----- Denne side: db202212.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ----  ----  News-links, etc. ( eksternt ) ---

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
---  Desember 2022 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 01. desember 2022:

   Mørkt og gradvis ned til omkring to pluss-grader Celsius her ute i natt. Delvis dust lett og slørete skyet og fra omkring en til tre pluss-grader utover dagen. Mørknet og en pluss-grad klokken 17.

   Jeg tror det har vært ferre fly her å høre noen dagers tid nu, samtidig blir det kaldere både her sør-vest i Norge og i Ukraina og mange andre steder - og også meget vanskeligere for mange og de fleste mange steder. Stadig meget merkbart vanskeligere og verre nu fremover. Det er fortsatt og stadig mere i det lengste globalistene og deres medspillere og indoktrinerte som herjer og ødelegger med sin oppgraderte nazisme, perversiteter, depopulasjons-vilje, knebling og propaganda - hvor alt og hva som helst forfalskes og er vilkårlighet og motsatt lov og rett. Opposisjonen i den vestlige verden er enda ikke stor og sterk nok til å stoppe menneskeretts-krenkelsene og splittelsene. Folk flest gjør som (de tror) andre i sitt samfunn gjør - og nærsagt ingen vil egentlig det samme, men har sin egen snevre egoisme, synsing og indoktrinerte agenda. Og hvers hovmod sprer seg viltert. Det blir ikke mye medmenneskelighet og rettferdighet av slikt, men mye hykleri, forfalskninger og forhastede slutninger - og sykdom og død. Samtidig som respekten for de varige og ekte verdier perverteres og blir helt forsvinnende for mange mennesker.

   Mørkt og omkring en minus-grad mot midnatt.

---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, fredag 02. desember 2022:

   
Mørkt og omkring en pluss-grad Celsius her ute i natt.

   Uten menneskeretts-konvensjonene er lov og rett og liv og helse noe som varierer efter hvem som har mest makt eller penger.

   Nokså skyfritt og opp til to og tre pluss-grader utover dagen. Ned mot null grader og den tiltagende halv-månen østlig klokken 16. Mørkt og mellom to og tre pluss-grader her ute klokken 20.30. Tre pluss-grader klokken 22. Omtrent det samme videre mot midnatt.

---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 03. desember 2022:

   Mørkt og gradvis ned til omkring null grader Celsius her ute i natt.
Nokså skyfritt og omkring en minus-grad utover dagen. Mørkt og tre minus-grader klokken 20. Omtrent det samme videre mot midnatt.

---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, søndag 04. desember 2022: 

   
Omkring fire minus-grader Celsius her ute klokken 04 i natt og fem minus-grader klokken 05. Skyfritt og omkring 5 minus-grader frem mot klokken 11. Mørkt, den voksende månen i sør-øst og 5 minus-grader klokken 19. Omtrent 3 minus-grader mot midnatt.

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, mandag 05. desember 2022: 

   Omkring 4 til null grader Celsius her ute i natt. Og sikkert nok kaldere og varmere mange andre steder.

   Med den cancer-kapitalisme som har muliggjort blandt annet soros-politikk som fortsettelse så er det bare et tids-spørsmål før mennesker med mye penger eller makt kjøper seg mere eller mindre "trygge" mobile kjernekraft-anlegg for produksjon av energi for å beskytte hva de anser for seg, sitt og sine. Og de på samme måte kan kjøpe seg nye og friske nyrer eller andre indre organer hentet fra sivilbefolkningen og konsentrasjons-leire, transplantert for å kunne leve noen år lengre. Og de på samme måte kan reise til visse steder for å utøve mere eller mindre seksuelle perversiteter med mere eller mindre frivillige eller kidnappede mennesker. Eller for å bestille prosjekter eller utføre transaksjoner, hvitvasking og handel med penger eller våpen, etc. Også for eksempel kjøpe, bestille eller bytte til seg forskjellige mere eller mindre slags hemmelige draps-metoder, plyndringer, kupp og utførelser. Også eventuelt med bruk av spesifikke manipulerte virus, kjemikalier eller vær-forhold for eksempel.

   Mye av dette og slikt er velkjent blandt annet nazi-ideologi og nazi-politikk fra særlig Hitlers Tyskland, men er metoder og politikk som stadig mere eller mindre skjult er oppgradert og i bruk. Det er ondskap. snever egoisme, likegyldighet og menneskeretts-krenkelser. Jo mere slikt får fortsette dess verre blir det. Verre i stadig større hastighet og skritt, særlig med marionetter og mennesker som Joe Biden, Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre, Erna Solberg, Boris Johnson, Liz Truss, etc.

   Å forfalske eller neglisjere noe i menneskeretts-konvensjonene er en meget katastrofalt farlig og stadig farligere utvikling, mildt sagt.

   For det meste delvis lett skyet og omkring en pluss-grad Celsius her ute i dag, men mere lett overskyet utpå eftermiddagen. Mørkt og en pluss-grad klokken 19. Det samme videre mot midnatt.

---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 06. desember 2022: 

   
Mørkt og omkring tre og to pluss-grader Celsius her ute i natt. Nokså skyfritt og i overkant av to pluss-grader klokken 13. Omtrent det samme videre utover dagen. Mørkt, månen nokså full høyt sørlig og i overkant av null grader klokken 21.30.

   Joe Biden og Jens Stoltenberg og deres medspillere har nu drept veldig mange mennesker i Ukraina - og sender stadig veldig mye penger, våpen og "soldater" til Zelinsky og hans medspillere og kunder, for å drepe og ødelegge stadig flere og mere. Samtidig som de iverksetter sanksjoner for ytterligere å ødelegge Europa og mest mulig av verden. Det er soros-politikk og meget langt mere enn bare molbo-politikk og inkompetanse. Og det er samtidig ikke minst fordi mange av de frykter at deres hvitvasking og perversiteter gjennom mange års direkte eller indirekte visitter til Ukraina skal bli offentlig kjent dokumentasjon og filmer. Forhåpentligvis klarer Russlands Putin også å finne og å offentliggjøre mest mulig av også slikt. Russlands Putin er hensynsfulle og lovlydige og storlig seirende og voksende, samtidig også som deres og verdens eksistens trues og angripes utrolig stadig mere av de kriminelle klovnene, molboene og perversene i det selv-ødeleggende USA, NATO og EU og deres medspillere.

   Blandt annet slik kan det gå hvis og når menneske-krenkere ikke real-kompetent straffeforfølges for sine krenkelser, eller de isteden aksepteres eller premieres. Og stadig flere vil videre bli drept, de aller fleste meget langt mindre vant med og forberedt på falskhet, terror og tortur enn jeg gjennom mange år.

   Mørkt og i underkant av en pluss-grad Celsius her ute mot midnatt.

---
---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 07. desember 2022: 

   Mørkt og omkring en og to minus-grader Celsius her ute i natt. En slags lett overskyet og 4 minus-grader klokken 10. Tildels 5 minus-grader, men mindre denslags overskyet videre utover dagen. Mørkt, månen nokså full høyt sørlig og mellom 6 og 7 minus-grader klokken 22. Nokså mørkt, full-månen høyt i sør og omkring 6 pluss-grader mot midnatt.

---
---

   Rune L, Hansen, 20221207:
   
   For eksempel lands-morderen i Norge og hennes nokså likesinnede tre-kløver

   Like barn leker best, sier et gammelt norsk ordtak. Har mennesker blitt ondsinnede og perverse så samler de og premierer de mest mulig likesinnede for mere eller mindre skjult å beskytte og å normalisere sine holdninger og handlinger. Hvem og hva de har lært mest fra er ikke alltid lett å se.

   Lands-morderen og påbegynnelsen til globalisme i Norge startet særlig med Gro Harem Brundtland og det såkalte Arbeiderpartiet og såkalt kvinne-frigjøring og feminisme, dypt rotet i marxisme og lignende. Hun mobiliserte til kriminalitet, egoisme og splittelse til fordel for kvinne-kjønnet og såkalt selvbestemmelses-rett og såkalt frigjøring, sammenblandet med fraser om såkalt bære-kraftig samfunns-utvikling og globale agendaer. Dermed og slik klarte hun å bli landets første kvinnelige stats-minister, som en begynnelse. Og senere, med hjelp av sine medspillere, å bli leder for blandt annet WHO.

   Hennes tre særlige ynglinger og spesielle nære medhjelpere og venner i Norge var Jens Stoltenberg, Torbjørn Jagland og Jonas Gahr Støre, som alle efterfølgende ble blandt annet nye statsministre i Norge. Diverse av deres kjære menneskeretts-krenkelser, valg-fusk og annen kriminalitet gjorde det mulig.
   Som for eksempel - her kortfattet nevnt - blandt annet:

   
Familie-ødeleggelse og individ-ødeleggelse. Samfunnets fundament og dets gud-gitte beskyttelse ødelegges, samtidig som familie-ødeleggelse kreerer splittelse og kamp, terror, frykt og tortur i samfunnet og mellom barn og foreldre og mellom de to kjønn.
   
   Anti-kristendom, ved å forfalske, forfølge og overta den grunnlovs-bestemte kristendommen, til å bli alt det motsatte av kristendom.

   Ulovlig abort-kamp, også i strid med både menneskeretts-konvensjonene og norsk straffelov. Fosterdrap, menneske-liv uten verdi både før og efter fødselen. Menneske-liv blir til mere eller mindre levende aborter og av liten verdi.

   Kidnappinger. 
En kidnapping er som en flerfoldig langsom henrettelse. Og har nærsagt til alle tider og alle steder selvfølgelig vært ulovlig.
   For eksempel ble amerikanske Charles Lindberg (1902-1974) sin første fødte sønn, 20 måneder, i 1932 kidnappet og derefter funnet drept, kidnappet og drept i hva amerikanske media og verdens-pressen kalte "Crime of the Century / Århundredes forbrytelse".
   
Den store ånds-personlighet japanske Akira Kurosawa (1910-1998), betegnet kidnapping som den verst tenkelige forbrytelse. Han visste og forstod godt hva han snakket om.

   Lands-svik - landets med-borgere og sivilbefolkning sviktes til fordel for makt, penger eller karriære. Globalisme. Den samme Gro Harem Brundtland og hennes efterfølgere og likesinnede snik-innmeldte Norge inn i EU i strid med både norsk lovgivning og folkets vilje.

   Menneske-forakt, forfalskninger og motsatt lov og rett er hva som fremfor alt kjennetegner de og hva de promoterer - og hovmod, falskhet,
svik, egoisme, grådighet og perversiteter.

   Stadig, skritt for skritt i forskjellig størrelse, har siden de og det med deres virksomhet blitt verre. Samtidig har de stadig mere eller mindre fordekt utvidet sitt samarbeide med korrupte og kriminelle virksomheter rundt omkring i verden og anser de stadig mere Norges sivilbefolkning sin økonomi og sine ressurser som sin egen personlige bank-konto og lommebok. Smittsomt normaliseres offentlig mafia-virksomhet og utplyndring.

   Ikke underlig at de for eksempel blandt annet iherdig samarbeider med Zelinsky for å ødelegge sivilbefolkningen i Ukraina.

   For nu noen år siden oppstod en slags konflikt og konkurranse mellom Jens Stoltenberg og Torbjørn Jagland. Da offentlig publiserte Jens Stoltenberg i en dagsavis et fotografi av Torbjørn Jagland kledd som sado-masochist, for å true Torbjørn Jagland til undertrykkelse, hvilket han lyktes med. Om Torbjørn Jagland var fotografert eller filmet i Norge eller i Ukraina eller noe annet sted eller omstendighetene vet jeg enda ikke. Men at slike fotografier og filmer og annet finnes rundt omkring og brukes som trusler for å presse mektige mennesker til absolutt hva som helst, det vet jeg. Det er ikke bare penger og makt som frister mennesker til ondskap, og heller ikke bare hovmod eller likegyldighet, men også frykt for blandt annet å bli for meget avslørt eller ruinert. Det er mildt sagt ikke bare Joe Biden som har alt å frykte for at blandt annet hans prestasjoner i Ukraina skal bli offentlig kjent.

   Betenk at for eksempel krystall-natten og de øvrige forbrytelsene til Adolf Hitler og hans medspillere aldri hadde vært mulig hvis menneskeretts-konvensjonene hadde vært gjeldende og respektert lov og rett. Men at uten eller forfalsket blir slikt og verre mere eller mindre synlig igjen realiteter, ikke bare mulig men også en fristende realitet. Og at uansett skal hverken Gro Harem Brundland eller hennes trekløver eller en Joe Biden eller deres medspillere i kriminalitet besitte offenlig makt, hvilket de lovlig heller ikke gjør, men ulovlig dessverre enda gjør.

   *

   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, torsdag 08. desember 2022: 

   Mørkt og omkring 7 minus-grader Celsius til null her ute i natt. Mørkt, en minus-grad og omkring to cm sne på bakken og litt sne-rusk i luften klokken 08. Omkring null til 7 minus-grader utover dagen. Mørkt og 5 minus-grader klokken 20. I underkant av null grader mot midnatt.

---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, fredag 09. desember 2022: 

   I underkant av null grader Celsius og tildels såvidt noe sne-rusk og bris i luften her ute i natt. Omkring null grader utover dagen. Mørkt, full-månen litt nord-øst og litt høyt og en minus-grad klokken 21. Helt mørke blir ikke disse full-månekveldene, men det er et annerledes og mye svakere lys. 4 minus-grader klokken 22. Omtrent 5 minus-grader mot midnatt.

---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, lørdag 10. desember 2022: 

   Mørkt og mellom 5 og 7 minus-grader Celsius her ute i natt. Mørkt og 8 minus-grader klokken 07. Kaldt og kulde-grader også videre utover dagen, tildels noe skyet. Mørknet og i underkant av 3 minus-grader klokken 17. Mørkt, stille og en minus-grad klokken 22. Med to minus-grader og noe sne i luften og oppmot to cm ny sne på bakken mot midnatt.

---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, søndag 11. desember 2022: 

   Mørkt og omkring to minus-grader Celsius her ute i natt. Lett overskyet, stille og omkring to minus-grader utover dagen. Mørkt, tre minus-grader og den litt avtagende månen høyt østlig klokken 22.30. Med 4 minus-grader mot midnatt.

---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, mandag 12. desember 2022: 

   
Mørkt, en svak bris og omkring 3 og 6 minus-grader Celsius her ute i natt. Lite skyet og omkring 2 og 3 minus-grader utover dagen. Mørkt og 2 minus-grader klokken 18.

   Det er advents-tid og nærmer seg julen, men hverken jeg eller hundene merker særlig til det bortsett fra været og at vi er mere inne og hvilende og mindre travle og jeg kan ha mere fokus på data-teknologiske nødvendigheter og annet småtteri og på helsens remedier og mindre på saks-dokumentasjonens skriverier og studier. Verdens mennesker og forhold i tider som disse avslører seg selv uansett, selv om de ikke vet eller forstår det, og jeg har forlengst allerede skrevet her nokså mye om slikt. Mobil-telefonen har jeg ofte eller for det meste avslått, i og med at det omtrent daglig ankommer forstyrrende reklame-meldinger og mennesker som vil ha kontakt med meg kan uansett legge igjen beskjeder eller også nå meg også på andre måter. Det er viktig å ha forholdsmessig nok hvile og sinnsro og å ha nødvendigheter og forberedelser unnagjort i forhold til ressurser og muligheter.

   Mørkt, stille og omkring en minus-grad mot midnatt.

---
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, tirsdag 13. desember 2022: 

   Mørkt og omkring 2 minus-grader Celsius og noe svak bris her ute i natt. Overskyet, noe sne-rusk i luften og omkring en pluss-grad utover formiddagen. Nokså tett og hvitt med litt fuktig sne i luften og ankommet mere enn 10 cm ny sne på bakken frem mot klokken 15.30, derefter sner det ikke. Mørkt, månen i øst og 4 minus-grader klokken 23. Ned mot 3 minus-grader mot midnatt.

---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, onsdag 14. desember 2022: 

   Mørkt og ned mot 7 minus-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig himmel og 8 minus-grader klokken 09. Blålig himmel og 6 minus-grader klokken 12. Omtrent 9 til 7 minus-grader videre utover dagen. Mørkt og 7 minus-grader klokken 20. Omkring 7 minus-grader videre mot midnatt.

---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, torsdag 15. desember 2022: 

   
Mørkt og omkring 7 og 8 minus-grader Celsius og den avtagende halv-månen sørlig her ute i natt. Blå himmel og mellom 5 og 6 minus-grader klokken 13.30. Omkring 7 og 8 minus-grader videre utover dagen, og et og annet fly tidvis litt hørende i dag. Jeg regner med det er globalistene via USA, NATO og EU som leverer penger, våpen og militære remedier til Ukraina i sine bestrebelser på å ødelegge Europa, Ukraina, Russland og USA - og videre nu blandt annet Serbia-Jugoslavia, etc. Globalistene har forlengst fått "blod på tann", mildt sagt. Soros-metoden er mere eller mindre kortsiktig effektiv og lønnsom for korrupte og perverse mennesker - og de stopper ikke før de endelig blir stoppet eller alt og alle er helt eller nok ødelagt. Det forekommer unntak i så måte, men det er enda de verste som tilfredsstiller de kriminelles holdninger og ugjerninger. Mørkt og mellom 7 og 8 minus-grader her ute klokken 18.30. Med 3 minus-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, fredag 16. desember 2022: 

   Mørkt og omkring 3 minus-grader Celsius og efter hvert noe sne-rusk i luften her ute i natt. Mørkt, stille, null grader Celsius og omkring en cm sne mere her ute klokken 07.30. I overkant av null grader klokken 12. Hvitlig himmel og en pluss-grad klokken 14.20. Mørkt, mellom en pluss-grad og null og noe våt sne i luften klokken 17. Omtrent en pluss-grad og sneen på bakken noe våt videre mot midnatt.

---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 17. desember 2022: 

   
Mørkt og omkring en pluss-grad Celsius her ute i natt. Helt og delvis lett skyet og og omkring to pluss-grader utover dagen. Mørkt og vått av mye smeltende sne utover kvelden og mot midnatt.

---
---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, søndag 18. desember 2022: 

   
Mørkt og omkring to pluss-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig himmel, vått i luften og to pluss-grader klokken 09. Omtrent det samme videre utover dagen, tildels med noe også blålig himmel og solen lavt i sør. Mørknet og omkring null grader klokken 17. Mørkt og 4 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, mandag 19. desember 2022: 

   
Mørkt og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omkring 5 pluss-grader og lett yr utover dagen. Mørkt, lett yr og 6 pluss-grader klokken 17. Mørkt, vått og mellom 7 og 8 pluss-grader klokken 21 og videre mot midnatt.

---
---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, tirsdag 20. desember 2022: 

   
Mørkt, vått, tildels regn og yr og noe bris og omkring 7 til 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått, tildels med yr og opp mot 8 pluss-grader utover dagen. Mørkt og 6 pluss-grader klokken 21, med noe lett yr mot midnatt.
   
---
---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, onsdag 21. desember, vintersolverv, 2022: 

   Halv-veis og midt-veis i vinterens norske halv-år. Det er og blir i dette tidsrom vanligvis langt kaldere og mere sne og vind de fleste steder i Norge, enn her. Og også mørkere. Mørkt, tildels yr og omkring 6 og 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omtrent det samme været utover dagen. Mørkt og regn frem mot klokken 23 og videre mot midnatt.

---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, torsdag 22. desember 2022: 

   Mørkt og omkring 5 pluss-grader Celsius med regn og yr her ute i natt. Halv-mørkt, vått, lett yr og i underkant av 5 pluss-grader klokken 09. Overskyet og ned mot 4 pluss-grader og mindre nedbør frem mot klokken 13.30.

   Vi kan lære mangt meget viktig og sentralt av hva som hittil frem mot nu mere og mindre skjult har skjedd i USA og Europa og rundt omkring i verden. Særlig og blandt annet at veldig mange mennesker gjør omtrent absolutt hva som helst av ondskap og ødeleggelser hvis og når de trues eller fristes med noe for å gjøre noe aktivt eller passivt - og de samtidig kan håpe på andres beskyttelse og forfalskninger eller likegyldighet.

   Og at viktigheten og nødvendigheten av alltid fullstendig respekt og ivaretagelse uten krenkelser av noen av enhver av menneskeretts-konvensjonenes bestemmelser - bestemmelser som alltid må være uforfalsket og enhver for enhver medborger alltid er og skal være umistelig og uavhendelig.

   Uten denne uforfalskede respekt for menneskeretts-konvensjonene er det og blir det stadig verre og verre i rykk og napp ondskap, falskhet, snever egoisme, umoral, vilkårlighet, hykleri, løgner, ødeleggelser og perversiteter som er bestemmende. Ondskapens onde sirkler og spiraler.

   Denne lærepenge vil erkjennes av enhver og alle - men når?

   Spredt lett litt skyet og 3 pluss-grader her ute klokken 15.00. Mørkt og en pluss-grad klokken 21 og med null grader klokken 22 og videre mot midnatt.

---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, fredag 23. desember 2022: 

   
Mørkt og omkring en og to minus-grader Celsius her ute i natt. Med lys blå himmel utover dagen. Mørkt og omkring 3 minus-grader klokken 20. Omkring 4 minus-grader mot midnatt.

---
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, lørdag 24. desember, juleaften 2022:

   
Mørkt og ned til omkring 6 minus-grader Celsius her ute i natt. Nokså hvitlig himmel, tildels med noe blålig utover dagen og utover eftermiddagen gradvis ned til omkring 2 minus-grader. Mørkt og mellom to og en minus-grader frem mot klokken 20.30. Omkring null grader mot midnatt.

---
---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, søndag 25. desember, juledagen 2022: 

   Mørkt, et vind-drag og 3 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Med 5 pluss-grader og litt noe yr klokken 07.30. Omtrent det samme været videre utover dagen. Med 6 pluss-grader og mørknet klokken 17. Mørkt, lett yr, noe vind-drag og i overkant av 7 pluss-grader frem mot klokken 22.30. Med mellom 7 og 8 pluss-grader videre frem mot midnatt.

---

---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, mandag 26. desember, 2. juledag 2022: 

   
Mørkt, vått, regn, vind og omkring 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig lav himmel, vått, for det meste lett regn og yr og omkring to pluss-grader utover formiddagen. Vått og tidvis nedbør utover eftermiddagen. Mørkt, vått, tildels yr og noe sludd og omkring to pluss-grader frem mot klokken 20. Omtrent det samme videre frem mot midnatt.

---
---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, tirsdag 27. desember 2022: 

   
Mørkt, vått, tildels nedbør og noe vind og omkring to og en pluss-grader Celsius her ute i natt. Været omtrent det samme utover dagen. Nærmere null grader klokken 16 og omtrent en cm med kornete sne på bakken. Mørkt og i underkant av en pluss-grad mot midnatt.

---
---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, onsdag 28. desember 2022: 

   
Mørkt, noe vind-drag og omkring null til tre pluss-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig himmel, et vind-drag, en smule sne-rusk i luften og to pluss-grader klokken 10 og 12. Ikke mye annerledes videre utover dagen. Mørkt, noe vind-drag og 4 pluss-grader klokken 17.30. Med oppmot 5 pluss-grader klokken 20. Med 4 mot midnatt.

---
---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, torsdag 29. desember 2022: 

   
Mørkt, vind-drag, vått, tildels yr og omkring 3 og 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, omkring 6 pluss-grader, vind-drag, vått og tildels yr og regn utover dagen. Mørkt, vått, yr og 6 pluss-grader klokken 17.30. Med omkring 5 og 4 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, fredag 30. desember 2022: 

   
Mørkt, vått, tildels yr og omkring 4 og 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Nokså mye nedbør og nokså sterk vind og opp til omkring 6 pluss-grader utover dagen. Mørkt, regn og omkring 6 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.

---
*****

--31--
-- Dagboks-notater, lørdag 31. desember 2022: 

   Mørkt, vått, for det meste regn og yr, noe vind-drag og omkring 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, tildels med regn, yr og vind og omkring 4 pluss-grader utover formiddagen. Disig overskyet, tildels regn og 3 pluss-grader omkring klokken 14.30. Mørkt, omtrent en pluss-grad og ankommet mere enn en cm noe slafsete sne på bakken frem mot klokken 20. Omtrent det samme, men mindre sne videre mot midnatt.

---

---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq