-- 20100331-Mere-Bemerk-til-anken-til-HR-fra-RLH.html            --- BREVENE ( ekstern ) -

RLH: Dette skriv avsendes pr. e-post onsdag 31.03. 2010 ca. kl. 09..           

Til:
Påtalemyndigheten v/ statsadvokat Tormod Haugnes
e-post: post.rogaland@statsadvokatene.no  
for videresending til lagmannsretten.


Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd


Pr. 31.03. 2010 mere
Bemerkninger til anken

til Norges Høyesterett,
sak nr.
09-023220AST-GULA/AVD 2


          Dato: onsdag 31. mars 2010, Tindeland.

   Efter at jeg tidlig i går hadde en telefon-samtale med min nu forhenværende advokat Cecilie Schløsser Møller vil jeg her nu som tilføyelser til mitt Støtteskriv til anken ( ekstern ) gjengi et utdrag fra mine Dagboks-notater fra i går. Dette fordi også dette på vesentlig vis angår rettssaken og anken.
   Utdraget går slik:
"---
   Jeg snakket pr. telefon med advokat Cecilie Schløsser Møller litt efter klokken 08.30 i dag. Hun er nu ikke lenger mere min advokat i saken. Som fremgår av mitt Støtteskriv til anken til Høyesterett fra i går.
   Hun sa hun gjorde sitt beste, men sannelig om jeg vet. Hun gjorde sitt beste for hvem? (Eller gikk det bare ikke som hun håpet der i retten?) Hun er i det heletatt ikke interessert i oppsummerende selv-kritikk, så det ble nu ikke snakket mange ordene mellom oss.
   Hvorfor brukte hun i retten så mye tid på å gjengi Hebnes-Westlye sine løgner, trakasseringer og svertinger av meg i skrivet med fattet vedtak datert 27.06. 2008 fra Fylkesnemnda i Rogaland ( ekstern ), som hun fremla for retten?! I hvilken hensikt? For å karakterisere meg?
   Det var det hun og Hebnes-Westlye og Fylkesnemnda gjorde! Med overdådig frekke løgner, svertelser og krenkelser som har absolutt ingenting som helst med meg og min familie å gjøre, annet enn så som terror. Ulovlige, straffbare skriv som har gjennomsyret hele saks-komplekset for å ødelegge meg og min familie. Dette og at skrivene er usanne gjorde imidlertid ikke advokat Cecile Schløsser Møller oppmerksom på. Heller ikke gjorde hun oppmerksom på at skrivene ifra min side blandt annet er politi-anmeldt for straffe-forfølgelse og mortifikasjon ( ekstern )! Heller ikke gjorde hun oppmerksom på at Fylkesnemndas skriv ble anket og de forskrudde omstendighetene omkring det! Hun sa i retten at Fylkesnemndas skriv med vedtak fratok meg omsorgen for mine barn, hvilket Haugaland tingrett og Gulating lagmannsrett og Norges Høyesterett sa både ja og nei til, alt efter hva som passet de best for å mishandle meg og min familie og for å gjøre oss rettsløse.
   Slikt noe burde selvfølgelig ikke advokat Cecilie Schløsser Møller ha gjort i retten! Hva hun i og med det gjorde var grovt og urettmessig å forsvare motparten. Samt å videreføre løgnene, trakasseringen og svertingen. Samt å unnlate å opplyse retten om de faktiske forhold.
   Det var og er det ene, vesentlig og alvorlig nok.
   Og hvorfor anskueliggjorde og tydeliggjorde hun ikke hva saken egentlig dreier seg om? Hvorfor gjorde hun en såvidt dårlig jobb sånn sett?
   Hun hverken anskueliggjorde eller tydeliggjorde det vesentligste av alt. Det at motparten er en kriminell og løgnaktig kidnapper-gjeng som fangeholder, krenker, trakasserer, truer og mishandler barn (og andre), for å tilrane Trude en falsk familiestand for derigjennom å til-intetgjøre barnas far, hjemsted, skole, livsverdier, integritet og identitet.
   Det er jo det hele saken har dreid seg om og dreier seg om.
   Hvordan en enn snur og vender på det så gjorde hun uansett en i beste fall mildt sagt dårlig jobb.
   Også på grunn av det ble saken særdeles dårlig opplyst, og saken ble feil-rettet.
   Juryen forstod lite hva eller hvem saken dreide seg om. Den bare trodde den gjorde det. Men misforstod det meste.

   Og jeg ble fullstendig uskyldig og uberettiget sittende isolert i nær fem måneder sammen med straffedømte i et av landets verste fengsler, og jeg og mine barn og andre skal liksom hverken få unnskyldning, oppreisning eller erstatning for det?! Og de som med kriminelle midler forårsaket det skal premieres for det?!
   Og slikt noe skal en måtte finne seg i?!
   Nei. Det skal ingen måtte finne seg i!
---
   Det var trist å høre og å se en fullstendig krig-førende Trude der i retten. Fullstendig bekket inn i den kriminelle verden. Det var meget trist å høre hva hun sa og det så tydelig å høre at hun fortsatt kunne si og gjøre kanskje nærsagt hva som helst for å videreføre sin kriminelle urett i regi av advokat Hjelde og Iren K. Hebnes!
   Enn om jeg skulle ha snakket slik om henne! Jeg kunne jo ha sagt både sant og usant om hverandre. Jeg holder meg for god til denslags.

   Jeg ivaretar og viderebringer lyd-opptakene sånn at også barna og andre i eftertid skal kunne høre henne, og iøvrig det hele alt! Også her nu disse lyd-opptakene.
   Likeså trist igjen også å høre Balder. (Han skulle bare ha visst hvordan Trude trist, bekymret og skremt sommeren 2008 beklaget og tok avstand fra hva han var utartet til og fra hans løgner, hånligheter og sinnsforvirring.)
   Åse Kristensen var tydelig mere innskjerpet krig-førende enn i retten i fjor. (Hun skulle bare ha visst hvordan Trude også bedro og beklaget henne! Lenge før 27. september 2008.)
   Per Schnabel det samme nek som hele veien. (Han skulle bare ha visst hva Trude ifra begynnelsen av kidnappingen i april 2008, og før det, hele veien underveis har tenkt og sagt om ham!)
   Også sånn sett litt av et galehus der i retten! For den som gjennomskuet det overfladiske.
   Godt og grundig dokumentert for enhver.
---"

   Ovenstående altså utdrag fra mine Dagboks-notater fra i går. 

   Jeg vil her nu samtidig vedlegge et skriv datert 19.02. 2010 ( ekstern ) ifra min side, et skriv som kortfattet kaster lys over hele det saks-komplekset denne saken inngår i og angår. Se vedlegg.
   Et annet kortfattet skriv ifra meg finner jeg det her også på sin plass å vedlegge, datert 26.03. 2010 ( ekstern ), som omhandler det samme. Se vedlegg.
   I hele denne saken og saks-komplekset er det tilgjengelig en overflod med dokumentasjon, beviser og bevitnelser som til detalj viser at det er riktig hva jeg sier og skriver. Å i eller for retten å fortie eller kneble dette viderefører og bevirker stor urett.


   Med hilsen fra 

   Rune L. Hansen,

   onsdag 31. mars 2010, Tindeland.Kopi av dette skriv oversendes samtidig pr. e-post til:

-- Trude Moonica Hansens bistandsadvokat Trond Hjelde.
-- Rune L. Hansens forhenværende advokat Cecilie Schløsser Møller.---