-- 20110127-Oversendingsbrev-fra-H-tingrett-til-G-lagmannsrett.html    --- BREVENE ( ekstern ) --- Ang-stevningen-21_10_2010.html ( intern ) - --- dbn.html  ( ekstern ) --- 

Kopi / avskrift - RLH: Ankom meg via posten 29.01. 2011. Det Anke-Tilsvar datert 24.01. 2011 som står nevnt er helt ubekjent for meg ( ekstern ).
"Tilsvaret er meddelt motparten", står det - hvilket det altså enda pr. 29.01. 2011 ikke er.   
--- Dommer-etc-i-saken-Index.html ( intern ) --- 


Fra:                      HAUGALAND TINGRETT
                                                                                                                           Dok 34Til:
Gulating lagmannsrett
Postboks 7414

5020 BergenDeres referanse:             Vår referanse:  10-167860TVI-HAUG                     Dato:  27.01.2010


Oversendingsbrev - anke
Rune Leander Hansen - Trude Monica Hansen 


Vedlagt sendes dokumentene i ovennevnte sak sammen med

     -- Dokument:  Anke ( ekstern ) --- Dokumentdato:  11.01.2011 --- Dokumentnummer:  167860/26  

     -- Dokument:  Anketilsvar ( ekstern ) --- Dokumentdato:  24.01.2011 --- Dokumentnummer:  167860/33


Tilsvaret er meddelt motparten.

Saken gjelder: Krav om fast bosted, samvær og foreldreansvar  Haugaland tingrettPer Annstein Aarvik  (( underskrift ))
tingrettsdommer  (( X )) Kopi sendt prosessfullmektigene / partene 

---


 
Adresse:
Postadresse:
Haugaland tingrett, Postboks 385, 5501 Haugesund.
Kontoradresse: Sørhauggt. 80, 5528 Haugesund.
Sentralbord: 52701400. Telefaks: 52701401.
Saksbehandler: Hanne Maren Medhaug. Telefon: 52701438.
Ekspedisjonstid: 08.45 - 15.45 (15.00).
Organisasjonsnummer: 974736705.
Internett: www.domstol.no  
E-post: haugaland.tingrett@domstol.no  


---