-- 20100329-PS-til-Ankeskriv-HR-Fengslingen.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- dbn RLH ( ekstern ) ---> Straffesak-fengslingen-av-RLH-21-10-2008.html ( intern ) ---

RLH: Dette også avsendes pr. e-post kvelden 29.03. 2010.               


Til:

Påtalemyndigheten v/ statsadvokat Tormod Haugnes
e-post: post.rogaland@statsadvokatene.no  
for videresending til lagmannsretten.   PS TIL
STØTTESKRIV OG FORKLARING

   TIL ANKE TIL NORGES HØYESTERETT
   FRA RUNE L. HANSEN

saks nr. 09-023220AST-GULA/AVD 2                                                                                                               Dato: mandag 29. mars 2010, Tindeland.

   Jeg glemte det her vedlagte vedlegg (datert 10 dager før rettssaken) som også skal være med ( ekstern ) som et vedlegg til mitt Støtteskriv til anken ( ekstern ) avsendt i dag.   Med hilsen fra 

   Rune L. Hansen,

   mandag 29. mars 2010, Tindeland.Kopi m/ vedlegg oversendes samtidig pr. e-post til:

-- Trude Moonica Hansens bistandsadvokat Trond Hjelde.
--  Rune L. Hansens forhenværende advokat Cecilie Schløsser Møller.


---