerer å miste sine barn til det offentlige, så blir forskjellsbehandlingen veldig synlig.

   For i Norge kan barn bli revet vekk fra sin biologiske familie av barnevernet gjennom akuttvedtak, og som senere kan stadfestes av et administrativt organ, Fylkesnemnda.

   Dermed kan barnet være tatt vekk fra sin familie, lenge før saken havner i en ordinær domstol.

   Nemndene tilfredsstiller ikke engang kravene til EMK Artikkel 6, noe selv det offentlige erkjenner i NOU 2005: 09, hvor det står under "Ressursbruk og rettssikkerhet i fylkesnemndene for sosiale saker":

   "6.4 Rettferdig rettergang

   Retten til en rettferdig rettergang finnes igjen i en rekke internasjonale menneskerettighetsinstrumenter. Fokus her skal holdes på Den europeiske menneskerettighetskonvensjon artikkel 6 (1).

   Bestemmelsen kommer ikke direkte til anvendelse på barne- og sosialnemndene. Det er tilstrekkelig at den rettslige prøvingen av barne- og sosialnemndenes vedtak er i samsvar med kravene i bestemmelsen."

   Omsorgsovertakelse er utvilsomt blant de alvorligste inngrep som det offentlige kan gjøre overfor en familie.

   Artikkel 13 i Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen (EMK), garanterer tilgjengelighet på nasjonalt nivå til å håndheve konvensjonens rettigheter og friheter.

   Hensikten er å avverge konvensjonskrenkelser før de materialiseres, og således gjøres irreversible.

   Ifølge EMDs gjentatte rettspraksis, skal en klage med påstand om konvensjonsbrudd være underlagt en grundig undersøkelse av domstolene, før et eventuelt inngrep iverksettes.

   Saken mellom CONKA v. BELGIA av 5. februar 2002, illustrerer utmerket hva som ligger i dette, også i forhold til kravet om utsatt iverksettelse av et irreversibelt inngrep:

   Conka hevdet at artikkel 13 var krenket, i det belgiske myndigheter ikke hadde håndhevet artikkel 13 på en måte som sikret deres rettigheter på en effektiv måte, i det vedtaket ikke var gitt utsatt iverksettelse i påvente av en grundig undersøkelse av de påståtte konvensjonskrenkelser.

   Som følge av at vedtaket ikke var gitt automatisk oppsettende virkning, var konsekvensene irreversible.

   Dette var EMD enige i.

   Som EMD skriver i premiss 79:

   "79.The Court considers that the notion of an effective remedy under Article 13 requires that the remedy may prevent the execution of measures that are contrary to the Convention and whose effects are potentially irreversible (see, mutatis mutandis, Jabari, cited above, § 50).

   Consequently, it is inconsistent with Article 13 for such measures to be executed before the national authorities have examined whether they are compatible with the Convention, although Contracting States are afforded some discretion as to the manner in which they conform to their obligations under this provision (see Chahal, cited above, p. 1870, §
145)."

   EMD sier altså at det IKKE er forenelig med EMK art. 13 å iverksette vedtak hvis innhold er potensielt krenkende, før nasjonale myndigheter (domstolen) har undersøkt om vedtakets innhold er forenlig med konvensjonen.

   Jeg viser også til GEBREMEDHIN v. Frankrike (no. 25389/05) av 26. april 2007, som blant annet viser til Conka saken.

   I premiss 58 flg., heter det og jeg har uthevet der automatisk oppsettende virkning blir behandlet med rødt:

   More specifically, in the Conka judgment (cited above, §§ 79 et seq.), the Court held, in relation to Article 13 taken together with Article 4 of Protocol No. 4 (prohibition of collective expulsion of aliens), that a remedy did not satisfy the requirements of the first of these provisions if it did not have suspensive effect.

   I både Conka så vel som i Gebremedhin- saken , ble det således konstatert krenkelse av EMK art. 13, fordi vedtakene ikke ble gitt utsatt iverksettelse.

   Gitt alvoret i saker som berører omsorgovertakelse, med de irreversible konsekvenser som allerede blir påført ved overtakelsen, er det horribelt at de som står i disse sakene, potensielt svært mange, skal oppleve å ha langt dårligere rettssikkerhet enn hva tilfellet er med terrormistenkte, som altså får domstolsbehandling.

   Bergen, den 20.3.18

   Marius Reikerås

   *

   Anita Skippervik:
   Sitter og leser litt om Engel kriteriane og artikkel 6 §1, så i relasjon til både oppbygninga av barnevernsetaten, "mistenkte", akuttvedtak og omsorgsoverdraging kan EMD lett komme til at akuttvedtak og omsorgsovertaking er alvorleg inngripande sanksjoner som kan bli definert som straff. I og med at det ikkje er avgjerande om sanksjonen står i ei straffelov for å bli definert som straff og realiteten i dag er at inngrepa får livsvarige konsekvenser. Alvorlegheitsgraden tilseier dei strengaste krava for rettstryggleiksgarantiane likestilt med saker som går under straffeomgrepet som etter EMD sin praksis er mykje vidare enn norsk allmennstraffelov. I EMD sin praksis kan det tyde på at at omgåing frå stater om å legge heimelen for sanksjonen i ei anna særlov enn i allmenn straffelov ikkje bli akseptert.

   Når ein også ser på antallet usaklege og falske politianmeldinger frå barnevernet mot foreldre som strategi i forsøk på å få laga prov for sine anklager og medviten "styrke" sannsynligheten i retten, og som retten gang på gang går på, men politiet henlegger og domstolene frikjenner i etterkant, må det være heilt klart at dei strengaste krava til rettstryggleik må bli stilt på området. Mulig svaret kjem før eller seinare....

   
---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, onsdag 21. mars 2018: 

   Mørkt, fuktig, tildels noe yr og lett sludd og omkring null grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått, tildels yr og omkring to og tre pluss-grader frem mot 11-tiden. Derefter hvitt med våt sne i luften videre utover dagen, med ned mot null grader frem mot 19-tiden. Derefter mørkt, vått og et vått lag med smeltende sne rundt omkring. Vått og i overkant av null grader videre utover kvelden, tildels og mot midnatt med lett yr.
   
---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, torsdag 22. mars 2018: 

   Mørkt, vått, tildels lett yr og i overkant av null grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, vått langs bakken, dus sol og opp til omkring fire pluss-grader utover formiddagen. Dunkelt og en pluss-grad klokken 19.30. Derefter mørkt med omkring en pluss-grad videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 22.03. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155210574486875

   Menneskerettsdomstolen er i følge norsk lov, en del av vårt rettssystem.

   Menneskerettsdomstolen tar ikke rettsgebyr og staten kan heller ikke kreve saksomkostninger.

   Så hvorfor krever norske domstoler at det betales både rettsgebyr og ilegges saksomkostninger, når staten er motpart?

   *

   Per Steinar Sørå:
   Staten vil tape ansikt hvis de ble stilt ansikt til ansikt for sine ugjerninger!!

   Tom Benjaminsen:
   Det handler rett og slett om å unngå at "for mange" anlegger sak mot staten.

   Kristian Rønås:
   https://www.nrk.no/video/PS*194634
   Erling Borgen barker sammen med Per Sandberg
   nrk.no

   John Vidar Børjesson:
   MARIUS dette er jo såre enkelt. Ved å true med saksomkostninger - i slike saker på flere hundre tusen kroner samt et saftig rettsgebyr så skjønner jo alle at ingen fornuftige mennesker tørr gå til sak, uansett hvor sterke bevis man har.

   John Vidar Børjesson:
   Og i allefall ikke mot et korrupt rettsvesen som avviser bevis og vitneføringer fra privat part og dømmer i alle hovedsak partisk

   Rune L. Hansen:
   En av de mange metodene for å forhindre lov og rett.

   Kirsten Laika Schei:
   Exactly.

   
---
---

   Marius Reikerås, 22.03. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155210570431875

   Husk at det alltid er staten som skal ansvarliggjøres for sine feil. Aldri individet.

   Se feks hva Den Europeiske Menneskerettsdomstolen har sagt om dette i Zubac v Croatia, premiss 40:

   “40. In connection with the foregoing, the Court reiterates that the risk of any mistake made by a State authority must be borne by the State, and errors must not be remedied at the expense of the individual concerned, (see Platakou v. Greece, no. 38460/97, § 39, ECHR 2001 I; Freitag v. Germany,

   Problemet i Norge er bare at når det offentlige gjør feil, så går det alltid ut over individet.

   Norge er altså et land der inkompetansen rundt menneskerettene får enorme konsekvenser for individet som rammes, men hvor det offentlige sjelden eller aldri innrømmer sine egen feil. Stikk i strid med våre internasjonale forpliktelser.

   Fordi de som begår krenkelsene, aldri trenger å stå til ansvar!

   *

   Cecilia Övall:
   Vet det de skulle ta konsikvenserna av vad som skjer med folk som blir drabbade .. inte ut sätta de för mer dritt som de gör.

   
---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, fredag 23. mars 2018: 

   Mørkt og omkring null grader Celsius og noe under her ute i natt. Overskyet, et østlig vind-drag og opp til omkring seks pluss-grader frem mot 12-tiden. Noe sterkere vind-drag og tildels opp mot syv pluss-grader videre utover eftermiddagen. Med lett yr og ned mot fem pluss-grader frem mot 17-tiden. Mørkt, vind-drag, tildels yr og omkring fem pluss-grader frem mot 21-tiden. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 23.03. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155212605096875

   Da Norge innførte menneskerettsloven i 1999, var det mange som jublet. Det så så fint og forlokkende ut på papiret.

   Nå, snart 19 år senere, spør jeg:

   Ble vi egentlig ført bak lyset?

   Det som så fint ut på papiret, var aldri ment å virke for det norske folk?

   *

   Anne Rønnaug Teigen:
   Deler!

   May Brith Harestad Hollos:
   Ja vi ble ført bak lyset .

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettsloven skulle understreke og fremheve det faktum at menneskeretts-konvensjonene var og er og skal være reell gjeldende lov og rett i og for Norge. Slik forlengst også ytterligere stadfestet i både Norges Grunnlov og i Straffeloven med mere. Ingen som helst tvil skal være mulig. Men problemet er at diverse mennesker og politikk enda i det lengste håper eller tror at politisk og offentlig organisert kriminalitet enda skal være mulig.

   Nina Kvamme:
   Er vel tydelig at de ikke rir samme dag som de saler :( stakkars hest :( :(

   Kirsten Laika Schei:
   Gjett om vi ble ført bak lyset ja....
   Å ja... Uten tvil.
   Husker jeg forsøkte å bringe det på bane i kommunestyret for 10-15 år siden.
   Ikke en kjeft hadde interesse....
   Det er då dårlig stellt at verden ikke tåler å få vite....

   
---
---

   Marius Reikerås, 23.03. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155212773561875

   Hva ligger det i at staten skal sikre menneskerettene?

   Norske myndigheter har en folkerettslig og grunnlovsmessig forpliktelse, til å følge våre internasjonale konvensjonsforpliktelser.

   Da Stortinget valgte å innlemme menneskerettene i et eget kapittel i Grunnloven i 2014, var det for å ytterligere understreke viktigheten av at norske myndigheter respekterer de grunnlovmessige rettighetene som skal sikre borgeren mot krenkelser.

   Spesifikt videreførte Stortinget Grunnlovens 110 C gjennom Grunnlovens § 92, hvor det heter:

   ”Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter.”

   Dette er i realiteten det samme pålegg overfor nasjonale domstoler, som det som følger av statens sikringsplikt, jf EMD artikkel 1, der det heter:

   ”Forpliktelse til å respektere menneskerettighetene

   De høye Kontraherende Parter skal sikre enhver innen sitt myndighetsområde de rettigheter og friheter som er fastlagt i del I i denne konvensjon.”

   Da Den Europeiske Menneskerettsdomstol dømte Norge for brudd på EMK artikkel 6 nr. 1 i saken mellom Norge og Hansen i oktober 2014, sa EMD det slik i premiss 71 følgende under de generelle prinsipper:

   “(a) General principles

   71. The Court reiterates that while the Convention does not compel the Contracting States to set up courts of appeal or of cassation and does not guarantee a right to appeal as such in civil cases, a State which does so is required to ensure that persons amenable to the law shall enjoy before these courts the fundamental guarantees contained in Article 6 (Delcourt v. Belgium, 17 January 1970, p. 14, Series A no. 11).”

   Følgelig heter det i en dom der Norge er dømt, at når Norge først har satt opp sitt juridiske system, så er det folkerettslig bundet til å ensure that persons amenable to the law shall enjoy before these courts the fundamental guarantees contained in Article 6 (Delcourt v. Belgium, 17 January 1970, p. 14, Series A no. 11).

   Høyesterett sier det slik på egne nettsider:

   "Vår lovgivning må være i samsvar med menneskerettighetene. Er det strid her, må loven vike eller tolkes innskrenkende slik at konflikt unngås"

   *

   Ronja Marie Fissum:
   Må si at systemet svikter på mange av disse punktene men de gjør intet annet enn å overse den hele å fulle sannhet som er de FAKTISK lovpålagt under høyesterett ol. Når man er under en rettsak og må forsikre seg om å snakke sant, så er de jo heller inhabile, og på barnevernet’s side uansett hva som kommer frem. Vi som er ofre i det hele er de, de driter mest i av alt. De gjør som de selv vil og synser hva som er best for ditt eget kjøtt & blod, når det er vår plikt som foreldre at vi får vist hva vi kan før de herjer som de selv vil.

   Per Steinar Sørå:
   Politikerne er vel fornøyd når det er på papiret og tror at alt er vel, men vil ikke praktisere det noe mer, men durer på videre uten omtanke!!

   
---
---

   Marius Reikerås, 23.03. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155212812181875

   Videre anføres det at fylkesnemndene ikke er et “tribunal established by law”.

   Som det heter i Volkov v Ukraina premiss 150:

   ”According to the Court’s case-law, the object of the term “established by law” in Article 6 of the Convention is to ensure “that the judicial organisation in a democratic society [does] not depend on the discretion of the Executive, but that it [is] regulated by law emanating from Parliament”.

   151. The phrase “established by law” covers not only the legal basis for the very existence of a “tribunal” but also the composition of the bench in each case (see Buscarini v. San Marino (dec.), no. 31657/96, 4 May 2000, and Posokhov v. Russia, no. 63486/00, § 39, ECHR 2003-IV).

   156. In these circumstances, the Court cannot conclude that the chamber dealing with the applicant’s case was set up and composed in a legitimate way satisfying the requirements of a “tribunal established by law”. There has therefore been a violation of Article 6 § 1 of the Convention in this respect.”

   Som det heter i Richert v Polen , premiss 42:

   “The object of the term “established by law” in Article 6 of the Convention is to ensure that the judicial organisation in a democratic society does not depend on the discretion of the executive, but that it is regulated by law emanating from parliament (see Coëme and Others, cited above, § 98, and Gurov v. Moldova, no. 36455/02, § 34, 11 July 2006).”

   Nemnden er følgelig ikke uavhengig i forhold til utøvende myndighet, departementet.

   Det følger at nemnden ikke oppfyller kriteriet for ”established by law”

   *

   Rune L. Hansen:
   Kort, enkelt og greit forklart. Også sånn. Men ønsker kriminelle tankebaner å forstå blandt annet også dette?

   Rune L. Hansen:
   Politikere, eller mennesker med ønske om å bli politikere, har fått høre at de skal forenes i en lovgivende forsamling, og blir dermed sterkt fristet til å tro at de selv skal være loven.
   Dette har til alle tider de fleste steder i verden vært det katastrofale problem nummer en! Tilsvarende hva gjelder alle slags dommere.
   Det er dette problemet menneskeretts-konvensjonene med sine felles-menneskelige minste-garantier for enhver er og skal være løsningen på! 
   Men saboteres, bagatelliseres, neglisjeres eller forfalskes dette så forurettes medmennesker og er det kriminalitet!
   Og politisk og offentlig organisert kriminalitet er det absolutt verste og farligste som finnes i verden!

   
---
---

   Marius Reikerås, 23.03. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155212780101875

   EMK Artikkel 13 gir en garanti for at alle skal ha en effektiv prøvningsrett ved en nasjonal myndighet.

   I saken mellom CHIRAGOV AND OTHERS v. ARMENIA, fra 15. juni 2015, heter det:

   “15. The Court reiterates that it is primordial that the machinery of protection established by the Convention is subsidiary to the national systems safeguarding human rights.

   The Court is concerned with the supervision of the implementation by Contracting States of their obligations under the Convention.

   It cannot, and must not, usurp the role of Contracting States whose responsibility it is to ensure that the fundamental rights and freedoms enshrined therein are respected and pro-tected on a domestic level.

   The rule of exhaustion of domestic remedies is therefore an indispensable part of the functioning of this system of protection.

   States are dispensed from answering before an international body for their acts before they have had an opportunity to put matters right through their own legal system and those who wish to invoke the supervisory jurisdiction of the Court as concerns complaints against a State are thus obliged to use first the remedies provided by the national legal system (see among other authorities, Akdivar and Others v. Turkey, 16 September 1996, § 65, Reports of Judgments and Decisions 1996 IV).

   The Court cannot emphasise enough that it is not a court of first instance; it does not have the capacity, nor is it appropriate to its function as an international court, to adjudicate on large numbers of cases which require the finding of basic facts or the calculation of monetary compensation – both of which should, as a matter of principle and effective practice, be the domain of domestic jurisdiction (see Demopoulos and Others v. Tur-key (dec.) [GC], § 69, ECHR 2010; and Niazi Kazali and Hakan Kazali v. Cyprus (dec.), no. 49247/08, § 132, 6 March 2012).“

   I saken mellom LINDSTRAND PARTNERS ADVOKATBYRÅ AB v. Sverige av 20 desember 2016( brudd på EMK artikkel 13), sier EMD følgende:

   “Article 13 of the Convention guarantees the availability at national level of a remedy to enforce the substance of the Convention rights and freedoms in whatever form they are secured in the domestic legal order.”

   I pilotsaken mellom Burdov og Russsand av 15. januar 2009, er dette utdypet grundigere slik:

   “1. General principles

   96. The Court notes that Article 13 gives direct expression to the States’ obligation, enshrined in Article 1 of the Convention, to protect human rights first and foremost within their own legal system. It therefore requires that the States provide a domestic remedy to deal with the substance of an “arguable complaint” under the Convention and to grant appropriate relief (see Kudła v. Poland [GC], no. 30210/96, § 152, ECHR 2000 XI).

   97. The scope of the Contracting States’ obligations under Article 13 varies depending on the nature of the applicant’s complaint; the “effectiveness” of a “remedy” within the meaning of Article 13 does not depend on the certainty of a favourable outcome for the applicant. At the same time, the remedy required by Article 13 must be “effective” in practice as well as in law in the sense either of preventing the alleged violation or its continuation, or of providing adequate redress for any violation that has already occurred. Even if a single remedy does not by itself entirely satisfy the requirements of Article 13, the aggregate of remedies provided for under domestic law may do so (ibid., §§ 157-58, and Wasserman v. Russia (no. 2), no. 21071/05, § 45, 10 April 2008).”

   Altså er EMK artikkel 13, i likhet med EMK Artikkel 6 nr.1, en GARANTI for at menneskerettene skal være (1) tilgjengelig på nasjonalt nivå, og (2) at innholdet i konvensjonene skal kunne effektivt håndheves. Det er også å understreke at konvensjonen beskytter de såkalte minimumsrettigheter.

   I en relativt nylig avsagt dom, Zubac v Croatia, sier EMD at det alltid er staten som hefter for statlige feil, og at de aldri må lempes over på individet som blir berørt.

   Dette er hva EMD sier i premiss 40:

   “In connection with the foregoing, the Court reiterates that the risk of any mistake made by a State authority must be borne by the State, and errors must not be remedied at the expense of the individual concerned, (see Platakou v. Greece, no. 38460/97, § 39, ECHR 2001 I; Freitag v. Germany, no. 71440/01, §§ 37-42, 19 July 2007; and Šimecki, cited above"

   Den Europeiske Menneskerettsdomstol sa det så tydelig som mulig i en dom avsagt den 13. september 2016, i saken ANDREY MEDVEDEV v. Russland , premiss 54 hvor det heter:

   “Furthermore, no legal provision of domestic law should be interpreted and applied in a manner incompatible with the respondent State’s obligations under the Convention (see Stanková v. Slovakia, no. 7205/02, § 24, 9 October 2007).“

   *

   John Terje Henriksen:
   Men ikke i Norge.... der er det andre regler.....

   Rune L. Hansen:
   Den politiske kriminelle mangelfulle vilje til å respektere og sikre menneskerettighetene er velkjent fra mange land til alle tider. Menneskeretts-konvensjonene gjorde dette og dobbel-moralen enda langt mere synlig - for den som vil se hva som foregår. De politiske offentlige nepotismer utvilker seg med myndighets-misbruk og makt-begjær til stadig verre og farligere selv-beskyttende og smittsomme offentlige mafia-virksomheter. Så lenge de kan - uansett hvor mange og meget de ødelegger. De bryr seg ikke eller bare i falskhet om menneskerettigheter - så lenge de kan stjele andres. Eksemplene er i et grotesk mangfold omkring oss, både innenlands og utenlands. Og alle er de hovmodige og smittsomme eksempler for hverandre. Mere eller mindre synlig og åpenlyst. Se for eksempel på landet Venezuela - fortsatt et av verdens mest olje-rike land og samtidig på grunn av den offentlige nepotismen et av verdens egentlig fattigste land. Som kunne ha vært og kan være fullstendig annerledes bedre - uten myndighets-misbruket! Den offentlige mafia-virksomheten både der, her og andre steder i verden er aktivt smittsom særlig for nabo-landene, men også for resten av verden. Alt dette av ødeleggelser, urettferdighet og menneske-forakt til tross for at den rette medisinen er meget billig og enkel! Og den rette medisinen er 100% uforfalsket at enhvers enhver og alle menneskerettigheter respekteres og sikres! Og derfor at enhver skjedd eller pågående offentlig menneskeretts-krenkelse kompetent og effektivt straffeforfølges, stoppes og repareres!

   
---

---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, lørdag 24. mars 2018:

   Mørkt, vått, yr først på natten og omkring fem og fire pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, tildels samtidig både tungt og lett og noe sol og opp til omkring ti pluss-grader utover formiddagen. Halvt skyet fra sør-vest og ned mot syv pluss-grader frem mot 17-tiden. Mørkt, tiltagende halv-måne noe sør-vest og en pluss-grad klokken 21. Omkring null grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 24.03. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213004760088454

   Dobbel-moral og falskhet er høyt påkostet og politisk og byråkratisk systematisert i dagens Norge.

   "Interpellasjon fra representanten Ingjerd Schou til justis- og beredskapsministeren:

   «Begrepet «menneskerettigheter» er en fellesbetegnelse for et regelverk som skal beskytte mot offentlige maktovergrep, og er et vern om rettigheter som statene ikke kan frata borgerne. Lovverket må forplikte statene, og rettighetene skal være praktiske og effektive, ikke illusoriske og teoretiske."

   Stortinget: Hvor går du hvis du mener at dine menneskerettigheter er krenket?
   http://www.advokatbladet.no/2013/06/stortinget-hvor-gar-du-hvis-du-mener-at-dine-menneskerettigheter-er-krenket/
   Interpellasjon fra representanten Ingjerd Schou til justis- og beredskapsministeren: «Begrepet «menneskerettigheter» er en fellesbetegnelse for et regelverk som skal beskytte mot offentlige maktovergrep, og er et vern om rettigheter som statene ikke kan frata borgerne. Lovverket må forplikte sta...
   advokatbladet.no

   *

   Fouad Kayati Ben Teberizi:
   Søk asyl i Poland

   Rune L. Hansen:
   Når både politiet, påtalemyndighetene, politikerne, dommerne, barnevernet, barneombudet, sivilombudsmannen og andre offentlige ansatte og instanser i Norge både med handling og unnlatelse både aksepterer og medvirker i offentlige menneskeretts-krenkelser, som hverken blir straffeforfulgt, stoppet eller reparert, da er det så galt og motsatt lov og rett som noe kan bli!

   Rune L. Hansen:
   Hvordan og når skal den tiden komme hvor de ikke lengre kan bagatellisere eller forfalske sine egne og hverandres menneskeretts-krenkelser? Hvornår skal deres hovmod og impunity ta slutt? Hvornår skal de respektere og sikre enhvers alle umistelige og uavhendelige menneskerettigheter? Hvornår skal de respektere våre medmennesker?

   Fouad Kayati Ben Teberizi:
   So corrupt land at det går an

   Mary Ann Fedje:
   ICC Haag

   Rune L. Hansen:
   Slike og stadig verre problemer og katastrofer utfolder seg, mere eller mindre synlig, i land hvor respekten for menneskerettighetene er fraværende eller falsk.

   Rune L. Hansen:
   Hvor befinner vi oss, når den politiske nepotismen til og med stjeler barns menneskerettigheter?
   Hvem i eller under den offentlige forvaltningen i dagens Norge stjeler ikke fra barn? Og mishandler ikke også barn?
   Hvem nemlig stjeler og ødelegger barns menneskerettigheter?

   
---

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, palmesøndag, søndag 25. mars 2018: 

   Mørkt og mellom null til tre pluss-grader Celsius her ute i natt. Klokkene i Norge jukses årlig igjen frem med en time i såkalt "sommertid". Overskyet, tildels noe lett yr og opp til omkring seks pluss-grader utover formiddagen. Overskyet fra sør-vest, tidvis noe sol og blålig og opp til omkring syv og åtte pluss-grader utover eftermiddagen. Overskyet, yr og seks pluss-grader klokken 18.45. Mørkt, vått og tildels lett yr utover kvelden. Uten nedbør og ned mot en pluss-grad frem mot midnatt.
   
---

---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, mandag 26. mars 2018: 

   Mørkt, fuktig, tildels noe yr og i overkant av null grader Celsius her ute det meste av natten, men ned mot to minus-grader klokken 05.30. Nesten skyfri lys blå himmel, solen i øst og en minus-grad klokken 08.30. Halvt lett skyet og null grader en stund en times tid senere. Halvt skyet og fem pluss-grader klokken 12.30. Delvis skyet med seks pluss-grader frem mot 15-tiden og syv klokken 16 og tunge sky-masser sørlig. Overskyet, lett yr og i underkant av fem pluss-grader frem mot 19-tiden. Vått og lett yr og tre frem mot klokken 21 og nesten mørkt. Mørkt og omtrent det samme videre utover kvelden, med i overkant av en pluss-grad mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 26.03. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213019783904040

   Menneskerettighetene, kriminalitet og ansvar

   Offentlig ansatte politikere og andre offentllig ansatte og også ethvert annet menneske, har makt, myndighet og ansvar, i forskjellig grad. Felles for de alle er at de først og fremst er forpliktet av menneskeretts-konvensjonene og den lovlige straffelov-givningen. Misbruker noen makt, myndighet eller ansvar så er det i henhold til menneskeretts-konvensjonene og den lovlige straffelov-givningen ulovlig og i forskjellig grad straffbart.

   Medvirker noen i for eksempel diskriminering, sosial utrygghet, økonomisk urettferdighet, tortur, inkvisisjon, knebling eller annet av menneskeretts-krenkelser overfor et eller flere mennesker i sivilbefolkningen så er det i forskjellig grad kriminalitet.

   Viktigere enn noe annet for menneskeverdet, samfunnet og verden er at alt av menneskeretts-krenkelser og kriminalitet i den offentlige forvaltningen, uansett hvor, straffeforfølges, stoppes og repareres. Fordi slike krenkelser er det mest smittsomme, ødeleggende og farligste som finnes i verden. Og fordi fravær av offentlige menneskeretts-krenkelser er avgjørende for nivået av rettferdighet og kriminalitet iøvrig i samfunnet og verden.

   Det er derfor menneskeretts-konvensjonene ikke skal kunne bagatelliseres eller forfalskes.

   Og det er derfor vi har menneskerettighetene, som enhver er og skal være absolutt enhvers minste-garanti, forpliktelse og ansvar.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1148275388579308/permalink/1956597867747052/

   Jostein Wetteland:
   Blablabla send de et brev langt mer effektivt.

   Rune L. Hansen:
   Dette er også et brev og folkeopplysning til alle som leser det, Jostein Wetteland.

   Jostein Wetteland:
   Å Okei
 
   
---
---

   Marius Reikerås, 26.03. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155219348901875

   En journalist fra Tyrkia, spurte om barnevernsloven er oversatt til engelsk.

   TV- kanalen som han jobber i, lager en større reportasje om norsk barnevern.

   Jeg fant den ikke. Noen som vet om den finnes oversatt til engelsk?

   *

   Marianne Høvik:
   Marius Reikerås, Du kan spørre hos Den Norske ambassaden i Den Hague og du kan spørre ICC. De skriver at de har gått gjennom all dokumentasjonen jeg gav dem, altså ICC, og deler av den bestod av Barneloven, hvis det er barnevernloven du mener, og ikke lov om barn og foreldre. Hvis ICC har gjort det de skrev, må de ha oversatt den. Det kan også være et test spørsmål til ICC, om hvor dypt de faktisk har gått inn i den delen av dokumentasjonen som jeg ikke hadde kapasitet til å oversette for dem. Et tips, en mandags morgen. God Påske. Arkivnummeret på saken fra meg, hos ICC er 279/16.

   Egil Borse-Svensen:
   Fra 2015
   https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/the-child-welfare-act/id448398/
   The Child Welfare Act
   regjeringen.no

   Marius Reikerås:
   Takk!

   Egil Borse-Svensen:
   pass på at det er den nyeste

   Bruce Kinsey:
   It means "too much loving in the barn".

   Jostein Wetteland:
   Tyrkia en journalist derfra skal skrive om norsk barnevern. Med hvilket formål å legitimere bombing av uskyldige sivile ofre i form av kvinner og barn. Tyrkia er et menneskerettslig mareritt. Norske foreldre kan jo kanskje vurdere å reise til demokratiske Tyrkia og bosette seg der?

   Rune L. Hansen:
   Tyrkia har sine problemer og katastrofer, Jostein Wetteland. At de ikke vil ha de norske katastrofer i tillegg er meget godt og bra.

   Jostein Wetteland:
   Hehehe ja det er sikkert et salgbart argument

   Jostein Wetteland:
   Rune L. Hansen tror Erdovan har en lei tendens til å skape sin egen tragedie. Det er som regel det despoter er flinke til.

   Rune L. Hansen:
   Betenk at den norske katastrofen enda sprer seg som den farligste slags pest i verden. I form av politisk offentlig organisert kriminalitet og dens propaganda, bestikkelser, falskhet, dobbel-moral, utplasseringer og nøkkel-posisjoner, påkostet våre olje-penger og våre liv - fullstendig ødeleggende menneskerettighetene og lov og rett! Det er ikke småtterier i og for verden det er snakk om!

   Jostein Wetteland:
   Hvilken katastrofe er det?

   Rune L. Hansen:
   Kidnapper-virksomheten, selvfølgelig, Jostein Wetteland.

   Jostein Wetteland:
   Kidnapper virksomhet?

   Eva Tangstad:
   Sjekk her
   http://app.uio.no/ub/ujur/oversatte-lover/cgi-bin/sok.cgi?type=LOV
   Translated Norwegian Legislation

   Jostein Wetteland:
   Finnes det en oversettelse til tyrkisk?

   Jostein Wetteland:
   Finnes det en på hebraisk? Vi kunne kanskje gjøre bruk av noen norske erfaringer angående barnets beste med Israelske myndigheter? Tenker det må være ekstremt for palestinske barn og vokse opp i en ghetto?

   Jostein Wetteland:
   Eller det faktum at Norge sende mange hundre barn til krig og terror. Mens de her hjemme forfekter at norske foreldre er langt farligere enn noen terrorister i Kabul eller Assads og andre despoters vilje i Syria. Det er jo et paradoks rent folkerettslig får de ikke betalt nok for barn av krigsmaskineriet?

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1563022647157340/

   Mari Anne:
   Loven er god nok den. Svikten er jo at bv systemet bryter den.

   Rune L. Hansen:
   Hvis loven er god nok eller lovlig, hvorfor forbryter den seg seg mot menneskeretts-konvensjonene og straffelovgivningen?

   Mari Anne:
   Rune L. Hansen .... fordi i loven står det at barn som lever under ALVORLIG omsorgssvikt, skal hjelpes. Videre fordi loven sier at folk skal sende bekymringsmelding ved mistanke om ALVORLUG omsorgssvikt... Det er jo ikke slik bakgrunn de fleste barn som tas har ?

   Rune L. Hansen:
   Blander du sammen lovlige og ulovlige lovbestemmelser og hensikter så blir det urett og forvirring, Mari Anne. Det er ikke de ulovlige som er loven - tvert om.

   Scott Johansen:
   Tyrkia vil til informasjon ikke utlevere norske politiske flyktinger til Norge.

   
---

---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, tirsdag 27. mars 2018: 

   Mørkt, vått, lett yr og mellom en og null grader Celsius her ute først det meste av natten, derefter med lett sne og ned mot en minus-grad. Og videre med omkring 10 til 15 cm sne ankommet på bakken frem mot 09-tiden og fortsatt sneende. Efter hvert spredt og tidvis lett sne og omkring null grader. Og dus blålig spedt lett skyet himmel med sol henimot 16-tiden. Tre minus-grader klokken 20.30. Månen i sør på vei til å bli full og to minus-grader med noe sludd i luften klokken 23. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---

---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, onsdag 28. mars 2018: 

   Mørkt og omkring fra to til fire minus-grader Celsius her ute i natt frem mot 06-tiden. Dus lys blå tildels slørete himmel med solen sør-øst og to pluss-grader klokken 12 (med såkalt "sommertid"). Slørete himmel, oppmot fire pluss-grader, solen sør-øst og det meste av sneen allerede borte rundt omkring her ute. Mere slørete og dus himmel utover eftermiddagen med omkring to pluss-grader frem mot 17-tiden. Mennesker har en normal drektighetstid på omkring ni måneder og hunder omkring ni uker. Jeg regner derfor med at hunden Rosa her, nu fem år (fra Mikka's 3. kull 21.02. 2013), føder sitt første kull nu om omtrent en ukes tid eller deromkring og at det blir litt av en begivenhet. Månen snart full i sør-øst og en minus-grad klokken 22. Månen dust høyt i sør, noe vind-drag og i underkant av en minus-grad mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 28.03. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213034978163887

   Hvor mange og hvem tenker på og bryr seg om de mange fangeholdte barna i dagens Norge?

   Når ble tortur av barn og foreldre liksom lovlig?

   *

   Rune l. Hansen:
   Men tortur er vel egentlig et for mildt uttrykk? Det er jo med kidnapper-virksomheten ikke bare det enkelte barn og den enkelte forelder og familie (og samfunnet) som slaktes, men også selve menneske-naturen. Dermed er det blandt annet direkte menneske-slakt og menneske-ødeleggelse i flerfoldig betydning. Det ligger jo (og skal ligge) i menneske-naturen at barn og foreldre som best de kan har nærhet til hverandre og beskytter og hjelper hverandre. Og at det er det som er det gud-gitte og natur-gitte, som omtrent overalt ellers i naturen og i verden.

   JarLe Olav Østhus:
   Da wi ' PLikter & holde Focus ' på Grunn $annhetene ¤

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettserklæringen Art 16 p3:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1564530700339868/ 

   Ronny Solem:
   Du ha et veldig bra poeng der Rune, Bra skrivd.

   Rune L. Hansen:
   Det er vel til og med flere meget viktige poenger i disse meget enkle spørsmålene?

   Ronny Solem:
   Ja det er det. Det kan bli lang og mye skriving. Men det kommer sikkert snart.

   Ingrid Garpestad:
   Om du ikke har vært i kontakt med barnevernet vil en aldri vite hvordan det er å bli trakassert, mobbet, løyet til, forfalskning av dokumenter, nekt å gi ut dokumentasjon av journal (men kan se den på kontoret), alt som er positivt blir negativt uansett.
   Men folk flest her til lands virker som at har skyggelapper på seg og kun forholder seg til dem som uttaler seg som har "fagkompetansen" iallefall at det ser slik ut utenfra og inn å spør en barnevernet ja da finnes det jo så mange foreldre som gjør så godt de kan og enda flere barn som blir plassert ut i fosterhjem ol at barnevernet sin statistikk ignorerer å sier de gjør det bra å ingen kan klage på hvordan dem har det men de aller fleste hadde ønske å komme seg hjem igjen der familien er samlet  

   Rune L. Hansen:
   En "fag-kompetanse" som uten argumentasjon er uenig med både menneskeretts-konvensjonene og alt annet i verden - er vel ikke annet enn kriminalitet?

   Ingrid Garpestad:
   du har ett godt poeng

   Elin Ingebrigtsen:
   Tenker på barna stort sett hele tiden :( Regner sterkt med det aldri vil bli lovlig, men de ønsker ikke å se sannheten om det de gjør. Hiver seg gladelig over alle distraksjoner de kan finne, men nettet snører seg om dem nå <3

   Rune L. Hansen:
   De har vært og er ivrige i forfalsninger og fortielser ja. For å manipulere medmennesker.

   Knut Myrebøe:
   Verken Regjeringen eller Stortinget bryr seg om våre protester. Kanskje vi burde gi HM Kongen en sjanse?

   
---

   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1593552160681930/

   Venke Elisabeth Mitander:
   ingen mennesker på denne kloden har noen form for rettigheter, de lar enkelt mennesker få komme igjennom som om vi har rettigheter, det er det de vil vi skal tro men det er ingen som virkelig har menneskelige rettigheter.

   Rune L. Hansen:
   Vi har ikke og skal ikke ha menneskerettighetene, er det det du mener eller sier?

   
---

   https://www.facebook.com/groups/167607919940794/?multi_permalinks=1876740335694202

   Inge Olsen:
   Bare det skjer på en "fagmessig forsvarlig måte" er det visst "til barnas beste". Det er lovlig "fordi barnevernet gjør da så mye godt"

   Rune L. Hansen:
   Når og hvordan ble eller blir tortur og menneskeretts-forbrytelser "fagmessig forsvarlig", Inge Olsen?

   Inge Olsen:
   Det er noe barnevernet må svare på Rune L. Hansen. Jeg er sarkastisk her, fordi dette ser ut til å være yndlings uttrykkene til barnevernet. Når en ser den arrogansen de viser overfor foreldre, barn og unge i deres klør og det stadige mantraet om at de hjelper så mange, tenker jeg på en viss politietat som herjet under 2. verdenskrig. Hvordan kan en unngå å bli sarkastisk i møte med en slik etat?

   Rune L. Hansen:
   Etaten er bare blandt armene og klørne til monsteret, Inge Olsen. Slik var det blandt annet under 2. verdenskrig også.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/?multi_permalinks=1805104259510495

   JarLe Olav Østhus:
   Mener §t ~ öre noe om dette ' mon Tro ?

   Irvine Valetti:
   Lurt på det samme i hele dag. :(
   Er lei av den forbanna torturen.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 28.03. 2018:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10213037715472318

   Skal offentlig ansatte rette seg efter menneskerettighetene - eller efter andre lovbestemmelser?

   Hvem har det beste eller rette svaret eller bare noe å kommentere til dette spørsmålet?

   *

   Mary Ann Fedje:
   De skal tvinges til det!

   Leif Helge Bakke:
   Offentlig ansatte trenger ikke å tenke så mye på menneskerettigheter, da menneskerettigheter ikke gjelder for registrerte selskaper som vi alle er gjennom fødselsattest svindelen som herjer globalt.

   Oscar Holmberg:
   Lagar ska väl gälla alla. så absolut

   Rune L. Hansen:
   Hvilke og hvem sine lover?

   Eva Tangstad:
   Slik som han her og antakelig flere med han.
   https://e24.no/jobb/tysk-statsansatt-jeg-har-ikke-gjort-noe-paa-jobben-i-14-aar/20192322
   Tysk statsansatt: - Jeg har ikke gjort noe på jobben i 14 år
   e24.no

   Rune L. Hansen:
   Noe gjorde han vel likevel og samtidig?

   JarLe Olav Østhus:
   Ikke §å mye §om ein Dr itt ?

   Rune L. Hansen:
   Offentlig ansatte drittsekker som holder seg selv lukket og tette nok for ikke å røpe seg selv for mye?

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1804775386210049/ 

   JarLe Olav Østhus:
   Därfor har wi Lovene !

   Lars-Toralf Utnes Storstrand:
   Menneskerettene er Gudgitt. Derfor står de over lovverket.

   Michael Nagel:
   Det hele står i menneskerettsloven § 3 jf. § 2

   Rune L. Hansen:
   Men det er jo ikke bare der det står eller kan skrives?

   Michael Nagel:
   Står også i grunnlova § 92

   Rune L. Hansen:
   Ja, og det står jo også blandt annet i Straffeloven og i selve menneskeretts-konvensjonene. Og blandt annet slik i Menneskerettserklæringen (Art 30):
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   JarLe Olav Østhus:
   SkuLLe bare mangLe ! §å §ant Ikke Idioter ! §t ~ yrer ?

   
---
---

   Marius Reikerås, 28.03. 2018 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155225462161875

   Menneskerettighetsforkjempere
   https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/menneskerettigheter/ny-struktur/menneskerettighetsforkjempere/id2339808/
   Beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere er en hovedprioritering i Norges menneskerettighetspolitikk i tråd med Meld. St. 10 (2014-15) Muligheter for alle – menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken. Målet er at arb...
   regjeringen.no

   *

   Jane Kile:
   Eeeeh.... Føler du deg godt beskyttet?

   Lillian Lervold:
   Høres såååååå fint ut

   Rune L. Hansen:
   Som med det meste av alt annet i dagens Norge så er det bare motsatt lov og rett som gjelder. :(
   Dobbel-moral og falskhet i politisk og offentlig organisert kriminalitet er gjort til lønnsom politikk.

   Aina Gregersen:
   På tide med denne igjen... kanskje ...
   https://www.nrk.no/ytring/verdens-farligste-jobb-1.11633724
   Verdens farligste jobb
   nrk.no

   Rune L. Hansen:
   Artikkelen er vel et eksempel på organisert egoisme, Aina Gregersen? Egoisme som blir til feminisme, etc. Menneskerettigheter som blir gjort til en politisk handelsvare for å bli til motsatt lov og rett.

   Aina Gregersen:
   Ja , de styrer og ordner med sannhets"faren" - jeg var mest opptatt av overskriften.
   Og det kan jo mennene i Eva Jolys korrupsjonsjegerlag være enig i - de døde av dem :(
   -( himmel nå ble det "mye" trykk som ikke var tilsiktet her :flireemoij og tull og tøys -beklager - måtte gjøre den om til trist )

   Rune L. Hansen:
   Tenkte bare at jeg ville nevne det, at med dobbel-moral kan hva og hvem som helst påståes å være menneskeretts-forkjempere - men egentlig være snever og diskriminerende egoisme. Altså til og med være det motsatte. Men ønskes pyntes med dobbel-moral. Altså noe for kriminelle og overfladiske - og for kriminelt dumme nok.

   Rune L. Hansen:
   Det er forskjell på ekte og falske menneskeretts-forkjempere.

   Greta Solheim:
   Har du Marius reelt blitt straffet for å påpeke at dommere manglet dommerforsikring? Altså: kan det være sammenheng mellom det at du avkledde at dommere flest manglet dommerforsikring, og noen også manglet gyldig embetsed, slik at domsavgjørelsene ergo var ugyldige, og det at dommere har nektet deg å prosedere saker på vegne av en part? I motsatt fall – av hvilken annen legitim årsak har nasjonale dommere grunngitt det med å nekte deg å prosedere? Eller har dommere som sedvanlig ignorert fordi de forstår at intet lar seg saklig begrunne?

   Uansett årsak må det anses klart at enhver som fremmer og bringer menneskerettskrenkelser til torgs og dermed krever de skal opphøre, kan gjøre hevd på beskyttelse av FNs menneskerettsresolusjon.

   Robert Steffensen:
   Jævla mye prat, med litt innhold. De bør gi menneskerettsforkjemere økonmisk og juridisk støtte i sitt arbeid. Mon tro om det vil skje.

   Rune L. Hansen:
   Hvem er vel ikke menneskeretts-forkjempere i og med dobbel-moral, diskriminering, forfalskninger og organisert egoisme?

   Monicha Anethe Nymann:
   hmmm masse flott ord men det gjelder vist ikke for alle........ :(  :( :(

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1564888980304040/

   Kåre Sletten:
   Henvis til at staten støtter økonomisk, så ber du om midler til å avdekke/forebygge menneskerettighetsbrudd her i Norge. Hadde vært interessant å se hva svaret ble ! !

   Kåre Sletten:
   Men sjansen er vel større for å få fri kost og losji i lang tid i stedet. Det er jo slik Norge unngår problemfolk. De sperres inne og skyldiggjøres for at staten skal kunne jobbe i fred med å ta det siste vi har av frihet og rettigheter.

   Rune L. Hansen:
   Ps_ Å kalle makt- og myndighets-misbrukere for staten er en selvmotsigelse.

   
---

---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, skjærtorsdag, torsdag 29. mars 2018: 

   Gradvis ned til omkring fire minus-grader Celsius her ute i natt. Lys blå tildels lett slørete himmel og opp til to pluss-grader frem mot 12-tiden. Fem pluss-grader utover eftermiddagen, fire klokken 15.30. Og to klokken 18. Med null grader klokken 20. Mørkt, månen full i sør-øst og to minus-grader klokken 22. Månen i sør (helt full i morgen) og fire minus-grader mot midnatt.
   
---
---

   Tonje Omdahl, 29.03. 2018 via Bønne Gruppe For Gruppe: Barnevernet vil vi ha fulstendig fjernet, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/1597819853831854/permalink/2067924776821357/

   Flott video som forklarer masse

   Søppelposen oppklarer Ryfylkeskandalen og henger ut voksne rasshøl
   http://toonje.blogg.no/1522336943_sppelposen_oppklarer_ryfylkeskandalen_og_henger_ut_voksne_rasshl.html
   Superhelten med navn Søppelposen tar i denne filmen et kraftig oppgjør med de voksne sin ondskap....
   toonje.blogg.no

   *

   Rune L. Hansen:
   Ja, virkelig meget flott video!

   Tonje Omdahl:
   ! 

   Rune L. Hansen:
   ! ! !

   
---
---

   Rune L. Hansen, 29.03. 2018 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/?multi_permalinks=1806562402698014

   "Det er ingenting jeg kan si eller gjøre. De over 100 kvinnene som jobber i barnevernet, på skolen, på BUP, i Tingretten osv., de har gjort det aller verste mot mannen min som noe menneske kan gjøre mot et annet menneske:

   De har sørget for at mannen min har mistet sin egen sønn. Og hvordan har de gjort det? Jo, ved å skrive løgner om mannen min. (...)

   Mannen min gråter. Jeg gråter. Besteforeldre gråter. Tanter og onkler gråter. Og kusiner og andre barndomsvenner av stesønnen min savner. Disse over 100 kvinnene som jobber i et "hjelpeapparat" som vi egentlig skal ha "tillit" til. Disse kvinnene de ødelegger mennesker innenfra. De ødelegger uskyldige barn. Og de ødelegger voksne. De utfører sine arbeidsoppgaver på en slik måte at de påfører umenneskelig sorg og smerte i familier over hele Norge. Jeg skulle så inderlig ønske at vår sak bare hadde vært et enkelttilfelle. Men stemødre og pappaer over hele Norge sender meg dokumenter i sakene sine, som gjør at jeg er overbevist om at disse overgrepene som kvinnene i familievernet begår mot nordmenn - de er systematiske. Kvinner fjerner pappaer som en del av sin arbeidsoppgave."

   Når mannen min gråter og sørger over sin tapte sønn - hva da?
   http://jatilpappa.blogg.no/1522333046_nr_mannen_min_grter_og_srger_over_sin_tapte_snn__hva_da.html
   Jeg har sett pappa gråte en gang. Jeg var ca. 10 år gammel. Det gjorde inntrykk på meg. Pappa fre...
   jatilpappa.blogg.no

   *

   Rune L. Hansen:
   Det er slikt de driver med og oppfører seg, glassjenta-gjengen. :( Hver bidige dag i dagens Norge. :( Politisk offentlig utført sadisme. :(

   Ken Inge Bråten:
   Hvorfor ikke anmelde mora for vold mot ett barn og kreve "avhør" av sønnen ved ett barnehus?

   Rune L. Hansen:
   Anmelde til hvem, Ken Inge Bråten? Og også anmelde kidnappingen og alle de andre menneskeretts-krenkelsene?

   Ken Inge Bråten:
   Rune L. Hansen Er det prøvd anmeldt?

   Rune L. Hansen:
   Selvfølgelig blir slikt politianmeldt i et mangfold. Men du tror vel ikke glassjenta-regimet bryr seg om lov og rett?!

   Ted Olsen:
   Er det mulig :(

   
---

   Darai Zoubida:
   Hei jeg shjoner deg papa til kivin vi været samme barnehjem på etter størdal by jeg været mi en smo jente på 4m alder dem ta min dattre og :( :( :(

   Darai Zoubida:
   Det er riktig over 10000 kvinnner som bruke makt på stakkes foreldre ingen kan gjøre det i hele verden bar norge

   
---
---

   Bjørg Ødegård, 29.03. 2018 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/?multi_permalinks=1806757952678459

   En nabo er nylig fratatt barnet sitt, og hun går ikke ut av døra lenger. Lider i stillhet :(

   *

   Adrian Thomassen:
   Sett deg ned og prat med ho.. og forklar ho med di forskjellige fb gruppene og at ho kan få gode råd og tips på disse sidene.
   Og si til henne at hun er ikke alleina i dette.
   Og ikke glem å være menneskelig med ho.. bare et tips.

   Anne-Belinda Skallist Løvaas:
   <3 forstår henne godt
   Jeg var omtrent ikke ute av døren det første halve året.

   Joni Dear:
   Jeg klarte ikke å snakke med folk på et år uten at tårene presset på.

   Rune L. Hansen:
   Hun og barna er jo frarøvet familien sin. Og hun er jo dermed erklært som livsfarlig for barn og barnefamilier.

   Sylvia Gustavsen Ensby:
   Jeg forstår henne godt. Bv klarte å komme med at de var redd for at Hans Magnus skulle dø i løpet av natta de knappe 3 døgnene vi var hjemme mellom sykehuset og Vilde. Snakk om tjenesteforsømmelse av hun bv-ansatte hvis det hadde vært riktig at det faktisk var en reell fare for at han skulle dø.

   Anne-Marte Hansen Bingslien:
   Hjerte mitt gråter med henne . Har det slik i perioder . Selv om mine ikke har vært hos meg i mange år nå . Men ut må jeg da jeg har hund . Men energien er ikke alltid der . Men heldig vis er det kunn i perioder nå . har blitt mer " hjemme kjær " som jeg fint kaller det .

   Joni Dear:
   Jeg tilbragte 5 dager etter de tok mitt barn i barnet sin seng. Hvor lang tid det tok før jeg gikk ut av ytterdøren vet jeg ikke.

   Renate Mucha:
   Var ik ute av døra på over en mnd jg da vi blei fratatt sønnen vår. Og folk var bare et ork. Sliter enda m angst osv!

   Gunn Evensen:
   Skjønner henne desverre sååå godt. De første ukene var jeg ikke mye ute selv. Visste ikke hvordan jeg skulle gå videre. Nå 2,5 år senere lever jeg etter beste evne men sårene de skapte forsvinner aldri og jeg er sykt sliten hele tiden og vet ofte ikke hvordan jeg skal klare hverdagen :( :(

   Bjørg Elisabeth Guthus:
   , Få henne til å smile.
   God søvn er også viktig.
   Øvelse gjør mester, .
   Smil styrker psyken, og den trenger å være god når man er i kamp <3

   Inge Olsen:
   Det er viktig at du prøver å få kontakt med henne. Isolasjon er farlig og fører lett til selvmord. Og som det er sagt her, få henne med i fellesskapet vårt. Vi er tross alt mange i samme situasjon

   Rune L. Hansen:
   Livet, fremtiden og fortiden også blir jo faktisk helt ødelagt.
   Det er sadisme og menneskeforakt så grovt som i det heletatt mulig.

   Rosa Malaika Aslaksen:
   Tror jeg det er mange som gjør

   
---

---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, langfredag, fredag 30. mars 2018: 

   Omkring fem minus-grader Celsius her ute i natt. Nokså skyfri lys blå himmel og opp til omkring fire pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. To pluss-grader frem mot 17-tiden. Mørkt, full måne litt sør-øst og fire minus-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 30.03. 2018 via Human Rights Understanding (multi-lingual):
   https://www.facebook.com/groups/188229141585377/permalink/360867720988184/

   Menneskerettighetene, Hitler-regjeringen og oss hvem andre?
  
   Hva ville forskjellen ha vært, om Hitler-regjeringen i steden for å sende jødene til gass-kamrene hadde nektet de retten til sitt familieliv?

   Hvordan ville Europa og verden i dag da ha sett ut? Med millioner av foreldre egentlig nektet retten til kontakt med barn og barnefamilier?

   Altså i praksis alvor både sine egne og andres. Og barna frihetsberøvet nektet kontakt med sine foreldre og familier.

   Hva er verst og hva ville forskjellen ha vært? Og er det ikke det som nu er i ferd med å skje i stadig flere vestlig influerte land?

   Stadig flere mennesker nektes retten til sitt familieliv - og med det også de fleste og viktigste av sine andre menneskerettigheter.

   Menneskerettigheter som menneskeretts-konvensjonene konkret sier at enhver for alle og enhver er og skal være umistelig og uavhendelig.

   Hva av tortur, terror, stigmatisering, kaste-vesen og menneskehandel innebærer for verden denne nektelse av deres menneskerettigheter?

   Andre lover enn menneskerettighetene er ikke mulig - er hverken lovlig eller mulig.

   Andre lovbestemmelser, hensikter, unnlatelser, regler, dommer eller handlinger er og vil være ulovlige.

   Men det er ikke menneskeretts-konvensjonene og deres lovbestemmelser og prinsipper som er problemet.

   Problemet er når og at de ikke respekteres av den politiske og offentlige forvaltningen - eller av andre.

   Menneskerettserklæringen Art 16 og Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 23 sier at:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Og at, i Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og Menneskerettsloven V7&8 (CRC / Barnekonvensjonen) sier i sin innledning klart og tydelig, at:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   Og i sin Art 2, at:
   "De stater som er part i denne konvensjon, skal respektere og sikre de rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon for ethvert barn innenfor deres jurisdiksjon, uten diskriminering av noe slag".

   Og i sin Art 7 p1, at:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Hvorfor er det enda politiske offentlige regimer som i praksis ikke respekterer menneskeretts-konvensjonene?

   I den megetsigende filmen "Twist of Fate" fra 1989, som omhandler 2. verdenskrig, begynner handlingen i filmen i april 1944 i Tyskland. Alle voksne i Tyskland da visste godt nok hvilkne forbrytelser mot medmennesker de gjennom mere enn ti år hadde vært med på. En av de offentlig ansatte sier til en annen, at: "Mitt ansvar er at ovnene for forbrenningen av jødene virker som de skal. Også at ikke pipene som slipper røyken ut blir for varme av menneske-fettet. Men hva du og dere putter inn i ovnene er ikke mitt ansvar."

   Vedkommende i det sentrale av Europa forsøkte blandt annet slik å rettferdiggjøre sin medvirkning i forbrytelsene mot jødene. Men visste selvfølgelig samtidig at enhver slik argumentasjon bare liksom er troverdig blandt medskyldige likesinnede, og blandt dumme eller onde nok.

   Rettsoppgjøret ikke lenge efterpå mot Hitler-regjeringen og dens medspillere ble ikke grundig og omfattende nok, men nødvendiggjorde og realiserte uansett de felles-menneskelige erkjente menneskerettighetene som en felles erklæring - først og fremst ment for å forhindre alt og ethvert av medvirkning i eller for politisk og offentlig organisert kriminalitet.

   Jeg var selv som barn kort tid i Tyskland omkring år 1970 - og ble meget skremt av hva jeg oppfanget og formemmet av atmosfæren av enda tilstedeværende ondskap og frykt for rettferdighet. Hvor godt den enn ble forsøkt skjult. Særlig det gjorde et meget sterkt og varig inntrykk på meg.

   Samtidig har jeg siden sett en smittsomt stadig voksende politisk offentlig flukt fra og frykt for og forfalskning av menneskerettighetene. Særlig hva angår den kriminelle iveren efter å nekte medmennesker retten til sitt familieliv. Dette har ikke gjort et mindre inntrykk på meg. Det er jo menneske-slakt og groveste slags tortur, terror, sadisme og forakt for medmennesker og menneskerettighetene.

   Verden er igjen via bagatellisering, forfalskninger, neglisjering og propaganda i ferd med å bygge opp en ny slags Hitler-regjering og nepotisme. En ny slags politisk og offentlig mafia-virksomhet, med katastrofale konsekvenser for medmennesker, sivilbefolkningen og verden.

   Bagatellisering, forfalskninger, neglisjering av menneskerettighetene skal ikke og må ikke få forekomme!
   Faktum er at enhver offentlig menneskeretts-krenkelse kan skjule og liksom rettferdiggjøre flere.
   Hvor viktig og helt sentralt dette er må heller ikke kunne bagatelliseres.

   Det er helt nædvendig med grundig straffeforfølgelse av enhver mulig eller reell menneskeretts-krenkelse i den politiske og offentlige forvaltningen.
   Ikke minst må enhver nektelse av noens rett til sitt familieliv umiddelbart straffeforfølges, stoppes og repareres.

   Menneskeretts-konvensjonene må sannferdig og uforfalsket i praksis i sin helhet uten fortielser respekteres.

   Menneskerettsloven V7&8 (CRC / Barnekonvensjonen) sier i Art 4:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Menneskeretts-konvensjonene har på flerfoldige måter lovbestemt, at:
   "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes,
    idet det enkelte menneske (ikke) er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører."
   (Menneskerettsloven V3&4&5&6, ICESCR & ICCPR.)

   Dette utdypes i blandt annet FN-sambandets Erklæring om menneskeretts-forsvare / Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen / The-Human-Rights-Defenders-Declaration, i Art 2, som sier at:
   "1. Hver stat har et hovedansvar og plikt til å beskytte, fremme og implementere alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, blandt annet ved å vedta de tiltak som er nødvendige for å skape alle nødvendige betingelser i de sosiale, økonomiske, politiske og andre felt, samt som de juridiske garantier som kreves for å sikre at alle personer under dens jurisdiksjon, individuelt og i samarbeid med andre, er i stand til å nyte alle disse rettigheter og friheter i praksis.
   2. Hver stat skal vedta slike lovgivningsmessige, administrative og andre skritt som er nødvendig for å sikre at rettighetene og frihetene som er referert til i denne Erklæringen er effektivt garantert."

   Og i Art 10:
   "Ingen skal medvirke, ved handling eller ved unnlatelse av å handle der det er nødvendig, i krenkelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter og ingen skal bli utsatt for straff eller negativ handling av noe slag for å nekte å gjøre det."

   Og i Art 19:
   "Intet i denne Erklæring skal tolkes som at enkeltpersoner, grupper eller organ i samfunnet eller noen stat har rett til å delta i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre rettighetene og frihetene referert til i denne Erklæringen."

   Og i Art 20:
   "Intet i denne Erklæring skal tolkes som tillatelse for stater til å støtte og fremme aktiviteter av individer, grupper av enkeltpersoner, institusjoner eller frivillige organisasjoner som strider mot bestemmelsene i FN-pakten."

   *

  
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1567161643410107/

   Aina Gregersen:
   Hear hear !

   art10.jpg

   Rune L. Hansen:
   Ingen er så blind som den som ikke VIL se.

   Rune L. Hansen:
   Og ingenting er så effektiv propaganda som dobbel-moral.
   Å si en ting og å gjøre det motsatte.

   
---
---

   Marius Reikerås, 30.03. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155230337451875

   Høyesteretts ord, den 19 november 2013:

   "Det er på det rene at en medlemsstat etter at krenkelse er konstatert, ikke bare plikter å avslutte en vedvarende krenkelse, men også å reparere følgene av krenkelsen så langt som mulig, jf. Rt. 2010 side 396 avsnitt 25 med ytterligere henvisninger."

   *

   Charlotte Berg Jacobsen:
   - Hva ligger i en vedvarende krenkelse? Hvis staten er ansvarlig, hvordan stoppes krenkelsen?

   Brynhild Karlsen:
   Min erfaring er at når Staten krenker kommer man ingen vei! :(

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Staten plikter at borgere ikke krenker hverandre, men de største krenkelsene er likevel når staten krenker. Det er staten som fatter vedtakene som medfører ytterligere krenkelser. Er staten noen gang dømt for dette? Det finnes en høyesteretts dom 2013, rundt personforfølgelse, men kan ikke finne noe annet.

   Liz Alexzander:
   I norge er det staten sin rett og borgernes rett! Og de to der er aldri samme lov. Jeg er blitt krenka av politi og rettsvesen i snart 4 år. Har prøvd advokater og kommer ingen vei. Sist nå er sivilombudsmannen uten advokater, det er best, husk at advokatene er avhengig av godt renommé og mange lar seg lett avfeie av noen med større makt enn dem.

   
---
---

   Marius Reikerås, 30.03. 2018:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155231651116875

   "Advokat Anita Bergh Ankarstrand i Pasientskadenemnda sier til NRK at de må forholde seg til foreldelsesfristen på 20 år.

   – Vi har ikke myndighet til å hevde noe annet enn at sakene er foreldet. Den myndigheten har bare departementet, sier Ankarstrand."

   Kunnskapsløst av advokat Ankarstrand.

   Den Europeiske Menneskerettsdomstolen har flere ganger satt nasjonale forleldelsesfrister til side, om de er i strid med en effektiv prøvelse av de krenkedes menneskeretter.

   30 år gammelt vaksineforsøk ender med massesøksmål mot staten
   https://www.nrk.no/hordaland/30-ar-gammelt-vaksineforsok-ender-med-massesoksmal-mot-staten-1.13980716
   FYLLINGSDALEN (NRK): Lene Loe og 150 andre nordmenn mener de ble syke av vaksinen som staten ga dem i ungdomsårene. Nå går de til søksmål.
   nrk.no

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 30.03. 2018 shared RT Play's video:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155230797016875

   "Vi har bevis for at russerne kan ha gjort det. Ikke at de HAR gjort det!"

   Velkommen til den nye verden, der uskyldspresumsjonen er byttet ut til fordel for hypotesepresumsjonen.

   Med andre ord:

   Autoritetene er ikke så opptatt av om man har gjort det man er anklaget for.

   Det holder at du kan ha gjort det.

   Minner meg om en kommuneadvokat, som påskudd for å ta barna fra en velfungerende familie, la til grunn i fylkesnemnda at det kunne skje omsorgssvikt i fremtiden, ikke at det hadde skjedd.

   Rettssikkerheten er borte. Lovløsheten har trådt inn.

   ‘Russians are capable of all sorts of dirty tricks,’ UK foreign secretary
   https://www.facebook.com/RTvids/videos/1502479319762316/
   -0:11 - 235,967 Views
   13 March 2017 · ‘Russians are capable of all sorts of dirty tricks,’ UK foreign secretary
   READ MORE: https://on.rt.com/85il

   *

   Brynhild Karlsen:
   Dessverre!

   Monicha Nyhüüs Aas:
   Ja helt vilt.

   Wibecke Moe:
   Galskap...

   Ken Olsen:
   Først var attentatet utført i bilen, og derfor måtte man reagere så bestemt... Da der jo var så stor fare for flere ofre, så ble det plutselig i hjemmet forgiftningen hadde funnet sted... Tenker man virkelig at disse Norske «etterforsknings metodene, og sikkerhet for sannheten» er en sak der medfører stor internasjonal spenning... Er et taktisk fornuftig valg, eller er det en sykdom som infiserer intelligensen der er ute å går i vestlige ledelses personer?

   Lill Heidi:
   :(

   Pedro Canto E Castro:
   Pathetic circus..

   
---

---
*****

--31--
-- Dagboks-notater, påskeaften, lørdag 31. mars 2018: 

   Omkring fem og seks minus-grader Celsius her ute i natt frem mot 04-tiden. Måneds-kvoten på Internet-abonnementet mitt ble oppbrukt i natt, så i dag blir jeg kanskje nesten eller helt uten Internettet, iøvrig fortsatt omtrent den eneste levende kontakt jeg har mulighet for å ha med medmennesker og omverden. Lys blå tildels slørete himmel og opp til omkring to pluss-grader utover formiddagen. En stund tre utover eftermiddagen, null klokken 18. Nokså mørkt, månen full i øst og to minus-grader klokken 21. Månen sør-øst og ned mot fem minus-grader mot midnatt.
   
---

---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq