----- Denne side: db202301.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ----  ----  News-links, etc. ( eksternt ) ---

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
---  Januar 2023 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, søndag 01. januar 2023:

   Mørkt og omkring null og en minus-grad Celsius her ute i natt. To minus-grader og noe skyer sørlig klokken 12.

   Jeg er fortsatt kidnappet, kneblet og isolert og ønsket drept av kidnapperne og deres medspillere, som selvfølgelig forholder seg med andre ord og likegyldighet til det i håp om at andre skal tro det er selv-forskyldt fra min side og også forholde seg med likegyldighet og forfalskninger til det.

   Kidnapperne og deres medspillere og mange andre kriminelle har sine egne forklaringer og forståelser av sine forbrytelser, som de ikke vil det skal snakkes for høyt om eller for meget om. Deres motiver er drepende egoisme, som de ikke vil skal bli avslørt. Deres motiver og metoder er de samme, hvem, hva eller hvor mange det enn gjelder, i stort som i smått. Knebling, forfalskninger, tyveri og propaganda. Knebling også i form av forskjellige slags former for drap - som de mere eller mindre bevisst anser for mest effektivt og nyttig.

   Derfor knebler og ønsker de å drepe også mennesker som
Julian Assange, Donald Trump, Vladimir Putin, etc.

   De kriminelle og de hyklerske er menneskeretts-tyver. Derfor hater, forakter, forfalsker og neglisjerer de menneskeretts-konvensjonene, mere eller mindre bevisst.

   Motsatt lex superior, altså motsatt lov og rett, både splitter, forfalsker, stjeler og forener - det er den makt de har. Det er menneskeretts-konvensjonenes motmakt.

   
Holdninger er mere eller mindre kortsiktig smittsomme blandt mennesker, likesom visdom, erfaringer og kunnskaper.

   Jo dårligere politikken er dess dårligere mennesker søker seg hen til den eller rekrutteres og premieres.

   Jo mere ondsinnede, falske, dumme eller hovmodige og vill-ledede mennesker er dess smartere tror de seg å være.

   Hvitlig himmel og to minus-grader klokken 16. Mørkt og en minus-grad klokken 19. Omtrent det samme videre mot midnatt.

---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, mandag 02. januar 2023:

   
Mørkt og omkring en minus-grad Celsius her ute i natt. Hvitlig himmel, litt yr i luften og omkring en pluss-grad klokken 12.30. Omtrent det samme videre utover dagen og mørknet klokken 17. Nokså mørkt og omkring en pluss-grad mot midnatt.

---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 03. januar 2023:

   
Mørkt og omkring en pluss-grad Celsius her ute i natt. Lite skyet og omkring null grader utover formiddagen. Delvis lett skyet og en pluss-grad og et lag med skarete sne mange steder i landskapet klokken 15. Mørkt og opp mot to pluss-grader klokken 18. Med tre pluss-grader og noe lett yr og vind-drag klokken 22. Med 4 pluss-grader mot midnatt.

---
---

   Rune L. Hansen, 20230103:

   Menneskeretts-konvensjonene - og ekte versus falskt demokrati  

   Offentlig organisert mafia-virksomhet har blitt og blir enda stadig mere vanlig mange steder i verden. Politiske partier og mennesker samarbeider mere eller mindre hemmelig om å videreføre hverandres kriminelle politikk, med påstand og propaganda om at den er lovlig og rettferdig. De er eller blir venner dermed og bytter litt på hvem og hva som skal ha makt og innflytelse i og for den enkelte nasjon. Dermed blir alt og det hele stadig verre og falskere. Dette gir seg utslag i at menneskerettigheter krenkes. Og i mere eller mindre total unnlatelse av at offentlige menneskeretts-krenkelser real-kompetent og effektivt straffeforfølges og repareres og erkjennes.

   Fri kommunikasjon er meget viktig - som også blandt annet ytringsfrihet er meget viktig. Alle de felles-menneskelige menneskerettighetene er meget viktige og nødvendige. Uten fri kommunikasjon og ytringsfrihet forsvinner mere og mere blandt annet muligheten til å lære av hverandre.

   Uten reell og presis respekt for alt i de uforfalskede menneskeretts-konvensjonene er blandt annet ikke demokrati og sosial trygghet mulig.

   Uten reell og presis nasjonal respekt for de uforfalskede menneskeretts-konvensjonene blir vilkårlighet, hovmod, frykt og sosial utrygghet stadig mere bestemmende.

   
Reell og presis respekt for de uforfalskede menneskeretts-konvensjonene sikrer best mulig sosial trygghet og integritet for enkelt-mennesket, familiene, nasjonen og verden.

   Og ikke mindre viktig -
reell og presis respekt for de uforfalskede menneskeretts-konvensjonene gjør at særlig enhver ansatt i offentlig forvaltning som aktivt eller passivt krenker en eller flere menneskerettigheter skal og må real-kompetent og effektivt straffeforfølges og erstates med lovlydighet.

   Dette innebærer og medfører en organisk prosess hvor blandt annet offentlig korrupsjon, hykleri, hemmelighold, knebling og forfalskninger stoppes til fordel for enhvers sosiale trygghet og alle menneskerettigheter.

   Uansett hvem, når eller hva en eller flere offentlig ansatte eller andre bestemmer eller gjør så skal og må ikke noen menneskerett krenkes for sivilbefolkningen eller en eller flere av nasjonens rettmessige borgere. Og skal og må også andre nasjoners borgere og fremmede sine menneskerettigheter best mulig respekteres og sikres i forhold til dette.

   Uansett hva offentlig forvaltning eller instanser bestemmer så er det lovlig sett uansett menneskeretts-konvensjonene som er og skal være gjeldende lov.

   Det er i menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen Art 30 (i UDHR) lovbestemt - at:
  "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Altså skal for eksempel heller ikke offentlige eller allmenne instanser eller sosiale plattformer medvirke i eller for å krenke noens ytringsfrihet eller andre menneskerettigheter - gjør de det, hvilkne metoder de enn bruker, skal de stoppes og straffeforfølges.

   For eksempel ble jeg selv for en tid tilbake, i likhet med mange andre, i Norge utestengt fra og av den sosiale plattformen Facebook. Den begrunnelse de gav var at de var usikre på min identitet og derfor ville ha tilsendt en kopi av mitt pass, etc., for å verifisere.
Den begrunnelse de gav var både unødvendig og menneskeretts-krenkende - og jeg og min kommunikasjon har siden vært og er fortsatt utestengt derfra. Å utestenge noen fra slike steder er en kriminell metode - og redaksjonell eller personlig frihet og ramme er noe annet.

   Å tilordne eller behjelpe slike eller andre diskriminerende, menneske-fiendtlige og samfunns-fiendtlige ordninger er kriminalitet, i forskjellig grad.

   Dagens norske ansatte politiske myndighets-representanter er mildt sagt en katastrofe og en fiasko og reagerer milldt sagt ikke adekvat på slikt, tvert om. Heller kjøper de aksjer, innflytelse, propaganda, unnlatelser og knebling fra Facebook - for å videreføre kriminell politikk. Og det samme eller lignende har skjedd og skjer også i mange andre land. Og det er selvfølgelig smittsomt - og av mange ønsket.


   I disse dager offentlig avsløres stadig mere Joe Biden-regimet i USA og dets medspillere sine mange og groteske forbrytelser. En av de sentrale vedvarende lærepengene er at minst av alt kan menneskeretts-krenkere og menneskeretts-tyver tillates å ha makt over eller i forhold til andre mennesker, hvor meget enn de forfalsker lov og rett. De tilrettelegger for og viderefører vilkårlighet, forfalskninger, drepende egoisme, diskriminering og utplyndring. Deres handlinger, inklusivt unnlatelser, gjør at det vil gå stadig mere katastrofalt galt - også utenfor nasjonen og dens folk.

   Det samme gjelder for eksempel også i og for Norge og andre land. Det er ikke tilfeldig at offentlig ansatte mennesker som Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre og Erna Solberg og Joe Biden og deres medspillere kriger for å ødelegge Ukraina, Russland og sine egne land. Slike mennesker er delaktige i en flerfoldig offentlig mafia-virksomhet som har motsatt lov og rett, menneske-fiendtlighet, perversiteter og utplyndring som metode og mål og premie. Som de skadet, undertrykte eller ødela mennesker i sine egne land eller i Ukraina eller Libya, etc., vil de også komme til å ødelegge mest mulig av resten av verden - fordi de ikke best mulig real-kompetent ble stoppet og straffe-forfulgt. De har lite eller ingen revers eller anger, men "foten på gass-pedalen" videre i samme retning - ikke minst også fordi de frykter rettferdige konsekvenser av sine ugjerninger. Hvor mange, hva eller hvem de underveis ødelegger bryr de seg ikke om, heller tvert om er det slike ødeleggelser de ønsker og tilstreber, om enn de hykler noe annet. De anser sine løgner og falskhet for det billigste, nærmeste og beste av alle våpen.

   Imens enda lengst mulig offentlig mafia-virksomheter vokser og sprer seg.

   *

   
---
---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 04. januar 2023: 

   
Nokså mørkt, regn og yr, vind og omkring 4 og 3 pluss-grad Celsius her ute i natt. Overskyet, vind og mellom 4 og 5 pluss-grader frem mot klokken 13. Mørkt, stille og 4 pluss-grader klokken 20.

   Det er fortsatt romjulen i min bevissthet og kaldt er det og blir det fortsatt også her. Med kalde fingre forsøker jeg å skrive minst mulig. Og med mye stille-sittende arbeide gjennom lang tid blir det dårlig blod-sirkulasjon i hele kroppen. Ikke bra, og med blandt annet de uforutsigbare og høye strøm-prisene vi mange er utsatt for er det selvfølgelig enda verre. Jeg bruker av flere grunner langt mindre strøm enn de fleste, både sommer og vinter, men også det har sin pris. Dessuten hjelper det lite og ikke lenge å varme et så gammelt hus med tynne og dårlige vegger og tak uten isolasjon. For meget og tett fuktighet for lenge er selvfølgelig også fare-truende. Det er mangt forskjellig å tenke på og å forholde seg til under terror eller krig og fattigdom.

   Før vi kjøpte denne eiendommen i år 2002 og den kommunale skogbrukssjefen, eller var det landbrukssjefen, var her på befaring for rådgivning, sa han blandt annet at bolighuset her er bortimot verdiløst og må erstattes med noe annet og bedre i alle fall i løpet av anslagsvis ti år. Jeg tvilte ikke det minste på hva han sa og forberedte meg uproblematisk selvfølgelig også i forhold til det. Men så ble vi, fra helt andre kommunale og politiske instanser, grovt og alvorlig angrepet tidlig i år 2006 og derefter kidnappet i år 2008, helt tydelig med utspring i krefter i både Skaun og Trondheim kommune i Sør-Trøndelag i Midt-Norge og blandt annet Arbeiderpartiet som gjorde henvendelser til administrasjonen i denne kommunen her sør-vest i Norge. Dermed ble alt mildt sagt forstyrret for meg og min egen familie.

   Jeg tenker for eksempel også blandt annet på Leo Tolstoy sine mange og meget tanke-vekkende og fine noveller om slikt og annet. Og på mine sterke og saktmodige ambisjoner og forhåpninger fra barndommen om selv å komme til å bli blandt annet en bedre og bredere og mere viktig forfatter enn blandt annet selveste William Skakespeare, til tross for de mangfoldige politiske rådende forhold og forsøk også dengang på å drepe slike interesser.
   Med andre ord, det er enda mangt også tragisk og dramatisk å tenke på og å forholde seg til.

   Mørkt, tildels noe våte sne-rusk i luften og ned mot to pluss-grader her ute mot midnatt.

---
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 05. januar 2023: 

   Mørkt, fuktig og omkring en pluss-grad Celsius her ute i natt. Overskyet og to pluss-grader klokken 14.30. Mørkt, månen tildels synlig full i øst og to pluss-grader klokken 19. Vind og månen dust synlig høyt i sør og tre pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, fredag 06. januar 2023: 

   Mørkt, vind, regn og yr og omkring 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. For det meste hvitlig overskyet med vind, regn og yr og omkring 2 og 3 pluss-grader utover dagen. Vått, tildels med regn og yr og opp til omkring 7 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 07. januar 2023: 

   
Mørkt, vått og omkring 7 til 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått, lett yr, vind og oppmot 9 pluss-grader klokken 13. Noe dunkelt, lett yr, noe vind og i overkant av 8 pluss-grader klokken 16.30.

   Jeg kikker bare sporadisk på norske dagsaviser og masse-media, det er mildt sagt meget lite av interesse å finne der - de er fullstappet av løgner, overfladiskheter og proaganda. Forhåpentligvis vil det og norsk politikk snarest mulig totalt endres. Norges lands-morder nummer en, Gro Harlem Brundtland, sa offentlig for ikke lenge siden, at "vi har mistet kontroll med hva folk sier og tenker". Forhåpentligvis har hun stadig mere rett i det, i alle fall. Men folk flest er enda mildt sagt meget naive og programerte - det er enda stort sett bare falskhet, snever egoisme, grådighet, splittelse, menneske-fiendtlighet og svik som rår. Politikerne og deres medspillere og programerte forsøker enda stadig mere å utplyndre enn å ville medmenneskers trivsel, sosiale trygghet, helse, integritet og andre menneskerettigheter. Dumme, hovmodige og onde mennesker er selvfølgelig ikke et nytt fenomen.

   Selv blandt annet stadig og enda blandt annet fermenterer jeg av høstens egnede vekster og remedier som jeg har tilgang til, i forhold til været, prioriteringer og muligheter - og også eksperimenter med slikt, i likhet med for eksempel doktor Eric Berg. I sin video-sending i går snakket han blandt annet også om slikt. Hans video-sendinger følger jeg med stor interesse, glede og nytte - i likhet med veldig mange andre mennesker fra veldig mange forskjellige land.

   Forholdene jeg lever og arbeider under er fortsatt meget dårlige og vanskelige, men jeg har sånn sett ikke noe valg. Forholdene i dagens Norge og Europa er mildt sagt sterkt preget av soros-politikk og utrolig gjennom-korrupte Joe Biden i USA og hans medspillere, hvilket stadig mere i forskjellig grad skader eller ødelegger oss alle og våre omgivelser. De er som grov-kriminelle klovner og dumrianer i et gedigent circus de opprettholder.

   Mangt er for mange nedslående eller forvirrende og vanskelig, men vi enhver må uansett gjøre hva vi kan for å rette forholdene - det er det viktigste valget vi enhver uansett har.

   Kopi av noe av min senere tids brev-korrespondanse befinner seg på min link til brever. Også de handler om slikt.

   Mørkt, regn, vind og ned mot 7 pluss-grader Celsius her ute mot midnatt.

---
---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, søndag 08. januar 2023: 

   Mørkt, vått, regn, yr, vind og i overkant av 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått, tildels yr og noe vind og omkring 7 pluss-grader utover dagen. Med 6 pluss-grader og mørkt klokken 21 og videre mot midnatt.

---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, mandag 09. januar 2023: 

   
Mørkt, vått og omkring 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Mørkt, regn og til ned mot 4 pluss-grader frem mot klokken 09 hvor det dunkelt har lysnet litt. Overskyet, regn og omkring 5 pluss-grader frem mot 10.30-tiden, derefter utover formiddagen også vått men uten nedbør og tildels noe mindre overskyet. Omkring 5 pluss-grader også utover eftermiddagen, for det meste overskyet, tildels med yr. Mørkt, noe stjerner, vått, månen litt avtagende tidvis noe synlig i øst og 4 pluss-grader klokken 22. Mellom 4 og 5 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, tirsdag 10. januar 2023: 

   
Mørkt, vått, fuktig og omkring 4 og 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Med yr og 6 pluss-grader klokken 06.30.

   Denne omfattende saks-dokumentasjonen og disse dagboks-notatene handler om noe veldig meget sentralt og viktig, både nasjonalt og inter-nasjonalt - de handler om våre enhvers menneskerettigheter, og hva de forplikter alle og enhver. Både for meg og andre i forskjellig grad kan alt dette være forvirrende og på kryss og tvers rotete og ikke lett å forstå - først og fremst fordi veldig mange mere eller mindre bevisst forfalsker eller neglisjerer menneskeretts-konvensjonene. Jeg har gjennom lang tid med små ressurser og meget store vanskeligheter og omstendigheter saktmodig og tålmodig villet og måttet rydde opp i og konkluderende og sammenfattende videreføre dette arbeidet. Alt dette omhandles blandt annet også i den e-post jeg i dag tidlig som svar på deres spørsmål og svar avsender til Haugaland Kraft. (Link til kopi under Brevene.) Mange forstår enda ikke hvilken enormt stor betydning alt dette har. Enkelt og så viktig, men vanskeliggjort og forsøkt skjult av så mange. Det baner seg dog uansett frem, stadig mere og bedre.

   Tildels yr utover dagen. Mørkt, vått, noe vind og 6 pluss-grader omkring 17-tiden. Med 5 pluss-grader og lett yr klokken 22. Omtrent det samme videre mot midnatt.

---
---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, onsdag 11. januar 2023: 

   Mørkt, regn, vind og 5 til 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Jevnt overskyet, vind-drag, vått og omkring 6 pluss-grader klokken 09.30. Vått og for det meste overskyet, tildels med yr og regn og omkring 6 pluss-grader utover formiddagen.

   Hvordan enn mennesker oppnår makt i eller utenfor den offentlige forvaltningen så er og blir egoisne og hovmod et variabelt stort problem.

   For å løse dette problemet trengs noe som er solid, varig, enkelt, effektivt, lett-forståelig og omfattende nok til optimalt å sikre integritet, frihet, trivsel, helse og sosial trygghet, etc. for absolutt enhver borger. Kort sagt for optimalt å sikre absolutt enhver borgers menneskerettigheter.

   Og den løsningen har vi i og med de uforfalskede felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene og deres presise alle for enhver umistelige og uavhendelige bestemmelser! Unnfanget og organisk fremkommet felles-menneskelig visdom og minste-standarder fra optimalt alle historiske tider, erfaringer og steder.

   Forfalskes, unnlates, vanskeliggjøres eller neglisjeres noe i
menneskeretts-konvensjonene så forkrøples katastrofalt helheten om ikke det tidsnok rettes opp.

   Været her ute utover eftermiddagen ikke mye annerledes enn i formiddag. Mørkt, vått, månen østlig og 5 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, torsdag 12. januar 2023: 

   Vått og omkring 5 pluss-grader Celsius, tildels med yr, her ute i natt.

   Jeg er nettopp nesten ferdig med å rense, skjære og blande rosenkål, kinakål, gulrot, chili og litt forskjellig annet som alt sammen skal bli til en ny litt stor porsjon kimchi i glass med nokså tette lokk med silikon-pakninger. Det har jeg kontinuerlig holdt på med inne siden i går kveld og nu er det tidlig morgen til denne nye dag, med hundene som meget ivrige tilskuere og smakere. Særlig rosenkål, men også andre sorter kål, er de meget ivrige på - instinktivt vet de at det er noe av den aller beste medisin og mat for hunder, som det også er det for mennesker. Rosenkålen er særlig god og fin, men litt tidkrevende særlig når den ikke er helt fersk. Norsk-produsert rosenkål ankommer i butikkene her i landet omkring jule-tiden og er meget god og sunn å spise også tillaget med litt skånsom varme-behandling i en kasserolle med vann. Jeg har avsatt litt til det også, resten, noen liter med hele rosenkål, tilbereder og blander jeg i kimchi-blandingen. Blandt annet litt brennesle liker jeg også å iblande.

   Hvis noen som leser dette har tilgang til brennesle
noe sted og interesse og mulighet for det så vil jeg svært gjerne bytte fersk vårlig brennesle med de. Både i håp om å utveksle eventuelle variasjoner og han- og hun-planter. Brennesler har adskilte han- og hun-planter. Det er lett å grave opp litt fra de og det er nok til at de forskjellige steder kan spre seg.

   Jeg tenker blandt annet også på noen få små aske-trær jeg har og nysgjerrig skal utplassere her i landskapet når det blir vårlig nok. Noen få har jeg også tidligere utplantet. Vel, det er så mangt forskjellig jeg arbeider med eller tenker på og her er det mangt jeg ikke kan skrive meget eller i det heletatt om - fokuset her skal være og er først og fremst det aller viktigste, våre alles menneskeretts-konvensjoner.

   Mørkt, vått og 5 pluss-grader her ute klokken 07.30 - og her inne er jeg endelig ferdig i lukket glass med kimchi-stoffet.

   Overskyet, vått og i overkant av 5 pluss-grader klokken 13. Noe av det vesentligste i og med menneskeretts-konvensjonene er at offentlige og personlige handlinger, inklusivt unnlatelser, som krenker en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker skal og må konsekvent repareres. Naturlig nok, fordi bare slik kan samfunnet være menneskelig og menneskevennlig og organisk godt - og nødvendige renselser og oppdragelser skje. Formulert og lovbestemt blandt annet slik i menneskeretts-konvensjonene:

   "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen." Og:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art (...)
   - Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden".

   Mørkt, vått og 5 pluss-grader her ute klokken 20.30. Omtrent det samme videre mot midnatt.

---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, fredag 13. januar 2023: 

   
Mørkt, vått, regn og 3 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Mørkt, vått og 4 pluss-grader klokken 06. For det meste overskyet og omkring 4 og 5 pluss-grader utover dagen.

   Antagligvis veldig mange av alle de som har eller har hatt eller ønsker å få fordeler eller fortjenester på menneskeretts-krenkelser av medmennesker vil komme til å protestere veldig meget og utspekulert på de nødvendige endringer for at det under menneskeretts-konvensjonene skal bli lex superior lovlighet og rettferdighet i sin nasjon. Det er en uunngåelig komplikasjon og selvfølgelig et problem som må løses uten videre eller på noen måte å krenke noen av noen borgers menneskerettigheter. Og menneskerettigheter foreldes ikke. Så hvordan skal det hele kunne skje?  Overgangen til et ikke menneskeretts-krenkende samfunn i og for ens nasjon.

   Den nødvendige overgangen er og blir en organisk prosess hvor absolutt ethvert menneske er gitt makten i sin nasjon, nedenfra og opp, til full respekt for og ivaretagelse av enhver og alle menneskerettigheter. Vanskeligere er det ikke og skal det ikke være.

   Eventuelt forekommende reelle betryggende nødverge-forhold (inklusivt distinksjoner) er det eneste som kan rettferdiggjøre unntak, som i så tilfelle må være for en kortest mulig tid på en mildest mulig måte.

   Jevnt overskyet, fuktig og 4 pluss-grader her ute klokken 16. Mørkt, vått og ned mot 2 pluss-grader klokken 19. Med ned mot null grader mot midnatt.

---
---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, lørdag 14. januar 2023: 

   Omkring en minus-grad Celsius her ute i natt. Nokså jevnt hvitlig overskyet og omkring to og tre pluss-grader utover dagen. Mørkt, ankommemde yr og noe vind-drag klokken 17. Mørkt, yr og mellom to og tre pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.

---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, søndag 15. januar 2023: 

   
Mørkt, vått og omkring 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig himmel, vått og omkring 3 pluss-grader frem mot klokken 13. Med yr en stund omkring 14- til 15-tiden. Omkring to pluss-grader og tildels yr utover kvelden. Omkring null grader mot midnatt.

---
---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, mandag 16. januar 2023: 

   
Mørkt, vått og omkring en pluss-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig himmel og omtrent to cm noe våt sne ankommet til overflatene i landskapet siden sent i natt frem mot klokken 11, og fortsatt omtrent en pluss-grad. Hvitlig lav himmel og omkring en til null pluss-grader utover eftermiddagen. Mørkt og nærmere null grader mot midnatt.

---
---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 17. januar 2023: 

   
Mørkt, noe sne-rusk i luften og mellom en og null pluss-grader Celsius her ute i natt.

   
Javisst er menneskerettighetene, enhver av de, alltid veldig meget viktige og sentrale - og enhver av de skal som (forhåpentligvis) bekjent alltid være umistelig og uavhendelig for absolutt enhver borger.

   Enhver menneskeretts-krenkelse, inklusivt forfalskning eller unnlatelse av en menneskerettighet, er vold og menneske-mishandling og samfunns-ødeleggelse.

   Å bevisst medvirke i eller for å forfalske en menneskerettighet eller å unnlate fortest mulig effektivt best mulig å reparere eller gjenopprette en menneskerettighet for en eller flere medborgere er en mangfoldig menneskeretts-krenkelse og grov kriminalitet.

   Menneskerettighetene er alltid den absolutt viktigste personlige eiendom enhver borger og ethvert samfunn har og alltid skal ha - og dette forplikter absolutt enhver borger.

   Hvitlig himmel og mye hvitt, og opp til omkring en pluss-grad Celsius med sne-rusk i luften og omkring to cm våt sne mange steder i landskapet her ute frem mot klokken 10.30.

   Mange klarer eller ønsker enda ikke å respektere og sikre de uforfalskede menneskeretts-konvensjonene, fordi de heller vil noe annet eller er indoktrinerte til noe annet. Hovmod og menneskeretts-krenkende egoisme er enda et meget stort problem, ikke bare i dagens Norge. Og konsekvensene av dette er meget katastrofale.

   Til og med redaktør Hans Rustad og de andre på mange måter dyktige medarbeiderne i det norske nettverket Document.no er meget indoktrinerte og naive og hovmodige i forhold til menneskeretts-konvensjonene, de vet rett og slett ikke hva det er og hva det handler om - med mange og meget alvorlige feil-slutninger som konsekvens. De klarer særlig ikke å se offentlige mafia-virksomheter og forfalskninger som det de er. Et eksempel på dette er blandt annet Hans Rustad sin Skogpod fra i går:
   Godhetens felle - Skogpod 16. januar, 2023
   https://odysee.com/@DocPod:b/16.01.2023-notat:2

   De klarer eller ønsker for eksempel heller ikke å se hva som faktisk foregår i og med dagens Ukraina. De og veldig mange andre er sinker, dumrianer og molboer i så måte, - i motsetning til den meget dyktig respekterende de uforfalskede felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene og internasjonal lov og rett og menneske-kjære Vladimir Putin.

   Mange enda narres eller fristes til heller å respektere kriminelle mennesker som Jens Stoltenberg og Joe Biden og deres medspillere, med alt-omfattende katastrofale konsekvenser og onde sirkler og spiraler.

   En pluss-grad og sneen drypper mange steder her ute frem mot klokken 13. Lett, våt sne i luften og omkring en pluss-grad videre utover dagen. Mørknet klokken 17.30, vått og fortsatte det samme dryppende været. Omtrent det samme været videre utover kvelden og mot midnatt.

---
---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, onsdag 18. januar 2023: 

   Mørkt, vått og omkring en til null pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått, tildels noe smått sne-rusk i luften
og omkring en til null pluss-grader utover dagen.

   Mange menneskeretts-krenkere både i og utenfor den offentlige forvaltningen bruker løgner, forfalskninger, knebling, økonomisk og sosial utplyndring, isolering, unnlatelser, stigmatisering, vold, fristelser, tortur, ulovlige avgjørelser, hemmelighold, svik og korrupsjon og i det heletatt allslags mere eller mindre meget utspekulerte midler og metoder for å ødelegge, fjerne eller drepe medmennesker, mens de lyger og hykler - også om seg selv. Alt dette er og bør være velkjent både nasjonalt og inter-nasjonalt. Hvor mange og mektige de under mange forhold og mange steder er er beroende på den reelle uforfalskede respekt for enhver og alle bestemmelsene i menneskeretts-konvensjonene. Ligger forholdene til rette for det så forfalsker eller neglisjerer de alt og ethvert og enhver de ønsker. Da kan de underkue og ødelegge svært så meget eller mange. De er kriminelle som har sine egne lover eller ingen lover eller ansvarliggjørelse.

   Aller mest nådeløst utsatt for menneskeretts-tyvene er de mennesker som mest trenger sine menneskerettigheter - og hvem de er i samfunnet kan meget variere fra tid til tid og fra sted til sted, også langt mere enn de selv eller andre forstår eller ønsker å forstå. Uansett er og skal absolutt enhver menneskerettighet være sentral, prioritert og umistelig og uavhendelig for absolutt enhver medborger - og i sin jurisdiksjon (nasjon) for ethvert medmenneske.

   Og som lovbestemt i blandt annet FN-sambandets Erklæring om menneskeretts-forsvarere / Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen / The-Human-Rights-Defenders-Declaration (HRDD) fra 1998:
   https://hunwww.net/The-Human-Rights-Defender-Declaration-HRDD.html

   "Erklæring om retten og ansvaret enkeltpersoner, grupper og organer i samfunnet har for å fremme og beskytte universelt anerkjente menneskerettigheter og grunnleggende friheter (...)
   Understreker at alle medlemmer av det internasjonale samfunn skal oppfylle, i fellesskap og hver for seg, deres alvorsfulle forpliktelse til å fremme og oppfordre respekt for menneskerettighetene og de grunnleggende frihetene for alle uten forskjell av noen art (...)
   Erkjenner forholdet mellom internasjonal fred og sikkerhet og gleden av menneskerettigheter og grunnleggende friheter, og er klar over at fraværet av internasjonal fred og sikkerhet ikke unnskylder avvik,
   Stadfester at alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter er universelle, udelelige, avhengige av hverandre og henger sammen og bør fremmes og gjennomføres på en rettferdig og likeverdig måte, uten forbehold for gjennomføringen av hver av disse rettigheter og friheter. (...)
   Ingen skal medvirke, ved handling eller ved unnlatelse av å handle der det er nødvendig, i krenkelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter og ingen skal bli utsatt for straff eller negativ handling av noe slag for å nekte å gjøre det."
 
   Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen påpeker og ytterligere lovbestemmer noen av visse bestemmelser i og fra menneskeretts-konvensjonene og henviser iøvrig til alle disse.

   Mange av menneskeretts-tyvene og deres medspillere misliker sterkt slikt og forsøker med alle midler mere eller mindre utspekulert å neglisjere, kneble eller forfalske menneskeretts-konvensjonene og deres bestemmelser. Det er og skal være enormt viktig for alle at menneskeretts-tyvene ikke får fortsette sin utplyndring og ødeleggelse av mennesker og samfunnet!

   Mørkt, vått og en pluss-grad her ute klokken 20.30. Med nedbør i form av sne-rusk i luften videre utover kvelden og mot midnatt.

---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 19. januar 2023: 

   
Mørkt, vått, tildels sne-rusk i luften og omkring en til null pluss-grader Celsius her ute i natt.

   Dagens Europa er meget og uhyre katastrofalt preget av Joe Biden og Jens Stoltenberg sine typiske metoder. Det er de og deres medspillere og likesinnede som overordnet styrer og bestemmer med sin falskhet og egoisme, fullstendig motsatt lov og rett og folkets vilje. Samtidig er både den økonomiske og sosiale fremferden og utviklingen preget av cancer-kapitalisme, en slags politisk blanding av pyramide-spill, lotteri-virksomhet, circus, utplyndring, grådighet og splittelse. Det kan under slike forhold ikke gå annet enn uhyre meget galt og ille for Europa, men deres likesinnede, dirigenter og medspillere jubler fortsatt og i det lengste mere dess verre.

   
Omkring en og to cm sne mange steder i landskapene her utre og omkring en og to pluss-grader her ute utover dagen. Mørkt og to minus-grader klokken 18.  

   Hva kompani Joe Biden og Jens Stoltenberg gjennom mange år har gjort blandt annet i og med Ukraina fortsetter de fort og gjerne grenseløst med også med andre land og mennesker, så lenge de kan og noe kan ødelegges og mennesker kan drepes for fortjeneste og karriære - og for hyklersk og liksom skjult å videreføre sine perverse og kriminelle karriærer. De anser de har ingenting å tape på det, men håper å vinne tid og nye muligheter og ikke bli for meget og omfattende avslørt. De har sin egen soros-politikk, som også mange andre. Det har blitt slik de tolker naturens og samfunnets lover - som vill-dyrenes og jungelens lov og vilkårlighet, som de forveksler med menneskenes lov. De ser bare drepende egoisme og anser seg for å være kloke - og nødvendigere enn andre. Menneskeretts-konvensjonene vil de ikke ha eller respektere, ikke før de selv trenger menneskerettighetene. Imens må de forholde seg til skiftene vilkårligheter og muligheter - og håpe det beste de kan.

   Mørkt og nærmere 4 minus-grader her ute klokken 22. Og videre mot midnatt.

---
---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, fredag 20. januar 2023: 

   
Mørkt og 5 minus-grader Celsius her ute klokken 05 i natt. Lys blå himmel og omkring 5 minus-grader utover formiddagen. 2 minus-grader klokken 14.30. Mørkt og 5 minus-grader klokken 18 og 6 minus-grader klokken 19. Mellom 6 og 7 minus-grader videre utover kvelden og mot midnatt.

---
---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, lørdag 21. januar 2023: 

   
Mørkt og mellom 6 og 7 minus-grader Celsius her ute i natt. Minus-grader også utover formiddagen. To minus-grader og svakt synlig regrelmessig mange-strålet vifte-formet hvitlig og lys blå himmel fra sør-vest iallfall omkring klokken 15, antagligvis lengre og dekkende hele Vikebygd. Spesielt, og i det minste mistenkelig. Globalistene og menneskeretts-krenkerne har mange og stadig flere våpen til sin rådighet.

   Pensjons-trygden min denne måned var ca tusen kroner lavere enn mange forutgående måneder, noe som selvfølgelig også gjør det vanskeligere å overleve og mangt videre uforutsigbart. Dagens norske myndighets-representanter har som vanlig sine nokså samstemte hensikter, utspekulert og så meget de våger for ikke å bli for meget avslørt.
De krenker selvfølgelig også ikke minst og så meget de kan Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter / Internasjonal konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter / International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), Art 11-1:

   "Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til stadig bedring av sine leveforhold. Konvensjonspartene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre virkeliggjørelsen av denne rett, og erkjenner i den anledning den vesentlige betydning av internasjonalt samarbeid grunnet på frivillighet."


   De tjener på sin og andres kriminalitet, så meget de våger eller klarer.

   Utspekulerte metoder for eksempel også via Facebook, særlig blandt annet deres knebling av mennesker og ytringsfrihet. De utestengte meg fra Facebook for nu mange måneder siden, derefter samtidig tilsendte de meg sporadisk omtrent daglig noen tilsynelatende vanlige e-poster med noen korte "oppdateringer". Men de lar meg ikke logge inn til Facebook og jeg har ingen anelse om hva som skjer der - heller ikke med de gruppene jeg administrerer der, som også alle særlig handler om menneskeretts-konvensjonene.

   De ødelegger og dreper medmennesker, samfunn, instanser og nasjoner og later som om at ingenting galt skjer, eller som at galskapen er forårsaket av andre.

   Barna mine er fortsatt kidnappet, hva enten de vet det eller ikke. Jeg regner med de har blitt så grundig indoktrinerte, vill-ledet og løyet for at de kanskje ikke bryr seg, eller kanskje har for dårlig samvittighet, for mange trusler eller noe - jeg vet ikke.

   Mørkt og en minus-grad her ute klokken 19 og omkring null klokken 19.30.

   Mange mennesker og menneskeretts-tyver regner med og tar det for gitt at andre mennesker tenker og oppfører seg og skal oppføre seg mye som de selv - de tåler knapt noe annet. Det viktigeste er og blir dog alltid hvem og hva som bestreber seg på å befinne seg innenfor de uforfalskede menneskeretts-konvensjonene, kontra utenfor.

   Mørkt, noe bris og en pluss-grad klokken 23 og videre mot midnatt.

---
---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, søndag 22. januar 2023: 

   
Mørkt og omkring en pluss-grad Celsius her ute i natt. Omkring to pluss-grader og noe bris utover dagen, først nokså jevnt noe grålig overskyet, derefter delvis skiftende skyet, derefter for det meste overskyet. Mørkt og omkring to pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.

---
---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, mandag 23. januar 2023: 

   
Mørkt, noe vind-drag og omkring to til en pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, lett yr, noe vind og opp til omkring tre pluss-grader frem mot klokken 13. Omtrent det samme vider utover dagen. Mørkt, vind, lett yr og 4 pluss-grader klokken 21.30. Med 5 pluss-grader mot midnatt.

---
---

   Rune L. Hansen, 20230123:
   
   Menneskeretts-konvensjonene og nødverge

   Tenkte jeg skal skrive et stykke om menneskeretts-konvensjonene og nødverge, fordi nødverge (emergency) ofte kriminelt forfalskes og misbrukes i dagens verden - og det gjør for mange både de felles-menneskelige menneskerettighetene og nødverge og forholdene i ens samfunn og i verden vanskelig å forstå og å forholde seg positivt til. Og å la seg styre og lede av uvitenhet, hovmod, vilkårlighet, frykt, fristelser, forvirring og dumhet er en meget farlig og katastrofal utvikling. Slike egenskaper er ikke nødvendigvis i seg selv negative og farlige, men blir det hvis og når en eller flere menneskerettigheter trues, blir borte eller krenkes.

   Jeg henviser først og fremst til bestemmelsene og prinsippene som fremgår av menneskeretts-konvensjonene.

   Uforfalsket nødverge er og må i enhver jurisdiksjon være en slags uforfalsket tvingende nødvendig unntaksforhold for en kortest mulig tid på en mildest mulig måte, med fortest mulig full gjenopprettelse av enhver menneskerettighet for enhver som hensikt i praksis. Bare slik kan nødverge rettferdiggjøres og lovliggjøres. Enhver menneskerettighet er og skal alltid være umistelig og uavhendelig for enhver borger og ens nasjon. Og lovlig nødverge må beskytte enhver menneskerettighet for enhver borger, uten unntak.

   Eksempler på tvingende nødvendig nødverge befinner seg i kategoriene lovlig, altså med menneskeretts-konvensjone fullstendig samsvarende: 
   lovlig selvforsvar, lovlige bestraffelser, lovlige distinksjoner og lovlig tilgivelse,
   og under disse blandt annet formildende kontra sjerpende omstendigheter, proposjonalitet, etc.

   Et eksempel på distinksjon er blandt annet for tvingende nødvendig beskyttelse av menneskeretts-forkjempere i eller utenfor den offentlige forvaltningen i ens nasjon. Et annet eksempel er tvingende nødvendig beskyttelse av handicappede eller syke eller andre borgere eller mennesker som i praksis trenger hjelp.

   Et eksempel på lovlig selvforsvar er for eksempel Vladimir Putins og Russlands militære spesial-operasjon inn i Ukraina som begynte 24. februar 2022, med diverse forutgående hendelser og forhold som utgangspunkt. De truslene Russland og verden befant seg overfor var - og er - både reelle og eksistensielle og akutte og tvingende nødvendig å fort og effektivt å forholde seg til. Hvilket Russland med Vladimir Putin i spissen tydelig offentlig så godt som mulig offentlig informerte om og mesterlig mildt og effektivt forholdt og forholder seg til. Særlig gjaldt dette truslene fra militariseringen i Ukraine, og fra bio-laboratoriene og fra nazismen der, men også flere inklusive forhold.

   Angående lovlig tilgivelse som nødverge kan og bør også meget sies, men jeg må med kalde fingre forholde meg meget kortfattet og hastig her, av flere grunner. Et lite eksempel dog. Både hunder og mennesker flest er og blir meget trofaste og beskyttende hvis de tror de får sine nødvendige behov for omsorg og hjelp ivaretatt. Til tross for mange forskjeller på for eksempel hunder og mennesker er det også mange likheter. Hunder har blandt annet sine særegne instinkter og lærer og gjør både feil og rett underveis i forhold til omgivelsene. Hvor hjelpende eller gode omgivelsene er har selvfølgelig stor betydning, også i forhold til mennesker. En hund kan gjøre mange feil underveis i forhold til menneskers velbehag og forhåpninger, men blir hunden tydelig nok men mildt, forsiktig og tilstrekkelig ofte fortalt hva det handler om så vil hunden underveis bli desto mere trofast, behagelig og godtagende for de hjelpende menneskene. Enhver hund har meget behov for hjelp, tilgivelse og forståelse i forhold til sine iboende instinkter, rettigheter og muligheter, så lenge det kan nytte. På lignende måte er det for mennesker også.

   Adekvat selvforsvar, nødverge og neste-kjærlighet er en nødvendighet og befrielse i og for verden.

   *

   
---

---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, tirsdag 24. januar 2023:

   
Mørkt, vått, lett yr, noe vind-drag og omkring 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Jevnt overskyet, tildels noe bris, meget lett yr i luften og omkring 8 pluss-grader frem mot klokken 14. Omtrent det samme været videre utover dagen og kvelden og mot midnatt, tildels med mere yr.

---
---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, onsdag 25. januar 2023: 

   
Mørkt, regn, noe vind og omkring 8 til 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Gradvis lavere temperatur og mindre nedbør utover eftermiddagen. Jeg rakk blandt annet å bade-vaske hundene i bekken før det. Jeg rakk ikke å skrive ferdig om nødverge forleden dag, men det blir forhåpentligvis flere anledninger. Uten en god forståelse av menneskeretts-konvensjonene er og blir alt og det meste angående politikk og mere bare synsing og spekulasjoner. Det hadde muligvis vært lettere via Facebook og mulighetene for interaktiv kommunikasjon som egentlig er basis og konsept der hvis ikke knebling etc får ødelegge, men knebling etc har stadig mere blitt ødeleggende også ikke minst via Facebook. Iøvrig har e-postene jeg sporadisk og omtrent daglig mottok siden jeg ble utestengt derfra kvelden søndag 29. mai 2022 kanskje stoppet helt nu. Sist jeg mottok en e-post med en slags tilsynelatende vanlig "oppdatering" fra Facebook var tirsdag 17. januar 2023. Jeg vet ikke hvorfor. Siden organisert offentlig kriminalitet eksplosivt omfattende lenge stadig mere har utfoldet seg nu er ytringsfrihet og fri kommunikasjon og opplysnings-virksomhet desto mere veldig meget viktig. Men mulighetene blir desto enda mere med allslags metoder og midler forsøkt hindret av de grov-kriminelle og deres medspillere og indoktrinerte. Mørkt, vått og i underkant av 5 pluss-grader her ute klokken 20. Med lett yr klokken 22.30. Tildels omtrent det samme videre mot midnatt.

---
---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, torsdag 26. januar 2023: 

   
Mørkt, vått og ned mot 2 pluss-grader Celsius her ute klokken 04.30 i natt. Med 2 pluss-grader klokken 08. Lite skyet og en stund opp til omkring 4 og 5 pluss-grader utover dagen. Mørkt, vått og omkring null grader klokken 19. Med omkring en og to minus-grader videre mot midnatt.

---
---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, fredag 27. januar 2023: 

   
Mørkt og omkring en og to minus-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og gradvis opp til omkring to pluss-grader utover dagen.

   De korrupte kriminelle i offentlige instanser sender stadig mere penger og våpen til det kriminelle regimet i Ukraina, med stadig verre katastrofale konsekvenser. Samtidig hykler de at det er for å forsvare og beskytte demokratiet, menneskerettigheter og nasjonal selvstendighet, mens det fullstendig motsatte er sannheten. Å gi penger, makt eller seg selv til kriminelle heller enn til lovlydige gjør de selv medskyldige, selvfølgelig, hvor meget enn de hykler det motsatte og finner det lønnsomt. Ikke minst fordi det de gir er tyvegods og det de oppnår er ytterligere kriminalitet og ondskap. Men mange lar seg i det lengste narre eller friste av deres ville veier. Mange ønsker eller evner ikke å vurdere eller sammenfatte risiko og farlige konsekvenser. De har meget snevre nu, egoismer og horisonter. At de besitter makt i forhold til andre er meget ille. 

   Og mange av de tenker at mange mennesker bagatelliserer menneskerettigheter og mener de ikke er veldig viktige - og at derfor kan i prinsippet alle menneskerettigheter bagatelliseres, og også fakta og sannheten. De ønsker ikke at menneskerettighetene er og skal være en helhet med umistelige og uavhendelige rettigheter og forpliktelser for absolutt enhver. De ønsker med andre ord at menneskerettighetene og fakta skal være ingenting og vilkårlighet.

   Det de fleste av de alle og deres likesinnede og medspillere mere eller mindre bevisst misliker med menneskeretts-konvensjonene er at
de uforfalskede menneskeretts-konvensjonene - som altså er en udelelig og enkel helhet, inklusivt nødverge - i alminnelighet gjør deres forbrytelser så uproblematisk å se og å avsløre og å straffeforfølge, selv når forholdene er kompliserte, og det vil de selvfølgelig ikke. De vil heller ha forfalskede menneskerettigheter og vilkårlighet og forfalskede og hemmeligholdte fakta og knebling. Altså ingen åpenhet og ingen alt-inkluderende respekt.

   Mørkt og ned mot en pluss-grad her ute klokken 17.30. Med 3 pluss-grader klokken 21. Med omkring 4 pluss-grader og tildels noe bris og micro-yr videre mot midnatt.

---
---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, lørdag 28. januar 2023: 

   Mørkt, vått, micro-yr og omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått og omkring 5 pluss-grader utover formiddagen. Tildels yr videre utover dagen. Mørknet, lett yr og 4 pluss-grader klokken 18. Mørkt og lett yr og for det meste micro-yr utover kvelden, med i underkant av 5 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, søndag 29. januar 2023: 

   Mørkt, vått, yr og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig overskyet og mye regn frem mot klokken 11 og derefter. Med omkring 7 pluss-grader frem mot klokken 17. Mørkt, vått og for det meste nedbør og efter hvert ned til omkring 4 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.

---

---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, mandag 30. januar 2023: 

   Mørkt, vått, mere og mindre nedbør og omkring 2 til 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omkring 4 pluss-grader utover formiddagen, med noe sne i luften en liten stund omkring 12-tiden. Spredt lett litt skyet fra nord-vest og 3 pluss-grader klokken 13.30. Tildels mere og mindre lett overskyet, vått og noe nedbør og omkring 3 og 2 pluss-grader videre utover eftermiddagen. Mørkt, stjerner, tiltagende halv-måne høyt sørlig og en pluss-grad klokken 20. Omkring null grader mot midnatt.

---

---
*****

--31--
-- Dagboks-notater, tirsdag 31. januar 2023: 

   Mørkt, tildels med noe sne og omkring null grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vind, vått og 2 pluss-grader klokken 09. For det meste med nokså mye regn og yr og omkring 3 pluss-grader utover dagen. Mørkt og det samme mot midnatt.

---

---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq