----- Denne side: db202010.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
---  Oktober 2020 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 01. oktober 2020:

   Mørkt, omkring 13 til 15 pluss-grader Celsius, noe vind-drag og full månen tildels noe synlig sørlig her ute i natt. Overskyet, vind-drag og opp til omkring 17 og 18 pluss-grader utover formiddagen. Med 15 pluss-grader klokken 19. Mørkt og omtrent det samme utover kvelden og mot midnatt.
   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, fredag 02. oktober 2020:

   
Mørkt, mildt vind-drag, omkring 15 til 16 pluss-grader Celsius og tildels månen og tildels tunge mørke skyer noe synlig her ute i natt. Helt og nesten helt lett overskyet, noe mild vind og bris og opp mot 17 og 18 pluss-grader frem mot klokken 11. Derefter mindre overskyet. Med lite skyer klokken 15. Ned mot 16 pluss-grader klokken 19. Mørkt, månen nokså høyt østlig og 13 pluss-grader klokken 23. Omkring 12 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 02.10. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157386322926875

   In the Explanatory Report to Protocol No. 14:

   “Measures to be taken concerning execution of judgments" it is stated:
   Article 46 – Binding force and execution of judgments
   ...
   "Rapid and full execution of the Court’s judgments is vital. It is even more important in cases concerning structural problems, so as to ensure that the Court is not swamped with repetitive applications.
   Where the Court has found a breach of the Convention or its Protocols the respondent State has a legal obligation not just to pay those concerned the sums awarded by way of just satisfaction, but also to put an end to the violation found by the Court."

   *

   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 03. oktober 2020:

   
Mørkt og omkring 12 til 16 og 14 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett skyet, solen i øst og 12 pluss-grader klokken 08. Spredt lett skyet, mildt vind-drag og 18 pluss-grader klokken 14. Mørknet og ned mot 16 pluss-grader klokken 20. Jeg har plukket inn både nylig i disse dager nedfalne kastanjer og hestekastanjer i dag. Det gjelder her om å være veldig snar med nærsagt alt slikt, før forskjellige slags dyr veldig fort tar alt. Deriblandt hjorter og rådyr. Men "min" jeger her skøyt en hjorte-kolle på 44 kilo i forgårs, hvorav vi deler lik halvpart. En slakter ordner rimelig med parteringen og pakkingen og slikt i den kommende uke og skulle i tillegg også ordne med en sekk med kraft-bein til meg og hundene. Alt i alt må jeg betale omtrent 800 kroner for det hele alt med hjorten, inklusivt avgifter, etc., så det blir også kostende. Stadig flere dyr, særlig fugler, har oppdaget at det er mangt forskjellig nyttig og godt å finne her på eiendommen - og de er utrolig snare til å ta seg til rette og tildels også til å holde seg skjult og kommer meg ofte meget i forkjøpet. I formiddag så jeg blandt annet tre artige fuglekonger her ute. Mørkt, månen lavt i øst, noe mild bris og 16 pluss-grader klokken 21.15. Månen høyt østlig og omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 03.10. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157388924051875

   Det må være absurd for Stortinget, som er Norges lovgivende forsamling, å bevitne at den har en oppdragstaker, regjeringen, som setter Norge i internasjonal forlegenhet ved å kontinuerlig krenke menneskerettene og dermed Grunnloven.

   *

   Unni Myklevoll:
   Stortinget jobber heller ikke for folket og har aldri gjort det.

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.10. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157389465231875

   Fylkesnemndsleder, Tone Wilberg, bidro sterkt til at Norge ble dømt i storkammersaken i september i fjor.

   Få måneder etter dommen fra EMD, fortsatte hun med sine krenkelser mot en kvinne og hennes nå 12 år gamle datter.

   I et samfunn der offentlige ansatte ikke må stå til ansvar for sine overgrep, vil overgrepene bare fortsette å skje.

   *

   Leoni Konah Urey:
   Exactly my point.
   If a criminal rubbed a bank over and over walking away freely all the time what do you think?? He will contiue to rubbed even biger banks because he has not been punish althought he was cought on kamara so many times.
   The people whom should have punish these people are also part of the terrible abuses that are going on against families and their children accross Norway.
   You cover my crimes and i will cover yours that is exactly the things that have been happening in Norway long time now before Trude finally open their toilets full of illegal acts. !!!!!!!

   MonaLisa Johansen:
   Så sant. Og det er så ubegripelig at det får fortsette.

   Angel Johansen:
   Dette kan hun, dette har hun gjort før! Fylkesnemda Drammen har ikke kommet en millimeter nærmere endring etter domfellelsen i EMD, ikke 1 millimeter. Wilberg og co fortsetter som før i kjent stil, mistenker nettverk av kamerater der.

   Unni Merle:
   Angel Johansen
   Drammen fylkesnemnd tror visst at de er en del av rettssystemet :(

   Dawa Noelsi:
   unni merle
   hvilket hun nok er, tone wild berg i fylkesnemden er nok en del av retts-sytemet for den som vil tro Sannheten. for de fleste tomhodede sauskaillene av et villededet folk som fortsatt lever i frykt for politi-, påtale-makt og domstol er nok verken tone wild berg eller fylkesnemden en del av rettssystemet. men i et samrøre av korrupte villedere er hun en del av den utspekulerte ondskapen i ledtog med samtlige taskenspillere i et korrupt embetsverk. skulle ikke være. burde ikke være. men ER!
   sv ga

   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, søndag 04. oktober 2020: 

   
Mørkt, månen høyt sørlig, et mildt vind-drag og omkring 16 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lett noe yr og 14 pluss-grader omkring klokken 08.30. Overskyet, mildt vind-drag og opp til omkring 18 pluss-grader utover formiddagen. Med noe yr omkring 14-tiden. Tildels med yr og ned mot 14 pluss-grader videre utover eftermiddagen. Mørkt, lett yr og 13 pluss-grader klokken 20.30. Omtrent det samme med mindre yr videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 04.10. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157391329526875

   Veldig interessant å høre Steinar Kolnes fortelle om korrupsjonssaken i Stavanger.

   Bakgrunnen var en sivilsak mot det som da het Statoil (11-108237PRI-STAV) og som ble saksforberedt av Stavanger tingretts dommer, Lars Ole Sikkeland. Det Kolnes mfl ikke da visste, var at Sikkeland allerde da var ansatt hos Statoil.

   Og da problemstillingen med at en dommer ansatt i Satoil dømmer til fordel for sin egen arbeidsgiver, Statoil, skulle opp i Høyesterett, deltok Bergljot Webster. Webster er samme dommer som har medvirket til at Norge er massedomfelt i EMD i de mange bv-sakene.

   Bergljot C. Webster var Sikkelands tidligere overordnede i Advokatfirmaet Hjort DA, og ble også oppgitt som referanse da Sikkeland søkte jobben i Statoil.

   *

   Willy Ottebergsen:
   Korrupsjon på høy plan, noe som foregår over alt når det gjelder dommere, advokater, barnevernet,politikere , ledere i politi + resten av de som kaller seg elite

   Carina Ovesen:
   For våre borgere er det blitt ekstrem sport å gå inn i retten i Norge :(

   Rune L. Hansen:
   Mange mennesker er enda så naive og uvitende at de tror at det å forholde seg til 
dagens norske dommere og rettsvesenet, den offentlige forvaltningen og politiske partier gir rettferdighet og lov og orden! Hva de enda ikke vet er at da havner de midt i en heksegryte av politisk og offentlig mafia-virksomhet, hvor det er vilkårlighet, korrupsjon, eliters og sær-interessers kriminelle ønsker og behov som styrer og rår! Og hvor de umistelige og uavhendelige menneskerettighetene og alt av underordnet lovlig lov og rett og avgjørelser av betydning fullstendig neglisjeres og forfalskes! Å samarbeide med de eller å stemme på de kan gi visse fordeler, men det er alltid deres viktigste medspillere og makt nok og nepotismen som prioriteres. Enda naive og uvitende mennesker har mildt sagt en overraskelse til gode!

   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, mandag 05. oktober 2020: 

   
Mørkt og omkring 13 til 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Nesten skyfritt og opp mot 15 pluss-grader frem mot klokken 11. Ikke mye annerledes videre utover dagen. Mørkt og 14 pluss-grader klokken 21. Månen i øst og 12 pluss-grader klokken 23.30. Omtrent det samme mot midnatt.
   
---
---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 06. oktober 2020: 

   
Mørkt, noe mildt vind-drag og omkring 13 til 15 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, mild bris og 15 pluss-grader klokken 11. Overskyet og nesten overskyet utover dagen, med 13 pluss-grader klokken 18. Mørkt og 12 pluss-grader klokken 22. Med 11 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 07. oktober 2020: 

   
Mørkt og omkring 11 til 10 pluss-grader Celsius og månen litt avtagende tildels synlig høyt sørligher ute i natt. Overskyet og 11 pluss-grader klokken 09. Vått, yr og 13 pluss-grader klokken 15.30. Overskyet, vått, lett yr og 11 pluss-grader klokken 18. Mørkt, vått og 10 pluss-grader klokken 20. Omtrent det samme videre mot midnatt, tildels med lett yr.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 07.10. 2020: 
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10220340188189572
   
   Menneskerettighetene, offentlig ansatte og alle andre

   Menneskeretts-konvensjonene har samstemte og mangfoldig lovbestemt at enhver menneskerettighet er og skal være umistelig og uavhendelig for ethvert menneske, uten unntak. Men at midlertidige unntak for en kortest mulig tid som er forholdsmessige skal kunne lovliggjøres i og for uforfalsket nødverge (emergency).

   Og at menneskerettighetene er og skal være lex superior (overordnet bestemmende) alt annet.
Sagt blandt annet slik i menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen Art 30 (UDHR), hvor det er lovbestemt - at:

   "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og blandt annet slik i 
Barnekonvensjonen (CRC) sin innledning, som har lovbestemt, at:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".
   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind")

   Og i Barnekonvensjonens Art 4, slik:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Og for eksempel i Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen / The-Human-Rights-Defender-Declaration (HRDD) Art 2:
   "Punkt 1. Hver stat har et hovedansvar og plikt til å beskytte, fremme og implementere alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, blandt annet ved å vedta de tiltak som er nødvendige for å skape alle nødvendige betingelser i de sosiale, økonomiske, politiske og andre felt, samt som de juridiske garantier som kreves for å sikre at alle personer under dens jurisdiksjon, individuelt og i samarbeid med andre, er i stand til å nyte alle de rettigheter og friheter i praksis.
   Punkt 2. Hver stat skal vedta slike lovgivningsmessige, administrative og andre skritt som er nødvendig for å sikre at rettighetene og frihetene som er referert til i denne Erklæringen er effektivt garantert."

   Det er altså ikke slik at et land som for eksempel Nord-Korea lovlig kan ha en grunnlov, straffelov, domstol eller annet som lovlig ignorerer en eller flere menneskerettigheter i forhold til et eller flere mennesker. Og det er heller ikke slik at noe land lovlig kan ha en eller flere offentlig ansatte
eller lovbestemmelser og avgjørelser som ignorerer en eller flere menneskerettigheter i forhold til et eller flere mennesker.

   *

    
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/3571672246187012/

   
June Neumann:
   Allikevel brytes disse i Norge uten konsekvens eller handlingsplan av noe slag!!!!

   John Kornelius Idland:
   Utøvende myndigheter bryr seg filla. Så lenge disse tillatte og stygge lov-overtredelsene ikke svir under egen bak. Les: Stilling, lønn, rulleblad og framtid. Vi mange kan argumentere logisk, rent og pent til krampa tar oss. Hittil med kun strategiske smuler i bytte. Og nå med de samme medvitende lovbrytere i nye klær, evt. nye posisjoner. Dersom ikke sterkere og effektive midler tas i bruk, geleides BV-motstanden nå inn på rolig vann. Og her ledsaget av de samme rettsløse vaner og prosesser fra 40 års primitiv og skammelig fortid.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/3266597153466539/

   Marthe Karin Hoel:
   Det er altså IKKE slik at land som for eksempel Norge eller Nord-Korea lovlig kan ha en grunnlov (Corona-lov), straffelov, domstol eller annet som lovlig ignorerer en eller flere menneskerettigheter i forhold til et eller flere mennesker. Og det er heller ikke slik at noe land lovlig kan ha en eller flere offentlige ansatte, eller lovbestemmelser og avgjørelser, som ignorerer en eller flere menneskerettigheter, i forhold til et eller flere mennesker. Dette er noe den lovgivende forsamling i et hvert land bør ta inn over seg.

   
---
---

   Marius Reikerås, 07.10. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157396770336875

   human-rights-rethink.jpg


   Time to Rethink Our Society

   "We must stop constantly fighting for human rights and equal justice in an unjust system and start building a society where equal rights are an integral part of the design." - Jacque Fresco  

   *

   Christin Erikssen:
   AMEN - that’s for sure....!!!

   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, torsdag 08. oktober 2020: 

   
Mørkt, omkring 10 til 11 pluss-grader Celsius og for det meste regn og yr her ute i natt. Overskyet, vått, lett yr og 10 pluss-grader frem mot klokken 09. Videre med lite yr og opp til omkring 12 pluss-grader frem mot klokken 14. Med regn og yr og ned til omkring 10 pluss-grader videre utover dagen. Mørkt, regn og ned mot 9 pluss-grader klokken 19.45. Omtrent det samme videre utover kvelden, med mye regn, med ned mot 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 08.10. 2020:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10220350052116164

   Menneskerettighetene og uenighet

   Det det alltid ved uenighet i eller i forhold til offentlige myndigheter skal og må handle om, er at enhvers alle menneskerettigheter alltid skal og må være reelle og gjeldende - og at enhver offentlig menneskeretts-krenkelse, uansett hvilken, alltid effektivt, gratis og real-kompetent straffefølges og optimalt repareres.

   Dette er og skal være en selvfølgelighet og et faktum. Bare terror regimer ignorerer eller forfalsker dette.

   *

  
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/3271597176299870/

   Kirsten Skovbo:
   Netop

   Karin Ullensvang:
   Når det er penger å tjene på dette er det ikke noe rart når også sysselsettingen med bv og advokater samt rettsvesenet sysselsetter minst 150 000 mennesker ned dette systemet. Det er en slags terror som er NAZI.

   Rune L. Hansen:
   Menneskeretts-konvensjonene er ment å forhindre menneskeretts-tyverier, Karin Ullensvang, i ethvert land.

   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, fredag 09. oktober 2020: 

   Mørkt, mye regn til langt utover natten og omkring 8 til 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Mørkt, vått, halvt avtagende måne sørlig og omkring 6 pluss-grader klokken 06. Noe lysnet og 5 pluss-grader klokken 07. Overskyet, vått, regn og yr og opp til mellom 7 og 8 pluss-grader frem mot klokken 10. Omtrent det samme videre frem mot klokken 15. Mindre og lite nedbør og omkring 7 pluss-gràder utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, lørdag 10. oktober 2020: 

   Mørkt og 4 pluss-grader Celsius her ute klokken 06. Tildels skyet og overskyet med opp til omkring 10 pluss-grader utover dagen. Nesten skyfritt og 9 pluss-grader frem mot klokken 17. Mørknende og 8 pluss-grader klokken 19.30 og mørkt klokken 20. Stjerner og 5 pluss-grader klokken 22. Omkring 4 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, søndag 11. oktober 2020: 

   
3 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Omtrent skyfritt og 7 pluss-grader klokken 11 og omkring 10 pluss-grader klokken 12.30. Med 11 pluss-grader klokken 15.30. Og 8 og dunkelt klokken 19. Mørkt og omkring 5 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--12--

-- Dagboks-notater, mandag 12. oktober 2020: 

   4 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. 5 klokken 8. Lett overskyet og opp mot 8 pluss-grader frem mot klokken 11. Omkring halvt overskyet og 10 pluss-grader videre utover dagen. Halv-mørkt og ned mot 5 pluss-grader klokken 19.30. Mørkt og 4 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.10. 2020: 
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10220373012170151

   
Menneskeretts-krenkende regimer og nepotismer

   De fleste land har sine forskjellige systematiske offentlige menneskeretts-krenkelser som rammer sivilbefolkningen. Dette fordi visse forskjellige mennesker og nepotismer ønsker å ha makt mektigere enn de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene. De ønsker altså å misbruke makten ved å forurette andre. Noe som selvfølgelig er både diskriminering, tyveri og kriminalitet, men som de selv bruker eller finner på andre ord for.

   
Offentlige menneskeretts-krenkelser som ikke effektivt og real-kompetent stoppes og repareres blir som en ond og smittsom sirkel og integritet.

   Det er alltid en av to grunner til at mennesker har eller ønsker å ha makt. Enten så er det fordi de ønsker at menneskeretts-konvensjonene skal ha makten, for alltid å forhindre menneskelig misbruk, eller så er det fordi de selv ønsker å ha makt og muligheter.

   Menneskeretts-konvensjonene representerer folket og enhver. Valg på politiske partier derimot representerer nepotismer, splittelse og sær-interesser.

   Mennesker som selv ønsker å ha makten, uten 100% reell, effektiv og uforfalsket respekt for menneskerettighetene, er utspekulerte og samarbeidende med medspillere for å opprettholde og videreføre sin egen makt og sine karriærer.

   Den offentlige makt og innflytelse de klarer å oppnå bruker de kriminelt for å diskriminere og mere eller mindre skjult eller åpent for å fremme seg selv og sine medspillere.

   Løgner, forfalskninger, hemmelighold, nøkkel-personer og dobbel-moral er særlig viktige strategier og metoder for menneskeretts-krenkende regimer. Effektive virkemidler for å beskytte, forsvare og skjule sine forbrytelser.

   Kriminell offentlig politikk er menneskeretts-krenkende nepotismer. Dommerne er alltid ethvert terror regime sine mest sentrale nøkkel-personer. Politisk offentlig makt uten reell respekt for menneskeretts-konvensjonene kan på mange måter med handlinger og unnlatelser gjøre seg selv til kriminelle dommere. Og gjøre andre mennesker og instanser til sine medspillere. For kortsiktig å beskytte seg selv og sine kriminelle medspillere mot lovlig og effektivt å bli straffeforfulgt.

   Hva som i USA betegnes og benevnes som Court packing - domstol pakking - er et av mange eksempler på at den lovgivende makt mere eller mindre skjult også blir den dømmende og utøvende makt og at makt-fordelings-prinsippet i realiteten forsvinner og blir til et despoti for et terror regime for politisk makt som lex superior (overordnet bestemmende). Det handler om at den politiske makt vil ha sine egne juridiske dommere som sine lydige og førende medspillere. I disse dager - perr 12. oktober 2020 - ser og hører vi at USAs president-kandidat Joe Biden vil ha fjernet president Donald Trump, for at Joe Biden og hans medspillere blandt annet og særlig vil utnevne og innsette sine egne kriminelle dommere i USA sine domstoler. For at Joe Biden blandt annet ønsker å videreføre den kriminelle Clinton-familiens politikk.

   Sentralt i praksis i og for en slik kriminell politikk er at menneskeretts-krenkende offentlig ansatte og deres medspillere, inklusivt dommere, ikke skal straffeforfølges for sine menneskeretts-krenkelser, men i steden skal beskytte, premiere og forfremme hverandre og hverandres menneskeretts-krenkelser! Altså at politikk og lov og rett skal være en slags offentlig mafia-virksomhet, liksom lovlig.

   Et annet konkret eksempel er at dette forlengst har skjedd blandt annet i dagens Norge, nu stadig mere og stadig verre gjennom flere ti-år. Særlig grotesk synlig og sivilbefolkningen rammende i forhold til det såkalte Barnevernet og dets medspillere (med blandt annet det norske såkalte NAV og dets ansatte som en av mange sentrale medspillere). Den politiske offentlige makt-nepotisme har ulovlig liksom lovliggjort blandt annet kidnapping og fangehold av barn og familie-ødeleggelse og handel med barn. Handlinger som i seg selv ødelegger omtrent alt som er av menneskerettigheter!

   Politikere og dommere eller andre offentlig ansatte som tror seg å kunne være uavhengige av menneskeretts-konvensjonene har enten fullstendig misforstått sin stilling eller tror og håper at medmennesker i sivilbefolkningen er fullstendig indoktrinerte til idioter. Akkurat l
ikeledes hvis de tror at noen eller noe eller seg selv er større enn de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene.

   Det er alltid forskrekkelig og samfunns-perverterende med politiske nepotismer og mennesker som liksom tror at det å respektere enhver menneskerettighet for ethvert menneske i ens land er frivillig og ikke 100 prosent nødvendig. Noe så enkelt og nødvendig som å befinne seg i samsvar med menneskeretts-konvensjonene, det vil de ikke.

  
Enhver menneskerettighet er og skal for absolutt enhver være umistelig og uavhendelig har menneskeretts-konvensjonene lovbestemt. De er enhver det mest verdifulle og viktige og nødvendige ethvert samfunn og menneske har og alltid skal være garantert. Uten unntak.

   Det er bare uforfalsket nødverge (emergency) som kan lovliggjøre en offentlig menneskeretts-krenkelse - og da må krenkelsen være midlertidig og helt nødvendig og for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte - uten er den pågående kriminalitet.

   Forutsetningen for et bedre, rettferdig og anstendig samfunn er at mulige og reelle politiske og offentlige menneskeretts-krenkelser alltid lett og gratis av enhver kan straffeforfølges real-kompetent - for å få personlig og offentlig ansvarliggjøring, reparasjon og forebyggelse.

   Offentlig ansatte som er menneskeretts-tyver og deres medspillere er livsfarlige for medmennesker, samfunnet og verden.

   *

   
---
---

   Family Channel - Focus on Family & Human Rights, 12.10. 2020:
   https://www.facebook.com/familiekanalennorge/posts/1655771391287845

   På et seminar ledet av Marius Reikerås i Stavanger 10.10.2020 ble det dokumentert hvordan myndighetene gjennomgående bryter menneskeretter på en rekke områder i samfunnet.

   Barnevernets brudd kommer til syne i dommer fra EMD, NAV bryter menneskeretter, kommuner bryter menneskeretter, Politi og domstolene likeså. Det synes ha utviklet seg en ukultur i en rekke offentlige forvaltningsorganer som når de blir konfrontert  går inn i et selvbeskyttelsesmodus. Ingen i det offentlige holdes ansvarlige mens løgner og manipulasjon preger mye av den offentlige forvaltning. Grovt maktmisbruk  avsløres.

   Det kreves nesten en revolusjon i det offentlige for å  få gjort noe med den ukultur som preger mange ansatte og etater. Offentliggjøring og ansvarliggjøring må til for å få bukt med dette problemet.

   På seminaret ble det også delt ut en pris til Tonje Omdahl (18) for hennes uredde  kamp for  menneskeretter i møte med et barnevern i Sauda og Stavanger som klart bryter menneskerettene til barn og familier.

   Video: Familiekanalen ved Rune Fardal - 1:17 / 2:36:15

   *

   Gunn Tove Forsmo:
   Blir mer og mer rystet for en korupt ukultur som bedrives, vi må jo få kastet både regjering og storting og få et folkestyre der folket blir tatt på alvor og at loven og menneskeheten blir fulgt. vi kan ikke la oss trampe ned av et kynisk system lenger, og må si at hær var det mange som kunne bli dyktige og rettferdige politikere takk for gode opplysninger, så dette deler jeg.

   Helen Sund:
   All ære til dere som kjemper mot ukultur, maktmisbruk og statens forsøk på å få fortsette å dure på videre slik de gjør.
   Har selv og står fremdeles selv i samme sak og kjemper og nekter å la norske etater få holde på slik de gjør!

   Ann Elisabeth Eivindsen:
   stor respekt for dere som står på .

   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, tirsdag 13. oktober 2020: 

   Mørkt og omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Nokså skyfritt og 6 pluss-grader klokken 10.30. Opp til omkring 12 pluss-grader videre utover dagen. Med 10 pluss-grader klokken 16.30. Mørknet og 6 pluss-grader klokken 20. Mørkt og ned mot 4 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 13.10. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157414439771875

   I 2009, sa Høyesterett med daværende justitiarius Tore Schei og nåværende justitiarius, Toril Marie Øie, at nordsjødykkerne ikke hadde rettslig interesse i å forfølge menneskerettsbrudd, fordi overgrepene lå langt tilbake i tid.

   Bare det å si noe slikt, truer rettsstaten vår.
   Høyesteretts konklusjon ble smadret av Menneskerettsdomstolen, da den i desember 2013 kom at til at Norge hadde krenket EMK artikkel 8 overfor samtlige dykkere.
   Et meget klart signal om at man aldri mister retten til å forfølge sine menneskeretter.

   Så skulle man tro, at norske domstoler hadde lært, men dessverre;  nei.
   Lobben-saken er et eksempel på nettopp det.
   Høyesteretts ankeutvalg brukte en setning på å avvise saken, uten begrunnelse.
   Vi så hvordan det gikk i storkammeret.

   Utrolig trist å bevitne at vi har et rettssystem, som har en så fiendelig holdning til våre grunnlovsfestede menneskeretter, og at selv dommer fra Menneskerettsdomstolen ignoreres.

   *

   Liss Skogmo:
   skremmende

   Rune L. Hansen:
   Uten at ansatte eller autoriserte i og under den offentlig forvaltningen, uansett hvem, effektivt og real-kompetent straffeforfølges for medvirkning i menneskeretts-krenkelser er hverken demokrati, rettssikkerhet eller likhet for loven mulig.

   Da saksbehandles og dømmes sivilbefolkningen av kriminelle, ulovlige lover, dobbel-moral og vilkårlighet - av mennesker som er nyttige idioter eller nøkkel-personer for et terror regime og diktatur.

   Uten at menneskeretts-krenkere effektivt og real-kompetent straffeforfølges så fjernes de ikke og blir forholdene stadig verre og de fortsetter omtrent som før og bemektiger seg stadig mere av den offentlige forvaltningen.

   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, onsdag 14. oktober 2020: 

   
Mørkt og omkring 4 til 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Halvt lysnet, 2 pluss-grader og avtagende måne-sigd nokså høyt i øst klokken 07.30. Skyfritt og opp til omkring 10 pluss-grader frem mot klokken 13. Ned mot 6 pluss-grader klokken 18.30. Høstlig kaldere, særlig i natten, økende med løv på bakken og stadig mye som skjer i oktober, men helt annerledes enn med våren. Kaldere også her inne, selvfølgelig. Det er en helt tydelig og merkbar omstilling, til vinter-halvåret. Av forberedelser har jeg iallfall gjort det meste av det lille jeg har ressurser til for videre å overleve. Mens blandt annet NAV stadig videre har gjort hva de kan og våger for at jeg ikke skal overleve. Den politiske og offentlige forvaltningen i dagens Norge ønsker at flest mulig som irriterer seg skal utplyndres og drepes. Vi er nok mange som blir utplyndret, syke og drept mens det offentlige menneskeretts-krenkende regtimet enda hærjer - og som de begraver med falske døds-attester. Slik er det bare, enda. Jeg har blandt annet plukket og spist litt kiwi-bær og årets seneste bjørnebær i disse dager. Mørkt og 4 pluss-grader her ute klokken 20. Med ned mot 2 pluss-grader klokken 22.30. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, torsdag 15. oktober 2020: 

   
Mørkt og litt i overkant av null grader Celsius her ute frem mot klokken 06. Nokså skyfritt og til opp mot 11 pluss-grader frem mot klokken 14. Mellom 10 og 9 pluss-grader klokken 17. Halv-mørkt og 5 pluss-grader klokken 19.15. Mørkt og 3 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 14.10. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157417083021875

   VM i ansvarsfraskivelse, hva gjelder domfellelsene i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   - Høyesterett skylder på lagmannsrettene og tingrettene.
   - Tingrettene skylder på fylkesnemndene.
   - Nemndene skylder på juristene.
   - Juristene skylder på de barnevernsansatte.
   - De barnevernsansatte skylder på juristene.

   *

   Hilde Salvesen:
   Ingen tvil om at det er gode handlinger som virker i disse dager :) for dette er vilt <3

   Unni Merle:
   Skal man le eller gråte av et så ynkelig rettssystem?
   Vi andre lærte jo allerede som små barn at man ikke skal skylde på andre!

   Kjeld Thomas Anderssen:
   «Det kan etter mitt syn ikke være om at handlingskategorien kriminalitet viser hen til og bygger på allmenn enighet om moralske spørsmål av den typen som her er tatt opp: retten til liv, et minimum av livskvalitet og trygghet, moralske forbud mot drap, tyveri, løgn, og onder av alle slag, inklusive onde handlinger, bør forhindres og unngås og må være moralsk forbudte.» Leif Petter Olaussen
   Fant det i boka «Kriminologi» Universitetsforlaget. Var litt usikker på om det er jeg som er dum eller om Norge er styrt av komplett idioter. Gjett tre ganger...

   Rolf Guttorm Engebretsen:
   Da er hele ringen sluttet og de er alle stående ansvarlige for sakenes justis- mord !

   Knut O Breding:
   Det skjønte vi nok alle, og alle er de skyldige.

   Wilhelm Berge Dy:
   Alt er ved det samme gamle og alle har partiboka I orden

   Erik Frøyna:
   Hvem tjener seg rike på dette bedrittene spillet

   Roger D. Andersen:
   Alt som vanlig, ingen tar ansvar ! :( (:

   Stein Bergersen:
   Her tar Norge gull med negativet for tegn!

   Vidar Støleggen:
   Fantastisk :).
   Det henvises til at alle gjør feil, men ingen innrømmer det.
   Ikke vanskelig å oppfatte at mange blir skadelidende av slike holdninger

   Ann Steen:
   And families suffer!

   Oddbjørn Melberg:
   Norge i et nøtteskall. Ingen offentlig etat kan stilles til ansvar for noe som helst.

   Rune Andreassen:
   Har sagt det før; Norges nasjonalsport nummer 1 er ansvarsfraskrivelse!

   Rune L. Hansen:
   Det er i menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen Art 30 (UDHR) lovbestemt - at:

   "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og som det innledningsvis også er lovbestemt i blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR) - at:

   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art (...)
   - Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden (...)
   - for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blant folkene i medlemsstatene selv og blant folkene i de områder som står under deres overhøyhet."

   Barnekonvensjonen (CRC), som også er en av menneskeretts-konvensjonene, har blandt annet i sin innledning - også lovbestemt, at:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene (UDHR) og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".
   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind")

   Og i Art 4, at:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, fredag 16. oktober 2020: 

   Mørkt og omkring 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Skyfritt og opp til omkring 7 pluss-grader frem mot klokken 11.45. En stund opp mot 11 og 12 pluss-grader utover dagen. Mørkt og 5 pluss-grader klokken 21. Med 6 pluss-grader videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 17. oktober 2020: 

   Mørkt og omkring 6 til 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, antydninger til yr og opp mot 8 pluss-grader frem mot klokken 10. Disig himmel, lett yr og opp mot 10 pluss-grader frem mot klokken 12. Derefter tildels mindre overskyet og uten nedbør og omkring 9 pluss-grader. Overskyet, vått og 8 pluss-grader klokken 18. Mørkt, vått og mellom 6 og 5 pluss-grader klokken 21. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L, Hansen, 17.10. 2020:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10220402625470465

   
De felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene og deres konsept og innhold

   
Menneskeretts-konvensjonene med like, umistelige og uavhendelige rettigheter og friheter for ethvert menneske er et rettferdighetens konsept som samstemt i rykk og napp fremfor noe annet har vokst frem og utviklet seg fra verdens alle områder gjennom mange århundreder med menneskelig historie, kultur og tradisjoner.

   Mange politikere, byråkrater og andre mennesker har ikke visst eller forstått innholdet i menneskeretts-konvensjonene, men har villet være med i den store verdens-vide og stadig voksende begeistring og glede over
menneskeretts-konvensjonene, for å fremme seg selv som ikke dårligere mennesker, men som gode og rettferdige mennesker.

   Hadde hyklerske slike mennesker visst og forstått innholdet i
menneskeretts-konvensjonene, så hadde de ikke vært glade for innholdet og konseptet! 

   Innholdet og konseptet i
menneskeretts-konvensjonene fratar slike mennesker sin makt og overfører den til menneskeverdet og er et meget genialt, lettforståelig og enkelt rettferdighetens konsept.

   I stadig stigende grad når de oppdager, ser og forstår innholdet og konseptet i
menneskeretts-konvensjonene, så blir de misfornøyde, forvirrede, forfalskende og fiendtlige, for å beskytte seg selv og sine medspillere sine menneskeretts-krenkelser eller menneskeretts-krenkende hensikter. Derfor ignorerer, fortier eller forfalsker de innholdet og konseptet i menneskeretts-konvensjonene - jo mere indoktrinerende og forvirrende dess bedre. De ønsker ikke at "katten (les: innholdet og sannheten) skal slippe ut av sekken"!

   Slike mennesker mangler reell viten og forståelse for rettferdighet, medmenneskelighet og historiske sammenhenger og utfoldelser og fremveksten av det felles-menneskelige konseptet. Også derfor lot de seg selv og hverandre narre med på noe de selv egentlig ikke vil. De vil jo selv med sine medspillere slik de ser seg tjent med - være makten i forhold til og over andre.

   
Menneskeretts-konvensjonene entydig utvider, forenkler og forandrer alltid landets grunnlov og konstitusjon og lover og regler i pakt med rettferdighetens felles-menneskelige prinsipp. Dessuten er det også en forpliktende forutsetning for å kunne ratifisere menneskeretts-konvensjonene, at menneskeretts-konvensjonene kortfattet og presist implementeres i landets grunnlov - og også derigjennom i hele landets offentlige forvaltning og alt av lov og rett og avgjørelser.

   Derfor
er menneskeretts-konvensjonene fryktet, sabotert, forfalsket og mildt sagt mislikt av mange mennesker. Fordi menneskeretts-konvensjonene lett-forståelig forenkler alt for alle og enhver - og stopper forvirring, splittelse, makt-misbruk, diskriminering og all annen urettferdighet.

   
Dette handler altså om absolutt enhvers umistelige og uavhendelige og ukrenkelige og mest verdifulle personlige eiendom. Det at absolutt enhver menneskerettighet er og skal være umistelig og uavhendelig for absolutt ethvert menneske i sin jurisdiksjon. Ingen menneskerettighet (inklusivt heller ingen adekvate lovlige reelle faktum) skal kunne forfalskes eller neglisjeres.

   Det er i menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen Art 30 (UDHR) lovbestemt - at:
   "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og som det innledningsvis også er lovbestemt i blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR) - at:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art (...)
   - Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden (...)
   - for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blant folkene i medlemsstatene selv og blant folkene i de områder som står under deres overhøyhet."

   
Også dermed er det også både en selvfølgelighet og en nødvendighet at absolutt enhver mulig eller reell offentlig menneskeretts-krenkelse enkelt i forhld til enhver, snarest mulig effektivt og real-kompetent stoppes, straffeforfølges, ansvarliggjøres og så godt som mulig rettes opp.

   Og som lovbestemt i blandt annet Barnekonvensjonen (CRC) Art 4:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Barnekonvensjonen - som også er en av menneskeretts-konvensjonene - har blandt annet i sin innledning - også lovbestemt, at:
   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene (UDHR) og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".
   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind")


   
Alle menneskerettighetene er altså enhvers og folkets umistelige og uavhendelige personlige eiendom. Og politikere, dommere eller andre som medvirker i å krenke noe i disse og dette utøver altså tyveri, vold, forræderi og ødeleggelse i form av groveste slags kriminalitet. At de samtidig via handling eller unnlatelse beskytter og verner hverandre for ikke å bli gjort ansvarlige og straffeforfulgt er ingen formildende omstendighet.

   Innholdet i menneskeretts-konvensjonene skal ikke være en hemmelighet eller forfalskninger. Tvert om! Stadig mere nu, i land efter land, frykter makt-misbrukende mennesker, sær-interesser og nepotismer at
"katten slipper helt ut av sekken". Det er en farlig "katt" for deres makt-arroganse, hovmod, menneske-fiendtlighet og grådige egoisme!

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/3600914323262804/

   
Mary Ann Fedje:
   Det kunne vært morsomt å arrestere regjering og storting, spørre dem ut om grunnloven, og se hvem av de hadde lov å fortsette i sine stillinger


   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, søndag 18. oktober 2020: 

   
Mørkt og omkring 5 til 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Solen lavt i sør-øst, spredt lett litt skyet og 4 pluss-grader klokken 10. Vinter-siden på primstaven er fra 14. oktober til 13. april. Frem mot juletider blir dagene her kortere og kortere. Gradvis blir temperaturen her inne lavere og lavere under ti grader Celsius. Huset her er så lite og dårlig isolert at det er fullstendig ubeboelig for folk flest. Byggingen av nytt hus her skulle ha vært påbegynt for mere enn ti år siden, men det ble selvfølgelig fullstendig umulig da jeg og min familie ble kidnappet. Kidnappingene i Norge dreper og ødelegger utrolig mange liv. Ikke bare kidnapper-virksomheten selv, men også mange som ønsker kidnapper-virksomheten fullstendig fjernet sier at "Barnevernet også hjelper mange barn og familier", i håp om å komme i løsnings-orientert dialog med kidnapper regimet. Det er mildt sagt ingen god strategi. Ikke bare fordi den er usann, forfalskende, forkvaklende og ikke relevant, men også fordi den nærer og stimulerer kidnapper-virksomheten og dens medspillere. Av samme grunn er det mange som unnlater å si at kidnapper-virksomheten er en grov-kriminell politisk mafia virksomhet. Veldig mange også av frykt for dermed selv å bli rammet, selvfølgelig. Det samme fenomenet ser vi også i dagens norske domstoler og sentrale avdelinger av hele den offentlige forvaltningen i forhold til menneskerettighetene. Menneskeretts-konvensjonene og menneskerettighetene forties av mange - av samme grunner. Det er som sagt ikke en god strategi. Det er en strategi eller holdning som perverterer og forkvakler medmennesker og verden. Og den er både feig og svikefull og veldig meget ødeleggende. Solen sørlig og opp mot 8 pluss-grader klokken 13. Ned mot 6 pluss-grader klokken 17. Mørkt og 2 pluss-grader her ute klokken 20. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 18.10. 2020:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10220410788474535

   
Kidnappingene i Norge dreper og ødelegger utrolig mange liv.

   Ikke bare kidnapper-virksomheten selv, men også mange som egentlig ønsker kidnapper-virksomheten fullstendig fjernet sier at "Barnevernet også hjelper mange barn og familier", i håp om å komme i løsnings-orientert dialog med kidnapper regimet. Det er mildt sagt ingen god strategi. Ikke bare fordi den er usann, forfalskende, forkvaklende og ikke relevant, men også fordi den nærer og stimulerer kidnapper-virksomheten og dens medspillere. Av samme grunn er det mange som unnlater å si at kidnapper-virksomheten er en grov-kriminell politisk mafia virksomhet. Veldig mange også av frykt for dermed selv å bli rammet, selvfølgelig.

   Det samme fenomenet ser vi også i dagens norske domstoler og sentrale avdelinger av hele den offentlige forvaltningen i forhold til menneskerettighetene. Menneskeretts-konvensjonene og menneskerettighetene forties av mange - av samme grunner.

   Det er som sagt ikke en god strategi. Det er en strategi eller holdning som perverterer og forkvakler medmennesker og verden. Og den er både feig og svikefull og veldig meget ødeleggende.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/3604437039577199/

   Tommy Hordasson:
   Stiller meg 100% bak hva Rune L. Hansen skriver her. For dersom vi dehumaniserte foreldre fratatt det kjæreste vi eier frivillig skal krype for dette usle mafiasyndikatet som har kidnappet barna våre - da legitimerer vi i praksis forbrytelsen. Vi skal IKKE krype for disse forbanna barnekidnapperne. De skal bekjempes, som de skadedyr de er

   Angel Johansen:
   Enig

   
---


   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/permalink/3537839969572261/

   Jung Kyung Sook:
   Hvorfor kan ikke Verden se at både Barnevern slik det er i dag og Adopsjon, tar LIV !

   Rune L. Hansen:
   Problemet og katastrofen med alt slikt er hvis en eller flere menneskerettigheter krenkes for et eller flere mennesker. :(

   
---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, mandag 19. oktober 2020: 

   
Mørkt og omkring 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, efter hvert med yr og regn og opp til omkring 8 pluss-grader utover dagen. Mørkt, ned mot 4 pluss-grader og fortsatt regn frem mot klokken 20.30. Fortsatt mye regn og mellom 4 og 6 pluss-grader videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, tirsdag 20. oktober 2020: 

   
Mørkt, regn og omkring 6 til 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Videre regn med opp mot 8 pluss-grader frem mot klokken 10 og derefter. Noe mindre nedbør og omkring 9 pluss-grader klokken 15. Mørkt, ned mot 8 pluss-grader, vått og fortsatt tildels noe nedbør klokken 19.30. Mørkt, for det meste yr og omkring 8 til 10 pluss-grader videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, onsdag 21. oktober 2020: 

   
Mørkt, et snev av bris og yr og omkring 10 og 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått og omkring 12 pluss-grader utover formiddagen. For det meste med regn og yr utover eftermiddagen. Mørkt, regn og 11 pluss-grader klokken 19. For det meste omtrent det samme med regn og yr videre mot midnatt med omkring 10 pluss-grader.
   
---
---

   Marius Reikerås, 21.10. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157432007891875

   Mette Yvonne Larsen, er fortsatt furten og deppa etter det knusende nederlaget i storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   Som et plaster på såret, har hun blitt håndplukket av direktøren for Bufdir, Anders Henriksen, til å "kurse" de ansatte i barnevernet om dommene hun selv bidro til å tape.

   Hun har også fått orkesterplass av Aftenpostens Lene Skogstad til å bagatellisere dommene fra Strasbourg og uttalte blant annet til Aftenposten i fjor :
   "Adoptivforeldrenes advokat mener Reikerås` rolle som både antibarnevernsaktivist og den biologiske morens talsperson er uheldig."

   Til det er det å si:

   1. Jeg er ingen antibarnevernsaktivist, men opptatt av menneskeretter som jeg kan litt om.

   2. Jeg er ingen talsperson for Trude Lobben, men den som brakte saken til henne og sønnen inn i både kammeret og i storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen. Og den som orienterer Ministerkomiteen om at Norge fortsetter å bryte menneskerettene i tilknyting til dommen.

   3. Men , jeg blir forbanna og engasjert når jeg ser at kommuneadvokater, som Mette Yvonne Larsen ofte er, blåser opp faktum for å lage et falsk bilde av familier i møte med det offentlige, og med det åpenlyst bryte med menneskerettene.

   4. Det er åpenbart at Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, Europarådet og Europaparlamentet er enige med meg om at den ukulturen som denne dama bidrar med, må stoppes.

   5. Lobben-saken er for øvrig ikke den eneste saken som kontoret til Mette Yvonne Larsen er involvert i, blant de mange saker som ligger i EMD.

   6. Både i Ensby og Synnes- sakene har advokater fra hennes kontorfelleskap representert de respektive kommuner, henholdsvis Ringerike og Trøgstad.

   7. Det hjelper ikke å tro at løsningen er å forsøke og sabotere en domfellelse i storkammeret ved å begå nye menneskerettskrenkelser. Ei heller å furte til Aftenposten eller å få særoppdrag verdt millioner av Bufdir.

   8. For det er Ministerkomiteen i Europarådet, og ikke norske aviser som er satt til å håndheve dommen.

   *

   Jørgen Arne:
   Hvorfor er ikke dere alle inkludert myndighetene ærlige, og sier det som sant er?
   All korrupsjonen, all human trafficking, alle justismord, alle krenkelser mot barn, eldre, familier, hus og hjem, bevegelsefrihet, ytringsfrihet, aldri en rettferdig rettergang å oppdrive, all slavearbeid, all frihetsberøvelse uten lov og dom, all overmedisinering og avliving av eldre i eldreomsorgen, osv osv osv, MÅ EKSISTERE.
   Uten dette blir snart halve Norge uten arbeid og uten sine sugerør langt inn i statskassa folkets penger.
   Alle viktigperene i systemet vil grine og kjede seg, samme med alle de tusenvis av psykopatene i alle disse maktstillinger, de blir psyke uten offer å trakkasere og drepe.
   Selv Marius Reikerås blir arbeidsledig, men han finnet seg lett annet arbeid når han selv vil; fordi han valgte riktig side og kan gå med hevet hode.
   Halve Norge er avhengig av alle tusener av overgrep som skjer i Norge hver eneste dag.
   Også inkasso og eiendom meglerene, lettere å stjele enn skape.
   Møkkafolk som ødelegger land og folket, og demokratiet.
   Slik er det, denne møkka er nesten over alt, fra systemet rundt bonden, til raderingen av norsk natur.
   De ærlige, folket, betaler gildet med sine skattepenger og sin andel av landets ressurser.
   Gratis vaksine sa Erna nettopp.
   Seriøst?
   Er det hun som betaler vaksinene, eller folkets penger? :(

   Unni Merle:
   Hun geiper som en 10-åring når hun ikke får viljen sin!

   Per Steinar Sørå:
   Hun ser ganske furten ut!!

   Vigdis Nygård:
   Per Steinar Sørå
   hun fikk jo ikke viljen sin, stakkar...

   Wenche Olafsen:
   Har ikke forlatt fjortis stadiet ennå?

   Monika Josefine Brekke:
   Å bruke dine egne i sånne saker det er, feigt. Det er det vet du at når folk er vant til å vinne å ha hellet sitt med seg hele veien, gjøre som de vil, de går helt nedenom når noe går dem imot, de kan ikke fatte det er sant. Jeg tror det ofte er sånn.

   Johnny Kongestøl:
   det må jo være banditter og kjeltringpakk som er i disse instansene, er jo helt vilt, og ingen fjerner dei.

   Rolf Guttorm Engebretsen:
   Det er utrolig og svært bekymringsfullt at denne advokaten skal ``kurse`` andre i saker hun fullstendig har tappet fornuften i , under behandling ! Hvordan i det hele seriøse tatt, kan en slev beviselig kunnskapsløs advokat kurse noen i dette uten beviselig sterk og god kompetanse ? Det går på rettsikkerheten løs for alle når slike fluktveier` legges og utføres. Dette burde vært et daglig Tema på Riksadvokatens kontor og på alle regjeringsadvokaters daglige tema.... Hvordan skal vi kunne lære menneskerettigheter og sikre befolkningen mot Justismord etter Justismord !

   
---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, torsdag 22. oktober 2020: 

   Mørkt, vått og mellom 10 til 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått, tildels noe nedbør og omkring 9 og 10 pluss-grader frem mot klokken 14. Mørkt, vått og 7 pluss-grader klokken 20, med 8 pluss-grader klokken 21. Med 7 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 22.10. 2020:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10220440019285287

   M
enneskeretts-forbrytere, verdens ødeleggere

   
Det som særlig kjennetegner menneskeretts-forbrytere ansatt i og under den offentlige forvaltningen og andre menneskeretts-forbrytere - er at de medvirker i eller for å bagatellisere, forfalske eller neglisjere en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker. De er menneskeretts-tyver og verdens-ødeleggere.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/?multi_permalinks=3616247918396111

   Ove Jan Ludvigsen:
   Den er lagt opp til å forandre tider og lov: Dan. 7:25. Vi har faktisk ikke noen grunnlov som vi i trygghet kan forholde oss til.

   Ove Jan Ludvigsen:
   Er vanskelig å bortforklare, Rune L. Hansen. Se denne: DEN FALSKE GRUNNLOVEN = DET BØR VÆRE – IKKE AT DET SKAL VÆRE

   https://www.youtube.com/watch?v=IgihNZWFywU&feature=share
   1814 Grunnloven et Bedrag
   YOUTUBE.COM

   Rune L. Hansen:
   Mange har enda ikke forstått at Norges Grunnlov og øvrige lovgivning ble revolusjonerende endret av menneskeretts-konvensjonene, Ove Jan Ludvigsen. Og at dette skjedde i full naturlig harmoni med Grunnloven og kristendommen. Men at veldig mange enda lever i og for gamle dagers makt-arroganse og diskriminering - og at slik eller annen makt-arroganse og diskriminering ikke skal være mulig mere.

   Det er i menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen Art 30 (UDHR) lovbestemt - at:
   "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."
   Og som det innledningsvis også er lovbestemt i blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR) - at:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art (...)
   - Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden (...)
   - for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blant folkene i medlemsstatene selv og blant folkene i de områder som står under deres overhøyhet."

   Mange nødvendige rettelser, ansvarliggjøringer og straffeforfølgelser må fortløpende nu real-kompetent skje.

   Viktig er det samtidig, selvfølgelig, å forstå det uforfalskede nødvendighets-prinsippet (nødverge - emergency), som alltid i verden representerer ethvert uforfalsket tvingende nødvendig midlertidig unntak for en kortest mulig tid, på mildest mulig måte og forholdsmessig.

   
---
---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, fredag 23. oktober 2020: 

   
Mørkt, vått og omkring 7 og 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått og 8 pluss-grader klokken 11.45. Lett overskyet og omkring 8 pluss-grader frem mot klokken 16.30. Med lett yr fra omkring 18-tiden. Tildels noe lett yr og ned mot 7 pluss-grader frem mot klokken 19 og mørkt. Omkring 7 pluss-grader og yr videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 23.10. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157436414251875

   To år siden jeg skrev denne:

   Noen ganger får du en magefølelse.

   Slik jeg fikk det i Strasbourg forrige uke, der jeg så den rekordstore norske delegasjonen gjøre entré i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.
   En homogen forsamling av byråkrater, advokater og dommere, med et snikende budskap presentert gjennom Regjeringsadvokaten :
   Vi er norske! Vi er best! Vi er de andre overlegne!

   Noe av det mest kloke jeg har hørt, er da Margaret Hennum holdt et gripende innlegg i Wien for drøye 2 år siden, og der hun fortalte om den offentlige hær som "ubermenschen"(overmennesket) som bruker andre deler av befolkningen til egen maktutnyttelse.

   Og den tanken slo meg som et kaldt gufs, der jeg bevitnet at Regjeringsadvokatens strømlinjeformede armé, alle kledd i svart, var klar til å knekke sitt bytte, Trude Lobben, med familie, som satt på bare meter fra dem.

   Jeg håper inderlig jeg tar feil, men tror dessverre jeg har rett.

   *

   Bjørn Austad:
   Folk gjør nærmest hva som helst for penger.
   Der hvor det er penger, er det korrupsjon. I Norge er det mye penger, dermed mye korrupsjon.
   Det verste med det norske barnevern-kaoset er at det er folket og skattebetalerne som finansierer dette. Myndighetene, politikerne, bufdir og barnevernet kommer med noen solskinnshistorier som nordmenn flest biter rett på. Norsk barnevern er ikke annet enn tidenes største skandale. Så lenge ingen blir straffet for lovbruddene som skjer så får man heller ingen endringer i galskapen som foregår. Jeg håper virkelig, og så snart som mulig, at myndighetene verden over fysisk går inn og stopper galskapen innen Norges vegger. Å drive psykisk terror mot egen befolkning er noe av styggeste man kan gjøre.

   Juro Kuvicek:
   Nettopp, Bjørn! Dette har jg hevdet i mange år: Norge er er av verdens mest korrupte land! Og forklaringen er like logisk som enkel. Det er store verdier i Norge, vi er et lite land der inhabiliteten fort inntreffer og vi er ikke er hakk bedre hva gjelder grådighet.

   Juro Kuvicek:
   Tror også som deg dessverre at Norge ikke klarer å hjelpe sg selv. Det må en utenlandsk intervensjon til.

   Grete Marie Ørgesvik:
   Ja du har helt rett Marius , det er tragisk for dem det gjelder . Jeg ønsker å si at ovenfor dem jeg har strekt ut en hand til og hjulpet , og lest på hundre /tusentalls med dokumenter opp gjennom flere ti år så er jeg RYSTET av hvilke behandling disse barna og familiene har blitt utsatt for . Hvor er rettssikkerheten til disse barna og deres foreldre ? Da kan en jo begynne å lure på om disse folka som jobber i bv,+++++ har svekka sjelsevne . De burde skamme seg . Problemet i denne industrien blir ikke bedre eller løst før disse udyktige folka blir fjernet fra sine jobber og det får konsekvenser for det de har gjort . Sivilt søksmål mot enkelt mennesker i disse etatene bør jo være mulig i dette landet . Men vi som nasjon må brette opp skjorte ermene og strekke ut ei hand og hjelpe dem som blir utsatt for denne umenneskelige URETTEN . Det har jeg gjort utallige ganger og det nytter. TRO MEG !!! Vi har ingen barn å miste <3

   Rune L. Hansen:
   Hadde det norske folk visst hvor enormt de utplyndres, undertrykkes og diskrimineres via Finans-departementet, Norges Bank, Oljefondet, NAV, det såkalte Barnevernet, det såkalte rettsvesenet, Stortingspartiet og dets viktigste medspillere, etc., og ikke vært så utrolig dumme, hovmodige og naive, så hadde selv kalde Norge blitt meget meget varmt av protester og berettigede krav på umiddelbar rettferdighet og real-kompetent straffeforfølgelse av mildt sagt veldig mange offentlig ansatte! Men nu enda pumpes det utspekulert penger og makt opp til uhyre grov-kriminelle eliter og nepotismer, hvor egoismen og grådigheten er nærsagt ubegrenset! Hvor mange må rammes før nok forlengst er nok i dette Aparthate-samfunnet?!

   Unni Merle:
   Dette kan tyde på at dette systemet har tatt helt av etter at oljepengene begynte å strømme inn -
   på linje med «oppkomlinger» som ikke har «ryggrad» til å takle en slik plutselig overflod av penger!

   
---
---

   Marius Reikerås, 23.10. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157436040636875

   Norge har blitt dømt syv ganger i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen siden september 2018, men viser ingen tegn til å respektere dommene.

   De er de samme aktørerne som krenker menneskerettene, som har full kontroll på hvordan dommene mot Norge behandles.

   *

   Unni Merle:
   Total mangel på respekt for menneskerettigheter de selv har ratifisert er nok det som dummer dem kraftig ut!

   Sigbjorn Aase:
   Da er det bevis på at Norge ønsker å være totalitær og det gir iallefall et svar, men hvem bestemmer egentlig dette?

   Torbjørn Øvrelid:
   Du bruker Norge som helhetlig utrykk, men her er det kun styrende som står bak ordet Norge, ikke folket i landet. Folket ønsker nok ikke noe diktatur. Det viser folket ofte ved å demonstrere og ved å få styrende dømt i Strasbourg. Bare for å ta noen eksempel.

   Carina Ovesen:
   Torbjørn Øvrelid
   De styrende har blitt valgt. Så det er vel en del av folket også som aksepterer det som pågår :(

   Torbjørn Øvrelid:
   Jeg har ikke valgt. Og dem som har valgt, tror nok dem har valgt feil nå.

   Rune L. Hansen:
   Hvor mange eller hvem enn som valgte Adolf Hitler eller andre kriminelle så lovliggjør det ikke deres ulovlige handlinger, ulovlige lover eller avgjørelser.

   Juro Kuvicek:
   7 ganger dømt, mange saker på vent.... Da lurer jg på «Hvor mange mennesker har dette landet brutt menneskerettighetene til?!» De 40-50.000 fedrene som blir utsatt for samværssabotasje er kun en del av totalen! Forferdelig land!

   Kjellaug Kristin Lie:
   Stor urett og svært psykisk belastende

   Undis Hansen:
   Burde krevd masse-pågripelser av gamle og nye barneværnledere, korrupte sakkyndige og karriære-advokater , samt institusjonsledelser og andre som produserer falske bekymringsmeldinger. Det burde skje på samme tid over hele landet.

   Bent-Atle Jensen:
   Så lenge de som er dømt, ikke må stå til ansvar, som er litt typisk Norsk da. Ja da blir det sånn

   Torbjørn Øvrelid:
   Det er folket som da er dommere ovenfor sittende regjering. Det skal da egentlig inn noe som heter riksrettstiltale,?.

   Syver Ole Opheimsbakken:
   Detta er stor skam syns jeg at de ikke ikke tar detta på alvår :( trist :( :( .( .(

   Albert Johnsen:
   Vi har i løpet av et par år blitt dømt hele syv ganger ved EMD, men hvor mange av de totale menneskerettssakene som det norske folk opplever, kommer i det hele tatt frem til Strasbourg. Og hvor mange saker vinner ikke frem i domstolen på grunn av korrupsjon og politisk press på andre stater, samt at vår egen dommer der har vært tungen på vektskålen.

   Wenche Olafsen:
   Albert Johnsen
   Det svaret skulle jeg gjerne likt å se....

   Eric Wilting:
   Etter det jeg forstår så har Norge i realiteten ingen uavhengig domstol. Det samne kan kanskje sies om Forsvarsmakten, som i prinsipp burde ha avsatt regjeringen med makt i 1993, og åpnet for nyvalg. (Min mening)

   Stein Arne Sørli:
   Norge har blitt et fordekt diktatur....

   Albert Johnsen:
   Det fordekte diktaturet blr mer og mer synlig.

   Stein Arne Sørli:
   Albert Johnsen
   ja det blir det! Ivertfall for de som er genuint interessert i noe annet enn hva NRK måtte mene!!

   
---

---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, lørdag 24. oktober 2020:

   
Mørkt, vått, for det meste yr og omkring 7 til 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått og omkring 8 pluss-grader utover formiddagen. Med omkring 9 pluss-grader, noe lett bris og antydninger til yr utover eftermiddagen. Mørkt, yr og omkring 9 pluss-grader frem mot klokken 21. Med opp mot 10 og 11 pluss-grader videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, søndag 25. oktober 2020: 

   
Mørkt, jevnt mye regn og omkring 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Nok en gang, som i visse mange tidligere år - i natt klokken 03 - stilles klokkene i Norge en time tilbake fra politisk såkalt "sommertid" til normaltid. Flere andre lands politiske regimer gjør årlig noe lignende, to ganger. At slike inngrep generelt er skadelige for helsen, samt skaper visse forvirringer, det bryr de seg selvfølgelig ingenting om. De tror seg jo å være kloke og smarte. Overskyet, vått, luftig lett yr, noe bris og omkring 9 pluss-grader frem mot klokken 09. Tildels med mere og tyngre yr tildels videre utover dagen. Mørkt, vått og omkring 8 pluss-grader klokken 18. Mørkt, noe yr og noe litt bris og opp mot 9 pluss-grader frem mot klokken 21. Tildels regn og tildels torden og tildels ned til omkring 7 pluss-grader videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 25.10. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157441269911875

   Det er svært viktig at stadig flere begynner å stille spørsmål til regjeringens menneskerettslige håndtering av corona-situasjonen.

   Det er alarmerende at samfunnet har gitt tillatelse til en rekke alvorlige inngrep i menneskerettene, gjennom det som i realiteten er overføringsmyndighet fra lovgivende(Stortinget) til utøvende makt (Regjeringen).

   At vi har tillatt regjeringens forskriftsbaserte lovgivning til å triumfe både menneskerettene og Grunnloven, er knapt til å begripe.

   Det følger av Grunnloven § 102, at «Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter.»

   Tenk derfor litt på dette, som noen ytterst få eksempler:

   •Forskriftsbasert frihetsberøvelse: Eks innføring av karantene og isolat.

   • Forskrifrtsbaserte innstramminger i bevegelsesfriheten: Eks begrensninger i reiser inn og ut av landet og mellom områder i landet, eller krav som stilles til avstand mellom passasjerer som reiser kollektivt.  

   • Retten til respekt for familielivet: Eks splitting av familier ved isolat, eller der familien nektes å besøke eldre eller andre som er innlagt på institusjon.

   . Forskriftsbasert innskrenkning i informasjonsfriheten: Eks forslag om 100 års hemmelighold rundt Korona-rapportens kilder.

   . Forskriftsbasert nedstengning av skoler. Grunnleggende brudd på barnas rettigheter.

   Ingen av disse inngrepene er vurdert kvalitativt opp mot menneskettene, i den hensikt at frykt for ikke å følge påbudene skal få folk til å tie stille.

   *

   Anita Bækkel:
   Hvis I vil smittes, så kan i jo bare samles allesammen.

   Bjørg Persdotter Haave:
   Hva med å legge ned et fullt kompetent lungesykehus midt i en pandemi? Granheim Lungesykehus i Gausdal kommune skal skvises inn på 10 senger i 11.etasje på Lillehammer sykehus, der de allerede har korridorpasienter.

   https://www.underskrift.no/vis/8105
   PROTEST MOT NEDLEGGING AV GRANHEIM LUNGESYKEHUS
   UNDERSKRIFT.NO

   Marie Louise Brodin:
   Takk for flott tale på demonstrasjonen idag ! forsett å gjør din gode jobb <3

   Knut Vold:
   Fullmaktslover er demokratiets utvei når diktatur er eneste farbare vei for å trumfe gjennom regjeringens vilje.

   Mona Johanne Samdahl:
   Hadde aldri trodd jeg skulle få oppleve noe slikt i dette landet.

   Marina Zucchino:
   Det popper opp nå noe på fb hele tiden om koronatall..de virker helt desperate for å tie kritiske røster. Skal printscreene neste gang.

   Grete Elisabeth Haarstad:
   Helt enig de gjør mye rart som direkte skader enkeltmenneske blant annet vindkraft nå med microplast i ørreten i Salangen. Og dette skader folk fysisk. Itilegg bryter de menneskerettene over en lav sko

   Mona Kågen:
   En pandemi er alvorlig dødelig sykdom det. Og når folket tror det er sagt for å skremme og motsetter seg alle tiltak så er det jo de selv som bryter menneskerettighetene både for seg selv og andre.

   Mona Kågen:
   Folk vil jo kun tjene penger over nett og mobil og ikke jobbe med praktiske oppgaver, og ser på det som slaveri. Og krever man skatt av bedriftene da nekter de for under privatisering blir alle opptatt av å verne og beskytte seg selv og sitt også egne bedrifter.

   Reidun Bendiksen:
   Takk for flott tale,hyggelig å hilse på deg ! <3

   Tone Kvernes:
   Synes det er skremmende at myndighetene kommer med " råd om hvor mange som får samles i private hjem "

   Ida Elisabeth Normann:
   Tusen takk for kjempefin tale idag :)

   Kirsten Solset:
   Kunne ikke vært mer enig!

   Lise Lyseggen:
   Er det noen av de som har vunnet,som har fått igjen barna sine ?

   Rune L. Hansen:
   Folk flest i dagens Norge forstår ikke stort annet eller mere enn de blir fortalt og opplært til av de regjerings-finanserte massemediene og andre lydigheter. Som minst av alt ønsker at sivilbefolkningen skal lære eller forstå menneskerettighetene og rettferdighet. Den politiske nepotismen er selv barn av den samme mafia-virksomheten. Hvordan skal de så kunne vurdere slike og andre inngrep kvalitativt i forhold til menneskerettighetene, inklusivt i forhold til lovliggjørende nødverge? Først må de selvstendig lære seg menneskeretts-konvensjonene - og hva uforfalsket nødverge er. Og hvis og når de gjør det blir de angrepet og skviset ut av alle de andre, det vil si av terror regimets nyttige medspillende nøkkel-personer og idioter. Som alle tror seg å være kloke og smarte og karriære-bevisste. Alle slike håpefulle grådige egoister mere enn alle andre. Grensene mellom de lovgivende, dømmende og utøvende myndigheter har de i praksis forlengst visket ut. De tror seg jo enhver å være bedre og viktigere enn menneskerettighetene. Som lands-morderen, Grøss og Gru Harem Brunstland, sa det - også mens hun satt i topp-etasjen hos Norges Bank i Oslo: "Det er typisk norsk å være god." At hennes alle medspillere dreper og ødelegger og er grov-kriminelle og fritt forfalsker alt og ethvert, det mente hun også at er å være god.

   
---
---

   Marius Reikerås, 25. 10. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157441383476875

   At vi har tillatt regjeringens forskriftsbaserte lovgivning til å triumfe både menneskerettene og Grunnloven, er knapt til å begripe.

   *

   Kjeld Thomas Anderssen:
   You never want a serious crisis to go to waste. And what I mean by that is an opportunity to do things that you think you could not do before.
   Rahm Emanuel

   May Britt Müller:
   De EIER jo Norge og OSS :(

   
---
---

   Marius Reikerås, 25.10. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157441368346875

   Nasjonalsosialistenes fullmaktslov  er en betegnelse på en lov i Tyskland fra 1933, kalt «Loven for å avhjelpe folkets og rikets nød», som ble vedtatt av Riksdagen i Tyskland den 23. mars 1933.

   Fullmaktsloven gav den sittende regjering, Adolf Hitler og Det nasjonalsosialistiske tyske Arbeiderparti (NSDAP)  lovgivende myndighet, slik at rikskansleren dermed i virkeligheten fikk varige diktatoriske fullmakter.

   De samme prinsippene har vi sett en god del av i Norge i 2020:  
   Grunnloven og menneskerettene blir tilsidesatt av regjeringens utvidede forskriftsordninger, som i realiteten virker som diktatoriske fullmakter overfor folket.

   *

   Frid Kristiansen:
   Det norske folket må opplyses !
   Takk

   
---

---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, mandag 26. oktober 2020: 

   
Omkring 7 og 8 pluss-grader Celsius og regn et stykke utover natten i natt. Halvt lett overskyet, vått og 10 pluss-grader frem mot klokken 12. Mørkt, vått og omkring 8 pluss-grader klokken 19. Mørkt og 5 pluss-grader mot midnatt. 
   
---
---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, tirsdag 27. oktober 2020: 

   
Mørkt og omkring 4 til 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Halvt lett overskyet og 8 pluss-grader klokken 09. Helt og delvis overskyet, tildels med yr og opp til omkring 9 pluss-grader utover dagen og frem mot klokken 17. Mørkt, vått, yr og 9 pluss-grader klokken 18.30. Videre omtrent det samme, med 8 pluss-grader klokken 23. For det meste omtrent det samme og ned mot 7 pluss-grader videre mot midnatt.
   
---
---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, onsdag 28. oktober 2020: 

   
Mørkt, vått, tildels yr og omkring 7 til 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig overskyet, vått, yr, noe vind og 8 pluss-grader frem mot klokken 11. Disig, vind og regn klokken 13 og videre utover eftermiddagen. Tenkte jeg skulle innskrive forskjellig her i disse dager, men jeg strever enda for det meste med å forsøke å overleve. Det offentlige terror regimet er enda i full grov-kriminell aktivitet, både i sine direkte og indirekte handlinger og unnlatelser. Mange av dets medspillere håper fortsatt at flest mulig under deres forbrytelser og jurisdiksjon blir drept underveis - og at alt videre kan forfalskes og bagatelliseres. (Jo ondere de er dess ondere er de, hvor meget enn de later som det motsatte, var det engang noen som sa.) Ondskapens to hender og føtter er egoisme og hovmod, motsatt kjærlighetens som er uskyld og modighet. Mørkt, vått og mellom 7 og 8 pluss-grader klokken 18.30. Tildels og for det meste med mye regn og noe vind videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, torsdag 29. oktober 2020: 

   
Mørkt, regn og yr og omkring 8 til 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Halvt skyet, vått og 8 pluss-grader klokken 10. Med 9 pluss-grader klokken 12. Overskyet, tildels med yr frem mot klokken 15. Spredt lett skyet, dunkelt halv-mørkt, vått og 7 pluss-grader omkring 17.30-tiden. Mørkt, vått, månen nesten full sørlig og 8 pluss-grader klokken 21 og omtrent det samme med omkring 7 pluss-grader videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 29.10. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157449765026875

   Til de det gjelder i UD
   Kopi: Offentlig.

   Det vises til mine gjentatte henvendelser med krav om innsyn i hva de hundrevis av millionene som UD har donert til Clinton- stiftelsen har blitt brukt på.

   Herved utvides innsynsbegjæringen, til også å gjelde hva  hva de drøye 130 millionene som er overført fra UD til Rød Larsens stiftelse International Peace Institute (IPI) har gått til.

   Den norske regjering har altså gikk vekk +/- en milliard av folkets penger til Clinton- stiftelsen og drøye 130 millioner til Rød Larsen's stiftelse.

   Stiftelser som ble startet med hjelp av Jeffrey Epstein, og som også har mottatt store donasjoner fra samme Epstein.

   Vi vet også at Clinton fløy til Afrika sammen med Epstein i regi av sitt veldedighetsprosjekt tilbake i 2002, "i kampen mot AIDS". Dette er en av minst 26 turer som Clinton skal ha tatt med flyet til Epstein, på folkemunne kalt "Lolita Express". På turen til Afrika, skal det også ha vært med yngre kvinner som mener seg voldtatt av Epstein.

   Jeg venter fortsatt på svar, og tro ikke at dette går over ved å forbli taus. En hel verden kan ha interesse av at Norge har brukt store summer av folkets penger til å promotere en stiftelse som åpenbart har forgreninger til et svært mektig pedofil- nettverk, som grovt har utnyttet andre mennesker.

   Jeg rapporter om dette både til Russland, USA og andre land som også har fattet stor interesse for dette, se eksempelvis e-post under til amerikanske myndigheter.

   Den russiske kanalen, NTV Russian Televison, tok kontakt med undertegnede med en rekke spørsmål, herunder spørsmål knyttet til den dømte barnevern- psykiateren, x .

   Det vises for øvrig til vedlagte link
   https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=v0IGCjQRTso

   Jeg har også gjort kanalen oppmerksom på noen av de norske forbindelsene som kan knyttes til Jeffrey Epstein.

   Så jeg får igjen purre da: Det bes følgelig om at en oversikt over HVOR mye som er utbetalt til Clinton- Foundation og og HVA pengene har gått til. Det samme gjelder støtten til International Peace Institute (IPI)

   Bergen, den 29.10.20
   Marius Reikerås

   *

   Lars Harstad:
   Svært bra, Marius

   Carina Ovesen:
   Folket har krav på ett svar. Stå på Marius !!!

   
---

---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, fredag 30. oktober 2020: 

   
Mørkt og omkring 7 og 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, noe vind og 10 pluss-grader klokken 10. For det meste overskyet og omkring 12 pluss-grader videre utover dagen. Disig himmel, yr og 10 pluss-grader klokken 16.30. Mørkt, vått og 9 pluss-grader klokken 18.30. Med 8 pluss-grader og full måne høyt sørlig tildels synlig klokken 21.30. Med 7 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****


--31--
-- Dagboks-notater, lørdag 31. oktober 2020:

   Mørkt med måne-lys fra full måne høyt sørlig og ned til omkring 5 og ned mot 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett litt skyet og opp mot 9 pluss-grader klokken 12. Tildels mere skyet og tidvis lett overskyet og omkring 10 og 11 pluss-grader utover eftermiddagen. Mørkt, vind og omkring 12 pluss-grader frem mot klokken 19. Med regn frem mot klokken 22 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 31.10. 2020:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10220497761928817

   Menneskerettigheter og kidnappinger

   Jeg har meget og lang erfaringer, både egen og andres, i å være torturert, terrorisert, fangeholdt, utplyndret og kidnappet.

   Blandt annet den store japanske internasjonale ånds-personlighet og menneskekjenner Akira Kurosawa hadde trolig rett i at kidnapping er den aller verste form for grov kriminalitet. Historiske vitnesbyrd og studier fra alle kanter av verden peker i samme retning. Drap er kanskje en mildere form for grov kriminalitet, eller er sammenlignbart?

   Både internasjonale og nasjonale straffelov-bestemmelser og straffe-rammer i forbrytelser mot menneskeheten og folkemord, etc. peker også i samme retning. Straffe-rammene for medvirkning i eller for kidnapping, hvem enn som kidnapper, om det er offentlig ansatte, offentlige regimer nepotismer eller andre, straffe-rammene er meget høye.

   Å være kidnappet
i forhold til noen i sin familie, hvorfor eller hvem enn som kidnappet, er tortur og drepende helsemessig og i forhold til alt og alle. Kanskje særlig også om håpet om gjenforenelse og gjenpprettelse svekkes eller forsvinner underveis. De mange forskjellige former for frykt og usikkerhet underveis er også vesentlige. En må være meget robust eller meget dum eller meget ødelagt for å kunne takle eller undertrykke slikt i det lengste.

   Referansene og vitnesbyrdene angående alt slikt er overveldende mangfoldige i og fra verden og er lett tilgjengelige. At kidnappere og deres medspillere ønsker å neglisjere eller forfalske slikt er lett forståelig.

   
Å være kidnappet, ødelegger både ens egne og andres sentrale og nødvendige menneskerettigheter. Menneskerettigheter som alle for absolutt enhver er og skal være umistelige og uavhendelige.

   For kidnappede å uttrykke seg i og med ord i forhold til slikt er vanligvis og ofte meget vanskelig. Fordi det som skjer er så fullstendig unaturlig, utrolig og umenneskelig. Det er også så utrolig og umenneskelig at andre i samfunnet vanskelig egentlig kan begripe og forstå. For mange kan det fort eller underveis bli lettere å misforstå eller å overlate forståelsen til andre.

   Men det er ikke uten grunn at menneskeretts-konvensjonene sier og har lovbestemt, at:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Å respektere og beskytte enhvers hele familie er altså både en nødvendighet og enhvers forpliktelse.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/3639054576115445/

   Tommy Hordasson:
   Det er riktig å betegne barnevernets overgrep som kidnapping. Forbrytelsen er total, uavhengig av fagre ord disse maktsyke kvinnene med støttespillere i politikken og media måtte finne på å kalle kidnappingen

   Rune L. Hansen:
   Ja, selvfølgelig, Tommy Hordasson.

   Mary Ann Fedje:
   Helt riktig ‼

   Signe Dagsland:
   Du har så ratt Rune L .Hansen. får vondt langt inn i hjerterota min . Jeg og min sønn har opplevd det da han ble tatt ,kidnappa fra meg .han var 10 år når det skjedde og er 23 år nå .vi har snakka enormt mye om det .en gang la han seg midt på golvet i en butikk og bare grein pga han hørte andre barn som ropte mamma og han hadde det så vondt inni seg at han bare la seg ned .hu fra barne hjemmet kommanderte han opp fra golvet og sa ,hva er det som feiler deg .tenk deg det .si ,hva er det som feiler deg istedet for å prate med han .han har ingen tillit til andre folk og takle ikke regler og makt mennesker og har mye angst .skjelver når jeg skriver dette .stå på du er helt unik . !

   Steven Henry Maddix:
   Akkurat sånn har det blitt gjort! Offentlig kidnapping av min datter.

   Hagelund Mai-Lis:
   Ja. Mine gutter også.

   Angel Johansen:
   Samme her

   Rolf Schou:
   La ikke disse offentlige overgriperne, dra avgårde, og ikke få sakene, sine, behandlet, i strafferetten!

   Rune L. Hansen:
   Ja, Rolf Schou, men selv vil de selvfølgelig ikke ha straffeforfulgt eller rettet opp sine forbrytelser. De tror seg å være hellige og å stå over menneskerettighetene. Og faktum er at om de ikke real-kompetent straffeforfølges så utraderes menneskerettighetene og samsvarende lov og rett og blir til nyttig vilkårlighet for slike kriminelle.

   Mary Ann Fedje:
   Rolf Schou
   de blir tatt ut av tjenester og satt på Gitmo  

   Rolf Schou:
   Det, er ydderst, ulovlig, det de driver med, i barnevernet!

   Toni Stannov:
   Fantastisk gode beskrivelser af de følelser, der så vanskeligt lader sig beskrive - tak Rune !!
   Jeg levede 12 år uden mine elskede børn - medens de var fanget i en pædofil familie :(
   Den dag idag er det ikke lykkedes at få et normalt familieliv på grund af de langsigtede virkninger.

   Rune L. Hansen:
   Det er jo bare perverser og menneskeretts-tyver som ønsker å kidnappe.
   Men det er iallfall uansett både ulovlig, unødvendig og umenneskelig.
   Og menneskeretts-forbrytelser foreldes ikke.
   De må og skal innhentes av lovens lange arm.

   
---

---

   Marius Reikerås, 31.10. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157453199906875

   Video
   12:46 / 19:30
   Tine Cecilia Holm:
   
   Nedstenging og restriksjoner er et enormt svik mot menneskeheten! For en mann. For en tale!
   Menneskerettighetsjurist Marius Reikerås tok pusten fra meg, så god var han. Han fortalte at han kom fra utlandet idag og derfor er i karantene. Får han bot for å ha deltatt som taler i markeringen pga karantenereglene tar han saken til retten, sier han. Men å bivåne og delta på et utendørs arrangement på åpen gate, er en menneskerett! Ingen skal ustraffet ta fra meg og deg grunnlovsrettigheter som å bevege seg fritt i eget land og puste inn luft i egne lunger uten maske. Flere skulle vært her. Her er talen i sin helhet. !!!!!!! 

   *

   Vigdis Nygård:
   Norway is a madhouse. Bare galskap Det finnes ingen logikk i noe av de påbud mennesker i Norge er utsatt for! Takk Marius Reikerås, for denne bekreftelsen!

   Aurel Trusca:
   Hopefully the world will stop the Norwegian Criminals and teach the Norwegian politicians what means human rights

   Vigdis Nygård:
   Aurel Trusca
   hopefully, they will....

   
---
---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq