----- Denne side: db202111.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. --- 
----- 
---  November 2021 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, mandag 01. november 2021:

   Mørkt, vått, tildels yr og regn og mellom 12 og 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Delvis lett skyet og omkring 10 og 11 pluss-grader utover formiddagen. Overskyet og yr klokken 14. Mørkt, regn, yr, noe vind-drag og 9 pluss-grader klokken 18 og videre mot midnatt. 
   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 02. november 2021:

   
Mørkt, vått, for det meste yr og regn og omkring 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis overskyet, tildels med yr og opp til omkring 10 pluss-grader frem mot klokken 11. Tildels med yr og regn videre utover dagen. 

   De offentlige mafia-virksomheter, både nasjonalt og internasjonalt, forsterker stadig forterre og mere sin indoktrinering og propaganda for å fangeholde og kontrollere alle og enhver i sin ideologi. En ideologi som handler om å beskytte sine menneskeretts-forbrytelser, via særlig blandt annet sensur, knebling, forfalskninger, innsamling og systematisering av person-opplysninger og ytterligere økonomisk diskriminering og i det heletatt korrupsjon og andre slags kriminelle aktiviteter og perversiteter. Det blir stadig vanskeligere å unngå deres propaganda og aktiviteter, og for mange blir den alminneliggjort og tilværelsens vegger og bygning. De fanges i stadig mere altomfattende monopoler. Samtidig blir det stadig viktigere for enhver så godt som mulig å unngå dette og forstå hva som egentlig skjer og å styrke gode og nødvendige alternativer, mens det enda er tid og muligheter igjen for det. Det er så absolutt ikke tid for naivitet.
   Den 4. oktober 2021, nu straks en måned siden, ble et viktig hjelpemiddel for forståelse og motarbeidelse av naivitet offentliggjort, en tung dokumentasjon under navnet Pandora Papers.

   
Mørkt, stjerner, vått og omkring 7 pluss-grader klokken 19 og videre mot midnatt.
   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 03. november 2021:

   
Mørkt, vått, tildels noe yr og omkring 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått, tildels yr og opp til omkring 10 pluss-grader utover dagen. Mørkt, vått, yr og 8 pluss-grader klokken 18. Med ned mot 7 pluss-grader klokken 21. Mørkt, vått og ned mot 5 pluss-grader frem mot midnatt.
   
---
---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 04. november 2021: 

   
Mørkt, vått, noe yr og omkring 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Nokså skyfritt, vått og opp til 8 pluss-grader frem mot klokken 12.30. Med 6 pluss-grader klokken 16.

   Jeg plukket noen pære-sorter forleden dag, mens det enda er igjen noen. Plasserte de i en åpen liten plast-balje på en hylle nært huset, så de kunne godgjøre seg i regnet og luften og eftermodne og ikke være så harde. Og for at ikke fugler eller ekorn skulle se de eller våge seg så nært. Den største pæren var ekstra stor og fin når når jeg kikket nærmere på de, den ville kanskje modne først og bli ekstra god. Der var disse pærene i noen dager, inntil i går. Da skjedde noe, sikkert nok en fugl hadde nettopp hakket og spist på den store fineste pæren! Jeg fant frem en kniv og skar bort skaden og litt av skallet for å berge den. Da så jeg straks at den var moden og delikat mør, og smakte på den. Den var blitt perfekt og himmelsk god, så jeg spiste den umiddelbart straks. De andre pærene var - og er - enda harde og uferdige, det sjekket jeg nærmere også i dag.
   Men jeg undret straks og fortsatt, hvordan antagligvis en fugl hadde kunnet se og forstå at akkurat denne pæren var perfekt moden og god. Det er ikke lett å se det på de - særlig pærer er nokså spesielle sånn sett. Men fugler er sannelig om også spesielle! (Men hva og hvem er vel ikke det?) Den angjeldende fuglen hadde på avstand riktig nok funnet den angjeldende pæren uimotståelig.
   Det er mangt slikt og annet spesielt jeg lærer om og opplever i livet her. Forleden dag skulle jeg antagligvis plukke ned noen eike-nøtter jeg stundom hadde gått forbi, fra et tre jeg selv for flere år siden har plantet. Regnet med de kanskje var modne nok da. Men straks før meg hadde noen andre plukket og fjernet de - antagligvis nokså sikkert et ekorn. Jeg har i den senere tid sett et nokså stort og meget akrobatisk og imponerende rødlig ekorn, med en lang og bred hale. Hvor mange flere ekorn det er her vet jeg ikke.
   For nu mange år siden kjørte jeg forbi et langt mindre ekorn som nylig var påkjørt og drept av en bil. Jeg stoppet og tok det med hjem og tilberedte og grillet det. Det smakte delikat godt.
   Svaner som mat skal visstnok også smake veldig godt, men har jeg aldri smakt. Jeg har funnet døde svaner i det store vannet her til eiendommen, men de har ligget døde i vannet for lenge. De har fløyet på og blitt drept av en kraft-ledning som strekker seg over vannet. Trist nok også det.
   Og forleden dag fant jeg skrotten av en død rev ved vann-kanten. Den ligger der enda.
   Til tross for at jeg fortsatt er fangeholdt under terror, terror, tortur og utplyndring og for det meste hele tiden leser og skriver i forhold til saks-dokumentasjonen, så opplever og tenker jeg tidvis iblandt litt på mangt annet også. Jeg får dårlig samvittighet og ille følelser når jeg gjør for lite i forhold til saks-dokumentasjonen, men særlig når noe annet er tvingende nødvendig og meget viktig så gjør jeg også det efter evne. Det hele er en vedvarende vanskelig og uutholdelig tilværelse, men jeg har ikke noe som helst valg.

   Nokså mørkt og 4 pluss-grader klokken 17.30. Mørkt, stjerner og 3 pluss-grader klokken 20. Mørkt med meget lett yr og i underkant av 4 pluss-grader klokken 23 og videre mot midnatt.

---
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, fredag 05. november 2021: 

   
Mørkt, vått, tildels noe yr og omkring 4 til 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, vått, lett yr og 6 pluss-grader klokken 08. For det meste omtrent det samme videre utover dagen. Mørkt, vått, regn og 7 pluss-grader klokken 19. Omtrent det samme med omkring 8 pluss-grader videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 06. november 2021: 

   
Mørkt, vått, tildels med regn og yr og omkring 8 til 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått og 8 pluss-grader utover formiddagen. Efter hvert med yr og regn utover eftermiddagen. Mørkt, yr og 8 pluss-grader frem mot klokken 19. Med regn og i underkant av 9 pluss-grader videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, søndag 07. november 2021: 

   
Mørkt og vått med regn og yr og omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått og omkring 9 pluss-grader frem mot klokken 12. Med omkring 8 pluss-grader utover eftermiddagen. Mørkt, vått, antydninger til yr og omkring 8 og 7 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, mandag 08. november 2021: 

   
Mørkt og vått og omkring 7 pluss-grader Celsius og efter hvert noe yr her ute i natt. Overskyet, vått og omkring 8 pluss-grader utover formiddagen. Omtrent det samme videre utover dagen. Mørkt og noe vind-drag klokken 20. Sterkere vind klokken 21. Med lett yr mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 08.11. 2021:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10222754774592723

   Menneskeretts-konvensjonene - og hvorfor de forfalskes 

   Alle menneskeretts-konvensjonene sier at enhver menneskerettighet er og skal være umistelig og uavhendelig. Hvorfor later så mange visse mennesker som at de ikke vet dette? Samtidig som de sier de respekterer menneskerettighetene og sier at de vet at
menneskerettighetene er og skal være gjeldende lov og rett.

   Hvorfor? Svaret er enkelt, uomtvistelig og lett-forståelig. De vil ikke selv avsløre at de er kriminelle, menneskeretts-forbrytere og onde. Og håper og gjør alt de kan for at ikke andre skal oppdage det.

   Særlig slike ansatte i eller for offentlige forvaltninger og instanser vil ha vilkårlighet - for selv å kunne være maksimalt uavhengige av reell lov og rett. Og deres medspillere er selvfølgelig ikke bedre. Slik oppstår og virker offentlige mafia-virksomheter. Mulighetene for selv å kunne bestemme hva som er eller skal være offentlig lov er for visse mennesker uimotståelig og ideell, men er katastrofal for alle andre.

   Regjeringer og instanser i dagens verden styrer enda i stor grad med vilkårlighet. Det tiltrekker seg mange slags kriminelle, indoktrinerte og perverser og diskriminering - og er uhyre smittsomt. 
De vil ha dominans, splittelse og vilkårlighet - og de kaller det politikk og meninger. Visse mennesker, regjeringer og instanser styrer derfor enda med vilkårlighet - det må gå galt og er grovt kriminelt. Hvem skal eller kan da være eksempler til efterfølgelse? Uten reell og effektiv respekt i og for egen jurisdiksjon for alle menneskerettigheter står vi for fall. Å forfalske eller ignorere en eller flere menneskerettigheter det er rett og slett kriminelt hovmod som står for fall.

  At de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene har erkjent og lovbestemt at menneskerettighetene enhver er og skal være umistelig og uavhendelig, det er det enda mange som ikke ønsker eller makter å respektere eller å forstå. Det som dermed sies i menneskeretts-konvensjonene er at enhver menneskerettighet er en umistelig og uavhendelig medfødt gave fra Gud og naturen - og at dette er et uomtvistelig og hellig faktum, og også et hundre prosent nødvendig faktum.

   Menneskeretts-tyver i offentlige forvaltninger eller instanser er altså ikke bare kriminelle og menneske-fiender, men er også verdens-ødeleggere.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/126288523784/permalink/10158539120513785/

   Christopher C M Warren:
   We live in a postmodernist age where truth doesn't matter any more, only power. And for those in power, human rights conventions are just words. The problem we face in the first instance is one of education and we're not getting much of that in the state system anymore.

   
---

---

   Marius Reikerås, 08.11. 2021:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10158182570396875

   Til den det gjelder i Barne- og familiedepartementet

   Vedrørende avdelingsdirektør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) avdeling for barnerett, Anders Henriksen

   Kopi: Offentlig.

   Professor i rettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet, Bente Ohnstad, har kritisert myndighetene for å gi misvisende informasjon om meldeplikten til barnevernet, som gjelder for offentlig ansatte og andre med taushetsplikt.

   Hun mener villedning rundt regelverket fører til at mange familier meldes til barnevernet uten at lovens vilkår er oppfylt.

   Dette likte tydeligvis avdelingsdirektør, Anders Henriksen, så dårlig at han kalte Bente Ohnstad og hennes kolleger «hennes bande».
   Det vises til link:
   https://frifagbevegelse.no/nyheter/etter-at-professoren-hadde-kritisert-myndighetene-for-meldeplikten-til-barnevernet-dukket-det-opp-en-feilsendt-epost--den-var-neppe-ment-for-mine-oyne-6.158.829607.8d6c76e5e8

   Dette er samme Anders Henriksen, som løy om den ene EMD- dommen da han var til debatt på Dax 18 den 29.9. 2020.

   Norge har, siden september 2018, fått 11 dommer mot seg i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen på det rettsområde der Henriksen spiller en offentlig rolle av ikke ubetydelig karakter.

   For litt siden redegjorde jeg for hvordan Henriksen inngikk kjøpsavtale mellom Bufdir og advokat Mette Yvonne Larsen/ Advokatfirmaet Mette Y. Larsen & Co.
   Avtalen innebærer at Mette Yvonne Larsen eller advokater fra hennes firma, herunder, Elisabeth Grøhndal skal "kurse" barnevernsansatte om dommene som allerede er avsagt mot Norge fra EMD.
   Adoptivforeldrene i Lobben- saken fikk intervenere, med Larsen som prosessfullmektig, da saken gikk for storkammeret. En oppsummering er gitt i dommens premiss 199- 201, uten at storkammeret tok notis av Larsens argumenter.

   For øvrig var Larsen dypt involvert i den skandalebefengte Drammen- saken sammen med Helge Alne. Alne er nå blant annet tiltalt og forsøk for seksuelle overgrep og bestikkelser mot sin tidligere fostersønn.
   Fostersønnen til Alne, Amir, valgte å ta sitt eget liv, se VGs reportasjer om dette fra sist helg:
   Her fremkommer det at etter Helge Alne ble tiltalt for seksuelle overgrep mot den avdøde i februar 2019, har det offentlige barnevernet kjøpt tjenester for over 90 millioner kroner av hans selskaper.
   Videre fremkommer det at selskapene til Helge Alne har solgt barnevernstjenester til det offentlige for nesten 200 millioner kroner i perioden 2014-2021.

   https://www.vg.no/spesial/2021/fosterfaren/

   https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/1OWQ9M/fosterfar-frikjent-for-anklager-om-bestikkelse-sterk-kritikk-mot-politiet

   Tilbake til samarbeidspartneren til Alne i den såkalte Drammen- saken, Mette Yvonne Larsen, og avtalen hun har inngått med Henriksen:

   I avtalen heter det videre at Larsen kan fordele oppdrag til advokater fra samme advokatkontor , herunder Elisabeth Grøhndal.

   Grøhndal har vært prosessfullmektig på vegne av kommuner i saker som EMD har kommunisert til Norge, herunder S. E and others v Norway, og S.S og J. H v Norway.
   Ingen må bli overrasket om Norge også i disse sakene vil bli dømt.

   Følgelig konstaterer jeg at Bufdir bruker advokater som er med på det offentliges side til å "kurse" barnevernsansatte om nettopp dommene i EMD.

   Det hele er så grotesk at det er vanskelig å fatte, og jeg kan umulig forstå om Henriksen får fortsette i jobben. Uansett vil det internasjonale miljøet, herunder Ministerkomiteen, få kjennskap til dette.

   Bergen, den 8.11.21
   Marius Reikerås

   *

   Nadia Bekkelund:
   Takk!

   Rolf Guttorm Engebretsen:
   Dette avslører et udemokratisk nettverk som får synergere internt og som sitter i maktens tjeneste og det hele blir sentrert ut ‘ som om ‘ det er vanlige demokratiske prosesser.
   Dette er en form for organisert kriminallitet der de kriminelle også er budbringeren i juridisk kappe.
   Det minner mer om systemet i Det Gamle Sovjet’ en noe under ordet Demokrati.
   Råten’ er til å ta og føle på og det stinker overgrep av hele systemet.

   Julianus Neubauer:
   Det er på høytid at man på alle samfunnsområder mobiliserer mot det norsk regimet. Om det gjelder familie, strøm, covid osv. Folk må si, nok er nok!

   Vidar Fagerholt:
   Grab them by those balls they don`t have !

   Ann Margret Rosenlund:
   Ikke rart seksuelle overgrep mot barn har et så stort omfang her til lands. Pedofile er godt beskyttet og lokkes til å jobbe for barnevernet :(

   Inger Johanne Kippersund:
   Stå på!! Så bra at du konfronterer uretten! Tusen takk!

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.11. 2021:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10158182808186875

   Drammen-saken ...

   I Drammen- saken fikk advokat Mette Yvonne Larsen, samme advokat som er engasjert av Bufdir og Anders Henriksen for å "kurse" barnevernet om EMD- dommene mot Norge, oppdraget med å samarbeide med den overgreptiltalte Helge Alne, av daværende kommuneadvokat i Drammen, nåværende kommuneadvokat i Asker,  Thalina Kofoed Skramstad, hvis hensikt var å fjerne et nyfødt barn.

   *

   Ingrid Berg:
   Hva er det for slags land vi har utviklet oss til? Eller har det vært så ille hele tiden, bare at de har klart å skjule det for oss? Har vi levd i en illusjon?

   Steinar Aasheim:
   Ingrid Berg still do

   Unni Merle:
   Når man «dyrker» hverandre slik at det kan resultere i en slags innavl i systemet - vil det avle dårlig kvalitet!

   Kjeld Thomas Anderssen:
   Kjøpt meg Aarebrots bok om Reformasjonen.
   "Et annet utviklingstrekk er fremveksten av institusjoner for høyere utdannelse som kvalifiserte til embeter, så vel verdslige som kirkelige. Dette står i kontrast til tidligere tiders maktgrunnlag som snarere var basert på familiebånd og ren militær styrke."
   Koselig her i middelalderen. En gjeng med autister med under 50 i IQ. Det her er inkvisisjonen.

   Julianus Neubauer:
   Fint de nevnes med navn. Statskrininelle. De skal ikke glemmes.

   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, tirsdag 09. november 2021: 

   
Mørkt, vått, regn og yr og omkring 8 og 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått og omkring 10 pluss-grader utover formiddagen og nokså skyfritt utover eftermiddagen, med ned mot 8 pluss-grader klokken 15.30. Vått og mørkt frem mot klokken 20. Med 9 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, onsdag 10. november 2021: 

   
Mørkt, vått og omkring 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Halvt skyet fra vest og 7 pluss-grader klokken 10. Med 9 pluss-grader klokken 13.30. Og 7 klokken 16.

   Jeg har fått enda minst et nytt problem. En invasjon, av rotter. Jeg vet ikke hvor de kommer fra eller hvor mange de er, men det er lett å forstå at de særlig tiltrekkes og næres av store mengder epler på bakken rundt omkring her. Til og med for mye for fuglene, meitemarkene og andre dyr og organismer - og mennesker - her. Uansett må jeg nu fremover gjøre noe for effektivt å skremme de eller drepe de. Kanskje er de efterkommere av min eldste sønn sine hemmelige rotter for nu mere enn ti år siden, eller kanskje andre har gitt de næring og tilflukt. Jeg vet ikke, men problemet vokser uansett selvfølgelig om det ikke effektivt nok stoppes. Hundene her drepte en i dag, men de vil ikke klare å stoppe problemet, selv om de jo forsøker og gjør så godt de kan. Å anskaffe katter er heller neppe tilstrekkelig og har jeg uansett ikke ressurser til å håndtere. Problemet kan blandt annet sammenlignes med at det også er ødeleggende og farlig å gi kriminelle tilflukt og næring.
   Vel, problemer er til for rett og riktig å løses - og da må de først erkjennes og være åpne for løsninger, uten hovmod eller forhastede slutninger.
   Kanskje kan noe av forklaringen være
Carya ovata? Forleden dag plukket jeg inn tre enda umodne gule frukter fra Carya ovata (Shagbark Hickory) som med noe sterk vind var falt ned på bakken. Jeg skar åpnet den ene med kniv, det hvite faste ytterst (the husk) innenfor det gule skallet luktet meget godt og aromatisk og tiltrekkende. Det var umiddelbart lett for meg å forstå at mange slags dyr (og mennesker) tiltrekkes meget av slike frukter. Kjernene helt innerst var små og helt umodne. De to andre nedfalne la jeg beskyttet under en plast-boks på noe annet under himmel og vær, for at de eventuelt kanskje en stund kan modne videre der. To andre samme slags frukter henger enda fint igjen på treet, men treet har mest nokså gule blader igjen nu, Selve treet har vokst fint og bredt til mere enn 3 meter i høyden i snart 20 år, men naturlig langsomt og lovende. Treet må visstnok bli mere enn 40 år for å bære rikt med frukter, men ikke hvert år. Det er flere forskjellige naturlige grunner til at fruktene eller deres kjerner ikke er vanlig handels-vare. Noen steder hvor trærne vokser naturlig i USA blandt annet tillages en slags velsmakende og velduftende sirup med den ytre løse skjeggete barken på voksne Shagbark Hickory-trær og av fruktene, pluss sukker.
   Trær og i det heletatt vekster er selvfølgelig meget interessante, særegne og viktige skapninger.

   Tildels overskyet og noe yr og ned mot 5 pluss-grader frem mot halv-mørkt klokken 17.30. Mørkt, vått, tildels yr og omkring 5 pluss-grader frem mot klokken 21.30. Med omkring 5 til 7 pluss-grader videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, torsdag 11. november 2021: 

   
Mørkt, vått, regn og yr og omkring 7 og 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis overskyet, vått, tildels yr og omkring 7 pluss-grader utover dagen. Mørkt, den tiltagende halv-månen tildels synlig sørlig og ned mot 4 pluss-grader frem mot klokken 19.30. Mørkt og vått mot midnatt. 
   
---
---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, fredag 12. november 2021: 

   
Mørkt, vått, stjerner og i undekant av 4 pluss-grader Celsius her ute i natt klokken 04. Overskyet og omkring 7 pluss-grader frem mot klokken 12.

   Fire døde rotter i går, fem med den som hundene drepte. Og nå er det ikke flere, virker det som. Men jeg skal flytte på fellene og undersøke og sjekke nærmere. Utvide min oppmerksomhet. Forhåpentligvis er problemet allerede løst. Jeg brukte litt peanøtt-smør som åte i fellene, to nokså alminnelige nokså enkle, effektive og praktiske feller.
   Apropos åte, jeg har omtalt Skjeggbark Hickory (
Carya ovata) i det siste. Jeg erindrer å ha lest at dens opphakkede frukter skal ha blitt brukt for å svimslå og fange fisk med. Kanskje inneholder de visse saponiner eller andre stoffer som gjør det mulig, eller det kan være feil-informasjon. Uansett - absolutt alt kan være og er giftig eller farlig i feil mengde, avstand, tid, prosesser, renhet og andre forhold. Selv ørsmå mengder av noe kan være giftig og farlig.
   Og mangt annet kan være nyttig og godt under rette forhold og rett bruk.
   De gyldne shiro-plommene jeg tidligere i år tilberedte for å bli til natur-eddik dufter nu godt og omtrent ferdig produkt. Jeg skal helle de over i mere egnede glass. Noe mere eple-eddik også.
   I de siste dagene har jeg også påbegynt enda mere fermentering av kål og annet som skal bli til kimchi. Blandt annet for å efterfylle hva jeg allerede har tillaget som ferdig kimchi, og for å konservere diverse egnede også mere høstlige vekster. Muligvis eller trolig vil jeg i mindre mengde også forsøke å innblande selv-tilberedt reke-ekstrakt. Rekene og skall må være rett pillede og sterkt salt-laket og innblandes på rett tidspunkt.
   Mangt og mye i verden kan gå katastrofalt galt under inkompetanse, dumhet, kunnskaps.mangel, hastverk, sendrektighet, uforsiktighet, uansvarlighet, grådighet, hovmod, etc.

   Overskyet, noe bris og oppmot omkring 10 pluss-grader frem mot klokken 17. Mørkt og antydning til yr klokken 17.30. Omtrent det samme videre mot midnatt.

---
---

   Marius Reikerås, 12.11. 2021:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10158189122536875

   På barnevernsrettens område, som denne saken gjelder, er Norge definert som "verstingen" i Europa.

   Med 11 domfellelser fra Den Europeiske Menneskerettsdomstolen , bare siden september 2018, er Norge i særklasse uansett størrelse på de andre landene som sonderer under Europarådet ( til sammen over 820 millioner innbyggere) 

   Og 25 november, altså om knappe to uker, vil EMD offentliggjøre nye avgjørelser mot Norge. Dersom Norge blir dømt , vil tallet altså øke videre.

   *

   Espen Ludvigsen:
   Artig, det er nesten så jeg venter på at vi skal sette ytterligere rekord i noe så negativt, for når myndighetene våre vil det skal være sånn så er jo det riktig?
   Skulle tro Hitler var reinkarnert i folkesjela.

   Rune L. Hansen:
   Menneskeretts-konvensjonene, sier at:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   En kan spørre seg selv, og andre:
   Hvor mange menneskeretts-forbrytere er det i dagens Norge?

   
---
---

   Marius Reikerås, 12.11. 2021:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10158189211646875

   Kommentar til innføring av koronapass i Norge:

   Det bryter mot Grunnloven og de grunnleggende menneskerettene.

   Det er åpenbart at en innføring av koronapass i Norge- som er på trappene - vil skape et klasseskillesamfunn som vi ikke tidligere har sett.

   Jeg er forundret over at det offentlige Norge, som har 12 dommer mot seg fra Den Europeiske Menneskerettsdomstolen for å ha krenket EMK Artikkel 8 siden september 2018 (kan bli enda flere etter den 25. november) ENDA ikke forstår rekkevidden av artikkelen.

   Det er svært mange som stiller spørsmål hvorvidt myndighetene har lovhjemmel til å innføre alle disse omfattende- og invaderende- inngrepene, herunder innføring av koronapass(det heter ikke tiltak slik regjeringen forsøker å innbille deg).

   Men, det holder altså ikke bare med en klar lovhjemmel for å iverksette inngrepene.
   Inngrepene  må også oppnå legitime formål og være forholdsmessige, dvs  nødvendige i et demokratisk samfunn.

   Og det er særlig i forhold til forholdsmessighetsvurderingen, at Norge massedomfelles i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen for brudd på EMK Artikkel  8.

   Konsekvensene av segregeringssamfunnet, har jeg allerede bevitnet fra mine turer til Litauen, der folk som ikke er fullvaksinert ikke kan delta i det vanlige hverdagslivet ( kino, pub, kjøpesenter, fotballkamper osv, osv)
   Disse kan riktignok delta under forutsetning av at de kan fremlegge en koronatest som ikke er eldre enn 48 timer, men det er dyrt for en vanlig litauer ( ca 30-40 euro per test som uansett ikke varer mer enn to dager)

   Men, uansett om man er for eller mot en slik ordning, bryter den åpenbart mot grunnloven og de fundamentale frihetene:
   Ikke minst retten til bevegelsesfrihet uten å måtte legitimere seg og retten til å verne om egne helseopplysninger. Videre har en slik innføring klare sider mot andre deler av retten til privatliv, tanke-, samvittighets- og religionsfriheten, forsamlings- og ikke minst forbudet mot diskriminering.

   I et slikt perspektiv er det også viktig å huske på at det langt fra er alle som kan vaksinere seg, også av medisinske årsaker.
   Det er heller ikke vaksinetvang.

   Jeg kan ikke se at det foreligger en slik hjemmel i smittevernloven, men selv for det tenkte tilfellet at det forelå en holdbar hjemmel, så må altså myndighetene gjennomgå grundige evalueringer av forholdsmessighetsforhold. Og på dette området sviker Norge gang etter gang i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   Og smitten bryr seg uansett ikke om et pass eller ikke, særlig når vi vet at vaksinerte kan overføre smitten like mye som uvaksinerte, se feks denne linken:
   https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/EwrOPo/cdc-covid-syke-fullvaksinerte-kan-vaere-like-smittsomme-som-uvaksinerte

   I mai i år var jeg i Sør Afrika og besøkte Robben- Island, fangeøya der Nelson Mandela ble holdt fengslet i 18 av til sammen 27 sammenhengende år i fengsel.
   Noe av det som slo meg sterkest, var vitnebyrdet fra fangene etter løslatelse, der frihet var et like grunnleggende behov som mat, søvn, å gå på do, osv, osv.

   Det å gå i gang med et segregeringssamfunn- innskrenkning av friheten- slik Norge nå trekker i retning av, hadde jeg ikke i min villeste fantasi trodd at skulle skje i min levetid.

   Jeg minner om USAs høyesterett, i 1956, kom frem til at segregering av svarte og hvite på busser var grunnlovsstridig takket være Rosa Parks iherdige kamp for like rettigheter.

   Og hvor går for øvrig grensene? Skal man på et gitt tidspunkt også måtte vise et pass for at man er kreftfri?

   Splittelsen i samfunnet er allerede et faktum. Spørsmålet er bare hvor langt det går.

   Bergen, den 12.11.21
   Marius Reikerås

   *

   Terje Mælen:
   Støttes 100 % !

   Johan Wannberg:
   Staten Norge erklærer befolkningen krig :(

   Rune L. Hansen:
   De er bare myndighets-representanter, Johan Wannberg, som bruker en makt de ikke skal ha og ikke har. Nødverge (emergency) i forhold til menneskerettighetene skal ikke kunne forfalskes eller brukes som en pisk eller med vilkårlighet mot medmennesker eller sivilbefolkningen. Uforfalsket nødverge må lovlig være nødvendig autorisert, og som Marius Reikerås sier, være forholdsmessig og tvingende nødvendig.
   At de angjeldende myndighets-representanter er en bande som anser fellesskapets penger og ressurser som sine egne er kriminelt og ikke lovliggjørende. At de investerer i eksperimentelle "vaksiner" og i en Bill Gates som estimerer selv 2000 - to tusen . prosent økonomisk fortjeneste gjør det ikke bedre eller mindre kriminelt. Og at de undertrykker og fortier naturlige, allmenne, billige løsninger og remedier gjør det mildt sagt heller ikke bedre eller mindre kriminelt. At de prioriterer sine aksjer og karriærer kjøpt med tyvegods og drap, for trans-humanisme, offentlig mafia-virksmhet og verdens-ødeleggelse, gjør det selvfølgelig mildt sagt heller ikke bedre eller mindre kriminelt!

   
---
---

   Marius Reikerås, 12.11. 2021:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10158189277236875

   Viktig!

   Dersom et barn over 12 år ønsker å forlate en institusjon eller annen offentlig omsorgsplassering for å bli gjenforent med sine foreldre/ familie, er det lite myndighetene kan gjøre for å hindre dette. Dette slo EMD fast allerede i en avgjørelse i november 2016.

   Til politiadvokat i Øst politidistrikt, Nina Marthinsen.
   Kopi: Offentlig i anonymisert form.

   Jeg er blitt bedt om å bistå xx, født xx.

   Jeg har sett din beslutning om ransakelse og pågripelse av xx den 13.4.21, og mener at dine handlinger strider mot menneskerettene på en måte som har krenket xx. Jeg har skjønt det slik at xx har sittet over en uke i varetekt.

   Hadde du, som ansvarlig politijurist, hatt tilstrekkelig kjennskap til menneskerettene, som uansett er ditt ansvar å sikre, så hadde krenkelsene mot xx aldri skjedd.

   Dette skal jeg utdype nærmere.

   På barnevernsrettens område, som denne saken gjelder, er Norge definert som verstingen i Europa. Med 11 domfellelser fra Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, bare siden september 2018, er Norge i særklasse uansett størrelse på de andre landene som sonderer under Europarådet ( til sammen over 820 millioner innbyggere)

   Og 25 november, altså om knappe to uker, vil EMD offentliggjøre nye avgjørelser mot Norge.

   Det barnet det gjelder i denne saken, var over 12 år da hun valgte å forlate institusjonen hun var plassert på. I følge EMD, så har barn over 12 en betydelig grad av selvbestemmelsesrett og jeg viser til hva EMD sa om dette i en avgjørelse mot Norge den 3 november 2016:

   "Given his age (12 years at the time of the Supreme Court’s decision), and taking into account the fact that there will be nothing to prevent him from taking the initiative to increase contact at any time in the future if he so desires"

   Merk ordene : "Nothing to prevent him.... if he so desires.."

   I den aktuelle saken her, var det åpenbart at jenta selv ønsket å bli gjenforent med sin mor og det kan altså ikke norske myndigheter hindre henne.
Noe helt annet er at måten selve omsorgsovertakelsen skjedde på, bryter mot de grunnleggende menneskerettene og som du kjenner til kan man ikke bygge videre på krenkende avgjørelser.

   Uansett har du, som statlig ansatt, et selvstendig ansvar for å påse at dine handlinger ikke krenker menneskerettene.
   Noe du etter vår mening har gjort mot xx, og en naturlig følge vil derfor være å fremme et krav overfor din  arbeidsgiver.

   Bergen, 12.11.21
   Marius Reikerås

   *

   Tor Vinnu:
   Gjelder dette også vedtak i tingretten som begrenser den andre foreldrern barns kontakt med barn over 12 år?

   Helge Steinfinsbø:
   Deler :)

   Linn Bayan:
   This is my son. He was professionally kidnapped by Norwegian child terror system in year 2016. He never come home after birth in the Norwegian women's hospital . BV don't even want me to meet him even just through zoom meeting.
   If anyone found him. Please contact me because I am her one and only mother who is searching for him for 5 years now. I thank you!!!
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=174201171595212&set=p.174201171595212&type=3

   Monica Rognes:
   Har du link t den dommen fra Strasbourg? Guttungen bli 12 i januar men trur ikke Gestapo går med på den ihvertfall ikke uten god dokumentasjon

   Silje Marie Halvorsen:
   Hva hvis barnet ønsker å flytte til den andre forelderen?

   Rune L. Hansen:
   Menneskeretts-konvensjonene har lovbestemt at alle foreldre og alle barn har de samme umistelige og uavhendelige menneskerettigheter. Det absolutt eneste unntak er ved uforfalsket nødverge for en kortest mulig tid på en mildest mulig måte med gjenopprettelse som aktiv hensikt i praksis. Dette forplikter absolutt alle og enhver - og som menneskeretts-konvensjonene videre har lovbestemt: "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, lørdag 13. november 2021: 

   
Mørkt og omkring 10 til 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis overskyet og mellom 9 og 12 pluss-grader utover dagen. Mørkt, den voksende halv-månen sør-østlig og 6 pluss-grader klokken 18.

   Mange i Norge vil få mere og nye vanskeligheter nu fremover - særlig økonomiske og helsemessige. Tilsiktet av den politiske nepotismen, som fortsatt hverken bryr seg om medmennesker, menneskerettighetene eller sivilbefolkningen. Nu har de gjort og gjør de strøm-prisene så høye at mange vil komme til å fryse og sulte i dårlig ernæring, å få både økonomiske og helemessige og sosiale alvorlige problemer - som selvfølgelig av den politiske nepotismen vil bli forsøkt bagatelliserr og bortforklart, inklusivt også med falske "løsninger". Løgner og falskhet er de flinke til å produsere. De velger heller å selge strømmen til utlandet enn å respektere sivilbefolkningens menneskerettigheter. Altså stadig mere tyveri, undertrykkelse og utplyndring. Sivilbefolkningens trivsel, helse og sosiale trygghet betyr ingenting for de. Ja, å plage og pine folk det kan de, mildt sagt. De kaller det sitt "handlingsrom".

   Mørkt, stjerner og omkring 2 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, søndag 14. november 2021: 

   
Mørkt og omkring 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lysnet, stille og omkring en pluss-grad klokken 08. Nokså skyfritt og opp til omkring 5 pluss-grader utover formiddagen. Med 4 pluss-grader klokken 16. Mørkt og 3 pluss-grader klokken 17.30. Med 6 pluss-grader klokken 22.

   Det er megetsigende at Norges fremste menneskeretts-forkjemper fredag 12. november 2021 ble utestengt fra Facebook. Flere av hans venner på Facebook har opplyst om at det skjedde - at Marius Reikerås fikk beskjed fra Facebook om utestengelse i 30 dager. Trusselen om varig utestengelse er dessuten overhengende, vet vi av deres praksis.
   Han knebles altså av Facebook og deres medspillere og dirigenter. Frataes sine kommunikasjons-muligheter og sin ytringsfrihet der av en monopol-instans som liksom skal være en kommunikasjons-plattform for alle og enhver. Med hvilken rett krenker de hans og våres menneskerettigheter? Og hva er det i praksis som skjer? 
   Hvor mange aksjer og hvilken innflytelse i Facebook kjøpte (med sivilbefolkningens felles penger) den offentlige mafia-virksomheten i Norge? Tilsynelatende nok. De styrer med og for makt, karriærer og penger.
   At Facebooks såkalte fakta-sjekkere i Norge styres av mafia-virksomhetens liksom hemmelige propaganda-departement (de stats-finansierte aviser, etc.) er selvfølgelig heller ingen tilfeldighet.
   Kommunikasjon og ytringsfrihet er meget meget sentralt og viktig for ethvert godt menneske og samfunn. Det er ikke trusler, knebling og terror i forskjellig grad som skal styre og bestemme slikt, men at det alikevel skjer er en meget farefull og katastrofal utvikling!
   Ingen seier uten Ordet og enhvers alle umistelige og uavhendelige menneskerettigheter!
   
   Mørkt og 7 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, mandag 15. november 2021: 

   
Mørkt og omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, tildels med litt yr og 8 til 9 pluss-grader utover formiddagen, Efter hvert mere yr og tildels disig utover eftermiddagen. Mørkt, vått, yr og mellom 8 og 9 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, tirsdag 16. november 2021: 

   
Mørkt, vått, yr, noe vind-drag og omkring 8 og 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lysnet, men iøvrig for det meste omtrent det samme utover dagen.

   Jeg vet det ikke er første gang Marius Reikerås blir kneblet. Og selv har jeg på forskjellige måter også blitt - og er - kneblet. Hverken for medvirkning i eller for kriminelle forhold, men tvert om for å forsøke å avsløre og stoppe kriminelle forhold. Kneblere ønsker ikke å bli avslørt eller stoppet! De ønsker å baksnakke, lyve og forfalske og å angripe og å undertrykke, for å fremme seg selv!
   Kneblere vil ikke ha levende og organisk kommunikasjon, de frykter de blir avslørt, erkjent som løgnere, menneske-krenkere og stoppet.
   Og jo dummere noen er dess klokere tror de at de er.

   Mørkt, vått, vind, yr og omkring 9 pluss-grader frem mot klokken 20, Med nokså mye regn videre mot midnatt,
   
---
---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 17. november 2021: 

   
Mørkt, vått, regn og yr, noe vind-drag og omkring 9 til 6 og 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Halvt skyet og 6 pluss-grader klokken 12. Tildels yr utover eftermiddagen. Mørkt, vått, lett yr og 5 pluss-grader klokken 17.30.

   Jeg har i mange år også fulgt utviklingen nokså særlig i USA, særlig i forhold til deres grunnlov - som har mangt til felles med de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene. Også den skal beskytte enkelt-mennesket mot kriminalitet i den offentlige forvaltningen. Jeg har sett at dette på flere områder ikke fungerer i praksis, at dette er problematisk og katastrofalt når makt og avgjørelser overgies til mennesker og utviklinger som ikke tilstrekkelig eller i det heletatt eller feil ansvarliggjøres i forhold til sine menneskeretts-krenkelser. Og hvordan dette virker smittsomt, indoktrinerende og ødeleggende i og for sivilbefolkningen. Veldig meget så særlig i forhold til mere eller mindre skjult økonomisk
korrupsjon og diskriminering.
   Nu, siden den massive valg-svindelen og president-kuppet der, er dette i høyeste grad katastrofalt tilspisset. Og livs-truende ikke bare for nasjonen, men også for hele verden. At dette kunne skje i USA, et meget stort og rikt land som lenge har fått og hatt et utrolig godt fundament, er meget mildt sagt tankevekkende. Men mye av det samme og lignende har skjedd og skjer også i mange andre nasjoner.
   De felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene og deres for enhver umistelige og uavhendelige menneskerettigheter neglisjeres og forfalskes - og også nasjonenes grenser og integritet. Med utrolig katastrofale og livs-farlige konsekvenser. Som mange ikke ser og forstår før det er for sent!
   De mange som ikke ser og forstår det er de mere eller mindre bevisst medskyldige i menneskeretts-krenkelsene og den offentlige mafia-virksomheten. De utgjør dumhetens og ondskapens front i ethvert samfunn.

   Mørkt, vått, den tiltagende full-månen sørlig og 3 pluss-grader klokken 23 og med 2 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, torsdag 18. november 2021: 

   
Mørkt, vått, nokså mye regn og yr og omkring 3 til 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig, vått, lett yr og opp mot 10 pluss-grader frem mot klokken 12. Med regn utover dagen. Mørkt, vått, regn og mellom 9 og 10 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, fredag 19. november 2021: 

   
Mørkt, vått, regn og yr og omkring 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått og 10 pluss-grader klokken 10.30. Omtrent det samme, tildels med yr videre frem mot klokken 15. Mørkt, vått, lett yr og ned mot 7 pluss-grader klokken 17.30. Mørkt, vått og i underkant av 7 pluss-grader klokken 20. Omkring 6 pluss-grader og dus full-måne høyt og fjernt sørlig mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 19.11. 2021:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10222815142301878

   Menneskeretts-konvensjonene i forhold til dumhet og ondskap

   Jeg har forutgående omtalt blandt annet dumme mennesker. At -
jo dummere noen er dess klokere tror de at de er.

   Sant nok, men trolig gies det verdi og oppmerksomhet at jeg her nu kortfattet utdyper dette litt.

   La det ikke bli misforstått. Jeg har absolutt ingenting imot dumme mennesker, tvert om. Enhver er vi på diverse måter dumme, uten at det gjør oss mindre verdifulle - om enn mindre egnet til diverse. Vi er verdifulle, til naturlig uskyldig glede både for oss selv og andre. Men problemer oppstår hvis noen blir onde, hovmodige eller kriminelle, - altså for forkvaklet dumme.

   Noe av det aller fineste med menneskeretts-konvensjonene er at de både beskytter og hjelper ethvert menneske og samfunn - og at de er felles-menneskelige, og absolutt og ukrenkelig gjeldende lov og rett. Altså er de også lærdom, rettesnor, besinnelse og hjelp for oss alle og enhver. Til og med onde og dumme og forvirrede og uvitende mennesker kan og bør lære seg og forstå medmenneskelighet, holdning og rettferdighet med de uforfalskede menneskeretts-konvensjonene.

   Aldri kan eller skal annerledes nasjonale eller individuelle eller noen slags lover eller avgjørelser kunne krenke, neglisjere eller forfalske dette. Men la det ikke bli misforstått til å bety globalisme, for det er det ikke, tvert om. Uskyld, trivsel, helse, sosial trygghet og rettferdighet sprees naturlig og organisk fra ethvert menneske og samfunn.

   
Men annerledes nasjonale eller individuelle lover eller avgjørelser er og blir både krenkende, uforutsigbare og livs-farlige. Dette også har verdens-historien og verdens-litteraturen meget lenge og grundig forsøkt å lære oss. Offentlige menneskeretts-krenkelser er alltid katastrofale og livs-farlige og smittsomme, særlig om de ikke effektivt og real-kompetent repareres!
   
   Enhver menneskerettighet er og skal være umistelig og uavhendelig for absolutt ethvert menneske tilhørende ens jurisdiksjon. Det er bare uforfalsket nødverge, altså tvingende nødvendighet (emergency), som kan lovliggjøre visse menneskeretts-krenkelser overfor et eller flere mennesker - men da må krenkelsen være tvingende nødvendig og midlertidig for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte, med snarest mulig gjenopprettelse som aktiv og reell hensikt, også i praksis. - uten er den pågående grov kriminalitet.

   Oppskriften er altså enkel og presis - når den ikke forfalskes.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/4413840515408858/

   Reidun Breivik:
   Ja det er fullt muligt å utdanne seg til Hovmodige Idioter! Ja folk kan være dumme noen dumsnille noe som kan skade kun seg selv mens Andre kan være stormannsgale dumme og til Ødeleggelse for mange Historien er Grusom om sistenevnte Inbilsk Over Intligense

   Rune L. Hansen:
   Blandt de verste er politikere og andre mennesker som med ord sier de respekterer og beskytter menneskerettighetene, for å innynde seg og for å fremme seg selv, men som i handling og politikk gjør det motsatte! Hva enten det er av uvitenhet, dumhet eller ondskap!

   
---
---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, lørdag 20. november 2021: 

   Mørkt, vått, tildels lett yr og omkring 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, vått, yr og i underkant av 7 pluss-grader frem mot klokken 12. Omtrent det samme videre utover dagen. Mørkt, vått, yr og i underkant av 6 pluss-grader klokken 18. Omtrent det samme med ned mot 4 pluss-grader frem mot klokken 22 og med mindre nedbør videre frem mot midnatt.
   
---

---
*****

--21--

-- Dagboks-notater, søndag 21. november 2021: 

   
Mørkt og omkring 4 til 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lysnet og i underkant av 2 pluss-grader klokken 08. Nokså skyfritt og opptil omkring 4 pluss-grader frem mot klokken 11.30. Mørkt og ned til omkring 2 pluss-grader klokken 18. Mørkt, omkring en pluss-grad Celsius, stjerner og den litt avtagende full-månen østlig klokken 20. Omkring null grader Celsius mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 21.11. 2021:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10222823178742784

   Menneskeretts-konvensjonene - kontra totalitære regimer og deres ideologi

   Særlig felles for de verste totalitære regimer er forakten for enkelt-mennesket og familien - og for menneskeretts-konvensjonene.

   Hvor meget enn de
totalitære regimer skryter av det motsatte! For totalitære regimer elsker (og premierer) løgner og forfalskninger!

   
Totalitære regimer forakter sannheten og fakta! Totalitære regimer vil ha (og premierer) medspillere som er løgnere, svikere, sadister og perverser!

   Knebling, kidnappinger, terror, tortur, splittelse,
fangehold, diskriminering, utplyndring og menneske-forakt er hva de totalitære regimer vil ha!

   Dette er ikke vakre ord, men de totalitære regimer omskriver det med løgner, indoktrinering, propaganda, hemmelighold og ny-tale!

   Jo dummere og mere splittet, underholdt, utrygge, medspillende og feige sivilbefolkninger er og blir - dess gladere er og blir de totalitære regimer!

   Absolutt alt - ja, absolutt alt - vil de
totalitære regimer fortelle og best mulig skjult forfalske, utplyndre og ødelegge - for å kunne beholde og videreføre sine forbrytelser, sitt tyvegods og sin makt!

   *

   
Derfor forakter totalitære regimer enkelt-mennesket og familien - og menneskeretts-konvensjonene.

   Meget sentralt i og for menneskeretts-konvensjonene, er at (sitat):
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Men for de totalitære regimer betyr og tolkes i praksis også dette til det fullstendig motsatte, og "pyntes på" med allslags løgner!

   En versting angående alt dette er den politiske offentlige nepotismen i dagens Norge. Et økonomisk (enda) rikt land, som med sin offentlige mafia-virksomhet og verdens-ødeleggelse kjøper seg propaganda og innflytelse også i andre land!

   Absolutt alt som kan forfalskes og ødelegges forfalsker og ødelegger de.

   *

   Undertegnede og hans familie er selv et av mange tusener eksempler på ødeleggelsene til den offentlige mafia-virksomheten i dagens Norge.

   Forfulgt og forsøkt ødelagt og drept i nu mange ti-år. For sin hjemme-skole og sin beskyttelse av menneskeretts-konvensjonene!

   Med andre ord for langt mere alvorlige "forbrytelser" enn de fleste mange andre som angripes og ødelegges av den offentlige mafia-virksomheten!

   For nu mere enn ti år siden ble familien blandt annet kidnappet og splittet av det totalitære regimet.

   Familiens barn og foreldre er siden fra kidnapperne stadig utsatt for de grovest tenkelige - og alvorlig mente - trusler. Samtidig som barna indoktrineres og også skriftlig trues med "akutt og kronisk psykiatrisk behandling" og medisinering, hvis de forsøker å ha kontakt med sin egen far. De læres forakt for og løgner om sin egen far og familie og for menneskeretts-konvensjonene!

   En harmonisk, idyllisk og fredfull familie gjennom flere ti-år forfulgt og forsøkt ødelagt eller drept.

   Uten retten til sitt familieliv er mennesket svakt, plyndret, sviktet og isolert - og dette vet og forstår det totalitære regimet, selvfølgelig.

   Her er link til noen av de "hemmelige" lyd-opptakene som forteller mere om meg og min familie. Hør særlig hva advokat Thingvold den 28. april 2010 sier - og hva jeg den 29. april 2010 forteller:

   
https://hunwww.net/lyd-opptakene/index.html

   Som med alt annet anstendig og uforfalsket menneskeretts-beskyttende blir også alt dette iherdig forsøkt forfalsket og hemmeligholdt av det totalitære regimet.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/posts/4758991480788410/

   Unni Merle:
   Den tyske Filosofen, Hannah Arendt har skrevet mye om dette tema demokrati- og totalitært system, etter 2 verdenskrig da hun bl a fulgte rettergangene, og fant at det var helt vanlige mennesker som var ansvarlig for å ha massakrert millionvis av jøder - når et demokratisk land fungerer som et totalitært demokrati!

   Rune L. Hansen:
   Ja, Unni Merle, det er meget utrolig hvilkne handlinger og unnlatelser tilsynelatende vanlige mennesker finner seg i og vil gjøre når de de har trusler eller fortjeneste, likegyldighet, egoisme, propaganda, løgner eller naivitet i sivilbefolkningen! Når medmennesker eller et offentlig regime aksepterer eller normaliserer menneskeretts-krenkelser så kommer katastrofene, utplyndringene og ødeleggelsene på løpende bånd, stadig mere smittsomt og fortere og fortere!

   
---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, mandag 22. november 2021: 

   
Mørkt, tildels med noe lett yr og omkring null til 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Yr med opptil omkring 5 pluss-grader utover formiddagen. Tildels med yr og omkring 7 pluss-grader videre utover dagen. Mørkt, vått, lett yr og omkring 7 pluss-grader klokken 17.30.

   Det har blitt kaldere og stadig mere høstlig her ute. Ferre fugler også, det er tydelig at mange fugler trekker seg langt sørover til steder med mere lys og varme eller iallfall mere og bedre mat. At de har spist seg nokså mette her ute og trekker til andre steder. De har sikkert nok gjødslet godt og spredt mange frø.
   Epler på trærne og på jorden her ute er det heller ikke særlig mange igjen av. Sorten Rød Prins og særlig flere ikke likså modne frø-formerte utenlandske sorter er blandt de siste som enda har noe frukter igjen. Og den med tildels skurvete lenge hengende epler, sorten Cox Pomona, er mildt sagt nokså oppspist av fugler, sommerfugler og jord-vesener. Sorten Rubinstep (aka Pirouette) har jeg fått tak i omtrent en kilo frukter av, billig i butikk, som jeg skal forsøke å frø-formere.
   Rottene drepte jeg antagligvis fort og effektivt efter at jeg ble oppmerksom på de, hvis de ikke har flere territorier her i området som jeg enda ikke har satt feller i. Men i dag så jeg ved Cox Pomona-treet ved en lang steinmur der noe som lignet på en vånd - også kalt jordrotte og vannrotte.
   Wikipedia skriver at: "Arten er tallrik i Norge, men bestanden varierer i sykluser. Våndens nærmeste slektninger i Norge er markmus og fjellmarkmus. De er ganske like av utseende, men skilles enkelt på størrelsen. Vånden kan være like stor som en rotte, mens de to slektningene har «musestørrelse." Og at: "Arten er en viktig næringskilde for mange rovpattedyr og rovfugler, men den regnes gjerne som et skadedyr av bønder og hageeiere. (...) Vånden er utbredt i det meste av Europa og store deler av Asia. I Norge finnes vånden over det meste av landet, unntatt høyt til fjells, og den mangler på en del øyer. (,,,) Vånden er først og fremst planteeter, selv om den av og til kan ta litt insekter og andre smådyr. I sommerhalvåret spiser den svært gjerne vannplanter, i tillegg til mange andre grønne planter. Om vinteren er røtter og rotknoller den viktigste føden. I et matlager som var samlet sammen av vånd, ble det i ett tilfelle funnet hele 35 liter poteter, og i et annet tilfelle fant man 20 liter løvetannrøtter. Vånden kan også helt spise opp røttene på busker og trær, som da nærmest blir stående igjen som kjepper som noen har stukket ned i bakken. På samme måte som markmusa kan den også ringbarke trær på den nederste delen av stammen. Når man så tar med at dens omfattende graveaktivitet nesten helt kan underminere enger, beitemarker og hager, forstår man at våndens virksomhet ofte er upopulær hos mennesker."
   Så da spørs det om jeg klarer å fjerne også dette problemet før det vokser seg større og større. Slike problemer kan ikke ned-prioriteres uten at de fort og stadig blir verre og verre og meget alvorlig ødeleggende. Mangt annet har jeg trist nok veldig lenge måttet ned-prioritere. Det trengs for eksempel ikke minst grundig rydding og oppgradering her, både i og utenfor husene og i hagen.
   To egnede katter som kan være ute her hele året ville nok fjerne slike invasive gnagere. Jeg og min familie har som oftest hatt en katt eller to, men ikke efter at vi ble kidnappet og adskilt.
   Jeg må uansett sikkert nok sjekke alt dette nærmere.

   Mørkt, vått og lett yr frem mot klokken 21. Ned mot 5 pluss-grader Celsius og månen tildels synlig høyt og fjernt østlig og enda nokså full mot midnatt.
   
---
---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, tirsdag 23. november 2021: 

   
Mørkt, vått, tildels med lett yr og omkring 5 og 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis overskyet og omkring 7 pluss-grader frem mot klokken 11.

   Det er ofte blitt sagt blandt annet at "kunnskap er makt", men hvem andre enn hovmodige skurker ønsker vel å ha makt? Det viktige er vel rett og rettferdig å makte sine oppgaver og utfordringer - eller hva? Det er ofte også blitt sagt at "penger er makt", men er vel ikke dette enda mere galt - eller bør og skal være galt? Og makt i forhold til hva eller hvem? Makt i forhold til skurker og urettferdighet kanskje? Uforfalsket nødvendig makt?

   For det meste yr og 7 til 8 pluss-grader utover dagen. Mørkt og vått mot midnatt.
   
---
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, onsdag 24. november 2021:

   Mørkt, vått, yr og mellom 7 og 8 pluss-grader Celsius her ute i natt.
For det meste yr og regn og omkring 8 pluss-grader utover dagen. Nokså mørkt, yr og 6 pluss-grader klokken 17. Mørkt, vått og omkring 3 pluss-grader klokken 21.30.

   Mange lar seg narre av manglende relevante helhets-perspektiv. Som for eksempel fraværende menneskerettigheter, til tross for at enhver av disse er og skal være lex superior. Konsekvensene kan være og er ofte katastrofale.

   Mørkt, vått, lett yr og 3 pluss-grader Celsius mot midnatt.
   
---

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, torsdag 25. november 2021: 

   
Mørkt, vått, yr og omkring 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt litt skyet fra nord og omkring 2 pluss-grader frem mot klokken 11.30. Med 2 til 3 pluss-grader videre. Mørkt, vått og en pluss-grad klokken 18. Med skakk avtagende halv-måne i øst og ned mot null grader Celsius mot midnatt.

---
---

   Rune L. Hansen, 25.11. 2021:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10222842553147132

   Noen ord om dagens to nye dommer fra ECHR.

   Marius Reikerås, som nu enda er kneblet og utestengt fra Facebook, opplyste forleden om at ECHR kommer med to nye dommer til Norge 25. november 2021, som er i dag. I og med at Marius Reikerås enda er kneblet av Facebooks norske dirigenter så vet jeg enda perr klokken 18 ingenting mere om det. Jeg regner med at den politiske nepotismen i Norge igjen domfelles, men som vanlig uansett ikke kommer til å forholde seg alvorlig til dommene. Det er de meget triste og oppsiktsvekkende faktum, men slik er det enda i dagens Norge, med et politisk offentlig regime som neglisjerer og tramper på både sivilbefolkningen, menneskeretts-konvensjonene og ECHR. Fortsetter det slik så kan det fort skje at de har stjålet og ødelagt alt som stjeles og ødelegges kan - og meget tyder på det. Jeg har enda ikke selv innhentet de to nye dommene og har foreløbig iallfall ikke særlig stor interesse for å gjøre det.

   *

   Unni Merle:
   Norge tapte begge; en pga omsorgsovertakelse og den andre pga tvangsadopsjon!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/posts/4503200889717028/

   Bjørnar Vestnes:
   Tipse utenlandske media. Få fokus på Norge.

   Bjørnar Vestnes:
   På samme vis Norge fokuserer på menneskerettighetsbrudd i andre land. Nordkorea, Myanmar, Kina, Midtøsten osv.

   Bjørg Halvorsen:
   Bjørnar Vestnes Norge burde ti stille å sope for egen dør

   
---
---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, fredag 26. november 2021: 

   
Mørkt, vått og omkring en pluss-grad Celsius her ute i natt. Overskyet, noe vind og omkring 3 pluss-grader frem mot klokken 12. Omtrent det samme videre utover dagen.

   De to siste hengende fruktene
på Carya ovata-treet var falt til bakken i dag. Jeg har sjekket hver dag i det siste i påvente av at det skulle skje. Og i dag lå de to gylden-gule fruktene på bakken, ikke lett å oppdage blandt diverse løv, men begge var de litt gnagd på av mus allerede. Jeg tørket av fruktene, på størrelse med hønse-egg, og tok de med inn for å undersøke nærmere, for kanskje å tillage noe med de. Om nøttene inni er modne vet jeg enda ikke, men visstnok skal det være nødvendig med to frø-formerte trær og jeg har enda antagligvis bare ett. Det hjelper ikke at stammen har delt seg i fire stammer fra roten, som på dette eksemplaret. De to frukt-eksemplarene jeg forleden dag la beskyttet under en luftig plast-boks her ute ble fort nokså brune og tydelig angrepet av ør-små insekter og annet. Tydelig nok eftertraktet også av mange slags meget små vesener.
   Apropos stammer på frukt-trær, eple-sorten Beauty of Bath som jeg plantet her i år 2004 har efter hvert selvstendig fått en meget grasiøs buet stamme. Den begynte å bære merkbart med epler i år, men jeg rakk ikke å plukke eller smake de. Uansett fint at treet omsider har begynt å bære frukter og synes som å trives meget godt.
   Epler, særlig skåret i forskjellig slags biter, er veldig godt egnet i tillaging av mangt forskjellig slags mat. Og de forskjellige slags sorter epler har mye forskjellige slags egenskaper og bruks-områder. Jeg studerer og eksperimenterer ofte med de, blandt annet særlig med deres fermenterings-egenskaper. Men butikk-kjøpte epler er mye nokså ensartede i dagens Norge og jeg stoler heller ikke på at de er usprøytede og har vokst naturlig.

   Jeg har enda ikke innhentet de to nye dommene fra ECHR, men kommer vel til å gjøre det snart eller efter hvert - og dessuten er enda flere klargjort av ECHR til å komme på rekke og rad fremover. Uansett så er det menneskeretts-konvensjonene og Lobben-dommen som er og skal være førende og bestemmende også fremover. At visse representanter for norske myndigheter ønsker og bestemmer det annerledes er fortsatt meget grov kriminalitet.

   Nokså mørkt og mellom 3 og 4 pluss-grader Celsius her ute klokken 17. Mørkt, noe bris og mellm 4 og 5 pluss-grader klokken 19. Noe lett yr i luften og 2 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, lørdag 27. november 2021: 

   Mørkt og omkring 3 pluss-grader til null grader Celsius og noe nedbør i luften her ute frem mot klokken 03 i natt. I underkant av en pluss-grad, lett sne i luften og omkring en centimeter på bakken klokken 04.30. Med omkring 10 centimeter og lysnet klokken 09.30. Opp til omkring 2 pluss-grader, hvit himmel og både sne og væte i luften utover dagen. Mørkt og ned mot 2 minus-grader klokken 17.30. Stjerner og sneen har blitt tildels skarete, med omkring 3 minus-grader klokken 22. Sneen mere skarete, men iøvrig omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 27.11. 2021:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10222848982787869

   Menneskeretts-konvensjonene i forhold til innvandring og utvandring

   P
olitisk offentlig organisert kriminalitet er den groveste og farligste form for kriminalitet som finnes. Det enkleste trikset slike mafia-virksomheter bruker er å hindre at sine forbrytelser blir straffeforfulgt og stoppet.

   Også aksept for både mere eller mindre skjult innvandring og utvandring kan være grov kriminalitet og landsforræderi.

   Ethvert land og dets sivilbefolkning er en identitet og integritet og en særlig jurisdiksjon under de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene, Også det vil slike mafia-virksomheter ha utplyndret og ødelagt.

   De forfalsker og neglisjerer menneskeretts-konvensjonenes umistelige og uavhendelige menneskerettigheter.

   De vil ha kaos, nød, utrygghet og forvirring i landet - de vil stadig mere og mere rett og slett ha landet utplyndret og ødelagt - et nasjonalt "selvmord". Ikke minst for å unngå å bli straffeforfulgt og stoppet.

   De vil ikke ha de menneskerettigheter som for eksempel enhvers trivsel, helse, integritet, rettferdighet, likhet for loven og sosial trygghet er. 

   Samtidig som de selger og forflytter mest mulig av sivilbefolkningens rikdommer og ressurser til "skattepararadiser" og medspillere og beskyttere i andre land, så importerer og inviterer de fremmede mennesker til statsborgerskap, for å oppløse og utskifte sivilbefolkningen i landet. Åpner for invasjon av landet ved å tilby andre land og fremmede mennesker eierandeler i landet.

   For å unngå invasjon, oppløsning og utrygghet i landet kan det ikke og skal det ikke være lett og fort gjort for andre mennesker å oppnå statsborgerskap i landet - uten at det er tvingende nødvendig og ikke til fare og utrygghet for landet eller borgere i landet.


  
Menneskeretts-konvensjonene sier blandt annet, i  ICESCR (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights / Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter) - i Art 25, at:

   "Intet i denne konvensjon skal tolkes som innskrenkninger i den iboende rett hos alle folk til å gledes over og bruke fullt ut og fritt sine naturlige rikdommer og ressurser."
   "Nothing in the present Covenant shall be interpreted as impairing the inherent right of all peoples to enjoy and utilize fully and freely their natural wealth and resources." 


   *

   Rune L. Hansen:
   Ethvert menneske tilhørende en jurisdiksjon har og skal ha alle umistelige og uavhendelige menneskerettigheter der.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/posts/4507312329305884/

   Elin Janita Blix:
   Dette hørtes mistenkelig fremmedfiendtlig ut?

   Rune L. Hansen:
   Tvert om, Elin Janita Blix, ethvert menneske tilhørende en jurisdiksjon har og skal ha alle umistelige og uavhendelige menneskerettigheter der.

   
---

---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, søndag 28. november 2021: 

   Mørkt, avtagende halv-måne i sør og omkring 4 minus-grader Celsius her ute klokken 07.

   Det var i går flere tegn på at noen ikke likte min postering og tok den som et tegn på fremmed-fiendtlighet. Men, det er en total feil-slutning. Jeg dømmer ikke mennesker efter rase eller utseende og forsøker først og fremst å se og forstå det gode og beste i medmennesker og deres oppførsel, snakke-måte og handlinger uten å være ufin, mislikende eller fordømmende. Så det er iallfall ikke meg mine posteringer handler om eller uttrykker. Jeg forsøker heller ikke å være fortolkende, misforstående eller psykologiserende, men forsøker å være forståelsesfull, anerkjennende, respekterende, sindig, vennligsinnet, forsiktig og uredd. Jeg ønsker inderlig og hjertelig alltid alle medmennesker og samfunn godt og fremgang - og ikke minst trivsel, trygghet, helse og rettferdighet.
   Menneskeretts-krenkelser i noen slags form har jeg ikke aksept for. Alt dette er mitt utgangspunkt, men uansett er det ikke meg mine posteringer handler om eller fremhever. Derfor vektlegger og foretrekker jeg alltid samtaler, fakta, helhets-perspektiver og kommunikasjon heller enn diskusjoner, frykt, uenighet, glemsel og næringsfattige ord.

   Det har blitt merkbart kaldere her tidligere enn jeg forleden dag antok. Været er tildels nokså uforutsigbart, det er slik det er. Men sneen og minus-gradene her ute blir neppe av mange dagers varighet enda, det er en ny antagelse jeg har. En rotte ble drept i en av fellene her ute også i dag. Mange dyr søker seg nærmere varme, mat og hus når det blir kaldere. Noen slags blir også frekkere og mere integritets-krenkende. Hundene her er tildels nokså flinke til å oppdage og angripe og advare om slikt, men rotter, mus, troster og lignende er det ikke lett for de å klare å ta, til tross for tildels iherdige forsøk. Dog klarer de til en viss grad å skremme, stresse og traumatisere. Og de er godt samstemte. Iøvrig savner jeg blandt annet katter, høns og påfugler, selvfølgelig. Høns er jo dessuten også særdeles blandt annet meget mat-myttige. Kidnapper-regimet og deres medspillere drepte og ødela mildt sagt utrolig mye - og gjør det massivt fortsatt.

   Menneskeretts-konvensjonene skulle og skal særlig beskytte enhver mot myndighets-krenkelser, isteden er det enda mange steder det motsatte som skjer. Mange myndighets-representanter har blitt kriminelle myndighets-misbrukere og menneskeretts-krenkere og beskyttere av sine forbrytelser!

   Skyfritt og 2 minus-grader klokken 14. Halv-mørkt og 3 minus-grader klokken 16.45. Mørkt og 4 minus-grader klokken 19. Jeg steker hjorte-kjøtt som har vært frosset siden i fjor, en times tid eller to i stekepannen på meget svak varme. Mørkt og 5 minus-grader her ute klokken 22 - og 6 pluss-grader her inne hvor jeg skriver og snart skal spise. Jeg har forlengst gjennom nu mange år blitt vandt også med kulden - og har kledd meg godt (omtrent som i fortellingen om da Heidi kom til fjellet). Jeg spekulerer blandt annet på hvordan tillage et lunt sted til en katt eller to her ute noe passende sted. Jeg tenker blandt annet også på snarlig å innhente og lese og kommentere de to nye dommene fra ECHR. Jeg var som vanlig innom Facebook i dag. Alle innlegg som Marius Reikerås har postert efter år 2019 var borte! Hvorfor vet jeg enda ingenting om.

   Mørkt og mellom 6 og 7 minus-grader Celsius her ute mot midnatt.
   
---

---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, mandag 29. november 2021: 

   
Mørkt og omkring 7 minus-grader Celsius her ute i natt. Gradvis opp til omkring 3 minus-grader utover formiddagen. Tildels noe våte snefnugg utover eftermiddagen. Mørkt, våte sne-flak i luften og en pluss-grad klokken 20. Noe vind i luften klokken 21. Våt sne og væte i luften og på bakken og mellom en og to pluss-grader videre mot midnatt.
   
---

   Fortsettelse fra i forgårs:
   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/posts/4507312329305884/

   Elin Janita Blix:
   Dette hørtes mistenkelig fremmedfiendtlig ut?

   Rune L. Hansen:
   Tvert om, Elin Janita Blix, ethvert menneske tilhørende en jurisdiksjon har og skal ha alle umistelige og uavhendelige menneskerettigheter der.

   Elin Janita Blix:
   Menneskerettigheter begrenses ikke av landegrenser. De er universelle.

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettighetene er både universelle og nasjonale, Elin Janita Blix. Både nasjonen og dens borgere er og skal være beskyttet og forpliktet av menneskeretts-konvensjonene.

   
---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, tirsdag 30. november 2021: 

   
Mørkt, vått, fuktig og omkring 2 og 3 pluss-grader Celsius her ute i natt.

   Posteringene til Marius Reikerås var der igjen i går.

   Strøm-prisene her har økt i flere rykk de siste måneder, til nu omtrent det fire-dobbelte! Dette stod skrevet i en melding fra strøm-leverandøren her i går:
   "På grunn av sterkt økende strømpriser i både termin- og spotmarkedet er vi nødt til å justere prisen på ditt strømprodukt Variabel Lavpris. Prisen endres fra 137,50 øre/kWt til 217 øre/kWt. Endringen gjelder fra og med 13. desember 2021.
    Hilsen oss i Haugaland Kraft, din lokale strømleverandør!"

   Dette og slikt er også villet av den offentlige politiske nepotismen i dagens Norge. Det er en kriminell utvikling som stadig fortere går i retning av det som skjedde i for eksempel landet Venezuela, som både var og er en av verdens rikeste olje-nasjoner - men samtidig nokså plutselig også ble en av verdens fattigste og farligste land! Politikerne i Venezuela utplyndret landet. Staten Venezuela og den politiske offentlige eliten der har fortsatt meget store inntekter, men sivilbefolkningen er utplyndret og lever i stor nød og elendighet, både innenfor og utenfor landets grenser.

   Slik går det i stadig større fart og omfang når man har en politisk offentlig nepotisme som den i dagens Norge. Slike mennesker samarbeider seg imellom, men også internasjonalt. Motivene og hensiktene deres er tildels forskjellige, noen vil ha penger og makt, andre vil ha ideolgisk makt, noen vil utfolde seg og sine interesser og hensikter i verden, mange vil unngå å bli straffeforfulgt, etc. Og omtrent alle nærsagt alltid lyger og forfalsker, eller er utrolig dumme, naive og indoktrinerte - og er katastrofalt livs-farlige.

   Verden og nasjonene er nu ytterligere inne i en uhyre meget meget farlig prosess.

   Det er omtrent det samme som skjer i mange land og i Europa og i blandt annet USA, men sivilbefolkningen i USA er langt meget sterkere enn den i Norge. Langt flere våker, kjemper og beskytter der. Vil USA kunne reddes, før det helt er for sent - og godt nok? Det gjenstår å se. Og vil uansett nokså snart og tydeligere og tydeligere bli sett.

   For det meste overskyet med noe nedbør og omkring to pluss-grader Celsius her ute i formiddag. Mere enn halvparten av sneen er borte. Ned til omkring null grader frem mot klokken 15.

   De nevnte utviklings-signalene gjelder selvfølgelig ikke bare strøm-prisene som blir utrolig meget dyrere og dyrere, men mange andre
utviklings-signaler blir stadig tydeligere og tydeligere og mere livs-truende og ødeleggende. Felles-nevneren for de er neglisjeringen, forfalskningen og krenkelsen av menneskeretts-konvensjonene.

   Vinteren kom tidlig til her å være i år. Mørkt og omkring en og to minus-grader Celsius frem mot klokken 20.30. Mine antagelser forleden dag om nært kommende temperaturer her ute ble grundig gjort til skamme. Jeg pleier å unngå å fremme antagelser, mistanker eller forhastede slutninger, men i blandt gjør jeg det alikevel, om enn langt mindre enn de fleste. Kanskje er det en slags underbevissthet som husker hvordan det var et år eller to tidligere og dermed regner med at det samme gjentar seg? Jeg vet ikke.

   Mørkt og omkring en til to minus-grader Celsius mot midnatt.
   
---
---

   Tom Kristian Naess, 30.11. 2021:
   https://www.facebook.com/tom.naess/posts/10158174361520598

   Kunngjøring fra Marius Reikerås

   Jeg er som mange kjenner til, utestengt fra Facebook i en måned, dvs frem til 12 eller 13 desember.

   Jeg har besluttet å saksøke Facebook Irland (Facebook sin hovedplattform i Europa) og deres samarbeidspartner, Faktisk.no, for det jeg mener er brudd på både Grunnloven og menneskerettene- dvs ulovlige inngrep i ytringsfriheten.

   Dette er en viktig sak i våre dager, der ytringsfriheten alvorlig er satt på prøve, ref for eksempel gruppa som sier Nei til koronapass, som nylig ble lukket ned av Facebook.

   Jeg antar at stevning er klar i løpet av desember og jeg vil komme med mer informasjon når jeg er tilbake på Facebook om en to-ukers tid.

   *

  
---

   https://www.facebook.com/anettetestman/posts/10158246166861863

   Louise Gullasdatter:
   !! For en tøff mann!!!

   Ragnhild Kristine Johnsen:
   Louise Gullasdatter ja det sier jeg også !

   Thomas Hilmersen:
   Man må bruke kodeord og ironi når man snakker om cervezaviruset. Det var noe vi nordmenn lærte av motstandsgruppene under WW2.

   Kari-Anne Vik:
   Så fantastisk ! <:

   
---

   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/4519763978060719/

   Jan Christiansen:
   FAKTISK DÅTT NO
   https://www.faktisk.no/om-oss
   Om oss
   FAKTISK.NO


   Faktisk dått no, eies jo bl.a. av de 4 største løgnspredere innen Norsk media:
   VG, Dagbladet, Nrk og Tv2!
   Altså de mediene som leverer mest løgn i hele Norge!
   Det hele er jo bare helt latterlig! :)
   Så, jeg stoler ikke et sekund på denne idiotiske bøtte balletten!
   Det virker som, at de startet hele greia, for å dekke over løgnene med å kalle det for fakta!
   Faktisk dått no ble jo opprettet for å hvitvaske det norske medias evinnelige løgner! :( :(
   Og det er det ingen tvil om! :(
   Nå har endelig noen tatt til motmæle
   og opprettet en side for å bevise løgnene!
   Den heter Faktisk.ikke og er verdt et besøk.
   https://www.facebook.com/Faktiskikke-104338251279955/

   
---

---
*****

*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq