-- 20110203-Til-Politi-anmeldelsen-fra-RLH.html    --- BREVENE ( intern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---  dbn.html ( ekstern ) ---

RLH: Dette brevet avsendes pr. telefax og e-post formiddagen torsdag 03. februar 2011, men til Politimesteren i Rogaland kun pr. e-post.    


Til:
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt,
pr. fax 52 86 80 75 og pr. e-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no
-- og kopi pr. e-post til:
Politimesteren i Rogaland, Rogaland politidistrikt, e-post-adresse post.rogaland@politiet.no 

Fra:
Rune Leander Hansen,
5568 Vikebygd
Dato: torsdag 03. februar 2011, Tindeland.                               

Til politi-anmeldelsen - med henvisning til mitt brev fra i går


   Henviser til mitt brev fra i går ( ekstern ).
   Her har jeg nu dette å tilføye:

   
Jeg frykter berettiget og smertelig både for mitt liv og for mine barn. Iøvrig for mange andre også.
   Det haster veldig med å få gjort noe i forhold til dette.
   Det er kriminell uhyre grov og livstruende barne- og menneske-mishandling som pågår i denne saken.

   Smerten og ødeleggelsene er verre og verre for mine barn ved enda å være kidnappet, fangeholdt og kneblet. Verre og verre for meg også. Den terror, trakassering og tortur som enda pågår gjør det vanskeligere og vanskeligere å kunne overleve. De som utsetter oss for dette vet dette og deres aktive hensikt er fortsatt særlig å til-intetgjøre meg. Dette samtidig også ved at de stadig med den økonomiske trakassering gjør det vanskeligere for meg å kunne overleve.
   Det hele er på grunn av disse forhold et kappløp med tiden som mere og mere katastrofalt går mot slutten.

   Samtidig har kriminelle representanter for norske myndigheter stadig flere og mere groteske grep overfor Norges befolkning for å kneble, undertrykke og å til-intetgjøre og å spre utrygghet og frykt.
   Antallet kidnappede, fangeholdte, kneblede og utplyndrede barn og foreldre er stort og ødelagte og døde barn og foreldre mange.
   Det er mye både politisk ideologi og penger og i det heletatt kriminell galskap og perversiteter involvert i barnerov-industrien i Norge. I Sverige og i Danmark også.
   Slikt av kriminell galskap gjennomsyrer groteskt det norske samfunn, verre og verre. Mange ønsker å tjene penger og aksept for galskapen.
   Jeg har undersøkt og studert disse saks-områder i mere enn 30 års tid, med det mål at galskapen må stoppes. Nu er jeg og min familie selv i ferd med å bli fullstendig ødelagt og til-intetgjort av dens representanter. Gjennom lang tid med terror, trusler og trakassering overfor hele familien. Og premiering for trakassering av barnas far.
   I særlig de siste 5 års tid har jeg og min familie i så måte vært utsatt for uutholdelig tortur, trakassering, terror, fremmedgjøring og utplyndring. Slik har de verre og verre mishandlet og ødelagt meg og min familie. Jeg har ikke gjort noe kriminelt, galt eller feil. Likevel har de tatt mine barn og våre livsverdier. Utplyndringen, trakasseringen og torturen overfor meg og barna pågår kontinuerlig videre og videre og jeg har for mitt vedkommende veldig små sjangser for å kunne motstå ødeleggelsene og utplyndringen mere enn kort tid videre. Både jeg og de angjeldende barna er fullstendig uforskyld i dette.
   Særlig siden barna ble kidnappet 03. april 2008 har det vært og er det en intenst og kontinuerlig pågående spissrot-gang og et kappløp med tiden for å få bragt barna hjem igjen, for å beskytte barna og våre liv og for ikke å miste hverandre, men for å få være glad i hverandre og leve sammen slik vår mening er og vår vilje og vårt ønske er. I steden for å få hjelp til dette fra representanter for den norske stats myndigheter har vi blitt motarbeidet slik jeg forteller om og dokumenterer og enda både jeg og barna kan fortelle mere om.
   Både jeg og barna satte vår lit til at norske myndigheter og lov og rett og menneskelighet måtte bringe barna hjem igjen, men til vår mere og mere forskrekkelse har det motsatte skjedd.
   Mitt arbeide for å få bragt barna hjem igjen har kontinuerlig pågående bestått i å skriftlig be norske myndigheter om ikke mere å forurette oss, samt at det har vært og er viktig for meg å ivareta all dokumentasjon og å dokumentere alt som skjer. Og å ivareta min uskyld og å gjøre alt rett og riktig og å være åpen, hensynsfull og sannferdig. Jeg har hele veien underveis forholdt meg skriftlig i og til alt, åpenhjertig og offentlig overfor norske myndigheter og det norske folk. Og i solidaritet med alle andre som har opplevd den samme og lignende uhyre urett. Og det er fra representanter for både norske, svenske og danske og visse andre lands myndigheter sin side veldig mange - i uhyre grove justismord.
   Det har vært veldig vanskelig og smertelig å holde ut så lenge. Og også å se og å bevitne så mange andre lidende barn og foreldre i samme og lignende situasjon. Veldig mange og veldig vanskelig. Og veldig mange overlever ikke lenge den uhyre uretten.

   Det går på så forskjellige vis mot slutten for meg og mine barn sitt vedkommende. Og veldig mye har underveis blitt ødelagt av de som forurettet oss og lar seg ikke mere reparere.

   Gjennom også direkte økonomisk trakassering fra retten, NAV og Statens Innkrevingssentral er de nu i ferd med å fysisk til-intetgjøre vårt hjemsted, våre eiendeler og mitt liv. Det er blandt annet også slik de dreper. De stadig pågående angrepene fra de har tilsiktet dette og slike mål.
   Også slik har de mere og mere utplyndret og isolert meg og tatt det mere og mere av mine muligheter for sosialt liv og bevegelsesfrihet.
   Både økonomisk og på så forskjellige andre slags vis.

   Blandt annet i tillegg og i samme hensikt ble og blir mine barn og min kone trakassert fra representanter for norske myndigheter med at hvis de idet heletatt har eller tar kontakt med meg så sendes barna i barnehjem eller fosterhjem til et fremmed sted langt langt bort vekk, og at barna Frøydis og Stauda vil bli gitt "både akutt, intensiv og langvarig, profesjonell psykiatrisk hjelp" som det og står i slutten av et av dokumentene. Jeg henviser til følgende link til en kopi av dokumentet:
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/BREVER-2010/20100114-Midlertidig-enkeltvedtak-Haugesund-k.html  
   Med slike og lignende trusler og trakasseringer og på så forskjellige vis og som selvbestaltede psykiatere har representanter for norske myndigheter og da særlig i den offentlige "barnevern-tjenesten" operert overfor barna og vår familie. Det samme har også mors advokat Trond Hjelde i Haugesund og mor selv. Overfor barna med blandt annet trakassering om at deres far er psykisk syk med bl.a. "tankefeil" og "feil virkelighetsoppfattelse". Fordi det er dette og slikt som premieres og det motsatte som straffes. Min datter Idun (nu 23 år) ble for eksempel truet med at hvis hun har kontakt med sin far da må også hun være psykisk syk og kan ikke få ha kontakt med sine yngre kidnappede, fangeholdte, kneblede søsken.
   Selv trues jeg fra de samme med å bli satt i fengsel hvis jeg på noe som helst vis tar eller har kontakt med min kone, altså også egentlig mine barn.
   Barna og hele familien har vært og er på kryss og tvers utsatt for trusler og trakassering fra representanter for norske myndigheter, og derigjennom også fra mor Trude. Fordi hennes tanke har vært og er å si og å gjøre ethvert og alt som forlanges eller forventes av henne for på den måten å "redde barna".
   Jeg er imidlertid hverken psykisk syk, kriminell, rus-bruker, ubesindig eller noe som helst galt eller uanstendig.

   Jeg hverken har hatt eller har noen skyld i noe av alt dette.
   De kriminelle i dette saks-komplekset har samme hensikt og mål. Og for det gjør de terror, trakassering, tortur og utplyndring.
   Noen av de mere bevisst og med mere perspektiv på hva de gjør enn andre.
   
   Trakasseringen via NAV har nu pågått lenge, verre og verre.
   I den senere tid har flere av de samme kriminelle representanter for norske myndigheter trakassert og truet også via Statens Innkrevingssentral.
   Om ikke dette via NAV og Statens Innkrevingssentral fort nu stanses av representanter for lov og rett og myndighet er det nokså forutsigbart at
vårt hjemsted og våre eiendeler og mitt liv kan være fysisk til-intetgjort omtrentlig i løpet av mars 2011 og deromkring.
   Jeg henviser angående dette til følgende link med dokumentasjon:
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/NB/NAV-brevene-index.html  
   Og iøvrig hva gjelder hele saks-komplekset til følgende link med meget fyldig direkte dokumentasjon:
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/brevene-index.html

   Det er mange og uhyre grovt kriminelle involvert i hele dette saks-komplekset.
   De skjuler seg bak falske påstander og falsk dokumentasjon.

   Det haster veldig å få stoppet alt dette av kriminell galskap. Jeg anmoder hermed ytterligere om og krever at det blir gjort.   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen,  (( + underskrift ))

   torsdag 03. februar 2011, Tindeland.

---