----- Denne side: db202303.html  

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ----  ----  News-links, etc. ( eksternt ) ---

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
---  Mars 2023 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 01. mars 2023:

   Mørkt og omkring en minus-grad Celsius her ute i natt. 2 pluss-grader klokken 10. Skyfritt og opp til omkring 5 pluss-grader utover dagen. Mørknet og en pluss-grad klokken 19. Mørkt, stjerner, halv-månen høyt sørlig og omkring null grader klokken 21. Omkring en minus-grad mot midnatt.

---
---

   Rune L. Hansen, 20230301:

   Menneskerettighetene, en absolutt nødvendig forpliktelse

   Nød, utplyndring, utrygghet, falskhet, vilkårlighet og kriger vil fortsette å være rådende hvor og når menneskeretts-konvensjonene bagatelliseres, forfalskes eller neglisjeres. At et eller flere mennesker tilhørende ens jurisdiksjon frataes en eller flere av enhvers umistelige og uavhendelige menneskerettigheter av en offentlig forvaltning innebærer smittsomme katastrofale konsekvenser i og utenfor ens jurisdiksjon.

   I henhold til menneskeretts-konvensjonenes prinsipper og bestemmelser skal og må enhver offentlig menneskeretts-krenkelse i ens jurisdiksjon real-kompetent stoppes, repareres og straffeforfølges.

   En menneskeretts-krenkelse i regi av en offentlig forvaltning er tusener ganger mere ødeleggende og farlig enn alle andre slags forbrytelser. Det er ikke en offentlig forvaltning som er eller skal være loven. Loven og myndigheten er og skal være absolutt enhver reell borgers alle umistelige og uavhendelige rettigheter, friheter og forpliktelser i henhold til de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene.

   
Å unnlate å straffe-forfølge reelle eller mulige offentlige menneskeretts-krenkelser er å premiere ødeleggelse av samfunnet og verden. Og er også å la makt-eliter vokse frem for vilkårlighet, utrygghet og ødeleggelse av samfunnet og verden.

   *

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 02. mars 2023:

   Mellom en og tre minus-grader Celsius her ute i natt. Skyfri himmel og opp til omkring 5 pluss-grader utover dagen.

   Facebook har jeg ikke mottatt noe via e-post eller annet fra siden sist tirsdag 17. januar 2023. Jeg er fortsatt fullstendig utestengt derfra,
siden kvelden søndag 29. mai 2022. At de driver med slik knebling og utestengelse er selvfølgelig både kriminelt og mildt sagt trist og farlig. De er på ingen måte en åpen sosial plattform, men utviklet seg til å bli noe fullstendig annet. Ved hjelp av fristelser og åpninger til investorer i sine aksjer etc. klarte de å videre-utvikle og etablere sitt prosjekt som noe nyttig og bedre og bedre, samtidig som de stadig mere åpnet for både sine egne og investorer sine kriminelle aktiviteter. Mottoet ble i praksis å gjøre og gi noen noe godt og nyttig, for desto mere å kunne gjøre å gi noe kriminelt. Likesom praksis blandt politikere og i politiske partier og deres medspillere forlengst stadig mere har blitt og enda blir.

   Jeg likte det stadig mere godt utviklede grunn-konseptet i og med Facebook, men selvfølgelig ikke hva det utviklet seg til å bli i kriminelle retninger. Og håpet i det lengste at det kriminelle ville bli stoppet, men det ble bare stadig verre.

   Jeg likte det å offentlig og direkte, særlig blandt annet skriftlig, å kunne kommunisere og å dele, redigere og formidle informasjon og opplysninger, spørsmål og henvisninger, samtaler, videoer og adresser, etc. Levende og nødvendig eller nyttig folke-opplysning, ytringsfrihet og kommunikasjon.

   Derfor ble det stadig mere trist, truende, ødeleggende og skremmende med kneblinger og kriminalitet. Jeg forsøkte uansett der å informere og kommunisere så lenge det var mulig. Jeg driver med mitt og de andre driver med sitt. De kriminelle og deres medspillere er stadig og enda problemet. Og nu har jeg nærsagt ingen jeg vet å kunne kommunisere med, fordi menneskeretts-tyvene og deres medspillere enda faktisk er så mektige.

   Jeg forsøker uansett uskyldig og levende å kunne overleve i det lengste, hvor vanskelig det enn er eller blir, for å kunne gi og utrette mere i og for neste-kjærlighet og felles-menneskelige verdier.

   Å bli fratatt eller miste sin eller noens integritet og uskyld er å miste seg selv, hvor meget eller lite det enn merkes.

   Hvor lengre
på vill-veien bort fra sin identitet, integritet og uskyld en befinner seg dess vanskeligere er det å finne tilbake.

   Mørkt og ned mot null grader Celsius her ute klokken 20. Med to pluss-grader klokken 21. Omkring null grader mot midnatt.

   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, fredag 03. mars 2023:

   Mørkt og omkring null til to grader Celsius her ute i natt. Lett overskyet og opp til omkring 6 pluss-grader frem mot klokken 13.

   Det siste flyet jeg hørte litt før klokken 13 hørtes ut som å være tungt lastet fra sør-østlig retning på vei i nord-vestlig retning. Og et litt før det ikke så tungt lastet. Jeg antar det stadig er "brødrene" Stoltenberg og Støre og deres medspillere som stadig leker krigs-spillet, for å drepe og ødelegge flest mulig andre og annet de misliker og anser som motstandere, fiender og ubetydeligheter - for profitt og egoisme. De klarte det jo så bra blandt annet i krigen mot Libya, at de kanskje litt imponerte selv Soros og Bill Gates og WEF. Ukraina sin makt-elite og deres dirigenter ønsker de inderlig å beholde som sitt sentrale paradis for perversiteter og hvitvasking av penger, kameraderi, krigs-eksperimenter og bio-teknologi. Det er enda og i det lengste deres mest sentrale Bloksberg. Der kan de kjøpe seg barn og prostituerte for allslags perverse gjøremål, kjøpe seg nye ferske hjerter eller nye nyrer av forskjellig kvalitet for å kunne leve lengre, kjøpe seg eller selge våpen-leveranser til forskjellige adresser, opprette hemmelige kontoer, kjøpe og selge politikere, propaganda og instanser, etc., etc. Et paradis for allslags korrupte og onde mennesker, som har råd til det.

   
Omkring 6 pluss-grader og tildels yr utover eftermiddagen her ute. Mellom 3 og 2 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 04. mars 2023: 

   Mørkt, vind-drag og omkring 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Helt og delvis skyet, litt hagl og omkring 1 og 2 pluss-grader utover dagen. Omkring null grader utover kvelden og mot midnatt.

---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, søndag 05. mars 2023: 

   
Mørkt og ned til omkring 3 minus-grader Celsius her ute i natt. Nokså skyfritt og 2 pluss-grader klokken 14.30. Omkring null grader klokken 17.

   Umodne, ensrettede eller forvirrede mennesker med lav bevissthet og lav moral, men gjerne høy hovmodighet, overfladiskhet, påståelighet, egoisme og likegyldighet, er lettere å vill-lede og manipulere enn andre. Det er derfor ideologier, sekter, perverser og terror-regimer ønsker seg og premierer og samarbeider best med slike mennesker. De vil ha flere dess bedre, for da føler de seg som - eller blir - vinnere og seirende.

   Det er alltid godt å være forberedt i forhold til slikt, og best mulig forsøke å forebygge det og å stoppe det. Menneskeretts-konvensjonene og deres prinsipper og bestemmelser gjør det for oss, i samarbeide med oss, om de respekteres og taes på alvor - og det er de utangspunktet og som helhet og konsept tilrettelagt og forstått som. Å neglisjere eller bagatellisere dette er en meget farlig og katastrofal utvikling og vei å gå.

   Omkring 3 minus-grader mot midnatt.

---
---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, mandag 06. mars 2023: 

   Mørkt og til ned mot 5 minus-grader Celsius her ute i natt. Skyfri himmel og i overkant av en pluss-grad klokken 13. Spredt lett litt skyet, månen nokså full i øst og en minus-grad klokken 18. Mørknende og omkring to og tre minus-grader klokken 19. Mørkt, full-månen høyt sørlig og omkring 5 og 6 minus-grader mot midnatt.

---
---

   Rune L. Hansen, 20230306:

   Menneskeretts-konvensjonene, en enhvers alltid gjeldende fullstendig gratis forsikring

   Menneskeretts-konvensjonene er en alltid gjeldende fullstendig gratis meget omfattende forsikring for absolutt enhver borger.

   De er nokså altomfattende og gir helhetlig veldig mange garanterte rettigheter friheter.

   Bare uforfalsket nødverge eller fullstendig enighet skal kunne begrense noe i de, men da må det være for en kortest mulig tid på en mildest mulig måte.

   Noe forskjell er det også i forhold til voksne og barn, fordi det er barnas naturlige foreldre som er barnas myndighet.

   Alle andre forskjeller eller unntak er kriminalitet, uansett om det er i regi av politikere, dommere eller andre.

   Eventuelle ulovlige unntak eller unnlatelser skal effektivt og real-kompetent repareres og straffeforfølges.

   Det er alltid viktig å forstå at det er ikke og skal ikke være noen menneskerettighet som opphever eller reduserer en annen menneskerett - unntatt ved uforfalsket nødverge for en kortest mulig tid på en mildest mulig måte hvor formålet er å sikre enhver alle og enhver menneskerettigheter.

   Enhver menneskerettighet er og skal for absolutt enhver borger være umistelig og uavhendelig, sier alle menneskeretts-konvensjonene.

   Og - som også bestemt i menneskeretts-konvensjonene:
   "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører."

   Og videre, blandt annet:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og videre i Menneskerettserklæringen (Art 2-1):
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold. Det skal heller ikke gjøres noen forskjell på grunn av den politiske, rettslige eller internasjonale stilling som innehas av det land eller det område en person hører til, enten landet er uavhengig, står under tilsyn, er ikke-selvstyrende, eller på annen måte har begrenset suverenitet."

   Menneskeretts-konvensjonene er og skal være en alltid gjeldende fullstendig gratis forsikring og garanti for absolutt enhver borger.

   Eventuelle menneskeretts-tyver, inkludert forfalskere av menneskerettigheter, skal og må effektivt real-kompetent straffeforfølges. Bare slik og med nødvendige reparasjoner kan menneskeretts-tyverier forhindres.

   *

   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 07. mars 2023: 

   Mørkt og omkring 5 og 7 minus-grader Celsius her ute i natt. Skyfritt og omkring null grader utover eftermiddagen. Omkring 2 og 3 minus-grader klokken 18. Mørkt og omkring 7 minus-grader mot midnatt.

---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, onsdag 08. mars 2023: 

   
Mørkt og omkring 7 minus-grader Celsius her ute i natt. Litt pluss-grader en stund utover dagen og sne efter hvert utover eftermiddagen.

   Mitt liv og min families og mitt samfunn er forlengst grundig nokså fullstendig ødelagt - og det er den samme "venne-kretsen", svikets venner, som enda ødelegger og forfalsker mennesker og verden. At Joe Biden og Jens Stoltenberg og kompani også enda pågående ødelegger blandt annet Ukraina, USA og Europa var og er egentlig lett forutsigbart. Det er slik de er, falske og hyklerske menneske-fiender, ødeleggere, drepende grådige egoister og mordere, som smykker seg og lever med løgner, knebling, propaganda, utplyndringer og tyvegods. De er alt-ødeleggende, de er svikets venner og medspillere, de er molboers makt og overfladiskhet.

   Trist, tragisk og groteskt er det selvfølgelig at deres oppførsel og indoktrinering er smittsom - mange mere eller mindre uskyldige og sannhets-søkende vill-ledes av det, til de samme stier, rom, bokser og veier.

   Hvitlig himmel og bakke, omkring null grader og flere cm sne ankommet, og det sner fortsatt her ute frem mot klokken 18. Uten nedbør videre utover kvelden, med en minus-grad og mørkt klokken 22. Omkring tre minus-grader mot midnatt.

---
---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, torsdag 09. mars 2023: 

   
Mørkt og gradvis ned mot omkring 7 og 8 minus-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig himmel og i luften tildels sne og omkring 2 minus-grader omkring 12-tiden, med minst 5 cm sne enda liggende på bakken. Mørkt og 6 minus-grader klokken 20. Med omkring 9 minus-grader mot midnatt.

---
---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, fredag 10. mars 2023: 

   
Mørkt og omkring 9 til 12 minus-grader Celsius her ute i natt. Blålig-hvit noe lett slørete himmel og 6 minus-grader klokken 10. En og to grader over og under null utover dagen. Mørkt og to minus-grader klokken 19. Omkring tre minus-grader mot midnatt.

---
---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, lørdag 11. mars 2023: 

   
Mørkt og omkring tre til en minus-grader Celsius her ute i natt. Tildels hvitlig og tildels blålig himmel, tildels med lett og luftig sne i luften og antagligvis tre cm mere ankommet på bakken og noe på pluss-siden av null grader omkring 10-tiden. Tildels mere sne utover dagen. Mørkt, mere enn 10 cm sne på bakken og mellom 6 og 7 minus-grader mot midnatt.

---
---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, søndag 12. mars 2023: 

   
Mørkt og omkring 6 minus-grader Celsius her ute i natt. Lysnet klokken 07 og hørlig noen små-fugler her ute, og såvidt hørlig et fly. Omkring null grader og noe bris utover dagen. Omkring en og to pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.

---
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, mandag 13. mars 2023: 

   
Mørkt og omkring 2 til 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig overskyet, yr og omkring 3 pluss-grader utover dagen. Mørkt og vått klokken 21. Med omkring en pluss-grad mot midnatt.

---
---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, tirsdag 14. mars 2023: 

   
Mørkt, vått og omkring en pluss og en minus grader Celsius her ute i natt. Noe lysnet omkring 06-tiden. Halvt skyet og 5 pluss-grader klokken 13. Delvis skyet utover eftermiddagen, tildels med litt hagl og litt sne. Overskyet, litt mere sne og ned mot to og null grader klokken 19 og mørknende. Mørkt, noe sne i luften og omkring null grader videre mot midnatt.

---
---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, onsdag 15. mars 2023: 

   
Mørkt, tildels litt sne i luften og omkring null grader Celsius her ute i natt. Halvt skyet og 4 pluss-grader klokken 13. Skyfritt og ned mot 2 pluss-grader klokken 16. Mørkt og 2 minus-grader klokken 21. Omtrent 3 minus-grader mot midnatt.

---
---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, torsdag 16. mars 2023: 

   
Mørkt og omkring 3 minus-grader til 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig overskyet, noe svak bris og 4 pluss-grader klokken 09.30. Med sterkere bris og noe sne-rusk og yr i luften en tid videre utover dagen. Med vind og omkring 2 pluss-grader frem mot klokken 18.30. Med sterkere nokså kraftig vind og tildels mere nedbør og mørkt utover kvelden og mot midnatt.

---
---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, fredag 17. mars 2023: 

   Mørkt, vind, regn og yr og omkring 2 til gradvis omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig overskyet, vått, noe vind og 6 pluss-grader klokken 08. Med omkring 7 pluss-grader og yr og regn frem mot klokken 14. Omtrent det samme videre utover dagen. Mørkt, vått og ned mot 5 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, lørdag 18. mars 2023: 

   
Mørkt og omkring 5 til 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Omtrent 8 pluss-grader og lite og lette skyer klokken 15. Mørkt og omkring 3 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, søndag 19. mars 2023: 

   
Mørkt og omkring 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, tildels yr og opp til omkring 9 pluss-grader frem mot klokken 12. Vått, yr og tildels disig utover eftermiddagen og mørknende, yr og ned mot 6 pluss-grader klokken 19.30. Mørkt, regn og yr og omkring 6 pluss-grader videre mot midnatt.

---
---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, mandag 20. mars 2023: 

   
Mørkt, vått og ned til omkring 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig overskyet og 2 pluss-grader klokken 07. Spredt lett skyet og opp mot 10 pluss-grader utover dagen. Med 5 pluss-grader klokken 18.30. Mørkt og 2 pluss-grader klokken 20. Med null grader klokken 21. Omtrent det samme videre mot midnatt.

---
---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, tirsdag 21. mars 2023: 

   
Omkring null grader Celsius her ute i natt. Lysnet og en pluss-grad klokken 07. Hvitlig himmel, antydninger til yr og opp til omkring 5 pluss-grader utover formiddagen. Med yr og omkring 6 pluss-grader utover eftermiddagen. Mørkt, yr, noe vind-drag og mellom 6 og 7 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.

---
---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, onsdag 22. mars 2023: 

   
Mørkt, vått og omkring 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Noe yr først på formiddagen. Overskyet, noe vind-drag og omkring 7 pluss-grader utover dagen. Det er vårjevndøgn i disse dager og nærmere april måned, den første vår-måneden og mindre med kulde og minus-grader her og flere små-fugler og annet liv. Mørkt, vind-drag og omkring 7 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.

---
---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, torsdag 23. mars 2023: 

   
Mørkt og omkring 7 til 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig disig himmel, noe vind-drag og noe tildels lett yr og omkring 7 pluss-grader utover dagen.

   Møtet avsluttet i disse dager i Moskva i Russland mellom Chinas president Xi Jinping og Russlands president Vladimir Putin var vellykket, ikke minst i et globalt perspektiv, men bevirket i forskjellig grad selvfølgelig også visse ekstreme reaksjoner og kommentarer fra visse områder av verden. De kriminelle klovnenes president Joe Biden i USA og hans medspillere særlig også i Europa sterkt i det heletatt misliker og frykter særlig Putins redelighet, lovlydighet og hensynsfullhet. Hans Russland er en trussel for deres interne og eksterne mafia-virksomhet, hykleri, falskhet, kneblinger, utplyndringer, ødeleggelser, perversiteter, grådigheter, overfladiskheter, hovmod og kriger. I en viss grad likesom Donald Trumps USA også er en trussel for mafia-virksomheten. Mafia-virksomheten vil ha vilkårlighet og motsatt lov og rett, ikke lovlydighet og medmenneskelighet. Mafia-virksomheten står for og kjemper for hykleri, svikets egoisme, falskhet og anti-krist.

   Så lett det er særlig i dagens Europa og USA å helt eller delvis være hovmodig og svikefull i forhold til menneskeretts-konvensjonene! Det har smittsomt blitt alminneliggjort og den politiske regelen! Konsekvensen er særlig fritt frem for soros-politikk, korrupsjon og utplyndrimger! Mange tviholder i det lengste og monopolistisk på at det videre og fortsatt skal være slik, også i forhold til eventuelle forbedringer, problemer og løsninger! De vil ikke, klarer ikke og tåler ikke helhetlige eller andre perspektiver! De tror, håper og vil at det er det syke og falske det skal bygges videre på, at det er det organiske og helhetlige! Og særlig mange er overfladiske og naive eller blinde og forkvaklede i forhold til det hele og alt!

   Mørkt, vått og 6 pluss-grader her ute klokken 21. Omtrent det samme videre mot midnatt.

---
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, fredag 24. mars 2023:

   Vått og omkring 6 pluss-grader Celsius her ute det meste av natten, ned mot 4 pluss-grader klokken 05. Hvitlig himmel og opp til omkring 10 pluss-grader utover dagen. Med 6 pluss-grader klokken 19. Mørknende og mellom 6 og 5 pluss-grader mot klokken 20. Lett yr klokken 22 og videre mot midnatt.

---

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, lørdag 25. mars 2023: 

   
Mørkt, vått, yr og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig himmel og 7 pluss-grader klokken 14.30. Mindre overskyet og 6 pluss-grader klokken 19. Mørkt og en pluss-grad mot midnatt.

---
---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, søndag 26. mars 2023: 

   
Mørkt og omkring null grader Celsius her ute i natt. Tildels spredt litt skyet og litt hagl og omkring 5 pluss-grader utover dagen. Ned mot 2 pluss-grader klokken 20. Mørkt og omkring null grader utover kvelden mot midnatt.

---
---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, mandag 27. mars 2023: 

   Mørkt, tildels sne, og
omkring null grader Celsius her ute i natt. Klokken perverst midlertidig påplusset en time også i år, natt til i går. (Ja, de tror seg å være guder også sånn sett, men er jo hovmodige demoner.) Halvt skyet og omkring 5 pluss-grader utover dagen. Mørkt, stjerner, voksende måne-sigd i vest og omkring en og to minus-grader klokken 23. Omkring to minus-grader mot midnatt.

---
---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, tirsdag 28. mars 2023: 

   
Mørkt og omkring en minus-grad Celsius her ute i natt. Hvitlig med sne i luften og på bakken og omkring null grader klokken 07 og et noe hørlig fly noe vest mot sør. Lite skyet og omkring 5 pluss-grader utover dagen. Mørknende og ned mot 2 pluss-grader frem mot klokken 21 (men jo egentlig klokken 20). Mørkt og omkring en pluss-grad mot midnatt.

---
---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, onsdag 29. mars 2023: 

   Mørkt og omkring null og en minus-grad Celsius her ute i natt. Opp til omkring 9 pluss-grader og for det meste lite og lett skyet utover dagen. Med 6 pluss-grader klokken 19. Mørknende, noe bris og 5 pluss-grader klokken 20.45. Nokså mørkt klokken 21. Omtrent det samme videre mot midnatt.

---

---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, torsdag 30. mars 2023: 

   
Mørkt og omkring 5 til 3 pluss-grader Celsius og efter hvert yr her ute i natt. Og yr og omkring 4 pluss-grader videre utover dagen. Mørknet, i overkant av 4 pluss-grader og fortsatt yr klokken 21.30 og videre mot midnatt.

---
---
*****

--31--
-- Dagboks-notater, fredag 31. mars 2023: 

   
Mørkt, vått og omkring 4 til 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Årlig tidlig vårlig litt sang fra noen små-fugler her ute straks før de siste regn-dagene, men enda mere i dag. Jevnt overskyet og 4 pluss-grader klokken 09. Spredt lett litt skyet lys blå himmel og 8 pluss-grader klokken 12. Omkring 10 til 8 pluss-grader utover eftermiddagen og ned mot 6 klokken 20.30. Mørkt, den voksende halv-månen høyt sørlig og 4 pluss-grader klokken 21.30. Ned til omkring en pluss-grad mot midnatt.

---
---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq