----- Denne side: db202304.html  

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ----  ----  News-links, etc. ( eksternt ) ---

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. --- 
----- 
---  April 2023 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 01. april 2023:

   Mørkt og omkring en minus-grad Celsius her ute i natt. Skyfri himmel og 8 pluss-grader klokken 14. Dunkelt nesten halv-mørkt og 2 pluss-grader klokken 21. Mørkt, stille, månen høyt sørlig og omkring null grader klokken 23 og videre mot midnatt.

---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, palmesøndag, søndag 02. april 2023:

   Mørkt og til ned mot 2 minus-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett skyet fin lys blå himmel og en minus-grad klokken 08. Helt og delvis lett overskyet og opp til omkring 8 og 9 og oppmot 11 pluss-grader utover dagen. Overskyet og 6 pluss-grader klokken 20.30. Mørkt, månen tildels synlig høyt og fjernt sørlig, antydninger til yr og 5 pluss-grader klokken 22. Nærmere 4 pluss-grader mot "midnatt".

---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, mandag 03. april 2023:

   Mørkt og omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og lett yr omkring klokken 08.30. Spredt skyet og opp til omkring 10 pluss-grader utover dagen. Med 8 pluss-grader klokken 16.30. Halv-mørkt, månen østlig og 2 pluss-grader klokken 21. Mørkt og null grader klokken 23. Med månen sørlig mot midnatt.

---
---

   Rune L. Hansen, 20230403:

   
Menneskeretts-konvensjonene, et organisk natur-produkt

   
Menneskeretts-konvensjonene, er et organisk natur-produkt med meget dype globale røtter. De handler om menneskers og deres samfunns sosiale forhold og nødvendigheter, for deres rettferdighet, helse og trivsel. For deres harmoniske iboende natur og utfoldelse, eller dharma, sagt med et annet ord.

    
At de uforfalskede felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene er et særdeles omfattende, sentralt og viktig naturlig organisk produkt med de dypeste og sterkeste røtter er - eller burde være - en selvfølgelighet for ethvert menneske som er interessert i rettferdighet, velferd og medmenneskelighet.

   At
menneskeretts-konvensjonene med sine bestemmelser og prinsipper og som helhet også er en absolutt nødvendig næring og medisin og abc for ethvert menneske og menneskelig samfunn er også en selvfølgelighet.

   
Avvik fra menneskeretts-konvensjonene sine bestemmelser og prinsipper er adharma, demoniske, det motsatte av dharma.

   
Menneskeretts-konvensjonene er i praksis blandt annet rettferdighetens anatomi og en helhet. Enhver krenkelse av en menneskerettighet er å skade rettferdighetens naturlige anatomi og helhet, samfunn og medmennesker. Slik har det alltid vært, men med katastrofale slingringsmonn i forskjellig grad - også historisk.

   Forfalskes eller neglisjeres en menneskerettighet, inklusivt menneskerettighetenes prinsipp om nødverge, så har det katastrofale konsekvenser - menneskene og deres samfunn forkrøples og ødelegges.

   *

   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 04. april 2023: 

   
Mørkt og omkring en minus-grad Celsius her ute i natt. Skyfritt og tildels lett skyet og gradvis til omkring 8 og 10 pluss-grader utover dagen. Ned mot 5 pluss-grader klokken 20. Ned mot en pluss-grad mot midnatt.

---
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 05. april 2023: 

   
Mørkt og omkring to pluss-grader Celsius her ute i natt. Nokså skyfri lys blå himmel, noe bris og opp til omkring 12 pluss-grader utover dagen. Med 8 pluss-grader klokken 18 og 6 klokken 20. Mørkt og 4 pluss-grader klokken 21.30. Med 2 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 06. april 2023, skjærtorsdag: 

   
Mørkt, stille og til ned mot null grader Celsius her ute i natt. Overskyet, noe vind-drag og 5 pluss-grader klokken 12. Spredt skyet og vind-drag og 8 og 7 pluss-grader klokken 16. Grålig og hvitlig lett overskyet og 5 pluss-grader klokken 20.30. Mørkt, full-månen tildels litt synlig høyt litt sør-øst og ned mot 4 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, fredag 07. april 2023, langfredag: 

   
Mørkt, stille og mellom 5 og 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig overskyet og gradvis opp til omkring 12 pluss-grader og tildels slørete himmel utover dagen. Med 10 pluss-grader klokken 19. Litt dunkelt og 5 pluss-grader klokken 21. Mørkt og omkring en pluss-grad mot midnatt.

---
---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, lørdag 08. april 2023, påskeaften: 

   
Mørkt, stille og omkring null og en minus-grad Celsius her ute i natt. Fugle-sang når det lysner. Skyfri himmel og 9 pluss-grader klokken 12 og 12 pluss-grader klokken 14 og videre utover dagen og tildels noe delvis overskyet. Mørkt og 7 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, søndag 09. april 2023, påskedagen: 

   
Mørkt, stille og mellom 7 og 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Litt lysnet, overskyet og mange slags fugle-kommunikasjon klokken 06.30. Opptil omkring 9 pluss-grader utover formiddagen. Med noe lett yr utover eftermiddagen og kvelden. Mørkt, stille, vått og 8 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, mandag 10. april 2023, 2. påskedag: 

   
Mørkt, tildels noe lett yr, stille, tildels noe bris og mellom 9 og 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig overskyet, vind og vind-kast og omkring 12 pluss-grader utover dagen. Mørknet, noe vind, noe yr og 8 pluss-grader klokken 22. Mørkt, vind og i underkant av 10 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, tirsdag 11. april 2023: 

   
Mørkt, vind, tildels litt lett yr og i underkant av 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og omkring 10 pluss-grader utover formiddagen. Med lett yr og 9 pluss-grader frem mot klokken 15. Overskyet, vått og 8 pluss-grader klokken 20. Mørknet, vått, stille og i underkant av 7 pluss-grader klokken 22.30. Med yr videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, onsdag 12. april 2023: 

   Mørkt, vått, tildels yr og fra 7 efter hvert til henimot 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lysnet, 4 pluss-grader og mengder små-fuglene hørlig våknet klokken 06. Stadig flere og flere blandt annet små-fugler vårlig ankommet og ankommer. Brennesler flere steder har såvidt begynt å titte frem fra bakken også. Jeg håper noen nu efter hvert vil og kan bytte brennesle-stiklinger med meg, som jeg tidligere her har nevnt. Eventuelt også bytte i eller med annet av interesse. Jeg stadig ønsker meg brennesle-varianter fra flest mulig steder for å vokse her på eiendommen. Brenneslene bruker jeg blandt annet som en av flere slags ingredienser i kimchier jeg tillager og eksperimenterer med. Slikt har det for meg blitt mere tid, glede og behov for i den senere tid. Omkring 7 pluss-grader klokken 09. Hvitlig overskyet, vind og omkring 10 til 12 pluss-grader frem mot klokken 15. Og 11 klokken 18. Jeg fant i dag en liten flått på en av hundene her, så også slikt er jo også i år ankommende. Overskyet, vind og 9 pluss-grader klokken 21. Mørkt og vind klokken 21.30. Mørkt og ned mot 8 pluss-grader klokken 22 og videre mot midnatt.

---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, torsdag 13. april 2023: 

   
Mørkt og omkring 8 til 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Grålig og hvitlig overskyet, svak bris og 10 pluss-grader klokken 09.30. Med 12 pluss-grader og ankommende lett yr klokken 15. Det ble nokså lite nedbør. Overskyet, litt vind og 10 pluss-grader klokken 19.30. Med 9 pluss-grader og litt dunkelt klokken 21. Mørkt, litt bris og 8 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, fredag 14. april 2023: 

   
Mørkt, tildels noe yr og vind og omkring 8 til 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. For det meste grålig og hvitlig overskyet, tildels med noe bris og lett yr og omkring 12 pluss-grader utover dagen. Mørknende og 8 pluss-grader klokken 21.30 og mørkt klokken 22. Mørkt, stille og 5 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, lørdag 15. april 2023: 

   Klokken 05.30 har det lysnet en smule her ute og noen av små-fuglene straks forut begynt å våkne hørlig og er det 4 pluss-grader Celsius. Klokken 06 har det nokså lysnet og veldig mange forskjellige slags små-fugler hørlige. Hvitlig overskyet og omkring 9 pluss-grader frem mot klokken 11. Helt og delvis skyet videre utover dagen, med omkring 12 og 13 pluss-grader klokken 17. Nokså mørknet og 5 pluss-grader og enda små-fugler hørlige klokken 22. Mørkt, stille og 3 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, søndag 16. april 2023: 

   Mørkt
og omkring en pluss-grad Celsius og mange små-fugler her ute våknet klokken 05 i natt. Regime-tid, for egentlig jo klokken 04. Det blir uansett til vanlig gradvis lysere og varmere og livligere både netter og dager her ute nu et tidsrom fremover. Men mangt kan skje.

   Norske politikere og mange andre er fortsatt aktivt engasjert i å hjelpe Biden og Zelinsky og Soros og 
Schwab og andre likesinnede med å ødelegge Ukraina, medmennesker, verden og seg selv, for kortsiktig å berike og forfremme seg selv. Offentlig mafia-virksomhet har lenge og skritt for skritt stadig verre og mere vært rådende i og for USA, Ukraina, Norge, Europa og mange andre steder. Mennesker som setter seg selv og sine meninger som bedre enn menneskeretts-konvensjonene. De har beriket seg selv med menneskeretts-krenkende makt, hvilket jo er uhyre smittsomt, ødeleggende og farlig. De forfalsker menneskeretts-konvensjonene både med hensikt, hovmod og dumhet.

   En av konsekvensene er blandt annet at egoisme, svik, falskhet og splittelse sprer seg som indoktrinerende sirkler, bomber og spiraler. Og at mange derav ikke vet eller forstår hva demokrati og myndigheter er, men tror og sier at "våre myndigheter" er det flertall eller mindretall som har mest makt i sitt samfunn. De "glemmer" eller vet ikke at ethvert samfunn og menneske uansett har sine lover og regler som er større enn seg selv - og at disse faktisk er og skal være de uforfalskede felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene.

   Spredt skyet utover dagen, med 14 pluss-grader klokken 14. Og med 8 pluss-grader klokken 20. Mørkt, stille og 5 pluss-grader mot midnatt.

   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, mandag 17. april 2023: 

   
Mørkt og omkring 3 pluss-grader Celsius og noen små-fugler her ute våknet klokken 05 i natt. En ugle (antagligvis) hørte jeg litt lyd fra omkring 4-tiden i natt. Skyfri himmel og 9 pluss-grader klokken 10 - temperaturen svingte forunderlig til 15 pluss-grader en kort stund tidligere i dag. Har det skjedd noe som videre-bringes med svak vind fra nord-vest? 14 pluss-grader og nesten ikke skyer klokken 15. Tildels lett litt skyet videre utover dagen, med 10 pluss-grader klokken 20.30. Mørkt, stille og 7 pluss-grader klokken 22. Med 5 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, tirsdag 18. april 2023: 

   
Mørkt, stille og 3 pluss-grader Celsius her ute klokken 04 i natt. 14 pluss-grader klokken 13 og videre utover dagen. 8 pluss-grader og litt dunkelt klokken 21.30. Mørkt og omkring 6 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 19. april 2023: 

   
Mørkt, stjerner, stille og 3 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 og 05 i natt. Jeg antar været her utover dagen har vært omtrent som i går. Mørkt og omtrent 7 pluss-grader klokken 22 og videre mot midnatt.

---
---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, torsdag 20. april 2023: 

   
Mørkt og mellom 7 og 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lys blå himmel og opp til omkring 17 pluss-grader utover formiddagen. 14 pluss-grader klokken 18.30. Omtrent 10 klokken 21.30. Mørkt, stille og 8 pluss-grader klokken 22. Med 6 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, fredag 21. april 2023: 

   Mørkt og fra 6 til ned mot 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Skyfri himmel, solen i øst og 10 pluss-grader klokken 09. Med 12 klokken 10. Til oppmot 17 og 20 pluss-grader videre utover dagen. Dunkelt og 9 klokken 21.45, og antagligvis mørkt klokken 22. Mørkt og ned mot 6 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, lørdag 22. april 2023: 

   Lysnet og 4 pluss-grader Celsius og litt lyd fra noen små-fugler her ute frem mot klokken 07, og snart sol-oppgang. Forleden dag hørte jeg en skogdue også, som varslet sin hjemkomst. Jeg antar at mange av små-fuglene som vårlig kommer hit nokså fort påbegynner reir-bygging, eller de flyr videre, men jeg vet ikke og det er mulig jeg tar feil.

   Forholdene i USA blir stadig mere utrolig ekstreme og perverse og alt-omfattende farlige under og med Joe Biden. Jeg antar at det ikke minst er hevnens nemesis som gjør seg gjeldende - eller konsekvensene samtidig både av tidligere og enda pågående ondskap. Og det samme kan sies om forholdene i Europa, men kanskje i litt mindre grad. Mange nasjoner og samfunn har mennesker og sosiale systemer hvor slikt er nokså uunngåelig og stadig mere katastrofalt og groteskt - og de avler makabert og kriminelt mere eller mindre bevisst på seg selv. Størst og best snu-operasjon og fremtids-håp er perr i dag enda russisk Europa.

   Solen i øst og 8 pluss-grader klokken 08.30. Sol-oppgangen med en brå og kort stigning og dobling av temperaturen, og minst en skogdue hørlig. Skyfri himmel og 14 pluss-grader klokken 11. Med 18 pluss-grader klokken 15. Tildels skyet og overskyet videre utover dagen. Noe dunkelt og 13 pluss-grader klokken 21.30. Mørkt, noe vind og antydninger til yr klokken 22.30. Meget lett yr og til omkring 10 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, søndag 23. april 2023: 

   Mørkt, tildels noe meget lett yr og omkring i underkant av 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Halvt lysnet, yr og mange fugler her omkring klokken 05.30. Overskyet, tildels noe lett yr og den samme temperaturen utover dagen. Mørkt og mellom 8 og 7 pluss-grader frem mot midnatt.

---

---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, mandag 24. april 2023:

   
Mellom 8 og 7 pluss-grader Celsius her ute i natt.

   Noen tidlig vårlig blomstrende plomme-trær er i hvitlig blomster-flor i disse dager, og to forskjellig slags såvidt påbegynt rosa vakkert blomstrende prunus-trær. Forskjellig annet vårlig blomstrende også, i forskjellig grad synlig. Og mangt forskjellig er selvfølgelig i anmars. Og jeg får som vanlig gjort diverse slags hage-arbeid, mere enn årlig de siste ti års tid. Stadig flytter renninger og frø-planter, blandt annet. Mangt endrer seg underveis. Blandt annet også mine muligheter og behov - både nødvendige og mulige prioriteringer. Meget positivt er at jeg har gjort ferdig meget annet i mange år, og at det nu også har blitt tid for mange andre slags forbedringer. Blandt annet også ikke minst stadig nødvendige helsemessige. Å konstant og lenge leve under terror, utplyndring og tortur er, og har tidvis vært, meget vanskelig, skadelig og ødeleggende, mildt sagt. Våren, når den kan gi næring, er derimot gledelig og forfriskende. Også hvis og når en bedre og mere kan sikte seg inn på en keto-diett. Nu er jeg selv gledeligvis og forfriskende i grense-områdene av ketosis. Og det våres nu stadig mere i landskapene.

   Også i år kommer det til å bli blandt annet og særlig mange slags bær og frukter, som det gjelder å ikke forhaste seg med. Ikke minst søte saker kan være fristende, hovmodige, forfengelige og falske, og gjelder det å være særlig forsiktige med. Ofte er de og overfloden langt mere nyttige og bedre organisk forvandlet til natur-eddik.

   Veldig mange vet enda ikke hva en keto-diett og ketosis er, men det vil helt sikkert stadig mere og bedre endre seg, særlig fordi det enkelt er livs-forlengende og gir velvære og motvirker mange slags sykdommer, plager og skader og er i basis billigere og langt bedre angående kosthold og helse. Et enda stort problem i forhold til dette er imidertid at de fleste butikker enda er tilrettelagt for alt det motsatte.

   
Vi alle og enhver og alt trenger organisk å få det og bli stadig bedre.

   Hvitlig overskyet og 10 pluss-grader her ute klokken 13. Det er i alminnelighet varmest en stund fra midt på dagen og jeg må nu til bekken for å gjennomvæte noen av vinterens skitne klær - stort bedre "vasking" har jeg ikke muligheter for. Vannet i brønnen her er fullstendig ubrukelig. Og det må gjøres tidlig om våren, før vannet og været blir for livlig av insekter, etc. En bedre bolig-standard og økonomi kunne nok forbedre helsen og meget, og med minst omkring ti år forlenge mitt liv, til tross for alt det groteske som hittil for meg og min familie har skjedd og skjer. Men jeg gjør selvfølgelig uansett alt så godt jeg og andre med klarer. Kanskje rekker jeg å sage og rydde litt også. Sinnsro, helse forbedret og målbevisst pågangsmot er viktig.

   Farmor (i Trondhjem) ble 90 år forleden dag. Hvitlig overskyet og mellom 9 og 8 pluss-grader klokken 18. Litt dunkelt og 6 pluss-grader klokken 21.30 og nesten mørkt klokken 22. Mørkt, stille og i underkant av 6 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, tirsdag 25. april 2023: 

   
Halvt lysnet, mengder fugler våknet og 4 pluss-grader Celsius her ute klokken 05.30. En skogdue også. Det er mest lyd fra fuglene i grå-lysningen. Nesten overskyet, noe mild vind og opp til omkring 10 og 9 pluss-grader utover dagen. Med ned mot 7 pluss-grader og spredt litt skyet klokken 18. Halvt mørkt og 4 pluss-grader klokken 22. Mørkt og omkring 3 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, onsdag 26. april 2023: 

   Mellom 3 og 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Tildels delvis overskyet og noe tildels mørkt grålig skyet og noe sne og hagl og til omkring 5 pluss-grader utover formiddagen. Med 7 pluss-grader klokken 19.30. Litt dunkelt, tildels mørke skyer drivende fra nord-vest og 4 pluss-grader klokken 21.30. Mørkt, den tiltagende halv-månen vestlig og 3 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, torsdag 27. april 2023: 

   Fuktig luft, noe lett yr og ned til omkring en pluss-grad Celsius her ute i natt. Jeg plukket inn litt årets første brennesle-grønt i går, mange av brenneslene har fort blitt synlige og 5 til 10 cm store de siste dager - og å ha mange egnede vokse-steder til de i nærheten er smart og nyttig. De er både voksende tidlige, sunne og gode. Mange påskeliljer og annet veldig tidlige vekster er enda blomstrende eller grønnende og vakre å se. Og mangt mere er stadig ankommende til luft og lys fra jord og kvister. April har mange smil her, og snart kommer forhåpentligvis skjønne, milde mai. Mangt skjer i spennet mellom positivt og negativt, dharma og adharma, midtgard og utgard. Overskyet, lett yr og omkring 4 pluss-grader klokken 08.45. Med omkring 7 pluss-grader og tildels mindre overskyet frem mot klokken 13. Sørlig overskyet himmel og nordlig lys blå og underlig noe hagl fra den nordlige halvdel og 8 pluss-grader klokken 16.30. Omkring 2 pluss-grader utover kvelden. Nokså mørkt og ned mot en pluss-grad klokken 22.30. Omkring null grader mot midnatt.

---

---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, fredag 28. april 2023: 

   Omkring null grader Celsius her ute i natt. Jevnt overskyet og 7 pluss-grader klokken 11. Halv-mørkt, noe bris og omkring 5 pluss-grader klokken 22.30 og mørkt, med noe vind og antydninger til yr dere mot midnatt.

---

---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, lørdag 29. april 2023: 

   For det meste regn og yr og omkring 5 til 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Ikke mye annerledes utover formiddagen. Overskyet, vått, noe bris og 6 pluss-grader klokken 13.30. Omkring 7 pluss-grader og mere lys blå himmel uten nedbør videre utover dagen. Spredt lett litt skyet og 5 pluss-grader klokken 17.45. Disig himmel, yr og 4 pluss-grader klokken 20. Mørkt, vått, yr og omkring 2 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, søndag 30. april 2023: 

   Mørkt, vått, yr og regn og omkring 2 pluss-grader Celsius for det meste her ute i natt. Overskyet, vått og 5 pluss-grader klokken 10. Med opp til 8 og 7 pluss-grader videre utover formiddagen. Overskyet og 9 pluss-grader frem mot klokken 16.30. Med lett noe yr og 5 pluss-grader klokken 20 og 21.

   I den store verden er mennesker som Joe Biden og Jens Stoltenberg og deres medspillere nu langt på vei avslørt som de løgnere, utplyndrere og mordere de faktisk er - og at de er et nettverk av mange likesinnede og indoktrinerte, som alle bedriver soros-politikk. De tjener makt, karriære eller penger på å krenke, forfalske og ødelegge medmenneskers menneskerettigheter - og på å pervertere og ødelegge samfunn og nasjoner. For sin snevre egoisme og sitt hovmod medvirker de hyklersk og sofistikert egentlig i absolutt hva som helst av ondskap. Å bevisst uten uforfalsket nødverge å medvirke i eller for å krenke en menneskerettighet for en medborger er egentlig å krenke alle menneskerettigheter og enhver menneskerettighet for alle medborgere og enhver medborger. Men det vil de selvfølgeløig ikke at medborgere skal vite eller forstå. Penger, makt og hovmod er roten til slikt. Blir forskjellen i borgeres innteker eller makt urettmessig eller unødvendig stor så bevirker det automatisk soros-politikk, grådighet, splittelse, kriminalitet, perversiteter og hovmod. Og er det og blir det altså cancer-kapitalisme. Alminneliggjøres slikt så skjer ødeleggelsene desto fortere og større - og desto mere smittsomt og perverterende.

   Å få stoppet menneskeretts-krenkere og dermed bevirke rettferdighet, demokrati, frihet og velferd handler om at absolutt enhver alltid, fritt og enkelt skal ha muligheten for å straffe-forfølge absolutt enhver mulig eller reell menneskeretts-krenkelse, hvem eller hva enn det gjelder i ens jurisdiksjon. Å ned-prioritere eller vanskeliggjøre slikt er og blir katastrofalt og groteskt perverterende og ødeleggende.

   Halv-mørkt, omkring 4 pluss-grader, vått og fortsatt noe yr i luften klokken 22.30. Mørkt og omtrent det samme videre mot midnatt.

---

---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq