----- Denne side: db202002.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. --- 
----- 
---  Februar 2020 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 01. februar 2020:

   Mørkt, vått, tildels yr og omkring 7 til 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, lett yr og omkring 6 til 8 pluss-grader utover formiddagen. Med yr og regn utover eftermiddagen og nesten mørkt og ned til omkring 4 pluss-grader med nedbør klokken 17.30. Mørkt, vått og omkring 3 og 2 pluss-grader omkring 21-tiden. Med lett yr og 3 til 4 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.02. 2020, via Menneskerettsdomstolen Norge Info:
   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/?multi_permalinks=2647173945319741

   Det er massivt med offentlige inkvisisjoner og kidnappinger i dagens Norge.

   Sammenlignbart med middelalderens jakt på hekser og kjettere, men i langt større omfang.

   Massivt med inkvisisjoner overfor sivilbefolkningen, med katastrofale konsekvenser.

   Politisk offentlig terror, kidnappinger, tortur, traumatisering - og utplyndringer.

   Samtidig massivt med både propaganda og informative vitnesbyrd som sprer frykt.

   Frykt og forvirring - og menneskerettighetene hånliggjort, neglisjert og forfalsket.

   Offentlige menneskeretts-krenkelser premieres av den politiske nepotismen.

   Både aksepteres, premieres, forfalskes og bagatelliseres. Og gir makt og karriærer.

   Mens det påkostet og massivt produseres falsk dokumentasjon og menneske-forakt.

   Mens sivilbefolkningen indoktrineres, lokkes og perverteres - og lyges for.

   Klager, nød, smerte og protester neglisjeres som om ingenting galt der har skjedd.

   Offentlige inkvisisjoner og kidnappinger pågår og sprees enda fritt i verden.

   De fleste tror det enda ikke, fordi de enda ikke selv er hardt nok rammet.

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.02. 2020 via Menneskerettsdomstolen Norge Info, har delt en lenke:
   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/?multi_permalinks=2646499265387209

   Det den norske kidnapper-virksomheten mener med å "sette barnet først" er å forbryte seg mot barnets menneskerettigheter, for derigjennom også å forbryte seg mot foreldrenes menneskerettigheter. Smarte som Fanden :(

   
«Kan ikke norsk barnevern lenger sette barnet først?»
   https://rett24.no/articles/kan-ikke-norsk-barnevern-lenger-sette-barnet-forst-
   Ut fra deler av begrunnelsen i dommene fra EMD, kan det spørres om noen av dommerne er påvirket av den hetsen som er fremsatt mot norsk barnevern, skriver artikkelforfatterne.
   rett24.no

   *

   
---

--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, søndag 02. februar 2020:

   Mørkt, vått, tildels yr og lett regn og omkring tre til en pluss-grader Celsius her ute i natt. En pluss-grad, litt lysnende og ikke helt mørkt klokken 08. Helt og delvis overskyet og opp til omkring fire pluss-grader utover formiddagen. Tiltagende halv-måne høyt sør-øst, vått og en pluss-grad klokken 17. Mørkt, vått, månen høyt sør-vest og omkring en til null pluss-grader klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---
---

   Klubben Egil, 31.01. 2020 via Falske og ekte dommere:
   https://www.facebook.com/groups/376728652377815/permalink/2965133363537318/

   Solskinnshistorie om Norge? Demokrati, rettsstaten, rettsikkerhet og meneskerettigheter?

   Eller er det skyggesiden som er tabu? Som består av lovløshet, maktmisbruk, kammeraderi og korrupsjon? Der dei personer som skal ha tillit og respekt og vere vårt lovfestet vern? Faktisk er dei me trenger vern mot? Politikere, politi og dommere som begår organisert kriminalitet mot sitt eget folk? Kanskje så store lovbrudd og overgrep at det er faktisk det verste av det verste? Der menneskerettene blir erstattet med overgrep og maktmisbruk mot enkeltmennesket? Der faktisk nesten ingen har rett på eller råd til rettferdighet? Der du vert fratatt muligheten til eit verdig liv? Der du faktisk bevist vert skrubba ut over stupet av makteliten? Og ingen er ansvarlig? For det er ein villet usunn politikk? Som er viktigere enn alt annet? Makt???

   *

   Rune L. Hansen:
   Det er enda slik i kanskje alle land. Så unødvendig, urettferdig, forurettende og ødeleggende det enn er. Det er mennesker som representerer dumhet, ondskap, grådighet og egoisme som styrer og styrker seg selv og sine medspillere. Og de misliker, bagatelliserer, forfalsker, ned-prioriterer og neglisjerer selvfølgelig menneskerettighetene og menneskeretts-konvensjonene. Og de både smitter og indoktrinerer, foruretter og perverterer.

   Rune L. Hansen:
   En av de direkte konsekvenser er at politisk offentlig organisert kriminalitet aksepteres og premieres, i stadig ondere sirkler og spiraler. :(

   Rune L. Hansen:
   Politisk eller offentlig å ned-prioritere menneskerettighetene er både å stjele fra sivilbefolkningen og i det heletatt å forurette sivilbefolkningen - og representerer den verst tenkelige form for grov offentlig organisert mafia-virksomhet og kriminalitet. Mange har interesse i at det skal være slik, fordi det gir best rom for splittelse, egoisme og karriære for makt-nepotismer. :(

   
---
---

   Stig Magnus Ensby, 02.02. 2020 via Barnevernet vil vi ha helt fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/2915843541769889/

   er på tide at hele Barnevernet legges ned

   *

   Mary Ann Fedje:
   Det er det denne gruppa handler om

   Anne Merethe Watne:
   Helt enig

   Anne Bråthen:
   Helt enig

   Edith Kristense Bjørnestad:
   Helt enig. Hele galskapen må legges ned.

   Annette Morgaine Olsen:
   Det er ett FAKTUM, at vi trenger ikke barnevernet og barnevernsloven.

   I de sakene der det er vold og overgrep, så dekkes dette av straffeloven, og lovbryter skal straffes. Her bør vel strafferammen økes betraktelig. Dette er saker som politiet skal etterforske og rettsystemet skal dømme.

   Når det gjelder saker der det er snakk om familier som trenger hjelp, så har vi sosialloven, den gir et godt grunnlag for å gi hjelp i hjemmet.
   Her er det kun fantasien som setter grenser.
   Men, pga stram kommuneøkonomi, så bør nok det økonomiske ansvaret, ligge hos staten.
   På den måten er familiene sikret en god og adekvat oppfølgning.

   Tar man også med menneskerettighetene og barnekonvensjonen, så er ABSOLUTT alle unger i Norge, sikret en god og trygg oppvekst.

   Det er bare TULL og IDIOTI, å påstå at man må ha barnevernet.

   Det vi MÅ ha, er ett vern av barn, og det får man med straffeloven, sosialloven, menneskerettighetene og barnekonvensjonen.

   Rune L. Hansen:
   Det Annette Morgaine Olsen sier her er rett og riktig og meget viktig, det mangler nærmest bare en kjempe-viktig vesentlighet med det, og det er den selvinnlysende selvfølgelighet og nødvendighet at absolutt enhver mulig eller reell menneskeretts-krenkelse i den offentlige forvaltningen, uansett hvor den har forekommet eller forekommer, blir real-kompetent straffeforfulgt og reparert. Uten 100 prosent garanti for at det effektivt skjer er, som vi vet, menneskerettighetene og annen lov og rett bare illusoriske verdier.
   Men hvem i et land hvor de offentlige menneskeretts-krenkelsene florerer er i praksis og på ekte villige til det???

   Annette Morgaine Olsen:
   Rune L. Hansen , selvsagt må man ha en form for personlig ansvarsgjørelse av de offentlig ansatte.
   Da kan man, rettsforfølge den enkelte ansatte som har begått feil, dette vil helt klart, ha en preventiv virkning, da de ansatte innen offentlig forvaltning, ikke kan gjemme seg bak sin anonymitet.

   Rune L. Hansen:
   Ikke bare noen slags form for personlig og statlig ansvarsgjørelse av de offentlig ansatte, Annette Morgaine Olsen, men en lav-terskel, effektiv og alltid real-kompetent ansvarsgjørelse!
   Ved eventuelle mangler på eller tvil om real-kompetanse må man forholde seg med ydmykhet og eventuell innhentelse av real-kompetent over-nasjonal hjelp.

   Caroline A Stenhaug:
   så utrolig enig nå må noe gjøres'

   Baldur Hecht:
   Helt enig også, etter min mening kan vi bare boykottere walen fullstendig, så har det ingen lov og bestemme over oss.

   Elsa Hriz:
   Hvor mye enn du er uskyldig, så lyves det i bøtter og spann i retten fra BV side og konsekvenser er fraværende. Selv med opptak på tydelig løgn, blir det tatt lite tak i. Hele systemet er tragisk!

   
---
---

   Marius Reikerås, 02.02. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156730724451875

   Jeg trodde regjeringsadvokat, Fredrik Sejersted, nådde arrogansens toppunkt, da han sto i storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, og hoverte over enkeltdommere fra land som Bulgaria, Irland, Azerbaijan og Andorra.

   Jeg tok feil!

   Hans etterfølger, Marius Emberland, går han en høy gang når han ber hele Den Europeiske Menneskerettsdomstolen om å " clarify its position", og sogar hevder at Lobben-dommen var en " unintentional" ( utilsiktet) feil.

   *

   Karin Elisabeth Wikestad Ingvardsen:
   Ikke sjokkert. Norske dommere på sitt beste

   Lizbeth Anita Lamey:
   Du vet, det er ikke ende på frekkhet og arroganse hos disse diabolske narsissistene Marius og nå gjenstår det bare å se, om EMD gidder å kommentere "befalingen" deres. Kan aldri tenke meg....

   Steinar Hansen:
   Hovmod står for fall. Norge blir antakelig straffet enda mer og hardere for sitt HOVMOD

   Kjetil Farstad:
   Den ene kødden følger den andre....

   Stig Magnus Ensby:
   EMD må ikke la seg lures av løynene til norge

   Line Emilie Lende:
   Det jeg reflekterer litt rundt er hva i all verden de tenker om den norske stat :(

   Tom-Erik Eilertsen:
   Må nesten tru at drittsekken går på noe sånn han opptrer eller det er bare en liten bortskjemt pappagutt som tror at han kan gjør hva han vil å komme unna med det.

   Gunhild Nilsen:
   Utrolig!

   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, mandag 03. februar 2020:

   Mørkt, vått og omkring null grader og en minus-grad Celsius her ute i natt. Overskyet og omkring en og to pluss-grader utover formiddagen og frem mot klokken 13 tildels med litt meget lett yr. Plutselig luften og bakken nesten hvit av sne klokken 14.45, men ikke lenge. Sludd og yr videre utover eftermiddagen. Mørkt, vått, yr og regn og omkring to til tre pluss-grader frem mot klokken 19. Omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 04. februar 2020: 

   Mørkt, for det meste regn og yr og omkring en til to pluss-grader Celsius her ute i natt. Delvis lett skyet og slørete himmel og omkring to til tre pluss-grader utover formiddagen og frem mot klokken 13.30. Omkring en pluss-grad klokken 16.30. Halv-månen høyt sørlig og ned mot null grader Celsius klokken 21. Ned mot to og tre minus-grader mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 04.02. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156735646816875

   Strategien til Regjeringsadvokaten, med å sende 505 sider med tilsvar til Den Europeiske Menneskerettsdomstolen i Ensby-saken, fungerte ikke etter planen.

   I stedet har Den Europeiske Menneskerettsdomstolen gitt Ensby til 16 mars, med å poengtere hvor i tilsvaret Regjeringsadvokaten lyver.

   Det skal dere være helt sikre på at vil bli gjort.

   *

   Terese Gautestad:
   Så bra!

   Jostein Guldbrandsen:
   Absolutt nydelig!

   Lucia Schanke:
   WOW, imponert av menneskerettsdomstolen. Men nå er jeg vant til norsk byråkrati fordi jeg har en multifunksjonshemmet datter. Bare ordet lyver....... ! :) :)

   Mira Lorinczova:
   Dette er lett - alt er løgn

   Jan Kenneth Lunde:
   Fantastisk!! Kjør på. På tide å få trollet ut i lyser.

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.02. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156735644736875

   "I 2018 gikk barnevernstjenestene gjennom 57.013 slike meldinger.

   Det er 57 prosent flere enn ti år tidligere. Til sammenlikning ble det født 55.100 barn i her i landet i 2018"

   Faren for et angiversamfunn
   https://www.dagen.no/meninger/leder/2020-02-03/Faren-for-et-angiversamfunn-854705.html
   Mange foreldre som blir meldt til barnevernet uten at vilkårene er oppfylt, opplever det som et overgrep. Det er ikke underlig. Brått står det kjæreste man har, på spill.
   dagen.no

   *

   Julie Uheldig Treis Hansen:
   Dette har økt veldig. På småsteder, så er jo å melde anonymt til barnevern, som hevn...

   Karin Ullensvang:
   Julie Uheldig Treis Hansen ikke bra.

   Lena Haukland:
   Julie Uheldig Treis Hansen Det finnes over alt ikke bare på småsteder. Det er ofte i samlivsbrudd. Det er også liten og ingen kompetanse i BV til å gjennomskue foreldre som er Psykopater :( Anonyme meldinger er ofte brukt :(

   Karin Ullensvang:
   Konfliktskyhet?

   Lena Haukland:
   Det er rart at det Norske folket har så dårlige omsorgs evner? Det burde vel ha vært et fag i skole og vidergående for å styrke foreldreferdigheter i fremtiden :(

   Hans Jakob Rivertz:
   Norge kan sammenlignes med DDR.

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.02. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156735590761875

   Samtidig som Høyesterett skal ha plenumsforhandlinger i fire bv-saker i kjølvannet av de mange domfellelsene i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, kommer den greske presidenten i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, Sicilianos, med en klar presisering til Høyesterett i sin åpningstale den 31 januar, når han sier følgende:

   "The first is a Grand Chamber case, Strand Lobben v. Norway, which concerned the removal of a child from its mother. On that occasion the Court pointed to the importance of the biological bonds between parents and their children, which must be protected. In this judgment, the Court specified the meaning and scope of the concept of the “best interests of the child” and harmonized the different approaches which exist at the pan-European level."

   *

   Rolf Bernhard Halln Senior:
   "Plenumsforhandlinger" ?
   Eller kanskje vi skal kalle det for det, det egentlig er, nemlig opplæring i EMK ?
   Mulig regjeringsadvokaten m/hans følge burde vært pålagt å være tilstedeværende her og samtidig pålagt til å holde kje.. og beordret til å lytte for en gangs skyld ?

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.02. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156735739006875

   Plenumsforhandlinger eller opplæring i menneskeretter?

   *

   Kent Ole Furuly:
   Voksen opplæring mener jeg!

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.02. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156736466726875

   I den Europeiske Menneskerettsdomstolen, forsvarer regjeringsadvokaten Høyesterett.

   I morgen skal regjeringsadvokaten prosedere for Høyesterett, mot dommene fra Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   Ser du problemet her?

   *

   Ida Kristanna Skulstad:
   :(

   Paula Johnson:
   That's like every government department. They investigate themselves.

   Jørgen Arne:
   Frontal-angrep?? :) :) :) :)
   Når hans ord fortsatt er sååå uendelig langt fra lovenes fasit, blir ordene hans pinglete og bortkastet.
   Er som å si til nazistene i konsentrasjonsleirene, la de beholde trusa på når dere gasser de i hjel.
   Selvfølgelig det et hav bedre enn å ikke bære truse, men allikevel sååå uendelig langt borte fra slik det skulle ha vært/fasiten/dvs ingen slik forfølgelse i det hele tatt.
   Samme med bv situasjonen i Norge idag, det skulle ikke vært slik forfølgelse i det hele tatt.
   Hvor mange bv saker i Oslos "beste" vestkant?
   Hvor mange HR dommere fra Oslos "beste" vestkant?
   Svarene er, null bv saker, alle HR dommerne.
   Dette er faktum.
   Dette viser litt hvor gal hele situasjonen er i Norge idag.
   Nytter ikke å flikke på noe som er så pill råttent.
   Bare en ny start FRITT for råte, kan være mulig å få lovlige tilstander i Norge.
   Selvfølgelig skriver ms-media, frontal angrep, men det er det ikke, det er KUN tåkelegging av sannheten og rettferdighet, statusen i Norge og hva LOVENE egentlig KREVER.....
   :) :) :) :)

   (...)
   Per Steinar Sørå:
   Sejersted mener sikkert at han er verdens høyeste myndighet?

   Lise Henriksen:
   Per Steinar Sørå MEN mest IQ løse

   Li Sun:
   DEADLOCK. Så krasjes hele systemet. /// fra pensums boka «Datamaskin og Operativsystem»

   Aud Bodil Kanestrøm:
   Ett bein i hver rett. Noe vaklende.

   Kaja Margrethe:
   Si meg, er det egentlig noe annet enn kun korrupsjon, kameraderi og svindel som systematisk begås av Dommerne også i Norsk Høyesterett?!
   For de mangler jo helt innlysende og åpenbart respekt for folks' liv og helse som sådan i Norge, såvidt jeg har erfart konkret, fysisk, emosjonelt, sjelelig og psykisk i Norge i mitt nå litt over førtiårige liv her til lands.
   Og disse skal liksom sitte og gjøre seg til doms over USKYLDIGE barn og mennesker generelt, som sjølve ikkje veit skilnaden på rett og gale i Noreg?!?!?!

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.02. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156736821396875

   Noen som vet dommersammensetningen i storkammeret i Høyesterett, i forbindelse med bv-sakene som behandles nå?

   *

   Anita Skippervik:
   Falch meldte seg inhabil. Justituaris er Øie

   Rune L. Hansen:
   De er iallfall grov-kriminelle som skal saksbehandle seg selv.

   
---
---

   Marius Reikerås, 04.02. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156736495726875

   Det som skjer i Høyesterett i disse dager, er egentlig at Høyesterett behandler seg selv.

   *

   Brit Jensen:
   Håper de også dømmer seg selv.

   Karl-Ove Hognestad:
   https://www.youtube.com/watch?v=yeR-Zz3m5Dg
   Frank&Fri - Bukken og Havresekken
   youtube.com

   May-Brith Haugan:
   På tide og endre kurs i retning å ha en rett til privatliv og en rett til familieliv

   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 05. februar 2020: 

   Mørkt og omkring en til tre minus-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, yr, vått og tre pluss-grader frem mot klokken 10 og 11. Med fem pluss-grader frem mot klokken 15. Mørkt og fortsatt yr og fem pluss-grader klokken 19.45. Omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 06. februar 2020: 

   Mørkt, vått og for det meste yr og omkring 5 til 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig og lett yr frem mot klokken 10 og videre utover formiddagen. Mindre disig og mindre yr utover eftermiddagen. Halv-mørkt, disig, vått og omkring 6 til 5 pluss-grader klokken 18. Mørkt og lett yr klokken 20.30. Omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.02. 2020:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10218257355160048

   En megetsigende artikkel fra advokat Fridtjof Piene Gundersen. Litt sitat:

   "Det er umulig å forestille seg at Høyesterett ikke har visst at deres praksis har krenket menneskerettighetene.

   Den som hevder at det kanskje er en del av barnets beste å utvikle forholdet til sine foreldre, selv om barna for en tid ikke bor sammen med foreldrene, og at gjenforening av familien må være målet, har ikke hatt en sjanse i norske rettssaler.

   For Høyesterett har sagt at det norske regimet er i tråd med Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) Art 8 om rett til familieliv.

   Det viser seg at Høyesterett har ført oss bak lyset i mange år.

   Den Europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) har for tiden 35 saker mot Norge. Alle sakene gjelder Høyesteretts aksept av barnevernets tvangsinngrep i norske familier. (...)

   Motsatte syn

   I alle disse sakene har EMD slått fast at omsorgsovertagelser i utgangspunktet er midlertidige, og at myndighetene har en positiv forpliktelse til straks å legge til rette for tilbakeføring.

   Formålet med samvær skal derfor være å utvikle kontakten mellom barn og foreldre og slik legge til rette for tilbakeføring. Gjenforeningsformålet innebærer ifølge EMD at det må fastsettes hyppig samvær, minst to i uken.

   EMDs syn er altså det motsatte av Høyesteretts. For Høyesterett sier jo at formålet med samværsfastsettelsen ikke er gjenforening, men kjennskap til opphav, og at én til to timers samvær fire til seks ganger i året er tilstrekkelig.

   Plikter å følge EMK

   Fire samvær i året og null mulighet for gjenforening eller 104 samvær i året og god mulighet for gjenforening – hva er riktig? Det riktige er naturligvis EMDs standpunkt, for EMK er norsk lov, og den plikter Høyesterett å følge.

   Denne uken skal Høyesterett behandle fire barnevernssaker, hvor forholdet til EMDs praksis vil stå sentralt. Høyesterett vil da late som om retten skal ta stilling til noe helt nytt.

   Fortellingen som Høyesterett vil ha deg til å tro på, er denne: EMDs storkammeravgjørelse i Strand Lobben og de andre sakene kom overraskende på oss, og nå må vi endre kurs, for vi visste ikke at vår praksis krenket menneskerettighetene. Det er umulig å forestille seg at Høyesterett ikke har visst dette.

   Norsk elitekonsensus

   EMD har i en rekke dommer, fra Olsson mot Sverige i 1988, via Johansen mot Norge (1996), E.P. mot Italia (1999), Gnahoré mot Frankrike (2000), K&T mot Finland (2001), Kutzner mot Tyskland (2002) til Jansen mot Norge (2018), slått fast nøyaktig det samme som i Strand Lobben-saken, nemlig at omsorgsovertagelser er midlertidige, og at formålet med samværsfastsettelsen er å utvikle forholdet mellom foreldre og barn med sikte på tilbakeføring.

   EMD har altså tidlig gjort det klart at plasseringer for oppvekst med to til seks samvær i året ikke er i tråd med EMK Art 8.

   Høyesterett har naturligvis vært klar over dette. I møtet med en EMD-praksis som Høyesterett ikke har likt, og som den norske elitekonsensusen har motsatt seg, har Høyesterett valgt å opptre illojalt og bevisst krenke menneskerettighetene. Illojaliteten har tre nivåer:

   1. Høyesterett har sviktet sin forpliktelse overfor Europa til å følge EMK.

   2. Høyesterett har bevisst krenket norsk lov (EMK er norsk lov) og dermed rettighetene til de tusenvis av foreldre og barn som ulovlig er blitt fratatt muligheten til gjenforening.

   3. Høyesterett har tilslørt rettsbruddene og uriktig foregitt at den brutale norske samværspraksisen er i tråd med EMK.

   Forsøk på kamuflering

   Denne uken vil Høyesterett på nytt søke å kamuflere det hele.

   Høyesterett er ikke alene i dette. Et relativt samlet juridisk og psykologisk fagmiljø har støttet Høyesteretts linje. Denne eliten er eksponent for en autoritær nordeuropeisk konsensus som setter likhetstegn mellom «barnets beste» og egne vurderinger."

   Barnevernets tvangsinngrep: Høyesterett har i årevis ført oss bak lyset | Fridtjof Piene Gundersen
   https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/mRdqM0/barnevernets-tvangsinngrep-hoeyesterett-har-i-aarevis-foert-oss-bak-lyset-fridtjof-piene-gundersen
   Advokat Fridtjof Piene Gundersen
   Det er umulig å forestille seg at Høyesterett ikke har visst at deres praksis har krenket menneskerettighetene.
   AFTENPOSTEN.NO

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/230522936997474/2767780539938355/

   Oddvar Espegard:
   Jeg er veldig enig Rune L. Hansen.

   Rune L. Hansen:
   Alt herover er direkte sitert fra artikkelen til advokat Fridtjof Piene Gundersen i dagens utgave av avisen Aftenposten, Oddvar Espegard. Men det er vel ikke mulig å være uenig.

   
---
---

   Steven Bennett, 06.02. 2020:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2479384968828106&set=a.526777694088853&type=3&theater
 
   Norwegian lawyer Fridtjof Piene Gundersen states in this excerpt (translated):

   "It is impossible to imagine that the Supreme Court has not known that their practice has violated human rights.[...]

   Many parents have experienced the nightmares of their lives. The child welfare service picks up the children and places them in emergency or foster homes. Most people see their children again a few hours two to six times a year.

   In a number of decisions, the Supreme Court has ruled that the taking of care normally takes place with a view to growing up with the foster parents, and that it is enough that the children have knowledge of their roots (the parents).

   No chance of improvement

   The practice means that contact between children and parents is broken, with the result that the return of the children to the parents almost never happens. The formula is thus: Emergency decision = takeover of care = placement for upbringing (often with adoption).

   The authorities 'early assessment of their parents' caring ability is thus crucial. In reality, the parents are given no chance to improve, because contact with the children is cut off from day one.

   The Supreme Court's justification for this is justified by the consideration of the child's best and Norwegian experts' knowledge base and ability to look into the future.

   35 cases against Norway

   Anyone who claims that it may be part of the child's best to develop the relationship with their parents, even if the children do not live with the parents for a time, and that reunification of the family must be the goal, has not had a chance in Norwegian courtrooms.

   For the Supreme Court has said that the Norwegian regime is in line with the European Convention on Human Rights (ECHR) Art 8 on the right to family life.

   It turns out that the Supreme Court has guided us for many years.

   The European Court of Human Rights (ECtHR) currently has 35 cases against Norway. All cases concern the Supreme Court's acceptance of the child welfare system's forced intervention into Norwegian families. The human rights nation Norway is now in third place in Europe with regards to possible human rights violations..."

   Source:
   https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/mRdqM0/barnevernets-tvangsinngrep-hoeyesterett-har-i-aarevis-foert-oss-bak-lyset-fridtjof-piene-gundersen

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 06.02. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156741717041875

   Even in New Zealand, the lawyers will start using the principles established by the Grand Chamber in the Lobben-case.

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 06.02. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156741265091875

   Noen spør meg om hva jeg tenker om det som foregår i Høyesterett i disse dager, i forbindelse med at Høyesterett behandler fire barnevernssaker i kjølvannet av massedomfellelsene i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   Til det er det å si at det vanskelig å tro at dette er noe annet enn et spill for galleriet, der Høyesterett, som øverste nasjonale rettsorgan for de mange domfellelsene, skal redde seg selv.

   Selvsagt vil Høyesterett bli tvunget til å endre kurs, men kursen de vil stake ut vil basere seg på egeninteresser.

   *

   June Neumann:
   Det var det inntrykket jeg også fikk....desverre :(

   Carina Ovesen:
   Helt enig meg deg. Vi får se hva de kommer med :(

   Steinar Hansen:
   Etter mitt skjønn må Høyesterett oppfylle de "pålegg" som EMD har kommet med. Hvis ikke så vil Norge bli dømt igjen og igjen til de har følger EMD. Husk EMD er overordnet Høyesterett

   Carina Ovesen:
   Steinar Hansen. Norge melder seg helt sikkert ut av EU/EØS for å få lov til å fortsette som de gjør :)

   Geir Birkeland:
   Carina Ovesen : Om Norge skal få lov å «fortsette som før», så har dei kun to alternativ.

   1. De kan betale ut erstatninger, og fortsette med å bli dømt gang etter gang, slik bl.a. Tyrkia og Russland gjør.

   2. De kan trekke seg fra sine forpliktelser i henhold til inkorporering/ratifisering av EMK, Den Europeiske Menneskerettskonvensjon.

   Begge deler betyr totalt nederlag for Norge, internasjonalt.

   Carina Ovesen:
   Geir Birkeland. Det var litt ironisk ment, men tydeligvis så gransker dem jo seg selv så vi får vente i spenning på hva disse hodene finner på ;)

   Henning Yven:
   Geir Birkeland Carina Ovesen Tror Norge velger 2

   Steinar Hansen:
   Med er jo i stor grad samsvarende med FN,s menneskerettskonvensjon, så det blir vel vanskelig i melde seg ut. Utmelding av EMK og FN er etter mitt skjønn utenkelig.

   Geir Birkeland:
   Carina Ovesen : Ja, det blir spennende å følge med, slik eg har forstått det så blir dagens sak behandla fullt ut, både i prosessuelle og materielle spørsmål.
   Og har engasjert inn sakkyndig, så her kan HR, avgjøre saken en gang for alle.
   Blir spennende å høre hva dei meiner om «bevisene» i saken...

   Geir Birkeland:
   Steinar Hansen : Enig!

   Geir Birkeland:
   Henning Yven : Alternativ 3 er å legge seg paddeflate for EMD sine fortolkninger, endre lovverk og praksis.
   Og begynne opprydningsarbeidet, finne ALLE saker der EMK 8 er brutt, gjennopprette samvær/tilbakeføring der det er mulig, og starte med å utbetale erstatninger i milliardklassen.

   Henning Yven:
   Geir Birkeland Enig. Håper

   Roy Harald Eilertsen Haukereid:
   Geir Birkeland da er det på tide å finne seg eit nytt land å leve i. Vist de er så groteske. Da gidder eg ikkje bo i dette sirkuset lenger

   Geir Birkeland:
   Roy Harald Eilertsen Haukereid : Eg forstår godt frustrasjonen. Etter mitt syn så må bare HR Storkammer anerkjenne og følge EMD sine fortolkninger UTEN forbehold, om ikkje blir det eit fullstendig mageplask, og omkamper der Ministerkomiteen i Europarådet «sliper knivene», og tvinger Norge i kne.

   Mange vil nok hevde sjølvråderett og grine for sin syke mor, både Ropstad, Tromald og enkelte hos Regjeringsadvokaten.

   Spørsmålet er hva Norges befolkning vil prioritere.

   Barn & familier, rettsikkerhet i henhold til grunnleggende menneskerettigheter, ELLER «Regjeringsadvokatenes Beste»?

   Personlig er eg ikkje i tvil, kva eg prioriterer.

   
---
---

   Marius Reikerås, 06.02. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156741604776875

   The judiciary is serving the state, not the people. Also admitted by the judges spokesperson, Ina Strømstad.

   *

   Karin Ullensvang:
   Det får tiden vise

   Roy Harald Eilertsen Haukereid:
   Er dei vranglærte? Eller er det sånn at me ska snu grunnlov og menneskerettane på håve å tolka dei på vranga?

   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, fredag 07. februar 2020: 

   Mørkt, vått og omkring fire pluss-grader Celsius her ute i natt. Lysnet, disig, fuktig og omkring en til tre pluss-grader klokken 08. Mindre disig mot 11-tiden. For det meste overskyet, svakt noe vind-drag og omkring 5 pluss-grader videre utover dagen. Omkring 4 pluss-grader og måne-lyst fra høyt sørlig mot midnatt.
   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, lørdag 08. februar 2020: 

   Omkring fire pluss-grader Celsius og noe vind-drag her ute i natt, med noe sterkere vind sent på natten. Overskyet, lett yr, noe vind og vind-drag og omkring 5 til 7 pluss-grader utover formiddagen. Omtrent det samme utover eftermiddagen. Mørkt, månen nokså full høyt østlig, vind og et vind-drag og omkring 5 pluss-grader frem mot klokken 20. Omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, søndag 09. februar 2020: 

   Mørkt, vind og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt, med yr og regn fra omkring 03-tiden. Disig, jevnt med nedbør, vind og omkring 5 til 7 pluss-grader utover dagen og kvelden. Med noe mindre nedbør mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 09.02. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156747851956875

   Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide

   Approved and proposed for signature and ratification or accession by

   General Assembly resolution 260 A (III) of 9 December 1948

   Entry into force: 12 January 1951, in accordance with article XIII

   The Contracting Parties ,
   Having considered the declaration made by the General Assembly of the United Nations in its resolution 96 (I) dated 11 December 1946 that genocide is a crime under international law, contrary to the spirit and aims of the United Nations and condemned by the civilized world, Recognizing that at all periods of history genocide has inflicted great losses on humanity, and Being convinced that, in order to liberate mankind from such an odious scourge, international co-operation is required,

   Hereby agree as hereinafter provided :

   Article I

   The Contracting Parties confirm that genocide, whether committed in time of peace or in time of war, is a crime under international law which they undertake to prevent and to
punish.

   Article II

   In the present Convention, genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:

   (a) Killing members of the group;

   (b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group;

   (c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;

   (d) Imposing measures intended to prevent births within the group;

   (e) Forcibly transferring children of the group to another group.

   *

   Roxann Brooks:
   Exactly!!

   Sophia Byles:
   Sure makes sense

   Lars Harstad:
   No doubt that Norway is guilty in genocide on the romanipeople of Norway. It is a very dark and almost unbeliveable history the way the Norwegian authorities have treated the travellers of Norway. For instance, the last labour-camp was closed as late as 1989.

   Rune L. Hansen:
   Det er akkurat blandt annet det som i politisk offentlig regi foregår mot sivilbefolkningen i dagens Norge, et folkemord. Det rammer ikke bare spesifikke etniske grupper i landet!
   Det er forskjell på nasjonale og etniske grupper. Hvordan enn ordene defineres av visse akademikere eller mennesker som tror seg å være skriftlærde. Det er i forhold til krenkelsene og forbrytelsene i praksis ingen forskjell.
   Det er for eksempel også lett å se at det politisk offentlig organiserte såkalte barnevernet (cps) juridisk blandt annet både er forbrytelser mot menneskeheten og iøvrig også er forbrytelser mot et meget stort mangfold av både umistelige og uavhendelige menneskerettigheter og internasjonale og nasjonale straffelov-bestemmelser.

   
---
---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, mandag 10. februar 2020: 

   Mørkt, vått, yr og regn og omkring 5 til 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått, tildels yr og noe hagl og omkring 4 pluss-grader utover dagen. Mørkt, vått, yr og gradvis ned til omkring to pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, tirsdag 11. februar 2020: 

   Mørkt, vått, jevnt tildels yr og omkring 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, vått, yr og omkring to pluss-grader utover formiddagen. Yr med omkring fire pluss-grader utover eftermiddagen. Mørkt og omtrent det samme utover kvelden og mot midnatt, tildels med lett regn og noe lavere og høyere temperatur. 
   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, onsdag 12. februar 2020: 

   Mørkt, vått, lett regn og yr, noe hagl omkring 4 til 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lyst, men ellers omtrent det samme utover dagen frem mot klokken 16. Mørkt, vått, tildels med ned mot en og null grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, torsdag 13. februar 2020: 

   
Mørkt, månen avtagende sørlig og ned til omkring to minus-grader Celsius her ute i natt og oppmot en cm våt sne på bakken klokken 09. Tildels overskyet formiddag, videre overskyet tildels med yr utover eftermiddagen. To pluss-grader med disig himmel, yr og sludd klokken 16.45. Mørkt og omkring to til en pluss-grader klokken 20. Tildels med yr og ned mot en og null grader videre frem mot midnatt.
   
---
---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, fredag 14. februar 2020: 

   Mørkt, vått og omkring null grader Celsius her ute i natt. Lett overskyet og i overkant av null grader klokken 10. Med omkring to til tre pluss-grader frem mot klokken 15. Vind og opp til fem pluss-grader derefter. Mørkt med vind omkring 18-tiden. Med yr og regn videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 14.02. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156760446551875

   Norges svar ikke godkjent: - Oppsiktsvekkende!
   https://www.dagbladet.no/nyheter/norges-svar-ikke-godkjent---oppsiktsvekkende/72059724
   I 2018 ble Norge dømt i Strasbourg etter at ei mor ble nektet all kontakt med sitt barn. Etterspillet er ennå ikke over.
   dagbladet.no

   *

   Dag Tangen:
   Så var det dette med samsvar mellom ord og handling..

   "Kravet om at myndighetene skal sikre menneskerettighetene innebærer at offentlige organer ikke bare selv skal la være å krenke menneskerettighetene, men at de også har plikt til å ta aktive skritt for å hindre at andre krenker disse rettighetene."

   https://lovdata.no/artikkel/grunnlovsvern_av_menneskerettighetene/1271
   Grunnlovsvern av menneskerettighetene - Lovdata
   lovdata.no

   Rune L. Hansen:
   Når myndighets-misbrukerne (av dumhet eller ondskap) i den offentlige forvaltningen ikke respekterer HVA en menneskerettighet er, så må det selvfølgelig gå stadig verre meget galt.
   Alle menneskeretts-konvensjonene både innleder med og gjennomsyres av at absolutt enhver uforfalsket menneskerettighet er og skal for absolutt enhver borger være umistelig og uavhendelig. (Alt annet må være midlertidig forholdsmessig nødverge for en kortest mulig tid på en mildest mulig måte for å kunne lovliggjøres.) Blandt annet dette så enkle faktum respekterer ikke myndighets-misbrukerne i den offentlige forvaltningen og deres medspillere. Jo dummere eller ondere de er desto mere må de gies det inn med barne-skjeer. Akk, akk. De er perverse og perverterer så lenge de kan!
   
   
---
---

   Rune L. Hansen, 14.02. 2020 via Barnevernet vil vi ha helt fjernet, har delt en lenke:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/?multi_permalinks=2942363399117903

   "Norsk barnevern følger ikke opp EMD-praksis når det gjelder å tilrettelegge for tilbakeføring.

   De prøver ikke engang, for det er ikke mulig å spore et forsøk «whatsoever», slik EMD skriver. Dette er kraftige ord, og det er snakk om her er hovedessensen i de fleste saker med brudd på menneskerettighetene, sier barnevernsadvokaten."

   En liten setning i en dom mot Norge i EMD tirsdag, kan få store følger, mener eksperter.
   https://www.dagbladet.no/nyheter/setningen-som-setter-barnevernet-sjakk-matt/71945350
   Setningen som setter barnevernet sjakk matt
   dagbladet.no

   *

   Aurel Trusca:
   Norwegian child protection system is Pure Evil

   Mary Ann Fedje:
   "Det er ikke noe galt med lovverket vårt, det er praksisen som kritiseres, påpeker advokat Ann-Iren Skjelbred som representerer klienter i to barnevernssaker som er tatt til behandling i EMD".

   Dette er i tråd med det vi har hevda. Det er norsk barnevern som ikke følger lovene‼️

   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, lørdag 15. februar 2020: 

   Mørkt, vått, tildels vind og yr og omkring 4 til 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lysnet og omkring 3 pluss-grader klokken 08. Overskyet, litt bris og opp til omkring 6 pluss-grader frem mot klokken 14. Videre med disig himmel, yr og regn, noe vind og ned til omkring 5 pluss-grader og mørkt klokken 18. Med regn og yr og noe vind også videre utover kvelden, med omkring 8 pluss-grader klokken 22.30 og videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, søndag 16. februar 2020: 

   
Mørkt, vått, regn, yr, vind og omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt, med gradvis mindre nedbør og noe lavere temperatur sent på natten. Overskyet, tildels med noe yr og omkring 7 pluss-grader utover formiddagen. Styrt-regn og torden-brak hørlig ankommende omkring 13-tiden. Spredt skyet og uten nedbør en times tid senere og nokså overskyet fra klokken 15.30. Mørkt, vått, vind-drag og omkring 5 pluss-grader klokken 21. Tildels med styrt-regn med og uten hagl videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, mandag 17. februar 2020:

   Mørkt, vått, yr, tildels hagl, noe vind-drag og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, vått, yr, et vind-drag og omkring 6 til 7 pluss-grader utover formiddagen. Efter hvert uten nedbør utover eftermiddagen, men iøvrig ikke mye annerledes. Mørkt, vått og 5 pluss-grader klokken 21. Tildels med styrt-regn og regn mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 17.02. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156768295821875

   HVA LIGGER DET I AT STATEN SKAL SIKRE MENNESKERETTENE?

   Spesifikt har Stortinget bestemt , gjennom Grunnlovens § 92, at:

   ”Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter.”

   Dette er i realiteten det samme pålegg overfor nasjonale domstoler, som det som følger av statens sikringsplikt, jf EMD artikkel 1, der det heter:

   ”Forpliktelse til å respektere menneskerettighetene

   De høye Kontraherende Parter skal sikre enhver innen sitt myndighetsområde de rettigheter og friheter som er fastlagt i del I i denne konvensjon.”

   Staten har to primære oppgaver slik det er nedfelt i menneskerettene.

   For det første, skal den sikre menneskerettene. Dette kalles for den positive sikringsplikt.

   Deretter skal staten avstå fra å krenke menneskerettene. Dette kalles den negative sikringsplikt.

   EMD forklarer seg slik om den positive og negative sikringsplikten i saken mellom i Dimitrovi og Bulgaria av 21 juli 2016, premiss 17:

   “17. The Court reiterates that a judgment in which it finds a breach of the Convention imposes on the respondent State a legal obligation to put an end to that breach and make reparation for its consequences in such a way as to restore as far as possible the situation existing before the breach (see Iatridis v. Greece (just satisfaction) [GC], no. 31107/96, § 32, ECHR 2000 XI).”

   Dette er likelydende med hva som står i dommen der Norge ble domfelt i saken mellom Vilnes mfl- Norge ( Nordsjødykkerdommen) :

   I premiss 269, heter det:

   “The Court reiterates that the well-established principle underlying the provision of just satisfaction is that the applicant should, as far as possible, be put in the position he or she would have enjoyed had the violation of the Convention not occurred (see, mutatis mutandis, Kingsley v. the United Kingdom [GC], no. 35605/97, § 40, ECHR 2002 IV, and Muñoz Díaz v. Spain, no. 49151/07, § 85, ECHR 2009). Furthermore, the indispensable condition for making an award in respect of pecuniary damage is the existence of a causal link between the damage alleged and the violation found (see Nikolova v. Bulgaria [GC], no. 31195/96, § 73, ECHR 1999-II, and Muñoz Díaz, cited above).”

   *

   Kate Fure:
   Må jo gå an å få disse lovbryterne straffet.. Der de gjennom år bryter grunnloven mot sine medmennesker pluss at de er lønnet av medmenneskets skatte og avgiftpenger... Jeg tror det heter de hvite Justismord... en bunte med lønnsmottakere.. som ikke evner og forstår... eller er det ren maktsyke og Ondskap.... Jeg velger å tro det siste..

   
---
---

   Marius Reikerås, 17.02. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156768299771875

   On June 2, 2016, the Council of Europe (PACE) approved on senator and member of the PACE, Ben Oni Ardelean’s measure to create a draft report considering to what extent Norway’s CPS and its legal system, is violating Council of Europe standards.

   The Council of Europe is one of the most powerful Human Rights organization, in the world and will have the power to enforce legal reforms to Norway.

   The Norwegian system is producing thousands of victims, even though Norway has signed its obligations to undertake to abide by the final judgment of the European Court of Human Rights, in any case to which Norway is a party, see Article 46 of the ECHR Convention.

   More than 20 years ago, Norway was found guilty in violating Article 8 of the Convention in the Adele Johansen vs Norway case.

   The Court stated in section 78:

   ”The Court considers that taking a child into care should normally be regarded as a temporary measure to be discontinued as soon as circumstances permit and that any measures of implementation of temporary care should be consistent with the ultimate aim of reuniting the natural parent and the child (see, in particular, the above-mentioned Olsson (no. 1) judgment, p. 36, para. 81).

   Even though these words were passed on by the Court more than 20 years ago, Norway has never complied with the Courts case law.

   Instead of regarding a public care order as a temporary measure, the Norwegian authorities have, without exceptions, always considered the care order to be of long lasting nature.

   These long lasting atrocities committed to the families, must come to an end, and I am extremely happy to see that PACE now is doing the right thing:

   To make Norway responsible for its Human Rights Crimes.

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 17.02. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156768298371875

   Selv om Norge er domfelt en rekke ganger i EMD for brudd på uskyldspresumsjonen, jf. EMK artikkel 6 nr. 2, så viser det seg ofte at det er den tiltalte som må bevise sin uskyld , og ikke motsatt.

   Prinsippet om uskyldspresumpsjonen står sterkt både i borgernes rettsoppfatning og i Europas Menneskerettighetskonvensjon.

   Enhver rettsstat, bygger på prinsippet om at man er uskyldig til det motsatte er bevist.

   I uskyldspresumsjonen i EMK artikkel 6 om retten til en rettferdig rettergang, heter det i nr. 2:

   «Enhver som blir siktet for en straffbar handling, skal antas uskyldig inntil skyld er bevist etter loven.»

   Uskyldspresumsjonen er også inntatt i andre folkerettslige instrumenter, blant annet FN- konvensjonen SP artikkel 14 nr. 2.

   Uskyldspresumsjonen utgjør for det første en bevisbyrderegel. Det er påtalemyndigheten som må føre bevis for tiltaltes skyld i straffesaker.

   For det andre, utgjør uskyldspresumsjonen en skranke for hvilke uttalelser offentlige myndigheter kan avgi som impliserer skyld før skyldspørsmålet er avgjort av en domstol.

   Etter en frifinnende dom vil det for det tredje kunne være i strid med uskyldspresumsjonen å behandle den frifunne som om han likevel er skyldig.

   Det vises til Hammeren v Norge og O v Norge, avsagt 11. februar 2003. Hammeren premiss 47:

   ”47. As to the further question, whether Article 6 § 2 was complied with in the compensation case, the Court reiterates that this provision embodies a general rule that, following a final acquittal, even the voicing of suspicions regarding an accused's innocence is no longer admissible (see Rushiti, cited above, § 31).”

   Norge ble domfelt i begge saker for brudd på uskyldspresumsjonen.

   For det fjerde stiller bestemmelsen visse materielle krav til hvordan straffebestemmelser må utformes.

   *

   Per Kristian Mathisen:
   Alt for ofte dømmes folk uten at det foreligger fellende bevis. Mange domfelles pgs. falske påstander og et falskt inntrykk. I Norge er det slik at; Det er bedre at 10 uskyldige straffes, enn at 1 skyldig går fri.

   
---
---

   Marius Reikerås, 17.02. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156768297546875

   Mye av problemet ligger selvsagt i at norske dommere, eller andre myndighetspersoner som jobber innenfor for eksempel politi og barnevern, IKKE er skolert i å sikre borgernes menneskeretter.

   De rettigheter folk har krav på, blir rett og slett neglisjert som følge av en omfattende kunnskapsmangel.

   Barnevernsretten er følgelig et rettsområde hvor myndighetene, gjennom lang tid, har hatt ”monopol” på å krenke, og hvor verden inntil nylig har vært ukjent med de krenkelser som har foregått og som fortsatt foregår.

   *

   Siv Navjord:
   I Norge er uvitenhet om loven intet forsvar. hvorfor skal det da være til motpartens forsvar være at de ikke er skolert i å sikre borgere menneskerettigheter. Når man forvalter menneske skjebner på et slikt nivå burde det være en selvfølge at man setter seg inn i og holder seg oppdatert på rettigheter, muligheter osv.

   Marius Røer Andresen:
   Det samme kan sies om Mattilsynet....også der er man rettsløs.

   
---
---

   Marius Reikerås, 17.02. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156768288996875

   I 2013 ble Norge dømt for aldersdiskriminering av sosialpakten i Strasbourg, fordi Norge, på det tidspunktet, hadde en hjemmel i Sjømannsloven som gjorde folk 62 og eldre, rettsløse.

   *

   Jan Petter Jeppe Pettersen:
   Går aldersdiskriminering begge veier? Tenker på at barn har partsrettigheter fra de er femten. Kan godt tenke at denne aldersbegrensningen er diskriminerende.

   Lucia Schanke:
   Aldersdiskriminering? Kan det være det når bpa, personlig assistanse, er ikke rettighetsfestet for de over 67 år  

   Jan Petter Jeppe Pettersen:
   Siden vi er med i EØS og dermed er underlagt EUs lovverk, så burde denne være av interesse. Vil tro at dette kan problematiseres ifht barn og de over 67............................... Charter of Fundamental Rights of the European Union
   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT&from=EN
   EQUALITY Article 20
   Equality before the law. Everyone is equal before the law. 26.10.2012 Official Journal of the European Union C 326/399 EN Article 21 Non-discrimination 1. Any discrimination based on any ground such as sex, race, colour, ethnic or social origin, genetic features, language, religion or belief, political or any other opinion, membership of a national minority, property, birth, disability, age or sexual orientation shall be prohibite.

   
---
---

   Marius Reikerås, 17.02. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156767682791875

   Genocide Prevention and the Responsibility to Protect
   https://www.un.org/en/genocideprevention/genocide.shtml
   United Nations Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect
   un.org
   
   *

   Rune L. Hansen:
   Biological parents are systematically destroyed in today's Norway.

   Rune L. Hansen:
   Supranational Criminal Law Lecture, 2 September 2014, Benjamin Ferencz
   https://www.youtube.com/watch?v=8Kf7ERE5K8Y
   On Tuesday 2 September 2014, former Nuremberg prosecutor Benjamin Ferencz gave a lecture at the T.M.C. Asser Instituut in the context of the Supranational Cr...
   youtube.com

   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, tirsdag 18. februar 2020: 

   Mørkt, vått, tildels yr og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Vått, yr og omkring 5 og 4 pluss-grader utover formiddagen. Omtrent det samme utover eftermiddagen. Mørkt, yr og omkring 3 og 2 pluss-grader frem mot klokken 19. For det meste mye regn og yr og ned mot en pluss-grad videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 19. februar 2020: 

   Mørkt, vått, for det meste yr og omkring en pluss-grad Celsius her ute i natt. Fra halvt spredt skyet til nesten skyfritt og opp til omkring 5 pluss-grader utover formiddagen. Tildels overskyet og yr og regn utover eftermiddagen. Mørkt, tildels yr og regn og omkring 5 og 4 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, torsdag 20. februar 2020: 

   Mørkt, vått, yr, et vind-drag og omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, vått, regn, yr, slafs, et vind-drag og omkring 5 til 2 pluss-grader utover dagen. Mørkt klokken 18.30. Mørkt, regn, yr, slafs og ned til omkring en pluss-grad utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 20.02. 2020:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156775771791875

   Att: Stortingsrepresentant, Jette F. Christensen (A)

   Kopi: Offentlig.

   Vedr: Norges systematiske krenkelser og manglende uavhengighet.

   Det vises til vedlagte skriftlig spørsmål fra deg til utenriksministeren, datert den 18.2.20:

   https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=78885

   Jeg må si det forundrer meg at landets politikere, til stadighet, er opptatt av å rakke ned på andre lands rettssystemer, samtidig som de samme politikerne er påfallende stille hva gjelder de massive menneskerettsbruddene i vårt eget land.

   Vedlagte bilde fra en menneskerettsdebatt i Stortinget i fjor, illustrer et totalt fravær av interesse for de mange menneskerettsbrudd som skjer mot egen befolkning.

   Jeg har vært mye Polen, og det er blant annet verdt å merke seg følgende:

   - Polen innvilget asyl til en norsk kvinne og hennes datter, fordi den polske regjering, også med støtte fra mange representanter i Europaparlamentet, konkluderte med at deres rettigheter under EMK Artikkel 8 ble krenket om de ble tilbakesendt til Norge.

   - Den polske regjering intervenerte i saken mellom A. S og Norge, der Norge, den 19 desember i fjor, enstemmig ble dømt for å bryte EMK Artikkel 8 mot en polsk mor og hennes barn.

   - Norske familier flykter til Polen for å oppnå beskyttelse mot norske menneskerettsbrudd, se link.

   https://dagens.klassekampen.no/2020-01-18/romlingene

   - Utvisningen av den polske diplomaten, Slawomir Kowalski, brøt åpenbart med internasjonale konvensjoner.

   - I løpet av de siste seks måneder, har Norge blitt domfelt fire ganger i EMD, herunder en gang i storkammeret. Polen, med nesten åtte ganger så mange innbyggere, har i samme tidsrom bare blitt domfelt en gang.

   Du og det offentlige Norge kritiserer Polen for manglende uavhengighet for sine dommere.

   Men hvordan det står til her hjemme, virker man langt midre interessert i.

   For en drøy måned siden, skrev norske medier om norske dommere,herunder lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Frode Elgesem, som dro til Polen for å marsjere til støtte for polske dommere. Han, i likhet med deg, mener at polske dommeres uavhengighet er truet.

   Jeg antar at han dro dit på vegne av dommerkollegiet i Borgarting lagmannsrett.

   Men "verstingen" i EMD er nettopp Borgarting lagmannsrett som, foruten å ha blitt domfelt i 9 av de siste 11 sakene der Norge er dømt i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, også har blitt stemplet som "kynisk" av 6 av de 13 dommerne som dømte Norge i storkammeret i saken til Trude Lobben og sønn.

   Spanske professorer som har analysert Borgarting i forbindelse med saken til de spanske sjøfolkene, mener at Borgarting er statsvennlig og ignorerer menneskerettene med hensikt.

   Når norske dommere reiser til Polen for å protestere mot den polske regjering, må vi spørre hvordan det ligger an med vårt eget rettsvesen.

   Nav-skandalen og massedomfellelsene i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, som bare er toppen av isfjellet, viser at vi har en dommerstand i krise.

   I august i fjor, skrev blant annet NrK om den massive Oslo (Bærum)- dominansen som råder i Høyesterett:

   https://www.nrk.no/troms/oslo-dominans-i-hoyesterett-_-professor_-_-pavirker-opplagt-utfallet-i-saker-1.14657276

   Og hva så med uavhengigheten til Frode Elgesem i forhold til det juridiske miljøet han bevandres i?

   Før hør bare på dette:

   For noen år siden, i september 2016, annonserte daværende advokat, Frode Elgesem, at han og advokat Njål Høstmælingen, skulle starte opp nyvinningen ILPI Law, et advokatfirma i Oslo som skulle ha menneskerettigheter som spesialfelt.

   Njål Høstmælingen var da direktør ved ILPI, og skulle kombinere direktørjobben med advokatjobben i underbruket, ILPI Law.

   Med seg på laget hadde de også fått tidligere justitiarius i Høyesterett, Tore Schei.

   Men kort tid etter offentliggjøringen av ILPI LAW, avdekket VG at ILPI hadde tette bånd til Utenriksdepartementet(UD), og også mottatt betydelige millionbeløp derfra.

   Ja, i følge VG kom 80 % av omsetningen fra UD.

   Se også vedlagte link :

   https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/bpr3B/vg-mener-ilpi-en-skandale

   VGs Hanne Skartveit skrev at "k-ordet rykker stadig nærmere".

   Og her blir det interessant å se litt videre på rollesammensetningen.

   Frode Elgesem tok altså med seg tidligere justitiarius i Høyesterett, Tore Schei, inn i det nystartede ILPi LAW.

   Tore Schei er gift med Eva Kristine Schei, som var partner i advokatfirmaet Thommessen, samme firma der også Elgesem var partner.

   Og i 2010, kom nåværende høyesterettsjustitiarius, Toril Marie Øie, advokatfirmaet Thommessen til unnsetning, ved at hun og hennes kolleger i Høyesterett nektet Økokrim innsyn i millardoverføringer som gikk fra klientkontoen til Thommessen, og til diverse skatteparadis.

   Elgesem har også en svigerfar som er tidligere justitiarius i Høyesterett, Carsten Smith.

   Han var forgjengeren til Tore Schei.

   Og Elgesems kone, datter av Carsten Smith, Merete Smith, er generalsekretær i Advokatforeningen.

   En posisjon hun har hatt i snart 20 år!

   Men selv om det gikk skeis med ILPI Law, så trenger ikke Elgesem å fortvile.

   For nå er altså han dommer i Borgarting,

   Ja, det er en liten verden. Særlig den vestover i Oslo.

   Glemte jeg for øvrig å si at også Elgesem sin kone, har virket som dommer i Borgarting?

   Og når vi først snakker om Borgarting og (u)avhenginge dommere:

   Egil F. Jensen var lagdommer i Borgarting, til han gikk av med pensjon i 2012. Umiddelbart etterpå ble han ekstraoordinær lagdommer. Han hadde virket som lagdommer uten dommerforsikring. Dommerforiskring tegnet han først i 2012, altså etter han gikk av.

   Som lagdommer var Jensen med på (iallefall) to av domfellelsene som Norge har fått mot seg; Jansen v Norge og Vilnes and others v Norge.

   Han tiltrådte som ekstraordinær lagdommer, rett etter at gikk av med pensjon, primo september 2012 og holdt det gående helt til sensommeren 2017. I fem år fungerte han som ekstraordinær lagdommer og det uten ansettelseskontrakt. En kan da , med rette, spørre hvor uavhengig han var i rollen.

   Og det siste han gjorde, var å dømme til fordel for en advokat som blant annet er beskyldt for å misbruke prostituerte i Polen!
   Og for å støtte fiktive stråselskaper med fiktiv eier i skatteparadiset Bahamas.

   Ps: En rekke dommere, også fra Borgarting, var til stede under storkammerhøringen mellom Lobben mfl og Norge i Strasbourg den 17 oktober , 2018.

   Da høringen var ferdig, var det flere dommere som gikk bort til regjeringsadvokaten for en "prat".

   Og hva slags uavhengighet er det, når tidligere høyesterettsdommer, Karl Arne Utgård, satt som styreleder i Domstoladministrasjonen, samtidig som han var dommer i Høyesterett?

   Eller hva med tidligere dommer og nåværende dommer i EMD , Møse og Bårdsen, som begge formelt er ansatt i Høyesterett, samtidig som de er/ var Norges dommere til EMD?

   Legger vi til at talskvinne for norske dommere, Ina Strømstad, i forbindelse med NAV- skandalen erkjente at norske dommere vektla det offentliges argumenter i langt større grad, så blir bildet bare enda mer komplett, se link:

   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156470382666875&set=a.10150975888001875&type=3&theater
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10156462703396875

   Følgelig: Det er enormt mye å ta tak i på hjemmebane, før man roper ut i den store verden.

   Bergen, den 19.2.20

   Marius Reikerås

   *

   
---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, fredag 21. februar 2020:  

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--22--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--23--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, fredag 24. januar 2020:

   
---
---

   
---   
---

   
---
---

   
---
--- 


   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--25--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--26--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--27--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****


--28--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--29--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--30--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--31--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29.  --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq