-- 20130315-Til-Politiet-og-NAV-fra-RLH.html   --- BREVENE ( ekstern --- NAV-brevene-index.html ( ekstern -- Skatteetaten-Folkereg-Brever-Index.html ( ekstern )  --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- 

RLH: Dette brevet avsendes
fredag 15. mars 2013, kun pr. e-post (pga av mangel på ressurser).
Inngår i Politi-anmeldelse nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32. Til:
Politiet, e-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no 
& NAV Vindafjord, Elin Drivernes, e-post: postmottak@vindafjord.kommune.no  
& NAV Innkreving, NO-9917 Kirkenes, e-post: navi@nav.no 
&
 Spesialenheten for politisaker, e-post: post@spesialenheten.no
& kopi til Skatteoppkreveren i Vindafjord, Inger Olaug Sandvik, e-post: Inger.Olaug.Sandvik@vindafjord.kommune.no


Fra: 
Rune Leander Hansen, (født 06.12. 1955) 
Tindeland, 
5568 Vikebygd 

          Dato:  Fredag 15. mars 2013, Tindeland


   Til politi-anmeldelsen, NAV og Skatteoppkreveren,
   mere angående delaktighet i politisk organisert kriminalitet


   Jeg henviser til våre brever og til min politi-anmeldelse. Her nu særlig til mitt brev datert 04.02. 2013 ( ekstern ).


   Ansatte i NAV har ikke vært alene om den nu i lang tid pågående økonomiske trakassering, utplyndring, tortur og terror overfor meg og min familie. Som fremgår av saks-dokumentasjonen og politi-anmeldelsen. Også blandt annet ansatte i politiet og i og under Politi- og justis-departementet har vært og er delaktige.
   De blandt annet har vært og er ulovlig og straffbart unnlatende. Og flere av de også blandt annet forfalskende. Hensiktene har med tydelighet vært blandt annet utplyndring og drap.

   Mange av de angjeldende delaktige i det kriminelle har valgt å la seg kommandere og dirigere av nøkkel-personene i den politisk organiserte mafia-virksomheten og av ulovlig lov og rett fremfor menneskelighet og lov og rett.

   Blandt annet de angjeldende ansatt i NAV har latt som og later som om de ikke forstår helt enkel lov og rett og et helt enkelt regne-stykke.

   Ap-folket, er blandt annet et kalle-navn den angjeldende politisk organiserte mafia-virksomheten er blitt gitt. Fordi det er ikke vanskelig å se og å forstå og å bevise at nøkkel-personer i og omkring Ap-regjeringen og dens med-spillere har vært og er særlig aktive i denne politisk organiserte mafia-virksomheten som mere og mere har gjennom-syret den offentlige (inklusivt juridiske) forvaltningen.

   Dette er mennesker som hverken tar til efterretning lov og rett eller klager og protester fra FN eller Menneskerettsdomstolen i Strasbourg eller fra sivil-befolkningen eller fra andre land.
   Med alt forskjellig slags alvor dette innebærer. Ikke minst for de forurettede.

   I Genève har komitéen hos Høykommissæren for menneskerettigheter i FN bestemt at Norges nasjonale status for menneskerettigheter degraderes til B-status. Indiske Utenriks-departementet advarer sivil-befolkningen med at det er livs-farlig å reise til Norge med barn. Russiske, polske og andre lands myndigheter protesterer på norsk barne-handel, med mere. Osv.

   De angjeldende kriminelle og den angjeldende kriminalitet er med tydelighet i stort monn mennesker som ikke lar seg stoppe før de blir straffe-forfulgt og dømt i henhold til reell lov og rett.
 Inntil det skjer vil også kriminelles og analfabeters fortolkning og forståelse av lov og rett stadig mere og mere ødelegge mennesker og samfunn.

   Min politi-anmeldelse og saks-dokumentasjon mere enn antyder hvor alvorlig forholdet og situasjonen er. Den er konkret og solid. Og den har beviser i en overflod, ned til de minste detaljer.

   Mange i virksomheten forsøker å være "seriøse" og blir av mange visse regnet som saklige og seriøse, og har en holdning og et uttrykk derefter. De hermer ganske enkelt efter de andre kriminelle. Og mange av de endog tror seg selv å være seriøse og saklige, hvor grovt kriminelle de enn i realiteten er. Fenomenet er velkjent fra mange andre sammenhenger med særlig politisk organisert kriminalitet. Mange blir lett i det lengste lurt av dette - og vil ofte ikke være de første som avslører eller opplyser at "keiseren" ikke er kledd eller at er slem eller dum og ond. 
   Til og med deres angrepne har under slike forhold lett tendensen å tro at hva de kriminelle forteller og sier og har som perspektiv er sant og riktig, hvor groteskt, umenneskelig og grovt kriminelt det enn er. Tanke-vekkende for enhver! Jeg har iøvrig også mange "over-morsomme" groteske lyd-opptak som eksempler også på slikt.

---

   Her nu - ikke bare som et eksempel, men det er et godt eksempel -
skal jeg beskrive et slikt forhold, som jeg hermed også politi-anmelder og som i det heletatt inngår i politi-anmeldelsen.
   Først og for presisering, med noen utsnitt fra mine offentlige Dagboks-notater.

   Fredag 22. februar 2013 skrev jeg følgende i mine Dagbogs-notater:
   "
   Jeg rakk å telefonere butikken "som vanlig" ikke lenge efter klokken 9 i dag, for å bestille hit-kjørt dagligvarer for en ny uke. Omtrent samtidig telefonerte en dame fra NAV Vindafjord ( ekstern ), tror hun het Elin Divernes, som sa hun var blitt telefonert av en nabo av meg som var bekymret for hvordan NAV og den offentlige forvaltningen behandlet meg. Og at hun derfor telefonerte meg nu for å høre hvordan jeg har det for eventuelt NAV Vindafjord å kunne hjelpe. Jeg sa litt om hvordan jeg har det og hvem som har forårsaket det. Hun tilbød seg at de derfra kunne komme hit på et hjemmebesøk, i og med at jeg ikke kan komme dithen, for å forsøke å finne løsninger eller muligheter. Greit nok og forhåpentligvis bra det, sa jeg og hun sa hun telefonerer i neste uke for å snakke om når de kan komme.
   Jeg er utrolig veldig meget sliten og nokså fullstendig ødelagt av alle de ustoppelige forbrytelsene og angrepene fra de kriminelle. Har vært det meget lenge nu, mildt sagt. Og jeg har selvfølgelig ikke lagt skjul på det. Jeg er massivt mishandlet, gjennom-torturert og ødelagt på kryss og tvers. Og fullstendig uskyldig.
   Efterpå telefonerte jeg Skatteoppkreveren i Vindafjord ( ekstern ) og snakket med en dame der. Ville stille noen få spørsmål. Hun sa de skal forsøke å forholde seg ryddig til det.
   "

   Mandag 25. februar skrev jeg følgende:
   "
   Jeg avsendte tidlig i dag et nytt brev til blandt annet politiet og politi-anmeldelsen ( ekstern ). Og enda et omkring 14-tiden, til Skatteoppkreveren i Vindafjord ( ekstern ). 
   Det er forhåpentligvis mange og blir stadig flere og flere som skjønner viktigheten av at alle som har vært og er delaktige i forbrytelsene mot meg og min familie og så veldig mange andre norske familier, så snart som mulig straffe-forfølges og dømmes i henhold tl lov og rett og at straffe-utmålingene ikke blir mildere hvor lang tid det enn tar før det skjer. Det er veldig meget viktig særlig for at slike forbrytelser virkelig skal kunne stoppes og for å unngå at mennesker og samfunn enda mere videre perverteres og ødelegges. 
   "

   Onsdag 27. februar skrev jeg følgende:
   "
   Vedkommende fra NAV Vindafjord som telefonerte før helgen, tror hun het Elin Drivernes, telefonerte i formiddag og spurte om det passer at hun og en til derfra kommer klokken 14 i morgen, hvilket jeg sa ja til. 

   Jeg har siden min tidlige ungdom iherdig innsamlet og studert verdens litteratur, tradisjoner, historie, fortellinger, oppskrifter, musikk, religioner, mytologier, kunst, håndverk, politikk, dokumenter, medisiner, mat, film, etc., meget langt mere og allsidig enn de fleste. Så kommer den politiske mafiaen i Norge med sine hønse-hjerner og ødelegger det hele og sier at det er ingenting verdt hverken for verden, meg eller min familie. 
   Også dette er en viktig bestanddel i det hele. Men altså ikke for hvem? 
   Vitsen har for meg vært naturlig og enkelt å foredle til beste for omgivelsene og verden for trivsel og trygghet, med utgangspunkt i egen famlie, våre talenter og egne hjemsteder. Og å vise alt dette i praksis. Og å klare det godt i god trivsel, frodighet og med enkle midler og rutiner. Altså slikt som hønse-hjernene skjønner ingenting eller lite av, men som også de på meget vesentlige vis trenger. 
   "

   Og torsdag 28. februar 2013 skrev jeg følgende:
   "  
   De to fra NAV kom ved 14-tiden og ble her en times tid. Elin Drivernes sa de skal ta kontakt med meg igjen løpet av neste uke.
   Vi snakket om at mitt problem grovt sett kan sies å være to-delt. 1: De kidnappede og fangeholdte barna, med alt hva dette innebærer og har hatt og har som konsekvenser. Og 2: Jeg innrømmes ikke retten til økonomisk å skulle leve, og ikke retten som Menneskerettslovens V4 Art 11 punkt 1 og Sosialtjenestelovens § 1 (lovens formåls-bestemmelse) har lov-bestemt.
   Også blandt annet mitt siste brev til NAV, datert 04.02. 2013 ( ekstern ), forteller endel av alt dette. De to fra NAV som var her sa de ikke kjente til dette brevet (som jeg tilbød meg å skrive ut en kopi av til de, hvilket de takket ja til) og at de heller ikke kjente til de andre brevene mine til NAV ( ekstern ). Underlig nok.
   Jeg kommenterte blandt annet med at leder for NAV Vindafjord, Kjersti Dahlen, er aktiv i Arbeiderpartiet. De sa hun er ikke det nu mere, at hun ikke har vært aktiv der de siste årene. Og at det var hun som hadde gitt de beskjed om å ta kontakt med meg. Jeg fikk også gitt uttrykk for at alt og det hele alt dette er politisk organisert kriminalitet, hvor kjernen (blandt annet via NAV) er alt-omfattende utplyndring av sivil-befolkningen.

   Den politiske mafiaen og de som har vært og er mest ansvarlige og delaktige i disse forbrytelsene vil at de skal bagatelliseres, bortforklares og (i praksis) forsterkes, så lenge og videre det bare er mulig. Disse, minst av alle besinner seg eller beskikker seg. De anser også at de har veldig meget å tape på ikke videre å bagatellisere, bortforklare og forsterke sine forbrytelser.
   "

   Og videre, tirsdag 05. mars 2013, skrev jeg blandt annet følgende:
   "
   Jeg var som snarest innom Facebook i formiddag, for første gang siden begynnelsen av januar. Nu en snarlig titt bare. Ingen overraskelser, alt jeg så så ut som tidligere og virker som å ha fortsatt videre. Men jeg skal kikke litt nærmere efter ved anledning efter hvert.
   Enda et propaganda-fremstøt fra Arbeiderpartiet i posten her i dag ( ekstern ).
   Pluss også et nytt brev fra NAV Innkreving, datert 28.02. 2013 ( ekstern ).
   De begge brevene nokså lik hverandre i form, papir og oppsett. De er da også fra omtrent de samme menneskene, i den samme grov-kriminelle virksomheten. Den ene en av de mange under-avdelingene av den andre. NAV er en av de sentrale under-avdelingene. En av flere.
   "

   Og torsdag 07. mars, skrev jeg blandt annet følgende:
   "
   Med hensyn til å holde ut eller annet har jeg ingen valg og jeg er fortsatt kontinuerlig under tortur og trakassering og blir videre fangeholdt, utplyndret og videre forsøkt til-intetgjort og drept. Den eller de som tror det er eller kan være meg det kommer an på angående dette forhold lever og tenker i egoisme.
   Både de kriminelle, naive, dumme og egoister misliker at dette blir sagt. De har, ofte uten å ville erkjenne det eller vite det, et dårlig og ynkelig og usselt forhold til sannheten og virkeligheten og med-mennesker og mere til. 

   At mennesker i og omkring den offentlige (inklusivt politiske og juridiske) forvaltningen torturerer, utplyndrer, dreper, forfalsker, etc., er det mange som ikke tror eller vil tro, for "enhver og alle" vet jo at det iallfall ikke er slik det skal være og at det om det forholder seg slik både er meget ulovlig og meget straffbart. Likevel er det altså slik i dagens Norge, fullstendig tilsiktet og villet av den politiske mafiaen og dens nøkkel-personer og deres frivillige eller ufrivillige med-spillere.
   Kommer et menneske på deres 666-liste, så betyr det at nær hvem som helst i eller omkring den offentlige forvaltningen kan gjøre eller påstå nær hva som helst av forbrytelser mot vedkommende. Og samtidig være beskyttet av de andre innenfor mafia-virksomheten.
   Det skal ofte lite eller ingenting til for å komme på deres 666-liste. At en av de plasserer vedkommende der eller signaliserer at vedkommende skal være der er nok. Motivet eller årsaken kan være absolutt hva som helst. Det kan for eksempel være nok at en av de misliker vedkommende eller misliker noe vedkommende har gjort. Absolutt hva som helst eller ingenting.
   Systemet er gammelt og det sprer seg i et land hvis det først får fotfeste i makt-posisjonene i landet. Det smitter og perverterer og blir mere og mere selv-virksomt og groteskt, bak fasadene, propagandaen, falskheten og kulissene.
   Enkelt og liketil. Det smitter og sprer seg endog lett til og i andre land, hvilket jeg også ryddig har dokumentert.
   "

   Og lørdag 09. mars 2013:
   "
   Det koster ikke å gjøre noen vondt eller å drepe noen hvis en ikke blir straffet eller anklaget for noe. Tvert om, en kan gjøre noen kroner eller et smil fra noen sin side i fortjeneste på det. 
   For enhver slags organisert kriminalitet, er det viktigste av alt å ikke bli straffe-forfulgt for de forbrytelser som blir gjort. 
   Og det har vært og er det viktigste "trickset" for den politisk organiserte mafia-virksomhet i og omkring Arbeiderpartiet i Norge. Samtidig som de med allslags kriminelle virkemidler anklager og behandler de de angriper for å være kriminelle og mindre-verdige eller lav-status og til for å forurette og å forgripe seg på. 
   
   Det er enkelt nok å se at jeg og min familie gjennom lang tid har blitt utsatt for flere slags grove forbrytelser fra ansatte i den offentlige forvaltningen sin side. Og det kan trygt sies, at jo mere også andre nøster opp i og får oversikt over disse forhold, hvilket er nødvendig, jo grovere og verre og mere mange-artet ser en at det forholder seg. Og jeg og min familie er mildt sagt ikke de eneste som har blitt ødelagt av den angjeldende grov-kriminelle virksomheten! 
   
   Mennesker som tror seg å ha rett til å forurette med-mennesker er verste sort. Hvor enn de befinner seg og hvem enn de er. 
   "

   Og nu sist i denne sammenhengen jeg her gjengir, torsdag 14. mars 2013, skrev jeg blandt annet følgende:
   "
   De to kvinnene fra NAV Vindafjord som kom her torsdag 28. februar 2013 har jeg ikke hørt noe mere fra, til tross for at de sa de skal ta kontakt med meg igjen i neste uke.
   Senere i dag, litt før klokken 14, ble jeg telefonert av den ene av de to kvinnene, Elin Drivernes, fra NAV Vindafjord. Hun flirte og sa hun har hatt det travelt.
   "

   Dette siste var altså i går. Hun flirte og sa hun har hatt det travelt. Og jeg skal her referere mere fra telefon-samtalen, omtrentlig dens innhold. Hun sa hun har kikket på saken og at NAV Vindafjord kan betale en favne ved, kr. 1.400,-, for meg. Og hvilken betydning har det i forhold til dette? spurte jeg. Nærmest ingen, svarte jeg. Og det er i det heletatt ikke det som står i Sosialtjenestelovens formåls-paragraf. Og heller ikke i Menneskerettsloven. Tvert om.
   (Menneskerettslovens 
V3 og 4, ICESCR, Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, Art 11 punkt 1: 
   "Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til stadig bedring av sine leveforhold. Konvensjonspartene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre virkeliggjørelsen av denne rett.")
   Vi har våre satser vi må gå efter, sa hun.
   Jeg sa: Virkelighetsfjerne satser, som det vil være ulovlig og straffbart å følge. Og det er ikke slike satser det gjelder. Og regne-stykket er enkelt og ukomplisert. Stort enklere kunne det ikke ha vært. 
   Hun sa: Det er min arbeidsgiver som bestemmer og ingenting jeg som ansatt i NAV Vindafjord kan gjøre med det. Og heller ikke i forhold til barna.
   Jeg sa: Du velger å gjøre deg delaktig i tortur, utplyndring, drap og fangehold, etc. i steden for å følge reell lov og rett og menneskelighet, fordi du heller vil følge den politiske mafiaen sine forbrytelser. Det er din plikt å reagere og å protestere og å ikke være delaktig.
   Hun sa: Det er mange som kan ha hatt det vanskelig. Også jeg. Det vet du ingenting om.
   Jeg sa: Dette handler ikke om å ha hatt eller ha det vanskelig, men om grove forbrytelser. Og som ikke skal bagatelliseres eller la passere. Og jeg har både politi-anmeldt disse og informert om dette i mine brever.
   Hun sa: Vi her i NAV Vindafjord har ikke mottatt dine brever. De har ikke kommet frem. Du skulle ha sendt de også pr. post.
   Jeg sa: Det er altfor mistenkelig, og jeg har også sendt mange av brevene pr. post. Samt samtidig også forsøkt å sende de fleste av de pr. fax. Jeg har slik villet forsikre meg om at de skulle komme frem. Dessuten er det meget enkelt å få tilgang til brevene, de befinner seg offentliggjort på Internettet, fritt tilgjengelig. Hvilket også fremgår av det brevet du fikk en kopi av da du var her. Konkret også hvorhen på Internettet.
   Hun sa: Ja, jeg fikk jo en kopi av det brevet, og vi har det
( ekstern ).
   Jeg sa: Dermed så har dere nu iallfall også uansett tilgang til de andre brevene. Og som sagt, det du sier at de ikke har kommet frem er meget mistenkelig. Og som jeg også har sagt, og som videre og videre fremgår, det handler om delaktighet og skyld i organisert kriminalitet og meget grove forbrytelser. Blandt annet tortur.
   Hun sa: Det er sterke ord du bruker. Og det er vel ikke slik?
   Jeg sa: Jo, det er akkurat det og slik det presis er. Jeg er vant med å uttrykke meg saklig og presist og å veie ordene mine på gull-vekt. Og det er delaktighet og skyld i disse og slike grove forbrytelser det her handler om og er. Om de så enn blir forsøkt skjult med falsk dokumentasjon, falske døds-attester, falske dommere og ulovlige lover. Og det at jeg blir torturet, fangeholdt og drept er også forbrytelser som mine barn og andre når som helst i livet kan kreve de delaktige og skyldige straffe-forfulgt og dømt for, og også kreve økonomiske erstatninger i forhold til. Og jeg har ti barn, som også er rammet av disse forbrytelsene og kriminelle.
   Hun sa: Jeg må gjøre noe annet nu, men vi tar kontakt med deg igjen, hvis det er greit for deg?
   Jeg sa: Det er både greit og rett og riktig det.

   Dette var altså min gårsdagens telefon-samtale med NAV Vindafjord.

---

   Og igjen spør jeg: Hvor er så respekten for reell lov og rett?
   Og dette gjelder også ikke minst delaktighet og skyld i politisk organisert kriminalitet.

   For eksempel også i forhold til Menneskerettslovens V (3 og) 4, ICESCR (Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter), Art 5:
   "1. Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller å utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til.
   2. Ingen innskrenkning i eller avvik fra noen av de grunnleggende menneskerettighetene som i kraft av lov, overenskomster, forskrifter eller sedvane anerkjennes eller gjelder i noen konvensjonsstat, skal kunne gjennomføres under påberopelse av at denne konvensjon ikke anerkjenner slike rettigheter eller anerkjenner dem i mindre utstrekning."

   Dette er en lov-bestemmelse som både i henhold til Norges Grunnlov (§ 110c) og Straffeloven (§ 123) og Menneskerettsloven (§ 3) utvetydig har og skal ha forrang fremfor alt annet av lov og rett i Norge.
   En lov-bestemmelse som også på forskjellig vis er gjeldende for de andre konvensjonene og lov-bestemmelsene i Menneskerettsloven. For eksempel direkte i Menneskerettslovens V (5 og) 6, ICCPR (Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter), Art 5, som har nøyaktig samme ordlyd.

   Delaktighet og skyld i disse forbrytelsene er inntil 35 år fengsels-straff. Og det er forbrytelser som ikke foreldes.

   Av dette fremgår jo utvetydig selvfølgelig også blandt annet også hva advokat Marius Reikerås og andre lov-kyndige har sagt og sier (13.03. 2013, gjengitt i mine Dagboks-notater 14.03. 2013):

   "Mange tror at menneskerettene bare komme til anvendelse gjennom domstolene. Dette er feil, da menneskerettene kommer til anvendelse på all myndighetsforvaltning.
   Etter forarbeidene ( lovgivers forståelse)retter menneskerettene seg mot statens myndigheter i videste forstand (se NOU 1993: 18 side 159-69). Det vil si at både Stortinget, regjeringen, kommunale og fylkeskommunale myndigheter, andre forvaltningsorganer og domstolene omfattes."

   Disse ordene fra Marius Reikerås fikk følgende kommentarer på Facebook på Internettet:

   Ingjerd Lund Ardouane:
   Hva med utlendingsmyndighetene UDI/UNE? De synes jo ikke å bry seg så mye?

   Finn Halvorsen:
   Staten er for tiden uten god kontroll i forhold til de føringer de er pålagt å drive etter

   Connie Rebekka Skjolden:
   Nav bør skjerpe seg

   Finn Halvorsen:
   NAV eier ikke nav.

   Connie Rebekka Skjolden:
   Men NAV er en myndighetsforvalter

   Finn Halvorsen:
   Som er pålagt å følge loven

   Connie Rebekka Skjolden:
   som IKKE følger lovene...

   Connie Rebekka Skjolden:
   det kan jeg dokumentere også.. Så nå har jeg sendt en klage til Fylkesmannen i Østfold, så får de se på det tullet NAV forårsaker..
   Egentlig litt rart å tenke på at det er 48 kommuner i Norge som hver gjør ca 2083 grove feil hver dag. 100 000 grove feil daglig, forteller meg at NAV og Norge ikke gjør en så veldig god jobb med å følge Norsk Lov eller menneskerettighetserklæring, så NÅ burde vel noen snart gjøre noe så det blir gjort mer rett i Norge. Og kanskje vi ville fått en bedre hverdag og et bedre liv, og kanskje sluppet å irritere oss over de FEIL og MANGLER vi ser og erfarer....
   Ønsker alle en nydelig onsdag

   Terje Henriksen:
   Veldig bra du never dette Marius - dette er det svært mange mennesker som ikke vet noe om - håper dette hjelper folket...

   Sveinung Vegsund:
   Takker: Høyaktuellt for meg !

   Susanne Johansen:
   Nav har egne lover, untatt Norges lover. Eksempel: Påstått feilutbetaling innkreves. Uten at noe i utbetalingen har endret seg for tidsrommet det gjør gjeldende. Samtidigt minner de om at den angivne feilutbetalingen mottregnes mot et tilgodehavende hos Nav. Som de visst om i 4 år!! Og altså undanholdt gjeldende person. Her beregnes ikke renter. Altså ingen konsekvenser for Nav. Det gjøres samtidigt innkreving på pensjonen. På tross av at skyldspørsmålet ikke her er avgjort. De hevder seg ha rett til dette. Og i eget brev informeres senere om at du vil bli meldt som dårlig betaler", - altså betalingsanmerkning. FØR skyldspørsmålet er avgjort. Saken er på tur til tingretten og stevning mot Nav er tatt ut. Så er da spørsmålet,- hva lov blir praksis i en domstol?

   Connie Rebekka Skjolden:
   Grøss. Men ikke gi opp...

   Steve Vincent Jensen-Lyså:
   Vel, se på oss utenlandsboende nordmenn og se hva NAV gjør mot oss. Vår rettmessig opparbeidede trygd ( uføretrygd) vil bli kuttet til 1/3 av hva vi egentlig har krav på. Og NAV prøver å hemmeligholde dette. Min historie kommer i Thailands Tidende samt i Nettavisen i disse dager om dette. Det er en skam at Norge behandler oss slik. Vi er syke og bor i utlandet pga våre lidelser da det er bedre og ikke minst billigere for oss å bo utenlands. Jeg, og mange med meg, lever IKKE som konger. Vi klarer oss greit, men ikke mer enn det. Kutt i trygden vil bety at vi ikke klarer oss og at vi ( ca 50 000) av oss må returnere til Norge. De fleste har ingenting å komme tilbake til. Hva vil dette bety? Jo, NAV og staten må bidra med masse penger til hus, pleie etc for oss. Dette er også et brudd mot menneskerettighetene. Så til de grader. Jeg spør: hvorfor bryr ingen seg om dette? Vi kan ikke sitte på hver vår tue å gjemme oss og tro at dette rammer ikke oss. Da tar folk feil. Marius Reikerås hjelp oss. Du har kjennskap til lover og regler. Hjelper du oss så vil det stå respekt av ditt navn til evig tid. Vi trenger deg sårt. Kontakt meg og jeg vil gi deg de relevante papirer slik at du ser at hva NAV/ staten gjør mot oss nå er totalt feil.

   Steve Vincent Jensen-Lyså:
   Dessuten har mange av oss familie. Hva med dem? Skal vi bare gi faen i dem? Kone/ samboer samt barn. Ta dem til Norge? Hva koster ikke det? Nei, la oss ha vårt liv og vår trygd i fred og ikke tro at vi lever et kongelig liv her der hver og en av oss er. Vi klarer oss men ikke mer enn det. Ting som er gratis i Norge, skole, sykehus etc, koster penger her. Vi må betale dette. Samt at vi må betale til Immigration for å få lov til å være her i det hele tatt. Så se litt lengre enn nesa rekker så ser dere at vi og har livets rett, selv om vi er syke. Ingen av oss har bedt om å bli syke eller uføretrygdet og når vi nå engang har kommet i denne situasjonen så velger vi forskjellig. Jeg, og mange med meg, har det bedre i utlandet samt at vi har etablert oss med familie, hus etc. Er det riktig å ta fra oss det livet vi har valgt? Er det riktig av NAV/ staten å tvinge oss hjem til Norge? Er det riktig av NAV/ staten å skille familier?

   Pippi Høytoppsok:
   delte dn..

   
---

   At mange i og omkring den offentlige (inklusivt politiske og juridiske) forvaltningen i Norge har blitt kriminelle, sadister, torturister og mordere, styrt og dirigert av den politiske forvaltningens idioter og kriminelle, har jeg i en overflod dokumentert og bevist. Dette har de blitt og er de massivt også ikke minst overfor barn, i regi av ansatte i den offentlige forvaltningen. De tenker kun på seg selv og på ekte hverken på barn eller med-mennesker. (Og alt dette og slikt liker de selvfølgelig ikke å få høre, hvor solide, sikre og omfattende bevisene enn er.) Det perverse Norge, et terror-regime hvor egoisme, idioti, utplyndring og drap rår har blitt og er et faktum. Som de kriminelle og deres med-spillere både bagatelliserer, reklamerer for og forsøker å holde skjult.

   Politikere, dommere og andre forskjellige offentlig ansatte som gjør bestemmelser eller avgjørelser uavhengig av reell lov og rett eller uansvarlig eller feil i forhold til reell lov og rett, men som ikke stilles til ansvar for det og straffe-forfølges slik bestemmelsene i Straffeloven, Menneskerettsloven og Norges Grunnlov klart og tydelig sier er liv-farlige og en grotesk katastrofe, som det smittsomt blir mange slags organisert kriminalitet, falskhet og ødeleggelser for mennesker og samfunn av.

   Mange av de grov-kriminelle og deres med-spillere sprer selvfølgelig rykter og holdninger om at slike ord er tabu og forbudt og skal straffe seg.
   De er grundig avslørt.

---

   Her også et utsnitt fra mine Dagboks-notater fra 06. mars 2013, følgende:
   "
   Da jeg var innom Facebook som snarest så jeg tilfeldigvis at Noralf Aunan hadde postert følgende 27.02. 2013 (via Marius Reikerås):

   "Hvordan er det egentlig mulig å frata barna sine biologiske foreldre? Våre menneskerettigheter er egentlig temmelig klare, men hvor er de lover som kan overstyrer Mennskerettsloven? Hvilke menneskerettsparagrafer gir noen myndighet til å fjerne barna fra sitt biologiske hjem?
   Bv forholder seg til Barnevernloven, og det er jo paragrafer derfra de benytter i sine omsorgsovertakelser. Her må det være noe rav ruskende galt, så finnes det noen som kan overbevise både meg og andre om hvordan dette kan være mulig?
   Jeg har heller ikke sett at Grunnloven er benyttet i slik saker."

   Noralv Aunan har rett i dette, Barnevernloven selvfølgelig hverken står over eller opphever Menneskerettsloven eller Straffeloven eller Norges Grunnlov. At den skulle kunne gjøre det er det bare den politiske mafiaen og dens med-spillere som tror eller ønsker. Forholdet er jo fullstendig motsatt. Dessuten er den såkalte Barnevernloven (og også den såkalte Barneloven) ulovlig og kriminell. Samtidig som på kryss og tvers også metodene som det såkalte barnevernet og dets med-spillere bruker er grovt kriminelle.
   For her å ha nevnt noe. Og den og de som ikke forstår at dette er viktig er det noe alvorlig galt med.

   Delaktige og med-spillere i kidnappinger og fangehold av barn er perverterte mennesker, av verste sort. Hvor enn de arbeider, i eller utenfor den offentlige forvaltningen.

   De er i ferd med å snu alt av lov og rett, tradisjoner, historie, kultur, natur, sivilisasjon og menneskelighet til det motsatte. Enten de er seg det bevisst eller ikke. Det er i høyeste grad forbrytelser mot menneskeheten, menneskeverdet og verden og groveste type organisert kriminalitet.
   "

---

   Både kidnapping og fangehold av barn er grove forbrytelser og ulovlig og straffbart, til alle tider overalt i verden, også tortur og falsk familistand, osv. Også i Norge. Men Ap-folket bryr seg absolutt ingenting om reell lov og rett, de vil bare manipulere med sin egen synsing og med ulovlige lover og regler. Kriminalitet gir fortjeneste, makt og karriære, når den ikke blir stoppet.

---


   Hilsen, med enda en gang håp og krav om at saken umiddelbart endelig blir tatt til efterretning, fra

   Rune L. Hansen,

   fredag 15. mars 2013, Vindafjord kommune


---

---