----- Denne side: db202302.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ----  ----  News-links, etc. ( eksternt ) ---

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. --- 
----- 
---  Februar 2023 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:

--01-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 01. februar 2023:

   Mørkt, vått, noe yr og omkring 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Noe disig himmel, tildels noe yr og omkring 4 pluss-grader frem mot klokken 10.30. Jevnt overskyet og i overkant av 4 pluss-grader klokken 14.30. Spredt lett litt skyet, månen tildels synlig i øst og i overkant av 3 pluss-grader klokken 17. Mørkt og omtrent 2 pluss-grader klokken 19.30. Dus måne høyt sørlig og ned mot en pluss-grad klokken 21.

   Det er selvfølgelig veldig meget mangt jeg ikke skriver om i disse offentlige dagboks-notatene. Særlig fordi jeg ikke ønsker å skrive unødvendigheter og uvesentligheter som begraver vesentligheter og nødvendigheter. Alt og det hele er en målrettet og organisk komposisjon, hvor det aller viktigste er fokus, kontinuerlig kortfattet og for de fleste lett-forståelig og varig. Og jeg ønsker ikke unødvendig å gjenta meg og heller ikke forsvinnende å begrave vesentlighetene i eller med mengder med ord eller beskrivelser eller andre forhold. Underveis er hva som er og bør være det viktigste og mest sentrale for alle og enhver mitt fokus. Og det er selvfølgelig de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene. Og de kriminelle kontra de lovlydige i forhold til oss alle og enhver - og konsekvensene og det faktiske.

   For mange er alt slikt enda skjult bak de kriminelles handlinger, inklusivt unnlatelser, propaganda og indoktrinering. Dermed blir det stadig mere dårlige og katastrofale forhold for alle og enhver og våre samfunn.
De som først taper på de kriminelles forbrytelser og belønninger er de forurettede - og samfunnet som helhet. Kriminelle risikerer å bli belønnet og hjulpet høyt - eller lavt. Og de belønner og hjelper - og straffer - hverandre, hvis de tror det lønner seg. De som tror de tjener på de kriminelles forbrytelser og belønninger er de kriminelle selv, og deres medspillere.

   Enhver og alle trenger vi reell beskyttelse, trivsel, hjelp, fri kommunikasjon og sosial trygghet. Motsatt hykleri, vilkårlighet og svikets venner er neste-kjærlighetens venner og rettferdighet. Vi trenger og har menneskeretts-konvensjonene med betryggende umistelige og uavhendelige rettigheter og friheter for absolutt enhver borger og ethvert samfunn. For å verne om oss alle og enhver. Hus, hage, sær-interesser, slott eller for eksempel 
den kinesiske mur, er ikke nok uten de uforfalskede menneskeretts-konvensjonene.

   Selv er jeg, som ethvert menneske, opptatt med mye annet enn menneskeretts-konvensjonene, så langt og meget jeg kan, og det er enda lite, men jeg vet hva som er viktigst og helt nødvendig og helt sentralt. Og jeg bidrar så meget jeg har muligheter for og kan i og for det som er verdens suverent største, men enda gryende og ikke mektigste, organisk av nødvendighet konflikt-fulle fremvokste folkebevegelser - de uforfalskede menneskeretts-konvensjone og uforfalsket neste-kjærlighet og uforfalsket kristendom.

   Det finnes bare et alternativ til menneskeretts-konvensjonenes for enhver borger umistelige og uavhendelige friheter og rettigheter, og det er sosial utrygghet, uforutsigbarhet og noens vilkårlighet og ondskap - og uendelige konflikter og livs-farlige katastrofer.

   Omkring null grader Celsius her ute mot midnatt.

---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 02. februar 2023:

   Mørkt og omkring 2 minus-grader Celsius her ute i natt. Skyfri himmel, solen lavt i sør-øst og omkring en minus-grad klokken 10.30. Dus himmel og null grader klokken 12 og derefter tildels med yr og regn. Lett yr og 2 pluss-grader klokken 20 og videre mot midnatt.

---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, fredag 03. februar 2023:

   Mye yr og regn her ute i natt, med gradvis opp til omkring 5 pluss-grader Celsius frem mot klokken 06. Jeg samlet i to vaske-fat mere enn 5 liter regn-vann her ute og silte for å ha til drikke, som ble forfriskende nydelig godt. Den brønnen som er her på eiendommen er i ubrukelig dårlig forfatning og trenger å bygges om, samtidig med nytt hus lengre mot nord. For det meste efter hvert mindre nedbør og til omkring 2 pluss-grader utover dagen. Mørkt, månen stigende høyt nokså full fra øst mot sør og omkring null til en minus-grader utover kvelden. Månen høyt noe sør-vest og omkring en minus-grad mot midnatt.

---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 04. februar 2023: 

   Mørkt og omkring en minus-grad Celsius her ute i natt. Jevnt overskyet og en pluss-grad klokken 09. Med omkring 3 pluss-grader og noe vind-drag videre utover dagen. Mørkt og antydninger til yr frem mot klokken 20. Med gradvis økende yr utover kvelden og mot midnatt.

---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, søndag 05. februar 2023: 

   
Mørkt, regn og yr og omkring tre og to pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis lett overskyet, vått og omkring 3 pluss-grader utover formiddagen. Delvis lett skyet og omkring 5 og 6 pluss-grader utover formiddagen. Nokså mørknet klokken 18. Mørkt, lett yr og i underkant av 6 pluss-grader klokken 20. Vått og 5 pluss-grader klokken 22 og videre mot midnatt.

---
---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, mandag 06. februar 2023: 

   Omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig overskyet og 5 pluss-grader frem mot klokken 10 og derefter. Med 6 pluss-grader klokken 15. Mørkt og 3 pluss-grader og noe vind-drag klokken 19.30. I overkant av 5 pluss-grader videre utover kvelden og mot midnatt.

---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 07. februar 2023: 

   Mørkt og omkring 5 og 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, antydninger til yr, tildels noe bris og omkring 6 pluss-grader frem mot klokken 11. Med omkring 7 pluss-grader frem mot mørkt og klokken 19. Med lett yr utover kvelden og mot midnatt.

---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, onsdag 08. februar 2023: 

   
Mørkt, vått, tildels lett yr, noe vind-drag og i underkant av 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Ikke mye annerledes utover formiddagen. Disig himmel, vått, tildels lett yr og sterkere vind og ned mot 6 pluss-grader her ute videre utover dagen. Mørknende halv-mørkt klokken 18.

   Zelinsky og Stoltenberg og deres likesinnede og dirigenter stadig enda innsamler penger, ressurser og våpen fra korrupte politiker-tyver og soros-spekulanter og deres lett-lurte og indoktrinerte. Og Stoltenberg og Støre og kompani håper nok enda via forskjellige veier å tilrane seg mest mulig også av det norske olje- og pensjons-fondet, samtidig som de kjemper mere eller mindre febrilsk for å skjule sine forbrytelser og perversiteter i og med Ukraina. At de samtidig fortsatt ødelegger og dreper mest mulig av Ukraina og Europa og resten av verden anser de som en stor fordel for seg selv og sine likesinnede, mens de underveis håper og kjemper for å ikke bli for meget avslørt og ansvarliggjort. De har dessuten også mange flere andre grove forbrytelser de håper og kjemper for å slippe unna med. Hvor meget og hvor lenge klarer de og deres medspillere å svindle og narre nok av resten av verden?

   Mørkt, vind, tildels yr og omkring 7 til 6 pluss-grader her ute utover kvelden og mot midnatt.

---
---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, torsdag 09. februar 2023: 

   Omkring 6 til 2 pluss-grader Celsius og mye regn og yr her ute i natt. Med i overkant av 2 pluss-grader frem mot klokken 10. Det er Varuna sine underlige dager. Med 4 pluss-grader klokken 11.30.

   Zelinskys Ukraina er en umettelig avgrunn for hvitvasking av penger, våpen og perversiteter. Alt som investeres eller innbetales brukes i og for soros-politikk, uten det minste fnugg av samvittighet eller medmenneskelighet.

   Slikt er en naturlig og selvfølgelig konsekvens av manglende forståelse og respekt for menneskeretts-konvensjonenes bestemmelser og prinsipper.

   Når vil mange nok innse og forstå det? Ondskap, hovmod og falskhet er en meget farlig og ødeleggende vei å gå. Hykleri, perversiteter og falskhet har sin meget høye pris. Det er adharma kontra dharma.

   Joe Bidens og Jens Stoltenbergs og deres medspillere og dirigenter sin politikk er soros-politikk og molbo-politikk som har veldig mye ondskap og ødeleggelser som konsekvens. De representerer ondskapens mørke og mørkeste politikk. Som både ødelegger seg selv og alt de kan underveis. De bryter alle begrensninger og er mildt sagt meget langt på ville, farlige og ødeleggende veier, mens de selv tror eller håper at de er smarte.

   Det er hva de ikke minst hittil i sine liv har lært.

   For det meste disig overskyet, nedbør og omkring 5 pluss-grader utover eftermiddagen. Mørkt, en pluss-grad og sne klokken 21. Omkring null grader og ankommet kanskje mere enn en cm luftig sne på bakken klokken 23. Med noe mere sne videre frem mot midnatt.

---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, fredag 10. februar 2023: 

   Mørkt og omkring null grader Celsius her ute i natt. Hvitlig himmel, vått, tildels yr, noe vind-drag og til oppmot 3 pluss-grader utover formiddagen. Mye regn og opp til omkring 7 pluss-grader videre utover dagen. Disig, regn og omkring 7 pluss-grader frem mot klokken 17. Omtrent det samme været utover kvelden og mot midnatt.

---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, lørdag 11. februar 2023: 

   
Mørkt, vått og omkring 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omkring 7 og 8 pluss-grader utover dagen. Mørkt og det samme utover kvelden og mot midnatt, tildels med litt yr.

---
---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, søndag 12. februar 2023: 

   
Mørkt, yr og mellom 7 og 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og uten nedbør utover dagen. Mørknende og mørknet omkring 18-tiden. Mørkt, vått, noe yr og 7 pluss-grader klokken 22.30. Uten nedbør videre mot midnatt.

---
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, mandag 13. februar 2023: 

   
Mørkt, vått og mellom 7 og 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Noe vått og for det meste spredt lett litt skyet og mellom 5 og 8 pluss-grader utover dagen. Mørkt og ned mot 5 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.

---
---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, tirsdag 14. februar 2023: 

   
Mørkt og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig overskyet og omtrent 5 pluss-grader frem mot klokken 10. Med mellom 5 og 6 pluss-grader videre utover dagen og kvelden og mot midnatt.

---
---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, onsdag 15. februar 2023: 

   
Mørkt og omkring 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Halvt lysnet klokken 07.45. For det meste overskyet og opp til omkring 9 pluss-grader utover dagen. Mørkt, noe yr og vind-drag og ned mot 5 pluss-grader klokken 21.30 og videre mot midnatt.

---
---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, torsdag 16. februar 2023: 

   
Mørkt, tildels yr og omkring 5 og 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. For det meste overskyet og omkring 7 pluss-grader utover dagen. Overskyet med 6 pluss-grader klokken 17.30. Mørkt, smulete lett yr og 5 pluss-grader klokken 19. Med regn og omkring 6 pluss-grader efter hvert videre utover kvelden og mot midnatt.

---
---

   Rune L. Hansen, 16.02. 2023:

   Menneskeretts-konvensjonene og lederskap

   Menneskeretts-konvensjones bestemmelser og forhold er lett-forståelige, men ikke absolutt alltid. Det finnes og forekommer en viss type unntak i så måte hvor overfladiske vurderinger er utilstrekkelige - og dette gjelder særlig nødverge, inklusivt distinksjoner, særlig hvis fakta og perspektiver kanskje kan være tvilsomme, fraværende eller forfalsket.

   Dessuten forutsetter menneskeretts-konvensjonene et helhets-perspektiv på hele sitt innhold - fordi alle og enhver av rettighetene, frihetene og forpliktelsene alltid for enhver borger er og skal være umistelige og uavhendelige, uten unntak eller distinksjon. Dette er selvfølgelig fordi krenkelse av en hvilken som helst menneskerettighet også kan medføre krenkelse av en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker.

   Menneskerettighetene er en helhet hvor ingen av noen borgers menneskerettigheter skal kunne krenkes av noen, hvem enn, i eller utenfor ens nasjon eller jurisdiksjon.

   Å krenke en av menneskerettighetene vil samtidig krenke flere eller alle. Dette er en selvfølelighet, fordi enhver menneskerettighet er og skal være umistelig og uavhendelig for enhver borger.

   For eksempel at det er og skal være religions-frihet, som er en menneskerettighet, betyr ikke at for eksempel kristne eller muslimer skal kunne krenke en eller flere av noen borgers menneskerettigheter. Skal det likevel kunne skje så må det være forankret i nødverge - og i form av gjensidig forståelse og respekt for absolutt enhver på noen måte involvert.


   Det er ikke og skal ikke være slik at mennesker eller grupperinger som oppnår makt skal være loven og myndigheten. Loven og myndigheten og dens representanter må være fullstendig i samsvar med alt innhold i de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene.

   Ikke noen skal altså kunne krenke en menneskerettighet for å forsvare en annen eller noen annens menneskerettighet - unntatt hvis det er lovlig nødverge, altså tvingende nødvendig for en kortest mulig tid på en mildest mulig måte.

   Ikke alle mennesker har kunnskaper, forstand, evner eller mulighet til eller for å forstå eller yte alt dette. Derfor er lederskap nedenfra og opp viktig og vesentlig - og hva dette betyr og i praksis innebærer, uten misforståelser. Men det betyr absolutt og først og fremst uansett at ingen borgers noen menneskrettighet skal kunne krenkes.

   Mennesker og samfunn har tidvis forskjellige slags svakheter og talenter som det gjelder best mulig å respektere og å forstå.

   
Som det for eksempel sies i  Menneskerettserklæringen, Art 22:
   "Enhver har som medlem av samfunnet rett til sosial trygghet og har krav på at de økonomiske, sosiale og kulturelle goder som er uunnværlige for hans verdighet og den frie utvikling av hans personlighet, blir skaffet til veie gjennom nasjonale tiltak og internasjonalt samarbeid i samsvar med hver enkelt stats organisasjon og ressurser."


   
De fleste av de europeiske nasjoner har blitt stadig mere preget av soros-politikk - preget av offentlige menneskeretts-tyverier, vilkårlighet, hykleri, korrupsjon, etc - likesom Joe Bidens USA og hans tradisjon. Kort sagt, ignorering og forfalskning av menneskeretts-konvensjonene. Soros-politikk, som for eksempel globalisme, Covid-pandemien, Ukraina-krigen, hysterisk klima-politikk, vilkårlig energi-politikk, vilkårlig innvandring, cancer-kapitalisme, grenseløshet, regjerings-kupp, falskt nødverge, etc - er og blir kriminalitet som krenker menneskerettigheter. Menneskeretts-krenkelser ovenfra og ned - menneskeretts-krenkelselse i offentlige forvaltninger og i virksomheter og instanser.

   Soros-politikk, det å oppnå, eller forsøke å oppnå, makt, fortjeneste eller fordeler av å medvirke i eller for å krenke en eller flere menneskerettigheter i forhold til et eller flere andre mennesker, er en veldig meget gammel og mye brukt "oppfinnelse", som stadig og enda mere er i virksomhet. Stadig enda mere videre popularisert og utbredt av mennesker medvirkende i og for virksomheten. Ødeleggelses-krefter har mange investorerer og utrolig mye hykleri og drepende egoisme. Motsatt lov og rett er deres rettesnor - det å tjene penger eller makt på andres nød og død kan være lønnsomt i et dårlig samfunn - jo dårligere og mere kaotisk og undertrykkende dess bedre for mange slike mennesker.

   Falskheten, hykleriet og ondskapen i dagens Europa og USA har toppet seg i blandt annet den pågående Ukraina-krigen, som driftes av Joe Biden og hans likesinnede og deres dirigenter. Driftes med motsatt lov og rett som prinsipp - og blandt annet også ikke minst som et perversitetens og ondskapens investerings-prosjekt.

   EU og NATO vil neppe og forhåpentligvis ikke overlenge lenge. De er preget av vilkårlighet, hykleri og korrupsjon - som i det heletatt Joe Bidens USA og hans tradisjon.

   Typisk motsatt lov og rett er også at de fremstiller helten, Vladimir Putin og hans Russland, som den ondskapen de selv står for. Og indoktrinerer og knebler massivt.
Knebling, fortielser og hemmelighold muliggjør løgner og propaganda å florere. Som om ikke Vladimir Putin har nok å stri med i og for sitt hjemland.

   Vladimir Putin er en kraftfull nødvendig distinksjon og beskytter i kraft av sine talenter og sin gode lov-forståelse.

   Befolknings-utskiftning eller uharmonisk innvandring er også eksempler på hva soros-politikk og globalisme ønsker. Uten hud er og blir forkrøpling og oppløsning av integritet, identitet og liv - et menneske eller en nasjon uten sin naturlige hud går i oppløsning.

   Også trusler eller for eksempel kidnapping eller utplyndring er angrep på og ødeleggelse av liv.

   Og bio-teknologi er et hovmodets våpen som innebærer katastrofale risikoer og konsekvenser.

   Det er ikke første gang mennesker, kulturer, nasjoner og kontinenter er meget ødelagt eller utslettet av hovmod og perversitetet - og nu i disse dager synes det videre og nokså fort å kunne bli verre enn noensinne.

   Når og hvis menneskeretts-tyver får være makten og politikken så må det gå galt og stadig verre. Meningen er at de skal stoppes og helhetlig straffe-forfølges - for at best mulige forhåpentligvis lovlydige kan overta videre, hvis de ikke krenker noen menneskerett. Det er den nødvendige og naturlige organiske prosess.

  Som formulert i blandt annet UDHR Art 30:
   "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."


   At mennesker som er eller blir perverse "klovner" og kriminelle eller marionetter, når de oppnår makt, hvordan enn, smittsomt kan få seg selv og andre mennesker til å si og gjøre hva som helst av falskhet og ondskap er et meget omfattende historisk faktum. Menneskerettighetene (aka det felles-menneskelige menneskeverdet) har ikke vært tilstrekkelig tilstedeværende eller beskyttende.

   Menneskeretts-tyvene og deres medspillere, svikets venner, enda stadig forsøker å opprettholde og utvide sin menneske-fiendtlige egoisme, karriære og makt. Og mange lar seg true, underkue eller friste til likegyldighet eller til å være deres medspillere.
   
   Egoisme, makt og penger som ødelegger og stjeler enkelt-menneskers menneskerettigheter. De menneskerettigheter som er og skal være absolutt enhvers myndighet, hud og beskyttelse.

   Myndighetene, lex superior, de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene, forveksles og erstattes med myndighets-representanter som stadig mere frem til nu har blitt og er myndighets-tyver, som stjeler og forfalsker sivilbefolkningens myndigheter.

   Men kriminalitet og falskhet skal ikke lønne seg. Det er det viktig for enhver riktig å forstå.

   Det er ikke minst alltid viktig å forstå at det er ikke og skal ikke være noen menneskerettighet som opphever eller reduserer en annen menneskerett - unntatt ved uforfalsket nødverge for en kortest mulig tid på en mildest mulig måte hvor formålet er å sikre enhver alle og enhver menneskerettigheter.

   Enhver menneskerettighet er og skal være umistelig og uavhendelig, sier alle menneskeretts-konvensjonene.

   Og - som det også heter i menneskeretts-konvensjonene (Menneskerettsloven):
   "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører."

   Og i Menneskerettserklæringen, Art 2-1:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold. Det skal heller ikke gjøres noen forskjell på grunn av den politiske, rettslige eller internasjonale stilling som innehas av det land eller det område en person hører til, enten landet er uavhengig, står under tilsyn, er ikke-selvstyrende, eller på annen måte har begrenset suverenitet."

   Og Art 2-2:
   "
Hver konvensjonspart forplikter seg til, i samsvar med sine konstitusjonelle bestemmelser og med bestemmelsene i denne konvensjon, å treffe slike lovgivningsmessige eller andre tiltak som vil være nødvendige for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, når slike tiltak ikke allerede er i kraft."

   Det er de uforfalskede menneskeretts-konvensjonene som er og skal være vårt enhvers lederskap. Det handler om hykleriets og svikets venner kontra nestekjærlighetens venner.

   *

   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, fredag 17. februar 2023: 

   Mørkt, yr og regn og omkring 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Yr, regn, vind og omkring 7 pluss-grader det meste av dagen. Mørkt, lett yr og 5 pluss-grader klokken 20. Vått og til ned mot 2 pluss-grader videre mot midnatt.

---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, lørdag 18. februar 2023: 

   Mørkt, vått, yr og omkring to og en pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt litt skyet og opp til omkring 3 og 4 pluss-grader utover dagen. Mørkt og ned mot null grader klokken 18.45. Med omkring en og to minus-grader mot midnatt.

---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, søndag 19. februar 2023: 

   Mørkt og omkring null grader Celsius her ute i natt og ankommet noe lett og luftig våt sne på bakken. Mye yr og regn og omkring 5 pluss-grader utover dagen og kvelden. Med oppmot 7 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, mandag 20. februar 2023: 

   
Mørkt og mye regn med omkring 7 og 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig overskyet, vått og tidvis regn og yr utover dagen. Med ned mot 5 pluss-grader og mørkt klokken 20. Omtrent det samme videre mot midnatt.

---
---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, tirsdag 21. februar 2023: 

   
Mørkt, våt luft og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis lett skyet, vått og omkring 7 pluss-grader utover dagen.

   Nyhets-kilder internasjonalt er nu stadig mere engasjert i avsløringene om at Joe Bidens regime og deres medspillere særlig i Norge sprengte Nord Stream rørene ikke langt fra Danmark - og hva dette mangfoldig betyr og innebærer og har som konsekvenser.

   Det eneste fine med ondsinnede og perverse mennesker som Joe Biden og Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre, Erna Solberg, etc., er at mere eller mindre synlig samlet omkring seg er deres likesinnede og mange slags onde og perverse mennesker og overfladiske, lett-lurte og indoktrinerte, som de tiltrekker seg og samarbeider med i og for ondskap. Det gjør det lettere for omtrent enhver å se og å forstå hvem de er og hva de egentlig driver med.

   Like barn leker best, som det ofte med mere eller mindre forståelse er blitt sagt.

   Mangt er ikke alltid likså lett for enhver umiddelbart å se eller forstå. For eksempel kan konsekvensene av at offentlige forvaltninger eller andre kidnapper barn og medmennesker for mange være vanskelige å se eller forstå. De er for innesluttet i sin egen og makters snevre egoisme. Hvor viktig og vesentlig familien er forstår de bare overfladisk eller ikke i det heletatt - eller ønsker de ikke at skal bli forstått.

   Virkningen av at mennesker erfarer, opplever eller forstår at medmennesker kidnappes, hvordan enn, er enormt meget omfattende og ødeleggende - ikke bare for de direkte angjeldende barn og foreldre, men for samfunnet og tilværelsen som helhet.

   De kidnappede og deres nærhet tvinges og indoktrineres derav til perverse selvstendigheter og forsøk på å overleve.

   Disig himmel, mørkt, vått og omkring 6 til 5 pluss-grader utover kvelden her ute. Med lett yr klokken 22.30 og videre mot midnatt.

---
---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, onsdag 22. februar 2023: 

   
Mørkt, vått og omkring 6 til 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, litt svak bris og 7 og 8 pluss-grader klokken 12. Mørkt, yr og mellom 6 og 5 pluss-grader klokken 18. Mye yr og regn videre utover kvelden, med 4 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, torsdag 23. februar 2023: 

   
Mørkt, regn og yr en stund først og omkring 4 til null grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omkring 4 pluss-grader utover dagen. Med antydninger til yr og 3 pluss-grader klokken 17.30. Mørknet, lett våt sne i luften og to til en pluss-grader frem mot klokken 20. Med mye regn videre utover kvelden og mot midnatt.

---
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, fredag 24. februar 2023:

   
Mørkt, med regn og yr en stund først og omkring 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Halvt overskyet, noe vind-drag og 4 pluss-grader klokken 12. Omkring 5 pluss-grader, noe vind-drag og spredt lett litt skyet klokken 14.

   Jeg nevnte her i begynnelsen av denne måned de tre meget store verdens største organisk frem-vokste
folkebevegelser - de er også de eldste og urgamle og de er i harmoni med hverandre og ikke motstridende hverandre. Men alle har de selvfølgelig ofte blitt og er de enda forfalsket, dessverre, med katastrofale konsekvenser. Det er derfor det er så meget viktig at det må handle om de uforfalskede menneskeretts-konvensjone og uforfalsket neste-kjærlighet og uforfalsket kristendom. Kjernen i de alle er den umistelige kjærlighet til enkelt-mennesket og dets nødvendigheter og forpliktelser.

   Mørkt, stjerner og til ned mot null grader Celsius her ute utover kvelden og mot midnatt.

---
---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, lørdag 25. februar 2023: 

   Mørkt, stjerner og omkring null grader Celsius her ute i natt. Skyfri lys blå himmel og til omkring 4 pluss-grader utover dagen.

   Skjematisk og noe esoterisk kan man si at
menneskeretts-konvensjone representerer viljen og det juridisk forpliktende, mens neste-kjærligheten representerer følelsene og det sjelelige og kristendommen representerer bevisstheten og det åndelige. Dermed benytter man tregrenings-nøkkelen som basis for helhets-perspektiver - som er et Breidablikk, aka perspektivets øye. Det naturlige og selvfølgelige prinsippet for tregrenings-nøkkelen er at absolutt alt i verden har en innside og en utside og derfor også en slags hud eller integritet. Inklusivt også en fortid og en fremtid - og en nutid, som alle tilsammen utgjør en slags evighets-perspektiv. Dette er ur-gammel kunnskap, en slags felles-menneskelig og inter-nasjonal abc, som naturlig organisk uttrykkes på mangfoldige måter.

   Mørkt, stjerner og ned mot en pluss-grad her ute klokken 20. Med omkring en minus-grad mot midnatt.

---

---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, søndag 26. februar 2023: 

   Mørkt, stjerner og gradvis ned mot 3 minus-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis lett overskyet og omkring 4 og 5 pluss-grader utover dagen. Mørkt, stjerner, den tiltagende halv-månen sør-vest og ned mot en pluss-grad frem mot klokken 21. Omkring en minus-grad mot midnatt.

---

---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, mandag 27. februar 2023: 

   Mørkt og omkring en minus-grad Celsius her ute i natt. Nokså skyfri himmel, solen nokså lavt sør-øst og to pluss-grader klokken 10. Opp til omkring 6 pluss-grader klokken 13. Omtrent 3 pluss-grader klokken 17.30. Mørkt og omkring null grader klokken 20. Omkring en minus-grad videre mot midnatt.

---

---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, tirsdag 28. februar 2023: 

   
Mørkt og mellom en og to minus-grader Celsius her ute i natt. Skyfri himmel og 2 til 5 pluss-grader klokken 10. Opptil 7 pluss-grader videre utover dagen. Omtrent 5 pluss-grader klokken 18. Mørknet og ned mot 4 pluss-grader klokken 19. Mørkt, stjerner, den litt voksende halv-månen nokså høyt vestlig og en pluss-grad mot midnatt.

---
---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq