----- Denne side: db202310.html  

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ----  ----  News-links, etc. ( eksternt ) ---

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
---  Oktober 2023 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, søndag 01. oktober 2023:

   Mørkt, vått og omtrent 10 til 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig overskyet og omkring 11 pluss-grader utover dagen. Mørkt, vått, noe mild bris og 13 pluss-grader klokken 20.

   Det er en vanskelig tid for mange, ikke bare i Norge, men også de mange andre steder hvor menneskeretts-krenkere har makt - noe som selvfølgelig medfører uhyre forfalskninger, forvirring, frykt, fortielser og nød. Når menneskeretts-krenkelser produseres og fremmes av offentlige forvaltninger og instanser og sosiale medier er det smittsomt og meget ille og mange store og små feil og misforståelser, mildt sagt.

   Mangt er og blir forfalsket og ødelagt under slike forhold. Selv av de mennesker som forsøker å hjelpe, men ikke vet hva menneskerettigheter og fakta er - deres forsøk på hjelp kan lett bli eller være det motsatte av hjelp.

   Glem ikke hva hensikten med menneskeretts-konvensjonene er - enhver borgers og nasjons enhver og alle umistelige, uavhendelige og uforfalskede menneskerettigheter sikret og beskyttet. Uansett påstander, synsing, forfalskninger, ideologi, religion eller formaliteter. Enhver menneskeretts-krenkelse er som et sår i en demning eller i et forsvar som forårsaker at demningen og forsvaret fort eller sakte brister og lidelser, nød og katastrofer flommer.

   Mørkt, vått, noe yr i luften og mellom 13 og 14 pluss-grader her ute mot midnatt.
   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, mandag 02. oktober 2023:

   
Mørkt, vått, tildels noe lett yr og omkring 14 og 12 pluss-grader Celsius her ute i natt. Halvt lett overskyet og 13 pluss-grader klokken 12.30 og nokså vått i gresset og på bakken.

   Jeg skal ut efterpå og plukke inn noen buketter med svarthyll bær og kanskje noen flere epler og pærer og kiwi-bær og eventuelt annet, som for eksmpel groblad (Plantago). Særlig svarthyll bær hvis jeg rekker det før fuglene tar alle. Fuglene kan komme langveis fra for slikt, også de vil ha og trenger og sprer god mat og medisin. Selv trenger jeg ikke mange i år i forhold til mengden på de flere varianter av svarthyll trær jeg har, men bærene er nyttige som krydder-medisin hele året, som tilbehør til og i nærsagt alt, også tørket, og inne tørker de lett hvis de plasseres luftig.

   Det er i kultur-landskaper og mange steder mange slags remedier og utrolig mangt forskjellig, underlig og utrolig som skjer. I går natt for eksempel så jeg her ute en utrolig stor nattsvermer, og tidligere i år en utrolig stor og kjapp gresshoppe. Og i dag en snegle ivrig undersøkende krypende på en eple omtrent tre meter over bakken, på den fine og gode eple-sorten som heter Enestående.

   Mennesker oppdager mere eller mindre overraskende efter hvert at de og andre er og blir eldre og nærmere skrøpelighet og døden fortere enn de visste, særlig som en konsekvens av stress, vanskeligheter, nød, sorg, uforstand, sykdommer, hovmod og katastrofer. Også mennesker som må gi for meget av sitt liv og sin trivsel for andre. Forbedringer og forberedelser er ikke alltid godt nok mulig for enhver, eller slikt kommer for sent. Mange slags mere eller mindre uforutsigbare ødeleggelser, feil og ulykker kan gjøre seg gjeldende. Det er imidlertid mangt forskjellig som kan hjelpe, i forskjellig grad. Også for harmonien, trivselen og varigheten. Vi alle og enhver har mange forskjellige utfordringer og mangt vi kan lære, hva enten vi vet det eller ikke. Det har mange mennesker alltid visst, mere eller mindre bevisst.

   Noe dunkelt og 11 pluss-grader klokken 19.45. Mørkt, månen nokså full og gul-aktig i øst og 11 pluss-grader klokken 22. Omkring 10 pluss-grader og månen høyere i det fjerne mot midnatt.

---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 03. oktober 2023:

   Mørkt og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, 11 pluss-grader og yr klokken 10.30. Tildels lite nedbør og mindre overskyet og til omkring 12 pluss-grader videre utover dagen. Mørkt, lett yr og 11 pluss-grader klokken 20. Ned til omkring 10 pluss-grader og iøvrig ikke mye annerledes videre mot midnatt.

---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 04. oktober 2023: 

   
Mørkt, vått for det meste med yr og regn og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt og derefter. Overskyet, vått og 11 pluss-grader klokken 12.30. Tildels med yr og regn og 10 pluss-grader mot kvelden. Regn, halv-mørkt og 9 pluss-grader klokken 19.45. Mørkt og vått videre mot midnatt. 

---
---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 05. oktober 2023: 

   Mørkt, vått og ned til omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Omkring 8 pluss-grader og vått også klokken 10.30. Med omkring 11 pluss-grader frem mot klokken 13.30 og videre. Overskyet, vått og 9 pluss-grader klokken 19.

   Jeg forsøker bevisst stadig mere å ikke skrive mere enn nødvendig og minimalt her i dagboks-notatene. Særlig for ikke å begrave vesentlighetene og helhets-perspektivet med uvesentligheter, trivialiteter og personlige forhold. Jeg forsøker å være stadig flinkere og bedre i så måte. Også av helse-messige og situasjons-messige grunner. Signalene og ikke bråket, som meget dyktige Steve Bannon i USA sier og stadig understreker.

   Dermed blir det her ufrivillig mindre plass til poesi og tanker og forhold av diverse betydning. Og helheten og helhets-perspektiver og diverse kan fremkomme tydeligere for nutiden og eftertiden, for de som klarer å begripe det og alvoret og katastrofene og nødvendighetene i det hele. Avsløringer og oppdagelser hjelper lite eller for sent hvis det er for lite interesse og forståelse for lov og rett i samfunnet og verden.

   Misforståelser, forfalskninger, forvirring og hykleri brøyter seg frem i verden. Men det er sannheten som frigjør oss. Ingen seier uten Ordet, ikke med kompromisser, halv-sannheter og hykleri. Sannheten går ikke i løgnens tjeneste.

   
I henhold til menneskeretts-konvensjonene er det altomfattende hoved-formålet med all politikk og lovgivning rettferdig å forbedre trivselen og tryggheten for enhver av samfunnets borgere, uten å diskriminere eller forurette noen.

   Enhver menneskerettighet er og skal være umistelig og uavhendelig, sier alle menneskeretts-konvensjonene. Det er og skal være nasjonens og medborgernes forpliktelse å beskytte denne selvfølgelighet og hensikt - uten å krenke, forfalske, glemme eller ignorere noen menneskerettighet eller medborger. Hensikten er den selvfølgelighet å sikre enhver medborgers absolutt alle menneskerettigheter, alltid uten unntak. Det eneste lovlige "unntak" er uforfalsket nødverge
på en mildest mulig måte for en kortest mulig tid. Falskt eller unødvendig nødverge er grov kriminalitet.

   Det er i menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen Art 30 (UDHR) lovbestemt - at:
   "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Uten at dette i praksis fullstendig respekteres er det og blir det menneskeretts-krenkere som styrer og regjerer - og meget vanskelig eller umulig å bli kvitt de.

   Mørkt, vått og omkring 10 pluss-grader her ute mot midnatt.

   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, fredag 06. oktober 2023: 

   
Mørkt, vått, tildels yr og omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Regn utover dagen, med 13 pluss-grader klokken 14. Mørkt, lett yr og 9 pluss-grader klokken 20. Møkt og ned til 8 pluss-grader frem mot midnatt.

---
---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 07. oktober 2023: 

   Mørkt, skakk avtagende halv-måne østlig og 6 pluss-grader Celsius her ute omkring 04-tiden i natt. Hvitlig lett overskyet og 8 pluss-grader klokken 13. Mørkt, stjerner og omkring 5 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.

---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, søndag 08. oktober 2023: 

   Mørkt, stjerner og ned til omkring tre og en pluss-grader Celsius her ute i natt. Lys blå tildels noe vest-fra slørete himmel og opp til omkring 8 pluss-grader frem mot klokken 14. Mørkt og omkring 3 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, mandag 09. oktober 2023: 

   
Mørkt og omkring to pluss-grader Celsius her ute i natt. Lett tildels droplete overskyet og opp til omkring 8 pluss-grader utover formiddagen.

   Jeg vil for drikke eller næring ikke eller nødig innsamle regnvann i Norge eller mange andre steder i dager som akkurat dette, det er for forurenset og svekkende - også homeopatisk. Dog er det mange av oss som likevel må gjøre det, i forskjellig grad ille. Elementene og livs-betingelsene forgiftes i stadig farligere og større grad. Også grunnvannet, selvfølgelig. Hvor lenge eller meget vi enhver nu fremover evner eller makter å beskytte oss og våre livs-betingelser gjenstår å erfare. Grådighet, falskhet, sykdom, nød og drap bagatelliseres, forties og normaliseres av mange, og smitter voldsomt.

   Med mennesker og politikere som Joe Biden og Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre og deres medspillere og dirigenter i makt-posisjoner så må det gå meget galt og stadig fortere og verre og mere alt-omfattende. De skylder blandt annet på Vladimir Putin, men ingenting av noe av dette er Putins skyld. Tvert om, Putin er lex superior lovlydig og hensynsfull og meget dyktig og uten falskhet.

   For soros-politikere og deres driv-krefter er og blir nærsagt alt i det lengste falskhet, grådighet og motsatt anstendighet og lov og rett. Kriminalitet og umenneskelighet lønner seg er deres "hemmelige" motto. De lyger, stjeler og dreper for makt, karriærer og penger - og det er hva de tilbyr og sprer, som tiltrekker seg likesinnede og likegyldige. Motsatt lov og rett er egentlig lett å forstå, hvor meget enn de hykler og skjuler seg bak falskhet, fortielser og frekkhet. De fjerner grense-overganger og integriteter, fortid og fremtid, helhet og fundamenter, til målrettet og kortsiktig fordel for seg selv og sine ensidige og snevre følelser og tanker - som selvfølgelig også egentlig er selv-utslettende og indoktrinerende til falsk og pervers normalitet.

   Tildels lett overskyet og omkring 8 pluss-grader utover eftermiddagen, og dunkelt klokken 19.15. Problemene for den ene av hundene, navnlig Solid, har gradvis forverret seg alvorlig efter forgiftningen som er min hypotese. Kanskje har fiske-benene festet seg i og punktert tarmen og kanskje også som en slags brokk skadet urin-veiene og nyrene eller noe. Det er trist, men ikke stort annet enn inderlig håp, fokus og hypotetisk begrenset medisinering jeg kan gjøre med det.

   Problemer, feil og mangler har vi eller får vi enhver og alle, samtidig er vi også unike og kommuniserende og lærer av hverandre, og misforståelsene og påstandene er mange. Om omgivelsene eller innflytelsene er for fattige, dårlige eller begrenset blir konsekvensene også tilsvarende. Alt forskjellig er ikke bare lett for enhver å forstå eller å evne.

   Mørkt og mellom 8 og 7 pluss-grader klokken 20. Omtrent det samme videre mot midnatt.

---
---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, tirsdag 10. oktober 2023: 

   Hvitlig overskyet, noe bris og 9 pluss-grader Celsius her ute klokken 09. Med 10 pluss-grader og noe vind klokken 10. Overskyet, mellom 12 og 13 pluss-grader, vind og med nedbør ankommende klokken 15. Tildels mye nedbør. Mørkt, nedbør, noe vind og omkring 13 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.

---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, onsdag 11. oktober 2023: 

   Mørkt, vått, tildels mere og mindre lett nedbør og ned til omkring 10 pluss-grader Celsius her ute i natt. Yr og regn og til omkring 8 pluss-grader frem mot klokken 11. Delvis overskyet, vått, uten nedbør med 8 pluss-grader klokken 14. Tildels noe nedbør videre utover dagen, med 8 pluss-grader, yr og mørkt klokken 20. Med yr og regn videre utover kvelden og mot midnatt.

---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, torsdag 12. oktober 2023: 

   Mørkt, nedbør og ned til omkring 7 pluss-grader Celsius her ute i natt og en stund derefter. For det meste overskyet og omkring 8 pluss-grader utover dagen. Halv-mørkt klokken 9.15. Mørkt og 8 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****
--13--

-- Dagboks-notater, fredag 13. oktober 2023: 

   
Mørkt, tildels mye nedbør og omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, tildels nedbør og omkring 8 og 9 pluss-grader utover dagen og med enda mere nedbør fra omkring 16-tiden og utover kvelden og mot midnatt.

---
---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, lørdag 14. oktober 2023: 

   Mørkt, vått, nedbør og omkring 8 og 7 pluss-grader Celsius her ute i natt.

   Det var forrige lørdag landet Israel storlig bestialsk fysisk ble angrepet, i et enda lenge pågående forsøk på å ødelegge det judeo-kristne. Med våpen og ressurser ikke minst fra terror-regimet i Ukraina og dets medspillere, selvfølgelig. Nazismen og dens efterfølgere og medspillere gjør alt de makter for utslette jødene og deres mennesker, tradisjoner og historie, inklusivt kristendommen. De frykter og forfalsker rettferdighetens og neste-kjærlighetens prinsipper mere enn noe annet. Tidspunktet var ikke tilfeldig, nu var og er det judeo-kristne truet og svekket som aldri tidligere, både utenfra og innenfra.

   Nedbør det meste av dagen, med vind og 7 pluss-grader og mørkt klokken 20. Omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt.

---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, søndag 15. oktober 2023: 

   Mørkt, regn og yr og tildels vind og omkring 7 til ned mot 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Tildels lite nedbør utover dagen, med 6 pluss-grader klokken 14. Mørkt, lett yr og omkring 4 pluss-grader klokken 20 og videre mot midnatt.

---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, mandag 16. oktober 2023: 

   
Mørkt, vått, tildels noe yr og omkring 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig overskyet og 7 pluss-grader klokken 13.30. Mørknet, vått, lett yr og mellom 7 og 6 pluss-grader klokken 19.30. Med mellom 8 og 7 pluss-grader klokken 23 og videre mot midnatt.

---
---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 17. oktober 2023: 

   
Mørkt, vått, yr og omkring 8 og 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Yr og omkring 10 pluss-grader utover dagen. Halvt lett skyet, nesten mørknet, vått og mellom 7 og 6 pluss-grader klokken 19.15. Mørkt, vått og 5 pluss-grader klokken 21.30. Mengden av det hvite fosfor i atmosfæren US Biden og kompani forleden sprengte i Gaza er tydelig her sunket og fortynnet så regnvannet inntil videre blir mindre giftig. Deres forvirrings-taktikker og ødeleggelser gjør seg enda mildt sagt mangfoldig i forskjellig grad gjeldende i hele verden. Mørkt, vått og i overkant av 5 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, onsdag 18. oktober 2023: 

   
Mørkt, vått og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Mere enn halvt lett skyet og 7 pluss-grader klokken 12. Noe dottete himmel utover eftermiddagen. Mørkt og 5 pluss-grader klokken 20. Omkring 3 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 19. oktober 2023: 

   Mørkt, vind-drag og 6 pluss-grader Celsius her ute klokken 03.30 i natt. Med 5 pluss-grader klokken 07. Mørkt, noe vind og omkring 4 pluss-grader klokken 20 og videre utover kvelden og mot midnatt.

---

---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, fredag 20. oktober 2023: 

   
Mørkt, vind og omkring 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Skyfri himmel, vind og omkring 6 pluss-grader klokken 13. Mørkt, stjerner, tildels vind og omkring 5 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.

---
---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, lørdag 21. oktober 2023: 

   
Mørkt, noe vind og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig overskyet, vind og omkring 8 pluss-grader frem mot klokken 13 og videre. Med 9 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, søndag 22. oktober 2023: 

   
Mørkt, vind og omkring 9 pluss-grader Celsius her ute i natt. Mindre vind og en smule antydning til yr utover dagen. Mørknet, mild litt bris og 11 pluss-grader klokken 19.15. Mørkt, lett litt yr og omkring 10 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, mandag 23. oktober 2023: 

   
Mørkt, lett yr og omkring 9 pluss-grader Celsius her ute i natt.

   De demoniske orkene som forfatteren Tolkien skrev om i sine bøker om "Ringenes herre" er på massiv frem-mars også i Norge. De ødelegger alt og alle underveis, som de soros-krefter de er. Med seg har de hensynsløse, ondskapsfulle mennesker, perverser, menneskeretts-krenkere, hyklere og masse-mordere som Joe Biden, Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre og deres alle medspillere. Nu forsøker de blandt annet å opprette en stasjon de kaller Windafjord Port, på området Dommersnes i Vikebygd, ikke langt herifra. De er på mere eller mindre utspekulerte og instinktive måter på alt-omfattende frem-mars alle steder de makter å påbegynne sitt hærverk.

   Disig himmel, vått og 10 pluss-grader klokken 13. Med yr og omkring 9 pluss-grader videre utover dagen og kvelden. Mørkt og vått og til omkring 7 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, tirsdag 24. oktober 2023:

   Mørkt, vått og omkring 7 og 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Nokså skyfri himmel og opp til omkring 8 pluss-grader utover formiddagen. Lett delvis skyet og 10 pluss-grader klokken 15. Mørkt, månen sørlig og ned mot 5 pluss-grader klokken 22. Ned mot 4 pluss-grader mot midnatt.

---

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, onsdag 25. oktober 2023: 

   
Mørkt og omkring 7 og 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Halvt skyet og 8 pluss-grader klokken 16.

   Det er oktober, høst og vinter-halvåret her ute. Dagene blir kortere og julen og vinteren nærmer seg. Jeg har høstet inn mange sorter epler og nu er det ikke mange igjen på trærne. Det ble her i år mindre med epler enn i fjor, men flere og for første gang på noen trær. Slikt varierer meget fra år til år. Jeg spiser uansett ikke stort mere enn omtrent ett eple perr dag og heller noe mindre. En god del epler tillager jeg naturlig eple-eddik av, til forskjellig slags bruk. Særlig eple-sorten Enestående har gitt mange meget gode epler her i år. Sorten er virkelig enestående fin og god på mange slags vis, iallfall når den trives som her. Hvor godt dens epler kan lagres og eventuelt efter-modner vet jeg enda ikke.

   Det ble her noen steder meget store mengder kiwi-bær også i år, men jeg spiser i forbifarten daglig omtrent bare 5 perr dag - i hele oktober. Frukter fra Cornus mas og druer ble det i år lite av, i motsetning til i fjor. Kastanjer omtrent det samme fra flere trær, men de fleste kastanjene ikke meget kjøtt-fulle i år heller. Kastanje-trærne her er enda bare omtrent 15 til 20 år gamle, men de trives og vokser godt.

   Noe vind-drag, mørknet og 7 pluss-grader klokken 19. Omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt.

---
---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, torsdag 26. oktober 2023: 

   
Mørkt og omkring 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. 5 pluss-grader klokken 09. Skyfri himmel og 6 pluss-grader klokken 11. Halv-mørkt, månen nokså full i øst og ned mot 2 pluss-grader klokken 18.30. Mørkt, månen sørlig og ned til omkring null grader Celsius frem mot midnatt.

---
---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, fredag 27. oktober 2023: 

   
Mørkt og omkring null grader Celsius her ute i natt. Spottete skyet og en pluss-grad klokken 11. Lett overskyet og omkring 4 og 5 pluss-grader utover eftermiddagen. Mørkt og omkring 4 pluss-grader klokken 21 og videre mot midnatt.

---
---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, lørdag 28. oktober 2023: 

   
Mørkt og omkring 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Dottete lett overskyet og 3 pluss-grader klokken 10. Lett overskyet og 5 pluss-grader klokken 12. Omtrent det samme videre utover dagen. Mørkt, full-månen høyt sørlig og 4 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, søndag 29. oktober 2023: 

   
Mørkt og omkring 5 pluss-grader Celsius her ute i natt. Lite skyer, litt noe bris og 8 pluss-grader klokken 11.30. Og 14.30. Mørkt, litt noe bris og omtrent 7 pluss-grader frem mot klokken 23 og full-månen høyt østlig til sørlig og klokken tilbakestilt til normal-tid. Omtrent det samme videre mot midnatt.

---
---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, mandag 30. oktober 2023: 

   
Mørkt og omkring 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Skyfri himmel, litt lett bris og 8 pluss-grader klokken 12. Mørkt og ned mot 3 pluss-grader klokken 18. Med en pluss-grad mot midnatt.

---
---
   
   Rune L. Hansen, 20231030:

   Menneskeretts-konvensjonene - noen selvfølgeligheter


   Mange mennesker vet faktisk enda ikke hva menneskerettighetene er - og betyr. Dette er et enormt alvorlig og katastrofalt problem forårsaket av mennesker som forfalsker, bagatelliserer og ignorerer menneskerettigheter.

   En slik holdning til
de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene resulterer selvfølgelig i forskjellig slags hovmod, splittelse, vilkårlighet, synsing, ideologier og katastrofer. Bare det å unnlate helhetlig og presis å studere og forholde seg til de uforfalskede menneske-konvensjonene er i seg selv, særlig for mennesker som har eller ønsker å ha innflytelse på politikk og offentlige forhold, et vitnesbyrd om groteskt hovmod.

   Er oppdragelsen og opplæringen og håndhevelsen i menneskeretts-konvensjonene mangelfull eller dårlig så blir konsekvensene hovmod, snever egoisme, nød, falskhet, urettferdighet og katastrofer - og samfunnet perverteres. Blandt annet konstitusjonen i USA har likheter med
menneskeretts-konvensjonene, men er enda mangelfull og dårlig i forhold til menneskeretts-konvensjonene og deres umistelige forpliktelser og rettigheter.

   Enhver menneskerettighet er og skal være umistelig og uavhendelig. Det er og skal være nasjonens og medborgernes forpliktelse å beskytte denne selvfølgelighet og hensikt - uten å krenke, forfalske, glemme eller ignorere noen menneskerettighet. Hensikten er den selvfølgelighet å sikre enhver medborgers absolutt alle menneskerettigheter, alltid uten unntak. Det eneste lovlige "unntak" er uforfalsket nødverge
på en mildest mulig måte for en kortest mulig tid. Falskt eller unødvendig nødverge er grov kriminalitet.

   Offentlige menneske-krenkelser, inklusivt unødvendig eller falskt nødverge, skal og må selvfølgelig optimalt repareres og proporsjonalt straffe-forfølges.


   Hensikten og metoden i og med de felles-menneskelige menneskerettighets-konvensjonene er enkel og entydig og må ikke og skal ikke vanskeliggjøres av formaliteter, forfalskninger eller korrupt politikk. Å forbedre forholdene i og for en nasjon er en organisk naturlig prosess som kreeres nedenfra via lex superior og opp av nasjonens  enkelt-mennesker som hjelper hverandre og har tilgang til hverandres hjelp i hundre prosent samsvar og harmoni med menneskeretts-konvensjonene. Nasjoner og mennesker er unike og lærer av hverandre, i alle retninger, hvilket skal og må være en organisk prosess.

   Menneskeretts-konvensjonene har vokst frem i en langvarig global historisk organisk prosess med felles-menneskelige erfaringer og erkjennelser for å beskytte og hjelpe absolutt ethvert menneske og samfunn. De er og skal være en ukrenkelig helhet for å beskytte mot forurettelser fra vilkårlighet, hovmod, perversiteter og dumhet.

   Derfor er
menneskeretts-konvensjonene høyeste og viktisgste lov og rett, lex superior, både nasjonalt og internasjonalt.

   At menneskeretts-konvensjonene er en ukrenkelig helhet betyr blandt annet at alle nasjonale avgjørelser og bestemmelser hundre prosent må være i samsvar med absolutt alt og det hele innhold i menneskeretts-konvensjonene. Er de ikke det så er det offentlig organisert kriminalitet.

   De felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonen og deres hundre prosent samsvarende under-bestemmelser er absolutter som er og skal være høyeste og gjeldende lov og rett i forhold til all offentlig politikk og forvaltning. Hva enten man liker det eller ikke, og menneskerretts-krenkere liker det ikke.

   At noen føler eller sier seg krenket er ikke det samme som at deres menneskerettigheter er krenket. En menneskerett er noe konkret og presis og ikke hva noen tror eller ønsker som en menneskerettighet.

   Menneskerettighetene er en helhet hvor alle menneskerettigheter alltid samsvarer med hverandre og helheten. Menneskerettigheter er ikke og skal ikke være noen form  for menneskeretts-krenkelser. En menneskerettighet skal ikke kunne krenke en annen menneskerettighet. Og heller ikke kunne forfalskes.

   *

   Å akseptere en offentlig nasjonal menneskeretts-krenkelse er kriminalitet, som hvis den ikke repareres medfører og åpner for vilkårlighet, splittelser, grådihet, menneske-forakt, ødeleggelser og katastrofer.

   En offentlig menneskeretts-krenkelse som forfalskes, ignoreres eller ikke optimalt repareres kjennetegner grov kriminalitet og et terror-regime.
Og menneskeretts-krenkelser foreldes ikke.

   Det er i alle menneskeretts-konvensjonene lovbestemt at enhver menneskerettighet er og skal alltid for absolutt enhver borger være umistelig og uavhendelig. Dette skal sikres og beskyttes av alle nasjonale myndighets-representanter og for barn først og fremst av barnets biologiske foreldre.

   Enhver borger og enhver borgers beslutninger som helhetlig er i samsvar og harmoni med menneskeretts-konvensjonene er en nasjonal myndighet.

   Menneskerettighetene er og skal altså være absolutte - uten dette faktum vil de være menneskeretts-krenkelser og vilkårlighet. Enhver offentlig menneskeretts-krenkelse er kriminalitet. Som også er lovbestemt i alle menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen Art 30 (UDHR) at:

   "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."
   Og som innledningsvis er lovbestemt i blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR) - at:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art (...)
   - Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden"

   Barnekonvensjonen (CRC), som jo også er en av menneskeretts-konvensjonene, har blandt annet i sin innledning - også lovbestemt, at:
   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene (UDHR) og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".
   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind")
   Og i Art 4, at:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Det alltid eneste "unntak" som kan lovliggjøres, er den tvingende nødvendighet som befinner seg i begrepet lovlig og uforfalsket nødverge (emergency / nødsituasjon). Hvilket blandt annet innebærer for en kortest mulig tid - og reell forholdsmessighet - med snarest mulig gjenopprettelse som aktiv og reell hensikt, også i praksis. Og at absolutt ingen menneskerettighet (og heller ingen adekvate forhold) skal kunne forfalskes eller neglisjeres. Uforfalsket nødverge (emergency) er uansett absolutt bare for en kortest mulig tid på en mildest mulig måte.

   Altså kan ingen ansatte i den offentlige forvaltningen, hvem enn de er, bestemme hvilkne eller hvem menneskerettigheter skal gjelde. Det er allerede bestemt, i menneskeretts-konvensjonene. Politisk offentlig å forsøke endre det er kriminalitet - og forræderi og tyveri.

   Andre lands borgere skal heller aldri kunne skade, krenke eller svekke noen av borgerenes menneskerettigheter, hverken deres trivsel eller trygghet eller noen annen menneskerettighet.

   Politiske eller offentlige endringen skal ikke kunne skje i ens nasjon uten at de sikkert forbedrer borgerenes trivsel og trygghet - og absolutt enhver borgers absolutt enhver og alle uforfalskede menneskerettigheter betrygges og sikres.

   Falskt eller unødvendig nødverge er kriminalitet som adekvat og forholdsmessig skal straffeforfølges og repareres.

   *

   Penger er makt - og makt er penger.

   Det sies i Bibelen, Forkynneren 5,9, at: "Den som er glad i penger, får aldri nok av dem, og den som elsker rikdom, får aldri vinning nok."

   Slik er det i alminnelighet med makt også.

   En nasjons økonomi er på visse måter en slags natur-ressurser - natur-ressurser tilhørende nasjonen og dens rettferdige og lovlige politikk i og for enhver av nasjonens borgere, uten å diskriminere eller forurette noen.

   Store eller unødvendige inntekts-forskjeller er og blir perverterende og samfunns-ødeleggende - og representerer 
grådighetens politikk og grådighetens land.

   
Nasjoner har tidvis både nu og tidligere blitt katastrofalt ødelagt av selv-forsterkende politiske lederskap og eliter, men også av eksterne.

   Det er menneskeretts-konvensjonene de skal forsterke, og ikke kriminelt seg selv eller andre.

   Mennesker har forskjellige talenter, styrker og svakheter, men skal ikke forledes til å måtte kjempe for penger eller makt.

   
For store eller unødvendige inntekts-forskjeller er eller innebærer hverken rettferdighet, trivsel, trygghet eller likhet for loven.

   Mange mennesker i mange land har mere eller mindre skjult og sofistikert løgner, tyveri og drap som taktikk for makt, karriære og egoisme i hverdagen og livet, fordi de har lært eller tror det lønner og gir fordeler og rikdom for seg selv. Mange andre satser mere eller mindre på likegyldighet, eller på sex, etc. Mange mennesker er blandt annet for naive til godt nok å forstå hvor ondsinnede og falske visse mennesker kan være eller bli.

   Falskhet, tyveri og drap har vært og er både en metode, livsstil, politikk og taktikk for mange mennesker.

   Soros-politikk, beslutninger og handlinger for fordeler av menneske-krenkelser, er kriminalitet. Slik kriminalitet er smittsom og livs-farlig hvis den ikke hindres.

   Mangler, forfalskninger og unnlatelser i forhold til dette har skapt og skaper mange problemer og katastrofer.

   Dumhet, hovmod, vilkårlighet, svik og indoktrinering får mennesker til å lyge, forfalske, stjele, ødelegge og drepe - og til mere eller mindre vellykket å forsøke  å alliere seg med likesinnede for å forsterke sine holdninger.

   Krig og all annen motsatt lov og rett er lønnsomt for kriminelle og perverse. Investeringer i motsatt lov og rett gir fortjeneste og fremgang for kriminelle og perverse og deres medspillere, særlig i offentlige instanser - om den motsatte lov og rett ikke godt nok avsløres og repareres. For naive mennesker kan dette høres ut som overdrivelser, men det er ikke det, det er grov kriminalitet utøvd av kriminelle myndighets-representanter. Det er ikke bare dårlig politikk, det er kriminalitet.

   De styrende kreftene i den offentlige forvaltningen i dagens Norge og deres medspillere har i flere ti-år i stigende grad vært en selv-forsterkende offentlig mafia-virksomhet hvor det er falskhet, hykleri, vilkårlighet, utplyndring, terror og drap som mere eller mindre sofistikert utøves. Slik i forskjellig grad har det vært og er det enda i mange land og jurisdiksjoner, både i Europa, USA og mange andre steder.

   Politikere og offentlig ansatte eller andre som mere eller mindre skjult eller sofistikert utplyndrer, skader eller dreper mennesker skal ikke kunne forekomme. Når det likevel forekommer, overfor en eller flere medborgere eller i forhold til andre nasjoner så må konsekvensene optimalt bli reparerende, rettsindige og forholdsmessige.

   Krig, innvandrings-politikk eller bistands-politikk etc. skal heller ikke kunne krenke eller svekke et samfunns eller en nasjons borgere sine menneskerettigheter.


   Ulovlig lov og rett, inklusivt ulovlig nødverge, er også kriminalitet.

   En av alle de mest sentrale menneskerettighetene har lovbestemt følgende, i 
ICESCR (Den Internasjonale konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter), i Art 11:

   "Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til stadig bedring av sine leveforhold. Konvensjonspartene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre virkeliggjørelsen av denne rett".


   *

   
Politikken og rettsvesenet må endres for å komme i samsvar med menneskeretts-konvensjonene. Hverken menneskeretts-krenkere eller eliter kan eller skal styre slikt.
   
   At ekteskapet, familien, landskapene og nasjonen er ment å være til nytte og hjelp for enkelt-mennesket er en sentral vesentlighet og selvfølgelighet i de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene, hvilket det historisk også har vært og er i alle menneskelige samfunn.

   Egoistiske og hovmodige mennesker, inklusivt også hyklere og dumrianer, forakter eller ignorerer at mennesker og samfunn har slike verdier. Eller de hykler for å narre andre.
Når hyklere hermer efter rettferdige så er det for best mulig å narre andre, ofte som papegøyer. Når mennesker, instanser, dommere og nasjoner foruretter andre så er de som oftest også hyklere. Hyklere er halv-hjertede som produserer, ønsker eller formidler halv-sannheter, knebling, fortielser og korrupsjon.

   
Dumme, kriminelle eller naive politikere og politiske ordninger tiltrekker seg verstinger og premieres og infiltreres av slike, selvfølgelig.

   Politikk skal ikke være hverken vilkårlighet, kriminalitet eller en risiko-sport. At det er slik er både nasjonalt og globalt stadig mere katastrofalt, ødeleggende og livs-farlig. Uansett antallet mennesker som nasjonalt mere eller mindre direkte rammes.

 
   Fakta kan være kompliserte og forvirrende, men de uforfalskede menneskerettene er ikke det. Og fakta hverken rettferdiggjør eller lovliggjør en menneskeretts-krenkelse.

   De faktiske forhold kan av mangfoldige grunner være kompliserte og lett eller vanskelige å forstå og dog uansett fullstendig annerledes enn hva mennesker ser, hører eller tror.
   
   Nødverge må godt dokumenteres og offentliggjøres for lett å kunne avsløres hvis nødverge er forfalsket. Likeså nødvendige midlertidige dommer og avgjørelser. Slikt må og skal også være lett å undersøke og avsløre av ethvert menneske, i enhver sak.

   Vi lærer av hverandre - med fri kommunikasjon er vi sannhets-søkende. Hvis samfunnet og menneskene kommuniserer fritt blir verden rikere - hvis samfunnet og menneskene ikke kommuniserer fritt blir verden fattigere og åpen for makt-eliter og krimininalitet. Fri kommunikasjon innebærer selvfølgelig ikke fri kommunikasjon for kriminalitet, perversiteter, uanstendighet og umoral - slikt hindres med rettsindig forholdsmessighet.

   Ytringsfrihet og fri kommunikasjon er en menneskerettighet, men er en av mange menneskerettigheter som ofte krenkes av mennesker, regimer og instanser som ikke ønsker slike menneskerettigheter.
Fri kommunikasjon krenkes brutalt av for eksempel blandt annet politikeren Trudeau i dagens Canada - som tror seg å kunne bestemme at ikke andre mennesker skal kunne snakke, kommunisere eller tenke fritt uten å straffes for det. Trudeau og andre soros-politikere, devos-politikere og mange andre kriminelle og perverse ønsker nettopp det, for ikke å bli avslørt, å bestemme at andre mennesker ikke skal kunne snakke eller tenke fritt.

   Menneskeretts-konvensjonene handler om og har som hensikt alltid å beskytte enhver av de ukrenkelige borger-rettighetene for enkelt-mennesket, den naturlige familien og nasjonen. For offentlig ansatte politikere, dommere, instanser, ideologier, religioner eller andre å krenke en eller flere menneskerettigheter for en eller flere medborgere er kriminalitet som må og skal effektivt, kompetent og adekvat repareres og straffe-forfølges - for at ikke medmennesker, samfunnet, verden og menneskerettighetene skal ødelegges.

   Det er meget viktig ikke å bagatellisere, forfalske eller normalisere en eller flere menneskeretts-krenkelser.

   Enhver offentlig menneskeretts-krenkelse som ikke effektivt og real-kompetent stoppes og repareres er og blir som et hull i en enormt stor demning som brister.

   Offentlig hovmod uten ydmykhet er forhastede slutninger, grådighet, snever egoisme, menneske-forakt og ødeleggelse.

   Offentlige politikere og andre offentlig ansatte som medvirker i eller for å krenke en eller flere menneskerettigheter for en eller flere borgere er kriminelle og fiender av enkelt-mennesket, samfunnet og verden.

   Summa summarium, i henhold til menneskeretts-konvensjonene er det altomfattende hoved-formålet med all politikk og lovgivning rettferdig å forbedre trivselen og tryggheten for enhver av samfunnets borgere, uten å diskriminere eller forurette noen.
   
   *

   
---

---
*****

--31--
-- Dagboks-notater, tirsdag 31. oktober 2023: 

   Mørkt, månen høyt sørlig og omkring null grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Gradvis ned til omkring to minus-grader her ute i natt. En minus-grad klokken 09. Skyfri himmel og 3 pluss-grader klokken 11. Omkring 5 senere på dagen. Mørknet og i underkant av en pluss-grad klokken 18. Omkring to pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.

---

---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq