HUN, Medlemskap - ang.

   m / utfyllingsskjema, etc.


| HUNs FRONT-SIDE | GI KOMMENTARER ETC. | KUPONG | VISITT-KORT 1 (Vkhun1.htm) | GJESTEBOK | HUV | THE END |

Ang. medlemskap i foreningen HUN / Hjemme Undervisningen i Norge:

HUN er en forkortelse som står for Hjemme Undervisningen i Norge, og er en forening for hjemmeundervisning i Norge.
En må ikke drive hjemmeundervisning for å bli eller være medlem i HUN.
Interesse for hjemmeundervisning og for å forenes i HUN er nok.
Medlemskap i HUN koster ikke noe.
HUN og foreningens virksomhet kreeres innenfra for å kreere seg selv, fremadskridende, i pakt med Ordet!

*

VÆR MED OG FORLØS VÅR ÆRERIKE NUTID I PAKT MED ORDET!

HUN er en forening i vid forstand for hjemme-undervisning, og dette med hjemme- undervisning er et vesentlig element i samfunnet, i familiene - og i hele våre liv! Noe også du kanskje kan være interessert i å arbeide for?

På tvers av aldersgrenser, fordommer, nasjonalitet, Jante-lov, moter, trender, politikk, babbel, prostitusjon, bråk, larm, osv., - men hensyntagende til dem. Generasjonskløften i samfunnet er f.eks. lenge blitt mere og mere avgrunnsdyp, og farlig for våre kulturers fremadskridende forløsning! Og erkjennelsens og lidelsens proletariat er blitt større og farligere enn noensinne! Hva vi skal gjøre med det? Noe skal vi nemlig gjøre med det! Selvfølgelig. F.eks. være samarbeidende for menneskeverdet, medmenneskelighet, trivsel, naboskap, dyder, tradisjon, helse, familie, individualitet, besinnelse, fellesmenneskelige verdier og alt som er viktig og vesentlig i samfunnet og menneskelivet, - på en selvfølgelig, frodig og helstøpt måte. Samarbeidende, og tilstrebende en fin, trivlig forløsning og et frodig og kjærlig velkommen for oss alle og enhver.

HUN er en praktisk arbeidende forening; samfunns-orientert, familie-orientert, menneske-orientert, virkelighets-orientert, - og også kommunikasjons-orientert. Eller, som det sies i foreningens heading: "HUN og foreningens virksomhet kreeres innenfra for å kreere seg selv, fremadskridende, i pakt med Ordet!"

--- Noe for deg?

Sokrates ( 399 f.Kr.) kalte sin metode "maieutik", et ord som betyr jordmorkunst. Vi kunne bruke det samme ordet om denne vår henvendelse her til deg nu!

*

HUN er en forening for foreldre og familier som driver med hjemme-undervisning i Norge. Og en forening til støtte for disse og dette.
Og da hjemmeundervisning ment i vid forstand, - f.eks. også i form av omgangsskoler, gruppeundervisning, fjernundervisning, etc. På tvers av generasjonskløften, hudfarve, etc.

*

HUN har 5 avdelinger i Norge, - og iøvrig avdelinger for andre land i verden. Alle disse er forankret i avdelingskontorer for de respektive avdelinger, i Norge og for de øvrige land i verden.

De 5 avdelingene i Norge er: HUN avd. - Midt-Norge - Øst-Norge - Sør-Norge - Vest-Norge - Nord-Norge. Av disse 5 avdelingene er èn Sentralavdelingen for HUN i sin helhet.

Enda - pr. 30.12. 1996 - er enda bare èn av de nevnte avdelinger operativ, - og denne har siden begynnelsen vært, og er enda, HUNs Sentralavdeling.

*

HUN utgir tidsskriftet FAMILIEPOSTEN og diverse annet. Bl.a. et HUNs Barne Blad.
HUN har også en egen forlags-avdeling - HUNs Forlag - med div. slags utgivelser, tjenester og muligheter.
HUNs hjemmesider på Internett - http://home.sn.no/~runehan/index.htm - vil også og kanskje på mange måter særlig forsøke å bli og å være en vesentlig bestanddel i foreningen HUN. For å fremme kommunikasjon og tjenesteytelser i foreningens interesseområde. Tilsvarende vil gjelde for HUNs BBS (Bulletin Board System) m.m. efter hvert som disse realiseres.
HUN inneholder bl.a. også et prosjekt ved navn HUNs Varehandel & Distribusjon / HUNs VD,
som er et omfattende og stort anlagt forsøk på å etablere et non-profitt nettverk for varehandel og distribusjon, med egne og særegne butikker i en butikk-kjede i landet, samt handel og tjenester via Årskatalog, postordre, Internett, etc.

*

Foruten dette og nedenstående kan du lese litt mere om HUN f.eks. på HUNs Intro-side på Internett.

HUN ble stiftet i mars 1994 av den hjemmeundervisende familien Hansen, som den gang bodde på Poesihaugen i Skaun i Sør-Trøndelag. Impulsert av og delvis samarbeidende med familien Jakobsen på Øy i Åmli i Sør-Norge og Christian W. Beck ved Jeanne d`Arc Akademiet i Oslo i Øst-Norge. Grunder og iniativtager var Rune L. Hansen, som enda er dalig leder i foreningen.

     Ønsker du info-seddel om HUN til å henge opp på oppslagstavler etc., så vennligst ta kontakt og gi beskjed om dette.

*
Hjertelig hilsen fra
Rune L. Hansen!

*
--- NB: Hvis du / dere ikke er fornøyd med medlemskapet i HUN, eller angrer, så kan det når som helst beklages eller sies opp.

--- Vil du / dere fylle ut kupong for å tegne gratis medlemskap i HUN,
så er det en herunder:


Utfylle bilde
Utfylle:

Nedenstående kupong kan utfylles og sendes
for å bestille (gratis) medlemskap i HUN / Hjemme Undervisningen i Norge -

Evt. beskjeder, etc., kan først skrives her:

--- Sett evt. kryss i disse rutene, - hvis du/dere ...
Vi / jeg ønsker info & div. pr. e-post
Vi / jeg ønsker info & div. pr. post
Vi har hjemmeundervisning med våre barn / foreldre
Vi / jeg har annen hjemmeundervisning
Vi / jeg vil kanskje sette igang med hjemmeundervisning
Ønsker kanskje mere aktivt arbeide for HUN
Vil eller kan kanskje distribuere info-materiale eller annet for HUN

---

Utfyll herunder for å bestille medlemskap i HUN:
Navn    : 

Yrke / etc. : 

Adresse   : 

Postnr   : Poststed : 

Evt. e-post : 

Telefon   : Fax : 

Jeg vil helst bli kontaktet pr.


--- TIL TOPS | THE END |


PS: - Gjestebok:
---

Du kan også skrive eller lese i gjesteboka vår.

--- --- ---Denne side er fra (This page is from):

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Tlf.: 52740864. Fax-modem: 52740435. Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww

HUNs logo
Copyright © 1996 Rune L. Hansen / HUN.
This Home Page was created 30. desember 1996.

Daglig leder HUNs sentralavd.:
Rune L. Hansen
runehan@sn.no


--- TIL TOPS |