----- Denne side: db202312.html  

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ----  ----  News-links, etc. ( eksternt ) ---

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
---  Desember 2023 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, fredag 01. desember 2023:

   Mørkt og omkring 7 minus-grader Celsius her ute i natt. Opp til omkring 5 minus-grader utover dagen. Mobil-telefonen min sluttet å virke i natt - jeg vet enda ikke hva jeg kan eller klarer å gjøre med det. Mørkt og omkring 6 og 7 minus-grader klokken 17. Jeg måtte omtrent sitte en stund på mobil-telefonen for å få den til å virke igjen og oppdaget dermed at det var litt forsiktig oppvarming den trengte. Så nu virker den bra igjen. Mørkt og opp til omkring 5 pluss-grader mot midnatt.

---

   Rune L. Hansen, 20231201:

   Menneskeretts-konvensjonene - myndighetene kontra kriminelle


   Nasjonale offentlige mafia-virksomheter vil ha sine egne lov-bestemmelser, derfor neglisjerer eller forfalsker de menneskeretts-konvensjonene som er den egentlige gjeldende lov og rett. Dette vil de ikke at sivilbefolkningen og resten av verden skal vite.

   De later som de ikke vet hva som er faktisk gjeldende lov og rett og hvorfor.

   Derfor forvirres sivil-befolkningen og resten av verden. Forvirres av den offentlige mafia-virksomheten og dens medspillere.

   Forvirres til å tro at mafia-virksomheten og dens avgjørelser er lov og rett og lovlig.

   
Forvirres til å tro at mafia-virksomheten er dens myndigheter. Men er de det?

   Nei. Menneskeretts-konvensjonene ikke bare avslører mafia-virksomheten og dens medspillere,

   men også stopper og fjerner deres makt og karriære. De er som et slags lett-forståelig filter.

   For det er i menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen Art 30 (UDHR) lovbestemt - at:
   "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."
   Og som innledningsvis er lovbestemt i blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR) - at:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art (...)

   Hva særlig blandt annet dette så tydelig betyr og innebærer vil ikke mafia-virksomheter og deres medspillere at noen skal forstå eller vite.

   Det avslører jo mafia-virksomheten og dens medspillere som vill-farne og kriminelle som må stoppes.

   De vil heller ha forvirring, uvitenhet, splittelse, hykleri og menneske-forakt, fordi det best skjuler, normaliserer og maskerer egne forbrytelser.

   De later som å arbeide for sivil-befolkningen og lov og rett, mens det egentlig er snever egoisme og sin egen makt og karriære de arbeider for.

   De har selv-forsterkende stadig mere oppnådd så mye makt at det har tårnet seg opp til å inngå i blandt tidenes største forbrytelser og forfalskninger.

   De mere eller mindre skjult overfører penger og makt til likesinnede og medspillende kriminelle både internt og eksternt.

   Stadig mere har de umyndiggjort sivilbefolkningene, enkelt-mennesket og i praksis forfalsket og krenket medmennesker og lov og rett.

   De har ikke og skal ikke ha makt til å fjerne eller endre menneskerettigheter. Gjør de det likevel så svikter de alle og enhver.

   Det kan for eksempel sammenlignes med sjakk-spillet og dets rammer. Jukses det så er og blir det hele galt - smutthull finnes ikke.

   Helheten er og skal og må være ufravikelig innenfor ens juridiksjon og myndighet.

   En menneskerettighet kan ikke og skal ikke krenke en annen menneskerettighet.

   
Absolutt ingen og ingenting skal kunne lovliggjøre en menneskeretts-krenkelse - det nærmeste en kommer et slags unntak er tvingende nødvendig uforfalsket nødverge for en kortest mulig tid på en mildest mulig måte.

    Det hjelper ikke å avsløre eller forsøke å stoppe kriminalitet og nød hvis den felles-menneskelige standard, norm og lov og rett som de uforfalskede menneskeretts-konvensjonene faktisk er forfalskes eller ikke respekteres, inklusivt ikke repareres.

   
Myndighets-representanter - skal hverken kunne umyndiggjøre seg selv eller andre. Gjør de likevel det så er de kriminelle.

   
Myndighet og myndigheter er eller kan være et tve-egget sverd. På den ene siden ekte myndighets-representanter.

   På den andre siden falske myndighets-representanter, vill-ledet i og av fristelser og forlokkelser. De og deres medspillere er de umodne og kriminelle.

   De 
falske myndighets-representanter vil selv være loven og oppfører seg som om de ikke vet eller forstår den egentlige loven og myndigheten.

   Mange av de kriminelle og deres medspillere forfalsker, stjeler og dreper absolutt alt og alle for å oppnå hva de ønsker.

   Dette og slikt er ikke noe nytt eller sjeldent - tvert om, veldig mange er hyklere og kriminelle og oppfører seg enda slik.

   Den splittelse, falskhet, egoisme, frykt, usikkerhet og forvirring det for mange medfører gjør det bare lettere for de.

   Menneskeretts-konvensjonene er en helhet, forfalskes eller ignoreres noe i de i eller for ens jurisdiksjon så går mere eller mindre plutselig alt galt. 


    *

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 02. desember 2023:

   
Mørkt og omkring 5 og 4 minus-grader Celsius her ute i natt. Sner klokken 06.30 med omkring tre minus-grader og omkring to cm lett sne ankommet på bakken. Hvitlig himmel, litt våtere i luften, oppmot en pluss-grad og omkring tre og fire cm lett sne på bakken klokken 12.30.

   Israel kontra Hamas er som en magisk slags magnet og et batteri med pluss og minus på hver sin side. Slik er det med menneskeretts-konvensjonene også.

   Hvitlig i luften og 5 cm eller mere på bakken og i overkant av null grader her ute klokken 15.

   
De felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene innebærer og er en organisk prosess. Hensikten må og skal alltid være å beskytte og sikre absolutt enhvers enhver menneskerettigheter i og for ens jurisdiksjon, inklusivt best mulig både å stoppe, forhindre og reparere menneskeretts-krenkelser.

   Straffen for menneskeretts-krenkelser må best mulig være forholdsmessig og nødvendig. Alt fra forbeholden, til mere eller mindre midlertidig eller varig tilgivelse eller annet. Ikke alt lar seg likså fort avgjøre eller undersøke - heller ikke angående mulige formildende kontra skjerpende forhold. Også er berettiget og ikke forhastet tilgivelse viktig.

   Dårlige mennesker og dårlige samfunn gjør seg gjeldende med overladiskhet, hykleri, likegyldighet og trusler. Hvor dumme eller kloke de enn er så er det ofte naturlig at kriminelle forsøker å være utspekulerte, for ikke å bli adekvat avslørt og straffet. Løgner og forurettelser er en meget dårlig kapital.

   
Når den offentlige forvaltningen eller massemediene neglisjerer eller forfalsker menneskerettighetene eller forhold så er det også lettere og fortere at folk flest gjør det. Folk flest undersøker ikke nærmere men får "sin egen" dømmekraft fra stemmene eller mulighetene som er mest merkbare, truende, mektige eller fristende fra omkring seg. Halv-sannheter er en metode hvor halvparten eller avgjørende fakta er forfalsket, kneblet eller fortiet. Follk flest er ofte for opptatt med annet enn nærmere undersøkelser.

   Lucifers fristelser og falskhet på den ene gale siden av den rette vei, rettferdighetens vei - og feighet, likegyldighet og frykt på den andre siden.

   Forhastede slutninger foruretter. Vi lærer av og for hverandre, det gjelder forsiktig og best mulig nok å forstå.

   Mørkt, fuktig og en pluss-grad her ute klokken 21. Omtrent det samme, med noe yr i luften og våtere sne på bakken, videre mot midnatt.

---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, søndag 03. desember 2023:

   Mørkt, litt nedbør i luften og litt i overkant av null grader Celsius her ute i natt, omkring 10 til 15 cm kram og våt sne på bakken. Omtrent tilsvarende utover dagen.

   Advents-tiden er eller blir viktig for mange av oss, på forskjellige måter. Fordi vi enhver er forskjellige - og ingen perfekte. At vi enhver uansett ydmyke forsøker som best vi kan å holde oss til rettferdighetens vei har stor betydning. Å forlate eller miste egen eller andre sin uskyld har og får ille konsekvenser. Uskylden, vår integritet, vår dharma, er og skal være enhvers nødvendige forsvar og beskyttelse. Jo mere vi mister disse våre indre verdier dess verre blir det. Jo mere å forlate eller miste rettferdighetens vei er dess mere å miste seg selv og sitt samfunn.
Advents-tiden er eller kan være en ekstra påminnelse om dette for mange av oss.

  Mørkt og i underkant av null grader her ute utover kvelden og mot midnatt.

---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, mandag 04. desember 2023: 

   Mørkt og gradvis ned til omkring fire minus-grader Celsius her ute i natt. 6 minus-grader klokken 09.

   Noen fra kraft-selskapet har gitt melding om at noen de utsender skal gjøre skog-rydding ved sin kraft-ledning her på eiendommen i desember. Jeg håper det ikke er mordere blandt de. Det er mange mordere i dagens Norge, "forkledd" som noe annet de utgir seg for å være. Liksom for eksempel å være dommere også, eller å være utsendt av kriminelle dommere, eller mere eller mindre skjult å være deres medspillere, eller være smittet av slike, som i USA og mange andre land. Mange av de forakter egentlig menneskerettighetene og lov og rett. Deres regimer forakter særlig mennesker de anser for å kunne være eller bli en trussel for deres kriminelle virksomheter.

   For eksempel en dag her i vinter-halvåret for nu mere enn ti år siden hadde de planlagt å den dagen ha meg fengslet og isolert og stigmatisert lengst mulig i et høyrisiko-fengsel, eller drept. De varslet skriftlig om datoen de regnet med jeg ankom fengselet, men jeg ankom ikke, jeg arbeidet hastig for å få avsendt en melding til ECHR om det som skjedde. Dagen efter ble det brann i toppen av den her på eiendommen nærmeste av stolpene til kraft-selskapet - en brann som fort og lett kunne ha brent ned husene her. Tidspunktet var neppe tilfeldig. De regnet antagligvis med at jeg dagen før brannen var fengslet og at det ikke ville være andre her på eiendommen. De visste ikke at en av mine døtre da var her og straks oppdaget brannen og telefonerte til brann-stasjonen. Tilfeldigheter, vil eller kan noen lett si eller tro.

   Regimet og deres medspillere og likesinnede mennesker ønsker det skal gå verst mulig for meg og mitt og mennesker som er til hjelp for meg og slike som meg, det er uansett en selvfølgelighet. Noen har likevel vågemot til mere eller mindre skjult å hjelpe oss - til og med i norske fengsler. Men det kan så absolutt være risikabelt og farlig å være norsk i dagens Norge, og enda på stadig flere måter stadig mere.

   Ikke alle lar seg lett eller i det heletatt skremme. Og heller ikke friste.

   Blå himmel, mye hvitt i landskapene og 4 minus-grader her ute klokken 11. Omtrent 3 minus-grader klokken 14. Og 6 klokken 16.

   Men mange også lar seg lett narre eller forvirre eller fortvile. Og tenker, håper, ønsker eller tror det kan være nok med det. Og hva er vel nødvendig, eller unødvendig? Ingen kan uansett alene gjøre alt som er nødvendig. Hva og hvem lar vi oss lede eller vill-lede av?

   Ondskapen blir mektigere av alt og alle den tilraner seg.

   Nærmere 7 minus-grader klokken 18.

   De ville selvfølgelig uansett ikke at jeg skulle oversende noe skriftlig til ECHR. Jeg husker blandt annet også at de dagen efter, tror jeg det var, slik jeg akkurat nu husker det, omtrent dagen efter brannen, det er mulig jeg sammenblander noe eller her nu husker noe litt feil, da de liksom vennlig skulle kjøre meg i en passelig uniformert bil til fengselet for liksom å ha begått et draps-forsøk de selv hadde konstruert, da stoppet de bilen utenfor den her nærmeste store dagligvare-butikken, i Skjold, for å ha meg i håndjern på utstilling der en stund, for at flest mulig skulle tro og se at jeg må være en kriminell. Det er blandt annet en av slike sine metoder, i det heletatt motsatt lov og rett - å fremstille det som at den uskyldige er skyldig i deres egne forbrytelser, å fremstille det som at vedkommende er gal, for best mulig å skjule deres egen galskap og kriminalitet.

   Iøvrig tror jeg tilnærmet ingen i fengselet hvor jeg måtte være i 5 måneders tid trodde eller tror jeg var eller er hverken noe som helst kriminell eller gal. Heller ikke de ansatte der. Tvert om. Men imens gjorde de angjeldende kriminelle og deres medspillere blandt annet så meget de våget og kunne videre for at hjemstedet og eiendommen her og vår familie mest mulig skulle bli ødelagt. De har opplæring i og erfaring med slikt og er meget utspekulerte og hensynsløse onde.

   Kaldt og minus-grader også videre mot midnatt.

---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 05. desember 2023: 

   
Mørkt og omkring 6 og 7 minus-grader Celsius her ute i natt. 7 minus-grader klokken 07. Og 8 minus-grader klokken 08. Blå himmel og 5 minus-grader klokken 13. Nokså mørkt og 5 minus-grader klokken 17. Omtrent 3 minus-grader klokken 22. Omkring 2 minus-grader og fortsatt mye skarete sne mot midnatt.

---

   Menneskefiskeren

   Hvem ønsker eller aksepterer nazisme for sine medmennesker?

   Hvem er hyklere, sviktere, løgnere, forfalskere, tyver eller mordere?

   Hvem forfalsker, ignorerer eller bagatelliserer medmennesker og menneskerettigheter?

   Hvem er de skyldige, og hvem er de uskyldige? Hvem svikter medmennesker og seg selv?

   Hvem svikter sitt land, sitt samfunn, sine røtter, kilder og ekte lov og rett?

   Hvem aksepterer selv å bli behandlet som de selv mere eller mindre synlig behandler sine medmennesker?

   Hvem forstår ikke at det er og blir en avsløringenes tid, hvor fruktene og frøene spirer eller dør?

   Hvem elsker eller elsker ikke sin himmelske far og mor slik de bør?

   Hvem forstår ikke at det er og blir en innhøstinges tid, som kan hende gir en bedre rettferdighet?

   Hvem frykter og ærer eller frykter og ærer ikke menneskefiskeren?

   Hvem forstår eller forstår ikke menneskefiskeren?

   *

   
---
---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 06. desember 2023: 

   Omkring 3 minus-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig himmel og omkring null grader utover dagen. Og nokså stille. Noen kråke-fugler samlet i noen nakne bar-trær, de høres nu ikke mye, men kommuniserer. Urgamle slags organiske droner. Mange slags fugler må være forsiktige og blir ofte ikke sett eller hørt mye, men ser og hører mye. Ned mot en minus-grad klokken 15.30. Mellom en og to minus-grader og mørkt klokken 22. Ned til omkring 3 minus-grader mot midnatt.

---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 07. desember 2023: 

   
Omkring 3 og 4 minus-grader Celsius her ute i natt. 5 klokken 08. 4 klokken 15. Mørkt, stjerner og 2 minus-grader klokken 20.50. Omtrent det samme videre mot midnatt.

---
---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, fredag 08. desember 2023: 

   Mørkt og mellom en og to minus-grader Celsius her ute klokken 03 i natt.

   Antallet fly jeg her kan høre er meget redusert og nokså stilnet i det siste, samtidig med at Ukraina-krigen og dens omstendigheter stadig mere har blitt gjennomskuet og nærmere når sin ende. Stadig flere forstår blandt annet at Joe Biden og Jens Stoltenberg og deres medspillere for å beskytte sin karriære og sine perversiteter, menneskeretts-krenkelser og andre grove forbrytelser i blandt annet Ukraina, USA og Norge - har pervertert, utplyndret og drept et meget stort antall mennesker i disse landene. Samtidig med sine forfalskninger, kneblinger og propaganda - for hvitvasking av penge-transaksjoner, utplyndringer, våpen-handel, etc.

  
 Kriminelle mennesker, regimer og instanser vil ha enerett på sannheten og fakta, selvfølgelig. Det hjelper ikke å ha lov og rett hvis de som skal respektere loven ikke respekterer loven, men har sine egne eller andre lover.

---

   
Og hva eller hvem er loven, som er og skal være gjeldende og forpliktende for enhver borger? Loven er først og fremst de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene, med alle og enhver umistelige og uavhendelige rettigheter og forpliktelser for enhver borger.

   Det er i og for alle menneskeretts-konvensjonene, inklusivt Menneskerettserklæringen Art 30 (UDHR) meget klart og tydelig lovbestemt - at:
   "Ingenting i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og som innledningsvis er lovbestemt i blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR) - at:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art (...)"


---

   Nærmere 5 minus-grader her ute klokken 05. Hvitlig himmel, svakt noe bris og omkring en pluss-grad klokken 13.

   Hvor viktig er menneskeretts-konvensjonene og samsvarende lovlig og nødvendig lov og rett?

   Forfalskes, bagatelliseres, glemmes eller ned-prioriteres
menneskeretts-konvensjonene så skades, forvirres og ødelegges mennesker, samfunnet og verden.

---

   Mørkt og omkring en til to pluss-grader omkring klokken 17. Noe sne-rusk i luften og ned mot null grader klokken 20. Omkring en pluss-grad og ikke mye annerledes videre mot midnatt.

---
---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, lørdag 09. desember 2023: 

   Mørkt og omkring to pluss-grader Celsius her ute i natt. Omkring 3 pluss-grader utover dagen. Mørkt og 4 pluss-grader klokken 17. Omkring 4 pluss-grader, vått og tildels litt vind videre utover kvelden og mot midnatt.
 
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, søndag 10. desember 2023: 

   Omkring 5 pluss-grader Celsius her ute klokken 03 i natt. Omkring 5 pluss-grader og nesten overskyet klokken 13.

   Det er både globalt og nasjonalt i dag en slags offentlig 70 års fødselsdag for de felles-menneskelige menneskeretts-konvenvensjonene.

   Både hyklere og kriminelle både i og utenfor offentlige forvaltninger også vet det, eller vet det ikke.

   
Det er ikke alt, enhver eller alle man kan eller bør ha tillit til. En lærer og forstår bedre underveis.
   

   Kan eller bør man for eksempel ha tilit til sin forlovede når dere lover alltid å elske og ære hverandre, men
vedkommende senere gjør hva som kan gjøres for å drepe deg? Hvor glemsk eller svikefull er vedkommende? Eller en selv?

   Det er ikke alltid noe galt i å la seg friste eller skremme, det kan med forsiktighet være berettiget og rett, fristelser og frykt er noe naturlig og kan være vei-ledende eller vill-ledende. For glemmes, mistes eller forlates noens forsiktighet, indre verdier og nødvendigheter så kan det gåes galt. Det kan bli som et mere eller mindre utplyndret skall.

   De indre verdier er og skal være det dypeste og kjæreste vi har, vår uskyld, integritet, våre erfaringer og lov og rett. Hva er vel for eksempel en lilje uten sin himmelske og jordiske stamme, sine røtter og kilder? Eller en rose, eller en tistel? Eller et frø eller et tre uten sin indre dypeste fortid og hva det trenger for å leve eller overleve? Et nokså tomt og fordømt skall, eller?

   Det er naturlig at man fristes eller skremmes, men ikke at man svikter de indre verdier.

   Mørkt,  vått, tildels noe svak vind og omkring 4 pluss-grader her ute frem mot klokken 21.

   Det ville min ektefelle aldri komme til å gjøre, sier noen - og også ektefellen selv.

   Men kanskje ektefellen kan komme til å ombestemme seg? Hvis for eksempel noe eller noen skremmer ektefellen nok? Eller kanskje frister eller narrer nok med noe?

   For eksempel truer på alvor med å ødelegge og drepe til og med barna? Da blir valget kanskje ikke det samme eller så lett?

   Hvem ville vel ha interesse av noe slikt, eller kunne eller kan vel komme til å gjøre noe slikt?

   Kanskje noen som selv er fristet, eller truet? Og hva er prisen eller tapet for å kunne gjøre noe slikt?

   For noen og deres medspillere er det kanskje viktig eller nødvendig å få ødelagt og fjernet nettopp deg og ditt?

   De kanskje til og med frykter, misunner eller forakter deg og dine indre verdier, muligheter og valg? Som for eksempel skyldige kan frykte eller forakte uskyldige?

   Velger vi rett? Valgte vi rett? Har vi noe valg? Kanskje ønsker vi nettopp forvirring og splittelse og menneske-forakt? Hva enn det koster?

   Ekte menneskeretts-forkjempere er foraktet, forfalsket og truet av slike kriminelle og deres medspillere. Selvfølgelig. Glem ikke det.

   Været her ute omtrent det samme videre mot midnatt.

---
---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, mandag 11. desember 2023: 

   Mørkt, omkring 4 pluss-grader Celsius og vått av smeltende sne her ute i natt. Ned mot en pluss-grad klokken 08. Ikke mange pluss-grader utover dagen. Mørkt og litt i overkant av null grader klokken 20. Omtrent det samme videre mot midnatt.

---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, tirsdag 12. desember 2023: 

   
Mørkt og omkring null grader Celsius her ute i natt. Noe ujevnt overskyet og to pluss-grader klokken 13.30. Mørkt og en minus-grad frem mot klokken 21. To minus-grader klokken 22. Mellom to og tre minus-grader mot midnatt.

---
---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, onsdag 13. desember 2023: 

   Gradvis ned til omkring 5
minus-grader Celsius her ute i natt. Tildels lett overskyet og 2 minus-grader klokken 13. Mye saging hørlig her ute i dag. Mørkt og en minus-grad klokken 19 og 20. Jegerne var her og avleverte meg et halvt hjorte-slakt i kveld klokken 20, en ung hjort av hun-kjønn, min andel ferdig oppdelt og vakum-pakket anslagsvis 15 kilo. Det betalte jeg 700 kroner for. Enkelt og greit. Mørkt, noe sne-rusk i luften og mellom null og en minus-grad mot midnatt.

---
---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, torsdag 14. desember 2023: 

   Mørkt, svakt litt bris og en minus-grad Celsius her ute klokken 03 i natt. Hvitlig himmel og omkring null grader klokken 10. Omkring to og tre pluss-grader videre utover dagen, tildels med noe vind og nedbør. I overkant av tre og vått mot midnatt.

---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, fredag 15. desember 2023: 

   Mørkt, vått, regn og mellom 3 og 6 pluss-grader Celsius her ute i natt. Grålig himmel, vått og 5 pluss-grader klokken 09. Med yr og 6 pluss-grader klokken 12.30. Tildels yr videre utover dagen og mot midnatt med omkring 7 pluss-grader.

---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, lørdag 16. desember 2023: 

   
Mørkt, vått, yr og omkring 7 pluss-grader Celsius her ute frem mot klokken 04 i natt. Med 8 klokken 06. Tildels med lite nedbør utover formiddagen og det meste av sneen og isen smeltet. Yr med svak vind og 8 pluss-grader klokken 12.30. Varierende med nedbør utover dagen og kvelden. Mørkt, vått og omkring 4 pluss-grader mot midnatt.

---
---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, søndag 17. desember 2023: 

   Mørkt og vått, efter hvert med ankommende regn og varmere her ute i natt, til mellom 8 og 9 pluss-grader Celsius. Disig himmel og fortsatt regn med noe mere enn 8 pluss-grader utover formiddagen. Omtrent det samme videre utover dagen og kvelden.

---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, mandag 18. desember 2023: 

   Mørkt, vått og omkring 8 og 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Vått, lett overskyet og ned mot 6 pluss-grader klokken 11.30. Omkring 7 og 8 pluss-grader med yr og regn videre utover dagen. Mørkt, vått, stjerner og 5 pluss-grader ved midnatt.

---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 19. desember 2023: 

   
Mørkt, vått, tildels regn og hagl og omkring 5 til en pluss-grader Celsius her ute i natt. Ikke mye annerledes utover dagen. Mørkt, vått, yr og regn og 4 pluss-grader klokken 18. Det ssmme videre mot midnatt.

---
---
*****

--20--
-- Dagboks-notater, onsdag 20. desember 2023: 

   Efter hvert noe yr og ned til omkring to pluss-grader Celsius her ute i natt og frem mot klokken 10. For det meste yr og tildels hagl og omkring to til en pluss-grader utover dagen. Med en pluss-grad og mørkt mot midnatt.

---

---
*****

--21--
-- Dagboks-notater, torsdag 21. desember 2023: 

   Mørkt, vått, yr og regn og noe hagl og omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Omtrent tilsvarende utover dagen. Mørkt, noe kraftig vind og to pluss-grader klokken 18. Omkring en pluss-grad mot midnatt.

---

---
*****

--22--
-- Dagboks-notater, fredag 22. desember 2023: 

   Vinter-solverv, midtveis i vinter-halvåret. Mørkt, tildels noe vind og noe sne-rusk og omkring en pluss-grad Celsius her ute frem mot klokken 04 i natt. Omkring en cm sne på bakken. Nokså skyfri himmel og omkring en pluss-grad utover dagen. Sne i luften og omkring en minus-grad klokken 15. Mørkt og omkring 10 cm lett sne klokken 20. Omkring 15 cm og 4 minus-grader mot midnatt.

---


   Rune L. Hansen, 20231222, vinter-solverv 2023:

   Noen hastige forståelser og misforståelser om og av myndighet og myndigheter

   

   I de første ti-årene av mitt liv traff jeg mange mennesker i og fra forskjellige land. For de fleste var Gud en alltid tilstedeværende selvfølgelighet, som for meg også. Hvor enn jeg pekte så pekte jeg direkte på litt av Gud, hva eller hvor enn vi kunne peke. Gud er altomfattende stor. Og selvfølgelig alltid større enn vår forstand. Den store helheten er alltid større enn vår begrensede forstand eller våre følelser. V
i enhver er unike - men ikke bare unike. Så også med våre følelser og vår følsomhet og våre begreper og hva vi identifiserer de og det som.

   I Marokko for eksempel snakket vi om Gud og Allah som akkurat det samme, det var det ingen som helst tvil om. Heller ikke for meg som en kristen. Ordene var forskjellige, men meningen var akkurat den samme. Som også for meg og de fleste da vi var i Grekenland, og som også for for eksempel Paulus da han var i Grekenland. Dette var og er det felles fundamentet, om så kan sies. Lære-setningene eller den videre retningen eller sprogets forståelse er dog forskjellig og kan variere og også være berikende eller for dårlige. For mange handler det om å skolere seg videre i og for livet - hvordan enn, tilgjengeligheten og mulighetene kan være begrenset. Eller om politiske retninger, etc.

   De mest overfladiske eller perverse mennesker skolerer eller avskolerer seg opp eller ned eller både og. De inntar eller skolerer seg i dogmer, ideologier, sekter, etc. - i forhold til de muligheter, forestillinger eller ønsker de har. De og enhver styres alltid underveis av sine innflytelser og sin mere eller mindre dårlige rettferdighets-sans og sin egoisme. Mange forlater eller glemmer sitt fundament, sine røtter og sin uskyld og setter seg selv i hovmod.
Det forholder seg som mørkets kontra lysets krefter, demoniske kontra uskyldige krefter. Kriger, drap, etc. skjer ikke uten å være forårsaket av konkret noe og noen. Det er uansett en omfattende og dyp organisk prosess de forholder seg til. Også med unødvendige, ondsinnede og forhastede slutninger. Mange kan lett vill-ledes i sin skolering. Mange vill-ledes både av sine egne og andre sine forhastede slutninger.

   De blir som forledede barn, vill-ledet eller vei-ledet i forhold til sin uskyld. Betydningen og konsekvensen av både besinnelsens og svikets vendepunkt er og blir for ethvert menneske meget stor.

   Menneskeretts-konvensjonene er på ingen som helst måte globalisme. Tvert om,
menneskeretts-konvensjonene er det motsatte av globalisme. Menneskeretts-konvensjonene handler om enkelt-menneskets alltid umistelige rettigheter og forpliktelser i forhold til sine medborgere og sitt samfunn. Menneskeretts-konvensjonene handler om en organisk prosess for å forbedre og forenkle sikringen av enhvers menneskerettigheter. Dette skjer nedenfra og opp, for hverandre.

   Maksimal frihet, trygghet og trivsel uten å forurette noen - det vil si uten at noens menneskerettigheter krenkes.

   
   Å ha umistelige, uavhendelige, ufravikelige, enhvers menneske-rettigheter er både en nødvendighet og en selvfølgelighet, inklusivt også at de er og må være reelle og faktiske borger-rettigheter. Rettferdighet og samfunn er egentlig ikke mulig uten.

   Dommere, eller hvem eller hva er ens myndighet? En selv? Andre? Angående dette er det mange som har misforstått, forståelig nok - fordi det er det særlig mange som har ønsket.

   Vill-ledet av blandt annet kristne som har trukket forhastede slutninger, og av hyklere og andre. Jo lengre vekk fra den rette veien dess verre. Les og forstå Bibelen bedre, hvor det i Bibelen er skrevet om myndighet og myndigheter - dynamis, kraft og krefter. Ikke misforstå.

   Mennesker kan også bli til enten førere eller forførere, og også til tidsånder. Og også bli besatt eller overtatt eller utryddet av slike og slikt.

   Hvordan i praksis riktig og optimalt effektivt fjerne fra offentlige forvaltninger falske myndigheter (menneskeretts-krenkere, kriminelle)?

   En nødvendighet er vel å vite hva som er loven - og hva og hvem som er ens ekte og lovlige myndighet?

   Da nytter det ikke med naivitet, falskhet og uvitenhet.

   Hva med de offentlige politiske valgene - og velgerne - uten valg-fusk - uten elektronikk eller annet som kan forfalske valgene?

   Vil vi ha kriminelle i den offentlige forvaltning? -
vil vi ha kriminelle makt-havere? vil vi ha menneskeretts-krenkere i den offentlige forvaltning? Hvordan nok offentlig få de avslørt, straffeforfulgt og fjernet fra sine stillinger?

   De uforfalskede menneskeretts-konvensjonene er uansett et stort, sentralt og veldig meget viktig og nødvendig hjelpemiddel - som blandt annet hjelper med å avsløre hvem de kriminelle er og hva det kriminelle er - og hvordan unngå å gjøre seg selv kriminell  - hvordan finne og samarbeide med andre mennesker i og for uskyld 
- hvordan bevege samfunnet og verden i rett og nødvendig retning -

   De fornøyde, de likegyldige, de hovmodige, de kriminelle og de uvitende kan bevege samfunnet og verden i motsatt retning - mere eller mindre synlig for mange -  konsekvensene blir derefter - katastrofale. Slikt skal ikke kunne bagatelliseres eller forfalskes.
Menneskerettighetene foreldes ikke.

   Å vite hva og hvem som er ens lovlige myndighet - kontra ulovlige myndigheter - er selvfølgelig meget viktig. At mennesker ikke vet det eller forfalsker det er selvfølgelig meget farlig.

   Mange vet enda ikke at Rudolf Steiner (1861-1925) muligvis var eller er det mest kunnskapsrike og dypsindige menneske i Europa. Hans liv ble intenst og han ble meget respektert av mange - men samtidig også meget foraktet av mange, blandt annet foraktet av mange i det tidlige politiske nazi-partiet, inklusivt Adolf Hitler.

   Både hva Bibelen og Rudolf Steiner og andre sa og sier om myndigheter er meget viktig rett å forstå. For den og de som har anledning til optimalt helhetlig å studere dette nærmere kan jeg blandt annet henvise til følgende ord fra Rudolf Steiner:

   GA 172. The Relation of Man to the Hierarchies - Rudolf Steiner Archive
   https://rsarchive.org/Lectures/GA172/


   Det hjelper lite å avsløre ondskapen hvis ingen og ingenting kan stoppe den. Når både det som kan avsløre den og det som kan stoppe den mangler så er det enda verre. Hovmod er blandt annet en sinke i så måte.

   Overfladiske eller forhastede slutninger har og får katastrofale konsekvenser.

   *

   
---

---
*****

--23--
-- Dagboks-notater, lørdag 23. desember 2023: 

   Mørkt og for det meste omkring en minus-grad og null grader Celsius her ute i natt, sneen litt våtere. Nærmere to minus-grader klokken 14.30.

   Når man kortfattet og hastig skal snakke (eller skrive) om vesentligheter så er det ikke alltid lett å unngå å være paradoksal eller å vite at det kan bli misforstått - presisjonen kan mere eller mindre usagt referere til en større helhet. Mange slags forskjellige forhold kan gjøre seg gjeldende.

   Nokså mørknet, månen østlig og omkring 3 minus-grader klokken 17. Mørkt og 4 minus-grader klokken 20. Ikke mye annerledes videre mot midnatt.

---

---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, julaften, søndag 24. desember 2023:

   Mørkt og omkring 3 minus-grader Celsius her ute i natt.

   Jeg har ingen som helst viten eller anelse om hvor mange eller hvem som leser hva jeg skriver her. Jeg har ingen som helst behov for å vite det heller, men håper det er flest mulig. Det er uansett ikke noe jeg kan gjøre eller har muligheter for i så måte. Facebook er jeg fortsatt utestengt fra og har jeg omtrent heller ingen anelse om hva som skjer der, men antar det er ingenting eller lite positivt. Jeg lever fortsatt under den terror, tortur, ut-plyndring, stigmatisering, isolering og knebling som pågår (og selvfølgelig ikke slutter av seg selv), men for mitt vedkommende er den mindre intens enn tidligere - jeg selv har også mindre å kunne tape, men håper uansett at det skal gå som best det kan for alle andre. Hadde jeg hatt noen fritt og nært i gjensidig respekt og pålitelighet å kunne samarbeide med så ville det vært nyttig, forsterkende og gledelig, men jeg antar at jo mere jeg ødelegges dess mindre vil det tiltrekke seg eller friste andre. Sånn sett er jeg ikke noe å samle på, er farlig for mange andre, for å si det sånn. At jeg og de indre verdier jeg står for ødelegges, er ønsket av veldig mange, selvfølgelig. Slik er det også for mange andre, i et meget stort mangfold av variasjoner. De fleste har sine egne forståelser, indre verdier og muligheter. Splittelsene og forurettelsene er mange steder enda mildt sagt veldig mange - og forskjellige, og mere eller mindre synlige.

   Nærmere null grader og noe mild vind klokken 07. Hvitlig himmel, yr, noe bris og 3 pluss-grader klokken 12. Med yr klokken 14. Og himmelen hvitlig med litt noe rosa. Omkring 3 og 4 pluss-grader med yr og regn videre utover dagen.

   Jo mere svikets venner overfører penger og makt til den globale mafia-virksomheten og dens avdelinger dess mere kan de eksperimentere med sine nazi-metoder. Jo mere ødelegger de verden. Det blir som en alles krig mot alle, hvor nærsagt alle svikter hverandre. Og de forfalsker alt som kan forfalskes.

   Den falske presidenten i USA og hans dirigenter og medspillere er en forsmak på dette. Alt blir pervertert og motsatt lov og rett og det naturlige.

   Hvordan de for eksempel forsøker å fjerne og ødelegge Donald Trump - og også Vladimir Putin - er meget synlig i så måte.

   Med sin falske myndighet beskylder, forfalsker og straffe-forfølger de Donald Trump og alle andre for hva de selv gjør, og også gjorde den forut planlagte 6. januar.

   Konsekvensene er mildt sagt katastrofale. Men hovmodige små og store tidsånder og deres medspillere vil også falle. Det burde og bør ikke være vanskelig å se.

   Meget vått, yr, i underkant av 4 pluss-grader og måne-belyst halv-mørkt mot midnatt.

---

---
*****

--25--
-- Dagboks-notater, juledagen, mandag 25. desember 2023: 

   Halv-mørkt, vått, tildels yr og nokså omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Med 2 pluss-grader og mørke skyer klokken 08. Det meste av sneen smeltet bort. Tildels hvitlig disig himmel og omkring en pluss-grad først videre utover formiddagen, derefter spredt lett skyet. Og overskyet igjen og tildels yr. Mørknet klokken 17. Omkring en og null grader videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--26--
-- Dagboks-notater, 2. juledagen, tirsdag 26. desember 2023: 

   Omkring null og en grader Celsius her ute i natt. Halv-mørkt og litt noe vått hagl frem mot klokken 08.30. For det meste overskyet, noe nedbør og omkring en pluss-grad utover dagen. Omkring null grader og full-månen høyt sørlig utover kvelden.

   Jeg hørte i kveld på en sending fra norske Document.no hvor deres redaktør Hans Rustad og medarbeider Alf Jacobsen hadde en veldig meget interessant og tids-aktuell samtale. På følgende link:

   Document Radio Xtra-sending: Går Norge i front mot Russland?
   https://rumble.com/v404kpm-document-radio-xtra-sending-gr-norge-i-front-mot-russland.html

   Alf Jacobsen var meget godt informert om det de snakket om. Mens redaktør Hans Rustad har lenge vært meget hovmodig og dårlig informert i forhold til temaet. Og temaet er meget sentralt og viktig for oss alle og enhver, ikke minst også i Norge. Særlig angående den politiske offentlige mafia-virksomheten som mange enda tror er "våre myndigheter".

   Omtrent en minus-grad Celsius her ute mot midnatt.

---

---
*****

--27--
-- Dagboks-notater, onsdag 27. desember 2023: 

   
Omkring en minus-grad Celsius her ute i natt. Tre minus-grader klokken 09.30. Hvitlig himmel og to minus-grader klokken 12. Mørkt, vind, sne-rusk i luften og en minus-grad klokken 21. Vinden sterkere videre utover kvelden og mot midnatt.

---
---
*****


--28--
-- Dagboks-notater, torsdag 28. desember 2023: 

   Vind, tildels sne-rusk og omkring en til tre pluss-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig overskyet og tre pluss-grader frem mot klokken 11. Vått, tildels nedbør og omkring 4 til 5 pluss-grader videre utover dagen. Med månen i øst og mørkt klokken 20. Omtrent det samme videre mot midnatt.

---

---
*****

--29--
-- Dagboks-notater, fredag 29. desember 2023: 

   Mørkt, lett yr og omkring 4 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel og omtrent som i natt utover dagen. Mørkt, lett yr og 2 pluss-grader klokken 18. Med 3 pluss-grader klokken 21. Omtrent det samme videre mot midnatt.

---

---
*****

--30--
-- Dagboks-notater, lørdag 30. desember 2023: 

   
Mørkt, vått og omkring tre og to pluss-grader Celsius her ute i natt. Med en klokken 07.30. Hvitlig tildels lys blålig himmel og mellom en og null pluss-grader videre utover dagen. Omkring en minus-grad klokken 16 og videre. Og mot midnatt.

---

---
*****

--31--
-- Dagboks-notater, nyttårsaften, søndag 31. desember 2023: 

   
Mørkt, lett noe bris og omkring to pluss-grader Celsius her ute i natt. Mørkt, vind og 4 pluss-grader klokken 08. Sterkere vind utover dagen. Halv-mørkt, sterk vind og omkring 5 og 4 pluss-grader klokken 16.30. Mørkt og omtrent det samme utover kvelden og mot midnatt.

---
---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste månedeksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq