-- 20120330-til-advokat-TLThingvold-fra-RLH.html    --- BREVENE ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ekstern ) ---  dbn.html ( ekstern ) ---  

RLH: Avsendt pr. e-post (og fax) formiddag fredag 30.03. 2012. 


Til: 
Advokat Tone Linn Thingvold,

og via henne også til Fylkesnemnda

Fra:
Rune L. Hansen

      Dato: Fredag 30. mars 2012

   Angående saken, om Stauda og Fylkesnemnda

   Jeg håper du nu har fått oversendt til Fylkesnemnda de to brevene fra meg til politi-anmeldelsen nu.
   20120319-til-FYn-fra-RLH.html ( ekstern ) og 20120326-til-Politiet-fra-RLH.html ( ekstern )  
   De er begge viktige, for uten gies menneskene i Fylkesnemnda ingen mulighet for å sette seg inn i saken.

   Det er også meget viktig at alt som skjer i saken er skriftlig dokumentert og tilgjengelig for meg og offentligheten. At den urett vi blir utsatt for opplyses fullstendig. Også for å vise at det er hverken meg eller Stauda som har gjort eller gjør noe galt eller urett.
   Det er også viktig at jeg kan opplyse blandt annet Menneskerettsdomstolen i Strasbourg om alt dette. Hvilket jeg også gjør.

   Alt og det hele offentliggjøres og viderebringes fra min side. Offentliggjøres - ikke av deg, men av meg.

   Den dokumentasjon og viten jeg nu har om det som foregår angående Stauda og Fylkesnemnda og min familie og det pågående er mangelfull. Og det er derfor viktig at du som representerer meg som advokat holder meg så fullstendig informert og opplyst som du kan, skriftlig - og med all dokumentasjon.
   Og derfor også at vi forholder oss til alt og hverandre skriftlig for at ikke noe blir skjult av mangel på for meg tilgjengelig dokumentasjon.

   Her gir jeg deg en komplett oversikt over den dokumentasjon og viten jeg har over dette angjeldende nu mest akutte saks-forhold, så kan du se hva som mangler og hva som enda er skriftlig ubesvart:

-- 20111108-fra-Haugesund-kommune-bvt-til-RLH.html ( ekstern ) -
-- 20111129-Til-Politiet-og-Haugesund-k-fra-RLH.html ( ekstern ) -
-- 20111201-til-Politiet-Rettelse-og-k-fra-RLH.html ( ekstern ) -
-- 20111201-fra-H-kommune-til-RLH-ad-e-post.html ( ekstern ) -
-- 20120110-til-FY-Rogaland-fra-adv-TLT-RLH.html ( ekstern ) -
-- 
20120110-til-advokat-Stian-Kristiansen-fra-RLH.html ( ekstern ) 
-- 
20120110-fra-og-til-adv-SK-RLH.html ( ekstern ) -
-- 
20120112-fra-Fylkesnemnda-ad-Stauda.html ( ekstern ) 
-- 
20120117-fra-Trudes-advokat-til-Fylkesnemnda.html ( ekstern ) 
-- 
20120118-fra-Haugesund-k-til-Fylkesnemnda.html ( ekstern ) 
-- 
20120302-fra-og-til-advokat-Stian Kristensen-RLH.html ( ekstern ) -
-- 
20120312-til-advokat-TLThingvold-fra-RLH.html ( ekstern ) -
-- 
20120314-fra-Fylkesnemnd-til-RLH-adv-TLT.html ( ekstern ) 
-- 20120319-til-FYn-fra-RLH.html ( ekstern )
-- 20120326-til-Politiet-fra-RLH.html ( ekstern )

   Jeg for eksempel anser det som viktig at også mitt brev datert 12.03. 2012 til deg fra din side besvares meg skriftlig.
   Og at alt og ethvert av betydning eller mulig betydning blir opplyst og dokumentert skriftlig.

   Både Fylkesnemnden og den offentlige såkalte "barnevern-tjenesten" er på kryss og tvers en ulovlig og straffbar virksomhet - som har mange kriminelle delaktige. Dette fremgår både av min politi-anmeldelse og av hele saks-komplekset med hvordan de også på det groveste har forurettet meg og min familie. Og også mht. hvordan de liksom skylder på hverandre i forsøk på å unndra seg straffe-ansvar, samt forholder seg unnlatende på uberettigede, ulovlige og straffbare vis.

   Det er viktig at de angjeldende skyldige og delaktige i denne groteske grovt kriminelle virksomheten ikke efterpå berettiget skal kunne si at de ikke visste eller ikke forstod. Og heller ikke skal kunne skylde på manglende opplysning og viten om saks-komplekset som saken og deres handlinger inngår i.

   Mange av disse menneskene er grovt perverterte og perverse. Og later til og med som at de ikke forstår eller vet at blandt annet tortur og utplyndring overfor barn og foreldre er grove forbrytelser - som de selv har begått eller begår.
   De later også som de forholder seg til lov og rett når de forholder seg til for eksempel "Barneloven" og "Barnevernsloven", selv om de vet at både Menneskerettsloven, Straffeloven og Norges Grunnlov står over og har for-rang i forhold til disse og også for eksempel i forhold til ulovlige vedtak. Og som om de ikke vet at "barnets beste" ikke er å frata barnet, foreldrene, familien og samfunnet faktisk gjeldende lov og rett i og for Norge.

   Jeg avsender for ordens skyld en kopi pr. e-post av dette brevet nu samtidig til advokat Stian Kristensen. Jeg overlater til deg å tilsende en kopi av også dette brevet til Fylkesnemnda.


   Med beste hilsen fra 
   Rune L. Hansen,

   mandag 12. mars 2012, Vinberget


Adresse:
Rune L. Hansen, e-post: hunwww@online.no
Tindeland, NO-5568 Vikebygd, Norge - Tlf. 53 76 76 87.

---