----- Denne side: db202011.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. -- 
----- 
---  November 2020 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, søndag 01. november 2020:

   Mørkt, noe vind, litt yr og omkring 12 til 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, tildels noe yr og vind og omkring 9 og 8 pluss-grader et stykke utover dagen. Med nokså mye regn og yr og omkring 10 og 11 pluss-grader senere. Mørkt og omtrent det samme klokken 18.30. Med 9 pluss-grader uten nedbør klokken 20. For det meste med regn og yr videre utover kvelden. Omkring 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, mandag 02. november 2020:

   
Mørkt, regn, noe vind og omkring 8 til 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig overskyet, vått og omkring 9 pluss-grader klokken 08.30. Med nedbør en stund fra omkring 10.30-tiden. Med veldig lett yr og 10 pluss-grader frem mot klokken 13.30. Disig med yr klokken 15.30. Mørkt, yr og 8 pluss-grader klokken 18. Omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 03. november 2020:

   
Mørkt, vått, månen tildels noe synlig høyt sørlig, tildels litt yr og omkring 8 til 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis overskyet, tildels med yr og opp til omkring 8 pluss-grader utover formiddagen. For det meste mere nedbør utover eftermiddagen og ned til omkring 7 pluss-grader. Mørkt, vått, ned mot 5 pluss-grader og månen tilsels noe synlig i øst klokken 23. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 04. november 2020: 

   
Mørkt, vått, tildels yr og omkring 5 til 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis overskyet, tildels med yr og omkring 7 pluss-grader utover dagen. Gårsdagens store politiske valg i USA - Trump vs Biden - er enda under opptelling. Innspurten for de to er enda nokså jevn. At en gjennom-korrup fjott som Joe Biden får oppmot halvparten eller mere av stemmene fra sivilbefolkningen i USA sier meget om hvor massivt korrupt og indoktrinert USA har blitt. Og det enda de massivt kunne og burde meget mere ha stemt på godeste gode Donald Trump! Eller selvfølgelig forlengst ha fått arrestert og fjernet Joe Biden og hans likså kriminelle medspillere. Situasjonen og forholdene er et tydelig uttrykk for hva som underveis efter hvert uunngåelig skjer når offentlig mafia-virksomhet fritt får utfolde seg, som under presidentene Clinton og Obama, etc. Den offentlige mafia-virksomheten og dens medspillere blir sterkere og sterkere og mere og mere ustoppelig og stadig verre og verre. Mye av det samme har skjedd og skjer også i dagens Norge. Mørkt, vått, lett yr og 6 pluss-grader klokken 18. Omkring 7 til 8 pluss-grader og yr videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 05. november 2020: 

   
Mørkt, jevnt mye regn og yr og omkring 8 til 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Fortsatt mye regn og yr med omkring 11 pluss-grader videre frem mot klokken 14 og derefter. Mørkt, regn og 11 pluss-grader klokken 18. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, fredag 06. november 2020: 

   
Mørkt, for det meste yr og omkring 11 til 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, lett yr og 9 pluss-grader frem mot klokken 09. Vått, disig overskyet, men tildels uten nedbør og omkring 10 pluss-grader frem mot klokken 14. Mørkt, vått og 7 pluss-grader klokken 18. Med ned mot 5 pluss-grader klokken 20. Avtagende halv-måne høyt og fjernt i øst, vått, antydninger til yr og ned mot 4 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.11. 2020:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10220541928392951

   Offentlige kidnapper-regimer og enkelt-mennesket

   Offentlige kidnapper-regimer nekter medmennesker retten til rettferdighet og sitt familieliv og derigjennom mange andre menneskerettigheter.

   Det er en meget effektiv måte for å ødelegge og utplyndre mennesker man misliker eller vil kvitte seg med.

   Og det er meget effektivt for å opprette en slags usynlige fengsler og torturkamre. I det heletatt for å undertrykke, ødelegge og spre frykt og fristelser i medmennesker og sivilbefolkningen.
   
   For andre mennesker er offentlig kidnappede foreldre eller barn selvfølgelig ikke noe verdt å ta godt vare på eller å samle på, uten at man blir betalt for det - og er i tillegg å anse som sykeliggjorte, stigmatiserte og mindreverdige og farlige mennesker og som mennesker uten alminnelige menneskerettigheter. Blandt annet uten rett til sitt familieliv.

   Det logiske og "forståelige" for enhver er at mennesker uten rett til sitt familieliv selvfølgelig ikke bare er farlige og en risiko for sitt eget familieliv, men også for andres.

   Det er sånn sett også lett forståelig at offentlig kidnappede mennesker ikke overlever lenge eller godt. Og at medmennesker flest i og for et slikt samfunn hverken evner eller ønsker å bry seg, før de selv rammes. Også fordi de dermed ikke aksepterer den rådende politikk.

   Politikk som diskriminerer medmennesker danner nepotismer, sær-interesser og regimer for menneskeretts-krenkende politikk. Motivet er makt, karriære, egoisme og penger. Typisk såkalt venstre-politikk er ønsket om menneskeretts-krenkende ideologisk og politisk makt over medmennesker. Mens typisk såkalt høyre-politikk er ønsket om
menneskeretts-krenkende økonomisk og diskriminerende makt over medmennesker. I såkalt sentrums-politikk forenes de i og for sine menneskeretts-krenkelser. Det menneskeretts-krenkende er deres fellestrekk.

   
Menneskeretts-krenkende politikk er grov-kriminell politikk. Den bagatelliserer, neglisjerer eller forfalsker menneskeretts-konvensjonene. Konsekvensene av at ansatte i offentlig forvaltning krenker en eller flere menneskerettigheter overfor et eller flere mennesker er katastrofale og verdens-ødeleggende.

   Enhver offentlig menneskeretts-krenkelse kan lett og fort og ofte innebære eller skjule også andre menneskeretts-krenkelser. I tillegg til at den selvfølgelig også er smittsom.

   Blandt annet økonomisk diskriminering som offentlig politikk, det å holde et eller flere mennesker eller parter i sivilbefolkningen i fattigdom, eller økonomisk å uforholdsmessig og unødvendig å verdsette et eller flere mennesker mere enn de fattigste, er også blandt annet en form for mere eller mindre synlig kidnapping og fangehold. Som blandt annet gjør medmennesker syke, eller grådige, etc. Det er på ingen som helst måte misunnelse å ikke akseptere slikt.

   Det skal og må være en selvfølgelighet at enhver mulig eller offentlig reell menneskeretts-krenkelse overfor et eller flere mennesker, inklusivt menneskeretts-krenkende unnlatelser, effektivt, gratis og real-kompetent straffeforfølges og repareres.

   Enhver menneskerettighet skal for ethvert menneske i ens jurisdiksjon være umistelig og uavhendelig - uten unntak, har menneskeretts-konvensjonene lovbestemt. Det er bare uforfalsket nødverge (emergency) som kan lovliggjøre en offentlig menneskeretts-krenkelse overfor et eller flere mennesker - og da må krenkelsen være
tvingende nødvendig og midlertidig for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte - uten er den pågående kriminalitet.

   Det som fremfor noe annet kjennetegner enhver menneskerettighet, er nettopp at de for absolutt ethvert menneske er og skal være umistelige og uavhendelige.

   Sagt blandt annet slik i Barnekonvensjonen (CRC) sin innledning, som har lovbestemt, at:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".
   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind")

   Og i Barnekonvensjonens Art 4, slik:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Og menneskeretts-konvensjonene, inklusivt blandt annet Menneskerettserklæringen, har lovbestemt, at:
   "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."


   Og for eksempel blandt annet sier menneskeretts-konvensjonene, at:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   
Og sier blandt annet også at:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."


   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/3656798737674362/

   Elisabeth Tømmerås:
   Et samfunn består av familier, og skal disse enheter bli ødelagt. erna.eu ønsker vel det ødelagte familier/folk. Da vil vi stille svakere når NWO kommer på banen. Myndighetene vil svekke oss, og dermed vil vi være letter å overkjøre i den forbindelse.

   Rune L. Hansen:
   Den der Erna (Solberg) du sikter til, Elisabeth Tømmerås, er en av myndighets-forbryterne og verdens-ødeleggerne. Hun er en grov-kriminell og er ingen reell myndighets-representant, men er en politisk mafia-boss.

   Baldur Hecht:
   Rune L. Hansen
   men likevel er Erna boss :( :(

   Rune L. Hansen:
   Ja, Baldur Hecht, hun er en karriære-streber i og for en politisk offentlig mafia-virksomhet, egnet for å være en lydig nøkkel-person og en lydig boss og marionett i mafia-virksomheten.

   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 07. november 2020: 

   
Mørkt, vått, for det meste lett yr og omkring 5 til 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått og i underkant av 9 pluss-grader klokken 10. Tildels med noe yr og opp mot 10 pluss-grader frem mot klokken 15. Mørkt, vått og 6 pluss-grader klokken 20. Med i overkant av 7 pluss-grader og tildels noe lett yr videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, søndag 08. november 2020: 

   
Mørkt, vått og omkring 7 til 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Skyfri himmel og omkring 7 pluss-grader klokken 12. Disig, vått og 5 pluss-grader klokken 17. Mørkt, vått og 4 pluss-grader klokken 19. Med omkring 3 pluss-grader videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, mandag 09. november 2020: 

   
Mørkt, vått og omkring 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Trolig bare et av kastanje-trærne her (Castanea sativa) som gav frukter med frø i år. Det som står varmest og får mest sol. Jeg innsamlet forleden fra bakken under omtrent 12 liter frukter, hver frukt med omtrent tre og fire frø av noe forskjellig størrelse. Hvor mange av frøene som er så store og modne at de kan spises vet jeg enda ikke, men tenker jeg å sortere omtrent i dag. De er enda plassert ute i en stor bøtte med noe løst-sittende lokk, for ikke å tørke. Hvis det ikke blir særlig mange så setter jeg de heller for videre stratifisering og spiring, beskyttet noe sted mot mus, etc. Slike trær kan bli nokså store, nyttige og mere enn tusen år gamle hvis de trives godt. Frukter begynner de som regel å få efter 20 til 40 år. Det er gledelig og vesentlig bedre og bedre å lære og å forstå hvordan planter, dyr, mennesker og alt annet lever og trives godt - kontra ikke. Uten rettferdige og sanne helhets-perspektiver med respekt for integritet blir det mangler, ufrihet, ødeleggelser og nød. Nokså skyfritt og 7 pluss-grader her ute klokken 12. Omtrent det samme utover eftermiddagen. Det ble bare noen få av kastanje-frøene som så brukbare ut, de fleste i bøtten var allerede skrumpet inn til ubrukelighet, mye fortere og lettere enn jeg antok. Kastanje-frø er tydeligvis noe helt veldig spesielt og interessant på flere måter - som så meget annet. De burde ha blitt sortert og brukt nokså umiddelbart efter at de ble innplukket. Mørkt, fuktig og omkring 5 pluss-grader klokken 17.30. Med 4 pluss-grader klokken 19. Oppmot 6 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, tirsdag 10. november 2020: 

   
Mørkt, tildels litt antydninger til yr og omkring 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Med yr og regn fra omkring 06-tiden. Overskyet, vått og 8 pluss-grader klokken 11. Omtrent det samme utover eftermiddagen. Mørkt og iøvrig omtrent det samme frem mot klokken 21. Med yr og ned mot 7 pluss-grader klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, onsdag 11. november 2020: 

   
Mørkt og omkring 7 til 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet med omkring 10 pluss-grader utover dagen. Mørkt og litt bris klokken 17.30 og videre til klokken 19. Omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, torsdag 12. november 2020: 

   
Mørkt, noe bris og omkring 10 til 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet med noe mild bris og omkring 11 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Med ned mot 10 pluss-grader og mørkt klokken 19 og 21 og videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, fredag 13. november 2020: 

   
Mørkt, noe bris og omkring 10 til 11 pluss-grader Celsius her ute også i natt. Været omtrent som i går her ute i formiddag. Med yr og regn utover eftermiddagen. Mørkt, yr og regn og ned mot 10 og 9 pluss-grader en times tid fra omkring klokken 18. Mørkt, vått og ned mot 7 pluss-grader klokken 22. Tildels med noe yr videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, lørdag 14. november 2020: 

   
Mørkt, vått, tildels yr og omkring 7 til 8 pluss-grader Celsius her ute også i natt. For det meste overskyet utover formiddagen, med litt yr, noe bris og opp til omkring 9 pluss-grader.
   Jeg forsøker til en viss grad å orientere meg i hva som politisk skjer i USA i disse dager, med president-valget etc. som enda er uavklart. Hva som enda skjer der - og hva som kan skje der - er noe som har stor og viktig betydning også for resten av verden. Samtidig gjelder det samme også i forhold til menneskeretts-konvensjonene, selvfølgelig, i enda større grad. Blir jeg og min familie og alle andre snarlig frigjort fra den politiske offentlige mafia-virksomheten i Norge og dens terror og menneskeretts-forbrytelser så blir forholdene meget bedre og håper og tenker jeg blandt annet å skrive enda dypere og videre om politikk og juridiske forhold - i helhets-perspektiver, selvfølgelig. Mitt liv og forfatterskap og så veldig mange og meget annet har de kriminelle forlengst groteskt ødelagt, men det er enda og alltid meget viktige rester og smuler og vesentligheter igjen.
   I USA har den politiske offentlige mafia-virksomheten og dens medspillere gjort og gjør mange slags svindel og grov kriminalitet for å få innvalgt Joe Biden og Kamala Harris i førersetet for landet, noe som avsløres og dokumenteres stadig bedre og bedre i disse dager. Deriblandt systematisk groveste slags valg-fusk for å få det som de vil. Noe som på visse måter har skjedd og skjer også mange andre steder i verden. Deriblandt også i Norge.
   Politisk offentlig mafia-virksomhet er en grotesk pandemi i dagens verden.
   Mørkt, antydninger til yr og i underkant av 9 pluss-grader klokken 21. Tildels med noe yr og vind-drag og i underkant av 11 pluss-grader videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, søndag 15. november 2020: 

   
Mørkt, vått, yr, noe vind og omkring 10 og 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis overskyet, noe vind-drag og omkring 11 pluss-grader utover dagen. Mørkt, yr, disig og 11 pluss-grader klokken 17.30. Regn og yr med oppmot 12 til 10 pluss-grader videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, mandag 16. november 2020: 

   
Mørkt, vått, tildels yr og regn og omkring 9 til 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis overskyet med omkring 9 pluss-grader utover dagen, med yr og regn fra omkring 16-tiden. Mørkt, vått og tildels yr videre utover kvelden. I overkant av 6 pluss-grader mot midnatt. 
   
---
---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 17. november 2020: 

   
Mørkt, vått, tildels yr og omkring 7 og 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, yr og omkring 10 pluss-grader frem mot klokken 12. Med omkring 11 pluss-grader utover eftermiddagen. Mørkt, yr og disig klokken 17. Vått, uten nedbør med ned mot 10 pluss-grader klokken 22. Med yr mot midnatt.
   
---
---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, onsdag 18. november 2020: 

   
Mørkt, vått, tildels yr og regn omkring 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, vind-drag og 11 pluss-grader klokken 11, derefter med yr og regn. Mørkt, vind, vått, yr og ned mot 10 pluss-grader klokken 17. Mye nedbør videre utover kvelden, med omkring 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 19. november 2020: 

   
Mørkt, vind-drag og ned til omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Delvis skyet drivende fra nord, lett sne og 1 pluss-grad klokken 09. Mere skyet og tildels mere sne og yr og omkring 2 pluss-grader utover dagen. Mørkt, vått, med noe sne og yr og slafs og omkring 1 og 2 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 19.10. 2020:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10220626384704306

   Menneskerettighetene og elementær politikk

   Mange har enda ikke eller for dårlig forstått det elementære politiske makt-fordelings prinsippet, til tross for, men også på grunn av, hvor sentralt og nødvendig det er for alle og enhver. Mange mennesker ønsker ikke at det skal bli forstått - fordi de ser seg tjent med at det ikke blir forstått og ikke blir brukt.

   Det elementære politiske makt-fordelings prinsippet mellom den lovgivende, dømmende og utøvende myndighet forplikter hver av de tre enheter - som skal være selvstendige, ansvarlige og adskilte i forhold til hverandre - til på vegne av den fjerde (og femte) enhet, enhver og folket, real-kompetent å straffeforfølge, reparere og ansvarliggjøre egne og hverandres feil, forurettelser og forbrytelser, inklusivt unnlatelser. Uten blir det despoti, vilkårlighet og verdens-ødeleggelse som rår.

   
Det elementære politiske makt-fordelings prinsippet representerer felles-menneskelige universelle forståelser, utfoldelser og lovmessigheter. At det er slik og hvordan er det mange som enda ikke har forstått. Og mange som har forstått katastrofalt lite eller for lite av. Hverken systemet eller samfunnet er perfekt, men mange gjennom tidene har bidratt til å forbedre de og forståelsen av de. Deriblandt blandt annet for eksempel Jean-Jacques Rousseau (1712-1778).

   Mye av det samme gjelder også i forhold til de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene. Hvor den selvfølgelighet er lovbestemt at alle er og skal være like for loven - og at enhver menneskerettighet er og skal i ens jurisdiksjon være umistelig og uavhendelig for ethvert menneske - uten unntak. Det er bare uforfalsket nødverge (emergency) som kan lovliggjøre visse offentlige menneskeretts-krenkelse overfor et eller flere mennesker - og da må krenkelsen være tvingende nødvendig og midlertidig for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte - uten er den pågående kriminalitet.

   Alt dette er altså veldig meget sentralt og viktig for ethvert samfunn og ethvert menneske. Men hvordan best mulig anskueliggjøre og forstå det hele?

   Den eldgamle felles-menneskelige måten å anskueliggjøre det på er med innvielse og undervisning i tregrenings-nøkkelen og samsvarende elementær geometri. Dette er felles-menneskelig kunnskap og forståelse som opp gjennom tidene lenge og ofte av mange - mere eller mindre vellykket eller berettiget - har blitt forsøkt beskyttet mot falskhet, dumhet og grådighet. Nu har efter hvert vår verden stadig mere blitt preget av både globale og nasjonale kommunikasjoner, handlinger og konflikter - og beskyttelse og bruk av forståelsen må skje annerledes og bedre og åpent.

   Som et godt utgangspunkt - se for deg en trekant med spissen opp. Den venstre siden representerer den utøvende myndighet og rettferdighet. Mens den høyre siden representerer den dømmende myndighet og nestekjærlighet. Alt i og for denne trekanten som integritet må være i og for balanse, harmoni og samsvar med hverandre. Uten blir "rettferdigheten" bare for sær-interesser og underkuelse - altså til det motsatte av rettferdighet. Uten blir på tilsvarende måte "nestekjærlighet" til det motsatte av nestekjærlighet.

   Se samtidig for deg trekantens underside som representerende den lovgivende makt og folket, inklusivt enkelt-mennesket og enhver - altså menneskeretts-konvensjonene. Mens trekantens øvre spiss representerer enkelt-mennesket og menneskeverdet - altså menneskeretts-konvensjonene, som lex superior.

   Isaac Newton (1642-1726) brukte blandt annet betegnelsen mercur (venstre), sulphur (midten) og salt (høyre) om dette tre-delte prinsippet, i henhold til den kunnskap og forståelse han i sin tid tilegnet seg. Rudolf Steiner (1861-1925) brukte også forskjellige andre ord. Nulevende åndspersonlighet dr. Shiva Ayyadurai (født i 1963) bruker også forskjellige andre ord om det samme, blandt annet fra den indiske tradisjon.

   Shiva Ayyadurai forklarer venstre-siden som det indiske vata, representerende frihet og transport. Midten som pitta, representerende convention og truth. Høyre-siden som kapha, representerende helse og storage, structure. Og det ene er ikke mulig uten de andre.

   Uten full harmonisk respekt for hver av disse enheter og deres helhet blir forståelsen mangelfull og forkvaklet. Da reduseres forståelsen til splittelsen i venstre-politikk, sentrums-politikk og høyre-politikk - som alle er og blir forkvaklede, trangsynte og livs-farlige ensidigheter. Da reduseres naturlig organisk utvikling, dharma, til det motsatte, adharma.

   Fullstendig respekt for helhets-perspektivet og de uforfalskede felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene er en nødvendighet.

   *

   Ludvik Tennefoss:
   Lex superior (latin, «høyere lov») er et rettslig prinsipp, som går ut på at rettsregler av høyere rang går foran regler av lavere rang dersom det er motstrid mellom reglene.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/3752981408085839/

   Undis Hansen:
   Godt skrevet !

   Siv Anita Hansen:
   Sant og dette må vi få slutt på. Nok er nok.

   
---

---

   Marius Reikerås, 19.11. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157492601731875

   Til de det gjelder.
   Kopi: Offentlig.

   Slik kvitter vi oss med menneskerettene.

   Ved å introdusere en usynlig fiende- Covid- 19 viruset- så har majoriteten av det norske folk stilltiende godtatt at en rekke helt grunnleggende menneskerettigheter er fratatt dem. Ja, det er faktisk blitt slik at majoriteten heier frem de som innskrenker våre rettigheter, uavhengig om hva som er rett eller galt.

   Og det er ikke lovgivende myndighet som har frarøvet våre rettigheter, men utøvende myndighet. Det vi er vitne til, savner sidestykke i nyere tid.

   Det er viktigere enn noen gang, å stille spørsmål hvor grensen går mellom statens kontrollbehov og individets rett til vern om sine rettigheter.

   Siden det er det offentlige som sitter med maktmidlene og som kontrollerer informasjonsflyten, er det absolutt essensielt at vi kan ha tillit til at makthaverne gir korrekt informasjon om forhold som vedrører våre grunnleggende menneskeretter.
   Hvis ikke mister menneskerettene mye av sin verdi, fordi det hjelper lite med nedfelte konvensjonsartikler dersom faktum-  gitt av det offentlige- ikke blir riktig presentert.

   Det at myndighetene presenterer korrekt faktum, er så viktig at EMK Artikkel 6-1 skiller IKKE mellom de faktiske og rettslige spørsmål.

   I storkammeravgjørelsen Le Compte, Van Leuven og De Meyere v. Belgia av 23. juni 1981 skriver EMD følgende i premiss 43 flg:

   ”For civil cases, just as for criminal charges (see the Deweer judgment of 27 February 1980, Series A no. 35, pp. 24-25, par. 48), Article 6 par. 1 (art. 6-1) draws no distinction between questions of fact and questions of law.
   Both categories of question are equally crucial for the outcome of proceedings relating to "civil rights and obligations".

   *

   Anita Skippervik:
   Arnulf Øverland sitt dikt "du skal ikke sove" får ny betydning i desse dager der folket konformt trur at myndigheitene alltid er etterrettelige og aldri bryter med demokratiske regler.

   Rune L. Hansen:
   En ting er offentlig ansatte myndighets-representanter som mere eller mindre forfalsker alt de kan, for å få det som de vil. Slik som alminnelig i dagens Norge. Hva enten årsaken er dumhet, uvitenhet, grådighet, karriære, forhastede slutninger, panikk, makt-egoisme, hovmod eller annet. Grovt kriminelt er det.
   Hadde de vært medmenneskelige, ydmyke og sannferdige så hadde de vært lovlydige nok til å respektere enhvers alle menneskerettigheter, inklusivt de felles-menneskelige prinsippene og prosedyrene for uforfalsket nødverge.
   Bagatelliseres eller neglisjeres noe av dette så er det verdens-ødeleggende og fullstendig ille, hvor ille det enn er fra før.

   
---
---

   Marius Reikerås, 19.11. 2020:
   
https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157492636896875 
   
   Til de det gjelder.

   Kopi: Offentlig.

   Slik kvitter vi oss  med menneskerettene.

   Ved å introdusere en usynlig fiende- Covid- 19 viruset- så har majoriteten av det norske folk stilltiende godtatt at en rekke helt grunnleggende menneskerettigheter er fratatt dem. Ja, det er faktisk blitt slik at majoriteten heier frem de som innskrenker våre rettigheter, uavhengig om hva som er rett eller galt.
   Og det er ikke lovgivende myndighet som har frarøvet våre rettigheter, men utøvende myndighet. Det vi er vitne til, savner sidestykke i nyere tid.

   Det er viktigere enn noen gang, å stille spørsmål hvor grensen går mellom statens kontrollbehov og individets rett til vern om sine rettigheter.

   Siden det er det offentlige som sitter med maktmidlene og som kontrollerer informasjonsflyten, er det absolutt essensielt at vi kan ha tillit til at makthaverne gir korrekt informasjon om forhold som vedrører våre grunnleggende menneskeretter.

   Hvis ikke mister menneskerettene mye av sin verdi, fordi det hjelper lite med  nedfelte konvensjonsartikler dersom faktum- presentert av det offentlige- ikke blir riktig presentert.

   Det at myndighetene presenterer korrekt faktum, er så viktig at EMK Artikkel 6-1 skiller IKKE mellom de faktiske og rettslige spørsmål.

   I storkammeravgjørelsen Le Compte, Van Leuven og De Meyere v. Belgia (no. 6878/75; 7238/75) av 23. juni 1981 skriver EMD følgende i premiss 43 flg:
   ”For civil cases, just as for criminal charges (see the Deweer judgment of 27 February 1980, Series A no. 35, pp. 24-25, par. 48), Article 6 par. 1 (art. 6-1) draws no distinction between questions of fact and questions of law.
   Both categories of question are equally crucial for the outcome of proceedings relating to "civil rights and obligations".
   Hence, the "right to a court" (see the above-mentioned Golder judgment, p. 18, par. 36) and the right to a judicial determination of the dispute (see the above-mentioned König judgment, p. 34, par. 98 in fine) cover questions of fact just as much as questions of law.
   To sum up, the applicants’ case (in French: "cause") was not heard publicly by a tribunal competent to determine all the aspects of the matter. In this respect, there was, in the particular circumstances, a breach of Article 6 par. 1 (art. 6-1).”

   Men, i Norge har historien dessverre vist oss at det ikke skal mye til før den offentlige makteliten underkommuniserer faktum; særlig når det er til det offentliges fordel.

   Jeg kunne ha trukket frem en rekke eksempler, men begrenser meg her til åtte konkrete eksempler der det offentlige har underkommunisert eller løyet om svært viktig informasjon.
Lobben- dommen mfl. Eksempel 1, 2 og 3.

   Norge er domfelt syv ganger i perioden september 2018- mars 2020 for svært alvorlige brudd på Den Europeiske Menneskerettsdomstolen Et klart internasjonalt signal om at noe er fundamentalt galt med vårt rettssystem.

   Eksempel 1: Fredrik Sejersted løy i storkammeret i EMD den 17 oktober 2018.
   Da storkammeret i EMD behandlet saken mellom Trude Lobben mfl og Norge den 17 oktober 2018,  uttalte Regjeringsadvokat, Fredrik Sejersted, følgende på vegne av regjeringen:
   ".. .is that the personnel of the family center were DEEPLY ALARAMED. They were actually ALARMED FOR THE LIFE OF THE BOY."

   Dommerne fra Bulgaria, Aserbajdsjan og Irland sa dette om Trude Lobbens sønn da saken var til behandling i kammeret:
   "However, at two months he is described in the report of the family care centre as functioning as a normal two-month old and as bearing “the mark of good psychosocial and cognitive development”.

   Storkammerets 13 dommere som dømte Norge, og som kom med sin dom den 10 september i fjor, trodde ikke et døyt på det Sejersted fremførte på vegne av den norske regjering og sa:
"the City Court’s judgment contained no information on how that vulnerability could have continued despite the fact that he had lived in foster care since the age of three weeks. It also contained barely any analysis of the nature of his vulnerability,"

   Eksempel 2: Statsråd, Kjell Ingolf Ropstad, underkommuniserte til stortingsrepresentant, Ulf Leirstein.

   To dager etter storkammerdommen falt i Lobben- saken, rettet medlem av Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Ulf Leirstein, følgende spørsmål til statsråd Ropstad:
   "Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (Storkammeret) har i en nylig avsagt dom slått fast at Norge krenket menneskerettighetene til både mor og barnet når en tre år gammel gutt ble adoptert bort til fosterforeldre.
   Hva tenker statsråden om oppfølgingen som må komme etter denne dommen og vil statsråden ta nødvendig initiativ slik at norske myndigheter innretter seg etter en slik dom?"

   Det svar som Ropstad ga stortingsrepresentanten var direkte misvisende, og viser også at statsråden ikke hadde til hensikt å oppfylle den reparasjons-plikt han har en grunnlovsfestet plikt til å gjennomføre.

   Ropstad svarer:
   "Den biologiske moren er tilkjent erstatning, som vil bli utbetalt. Det er de rettslige følgene av dommen".

   I kjennelse av 9 juni 2020, HR-2020-1201-Aå, (sak nr. 20-007980SIV-HRET) sier Høyesterett i premiss 28:

   "(28) EMK artikkel 46 nr. 1 fastsetter at «[t]he High Contracting Parties undertake to abide by the final judgment of the Court in any case to which they are parties». Av artikkel 46 nr. 2 fremgår at Europarådets ministerkomité er tillagt oppgaven å føre tilsyn med fullbyrdelsen av dommen. Artikkel 46 innebærer at medlemsstaten etter at krenkelse er konstatert, ikke bare plikter å avslutte en vedvarende krenkelse, men også å reparere følgene av krenkelsen så langt som mulig slik at den krenkede part så vidt mulig stilles i samme posisjon som vedkommende ville vært dersom krenkelsen ikke hadde skjedd, jf. EMDs storkammerdom 29. mai 2019 Ilgar Mammadov mot Aserbajdsjan avsnitt 150."

   Han fortsatte med å  underkommunisere realitetene  i sin redegjørelse til Stortinget den 26 mai.
   Han sa blant annet:
   "I alle sakene der EMD har funnet at det har skjedd en krenkelse, har det vært begrunnet i at det har vært svakheter ved barnevernets eller domstolenes konkrete beslutningsgrunnlag eller begrunnelse. EMD har ikke funnet at barnevernlovens regler om særlige tiltak som sådan strider mot EMK. Domstolen har også vært tydelig på at de norske rettssikkerhetsgarantiene er betryggende."

   Det Ropstad sier her, medfører ikke riktighet.
   Når Norge blir dømt seks ganger på hans ansvarsområde, er det åpenbart at rettssikkerheten ikke har vært til stede.
   Seks av de 13 dommerne, som tilhørte flertallet i Lobben- dommen,
   RANZONI,YUDKIVSKA, KURIS, HARUTYUNYAN, PACZOLAY AND CHANTURIA  sier følgende i sitt premiss 8:

   "The authorities’ attitude concurs with the domestic law, setting a very low threshold for taking a child into public care, but an extremely high threshold for discontinuing this public care (see, in particular, section 4-21 of the Child Welfare Act, referred to in paragraph 122)."

   Lobben- dommen ligger også til grunn for de etterfølgende dommene som Norge har fått mot seg, og hvor alle nå er rettskraftig avgjort ved at statens henvisning til storkammeret ble forkastet.

   For øvrig konstaterer jeg at Ropstad utelater å informere Stortinget om at Norge er:
   1. Satt i kategorien "Enhanced procedure" i Lobben- saken.
   2. Satt i kategorien " Repetitive cases" i sakene Lobben mfl v Norge, A.S v Norge og K. O og V. M v Norge.

   Eksempel 3. Anders Henriksen, Bufdir, løy på Dax 18 den 29.9.20
   Den 29.9  hørte jeg Henriksen i debatt med advokat Thea Totland på Dax 18, i forbindelse med utnevnelsen av de advokater han har hyret inn for å "kurse" norsk barnevern om EMD- dommene.

   Jeg konfronterte han umiddelbart etter debatten med at det ikke medfører riktighet, slik han påstod på NrK, at en advokat fra Mette Yvonne Larsens kontor hadde representert Hernehult for EMD, der Norge, den 10 mars, ble dømt og hvor statens begjæring om fornyet behandling ble forkastet primo september.
   Jeg viste også til EMD sin dom der det heter i dommens premiss 2:
   "The applicant was represented by Mr D. Tønseth, a lawyer practising in Oslo."
   D. Tønseth jobber altså IKKE for Mette Yvonne Larsen og følgelig misinformerte han det norske folk.

   Eksempel 4. Saken til Bjarne Kapstad og andre oljearbeidere, viser at Norge lite har lært etter domfellelsen i nordsjødykkersaken i EMD, og fortsetter med å underkommunisere fakta.
I kjølvannet av at Norge ble dømt i EMD i den såkalte nordsjødykkersaken, Vilnes mfl mot Norge, den 5. desember 2013, avsa Ministerkomiteen sin resolusjon,CM/ResDH(2015)81, den 27 mai 2015.

   I resolusjonen heter det at Norge er pålagt:
   - of individual measures to put an end to violations established, and erase their consequences so as to achieve, as far as possible , restitutio in integrum; and
   of general measures preventing similar violations.

   Norge ble dømt i denne saken, nettopp fordi myndighetene underkommuniserte risikoen med dypdykking og dekompresjonstabellene.
   Dette er hva EMD skriver i sin oppsummering:
   "(g) Recapitulation
   245. In sum, the Court concludes that there has been a violation of Article 8 of the Convention on account of the failure of the respondent State to ensure that the applicants received essential information regarding decompression tables enabling them to assess the risks to their health and safety."

   I spissen for oljearbeiderne på Ekofisk og de kjemikaliskadene, går Bjarne Kapstad som ble ufør i midten av 40-årene. Han har nå klaget Norge inn for EMD.
   Da saken hans var til behandling i Gulating lagmannsrett, opptrådte forskningssjef for Statens Arbeidsmiljøinstitutt, STAMI, Marit Skogstad, som ekspertvitne til fordel for forsikringsgiganten Tryg, selv om det er helt på det rene at STAMI ikke tillater sine ansatte å vitne til fordel for en privat part.
   Kapstad fikk heller ikke vite at to av dommerne i Gulating lagmannsrett som frifant Tryg, hadde omfattende bakgrunn fra oljebransjen.

   Eksempel 5. Espen Nakstad
   Espen Nakstad er regjeringens fremste corona-budbringer til det norske folket og det er ekstremt viktig at den informasjonen han kommer med er presis. Det er også viktig at folk får kjennskap til at Nakstad er aksjonær og styremedlem i selskapet Epiguard AS som, i følge Finasnvisen,  har 20 - doblet omsetningen gjennom Corona- krisen.

   Tidligere denne uke, var Nakstad gjest og kunnskapsformidler i Radiokontakten på NRK. En våken lege faktasjekket de tall han oppga til publikum opp mot FHI sine tall på fhi.no.

   Hun skriver:
   "1. Nakstad: Litt over 100 000 nordmenn har vært syke=smittet med korona i Norge.
   Meldte tilfeller er 28 963.
   2. Nakstad: Mange tusen har vært innlagt i sykehus.
   Tallet er  1464.
   3. Nakstad: Over tusen innlagt i intensiv avdeling.
   Tallet er 288.
   4. Nakstad: 600 - 2000 smittes i Norge hver dag, mange og nitti prosent av dem blir syke. Noen som kan bekrefte dette?
   5. Nakstad: Mange av de som behandles i intensivavdelinger har IKKE underliggende sykdommer. Hva mener han med "mange"?
   6. Nakstad: I toppår med influensa er det ca 900 innleggelser.
   Tallet i toppsesongen 2017-18 var 7600, selv antall dødsfall var 1400."

   Eksempel 6. Byrådsleder i Bergen, Roger Valhammer, sine uttalelser til programleder i Politisk kvarter den 16 november.
   Tema for debatten, var de omfattende inngrepene i menneskerettene som byrådet i Bergen har gjennomført.
   Programleder Ingunn Solheim stilte Valhammer spørsmål om hvor vi kan lese den vurderingen som ligger til grunn for de forskrifsbaserte inngrepene , hvorpå  Vallhammer svarte:
   "Eh.. den vurderingen har me sendt skriftlig til både politiet og andre... den eh.. er vår medisinske fagsjef som skrev den lokale vurderingen knytta til det... så den kan du få..."
   Nå erkjenner Valhammer til NRK, "at byrådet ikke har gitt ut de skriftlige vurderingene som ligger bak tiltakene, verken i denne saken eller tidligere saker eller forskrifter."
   Mye kan derfor tyde på at han ikke hadde noen juridisk vurdering å gi Solheim slik han hevdet, fordi den vurderingen er snekret i sammen i hui og hast dagen etter, dvs den 17 november.

   Oppsummering med to nye eksempler:

   7. Min påstand er at Norge er et av de land i Europa, der justismord lettest kan forekomme.
   En av de mange sakene som gjør meg overbevist om det, er Scandinavian Star saken.

   Det å utpeke trailersjafør, Erik Mørk Jensen, som gjerningsmann for Scandinavian Star brannene, var letteste utvei for politiet.
   Tross alt hadde den 37 år gamle dansken, en brukket fortid.

   Den 12 mars 1991,sa politimester Willy Haugli, som døde i 2009, følgende  på en pressekonferanse.
   "Vi regner denne saken som oppklart. En stor etterforskning med over 1.200 avhør har ført til den samme konklusjon: Brannen var påsatt, og alle indisier peker mot den 37-årige dansken som selv omkom i brannen, sa Haugli den 12. mars 1991."

   12 1/2 år senere sa han følgende til Dagbladet, den 16. november i 2003:
   "Dansken ble så godt etterforsket som det kunne blitt. Hadde det vært den minste, minste antydning eller indikasjon på at det lå noe annet bak, så hadde vi aldri sluppet tak i saken."

   Nå vet alle at dansken er sjekket ut av saken. Han hadde intet med brannen å gjøre. Han døde jo før de fleste brannene var tent på.
   Dette visste også Oslo- politiet på et tidlig stadium av saken.
   Interne dokumenter sier da også at politiet er klar over at dansken ikke kunne være gjerningsmannen men at det ville være "beleilig" å utpeke han som det.

   Og fasiten vet vi.
   Snart 31 år etter at 160 mennesker mistet sine liv, er fortsatt ingen tatt for mordbrannen.
   Også her har det offentlige har gjort hva de kan, for å skjule sine egne feil og mangler.

   8. Et annet eksempel er de mange barn som utviklet narkolepsi etter å ha tatt svineinfluensavaksinen Pandemrix i 2009. Lite visste folket , inntil nylig, at vaskinen ble godkjent for barn - uten å være testet på barn. se denne linken fra Dagbladet:

   https://www.dagbladet.no/nyheter/godkjent-for-barn---uten-testing/73050408

   En av historiene fikk jeg selv høre da jeg nylig var i Tromsø, om en nå 19 år gammel gutt som stort sett sover hele dagen. Han tok vaksinen i 2009, 9 år gammel.

   Norge gjennomgår en periode hvor vi serie-dømmes i EMD, hvor NAV- skandalene viser hvordan myndighetene systematisk har ignorert de rettigheter som følger av EØS- avtalen og av menneskerettene, og der Norge gjør lite eller intet for å bøte på de irreversible lidelsene som allerede er konstatert gjennom pådømte krenkelser.

   Samtidig forventer norske myndigheter at vi nærmest skal vise en ubegrenset tillit til dem og et system som så de til de grader har feilet på en rekke områder.
   Jeg kan ikke se hvordan det skal henge sammen.

   Bergen, den 19.11.20
   Marius Reikerås

   *

   
---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, fredag 20. november 2020: 

   Mørkt, vått, slafs og omkring 2 og 1 pluss-grader Celsius her ute i natt. Tildels halvt lett overskyet utover formiddagen, med fortsatt noen cm sne og slafs på bakken og omkring 1 og 2 pluss-grader. Mellom 2 og 4 pluss-grader med yr og regn for det meste videre utover dagen og mot midnatt.
   
---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, lørdag 21. november 2020: 

   
Mørkt, vått, mye regn og omkring 3 til 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, litt bris og omkring 8 pluss-grader utover formiddagen. Tildels mindre overskyet og tildels med nedbør videre utover dagen. Mørkt, vått, tildels med yr og regn og omkring 8 til 6 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, søndag 22. november 2020: 

   
Omkring 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis overskyet fra vest, tildels med noe yr utover dagen. Disig himmel, yr og ned mot 5 pluss-grader klokken 16. Mørkt, vått, yr og omkring 5 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, mandag 23. november 2020: 

   Mørkt, vått, for det meste yr og o
mkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, tildels med yr og 4 pluss-grader frem mot klokken 10. Med omkring 5 pluss-grader og tildels mindre overskyet utover eftermiddagen. Mørkt, vått, for det meste yr og omkring 6 til 7 pluss-grader utover kvelden og opp mot 8 mot midnatt.
   
---
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, tirsdag 24. november 2020:

   
Mørkt, yr og regn og omkring 8 til 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, for det meste yr og regn og omkring 9 til 10 pluss-grader med noe vind utover dagen og kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, onsdag 25. november 2020: 

   
Mørkt, vind, yr og regn og omkring 9 til 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, yr og regn og omkring 9 til 10 pluss-grader utover formiddagen. Ttildels mindre og uten nedbør og omkring 9 pluss-grader utpå eftermiddagen. Mørkt, vått og 5 pluss-grader klokken 18.30. Med 3 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, torsdag 26. november 2020: 

   
Mørkt, vått, tildels yr og omkring 2 og 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett litt skyet og opp mot 5 pluss-grader utover formiddagen. Nokså mørkt, voksende halv-måne i øst og ned mot 2 pluss-grader klokken 17. Månen sørlig og omkring 1 pluss-grad klokken 21. Omkring null grader Celsius og månen noe sør-vest mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 26.11. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10157506230086875

   DIRECTORATE OF HUMAN RIGHTS
   DEPARTMENT FOR THE EXECUTION OF JUDGMENTS
   OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

   The general measures to prevent similar violations.

   Dear Madam/ Sir.
   Copy: Public.

   I write further concerning the lack of general measures in order to prevent similar violations.

   Example: The case between X and Meland municipality (kommune)

   The Norwegian authorities have tried to outline some measures in order to meet some of the problems identified by the European Court.
   However, the measures indicated to the Committee of Ministers are based on lack of real compliance with Article 46 of the Convention.

   This needs further explanation, also with regard to the lack of general measures:

   I remind that the Court- in all of the cases where Norway has been found guilty of violating Article 8 of the Convention in child welfare cases- has stated that a care order should be regarded as a temporary measure, to be discontinued as soon as circumstances permit, and that any measures implementing temporary care should be consistent with the ultimate aim of reuniting the natural parents and the child, see Lobben premise 208.

   I also refer to § 178 in K. and T. v Finland:
   "178. The Grand Chamber, like the Chamber, would first recall the guiding principle whereby a care order should be regarded as a temporary measure, to be discontinued as soon as circumstances permit, and that any measures implementing temporary care should be consistent with the ultimate aim of reuniting the natural parents and the child (see, in particular, Olsson (no. 1), cited above, pp. 36-37, § 81)."

   In neither of the cases where the Court has found violations of Article 8 of the Convention by Norway, the children have been returned after a judgment from the Court was given.

   It is obvious that Norway, even since the Adele Johansen judgment in 1996, deliberately has ignored the Courts case law stating that the aim is to put the applicant, as far as possible, in the position he or she would have been in had the requirements of the Convention not been disregarded.(Restitutio in integrum).

   One of the many people who are suffering from the lack of compliance from the Norwegian authorities, is x and his family who are up against Meland municipality ( kommune).
   His daughter has been taken into care for very many years, without the authorities doing nothing to comply with the Courts case law.

   We can simply not afford to wait any longer for justice to come forward.

   Bergen, 26 November. 2020
   Marius Reikeras

   *

   
---

---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, fredag 27. november 2020: 

   Mørkt og omkring null grader Celsius her ute i natt. Nesten skyfri himmel og noe oppmot 2 pluss-grader utover dagen. Mørkt, den voksende halv-månen i øst og omkring null grader klokken 18. Omkring null grader mot midnatt.
   
---

---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, lørdag 28. november 2020: 

   
Mørkt og omkring null grader Celsius her ute også i natt. Nesten overskyet og omkring 4 pluss-grader utover dagen. Mørkt og ned mot 3 pluss-grader klokken 17.30. Omtrent det samme videre mot midnatt, med månen høyt sørlig.
   
---
---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, søndag 29. november 2020: 

   
Mørkt og omkring 3 til 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Grålig overskyet og opp mot 5 pluss-grader klokken 09. Overskyet og 6 pluss-grader klokken 12. Omtrent det samme utover eftermiddagen. Mørknet, litt noe lett yr og 6 pluss-grader omkring klokken 17. Månen nokså full høyt sør-øst og ned mot 5 pluss-grader klokken 21.30. Mørkt og i underkant av 6 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, mandag 30. november 2020: 

   
Mørkt, vått, yr og regn og omkring 6 og 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Med videre regn og yr og omkring 7 pluss-grader utover dagen. Mørkt, mindre nedbør og omkring 6 pluss-grader fra omkring 17-tiden. Full måne sørlig og omkring 4 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. -- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq