----- Denne side: db202001.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
---  Januar 2020 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 01. januar, 1. nyttårsdag 2020:

   Mørkt og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omkring 6 pluss-grader frem mot klokken 11. Med opp mot 7 pluss-grader frem mot klokken 14. Omkring 7 pluss-grader videre utover dagen, tildels med noe yr og noe vind-drag. Omtrent det samme utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Klubben Egil, 01.01. 2020 via Falske og ekte dommere:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/2899480663435922/

   Godt nytt år!

   Ein gjer seg litt tanker?

   Er det eit Nasjonalt lovlaust handlingsrom i staten Norge? Der maktens tjenere kan tilside setta Grunnlov/ lov, fakta og menneskerettigheter? Der det er heilt greit at fagdommere faktisk ikkje kan grunnloven eller ikkje vil vedkjenne at den finnes? Ja dei trenger faktisk ikkje vise til rettsanvendelse i det heile for å lage ein dom når det offentlige Norge er part? Ja ein treng ikkje faktisk bevis heller? Ein kan berre legga til grunn i sin vurdering eit tenkt bevis som er til fordel for det offentlige? Og som faktisk ikkje finnes? Som totalt overser saken i forhold til Grunnlov/ lov og menneskerettigheter? Der det er full kollaps i det fine stolte ord Rettsikkerhet?

   Der enkeltmenneske har tapt før det faktiske møte i det me liker å kalla domstoler i Norge?

   *

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 02. januar, 2. nyttårsdag 2020:

   Mørkt, noe vind-drag, noe yr og omkring 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Gråhvitlig himmel, vind og omkring 7 pluss-grader klokken 10. Med kraftigere vind videre utover dagen. Mørkt, vind med yr og 7 pluss-grader klokken 17. Omtrent det samme, men efter hvert tildels med nokså mye regn videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, fredag 03. januar 2020:

   Mørkt, tildels noe yr og omkring 7 til 4 pluss-grader Celsius her ute i natt.
   Jeg har "overlevd" mye tortur, terror, forfølgelser, kidnappinger, utplyndringer og fangehold og mange draps-forsøk og forsøk på knebling jeg og min familie fullstendig uskyldig har vært (og fortsatt er) utsatt for i flere ti-år frem til nu, men helsen, kroppen, ressursene, hjemsteder og vårt og mitt liv og vår fremtid har stadig mere blitt skadet og ødelagt av det. Underveis har jeg kontinuerlig døgnet rundt samtidig iherdig og intenst arbeidet for at hverken vi eller andre skal bli utsatt for slikt. Det har jeg hele veien vært (og er fortsatt) tvunget til for å kunne overleve og av sansen for medmenneskelighet og rettferdighet. Uten personlig å ha blitt utsatt for så mye slikt ville jeg ha oppnådd langt mere - og da på helt andre måter og i og med trivsel og glede. Det er slik jeg for mitt vedkommende ser det og har erfart det.
   Vi er nu enda lenge kidnappet og fangeholdt og under tortur, terror og utplyndring, etc. Og ingen av de skyldige i disse forbrytelsene mot oss er enda innhentet av lovens lange arm og stoppet. Men vi kommer dog skritt for skritt nærmere at det skjer. Og det er selvfølgelig meget viktig og nødvendig at det skjer.
   Knapt noen noenlunde samfunnsbevisste voksne mennesker i Norge og i og omkring Europa kan nu troverdig påstå at de ikke vet eller burde vite eller at de videre lot seg narre av det norske terror regimets propaganda og løgner. Til og med stadig flere i det norske terror regimet og dets nepotisme har nu efter hvert forstått det, selv om veldig mange av de selvfølgelig enda i det lengste forsøker å late som at de ikke vet. Deres fall blir stadig kraftigere kommende, deres uhyre bagatelliseringer, makt-misbruk og løgner til tross. Og med det fallende i forskjellig grad og fart også lignende politiske terror regimer og deres nepotismer og sær-interesser i mange andre land.
   Mere og mindre spredt lett skyet fra vest og ned til omkring 2 pluss-grader Celsius her ute utover formiddagen nu. For det meste overskyet og omkring 4 pluss-grader utover eftermiddagen, tildels med yr. Nokså mørkt og vått klokken 17. Tildels yr og noe sne-aktig og ned til omkring 2 pluss-grader klokken 22. Lett yr iblandet litt sne-rusk og ned mot null grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 03.01. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156642859361875

   Åtte punkter hvor det offentlige har krenket dine menneskeretter.

   Dette er dine menneskeretter, i følge Den Europiske Menneskerettsdomstol men som norske myndigheter ikke vil følge :

   1. Du tror du ikke kan klage på vegne av ditt barn etter at omsorgsovertakelse har skjedd?

   Feil!

   Du har full anledning til å klage på vegne av ditt barn, selv om omsorgsovertakelse er skjedd. Dette er slått fast i storkammerdommen mellom Lobben mfl og Norge.

   2. Du tror at barn ikke har selvstendig partsstatus?

   Feil!

   Alle barn har egen partsstatus. Dette er slått fast blant annet i storkammerdommen, der Trudes sønn var selvstendig part og ble fastslått krenket på selvstendig grunnlag.

   3. Du tror at besteforeldre og søsken ikke kan være part i en barnevernssak?

   Feil!

   Besteforeldre, søsken og også andre nære slektninger, er en del av ”familielivet” som er beskyttet av EMK artikkel 8

   4. Du tror at omsorgsovertakelse er en permanent tilstand?

   Feil!

   Omsorgsovertakelse er som hovedregel alltid en midlertidig tilstand, jf . Adele Johansen v Norge,Jansen v Norge, Lobben mfl v Norge,K.O og V.M v Norge, A.S v Norge, Ibrahim v Norge.

   5. Du tror du må vente ett år fra endelig avgjørelse, før ny sak om tilbakeføring kan skje?

   Feil!

   Omsorgsovertakelse er en midlertidig tilstand og tilbakeføring skal skje så raskt som mulig når forholdene ligger til rette for det, jf . Adele Johansen v Norge,Jansen v Norge, Lobben mfl v Norge,K.O og V.M v Norge, A.S v Norge, Ibrahim v Norge.

   6. Du tror at Fylkesnemnda er en domstol?

   Feil!

   Fylkesnemnda er et forvaltningsorgan.

   7. Du tror at Fylkesnemnda er uavhengig?

   Feil!

   Fylkesnemnda er underlagt Barne- og familiedepartementet som øverste instans.

   8. Du tror at du ikke kan få utsatt iverksettelse over et vedtak fra Fylkesnemnda?

   Feil!

   Enhver alvorlig avgjørelse skal, som utgangspunkt, gis utsatt iverksettelse slik at menneskerettene kan bli vurdert av et organ som er i samsvar med EMK artikkel 6 nr.1. (Fylkesnemnda er ikke et slikt organ)

   *

   Janne Yvonne Bang:
   <3

   Carina Ovesen:
   Kristine Sandnes Tangen

   Karl-Ove Hognestad:
   Jeg synes at det du skriver her må inprenteres fra EU/EØS-Storkammerets - Personer som forstår at Norske borgere som ikke har råd til og få tak i advokater som kan hjelpe med og få gjenomført disse punktene du nå siterer til? Mitt siste brev i min kamp siterer "Da er det desverre ikke mer og gjøre i din sak" Så hvordan skal både jeg og min datter som ble tatt i 2008 kunne se dette totaliere sviktet i våre rettigheter som ikke har blitt fulgt opp. Feilen kan umulig sendes til bake til oss som har vært offre for et stort svikt hvert sekund siden 20 Juni 2008?

   Rolf Schou:
   Karl-Ove Hognestad Så bunn råtten, oppførte denne staten seg, mot oss "treller", som jeg husket! Mine forhenverende kolleger fra Ekofisk, døde som fluer, av forgiftninger fra råolje og gassen, fra Ekofisk, samtidig, som NAV, ble min storste fiende, som jeg tidlig skjønnte arbeiderpartiet, sto bak! De behandlet oss forgiftede som, hadde jobbet på Ekofisk, som hår i suppa!! Krigen hadde begynt! Og for en krig! Firmaet to av mine kollegaer, og meg selv hadde bygget opp, måtte vi selge, vi klarte ikke å produsere, fra for sølvings roboten, vi hadde bygget, så vi måtte selge alt det fine utstyret, samtidig, som vi fortalte våre kunder, at vi klarte ikke å jobbe mer. De var helt satt ut, da de hørte, hva vi hadde gjennomgått. Så denne norske staten herjet vilt og bredt med folk, den gang! Folk døde, som fluer! Vi svor på, at denne staten, skulle ikke slippe unna, samtidig, som vi gikk til sak mot vår forhenverende arbeidsgiver registrert i skatteparadiset Delaware! Der møtte vi bare en mur av stakato "juss!" Heldigvis er det mange av mine forhenverende kolleger, fra Ekofisk, som har overlevet, selv til i dag, men med et ødelagt liv! Vi har alle sammen sett, hva slags stat, som vi er blitt angrepet av, i dag! Jeg koker, over alt dette, når jeg ser hva slags stat, som Norge, har utviklet seg til, å ende opp som! Barnevern sakene, har helt, satt oss ut!! De er også noe av det mest horrible, som vi opplever!

   Karl-Ove Hognestad:
   Rolf Schou Ja Trist- Men det aller tristeste nå er min datter på 10 År som bor hjemme sammen med meg hun har 1000 spørsmål og svar er av og til vanskelig da du er 100% nødt til og beskrive at ting er ikke alltid slik som blir sagt og at som feks Storkammer dommen .Hun ser på Familie kanalen - Hun har savnet sin halvsøster som de tok ifra meg i 2008- Jeg forklarer henne at det det betyr i Storkammer dommen er at du og jeg har blitt frarøvet tid med henne forde ingen har gjort sin jobb og du også har blitt frarøvet kjærligheten til din søster for ingen har slik loven sier snakket et ord hverken med meg eller deg. Handlinger er vridd til akkurat slik som de selv ønsker altså svader fra alle hold. Hvordan skal og vil Staten at disse barna skal forholde seg ??? Hun har fått opplevd grov stalking og gjør det fortastt på utspekulativt vis men hun også står uten formue og dermed et fritt vilt ingen tar hensyn. Trist!

   Peter Stead:
   this is worse than a war breaks my heart that I as a grandparent I am not allowed to write to my grandchildren would have more rights in prison

   Kent Ole Furuly:
   Bra presisering. Men hva når du er fradømt retten til å se ditt barn. Når mor ikke vil og saboterer? Har ingen besøksforbud!?

   Terese Gautestad:
   Veldig bra og tusen takk!

   Jørgen Arne:
   Espen Hilde
   Men det tjener ikke de korrupte på.
   De trenger 43 levende kjøttstykker hver dag, 365 dager i året, for å holde milliard industrien sin gående, og da må alle av folkets menneskerettigheter selvfølgelig settes til siden.
   Å holde ektemannens mangemillioner losje-inntekter gående, er Erna sin viktigste jobb.
   Kona til Ropstad jobber i bv industrien, hans kolleg på tinget fra Agder er tidligere voldelig fostermor, hennes søster tidligere fostermor med omsorgssvikt, deres mor jobbet i bv, hele tinget er det samme, de fleste er der for egen vinnings skyld, desverre.

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.01. 2020:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156642810296875&set=a.10150975888001875&type=3&theater

   Hva har sakene til Rasha Masri og Leen Suzanne med familie, til felles med sakene til familien Lobben, famiien Ensby, Dubai - saken og asylsaken til Silje Garmo?

   Jo, de har til felles at de alle er behandlet i Borgarting lagmannsrett.

   Og Borgarting lagmannsrett har allerede medvirket til brudd på menneskerettene, i 8 av de 10 siste sakene der Norge er dømt! For øvrig ble Borgarting lagmannsrett betegnet som kynisk av 6 av de 13 dommerne, som dømte Norge i Lobben-saken.

   I disse sakene har norske myndigheter fabrikert (diktet opp) diagnoser, jukset med tester eller sogar anvendt rasisme som påskudd for å ta barna under offentlig omsorg.

   Dommerne i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen har skjønt tegninga, det samme har medlemmer av Europaparlamentet og Europarådet.

   *

   Carina Ovesen:
   Kristine Sandnes Tangen

   Marina Zucchino:
   De skulle bare visst hvor kyniske og løgnaktig domstolene opptrer i andre saker mot enkeltpersoner hvor det offentlige er motpart. Gjelder ikke bare barnevern. Varslere knuses totalt, de tror på de mest divergerende fremstillinger og avskjærer det som ville bevist manipulasjonene.
   Bare se Clemens saken. Det er ikke til å tro.

   Ida Kristanna Skulstad:
   Jeg fikk delt foreldrerett men hvorfor får jeg ikke ha barna mine nå da?.. Får ha de under tilsyn 1 gang i mnd i minst 1 år til.. allerede hatt de snart 1 år under tilsyn, og dette skal jeg godta? På bakgrunn av løgner og en sakkyndig som aldri så meg i samspill med barna før hun skrev en grusom rapport, har bestemt dette? Hvem skal stå til ansvar for dette overgrepet? Når jentene kommer tilbake til meg har de allerede blitt traumatisert og skadet. Her må den sakkyndige bli satt på plass. Det skal jeg jobbe for! Det er så mange familier som blir knust og mennesker som ender livene sine pga sakkyndige som KNUSER dem en etter en. De skal ikke få knuse meg, jeg skal være en stemme, og kjempe for rettferdigheten! Disse menneskene må stoppes. Og barnevernet må endres totalt.

   Rolf Schou:
   Ida Kristanna Skulstad Har ingen problemer, med å stemple denne staten, Norge, som en folkefiendtlig stat! De har stilt sitt eget folk i en situasjon, som aldri vil gå noe bra, for alle, som vil bo i fred og rettferdighet fremover, til vi får alt på plass igjen! Den dagen vil nok komme, men til en høy kostnad, for den enkelte! Des verre! :(

   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 04. januar 2020: 

   Mørkt, vått, lett yr med sne-hagl og omkring 1 til 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Været omtrent det samme utover dagen, men mindre nedbør, men fortsatt noen flekker på bakken hist og pist med sne-hagl. Nokså mørkt omkring 17-tiden. Litt tiltagende halv-måne i sør og ned mot null grader Celsius omkring 19-tiden. Litt i overkant av null grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 04.01. 2020 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/?multi_permalinks=2574462029346725

   Menneskerettighetene og menneskeretts-forbryterne

   Det finnes enda politiske regimer som ikke ønsker å respektere eller sikre alle menneskerettigheter for ethvert menneske i sitt land.

   De vanligste av deres metoder i sitt maktspill er særlig å late som de gjør det, men i praksis likevel ikke gjør. De vil selv heller bestemme.

   De ønsker ikke at menneskeretts-konvensjonene med sine for enhver umistelige og uavhendelige menneskerettigheter skal kunne bestemme.

   Samtidig ønsker de heller ikke at de selv skal kunne bli real-kompetent og effektivt straffeforfulgt for sine menneskeretts-krenkelser.

   Derfor gjør de tilgang til reell lov og rett økonomisk vanskelig eller komplisert eller til en risiko, eller besværlig eller vilkårlig eller umulig.

   Og har de samtidig ulovlige og kompliserte lover og regler som effektivt forbigår eller forfalsker mennesker og menneskerettigheter.

   Alt slikt er ulovlig og grovt kriminelt, perverterende, skadelig og ødeleggende for mennesker og for land og for verden, uansett hva noen sier.

   Poenget for slike regimer og nepotismer er å få flest mulig mennesker til å tro på seg og til å adlyde seg, inklusivt også med propaganda.

   Mange mennesker inngår kompromisser med slike myndighets-misbrukende instanser og regimer, for sin og andres makt og karriære.

   De i praksis heller adlyder slike mennesker, instanser og regimer, i steden for enhvers umistelige og uavhendelige menneskerettigheter.

   Men det er i menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen (Art 30, UDHR) klart og tydelig lovbestemt - at:

   "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Det er bare uforfalsket nødverge (emergency) for en kortest mulig tid på en mildest mulig måte som kan være et lovlig unntak.

   Alt dette kan enhver selv sjekke og forholde seg kriminelt eller uforfalsket lovlig til.

   En menneskerettighet foreldes eller ugyldiggjøres aldri - og gjelder og forplikter absolutt enhver tilhørende en ratifisert jurisdiksjon.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/126288523784/10156947685498785/

   Mary Ann Fedje:
   Riktig. Det finnes veldig mange som har lyst til og overstyre andre. De er ikke "friske" uten de får bestemme

   Rune L. Hansen:
   Ja, det har dessverre altfor lenge vært slik, Mary Ann Fedje. :(
   Og så unødvendig. :(

   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, søndag 05. januar 2020: 

   Mørkt, vått og i overkant av null grader Celsius først utover natten, derefter med dis og yr og omkring to til fem pluss-grader. Yr, regn, dis, vått og omkring 7 pluss-grader utover dagen. Det samme utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 05.12. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10217979577375777

   Menneskerettighetene og økonomisk distinksjon kontra økonomisk diskriminering

   Blandt annet økonomisk diskriminering i samfunnet stimulerer og premierer menneske-forakt, hovmod, grådighet, sykdom, splittelse og egoisme.
   
   Økonomisk diskriminering i samfunnet betyr kanskje lite eller ingenting uønsket for de som har mye eller nok, men for alle andre betyr det diskriminering og utplyndring.

   At noen kanskje trenger mere enn andre for å kunne leve, yte eller overleve er en nødvendig distinksjon, unntatt når eller hvis den misbrukes.

   Blandt annet for eksempel mennesker som er eller blir syke trenger en anstendig og tilstrekkelig økonomi, pleie, remedier og frihet for ikke å bli enda sykere eller drept.

   *

   Økonomisk diskriminering er enda en meget utbredt og grov form for politisk offentlig menneskeretts-kriminalitet.

   Økonomisk diskriminering er en sortering av mennesker som i ens land skal aldri kunne forekomme.

   Bagatelliseres slikt eller andre menneskeretts-krenkelser så videreføres det som ytterligere og videre mangel på respekt for menneskerettighetene.

   Og som oppfordring til og premering av menneskeretts-krenkelser, falskhet, hovmod og menneske-forakt i regi av den offentlige forvaltningen.

   *

   En rettferdig og god fordeling av landets økonomi og velferd forutsetter blandt annet et rettferdig, enkelt, godt og lovlig beskatnings-system (så enkelt og menneskevennlig som mulig).
   
   Absolutt ingen har eller skal ha makt til å medvirke i eller for en menneskeretts-krenkelse, har menneskeretts-konvensjonene klart og tydelig lovbestemt.

   At enhver offentlig økonomisk diskriminering overfor voksne borgere i landet er grov organisert kriminalitet er noe alle og enhver bør vite og skal vite.

   Blir ikke slikt noe real-kompetent straffeforfulgt og rettet opp så sykeliggjør og foruretter det smittsomt både mennesker, landet og verden.

   *

   Nødvendige distinksjoner er ikke og skal ikke være diskriminering, men skal og må være for uforfalsket å rette opp svakheter og ulikheter.

   Menneskerettighetenes uforfalskede nødvendighets-prinsipp innbefatter bare nødvendige distinksjoner og nødvendig forholdsmessighet.

   Dette misliker og bagatelliserer mennesker med mye penger, makt eller innflytelse som verdsetter seg selv høyere enn andre.

   Men absolutt ingen mennesker i ens jurisdiksjon skal verdsettes mere enn andre uten at det uforfalsket er nødvendig og forholdsmessig.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/2589867207717082/

   Mona Rodian:
   !!!! meget bra skrevet, håper alle leser dette og jeg deler !!!

   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, mandag 06. januar 2020: 

   Mørkt, fortsatt mye regn og yr, vått og omkring 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Noe vind og dis og yr og omkring 7 til 8 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt og omtrent det samme utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 07. januar 2020: 

   Mørkt, yr, regn og omkring 7 pluss-grader Celsius her ute det meste av natten. Med vind omtrent det samme været utover det meste av særlig eftermiddagen og kvelden, med nokså mye både nedbør og vind og omkring 6 til 8 pluss-grader. Omtrent det samme mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 07.01. 2020:  
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156653642201875

   Til de det måtte vedkomme.

   Kopi: Offentlig.

   2019 kan trygt kalles et "Annus horribilis " for vår utøvende og dømmende myndighet.

   Smak litt på dette:

   - 4 domfellelser mot Norge i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen på barnevernsrettens område, herunder en domfellelse i storkammeret.

   - 32 nye saker kommunisert fra Den Europeiske Menneskerettsdomstolen til Norge i løpet av 2019.

   - NAV- skandalene, der dommere selv innrømmer at justismord forekommer fordi domstolene ukritisk legger det offentliges faktiske og juridiske argumenter nærmest automatisk til grunn.

   Det blir knapt verre. Eller: Det er nettopp det det gjør.

   Når Arbeids - og sosialdepartementet så til de grader er involvert i det mange ynder å kalle NAV- skandalen, så er det knapt til å tro at det samme departementet får lov til å velge ut granskningsutvalgets medlemmer.

   Og det går fra det tragiske til det tragikomiske når regjeringens advokat, Fredrik Sejersted, rykker ut til forsvar for sitt eget departement, slik han gjorde i Aftenposten den 30.12:

   https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/K32194/nav-saken-er-alvorlig-men-man-maa-skille-mellom-myter-og-realitet-fredrik-sejersted

   For hvor mye lengre skal folket akseptere det narrespillet som foregår i regjeringens korridorer, og som den samme Sejersted har en sterk hånd på?

   Bare for å minne om følgende:

   Hans arroganse overfor storkammeret sjokkerte mange, og han ble klubbet ned av storkammeret på samtlige punkter han forsøkte å fremme.

   Enda mer alvorlig er imidlertid at han forsøkte å lyve overfor storkammeret, ved å si at sønnen til Lobben var i livsfare, noe han visste ikke medførte riktighet.

   Og nå ser vi at løgnen løper videre på andre fagområder, da han til Aftenposten i ovennevnte artikkel skriver følgende:

   "Det er altså ikke slik at Regjeringsadvokatembetet har vært klar over at det foregikk EØS-brudd, og holdt tett om det. Og det er selvsagt heller ikke slik at vi har rådgitt forvaltningen om å bruke et «handlingsrom» til å bryte EØS-avtalen."

   Det vet Sejersted ikke er riktig!

   Regjeringsadvokaten, på vegne av regjeringen, intervenerte til støtte for Storbritannia i saken mellom den britiske kvinnen Linda Tolley og UK, da denne gikk for EU- domstolen.

   Den norske intervensjonen involverte intet mindre enn tre advokater fra Regjeringsadvokaten!

   Dom i saken ble avsagt 1 februar, 2017, og også meddelt Regjeringsadvokaten og regjeringen.

   På dette tidspunkt var det også klart for Regjeringsadvokaten og regjeringen at trygdeforordningen 883/2004 artikkel 21 ikke kunne tolkes slik at det kunne stilles krav om opphold i Norge for å ha rett til trygdeytelser opparbeidet i Norge. Å tillate slike krav ville bety at forordningens bestemmelse om retten til å beholde ytelser «helt ville miste sit indhold», som EU-domstolen sa.

   Men, selvsagt må Sejersted ut i Aftenposten å forsvare granskingsutvalget. Hans medforfatter til boka EØS- rett og tidligere kollega, Finn Arnesen, er oppnevnt som utvalgets leder.

   Det er sikkert Sejersted veldig tilfreds med for egen del.

   Dette føyer seg altså inn i et tydelig mønster:

   Regjeringsadvokaten er klar over rettstilstanden på EØS- området, men velger å ignorere den. På samme måte som hva vi ser i Lobben- dommen og etterfølgende dommer, der Norge nekter å forholde seg til EMDs etablerte prinsipplære og reparasjonslære.

   Og vi ser at dette mønsteret bringes videre.

   Som staten er kjent med, ble 16 nye bv- saker kommunisert fra EMD den 17 juni i fjor, etter at det ble klart at Norge ble domfelt i Lobben- saken.

   EMD ga så regjeringen mulighet til å finne muligheter for å forlike disse sakene med frist satt til den 23 september.

   Men, regjeringen avviste denne mulighet for samtlige saker, og EMD svarte deretter med å kommunisere ytterligere åtte saker i november, og dømme Norge i ytterligere tre saker i november/ desember.

   Nå ser vi at selv overfor Kontroll- og konstitusjonskomiteen slår regjeringen, assistert av Regjeringsadvokaten seg vrang, og nekter å utlevere sakspapirer fra møtet med NAV- sjefen i fjor høst, se link:

   https://www.tv2.no/a/11115734/

   Den måten regjeringsadvokaten opptrer på mot sitt eget folk, medfører dyp splittelse og forakt.

   Det i seg selv bør være egnet til dyp bekymring blant våre folkevalgte som tross alt er ment å være folkets beskyttere.

   Enda mer bekymringsfullt, bør det være at stadig flere land protesterer på Norges krenkelser av menneskerettene.

   Barnevernssakene har, gjennom år, fått mye oppmerksomhet internasjonalt og nå er dette tatt til et nytt nivå når Den Europeiske Menneskerettsdomstol dømmer, og vil dømme, Norge i flere saker der andre lands borgere er berørt; som Romania , Bulgaria, Sverige, Tsjekkia, Polen, Russland, Slovakia mm.

   Jeg viser til det jeg har skrevet om dette til ledende politikere i Bulgaria og i Litauen, se under.

   Og andre land er i harnisk, hva gjelder andre rettsområder:

   Spania, fordi Norge forskjellsbehandler spanske og norske sjøfolk som har gjort nøyaktig samme tjeneste gjennom flere ti- år på norske skip.

   Legg til at Tyrkia fortsatt er indignert over at norske myndigheter tillot barnevernslederen i Stavanger å "bestikke", for ulovlig å hente ut to tyrkiske barn fra tyrkisk territorium.

   For å avslutte: Måten regjeringen håndterer de fortløpende meneskrettskreneklene i NAV- og barnevernssakene, skaper ikke bare stor aggresjon hos mange her hjemme.

   Også i utlandet vokser irritasjonen over at Norge, selv med flere domfellelser i bagasjen allerede, fortsetter å bryte menneskerettene som om lite eller intet har skjedd.

   Bergen, 7. januar 2020

   Marius Reikerås

   *

   Grete Elisabeth Haarstad:
   Synes det er helt forferdelig at de bestemmende organer skal oppføre seg slik

   Kåre Bjerregaard:
   Det er ikke bare i bv og nav saker.
   Hele det Norske rettsvesnet er korrupt og udugeligt.
   Det er de samme dommerne som har dømt i bv og nav saker som har dømt i alle andre saker.
   Når påtalemakten sender inn en sak, så er resten en formalitet.
   De dømmer alle skyldige uansett.
   Norge er nå avslørt som verstingen i Europa, verre en ALBANIA og TYRKIA :( :(

   Rolf Guttorm Engebretsen:
   Derfor er det jeg mener at Risksadv,Buch fikk lov til å komme seg ut av skuddlinjen , han hadde en syndenes forlatelse i Nrk programmet Torp og alt var lagt opp til at det skulle være en midlertidig ,,sette riks advokat`` som skulle behandle både disse BV sakene og Nav sakene i Norge. Alle saker her var håndtert av Buch adm, og det hele tar seg ut som en nød - avtroppning i den bratteste trappa, da de alle visste i lang tid at dette ville ryke.. Jeg for min del tror at vi bare har begynt å risse i overflaten av de rettighets-brudd som har foregått i Norge de siste 20 år og at det kommer flere stygge vanskelig saker opp. I dykkersaken er det mange forhold som hadde fått domstolen i Strasbourg til å hoppe høyt i stolen hvis de hadde blitt informert og jeg tyro de hadde funnet det ganske så alvorlig at lurendreieren`e sto rett foran dem og løy dem rett opp i ansikte. Alle med falske masker og sak !

   
---
---

   Magnar Inge Wisnes, 07.01. 2020:
   https://www.facebook.com/magnar.wisnes/posts/10156413868425683

   Jeg setter også spørsmålstegn ved hendelsen på Oslo City i november 2019 hvor en ung mann valgte å hoppe i døden og landet bare cm'etere fra Marius Reikerås hvor han satt og hadde et møte med en polsk advokat om BV industrien i Norge !!!

   Hvor beleilig ville det ikke vært for norske myndigheter og en rekke private aktører innen BV som tjener enorme summer på BV industrien, samt fryktelig mange lovbrytere om Marius Reikerås døde i en ulykke ???

   Hva er oddsen for at en vil ta sitt eget liv hopper i døden på Oslo City og lander bare cm'etere fra Marius Reikerås - hadde Marius Reikerås blitt truffet er det liten tvil om at han hadde blitt drept !!!

   Marius Reikerås tenker jeg er den største "pain in the ass" for de som bryter menneskerettighetene og andre lover beslektet med dette noen gang.

   Også UNDERSTREKER jeg at jeg ikke vet mer om Oslo City hendelsen enn det jeg lest i nyhetene.

   Marius Reikerås, 07.01. 2020:
   
   Man trenger ikke krim, når virkeligheten kan risikere å overstige fantasien

   For i to av sakene jeg har involvert meg i, har påfallende mange av de viktigste personene, i statens disfavør, falt fra.

   Tilfeldig?

   Du får vurdere selv.

   For hva skjedde egentlig med flere av de personene som forsøkte å bistå nordsjødykkerne?

   - Rettferdighet for pionerdykkerne

   "Nå er det viktig at alle gode krefter forener seg, slik at vi får gjort opp for de helseskader som pionerdykkerne har pådratt seg på grunn av dykkingen i Nordsjøen," sa lagdommer Petter Lossius til norsk media våren 2003.

   Petter Lossius ledet kommisjonen som undersøkte forholdene pionerdykkerne arbeidet under i Nordsjøen.

   Kort tid etter at Lossius hadde levert sin rapport til Stortinget, døde han.

   Angivelig som følge av drukning utenfor New York, 11. september 2003.

   En måned senere, 8. oktober 2003, døde Torbjørn Bjerkeseth.

   Bjerkeseth var en av dykkernes nærmeste rådgivere og hadde viktig informasjon i og med at han jobbet i Justisdepartementet.

   Rett før saken skulle opp i Oslo tingrett vinteren 2008, var dykkernes viktigste vinte, dykkerlege Svein Eidsvik, forsvunnet.

   Han ble høsten 2010 erklært for å være død av Forsvarsdepartementet.

   Men, han var ikke død. Det var bare noe departementet påsto.

   Eidsvik døde juli 2015.

   Og i juli 2014 døde maskinsjefen på Scandinavian Star, mordbrannen som krevde 159 menneskeliv påsken 1990, Heinz Steinhauser .

   Jeg snakket med ham på telefon i 2006, og da var han tydelig på at han ville fortelle sannheten.

   Men, i likhet med Eidsvik, forsvant han plutselig i det store intet.

   Nei, jeg har ingen konkrete bevis på hva som har skjedd med de ovennevnte herremenn. Bortsett fra at de alle er døde.

   Men, at de var helt sentrale skikkelser for å oppklare "dykkersaken" og Scandinavian Star- saken, er jeg ikke i tvil om.

   Så kanskje på tide å se litt nærmere på hva som foregår her hjemme, før vi skal leke verdenspoliti der ute.

   https://www.youtube.com/watch?v=2hXmXCQGVLk&feature=share
   Mannen som falt | Trailer | Premiere 6. januar på Dplay og TVNorge
   https://www.facebook.com/dplaynorge/ https://www.facebook.com/TVNorge https://twitter.com/tvnorge Discovery Networks Norway © 2019  
   youtube.com

   *

   Mike Axdal:
   Nogen steder man kan gense den.

   Rune L. Hansen:
   Intervju med forfatter Knut Lindh, om Jan Wiborg ...

   https://www.youtube.com/watch?v=PpeqykU0ekQ
   Intervju med forfatter Knut Lindh
   youtube.com

   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, onsdag 08. januar 2020: 

   Mørkt, vått, tildels vind, regn og yr og omkring 7 til 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Vått, dis, lett litt yr og ned mot 4 pluss-grader klokken 09. Et morsomt fuglekonge-par her ute tidlig i formiddag. Helt og delvis overskyet fra vest og omkring 4 pluss-grader utover formiddagen. Tildels med litt regn, hagl og yr utover eftermiddagen. Månen nokså full høyt sørlig og 4 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 08.01. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156656543756875

   Vedrørende: NAV- skandalen og granskingsutvalget. Paralleler med hvordan Tilsynsrådet for advokater gransket seg selv.

   NAV- skandalen er særdeles alvorlig, fordi den viser hvordan både utøvende og dømmende myndighet har sviktet sine samfunnsoppgaver, og lagt tusenvis av mennesker i grus.

   Også Arbeids- og sosialdepartementet er medvirkende til at dette har kunne skje, og da finner jeg, og mange med meg, det uforståelig at det samme departmentet som skal granskes, selv får velge ut granskningsutvalgets medlemmer og mandat.

   Det hele gir meg assosiasjoner til hvordan Tilsynsrådet for advokater, med Justisdepartementet sin aksept, fikk lov til å velge sine "granskere" da noen av ulovlighetene knyttet til daværende tilsynsleder, Christian Bruusgaard, og daglig leder, Hege Bjølseth, ble avdekket.

   Det endte med at Tilsynsrådet i realiteten gransket seg selv, se mer om dette i vedlagte brev sendt Justisdepartementet i januar 2014:

   "Åpent brev til Justisdepartementet vedrørende Tilsynsrådet for advokater og tidligere styreleder i Tilsynsrådet, Christian Bruusgaard . Krav om uavhengig granskning.

   Det vises til de avsløringer som jeg allerede har oversendt Justisdepartementet samt Justiskomiteen m.fl, vedrørende de ulovligheter som har funnet sted i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

   Jeg viser også til noen av de avsløringer som bladet Kapital har bidratt med rundt Tilsynsrådet og dets tidligere styreleder, advokat Christian Bruusgaard samt hans advokatfirma Thommessen. En del av artiklene fra Kapital, vedlegges her.

   For meg og flere med meg, symboliserer Christian Bruusgaard den ukultur, kameraderi og korrupsjonskultur, som gjennomsyrer det norske samfunn.

   Dette ved at såkalte ”samfunnstopper” kan gjøre hva de vil konsekvensløst, mens helt andre regler og betydningen av begrepet ”ansvar” gjelder for den vanlige mann og kvinne. En slik forskjellsbehandling, skal vi rett og slett ikke finne oss i.

   For det er ikke akkurat småtterier som er avdekket rundt Bruusgaard.

   Kapital oppsummerer i nr 3. 2011, noen av de forhold som er avdekket rundt hans person slik på side 40 og 41:

   - Lot heleridømt advokat få beholde bevillingen

   - Brukte sin egen forretningsforbindelse til å kontrollere andre advokater

   - Tilsynsrådet betalte forretningsforbindelsen 12 millioner kroner for oppdragene

   - Samarbeidet, som skjedde i brudd med offentlige anskaffelsesregler, medførte at Tilsynsrådet måtte betale en bot på kr 430 000

   - Fikk fornyet ledervervet i Tilsynsrådet, regelbruddet til tross

   - Har samtidig sittet som styreleder i Veidekke i en periode hvor selskapet har blitt bøtelagt for ulovlig prissamarbeid en gang, og nå på nytt mistenkes for det samme

   Bilag 1: Kapital 3/2011

   I tillegg, er det også en rekke andre forhold som er avdekket og som jeg kort vil oppsummere her:

   1. Det er avdekket at han satt som styreformann i den perioden Veidekke ASA gjorde seg skyldig i omfattende kriminell virksomhet og hvor selskapet ble ilagt bøter av Økokrim på kr 7, 5. millioner. Som styreleder i denne perioden, er han dermed selskapets juridisk øverste ansvarlige.

   2. Det er avdekket at han, mens han satt som styreleder i Veidekke ASA, inngikk oppdrag med sine egne private selskap, Filtbygg AS, med verdier på over 50 millioner kroner.

   3. Det er avdekket at Tilsynsrådet, ved Bruusgaard som styrets leder, grovt uaktsomt har brutt lov om offentlige anskaffelser fra primo 2002 og etter mitt skjønn gjøres det samme den dag i dag.

   Dette er slått fast av Klagenemnda for offentlige anskaffelser, ref sak nr. 2009/229, hvor Tilsynsrådet er ilagt et gebyr på kr 400 000,-. Det vises også til at det er utbetalt drøye 12 millioner kroner til Stiansen & Co i denne perioden. Altså 12 millioner kroner, som er utbetalt ulovlig fra Tilsynsrådet til Bruusgaards forretningspartner, Svein Erik Stiansen og hans revisjonsfirma.

   På tross av boten, fortsetter Tilsynsrådet og samarbeide med Stiansen & Co.

   4. Det er avdekket at det var Bruusgaard og Svein Erik Stiansen som undertegnet de ulovlige kontraktene.

   Paradokset er at som følge av at Tilsynsrådet klarte å holde lovbruddene skjult i tilstrekkelig mange år, ble gebyrene redusert til kr 400 000 som følge av delvis foreldelse.

   5. Det er avdekket at Bruusgaard og tilsynsrådets revisor Svein Erik Stiansen, har eierinteresser i flere selskaper.

   Hvor mange selskaper de har eierinteresser i, vil Bruusgaard imidlertid ikke oppgi.

   6. Det er avdekket at han lot sitt honorar fra Tilsynsrådet gå inn i ”felleskassen” hos sitt private advokatfirma Thommessen, hvilket har som konsekvens at Thommessen har økonomisk interesse i arbeidet i Tilsynsrådet.

   7. Det er avdekket at når Bruusgaard blir tatt for disse lovbrudd, så forsøker et samlet Tilsynsråd å unnskylde seg med at de trodde at rådet er å betrakte som et privat rettsorgan.

   Særlig oppsiktsvekkende blir dette når vi vet at hans kone, Bjørg Ven, da satt som leder av KOFA.

   8. Det er avdekket at tilsynsrådets styre selv ”gransker” de forhold som er avdekket rundt Bruusgaard, når det bes om at disse forhold granskes. Når Tilsynsrådet gransker Tilsynsrådet, vet jo alle hva konklusjonen blir.

   9. Christian Bruusgaards forretningspartner og venn i advokatfirmaet, Thommessen, advokat Sverre Koch er tiltalt av Økokrim for å ha medvirket til skatteunndragelse i milliardklassen i den såklate ”Transocean” saken.

   Bilag 2: Nettavisen, den 10.1.13.

   På tross av dette beholder han bevillingen.

   10. Christian Bruusgaard har tatt fra advokat Sigurd Klomseth advokatbevillingen som følge av påståtte brudd på taushetsplikten. Selv bryter Bruusgaard taushetsplikten ved å la sine ansatte i Thommessen håndtere taushetsbelagt informasjon som tilflyter han som styreformann i Tilsynsrådet.

   11. Det er avdekket at advokatfirmaet Thommessen fikk 2, 5 millioner på klientkonto fra svindlertrio, også dette uten noen som helst konsekvens, se bilag 3.

   12. Daværende leder av advokatforeningen, Berit Reiss- Andersen avslørte seg selv og kameraderiet med Bruusgaard overfor Kapital etter en gedigen tabbe, se bilag 4

   Det er liten tvil om at Bruusgaard har brukt Tilsynsrådet til å beskytte seg selv og sine venner, mens han fjerner de som tør å stille ham de kritiske spørsmål.

   Jeg viser også til øvrige artikler fra Kapital, der Høyre og Fremskrittspartiet vil ta tak i dette. Nå er Høyre og Frp i regjering og bør ta tak i de forhold som tidligere har forsøkt blitt feid under teppet av den forrige regjering, se bilag 5.

   Det bes med dette om at Justisdepartementet gransker Tilsynsrådets aktiviteter og at det nedsettes en uavhengig kommisjon som vurderer Bruusgaards lovbrudd opp mot hans skikkethet som advokat. Det samme gjelder for daglig leder av Tilsynsrådet, Hege Bjølseth.

   Bergen, den 28.1.14

   Marius Reikerås"

   At vi har en (u)kultur der det er aksept for at utøvende virksomhet som blir tatt i lovbrudd får granske seg selv, har mange likhetstrekk med det som kalles en korrupsjonskultur.

   Bergen, den 8.1.2020

   Marius Reikerås

   *

   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, torsdag 09. januar 2020: 

   Mørkt, vått, tildels yr og omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt, men tidlig morgen ned mot en. Overskyet og opp til omkring 3 pluss-grader utover formiddagen. Mørknende, månen i øst og 2 pluss-grader frem mot klokken 18. Månen dust synlig høyt østlig og ned mot null grader Celsius klokken 21. Med månen nokså full høyt sørlig mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 09.01. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156658966746875

   Hva ligger det i at staten skal sikre menneskerettene?

   Norske myndigheter har en folkerettslig og grunnlovsmessig forpliktelse, til å følge våre internasjonale konvensjonsforpliktelser.

   Da Stortinget valgte å innlemme menneskerettene i et eget kapittel i Grunnloven i 2014, var det for å ytterligere understreke viktigheten av at norske myndigheter respekterer de grunnlovmessige rettighetene som skal sikre borgeren mot krenkelser.

   Spesifikt videreførte Stortinget Grunnlovens 110 C gjennom Grunnlovens § 92, hvor det heter:

   ”Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter.”

   Dette er i realiteten det samme pålegg overfor nasjonale domstoler, som det som følger av statens sikringsplikt, jf EMD artikkel 1, der det heter:

   ”Forpliktelse til å respektere menneskerettighetene
   De høye Kontraherende Parter skal sikre enhver innen sitt myndighetsområde de rettigheter og friheter som er fastlagt i del I i denne konvensjon.”

   Da Den Europeiske Menneskerettsdomstol dømte Norge for brudd på EMK artikkel 6 nr. 1 i saken mellom Norge og Hansen i oktober 2014, sa EMD det slik i premiss 71 følgende under de generelle prinsipper:

   “(a) General principles

   71. The Court reiterates that while the Convention does not compel the Contracting States to set up courts of appeal or of cassation and does not guarantee a right to appeal as such in civil cases, a State which does so is required to ensure that persons amenable to the law shall enjoy before these courts the fundamental guarantees contained in Article 6 (Delcourt v. Belgium, 17 January 1970, p. 14, Series A no. 11).”

   Følgelig heter det i en dom der Norge er dømt, at når Norge først har satt opp sitt juridiske system, så er det folkerettslig bundet til å "ensure that persons amenable to the law shall enjoy before these courts the fundamental guarantees contained in Article 6 (Delcourt v. Belgium, 17 January 1970, p. 14, Series A no. 11)."

   *

   Karl-Ove Hognestad:
   De har gått på feil søndagskole og ikke fått så mange fine gullstjerner i bøkene sine tenker jeg.

   Alitcia Forsberg:
   https://fampo.blog.se/statsovergrep/
   Hur tror ni staten lyckas utfora overgrepp mot egen befolkning? – Folkeaksjonen mot Maktmisbruk, Politistat og Overgrepskultur
   fampo.blog.se

   Thor Arne J. Solberg:
   Skal dette ordnes opp i må vi endre det politiske systemet i Norge. Det finnes ikke noe demokrati i Norge lengere

   
---
---

   Marius Reikerås, 09.01. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156659290416875

   Important!

   An enhanced procedure is used for cases requiring urgent individual measures or revealing important structural problems (in particular pilot-judgments) and for inter-state cases.

   This procedure is now being applied on the Lobben- case where Norway refuses to comply with the Judgment.

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 09.01. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156659080916875

   Til de det gjelder.

   Kopi. Offentlig.

   Vedr: Statsråd Ropstad sitt konstitusjonelle ansvar.

   Jeg har, som mange andre, fått med meg høringene om NAV- skandalene i Kontroll og konstitusjonskomiteen som startet i dag.

   At Norge befinner seg i en dyp konstitusjonell krise som følge av denne justismord- skandalen, er ikke tvilsomt.

   Likefullt et skandalene med de mange domfellelsene i EMD på barnevernsrettens område, enda verre . Her snakker vi om at Norge blir, og vil bli, dømt for ikke å tilbakelevere barn som er tatt under offentlig omsorg, se Lobben mfl mot Norge og A.S v Norge.

   Dette har også ført Norge inn i en internasjonal krise.

   Som konstitusjonelt ansvarlig for de mange domfellelsene som Norge har fått og kommer til å få mot seg i EMD, er jeg svært overrasket over at Ropstad, med viten, velger å ignorere de helt grunnleggende reparasjonsprinsippene, og med det fortsette å heve seg over både menneskerettene og Grunnloven.

   I saken A. S v Norway, der Norge enstemmig ble dømt for brudd på EMK Artikkel 8, heter det blant annet følgende i premiss 59:

   "The general principles applicable to cases involving child welfare measures, including measures such as those at issue in the present case, are well-established in the Court’s case-law, and were recently extensively set out in the case of Strand Lobben and Others v. Norway [GC], no. 37283/13, §§ 202-213, 10 September 2019, to which reference is made."

   Videre heter det i samme dom premiss 62:

   ".....and also taking account of the authorities’ positive duty to take measures to facilitate family reunification (see, mutatis mutandis, Strand Lobben and Others, cited above, §§ 208-209)."

   Når EMD er så tydelig på regjeringens positive forpliktelser mht å iverksette de nødvendige tiltak for å etablere gjenforening, så er det for meg en gåte at Ropstad fortsetter å trosse EMDs klare føringer, og dermed velger å fortsette med å bryte både menneskerettene og Grunnloven.

   En må også her, i likhet med NAV- skandalen, stille spørsmålstegn ved Regjeringsadvokaten som rådgiver.

   Og ikke bare det: Trude Lobben ble møtt med besøksforbud da hun, den 24 september i fjor, forsøkte å overrekke sønnen sin et bursdagskort med en påfølgende gratulasjon om seieren i EMD.

   Også domstolene, helt opp til Høyesterett, har beskyttet dette besøksforbudet, og jeg kan nå bekrefte at Trude Lobben, på vegne av seg selv og sin sønn, nå vil klage Norge inn på nytt for EMD.

   Denne gang fordi Norge, ved å ikke å respektere storkammerdommen, fortsetter å krenke EMK Artikkel 8 og EMK Artikkel 46, samt at besøksforbudet bringer inn potensielt alvorlige nye krenkelser til saken.

   Bergen, den 9.1.20

   Marius Reikerås

   *

   Kåre Bjerregaard:
   Dessverre, dette viser at de ikke vil, eller ønsker å ta noen av dommene innover seg.
   Hva vil bli neste?
   En seanse av unnskyldning at bv gjør så mye godt, la derfor alt være som før :(

   Tron Olav Hotvedt:
   Kåre Bjerregaard det er mennesker i alle system. Men har kommet eksempler hvor bv har kommet tidlig og mykt inn og gjort en jobb som viser nye veier. Det skjer nokk sådan noe. Det værste er vel øverste og politiske lederskap som ikke legg seg flate og tar i ledelse en snuoperasjon en gang for alle. Svart hvitt er ikke alt noe sted så om intensjonen er til det bedre så finnes håp. Men mangler ydmykhet og klar vilje rette opp på toppene. Gudene hvet hva de kjemper for. Bevare skammen de ikke innser karnskje.

   Vidar Fagerholt:
   Det fremstår nå som mer enn tydelig hvilket rettshaveri som praktiseres.

   Fredrik Korskong:
   for regjeringsadvokaten så betyr det at han er ferdig med embete sitt om Lobben vinner frem, det samme gjør det for Ropstad som lar seg forlede. Problemet til Ropstad er at Marius Reikerås har informert han om det gjentatte ganger.
   Dette er high stake, hele saken kunne vært unngått og hvorpå man kunne kommet frem til en minnelig ordning.

   Odd Arvid Johansen:
   "Vi burde fått beskjed, beskjed, beskjed, beskjed.."
   Sitat.
   Pensjonert bushemann

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Nok en gang, dette er selvfølgelig ingenting annet enn bevisste og viljende justismord...

   Tron Olav Hotvedt:
   Rolf Bernhard Halln Senior det er nokk dessverre slik. At kjøttvekta rår i ett bygd og by land med sine troll.
   I NAV høring suppa har de unnskyldt seg med manglende kompetanse. Så avansert er det da ikke å lese en lov som det forøvrig henvises til avsnitt i en inngått avtale.
   De har iallefall ingen mangelfulle kompetanser demonstrere sin uskyld. Tenk om noen som kjører bil med bilsertifikat kunne sagt det var på grunn av manglende kompetanse de drev å kjørte på rødt. Det er litt av ett samfunn vi har fått. Uskyldige fengsles og skyldige går fri.

   
---
---

   Marius Reikerås, 09.01. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156658533191875

   Til de det vedkommer.

   Kopi: Offentlig.

   Vedr: Barneombudet feilinformerer om EMD- dommene. Igjen!

   Det vises til God Morgen Norge på TV2 i dag, den 9.1.20, hvor det var et intervju med barneombud, Inga Bejer Engh og TV2 journalist, Asbjørn Øyhovden, i forbindelse med de mange bv- sakene som er pådømt, og som venter på å bli pådømt i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   I den forbindelse er det med dyp skuffelse at jeg, nok en gang, bevitner at barneombudet feilinformerer om de EMD- dommene der Norge allerede er dømt for brudd på EMK Artikkel 8.

   Følgelig ser vi et gjentakende mønster som hva hun gjorde da hun var gjest hos "Torp" rett etter at storkammerodmmen i Lobben- saken hadde blitt offentliggjort.

   Til "God Morgen Norge", sier hun følgende:

   "Hva dreier disse dommene seg om? Det vi er dømt for er hvordan vi tilrettelegger for samvær etter at barnet flytter ut."

   Det er ikke riktig, og jeg skal her gi en oppsummerende oversikt over hva vi er dømt for i følgende fem saker til nå:

   Det gjelder følgende saker:

   Storkammeret:

   1. Strand Lobben mfl- Norge

   Kammeret:

   2. A.S. v. NORWAY
   3. ABDI IBRAHIM v. NORWAY
   4. K.O. AND V.M. v. NORWAY
   5. JANSEN v. NORWAY

   I Strand Lobben mfl, ble Norge dømt i storkammeret i EMD, fordi:

   1: Omsorgsovertakelsen ikke ble avbrutt i 2011, men i stedet ble foreldreomsorgen fratatt og adopsjon innvilget.

   Dette kommer frem slik i storkammerdommen, prmiss 152 hvor det heter:

   "The Grand Chamber will therefore, as was done by the Chamber, include the decision not to lift the care order in its examination of whether the applicants’ Article 8 rights have been violated."

   Ved at Norge, selv fire måneder etter at dommen falt fortsatt ikke avbryter omsorgsovertakelsen, så fortsetter Artikkel 8 å bli krenket.

   Konklusjon: Barneombudet feilinformerer om dommen.

   I A.S mot Norge, ble Norge dømt fordi Norge hadde nektet å terminere omsorgsovertakelsen, og for ikke å ha latt mor og barn ha kontakt med hverandre.

   Konklusjon: Barneombudet feilinformerer om dommen.

   I ABDI IBRAHIM v. Norge, ble Norge dømt fordi adopsjonsprosessen var i strid med EMK Artikkel 8.

   Konklusjon: Barneombudet feilinformerer om dommen.

   I Jansen v Norge ble Norge dømt fordi mor mistet kontakt med barnet sitt.

   Konklusjon: Barneombudet feilinformerer om dommen.

   I K.O. og V.M. v. Norge, ble Norge dømt for å ha en for restriktiv samværsordning forut for tilbakeføringen av barnet.

   Konklusjon: Barneombudet har delvis rett i sin tolkning av dommen her.

   Avsluttende kommentarer:

   At barneombudet, nok en gang, gir misvisende informasjon på riksdekkende- tv om fire av de fem dommene som til nå er pådømt i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, er svært bekymringsfullt fordi det toner ned alvoret i der faktum at Norge er masse domfelt på krenkelsesområder som er svært alvorlig for de de det gjelder.

   Jeg viser for øvrig også til nedenstående e-post om hennes uttalelser i sendingen "Torp" fra i fjor høst.

   Bergen, den 9.1.2019

   *

   Sus Anne:
   De ignorerer alt...utrolig

   Ida Kristanna Skulstad:
   Ringt tv2? Eller vil de ikke fortelle sannheten?

   Steinar Hansen:
   Intet forbauser lengre....

   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, fredag 10. januar 2020: 

   Omkring null grader Celsius og tildels noe lavere og månen høyt sørlig mot vest her ute i natt. Solen lavt sørlig, blålig tildels litt dus himmel, tildels rimfrost noen steder og omkring null grader Celsius frem mot klokken 13. Måne-belyst mørkt, månen oppstigende fra nord-øst til østlig og ned mot to til tre minus-grader Celsius frem mot klokken 19. Omkring null grader og månen mere dus klokken 20. Lett yr, vind-drag og to til tre pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.01. 2020 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet, har delt en lenke:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/?multi_permalinks=2867814989906078

   "Hvert fjerde anbragte barn har forsøgt selvmord

   28 procent af de anbragte børn og unge har på et tidspunkt forsøgt at tage deres eget liv, viser nye tal."

   Hvert fjerde anbragte barn har forsøgt selvmord
   https://www.altinget.dk/artikel/hvert-fjerde-anbragte-barn-har-forsoegt-selvmord
   SELVSKADE: 28 procent af de anbragte børn og unge har på et tidspunkt forsøgt at tage deres eget liv...
   altinget.dk

   *

   Mary Ann Fedje:
   Derfor skal dette stoppes. Politikere og kommuneansatte må stille seg i NAV-kø og få andre jobber enn å stjele barn

   Lajla Sivertsen:
   Vi kan bare anmelde satanister I ledelsen av landet alle Buildenbergere er Luzifearianere de må være troende luzifearianer for å bli en i Buildenberger grop så de som ikke skjønner hvem luzifear er så er han satan sjøl

   Jane Hunt:
   Dette må stoppes

   Betty Heebøll Timotheussen:
   Hvad med forældrene, er de med i dette regnskab.. flere mødre i England har hoppet for an tog derovre igennem de sidste 10 år, eller flere man ikke hører om......

   Ove Jan Ludvigsen:
   "Hvert fjerde anbragte barn har forsøgt selvmord" Dette viser bare hvilke krefter, det er som barnevernet drives av, som er barnevernets fremdrift - Eller hva ....... ?

   Linda Skoge:
   Det e mange.

   Reidun Breivik:
   Systemet er enGENDIGEN SKANDALE$$$

   Rolf Schou:
   Slike mennesker, som er ansvarlig, for dette, skulle hatt en hard straff, men da må vi begynne med rettslisheten, her i landet! Jeg vil si, et land, som er svert ødelagt , av de skyldige politikere! :( :( :( 

   Rune L. Hansen:
   Men det er jo dette systemet de konsekvent skryter av, samtidig som de konsekvent fortier og forfalsker fakta og både barnas og foreldrenes umistelige og uavhendelige menneskerettigheter. :(

   
---
---

   Rune Fardal, 10.01. 2020:
   https://www.facebook.com/rune.fardal/posts/10156549556641150

   For noe vrøvel. Disse sakene er ikke mer kompliserte enn at folk med hjertet på rett plass som møter foreldre som likemenn/kvinner kan hjelpe barna og familien.

   Engh bruker enhver mulighet til å beskytte systemet hun selv er en del av. Null troverdighet.

   – Denne saken viser hvor kompliserte barnevernssakene er
   https://rett24.no/articles/-denne-saken-viser-hvor-kompliserte-barnevernssakene-er
   Den ferske erstatningsdommen fra Oslo tingrett viser hvordan barnets interesser kan komme i konflikt med foreldrenes interesser, mener barneombudet.
   rett24.no

   *

   John Terje Henriksen:
   Enda et offentlig stort F J O L S....

   Vibeche Molvik:
   Akkurat hjelpe de biologiske foreldrene til å kunne hjelpe og støtte sine egne barn det er omsorg for hele familien og samfunnet - hva skal vi ellers ha barnevernsarbeidere til ?

   Mai-brith Litland:
   Jeg tror hun bruker mørke briller og skylapper når hun leser om bv og alt det gale de gjør. Det resulterer i at hun ikke ser det. Hun bør ikke ut i offentligheten før hun har satt seg skikkelig inn i hvordan bv fungere. Hun bør lese bv`s egne lover og regler. De bør hun helst kunne før hun uttaler seg.

   Hans Tomter:
   Fullstendig udugelig!

   Anne Grete Juul Axelsson:
   Hvem sitter på toppen og styrer ALT ? Ingen som tørr å si hva mange av egentlig mener. De oppleves som at de "går rundt grøten".

   Terje Larssen:
   En av ondene i mange system e dem som påberoper sæ Definisjonsmakt! Å d kryr av dem! På tide med dyneløft!

   Tone Berg:
   Heller hvor uprofesjonelt etaten har fått rasere familier over det ganske land :( kvalmt!!!

   Oddvar Espegard:
   Takk for den Rune Fardal, helt enig!

   Lillian Stange:
   Ja hun har nok lært seg å bløffe .

   Charita Engelsrud:
   Tydelig bare en videre arroganse!!!
   Alle VET at det i de fleste saker IKKE har blitt tatt i bruk rettferdighet, hjelp og ressurser rettet imot barnet og familiens beste da det har ligget tilrette for store økonomiske interesser, statistikker og status innad i hele systemet!

   Rune Dybdahl:
   Alt er så komplisert når det kommer til politikere og byråkrater. Og da tenker man , hvordan har vi overlevd ti tusener av år. Når ble alt så komplisert at vi ikke lenger kan vise til medmesklighet og det beste for alle, ovenfor vårt eget folk lenger. Er vi tilbake til middelalderen.

   Rune L. Hansen:
   Er det komplisert å respektere og sikre barnets og foreldrenes og familiens umistelige og uavhendelige menneskerettigheter? Nei, det er jo ikke det. Det er bare viljen det kommer an på. Eller vet hun ikke hva umistelige og uavhendelige betyr? Og hvorfor aksepterer, bagatelliserer og fortier hun ødeleggelse av barn og foreldre i regi av den offentlige forvaltningens representanter?

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.12. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156560271186875

   Argumentet om at "tiden" fører til for tett tilknytning til fosterforeldrene til at tilbakeføring kan skje, er kraftig slått tilbake av Den Europeiske Menneskerettsdomstolen i Caldarau v Italia, premissene 85 og 86.

   *

   Hanne Judith Larsen Jacobsen:
   Foreldre er foreldre uansett, og vi barna føler tilknytning til våre foreldre uansett, at man knyttes til andre mennesker, er ofte fordi vi ikke har noe valg når vi ikke har foreldrene våre, vi er avhengig av de voksne inntil vi klarer oss selv.

   (...)
   Kjell Nygaard-Andersen:
   fyttirakkern så sleipe disse folka er, som ønsker å stjele barna fra gode foreldre og driver folk til sorg og selvmord. Ondskap er det rette navnet på hva de gjør :(

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.01. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156661420051875

   Til de det gjelder.

   Kopi: Offentlig.

   "NAV- skandalen", reiser en rekke ytterligere spørsmål som også må bringes til torgs, herunder den ekstreme forskjellsbehandlingen som vårt samfunn stilltiende har godtatt.

   For dette dreier seg ikke bare om et forvaltnings- og et rettssystem som har spilt fallitt mot de mindre ressurssterke grupperinger i samfunnet.

   Det dreier seg også om en synlig forskjellsbehandling som praktiseres av "eliten" i forvaltningen og i rettssystemet som er direkte horribel.

   La meg derfor vise til to konkrete eksempel som styrende politikere er blitt gjort kjent med gjennom en årrekke, uten at noen, uavhengig av partitilhørighet, har løftet en finger for å ta tak i.

   Det første eksempelet dreier seg om forskjellsbehandlingen av makthaverne Christian Bruusgaard / Svein Erik Stiansen v alenemoren, X.

   I 2010, ble det avdekket at daværdnede styreleder i Tilsynsrådet for advokater og partner i advokatfirmaet Thommessen, Christian Bruusgaard, hadde gitt forretningskameraten sin, Svein Erik Stiansen og hans revisorfirma, Stiansen & Co, lukrative revisjonskontrakter på minst 12 millioner kroner. Og det uten anbud.

   Bruusgard kunne ikke ha vært i god tro om regelverket, all den tid kona hans, advokat Bjørg Ven, på den tiden satt som leder i KOFA.

   Klagenemnda for offentlige anskaffelser, ref sak nr. 2009/229, slo i 2010 fast at Tilsynsrådet ved Bruusgaard, grovt uaktsom, hadde brutt loven gjennom en årrekke, og ila et gebyr på kr 400 000,-.

   Paradokset var at som følge av at Tilsynsrådet klarte å holde lovbruddene skjult i tilstrekkelig mange år, ble gebyrene redusert til kr 400 000 som følge av delvis foreldelse.

   Men, Stiansen slapp å betale tilbake en eneste krone av de drøye 12 millionene som han ulovlig hadde fått av forretningskameraten sin til seg og sitt firma.

   Den eneste konsekvensen var altså at staten betalte en bot til staten på kr 400 000.

   I samme periode, ble jeg kontaktet av alenemoren X. Hun hadde fått drøye 150 000 for mye ifølge NAV. Her var det, i motsetning til for Bruusgaard/ Stiansen, ingen nåde: Tilbakebetaling med renter og en ubetinget fengselsstraff på 30 dager.

   Når du holder dette opp mot hverandre, så ser man hvor groteskt urettferdig det norske samfunnet er.

   Legg til at:

   - Christian Bruusgaard, satt som styreformann i den perioden Veidekke ASA gjorde seg skyldig i omfattende kriminell virksomhet, og hvor selskapet ble ilagt bøter av Økokrim på kr 7, 5. millioner hver gjennom to runder.

   - At Christian Bruusgaard, mens han satt som styreleder i Veidekke ASA, inngikk oppdrag med sine egne private selskap med verdier på over 50 millioner kroner.

   - At Bruusgaard lot sin lønn/ honorar fra Tilsynsrådet gå inn i ”felleskassen” hos sitt private advokatfirma Thommessen, hvilket hadde som konsekvens at Thommessen har økonomisk interesse i hans arbeid i Tilsynsrådet, og at Thommessen aldri ble gransket. Selv ikke når firmaet hadde stilt sine kontoer til disposition slik at milliarder kunne flyte til diverse skatteparadis. For øvrig en praksis vår nåværende justitiarius
i Høyesterett, Toril M. Øie, beskyttet gjennom en dom i 2010.

   - Da Bruusgaard skulle granskes for de lovbrudd han som styreleder er domfelt for, så var det Tilsynsrådet som gransket ham.

   Så skjønner du at dette samfunnet er på ville veier. Det er det andre land ville ha kalt for mafiatilstander.

   Det andre eksempelet jeg vil henlede oppmerksomheten på, er hvordan de ansvarlige for lovbrudd får lov å granske seg selv.

   Da Bruusgaard skulle granskes for sine mange alvorlige lovbrudd, fikk han daværende varaformann, nåværende styreformann i Tilsynsrådet, Thomas Smedsvig til å foreta "granskningen".

   Bukken til havresekken, med andre ord, og da vet alle hvordan det gikk.

   For øvrig viser det seg at Thomas Smedsvig, som er partner i Arntzen De Besche, samtidig var eier av et annet advokatfirma enn den han utøvde sin virksomhet fra. Smedsvig har eid 25 % av aksjene til Advokat John Heitmann AS fra 2013 til desember 2018.

   Det fremgår følgende av domstolloven § 231. 2.ledd at:

   "I selskaper som driver advokatvirksomhet, kan bare personer som utøver en vesentlig del av sin yrkesaktivitet i selskapets tjeneste, eie andeler eller inneha verv som styremedlem eller varamedlem til styret"

   Med andre ord lukter det lovbrudd også her, men det er vel ikke så farlig så lenge det er "eliten" som holder på?

   Tilsynsrådet har, i mange år , fått holde på med det som virker å være den renest mafiavirkomhet, og nå er det på tide å få en slutt på dette.

   Og nå ser vi at regjeringen oppnevner sitt eget granskningsutvalg, hvor det i høyeste grad kan stilles spørsmål med habiliteten til i alle fall to av medlemmene. Lederen for granskingsutvalget er sogar medforfatter med regjeringens prosessfullmektig, Fredrik Sejersted , til boka EØS- rett og de kjenner hverandre godt.

   Men, slik er det:

   Det er en lov for "eliten", og en helt annen for Ola og Kari.

   Bergen, den 10.1.20

   Marius Reikerås

   *

   Vidar Fagerholt:
   Dette avslører en forskjellsbehandling som i sin natur er et resultat av aksepterte lovbrudd

   
---
---

   Marius Reikerås, 10.01. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156661384486875

   Toril Marie Øie, er sjef for Høyesterett, og nummer fire på maktstigen i Norge.

   Hun var eller skulle ha vært klar over Tolley-dommen, og ikke minst tidligere internasjonal rettspraksis på trygdeområdet. Praksis som strekker seg 50 år tilbake i tid.

   Likevel dømte hun, sammen med sine kollegaer, en mann til fengsel i 75 dager fordi hun bevisst så vekk fra internasjonal rettspraksis som har forrang for norsk lov.

   Spørsmålet er:

   Skal et slikt justismord passere konsekvensløst, bare fordi hun har en av Norges mektigste maktposisjoner?

   *

   Christian Daae-Hansen:
   Det er ganske alvorlig egentlig, en situasjon en rettsstat ikke kan akseptere om den fortsatt skal være en rettsstat.

   Hanne Rønningen:
   I følge mennesker i maktposisjoners eget argument overfor den allminnelige borger, er svaret et klart nei!

   Åsmund Svendsen:
   Det er vel ikke bare nav at de dømmer feil hele systemet består jo av folk som har manglende og lite kunnskap Vi har ingen rettsstat Norge

   (...)
   May-Brith Haugan:
   Ansvarliggjør de offentlige tjenestemenn som begår lovbrudd mot enkeltmennesker. Likhet for loven! Stortinget må reagere

   Lillian Stange:
   Det er jo bare kriminelle som styrer dette landet viser det seg .

   Morten Kråkvik:
   RIKSRETT, Marius Reikerås. RIKSRETT!!!!!

   Bjarte Birgerson Klausen:
   Absolutt NEI. Tvert imot så burde en i en slik stilling som avgjør ovenfor andre om hva som er rett og galt, blitt straffet hardt. Samt saumfart i detaljer alle sine avgjørelser opp igjennom tidene.

   Grete Elisabeth Haarstad:
   Helt sjukt og helt grotekst

   Oddbjørn Melberg:
   Disse dommerne bør stilles for riksrett og dømmes til livsvarig fengsel. Dette er på nivå med Naziretten de disse dommerne har bedrevet.

   Mona Benum:
   De kan bare beklage. Over hele fjøla. Igjen og igjen. Og mener de dermed skal slippe unna. De skal rydde opp å gjøre opp for seg. Med hva? Tilføre nav og trygderetten flere millioner, fra fellesskapets ressurser. Samt erstatning fra samme kasse. Samtidig som de skal spare i nav, når de fratar syke mennesker deres inntektssikring. Og støvsuger samtlige ordninger, til det minimale, som ingen kan lev av.
Hvem av disse dømte kunne be om unnskyldning? Ingen, de fikk værsågod bli dømt til fengsel, samt tilbakebetale.
   La de ansvarlige tilbakebetal lønna si, samt forlate sin post og straffeforfølges. Likhet for loven.
   De stiller krav til alle andre, med plikter om å sette seg inn i alle lover og regler. Selv forstår de ikke hva de holder på med. Og selv om de blir fortalt at de gjør feil, fortsetter de i samme sporet. Fordi de nekter for å ta feil. Maktbegjæret deres er større enn alt annet.
   Det florerer av overbetalte direktører i disse etatene, som ikke kan jobben sin. De tror de handler i god tro. Selv når de bare tror og ikke vet, fortsetter de. Og etterpå har de tillit til hverandre, og klamrer seg fast til jobbene sine. Det er ei skam, at de i det hele tatt viser seg fram i offentlighet.
   De vil aldri kunne gjenopprette noen tillit.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/2920904957960159/

   Elzbieta Lemaniak:
   Ja fordi lover gjelder ikke i Norge og domstolene er en sirkus.

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, lørdag 11. januar 2020: 

   Mørkt, vått, yr, vind og omkring 4 til 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Vått, yr, dis, vind og omkring 7 til 8 pluss-grader utover formiddagen. Med mye nedbør utover eftermiddagen. Mørkt, vått og omtrent uten nedbør klokken 18. Tildels med lett yr frem mot klokken 20. Og med 6 til 7 pluss-grader videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 11.01. 2020 via Human Rights Understanding (multi-lingual):
   https://www.facebook.com/groups/188229141585377/?multi_permalinks=727827507625535

   Når dumhet blir til ondskap - og ondskap blir til dumhet

   Tidvis stedvis og i forskjellig grad skjer det at mennesker mentalt og systematisk oppfører seg dårlig og meget dårlig mot hverandre. Medmenneskelighet har da i forskjellig grad og i forskjellige tidsrom og samfunn blitt fraværende. Med katastrofale konsekvenser særlig for de forurettede.

   Samtidig har den erkjennende verden stadig bedre og mere forstått at det ikke skal være slik. At det ikke skal være slik at dumhet og ondskap styrer og bestemmer. Men at medmenneskelig sannhet og rettferdighet er et behov og en nødvendighet for alle og enhver.

   Denne helt sentrale erkjennelse har stadig tydeligere blitt stadfestet i og for mennesker og menneskelige samfunn, til tross for dumhet, ondskap og hovmod sine forsøk på å sabotere dette. Uvitenhet, ondskap og hovmod kan være katastrofalt i forskjellig grad og på mange forskjellige måter.

   Denne meget viktige erkjennelse har lenge vært sentral for de fleste mennesker og deres kulturer rundt omkring i verden.

   Også i jødedommen og i kristendommen. I 3. Mosebok 19.18 i Bibelens GT står det blandt annet, at: "Du skal elske din neste som deg selv." Men dette betyr selvfølgelig ikke at noen skal elske noens urette handlinger. 

   Den rabbinske tradisjon samlet den skriftlige og den muntlige lov i 613 bud, 365 forbud – like mange som det er dager i et år – og 248 påbud, like mange som det er ben i menneskekroppen. Den lærde rabbi Hillel, som dødde da Jesus var i tenårene, resymerte dem alle i følgende ord til en konvertitt: "Ikke gjør mot din neste det du ikke vil at noen skal gjøre mot deg selv – dette er hele Loven i en sum. Resten er kommentarer." (Talmud Shabbat, 31a).

   Jesus utdyper dette i Bibelens NT hvor han blandt annet sier (i Matt 7, 12), at: "Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene i en sum."

   En kjerne i jødedommens og kristendommen er De 10 bud. Blandt annet i samtale med en rik, ung mann, videre i NT, understreker Jesus De 10 budene. Mannen spør Jesus: "Hva skal jeg gjøre for å få del i det evige liv? Jesus svarer: Budene kjenner du: du skal ikke drepe, ikke bryte ekteskapet, ikke stjele, ikke avlegge falsk vitnesbyrd, ikke bedra noen; du skal hedre din far og din mor." Og videre i NT sier Jesus: "Jeg er ikke kommet for å oppheve loven, men for å oppfylle den." Og: "Du skal elske Herren din Gud, av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av hele ditt sinn. Dette er det første og det største bud. Men det annet er det første likt: Du skal elske din neste som deg selv."

   Også i blandt annet hinduismen blir direkte det samme sagt, at: "Dette er pliktens sum: gjør aldri mot andre noe som ville volde smerte dersom det ble gjort mot deg." (Mahabharata, 5:1517).

   Og blandt annet i zoroastrismen, hvor det blir sagt, at: "Bare det menneske er godt som avstår fra å gjøre noe mot andre som det ikke finner godt for seg selv." (Zarathustra: Dadistan-i-dinik, 94:5).

   Og sagt med konfusianismen: "Gjør ditt beste for å behandle andre slik du ville ønske å bli behandlet selv." (Mencius VII. A.4).

   Dette og dets videreføringer som historisk og globalt er medmenneskelighetens, nestekjærlighetens og rettferdighetens fremste prinsipp, er en lovbestemmelse som tidvis har vært håndhevet på forskjellige måter, forfalsket, misforstått, eller mere eller mindre vellykket. Ofte uten å ha vært særlig vellykket, i regi av forskjellige forvaltninger, mennesker, instanser og regimer. Fordi det alltid har vært slik at politiske nepotismer har eller lager sine egne lover og avgjørelser uten reell respekt for de felles-menneskelige og medmennesker. Dumme, grådige, falske eller onde nok så betyr reell lov og menneskeliv lite eller ingenting.

   Med viten om mangt av bestialitet, erfaringer og erkjennelser fra hele verden fremkom utover 1900-tallet menneskeretts-konvensjonene som en nødvendighet som ble bejublet og ratifisert av nærsagt alle og enhver. De samme felles-menneskelige nødvendige, umistelige og uavhendelige menneskerettigheter for absolutt enhver ble nu både internasjonalt og nasjonalt lovbestemt. Forpliktende enhver offentlig forvaltning og ethvert menneske til denne nødvendige og selvfølgelige respekt for medmenneskelighet. Forståelsen og ideen hadde meget lenge vært underveis og ble nu til et faktum. Motstanden var liten eller skjult bak dobbel-moral. Verden var blitt stadig mere globalt kommuniserende, og er det fortsatt. Ordets, men også babbelets, tid ble og er et stadig mere omfattende faktum.

   Hva kunne nu videre gå galt, og hvordan og hvor lenge?

   Dagens Norge er et groteskt eksempel på hva som skjer når den offentlige forvaltningen besettes av mennesker og nepotismer som har helt andre hensikter enn nestekjærlighet, sannhet og rettferdighet. Mennesker og sær-interesser som selv vil ha makt i steden for menneskerettighetene, men som ikke våger å si det høyt eller sant. Og som gjør den offentlige forvaltningen til et makt-spill om karriærer, sær-interesser og penger - som beskyttes, og beskytter seg selv, særlig for ikke å bli straffeforfulgt.

   Kristendommen var og er solid grunnlovs-beskyttet i Norge - og også menneskeretts-konvensjonene ble fortløpende det. Fordi de og det hele ikke er i konflikt med hverandre. Og også fordi det både gir et godt rykte og et godt selv-bilde. Menneskeretts-konvensjonene er en medmenneskelig selvfølgelighet og nødvendighet. Og kristendommen har nu lenge vært verdens største folkebevegelse, omfattende hykleri og forfølgelser til tross.

   Hykleri er dobbel-moral - og hykleriet i Norge gjorde politisk stadig mere kristendommen til anti-kristendom og i praksis omtrent avskaffet og forbudt. Noe som i praksis også skjedde med menneskeretts-konvensjonene. De fikk politisk akseptert og bestemt alle og alt i praksis et innhold stadig mere motsatt sitt reelle innhold. Det høres brutalt og groteskt ut - og det er det også. Og for mange for utrolig, til å kunne være sant.
For mange handler det om å late som man vet - og det å late som man ikke vet - og det å ikke ville vite - og om hovmod, vilkårlighet, makt og propaganda. Hykleri og falskhet har særlig gode vilkår i samfunn hvor menneskeretts-konvensjonene bagatelliseres, forfalskes eller neglisjeres.

   Det er i menneskeretts-konvensjonene lovbestemt - at: "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Menneskeretts-konvensjonene har blandt annet også lovbestemt, at: "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse." For folk, anstendighet og kulturer rundt omkring i verden har dette alltid vært, og er, en meget viktig og sentral selvfølgelighet. Reell og uforfalsket respekt for nestekjærlighet, foreldrene og naturlig familie er en naturlig nødvendighet for ethvert menneske og menneskelig samfunn. Men respekteres ikke av terror regimer, dumhet eller hykleri.

   Terror regimer, dumhet og hykleri er smittsomme og ødeleggende makt-faktorer. En av disse, er det såkalte Barnevernet (CPS). 
Si eller gjør noe de ikke liker eller er uenige i, så tar de barna dine. De kaller det så "barnets beste" og sin kompetanse, for de vet at ingen ønsker, makter eller kan protestere. Absolutt hva som helst kan de kalle "barnets beste", enda uten å bli arrestert. Å mishandle medmennesker, både barn og foreldre, først og fremst ved å kidnappe, torturere og selge de, er hva de kaller "barnets beste".

   Å frata medmennesker, barna og foreldrene deres menneskerettigheter er hva kidnapper-virksomheten kaller for "barnets beste". Barnekonvensjonen (og alle de andre felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene) sier at alle menneskerettigheter er og skal være umistelige og uavhendelige for ethvert menneske, men kidnapper-virksomheten later som at de ikke vet eller forstår.

   Kidnapper-virksomheten har sine egne "menneskerettigheter", som alle er det motsatte av hva menneskeretts-konvensjonene har lovbestemt. Kidnapper-virksomhetens "menneskerettigheter" er alle vilkårlighet og er alle forfalskninger, beskyttet av en politisk nepotisme og av sær-interesser og deres propaganda og medspillere. Denne kidnapper-virksomheten er bestialsk, men som alle andre former for menneskehandel og folkemord er den også til nytte og glede for mange. Bare ikke for barna og deres kidnappede foreldre eller for anstendige mennesker.

   Kidnapper-virksomheten selv og dens medspillere og dirigenter later som at de ikke vet den ødeleggelse de utsetter barna, foreldrene og samfunnet for. Og later som at det å ødelegge umistelige og uavhendelige mennekerettigheter er lovlig og rett og riktig og godt for noe og noen.

   
Men det er ikke slik at en noens menneskerettighet eller vilkårlighet kan ugyldiggjøre en annen noens menneskerettighet. Enhver menneskerettighet skal for absolutt enhver være likeverdig og umistelig og uavhendelig, sier menneskeretts-konvensjonene. Og er og skal selvfølgelig også være uforfalsket og gjeldende lov og rett som alltid av enhver skal respekteres. Respekteres alltid også i og for nøds-tilfeller (emergency), når det er tvingende nødvendig med et mildest og kortest mulig unntak.

   
Norges grunnlov fikk for ikke lenge siden (antagligvis efter internasjonalt berettiget press) lovbestemt, som paragraf 94, at: "Ingen må fengsles eller berøves friheten på annen måte uten i lovbestemte tilfeller og på den måte som lovene foreskriver. Frihetsberøvelsen må være nødvendig og ikke utgjøre et uforholdsmessig inngrep." Sitat slutt. Selv om også dette i henhold til menneskeretts-konvensjonene og lovlig straffelovgivning er en selvfølgelighet, så ble det her og slik i tillegg ytterligere lovbestemt - for enda mere å bli forstått. Blandt annet har Barnekonvensjonen lovbestemt, i Art 37, at: "frihetsberøvelse eller fengsling av et barn skal skje på lovlig måte og skal bare benyttes som en siste utvei og for et kortest mulig tidsrom".

   Det er også i henhold til menneskeretts-konvensjonene, medmenneskelighet og The Rule of Law, en selvfølgelighet at enhver lovbestemmelse og avgjørelse må være lovlig for å kunne være lovlig og gyldig - det vil si må være i samsvar med lex superior (som er og skal være menneskeretts-konvensjonene).

   De uforfalskede felles-menneskelige menneskerettighetene, alle og enhver av de, er basis nødvendigheter for ethvert menneske og samfunn.

   Unnlates real-kompetent straffeforfølgelse, reperasjon, inklusivt også personlig ansvar for enhver menneskeretts-krenkelse i regi av den offentlige forvaltningen så vil det og må det gå katastrofalt galt, om enn i forskjellig omfang. Og vil det smitte og indoktrinere og gjøre samfunnet stadig verre og ødelegge mere i verden.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/2589249484534646/

   Kirsten Leikny Femundsenden:
   Fantastisk og ryddig beskrevet. Deler, håper det er ok. ! <3

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   Deler også, veldig mye bra :)

   ️Marthe Karin Hoel:
   !

   
---
---

   Rune L. Hansen, 11.01. 2020:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10218034008376518

   Menneskerettighetene er bare vilkårlighet hvis ikke offentlige menneskeretts-krenkelser straffeforfølges.

   *

   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, søndag 12. januar 2020: 

   Vått og omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Stort sett overskyet og omkring 4 pluss-grader utover dagen. Mørkt, litt yr og omkring 3 pluss-grader klokken 20. Yr og 2 pluss-grader frem mot klokken 22 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 12.01. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156666834661875

   I går så vi at norske dommere og advokater hadde reist til Polen, for å markere sin avsky mot de de mener er brudd på polske domstolers uavhengighet.

   Men, hvordan står det til her hjemme, når vi er så raske med å moralisere overfor alle andre?

   I Norge gjelder ikke den samme loven for juristeliten, som den gjør for deg.

   De gjør som de vil, og beskytter hverandre, akkurat som mafiaen.

   Forskjellen er bare at i andre land kaller man en spade for en spade, mens her på berget er vi forsøkt hjernevasket av den samme juristelitens makt og grådighet.

   Pent innpakket i fine dresser, og et tilsynelatende eksklusivt ordforråd.

   Ta en titt på de ti- punktene under:

   1.

   Partner i Thommessen og tidligere styreleder i Tilsynsrådet, advokat Christian Bruusgaard, er gift med advokat Bjørg Ven, partner i advokatfirmaet Haavind.

   Paradokset var at da Bruusgaard og Tilsynsrådet ble bøtelagt for å tildele kontrakter til forretningskameraten sin, Svein E. Stiansen, uten anbud, så var det hans kone som satt som leder av KOFA.

   Boten ligger her:

   http://www.kofa.no/no/Avgjorte-saker/2010/2009229/

   Men, det som i realiteten var å regne som en bot for grov korrupsjon begått av Tilsynsrådet var ikke noe problem, så lenge det var dine skattepenger som gikk med på å finansiere boten som Tilsynsrådet for advokater fikk.

   Utover den symbolske boten, fikk dette aldri noen konsekvenser.

   Til sammenlikning fikk en enslig ung mor 30 dager ubetinget fengsel, for å ha fått drøye 100 000 for mye av NAV i samme tidsrom. I tillegg måtte hun tilbakebetale hele beløpet med renter. Det måtte selvsagt ikke juristeliten.

   2.

   Partner i Thommessen, Eva Kristine Schei, er gift med tidligere høyesterettsjustitiarius Tore Schei.

   3.

   Tidligere partner i Thommessen, Christian Lund, nå dommer i Borgarting, er gift med tidligere NHO-leder, Kristin Skogen Lund.

   4.

   Tidligere partner i Thommessen, Arne Ringnes, er nå dommer i Høyesterett.

   5.

   Tidligere partner i advokatfirmaet Thommessen, Frode Elgesem, er gift med Advokatforeningens generalsekretær, Merete Smith (datter av tidligere.høyesterettsjustitiarius Carsten Smith.)

   Elgesem fikk med seg Tore Schei over i det skandaleomsuste selskapet, ILPI, se vedlagte link fra VG, som oppsummerer det meste:

   https://www.vg.no/nyheter/meninger/ilpi/ilpi-en-skandale/a/23818515/

   De har altså fått millioner av kroner de aldri var berettiget til.

   Men å tilbakebetale eller andre konsekvenser?

   Nei, selvsagt ikke. I stedet ble han dommer i Borgarting lagmannsrett.

   6.

   Tidligere partner i Thommessen, Sverre Koch, var tiltalt av Økokrim for skatteunndragelser/overførsler til skatteparadis.

   Han ble frikjent, og skal dermed selvsagt anses som uskyldig.

   Likefullt er det å konstatere at Tilsynsrådet har inndratt eller suspendert lisensen til andre advokater for langt mindre forhold enn hva Koch sto tiltalt for, og som også senere er blitt frikjent.

   For Koch fikk tiltalen aldri noen konsekvens for hans lisens.

   7.

   Høyesterett reddet sine venner og familiemedlemmer i Thommessen julen 2010, da de nektet å gi skattemyndighetene innsyn i Thommessens klientkonto i forbindelse med overførsler i milliardklassen til diverse skatteparadis, se link:

   http://advokat.mobi/HR-2010-02212-A

   8.

   Nåværende høyesterettsjustitiarius, Toril Marie Øie, var førstvoterende i Høyesterett da denne eventyrlige gavepakken ble servert, og som følgelig hadde stor betydning for daværende høyesterettsjustitiarius Tore Schei sin kone, partner i Thommessen, Kristine Schei, for Bruusgaard, og for alle de andre partnere i Thommessen.

   9.

   Advokatfirmaet Thommessen ble i sistnevnte sak representert av advokat Erik Keiserud (Hjort), daværende leder i Advokatforeningen.

   Han ga for øvrig daværende Justisminister, Anders Anundsen råd, da ny justitiarius i Høyesterett skulle velges.

   Og valget falt på Øie, som hadde gitt ham og Thommessen denne gavepakken.

   10.

   Tilbake til forrige leder i Advokatforeningen, Berit Reiss Andersen.

   Hun har for alvor avslørt de tette bånd mellom Advokatforeningen og Tilsynsrådet for advokater.

   Ved å avsløre seg på telefon, i det som være en av tidenes telefontabber.

   Så om du tror Norge er rettferdig? Tro om igjen.

   *

   Marina Zucchino:
   !!! !!! 

   Leif Arne Heimro:
   Gjennomsyret av korrupsjon :(

   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, mandag 13. januar 2020: 

   Mørkt, vått, tildels yr og omkring 2 til 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Fra vestlig tildels oppmot halvt og helt overskyet, noe yr og omkring 4 pluss-grader utover formiddagen. Med omkring 5 pluss-grader utover eftermiddagen. Nesten mørkt, noe bris og 4 pluss-grader klokken 17. Mørkt, vind og litt yr frem mot klokken 22. Med 5 pluss-grader videre mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 13.01. 2020 via Human Rights Understanding (multi-lingual):
   https://www.facebook.com/groups/188229141585377/permalink/729891587419127/

   Ethvert justismord avslører både kriminelt hovmod og kriminell inkompetanse.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10218052637162226

   Ann-Jorid Storjord:
   Et hvert justismord avslører en alvorlig svikt i rettssystemet.

   Rune L. Hansen:
   Ethvert menneske er selvstendig forpliktet til å respektere enhvers alle menneskerettigheter, Ann-Jorid Storjord.

   Ann-Jorid Storjord:
   Rune L. Hansen si det til domstolen.

   Rune L. Hansen:
   Menneskeretts-konvensjonene sier det klart og tydelig til ethvert menneske, Ann-Jorid Storjord.

   Ann-Jorid Storjord:
   Rune L. Hansen etter noen runder

   Rune L. Hansen:
   Blandt annet med følgende ord, fra Menneskerettserklæringen:
   "Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, (...)
   kunngjør
   Generalforsamlingen
   nå denne Verdenserklæring om menneskerettighetene som et felles mål for alle folk og alle nasjoner, for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blant folkene i medlemsstatene selv og blant folkene i de områder som står under deres overhøyhet. (...)
   Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art".

   Ann-Jorid Storjord:
   Rune L. Hansen dette er jeg selvfølgelig klar over.

   Rune L. Hansen:
   Det bør jo leses nøye, ydmykt og presist, uten forhastede slutninger.

   Ann-Jorid Storjord:
   Rune L. Hansen nei. Det er klar tale.

   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, tirsdag 14. januar 2020: 

   Mørkt, vått, tildels regn og yr og noe vind og omkring 5 til 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis overskyet, spredt tildels hagl, regn og yr og omkring 4 til 5 pluss-grader utover dagen. Mørkt med yr og 4 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, onsdag 15. januar 2020: 

   Mørkt, vått, lett yr og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute frem mot 03-tiden i natt. Med mindre nedbør videre utover natten. Overskyet, vått, tildels nedbør og omkring 4 til 6 pluss-grader utover formiddagen. Omtrent det samme videre utover dagen. Med jevnt nokså mye nedbør utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---


   Rune L. Hansen, 15.01. 2020 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/?multi_permalinks=2878546332166277

   Menneskeretts-konvensjonene er og skal være lex superior, alltid.

   Lar man noens menneskerettighet drukne i og for underliggende eller andre saksforhold så ødelegges i praksis menneskerettighetene.

   Ethvert menneske er alltid selvstendig forpliktet til å respektere enhvers alle menneskerettigheter, sier menneskeretts-konvensjonene.

   Og at enhver menneskerettighet alltid for ethvert menneske er og skal være umistelig og uavhendelig.

   Dette er og skal uforfalsket være den ukrenkelige og vesentligste basis og faktor i og for ethvert samfunn.

   Og at enhver offentlig menneskeretts-krenkelse real-kompetent straffeforfølges og repareres er alltid en selvfølgelighet og nødvendighet.

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 15.01. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156673878736875

   Kjell Ingolf Ropstad jubler over at Norge nå henter ut IS-mødre og deres barn, samtidig som han, med viten, fortsetter å krenke menneskerettene til familier som aldri har gjort noe galt.

   Dette skrev jeg i kommetarfeltet hans etter at han jublet over "IS-seieren":

   Men barn og mødre som aldri har gjort noe kriminelt, men blitt adskilt av norske myndigheter i strid med menneskerettene, de bryr du deg ikke om, Kjell Ingolf Ropstad.
 
   Norge er domfelt fire ganger i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen på din post, og til nå har verken du eller den sittende regjering løftet en finger for å påbegynne den reparasjonsprosessen som du har det konstitusjonelle ansvaret for.

   Forstår du hvordan disse familiene opplever det, når du vier din tid til IS- mødre som har bidratt til å begå noen av de mest grusomme forbrytelsene i menneskehetens historie?

   *

   Solfrid Sandøy:
   Så braaa Marius Reikerås, men det er bare så synd denne mannen bryr seg ikke om oss som vært offer for Bv i mange år :( :( :(

   Oddny Andersdatter Husby Gustad:
   Det er SKANDALE rett og slett !

   Inger Løvetann Krogh:
   Tar denne Marius Reikerås

   Gunn Tove Forsmo:
   Dem tjener penger på og hente og må betale for galskapen til norske foreldre,nu må folket skjønne hvor galt det er.

   Inger Løvetann Krogh:
   Gunn Tove Forsmo de skjønner det ikke før de selv blir berørt. Herregud , stans verden , jeg vil av !!!!

   Rune L. Hansen:
   Det er ikke noe mysterium at det er drepende for barn å kidnappes fra sine foreldre. Som det også er det for foreldrene. Ethvert anstendig og ikke indoktrinert menneske vet denne selvfølgelighet. Også at det er lettere for barn og foreldre å forholde seg til naturlige dødsfall. Slik har det vært og er det i alle kulturer. Og det er et mylder av adekvate vitnesbyrd og statistikker som bekrefter dette faktum.

   Rune L. Hansen:
   Det er bare mentale monstre som fangeholder andre sine barn uten barnas og foreldrenes aksept! Om de i tillegg betales eller tar seg betalt for det så er de monstre som bedriver menneskehandel og grov menneske-mishandling!
   I henhold til menneskeretts-konvensjonene så er det de naturlige foreldrene som likeverdig er barnets myndighet - og ikke politiske eller offentlige myndigheter. Og er dette - og skal alltid være - en alltid umistelig og uavhendelige menneskerettighet. Som det også alltid har vært og er i natur-retten og folke-retten.

   Mildrid Husby:
   Jeg skjønner ikke at dere orker å snakke så pent om denne mannen som er et uttyske av rang og den mest useriøse politiker jeg vet om. Mer skade enn han har gjort er det vel vanskelig å gjøre mot folk.

   
---
---

   Marius Reikerås, 14.01. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156672644416875

   Here are some of the children who have died, while being placed in public care with the refusals to be reunited with their biological families:

   - August 2019: 16 year old, Shada, dies at Stendi, a child welfare institution on Vassøy, just outside Stavanger.

   - 2017: Hanne and "Marie" die at Vestlundveien youth center in an overdose.

   - 2016: A 12 year old girl dies in her bed, in a foster home in Sogn og Fjordane county.

   - 2012: A 17 year old girl escaped from a child welfare institution in Hordaland and was found dead just outside Stavanger

   - 2010: A 15-year-old, Ragnhild , escapes from a child welfare institution in Bergen and dies in an overdose

   - 2009: A 16 year old boy, Knut Michael, dies at Nordre Kråkerud, a child welfare institution in Spydeberg

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 14.01. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156672764036875

   On September 24, 2019, Trude Lobben wanted to give her son a card, congratulating him with the victory in the European Court of Human Rights, and the fact that his 11th birthday was coming up on September 25.

   The Principal at the school, refused her to pass on the greetings.

   Later that day, she put the same card in the mailbox where her son lives.

   The state responded the day after, by issuing a restraining order, denying her and the son any contact until March 24, 2020.

   The restraining order has been approved by the Drammen City Court, Borgarting High Court and the Norwegian Supreme Court.

   In other words, exactly the same courts that violated her and her sons rights under Article 8 of the Convention.

   *

   Øyvor Nesbakken:
   Tragikomiskt

   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, torsdag 16. januar 2020: 

   Mørkt, omkring 5 til 7 pluss-grader Celsius og lite nedbør her ute i natt. Overskyet og omkring 7 til 8 pluss-grader utover formiddagen. Med noe bris utover eftermiddagen. Med et vind-drag utover kvelden frem mot klokken 22. Med yr og regn mot midnatt.
   
---
---

   Heidi Elisabeth Jensen, 16.01. 2020 har delt et minne:
   https://www.facebook.com/heidielisabeth.jensen.9/posts/2545166119139207

   Rune L. Hansen, 26.12. 2015:

   NIBR rapport barnevernet 1990-2002:

   953 norske fedre og 438 mødre valgte å ta sitt eget liv i fortvilelse over tapet av sine barn.

   Ansatte i barnevernet er personlig ansvarlig for at disse mennesker begikk selvmord. Når skal de straffeforfølges og navngis?

   *

   Rune L. Hansen:
   Og enda flere er medansvarlige. :(

   
---

---

   Marius Reikerås, 16.01. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156678223786875

   Til de det gjelder.

   Kopi: Offentlig.

   NAV- skandalen og barnevernssakene i Den europeiske Menneskerettsdomstolen, som for øvrig bare er toppen av et isfjell, er i realiteten gigantiske rettsskandaler hvor det primært er rettssystemet vårt som har sviktet. Og det helt opp til Høyesterett.

   Eksempelvis har Høyesterett selv dømt i NAV- saken fra 2017, der en uskyldig mann ble fengslet i 75 dager. Også høyesterettsjustitiarius var med på denne saken.

   Hva gjelder de mange domfellelsene av Norge i EMD i barnevernssaker, fem til nå siden september 2018, er høyesterettsdommer Bergljot Webster involvert i tre av disse, og hun er også involvert i flere av de saker som nå venter på å bli pådømt, herunder Ensby- saken.

   Dette viser behovet for en fornyet debatt om det samfunnsansvaret som Høyesterett har.

   Vi kan ikke leve med at så mange mennesker får livskvaliteten sin ødelagt som følge at heller ikke Høyesterett gjør den jobben de er primært er satt til å gjøre:

   Beskytte borgerne mot offentlige maktovergrep.

   Høyesterett er selvsagt godt kjent med at Norge ble domfelt av storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen i Lobben- saken.

   Staten, herunder Høyesterett, er å regne som et rettssubjekt i forhold til å respektere våre internasjonale forpliktelser, herunder reparasjonsplikten.

   Primo desember 2019, sendte Trude Lobben gjenåpningsbegjæring til Høyesterett som følge av storkammerdommen.

   Da Lobben ikke hørte noe, ble det, den 6. januar, sendt en henvendelse til Høyesterett på hva som var status i saken. Denne henvendelsen ble sendt fra advokat Gisken Brungot.

   Først den 14 januar ble henvendelsen besvart fra nestleder i juridisk utredningsenhet i Høyesterett, Christine Skjebstad Weigård

   Her skriver hun:

   "Advokat Brungot,

   Jeg viser til din henvendelse 6. januar 2020 og beklager noe sen tilbakemelding. Vi har gjennomgått arkivene våre, men kan ikke se å ha mottatt noen begjæring 3. desember 2019."

   Kort tid etter, kommer Skjebstad Weigård med kontramelding, hvor hun skriver følgende:

   "Advokat Brungot,

   Du kan se bort fra min forrige e-post. Jeg så først nå at vi mottok en begjæring om gjenåpning i går, 13. januar 2020. Den er datert 3. desember 2019. Saken vil bli innregistrert her senest i løpet av morgendagen og blir da tilgjengelig i Aktørportalen." 

   Konsekvensen av dette, er at Trudy Lobben sin sak er blitt nesten 1 1/2 måned forsinket, som følge av det som kan virke som svikt i Høyesteretts innregistreringsrutiner.

   I Emre v Sveits nr.2, der Sveits ble dømt for brudd på EMK Artikkel 8 i konjunksjon med EMK Artikkel 46, viser EMD til storkammerdommen Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) (no. 2) premiss 90 hvor det heter:

   "In other words, the reopening of proceedings that have infringed the Convention is not an end in itself; it is simply a means – albeit a key means – that may be used for a particular purpose, namely the full and proper execution of the Court’s judgments."

   Med andre ord, er gjenåpningen av de krenkelser som Norge er dømt for et virkemiddel sentralt for å oppnå et fullstendig utøvelse av storkammerdommen.

   Når Norge nå, her ved Høyesterett, har latt saken unødig ligge i 1 1/2 måned , så er det en betydelig forsinkelse av den forpliktelsen Norge har til å utføre restitutio in integrum.

   Bergen, den 16.1.2020.

   Marius Reikerås

   *

   Elzbieta Lemaniak:
   Jeg tror ikke at det er svikt i innregistreringsrutiner men bevist trenering. Jeg opplevde ifm. begjæring av innsyn i rettsforlik at en konsulent i Frostating lagmannsrett latet at saken ikke ble anket. Hun kunne umulig ikke vist at dette ikke var tilfelle

   Dag Vidar Madsen:
   Det ser rett og slett ut til at disse dommerne i Høyesterett går på autopilot, og ikke følger aktivt med på hva som skjer rundt omkring i verden?

   Rolf Schou:
   Dag Vidar Madsen Ødelagt norsk rettsystem, fra bunn til topp! :(

   Dag Vidar Madsen:
   Innfør direkte demokrati og innfør en ny grunnlov som vanlige folk kan forstå. Det hadde vært en god start på en bedre fremtid for oss alle.

   Elzbieta Lemaniak:
   Dommere i HøyesteUrett deltar ikke i avgjørelser. Noen skriver bare navn på tre dommere. Herman Berge oppdaget det og må bo i eksil.

   Rune L. Hansen:
   Angående det samfunns-ansvar dommerne har, så er det selvfølgelig enda viktigere at dommere som har krenket en menneskerettighet blir real-kompetent straffeforfulgt enn de andre som har medvirket. Hadde de vært ydmyke, medmenneskelige og lovlydige så hadde ingen av de medvirket i eller for å krenke en menneskerettighet!

   Rune L. Hansen:
   PS: En sikker måte å ødelegge et land på, er å ikke real-kompetent straffeforfølge offentlige menneskeretts-krenkelser.

   
---
---

   Marius Reikerås, 16.01. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156676699266875

   However, the reopening procedure must also afford the authorities of the respondent State the opportunity to abide by the conclusions and the spirit of the Court judgment being executed, while complying with the procedural safeguards in the Convention.

   In other words, the reopening of proceedings that have infringed the Convention is not an end in itself; it is simply a means – albeit a key means – that may be used for a particular purpose, namely the full and proper execution of the Court’s judgments.

   *

   
---

---

   Marius Reikerås, 16.01. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156678175296875

   – Hvordan synes du barnevernministeren har håndtert situasjonen Norge og barnevernet er i, opp mot dommene i EMD?

   – Jeg synes han håndterer barnevernssaker veldig dårlig. Det har kommet kritikk fra offentlige utvalg, tilsynsmyndigheter, menneskerettsjurister og barnevernadvokater. Det er massiv kritikk som peker på at kursen må endres. Barnevernministeren velger å ikke lytte. Han forholder seg bare til sitt eget direktorat og vil avgjøre alt i departementet. Det kaller jeg sololøp, sier Henriksen

   *

   Wera Lundgrenn:
   Arrogant til det skammelige

   Tone Adamsson:
   ett ord arogant

   Vigdis Nygård:
   Tone Adamsson hovmod står for FALL!!!

   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, fredag 17. januar 2020: 

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--18--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--19-- 
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--20--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--21--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--22--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--23--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, fredag 24. januar 2020:

   
---
---

   
---   
---

   
---
---

   
---
--- 


   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--25--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--26--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--27--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****


--28--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--29--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--30--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--31--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq