----- Denne side: db202309.html  

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ----  ----  News-links, etc. ( eksternt ) ---

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. -- 
----- 
---  September 2023 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, fredag 01. september 2023:

   Litt lysnet, stille og omkring 9 pluss-grader Celsius her ute klokken 06. Nokså skyfritt og 11 pluss-grader klokken 09.

   Det er fortsatt sommer her, men nu september og mere tid for senere og tildels større bær og frukter. Mens det her ute blir mindre blandt annet bringebær og skogens blåbær som modner blir det mere blandt annet bjørnebær og hage-blåbær som modner. Jeg plukket i går blandt annet omtrent en liter bjørnebær og enda litt mere enn en liter plommer, særlig nedfalne modne både gule og røde gode kirsebær-plommer, og litt mirabeller. Og nyper. Hva jeg kaller kirsebær-plommer er av størrelse som kirsebær og mindre søte og saftige enn mange andre slags plommer, dessuten faller de behendig og praktisk hele og fine ned fra trærne når de er modne og blir der lett å plukke.

   Flere og større eple-sorter modner her også, om enn meget forskjellig hvilkne og i antall fra år til år. Man må selvfølgelig respektere at de også har et aktivt indre underjordisk liv. Jeg håper særlig å få plukket inn til å lage natur-eddik av, samt også særlig bergamot-pærer.

   Dessuten blir det flere og større kantareller og piggsopp og forhåpentligvis også steinsopp. Jeg plukker bare forsiktig litt av slikt, for ikke å utrydde de og forsøker heller litt å spre de til forskjelllige forhåpentligvis egnede steder.

   I dag begynner dessuten årets jakt på hjortedyr her i området.

   Jeg kommer fortsatt her til å skrive mindre om menneskeretts-konvensjonene og saks-komplekset, særlig fordi jeg forsøker nødvendig og efter evne og muligheter å bedre min psykiske og fysiske helse og fordi jeg forlengst allerede har unnagjort meget og ikke minst fordi forholdene her for meg gledeligvis nu er mindre intense. Men forholdene og omstendighetene kan fort stadig endre seg.

   Jeg har vært særlig opptatt av hva menneskeretts-konvensjonene selv utvetydig sier og uttrykker og har som selvfølgeligheter og implisitter. Fordi dette egentlig er og skal være lov og rett både i Norge og internasjonalt - og fordi det er så veldig meget viktig og sentralt og hastende for enhver og alle. Det forferdelig triste og tragiske er at
menneskeretts-konvensjonene helt og delvis neglisjeres eller forfalskes så mange steder. Ikke minst i dagens Norge. Og at offentlige menneskeretts-krenkelser ikke eller i det heletatt repareres og adekvat personlig ansvarliggjøres og straffeforfølges. Dermed er det og stadig mere uhyre livs-farlige omstendigheter vi lever i. Uten at enhver offentlig menneskeretts-krenkelse effektivt repareres er i realiteten menneskeretts-konvensjonene ikke eksisterende annet enn som hykleri, svindel og på sine papirer. Og lov og rett, offentlig forvaltning og politikk forkvaklet, menneske-fiendtlig, livs-farlig, forvirrende, splittende og pervertert.

   Det blir visse offentlige politiske valg i Norge snart i september, men det hele er kriminell svindel på flere slags måter. Blandt annet fordi det er og blir makt-eliten og dens massemedier som egentlig velger og stemmer og indoktrinerer.

   Et nytt norsk politisk parti med navnet Folkestyret har et nokså interessant konsept. De kan det kanskje og forhåpentligvis være verdt å stemme på.

   Lite skyet utover dagen, med 17 pluss-grader her ute klokken 15 - som vanlig målt i skyggen ca 2 meter over bakken. 13 pluss-grader klokken 21. Mørkt og 12 pluss-grader klokken 22. Med 11 pluss-grader mot midnatt.

---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 02. september 2023:

   Mørkt, full-månen sørlig og 8 pluss-grader Celsius her ute klokken 04 i natt. Mere og mindre overskyet utover formiddagen, med 14 pluss-grader klokken 12. Hvitlig overskyet, litt dunkelt og 12 pluss-grader klokken 21. Mørkt og 11 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, søndag 03. september 2023:

   Mørkt, vått, yr og 10 pluss-grader Celsius her ute klokken 04 i natt. Hvitlig overskyet, 12 pluss-grader, vått og fortsatt yr klokken 11. Vått med yr også videre utover dagen, med opp til omkring 14 pluss-grader. Med mindre nedbør mot midnatt.

---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, mandag 04. september 2023: 

   Mørkt, vått og omkring 14 til 15 pluss-grader Celsius her ute i natt, tildels med yr og i underkant av 15 pluss-grader mot dagen. Spredt noe lett skyet, noe mild vind og 18 pluss-grader frem mot klokken 15.

   Begge hundene, både Bruno og Solid, har vært syk de siste dager og er det fortsatt. Nokså sikkert fordi de begge forleden dag har spist litt for store fiske-bein samt drukket for mye litt dårlig melk, noe de uheldigvis fikk tilgang til. Verst er det kanskje med Bruno som antagligvis har fått en typsk mage-dreining og derfor knapt klarer å gå og også har lite matlyst. Mens Solid synes som å ha problemer med avføringen, antagligvis forårsaket av at en remse fiske-bein har festet seg i tarmen, kanskje i nærheten av ende-tarmen. Alt dette kan være meget alvorlige og livs-farlige problemer for hunder, så jeg vet enda ikke hva som videre vil skje med de eller hva som kan hjelpe best.

   Halv-mørkt og 15 pluss-grader klokken 21.15. Mørkt videre mot midnatt. Månen noe avtagende østlig og 14 pluss-grader klokken 24.

---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 05. september 2023: 

   Mørkt og i underkant av 15 pluss-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig overskyet med antydning til yr og 15 pluss-grader klokken 10. Disig overskyet, yr og 16 pluss-grader frem mot klokken 14.30. Vått, men lite skyet og uten nedbør mot kvelden. 13 pluss-grader klokken 20. Mørkt, vått og 11 pluss-grader klokken 22. Med 10 pluss-grader og den avtagende månen østlig mot midnatt.

---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 06. september 2023: 

   Mørkt og ned til omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Delvis litt slørete og dottete skyet først i formiddagen, omkring 9 pluss-grader klokken 09 og 12 og nokså skyfritt klokken 11. Omtrent 15 klokken 13. Halv-mørkt, stille og 14 pluss-grader klokken 21. Mørkt og 12 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 07. september 2023: 

   Lett nesten overskyet og som i natt omkring 14 pluss-grader Celsius her ute klokken 09. Delvis lett overskyet og opp til omkring 21 pluss-grader frem mot klokken 14.30. Med 18 klokken 20. Mørkt og 17 pluss-grader klokken 22.

   Forberedelser i forhold til offentlige politiske valg-ordninger kan være mangt forskjellig ikke minst av ondskap, falskhet og dumhet mange steder i dagens verden. Grådighets-politikk og hovmod er enda en ondskapens påtrengende makt-faktor kanskje de fleste steder i verden. Dermed vanskeliggjøres eller utelukkes nødvendige endringer for enhver borgers frihet, trivsel, ve og vel.

   Joe Bidens regime og tradisjon og medspillere i USA og verden er et enda pågående meget groteskt skrekk-eksempel på menneske-forakt og verdens-ødeleggelser i så måte. Men det er enda mere eller mindre synlig i forskjellige varianter lite bedre eller verre mange steder i verden. Inklusivt også i dagens Norge. Det er en mangfoldig ondskap og falskhet som stadig og mere eller mindre utspekulert er selv-forsterkende.

   Ikke minst har onde, grådige, hovmodige, perverse og dumme mennesker og deres medspillere forlengst og stadig mere oppdaget de karriære-muligheter, penger og makt og indoktrineringer og sensur-mekanismer slikt innbyr til. Ikke minst de verste slags mennesker fristes og lokkes eller lures til og av slikt. Masse-mordere, hyklere, kidnappere, sadister, etc.

   Noen har forleden dag parkert en bil-tilhenger ved postkassen min ved innkjørslen til eiendommen her, en bil-tilhenger fullstappet på utsiden med reklame for et norsk politisk parti, så det synes som jeg har gjort det. Jeg misliker det og har på ingen som helst måte gjort det eller medvirket til eller for det.

   Jeg har tidligere her, blandt annet senest i juli 2023, referert noen meget sentrale og vektige ord fremført i Bibelen av Jesus. Følgende:

   
Bibelens Jesus sier blandt annet i Matteus 18,6: "Men den som fører på avveier en av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om han var senket i havets dyp med en kvernstein om halsen."

   Meget sterke og vektige ord vil mange si. Jeg har grundig og saklig studert og erfart selvfølgeligheten i de blandt annet gjennom flere ti-år, midt i en nasjon med et groteskt offentlig politisk kidnapper-regime. Mitt første barn ble for flere ti-år siden straks kidnappet og fort fullsrendig fremmedgjort, senere ble alle mine barn kidnappet av det samme regimet og nokså fort stadig mere med utspekulert og sofistikert ondskap og falskhet fremmedgjort, med ødeleggende konsekvenser for hele min familie og hver enkelt av oss og for hele samfunnet og verden.

   Kidnappinger kan skje og skjer enda på mange slags måter med mye slags menneske-forakt, dumhet, egoisme og ondskap. Kidnappet fra en eller flere felles-menneskelige menneskerettigheter som ignoreres eller forfalskes. For absolutt enhver gud-gitte, uavhendelige, ukrenkelige og umistelige menneskerettigheter og borgerrettigheter. Snevre og villfarne mennesker har lite eller ingenting lært av sentrale vesentligheter.

   Mørkt, stille og 16 pluss-grader her ute nu mot midnatt.

---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, fredag 08. september 2023: 

   Mørkt og omkring 15 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lett nesten overskyet og 19 pluss-grader klokken 11. Nokså skyfritt og 22 pluss-grader klokken 13.30. Omtrent 19 pluss-grader klokken 19. Fort nokså mørknet og 17 pluss-grader klokken 21. Mørkt og 16 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, lørdag 09. september 2023: 

   
Mørkt og omkring 15 pluss-grader Celsius her ute også i natt. Litt delvis lett dottete skyet og 16 pluss-grader klokken 09.30. Og 19 pluss-grader klokken 11. Nesten overskyet tildels dottete og omkring 21 pluss-grader klokken 15.30. Mild bris og 17 pluss-grader klokken 20. Mørkt og 17 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, søndag 10. september 2023: 

   
Mørkt og omkring 17 pluss-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig overskyet og også omtrent 17 pluss-grader utover formiddagen.

   Det er i morgen, mandag 11. september 2023, det er offentlig politisk valg-dag for fylker og kommuner i Norge. Jeg stemmer på et slags interessant parti som heter Folkestyret. Alle de andre er så vidt jeg vet medspillere og aspiranter for den samme norske mafia-virksomheten og kartell-virksomheten.

   Hundene her er nu gledeligvis meget tydelig på bedringens vei, efter at jeg daglig i flere dager har gitt de ekstra omsorg med særlig remedier jeg selv har tillaget her hjemme, pluss blandt annet Ashwagandha. Bruno beveger seg nu nokså bra, om enn enda tildels litt ustø og svekket og også Solid går det nu tydelig bedre med.

   Omkring 18 pluss-grader klokken 17 og 18. Mørkt og 17 pluss-grader klokken 22. Det samme videre mot midnatt.

---
---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, mandag 11. september 2023: 

   Omkring 17 pluss-grader Celsius her ute i natt, med yr og regn fra omkring 02.30-tiden. Disig himmel, yr, tildels noe mild vind og omkring 17 pluss-grader utover formiddagen. Mindre nedbør og roligere i luften utover eftermiddagen. Lett yr og 15 pluss-grader klokken 19. Mørkt, yr og 14 pluss-grader klokken 21. Omkring 12 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, tirsdag 12. september 2023: 

   Mørkt, vått og omkring 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt litt skyet og 13 pluss-grader klokken 16. Halv-mørkt og 11 pluss-grader klokken 21. Mørkt, vått og 10 pluss-grader klokken 23 og videre mot midnatt.

---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, onsdag 13. september 2023: 

   
Mørkt, vått og 9 pluss-grader Celsius klokken 05 i natt. 8 pluss-grader en times tid senere. Nokså skyfritt og lite skyer og omkring 10 pluss-grader frem mot klokken 11. Opp til omkring 12 pluss-grader utover eftermiddagen, med 10 klokken 16.30.

   Hundene synes som å ha blitt helt bra nu, forhåpentligvis. Jeg var i dag og gikk tur og plukket bær, forskjellige sorter, med de for å observere de nøyere. Plukket og spiste blandt annet fin-fine gode shallon, som likevel helst burde vært plukket langt flere for en uke eller to siden. Men jeg deler ofte i det lengste med små-fuglene. Hundenes mirakuløse fremgang takker jeg særlig de gode rette remedier for, og den nødvendige ekstra omsorg. Nødvendige kunnskaper, inklusivt lærd uvitenhet, hjelper ofte godt, men uten de rette remedier kan det fort gå galt. Det kan være vanskelig og utfordrende å leve under mange nød-løsninger, det har jeg på forskjellige måter lenge lært og måttet forholde meg til.

   Hvordan gikk det med det politiske valget i Norge forleden dag? Jeg har ikke undersøkt resultatene noe, men jeg regner med at Jonas Gahr Støre og Erna Solberg sin "hemmelige" plan om å bytte på makten allerede nu gikk akkurat som de regnet med og forlengst sammen hadde planlagt.

   Mørkt og omkring 7 pluss-grader her ute mot midnatt.

---
---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, torsdag 14. september 2023: 

   Mørkt og omkring 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig overskyet og 11 pluss-grader klokken 11. Helt og delvis skyet, tildels antydninger til yr og omkring 12 til 13 pluss-grader utover dagen. Mørkt, vått og 12 pluss-grader klokken 23 og videre mot midnatt.

---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, fredag 15. september 2023: 

   
Mørkt, vått, tildels noe bris og 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig overskyet, vått langs bakken og til opp mot 15 pluss-grader frem mot klokken 12. Lett noe yr ankommende klokken 14.30. Med yr også videre utover dagen. Mørkt, ned mot 11 pluss-grader og fortsatt yr og vått klokken 21.30 og videre mot midnatt.

---
---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, lørdag 16. september 2023: 

   
Mørkt, vått, tildels yr og 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig overskyet og omkring 11 og 12 pluss-grader utover dagen, 11 klokken 19. Mørkt og 9 pluss-grader klokken 21.30. Stjerne-himmel og 8 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, søndag 17. september 2023: 

   
Mørkt, stjerne-himmel og omkring 8 og 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lite skyet og opp til omkring 14 pluss-grader utover dagen. Mørkt og 10 pluss-grader klokken 22.30. Mellom 10 og 11 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, mandag 18. september 2023: 

   Mørkt, 12 pluss-grader Celsius og ankommende yr her ute klokken 02 i natt. Hvitlig og grålig overskyet, vind og 17 pluss-grader frem mot klokken 11. Med 18 pluss-grader og omtrent det samme klokken 13.30. Med yr og regn og til ned mot 14 pluss-grader videre utover eftermiddagen. Med yr og 16 pluss-grader klokken 20. Mørkt, yr og regn og omkring 15 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.

---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 19. september 2023: 

   
Mørkt, regn og yr og omkring 15 til 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. For det meste regn og yr også utover formiddagen, med 12 pluss-grader klokken 12, litt derefter mere blålig himmel uten nedbør. Yr og nokså overskyet igjen klokken 16.15. Mørkt, vått og i underkant av 10 pluss-grader klokken 21 og videre mot midnatt.

---
---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, onsdag 20. september 2023: 

   Mørkt, vått, tildels yr og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Yr, disig himmel og 9 pluss-grader klokken 07.30. Med opp til omkring 15 pluss-grader utover dagen. Mørknet, vått, yr, regn og 15 pluss-grader klokken 21. Det samme videre mot midnatt.

---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, torsdag 21. september 2023:  

   Mørkt, vått, for det meste med nedbør og omkring 15 til 14 pluss-grader Celsius her ute i natt. Mindre nedbør og delvis skyet utover eftermiddagen, med 14 pluss-grader frem mot klokken 16. Mørkt, noe bris og omkring 12 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, fredag 22. september 2023: 

   
Mørkt og mellom 12 og 11 pluss-grader Celsius her ute i natt. Halvt skyet, svak litt bris og 14 pluss-grader klokken 12.30. Omtrent det samme og nesten uten nedbør videre frem mot klokken 16.30. Overskyet og noe yr omkring klokken 17. Mørkt, vått og 11 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, lørdag 23. september 2023: 

   
Mørkt, vått og omkring 11 pluss-grader her ute i natt. For det meste overskyet og omkring 12 pluss-grader og tildels yr utover dagen, med 10 og litt dunkelt klokken 20. Mørkt, vått, tildels yr og til i underkant av 10 pluss-grader videre mot midnatt.

---
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, søndag 24. september 2023:

   Mørkt og omkring 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Halvt skyet og 9 pluss-grader klokken 10. Med 10 pluss-grader og svak bris klokken 11.45. Overskyet, noe vind-drag og 12 pluss-grader klokken 15.45. Mørkt, vått, vind-drag og 14 pluss-grader klokken 22. Med regn mot midnatt.

---

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, mandag 25. september 2023: 

   
Mørkt, regn, yr, vind og omkring 15 pluss-grader Celsius her ute i natt. Vått, vind-drag, omkring 15 pluss-grader, delvis i to lag skyet, det nederste sørfra mere livlig enn over mere stabilt klokken 13. For det meste overskyet med regn og yr og noe vind-drag og omkring 15 til 14 pluss-grader utover eftermiddagen og kvelden og mot midnatt.

---
---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, tirsdag 26. september 2023: 

   
Mørkt, vått og omkring 14 til 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Delvis noe skyet, en svak bris og 15 pluss-grader klokken 11.30. Omtrent det samme med omtrent 15 pluss-grader og for det meste lett overskyet videre utover dagen og kvelden. Mørkt, 14 pluss-grader og yr ankommende klokken 23.30 og videre mot midnatt.

---
---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, onsdag 27. september 2023: 

   
Mørkt, vått, tildels yr og regn og omkring 14 pluss-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig overskyet, vått og 14 pluss-grader klokken 10. Dottete overskyet, vått og omkring 14 pluss-grader utover dagen. Mørknet og 13 pluss-grader klokken 20 og videre mot midnatt.

---
---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, torsdag 28. september 2023: 

   
Mørkt og omkring 14 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, noe vind og 16 pluss-grader klokken 08.30 og et noe hørlig fly og en kjapp porsjon yr passerende. Disig og en porsjon regn klokken 09.30. Flere og ikke så kjappe porsjoner og omkring 15 pluss-grader og tildels noe vind utover dagen. Mørkt, vått, noe yr og 14 pluss-grader klokken 20. Med 13 klokken 22. Med lett noe yr og to skudd fra jeger mot midnatt.

---
---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, fredag 29. september 2023: 

   Mørkt, vått og 13 pluss-grader her ute klokken 03 i natt.

   Årstiden går inn i høsten her ute i disse dager, jeg tillager som vanlig nu mere kimchi og natur-eddik. Mest natur-eddik fra epler fra hagen her, hundre prosent økologiske selvfølgelig, fra mange forskjellige slags eple-sorter. Jeg bruker til eget bruk bare de fineste og friskeste epler og kombinasjoner til slikt, resten går til jorden og dyre-livet. I år er jeg i ferd med å prøve blandt annet særlig bergamot-pærer også, i og med at særlig et av trærne i år gav stor og fin avling. Flere sorter, plantet for omtrent 15 til 20 år siden. Mange slags trær trenger minst så lang tid før de får etablert seg godt nok både nede i jorden og over til selvstendig å gi gode, friske og mange frukter. Også flere eple-trær jeg plantet fra før her i samme tidsrom og tidligere, særlig fra frø fra Gala-epler, har begynt nokså bra å etablere seg allerede og gir mange og tildels meget fine og lovende frokter.

   Plomme-eddik tillager jeg ikke i år, blandt annet fordi jeg enda har igjen noen liter fra Shiro-plommer fra i fjor. Tillaget uten frø, selvfølgelig. Fin-fin og nyttig kvalitet. Tenkte jeg kanskje skulle tillage særlig fra hage-blåbær i år, men det blir det ikke noe av.

   Jeg har blandt annet fått plantet og sådd diverse også nu i september. Men det er selvfølgelig mangt forskjellig jeg ikke rekker og som må prioriteres. Begge hundene har nu frisknet til helt, men måtte i flere uker gies min spesielle oppmerksomhet og gode og best mulig rette hjemmelagede remedier. Det hjalp godt, gledeligvis.

   Noe sorter trær og busker her har allerede høstlig begynt å felle løv og frukter til bakken, og mange flere slags vil gjøre det samme en tid nu fremover, mere og mindre i farver og dufter. Mange slags insekter og annet har også hatt og har sine årlige sykluser.

   Det er nu fortsatt mørkt og noe vått her ute.

   Lett overskyet, vått og omkring 14 pluss-grader utover dagen, tildels med litt yr.

   Jeg er ikke hundre prosent sikker på at følsomme og tenksomme Solid (født 20130221), den ene av hundene, har blitt helt fysisk optimalt frisk, men jeg tror det langt på vei. For han også enda forsøker entusiastisk å bæsje oftere enn naturlig og vanlig, men jeg tror det er fordi han forsøker å forsikre seg om at han nu igjen har ubesværet kontroll over prosessen og er litt redd for at han kanskje enda ikke har det. Sikkert nok er uansett at både han og hans mor Bruno (født 20101124) ble meget traumatisert, fryktsom og svekket av forgiftningen som skjedde, særlig veldig meget i de første dagene. For saktmodige Solid kan det i eftertid ytre seg blandt annet slik. For Bruno, tidligere i livet tidvis traumatisert på forskjellige måter ytrer slikt seg tildels meget annerledes. Det handler vesentligst om liv kontra død - og om å forstå forskjellen på sannhet og falskhet.

   Vi er alle og enhver forskjellige, også hunder, i forhold til vår indre og ytre natur og graden av vår selvstendighet, troskyldighet og uskyld. Alle og enhver er vi nødvendige for å lære av hverandre og for å videre-utvikle våre indre og ytre organiske prosesser og vår trygghet og trivsel og sam-eksistens.

   For eksempel er det svært meget traumatiserende og groteskt svekkende for både barn og foreldre å bli kidnapper, hvem enn som mere eller mindre synlig kidnapper. Slikt har meget sterke og ødeleggende efter-virkningen for resten av livet, i den grad de i det heletatt klarer eller evner å overleve.

   Kiwi-bær har såvidt begynt å modne her ute. Noen få hver dag i forbifarten gjør godt. Det er en stor mengde og forskjellige sorter, av naturlig kvalitet. Remedier av forskjellig slags må tilpasses individuelt i mengder og kombinasjoner. Feil mengde eller kombinasjon kan være svekkende eller ødeleggende - slik er det med alt. Absolutt alt er giftig i feil mengde, feil kvalitet eller feil bruk.

   Man kan ikke alltid la seg styre av egne eller andres instinkter eller følelser, vilje eller tanker - det er ikke alt som smaker godt eller ser godt ut eller som høres godt ut som virkelig eller egentlig eller alltid er godt og sunt eller sant, særlig ikke hvis man er overfladisk, i nød eller hunger, lokket, lurt eller villfaren - konsekvensene kan være fatale. Optimalt altomfattende erfaringer, kunnskaper, fri kommunikasjon, god nok forsiktighet og kvalitative skjeldneevner er også en nødvendighet.

   Også derfor bør enhver være hverandres hjelpere for enhver borgers alle og enhver menneskerettigheter, uten unntak. Også andre nasjoners borgere bør være det samme for sine medborgere. Det er det aller viktigste for enhver nasjon. Hverken innvandring, bistands-politikk eller annet kan få krenke eller svekke noen av noen borgers menneskerettigheter. Samfunn og nasjon handler om alltid best mulig å beskytte og prioritere absolutt enhver borgers enhver og alle menneskerettigheter.

   Yr igjen og 13 pluss-grader klokken 19.20. Mørkt, yr og 12 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, lørdag 30. september 2023: 

   Mørkt. yr og omkring 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått, tildels yr og regn og omkring 12 pluss-grader utover dagen. Disig himmel, vått, lett noe yr, 11 pluss-grader og noe dunkelt klokken 19.30. Mørkt, lett yr og ned mot 10 pluss-grader frem mot klokken 22 og videre mot midnatt.

---

---
*****

*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. -- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq