----- Denne side: db202104.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. --- 
----- 
---  April 2021 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 01. april 2021, skjærtorsdag:

   Mørkt og omkring null grader Celsius og den avtagende månen lavt og fjernt sørlig her ute i natt. Spredt litt skyet og oppmot 6 pluss-grader klokken 11. Med omkring 7 til 5 videre utover dagen. Mørkt og omkring 4 pluss-grader mot midnatt.
   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, fredag 02. april 2021, langfredag:

   
Mørkt og omkring 4 grader Celsius her ute i natt. Spredt litt skyet og omkring 7 til 8 pluss-grader utover dagen. Mørkt og omkring 5 pluss-grader klokken 21.
   Litt vårlig fugle-sang her ute i dag. De aller tidligste før-vår-blomster her ute, hamamelis, sneklokker, etc., har allerede blomstrer noe siden februar, men nu også de første krokuser. Påskeliljene har nu enda ikke begynt å blomstre her.

   Jeg også så langt har ytterligere "overlevd", men befinner meg ikke mindre enn før i et tortur-kammer. Som så mange andre i dagens Norge og andre steder, men i forskjellig grad. Veldig mange lands offentlige regimer begår menneskeretts-forbrytelser, fordi så mange ansatte der i praksis på flere måter ikke ønsker å respektere de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene. Det er en meget farlig, ødeleggende og unødvendig utvikling, særlig meget i globale tider og tilstander som nu. Økonomisk diskriminering og grådighet og andre menneskeretts-krenkelser har alltid vært en umenneskelig, grotesk og katastrofal vei å gå - og er det og inkompetanse, hovmod, menneske-fiendtlighet og mafia-virksomhet nu mere enn noensinne. Eksemplene historisk og nutidig er utrolig mangfoldige. For eksempel er landet Venezuela i Sør-Amerika et av verdens økonomisk rikeste land - og samtidig også et av verdens internt fattigste og farligste! I så måte ikke meget ulikt mange andre land blandt annet i Sør-Amerika.
   Særlig meget skremmende, ikke minst også globalt, er det som skjer i dagens Nord-Amerika, i og med svindler-presidenten Joe Biden og hans mange medspillere, internt og eksternt. Som også blandt annet i og med China. Valg-svindelens massive kriminalitet stoppet og ødela den positive utviklingen under president Donald Trump i USA.
   Mange av de menneskene som medvirket i og for valg-svindelen i USA medvirket også i og for virus-hysteriet, også der blandt annet ikke minst med sin massive knebling av ytringsfriheten og med sine såkalte "fakta-sjekkere". Samarbeidende med ikke minst økonomiske eliter og nepotismer forårsaket av økonomisk diskriminering. Mennesker som Bill Gates og i ledelsen for Facebook, Google, Twitter, Amazon, etc., og representanter for diverse lands politiske nepotismer, og deres medspillere. Inklusivt også blandt annet norske nepotismer.
   Forakten for de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene, inklusivt alt av lovlig lov og rett, har nådd dramatisk globalt katastrofale nye høyder i flere måneder nu.
   Tragi-komisk også å høre mr. Blinken i Joe Biden sin administrasjon i USA forleden dag snakke om menneskerettighetene. Forfalskede menneskerettigheter var alt og det eneste han kunne og ville.

   Mørkt, stjerner og ned mot en pluss-grad Celsius her ute mot midnatt.
   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 03. april 2021, påskeaften:

   Mørkt, stjerner og omkring en og to pluss-grader Celsius her ute i natt. Nokså skyfritt og opp til omkring 7 pluss-grader utover formiddagen. Med omkring 9 pluss-grader klokken 14.

   Jeg nevnte virus-hysteriet i går, men uten å forklare nok nærmere. Mange vil nok likevel legge forskjellige slags forståelser og enigheter, menigheter og uenigheter i det. La meg derfor her nu tydeliggjøre mere. Jeg sikter ikke til at det er mye fokus på China-viruset, Covid 19, men jeg sikter til det faktum at fokuset blandt mange myndighets-representanter og instanser og deres medspillere mere eller mindre bevisst er falskt og feil og unnlatende. Blandt annet og særlig for en kriminell agenda - og for å spre frykt og stadig mere menneskeretts-krenkelser og samfunns-ødeleggelser - og dermed svekke helsen, forståelsen og immun-forsvaret. Hvorfor unnlater de å gjøre eller oppfordre folkeopplysning, ytringsfrihet, muligheter og argumentasjon? Hvorfor unnlater de å opplyse om nødvendigheten av naturlige vitaminer, mineraler og remedier i passende doseringer, som uansett og ikke minst nu er meget viktig og sentralt? Og om andre effektive og billige hjelpemidler, som særlig for eksempel Ivermectin? Hvorfor oversender de isteden massivt av folkets penger til styrt-rike og gjennom-korrupte mennesker og instanser som for eksempel Bill Gates og WHO? Og hvorfor krenker de menneskerettigheter uten nødvendige kompetente prosedyrer som kan lovliggjøre nødverge (emergency)? Hvorfor gjør de forskjellige slags inngrep, tyverier, unnlatelser og ødeleggelser som er ulovlige, kriminelle og mere ødeleggende enn hjelpende i og for mennesker, samfunn og verden? Årsaken er langt mere kriminell enn bare uvitenhet, dumhet og hovmod! Og er langtifra bare forsiktighet!
   Når penger i form av økonomisk diskriminering mere eller mindre skjult styrer i samfunnet så er det og blir det meget som er katastrofalt galt. Blandt kriminelle i den offentlige forvaltningen og deres medspillere så er en av de viktigste uskrevne lovbestemmelser denne: - at hjelper du meg så hjelper jeg deg, og hvis du ikke hjelper meg så iallfall sladrer jeg kanskje på deg. Penger eller makt nok eller i mengder for sin grådighet og økonomiske diskriminering vil de ha, plassert og sirkulerende hvor det passer best sine hensikter og for sin personlige fortjeneste.
   Hvorfor i all verden ble mr. Nicolai Tangen, en meget økonomisk rik mann velkjent for manipulering med mye penger i verdens skatte-paradiser, sjef for det norske Oljefondet? Er hensikten videre å herme efter utviklingen i Venezuela for mere eller mindre skjult å sikre sine medspillere økonomisk rikdom og makt, eller bare annen slags korrupsjon? Dette og mere til er selvfølgelig nærliggende spørsmål. Dessuten så er Oljefondet storeier i en rekke av selskapene som utvikler corona-vaksiner. Oljefondet sitter på aksjer for over 150 milliarder kroner i syv slike selskaper. Oljefondet eier også aksjer for mange milliarder kroner i selskaper som leverer corona-tester og annet utstyr til helse-sektoren. Oljefondet er verdt over 10.000 milliarder kroner og har spredt investeringene sine jevnt utover 9.200 selskaper verden over. Såkalte helse-aksjer er en av de viktigste sektorene. Perr 30. juni 2020 hadde Oljefondet plassert om lag 13 prosent av aksjene sine i såkalte helse-aksjer, tilsvarende rundt 930 milliarder kroner. Såkalte helse-aksjer var dermed Oljefondets fjerde største sektor etter finans-bransjen, teknologi-selskaper og industri. Hvilkne virkninger og konsekvense har blandt annet alt dette? Blandt annet mye hysteri, individuell og organisert egoisme og grådighet? Ønsket og tilsiktet av hvem? Svarene er nærliggende.
   
   Mørkt og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute klokken 22 og videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, søndag 04. april 2021, 1. påskedag: 

   Mørkt og omkring 5 grader Celsius og efter hvert med noe lett yr her ute i natt. Disig himmel, yr og omkring 6 til 7 pluss-grader utover dagen. Med 2 pluss-grader klokken 20. Mørkt, noe vind-drag og omkring 1 pluss-grad klokken 22. Med litt i underkant av null grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, mandag 05. april 2021, 2. påskedag: 

   
Mørkt, lett, tørr sne og omkring null til 2 minus-grader Celsius her ute i natt. Hvit himmel, fortsatt litt lett sne i luften, siden midnatt, og dekket med 10 til 20 cm hvit sne på overflatene i landskapet og omkring null grader klokken 09. Halvt skyet og 5 pluss-grader klokken 13.30. For det meste overskyet med lett yr og lett våt sne og tildels litt vind og ned mot 2 og 1 pluss-grader og mye av sneen smeltet videre utover dagen og kvelden mot midnatt.
   

---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 06. april 2021: 

   
Mørkt, noe sne i luften og omkring en grad Celsius her ute i natt. For det meste overskyet, vått, tildels sne og sludd og omkring 2 til 5 pluss-grader utover dagen, med 3 pluss-grader klokken 17. Mørkt, vått, tildels lett nedbør og ned mot en pluss-grad utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 07. april 2021: 

   
Mørkt, vått, noe yr i luften og omkring en til to grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått og opp til omkring 4 pluss-grader utover formiddagen. Ned mot 2 pluss-grader klokken 19. Overskyet og ned mot 1 pluss-grad klokken 21. Mørkt og omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, torsdag 08. april 2021: 

   Mørkt og omkring null grader Celsius her ute i natt. Overskyet, solen lavt tildels noe synlig i øst og ankommet ca. en cm finkornet sne på bakken i løpet av natten klokken 08. Yr, vått, 2 pluss-grader og overskyet klokken 13.

   Jeg tillager nokså jevnlig blandt annet og særlig noen liter med surkål og kimchi, til tross for at jeg forlengst har mere enn nok. Oppskriftene og resultatene blir aldri helt de samme. En av disse dagene skal jeg også tillage en ny porsjon, fordi jeg har noen ingredienser jeg vil bruke. Jeg kan og må tillate meg å bruke tid også på slikt hvis jeg videre skal kunne overleve. Det blandt annet særlig tilfører kroppen og helsen en nødvendighet av mikro-organismer, vitaminer, mineraler, remedier og sinnsro for å kunne fungere. Jeg har gjennom mange ti-år aktivt og omfattende lært om slikt blandt annet av Alfred Vogel, Rudolf Steiner, tradisjoner, erfaringer, studier og eksperimenter. Men har også ofte og gjennom lange tider av omstendighetene mere eller mindre vært tvunget til å tilsidesette alt slikt for å kunne forholde meg til forfølgelser, angrep, terror, utplyndringer og tortur fra offentlig ansatte og offentlige nepotismer og regimer sin side.
Ofte og gjennom lange tider har det vært vanskelig i det heletatt å kunne "overleve". Mange medmennesker har vært mere eller mindre heldige og produktive.

   Det er alltid viktig og vesentlig hvem og hva vi lærer av og med god og fri kommunikasjon. Uten mister vi alle vår frihet, våre talenter, våre muligheter og vår uskyld. Terror regimer setter seg selv over alt slikt og medmennesker.

   Jeg har knapt noensinne vært på et lege-kontor. Jeg leser og kommuniserer fortrinnsvis via tilgjengelig litteratur og Internettet. Jeg har ti barn, alle med min ektefelle og alle har jeg vært jordmor for, meget vellykkede og friske fødsler, unntatt den sist fødte som ble født i 2008 efter at vi alle ble kidnappet, hvilket vi fortsatt er. Den siste vet jeg enda ingenting mere om. For meg er det livs-farlig å kommunisere eller å ha noen som helst kontakt med min ektefelle eller mine barn, fordi vi blandt annet skriftlig er truet med at barna i så fall av kidnapperne vil bli gitt "akutt og kronisk psykiatrisk behandling", hvilket blandt annet innebærer tvangs-medisinering, ytterligere frihetsberøvelse og nektelse av selv å føde eller å ha barn. Det offentlige politiske kidnapper-regimet i dagens Norge er fullstendig groteskt, kriminelt og umenneskelig. Det opererer systematisk og vilkårlig med inkvisisjoner, kidnappinger, fangehold, tortur, terror, vilkårlighet, utplyndring og allslags former former for lovløshet og menneskeretts-forbrytelser. Med groveste slags former for forbrytelser mot menneskeheten, ulovlige lovbestemmelser og avgjørelser. Og med forfalskede menneskerettigheter og med dobbel-moral - som de iherdig og meget påkostet og omfattende forsøker å indoktrinere sivilbefolkningen og verden med at er såkalt nødvendig "barnets beste" og "barnevern" og "barnefordeling", etc.

   Mange mennesker i dagens Norge er så indoktrinerte og er blitt så vant med hva som foregår at de ikke ser eller forstår hva som faktisk foregår. Særlig i forhold til sitt eget land og særlig de mange som enda ikke selv er hardt nok rammet. De tror det skal eller må være slik, eller de våger, makter eller ønsker ikke å snakke seriøst om det. Særlig de mange mennesker og sær-interesser som tjener penger eller karriære på kidnapper-virksomheten og dens medspillere. En kidnapper-virksomhet som stadig har blitt og blir mere utspekulert, umenneskelig og farlig.

   Siden jeg og mine barn og min ektefelle ble kidnappet, separert, isolert og fangeholdt i 2008 har jeg vært tvunget til å bo i et gammelt, falleferdig hus på vår eiendom, uten innlagt vann, bad eller toalett, med skrøpelige og knapt noe isolerende vegger og tak. Likså ufrivillig tidvis uten tilgang til butikker, bil, transport, mat, penger, bekledning eller medmennesker. Det er blandt annet slik medmenneker behandles i dagens Norge. Og det blir stadig mere eller mindre plutselig verre.

   Mennesker flest ville ikke lenge ha overlevd slikt. De ville ha blitt drept mange ganger underveis. Jeg har "overlevd" såvidt lenge og om og om igjen takket være kunnskaper, perspektiver, remedier, nødløsninger og utholdenhet. Mange, barn og foreldre, overlever ikke så lenge og ikke så bra.

   Sne-slafs, vått og omkring 2 pluss-grader Celsius her ute frem mot klokken 15. For det meste regn med fra 6 til 3 pluss-grader frem mot mørknende klokken 21. Mørkt, regn og sludd og ned til omkring 1 pluss-grad frem mot klokken 23. Med oppmot 3 pluss-grader og mindre nedbør mot midnatt.
   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, fredag 09. april 2021: 

   Mørkt, regn og yr og i underkant og overkant av tre pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått og omkring 5 pluss-grader klokken 11. Tildels noe sne, slafs og yr og tildels noe mindre overskyet utover dagen, med omkring en pluss-grad klokken 19. Mørkt, vått, noe sne på bakken og hist og pist og omkring null grader klokken 22 og videre mot midnatt med noe sne i luften.

---
---

   Rune L. Hansen, 09.04. 2021:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10221602973558417

   Menneskeretts-konvensjonene og de to fronter

   Mange mennesker og sær-interesser ønsker offentlige menneskeretts-krenkelser
. Og mange ønsker det ikke. 
   U
ansett om noen av de sier noe annet.
   Hvordan unngå at det blir en stillings-krig og makt-kamp mellom de to fronter? Svaret er enkelt og lettt å forstå:

   De felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene må erkjennes som det de er - gjeldende lov og rett i og for ens jurisdiksjon, gjeldende over og foran alt annet av lovbestemmelser, avgjørelser og politikk.
Ingen av menneskeretts-konvensjonenes for absolutt enhver tilhørende ens jurisdiksjon umistelige og uavhendelige menneskerettigheter må noensinne kunne ned-prioriteres, forfalskes, ignoreres eller benektes. Enhver og de alle må og skal alltid for absolutt enhver være umistelig og uavhendelig.

   Derfor må alltid mulige eller reelle offentlige menneskeretts-krenkelser lett, enkelt og gratis for enhver som ønsker det kunne real-kompetent straffeforfølges, optimalt repareres og personlig og offentlig ansvarliggjøres.

   Og som fremgår av blandt annet CCR Art 4, som sier at:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."


   Det er i og for alle menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen Art 30 (UDHR) lovbestemt - at:
   "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Uten at alt dette skjer så er menneskerettighetene i praksis fiktive og lovløshetens vilkårlighet.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/4075782439109321/

   Paul Hjelvik:
   Flotte betraktninger! Det du skriver er helt riktig. Bare så synd at ikke alle greier å forholde seg til til det.

   Rune L. Hansen:
   At visse offentlig ansatte og deres medspillere i et land i praksis ikke respekterer de felles-menneskelige menneskerettighetene må det uansett bli real-kompetent slutt på. De er på feil side av loven og stjeler dermed våre menneskerettigheter, med unødvendige katastrofale konsekvenser!

   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, lørdag 10. april 2021: 

   Mørkt, sne og yr i luften og på bakken og omkring null grader Celsius her ute i natt. Spredt lett skyet lys blå himmel og mere enn 5 cm hvit sne i landskapet og omkring en grad Celsius klokken 09. Helt og delvis overskyet og det meste av sneen smeltet utover formiddagen, med omkring 4 pluss-grader og tildels opp til omkring 5 og 6. Tildels spredt skyet videre utover dagen, med ned mot 4 pluss-grader klokken 18.30.

   Det som har skjedd i USA med valg-svindelen blir stadig bare mere og mere katastrofalt, både der og i for alle andre land og globalt. Særlig den massive korrupsjonen og økonomiske diskrimineringen og kneblingen av ytringsfriheten, både der og så mange andre steder, gjorde ytterligere mangfoldig ødeleggelse av USA og verden mulig. Menneskeretts-krenkelser, hvor og hvordan enn de skjer, har overalt katastrofale konsekvenser.

   Det er mangfoldig katastrofalt ødeleggende hva som nu har skjedd og skjer i USA. Blandt annet i og med åpningen av grensene i sør for nærmest fri adkomst for tilreisende fra Sør-Amerika og resten av verden, geleidet av smuglere og mafia-karteller, til et land med en integritet som USA. Mye har lenge vært og er fortsatt galt også i USA, særlig hva jeg nevnte, men Donald Trump nærsagt enestående arbeidet troskyldig godt og iherdig og ikke minst lyttende og argumenterende med forholdsvis meget god evne og medmenneskelighet for å forbedre forholdene.

   Dumme, ikke-kompetente og menneskeretts-krenkende offentlig ansatte er et katastrofalt stort og ødeleggende problem overalt i dagens verden. Og stort verre og farligere enn Joe Biden og hans medspillere i sine nuværende makt-posisjoner kan det knapt bli. Derfra leker de seg med maktens, løgnens og lovløshetens vilkårlighet. Trolig tror de seg eller håper de samtidig også gjøre gode gjerninger. Uansett vil de selvfølgelig også påstå det.

   De fleste av menneskene som i store stimer nu ankommer den sørlige grensen til USA fra Sør-Amerika og fra andre steder i verden kommer fra fattigdom og nød forårsaket av korrupsjon og økonomisk diskriminering i landene de kommer fra. Invitert av Joe Biden og mange av hans medspillere. Blandt annet og særlig for å utvanne og skifte ut sivilbefolkningen i USA, i håp om å få mange takknemlige nye velgere for å stemme på seg.

   At de fleste av nye menneskene som ankommer USA, pluss de fleste i sivilbefolkningen i USA, og mange ellers i verden, vil komme til å få det verre og vanskeligere enn før, det ignorerer Joe Biden og hans venner. De gjør jo aktivt også så mye annet kriminelt og ekstremt og perverst og forskjellig for å ødelegge USA, og resten av verden. Joe Biden selv har ingenting å tape, tvert om, han har forlengst gjort så mye forskjellig grovt kriminelt at han bare kan vinne tid for sin videre kriminalitet. Det var derfor han av kapital-eliten og andre informerte om hans korrupte grov-kriminelle fortid ble plassert som USA's nye "president". Fordi han egnet seg for deres hensikter.

   Joe Biden og hans medspillere og likesinnede i alle land er katastrofalt farlige og ødeleggende for hele verden.

   Blir ikke menneskerettighetene i praksis og uforfalsket respektert og ivaretatt av den offentlige forvaltningen for enhver i ens eget land tilhørende ens egen jurisdiksjon, så er det vanskelig eller umulig eller motsatt en god hensikt å hjelpe andre land når ens eget ikke godt nok er et eksempel til efterfølgelse.

   Spredt skyet og ned mot 3 og 2 pluss-grader Celsius her ute klokken 20. Mørkt og i underkant av null grader klokken 22 og videre mot midnatt.

---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, søndag 11. april 2021: 

   Mørkt, stjerner og 2 minus-grader Celsius her ute klokken 02.30 i natt, nærmere 3 minus-grader litt senere. Skyfri himmel, solen i øst og 2 pluss-grader omkring klokken 09.

   Mange vil sikkert nok mislike helt eller delvis hva jeg skrev her i går. Særlig blandt annet politiske figurer som kjøper seg venner og korrupte handels-avtaler og propaganda med fellesskapets penger, etc.

   Det kan mildt sagt være meget utrolig og kriminelt og umenneskelig hva mange visse mennesker gjør for makt, karriære eller penger. Og for å skjule, fortie eller forfalske det som offentlighetens og folkets vilje. Uten å være det minste som helst i samsvar med de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene i sin jurisdiksjon.

   Jeg nevte og omtalte mine ti barn med min ektefelle forleden dag, som jeg nesten alle har vært meget vellykket jordmor for, og som iøvrig nesten alle er født hjemme i stor trivsel og glede. Alle hadde alltid meget god helse, velstand og stor trivsel og trygghet og utfoldelse og sine forskjellige talenter og interesser og gode følsomheter - før de ble kidnappet. Hvordan de har hatt det og har det efter at de ble kidnappet klarer jeg knapt å tenke på, men tenker jeg likevel og alltid og mange ganger daglig på. Fordi det er lett å forstå og jeg vet, uten at vi har kunnet ha kontakt og trygghet efter at de ble kidnappet, at de alltid har vært og er mishandlet av kidnapperne og deres medspillere. Hvordan jeg vet det? Fordi jeg kjenner mine barn, som jeg alltid daglig levde sammen. Men jeg vet det også fordi kidnapper-virksomheten massivt og systematisk og groteskt på det nærmeste uten unntak mishandler og ødelegger alle sine kidnappede barn og foreldre, og forfalsker og lyger om alt som kan forfalskes og lyges om, inklusivt ikke minst blandt annet menneskerettighetene. Og bare traumene, torturen og fremmedgjøringen det innebærer for et barn å bli kidnappet og fangeholdt er selvfølgelig livs-ødeleggende. Det er ikke uten grunn at slikt sorterer under blandt annet forbrytelser mot menneskeheten og folkemord.

   Det er og blir alltid kriminelt og groteskt og smittsomt ødeleggende og katastrofalt, i forskjellig grad, når ansatte i offentlige forvaltninger og deres medspillere krenker en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker uten effektivt å bli stoppet og real-kompetent straffeforfulgt. Ikke minst når det faller inn under forbrytelser mot menneskeheten.

   Omkring 5 pluss-grader her ute klokken 14. Flere påskeliljer står med nedoverbøyde gule knopper forberedt på å blomstre. Påske-dagene var tidlige i år, men påskeliljene lar seg ikke stoppe av den grunn. All sneen er igjen borte rundtomkring her ute, skiftende har det vært, men mange slags groer, spirer og knopper stadig mere titter forsiktig frem fra jord og bark. Brennesler, rabarbra, mesterrot, rankespinat, kvann, spanskekjørvel, osv. Følsomme og særegne vesener også de, selvfølgelig, men annerledes.

   Når det gjelder mennesker så er det særlig to slags typer som gjør seg gjeldende og er motsatt hverandre: de menneskeretts-respekterende kontra menneskeretts-krenkerne. Pluss en tredje slags type, som er alle de forurettede av menneskeretts-tyvene og deres medspillere. Hvilken(e) av disse tre kategorier de tilhører kan mennesker være mere eller mindre bevisst om. Men det er en meget viktig og sentral kategorisering.
Menneskeretts-krenkerne og deres medspillere forfalsker, bagatelliserer eller ignorerer en eller flere menneskerettigheter for et eller flere medmennesker i sin jurisdiksjon. Blandt annet den menneskerettighet som er likhet for loven.

   Dust og slørete overskyet og omkring 5 pluss-grader mot kvelden. Mørknet og i underkant av 2 pluss-grader klokken 22. Omkring null grader mot midnatt.

   
---
---

   Rune L. Hansen, 11.04. 2021:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10221618025334702

   Menneskerettighetene og medmennesker

   Når det gjelder mennesker så er det særlig to slags typer som gjør seg gjeldende og er motsatt hverandre: de menneskeretts-respekterende kontra menneskeretts-krenkerne. Pluss en tredje slags type, som er alle de forurettede av menneskeretts-tyvene og deres medspillere.

   Hvilken(e) av disse tre kategorier de tilhører kan mennesker være mere eller mindre bevisst om. Men det er en meget viktig og sentral kategorisering. Menneskeretts-krenkerne og deres medspillere forfalsker, bagatelliserer eller ignorerer en eller flere menneskerettigheter for et eller flere medmennesker i sin jurisdiksjon. Blandt annet den menneskerettighet som er likhet for loven.

   Som innledningsvis lovbestemt i blandt annet UDHR:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art (...)
   - Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden (...)
   - for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blandt folkene i medlemsstatene selv og blandt folkene i de områder som står under deres overhøyhet."

   *

   
---

---
*****

--12--

-- Dagboks-notater, mandag 12. april 2021: 

   Mørkt og i underkant av null grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis overskyet og omkring 5 pluss-grader utover formiddagen. Med 8 pluss-grader klokken 13.30. Halvt lett skyet og 9 pluss-grader klokken 15.30. Spredt lett skyet og ned mot 5 pluss-grader klokken 20.

   Det er mye forskjellig i dagens verden som minner om forholdene i Tyskland i 1930-årene. Særlig i forhold til det som skjer i USA nu og rekkevidden av det - men også i veldig mange andre land. Ukjent og uforståelig enda for de fleste i verden. De mange som syns de har det bra er tildels fornøyd og indoktrinerte eller snevert egoistiske og dårlig orienterte og håper å bli enda mere fornøyd, mens de mange som ikke har det bra er misfornøyde i forskjellig grad og iøvrig ganske det samme. Målestokken, som er de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene, klarer de fleste ikke å forholde seg rett og realistisk til, men stort sett bare falskt eller forvirret eller likegyldig til. Det er en veldig meget farlig utvikling og situasjon.

   Nokså mørkt og ned mot 2 pluss-grader klokken 22. Mellom 2 og 1 pluss-grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, tirsdag 13. april 2021: 

   Mørkt og i underkant av null grader Celsius her ute i natt. Spredt litt skyet og opp til omkring 7 pluss-grader utover formiddagen. Nesten overskyet og 7 pluss-grader klokken 17. Med omkring 3 pluss-grader klokken 21. Mørkt og i underkant av 3 pluss-grader videre mot midnatt.

   

---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, onsdag 14. april 2021: 

   
Mørkt og fra tre pluss-grader til en minus-grad Celsius her ute i natt. Lyst, spredt fugle-sang her og en minus-grad klokken 07. Lett overskyet og to pluss-grader klokken 09. Med i overkant av 7 pluss-grader klokken 13. Tildels lett skyet videre utover dagen. De aller første påskeliljene her ute har blomstret nu. Og stadig flere små spirer av forskjellig å se. Det blir mindre med minus-grader og mere årlig vår-tørke og grønt og småfugler som synger her ute nu fremover en stund. Omkring 5 pluss-grader og noe dunkelt klokken 21. Nokså mørkt og ned til omkring 4 pluss-grader frem mot klokken 22. Mørkt, stjerner og omkring null grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, torsdag 15. april 2021: 

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--16--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--17-- 
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--18--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--19-- 
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--20--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--21--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--22--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--23--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, lørdag 24. april 2021:

   
---
---

   
---   
---

   
---
---

   
---
--- 


   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--25--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--26--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--27--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****


--28--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--29--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--30--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq