----- Denne side: db202009.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30.  --- 
----- 
---  September 2020 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 01. september 2020:

   Mørkt og omkring 8 og 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett skyet og gradvis opp mot omkring 15 pluss-grader utover formiddagen. Omtrent det samme utover eftermiddagen. Med 13 pluss-grader klokken 20. Mørkt og 12 pluss-grader klokken 22. Med i underkant av 13 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 01.09. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157317061266875

   Rasha Masri,
   som reddet datteren sin ved å flykte til Polen, skriver:

   Kjære Ropstad.

   I går mistet vi en mor. Ikke bare var hun en mor, men hun var en venninne, en datter, hun var et menneske. Hun hadde et navn, Kristin Larsson. Det eneste kriminelle hun gjorde var å være glad i sitt barn.

   Er du klar over hvor mange familier det er som sørger? Hvor mange foreldre og barn som bare er blitt en del av statistikken? Dette bryr du deg ikke om, men du returnerte en IS kvinne til Norge fordi du 'ville ikke separere en mor og hennes barn'? Kristins sak rørte deg ikke, selv om hun snakket med deg personlig?

   Sitter du der og ser på mens foreldre, besteforeldre og ikke minst barn må leve et liv i sorg? Hva slags liv er dette? Føler ikke du på dårlig samvittighet når du holder dine barn mens andre får begrenset samvær hvor de kanskje ikke får lov til å holde barnet sitt engang?

   Du er ofte på TV og snakker om hvordan koronakrisen kan "påvirke barn". Men barnevernet tar og skader enda flere liv. Når skal du snakke om dette?

   Kjære Ropstad.
   Vi har begrenset tålmodighet. Vi er mange som sliter og som har blitt urettferdig behandlet. En dag sprekker boblen, og vi har fått nok.

   *

   Anita Synnøve Lillerødvann Nilsen:
   Godt skrevet <3 !

   Per Steinar Sørå:
   Ropstad jeg ble tatt vekk fra min familie som liten jeg fikk ikke den rette skolegangen jeg hadde rett og krav på, men fikk høre mange løgner om gudsstraff og truende oppførsel av såkalte gudsfryktige skolestyrere! Jeg har måtte klare meg på egne bein, til tross for diagnoser som ikke stemte! Dere er heller ikkebinteressert i å gi erstatninger men pløyer over folk med falske gudsord! Du vi havne i et univers hvor ondskapen råder når tiden er inne!!!

   Rasha Masri:
   Per Steinar Sørå
   <3 <3 <3

   Per Steinar Sørå:
   Rasha Masri
   jeg antar at det ikke finnes den himmel og helvete som disse såkalte kristne kaller det, men to eller flere univers hvor bevisstheten havner. De gode sjelene havner et sted og de dårlige et annet sted. Jeg har opplevd så mye råttenskap i kristne miljøer og anser meg ikke kristen, men troen på frihet er en god religion.

   Rasha Masri:
   Per Steinar Sørå
   , Alle religioner er bare hjernevask av mennesker. Religion er moral og samvittighet etter min personlige mening.

   Geir Birkeland:
   Veldig godt skrevet.

   Terje Losvar:
   Godt sagt ! ! <3

   Unni Kirkeng:
   Grusomt at nordmenn må rømme landet pga forsteinede politikere, et BV som ikke funker, og et Lovverk; til fordel for hvem ?? Det er en tid for alt. Velferden i Norge er et kapittel for seg.

   Reidun Fjæren:
   Hvor mange liv skal BV og politikerne få lov å ta. Kan virkelig Ropstad se at dette skjer gang på gang. Tragedie uten sidestykke. Ord blir fattige i en slik situasjon som dette, men håper at politikerne nå må ordne opp engang for alle. BV er en maktorganisasjon, og med velsignelse fra politikerne, Ropstad & Co.

   Rita Nordnes:
   Det er ikke noe som biter på slike arrogante mennesker, dessverre!!!

   May Brith Harestad Hollos:
   Marius Reikerås
   du skrev for ikke så lenge siden at Kronprinsparet betalte 600 millioner til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Jeg har undret på om det var for å hjelpe det norske folket, eller Staten & Ropstad ?

   Helga Solli:
   Ropstad bryr seg ikke. Det har han bevist ved å ignorerer dommene i EMD

   Ellinor Jægersborg:
   Bare trist.

   Anne Berit Bjørsvik:
   <3

   Marian Meyer Jørgensen:
   <3 :( <3

   Vibeke Gimre Andersen:
   Godt sagt

   Monica Oliver:
   Kjenner ikke hvorfor de skriver "kjære Ropstad "? Er han kjære ?

   Frøya Anita Torjesen:
   Monica Oliver
   viser høflighet med det. Viser seg fra en kant hverken regjering eller bv etc kan. De evner ikke å hjelpe, de svarer ikke, er frekke etc. Denne moren bruker da kjære for å vise at hun er menneske og at hun bruker en høflig tiltale.

   Tone Stafseth:
   ! !

   Tor Døskeland:
   Tok ho sitt eget liv ?

   Rune L. Hansen:
   Når mennesker i den offentlige forvaltningen bestemmer over andre mennesker så må det gå galt, meget galt, hvordan enn de har kommet til å besitte makt. Det er det viktigste verdens-historien om og om igjen forsøker å lære oss! Og for å lære oss ethvert menneske det vokste uunngåelig omsider menneskeretts-konvensjonene frem, med sitt innhold av absolutt enhvers umistelige og uavhendelige felles-menneskelige menneskerettigheter. Krenkes en eller flere av disse menneskerettigheter av en offentlig forvaltning overfor et eller flere mennesker så forlates rettferdighet og medmenneskelighet - om ikke reperasjons-prosessen er effektiv og real-kompetent! Og enhver real-kompetent reperasjons-prosess innebærer blandt annet best mulig gjenopprettelse og altomfattende straffeforfølgelse for personlig og offentlig ansvarliggjøring. Uten kan ikke enhver menneskerettighet være eller bli umistelig og uavhendelig for absolutt ethvert menneske! Uten er menneskerettighetene, rettferdighet og medmenneskelighet i realiteten fraværende!
   Det hjelper og nytter ikke å stole på moral, ideologi, sympati, erklæringer, tillit eller annet! Menneskerettigheter skal aldri kunne ned-prioriteres, neglisjeres, bagatelliseres eller forfalskes!
   Se for eksempel hva som skjedde og skjer i Burma (Myanmar). Burma var for flere ti-år siden et høy-kulturelt, rikt og frodig land med meget gode standarder og god velferd og moral, men plutselig ble alt forandret og ødelagt av nye mennesker som utøvet makt i den offentlige forvaltningen - og begynte å krenke menneskerettigheter, uten reperasjons-prosesser. Store deler av befolkningen, som for en stor del bestod og består av buddhistiske munker, ble (utrolig nok?!) indoktrinert og ble plutselig til torturister, mordere, utplyndrere og ødeleggere! For å få et innblikk i hva som skjedde se for eksempel filmen "Beyond Rangoon" fra 1995. Endringen fra himmel til helvete skjedde fort og er enda ikke nok rettet opp!
   
   
---
---

   Marius Reikerås, 01.09. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157316286716875

   I kjølvannet av NAV- skandalen, skrev BT denne medio august i år:

   https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/i/mR48KL/tusenvis-av-jurister-har-sviktet-grovt

   Faktum er at Norge svikter på alle rettsområder der internasjonale konvensjoner har forrang for norsk lov.

   Vi kan like det eller ikke, men faktum er at EØS- avtalen trådte i kraft 1. januar 1994, hvis hensikt var å knytte Norge til EUs indre marked.
   Og i EØS - loven § 2 heter det:
   "Bestemmelser i lov som tjener til å oppfylle Norges forpliktelser etter avtalen, skal i tilfelle konflikt gå foran andre bestemmelser som regulerer samme forhold. Tilsvarende gjelder dersom en forskrift som tjener til å oppfylle Norges forpliktelser etter avtalen, er i konflikt med en annen forskrift, eller kommer i konflikt med en senere lov."

   *

   Rune L. Hansen:
   Lovbestemmelser eller avgjørelser som ignorerer eller ikke respekterer høyere lovbestemmelser (lex superior) er kriminalitet.

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.09. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157315895061875

   Det offentlige Norge- en stille drapsmaskin.

   Til de ansvarlige i lovgivende, utøvende og dømmende makt.
   Kopi: Offentlig.

   Jeg vet ikke hvor mange som ender sine liv i utmattelse og sorg av kampen mot det offentlige Norge, men at det er mange, ja det vet vi. Det kan være i selvmord, eller rett og slett at kroppen ikke orker mer.
   Og mange som ender sine liv, gjør det som følge av Norges grenseløse forakt for menneskerettene. Medio november i fjor var C, den nå avdøde kvinnen du hører heve sin røst i vedlagte video, i møte med Ropstad.

   https://www.facebook.com/S24by/videos/2265651983538785

   Dette var drøye to måneder ETTER at barne- og familieministeren, som  konstitusjonelt ansvarlig, hadde fått beskjed fra storkammeret i EMD om at Norge hadde tapt saken mellom Lobben mfl og Norge.

   I samtlige saker der Norge er dømt på barneverns-rettens område, den første fra 1996, er EMD tydelig på at en omsorgsovertakelse er et midlertidig inngrep som det offentlige plikter å avbryte så fort forholdene ligger til rette for det.
   Men det offentlige staten brydde seg ikke i 1996, og selv ikke en storkammerdom rokker på Norges ufattelige arroganse.

   I stedet for å høre på hva kvinnen på videoen har å si, og ikke minst rette seg etter hva dommene mot Norge faktisk pålegger Norge å gjøre, så forblir de desperate ropene som "luft" for Ropstad og den norske regjering

   Dagen etter at kvinnen hadde vært i møte med Ropstad, spurte jeg henne hvordan det gikk, hvorpå hun blant annet sendte meg  dette svaret;
   "Hei.
   Skuffende....visste det jo egentlig på forhånd, at han 'er ikke tilstede', og er vel bra naiv om jeg trodde diktet skulle gå inn på ham, trodde ikke men håpet allikevel.
   Fikk bekreftet at har de bestemt seg for at jeg ikke betyr noe, så har de det, og jeg betyr faktisk ingenting for dem.
   Jeg regner med de hadde fattet interesse om jeg hadde sunget lottorekka for dem....men menneskelig anliggender, nei!".

   C hadde det til felles med A og B at de kjempet en heroisk kamp mot det norske systemet, for å få barna sine tilbake.
   Men håpløsheten og fortvilelsen, ble til slutt for stor for dem alle.

   A endte livet sommeren 2017, B i desember 2018 og C  sommeren 2020.
   De var alle i midten av 40-årene, da livene tok slutt.

   Hadde Norge respektert den rettspraksis som allerede i 1996 ble slått fast i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, og som siden september 2018 er presisert i syv nye domfellelser av Norge, så hadde disse kvinnene vært i live i dag.
   Men det offentlige Norge er en kynisk drapsmaskin, som sender folk i døden på den stille måten.

   Jeg avslutter med hva hun så glimrende, og sterkt, sier til Ropstad i videoen :
   "Jenta mi har blitt skilt fra de vennene hun opprinnelig  hadde; jenta mi får ikke lov å snakke om meg hjemme i fosterhjemmet for da blir fostermor sur; for hun har personlige følelser om at dette er hennes barn.
   Og hun har mere penger og mere makt enn meg, så jeg har ingenting jeg skulle ha sagt.
   Jeg har ingen stemme, jeg har ikke noe liv, jeg kan dø når som helst, og ingen av dere bryr dere om at det har blitt gjort feil i rettsapparatet overfor meg.
   Så de svarene du ga der, det sårer meg, det sårer meg dypt, nå tar jeg diktet jeg  ...."

   Pause der Ropstad hånler og sier: "Ja gjør det".

   C:
   "Nå følger jeg meg mobba på den måten som jeg gjorde i det møte. Jeg blir rett og slett ikke tatt seriøst......"

   Vel, nå er hun død, mens AS Norge danser videre med full forakt for menneskerettene.
   I realiteten er det regjeringen driver med, en krigføring mot deler av sitt eget folk.

   Bergen, den 1.9.20
   Marius Reikerås

   SATT BARNEMINISTEREN PÅ PLASS: Kristin Larsson
   https://www.facebook.com/S24by/videos/2265651983538785
   16. november 2019  ·
   
0:52 / 5:48
   S24 Agency

   fikk møte barne- og familieministeren, Kjell Ingolf Ropstad i forbindelse med en underskriftskampanje om å forbedre det norske barnevernet.
   Rundt 2800 underskrifter ble overlevert til Ropstad. Larsson sier selv at hun ikke er en motstander av det norske barnevernet, men krever at Ropstad iverksetter tiltak som kan forbedre barnevernssystemet i Norge.
   NB! Kjell Ingolf Ropstad har selv gitt tillatelse til å bli filmet og at videoen blir delt.
   LIK S24
    / DEL VIDERE!
   (VIDEO: ANDERS JOHANSEN)

   *

   Sarah York Nixon:
   Jeg skulle ønske dette kunne deles på Ropstad sin fb

   Elias Panagopoulos:
   Guys like Ropstad are sociopaths or maybe even psychopaths I’m not really sure which one. No normal human being can see so many people go through so much pain and not somehow be affected. And I do believe none of these serious matters affect him at all. He was hired for this position because someone saw these sociopathic or psychopathic qualities in him and new he would be perfect for the job. Just my opinion and open to any other thoughts, but I can’t see any other logical explanation.

   Eivind Carlsen:
   I have the suspicion that he simply is stupid.

   Tor Døskeland:
   Videoen burde vært sent til ministerråd, ett godt bevis på att denne ministeren gir seg en god faen i folk flest .her er det ei som roper om hjelp, hva har han gjort , ingenting.

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 02. september 2020:

   
Mørkt og omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Nesten skyfri himmel, noe mild bris og opp til 15 pluss-grader frem mot klokken 10.30. Med 18 pluss-grader klokken 12.30 til 16.30. Mørkt, 14 pluss-grader og månen full lavt i øst klokken 22. Med månen fjernt i sør-øst mot midnatt.
   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 03. september 2020:

   Omkring 14 til 15 pluss-grader Celsius og noe bris og vind-drag her ute i natt. Jeg vet meg altfor kortfattet og upresis i forhold til det jeg skrev på Internettet om landet Burma i forgårs, det vil jeg iallfall her nu ha sagt. Jeg ville hastig illustrere noe med et slikt konkretisert eksempel, til tross for at det er mye jeg enda ikke vet om landet Burma. Så jeg burde i forhold til selve landet og dets fortid ha formulert meg annerledes og mere tilbakeholdent og forsiktig, men ville heller og tildels forhastet illustrere med et konkretisert eksempel. Jeg bør uansett i forhold til slikt forsøke å forholde meg mere presist, forsiktig og tilbakeholdent. Jeg får dårlig samvittighet i forhold til slikt. Forhåpentligvis blir det forstått rett. Når menneskeretts-krenkelser eller annen kriminalitet i den offentlige forvaltningen belønnes og premieres eller ignoreres så sier det jo seg selv at mangt og meget er groteskt galt! Antydninger til yr her ute omkring 07.30-tiden. Overskyet, noe bris og litt vind-drag, tildels yr og omkring 14 pluss-grader utover formiddagen. Med oppmot 18 pluss-grader klokken 14.30. Med 15 klokken 18. I dag som i går skal jeg ut og hente nedfalne bergamot-pærer, pluss røde kirsebær-plommer, hvis jeg rekker det, pluss blandt annet blåknapp (Succisa pratensis), hvis jeg rekker det. Hvis jeg ikke rekker det så har jeg enda noen dager fremover hvor det kanskje lar seg gjøre. Det er mye annet som også bør gjøres. Litt av noe forskjellig slikt får jeg gjort, til tross for de vanskelige forholdene hvorunder jeg og min familie fortsatt er kidnappet.
Det er iøvrig en selvfølgelighet at mennesker i den offentlige forvaltningen og andre som medvirker i å kidnappe barn ikke ønsker at barnas foreldre eller familie skal leve eller eksistere lenge eller ha kontakt med hverandre. Og at de ikke ønsker at barna skal leve lengre enn nyttig for kidnapperne. Mørkt, vått og 14 pluss-grader klokken 22. Omtrent det samme videre mot midnatt.

   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, fredag 04. september 2020: 

   Mørkt, vått, tildels yr og omkring 14 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lyst og ellers omtrent det samme utover formiddagen. Ikke mye annerledes videre utover dagen, med omkring 12 pluss-grader klokken 20. Mørkt, vått, yr, regn og 11 pluss-grader klokken 21.30 og videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 05. september 2020: 

   
Mørkt, vått, tildels yr og regn og omkring 14 til ned mot 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Omtrent det samme været utover dagen, med yr og 11 pluss-grader klokken 18.30. Mørkt, vått, yr og 10 pluss-grader klokken 22.30 og videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, søndag 06. september 2020: 

   
Mørkt, vått, yr og regn og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. For det meste overskyet, vått, regn eller yr og omkring 12 pluss-grader utover dagen. Mørkt og 10 pluss-grader klokken 22. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, mandag 07. september 2020: 

   Mørkt, vått, tildels yr og regn og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. For det meste overskyet og gradvis opp mot 12 pluss-grader tildels med noe yr utover dagen. Disig, regn, noe bris og oppmot 12 pluss-grader frem mot klokken 18.30. Regn og yr også videre. Mørkt, regn og oppmot 14 pluss-grader klokken 22.30. Med 13 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 07.09. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157331062896875

   Morgendagens avgjørelser i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD), blir svært viktig for den videre fremdriften i bv-sakene.

   Den 10 mars i år tapte Norge, enstemmig, sakene mellom Hernehult og Pedersen mfl og Norge.
   Som mange kjenner til, så har den norske regjering anmodet EMD om å henvise nettopp Hernehult-og Pedersen-sakene til behandling i storkammeret.
   Men realiteten er at regjeringen bruker Hernehult- og Pedersen-dommene, til å søke omkamp om Lobben-dommen, der Norge tapte i storkammeret i fjor.
   Om sakene henvises til storkammerbehandling, får vi vite i morgen.
   Det er svært sjelden at EMD slipper gjennom dommer der et land enstemmig har tapt i kammeret. Følgelig tror jeg ikke det skjer.
   Men, om det skjer så vil alle de andre bv-sakene  bli stilt i bero, til storkammeret har behandlet de nevnte saker.

   Det blir uansett spennende å få resultatet i morgen formiddag.

   *

   Jon Ivar Gundersen:
   Rettferdigheten og fakta vil seire!
   #saveourchildren

   Per Steinar Sørå:
   Som vi alle vet, lar strikken seg tøye til et visst punkt, før den ryker. Det er vel det som skjer her? Regjeringen spiller høyt, det kan gå galt!

   Steinar J Myhre:
   Norge er ferdig..

   Richard Steen:
   Kjell Ingolf Ropstad er verdens største dritsekk han lurer barn og foreldre i ett hell

   Tor Døskeland:
   Jeg tviler på att disse sakene blir henvist til storkammer , EMD er nok 100 prosent sikkre på att dem har gjort rett før en dom blir avsagt .

   Brynhild Karlsen:
   Jeg håper norske myndigheter får seg en nesestyver.

   May-Brith Haugan:
   Håper at sakene går videre til ICC da Norge ikke følger opp dommene fra EMD slik de burde.

   Debra Mbuthia:
   Amen

   Bjoern Slora Hov:
   Hva skjer hvis saken blir avvist ?

   Renate Stølen Egebakken:
   Klokka 10??

   Anita Skippervik:
   kl10

   Rune L. Hansen:
   Det norske terror regimet og dets medspillere later i det lengste som at de ikke vet hva en menneskerettighet er.
   Menneskeretts-konvensjonene sier tydelig og om og om igjen at enhver menneskerettighet er og skal være umistelig og uavhendelig for ethvert menneske. Dette er terror regimer og menneskeretts-krenkere "hemmelig" uenig i og sier at ikke er mulig. Fordi de selv mener seg å være viktigere og lovligere enn menneskerettighetene.
   Det er alltid menneskeretts-krenkere som ødelegger et eller flere land. Og de bruker alltid særlig dobbel-moral og falskhet, pluss at de later som at de er kloke og dumme - og selvfølgelig klokere enn menneskerettighetene. 
   Det er mange forskjellige land rundt omkring i verden, de fleste har det til felles at lengre eller kortere perioder med stor grad av trygghet, rettferdighet og velferd forholdsvis plutselig eller gradvis ødelegges av stor grad av utrygghet, urettferdighet og utplyndring.
   Land efter land ødelegges i verden, for kortere eller lengre tid, og enhver ødeleggelse av et land starter med og handler om menneskeretts-krenkelser i den offentlige forvaltningen som ikke repareres og straffeforfølges. Dette er så absolutt et internasjonalt anliggende!
   Uten den offentlige reperasjons-plikten er menneskerettighetene fraværende.

   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, tirsdag 08. september 2020: 

   
Mørkt, vått, for det meste yr og regn og omkring 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Efter hvert utover formiddagen mindre og uten nedbør og omkring 12 pluss-grader. Vått og noe nedbør også utover eftermiddagen, med 13 pluss-grader klokken 16.45. Tildels regn og yr og omkring 13 til 12 pluss-grader videre frem mot klokken 20. Yr og regn, mørkt og omkring 12 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 08.09. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157332846776875

   Regjeringens kyniske plan var å forsøke og stoppe behandlingen av Lobben-saken i Ministerkomiteen, ved å forsøke å få Hernehult- og Pedersen-dommene inn i storkammeret.

   Det forsøket har fått en spekatulær stopp, og nå kan Ministerkomiteen, med ytterligere  støtte fra storkammeret, behandle måten Norge har ignorert Lobben-dommen på.
   I tillegg kan Den Europeiske Menneskerettsdomstolen nå fortsette å kommunisere dommer mot Norge, den neste tipper jeg blir den verdenskjente Bodnariu-saken.

   *

   Carl Palm:
   Dags med ny straffelovsparagraf. Systematiske brudd på EMK bør være straffbart og medføre tap av embetsmenn virke.

   Øyvind Furnes:
   Flott. På tide dem innfører dagsbøter i million klassen for de lovbrudd de begår hver dag

   Fredrik Korsvold:
   Sistnevnte blir pikant for Ropstad... kanskje spesielt for Ropstad

   May-Brith Haugan:
   ICC Haag neste !

   Anita Jensen:
   Thankyou

   Elias Panagopoulos:
   Didn’t expect good news today, surprised and pleased.

   Ida Kristanna Skulstad:
   <3 ️

   Rune L. Hansen:
   Regjeringen og dens medspillere sin hensikt var (utrolig nok!) også ikke minst å forsøke å lure EMD til å bestemme at barnets beste er å utøve blandt annet tortur og terror og familie-tyveri og identitets-tyveri og integritets-tyveri og frihets-berøvelse og menneskehandel og vilkårlighet overfor barnet! Overfor både barnet og foreldrene og deres familier og liv, fortid og fremtid! Pluss overfor sivilbefolkningen og verden! Altså en fullstendig og total nedvurdering av barnets beste! Og en
en samtidig fullstendig og total nedvurdering av menneskerettighetene! At den politiske og offentlige kidnapper-mafiaen består av grov-kriminelle idioter som tror seg å være smarte, er det absolutt ingen som helst berettiget tvil om!

   Rune L. Hansen:
   De vet liksom ikke engang hva en menneskerettighet er for noe! Og mildt sagt heller ikke hva barnets beste er for noe!

   Rune L. Hansen:
   De forsøker å få sivilbefolkningen og enhver til å tro at en menneskerettighet - og barnets beste - ganske enkelt er hva som helst og ingenting!

   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, onsdag 09. september 2020: 

   
Mørkt, vått, for det meste yr og regn og omkring 11 pluss-grader Celsius her ute også i natt. Mørkt, vått, yr og 11 pluss-grader klokken 06. Med disig noe lysning klokken 06.30. Overskyet, vått, regn og yr og omkring 12 pluss-grader utover formiddagen. Tildels mindre videre utover dagen. Nokså mørkt, vått, yr og ned mot 9 pluss-grader klokken 21. Mørkt og omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, torsdag 10. september 2020: 

   
Mørkt, vått, for det meste med yr og omkring 9 og 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått og 8 pluss-grader klokken 08. Helt og nesten helt overskyet, vått og opp til omkring 10 pluss-grader utover formiddagen. Ikke mye annerledes utover eftermiddagen. Halv-mørkt og 9 pluss-grader klokken 21. Mørkt og omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 10.09. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157336693926875

   Til medlemmene av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
   Kopi: Offentlig

   Med dette anmoder jeg Kontroll- og konstitusjonskomiteen, som rette instans, om å ta mulig riksrettssak mot statsråd, Kjell Ingolf Ropstad, opp til vurdering.

   Riksretten er omtalt i Grunnloven §§ 86 og 87 og i ansvarlighetsloven, hvor det heter:
   "§ 1.Denne lov får anvendelse på handlinger som påtales ved Riksrett.
   Forsåvidt ikke annet følger av denne lov, gjelder bestemmelsene om straff og erstatning i lovgivningen for øvrig ved siden av denne lov, når Statsrådets, Høyesteretts eller Stortingets medlemmer har brutt sine konstitusjonelle plikter."

   Det er ansvarlighetsloven §§ 9 og 11, som er aktuelle er.

   Grunnlaget for min henvendelse, er som følger:
   I dag er det nøyaktig ett år siden Norge ble felt i storkammeret i EMD, og to dager siden storkammeret avviste å behandle Norges anmodning om fornyet behandling av Hernehult- og Pedersen mfl- sakene.  
   Hensikten med å forsøke og få Hernehult og Pedersen- sakene inn i storkammeret, var åpenbart for å få omkamp om Lobben- dommen og trenere de øvrige sakene som ligger til behandling.
   Det lykkes staten ikke med, og nå er det på tide å ta innover seg det faktum at Norge har en ubetinget plikt til å reparere krenkelsene.
   Følgelig er Norge domfelt i seks saker i EMD, i den tiden Ropstad har hatt det konstitusjonelle ansvaret, og jeg stiller spørsmålet om hva som skal til for at hans stilles ansvarlig for det som åpenbart er grove brudd på hans konstitusjonelle plikter.

   Jeg skal oppsummere:

   1. Intet er gjort for å oppfylle den reelle reparasjonplikten, og med det fortsetter krenkelsene å løpe videre.

   Den 10.9 2019, ble Norge domfelt i storkammersaken mellom Lobben mfl og Norge, for å ha krenket Trude Lobben og hennes sønn sine menneskeretter. Ingenting er gjort fra statens side for å gjennomføre den virkelige reparasjonplikten:
   Mor og sønn er fortsatt ikke gjenforent eller har fått treffe hverandre.

   Det er også å bemerke at departementet hans enda ikke har utbetalt saksomkostninger til Lobben.

   2. Feilinformasjon til Stortinget.

   I Grunnloven § 82 heter det:
   "Regjeringen skal meddele Stortinget alle de opplysninger som er nødvendige for behandlingen av de saker den fremlegger. Intet medlem av statsrådet må fremlegge uriktige eller villedende opplysninger for Stortinget eller dets organer."

   Bestemmelsen må ses i sammenheng med reglene som finnes i ansvarlighetsloven §§ 9 og 11, hvor det heter:
   § 9.Undlater noget medlem av Statsrådet under behandlingen av en sak å gi oplysninger som har betydning for saken, eller gir han uriktige oplysninger, straffes han med bøter eller med fengsel inntil 5 år.
   Det medlem av statsrådet som misligholder sin opplysningsplikt overfor Stortinget, straffes med bøter eller med fengsel inntil 5 år.
   § 11.Den der som medlem av Statsrådet på annen måte enn nevnt i denne lovs øvrige bestemmelser ved handling eller undlatelse bevirker noget som er stridende mot Grunnloven eller rikets lover, straffes med bøter eller med fengsel inntil 10 år.

   To dager etter dommen falt i Lobben- saken, rettet medlem av Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Ulf Leirstein, følgende spørsmål til statsråd Ropstad:

   "Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (Storkammeret) har i en nylig avsagt dom slått fast at Norge krenket menneskerettighetene til både mor og barnet når en tre år gammel gutt ble adoptert bort til fosterforeldre.
   Hva tenker statsråden om oppfølgingen som må komme etter denne dommen og vil statsråden ta nødvendig initiativ slik at norske myndigheter innretter seg etter en slik dom?"

   De svar som Ropstad ga stortingsrepresentanten var direkte misvisende, og viser også at statsråden ikke har til hensikt å oppfylle den reparasjons-plikt han har en grunnlovsfestet plikt til å gjennomføre.
   Ropstad svarer:
   "Den biologiske moren er tilkjent erstatning, som vil bli utbetalt. Det er de rettslige følgene av dommen",

   I kjennelse av 9 juni 2020, HR-2020-1201-Aå, (sak nr. 20-007980SIV-HRET) sier Høyesterett i premiss 28:
   "(28) EMK artikkel 46 nr. 1 fastsetter at «[t]he High Contracting Parties undertake to abide by the final judgment of the Court in any case to which they are parties». Av artikkel 46 nr. 2 fremgår at Europarådets ministerkomité er tillagt oppgaven å føre tilsyn med fullbyrdelsen av dommen. Artikkel 46 innebærer at medlemsstaten etter at krenkelse er konstatert, ikke bare plikter å avslutte en vedvarende krenkelse, men også å reparere følgene av krenkelsen så langt som mulig slik at den krenkede part så vidt mulig stilles i samme posisjon som vedkommende ville vært dersom krenkelsen ikke hadde skjedd, jf. EMDs storkammerdom 29. mai 2019 Ilgar Mammadov mot Aserbajdsjan avsnitt 150."

   3. Han fortsetter å  underkommunisere realitetene  i sin tale til Stortinget den 26 mai, se link:

   https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/redegjorelse-for-stortinget-om-situasjonen-i-barnevernet/id2704012/

   Her heter det blant annet:
   "I alle sakene der EMD har funnet at det har skjedd en krenkelse, har det vært begrunnet i at det har vært svakheter ved barnevernets eller domstolenes konkrete beslutningsgrunnlag eller begrunnelse. EMD har ikke funnet at barnevernlovens regler om særlige tiltak som sådan strider mot EMK. Domstolen har også vært tydelig på at de norske rettssikkerhetsgarantiene er betryggende."
   Det Ropstad sier her, medfører ikke riktighet.

   Når Norge blir dømt seks ganger på hans ansvarsområde, er det åpenbart at rettssikkerheten ikke har vært til stede.
   Seks av de 13 dommerne, som tilhører flertallet i Lobben- dommen, RANZONI,YUDKIVSKA, KURIS, HARUTYUNYAN, PACZOLAY AND CHANTURIA  sier følgende i sitt premiss 8:
   "The authorities’ attitude concurs with the domestic law, setting a very low threshold for taking a child into public care, but an extremely high threshold for discontinuing this public care (see, in particular, section 4-21 of the Child Welfare Act, referred to in paragraph 122)."
   Lobben- dommen ligger også til grunn for de etterfølgende dommene som Norge har fått mot seg, og hvor alle nå er rettskraftig avgjort ved at statens henvisning til storkammert ble forkastet.
   Det vises til A. S v Norge premiss 62:
   ".....and also taking account of the authorities’ positive duty to take measures to facilitate family reunification (see, mutatis mutandis, Strand Lobben and Others, cited above, §§ 208-209)."

   Når EMD er så tydelig på regjeringens positive forpliktelser mht å iverksette de nødvendige tiltak for å etablere gjenforening, så er det for meg en gåte at Ropstad fortsetter å trosse EMDs klare føringer, og dermed velger å fortsette med å bryte både menneskerettene og Grunnloven.

   For øvrig konstaterer jeg at Ropstad utelater å informere Stortinget om at Norge er:
   1. Satt i kategorien "Enhanced procedure" i Lobben- saken.
   2. Satt i kategorien " Repetitive cases" i sakene Lobben mfl v Norge, A.S v Norge og K. O og V. M v Norge.

   Jeg viser til hva lovgiver selv har sagt om dette ansvaret, Dokument nr.n19 (2003-2004):
   "Nærmere om Riksrettsinstitituttet:
   Ansvarsgrunnlaget
   Ved sin gjennomgang av alternativer til riksrettsordningen la utvalget særlig vekt på følgende vesentlige prinsipper:
   For det første er det et grunnleggende utgangspunkt at statsråder, stortingsrepresentanter og høyesterettsdommere skal ansvarliggjøres i de tilfeller disse personer har begått rettsstridige handlinger. Med makt må det følge et reelt ansvar. Ansvarsreglene bør bidra til å sikre at disse personene ikke oppnår en form for immunitet mot å bli trukket til ansvar, og at de straffverdige handlinger er straffbare. Dessuten må de  konstitusjonelt ansvarlige også kunne bli erstatningsansvarlige, dersom det er grunnlag for slikt ansvar."

   Når Ropstad gir misvisende opplysninger til stortingsrepresentantene, ikke har noen intensjon om å avbryte krenkeselene som fortsatt løper, samt heller ikke er villig til å foreta nødvendig reparasjon, verken individuelt eller generelt, så er dette forhold som er så alvorlige at det må ha konsekvenser for ham.

   Bergen, den 10.9.20
   Marius Reikerås

   *

   Monica Kristiansen:
   All ære til deg Marius Reikerås
   for alt du gjør !
   Det er virkelig på tide at landets ledelse blir ansvarliggjort for sine lovbrudd i dette landet.

   June Neumann:
   Vi vil nok enda en gang se at regjeringsmedlemmer og deres like, ikke blir rettslig ansvarlig for noe. De overser glatt lover og regler som egentlig burde gjelde alle, men skal bli spennende å se hvordan de skal vri seg ut av dette

   Steffen Berg:
   Han Ropstad burde vel bare bli sperret inne i en mørk kjeller? Det minste han kunne gjort er og må skje at den fyren Ropstad nå setter i gang med å leve opp til dommene Norge har fått mot seg

   Kaja Margrethe:
   Injustice anywhere is a threat to justice everywhere

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.09. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157337306006875

   Vedr: Aftenposten sin dekning av EMD- dommene.

   Aftenposten er eid av Schibsted, og i april kunne vi lese om at flere av toppene i Schibsted hadde deltatt på det som må være tidenes smøretur, blant annet  sammen med både Regjeringsadvokaten, en statsråd og en dommer.
   Jeg tenker selvsagt på smøreturen til oljefonds- sjef; Nicolai Tangen.
   Turen reiser en rekke spørsmål om maktelitens koblinger i Norge, men det er ikke tema her.
   Tema her er hvordan Aftenposten har dekket dommene som er kommet fra EMD i de såkalte barnevernssakene, og  i den forbindelse har jeg fått med meg en del av det som er skrevet av Aftenposten om nettopp dette temaet siden storkammerdommen falt for ett år siden.

   Det jeg reagerer særlig på er at feilinformasjon får fremkomme uimotsagt, og at når avisen blir gjort kjent med dette, så gjør avisen intet for å rette opp i den.
   La meg følgende eksempler:
   Den 21 oktober 2019, hadde Aftenposten følgende artikkel:
   https://www.aftenposten.no/norge/i/JoG9xJ/professor-om-hetsen-mot-adoptivforeldre-vi-risikerer-at-folk-ikke-v

   Her får professor i barnerett, Elisabeth Gording Stang, fremme en rekke offentlig-vennlige synspunkter på EMD- dommene, uten at andre får komme til tale.

   I artikkelen, sier hun blant annet:
   "EMDs dommer får først og fremst betydning for fremtidig praksis og lovgivning. Jurister som sier noe annet, gjør det mot bedre vitende, sier hun."

   Hennes forståelse av reparasjons-plikten, som hun altså uimotsagt får lov til å forfekte, bidrar til å feilinformere folket på en svært alvorlig måte.
   Det er selvsagt ikke, som Gording Stang forfekter, slik at en EMD- dom primært får betydning for fremtidig praksis og lovgivning.
   Den primære betydningen av en EMD- dom, er at de vedvarende krenkelsene Norge er dømt for skal opphøre, og at de krenkede, så langt som mulig, skal stilles som om krenkelsene aldri hadde skjedd.

   Med andre ord:
   Artikkel 46 innebærer at Norge, etter at krenkelser er konstatert, slik som i storkammerdommen mellom Lobben mfl og Norge og i de øvrige saker, ikke bare plikter å avslutte en vedvarende krenkelse, men også å reparere følgene av krenkelsene.

   I kjennelse av 9 juni 2020, HR-2020-1201-Aå, (sak nr. 20-007980SIV-HRET) sier Høyesterett i premiss 28:
   "..Artikkel 46 innebærer at medlemsstaten etter at krenkelse er konstatert, ikke bare plikter å avslutte en vedvarende krenkelse, men også å reparere følgene av krenkelsen så langt som mulig slik at den krenkede part så vidt mulig stilles i samme posisjon som vedkommende ville vært dersom krenkelsen ikke hadde skjedd, jf. EMDs storkammerdom 29. mai 2019 Ilgar Mammadov mot Aserbajdsjan avsnitt 150."

   I Ilagar Mammadov premiss 150, som Høyesterett altså viser til, heter det:
   "As regards the requirements of Article 46, it should first be noted that a respondent State found to have breached the Convention or its Protocols is under an obligation to abide by the Court’s decisions in any case to which it is a party. In other words, a total or partial failure to execute a judgment of the Court can engage the State Party’s international responsibility. The State Party in question will be under an obligation not only to pay those concerned the sums awarded by way of just satisfaction, but also to take individual and/or, if appropriate, general measures in its domestic legal order to put an end to the violation found by the Court and to redress the effects, the aim being to put the applicant, as far as possible, in the position he would have been in had the requirements of the Convention not been disregarded (see Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT), cited above, § 85 with further references). In exercising their choice of individual measures, the State party must bear in mind their primary aim of achieving restitutio in integrum (see Kudeshkina v. Russia (No.2) (dec.), no. 28727/11, § 74, 17 February 2015; Brumrescu, cited above, § 20, and Papamichalopoulos and Others v. Greece (Article 50), 31 October 1995, § 34, Series A no. 330&8209;B)."

   Følgelig:
   Norge plikter å avslutte de vedvarende krenkelsene, og de krenkede skal, så langt som mulig, skal stilles i samme posisjon som om krenkelsene ikke hadde skjedd.
   Det er derfor Gording Stang som taler mot bedre vitende, når hun forsøker å gi leserne til Aftenposten inntrykk av det motsatte.
   Aftenposten har ikke gjort noe, for å rette opp det feilaktige inntrykket som den etterlater leserne.

   2. Det vises videre til artikkel i Aftenposten av 14 august, "Ansatte i barnevernet på skolebenken: Nå skal de lære av advokatene".
   I artikkelen heter det:
   "Norge er felt i seks barnevernssaker ved Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, tre av dem er ikke rettskraftige. I to saker er Norge frikjent. Det står 30 nye saker på vent."
   Det er ikke riktig informasjon.

   For det første, er Norge felt i syv og ikke seks saker som Aftenposten skriver.
   Dette siden september 2018. Tar vi med Adele Johansen saken, er Norge felt åtte ganger.

   For det andre, er det kun en sak som er henvist til storkammeret, og det er Abdi Ibrahim v. Norway som ble henvist til storkammeret den 11. mai etter ønske fra klager, og IKKE regjeringen.
   Hun har fått medhold i at EMK Artikkel 8 er brutt, og denne delen av saken er rettskraftig avgjort. Spørsmålet som står for storkammeret, er om EMK Artikkel 9 er brutt. Det kan med andre ord ende med at Norge også blir dømt for  brudd på EMK 9 i denne saken. Bruddet på Artikkel 8 blir uansett stående.

   For det tredje, er det ikke 30 nye saker på vent, men minst 33 saker.

   For det fjerde: Den 8. september, ble det klart at Norges anmodning om å henvise Herenhult- og Pedersen mfl- dommene til storkammeret ble forkastet. Følgelig er også de dommene endelige.

   Da det ble klart at staten valgte å be om fornyet behandling av disse sakene, ble dette slått stort opp i Aftenposten både den 25 mai og 17 juni.

   https://www.aftenposten.no/norge/i/vQMXvp/regjeringen-vil-anke-to-norske-barnevernssaker-inn-for-storkammeret-i

   https://www.aftenposten.no/norge/i/kJlbqQ/regjeringen-har-anket-to-barnevernsdommer-til-strasbourg-mener-domsto

   Da det ble klart at sakene ikke slipper gjennom til storkammerbehandling, var det eneste jeg kunne finne i Aftenposten en notis gjengitt av NTB, altså ikke noe utdypende og selvstendig informasjon fra avisen om at sakene ikke var tatt til behandling.

   For øvrig hadde det vært redelig av Aftenposten å fortelle leserne at Marit Skivenes har fått 12 millioner av norsk forskningsråd for å forske på hvordan stagge kritikken mot norsk barnevern.
   https://www.aftenposten.no/norge/i/50emaO/professor-norsk-barnevern-er-i-front-med-barns-rettigheter-det-kan

   Jeg vet selvsagt at Aftenposte er skuffet over dommene mot Norge, for Aftenposten har jo tidligere flagget at antalla adopsjoner skal opp, se link:
   https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/5VXQab/aftenposten-mener-tallet-paa-adopsjoner-boer-opp
   
   Det fritar likevel ikke avisen fra å bedrive objektiv journalistikk, og ikke, som her, gi leserne et grovt feilaktig inntrykk av hva det vil si at Norge felles i EMD.

   Bergen, den 10.9.20
   Marius Reikerås

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.09. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157337201366875

   Til de det gjelder.
   Kopi: Offentlig.
   Vedr dommerstanden i Norge og de mange domfellelser i EMD.

   Norges mange tap i EMD, er krise for den norske dommerstanden i Norge.
   For det dommene viser, er at norske dommere systematisk har tilsidesatt sine EMK Artikkel 8 forpliktelser.
   Den samme gjelder for NAV- skandalen, hvor norske dommere, systematisk, har tilsidesatt Norges folkerettslige forpliktelser.

   Den tidligere presidenten i EFTA- domstolen, Carl Baudenbacher tar i denne kronikken et kraftig oppgjør med Norge, under overskriften "Norge undergraver fundamentale EØS-rettslige friheter":
   https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/wPMo44/norge-undergraver-fundamentale-eoes-rettslige-friheter

   Han følger senere opp ved å si:
   "I stedet bør det stilles spørsmål om rettssikkerheten – en grunnleggende rettighet i Europa – fremdeles gjelder i Norge. Den rettsstridige teorien om «handlingsrommet», som ligger til grunn for Regjeringsadvokatens prosess, er skammelig, ikke bare i kontekst av EØS-reglene, men også på bakgrunn av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK)."

   Baudenbacher sier nå det mange kjenner til i Europa og andre steder i verden:
   Mange av Norges dommere er så arrogante at de internasjonale forpliktelser Norge er bundet av, knapt gjelder for dem.
   Norske dommere har lenge hatt en belærende holdning overfor andre land, som denne:

   ”Det finnes ikke russiske referanseverk eller databaser over saker fra EMD. Dommerne mangler stort sett kunnskap om utviklingen i Strasbourg, på grunn av mangel på tilgjengelig litteratur og oversatte avgjørelser, og er derfor, men også fordi EMK-retten er ”fremmed” rett for dem, ikke vant til å anvende rettssetninger derfra i egne avgjørelser. Situasjonen later imidlertid til å bedre seg. Både høyesterett og forfatningsdomstolen har begynt å referere til EMD-avgjørelser”

   Sitatet er hentet fra:
   Dommeruavhengighet og tillit til domstolene i Russland, s 375-396, ved Nils Asbjørn Engelstad, Astrid Lærdal Frøseth og Bård Tønder: Dommernes uavhengighet. Den norske dommerforening 100 år, Fagbokforlaget, 2012).
   Norske dommere kritiserer altså her Russland, for ikke å ha kunnskap om menneskerettigheter.
   Men, Russland har nærmere 150 millioner mennesker, mot Norges drøye 5.
   Følgelig; om Russland skulle ha holdt følge med Norges seks Artikkel 8 dommer i løpet av siste år, så skulle Russland hatt nærmere 180 Artikkel 8 dommer mot seg i samme periode. Det har selvsagt Russland ikke.
   Og flere kunne det ha blitt mot Norge, hadde det ikke vært for at staten ba EMD henvise Hernehult- og Pedersen- dommene til fornyet behandling i storkammeret. 
   På den måten lyktes staten i å trenere behandlingen av de resterende sakene som ligger til vent i EMD.
   Men, nå som henvisningen fra staten er forkastet, vil EMD fortsette å behandle de saker som ligger der, og flere dommer vil komme.

   Det at Norge nå masse-domfelles i EMD, har det blitt advart mot i mange år.
   Nevner du ordet "menneskeretter" for en dommer i Norge, blir du møtt med en dårlig skjult arroganse som oser gjennom hele rettslokalet.
   Særlig gjelder dette for den eldre generasjon dommere som, i tillegg til arrogansen, heller ikke har den kompetansen som er nødvendig.
   Og som medfører katastrofale resultater for de mennesker det gjelder, og som EMD, Ministerkomiteen, EFTA- domstolen, Europarådet og Europaparlamentet, nå er i ferd med å avsløre fullt ut.

   Da saken til Lobben var til muntlig behandling i Strasbourg i oktober 2018, var det interessant å snakke med den russiske dommer-og advokat- delegasjonen.
   Det var, foruten den rekordstore delegasjonen, som kostet norske skattebetalere millioner, særlig den norske arrogansen og "verdensmester-mentaliteten", som tiltrakk deres oppmerksomhet.

   Norges dommerstand er avslørt som et krenkende regime som har ødelagt livene for tusenvis av mennesker i strid med menneskerettene.
   Det er noe dommerstanden aldri må glemme, i sin iver etter å forsøke og tiltrekke seg ytterligere falsk internasjonal oppmerksomhet.

   Bergen, den 10.9.20
   Marius Reikerås

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.09. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157336995761875

   Til medlemmene av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
   Kopi: Offentlig

   Med dette anmoder jeg Kontroll- og konstitusjonskomiteen, som rette instans, om å ta mulig riksrettssak mot høyesterettsdommer, Bergjlot Webster, opp til vurdering.

   Grunnlaget for min henvendelse, er som følger:

   Som komiteen er kjent med, ble Norge, den 10.9.19, domfelt i storkammersaken mellom Lobben mfl og Norge, for å ha krenket både Trude Lobben og hennes sønn sine menneskeretter.
   Da denne saken ble avgjort i Høyesterett i oktober 2012 , ble saken avvist av ankeutvalget uten noen annen begrunnelse enn at Høyesterett, med en setning, fant at den ikke kunne føre frem.
   I ankeutvalget satt Webster, sammen med Tjomsland og Falkanger.

   Også den 6 september 2018, ble Norge domfelt for brudd på EMK Artikkel 8, i den såkalte Jansen- saken. Også her var dommer Webster involvert, da saken var til behandling i Høyesterett.

   I A.S mot Norge, der Norge ble enstemmig domfelt for brudd på EMK Artikkel 8 den 17 desember i fjor, var også Webster dommer i Høyesterett da saken ble behandlet der.

   Og for to dager siden, den 8. september ble det klart at Hernehult- dommen ikke slapp gjennom til storkammeret. Følgelig er også Hernehult- saken, der Webster var involvert, endelig.

   Jansen, Lobben mfl, A.S og Herhehult- dommene er altså fire fellende dommer mot Norge, der Webster har deltatt som dommer i Høyesterett.

   I tillegg er hun involvert i en rekke av de andre sakene som EMD har tatt til behandling inn, herunder Ensby-, Maxine- ( Slovakia- saken) og Synnes- sakene.

   Hun har med sine menneskerettskrenkelser, følgelig medvirket, til enorme lidelser for de familier som er berørt.

   Dette må få konsekvenser og nå må Stortinget være sitt ansvar bevisst og sørge for at det praktiseres en "likhet for loven " i Norge, der rettferdighet ytes for de som rammes av de som sitter høyest i det juridiske makthierarki.
   Det er nettopp derfor vi har Riksretten og ansvarlighetsloven.

   Jeg viser til hva lovgiver selv har sagt om dette ansvaret, Dokument nr. 19 (2003-2004):
   "Nærmere om Riksrettsinstitituttet:
   Ansvarsgrunnlaget
   For det første er det et grunnleggende utgangspunkt at statsråder, stortingsrepresentanter og høyesterettsdommere skal ansvarliggjøres i de tilfeller disse personer har begått rettsstridige handlinger. Med makt må det følge et reelt ansvar. Ansvarsreglene bør bidra til å sikre at disse personene ikke oppnår en form for immunitet mot å bli trukket til ansvar, og at de straffverdige handlinger er straffbare. Dessuten må de konstitusjonelt ansvarlige også kunne bli erstatningsansvarlige, dersom det er grunnlag for slikt ansvar."

   Bergen, den 10.9.20
   Marius Reikerås  

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.09. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157336953476875

   Att: Justiskomiteen/ Justisdepartementet.
   Kopi: Offentlig.
   Det vies til vedlagte link fra VG.

   Men, når det gjelder lovbrudd begått i offentlig virksomhet, er det imidlertid ingen grenser for hva som tydelig kan få passere.

   Vi har et offentligrettslig tilsynsråd for advokater som er tatt i en rekke lovbrudd, men hvor det offentlige tier eller sogar støtter opp om lovbruddene.
   Dette er noe Justiskomiteen/ departementet, gjennom en årrekke, har blitt informert om uten at noe er blitt gjort.

   La meg derfor ta en oppsummering over noen av forholdene:

   1. I 2010, ble det avdekket at daværende styreleder i Tilsynsrådet for advokater og partner i advokatfirmaet Thommessen, Christian Bruusgaard, hadde gitt forretningskameraten sin, Svein Erik Stiansen, og hans revisorfirma, Stiansen & Co, lukrative revisjonskontrakter på minst 12 millioner kroner. Og det uten anbud.
   Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), ref sak nr. 2009/229, slo i 2010 fast at Tilsynsrådet ved Bruusgaard, grovt uaktsomt, hadde brutt loven gjennom en årrekke, og ila et gebyr på kr 400 000,-.
   Kona til  Bruusgaard , advokat Bjørg Ven, satt på den tiden satt som leder i KOFA.
   Paradokset var at som følge av at Tilsynsrådet klarte å holde lovbruddene skjult i tilstrekkelig mange år, ble gebyrene redusert til kr 400 000 som følge av delvis foreldelse.
   Men, Stiansen slapp å betale tilbake en eneste krone av de drøye 12 millionene som han ulovlig hadde fått av forretningskameraten sin til seg og sitt firma. I sterk kontrast til NAV- klientene, som må tilbakebetale med renter, eller sogar havner i fengsel.
   Den eneste konsekvens, var altså at staten betalte en bot til staten på kr 400 000.

   Legg til at:
   - Christian Bruusgaard, satt som styreformann i den perioden Veidekke ASA gjorde seg skyldig i omfattende kriminell virksomhet, og hvor selskapet ble ilagt bøter av Økokrim på kr 7, 5. millioner hver gjennom to runder.
   - At Christian Bruusgaard, mens han satt som styreleder i Veidekke ASA, inngikk oppdrag med sine egne private selskap med verdier på over 50 millioner kroner.
   - At Bruusgaard lot sin lønn/ honorar fra Tilsynsrådet gå inn i ”felleskassen” hos sitt private advokatfirma Thommessen, hvilket hadde som konsekvens at Thommessen har økonomisk interesse i hans arbeid i Tilsynsrådet, og at Thommessen aldri ble gransket.
   Selv ikke når firmaet hadde stilt sine kontoer til disposisjon  slik at milliarder kunne flyte til diverse skatteparadis.
   For øvrig en praksis vår nåværende justitiarius i Høyesterett, Toril M. Øie, bidro med å beskytte gjennom en avgjørelse i 2010.

   - Da Bruusgaard skulle granskes for sine mange alvorlige lovbrudd, fikk han daværende varaformann, nåværende styreformann i Tilsynsrådet, Thomas Smedsvig til å foreta "granskningen".
   Bukken til havresekken, med andre ord, og da vet alle hvordan det gikk.
   - For øvrig viser det seg at Thomas Smedsvig, som er partner i Arntzen De Besche, samtidig var eier av et annet advokatfirma enn den han utøvde sin virksomhet fra. Smedsvig har eid 25 % av aksjene til Advokat John Heitmann AS fra 2013 til desember 2018.

   Det fremgår følgende av domstolloven § 231. 2.ledd at:
   "I selskaper som driver advokatvirksomhet, kan bare personer som utøver en vesentlig del av sin yrkesaktivitet i selskapets tjeneste, eie andeler eller inneha verv som styremedlem eller varamedlem til styret"

   Med andre ord lukter det lovbrudd også her, men det er vel ikke så farlig så lenge det er "eliten" som holder på?

   Tilsynsrådet har, i mange år, fått holde på med det som virker å være den renest mafiavirkomhet, og nå er det på tide å få en slutt på dette.
   Hvordan er det feks mulig at tilsynsrådets daglige leder, Hege  Bjølseth, samtidig kan være sekretariatsleder for Advokatbevillingsnemnden?

   For øvrig prøvde tilsynsrådets å dekke over sine offentlige lovbrudd med påskudd i å være et privatrettslig organ. De brukte blant annet dette for å hindre stortingsrepresentant, Morten Ørsal Johansen, innsyn i den praksis som ble bedrevet.

   Med andre ord: Det er en lov for "eliten", og en helt annen for Ola og Kari.
   Men, det er vel det må vi må leve med, er det ikke ?

   Bergen, den 10.9.20
   Marius Reikerås

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.09. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157337409501875

   Provoserende å høre Bent Høie prate om 0-visjon for selvmord, samtidig som regjeringen driver folk i selvmord gjennom menneskerettsbrudd.

   *

   Steinar Aasheim:
   Det skjer over en høy Scala mer enn vi vet.. De stille drapene !

   Karin Ullensvang:
   Menneskerettsbrudd har sammenheng med selvmord.

   Karin Ullensvang:
   De som bryter menneskerettighetene er også medansvarlig for selvmord.
   Vi som er etterlatte etter et selvmord ser dette tydelig. Klart det hjelper med forebygging men vi etterlatte får aldri våre kjære tilbake når det tragiske først har skjedd. Spesialisthelsetjenesteloven må endres slik at de må ta mer ansvar. De pårørende kan ikke stå alene før og etter et selvmord i familien. Vi er fullstendig avhengig av hjelp og kan ikke lenger bli avvist der det skjer.

   Kaja Margrethe:

   bv-norway.jpg

   Daniel Nordmann:
   NAV-systemet i seg selv er jo en drapsmaskin.

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Daniel Nordmann
   bv-systemet også :(

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, fredag 11. september 2020: 

   
Mørkt og omkring 9 til 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lysning, lett yr og 10 pluss-grader klokken 06.30. Overskyet, vått, yr, noe bris og opp mot 12 pluss-grader utover formiddagen. Med mye nedbør videre utover dagen. Dunkelt nesten halv-mørkt, vått og 12 pluss-grader klokken 20.30. Mørkt og omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 11.09. 2020:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10220174326563135

   Menneskerettighetene - hvor viktig er familien?

   Menneskeretts-konvensjonene sier og har lovbestemt, at:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Minst så viktig er altså familien. Menneskerettighetene er ikke skrevet for å bli ignorert!

   Ikke minst også derav er det lett å forstå at å splitte en familie er grov kriminalitet.

   Det kan også sies at det å splitte en familie er et flerfoldig draps-forsøk. Mangfoldige menneskerettigheter lar oss mere eller mindre direkte og indirekte forstå det.

   
Helhets-perspektiver mangler og forfalskes hvis en eller flere offentlige menneskeretts-krenkelser utelates eller forfalskes.

   Dette gjelder blandt annet også ikke minst i forhold til tortur.

   
Menneskeretts-konvensjonene sier blandt annet også, at:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   
Ethvert offentlig avvik fra en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker vil automatisk innebære unødvendige problemer, nød, plager eller katastrofer i og for sivilbefolkningen.

   Menneskeretts-konvensjonene sier mangfoldig klart og tydelig, at:
   "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører."

   Med et offentlig system som ikke respekterer og sikrer alle menneskerettigheter for ethvert menneske går automatiske mye meget galt, stadig verre og verre.

   Menneskeretts-konvensjonene har med mangfoldig tydelighet lovbestemt, at:
   "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."

   Og som for eksempel er lovbestemt i Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen / The-Human-Rights-Defenders-Declaration (HRDD) Art 2 p2:

   "Hver stat skal vedta slike lovgivningsmessige, administrative og andre skritt som er nødvendig for å sikre at rettighetene og frihetene som er referert til i denne Erklæringen er effektivt garantert."

   Menneskeretts-konvensjonene sier, at:
   "Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter."

   Og at:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art".

   Og altså, at:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Hverken politikk, domstoler eller annet kan på noen som helst måte lovlig neglisjere noe av dette.

   *

   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, lørdag 12. september 2020: 

   
Mørkt, vått og omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig overskyet, vått, litt yr, litt noe bris og 12 pluss-grader klokken 08.
   Fire brever fra NAV til meg i postkassen her i går. Jeg kikker så vidt på de uten videre krefter eller ressurser til å gå inn i deres kafka-prosesser for enda mere å bli ødelagt. Det handler som vanlig om at de krever meg for mere penger og tid for ytterligere videre flerfoldig å ødelegge min familie og meg. Min flerfoldige politianmeldelse, menneskerettighetene, EMD, våre liv og alt annet later de fullstendig som at ikke eksisterer. De gjør det som nyttige idioter for grov-kriminelle ledere og medspillere ansatt i den offentlige forvaltningen. Blandt de er kun dobbel-moral, snever egoisme og forfalskninger og full forakt for menneskerettighetene og medmennesker som bestemmer og rår. Slik er det og blir det stadig verre når det er mennesker som Grøss & Gru Harem Brunstland, Jens Stoltenberg, Jonas Støre, Erna Solberg, etc. som beskytter hverandre og utnevner og premierer hverandre og sine homo-venner, griskuser og andre perversiteter og utplyndrere til nøkkel-posisjoner i politiet, i massemedia og andre strategiske steder i og under den offentlige forvaltningen. Jo psykere, frekkere og falskere dess bedre er deres "hemmelige" motto, så langt de våger.
   Traumatisering, tortur, terror og utplyndring også perr post har de gjort til et påkostet og innbringende politisk offentlig system. Innbringende, karriæregivende og nyttig for seg selv og sine sær-interesser og medspillere - som vanlig i fullstendig forakt for menneskerettighetene, medmennesker og sivilbefolkningen. Stadig mere ødeleggende og verre, selvfølgelig. Kritikk, klager, argumentasjon, politianmeldelser og protester bagatelliserer og neglisjerer de og vil de ikke ha og straffer, dreper, forfalsker og kveler de - som om ingenting skjer.
   Dobbel-moral, propaganda, nøkkel-posisjoner, venne-tjenester og falskhet påkoster de kanskje mere enn og over alt annet. Livs-farlige og hyklerske både i og utenfor landet!
   Lite nedbør utover formiddagen. Disig himmel, regn, noe torden og ned mot 11 pluss-grader omkring klokken 11.30, derefter mindre nedbør og mindre overskyet, med 12 pluss-grader klokken 13. Omtrent det samme utover eftermiddagen. Helt og delvis overskyet, tildels med yr og regn og ned mot 10 pluss-grader frem mot klokken 19. Mørkt, vått, tildels yr og regn og ned mot 9 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 12.09. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157341713576875

   Att: Barne- og familiedepartementet
   Kopi: Offentlig.

   Barns rettigheter - en myte i Norge

   Det vises til min henvendelse av  4. september til statssekretær, Jorunn Hallaråker Heggelund, som er besvart av Barnevernsavdelingen ved, Mette Kristin Solum, avdelingsdirektør og Hilde Bautz-Holter Geving, utredningsleder, på vegne av statssekretæren.

   Jeg er "imponert" over at det er mulig å fylle et departementalt svar med så mye svada og så mange selvfølgeligheter, uten å være i nærheten av å respondere på det jeg tar opp.

   For øvrig er det å håpe at departementet leser Dagbladet i dag, der tidligere dommer i EMD, Gro Hillestad Thune, tar et kraftig oppgjør med Norge og hvor hun uttrykker sin kraftige bekymring over barns manglende menneskerettigheter, se link:

   https://www.dagbladet.no/nyheter/tar-kraftig-oppgjor-med-norge/72801801

   Når statssekretæren anklager barn i andre land europeiske land for å ha svakere rettigheter enn i Norge, så må statsekretæren kunne dokumentere hvilken land hun henviser til. Det gjør hun ikke, og med det mistenkelig-gjør hun en rekke andre land for å fremheve sitt eget.

   For øvrig merker jeg meg følgende i departementets svarbrev av denne uke, der det blant annet heter:
   "Dommene fra EMD gir viktige læringspunkter som brukes aktivt for å styrke norsk barnevern."

   Dommene fra EMD er ikke "opplæringskurs" for inkompetente byråkrater og dommere. Det er konkrete dommer der Norge har en ubetinget plikt til å reparere krenkelsene- både individuelt og generelt.

   Argumentasjonen til departementet om at vi skal "lære av dommene" blir som at raneren av Norges Bank sier i det han blir tatt:
   Takk for at dere tok meg, men nå kan dere slippe meg fri, for neste gang skal jeg lære hvordan jeg ikke blir tatt.

   For øvrig er det få om noen læringstegn å spore, all den tid det er godt over ett år siden storkammeravgjørelsen og ingenting er gjort for å tilrettelegge for tilbakeføring mellom Trude og hennes sønn.

   Nå som forsøket på å få omkamp om Lobben- dommen, ved å henvise Hernehult- og Pedersen- dommene, gikk vasken, er det å håpe at regjeringen nå tar innover seg at slaget er tapt!

   For hva tror dere sønnen til Trude - som fyller 12 om bare knappe to uker - må tenke den dag han får vite at storkammeret fant rettighetene hans krenket, men at norske myndigheter gjorde hva de kunne for å holde det skjult for han?
   Hva vil han tenke om at Norge, i alle fall siden 2011, har frarøvet han sin biologiske familie og fortsatt gjør det?

   Det er tragisk at det eneste som kommer ut av korrespondansen med departementet er en rekke selvfølgeligheter som fullstendig tar fokuset vekk fra alle de  lidelsene som dere har bidratt til å skape gjennom forsettelige menneskerettsbrudd gjennom ti-år.

   Bergen, den 12.9.20
   Marius Reikerås

   *

   Carl Palm:
   Støttes 100% :) "Dommene fra EMD er ikke "opplæringskurs" for inkompetente byråkrater og dommere."

   Rolf Guttorm Engebretsen:
   Dette har vi opplevd fra Norske departement og avdelings sjefer tidligere. Det er God Dag Økseskaft`og det gjentas til det selvfølgelige stupide nivå ! Det ligner mer på en organisert krim.,bok`en noe annet. De lyver , de gir direkte feil svar og etter de har greid å utsette alt uten noen som hest fremgang , kommer de med enda en løgn og Fusel`svar. Vi kjenner dem vi som har vært i ansiktet på dem. Det som nå må være oppmerksom på , det er om de drar inn en av sine egne oppsatte utvalg , komitee , fagforeninger ..for å søke støtte for sine svar. Jeg har aldri opplevd noen plass med slik maktmisbruk , forledelse og direkte løgner som i fra talerstol i stortinger og Åpen Høringer på Stortinget , departement og det hele er en mafiavirksomhet som ligner grisen. Byråkratiet er et nettverk av kriminelle når en først har fått noe på noen der inne og da oppildnes det til bekjempelse med en gang i den sfæren der. EN burde fått en internasjonal domstols admin , her i Norge da myndighetene har et apparat oppbygget som svekker all rett-sikkerehet !

   Frank Arne Jensen:
   Hei Marius dette var veldig bra. Jeg har en teori på praksis i Norge: To biler kjører på rødt lys, ingen har sikkerbelte. Begge blir stanset i en politikontroll lenger fremme. Den ene blir bøtelagt for begge lovbruddene, den andre blir bedt om å rygge tilbake ta på sikkerhetsbelte og vente på grønt lys. Dette er akkurat sånn det foregår med å gjøre forskjell på folk etter hvem de er.

   Marius Reikerås:
   Frank Arne Jensen
   bra illustrasjon

   Anita Johnsen:
   Det Er så inn i De Grader ForskjellsBehandling i Dette Landet, og Loven Er jo ikke Lik For Alle. Nei. som Det SKAL være. JA.

   Richard Steen:
   Det er tyst om statskontrollert medier som tv2 nrk nevner ingenting om det kritikkverdige forhold ved statsmakt. Skal ikke kommer fram sannheten om norske barnevernet

   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, søndag 13. september 2020: 

   
Mørkt, vått, for det meste yr og regn og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig overskyet, vått, tildels regn og yr og oppmot 12 pluss-grader frem mot klokken 11. Omtrent det samme videre utover dagen, med lett yr og 13 pluss-grader klokken 18. Mørkt, vått, for det meste yr og omkring 13 til 14 pluss-grader frem mot midnatt.
   
---
---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, mandag 14. september 2020: 

   
Mørkt, vått, yr og omkring 14 til oppmot 15 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig overskyet, vått, for det meste lett yr og omkring 15 pluss-grader utover formiddagen. Overskyet, vått og bare litt nedbør utover eftermiddagen. Mørkt og omkring 14 pluss-grader klokken 22 og videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, tirsdag 15. september 2020: 

   
Mørkt og omkring 14 og 15 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omkring 14 til 15 pluss-grader Celsius utover formiddagen. Tildels med noe yr utover eftermiddagen og kvelden. Mørkt, tildels yr og omkring 14 pluss-grader frem mot midnatt.
   
---
---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, onsdag 16. september 2020: 

   
Mørkt, tildels yr og noe bris og omkring 14 til 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt litt skyet, noe lett vind og 10 pluss-grader klokken 10. Nesten skyfritt og opp til omkring 13 pluss-grader utover formiddagen. Omtrent det samme utover eftermiddagen. Jet-fly sørover lavt over her omkring klokken 16.45. Mye kastanjer som henger og ser fine ut særlig på det ene kastanje-treet her. Hvordan de er inni skallet vet jeg enda ikke. Blant annet umodne pærer har jeg plukket inn noen esker med i den siste ukes tid. Trolig lager jeg bare pære-eddik med de. For fugler og andre dyr har det vært rene paradiset her, enda mere også i år. Men bier har jeg i år knapt sett i det heletatt. I dag blandt annet tillager jeg mere kimchi. Noe bris og mellom 11 og 12 pluss-grader klokken 19. Noe dunkelt og ned mot 10 pluss-grader klokken 20. Mørkt og i underkant av 10 pluss-grader klokken 21. Med ned mot 7 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 16 .09. 2020:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10220206026395611

   Menneskerettighetene, kidnapping, familie og samfunn
   
   Kidnapping er den verst tenkelige forbrytelse og form for kriminalitet, uttrykte den store japanske og internasjonale åndspersonlighet og menneske-kjenner Akira Kurosawa (1910-1998). Felles-menneskelige internasjonale lovbestemmelser uttrykker og erklærer også det samme. Helt sentralt blandt annet i forhold til forbrytelser mot menneskeheten.

   At dette blir forsøkt bagatellisert og neglisjert og forfalsket av kidnappere, hvem enn som kidnapper, mennesker eller regimer og deres medspillere, er lett å forstå. De ønsker blandt annet å legge vekt på hensikten, som de vil at skal helliggjøre (lovliggjøre) middelet. Men i virkelighetens verden er det bare uforfalsket nødverge (emergency) for en kortest muilig tid på en mildest mulig måte som kan lovliggjøre en kidnapping, hvem enn som kidnapper. Mennesker eller regimer som utøver, aksepterer eller medvirker i eller for noe annet er grov-kriminelle.

   Uten slikt uforfalsket nødverge er og blir enhver offentlig bortføring en kidnapping og blandt annet forbrytelser mot menneskeheten og et folkemord.

   Det er også lett å forstå, hvis en ikke er meget indoktrinert, kynisk og uvitende, at enhver kidnapping blandt annet er flerfoldig tortur og terror og et flerfoldig draps-forsøk. Og at konsekvensene av enhver kidnapping automatisk er mangfoldige menneskeretts-krenkelser.

   For 
menneskeretts-konvensjonene er det en helt sentralt selvfølgelighet og fundamentalt, at:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."
   Og at dette forplikter absolutt ethvert menneske. Og at også enhver annen menneskerettighet
forplikter absolutt ethvert menneske.
   Fordi absolutt enhver menneskerettighet er og skal for ethvert menneske være umistelig og uavhendelig.

   At det politisk eller på annen måte er ønske, dom, avgjørelse eller vedtak om noe annet eller annerledes gjør ikke en kidnapping lovlig eller mindre alvorlig.

   De uforfalskede felles-menneskelige menneskerettighetene og felles-menneskelig lovlige lovbestemmelser er alltid en nødvendighet og fundamentet for ethvert demokrati, samfunn og menneske.

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 16.09. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157350673196875

   Viktig!

   Der myndighetene er ansvarlige for feilaktig adskillelse slik som i Lobben-saken, kan de ikke senere autorisere adopsjon basert på fravær av samvær mellom foreldre og barn, se dommens premiss 209:

   "Thus, where the authorities are responsible for a situation of family breakdown because they have failed in their above-mentioned obligation, they may not base a decision to authorise adoption on the grounds of the absence of bonds between the parents and the child (see Pontes v. Portugal, no. 19554/09, §§ 92 and 99, 10 April 2012)."

   *

   Grete Elisabeth Haarstad:
   Veldig bra, da burde de ha etterleve dette når det sies så klart ifra

   Rune L. Hansen:
   Det er en selvfølgelighet, som også kan sies på mange andre måter. Offentlige menneskeretts-krenkelser skal selvfølgelig hverken belønnes, aksepteres eller vedvare. Og skal uansett heller ikke kunne skje!

   
---
---

   Marius Reikerås, 16.09. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157350667541875

   Storkammerdommen og de etterfølgende dommene mot Norge, sier klart fra at vi har en myndighetsutøvelse, kommunalt og statlig, med juks satt i system.

   Vi må nå også ta et oppgjør med hvordan enkelte kommuneadvokater prosederer disse sakene på vegne av kommunene.
   Som representanter på vegne av det offentlige, har de en plikt til å opptre objektivt, men det gjør de sjeldent eller aldri.
   I stedet blåses bagateller opp til storm, og de det gjelder demoniseres.

   Advokatfirmaet til Mette Y.Larsen, var involvert i Lobben-saken, og er også involvert i Ensby- og Trøgstad-sakene.
   Det er åpenbart at den måten de har representert kommunene på, ikke er akseptabelt ut fra det EMD nå sier.
   Likevel brukes dette firmaet av Bufdir til å "lære" de ansatte i barnevertjensten om de mange domfellelsene av Norge  
   Det sier jo sitt.

   *

   June Neumann:
   Da blir det ikke lært noe, men oppmuntret til å fortsette i samme spor. For EMD dommene skal jo "tolkes" til deres fordel!!!!!

   Rune L. Hansen:
   Mottoet er jo at kriminelle lærer best av kriminelle :(

   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 17. september 2020: 

   
Mørkt og omkring 7 til 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Sol, helt og tildels dus og lett slørete himmel, noe lett vind og opp mot 15 pluss-grader utover formiddagen. Halvt skyet, litt lett bris og i overkant av 15 pluss-grader klokken 15. Med 13 pluss-grader klokken 17.30. Mørkt og 10 pluss-grader klokken 21. Mørkt og 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, fredag 18. september 2020: 

   
Mørkt og omkring 8 til 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig overskyet og omkring 11 pluss-grader klokken 10. Omtrent 12 pluss-grader utover dagen, efter hvert med yr og disig himmel. Mørkt, vått, lett yr og 12 pluss-grader klokken 21. Tildels med mere nedbør videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 18.09. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157355108941875

   I kjølvannet av at Norge ble dømt i EMD i den såkalte nordsjødykkersaken, Vilnes mfl mot Norge, den 5. desember 2013, avsa Ministerkomiteen sin resolusjon, CM/ResDH(2015)81, den 27 mai 2015.

   I resolusjonen heter det at Norge er pålagt:
   - of individual measures to put an end to violations established, and erase their consequences so as to achieve, as far as possible, restitutio in integrum; and
of general measures preventing similar violations.

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 18.09. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157355288766875

   Finland ble nylig dømt i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, blant annet for ikke å ta effektive etterforskningsskritt.

   Dommen er interessant også for norske forhold hvor politi og påtalemyndighet ofte henlegger offentlige menneskerettsbrudd uten å etterforske.

   *

   
---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 19. september 2020: 

   
Mørkt, vått, tildels noe yr og omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Vått, men efter hvert med mindre nedbør utover formiddagen. Overskyet, vått og 14 pluss-grader klokken 14. Mørkt og 10 pluss-grader klokken 21. Med 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 19.09. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157357237536875

   Ethvert offentlig organ, har et ansvar for å etterleve meneskerettene.

   Jeg viser til COPLAND v. THE UK(no. 62617/00) fra 2007, premiss nr 39:
  "39. The Court notes the Government's acceptance that the College is a public body for whose acts it is responsible for the purposes of the Convention."

   *

   Jørgen Arne:
   Det står vist motsatt i jobb-instruksen til de alle offentlige organer.......?
   Der har vi det, det forklarer selvfølgelig saken, hvorfor Noreg bryter menneskerettighetene slavisk, TRYKKFEIL er selvfølgelig årsaken....!! :) :) :) 

   
---
---

   Marius Reikerås, 19.09. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157356416031875

   København -erklæringen:

   Execution of judgments – a key obligation

   19. The States Parties have undertaken to abide by the final judgments of the Court in any case to which they are a party.
   Through its supervision, the Committee of Ministers ensures that proper effect is given to the judgments of the Court, including by the implementation of general measures to resolve  wider systemic issues.
   20. A strong political commitment by the States Parties to execute judgments is of vital importance. The failure to execute judgments in a timely manner can negatively affect the applicant(s), create additional workload for the Court and the Committee of Ministers, and undermine the authority and credibility of the Convention system. Such failures must be confronted in an open and determined manner.
   The Conference therefore:
   21. Reiterates the States Parties’ strong commitment to the full, effective and prompt execution of judgments.
   22. Reaffirms the Brussels
   Declaration as an important instrument dealing with the issue of execution of judgments and endorses the recommendations contained therein.
   23. Calls on the States Parties to take further measures when necessary to strengthen the capacity for effective and rapid execution of judgments at the national level, including through the use of inter-State co-operation.
   24. Strongly encourages the Committee of Ministers to continue to use all the tools at its disposal when performing the important task of supervising the execution of judgments, including the procedures under Article 46 (3) and (4) of the Convention keeping in mind that it was foreseen that they would be used sparingly and in exceptional circumstances respectively.
   25. Encourages the Committee of Ministers to consider the need to further strengthen the capacity for offering rapid and flexible technical assistance to States Parties facing the challenge of implementing  Court judgments, in particular pilot judgments.
   European supervision – the role of the Court
   26. The Court provides a safeguard for violations that have not been remedied at national level and  authoritatively interprets the Convention in accordance with relevant norms and principles of public international law, and, in particular, in the light of the Vienna Convention on the Law of Treaties, giving  appropriate consideration to present-day conditions.

   *

   Trond Bråthen:
   Kjell Inge Ropstad og alle de andre ministrene i Norge har sviktet sterkt her.

   
---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, søndag 20. september 2020: 

   
Mørkt og omkring 8 og 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet med opp til 14 pluss-grader utover formiddagen. Omtrent det samme utover eftermiddagen. Mørkt og 13 pluss-grader klokken 21.30. Derefter og mot midnatt med 12 pluss-grader.

   
---
---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, mandag 21. september 2020: 

   
Mørkt og omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, vått, yr og omkring 13 pluss-grader frem mot klokken 12. Omtrent det samme videre utover dagen. Overskyet, vått, 13 pluss-grader, uten nedbør klokken 15.45. Med 12 pluss-grader klokken 19. Mørkt og ned mot 11 pluss-grader klokken 22.30. I underkant av 12 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 21.09. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157361977236875

   Norges dommere til Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, Møse, Bårdsen og Bugge Norden.

   Erik Møse.

   Erik Møse tiltrådte som Norges dommer til Den Europeiske Menneskerettsdomstolen i september 2011. Med en varighet på ni år, skulle han avsluttet sitt engasjement i disse dager, altså ultimo september 2020.
   Men, det skjedde ikke, for allerede sommeren 2018 gikk Møse stille ut dommerdørene i Strasbourg og vendte tilbake til sin jobb i Norges Høyesterett.
   Med andre ord avsluttet Møse sitt engasjement over to år før tiden, og spørsmålet er:
   Hvorfor det?

   Vel, som mange av dere husker, deltok Møse da Lobben-saken var til behandling i kammeret.
   Og den 30 november 2017, offentliggjorde EMD at Lobben hadde tapt saken med én stemme.
   Gjett hvilken?
   Jo, Møse sin stemme.

   Møse sin argumentasjon for å slippe sine norske dommerkolleger av kroken, var at Norge har et tilfredsstillende prosessuelt  system, og at EMD ikke bør blande seg inn i hvordan Norge vurderer de interne saker.

   Kort etter avgjørelsen, ble det gjort kjent at Møse hadde beholdt sin stilling som dommer i Høyesterett i hele perioden han fungerte som Norges dommer til EMD.
   Altså var han både ansatt i Høyesterett og i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen på samme tid.
   Riktignok uten lønn i Høyesterett, men like fullt ansatt!
   Dette ble Europarådet gjort oppmerksom på, og det var også tema da klage over avgjørelsen der Møse deltok ble sendt storkammeret.

   Den 9 april 2018, ble det kjent at storkammeret tok saken til behandling og kort tid etter, "sluttet" Møse i Strasbourg godt over 2 år før han egentlig skulle avslutte. Om han i realiteten fikk sparken, skal ikke jeg konkludere på, men høystående kilder i Europa sier det.

   Og den 10 september 2019, dømte storkammeret Norge og ga med det et klart svar til Møses feildømming.

   Uansett er det selvsagt svært betenkelig at Norges dommer til EMD, samtidig er ansatt i Norges Høyesterett.

   Dag Bugge Norden.

   Lagmann i Agder lagmannsrett, Dag Bugge Norden, har vært Norges ad-hoc dommer i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen i en årrekke.
   Han var blant annet ad-hoc dommer for dommer Møse i nordsjødykkersaken, da Erik Møse måtte tre til side fordi han hadde vært med å behandle nordsjødykkersaken, som høyesterettsdommer i 2009.
   Videre var han ad-hoc dommer i Lobben-saken, da den gikk for storkammet.
   Dette som følge av at Norge sto uten dommer, etter at Møse trakk seg før tiden. Han skulle egentlig ha sittet ut september 2020, men arbeidsforholdet hans i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, ble avsluttet sommeren 2018.

   Felles for både nordsjødykker- og Lobben-sakene er at Norge har brutt EMK Artikkel 8, men at Bugge Norden har dissenteret.
   Det kan virke som om Bugge Nordens holdning i begge saker, er at EMD ikke skal blande seg inn i  hvordan norske domstoler evaluerer faktum og juss. Akkurat slik regjeringsadvokat, Fredrik Sejersted, forsøkte å overbevise storkammeret om.

   Det virker i alle fall som hans kone, tingrettsdommer, Berit Nærva, i Nedre Telemark tingrett, har blitt inspirert av sin mann.
   Forrige uke ga hun en oppegående mor null -0-  samvær med sine tre barn. Altså stikk i strid med EMDs sin rettspraksis.
   Og skal denne moren anke Nærvas avgjørelse, så må hun anke til domstolen der hennes mann regjerer, Agder lagmannsrett.

   Uansett er ikke Bugge Norden lengre Norges ad hoc dommer til EMD. Og det skal mange av oss være svært glade for.

   Arnfinn Bårdsen.

   Den 10 mars ble Norge  dømt i sakene, Hernehult v Norge og Pedersen mfl v Norge. Norge forsøkte å få sakene inn i storkammeret, men lyktes ikke med det.

   Arnfinn Bårdsen deltok da de aktuelle sakene var til behandling i Høyesterett, og følgelig var han inhabil til å delta som dommer i EMD.
   Han ble erstattet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett Elizabeth Baumann, som oppnevnt som ad hoc-dommer.

   Og siden Norge ble dømt i de to sakene, så har altså Bårdsen vært med på å begå menneskerettsbrudd da han satt som dommer i Høyesterett.

   NAV-saken, som ble kjent i oktober i fjor, er også en  rettspolitisk skandale av dimensjoner.
   Og her deltok Bårdsen i begge NAV- sakene som førstvoterende i begge de to høyesterettsdommene som har vært omtalt i denne sammenhengen, én fra 2011 og én fra 2017.

   Følgelig har han et  medansvar for at den feilaktige lovtolkningen førte uskyldige i fengsel.

   Vi kan derfor trekke den nedslående slutning at Bårdsen deltok i feilbehandlingen av både EMD-dommene og NAV-skandalen.

   At han, i likhet med sin forgjenger Erik Møse, fortsatt er ansatt i Høyesterett samtidig som han er dommer i EMD, er ikke betryggende med tanke på hvor lojaliteten hans ligger.

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 21.09. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157361795031875

   Skrevet for ett år siden, men minst like aktuelt i dag:

   Oppfordrer alle til å skrive til Kjell Ingolf Ropstad, med kopi til hans sjef, Familie og kulturkomiteen.

   At han, som uttalt kristen, tråkker på våre felles menneskeretter ved å nekte og starte gjenforeningsprosessen mellom  Lobbens sønn og hans familie, er så horribelt at det knapt er til å tro.

   Her er brevet mitt, som kan brukes som en mal, så er det bare å sende det i eget navn.

   Dine fortløpende menneskerettsbrudd i Lobben- og Ensby- sakene.

   From:   marius@reikeras.no
   Date:   Thu, September 19, 2019 4:19 pm
   To:   postmottak@bfd.dep.no
   Cc:   familie-kultur@stortinget.no

   Åpent brev, til statsråd Kjell Ingolf Ropstad.

   En rekke ganger, gjennom flere år, har jeg skrevet til deg og dine forgjengere om Lobben- og Ensby- sakene, med en innstendig bønn om å opphøre de grusomme krenkelsene som disse familiene gjennomgår, hver eneste dag.

   Ikke et eneste svar på disse henvendelsene har jeg fått, og det vitner om den totale mangel på respekt og forståelse for den situasjon som disse familiene befinner seg i.

   10 september, avsa storkammeret en knusende dom mot Norge.
   Og de som vil sette seg i i hva dommen EGENTLIG sier, trenger ikke være rakettforskere for å forstå at 13 dommere i storkammeret feller en nådeløs dom over barnevernet, fylkesnemndene, domstolene og barnevernsloven.

   Flere av de 13, bruker betegnelser som "kynisk" og kalkulerende menneskretteskrenkende.

   Jeg satt pris på at stortingsrepresentant, Ulf Leirstein, som sitter i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, sendte deg et representant-spørsmål med tanke på hva du, som konstitusjonelt ansvarlig, har tenkt å gjøre med det faktum at storkammeret har dømt Norge.

   Svaret du ga han er hårreisende, og en hån mot de som er blitt krenket av deg og ditt krenkende regime. For det du svarer stortingsrepresentanten, er at dere betaler henne 25 000 Euro og "that's it"!

   Jeg blir rasende når jeg tenker på hva du gjør mot denne familien, og alle andre familier som har håp etter Lobben- dommen.

   Er du klar over at barnet som knuste deg i Strasbourg, har to søsken han aldri har fått se?

   Er du klar over at han har to flotte besteforeldre, som er nektet all kontakt med han?

   Er du klar over at han har en mor, som av ubetinget kjærlighet til sin egen sønn, har kjempet i snart 11 år for å få han tilbake?

   Nei, du er tydeligvis ikke det, for du spytter på dem med uttalelsene dine om at eneste rettslige konsekvens av dommen, er at Norge betaler en sum som det tar den norske stat 20 sekunder å tjene inn igjen.

   Jeg har mange som følger med meg på sosiale medier, og har oppfordret folk til å vente på storkammerdommen slik at vi kan begynne å reparere på alle de menneskerettskrenkelser som daglig skjer i dette landet.

   Men, når du nå går ut og sier at vi "driter" i hva storkammeret har sagt, langt mindre forsøker å stille de krenkende som om krenkelsene aldri hadde skjedd, slik du er pålagt av EMD, så signaliser du, med all tydelighet, at menneskerettene er til for å brytes.

   I stedet for å avbryte de krenkelsene som storkammeret har konkludert med, så fortsetter du å krenke dem.

   Og hva slags signaleffekt gir det oevrfor folket, når du som sitter på toppen bare fortsetter å krenke?

   Som du ser av e-posten under, har jeg i dag skrevet til de respektive institusjoner i Europa for å understreke, atter en gang, at Norge ikke forholder seg til menneskerettene. Hverken før eller etter en dom i Strasbourg.

   Men vær sikker på at vi aldri skal gi oss, for den gutten som den norske stat har krenket gjennom et tiår, og vel så det, skal gjenforens med sin biologiske familie.

   Det eneste du oppnår med din arroganse overfor menneskerettene, er å forsinke reparasjonsprosessen. Men du vil aldri lykkes med å ikke la gutten bli gjenforent med sin familie.

   Uansett har du, med din opptreden, vist et skammes ansikt, og bevare meg vel hvor langt unna dine handlinger i denne saken, står i forhold til dine svadabudskap utad.

   Om dette er kristendom i praksis, så frels oss fra den.

   Bergen, den 19.9.19
   Marius Reikerås
 
   *

   Unni Merle:
   Bilder kan ofte si mer enn tusen ord, og det fremstår ubetinget som om han ynkelig dilter etter Erna som et lite barn, og sier:
   «Javel statsminister»

   Elin Kleppa:
   Grusomt

   
---
---

   Marius Reikerås, 17.09. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157352687136875

   EFTAs tidligere president levner den norske Regjeringsadvokaten liten ære:

   "In other countries, one would speak of smears and smokescreens. The RA’s real concern appears to be that the Norwegian State should be right at all times and in every respect. This could be a laudable aim for a private party. But the representative of the State must also have the common good in mind. Those who are interested may watch the video of the oral proceedings of the Grand Chamber of the European Court of Human Rights in the Lobben case. There one can observe the tactics and strategies deployed by counsel. Mr. Sejersted pleaded in person on behalf of the Government of Norway. There is not much legal argument, and the line of reasoning is largely political and marked by self-righteousness. This attitude didn’t work in Strasbourg as it didn’t in the old EFTA Court. But it may work in some Norwegian courts with judges who have been socialized with the RA."

   *

   Kjeld Thomas Anderssen:
   I sosial demokratiet skal arbeiderklassen utrydde oss fra borgerskapet og intelligentsia, og erstatte oss med en middelmådighetsklasse. Når de har gjort det, lever vi i filleproletariatets diktatur, unnskyld, Freudiansk glipp, proletariatets diktatur, mente jeg. Under denne fasen blir vi fra borgerskapet fratatt alle menneskerettigheter og de revolusjonære har kontroll over rettssystemet for å forhindre en kontrarevolusjon fra oss fra borgerskapet. Intelligentsia har alltid tilhørt borgerskapet.

   https://youtu.be/3kqLVeP7iHA
   NOFX - The Idiots Are Taking Over (Lyrics)
   YOUTUBE.COM

   
---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, tirsdag 22. september 2020: 

   
Mørkt og omkring 12 til 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, noe mild vind og omkring 13 og 14 pluss-grader utover dagen. Mørkt, noe mild vind og omkring 13 pluss-grader klokken 21. Med 14 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 22.09. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157364490691875

   Ansvarlighetsloven § 11.

   Den der som medlem av Statsrådet på annen måte enn nevnt i denne lovs øvrige bestemmelser ved handling eller undlatelse bevirker noget som er stridende mot Grunnloven eller rikets lover, straffes med bøter eller med fengsel inntil 10 år.

   *

   
---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, onsdag 23. september 2020: 

   
Mørkt, noe vind-drag, tildels noe litt lett yr og omkring 14 til 13 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått, noe lett yr og omkring 14 og 12 pluss-grader utover formiddagen. Vått, 12 til 11 pluss-grader og lite og uten nedbør frem mot klokken 16. Jeg plukket kantareller, piggsopp og steinspp her ute i dag. Mørkt, lett yr og 10 pluss-grader klokken 21.30. Med regn videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 23.09. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157365115691875

   Grunnloven § 2 andre punktum, sier at :

   Grunnloven ”skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene”.

   Her uttrykkes ikke bare Grunnlovens mål, men også et mandat for samtlige av statsmaktene i Norge, Høyesterett inkludert.

   Så er spørsmålet:
   Hvorfor har de samme statsmakter en så åpenbar fiendtlig holdning til sin egen Grunnlov, at menneskerettene systematisk ignoreres overfor enkeltindividet?

   *

   Nils Johan Persen Utsi:
   Min analyse er at man som vanlig arbeidstaker i Norge egentlig er i en tvangssituasjon. Lønna er akkurat så stor at det er nok til livets opphold. Samtidig har det offentlige makt til å drive deg fra gård og grunn for gjeld som bare er en brøkdel av din eiendomsverdi. Det høye skattenivået er en del av dette systemet, både som lønnsregulerende og som skremsel for å fortsette å stå i jobben og holde kjeft. Mao jobb, betal din skatt og hold kjeft så får du ikke problemer med det offentlige.

   Hanne Rønningen:
   Satser på at svaret er; mangel på selvaktelse som kompenseres med maktsyke og griskhet.

   Rune L. Hansen:
   Når den politiske offentlige nepotismen forfalsker og neglisjerer menneskeretts-konvensjonene og deres innhold, da i det lengste og stadig verre indoktrineres sivilbefolkningen og stadig flere gjør karriære under terror regimet og finpusser og forsvarer det! Menneskerettighetene og demokratiet blir terror regimets tyvegods og alt av reelle verdier utspekulert ødelegges!
   Hovmod, egoisme og falskhet erstatter ydmykhet, sannhet og rettferdighet!
   Menneskeretts-tyvene og deres medspillere regjerer og utplyndrer og karrer til seg makt og herredømme.
   Ondskapen har særlig en fordel i forhold til menneskerettighetene - den er ubegrenset falsk og hensynsløs!
   Hvordan komme ut av det, før det er for sent?
   
Kampen mot offentlige menneskeretts-krenkelser handler om systematisk fullstendig å utrydde enhver form for offentlige menneskeretts-krenkelser mot et eller flere mennesker.
   Kampen mot offentlige menneskeretts-krenkelser handler om å ikke akseptere eller neglisjere noen form for offentlige menneskeretts-krenkelser mot et eller flere mennesker i eget land - og heller ikke i andre land.
   
Kampen mot offentlige menneskeretts-krenkelser i andre land starter med og er kampen mot offentlige menneskeretts-krenkelser i eget land - uten er den hykleri.
  
   William Fagerheim:
   Rune L. Hansen
   og alt det der var 100% irrelevant til det fakta at de begår en kriminell handling bare ved å kreve eierskap/suverenitet over alt og alle. :) :)

   Rune L. Hansen:
   Hva er det du mener, William Fagerheim,
   og hvordan forholder det seg til menneskerettighetene og demokrati?

   William Fagerheim:
   Rune L. Hansen
   Demokrati er ikke mer enn gjengvoldtekt og den eneste retten du har er å ha eierskap/suverenitet over eget liv, virke, og eiendom.
   Det vil si at du skal ha suvereniteten over ditt eget liv, virke og eiendom.
   Ingen har rett og hærske over deg og ingen har heller noen rett å stemme over ditt liv, virke, og eiendom heller.

   Rune L. Hansen:
   Demokrati er hverken at flertall eller mindretall, anarki eller andre bestemmer, William Fagerheim,
   men at de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene er bestemmende.

   William Fagerheim:
   Rune L. Hansen
   nope. Demokrati er flertallet bestemmer. :) :)

   https://snl.no/demokrati
   demokrati – Store norske leksikon
   SNL.NO

   Rune L. Hansen:
   Menneskeretts-konvensjonene ER flertallet, William Fagerheim,
   inklusivt absolutt enhver og alle.

   William Fagerheim:
   Rune L. Hansen
   FNs menneskerettigheter er bullshit.
   Alle individer har samme naturlige rett uavhengig av hvem de er.
   Stat og påståtte myndighet er kun unnskyldninger for unntak fra naturlig lov.
   Det er ikke noe som skal stemmes over på noe som helst vis og jeg ber heller ikke om noen tillatelse heller.
   Om jeg ikke har blitt bevist å ha påført andre skade og tap eller påvist å ha dette til hensikt så er det ingen som har noe som helst rettmessig krav over meg på noe som hels vis.
   Jeg skylder ingen noe som helst og har heller ingen forpliktelser til å ofre meg selv og min eiendom for noen som helst.
   Og ditt flertall er irrelevant på dette.

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettighetene er både norsk og internasjonal lov og rett, og absolutt enhvers umistelige og uavhendelige personlige eiendom, William Fagerheim.

   
---

---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, torsdag 24. september 2020:

   
Mørkt, mye regn og yr og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått, mye regn og yr også utover formiddagen, med yr og 11 pluss-grader klokken 12. Ikke mye annerledes videre utover dagen. Mørkt, yr og 10 pluss-grader klokken 21. Med mindre nedbør og ned mot 9 pluss-grader efter klokken 22 og videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, fredag 25. september 2020: 

   
Mørkt, vått og omkring 9 til 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. For det meste lett overskyet og omkring 10 og 11 pluss-grader utover dagen, med litt helt lett yr efter klokken 19. Mørkt og omtrent det samme utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, lørdag 26. september 2020: 

   
Mørkt og omkring 10 til 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Blålig himmel, sørlig lett litt skyet og oppmot 12 pluss-grader klokken 11. Med 14 pluss-grader klokken 13. Lett overskyet, noe bris og omkring 14 pluss-grader utover eftermiddagen. Tildels helt eller delvis lett overskyet og til ned mot 12 pluss-grader frem mot klokken 19.30. Mørkt, noe bris og 12 pluss-grader klokken 20.30. Gradvis ned mot 9 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 28.09. 2020:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10220268946128565

   Menneskerettighetene og reparasjons-plikten i dagens Norge

   Vi er særlig mange som nu takket være menneskeretts-forkjempere og den Europeiske Menneskerettsdomstolen (ECHR) håper å få tilbake barna, foreldrene og familiene og det som er igjen av livene våre og det som er frastjålet oss. Stadig flere, både i og utenfor Norge, venter på at den offentlige reparasjons-plikten efter blandt annet Lobben-dommen i ECHR blir påbegynt og håper vi flest mulig overlever imens. Veldig mange av dagens norske politikere og dommere og deres medspillere har vært og er kriminelle og forsøker å forhindre dette, inklusivt at de forsøker å forhindre at de blir straffeforfulgt internasjonalt og nasjonalt.

   Det er i dag lørdag den 28. september 2020 og den Europeiske Ministerkomiteen skal i løpet av den kommende uken saksbehandle vesentlige momenter som angår disse forhold. At dette er meget viktig og haster er en selvfølgelighet og angår samtidig også ikke minst
den Europeiske Menneskerettsdomstolens og Europas troverdighet og fremtid.

   Det er altså særdeles meget av meget stor og viktig betydning som skjer nu i disse dager.

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 26.09. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157373677096875

   Grand Chamber Judgment of 29 May 2019:

  "... the Government must bear in mind their primary aim of achieving restitutio in integrum (see paragraphs 150-151 above)."

   restitutio in integrum
   restoration of an injured party to the situation which would have prevailed had no injury been sustained; restoration to the original or pre-contractual position.

   *

   Jan Kåre Bjerregaard Christensen:
   Bv og egentlig hele det statlige virksomheter er skrudd sammen av mennesker som alltid forsterker problemer og konflikter.
   Løse, skape forsoning og glede og fred vet de ikke hva er.

   
---
---

   Marius Reikerås, 26.09. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157373646586875

   Kjernen i begrepet rettssikkerhet er beskrevet slik i NOU 2009: 15: NOU 2009: 15 ”Skjult informasjon – åpen kontroll” , 7 Rettssikkerhet, 7.1 Innledning, tredje avsnitt:

   ”Kjernen i begrepet «rettssikkerhet» er knyttet til krav om at enkeltindividet skal være beskyttet mot overgrep og vilkårlighet fra myndighetenes side, samtidig som vedkommende skal ha mulighet til å forutberegne sin rettsstilling og forsvare sine rettslige interesser.”  

   Rettssikkerhet kan spaltes ned til fire områder der enkeltindividet har krav på beskyttelse fra myndighetsovergrep:
   - Rettssikkerheten skal beskytte mot offentlige overgrep
   - Rettssikkerheten skal beskytte mot offentlige vilkårlighet
   - Rettssikkerheten skal gi enkeltindividet mulighet til å forutberegne sin rettstilling
   - Rettssikkerheten skal gi enkeltindividet mulighet til å  forsvare sine rettslige interesser

   *

   Mary Ann Fedje:
   Når Erna & Co er ute, samt flere 169 overgripere går, tar vi tilbake landet vårt med lov og rett. Det skjer fortere enn dere tror !!!!

   Britt-Helen Aalberg:
   Ingen rettssikkerhet for barn og foreldre. Og mafiaen blir bare å fortsette så lenge ingen blir straffet. De bare øker terroren når de mottar kritikk.

   Grete Elisabeth Haarstad:
   Tror alle barn er redde for å bli tatt av bvt de har ingen rettsikkerhet

   June Neumann:
   Rettssikkerheten er en gedigen vits!!!

   
---
---

   Marius Reikerås, 26.09. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157374477751875

   "the Court reiterates that it is for the respondent State to remove any obstacles in its domestic legal system that might prevent the applicant’s situation from being adequately redressed (see Maestri v. Italy [GC], no. 39748/98, § 47, ECHR 2004 I). The Court concludes that there were no obstacles to achieving restitutio in integrum in the present case."

   *

   
---

---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, søndag 27. september 2020: 

   
Mørkt og omkring 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lett overskyet og opp mot omkring 14 pluss-grader utover dagen. Spredt lett skyet og 14 pluss-grader klokken 19. Mørkt og 12 pluss-grader klokken 21.45. Mørkt og omkring 11 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 27.09. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157376527781875

   Journalister, politikere, dommere og jurister harselerer med at Polen bare har én institusjon som bryr seg om menneskerettene; den polske ombudsmann.

   For det første, er det ikke riktig.
   For det andre, hva har vi?

   I realiteten har vi INGEN offentlig institusjon, som forsvarer individets mennenskeretter.

   Hørte jeg noen si Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter?
   Vel, som du kjenner til går den ikke inn i enkeltsaker, og den er statens og ikke folkets talerør.

   *

   Rolf Guttorm Engebretsen:
   Ok, la oss’ stifte Folkets’
   Rettighets Senter
   Norge.
   Stifte , registrere dette i Brønnøysund.
   Søke statlige middler.
   Søke samarbeide med utvalgte advokater/jurister/ jusproffessore.
   Lage dette senter for ivaretagelse av folket på grunnlag av alle dommer i EMD .
   Bistå de exsisterende og ventende saker og fremstidige saker da innkompetansen som er avslørt og den ensidige innsynsrett staten besitter er et overgrep i seg selv

   Dawa Noelsi:
   for de få nordmenn som ikke tror på staten sitt rolle-spill er det vel, kan hende, bedre å leve som levende menneske enn som «levende død fiktiv papirfiksjon som juridisk person» i statens -- statans -- satans jurisdiksjon. hva om dette er Sannheten? da ble de forførte stille som mus. da avhengighet og forførelse går hånd i hånd med ondskapens utspekulerte forførelsestaktikk imot saueflokken, hylekoret og, eller den gemene hop om de vil?
   ikke for sent å snu ifra villfarelsesveien for den som vil lære Sannheten å kjenne :)
   men for den som vil danse for erna & kompani i forførelsens rus går det til helvetet! eller sagt på en annen måte, den veien høna sparker :)
   sv ga
   ;)

   Steinar Martinsen:
   Folket selv får lage en slik instutisjon. Føre lister over forbrytere, lovbrudd. Etc.

   Ole Morten Senneset:
   Sant nok, men det er no slik at Polen har ein vei å gå når det gjelder holdninger til homoseksuelle. Jeg er medlem av en gruppe der det er mange Russere. Mye bra der, men det blir krangel når vi kommer inn på temaet homoseksualitet. Dette er faktisk meir framtedene i aust europa , enn i vest, og heilt på sin plass med fokus på temaet. Forøvrig så har eg våre 23 ganger i Polen og snakker ein del Polsk.

   Reidar Hjermann:
   Vel, Sivilombudsmannen
   er vel en slik som skal håndtere enkeltsaker, hvilket de gjør. Og under der er det en NPM, «National Preventetive Mechanism» som jobber bl a med barnevernsbarn.
   Og så har man fylkesmannen som også jobber med enkeltsaker.
   Og barneombudet.
   Og Datatilsynet.
   Så vi er ikke helt på bar bakke.

   Kaja Margrethe:
   'Common sense is instinct. Enough of it is genius.- George Bernard Shaw'

   Michał Specjalski:
   Polish Ombudsman is more speaker of the opposition party Civic Platform and globalist agenda than the polish citizens. He do not intervine when family or child right when they are violated in transnborder family affiairs. His therm is over and we wont cry after him.

   Rune L. Hansen:
   Dagens såkalte Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter er jo, i likhet med blandt annet det såkalte Barnevernet, det fullstendig motsatte av hva de utgir seg for å være!
   De er mildt sagt en meget dårlig og menneske- og samfunns-fiendtlig vits! Og nok et påkostet forsøk på å hjernevaske sivilbefolkningen til IKKE å ta menneskeretts-konvensjonene på alvor. Samtidig som de utgir seg for å være kompetanse, så har de liksom enda ikke oppdaget hva som faktisk står i menneskeretts-konvensjonene!
   Olje-penger og påkostet propaganda og påkostede nøkkel-posisjoner har gjort politisk offentlig kriminalitet og dobbel-moral og folkemord og forbrytelser mot menneskeheten til stadig mere effektive nyttige våpen og karriærer for menneskeretts-tyver og deres medspillere!
   
   
---

---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, mandag 28. september 2020: 

   Mørkt og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Mere enn halvt lett overskyet og opp til omkring 15 pluss-grader utover formiddagen. Overskyet og 15 pluss-grader klokken 17. Mørkt og i overkant av 13 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 28.09. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157379390031875

   I morgen skal Ministerkomiteen behandle Norges manglende respekt for Lobben-dommen. Helt tyst fra norske medier.

   *

   Per Steinar Sørå:
   Myndighetene våre er altfor høyt på strå, at de ikke enser det de er satt til å gjøre. En velfortjent smekk er på sin plass!!

   Anita Skippervik:
   Viktg å ikkje la folket få vite at det er ministerkomiteen som behandler reparasjon og ikkje EMD som hovudregel. Enkelte har enno ikkje lært eller vil forstå det.

   Heidi Turid Dammann:
   Det er jo ikke av statens interesse at folk blir påminnet denne galskapen.

   Brit Jensen:
   De er betalt for tysnad.

   Therese Reistad:
   Norge har blitt ett drittsekkland.

   Gunn Tove Forsmo:
   Ja mye viktigere og diskutere tullete ting

   Kjellaug Kristin Lie:
   Ja selvsagt er det tyst...dem vet alt, kan alt, Og gjør alt best selv uten å ha sjekka ting.

   Torill Bolstad:
   Fy flate for en svikefull globalistgjeng våre politikere er. Men nå tror jeg faktisk at nordmenn har fått nok av deres galskap. Denne styreformen er gått ut på dato.

   Olaug Sævareid:
   Statens Maktarroganse Har Visst Ingen Grenser, eller?

   Kenneth Alexander Karlsen:
   Måtte noen gripe Tak i det makt misbruket å korrupt faen skapet i Norge! Få bort alle politikere å sette inn folk med respekt å moral å ære for folket

   Halvard Hansen:
   Kenneth Alexander Karlsen
   amen

   Kai Mosether:
   elite-norway.jpg

   Halvard Hansen:
   Hærlig

   Monica Susann Hoeydal:
   Lurer på hva passende straff blir for dette sosialistiske diktaturet som er gjennomsyret korrupt. De ansvarlige burde bli blottet i gapestokk på torgene rundt i landet så kråkene kunne ta dem etterhvert. Da hadde kanskje media og den norske Ola Nordmann våknet og klødd seg i hodet. Europa-borgerene har sett galskapen før våre inndoktrinerte medborgere. Dagens barnevern er enkelte steder et legalisert ville vesten hvor pengestrømmen og barnevernsansattes ego og selvfølelse går foran barnas beste. Norges lover sidestilles snart med Donald Duck blader. Rettssikkerheten er i en ramme på veggen, ikke i norske rettssaler. Sakene som dukker opp fra BVT er skremmendes og sjokkerende; den ene verre enn den andre. Når våre politiske «ledere» ikke kan kommentere enkeltsaker og kongen ikke vil overstyre systemet hva har vi da igjen? Hva slags land er vi i dag og hva slags land skal vi bli? Måtte ministerkomiteen selv troppe opp å hente sønnen hjem til Lobben og beklage på vegne av det paralyserte neddopede systemet i Norge som er skadelig for barn og deres familier.

   Kaja Margrethe:
   Hekseprosesser er STRENGT FORBUDT VED LOV i Norge, det.
   Stakkars Fru Trude Lobben, som har vært en jaget kvinne og en forfulgt menneskerettighetsforkjemper i Norge gjennom de siste tolv år på vegne av sin sønn, og som av norske, autoritære, konstitusjonelt ansvarlige myndighetspersoner har blitt utsatt for en Mors' verste mareritt og en hekseprosess langt verre enn Fru Valgerd Svarstad Haugland bare kan drømme om etter sin kamp mot LO og Herr Roar Flåtten for noen år tilbake.
   Kvinne-, Menneske- og Morssynet har åpenbart ikke forandret seg stort siden Hekser og Heksemestere ble brent levende på bål i Norge, som var ett av Europas' aller verste land hva angikk/angår også hekseprosesser, forfølgelser, terror, trakassering og tortur av uskyldige mennesker.
   En moderne heksebrenning i Norge foregår nemlig på annet vis i år 2020 enn den gjorde i Nord-Norge for langt over hundre år siden, og ved utstrakt bruk av "die andre metoden", for å si det på tysk slik at selv Norges' styresmakter representert ved de konstitusjonelt ansvarlige blir gitt mulighet til å forstå sin egen språkføring.
   Det var kanskje bedre å bli brent på bålet eller kastet i sjøen med steinlodd om beina enn det er å bli torturert i årevis med norske styresmakters' utspekulerte, kyniske og skremmende uempatiske terror-metoder?
   Lobben-saken har i alle fall gitt oss som har født barn i våre liv en ubehagelig påminnelse om iskalde gufs fra Norges' føydale fortid;
   derom hersker ingen tvil i min sjel, som jeg ikke har solgt til noen.

   Arian Borhaug:
   En får følelsen av en et diktatoriske samfunn vi ikke vil sammenlikne oss med. Forstår ikke media hva som er viktig informasjon til folket. Medias posisjon som kritisk til feil fra staten er nesten borte.

   Rolf Sverkmo:
   Hadde ikke forventet att norsk presse skriver om dette, dette for att alle nyheter i Norge er sensurert av statsmakten.

   
---
---

   Marius Reikerås, 28.09. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157379441371875

   Problemet i Norge er at de som medvirker til å bryte menneskerettene, er de samme som har monopol på å diskutere konsekvensene av sine egne menneskerettsbrudd.
   Dermed blir det heller en øvelse i å forsvare seg selv og flokken sin.

   kriminelle-dommere.jpg
      Domstoladministrasjonen:
    - Ny episode av Dommerpodden -
   Norske domstolers behandling av barnevernsaker har fått hard medfart i flere saker fra Den europeiske menneskerettsdomstol den siste tida.
   Dommerfullmektig Runa Nordahl Hæreid snakker med barneombud Inga Bejer Engh og direktør i NIM - Norges institusjon for menneskerettigheter Adele Matheson Mestad om kritikken. Hva gjelder nå, og hvordan skal norske dommere jobbe med barnevernnsaker?

   *

   Truls Thue:
   Bukken og havresekken hele veien fra topp til bunn i stat og kommune. En haug rævslikkere som aldri må stå til ansvar for noe som helst. Og mens det bare blir verre og verre, så protesterer ingen. Norge er fortapt.

   Morten Kjellås:
   For en gjeng med hate fulle Ra.... høl

   Emmy Tyler:
   Må kvitte oss med alle i barnevernet til dags dato, og få inn kompetente folk som hvet hva som skal til for å trygge barn i samfunnet.

   Eric Wilting:
   Husker jo ordet "Sirkelargumentasjon" fra Arne Treholt
   saken. Urettferdig blir jo dette med noe vi kan kanskje bør kalle "Sirkelforsvar"?

   Kjellaug Kristin Lie:
   Galskap..bukken og havresekken

   
---
---

   Marius Reikerås, 28.09. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157379320041875

   I morgen begynner en historisk behandling av menneskerettene i Norge.

   Det er første gang at en storkammerdom mot Norge blir behandlet så omfattende av Ministerkomiteen.

   Med andre ord, er teamet som skal til behandling måten Norge har håndtert reparasjonsplikten, som en konsekvens av at Norge ble dømt i storkammeret i fjor.

   *

   Karin Ullensvang:
   Det er så merkelig at så mange er enige her av politikerne. Akkurat som de ønsker dette systemet skal vare evig.

   Unni Merle:
   Karin Ullensvang
   De er ikke modige nok til å gå imot det som er bestemt, men følger flokken for ikke å ødelegge sin egen «yrkespolitiker karriere»!
   Ropstad er kanskje et godt eksempel i så henseende?

   
---

---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, tirsdag 29. september 2020: 

   
Mørkt og omkring 13 pluss-grader Celsius her ute i natt, med yr, regn og vått fra sent på natten. Regn og yr og opp mot 14 pluss-grader videre utover formiddagen. Omtrent det samme utover eftermiddagen. Mørkt, vått og omkring 13 pluss-grader klokken 20.30. Med regn og yr videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 29.09. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157380828961875

   Elin P. Gregusson
   skriver, etter å ha hørt på "dommerpadden" om Norges mange krenkelser i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen:

   «Ikke sant». «Strand Lobben». «Jeg tenker at». «Ekstremt inngripende». «Barnets beste». «På en måte». «Utrolig komplekse problemstillingen». «Balansere». «Jeg tror at», «Liksom». «Tidkrevende», «Jeg husker ikke». «Utrolig inngripende». «Ekstremt komplekse problemstillinger».
   «Ikke sant, jeg tenker at, jeg husker ikke, på en måte, men det er utrolig komplekst å balansere! Og ekstremt». Puh!

   Takke meg til det nokså åpenbare forbildet, Anine Kierulf, tenker jeg (liksom på en måte) etter å ha hørt nærmere en time repeterende skvalder på speed, fra NIMs direktør, Adele Matheson og Barneombud Inga Bejer Engh. De intervjues av dommerfullmektig Runa Nordahl Hæreid.

   I likhet med Adele og Inga, (de pludrer på fornavn) snakker også Anine på inn- og utpust. Forskjellen på det retoriske nivået, er at Anine er naturlig rask. Hun HAR generelt godt ordforråd, varierer språket og er klar og tydelig. Likheten er at ingen av dem har satt seg inn i enkeltsaker av typen «svikt i alle ledd». Det virker som de tror de har kunnskap, men har det ikke. Det de sier, har derfor liten relevans for barn, foreldre, besteforeldre, tanter, onkler, kusiner, fettere og venner som rammes av uvettig barnevern. Det samme gjelder etisk bevisste dommere, advokater, sakkyndige, journalister og andre engasjerte.

   Hovedmålet fremstår som felles. IKKE kritiser barnevernet. It’s too big to fail! Joda, dra noen floskler om hva barnevernet kan bli flinkere til, men ikke gå i dybden. Ikke kritiser domstolene heller. Snakk for all del ikke om økonomien i industrien, og se fremover! Ikke si noe som gjør at overgrep mot enkeltindivider i offentlig regi kan få konsekvenser for de ansvarlige. La ofrene seile sin egen sjø. De er en svak og aparte forsamling, som sloss og krangler internt. De klarer aldri samle seg. Til det er de altfor skadeskutt, og de av dem som kunne vært samlende talspersoner, utsettes for eksepsjonelle personangrep. -Eller de får aldri samtaler med NIM, Barneombudet, BUFdir eller Domstoladministrasjonen.

   —-

   Dommere, Domstoladministrasjonen og Dommerpodden er offentlig finansiert. Det samme er de som jobber i NIM eller hos Barneombudet. Offisielt skal de jobbe for fellesskapet. Det ER ikke hverandre de skal imponere eller overbevise gjennom seanser i ekkokamre som ikke er i nærheten av å minne om reelle diskusjoner en gang. Det virker som de har glemt det. Eller kanskje aldri tenkt det.

   «Barnets beste», er egentlig ikke veldig komplisert. Det kan for all del være det, men i Norge har det offentlige lang tradisjon for å komplisere det enkle, i disse sakene.

   De snakker mye om «Strand Lobben» i podden. De snakker på en måte så man skulle tro de hadde satt seg inn i dokumentasjonen som gjorde at saken kom inn (gjennom det den gang uhyre trange nåløyet) til EMD.  De nevner de nordiske landene, og fremstiller dem som samlet. De snakker ikke om EMDs islandske president, Robert Spano, som formelig hudflettet Norge under høringen i Storkammeret, 17. oktober 2018. De nevner ikke ubalansen og regjeringsadvokatens adferd, ytringer og nederlag. Mot slutten nevner Adele «K.O. og V», men ignorerer mye av det sentrale i denne helt spesielle saken.

   Man skulle tro de var i personlig symbiose med Staten Norge.

   Dommerpoddens bakmenn bør dessuten lære at det finnes en pauseknapp på opptaksutstyret. Det ER tillatt å stoppe opp og tenke seg om, også for høyt lønnede jurister med makt over andres liv. Det er ikke enkelt å snakke like kjapt som Anine Kierulf, for andre enn Anine Kierulf.  

   Lytt og tenk selv, den som orker å høre denne utgaven av Dommerpodden.

   (Tenk om noen hadde orket å transkribere det som sies, gitt utskriften til Fredrik Solvang, og han hadde fått tillatelse til å debattere «Maktens retorikk»? :) !)

   *

   Elin P. Gregusson:
   Direktelenke til Dommerpodden av 22. sept. 2020, om "Barnevern og retten til familieliv", for den som har lyst til å bruke over 50 minutter på å lytte selv.
   Selvfølgelighetene står i kø, og dette skal offisielt være "til hjelp for dommere". Det er kanskje det aller mest skremmende, hvis dommere får aha-opplevelser av dette, i 2020?

   https://podtail.com/no/podcast/dommerpodden/barnevern-og-retten-til-familieliv/
   Barnevern og retten til familieliv – Dommerpodden – Podcast
   PODTAIL.COM

   Toni Stannov:
   Fremragende fremstilling af en gang snik-snak tøse-skvalder !

   Lillian Lervold:
   Toni Stannov
   - Ja, Elin er enestående :) !

   Dawa Noelsi:
   Toni Stannov
   det kan jeg støtte
   fremragende beskrivelse fra Elin P. Gregusson
   sv ga

   Irene Hov:
   Det er ikke til å tro. NIM er en syklubb med virkelighetsfjerne jurister.

   https://www.irenehov.no/2019/04/er-nim-en-syklubb-for-virkelighetsfjerne-jurister/
   Er NIM en syklubb for virkelighetsfjerne jurister? – Irene Hov
   IRENEHOV.NO

   Elin P. Gregusson:
   Takk for hyggelige ord! Jeg har selv sittet rett i ryggen, med skjerpet blikk og hjerne, klar for å ta imot kunnskap fra noen som gjerne kalles "eksperter" og som burde vite mye om et fagfelt. -Med stigende undring har jeg lurt på om det er jeg selv som hører dårlig, oppfatter sent eller er stokk dum, etter hvert som juridiske eksperter har lirt av seg hemningsløse floskler. Muntlig og skriftlig.
   "Hva i all verden er det du sier nå? Dette er jo svada, tull og pølsevev?" har jeg etter hvert begynt å tenke. Jeg kjenner godt egne begrensninger, og vet jeg er gjennomsnittlig oppegående - hverken mer eller mindre. Saken er at "politisk korrekte jurister" sliter såpass tungt, når de skal overbevise seg selv og andre om statlig propaganda uten substans, at de bikker over og fremstår som dummere enn de egentlig er.
   Antakeligvis er både Adele Matheson og Inga Bejer Engh normalt intelligente. De har bare påtatt seg en håpløs prosjektoppgave, nemlig å overbevise seg selv og andre om at norsk barnevern og rettsvesen er bånn solid og opptatt av "barnets beste". Det siste later de som er skrekkelig komplisert, og er i overensstemmelse med nordisk tradisjon, men i kontrast til de andre "u-landene" i EMD, liksom. (De sier ikke "U-land". Det bare ligger mellom linjene.)

   Her er en oppfølger, eller rettere sagt forløper til Dommerpodden. NIMs direktør illustrerer poenget på en glitrende måte. Dette er en video som viser flakkende blikk, usikker skotting ned på et elendig manus [der det ser ut som det står i klammeparentes: "Bruk pekefinger og hender for å understreke poenget!"], samt hyppig bruk av pauseknappen. Man ser at hun har revet seg i håret. På en måte er Adele Matheson ærlig. Det virker som hun synes det er ganske forferdelig å si det hun sier.
   Det skal ikke utelukkes at hun er utsatt for et kraftig press fra NIMs eiere, dvs. Staten, og faktisk vet langt mer om norske tragedier i kjølvannet av barnevernets herjinger, enn hun gir verbalt uttrykk for. Da blir det krasj mellom verbal og nonverbal kommunikasjon.
   Det beste med denne videoen, er at den varer kun i 3 minutter og 43 sekunder.

   https://www.youtube.com/watch?v=2WDI43kzM6k
   5 ting du må vite om barnevern
   YOUTUBE.COM

   Line Emilie Lende:
   Vanvittig godt skrevet av henne :)

   Lise Lyseggen:
   De skjønner jo ingenting men det var vel heller ikke venta ?

   Lillian Lervold:
   --- det er mer livgivende å lese Elin P. Gregusson
   sin gjengivelse av deres samtale, enn å høre på de - for det hun beskriver er så betegnende for de enormt mange timene man engang kastet bort på å FAKTISK lytte med respekt på slikt ..... Den tid er forbi, og det er så befriende å lese politisk ukorrekte standpunkt presentert politisk korrekt ! :) Elin er enestående der!

   
---
---

   Marius Reikerås, 29.09. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157381546976875

   Elin P. Gregusson
   skriver:

   Det blir verre ved 2. gangs lytting. Særlig i lys av informasjon om at adv.fa.Larsen IKKE har representert Hernehult. Og at det ikke ble nevnt at Mette Yvonne Larsen representerte adoptivforeldrene og følgelig stod på regjeringsadvokatens side i Strand Lobbensaken da den gikk for Storkammeret i EMD, 17. okt. 2018.

   Lytt og les transkripsjonen samtidig. Jeg finner denne "redegjørelsen" meget tvilsom.

   Avdelingsdirektør Anders Henriksen i Bufdir svarer på spørsmål fra Espen Aas:

   "Hva slags vurderinger ble gjort da dere valgte ut hvem som skulle kurse barnevernet?" (Fra 26:40)
   [1] "Altså først og fremst så er vi veldig fornøyd med at ...eh..  Thea Totland deler synet på at det er viktig at dette tas tak i. Og ...eh... for oss så har det vært viktig å gjøre noe med dette raskt, informere ut til tjenestene. Vi har langsiktig arbeid for å løfte kompetansen, for de som jobber i barnevernet. "
   Programleder stiller samme spørsmål på nytt, og Henriksen sier:
   [2] "Ja, vurderingene knyttet til det var... eeeh.... handlet om at vi ønsket å komme raskt i gang, så vi var nødt til å søke ut... og da henvendte vi oss til alle landets fylkesmannsembeter, og fikk anbefalt de advokatene der ute, som de vurderte var gode på formidling og hadde et godt faglig innhold."
   [3] "Og det er klart, de advokatene som vi har valgt ut her, er åtte, alle de åtte... ææ... de.. ææ ... har prosedert på fra foreldrenes side.. eh.. så de har private klienter og når det gjelder Larsen & co, så er det på en måte av de advokatene som bidrar inn i kursingen her, så er det... eeeh... to av de som BARE har private parter... eh... så det er jo viktig sånn som vi ser det at du BÅDE har erfaringen fra private parter og prosederer på vegne av de og fra det offentlige, tenker vi er en STYRKE.. eh.."
   Programleder: "Så Totland misforstår?"
   [4] Jeg vil ikke si at hun misforstår, og vi er veldig på en måte veldig lydhør for på en måte den type innspill... hvis du ser på dette firmaet til eh... Mette Yvonne Larsen så er det et firma som har bidratt i to av sakene.... altså "nn" og Hernehult så er det advokater derfra som har bidratt til at Norge er blitt dømt i EMD, og sånn sett også bidratt til det jeg tenker er en positiv rettsutvikling som Høyesterett også på en måte har satt sitt preg på i mars nå i år."

   https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/202009/NNFA56092920/avspiller
   I dag – Dagsnytt 18 - tv.nrk.no
   Dagens viktigste debatter, intervjuer og kommentarer direkte fra radiostudio.

   Når avdelingsdirektøren later som BUFdir MÅTTE spørre Fylkesmannsembetene(!) - angivelig fordi det hastet så fært - om hvem de syntes det var lurt å bruke, og disse unisont skal ha svart: "METTE YVONNE LARSEN & CO" da blir vondt verre.

   Når han bommer på en av to konkrete saker han spesifikt trekker frem...? Grøss og gru. 

   Hvorfor skal noen ha tillit til noe fra dette direktoratet, egentlig?

   *

   Jan Petter Jeppe Pettersen:
   La merke til at fylkesmennene var inne med anbefalinger. Jahh. Sier vel sitt.

   Monica Kristiansen:
   Jeg blir mer og mer skremt...

   
---
---

   Marius Reikerås, 29.09. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157380807266875

   And that is what the Lobben-case is really about:

   A rich state that ignores the GC- judgment, and where those responsible for the violations privilege themselves to set the terms for how they will relate to the judgment.

   It must be provocative for representatives of the Council of Europe, to see how public Norway mocks those who are set to supervise Europe's universal human rights.

   *

   
---

---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, onsdag 30. september 2020: 

   Mørkt, vått, yr og omkring 13 til 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett litt skyet og 12 pluss-grader frem mot klokken 10. Halvt lett skyet og opp mot 16 pluss-grader klokken 15. Overskyet og omkring 15 pluss-grader frem mot klokken 18. Mørkt, vått, yr og ned mot 13 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 30.09. 2020:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10220297325678036

   Er dagens norske politikere og dommere og deres medspillere analfabeter eller grov-kriminelle?

   Hvorfor respekterer de ikke hva som står skrevet og er lovbestemt i menneskeretts-konvensjonene?

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/3551197691567801/

   Ove Jan Ludvigsen:
   De gjør det ikke, fordi at det norske lovverket er et foreæedærisk lovverk mot det norske folk.

   Rune L. Hansen:
   Ja, kriminelle i den offentlige forvaltningen har sine ulovlige lover, som de også forholder seg vilkårlig til. :(

   Ove Jan Ludvigsen:
   De har det.

   
---

---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30.  --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq