-- 20100929-til-adv-TLThingvold-fra-RLH.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- Ang-samvaer-etc.html ( intern ) ---

RLH: Dette brev ble avsendt pr. e-post 29.09. 2010.    


Til:
Advokat Tone Linn Thingvold,
e-post: tone@torstrup.no  

Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland, 5568 Vikebygd,
e-post:
hunwww@online.no  


Dato: onsdag 29. september 2010.                          
   Et svar-brev, til adv. Tone Thingvold

   Mottok ditt brev med spørsmål i går, men rakk ikke å svare deg før her nu.
   Du ber meg om opplysninger om bosted for Stauda og Frøydis i dag. Og videre om hvor mange samvær det for ungene sitt vedkommende har vært siden dommen ble avsagt frem til i dag.

   Stauda var sist kidnappet, fangeholdt, kneblet, trakassert og truet fra 13.01. 2010 til
06.07. 2010. Stauda kommer seg da hjem igjen fra fangehold og sterk bevoktning. Var altså sist fangeholdt litt mere enn 6 måneder. Har enda ikke fått tilbake sin telefon, men fikk av Trude fått beskjed om at hun ikke får den tilbake før sin 18-årsdag. Stauda har siden kontinuerlig vært hjemme hvor hun også har sin vanlige hjemmeskole.

   Frøydis ble også sist kidnappet, fangeholdt, kneblet, trakassert og truet sammen med Stauda 13.01. 2010. Frøydis fikk efter hvert fortsatt under trusler tilbake sin telefon og ble truet til å begynne å jobbe på en systue i Haugesund til hun blir 18 år. Sin skole eller i det heletatt skole har hun siden vært frarøvet.
   Onsdag 29.06. 2010 blir Tormod alvorlig skadet i Skoglandsveien og bragt til sykehuset i Haugesund og Bergen, hvor Trude er med ham. Tirsdag
07.07. 2010 telefonerer Arild Austrheim ved Lensmannskontoret i Vindafjord meg om et dokumentet datert 06.07. 2010 fra Haugaland og Sunnhordland politidistrikt med "Beslutning om besøksforbud mv." overfor Tormod ( ekstern ), med liksom hjemmel i Straffeprosesslovens § 222a!
   Torsdag 08.07. 2010 kommer Idun og Frøydis hjem med Alfredo, Mariel, Urda og Solborg. Neste torsdag, torsdag 15.07. 2010 kjører jeg Idun med Alfredo, Mariel, Urda og Solborg til Skoglandsveien.
   Tirsdag 27.07. 2010 flytter Frøydis inn i en hybel i Haugesund, Oscarsgt. 225, sammen med en venninne, Vebjørg. Frøydis enda redd for hva som vil skje hvis hun har kontakt med far og sitt hjemsted. Hun har da fått tilbake sin telefon og har begynt å jobbe i systuen i Haugesund.
   Frøydis tenker og sier fortsatt at hennes hjemsteds-adresse og egentlige bosted er i Vikebygd. Efter at Frøydis kom hjem 08.07. 2010 har vi, og også Stauda og Idun, hatt jevnlig og god kontakt og har Frøydis iblandt vært hjemme, men hun har for det meste bodd i hybelen i Haugesund. Efter det verste av fangenskapet og forut for 08.07. 2010 hadde Frøydis endel tilhold hos mennesker hun ble kjent med i Haugesund - og som sagt enda ingen kontakt med meg eller sitt hjemsted.

   Fra kidnappingen av Frøydis og Stauda 13.01. 2010 hadde jeg frem til 06.07. 2010 hadde jeg ingen kontakt med Frøydis og Stauda, bortsett fra et to timers møte med de i en slags fangevokter-leilighet 16.02. 2010 under fangevokternes tilstedeværelse. Både Frøydis og Stauda var da meget redd og meget skremt av den situasjon de efter kidnappingen befant seg i.

   Stauda fortalte iøvrig da blandt annet at det var en jente der i fangenskap, nesten likså gammel som henne, som det ble fortalt at skulle være der i tre måneder. Men at nu er det et år og tre måneder siden hun har sett foreldrene sine.

   Jeg gjorde et vellykket lyd-opptak av møtet ( ekstern ). Iøvrig henviser jeg her nu til mine dagboks-notater for samme dag, tirsdag 16.02. 2010 som jeg her nu vedlegger som et vedlegg: 20100216-dbn-rlh.html ( ekstern ).

   Hva gjelder de fem yngre mine barn kan jeg i forhold til hva du spør om si følgende: 

   Disse har jeg ingen som helst kontakt hatt med siden 21.10. 2008, bortsett fra Alfredo og Urda 17. til 18. august 2009 og de alle en hel uke hjemme fra 08. til 15. juli 2010. Dette hvordan fremgår av en relevant kronologi jeg oppstiller imot slutten av dette brev.


   Her vil jeg iøvrig nu i dette brev ha sagt følgende:

   Trude har hele veien siden kidnappingen, fangeholdet og kneblingen av barna 03.04. 2008 fullstendig og med kriminelle midler hindret, sabotert og trenert samvær og kontakt med barna, bortsett fra en periode fra begynnelsen av september 2008 til 21. oktober 2008.
   Hennes kriminelle gjerninger, hensikter og omstendighetene i så måte har jeg og andre ifra begynnelsen forsøkt å gjøre retten og andre representanter for den offentlige myndighet oppmerksom på, men uten å ha nådd frem. Det at vi ikke har nådd frem har vært til veldig stor skade og ødeleggelse for hver enkelt i vår familie og for hele vår familie. Ikke minst også med hensyn til at det har splittet vår familie. Men mest av alt i forhold til det faktum at barna på grunn av dette nu i realiteten står i fare for fullstendig å miste sin far, sitt hjemsted, sin integritet, sin identitet, sin skole, sine livsverdier, sitt hverdagsliv og sin arv. Og deres far til-intetgjøres, pluss det samme.
   Barna står nu enda mere i fare for å bli andre, fremmede sine barn.

 
   En viss relevant kronologi:

   - 03.04. 2008, torsdag - seks av barna (pluss Tormod) bortføres og fangeholdes av Trude, til Grue kommune i Sør-Hedmark.
   - 25.08. 2008, mandag ca. - mor flytter fra Åse Kristensen i Fusa kommune til Skoglandsveien 108 i Haugesund kommune, og tar med seg barna dit og sender Frøydis og Stauda til Steinerskolen.
   - 29.08. 2008, fredag - Frøydis og Stauda tar seg fra Haugesund ved egen hjelp bussen hjem.
   - 03.09. 2008, onsdag - mor og far og hele familien gjenforenes, gradvis mere og mere, samtidig som situasjonen er truende. Balder (på grunn av sin holdning) og "kidnapper-gjengen" holdes i det videre uvitende om den gradvise gjenforeningen.

   - 16.10. 2008, torsdag (eller kvelden før) - mor overgir seg til truslene fra advokat Hjelde og telefonerer alle i "kidnapper-gjengen".
   - 21.10. 2008, 
tirsdag - far fengsles og fangeholdes, isoleres, svertes og knebles for nær fem måneder, uberettiget og fullstendig uskyldig.
   - 12.03. 2009, torsdag - far unnslipper fangeholdet og kommer hjem. Ilagt såkalt "besøksforbud" i forhold til Trude, med beskjed om fengsling hvis enhver form for kontakt eller dialog med mor.
   -
15.03. 2009, søndag - Frøydis og Stauda kommer seg hjem igjen. 
   - 19.03. 2009, torsdag - Frøydis og Stauda bortføres, fangeholdes, trakasseres og knebles igjen, av Trude og den kommunale barnevern-tjenesten i Vindafjord (Iren K. Hebnes) og Haugesund, med enda en falsk politi-anmeldelse ( ekstern ) og enda et løgn-aktig vedtak ( ekstern ).
   - 08.05. 2009, fredag - Stauda kommer seg hjem igjen.
   - 16.05. 2009, lørdag - Frøydis kommer seg hjem igjen.
   - 17.08. 2009, mandag - Idun kommer hjem med Alfredo og Urda. Alfredo 10-årsdag.
Alfredo hadde bare et spørsmål: - "Hvorfor får jeg ikke komme hjem, pappa?"
   - 18.08. 2010, tirsdag -
Frøydis på eftermiddagen bringer Alfredo og Urda med bussen til Trude i Skoglandsveien.
   - 13.01. 2010, onsdag - Frøydis og Stauda bortføres, fangeholdes, trakasseres og knebles igjen, av Trude og den kommunale barnevern-tjenesten i Vindafjord (Iren K. Hebnes) og Haugesund, med enda et falsk, løgn-aktig vedtak ( ekstern ). Se iøvrig f. eks.: 20100419-Til-Fylkesnemnda-fra-TEG.html ( intern ). De begge frataes sine telefoner og får trues med hva som skjer hvis de tar eller har noen kontakt med sin far eller sitt hjemsted. I et brev datert 11.06. 2010 fra Skatteetaten, Seksjon folkeregister, mottar Rune følgende melding: "Skattekontoret har registrert flytting for barna fra Tysvær til Haugesund kommune den 10.02.2010. / Flyttedato er oppgitt å være 14.01.2010. / Endringen av bostedsadresse er registrert etter melding fra barneverntjenesten i Haugesund. / Vi gjør oppmerksom på at flyttemelding fra offentlig myndighet ikke trenger underskrift fra den som har foreldreansvar og som barnet/barna bor fast sammen med."
   - 29.06. 2010, tirsdag - Tormod alvorlig skadet til sykehuset i Haugesund og Bergen. Trude er med ham.
   - 06.07. 2010, tirsdag - Stauda kommer seg hjem igjen fra fangehold og sterk bevoktning. Har enda ikke fått tilbake sin telefon, men av Trude fått beskjed om at hun ikke får den tilbake før sin 18-årsdag.
   - 07.07. 2010, onsdag - Arild Austrheim ved Lensmannskontoret i Vindafjord telefonerer Rune om et dokumentet datert 06.07. 2010 fra Haugaland og Sunnhordland politidistrikt med "Beslutning om besøksforbud mv." overfor Tormod ( ekstern ), med liksom hjemmel i Straffeprosesslovens § 222a!   
   - 08.07. 2010, torsdag - Idun og Frøydis kommer hjem med Alfredo, Mariel, Urda og Solborg.
   - 15.07. 2010, torsdag - 
Jeg kjører Idun med Alfredo, Mariel, Urda og Solborg til Skoglandsveien. Som Idun gav Trude beskjed om efter at de kom hithen. (Trude med Tormod tok dagen før bussen fra sykehuset i Bergen til sitt hjemsted i Skoklandsveien i Haugesund.)
   - 27.07. 2010, tirsdag - Frøydis flytter inn i en hybel i Haugesund sammen med en venninne, Vebjørg. Frøydis enda redd for hva som vil skje hvis hun har kontakt med far og sitt hjemsted. Frøydis har da fått tilbake sin telefon og har begynt å jobbe i systuen i Haugesund.
   -


Vedlegg:
 
20100216-dbn-rlh.html ( ekstern ).   Med beste hilsen fra

   Rune L. Hansen


---