----- Denne side: db202110.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
---  Oktober 2021 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, fredag 01. oktober 2021:

   Mørkt, tildels regn og yr og omkring 12 til 10 pluss-grader Celsius her ute i natt.
   
   Litt høst-løv har det allerede kommet på bakken her ute i de siste uker, men det kommer stadig mere nu fremadskridende. Jeg er glad for at jeg, de siste tyve års tid, særlig da i begynnelsen av de, også har plantet mange slags vintergrønne busker og trær. De er på viktige måter særlig mere beskyttet og beskyttende mot den harde vinteren enn løv-fellende vekster - samtidig som de utvetydig bidrar til frodighet og trivsel.
   Jeg oppdaget forleden dag at et løv-tre av typen Carya ovata (Shagbark Hickory) jeg plantet våren 2006 nu bærer frukter for første gang, ikke mange, men treet er ungt enda og ikke mange metrene. Det skal visstnok bære rikt når det blir større, nøtter i fruktene som skal være smakfulle og eftertraktet både for mennesker og dyr. Treet blir stort og flere hundre år efter hvert, og omkring 30 meter høyt.

   Overskyet, tildels med yr og regn og omkring 13 pluss-grader utover dagen. Mørkt, vått og 11 pluss-grader klokken 22. Et vind-drag i hele dag. Mørkt og 10 pluss-grader mot midnatt.

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 02. oktober 2021:

   
Mørkt, vått, tildels noe yr og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Mere og mindre skyet og tildels noe yr og omkring 10 til 14 pluss-grader utover dagen. Halv-mørkt og 10 klokken 20. Jeg har vært ute og hastig plukket oppmot 10 liter modne og gode druer i en bøtte, to slags blå druer, som vokser inntil vegger og tak her ute. Jeg kunne ha plukket mye mere og også andre steder her, men jeg vet enda ikke hva jeg skal gjøre med de. Det blir kanskje for ressurs-krevende nu for meg å tørke de. Jeg får se hvordan det blir med været og annet. Det er nokså store drue-klaser, men selve druene er variabelt på størrelse med hageblåbær. Her er mere enn ti sorter vel-etablerte hageblåbær som smaker og trives godt. Jeg plukket og spiste også hageblåbær, før fuglene og jorden rekker å ta alt, og litt bjørnebær og gjenværende aronia og tidlig-modne kiwibær, det har jeg gjort omtrent daglig i forbifarten de siste ukers tid. Og plukket i tillegg inn litt hasselnøtter, epler og hestekastanjer. Pærer og mangt annet har jeg ned-prioritert i år. Det har blitt et mangfoldig stadig mere stort og nyttig skattkammer her på eiendommen, nokså fullstendig usynlig og uoppdagelig for de fleste mennesker i dagens Norge. Til tross for at jeg nu i mange år har hatt mildt sagt meget lite tid og ressurser til vedlikehold, fremdrift og stell. Noe også sånn sett har jeg dog minimalt daglig fått gjort, under bestialske og groteske ytre forhold. Mørkt, noe vind-drag og omkring 12 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, søndag 03. oktober 2021:

   
Mørkt, noe vind-drag, litt antdninger til yr og omkring 12 til 14 pluss-grader Celsius her ute i natt. Vind, regn og yr og 13 pluss-grader frem mot klokken 10. Helt og delvis skyet, vind, tildels yr og regn og omkring 14 til 11 pluss-grader videre utover dagen frem mot klokken 20. Mørkt, vind og 11 pluss-grader klokken 20.30. Videre mot midnatt med nokså sterk vind og mye regn.
   
---
---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, mandag 04. oktober 2021: 

   Mørkt, vind og omkring 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis overskyet, tildels vind og nedbør og omkring 12 og 13 pluss-grader utover dagen. Mørkt, mye regn og 10 pluss-grader frem mot klokken 21.30. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.10. 2021:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10222578088535682

   Menneskeretts-konvensjonene og lovlydighet

   Verdens største og mest sentrale problem og katastrofe er politikere, dommere eller andre mennesker i offentlige forvaltninger eller instanser som medvirker i eller for å krenke en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker, eller som i praksis ikke respekterer at enhver uforfalsket menneskerettighet er og skal være umistelig og uavhendelig for absolutt ethvert menneske tilhørende ens jurisdiksjon!

   De felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene forutsetter og krever en annerledes forståelse enn mangelfulle og hovmodige gamle politiske forståelser. Under de gamle foreldede politiske forståelser var det visse utvalgte eller valgte mennesker som var eller hadde makten og myndigheten. Men under menneskeretts-konvensjonene er det menneskeretts-konvensjonene som har makten og myndigheten - og likhet for loven.

   
Menneskeretts-konvensjonene gir like, umistelige og uavhendelige rettigheter og forpliktelser til enhver tilhørende ens jurisdiksjon.

   Den gamle foreldede forståelsen av makt og politikk, som enda aktivt opprettholdes av terror regimer og deres medspillere, gjør mye skade og katastrofale ødeleggelser.

   Såkalte menneskeretts-forkjempere er splittet og fragmentert i et mangfold av sær-interesser som diskriminerende ønsker å fremstå som viktigere enn andre - og som mangler eller ikke ønsker helhets-perspektiv eller forståelse for hva en menneskerettighet er.

   De ønsker respekt for en menneskerettighet eller for noen menneskerettigheter, men ikke for alle samtidig. Dermed mere eller mindre bevisst bidrar de egentlig til aksept for menneskeretts-krenkelser og til manglende respekt og forståelse for hva en menneskerettighet er.

   E
nhver uforfalsket menneskerettighet er og skal være umistelig og uavhendelig for absolutt ethvert menneske tilhørende ens jurisdiksjon. Ingen ekte menneskerettighet skal kunne krenke en annen menneskerettighet.

   
Ingen menneskerettighet (inklusivt heller ingen adekvate faktum) skal kunne forfalskes eller neglisjeres.

   Det er bare uforfalsket nødverge, altså tvingende nødvendighet (emergency), som kan lovliggjøre visse menneskeretts-krenkelser overfor et eller flere mennesker - men da må krenkelsen være tvingende nødvendig og midlertidig for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte, med snarest mulig gjenopprettelse som aktiv og reell hensikt, også i praksis. - uten er den pågående grov kriminalitet.

   Mennesker som ikke tilhører ens nasjon eller jurisdiksjon skal ikke kunne forstyrre den sosiale trygghet eller andre menneskerettigheter i ens nasjon eller jurisdiksjon. Enhver slik forstyrrelse vil også være menneskeretts-krenkende.

   Men menneskerettighetene, demokrati og lovlydighet forutsetter at enhver mulig eller reell menneskeretts-krenkelse av enhver gratis real-kompetent effektivt kan offentlig straffeforfølges - og at eventuell reparasjon og gjenopprettelse skjer. Uten er 
menneskerettighetene, demokrati og lovlydighet fiktive og vilkårlige verdier.

   Uansett hvor meget ondt og dårlig myndighets-representanter gjør forholdene for enkelt-mennesker som tilhører ens land så har de alltid medspillere og indoktrinerte som fortier og forfalsker ondskapen som pågår. For offentlige terror regimer er det alltid viktig at mennesker som innsettes i offentlige stillinger er kriminelle og hyklerske nok. De vil optimalt ha en kontrollert og kontrollbar opposisjon og kompromisser og unnlatelser, for å kunne manipulere, plyndre og krenke sivilbefolkningen. De vil selv ha og være makten.

   Å unnlate å straffeforfølge forbrytelser eller forbrytere, uten å ha lovlige gode nok grunner for unnlatelsen, er i realiteten å gjøre seg medskyldig i forbrytelsene og med forbryterne.

   Å unnlate å straffeforfølge for eksempel innbrudd, voldtekt eller drap eller en eller annen gruppe av mennesker eller forbrytelser, det er egentlig å premiere kriminalitet.

   Et samfunn som ikke har ressurser til gratis, effektivt og real-kompetent å straffeforfølge en eller annen slags forbrytelser eller forbrytere, svikter kriminelt sine medmennesker. Ikke minst gjelder dette mennesker i den offentlige forvaltningen som aksepterer eller medvirker i eller for en eller flere menneskeretts-krenkelser overfor et eller flere medmennesker.

   
Det er i menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen Art 30 (UDHR) lovbestemt - at:

   "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og som det blandt annet innledningsvis er lovbestemt i menneskeretts-konvensjonene - at:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art"

   Med andre ord, både nasjonale og internasjonale lovbestemmelser er meget tydelige angående alt dette!


   *

   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 05. oktober 2021: 

   
Mørkt, mye regn og omkring 11 og 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Den siste ukes tid har det vært vepser på uønsket besøk her inne i huset, og de er her mange enda.

   Efter at jeg posterte mitt innlegg på Facebook igår og logget ut skjedde noe rart, da jeg utpå kvelden som vanlig forsøkte å logge inn igjen fikk jeg beskjed fra Facebook om at det var oppstått en feil og at jeg må forsøke å logge inn igjen senere. Internet-forbindelsen iøvrig var helt ok, også senere på kvelden og efter midnatt, men ingen innlogging til Facebook var mulig. Da jeg utpå natten igjen som vanlig skulle forsøke var ingen Internet-tilkobling mulig. Merkelig nok fikk jeg likevel Internet-forbindele og kunne logge inn til Facebook med min mobil-telefon. (Men den Internet-forbindelsen er mindre oversiktlig og liker jeg ikke å bruke til slikt.) Hva som har skjedd vet jeg enda ikke. Kanskje var det et slags "virus" som i to trinn stoppet Internet-forbindelsen med min pc. Regner med at jeg finner ut av det efter hvert, men nu foreløbig inntil videre er jeg altså uten vanlig brukbar Internet-forbindelse. Jeg har ikke endret på noe. I verste fall blir jeg lenge uten en vel fungerende pc.

   Klokken er 18 og det er overskyet og omkring 12 pluss-grader ute. Kanskje det kan være nettverks-kortet i pc-n som har sluttet å virke? Uansett er det trist at jeg har mistet Internet-forbindelsen - en noe tilsvarende ny pc koster omkring 15 til 30 tusen kroner og det har jeg selvfølgelig ikke. Denne her fikk jeg kjøpt gunstig for snart 6 år siden og har jeg vært veldig forsiktig med for å unngå havari eller andre problemer. Uansett blir det iallfall visse avbrytelser i mitt dokumentasjons-arbeide nu, hvor lenge vet jeg enda ikke. Den informasjon jeg vanligvis innhenter begrenses mere. Jeg risikerer å bli helt uten informasjon om hva som skjer i verden og i landet. De knappe økonomiske ressursene jeg råder over har vært hemmende for små og uberegnelige i svært så lang tid og nu altså kanskje enda mere. Det skal lite til for at stor skade skjer under slike forhold - en er ekstra sårbar. En kan resignere eller håpe i det lengste. Det er det mange som gjør i dagens Norge - så mange som den politiske offentlige nepotismen enda våger, alltid maximalt mange innunder det at det ikke skal bli altfor mange og høye, truende protester, - mens propagandaen og terror regimet aktivt og allsidig løgnaktig forsøker å skjule det hele, også i det lengste. Menneskerettighetene og iøvrig lov og rett er nokså fullstendig forfalsket og ignorert av den politiske offentlige nepotismen og er ingenting å stole på, tvert om. De rådende og bestemmende kreftene i den offentlige forvaltningen er en livs-farlig og stadig mere alt-ødeleggende og forfalskende politisk mafia-virksomhet. Iøvrig er det klassisk for de verste terror regimer å splitte og ødelegge mennesker og familier, stadig flere, inntil alle gjenværende er under kontroll og propaganda-instansene er enerådende og majoriteten fullstendig miserabel og under kollaps.

   En vel fungerende pc er ganske så viktig for de fleste i dagens Norge, av flere forskjellige grunner. Vel fungerende mennesker også vel? For meg er
en vel fungerende pc viktigere enn for de aller fleste. Hvem skal en vel kommunisere med hvis det er ingen å kommunisere med? De offentlige dommerne i dagens Norge og deres dirigenter og medspillere er glade for at blandt annet jeg hverken har eller får noen å kommunisere med eller noe liv å leve. De og forholdene i dagens Norge er veldig meget sykere enn de fleste klarer å forestille seg, mildt sagt. De vil ha lydige mennesker, tause, halv-døde eller døde, fornøyde gjelds-slaver eller marionetter og karriære-figurer for sin mafia-virksomhet. Og at alt som kan forfalskes blir forfalsket,

   For eksempel, som en reaksjon på Wuhan-viruset, reduserte de avgiftene på hvitt raffinert sukker, i håp om å få flest mulig mennesker diabetes-syke eller med svekket immun-system til å bli drept eller svekket og ødelagt nok. Ikke i det heletatt ville de snakke eller opplyse om immun-systemet eller om hjelpsomme samvirkende remedier som blandt annet d3 og c-vitamin, zink, Ivermectin og quercetin (med bromelian) - tvert om. Heller ikke om sine investeringer (med våre penger) i Bill Gates, Clintons, etc. Og sin saksbehandling av Wuhan-viruset ville de ha hemmeligshets-stemplet i 100 år! Hemmelighetskremmeri, sensur, tvang, løgner og trusler, etc., er blandt deres ofte brukte våpen mot sivilbefolkningen.

   Den politiske nepotismen er glade for å ha eller finne mennesker som har visse nødvendige egenskaper. Evnen til egoisme, evnen til hykleri og falskhet, evnen til svik og forræderi, evnen til å medvirke i og for offentlig plyndring, tortur, terror og drap, særlig i sin egen sivilbefolkning, evnen til å innlære og repetere visse lekser, evnen til å fortie, forfalske og forsvare korrupsjon og andre menneskeretts-forbrytelser i forhold til sin egen sivilbefolkning, etc.

   Erna Solberg ble innsatt som blandt annet statsminister fordi hun ble funnet å være så lydig og ondskapsfull og egoistisk og uten samvittighet at hun kan tøye grensene optimalt. Derefter ble Jonas Gahr Støre nu innsatt som statsminister fordi han har likså lite samvittighet og ble antatt å være en av de som mest frykter og har å tape på rettferdighet og sannhet. De finner helt sikkert mange medspillere. Det er omtrent slik den rådende politikk ha blitt i dagens verden. Vil du være med så får du henge på, er et av deres motto - og - du har alt å vinne, men ingenting å tape, hvis du vil være med - vi er alltid vinner-laget, vi samarbeider og har vage avtaler bak kulissene både nasjonalt og globalt, men gir gjerne også uttrykk for det motatte - vi er verden.

   De mektige eller økonomisk rike nok får det som de vil, ikke minst bak kulissene, det vet vel de fleste egentlig. Det er og blir en slags karriære-krig, hvor hoved-reglen er at de verste og falskeste og mest likegyldige vinner frem.

   Vel, også de mektigste og rikeste risikerer å miste alt under slike forhold. Og det vet de, selvfølgelig.

   Lenge var det slik i verden at den politiske såkalte høyre-siden først og fremst ville ha penger, for seg og sine, mens den politiske såkalte venstre-siden først og fremst ville ha makt, for seg og sine. Mens det politiske såkalte sentrums-orienterte ville, også ille nok, ha kompromisser og avtaler med begge sider, for seg og sine. Det hele alt var selvfølgelig ille og måtte uunngåelig bli stadig verre. Og de to sidene måtte selvfølgelig i beste og verste fall uunngåelig liksom usynlig smelte sammen til en og den samme, stadig verre og verre. De har flerfoldig blitt en stadig mere mektig og grotesk global mafia-virksomhet, med ondskap og falskhet som stadig mere gjør seg gjeldende.

   Det er enda ikke forstått av de fleste hvor stor skade og ødeleggelse mennesker med uforholdsmesig mye penger eller makt kan gjøre - og gjør. Eksempler på det motsatte gjør det forvirrende og enda vanskeligere å fortå.

   Mørkt og 10 pluss-grader klokken 20. Også i dag plukket jeg modne blålige druer, en 10-liters bøtte full - og enda er det minst likså mye igjen, dessuten enda umodne også. De er, spør du meg, bedre og sunnere enn de importerte druene som vanligvis selges i butikkene i dagens Norge. De er mindre, men gode og ikke for søte. Iøvrig er druene best når de plukkes og spises nokså direkte. Tørkes de for hastig og unaturlig for eksempel så skades mye av den gode smaken og sunnheten som særlig er beskyttende på utsiden av skallet. Best er sikkert nok en meget skånsom tørking av slike drue-klaser. Blandt annet kontinuerlig frisk og mild nok luft og intakte egne grenser, er i alminnelighet viktig for de fleste slags frø og frukter. Mørkt, stjerner og 8 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 06. oktober 2021: 

   
Mørkt og omkring 8 og 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. For det meste overskyet og omkring 12 til 14 pluss-grader utover dagen.

   
Når jeg moen ganger, og med gjeldende uomtvistelige referanser og selvinnlysende fakta skriver at "med andre ord, både nasjonale og internasjonale lovbestemmelser er meget tydelige angående dette", så mere enn fornemmer jeg at mange har en så lav eller begrenset aktivitet i sin bevissthet og hukommelse at de ikke klarer eller ønsker å forstå, hvor direkte enn jeg skriver eller det står skrevet. Mange klamrer seg heller til undertrykkende, utrolig løgnaktig og tåpelig propaganda! Hans C. Andersen visste hva han skrev om da han skrev eventyret om "Keiserens nye klær"! Jo mere direkte en skriver eller snakker om menneskerettighetene i dagens Norge, dess mere blir en fortiet, baksnakket og foraktet av "keiserens" følge og smiskere, medhjelpere og indoktrinerte. Ikke mange våger eller makter enda å være selvstendig tenkende og ydmykt rettferdige. Men det vil garanter fullstendig endre seg, om det ikke blir for sent! Regimet har massivt med ødelagte liv i sine fotspor. De tror de lenge nok kan skjule sitt hovmod med løgner og propaganda, fordi andre har klart det før, men hovmod står mere enn noensinne for fall.

   Det er imidlertid fort og lett gjort å undervurdere ondskapen - også det ikke minst kan være og er katastrofalt! Betenk all den makt og alle de ressurser "vi" har gitt og gir ondskapen i form av offentlig diskriminering og andre menneskeretts-krenkelser, det er så tragisk og skremmende som noe kan bli! Ondskapen mere eller mindre skjult svulmer opp og vokser under offentlige menneskeretts-krenkelser!

   Desto verre er det og kan det være når en ikke vet konkret hva menneskerettighetene er.

   Jeg også trekker forhastede slutninger, når jeg narres til det av noe. For eksempel når jeg forsøker å føle meg frem, eller tror noe. Efterpå eller noe senere må jeg kanskje være efterpåklok og korrigere meg selv og feilen, for ikke å havne langt bort vekk fra meg selv og den uskylden som er den rette veien. Særlig meget skade har kanskje ikke skjedd av feilen, for min makt og innflytelse er og skal være begrenset. Verre og verst er det hvis jeg ikke forstår dette og overskrider visse grenser.

   Noen særdeles viktige ord fra menneskeretts-konvensjonene er blandt annet følgende, fra 
blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR) - at:

   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art (...)
   - Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden (...)
   - for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blandt folkene i medlemsstatene selv og blandt folkene i de områder som står under deres overhøyhet."

   Det hjelper ikke hvor klok eller mektig en er hvis en ikke hundre prosent forstår og respekterer dette, da er ens makt og innflytelse langt på vei på ville veier!

   Mørkt og 11 pluss-grader klokken 21. Med yr frem mot klokken 22. Vått og ned mot 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 07. oktober 2021: 

   
Mørkt, vått og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått, tildels med lett yr og omkring 11 pluss-grader frem mot klokken 11. Med omkring 12 pluss-grader utover eftermiddagen og kvelden. Mørkt, vått og noe bris klokken 21. Tildels med lett yr og 13 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, fredag 08. oktober 2021: 

   
Mørkt, vått, tildels med noe bris, lett yr, mye regn og omkring 13 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, vind, vått, yr og 14 pluss-grader klokken 09. Omtrent det samme videre utover formiddagen. Disig himmel, vått og 15 pluss-grader frem mot klokken 17. Mørkt, vått, lett yr, noe vind og 15 pluss-grader klokken 21. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, lørdag 09. oktober 2021: 

   Mørkt, vått, noe vind og yr og omkring 14 og 13 pluss-grader Celsius her ute i natt.
Helt og delvis overskyet og opp til omkring 17 pluss-grader utover dagen. Mørkt, vind, antydning til yr og 13 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, søndag 10. oktober 2021:

   
Mørkt, vått, mye yr og regn og omkring 13 og 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Ikke mørkt, men iøvtig ikke mye annerledes utover formiddagen. Halvt overskyet, vått og 12 pluss-grader klokken 15. Jeg har vært ute og plukket inn litt epler og store og fine pærer, for å lage til noe og før de helt alle faller ned fra trærne. Flere av de frø-formerte eple-trærne jeg alte opp og plantet for tyve års tid siden, med frø fra butikk-kjøpe utenlandske epler, har blitt gode, riktbærende, og litt senere modne enn mange andre sorter her - friskere også enn i fjor. De etablerer seg langsomt, typisk mange sorter eple-trær og andre trær, men bedre og bedre. I fjor ble flere av disse eple-trærne angrepet av sykdom og hadde det nokså ille, men omtrent ingenting av slikt i år, så de har foreløbig frisknet til godt. Å tilberede et godt og naturlig øko-system i et landskap tar tid, med flid og omtanke og mangt forskjellig bidrar i så måte. Jeg ser at også blandt annet valnøtt-trærne og kastanje-trærne jeg utplantet her for nu mange år siden langsomt etablerer seg bedre og bedre. Hasselnøtt-trærne sprer seg viltert og nokså vidt omkring, mere og mere for hvert år, et av de har til og med kvalt et apeskrekk-tre - det er blandt annet slikt som kan skje med diverse vekster når en ikke steller eller vedlikeholder skikkelig. Mye regn og yr utover dagen og kvelden. Med omkring 10 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, mandag 11. oktober 2021: 

   
Mørkt, vått, tildels yr og regn og omkring 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. For det meste overskyet, tildels med yr og mellom 8 og 11 pluss-grader utover dagen. Med 9 pluss-grader klokken 15 og ned mot 6 klokken 19. Mørkt, lett yr og 6 pluss-grader klokken 21. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, tirsdag 12. oktober 2021: 

   
Mørkt, vått, yr og omkring 6 og 4 pluss-grader Celsius her ute i natt.

   Det har vært våtere og nu også kaldere her, foreløbig sånn sett omtrent som i fjor. Med stadig mere høst-løv på jorden, men det er også mye grønt enda. Noe blomstrer også enda, blandt annet flere ao-busker, av flere grunner kalt så efter min sønn, med de vakre hvite hodene som blomstrer allerede fra hans fødselsdag i august. Hydrangea arborescens, etc., buskene er giftige, men rett tilordnet og brukt også nyttig medisin. Det er noe høstlig, men blir neppe minus-grader og frost her før tidligst i slutten av desember. Inntil videre er været her også noe variabelt. Den hardeste tiden her blir antagligvis de tre vinter-månedene, som er januar, februar og mars. Jeg bruker stadig tid og prioriteringer på å forsøke å overleve, men terroren pågår enda og gjør seg mangfoldig gjeldende og gjør det og så mangt vanskelig - også for utrolig mange andre. Den tar ikke slutt før kompetent gjenopprettelse og erstatning skjer, men det ønsker selvfølgelig ikke hverken de angjeldende kriminelle eller deres medspillere. De ønsker egentlig at ondskapen skal vedvare og spre seg i videre og nye former.

   Nokså skyfritt og opp mot 8 pluss-grader her ute klokken 12.  Med solen sørlig og opp mot 10 pluss-grader klokken 14. Tildels tiltagende slørete himmel videre utover eftermiddagen. Mørkt, stjerner og 6 pluss-grader klokken 21. Jeg fikk ordnet en foreløbig nødløsning i dag for å få Internet-forbindelse inntil videre. Jeg tester nu om og hvordan den virker. Omkring 5 pluss-grader mot midnatt.


---
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, onsdag 13. oktober 2021: 

   
Mørkt, stjerner og omkring 5 til 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått, lett yr og gradvis opp mot 8 pluss-grader utover formiddagen. Med mindre nedbør videre utover eftermiddagen. Mørkt, vått, yr og regn frem mot klokken 20.30. Tildels mindre nedbør og omkring 10 pluss-grader videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, torsdag 14. oktober 2021: 

   
Mørkt, vått, yr og regn og omkring 10 til 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lyst, men omtrent det samme utover dagen. Mørkt, lett yr og 9 pluss-grader klokken 20.30. Med 8 pluss-grader klokken 22.30 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 14.10. 2021:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10158139800626875

   Til medlemmene av Kontroll- og konstitusjonskomiteen
   Kopi: Offentlig

   Med dette anmoder jeg Kontroll- og konstitusjonskomiteen, som rette instans, om å ta mulig riksrettssak mot statsråd, Kjell Ingolf Ropstad, opp til vurdering.

   1. Innledende bemerkninger om forskjells- Norge.
   Jeg har liten tro på at noen blir stilt for riksrett i Norge, da ansvarlighetsloven snarere er en sovende lov. I tillegg er det tydelig at den norske "eliten" beskytter hverandre. Likevel mener jeg det er viktig å påpeke hvor urettferdig samfunnet er når eliten, i motsetning til "hvermansen", bare kan "beklage" sine lovbrudd.
   Uretten i Norge har jeg sett lenge, og her er ett av utallige eksempler som viser dette:
   Tilsynsrådet for advokater ble i 2010 ilagt et overtredelsesgebyr på kr 400 000 for å ha brutt anskaffelsesreglene gjennom en årrekke.
   Realiteten var at daværende leder for Tilsynsrådet, advokat og partner i advokatfirmaet Thommessen, Christian Bruusgaard, hadde tildelt sin venn og forretningspartner, Svein Erik Stiansen, ulovlige revisjonskontrakter, hvis verdier var på langt over 10 millioner kroner.
   Hva gjaldt Stiansen, slapp han å tilbakebetale én eneste krone av de over 10 millionene som han uberettiget hadde fått.
   Til sammenlikning blir folk ofte idømt ubetinget fengsel og må tilbakebetale beløpet med renter, om de uberettiget mottar mer enn 200 000 kroner fra NAV.
Jeg minner også om at da Bruusgaard var styreleder i Veidekke, inngikk han store oppdrag med seg selv, gjennom Filtbygg AS.
   Selskapet var i hovedsak eid av Bruusgaard og hans kone, daværende advokat og partner i advokatfirmaet Haavind Vislie AS, Bjørg Ven. Kontraktens verdi var på 50 millioner.

   2. Nærmere om Riksrettsinstitituttet:

   Ansvarsgrunnlaget
   Ved sin gjennomgang av alternativer til riksrettsordningen la utvalget særlig vekt på følgende vesentlige prinsipper:
   "For det første, er det et grunnleggende utgangspunkt at statsråder, stortingsrepresentanter og høyesterettsdommere skal ansvarliggjøres i de tilfeller disse personer har begått rettsstridige handlinger. Med makt må det følge et reelt ansvar. Ansvarsreglene bør bidra til å sikre at dissepersonene ikke oppnår en form for immunitet mot å bli trukket til ansvar, og at de straffverdige handlinger er straffbare. Dessuten må de konstitusjonelt ansvarlige også kunne bli erstatningsansvarlige, dersom det er grunnlag for slikt ansvar."

   Riksretten er omtalt i Grunnloven §§ 86 og 87 og i ansvarlighetsloven, hvor det heter:

   "§ 1.Denne lov får anvendelse på handlinger som påtales ved Riksrett.
   Forsåvidt ikke annet følger av denne lov, gjelder bestemmelsene om straff og erstatning i lovgivningen for øvrig ved siden av denne lov, når Statsrådets, Høyesteretts eller Stortingets medlemmer har brutt sine konstitusjonelle plikter."
   Jeg minner om at etter ansvarlighetsloven § 4, kommer bestemmelsene i denne lovs 2net og 3dje kapittel også til anvendelse på den handling som er forøvet av uaktsomhet, så lenge det ikke uttrykkelig er bestemt at bare den forsettlige handling er straffbar.
   Det er altså tilstrekkelig at handlingene det gjelder er utøvd ved uaktsomhet.

   3. Det er ansvarlighetsloven §§ 9 og 11, som er aktuelle her.

   § 9 lyder:
   «Undlater noget medlem av Statsrådet under behandlingen av en sak å gi oplysninger som har betydning for saken, eller gir han uriktige oplysninger, straffes han med bøter eller med fengsel inntil 5 år.
   Det medlem av statsrådet som misligholder sin opplysningsplikt overfor Stortinget, straffes med bøter eller med fengsel inntil 5 år.»
   § 11 lyder:
   «Den der som medlem av Statsrådet på annen måte enn nevnt i denne lovs øvrige bestemmelser ved handling eller undlatelse bevirke noget som er stridende mot Grunnloven eller rikets lover, straffes med bøter eller med fengsel inntil 10 år.»

   Grunnlaget for min henvendelse vedrørende Ropstad, kan deles inn i to primære bolker:

   Bolk 1. Norge er dømt for brudd på Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen 10 ganger på det området som Kjell Ingolf Ropstad hadde det konstitusjonelle ansvaret siden han tiltrådte i januar 2019, og til han trakk seg i september 2021.

   Som komiteen er kjent med, ble Norge, den 10.9 2019, domfelt i storkammersaken mellom Lobben mfl og Norge, for å ha krenket Trude Lobben og hennes sønn sine menneskeretter.
   Senere er Norge domfelt i ytterligere ni saker, i den tiden Ropstad hadde  det konstitusjonelle ansvaret.

   Norge, ved den konstitusjonelt ansvarlige, har en absolutt plikt til å rette seg etter EMDs etablerte reparasjonsprinsipper.
   Dette er både storkammeret i EMD og vår egen Høyesterett klare på.

   Jeg minner om hva storkammeret sa om reparasjonsplikten i saken ILGAR MAMMADOV v. AZERBAIJAN, 29 mai 29 2019, premiss 191:
   "It follows from well-established case-law under Article 46 of the Convention that the State must take individual measures in its domestic legal order to put an end to the violation found by the Court and to redress its effects. The aim is to put the applicant, as far as possible, in the position he would have been in had the requirements of the Convention not been disregarded. In exercising their choice of individual measures, the Government must bear in mind their primary aim of achieving restitutio in integrum (see paragraphs 150-151 above)."

   EMD har blant annet sagt i nordsjødykkerdommen, der Norge også ble domfelt for brudd på EMK Artikkel 8, følgende i premiss 269:
   "The Court reiterates that a judgment in which it finds a breach of the Convention imposes on the respondent State a legal obligation to put an end to that breach and make reparation for its consequences in such a way as to restore as far as possible the situation existing before the breach (see Iatridis v. Greece (just satisfaction) [GC], no. 31107/96, § 32, ECHR 2000;XI)."

   Det går altså frem av EMK Artikkel 46, at staten er pliktig til å rette seg etter EMD sine avgjørelser og foreta reparasjon fullt ut, og dersom ikke kan dette utløse statlig ansvar på internasjonalt nivå, jf. Verein gegen Tierfabriken mot Sveits (2009) pkt.85.

   I ILGAR MAMMADOV v. AZERBAIJAN, 29 mai 29 2019, heter det videre:

   "the Court reiterates that it is for the respondent State to remove any obstacles in its domestic legal system that might prevent the applicant’s situation from being adequately redressed (see Maestri v. Italy [GC], no. 39748/98, § 47, ECHR 2004 I). The Court concludes that there were no obstacles to achieving restitutio in integrum in the present case."

   "The Court has also underlined the binding force of its judgments under Article 46 § 1 and the importance of their effective execution, in good faith and in a manner compatible with the “conclusions and spirit” of those judgments (see Emre v. Switzerland (no. 2), no. 5056/10, § 75, 11October 2011).

   Høyesterett sa, allerede i 2010, Rt. 2010 side 396 , mye av det samme i premiss 25:

   "Etter EMK artikkel 46 nr. 1 er medlemsstatene forpliktet til «å rette seg etter Domstolens endelige dom i enhver sak de er parter i».

   Artikkel 46 innebærer at medlemsstaten etter at krenkelse er konstatert, ikke bare plikter å avslutte en vedvarende krenkelse, men også å reparere følgene av krenkelsen så langt som mulig."

   Jeg minner også om København -erklæringen fra 2018, hvor det blant annet ble understreket viktigheten av:
   "20. A strong political commitment by the States Parties to execute judgments is of vital importance. The failure to execute judgments in a timely manner can negatively affect the applicant(s), create additional workload for the Court and the Committee of Ministers, and undermine the authority and credibility of the Convention system. Such failures must be confronted in an open and determined manner.”

   Ved IKKE å etterleve reparasjonsprinsippene, fortsetter Norge å bryte EMK Artikkel 8, jf. EMK Artikkel 46 i alle sakene der Norge allerede er domfelt.

   To dager etter dommen falt i Lobben- saken, rettet medlem av Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Ulf Leirstein, følgende spørsmål til statsråd Ropstad:
   "Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (Storkammeret) har i en nylig avsagt dom slått fast at Norge krenket menneskerettighetene til både mor og barnet når en tre år gammel gutt ble adoptert bort til fosterforeldre.
   Hva tenker statsråden om oppfølgingen som må komme etter denne dommen og vil statsråden ta nødvendig initiativ slik at norske myndigheter innretter seg etter en slik dom?"
   De svar som Ropstad ga stortingsrepresentanten var direkte misvisende, og viser også at statsråden aldri hadde til hensikt å oppfylle den reparasjonsplikt han har en grunnlovfestet plikt til å gjennomføre.
   Ropstad viste aldri noen tegn til å etterleve reparasjonsprinsippene som er en del av vår Grunnlov , når han svarer til Leirstein:
   "Den biologiske moren er tilkjent erstatning, som vil bli utbetalt. Det er de rettslige følgene av dommen".  
   Det er ellers også å påpeke at staten enda ikke har utbetalt saksomkostningene til Lobben.  

   Den 16 mai 2020 holdt Ropstad et innlegg i Stortinget der han fortsetter å underkommunisere realitetene som er knyttet til domfellelsene i EMD.
   Og med det brøt han fortløpende sine konstitusjonelle plikter, noe jeg skal utdype nærmere her.

   Til Stortinget sa han blant annet:
   "I alle sakene der EMD har funnet at det har skjedd en krenkelse, har det vært begrunnet i at det har vært svakheter ved barnevernets eller domstolenes konkrete beslutningsgrunnlag eller begrunnelse. EMD har ikke funnet at barnevernlovens regler om særlige tiltak som sådan strider mo EMK. Domstolen har også vært tydelig på at de norske rettssikkerhetsgarantiene er betryggende»
   Det Ropstad sier her, medfører ikke riktighet.
   Seks av de 13 dommerne, som tilhører flertallet i Lobben- dommen, RANZONI, YUDKIVSKA, KURIS, HARUTYUNYAN, PACZOLAY AND CHANTURIA sier følgende i sitt premiss 8:
   "The authorities’ attitude concurs with the domestic law, setting a very low threshold for taking a child into public care, but an extremely high threshold for discontinuing this public care (see, in particular, section 4-21 of the Child Welfare Act, referred to in paragraph 122)."

   Ropstad får det til å høres ut som Norge er dømt for prosessuelle feil, men heller ikke dette medfører riktighet. Norge er dømt for materielle krenkelser under den materielle bestemmelsen, EMK Artikkel 8, jf Lobben- dommens premiss 152 under overskriften "Material scope of the case."
   "The Grand Chamber will therefore ..... include the decision not to lift the care order in its examination of whether the applicants` Article 8 rights have been violated."

   Det er disse forhold Norge er domfelt for, og dette er altså materielle krenkelser og ikke prosessuelle som statsråden forsøkte å gi inntrykk av overfor Stortinget.

   Det vises også til A. S v Norge premiss 62:
   ".....and also taking account of the authorities’ positive duty to take measures to facilitate family reunification (see, mutatis mutandis, Strand Lobben and Others, cited above, §§ 208-209)."

   Når EMD er så tydelig på regjeringens positive forpliktelser mht å iverksette de nødvendige tiltak for å etablere gjenforening, så er det fullstendig uakseptabelt at Ropstad, med viten, fortsetter å trosse EMDs klare føringer, og dermed velger å fortsette med å bryte både menneskerettene og Grunnloven.

   Videre sier han:
   "Selv om dommene fra EMD gir viktige læringspunkter, har regjeringen besluttet å anmode om fornyet behandling i EMDs storkammer av de to siste dommene som EMD har avgitt mot Norge. EMD har også besluttet å ha fornyet behandling av en annen norsk barnevernssak som ble avgjort i kammer i desember 2019."

   Ropstad mislykkes med å få de to dommene inn for EMD sitt storkammer, men selv etter at EMD hadde avvist å etterkomme Ropstad og regjeringen sitt ønske om å få fornyet behandling av så fortsatte man å ignorere reparasjonsplikten.

   Jeg minner om hva det heter i saken A. S v Norway, der Norge enstemmig ble dømt for brudd på EMK Artikkel 8, premiss 59:
   "The general principles applicable to cases involving child welfare measures, including measures such as those at issue in the present case,are well-established in the Court’s case-law, and were recently extensively set out in the case of Strand Lobben and Others v. Norway [GC], no. 37283/13, §§ 202-213, 10 September 2019, to which reference is made."

   For øvrig konstaterer jeg at Ropstad unnlot å informere Stortinget om at Norge er:
   1. Satt i kategorien "Enhanced procedure" i Lobben- saken.
   2. Satt i kategorien " Repetitive cases" .

   Når Ropstad gir misvisende opplysninger til stortingsrepresentantene, ikke hadde noen intensjon om å avbryte krenkelsene som fortsatt løper, samt heller ikke er villig til å foreta nødvendig reparasjon, verken individuelt eller generelt, så er dette forhold som er så alvorlige at det må ha konsekvenser for ham.

   Bolk 2: Ropstad ga misvisende opplysninger for å slippe unna sine skatteforpliktelser samt tilegne seg bolig på det offentliges bekostning som han ikke var berettiget til.. 

   Kjell Ingolf Ropstad sin «skattesak» har fått betydelig med oppmerksomhet, og det er derfor ikke nødvendig å gå i detalj her, men kun oppsummere.

   Aftenposten har tidligere avslørt at Ropstad frem til november i fjor var folkeregistrert på gutterommet i Agder. Slik fikk han uberettiget gratis pendlerbolig i Oslo og reisestøtte, selv om han var bosatt i Oslo før han tiltrådte som stortingsrepresentant i 2009, jf. folkeregisterloven§ 5-4.
   Fra 2010 til 2019 hadde altså Kjell Ingolf Ropstad (KrF) pendlerleilighet på Stortingets regning, i regi av å være stortingsrepresentant.
   Så gikk han inn i regjering i januar 2019, og fikk statsrådsbolig.
   Det er et faktum at Kjell Ingolf Ropstad, i skjemaet til offentlige myndigheter (SMK), opplyste at han dekket utgifter på foreldrenes hus. Men, han gjorde altså aldri det.
   Dette er å forlede ansvarlig myndighet, for å unngå skatt på statsrådboligen.
   Derfor hadde han heller ikke betalt skatt av pendlerboligen han hadde som stortingsrepresentant.
   Ifølge Aftenposten har Kjell Ingolf Ropstad har betalt minst 680.000 kroner for lite skatt på pendlerboligene
   I tillegg kommer 140.000 kroner i trygdeavgift og mulig tilleggsskatt.
   Her har han bodd:
   I en 2-roms på ca. 40 kvadratmeter på Frogner.
   I en 3-roms på ca. 70 kvadratmeter på Skøyen.
   I en 3-roms på ca. 60 kvadratmeter på Grünerløkka.
   I en 3-roms på ca. 70 kvadratmeter på Grünerløkka.
   I en 5-roms på 115 kvadratmeter på Frogner.
   Regnestykket viser at den totale leieverdien av Ropstads pendlerboliger fra 2010 til 2020 er ca 2,1 millioner kroner. Han har bare innrapportert 365.000 av dette.
   Resten, cca 1,75 millioner kroner, skulle vært plusset på inntekten hans. Da ville han ha måttet betale 680.000 kroner mer i skatt enn han har gjort de siste ti årene. Ropstad skulle dessuten ha betalt trygdeavgift av den samme fordelen. Det hadde utgjort 140.000 ekstra i skatt.
   Det vil si at Ropstad totalt skulle ha betalt ca 820.000 kroner mer i skatter og avgifter enn han har gjort.
   For å sette dette i perspektiv opp mot vanlige folk skal bemerkes:
   - Krf og Ropstad stemte imot lovendringen som kom i arbeidsavklaringspengene i 2018, og de «ofret» syke da de valgte å gå inn i regjering med Høyre, FrP og Venstre.
   - KrF og Ropstad har stemt imot ett hvert forlag som har kommet opp om endringer i AAP lovverket, som kunne ha fjernet karenstiden og sørget for at syke og skadede fikk beholde sin inntektssikring frem til ferdig avklart
   Ropstad har som statsråd hatt en inntekt på rundt 1.5 millioner året. Med andre ord har han i løpet av fem uker hatt omtrent den samme i inntekt som en AAP mottaker under 25 år har i løpet av ett helt år (141.865 kr)
   Når Ropstad har mottatt sin lønn i syv uker har han mer enn de som mottar minste ytelse på AAP i ett helt år (212.798 kr).
   I løpet av 2 måneder har han utbetalt mer enn en enslig ufør på minste sats (242.590 kr)
   Ropstad har i løpet av 3,5 måneder tjent omtrent det samme som er maks å få utbetalt på en uføretrygd fra folketrygden (421.340 kr).
   Vi vet at alle som mottar ytelser fra nav uriktig får tilbakebetalingskrav.
   Har du mottatt en feilutbetaling på over 1 G (106.399 kr) er sjansen også stor for en fengselsstraff.

   Jeg minner også om hvor hardt EØS- skandalen rammet uskyldige.

   Det må være en viss likhet for loven, og ansvarlighetsloven hjemler sanksjons-utøvelse selv der det begår uaktsomme handlinger av statsråder, stortingsrepresentanter og høyesterettsdommere. 
   Hensikten er nemlig at med makt må det også følge ansvar.
   Så vil tiden vise om det er likhet for loven eller kun nok en illusjon.

   Vilnius/ Bergen, den 14.10.21
   Marius Reikerås

   *

   Julianus Neubauer:
   Meget godt skrevet! Det må arbeides for at det dannes en organisasjon som har de økonomiske og juridiske ressurser, uavhengig av staten til å kunne holde nettopp personer i staten ansvarlige. hvis ikke domstolene i Norge vil dømme slike som Ropstad, burde det tas til internasjonale domstoler, I Strasbourg eller evt i Haag.

   Øyvind Nondal:
   Du har svært god oversikt. Dersom vi hadde fungerande demokrati ville Ropstad allereie vore tiltalt.  

   
---
---

   Undis Hansen, 13.10. 2021 via Kidnapping, fangehold og knebling av barn (og foreldre):
   https://www.facebook.com/groups/144645875558371/?multi_permalinks=4564766163546298
   
   Hei Vilje,

   Takk for din henvendelse. I alle saker som berører barn er det statens primære ansvar å ivareta barnets menneskerettigheter på best mulig måte. Dette ansvaret er tydelig definert både i internasjonal rett og norsk lov.

   I praksis kan det imidlertid oppstå mange situasjoner der det er vanskelig å vurdere hva som er i barnets beste interesse, f.eks. når barnets rett til trygghet kommer i konflikt med retten til å være sammen med familien sin. I tillegg vil det også oppstå situasjoner der noen ikke bare er uenig i myndighetenes faktiske vurdering, men i tillegg oppfatter måten saken blir håndtert på som krenkende. Det er ikke uten grunn at barnevernssaker til slutt ofte må avgjøres av en dommer eller til og med av Den europeiske menneskerettighetsdomstol.

   Amnesty International vil alltid på generelt grunnlag insistere på at myndighetene overholder menneskerettighetene, særlig FNs barnekonvensjon, ved å prioritere hensynet til barnets beste. Vi setter oss imidlertid ikke inn i enkeltsaker for å vurdere om et enkelt vedtak, eller fremgangsmåten i en bestemt sak, er i tråd med menneskerettighetene. Derfor kan vi heller ikke ta stilling til denne konkrete saken.

   Jeg håper dette besvarer din henvendelse til Amnesty International Norge.

   Med vennlig hilsen/ Best regards
   Alexandra Larsen
   Amnesty International
   Tlf: +47 94 00 52 54

   *

   Rune L. Hansen:
   Når ble ordene "på best mulig måte" innskrevet i menneskeretts-konvensjonene? Alle menneskeretts-konvensjonene gjentar om og om igjen at "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art"!

   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, fredag 15. oktober 2021: 

   
Mørkt, vått, for det meste yr og omkring 8 og 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt litt skyet og omkring 8 pluss-grader frem mot klokken 11. Helt og delvis skyet, tildels med yr og omkring 8 pluss-grader utover dagen.

   Svaret til hun i
Amnesty International, som jeg refererte her i går, er nokså typisk for den politiske nullifiseringen av menneskerettighetene som enda stadig pågår. De vil ikke, ønsker ikke eller klarer ikke å akseptere eller forstå at enhver menneskerettighet er og skal være umistelig og uavhendelig for ethvert menneske tilhørende ens jurisdiksjon, derfor endrer (les: forfalsker) de menneskeretts-konvensjonene mest mulig umerkelig, for heller å gjøre de og menneskene det gjelder til gjenstand for sin eller andres vilkårlighet eller uvitenhet. Særdeles nyttig for enhver menneskeretts-foraktende instans! Som jeg skrev etsteds i en annen kommentar i går, angående terror regimers politiske utnevnelser: Hun (eller han) ville ikke bli innsatt i stillingen hvis hun ikke er kriminell nok.

   Mørkt, vått, lett yr og omkring 7 pluss-grader klokken 20. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, lørdag 16. oktober 2021: 

   
Mørkt, vått, yr og omkring 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, for det meste yr og omkring 8 og 9 pluss-grader utover formiddagen. Helt og delvis skyet, tildels med yr frem mot klokken 15. For det meste overskyet, tildels med yr og omkring 8 pluss-grader utover eftermiddagen. Mørkt, vått, 6 pluss-grader og den tiltagende månen tildels litt synlig litt lavt sørlig klokken 21. Med stjerner og 4 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, søndag 17. oktober 2021: 

   
Mørkt og omkring 4 og 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Nokså skyfritt og en stund opp til omkring 8 pluss-grader utover dagen. Mørkt, stjerner, den tiltagende halv-månen sørlig og omkring 2 pluss-grader klokken 22. Tilsvarende med omkring en pluss-grad mot midnatt.
   
---
---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, mandag 18. oktober 2021: 

   
Mørkt og omkring null grader Celsius her ute i natt. Lett overskyet, dus sol og opp til omkring 8 og 9 pluss-grader utover formiddagen. Omtrent det samme videre utover dagen. Dunkelt og lett yr klokken 18.45. Mørkt og i underkant av 10 pluss-grader klokken 22. Med omkring 9 pluss-grader og yr og vind videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 19. oktober 2021: 

   
Mørkt, vind, tildels noe yr og omkring 9 til 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vind og omkring 13 pluss-grader frem mot klokken 11.30. For det meste med regn og yr videre utover dagen. Yr, mørkt og ned mot 12 pluss-grader klokken 20.30. Med yr og regn videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, onsdag 20. oktober 2021: 

   
Mørkt, yr og regn, tildels vind og omkring 12 til 13 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, for det meste med yr og regn og omkring 12 pluss-grader utover dagen og kvelden. Mørkt, regn og ned mot 9 pluss- grader klokken 22. Fortsatt mye regn og ned mot 7 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 20.10. 2021:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10158147860871875

   Norske myndigheter gir så totalt blaffen i dommene de har fått mot seg i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen  i Strasbourg,  og nå er det på tide å ta kraftigere til motmæle.

   Det kan ikke være greit å ødelegge familier, for så å fortsette som om ingenting har skjedd.

   Dette er en skam og jeg skal i alle fall spre budskapet om Norges folkerettslige overgrep så langt det lar seg gjøre internasjonalt.

   Jeg har i dag skrevet brev som jeg skal sende ut til mine internasjonale kontakter om at man bør boikotte og fordømme Norge så lenge menneskerettskrenkelsene vedvarer .

   Her følger brevet. Del gjerne.

   To whom it may concern.
   Copy: Public.

   Request for an international boycott of Norway as a result of gross and systematic human rights violations

   Norway, a world champion of double standards:

   Norway, a small country with the population equal to the capital of Ukraine, Kiev, is quick to moralize and condemn other countries for human
rights violations, but does what it can to sweep its own gross violations under the rug and silence human rights activists.

   Let me remind the readers that in less than three years, Norway has been convicted eleven-11- times in the European Court of Human Rights in
serious child welfare cases.

   In short, Norway has been convicted by the Court for not facilitating family reunification between parents and children who are in public care.

   "State kidnapping", are words many people and international institutions use about the Norwegian practice.

   Norway has an obligation to put an end to the violations found by the Court under Article 46 of the Convention.

   In the light of the Courts case-law, any continuation of the violations will entail a prolongation of the violations of Article 8 as well as a breach of the obligations on Norway to abide by the Court’s judgment in accordance with Article 46 § 1 of the Convention.

   In those conditions, the Norwegian government must take every measure to put an end to the violations.

   However, the reality is totally different: The Norwegian authorities do everything they can to sabotage the judgments.

   I have spoken to most of the victims where the Court has found violations of Article 8 of the Convention by Norway in child welfare cases, and the
conclusions are clear:

   The victims are about to give up justice, as Norway constantly ignore to abide by the judgments and its consequences.

   On 10 September 2019, the Grand Chamber found a violation of both applicants with regard to the the authorities refusal to lift the public care order, the decision to remove the first applicant’s parental responsibilities and to authorize adoption.

   But, almost 26 months after the release of the GC-judgment, NOTHING has been done by the government to reunite mother and child. And the domestic
courts refuse to reopen the case.

   More than 10 years after the care order should have been lifted according to the Grand Chamber, Norway continues to violate the human rights by refusing to reunite mother and child. And the same happens in the other cases, where Norway was found to have violated the Convention.

   The Norwegian government is fully aware of the fact that the Court repeatedly has stated that the well-established principle underlying the provision of just satisfaction is that the applicants should, as far as possible, be put in the position he or she would have enjoyed had the violation of the Convention not occurred, see for example Vilnes and others v Norway, premise 269.

   Recapitulation:

   When Norway is taking children from families in breach of Article 8 without rectifying the violations, there is no other choice than to call for the international society to put sanctions on Norway.

   Bergen, 20.10.21
   Marius Reikerås

   *

   Carl Palm:
   Det er arroganse på høyeste nivå. Men vi skal få de på kne og latterligegjøre Norge i internasjonale korridorer. Og gjerne også på merkantile planet.

   Geir Hafsengen:
   Carl Palm
   For å få endret på Norges rettsystem må de i styre og stell skiftes ut...
   Alle sammen..
   Og det politiske systemet må avvikles og bygges opp fra bunnen av..
   Hele styresettet i vesten er pill råttent helt inn til margen..
   De som anser Norge som mindre korrupt enn eksempelvis Kongo - de tar feil!
   Desverre er vi i en situasjon nå hvor jeg tviler sterkt på at vi noen gang kommer til å endre noe til det bedre med de samme faste forutbestemte karrierepolitikerne og byråkratene i sine posisjoner...
   De eier hverken skrupler eller samvittighet - så de reagerer ikke på "hån"..
   I hvert fall ikke når de samme internasjonale organisasjonene/instansene som "dømmer/håner" dem, også stiller seg bak alt de gjør galt..
   Verdens største skuespill..
   Desverre...

   Grete Elisabeth Haarstad:
   Menneskerettdomstolen burde ha mere å si, og de som får dommen imot seg burde imøtegå denne greit

   Monica Renate Hoem:
   Dette er så uakseptabelt som det går an å bli!!

   Tom-Erik Eilertsen:
   Da er det jo bare å legge ned heile greian med meneskeretsdostolen når det ikke blir konsekvenser for de dommene mot staten Norge.

   Britt-Helen Aalberg:
   Tror ikke det blir noe bedre så lenge myndighetene anerkjenner at disse grusomhetene skal være slik.

   Oliver Monica:
   Mitt spørsmålet her er : er ikke Den Europeiske Menneskerettighets Domstolen i Strasbourg større enn Norge?

   Unni Kirkeng:
   Politiske myndigheter har gått av hengslene for lenge siden. Sparker de som ligger nede.

   Kaja Margrethe:
   "Barnets beste", jf. Barnevernsansattes egne uttalelser gjennom tiår i Norge/Noreg...?!???

   Morten Kråkvik:
   Marius Reikerås Tiltredes

   Øyvind Nondal:
   Må kjempe for å ileggje Fredrik Sejersted mfl. sanksjoner i utlandet !

   
---
---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, torsdag 21. oktober 2021: 

   
Mørkt, mye regn og omkring 7 og 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått, for det meste med yr og noe bris og omkring 5 pluss-grader frem mot klokken 12. For det meste overskyet med nedbør og omkring 5 pluss-grader også videre utover dagen. En hagl-skur litt før klokken 16. Mørkt, vått, lett yr, full-månen østlig tildels synlig og omkring 4 pluss-grader klokken 22. Med ned mot 3 pluss-grader og tilsvarende mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 21.10. 2021:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10158149928616875

   Viktig! Tenk over dette:

   Den Europeiske Menneskerettsdomstolen er en domstol som den norske stat  folkerettslig er bundet av.

   Det samme gjelder selvsagt vår Høyesterett.

   Den 11 oktober , la Høyesterett til grunn at det forelå en krenkelse av rettighetene til reinsamene etter SP artikkel 27 og det aktuelle vedtaket ble dermed, helt riktig,  kjent ugyldig .

   Den 10 september 2019, kom storkammeret i  Den Europeiske Menneskerettsdomstolen,  altså Eurpoas øverste rettsorgan, til at Norge hadde krenket EMK Artikkel 8. Men i denne saken nekter både regjeringen og  domstolene å kjenne de konvensjonskrenkende handlinger for ugyldige.

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 21.10. 2021:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10158149760361875

   Hva har dommer og leder av dommerforeningen, Kirsten Blekestad og Kjell Ingolf Ropstad til felles?

   Jo, de mener begge at en utbetaling av 25 000 Euro, er den eneste konsekvensen av at Norge ble dømt i storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   Jeg håper folk begynner å ta innover seg hvor alvorlig dette er.

   For skal slike maktmennesker som Ropstad og Blekestad få bestemme fremover,  er det ingen poeng i å kjempe for menneskerettene. For da  er alt overlatt til hvordan maktmenneskene styrer ditt liv.

   Det er ditt valg om du vil kjempe eller ikke, men likegyldigheten har alltid vært overgripernes beste venn og folkets verste fiende.

   *

   Per Steinar Sørå:
   Desto mer kjeltringstreker disse to gjør, da blir de forfremmet!! Jeg har ikke noe tro på at regjeringen og den nye justisministeren vil rydde opp i dette!!!

   Magnar Inge Wisnes:
   "Det er ditt valg om du vil kjempe eller ikke, men likegyldigheten har alltid vært overgripernes beste venn og folkets verste fiende."
   Jeg er 110 % enig !
   Jeg opplever at folk - og nordmenn spesielt - er likegyldige til andres skjebner.
   Nordmenn flest "kjøper" seg god samvittighet med å gi en ubetydelig slant til TV aksjonen - og kanskje litt i julegryta til Frelsesarmeen.
   HELT til de selv blir rammet - for da forventer de at "hele verden" skal engasjere seg i akkurat deres sak.
   MEN fremdeles engasjerer ikke de fleste av disse seg i andre - KUN seg selv !
   Grov urett og regelrett menneskerettighetsbrudd skjer på en rekke felt i Norge, men så lenge vi ikke kan samle oss og stå sammen så blir hvert enkelt felt ubetydelige og gir ingen påvirkningskraft til endring.
   Følgelig kan det hele bare fortsette og fortsette og fortsette . . . . . . . . . . .

   Bjørn Erik Pedersen:
   Det som er så ekstra urett er at de ikke engang vil forsøke å rette opp skaden.
   Det å la barnet/ungdomen få si sin mening om å få bli kjent med sin biologiske familie og i det minste starte et samvær for å bli kjent igjen.
   Men nei det blir svart med besøksforbud !
   Er jo bare helt hinsides all fornuft.

   Johnny Kongest:
   stortinget er blitt et råttereir

   
---
---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, fredag 22. oktober 2021: 

   
Mørkt, vått, tildels yr, full-månen sørlig og omkring 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis skyet, tildels med yr og opp til omkring 6 pluss-grader utover formiddagen. Disig himmel, yr og 6 pluss-grader klokken 14. Tildels mye av det samme videre utover dagen. Mørkt, lett yr og 5 pluss-grader klokken 19.45. Mørkt, vått og ned mot 4 pluss-grader klokken 22.30. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 22.10. 2021:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10158150940936875

   Åpent brev til justisminister, Emilie Enger Mehl.

   Vedr: Er det akseptabelt at en norsk tingrettsdommer, Kirsten Blekestad, overkjører en dom mot Norge fra storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstol?

   Det vises til vedlagte henvendelser til Ministerkomitéen/ Europarådet, der det informeres om at den nevnte dommeren nekter å gjenåpne de avgjørelser som storkammeret har funnet å være i strid med EMK Artikkel 8.

   Som justisministeren er klar over, så har Norge, siden september 2018, blitt dømt 11 ganger i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen på saker som omhandler barnevernet og domstolene.

   I utgangspunktet ligger det til barne- og familiedepartementet å følge opp det konstitusjonelle ansvaret i tilknytningen til domfellelsene som Norge har fått mot seg.

   Som justisministeren er kjent med, så ligger det altså til regjeringen å gjennomføre reparasjonsplikten.

   Storkammeret oppsummerer det slik i dommen mellom Mammadov og Azerbaijan:

   "191.  It follows from well-established case-law under Article 46 of the Convention that the State must take individual measures in its domestic legal order to put an end to the violation found by the Court and to redress its effects. The aim is to put the applicant, as far as possible, in the position he would have been in had the requirements of the Convention not been disregarded. In exercising their choice of individual measures, the Government must bear in mind their primary aim of achieving restitutio in integrum (see paragraphs 150-151 above)."

   Det er gått over to år siden den daværende presidenten i EMD,

   Linos-Alexandre Sicilianos, leste opp hovedkonklusjonen i Lobben- dommen.

   To år etter, har Norge, med regjeringen Solberg, gjort absolutt INTET for å gjennomføre reparasjon i forhold til EMDs lære om restitutio in integrum.

   Jeg vet ikke engang om sønnen til Trude Lobben har blitt meddelt at han vant over Norge i EMD.

   Jeg har selvsagt merket meg den nye regjeringen sitt mantra om  at den skal kjempe for "vanlige folk", noe som også kommer til utrykk i en av Hurdalsplattformens åtte satsninger: "Bekjempe ulikhet og urettferdighet".

   Følgelig tar jeg det som en selvfølge at du som justisminister vil sikre Norges internasjonale forpliktelser på alle de områder der du har det konstitusjonelle ansvaret, og det er her jeg kommer til poenget.

   Norske domstoler har brukt to år på å trenere og sabotere den reparasjonsplikten som ligger til storkammerdommen.

   Gjenåpning av en sak der EMD har funnet at Norge har krenket de prosessuelle reglene, kan være et virkemiddel.

   Men, i saker der EMD har avgjort de materielle spørsmål i saken, så kan ikke norske domstoler overprøve hva EMD har kommet til. Og i storkammersaken, så var det de materielle spørsmålene som EMD avklarte, se dommens premiss 152 under overskriften "Material scope".

   Den 11. oktober 2021, HR-2021-1975-S, kom et enstemmig Høyesterett i storkammer til at  utbyggingen av Storheia og Roan vindkraftverk på Fosen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27. Vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse er derfor ugyldige.

   En krenkelse av menneskerettene, slik som i denne saken, innebærer at regjeringen har en absolutt plikt til å sette de krenkede tilbake i samme posisjon som om krenkelsene ikke var utført.

   Det samme er tilfellet i storkammersaken: EMD kom til at det forelå materielle krenkelser og dermed er de nasjonale rettsavgjørelser som krenket EMK Artikkel 8, ugyldige.

   Tingrettsdommer, Kirsten Blekestad, har altså avsagt en kjennelse der hun nekter å gjenåpne saken og lar med det de konvensjonskrenkende avgjørelsene bli stående som gyldige og krenkelsen fortsetter å løpe.

   Hennes avgjørelse er derfor en videreføring av de allerede pådømte konvensjonskrenkende handlinger.

   Dette har jeg meddelt det internasjonale samfunnet om, for det kan umulig være akseptabelt at en norsk tingrettsdommer tar seg til rette på denne måten, og nærmeste setter en strek over hele storkammerdommen sitt innhold.

   Det må også dommernes arbeidsgiver, Justisdepartementet reagere på.

   Trøsten får være at det ikke ligger til denne norske dommeren å håndheve reparasjonsplikten.

   På dette grunnlag, og med signaler regjeringen allerede har gitt om "rettferdighet", tar jeg det som en selvfølge at reparasjonsarbeidet vil påbegynne straks.

   Bergen, den 21.10.21
   Marius Reikerås

   *

   Carl Palm:
   Nydelig start som Justisminister.

   Oddbjørn Melberg:
   I Norge er det umulig å forutsi resultatet i en rettsak. Det tyder på at treningkast er det som brukes mest.

   Halgeir Jsang:
   takk for den, godt skrevet.

   Krystyna Szuba:
   Men dommeren gjør akkurat det regjeringen ønsker seg , inkludert justisdepartementet.

   
---
---

   Marius Reikerås, 22.10. 2021:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10158150884551875

   Council of Europe
   Department for the Execution of Judgments and Decisions of the European Court of Human Rights

   Dear Sir/ Madam.

   Question: Can the Committee of Ministers/the international community allow a Norwegian city court judge to overrule a Judgment from the Grand
Chamber of the European Court of Human Rights?

   I refer to previous correspondence in the case of Strand Lobben and Others v. Norway (Application No. 37283/13).

   I shortly remind the readers about what the Grand Chamber ruled upon and which is described in premise 152 of the Judgment under the heading " The material scope":

   "The Grand Chamber observes that the refusal to lift the public care order is so closely related to and intertwined with the decision to remove the first applicant’s parental responsibilities and to authorise adoption that it must be considered to be an aspect of her initial complaint to the Court. Indeed, as follows from the terms of section 4-20 of the Child Welfare Act (see paragraph 122 above), it was a prerequisite for application of that provision that public care continued to be justified.
   The Grand Chamber will therefore, as was done by the Chamber, include the decision not to lift the care order in its examination of whether the applicants’ Article 8 rights have been violated."

   When the Convention was drafted back in the days, the founding fathers of agreed that: “The verdict of the [European] Court [of Human Rights] shall order the State concerned:

   (1) to annul, suspend or amend the incriminating decision;
   (2) to make reparation for damage caused;
   (3) to require the appropriate penal, administrative or civil sanctions to be applied to the person or persons responsible.”

   The city court judge, Kirsten Blekestad, who is also the chair of the Norwegian Judge Association has delivered a decision in which she refuses to reopen the case and thereby leaves  the decisions in which the Grand Chamber found to violate Article 8 of the Convention, to remain in force, see below.

   Her decision is clearly a continuation of the violations found by the Grand Chamber and it must be totally unacceptable for the Court /
Committee of Ministers / Council of Europe to witness that a city judge totally overrides the Judgment .

   In a recent Norwegian Supreme Court judgment( 11 October), the Licence for wind power development on Fosen was ruled invalid/void/ null as the construction interferes with Sami reindeer herders' right to enjoy their own culture under Article 27 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), see link:
   https://www.domstol.no/en/enkelt-domstol/supremecourt/rulings/2021/supreme-court---civil-cases/hr-2021-1975-s/

   In other words, when the Supreme Court found a violation of the merits of that case, like the Grand Chamber found in the Lobben- case, the previous decisions are void and annulled.

   However, as you can see from the decision made by city court judge, Kirsten Blekestad, she ignores the merits of the Judgment from the Grand Chamber.
This can not be accepted; otherwise the Court, even the Grand Chamber, will accept to be overrun even by the the lowest domestic courts in Norway and a Judgment will in principle be worthless for the victims.

   Bergen, 22.10.21
   Marius Reikeras

   *

   Carl Palm:
   The whole process in the norwegian court system after ECtHR and the handling material facts (or hiding the facts is more correct) is an absolute disgrace for the Norwegian Rule of Law. It is even more manipulative than the first violation.

   Tor Vinnu:
   Is EU court as much kangaroo as lowest norse court? Hope not

   Carl Palm:
   Tor Vinnu Kangaroo court is a Norwegian habit.

   Elisabeth Tømmerås:
   Kjempe bra, Marius! En kan lure på; hva er det som feiler disse menneskene/systemene som gjør slike grove ulovligheter/urett mot egen befolkning ?

   
---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, lørdag 23. oktober 2021: 

   
Mørkt, full-månen sørlig og omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. For det meste spredt lett skyet og omkring 7 pluss-grader utover formiddagen. Helt og delvis overskyet og opp mot 10 videre utover dagen. Mørkt og ned mot 7 pluss-grader klokken 19. Mørkt, noe vind-drag med et snev av yr og 9 pluss-grader klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, søndag 24. oktober 2021:

   
Mørkt, et vind-drag med noe yr i luften og omkring10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omtrent det samme været som i natt utover formiddagen. For det meste med yr, regn og vind videre utover dagen og kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, mandag 25. oktober 2021: 

   
Mørkt, vått, regn og yr, et vind-drag og omkring 10 og 11 pluss-grader Celsius her ute i natt.

   Mange steder her ute har det blitt stadig mere høst-løv fra forskjellige sorter vekster på bakken, de og mange andre organiske rester beriker jorden og luften og også det og så mangt er gledelig og nyttig å vite og se adekvat av og om.
   Jeg har omtrent daglig i oktober her ute plukket og spist litt modne og gode kiwi-bær. Flere sorter, som vokser på slike klatre-planter av hun-kjønn, som jeg plantet for nu snart tyve år siden. De må, i likhet med mange andre slags vekster, ha samme slags vekster av han-kjønn i nærheten for i det heletatt eller særlig å kunne bære og gi frukter. Flere av disse vekstene her har blitt stadig mere store og lang-strakte efter hvert. Jeg har for det meste bare plukket og spist litt av de for meg mest tilgjengelige og beste fruktene. Også hva gjelder andre slags vekster med gode eller nyttige frukter.
   I går var jeg ute i hagen og plukket inn litt frukt fra flere sorter pære- og eple-trær. Plommer er det nu tilnærmet ingenting igjen av fra dette året. Lite hage-blåbær og divere andre frukter også. Nokså lite pærer og mange slags epler også. Så jeg plukker nu enda mest litt epler fra eple-trær med her sent-modnende eller lenge hengende frukter.
   Tanken fra begynnelsen her var å bøye veksten til kiwi-bær-plantene efter hvert som de vokste, men blandt annet det og veldig mye annet har jeg ikke prioritert tid til i disse årene, fordi jeg og min familie ble kidnappet og separert og satt under terror og tortur og utplyndring. Hadde kiwi-bær-plantene
underveis blitt bøyd som jeg tenkte så hadde deres frukter blitt lettere å plukke og mere tilgjengelige. Men de er sterkt og viltert klatrende og voksende og blir bare større og større.
   Mange ser og forstår enda ikke verdien og nytten av slikt, fordi de handler hva de trenger i butikkene, hvilket jo også er godt og nyttig, men den alltid viktigste butikken er naturen underveis i landskapene.

   For det meste overskyet, vått, regn og yr og omkring 11 og 10 pluss-grader utover dagen og kvelden. Mørkt, vått og 9 pluss-grader klokken 22. Mye regn og yr også videre mot midnatt, med ned mot 8 pluss-grader.
   
---
---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, tirsdag 26. oktober 2021: 

   
Mørkt, vått, regn og yr og omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Delvis skyet og omkring 10 pluss-grader frem mot klokken 14. Overskyet og lett yr klokken 15.30. Dunkelt og 9 pluss-grader klokken 18.30. Mørkt, regn og noe vind frem mot klokken 21.30. Omtrent det samme videre mot midnatt.
  
---
---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, onsdag 27. oktober 2021: 

   
Mørkt, vått, regn og omkring 9 til 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis overskyet, vått og omkring 12 pluss-grader utover formiddagen. Overskyet utover eftermiddagen. Mørkt, noe vind og 12 pluss-grader klokken 19. Med regn og yr det meste av kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, torsdag 28. oktober 2021: 

   
Mørkt, vått, regn og omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig. regn og yr, noe vind og omkring 12 pluss-grader utover formiddagen. Omtrent det samme utover eftermiddagen. Nokså mørkt, regn og vind og 12 pluss-grader klokken 18.30. Mørkt og omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, fredag 29. oktober 2021: 

   
Mørkt, tildels vått og noe yr og vind-drag og omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Halvt spredt skyet, noe vind og opp til mere enn 14 pluss-grader utover formiddagen. Overskyet, et vind-drag og omkring 12 pluss-grader frem mot klokken 18. Mørkt, stjerner, et vind-drag og mellom 13 og 14 pluss-grader klokken 20.

   Forleden dag ble jeg av noen jeg ikke kjenner gjort oppmerksom på at de via søk på Internettet blandt annet hadde funnet et offentlig dokument fra etaten NAV med person-opplysninger om meg. Jeg takket og svarte kortfattet at det er falsk dokumentasjon i regi av NAV, en offentlig mafia-virksomhet. Mere sa jeg ikke nu om dette. Mange vil kanskje ikke tro meg når de ikke er bedre orientert om forholdene enda i dagens Norge, men den offentlige forvaltningen er gjennomsyret av fullstendig mangfoldig og systematisk falsk dokumentasjon. Jeg har selv offentliggjort diverse slikt, for å dokumentere den kriminelle falskheten, men vet at de fleste ikke offentliggjør slikt - nettopp fordi dokumentasjonen er falsk og kriminelt ment brukt mot seg.
   Knapt noe som helst som av den offentlige forvaltningen i dagens Norge saks-dokumenteres er sannferdig, lovlig eller pålitelig. Men mange tror i det lengste på den offentlige dokumentasjonen, fordi den er fra offentlige myndighets-representanter. De burde heller ta utgangspunkt i at alt i den er, eller kan være, falskt og usant. Men hvor usann og kriminell den enn er så nytter det ikke å protestere eller å politi-anmelde, hvis det hele ikke er ubetydelig eller mulig belønnende nok, uten nærsagt å havne i endeløse og livs-odeleggende kafka-prosesser.
   Mange mennesker med makt i forhold til andre mennesker er så villfarne umodne og infantile eller indoktrinerte at det å ødelegge medmennesker samtidig som de later som å være uskyldige er en morsom eller stimulerende lek for de. Eller de er likegyldige og hermer efter andre som gjør det samme. Slike mennesker har ikke noe imot å ha makt, eller å forfalske, men søker seg gjerne til makt. Og selvfølgelig vil de at vilkårlighet skal være makten. Menneskerettighetene, the rule of law, forakter de - og bagatelliserer eller forfalsker de.
   At menneskeretts-krenkelser i regi av den offentlige forvaltningen er tyveri og ondskap og grov kriminalitet forstår de kanskje ikke, men vil de uansett ikke akseptere uten at det er helt nødvendig.
   Jeg har langt mere begrenset viten om forholdene angående offentlig falsk dokumentasjon i andre land, men vet at slikt og i det heletatt offentlig kriminalitet smitter - også til andre land.

   Mørkt, vind-drag og omkring 14 pluss-grader klokken 22.30. Med 12 pluss-grader og regn mot midnatt.

---
---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, lørdag 30. oktober 2021: 

   
Mørkt, vått, et vind-drag, tildels regn og yr og mellom 12 og 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis overskyet og omkring 12 pluss-grader utover dagen. Halv-mørkt og fort mørknende klokken 18.30.

   I går gikk jeg ut for å plukke inn kastanjer (Castanea sativa - Sweet Chestnut), men de aller fleste lå på bakken og hadde åpnet seg og var tydelig nok nokså nylig oppspist, atagligvis av mus, ekorn, fugler, rådyr, etc. Jeg fant bare omktrent ti stykker inni, på størrelse med hasselnøtter, delikate og fine å se til, som hittil hadde unngått den skjebne, så jeg var nok noen få dager for sent ute. Jeg sjekket nu bare de to største kastanje-trærne, men jeg tviler på at de andre kastanje-trærne her nu har igjen mere kastanjer å by på. Det er meget tydelig at de er meget eftertraktet av forskjellige slags dyr.

   Mørkt, vått, yr, et vind-drag og 12 pluss-grader klokken 20. Med regn og ned mot 11 pluss-grader videre mot midnatt.

---
---
*****

--31--
-- Dagboks-notater, søndag 31. oktober 2021: 

   
Mørkt, vått, et vind-drag, tildels regn og yr og omkring 11 til 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt litt skyet og opp til omkring 12 pluss-grader utover dagen frem mot klokken 15 med 9 pluss-grader. Mørkt, noe vind og 12 pluss-grader klokken 20. Med yr klokken 22 og videre mot midnatt.
   
---
---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq