----- Denne side: db202108.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
---  August 2021 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, søndag 01. august 2021:

   I overkant av 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og 13 pluss-grader klokken 08.30. Mindre skyet utover dagen. Spredt lett litt skyet og omkring 18 pluss-grader klokken 14.20. Ned mot 16 pluss-grader klokken 18.30. Mørkt, stille og i underkant av 11 pluss-grader mot midnatt.
   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, mandag 02. august 2021:

   Omkring
11 til 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. For det meste spredt lett litt skyet og 16 til 13 pluss-grader utover dagen. Med ned mot 12 pluss-grader klokken 20. Jeg har under terror, tortur og utplyndring lenge vært utholdende og målbevisst. Det pågår enda, selvfølgelig, i forhold til stadig flere. Det har vært og er en krevende, vanskelig og lang tid. Menneskeretts-konvensjonene og deres situasjon og samhørende relevant, direkte og kortfattet ord- og sprog-bruk er enda fremmed-artet for mange mennesker mange steder. Og delvis motsatt mange andre steder. Indoktrinering, konformitet, knebling og babbel er folkefiender som i forskjellig grad alltid gjør seg gjeldende. Men forhold kan fort brått videre endre seg, som konsekvens. Desto mere viktig og nødvendig er stemnings-endringer og reell og sann vesentlig folkeopplysning. Dunkelt, stille og omkring 10 pluss-grader klokken 22.45. Mørkt mot midnatt.
   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 03. august 2021:

   Stille og ned til omkring mellom 7 til 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett skyet og omkring 15 pluss-grader utover formiddagen. Med opp til omkring 17 pluss-grader videre utover dagen. Dunkelt og 10 pluss-grader klokken 22.30. Mørkt og ned mot 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 04. august 2021: 

   Omkring 8 til 7
pluss-grader Celsius her ute i natt. Tildels noe lett overskyet utover dagen, med 16 pluss-grader klokken 13. Spredt lett skyet og 17 pluss-grader klokken 17. Mørkt og i underkant av 12 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 05. august 2021: 

   Mørkt, stjerner, stille og 10 pluss-grader Celsius her ute klokken 02.30 i natt. Spredt halvt lett skyet, litt bris og 16 pluss-grader klokken 10. Med opp mot 20 pluss-grader klokken 12.30. Med ned mot 17 pluss-grader klokken 16.45. Overskyet og 15 pluss-grader klokken 21. Mørkt og omkring 13 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.08. 2021:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10222286833414486

   Hvor sentrale er
menneskeretts-konvensjonene?

   Den som leser de felles-menneskelige
menneskeretts-konvensjonene ser og forstår at menneskeretts-konvensjonene har trivsel, trygghet, velstand og rettferdighet for absolutt enhver borger tilhørende ens jurisdiksjon som en elementær og klart og tydelig formulert selvfølgelighet og oppskrift. Og at oppskriften er enkel, lett-forståelig, presis og ufravikelig.

   Oppskriften er først og fremst at alle og enhver av 
menneskerettighetene er og skal være umistelige og uavhendelige. At de altså ikke står i konflikt med hverandre, men er samstemte og utfyller hverandre.

   
Enhver menneskerettighet skal for ethvert menneske tilhørende ens jurisdiksjon være umistelig og uavhendelig - uten unntak, har menneskeretts-konvensjonene lovbestemt. Det er bare uforfalsket nødverge, altså tvingende nødvendighet (emergency), som kan lovliggjøre en offentlig menneskeretts-krenkelse overfor et eller flere mennesker - men da må krenkelsen uforfalsket være tvingende nødvendig og midlertidig for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte - uten er den pågående grov kriminalitet.

   Som innledningsvis lovbestemt i blandt annet Menneskerettserklæringen:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art (...)
   - Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden"

   Det er i og for alle menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen Art 30 (UDHR) lovbestemt - at:
   "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og som fremgår av blandt annet CCR Art 4:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."


   Menneskerettighetene er alle således absolutt enhvers ukrenkelige minste-garanti og nødvendighet i sin jurisdiksjon.

   Alt dette har blandt annet som konsekvens at absolutt ingen offentlig politikk eller ansatt eller avgjørelse lovlig kan forfalske, ned-prioritere
, bagatellisere eller neglisjere en eller flere menneskerettigheter overfor et eller flere mennesker.

   Offentlig ansatte som på noen som helst måte er menneskeretts-krenkere er menneskeretts-tyver og er de farligste slags kriminelle som finnes. Dette er et selvinnlysende faktum.

   Politikere eller andre offentlig ansatte som er skyldige eller medskyldige i å krenke en menneskerettighet er kriminelle og må real-kompetent og effektivt snarest mulig straffeforfølges og stoppes. Hvor mange eller hvem enn de er. Å unnlate dette er blandt annet diskriminering og krenkelse av likhet for loven og krenkelse av the rule of law.

   De felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene er både internasjonale og nasjonale faktisk gjeldende lovbestemmelser og lov og rett. Med forrang i forhold til alt annet av offentlige lover, regler og avgjørelser.

   Alt dette skal sikre at ingen politikere eller offentlig ansatte med handling eller unnlatelse krenker, diskriminerer eller usynliggjør et eller flere medmennesker.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/posts/4417164728304422/

   Rino Hansen:
   Menneskerettigheter???.

   Rune L. Hansen:
   Som sagt, Rino Hansen, menneskerettighetene er både nasjonal og internasjonal faktisk gjeldene lov og rett - med forrang status i forhold til absolutt alt annet av offentlige lover, regler og avgjørelser.

   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, fredag 06. august 2021: 

   
Omkring 13 og 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Halvt lett overskyet, oppmot laber bris (laber, dvs. svak, mild, dempet) og omkring 18 pluss-grader klokken 11. Med omkring 24 pluss-grader og noe mild bris utover eftermiddagen. Med mellom 21 og 20 pluss-grader klokken 19. Jeg har vel i de siste uker gjort ferdig til omtremt 50 liter kimchi - og det er antagligvis mere enn rikelig nok til neste års samme slags dyst. Årets første tidligste epler og plommer har såvidt begynt å modne - og tenker jeg å tillage blandt annet særlig ny forsyning med natur-eddik nu med efter hvert. Iøvrig har jeg de siste uker også blandt annet plukket og spist litt planter og flere slags sorter bær jeg føler for. Noe bearbeider jeg selvfølgelig også. Jeg plukker og spiser bare litt slikt av bær i år. De mange søtmisplene (Amelancier) i den store hagen her har små-fuglene plukket og spist omtrent alt fra, før meg. Men jeg og hundene har plukket og spist litt flere sorter stikkelsbær de siste uker. Pluss blandt annet blåbær, solbær, rips og bringebær. Så veldig mange slags forskjellige givende og frodige prosesser i landskapet på gang. Dog, jeg fortsatt mest bare eksisterer i og med det hele alt og forsøker å overleve og å prioritere. Mørkt og ned mot 19 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 07. august 2021: 

   
Omkring 19 og 18 pluss-grader Celsius og noe bris her ute i natt. Overskyet, tildels yr og noe vind og ned til omkring 17 pluss-grader utover formiddagen. Uten nedbør med omkring 19 pluss-grader frem mot klokken 16.30. Dunkelt halv-mørkt, stille og 15 pluss-grader klokken 22.30. Mørkt og ned mot 14 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, søndag 08. august 2021: 

   
Omkring 13 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett litt skyet, en nokså umerkelig bris og 19 pluss-grader klokken 12. Jeg nevnte kimchi og 50 liter for et år her i dagboks-notatene i forgårs. Noen som leser dette undrer kanskje på dette. Jeg spiser selvfølgelig ikke så mye kimchi i lopet av et år. De 50 liter er fordelt på forskjellige beholdere med vann-lås eller tilsvarende funksjonell forsegling. Og innholdet og dets fermentering i hver beholder er og blir forskjellig. Både kvaliteten og smaken på innholdet blir forskjellig, i forhold til mange forskjellige faktorer. Ingrediensene som benyttes, kvaliteten og mengden salt som benyttes, temperaturene og luft-kvaliteten omkring underveis, årstidene, etc. Dessuten så erstatter jeg i løpet av året i forskjellig grad det som forbrukes med påfyll. Og lærer og eksperimenterer og studerer mye underveis. Ikke alt blir vellykket eller likså vellykket og noe må kanskje kastes i komposten eller direkte i landskapet. Det er mange forskjellige muligheter og regler man kan forholde seg til angående kimchi. Dette lille her nu bare tilfeldigvis nevnt i forbifarten av meg, Halvt lett skyet og oppp mot 21 pluss-grader klokken 14.30. Tildels tilnærmet overskyet og ned mot 19 pluss-grader frem mot klokken 19. Overskyet, lett yr og 17 pluss-grader klokken 21.30. Mørkt, fuktig og 15 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, mandag 09. august 2021: 

   
Mørkt for det meste, stille og omkring 14 pluss-grader Celsius her ute i natt. Litt halv-mørkt og litt lett yr klokken 05.10. Overskyet og oppmot 21 pluss-grader utover dagen, efter hvert med regn og yr utpå eftermiddagen. Overskyet, vått og ned mot 17 pluss-grader klokken 19. For det meste regn og yr utover kvelden, med 15 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 09.08. 2021:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10158036642666875

   Og disse skal man fortsette å stemme på.....

   "En kjent stortingspolitiker, hvis navn skal forbli ukjent, sendte meg denne for noen dager siden;

   «UD preges av kjennskap og vennskap og mange som bedriver privatpraktiserende diplomati gjerne til egen vinning. Målet er å holde seg inne med ledelsen og ledelsens mål er å holde seg inne med utenlandske statsledere (særlig FN). Og med 40 milliarder bistandskroner i sekken åpnes de fleste dører. Resultatet er internasjonale toppstillinger på rekke og rad. For å få dette til kan man ikke tråkke utenlandske ledere på tærne… Ap og H veksler på å inneha vervet som utenriksminister og begge partiene er tjent med at alt fortsetter som før. I andre land har vi et ord for slikt. Skal for øvrig bli interessant å se hvor dagens utenriksminister og statsminister ender opp dersom det skulle bli en ny regjering.»

   De stjeler oljepengene våre og gir bort landet vårt, bit for bit
   https://resett.no/2021/08/08/de-stjeler-oljepengene-vare-og-gir-bort-landet-vart-bit-for-bit/
   resett.no
   De stjeler oljepengene våre og gir bort landet vårt, bit for bit
   Og hvis du tror de skjems, Så tar du feil! De mener tvert i mot at de er i det godes tjeneste. At de gjør det riktige. At de har monopol på moral, etikk og politikk. At de er på parti med Gud, Allah og Buddha. De mener at de gjør oss andre en tjeneste. Med liten eller ingen yrkeserfaring,

   *

   Anders Farstad:
   Hvordan utfordre denne korrupsjonen? Noen må da stå ansvarlige - på et eller annet nivå? Eller er hele det politiske Norge så fullstendig gjennomkorrupt - at ingen tør å røre ved beslutningene?

   Mariann Westrum:
   Nei, skal ikke stemme på disse pasientene :(

   Jens Stedje Gursli:
   Veldig bra belyst. Når det kommer til stykket så er mange politikerne bare populister som følger sine private motiver og styrt av sine egne behov hvor makt og egne økonomiske interesser ligger til grunn.

   Runar Torstensen:
   Intet nytt under solen. Korrupt fra A til Å

   Edith Kristense Bjørnestad:
   NEI. Skal ikke stemme på de.

   Rune L. Hansen:
   I et menneskeretts-perspektiv skal og må offentlig inntjente og brukte penger fordeles anstendig i og for ens egen jurisdiksjon for å fjerne økonomisk ulikhet som ikke er tvingende nødvendig. Og all bruk av offentlige penger til andre eller andre steder må tilsvarende være tvingende nødvendig. Det er det samfunn og integritet handler om!

   Rune L. Hansen:
   Å krenke dette menneskeretts-prinsipp er kriminalitet.

   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, tirsdag 10. august 2021: 

   
For det meste regn og yr og mørkt og omkring 15 til 13 pluss-grader Celsius her ute i natt. Halvt overskyet og omkring 17 pluss-grader klokken 12.30. Tildels lett overskyet og opp til omkring 20 pluss-grader utover eftermiddagen. Helt og delvis overskyet også videre frem mot klokken 21.30 med ned mot 15 pluss-grader. Mørkt og 13 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, onsdag 11. august 2021: 

   
Mørkt, stille og omkring 13 til 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Tildels noe overskyet og tildels spredt lett skyet og opp til omkring 20 pluss-grader utover dagen. Med 17 pluss-grader klokken 18.30. Mørkt og i underkant av 13 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, torsdag 12. august 2021: 

   
I underkant av 13 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lett tildels overskyet, noe nesten umerkelig bris og opp til omkring 18 pluss-grader frem mot klokken 10.30. Med tildels gråligere himmel videre frem mot klokken 13.30. Med litt yr omkring 15.30.tiden. Og tildels med yr og ned mot 17 pluss-grader videre mot klokken 19.30. Mørkt og ned mot 13 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.08. 2021:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10222321028229335

   Kjernen og det sentrale i menneskeretts-konvensjonene

   Kjernen i menneskeretts-konvensjonene er Verdenserklæringen om Menneskerettighetene (UDHR), som ble vedtatt av De forente nasjoner (UN) sin tredje generalforsamling den 10. desember 1948. Erklæringen ble vedtatt med 48 lands ja-stemmer. Ingen land stemte mot. Åtte land avsto fra å stemme. Menneskerettighetserklæringen er oversatt til omkring 330 språk perr 2004.

   Denne Menneskerettighetserklæringen tra 1948 ble utvidet i de efterfølgende ytterligere konkret offentlig forpliktende menneskeretts-konvensjonene. Både menneskerettserklæringen og menneskeretts-konvensjonene uttrykker og fremhever at det handler om - sitat:

   "Anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden,
   da tilsidesettelse av og forakt for menneskerettighetene har ført til barbariske handlinger som har rystet menneskehetens samvittighet, og da framveksten av en verden hvor menneskene har tale- og trosfrihet og frihet fra frykt og nød, er blitt kunngjort som folkenes høyeste mål,
   da det er nødvendig at menneskerettighetene blir beskyttet av loven for at menneskene ikke skal tvinges til som siste utvei å gjøre opprør mot tyranni og undertrykkelse,
   da det er viktig å fremme utviklingen av vennskapelige forhold mellom nasjonene,
   da De Forente Nasjoners folk i Pakten på ny har bekreftet sin tro på grunnleggende menneskerettigheter, på menneskeverd og på like rett for menn og kvinner og har besluttet å arbeide for sosialt framskritt og bedre levevilkår under større Frihet,
   da medlemsstatene har forpliktet seg til i samarbeid med De Forente Nasjoner å sikre at menneskerettighetene og de grunnleggende friheter blir alminnelig respektert og overholdt,
   da en allmenn forståelse av disse rettigheter og friheter er av den største betydning for å virkeliggjøre denne forpliktelse, (...)
   denne Verdenserklæring om menneskerettighetene som et felles mål for alle folk og alle nasjoner, for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blant folkene i medlemsstatene selv og blant folkene i de områder som står under deres overhøyhet."

   Dette er kjernen og det sentrale i alle de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene. Like, ukrenkelige og umistelige rettigheter for absolutt enhver - som forplikter absolutt alle offentlige myndigheter, instanser og mennesker. Hverken UN, konger, statsministre, dommere eller andre kan lovlig unnlate, forfalske eller krenke dette.

   Sagt med andre ord - kan ingen menneskerettighet bli forstått uten å forstå dette. Man må altså først forstå HVA en menneskerettighet er. Først og fremst at enhver menneskerettighet er og skal være umistelig og ukrenkelig for absolutt enhver tilhørende ens jurisdiksjon.

   Det er selvfølgelig bare uforfalsket nødverge, altså tvingende nødvendighet (emergency), som kan lovliggjøre en offentlig menneskeretts-krenkelse overfor et eller flere mennesker - men da må krenkelsen være tvingende nødvendig og midlertidig for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte - uten er den pågående grov kriminalitet.

   Her nu skal jeg gjengi et noe tilfeldig valgt menneskerettigheter fra blandt annet UDHR. Offentlige myndighets-representanter eller andre som på noen måte medvirker i eller for å krenke en eller flere av disse eller andre menneskerettigheter gjør seg altså til menneskeretts-tyver og kriminelle:

   Art 16:
   "1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning.
   2. Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke av de vordende ektefeller.
   3. Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Art 22:
   "Enhver har som medlem av samfunnet rett til sosial trygghet og har krav på at de økonomiske, sosiale og kulturelle goder som er uunnværlige for hans verdighet og den frie utvikling av hans personlighet, blir skaffet til veie gjennom nasjonale tiltak og internasjonalt samarbeid i samsvar med hver enkelt stats organisasjon og ressurser."

   Art 25:
   "1. Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser, og rett til trygghet i tilfelle av arbeidsløshet, sykdom, arbeidsuførhet, enkestand, alderdom eller annen mangel på eksistensmuligheter som skyldes forhold han ikke er herre over."

   Art 28:
   "Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring."

   Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   *

   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, fredag 13. august 2021: 

   
Mørkt, stille som vanlig og omkring 13 til 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig overskyet og omkring 16 pluss-grader frem mot klokken 11. For det meste regn og yr frem mot klokken 18.30 og ned til 13 pluss-grader. Dunkelt, vått, tildels yr og ned mot 12 pluss-grader frem mot klokken 22. Mørkt, lett yr og 12 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, lørdag 14. august 2021: 

   
Mørkt, nokså mye regn og yr og omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt og utover dagen. Vått og 13 pluss-grader klokken 15. Med delvis overskyet og 15 pluss-grader klokken 20. Halv-mørkt, vått og 12 pluss-grader klokken 22. Mørkt og stjerner mot midnatt.
   
---
---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, søndag 15. august 2021: 

   Mørkt, vått og tildels regn og yr og omkring 12 til 10 pluss-grader Celsius det meste av natten. Overskyet, vått, tildels yr og omkring 14 pluss-grader utover dagen. Med ned til omkring 12 pluss-grader frem mot klokken 22 og dunkelt. Mørkt, vått og 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, mandag 16. august 2021: 

   
Mørkt, vått, tildels litt yr og omkring 10 og 9 pluss-grader Celsius det meste av natten her ute. Solen i øst, spredt lett litt skyet og 10 pluss-grader klokken 08. Tildels slørete himmel og opp til omkring 17 pluss-grader utover formiddagen. Spredt lett skyet og ned mot 16 pluss-grader klokken 18. Mørkt og 12 pluss-grader mot midnatt.

---
---

   Rune L. Hansen, 16.08. 2021:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10222342412003916

   Menneskeretts-konvensjonene og stortings-valget i Norge 13. september 2021

   Nå har jeg og min familie av den politiske nepotismen i Norge grundig blitt forfulgt, mishandlet, terrorisert, torturert, utplyndret og ødelagt i 30 års tid. Mange vet det og later som ingenting eller ønsker eller klarer lite eller ingenting for å få det stoppet.

   Noen til og med sier eller tror jeg er paranoid som sier det og derfor at det er som fortjent, til tross for forlengst meget omfattende fakta og dokumentasjon offentlig som mangfoldig og klart og tydelig viser at vi hele veien har vært og er påført dette av en ondsinnet, løgnaktig og menneske-foraktende politisk offentlig nepotisme og mafia-virksmhet som enda er rådende. Som enda er rådende og er et terror regime som massivt, systematisk og groteskt fortløpende mishandler og ødelegger medmennesker og familier og mere eller mindre skjult plager og utplyndrer sivilbefolkningen.

   Mange er tildels fornøyd med hvordan forholdene er i vårt land og klarer ikke å forestille seg at det fort og plutselig kan bli meget verre for enda mange flere og seg selv. Men med en rådende politisk offentlig nepotisme som systematisk forfalsker, diskriminerer og ignorerer og stjeler sivilbefolkningens menneskerettigheter og nasjonens integritet, er den offentlige korrupsjonen og mafia-virksomheten stadig mere selv-forsterkende på ødeleggelsens vei. Vi har sett det og ser det i land efter land, til alle tider. Det er mest menneskeretts-tyvene og deres medspillere og indoktrinerte som er fornøyd underveis og i det lengste.

   Stortings-partiene har gjort offentlig korrupsjon og mafia-virksomhet til en karrriære-vei for seg selv og sine medspillere. Hvem av de som er og blir verst i sin egoisme og i menneskeretts-krenkelser er ikke lett å se for en splittet og indoktrinert sivilbefolkning. Og hvilken betydning, om noen særlig, har eventuelle forskjeller? Og hvordan elementært forstå dette?

   Først og fremst må eventuelle valg-kandidater forplikte seg til ikke bare i ord men i utvetydig og effektiv handling 100 prosent å respektere og beskytte absolutt enhver borgers alle umistelige og uavhendelige uforfalskede menneskerettigheter. Inklusivt også nasjonens integritet og selvstendighet. At det ikke er rom for noen unntak er meget viktig, fordi et eller flere unntak i praksis betyr og innebærer at menneskerettighetene automatisk bagatelliseres, ned-prioriteres og ødelegges - og dermed er og blir den offentlige forvaltningen åpen for korrupsjon og offentlig mafia-virksomhet.

   Likså meget viktig er at enhver mulig eller reell offentlig menneskeretts-krenkelse for og av enhver enkelt, gratis og effektivt real-kompetent kan straffeforfølges og repareres. Uansett hvem eller hvor mange som har medvirket i eller for krenkelsen(e). Uten at dette kan skje vil enhver menneskerettighet i realiteten være fiktiv.

   Det er i menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen Art 30 (UDHR) lovbestemt - at:
   "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."
   Og som innledningsvis er lovbestemt i blandt annet Menneskerettserklæringen, at:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art"

   Det alltid eneste unntak som kan lovliggjøres, er hva som ligger i begrepet lovlig og uforfalsket nødverge (emergency / nødsituasjon) og tvingende nødvendighet. Hvilket blandt annet innebærer for en kortest mulig tid - og reell forholdsmessighet - med snarest mulig gjenopprettelse som aktiv og reell hensikt - også i praksis. Og at absolutt ingen menneskerettighet (inklusivt heller ingen adekvate lovlige faktum) skal kunne forfalskes eller neglisjeres.

   Menneskeretts-forpliktelsen for den offentlige forvaltningen er altså enkel og lett-forståelig, når den ikke forfalskes. Forfalskes den, ned-prioriteres eller ignoreres den, så kan absolutt hva som helst av urett når som helst skje.

   Hvem og hvilkne valg-kandidater er villige til å ta menneskeretts-forpliktelsen uforfalsket på alvor? Dette er det meget meget viktige spørsmålet.

   Det er stortingsvalg i Norge mandag 13. september 2021.

   Er valget ekte eller kriminelt mellom pest og kolera? Og forstår vi forskjellen og hva den innebærer?

   *

   Mona Rodian:
   Jeg tror på det siste spørsmålet ditt,så derfor....

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/posts/4119444628181783/

   Toni Stannov:
   Jeg ved du taler sandt - mit mareridt har varet i 26 år… :(

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/posts/4450574788296749/

   Kyrre Wiik:
   FOR MEG BLIR VALGET ENKELT.
   Jeg skal velge mellom Globallistene/Europavevegelsen
   og Antigloballistene.
   Dvs Stortingspartiene på den ene siden og Demokratene på den andre siden.

   Rune L. Hansen:
   Er det noen av de som tar menneskeretts-forpliktelsen på alvor, Kyrre Wiik?

   
---

   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/posts/4531102830273689/

   Kent Isai Hemmingby:
   PDK

   Rolf Schou:
   De har vært, mer en redde deg, Rune. L. Hansen, derfor pleier de, å angripe folk, direkte, slik de har gjort med deg, antar jeg!

   
---
---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 17. august 2021: 

   Mørkt, stille og omkring 12 til 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omkring 15 pluss-grader klokken 11. Dus sol, lett overskyet og 17 pluss-grader klokken 13. Mindre overskyet og noe svak bris utover eftermiddagen. Halv-mørkt og 12 pluss-grader klokken 22. Mørkt og 11 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, onsdag 18. august 2021: 

   
Mørkt, stille og omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig himmel, 12 pluss-grader og ankommende lett yr klokken 09. Med nesten umerkelig yr og opp mot 13 pluss-grader videre utover formiddagen. Tildels mindre overskyet og omkring 14 og 15 pluss-grader utover eftermiddagen. Noe dunkelt og 12 pluss-grader klokken 21.45. Mørkt og i underkant av 13 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 19. august 2021: 

   
Mørkt, stille og omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett litt skyet og 13 pluss-grader klokken 09. Helt og delvis skyet og opp til omkring 17 pluss-grader utover dagen. Halv-mørkt og 12 pluss-grader klokken 22. Mørkt og 12 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, fredag 20. august 2021: 

   Omkring 12 til 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig overskyet og 12 pluss-grader klokken 09. Spredt skyet og omkring 15 pluss-grader klokken 12.30. Delvis overskyet og omkring 14 pluss-grader frem mot klokken 15. Spredt lett skyet og 12 pluss-grader klokken 20.30. Mørkt og ned mot 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 20.08. 2021:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10158055399076875

   Straffeprosessloven § 64.

   Kjekt å vite, dersom du skal anmelde en embetsperson:

   § 64.
   "Kongen i statsråd avgjør spørsmålet om tiltale når det gjelder straffbare handlinger i tjenesten av embetsmenn og andre tjenestemenn tilsatt av Kongen. Riksadvokaten kan likevel beslutte at forfølgingen i en slik sak skal innstilles på grunn av bevisets stilling eller fordi straff ikke kan anvendes på forholdet.
Kongen i statsråd avgjør dessuten spørsmålet om å unnlate påtale etter § 69 når det gjelder:
   1) lovbrudd som kan straffes med fengsel inntil 21 eller 30 år,
   2) overtredelser av straffeloven kapittel 17 eller §§ 151 til 154"

   *

   Rune L. Hansen:
   Med andre ord er Straffeprosessloven § 64 meget grovt ulovlig i henhold til menneskeretts-konvensjonene! Både fordi den krenker prinsippet om likhet for loven og fordi den gir "kongen i statsråd" allmakt og dessuten "riksadvokaten" omtrent det samme!
   Straffeprosessloven § 64 er dessuten også nok et eksempel på at den samme politiske nepotismen stadig vedtar grovt ulovlige lovbestemmelser for å beskytte sine forbrytelser!

   
---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, lørdag 21. august 2021: 

   
Mørkt og omkring 8 og 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Nokså skyfritt og opp til omkring 17 pluss-grader utover dagen. Ned mot 13 pluss-grader klokken 20. Mørkt, full-månen noe lavt sørlig og 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, søndag 22. august 2021: 

   
Mørkt og omkring 10 til 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett litt skyet lys blå himmel og opp til omkring 17 pluss-grader utover formiddagen. Og opp til 20 utover eftermiddagen. Mørkt, stjerner, full-månen noe lavt sørlig og ned mot 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, mandag 23. august 2021: 

   
Mørkt og omkring 10 til 8 pluss-grader Celsius her ute også i natt. Halvt lett og dust overskyet og 15 pluss-grader klokken 11. Nokså skyfritt og 18 pluss-grader klokken 13.30. Mørkt, månen sør-østlig og i underkant av 11 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, tirsdag 24. august 2021:

   
Omkring 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Dust overskyet og 13 pluss-grader klokken 09. Med 16 pluss-grader klokken 13. Opptil 18 pluss-grader frem mot klokken 16.30. Mørkt, stille, antydning til yr og omkring 15 til 14 pluss-grader klokken mot midnatt.
   
---
---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, onsdag 25. august 2021: 

   
Mørkt, tildels yr og omkring 15 til 14 pluss-grader Celsius her ute i natt. Omkring halvt til mindre og lite skyet og opptil 18 pluss-grader og noe svak bris utover dagen frem mot klokken 18 med ned mot 16 pluss-grader. Mørkt, stjerner, litt avtagende måne i øst, noe bris og ned mot 14 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, torsdag 26. august 2021: 

   
Mørkt, stjerner, månen sørlig og omkring 14 til 13 pluss-grader Celsius her ute i natt. Solen over horisonten i øst og 13 pluss-grader klokken 08. Skyfritt utover dagen, med omkring 20 pluss-grader frem mot klokken 15. Ned mot 18 pluss-grader klokken 17. Mørkt klokken 22. Mørkt, månen i øst, stille og omkring 15 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, fredag 27. august 2021: 

   
Mørkt, den avtagende månen nokså høyt sørlig og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute klokkrn 05 i natt. Spredt lett litt skyet og 20 pluss-grader klokken 15. Med ned mot 16 klokken 19. Mørkt, stjerner og 12 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, lørdag 28. august 2021: 

   
Omkring 12 til 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Nokså lysnet, den avtagende månen nokså høyt sørlig, stille og 9 pluss-grader klokken 06. Skyfritt og 14 pluss-grader klokken 09.30. Med 19 pluss-grader klokken 13 og videre frem mot klokken 16.30. Nokså mørkt og ned mot 12 pluss-grader klokken 22. Mørkt og 11 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, søndag 29. august 2021: 

   Mørkt, stjerner, månen nokså høyt i øst og 10 pluss-grader her ute klokken 03.30 i natt. Skyfritt og 14 pluss-grader klokken 09. Opptil 21 pluss-grader utover dagen, 20 klokken 16. Ned mot 14 klokken 21. Mørkt, stjerner og 12 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 29. 08. 2021:  
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10222408070005325

   Menneskeretts-konvensjonenes enorme tyngde

   De felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene med Menneskeretts-erklæringen (UDHR) fra 1948 i spissen er suverent den største og viktigste oppfinnelse noensinne i menneskehetens historie. Menneskers og kultures mest sentrale erkjennelser og erfaringer gjennom alle tider og steder er kortfattet, presist og lett-forståelig sammenfattet i den harmoniske helhet i
menneskeretts-konvensjonene. Felles verdier og nødvendigheter som har vært og er selvinnlysende minste-garantier for gode og sannferdige samfunn. Likhet for loven og absolutt enhvers alltid umistelige, ukrenkelige og uavhendelige alle menneskerettigheter i ens jurisdiksjon er det helt sentrale i menneskeretts-konvensjonene. Menneskeretts-konvensjonene er nærsagt altomfattende og altomfattende hensynsfulle.

   Et genialt konsept, tilstrebet alle steder i verden til alle tider, men i forskjellig grad med katastrofale konsekvenser underveis korrumpert eller neglisjert og forfalsket.

   Menneskeretts-konvensjonene og deres innhold er alltid
lex superior - altså øverste myndighet. Alle andre offentlige lov-bestemmelser, regler og avgjørelser må hundre prosent være i samsvar med og adlydende absolutt alt innhold i menneskeretts-konvensjonene, for å kunne være lovlig og ikke (både nasjonalt og internasjonalt) kriminalitet - det er the rule of law, lovlydighet.

   Mennesker som i praksis setter seg selv eller andre over noe av innholdet i menneskeretts-konvensjonene er menneskeretts-tyver og kriminelle, eller de gjør det i nødverge. Det er bare uforfalsket nødverge, altså tvingende nødvendighet (emergency) - inklusivt tvingende nødvendige distinksjon, som kan lovliggjøre en offentlig menneskeretts-krenkelse overfor et eller flere mennesker - men da må krenkelsen uforfalsket være tvingende nødvendig og midlertidig for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte - uten er den pågående grov kriminalitet.

   Det har vært en langvarig og omfattende organisk historisk prosess for å sammenfatte og ferdiggjøre menneskeretts-konvensjonene. De er blandt annet som en slags utvidet versjon av De 10 budene som Moses presenterte på to sten-tavler for mere enn tre tusen år siden, hvordan enn de fremkom. Blandt annet også USA sin grunnlov har meget til felles med menneskeretts-konvensjonene. Likesom hele den judeo-kristne tradisjon har sine dype røtter særlig i forståelse av rettferdighetens prinsipp.

   Nærsagt ingen menneskers som vil fremstå som seriøse våger å fremstå som motstandere av menneskeretts-konvensjonene og deres menneskerettigheter, men hva noen sier kan være det motsatte av hva de gjør, eller noen kan si så forskjellig og være falske. Dobbel-moral er for de gjennom-korrupte. Og i bestrebelser og posisjon for makt, penger, karriære, sær-interesser eller egoisme kan mennesker være eller bli temmelig så falske eller unnlatende. Og det er hva mange som beskytter hverandre i offentlige forvaltninger og instanser har blitt - med katastrofale konsekvenser for medmennesker og verden. Offentlige menneskeretts-krenkelser er grov kriminalitet. Og slik kriminalitet som ikke effektivt og real-kompetent straffeforfølges er smittsomt.

   At noe i menneskeretts-konvensjonene (inklusivt samsvarende lovbestemmelser) forfalskes, bagatelliseres, ned-prioriteres eller ignoreres i eller av den offentlige forvaltningen er livs-farlig og katastrofalt. De katastrofale konsekvensene kan komme både langsomt og plutselig.

   Det er fristende for mange, om de makter det, å sette seg selv og sine medspillere over lov og rett - og å påstå at de er lov og rett. Og når de ser at andre gjør det eller det har vedvart lenge så blir det enda mere fristende.

   Får en eller flere offentlige menneskeretts-krenkelser pågå eller smitte så blir de i forskjellig grad offentlig mafia-virksomhet og epidemiske eller pandemiske. Samtidig promoterer de i stigende grad allslags perversiteter og motsatt lov og rett - og tiltrekker seg og samler og premierer stadig flere perverser, lett-lurte, dumme og kriminelle. Dette er selvinnlysende sannheter.

   Eksempelvis har hva som skjedde omkring president-valget i år 2020 i USA en langvarig slik forhistorie med forskjellige slags mere eller mindre skjulte offentlige menneskeretts-krenkelser. Blandt annet og særlig økonomisk diskriminering. Diskriminerings-forbudet hadde forlengst i mange ti-år på det sentrale området som er økonomi blitt ignorert og forfalsket til å bety at enhver hadde like muligheter. Med andre ord så de mest penge-fikserte, grådige, heldige og samvittighetsløse automatisk ble premiert - med påstand om at alle andre også hadde de samme muligheter. Og derfor med påstand om å være rettferdig kapitalisme. Penger er makt og makt er penger under slike forhold - jo mere dess verre. 

   Donald Trump var president i USA fra år 2016 og fremover. Han hadde reell og troskyldig rettferdighets-sans og forstand og solid integritet og hadde som særlig mål å få slutt på korrupsjon og krenkelser. Av den grunn ble han av korrupte og allslags krenkere og deres medspillere stadig og meget angrepet, foraktet og forsøkt fjernet. Også av særlig hovmodige egoister som trodde seg å vite bedre, selvfølgelig.

   De ville alle ha ham fjernet og erstattet med noen som kunne oppfylle alle deres kriminelle ønsker! Valget falt på den komplett korrupte dumrian, Joe Biden - en mann som lett kunne la seg dirigere og lede til absolutt hva som helst kriminelt! De satset alt hva de kriminelt kunne for med allslags svindel å få denne Joe Biden innvalgt som ny president i USA.

   Det ble en gigantisk og avslørende katastrofe for USA og for hele verden! Fullstendig motsatt lov og rett ble plutselig helt rådende og styrende politikk for USA! (Noe som iøvrig automatisk blir tendensen når
menneskeretts-konvensjonene ikke hundre prosent respekteres av offentlig ansatte!) Mange slags kriminelle, inkompetente og perverser samlet seg om å bskytte "klovnen" Joe Biden - og ble videre rekrutert og premiert av deres virksomhet. Samtidig sier denne Joe Biden og hans medspillere at menneskerettene er helt sentrale for deres politikk, og ikke perifere. Og mener i praksis selvfølgelig som vanlig det fullstendig motsatte!

   Slik kan det gå når mennesker - og ikke
menneskeretts-konvensjonene som lex superior og the rule of law - gies makt! Menneskeretts-konvensjonene uforfalsket er hundre prosent den mest elementære nødvendighet for ethvert samfunn.

   Problemet "med"
menneskeretts-konvensjonene enda, er at så mange hermer efter de kriminelle i å bagatellisere og forfalske hva menneskeretts-konvensjonene faktisk er og sier. Og hvor nærsagt altomfattende de faktisk er. Kriminelle og deres medspillere og karriære-maskineri misliker lovlydighet - de vil heller ha ulovlige lovbestemmelser og avgjørelser og nyttige mennesker å underordne seg - hvor katastrofalt det enn er for medmennesker og verden.

   *

   Harald Myrhaug:
   Helt enig, men jeg tror du mister mange lesere ved å skrive så langt - eller driver du bare med copy/paste?

   Rune L. Hansen:
   Vel, Harald Myrhaug, jeg forsøker alltid i det jeg skriver å være optimalt kortfattet, samt hundre prosent respekterende alle menneskeretts-konvensjonene og deres innhold. Problemet med dette er at folk flest både i vårt land og de fleste andre land har myndighets-representanter som både forfalsker og bagatelliserer menneskerettighetene!

   Harald Myrhaug:
   Jeg liker det du skriver!! :)

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/posts/4156813107778268/

   Kirsten Skovbo:
   Så suverænt beskrivelse som det kan siges

   Vidar Fagerholt:
   Dette er en solid knytteneve midt i trynet på manglende forståelse for menneskerettighetene. På mange plan. Superior - Rune L. Hansen.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/posts/4489884337699127/

   Ivar Gran:
   Når fikk Trump reell, troskyldig rettferdighetssans og forstand? Og ikke minst, hvor i alle dager har du det fra at Trump har solid integritet? Å hevde at Trump har bidratt til å redusere krenkelser i det amerikanske samfunn er latterlig! Ingen enkeltperson har de siste 100 år skapt så stor splid mellom folkegruppene som utgjør USA som Trump, ingen andre har spydd opp så masse dritt og usannheter om andre mennesker og grupper av mennesker som han. Ingen krenker som Donald. Hvis Biden ifølge deg er en dumrian, så vil Trumps kognitive potensial til sammenligning ligge nært opptil en kokosnøtt! Rune L. Hansen, siste halvdel av dette innlegget kan i beste fall beskrives som spekulativt . I verste fall, et utilgivelig forsøk på å spre løgn. Hvor har du vært de siste 6 årene, på månen kanskje? Dette er så svakt at jeg har vansker med å tro at du mener det du skriver. Hvilke kilder, og i hvilke miljøer finner du belegg for påstandene dine? Trump presterte å bli valgt som president i USA, DET er imponerende. Bortsett fra tittelen er alt annet med Trump….bare irriterende….At du har tro på dette mennesket, er greit for meg, men å knytte han og USA-valget til menneskerettigheter, er en grov bom.

   Rune L. Hansen:
   Det du skriver i din kommentat, Ivar Gran, bekrefter bare ytterligere hva jeg skriver i mitt innlegg. I så måte er din kommentar typisk og ikke overraskende. Iøvrig handler mitt innlegg hverken om hva jeg har tro på eller om Donald Trump.

   Jeannette Nyquist:
   Det er godt at Åpenhetsloven og EU beslutninger nå vil pålegge norske bedrifter å etterleve menneskerettighetene. Ansatte i norsk forvaltning og norske myndigheter har en lang vei å gå for å etterleve menneskerettighetene. Det har også mange enkeltmennesker. Det vil bli godt å leve når myndigheter, bedrifter og enkeltmennesker følger menneskerettighetene. Viktig arbeid.

   Rune L. Hansen:
   Ja, Jeannette Nyquist, men både Norges grunnlov og straffeloven, med meget mye mere, pålegger oss alle og enhver å respektere og sikre alle menneskeretts-konvensjoner og menneskerettigheter. Men kriminelle bryr seg ikke om loven, dessverre.

   Jeannette Nyquist:
   Menneskerettighetene brytes av de fleste instanser og av mange bedrifter og individer. For ikke å snakke om barnevernet. Huff! Det må bli bedre for alle! Det er mange som bryter menneskerettighetene og loven. Og det er ikke i orden å utsettes for urett. Liv blir ødelagt. Så det må gå mot bedre tider!

   Baldur Hecht:
   Jeannette Nyquist viktig arbeid?, ja!!! Men jeg frykter her skjer ikke mer enn det siste 40år :(

   
---

   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10158424355453785/

   Tor Vinnu:
   True. I bear witness.

   
---

---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, mandag 30. august 2021: 

   Mørkt og omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel og omkring 13 pluss-grader frem mot klokken 08. Med 14 klokken 10 og 15 klokken 13. Spredt lett litt skyet og 18 pluss-grader klokken 14. Med 14 pluss-grader klokken 20. Dunkelt og 13 klokken 21. Mørkt og 12 klokken 22. Ned mot 10 pluss-grader mot midnatt.
   
   
---

---
*****

--31--
-- Dagboks-notater, tirsdag 31. august 2021: 

   Mørkt, stille (med unntak av en antagligvis melodramatisk ugle med en iscenesettelse) og omkring 11 og 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Noe disig hvitlig himmel først utover formiddagen. Halvt lett skyet og 15 pluss-grader klokken 12. Nesten skyfritt og 18 pluss-grader klokken 14.30. Mørkt, stjerner og 12 pluss-grader klokken 22. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 31.08. 2021:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10158072407106875

   Grunnloven § 104.

   Born har krav på respekt for menneskeverdet sitt. Dei har rett til å bli høyrde i spørsmål som gjeld dei sjølve, og det skal leggjast vekt på meininga deira i samsvar med alderen og utviklingssteget.
   Ved handlingar og i avgjerder som vedkjem born, skal kva som er best for barnet, vere eit grunnleggjande omsyn.
   Born har rett til vern om den personlege integriteten sin. Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for utviklinga til barnet og mellom anna sjå til at det får den økonomiske, sosiale og helsemessige tryggleiken som det treng, helst i sin eigen familie.

   *

   Unni Merle:
   Det lyder som om barnas vilje skal legges på vektskålen, men de blir ikke hørt!
   Derimot bemerkes at det alltid er en term på slutten av slike resonnement i loven som overgår den gode intensjonen innledningsvis!

   Rune L. Hansen:
   De forbeholder seg vilkårlighet, Unni Merle, men uten å ville innrømme det - for vilkårlighet er jo total-forbudt i menneskeretts-konvensjonene, så hvorfor sette de rette ord på det. De setter aldri de rette ord på sine forbrytelser. Tvert om, kidnapping og fangehold for eksempel kaller de "barnets beste".


   Rune L. Hansen:  
   Og når og hvordan ble "barnets beste" å frata mennesker deres umistelige og uavhendelige menneskerettigheter? Eller å utsette medmennesker for tortur og terror? Osv.

   Rune L. Hansen:
   Dagens norske stortings-politikere mishandler og utplyndrer sivilbefolkningen.


   Unni Merle:
   Rune L. Hansen
   Ja, de dekker seg bak «barnets beste»!
   Selv besteforeldre er «under pisken» av BV, og blir knust med et ødelagt liv på sine gamle dager pga sorg for sine barn og barnebarn!

   Rune L. Hansen:
   Og tenk på hvor meget trauma og ødeleggelse av familier og ødeleggelse av liv deres virksomhet genererer! Og splitt og hersk og eugenikk og frykt og utrygghet i samfunnet!
   De raserer menneskerettighetene, både nasjonalt og smittende videre i verden1 Og premierer og beskytter hverandres forbrytelser og seg selv1
   Å kalle det "barnevern" er som å kalle Gestapo og Stasi barnevern!
   Noe av det viktigste og mest sentrale som er lovbestemt i menneskeretts-konvensjonene er følgende lovbestemmelse:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."
   Og hvordan tolker de det? Som at de med alle sine medspillere skal ødelegge familier! Og som at de skal drive med menneskehandel og allslags menneskeretts-forbrytelser! Jo psykere dess bedre!
   Det norske folk må våkne opp og se hva stortings-politikernes virksomhet og deres nepotisme og medspillere har utviklet seg til å bli! En fullstendig grotesk politisk offentlig mafia-virksomhet! Hvor de bare beskytter og hjelper seg selv og hverandre, mens de febrilsk forsøker å unngå at for mange i sivilbefolkningen oppdager det! Derfor også frykter de at sivilbefolkningen leser og forstår menneskerettighetene og hva de er!
   Deres virksomhet er så grotesk og nedrig som noe kan bli!

   Unni Merle:
   Rune L. Hansen
   Det er tydeligvis ment slik siden ingen i offentligheten gjør noe for å stoppe denne behandlingen av befolkningen selv om Norge er dømt 11 ganger i EMD!
   De har ikke engang gjort noe med reparasjonsplikten de har som medlem av Europarådet!

   Rune L. Hansen:
   I det heletatt all deres forakt for og bagatellisering og forfalskning av menneskerettighetene og ECHR og Straffeloven viser med meget stor tydelighet, mildt sagt, at de har gjort politikk, instanser og forvaltning til en karriære-virksomhet for å beskytte seg selv og sine forbrytelser. Det er det triste faktum.

   Unni Merle:
   Rune L. Hansen
   Det er nok ikke tvil om at dette går ut på at politikeres egen karriere er det viktigste for dem!

   Rune L. Hansen:
   Ja, Unni Merle, deres egen karriære er viktigere for dem enn sivilbefolkningens menneskerettigheter!
   
   
---

---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq