HUN logo
  Hva og hvem er HUN?

--- HUN står for Hjemme Undervisningen i Norge, og er som navnet kanskje tilsier en norsk interesseforening for hjemmeundervisning.
--- Foreningen ble stiftet i mars 1994 av familien Rune L. Hansen, som den gang bodde på gården Poesihaugen i Skaun kommune i Sør-Trøndelag, ca. 4 mil sør for Trondhjem. Delvis impulsert av og samarbeidende med familien Jacobsen på gården Øy i Åmli kommune i Sør-Norge, som også drev med hjemmeundervisning av sine barn som et alternativ til den offentlige grunnskolen, og av Christian W. Beck fra Oslo i Jeanne d`Arc Akademiet og 1. amanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Oslo, en ivrig og dyktig pioner og talsmann for hjemmeundervisning av barn. Grunder og iniativtager til HUN var Rune L. Hansen, født i Trondhjem i 1955, som enda er daglig leder i foreningen.
--- Foreningen ble stiftet som en nødvendighet og i selvforsvar, fordi den helt og fullt ut lovlige og for barna og deres familier fordelaktige hjemmeundervisning i visse kretser og kroker av massemediaen og kommune- og statsforvaltningen ble fiendtlig imøtegått med grov terror og trakassering. Så grovt og livstruende og omfattende alvorlig av de skyldige, at behovet for grundigere og mere omfattende å ta til motmæle ble svært så meget mere og mere prekært.
--- Siden dengang i 1994 er hjemmeundervisning av barna som et alternativ til den offentlige grunnskolen blitt mere alminnelig, til tross for mange fremstøt imot hjemmeundervisningen - særlig ifra det marxist-orienterte og innflytelsesrike norske Arbeiderpartiet som har hatt regjeringsmakt i denne tiden, med Gro Harlem Brundtland i spissen.
     Hjemmeundervisning er blitt mere alminnelig, men behovet for en forening som HUN er ikke blitt mindre av den grunn, heller tvert om - og av mange grunner. Hjemmeundervisning og hjemmeskoler, i så mange varianter og variasjoner, har sprengstoff av trivselsforløsende muligheter i seg. Også utviklingen i vårt samfunn, samt tendensen i de andre land, hvor for en stor del hjemmeundervisning er langt mere alminnelig og verdsatt, viser med all entydighet dette. Som et eksempel kan nevnes at USA nu har mere enn 1000 - tusen! - positive foreninger, tidsskrift, forlag, etc. for hjemmeundervisning. Det er det ene. Men også trengs en forening som HUN for å bidra til å rette opp i den uretten av terror og trakassering som her til lands særlig (og andre steder) har skjedd, og skal frem i lyset.
     Av mange grunner trengs en forening som HUN. Som nå har vært underveis siden mars 1994, til tross for frihetsberøvelse og det nevnte og svært så vanskelige livskår for iniativtager Rune L. Hansen og hans familie. Arbeidet med å tilrettelegge og å profilere og å komme ut med foreningen har vært mye hemmet og forsinket, men har fremadskredet sakte men sikkert. Underveis har også, på sidelinjen og uavhengig av HUN bl.a. tilkommet Opplysningstjenesten for hjemmeundervisning (i Norge), i regi av Christian W. Beck og lektor og tilsynslærer Marta Straume. Alt dette og så mye mere trengs! - og tilkommer fortløpende i den grad alle og enhver som har interesse av det og for det investerer interesse, engasjement, midler og arbeide.
--- Hjemmeundervisningen, i så mange varianter og variasjoner, som forløsende muligheter for barna og deres familier er særdeles vesentlig og viktig. Men hjemmeundervisning kan være og er så mangt og meget; - f.eks. mulighetene for livslang og selvvalgt undervisning, og fjernundervisning, omgangsskoler, hjemmenes tillitsforhold til de forskjellige (også offentlige) skoler, undervisning kontra underholdning, osv. osv. Foreningen HUN er en idealistisk interesseforening uavhengig av uansvarlighet, nykker, trender, moter og organisert eller frittstående egoisme, - med menneskeverdet, dyder, medmenneskelighet, nestekjærlighet (ikke som frase), ansvarsbevissthet, trivsel og positive verdier som utgangspunkt.
--- Foreningen HUNs motto eller heading og eneste formålsparagraf kan sies å være følgende: HUN og foreningens virksomhet kreeres innenfra for å kreere seg selv, fremadskridende, i pakt med Ordet!
--- Angående medlemskap i foreningen HUN - som er gratis - og ytterligere opplysninger, kan du lese mere om dette f.eks. på Medlemsskap-siden.
     Ønsker du info-seddel om HUN til å henge opp på oppslagstavler etc., så vennligst ta kontakt og gi beskjed om dette.

Vennlig hilsen og beste ønsker ifra
Rune L. Hansen, daglig leder, 27.03. 1997!


TIL TOPS | HUNs FRONT-SIDE | MEDLEMSKAP-SIDEN | PRESENTASJON, PÅ FLERE SPROG | VISITT-KORT | THE END |

Denne side er fra (This page is from):

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Tlf.: 52740864. Fax-modem: 52740435. Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww