----- Denne side: db202202.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. --- 
----- 
---  Februar 2022 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 01. februar 2022:

   Mørkt og i underkant av null grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått og 3 pluss-grader klokken 11. Med omkring 4 pluss-grader og regn og yr frem mot klokken 16 og derefter. Mørkt og tildels det samme utover kvelden, vått og mellom 3 og 4 pluss-grader mot midnatt.

---
---

   Rune L. Hansen, 01.02. 2022, via Menneskerettsdomstolen Info:
   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/?multi_permalinks=4760806923956422

   Menneskeretts-konvensjonene kontra NWO

   Mange i Norge har i de siste måneder vært bekymret for sin økonomi og sine bo-utgifter og den eksplosivt dyre strømmen fullstendig unødvendig, kriminelt og utplyndrende påført oss av landets politiske offentlige nepotisme. Og til og med utsikter til at det skal bli enda verre.

   For mange og stadig flere har oppvarmet vann og oppvarmede hus og leiligheter blitt en luxus de ikke eller kanskje ikke har råd til, fordi den politiske offentlige nepotismen heller vil selge strømmen til utlandet - i fullstendig forakt for sivilbefolkningen, landet, medmennesker og enhvers menneskerettigheter. Blandt annet, som vanlig forakt også
for ICESCR Art 25: "Intet i denne konvensjon skal tolkes som innskrenkninger i den iboende rett hos alle folk til å gledes over og bruke fullt ut og fritt sine naturlige rikdommer og ressurser."

   Det å dusje, bruke vaske-maskin, alminnelig hygiene og vedlikeholdelse av helse, trivsel og sosial trygghet, etc., blir og skal bli stadig vanskeligere og dyrere for folk flest. I tillegg til også alle andre krenkelsene av våre menneskerettigheter som de iherdig skylder på Wuhan-viruset fra Kina for - samtidig som de knebler ytringsfriheten, fortier og forbyr opplysningsvirksomhet og kommunikasjon, fortier nødvendige næringsmidler, fortier og forbyr effektive remedier, forbyr bevegelses-frihet, etc. Samtidig som de sprer frykt og pusher suspekte og uekte vaksiner for internasjonale mafia-virksomheter og bagatelliserer og fortier bivirkninger og farer og forfalsker, sensurerer og hemmeligholder relevant dokumentasjon, etc. Tydelig nok for å få mere makt og undertrykkelse og for å øke og forsterke sine aksjer i den syntetiske såkalte medisin-industrien (Big Pharma) og dens og deres makt og innflytelse.

   Mye av det samme skjer nu også i veldig mange andre land. Under ledelse av blandt annet styrtrike Bill Gates (Microsoft, Gavi, etc.) og Klaus Schwab i og med World Economic Forum (WEF) og George Soros (som blandt annet utplyndret jøder i Nazi-Tyskland). Deres intensjon og virksomhet har de blandt annet beskrevet som The Great Reset og New World Order (NWO).

   Mange trodde lenge og i det lengste at slikt var konspirasjons-teorier. Men mange og stadig flere har underveis forstått at NWO representerer reelle store og alvorlige faktiske konspirasjoner mot verdens nasjoner og sivilbefolkninger. Og at NWO og deres medspillere forsøker optimalt til sin fordel og makt å ødelegge og utrydde nasjoner og sivilbefolkninger. For å få til dette må de særlig skape frykt, vilkårlighet og splittelse. Og ikke minst forfalske og neglisjere de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene. Og både å kjøpe og å utplassere sine lydige medspillere i flest mulig internasjonale og nasjonale nøkkel-stilinger. Deres virksomhet har blitt og blir som et globalt dragsug for korrupsjon og økonomisk fortjeneste.

   Særlig mange politikere og medspillere i og for terror-regimer har søkt seg dithen eller har fått innpass for å være med i dragsuget. Mange i sine bestrebelser for makt og økonomisk fortjeneste. Og mange fanget inn med hva man kan kalle Jeffrey Epstein-metoden. Jo mindre samvittighet og anstendighet de har hatt og har jo lettere er de å innfange.

   Mange har medvirket i og for menneskeretts-krenkelser og frykter å bli avslørt og straffeforfulgt, eller ønsker å fortsette med sine og andre forbrytelser - og med å ha makt. Mange politikere og andre har betraktet og brukt sivilbefolkningens økonomi som sin personlige formue og lommebok. Og mange har bygd opp og brukt sine egne og andres offentlige mafia-virksomheter. Etc. Felles for slike er at de stadig mere trenger The Great Reset og NWO, for ikke å bli for mye avslørt og stoppet.

   For slike er nød, frykt, vilkårlighet og splittelse og menneskeretts-krenkelser en stor fordel og byr på nye, videre og flere muligheter for makt og menneskeretts-krenkelser.

   Det absolutt eneste som kan stoppe de er selvfølgelig fullstendig null-toleranse for enhver offentlig menneskeretts-krenkelse eller for enhver offentlig forfalskning eller neglisjering eller unnlatelse av innhold i menneskeretts-konvensjonene. Det er det absolutt eneste som kan hindre de i å tillage eller bruke sine egne lovbestemmelser og avgjørelser. De enhvers like, uforfalskede, ukrenkelige, umistelige og uavhendelige menneskerettigheter er vår redning.

   Uten blir vi enhver og verden stadig mere og stadig fortere ødelagt.

   *

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 02. februar 2022:

   
Mørkt, tildels yr og omkring 3 og 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Etpar mm med sne-rusk og ned mot null grader tidlig på dagen. Lett tildels overskyet og omkring 2 pluss-grader klokken 11. Med noe våt kornet lett sne i luften klokken 14.30. Senere noe våtere og yr. Mørkt, vått, tildels lett yr og ned til omkring en pluss-grad frem mot klokken 20. Omtrent det samme videre mot midnatt.

---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 03. februar 2022:

   
Mørkt, meget lett yr og omkring 2 og 3 pluss-grader Celsius her ute i natt.

   Jeg skrev her i desember blandt annet at:
   "Det er faktisk iallfall en fordel med det nu pågående storstilte strøm-tyveriet. Folk flest i Norge stadig mere merker det og kjenner det fysisk og psykisk både på kroppen og økonomisk som en utplyndring, traumatisering og sadisme, forholdsvis samtidig - og vet at det er det politiske regimet som selger landets ressurser og nødvendige felles-verdier til utlandet, til høyest-bydende."

   Sant nok, også i dag. Det tvinger folk flest nokså samtidig til å tenke nokså alvorlig på den politiske offentlige nepotismen i landet - på hvor menneske-fiendtlige de er, og hvordan de betrakter og behandler sivilbefolkningen og medmennesker og nasjonen. Det sprer frykt, redsel, nød og utrygghet og tvinger folk til å tenke alvorlig og vesentlig, og også til å kommunisere. Kvalitativt bedre enn enda i forhold til for eksempel virus-hysteriet, som for mange enda har vært langt vanskeligere å avsløre. Og med enda mere tydelighet gjelder strøm-tyveriet både vår enhvers nutid og fremtid - og vår situasjon. Hva gjelder strøm-tyveriet så vet nærsagt alle, sikkert nok, hvem de skyldige er, hvor meget enn de skyldige lyger og skylder på andre og fremfører bortforklaringer, løgner og forfalskninger. Det lar seg bare ikke troverdig nok bortforklare, hvor mange medspillere de enn har. Og når folket i tillegg hører og forstår at de ikke har tenkt å tilbakebetale og erstatte hva de har stjålet og videre stjeler, så gjør ikke det det bedre eller mildere. 

   Mørkt, vått og oppmot 5 pluss-grader klokken 06.30. Disig overskyet, yr og mellom 6 og 7 pluss-grader utover dagen.

   Å stjele medmenneskers eller sivilbefolkningens menneskerettigheter er meget alvorlig kriminalitet. Å bagatellisere det eller å forfalske det gjør det ikke mindre alvorlig, uansett hvor mange eller få eller hvilkne mennesker det handler om.

   Mørkt, vått, tildels med yr og et vind-drag frem mot klokken 20. Tildels med sterkere vind-drag videre mot midnatt.

---
---

   Rune L. Hansen, 03.02. 2022 via Menneskerettsdomstolen Norge Info:
   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/?multi_permalinks=4766988710004910

   Å stjele medmenneskers eller sivilbefolkningens menneskerettigheter er meget alvorlig kriminalitet. Å bagatellisere det eller å forfalske det gjør det ikke mindre alvorlig, uansett hvor mange eller få eller hvilkne mennesker det handler om.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/5034724393215116/

   Flemming Sivertsen:
   HELT RIKTIG ,DET KALLES FASCISME

   Rune L. Hansen:
   Vel, Flemming Sivertsen, det og de kan ha mange forskjellige både navn og forkledninger.

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.02. 2022:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10158319179436875

   Til de ansvarlige for domstolene  i Norge.
   Kopi: Offentlig.

   Domstolene i Norge har ødelagt fryktelig mange mennesker, som følge av at de konsekvent har unnlatt å forholde seg til de menneskeretter som folket har.
Og med 15 barnevernsdommer mot Norge bare siden september 2018, har jeg åpenbart mine ord i behold.

   Den siste dommen Norge fikk mot seg, var rettet mot menneskerettsbruddene som Norge og domstolene begikk i saken mellom A.L v Norge. Denne saken ble behandlet i Eidisvating lagmannsrett, som følgelig bidro til å krenke menneskerettene.

   For fem år siden vitnet jeg i en sak i Eidsivating lagmannsrett og stiftet da "bekjentskap" med lagdommer Johannes Høy

   Jeg har jo opplevd en del dommere i Norge, og felles for langt de fleste er at de ikke legger særlig skjul på at de synes dette med menneskeretter er noe "tull".
Det er ikke det at de sier det høylytt, men du gjenkjenner det på kroppsspråket, som er påfallende likt for de fleste.

   Særlig den eldre garde, de som har vokst opp i en tid hvor menneskeretter bare var noe som gjaldt for "alle andre enn oss", liker tydeligvis ikke det å måtte forholde seg til en domstol i Europa, som attpåtil avsier sine avgjørelser på fremmed språk.

   Men Johannes Høy overgikk alt hva jeg har opplevd:

   Der hans kollega, Bodil Thorp Myhre, mente at det var opp til dommerne selv å avgjøre om muntlige forhandlinger skulle tilbys i saker som omhandlet tvangssalg av privat eiendom ( noe det selvsagt ikke er), så nærmest freste den nevnte Høy om det samme temaet.

   Han gestikulerte, pustet tungt, og himlet med øynene på en måte som ikke lar seg beskrive.

   Og jeg var ikke alene om å oppfatte det slik.
   For på tilhørerbenken satt det over 20 mennesker, som alle var enige om at Høys oppførsel langt fra var passende.

   Det er da også et paradoks at dommernes oppførsel, i 2017 så vel som i dag, må bevitnes av publikum, all den tid norske domstoler fortsatt har utelatt å følge Stortingets påbud om lyd og billedopptak i norske domstoler. Et påbud som kom i 2005!

   Men, igjen; der norske dommere kan bryte menneskerettene konesekvensløst, så får det enorme konsekvenser for de som blir krenket.

   Dette er Norge i dag, og ikke det minste rart i at forakten for dette systemet bare øker.

   Bergen, den 3.2.22
   Marius Reikerås

   *

   Jan Kenneth Lunde:
   Takk for din innsatts for barn og foreldres menneskerettigheter

   Syver Øystein Jøingsli:
   fedre og deres barn er fritt vilt i dette rettsystemet også. jaktsesong 24/7

   Elen Ravna Triumf:
   Dem har da ikke det rette jobben de er pålagt å dømme andre

   Elen Ravna Triumf:
   Da har de dommere ikke vett i saksbehandlingen.

   
---
---

   May Brith Harestad Hollos, 03.02. 2022:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10224740130722086&set=p.10224740130722086&type=3

   WEF-202202.png


   Av Kjetil Tveit - ALT HANDLER OM PASSET NÅ

   WEF står for World Economic Forum. Det ble grunnlagt av Klaus Schwab, og er fortsatt ledet av han. Dette er samlingen av verdens rikeste mennesker som møtes i Davos og planlegger fremtiden for verden og befolkningen.

   Schwab liker å kle seg i et Star Wars-aktig, teknokratgrå prestekostyme, som vist på bildet (1).

   Denne gjengen har beriket seg kolossalt gjennom hele pandemien, mens små og mellomstore bedrifter har gått - og går - konkurs. Snart kan de kjøpe opp konkursbo, og dermed bli enda rikere og få enda mer makt. Mange av dem sier at de små og mellomstore bedriftene BØR gå konkurs, fordi de ikke vil klare kravene til det grønne skiftet.

   I følge boken som Schwab utga i juni 2020, er denne gjengen pådrivere for langt mer utstrakt samarbeid mellom privat næringsliv (som består av de som ikke går konkurs under den langstrakte pandemien) og de enkelte statene i verden.

   De selv, kalles også filantroper. Det er fordi de er velgjørere som organiserer alle gode tiltak på jorden. De har på en måte patent på godheten. Derfor har de sugerør i statskassene, og får penger som de deler videre - og tar selv. Dette gjelder også vaksiner, men mye annet.

   Inne på sine egne hjemmesider (WEF), snakker de om godhet, tåleranse og rettferdighet hele tiden. Alt handler om det. Det er kanskje derfor de får så mye penger at de aldri kan gå konkurs. Rettferdighet selger. Godhet også. Det er et gammelt knep.

   Så må vi ikke glemme likhet. Men som med grisene på «Animal Farm» (Orwell), er noen likere enn andre.

   De har jo tross alt bevist at de har klart å bli verdens rikeste. Så godhet har de forstått.

   De sier at denne pandemien kan brukes til å restrukturere verden til et bedre sted med mer rettferdighet. Et slagord er: «You will own nothing and you wil be happy». Denne restruktureringen skal gi et grønt skifte. Den kalles Agenda 21, Agenda 2030, The Great Reset, The New World Order, og mye annet.
Vi skal få leie det vi behøver…av dem. De skal eie. Ikke vi.

   Mange tenker at: «Hva hvis de ikke lenger ønsker at vi skal få leie noe av dem lenger. For eksempel fordi man er motstander av det nye globalistiske verdensregimet?»

   Vi kan ikke vite med sikkerhet. Men siden de er helt rabiate pådrivere av det digitale passet, tror jeg at de som skal kanselleres, og ikke passer inn i den nye verdensorden, ikke vil få grønt lys på passer-seddelen fra Davos.

   Da blir det ikke lenger så mye å finne på. Antageligvis kan man heller ikke jobbe, eller motta borgerlønn. De vil ha mer roboter og borgerlønn til de som mister arbeidet.

   Egentlig er det slik flere steder allerede nå - at man ikke kan jobbe og få mat på bordet, uten grønt lys fra «de snille filantropene».

   Borgerlønn er noe man vil få uten å arbeide, men til gjengjeld må man ta «dosen» med medisiner som de til enhver tid mener vi behøver.

   Det kunne vært spennende å sett hva de putter i multidosen når passet er endelig etablert og akseptert, men jeg vil ikke ta sjansen på å finne det ut.

   Den gode nyheten er at det gode har en tendens til å seire til slutt. Motstanden er enorm nå. Mye begynner å avsløres i Norge, og enda mer i land hvor de ikke er så redde for å si hva de mener. Les om folkereisningen i Canada mot koronadiktaturet her (2). Den har blitt kolosal.

   Husk at det finnes noe som heter sivil ulydighet. Våre myndigheter har vist gang på gang at de er kriminelle, og da er det vi selv som må være de voksne. Gå uten maske. Boikott bedrifter som skiller mellom vaksinerte og uvaksinerte. Mobiliser og gå ut i gatene slik som i andre land. Finn sammen i nettverk, og stå samlet.

   Viktigst av alt er kanskje å huske at det ikke er naboen, kolleger, eller familien som er din fiende. Det er våre myndigheter. Stå sammen. Da går det bra.
Lenkene ligger i kommentarfeltet.

   *

   Rune L. Hansen:
   Nyttig å vite angående alt dette:

   
Mel K : nazis are in power inside USA and UN
   https://rumble.com/vrv1kj-mel-k-nazis-are-in-power-inside-usa-and-un.html

   
---
---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, fredag 04. februar 2022: 

   Mye regn og omkring 6 pluss-grader Celsius fra midnatt og efter hvert gradvis mindre nedbør og omkring 3 pluss-grader. Overskyet, vått og 2 pluss-grader klokken 10. Helt og delvis overskyet utover dagen, en hagl-skur omkring 18-tiden. Mørkt, vått, for det meste med yr og omkring en pluss-grad utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 05. februar 2022: 

   
Mørkt, vått, tildels litt yr og hagl og omkring en pluss-grad Celsius her ute i natt. Disig himmel, vått, yr og regn, noe bris og vind og omkring to til tre pluss-grader utover dagen. 

   MSM meldte igår den ikke overraskende nyhet at Arbeiderpartiets og NATOs Jens Stoltenberg (aka blandt annet tidligere Steklov) nu med kriminell hjelp fra sine medspillere og dirigenter er utnevnt til sjef for Norges Bank. Så nu leder de nokså fullstendig både NATO, Oljefondet, Norges Bank, Norges regjering og Storting og nærsagt mye av alt annet, på tilsvarende måte som enda Joe Biden og hans medspillere i USA. Grov-kriminelle både nasjonalt og internasjonalt. Det hele minner meget om hva som skjedde i ødeleggelsen og utplyndringen av blandt annet Venezuela, men er og blir enda langt verre og farligere, om de ikke stoppes før det er for sent.
   Verdens-historien har gitt oss mange lærepenger.

   Mørkt, vått, mye regn og tildels yr omkring en og to pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.

---
---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, søndag 06. februar 2022: 

   
Mørkt, vått, tildels yr og omkring en pluss-grad Celsius her ute i natt. Overskyet, vått, tildels noe sne-korn og yr og omkring en pluss-grad utover dagen. Mørkt og ankommet omkring en cm våt sne i landskapet klokken 22. Omtrent det samme videre mot midnatt.

---
---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, mandag 07. februar 2022: 

   
Mørkt og omkring en pluss-grad Celsius her ute i natt. Halvt skyet og 2 pluss-grader klokken 10. Overskyet, vått, tidels med yr og omkring 4 og 3 pluss-grader utover eftermiddagen. Mørkt, vått, regn og yr, tildels bris og vind og omkring 3 og 5 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.

---
---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, tirsdag 08. februar 2022: 

   
Mørkt, vått, regn og yr og omkring 5 og 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Jevnt hvitlig overskyet, vått, yr og omkring 4 pluss-grader frem mot klokken 09. Tildels yr og delvis skyet og omkring 4 pluss-grader frem mot klokken 13. Jevnt overskyet, meget lett yr i luften og mellom 2 og 3 pluss-grader klokken 17.30. Mørkt, vått og 4 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, onsdag 09. februar 2022: 

   
Mørkt, vått, tildels noe yr og noe bris og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Vått og tildels noe yr og for det meste overskyet og ned til omkring 2 pluss-grader frem mot klokken 15. Mørkt, vått og noe sne-rusk hist og pist ankommet på bakken klokken 19. Omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt, med den noe tiltagende halv-månen tildels synlig høyt vestlig.
   
---
---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, torsdag 10. februar 2022: 

   Mørkt, en hagl-skur, vått og 2 pluss-grader Celsius her ute omkring klokken 03.30 i natt. Overskyet, vått, yr og omkring 2 pluss-grader utover formiddagen. Halvt lett skyet, vått og 2 pluss-grader klokken 16.30. Mørkt, halv-månen dust synlig høyt sørlig, vått og ned mot null grader klokken 20. Fortsatt omkring null grader mot midnatt.

   

---
---

   Rune L. Hansen, 10.02. 2022:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10223206795612966

   Folket må lære seg å forstå forskjellen på myndigheter og myndighets-representanter - at menneskeretts-konvensjonene og ikke menneskeretts-forbrytere er våre myndigheter.

   *

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, fredag 11. februar 2022: 

   
Mørkt og omkring en minus-grad Celsius her ute i natt og ankommet omtrent en cm tørr kornete sne på bakken. Nokså skyfritt og gradvis opp til omkring en og to pluss-grader utover formiddagen. Jevnt overskyet og en pluss-grad klokken 13. Med sne fra omkring 15-tiden. Det sner fortsatt klokken 17, men våtere. Omkring en og to pluss-grader med tildels noe nedbør også utover kvelden og mot midnatt.

---
---

   Rune L. Hansen, 10.02. 2022 via Barnevernet vil vi ha fullstendig endret:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/?multi_permalinks=5059173697436852

   Lobben-dommen og dens konsekvenser i og utenfor Norge

   Lobben-dommen er forlengst blitt endelig i Storkammeret i ECHR. Den stadfester enda mere sollid at det er menneskeretts-konvensjonene som uforfalsket skal gjelde og som er og skal være faktisk gjeldende lov og rett, både nasjonalt og internasjonalt.

   Kort sagt, offentlig eller annen kidnapping av barn eller foreldre skal ikke kunne skje, uten at det er uforfalsket nødverge (emergency), altså for en kortest mulig tid på en mildest mulig måte, med gjenopprettelse også i praksis som hensikt.

   Med andre ord som lovbestemt også i alle menneskeretts-konvensjonene, at enhver menneskerettighet er og skal være umistelig og uavhendelig.

   Dermed må uansett definitivt av enhver og alle erkjennes at enhver bortførelse av barn eller foreldre som ikke uforfalsket i praksis respekterer dette kriterium er ulovlig og blandt annet utgjør medvirkning i og for forbrytelser mot menneskeheten. Og at dette er veldig meget alvorlig.

   Mange mennesker som allerede har gjort seg medskyldige i disse forbrytelser vil selvfølgelig i det lengste benekte dette eller late som ingenting, for å unngå å bli straffeforfulgt.

   Vi ser det enda ikke minst i dagens Norge, at det er akkurat det de gjør. Ved særlig å late som ingenting, og ved å sabotere reperasjons-plikten. Dermed sprer de ytterligere sine forbrytelser.
   
   Ved å late som ingenting eller sabotere reperasjons-plikten ødelegger de ytterligere livet for ikke bare ti-tusenvis norske barn og foreldre, men også for tusenvis barn og foreldre i andre land rundt omkring i verden.

   *

   Arild Walter Gladmann Karlsen:
   Barnevernets forbrytere kommer nok dessverre aldri til å bli stilt til ansvar for sine mange lovbrudd. Jeg er ikke opptatt av disse forbryterne skal straffes, men jeg skulle gjerne ha fått deres erkjennelse av å ha brutt loven. Dermed ville de selv kanskje ha forstått at de burde ha sagt unnskyld til sine ofre.

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke din dom eller lov som er eller skal være gjeldende, Arild Walter Gladmann Karlsen.

   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, lørdag 12. februar 2022: 

   
Mørkt, vått, yr, noe bris og vind-drag og omkring to og tre pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig, yr, noe vind-drag og fire pluss-grader klokken 10. Med vind og nokså mye regn og omkring 5 pluss-grader utover dagen. Mørkt, oppmot 6 pluss-grader og fortsatt mye regn frem mot midnatt.
   
---
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, søndag 13. februar 2022: 

   
Mørkt, vått, yr og omkring 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått, yr og omkring 6 til 8 pluss-grader utover dagen, med 5 pluss-grader og mørkt klokken 20. Med 4 pluss-grader mot midnatt.

---
---

   Rune L. Hansen, 13.02. 2022:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10223219879660059

   Menneskeretts-konvensjonene i forhold til makt og økonomi

   Del 1:

   
Menneskeretts-konvensjonene fremkom som felles-menneskelige minste-standarder og nødvendigheter fra hele verdens kjente erfaringer, kunnskaper og tradisjoner angående forholdet mellom mennesker, offentlige forvaltninger, instanser og nasjoner. Med også felles-menneskelig enighet om lærdommer fra kriger og konflikter, blandt annet ikke minst også 2. verdenskrig innbefattet.

   Menneskeretts-konvensjonene beskytter og forplikter presist både nasjonal og individuell frihet og integritet.
Menneskeretts-konvensjonene er ukrenkelige, tilnærmet uforanderlige, felles-menneskelige minste-standarder og faktisk og egentlig gjeldende lov og rett, både nasjonalt og internasjonalt.

   
Menneskeretts-konvensjonene inneholder og har lovbestemt enkelt-menneskets umistelige og uavhendelige rettigheter, nødvendigheter og forpliktelser for ikke å krenke andre mennesker.

   Ethvert samfunn må ha felles lovbestemmelser som beskytter seg selv og enkelt-mennesket. Og selvfølgelig likhet for loven og forbud mot diskriminering, som er og skal være meget sentrale menneskerettigheter. Men sentral, presis og lett-forståelig og tvingende nødvendig er egentlig enhver menneskerettighet.

   At en eller flere menneskerettigheter av offentlige myndighets-representanter forfalskes, bagatelliseres eller ignoreres er kriminalitet. Terror-regimer starter med eller videreføres automatisk av at enkelt-menneskets menneskerettigheter krenkes, hvem enn enkelt-mennesket er.

   Å medvirke i eller for å krenke en eller flere menneskrettigheter overfor et eller flere mennesker er kriminalitet, hvis det ikke er uforfalsket berettiget nødverge (emergency).

   Visse mennesker og regimer forfalsker eller ignorerer mere eller mindre bevisst menneskerettigheter. Verst og mest grovt i så måte er mennesker og regimer som oppfører seg som om menneskerettighetene ikke fullstendig tilhører og forplikter enkelt-mennesket. Menneskeretts-konvensjonene sier mangfoldig og tydelig det motsatte.

   Regimer som helt eller delvis ikke straffeforfølger sine egne menneskretts-krenkelser er ikke bare et problem, men et systematisk katastrofalt problem og organisert kriminalitet.

   Offentlige regimer som aksepterer eller forfalsker sine egne menneskeretts-krenkelser svikter både nasjonen og medmennesker.

   Folket må lære seg å forstå forskjellen på myndigheter og myndighets-representanter - at menneskeretts-konvensjonene og ikke menneskeretts-forbrytere er våre myndigheter.
Menneskeretts-konvensjonene gir via og med enhvers umistelige og uavhendelige menneskerettigheter makten likeverdig til enhver borger.

   
Det motsatte av rettferdighet og nestekjærlighet er å svikte både seg selv og andre.

   Det er i menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen Art 30 (UDHR), lovbestemt - at:
   "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   *

   Del 2 kommer senere, efter hvert.

   *

   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, mandag 14. februar 2022: 

   
Mørkt, vått, lett yr og omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått og omkring 6 pluss-grader utover formiddagen. Med yr og omkring 5 pluss-grader utover eftermiddagen. Facebook og deres aksjonærer og deres medspillende regjeringer og deres økonomisk rike støttespillere har underveis nokså fullstendig blandt annet blitt et makabert sensur-maskineri for å kneble opplysnings-virksomhet og kommunikasjon. Mørkt, yr og omkring 4 pluss-grader frem mot klokken 20.30. Med ned mot 3 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, tirsdag 15. februar 2022: 

   Mørkt, vått og omkring 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet utover formiddagen. Med omkring 4 pluss-grader utover eftermiddagen. Halv-mørkt og antydning til yr klokken 18.10 og mørkt med yr og ned mot 3 pluss-grader litt efterpå. Med yr og regn videre utover kvelden og mot midnatt.

---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, onsdag 16. februar 2022: 

   
Mørkt, vått, yr og regn, tildels noe vind-drag og omkring 3 til 4 pluss-grader Celsius her ute i natt.

   Putins Russland klarte imponerende fort og lett å avsløre USAs Biden og Stoltenbergs NATOs for det de er, så til og med de selv antagligvis forstår det nu - at de eftertrykkelig for offentligheten i forhold til Ukraine er avslørt som krigs-hissere, våpen-handlere og folkemordere. Vil de nu stikke halen mellom sine ben og trekke seg tilbake for å slikke sine ydmykelsens sår og late som at ingenting har skjedd, og så lenge de kan fortsette som før? Antagligvis, men hvem enda vet hvor lenge de og den grov-kriminelle dumhetens medspillere tillates å holde på slik? De sprer mye og meget ødeleggende og farlig galskap, mildt sagt.

   Bidens USA har mange ganger i mange år vært kriminelt involvert i Ukraine. Blandt annet Oliver Stone sin film-dokumentar
"Ukraine on Fire" fra 2016 er megetsigende i så måte - og er fritt tilgjengelig blandt annet på YouTube.

   Helt og delvis overskyet og omkring 5 pluss-grader frem mot klokken 14. Mørkt og 3 pluss-grader klokken 19. Mørkt, ned mot null grader Celsius og full-månen høyt sørlig mot midnatt.

---
---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 17. februar 2022: 

   
Mørkt og omkring null grader Celsius her ute i natt. Oppmot en cm sne på bakken tidlig på dagen. Overskyet, vått og 3 pluss-grader klokken 13. Tildels med yr og omkring 2 pluss-grader utover eftermiddagen. Mørkt og omtrent det samme været utover kvelden og mot midnatt.

---
---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, fredag 18. februar 2022: 

   
Mørkt, vått, tildels yr og omkring 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis overskyet, tildels med yr, og omkring 2 og 4 pluss-grader utover formiddagen. Med omkring 2 pluss-grader utover eftermiddagen. Mørkt, vått og i underkant av en pluss-grad klokken 21. Med ned til omkring en minus-grad mot midnatt.

---
---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 19. februar 2022: 

   
Mørkt, vått, månen høyt sørlig og omkring en og to minus-grader Celsius her ute i natt. Omtrent null grader og hvitlig her ute og ankommet flere cm luftig sne i løpet av en times tid siden klokken 10.30. Halv-mørkt og omkring 2 minus-grader klokken 1830, med omkring 10 cm sne på bakken ankommet tidligere i dag.

   USAs Joe Biden melder i MSM i de siste dager at Putins Russland klargjør seg til når som helst i disse dager å angripe Ukraine, men er dette på noen som helst måte sant eller trolig? Sannheten og fakta er vel heller at Bidens USA og Stoltenbergs Nato allerede angriper Ukraine og Russland for å stimulere våpen-handel og for å beskytte sine interesser og samarbeidspartnere der. Og at ingen sterkt og alvorlig nok har klart å advare de eller stoppe de.

   Mennesker som Joe Biden og Jens Stoltenberg og deres medspillere ødelegger gjerne ikke bare medmennesker, men også nasjoner og sivilbefolkninger, for å berike seg selv og sin makt. Og løgn og falskhet og hemmelighold og korrupsjon er som vanlig deres første og fremste våpen. Mange lar seg både narre og friste av slikt - og adlyder. De erstatter menneskeretts-konvensjonene med seg selv og videre karriære-ønsker.

   Sner her ute tildels utover kvelden også. Mørkt og en minus-grad mot midnatt.

---
---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, søndag 20. februar 2022: 

   
Mørkt og omkring 2 minus-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig himmel og hvitt i landskapene og omkring null grader utover formiddagen. Omkring to pluss-grader, vått, smeltende sne og tildels yr utover eftermiddagen.

   Bidens USA og Stoltenbergs Nato og deres medspillere forsøker alt de kan å få det til å se ut som at Putins Russland truer Ukraine, men faktum er at det er de selv og deres globalist-venner som truer - og vil ha makten - både i Ukraine og Europa! Med løgner og falskhetens renkespill vil de også ha mest mulig krig og nød og forvirring og kaos for å oppnå denslags makt - og forfalsker absolutt alt Putins Russland sier og gjør.

   Mørkt, yr og omkring to pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.

---
---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, mandag 21. februar 2022: 

   
Mørkt, for det meste yr og omkring to og en pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, vått og omkring tre pluss-grader og det meste av sneen allerede bnrte utover formiddagen. Helt og delvis overskyet og omkring 4 pluss-grader utover eftermiddagen. Mørkt, stjerner og ned mot null grader mot midnatt.

---
---

   Marius Reikerås, 21.02. 2022:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10158345635276875

   Den europeiske menneskerettskonvensjonen er like bindende for kommuner som for staten, jf. menneskerettsloven § 2 og HR-2018-2388-A avsnitt 70.

   Dette følger også av Grunnloven § 92, som sier at «Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter».

   Grunnlovsbestemmelsen retter seg mot statens myndigheter i videste forstand. Både Stortinget, regjeringen, kommunale og fylkeskommunale myndigheter, andre forvaltningsorganer og domstolene omfattes, jf. NOU 1993:18 punkt 11.3.3.1 på side 159 og Ot.prp. nr. 3 (1998–99) punkt 3.2.2.

   *

   Rune L. Hansen:
   Dette er selvfølgeligheter som grundig og mangfoldig også er lovbestemt i alle selve menneskeretts-konvensjonene, Marius Reikerås - blandt annet med følgende ord:
   "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Politikere og alle andre offentlige ansatte og mennesker som har satset på at sivilbefolkningen og verden har tillit til de eller er analfabeter eller lettlurte, eller som selv er analfabeter eller lettlurte, de har satset på feil hest, for å si det sånn. Deres seire var og er ulovlige.

   Gs Allan:
   "EMK er like bindende for kommuner som for staten" i følge HR-2022-401-A

   https://lovdata.no/dokument/HRSIV/avgjorelse/hr-2022-401-a?q=HR-2022-401-A
   Norges Høyesterett - Kjennelse: HR-2022-401-A - Lovdata
   LOVDATA.NO
   Norges Høyesterett - Kjennelse: HR-2022-401-A - Lovdata

   Milka Vuckovic:
   Da kan vi ringe skatteetaten og lese for dem den loven som de vil ikke bruke og motsetter seg mot oss med EU loven?

   
---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, tirsdag 22. februar 2022: 

   
Mørkt og gradvis ned til omkring to minus-grader Celsius her ute i natt. Lett overskyet og opp til omkring null grader utover formiddagen. Omtrent all sneen her i landskapene smeltet bort i går, men i dag omkring 14-tiden er det igjen noe sne i luften og på bakken, og omkring en pluss-grad. Vått, tildels noe yr og litt sne videre utover dagen og utover kvelden. Mørkt og omkring to pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, onsdag 23. februar 2022: 

   
Mørkt, vått og omkring to pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vind-drag og gradvis opp til omkring 5 pluss-grader utover formiddagen. Efter hvert yr og regn med oppmt 6 pluss-grader utover eftermiddagen, Mørkt, regn og yr med gradvis ned til 2 pluss-grader klokken 20.

   Nu enda stadig mere massivt med løgner og sverting mot Putin og Russland i MSM fra visse hold, ledet an av Stoltenbergs Nato og Bidens USA og deres medspillere og dirigeter. Inklusivt selvfølgelig blandt annet Trudeaus Canada og Australias og Japans og Norges tilsvarende. Litt av en venne-krets og mafia-familie. Mange blir uhyre indoktrinert og vill-ledet av slike, mildt sagt.
   De forholder seg ikke sannferdig til hva eller hvem som sies og blir gjort i Russland og Ukrain, men forfalsker det bevisst.

   Til og med redaksjonen i Document.no var tydelig smittet av slike forfalskninger, men neppe bevisst. Deres sending nu nylig om Ukrain-problematikken var veldig preget av uvitenhet, indoktrinering og overfladisk synsing. De har vanligvis vært langt mindre preget av slikt.

   Mørkt, vått, tildels regn og yr og sne og omkring to og en pluss-grader utover kvelden mot midnatt.

---
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, torsdag 24. februar 2022:

   
Mørkt, vått og omkring en og to pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis overskyet, tildels med noe nedbør og opp til omkring 4 og 5 pluss-grader frem mot klokken 13. 

   Jeg innskriver mindre her nu i disse dager, blandt annet fordi det er vanskelig å skrive med kalde hender og kalde føtter og kald i kroppen og blandt annet en stadig fremadskridende svekket blod-sirkulasjon. Forårsaket både av kulden, fuktigheten, vind og vær og mangt mere. Blandt annet også ikke minst mye stille-sittende arbeide med altfor lite bevegelse. Mange i dagens Norge utsettes også for denslags og tilsvarende sadisme i regi av politikere og offentlig ansatte med faktisk tilnærmet null respekt for menneskerettighetene og medmennesker. Smittsomt og forsøkt normalisert og fortiet.
   Bare tanken på hvordan de mishandler medmennesker og behandler seg selv presser meg ytterligere ned i opposisjon og nød. De daglige fremskritt blir dermed dessverre ytterligere vanskeligere.
   De har stadig sofistikerte metoder for å mishandle og utplyndre medmennesker uten at for mange forstår hva som skjer eller ser hvordan de beriker seg selv og sin makt på fortielser, unnlatelser og falskhet. Den enes nød er den andres brød, heter det i et gammelt og dessverre enda gyldig ordtak.

   Det er veldig mange mennesker i kalde Norge som nu har fått store problemer på grunn av at den politiske Ap-mafiaen og medspillere ulovlig og utplyndrende nu selger den naturlige norske el-kraften til høyest-bydene i utlandet for å berike seg selv, i fullstendig forakt for det norske folk. Den offentlige politiske nepotismen har stadig mere ødeleggende og livs-farlig blitt en offentlig global mafia-virksomhet. Mye av det samme og tilsvarende skjer samtidig også i mange andre land. Covid-hysteriet og dragsugene for økonomisk fortjeneste har fått mange korrupte politikere og offentlige mafia-virksomheter til å bli både mere og mindre redde for å avsløre seg og for konsekvensene.

   Mørkt, vått, yr og omkring to til en pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.

---
---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, fredag 25. februar 2022: 

   
Mørkt, vått, tildels yr og omkring en og to pluss-grader Celsius her ute i natt. Nokså skyfritt og opp mot 6 og 7 pluss-grader frem mot klokken 14. Med 4 pluss-grader klokken 15.30. Mørkt, stjerner og null grader klokken 19.30. Med mellom 2 og 3 minus-grader mot midnatt.

---
---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, lørdag 26. februar 2022: 

   
Mørkt, stjerner, noe bris og omkring 3 minus-grader til to pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, noe vind-drag og oppmot 4 pluss-grader klokken 10. Med 7 pluss-grader frem mot klokken 15. Med mellom 6 og 5 pluss-grader og mørkt klokken 19 og videre mot midnatt.

---
---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, søndag 27. februar 2022: 

   
Mørkt, noe vind-drag og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Nokså skyfritt, vind-drag og omkring 6 pluss-grader frem mot klokken 10.

   Forholdene i Ukraine har vært nokså eksplosive i de siste dager. Putins Russland aksepterer ikke å bli angrepet av våpen-leveranser til Ukraine og angrep via Ukraine og har nu måttet forsvare både Russland, Ukraine og alle andre. 
   Krigsvåpen-industriens smarte og kloke gribber og aksjonærer jubler desto mere og arbeider for og håper på mere krig, ustabilitet, kaos og nød - og muligheter.
   Ukraine, et land særlig gjennomsyret av korrupsjon og hvitvasking av penger og gammel nazisme, som mange reiste til i diverse ærend. Stoltenbergs Nato og mange andre ville ha Ukraine med i Nato, av flere grunner og med allslags metoder.

   Våpen-leveranser til Ukraine, særlig siden utspillene og påtandene fra Jens Stoltenberg og Joe Biden i januar i år, er i seg selv et angrep på Russland.

   Det kan på flere måter sammenlignes med da Bill Gates offentlig blandt annet skrøt av at han regnet med to tusen prosent fortjeneste på sine investeringer i vaksine-industrien. Dermed ble det fort ytterligere stadig flere som ville satse på det samme - og meget viktig for stadig flere å spre mest mulig frykt og død og fortielser og falskhet. Jo mere og lengre dess større fortjeneste.

   Mørkt, stjerner, noe vind-drag og 4 pluss-grader klokken 19 og 20, men omkring 7 og 8 pluss-grader det meste av dagen. Jeg har kuttet japansk pilbambus (Pseudosasa japonica - Arrow bamboo) i dag, invasiv og tidkrevende, særlig når den har vokst fritt i mange år siden år 2005 og forlengst burde ha vært flyttet til et mere egnet og solid begrenset sted. Når jeg nu gir meg tid til å stagge den regner jeg med å bruke minst mange timer og dager på oppgaven.

   Mellom 4 og 3 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, mandag 28. februar 2022: 

   
Mørkt og omkring 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vind og omkring 10 til 7 pluss-grader midt på dagen. Mørkt, yr, noe vind-drag og 4 pluss-grader klokken 20. Omtrent det samme videre mot midnatt.

---
---
***** 


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq