----- Denne side: db201904.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. --- 
----- 
---  April 2019 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, mandag 01. april 2019:

   Enda en ny dag. Sol, dus blålig himmel og tre pluss-grader Celsius her ute frem mot klokken 11. Spredt litt lett skyet og opp mot syv pluss-grader klokken 14. Halvt skyet og fire pluss-grader klokken 18.30. Med to pluss-grader og et svakt vind-drag klokken 20.30. Nesten mørkt klokken 21 (innstilt til norsk såkalt "sommertid"). Omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L Hansen, 01. 04. 2019 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/?multi_permalinks=2327767300577519

   Noen hastige tanker om god og dårlig omsorg - og om narre-dager

   Enda en ny dag. Mørkt og omkring to minus-grader Celsius her ute i natt. Lys dus blå himmel, solen i øst, flere forskjellige slags fugle-sang (omtrent årets første her) og to minus-grader klokken 08.

   Det vil si at egentlig er klokken 07, uten politisk såkalt norsk "sommertid" omgjort til i går natt klokken 02. Den er en av utallige hovmods-svindler fra altfor dumme og onde politikere og byråkrater, som selv vil være lov og rett. Men det passer i det minste at det tradisjonelt er den store narre-dagen 1. april - altså i dag. Hvorfor den 1. april? For i det heletatt ikke å la seg narre? Heller ikke av april, eller til å la seg tro at våren og sommer-halvåret ankommer uten kulde og frost? Ydmyk og undersøkende nok nysgjerrighet er alltid viktig og nødvendig.

   I den gamle tradisjonen med primstaven i de tempererte områder av verden blir 14. april regnet som første sommerdag - og 14. oktober som den første vinterdag. Primstaven er en gammel kalender hvor hver dag er markert med et hakk i en trestav eller noe. Ved særlige merke-dager er det skåret inn et symbol som betyr noe spesielt.

   Den ene siden av primstaven er sommerhalvåret, hvor første sommerdag er markert 14. april. Den andre siden av primstaven er vinterhalvåret hvor første vinterdag er 14. oktober. Tradisjonen iallfall siden 1200-tallet eller tidligere, sier at 14. april er den første sommerdag, og at primstaven da skal snues. Og snues til den andre siden den 14. oktober - for vinter-halvåret.

   Kulde og frost og manglende kunnskap og manglende ydmykhet er en vesentlig livs-fare og trussel for alt levende.

   April og oktober minner om hverandre. Begge kan lett narre og friste noen til uforsiktighet og til å tro at sommer-halvåret nord i verden er tilstedeværende, uten kulde og frost som kan ødelegge. Men forsiktighet og ydmykhet er alltid viktig og nødvendig og riktig, for alle og enhver og alt. Både april og oktober og mere til kan overraske også med grader av kulde og frost. Sånn sett er det tryggere for sommeren ankommet til midten av april eller i mai.

   Å ikke gi barn og medmennesker god opplæring i å skille sannhet og vesentligheter fra ikke sannhet og ikke vesentligheter er urett og er dårlig omsorg og dårlig medmenneskelighet - som skader og ødelegger mangt og mye.

   Mangt og mye konkret kunne her nevnes og er viktig.
   For eksempel er "iskrem" under mange omstendigheter skadelig både for bronkiene i lungene og for blodet og resten av kroppen,
   Og som for eksempel også sitron og løk er en risikabel kombinasjon, som er særlig farlig for barn.

   Eller som for eksempel, at det å gi barn og medmennesker dårlig eller mangelfull opplæring i menneskeretts-konvensjonene, så absolutt er dårligste og farligste mulige omsorg!
   
   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.04. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155984943256875

   Før han gikk av som dommer i Høyesterett, skrev Jens E. Skoghøy blant annet dette i Jussens Venner 5/ 2014;

   "Så fremt vi ønsker å bli betraktet som en demokratisk rettsstat, kan domstolene ikke være med på å legitimere brudd på fundamentale menneskerettigheter (…)."

   Jeg tror Skoghøy ikke lengre orket å være med på at domstolene, med viten og vilje, legitimerer brudd på menneskerettene, og av den grunn trakk seg tilbake.

   Norge kan uansett ikke kalle seg for en demokratisk rettsstat, så lenge menneskerettsbruddene florerer.

   *

   Geir Ove Skårvik:
   kanskje ett intervju med han kunne ha blitt en innertier
   
   Monica Drexel:
   Vi har et stort behov for erfarne fagpersoner som er villige til å stå frem offentlig. Flott at dette kommer ut i Jussens Venner, men det må også gjøres mer tilgjengelig for allmennheten enn det fagtidsskriftene er.

   Johann Sebastian Larsen:
   Monica Drexel - Er så enig med i det du skriver. Jussvenner eller andre venner bør samarbeide mer i sosiale medier, slik at andre får tilgang i hva som skjer i norske domstoler. Om dette ikke skjer i offentlig, viser klart og tydelig at Norge overhodet ikke er en demokratisk statsdannelse. :( Dette er trist.

   Monica Drexel:
   Det gjelder ikke bare juristene, men også i høyeste grad legene, psykologene og politiet. Av disse gruppene er det nok psykologene som har vært flinkest hittil, representert først og fremst av Salvesen som har ytret seg vidt og bredt i lange tider, men også av Ester Solberg som nylig lot seg intervjue i Familiekanalen med svært viktige opplysninger.

   Om leger og jurister lar seg oppdrive som er villige til å følge på og dele sine erfaringer i folkemedier, vil dette være svært verdifullt for norsk folkeopplysning. De som direkte eller indirekte kjenner til aktuelle fagpersoner kan med fordel forsøke å ta kontakt og spørre direkte. Jeg er helt sikker på at Familiekanalen er ett eksempel på formidlingskanal som med glede vil stille opp for slike samtaler, dersom noen får til noe.

   Rune L. Hansen:
   Hvilken nepotisme eller hvem enn som mere eller mindre tilfeldig besitter makten i et land så er de kriminelle og en mafia-virksomhet og et terror regime hvis en eller flere av de eller andre uten kompetent å bli straffeforfulgt krenker en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker. Det er meget alvorlig og skal ikke kunne skje eller neglisjeres eller bagatelliseres eller forfalskes! Heller ikke efter at de er erstattet med andre!
   Det er full forståelse for hva dette innebærer som er nødvendig. Og krevende? Alt annet er eller blir langt verre!

   Rino Hansen:
   Alle får rettferdighet som fortjent. Karma.

   Rune L. Hansen:
   Når og hvis offentlig ansatte sine menneskeretts-krenkelser ikke kompetent straffeforfølges og repareres så fortsetter de og blir værende sammen med sine likesinnede og alle andre med en ynkelig eller forkrøplet samvittighet!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/2057081184418148/

   Pers biografi:
   Det har vært slik at kommuneadvokater og andre i samme yrke alltid vil ha rett, selv om de vet at det er uriktig det de kommer med! Det er en skam om ofrene skulle vinne og rettsstanden måtte tape!! Det hadde vært fallitt for staten!!

   Pers biografi:
   Skoghøy luktet sikkert lunta og trakk seg! Mye menneskeretter har det ikke vært i rettsvesenet!!

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.04. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155985246371875

   En jus-student jeg har vært i kontakt med, har skrevet en glimrende avhandling om EMK Artikkel 8 knyttet til omsorgsovertakelser.

   I sine undersøkelser, har vedkommende blant annet gjennomgått i overkant av 50 nemndsavgjørelser.

   De funn vedkommende gjorde, var blant annet at avgjørelsene ikke skilte seg nevneverdig ut, samtidig som at de sentrale menneskerettigheter hadde liten, om noen, plass i sakene.

   Hva sier det oss?

   Jo, at nemndene trosser menneskerettene, og nærmest har en ferdig frankert oppskrift på hvordan sakene skal se ut når vedtaket kommer.

   Og lurte du på medholdsprosenten til det offentlige? Jevnlig over 90 % .

   *

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Hva er årsaken til dette? - at staten går fri fra erstatningskrav?

   Rune L. Hansen:
   Hva er årsaken til at de kidnapper barn, tror du, Charlotte Berg Jacobsen? Du tror vel ikke for alvor at de tror at det er lovlig?

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Tja- endel sosialarbeidere har noe avvik knyttet til legalitetsprinsippet :)

   Rune L. Hansen:
   Ja, Charlotte Berg Jacobsen, det er mennesker med avvik som foretrekkes til slike handlinger, og som velges eller melder seg. :(

   Jan Sverre Bauge:
   Vet du når avhandlingen kan bli tilgjengelig for oss andre? :)

   Marius Reikerås:
   Jan Sverre Bauge skal gi beskjed når den blir tilgjengelig

   Jan Sverre Bauge:
   Marius Reikerås kjempebra!

   Charlotte Desiree Jacobsen:
   Bra jobbet av jusstudenten ! Svært interessant avhandling. Kan denne videreformidles til et dugelig medie? Da det er av samfunnsinteresse.

   Svein Harald Endresen:
   Og av enkelte så brukes en medholdsprosent på ca. 90% som et selvstendig bevis på at det aller meste er i skjønneste orden..... :(

   Ole-Petter Grythe Hoff:
   Sender du en link/kopi?!

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.04. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155985315451875

   Anita Skippervik, 01.04. 2019:

   Barnevernstjenesten gikk gjennom 58 200 bekymringsmeldinger i løpet av 2016

   8 av 10 meldinger førte til undersøkelsessak
   46 626 undersøkelsessaker i 2016
   41% endte med tiltak etter undersøkelsessak.

   Buf direktoratet hevder at 40% av de er frivillige inngrep i familielivet.

   58 900 barn ble født i 2016
   56 600 barn ble født i 2017

   Det er færre antall fødte barn enn antall bekymringsmeldinger for 2016
 
   Tidligere barnevernsbarn sier klart at de ikke tør å få barn i Norge. Hvordan blir tallet på barnefødsler når over 40% av befolkningen ikke tør å få barn i Norge om noen år?

   Hva vil Erna gjøre for å sikre privatlivets fred?

   *

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Det hadde vært interessant å få en nærmere statestikk på hvem som melder, alder på mødre, sivilstatus og yrke etc. - og antall anonyme meldinger

   Marita Neuber:
   Du kan bil meldt av alt og alle, til og med blomsterbutikker om du benytter benken på torget utenfor butikken deres for mye i deres øyne ! :/ Dette er ikke tull, men rein fakta og har skjedd !

   Marita Neuber:
   norge er galskapens land !

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Ja,- vi har en regjering som burde gå i gruppeterapi, og betydelig smitteeffekt i systemet.

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 02. april 2019:

   Mørkt, et svakt vind-drag og omkring to til tre pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, dus sol, et vind-drag og gradvis opp til omkring syv pluss-grader frem mot klokken 11. Omtrent det samme med omkring åtte pluss-grader videre utover dagen og frem mot klokken 20.30 og noe dunkelt. Og mørkt klokken 21. Sterkere vind-drag med omkring åtte og syv pluss-grader videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 02.04. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155986460241875

   La oss forestille oss at et norsk barn befant seg i et fremmed land.

   La oss kalle landet Absurdistan, som våre myndigheter naturlig nok har liten tiltro til.

   La oss videre forestille oss at dette barnet befant seg på ukjent sted i Absurdistan, og tatt hånd om av det lokale barnevernet.

   En av våre toppolitikere tar kontakt med Absurdistans barneminister, og ber om at barnet tilbakeleveres til Norge. Han ber også landet opplyse hvor barnet befinner seg.

   Absurdistans barneminister tar seg ikke bryet verdt med å besvare henvendelsen.

   I stedet besvares brevet fra en person på langt lavere nivå.

   I brevet står det at Absurdistan både nekter å utlevere barnet til Norge, og at de heller ikke vil si hvor det er

   Hvordan tror dere Norge ville reagert på en slik oppførsel?

   Vel, snu det på hodet, for det er slik Norge oppfører seg mot veldig mange andre land.

   *

   Eve Anoba:
   Norska Adult people abuse and use innocent children.
   # Coward norska BV.

   Ahmed Ramadan Mohammed:
   Lite nord men er som deg min helten

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   Ja vi kan jo tenke.

   Mona Benum:
   Absurdistan ja. Det de foretar seg mot barn og familier her til lands, er absurd. Så absurd at mange ikke tror det.
   Med politikernes velsignelse utøves det vold mot barn og ungdom, av bv og politi. For de kan ikke snu seg bort å si de ikke visste. De vet!! Det er bare greit, så lenge det ikke skjer deres egne.

   Rune L. Hansen:
   En politisk offentlig kidnapper-virksomhet som beskylder barnets kjære foreldre for omsorgs-svikt, når det egentlig er kidnapper-virksomheten som fullstendig groteskt bedriver omsorgs-svikt - pluss terror, traumatisering, fremmedgjøring, tortur, fangehold, identitets-tyveri, løgner og falsk dokumentasjon, inkvisisjoner, osv. Og krenker alt og ethvert av både barnets og foreldrenes og besteforeldrenes og hele sivilbefolkningens menneskerettigheter. Mildt sagt!!! Kan egentlig noe som helst bli mere Absurdistan, kriminelt og perverterende?!

   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 03. april 2019:

   Mørkt, et vind-drag og omkring syv pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, litt vind-drag og omkring syv pluss-grader utover formiddagen. Omtrent det samme videre utover dagen. Det har litt merkbart blitt mere grønt og forsiktig litt mere blomstring her ute i mange dager nu, ikke bare fra vinter-grønne vekster. Mørkt og fem pluss-grader klokken 21. Omtrent det samme med omkring fem og fire pluss-grader videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 03.04. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155988873101875

   Dommere og deres konsekvensløse justismord.

   Hvem kontrollerer domstolene?

   Svaret vet vi jo alle.

   Ingen!

   De kan forgripe seg mot andre mennesker, og det får aldri konsekvenser.

   Derfor kan også dommere, også de som har bidratt til de mest grufulle justismord, som justismordet mot Fritz Moen, fortsette ufortrødent videre.

   Tore Sandberg skrev følgende i Aftenposten for 13 år siden, i forbindelse med justismordene mot Fritz Moen:

   "Men lagmann Dag Nafstad og lagdommerne Bjørnar E. Stokkan og Kjell Martin Haug i Hålogaland lagmannsrett var skråsikre da de i februar 2002 nektet Moen gjenopptagelse av begge drapssakene.I sin gjennomgåelse av politiavhør og rettsprosessen 24-25 år tidligere synes deres overbevisning å være absolutt.

   Slik formulerer de seg på side 40 i kjennelsen:

   ". . . Lagmannsretten utelukker at de tilståelser Moen kom med i saken, kan forklares med kommunikasjonsvansker. . .

   "Denne skråsikkerheten blir for meg helt ubegripelig på bakgrunn av hva de tre dommerne selv hadde sett og hørt utspille seg for sine egne øyne og ører da Fritz Moen forklarte seg i Tromsø før jul 2001."

   Men, ingen konsekvenser altså.

   *

   Magnar Inge Wisnes:
   Det er helt forferdelig og følgelig kan dommere bare fortsette å gjøre som de vil.
   Dette er en ENORM svakhet i det norske rettsystemet og dessverre er det ingen politikere som vil gjøre noe med det.
   De - politikerne - er jo ikke rammet så hvorfor bry seg :( :( :(

   Alf Reuss Kollsete:
   Det MÅ bli et FOLKEKRAV at Erna Solberg blir stillt for RIKSRETT!!!

   Gro Ødegård:
   Det er mange som daglig lider under dette. Dommere gjør hva de vil og skriver dommer som om det var skolestil. Samtidig nekter de lydopptak slik at ingen ting skal kunne dokumenteres.

   Alice Glendrange Nilsen:
   At Norge ikke er noen rettsstat har vi fått bevis på utallige ganger. Norge har dessverre blitt en politi stat, hvor oss vanlige borgere har blitt «nesten» rettsløse.

   Rune L. Hansen:
   I henhold til blandt annet maktfordelings-prinsippet så er det sivilbefolkningen og enhver som skal kunne stoppe skyldige og medskyldige i menneskeretts-forbrytelser og urett! Men når politiet og politikere i steden for å få menneskeretts-forbrytelser straffeforfulgt og reparert gjør seg selv delaktige og medskyldige i dommeres menneskeretts-krenkelse, da blir enkelt-mennesket og menneskerettighetene kriminelt fratatt makt og myndighet! Og hva annet er det enn selveste den mest sentrale oppskriften på politisk offentlig organisert kriminalitet og mafia-virksomhet!

   Jan Sverre Bauge:
   Det er helt sinnsykt at det er mulig. Nesten hver eneste dag begås det større og mindre krenkelser av norske skattebetalere og ansvaret blir gitt direkte tilbake til offeret :'( men når en privat aktør uten kontakter i staten gjør noe feil da er staten veldig på å legge ansvaret der ansvaret hører hjemme. Det er menneskefiendlig til de grader.

   Når man blir utsatt for overgrep eller krenkelser fra det offentlige som vi betaler skatt til for å gi oss beskyttelse burde staten hatt et større krav om ansvarlighet

   Greta Solheim:
   Nåja. Du vet jo det Marius, at det er Stortingets kontroll – og konstitusjonskomite sin oppgave å kontrollere at domstolene ikke bryter Grunnlovens prinsipper, og dermed plikter å iverksette etterforskning, i de tilfeller der Høyesterett beviselig har forsømt både sin ankeinstansoppgave og kontrolloppgave med underinstansavgjørelser.

   Det du videre refererer til beviser jo at dommere overhodet ikke har tatt lærdom av komiteens flertall understreking, jf utdrag Innst. S. nr. 235 (2007-2008):

   ”La meg likevel understreke: Dommen over Fritz Moen-saken er nådeløs overfor dem som gjorde ham urett. Det er rystende og skremmende at slikt er mulig i en rettsstat. Likevel, selv om Fritz Moen-saken med dagens vedtak er over, sender Stortinget ved dagens behandling et kraftig signal til hele det norske rettssystemet om å trekke lærdom av saken. Det nye riksrettsinstituttet er opprettet for at «brudd på konstitusjonelle plikter» skal og kan få alvorlige følger for dem det angår.”

   Det er altså opp til enhver å gjøre krav gjeldende iht det rettsstatelige forutberegnelighetsprinsippet (The Rule of Law), eller å akseptere dommeres lovbrudd/ overgrep/maktmisbruk, herunder at dommere prøver å lempe lovbruddene over på en part.

   Det er det så absolutt ikke adgang til, det er derimot alltid staten som skal ansvarliggjøres, og statens ansattes kvalifisert klandreverdige forsømmelser kan altså ikke lempes over på individet, en berørt part, jf for øvrig EMDs uttalelse i saken Zubac mot Croatia, der EMD fremholdte følgende i premiss 40:

   “ In connection with the foregoing, the Court reiterates that the risk of any mistake made by a State authority must be borne by the State, and errors must not be remedied at the expense of the individual concerned, (see Platakou v. Greece, no. 38460/97, § 39, ECHR 2001 I; Freitag v. Germany, no. 71440/01, §§ 37-42, 19 July 2007; and Šimecki, cited above.”

   At staten er en enhet, ett rettssubjekt i forhold til konvensjonsbestemmelsene, presiserte (også) Borgarting lagmannsrett i sak 07-159206, ”at når det skal avgjøres om staten har krenket konvensjonsbestemmelsene, er lagmannsretten enig med ankemotpartene i at staten må bedømmes som ett rettssubjekt, og staten kan derfor holdes ansvarlig også hvis Stortingets avgjørelser innebærer brudd på EMK og/eller SP, jfr EMK artikkel 41 og Møse side 144.

   Formålet med bestemmelsene er å verne om individenes rettigheter. Dette vernet ville ha blitt vesentlig svekket hvis statsorganenes virksomhet skulle bli vurdert alene uten å se hen til deres samlede virkning for individet. Bestemmelsene som verner retten til liv, respekten for privatliv og familieliv og forbyr umenneskelig og nedverdigende behandling, omfatter først og fremst forbud mot at staten selv krenker disse rettighetene. Men staten må også ta de nødvendige skritt for å hindre at individene utsettes for tilsvarende krenkelser fra andre, hva enten faren truer fra offentlig eller privat virksomhet.

   Der disse godene (rettigheter, min anmerkning) trues fra en i utgangspunktet lovlig virksomhet, må staten søke å redusere risikoen ved reguleringer, overvåking og kontroll.”

   Det strider i seg selv mot bestemmelsene, det at Høyesterett sluntrer unna sin kontrolloppgave med underinstansavgjørelser, og dermed tildekker underinstansenes lovbrudd.

   Rune L. Hansen:
   Det er absolutt enhvers oppgave og forpliktelse å kontrollere at domstolene eller andre ikke medvirker i å krenke en menneskerettighet, Greta Solheim.
   Inklusivt at absolutt enhver mulig eller reell menneskeretts-krenkelse real-kompetent straffeforfølges og repareres.
   Hverken hva enn av formaliteter eller formuleringer eller forvirringer skal kunne medvirke til at dette ikke skjer!
   Og det at staten i seg selv er en ansvars-enhet og et rettssubjekt skal selvfølgelig ikke kunne oppheve eller frita noen som helst sitt personlige ansvar og forpliktelse!

   Hege Vatland:
   En ting som skremmer meg er vanlige folks naivitet når det gjelder maktapparatet, forsøker man å fortelle hvor galt det er så møtes man med at "nå blir det så mye konspirasjonsteorier her at det er nesten amerikanske tilstander, så nå går jeg" eller at "vi har det jo så godt i Norge, det er ingen som har noe å klage over". Og at der finnes justismord, nei, det har bare skjedd et par ganger langt tilbake i historien, det skjer jo ikke nå. Slike skremmende holdninger møter jeg ofte

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettighetene er et alle og enhvers referendum, makt og myndighet.

   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 04. april 2019: 

   Mørkt og omkring fem pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, et noe svakt vind-drag og omkring åtte pluss-grader klokken 09. (Altså egentlig klokken 08.) Med opp mot tolv pluss-grader omkring 11-tiden. Dus sol og spredt litt dust blålig og 16 pluss-grader klokken 13. Med 15 pluss-grader klokken 18. Mørkt med 12 pluss-grader her ute klokken 21 og 8 klokken 22. Med mellom syv og åtte pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 04.04. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155990400321875

   Har det offentlige noen gang, på eget initiativ, bidratt til å oppklare justismord den selv har forårsaket?

   Svaret på det, er vel et rungende nei.

   I de fleste, om ikke i alle tilfeller, er det private ildsjeler som oppklarer justismordene.

   Absolutt verdt å tenke over, for det sier mye om det rettssamfunn vi lever i.

   *

   Jan E. Hansen:
   Som regel, så motarbeider rettsvesenet deg, når du forsøker å påvise justismord!

   Jan Sandberg:
   Intelligent observation, Marius

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.04. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155990464211875

   "Nettverket av agenter for EMD er et uformelt nettverk hvor det utveksles informasjon og uformelle synspunkter om saker som verserer for EMD."

   Dette skriver UD i en epost til meg.

   *

   Rune L. Hansen:
   Formuleringene tyder på at det er et politisk offentlig hemmelig nettverk av "muldvarper" som bak kulissene gjør alt hva som ulovlig gjøres kan for å unngå å få EMD-dommer mot seg! Legg blandt annet også merke til uttrykket "agenter"!

   Kåre Sletten:
   Ja det hørtes da veldig betryggende ut :) :) :) :) :)

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.04. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155991201466875

   Svar på spørsmål

   From: marius@reikeras.no
   Date: Thu, April 4, 2019 6:38 pm
   To: Elin.Widsteen@mfa.no

   ATT: UD ved Elin Widsteen

   Kopi: Offentlig.

   Hei, og takk for din e-post i går.

   Det vises for øvrig til tidligere korrespondanse.

   Det er riktig at representanter fra landene Romania og Bulgaria, har påstått at Norge har forsøkt utøvd press for ikke å intervenere på Lobbens- side i storkammersaken.

   Jeg konstaterer selvsagt at UD benekter at dette har forekommet.

   Nå vet vi at Bulgaria, uavhengig av hva som er rett eller galt, var et av de land som gjorde nettopp det: Intervenerte til støtte for Lobben.

   Likefullt er det noen logiske brister i den argumentasjonsrekken som du fremfører på vegne av UD:

   For det første; selv om det benektes at det har vært utøvd noe press for ikke å intervenere hva gjelder de to nevnte land, så skriver du likefullt i din e-post:

   "Vi besitter to e-poster vedrørende saken sendt fra regjeringsadvokaten til andre staters agenter for EMD innenfor det såkalte agentnettverket."

   Følgelig erkjennes det fra UDs side, at det har vært kommunikasjon mellom Norge ved Regjeringsadvokaten, og andre land ved deres agenter.

   UD vil imidlertid ikke gi innsyn i hva denne korrespondanse går ut på.

   Videre skriver du:

   "Nettverket av agenter for EMD er et uformelt nettverk hvor det utveksles informasjon og uformelle synspunkter om saker som verserer for EMD."

   Nå har jeg vært i kontakt med "andre lands agenter", for å få nærmere kunnskap om hva dette nettverket består i.

   Om det er formelt eller uformelt, spiller liten rolle.

   De agenter jeg har vært i kontakt med, primært fra Øst- Europa, mener at det ikke bør være noe i veien for å gi innsyn i denne kommunikasjonen, så lenge den vedgår en spesifikk sak som verserer for EMD. Og det gjør jo i høyeste grad Lobben- saken.

   Følgelig deles ikke UD sitt synspunkt om at dette bør være hemmelig informasjon, av alle andre land.

   Ei heller som du skriver, som følge av "hensyn til Norges utenrikspolitiske interesser"

   Dette minner meg, dessverre, om den tiden da jeg holdt på med nordsjødykkersaken, og hvor staten var febrilsk opptatt av å hemmeligholde de dokumenter som kunne tolkes i disfavør staten.

   Ja, man gikk så langt som å erklære dykkerlege, Svein Eidsvik, for å være død, selv om han var i live.

   Uansett, har jeg fått mange av de svarene jeg var ute etter. Likevel må det påregnes at innsynsnekt vil klages helt til Kongen i Statsråd.

   Bergen, den 4.4.19

   Marius Reikerås

   *

   Kinga Horsztyńska:
   Dear Mr. Marius Reikeras. My name is Kinga Horsztyńska, I am 43 years old and I live in Poland. I want you to know that your pictures have been used for creating a fake account. You are as : Connor Harvey who lives in the UK and your home town is Warsaw , Poland and you are a widower. Scammer uses your fake account to scam the people. I am the scammers's victim and I do know exactly what does it mean to be scammed by scammers from Africa.

   Solveig Marie Braseth:
   !

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.04. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155991155931875

   Slovakiske dommere, politikere og fremtredende menneskerettsjurister har nylig hatt en konferanse i hovedstaden, Bratislava, om begrepet "barnets beste", og hvor Norge ble trukket frem som et eksempel IKKE til etterfølgelse.

   *

   Kjetil Farstad:
   Ikke overraskende

   Tommie Eikeset:
   Tviler ikke et sekund, står dette på nett noen plass?

   Juro Kuvicek:
   ! :)

   
---
---

   Bjørg Elin Myran, 03.04. 2019 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/2060908164035450/

   Sitter og ser på "Sporløs" og tårene triller.. :(

   På samme tid går tankene til Bv-berørte. Som blir fraskåret all form for samvær... Hvor kald kan vi være når vi for høre at det biologiske prinsipp ikke er så viktig i Norge.
   Så hvorfor blir vi så beveget når vi ser adoptivbarn møter sine familier igjen.. ?

   Jo for da skjønner vi viktigheten med det biologiske..

   *

   Rune L. Hansen:
   Det kidnapper-virksomheten gjør med barna er tusener ganger verre enn alt det de beskylder foreldre for å ha gjort. Mildt sagt!

   Det er ikke minst derfor en selvfølgelighet at kidnapper-virksomheten ikke tillater barna og foreldrene å ha kontakt med hverandre, ellers ville jo barna kunne fortelle sine kjære om det savn og den tortur og smerte de har blitt og blir utsatt for. Før de har blitt ødelagt, truet, torturert og indoktrinert nok. Derfor må barna mest mulig totalt nektes og hindres kontakt med sine kjære og nærmeste - og seg selv.
   Og blandt annet også derfor vil virksomheten og dens medspillere hemmeligholde og lyge om mest mulig alt som har skjedd og skjer.

   Else Borge:
   :(

   Rune L. Hansen:
   Virksomheten er blandt annet groveste form for tortur overfor barn og foreldre. Og også det synes den politiske nepotismen og dens medspillere i dagens Norge er helt i orden og som det skal være. !!!

   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, fredag 05. april 2019: 

   Mørkt og ned til omkring fire og fem pluss-grader Celsius her ute i natt. Dus lys blå-hvit himmel, solen nokså høyt østlig, en mild bris og 14 pluss-grader klokken 10. Tildels med noe lett spredt skyet og opp til omkring 16 pluss-grader videre utover dagen. Litt dunkelt og omkring 12 pluss-grader klokken 20.30. Mørkt og ned mot 8 pluss-grader klokken 22. Til omkring 7 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 06. april 2019: 

   Mørkt og ned til omkring fire og fem pluss-grader Celsius her ute i natt. Dus sol og hvitlig lett overskyet ispedd noe blålig og opp til omkring 12 pluss-grader frem mot klokken 12. Med omkring 14 klokken 13. Og omkring 15 klokken 17. Og 12 klokken 19. Det er mye fugle-sang å høre her ute nu i disse april-dager. Blandt annet de aller første tidlige plomme-trær og søtmispler har også begynt å blomstre. Blandt annet omkring tyve eller tredve kvann-planter og ramsløk titter godt frem fra bakken også. Halv-mørkt og 7 pluss-grader her ute klokken 21. Mørkt og 5 pluss-grader klokken 23 og omkring 4 mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.04. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10215859983507255

   Menneskerettighetene, enhvers umistelige og uavhendelige verdi-papir
 
   Mange forstod ikke hva som skjedde og mange forstår enda ikke hva som skjedde da menneskerettighetene ble ratifisert. Ikke fordi menneskeretts-konvensjonene og deres bestemmelser er vanskelige å forstå eller er selv-motsigende eller er upresise - tvert om, for det er de så absolutt ikke, men fordi mange mere eller mindre fordekt ikke ønsker at de i praksis skal bli respektert og forstått.

   Menneskerettighetene representerte og representerer en fornyelse og foredling i og for verden og ethvert samfunn og ethvert menneske.

   Men det har alltid blandt mennesker vært en tendens i forskjellig grad, at mennesker som oppnår makt og innflytelse lar seg mere eller mindre skjult styre av sine egne personlige ønsker, hensikter eller meninger. Også ikke minst om de føler seg ivaretatt av grupperinger. I og med offentlig makt blir dette problematisk eller katastrofalt i forskjellig grad, for de mennesker som dermed diskrimineres.

   Det er de som lever med, av eller for å forurette andre, hvordan enn, som ikke vil ha respekt for en eller flere av menneskerettighetene. De sprer gjerne forvirring om og forfalskning og komplisering av menneskerettighetene, i håp om å få flest mulig andre på sin side eller ikke imot seg - og i håp om det som forsvar for sine menneskeretts-krenkelser. Dette er mennesker som gjør seg kriminelle ved å ville være noen slags offentlig makt i steden for menneskerettighetene.

   Selv har de eventuelt i mindre grad eller ikke bruk for sine menneskerettigheter, fordi de har makt eller noe nok samtidig med eller for at andres krenkes og stjeles.

   Det er et grovt tyveri og en grov krenkelse av menneskeverdet og grov kriminalitet med offentlig ansatte eller andre som aktivt eller passivt medvirker i eller for krenkelse av en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker. Og enhver slik kriminalitet i den offentlige forvaltningen som ikke kompetent straffeforfølges og repareres er tusener ganger grovere og mere ødeleggende og smittsom enn alle andre former for kriminalitet.

   Hver eneste av de uforfalskede felles-menneskelige menneskerettighetene er og skal i praksis være øverste gjeldende og reell lov og rett, med forrang i forhold til alt annet av lovbestemmelser og alt annet. Det ble de særlig da de ble ratifisert eller på annen måte lovbestemt. Menneskeretts-konvensjonene uttrykker også klart og tydelig og flerfoldig at enhver menneskerettighet er og skal være umistelig og uavhendelig for ethvert menneske. Særlig dette fremfor noe annet kjennetegner enhver menneskerettighet og forplikter alle og enhver.

   Det eneste unntak som i samsvar med menneskeretts-konvensjonene kan lovliggjøres, er hva som ligger i begrepet lovlig og uforfalsket nødverge (emergency / nødsituasjon) og tvingende nødvendighet. Hvilket blandt annet innebærer for en kortest mulig tid - og reell forholdsmessighet - med snarest mulig gjenopprettelse som aktiv og reell hensikt - også i praksis. Og at absolutt ingen menneskerettighet skal kunne forfalskes eller neglisjeres.

   Falske, unødvendige eller uforholdsmessige unntak er selvfølgelig også kriminalitet.

   Og som blandt annet sagt og lovbestemt i ECHR (EMK) Art 17:

   "Forbud mot misbruk av rettigheter. Intet i denne konvensjon skal kunne bli tolket slik at det innebærer at noen stat, gruppe eller person har noen rett til å ta opp noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er fastsatt her, eller til å begrense dem i større utstrekning enn konvensjonen gir anledning til."

   At menneskeretts-krenkere og deres influerte forsøker å så tvil, forfalskning eller forvirring om noe av alt dette bør ikke overraske noen og endrer ikke disse faktum.

   
Blandt annet Barnekonvensjonen, som er en av menneskeretts-konvensjonene, i og med Art 4 har lovbestemt, at:

   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Og som blandt annet Barnekonvensjonen har lovbestemt og sier i sin innledning:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind")


   Og blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 30, har lovbestemt, at:

   "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."

   Og - som det videre er lovbestemt i flere og for alle av menneskeretts-konvensjonene:

   "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører."


   Menneskeretts-konvensjonene og menneskerettighetene er i praksis nærmest alt-omfattende hva angår offentlig forvaltning, politikk og lov og rett. De er likevel lett-forståelige, kortfattede, presise og nødvendige. De bygger på og bærer i seg prinsippene for lovlig lov og rett, forvaltning, integritet og politikk - kontra ulovlig, kriminell.

   Enhver av menneskerettighetene, er og skal være absolutt enhvers personlige forpliktelse - og absolutt enhvers personlige umistelige og uavhendelige verdi-papir.

   Det er for enhver og alle meget viktig å forstå hva alt dette innebærer.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/janerik.brathen/posts/1993580090763864

   Jan-Erik Bråthen:
   Man kan trygt si at det er EGOET som styrer! Langt på vei så setter folk flest seg SELV FØRST!
   Og mange har jo ikke en tanke til overs for hvordan det går med andre enn meg selv!
   Slik ser vi at folk flest er!
   Dette fører til at politiske løsninger går ikke ut på hva som er best for samfunnet!
   Mye tyder på at all politikk og valg av politikk går på hva som er BEST FOR MEG!

   Rune L. Hansen:
   Et meget vesentlig aspekt du har forstått og tydeliggjør i forhold til mangelen på respekt for menneskerettighetene med de ordene, Jan-Erik Bråthen.
   Ja, det er enda grådig egoisme og forkvaklet og kortsiktig og forurettende egen-kjærlighet som styrer og rår veldig mange steder. Og dermed hovmod, falskhet og splitt og hersk. Dette må det konsekvent og umiddelbart bli slutt på!
   Menneskeretts-konvensjonene står for ekte felles-menneskelig lov og rett og neste-kjærlighet og gode løsninger og muligheter for enhver, og det er derfor de kriminelt blir forfalsket og foraktet av grådig dumhet og egoisme blandt mennesker som oppnår makt og innflytelse.
   Det må bli akseptert og forstått at menneskeretts-konvensjonene uforfalsket er og skal være lov og rett!

   Jan-Erik Bråthen:
   Rune L. Hansen
   Ser jo ikke ut for at politikerene har respekt for menneskerettigheter i hele verden spør du meg!

   Rune L. Hansen:
   Ja, ingenting er mere smittsomt og livs-ødeleggende enn menneskeretts-krenkelser og myndighets-misbruk i regi av offentlige, juridiske og politiske myndigheter. :(

   Rune L. Hansen:
   Blir ikke deres krenkelser kompetent og effektivt straffeforfulgt, stoppet og reparert, men i steden beskyttende hverandres krenkelser, så blir de stadig mere farlige og ødeleggende. :(

   Rune L. Hansen:
   Demokrati, rettferdighet, trygghet, medmenneskelighet og neste-kjærlighet er ikke mulig uten 100% reell respekt for menneskeretts-konvensjonene.

   Jan-Erik Bråthen:
   Rune L. Hansen
   Takk Rune! Du ser galskapen! Godt å se at fler kommer på banen å uttrykker seg, for det får folk til å våkne!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/?multi_permalinks=2065085256951074

   Dennis Bowen:
   Denne bør leses!

   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, søndag 07. april 2019: 

   Mørkt og ned til omkring null grader Celsius her ute i natt. Disig og 6 pluss-grader frem mot klokken 10.30. Sol fra noe dus lys blå himmel, fugle-sang og opp til omkring 12 pluss-grader frem mot klokken 14.30. Ned mot 7 pluss-grader klokken 18.30. Mørkt og omkring 3 pluss-grader klokken 22. Omkring en pluss-grad mot midnatt.
   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, mandag 08. april 2019: 

   Mørkt og omkring en til to pluss-grader Celsius her ute i natt. Dags-lys, lett overskyet, mye fugle-sang i alle retninger og to pluss-grader klokken 07. Med fem pluss-grader klokken 08. Halvt skyet og 8 pluss-grader klokken 11. Med omkring 9 pluss-grader og lite skyet frem mot 17-tiden. Og med 7 pluss-grader klokken 19. Mørkt og omkring en pluss-grad klokken 23 og fugle-sangen stilnet for kanskje en times tid siden. Med omkring null grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 08.04. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155998714741875

   I Norge gjelder ikke den samme loven for juristeliten, som den gjør for deg.

   De gjør som de vil, og beskytter hverandre, akkurat som mafiaen.

   Forskjellen er bare at i andre land kaller man en spade for en spade, mens her på berget er vi forsøkt hjernevasket av den samme juristelitens makt og grådighet.

   Pent innpakket i fine dresser, og et tilsynelatende eksklusivt ordforråd.

   Ta en titt på de ti- punktene under:

   1.

   Partner i Thommessen og tidligere styreleder i Tilsynsrådet, advokat Christian Bruusgaard, er gift med advokat Bjørg Ven, partner i advokatfirmaet Haavind.

   Paradokset var at da Bruusgaard og Tilsynsrådet ble bøtelagt for å tildele kontrakter til forretningskameraten sin, Svein E.Stiansen, uten anbud, så var det hans kone som satt som leder av KOFA.

   Boten ligger her:

   http://www.kofa.no/no/Avgjorte-saker/2010/2009229/

   Men, det som i realiteten var å regne som en bot for grov korrupsjon begått av Tilsynsrådet var ikke noe problem, så lenge det var dine skattepenger som gikk med på å finansiere boten som Tilsynsrådet for advokater fikk.

   Utover den symbolske boten, fikk dette aldri noen konsekvenser.

   Til sammenlikning fikk en enslig ung mor 30 dager ubetinget fengsel, for å ha fått drøye 100 000 for mye av NAV i samme tidsrom. I tillegg måtte hun tilbakebetale hele beløpet med renter. Det måtte selvsagt ikke juristklikken.

   2.

   Partner i Thommessen, Eva Kristine Schei, er gift med tidligere høyesterettsjustitiarius Tore Schei.

   3.

   Tidligere partner i Thommessen, Christian Lund, nå dommer i Borgarting, er gift med NHO-leder, Kristin Skogen Lund.

   4.

   Tidligere partner i Thommessen, Arne Ringnes, er nå dommer i Høyesterett.

   5.

   Tidligere partner i advokatfirmaet Thommessen, Frode Elgesem, er gift med Advokatforeningens generalsekretær, Merete Smith (datter av tidligere.høyesterettsjustitiarius Carsten Smith.)

   Elgesem fikk med seg Tore Schei over i det skandaleomsuste selskapet, ILPI, se vedlagte link fra VG, som oppsummerer det meste:

   
https://www.vg.no/nyheter/meninger/ilpi/ilpi-en-skandale/a/23818515/

   De har altså fått millioner av kroner de aldri var berettiget til.

   Men å tilbakebetale eller andre konsekvenser?

   Nei, selvsagt ikke. I stedet ble han dommer i Borgarting lagmannsrett.

   6.

   Tidligere partner i Thommessen, Sverre Koch, var tiltalt av Økokrim for skatteunndragelser/overførsler til skatteparadis.

   Han ble frikjent, og skal dermed selvsagt anses som uskyldig.

   Likefullt er det å konstatere at Tilsynsrådet har inndratt eller suspendert lisensen til andre advokater for langt mindre forhold enn hva Koch sto tiltalt for, og som også senere er blitt frikjent.

   For Koch fikk tiltalen aldri noen konsekvens for hans lisens.

   7.

   Høyesterett reddet sine venner og familiemedlemmer i Thommessen julen 2010, da de nektet å gi skattemyndighetene innsyn i Thommessens klientkonto i forbindelse med overførsler i milliardklassen til diverse skatteparadis, se link:

   http://advokat.mobi/HR-2010-02212-A

   8.

   Nåværende høyesterettsjustitiarius, Toril Marie Øie, var førstvoterende i Høyesterett da denne eventyrlige gavepakken ble servert, og som følgelig hadde stor betydning for daværende høyesterettsjustitiarius Tore Schei sin
kone, partner i Thommessen, Kristine Schei, for Bruusgaard, og for alle de andre partnere i Thommessen.

   9.

   Advokatfirmaet Thommessen ble i sistnevnte sak representert av advokat Erik Keiserud (Hjort), daværende leder i Advokatforeningen.

   Han ga for øvrig daværende Justisminister, Anders Anundsen råd, da ny justitiarius i Høyesterett skulle velges.

   Og valget falt på Øie, som hadde gitt ham og Thommessen denne gavepakken.

   10.

   Tilbake til forrige leder i Advokatforeningen, Berit Reiss Andersen.

   Hun har for alvor avslørt de tette bånd mellom Advokatforeningen og Tilsynsrådet for advokater.

   Ved å avsløre seg på telefon, i det som være en av tidenes telefontabber.

   Så om du tror Norge er rettferdig? Tro om igjen.

   *

   Egil Borse-Svensen:
   Hele domstolsystemet må gjennomgås og forandres slik at domstolene kommer tilbake til hovedgrunnet til at de er til; oss alminnelige mennesker. Dagens glassperlespill er kun god for advokaters lommebøker og statens kontorllerende organer. Mer og mer har de utspilt sin rolle og da må vi som er organisert og enkeltpersoner som jobber for menneskerettigheter med i utredningene.

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.04. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155998762791875

   Alarm om menneskerettsbruddene i Borgarting lagmannsrett.

   From: marius@reikeras.no
   Date: Mon, April 8, 2019 11:09 am
   To: postmottak@jd.dep.no
   Cc: postmottak@domstoladministrasjonen.no
   Bcc: borgadm@domstol.no

   Til de ansvarlige for Norges domstoler.

   Vedr: Borgarting lagmannsrett.

   I helgen hadde Dagbladet en seks siders lang reportasje om storkammersaken til Trude Lobben mot Norge. Det vises til link:

   https://www.dagbladet.no/nyheter/trudes-mareritt-kan-endre-norsk-barnevern/70913437

   I den anledning var Regjeringsadvokaten også intervjuet, og han sa blant annet følgende som også er uthevet i artikkelen:

   "Det er et objektivt faktum at Norge er satt under lupen"

   Og det er ingen underdrivelse.

   Det er ikke bare i Den Europiske Menneskerettsdomstolen at Norge er satt under lupen.

   Det samme gjelder i Europarådet, blant fraksjonene i Europaparlamentet, samt en rekke andre steder som strekker seg utover Europa. I disse dager slippes også boken "Stolen Childhood" av Steven Bennett.

   Det er verdt å merke seg at i forbindelse med at da saken mellom Bodnariu mfl og Norge nylig slapp gjennom i EMD, så stilte EMD følgende spørsmål nr 1:

   1. Have the applicants exhausted all domestic remedies in respect of their grievances under Article 8 of the Convention, as required by Article 35 § 1?

   In particular: could the applicants turn to the ordinary courts seeking compensation for the alleged violation? Could they file for a declaratory judgment? ( (See, mutatis mutandis, for example, I.F. v. Norway and I.F.F. v. Norway (dec.), nos. 62363/16 and 62803/16, 5 June 2018.)

   Spørsmålet er ikke tilfeldig, men et resultat av at flere og flere har varslet internasjonalt om at det er svært vanskelig- ja, nærmest umulig- å kunne oppnå en effektiv prøvelse av de påståtte menneskerettsbrudd i det norske rettssystemet.

   Selv om EMK Artikkel 13 gir en garanti for at de som mener seg krenket skal ha en effektiv prøvelse i det norske systemet, så er dette som en illusjon å regne.

   Ta en sak som har påkalt mye oppmerksomhet den senere tid, både nasjonalt og internasjonalt.

   Det gjelder saken til Ruth Ensby, en 73 år gammel bestemor som av staten er blitt nektet å se sitt barnebarn som er tvangsadoptert.

   Saken om tvangsadopsjon, er klaget inn for EMD, og er stilt i bero i påvente av utfallet i Lobben- saken.

   Ruth Ensby har tatt sin sak inn i de sosiale medier, og skrevet om noen av de barnevernsansatte i offentlig, ikke privat, regi.

   For dette ble hun dømt både til å betale bot og til betinget fengselsstraff.

   Og selv om både tingretten og Borgarting lagmannsrett er enige i at saken omhandler ytringsfriheten i EMK Artikkel 10, så er det INGEN av rettsinstansene som er i nærheten av å analysere den rettspraksis som foreligger fra EMD.

   I stedet begir de seg ut på en mer fri-rettslig tenking, uten noen substans i den praksis som foreligger fra EMD.

   I saken mellom WAGNER AND J.M.W.L. v. LUXEMBOURG, sier EMD følgende:

   “The purpose of the Convention being to guarantee not rights that are theoretical or illusory but rights that are practical and effective (see Artico v. Italy, judgment of 13 May 1980, Series A no. 37, p. 16, § 33), this right can only be seen to be effective if the observations ar actually “heard”, that is duly considered by the trial court.

   In other words, the effect of Article 6 is, among others, to place the “tribunal” under a duty to conduct a proper examination of the submissions, arguments and evidence adduced by the parties, without prejudice to its assessment of whether they are relevant (see Perez v. France [GC], no. 47287/99, § 80, ECHR 2004-I, and Albina v. Romania, no. 57808/00, § 30, 28 April 2005).

   Med andre ord: Norske domstoler har altså ingen mulighet til å ignorere en parts anførsler om menneskerettsbrudd.

   Men det er jo netttopp det som er tilfelle i saken til Ensby og i så altfor mange andre saker:

   Selv om grundig rettspraksis fra EMD var lagt frem både for Ringerike tingrett og for Borgartig, har de demonstrativt ignorert denne.

   Og i stedet ofret noen fri-rettslige linjer for hvorfor de mener at det å straffe Ensby ikke er i strid med EMK Artikkel 10.

   Og dette er et gjennomgående fenomen blant landets dommere:

   De tar seg ikke bryet med å gå i dybden hva gjelder de påberopte menneskerettsspørsmål.

   At Borgarting lagmannsrett, som er en gjenganger i de mange domfellelser av Norge i EMD, og som nå risikerer å bli dømt i storkammeret i Lobben- saken,fortsetter å vise en så lemfeldig holdning til menneskerette, viser bare en arroganse som befolkningen simpelthen ikke kan akseptere.

   Det vises for øvrig til det som er skrevet under.

   Bergen, den 8.4.19

   Marius Reikerås

   ---------------------------- Original Message ----------------------------
   Subject: [Fwd: Alarm om menneskerettsbruddene i Borgarting lagmannsrett]
   From: marius@reikeras.no
   Date: Fri, November 2, 2018 4:10 pm
   To: postmottak@jd.dep.no
   Cc: postmottak@domstoladministrasjonen.no
   --------------------------------------------------------------------------

   Til de ansvarlige for Borgarting lagmannsretts menneskerettighetskrenkelser.

   Vedr: Alarm om menneskerettsbruddene i Borgarting lagmannsrett

   Kopi: Offentlig.

   Maktfordelingsprinsippet,som vår Grunnlov er tuftet på, bygger på at de ulike maktblokker skal ha en reell mulighet til å kontrollere hverandre.

   Følgelig skal også domsutøvelsen i Norge, kunne kontrolleres av utøvende og lovgivende makt.

   I den forbindelse, er det langt på overtid å alarmere om de mange menneskerettsbrudd som bedrives i Bogarting lagmannsrett, og som Norge, en rekke ganger, er blitt domfelt for i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, og i FNs- menneskerettskomité i Geneve.

   Som Storting og regjering kjenner til, har Norge nylig vært i storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstol, og en av de institusjoner som der risikerer å bli dømt på nytt, er Borgarting lagmannsrett.

   Den 6 september i år, ble Norge igjen dømt i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, denne gang i saken mellom Jansen og Norge, og igjen var Borgarting lagmannsrett involvert som en av de instansene som krenket menneskerettene, i dette tilfellet EMK Artikkel 8.

   Det betyr at Borgarting lagmannsrett er medvirkende til at Norge er domfelt i EMD, i alle de 6 siste sakene.

   Det gjelder følgende saker:

   1. Jansen v Norge, krenkelse av EMK Artikkel 8. (Application no. 2822/16)

   2. BECKER v. NORWAY, krenkelse av EMK Artikkel 10 (Application no. 21272/12)

   3. KRISTIANSEN v. NORWAY, krenkelse av EMK Artikkel 6 (Application no. 1176/10)

   4. HANSEN v. NORWAY, krenkelse av EMK Artikkel 6 (Application no. 15319/09)

   5. KAPLAN AND OTHERS v. NORWAY, krenkelse av EMK Artikkel 8 (Application no. 32504/11)

   6. VILNES AND OTHERS v. NORWAY, krenkelse av EMK Artikkel 8 (Applications nos. 52806/09 and 22703/10)

   Av andre saker der Borgarting har medvirket til at Norge er domfelt i EMD de siste 10- 11 år, kan også nevnes:

   7. BUTT v. NORWAY, krenkelse av EMK Artikkel 8 (Application no. 47017/09)

   8. X v NORWAY ( HUMAN RIGHTS COMMITTEE in Geneva), Krenkelse av SP 14-5 ( App 1542/ 2007)

   9. RIIS v. NORWAY (No. 2), krenkelse av EMK Artikkel 6 (Application no. 16468/05)

   10. EKEBERG AND OTHERS v. NORWAY, krenkelse av EMK Artikkel 6 (Applications nos. 11106/04, 11108/04, 11116/04, 11311/04 and 13276/04)

   11. FOLGERØ AND OTHERS v. NORWAY, Krenkelse av EMK Artikkel 2, Protokoll no. 1 (Application no. 15472/02)

   Og det kan utmerket blir flere.

   Vedlagt følger en oppsummering på video om Lobben- saken og liknende svært graverende saker, alle der Borgarting lagmannsrett har vært involvert:

   https://www.facebook.com/marius.reikeras/videos/10155687772851875/

   Gjennomgående for de saker som her omtales, er at Borgarting ikke har vært i nærheten av å gjøre den materielle eller juridiske øvelsen som er påkrevet for å sikre menneskerettene, med de enorme konsekvenser det har medført for de aktuelle familier.

   To av barna som her snakker, er utsatt nettopp for Borgartings forsømmelser:

   https://www.facebook.com/marius.reikeras/videos/10155668973786875/?q=leen&filters=eyJycF9hdXRob3IiOiJ7XCJuYW1lXCI6XCJhdXRob3JfbWVcIixcImFyZ3NcIjpcIlwifSJ9

   https://www.facebook.com/StepUp4ChildrensRights/videos/252321705465701/UzpfSTczMzU3Njg3NDoxMDE1NTY3NjUwNDI1MTg3NQ/?q=dubai

   https://stepup4childrensrights.com/podcast/11-escape-to-dubai/

   https://www.facebook.com/marius.reikeras/videos/10155600404861875/UzpfSTczMzU3Njg3NDoxMDE1NTY5MzgxNTQ4Njg3NQ/

   At Borgarting ikke tar seg bryet med å sjekke hverken faktum eller jus opp mot menneskerettene i de nevnte saker, er forsåvidt noe EMD er gjort kjent med gjennom spørsmål nr 9 som storkammeret stilte i forbindelse med
Lobben- saken.

   I svaret til EMD, ble det blant annet vist til at Borgarting, i en avgjørelse av 28.06.2013, uttalte:

   "Utgangspunktet og hovedregelen etter tvisteloven § 36-10 tredje ledd, er at saken ikke skal behandles av lagmannsretten."

   Det er ille at en og samme lagmannsrett er involvert i så mange saker, der Norge er blitt og risikerer å bli domfelt for menneskerettsbrudd.

   Men, det er like ille at det aldri får konsekvenser for de som begår disse forbrytelsene mot Grunnloven vår.

   Det i seg selv, er er en ny krenkelse på den allerede eksisterende krenkelsen.

   I LUCÀ v. Italia ( no. 33354/96) av 27 februar 2001, sier dommer ZUPAN, følgende innledningsvis under avsnitt II:

   &#148; A careful examination of the travaux préparatoires for what is today Article 41 (former Article 50) reveals the original intentions of the founding fathers of the Convention. The original version of the Article presented on 5 September 1949 by P.-H. Teitgen read as follows:

   “The verdict of the [European] Court [of Human Rights] shall order the State concerned:

   (1) to annul, suspend or amend the incriminating decision;

   (2) to make reparation for damage caused;

   (3) to require the appropriate penal, administrative or civil sanctions to be applied to the person or persons responsible.”

   Men, i motsetning til andre land, får det altså aldri noen konsekvenser når norske dommere bryter Grunnloven og menneskerettene.

   At de mange generelle menneskerettsbruddene er alarmerende, er følgelig hevet over tvil, og noe MÅ gjøres før flere mennesker går til grunne.

   Bergen, den 2.11.18

   Marius Reikerås

   *

   Kyrre Wiik:
   Borgarting lagmannsrett fremviser en holdning som får store konsekvenser for mange. Her må regjeringen gå inn og skifte ut hele ledelsen.

   Lars-Arne Høgetveit:
   Da ligger e-posten journalført i departementet. + på Internett.
   Blir vanskeligere å benekte fakta da når "Nűrenberg domstolen" skal opp å gå om ikke lenge.

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.04. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155999150991875

   Fra Høyesterett, Rt. 2012 s. 1832, premiss 32 :

   "Før jeg går over til vurderingen av foreliggende sak, nevner jeg at Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 8 beskytter privatlivet og familielivet, mens barnekonvensjonen artikkel 9 nr. 3 og artikkel 3 nr. 1 gir bestemmelser om rett til samvær og barnets beste.

   Norsk intern rett er i samsvar med våre internasjonale forpliktelser på dette området, og saken gir derfor ikke foranledning til å gå nærmere inn på konvensjonsbestemmelsene."

   Og med disse ordene, har Høyesterett sterkt bidratt til at du aldri vil få dine menneskeretter behandlet i underliggende rettsinstanser.

   *

   Rune L. Hansen:
   Hvor utrolig kriminelt dum er det mulig å bli?
   Hadde angjeldende dommere "giddet" å lese mere og videre i blandt annet Barnekonvensjonen, så hadde de fort og lett sett tåpeligheten og idiotien i sin argumentasjon! Eller håper de i det lengste å bli trodd på med slik kriminell idioti?! Og at alle andre skal tvile på blandt annet sine evner til å lese?!
   Hva angjeldende dommere egentlig sier er jo at det finnes egentlig ingen menneskerettigheter hva angår barn! Fordi slike eventuelle menneskerettigheter skal og kan erstattes med "barnets beste"! Altså skal og kan erstattes med vilkårlighet! (Den samme vilkårlighet som Barnekonvensjonenen og de andre menneskeretts-konvensjonene har total-forbud mot!)
   Evner de - og vi - i det heletatt ikke å lese Barnekonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene?! Tror de?!
   At vi lar oss indoktrinere til absolutt hva som helst av blindhet og dumhet og umenneskelighet?!
   Deres argumentasjon blir som å hevde at Bibelens 10 bud sier og har lovbestemt at vi skal drepe, fordi ordet "ikke" skal vi late som at vi ikke ser! (Dermed blir innholdet det fullstendig motsatte!)
   Vet og forstår de ikke engang at Barnekonvensjonenen og de andre menneskeretts-konvensjonene har erklært og lovbestemt enhver og alle sine menneskerettigheter som umistelig og uavhendelig for absolutt ethvert menneske?!
   At blandt annet Barnekonvensjonen har lovbestemt og sier i sin innledning, at:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighets-konvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".
   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind")

   Ikke nok med det, samtidig i sin grov-kriminelle "analfabetisme" og politiske offentlige mafia-virksomhet så tror de blandt annet liksom også at de med vilkårlighet (altså synsing) også skal og kan neglisjere alt annet av lovlig gjeldende både nasjonal og internasjonal straffelovgivning! Og "befaler" våkne, uskyldige og anstendige medmennesker og resten av verden å holde seg unna hva de driver med av terror, tortur og ødeleggelse i samfunnet!!!

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.04. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155999472246875

   Nye toner fra Regjeringsadvokaten.

   Da Regjeringsadvokat, Fredrik Sejersted, ble intervjuet av Dagbladet i forbindelse med storkammerhøringen i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD) Strasbourg i fjor høst, uttalte han at han ba EMD ligge unna norske domstolers måte å håndtere faktum på.

   Nå har pipen fått en annen lyd. Til Dagbladet uttaler han den 6. april:

   "Denne saken hører hjemme i EMD, og vi tar den på største alvor"

   *

   Raymond Nøis:
   Ja det brenner under føttene på de nå
 
   Charlotte Berg Jacobsen:
   Selvfølgelig hører den hjemme i EMD,- det er derfor de tok den inn :). :)

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Viser vel bare hvilken feiging og hvor usaklig han egentlig er :(
   Han er jo ikke mann nok til å stå for sine egne uttalelser/meninger, selv om det selvfølgelig både var og er latterlig uinteressant hva han mener om EMD.
   Norge har skrevet under på menneskerettighetene, det trodde i hvert fall jeg var ett minstekrav, at en advokat/regjeringsadvokat visste...
   Så feil kan man ta, meget mulig han har fulgt kritikken vår på Facebook?

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Han er super dyktig i faget sitt,-
   Så det er neppe der det ligger :).

   Laila Dalbye:
   Charlotte Berg Jacobsen Jasså?  

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Jeg har all respekt for Fredrik Sejerdtedt,- men er uenig i ordvalget hans i denne saken.
   Det er lov å være uenig, og det er også endel av kommentarene her på siden som er svært lite appellerende og ikke bidrar konstruktivt. Det er dritt kasting.

   Rune L. Hansen:
   Er det for sine løgner foran Storkammeret i EMD han er dyktig, Charlotte Berg Jacobsen? Og i det heletatt for sine groteske menneskeretts-krenkelser? Og forsøk på å svindle og bedra hele det norske folk? Hvem er det som kaster dritt og er verste slags dritt-sekker om ikke slike?

   Kira Bjørø:
   Faens jævel! Må jo lure på om dette er reinspikka påskekrim??

   Solveig Korneliussen:
   Da skulle Dagbladet ha sagt noe slikt som: Ja men i høst sa du noe HELT annet , hvorfor Det?

   Trond Stenseng:
   Fordi disse folkene lever i det korrupte samfunn hvor det er lov å lyve...

   Tore B. Krudtaa:
   Han har i det minste forstått at han "må" gjøre som politikerne. Si det du vet folk vil høre, og det som er det rette. Spørsmålet er om han gjør det som er fornuftig. Mest sannsynlig er det vel bare for å skape et inntrykk av seriøsitet. Håper jeg tar feil da, og at han mener det. Men hva skal man tro når man får ting som dette fra Høyesterett?

   https://rettsfarsen.wordpress.com/2018/04/26/forfalsker-hoyesterett-kjennelser/
   FORFALSKER HØYESTERETT KJENNELSER?

   Tore B. Krudtaa:
   Eller når man leser avsløringer som dette:
   NarkoNorge og Norsk Prosess (INTRO) (få og med dere brevet til SMK med avsløringene i lenken under denne lenken)
   http://monsanto.no/index.php/no/pa-tiltalebenken/274-narkonorge-og-norsk-prosess
   NARKONORGE OG NORSK PROSESS BELYST VED CAPPELEN/JENSEN-SAKEN OG THULE-SAKEN
   http://rettsnorge.com/artikler/2019/Januar/10_01_19_Narko-Norge_og_Norsk_Prosess.htm
   NarkoNorge og Norsk Prosess
   monsanto.no

   Toni Stannov:
   Nu skal han ristes :) :)

   Sylvia Gustavsen Ensby:
   Regjeringsadvokaten hører hjemme i helvete. Han prøver bare å redde seg selv etter det han kom med i storkammer men nå er det for sent. Det han sa i storkammer ble sagt til hele verden.

   Ruth Ensby:
   Et forsøk på i å legge seg flat for å dempe gemyttene?
   For seint, for seint !
   Den sjansen er oppbrukt, han får da ingen respekt for en slik uttalelse nå etter utgytelsene han kom med i storkammeret.

   Monica Drexel:
   Det som er helt klart, er at vi er helt avhengige av at det internasjonale samfunn ikke et eneste øyeblikk slipper Norge av syne inntil alle rester av denne råttenskapen er borte og begravet. Det inkluderer dessverre regjeringsadvokater av denne typen, uansett hva de måtte prestere å lire av seg på forskjellige tidspunkter langs tidens akse.

   Rasha Masri:
   Stakars :) har han fått diagnosen Dobbelt personlighet??

   Lars-Arne Høgetveit:
   Det må foregå ett vannvittig spill i kulissene nå der oljemilliardene våre benyttes for det de er verdt... MEN vi får be om at korrupsjon ikke blir noe tema for dommerne i Storkammeret. Polen viste vel vei der og Bufdirs Trommald fikk så hatten passet av Polens ambassadør i Norge!!! Dette går VEIEN!

   Trond Rikard Ensby:
   Nå er det for sent, Sejersted. Du har tråkka i salaten. Du har tråkka på dine egne medborgere, og nå skal du snart få merke hva som blir resultatet.
   Alt som ikke knuser oss fullstendig, gjør oss sterkere.

   Solveig Marie Braseth:
   Ja tiden vil vise!

   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, tirsdag 09. april 2019: 

   Mørkt og omkring en til tre minus-grader Celsius her ute i natt. Nesten lett overskyet fra vest, fugle-sang og opp til omkring syv pluss-grader frem mot klokken 11. Halvt lett skyet og åtte pluss-grader klokken 12. Omkring syv pluss-grader utover eftermiddagen. Mørkt og omkring null grader klokken 22. Med omkring en minus-grad mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 09.04. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156001162021875

   Vedr: Regjeringsadvokat Fredrik Sejersteds opptreden overfor storkammeret i Strasbourg.

   From: marius@reikeras.no
   Date: Tue, April 9, 2019 5:02 pm
   To: hoyre.postmottak@stortinget.no

   Til de sittende regjeringspartier.

   Vedr: Regjeringsadvokat, Fredrik Sejersted, sin opptreden overfor storkammeret i Strasbourg.

   Det vises til Dagbladets artikler, av 6 og 9 april, om Lobben- saken i storkammeret i De Europeiske Menneskerettsdomstolen, se linker:

   https://www.dagbladet.no/nyheter/trudes-mareritt-kan-endre-norsk-barnevern/70913437

   https://www.dagbladet.no/nyheter/barnevernet-hevdet-det-sto-om-babyens-liv-papirene-viser-noe-annet/70952604

   Artiklenes overskrifter, "Norge mot Trude" Og "Barnevernet hevdet det sto om babyens liv. Papirene viser noe annet", sier mye.

   Den første overskriften, den som sto i Dagbladet den 6. april, understreker alvoret i at en urovekkende høy andel av Norges befolkning, faktisk anser seg sev for å være i "krig" med det norske systemet.

   Den andre overskriften, understreker det enorme problemet det er med at deler av norsk offentlighet er villige til å lyve for å få det som den den vil.

   Den offentlige objektive sannhet, som er grunnlovsfestet, er med andre ord underordnet statens behov for å vinne.

   I den forbindelse, skal jeg utdype nærmere hvorfor så mange reagerte på Regjeringsadvokatens opptreden i Strasbourg.

   Som kjent, har Norge pådratt seg betydelig internasjonal kritikk de siste årene, og da særlig på barnevernsrettens område hvor en rekke land mener Norge bryter med menneskerettene.

   Det så vi også nylig på mellomstatlig nivå, da Polen innvilget asyl til en kvinne og henne datter, fordi polske myndigheter mente at EMK Artikkel 8 var krenket.

   Et rekordhøyt antall barnevernssaker har sluppet gjennom i Den Europeiske Menneskerettsdomstol, sist ved den verdenskjente Bodnariu- saken, og det er som Sejersted erkjenner til Dagbladet den 6. april:

   "Det er et objektivt faktum at Norge er satt under lupen"

   Norges enorme delegasjon, ble selvsagt lagt merke til, men det er ikke nødvendigvis god Norges- reklame når det offentlige må sende ned "100 mann" mot en enslig ung kvinne.

   Men, det som bør bekymre regjeringen, er måten Regjeringsadvokat Sejersted fremførte sitt innlegg på. For det jo på vegne av Norge at han gjorde dette.

   Eksempler på det er:

   1. Han ba storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen ligge unna innblanding i hvordan norske domstoler vurderer både faktum og menneskerettene.

   2. Han besvarte spørsmålet fra dommeren fra Andorra, med at spørsmålet hans ikke var relevant for saken.

   3. Han sa tydelig at Norge hadde et av de beste systemene i Europa. Underforstått er vi andre europeiske land overlegne.

   4. Han tok på seg rollen som forsvarer for Trudy Lobben sin sønn.

   Dette selv om Trude Lobben hadde fått aksept for å representere sin sønn, da saken gikk for storkammeret.

   5. Han var nedlatende mot mindretallet, dommerne fra Bulgaria, Irland og Aserbajdsjan; dommerne som stemte mot Norge da saken var til behandling i kammeret.

   6. Han angrep landene Bulgaria, Slovakia, Tsjekkia og Belgia, for å ha intervenert til støtte for Lobben.

   7. Han mente at den internasjonale kritikken som Norge har fått mot seg ,senest gjennom et overveldende flertall i Europarådet, var både irrelevant for saken og grunnløs.

   8. Og han var nedlatende mot Trude Lobben, da han angrep henne som alenemor. Et angrep som for øvrig rammer alle alenemødre!

   I det hele tatt var hans fremtoning en studie i internasjonal arroganse, og nedlatenhet.

   Men, alt dette blir blåbær å regne, i forhold til det faktum at han lyver overfor storkammeret, se også dagens artikkel i Dagbladet.

   For i sin avslutningsekvens, der han roser et mødrehjem han knapt nok vet hvor ligger, så sier han at mødrehjemmet var redd for guttens liv! Og han gjentok det to ganger, siste gang med trykk på at guttens liv INDEED var i fare.

   Og det er en løgn fra Sejersteds side, og en krenkelse overfor Lobben og hennes familie som utmerket kan være en ny krenkelse av EMK Artikkel mot 8.

   Når dommen fra storkammeret kommer, så skal vi evaluere hva EMD sier om nettopp dette, også med tanke på å fremme ny sak mot Norge.

   Om regjeringen aksepterer at Regjeringsadvokaten fremfører det som er fremkommer over, så vil det være et kraftig signal om at folkets rettigheter er underordnet statens behov for å vinne, nær sagt for enhver pris.

   Om så er tilfellet, så har ikke denne regjering en millimeter troverdighet når den hevder å være på folkets side.

   Bergen, den 9 april 2019.

   Marius Reikerås

   *

   Bent Isaksen:
   Fyren burde vært buret inne for sine løgnhistorier. Men kriminelle har svært gode kår i Norge, de ender ofte på toppen av hierarkiet.

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Jeg mener igjen st det er den Norske stat som er oppdragsgiver, og i EMD sender man innlegget ned på forhånd.
   Vi har et kjempe problem i Norge med norsk stat,- som skal vinne for enhver pris, og de går bokstavlig talt over lik fremfor avskjedige en embetsmann
   Tenk på mørketallene,- de som ikke tør si ifra. Der er ikke regjeringsadvokaten som er problemet. Han har fått en stilling han mulig i dette tilfelle har misbrukt, men det er regjeringen/staten Norge som er oppdragsgiveren.

   Arild Haugan:
   Charlotte Berg Jacobsen hvor nedsnødd er det mulig å bli ? Han gjør bare jobben sin som Hora , ( unnskyld horer) Hva vil du beskytte en korrupt advokat for ?
   Den Norske Stat driver med terror og overgrep av verste sort og så undskylder du Rinnan som bare gjør jobben sin ? Det er et svik mot menneskeheten han forsvarer og han vet det !
   Ordrefølgere er de skyldige , de som blindt gjør jobben sin som du sier !

   Bent Isaksen:
   Jeg tror nok at dere begge har rett. Norge truer jo andre land med økonomiske sanksjoner, om de stemmer mot oss i Strasbourg eller kritiserer Norge offentlig (jfr Polen, som både har blitt truet og har fått sendt hjem en diplomat).

   Charlotte Berg Jacobsen:
   !

   Steinar Kolnes:
   vet vi når dommen kommer i Lobben saken?

   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, onsdag 10. april 2019: 

   Mørkt, stille og tre minus-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Omtrent det samme hele natten. Skyfri lys blå himmel, solen i øst og opp mot fire pluss-grader klokken 09.30. Spredt litt lett skyet og omkring seks pluss-grader frem mot klokken 13. Halvt lett overskyet og åtte pluss-grader klokken 14.30. Omkring syv og seks frem mot klokken 17.30. Mørkt, stille og to pluss-grader klokken 22.30. Omkring null mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 10.04. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156003079166875

   Hvem tror du på:

   Dommerne fra Bulgaria, Aserbajdsjan og Irland, eller Norges regjeringsadvokat, Fredrik Sejersted?

   Dommerne fra Bulgaria, Aserbajdsjan og Irland sier dette om Trude Lobbens sønn:

   "However, at two months he is described in the report of the family care centre as functioning as a normal two-month old and as bearing “the mark of good psychosocial and cognitive development”.

   Fredrik Sejersted sier dette om Lobbens sønn:

   ".. .is that the personnel of the family center were DEEPLY ALARAMED. They were actually ALARMED FOR THE LIFE OF THE BOY."

   *

   Charlotte Desiree Jacobsen:
   Det er jo bevist utifra Sejesteds utsagn at han var full av løgn og bullshit (hevdet usannheter om Trude som motbevises av dokumentene). Det foreligger faktiske bevis på det motsatte av det Sejerstedt hevdet var "alarmerende for guttens liv" - nemlig at gutten ØKTE I VEKT og hadde normal fungering under mors eneomsorg(!), da dette fremgår av dokumentene!

   Så faktum er at gutten hadde det bra med mora(...).

   Og at Sejerstedt løy for retten hviket faktisk er straffbart med fengselsstraff (...)
   Sejerstedt presterte jo forøvrig også å vise forakt for retten (EMD) opptil flere ganger(...)

   Så selvsagt tror jeg på dommerne fra Bulgaria, Aserbajdsjan og Irland!

   Jeg håper forøvrig også inderlig at EMD følger opp dette, og straffeforfølger Sejerstedt på hans forsøk på falsk forklaring, og forakt for retten!

   Håper han blir fengslet!

   Bengt-Ivar Olsen:
   For en idiot jævla nazi dommer han er bra hjernevasket tulling...

   Rune Fardal:
   Regjeringsadv skulle vært stilt til ansvar

   Alexander Kielland:
   Rune Fardal sett den mannen bak lås og slå, fryktelig dårlig karma på han! Har sett hele videoen på nesten 2 timer, det som slår meg bortsett fra jussen er hvor lite karismatisk han opptrer, mangel på ydmykhet for resten av Europa! Greit at Norge er rikeste stat på grunn av OLJE og gass men det betyr nada i en europeisk domstol! Rart at han ikke skjønner dette når han står og forklarer hvor fantastisk Norge er og hvor dyktige vi er, synes ikke vi er dyktige på så mye annet enn ski jeg faktisk! Arbeidsmoral eier vi ikke generelt og for mye maktmisbruk og tro på staten ja det har vi, men det er bare tull alt sammen!

   Svein Harald Endresen:
   Jeg bare undrer meg over en ting: Hvordan kan det være mulig ?

   Bente Olavsdatter:
   Utrolig... :(

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Jeg trekker tilbake noe av det jeg har sagt før om ansvar knyttet til statsansatte :).

   Kjetil Farstad:
   Alle andre enn Sejersted!!

   Renate Marlen Nyheim Laupstad:
   Jeg ble forsøkt ranet vekk mitt mellomste barn. Deretter forsøkte jeg å få noen å snakke med i Andøy helsrvesen. Det fikk jeg ikke .Istedetfor tvangsinnla de meg på NPS i BIDØ. Alle som har vært der vet hvor jævlig det er der. Tvangsmedisinert i tillegg. Fødte en sønn på tvang. Ble fratatt meg på barsel. Fosterheksa stod klar. Andøy.

   Aina Gregersen:
   'Dr' Miller ,er et navn man ikke glemmer med det første ,og som helsevesenet bør følge opp og sjekke hennes bedrivende - både Før og i fremtiden ! Barnedrapskvinnen , som skulle sørge for at det var intet liv i magen , og satset på hastefødsel fordi hun forgiftet moren OG barnet.
   Fru dr Miller er Like syk som de som foret barnet på Så mye kortison at hun var nesten død før de kom seg til Polen : Der var det nok snakk om organhandel. Og det er mulig de skulle late som din nyfødte var død også...(!?)

   Det er mange av >dr Mengeles etterkommere rundt omkring , som driver og roter i medisinskapene, ja ! :(

   Liv Saetre:
   Are they speaking of the same baby :) ???

   Marius Reikerås:
   yes

   Liv Saetre:
   Marius Reikerås ...yes , I was joking , and it's so incredible.... :(

   Gunnar Virittsekk Håvik:
   Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted. :)

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.04. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156003045086875

   As the general principles clearly state, a care order should be regarded as a temporary measure to be discontinued as soon as possible where circumstances permit and States have a positive duty to facilitate reunification.

   See, inter alia, K. and T. v. Finland, § 178.

   *

   Rune L. Hansen:
   Men i dagens Norge er det enda bare motsatt lov og rett som styrer og rår, så "hemmelig" og indoktrinerende som bare mulig. ;(

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.04. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156002748461875

   Hålogaland lagmannsrett har satt seg i en kinkig situasjon.

   Den har avsagt en dom der moren straffes til en bot, for å ha publisert bilder av sin datter mens hun var i kamp mot det lokale systemet i Tromsø.

   Domstolen, har, uten å ha hørt barnet, lagt til grunn en hypotese om at dette kan datteren oppfatte som negativt en gang i fremtiden.

   Men, Den Europeiske Menneskerettsdomstolen har allerede sagt, i forbindelse med Lobben- saken, at en mor som er i konflikt med systemet har en rett til å kjempe for sitt barn og at barnet har rett til å være part.

   Dette er forhold som har gått Hålogaland lagmannsrett "hus forbi".

   I stedet har domstolen begitt seg inn på en hypotesedom: Altså hva som kan skje i fremtiden.

   Men omsorgen er jo tilbakeført, altså foreligger det en erkjennelse av at familien har blitt utsatt for urett.

   Så hva om moren ikke hadde kjempet for sin datter?

   Da ville vel datteren kunne ha sagt:

   Hvorfor kjempet du ikke for meg?

   Men det har denne moren, og mange andre mødre og fedre gjort, og ære være dem for det.

   Det er jo nettopp det Den Europeiske Menneskerettsdomstolen oppfordrer til:

   At de som familier som mener seg krenket, skal kjempe for sine barn.

   Men dette forstår ikke Hålogaland, som fremstår som kommunistisk i tankegangen:

   All makt tilhører staten.

   *

   Rune Fardal:
   Forandringsfabrikken legger ut bilder av 100 vis av barn, bare se forsiden deres.

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Jeg har ikke lest dommen, eller sett hva hun har lagt ut, - men utifra sekundær kilder er saken svært drøy.

   Kyrre Wiik:
   Hålogamanns Lagmannsrett oppfører seg ikke edruelig. Jeg har selv være i Hålogamanns Lagmannsrett uten at jeg fikk vite hva tiltalen gikk ut på og hva jeg skulle straffes for. Jeg ba lagdommeren meget høflig om en sluttreplikk. Lagdommeren brølte mot meg: "NEI, nå har jeg hørt nok".

   Tone Henriksen:
   Kyrre Wiik de hadde vel i løpet av saken nevnt påtale mens du satt i rettsaken. Eller så går det ikke ann å ha en rettsak

   Kyrre Wiik:
   Tone Henriksen Tro det eller ei. Jeg har ikke fått tiltalen opplest. Det står heller ikke i rettspapirene hvilke straffbar handlling jeg er tiltalt for. DE har vel sett i glasskula og funnet ut at jeg kanskje kan komme til å gjøre noe strafbart i framtida. Eller som kommuneadvokaten opplyste:: Dette er ikke noen vanlig sak. Her har det ikke funnet sted noe strafbart.

   Aina Gregersen:
   Ja ,variasjon over tema - been there! :( og de slutter Aldri - Lurer på hvor mange som har hus og heim og normalkontakt med noe som helst igjen....

   Aina Gregersen:
   #JeanPetterJohnsen Romerike tingrett + + + de andre dyrene i hakkebakkeskogen .

   Laila Bergsten:
   Hadde foreldre mishandlet sine barn som Bv og politi gjør ! Så skjønner vel alle at det hadde blitt et forferdelig Lurve leven ! Jeg forstår ikke at det er mulig at disse etatene går fri gang på gang ! Når de kommer inn i rettssystemet lyver de store herrer ! Det er helt greit det !! De har jo makt , skal knuse og tjene penger på de som har lite av den sort :(

   Raymond Nøis:
   Nå er systemet helt på bærtur spør dere meg :( 

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Min egenerfaring og hva jeg vet gjennom andre, er med Hålogaland lagmannsrett at den rett og slett er "kjøpt og betalt"...
   De aksepterer bl.annet fullt ut at offentlige ansatte lyver direkte til dem uten at de foretar seg noe som helst...
   De aksepterer bl.annet fullt ut vold imot barn og de aksepterer rus av enkelte foreldre.

   Tone Henriksen:
   Rolf Bernhard Halln Senior aksepterer rus av enkelte foreldre??? Denne må du utdype litt???

   Rasha Masri:
   Rolf Bernhard Halln Senior , alle domstoler i norge er et sirkus med klovner som har forskjellige navn.

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Tone Henriksen
   Jeg lyver egentlig ikke i det hele tatt, dessverre kan jeg ikke utdype dette på nåværende tidspunkt :) 
   Men som over, dette er FAKTA...
   Hålogaland lagmannsrett er rett og slett en farse uten sidestykke...

   Tone Henriksen:
   Rolf Bernhard Halln Senior eksempel går ann

   Rasha Masri:
   Alle domstoler i Norge forstår ikke dette, Høyesterett er like ille som fylkesnemnda og like ille som som fylkesmannen, hele systemet lukter vondt ,veldig vondt.

   Julianne Olaisen:
   Dette er mer enn en merkverdig dom. Hva med alle de bloggerbarna som brukes bevisst i reklame og salgsøyemed. De er jo tilnærmet salgsobjekter.

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Julianne Olaisen hva med den pedofile sakkyndige som i tillegg har lagt ut surrogatbarn på bilde før han ble tatt for pedofile handlinger og Dagbladet igjen la ut bildet etter at pedoen ble tatt...
   Vil minne om at det ikke er lovlig med surrogatbarn i Norge...

   Julianne Olaisen:
   Rolf Bernhard Halln Senior, der er tusenvis av eksempler på barn som blir profilert i media og offentlige etater. Derfor virker denne dommen, (med forbehold om ikke å ha lest den), som overilt. De skal skape presedens okke.

   Anders Johansen:
   Godt sagt, Marius Reikerås, man har en rett til å slåss for menneskerettighetene!
   Det er ganske betegnende for norske myndigheter at det har gått dem hus forbi! :)

   Alexander Brennersted:
   Vi har noe å lære av amerikansk grunnlov; de har både rett og plikt til å styrte mydighetene hvis de går ut over sine fullmakter og begynner et tyrannisk styre.... den retten har ikke vi men det burde vi ha, det blir ikke demokrati med dagens grunnlov. I Norge har staten all makt og de vet å bruke den.

   Torill E Stevens:
   Måten du skriver dette på samsvarer så med det jeg føler og tenker om disse tingene ?
   Personvern kan ofte bli misbrukt for at urett får lov å pågå og det er trist at system bruker det som en unnskyldning for å la urett seire altfor ofte.
   Utrolig skadelig når personvern ikke kommer de personene tilgode som vernet burde gjelde for og som du sier, her er det snakk om barnet som kunne sagt i fremtiden * Hvorfor kjempet du ikke for meg*?

   Kathrine Bjelland:
   Ja Marius, all makt tilhører staten, og det er i psykopat strategi av staten at ulovligheter og maktovergrep staten utfører skal vi i redsel tie om. Barn uten partsrettigheter - som itilegg ikke skal få ha foreldre som våger å kjempe for barnet - sitt. all makt tilhører staten - alle barna også. men de er Gudegitt til i natur være hos sine foreldre - dog selfølgelig ikke i tilhørende straffesaker. Norge rent stjeler barn og regjering vet - og vil ha offeret redd og stille.

   Torill E Stevens:
   Mange ganger undres jeg over hvor lett det er å forflytte fokus fra de som bedriver kriminell virksomhet med statens velsignelse og over på de som blir offer for deres maktspill og kriminelle handlinger.

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.04. 2019, shared 4 photos:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156002914381875

   Regjeringsadvokat, Fredrik Sejersted, sitt forsøk på å lyve om helsetilstanden til Lobbens sønn overfor storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, har gjort det vanskelig - ja, tilnærmet umulig - å stole på norske myndigheter generelt.

   For når en offentlig representant er villig til å forsøke å lyve i storkammeret, hva da med representanter for det offentlige her hjemme?

   Minner også om hva kommuneadvokat, Kjell Holst Sæther, uttalte i nemnda for en tid tilbake, se bilde og tekst, som et påskudd for at kommunen skulle overta omsorgen.

   Eller hvem glemmer vel den gang norske myndigheter erklærte nordsjødykkernes viktigste vitne, Svein Eidsvik, for å være død mens han var i live?

   Eller hva med pengebeviset i Treholt-saken, som vitterlig ble fabrikkert?

   Og slik kunne jeg fortsette å ramse opp eksempler, til kvelden for lengst hadde gått inn i natten.

   Da skjønner du hvorfor den samme Regjeringsadvokaten som forsøkte å lyve overfor storkammeret, Sejersted, også forsøkte å be EMD ligge unna Lobben -saken.

   Norge vil selvsagt ikke at det internasjonale samfunnet skal få innblikk i alle de justismord som det offentlige har påført sitt eget folk.

   Men, akkurat det er nok for sent å håpe på ,både for Sejersted og hans følgesvenner.

   *

   Ishmahin Micella Bøhn:
   Hårreisende

   May Agnes Vedal Pettersen:
   Skulle ikke tro det var mulig og bli så kynisk.

   Arild Haugan:
   Sannheten om Norske myndigheter , er langt unna å fatte foreløpig !
   Tiden framover kommer til å endre på det , derfor vil imformasjonsstrømmen forgjeves bli forsøkt stoppet .
   For mange har fått tak i en flik av sannhet så det lar seg ikke stoppe , men forsøkene på å stoppe vil avsløre ytterligere hvor lurt og bedratt vi har vært og er !

   Bengt-Ivar Olsen:
   Nazi advokat

   Truls Thue:
   Justismord er Norges nye varemerke... Det er 10 ganger verre enn man skulle tro... Når skal resten av folket våkne for alvor? Kun mafiaen er trygg i Norge... Dvs stat/kommune :(

   Hally Samuelsson:
   CPS- CHILDREN PRISONERS OF SATAN

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.04. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156003132486875

   Fredrik Sejersted's attempt to lie to the European Court of Human Rights.]

   From: marius@reikeras.no
   Date: Wed, April 10, 2019 5:13 pm
   To: kontroll-konstitusjon@stortinget.no
   Cc: justis@stortinget.no

   To whom it may concern.

   I refer to yesterday's e-mail, written in English, which applies to the statements which the Attorney General, Fredrik Sejersted, gave to the Grand Chamber.

   We have seen way too many examples that Norwegian authorities are willing to provide false statements before the courts. Now, even before the Grand Chamber!

   That is why it is also impossible for the Norwegian people, to trust the authorities.

   The judges from Bulgaria, Azerbaijan and Ireland stated in premise 24(3) the following:

   "However, at two months he is described in the report of the family care centre as functioning as a normal two-month old and as bearing “the mark of good psychosocial and cognitive development”.

   This is in conformity with what Dagbladet writes in its article on April 9, which is enclosed below.

   I remind what the Government Agent, Fredrik Sejersted stated before the 20 judges who composed the Grand Chamber on 17 October, 2018:

   ".. .is that the personnel of the family center were DEEPLY ALARAMED. They were actually ALARMED FOR THE LIFE OF THE BOY."

   I also remind about his duties under the Constitution: To be objective, and not to lie.

   I ask myself the following question:

   How do you think that Norwegian citizens should have confidence in Norwegian authorities, when it is openly permissible for the authorities to lie, even in front of the highest Court in Europe?

   Bergen, 10 April, 2019.

   Marius Reikerås

   *

   Øyvor Nesbakken:
   Bra skrivd!

   Alexander Kielland:
   Øyvor Nesbakken heter skrevet

   Øyvor Nesbakken:
   Alltid vært litt språkforvirret pga nordnorske foreldre. :) 

   Alexander Kielland:
   Øyvor Nesbakken tror heller at du ikke var så observant på skolebenken jeg, kun interessert i gutter ..

   Alf Reuss Kollsete:
   Selv om jeg har en dårlig forståelse av engelsk, ser jeg at ditt spørsmål er høyst relevant, men vil du få et etterrettelig svar Marius?

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Svarer kontroll komiteen private?
   Ingenting haddd vært bedre.

   Hally Samuelsson:
   "Look for the living voice and action speak louder than words"

   Anders Tallberg:
   Hvordan forteller man vel barn at foreldrene deres lyver? Folk har tillit til myndighetene fordi de føler seg avhengige av dem. Håp og tro blir til samme sak og de forventer ikke perfeksjon, dessverre. De står last og brast ved de sterkestes side, uansett hvor infame de må være, og derfor lyver Sejersted - glatt.

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, torsdag 11. april 2019: 

   Mørkt, stille og omkring null og en pluss-grad Celsius her ute i natt. Spredt lett både skyet og slørete lys blå himmel, fugle-sang og fire pluss-grader klokken 09.30. Omtrent det samme med gradvis opp til åtte pluss-grader og ned til tre videre utover dagen frem mot klokken 20 med en tiltagende måne-sigd synlig høyt sørlig. Mørkt, stille, noe stjerner og i underkant av en minus-grad klokken 23. Med omkring to minus-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, fredag 12. april 2019: 

   Omkring tre minus-grader Celsius her ute i natt. Morgen-lyst, fugler som kvitrer og ned mot fire minus-grader klokken 06. Lys blå skyfri himmel med opp til omkring åtte pluss-grader frem mot klokken 14. Med tre pluss-grader klokken 20. Halv-månen sørlig og ned til omkring null grader Celsius utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.04. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10215904583422225

   Noen tanker videre før dommen i ECHR (EMD) i Lobben-saken kommer

   Det er nu nokså like før dommen i Storkammeret i EMD i Lobben-saken kommer, som veldig mange både i og utenfor Norge ser frem til og venter på. Den blir en dom som nu kanskje mere enn noe annet får betydning for verden. Den politiske nepotismen i dagens Norge og særlig dens kidnapper virksomhet blir dømt av selveste Storkammeret i EMD. Dommen faller over et offentlig nasjonalt terror regime som med dobbel-moral og gigantisk med penger besmitter og ødelegger medmennesker og verden.

   Den norske Regjeringsadvokat, representert av sin Fredrik Sejersted, stod i spissen for et storstilt og påkostet inntog til en offentlig høring foran Storkammeret i EMD, i Lobben-saken. Saken gjelder monumentalt nu særlig familielivets betydning og rettigheter og forpliktelser og friheter i forhold til offentlige forvaltninger og myndigheter. Sentralt og vesentlig for absolutt ethvert menneske og samfunn.

   Som enhver forhåpentligvis bekjent, sier og lovbestemmer de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene blandt annet og særlig, at: "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Den politiske nepotismen og dens medspillere i dagens Norge respekterer i praksis hverken dette eller andre menneskerettigheter eller medmennesker. Heller ikke blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 12, som sier og lovbestemmer at:
   "Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Og blandt annet Barnekonvensjonen Art 16, p 1 og 2 som sier og lovbestemmer det slik, at:
   "1:  Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
    2:  Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Tilsynelatende så vet den politiske nepotismen i dagens Norge (og i flere andre land) hverken hva vilkårlighet eller familieliv er og betyr - og minst av alt forskjell på lovlige og ulovlige lovbestemmelser. Og minst av alt hva en umistelig og uavhendelig menneskerett er.

   De forsøkte (se eventuelt videoen hos ECHR som dokumenterer det hele), de forsøkte via og med Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, febrilsk og desperat å skape inntrykk av at hele saken handlet om nødvendig og forholdsmessig lovlig intervensjon - og ikke om unødvendig og uforholdsmessig ulovlig inkvisisjon. Og forsøkte samtidig å overbevise om at EMD derfor ikke trengte å undersøke eller bry seg om sakens fakta og virkelighet. Fordi det hadde nasjonale myndighets-representanter allerede forsvarlig og kompetent gjort. Og han forsøkte samtidig å overbevise om at dagens norske myndighets-representanter er de beste i verden til å respektere og ivareta barns, familiers og medmenneskers menneskerettigheter og retts-sikkerhet. Og om at protestene, vitnesbyrdene og bevisene mot dette fra Norge og resten av resten av verden derfor ikke angår saken.

   Hvor dumme tror han dommerne i Storkammeret i EMD egentlig er? Og hvor bedre tror han norske dommere og myndighets-representanter egentlig er? Tror han kanskje at de folkets olje-pengene de kriminelt strør om seg med også skal kunne bestikke dommerne i Storkammeret i EMD? Og at vil gjøre de til medvirkende i sin politiske offentlige mafia virksomhet og videre ødeleggelse av Norge og verden?

   Når politikere, dommere eller andre offentlig ansatte krenker en eller flere menneskerettigheter uten at real-kompetent straffeforfølgelse og reperasjon effektivt skjer, da avles det nærsagt på de og de blr en standard og nærsagt en egen "rase".

   En egen "rase" av slue menneskeretts-krenkere som ikke forsvinner eller skiftes ut, men som det avles videre på og som perverterer og svindler og foruretter medmennesket, menneskeverdet, sivilbefolkningen og verden. Søppelet, skurkene, blir værende, for å si det slik. Kompetansen blir hyklersk og fraværende - det blir bare dobbel-moral og tilfeldige smuler igjen av den. For de mange som ikke forstår dette blir samfunns-makten meget forvirrende og perverterende - og uforståelig. Deres søken efter sannhet, rettferdighet, anstendighet og uskyld blir forkvaklet og ødelagt - i steden blir de og samfunnet stadig mere preget av egoisme, splittelse og hykleri. Det blir søppelet, ødeleggelsen, grådighet, falskhet, dumhet, urett og hovmod som regjerer og bestemmer.

   Menneskerett-krenkende mennesker med offentlig makt som ikke kompetent blir straffeforfulgt kan ikke være ærlige og sannferdige, de må være falske og hovmodige og fordekte og ha dobbel-moral for ikke for lett og grundig å bli avslørt. Og for ikke å miste makt og karriære. De må selv ha kontroll over andre. Ydmykhet og sannferdighet vil være for risikabelt for slike mennesker, De må være hovmodige og falske. Og i og til dette må de få med seg stadig flere og stadig mere. Jo frekkere og falskere dess bedre, nærsagt. De blir stadig mere et dynasti som bemektiger seg og forfalsker og perverterer verden. Ingen av sine og medspillere sine ugjerninger ønsker de å stilles til ansvar for. Men de vil ha æren for alt positivt i verden.

   Dermed blir menneskerettighetene til politiske fortolkninger og forfalskninger. Hvor mange vil ha ulovlige og unødvendige og selv-skrevne lovbestemmelser heller enn de felles-menneskelige menneskerettigheter. Derfor endrer eller neglisjerer de i praksis en eller flere menneskerettigheter, best mulig skjult og fordekt. De dreier fokus bort fra menneskeretts-konvensjonene for å fiksere fokus på politiske eller selv-skrevne lovbestemmelser. Mens et rett og riktig fokus selvfølgelig vil være og er fullstendig motsatt. De dreier fokus bort fra de konkrete og presise menneskerettighetene, for i praksis å tilintet-gjøre en eller flere menneskerettigheter. Med sin "forståelse" eller fortolkning av menneskerettighet og menneskeretts-konvensjonene. De vil i praksis at seg selv eller andre skal være og bestemme og forfalske eller neglisjere menneskerettigheter og menneskeretts-konvensjonene. At de selv - og ikke menneskerettighetene - skal være makten. Men samtidig at interesserte ikke skal se eller forstå det eller bry seg. At det er kriminell forfalskning de står for.

   Minst av alt bryr de seg om at menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 30, har lovbestemt, at:
   "INGENTING I DENNE ERKLÆRINGEN SKAL TOLKES slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."

   Hvorfor altså lar likevel mange seg friste eller narre til aksept for en eller flere menneskeretts-krenkelser? Hvorfor en slik "blindhet"? Er den egentlig vanskelig å forstå? Den er først og fremst fordi de beskytter hverandre for ikke å bli real-kompetent straffeforfulgt og stoppet. Dermed blir menneskeretts-krenkelsen organisert politisk offentlig kriminalitet og mafia virksomhet og et terror regime. Med i praksis frihet for nepotismer, sær-interesser og "dynastiet" til å utøve terror, tortur, diskriminering og utplyndring. Fordi de kriminelt beskytter og verner hverandre.

   Hvor ubehagelig det enn høres for menneskeretts-krenkere: Faktum er at absolutt ingen menneskerettighet må eller skal kunne bagatelliseres, ned-prioriteres eller forfalskes i eller av ansatte i den offentlige forvaltningen. Et utrolig faktum for mange er også, at enhver som blir utsatt for en offentlig menneskeretts-krenkelse får sitt liv forstyrret, skadet eller ødelagt, uten å ha gjort noe som helst galt. Og at menneskeverdet, samfunnet og rettferdighet skades og ødelegges. Og at slikt noe i det heletatt ikke skal kunne forekomme.

   Overdrevent sagt? Ja, det vil de gjerne at flest mulig skal tro - for i og med sitt hovmod er ydmykhet og saklig argumentasjon og menneskerettigheter fraværende.

   Men nu er det uansett like før dommen i og fra Storkammeret i EMD kommer. Som i og med menneskerettighetene bestemmer hva? Som lærdom og bestemmelse gitt både for dumme og for forstandige og for kriminelle og ikke kriminelle.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/2077939852332281/

   Toni Stannov:
   Enestående stærkt argumenteret, Rune <3 Et dokument, der udgør en milepæl i forståelsen af perverteret statsadministration :)

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/2343762708977978/

   JarLe OLav Østhus:
   Da jeg håp A A t §tor ~ kammeret var Kurer T for AdoLf HitLer § § ~ mitt €~ ~ ?

   Wenche Vatland:
   Håper virkelig at det kommer ein dom som lager både regelendringer og endringer i praksis av lovverket. Uansett må jo dette føre til at folk våkner og ser hva som foregår i Barnevernet Norge i dag.

   Trond Stenseng:
   Vi trenger ikke regel endringer vi har de lover vi trenger. Det vi trenger er at Norsk dommere og barnevern følger dem..

   Tommy Tølche:
   Håper Norge taper med glans og må betale dyre erstatninger til alle familier de har ødelagt

   Elisabeth Tømmerås:
   Ja, og alle barna strømmer hjem, til sine biologiske <3

   Nina Kristin Grønvold:
   Elisabeth Tømmerås enig, mange barn må rett og slett frigis!
   Og gjenforenes ned sine foreldre og familie!

   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, lørdag 13. april 2019: 

   Mørkt og omkring en minus-grad Celsius her ute i natt. Lys blå skyfri himmel, solen i øst, fugle-sang og en pluss-grad klokken 08.30. Med fem pluss-grader klokken 10 og opp til omkring åtte klokken 12.  Opp til omkring ti senere på dagen og frem mot klokken 16. Med ned mot seks klokken 19. Dunkelt, tiltagende halv-måne høyt sørlig og to pluss-grader klokken 21.30. Mørkt og omkring null grader klokken 22.30 og videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, palme-søndag, søndag 14. april 2019: 

   Primstaven snues. Mørkt, stille og omkring en og to minus-grader Celsius her ute i natt. Skyfri himmel og gradvis opp til omkring tolv pluss-grader frem mot klokken 15. Med fem klokken 20. Mørkt, litt voksende halv-måne sørlig og omkring en pluss-grad klokken 23 og omkring null mot midnatt.
   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, mandag 15. april 2019: 

   Mørkt og to minus-grader Celsius her ute klokken 02.30 i natt. Det samme videre utover natten. Lys blå himmel og opp til omkring 11 pluss-grader frem mot klokken 14. Med 7 pluss-grader klokken 18. Omkring fem klokken 21. Mørkt, halv-månen sørlig og omkring null grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.04. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10215929005632765

   Menneskerettighetene og dobbel-moralen

   Menneskeretts-krenkere har selvfølgelig forlengst oppdaget og forstått at deres beste forsvar og beskyttelse er dobbel-moral.

   Og at dobbel-moralen særlig må være beskyttet i og av den offentlige forvaltningen. Best mulig pent kledd.

   Utad forsvare menneskeretts-konvensjonene og menneskerettighetene, innad og egentlig forakte de - i et narre-spill.

   Først og fremst vil de forbeholde seg "retten" til ikke å bli straffeforfulgt for sine menneskeretts-krenkelser.

   Om ikke på "papiret" (straffeloven, etc.) så iallfall i praksis.

   Derfor er det også viktig for de, at menneskerettighetene mest mulig bagatelliseres, kompliseres, forfalskes og neglisjeres.

   Eventuelt at fortolkninger lovbestemmes.

   Jo flere dumme, uvitende, forvirrede, medspillere og lydige de har med seg, dess bedre.

   Ingen skal vite eller forstå hva en menneskerettighet er. Og mange nok skal være glade og fornøyde nok.

   Menneskerettigheter og urett kan bagatelliseres og neglisjeres - særlig av alle de som ikke bryr seg eller som forfalsker.

   Derfor blir det også gjort, selvfølgelig.

   Jo mere og bedre støttet forvirring, uvitenhet, hovmod, dumhet, inkompetanse, falskhet, vilkårlighet og splittelse, dess bedre og mere støtte for de.

   Verdens "beste" forkledning, er dobbel-moral og forfalskninger.

   *

   Lar du deg narre, av hykleri og forfalskninger?

   Lar du deg narre, av de som uttrykker bare 50% vilkårlig respekt for menneskeretts-konvensjonene?

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/2095478303822644/

   Alf Reuss Kollsete:
   Dette var vel også Adolf Hitlers oppskrift for "Det tredje Riket"?

   Rune L. Hansen:
   Menneskeretts-konvensjonene, som felles-menneskelige frø med meget dype røtter, var enda bare underveis da, Alf Reuss Kollsete. Men de ble til for nødvendig å forhindre majoriteters og minoriteters krenkelser av enkelt-mennesket.

   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, tirsdag 16. april 2019: 

   Mørkt og omkring null grader Celsius pluss og minus oppmot en og to grader her ute i natt, med forskjellene tett variert lokalisert. Natten blir her kortere og kortere og minus-gradene mere kortvarige og sjeldne. Det blir lettere og tryggere for mange både dyr og vekster og forskjellige liv. Mange og stadig flere små-fugler hørlige her ute i disse dager. Blandt annet de aller tidligst blomstrende og godt plasserte plomme-trær og søtmispler og gullbusker og korneller og knoll-vekster blomstrer nydelig allerede. Spredt lett skyet lys blå himmel og opp mot 12 pluss-grader frem mot klokken 12. Månen dust sørlig og fem pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 17. april 2019: 

   Mørkt, litt yr og omkring 6 til 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Skyfri himmel, en mild bris og omkring 10 pluss-grader klokken 10. Opp mot 15 frem mot klokken 14. Ned mot 12 klokken 19. Det i dagens verden risikable med slike innslag av varme i forskjellig grad, er at de ikke nødvendigvis er naturlige - de kan være forårsaket av og et uttrykk for kjernekraft-eksplosjonener som bringer med seg radioaktivitet, forurensning og ødeleggelser, uten at sivilbefolkningen får vite noe om det og dermed lite eller ingenting kan forsvare og beskytte seg. Farlige politiske nepotismer kan nemlig fortie også slikt, av hensyn til sin makt-arroganse og hovmod og for å fortie sine relaterte forbrytelser. Dermed blir verden ytterligere utrygg. 
De tror seg liksom å ha rett til det, for å unngå panikk, etc. Åpenhet, redelighet, anstendighet og menneskets og samfunnets selv-forsvar ønsker de dermed ikke. Det er meget trist at det enda er slik og i det heletatt at mennesker enda så altfor lett lar seg narre. Og dermed blir det også desto flere som narrer og bruker forfalskninger og "forhastede slutninger" og misbruker makt og myndighet. Og desto flere blir deres medspillere og nyttige idioter. Meget nyttig for kriminelle i den offentlige forvaltningen og deres klokeste medspillere. Fugle-sang enda og ned mot ti pluss-grader klokken 21. Mørkt, stille, månen nokså full sørlig og 9 pluss-grader klokken 23. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Anne Torild Bru, 16.04. 2019 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/2083687595090840/

   Auka tvangs adopsjoner av fosterbarn.

   Buf.dir V/ Mari Trommald BESTILTE rapporten.
   Buf,dir DEFINERTE mandatet og BETALTE rapporten.

   Når nokon bestiller, definererer og betaler for forskning og rapport FORVENTER buf.dir RESULTATER.

   Resultatet SKAL då stå i forhold til KRAVA i mandatet og den ENDELIGE RAPPORTEN framstår som utan faglig integritet. Vidare MÅ rapporten underkjennast i sin heilskap då RESULTATET av forskninga er eit dårlig kamuflert BESTILLINGSVERK frå myndighetene.

   Den såkalla forskninga til Skivenes har nøyaktig like dårlig faglig integritet, omdømme og truverdighet som FAKTAUNDERSØKELSAR i arbeidslivet.

   Vedk sistnemnde er faktaundersøkelser så dårlig og erkjent går i favør til offetlig part og myndigheter at den skal granskast grunna saklig faglig og juridisk kritikk.

   På same måte MÅ bestillingsverket vedk tvangsadopsjon av fosterbarn takast på høgste alvor. Forskninga til Skivenes bryt med gjeldande lover og forskrifter samt grunnlova, EMD og Barnekonvensjonen.

   Er på langt nær akseptabelt å argumentera med barnevernlova og prinsippet barnets beste for å legitimera tvangsadopsjon. Justismord er rettare definisjon

   Adopsjonsaker i Noreg er det eit beklagekig faktum nesten utelukkande handlar om tvangsadopsjon. Grunnlaget er oftast basert på fakta som ikkje er realitetsbehandla, konstruksjon av ein virkelighet som ikkje eksisterar, fiktive journalnotat, utdeling av injurierande og æreskrenkande patoligiske diagnosar av barn og foreldre, uriktige påstandar og falsum uttalt skriftlig, i møter og under ED, kameraderi og korrupsjon samt privat part sin bevisførsel og kontradiksjon blir avskåret og unndratt bevisføringa og beslutningsgrunnlaget.

   Oppsummert består oftast saker vedk tvangsadopsjon basert på fakta som ikkje er realitetsbehandla, feil i saksbehandlinga og justisfeil. Avsagt dom i rettsapparatet som ikkje er i samsvar med lydopotak.

   Gjer gjeldande den særnorske korrupsjonsmodellen basert på kameraderi, korrupsjon, samrøra og systemkolaps i offentlig forvaltning som leiar til justismord i fylkesnemnder og rettsapparatet.

   Rettssikkerhet i prosessen er snarare ein retorikk enn ein realitet og gir bare eit illusorisk vern og strider mot folk sin rettsoppfattelse.

   LOVA VIRKAR MOT SIN HENSIKT.

   Aftenposten mener: Tallet på adopsjoner bør opp
   https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/5VXQab/Aftenposten-mener-Tallet-pa-adopsjoner-bor-opp
   Aftenposten mener: Tallet på adopsjoner bør opp Leder FOTO: Hagen,… 
   aftenposten.no

   *

   Anna Andersen:
   Neste idiot :(

   Paul Lennart Roger Kristiansen:
   Kan da fan ikke bare ta ett barn fra sine rette foreldre og gi det bort som det skulle være en flaske brus, dere er vel selv foreldre og jeg tror ikke dere er bedre en noen andre foreldre tvert om, husk dere river sund flere årsverk av disse familiene... Gi. Fan i pengene og grådigheten dette er STYKT.....og egentlig skal dere passe dere for som Eirik bye sa så er dere våre tjenere og skal gjøre det beste for oss og landet ha det i tankene våre undersåtter.

   Wally Andersen:
   IDIOT

   Laila Dalbye:
   Så bra skrevet Anne Torild Bru. Skivenes har jeg for all tid mistet tillit til. Hun kaller hva som helst for forskning. I mine øyne er forskning noe helt annet og dette er missbruk av ordet for å skape en slags troverdighet for det bestilte resultatet. Det er en skam at akademikere kan få bruke ord på denne måten. I normale land der man holder forskning høyt og følger reglene får også folk tillit til dette. De som ikke følger reglene skulle dermed ha fått sparken.

   Så her undergraver hun sin egen og alle andre seriøse forskeres/ ansattes troverdighet og drar med sig de seriøse i dragsuget. De seriøse burde derfor agere.
   Jeg har i annet innlegg sagt at jeg vil se og vite konkret hvordan denne undersøkelsen hun refererer til er utført, hva er sammenligninsgruppen om man mener det er så bra for de adopterte kontra de som ikke blir det. Leser de bare dokumenter så vet de ikke hvordan fakta var og er, som du peker på. Det hele er bare idioti.

   Staten produserer dokument for å ha noe å vise til når diktaturet mot folket skal knebles ytterligere og dette gjør de uten å blunke mot små barn. Men folket har gjennomskuet dem og deres navn og ettermæle er for all tid skamlagt. Dokumenter som er produsert av det offentlige har ikke lenger noen troverdighet og de fleste som er drabbet av dette falskneri har selv skrevet og spart dokumentasjoner som ikke blir borte. Da ser man forskjellene.

   Laila Dalbye:
   Iflg. trådstart letet jeg opp rapporten det vises til - den de kaller forskning:
   En pdf-fil på 319 sider er bakgrunden artikkelen i Aftenposten og den forskning de mener de har belegg i for å utföre tvang og mer regler for folket og på toppen står det hvilket senter på universtetet i Bergen dette er forsket fram, se ordene i
   Lenken der dette står samt de 319 sidene heter forøvrig... se og legg merke til ordet "global" :

   https://www.bufdir.no/Global/Adopsjon%20som%20barneverntiltak_revidert.pdf

   Citat øverst om sentret.
   Citat: "Centre for Research on Discretion and Paternalism er et internasjonalt forskningssenter ved Universitetet i Bergen.
   Senteret åpnet 25. august 2018, som et sentrum i europeisk forskning på barnevern, barns rettigheter, beslutningstaking og maktbruk i velferdsstaten". Citat slutt.

   Altså nylig opprettet og trolig med EU-midler for å få til kontroll over folket? Agenda 2030 er jo FN`s plan og det startet med Harlem Brundtland og H. Clinton. EU er opprettet for å gjennomföre globalismen og der styre bl.a. SOROS i kulisser og ellers i hele verden også, derfor tvang Gro folket inn i EU selv om vi i to folkeavstemminger sa Nei og derfor syns hun nu at folket har for mange rettigheter til å uttale seg i mediene og at de skal knebles. Alt henger sammen.

   Overskriften i rapporten er det navnet den fått og da skal inneholdet følge den. Den sier mye;

   "Research on Discretion and Paternalism", ordene betyder dette og LEGG MERKE TIL BETYDNINGEN , det er megaviktig:

   PATERNALISME (fra latin: pater, ”far”) betegner inngrep for å sikre at folk handler i samsvar med det andre mener ville være i deres opplyste egeninteresse. Paternalisme kommer i mange ulike varianter som har det til felles at man OVERSTYRER en persons selvbestemmelsesrett, idet man mener at personen ikke er i stand til å handle i samsvar med sin beste interesse.
   DISCRETION = Skjønn

   Så bare alt dette sier vel oss ganske mye om hvordan staten arbeider og har opprettet DENNE FORSKNINGEN ved hjelp av EU og Globaliseringsideén hva de har for seg å gjøre og at vi ikke skal forstå alt før det er for seint. Så alle bør lese alt dette og forstå hvordan det er opplagt for maktmissbruk mot folket og utøverne tror kanskje de blir spart til slutt i den Agenda 2030 - planen. Det tror ikke jeg.

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Husk at Ropstad har kib norge sin offentlige velsignelse, de har i hvert fall ikke grunnlag for kritikk verdig forhold av Ropstad sine egne uttalelser/meninger (i hvert fall ikke offentlig), dette begrunnes pe'r Pm med, "eneste måten de kan ha dialog med ministeren", har Dere hørt noen verre argumentasjon noensinne :) :)
   Om man ikke kan ha dialog med noen man mener noe annerledes enn, da heter det vel egentlig ikke "dialog" men da blir vel kanskje en mer korrekt beskrivelse "rumpeslikking".....?

   Siv Tone Ravnå Birkeland:
   blir billigere for staten å rane barn da

   Laila Dalbye:
   Underlige grejer i den rapporten jeg nevnte ovenfor og som trådsart har bedömt veldig adekvat.
   Der står på begynnelsen av rapporten vilke oragnisasjoner de har fått støtte fra/eller hørt? Tungt på den siden som nevner systemet selv, og jeg finner en trolig objektiv fra motsatt side som heter "Organisasjonen for barnevernsforeldre", men jeg vet også at "Landsforeningen for adopterte" ikke er hørt. Hvorfor det? Landsforeningen for BV-barn kan høres som en objektiv gruppe, men etter mitt inntrykk er det mest rekruttert fra "Forandringsfabrikken"? Eller?
   Leser litt og litt, skal bli spennende å se om de nevner vitenskapelig beprövet forskning fra andre land og hvilke konklusjoner de har kommet fram til.

   Instituttet hvor disse "forskerne" tilhører er: "Senteret er lokalisert ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Forskningen er forankret i den statsvitenskapelige tradisjonen ved instituttet, men krysser disiplingrensene ved å bringe inn innsikter fra blant annet rettsvitenskap, sosiologi, filosofi og psykologi".
   Spørsmålet er om innsikter i rettsvitenskap, filosofi og psykologi er tilrekkelig for denne forskningen?
   Kjennskap til norsk lov og menneskerettigheter, EMK virker ikke finnes.

   Men - leverer man ønsket produkt og svar får man mer arbeid og midler. Jeg kan ikke se dette som seriøst nok for å starte med forandringer mot mer negativt for barn i ett allerede skakkjørt barnevern der saksbehandlingen overhodet ikke gir tillit til at lovene følges og da blir tvangsadopsjoner forferdelig feilaktig. Man må ha ett korrekt underlag for en tvangsadopsjon og det har de nok ikke i dagens system. Det må forandres totalt.
   Finnes adekvat forskning som er riktig vitenskapelig forskning som viser at omhendertagelse av barn ikke bør skje annet enn i veldig alvorlige tilfeller der det er høyst påkrevet, dette pga. at det ofte er mer risiko for ett barn å være i foster eller bli adoptert. Det sies der også at alt annet kan avhjelpes der barnet er hos sin biologiske familie og bør prioriteres da tryggere for barnet. Ja en annen forskning som sammenlignet grupper av barn med samme problemer kom fram til at gruppen som ikke fikk noen hjelp, men forble i sine familier kom bedre ut enn de som ble fjernet og de som fikk hjelp i hjemmet kom heller ikke bedre ut. Så hvor hører vi om disse undersøkelsene? De kan neppe være ukjent for de ansvarlige?
   Det er ingen garanti for å få det bedre å havne i annet hjem. Underlig at slik forskning ikke noen gang nevnes fra BUFDIR/barnevernet og andre impliserte som tjener på dagens system. Det beror selvsagt på noe når de behøver få venstresiden å lage dem en rapport med givet resultat.

   Bente Olavsdatter:
   Når man f.eks ser "Tore på sporet", så ser man hvor viktig det biologiske båndet er. Og følger man litt med så får man med seg de høye dødsstatestikkene for barn under omsorgen av andre enn foreldrene. Det er i prosent veldig få barn som bør bryte båndet til foreldrene, selv om det i noen tilfeller er det beste. Så nei til flere adopsjoner. Lær av historien! Fy til aftenposten!

   Inger Holgersen:
   VG 16.04.19
   «Marilyn Førsund, styreleder i organisasjonen Adopterte.
   Forskerne bak rapporten «Adopsjon som barnevernstiltak» har i flere medieoppslag argumentert sterkt for konklusjonene i rapporten. Vår organisasjon, Adopterte, tar ikke stilling til rapportens konklusjoner, men ønsker i stedet å klargjøre begrepet adopsjon og hva det å være adoptert kan innebære.
   Adopsjon er primært en juridisk ordning og Norge har en streng adopsjonslov, noe vi som nasjon skal være stolte av. Ved en adopsjon brytes alle juridiske bånd til biologisk familie og slekt forøvrig, og en adopsjon kan etter norsk lov ikke oppheves. Under lanseringen av rapporten i februar viste forskerne blant annet til danske og britiske adopsjonsordninger. I disse landene kan en adopsjon oppheves og før norske myndigheter vurderer adopsjon som barnevernstiltak, må prosentandelen for opphevede barnevernsadopsjoner i disse landene legges fram.»

   https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/rAre6A/adopsjon-som-barnevernstiltak
   Adopsjon som barnevernstiltak
   vg.no

   Laila Bergsten:
   Inger Holgersen Det er lett for de å si ’Det gjør ingenting om dere ikke vil bli fosterforeldre ! Vi bare bestiller et barn til dere vi ‘! :(

   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, skjærtorsdag, torsdag 18. april 2019: 

   Dags-lys, dus himmel, fugle-sang og ned mot tre pluss-grader Celsius her ute klokken 06.
   Morgenstund har "gull" fra munn, heter det med et gammelt ordtak. Ja, uskylds poesi og sannhet beseirer natteborgen, helt eller delvis, men beseires av natteborgens krefter i dagen om den ikke er våken, uskyldig og forsiktig nok. Uskyld har dårlige forhold å mestre i ikke uskyldige samfunn. Et effektivt tricks for stadig bedre iboende og naturlig å mestre dette er hastig å fastholde morgenstundens røtter og gaver før de oppslukes og ødelegges av natteborgens krefter. For eksempel at en hver dag hastig noterer eller nedskriver hva en har i og av morgenstundens tanker og følelser, for underveis i eftertid målbevisst å lutre og rense de mere i og med uskyld. Dermed blir kaos til uskyld, anstendighet, sannhet, orden og naturlig frodighet og vekst. Uten forsvinner de og ødelegges de fort og lett av søvnen, glemselen og døden.
   Solen østlig og 8 pluss-grader her ute klokken 08. Dusere himmel og 14 pluss-grader klokken 11. Med 17 klokken 14.30. Ned mot 12 pluss-grader klokken 19.30. Mørkt og 7 pluss-grader klokken 22. Månen nokså full sørlig og 5 pluss-grader klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, langfredag, fredag 19. april 2019: 

   Halv-mørkt, morgen-gry, mye fugle-sang og omkring 3 pluss-grader Celsius her ute klokken 05. Dus lys blå himmel, solen østlig og 7 pluss-grader klokken 08.30. Solen sørlig og omkring 18 pluss-grader i skyggen klokken 13. Og 13 klokken 18.30. Dunkelt og 8 pluss-grader klokken 21.30. Mørkt, stille, full måne i sør-øst og 7 pluss-grader frem mot klokken 23. Med 5 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 19.04. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156021961221875

   Det faktum at Polen innvilget asyl til en norsk kvinne og hennes to-årige datter i desember 2018, som de første i fredstid, skal nå debatteres under et såkalt «Side Event» under Europarådets parlamentarikerforsamlings (PACE) sesjon i Strasbourg, den 25. juni.

   Det kan ikke tolkes som noe annet enn nok en falitterklæring mot Norge, og jeg bare minner om at storkammerdom i Lobben -saken nærmer seg

   *

   Trude Lobben:
   Å da håper jeg faen meg på at Norge går under med statsadvokaten og hele hans arrogante avslørte mannskap !! :(

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Marius Reikerås: når kommer dommen?
   Jeg trodde det var 17 april som var fristen.

   Angelina Maalue Avalon:
   <3

   Kathrine Bjelland:
   <3 ️

   
---
---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, påskeaften, lørdag 20. april 2019: 

   Mørkt, stille, månen full sørlig og tre pluss-grader Celsius her ute klokken 02 i natt. Omtrent tilsvarende videre utover natten. Tildels slørete lys blå himmel, solen i øst og opp mot 7 pluss-grader klokken 08.30. Gradvis lett overskyet og omkring 18 pluss-grader frem mot klokken 15. Med 12 pluss-grader klokken 20. Nesten mørkt, fugle-sangen nesten stilnet og 8 pluss-grader klokken 22. Mørkt og stille litt derefter og videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 20.04. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10215963298810073

   Hva sier og lovbestemmer Barnekonvensjonen om bortføring av barn?

   Barnekonvensjonen (CRC) er IKKE en menneskeretts-krenkende politisk mafia-lov. Tvert om! (En må være utrolig meget dum, indoktrinert, kriminell eller ord-blind og analfabet eller alzheimers for å tro noe annet!)

   Barnekonvensjonens Art 35 er bare en av Barnkonvensjonens mange lovbestemmelser som sier dette, at:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Her er blandt annet en av de mange andre, Barnekonvensjonens Art 7 p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Barnekonvensjonen sier og lovbestemmer meget klart og tydelig og mangfoldig både direkte og indirekte at absolutt ingen, hverken offentlige myndigheter eller andre, skal kunne bortføre et barn fra sin far eller mor. Det samme sier både direkte og indirekte selvfølgelig også et mangfold av andre både internasjonale og nasjonale lovbestemmelser!

   Hvorfor skjer bortføring av barn i offentlig regi likevel visse steder, blandt annet i dagens Norge?

   Bortføring av barn fra sin far eller mor er jo blandt annet både terror, tortur og traumatisering. Og har blandt annet automatisk meget livs-ødeleggende konsekvenser. Og har blandt annet også automatisk meget dypt-gripende økonomiske og sosiale konsekvenser.

   Nettopp ikke minst slike menneskeretts-krenkende konsekvenser er det mange kriminelle både i og utenfor den offentlige forvaltningen og deres medspillere som ønsker, selvfølgelig. For å oppnå makt, innflytelser, ideologi, karriærer eller penger, etc. Dermed - om ingen stopper de - blir slikt satt i sirkulasjon og gjort liksom lovlig.

   Kan representanter for offentlige myndigheter eller andre på noen som helst måte lovlig bortføre eller diskriminere barn eller foreldre?

   Vel, det eneste unntak som i samsvar med Barnekonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene kan lovliggjøres, er hva som ligger i begrepet lovlig og uforfalsket nødverge (emergency / nødsituasjon) og tvingende nødvendighet. Hvilket blandt annet innebærer for en kortest mulig tid - og reell forholdsmessighet - med snarest mulig gjenopprettelse som aktiv og reell hensikt - også i praksis. Og at absolutt ingen menneskerettighet skal kunne forfalskes eller neglisjeres.

   Hva med "barnets beste", er ikke det også et lovliggjørende - og et annerledes unntak?

   
Barnekonvensjonen sier jo i Art 9 p1, at:
   "Partene skal sikre at et barn ikke blir skilt fra sine foreldre mot deres vilje, unntatt når kompetente myndigheter, som er underlagt rettslig prøving, i samsvar med gjeldende lover og saksbehandlingsregler, beslutter at slik atskillelse er nødvendig av hensyn til barnets beste."


   Og i Barnekonvensjonens Art 20 p1, at:
   "Et barn som midlertidig eller permanent er fratatt sitt familiemiljø, eller som i egen interesse ikke kan tillates å bli værende i et slikt miljø, skal ha rett til særlig beskyttelse og bistand fra staten." 

   Er dette et annerledes unntak, eller er det ingenting annet enn akkurat det samme unntak? Som forutsetter og nødvendiggjør at enhver forholder seg på akkurat samme måte til det?

   Lovliggjør vilkårlighet og begrepet "barnets beste" noen annerledes form for menneskeretts-krenkende unntak i forhold til barnets eller andres menneskerettigheter?

   Svaret er utvetydig - og befinner seg blandt annet i innledningen i Barnekonvensjonen, hvor følgende er erklært:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
    - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden (...) 
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

  
Og videre blandt annet i Barnekonvensjonens Art 2 p1, hvor det ytterligere er lovbestemt, at:
   "De stater som er part i denne konvensjon, skal respektere og sikre de rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon for ethvert barn innenfor deres jurisdiksjon, uten diskriminering av noe slag".

   I og for Barnekonvensjonen er altså ikke begrepet "barnets beste" noe som krenker en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker. Tvert om!

   Men for kvakksalvere, hyklere og politiske mafia-virksomheter kan jo begrepet ypperlig brukes til og for absolutt hva som helst. Jo bedre dess dummere sivilbefolkningen er eller blir.

   
Videre sier Barnekonvensjonens Art 16, at:
   "1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
    2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Altså er slik vilkårlighet (som betyr synsing, teorier, meninger eller spekulasjoner) og inkvisisjoner også total-forbudt og menneskeretts-krenkende.

   Og blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 30, har lovbestemt, at:
   "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."


   Og - som det videre også er lovbestemt i flere og for alle av menneskeretts-konvensjonene, at:
   "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører."

   Og videre konkret blandt annet dette, at:

   "Familien er den naturlige og grunnleggende samfunnsenhet og har krav på beskyttelse av samfunnet og staten."

   Og Barnekonvensjonen i Art 4 har lovbestemt at:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   
Implementering handler altså ikke om noe annet - og om hva som allerede er lovbestemt i Barnekonvensjonen og de andre felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene. De er og skal allerede være faktisk og reell gjeldende lov og rett. Både nasjonalt og internasjonalt.

   Hva adekvat som eventuelt må gjøres og implementeres av lov-endringer er særlig for å få gode nok felles-menneskelige ikke menneskeretts-krenkende strafferammer. Om for eksempel straffe-bestemmelsen og straffe-rammen for tortur er fraværende eller ikke god nok.

   Videre sier og lovbestemmer 
Barnekonvensjonen i Art 42, at:
   "Partene forplikter seg, gjennom egnede og aktive tiltak, til å gjøre konvensjonens prinsipper og bestemmelser alminnelig kjent både for voksne og barn."

   En absolutt nødvendghet for barnets beste og lovlig lov og rett og medmenneskelighet er altså absolutt enhvers forpliktelse til å respektere og sikre alt dette, inklusivt enhver menneskerettighet. Om hensikten, ønsket eller avgjørelsen er en annen - så er den kriminell.


   *

   Erlend Bjerke:
   du forventer ¨få påskeegg i morgen?

   Rune L. Hansen:
   Er det meg eller Barnekonvensjonen du egentlig sikter til?

   Erlend Bjerke:
   javisst

   Ronald Erlandsen:
   Erlend Bjerke du burde svare på og utdype det som Rune spør om ellers forstår jeg det slik at du er en av de som jobber i systemet og da sansynelig tjener stort på bortføring av barn!

   
---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, 1. påskedag, søndag 21. april 2019: 

   Mørkt, stiile og omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, noe lett bris og fugle-sang og 11 pluss-grader klokken 07.30. Med omkring 15 pluss-grader klokken 10 og med 19 klokken 13. Og med 16 klokken 19. Nokså mørkt, stille og 12 pluss-grader klokken 22. Mørkt og 12 pluss-grader videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, 2. påskedag, mandag 22. april 2019: 

   Mørkt, stille, månen lavt i sør og omkring 7 pluss-grader Celsius her ute klokken 03.30 i natt. Grå-lysning, fugle-sang og 5 pluss-grader klokken 05.30. Lys blå himmel og gradvis opp mot 15 pluss-grader frem mot klokken 10.30. En svak bris og 19 pluss-grader klokken 12.
   Farmor ble 86 år i går og bor jo fortsatt i Trondhjem, som er langt unna her og utenfor min fysiske rekkevidde. For meg er det fortsatt av mange grunner umulig å være andre steder enn her eller å reise noen steder som helst, annet enn eventuelt og nu tidvis for noen få timers tid i nær-området. Storkammer-dommen fra ECHR (EMD) vil ganske sikkert komme veldig snart nu og venter jeg på hver dag. Bortsett fra det og menneskeretts-konvensjonene og arbeidet med helsen for å overleve er det lite annet jeg har muligheter for eller kan ha fokus på. Men jeg overlevde også denne vinteren og "lever" iallfall (om så kan sies) enda. Det er enda veldig mange mennesker både i Norge og resten av verden som har alvorlige og livs-ødeleggende problemer med helsen - også i stor grad forårsaket av dumhet og kriminalitet i den offentlige forvaltningen. Dette er ingen trøst, men et trist faktum. Enda tristere og verre er det livs- og samfunns-ødeleggende - og verdens-ødeleggende - problem som kidnapper-nepotismene i og omkring de offentlige forvaltningene skaper, enda meget langt mere kriminelt forårsaket.
   22 pluss-grader frem mot klokken 15. Ned mot 15 pluss-grader klokken 19. Vinteren her er tilbakelagt igjen nu. Nokså plutselig har det blitt lettere å holde jevnt over ti pluss-grader her innendørs, tildels oppmot og omkring tyve nu. Temperaturen og luft-fuktigheten er viktig for mangt. (Blandt annet for å unngå tuberkulose og andre sykdommer.) Plutselig nu blir gledeligvis også kombuchaen jeg jevnlig tillager både meget bedre og meget fortere ferdig. Naturlig nok, fordi den utvikler seg sent og dårlig når det er for kaldt. Den skal under F1-fermenteringen helst være i en alminnelig rom-temperatur, dvs. i området mellom omkring 18 til 27 pluss-grader Celsius.
   Kombucha er avhengig av det rette temperatur-område for å formere seg med de rette mikro-organismer. Når det er for kaldt her forsøker jeg eksperimenterende å bedre iallfall smaken. Men i utgangspunktet for kombucha er det fortrinnsvis grønn te jeg egentlig tillager og drikker - og underveis tilsetter kombucha og eventuelt annet i håp om best mulig fermentering. I går og i dag har jeg tilordnet omtrent tyve liter eller mere.
   Ned mot 11 pluss-grader Celsius her ute klokken 21. Halv-mørkt, fugle-sang og 11 pluss-grader klokken 22. Mørkt, stille og 8 pluss-grader klokken 22.30. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, tirsdag 23. april 2019: 

   Mørkt, stille og 11 pluss-grader Celsius her ute klokken 03.30 i natt. Grå-lysning, månen lavt sørlig, fugle-orkesteret godt i gang og omkring 8 pluss-grader klokken 05. Omkring 10 til 12 pluss-grader klokken 07. Lys blå himmel, en svak bris og 18 pluss-grader klokken 12. Med omkring 17 pluss-grader klokken 19. Mørkt, stille og ned mot 11 pluss-grader klokken 22.30. Med i overkant av 12 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, onsdag 24. april 2019:

   Mørkt, stille og omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lett overskyet, vind og omkring 16 pluss-grader frem mot klokken 10.30. Med omkring 17 frem mot klokken 13 og videre utover dagen. Med yr og ned mot 13 pluss-grader klokken 21.
   Jeg forsøker å være innom Facebook litt hver dag for å få med meg iallfall litt av alt det som skjer der - og selvfølgelig, som så veldig mange andre, i enda stadig påvente av Storkammer-dommen fra ECHR (EMD). Jeg legger nu blandt annet merke til at også mange i kidnapper-mafiaen synes som å vente på dommen. Men at de venter med med frykt og tilbakeholdenhet og taushet. Mange forstår nok at den kriminelle "leken" nu snart er slutt. Samtidig som mange av deres medspillere turer frem som om ingenting skjer. Noen av de i og omkring denne mange-milliard-industrien og menneskehandelen til og med intensiverer sin propaganda, mere eller mindre skjult. De forsøker enda liksom å overbevise flest mulig om at alt det kriminelle og gale de har gjort og gjør er rett - og da må stort sett alt annet forties og bagatelliseres. De gir seg ikke frivillig - og er villige til å ødelegge og ofre hele verden for sin egoisme og hovmodighet, eller sin "mening". Ingenting av akkurat slikt er nytt i historisk perspektiv. De dummeste og ondeste holder på sine forbrytelser som sin "rett" eller "plikt" fullstendig så lenge de makter.
   Mørkt, vind og 13 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, torsdag 25. april 2019: 

   Mørkt, tildels noe vind, tildels litt yr og omkring 13 og 14 pluss-grader Celsius her ute i natt. Grå-lysning og fugle-sangen godt i gang klokken 05. Mørkt grå og hvitlig himmel, vind og 16 pluss-grader klokken 10 og 17 klokken 11. Med dusere himmel og omkring 20 pluss-grader klokken 13. Med omkring 17 pluss-grader og noe lett yr frem mot klokkeb 16. Med ned mot 12 pluss-grader frem mot klokken 21. Mørkt, stille og 11 pluss-grader klokken 22.30. Med ned mot 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 25.04. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156032955141875

   Den særnorske narsissismen
   https://www.nettavisen.no/nyheter/den-saernorske-narsissismen/3423674488.html
   Hvordan kan det ha seg at Norge til stadighet påtar seg rollen som…
   nettavisen.no

   *

   Per Steinar Sørå:
   Hvordan kan norge stille som fredsmegler når myndighetene utøver krig mot nasjoner som ikke er i krig med oss! Vi har politikere som innbiller seg at de kan gjøre hva de vil!!

   John Terje Henriksen:
   Det kan da umulig være noen som helst tvil om dette - eller ?????

   Kåre Kvalsund:
   Det er for å skjule vondskapen sin

   Rune L. Hansen:
   En megetsigende god og kortfattet artikkel. Skrevet av Fred Heggen, som avisen oppgir at er psykiater og overlege på Gaustad sykehus og godkjent veileder i psykodynamisk psykoterapi. Og utdannet i rettspsykiatri og underviser i voldsrisikovurdering. Artikkelen handler om hovmod og dobbel-moral som norsk olje-finansert elite-politikk og om konformitet. Javisst er det også narsissisme - det vil si en sykelig selvnytelse og egoisme. For å skjule dumhet, grådighet og ondskap med hovmod og falskhet - og vilkårlighet. Både nasjonalt og internasjonalt blir det smittende mere ondskap og offentlig organisert kriminalitet av slikt - i katastrofale dimensjoner! Det handler om mennesker som er eller blir politikere og politiske nepotismer - som mangler eller mister respekt for sine medmennesker og deres menneskerettigheter - og innbiller seg og andre at det er akseptabelt at de har andre og egne prioriteringer. Og som derfor forakter enkelt-mennesket, andre enn seg selv og sine nærmeste medspillere. Det handler altså om dobbel-moralen, falskheten og forakten for enkelt-mennesket, medmennesket og menneskeverdet - til fordel for vilkårlighetens til enhver tid rådende kriminelle kaos og forkledninger!

   Rune L. Hansen:
   Absolutt enhver medvirkning i eller for en menneskeretts-krenkelse i regi av representanter for den offentlige forvaltningen er vold og kriminalitet. Som selvfølgelig må og skal real-kompetent straffeforfølges og repareres. Slik kriminalitet er tusener ganger farligere og mere smittsom og enn alle andre former for kriminalitet!

   
---
---

   Marius Reikerås, 25.04. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156034152031875

   I løpet av de siste årene, har det vært reist mye internasjonal kritikk mot Norge, herunder mot barnevernet og domstolene.

   Stadig flere, både nasjonalt og internasjonalt, har stilt seg spørsmålet om det i det hele tatt er mulig å få oppfylt retten til en effektiv prøvelse av menneskerettene i det norske systemet, jf EMK Artikkel 13.

   Og nå har dette spørsmålet nådd Den Europeiske Menneskerestdomstolen, som formulerer seg slik i saken mellom Bodnariu mfl mot Norge:

   "1. Have the applicants exhausted all domestic remedies in respect of their grievances under Article 8 of the Convention, as required by Article 35 § 1?

   In particular: could the applicants turn to the ordinary courts seeking compensation for the alleged violation? Could they file for a declaratory judgment? ( (See, mutatis mutandis, for example, I.F. v. Norway and I.F.F. v. Norway (dec.), nos. 62363/16 and 62803/16, 5 June 2018.)

   Det følger av sikker rett fra EMD, at de nasjonale domstoler skal ha en anledning til å rette opp i krenkelsene før en sak sendes EMD.

   Dette er blant annet beskrevet i EMDs dom av 5.6.18, i saken I.F. AND I.F.F. v. NORWAY:

   "The Court reiterates that it is a fundamental feature of the machinery of protection established by the Convention that it is subsidiary to the national systems safeguarding human rights. This Court is concerned with the supervision of the implementation by Contracting States of their obligations under the Convention. It should not take on the role of Contracting States, whose responsibility it is to ensure that the fundamental rights and freedoms enshrined therein are respected and protected on a domestic level.

   The rule of exhaustion of domestic remedies is based on the assumption – reflected in Article 13 of the Convention, with which it has close affinity – that there is an effective remedy
available in respect of the alleged violation.

   The rule is therefore an indispensable part of the functioning of this system of protection (see, for example, Vukovi and Others v. Serbia (preliminary objection) [GC], nos. 17153/11 and 29 others, § 69, 25 March 2014, andChiragov and Others v. Armenia [GC], no. 13216/05, § 115, ECHR 2015).

   Og allerede her treffer saken til Ruth Ensby, midt i kjerneområdet.

   Hverken tingretten eller lagmannsretten har gjort noe som er i nærheten av et kvalifisert forsøk på å underkaste seg den øvelsen som er nødvendig, for å evaluere hennes ytringer opp mot EMK Artikkel 10, og den praksis som EMD har utledet.

   Det eneste vi kommer, er at lagmannsretten innrømmer at saken faller inn under EMK Artikkel 10. Men, etter at den har gjort det, gjør den intet for å evaluere hva det innebærer opp mot EMDs etablerte praksis. 

   Om ikke Høyesterett vurderer ytringene i sin rette kontekst og opp mot den rettspraksis som foreligger i EMD, så har Ensby gått gjennom tre rettsrunder hvor det har, for samtlige instanser, vist seg umulig å få en skikkelig evaluering av menneskerettene.

   I så måte vil en klage til EMD, ikke bare omhandle EMK Artikkel 10, men også EMK Artikkel 13.

   Med andre ord, vil dette underbygge spørsmålet som EMD har stilt Norge, om at det ikke er mulig å oppnå en effektiv prøvelse av de påståtte menneskerettsbrudd i det norske rettssystemet.

   *

   Alexander Kielland:
   Gi dem inn Marius

   Mona Kågen:
   Jeg har bedt Aleris om å oversende liste over ansatte, lønnsforhold og skatteinnbetalingr, driftskostnader og hva slags utdannesle hver enkelte av de ansatte har.
   Tynset, 25.04.2019 kl 14:39
   Mona Kågen
   Hjelpepleier med autorisasjon
   Ansvar for å se til at samtlige bedrifter følger norske lover og regler, prosedyrer og retningslinjer.

   Bjarte Birgerson Klausen:
   Innertier igjen Marius Reikerås

   Gunnar Modell:
   Skriv på Resett, Marius !

   
---
---

   Marius Reikerås, 24.04. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156031881556875

   Fredrik Sejersted's attempt to lie to the European Court of Human Rights.]]

   From: marius@reikeras.no
   Date: Wed, April 24, 2019 12:23 pm
   To: kontroll-konstitusjon@stortinget.no
   Cc: justis@stortinget.no

   Til de det gjelder.

   Det vises til nedenstående e-post, hvor det fremkommer at regjeringens representant for storkammeret i Strasbourg, Fredrik Sejersted, løy om helsetilstanden til Trude Lobbens sønn.

   Men, det verste er faktisk ikke at regjeringsadvokaten lyver foran storkammeret i Strasbourg,

   Det verste er at et samlet offentlig maktapparat tydeligvis gir sitt samtykke til løgnen, gjennom stilltiende aksept.

   Så hvordan mener dere som besitter makt over folket, at vi skal kunne stole på at dere opptrer objektivt og rettferdig, krav nedfelt i Grunnloven, når det åpenbart er fritt frem for det offentlige å lyve helt opp til Europas høyeste domstol?

   Wikipedia har en definisjon av begrepet demokratur, hvor det heter:

   "Et demokratur (teleskopord av demokrati og diktatur) eller demokratisk diktatur er et begrep brukt om et samfunn som på utsiden ser ut som et demokrati, men som i praksis mangler reell ytringsfrihet, muligheter for dissidenter til å tale på like vilkår og et rettferdig rettsvesen (lover og regler utformes for å ramme grupper med spesifikke meninger).

   Folk med «gale» meninger risikerer å miste jobben, og grupper og personer med avvikende meninger risikerer å bli utsatt for politisk vold uten at staten griper inn. Videre kjennetegnes demokraturet av at staten ikke selv følger de lovene som fins."

   At demokraturet kjennetegnes ved at staten ikke selv følger de lover som fins, er vel nettopp dette et eklatant eksempel på, se også nedenstående e-post.

   Bergen, den 24.4.19

   Marius Reikerås

---------------------------- Original Message ----------------------------
Subject: Fredrik Sejersted's attempt to lie to the European Court of
Human Rights.]
From: marius@reikeras.no
Date: Wed, April 10, 2019 5:13 pm
To: kontroll-konstitusjon@stortinget.no
Cc: justis@stortinget.no
--------------------------------------------------------------------------

   To whom it may concern.

   I refer to yesterday's e-mail, written in English, which applies to the statements which the Attorney General, Fredrik Sejersted, gave to the Grand Chamber.

   We have seen way too many examples that Norwegian authorities are willing to provide false statements before the courts. Now, even before the Grand Chamber!

   That is why it is also impossible for the Norwegian people, to trust the authorities.

   The judges from Bulgaria, Azerbaijan and Ireland stated in premise 24(3) the following:

   "However, at two months he is described in the report of the family care centre as functioning as a normal two-month old and as bearing “the mark of good psychosocial and cognitive development”.

   This is in conformity with what Dagbladet writes in its article on April 9, which is enclosed below.

   I remind what the Government Agent, Fredrik Sejersted stated before the 20 judges who composed the Grand Chamber on 17 October, 2018:

   ".. .is that the personnel of the family center were DEEPLY ALARAMED. They were actually ALARMED FOR THE LIFE OF THE BOY."

   I also remind about his duties under the Constitution: To be objective, and not to lie.

   I ask myself the following question:

   How do you think that Norwegian citizens should have confidence in Norwegian authorities, when it is openly permissible for the authorities to lie, even in front of the highest court in Europe?

   Bergen, 10 April, 2019.

   Marius Reikerås

   *

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Hva skjer når offentlige tjenestemenn lyver for retten, og avgir falsk forklaring, og når dette først oppdages senere?

   Rasha Masri:
   Tjenestemenn i norge tror at alle andre er idioter og kan kjøpe verden med deres penger

   Greta Solheim:
   Ved å toe sine hender, og solidarisk forholde seg taus/passiv, har de altså gjort seg skyldig i strafferettslig medvirkningsansvar, jf at et samlet Høyesterett har lagt til grunn at det ikke er et vilkår for å unngå straff for passiv medvirkning at man faktisk avverger den straffbare handlingen. Det er tilstrekkelig at vedkommende gjør noe som fysisk eller psykisk motvirker

   https://rett24.no/articles/nar-skal-lovgiver-komme-pa-banen
   Når skal lovgiver komme på banen?
   rett24.no

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Endel av de «bekymringsmeldinger» som sendes anonymt til blant annet bv, er åpenbart gjort for å skade en av foreldrene,- vil det bety at organet som ikke håndterer meldingene kan stilles til ansvar?

   Ruth Ensby:
   Når Sejersted kommer med slike sterke påstander, burde han i det minste være pålagt å ha kunnskap om hva han påstår, de dresskledde følgerne det samme.
   Skammelig opplevelse.

   Jan Johannessen:
   Bra, MARIUS!

   Ishmahin Micella Bøhn:
   Jeg har sett det hele. SÅ stygt det der.

   Rune L. Hansen:
   Kyrre Wiik i en kommentar:
   "Hadde rettsaken gått for norsk domstol hadde Fredrik Sejersted ord vært avgjørende. Ingen i forvaltningen ville ha brydd seg om utsagnet feil eller en løgn."

   
---
---

   Marius Reikerås, 25.04. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156034684791875

   Når kommer de første sakene mot Norge, for the International Criminal Court (ICC) i Haag?

   Jeg tipper det ikke blir så lenge til.

   *

   Stig Harald Thunheim:
   Då er det bare håpe Norge taper, for straffen dei fortjener

   Kjersti Olse:
   Hvor er Marianne Høvik sin sak, ble den gravlagt med henne?

   Leif Guthus:
   Finnes det noen som tror at Norge kommer til å ta straffen til følge eller følge saken tilbake til roten. Sorry der sliter jeg med Norske politikkere, de har mistet all kontakt med befolkningen og tror nye lover er å holde kontakt. Troverdigheten til Norske myndigheter har aldri hvert så dårlig som den er i dag og tilliten forsetter å svekkes

   Arild Randulf Jakobsen:
   Gleder meg til den dagen Marius :)

   Liv Janne Johnsdatter Greger:
   Håpa det skjer f... så fort...

   Elsa Hriz:
   Håper Norge taper og konsekvensene store...

   Per Steinar Sørå:
   Det er lov å leve i troen og håpet at Norge blir dømt!

   Greta Solheim:
   Norske myndigheter bestrever seg tydeligvis på å unngå det. Motivet for å opptre ryddig ute i troen på å redde verden, er jo nettopp for å oppnå tillit til at samme myndighetene opptrer like ryddig på hjemmebane.
   Alle må jo vite at det er Norge som er bra - det er Norge som er best.
   Menmen dette kan stille seg annerledes etter psykiater, overlege på Gaustad sykehus Fred Heggens redegjørelse om ”rusk i maskineriet” nemlig at valgte politikere gjennomgående har utvist alle kjennetegn på å lide av storhetsmanngalskap, narsissisme, storhetstanker om å være ”likere” a la Napoleon i Animal Farm.

   Den særnorske narsissismen
   https://www.nettavisen.no/nyheter/den-saernorske-narsissismen/3423674488.html
   Hvordan kan det ha seg at Norge til stadighet påtar seg rollen som…
   nettavisen.no

   
---
---

   Marius Reikerås, 25.04. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156034403441875

   I går så jeg en sterk dokumentar under tittelen "Sannheten som Spania vil glemme".

   Den tar for seg hvordan mennesker ble utsatt for de mest grusomme overgrep, under diktaturet til Francisco Franco.

   Blant annet skal minst 300.000 spanske babyer ha blitt stjålet fra sine mødre under general Franco, for så å bli gitt til tilhengere av diktatoren.

   Spanske myndigheter har unnlatt å ta et opgjør med disse grusomme handlingene, blant annet med henvisning til amnestiloven av 1977.

   Men forbrytelser mot menneskeheten kan forfølges overalt, og foreldes aldri.

   I et historisk perspektiv, vil også Norge komme dårlig ut.

   Tusenvis av barn er frarøvet sine familier, ofte på svært spinkelt eller oppkonstruert grunnlag.

   Men selv om vi ikke har en direkte amnestilov lik den i Spania, er det tilnærmet umulig å få stilt menneskerettsforbrytere til ansvar i Norge.

   Men, med den økende i internasjonale oppmerksomheten rundt dette, vil fortiden også kunne innhente menneskerettsforbrytere i Norge.

   *

   Trine Ødemotland:
   https://ekstrabladet.dk/112/spansk-laege-undgaar-straf-for-at-stjaele-baby/7343321
   Spansk læge undgår straf for at stjæle baby
   ekstrabladet.dk

   Sigrun Vonheim Nybø:
   Tenkte det samme. Noen på toppen burde se den. Mye vond historie der

   Helka Hilmari Wiksaas:
   Om 50 år kommer de offentlige unnskyldningene . akkurat som med taterbarna og krigsbarna. Lett for en statsminister å unnskylde noe han/hun selv ikke har vært oppi.

   Greta Solheim:
   Rett og slett forkastelig sosial utrensning, å frarøve barn sine foreldre grunnet noen misliker deres synspunkter innbefattet politiske. Uten at det er noen unnskylding, har andre land bedrevet samme. Norge har f ex bedrevet utrenskning for samenes del, og mange kvinner har blitt tvangssterilisert

   Første rettssak i skandalen om Spanias 300.000 stjålne barn
   https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2018/06/25/195409710/forste-rettssak-i-skandalen-om-spanias-300.000-stjalne-barn
   abcnyheter.no

   Per Steinar Sørå:
   Vil dette og si at vi som er blitt frarøvet familiene våre, at vi før eller siden kan få gjort noe mot myndighetene? Hvis jeg forstår deg rett Marius, skulle det være muligheter for å stille ansvarlige departementer for en eller annen domstol! Jeg gir meg ikke, selv om jeg har lettere hjertefeil!!

   
---

---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, fredag 26. april 2019: 

   Mørkt, svakt litt vind-drag, stille, fuktig og omkring 13 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, tildels antydninger til yr og omkring 13 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Med 16 pluss-grader klokken 16, derefter tildels mindre overskyet. Overskyet, antydninger til yr og 12 pluss-grader klokken 19. Mørkt, stille og 10 pluss-grader klokken 22.30 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 26.04. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156036384406875

   I desember 2017, skrev Marianne Høvik denne til meg. Høvik gikk bort den 18 desember i fjor:

   "Du skriver stadig om drapene i Barnevernet og i andre saker.

   De myrdes jo ikke direkte med pistol, som på bildet her.

   Men, det er de stille mordene.

   Jeg så at en mor hadde kontakt med deg, angående datteren som har tatt sitt eget liv.

   Igjen..det skjer...igjen...og igjen...det er for jævelig...

   Det er vel alle foreldres største mareritt, at deres perler skal slutte å skinne, slutte å ville leve...og da hvis det er feks barnevernet som er direkte årsak til tilstanden.

   Jeg fryktet at noe sånt, eller noe midre dramatisk men alikevel grusomt, som selvskading etc..skulle ha skjedd min datter, A, som var 13 år da bv forsøkte for andre gang i hennes liv, å få henne i fosterhjem/institusjon i Norge.

   Jeg vet hva min datter trenger i livet sitt. Jeg vet hvordan hun reagerer emosjonelt, på situasjoner hun ikke trives med.

   Jeg vet, at noen ganger er det de "sterkeste" barna som tar livet sitt...fordi deres indre stemme blir så sterk...

   De som ikke lar seg knekke...de som vet, at "alt ble feil" og nå er det "umulig" å gjøre noe med et. Ingen hører på meg...etc...etc... barn med litt mye vilje, som feks xxx...sterke mennesker, reagerer sterkt...i alle retninger.

   Og da er det alle foreldres største mareritt, om de blir gjort maktesløse for å hindre at de forsøker å hjelpe sine barn til å ville leve videre... ikke gi opp...

   Dette er drap"

   *

   Lars-Arne Høgetveit:
   Statsterrorisme er helt dekkende.

   Ellen Kollstrøm:
   Så rett hun hadde. :( 

   Rasha Masri:
   Dette har jeg godt erfaring med

   Richard Evensen:
   Tortur av barn driver de med. Skolen, ansatte på rådhuset, barnehagene, ppt, jordmødre, barnevernet, nav som stopper barnetrydgen og gir barnetrygden til en annen familie.  Tingretten, Fylkesnemnda, advokatene, politiet, familivern kontorene, bufdir, bufetat, institusjoner, fosterforeldre, tilsynsførere. Alt er en fasade, ingen gjør det som kommer ut av munnen på dem selv. De er plukk råtne i hjertene sine. Deler budsjett seg i mellom, politikere koser seg og skryter av det som de driver med. Ingen av disse folkene har fått være gjester hos familiene, og kan dermed ikke uttale seg om familiene. De sitter på kontor og er teori opplærte, sitter der alene inne på kontorene sine helt aleine. Derfra, altså inne på kontorene, mener de at de vet hvordan familiene er, oppfører seg, gjør, behandler sine barn. Psykologer, spesial psykologer skriver journaler.

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   Richard Evensen Jeg har aldri truffet uærlige jordmødre og helsesøstre .

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   De kalkulerer også med at mor/far vil forsøke å ta livet sitt ved overtagelse. Og dette sier saksbehandler med et smil.

   Ruth Ensby:
   Ann Elisabeth Eivindsen
   Som det ble sagt i vår sak, det hadde vært enklere for oss (bv) om mor døde under fødselen.
   Finnes ingen unnskyldning eller forklaring på en slik uttalelse.

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   Ruth Ensby Ja man kan lure om de ikke skulle vært utredet.

   Mads Andre:
   Systemet er ansvarlig for mange menneskers død. Mange tusen.

   Cathrine Pedersen:
   Ja, dei har liv og helse på samvittigheten

   Rune L. Hansen:
   Det er så massivt med tortur og traumatisering av barn og foreldre de driver med, at ikke minst også av den grunn kan virksomheten meget solid klassifiseres blandt annet som barnets verste og som menneske-forakt og som samfunns-ødeleggelse og terror og krig mot sivilbefolkningen og verden!

   Unni Merle:
   Rune L. Hansen
   Psykisk terror av barn og foreldre er vel det de offisielt kaller den største form for inngripen i familien?

   Rune L. Hansen:
   Drap, draps-forsøk, identitets-tyveri, menneskehandel, osv., osv. "Kjært barn" har mange navn?

   Anita Johnsen:
   Til Helvete Med Den Jævla Dritt staten Norge Øsj

   Rune L. Hansen:
   De må sette andre og finere ord på det og lyge for alle og enhver for å føle seg som mennesker. Og med en slik "seriøsitet" og "jovalitet" å holde anstendighet og anstendige mennesker og menneskerettighetene langt unna!

   Olaug Sævareid:
   Samfunnsbedraget Er så Komplekst og Komplett Satt på Hodet at Sannheten Er Grusommere Enn Grusom, så UtøyaBløffsaken Skulle Kanskje etter Hvert Bli Den Store Vekkeren, eller?

   Solveig Marie Braseth:
   Sørgelig..

   
---
---

   Steven Bennett — with Marius Reikerås, 26.04. 2019:
   https://www.facebook.com/Steven.R.O.Bennett/posts/1954923314607610

   In memory of Marianne Høvik who gave up on life on 18 December 2018.

   Marianne won her child welfare case in 2016 at the supreme court in Iceland, but Norway never accepted this judgement and her daughter was never released from the foster system.

   Marianne battled bravely and fearlessly for her daughter right up until the end. Please pray for Marianne’s daughter and family who are still mourning her loss. This is a message that Marianne wrote to Marius Reikerås in 2017:

   "You always write about the murders in the child welfare service and in other cases. They are not murdered directly with the gun, as in the picture here. But, they are the silent murders. I saw that a mother had been in contact with you, regarding her daughter that had taken her own life.

   Again, it happens... again ... and again ... it’s too awful ...

   It is probably the parents’ greatest nightmare, that their pearls [children] should stop shining, stop wanting to live ... and then if there is, for example, the child welfare service that’s the direct cause of these feelings.

   I feared that something like that or something in between, dramatic and cruel, like self-harm etc., would have happened to my daughter, Aurora, who was 13 years old when Barnevernet tried for the second time in her life, to get her into a foster home/institution in Norway.

   I know what my daughter needs in her life. I know how she responds emotionally to situations she does not enjoy.

   I know that sometimes the "strongest" children take their lives ... because their inner voice is getting so strong ...

   Those who can't break ... those who know that "everything went wrong" and now it's "impossible" to do something about it. No one listens to me ... etc ... etc ... children with a lot of will, like Aurora ... strong people, react strongly ... in all directions.

   And then it is every parent's greatest nightmare, to be made powerless to prevent them from trying to help their children want to live ... to not give up ...

   This is murder."

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 26.04. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156036524256875

   Hva slags samfunn er vi, og hva slags samfunn ønsker vi?

   "If you sleep in a democracy, you wake up in a dictatorship",sa medlem av Europaparlamentet, Tomáš Zdechovský, under sin tale utenfor Stortinget i juni 2016.

   Spørsmålet er om vi allerede er under denne definisjonen, slik hentet fra Wikipedia:

   Om Norge, sett med manges øyne, er et "demokratisk diktatur (demokratur); et begrep brukt om et samfunn som på utsiden ser ut som et demokrati, men som i praksis mangler reell ytringsfrihet, muligheter for dissidenter til å tale på like vilkår og et rettferdig rettsvesen (lover og regler utformes for å ramme grupper med spesifikke meninger). Folk med «gale» meninger risikerer å miste jobben, og grupper og personer med avvikende meninger risikerer å bli utsatt for politisk vold uten at staten griper inn. Videre kjennetegnes demokraturet av at staten ikke selv følger de lovene som fins."

   La meg prøve å begrunne dette ytterligere.

   1. Mangel på reell ytringsfrihet.

   Vi har sett en åpenbar tendens de senere årene, der domstolene slår hardere ned på meninger som den "etablerte eliten" anser for å være upopulære.

   Og der staten har valgt seg ut noen spesifikke saker innenfor kategorien "barnevern", som skal slås ekstra hardt med på.

   Jeg nevner sakene til Per Einar Guthus, Ida Åsesdatter Isaksen og Ruth Ensby.

   Deres ytringer om barnervernet på Facebook, er alle møtt med bøter og fengselsstraff av systemet, hvis hensikt åpenbart er å avskrekke andre i tilsvarende situasjoner.

   Og nå har Borgarting lagmannsrett gått enda lengre, ved å forby en kvinne å kommentere om sin pågående barnevernssak på sosiale medier.

   Spør også May Lund. Da hun hadde sin sak for Borgarting lagmannsrett, så brukte kommuneadvokaten i Bærum, mot henne, at hun hadde signert på et opprop til støtte for en familie i India!

   Men det er ikke bare på barnervernsområde, at ytringsfriheten er under sterkt press. Spør bare Svein Olav Nordlien.

   Hans heltemodig engasjement i å få løst en justismordsak, gjorde at han ble politanmeldt av en rekke polititopper i Vest politidistrikt. De likte ikke at Nordlien hadde avslørt deres slette arbeid og mente han med det hadde "motarbeidet rettsvesenet".

   Og nå angripes også de upopulære mediene, selv uten blygsel fra de innerste maktkorridorer.

   Statssekretær, Sveinung Rotevatn, har aktivt bidratt til å strupe annonsørinntekteme til skriftet "Resett".

   Og vær ikke i tvil om at han har brukt sin utøvende maktposisjon, til nettopp det.

   Og i sin "triumfferd", la han ut en tweet om at han vil gjøre dette, om nødvendig, også mot " Steigan.no", skrevet av Pål Steigan.

   Og advokat Jon Wessel Aas, som visstnok mener å være ekspert på ytringsfrihet, fulgte opp med å kalle Resett sine lesere for "kloakkrotter." Til jubel fra Rotevatn & co.

   At ytringsfriheten er under sterkt press i Norge, kan følgelig ikke være tvilsomt, og er derfor et kjennetegn på at vårt demokrati beveger seg over i demokraturet.

   2. Det neste Wikipedia nevner, hva gjelder det som kjennetegner et demokratur, er "mangel på muligheter for dissidenter til å tale på like vilkår og et rettferdig rettsvesen (lover og regler utformes for å ramme grupper med spesifikke meninger). Folk med «gale» meninger risikerer å miste jobben, og grupper og personer med avvikende meninger risikerer å bli utsatt for politisk vold uten at staten griper inn."

   Her skal man ikke lete lenge før man finner tallrike eksempler.

   Hvor mange varslere i Norge som, på ulike måter, har blitt straffet av systemet for sine varslinger, er ikke mulig å tallfeste.

   Og det har enorm pris.

   Spør bare Alice Glendrange Nilsen og hennes mann, Jan Lester Nilsen om det. Eller Gro Ødegård.

   Og de som fortsatt tror at rettsvesenet er rettferdig og politisk uavhengig?

   Tro om igjen.

   Rettssystemet er designet slik at dommere og advokater skal ha full kontroll over hva som foregår.

   Langt over Kari og Ola sine hoder.

   Selv 14 år etter at Stortinget vedtok å innføre lyd og bilde i norske rettssaler, gjøres dette ikke.
   Selvsagt fordi mye av det som skjer innenfor rettsalens fire vegger, ikke tåler dagens lys.

   3. Videre kjennetegnes demokraturet ved at staten selv ikke følger de lovene som fins.

   Og selvsagt trenger det offentlige ikke å gjøre det, i et av verdens mest konsekvensløse land. Om du er offentlig ansatt, vel å merke.

   Så mye taler for at de demokraturiske punkter har innhentet oss.

   Desto viktigere er det for oss andre å bekjempe dette, slik at vi våkner til et demokrati ment for alle.

   God helg!)

   *

   Gro Ødegård:
   Godt skrevet og jeg tiltrer det du skriver, Marius Reikerås

   Ruth Ensby:
   Gro Ødegård
   Enig, godt skrevet :)

   Arne Jarl Hatlem:
   Du glemte å nevne NRK lisensen, Bare i et Diktaturisk styre kan en påføre sine statsborgere å betale Tv avgift fordi du er skattebetaler.??

   Arne Jarl Hatlem:
   Bompenger påtvunget, å betale, uten at det begrunnet går til veg bygging. Bare et Diktaturisk styre kan pålegge sine borgere dette.

   Marius Reikerås:
   Arne Jarl Hatlem ja, det er eksempler i bøtter og spann

   
---

---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, lørdag 27. april 2019: 

   Mørkt, omkring 10 pluss-grader og efter hvert yr og regn her ute i natt frem mot klokken 05 med litt morgengry og fugle-sang. Derefter lyst med yr og regn, vått og disig himmel frem mot klokken 07. Overskyet med yr og regn og omkring 10 pluss-grader frem mot klokken 11. Omtrent det samme videre utover dagen. Dunkelt, disig, vått, fortsatt fugle-sang og omkring 10 pluss-grader klokken 22. Mørkt, yr og stille klokken 22.30. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 27.04. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156038698366875

   Albert Johnsen:

   Det er mye politisk brunt i norsk politikk og offentlige beslutninger.

   Vi bør innse at vi, gjennom mange år, har vekslet mellom rødbrune og blåbrune beslutningstakere i dette landet.

   Dersom vi ser på noen få eksempler i vår nære historie, kan vi begynne med behandlingene av jødene under andre verdenskrig samt behandlingen av de samme etter krigen, deretter behandlingen av krigsseilerne, krigsbarna, de lobotomerte, taterne, psykiatriske pasienter, etc.

   I den aller nyeste tid har vi hatt behandlingen av pionerdykkerne, de overlevende og etterlatte etter Aleksander Kielland, de kjemikalieskadde oljearbeiderne, etc., etc., som har skapt vår rikdom.

   Dette er kun noen få eksempler og bv-problematikken som vi ser nå, er kun en naturlig videreføring av denne kulturen.

   Vi legger et effektivt lokk på vår egen historie, knebler media, og deler deretter ut ordener og priser til suspekte beslutningstakere og ansvarlige.

   Vi må ikke bli forbauset når dette begynner å sprekke opp og sannheten kommer til overflaten og krever sin rett.

   *

   Coys Müller:
   Bra Marius :) :) :)  

   Johnny Leander Jensen-Brun:
   Mener problemet ikke er så mye politisk som medmenneskelig. ETHVERT parti som ÆRLIG gjør sitt beste, ville gjordt mye bedre jobb enn den jobben nåværende drittsekker gjør. Regjeringen skal være folkets TJENERE, og representere OSS. Og enhver regjering som husker det, ville vært bedre. Falsk drittsekk som meler egen kake på bekostning av landets befolkning, har lite med hvem parti de kommer fra. Svin er svin, samme hvem parti de representerer. DET mener jeg er problemet. At vi har blitt så sauer, at vi FORTSETTER stemme på folk som alt har bevist at de er falske svin.

   Hally Samuelsson:
   Norwegian BV will put people to hurts.

   Per Steinar Sørå:
   Mye grums finner en overalt i styre og stell! En skal være fullkommen i samfunnet for å være godtatt! Helst skal en ikke være institusjonsbarn, da kan en ikke stå som fullverdig medlem i noe offentlig, selv om evner og kunnskap er til stede. Her er bla de rødbrune og deres underordnede flinke til å bedrive mobbing! Alle skal med sies det i ap! Penger skal de ha, men å verdsette en kan de ikke!!!!

   Kathi Geigenbau Myhre:
   Sannheten kommer ALLTID fram!

   Sigrun Vonheim Nybø:
   :(

   Solveig Marie Braseth:
   Bra skrevet!

   Kent Ole Furuly:
   Jeg kaller det for ukultur til forkleinelse for de som de skulle hjelpe. Advokater, dommere, psykologer og politiske partier er de som vi må fostre. Målet er klart, sannheten skal frem! Styringen mot dette målet er fjernet av byrokratiet. Sannheten magasinerer ikke penger men derimot usannheter som produseres og bevisbyrden snus mot den de vet ikke kan motbevise. Gulatingloven fra 1274 viser straffen.

   Rune L. Hansen:
   Når det i praksis blir uten konsekvenser for offentlig ansatte å krenke en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker, det vil si uten real-kompetent straffeforfølgelse og reperasjon, da blir det innavl på menneskeretts-forbytere i hele den offentlige forvaltningen.
   Når i praksis tilgang til real-kompetent lov og rett blir risikabelt eller utilgjengelig for enkelt-mennesket i sivilbefolkningen, da er det et politisk terror regime som styrer og rår.
   Når det i praksis i de politiske valg-ordninger blir umulig for mennesker i sivilbefolkningen å stemme på ingenting annet enn presis hvilket menneske de selv ønsker, men at det i steden stemmes på politiske nepotismer, da er det eller blir det egoistiske sær-interesser som styrer og rår.
   Når i praksis i de politiske valg-ordninger menneskeretts-krenkere stilles til valg, da er det offentlig mafia-politikk som stilles til valg.

   Angående politiske valg-ordninger og parti-programmer kan og må konsekvent sies, at det å stemme på politiske partier er ulovlig i henhold til menneskeretts-konvensjonene - ICCPR Art 25, pluss også blandt annet Menneskerettserklæringen Art 30.

   Moralen blir i praksis lavere og lavere og mere og mere pervertert og preget av terror, korrupsjon og andre menneskeretts-krenkelser i land eller samfunn hvor krenkelse av slikt i offentlig regi får utfolde seg.

   Oppskriften er altså meget enkel og presis.

   Men en annen oppskrift er hva mange heller vil ha - og indoktrineres til - følgende:

   Hvordan bli mektig parti-politiker?

   - enig med flest mulig med makt og innflytelse,
   - svelge flest mulig kameler,
   - ha passelig mest mulig med mest mulig dobbel-moral og falskhet, 
   - osv., osv.

   For hvem kan en slik mulighet og oppførsel være nyttig?

   - pedofile og andre perverser og ekstremister,
   - grådige og samvittighetsløse egoister og sær-interesser,
   - osv., osv.

   Kathrine Bjelland:
   Flott skrevet Rune !

   Kathrine Bjelland:
   Albert Johnsen , Så godt du innrammer virkeligjetem av maktovergrep over årstider, hatske lille norrge , som selverklærte seg best , og "kunstig lage det sant "ved å utdele fredspriser -som igjen bekrefter eget internasjonalt meklings arbeid - eller fredabomber. norge er best fuck the rest, så jo det av bilde Marits hadde fra stortingssalen av den valgte knusingen av Libya
   tror de må til utlandet for å få brudd på menneRettigjeter, og dele ut olje penger for å bevise at her har vi ingen urett -- eneste som ikke stemmer er jo at i dette fantastiske trygge rettferdige kloke landet -avles verdens verste foreldre visst -
   de må velge - enten virker ikke Norges barndom så foreldre blir grusomme -- ellers så stjeler bv 90 prosent ulovlig barn .

   Rune L. Hansen:
   Det hjelper lite eller ingenting hvis 10 prosent er kidnappet på ulovlig (det vil si menneskeretts-krenkende) måte, Kathrine Bjelland, selv om de kanskje skulle vært omplassert (midlertidig og i nærhet). Eller hvis omplasseringen i seg selv eller videre krenker en eller flere menneskerettigheter eller gjør forholdene verre. Og faktum er at den politiske nepotismen i dagens Norge og deres såkalte "barnevern" stjeler 100% barn ulovlig.

   
---

---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, søndag 28. april 2019: 

   Mørkt, vått, yr og omkring 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, yr, vått, fugle-sang og omkring 10 pluss-grader utover formiddagen, mens det vokser og grønnes og stadig mere våres rundt omkring. Med omkring 11 pluss-grader og mindre nedbør utover eftermiddagen. Halv-mørkt, vått, nesten uten nedbør og 10 pluss-grader klokken 22. Mørkt og stille litt derefter. Med 9 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 28.04. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10216026796757482

   Tilgang til lov og rett, en demokratisk nødvendighet

   Det helt spesielle med menneskerettighetene er at enhver av de er og skal være universelle (felles-menneskelige) og ufravikelige absolutt enhvers presise rettigheter, friheter og forpliktelser.

   Det eneste lovliggjørende unntaket i forhold til dette er ved uforfalsket tvingende nødvendighet på en mildest mulig måte for en kortest mulig tid.

   Dermed er menneskerettighetene enhvers og samfunnets mest verdifulle personlige eiendom og regulator.

   Og en nødvendighet for å forhindre urett fra offentlig forvaltning, i det heletatt diskriminering eller annen krenkelse fra medmennesker, majoriteter og minoriteter.

   Sagt slik i blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 30:

   "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."

   Den og de som foruretter misliker alt dette.

   Derfor er enkel og risikofri tilgang for absolutt enhver til real-kompetent lov og rett en samfunnsmessig og demokratisk nødvendighet.

   Inklusivt real-kompetent straffeforfølgelse og reperasjon.

   Bare slik kan absolutt enhver effektivt bidra til å rette opp feil og urett overfor medmennesker og i samfunnet.

   Og ingen uten nødvendige konsekvenser og personlig ansvar sette seg selv eller andre over en eller flere menneskerettigheter.

   Å medvirke i eller for å vanskeliggjøre, komplisere, forfalske, ned-prioritere eller forhindre dette er i seg selv kriminalitet som må rettes opp.

   Dette er en demokratisk nødvendighet og bare slik kan enhver og samfunnet utfolde seg organisk friskt og rettferdig.

   Menneskeretts-konvensjonene er historisk og felles-menneskelig skredder-sydd for dette.

   De bygger på og bærer i seg de felles-menneskelige prinsippene for lovlig lov og rett, politikk og forvaltning - kontra ulovlig.

   De er og skal være universelle (felles-menneskelige) og ufravikelige absolutt enhvers presise rettigheter, friheter og forpliktelser.

   Og nødvendighet og minste-garanti.

   For å forhindre eller optimalt reparere enhver form for krenkelser fra medmennesker, myndighets-representanter, majoriteter og minoriteter.

   *

   Rune L. Hansen:
   Ps. Jeg går ikke her nærmere inn på menneskeretts-konvensjonenes alle konkrete og relaterte lovbestemmelser om dette. Av flere grunner har jeg her ønsket å være optimalt kortfattet og spesifikk. Trekk dermed ikke forhastede slutninger. Absolutt ethvert menneske i eller omkring den offentlige forvaltningen er selvstendig og personlig forpliktet til å respektere og sikre absolutt enhver menneskerettighet for absolutt ethvert menneske. Uavhengig av hva dommere eller andre sier eller har sagt eller bestemt.

   
---

---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, mandag 29. april 2019: 

   Grå-lysning, fugle-sang, fuktig og ned mot 7 pluss-grader Celsius her ute klokken 05. Dus lys blå tildels slørete himmel, solen i øst og 9 pluss-grader klokken 07.30. Med 12 pluss-grader klokken 09. Nokså varmt utover dagen. Mørkt, stille og ned mot 7 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, tirsdag 30. april 2019: 

   Mørkt, stille og omkring 6 pluss-grader Celsius i mørket her ute i natt. Dus slørete himmel, fugle-sang og 4 pluss-grader klokken 06. Med 6 pluss-grader, solen i øst og noe disig klokken 07.30. Tildels disete og ikke over 15 pluss-grader i hele dag, tror jeg. 10 pluss-grader klokken 20. Mørkt, stille og 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

 


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq