----- Denne side: db202305.html  

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ----  ----  News-links, etc. ( eksternt ) ---

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
---  Mai 2023 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, mandag 01. mai 2023:

   Yr og regn med omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Fortsatt nedbør utover formiddagen, med disig himmel og 5 pluss-grader klokken 11. Hvitlig overskyet, vått og 6 pluss-grader klokken 12. Litt mindre overskyet og 7 pluss-grader klokken 14. Spredt lett litt skyet klokken 16.30. Mørkt, månen sørlig og omkring 2 pluss-grader klokken 23. Ikke mye annerledes videre mot midnatt.

---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 02. mai 2023:

   Mørkt og mellom to og en pluss-grader Celsius her ute i natt frem mot noe grå-lysning med små-fuglers kommunikasjon klokken 04.30. Tildels noe lett yr utover formiddagen. Nokså jevnt overskyet, vått og 7 pluss-grader klokken 11. Helt og delvis overskyet og omkring 7 til 9 pluss-grader og tildels noe yr frem mot klokken 16. Nokså jevnt overskyet og 8 pluss-grader frem mot klokken 19.30.

   Det norske folk forstår enda ikke hvor utspekulerte og ondskapsfulle Jens Stoltenberg og hans "tvillingbror" Jonas Gahr Støre og veldig mange av deres medspillere er. Og at det er slik de stadig har karret seg frem til sine stillinger, og også fristet veldig mange andre til å gjøre det samme. Slikt har de meget erfaring med, gjennom mange år og ti-år med erfaringer, undersøkelser og studier. Hvordan utplyndre, indoktrinere og splitte det norske folk uten å vekke for mye oppmerksomhet, etc. For stadig mest mulig skjult å oppnå og beholde mere personlig makt og mange slags fordeler. Metodene er i rykk og napp stadig mere internasjonalisert. Og de har absolutt ingen hemninger i sin ondskap og falskhet, og stadig mindre. De representerer onde sirkler og nettverk som perverterer, utplyndrer og ødelegger medmennesker, samfunn og nasjoner. Det handler om makt, penger, undertrykkelse og drap.

   For best mulig å skjule sine hemmeligheter, handlinger og fortjenester dreper og ødelegger de heller hele Ukraina og andre land enn å bli mere avslørt eller virkelig å bli ansvarliggjort. Det er soros-metoden. Personlig fortjeneste og fordeler av andres nød og død. Mange ønsker eller kjøper deres erfaringer, metoder og samarbeide, selvfølgelig. Medvirkelse i ødeleggelsene av Ukraina og Libya er bare meget litt og mere synlige av deres groteske ugjerninger. Det er ikke Putin som dreper og ødelegger Ukraina, men det er det de forsøker å få deg til å tro - det motsatte av sannheten og fakta, som vanlig. Løgner, forfalskninger og fortielser er billige og enkle metoder de alltid bruker.

   
Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre har mange nyttige erfaringer i og for ondskapen og de andre kriminelle. Også ikke minst når det gjelder utplyndringer i form av offentlig kidnapping av barn og foreldre. Selv de mest og best organisk sammenbundne familier har de utviklet sofistikerte og enkle metoder for fort varig og fullstendig å ødelegge. Og å ødegge den naturlige organiske familien og dens verdier er en meget viktig og sentral misjon for ondskapens politikk. Som også å utplyndre, perverte og ødelegge nasjoner er det.

   Samtidig som løgner, forfalskninger og fortielser er billige og enkle metoder de alltid bruker. Selv Bibelen og andre sentrale skrifter og dokumenter kan i forskjellig grad inneholde slikt - det er uunngåelig. Det er ikke bare apokryper og dagspressen som fremfører usanne eller ulike versjoner. For bedre å forstå slikt hjelper det med å forstå helhets-perspektiver og deres organiske prinsipper.

   Som helhetlige organiske prinsipper blir det blandt annet i 
Bibelen, Salmene 15,5, sagt at den rettferdige og forstandige "ikke tar imot bestikkelser til skade for en som er uskyldig. Den som lever slik, skal aldri rokkes." Og også sagt, Forkynneren 5,9, at: "Den som er glad i penger, får aldri nok av dem, og den som elsker rikdom, får aldri vinning nok. Også dette er tomhet." Og i Bibelens Ordsprog 17,16: "Hva hjelper penger i dårens hånd? Kan han kjøpe seg visdom når han mangler vett?"

   Med helhets-perspektiver, fri kommunikasjon og egne undersøkelser blir verden lettere å forstå.

   Halv-mørkt, månen i sør og 5 pluss-grader klokken 22.30. Mørkt og 4 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 03. mai 2023:

   Omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt, med kraftig yr en stund fra omkring 04-tiden. Vått, spredt skyet og 9 pluss-grader klokken 10.30. Med omkring 10 pluss-grader videre utover dagen. Nesten skyfritt og 8 pluss-grader klokken 19. Halv-mørkt, månen nokså full i sør og omkring 3 pluss-grader klokken 22.45. Mange og flere slags søtmispler, Amelancier, begynner å blomstre i overdådige himmelske slør i de nu kommende dager. Årlig vårlig meget vakkert, spør du meg, og de efterfølgende fruktene er meget eftertraktet og gode og blir fort oppspist av små-fuglene, men litt iallfall blir det jo til meg også, om jeg er snar. Mørkt og to pluss-grader mot midnatt. 

---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 04. mai 2023: 

   Ned til omkring en pluss-grad Celsius her ute i natt. Nokså skyfritt og 7 pluss-grader klokken 08.45. Spredt lett litt skyet og 10 pluss-grader klokken 11. Halvt spredt skyet og 11 pluss-grader klokken 14. Tildels skyet og tildels mindre og ikke videre utover dagen. Skyfritt og 9 pluss-grader klokken 20. Halv-mørkt og 7 pluss-grader klokken 22.30. Mørkt og 7 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, fredag 05. mai 2023: 

   
Omkring 7 og 6 pluss-grader Celsius og noe mild bris her ute i natt. Nokså skyfritt, mild vind og til omkring 12 og 13 pluss-grader utover formiddagen. Med 14 pluss-grader klokken 15.30 og 11 klokken 17.20. Omtrent 8 pluss-grader klokken 22. Mørkt, full-månen lavt sørlig og i underkant av 7 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 06. mai 2023: 

   
Omkring 7 og 8 pluss-grader Celsius og noe mild bris her ute i natt. Overskyet og 9 pluss-grader klokken 09. Litt mere enn halvt overskyet og 13 pluss-grader klokken 11.30. Stoltenberg, Støre, Biden og soros-kompani forbereder seg, som vanlig, på å utføre enda mere ondskap, antagligvis først kommende i den kommende uken, som også greske Alex Christoforou (i Duran) er inne på i sine daglige oppdateringer og refleksjoner. Han unnlater av forsiktighet å si eller antyde konkret hva vi kan forvente oss, hvilket nu også er megetsigende. Det ene n-ord (nuclear) det er forbudt å snakke om, som Donald Trump i USA sier - er nokså nærliggende. Inkludert også bio-teknologi. Soros-politikerne og globalistene i og omkring NATO og EU er fullstendig uten hemninger eller revers i sin ondskap, falskhet, egoisme, grådighet, perversiteter og hykleri. Samtidig nu våres og varmes det stadig mere her ute. Mørknende, små-fuglene forbereder seg for natten og er lite hørlige og ned mot 6 og 5 pluss-grader omkring klokken 22.30. Mørkt og omkring 8 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, søndag 07. mai 2023: 

   
Omkring 7 og 8 pluss-grader Celsius og noe mild bris her ute også i natt. 10 pluss-grader klokken 08. Nesten skyfritt, mild bris og 15 pluss-grader klokken 11.30. Med 14 pluss-grader klokken 18.30. Halv-mørkt og 8 pluss-grader klokken 22.30. Mørkt, litt bris og omkring 11 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, mandag 08. mai 2023: 

   
Omkring 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Noe underlig overskyet og noe bris frem mot klokken 07, som jeg tidvis vil observere videre utover dagen. Med 17 pluss-grader klokken 17. Med 13 og noen vind-kast klokken 21.30. En kommunal feier var her i formiddag, årlig som i tidligere år, men feier ikke når det ikke er fast-montert stige på taket, noe som her nu er umulig. Men ovner her i huset har uansett vært lite brukt og er uansett til liten nytte i de senere år. Fordi huset er så gammelt, dårlig og uten isolasjon. Et noe underlig men godt og mildt vær her i dag. Tror ikke jeg har hørt eller sett noen fly-maskiner i dag. En svart redd og modig katt kom her så jeg, kanskje fra vanskelige forhold og kanskje særlig tiltrukket av de mange slags rugende og redende små-fugler. Jungelens, vill-veienes, soros-politikk og mere eller mindre kamp for å overleve. Slikt er smittsomt, som også Joe Biden og hans tradisjon er det. USA sin tradisjon med de mange angrep på og blodige og groteske kriger mot og ødeleggelse av andre nasjoner er smittsomt også, både eksternt og internt. Hvem og hva man lærer av, og hvordan, er vesentlig og viktig. Mørkt, i overkant av 13 pluss-grader og iøvrig det samme værer videre mot midnatt.

---
---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, tirsdag 09. mai 2023: 

   Mørkt, stille, yr ankommet, litt bris og 12 pluss-grader Celsius klokken 03.30 i natt. Jeg tror ikke det regnet mye eller lenge. 13 pluss-grader og været nokså uforandret klokken 08. Med omkring 14 pluss-grader og noen antydninger til yr videre utover formiddagen.

   Jeg hørte såvidt et fly også tidligere i dag, og ellers mest bare små-fuglene og litt sage-lyder og fra hoved-veien en og annen bil. Varmen og særlig små-fuglene har bragt med seg blandt annet forskjellige slags insekter, deriblandt også flotter. Jeg tror særlig flottene plager mange. Jeg vet ikke hvilkne små-fugler som er flinkest til å drepe eller unngå flotter, men noen er sikkert flinkere enn andre. Vi har enhver i forskjellig grad forskjellige slags interesser, ressurser, talenter og hensikter. Den nokså dyktige veterinæren som har kanalen Veterinary Secrets, på Internettet, anbefaler særlig blandt annet Cedarwood og Lavendel for best å unngå flotter. Men det er mange andre slags triks og muligheter også. Gode remedier og oppskrifter hva angår det meste har alltid vært meget viktig og oppsøkt for mange slags samfunn og mennesker. Helt sentralt har ikke minst for mennesker alltid vært den biologiske familien og kjære medmennesker som engasjerer seg i og for hverandres helse, trivsel og ve og vel. Slikt må eller bør man ha tid, ro og gode muligheter for. Jeg har alltid hatt stor interesse også for allslags remedier og oppskrifter, til tross for mange slags vanskelige omstendigheter og prioriteringer.

   Været tildels med yr utover eftermiddagen. Mange slags insekter og flotter er kanskje mest aktive i noe vått vær eller i våte områder hvorfra de søker efter varme, bevegelse og blod - det er kanskje en av grunnene til at mange hunder og mennesker særlig visse tider av året og i visse landlige omgivelser misliker noe vått, varmt vær. Selv misliker jeg kanskje mere at vått vær krever mere
utendørs av sko og klær og kostnader. Vått, noe bris og 12 pluss-grader her ute klokken 22. Mørkt, yr og 11 pluss-grader klokken 23 og videre mot midnatt.

---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, onsdag 10. mai 2023: 

   Jevnt med yr og regn og mellom 11 og 9 pluss-grader Celsius her ute i natt og derefter. Med omkring 11 pluss-grader utover dagen. Disig himmel, lett yr og omkring 10 pluss-grader klokken 21. Mørkt, vått og 9 pluss-grader klokken 23 og med lett yr videre mot midnatt.

---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, torsdag 11. mai 2023: 

   Omtrent 9 pluss-grader Celsius her ute i natt, med lett yr og mørkt et stykke inn i natten. Overskyet utover dagen, med 11 pluss-grader klokken 11 og 14 klokken 14. Nokså mørknet og 9 pluss-grader klokken 23 og mørkt videre mot midnatt.

---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, fredag 12. mai 2023: 

   
Omkring 9 pluss-grader Celsius her ute i natt, og disig med antydninger til lett yr frem mot klokken 06. Disig videre utover formiddagen. Heller skyfri blå  himmel utover eftermiddagen, med spredt litt skyer og 17 pluss-grader klokken 15.30. Omkring 12 pluss-grader klokken 19.30. Noe dunkelt og 8 pluss-grader klokken 22.45. Mørkt og 8 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, lørdag 13. mai 2023: 

   
Disig, mellom 8 og 7 pluss-grader Celsius og som vanlig denne tiden i året mange fugle-sanger her ute klokken 06. Med 8 pluss-grader fortsatt disig-vått klokken 10. Nokså skyfritt og 15 pluss-grader klokken 16. Omtrent 9 pluss-grader klokken 21.30. I underkant av 8 mot midnatt.

---
---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, søndag 14. mai 2023: 

   
Omkring 8 til 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Tildels noe lett skyet og tildels noe skyfritt utover formiddagen, med 15 pluss-grader klokken 10.30. Omtrent 17 pluss-grader og delvis noe skyet klokken 14. Ned mot 12 pluss-grader klokken 20 og 10 klokken 22. Brennesler vokser fort frem nu og har jeg plukket inn litt i toppen av i de siste dager, og antagligvis mere i de kommende dager. Så mangt som vokser fort nu, og også mangt som blomstrer. Blandt annet løvetann blomstrer rikt i disse dager. Flere kvann-planter har allerede blitt meteren store. Etc. Jeg for det meste sager, planter og rydder i landskapene her på eiendommen i disse uker, med hundene som selskap. Mobil-telefonen har jeg for det meste avslått, det er uansett sjelden telefon-samtaler eller henvendelser. Jeg er fortsatt i indre eksil og isolert, selvfølgelig. Mørkt, stille og 9 pluss-grader klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---
---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, mandag 15. mai 2023: 

   
Mellom 9 og 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Jevnt overskyet klokken 07. Og videre utover dagen, med omkring 10 pluss-grader, og med noe yr omkring 16-tiden. Overskyet, vått og 9 pluss-grader klokken 19. Halv-mørkt, nesten stille og 9 pluss-grader klokken 23. Mørkt, stille, bare bekken hørlig og 8 pluss-grader mot "midnatt".

---
---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, tirsdag 16. mai 2023: 

   
Litt lysnet, fuglene litt våknet og 5 pluss-grader Celsius her ute klokken 04 i natt. Nyheter melder at vestlige Ukraina forleden dag antaglig ble gjort radioaktivt av depleted uranium fra UK. Spredt lett skyet og 10 pluss-grader klokken 10. Med litt yr omkring klokken 12.30. Overskyet og 12 pluss-grader klokken 14. Tidvis noen korte stunder med lett yr utover dagen. Mørknet og ned mot 4 pluss-grader frem mot midnatt.

---
---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 17. mai 2023, Norges grunnlovs-dag og nasjonal-dag: 

   Mørkt, stille og omtrent 4 pluss-grader Celsius her ute i natt frem mot klokken 04, hvor det en smule har lysnet og endel små-fugler har våknet. Helt og delvis overskyet og noe bris utover formiddagen, med 10 pluss-grader klokken 13. Spredt lett litt skyet, svak bris og 10 pluss-grader klokken 16.

   Et kriminelt regime og nettverk har okkupert den offentlige forvaltningen og myndighets-instansene i dagens Norge, som også mange ganger har skjedd i mange andre land. 
Menneskeretts-konvensjonene er og skal være landets øverste lov, lex superior, men de forfalskes eller neglisjeres nokså fullstendig til det motsatte, samtidig som de stadig videre og mere selv-forsterkende pøser på med forfalskninger, perversiteter, ødeleggelser, utplyndringer og propaganda. Trist og groteskt. Verst er at veldig mange fortsatt tror at regimet er "våre myndigheter", utrolig nok, mens alt dette og slikt skjer.
   
   I alvor å omtale eller personifisere noen som "våre myndigheter" er både usaklighet, smiger og indoktrinering.

   
I alvor å omtale ulovlige lover eller ulovlige dommer eller beslutninger som lov og rett er ikke mindre galt og feil. De er kriminalitet.

   7 pluss-grader her ute klokken 19. Mørkt, stille og omkring 3 pluss-gtader mot midnatt.

---
---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, torsdag 18. mai 2023, Kristi Himmelfartsdag: 

   Mørkt, stille og omkring 4 pluss-grader Celsius og en smule antydning til yr her ute klokken 04 i natt. Jevnt overskyet og noe mild bris utover formiddagen, med 12 pluss-grader klokken 11.30. Noe varmere videre utover dagen, og med 12 pluss-grader klokken 20. Halv-mørkt, stille og ned mot 9 pluss-grader klokken 23.20. Mørkt mot midnatt.

---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, fredag 19. mai 2023: 

   Overskyet og 8 pluss-grader Celsius her ute klokken 06. Tildels helt overskyet og tildels delvis skyet og en stund opp til omkring 21 pluss-grader utover dagen. Hvordan det nylig spredte uranium-støv fra UK og Ukraina innvirker på temperaturen og på menneskers helse og jorden her omkring, etc., vet jeg enda for lite om. Det er dessuten mildt sagt veldig mye annet som skjer i verden også. Jeg forsøker å forholde meg kortfattet i forhold til det vesentligste i så måte, uten overflødige gjentagelser. Halv-mørkt og 10 pluss-grader her ute klokken 23.30. Mørkt og 9 mot midnatt.

---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, lørdag 20. mai 2023: 

   Omkring 9 og 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Delvis lett skyet og bris sørfra og 14 pluss-grader klokken 11. Med 17 pluss-grader klokken 14. Nokså skyfritt og 16 pluss-grader klokken 17.

   Jeg har plukket nokså mye brennesle i løpet av en times tid, de er luftig i en luftig kurv i skyggen nu, for luft-tørking. Blandt annet sager litt også. Det er god tørke i luften og hagen må fortsatt og alltid stelles og ryddes på så mange måter. Jeg må videre forsøke å orientere meg efter noen som efter hvert vil og kan overta denne eiendommen, som det spesielle arboretum det er og videre blir. Mine barn er kidnappet og fremmedgjort og har ikke villet eller kunnet fremmet noen som helst interesse eller kompetanse, hverken for meg eller eiendommen. Meget store og viktige verdier kan videre gå tapt om efter hvert ikke noen har interesse og reell kompetanse for videre-utvikling.

   Kidnapping av et barn eller en far eller mor er som et mangfoldig drap og en stor og meget farlig katastrofe og skade for samfunnet. Normaliseres eller bagatelliseres en kidnapping av et familie-medlem så er det starten på en grotesk pervertering og ødeleggelse av samfunnet og sivil-befolkningen. Dette visste folk flest instinktivt i 1932 da familien Lindbergh sitt barn ble kidnappet i USA, og det fikk veldig mange og store overskrifter i verdens-pressen.

   Barn og foreldre flest overlever dårlig og ikke lenge en kidnapping og mangt groteskt og ødeleggende skjer. Kidnapperne perverteres ytterligere, de aner eller vet hva og hvem de har pervertert og drept, hvor meget enn de forfalsker alt, så det blir og er lett for de å drepe videre og igjen. Generelt mister barna den uskyldige troen på voksen-verden som helhet. Skal barna kunne overleve så er de i stort monn overgitt til seg selv som håp for verden og må starte på nytt igjen, inklusivt å seksualiseres, for enten å forsøke å fornye og forbedre verden, eller å forsøke å utnytte forholdene. Kidnapperne og deres medspillere ønsker alltid å ødelegge og å drepe.

   Jo lengre tid det går dess mere vokser fortvilelsen og eller fremmedgjørelsen både for barna og foreldrene. De mister hverandre og seg selv mere eller mindre fort.

   Forklaringen på hvorfor så veldig mange forfalsker menneskeretts-konvensjonene er selvfølgelig at så mange tjener på andres nød, lidelse og ødeleggelse - og at det er smittsomt.

   Grunnen til at mennesker som Jens Stoltenberg og hans mere eller mindre aktive medspillere er så aksepterte eller populære blandt globalister og andre kriminelle, er at de med tydelighet har vist at de ikke har samvittighet, medmenneskelighet eller lovlydighet. Det er egenskaper som er ønsket av og for offentlige mafia-virksomheter og deres medspillere.

   Ønsket kriminalitet for eksempel også av falske alene-mødre. Slike, og de er mange, ønsker karriære og verdsettelse for seg selv. Dermed mister også ekteskapet og familien og enkelt-mennesket og i det heletatt menneskeretts-konvensjonene sin naturlige og varige betydning. De forfalskes og neglisjeres for karriære og makt. For her bare å ha nevnt noen av de utrolig mange kriminelle konsekvensene av en politikk som muliggjør falske alene-mødre.

   Dunkelt, tildels stille og 8 pluss-grader her ute klokken 23.30. Mørkt og 7 mot midnatt.

---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, søndag 21. mai 2023: 

   8 pluss-grader Celsius her ute klokken 08. Noks skyfri himmel og til oppmot 20 pluss-grader frem mot klokken 16. Med 17 pluss-grader klokken 18. Mørkt, stille og 9 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, mandag 22. mai 2023: 

   Mørkt og 8 pluss-grader Celsius her ute klokken 03.30 i natt, og 9 og lysnet klokken 05. Spredt litt skyet lys blå himmel og 16 pluss-grader klokken 10. Med 18 klokken 12. Lett overskyet og 16 pluss-grader med litt yr litt før klokken 13. Halvt lett skyet og 20 pluss-grader klokken 14. Disig himmel, yr og 12 pluss-grader klokken 19. Vått og for det meste yr videre mot midnatt og ned til omkring 9 pluss-grader.

---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, tirsdag 23. mai 2023: 

   Halv-mørkt, vått, fuglene våknet
og 8 pluss-grader Celsius her ute klokken 04 i natt. Delvis lett overskyet fra nord eller nord-vest, noe bris, 11 pluss-grader og mindre vått klokken 11. Oppmot 14 pluss-grader klokken 14. Litt i underkant av 10 pluss-grader klokken 21. Litt dunkelt og 7 pluss-grader klokken 23. Nokså mørkt, stille (bare den nærmeste bekken som vanlig litt hørlig her ute) og 7 pluss-grader mot midnatt.

   

---

---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, onsdag 24. mai 2023:

   Noe disig himmel og 8 pluss-grader Celsius her ute klokken 06 og bare litt lyd fra små-fuglene, som jeg antar nu kanskje er mest opptatt ned ruging og reding. Men det er jo veldig mye jeg ikke aner eller vet. Folk flest mange steder trekker lett og fort forhastede slutninger og vill-ledes og vill-leder i mangt, også katastrofalt på anelsens stier og veier - og jeg vil enestående nødig i noe være overfladisk og feiltagende. Direkte og fri kommunikasjon og både egne og andres ekte og sannferdige indre verdier er langt bedre, angående mangt, uansett hvordan det overfladiske, ytre og det tilsynelatende er. Det er alltid viktig og riktig å være forsiktig og ydmyk. Konsekvensene av forhastede slutninger er vill-veien av hovmodighet, feiltagelser og forurettelser. Det motsatte av å forurette er å for-bedre og for-berede uten noen eller noe å forurette. Gjensidig respekt og ydmykhet er alltid viktig. Eller kan det og bør det sies bedre?

   Overskyet, disig himmel, vått, lett yr og omkring 10 og 11 pluss-grader fra omkring 11-tiden. Overskyet, vått og 11 pluss-grader utpå eftermiddagen og utover kvelden. Med 9 pluss-grader klokken 22. Vått, stille, halv-mørkt og
8 pluss-grader klokken 23.40 og mørkere videre mot midnatt.

---

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, torsdag 25. mai 2023: 

   Mørkt, stille og 7 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Solen lavt i øst, delvis lett slørete skyet og 9 pluss-grader klokken 07.30. Overskyet og litt yr og 10 pluss-grader klokken 10.30. Overskyet, noe svak bris og 12 pluss-grader klokken 12.30. Med 10 pluss-grader klokken 21. Mørkt og 9 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, fredag 26. mai 2023: 

   
Mørkt, vått, yr og 8 pluss-grader Celsius her ute klokken 03.30 i natt. Overskyet, vått og 9 pluss-grader klokken 08. Yr igjen en stund fra klokken 09.30. Delvis lett skyet og omkring 11 og 10 pluss-grader frem mot klokken 20.

   Jeg skrev i disse notatene for snart en uke siden, at: "
Mine barn er kidnappet og fremmedgjort og har ikke villet eller kunnet fremmet noen som helst interesse eller kompetanse, hverken for meg eller eiendommen."
   Mennesker som ikke gjennom lang tid har fulgt med i disse dagboks-notatene kan misforstå setningen eller sammenhengen. Jeg skulle egentlig ha skrevet mere og utdypet nettopp dette, men jeg ble avbrutt av noe og det har enda vært litt for travelt med annet for meg. Forhåpentligvis rekker jeg det i dag nu eller i de kommende dager.

   Flere av mine barn gjorde mange forsøk på å komme seg hjem igjen efter at de ble kidnappet. Men som bekjent, de ble da kidnappet om og om igjen og som også meg utsatt for videre inkvisisjoner, terror, tortur og trusler. Dette pågikk i lang tid og har selvfølgelig grundig skadet både meg og barna. Også ikke minst de mangfoldige ødeleggelsene og indoktrineringene. Forholdene var og er enda meget ille, utrygge, farlige og groteske for mange i Norge - forårsaket av de mange politiske offentlige mafia-virksomheter. Jeg og vår familie ble og blir mere og mindre bevisst utsatt for meget av det. Men i løpet av de siste 4 eller 5 års tid har noen visse ytre omstendigheter endret seg litt, blandt annet av storkammer-dommen i ECHR, Lobben vs. Norge, og i forhold til barnas alder, etc. Visse ytre omstendigheter og forhold som tildels gjør forholdene noe mindre risikable for meg og min familie, hvis vi orienterer oss bedre i mulighetene. Dette har jeg forsiktig og saklig på trygg avstand forsøkt litt å orientere mine barn om, hvilket de i forhold til meg har vist liten interesse for, med tydelighet fordi indoktrineringene, løgnene og fortielsene de blandt kidnapperne og deres medspillere har vært utsatt for har vært massive. Dermed hører de lite eller ingenting av hva jeg har å si. Kidnappingene pågår altså enda, med ikke mindre kraft. Skal kidnappingene kunne stoppes og omstendighetene så langt som mulig kunne normaliseres for meg og min familie og alle andre, så kan det ikke skje uten med god hjelp av norske myndighets-representanter, men foreløbig har det videre, meg bekjent, vært mildt sagt det motsatte som skjer og er det fortsatt stort sett grov-kriminelle som styrer og rår. Alle barna til den store Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778, ble kidnappet og fullstendig fremmedgjort, så dette er ikke overraskende nytt, men snu-prosessen er i stor stigende grad pågående både hva angår slikt og mangt annet. Forholdene endrer seg mange steder uansett, både til det verre og til det bedre. De grov-kriminelle og deres medspillere går også fremtiden i møte. Blandt annet den store Dante har levende fortalt om det.

   8 pluss-grader og ikke mange fugler å høre her ute klokken 22.45. Litt dunkelt, nokså stille og ned mot 7 pluss-grader klokken 23.15. Nesten mørkt, stille og 7 pluss-grader mot midnatt.
   
---
---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, lørdag 27. mai 2023, pinseaften: 

   Overskyet og 8 pluss-grader Celsius her ute klokken 09.00. Med 10 pluss-grader klokken 11.30. Med noe vind-drag og jevnt nokså mye yr og tildels disig utover eftermiddagen. Mange hegg-trær blomstrer i disse dager. Omkring 10 og 9 pluss-grader og jevnt mindre nedbør utover kvelden. Mørkt, vått og 8 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, søndag 28. mai 2023, 1. Pinsedag: 

   Omkring 8 til 7 pluss-grader Celsius og for det meste yr her ute i natt. Vått og helt og delvis overskyet og omkring 10 pluss-grader utover dagen, tildels med yr utover formiddagen. Spredt lett litt skyet og 7 pluss-grader frem mot klokken 22. Dunkelt, den tiltagende halv-månen mot vest, nesten stille og 5 pluss-grader klokken 23.30. Noe mørkt mot midnatt.

---
---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, mandag 29. mai 2023, 2. Pinsedag: 

   Omkring 5 og 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Jevnt overskyet og 8 pluss-grader klokken 10, derefter med lett yr og 9 pluss-grader frem mot klokken 12 og derefter. Vått og 9 pluss-grader klokken 20 og med yr igjen og noe disig litt efterpå. Nokså mørkt, vått, mellom 9 og 10 pluss-grader og stille mot midnatt.

---

---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, tirsdag 30. mai 2023: 

   
Omtrent 9 pluss-grader Celsius, vått og for det meste mørkt her ute i natt. Overskyet og 11 pluss-grader klokken 11. Delvis overskyet, litt svak bris og 13 pluss-grader klokken 14. Spredt lett litt skyet og 12 pluss-grader klokken 18. Overskyet og 12 til 11 pluss-grader frem mot klokken 22. Mørkt, stille og 10 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--31--
-- Dagboks-notater, onsdag 31. mai 2023: 

   Nokså lysnet, disig himmel, meget lett yr i luften, mange små-fugler hørlige og ned mot 9 pluss-grader klokken 04 i natt. Langsomt gradvis tyngre yr utover dagen, med 11 pluss-grader klokken 12. Overskyet, vått og 11 pluss-grader klokken 14. Mørkt og 9 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq