HUN / Hjemme Undervisningen i Norge -                                                          Rim1e.htm

--- ---- ---- Norsk Rimordbok /   E

---
Copyright © Rune L. Hansen,
HUNs Forlag, mars 1998 -


 FORSIDE / INDEX |   THE END ||   HUNs FRONT-SIDE / MENY |

   A  |  E  |  I  |  O  |  U  |  Y  |  Æ  |  Ø  |  Å  |


 EA | EB | ED | EE | EF | EG | EI | EK | EL | EM | EN | EO | EP | ER | ES | ET | EU | EV |---
 
e
be
fe
le
fele
pele
spele
sne
se
te
re
bre
gre
kre
ære

ea
glea / gleda
kvea

eb
kleb
reb
greb
streb

ed
bed
led
gled
ned
red
bred
fred

eds > ets
tilfreds

ee > ede

ede
lede
nede
glede
rede
brede
frede
vrede
til stede

eden
gleden
freden
vreden

edes
ledes
gledes
fredes
redes
vredes
til stedes

edet
ledet
gledet
redet
fredet
stedet

edt / ett
bedt
beredt
forberedt
bett
gjett
asjett
lett
palett
plett
skamplett
slett
utslett
mett
smett
nett
spett
rett
brett
oppdrett
trett
sett
falsett
ansett
usett
avsett
tett
duett
vett
skvett
svett
tvett

eg
preg
steg

ege
lege
prege
tege

eger
leger
neger
preger
teger

eget
leget
preget
steget

egle
kjegle
megle
negle
snegle
regle
forsegle

egn
hegn
regn
beregn
tegn

egne
hegne
regne
bregne
beregne
fregne
segne
tegne

egnes >> eines
hegnes
regnes
beregnes
fregnes
segnes
tegnes

egning
hegning
regning
beregning
tegning

ego
lego

ei > ey
hei
lei
mei
nei
blei
rei
brei
drei
vei
svei

eid
feid
leid
utleid
seid
veid
avveid

eier
feier
heier
leier
bleier
utleier
meier
neier
sneier
greier
seier
veier

ein
bein
rein
grein
sein
tein

eine
beine
reine
greine
seine
teine

einen
beinen
reinen
greinen
teinen

eines >> egnes
greines
teines

eist
beist
heist
gneist
reist
bereist

eite
beite
feite
leite
meite

eiter
beiter
gjeiter
leiter
veiter

ek
lek
blek
nek
snek
pek
rek
prek
tek
diskotek
apotek
stek
vek
svek

eke
leke
bleke
steke

eker
leker
bleker
peker
steker

ekte
fekte
jekte
lekte
blekte
stekte

el
fel
mel
tel
sel

eld
gjeld
veld
kveld

elde
gjelde
melde
nelde
velde
kvelde

elden
gjelde
sjelden
velden
kvelden

eldes
gjeldes
meldes
veldes
kveldes

eldet
meldet
veldet
kveldet

ell / æll
lell
tell
fortell
sell
smell
grell
trell
vell
svell
likevel

ella
cella
fella
hella

elle
celle
felle
helle
smelle
pelle
grelle
trelle
telle
fortelle
forvelle
svelle

ellen
cellen
fellen
hellen
gjellen
smellen
trellen

em
lem
emblem
problem
rem
brem
krem

emme / æmme
hemme
gjemme
hjemme
skjemme
glemme
klemme
slemme
fornemme
fremme
forfremme
gremme
skremme
temme
stemme
bestemme

emmer / æmmer
demmer
hemmer
gjemmer
hjemmer
skjemmer
lemmer
blemmer
medlemmer
glemmer
klemmer
slemmer
fornemmer
remmer
fremmer
forfremmer
gremmer
kremmer
skremmer
temmer
stemmer
bestemmer

emmes / æmmes
hemmes
gjemmes
hjemmes
skjemmes
glemmes
klemmes
slemmes
fornemmes
fremmes
forfremmes
gremmes
skremmes
temmes
stemmes
bestemmes

emse
hemse
remse
bremse

emsel
gjemsel
glemsel
skremsel

emte
hemte
gjemte
skjemte
glemte
klemte
slemte
fornemte
gremte
skremte
temte
stemte
bestemte

en
ben
tjen
pen
åpen
dåpen
såpen
ren
gren
foren
tren
uren
åren
ten
sten

ende
hende
avhende
fiende
fetende
heiende
vinnende
forsvinnende
tapende
frende
sende
gjetende
letende
vende

enden
fienden
frenden

ender
hender
avhender
skjender
fiender
frender
sender
vender

endes
bendes
hendes
avhendes
skjendes
frendes
sentes
vendes

endet
bendet
hendet
avhendet
skjendet
lendet
frendet
vendet

ene
bene
scene
tjene
alene
mene
rene
grene
forene
stene

enen
scenen
plenen
renen
grenen
senen
tenen
stenen

ener
scener
forlener
plener
grener
forgrener
forener
trener
tener
stener

enes
renes
grenes
forgrenes
forenes
trenes
stenes

enet
benet
tjenet
grenet
forgrenet
forenet
trenet
senet
trenet
stenet

enge / ænge
gjenge
lenge
klenge
penge
trenge
vrenge
stenge

engel
erkeengel
stengel

enger / ænger
denger
fenger
gjenger
lenger
klenger
menger
penger
trenger
vrenger
senger
tenger
stenger

engle
stengle

engsel
fengsel
hengsel
lengsel
trengsel
stengsel

engte
dengte
hengte
lengte
slengte
trengte
vrengte
stengte

enke
benke
sjenke
lenke
renke
krenke
senke
tenke
betenke
stenke

enker / ænker
benker
lenker
renker
krenker
senker
tenker
stenker

enkes / ænkes
benkes
lenkes
renkes
krenkes
senkes
tenkes
stenkes

enkte
tenkte
senkte

enn
kjenn
menn
men
penn
spenn
renn
brenn
tenn
senn
venn
svenn

enne
denne
henne
kjenne
bekjenne
spenne
renne
brenne
tenne
venne

enner
kjenner
bekjenner
penner
spenner
renner
brenner
tenner
venner
svenner

ep
gjep
slep
knep
pep
rep
drep
grep

epper
lepper
knepper
pepper
krepper
skrepper
tepper
stepper

er
ber
ler
mer
ner
Per
svarteper
rer
grer
ter
øver
prøver
tøver
støver

erne
fjerne
gjerne
hjerne
stjerne

ert / ært
bert
fjert
stjert

erte / ærte
berte
fjerte
terte

ertelig / ærtelig
hjertelig
smertelig

es
bes
fjes
les
nes
snes
pes
res
bres
fres

ess / æss
gjess
ness
kness
dress
gress
press
tress
stress
tess

est / æst
best
fest
gjest
lest
blest
mest
nest
rest
prest
test
protest
vest
sydvest

et
gjet
let
slet
tet
potet
vet

ete > æte
bete
fete
hete
gjete
lete
sete
hvete

eten
heten
leiligheten
muligheten
umuligheten
sannheten
hveten

eter
beter
feter
gjeter
leter
seter
kateter
poteter

etet
setet

ets >> eds
hets
krets

etse
hetse
kretse

ett > edt

etten / ætten
betten
detten
fetten
gjetten
asjetten
letten
sletten
metten
smetten
pletten
skampletten
retten
bretten
oppdretten
tretten
setten
fasetten
duetten
vetten
skvetten
svetten
tvetten

etter
detter
fetter
gjetter
asjetter
letter
paletter
tabletter
pletter
skampletter
sletter
utsletter
metter
smetter
retter
lasaretter
bretter
oppdretter
beretter
tretter
utretter
foruretter
avretter
setter
fasetter
utsetter
forutsetter
avsetter
duetter
vetter
skvetter
svetter
tvetter

ettes
bettes
gjettes
lettes
plettes
skamplettes
slettes
utslettes
mettes
smettes
nettes
spettes
rettes
brettes
oppdrettes
trettes
forurettes
settes
utsettes
forutsettes
avsettes
usettes
tettes
vettes
skvettes
svettes
tvettes

ev
bev
skjev
lev
opplev
slev
snev
rev
brev
krev
avkrev
stev
vev
svev

evd
hevd
opphevd
levd
opplevd
snevd
revd
krevd
avkrevd
strevd
vevd
svevd

eve
beve
heve
kjeve
skjeve
oppheve
leve
oppleve
overleve
neve
kreve
streve
teve / TV
veve
sveve

evende
bevende
hevende
opphevende
levende
krevende
strevende
vevende
svevende

evene
nevene
revene
brevene
svevene

ever
bever
hever
opphever
lever
opplever
never
snever
rever
brever
krever
vever

eves
beves
heves
oppheves
utheves
leves
oppleves
neves
sneves
reves
breves
kreves
streves
veves
sveves

evet
bevet
hevet
opphevet
levet
opplevet
nevet
snevet
revet
brevet
krevet
vevet
svevet

evne
hevne
jevne
levne
blevne
revne
drevne
overdrevne
forrevne
stevne
 

---


TIL TOPSTHE END |||  HUNs FRONT-SIDE / MENY |


Denne side er fra (This page is from):
HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Telefon: 52740864. Fax-modem: 52740435.

Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:

http://home.sol.no/hunwww
= HUNs FRONT-SIDE

Bilde: logo HUN / Hunl001.gif