-- 20110111-fra-Sivilombudsmannen-til-RLH.html    --- BREVENE ( intern ) ---- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---  dbn.html ( ekstern )  ---

<--- Sivilombudsmannen-Index-rlh.html ( intern )

Kopi / avskrift - RLH:    

 
Fra:
Sivilombudsmannen / S'OM,
Postboks 3 Sentrum,
0101 Oslo

Til:
Rune Leander Hansen
Tindeland
5568 VIKEBYGD


Vår referanse:  2010/1321     Deres referanse:       Vår saksbehandler:  Harald Søndenå Jacobsen       Dato:  11.01.2011


ORIENTERING - MOTTATT KOPI AV POLITIANMELDELSE M.V.

Ombudsmannen mottok 4. januar 2011 tre oversendelser fra deg av dine e-brev datert 3. januar 2011 til henholdsvis Haugaland og Sunnhordland politidistrikt ( ekstern ), Rogaland statsadvokatembeter ( ekstern ) og Nav Vindafjord ( ekstern ).

Brevkopiene forstås sendt hit til orientering og gir ikke grunn til noe initiativ herfra.
Det minnes for ordens skyld om den orienteringen som ble gitt i brev herfra 3. juni 2010 ( ekstern ).


For ombudsmannen

Eivind Sveum Brattegård   (( + underskrift ))
kontorsjef

Harald Søndenå Jacobsen  (( + underskrift ))          
rådgiver                                                   
Adresse:

Sivilombudsmannen / S'OM,
Postboks 3 Sentrum,
0101 Oslo.
Besøksadresse: Akersgata 8, inngang Tollbugata.
Telefon 22 82 85 00
Grønt nummer  800 80 039
Telefaks 22 82 85 11
postmottak@sivilombudsmannen.no  
www.sivilombudsmannen.no  

---