----- Denne side: db201906.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. 
----- 
---  Juni 2019 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 01. juni 2019:

   Mørkt, regn og 7 pluss-grader Celsius her ute frem mot klokken 01 i natt. Omtrent det samme videre utover natten, med noe vind, disig og 6 pluss-grader frem mot klokken 05.30. Med opp mot 11 pluss-grader klokken 07. Disig himmel, vått og 10 pluss-grader klokken 11 og med 9 pluss-grader klokken 12.30. Med omkring 10 pluss-grader videre utover dagen og efter hvert tildels mindre overskyet og tildels opp mot 12 pluss-grader frem mot klokken 18. Nokså mørkt, yr og 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.06. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10216264411097692

   Enhver menneskerettighet skal for absolutt enhver være en ukrenkelig selvfølgelighet i Norge.

   Uforfalsket, umistelig og uavhendelig.

   Til beskyttelse og hjelp for absolutt enhver.

   Aldri mere skal menneskeretts-krenkere få styre og bestemme i vårt land.

   Enhver må læres ydmykhet for ethvert enkelt-menneske i vårt land.

   Og ydmykhet for landets integritet.

   Ydmykhet for absolutt enhvers alle og enhver menneskerettigheter.

   Aldri mere skal en offentlig menneskeretts-krenkelse få pågå upåaktet.

   Dette er den reperasjons-prosessen anstendige mennesker samles for.

   Uten kompromisser, falskhet eller juks. Dette er alvor.

   Menneskeretts-konvensjonene forplikter og hjelper absolutt enhver!

   *

  
---
---

   Marius Reikerås, 01.06. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156112137606875

   EMK har en generell regel, som sier at du må klage din sak inn for EMD senest seks måneder etter at avgjørelsen i Høyesterett falt.

   Men, der krenkelsen fortsetter, sier EMD følgende i VARNAVA AND OTHERS v. Tyrkia fra 2009:

   59. Nonetheless, it has been said that the six-month time-limit does not apply as such to continuing situations (see, for example, Agrotexim Hellas S.A. and Others v. Greece, no. 14807/89, Commission decision of 12 February 1992, DR 72, p. 148, and Cone v. Romania, no. 35935/02, § 22, 24 June 2008); this is because, if there is a situation of ongoing breach, the time-limit in effect starts afresh each day and it is only once the situation ceases that the final period of six months will run to its end"

   Altså: Der krenkelsen(e) vedvarer, så er det først når de(n) opphører at seks månedersfristen begynner å løpe.

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.06. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156112370641875

   #overgrepsattisystem

   Jeg har nå skrevet ferdig 6 av i alt 9 bolker, som viser hvordan et samlet offentlig system forgrep seg mot familiene Lobben og Ensby.

   Bolk 7, som kommer litt senere, omhandler Regjeringsadvokatens opptreden i Strasbourg.

   Jukset er så omfattende og kalkulert, at det knapt er til å tro.

   Etter å ha lest disse bolkene, skjønner du mer av hvorfor Regjeringsadvokat Sejersted, som møtte med en hel armé, febrilsk forsøkte å be Den Europeiske Menneskerettsdomstolen om å ligge unna.

   For den eneste måten Norge kan slippe unna disse menneskerettsforbrytelsene på, er om EMD gjør som Sejersted krever:

   Å ligge unna, samt å se gjennom fingrene med tanke på løgnen han serverte i storkammeret om Lobbens sønn sin helsetilstand.

   Se nøye på alle menneskene som strategisk sitter bak Sejersted:

   Det er "heiagjengen" hans, bestående av representanter for utøvende og dømmende myndighet.

   I likhet med Sejersted, håper selvsagt også de at Den Europeiske Menneskerettsdomstolen ligger unna!

   Det sier jo en god del, når representanter for dømmende myndighet ga Sejersted en klapp på skuldra, da seansen var ferdig.

   *

   May Agnes Vedal Pettersen:
   Skremmende at vår dømmende myndighet er mer opptatt av å beskytte hverandre enn å sørge fôr én god og rettferdig rettergang for folket :(

   Atle Bråten:
   Ekle arrogante folk, som representerer norske myndigheter.

   Ruth Ensby:
   Som belønning for IKKE å være objektiv, fikk Sejersted honnør av heiagjengen.
   «Det er gutten sin det».

   Sissel G Lobben:
   fyttegrisen for en drittgjeng :(

   Rigmor E. Bjørgvik:
   "Let the sleeping dogs sleep".... >:-(

   Frances Thorbjørnsen:
   Det som er mest skremmende er at vi har en regjering som bare det på og ikke griper inn ...De gjør ikke jobben sin .og det er en stor skandale..De er folkevalgt og burde gripe tak i dette ...De kan jo ikke unngå og lese om det ...så de vet :( :( :( 

   Rolf Schou:
   Store deler av denne staten, er i dag korrumpert og ødelagt, slik den i dag fremstår! Vi er i dag, alle avhengige av hverandre, for å få denne staten, på rett kjøl! Menneskerettighets bruddene florerer her i landet, og det er å håpe på at folk flest engasjerer seg. Godt at mange allerede er med!

   Per Steinar Sørå:
   Å be Strasbourg ligge unna norske saker, er det samme som å helle bensin på bålet!!

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, søndag 02. juni 2019:

   Vått, tildels yr og omkring 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Dus sol, helt og delvis lett overskyet og opp til 13 pluss-grader frem mot klokken 10. Hvitlig overskyet, yr og 13 pluss-grader fra omkring 12-tiden. Med 12 pluss-grader frem mot klokken 16. Og med 14 pluss-grader frem mot klokken 19.30. Noe vind, tildels med og uten yr og omkring 15 pluss-grader frem mot klokken 21. Med 16 pluss-grader frem mot klokken 23 og noe dunkelt. Og mot midnatt og halv-mørkt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.06. 2019: 
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10216270973301743

   Livs-farlig og ødeleggende for alle og enhver er den politiske nepotismen i dagens Norge.

   Menneskeretts-konvensjonene, straffeloven og grunnloven neglisjerer og forfalsker de, til fordel for seg selv.

   For fritt frem å kunne forurette og utplyndre uten å bli straffeforfulgt og fengslet.

   For å beholde makten og pengene for seg selv og sine medspillere.

   Men de er avslørt og vil bli kompetent straffeforfulgt og fengslet. Innhentet av lovens lange arm.

   Da vil alle og enhver lettere forstå, at kriminalitet ikke lønner seg.

   Og respekt for enkelt-mennesket og enhver av dets alle menneskerettigheter.

   Og at det er lex superior som er sjefen, og ingen andre og ingenting annet.

   Og at sannheten, rettferdigheten og menneskeverdet uansett seirer!

   Og at dette er noe vi alle og enhver lærer!

   Og skal se og forstå hva innebærer!

   *

   Rune L. Hansen:
   Hva er det de stjeler og ødelegger? Det er ikke småtterier. De stjeler og ødelegger enhvers trygghet og minste-garanti, de stjeler og ødelegger enhvers umistelige og uavhendelige menneskerettigheter.

   Rune L. Hansen:
   De tjener ikke sivilbefolkningen og enkelt-mennesket, men sine egne ønsker og hensikter. Derfor er det så viktig for de å ha makten.

   Mona Rodian:
   Er det noe håp?

   
---
---

   Rune Fardal, 02.06. 2019:
   https://www.facebook.com/rune.fardal/posts/10156031231521150

   Mattilsynet avsløres i å skrive falske rapporter, toppsjefen går av.

   Barnevernet har skrevet falske rapporter i årevis...

   *

   Sam Hansen:
   Kanskje forskjellen er at mt sjefen har skamfølelse...det er det få i bv som har..

   Liselotte Olufsen:
   Litt selv refleksjon på sin plass da

   Cecilia Övall:
   Barne Vernet samarbetar med mattilsynet . Med om det här problem med barnen i skola gå bv . In og skriver falska dokumtet . Om hemförållahe runt jord bruket. .tex vanskötsel dyr. Fast de inte är det . Här sett det många gånger med folk . Det var en bonde som fick sina barn tagna efter det avlivades alla hans sauer. . Bv gör skit för de inte ska ha inkomst . De inte ska ha barnen tillbaka . Göra de så de blir psykisk ut balans föräldrans . . Ett pussel spill i detta

   Charlotte Desiree Jacobsen:
   Legg ned barnevernet!!!.

   Marita Eriksen:
   Noen tar til seg kritikk bedre enn andre...

   Borge Dyrstad:
   Flere å flere oppdager hvor korrupt hele systemet er blitt..

   Per Kristian Mathisen:
   Toppsjfen bør gå av.

   Elmer Solberg:
   Alle toppsjefer inngår i "skyggeregjeringen", "makta bak makta" som tydeligvis INGEN har kontroll over. Og de er plassert der av ledersjiktet i arbeiderpartiet, og deres tverrpolitiske venner, infiltrert med jesuitter, frimurere, rottarysvin, og anna satans "ormeyngel". De må fjernes og det alle sammen. Men da vet dere i det minste hvem som står bak all denne krenkelsen av Det Norske Folk. nemlig de fleste om ikke alle, polititopper, fylkesmenn, fylkesleger, kommunale helsesjefer, NAV topper, og lokale NAV Ledere, barnevernledere, skattesjefer, rådmenn, lensmenn, ledere for domstolene våre, flere i politiet, påtalemakter, dommere og andre i storting og regjering har latt seg korrumpere under denne kriminelle eliten. Og de har gjort det for å berike seg selv, ved å forgripe seg på andre individer i dette landet.
Kjære alle sammen, VI HAR EN RYDDEJOBB Å GJØRE.

   Malin Gundersen:
   Mattilsynet burde skamme seg, de gjorde det samme med meg også å lyve om hvordan jeg og mine barn bodde

   Rune L. Hansen:
   Og hvem straffeforfølger og fengsler de skyldige, slik straffeloven lovlig har lovbestemt?

   Inger Marie Matre Brady:
   :(

   Bodil B Kristensen:
   Hvorfor går ikke de av

   Rune L. Hansen:
   Hvorfor forfalsker du Straffeloven, Bodil B Kristensen?

   Bodil B Kristensen:
   Rune L. Hansens et enkelt spørsmål? Hvis Mattilsynets toppsjef går av pga forfalskninger... så spurte jeg hvorfor går da ikke bv s toppsjef av. Hva har det med straffeloven å gjøre? Straffeloven er ikke nevnt av meg. Kanskje du innbilte deg det?

   Rune L. Hansen:
   Poenget er nettopp at du og visse mange andre neglisjerer og fortier Straffelovens lovlige lovbestemmelser, som om det handler om at forbryterne selv skal velge en langt mildere strafferamme (som premie). See?

   Bodil B Kristensen:
   Rune L. Hansen omg er det mulig... din antagelse om straffelovensparagrafe og min ignoranse er helt feilplassert. Din fortolkning er helt på viddene. Jeg kan bare snakke for meg selv, men er det noe jeg forventer er at nettopp slike saker blir straffeforfulgt , og vedkommende stilt til ansvar for de handlingene de har selv utført . At de velger å gå av selv som konsekvens synes jeg faktisk er bra, de innrømmer feil og anger i handling. Jeg står for i de familiene de har fabrikert feil må disse rettes opp i. Det fortjener disse ungene og deres foreldre. Ikke pek finger med direkte pekefinger før du vet med sikkerhet at du har rett i din fortolkning. Fortier og neglekt er ikke ord jeg som person er kjent med når det gjelder støtte rundtomkring de som trenger min hjelp eller støtte.

   Rune L. Hansen:
   Meget bra, Bodil B Kristensen. Jeg fryktet det verste i og med at din kommentar var så kortfattet mangelfull.

   Geir Johansen:
   Slik er det i formynderstaten fra helvete; byråkratene har som mål å ta borgerne på en eller annen måte.

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.06. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156114759931875

   Om ikke regjeringens oppførsel i Lobben - saken skaper debatt og medfører konsekvenser, så har demokratiet, for alvor, tapt.

   Det går simpelthen ikke ann å synke lavere enn hva Regjeringsadvokaten gjorde overfor storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   Her skal jeg ta de viktigste punktene:

   1. Regjeringsadvokaten ber, slik Dagbladet omtaler, Den Europeiske Menneskerettsdomstolen om å LIGGE UNNA de enorme menneskerettsovergrep som skjer i Norge.

   Akkurat som hva de ledende nazistene forsøkte på under rettsprosessene i kjølvannet av andre verdenskrig, å slippe unna internasjonal rettsforfølgelse, så sier den norske regjeringsadvokaten det samme til storkammeret i 2018:

   "Hold dere unna det vi driver med i Norge."

   Regjeringsadvokaten bedrev en opptreden i internasjonal arroganse overfor de 20 dommerne i storkammeret, som mangler sidestykke i norsk rettshistorie.

   2. På barneskolen lærte vi at 9 mot 1 er feigt.

   Men, det har tydeligvis ikke den norske regjeringen lært noe av, der de sendte av gårde en armé av advokater og byråkrater for å "knuse" Lobben og hennes familie.

   Bildet der Trudy Lobben sitter alene og venter på at dommerne skal entre salen, bør for alltid være en påminnelse om hvor viktig det er å støtte den lille mann og kvinne i møte med den store offentlige ulveflokken.

   Jeg lurer på hva Den norske offentlige delegasjonen tenkte, når de samlet skuet bort mot sitt "bytte"?

   Ga det deg en tilfredsstillende følelse, regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, å se Lobben sitte der alene?

   3. Norsk offentlighet lyver i særklasse.

   Tolga-saken viser at norsk offentlighet ikke går av veien for å jukse, for å forgripe seg på uskyldige mennesker.

   Og Lobben er intet unntak, der byråkrati og domstolene har jukset med tester for å få det akkurat slik de vil.

   Og der Regjeringsadvokaten ikke tar fem øre for å gjenta løgnene, selv overfor Europas øverste dommere.

   For i Norge er han vant med å få det som han vil. Også i domstolene.

   4. Ikke bare var det en armé av advokater og "rådgivere" på fremre rad i salen i går.

   Bak dem, satt en svær norsk offentlig delegasjon, som du betaler for.

   5. "Vi har verdens beste system ".

   Slik er mantraet til det offentlige, der de moraliserer overfor resten av verden.

   Det er direkte pinlig å høre på det norske offentlige selvskrytet, som ikke er noe annet enn et skalkeskjul for å forsøke å dekke over egne forbrytelser mot Lobben og andre.

   *

   Marley Urey:  
   :)

   Edel Marie Lervik:
   Takker og deler.

   Else Borge:
   Ja,,, Historien gjentar seg....og det bare 70 år etter 2 verdenskrig.

   Egil Borse-Svensen:
   La meg tilføye; Frankl skrev en bok jeg nylig er gjort oppmerksom på etter fangeleire under krigen og for meg gjelder det i forskjellig grad alle menneskerettsbrudd, som mange kan identifisere seg med
   1. sjokket når det skjer
   2. apati underveis
   3. problemer med normalisering etterpå
   For å redusere traumer, er den debatten om foregår på facebook, helt essensiell. Debatt og diskusjon om menneskerettsbrudd og hendelser, er nødvendig for å reparere skadene, holde troen og lande, ikke minst for å sikre mot apati og bedre forholdene etterpå.
   Takk til de som deltar som dermed også bidrar til å redusere menneskeretts brudd.

   Elise Karlsen:
   <3

   Siv-Hege Johannessen:
   Får forferdelig vondt i hjerte og magen av å se at ho sitter der....alene.....nervøs.....spent og mulig fortvilet men også en god følelse av håpe ho har med seg. Den lille og spede kroppen virker så utrolig svak, men inni der er det fader mæ en fighter og tøff mamma ! <3 !

   Greta Solheim:
   Har du Marius gjort noe av dette gjeldende til EMD? Det har null betydning hvor mye du enn ytrer her, eller gjør gjeldende til Stortinget og regjeringen. Det vil nemlig aldri skje endringer før EMD tar problemene i det norske rettssystemet på alvor. Og da må jo klager eller dennes representant synliggjøre problemene på en klar måte til EMD.

   Ellers vil EMD (fortsatt) verne norske domstoler og tildekke problemene, herunder at norske domstoler har utvist at det ikke finnes et effektivt nasjonalt rettsmiddel, jf EMK artikkel 13, som jo har oppsettende virkning.

   Eller hva vil du kalle det EMD gjorde 30. nov 2017, nemlig å gi Norge, norske domstoler medhold i Lobben-saken, selv om det var kjent at norske domstoler hadde jukset med bevisføringen?

   Jeg ber deg derfor atter en gang å besvare følgende i innlegg fra i går, i motsatt fall må det antas du ikke er interessert i endringer:

   ”Marius: Hva er grunnen til at EMD sitter med sakene, og ikke har returnert Ensby - og Lobben-saken til ny behandling i Norge, med krav om at Norge er forpliktet til å sørge for et effektivt nasjonalt rettsmiddel, jf EMK artikkel 13, slik at partene får fremlegge de bevisene som underinstansdomstolene underslo, som Høyesterett tildekket.

   Skyldes dette at du har vært altfor vag til EMD, og i nevnte klagesaker ikke har påberopt at Norge har utvist å mangle et effektivt rettsmiddel?

   Dette anses tvingende nødvendig å påberope, ikke minst for å forhindre at EMD sitter med en sak over flere år, hvor tilknytningen mellom foreldre og barn stadig forsvinn, og muligens fortsatt tenker å hoppe bukk over norske domstolers juks med bevisføringen, som Høyesterett tildekket, slik EMD den 30 nov 2017 gjorde i Lobben-saken.

   Andre lands synspunkter var muligens overraskende for EMD, som dermed var nødt til å fremme saken til storkammeret. Men hvorfor drøyer EMD nå med å komme med en avgjørelse i Lobben-saken? – Kan det ha noe med press fra norsk side? Eller at EMD forstår at de ikke (lengre) kan la seg presse til å handle som om det finnes effektive rettsmidler i Norge?

   Hvorfor ikke påberope samme i Ensby – og Lobben-saken? Dette hevdet du jo i mars 2019 at du ville påberope til EMD samt begjære tredjepartsintervensjon i ”Bodnariu- familiens anlagte klagesak mot Norge, primært for det første, grunnet det faktum at det ikke er mulig for den private part å få en effektiv prøvelse av brudd på Grunnlovsfestede menneskeretterettigheter i norske domstoler, jf EMK artikkel 1 og artikkel 13 og i denne konkrete sak, EMK artikkel 8.”

   Videre sa du 21.03.19, følgende: ”I lang tid har jeg ventet på at EMD skal adressere til Norge, hvorvidt det finnes et effektivt rettsvern når noen hevder seg utsatt formenneskerettskrenkelser av det offentlige. Og endelig har det skjedd. Og det i forbindelse med at nok en barnevernssak har sluppet gjennom nåløyet til EMD”:

   Den verdenskjente saken mellom Bodnariu- familien og Norge. Og i den forbindelse stiller EMD følgende spørsmål nr.1:

   "1. Have the applicants exhausted all domestic remedies in respect of their grievances under Article 8 of the Convention, as required by Article 35 § 1?

   In particular: could the applicants turn to the ordinary courts seeking compensation for the alleged violation? Could they file for a declaratory judgment? ( (See, mutatis mutandis, for example, I.F. v. Norway and I.F.F. v. Norway (dec.), nos. 62363/16 and 62803/16, 5 June 2018.)

   EMD viser altså til en avgjørelse fra 5.juni 2018 saken mellom I.F. AND I.F.F. v. Norway, med henvisning til at det følger av sikker rett at de nasjonale domstoler, skal reparere/rette opp krenkelsene før en klagesak sendes EMD, jf EMK artikkel 13

   Implisitt stillet EMD spørsmål om det finnes effektive norske rettsmidler.

   Videre uttrykker EMD bekymring for hvordan Norge håndterer menneskerettene innenfor sitt eget system: "This Court is concerned with the supervision of the implementation by Contracting States of their obligations under the Convention."

   Nevnte påberopelse anses tvingende nødvendig i Ensby – og Lobben-saken. For selv om det neppe er tvil om at EMD allerede i lang tid har forstått at Norge slett ikke ivaretar sine forpliktelser, og det ikke finnes effektive rettsmidler i Norge, så handlet EMD den 30. nov 2017 i Lobben-saken som om det finnes effektive rettsmidler i Norge."

   Greta Solheim:
   Å jukse med bevisføringen innebærer ikke bare et grovt brudd på EMK artikkel 6, men brudd på EMK artikkel 8 ved at tvangsinngrepet (adopsjon) er uhjemlet. Når lovskravet etter EMK artikkel 8 dermed ikke er oppfylt, har det ergo ingen hensikt å vurdere de øvrige vilkår (formål og forholdsmessigheten).

   I Lobben-saken tildekket altså EMD at lovskravet ikke var oppfylt, ved å gi seg ut på å vurdere de andre vilkårene (formål og forholdsmessigheten). Om du Marius ikke tar grep, vil EMD sannsynligvis gjøre det samme i Ensby-saken.

   Eva Beate Fagereng:
   :( :( :(
:( :( :( :( :( :(

   Greta Solheim:
   Med andre ord bør du Marius som klagers representant i Lobben – og Ensby-saken, straks kreve at EMD - ut fra norske domstolers juks med bevisføringen - straks tar stilling til om lovskravet er oppfylt, jf EMK artikkel 8. Når lovskravet ikke er oppfylt, plikter EMD å returnere saken med krav om at Norge plikter å sørge for et effektivt nasjonalt rettsmiddel, herunder plikter å ta stilling til de bevisene domstolene underslo.

   Jeg har tidligere redegjort for de metodene domstolene anvender i sine politiske prosjekt, herunder manglende objektivitet, faglighet (profesjonalitet), jf følgende:

   ”Metodene: Det er ingen legitim unnskyldning at årsaken til manglende nasjonalt rettsvern, statlig rettsfornektelse, grov motarbeidelse og manglende likhet for loven, skyldes norske dommeres rettsstridige forhåndsbedømmelse og underslag av klare og sentrale bevis til fordel for den usaklige og uforholdsmessige forhåndsbedømmelsen og troverdighetsvurderingen som råder, der offentlige ansatte og andre ”troverdighetspersoner” under hovedforhandling blir trodd på sitt ord og blir altså ikke avkrevd bevis for sine ubegrunnede påstander om faktiske forhold. Disse er altså gitt adgang til å lyge seg fra grove lovbrudd.

   Ut fra troverdighetsvurderingen finner dommere i det skjulte på å underslå den andre parts flerfoldige klare og sentrale beviser på faktiske forhold, og derav også unnlater å ta stilling til tvistegjenstanden.

   Dette skjedde nettopp i min sak, men samme skjer sannsynligvis i alle saker der offentlige ansatte eller andre ”troverdighetspersoner” er part, herunder ansatte i barnevernet. Har justismordet først skjedd, så er det umulig å få rettet opp nasjonalt. Det tildekker også Høyesterett, noe ikke minst denne sak beviser. Og det viderefører regjeringsadvokaten for EMD, jf storkammerhøring 17.10.18 i Lobben-saken

   Å jukse med faktagrunnlaget er selvsagt et svært alvorlig brudd på EMK artikkel 6. For jussen kan aldri bli korrekt, om ikke faktum er korrekt.

   Olaug Sævareid:
   Kamuflere Overgrep Bak En Hyklerisk "Helse/Velferd" Stat, Hallo? Hvor Lenge skal Vi Være Bondefanget,da???

   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, mandag 03. juni 2019:

   Mørkt, yr og mellom 16 og 15 pluss-grader Celsius her ute frem mot klokken 01.30 i natt. Ikke stort annerledes videre utover natten. Disig himmel, vått, yr, noe vind og ned mot 13 pluss-grader klokken 06 og med mindre og uten nedbør frem mot klokken 09. Hvitlig og grålig overskyet, et vind-drag og 13 pluss-grader klokken 13.30 og videre utover dagen. Med litt yr og ned mot 11 pluss-grader klokken 21 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 03.06. 2019: 
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10216280181651946

   Makt og vilkårlighet

   Mange vil ha vilkårlighet (det vil si synsing) i steden for lov og rett.

   De vil ha makt og karriærer for makten i steden for lov og rett.

   Derfor sloss de for makten, men ikke for lov og rett.

   De sloss for at sin egen vilkårlighet skal ha makt.

   Fordi de er sikre på at de ønsker de selv skal være lov og rett.

   De dummeste er jo alltid de klokeste.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/2465691913481468/

   Karin Ullensvang:
   Vilkårligheten er risikabelt for uretten til justismord spesielt i barnevern og politisaker.

   Rune L. Hansen:
   ?

   Karin Ullensvang:
   Synsing forteller ikke fakta

   Karin Ullensvang:
   Er klar over det. Sannsynlighetsberegningen godtas av myndigheter med 51% overvekt.

   Rune L. Hansen:
   Det hele er til og med meget langt mere kriminelt grovt enn det, Karin Ullensvang. :(

   Karin Ullensvang:
   Det bør vekk fra loven og erstattes med fakta da det også blir brukt som forebyggende spesielt i familiesaker.
   Tenker da på misbrukte besøksforbud da den mistenkte overhodet ikke er farlig og politiet ikke har ressurser for å innkalle den mistenkte til avhør. Det som skjer i Tingretten blir plankekjøring og kopiering fra polititiet i 98% av tilfellene i følge statistikken.
   Synsing er så politiets hovedvektlegging og det ble utstedt ca 2000 slike i 2016 uten avhør. Og hvor mange justismord ligger bak disse utført av en synsende (som oftest kvinnelig) politiadvokat med høy juridisk utdannelse men lite erfaring og kompetanse.

   Rune L. Hansen:
   Det har kommet ulovlig med i "loven" på grunn av vilkårlighet og nettopp for vilkårlighet, Karin Ullensvang. Det er i dagens Norge mange eksempler også på vedtak og bruk av ulovlige lovbestemmelser, hvor hensikten og konsekvensen er å forurette og vilkårlighet. :(

   Karin Ullensvang:
   Er det kun i Norge sånn?

   Bent Rune Hamsund:
   Synsing står sterkere enn lov og rett  

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.06. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156117259641875

   #overgrepsattisystem

   Lobben- og Ensby-sakene.

   Gjennom 8 bolker, har vi sett hvordan ulike maktinistitusjoner, fra stiftelsen Vilde i Horten og helt opptil Høyesterett, har "rottet" seg sammen for å konstruerere, og dekke over, de enorme overgrep som er gjort mot familiene Lobben - og Ensby.

   I begge tilfeller, med verst tenkelige utfall for familiene:

   Omsorgsovertakelser og tvangsadopsjoner.

   Det offentlige har altså, gjennom en rekke planlagte overgrep, gjort sitt til at de to guttene det her gjelder, aldri skal få se familiene sine igjen! Det er en ondskap bak dette, som er vanskelig å ta innover seg.

   I bolk nr.9, kommer oppsummering av Lobben- og Ensby-sakene.

   I denne bolken er det også på sin plass å anerkjenne en rekke maktinstitusjoner, for å ha bidratt til å avdekke deler av den ondskapen som disse familiene er utsatt for.

   Da tenker jeg først og fremst på journalistene Asle Hansen i Dagbladet, og Asbjørn Øyhovden i TV2. De har gjort en formidabel jobb i disse sakene.

   Men, også dommer i Drammen tingrett, Meckoll, har bidratt med å avsløre jukset til Stiftelsen Vilde, barneverntjenesten i Røyken kommune, og fylkesnemnda i Buskerud og Vestfold.

   Og Sivilombudsmann, Falkanger, fortjener honnør for å avsløre deler av lovbruddene i Ringerike kommune og hos Fylkemannen i Buskerud. Selv om det tok lang tid,og strengt tatt er jobben hans.

   Nå venter vi i spenning på Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, men skal den domstolen ha noen legitimitet fremover, så må Norge bli dømt i begge disse to sakene.

   Noen større forbrytelse mot menneskeheten begått i et vestlig land, er vanskelig å forestille seg.

   Kritikerne vil sikkert hevde at det ikke kan være så ille. Det må alltid ligge noe bak, når det offentlige agerer som de gjør.

   Men, det er ikke det.

   Familene Lobben og Ensby er helt normale familier, som har blitt frastjålet sine barn av det offentlige Norge, og hvor også private aktører har prioritert grovt på denne barnehandelen.

   *

   Richard Evensen:
   Isolasjon, og ved å vedlikeholde isolasjonen. Påvirkning og manipulering. Barnet skal isolerers bort fra familiene, slik at barnet mister kontakten ned opphavet sitt. Og ikke har .noen å støtte seg på seinere i livet. Slik gir det offentlige apparatet budsjett til seg selv og sine tilhengere. Gjelder i alle saker som har med barn å gjøre.

   Kristian Dirdal:
   Ja slik er sannheten Richard, men den sannheten går det norske folk hus forbi! Hvorfor? Nettopp fordi ingen tørr å henge bjelle på "ondskapen"

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.06. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156117668796875

   Åtte punkter, hvor det offentlige har lurt deg til å tro feil.

   Dette er dine menneskeretter, i følge Den Europiske Menneskerettsdomstol men som norske myndigheter ikke vil følge :

   1. Du tror du ikke kan klage på vegne av ditt barn etter at omsorgsovertakelse har skjedd?

   Feil. Du har full anledning til å klage på vegne av ditt barn, selv om omsorgsovertakelse er skjedd.

   2. Du tror at barn ikke har selvstendig partsstatus?

   Feil. Alle barn har egen partsstatus.

   3. Du tror at beteforeldre og søsken ikke kan være part i en barnevernssak?

   Feil. Besteforeldre, søsken og også andre nære slektninger, er en del av ”familielivet” som er beskyttet av EMK artikkel 8

   4. Du tror at omsorgsovertakelse er en permanent tilstand?

   Feil. Omsorgsovertakelse er som hovedregel alltid en midlertidig tilstand.

   5. Du tror du må vente ett år fra endelig avgjørelse, før ny sak om tilbakeføring kan skje?

   Feil. Omsorgsovertakelse er en midlertidig tilstand og tilbakeføring skal skje så raskt som mulig når forholdene ligger til rette for det.

   6. Du tror at Fylkesnemnda er en domstol?

   Feil. Fylkesnemnda er et forvaltningsorgan.  

   7. Du tror at Fylkesnemnda er uavhengig?

   Feil. Fylkesnemnda er underlagt Barne- og familiedepartementet som øverste instans.

   8. Du tror at du ikke kan få utsatt iverksettelse over et vedtak fra Fylkesnemnda?

   Feil. Enhver alvorlig avgjørelse skal, som utgangspunkt, gis utsatt iverksettelse slik at menneskerettene kan bli vurdert av et organ som er i samsvar med EMK artikkel 6 nr.1. (Fylkesnemnda er ikke et slikt organ)

   *

   
---
---

   Rhiannon Conklin, 29.05. 2019:
   https://www.facebook.com/rhiannon.janow/posts/1027451150791462

   If CPS were held to the same standards that are imposed on parents, the agency would have lost the right to care for ANY child, years ago.

   Child Protective Services would be prohibited from being within 1000 feet of all children, refrained from living near a school or playground and never allowed to be in a position that serves vulnerable populations, ever. If CPS were a parent they would be in prison. A registered sex offender. Perhaps on death row for the countless children the agency has "allowed" to be tortured, starved, beaten and murdered. For years, studies consistently indicate a child is at greater risk to be abused or murdered under CPS "protection" than to remain with an abusive parent. 6 times more likely to die ..! The spin is spun out. It is the agency, it is the system that has failed the children and betrayed families in every State across this nation. It is painfully apparent that the adversarial structure undermines any potential benefit to intervention and serves to empower only the Agency itself. No one denies the challenges, no one doubts the necessity and no one is suggesting that abuse should be tolerated. What we are saying is that there are serious dysfunctions that cannot be ignored. What we are saying is, unfortunately, Child Protective Services, under the current statutory structure, creates far more harm than it does to protect. The moment of clarity is in the desperate pleas for the right to fabricate evidence, falsify documents and to lie under oath, to separate a child from their mother, their father, their brother, and their sisters because the necessary proof is lacking. That is the wake-up call that cannot be ignored and absolutely cannot be sanctioned. Surely, we can all agree. The dismantling of a family is our failure as a society, a community. It is never to be celebrated. It is never to be scored for the highest number. The dismantling of a family is one of the most serious actions we can impose upon our neighbor. It is never a dismissive act. It is our responsibility to determine where we failed. Our goal, the financial incentive, successful interventions need to be firmly rooted in a model that strengthens families to remain intact, not in a model that tears them apart. We can all admit we have failed. Let us be determined not to continue in this failure. Let us abandon the blame and focus on the change.


   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.06. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156117414326875

   "Dagblad-avsløring

   ... oktober 2018, to dager før sakens ble behandlet i EMDs storkammer, avslørte Dagbladet at det hadde oppstått et venninneliknende forhold mellom barnevernets saksbehandler og fostermora som senere ble adoptivmor for Trudes eldste sønn.

   Dieudonne la avisartikkelen fram for dommerne som bevis.

   Regjeringsadvokaten ønsker ikke å kommentere innholdet i denne Dagblad-artikkelen.

   Nei, det vil jeg ikke uttale meg om. Vi har ikke gått inn i faktum i saken på det nivået. Dette handler om en tidligere fase i saken. I saken vi står i her i dag, så er ikke dette relevant, mener Sejersted.

   Barnevernets saksbehandler, som var en innleid konsulent med eget firma, avviser overfor Dagbladet at det utviklet seg for tette bånd mellom henne og fostermora som senere ble barnets adoptivmor.

   Adoptivmora henviser Dagbladet til advokat Mette Yvonne Larsen for svar.

   Larsen sier fostermora og saksbehandler ikke kjente hverandre fra før, men det var behov for hyppig kontakt mellom de to i starten av hensyn til det sårbare barnet.

   Vi anerkjenner at det utviklet seg en tone mellom dem som kan framstå som venninneaktig. Det er ikke heldig. Men det er absolutt ikke slik at de var eller er venninner, framholder adoptivforeldrenes advokat."

   Det ovenstående er sakset fra en av Dagbaldets artikler om saken til familie Lobben, hvor altså advokat, Mette Yvonne Larsen, se bilde, var advokat for fostermoren.

   Larsen møtte også som tilhører, da saken var til behandling i storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   Interessant er at det at i saken til Ensby, så dukker en annen advokat fra samme advokatkontor som Mette Yvonne Larsen opp:

   Elisabeth Grøhndal.

   Og da saken til familien Ensby gikk for retten, husker Trond Rikard Ensby at Grøhndal ble provosert av at de hadde snakket med tidligere nedlem av mennedkrettskommisjonen i Strasbourg, Gro Hillestad Thune

   Dommeren måtte, i følge Ensby, stoppe advokaten og si at foreldrene har full anledning til å snakke med hvem dem vil.

   Da skal Grøndahl ha svart:

   "Ja, men dette er en menneskerettsjurist.".

   At Ringerike kommune behandlet Thune som luft, bekrefter hun selv til TV2, se bilde.

   *

   Margaret Hennum:
   Det vert litt plagsomt for maktapparatet når menneskerettar skal blandast inn i geskjeften deira, kan skjøne det! I fylkesnemndsak i Bergen hausten 2016, der eg stilte som vitne for mora som bv hadde teke frå spedbarnet, var det fyrste spørsmålet bv-advokat Roll stilte meg, om eg var medlem i ein namngjeven menneskerettsorganisasjon! Eg reknar med at det var for å få redusert truverdet mitt som vitne. Eg svarde som sant var, at det var eg ikkje. Men eg melde meg inn straks etterpå. Eg må legge til at i den fyrste fylkesnemndbehandlinga i Molde, tidlegare det året, galdt alle spørsmåla frå bv-advokat Reidar Andresen forholdet mitt til den offentlege etaten barnevernet. Ikkje eit einaste spørsmål om mor og barn! Og ho som sat ved sida hans, bv-sjef i Volda, Brynhild Solvang, forklarde røvinga ho gjorde av spedbarnet, eller rettare, kvifor guten ikkje kunne få mor si attende, med at underteikna hadde ytra seg kritisk til bv i media! Mor og barn budde i heimen vår då Solvang og hennar partners in crime, 5 politimenn ifrå Sunnmøre, røva guten i heimen vår. Offentleg tilsette er ein meget sart sort, som ikkje hanskast med kritikk av eige arbeid. Innstillinga til maktapparatet er nifs. Born med systemkritiske foreldre lyt vekse opp foreldrelause. Likeeins lyt born som he foreldre som he kontakt med systemkritikarar. Stakkars vesle Noreg!

   Margaret Hennum:
   Du fekk den store opplevinga å sjå å høyre Brynhild Solvang og Reidar Andresen i fylkesnemd de var vel litt av eit skue , stakkars Solvang alt ondskap og løgn den dama har produsert i lag med Reidar Andresen toler ikkje dagslys . Det Andresen var mest intrisert i då eg skulle vitne i fylkesnemd , var om eg var på Fb , til det svara eg ja og at det kom eg til å vær fortsatt , det måtte Brynhild og hjelparane ha heilt klart for seg :) Ekje eitt hakk bedre bv sjef Aina Opsvik heller , litt meir slu i sin omgang med dei styrande :( Då Marit Botnen avdeling helse i Ulsteinvik , helsa frå Aina utan ( etternavn ) i kommunestyret , tenkte eg mitt :(

   Anita Skippervik:
   Anne-Sølvi Holstad Dette skulle sjokkert folk, men diverre kjem enten folk i forsvarsposisjon for å dekke over eller dei klarer ikkje å tru at staten Noreg er slik. Folk som har sett og veit og klarer å forstå at staten Noreg er ikkje overraska - tenk at ein har ein domstol der tida går med til å vurdere om ein ytrer seg kritisk til staten enn å vurdere rettferd og om staten fylgjer menneskerettane.

   (...)
   Anita Skippervik:
   Ein ser i fleire saker at sakshandsamarane har gjeve venner og bekjente fosterheimstillingar. Dei er venner også på FB, sjølv om dei forsøker å skjule det, og når søstera til saksbehandler driv fosterheimsformidling, og også er venner med dei,og i tillegg finn ein dokumenter som syner handel med søstera forstår ein at det er korrupsjon satt i system fordekt som ei barnevern sak. Når kommunane v/ ordførar og rådmann mv. tillet slikt syner det eit pill råttent system saman med manglande interesse for menneskerettane og eigne borgarar.

   Det at Mette Yvonne Larsen og fostermora kjende ubehag med å måtte sitte inneklemt mellom støttespelarane til Trude, barnet og familien og ikkje få lov til å bytte plass til bak Sejerstad i storkammeret var eit interessant skue, der Mette Yvonne Larsen måtte halde fostermor i handa og roe henne ned for ho vart tydeleg opprørt over å bli avslørt av Dagbladet.

   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 04. juni 2019: 

   Omking 11 pluss-grader Celsius og et vind-drag her ute i natt. Overskyet, et vind-drag og opp til 17 pluss-grader og tildels litt mindre overskyet frem mot klokken 15. Overskyet og 14 pluss-grader klokken 21. Spredt skyet og 11 pluss-grader klokken 23. Dunkelt nesten halv-mørkt og i underkant av 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.06. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10216290793437234

   Konsekvensene av bagatellisering av en eller flere offentlige menneskeretts-krenkelser

   Hvis man aksepterer å neglisjere, forfalske eller bagatellisere en eller annen menneskeretts-krenkelse som skjer i den offentlige forvaltningen, inklusivt (selvfølgelig også) vilkårlighet, hvorhen enn den skjer, så bidrar man sterkt til mangelfull respekt for enhver menneskerettighet.

   Dette er en logisk og elementær selvfølgelighet.

   At mennesker ikke forstår dette, eller ikke ønsker å forstå det, er en tragedie og en stor urett i og for ethvert samfunn.

   *

   
---
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 05. juni 2019: 

   Omkring 10 til 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, lett yr og 11 pluss-grader klokken 05. Videre tildels lett yr og opp til omkring 12 og 14 pluss-grader. Overskyet, tildels med solstreif og omkring 17 pluss-grader utover eftermiddagen og frem mot klokken 19. Overskyet og 14 pluss-grader klokken 20. Halv-mørkt og omkring 12 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 05.06. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156121579166875

   Til de det gjelder

   Kopi: Offentlig.

   Stortinget og de ulike departementene, har et formidabelt ansvar med å innordne vårt forvaltnings- og rettssystem, slik at de håndterer menneskerettene forsvarlig, samt å sørge for de nødvendige reparasjonsprosesser, der menneskerettene er krenket.

   Norges forvaltning og domstolsapparat er for alvor satt under lupen, både nasjonalt og internasjonalt, for sine omfattende menneskerettsbrudd.

   Bare det at det er 10 barnevernsaker til behandling i Den Europeiske Menneskerettsdomstol i samme tidsrom, en av dem sogar i storkammeret, sier alt om det faktum at verden der ute, for lengst, har sett at det ligger store svakheter og mangler til vårt system.

   Barnevernet, fylkenemndene og domstolene står overfor en alvorlig nasjonal og internasjonal tillitskrise.

   Ikke bare renner sakene inn for Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   Også fra andre internasjonale hold, som fra Europaparlamentet og fra Europarådet, kommer det jevnlig med "bekymringsmeldinger" om de overgrep som vanlige familier utsettes for i Norge.

   Jeg minner om resolusjonen som Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) vedtok den 28 juni i fjor, med 43 mot 2 stemmer, retter et svært kritisk søkelys på Norges praktisering av måten barn ble adskilt fra sine familier.

   Og 25 juni i år, vil Norge igjen være på agendaen, når Europarådets parlamentarikerforsamling møtes.

   Kort tid etter at resolusjonen i PACE var et faktum, den 6. september 2018, ble Norge enstemmig dømt i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD) i saken mellom Jansen og Norge. Og bare en drøy måned etter domfellelsen, måtte Norge møte i storkammeret i EMD i Lobben- saken.

   Det nylig gjenvalgte medlemmet av Europaparlamentet, Tomáš Zdechovský, har brukt flere år på å granske barnevernet og domstolene i Norge, noe som blant annet har resultert i boka, "Stolen Childhood". Boka er i realiteten en sjokkerende rapport, over et system som begår grove overgrep mot normale familier.

   Og han er ikke alene om å mene at Norge bedriver systematiske og alvorlige menneskerettsbrudd. Han har støtte fra et betydelig antall medlemmer i Europaparlamentet.

   I tillegg setter andre land stadig større søkelys på det som forekommer i Norge, se feks dekningen som slovakisk TV gjorde i forbindelse med storkammersaken til familien Lobben:

   https://www.youtube.com/watch?v=Vo1tFjjIA3s&feature=share

   Verdt å merke seg er det at Slovakias regjeringsadvokat, Marica Pirosikova, som regnes for en av de fremste menneskerettsekspertene i Europa, anklager Norge for å drive systematiske brudd på menneskerettene.

   Det franske menneskerettsadvokaten, Gregory THUAN Dit DIEUDONNE, uttaler til Dagbaldet TV at ingen vil tro at et vestlig system er så råttent fra innsiden, se link:

   https://www.dagbladet.no/video/norge-mot-trude/A0vcqtLd

   Selv har jeg brukt betydelig med tid på å reise rundt om i verden, og bidra til å fortelle om det faktum, at det også i Norge begås systematiske brudd på menneskerettene.

   https://countercurrents.org/2019/05/interview-with-marius-reikeras-human-rights-defender

   Det vises også til BBC sin dokumentar, som er vedlagt her:

   https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-sh/norways_hidden_scandal

   I det følgende skal jeg avsløre, i detalj, hvilken systematiske overgrep som et samlet offentlig system har gjort mot familiene Lobben- og Ensby.

   Det at bonde i Sandnes nylig avslørte at Mattilsynet jukset med rapporten hans, er selvsagt ille, men ikke noe enkeltstående fenomen.

   Det er bare toppen av et svært isfjell, men med de avsløringene som her kommer knyttet til Lobben- og Ensby - sakene er det håp om at de rette myndigheter nå begynner å ta affære for å stoppe disse overgrepene som forekommer, samt å reparere, så langt det lar seg gjøre, på de krenkelser som allerede har skjedd.

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 05.06. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156121404106875

   Torsdag 2 juni 2016, annonserte den nåværende visepresidenten i det rumenske parlamentet, Ben Oni Ardelean, at resolusjonen han tok initiativ til tidligere samme år med bakgrunn i Bodnariu-saken, var godkjent av the Parliamentary Assembly of Council of Europe (PACE).

   Han skrev:

   “Today, the members of the Committee for Social Affairs, Health and Sustainable Development of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) have decided to elaborate a Draft Report on: “Striking a balance between the best interest of the child and need to keep the families together”. […]

   The report will consider to which extent the abusive measures taken by the Childcare Social Services (Barnevernet) from Norway are compatible with the Council of Europe’s standards in this specific field, and the resolution, which will draw the main conclusions from the report, will make concrete legislative recommendations to the Norwegian competent authorities,”

   Og den 28 juni i fjor, vedtok PACE resolusjonen med 43-2 stemmer, og i februar i år slapp Den Europeiske Menneskerettsdomstolen inn Bodnariu-saken til behandling.

   *

   Rune L. Hansen:
   Så naivt og uvitende - for hva hjelper det med flere lover og lov-endringer mot kriminelle som uansett bare følger sine egne lover og hensikter?

   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 06. juni 2019: 

   Omkring 12 til 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Og netterne blir fortsatt kortere og lysere og lysere, enda mere alle steder lengre nord. Forskjellige frukter og enda mange blomster og forskjellig i hagen er tydelig også underveis. Men i de siste par ukers tid har jeg mest plukket inn rabarbra, brennesle og løvetann, etc. Overskyet, noe yr og 13 pluss-grader frem mot klokken 10. Yr, regn og mye torden og 15 pluss-grader fra omkring klokken 11.30 til 12. Overskyet, mild vind og opp mot 19 pluss-grader klokken 13. Derefter helt og delvis overskyet og gradvis opp mot 25 pluss-grader frem mot klokken 16. Disig tildels nokså mørk skyet himmel, dunkelt og regn og yr og ned til omkring 20 pluss-grader med tildels torden igjen omkring klokken 16.30. Uten nedbør, vått og 17 pluss-grader klokken 19. Tildels yr og vind-drag og ned til omkring 12 pluss-grader frem mot 22-tiden. Halv-mørkt, et vind-drag og 11 pluss-grader mot midnatt.

   
---
---

   Marius Reikerås, 06.06. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156124691526875

   Bodnariu-saken. Alt som kunne gå galt, gikk absolutt galt for norske myndigheter.

   Bodnariu-saken, som Den Europeiske Menneskerettsdomstolen slapp inn til behandling i februar i år, er en studie i myndighetenes inkompetanse og arroganse, hva gjelder å ivareta borgernes menneskeretter.

   Her følger en summarisk oversikt over hva som gikk galt, og hvordan det for alvor har avslørt Norge som en menneskerettskrenkende nasjon.

   1. Akuttvedtaket.

   I november 2015, ble fem friske barn tatt med tvang av barnevern og politi. Uten noen form for juridisk kontroll.

   Riktignok ble akuttvedtaket stadfestet av fylkesnemnda, men fylkesnemnda er ingen rettsinstans men et forvaltningsorgan.

   Menneskerettsdomstolen har i over 40 år, presisert at en allerede påbegynt krenkelse ikke kan repareres ved at det senere tilbys en prosess som tilfredsstiller kravene til EMK artikkel 6. (Retten til en rettferdig rettergang). Prosessen med å etterkomme menneskerettene, må følgelig skje umiddelbart.

   Så allerede her kom Naustdal kommune fullstendig skjevt ut.

   2. Barna ble akuttplassert i tre forskjellige fosterhjem. Det minste barnet, var bare få måneder gammelt.

   Regel nr 1: Spedbarn skal aldri atskillelse fra mor og far, med mindre det er tvingende nødvendig.

   Det var selvsagt ikke tilfellet i denne saken.

   Regel nr 2: Søsken skal ikke adskilles ved omsorgsovertakelse, med mindre det også er tvingende nødvendig.

   Det var heller ikke tilfellet i saken.

   3. Barnevernsleder kan ha hatt inhabilserende motiver.

   Under prosessen kom det frem at en av lederne i den lokale barnevernstjenesten, har gått i samme klasse under sykepleierstudiene med fostermor.

   EMK artikkel 6 stiller like strenge krav til habilitet for en barnevernsansatt, som den gjør til en dommer.

   4. Norge undervurderte det internasjonale presset.

   Ingen enkeltstående barnevernssak, har skapt større internasjonalt engasjement, og måten norske myndigheter håndterte det på, står til klart stryk.

   I stedet for å innrømme menneskerettsbrudd, fortsatte norske myndigheter med sin sedvanlige arroganse og ignoranse.

   Er det noe norske myndigheter bør ha lært av dette, så er det å ikke undervurdere sine internasjonale motstandere.

   Til slutt hadde heller ikke norske myndigheter noe valg annet enn å tilbakelevert barna, godt pakket inn med sedvanlig byråkratisk tåkeprat.

   5. Denne saken har kostet Norges internasjonale omdømme dyrt.

   I tillegg har verden der ute blitt oppmerksom på at det er tusenvis av andre "Bodnariu-saker."

   Det beste norske myndigheter nå kan gjøre for ikke å tape ytterligere ansikt, er å legge seg paddeflat og snu seilet der menneskerettsvinden blåser.

   Det er kanskje i overkant optimistisk, men det vil bli langt dyrere for Norge fremover å la være.

   Bodnariu-saken har for alvor satt Norges menneskerettsbrudd på det internasjonale kartet, og der vil det forbli til norske myndigheter kler av seg arrogansen og opptrer slik de er forpliktet til etter menneskerettene de selv har signert på.

   Og til alle andre som sliter med systemet i denne type saker:

   Husk at en omsorgsovertakelse er et midlertidig inngrep, som skal avbrytes så raskt forholdene ligger til rette for det. Det er senest slått fast i i Jansen-dommen, der Norge enstemmig ble dømt for brudd på EMK Artikkel 8.

   *

   Rebecca Schøyen:
   Tusen hjertelig takk for den goe jobben du gjør, med avsløre arrogante og falske Norge. Sitter her nå venter i spenning til lobben dommen, norge vil tape med glans :) :)

   Kathrine Bjelland:
   Marius, Uredd rettferdighets kriger for barn , blir ikke mer sterkt, ærefullt og edelt enn det ! Takk Marius. Du skulle hatt slik medalje fra kongen , men landet er opp ned så denne kronen er bedre ! ! !

   Inger Løvetann Krogh:
   Du er unik Marius Reikerås

   Sylvi Jensen:
   Til rette for det ja, å vite det 8 år etterpå i full av depresjon, er ikke fullverdig liv. Var da fanden meg under studie da dem stjal mitt barn.
   Trenger bare leilighet med 2 soverom

   Sylvi Jensen:
   Godt jobbet, sende mere lys og varme <3 til alle foreldre som har mistet sine barn <3

   ️
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, fredag 07. juni 2019: 

   Mørkt, stille og omkring 11 pluss-grader Celsius her ute mellom klokken 02 og 03. Litt senere 10 pluss-grader, lysnende, fugle-sang og en koko gjøk. Spredt skyet med opp til omkring 17 pluss-grader utover formiddagen. Spredt litt lett skyet, sol, mild svak bris og 19 pluss-grader klokken 15. Med 17 pluss-grader klokken 18. Slørete himmel og 13 pluss-grader klokken 21. Dunkelt halv-mørkt og i underkant av 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 07.06. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156125691236875

   Man trenger ikke krim, når virkeligheten kan risikere å overstige fantasien

   For i to av sakene jeg har involvert meg i, har påfallende mange av de viktigste personene, i statens disfavør, falt fra.

   Tilfeldig?

   Du får vurdere selv.

   For hva skjedde egentlig med flere av de personene som forsøkte å bistå nordsjødykkerne?

   - Rettferdighet for pionerdykkerne

   "Nå er det viktig at alle gode krefter forener seg, slik at vi får gjort opp for de helseskader som pionerdykkerne har pådratt seg på grunn av dykkingen i Nordsjøen," sa lagdommer Petter Lossius til norsk media våren 2003.

   Petter Lossius ledet kommisjonen som undersøkte forholdene pionerdykkerne arbeidet under i Nordsjøen.

   Kort tid etter at Lossius hadde levert sin rapport til Stortinget, døde han.

   Angivelig som følge av drukning utenfor New York, 11. september 2003.

   En måned senere, 8. oktober 2003, døde Torbjørn Bjerkeseth.

   Bjerkeseth var en av dykkernes nærmeste rådgivere og hadde viktig informasjon i og med at han jobbet i Justisdepartementet.

   Rett før saken skulle opp i Oslo tingrett vinteren 2008, var dykkernes viktigste vinte, dykkerlege Svein Eidsvik, forsvunnet.

   Han ble høsten 2010 erklært for å være død av Forsvarsdepartementet.

   Men, han var ikke død. Det var bare noe departementet påsto.

   Eidsvik døde juli 2015.

   Og i juli 2014 døde maskinsjefen på Scandinavian Star, mordbrannen som krevde 159 menneskeliv påsken 1990, Heinz Steinhauser.

   Jeg snakket med ham på telefon i 2006, og da var han tydelig på at han ville fortelle sannheten.

   Men, i likhet med Eidsvik, forsvant han plutselig i det store intet.

   Nei, jeg har ingen konkrete bevis på hva som har skjedd med de ovennevnte herremenn. Bortsett fra at de alle er døde.

   Men, at de var helt sentrale skikkelser for å oppklare "dykkersaken" og Scandinavian Star- saken, er jeg ikke i tvil om.

   Så kanskje på tide å se litt nærmere på hva som foregår her hjemme, før vi skal leke verdenspoliti der ute.

   http://www.dagbladet.no/kultur/mystisk-dodsfall-blir-tv-serie/71152321
   Mystisk dødsfall blir TV-serie
   Jan Wiborg var sentral i kampen om hovedflyplassen i Norge. Så falt han…
   dagbladet.no

   *

   Edel Marie Lervik:
   Dette er ikke tilfeldigheter.

   Kjetil Martinsen:
   Det kan vel ikke være noen som helst tvil om at Wiborg ble drept pga at noen ville ha Norges nye hovedflyplass på Gardermoen.

   Rolf Schou:
   Spørr arbeiderpartiet, hva, som har hendt her!?

   Rolf Schou:
   Norge har vært styrt, og styres, av en rett brytende og kriminell klan, som hele folket må takle fremover!

   Helene Saastad:
   Riktig Marius Reikerås! - « Krim» er en del av realitetene rundt oss hele tiden! Ikke bare tema i bøker, såkalt fiction! Takk for innlegget 0

   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.06. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10216309929315619
  
   Parti-politikk kontra menneskerettighetenes lov og rett

   Ved politiske valg å stemme på politiske partier eller grupperinger er i henhold til menneskeretts-konvensjonene ikke lovlig. (ICCPR Art 25.)

   Det skal bare stemmes på absolutt hvem som helst av enkelt-mennesker, unntatt på menneskeretts-krenkere. (UDHR Art 30.)

   Menneskeretts-konvensjonene har mangfoldig videre lovbestemt at absolutt enhver menneskerettighet er og skal for absolutt enhver være en ukrenkelig selvfølgelighet - uforfalsket, umistelig og uavhendelig, til beskyttelse og hjelp for absolutt enhver.

   Dette forutsetter at absolutt enhver muligvis eller reell offentlig menneskeretts-krenkelse real-kompetent og effektivt straffeforfølges og repareres.

   Ja, enhver menneskerettighet skal for absolutt enhver være en minste-garanti og en personlig forpliktelse, har menneskeretts-konvensjonene utvetydig lovbestemt.

   Og at det er hverken majoriteter eller minoriteter eller forfalskninger som skal styre og bestemme i samfunnet, men alltid lex superior - som er menneskerettighetene. Det vil si at det er absolutt ethvert enkelt-menneske sine alle og enhver menneskerettigheter som skal styre og bestemme i samfunnet - og skal være ukrenkelige. De er folkets og enhvers personlige og uavhendelige eiendom og forpliktelse.

   Folket er ingen majoritet, gruppering eller minoritet eller et valg-resultat, men folket er en integritet med reell respekt for absolutt enhvers likeverdige menneskeverd og forpliktende medmenneskelighet.

   Fordi de uforfalskede menneskeretts-konvensjonene bygger på og bærer i seg de felles-menneskelige prinsippene for lovlig lov og rett, politikk og forvaltning, - kontra ulovlig.

   Menneskeretts-konvensjonene og blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 30, har lovbestemt, at:

   "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."

   For eksempel såkalt parlamentarisme, altså at politikere, dommere eller andre offentlig ansatte bestemmer, er altså ikke lovlig hvis det ikke er i samsvar med absolutt enhvers alle menneskerettigheter.

   «All makt skal samles i denne sal» er et kjent uttrykk som ofte siteres i forbindelse med prinsippet om at Stortinget eller andre instanser skal være det øverste makt-organ. (Uttrykket stammer i Norge fra en tale Johan Sverdrup holdt 8. mars 1872 i sammenheng med den såkalte statsrådssaken i Stortinget, som medførte at såkalt parlamentarisme ble innført i Norge i 1884.)

   Men det er hverken nepotismer, majoriteter, minoriteter, sær-interesser, korrupsjon, offentlig organisert kriminalitet, mafia-virksomhet, impunity, utplyndring, inkompetanse, inhabilitet, ulovlige lovbestemmelser eller ulovlige avgjørelser eller andre menneskeretts-krenkelser som skal styre og bestemme i eller for et samfunn.

   Det samme gjelder for eksempel også i forhold til såkalt direkte-demokrati eller valg og avsteminger, at hverken majoriteter eller minoriteter skal bestemme seg selv eller andre over en eller flere menneskerettigheter overfor et eller flere mennesker.

   Det alltid eneste unntak som kan lovliggjøres er ved uforfalsket nødverge.

   Menneskeretts-krenkere kan være utspekulerte, falske, vaklevorne, ulovlig eller utrolig dumme, liksom kloke, arrogante, egoistiske, hyklerske eller ville hva som er best eller verst, etc., felles for de er at de forsøker å få en eller flere menneskerettigheter erstattet med sin egen holdning, mening, oppførsel eller avgjørelse.

   Et av mange typiske eksempler, er at for å få gjennomført sine dumheter, forhastede slutninger og kriminelle hensikter eller konsekvenser, frister eller truer de med valg-flesk eller noe annet som handler om noe helt annet, henvist til mennesker, grupperinger og sær-interesser i sivilbefolkningen. Derefter kaller de det for "folkets vilje" og "folkets avgjørelse" og "folkets tillit", etc.

   De strekker ut sin hånd med knipper med valg-flesk. Den andre hånden holder de skjult bak sin rygg, med sine egentlige ønsker og hensikter - eller med all sin dumhet og forhastede slutninger.

   Det fristes eller trues med noe, for å få gjennomført ulovligheter.

   I det heletatt er det veldig typisk at menneskeretts-krenkere mere eller mindre åpent på forskjellige måter sier og påstår at menneskeretts-konvensjonene ikke er reell gjeldene lov og rett, men at de selv eller andre er det og skal være det. Og at de også handler, snakker og oppfører seg som at menneskerettighetene ikke er reell lov og rett. At de dermed - og som propaganda - avslører sin meget grove inkompetanse og menneske-fiendtlighet bryr de seg lite eller ingenting om. Menneskerettighetene ønskes neglisjert, fortiet og forfalsket.

   Men enhver politikk, avgjørelse, ideologi, person eller annet som medvirker i eller for bagatellisering, ned-prioritering, forfalskning eller noe annet menneskeretts-krenkende er ulovlig kriminell virksomhet og en katastrofe.

   Politiske valg kan forekomme å være en nød-løsning og nødverge, men ingenting annet enn uforfalsket nødverge (selvfølgelig inklusivt forholdsmessighet) lovliggjør en eller flere menneskeretts-krenkelser.

   Absolutt alt og ethvert som bestemmes i og av noen i den offentlige forvaltningen må solid og uforfalsket, uten vilkårlighet, diskriminering eller forhastede slutninger være i samsvar med lex superior, som er de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene.

   Lex superior, de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene, representerer og er for enhver det universelle menneskeverdet og det universelle folkets og menneskeverdets vilje og minste-garanti.

   *

   Rune L. Hansen:
   Et interessant eksempel på menneskeretts-krenkende hensikter - fra Norgespartiet sin side? 

   Hanne Herland (Herland Report) i samtale 26. mai 2019 med Lars Rønbeck (Norgespartiet).
   Hvorfor unnlater Lars Rønbeck å snakke om menneskerettighetene?
   Hva mener Lars Rønbeck når han snakker om "folket" som landets øverste myndighet?
   At han selv og mange andre vil ha fordeler av det - og andre ikke?
   Hva skal vi tro om dette og slikt?

   https://www.youtube.com/watch?v=IQtHrsOhpM0
   Direktedemokrati og folkeviljen Lars Rønbeck, Herland Report TV HTV
   youtube.com

   Rune L. Hansen:
   Lars Rønbeck ?

   
---
---

   Marius Reikerås, 07.06. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156126202561875

   Snakket lenge med en polsk jurist i dag, som har lest seg opp på de mange avsløringene som er kommet i forbindelse med Lobben-og Ensby-sakene.

   Han var tydelig i sin tale på at dersom dette hadde skjedd i Polen, ville hundretusener av mennesker tatt til gatene og protestert, regjeringen måtte ha gått av og de ansvarlige ville blitt stilt for lange fengselsstraffer.

   Slik er det dessverre ikke i Norge.

   Veldig få protesterer, ingen stilles til ansvar og regjeringen kan fortsette ufortrødent videre.

   *

   Siv-Hege Johannessen:
   Norge skal jo være så god på alt....yeah right :( :(  Her viser Polen atter en gang at de tar mere vare på sine innbyggere og menneskerettighetene til folke en det Norge noen sinne kommer til å gjøre :(

   Tore Tangerud:
   Trist da må vi stå opp og gå ut i gatene. Få til en gruppe ! Hvem har hode og pågangs mot jeg blir med i toget

   John Terje Henriksen:
   Nemlig - men denne reaskjonen uteblir naturligvis i sidrompa norge - landet der ingen offentlige ansatte er ansvarlige for noe som helst...ikke engang grove straffbare handlinger......

   Nina Kvamme:
   På tide vi gjør som franskmennene, på med de gule vestene og protestere mot diktaturet ! ! ! her i Norge er vi oppdratt til å tåle det og bli tvunget til å tåle det. Politikerne kaller det demokrati, folket våger knapt å si fra hva som skjer. Sett utenfor Norges grenser så blir det kalt diktatur :( :( :(

   Bente Olavsdatter:
   Slik er det heller ikke vi Romania. Har sett bilder fra demonstrasjoner derfra og det er et helt folkehav av mennesker. Hva i all verden er det med nordmenn som ikke protesterer mot menneskerettighetsbrudd, og ellers kritikkverdige forhold i Norge. F.eks bomkrigen som myndighetene har satt igang mot befolkningen... :( :( :(

   Anne Kirsti Larsen:
   Bente Olavsdatter Vi tåler så inderlig vel den urett som ikke rammer oss selv...

   Bente Olavsdatter:
   Anne Kirsti Larsen , Ja, det kan se slik ut... :(

   Inge Olsen:
   Vi må reise oss nå

   Charlotte Desiree Jacobsen:
   ! This

   Mads Andre:
   Helt sykt Marius Reikerås. Norske folk er noe av det feigeste som finnes.

   Rolf Schou:
   Og søvnige gjennnom tiårene!

   Monicha Nyhüüs Aas:
   Nordmenn koser seg selv i comforbobla si. Reagerer ikke før de selv står med møkk til midt oppetter låta :( :( :(

   Kirsten Laika Schei:
   Jeg undrer Reikerås
   Jeg har fått forslag om å reise til Polen.
   Men det gjelder ikke BV.
   Det gjelder mishandling som metode begått av politiet mot meg de ikke har noen sak mot, men faktum at jeg har informasjon de vil ha. - De bare glemte å først spørre, møte opp, gjøre jobben sin.
   De synes det var lurere å gå til angrep.Jeg er på flukt fra dem på på 5 året.
   Vil jeg kunne være trygg der?

   Jan Kowalski:
   Kirsten Laika Schei kontakt meg på priv (chat) Messenger..

   Unni Merle:
   Politikerene i Norge må skjønne viktigheten av å begrense statens inngripen i forhold til det sivile samfunn som bl a går på retten til familieliv, samt generelle menneskerettigheter!
   Land som har vært underlagt staters diktatur har erfart dette, og behandler derfor det sivile samfunn med respekt, og begrenser statens maktovergrep!

   Anne Kirsti Larsen:
   Vi er noen sauer her i landet. Finner oss i alt.

   Liss-Angelica Beck:
   Vi må ha en fredelig demonstrasjon. Ei nevnte sultestreik. Men ble aldri noe av, hørte ikke noe om det. Da kan man sette seg ned å være sulten utenfor hvert eneste barnevernskontor i hele landet. Da kommer utenlandsk media og lurer på «hvorfor i huleste sitter nordmenn å sulter, de er jo rike, stakkars barna deres» da skjelver nok politikerne i buksene og endrer litt av hvert.

   Greta Solheim:
   Jøss ..slike synspunkter må være basert på fri fantasi. Om det var tilfellet i Polen at regjeringen hadde gått av, så tenker jeg den hadde måtte gått av flere ganger årlig, fordi det sikkert også der jevnlig skjer at forvaltningsetater bryter lovgivningen herunder jukser med beviser.

   Trolig skjer det samme i Polen som her i landet, med referanse til at Mattilsynets leder tok ansvar og fratrådte stillingen.

   Noe annerledes er det der domstolene har brutt lovgivningen. Ettersom dommere er uavsettelige, kan de kun avsettes ved at det inngis anmeldelse, og tas ut tiltale etter etterforskning, eller dersom en dommer mangler domsevner slik om jeg huske rett, noen dommere for 3-4 år siden påsto om en dommer fra Bergen, som ble avsatt.

   Om regjeringen i Polen eller her måtte gå av som følge av domstolene/dommere har brutt lovgivningen, ville jo det tilsi at verken domstolene eller regjeringen er uavhengige i sin utøvelse.

   Noe annet er det at der domstolene har brutt lovgivningen, plikter Stortinget og regjeringen å inngå forliksforhandling om erstatningskrav, for de som er rammet, slik det ble gjort for Nordsjødykkerne, jf at bl a EMDs dom av 5.1.13 (Nordsjødykkersaken) har prejudikatverdi.

   Mens du Marius jo har klaget Lobben-og Ensby-saken til EMD, som fortsatt ikke har kommet med dom i Lobben-saken.

   Jeg er for øvrig ikke det minste overrasket at folk generelt ikke protesterer, det er utopisk å forvente at folk flest skal ”våkne”. Hvorfor skulle folk flest ”våkne”? – De fleste aner fred og ingen fare med vårt rettssystem.

   Når folk flest, også når jeg leser en dom, ja så forholder også jeg meg til at det dommer nevner er basert på de fulle beviselige (sannferdige) faktiske forhold, og dommer har verken jukset med eller underslått beviser.

   Slik sett blir jeg heller ikke det minste overrasket over om perifere folk som ikke har sett mine beviser, eller ikke kjenner bevisverdien, skulle tvile på at dommere i min sak underslo flerfoldige klare, sentrale beviser.

   Lajla Sivertsen:
   Jeg protesterer hvært dag mot satanstaten men folk tror så mye rart å alle korthus faller sammen jeg sier bare kun de som bygde huset sitt på stein har Guds nok til å advare andre selv om det betyr døden så gir jeg meg ikke håper bare jeg slipper å bli sagd i to av en rusten sag som en av Guds profeter opplevde

   Morten Eide:
   Det er farlig å stå på kravene i Norge. Da barnevernet på Levanger gikk lei startet de en straffesak med utelukkende falske anklager. Det ble 4 år fengsel og flere millioner i erstatninger og betale. Fy skamme...

   Anders Tallberg:
   Det er barnehagegenerasjonene som marsjerer; diltende etter autoritetene og uten mulighet for å mukke, slik det "alltid" har vært ...

   
---
---

   Marius Reikerås, 07.06. 2019 updated his status:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156126295231875

   Elin P. Gregusson skrev denne i desember 2014:

   "Jeg er overrasket over hvor overrasket jeg er blitt over likhetstrekkene mellom finans og barnevern.

   Fellestrekkene er digre pengebinger, kyniske og grådige sjarlataner og dypt uetiske advokater. Det som avsløres i Drammen Barnevern nå, ja det er er helt vanvittig.

   Barnevernledere som skriver de mest hårreisende brev i den hensikt å skjule økonomisk motiverte omsorgsovertakelser. Ikke at jeg ikke tror det samme foregår i andre deler av landet, for såpass har jeg fått med meg.

   Det unike er at det er en tøff journalist i en lokalavis med en tøff redaktør som skriver godt, og mye. Lokalavisene kan utrette mye hvis de bare erstatter artikler om "katter i trær og tørrkokte kjeler" med "politikk i praksis", og det som rører seg rett under overflaten.

   Ære og heder til Drammens Tidene og journalist Herborg Bergaplass som presenterer gravende journalistikk i avisen, dag etter dag."

   Da hadde vi akkurat vært på Stortinget og møtt Morten Wold, for å snakke nærmere om den sjokkerende Drammen-saken.

   Tsjekkisk media skrev også om saken.

   Hanne Holmstrøm, som i realiteten har vært eneorkester i Ensby-saken, og som nylig ble slaktet av Sivilombudsmannen, var også involvert i Drammen-saken.

   Fellesnevneren er:

   Hun har tjent millioner på oppkonstruerte rapporter, som har ødelagt andres liv.

   Noterer for øvrig at Stiftelsen Vilde også er involvert i Drammen-saken, slik den også er i Lobben -saken.

   *

   Monicha Nyhüüs Aas:
   "alle" omtaler norge som det beste, varmeste, tryggeste, høy-etiske etc...... land i hele verden. Hvem står for denne "informasjonen"? -Joda NRK og mainstream. Spør folk som har vært her: Kaldt folk, egoistisk og grådig.

   (...)
   Rune L. Hansen:
   Mange lands politiske regimer driver med slik propaganda, Monicha Nyhüüs Aas, og mange i sivilbefolkningene tror på det. "Vi er blandt de beste eller det beste land i verden", etc. Men de fleste land sine politiske regimer har ikke en tilsvarende stor økonomisk penge-sekk som olje-rikdommen og skatter og avgifter i Norge har medført, og er heller ikke så ivrige og iherdige med slik propaganda.

   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, lørdag 08. juni 2019, pinseaften: 

   Omkring 9 pluss-grader Celsius og fugle-sang her ute i natt. Overskyet og opp til omkring 12 pluss-grader frem mot klokken 09. Med yr og omkring 11 pluss-grader fra omkring 10-tiden. Uten nedbør og omkring 14 pluss-grader klokken 15 og med 15 klokken 18. Det vokser godt i disse dager. Den største kvann-planten, som er nokså nært i hagen, er oppmot to meter og blomstrer snart. Den har utrolig nok vokst stort og tykt og blomstret og frødd seg slik i flere år nu. Den er spesiell. De er vanligvis bare to-årige. Mye annet spennende også rundt omkring. Det er et stort og forfriskende gode å ha et friskt, mangfoldig og frodig landskap omkring seg. Blandt annet luft-kvaliteten vekstene på et slikt sted gir fra seg er superb. Særdeles godt og nyttig og i kontrast til terroren og utplyndringen. For det meste yr og regn utover kvelden, med ned til omkring 12 pluss-grader mot midnatt og halv-mørkt.
   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, søndag 09. juni 2019, 1. pinsedag: 

   Vått, regn og yr, svakt vind-drag og omkring 12 til 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Omtrent det samme, med disig himmel og tildels mye regn utover formiddagen og eftermiddagen. Med 10 pluss-grader klokken 17. Mye nedbør i hele dag. Omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt og nokså mørkt.
   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, mandag 10. juni 2019, 2. pinsedag: 

   Vått og omkring 10 til 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Halvt lett skyet, noe fugle-sang, stille og som "vanlig" ingen andre mennesker å se eller høre. Noen undret på om det ikke er ensomt her alene. Selvfølgelig er det det, men jeg har jo ikke noe valg eller andre muligheter og har lenge nu blitt vandt med det og arbeider uansett kontinuerlig og iherdig for at både jeg og veldig mange flere og andre skal bli frigjort. Jeg gjør fortsatt kontinuerlig selvstendige juridiske studier og notater og dokumentasjon, nasjonalt og internasjonalt og historisk og i forhold til alle land og samfunn - og har vel sånn sett ufrivillig kanskje forlengst blitt den mest lærde og selvstendige i Norge på det feltet. Ikke engang terror, angrep eller annet som skjer forstyrrer meg fra det. Tvert om. At alt slikt og helsen fremtvinger ytterligere begrensninger gjør heller det hele mere frigjørende eksplosivt og fortere positivt endrende i og for verden. Ondskapen og uretten i verden er både sin egen og alle andres verste og farligste ødelegger.
   Sol fra nokså lett skyet himmel og opp mot 12 pluss-grader frem mot klokken 09. Lett overskyet og 12 pluss-grader klokken 10. Overskyet med opp til omkring 14 pluss-grader frem mot klokken 16. Yr og 13 pluss-grader en stund fra klokken 16. Skiftende helt og delvis overskyet tildels med yr frem mot klokken 20 med 11 pluss-grader. Dunkelt og ned mot 7 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.06. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10216329683449460

   Menneskerettighetene kontra forfalskning og ødeleggelse av familielivet

   Visse mennesker og ideologier eller nepotismer mere eller mindre bevisst angriper og krenker den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og gjør seg dermed til kriminelle menneskeretts-krenkere.

   Menneskeretts-konvensjonene har lovbestemt at:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Og menneskeretts-konvensjonene har flerfoldig lovbestemt at:
   "Ingen må utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme." Og at: "Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Å medvirke i eller for på noen måte å forbryte seg mot disse lovbestemmelser er selvfølgelig meget grov kriminalitet. Det er å forbryte seg mot selveste "den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet".

   Men beskyttet av politiske offentlige regimer og nepotismer er dette likevel en form for kriminalitet som mange steder har fått pågå og enda ikke er straffeforfulgt og stoppet. Årsakene kan være forskjellige og mere eller mindre bevisst kriminalitet. Men i og med at slike handlinger og unnlatelser skjer i den offentlige forvaltningen så er konsekvensene selvfølgelig ytterligere katastrofale og ødeleggende.

   Menneskeretts-krenkere som forsøker å forsvare sin medvirkning i eller for slik kriminalitet vet og forstår liksom ikke at absolutt enhver menneskerettighet er og skal være umistelig og uavhendelig for absolutt ethvert menneske.

   Noen av menneskeretts-krenkerne forsøker å unnskylde seg med at det må interveneres i familien i og for nødverge. Men når det dermed krenker en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker uten i praksis å være tvingende nødvendig og for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte og med fortest mulig gjenopprettelse som aktiv hensikt, da er det falskt og forfalsket og ulovlig nødverge - og ytterligere menneskeretts-krenkende. (Krenkende og forfalskende blandt annet også Barnekonvensjonen (CRC) Art 19.)

   Dessuten har jo Barnekonvensjonens (CRC) blandt annet klart og tydelig lovbestemt, i Art 35 at:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Noen menneskeretts-krenkere forsøker også å unnskylde seg med at myndighets-misbrukende myndighets-representanter har tillaget lovbestemmelser, regler, dom eller vedtak som er menneskeretts-krenkende - og at de og det dermed i så tilfelle gjør det lovlig å krenke en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker.
   Men menneskeretts-konvensjonene og blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 30, har naturlig nok flerfoldig blandt annet klart og tydelig lovbestemt, at: "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."
   
   Ikke en eneste menneskerettighet skal altså kunne krenkes for et eller flere mennesker. Menneskerettighetene er og skal være en ukrenkelig helhet og forpliktelse for ethvert menneske. Å forbryte seg mot en menneskerettighet for å beskytte en annen eller en annens menneskerettighet er i seg selv altså hverken lovlig eller riktig eller en løsning. Tvert om.

   Det å forfalske eller neglisjere menneskerettigheter er populært blandt menneskeretts-krenkere når de tror de kan overbevise eller indoktrinere andre.

   For eksempel så hevder visse homse-grupperinger og deres medspillere at en-kjønnet ekteskap og familie-status for det er en menneskerett, men neglisjerer den vesentlighet at familien er "den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet".
   Dermed forfalsker de både menneskerettigheten, familien, ekteskapet og kristendommen (eller religionen). Og krenker dermed samtidig også flere, andre og alle menneskerettigheter.

   Menneskeretts-konvensjonene og Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 16, har lovbestemt følgende, at:
   "1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning.
   2. Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke av de vordende ektefeller.
   3. Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Det er altså familien i kraft av å være "den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet" som er en menneskerettighet og som "har krav på samfunnets og statens beskyttelse." Og ikke kunstige eller falske familier eller menneskeretts-krenkelser. Tvert om. De må sånn sett isteden begrense seg til å forvente beskyttelse for sitt privatliv.

   Som sagt og lovbestemt av menneskeretts-konvensjonene:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Det vil si og innebærer enhvers beskyttelse også mot falske og kunstige familier - og absolutt alle andre menneskeretts-krenkelser.
   
   *

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, tirsdag 11. juni 2019: 

   Omkring 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Sol fra nesten skyfri dus lys blå himmel og omkring 11 pluss-grader klokken 07.30. Opp til omkring 20 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen frem mot tilskyende og klokken 18 og overskyet. Overskyet og gradvis ned til omkring 16 pluss-grader frem mot klokken 23. Ned mot 15 pluss-grader og dunkelt mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 11.06. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10216336577421805

   Menneskerettighetene og sosial trygghet

   Politikk og offentlig forvaltning skal ikke forstyrre eller forarge enkelt-mennesker eller sivilbefolkningen hvis det ikke er viktig og vesentlig.

   Men enkelt-mennesket eller sivilbefolkningen skal forstyrre eller forarge den offentlige forvaltningen hvis det gjelder noe viktig og vesentlig.

   Fordi menneskeretts-konvensjonene gir ethvert menneske rett til blandt annet sosial trygghet og enhver umistelig og uavhendelig menneskerettighet.

   Er det mulige feil eller mangler i forhold til noe av dette så er det meget viktig og vesentlig at det real-kompetent undersøkes og repareres.

   Derfor må den offentlige forvaltningen alltid være meget åpen og kompetent i forhold til argumentasjon og til å la ansatte bli straffeforfulgt.

   Blir ikke feil og mangler real-kompetent reparert så har det smittsomme ødeleggende og katastrofale konsekvenser for enhvers sosiale trygghet.

   *

  
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, onsdag 12. juni 2019: 

   Mørkt, mild vind og omkring 17 pluss-grader Celsius her ute klokken 02 i natt. Grå-lysning, fugle-sang og ned mot 15 pluss-grader klokken 03. Lysere, men overskyet og omtrent det samme med opp til omkring 17 pluss-grader videre utover formiddagen og eftermiddagen. Den her i hagen årets aller første rose-busk som blomstrer begynte å blomstre allerede for flere uker siden. Nu er det enda to sorter som har begynt å blomstre. Og mye forskjellig annet også, selvfølgelig. Og noe nytt for hver dag. Alt plantet strategisk av meg for omkring 15 år siden og det meste trives godt. Det var omtrent bare furu og bjørk med enkel bunn-vegetasjon her da vi kjøpte eiendommen i år 2002. Jeg gjorde et stort arbeide rundt omkring her ute frem mot år 2006. Videreføringen og stell stoppet selvfølgelig da vi ble angrepet da. Alt kunne og burde vært meget mye annerledes. Mildt sagt! Ned mot 15 pluss-grader og antydninger til yr klokken 21.45. Omkring 14 pluss-grader og dunkelt mot midnatt.
   
--- 

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, torsdag 13. juni 2019: 

   Ankommende yr og 13 pluss-grader Celsius her ute klokken 01.40 i natt. Yr og 12 pluss-grader klokken 05. Omtrent det samme og disig himmel videre frem mot klokken 10 og 13. Med 13 pluss-grader og mindre yr klokken 13. Gradvis til halvt overskyet og omkring 14 pluss-grader frem mot klokken 17. Halvt overskyet og tildels hvirvlete himmel og 14 pluss-grader klokken 18. Helt og delvis overskyet utover kvelden, med litt yr og ned mot 12 pluss-grader mot midnatt og dunkelt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 13.06. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10216350665854007

   Menneskerettighetene kontra enhver vilkårlighet eller krenkelse

   Menneskeretts-konvensjonene garanterer sosial trygghet og ikke-diskriminerende velferd og økonomi for absolutt enhver i land hvor de er ratifisert.

   Dette forplikter absolutt enhver ansatt i den offentlige forvaltningen fremfor alt annet. Lovbestemt i blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 30, som sier at:

   "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."

   Og for eksempel i Barnekonvensjonen (CRC) som i sin innledning har lovbestemt, at:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".
   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind")

   Og for eksempel i Barnekonvensjonen sin Art 4, som har lovbestemt, at:

   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   At det enda finnes politikere og andre offentlig avsatte som ned-prioriterer, forfalsker eller ikke respekterer dette er selvfølgelig grov kriminalitet.

   De tror de kan sette annet eller sine egne ønsker, behov eller hensikter over en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker.

   At de i praksis tror det er selvfølgelig både vilkårlighet, forhastede slutninger, menneske-forakt, tyveri, samfunns-ødeleggelse og grov kriminalitet.

   Effektivt og real-kompetent å få straffeforfulgt og reparert alt og ethvert slikt er en selvfølgelig nødvendighet. Uten ulovlige straffe-reaksjoner.

   Absolutt ingen, hverken i eller utenfor den politiske eller offentlige forvaltningen, skal altså kunne medvirke i eller for en menneskeretts-krenkelse overfor et eller flere medmennesker.

   Hverken med ulovlige lovbestemmelser, dommer, avgjørelser, regler, unnlatelse eller på noen som helst annen måte.

   Vilkårlighet - det vil si synsing, tolkninger, meninger, spekulasjoner, forfalskninger, teorier, forhastede slutninger eller annet - gjør det på ingen som helst måte lovlig.

   Det absolutt eneste unntak, som i samsvar med Barnekonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene kan lovliggjøres, er hva som ligger i begrepet lovlig og uforfalsket nødverge (emergency / nødsituasjon) og tvingende nødvendighet. Hvilket blandt annet innebærer for en kortest mulig tid - og reell forholdsmessighet - med snarest mulig gjenopprettelse som aktiv og reell hensikt - også i praksis. Og at absolutt ingen menneskerettighet skal kunne forfalskes eller neglisjeres.

   Og som lovbestemt i blandt annet Barnekonvensjonen, Art 42:

   "Partene forplikter seg, gjennom egnede og aktive tiltak, til å gjøre konvensjonens prinsipper og bestemmelser alminnelig kjent både for voksne og barn."
  
   *

  
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, fredag 14. juni 2019: 

   Omkring 12 til 13 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis overskyet og opp til omkring 17 pluss-grader utover formiddagen. Overskyet med opp til omkring 18 pluss-grader utover eftermiddagen. Spredt lett skyet og ned mot 13 pluss-grader klokken 22. Omkring 12 pluss-grader, dunkelt og månen nokså full litt lavt sørlig mot midnatt.
   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, lørdag 15. juni 2019: 

   Ned til omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett skyet og opp til omkring 20 pluss-grader frem mot klokken 11. Omkring 21 pluss-grader klokken 13. Grålig og hvitlig overskyet og gradvis fra oppmot 24 pluss-grader ned mot 18 pluss-grader frem mot klokken 19. Med yr og ned mot 14 pluss-grader frem mot klokken 21. Videre med yr og 15 pluss-grader frem mot klokken 22. Omtrent det samme videre mot midnatt og dunkelt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.06. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10216362848238559

   Den "hemmelige" politiske forakt for menneskerettighetene

   Den "hemmelige" politiske forakt for menneskerettighetene er egoistisk og egentlig lett å forstå.

   Det handler om mennesker og sær-interesser som vil ha makt i steden for og over menneskerettighetene.

   Men dette tør de selvfølgelig ikke innrømme. Tør ikke, av frykt for både sivilbefolkningen og det internasjonale samfunn.

   Av frykt for både å bli straffeforfulgt og å miste karriære, respekt, anseelse og makt!

   Det er jo tyveri av enkelt-menneskets og sivilbefolkningens mest verdifulle og absolutt høyeste verdier!

   Og groveste form for forurettelse av både medmennesker, sivilbefolkningen og verden!

   Derfor må de både forfalske og neglisjere og bagatellisere menneskeretts-konvensjonene!

   Ja også neglisjere, fortie og forfalske alle de lovlige straffelovers lovbestemmelser som definerer deres kriminalitet og straff!

   Ja, til og med forfalske hva en menneskerettighet er for noe!

   Og ikke minst forfalske at menneskeretts-konvensjonene er egentlig, reell, presis og lett-forståelig lov og rett!

   Og forskjellen mellom lovlig og kriminell offentlig forvaltning, politikk og lov og rett!

   De må overfor verden late som at de er på rett side av loven, for ikke å bli innhentet av loven!

   De må få flest mulig med seg på dette, med alle midler!

   De må alene og selv ha makten, i steden for menneskerettighetene, medmennesket og enkelt-mennesket!

   De må "hemmelig" stå for dobbel-moral, falskhet, vilkårlighet, diskriminering, menneske-forakt og egoisme!

   De må i det heletatt bagatellisere, forfalske og fortie menneskeretts-konvensjonenes prinsipper og bestemmelser!

   Fortie ikke minst for eksempel hva som er lovbestemt i blandt annet Barnekonvensjonen, Art 42, at:

   "Partene forplikter seg, gjennom egnede og aktive tiltak, til å gjøre konvensjonens prinsipper og bestemmelser alminnelig kjent både for voksne og barn."

   Tenk hva som ellers kunne og kan skje!
 
   *

   Rune L. Hansen:
   Norges Grunnlov, Straffeloven, menneskeretts-konvensjonene og blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 30, har lovbestemt, at:

   "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."

   Rune L. Hansen:
   Og Menneskerettsdomstolen i Strasbourg (ECHR) har naturlig nok lovbestemt at hensikten med menneskerettighetene ikke er at de skal være teoretiske eller illusoriske, men at de skal være praktiske, gjennomføres og være effektive.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/2182038875255711/

   Istvan Golik:
   den er jo ikke hemlig engang

   Vidar Fagerholt:
   Alt i alt handler mye om forakt og inkompetanse.

   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, søndag 16. juni 2019: 

   Halv-mørkt, fugle-sang, yr, vått og mellom 15 og 14 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Yr og regn hele natten. Juni med all sin blomstring er her vårens forsommer måned - før juli påbegynner sommerens årstid med modningen og høstingen av frukter. Vekstene tar til seg nedbøren, vann og sildrende bekker med den jord og luft og kjærlighetens og visdommens varme og kommunikasjon de trenger og gjør seg nytte av, for å foredle verdens mysterier og mirakler. Disig himmel, vått, yr og 14 pluss-grader klokken 06.30. Overskyet og vått klokken 10. Opp til omkring 18 pluss-grader videre utover dagen, og efter hvert spredt lett skyet utover eftermiddagen. Halvt lett skyet, en mild bris og omkring 14 pluss-grader klokken 19. Dunkelt, månen nokså full lavt sørlig og omkring 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 16.06. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10216369598527312

   
Hvem lar seg bruke av kriminelle - og blir deres medskyldige?

   Hvem blir menneskeretts-krenkere ... i handling eller unnlatelse?

   Hvem har enda ikke lært seg menneskeretts-konvensjonene, men tror seg bedre?

   Hvem er de hovmodige - og hvem er de ydmyke?

   
Hvem lot seg bruke av kriminelle - og ble deres medskyldige?

   Og hvem ydmyker seg enda ikke?

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/2183759771750288/

   Gunnel Fölke:
   V I K T I G T

   Rune L. Hansen:
   Meget viktig ja, men dagens Norge har så utrolig mange menneskeretts-krenkere ... og for de er det viktigste å fortie og baksnakke alt slikt. Så bare det at du sier at dette er viktig kan gjøre deg meget upopulær og baksnakket :( De håper i det lengste at menneskeretts-konvensjonene og straffeloven ikke helt blir tatt på alvor eller får for mye oppmerksomhet.

   Gunnel Fölke:
   Rune L. Hansen sant

   Rune L. Hansen:
   Tankevekkende og skremmende er det også med alle de mange som ble advokater, dommere, politi, offentlig ansatte, etc., med så utrolig liten interesse for menneskerettighetene, lovlydighet og medmennesker! Var det derfor kun for karriære, penger, makt, hovmod og egoisme?

   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, mandag 17. juni 2019: 

   Omkring 10 til 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Nesten skyfri himmel og 14 pluss-grader klokken 08.30. Nesten overskyet, en mild bris og omkring 17 pluss-grader klokken 11. Overskyet, noe yr, en mild bris og 17 pluss-grader klokken 12. Med omkring 15 pluss-grader frem mot klokken 17. Yr og disig himmel og 15 pluss-grader frem mot klokken 19. Med 13 pluss-grader frem mot klokken 21. For det meste regn og yr, noe vind-drag og mellom 13 og 12 pluss-grader videre mot midnatt og dunkelt.
   

---
---

   Rune L. Hansen, 17.05. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10216378333505681

   Ytringsfrihet og menneskerettigheter på "norsk"

   Javisst blir man upopulær og baksnakket av det norske terror regimet og dets medspillere hvis man offentlig ytrer noe de de sterkt nok misliker. Men skal man eller bør man av frykt derfor frivillig knebles og undertrykkes?

   Det å bli upopulær og baksnakket av en slik politisk nepotisme kan innebære at man blir straffet. Til og med fryktelig meget grovt og lenge ulovlig straffet og forfulgt på mangfoldige forskjellige måter, mere eller mindre godt skjult.

   Og hvem vil vel det, heller enn å bli premiert for det motsatte?

   Skal vi derfor være et folk og en nasjon av feiginger og undertrykte? Som hverken våger å avsløre oss selv eller andre?

   Vågemot er kjærlighet sa tyske åndspersonligheten Johann Wolfgang von Goethe, men han sa så mangt, og hva visste eller mente vel han?

   Ytringsfrihet er en meget sentral menneskerettighet, som blandt annet innebærer enhvers rett til frimodige ytringer og sannhets-søkende virksomhet.

   Men med dobbel-moralens politiske regime så betyr jo også egentlig det, det motsatte, selvfølgelig.

   Nemlig at menneskeretts-krenkere skal premieres - og ikke avsløres eller ansvarliggjøres.

   «Det er typisk norsk å være god» er et kjent sitat fra daværende statsminister og lands-morder Gro Harlem Brundtland sin nyttårstale 1. januar 1992.

   Med det siktet hun selvfølgelig til seg selv og sine medspillere.

   I et stort intervju i Dagsavisen i desember 2018 sier hun:
   "Vi er i ferd med å miste kontroll over hva folk blir fortalt."

   Det er klart hun frykter det. Hun og hennes politiske medspillere har jo lenge i praksis tilordnet seg monopoler på hva som offentlig kan sies i Norge.

   Det har de gjort for å beskytte og forfalske og fortie sine allehånde groteske menneskeretts-krenkelser.

   Og for å videreføre den makt og kontroll de fordeler mellom sine venner og medspillere.

   Parti-politikk og demokrati er jo liksom å gjøre det slik. Indoktrinering - og splitt og hersk. Og ulovlig liksom å gjøre det lovlig.

   De vil ha ytringsfrihet og menneskerettigheter uten ytringsfrihet og menneskerettigheter.

   For hva er vel bedre enn hovmod, falskhet, fortielser og dobbel-moral?

   Det blir smittsomt karriærer, makt og fordeler av slikt.

   *

   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, tirsdag 18. juni 2019: 

   Omkring 12 til 13 pluss-grader Celsius og et tildels nokså mørkt sky-dekke tildels med yr og regn drivende med et vind-drag her ute i natt. Skyet overskyet, mild bris og 15 pluss-grader klokken 10. Med omkring 17 pluss-grader videre utover formiddagen og eftermiddagen. Halvt skyet, mild bris og 17 pluss-grader klokken 17. Med 15 pluss-grader klokken 19.30. Spredt lett skyet og 13 pluss-grader klokken 22.30. Dunkelt og ned mot 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 19. juni 2019: 

   Omkring 10 pluss-grader Celsius og månen lavt sørlig her ute i natt. Dus sol fra lett overskyet himmel og opp til omkring 17 pluss-grader frem mot klokken 11. Omtrent det samme videre utover dagen. Disig himmel og lett yr sent på kvelden, med gradvis ned til omkring 12 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 19.06. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156151829991875

   VIKTIG!

   EMK Artikkel 6-1 skiller IKKE mellom de faktiske og rettslige spørsmål.

   I storkammeravgjørelsen Le Compte, Van Leuven og De Meyere v. Belgia (no. 6878/75; 7238/75) av 23. juni 1981 skriver EMD følgende i premiss 43 flg:

   ”For civil cases, just as for criminal charges (see the Deweer judgment of 27 February 1980, Series A no. 35, pp. 24-25, par. 48), Article 6 par. 1 (art. 6-1) draws no distinction between questions of fact and questions of law.

   Both categories of question are equally crucial for the outcome of proceedings relating to "civil rights and obligations".

   Hence, the "right to a court" (see the above-mentioned Golder judgment, p. 18, par. 36) and the right to a judicial determination of the dispute (see the above-mentioned König judgment, p. 34, par. 98 in fine) cover questions of fact just as much as questions of law.

   To sum up, the applicants’ case (in French: "cause") was not heard publicly by a tribunal competent to determine all the aspects of the matter. In this respect, there was, in the particular circumstances, a breach of Article 6 par. 1 (art. 6-1).”

   *

   
---
---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, torsdag 20. juni 2019: 

   Yr, vått og omkring 12 til 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått, tildels noe lett yr og opp til omkring 14 pluss-grader utover formiddagen. Overskyet, vått og omkring 15 til 14 pluss-grader utover eftermiddagen og frem mot klokken 18. Yr og 12 pluss-grader frem mot klokken 22. Vått og omkring 11 pluss-grader mot midnatt og dunkelt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 20.06. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10216402844158432

   Menneskerettigheter, eller ikke?

   For at begrepet menneskerettighet skal ha reell og selvfølgelig betydning, så må enhver menneskerettighet for ethvert menneske være umistelig og uavhendelig. Og det er selvfølgelig også hva de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene har lovbestemt at de er og skal være.

   Uten det ville en menneskerettighet heller ikke være en menneskerettighet.

   Blandt annet derfor er det meget meget viktig at alt og ethvert i den offentlige forvaltningen som neglisjerer, bagatelliserer, forfalsker eller ned-prioriterer en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker blir real-kompetent straffeforfulgt og reparert.

   
For eksempel har Barnekonvensjonen (CRC) i sin innledning lovbestemt, at:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".
   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind")


   *

   
---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, fredag 21. juni 2019: 

   Vått og ned til i underkant av 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått og 13 pluss-grader klokken 10.30, derefter regn en stund. Mye regn og torden og tildels ned mot 9 pluss-grader videre frem mot klokken 14. Overskyet, vått og 11 pluss-grader klokken 15. Regn igjen litt senere. Vått og tildels regn og yr og ned mot 9 pluss-grader frem mot klokken 23 og videre frem mot midnatt og dunkelt. 
   
---
---

   Rune L. Hansen, 21.06. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10216404793727170

   Menneskerettighetene og ansvar

   Lovbestemmelser, mennesker eller avgjørelser som i praksis ikke respekterer enhver menneskerettighet er hva annet enn kriminalitet?

   Ingen skal kunne skylde på andre for selv ikke å respektere en menneskerettighet for et eller flere mennesker.

   Menneskeretts-konvensjonene og blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 30, har lovbestemt, at:

   "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."
 
   *

  
---

   https://www.facebook.com/groups/188229141585377/588126311595656/

   Rolf Schou:
   Så sant, Rune L. Hansen

   
---
---

   Monicha Nyhüüs Aas, 21.06. 2019:
   https://www.facebook.com/monicha.aas/posts/10214873841184339

   Tenk litt over dette både politikere og folket. Til høsten er det valg!!!

   Jeg blir bare så matt av den forringelsen jeg ser av vårt land, det finnes ikke et land i verden, som har bedre forutsetning til å gi sine innbyggere en verdig hverdag, men man ser at flere og flere blir rammet av umenneskelig forvaltning... det sendes penger i hytt og pine, vi har i alle sektorer, budsjetter som overgår alle andre land, men disse midlene kommer aldri frem til bruker... den som kunne trylle....men det kan vi jo ikke, noen av oss.... på min vandring i dette landet, har jeg møtt en masse mennesker, som består av gode kvaliteter, og mye medmenneskelighet, de støtter de som sliter, stiller opp i demonstrasjoner, har gode intensjoner, om å være med på å skape endringer til det bedre.. ja selv andre kontinenter, og statsmakter, har stilt opp, for å støtte den norske befolkningen i denne verdikampen. Men, våre egne folkevalgte, velger å forholde seg så tause de bare kan, de responderer ikke på den uretten mange opplever i forvaltningen de selv er ansvarlige for, noe som etter et par generasjoner, vil gjenspeile seg hardt og brutalt i folkehelsa, til sin egen nasjon. Vi må aldri slutte denne kampen for respekt av grunnleggende menneskerett, det er den viktigste kampen vi har startet, i etterkrigstid. Jeg har fundert mye på, hvorfor vi som for mange år siden startet denne synliggjøringen av menneskeretten her i landet, har opplevd å bli latterliggjort, stemplet som gærninger, skrotinger, ja selv Knutbypastoren var det en av disse akademikapampene som kalte Marius Reikerås i forbindelse med opprettelsen av rettsikkerhetsgruppen, ingen av de som styrer, tok til ordet, for å forsvare oss som gruppe, eller temaet vi skulle prøve å rette søkelyset på, nemlig hvordan man kunne sikre enkeltindividets rettsikkerhet i fremtiden...i ettertid har jeg tenkt, det må være at de som sitter som lovgivende makt, domstoler og andre, ikke har ønsket å synliggjøre menneskerettighetene for eget folk... da må de jo plutselig begynne å respektere den i forhold sitt eget folk, noe de har glatt oversett å gjøre i alle år, fordi .... de har ikke undervist hverken sine ansatte, eller egen befolkning i dette her, og ingen befolkning benytter seg av rettigheter ,de ikke vet noe om. Nå er det tusenvis av mennesker som begynner å bli bevisste på dette lovverket, som er universelt, og er et minstekrav av rettigheter de har, når de blir berørt i saker mellom staten, og de som privat part.... dette hadde nok våre makthavere helst sett at aldri hadde skjedd.... men kjære stat, det har skjedd, og det skjer... ta dette innover dere nå som dere går ut i ferie, kampen fortsetter i folkesjela. Vi skjønner i dag, at menneskerettigheter har vi også, ikke bare alle andre innbyggere, i andre land, som har mye dårligere forhold, enn hva vi selv har her hjemme.... de gjelder oss Nordmenn også. Dere staten er den objektive parten i disse sakene, og det er deres fordømte plikt, å påse at disse rettighetene ikke blir krenket, når dere møter den private part. Ferdig snakka !!

   *

   
---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, lørdag 22. juni 2019: 

   Vått, yr og regn og omkring 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Halvt overskyet fra vest, vått og 10 pluss-grader klokken 10. Halvt skyet og 14 pluss-grader klokken 13.30. Omtrent det samme videre utover dagen. Med ned mot 11 pluss-grader klokken 22. Omtrent det samme videre mot midnatt og dunkelt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 22.06. 2019 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/?multi_permalinks=2462739657080282

   Menneskerettserklæringen, Art 16 p3:

   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Art 2:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art".

   Art 30:
   "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."

   *

   Rune L. Hansen:
   Ps: Menneskeretts-konvensjonene har mengder med ukrenkelige menneskerettigheter som i praksis har lovbestemt akkurat det samme angående familiens ukrenkelighet.

   Rune L. Hansen:
   For eksempel har Barnekonvensjonens Art 35 klart og tydelig lovbestemt, at:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Barn skal ikke være en ting eller handelsvare som pakker med penger!

   Barnekonvensjonens total-forbud mot bortførelse av barn og foreldre og mot menneskehandel må respekteres og sikres.

   Rune L. Hansen:
   Mange i dagens Norge og andre steder misliker dette, fordi familie-fiendtlighet og familie-ødeleggelse hovmodig (som i Sodoma og Gomorra) har blitt gjort "politisk korrekt" og indoktrinerende og perverterende.
   Familie-ødeleggelse er både blitt ønsket og akseptert av mange krefter i et slikt samfunn. Ikke minst også derfor neglisjering og forfalskning av menneskerettighetene.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/2194706603988938/

   Karin Ullensvang:
   "Mangfold" er den nye trenden og den "perfekte familien" finnes kun blandt de privilegerte.
   Det som var naturlig før er blitt mangfold.

   Rune L. Hansen:
   Mangfold i betydningen toleranse for offentlig kriminalitet i form av menneskeretts-krenkelser, Karin Ullensvang.
   Og menneskeretts-krenkerne som den perfekte nepotismen og "familien".
   Verre kan ikke noe bli! 

   
---
---

   Marius Reikerås, 27.06. 2019:
   
https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156158109356875

   Norge bryter sine menneskerettsforpliktelser på en rekke områder, men bryr seg ikke.

   Selv etter at ESA, i 2016, forhåndsindikerte at Norge bryter med EØS avtalen på helsesektoren, ved at pasienter skal kunne oppsøke hjelp som ikke tilbys i Norge i utlandet og få det refundert, bestrider Norge det:

   Her er er utdrag av ESAs brev av 16 februar 2016 til Norge:

   "Having examined the legislation concerning access to in-patient treatment in other EEA States in Norway, as brought to the Authority’s attention by the aforementioned complaints, the Authority reached the conclusion that the criteria in the Norwegian legislation concerning access to in-patient treatment abroad were not in line with the EEA Agreement, in particular with Article 20 of Regulation 883/2004 on social security coordination and Article 36 EEA."

   *

   Eve Anoba.
   The only disability in life is a bad attitude.

   Eve Anoba:
   Maktgalna aktiviteter .

   Rune L. Hansen:
   Kriminelle neglisjerer den reelle loven. De har sine egne lover. Ingenting nytt med det. De tror seg å ha rett til det. :(

   
---
---

   Rune Fardal, 27.06. 2019:
   https://www.facebook.com/rune.fardal/posts/10156074335521150

   Når "lovlig fattede vedtak" bygger på ulov, er de ikke lovlige lenger, men justismord!

   *

   Bjørn Halvor Enciso Kvilhaug:
   Meget godt forklart som bygget på løgn er justismord, dessverre er det nok mange av i dommene som er gjort mot foreldre i Norge som er frarøvet sine barn på urettvis i norske domstoler.

   Bertil Roald Nerdrum:
   Jeg er selvfølgelig enig i det!
   Men Ei, hvor utbredt denne negative praksis er!!!
   Fytti ! katta!!!!

   Rune L. Hansen:
   Mange lar seg lett narre av trikset at det tillages ulovlige lovbestemmelser eller avgjørelser. :(

   
---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, søndag 23. juni 2019, sankthansaften: 

   Vått og omkring 10 til 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og opp mot 13 pluss-grader klokken 08. Med opp mot 15 pluss-grader og en mild bris klokken 10. Tildels med dus sol og 18 pluss-grader frem mot klokken 14. Efter hvert mindre og ikke overskyet videre utover eftermiddagen. Spredt litt skyet og ned mot 13 pluss-grader klokken 20. Ned mot 10 pluss-grader frem mot midnatt og noe dunkelt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 23.06, 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10216425115435200

   Menneskerettighetene kontra femi-nazisme

   Uttrykket er skremmende, men berettiget. Noe gikk galt, meget meget galt.

   Jeg skal her fremføre det kortfattet, generelt og skjematisk, men likevel presist.

   Hva angår makt var store deler av verden manns-dominert inntil for noen ti-år siden. Og er det også fortsatt mange steder.

   Naturlig og positivt for mange - og det motsatte for mange andre, Av flere grunner.

   Naturlig på grunn av den generelle menns fysiske overlegenhet og kvinners fysiske underlegenhet.

   Mannen beskytter kvinnen (og barna) og kvinnen beskyttes av sin mann.

   Og naturlig på grunn av den vesentlige forskjell på argumentasjon og følelser.

   Det mannlige er mere preget av perspektiv og argumentasjon enn det kvinnelige.

   Mens det kvinnelige er mere preget av beskyttelsens sfære, egoisme og følelser.

   Mannen representerer det aktive prinsipp og kvinnen det passive prinsipp.

   Godt anskueliggjort også blandt annet i Bibelen.

   Men alt slikt forutsetter gjensidig respekt og anstendighet, også juridisk og samfunnsmessig.

   Som uansett enten er tilstedeværende - eller fraværende.

   Midt oppi alt dette fremkom de felles-menneskelige menneskerettighetene, for nu flere ti-år siden.

   I form av menneskeretts-konvensjoner som lovbestemmer god moral og lovlighet.

   I og med umistelige og uavhendelige menneskerettigheter og forpliktelser for absolutt enhver.

   Dermed kriminaliseres enhver menneskeretts-krenkelse, både internasjonalt og nasjonalt.

   Deriblandt også diskriminering.

   Men problemet i den offentlige forvaltningen mange steder ble og er fortsatt dens menneskeretts-krenkelser.

   Fordi mange fortsatt respekterer egoisme, makt, karriære, penger og politikk mere enn menneskerettigheter,

   Kvinner og deres medspillere som fikk makt også. De brukte makten til å diskriminere og å forurette.

   De måtte dermed også de forfalske og neglisjere menneskeretts-konvensjonene. Til fordel for seg selv.

   De fortolket og forfalsket bruddstykker i menneskerettighetene for å indoktrinere.

   
Kvinner som aktivt og fordekt ønsket diskriminering og menneskeretts-krenkelser, liksom lovlig.

   Til glede eller undring og forskrekkelse også ikke minst for mange kvinner.

   Meget sterke elementer og krefter i verden influeres av dette, både de negative og de positive.

   Politiske sær-interesser blandt kvinner kjemper for lov og rett til bortførelse av barn.

   Og for betaling for det, generert av barna. Betaling i form av såkalt barnebidrag.

   Betaling ikke først og fremst eller bare fra staten, men fra den barnas far barna kidnappes fra.

   Kvinner som vil ha anerkjennelse og aksept som alene-mødre, selv om de egentlig ikke er det.

   Og derfor maksimal utplyndring og sverting og tilintetgjørelse av barnas far og familie.

   Hensikten eller konsekvensen er i første omgang en slags nasjonal og internasjonal kjønns-kamp.

   En slags kjønns-krig, som forfalsker og reelt neglisjerer menneskerettighetene.

   Dette var bare begynnelsen i og for denne globale borgerkrigen.

   Kidnapping av barn og foreldre ble stadig mere forsøkt alminneliggjort.

   Alminneliggjort og akseptert særlig blandt kvinner og til fordel for kvinner.

   Dermed går i det heletatt respekten for ekteskapet, forlovelsen, anstendighet og familien i oppløsning.

   Samt også for menneskeverdet og medmennesket, selvfølgelig.

   Noe som byråkratiseres og industrialiseres stadig mere, i stadig voksende fortielse av menneskerettighetene.

   Stadig sterkere vokser også frem politiske offentlige virksomheter som med kidnappinger påstår seg å beskytte barn.

   Det er ikke tilfeldig at slike virksomheter i stor majoritet består av kvinner og vilkårlighet.

   Neglisjeres menneskerettighetene så gjenstår bare vilkårlighet - altså kriminelt makt-misbruk i steden for menneskerett.

   Enhver vilkårlighet eller diskriminering er i seg selv en form for menneskehandel og menneske-fiendtlighet.

   Ethvert menneske tilhører sin egen familie - og 
menneskeretts-konvensjonene har lovbestemt at:

   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Dette angår altså absolutt ethvert menneske og samfunn. Både i fortid, nutid og fremtid.

   Kidnapper-virksomheten handler om å frata mennesker retten til sitt familieliv.

   Og om å fortie også det at det aldri hverken er nødvendig, forholdsmessig eller lovlig.

   Og om også å fortie konsekvensene av en slik politisk offentlig virksomhet.

   Knapt noe menneske kan overleve særlig bra eller lenge av å bli fratatt retten til sitt familieliv.

   Men handlingen og konsekvensene er langt på vei meget lettere å skjule enn for eksempel nazismens forbrytelser.

   Konsekvensene er likevel ikke mindre katastrofale.

   Derav uttrykket femi-nazisme.

   Menneskets, menneskerettighetenes, samfunnets og verdens absolutt farligste fiende i dagens verden.

   *

   
---

---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, mandag 24. juni 2019, sankthans:

   Omkring 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omkring 13 pluss-grader frem mot klokken 09. Med opp til omkring 16 pluss-grader eller mere videre utover formiddagen og eftermiddagen. Med yr og ned mot 14 pluss-grader noen timer frem mot klokken 20. Regn og mellom 14 og 13 pluss-grader videre utover kvelden og mot midnatt og halv-mørkt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 24.06. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156162122991875

   For alle som nå venter i spenning på at EMD skal avsi dom i storkammersaken mellom Lobben og Norge, kan dommen mellom Caldarau og Italia fra 22 juni 2017, leses med interesse.

   Den slår fast at selv innenfor den skjønnsmargin som ligger til medlemslandene, så skal ikke offentlige myndigheter sløse med tiden for å gjenforene barn med biologisk slekt. Sløser man, er det brudd på EMK Artikkel 8.

   Dommen er på fransk, men den bærende konklusjonen for å dømme Italia, lyder omtrent som følger oversatt til engelsk:

   "89. In the light of the considerations set out above (paragraphs 68-88) and notwithstanding the margin of appreciation of the respondent State in this matter, the Court concludes that the Italian authorities have not made adequate and sufficient efforts to the applicants' right to live with C. between June 2009 and November 2016 when they ordered the placement of the child for adoption and did not properly execute the judgment of the which called for the return of the child to his family of origin, thus disregarding the applicants' right to respect for their family life guaranteed by Article 8.

   90. Accordingly, there has been a violation of Article 8 of the Convention."

   Norske myndigheter er selvsagt pliktig til å følge premissene i denne dommen, selv om de ikke gjør det.

   *

   Rolf Schou:
   Norske staten i Barnevernsakene, har vel over mange år samlet seg opp mengdevis av forbrytelser, som de har gjort seg skyldige i, mot barn og familier. Er folk sprøe her i landet, som sover like forbannet!!! Eller er det, dette gjelder ikke meg!

   Glynt Høiensahl:
   Folk går i Søvne i Norge, de er så nedopet fra det regjeringen finner på, og tror at slik er det bare

   Vigdis Nygård Glynt:
   Høiensahl nei, de VET bedre!!!!

   Vigdis Nygård:
   Glynt Høiensahl alt er et spill for galleriet, og klart de vet hva de bedriver...!!!!

   Siv-Hege Johannessen:
   Tror det er den "gjelder ikke mæ" holdningen :(

   Rune L. Hansen:
   Argumentet om at "det gjelder ikke meg" er så dårlig og miserabelt som noe bare kan bli, - for da "glemmer" man at enhver menneskerettighet er og skal være umistelig og uavhendelig.

   Noralf Aunan:
   Det store spørsmål er imidlertid: Hvorfor tar det så ekstremt lang tid å få avgjørelsen? Kan det være noe muffens her?

   
---   

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, tirsdag 25. juni 2019: 

   Regn og omkring 13 til 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått, 13 pluss-grader, men uten nedbør klokken 11. Med opp mot 15 pluss-grader frem mot klokken 14.30. Med omkring 15 og 16 pluss-grader frem mot klokken 21 og videre mot midnatt og halv-mørkt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 25.06. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156164559416875

   "Removal of the child from his or her family is an extreme measure that should be used only as a last resort for the purpose of protecting a child in the face of immediate danger (Neulinger and Shuruk v. Switzerland [GC], No. 41615/07, § 136, ECHR 2010)."

   Nei, det er ikke mine ord, men ordene som Den Europeiske Menneskerettsdomstolen kom med i en banebrytende dom den 22 juni 2017.

   *

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen, Art 37:
   "Partene skal sikre at:

   a) intet barn utsettes for tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Hverken dødsstraff eller livsvarig fengsel uten mulighet til løslatelse skal idømmes for lovovertredelser begått av personer under 18 år,

   b) intet barn ulovlig eller vilkårlig berøves sin frihet. Pågripelse, frihetsberøvelse eller fengsling av et barn skal skje på lovlig måte og skal bare benyttes som en siste utvei og for et kortest mulig tidsrom"

   Rune L. Hansen:
   Barnekonvensjonen, Art 7:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   
---
---

   Marius Reikerås, 25.06. 2019:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156164556121875&set=a.10150975888001875&type=3

   Marica Pirsikova, er regjeringsadvokat i Slovakia, og Slovakias sendebud til Menneskerettsdomstolen

   Hennes mandat er å beskytte enkeltindividet mot staten, og hun fortalte nylig til slovakisk TV at grunnen til at Slovakia intervenerte mot Norge i flere saker for Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, er at Norge systematisk bryter med menneskerettene.

   Fredrik Sejersted, er regjeringsadvokat i Norge, og Norges sendebud til Menneskerettsdomstolen.

   Hans mandat er å beskytte statens rettigheter mot enkeltindividet, og benekte ethvert menneskerettsbrudd som staten har begått.

   Og han er villig til å lyve, selv overfor storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, for å forsøke å knuse individets rettigheter i kampen mot systemet.

   Noen som ser galskapen i hva Norge driver med?

   Er det rart at resten av Europa nå stiller seg hoderystende til våre offentliges holdninger til menneskerettene?

   *

   Rolf Schou:
   Du snakker om å falle sitt eget folk i ryggen, denne Fredrik Sejersted. Så lenge han sitter på denne stillingen, og saboterer menneske rettighetene, mot sitt eget folk, så skulle folk forlengst krevet hans avgang, i stillingen sin, men avisene er helt tyste!!

   Rolf Schou:
   Det er ikke noen ende på hvor alvorlig kriminelt, denne staten oppfører seg, mot sitt eget folk, i massevis av saker! Jeg er fristet til å si at, hvis ikke folk våkner, og står opp, mot alt dette, så havner de selv rett ut i denne statlige kriminaliteten, en vakker dag! Alt ligger klart for dette!

   Unni Merle:
   Rolf Schou
   Det er noe som heter: «If you can’t beat them - join them» - når overmakten blir for sterk! Noe så feigt!

   
---

---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, onsdag 26. juni 2019: 

   Omkring 15 til 14 pluss-grader Celsius her ute i natt, med litt lett yr omkring 05-tiden. Overskyet og omkring 15 til 14 pluss-grader utover formiddagen. Jeg plukket inn her ute til en skål med vill-blåbær i formiddag. Store mengder her på eiendommen er det ikke i år heller. Jeg vet ikke hvorfor. Bier har jeg ikke sett her enda i år, men mange humler særlig ivrige på bringebær-blomster. Mye bær og frukt blir det uansett her i hagen nu snart. Jeg skulle gjerne hatt glass med lokk for hermetisering i år også, men det er nokså tomt. Men jeg steller litt mere i hagen i år enn i fjor. Spredt lett skyet og 16 pluss-grader klokken 15.30. Med ned mot 10 pluss-grader klokken 21.30 og videre mot midnatt og dunkelt halv-mørkt.
   
---

---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, torsdag 27. juni 2019: 

   På oversiden av 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett skyet fra vest og 14 pluss-grader klokken 10. Med 15 pluss-grader og spredt lett skyet fra nord klokken 11. Spredt lett skyet med 19 pluss-grader frem mot klokken 16. Og med 13 frem mot klokken 20. Ned mot 11 klokken 22 og ned til i underkant av 10 mot midnatt og dunkelt.
   
---

---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, fredag 28. juni 2019: 

   Omkring 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Sol fra dus lys blå spredt lett skyet himmel, en mild bris og opp mot 12 pluss-grader klokken 07.30. Solen høyt i øst, spredt lett skyet g 14 pluss-grader klokken 10. (Solen så høyt her nord nu fordi planeten i årsløpet skakker.) Blandt annet mye svarthyll blomstrer nu. Tildels slørete himmel og omkring 19 pluss-grader frem mot klokken 16. Med 13 pluss-grader klokken 22. Omkring 11 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 28.06. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10216455823762889

   Menneskerettighetene, en dynamisk prosess

   En nødvendig dynamisk og demokratisk prosess. Ønsket misforstått og neglisjert av de mange menneskeretts-krenkere og deres medspillere.

   Derfor er det enda også meget misforstått og neglisjert. Fordi de vil være makten og loven i steden for menneskeretts-konvensjonene.

   Desto viktigere er det rett å forstå hva det betyr og innebærer at menneskerettighetene er en
nødvendig dynamisk og demokratisk prosess.

   Den er innebygd som en selvfølgelig kjerne i menneskeretts-konvensjonene, men tydeliggjøres best i deres helhet og realitet.

   De forskjellige land og samfunn kan i forskjellig grad være preget av den urett som enhver menneskeretts-krenkelse genererer.

   Det mest viktige og nødvendige er alltid real-kompetent å få stoppet og reparert absolutt enhver offentlig menneskeretts-krenkelse.

   Fordi absolutt enhver uforfalsket menneskerettighet for absolutt ethvert menneske er og skal være umistelig og uavhendelig.

   Det er det som er demokrati og frihet og absolutt enhvers minste-garanti, forpliktelse, personlige ansvar og reelle lov og rett.

   For at dette skal være eller bli en uforfalsket realitet, er menneskerettighetenes dynamiske prosess en ukrenkelig nødvendighet.

   
Menneskerettighetenes dynamiske prosess innebærer at absolutt ethvert menneske likeverdig har tilgang til real-kompetent lov og rett.

   Likeverdig, enkelt og effektivt, for å få reell beskyttelse mot absolutt enhver muligvis eller reell offentlig menneskeretts-krenkelse.

   
For menneskeretts-konvensjonene og blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 30, blandt annet har lovbestemt, at:

   "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."

   Dermed kan ingen skylde på andre for egen medvirkning i eller for en menneskeretts-krenkelse. Selvstendighet og bevissthet er enhvers ansvar og nødvendighet.

   Menneskeretts-krenkeres "nyttige idioter" skal altså ikke være mulig i noen offentlig forvaltning. Ingen skal forurette og ingen forurettes,

   At absolutt enhver offentlig ansatt sin medvirkning i eller for en menneskeretts-krenkelse real-kompetent skal straffeforfølges er en selvfølgelighet.

   Uansett hvor lav eller høy eller fraværende strafferammen er. Strafferammen skal uansett være i samsvar med menneskeretts-konvensjonene.

   At en strafferamme
skal være i samsvar med menneskeretts-konvensjonene vil si at den må være nødvendig og forholdsmessig for å kunne være lovlig.

   Tvingende nødvendige og forholdsmessige distinksjoner / forskjells-behandlinger, er ikke og skal ikke være noen slags diskriminering.

   Enhver form for diskriminering, forfalskning eller neglisjering av menneskers menneskerettigheter er kriminalitet, i henhold til menneskeretts-konvensjonene.

   Likhet for loven er og skal sånn sett være en selvfølgelighet.

   Enkelt-menneskets alltid enkle og frie tilgang til real-kompetent lov og rett er en selvfølgelighet for
menneskerettighetene og for menneskerettighetenes og demokratiets dynamiske prosess.

   Uten oppstår terror regimer, menneske-forakt og sær-interesser som krenker en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker.

   Enkelt-menneskers innflytelse og makt innenfor sine menneskerettslige friheter og forpliktelser for å få stoppet slikt er altså meget vesentlig og stor.

   Deriblandt også ikke minst for å få stoppet økonomisk diskriminering og ulovlige eiendoms-tyverier.

   At mennesker av offentlige myndigheter verdsettes og behandles unødvendig og uforholdsmessig ulikt er katastrofalt menneskeretts-krenkende.

   I meget stor grad medfører et slikt indirekte og direkte forskjellig menneskeverd og til også mange andre menneskeretts-krenkelser.

   I det heletatt medfører enhver offentlig aksept for en menneskeretts-krenkelse også flere og andre menneskeretts-krenkelser.

   Menneskeretts-krenkelser er ønsket av forskjellige slags mennesker, regimer og sær-interesser, men er uansett grov kriminalitet.

   Også derfor er menneskerettighetene en nødvendig dynamisk og demokratisk prosess for å få stoppet og reparert absolutt enhver menneskeretts-krenkelse.

   Å neglisjere, ned-prioritere, forfalske eller bagatellisere noe av dette er i seg selv grov kriminalitet.

   Menneskeretts-krenkelse i offentlig regi mot et eller flere enkelt-mennesker er grovere og farligere enn alt annet av kriminalitet.

   Menneskeretts-konvensjonene er og skal være og må være reell lov og rett, også i praksis.

   Bare slik kan samfunnet og verden nødvendig og stadig forbedres og foredles.

   
*

   
---

---

   Marius Reikerås, 28.06. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156171610481875

   Xxxxxx på 16 år, henvendte seg til domstolene, og hvor han redegjorde for at familien er i svært vanskelig økonomisk situasjon, og ikke hadde råd til å betale rettsgebyret:

   EMD har gjentatte ganger understreket at rettsgebyr som hindrer ankeadgangen, kan være i strid med EMK Artikkel 6.

   Retten har ikke engang besvart henvendelsen før saken ble avvist på grunn av manglende innbetaling av rettsgebyr.,

   Dette bare viser at spørsmålet om å få prøvd menneskerettene i Norge forblir, for svært mange, en illusorisk tankegang.

   *

   Øyvind Røed:
   At kjennelser blir avsagt etter at man får en frist på bare noen timer på å levere saksframlegg, hjelper ikke.

   Lindis Kronberg:
   Loven er ikke lik for alle før det økonomiske i systemet fjernes. Jeg mener at man skulle fått advokat på lik linje med en fastlege, og samme prinsipper om krav til behandling.

   Greta Solheim:
   Jeg kjenner vel nok ikke saksforholdet, men ettersom det synes som partens krav er ignorert samt at avgjørelsen fremstår ubegrunnet, bør parten påberope at nektelse av å innvilge fri sakførsel/fritak for rettsgebyr strider mot lovgiver vilje, og videre strider mot EMDs dom av 13. juni 2006 i saken Muckova mot Slovakia, som nettopp gjaldt avslag på fritak for rettsgebyr, uten at det var gitt noen begrunnelse knyttet til de faktiske omstendigheter det var lagt vekt på.

   Avslaget på fritak for rettsgebyr var i realiteten en endelig avgjørelse av saken, da saksøker ikke hadde råd til å betale rettsgebyr, noe den nasjonale domstolen var kjent med. EMD kom derfor til at avslaget krevde begrunnelse.

   I innstillingen fra Stortingets justiskomité presiseres det spesielt at «staten etter omstendighetene har plikt til å gi tilgang på fri juridisk bistand i den utstrekning det er en nødvendig forutsetning for effektiv adgang til domstolsprøving, jf Innst. 74 S (2016-2017).

   Norske domstoler plikter altså å vurdere rettsgebyret opp mot den enkeltes økonomiske evne, og å komme med en saklig begrunnelse.

   Videre fremholdes det i St.meld. nr. 25 (1999-2000) Om fri rettshjelp, side 5, at:

   ”En viktig dimensjon ved begrepet «effektiv tilgang» er at det ikke må finnes økonomiske barrierer. Det er bred politisk enighet i Norge om «at ingen skal lide rettstap på grunn av manglende økonomisk evne». Det innebærer at juridisk bistand ikke skal være et privilegium for de rike, men tilgjengelig for alle med begrunnet behov.

   Det gjentas det som er en hevdvunnen oppfatning, at et «godt rettshjelpstilbud er av avgjørende betydning for rettssikkerhet og reell likhet for loven», og at «det er bred politisk enighet om at ingen skal lide rettstap på grunn av manglende økonomisk evne»

   Rett til rett («access to justice»)

   Prinsippet betegnes internasjonalt som «access to justice». Det kan oversettes med «rett til rett». Det vil si at borgerne skal ha en reell mulighet til å få hevdet sin rett. Den som har rett skal få rett. Det er i så vel myndighetenes som hver enkelt borgers interesse at befolkningen har rett til rett.

   Formålet med rettssystemet er å bidra til at den materielle retten gjennomføres og etterleves etter lovgivers intensjon. Borgerne og andre rettssubjekter har en rekke friheter og rettigheter, samtidig som de er pålagt en del plikter. For den enkelte er det i vesentlig grad spørsmål om rettssikkerhet og rettsbeskyttelse.”

   Coys Müller:
   Helt utrolig som så mangt annet i dette forstokket landet. Det er utrolig hvor mange udyktige og firkantete politikere vi har i dette landet . Trodde de skulle være til det beste for landet og støtte befolkningen?
Men de er blitt en egen rase som herjer og besluttet på tvers av folkets ønsker.
   Tror vi må få en lov som forbyr at politikere ikke kan sitte mer enn 2 stortingsvalg, men hvordan få det til?

   Aina Gregersen:
   Fanger i Lekeland !

   Kirsten Laika Schei:
   Og for ikke å snakke om advokat.
   Mange får ikke det heller.
   Mao : retten til et effektivt rettsmiddel overholdes ikke av Norge.
   Det er det bare de rike som får.

   
---

---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, lørdag 29. juni 2019: 

   Omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis overskyet, tildels dust, noe mild bris og gradvis opp mot 19 pluss-grader utover formiddagen. Overskyet, mild bris og 15 pluss-grader klokken 16.30. Med noe yr og 14 pluss-grader omkring klokken 17.30. Overskyet med mkring 14 pluss-grader videre. Med 13 pluss-grader og nokså stille klokken 23. Omtrent det samme videre frem mot midnatt og dunkelt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 29.06. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156174188966875

   Korrupsjons-Norge:

   1. Tidligere styreformann i Tilsynsrådet for advokater,Christian Bruusgaard, ga kontrakter for over 13 millioner kroner til forretningskameraten sin, Svein Erik Stiansen. Uten anbud.

   Eneste konsekvens:

   En bot på kr 400 000 til Tilsynsrådet for advokater, som staten betalte til staten.

   Stiansen slapp (selvsagt) å tilbakebetale de millionene han ulovlig hadde fått fra Tilsynsrådet for advokater.

   Og for Bruusgaard? For han fikk lovbruddene (selvsagt) ingen konsekvenser.

   Glemte jeg å nevne at da Bruusgaard var styreleder i det offentlige eide Veidekke, så ga han kontrakter på drøye 50 millioner til sitt eget familieselskap?

   2. Klimadirektør i Oslo, tidligere stortingspolitiker for SV, Heidi Sørensen, har brukt drøye 30 millioner av skattebetalernes penger på PR-råd fra byrået Footprint, hvor partivenninnen Silje Tveitdal er partner. Uten anbud.

   Klimadirektør Heidi Sørensen beklager at det hele ble oppdaget, og skal ta "lærdom".

   Utover det får det neppe en eneste personlig konsekvens for henne.

   Og hennes venninne og hennes selskap, Footprint, slipper å tilbakebetale en eneste krone som de ulovlig har fått fra Oslo kommune.

   3. Sjef for bompengeselskapet, Fjellinjen,Anne-Karin Sogn, tildelte millionbeløp i konsulentoppdrag til sin venninne Karen Johanne Strømstad.
   Igjen uten anbud.

   Heller ikke her får det noen konsekvenser for lovbruddene, og Strømstad slipper å tilbakebetale de millionene hun urettmessig har mottatt.

   Og slik kunne jeg ha fortsatt med talløse eksempler inn i lørdags-kvelden.

   Og der disse slipper unna med sine lovbrudd i mange-millioners klassen, må du i fengsel om du får 180 000 for mye utbetalt fra NAV. I tillegg til å tilbakebetale beløpet.Med renter.

   Velkommen til Norges mange forskjellige lovsamlinger.

   En for eliten, og en annen for deg.

   *

   John Terje Henriksen:
   Har til stadighet hørt noen uttale at det ikke er korrupsjon i norge - heldigvis....Ja, tenk om så var folkens....hva er dette da om det ikke er grov korrupsjon i det offetlige norge. ?????  

   Arild Randulf Jakobsen:
   Norge er blitt ett pillråttent og gjennom korrupt samfunn og mange av våre fremste politikere er med på å kjøre vårt samfunn ned i den moralske avgrunnen

   Vidar Fagerholt:
   " Eliten " eksisterer ikke. Den er for lengst avkledd til å klassifiseres som grådighetens disipler.

   Karin Andresen:
   Når en lagmannsrettssak hales ut og der sitter 5 advokater pluss Kripos, pluss to fagdommere, pluss forsvaret - 2 advokater, sekretærer, etterforsker, mv, som får betalt - er ikke det også en type korrupsjon ?
   Politiadvokaten og statsadvokaten brukte goood tid på alt sitt og produserte tusenvis av sider i sin påtale. Helt unødvendig.

   Ruth Ensby:
   Heidi Sørensen beklager at det hele ble oppdaget - går det an si slik? Så hvis det ikke ble oppdaget, da hadde alt fortsatt sin skjeve gang til Sørensens tilfredshet?
   Frekkhet uten sidestykke :(

   Brynhild Karlsen:
   Vi har merket det her i huset ja! Påstand fra PST med 15 års strafferamme, ingen avhør , ingen siktelse, selvsagt ingen rettssak, men prøvd innlagt i psykiatrien på ubestemt tid. til og med innlagt på sykehusets fengselsavdeling for farlighetsvurdering. Kom ut som ufarlig og frisk, men fred var det ikke å få. Hva skal man kalle slikt? Jeg undres på om hvem som var mest paranoid ? Psykisk terror her i huset satt i sving av myndigheter som var redde for sannheten om verdens tilstand en 20 år for tidlig og gav uttrykk for det til folk med makt.

   Aina Gregersen:
   påtalemaktens kannibalisme ! -at de spiser hverandres intigritet - kjøre kolleger til bunns . Spise WHOs avflatningstabletter for og orke. Og sovepiller for og sove , og oppkvikkende for holde seg gående....og mer avflatning for ikke og føle...
   - etter dette må de ete hverandre....
   - måtte det smake like dant. ... og håper det var verdt det.
   "The Big white Nothing"

   Flemming Tollefsen:
   Og hva skal vi egentlig med Klimadirektør, med en stab med 30. Fast ansatte pluss innleide rådgivere og konsulenter ? Er klimaet i en øyeblikkelig katastrofal fase som den barnearbeidene forskerstaben fra 8. År alderen blir dradd fram på tv, og viser til deres ekspertise om den menneskskapte fullkommende,katastrofale, klimakatastrofe. Og det helt uten og nevne den da virkelig grunn. Det er en menneskeskapt årlig befolknings produksjons vekst på 80. Millioner mennesker. Og skal det løses må det en øyeblikklig katastrofe til. Skal det hele skje menneskapt, og raskt, må ca. Halparten av jordas befolkning utryddes, og det eneste effektive er vel da fjerne de største produsentene, deriblant også de rikeste. Og for deres gjenværende verdier og eiendom, ønsker sikkert den gjenværende stab, flyende verden rundt i privatfly, for,samtaler om hvor de skal handle Klimakvoter, sånn for, og før neste menneskapte klimakatastrofe ? Hvist dette er den, skjulte hensikt, så kan en vel med denne løsning, nå grave ned klimadirektører, klimakonsulenter, klimaekspertisen, ansatte kaffebærende, og regjørins klima, hart arbeidene lavlønnede slitere som i virkligheten, er de som lønner disse nye flotte klimabedriftene. Og det minner meg på politikeres uttaleser, om den neste så overveldene fantastiske arvtager etter Norsk oljevirksomhet. Vår nå lovende, og forventede penge innbringende krigsindustris våpenteknologi. Kjenner jeg fikk et akutt behov for avslappende/ beroligende , søvndyssende, menneskeskapt tåkeprat, for millioner av kroner, om fortsatt fø, klimaekspertisen.

   Aud Bodil Kanestrøm:
   Det som kommer frem er vel bare toppen av isfjellet. Nå må noe skje rundt om i ett enormt korrupt Norge. Er det ingen aviser som tørr å ta noe sånt frem i lyset.

   Åsmund Svendsen:
   Norge er styrt av noen uærlige sjeler, oppgjørets dag kommer alltids

   Anne Lise Fløysvik:
   Det finnes ikke ord for den galskapen en hører om, og ingen konsekvenser?? Skulle hatt "gapestokk" for makt eliten. Nei alt blir gjemt bak fine paragrafer. Takk for at du retter søkelyset på dette som skjer i norges land.

   Jimmy Robinson:
   Heia Norge

   
---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, søndag 30. juni 2019: 

   Halv-mørkt og omkring 13 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Derefter lysere. Overskyet, omkring 13 pluss-grader, vått, tildels med yr og torden frem mot klokken 09. Disig overskyet, regn, yr og kraftig med mye torden og opp mot 15 pluss-grader videre frem mot klokken 11.30. Med omkring 14 pluss-grader og tildels uten og mindre nedbør og uten torden videre utover dagen. Yr og regn og omkring 13 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt og halv-mørkt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 30.06. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10216468135470674

   Menneskerettighetene og myndighets-begrepet

   For menneskeretts-konvensjonene er staten en myndighets-representant, men også et retts-subjekt.

   Og hvem er vel ikke det?

   Mennesker, handlinger og avgjørelser som misbruker sin myndighet representerer avviket fra myndigheten, men representerer ikke myndigheten.

   Alle og enhvers myndighet er de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene.

   Fordi de uforfalskede menneskeretts-konvensjonene bygger på og bærer i seg de felles-menneskelige prinsippene for lovlig lov og rett, politikk og forvaltning, - kontra ulovlig.

   Enhver, alle og alt som helt og uforfalsket er i samsvar med menneskeretts-konvensjonene er altså den reelle myndighet.

   Derfor kreves det av enhver stat som vil ratifisere menneskeretts-konvensjonene, at menneskeretts-konvensjonene lovbestemmes i dens konstitusjon.

   Dermed blir menneskeretts-konvensjonene statens og dens borgere sin reelle lov og rett og myndighet.

   Dette er uproblematisk for enhver stat og grunnlov som har rettferdighet og menneske-respekt som sin hensikt.

   Uproblematisk, men forpliktende.

   Menneskeretts-konvensjonene og blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 30, har lovbestemt, at:

   "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."

   Og for eksempel i Barnekonvensjonen (CRC) som i sin innledning har lovbestemt, at:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".
   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind")

   Og for eksempel i Barnekonvensjonen sin Art 4, som har lovbestemt, at:

   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Det absolutt eneste unntak, som i samsvar med Barnekonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene kan lovliggjøres, er hva som ligger i begrepet lovlig og uforfalsket nødverge (emergency / nødsituasjon) og tvingende nødvendighet. Hvilket blandt annet innebærer for en kortest mulig tid - og reell forholdsmessighet - med snarest mulig gjenopprettelse som aktiv og reell hensikt - også i praksis. Og at absolutt ingen menneskerettighet skal kunne forfalskes eller neglisjeres.

   Å medvirke i eller for å krenke en eller flere menneskerettigheter overfor et eller flere mennesker er altså kriminalitet, som real-kompetent, fritt og effektivt må repareres - og hvis det finnes lovlige lovhjemler for det selvfølgelig også straffeforfølges.

   Absolutt ingen, hverken i eller utenfor den politiske eller offentlige forvaltningen, skal altså kunne medvirke i eller for en menneskeretts-krenkelse overfor et eller flere medmennesker.

   Hverken med ulovlige lovbestemmelser, dommer, avgjørelser, regler, unnlatelse eller på noen som helst annen måte.

   Vilkårlighet - det vil si synsing, tolkninger, meninger, spekulasjoner, forfalskninger, teorier, forhastede slutninger eller annet - gjør det på ingen som helst måte lovlig.

   Forskjellen på myndighet og myndighets-misbruk er altså meget viktig.

   Og er absolutt enhvers personlige ansvar og forpliktelse.

   *

   
---

---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq