-- 20120718-klage-til-Statsadvokaten-fra-RLH.html   --- BREVENE ( ekstern ) -- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --  Skatteetaten-Folkereg-Brever-Index.html ( ekstern )  --- Penge-krav-Index.html ( ekstern ) -- dbn.html  (ekstern ) -- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) -- 

RLH: Avsendes onsdag 18. juli 2012 pr. fax og e-post.     
   Til:
   Statsadvokaten / Riksadvokaten,
   via Haugaland og Sunnhordaland politi-distrikt, pr. e-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no og fax 52868075

   Fra:
   Rune L. Hansen,
   Tindeland,
   NO-5568 Vikebygd


   Dato: onsdag 18. juli 2012.

   Klage til Statsadvokaten i distriktet / Riksadvokaten

   Fra Haugaland og Sunnhordaland politi-distrikt mottok jeg
via posten 05.07. 2012 et brev datert 27.06. 2012 ( ekstern ). Brevet er blandt annet en uakseptabel og uberettiget henleggelse av min politi-anmeldelse. Jeg henviser til brevet. Jeg henviser også til min politi-anmeldelse og et saklig helhetlig perspektiv på hva denne inneholder og hva den handler om. Politi-anmeldelsen og dens dokumentasjon og omstendigheter er fra min side offentliggjort på Internettet og befinner seg med referanse til videre dokumentasjon på følgende link:
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/Politi-anmeldelsene-Index.html

   Saken er i sin helhet dokumentert. Solid omfattende, grundig og detaljert dokumentert. Inngående i alt dette er blandt annet min politi-anmeldelse nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32.
   Politi-anmeldelsen ble fra min side utdypet og konkretisert blandt annet 26.03. 2012 med et brev til politi-anmeldelsen. Brevet befinner seg offentliggjort på Internettet på følgende link:
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/BREVER-2012/20120326-til-Politiet-fra-RLH.html

   Fortløpende utdypelser, referanser, vitnemål, studier, detaljer og henvisninger fremføres kontinuerlig daglig også blandt annet og særlig i mine offentlige Dagboks-notater. Kontinuerlig siden angrepene på meg og min familie i februar 2006 og intenst kontinuerlig siden barna ble kidnappet 03. april 2008. Men tidvis også nokså tildels kontinuerlig i mange år før dette.
   Mine studier, undersøkelser og arbeider med dette har blitt stadig mere omfattende. Og også kontakten og nærheten til veldig veldig mange andre rammet av den samme kriminelle virksomheten. Ikke bare i Norge, men mest i Norge.

   Mine offentlige Dagboks-notater er mange tusener sider og inngår i politi-anmeldelsen av flere grunner (og også som referanse). Blandt annet særlig fordi den kriminelle virksomheten er så omfattende og grov og katastrofalt og dypt-gripende rammende sivil-befolkningen. Og detaljene, forløp, vitnemål, dokumentasjon og beviser og så mangt og også ikke minst helhet fremgår ytterligere i og av og via Dagboks-notatene. Også ikke minst med et meget bredt spekter av levende stemmer og vitnesbyrd fra hele sivil-befolkningen. Og henvisninger til lov og rett, erfaringer og opplevelser.
   Her er linken til mine Dagboks-notater på Internettet: 
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/DBN-RLH/dbn.html

   For her å eksemplifisere angående mine offentlige Dagboks-notater vedlegger jeg dette brevet et vedlegg - inneholdende mine Dagboks-notater for en enkelt dag, søndag 15. juli 2012:
   
Se vedlegg: 20120715-dbn-rlh.html  

   Jeg er oppmerksom på at politiet og påtale-myndigheten får inn mange dårlig formulerte, usaklige og uberettigede politi-anmeldelser. Jeg har studert og kikket på også mange slike underveis. Men min politi-anmeldelse faller på ingen som helst måte inn i slike kategorier.
   Og min politi-anmeldelse omhandler utvetydig grov kriminalitet, i stort omfang.
   De mange som har vært og er oppmerksom på mye av denne kriminaliteten eller endel av den, har ikke maktet, evnet eller ønsket å stoppe den.
   Slik kan det ikke fortsette.

   I meget stor utstrekning blir også berettigede politi-anmeldelser, klager og protester fra enkelt-mennesker i sivil-befolkningen stoppet og henlagt. Både av politiets jurister og påtale-ansvarlige og i og av rettsvesenet. Og også av nøkkel-personene i resten av den offentlige forvaltningen, inklusivt den politiske. Og dette synes katastrofalt og avslørende nok som å være regelen når det gjelder grove forbrytelser begått av ansatte i den offentlige forvaltningen mot enkelt-mennesker og familier i sivil-befolkningen. Hensikten med og konsekvensen av dette er nokså lett å overskue. Og også årsaken. Og når en - slik jeg og endel andre i og for åpen offentlighet har gjort - undersøker nærmere, omfattende og grundig, blir en mere og mere forskrekket.
   Hoved-tyngden av den mest sentrale og omfattende offentlige forvaltningen i dagens Norge er gjennom-syret av grov-kriminell virksomhet. Styrt og dirigert fra toppen og ned. Og også ikke minst gjennom-syrende rettsvesenet og påtale-myndighetene.
   Saken er så omfattende katastrofalt alvorlig at spørsmålet og situasjonen er om vi skal ha lov og rett i Norge - eller ikke. Og også om vi skal ha eller akseptere ulovlige lover og regler - eller ikke.

   For mange bare artig å være grov-kriminell når lov og rett ikke lenger gjelder. Og en kan ha ulovlige lover og regler og falsk dokumentasjon å manipulere med. Og ingen av de som rammes gies tilgang til lov og rett. De bare trakasseres, tortureres, terroriseres, utplyndres og blir drept. Og blir borte vekk - usynlige. Ikke mere tilstede-værende. En kan trampe på de hele veien, både før, mens og efterpå. Trampe på de - og gå og leke videre som om ingenting har skjedd. Nyttig det og at de slipper å forholde seg til lov og rett, samme hva de gjør. Og tvert om premieres for alt og hva enn de gjør. Et terror-regime har bruk for leie-mordere. Det er jo ikke en selv som rammes, tvert om - men andre. Lydighet og karriære gir både trygghet, makt og innflytelse. De tror hele veien at det er andre sine barn, foreldre, familier og liv de manipulerer med og ødelegger. Ikke sine egne eller seg selv.
   
   Den ene forbrytelse som ikke blir stoppet følges gjerne opp av flere. Særlig når den første forbrytelsen videre går for å være lov og rett.
Frekkhet og falskhet når langt og overskrider grensene.

   Mange mennesker i Norge for eksempel vil ha kjønns-krig, for de er så hovmodige, dumme, egoistiske og kriminelle at de tror de er bedre og mere verdt enn den andre. Og det vil de ha Synseloven og dens dommere til å bekrefte for seg. Og særlig hvis og når barna representerer en penge- eller makt-verdi, eller en ideologi. Det norske såkalte "barnevernet" er på lignende måte som en kjønns-krig også. Og en konkurranse-krig i hovmod om å være best eller om å ha rett eller få rett. Men det er ikke lovlig - og er ikke lov og rett.

   De enser ingen grenser. Og falsk dokumentasjon for å manipulere med og som de hvitvasker for hverandre med påplussede løgner og trakassering liksom unnskylder de seg selv og hverandre med. Falsk dokumentasjon, kidnapping, fangehold, tortur, trakassering, terror, diskriminering, utplyndring, menneske-handel og drap er hva virksomheten står for, i en overflod på kryss og tvers. Ingenting annet vel?

   Det er mye mye verre enn ved dødsfall. Når kjære dør kjenner en sorg og savn og kanskje ensomhet og tristhet og forskjellig. Når ens barn blir kidnappet kjenner en i tillegg bekymring, fortvilelse og smerte som også kan ødelegge eller drepe eller til-intetgjøre en selv. Fortvilelsen og smerten og alt det der, kanskje også forvirring, desperasjon og forskjellig mere - både for barnet og i forhold til verden, samfunnet og seg selv, og også i forhold til de kriminelle.
   Det hele alt er mye mye verre. Det er selvfølgelig mye verre for barnet og. Barnet tror og fastholder i det uendelig lengste at det hele er midlertidig, kortvarig og snart tar slutt - tror ikke at mennesker, verden og samfunn kan være så gjennom-syret av ondskap. Slik også de fleste av foreldrene tror, i desperat og fortvilet, bekymret, osv. håp, tro og kjærlighet.
   Fortvilelsen, skuffelsen, savnet, ødeleggelsen og alt det der er for de fleste tortur av verste sort. Og mange ødelegges nokså fullstendig og overlever ikke særlig lenge. Mange eller noen av de som overlever i det lengste tror feilaktig at også mange andre har gjort det eller gjør det.

   Equality - equal rights - is the only legal law regarding parents. And absolutly nobody shall take the child, not even a judge, because that is kidnapping, prison hold and torture and illegal and punishable.

   When did kidnapping and torture be legal? And prison hold of children? It never have been. And it is not possible to take the custody from a parent. It is impossible. What they do is impossible. And they know it. And it's kidnapping, prison hold, torture and termination. Too. I am better than you? And than the judge? Ok? No. That's a felony crime.

   Det er grenser for hvor dum eller uvitende det er lov til å være som ansatt i den offentlige (inklusivt politiske og juridiske) forvaltningen.
   Både Straffeloven, Menneskerettsloven og Grunnloven har konkret bestemt hvor disse grensene går.

   Ansatte i den offentlige (inklusivt politiske og juridiske) forvaltningen som forbryter seg mot reell lov og rett er ethvert samfunns viktigste anliggende å effektivt kunne få stoppet - og å unngå. Fordi slik kriminalitet har og får så store og mange ødeleggende konsekvenser for andre.

   Det er ikke loven det er mangler med. Det er det tvert om ikke. Hele problemet består i å få de skyldige og delaktige straffe-forfulgt og dømt. Og problemet er som det er fordi de selv enda og stadig verre og verre kontrollerer og dirigerer politikken og rettsvesenet.

   Skyldige og delaktige i de forbrytelser min politi-anmeldelse omhandler skal i helhold til lov og rett og mitt krav og de rettigheter jeg og sivil-befolkningen har straffe-forfølges og dømmes. Og gjenopprettelse og erstatning skal snarlig og fort skje.

   Også i forhold til regjerings- og stortings-politikere - og f.eks. Politi- og justis-departementet - som også har vært og er involvert som skyldige og delaktige.
   


   Hilsen fra

   Rune L. Hansen,  (( + underskrift ))

   Onsdag 18.07. 2012, Vikebygd, Vindafjord kommune.--- VEDLEGG (1 av 1):-- 20120715-dbn-rlh.html    Vedlegg til -- 20120718-klage-til-Statsadvokaten-fra-RLH.html


-- Dagboks-notater, søndag 15. juli 2012, Vinberget:

   Nokså mørkt og 8 pluss-grader Celsius her ute klokken 2 i natt. Nokså overskyet og 15 pluss-grader frem mot klokken 13. Plutselig regn en stund klokken 16.40. Litt efterpå mere regn og tåkete disig og nokså mye, med 8 pluss-grader mot klokken 23. Derefter mindre tåkete og mindre regn og 10 pluss-grader og noe mørkt mot midnatt. 
--- 
--- 

   Rune L. Hansen, 15.07. 2012 shared a link: 
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/269588066474530 

   A very good article from Black Robe Regiment Pastor Paul Waldmiller, 13.07. 2012. 

   "As we see more and more Bible prophecy being fulfilled, one can easy point out where each and every society in our present day world is heading by entering into experimentation of enaging in activities outside the norm of what the Bible calls “good.” Everyday, we see nearly every culture spiraling downward in every area. Time after time, those persons and organizations that involve themselves in the practice of social engineering, knowing the outcome, continue any way on a disastrous course of destroying the good that God said to do. It doesn't matter to many who see the bad “fruit” of social engineering that the world is sliding to oblivion and disaster, all they care about are two important matters and I do hope that you take not of what they are; the first is the love of money, and the second matter they only care about is the matter is controlling you ! 

   In history and in any human society where at one-time Judeo-Christian values was at one point an intricate part of every day life, and those values have slowly or even rapidly depleted and replaced with religious, secular and or any form of use of “man's” ideas, rather than God's (of the Bible) wisdom; (again)historically , we can easily see that by using “man's” law is quite sub standard as compared to the Christian Bible. Evidence and fact reveal that the rejection of those who continue on a path of rejecting their once held Judeo-Christian values, only brings upon that culture and or nation degradation, chaos and collapse of society as the end result. With those facts revealed, it is easy to see the end of many societies as we now know it." 

   -- Very good more on the link 
   http://blackroberegimentpastor.blogspot.no/2012/07/continued-failure-of-social-engineering.html 

   Black Robe Regiment Pastor: “ The Continued Failure Of Social Engineering Worldwide'
   blackroberegimentpastor.blogspot.no 

*

   Rune L. Hansen: 
   Some quote: 
   "Looking further at what appears to be soon to be the “end result”, will soon bring everything negative imaginable and at Biblical proportion to every society engaging in the sin of social engineering and ignoring Biblical precepts. We see that at one time in history, Western Europe, Canada and the United States were once the bastion of Biblical Christianity but now sour themselves in secularism and have all but rejected Jesus Christ(of the Bible). The real tragedy is seeing nations once on fire for God and blessed by God with all his overflowing goodness, now seeing themselves rejecting the Bible and have and in doing so, have lead those same nations to near social, economic ruin. The destrcution and near collapse of these nations is quite evident, easy to see and as they say here in the West; “proof is in the pudding. (...) As a matter of fact, some of those nations such as in Africa and Asia that were loving sent Christian missionaries in years past are now engaged in a form of role reversal sending their own “third-world” missionaries to share the same Gospel of Jesus Christ to the hard-hearted and lost people of Western cultures. This in part, is more of the “bad fruit” of social engineering. We Westerner's have become the ignorant ones and need to be saved from ourselves. 
   Returning to the causes and failure of Western nations regarding “social engineering yet keeping with the theme of third world nations sending on their Christian missionaries to us; if you had a chance to engage in a conversation as to what third world missionaries to Western nations see as the root causes of social engineering of Western cultures, they would point to as I previously shared; 1) money and 2) power and control. They would probably add one more issue and that would be of many Westerners making self “god.”Coupling with what third world missionaries and pastors have reported to me, I want here now to identify those areas that they and I and as well as others see as being most destructive throughout Western and other nations world-wide I would ask once again that you take special notice of what is being revealed here. I do not want to present the following as some sort of exhaustive study, but rather that everyone will understand their part and equally the share of blame and need for change so that somehow God may restore some sanity in our lives." 

   Rune L. Hansen: 
   Some more quote: 
   "1 - The “Lazy Man” complex. Now as a man myself who takes issue with those who engage in male-gendercide, I wish not to align myself with those who engage in purposeful male bashing but do wish to be honest in my writing and as well as in identifying those who add to and or enable those who partake in the evil and that of social engineering. So here, I wish to briefly go on to share in identifying those men who willingly turn over their God given responsibilities and duty to love, protect and honor their families and in ignoring setting a Biblical example in all things. These men are those who willingly turn over those Godly rights and responsibilities that belong to him and him alone in turning over Godly matters to others, including to governments, his wife, children, others and so on, become a shameful thing to him before God and other men. Men are to set an example and take on their responsibilities and no person nor government has a right to take away those responsibilities from him. Those who engage in such of taking a man's rightful position in society and or family life are only workers of iniquity and that of the devil himself and must be removed and that man's responsibilities and rights restored. (...) 
   2 - “Feminism; This is a dangerous movement that has gripped many cultures throughout the world including in third-world countries. Feminism at it's route, like so many “ism's” is a belief in self empowerment and deletes either in part or in whole the idea of God and the Bible being at the forefront of every society, marriage and family. There are some women and men who hold to what they term as a “feminist/christian” belief system but any belief that discounts the Bible and or God at any level cannot co-exist in unity with God Himself. Equally, those who do profess to combine any “ism” within Christianity must be only engaged in a counterfeit(as what satan always does) spirit of religion. No woman nor man who states they believe in feminism as well as at “christianity” can be in the Truth and are only in reality engaging in social engineering schemes. 
   3 - “Government as 'god' “... You cannot have different gods(God). You must pick one or the 
as what the Bible declares in Matthew 6:24. Either you believe and follow God and the Bible or not. There is no “lesser of two evils” or having your “feet on both sides of the fence”(Revelation 3:16). Making God of the Bible as your only “master” can get you to where you will be later blessed and helped here in this life and after. Engaging in social engineering only results in the awful bad fruit of allowing government and or others who don't belong in that position to rule more in people's lives. Nothing can be worse than being subjugated to slavery and that sadly, is what many in this world have allowed themselves, their families and children to become involved in." 

   Rune L. Hansen: 
   And some more: 
   4 - Government Schools are often breeding grounds for rebellion to God's Word and often teach and enable attitudes in children to be hostile not only towards God's Word but also towards parents and God given parental authority. Schools teach matters contrary to the Bible including sex education(parent's role only), Theory of Evolution and so on. 
   5- Government courts are filled with agents of the government that are not only hostile towards men and women of Godly character, Government courts are purposely driven to separate families, destroy Christian churches and remove God from every area and segment of society. The message many judges, lawyers, their enforcers(the police) send to every society is; “God and the Bible are not welcome around here and if you do worship or follow the Biblical God, we will do everything within our power to destroy you and take away your family for doing so” 
   6 - “Children are expendable” is a sick and perverted attitude seen in every nation of the world and sadly, is growing at an alarming rate. (...) 
   7 - In tieing up with mentioning partially the atrocities of governments engaging in social engineering towards families and children. (...) 
   8 - Lastly, the matter of allowing homosexuality and paedophilia is our nation by those in the “Psychological Community” and those who endorse big government is a disastrous concept perceived and hatched by social engineers. I cannot warn people enough about those who promote such gross sins. No society has ever survived when such horrible acts are allowed. (...) 

   My friends, I have only listed a few of the major issues and consequences of social engineering. We live in a time of separation from God's goodness and chaos around us only continues to grow. We know that every time we add one plus one,it always equals the sum of 2. If we are keenly aware of that consistent answer of that simple equation, why is it that many people across the globe argue and disagree with the consistent answer to the question as to why doing things out of sync with God's Word will only result and bad things occurring ? 
   We must get rid of Social engineering and get back to the Christian Bible now." 

   * * * 

   Rune L. Hansen: 
   The Norwegian Constitution, as laid down on 17 May 1814 by the Constituent Assembly at Eidsvoll and subsequently amended, most recently on 20 February 2007:
   "A. FORM OF GOVERNMENT AND RELIGION 
   Article 1 
   The Kingdom of Norway is a free, independent, indivisible and inalienable Realm. Its form of government is a limited and hereditary monarchy. 
   Article 2 
   All inhabitants of the Realm shall have the right to free exercise of their religion. 
   The Evangelical-Lutheran religion shall remain the official religion of the State. The inhabitants professing it are bound to bring up their children in the same. 

   B. THE EXECUTIVE POWER, THE KING AND THE ROYAL FAMILY 
   Article 3 
   The Executive Power is vested in the King, or in the Queen if she has succeeded to the Crown pursuant to the provisions of Article 6 or Article 7 or Article 48 of this Constitution. When the Executive Power is thus vested in the Queen, she has all the rights and obligations which pursuant to this Constitution and the Law of the Land are possessed by the King. 
   Article 4 
   The King shall at all times profess the Evangelical-Lutheran religion, and uphold and protect the same." 
   -- Etc., etc. 

   Rune L. Hansen: 
   Article 110 c: 
   "It is the responsibility of the authorities of the State to respect and ensure the human rights. 
   Specific provisions for the implementation of treaties thereon shall be determined by law." 

   Rune L. Hansen: 
   Article 112: 
   "If experience shows that any part of this Constitution of the Kingdom of Norway ought to be amended, the proposal to this effect shall be submitted to the first, second or third Storting after a new General Election and be publicly announced in print. But it shall be left to the first, second or third Storting after the following General Election to decide whether or not the proposed amendment shall be adopted. Such amendment must never, however, contradict the principles embodied in this Constitution, but solely relate to modifications of particular provisions which do not alter the spirit of the Constitution, and such amendment requires that two thirds of the Storting agree thereto.

   An amendment to the Constitution adopted in the manner aforesaid shall be signed by the President and the Secretary of the Storting, and shall be sent to the King for public announcement in print as an applicable provision of the Constitution of the Kingdom of Norway." 

   Rune L. Hansen: 
   ‎* * * 

   Rune L. Hansen: 
   But still - Is this Nordic country in remarkable way behind the facades a kind of outer edge of the influences from the old Russian marxism and Joseph Stalin. More and more and more life-hazardous for children and parents. A terror-regime that speaks with two tongues. And that is contagious. 

   Men likevel - Er dette nordiske landet på bemerkelsesverdig måte bak kulissene en slags ytter-kant av innflytelsene fra gamle Russlands marxisme og Joseph Stalin. Stadig mere og mere livs-farlig for barn og foreldre. Et terror-regime som snakker med to tunger. Og som er smittsomt. 

   http://hunwww.is/2011/12/25/kidnapping-of-children-a-big-industry-in-norway/ 
   Kidnapping of children, is a big industry in Norway » hunwww.is 
   hunwww.is 
   Kidnapping of children, is a big industry in Norway. A grotesque instrument for criminals in and around the public administration. 

   
--- 
--- 

   Rune L. Hansen, 15.07. 2012 shared a link: 
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/321499784606746 

   The Norwegian Human Rights Act (in force from 21. May 1999). 
   Act on the strengthening of human rights in Norwegian justice. 

   § 1 The purpose is to strengthen human rights in Norwegian justice. 
   § 2 The following conventions apply as Norwegian law to the extent they are binding on Norway: ... 
   § 3 The provisions in conventions and protocols mentioned in § 2 shall take precedence over conflicting provisions in other legislation. 
   § 4 The conventions and protocols mentioned in § 2, announced in the Norwegian Law Gazette in an original language and in the Norwegian translation. 
   § 5 The law also applies to Svalbard and Jan Mayen. 
   § 6 This Act comes into force immediately. 

   Link (Norwegian / English): 
   http://www.lovdata.no/all/hl-19990521-030.html 
   LOV 1999-05-21 nr 30: Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsl 
   www.lovdata.no 
   Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven). § 1. Lovens formål er å styrke menneskerettighetenes stilling i norsk rett. § 2. Følgende konvensjoner 

*

   Rune L. Hansen: 
   Den norske Menneskerettsloven (gjeldende fra 21. mai1999). 
   Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven). 

   § 1. Lovens formål er å styrke menneskerettighetenes stilling i norsk rett. 
   § 2. Følgende konvensjoner skal gjelde som norsk lov i den utstrekning de er bindende for Norge:... 
   § 3. Bestemmelsene i konvensjoner og protokoller som er nevnt i § 2 skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning. 
   § 4. De konvensjoner og protokoller som er nevnt i § 2, kunngjøres i Norsk Lovtidend på ett originalspråk og i norsk oversettelse. 
   § 5. Loven gjelder også for Svalbard og Jan Mayen. 
   § 6. Loven trer i kraft straks. 

   * * * 

   Rigmor Fossdal: 
   Du Rune L. Hansen- det har vært en del lovendringer, vet du hvor jeg finner disse? 
   Her er et skrekkeksempel på èn av dem: 
   http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/nl-20120120-006.html 
   Norsk Lovtidend /d: LOV-2012-01-20-6 :d/ /k: Endringslov til straffeloven mv. :k/ 
   www.lovdata.no 
   Lov om endringer i straffeloven, straffeprosessloven, straffegjennomføringsloven, konfliktrådsloven m.fl. (barn og straff) 

   Rune L. Hansen: 
   Forskjellige steder kanskje, og lite oversiktlig? Grunnen til at jeg fikk en spesiell interesse for dette var da jeg oppdaget at Ap-regjeringen og dens med-spillere i Stortinget og departementer etc. var i ferd med å ville endre både Straffeloven og Grunnloven ulovlig, hvilket de i år har gjort. Ulovlige og ugyldige lov-endringer. 
   De var i ferd med å intensivere sin kriminalitet med å ta skrittet fra å lage og å bruke og å påberope seg ulovlige under-ordnede lover, regler og vedtak til også å ville ulovlig endre Straffeloven og Grunnloven. 
   Når det gjelder den gjeldende Straffeloven (1902) kan en sammenligne med forslagene til ny Straffelov (2005) hvor de forskjellige forslagene til forandringer fremgår. Forslag til både lovlige (gode og rette) endringer og til ulovlige (dårlige og urette). 
   Hva som er endret og når står med liten skrift nederst i hver paragraf. 

   Jeg tok en kopi av Straffeloven (1902) pr. 07. februar 2012 - før den ble ulovlig endret. Min kopi finner du på følgende link: 
   http://hunwww.net/Straffeloven/pr20120207/LOV%201902-05-22%20nr%2010%20%20Almindelig%20borgerlig%20Straffelov%20(Straffeloven)..htm 
   (Forsiktig så du unngår de eksterne linkene i kopien, for å unngå å komme til Lovdata sin endrede versjon.) 

   LOV 1902-05-22 nr 10: Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven).
   hunwww.net 
   Indledende Bestemmelser.     § 1. Denne Lovs første Del finder, forsaavidt intet modsat er bestemt, Anvendelse paa alle strafbare Handlinger.     § 2. De strafbare Handlinger, som omhandles i denne Lovs anden Del, er Forbrydelser. Hvor intet modsat er bestemt, gjælder det samme om...     §... 

   Rune L. Hansen: 
   Og her en link til en engelsk versjon (oversettelse) av norske Straffeloven: 
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/LOV-OG-RETT/LOVER/Straffeloven/NOR_penal_code.pdf 

   Rune L. Hansen: 
   Og her en link til en annen oversettelse til engelsk av norske Straffeloven / And here a link to another translation of the Norwegian Penal Code (LOV 1902-05-22) to English: 
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/LOV-OG-RETT/LOVER/Straffeloven/lov-19020522-010-eng.pdf 

   Rune L. Hansen: 
   Og her en link til Norges Grunnlov før de ulovlige endringene: 
   http://hunwww.net/Grunnloven/Norges-Grunnlov.html 
   Norges-Grunnlov 
   hunwww.net 

   Rune L. Hansen: 
   Og en oversettelse av Norges Grunnlov til engelsk, før de ulovlige endringene av den: 
   http://hunwww.net/Grunnloven/Norges-Grunnlov-English.html 
   Norges-Grunnlov-English 
   hunwww.net 

   Rune L. Hansen: 
   Both before the illegal changes earlier this year.
   Begge før de ulovlige endringene tidligere i år. 

   Rune L. Hansen: 
   Very very serious tamperings. 
   Illegal changes.

   Veldig veldig grove ulovlige endringer. 
   Ulovlige endringer. 

   Rigmor Fossdal: 
   Når det hevdes at Norge er et demokrati kan ikke lovendringer foretas uten folkets vitende. Mener jeg. Har sett flere endringer som liksom er innført- og fåtallet vet .. svært lite og ingen ting. Heller ikke jeg, jeg har ikke kapasitet til å følge med alt. 
   Tusen takk for alle lenker, Rune . 

   Rigmor Fossdal: 
   Nå sjekket jeg denne, som du la ut: Jeg tok en kopi av Straffeloven (1902) pr. 07. februar 2012 - før den ble ulovlig endret. Min kopi finner du på følgende link: 
   http://hunwww.net/Straffeloven/pr20120207/LOV%201902-05-22%20nr%2010%20%20Almindelig%20borgerlig%20Straffelov%20(Straffeloven)..htm 

   Det jeg ser er at det ikke kan være "gammel" kopi. 

   LOV 1902-05-22 nr 10: Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven). 
   hunwww.net 
   Indledende Bestemmelser.     § 1. Denne Lovs første Del finder, forsaavidt intet modsat er bestemt, Anvendelse paa alle strafbare Handlinger.     § 2. De strafbare Handlinger, som omhandles i denne Lovs anden Del, er Forbrydelser. Hvor intet modsat er bestemt, gjælder det samme om...     §... 

   Rigmor Fossdal: 
   Og ja, det er vanskelig å finne opprinnelige tekster- hvordan de var før endringene. Noen steder er dette oppgitt, andre ikke. 

   Rune L. Hansen: 
   Lov-endringer i forhold til Grunnloven og under-ordnede lover må skje på lovlig måte. Og de må være i pakt og samsvar med Grunnloven - og lov og rett. 
Dette er det viktigste. 

   Rune L. Hansen: 
   De angjeldende lov-endringer både var ulovlige og skjedde ulovlig og straffbart. 

   Rune L. Hansen: 
   I tillegg var også hensikten kriminell. Og det skjedde som lovens definisjon av organisert kriminalitet. 
   Og med mange skjerpende omstendigheter i forhold til straffe-ansvaret. 

   Rigmor Fossdal: 
   Ja, så kanskje hele lovene er ulovlige og straffbare i seg selv? Men de som har utformet og innsatt dem blir jo ikke straffet. How can they be...når alt er ugyldig..? 

   Rune L. Hansen: 
   Hverken Norges Grunnlov eller dens Straffelov er ugyldig eller ulovlig, men de ulovlige endringer er ulovlige og ugyldige. 
   Jeg tror ikke det er mange land som har så solid og god Grunnlov og Straffelov som Norge. 

   Rune L. Hansen: 
   Et eksempel på et forsøk på ulovlig endring av Straffeloven er et forslag til endring av Straffeloven 1902 § 216 og Straffeloven 2005 § 261 som ble fremmet fra Justis- og politi-departementet 09. desember 2011 - i Proposisjon 46 L (2011–2012), forslag til lov-vedtak, til Stortinget. 
   En lov-endring de ønsker for liksom å lovliggjøre kidnapping og fangehold av barn og tortur, trakassering og terror overfor barna og deres foreldre. 
På forsiden står det blandt annet følgende: 
   "Tilråding frå Justis- og politidepartementet 9. desember 2011, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Stoltenberg II)." 
   http://www.regjeringen.no/nn/dep/jd/Dokument/proposisjonar-og-meldingar/prop/2011-2012/prop-46-l-20112012/8.html?id=665927 
   Forslag til... 
   www.regjeringen.no 
   Forslag til lov om endringar i straffelova mv. (internasjonal barnebortføring mv.) II Almindelig borgerlig Straffelov 22. mai 1902 nr. 10 skal § 216 lyde: Med fengsel inntil 3 år straffes den som bevirker eller medvirker til at en umyn... 

   Rune L. Hansen: 
   Denne ulovlige endring av Straffelovens § 216 gjorde de fredag 11. mai 2012. Altså for liksom å lovliggjøre kidnapping og fangehold av barn og tortur, trakassering og terror overfor barna og deres foreldre. 

   Rigmor Fossdal: 
   De søker å unndra og fjerne foreldreansvaret. Derfor vil vi se og SER flere ULOVLIGE tvangsadopteringer også. 

   Rune L. Hansen: 
   Omtrent samtidig i mai 2012 endret de også ulovlig og straffbart Norges Grunnlov. Endret den ulovlig og straffbart til en annen og ulovlig Grunnlov. 

   Rune L. Hansen: 
   De er umåtelig frekke og fremmed-artede ja. 

   Rune L. Hansen: 
   De tror hele veien at det er andre sine barn, foreldre, familier og liv de manipulerer med og ødelegger. Ikke sine egne eller seg selv. 

   
--- 
--- 

   Rigmor Fossdal, 14.07. 2012 and Arild Holta shared a link: 
   http://www.facebook.com/rigmorf1/posts/343641452376760 

   FORUMET REDD VÅRE BARN - STOPP barnevernet! • View topic - Indiske barn konfiskert - Såkalt barnevern 
   http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?p=32492#p32492 
   forum.r-b-v.net 

*

   Rigmor Fossdal via Arild Holta: 
   ‎Arild Holta : Det såkalte barnevernet drev utpressing i India-saken. Her er avtalene:

   Avtalene er publisert her: 
   http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?p=32492#p32492 

   Det er opplysende for hvordan statistikken for "frivillige" avtaler oppstår. Barnefjernerne skjuler seg ofte bak bl.a at så og så mange plasseringer er "frivillige". Med pistol mot hodet kan hvem som helst få til "frivillige" avtaler. Man kunne jo velge å dø? Man kan jo velge å miste barna? Utpressing, er hva det er, når man får valget mellom fryktelige onder. 

   Rigmor Fossdal: 
   http://dokument.r-b-v.net/india-saken_illegal-doc1.pdf 

   Rigmor Fossdal: 
   http://dokument.r-b-v.net/india-saken_illegal-doc2.pdf 

   Rigmor Fossdal: 
   http://dokument.r-b-v.net/india-saken_so-called-agreement3.pdf 

   Rigmor Fossdal: 
   Utpresseren er barnevernsjef i Stavanger, Gunnar Toresen. 

   Rigmor Fossdal: 
   § 331. Grov utpressing 
   Grov utpressing straffes med fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om utpressingen er grov skal det særlig legges vekt på om den 
      a)    gjaldt en betydelig verdi, 
      b)    var nøye planlagt, 
      c)    var foretatt overfor en forsvarsløs person, 
      d)    har medført særlig store påkjenninger, 
      e)    har pågått over lengre tid, eller 
      f)    av andre grunner er av en særlig farlig eller samfunnsskadelig art. 
   
   Rigmor Fossdal: 
   http://www.lovdata.no/all/tl-19180531-004-003.html 
   /d: LOV-1918-05-31-4 :d/ Lov om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer 
   www.lovdata.no 
   § 28. Er en viljeserklæring retsstridig fremtvunget ved vold mot person eller ved trusler, som fremkalder grundet frygt for nogens liv eller helbred, binder den ikke den, som har avgit den. 

   Rigmor Fossdal: 
   Ovvennevte lov er viktig å merke seg også...  

   Rune L. Hansen: 
   § 331 i Straffeloven 2005 er ikke retts-kraftig enda, Rigmor? 

   Rune L. Hansen: 
   Men regner med Straffeloven 1902 § 266 kan gjøre samme nytten? 

   Rune L. Hansen: 
   Straffeloven 1902 § 222 og 225 og flere også? 

   Rune L. Hansen: 
   At de ofte truer til seg skriftlige avtaler (med trussel om å ta barna ellers, etc.) vet jeg det er mange eksempler på og bevis for rundt omkring. 

   
--- 

   Arild Holta, 14.07. 2012: 

   Det såkalte barnevernet drev utpressing i India-saken. Her er avtalene:

   Avtalene er publisert her: 
   http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?p=32492#p32492 

   Det er opplysende for hvordan statistikken for "frivillige" avtaler oppstår. Barnefjernerne skjuler seg ofte bak bl.a at så og så mange plasseringer er "frivillige". Med pistol mot hodet kan hvem som helst få til "frivillige" avtaler. Man kunne jo velge å dø? Man kan jo velge å miste barna? Utpressing, er hva det er, når man får valget mellom fryktelige onder. 

*

   Rigmor Fossdal: 
   Ved siden av straffeloven § 331 vr grov utpressing, også dette: http://www.lovdata.no/all/tl-19180531-004-003.html 
   /d: LOV-1918-05-31-4 :d/ Lov om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer 
   www.lovdata.no 
   § 28. Er en viljeserklæring retsstridig fremtvunget ved vold mot person eller ved trusler, som fremkalder grundet frygt for nogens liv eller helbred, binder den ikke den, som har avgit den.

   Kristian Dirdal: 
   Ja,å klappa på kinnet foran kamera med den ene handa når den andre handa klyp bak er ikke godhet! Det er manipulering for offentligheten og trussel for klienten!, 

   Geir Otto Andreasen: 
   Hele barnevernet og dets støttespillere er intet mindre en noen fordømte SVIN!!! :( Skulle vært brent levende på ett bål hele hurven!!!

   
--- 
--- 

   Fortsettelse fra fredag 13.07. 2012: 
   http://www.facebook.com/rlhhun/posts/3627744887007 

   Elin Brodin: 
   Adele Johansens 20 år gamle datter kommenterer selv på tråden. Det er ganske interessant, synes jeg ... 

   Ole Kåre Emilsen: 
   Desverre vil det forstette en god stund til.................... Men heldigvis er det flere og flere som våkner og ser hva systemet og regimet virkelig gjør med folket..... fler og fler blir rammet ; Derfor er det mange som endelig våkner. 

   Annette Morgaine Olsen: 
   Desverre så må bv få fler fullmakter og uutømmelige resurser slik at godt over 90% av Norges befolkning får æren av å stifte bekjentskap med uvesenet før vi kan ha ett lite håp om at det vil bli en bedring...... 

   Bianca Rytter: 
   Otto Lund 
   Inkompetanse og korrupsjon i Regjering, Storting og institusjoner mm i offentlig og privat sektor http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1782&start=1 
   Viser en tråd - Inkompetanse og korrupsjon i Regjering, Storting og institusjoner mm i offentlig og. 
   www.navigate3d.no 

   Tore Svendsen: 
   Legg gjerne igjen en kommentar på Brodin Bobla Rune. Men husk at hvis du er for nær sannheten å dem ikke klarer å motsi deg så blir du mobba å kasta ut. 

   Elin Brodin: 
   Jeg skjønner at Svendsen kanskje tror på det han selv sier, og jeg skal ikke krangle med ham. Men til info for andre som leser her: Ingen blir kastet ut fra Bobla fordi de sier sannheten. Det hender en sjelden gang at vedvarende kverulering, personfokus e.l. kan føre til at man meldes ut, men bare hvis man ignorerer advarsler. Anbefaler alle som ønsker medlemsskap om å lese dokumentet "Bobleregler" grundig - der står alt vi har å si om saken :) http://www.facebook.com/groups/123940187626318/doc/246436368710032/ 
   Brodins snakkeboble 
   Dette er et fritt debattforum, et lite Speaker's Corner på nett, hvor man kan ta opp et hvilket som helst tema til diskusjon. Det eneste kravet er at man iakttar vanlig folkeskikk: Personangrep, hatp... 
   4,266 members 

   Elin Brodin: 
   ‎(Takker for alle innleggene på den aktuelle tråden, Rune L. Hansen) 

   Tore Svendsen: 
   Så du påstår jeg lyver Brodin? Jeg fortalte sannheten å ble kasta ut for det ble for sterkt for deg? Jeg har alt saved! 

   Tore Svendsen: 
   Det er ikke bare det at man blir kasta ut. Man blir blokka. Alt for ytringsfrihet å menskerettigheter. 

   Rune L. Hansen: 
   ‎((Kvinner er lunefulle og svake. Kan svekke og svike også.)) 

   Rune L. Hansen: 
   De gale haner og gale hønse-hjerner som styrer dagens Norge er tull-høns - og snart bur-høns. 
   Kykkeli-ky og kvakk, kvakk. 

   
--- 
--- 

   Tove Mathisen, 15.07. 2012 via Staten Norge: 
   http://www.facebook.com/groups/briantempel/permalink/461003203924321/ 

   Verden følger oss med argus-øyne 

   Dommerne hersker i fremtiden 
   http://www.aftenposten.no/nyheter/Dommerne-hersker-i-fremtiden-6943167.html 
   www.aftenposten.no 
   Jus vs. politikk. Domstoler fortrenger politikerne fra viktige samfunnsområder. -Politiske valg vil bli uinteressante for vanlige folk, mener professor Frank Aarebrot. 

*

   Rune L. Hansen: 
   En avis-artikkel med politisk dreide og overfladiske vurderinger, mangel på perspektiv og mangel på saklighet. 
   Et problem som oppstår når forhastede slutninger eller falske dommere og dommer eller lover ikke i pakt med reell lov og rett gjør seg gjeldende. Og når og hvis et land ikke har instanser som effektivt kan og evner å stoppe dette i pakt med reell lov og rett og enkelt-menneskets krav på og rett til å forlange og å få reell lov og rett. Selvfølgelig også inklusivt straffe- og gjenopprettelses-ansvar for instanser, dommere og andre som dømmer urett eller gir feil avgjørelser. 

   Litt sitat fra artikkelen: 
   "Jussen overtar / - Menneskerettighetene, EUs lovverk og de internasjonale konvensjonene må tolkes og veies opp mot hverandre. Det gjøres av jurister og domstoler. Politikken abdiserer til fordel for jusen. Denne utviklingen kan ikke kalles entydig negativ, langt derifra. Men om politikerne blir maktesløse, og folket ikke ser poenget med å delta i nasjonale valg, da er vi på ville veier, sier professor Frank Aarebrot. 
   Ikke utelukkende negativt / - At domstolene fungerer som et overparlament, er naturligvis kommet lengst i USA. Men Norge er i ferd med å komme godt etter, mener Geir Lundestad, professor i historie og en av Norges fremste kjennere av amerikansk politikk. 
   Utviklingen med rettsliggjøring av politikken har ikke vært utelukkende negativ, mener han. - Husk at amerikansk høyesterett har stått bak noen av de viktigste reformene i landets historie. I 1954 banet høyesterett veien for opphevelse av raseskillet. I 1973 avgjorde domstolen at abort var lovlig. Men samtidig så vi i 2000 at høyesterett avgjorde presidentvalget til George W. Bush’ fordel, og i 2010 vedtok domstolen at fagforeninger og big business kan kaste inn så mye penger man måtte ønske i valgkamper." 

   Tyskland er det europeiske landet som i dette henseende ligner mest på USA. Den tyske forfatningsdomstolen kan vurdere, og underkjenne, alle lovvedtak i Forbundsdagen. Men det har naturligvis sammenheng med landets fortid, sier Lundestad." 

   Rune L. Hansen: 
   Både den norske abort-loven og norsk tilslutning til EU-EØS-systemet var og er ulovlig, for her å gi et eksempel. Og diverse viktig annet også. 

   Rune L. Hansen: 
   Ansatte i den offentlige (inklusivt politiske og juridiske) forvaltningen som forbryter seg mot reell lov og rett er ethvert samfunns viktigste anliggende å effektivt kunne få stoppet - og å unngå. 

   
--- 
--- 

   Rune Fardal, 15.07. 2012 shared The Wrong Stuff's photo: 

   If one billion believe in something that never have existed, it still has not existed! 

        306876_330602437024098_1046122727_n.jpg

     If fifty million people say a foolish thing, it is still a foolish thing. 
     - Bertand Russel 

*

   Rune L. Hansen: 
   Chris Bowers: "Fifty million people believing something false doesn't make it true, it just means there's fifty million idiots instead of one." 

   
--- 
--- 

   Marius Reikerås, 15.07. 2012: 

   Er det slik at jurister som fordyper seg i menneskerettene blir systematisk fjernet fra sine stillinger? Vel, det kan virke slik. Leser i VG i dag at tingrettsdommer Tor Holger Berthelsen er suspendert fra sin stilling som tingrettsdommer i Bergen. Berthelsen er etter min mening en av svært få dommere i Bergen som bryr seg om menneskerettene. Han har skrevet en faglig sterk bok om menneskerettene og Menneskerettsdomstolen har tidligere støttet hans juridiske synspunkter. 

*


   Inge-Jarl Clausen: 
   http://www.aftenposten.no/nyheter/Dommerne-hersker-i-fremtiden-6943167.html 
   Dommerne hersker i fremtiden 
   www.aftenposten.no 
   Jus vs. politikk. Domstoler fortrenger politikerne fra viktige samfunnsområder. - Politiske valg vil bli uinteressante for vanlige folk, mener professor Frank Aarebrot. 

   Inge-Jarl Clausen: 
   Norge har vært blant de land som har vært aller mest lojale mot EMD. Etter hvert som domstolen tiltar seg autoritet på stadig flere områder, kan det hende at denne lojaliteten svekkes. 
   - For Norge ville det være vanskelig å si at man ikke vil følge dommer i EMD. Det vil være lettere å si at man følger domstolen, men at man ikke legger mer i dommene derfra enn hva man strengt tatt behøver, sier Ola Mestad. 

   Inge-Jarl Clausen: 
   Hva gjelder Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD), lider den av et maktfordelingsproblem. Det er ingenting som stanser domstolen når den sier at den må gripe inn på et område den ikke før har befattet seg med. Dermed blir domstolen maktfullkommen overfor land som respekterer den, sier jusprofessoren. 

   Nan Hedberg: 
   Sto det noe om grunnlaget for suspensjonen..? 

   Jan Trygve Harila: 
   beklagelig vis er det sån at di som ikke passer inn i deres systen blir fjernet. 

   Øyvind Røed: 
   Clausen: Fortell hvordan Norge har vært lojal mot EMD i sakene Johansen vs Norway, og Cordobas Sanchez vs Norway. Utdyp gjerne også litt om statens myndighet til å instruere domstolene i saker som den om dommerforsikringer/bestallinger. 

   Inge-Jarl Clausen: 
   bare refererte fra aftenposten. staten er jo ikke alltid lojal mot emd 

   Øyvind Røed: 
   Staten er ikke engang lojal mot Grunnloven, som sier at vi er et konstitusjonelt monarki - dvs. en rettsstat. De har isteden innført en slags skyggedemokrati etter mobbstyremodellen - vi er overhode ikke beskyttet mot staten. 

   Inge-Jarl Clausen: 
   revolusjon 

   Øyvind Røed: 
   Evolusjon - feil vei, så langt... 

   Scott Johansen: 
   Det er jo slik det er i alle komuistiske land da. 

   Cecilie Bedsvaag: 
   Mer om Tor Holger Berthelsen: http://familiestiftelsen.no/node/14680 
   Tor Holger Bertelsen | Familiestiftelsen 15. mai 
   familiestiftelsen.no 
   Forankret i bl.a. FNs konvensjon om barns rettigheter arbeider Familiestiftelsen langsiktig for forståelse og forsvar av henholdsvis barns behov og rettigheter i relasjon til sine foreldre og besteforeldre, samt foreldrenes ansvar og rettigheter i relasjon til sine barn. Stiftelsen er en uavhengig, ... 

   Jasmine Magdalena Welo: 
   EN ting er ialefall SIKKERT... Media er svært flinke til å skrive om hvor barnevernet bør gripe inn og IKKE gjør det, men hvor hører vi om saker hvor Barnevernet GRIPER inn og IKKE har grunn til det og traumatiserer barna for livet??? DET GJØR MEG SÅÅÅÅÅÅÅ SINNA!!!! 

   Jarle Johansen: 
   Dette er måten 'makten bak makten' har tatt ut alle som ikke går i takt med uretten siden andre verdenskrig...... slik bygger 'makten bak makten' sitt system, dissens tillates ikke av de som skal administrere systemet... 

   
--- 
--- 

   Marius Reikerås, 15.07. 2012: 

   Hvis offentligheten ikke er oppmerksom på Frimureriets utbredelse og betydning,så kan f.eks. landets to dominerende politiske partier ha ledere som begge er Frimurere, aktor og forsvarer i en rettssak kan begge være det, fagbevegelsens og arbeidsgivernes ledere kan begge være det, landets representant i forhandlinger med en fremmed makt kan bli sittende ansikt til ansikt med en Broder, osv.. 

   Er folk blinde for Frimureriets nærvær så vil de finne dette i skjønneste orden. Logens makt utøves altså best i ly av nattens mulm og mørke. Derfor er det så viktig å befeste tausheten. 

   For å få brødrene til å tie tvinger man dem til å *sverge eder*. 

*

   Anki Ødegaard: 
   Det er noe av grunnen til at jeg følte rettsvesenet var en farse - og forlot forestillingen....c",) 

   Kjell Einar Vegger: 
   Bare nevner "brød og sirkus" og Julius Cæsar. I dag er dogmen "alle skal med". Som alltid må det brukes hemlighold for å oppnåes og "broderskapet" vet og bruker skinndemokrati den dag i dag 

   

--- 
***** 
---