----- Denne side: db202104.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. --- 
----- 
---  April 2021 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 01. april 2021, skjærtorsdag:

   Mørkt og omkring null grader Celsius og den avtagende månen lavt og fjernt sørlig her ute i natt. Spredt litt skyet og oppmot 6 pluss-grader klokken 11. Med omkring 7 til 5 videre utover dagen. Mørkt og omkring 4 pluss-grader mot midnatt.
   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, fredag 02. april 2021, langfredag:

   
Mørkt og omkring 4 grader Celsius her ute i natt. Spredt litt skyet og omkring 7 til 8 pluss-grader utover dagen. Mørkt og omkring 5 pluss-grader klokken 21.
   Litt vårlig fugle-sang her ute i dag. De aller tidligste før-vår-blomster her ute, hamamelis, sneklokker, etc., har allerede blomstrer noe siden februar, men nu også de første krokuser. Påskeliljene har nu enda ikke begynt å blomstre her.

   Jeg også så langt har ytterligere "overlevd", men befinner meg ikke mindre enn før i et tortur-kammer. Som så mange andre i dagens Norge og andre steder, men i forskjellig grad. Veldig mange lands offentlige regimer begår menneskeretts-forbrytelser, fordi så mange ansatte der i praksis på flere måter ikke ønsker å respektere de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene. Det er en meget farlig, ødeleggende og unødvendig utvikling, særlig meget i globale tider og tilstander som nu. Økonomisk diskriminering og grådighet og andre menneskeretts-krenkelser har alltid vært en umenneskelig, grotesk og katastrofal vei å gå - og er det og inkompetanse, hovmod, menneske-fiendtlighet og mafia-virksomhet nu mere enn noensinne. Eksemplene historisk og nutidig er utrolig mangfoldige. For eksempel er landet Venezuela i Sør-Amerika et av verdens økonomisk rikeste land - og samtidig også et av verdens internt fattigste og farligste! I så måte ikke meget ulikt mange andre land blandt annet i Sør-Amerika.
   Særlig meget skremmende, ikke minst også globalt, er det som skjer i dagens Nord-Amerika, i og med svindler-presidenten Joe Biden og hans mange medspillere, internt og eksternt. Som også blandt annet i og med China. Valg-svindelens massive kriminalitet stoppet og ødela den positive utviklingen under president Donald Trump i USA.
   Mange av de menneskene som medvirket i og for valg-svindelen i USA medvirket også i og for virus-hysteriet, også der blandt annet ikke minst med sin massive knebling av ytringsfriheten og med sine såkalte "fakta-sjekkere". Samarbeidende med ikke minst økonomiske eliter og nepotismer forårsaket av økonomisk diskriminering. Mennesker som Bill Gates og i ledelsen for Facebook, Google, Twitter, Amazon, etc., og representanter for diverse lands politiske nepotismer, og deres medspillere. Inklusivt også blandt annet norske nepotismer.
   Forakten for de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene, inklusivt alt av lovlig lov og rett, har nådd dramatisk globalt katastrofale nye høyder i flere måneder nu.
   Tragi-komisk også å høre mr. Blinken i Joe Biden sin administrasjon i USA forleden dag snakke om menneskerettighetene. Forfalskede menneskerettigheter var alt og det eneste han kunne og ville.

   Mørkt, stjerner og ned mot en pluss-grad Celsius her ute mot midnatt.
   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 03. april 2021, påskeaften:

   Mørkt, stjerner og omkring en og to pluss-grader Celsius her ute i natt. Nokså skyfritt og opp til omkring 7 pluss-grader utover formiddagen. Med omkring 9 pluss-grader klokken 14.

   Jeg nevnte virus-hysteriet i går, men uten å forklare nok nærmere. Mange vil nok likevel legge forskjellige slags forståelser og enigheter, menigheter og uenigheter i det. La meg derfor her nu tydeliggjøre mere. Jeg sikter ikke til at det er mye fokus på China-viruset, Covid 19, men jeg sikter til det faktum at fokuset blandt mange myndighets-representanter og instanser og deres medspillere mere eller mindre bevisst er falskt og feil og unnlatende. Blandt annet og særlig for en kriminell agenda - og for å spre frykt og stadig mere menneskeretts-krenkelser og samfunns-ødeleggelser - og dermed svekke helsen, forståelsen og immun-forsvaret. Hvorfor unnlater de å gjøre eller oppfordre folkeopplysning, ytringsfrihet, muligheter og argumentasjon? Hvorfor unnlater de å opplyse om nødvendigheten av naturlige vitaminer, mineraler og remedier i passende doseringer, som uansett og ikke minst nu er meget viktig og sentralt? Og om andre effektive og billige hjelpemidler, som særlig for eksempel Ivermectin? Hvorfor oversender de isteden massivt av folkets penger til styrt-rike og gjennom-korrupte mennesker og instanser som for eksempel Bill Gates og WHO? Og hvorfor krenker de menneskerettigheter uten nødvendige kompetente prosedyrer som kan lovliggjøre nødverge (emergency)? Hvorfor gjør de forskjellige slags inngrep, tyverier, unnlatelser og ødeleggelser som er ulovlige, kriminelle og mere ødeleggende enn hjelpende i og for mennesker, samfunn og verden? Årsaken er langt mere kriminell enn bare uvitenhet, dumhet og hovmod! Og er langtifra bare forsiktighet!
   Når penger i form av økonomisk diskriminering mere eller mindre skjult styrer i samfunnet så er det og blir det meget som er katastrofalt galt. Blandt kriminelle i den offentlige forvaltningen og deres medspillere så er en av de viktigste uskrevne lovbestemmelser denne: - at hjelper du meg så hjelper jeg deg, og hvis du ikke hjelper meg så iallfall sladrer jeg kanskje på deg. Penger eller makt nok eller i mengder for sin grådighet og økonomiske diskriminering vil de ha, plassert og sirkulerende hvor det passer best sine hensikter og for sin personlige fortjeneste.
   Hvorfor i all verden ble mr. Nicolai Tangen, en meget økonomisk rik mann velkjent for manipulering med mye penger i verdens skatte-paradiser, sjef for det norske Oljefondet? Er hensikten videre å herme efter utviklingen i Venezuela for mere eller mindre skjult å sikre sine medspillere økonomisk rikdom og makt, eller bare annen slags korrupsjon? Dette og mere til er selvfølgelig nærliggende spørsmål. Dessuten så er Oljefondet storeier i en rekke av selskapene som utvikler corona-vaksiner. Oljefondet sitter på aksjer for over 150 milliarder kroner i syv slike selskaper. Oljefondet eier også aksjer for mange milliarder kroner i selskaper som leverer corona-tester og annet utstyr til helse-sektoren. Oljefondet er verdt over 10.000 milliarder kroner og har spredt investeringene sine jevnt utover 9.200 selskaper verden over. Såkalte helse-aksjer er en av de viktigste sektorene. Perr 30. juni 2020 hadde Oljefondet plassert om lag 13 prosent av aksjene sine i såkalte helse-aksjer, tilsvarende rundt 930 milliarder kroner. Såkalte helse-aksjer var dermed Oljefondets fjerde største sektor etter finans-bransjen, teknologi-selskaper og industri. Hvilkne virkninger og konsekvense har blandt annet alt dette? Blandt annet mye hysteri, individuell og organisert egoisme og grådighet? Ønsket og tilsiktet av hvem? Svarene er nærliggende.
   
   Mørkt og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute klokken 22 og videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, søndag 04. april 2021, 1. påskedag: 

   Mørkt og omkring 5 grader Celsius og efter hvert med noe lett yr her ute i natt. Disig himmel, yr og omkring 6 til 7 pluss-grader utover dagen. Med 2 pluss-grader klokken 20. Mørkt, noe vind-drag og omkring 1 pluss-grad klokken 22. Med litt i underkant av null grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, mandag 05. april 2021, 2. påskedag: 

   
Mørkt, lett, tørr sne og omkring null til 2 minus-grader Celsius her ute i natt. Hvit himmel, fortsatt litt lett sne i luften, siden midnatt, og dekket med 10 til 20 cm hvit sne på overflatene i landskapet og omkring null grader klokken 09. Halvt skyet og 5 pluss-grader klokken 13.30. For det meste overskyet med lett yr og lett våt sne og tildels litt vind og ned mot 2 og 1 pluss-grader og mye av sneen smeltet videre utover dagen og kvelden mot midnatt.
   

---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 06. april 2021: 

   
Mørkt, noe sne i luften og omkring en grad Celsius her ute i natt. For det meste overskyet, vått, tildels sne og sludd og omkring 2 til 5 pluss-grader utover dagen, med 3 pluss-grader klokken 17. Mørkt, vått, tildels lett nedbør og ned mot en pluss-grad utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 07. april 2021: 

   
Mørkt, vått, noe yr i luften og omkring en til to grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått og opp til omkring 4 pluss-grader utover formiddagen. Ned mot 2 pluss-grader klokken 19. Overskyet og ned mot 1 pluss-grad klokken 21. Mørkt og omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, torsdag 08. april 2021: 

   Mørkt og omkring null grader Celsius her ute i natt. Overskyet, solen lavt tildels noe synlig i øst og ankommet ca. en cm finkornet sne på bakken i løpet av natten klokken 08. Yr, vått, 2 pluss-grader og overskyet klokken 13.

   Jeg tillager nokså jevnlig blandt annet og særlig noen liter med surkål og kimchi, til tross for at jeg forlengst har mere enn nok. Oppskriftene og resultatene blir aldri helt de samme. En av disse dagene skal jeg også tillage en ny porsjon, fordi jeg har noen ingredienser jeg vil bruke. Jeg kan og må tillate meg å bruke tid også på slikt hvis jeg videre skal kunne overleve. Det blandt annet særlig tilfører kroppen og helsen en nødvendighet av mikro-organismer, vitaminer, mineraler, remedier og sinnsro for å kunne fungere. Jeg har gjennom mange ti-år aktivt og omfattende lært om slikt blandt annet av Alfred Vogel, Rudolf Steiner, tradisjoner, erfaringer, studier og eksperimenter. Men har også ofte og gjennom lange tider av omstendighetene mere eller mindre vært tvunget til å tilsidesette alt slikt for å kunne forholde meg til forfølgelser, angrep, terror, utplyndringer og tortur fra offentlig ansatte og offentlige nepotismer og regimer sin side.
Ofte og gjennom lange tider har det vært vanskelig i det heletatt å kunne "overleve". Mange medmennesker har vært mere eller mindre heldige og produktive.

   Det er alltid viktig og vesentlig hvem og hva vi lærer av og med god og fri kommunikasjon. Uten mister vi alle vår frihet, våre talenter, våre muligheter og vår uskyld. Terror regimer setter seg selv over alt slikt og medmennesker.

   Jeg har knapt noensinne vært på et lege-kontor. Jeg leser og kommuniserer fortrinnsvis via tilgjengelig litteratur og Internettet. Jeg har ti barn, alle med min ektefelle og alle har jeg vært jordmor for, meget vellykkede og friske fødsler, unntatt den sist fødte som ble født i 2008 efter at vi alle ble kidnappet, hvilket vi fortsatt er. Den siste vet jeg enda ingenting mere om. For meg er det livs-farlig å kommunisere eller å ha noen som helst kontakt med min ektefelle eller mine barn, fordi vi blandt annet skriftlig er truet med at barna i så fall av kidnapperne vil bli gitt "akutt og kronisk psykiatrisk behandling", hvilket blandt annet innebærer tvangs-medisinering, ytterligere frihetsberøvelse og nektelse av selv å føde eller å ha barn. Det offentlige politiske kidnapper-regimet i dagens Norge er fullstendig groteskt, kriminelt og umenneskelig. Det opererer systematisk og vilkårlig med inkvisisjoner, kidnappinger, fangehold, tortur, terror, vilkårlighet, utplyndring og allslags former former for lovløshet og menneskeretts-forbrytelser. Med groveste slags former for forbrytelser mot menneskeheten, ulovlige lovbestemmelser og avgjørelser. Og med forfalskede menneskerettigheter og med dobbel-moral - som de iherdig og meget påkostet og omfattende forsøker å indoktrinere sivilbefolkningen og verden med at er såkalt nødvendig "barnets beste" og "barnevern" og "barnefordeling", etc.

   Mange mennesker i dagens Norge er så indoktrinerte og er blitt så vant med hva som foregår at de ikke ser eller forstår hva som faktisk foregår. Særlig i forhold til sitt eget land og særlig de mange som enda ikke selv er hardt nok rammet. De tror det skal eller må være slik, eller de våger, makter eller ønsker ikke å snakke seriøst om det. Særlig de mange mennesker og sær-interesser som tjener penger eller karriære på kidnapper-virksomheten og dens medspillere. En kidnapper-virksomhet som stadig har blitt og blir mere utspekulert, umenneskelig og farlig.

   Siden jeg og mine barn og min ektefelle ble kidnappet, separert, isolert og fangeholdt i 2008 har jeg vært tvunget til å bo i et gammelt, falleferdig hus på vår eiendom, uten innlagt vann, bad eller toalett, med skrøpelige og knapt noe isolerende vegger og tak. Likså ufrivillig tidvis uten tilgang til butikker, bil, transport, mat, penger, bekledning eller medmennesker. Det er blandt annet slik medmenneker behandles i dagens Norge. Og det blir stadig mere eller mindre plutselig verre.

   Mennesker flest ville ikke lenge ha overlevd slikt. De ville ha blitt drept mange ganger underveis. Jeg har "overlevd" såvidt lenge og om og om igjen takket være kunnskaper, perspektiver, remedier, nødløsninger og utholdenhet. Mange, barn og foreldre, overlever ikke så lenge og ikke så bra.

   Sne-slafs, vått og omkring 2 pluss-grader Celsius her ute frem mot klokken 15. For det meste regn med fra 6 til 3 pluss-grader frem mot mørknende klokken 21. Mørkt, regn og sludd og ned til omkring 1 pluss-grad frem mot klokken 23. Med oppmot 3 pluss-grader og mindre nedbør mot midnatt.
   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, fredag 09. april 2021: 

   Mørkt, regn og yr og i underkant og overkant av tre pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått og omkring 5 pluss-grader klokken 11. Tildels noe sne, slafs og yr og tildels noe mindre overskyet utover dagen, med omkring en pluss-grad klokken 19. Mørkt, vått, noe sne på bakken og hist og pist og omkring null grader klokken 22 og videre mot midnatt med noe sne i luften.

---
---

   Rune L. Hansen, 09.04. 2021:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10221602973558417

   Menneskeretts-konvensjonene og de to fronter

   Mange mennesker og sær-interesser ønsker offentlige menneskeretts-krenkelser
. Og mange ønsker det ikke. 
   U
ansett om noen av de sier noe annet.
   Hvordan unngå at det blir en stillings-krig og makt-kamp mellom de to fronter? Svaret er enkelt og lettt å forstå:

   De felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene må erkjennes som det de er - gjeldende lov og rett i og for ens jurisdiksjon, gjeldende over og foran alt annet av lovbestemmelser, avgjørelser og politikk.
Ingen av menneskeretts-konvensjonenes for absolutt enhver tilhørende ens jurisdiksjon umistelige og uavhendelige menneskerettigheter må noensinne kunne ned-prioriteres, forfalskes, ignoreres eller benektes. Enhver og de alle må og skal alltid for absolutt enhver være umistelig og uavhendelig.

   Derfor må alltid mulige eller reelle offentlige menneskeretts-krenkelser lett, enkelt og gratis for enhver som ønsker det kunne real-kompetent straffeforfølges, optimalt repareres og personlig og offentlig ansvarliggjøres.

   Og som fremgår av blandt annet CCR Art 4, som sier at:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."


   Det er i og for alle menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen Art 30 (UDHR) lovbestemt - at:
   "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Uten at alt dette skjer så er menneskerettighetene i praksis fiktive og lovløshetens vilkårlighet.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/4075782439109321/

   Paul Hjelvik:
   Flotte betraktninger! Det du skriver er helt riktig. Bare så synd at ikke alle greier å forholde seg til til det.

   Rune L. Hansen:
   At visse offentlig ansatte og deres medspillere i et land i praksis ikke respekterer de felles-menneskelige menneskerettighetene må det uansett bli real-kompetent slutt på. De er på feil side av loven og stjeler dermed våre menneskerettigheter, med unødvendige katastrofale konsekvenser!

   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, lørdag 10. april 2021: 

   Mørkt, sne og yr i luften og på bakken og omkring null grader Celsius her ute i natt. Spredt lett skyet lys blå himmel og mere enn 5 cm hvit sne i landskapet og omkring en grad Celsius klokken 09. Helt og delvis overskyet og det meste av sneen smeltet utover formiddagen, med omkring 4 pluss-grader og tildels opp til omkring 5 og 6. Tildels spredt skyet videre utover dagen, med ned mot 4 pluss-grader klokken 18.30.

   Det som har skjedd i USA med valg-svindelen blir stadig bare mere og mere katastrofalt, både der og i for alle andre land og globalt. Særlig den massive korrupsjonen og økonomiske diskrimineringen og kneblingen av ytringsfriheten, både der og så mange andre steder, gjorde ytterligere mangfoldig ødeleggelse av USA og verden mulig. Menneskeretts-krenkelser, hvor og hvordan enn de skjer, har overalt katastrofale konsekvenser.

   Det er mangfoldig katastrofalt ødeleggende hva som nu har skjedd og skjer i USA. Blandt annet i og med åpningen av grensene i sør for nærmest fri adkomst for tilreisende fra Sør-Amerika og resten av verden, geleidet av smuglere og mafia-karteller, til et land med en integritet som USA. Mye har lenge vært og er fortsatt galt også i USA, særlig hva jeg nevnte, men Donald Trump nærsagt enestående arbeidet troskyldig godt og iherdig og ikke minst lyttende og argumenterende med forholdsvis meget god evne og medmenneskelighet for å forbedre forholdene.

   Dumme, ikke-kompetente og menneskeretts-krenkende offentlig ansatte er et katastrofalt stort og ødeleggende problem overalt i dagens verden. Og stort verre og farligere enn Joe Biden og hans medspillere i sine nuværende makt-posisjoner kan det knapt bli. Derfra leker de seg med maktens, løgnens og lovløshetens vilkårlighet. Trolig tror de seg eller håper de samtidig også gjøre gode gjerninger. Uansett vil de selvfølgelig også påstå det.

   De fleste av menneskene som i store stimer nu ankommer den sørlige grensen til USA fra Sør-Amerika og fra andre steder i verden kommer fra fattigdom og nød forårsaket av korrupsjon og økonomisk diskriminering i landene de kommer fra. Invitert av Joe Biden og mange av hans medspillere. Blandt annet og særlig for å utvanne og skifte ut sivilbefolkningen i USA, i håp om å få mange takknemlige nye velgere for å stemme på seg.

   At de fleste av nye menneskene som ankommer USA, pluss de fleste i sivilbefolkningen i USA, og mange ellers i verden, vil komme til å få det verre og vanskeligere enn før, det ignorerer Joe Biden og hans venner. De gjør jo aktivt også så mye annet kriminelt og ekstremt og perverst og forskjellig for å ødelegge USA, og resten av verden. Joe Biden selv har ingenting å tape, tvert om, han har forlengst gjort så mye forskjellig grovt kriminelt at han bare kan vinne tid for sin videre kriminalitet. Det var derfor han av kapital-eliten og andre informerte om hans korrupte grov-kriminelle fortid ble plassert som USA's nye "president". Fordi han egnet seg for deres hensikter.

   Joe Biden og hans medspillere og likesinnede i alle land er katastrofalt farlige og ødeleggende for hele verden.

   Blir ikke menneskerettighetene i praksis og uforfalsket respektert og ivaretatt av den offentlige forvaltningen for enhver i ens eget land tilhørende ens egen jurisdiksjon, så er det vanskelig eller umulig eller motsatt en god hensikt å hjelpe andre land når ens eget ikke godt nok er et eksempel til efterfølgelse.

   Spredt skyet og ned mot 3 og 2 pluss-grader Celsius her ute klokken 20. Mørkt og i underkant av null grader klokken 22 og videre mot midnatt.

---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, søndag 11. april 2021: 

   Mørkt, stjerner og 2 minus-grader Celsius her ute klokken 02.30 i natt, nærmere 3 minus-grader litt senere. Skyfri himmel, solen i øst og 2 pluss-grader omkring klokken 09.

   Mange vil sikkert nok mislike helt eller delvis hva jeg skrev her i går. Særlig blandt annet politiske figurer som kjøper seg venner og korrupte handels-avtaler og propaganda med fellesskapets penger, etc.

   Det kan mildt sagt være meget utrolig og kriminelt og umenneskelig hva mange visse mennesker gjør for makt, karriære eller penger. Og for å skjule, fortie eller forfalske det som offentlighetens og folkets vilje. Uten å være det minste som helst i samsvar med de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene i sin jurisdiksjon.

   Jeg nevte og omtalte mine ti barn med min ektefelle forleden dag, som jeg nesten alle har vært meget vellykket jordmor for, og som iøvrig nesten alle er født hjemme i stor trivsel og glede. Alle hadde alltid meget god helse, velstand og stor trivsel og trygghet og utfoldelse og sine forskjellige talenter og interesser og gode følsomheter - før de ble kidnappet. Hvordan de har hatt det og har det efter at de ble kidnappet klarer jeg knapt å tenke på, men tenker jeg likevel og alltid og mange ganger daglig på. Fordi det er lett å forstå og jeg vet, uten at vi har kunnet ha kontakt og trygghet efter at de ble kidnappet, at de alltid har vært og er mishandlet av kidnapperne og deres medspillere. Hvordan jeg vet det? Fordi jeg kjenner mine barn, som jeg alltid daglig levde sammen. Men jeg vet det også fordi kidnapper-virksomheten massivt og systematisk og groteskt på det nærmeste uten unntak mishandler og ødelegger alle sine kidnappede barn og foreldre, og forfalsker og lyger om alt som kan forfalskes og lyges om, inklusivt ikke minst blandt annet menneskerettighetene. Og bare traumene, torturen og fremmedgjøringen det innebærer for et barn å bli kidnappet og fangeholdt er selvfølgelig livs-ødeleggende. Det er ikke uten grunn at slikt sorterer under blandt annet forbrytelser mot menneskeheten og folkemord.

   Det er og blir alltid kriminelt og groteskt og smittsomt ødeleggende og katastrofalt, i forskjellig grad, når ansatte i offentlige forvaltninger og deres medspillere krenker en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker uten effektivt å bli stoppet og real-kompetent straffeforfulgt. Ikke minst når det faller inn under forbrytelser mot menneskeheten.

   Omkring 5 pluss-grader her ute klokken 14. Flere påskeliljer står med nedoverbøyde gule knopper forberedt på å blomstre. Påske-dagene var tidlige i år, men påskeliljene lar seg ikke stoppe av den grunn. All sneen er igjen borte rundtomkring her ute, skiftende har det vært, men mange slags groer, spirer og knopper stadig mere titter forsiktig frem fra jord og bark. Brennesler, rabarbra, mesterrot, rankespinat, kvann, spanskekjørvel, osv. Følsomme og særegne vesener også de, selvfølgelig, men annerledes.

   Når det gjelder mennesker så er det særlig to slags typer som gjør seg gjeldende og er motsatt hverandre: de menneskeretts-respekterende kontra menneskeretts-krenkerne. Pluss en tredje slags type, som er alle de forurettede av menneskeretts-tyvene og deres medspillere. Hvilken(e) av disse tre kategorier de tilhører kan mennesker være mere eller mindre bevisst om. Men det er en meget viktig og sentral kategorisering.
Menneskeretts-krenkerne og deres medspillere forfalsker, bagatelliserer eller ignorerer en eller flere menneskerettigheter for et eller flere medmennesker i sin jurisdiksjon. Blandt annet den menneskerettighet som er likhet for loven.

   Dust og slørete overskyet og omkring 5 pluss-grader mot kvelden. Mørknet og i underkant av 2 pluss-grader klokken 22. Omkring null grader mot midnatt.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 11.04. 2021:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10221618025334702

   Menneskerettighetene og medmennesker

   Når det gjelder mennesker så er det særlig to slags typer som gjør seg gjeldende og er motsatt hverandre: de menneskeretts-respekterende kontra menneskeretts-krenkerne. Pluss en tredje slags type, som er alle de forurettede av menneskeretts-tyvene og deres medspillere.

   Hvilken(e) av disse tre kategorier de tilhører kan mennesker være mere eller mindre bevisst om. Men det er en meget viktig og sentral kategorisering. Menneskeretts-krenkerne og deres medspillere forfalsker, bagatelliserer eller ignorerer en eller flere menneskerettigheter for et eller flere medmennesker i sin jurisdiksjon. Blandt annet den menneskerettighet som er likhet for loven.

   Som innledningsvis lovbestemt i blandt annet UDHR:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art (...)
   - Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden (...)
   - for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blandt folkene i medlemsstatene selv og blandt folkene i de områder som står under deres overhøyhet."

   *

   
---

---
*****

--12--

-- Dagboks-notater, mandag 12. april 2021: 

   Mørkt og i underkant av null grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis overskyet og omkring 5 pluss-grader utover formiddagen. Med 8 pluss-grader klokken 13.30. Halvt lett skyet og 9 pluss-grader klokken 15.30. Spredt lett skyet og ned mot 5 pluss-grader klokken 20.

   Det er mye forskjellig i dagens verden som minner om forholdene i Tyskland i 1930-årene. Særlig i forhold til det som skjer i USA nu og rekkevidden av det - men også i veldig mange andre land. Ukjent og uforståelig enda for de fleste i verden. De mange som syns de har det bra er tildels fornøyd og indoktrinerte eller snevert egoistiske og dårlig orienterte og håper å bli enda mere fornøyd, mens de mange som ikke har det bra er misfornøyde i forskjellig grad og iøvrig ganske det samme. Målestokken, som er de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene, klarer de fleste ikke å forholde seg rett og realistisk til, men stort sett bare falskt eller forvirret eller likegyldig til. Det er en veldig meget farlig utvikling og situasjon.

   Nokså mørkt og ned mot 2 pluss-grader klokken 22. Mellom 2 og 1 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, tirsdag 13. april 2021: 

   Mørkt og i underkant av null grader Celsius her ute i natt. Spredt litt skyet og opp til omkring 7 pluss-grader utover formiddagen. Nesten overskyet og 7 pluss-grader klokken 17. Med omkring 3 pluss-grader klokken 21. Mørkt og i underkant av 3 pluss-grader videre mot midnatt.

   

---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, onsdag 14. april 2021: 

   
Mørkt og fra tre pluss-grader til en minus-grad Celsius her ute i natt. Lyst, spredt fugle-sang her og en minus-grad klokken 07. Lett overskyet og to pluss-grader klokken 09. Med i overkant av 7 pluss-grader klokken 13. Tildels lett skyet videre utover dagen. De aller første påskeliljene her ute har blomstret nu. Og stadig flere små spirer av forskjellig å se. Det blir mindre med minus-grader og mere årlig vår-tørke og grønt og småfugler som synger her ute nu fremover en stund. Omkring 5 pluss-grader og noe dunkelt klokken 21. Nokså mørkt og ned til omkring 4 pluss-grader frem mot klokken 22. Mørkt, stjerner og omkring null grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, torsdag 15. april 2021: 

   
Mørkt og omkring null grader Celsius her ute i natt. Solen i øst, skyfri himmel, småfugler som synger og i overkant av 5 pluss-grader klokken 09. Med i overkant av 6 pluss-grader klokken 10. Med 10 klokken 12 og 11 klokken 12.45. Spredt litt skyet og 9 pluss-grader klokken 18.30. Med i underkant av 5 pluss-grader klokken 21. Mørkt og omkring 1 pluss-grad klokken 23 og videre mot midnatt.
   

---
---

   Rune L. Hansen, 15.04. 2021:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10221644494156406

   Menneskerettighetene og deres tyver, forfalskere og ødeleggere

   Frykt mennesker, instanser, land og grupperinger av mennesker som ikke i praksis tar de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene og deres menneskerettigheter hundre prosent på alvor!

   Slike mennesker er farlige, tyvaktige og forræderiske! De stjeler og ødelegger til og med dine menneskerettigheter, hvis de klarer det! Menneskerettigheter som for absolutt enhver er og skal være umistelige og uavhendelige! Det bryr de seg ikke om, de tar og forfalsker alt hva de kan for å tjene seg selv og sine medspillere!  

   De tror seg mere eller mindre hemmelig å eie deg og din familie og sine medmennesker og verden! Menneskeretts-krenkelser i regi av ansatte i den offentlige forvaltningen vil de ikke ha enkelt og fritt straffeforfulgt, reparert og personlig og offentlig ansvarliggjort!

   De vil ha hele ditt land til en stadig farligere offentlig mafia-virksomhet med mere eller mindre hemmelige medspillere, for å forfalske og beskytte sine menneskeretts-tyverier! For mere eller mindre skjult å gjøre karriære i og med slike offentlige mafia-virksomheter!
   
   De pynter seg med dobbel-moral, løgner og falskhet - for å narre og smitte flest mulig! Frykt dem - og stopp dem!
   
   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/4093732140647684/

   Liv Birgit Auerdahl Arnesen:
   Ja, det er stort sett drittsekker som søker seg inn i barnevernet. Her kommer de ustraffet fra å plage folk inn i døden. Slipper å stå ansvarlig for noen ting som helst. De representerer nemlig ikke seg selv, men den offentlige mafia som barnevernet er.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1148275388579308/permalink/5403676009705870/

   Wilfred Hall:
   Det er det det hele dreier seg om. Godt skrevet, del dette ofte. Den vanlige mann må engasjere seg. Han må ikke sove. En dag har vi mistet landet og våre menneskerettigheter.

   
---
---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, fredag 16. april 2021: 

   Mørkt, stjerner, stille og omkring null grader Celsius her ute i natt. Sang fra mye småfugler i det tidlige morgengry iallfall fra omkring 05-tiden.

   Ja, forlengst og fortsatt enda allerede veldig mange i dagens Norge kan og bør spørre seg selv: Hvor er mine og landets medmennesker sine menneskerettigheter? Hvorfor var de og er de fraværende? Det står klart og tydelig i alle menneskeretts-konvensjonene at de alle for absolutt enhver er og skal være umistelige og uavhendelige!
   Hvorfor er menneskeretts-tyvene i den offentlige forvaltningen og deres medspillere enda ikke straffeforfulgt og deres forbrytelser reparert?
   Skal de få utplyndre og ødelegge oss og vårt land og verden enda mere før det skjer? Hvorfor stoppes ikke denne unødvendige og groteske galskapen?
   Hvorfor skal menneskeretts-tyvene og deres medspillere enda ustoppet premieres og berikes av seg selv og hverandre?
   Hadde denne offentlige mafia-virksomheten blitt stoppet og den lovlige lov og rett vært gjeldende så hadde alle og enhver i dagens Norge vært meget rikere og bedre og tryggere! Og vårt land vært et godt eksempel til efterfølgelse for resten av verden!
   Når skal det skje, om ikke straks og alltid videre ?! Umiddelbart !!!

   Delvis skyet og opp til omkring 11 pluss-grader frem mot klokken 12 og 13 en stund senere. Både igår og idag har jeg sett noen humler og noen gule sommerfugler her ute. Spredt lett skyet og 10 pluss-grader klokken 19. Nokså mørkt og 4 pluss-grader klokken 22. Mørkt, stjerner og omkring en pluss-grad mot midnatt.
   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 17. april 2021: 

   Mørkt, stjerner og i underkant av en pluss-grad Celsius her ute i natt. For det meste spredt lett skyet og skyfritt og opp til omkring 12 pluss-grader utover dagen. Skyfritt og ned mot 7 pluss-grader klokken 20.30. Det mørkner, tiltagende måne-sigd høyt vestlig, fugle-sangen stilner og omkring 6 pluss-grader frem mot klokken 22. Mørkt og ned mot 3 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, søndag 18. april 2021: 

   
Mørkt og mellom 3 og 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Grå-lysning og fugle-sang omkring klokken 05. Dus blålig himmel og opp til omkring 12 pluss-grader frem mot klokken 12. Videre med omkring 16 pluss-grader. Med 12 pluss-grader klokken 18.30. Halv-mørkt, fugle-sangen stilner, måne-sigden høyt i sør-vest og omkring 6 pluss-grader mot klokken 22. Mørkt, stjerner, stille og ned mot 4 pluss-grader videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, mandag 19. april 2021: 

   
Mørkt og omkring 4 til 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Sol fra dust blålig og lys blå himmel og 13 pluss-grader klokken 11. Opp til omkring 20 pluss-grader videre utover dagen. Ned mot 15 pluss-grader klokken 18.30. Gradvis ned mot 6 pluss-grader frem mot klokken 23. Med 5 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, tirsdag 20. april 2021: 

   
Mørkt, stjernehimmel, stille og omkring 5 til 3 pluss-grader Celsius her ute i natt frem mot klokken 03. Ned mot 1 pluss-grad klokken 06. Lett slørete, dottete og stipete himmel og omkring 10 pluss-grader klokken 09.30. Lett overskyet og opp til omkring 15 pluss-grader utover eftermiddagen. Med 12 pluss-grader klokken 17.30. Disig himmel, lett yr og gradvis ned mot 6 pluss-grader frem mot klokken 21. Halv-mørkt, fuktig og omkring 5 pluss-grader klokken 22. Med yr og mørkt mot midnatt.
   
---
---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, onsdag 21. april 2021: 

   
Mørkt, vått, yr, stille og omkring 5 til 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, yr og opp til omkring 7 pluss-grader utover formiddagen. For det meste omtrent det samme utover eftermiddagen. Halv-mørkt og mellom 5 og 4 pluss-grader klokken 22. Mørkt, voksende halv-måne høyt sør-vest og 3 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, torsdag 22. april 2021: 

   
Mørkt, tildels litt lett yr og omkring 3 til 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Noe lett skyet, fugle-sang og 2 pluss-grader klokken 06. Spredt skyet og opp til omkring 7 pluss-grader utover dagen. Mørkt, månen litt sør-vest og 2 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, fredag 23. april 2021: 

   
Mørkt og omkring 2 til 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett skyet, fugle-sang og 5 pluss-grader klokken 09. For det meste halvt skyet og opp til omkring 9 pluss-grader utover dagen. Spredt lett litt skyet og 8 pluss-grader klokken 17. Med ned mot 5 pluss-grader klokken 20.30. Mørkt, månen høyt litt sør-vestlig og ned mot 3 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, lørdag 24. april 2021:

   
Mørkt og ned mot null grader Celsius her ute i natt. Spredt litt skyet og 5 pluss-grader klokken 09.30. Med 8 pluss-grader klokken 14. Halv-mørkt og 5 pluss-grader klokken 22. Mørkt, månen sørlig og mellom 2 og 1 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, søndag 25. april 2021: 

   
Mørkt og til ned mot 2 minus-grader Celsius her ute i natt.

   Jeg skriver fortsatt minst mulig her, det har jeg i lang tid nu gjort, for bedre å kunne forsøke å ha krefter til helsen for å kunne overleve lengre. Skriving og det å kunne ha skrive-muligheter ensidig forbruker ressurser og helse og krever utrolig meget utholdenhet når en gjennom lang tid skriver fra og befinner seg i et tortur-kammer.
   Norske myndigheter har enda ikke maktet å rette seg efter ECHR, storkammer-dommen og menneskeretts-konvensjonene, tvert om så er det et terror regime av offentlig ansatte politikere og deres medspillere som enda har makten og later som at de er for dumme til å forstå og som ignorerer alt av lovlig lov og rett. Deres taktikk er velkjent og brukt i og av alle terror regimer.
   Også at de utplasserer og premierer lydige marionetter i flest mulig nøkkel-posisjoner er typisk. I det heletatt at de premierer medspillere og gunstige kompromisser. De er så lydige og mange at de skriver og sier minst mulig om ECHR-dommene mot Norge og de konsekvenser de skal ha.
   Straffelov-givningens lovlige angjeldende lovbestemmelser skriver og sier de i det lengste også minst mulig om, fordi nettopp det er ønsket av de angjeldende kriminelle offentlig ansatte og deres medspillere.
   Imens mishandler, torturerer, ødelegger og dreper de fortsatt barn og foreldre i stor stil, i det lengste.
   
   Skyfri himmel og 9 pluss-grader klokken 13. Månen i øst og ned mot 5 pluss-grader klokken 21. Mørkt, månen sørlig og 3 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, mandag 26. april 2021: 

   
Mørkt og omkring 4 til 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lett overskyet tidlig på dagen. Nesten lett overskyet og i overkant av 7 pluss-grader klokken 09. Helt og delvis overskyet og en stund opp til 12 pluss-grader utover dagen. Mørknet, 4 pluss-grader og månen sør-østlig klokken 23. I underkant av 4 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, tirsdag 27. april 2021: 

   Mørkt og omkring 4 pluss-grader Celsius frem mot noe grå-lysning og allerede livlig fin fugle-sang omkring klokken 04 i natt. Nesten overskyet og omkring 8 pluss-grader klokken 11. Overskyet og omkring 10 pluss-grader utover eftermiddagen. Spredt lett litt skyet og 5 pluss-grader klokken 21. Mørkt, ned mot 2 pluss-grader og full-månen lavt sørlig mot midnatt.
   
---

---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, onsdag 28. april 2021: 

   I overkant av null grader Celsius her ute klokken 03 i natt. I underkant av en minus-grad en stund senere. Helt og delvis skyet utover dagen, med oppmot 13 pluss-grader klokken 15. Overskyet og 10 pluss-grader klokken 17.

   Den økonomiske eliten i symbiose med makt-eliten har en borgerkrig gående, som blir stadig mere grov-kriminell, katastrofal, global og altomfattende og livs-farlig. Penger, makt, dobbel-moral, forfalskninger, hovmod, vilkårlighet og knebling er dens våpen og sær-interesse, hvormed den uten skrupler ødelegger og dreper alt den misliker.
   Mange lar seg friste eller narre og oppsluke av dens makt og karriære-muligheter.
   De lukker øyne, ører og munn for denne mafia-virksomhetens menneskeretts-krenkelser, ødeleggelser og drap. De vil heller være aktive eller passive medspillere.
   De uforfalskede menneskeretts-konvensjonene, som er lett-forståelige, en ukrenkelig helhet og tilnærmet altomfattende, er deres hemmelige fiende nummer en.

   Forholdet makt-eliten og dens medspillere har til Wuhan-viruset fra China er bare et konkret eksempel på deres drepende umenneskelighet. Makt-politikere og deres medspillere i de fleste land deltar med hovmod, knebling, uforstand og dumhet.
   Mens i stort antall stadig flere mennesker drepes av pandemien forties hva som særlig ville ha vært beskyttende, viktigheten av naturlige vitaminer og mineraler i rette doseringer og god bakterie-flora, sentrale remedier som Ivermectin, rent vann, renn luft, sunn mat uten for store mengder eller raffinert sukker, ødelagte fett-stoffer, etc. De vil ikke ha folkeopplysning bygget på ytringfrihet, argumentasjon, erfaringer, kommunikasjon, etc. De vil egentlig ikke at sivilbefolkningens enkelt-mennesker skal ha slike ressurser. De vil heller utplyndre, splitte og kneble medmennesker. Og derfor vil de heller ha en gigantisk vaksine-industri for økonomiske spekulanter.
   Hvor utrolig mange mennesker og samfunn ødelegges og drepes bare av slike krenkelser, unnlatelser og kneblinger?!
   Og hva vil videre skje, som ytterligere og mere konsekvenser av slikt? Verre enn 2. verdenskrig?

   Spredt lett skyet og 8 pluss-grader Celsius klokken 20. Mørknet, stille og 3 pluss-grader klokken 23. Med 2 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, torsdag 29. april 2021: 

   
Mørkt og omkring 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett litt skyet og opp til omkring 9 pluss-grader frem mot klokken 10. Opp til omkring 14 pluss-grader en stund utover dagen. Med 10 pluss-grader klokken 18. Spredt lett skyet og i underkant av 9 pluss-grader klokken 20. Mørkt og 3 pluss-grader klokken 23.
   
---
---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, fredag 30. april 2021: 

   
Mørkt og omkring null grader Celsius her ute i natt. Månen lavt sørlig klokken 04. Spredt litt skyet og opp til omkring 12 pluss-grader utover formiddagen. Med 5 pluss-grader klokken 21.30. Mørkt, stjerner, stille og 2 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 30.04. 2021:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10221733820629512

   Menneskeretts-konvensjonene - og den enkelte

   Innbyrdes strid og kamp og splitt og hersk råder i veldig mange land enda i dagens verden. Til tross for at vi har mange felles-verdier og vi alle har meget til felles, så er vi hver enkelt i forskjellig grad også unike og ulike, med mye forskjellige slags tanker, meninger, ønsker, utseender, drømmer, metoder og mål. Med også veldig mange forskjellige grupperinger og sær-interesser og konsekvenser. Noe av det som særpreger og drifter menneskeheten blandt all dens originalitet er allsidighet.

   Menneskeretts-konvensjonene er et slags minste felles multikum, hvor erfaringer, kunnskap og lærdom fra hele verden til alle tider hvor alt det som kan medføre konflikt, uenighet og strid og velstand, trivsel og trygghet i forhold til hverandre kortfattet og presist er samlet sammen til helt nødvendige og ukrenkelige lovbestemmelser. Bare uforfalsket tvingende nødvendige unntak kan midlertidig krenke visse menneskerettigheter, for å kunne lovliggjøres, men da må krenkelsen være for en kortest mulig tid og på en mildest mulig måte. Menneskeretts-konvensjonene inneholder under enhver omstendighet menneskerettigheter som alle er og skal være umistelige og uavhendelige for absolutt ethvert menneske i ens jurisdiksjon. (Ps: ordet jurisdiksjon betyr omtrent det samme som ordet nasjon.)

   Derfor er de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene tilnærmet altomfattende og viktigere enn alt annet i og for ethvert menneske og samfunn. Og derfor er de godkjent lovbestemt (ratifisert) som gjeldende lov og rett, gjeldende over og foran alt annet (lex superior) av lovbestemmelser og avgjørelser, av veldig mange mennesker og nasjoner i verden. Og respekteres de uforfalsket i praksis av ethvert rettferdig menneske i alle land i verden. Men derfor også forfalskes og ignoreres og dermed krenkes de særlig av mange hovmodige og terror regimer og offentlig ansatte kriminelle mange steder.

   Menneskerettighetene er en helhet hvorav ingen eller ingenting kan ignoreres, bagatelliseres eller forfalskes uten at det blir som en kropp hvor nødvendige organer fjernes. Fjernes en av disse organer så er det katastrofalt og anti-demokrati. Menneskerettighetene er alle alltid fullstendige nødvendigheter.
Man kan ikke forsvare en menneskerettighet og samtidig krenke en annen menneskerettighet.

   Menneskeretts-konvensjonene er 100% en rettferdighetens og nestekjærlighetens forvaltnings-ordning, inklusivt samfunns-ordning og retts-ordning. Hvor blandt annet ytringsfrihet og likhet for loven og ikke-diskriminering for absolutt alle og enhver er og skal være umistelige og uavhendelige menneskerettigheter. Dette gjelder selvfølgelig blandt annet også kriminelle. Ingen skal lovlig kunne straffes mere enn tvingende nødvendig og forholdsmessig, på en mildest mulig måte. Og selvfølgelig gjelder det også ikke minst økonomisk diskriminering. Økonomisk diskriminering er og blir en sykeliggjørende kreft-svulst.

   Penger er makt og makt er penger, men det er en meget farlig utvikling om noen mennesker eller instanser oppnår eller gies unødvendig og uforholdsmessig mere penger eller makt enn andre mennesker eller instanser. Undertrykkes en rettferdig og ikke-diskriminerende fordeling av penger eller makt så stimuleres og premieres grådighet, splittelse, hovmod, falskhet og kriminalitet. Det er de uforfalskede felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene som skal og må ha makten og fordeling av penger og ressurser.

   Et av utrolig mange eksempler på katastrofale konsekvenser av økonomisk diskriminering er hva som kunne skje og konkret skjedde i og med en stor og mektig nasjon som USA er den massive valg-svindelen som ble gjennomført omkring års-skiftet 2020 og 2021, hvor marionetter som Joe Biden og Kamala Harris og deres medspillere kuppet president-embetet i USA, enda langt verre enn noensinne før. De ble grov-kriminelt hjulpet til makten av forskjellige slags både korrupte og økonomisk rike mennesker og deres medspillere og av indoktrinerte og av mennesker som ønsket lovløshet og særlige fordeler. Ved hjelp av penger, sensur, trusler, vold, forfalskninger og allslags annen og videre kriminalitet.

   Når mennesker har makt eller penger nok til det, eller trusler, grådighet, muligheter, etc., så gjør de gjerne hva de kan for å få det slik de vil og mere av det. Mange mennesker er svake for slikt, eller er fristet eller truet til det, etc. Verdens-historien og nutiden er fullstappet av eksempler på det - og på hvor smittsomt det er. Mildt sagt! Mennesker bør ikke og kan ikke og skal ikke ha mere makt eller penger enn hva som avgrenses av enhvers menneskerettigheter i en jurisdiksjon! Om mennesker, instanser eller regimer har mere makt enn det så kan de smile og late som ingenting mens de mishandler, utplyndrer, torturerer, ødelegger og dreper medmennesker - og forfalsker alt og det hele og lyger om hva som helst!

   
De stjeler fellesskapets og medmenneskers menneskerettigheter, inklusivt likhet for loven, makt, penger, etc. Til fordel for nepotismer, sær-interesser, karriære, egoisme, etc. Menneskeretts-krenkelser og nød nok ødelegger og dreper. Og problemer skaper problemer, hvordan enn det blir forsøkt skjult.

   De vil ha unødvendig forskjellsbehandling, forvirring, splittelse, makt-kamp, utrygghet, dumhet og naivitet. For egoistisk grådig og hovmodig å tjene seg selv og sine medspillere.

   Det er i menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen Art 30 (UDHR) blandt annet lovbestemt - at:
   "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Ikke bare er menneskerettighetene tilnærmet altomfattende, men de er også lett-forståelige. Men hvem våker? Hvem passer på, uten å krenke noens menneskerettigheter?

   Vi er allsidige og lærer av hverandre, men vi skal ikke og må ikke lære å akseptere eller ignorere pågående reelle eller mulige konkrete offentlige menneskeretts-tyverier! Dette er og skal være viktigere enn noe annet i og for ethvert samfunn og menneske!

   *

   
---

---
*****

*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq