----- Denne side: db202008.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
---  August 2020 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 01. august 2020:

   Fra 13 til ned mot 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Delvis og tildels skyet, noe mild vind og opp til 22 pluss-grader frem mot klokken 12. Overskyet med lett yr fra omkring 15-tiden. Med 18 pluss-grader klokken 17. Guffent grå-blålig og hvitlig overskyet med antydninger til yr og omkring 19 pluss-grader klokken 21. Årets her tidligste plommer og epler begynner å modne efter hvert nu i august. Hage-blåbær og annet også. Jeg har i blandt her ute plukket og spist litt blåbær, søtmispel, hage-bringebær, solbær, etc. i de siste uker. Små-fuglene tar det meste og nesten alt slikt her, under de enda pågående forhold, samtidig som de i det minste blandt annet gjødsler. Litt vedlikehold og arbeide i den stor hagen her nu, i forhold til helse og ressurser, finner jeg anledninger til, mest i forhold til medisinske remedier. Eiendommen her er omtrent 144 dekar (dvs. ca. 36 acre) og mangfoldig, så det er mye jeg under de rådende forhold ikke rekker eller kan prioritere i og for landskapet og naturen. Men jeg arbeider i det heletatt og alltid mest for nasjonale og globale bedre forhold, selvfølgelig. Å få stoppet menneskeretts-tyvene er det viktigste og nødvendigste av alt, for alle og enhver. Grålig og hvitlig overskyet, lett yr og 18 pluss-grader klokken 21.30. Nokså mørkt, 19 pluss-grader og fortsatt mild bris klokken 23. Mørkt, mild bris og 18 pluss-grader mot midnatt.
   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, søndag 02. august 2020:

   
Noen timer mørkt og omtrent uten nedbør her ute i natt. Disig overskyet, fuktig, vått, antydninger til yr og 15 pluss-grader Celsius omkring 06-tiden. Med 16 pluss-grader klokken 08.45 og tildels lett yr derefter. Med 15 pluss-grader frem mot klokken 13. Overskyet med omkring 14 pluss-grader frem mot klokken 17. Og videre med ned mot 13 pluss-grader frem mot klokken 22. Mørkt og plask-regn klokken 23.15 og videre regn og yr og ned mot 12 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, xx 18.07. 2020:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10219886565329284

   Menneskeretts-tyvene og deres medspillere 
   
   Offentlig ansatte som er menneskeretts-tyver og deres medspillere er livs-farlige og livs-ødeleggende for medmennesker og samfunnet.

   Enhver offentlig menneskeretts-krenkelse som ikke effektivt og real-kompetent repareres kan og vil medføre eller skjule også andre og flere menneskeretts-krenkelser.

   Det som kjennetegner en menneskeretts-tyv er at vedkommende, hvem enn det er, har krenket en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker. Vedkommende er dermed en kriminell og menneskeretts-forbryter. Og en offentlig menneskeretts-krenkelse foreldes ikke - men pågår stadig verre inntil den offentlig real-kompetent er rettet opp så godt som mulig.
Menneskeretts-krenkelser foreldes ikke - og menneskeretts-krenkelser stopper ikke av seg selv.

   Noen mennesker klarer eller ønsker ikke så lett å forstå at enhver offentlig menneskeretts-krenkelse effektivt og real-kompetent må straffeforfølges personlig og repareres.
De klarer blandt annet ikke å forstå noe så selvfølgelig at man alltid skal forsøke å rette opp den urett som har skjedd. Og at det handler om mennesker som konkret er forurettet.

   Enhver menneskerettighet er og skal for absolutt enhver være umistelig og uavhendelig har menneskeretts-konvensjonene lovbestemt. De er enhver det mest verdifulle og viktige og nødvendige ethvert samfunn og menneske har og alltid skal være garantert. Uten unntak.

   Det er bare uforfalsket nødverge (emergency) som kan lovliggjøre en offentlig menneskeretts-krenkelse - og da må krenkelsen være midlertidig og helt nødvendig og for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte - uten er den pågående kriminalitet.


   Jeg og min familie har nu aktivt av den politiske nepotismen i Norge blitt forsøkt ødelagt i omtrent 30 års tid. Jeg tildels og på noen måter også lengre enn det. Som så mange andre, både drepte og enda i en viss grad levende. 

   Allerede i barndmmen forstod jeg av mange grunner at meget er meget galt i Norge. Også med det politiske skole-systemet. Blandt annet fordi det er familie-ødeleggende og samfunns-ødeleggende, inklusivt menneske-ødeggende. Og at det til tross for å være en nød-løsning presenterer seg selv som en grotesk makt-faktor i forhold til alle og enhver. Sterkt inneholdende og preget av hysterikere, egoister, pedofile og andre perverser og politiske ideologier uten noen som helst seriøs respekt for eller interesse for de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene.

   Jeg forstod for mitt vedkommende både intuitivt og skrittvis mere og mere bevisst at jeg blandt annet og kanskje særlig og av nødvendighet må bli en slags forfatter og redaktør og søkende, for å opplyse og informere. Skolene for barn og ungdom og deres rammer og forhold bevitnet jeg ødelegge og indoktrinere barn og mennesker systematisk. Og at slike skoler har lite og omtrent ingenting positivt å gi. Heldigvis klarte jeg skrittvis bedre og bedre å unngå skolene og deres groteske forhold. Også litt hjulpet av den læreren jeg likte best, fru Storve. Hun skrev i sine avsluttende dokumenter om meg, at: "Rune går sine egne veier." Og det hadde hun rett i. Også hadde hun rett i å lite estimere negativt at jeg mere og mere stort sett holdt meg fraværende fra skolen. Kanskje fordi hun visste at jeg særlig i steden for tilstedeværelse der med stor appetitt hjemme leste og studerte Shakespeare, Goethe og annen verdens-litteratur og kommunikasjon. Stadig mere og bedre i min ungdom.

   Med hjelp av min far og en kamerat startet jeg i all beskjedenhet en slags butikk i et lite kjeller-lokale i sentrum av min hjemby, Trondhjem i midt-regionen av Norge. Vi kalte den bare for Bok-salg, ment som en slags mellomting mellom antikvariat og bok-cafe. Det ble vellykket og vi flyttet over til et noe stort lokale litt i utkanten av by-sentrum, på Møllenberg. Hele veien klarte vi samtidig å produsere meget enkle og billige ikke-politiske pamfletter, tidsskrifter og plakater efter et spesielt konsept i meget begrenset opplag, med en enkel hånd-drevet stensil-maskin. Konseptet var i hovedsak at alle og enhver som ønsket det selv selvstendig kunne bidra og også selv komme og direkte innskrive eller innlemme materiale. Av noen ble det dessverre i en viss grad også misbrukt til dårlige formål. For eksempel ble noe jeg selv ikke hadde skrevet underskrevet av noen som utspekulert forfalskende utgav seg for å være meg.

   God økonomisk styring og orden ble efter hvert vanskelig for oss i og med vår butikk. Særlig blandt annet ble vi overrasket over for oss helt uforutsigbare store strøm-regninger. Dessuten ble forholdene i byen stadig mere forurensende og uholdbare. Stadig mere preget av å være et gass-kammer og en fabrikk-by og konsentrasjons-leir og menneske-fiendtlig. Fiendtlig både for mennesker, dyr, vekster, jorden og naturen.

   I året 1981 var jeg 26 år gammel og skrev og utgav det første nummer av det forseggjorte tidsskriftet Årstidene, for iboende og omkringliggende natur. (Under pseudonym som Reidar Kråke og Billy Swansea.) Pent og påkostet trykt med 60 sider A4-fomat, tildels i og med farver. Trykke-kostnadene har jeg enda aldri klart å betale. Den lands-dekkende og av alle i Norge kjente norske butikk-kjeden Narvesen hadde lovt å selge tidsskriftet for meg. Men Narvesen narret meg grundig. Da tidsskriftet var ferdig trykt sa de at de likevel ikke ville selge det før jeg eventuelt påkostet det en presentasjons-kampanje kostende omkring en million norske kroner! Hvilket jeg selvfølgelig hverken kunne eller ønsket.

   Ikke lenge efterpå startet og utgav jeg månedlig tidskriftet EBN, Esoterisk Bulletin i Norden, for iboende og omkringliggende natur, trykt billig og enkelt med stensil-maskin og efter hvert også med kopi-maskin. Samtidig som jeg, underveis med ektefelle og barn, stadig mere lærte meg data-teknologi og så muligheter i det og i det ankommende globale Internettet. Dessuten flyttet vi enda mere landlig og selvstendig.

   Da vårt første barn, født våren 1986, nærmet seg 6 år og vi kunngjorde hjemmeskole for alle våre barn og at annen skole hverken er bra nok eller aktuelt ble vi som familie umiddelbart og stadig mere kriminelt krenket og forfulgt og forsøkt ødelagt av offentlige myndighets-representanter og deres medspillere. Samtidig som vi flere ganger måtte flykte fra våre hjemsteder og hvor vi befant oss, for ikke enda mere å bli ødelagt. Da vi bodde og hadde eiendom i form av et småbruk i Skaun kommune i Sør-Trøndelag ble det først særlig meget grovt alvorlig og nødvendig. Den politiske offentlige nepotismen mobiliserte stort og meget aktivt for å få oss tilintetgjort. Og forfulgte oss stadig videre. Villige medspillere og nøkkel-personer hadde den rundt omkring i hele landet.

   Underveis har de også kidnappet oss, i 2008, og holder oss enda stadig kidnappet og fangeholdt under terror, tortur, utplyndringer og forskjellige slags videre meget alvorlige trusler.

   Tidsskriftene mine og forfatterskapet mitt og livene våre og fortiden og fremtiden vår og meget annet og mere har de samtidig automatisk ødelagt og drept.

   De vil ha monopol og diktatur og ulovlige lover og avgjørelser, derfor vil de totalt kneble, forfalske og drepe.

   Under offentlige regimer som muliggjør og aksepterer offentlige menneskeretts-krenkelser 
er det mange kriminelt smarte måter å kneble eller forfalske på, uten at det lett oppdages av andre at det knebles eller forfalskes.

   Den mest effektive måten å kneble på er å drepe, hvor lang tid det enn tar.

   Akkurat som det under slike forhold er mange måter å drepe eller diskriminere på,
uten at det lett oppdages av andre at det drepes eller diskrimineres.

   Det å drepe eller torturere uten at det lett oppdages av andre, er under slike forhold en kriminelt smart og ofte meget effektiv måte å kneble eller forfalske på.

   Jeg forsøker fortsatt å redde det som kan reddes av helsen efter nu så mange år under terror, tortur og utplyndring. Og jeg er egentlig drept (og kneblet) mange ganger og kontinuerlig hittil.

   Det å bortføre et barn fra sin far eller mor er i seg selv både langvarig tortur og et flerfoldig langvarig draps-forsøk - og er både internasjonalt og nasjonalt fullstendig både unødvendig og ulovlig og grovt umenneskelig og grovt kriminelt, hvis det ikke er uforfalsket nødverge, midlertidig og forholdsmessig for en kortest mulig tid og mildest mulig.

   Men de mest naive eller dumme mennesker vil i det lengste tro at bortførelse av barn er lovlig og nødvendig og midlertidig eller en flerfoldig og stor misforståelse, noe som uansett ikke kan eller skal ramme seg selv.
 
   Men for hver vellykket kidnapping får kidnapperne og deres medspillere blod på tann. Og det smitter og perverterer.

   Og hvis for eksempel, som det skjedde i Norge, at politiske venstre-grupperinger på noen måte klarer å karre til seg liksom lovlig og liksom demokratisk offentlig makt, ved å friste eller lyge om et eller annet eller diverse, for eksempel om hva som er barnets beste eller hva som er lov og rett, så smitter og perverterer også det. Særlig såkalte høyre-mennesker og andre vil forsøke å finne økonomisk og karriære-messig fortjeneste i det. Og såkalte sentrum-mennesker vil hoppe og vingle fritt mellom venstre og høyre. Og mange blandt folk flest vil dermed tro at det hele var og er lovlig og rett og siktig, hvor usant og menneske-fiendtlig det enn var og er. Og at det gir gode muligherer.

   Har de først kommet seg til offentlig makt så premierer og hjelper de hverandre og likesinnede og medspillere.

   Det liksom lovlig uten konsekvenser å skade eller ødelegge medmennesker, beskyttet av en politisk offentlig nepotisme, tiltrekker seg mange mennesker, selvfølgelig. Tiltrekker seg særlig de dummeste og dårligste og mest grådige og lett-lurte mennesker og sær-interesser, som vil være med. Samtidig vil de ha dobbel-moral, propaganda og løgner - og samarbeids-vilje - å pynte seg med, for å gjemme seg bak. Sannheten og helhets-perspektivet tåler de mildt sagt ikke.

   Løgnen og ondskapen, særlig i samarbeide og når slikt aksepteres, har mange kortsiktige fordeler - fordi de er hensynsløse og også benytter seg av dobbel-moral. Og kan være fristende eller i stort nok monn være aksepterte eller mektige og farlige. Mange vil dermed tro eller late som at forholdene er lovlige.

   
Hele Norge's land, offentlige forvaltning og samfunn må om-struktureres helt, effektivt, grundig og real-kompetent for å komme i ekte, uforfalsket og effektiv harmoni og respekt med alle menneskerettighetene og menneskeretts-konvensjonene. Det samme eller lignende gjelder også for forskjellige andre land,

   
Offentlig ansatte som er menneskeretts-tyver og deres medspillere er livs-farlige og livs-ødeleggende for medmennesker og samfunnet.

   Hele Norge må om-struktureres helt for å komme i harmoni med alle menneskerettighetene og menneskeretts-konvensjonene og medmenneskelighet.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/3307591862597074/

   Undis Hansen:
   Takk for at du deler noe av din historie. Jeg kjenner igjen mobbingen.

   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, mandag 03. august 2020:

   Yr, vått og 12 pluss-grader Celsius her ute i natt, og omtrent 6 timer mørkt frem mot 05-tiden med lysning. Yr videre en stund, men halvt skyet og 14 pluss-grader frem mot klokken 10. Overskyet og yr en stund omkring klokken 10.30. Halvt skyet og 15 pluss-grader klokken 13. Spredt skyet og 12 pluss-grader klokken 20.30. Halv-mørkt og 10 pluss-grader klokken 22.45. Mørkt og 10 pluss-grader videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 03.08. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157249686161875
   
   Regjeringsadvokatens hevntokt mot de som har vunnet i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, slår fullstendig sprekker.

   Regjeringsadvokaten har hatt et usedvanlig dårlig år.

   Først ble han avslørt for å forsøke og lyve til de 20 dommerene som satt og hørte på han prosedere da Lobben-saken var til behandling i storkammeret.

   Hans selvsikre befaling om at Den Europeiske Menneskerettsdomstolen(EMD) måtte se vekk fra det som skjedde i Norge, fungerte heller ikke.

   Det hjalp ikke med en offentlig heiagjeng, alt betalt av folkets penger, flybåren ned til Strasbourg, ved sin side.

   Norge tapte storkammersaken så det sang, og siden har Norge tapt ytterligere fem ganger i EMD.

   Så fulgte NAV- skandalene, der også Regjeringsadvokaten er dypt involvert. Hans ønske om " room for manouvre" har påført mange mennesker dypt tragiske justismord.

   Men Regjeringsadvokaten tåler ikke å tape, så hva er vel da bedre enn å bruke sin makt i Norge til å trosse alle dommene som Norge har fått mot seg.

   Men, nå er nok også den tiden forhåpentligvis snart over.

   For 29 september- 1 oktober, skal Ministerkomiteen behandle Regjeringsadvokatens trenering av dommene Norge har fått mot seg.

   Og dommen derfra blir neppe nådig.

   Ingen liker en bortskjemt, styrtrik drittunge som tror at alt kan kjøpes for penger.

   Og det hjelper heller ikke at Regjeringsadvokaten er innblandet i det som fort kan bli en stor korrupsjonsskandale.

   For Regjeringsadvokaten lot seg nemlig påspandere tidenes smøretur av kameraten sin, Nicolai Tangen.

   Og i retur ga Regjeringsadvokaten en flott referanse, som bidro til å sikre jobben som vår nye oljefondsjef.

   Det blir en interessant høst!

   *

   Geir Ove Skårvik:
   Marius Reikerås. er det noe estimert tid på hvor lenge ministerkomiteen kommer til å bruke? skal i tingretten i høst en gang.
   hadde vært knall om dommen faller før vår tingrett.

   Egil Borse-Svensen:
   Men verre er det om du leser handlingsplanen med krav til BUFetat fra regjeringen i anledning midler for 2020 som vi la ut i foreningen, ikke et eneste ord om EMD, om tapene til Norge og behovet for å rette opp forholdet.

   Glenn Elvis Grande:
   Good!

   Kathrine Bjelland:
   sant
   «dommen fra ministerkomiteen blir ikke nådig» <3 <3

   Aurel Trusca:
   The Disgusting Parasites who been CONVICTED at Strasbourg are about to learn a lesson, and hopefully the Norwegian government will swallow their pride and apologize for the crimes and injustice they caused to the victims. The Pirates should not be forgiven

   Sigbjorn Aase:
   Marius Reikerås fortell at de som styrer Norge ler av EMD og håner de rett i ansiktet.

   Jon Ivar Gundersen:
   Jeg gleder meg!! Og mange Barnevernet ansatte vil også merke hva som kommer imot dem!! Nok er nok!! Ja og mange offentlige ansatte i mange kommuner vil få seg en overraskelse fremover og neste år. Som har vært med på å ødelegge familier :)

   Torbjørn Øvrelid:
   Enig.

   Solveig Marie Braseth:
   Gleder meg til «på høy tid» en rettferdig høst!

   Siw Mona Bråten:
   Altfor mye korrupsjon og kameradereri. De onde lovstridige handlinger og alt annet som bedrives vil slå hardt tilbake. Karma kommer til å bite de hardt i ræva. De får det de sår!!

   Marianne Indrestrand:
   Måtte maaaange hoder rulle :) :)

   Carel Flatland:
   Hva slags sanksjomsmulighet har EMD og Ministerkomiteen? Hva skjer om Norge bare fortsetter å ignorere?

   Elisabeth Tømmerås:
   Apropos kompaniskapet Sejersted-Tangen. Livsfarlig. Tangen sitter på pengesekken/oljemilliardene. og Sejersted kan 'kjøpe seg ut av problemer'. Har lest at F. Sejersted la 6 mill. på bordet for at staten Norge skulle vinne Lobben-saken.

   Ellen Pettersen:
   Hvor blir det av dommen for kjeltringer som stjeler fra folket? Når skal de betale tilbake og bli straffet?

   Gretha Janne Lindberg:
   Tenk at vi skulle bli så forvorpen og korrupt i dette landet.

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.08. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157249507291875

   Til de det gjelder.

   Kopi: Offentlig.

   Regjeringens vedvarende under-kommunikasjon til Stortinget i forbindelse med EMD- dommene.

   Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) stilte fungerende barne- og familieminister, Ida Lindtveit Røse, følgende spørsmål den 17.6:

   "Storkammeret i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg avgjorde, den 10.9.19, at Norge krenket menneskerettighetene til både mor og barn.

   Hva gjør regjeringen, som konstitusjonelt ansvarlig, for å reparere krenkelsene i henhold til EMK Artikkel 46?", se link:

   https://www.stortinget.no/nn/Saker-og-publikasjonar/Sporsmal/skriftlege-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=80271

   Spørsmålet hennes må ses i lys av hva Ulf Leirstein (Uav) skrev til daværende statsråd, Kjell Ingolf Ropstad. den 12 september i fjor:

   "Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (Storkammeret) har i en nylig avsagt dom slått fast at Norge krenket menneskerettighetene til både mor og barnet når en tre år gammel gutt ble adoptert bort til fosterforeldre.

   Hva tenker statsråden om oppfølgingen som må komme etter denne dommen og vil statsråden ta nødvendig initiativ slik at norske myndigheter innretter seg etter en slik dom?"

   Svaret fra Ropstad var blant annet dette:

   "Den biologiske moren er tilkjent erstatning, som vil bli utbetalt. Det er de rettslige følgene av dommen".

   Vi vet at et slikt svar ikke er i samsvar med den rettspraksis som foreligger fra både EMD sitt storkammer ( Mammadov, premiss 150 og 191) , og Høyesteretts kjennelse av 9. juni 2020, som Sem- Jacobsen refererer til:

   "I kjennelse av 9 juni 2020, HR-2020-1201-Aå, (sak nr. 20-007980SIV-HRET) sier Høyesterett i premiss 28:

   "(28) EMK artikkel 46 nr. 1 fastsetter at «[t]he High Contracting Parties undertake to abide by the final judgment of the Court in any case to which they are parties». Av artikkel 46 nr. 2 fremgår at Europarådets ministerkomité er tillagt oppgaven å føre tilsyn med fullbyrdelsen av dommen. Artikkel 46 innebærer at medlemsstaten etter at krenkelse er konstatert, ikke bare plikter å avslutte en vedvarende krenkelse, men også å reparere følgene av krenkelsen så langt som mulig slik at den krenkede part så vidt mulig stilles i samme posisjon som vedkommende ville vært dersom krenkelsen ikke hadde skjedd, jf. EMDs storkammerdom 29. mai 2019 Ilgar Mammadov mot Aserbajdsjan avsnitt 150."

   Følgelig under-kommuniserte Ropstad realiteten overfor Leirstein, og denne under-kommunikasjonen viderefører han i sin tale til Stortinget den 26 mai i år, se link:

   https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/redegjorelse-for-stortinget-om-situasjonen-i-barnevernet/id2704012/

   Her heter det blant annet:

   "I alle sakene der EMD har funnet at det har skjedd en krenkelse, har det vært begrunnet i at det har vært svakheter ved barnevernets eller domstolenes konkrete beslutningsgrunnlag eller begrunnelse. EMD har ikke funnet at barnevernlovens regler om særlige tiltak som sådan strider mot EMK. Domstolen har også vært tydelig på at de norske rettssikkerhetsgarantiene er betryggende."

   Det Ropstad sier her, medfører ikke riktighet.

   Ropstad sier:

   "EMD har ikke funnet at barnevernlovens regler om særlige tiltak som sådan strider mot EMK."

   Seks av de 13 dommerne, som tilhører flertallet i Lobben- dommen, RANZONI, YUDKIVSKA, KURIS, HARUTYUNYAN, PACZOLAY AND CHANTURIA sier sier følgende i sitt premiss 8:

   "The authorities’ attitude concurs with the domestic law, setting a very low threshold for taking a child into public care, but an extremely high threshold for discontinuing this public care (see, in particular, section 4-21 of the Child Welfare Act, referred to in paragraph 122)."

   Lobben- dommen ligger også til grunn for de etterfølgende fem dommene som Norge har fått mot seg.

   Ropstad sier videre:

   "I alle sakene der EMD har funnet at det har skjedd en krenkelse, har det vært begrunnet i at det har vært svakheter ved barnevernets eller domstolenes konkrete beslutningsgrunnlag eller begrunnelse. "

   Ropstad får det til å høres ut som Norge er dømt for prosessuelle feil, men heller ikke dette medfører riktighet. Norge er dømt for materielle krenkelser under den materielle bestemmelsen, EMK Artikkel 8, jf Lobben- dommens premiss 152 under overskriften "Material scope of the case."

   Det vises til A. S v Norge premiss 62:

   ".....and also taking account of the authorities’ positive duty to take measures to facilitate family reunification (see, mutatis mutandis, Strand Lobben and Others, cited above, §§ 208-209)."

   Når EMD er så tydelig på regjeringens positive forpliktelser mht å iverksette de nødvendige tiltak for å etablere gjenforening, så er det for meg en gåte at Ropstad fortsetter å trosse EMDs klare føringer, og dermed velger å fortsette med å bryte både menneskerettene og Grunnloven.

   Jeg minner om hva det heter i saken A. S v Norway, der Norge enstemmig ble dømt for brudd på EMK Artikkel 8, premiss 59:

   "The general principles applicable to cases involving child welfare measures, including measures such as those at issue in the present case, are well-established in the Court’s case-law, and were recently extensively set out in the case of Strand Lobben and Others v. Norway [GC], no. 37283/13, §§ 202-213, 10 September 2019, to which reference is made."

   For øvrig konstaterer jeg at Ropstad utelater å informere Stortinget om at Norge er:

   1. Satt i kategorien "Enhanced procedure" i Lobben- saken.

   2. Satt i kategorien " Repetitive cases" i sakene Lobben mfl v Norge, A.S v Norge og K. O og V. M v Norge.

   Den nye statsråden fortsetter der Ropstad slapp:

   Å unnlate å informere Stortinget om realitetene.

   Ida Lindtveit Røse svarer Sem- Jacobsen innledningsvis:

   "Det er bra at foreldre kan bringe barnevernssaker inn for en internasjonal domstol og at Norge kan få et korrektiv utenfra der det er nødvendig. Vi tar dommene fra EMD på det største alvor, og vi jobber kontinuerlig med å styrke og forbedre barnevernet."

   EMD er ikke noe korrektivorgan, men en domstol, noe som også ble bekreftet av Norges dommer til EMD, Arnfinn Bårdsen, da han redegjorde den 19 juni.

   Følgelig skal dommer mot Norge ha konsekvenser, såvel individuelle som generelle.

   Når statsråden definerer det som et "korrektiv utenfra" vitner det om en manglende forståelse for hva EMD er.

   Videre er det å bemerke at det ligger til regjeringen å reparere krenkelsene.

   Det er tydelig slått fast i storkammerdommen Mammadov fra 2019, hvor det heter i premiss 191:

   "It follows from well-established case-law under Article 46 of the Convention that the State must take individual measures in its domestic legal order to put an end to the violation found by the Court and tomredress its effects. The aim is to put the applicant, as far as possible, in the position he would have been in had the requirements of the Convention not been disregarded. In exercising their choice of individual measures, the Government must bear in mind their primary aim of achieving restitutio in integrum (see paragraphs 150-151 above)."

   Regjeringen trenerer åpenbart sin reparasjons-plikt, og under-kommuniserer også sentral informasjon til landets lovgivende forsamling.

   Og nå skal altså Norges manglende etterlevelse av Lobben- dommen, behandles særskilt på Ministerkomiteens 383. møte fra den 29 September – 2 Oktober 2020.

   Bergen, den 3.8.20

   Marius Reikerås  

   *

   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 04. august 2020: 

   Mørkt, vått, antydninger til yr og 10 til 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, lett yr og 12 pluss-grader frem mot klokken 09.30. Overskyet, vått og 14 pluss-grader klokken 11.30. Helt og tildels overskyet frem mot klokken 13. Halvt skyet, litt bris og 15 pluss-grader klokken 17. Grålig og hvitlig overskyet, noe bris og 14 pluss-grader klokken 21. Mørkt, antydninger til yr og ned mot 13 pluss-grader klokken 23.30. Med lett yr videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 04.08. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157252031636875

   ....I en e-post til meg skriver Carl Baudenbacher, tidligere president i EFTA domstolen, følgende:

   "The alleged need for clarification is the trick the N Government also uses vis-à-vis the EFTA Court.”

   For ikke å glemme NAV-skandalene, hvor en rekke mennesker har lidd grov og uopprettelig urett. Og Regjeringsadvokaten visste.

   For Regjeringsadvokaten, på vegne av regjeringen, intervenerte til støtte for Storbritannia i saken mellom den britiske kvinnen Linda Tolley og UK, da denne gikk for EU- domstolen.

   Dom i saken ble avsagt 1 februar, 2017, og også meddelt regjeringen.

   På dette tidspunkt måtte det også være klart for Regjeringsadvokaten og regjeringen at trygdeforordningen 883/2004 artikkel 21 ikke kunne tolkes slik at det kunne stilles krav om opphold i Norge for å ha rett til trygdeytelser opparbeidet i Norge. Å tillate slike krav ville bety at forordningens bestemmelse om retten til å beholde ytelser «helt ville miste sit indhold», sa EU-domstolen.

   Dette føyer seg altså inn i et tydelig mønster:

   Regjeringsadvokaten er klar over rettstilstanden på EØS- området, men velger å ignorere den. På samme måte som hva vi ser i Lobben- dommen, der Norge nekter å forholde seg til EMDs etablerte reparasjonslære.

   *

   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 05. august 2020: 

   Mørkt, vind med lett yr og omkring 13 til 14 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått, yr og 15 pluss-grader frem mot klokken 09. Ikke mye annerledes videre utover dagen, men tildels mindre yr og omkring 16 pluss-grader. Dunkelt, litt svak bris, vått og i overkant av 14 pluss-grader klokken 22.30. Nokså mørkt og 15 pluss-grader klokken 23 og mørkt videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 06. august 2020: 

   
Mørkt, vått, lett regn og 16 pluss-grader Celsius her ute omkring klokken 03.45 i natt. Overskyet for det meste, vått, noe svak bris og opp til 20 pluss-grader frem mot klokken 12. Halvt skyet og 22 pluss-grader klokken 15. Helt og delvis overskyet med 23 til 19 pluss-grader frem mot klokken 19. Ned mot 18 pluss-grader klokken 21. Mørkt og ned mot 17 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, fredag 07. august 2020: 

   Omkring 15 til 16 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, antydning til yr og opp mot 17 pluss-grader klokken 09. Med 18 pluss-grader klokken 11. Overskyet og 22 pluss-grader klokken 16. Med ned mot 19 pluss-grader klokken 21.30. Mørkt og omkring 18 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, lørdag 08. august 2020: 

   
Omkring 18 til 20 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig, lett yr og ned mot 16 pluss-grader frem mot klokken 12. Med mindre nedbør utover eftermiddagen. Overskyet og 16 pluss-grader klokken 20 og 13 klokken 20.30. Halv-mørkt og 12 pluss-grader klokken 22.30. Mørkt og ned mot 11 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 08.08. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157262270761875

   For to år siden, satte BBC søkelyset på Barnesakkyndig kommisjon med sin dokumentar.

   Trodde du at Barnesakkyndig kommisjon ble opprettet for å forhindre justismord?

   Vel, kanskje du tror om igjen etter å ha lest hva BSK skriver i et brev av 14.2.17, som er unntatt offentlighet:

   "BSK skal vurdere om rapportene er utformet i samsvar med gjeldende regelverk. Siden saksdokumenter eller andre opplysninger ikke følger med, kan BSK ikke ta stilling til om de opplysningene som gis i rapportene medfører riktighet."
   For Barnesakkyndig kommisjon
   Katrin Koch
   leder.

   *

   Undis Hansen:
   kommisjoner og komiteer..
   Den dagen satan ville at intet sku skje, han opprettet første kommite.

   Åse Steinsland:
   Sånn fungerer de fleste kommisjoner. Alle bør være skeptisk når ordet nevnes.

   Marina Zucchino:
   Herregud...

   Morten Kjellås:
   Det er virkelig ikke til å tro...

   Terje Larssen:
   Å der forsvant rettsikkerheten med badevannet.......

   Rune L, Hansen:
   Den såkalte Barnesakkyndig kommisjon ble tvert om opprettet for liksom å gi det såkalte Barnevernet og de andre aktørene i kidnapper-virksomheten troverdighet og seriøsitet. Altså først og fremst for å beskytte aktørene og medspillerne i kidnapper-virksomheten, som i det heletatt beskytter og hjelper hverandre - det vil si Fylkesnemndene, de politiske dommerne, de såkalte sakkyndige og de andre nøkkel-personene og sær-interessene. Alle har de det til felles at de forakter og forfalsker Barnekonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene - som de dog tidvis bruker for utad å pynte seg med, med dobbel-moral, for ikke så lett å bli avslørt. Selvfølgelig vet de at menneskeretts-konvensjonene forplikter absolutt alle og enhver og at offentlige menneskeretts-krenkelser er groveste slags kriminalitet - og at alle menneskeretts-konvensjonene klart og tydelig og mangfoldig har lovbestemt at enhver menneskerettighet for absolutt ethvert menneske er og skal være umistelig og uavhendelig, uten unntak. Men også dette må de jo hemmeligholde og forfalske for ikke straks fullstendig å bli avslørt og straffeforfulgt. De mener og tror seg selv (og sine medspillere) viktigere enn menneskeretts-konvensjonene og alle andre. Derfor premierer og forfremmer og beskytter og rekrutterer de hverandre - jo mere og verre dess bedre. Det både smitter og perverterer.
   Konsekvensene er terror regimer og voksende flommer av justismord og ødeleggelser. Men å kalle det justismord er utilstrekkelig og er bare litt av sannheten. Faktum er at enhver medvirkning i eller for slikt er både sosial og politisk offentlig organisert grov kriminalitet.

   Karin Ullensvang:
   Det dreier seg om penger og sysselsetting. Nå har coranakrisen tatt et skikkelig jafs i nasjonal økonomi så milliardene man har brukt på barne(mis)handel samt den sysselsettingen den har medført har blitt brukt på coranakrisen.
   Men det blir ikke så lett å føre barna tilbake til sine respektive foreldre. Også det koster penger å få disse barna på rett kjør igjen.

  
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, søndag 09. august 2020: 

   Omkring 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Litt spredt lett skyet og 15 pluss-grader frem mot klokken 11. Nesten skyfritt og 18 pluss-grader frem mot klokken 14. Med 17 pluss-grader klokken 18 og 15 klokken 20. Mørkt og omkring 12 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, mandag 10. august 2020: 

   
Omkring 12 til 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Omtrent skyfritt og 15 pluss-grader klokken 09.30. Med 21 pluss-grader klokken 13 og 23 klokken 14. Ned mot 16 pluss-grader klokken 22.
   Jeg og en av hundene har plukket og spist
fra her ute åretets første plommer i dag, pluss store hage-bringebær og ny-modne første bjørnebær. Jeg forsøker fortsatt å gi meg selv tid og anledning til slikt i blandt, særlig fordi omtrent alt mitt arbeide fortsatt er stillesittende nødvendigheter. Til langt i det ekstreme, nødvendig prioritert og dog så helse-ødeleggende - pågående og meg påtvunget av terror regimet i flere ti-år nu. Bringebær har vært modne i flere uker her nu og modner fortsatt dag for dag. Diverse annet slikt gir jeg meg også tid til, av nødvendighet. Jeg fortsatt nærsagt bare eksisterer og venter på de offentlige reparasjons-prosessene som så abslutt må og skal komme. Men terror regimet gjør fortsatt alt mulig forskjellig det kan for å forsvare og beskytte sine så utrolig mangfoldige og mange grove forbrytelser. Dets ofre, voksne og barn, ødelegges og drepes enda enda mere underveis.
   Mørkt og ned mot 15 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, tirsdag 11. august 2020: 

   
Mørkt, stille og omkring 15 til 14 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lys blå tildels dus og spredt slørete himmel og gradvis opp til 20 pluss-grader frem mot klokken 11. Med 22 pluss-grader frem mot klokken 13. Med ned mot 20 pluss-grader klokken 20.30. Dunkelt og omkring 17 pluss-grader klokken 22.15. Mørkt og ned mot 16 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 11.08. 2020:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10219952400935133

   Menneskerettighetenes fundament

   Dette handler om absolutt enhvers umistelige og uavhendelige og ukrenkelige og mest verdifulle personlige eiendom.

   Helhetlig, kortfattet og presist. Les og forstå derfor nøye og uten at noe endres. Og del alt dette med flest mulig andre.

   De 100 prosent uforfalskede felles-menneskelige menneskerettts-konvensjonene og menneskerettighetene er både reell ukrenkelig lov og rett - og fundament og nødvendighet for ethvert samfunn og demokrati. Uavhengig av å være absolutt enhvers alltid gjeldende lov og rett, så er de også
absolutt enhvers alltid gjeldende forpliktelse.

   Absolutt enhver menneskerettighet er og skal være umistelig og uavhendelig for absolutt ethvert menneske i sin jurisdiksjon.

   Det alltid eneste unntak som kan lovliggjøres, er hva som ligger i begrepet lovlig og uforfalsket nødverge (emergency / nødsituasjon) og tvingende nødvendighet. Hvilket blandt annet innebærer for en kortest mulig tid - og reell forholdsmessighet - med snarest mulig gjenopprettelse som aktiv og reell hensikt - også i praksis. Og at absolutt ingen menneskerettighet (inklusivt heller ingen adekvate lovlige reelle faktum) skal kunne forfalskes eller neglisjeres.

   I eller i forhold til offentlig forvaltning å forfalske, neglisjere eller ned-prioritere en menneskerettighet overfor et eller flere mennesker er grov kriminalitet. Uttrykt blandt annet slik i 
menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen Art 30 (UDHR):

   "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Dermed er det også både en selvfølgelighet og en nødvendighet at absolutt enhver mulig eller reell offentlig menneskeretts-krenkelse snarest mulig effektivt og real-kompetent stoppes, straffeforfølges, ansvarliggjøres og så godt som mulig rettes opp.

   Og som lovbestemt i blandt annet Barnekonvensjonen (CRC) Art 4:

   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/?multi_permalinks=3396099663744272

   Torbjørn Øvrelid:
   Barnevernloven 4.6 og andre bryter med grunnloven. Dette blir brukt som en brekkstang for å kunne ta seg til rette utover grunnloven. Når skal denne praksisen stoppes,?

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.08. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157269081731875

   "Hatet" mot menneskerettene har jeg, og mange med meg, påpekt i mange år med tidvis stor latter og forakt fra den etablerte "eliten".

   Jeg har, til dags dato, enda ikke møtt en norsk dommer som har tatt menneskerettene på alvor.

   Vi måtte altså få internasjonal hjelp for å synliggjøre problemet, og fortsatt ser vi bare toppen av isfjellet.

   I slutten av september, skal Ministerkomiteen behandle Norges forakt for domfellelsene som Norge har fått mot seg i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   Vi snakker om skandaler av dimensjoner, og det faktum at dette er en villet politikk iscenesatt av jurister.

   Norge er et offentlig-vennelig land, og der menneskerettene står i veien for statens interesser, har juristene velvillig bistått det offentlige i å knuse den lille mann og kvinnes grunnleggende rettigheter.
   Det er alvorlig for en profesjon som har så mye makt og tar seg så godt betalt.

   Tusenvis av jurister har sviktet grovt
   https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/i/mR48KL/tusenvis-av-jurister-har-sviktet-grovt
   
Det er alvorlig for en profesjon som har så mye makt og tar seg så godt betalt.
   bt.no

   *

   Ola Nordtug:
   Hvor var juristen da Gro startet dette sirkuset i 94 ? Der tror jeg alle som kunne stille Gro og firerbanden hennes til veggs fikk munnkurv og truet til stillhet. Eller var alle hennes «venner» enige... Og hvorfor ingen riksett ? Hun brøt grunnloven.

   John Kjønsletten Holseth:
   Er det lovverket som er bra og menneskene i systemet dårlige, eller er lovverket dårlig og menneskene i systemet bra? Eller en kombinasjon?

   Monicha Nyhüüs Aas:
   John Kjønsletten Holseth menneskeretten er enkle prinsipper, ferdig tolket, de skal ganske enkelt bare etterleves av staten... det gjør ikke Norge . Lovgivningen forøvrig er også grei, der er det i mine øyne mennesker i systemet som svikter i anvendelsen av dem.

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.08. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157268759021875

   Enig i overskriften, men også politisk redaktør i BT og forfatter av denne artikkelen, Eirin Eikefjord, som også er jurist, har sviktet grovt i sin analyse av EMD- dommene.

   Tusenvis av jurister har sviktet grovt
   https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/i/mR48KL/tusenvis-av-jurister-har-sviktet-grovt
   
Det er alvorlig for en profesjon som har så mye makt og tar seg så godt betalt.
   bt.no

   *

   Hanne Rønningen:
   Eikefjord har "misforstått" i sine betraktninger av saker før hun.

   Hans Jakob Rivertz:
   En tidligere (avsatt?) professor (Fredrik Seiersted) i internasjonal rett har ingen publikasjoner på engelsk.

   Jørgen Høgetveit:
   Ideologien på mange norske læresteder burde samfares til bunns.

   
---
---

   Rune Fardal, 11.08. 2020:
   https://www.facebook.com/rune.fardal/posts/10157160767491150

   I dag 11 år senere, sitter Lise Marie i utvalget som styrer barnevernet i Sandefjord.... dette er datteren til ordføreren i Andebu.

   
Lise (18) tenner på å torturere slaver
   https://www.dagbladet.no/magasinet/lise-18-tenner-pa-a-torturere-slaver/65152208
 
 Men hjemme har hun «vanlig» kjæreste. Møt de unge fetisjistene.
   dagbladet.no

   *

   Aslaug Kristoffersen:
   Måtte inn å se hvem dette hva og hva hun står for, flere av hennes holdninger ovenfor barn og familier er skremmende. Uff...

   
---
---

   Marius Reikerås, 11.08. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157268460921875

   In the movie about Erin Brokowich, a guy comes over to Erin (played by Julia Roberts) while she is sitting in a bar.

   He explains to her that he has been asked to shred all the documents, showing the extent of the damage to which the affected population was exposed.

   The same thing happened in the North Sea diving case.

   On 25.1.2008, three days before the trial against the state was to begin in the Oslo District Court, an anonymous man called me and explained that he worked in the printing office of the responsible ministry.

   He further explained that he had received a written instruction from the Government Attorney, NOT to hand over the papers which showed that the divers could be harmed in their work.

   Thanks to this person, we got hold of the Government Attorney's instructions, and quite correctly:

   The Government Attorney had instructed the printing press not to print and disclose the "dangerous" documents.

   Norway was convicted by the European Court of Human Rights in this case on 5. December, 2013.

   *

   Darren Stewart:
   Norway has many skeletons in the closet..

   Kaja Margrethe:
   Definitely.

   Rolf Guttorm Engebretsen:
   Norge ble da dømt på en’ krenkelse! Dette var ikke noe’ i mot det som de kunne ha blitt dømt for hvis den reelle eksisterende dokumentasjon og vinkling hadde blitt fremlagt.
Da hadde de blitt dømt på 4-5 artikkel brudd.
   Men, når Ap regj, advokat tillates å møte sine sentralstyre venner Lo i retten ‘ som ‘ Mot-part’ da blir det frifinnelse på alle påstander i Norge og hele saken er ødelagt!
   Maktmisbruk, undergavelse, motarbeidelse, fjerning av dokumentasjon på partene i retten sine roller som skadevoldere!
   Hele saken i retten er en korrupt samrøre-Farse’ av dimmensjoner!
   Saken burde vært oppe til gjenopptagelse da både norsk rett og strasbourg er løyet til og forledet inn i ‘god Tro’ , av de to hovedpartene i retten, som selv var ansvarlig for skadene .

   Edel Marie Lervik:
   - lovløshetens virksomhet med hemmelighetsstemplede dokumenter fra makt og myndigheters gjentatte overgrep mot befolkningen. Gjentatt gjennom årtider men som nå åpenbares i tiden vi lever i.

   Torstein Tindvik:
   Det er helt normalt innen norsk standard. tenker de er ansatt i et statslige verv anda. :(

   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, onsdag 12. august 2020: 

   
Mørkt, stille og omkring 16 til 14 pluss-grader Celsius her ute i natt. Dus lys blå himmel og 22 pluss-grader frem mot klokken 12. Med 26 pluss-grader frem mot klokken 14.30 og klokken 16. Nokså jevnt spredt lett skyet og gradvis ned til 20 pluss-grader frem mot klokken 21. Halv-mørkt og 18 pluss-grader klokken 22.30. Mørkt og ned mot 17 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, torsdag 13. august 2020: 

   
Mørkt, stille (som vanlig) og omkring 17 pluss-grader Celsius her ute i natt. Noe dottete overskyet og 18 pluss-grader klokken 08. Tildels ujevnt overskyet og tildels ujevnt slørete og skyet og 23 pluss-grader klokken 12.30. Tildels lett overskyet videre utover dagen frem mot klokken 16, med 25 til 22 pluss-grader. Noe dunkelt og ned mot 18 pluss-grader klokken 21.30. Og med i underkant av 19 pluss-grader klokken 22. Mørkt og 18 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, fredag 14. august 2020: 

   
Mørkt og omkring 17 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, antydninger til yr og i overkant av 17 pluss-grader frem mot klokken 09. Hvitlig himmel og oppmot 19 pluss-grader frem mot klokken 13 og videre utover dagen. Tildels noe mindre overskyet og ned mot 17 pluss-grader frem mot klokken 20.30. Mørkt og 16 pluss-grader klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, lørdag 15. august 2020: 

   Mørkt, avtagende måne-sigd i øst og 14 pluss-grader Celsius her ute i natt frem mot klokken 05. Lysnet og hvitlig himmel klokken 06. Med 15 pluss-grader frem mot klokken 08. Lys blå himmel og 19 pluss-grader frem mot klokken 12.30. Opptil 22 videre utover dagen, med 20 klokken 17.30. Noe dunkelt og 17 pluss-grader klokken 22. Mørkt og ned mot 15 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.08. 2020;
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10219981160574106

   Menneskerettighetene som forfriskelse av verden

   De uforfalskede menneskeretts-konvensjonene bør alle og enhver respektere og beundre! I praksis og i sin helhet! De er det viktigste og største som har skjedd i verden på meget meget lang tid! At menneskeretts-krenkere i den offentlige forvaltningen iherdig forsøker å forfalske de og fortie de angår oss alle og enhver mere enn noe annet!

   
Mye i verden er viktig, i forskjellig grad, men ikke noe er viktigere for ethvert menneske og ethvert samfunn og for hele menneskeheten enn de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene som i full blomst har vokst frem i tiden efter 2. verdenskrig! At menneskeretts-tyver i offentlige forvaltninger og deres medspillere bagatelliserer, forfalsker og stjeler en eller flere menneskerettigheter er meget meget grov og farlig kriminalitet! Og det skjer enda i et groteskt omfang mange steder!

   Makt korrumperer - og menneskeretts-tyvene i den offentlige forvaltningen og deres medspillere vil at menneskeretts-krenkelser skal skje! De ser seg tjent med at menneskeretts-krenkelser skjer! Det er og blir en ond sirkel og spiral som er mere ødeleggende, smittsom og farlig enn noe annet!

   Menneskeretts-tyver i offentlige forvaltninger og deres medspillere vil ha forfalskninger, forvirring og bagatellisering - for lettere å kunne stjele (og dermed automatisk ødelegge) menneskerettigheter!
De vil ikke at medmennesker skal vite at enhver menneskerettighet er og skal for absolutt enhver være umistelig og uavhendelig, som menneskeretts-konvensjonene har lovbestemt!

   Menneskerettighetene er enhver det mest verdifulle og viktige og nødvendige ethvert samfunn og menneske har og alltid skal være garantert. Uten unntak. Disse enkle og ukrenkelige faktum vil ikke menneskeretts-tyvene i offentlige forvaltninger og deres medspillere at medmennesker og sivilbefolkningen skal vite! De vil heller at sine egne ønsker eller meninger skal være lov og rett - og ikke menneskerettighetene!

   Men det er de uforfalskede menneskeretts-konvensjonene som er og skal være reell lov og rett - og ikke mennesker! Dette er storheten og det mest sentrale i menneskeretts-konvensjonene. Nestekjærlighetens, rettferdighetens og sannhetens uforfalskede erkjennelser vokst frem fra hele verdens mangfold gjennom årtuseners menneskelig arbeide for overlevelse, integritet, frodighet, trivsel og velferd. Gjennom kamp mot natur-katastrofer, menneske-fiender, sykdom og ødeleggelser.

   Menneskeretts-tyvene klamrer seg enda krampaktig til fortidens røverier og ødeleggelser.
Ondskapen er frodig og utspekulert fordi den har liten eller ingen samvittighet eller begrensninger - hvis den aksepteres eller tillates.

   
Det er nu år 2020 efter Kristus og mange vet enda ikke hva hverken nestekjærlighet eller felles-menneskelige menneskerettigheter er - eller vil ikke vite det. Fordi de lar seg forvirre eller forlede av menneskelige makt-faktorer. Og de dummeste er alltid de klokeste. Og de mest grådige og utspekulerte er også alltid de klokeste. Hovmodighet mangler ydmykhet.

   
Skade-virkningene av økonomisk diskriminering er gigantiske for samfunnet, menneskene og verden. Men skade-virkningene av også enhver annen offentlig menneskeretts-krenkelse er gigantisk for samfunnet, menneskene og verden.

   Enhver mulig eller reell offentlig menneskeretts-krenkelse i ens jurisdiksjon må og skal alltid real-kompetent straffeforfølges og så godt som mulig rettes opp. Ny eller gammel - menneskeretts-krenkelser foreldes ikke.
Hvor meget enn menneskeretts-tyvene misliker det!

   Ordets og menneskerettighetenes tidsalder har ankommet og mangt og meget av offentlige menneskeretts-tyverier må rettes opp!

   Null-toleranse for offentlige menneskeretts-tyverier er en selvfølgelighet og en nødvendighet for forfriskelse av og i verden!

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/3407305422623696/

   Tommy Hordasson:
   Fjorårets NAV-skandale var en oppvask av størrelse, selv om det tilsynelatende ikke fikk særlig konsekvenser for de ansvarlige. Nå satser vi på at neste oppvask i Norge blir barnevern-skandalen, der de ansvarlige for alle unevnelige forbrytelser mot barn og familier virkelig avsløres som de forbrytere de i sannhet er

   Rune L. Hansen:
   Målet og det viktige er at ethvert menneske reagerer forhindrende på absolutt ethvert offentlig menneskeretts-tyveri!
   Som det for eksempel er lovbestemt i Menneskeretts-forsvarer-erklæringen / The-Human-Rights-Defender-Declaration (HRDD) fra 09. desember 1998, 
   Art 10:
   "Ingen skal medvirke, ved handling eller ved unnlatelse av å handle der det er nødvendig, i krenkelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter og ingen skal bli utsatt for straff eller negativ handling av noe slag for å nekte å gjøre det."
   Alt annet virker splittende og ansvarsfraskrivende!

   Sonja Bratteng Pietruschka:
   Ja, sannheten må opp på bordet!

   Signe Dagsland:
   Er så enig . Kan ikke få sagt det nok .

   Lajla Sivertsen:
   For i Bakvendt land der kan alt gå an å mange i Norsk styring er ikke Nordmenn men de kommer fra Bakvendt land hvor de kan gjøre hva de vil å det de vil er å være puppeter for den internasjonale eliten å får masse lovord og penger for å drive landet mot et diktatorisk Anarki

   
---
---

   Marius Reikerås, 15.08. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157277177671875

   FNs generalforsamling vedtok allerede i 1993, at alle stater bør ha en institusjon for overvåking og beskyttelse av menneskerettigheter.

   Det ble samtidig vedtatt noen prinsipper for hvilke oppgaver disse nasjonale institusjonene skal ha og hvilke krav som skal stilles. Disse prinsippene kalles ”Paris-prinsippene”.

   Disse prinsippene består både av noen absolutte krav og noen anbefalinger.

   Det er anbefalt at den nasjonale institusjonen skal ha kompetanse til å vurdere individuelle klager.

   Norge har ingen slik institusjon som har kompetanse til å vurdere individuelle klager.

   I stedet har Stortinget opprettet Norges institusjon for menneskeretter (NIM) som IKKE har til oppgave å gå inn i enkeltsaker.

   *

   Tor Døskeland:
   NIM er en stor bløff ,det står -NIM ble formelt opprettet 1.juli 2015. Et av hovedmålene i vår strategi for 2016-2020 er å sette menneskerettighetsspørsmål på dagsordenen, ved å rådgi myndighetene og spre kunnskap om menneskerettigheter i befolkningen. Vi gjennomfører systematisk overvåking av menneskerettighetssituasjonen i Norge, og arbeider ut fra klare kriterier for hvordan vi skal prioritere våre temaer.’

   Vidar Fagerholt:
   Typisk og særnorsk forvaltning av menneskerettigheter. Det er enkeltsakene som avdekker brudd. Det er de individuelle overgrep som gir nødvendig innsikt.

   Edle Sivertsen:
   Nemlig,...det er jo kun enkeltsaker som burde gjelde her...

   Monika Josefine Brekke:
   Hvorfor er det ikke flere, kommusjoner vedrørende det overnevnte, det er viktig å få på, plass, da mange, land har satt det i, praksis for lengst. Jeg synes også det er på tide å ta lydopptak i norske, rettsaler, det med grunn i, da kan man se hva de gjør bra og hva de gjør, dårlig og en annen ting, da kan de ikke herje akkurat slik som de selv vil, men jobbe på en god, ryddig og ærlig måte. Beskyttelse av, menneskerettigheter er viktig.

   Mariann Saugerud:
   Monika Josefine Brekke Litt på siden, men jeg tenker det burde vært pålagt med opptak ift. alle samtaler i Barnevernet også. ;)

   Rune L. Hansen:
   Monika Josefine Brekke - og andre - her er litt relevant sitat fra Menneskeretts-forsvarer-erklæringen / The-Human-Rights-Defender-Declaration (HRDD) fra 09. desember 1998, Art 14-3:

   "Staten skal sikre og støtte, hvor det er behov for det, etablering og utvikling av ytterligere uavhengige nasjonale institusjoner til fremme og beskyttelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter i alle territorium under dens jurisdiksjon, enten de er ombudsmenn , menneskerettighets-kommisjoner eller noen annen form for nasjonal institusjon."

   Litt videre sitat fra den samme Menneskeretts-forsvarer-erklæringen - les nøye:

   "Stadfester viktigheten av overholdelse av formålene og prinsippene i FN-pakten for fremme og beskyttelse av alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter for alle mennesker i alle land i verden,
   Stadfester også viktigheten av Menneskerettighetserklæringen og de internasjonale pakter om menneskerettigheter som grunnleggende elementer i det internasjonale arbeidet for å fremme universell respekt for og overholdelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter og viktigheten av andre menneskerettighetsinstrumenter vedtatt i FN-systemet, samt de på regionalt nivå,
   Understreker at alle medlemmer av det internasjonale samfunn skal oppfylle, i fellesskap og hver for seg, deres alvorsfulle forpliktelse til å fremme og oppfordre respekt for menneskerettighetene og de grunnleggende frihetene for alle uten forskjell av noen art"

   Og Art 2:
   "1. Hver stat har et hovedansvar og plikt til å beskytte, fremme og implementere alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, blandt annet ved å vedta de tiltak som er nødvendige for å skape alle nødvendige betingelser i de sosiale, økonomiske, politiske og andre felt, samt som de juridiske garantier som kreves for å sikre at alle personer under dens jurisdiksjon, individuelt og i samarbeid med andre, er i stand til å nyte alle de rettigheter og friheter i praksis.
   2. Hver stat skal vedta slike lovgivningsmessige, administrative og andre skritt som er nødvendig for å sikre at rettighetene og frihetene som er referert til i denne Erklæringen er effektivt garantert."

   Og fra Art 9:
   "1. I utøvelsen av menneskerettigheter og grunnleggende friheter, herunder fremme og beskyttelse av menneskerettigheter som referert til i denne Erklæringen, har enhver rett, individuelt og i samarbeid med andre, til å få nytte av et effektivt rettsmiddel og til å bli beskyttet i tilfelle av krenkelse av disse rettigheter.
   2. For dette formål, alle hvis rettigheter og friheter er påstått krenket har rett, enten personlig eller gjennom lovlig autorisert representasjon, å klage til og ha den klage straks saksbehandlet i en offentlig høring foran en uavhengig, upartisk og kompetent rettslig eller annen myndighet etablert av lov og til å få fra en slik autoritet en avgjørelse, i samsvar med lov, som gir gjenopprettelse, inkludert enhver rettsindig kompensasjon, hvor det har vært en krenkelse av den personens rettigheter eller friheter, samt håndheving av den endelige avgjørelsen og tilgodehavende, alt uten unødig forsinkelse.
   3. Til det samme formål, har enhver rett, individuelt og i samarbeid med andre, til blandt annet : (...)
   (c) Å tilby og gi faglig kvalifisert juridisk bistand eller andre relevante råd og hjelp til å forsvare menneskerettigheter og grunnleggende friheter. (...)
   5. Staten skal gjennomføre en rask og upartisk efterforskning eller sikre at en undersøkelse skjer når det er rimelig grunn til å tro at en krenkelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter har skjedd i et territorium under dens jurisdiksjon."

   Mariann Saugerud:
   Monika Josefine Brekke Litt på siden, men jeg tenker det burde vært pålagt med opptak ift. alle samtaler i Barnevernet også. :)

   Olaug Sævareid:
   Oppgradert Informasjon Skulle vel Være En Selvfølge at Folket Fikk, eller? Her Skjules, Brukes Taushetsplikt Mot Folket, til Hvilken Pris? Nære Relasjoner Lider og Fører til Sykdommer, Mens Kunnskap om Føleser|Reaksjoner/Psyke Fortsatt Sitter Fast i Fortiden, Hallo?

   Mariann Saugerud:
   Når en tenker tilbake til barndomsårene så var det mye «propaganda» på skolen og ikke minst ved Barne-TV om FN og menneskerettigheter, hvor vi ble gitt inntrykk av at Norge var et så trygt og godt land å bo i ift. menneskerettighetene, hvor viktig det var osv.
   Det var ingen lærere som opplyste eller ga et hint om at Norge bryter menneskerettigheter hver dag. Vi lærer jo ikke fakta på skolen!
   Så jeg mener nordmenn blir hjernevasket til å tro at alt er i den skjønneste orden fra barnsben av, også er det faktisk stikk motsatt?!

   Steinar Martinsen:
   Og dette finner vi oss i?!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/3459659967417986/

   Elzbieta Lemaniak:
   Fordi Norge er en vakker illusjon. Per -Aslak Ertresvåg skrev noe om det i sim bok "Sov mitt lille Norge". Han påsto utvikling av fascisme i Norge. Deretter skriver Marie- France Hirigoyem i sin bok "Hverdagens skjulte ondskap" at psykopater er flinke til å skape illusjoner. Det er psykopater som utviklet fascisme i Tyskland.

   Svein Harald Endresen:
   Kan hende det er på tide å våkne............!

   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, søndag 16. august 2020: 

   
Mørkt, stille og omkring 13 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis lett skyet og omkring 20 pluss-grader utover dagen. Hvitlig himmel og 18 pluss-grader klokken 20 og 21. Mørkt og i underkant av 17 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, mandag 17. august 2020: 

   Mørkt, stille og ned til omkring 13 pluss-grader Celsius her ute i natt. Nokså skyfri lys blå himmel og gradvis opp mot 20 pluss-grader frem mot klokken 10.30. Opp mot 25 pluss-grader og tildels delvis lett skyet efter hvert utover dagen. Mørkt og omkring 19 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 17.08. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157282244256875

   E. But little or nothing is being done, and meanwhile, many children and parents die because Norwegian authorities refuse to comply with the Courts general principles.

   Here are some of the children who have died, while being placed in public care with the refusals to be reunited with their biological families:

   - August 2019: 16 year old, Shada, dies at Stendi, a child welfare institution on Vassøy, just outside Stavanger.

   - 2017: Hanne and "Marie" die at Vestlundveien youth center in an overdose.

   - 2016: A 12 year old girl dies in her bed, in a foster home in Sogn og Fjordane county.

   - 2012: A 17 year old girl escaped from a child welfare institution in Hordaland and was found dead just outside Stavanger

   - 2010: A 15-year-old, Ragnhild Helsengreen, escapes from a child welfare institution in Bergen and dies in an overdose

   - 2009: A 16 year old boy, Knut Michael, dies at Nordre Kråkerud, a child welfare institution in Spydeberg

   *

   
---
---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, tirsdag 18. august 2020: 

   
Mørkt og i underkant av 17 pluss-grader Celsius her ute i natt. Halv-mørkt og ned mot 16 pluss-grader klokken 05. Helt og delvis lett overskyet og oppmot 23 pluss-grader utover formiddagen. Med oppmot 25 videre utover dagen. Lett overskyet og 19 pluss-grader klokken 21. Halv-mørkt klokken 22. Mørkt og 18 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 19. august 2020: 

   
Mørkt, vått, yr og omkring 17 pluss-grader Celsius her ute frem mot klokken 05 i natt. Vått, overskyet og omkring18 pluss-grader utover formiddagen. Helt og delvis skyet og opp mot 20 pluss-grader videre utover dagen, med 17 pluss-grader klokken 21. Mørkt og ned mot 15 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 19.08. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157286506391875

   En av dagens stortingsrepresentanter, skriver følgende:

   "Systemet vil ikke godta at noen vinner... Man har laget klageorgan, klageordninger etc som egentlig ikke er relle. Men som gir folk falsk trygghet...."

   *

   John Vidar Børjesson:
   Desverre har denne politikeren helt rett. Har brukt alle klageorganer som finnes uten om rettslig for å få fjernet usanne og fabrikkerte påstander fremmet av det offentlige. Disse påstandene selv om dem er dokumentert opp og ned og i mente at er feil og oppspinn forfølger meg selv den dag idag 8-9 år etter og blir brukt jevnlig av det offentlige. Ingen klageorgan har gitt meg medhold desverre og ta saken til retten har jeg desverre ikke råd til som minstepensjonist

   Edle Sivertsen:
   John Vidar Børjesson ..det er d de satser på...de fleste har verken økonomiske midler eller styrke til å utstå dette sjikane....et spill for kulissene...svik og bedrag !

   Grete Elisabeth Haarstad:
   Tror vi må få en annen regjering før en kan ta en sak til retten. De som bestemmer idag hører alle innstanser på ser det ut som, så vent til en bedre tid

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Kjent stoff, men bra å få bekteftelse. Hvem er politikeren?

   Olaug Sævareid:
   Hvor Mange Har vært utsatt for offentlig ansvarsfraskrivelse? Etterkrigstiden Har vært En Tragisk Parodi På Holocaust, Så Urimelig og Urettferdig Systematisk Svik av Eget Folk........Det Skulle Egentlig Vært Åpnet For LandeSorg og Kompensasjon Til Alle, eller?

   Hilde Svartis:
   Fins ikke rettssikkerhet i dette landet.... Du vil ikke tro det før du står midt oppi det..

   Anne-Sølvi Holstad:
   Hilde Svartis Sant !

   Johan Wannberg:
   Ja det kjenner jeg så alt for godt til, ett tyvetalls offentlige etater / myndigheter nekter oss innsyn i dokumentene som angår vår egen sak.

   Grete Elisabeth Haarstad:
   Hva i fan er dette slags galskap

   Kjell Gjerde:
   Det er helt rett, klagenemdene drives også av aktørene selv, som advokatklagenemda, bankklagenemda, o.s.v.

   Cato Jensen:
   Du kan klage, men får et avslag i form av en ordsalat av dimensjoner. Og selvsagt med elektronisk signatur..

   Torill Hammervoll:
   Vedkommende har desverre rett :(

   Cato Jensen:
   Så sant som det står skrevet! På tide å våkne folkens..

   Marina Zucchino:
   Det er jo sant.

   
---
---

   Marius Reikerås, 19.08. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157286547316875

   Til utenriksministeren.

   Kopi: Offentlig.

   Det vises til gjentatte purringer på nedenstående henvendelse vedrørende Clinton- Stiftelsen.

   Den norske regjering har altså gikk vekk +/- en milliard av folkets penger til Clinton- stiftelsen. En stiftelse som ble startet med hjelp av Jeffrey Epstein, og som også har mottatt store donasjoner fra samme Epstein.

   Og nå nekter UD å redegjøre for hva folkets penger har gått til, selv om det utvilsomt er slik at folket har krav på å få vite det.

   I min tidligere e-post skrev jeg:

   "Vi vet også at Clinton fløy til Afrika sammen med Epstein i regi av sitt veldedighetsprosjekt tilbake i 2002, "i kampen mot AIDS". Dette er en av minst 26 turer som Clinton skal ha tatt med flyet til Epstein, på folkemunne kalt "Lolita Express". På turen til Afrika, skal det også ha vært med yngre kvinner som mener seg voldtatt av Epstein."

   Her legger jeg med en link fra gårsdagens artikkel i Daily Mail, der bilder viser at Clinton får massasje fra et av Epsteins ofre i forbindelse med Afrika- turen i nettopp 2002.

   https://www.dailymail.co.uk/news/article-8639501/Bill-Clinton-smiles-receiving-neck-massage-Jeffrey-Epstein-victim.html

   Jeg venter fortsatt på svar, og tro ikke at dette går over av seg selv ved å forbli taus. En hel verden kan ha interesse av at Norge har brukt store summer av folkets penger til å promotere en stiftelse som åpenbart har forgreninger til et svært mektig pedofil- nettverk, som grovt har utnyttet andre mennesker.

   Bergen, den 19.8.20

   Marius Reikerås

   ---------------------------- Original Message ----------------------------
   Subject: [Fwd: VEdr: Clinton- stiftelsen. Krav om innsyn.]
   From: marius@reikeras.no
   Date: Fri, August 14, 2020 11:14 am
   To: post@mfa.no
   --------------------------------------------------------------------------

   PURRING

   ---------------------------- Original Message ----------------------------
   Subject: VEdr: Clinton- stiftelsen. Krav om innsyn.
   From: marius@reikeras.no
   Date: Tue, July 28, 2020 10:13 am
   To: post@mfa.no
   --------------------------------------------------------------------------

   Til de det gjelder.

   Kopi: Offentlig.

   The Clinton Foundation (etablert i 1997 som the William J. Clinton Foundation), og fra 2013, the Bill, Hillary & Chelsea Clinton Foundation er en ideell organisasjon under section 501(c)(3) av USAs skattelovgivning.

   Stiftelsen ble etablert av forhenværende president Bill Clinton med hensikt å «styrke kapasiteten til folk i USA og resten av verden for å møte utfordringene av global avhengighet». Kontorene er plassert i New York City og Little Rock, Arkansas.

   Basert på mine amerikanske kilder, var den nå avdøde sexforbryteren, Jeffrey Epstein, med å etablere Clinotn- stiftelsen.

   Basert på mine kilder, har Epstein, via sine stiftelser, også donert store summer til Clinton- stiftelsen.

   Vi vet også at Clinton fløy til Afrika sammen med Epstein i regi av sitt veldedighetsprosjekt tilbake i 2002, "i kampen mot AIDS". Dette er en av minst 26 turer som Clinton skal ha tatt med flyet til Epstein, på folkemunne kalt "Lolita Express". På turen til Afrika, skal det også ha vært med yngre kvinner som mener seg voldtatt av Epstein.

   Norge har gitt enorme summer til Clinton- stiftelsen, og det er altså folkets penger som er donert vekk.

   Vi , altså folket, har krav på å vite hvor mye penger som det offentlige Norge har gitt til stiftelsen, og hva pengene har gått til.

   Det bes følgelig om at en slik uttømmende oversikt sendes meg så fort som mulig.

   Jeg bare minner kort om offentlighetsloven.

   Bergen, den 28.7.20

   Marius Reikerås

   *

   Torill Sato:
   Får du svar på denne tror du?

   
---

---

   Marius Reikerås, 19.08. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157286016041875

   Norway will be under an obligation not only to pay those concerned the sums awarded by way of just satisfaction, but also to take individual and/or, if appropriate, general measures in its domestic legal order to put an end to the violation found by the Court and to redress the effects, the aim being to put the applicant, as far as possible, in the position he would have been in had the requirements of the Convention not been disregarded (see Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT),§ 85.

   In exercising their choice of individual measures, Norway must bear in mind their primary aim of achieving full restitution, underlined from the Grand Chamber on 29 May 2019 premise 191.

   The conclusions so far are:

   More than 11 months have passed since the Court delivered its judgment. All branches of Government, the legislative, the executive and the judiciary have failed to implement the necessary means to comply with the judgment.

   I remind that Trude still has not received the money awarded to her in terms of costs and expenses. I also remind that she was met with 6 months restraining order when she wanted to give her son a birthday card last year.

   As the Department is aware of, Norway was convicted in two more cases, A.S. v. NORWAY, and ABDI IBRAHIM v. NORWAY, on 17 December 2019.

   In both cases, references are being made to STRAND LOBBEN AND OTHERS v. NORWAY.

   In the case A. S v Norway, where Norway unanimously was convicted for violating Article 8 of the Convention in respect of a Polish mother and her child, the Court stated in premise 59:

   "The general principles applicable to cases involving child welfare measures, including measures such as those at issue in the present case, are well-established in the Court’s case-law, and were recently extensively set out in the case of Strand Lobben and Others v. Norway [GC], no. 37283/13, §§ 202-213, 10 September 2019, to which reference is made."

   I also refer to premise 62:

   ".....and also taking account of the authorities’ positive duty to take measures to facilitate family reunification (see, mutatis mutandis, Strand Lobben and Others, cited above, §§ 208-209)."

   In premise 61 in ABDI IBRAHIM v Norway, it is stated:

   "Moreover, where the authorities are responsible for a situation of family breakdown because they have failed in their above-mentioned obligation, they may not base a decision to authorise adoption on the grounds of the absence of bonds between the parents and the child (see Strand Lobben and Others, cited above, § 208)."

   In addition, I would draw the attention to the judgment given by the Court 25 February in the case between Y.I. v. RUSSIA, where the Court found a violation of Article 8.

   In premise 85, the Court states:

   "The Court reiterates that a care order should be regarded as a temporary measure, to be discontinued as soon as circumstances permit, and that any measures implementing temporary care should be consistent with the ultimate aim of reuniting the natural parents and the child (see Strand Lobben and Others, § 208, and Haddad, § 54, all cited above)."

   Consequently, it is obvious that the Norwegian authorities have a duty to facilitate family reunification measures, and that they cannot rely on a continuation of a forced adoption in breach of the Convention Rights.

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 19.08. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157286479231875

   Two Norwegian lawyers, Dag Inge Urå and Jon Wessel Aas, attitude towards judges and applicants in the ECHR.

   One of the reasons why the human rights situation in Norway is not taken seriously, is because many lawyers and judges ignore the fundamental rights guaranteed by the Convention.

   In Norwegian courts, especially lower tribunals, human rights are hardly being debated seriously.

   Now that Norway has been convicted a number of times in the area of child welfare law, it is becoming increasingly transparent that human rights have been neglected with the enormous and irreversible harm for those being affected.

   That the ignorance to human rights has been strong in the legal environment in Norway, is well evident from the enclosed post.

   The lawyer, Dag Inge Urå, gave the overbearing statement about the judges of the European Court of Human Rights:

   He says:

   "... I think the national composition of the ECHR is very funny; such value-conservative right-wing forces, who are strong in Catholicism, to family values; like that, eeee.

   That's what we're aiming for, ....he he..."

   https://www.facebook.com/per.guthus/videos/10223387578906305/?fref=mentions

   This is the same lawyer who represented the local municipality when the case C.E v Norway was pending before the domestic courts.

   The chair of the Norwegian Bar Association, Jon Wessel Aas, made fun of desperate people sleeping in tents outside the ECHR- building in Strasbourg when he wrote on his Facebook:

   "Here live the most avowed human rights lawyers- those who never let in ( the ECHR in the background)

   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157148099606875&set=a.10150975888001875&type=3&theater

   Sadly, many of his legal colleges found it funny to join in the bully of the people sleeping in tents in front of the ECHR.

   In summary, this reflects what many people in Norway who are being exposed to human rights violations in Norway have to fight against:

   Bullying, arrogance and abuse of power.

   *

   Vidar Gustad:
   To menn - som bør granskes inn mot de miljøene de ser ut til å tiltrekkes av. Helt åpenbar FALSK GRASROT på vegne av myndigheter som lever på løgn og lite fakta eller forsvar som gavner familien.

   Monica Drexel:
   People have to fight against one of the richest states in the world, with access to little or no legal aid because there are no lawyers available who would like to or are able to represent a client in any more than a mediocre way.
   It is high time that the country and its legal processes is controlled from outside and from above by individuals without any ties that could compromise their work in any way.

   
---
---

   Marius Reikerås, 19.08. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157286045841875

   The misuse of power, became apparent when the Norwegian state met Trude Lobben in the Grand Chamber hearing in Strasbourg on October 17, 2018.

   The Norwegian state met with nine lawyers in the front row, and almost 100 men and women in highly ranked public jobs. Everything paid for by the Norwegian people.

   When Norway is being convicted in international tribunals, considerable resources are being spent on sabotaging the individual and general measures following Article 46 of the Convention.

   This becomes even more apparent in the case of Trude Lobben and her son, which I will summarize in the followings seven points.

   First: The Norwegian state has given Trude Lobben a ban on visiting her son, with threats of imprisonment if she breaks the ban.

   Second: The Norwegian state has not paid Trude Lobben the money she was awarded by the Court in terms of costs and expenses.

   Third: The Attorney General, Marius Emberland, has approached Trude's Norwegian lawyer with what may be perceived as threats.

   Fourth: The Norwegian Supreme Court first denied having received the reopening- petition. This delayed the process for a considerable period of time.

   Fifth: The Supreme Court has removed Trude's son as a party to the case, even though his rights were found to be violated by the Court.

   Sixth: The Supreme Court spent over six months on the case, and the only question to be addressed on May 26, is whether the case should rejected. Consequently, the case, as of now, is still formally not reopened.

   Seventh: The Lobben -judgment and the other judgments against Norway, show that Norway has no real intentions to comply with the general measures of Article 46 of the Convention.

   In all cases where Norway has been convicted since the Adele Johansen case, it goes clear that Norway has no intention of any reunification between children and biological family.

   *

   Steven Henry Maddix:
   Trist at Norge har blitt invadert av emosjonelt invalide embetspersoner :( Det bør bli en lov som hindrer slike i å fatte avgjørelser for nordmenns rettigheter eller vern. Selv er jeg dømt i en rettsak jeg aldri fikk vite om eller blitt innkalt til. Samme som Lobben, så får jeg heller aldri se eller høre fra min datter :(

   Angel Johansen:
   Motbydelig, og veldig rart at ikke media har skrevet mer om dette.

   Steven Henry Maddix:
   Media styres av de samme menneskene som begår lovbruddene! Leder i Stanley security(verdens største private etteretningsbedrift) er samtidig administrasjonssjef over RMD(aftenposten m.flere). Så nei ikke tilfeldig...

   Steven Henry Maddix:
   Så når en fyr jeg har anmeldt flere ganger for forfølgelse og ulovlig overvåkning, også styrer media, så kalles det «bukken og havresekken». Han kan i prinsipp fjernkoble seg på alle digitale portaler og stjele hva han vil, så kan han bruke media til å spinne det mot offeret eller at staten er offeret etterpå. Velkommen til Norge med personlighetsforstyrrede i alle bauger og kanter...

   Rune L. Hansen:
   Med en politisk offentlig nepotisme hvor Synseloven og sær-interesser er enerådende - og liksom folkevalgte og offentlige nøkkel-posisjoner er valgt av politiske partier, så må det bli en selv-forsterkende og karriære-drevet mafia-virksomhet. Hvor ingen - all den stund de har sin kriminelle makt - i den offentlige forvaltningen straffeforfølges og personlig ansvarliggjøres for de menneskeretts-krenkelser de påfører medmennesker og samfunnet.
   Det er den samme Synseloven de bruker når de mishandler, ødelegger og dreper barn, foreldre og familier også. Liksom lovlig.
   Det er bare kriminelle tullinger som mener at barnets beste er å tilintetgjøre barnets (og foreldrenes) umistelige og uavhendelige menneskerettigheter.

   
---
---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, torsdag 20. august 2020: 

   
Mørkt, stille og omkring 15 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lys blå himmel og opp til omkring 20 pluss-grader frem mot klokken 10.30. Helt og delvis skyet, tildels med noe yr og opp mot 23 pluss-grader videre utover dagen. Mørkt, vått og omkring 17 pluss-grader klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, fredag 21. august 2020: 

   
Mørkt, vått og omkring 17 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og vått med oppmot 22 pluss-grader utover formiddagen, men med mye regn og ned mot 16 pluss-grader frem mot klokken 13 og tildels videre utover eftermiddagen. Overskyet med vind fra sør og oppmot 18 pluss-grader og tildels med regn frem mot klokken 18. Omtrent det samme, tildels med mye nedbør også utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, lørdag 22. august 2020: 

   
Mørkt, vått, regn og yr og omkring 17 til 16 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig, flom-regn og omkring 16 pluss-grader frem mot klokken 08 og tildels videre. Overskyet, vått, tildels regn og yr, noe vind og omkring 15 pluss-grader utover eftermiddagen. Disig, regn, vind og 14 pluss-grader klokken 19.15. Omtrent det samme videre utover kvelden og mot mørkt og midnatt.
   
---
---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, søndag 23. august 2020: 

   
Mørkt, vått, regn og yr og omkring 14 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt, tidvis og delvis for det meste overskyet, disig, vått, regn og yr og opp mot 15 pluss-grader utover dagen. Mørkt, vått og 10 pluss-grader klokken 22. Med ned mot 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, mandag 24. august 2020:

   
Mørkt, vått, tildels regn og yr og omkring 8 til 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis overskyet, vått, tildels med nedbør og gradvis opp mot 12 pluss-grader utover formiddagen. Overskyet med 12 pluss-grader klokken 17. Med omkring 10 pluss-grader og noe dunkelt klokken 21 og nokså mørkt klokken 22. Mørkt og ned mot 9 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, tirsdag 25. august 2020: 

   
Mørkt, vått og i overkant av 9 pluss-grader Celsius her ute i natt, med regn en stund fra omkring 05-tiden. Tildels overskyet, vått og 11 pluss-grader frem mot klokken 10. Helt og delvis overskyet, tildels med noe regn og yr og omkring 12 pluss-grader videre utover eftermiddagen. Tildels overskyet og 11 pluss-grader klokken 20. Mørkt og omkring 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, onsdag 26. august 2020: 

   Mørkt, vått og omkring 10 til 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Nokså lyst og 9 pluss-grader klokken 06. Lys blå himmel, spredt lett litt skyet og opp til omkring 15 pluss-grader utover formiddagen og gradvis til dus himmel og oppmot 18 pluss-grader utover eftermiddagen og mot kvelden. Jeg bruker endel tid i disse dager på forskjellige slags forberedelser for å forsøke å overleve den kommende høsten og vinteren. Mangt i så måte er fortsatt annerledes enn for andre og for folk flest. Litt bare nu holder jeg øye med hva som foregår på Internettet. Det vil skje mest når særlig EMD og Ministerkomiteen videre avslører og reagerer på den grov-kriminelle offentlige nepotismen i dagens Norge. Mørkt og 11 pluss-grader klokken 22.30. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, torsdag 27. august 2020: 

   
Mørkt, vått og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Halvt lett sløret og dust skyete og 12 pluss-grader klokken 09.30. Halvt skyet og 16 pluss-grader klokken 14.
   Både i går og enda i dag kanskje eksos-himmel fra fire samtidige jet-fly i går? Hvordan ting har sammenheng og betydning er ikke alltid likså lett for enhver å se eller avsløre eller erkjenne. Det hjelper også sånn sett samfunnet og verden med nysgjerrighet, ytringsfrihet, åpenhet, kommunikasjon og alle de andre menneskerettighetene. Hvor meget enn menneskeretts-krenkerne og deres medspillere indirekte eller direkte sier at det ikke er slik - og helst vil ha dumhet, forvirring, splittelse, likegyldighet og fortielser. Mangt og meget av stor betydning for verden, samfunnet, vår fremtid og enhver skjer også i Norge i disse dager, selvfølgelig. Og hvor mange ser for eksempel frykten og redselen menneskeretts-krenkerne har for å bli straffeforfulgt? Eller flyktigheten og flukten i deres ord og handlinger? Eller hvor mange de er og hvem og helst vil være? Eller hvordan de har planlagt, planlegger eller ønsker sin flukt fra den reelle lovens lange armer? Er for eksempel den nu kommende sjefen for det norske folkets olje- og pensjons-fond bare for utplyndring og diskriminering, eller også for terror regimets flukt og trygghet? Og hvem skal underveis eller efterpå ansvarliggjøres når forholdene har blitt delvis eller helt som i for eksempel Venezuela eller verre? Det nytter vel ikke å skylde på eller søke hjelp hos dumheten eller naiviteten eller deres likesinnede eller medspillere?
   Og mange i Norge er fortsatt dumme og naive eller forvirrede og indoktrinerte, eller likegyldige! De vet ikke og forstår ikke hvordan konsekvent skifte ut terror regimet med noe annet og bedre, eller med hva. Menneskeretts-konvensjonene og deres hele og konkrete innhold er de indoktrinert til å neglisjere, forfalske og undervurdere! Og verdens-historien og de globale forholdene har de lært omtrent ingenting av. Men også hovmod har de blitt grundig indoktrinert til, selvfølgelig. Forholdene er altså meget utrygge og livs-farlige, for alle og enhver. Allerede er det stadig mindre igjen av de noe berettigede nasjonale stoltheter som vokste frem fra tiden efter 2. verdenskrig, tendenser til gode velferds- og helse-tjenester - som dog ikke varte lenge og ikke fikk utvikle seg godt. Diskriminering og andre menneskeretts-forbrytelser, inklusivt offentlige forfalskninger, overtok stadig mere. Og mange andre land og mennesker hermer efter, selvfølgelig. At ikke mulige og reelle menneskeretts-krenkelser i den offentlige forvaltningen i forhold til et eller flere mennesker real-kompetent alltid effektivt straffeforfølges og repareres, kreerer stadig flere og verre terror regimer i den offentlige forvaltningen. Det er det som om og om igjen i tusener år groteskt har skjedd i land efter land i verden.
   Nokså mørkt og ned mot 10 pluss-grader klokken 22. Mørkt og 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, fredag 28. august 2020: 

   
Mørkt og omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett litt skyet og 13 pluss-grader klokken 10. Tilskyende og litt yr og en stund oppmot 19 pluss-grader utover eftermiddagen. Overskyet og 15 pluss-grader klokken 19. Mørkt og 12 pluss-grader klokken 22.30. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 28.08. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157306015421875

   Det pågår en debatt i disse dager, hvorvidt offentlig ansatte kan stå til ansvar for sine krenkende handlinger.

   Nylig kom advokatfirmaet Elden med en betenkning på vegne av Samananger kommune, som fraråder kommunen å gå til sak mot den tidligere barnevernsjefen.
   Begrunnelsen deres er, slik jeg forstår det, at det ikke er praksis for å saksøke offentlige ansatte som dermed kan "gjemme" sine overgrep under arbeidsgiveransvaret.
   Men, den norske praksisen på området divergerer fra hva Den Europeiske Menneskerettsdomstolen sier om personlig ansvar.

   I saken mellom ERDÄ°NÇ KURT mfl og Tyrkia fra juni 2017, sier EMD følgende som er verdt å merke seg:
   "59. Accordingly, the Court’s task is to verify the effectiveness of the remedies used by the applicants and thus to determine whether the judicial system ensured the proper implementation of the legislative and statutory framework designed to protect patients’ physical integrity. That entails ascertaining whether the remedy in question actually enabled the applicants to have their allegations examined and to ensure that any breach of the regulations by the doctors was penalised."

   Følgelig er det ingen tvil om at det medfølger et personlig ansvar for de som bryter menneskerettene. Da den Europeiske Menneskerettskonvensjonen (EMK) er norsk lov med grunnlovens rang, så er det altså IKKE slik at offentlige tjenestepersoner som forbryter seg mot menneskerettene skal  unnslippe ansvar.
   Det er på tide at det offentlige innser at ansvarliggjøring av krenkende handlinger, er en del av den reparasjonsplikten som Norge er pålagt å følge.
   Det gjelder også for den tidligere barnevernsjefen i Samnanger.

   *

   Hans Jakob Rivertz:
   Ingen bør stå over loven. Å være ansatt i staten burde aldri gi blankofullmakt til å begå overgrep. I et hvert sivilisert samfunn bør man ha mulighet til å straffeforfølge enkeltpersoner som bryter nasjonal eller internasjonal rett.

   Kjell Gjerde:
   At det ikke er praksis å gå til sak mot offentlig ansatte som begår lovbrudd sier jo bare litt om hvor langt maktapparatet i Norge er kommet i å tråkke på befolkningen uten å bli hindret. :( :( :(

   Dag Røsthe:
   Riktig.
   Godt oppsummert av Marius Reikerås.
   Børge Brende som Utenriksminister presiserte til meg i samtale i 2016 at det er Straffeloven som gjelder når offentlige ansatte utfører lovbrudd etter EMK.
   Hver og en ansatt i offentlig forvaltning har et personlig ansvar når norsk lov brytes.

   Edle Sivertsen:
   Tiden er inne ! Alt skal komme for en dag ! Det er slutt på kameraderi og svindel.... Nok er nok !

   Undis Hansen:
   Det finnes INGEN annsatte i systemet som bryr seg om barna eller foreldrene i barneværnsaker.
   Bufetat hadde ikke hørt om den 15 år gamle jenta som endte livet sitt på hotell for få dager siden. De vet heller ikke om at politi bruker håndjærn på barn.
   Dette tror jeg ikke på.
   Hva vi ikke vet finnes ikke. Det eneste som finnes er prides ønskebarn. Selv der i gården er barna sexleketøy og hushjelper. Pjuk!

   Tone Kirkedelen:
   Undis Hansen
   Det er så typisk.
   “Jeg jobber bare her!” er typiske svar når de blir gjort oppmerksom på hva for grusomheder de er med på å skape :(

   Undis Hansen:
   Tone Kirkedelen
   Jeg kjenner ikke saken , vi går ikke inn i enkeltsaker . Det er noen andres ansvar. Jeg må i ett møte nu. Jeg har ikke mandat til å mene noe. Det må være feil. Det må være en glipp. Det kan jeg ikke si noe om. Vi her på kontoret har ikke snakket om dette. Dette vet jeg ikke. De har psykiske fingre i ørene sine og psykiske gafler i øynene. Men fleksitid og lunsj går de ikke glipp av.

   Mariann Saugerud:
   Ansvarliggjøring av offentlig ansatte er helt nødvendig for å opprettholde en god offentlig tjeneste for folket! Det skal ikke glemmes at de jobber for den menige mann/kvinne i gata.
Derfor, og selvfølgelig skal offentlig ansatte som ikke er i stand til å utføre sitt virke korrekt ift. loven- og dermed kan volde så mye skade akkurat pga sin posisjon må straffeforfølges.

   Rune Andreassen:
   Det er vel ikke Elden som avgjør om det skal kjøres sak eller ikke? Det er kun en anbefaling fra ham. Det finnes vel andre advokater?

   Gs Allan:
   Tre brødre saksøker Oslo kommune for plassering i barnehjem. Foreldrene greide tilslutt å få barna hjem, men da var brødrene traumatisert.

   https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/LAvMLq/krever-millionerstatning-etter-opphold-paa-barnehjem-i-oslo
   Krever millionerstatning etter opphold på barnehjem i Oslo
   VG.NO

   Eva Tenira Hareide:
   vist det ikke er praksis å saksøke offentlig annsatte .så burde det bli en praksis, fordi de utøver en altfor stor makt over andre.

   Anne Hansen:
   Du må opp i toppstilling for å kunne bli fritatt for ansvar :) da kan du bruke ansvarsfraskrivelse så mye du vil, det er godtatt ;)

   Per Kristian Mathisen:
   Hva lærte vi av Nürnberg-prosessene? Jo, at selv han som "bare følger ordre " har et personlig ansvar for de handlinger som han utfører. :)

   Glenn Elvis Grande:
   Døm de så får de smake sin egen straff

   Truls Thue:
   Elden kan ryke å reise! Spør du meg , så er Elden kjøpt og betalt av den Norske stat, for så dårlig dømmekraft kan man umulig ha!

   Agnieszka Maria Szuba:
   Truls Thue
   Elden bryr seg om penger og sine jurist - koleger .

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Det er et så ondsinnet og sinnsykt system vi innbyggere dessverre "godtar"

   Vigdis Nygård:
   Rolf Bernhard Halln Senior
   .. Det er så ondsinnet, at ingen vil faktisk tro hvor graverende dette faktisk er...!

   
---

---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, lørdag 29. august 2020: 

   
Mørkt og omkring 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett litt skyet og opp mot 18 pluss-grader utover formiddagen. Med 15 pluss-grader klokken 19. Mørkt og ned mot 12 pluss-grader klokken 22. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, søndag 30. august 2020: 

   
Mørkt og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lett grålig og hvitlig overskyet og 12 pluss-grader klokken 09. Med opp til 14 pluss-grader videre utover formiddagen. Spredt lett litt skyet og 15 pluss-grader frem mot klokken 17. Ned mot 10 pluss-grader klokken 21. Nokså mørkt klokken 21.30. Mørkt og 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 30.08. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157310913321875

   I remind about the judgment from the European Court of Human Rights (ECHR) of 22nd of June 2017, BARNEA and CALDARARU v. ITALY, where it is stated in premises 64 fl:

   "64. ....Moreover, the break-up of a family constitutes a very serious interference;
    Removal of the child from his or her family is an extreme measure that should be used only as a last resort for the purpose of protecting a child in the face of immediate danger (Neulinger and Shuruk v. Switzerland [GC], No. 41615/07, § 136, ECHR 2010)."

   The ECHR forund Italy guilty in violating Article 8 of the Convention.

   *

   Jasmine Jassup:
   Well Switzerland loves to traumatise kids by removing them with no danger whatsoever. Mine was kidnapped from school in Switzerland. Can't see or talk to him. Only if I pay them. But they bill me anyway...

   Ulla Simonsen:
   me too, the government has taken my two sons, kidnapped by them and the police. They also send me bills, but I am not paying them. What do they think, they kidnap out children, and want us to pay. No way!!!

   Rune L. Hansen:
   Det er med rette et stort, solid og massivt mangfold av menneskerettigheter og andre internasjonale og nasjonale lovbestemmelser som hver enhver gjør det fullstendig umulig og mangfoldig straffbart for offentlige forvaltninger eller andre liksom lovlig å bortføre et barn fra sin mor eller far - unntatt bortførelse ved uforfalsket nødverge (emergency) for en kortest mulig tid på en mildest mulig måte, med snarest mulig tilbakeføring som iherdig hensikt og formål. Men umistelige og uavhendelige menneskerettigheter og andre lovlige gjeldende lovbestemmelser har liten eller ingen umiddelbar nytte når de i det lengste neglisjeres eller forfalskes av kriminelle og deres medspillere i offentlige forvaltninger!

   
---

---
*****

--31--
-- Dagboks-notater, mandag 31. august 2020: 

   
Mørkt og omkring 8 til 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Nokså skyfri himmel og opp til omkring 15 pluss-grader utover formiddagen. Ikke mye annerledes videre utover dagen. Litt dunkelt og 10 pluss-grader klokken 21. Mørkt, månen nokså full sørlig og 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq